Табела: Број ученика наставе страних језика по категоријама

У табелама које следе приказан је број ученика који наставу похађа на српском језику, као и број ученика у групама за стране језике. Ови бројеви разврстани су по разредима.