Logo Ministarstvo prosvete
OP logo

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

#ИД установеВласништвоШколска управаОкругОпштинаНасељеНазив установеИД запосленогИмеПрезимеАнгажман по образовању
1.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић78997ЈелаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
2.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић83155ДраганаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
3.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић73766ВеснаРудићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
4.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић40616СузанаЈевтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
5.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић25964ЗоранЈоксићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
6.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић205442РајкоЈеремићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
7.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић100683ДушанБиочанинСредње стручно образовање (3 године)
8.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић100418НадаЛукићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
9.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић214592ДанкаМарковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
10.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић48690ДејанТмушићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
11.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић5198ЉиљанаКаличанинВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
12.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић9674ДобринкаМаринковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
13.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић16168ОливераПоповић МитићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
14.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић43836МиленаЈанковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
15.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић43946ЈадранкаМацураОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
16.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић77491ДраганаГогићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
17.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић78997ЈелаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
18.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић83306ИринаСтефановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
19.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић86275СлађанаДамевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
20.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић92382РадицаЂорићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
21.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић10330БиљанаТасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
22.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић103244КрунаСтанковић КецојевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
23.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић150532СоњаСтошићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
24.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић25018АнаМарићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
25.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић39458АлександраЖиваљевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
26.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић25018АнаМарићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
27.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић59936ЈеленаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
28.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић16060ЈеленаВидићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
29.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић199519МајаКостићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
30.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић26014БранкоМилутиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
31.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић36241ДаркоПавловићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
32.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић99172ИгорОбрадовићПети степен стручне спреме (5. ССС)
33.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић11828ИлијаСпасојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
34.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић3268ГорицаВељовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
35.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић164738СандраШљивовацОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
36.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић105234БОЈАНВУЧИЋОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
37.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић93695БоривојеТанасковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
38.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић93695БоривојеТанасковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
39.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић29580ЈеленаКнежевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
40.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић44568ЈеленаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
41.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић29580ЈеленаКнежевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
42.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић44568ЈеленаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
43.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић11014РадаЂукић ПетровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
44.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић9567ДраганаМићићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
45.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић79692МилицаВојводићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
46.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић3268ГорицаВељовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
47.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић11828ИлијаСпасојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
48.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић7287БорисБубалоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
49.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић16060ЈеленаВидићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
50.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић16060ЈеленаВидићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
51.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић23746МомчилоВулевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
52.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић6203РавијојлаШарчевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
53.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић6203РавијојлаШарчевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
54.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић65370МиленаЛајићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
55.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић39458АлександраЖиваљевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
56.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић36241ДаркоПавловићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
57.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић11360УрошМиливојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
58.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић36891БобанСпасојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
59.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић51139ЈеленаИгњатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
60.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић180162МаринаБијорацМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
61.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић95571ВедранаСтојановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
62.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић207690ИванаЈовановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
63.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић11014РадаЂукић ПетровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
64.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић43946ЈадранкаМацураОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
65.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић83306ИринаСтефановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
66.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић40616СузанаЈевтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
67.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић155608АлександарДавидовићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
68.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић179009МаријаСтанковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
69.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић180162МаринаБијорацМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
70.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић29580ЈеленаКнежевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
71.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић6203РавијојлаШарчевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
72.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић59936ЈеленаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
73.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић36891БобанСпасојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
74.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић199519МајаКостићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
75.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић73766ВеснаРудићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
76.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић83155ДраганаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
77.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић62811ГорданаСтевановићОсновно образовање и васпитање
78.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић32030АлексијаБлагојевићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
79.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић81821ЗорицаЛазићОсновно образовање и васпитање
80.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић36421ПавицаРадовановићОсновно образовање и васпитање
81.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић101996НадаЛучићСредње стручно образовање (3 године)
82.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић37945НаташаПоповићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
83.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић37945НаташаПоповићОсновно образовање и васпитање
84.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић212634ВалентинаИлићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
85.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић213447ТамараСтајковићОсновно образовање и васпитање
86.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић75098ТањаВеселиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
87.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић179009МаријаСтанковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
88.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић155608АлександарДавидовићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
89.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић155608АлександарДавидовићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
90.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић164738СандраШљивовацОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
91.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић96343ЈасминаТешићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
92.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић96343ЈасминаТешићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
93.1ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоВранићПавле Поповић7287БорисБубалоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
94.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић68594ЗорицаЈовановић СтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
95.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић48767БиљанаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
96.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић100819СрђанЈовичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
97.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић48767БиљанаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
98.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић191124МилицаЕрићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
99.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић72097СлађанаЈовановић НиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
100.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић7795ДанијелаТомићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
101.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић7795ДанијелаТомићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
102.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић12330БиљанаСпасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
103.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић59308ИнаМилановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
104.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић12330БиљанаСпасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
105.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић59308ИнаМилановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
106.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић117853ВладимирБендићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
107.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић117853ВладимирБендићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
108.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић34059ЂорђеРадосављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
109.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић34059ЂорђеРадосављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
110.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић209184ИванаМилијановићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
111.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић209148ИванаЛалићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
112.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић83376ДраганаДаворијаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
113.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић207024БранкаМиловановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
114.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић54000ДраганаЈешићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
115.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић177331СлађанаМиковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
116.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић65068ИванаТешићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
117.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић54034ЗоранСпасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
118.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић4403ДраганПоповићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
119.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић210298ФилипМилованчевићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
120.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић37754ЈованаЖивковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
121.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић97524ЗоранСтанковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
122.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић73295СлађанаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
123.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић18946ИренаДукићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
124.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић86062АнаСтанчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
125.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић63198ДанијелаМиленковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
126.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић4400НадаСарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
127.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић73807СнежанаРадивојевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
128.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић23596ГорданаСвиларевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
129.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић29826ВеснаЈанковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
130.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић54057СањаОрабовићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
131.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић11329БиљанаЛалићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
132.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић3683ДесанкаВујновићВише образовање са специјализацијом у трајању до 1 године (до 2005.године, 6.2 ССС)
133.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић78940СањаРадосављевић МаксимовићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
134.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић89808СнежанаТрајковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
135.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић94005ИванаБошковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
136.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић28432СузанаМиловановићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
137.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић32950ВеснаКосанићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
138.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић77505МиланЈеремићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
139.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић25792МаринаТанасковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
140.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић52022ВеснаМиловановићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
141.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић22495БиљанаПоповићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
142.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић42771ЈеленаТамбуровскиМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
143.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић68594ЗорицаЈовановић СтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
144.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић129918ЈованаЧолаковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
145.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић79750НаташаГлишовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
146.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић198082ИванаМатићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
147.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић82681НелаСпајићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
148.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић3958ДанијелаЈукићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
149.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић58014МилицаСтевановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
150.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић124689АлександраТановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
151.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић115192ТатјанаЖилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
152.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић34716ЈеленаРистићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
153.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић115188МилицаТрајковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
154.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић127394СоњаГачићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
155.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић207024БранкаМиловановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
156.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић111715ДаркоМилосављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
157.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић44511СнежанаЂорђевићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
158.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић19195ОлгаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
159.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић37859СтанаЉубишићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
160.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић96041ЗорицаЈоксићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
161.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић27554ОливераЈовичићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
162.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић90247МиленаНикодиновићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
163.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић73431ЗоранЗлатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
164.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић87561РужицаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
165.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић73766ВеснаРудићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
166.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић29360МаријаСтанојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
167.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић78925РадмилаЈагличићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
168.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић72097СлађанаЈовановић НиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
169.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић76330ЈеленаДимићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
170.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић76330ЈеленаДимићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
171.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић55159МилицаТанасијевићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
172.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић71556ПетарМилованчевићПети степен стручне спреме (5. ССС)
173.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић89742НебојшаНиколићСтручно оспособљавање (1 година)
174.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић80643МирославСтаменковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
175.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић152900МилошСтанковићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
176.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић90809ЈованкаЗакићОсновно образовање и васпитање
177.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић56530ОливераСтевановићОсновно образовање и васпитање
178.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић43997ЈасминаИванковићОсновно образовање и васпитање
179.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић26881СлавицаЈовановић ИлићОсновно образовање и васпитање
180.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић63196ДушанкаНедељковићОсновно образовање и васпитање
181.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић74864СнежанаШерерОсновно образовање и васпитање
182.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић76215ЈулијанаЈеремићОсновно образовање и васпитање
183.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић63542ВерицаИлићОсновно образовање одраслих
184.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић9815МаринаЈовановићОсновно образовање одраслих
185.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић56934МилицаМарковићОсновно образовање и васпитање
186.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић94451ЗорицаМијаиловићОсновно образовање и васпитање
187.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић14706МирјанаЛазаревићОсновно образовање и васпитање
188.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић18049ЛалицаЋурчићОсновно образовање и васпитање
189.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић98891РадојкаСтојановићОсновно образовање и васпитање
190.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић101441ТијанаЈанковићОсновно образовање и васпитање
191.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић81712МирјанаПавловићОсновно образовање и васпитање
192.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић59530СветланаМихаиловићОсновно образовање и васпитање
193.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић19408СветланаЈовановићОсновно образовање и васпитање
194.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић42746МустафаХасановићОсновно образовање одраслих
195.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић104556СањаЈовичићОсновно образовање и васпитање
196.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић91542ГорданаМихаиловОсновно образовање и васпитање
197.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић81414БиљанаИвановићОсновно образовање и васпитање
198.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић120719ГорданаСтанковићОсновно образовање и васпитање
199.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић212823МајаЈовановићОсновно образовање и васпитање
200.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић161019СветланаПетровићСредње стручно образовање (3 године)
201.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић48380СветланаМајсторовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
202.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић105492АнаКунарацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
203.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић20075МаријанаБоровчанинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
204.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић83982АнаВидовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
205.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић20870РадмилаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
206.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић100819СрђанЈовичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
207.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић44930ГорданаРанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
208.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић173918МиленаМијаиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
209.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић100819СрђанЈовичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
210.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић33927ДанијелаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
211.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић78925РадмилаЈагличићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
212.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић41286ИванаВасинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
213.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић41286ИванаВасинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
214.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић15537ТијанаМирковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
215.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић76330ЈеленаДимићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
216.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић102332МилицаСакићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
217.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић57709ГорданаГоруновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
218.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић73589ВеснаВучићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
219.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић126252ТатјанаРастовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
220.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић65268МаријаЦрногорацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
221.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић7184НенадСавићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
222.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић14472ЕмилијаРајић МатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
223.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић38889ЕмилВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
224.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић57152НаташаДелићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
225.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић57152НаташаДелићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
226.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић48380СветланаМајсторовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
227.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић91439ГрозданаБошковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
228.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић91439ГрозданаБошковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
229.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић104275ДрагицаЈојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
230.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић90456ЖељкоТрифуновићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
231.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић11889ВалентинаМатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
232.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић22271ДанијелаБојовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
233.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић19150ИренаСирковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
234.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић90456ЖељкоТрифуновићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
235.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић68434МирјанаСкокнићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
236.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић75644БојанСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
237.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић207013ЛазарСимићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
238.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић75644БојанСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
239.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић207013ЛазарСимићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
240.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић23587ЈаснаСтанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
241.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић21793ЈаснаНићифоровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
242.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић7015АнаВањекОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
243.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић74414ЉиљанаКрговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
244.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић96082СнежанаЂуричићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
245.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић68702МладенаЧанак ДрачаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
246.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић21347ЈасминаПршићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
247.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић17514ГоранкаБаџа ТравицаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
248.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић84393МајаСтојковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
249.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић36839ЈеленаНешковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
250.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић24657ДраганаМијаиловићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
251.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић47362ВеснаПетровић ГајићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
252.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић31735КатаринаСавићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
253.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић43939НинаАлексићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
254.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић60246ИванаСавићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
255.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић22671МилицаЈовановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
256.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић97155АлександраИвановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
257.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић161015МилицаИванчевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
258.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић26556СнежанаГолубовићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
259.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић83906АнаTришићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
260.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић115564ЈасминаНиколићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
261.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић210298ФилипМилованчевићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
262.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић37754ЈованаЖивковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
263.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић97524ЗоранСтанковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
264.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић97524ЗоранСтанковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
265.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић210298ФилипМилованчевићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
266.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић37754ЈованаЖивковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
267.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић97524ЗоранСтанковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
268.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић79204БојанВељовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
269.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић116023НенадЈевтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
270.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић149443ЈеленаЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
271.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић116023НенадЈевтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
272.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић149443ЈеленаЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
273.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић3118МаринаПрвуловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
274.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић101644МираСимеуновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
275.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић105492АнаКунарацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
276.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић45527НевенаДамњановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
277.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић20075МаријанаБоровчанинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
278.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић83982АнаВидовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
279.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић20870РадмилаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
280.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић39458АлександраЖиваљевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
281.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић20870РадмилаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
282.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић39458АлександраЖиваљевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
283.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић90895МирјанаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
284.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић111715ДаркоМилосављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
285.2ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - БарајевоБарајевоКнез Сима Марковић38030БојанаЦупаћОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
286.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић65972РадаРакочевићДокторат наука (до 2005. године, 8. ССС)
287.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић127822ТамараИвановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
288.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић161267ЈеленаВељковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
289.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић87198СузанаРаденковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
290.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић129208ЈеленаКалићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
291.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић53890АницаХајдук-ВељковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
292.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић49759ПетарШишовићПети степен стручне спреме (5. ССС)
293.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић61732НенадШишовићМајсторско и специјалистичко образовање
294.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић92666РужицаАнтићОсновно образовање и васпитање
295.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић88174ОливераБојићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
296.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић18516РадмилаМитровићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
297.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић39489ДушицаМанојловићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
298.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић56100ДанијелаВојновићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
299.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић59055МаријаЈосимовићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
300.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић198225СнежанаМијаиловићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
301.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић204976АнетаЏолићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
302.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић33029МладенкаЂерићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
303.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић114595МилијанаМрдакПрви степен стручне спреме (1. ССС)
304.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић114573ВеснаГавриловићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
305.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић20595ТатјанаКрковићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
306.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић174943АлександраСтојановићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
307.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић192634СањаПавловићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
308.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић203983ЉиљанаВеличковићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
309.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић31861ЉиљанаЦрномарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
310.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић34560МирјанаКалајжићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
311.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић43166СнежанаМитровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
312.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић46733ЉиљанаИвковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
313.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић51538НадаТеофиловићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
314.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић68255СашаРистићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
315.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић68704БиљанаШарчев МохораМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
316.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић73426ДанијелаБогдановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
317.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић78973НедаМирковВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
318.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић80398АлександраИлић АндрејићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
319.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић81995ЗораТијанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
320.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић88474СузанаСпасић ЂурђевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
321.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић96749ВиолетаТаминџићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
322.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић100472ДушицаЦветковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
323.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић102827СнежанаМарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
324.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић124539СанелаДрачаМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
325.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић105975АлександраАнђићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
326.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић127842ЈеленаГутићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
327.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић60416РужицаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
328.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић25961МирославаВукашиновићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
329.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић100466ОлгаРосандићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
330.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић82953ВеснаШошкић ЦаревићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
331.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић68955СандраКовачевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
332.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић61009ДушицаЧакаревићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
333.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић62315ВиолетаСтоиљковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
334.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић93978НаташаБогдановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
335.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић114583ИванаПешкоМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
336.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић196614ВалентинаПавловићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
337.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић59606ЗоркаТанасковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
338.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић27480ВиолетаЋурчинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
339.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић59606ЗоркаТанасковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
340.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић27480ВиолетаЋурчинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
341.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић202639ТамараЈаћимовићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
342.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић104157СлавицаДимитријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
343.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић14883ВеснаВиријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
344.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић203980ДраганаВуловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
345.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић36281ВеснаМиленковић МарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
346.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић14011ДрагицаМаксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
347.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић30113ЉиљанаСлијепчевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
348.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић30113ЉиљанаСлијепчевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
349.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић60549НенадБојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
350.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић71739РадмилаМилојковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
351.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић127413ЈадранкаПавловићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
352.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић73065СлавицаБубујук ПоповићДокторат наука (до 2005. године, 8. ССС)
353.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић64713РадојкаДраговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
354.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић93978НаташаБогдановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
355.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић18874ЖивкаРадивојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
356.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић94115СлађанаХаџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
357.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић203423ВалентинаГавриловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
358.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић82582ПредрагЂукнићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
359.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић31527МиркоХаџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
360.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић31527МиркоХаџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
361.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић202639ТамараЈаћимовићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
362.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић202639ТамараЈаћимовићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
363.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић116528БогданОбрадовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
364.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић33738МаријаВучевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
365.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић33738МаријаВучевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
366.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић199582СањаАндрићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
367.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић50131ВојиславИвковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
368.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић204423ДрагишаМаринковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
369.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић195414БранкаСтанковићСтручно оспособљавање (1 година)
370.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић59140ВуканВуканићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
371.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић51420МирјанаЂукићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
372.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић30515МаријанаТомашевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
373.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић16686СветланаКаранОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
374.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић18874ЖивкаРадивојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
375.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић94115СлађанаХаџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
376.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић114583ИванаПешкоМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
377.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић61525СашоЛазовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
378.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић37006МаријанаВуловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
379.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић44116МаркоБаровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
380.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић14338ВалеријаМихаиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
381.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић96825СтанојеБурлићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
382.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић86306РадојкаКовачевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
383.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић104157СлавицаДимитријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
384.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић90391ЈованАнђелковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
385.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић14891БисеркаПетровићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
386.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић154694ГорданаЛатиновићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
387.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић107108ИванаПоповић МилчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
388.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић107108ИванаПоповић МилчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
389.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић203423ВалентинаГавриловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
390.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић127413ЈадранкаПавловићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
391.3ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бора Станковић50131ВојиславИвковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
392.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић88280МиланПушицаСпецијалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
393.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић68257БиљанаЂурђевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
394.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић44304РадојеВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
395.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић68257БиљанаЂурђевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
396.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић103277НинаМомчиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
397.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић34056СлавицаЈовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
398.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић103359СнежанаКозићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
399.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић77926СлађанаИстатковОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
400.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић93969МирјанаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
401.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић44940ТатјанаЗдравковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
402.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић66507ВеснаВељковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
403.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић79838СветланаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
404.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић86866СлободанкаЈањићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
405.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић65162НадаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
406.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић60377БиљанаМихајловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
407.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић6145ИренаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
408.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић20230ЉиљанаМилетићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
409.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић83536ВеснаДимитријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
410.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић47957ДушицаРајковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
411.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић102301МаринаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
412.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић43094ИванаТерзићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
413.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић7842ИгорИлићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
414.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић93176ДраганаМаксимчевОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
415.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић111045ЈованаЗуберовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
416.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић158005МиленаЋеранићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
417.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић47055ЖељкоУрошевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
418.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић12465МаринаДрагосавацВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
419.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић100077СашаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
420.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић177623АндријанаЈелићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
421.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић82527ТањаПузовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
422.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић100077СашаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
423.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић102833ДејанМитровићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
424.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић129207ИванЈеремићДокторске студије (ДС, 180 ЕСПБ)
425.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић6128ЉубишаШекуларацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
426.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић47208НаташаВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
427.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић41499МиљанаСтепаноскиОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
428.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић21851РадомирВаљаревићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
429.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић66493ВеснаКљуковницаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
430.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић31381МилеСајчићСпецијалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
431.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић38015КатаринаМиловановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
432.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић149595ВеснаПешићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
433.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић101393ДушицаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
434.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић101393ДушицаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
435.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић54086НаташаЛилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
436.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић101955АлександарЂекићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
437.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић129207ИванЈеремићДокторске студије (ДС, 180 ЕСПБ)
438.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић7269СашаАнђелковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
439.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић66493ВеснаКљуковницаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
440.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић10168СоњаИконић СкерлићОсновне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
441.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић102454ЈасминкаМилинковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
442.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић21060ЛелаСтанковићОсновно образовање и васпитање
443.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић55468СнежанаКалајџићОсновно образовање и васпитање
444.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић95034МаринаТодосијевићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
445.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић87286ИренаРакићОсновно образовање и васпитање
446.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић80019МирјанаБошковићОсновно образовање и васпитање
447.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић37377ХајналкаБрадићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
448.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић63553СлађанаДраговићОсновно образовање и васпитање
449.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић98646МирјанаТемељковићОсновно образовање и васпитање
450.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић71749ЈасминаДурацовићОсновно образовање и васпитање
451.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић100160СнежанаМилојевићОсновно образовање и васпитање
452.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић114828ДраганаШтрбацОсновно образовање и васпитање
453.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић128064ЉубенкаИгњатовићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
454.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић107169СунчицаИвановОсновно образовање и васпитање
455.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић37929БранкаЛазићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
456.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић32489МирелаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
457.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић86206БиљанаТасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
458.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић213729АнаБујишићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
459.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић25422ЈеленаМиловановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
460.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић21659МомчилоДраговићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
461.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић200710ИгорВесковићСредње стручно образовање (3 године)
462.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић33292ВеснаЖивотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
463.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић100077СашаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
464.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић177623АндријанаЈелићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
465.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић82527ТањаПузовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
466.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић154198ЗоранПавловићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
467.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић85713ГорданаЗлатановићОсновне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
468.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић28471СнежанаВидаковићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
469.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић73367ИванаЗарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
470.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић41499МиљанаСтепаноскиОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
471.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић75166ВикторијаПерићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
472.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић74547ОливераТимотијевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
473.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић57874ЈасминаПремовићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
474.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић7269СашаАнђелковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
475.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић101955АлександарЂекићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
476.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић23304ЉубинкаМандићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
477.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић80842АлександраАрсенијевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
478.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић44304РадојеВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
479.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић105771МаријаЦвејићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
480.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић68257БиљанаЂурђевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
481.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић71601МилицаКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
482.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић84556АнђелијаРадакМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
483.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић38860АнаРајићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
484.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић99801ВладимирПејовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
485.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић7269СашаАнђелковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
486.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић175224НемањаВасиљевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
487.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић97272ВеснаДрагојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
488.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић97272ВеснаДрагојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
489.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић12465МаринаДрагосавацВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
490.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић27662ЈасминаРадовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
491.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић41499МиљанаСтепаноскиОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
492.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић101393ДушицаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
493.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић102454ЈасминкаМилинковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
494.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић71601МилицаКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
495.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић175224НемањаВасиљевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
496.4ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Змај Јова Јовановић149595ВеснаПешићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
497.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић19766ИренаИванов КаличанинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
498.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић8794АнаБезбрадицаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
499.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић188250АнаБашаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
500.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић38175МаргитаЖивковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
501.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић202712ДинаМихаиловићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
502.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић57444НадаРаденковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
503.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић49487РaдмилаИлићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
504.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић13171ДанијелаКостићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
505.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић201257ЈованаТатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
506.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић46274ИванаЖивковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
507.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић120729ИванаГрбићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
508.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић79450ЉубицаКовачОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
509.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић177489ЈеленаРистановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
510.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић19766ИренаИванов КаличанинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
511.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић102497ВераСтојисављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
512.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић102497ВераСтојисављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
513.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић4522ТамараОкмажићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
514.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић29807ТијанаЈововићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
515.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић45963ДораМиленковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
516.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић29807ТијанаЈововићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
517.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић91819НенадМихаиловићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
518.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић48096ВеснаПоповићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
519.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић13244ВиолетаЈеринкићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
520.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић208718ЈасминаКнежевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
521.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић208718ЈасминаКнежевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
522.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић118579СрбиславЛуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
523.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић64505БранкаАнђелковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
524.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић59017ЈеленаКрстићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
525.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић89813ДаницаКилибардаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
526.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић64464БобаЦветиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
527.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић31624НаташаКрасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
528.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић44447НадаЛазићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
529.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић45290НаташаСимуновићСпецијалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
530.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић75251СнежанаМатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
531.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић90677МилицаМиловановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
532.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић40781ГорданаЂорђевић ЈањићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
533.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић114863МиљанаСимановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
534.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић153875СањаВучићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
535.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић114868МајаАрбутинаМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
536.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић115067ДаркоМасларМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
537.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић201513НиколинаПетровићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
538.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић77018ВиолетаКондићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
539.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић212159КристинаСтакићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
540.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић91941ВераПрицаВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
541.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић60981ЈадранкаБобићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
542.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић180715ДраганКоцићПети степен стручне спреме (5. ССС)
543.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић85121СтаниславаМилојевићОсновно образовање и васпитање
544.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић98450МирјанаМладеновићОсновно образовање и васпитање
545.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић33283СнежанаБошковићОсновно образовање и васпитање
546.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић26238ДараАврамовићОсновно образовање и васпитање
547.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић105039ТањаСтаменковићОсновно образовање и васпитање
548.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић13039МилкаЈанковићОсновно образовање и васпитање
549.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић63810ЈорданкаМилановОсновно образовање и васпитање
550.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић202857СнежанаМићићОсновно образовање и васпитање
551.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић126355СветланаГоруновићОсновно образовање одраслих
552.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић211719ЉубинкаМилосављевићОсновно образовање и васпитање
553.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић91819НенадМихаиловићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
554.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић10124НовоСтоканићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
555.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић154198ЗоранПавловићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
556.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић37371ИлкоПачићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
557.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић37371ИлкоПачићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
558.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић95074СањаВујкоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
559.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић114839СветланаГашићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
560.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић38175МаргитаЖивковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
561.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић87933СнежанаБојовић ВујовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
562.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић64360ИванаЈанковОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
563.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић87178ВиолетаАпостоловски ДупорОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
564.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић10427ЗорицаМићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
565.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић206938ВеснаСандићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
566.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић43217ТањаЦветковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
567.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић79450ЉубицаКовачОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
568.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић48746СунчицаРакоњац НиколовОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
569.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић79676СветланаМиленовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
570.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић5506ВеснаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
571.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић85278ТањаЧаревићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
572.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић95074СањаВујкоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
573.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић48746СунчицаРакоњац НиколовОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
574.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић79676СветланаМиленовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
575.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић89813ДаницаКилибардаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
576.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић37371ИлкоПачићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
577.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић95074СањаВујкоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
578.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић153875СањаВучићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
579.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић115067ДаркоМасларМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
580.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић64505БранкаАнђелковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
581.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић43217ТањаЦветковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
582.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић46274ИванаЖивковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
583.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић48096ВеснаПоповићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
584.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић77018ВиолетаКондићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
585.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић44447НадаЛазићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
586.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић114868МајаАрбутинаМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
587.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић87178ВиолетаАпостоловски ДупорОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
588.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић46274ИванаЖивковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
589.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић20674ДанијелБеседићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
590.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић35074ВеснаВиријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
591.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић206938ВеснаСандићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
592.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић10427ЗорицаМићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
593.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић190882МиленаПерчинов ИлићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
594.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић211876МаринаЈовановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
595.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић37371ИлкоПачићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
596.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић95074СањаВујкоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
597.5ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Ђура Даничић211351ИванаГлигорићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
598.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе57671АнкаМатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
599.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе61021ЖељкоЛазићСредње стручно образовање (3 године)
600.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе205555МилојеЂорђевићСредње стручно образовање (3 године)
601.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе13603ОбрадДракулићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
602.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе9960ЈасминаДутинаМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
603.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе14248ИванаСтевић СтефановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
604.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе18363ЗорицаРистићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
605.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе22274СандраБресјанацМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
606.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе23075ЗорицаКрстићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
607.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе27357СветланаПуачаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
608.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе33862ВиолетаРадовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
609.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе34023ДраганаСтокићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
610.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе48600СлађанаЖарић МартиновОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
611.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе58902ДраганБојатВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
612.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе69701ДраганаСупуровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
613.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе87821СветланаЈевтићСпецијалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
614.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе96886ТатјанаПопиводаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
615.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе6115ДраганаБорозанОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
616.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе79249СнежанаКатанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
617.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе76309AнаМилошевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
618.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе154949МилаТановићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
619.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе57780СтефанЗлатковМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
620.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе116943БиљанаМитрићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
621.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе150591МиљанаЋирићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
622.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе108563МирјанаСмиљанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
623.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе108495ОливераЈовковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
624.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе97135СузанаБумбићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
625.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе58102ИванаМајсторовОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
626.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе65414МилицаКраљевић ВојиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
627.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе17214ИренаБулатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
628.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе19227ЈеленаКорићанацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
629.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе88767ЉубицаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
630.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе99411НаташаПољакОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
631.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе12834ТањаКарастојковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
632.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе212317ДамјанаСтанишићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
633.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе105403НиколинаЋулум МарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
634.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе95848ГорицаМустурВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
635.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе201828КатаринаКнежевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
636.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе47762ТањаКраљевић МаркошОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
637.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе95848ГорицаМустурВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
638.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе64751СашаЂокићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
639.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе144963ОливераКошанинМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
640.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе188070ТамараПетровићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
641.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе12098КсенијаБабићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
642.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе181933СветланаЗириковићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
643.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе104063СлободанкаМаксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
644.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе84050ЉиљанаСтанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
645.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе96893СлавицаДрезгићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
646.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе12098КсенијаБабићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
647.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе27803СнежанаПауновићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
648.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе27803СнежанаПауновићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
649.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе68378БојанаТешићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
650.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе25966АнђелкаНогуловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
651.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе54697ВеснаНедићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
652.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе18336ДаниелаСамарџијаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
653.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе52456СлавицаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
654.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе16036СлавкаТодоровићОсновно образовање и васпитање
655.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе19002СтанкаРистићОсновно образовање и васпитање
656.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе25519СлађанаПетровићОсновно образовање и васпитање
657.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе53730РадицаСтанковићОсновно образовање и васпитање
658.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе178713АнаПетковићОсновно образовање и васпитање
659.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе28146ЉубицаМаринковићОсновно образовање и васпитање
660.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе88675ТањаМиловановићОсновно образовање и васпитање
661.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе108542ВеснаЂорђевићОсновно образовање и васпитање
662.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе116824ВеснаКнежевићОсновно образовање и васпитање
663.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе114213СнежанаСтанковићОсновно образовање и васпитање
664.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе48064ЉиљанаМарковићОсновно образовање и васпитање
665.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе212319БиљанаМашићОсновно образовање и васпитање
666.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе98851МиланПетковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
667.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе53656ГојкоЈоцићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
668.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе53656ГојкоЈоцићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
669.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе211478ВеснаВујовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
670.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе75138КристинаБараћОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
671.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе180740ДушанКрстићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
672.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе53656ГојкоЈоцићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
673.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе44427МаријанаВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
674.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе5193СоњаАнтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
675.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе191347ИванкаСтојановићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
676.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе49347СнежанаИлић-ЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
677.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе88767ЉубицаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
678.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе54697ВеснаНедићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
679.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе77058ГорданаМенићанин БаленОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
680.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе60436ЈеленаРадовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
681.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе84050ЉиљанаСтанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
682.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе96893СлавицаДрезгићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
683.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе100026ДанкаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
684.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе47057ЖељкоВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
685.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе92156ЖељкаФилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
686.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе95848ГорицаМустурВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
687.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе47762ТањаКраљевић МаркошОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
688.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе64751СашаЂокићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
689.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе49347СнежанаИлић-ЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
690.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе63205НаталијаМилановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
691.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе62821ВладанкаЈакшићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
692.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе82548ДраганаФилиповићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
693.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе62877МирјанаСтекићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
694.6ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Карађорђе22861ВеснаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
695.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић68147ТониМиливојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
696.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић57091СлађанаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
697.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић78126ЉубоИлићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
698.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић7497СлободанЈовановићКвалификовани (КВ) радник
699.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић101152ДуњаВучинићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
700.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић32986ВерицаМитровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
701.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић37839ГорданаПупићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
702.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић116891ДраганаАрсеновићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
703.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић168218МиленаБелоицаОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
704.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић55862ИванаМилојичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
705.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић67924ВеснаЈовановићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
706.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић7744ДраганаВукићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
707.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић52802СтаниславаРадоњићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
708.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић45330ГорданаПавловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
709.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић40692НаташаГавриловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
710.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић51522ЗорицаКостићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
711.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић47354ДрагицаДодеровићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
712.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић3741ДраганаЈовановићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
713.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић29511КатаринаИлићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
714.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић79103МираМарсенићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
715.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић30999ВеснаБешовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
716.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић20803ДраганаИлићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
717.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић103539МајдаПанџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
718.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић11913МиленаРафаиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
719.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић76980ДраганаЋирковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
720.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић18671БојанаПетрићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
721.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић88848ЖанаВукићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
722.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић71824ДушицаБојовићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
723.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић80392ДивнаНешовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
724.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић38782ЛидијаГалогажаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
725.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић79873МиленаСтанковић СмиљковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
726.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић102920ИванаЋуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
727.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић88869ВиолетаВељковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
728.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић37810ВиолетаРадовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
729.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић27107МаријаПријовић МијајловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
730.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић10464МилошДакићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
731.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић37405ЉубицаМитровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
732.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић40533НадицаБиласОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
733.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић88118СлађанаВеличковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
734.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић101246СлађанаРадојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
735.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић23904СузанаСпасојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
736.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић104073МаријанаПејатовићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
737.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић34156СнежанаШћекићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
738.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић33864НадеждаВукмировићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
739.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић77847ТамараСимоновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
740.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић77847ТамараСимоновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
741.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић99892БранимирЂокићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
742.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић58339БиљанаМудринићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
743.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић58339БиљанаМудринићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
744.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић60549НенадБојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
745.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић166780ЖаркоРоганМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
746.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић3252СнежанаРистић СтефановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
747.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић55166ДанијелаВидојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
748.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић211894КатаринаКрагићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
749.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић52616АлександраМилосављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
750.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић35126ЈеленаНедељковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
751.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић77039ДејанЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
752.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић66426ТатјанаМарковићОсновно образовање и васпитање
753.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић85148ГорданаЖивковићОсновно образовање и васпитање
754.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић33050ВеснаКецманОсновно образовање и васпитање
755.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић99160ЖаклинаКнежевићОсновно образовање и васпитање
756.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић83271ЗорицаМаксимовићОсновно образовање и васпитање
757.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић99341ЉиљанаМаркулићОсновно образовање и васпитање
758.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић27654БиљанаРудолфОсновно образовање и васпитање
759.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић93271СлађанаСавићОсновно образовање и васпитање
760.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић68692СлађанаСтојановићОсновно образовање и васпитање
761.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић18229СребраЦанићОсновно образовање и васпитање
762.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић43135БиљанаЂукановићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
763.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић94285СлађанаЈовановићОсновно образовање и васпитање
764.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић55738СањаДимитријевићОсновно образовање и васпитање
765.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић207618СањаРосићСредње стручно образовање (3 године)
766.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић13685СветланаДабетићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
767.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић54499СлавицаШушњаревићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
768.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић54499СлавицаШушњаревићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
769.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић28206НебојшаРадовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
770.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић85946ДраганаМиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
771.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић208718ЈасминаКнежевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
772.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић101152ДуњаВучинићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
773.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић75028АлександраСмиљковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
774.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић35126ЈеленаНедељковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
775.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић18223БраниславАлексићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
776.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић211588НемањаМладеновићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
777.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић32726РадмилаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
778.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић129619ВањаРадуновићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
779.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић27095ГорицаЋуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
780.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић115925СнежанаДујаковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
781.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић57091СлађанаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
782.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић88332КатаринаПоповићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
783.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић88332КатаринаПоповићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
784.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић83067МаријаПетковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
785.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић3892ИванЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
786.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић3892ИванЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
787.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић96403ДраганаДабетићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
788.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић96403ДраганаДабетићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
789.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић30049АлександарПешићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
790.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић71335МилојкоХаџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
791.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић71335МилојкоХаџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
792.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић38128БиљанаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
793.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић60368Бојана МаринаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
794.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић35126ЈеленаНедељковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
795.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић14111ДраганаМиловановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
796.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић12481МирјанаЈочићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
797.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић14111ДраганаМиловановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
798.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић97651ВиолетаМосурОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
799.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић99785ГорданаРакићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
800.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић99785ГорданаРакићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
801.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић204261КристинаКецманСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
802.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић40272БиљанаМедићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
803.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић12778МилицаЛукићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
804.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић12778МилицаЛукићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
805.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић25753БорисКоцијанОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
806.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић25753БорисКоцијанОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
807.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић27653СлавицаГлушчевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
808.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић79531ИванаИлић ДрагићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
809.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић67934МатоБотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
810.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић67934МатоБотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
811.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић91402НадаНакићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
812.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић5737ДејанМарсенићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
813.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић78583ЗорицаОбрадовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
814.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић49036МилицаПејовићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
815.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић83067МаријаПетковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
816.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић30049АлександарПешићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
817.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић9348ЗоранРоганОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
818.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић22198ЈеленаШареОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
819.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић68147ТониМиливојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
820.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић154538АлександраСтојковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
821.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић66526СнежанаБаљОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
822.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић11395БранкаТоађерОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
823.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић99578МаријаСтојановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
824.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић16243ЛараШтамбукОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
825.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић77139КатаринаЖивковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
826.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић211895ЛенаНинковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
827.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић205433ЈеленаМитровићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
828.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић27095ГорицаЋуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
829.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић101995БојанаЈоксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
830.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић101995БојанаЈоксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
831.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић101995БојанаЈоксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
832.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић41393БојанРадомировићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
833.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић196267ДаниелаДимитријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
834.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић196267ДаниелаДимитријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
835.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић62412МиланКрстићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
836.7ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Милан Ђ. Милићевић91530ДејанРистићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
837.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић95469ДејанаНовакОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
838.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић156390ГоранаГогићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
839.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић92651ДраганаСретеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
840.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић10187НаташаПоповићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
841.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић91826СнежанаСтојановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
842.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић13145СлађанаДимитријевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
843.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић59214ЈелицаРистићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
844.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић95424ЈеленаТодовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
845.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић74250АнкицаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
846.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић99766МајаАрсеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
847.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић68823ВеснаМатићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
848.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић83027ДраганаЈовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
849.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић90103ДанијелаИвановОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
850.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић64300БожанаШкундрићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
851.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић22616АлександарМањенчићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
852.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић64944РадмилаЈаковљевићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
853.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић104319МирјанаПоповићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
854.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић81021МаријаБастићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
855.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић54341ДрагицаБанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
856.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић50952ДушицаВујовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
857.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић39611НевенкаЈовичинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
858.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић40249ЈелицаГолубовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
859.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић90730ВеснаСпасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
860.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић90730ВеснаСпасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
861.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић40249ЈелицаГолубовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
862.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић78561ЈаворкаТравицаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
863.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић46878СлавицаТомашевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
864.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић78561ЈаворкаТравицаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
865.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић88148ЈадранкаКосовацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
866.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић105703ЗоранМилошевићДокторат наука (до 2005. године, 8. ССС)
867.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић71898ИванаМилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
868.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић88148ЈадранкаКосовацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
869.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић61415КсенијаБундалоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
870.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић8800БиљанаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
871.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић134628МаријаВукобратЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
872.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић134628МаријаВукобратЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
873.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић181369МаријаКатанићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
874.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић102833ДејанМитровићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
875.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић61415КсенијаБундалоОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
876.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић181369МаријаКатанићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
877.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић8800БиљанаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
878.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић169237БранкицаЈевремовићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
879.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић39409МаријаЈовановићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
880.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић12118ЈаснаЛазићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
881.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић20907ДраганСтанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
882.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић105703ЗоранМилошевићДокторат наука (до 2005. године, 8. ССС)
883.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић53238ХрисулаКржалићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
884.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић203244ЖивкоМисирачаМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
885.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић102833ДејанМитровићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
886.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић10159ВањаМалобабићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
887.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић17818ЂураЈонОсновно образовање и васпитање
888.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић34821ДрагицаПетровићОсновно образовање и васпитање
889.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић43157НерминаАбдуловићОсновно образовање и васпитање
890.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић56267СветланаНићићОсновно образовање и васпитање
891.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић79342МилкаСремчевићОсновно образовање и васпитање
892.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић101859ЛелаМаксимовићОсновно образовање и васпитање
893.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић65389БранкицаМирковићОсновно образовање и васпитање
894.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић156280ЈелицаМатовићОсновно образовање и васпитање
895.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић126567ДушицаГеићОсновно образовање и васпитање
896.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић179206ИванаЈевтићОсновно образовање и васпитање
897.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић68991ПредрагДабићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
898.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић213564ЈеленаЂуричићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
899.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић103252ЈеленаЂукићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
900.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић22627АнаЛазићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
901.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић68730МаријаМутавџићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
902.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић28240МиленаКостадиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
903.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић160607ДраганаМандарићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
904.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић102863МаријаЂуровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
905.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић68691ДанијелаМилићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
906.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић50867МаријаМандићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
907.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић50867МаријаМандићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
908.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић68691ДанијелаМилићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
909.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић52214МилеваСтефановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
910.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић86950БранкаПопадићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
911.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић101772НинаВукотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
912.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић101772НинаВукотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
913.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић19089ДраганЈеремићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
914.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић20571ЈеленаОндрикОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
915.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић96480СлободанСтојадиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
916.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић38108ДејанЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
917.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић15528ГорданаБиочанинОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
918.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић74425СашаРадовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
919.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић38108ДејанЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
920.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић28762МилосаваСмиљанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
921.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић28762МилосаваСмиљанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
922.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић5868ДраганаПетровићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
923.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић22895МаринаСтанимировићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
924.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић98950ВалентинаМирковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
925.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић86950БранкаПопадићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
926.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић52214МилеваСтефановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
927.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић20571ЈеленаОндрикОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
928.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић19089ДраганЈеремићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
929.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић98950ВалентинаМирковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
930.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић100139ЈармилаВишњићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
931.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић74155ВедранаРашовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
932.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић58438ЈеленаРадичевићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
933.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић74155ВедранаРашовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
934.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић100139ЈармилаВишњићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
935.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић58438ЈеленаРадичевићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
936.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић203244ЖивкоМисирачаМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
937.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић10130СандраЈовановићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
938.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић93734МаријанаБојанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
939.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић93734МаријанаБојанићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
940.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић203244ЖивкоМисирачаМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
941.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић103615МаринаСекулић МиленковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
942.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић103615МаринаСекулић МиленковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
943.8ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јанко Веселиновић105012СањаРашчанинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
944.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић51241ДанијелаСтрахинићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
945.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић10404СпоменкаТанчевОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
946.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић115571ГорданаСтаменковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
947.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић125966ДраганаКресовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
948.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић38822ГоранДинићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
949.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић93363МаринаМладеновићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
950.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић14606ИванаМомчиловићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
951.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић87759СенкаМиљаићМајсторско и специјалистичко образовање
952.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић62287ВераМаринковићОсновно образовање и васпитање
953.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић13734ЗоркаВучемиловић ШимуновићОсновно образовање и васпитање
954.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић22410СнежанаЋирићОсновно образовање и васпитање
955.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић31913СлавицаЋирићОсновно образовање и васпитање
956.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић51086ДивнаМилошевићОсновно образовање и васпитање
957.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић57597ДараБабићОсновно образовање и васпитање
958.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић31127СањаДинчићОсновно образовање и васпитање
959.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић41250ВеснаЛазићОсновно образовање и васпитање
960.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић52235ЛидијаБогојевићОсновно образовање и васпитање
961.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић67196ЈасминкаМиладиновићОсновно образовање и васпитање
962.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић127461ДраганаЈаначковићОсновно образовање и васпитање
963.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић68083СоњаЈерковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
964.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић77457ДушкаМилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
965.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић87556ВеснаМилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
966.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић55358ТамараСандуловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
967.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић70004СилванаКрчмарОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
968.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић93931ЗлаткоТусићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
969.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић94535МирјанаМаксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
970.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић76198МилицаМилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
971.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић89193ЗоранаМилосављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
972.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић79858AнаАнтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
973.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић110859МаријаБелопавловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
974.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић37620СлавицаМугвизаВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
975.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић58313ВеснаДробњакОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
976.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић176603НиколинаСтанојевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
977.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић100901АнаГемаљевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
978.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић101300СоњаБогуновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
979.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић101300СоњаБогуновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
980.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић65428ЈаснаЦветковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
981.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић6271АнаСимоновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
982.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић100901АнаГемаљевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
983.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић6271АнаСимоновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
984.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић6271АнаСимоновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
985.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић39719МаријанаПетровић-МурићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
986.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић52742СрђанПротићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
987.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић36823ГорданаСтојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
988.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић92131ЉиљанаЗлатковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
989.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић109093НиколаВучковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
990.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић12528МилошМаринковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
991.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић197127ЈасминаСтанојевићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
992.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић65428ЈаснаЦветковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
993.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић65428ЈаснаЦветковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
994.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић54670БранкицаМилошевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
995.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић54670БранкицаМилошевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
996.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић19952ОливераДамјановићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
997.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић19952ОливераДамјановићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
998.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић125966ДраганаКресовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
999.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић10957ВладимирПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1000.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић10957ВладимирПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1001.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић5610СветланаПеровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1002.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић84176ТатјанаЋосићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1003.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић84176ТатјанаЋосићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1004.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић5610СветланаПеровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1005.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић75445МирјанаВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1006.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић75445МирјанаВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1007.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић6359НаташаЈованчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1008.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић6359НаташаЈованчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1009.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић42646ГорданаЦвркотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1010.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић42646ГорданаЦвркотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1011.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић17577ЛидијаКрсмановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1012.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић6359НаташаЈованчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1013.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић42646ГорданаЦвркотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1014.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић17577ЛидијаКрсмановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1015.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић17577ЛидијаКрсмановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1016.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић51124ДраганаБошњаковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1017.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић92844ЗорицаМичаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1018.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић75445МирјанаВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1019.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић109093НиколаВучковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1020.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић52742СрђанПротићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1021.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић116528БогданОбрадовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1022.9ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Доситеј Обрадовић48231СањаКандолфОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1023.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша105355ЉиљанаРадомировићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1024.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша101186БудимирЈанковићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1025.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша11419ГорданаАнђелковићОсновно образовање и васпитање
1026.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша58741ЈелаСлавковићОсновно образовање и васпитање
1027.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша70113ВеснаЈовановићОсновно образовање и васпитање
1028.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша47460МилицаМиленковићОсновно образовање и васпитање
1029.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша58601БиљанаЦветковићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1030.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша77131МилицаВасилићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1031.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша115281ДраганаБиочанинПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1032.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша189271МаријаБлагојевићОсновно образовање и васпитање
1033.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша95220МиленаТановићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1034.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша45222НаталијаМатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1035.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша93737ВеснаВујичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1036.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша8846ЉиљанаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1037.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша17529АлександраСтанимировићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
1038.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша20181ДијанаОбрадовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1039.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша33624НаташаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1040.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша40645СлавицаВујићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1041.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша42996СнежанаЦрњаковић СтојановићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1042.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша48232СлавицаФилиповићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1043.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша52096ЉиљанаМашићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1044.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша57716СузанаКопривицаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1045.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша72082ЈелицаЧкркићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1046.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша72199СнежанаКојић ЋирићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1047.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша81451СветланаМаксимовићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1048.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша99783ДушицаСредојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1049.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша84721ДраганаПрокићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1050.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша42483ЈеленаГајићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1051.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша102097АлександраМартиновићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1052.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша73044МаргаретаЂорићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1053.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша111860МиленаСавићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1054.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша107281МаријаЖивић - ПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1055.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша7900МашаЂуришићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1056.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша47148БиљанаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1057.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша42366СветланаВујановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1058.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша51907РадицаЖивковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1059.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша80584ЈеленаМиладиновић РадиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1060.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша87790БраниславаАнтонијевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1061.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша43223НаташаДуханајОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1062.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша65678ГорицаКлисураОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1063.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша87377ВладенкаКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1064.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша7908ДанијелаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1065.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша203840НемањаРакићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1066.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша73065СлавицаБубујук ПоповићДокторат наука (до 2005. године, 8. ССС)
1067.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша31505НаташаРакић МатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1068.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша44471ГорданаАтанасковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1069.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша86087АдријанаМиљаковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1070.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша36823ГорданаСтојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1071.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша96139ДушкоЗакићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1072.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша66481СлађанаКостићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1073.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша60086АнаАнастасијевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1074.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша101393ДушицаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1075.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша60086АнаАнастасијевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1076.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша32262ИванаДржаићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1077.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша32262ИванаДржаићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1078.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша20914СлађанаЖивковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1079.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша36823ГорданаСтојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1080.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша32604ДушанМиловановићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1081.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша101995БојанаЈоксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1082.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша33575ТамараСтанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1083.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша61396СоњаЗлатковић ПузићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1084.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша66970ОгњенНинчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1085.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша87058МаријаОбренићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1086.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша67706АлександраЛојаницаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1087.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша157454ИванаИсаиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1088.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша14011ДрагицаМаксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1089.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша59345МаријанаТомовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1090.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша198611ТамараПантелићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1091.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша59345МаријанаТомовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1092.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша14011ДрагицаМаксимовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1093.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша101393ДушицаСтевановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1094.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша15496ВеснаЈањићСпецијалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
1095.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша15496ВеснаЈањићСпецијалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
1096.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша97397ЉубицаВучићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1097.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша41050ДобривојЦветковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1098.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша70895СузанаМилинковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1099.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша154806АксентијеМитровићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1100.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша107620ЈеленаСавићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1101.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша19259МирјанаЈакшићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1102.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша95977БиљанаЖутићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1103.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша99000ВеснаШормаз ЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1104.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша33575ТамараСтанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1105.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша87377ВладенкаКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1106.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша99490МирославаЂурђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1107.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша97318МирјанаБркић ЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1108.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша96139ДушкоЗакићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1109.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша66481СлађанаКостићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1110.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша76946МиланРакасОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1111.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша26552БиљанаГрадојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1112.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша31505НаташаРакић МатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1113.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша4964ЉиљанаВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1114.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша4964ЉиљанаВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1115.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша72815ИванаИванчајићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1116.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша61396СоњаЗлатковић ПузићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1117.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша87058МаријаОбренићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1118.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша66970ОгњенНинчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1119.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша93737ВеснаВујичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1120.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша199751НиколаЉубичићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1121.10ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Веселин Маслеша79075ВерицаИвовићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1122.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић4324МајаДраговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1123.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић73526МиланЛуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1124.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић48852МиодрагКићовићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1125.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић46129НевенкаКрагуљацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1126.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић65593ВеснаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1127.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић35113ЈеленаМандићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1128.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић124217БиљанаРистићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1129.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић38993СлободанкаЛазићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1130.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић44921ИренаХалиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1131.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић46243ЉиљанаБекић МилисављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1132.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић13405ГорицаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1133.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић59446СрбиславаКнежевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1134.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић60894МаријаМинићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1135.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић61885ЗорицаПланићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1136.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић74856ИванМилановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1137.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић25087ВеснаБлажевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1138.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић54127ТатјанаНинковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1139.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић87482ДрагицаГајица ЉуботинаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1140.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић97221ТатјанаЈанковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1141.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић52423МаринаКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1142.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић112737НаташаМартиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1143.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић38098БранкицаТописировићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1144.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић156409ИванаСтепановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1145.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић101645НадаПетковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1146.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић65998СветланаЦаревићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1147.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић100886СнежанаНововићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1148.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић70327СветланаМиленковићОсновно образовање и васпитање
1149.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић79401СлађанаСтошићОсновно образовање и васпитање
1150.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић80194ЗораРајевићОсновно образовање и васпитање
1151.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић7314СлађанаЈовановићОсновно образовање и васпитање
1152.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић42892ДалиборкаКомазецОсновно образовање и васпитање
1153.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић89419ДушицаРадићОсновно образовање и васпитање
1154.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић26087ВеснаЈовановићОсновно образовање и васпитање
1155.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић43957СлавицаЗдравковићОсновно образовање и васпитање
1156.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић103842ДенкаИлићОсновно образовање и васпитање
1157.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић27043СнежанаМусић МихајловићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1158.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић43192ТомицаМојашевићДокторске студије (ДС, 180 ЕСПБ)
1159.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић98044МаријаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1160.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић183363МиљанИлићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1161.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић73526МиланЛуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1162.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић62086СањаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1163.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић92131ЉиљанаЗлатковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1164.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић96582РадојкаИгњатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1165.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић109799ЈеленаШкрњугОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1166.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић38154АлександраРаичевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1167.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић42700МилицаАнђелковић КоматинаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1168.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић70134СунчицаАнтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1169.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић70134СунчицаАнтићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1170.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић98044МаријаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1171.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић62086СањаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1172.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић38086НебојшаГрујићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1173.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић31306БојанГерзинаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1174.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић31306БојанГерзинаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1175.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић27932ИванСавовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1176.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић27932ИванСавовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1177.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић37139АнкаМиленковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1178.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић45209ТатјанаВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1179.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић45209ТатјанаВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1180.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић37139АнкаМиленковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1181.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић201265ЖељкоАнђићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1182.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић46068АлександраЗорићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1183.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић9496ЗорицаЛабовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1184.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић9496ЗорицаЛабовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1185.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић75732НадаЈојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1186.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић31369ДраганаВуксановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1187.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић48542ИванаАнђелковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1188.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић103763ЈеленаДраговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1189.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић82926ИренаМиљковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1190.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић82926ИренаМиљковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1191.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић78058МаријаБејатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1192.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић103763ЈеленаДраговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1193.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић11626ВалентинаМарјановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1194.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић44348АлександарКрстићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1195.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић27581СлађанаМиловановићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
1196.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић182851ЈеленаРадовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1197.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић206678МаријаКитановскиМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1198.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић11118ЗенијаКаиџијаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1199.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић20428ВеснаЈовичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1200.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић201242ИванаЂорђевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1201.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић17804ИгорСтаменковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1202.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић201265ЖељкоАнђићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1203.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић48542ИванаАнђелковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1204.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић175132СнежанаЂокићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1205.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић20428ВеснаЈовичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1206.11ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Филип Филиповић20428ВеснаЈовичићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1207.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић59270МаријанаСтефановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1208.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић57212БранкаСтојић-ВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1209.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић49633ЉубомирСтојановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1210.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић20994МиљаЗецОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1211.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић70776СузанаПолимацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1212.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић5799ГорданаМартиновић-РанисављевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1213.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић47815ВеснаРистићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1214.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић14555ЈасминаЦрнојевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1215.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић13911БоринкаСтојиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1216.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић42691АлександраДавидовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1217.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић79902КсенијаМухамедбеговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1218.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић13579СнежанаКитановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1219.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић56304ГорицаВуковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1220.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић65956МаријанаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1221.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић78975ЛидијаМиноскиВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1222.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић35242МаријаКостићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1223.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић78810ЉиљанаЦекићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1224.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић69261ДанијелаБратМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1225.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић161596ЈеленаРосићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1226.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић34525СветланаТонићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1227.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић104097ВерицаАрулаСпецијалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1228.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић75280НевенкаЈоксовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1229.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић8757ТониБислимиЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1230.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић29784ВишњаРадивојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1231.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић36138СунчицаБекманОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1232.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић110240МаријаКолашинацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1233.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић64868БојанаРадонићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1234.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић26365НаташаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1235.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић8676НеђатВокшиКвалификовани (КВ) радник
1236.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић14662ДанијелРадосављевићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
1237.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић21034ВеселинкаЛилићОсновно образовање одраслих
1238.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић28293БиљанаИлићОсновно образовање и васпитање
1239.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић39195ЈеленаЂорђевићОсновно образовање и васпитање
1240.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић75412ГорданаМијаиловићОсновно образовање и васпитање
1241.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић100797ЈаснаМиладиновићОсновно образовање и васпитање
1242.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић43917СнежанаЈажићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1243.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић12005ДушанкаМркоњићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1244.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић109353ДанијелаЗекићОсновно образовање и васпитање
1245.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић182826СоњаЈанковићОсновно образовање и васпитање
1246.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић63576ВукосаваМиладиновићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1247.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић203366МладенкаОлуићОсновно образовање и васпитање
1248.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић17080АнђелкаВелимировићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1249.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић61893РадивојкаПантићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1250.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић12769ДрагославаЉубојевићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1251.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић210355БиљанаОлујићОсновно образовање и васпитање
1252.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић6134ЗвјезданаШевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1253.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић44183БлаженкаТривунчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1254.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић69008КсенијаЖутобрадићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1255.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић116103ЈеленаЗдравковић МилићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1256.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић4011СнежанаДрашковићСпецијалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
1257.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић110864ТијанаСарићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1258.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић161596ЈеленаРосићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1259.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић180560ЈованаМарковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1260.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић202133АнаРадивојевићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
1261.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић103156ЉиљанаДукић-РајковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1262.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић103156ЉиљанаДукић-РајковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1263.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић103156ЉиљанаДукић-РајковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1264.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић61267ЈеленаТопаловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1265.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић39719МаријанаПетровић-МурићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1266.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић61369КристинаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1267.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић110239АнаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1268.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић102543ЈасминаКековићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1269.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић85596ЈадранкаБежановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1270.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић180560ЈованаМарковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1271.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић202133АнаРадивојевићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
1272.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић62652ВладимирРадовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1273.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић70245СлађанаЛукјановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1274.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић40150ЂорђеЈерковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1275.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић182794ЈеленаТонићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1276.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић104097ВерицаАрулаСпецијалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1277.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић94326ЈеленаЦупарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1278.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић94326ЈеленаЦупарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1279.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић34525СветланаТонићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1280.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић75280НевенкаЈоксовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1281.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић129364ЗоранаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1282.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић53338ВераКаџибановОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1283.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић53338ВераКаџибановОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1284.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић58767ЈеленаБелчаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1285.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић58767ЈеленаБелчаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1286.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић77714СлавицаДрагославићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1287.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић77714СлавицаДрагославићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1288.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић61267ЈеленаТопаловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1289.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић87780ЉиљанаЂоровић-ЈовановићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1290.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић110239АнаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1291.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић90010ВеселаРађеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1292.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић95037ВелиборВасовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1293.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић47074СањаРадовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1294.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић47074СањаРадовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1295.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић91490НаташаЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1296.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић51993МаријаЏелатовићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1297.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић73977ЈеленаБарага-ВулићевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1298.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић92092ИванаТришићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
1299.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић50286ЖанаИлићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1300.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић5674ЈасминаИвановићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1301.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић61369КристинаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1302.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић110239АнаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1303.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић90010ВеселаРађеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1304.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић6134ЗвјезданаШевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1305.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић57212БранкаСтојић-ВуковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1306.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић58767ЈеленаБелчаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1307.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић77714СлавицаДрагославићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1308.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић87780ЉиљанаЂоровић-ЈовановићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1309.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић90010ВеселаРађеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1310.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић103156ЉиљанаДукић-РајковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1311.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић61267ЈеленаТопаловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1312.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић102543ЈасминаКековићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1313.12ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Бранислав Нушић69008КсенијаЖутобрадићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1314.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа127813БраниславЖивковићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1315.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа5856СузанаБоровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1316.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа51599ТамараСурлаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1317.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа210387СањаРанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1318.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа48231СањаКандолфОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1319.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа39663КсенијаДрецунОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1320.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа50520ИванаШиљеговић-ХаракиВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1321.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа109194МагдаленаАрсићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1322.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа109194МагдаленаАрсићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1323.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа210405АнђелаСтефановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1324.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа59728МаринаПетровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1325.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа59728МаринаПетровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1326.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа9404ДраганаИлићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1327.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа11928АлександраСтојановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1328.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа13424СабахетаТарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1329.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа15269СлађанаКокотовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1330.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа24640БожицаМитровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1331.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа32579СлавицаРаденковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1332.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа58281СнежанаНикачевић-МаринковОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1333.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа62827АнђелкаБурсаћОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1334.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа66376ВеснаСтојановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1335.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа77781ЈасминаДисићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1336.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа94204КатаринаБланушаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1337.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа98251ДрагицаМаљковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1338.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа102025МаринаМишићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1339.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа52689НадицаИванковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1340.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа49065ВеснаДевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1341.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа202888ЈеленаПауновићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1342.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа72209ДраганаДомазетовОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1343.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа155121НаташаБанкоМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1344.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа189664МаријанаКљајићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1345.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа50883НебојшаЖивотићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1346.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа25483ИванаАврамовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1347.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа49633ЉубомирСтојановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1348.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа69456КатеринаИвановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1349.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа62065ВерицаЖдралеОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1350.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа74247ПредрагЈовановићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1351.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа202894ГоранЈовановићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
1352.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа7220МараРадаковићОсновно образовање и васпитање
1353.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа10884ДивнаРадићОсновно образовање и васпитање
1354.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа72755ДраганаЦветковићОсновно образовање и васпитање
1355.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа83281ОлгицаТошковићОсновно образовање и васпитање
1356.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа86511СветланаМилићОсновно образовање и васпитање
1357.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа122199СнежанаМишковићОсновно образовање и васпитање
1358.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа156719МиољкаРадаковићОсновно образовање и васпитање
1359.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа115396ЗорицаМилановићОсновно образовање и васпитање
1360.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа78544МиленаКрстићОсновно образовање и васпитање
1361.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа133615РадицаСоврлићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1362.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа179158МирјанаМитровићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1363.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа179158МирјанаМитровићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1364.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа50185ПредрагДабетићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1365.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа5737ДејанМарсенићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1366.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа50185ПредрагДабетићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1367.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа50185ПредрагДабетићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1368.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа5737ДејанМарсенићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1369.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа68848БранкоАрсеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1370.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа68848БранкоАрсеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1371.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа80732РанкаЂоковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1372.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа74693НевенаКазновацМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1373.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа74693НевенаКазновацМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1374.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа80732РанкаЂоковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1375.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа13506СнежанаРистићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1376.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа13506СнежанаРистићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1377.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа103003АлександраРистивојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1378.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа58565АнтонелаСпасојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1379.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа74381БиљанаЛисковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1380.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа87178ВиолетаАпостоловски ДупорОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1381.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа35584ДаркоРистивојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1382.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа29807ТијанаЈововићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1383.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа13967СнежанаБакићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1384.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа61142АнаСтанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1385.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа92675ОливераМатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1386.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа92675ОливераМатићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1387.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа97265ЈеленаАрсеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1388.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа30617ЉепаКнежевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1389.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа29807ТијанаЈововићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1390.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа189773СандаМијаљевићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
1391.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа97265ЈеленаАрсеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1392.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа97265ЈеленаАрсеновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1393.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа210104ТијанаБиорацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1394.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа98260МаријанаЖивановићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1395.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа7908ДанијелаЈовановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1396.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа22538ДаницаПавловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1397.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа127233МаринаВасовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1398.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа97404ДејанДмитрићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1399.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа97404ДејанДмитрићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1400.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа97404ДејанДмитрићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1401.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа50520ИванаШиљеговић-ХаракиВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1402.13ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Војвода Степа30617ЉепаКнежевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1403.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци11439СнежанаПоповићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1404.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци22968БојанаКецовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1405.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци33413РужицаРепацОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1406.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци37218ТијанаЈовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1407.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци52349НадаРалевићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
1408.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци60216ВеснаВујовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1409.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци61192МирјанаДудуковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1410.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци74052НадаБојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1411.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци76562ВеснаОбреновићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1412.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци90882СњежанаВученовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1413.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци97129СнежанаЗдравковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1414.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци103160ГорданаМартиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1415.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци83102НаташаСтеванчевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1416.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци38652ЕваКонатарОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1417.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци168432МиланаПејовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1418.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци52556ЈеленаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1419.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци131368ЈеленаСавићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1420.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци144963ОливераКошанинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1421.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци76155НадаЂуровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1422.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци202639ТамараЈаћимовићСредње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
1423.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци95029МаринаСтанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1424.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци60086АнаАнастасијевићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1425.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци144963ОливераКошанинМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1426.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци144963ОливераКошанинМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1427.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци102087ИванаМишкељинОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1428.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци64713РадојкаДраговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1429.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци52242ГорданаВладићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1430.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци96582РадојкаИгњатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1431.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци96582РадојкаИгњатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1432.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци212147МајаЛукићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1433.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци200179МаријаЧикарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1434.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци54569МаринаКутлешићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1435.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци73418ФилипДрагнићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1436.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци32059МилицаКонатарОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1437.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци27849ЖељкоПавловићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
1438.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци87433МиланМајсторовићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1439.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци6832ГорицаМиленковићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1440.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци21800ЗорицаЦветковићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1441.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци24937МилкаГарабиљевићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1442.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци30432НадицаЖивковићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1443.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци68136СлавицаМаринковићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1444.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци102311ДесанкаГалацПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1445.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци117241СветланаДимитријевићПрви степен стручне спреме (1. ССС)
1446.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци28037СлавицаЉубичићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1447.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци32059МилицаКонатарОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1448.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци11127ГоранЈуговићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1449.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци38250ЗорицаПетровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1450.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци47509АлександарМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1451.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци212147МајаЛукићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1452.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци30093ДијанаСтевановићДруги степен стручне спреме (2. ССС)
1453.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци15919ИванаБогдановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1454.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци91135ВеснаНешићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1455.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци6608ТатјанаВесићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1456.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци98044МаријаЂорђевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1457.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци6660ГорицаМасловарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1458.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци192241СањаЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1459.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци33112ГорданаБојчићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1460.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци60076ЗлатиборВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1461.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци106191РадованКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1462.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци105793МилијанаВидицкиОсновне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
1463.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци105793МилијанаВидицкиОсновне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
1464.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци88185ТатјанаКалезићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
1465.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци60076ЗлатиборВасићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1466.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци6608ТатјанаВесићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1467.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци6660ГорицаМасловарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1468.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци192241СањаЈанковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1469.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци105793МилијанаВидицкиОсновне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
1470.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци96072ЗоранРосићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1471.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци106191РадованКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1472.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци106191РадованКовачевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1473.14ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацБеоград (Вождовац)Јајинци25495АлександраМитровићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1474.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић108701МаријаКачаревићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1475.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић22019ИванаСимићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1476.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић48731АнаРадивојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1477.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић94909ВалентинаИличићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1478.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић7112СветланаПикуљева ДавидовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1479.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић7112СветланаПикуљева ДавидовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1480.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић104087ТамараЈањевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1481.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић62234ГоранЏекулићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1482.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић201876СлободанБатаковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
1483.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић201876СлободанБатаковићОсновне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
1484.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић91122ЗоранМитровскиОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1485.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић91122ЗоранМитровскиОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1486.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић93837АнаНиколићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1487.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић39637МаркоБутирићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1488.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић11388БранкоШипкаОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1489.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић16006НадаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1490.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић8170СнежанаКундакВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1491.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић16133НевенкаМишчевићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1492.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић16899ДанијелаИвановић ИгњатовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1493.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић34135ЈасминаДражићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1494.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић48921БиљанаТодоровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1495.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић52624ВеснаПетровићСпецијалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1496.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић57119ИванкаТовиловићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1497.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић58996РужицаАврамовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1498.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић59794ТатјанаМарковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1499.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић61426ЗораЖивановићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1500.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић64280СнежанаКарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1501.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић81864МилосијаМарковићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1502.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић84670НаташаНесторовић ПетровићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1503.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић86940МирјанаИлићВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1504.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић110845ЈеленаРашковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1505.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић90788ДушицаСтојадиновићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1506.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић70391БранкаКаласВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1507.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић17628СрећкоКривокапићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1508.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић131368ЈеленаСавићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1509.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић153869СветланаВуканићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1510.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић78659ПредрагДимићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1511.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић59307ЗлаткоСтојићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1512.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић4127ОливераЈовановићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1513.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић78741ЈулијанаИгњатовићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1514.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић11667ВладимирМаркулићЧетврти степен стручне спреме (4. ССС)
1515.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић150372СлободанЈовановићТрећи степен стручне спреме (3. ССС)
1516.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић21184РужицаРистићОсновно образовање и васпитање
1517.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић83976СлавицаМатићОсновно образовање и васпитање
1518.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић94143СлађанаПецићОсновно образовање и васпитање
1519.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић31896ГорданаАндрићОсновно образовање и васпитање
1520.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић61850НаташаТодоровићОсновно образовање и васпитање
1521.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић209619ДанијелаЛазаревићОсновно образовање и васпитање
1522.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић208297ЗорицаСтанимировићОсновно образовање и васпитање
1523.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић51165СлавицаСимовићОсновно образовање и васпитање
1524.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић207407МаркоСимићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1525.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић110029ДанијелаВујовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1526.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић207407МаркоСимићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1527.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић207407МаркоСимићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1528.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић110029ДанијелаВујовићМастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
1529.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић197599ПредрагМаринковићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1530.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић54971ДрагољубБришевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1531.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић54971ДрагољубБришевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1532.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић24772СнежанаРадовићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1533.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић119333СанелаИлијићОсновне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
1534.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић29478ЈасминаЋирићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1535.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић62234ГоранЏекулићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1536.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић73338ДубравкаБогдановићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1537.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић38110РадославСимићМагистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
1538.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић70391БранкаКаласВише образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
1539.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић11359ТијанаМарићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1540.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић48731АнаРадивојевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1541.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић22019ИванаСимићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1542.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић91122ЗоранМитровскиОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1543.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић104087ТамараЈањевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1544.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић5944ДрагицаБранковићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1545.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић10777МићоПланићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1546.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић12278МаријаКужетОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1547.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић94909ВалентинаИличићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1548.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић22019ИванаСимићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1549.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић104087ТамараЈањевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1550.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић54971ДрагољубБришевићОсновне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
1551.15ДржавноБеоградГрад БеоградБеоград - ВождовацРипањВук Караџић12278Марија