Материјал који се налази пред вама део је наградног конкурса школских програмерских тимова и има за циљ да вас што лакше и безболније уведе у свет визуализације података.

Поглавља су подељена у четри сегмента, почевши од уводног које се бави основним појмовима, преко поглавља која покривају елементе и технике које су нам на располагању, све до последњег које даје кратки преглед расположивих отворених података министарства, који су и предмет овог конкурса.

Интерактивна визуализација - транзиција картографских пројекција

Визуализација података данас је више од статичног приказа једног скупа података, већ готово да подразумева посебну апликацију који се одликује динамичким приказом, анимацијама, интерактивношћу са додатним контекстуалним информацијама и сл.

Да бисмо се упустили у свет визуализација података, подразумева се одређено програмерско предзнање, не обавезно велико, али свакако макар на нивоу разумевања основних концепта. У сваком случају, крајњи циљ је едукација и стицање нових вештина. Овај материјал нема уџбенички карактер већ само намеру да помогне да лако прескочите првих пар корака у овој области, без много лутања.

Све визуализације у оквиру материјала су направљене коришћењем програмског језика JavaScript и D3 библиотеке која је креирана и превасходно се користи у сврху визуализације податка на вебу. За оне који се можда први пут сусрећу са овим појмом, то дословно значи да интерактивни дијаграми које видите нису слике, видео или flash анимације, већ резултат примене програмског кода који се извршава управо док визуализацију посматрате.

Сретно на конкурсу и запамтите да је најважније учити и проширивати поље разумевања света око себе, у чему нам отворени подаци и визуализација података и више него много могу помоћи!