Врсте школа

Шифрарник школа

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД Врстa школeВрстa школeВрстa школe (латиница)
1 Основна школа Osnovna škola
2 Средња школа Srednja škola
3 Приватна основна школа Privatna Osnovna škola
4 Приватна средња школа Privatna Srednja škola
5 Основна и средња школа са домом Osnovna i Srednja škola sa domom
6 Музичка Основна и Средња школа са домом Muzička Osnovna i Srednja škola sa domom
7 Основна и Средња школа Osnovna i Srednja škola
8 Приватна Основна и Средња школа Privatna Osnovna i Srednja škola
9 Основна музичка школа Osnovna Muzička škola
10 Балетска школа Baletska škola
11 Приватна основна и средња музичка школа Privatna Osnovna i Srednja Muzička škola
13 Дом ученика средњих школа Dom učenika Srednjih škola
14 Ученички дом Učenički dom
15 Здружена школа Združena škola
12 Тест налог Test nalog