Преглед звања на високошколским установама

Преглед звања на високошколским установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ЗвањеБрој запосленихУкупно ангажовање
Асистент 2520 2283.01
Асистент приправник 13 13.00
Ванредни професор 2941 2494.24
Виши лектор 53 51.00
Виши научни сарадник 54 16.79
Гостујући професор 68 15.49
Доцент 3727 3166.19
Истраживач приправник 470 398.04
Истраживач сарадник 370 334.20
Лектор 80 71.75
Наставник вештина 209 153.68
Наставник страног језика 221 196.66
Научни саветник 114 16.88
Научни сарадник 223 169.79
Остало 381 280.38
Предавач 480 427.41
Професор емеритус 53 13.84
Професор струковних студија 923 846.08
Редовни професор 3784 3142.33
Сарадник у настави 526 433.11
Стручни сарадник 223 153.93