Вискокошколске установе - остали индикатори

Вискокошколске установе - остали индикатори

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД УСТАНОВЕНАЗИВ УСТАНОВЕУНИВЕРЗИТЕТБрој студената који су у току прошле школске године боравили најмање један семестар на другом универзитету у земљи или иностранствуБрој студената других универзитета који су у току прошле школске године боравили најмање један семестар у установиБрој наставника и истраживача са универзитета који су у току прошле школске године боравили најмање месец дана на високошколској или научној институцији у иностранствуБрој студената обухваћених афирмативним мерама кроз програме Владе Републике Србије у овој школској години Број студената обухваћених афирмативним мерама кроз друге програме у овој школској годиниУкупна површина установеКњиге уџбеници речници енциклопедијеЗавршни радови (дипломски магистарски докторати...)Периодичне публикацијеОстале публикацијеБрој зградаБрој лабораторија
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 10 6 4 6 14 6250 26193 1093 1460 0 1 4
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 0 0 3 20 0 932 6759 1251 294 0 1 4
4 Економски факултет Универзитет у Београду 0 0 0 3 0 12285 48248 4246 3851 0 1 0
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 7 7 3 10 339 11881 20649 2960 204 10790 4 60
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 1 0 9 6 0 18300 10972 12130 137 0 1 50
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 1 0 1 13 0 7744 9307 6457 5583 3905 4 8
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 62 16 0 60 0 24700 544255 0 192248 161626 3 0
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 0 0 0 3 0 3684 7569 1917 208 731 1 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 0 0 2 13 13 8251 9489 6592 139 0 3 0
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 23 18 8 2 4 10878 73906 3673 87459 36123 1 0
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 23 17 0 32 11 18853 361978 18851 111103 1014 2 61
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 0 0 0 0 0 11958 34206 1285 7837 0 1 20
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 0 2 20 50 0 66632 479 10175 91622 11281 10 49
15 Машински факултет Универзитет у Београду 1 8 0 11 0 41385 50326 6545 40050 2000 4 89
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 2 0 6 4 0 38658 24273 9350 16430 20877 16 99
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 0 1 0 11 0 3346 25291 3053 1502 810 0 65
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 0 0 9 3 1 4846 8912 2179 23306 0 1 34
19 Физички факултет Универзитет у Београду 0 0 5 0 0 8836 67604 2878 35670 0 3 37
20 Географски факултет Универзитет у Београду 3 2 5 4 3 6980 6867 2823 9398 416 3 0
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 3 0 17 1 0 22930 10206 5433 98518 434 2 126
22 Математички факултет Универзитет у Београду 0 0 0 0 0 4794 33824 1884 36502 8500 3 0
23 Правни факултет Универзитет у Београду 3 2 2 0 6 15000 152474 3471 356967 2540 1 0
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 0 0 0 0 0 18708 156194 1183 232166 0 3 49
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 1 2 2 8 0 13750 21295 8643 128534 0 1 34
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 0 0 4 19 0 13600 2942 1276 737 23 8 75
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 2 0 0 2 2 16690 48036 1164 24610 0 21 36
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 4 0 0 0 0 6146 18975 3146 12819 90 8 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 0 0 0 0 0 26890 34306 23961 11320 19210 2 88
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 0 0 0 0 0 9741 45241 6144 4820 75 2 9
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 14 2 1 1 0 20132 28520 6764 79 0 13 2
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 0 0 0 1 0 15504 68219 2555 89330 0 2 1
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 0 0 0 0 0 3341 5382 2592 6871 11 2 14
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 14 3 0 11 1 7503 16701 6902 34247 5698 1 5
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 4 0 0 4 0 5998 5463 2014 5 165 3 15
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 8 0 4 0 0 4401 9005 650 435 62 3 8
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 0 0 0 2 0 14860 18598 3249 455 2970 4 12
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 2 1 8 1 0 10733 30571 2927 16195 14487 4 60
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 3 1 0 4 0 8400 18647 2145 31402 0 1 0
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 7 1 0 3 0 6490 24102 5496 183 776 2 18
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 11 4 0 3 24 6128 41981 3587 2258 318 1 6
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 1 0 0 0 0 4820 49343 1053 2528 0 1 0
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 73 15 2 2 0 3555 23754 784 1818 526 8 0
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 0 0 0 0 0 2220 3874 266 258 5034 8 0
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 1 0 0 2 0 2083 1373 26 200 0 1 0
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 12 7 1 10 0 7663 41984 13668 11036 0 1 0
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 38 11 26 12 0 26100 22995 7450 85011 0 3 64
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 34 7 2 26 0 8483 51840 189 9640 0 6 0
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 6 0 0 7 1 7356 17880 4202 25418 0 3 35
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 2 1 5 1 0 236215 9456 2242 2240 20 1 2
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 5 5 0 3 0 4375 8069 3985 1768 1654 1 18
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 1 0 3 1 0 5500 10969 1497 20263 0 1 25
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 5 0 1 3 0 22486 10856 7252 123224 0 7 56
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 1 0 1 2 0 10340 16291 3484 181 589 2 57
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 0 1 0 9 0 6104 28120 1660 620 16761 1 0
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 0 0 0 0 0 6210 4620 1903 41652 2367 2 21
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 0 0 0 0 0 6200 29217 164 2592 0 2 1
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 0 0 0 0 0 3191 12407 814 1441 13368 9 24
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 21 4 0 13 0 7342 26468 783 9365 34171 4 18
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 9 3 0 1 0 15614 50808 7177 2275 3375 4 0
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 3 1 4 1 0 8624 7229 3904 76 0 3 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 28 12 43 11 35 33906 52158 25757 89717 0 9 118
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 26 46 5 15 0 12893 300266 417 302768 303 1 13
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 0 0 0 0 0 5768 11408 1730 651 0 2 6
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 0 0 0 0 0 7777 51734 8344 279280 0 3 45
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 1 0 0 5 0 24660 33290 11924 2223 5 6 30
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 0 0 0 0 0 24660 33290 11924 2223 5 6 10
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 20 15 15 11 0 23458 79843 16579 2153 10574 3 130
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 1 1 0 4 19 7852 61344 7640 269226 1583 1 0
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 0 0 0 3 0 4498 6612 10856 4591 4262 3 1
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 1 0 10 0 0 10718 12519 6990 93172 0 3 125
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 1 1 0 6 0 4633 39749 843 12810 3623 3 7
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 3 0 3 0 0 2062 24106 576 8235 30 1 0
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 0 0 0 2 0 1902 3815 1115 1516 0 1 0
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 0 0 0 0 0 4000 16100 1044 4700 0 3 18
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 1 0 0 2 0 6806 250 2095 296 16 4 0
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 0 0 0 2 0 3183 25734 4731 5601 0 4 5
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 1 0 0 0 0 2229 4310 299 1927 664 4 0
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 0 0 0 3 0 15419 9360 509 1 0 9 26
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 0 0 0 0 0 3500 1270 1410 420 300 3 8
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 0 0 2 0 0 2620 3832 751 1515 0 1 5
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 0 0 0 0 0 2042 4200 151 334 2393 1 0
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 0 0 0 1 0 900 6173 742 645 298 1 13
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 0 1 0 1 0 10630 35837 3250 3600 6539 1 49
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 1 3 0 0 0 7840 25000 200 10000 4300 5 9
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 10 6 0 0 0 2600 14949 170 4209 96290 1 0
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 9 8 2 4 0 8777 19181 658 7847 52 4 15
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16000 20300 309 1 0 2 0
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 0 20300 183 1 0 0 0
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16000 20300 360 0 0 2 4
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16000 20300 195 0 0 2 0
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16000 20300 42 0 0 2 0
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16000 20300 449 0 0 2 4
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16000 20300 150 3 0 2 2
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16000 20300 177 0 0 2 1
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 1 18504 4 0 0 0 0
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 1 20300 125 0 0 0 2
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 0 0 0 0 0 1085 3320 1558 1 0 2 0
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 0 0 0 0 0 3073 1044 1143 13 0 2 0
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 0 0 0 0 0 1264 3500 400 0 0 2 2
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 2 0 0 0 0 1820 6121 710 172 360 1 10
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 0 0 0 1 1 10151 4492 3390 841 0 2 2
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 0 0 0 3 0 4071 2305 1336 137 365 1 0
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 0 0 0 1 0 1680 4988 3993 1660 0 1 1
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 0 0 0 16 0 5347 4758 2252 345 0 1 23
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 0 0 0 2 0 4151 3703 851 49 0 2 6
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 0 0 0 0 0 1025 2256 510 577 0 1 0
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 0 0 0 1 0 2348 3470 1600 268 600 1 0
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 0 0 0 0 0 2241 7062 968 288 0 2 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 0 0 0 9 7 4006 10487 357 5212 51 6 0
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 0 0 0 2 0 4098 3049 251 136 0 3 0
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 0 0 0 0 0 2676 1642 915 0 0 1 7
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 0 0 0 0 0 2673 3303 1586 1164 390 3 29
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 0 0 0 0 0 2301 5898 3704 0 0 2 3
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 0 0 0 0 0 1823 1846 1138 711 120 5 9
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 0 0 0 8 0 2469 3012 0 0 0 2 0
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 0 0 0 2 0 8400 1078 397 11 0 1 2
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 0 0 0 0 0 1542 3720 1566 0 3054 1 0
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 0 0 0 0 0 2069 2507 2340 78 0 1 6
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 0 0 0 1 0 1290 1651 2009 1563 234 1 1
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 0 0 0 0 0 1500 2152 1382 1010 0 1 10
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 0 0 0 0 0 1100 5136 3528 323 0 1 0
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 0 0 0 1 0 2813 2964 1233 220 0 3 11
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 0 0 0 6 34 12141 13058 0 0 0 2 9
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 0 0 0 0 0 0227885 15000 4070 1700 200 3 2
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 0 0 1 3 0 1982 5080 1554 574 189 2 4
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 0 0 0 6 0 2559 3970 3266 891 0 1 10
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 0 0 0 0 0 4248 9312 3296 14 0 3 10
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 0 0 0 0 0 2270 3351 626 0 0 1 0
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 0 0 0 3 0 3797 2643 1053 392 0 3 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 0 0 0 1 0 2405 2932 5527 12 0 1 5
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 0 0 0 0 0 2177 29431 1342 1247 0 1 0
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 0 0 0 0 0 2552 12111 576 1006 2944 1 0
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 0 0 0 2 0 4025 12983 2334 379 150 2 0
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 0 0 0 1 1 2210 27700 1511 330 0 1 0
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 0 0 0 0 0 2631 13562 2082 18 0 1 0
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 0 0 0 2 0 1675 11942 1491 2166 0 1 0
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 0 0 0 0 0 6000 10481 1800 852 189 1 0
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 0 0 0 0 0 2561 15811 0 850 0 4 0
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 0 0 0 0 0 2190 30813 987 982 265 1 0
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 0 0 0 0 0 6294 12143 0 1667 0 2 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 0 0 0 0 0 2480 6670 2115 951 217 2 26
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 0 0 5 0 0 4953 6700 2349 346 0 1 19
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 0 0 0 0 0 6749 20000 3396 1950 0 1 32
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 0 0 0 0 0 12718 793790 30303 1051598 35861 2 0
146 Ректорат Универзитет у Београду 1 0 0 0 0 3580 750000 16003 800000 0 3 13
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 0 0 0 0 0 2500 100000 2800 7700 0 1 0
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 0 0 0 0 0 1500 93650 5150 75000 0 1 0
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 0 0 0 0 0 1098 0 0 0 0 1 3
150 Ректорат Универзитет у Нишу 0 0 0 0 0 9666 0 0 0 0 1 12
151 Ректорат Универзитет у Приштини 0 0 0 0 0 1114 16471 370 3200 0 3 0
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 29 25 0 0 0 980 1550 516 0 0 1 1
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 0 0 0 0 0 1650 22000 300 3000 0 1 0
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 0 0 0 0 0 16314 18504 332 3 0 2 1
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 350 145 161 50 0 8002 30531 1061 4495 0 1 4
160 Универзитет одбране Универзитет одбране 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 0 4 0 0 0 5000 4541 625 8 23 1 0
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 2 0 2 0 0 1604 1228 370 0 0 2 0
183 Факултет за компјутерске науке без својства правног лица -Београд Универзитет Мегатренд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 0 0 1 0 0 2839 4464 364 493 0 3 1
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 0 0 0 0 0 684 3581 633 733 663 1 0
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 2 0 1 0 3 1354 1728 212 132 15 1 0
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 4 9 0 0 0 2844 2065 404 335 0 2 0
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 0 0 0 0 0 3058 1307 695 0 0 2 0
191 Факултет пословне економије, без својства правног лица Универзитет Едуконс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 0 0 0 0 0 1830 3685 1082 1314 0 2 0
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 0 0 0 0 0 1141 9090 212 1247 71 1 0
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 0 0 0 0 0 1032 2846 479 1062 24 1 0
200 Факултет информационих технологија - Београд Универзитет Метрополитан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 0 0 5 0 0 4115 5159 791 600 300 2 0
206 Факултет за екологију и заштиту животне средине без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 0 0 0 0 0 4114 0 1468 0 0 1 0
211 Факултет за право, безбедност и менаџмент Константин Велики - Ниш Универзитет Унион - Никола Тесла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 0 0 0 0 0 4114 5159 0 600 300 1 0
215 Факултет за спорт- Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 0 0 0 0 12 2448,81 8009 4904 2608 0 1 0
224 Факултет за инжењерски интернационални менаџмент - Београд Европски универзитет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Висока школа за пословну економију и предузетништво - Београд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Висока школа за пројектни менаџмент - Београд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 0 0 0 0 0 520 0 0 0 0 1 0
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 0 0 0 0 0 604 2 654 0 1856 1 0
232 Висока школа Академија за пословну економију - Чачак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Спортска академија - Београд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Висока школа Акадамија фудбала Београд - Београд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају - Ниш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Висока школа струковних студија за економију и управу - Београд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 0 0 0 0 0 1099 2102 0 375 102 2 0
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 2 0 0 0 0 3499 3547 15 53 0 5 0
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 0 0 0 0 0 1352 2961 1062 33 0 1 0
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 0 0 0 0 0 1443 1070 1543 168 23 1 0
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 0 0 0 0 0 4261 1038 1262 0 0 11 0
248 Војна академија Универзитет одбране 0 0 0 0 0 0
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране 0 0 0 0 0 75988 4100 1051 664 50 1 0
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 8 1 4 0 118 4200 1895 356 34 10 1 0
251 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 0 0 0 0 0 1266 0 0 0 0 1 0
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 0 0 2 0 0 988 4 58 1 0 1 0
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 0 0 0 0 0 1446 1491 1 0 0 1 0
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 0 0 0 0 0 16756 4787 8091 219 61 8 2
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 0 0 0 0 13 2861 8009 4904 2608 0 1 0
257 Криминалистичка академија Криминалистичка академија 0 0 0 0 0 0
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 0 0 0 3 0 2190 0 0 0 1500 3 0