Погледајте материјал зa конкурс

Наградни конкурс за школске програмерске тимове

Визуелизација отворених података
Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развојa (МПНТР), у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, расписује наградни конкурс под називом „Визуелизација отворених података МПНТР“. На конкурс се могу пријавити школски програмерски тимови из средњих школа у Републици Србији, предвoђени ментором/ком из своје школе (наставник, стручни сарадник или директор школе).

Циљ конкурса је да се кроз такмичење повећа интересовање ученица и ученика за програмирањем, да се подстакну средње школе да развијају рад са заинтересованим ученицама и ученицима, као и да се у исто време промовише концепт отворених података.

Задатак школских тимова је да до 12. маја 2016. године направе визуелизацију неког од сетова података (или комбинације сетова података) из информационог система МПНТР доступних на порталу отворених података МПНТР. Визуелизација мора да буде прецизна визуелна интерпретација сетова података и њихових међусобних веза и да носи поруку од интереса грађанима Србије или стручњацима из неког поља – нпр. да даје визуелизацију цена студијских програма доступних на државним високошколским установама у Републици Србији или преглед годишњег финансирања научно-истраживачких пројеката по програмима.

МПНТР у оквиру Конкурсне документације обезбеђује описе доступних база и кратке материјале за тимове о приступу проблему визуелизације и доступним програмерским алатима, који су намењени ученицима и наставницима који имају искуства у програмирању.

Признања и награде Конкурса

Најбоље визуелизације које буду оцењене као коректне у интерпретацији података и које преносе најбоље поруке биће објављене на порталу отворених података МПНТР. Чланови/це тимова који су направили најбоље визуелизације добиће признања МПНТР и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва за учешће у пројекту, као и симболичне награде.

У случају већег броја пристиглих решења са истом тематиком, комисија за оцену пристиглих пријава задржава право одабира финалних решења које ће објавити на порталу.

Административне информације

А) Ко може да се пријави

Тимови ученика/ца из средњих школа Републике Србије, предвођени ментором/аком (наставник, директор или стручни сарадники). Тим могу да чине и ученици/це различитих школа, под условом да је за координацију учешћа ученика/ца из сваке школе задужен бар по један наставник, директор или стручни сарадник. Тим има најмање једног ученика/цу (који/а чини тим са ментором/ком), а највише 5 ученика/ца. Конкурсом се посебно подстиче учешће ученица у раду програмерског тима.

Б) Комуникација са МПНТР у току Конкурса и достава резултата

Подршка наставницима-менторима је доступна кроз комуникацију електронском поштом: programerski.talenti @mpn.gov.rs

Коначне резултате рада тимова треба доставити до 12. маја 2016. године кроз електронски образац на страни ПРИЈАВА.

1. Називи школа и индентификациони бројеви школа у еЦЕНУС бази школа информационог система МПНТР

2. Име и презиме ментора/ке који/а обавезно мора бити наставник, директор или стручни сарадник и његово/њено радно место у школи

3. Контакт адресу електронске поште ментора/ке и школе

Резултати рада школских тимова су визуелизације које се жирирају на такмичењу и које треба да садрже:

4. Power Point презентацију која садржи:

  • Назив школе (школа) из којих су тимови и ИД школе у еЦЕНУС бази

  • Кратак опис циља визуелизације и резултата (са сликом)

  • Имена свих ученика/ца и свих ментора/ки укључених у рад

5. Програмски код визуелизације

Ц) Туторијали за учење

Туторијали за ученике и менторе су доступни на страни MAТЕРИЈАЛ.

Д) Рокови од значаја за подносиоце предлога пројекта

Датум објаве конкурса: 4. април 2016. године

Менторска подршка из МПНТР наставницима-менторима у току конкурса: 1. април 2016. до 28. априлa 2016. године

Предаја резултата рада школских тимова: 12. маја 2016. године

МПНТР и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва праве комисију за преглед свих пристиглих радова: 15. мај 2016. године

Објава резултата конкурса: 15. јун 2016. године

Свечаност доделе признања и награда: накнадно одређени термин у периоду 16. јун – 30. јун 2016. године

Званичан хаштаг:

#ja_programiram
#uključise
Фејсбук група