Вискокошколске установе

Вискокошколске установе

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД УСТАНОВЕНАЗИВ УСТАНОВЕУНИВЕРЗИТЕТВРСТААДРЕСАТЕЛЕФОНЕЛЕКТОНСКА ПОШТАДЕКАН/ДИРЕКТОРМАТИЧНИ БРОЈПИБСАЈТГЕОГРАФСКЕ КООРДИНАТЕ
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020 317 752 rektorat@np.ac.rs проф. др Зоран Марковић 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.1382827666701,20.521127209067345
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020 317 752 rektorat@np.ac.rs проф. др Миладин Костић 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.137069765760344,20.63232421875
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020/317 752 rektorat@np.ac.rs Проф. др Јовица Ранђеловић 17663640 1 http://www.np.ac.rs 43.185152509372955,20.577392578125
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020/317 752 rektorat@np.ac.rs проф. др Зана Долићанин 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.16512263158295,20.6158447265625
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020/317 752 rektorat@np.ac.rs доц. др Александра Попин 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.201171681272456,20.4400634765625
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020/317 752 rektorat@np.ac.rs проф. др Милица Вујичић 17663640 1 http://www.np.ac.rs 43.19716728250127,20.5499267578125
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Vuka Karadžića bb 020/317 752 rektorat@np.ac.rs проф. др Mилан Туба 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.18915769654922,20.63232421875
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020/317 752 rektorat@np.ac.rs проф. мр Ервин Ћатовић 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.19716728250127,20.533447265625
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020/317 752 rektorat@np.ac.rs проф. др Братислав Мирић 17663640 1888 http://www.np.ac.rs 43.1811470593997,20.50048828125
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Вука Караџића бб 020/317 752 rektorat@np.ac.rs проф. др Драган Богдановић 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.185152509372955,20.577392578125
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 ул. Вука Караџића бб 020317752 rektorat@np.ac.rs проф. др Ибрахим Тотић 17663640 104682222 http://www.np.ac.rs 43.138150164676375,20.521109104156494
15 Машински факултет Универзитет у Београду 1 Kраљице Марије бр. 16 3370-350 dekan@mas.bg.ac.rs Радивоје Митровић 07032501 100209517 http://www.mas.bg.ac.rs 44.77793589631623,20.4620361328125
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 1 Студентски трг 12-16 2184330 dekan@chem.bg.ac.rs Иван Гржетић 07053681 101823040 http://chem.bg.ac.rs 44.81948405021974,20.459133982658386
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 1 Војводе Степе 305 011/3091394 dean@sf.bg.ac.rs Небојша Бојовић 07032587 100376470 http://www.sf.bg.ac.rs/ 44.7657798340543,20.48301100730896
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 1 Војводе Степе 450, Београд +381 11 3951380 info@pharmacy.bg.ac.rs Слађана Шобајић 7001975 101746950 http://www.pharmacy.bg.ac.rs 44.74219589207902,20.499815717339516
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 1 Немањина 6, Земун 011/2612-664 office@agrif.bg.ac.rs Душан Живковић 07029845 100198802 http://agrif.bg.ac.rs 44.84014991154991,20.412458181381226
20 Географски факултет Универзитет у Београду 1 Студентски трг 3/3, 11000 Београд 011/2637421 dekanat@gef.bg.ac.rs проф. др Дејан Филиповић 07027087 100063932 http://www.gef.bg.ac.rs 44.81904550519673,20.45707270503044
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 1 Karnegijeva 4 011/3370425 tmf@tmf.bg.ac.rs Petar Uskoković 07032552 100123813 http://www.tmf.bg.ac.rs 44.80745091553386,20.4763276129961
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 1 Високог Стевана 2, Београд 0112183036 dekan@fasper.bg.ac.rs Снежана Николић 07017766 101821989 http://fasper.bg.ac.rs 44.826211160142876,20.456041395664215
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 1 Студентски трг 12-16, 11158 Београд 2635545 dekan@ffh.bg.ac.rs Гордана Ћирић-Марјановић 07426976 101821157 http://www.ffh.bg.ac.rs 44.81917202720516,20.459353923797607
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 1 Булевар краља Александра 73/II 011/3225-254 vdjokic@arh.bg.ac.rs Владан Ђокић 07032480 100252129 http://www.arh.bg.ac.rs/ 44.773256569261825,20.45654296875
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 1 Београд, Мије Ковачевића 11б 2769 205 abulovic@bfspc.bg.ac.rs Еп.др Игнатије-Добривоје Мидић 17569961 103503783 http://bfspc.bg.ac.rs 44.816108784785115,20.492130517959595
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 1 Чика Љубина 18-20 2639119 dekan@f.bg.ac.rs Миомир Деспотовић 07003269 100050474 http://www.f.bg.ac.rs 44.818528950056226,20.458388328552246
19 Физички факултет Универзитет у Београду 1 Студентски трг 12-16 011/7158-151 dekanat@ff.bg.ac.rs Иван Белча 07048190 100039173 http://www.ff.bg.ac.rs 44.81915300135697,20.459643602371216
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 1 Краљице Наталије 43 Београд 011/2686-787 dekanat@uf.bg.ac.rs Данимир Мандић 06908985 100035901 http://www.uf.bg.ac.rs 44.80851276370752,20.461735725402832
146 Ректорат Универзитет у Београду 1 Студентски трг 1 011/3207-402 kabinet@rect.bg.ac.rs Владимир Бумбаширевић 07003170 100052450 http://www.bg.ac.rs 44.81846996924858,20.457817018032074
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 1 Господара Вучића 50 6451-858 dekanat@fb.bg.ac.rs Владимир Н. Цветковић 07061609 101732084 http://www.fb.bg.ac.rs 44.79121628695576,20.47898769378662
4 Економски факултет Универзитет у Београду 1 Београд, Каменичка 6 3021-222 dekanat@ekof.bg.ac.rs проф. др Бранислав Боричић 07001983 100223295 http://www.ekof.bg.ac.rs 44.81184280592632,20.454748570919037
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 1 Студентски трг 16, Београд 0112186635 dekanat@bio.bg.ac.rs Жељко Томановић 7048599 100043776 http://bio.bg.ac.rs 44.758787294010524,20.461486782878637
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 1 Војске Југославије 12 030 424 555 dekan@tfbor.bg.ac.rs Проф. др Нада Штрбац 07130210 100629192 http://www.tfbor.bg.ac.rs/index_cir.php 44.050089820756796,22.07977294921875
22 Математички факултет Универзитет у Београду 1 Студентски трг 16 0112027802 matf@matf.bg.ac.rs Зоран Ракић 07048211 100046603 http://www.matf.bg.ac.rs 44.81944742565459,20.459455847740173
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 1 Јове Илића 154 011/3950-823 dekanat@fon.bg.ac.rs Милија Сукновић 700 40 44 100383934 http://www.fon.bg.ac.rs 44.78091311308028,20.471784621477127
23 Правни факултет Универзитет у Београду 1 Булевар краља Александра 67 011-3027-700 pravni@ius.bg.ac.rs Професор др Зоран Мирковић 07032579 101729152 http://www.ius.bg.ac.rs 44.77403648591524,20.467529296875
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 1 Студентски трг 3 2638666 filoloski.fakultet@fil.bg.ac.rs Љиљана Марковић 07003161 100119438 http://www.fil.bg.ac.rs 44.819059393953076,20.456996262073517
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 1 Булевар краља Александра 73/I 011/3218-553 dekanat@grf.bg.ac.rs Проф. др Владан Кузмановић 07006454 100251144 http://www.grf.bg.ac.rs/ 44.80555933111473,20.476627349853516
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 1 Др Суботића 8 2685-288 stomfak@rcub.bg.ac.rs Алекса Марковић 07001991 100125119 http://www.stomf.bg.ac.rs 44.79730384046021,20.460772845885913
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 1 Ђушина 7 0113219101 dekan@rgf.bg.ac.rs Зоран Глигорић 07045735 100206244 http://www.rgf.bg.ac.rs 44.81330796359315,20.474567413330078
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 1 Београд, Кнеза Вишеслава бр. 1 011/3053-988 office@sfb.bg.ac.rs Ратко Ристић 07009291 101833051 http://www.sfb.bg.ac.rs 44.78261484140444,20.422880172991427
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 1 Др Суботића 8, 11 000 Београд, Србија (+381) 11 36 36 300 mf.bg@med.bg.ac.rs Проф. др Небојша Лалић 07048157 100221404 http://www.mfub.bg.ac.rs 44.79732241355461,20.461094677448273
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 1 Рузвелтова 1/а, Београд 0113370186 office@zavodzafiziku.bg.ac.rs Марко Барјактаровић 07032595 100208342 http://www.zafi.bg.ac.rs 44.80599893020951,20.477960407733917
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 1 Булевар краља Александра 71 011/3370511 sekretarijat@unilib.br.ac.rs Проф. др Александар Јерков 07032714 101728060 www.unilib.rs 44.80606172980673,20.4749858379364
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 1 Булевар ослобођења 18 2685-936 dekanat@vet.bg.ac.rs Владо Теодоровић 07002009 100266509 http://vet.bg.ac.rs 44.7950993100853,20.462958812713623
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 1 Благоја Паровића 156 011/3531-011 dekanat@fsfv.bg.ac.rs Саша Јаковљевић 07009283 101014582 http://www.fsfv.bg.ac.rs 44.76358217756391,20.428497791290283
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 1 Булевар краља Александра 73, 11020 Београд 011/324-8464 dekanat@etf.bg.ac.rs Мило Томашевић 7032498 100206130 http://www.etf.bg.ac.rs 44.80555933111473,20.476176738739014
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 1 Јове Илића 165, Београд 3092806 fpn@fpn.bg.ac.rs Драган Р. Симић 07028121 101746499 http://fpn.bg.ac.rs 44.77524746381869,20.474889278411865
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 1 Светозара МАрковића 69 34000 Крагујевац 034306800 dekanat@medf.kg.ac.rs Владимир Јаковљевић 07345496 101042779 http://www.medf.kg.ac.rs 44.016490481751845,20.917641520500183
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 1 Војвођанска бб 036/515-00-24 drago.cvijanovic@kg.ac.rs проф др Драго Цвијановић 17821148 107134513 http://www.hit-vb.kg.ac.rs 43.620170616189895,20.906982421875
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 1 Сестре Јањић Миловановић dobrica@kg.ac.rs Добрица 07151314 101576499 http://www.fink.rs 44.01865079175969,20.90524435043335
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Лицеја Кнежевине Србије 3 034/303-502 ekfak@kg.ac.rs Петар Веселиновић 07151322 101578837 http://www:ekfak.kg.ac.rs 44.02317175725832,20.922303199768066
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 1 Светог Саве 65, 32000 Чачак 032326503 dekan.ftn@ftn.kg.ac.rs Данијела Милошевић 07181779 101123484 http://www.ftn.kg.ac.rs 43.89687189732433,20.345306396484375
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 1 Крагујевац, Јована Цвијића бб 034/304-270 cabfilum@kg.ac.rs Зоран Комадина 17429108 101578548 http://www.filum.kg.ac.rs 43.99676629896825,20.91796875
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 1 Трг Светог Саве 36 031511078 aleksic@pfu.kg.ac.rs Снежана Маринковић 06942016 101779818 http://www.pfu.kg.ac.rs 43.861266757619816,19.879761581486832
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 1 07150393 44.023792784460724,20.92148244380951
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 1 07150393 44.02332605033834,20.92193841934204
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 1 Доситејева 19 Краљево 036/ 383 379 office@mfkv.kg.ac.rs Миле Савковић 07316291 101255862 http://www.mfkv.kg.ac.rs 43.72633007594726,20.710870027542114
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 1 Цара Душана 34 032/345-264 afdekanat@kg.ac.rs Томо Милошевић 07281536 101122442 http://www.afc.kg.ac.rs 43.8503744993026,20.401611328125
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Jovana Cvijica bb, 34000 Kragujevac +38134304270 cabfilum@kg.ac.rs Зоран Комадина 17429108 101578548 http://www.filum.kg.ac.rs 43.97700467496408,20.9234619140625
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Јована Цвијића 1 034/306-508 dekan@jura.kg.ac.rs Драган Вујисић 07227035 100564301 http://www.jura.kg.ac.rs 44.00071783428277,20.9124755859375
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Радоја Домановића 12, Крагујевац 034 335 039 pmfkrag@kg.ac.rs Срећко Трифуновић 07232721 101041593 http://www.pmf.kg.ac.rs/ 44.017564165927475,20.907183372764848
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 1 Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина 035/223-805 pefjagodina@pefja.kg.ac.rs Виолета Јовановић 06872468 100937051 http://www.pefja.kg.ac.rs 43.97691974754067,21.253641843795776
150 Ректорат Универзитет у Нишу 1 07185286 43.32303909413702,21.89379394054413
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 1 Ниш, Кеј Мике Палигорића 2а 018-523119 snezana.bojovic@ni.ac.rs Снежана Бојовић 07253753 100232058 http://www.ubnt.ni.ac.rs 43.32261761213145,21.89304828643799
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 1 Трг краља Александра 11, 18000 Ниш, Србија 018528601 dekan@eknfak.ni.ac.rs Тадија Ђукић 07174705 100667088 http://www.eknfak.ni.ac.rs 43.31722784836223,21.890832781791687
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 1 Трг краља Александра 11 018/500-201 dekanat@prafak.ni.ac.rs Саша Кнежевић 07174691 101532192 http://www.prafak.ni.ac.rs 43.317481540941785,21.890559196472168
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 1 Булевар ослобођења 124 016-247-203 tehfak@ni.ac.rs Љубиша Николић 07282273 100107686 http://www.tf.ni.ac.rs/ 42.99626410651775,21.952655017375946
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 1 Партизанска 14, 17500 Врање 017/431-960 z_momcilovic@yahoo.com Проф. др Зоран Момчиловић 06876617 102188151 http://www.pfvr.ni.ac.rs/ 42.55258434805338,21.895365715026855
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 1 Кнегиње Љубице 10 Ниш 018245379 info@artf.ni.ac.rs Сузана Костић 17443852 101756652 http://www.artf.ni.ac.rs 43.32043600575515,21.891160011291504
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 1 Вишеградска 33, Ниш 018224492 pmfinfo@pmf.ni.ac.rs Иван Манчев 17267906 100668023 http://www.pmf.ni.ac.rs 43.30991584296115,21.922576546712662
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 1 Ћирила и Методија број 2 +38118514311 natalija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs Наталија Јовановић 07174730 100664758 http://www.filfak.ni.ac.rs 43.36512572875844,21.9012451171875
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 1 Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш (+381 18) 42 26 644 dobrila.stankovic.djordjevic@medfak.ni.ac.rs Добрила Станковић Ђорђевић 07215282 100664516 http://www.medfak.ni.ac.rs/ 43.31620135834286,21.91576659679413
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 1 Ниш, Александра Медведева 14 018500635 dekan@masfak.ni.ac.rs Ненад Т. Павловић 07174713 100662816 http://www.masfak.ni.ac.rs 43.305193797650546,21.9012451171875
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 1 Чарнојевића 10а 018/511940 info@fsfv.ni.ac.rs Милован Братић 17265962 101756222 http://www.fsfv.ni.ac.rs 43.31189225289535,21.886718273162842
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 1 Ниш, Александра Медведева 14 018/588202 dekan@gaf.ni.ac.rs Петар Митковић 07174721 100666542 http://www.gaf.ni.ac.rs 43.330391143142535,21.891363859176636
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 1 Ниш, Александра Медведева 14 018529105 efinfo@elfak.ni.ac.rs Драган Манчић 07215240 100232259 http://elfak.ni.ac.rs 43.33050040255293,21.8927264213562
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 1 Ниш, Чарнојевића 10а 018529702 dekan@znrfak.ni.ac.rs Момир Прашчевић 07226063 100663853 http://www.znrfak.ni.ac.rs 43.31171660352928,21.88604235649109
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 1 Козарaчка 2/А 024/554-300 dekanat@gf.uns.ac.rs Мирослав Бешевић 08160490 100843783 http://www.gf.uns.ac.rs 46.11174961404481,19.65074971318245
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 1 Хајдук Вељкова 3 021/420677 dekanmf@uns.ac.rs СНЕЖАНА БРКИЋ 08113599 100451043 45.25555527789205,19.852294921875
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 1 Ђуре Јакшића 7 Нови Сад 021/420-187 aofarts@uns.ac.rs Синиша Бокан 08067015 100449173 http://www.akademija.uns.ac.rs 45.27102073184514,19.84130859375
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 1 Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад 021/485-2020 rektorat@uns.ac.rs Дејан Јакшић 08067066 101636534 http://www.uns.ac.rs 45.24741118955292,19.854105412960052
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 1 Др Зорана Ђинђића бр.2 021/450-690 dekanat@ff.uns.ac.rs др Ивана Живанчевић-Секеруш 08067074 100237441 http://www.ff.uns.ac.rs 45.246521745856555,19.85352873802185
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 1 Сомбор, Подгоричка 4 025434006 dekanat@pef.uns.ac.rs Жељко Вучковић 08561923 100017310 http://www.pef.uns.ac.rs 45.76722359619692,19.122004508972168
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 1 Штросмајерова 11 024 - 624 - 444 office@magister.uns.ac.rs Јосип Ивановић 08067066 101636534 http://magister.uns.ac.rs 46.09810884405136,19.66551661491394
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 1 Булевар цара Лазара 1 021/4853600 deantf@uns.ac.rs Биљана Пајин 8055203 100721916 http://www.tf.uns.ac.rs 45.24786629230007,19.850685596466064
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 1 Н. Сад; Трг Д. Обрадовића 8 021/450-355 dean@polj.uns.ac.rs проф.др Недељко Тица 08608369 100239025 http://www.polj.uns.ac.rs 45.24395342262324,19.8468017578125
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 1 Нови Сад, Ловћенска 16 021/450-199 fsfsv@uns.ac.rs Небојша Максимовић 08042101 101692505 http://www.fsfvns.rs 45.30812064848309,19.839111319743097
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 1 Н. Сад; Трг Д. Обрадовића 8 021/450-355 dean@polj.uns.ac.rs проф.др Недељко Тица 08608369 100239025 http://www.polj.uns.ac.rs 45.24395342262324,19.8468017578125
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 1 Суботица, Сегедински пут 9-11 024/628-080 dekanat@ef.uns.ac.rs Александар Грубор 08105090 100844270 http://www.ef.uns.ac.rs 46.10351832286777,19.66113281669095
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 1 Зрењанин Ђуре Ђаковића бб 023/550-515 dekanat@tfzr.uns.ac.rs Драгица Радосав 08166161 101161200 http://www.tfzr.uns.ac.rs 45.376598626949395,20.378437042236328
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 1 Трг Доситеја Обрадовића 1 021/485-3040 dekanat@pf.uns.ac.rs Бранислав Ристивојевић 08104913 100728803 http://www.pf.uns.ac.rs/ 45.246310241271914,19.852852821350098
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 1 Трг доситеја Обрадовића 6 021/450-810 ftndean@uns.ac.rs Раде Дорословачки 08067104 100724720 http://www.ftn.uns.ac.rs 45.2462422574882,19.851619005203247
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 1 Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад 021 4852700 dekan@pmf.uns.ac.rs Милица Павков Хрвојевић 08104620 101635863 www.pmf.uns.ac.rs 45.282617057517406,19.86328125
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 1 Копаоничка бб 38219 Лечак 02888261 bozidar.milosevic@pr.ac.rs Божидар Милошевић 09018484 102235862 www.agr.pr.ac.rs 43.16568606168431,20.743882656097412
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Филипа Вишњића бб 38220 Косовска Митровица 028425473 fifa@pr.ac.rs Мирјана Лончар-Вујновић 09339477 102076437 http://www.fifa.pr.ac.rs 42.8993954882869,20.864490866661072
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 1 Краља Петра I 117, 38227 Звечан 028497924 info@art.pr.ac.rs Зоран Фуруновић 09018476 102130293 http://www.art.pr.ac.rs 42.910129066646874,20.84120124578476
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 1 Доситеја Обрадовића б.б. Лепосавић 028/84-701 dif@pr.ac.rs Верољуб Станковић 09034285 100017631 https://dif.pr.ac.rs/ 43.09985481794928,20.802805423736572
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Лоле Рибара 29 028 425 396 pmfkm@pr.ac.rs Небојша В. Живић 09018433 101940276 http://www.pmf.pr.ac.rs/ 42.897267516385504,20.86726427078247
151 Ректорат Универзитет у Приштини 1 Филипа Вишњића бб 028422426 rektorat@pr.ac.rs Здравко Витошевић 09018417 102076316 http://www.pr.ac.rs 42.89970789903191,20.86501657962799
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Ул.Колашинска бр.156 028/497-934 eko@pr.ac.rs Тања Вујовић 09018468 102259409 http://www.eko.pr.ac.rs 42.889708004909316,20.859343707561493
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Књаза Милоша бр. 7. 028/425-320 office@ftn.pr.ac.rs Небојша Арсић 09339116 101981837 http://www.ftn.pr.ac.rs 42.88502091759217,20.88775634765625
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 1 Немањина бб, 38218 Лепосавић 028/84-164 sinisa.minic@pr.ac.rs Синиша Г. Минић 09231951 101262118 http://www.uf-pz.net 43.100982876188546,20.81085205078125
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Анри Динана бб, Косовска Митровица 028 498298 uniprms@yahoo.com Сузана Матејић 09018492 100018642 http://www.med.pr.ac.rs 42.893604796284286,20.859652161598206
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Лоле Рибара 29 028425338 pra@pr.ac.rs Владан Михајловић 09018425 102076105 http://pra.pr.ac.rs 42.897155122843834,20.866998732089996
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 1 Булевар уметности бр. 20 011 2140 419 fduinfo@fdu.bg.ac.rs Милош Павловић 07029799 101554850 http://www.fdu.edu.rs 44.73763742026362,20.462379455566406
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 1 Косанчићев венац 29 2625166 rektor@arts.bg.ac.rs Милета Продановић 07003188 100062526 http://arts.bg.ac.rs 44.81796577601133,20.450832545757294
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 1 Париска 16 Београд 011/2181214 dekanat@flu.bg.ac.rs Димитрије Пецић 07014562 100051104 http://www/flu.bg.ac.rs 44.819655281644344,20.45332431793213
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 1 Краља Петра 4, Београд 011/33-48-515 dekan@fpu.bg.ac.rs Даниела Фулгоси 07007787 100066998 http://www.fpu.bg.ac.rs 44.81693796929283,20.451698899269104
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 1 Краља Милана 50 011 36 21 170 fmuinfo@fmu.bg.ac.rs Љиљана Несторовска 07002084 101849339 http://www.fmu.bg.ac.rs 44.80559120691931,20.464324727654457
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 2 Александра Медведева 20 018/588-211 info@vtsnis.edu.rs Дејан Благојевић 07223323 100502041 http://vtsnis.edu.rs 43.33017262373211,21.905364990234375
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 2 Владе Јовановића 8 +381 16 254 961 marjanovic.milena@vpsle.edu.rs Милена Марјановић 07207310 100411386 http://www.vpsle.edu.rs 43.00010413713445,21.949468553066254
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 2 37240 Трстеник, Радоја Крстића 19 037/714-121 vtms_ts@ptt.rs Миломир Мијатовић 07155034 101305752 http://www.vtmsts.edu.rs 43.628123412124616,20.950927734375
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 2 Змај Јовина 29, Сремска Митровица 022/621-552 vs.gordana.mijailovic@gmail.com др Гордана Мијаиловић 08015813 100789948 http://www.sm-vaspitac.edu.rs 44.97305644426211,19.622268676757812
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 2 Панте Срећковића 2 0117291 196 direktor@vslpu.edu.rs Драган Бошковић, в.д. дир. 07061633 101816294 http://www.vslpu.edu.rs 44.80730386761164,20.494533777277866
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 2 Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб 028/83-011,028/83-780 vespecleposavic@gmail.com Небојша Милановић 09009833 102075918 http://ves-pec.edu.rs 43.10254958926393,20.801239013671875
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 2 Цара Душана 254 011/2105-727 lazarevic.andjelka@gmail.com Проф др сци мед Анђелка Лазаревић 07014678 100010255 http://www.vzsbeograd.edu.rs 44.85785285612742,20.38076788187027
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 2 косанчићева 36 037 427 603 visahemijska@ptt.rs Зорана Милосављевић 07143907 100480647 http://vhts.edu.rs 43.579846809444994,21.32917284965515
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 2 Ћирила и Методија 1, Прокупље 027324311 dejandavidovic7@gmail.com др Дејан Давидовић,проф 07262051 100258744 http://www.vpps.edu.rs 43.24920396697784,21.59912109375
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 2 Ул. Војводе Степе бр. 283, Вождовац, Београд 0638288867 vera.petrovic@viser.edu.rs Вера Петровић 07040512 100373303 https://viser.edu.rs 44.7682906590052,20.48002302646637
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 2 Алексинац, Пиварска бб 018800420 skolazavaspitace@mts.rs Ђуричковић Милутин 07106904 100312795 http://www.vsvaspitacka.edu.rs 43.51668853502909,21.8902587890625
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 2 Банијска 67 024 547 870 visokaskola@vsovsu.rs Надежда Родић 08058482 100847552 http://vsovsu.rs 46.10393936121558,19.682822227478027
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 2 Београд, Краљице Марије 73 3042-332 djuro.djurovic@bbs.edu.rs Ђуро Ђуровић 07451920 100005375 http://www.bbs.edu.rs 44.80390747426909,20.4807847738266
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 2 Чачак, Светог Саве 65. 032 302 782 direktor@vstss.com др Драган Брајовић 7355742 101892563 http://www.visokaskolacacak.edu.rs 43.94537239244209,20.335693359375
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 2 Трг Светог Саве 34 031/513-385 skola@vpts.edu.rs Ивана Ћировић 7156766 101623886 http://www.vpts.edu.rs 43.855806673994906,19.84517902135849
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 2 Београд, Кнеза Вишеслава 70 011 2543 972 vhsric@gmail.com Славољуб Вићић 07017367 101019537 http://vhs.edu.rs 44.7702605851844,20.425971820950508
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 2 Кикинда, Светосавска 57 0230/437-498 vsov@businter.net Зоран Мијић 08167796 100579852 http://www.vaspitacka.edu.rs 45.81540082150532,20.46478271484375
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 2 Здравка Челара 16, Београд +381113290828 direktor@ict.edu.rs Горан Зајић 17459023 102693219 http://www.ict.edu.rs 44.81451050674758,20.48427700996399
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 2 07039794 44.814749299911995,20.45506775379181
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 2 Ђорђа Стратимировића 23 023/565-896 office@vts-zr.edu.rs Милорад Ранчић 08220611 101162083 http://www.vts-zr.edu.rs/ 45.377529365239965,20.38284122943878
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 2 Карађорђа Петровића бб 017653692 vsovgb@open.telekom.rs Цветко Симоновић 09040889 102220641 http://www.vsov-gbr.edu.rs/ 42.46037370756406,21.767038106918335
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 2 Вилема Пушмана 17 Лесковац 016/242569 vsstle@open.telekom.rs Небојша Ристић 07137761 100326905 http://www.vsstle.edu.rs 42.99045995730452,21.947593688964844
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 2 Нушићева бр.6 Звечан 028664179 vtsssz@vts-zvecan.edu.rs Урош Јакшић 09023798 101262982 http://www.vts-zvecan.edu.rs 42.910391786613076,20.83759903907776
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 2 Бул. З.Ђинђића 152а 011 2698 222 Info@visokaturisticka.edu.rs в.д. Бојана Племић 17642162 104266365 http://www.visokaturisticka.edu.rs 44.8262606212793,20.401439666748047
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 2 Булевар Зорана Ђинђића 152а 011/2600-131 info@visokatehnicka.edu.rs Весна Шотра 17642189 104266349 http://www.visokatehnicka.edu.rs 44.8262282813103,20.40151074528694
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 2 Старине Новака 24 011/3234-002 vtts@eunet.rs Горан Савановић 07039808 100252153 http://www.vtts.edu.rs/ 44.810518899308676,20.477767288684845
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 2 Врање, Филипа Филиповића 20 017/421-859 info@visokaskola.edu.rs Др Светлана Трајковић 07196768 100402944 http://www.visokaskola.edu.rs 42.54255205995062,21.905386447906494
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 2 Краља Петра I бр.1 027/371756 ljubisa.milacic@vpskp.edu.rs Љубиша Милачић 09271961 100985106 http://vpskp.edu.rs 43.29744827659319,21.29373550415039
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 2 Хајдук Вељкова бр. 10 015/352-729 vtssa@ptt.rs др Никола Јанчев 07293682 100083312 http://vmpts.edu.rs 44.80522439622254,19.6929931640625
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 2 ВојводеПутника 56 015-344-580 vpssa@ptt.rs Др Раденко Степић 07120222 100086217 http://vpssa.edu.rs 44.7643386073209,19.675955772399902
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 2 Наде Димић 4 0648675882 direktor@tehnikum.edu.rs Раденко Рајић 07039816 100091193 http://www.tehnikum.edu.rs/ 44.85021004265475,20.404787063598633
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 2 Здравка Челара 14 0113292516 оffice@vzs.edu.rs Зоран Бундало 07032471 100123346 http://www.vzs.edu.rs 44.813652365381735,20.482683777809143
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 2 Лоле Рибара 1/2 035 401 140, 401 150 direktor.vms@gmail.com Христос Алексопулос 17228838 101371421 http://www.vmscuprija.edu.rs 43.93153956283734,21.368837356567383
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 2 Вука Караџића 3а, Ваљево 014/223-931 mladjen.vicentic@vipos.edu.rs Млађен Вићентић 07243782 101899163 http://vipos.edu.rs/index.php/sr/ 44.27009929723027,19.885640144348145
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 2 Хајдук Станкова 2 011/2422-178 vggs@sezampro.rs Вуле Алексић 17150570 100005367 http://www.vggs.rs 44.790184577078115,20.508803129196167
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 2 Петра Драпшина 8 021/452-441 vsovinfo@gmail.com Јованка Улић 08066965 100451094 http://www.vaspitacns.edu.rs/ 45.252836305689144,19.841556698083878
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 2 Цветна 11 024/655-202 ifurst@vts.su.ac.rs Др Игор Фирстнер 08009201 100839501 http://www.vts.su.ac.rs 46.094453995017815,19.662069976329803
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 2 Ћирила и Методија бр.29 010 345 237 vspirot@mts.rs Емилија Поповић 07131585 100375143 http://www.pakadem.edu.rs 43.15476085164662,22.590272426605224
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 2 Ћирила и Методија 22-24 420-761 info@vaspks.edu.rs Јелена Милановић 07146949 100659633 http://www.vaspks.edu.rs 43.577398540876274,21.329022645950317
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 2 Косовска 8 034/335-213 radivojevic034@gmail.com др Никола Радивојевић 07151284 101576626 http://www.vts.edu.rs 44.00721954370802,20.916101932525635
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 2 Владимира Перића Валтера 4 021/4854004 skola@vps.ns.ac.rs Др Јелена Дамњановић 08640343 101693811 http://www.vps.ns.ac.rs/sr/naslovna.1.1.html 45.244618176244714,19.85105574131012
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 2 Јосифа Панчића 043/6711-755 info@vtsar.edu.rs Проф.др Ђорђе Михаиловић 07113528 100766569 http:/www.vtsar.edu.rs 44.31142791150729,20.54665446281433
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 2 Омладински Трг 1 013 833 420 vsvasdirektor@hemo.net Јелена Пртљага 08038830 100913781 http://uskolavrsac.in.rs 45.17041997262667,21.280517578125
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 2 Немањина 2 012531667 visa_po@ptt.rs Владан Ђулаковић 07285019 100439330 http://www.vts-pozarevac.edu.rs/ 44.62273077718495,21.18338298954768
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 2 Шабац,Добропољска 5 015/342172 vivasabac@ptt.rs Dr sci med.Светлана Карић 07120478 100125590 http://www.vivasabac.edu.rs 44.759434206406745,19.69773530960083
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 2 Нови Сад Школска бр.1 021/4892-511 skola@vtsns.edu.rs Бранко Савић 08081000 100452579 www.vtsns.edu.rs 45.25016063443782,19.835241436958313
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 2 24 Новембра бб, Лепосавић 02884103 vts.uros@sezampro.rs Станојевић Предраг 09027173 101262966 http://www.vtsurosevac.com 43.10193123198619,20.802937522530556