Преглед звања на високошколским установама

Преглед звања на високошколским установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ЗвањеБрој запосленихУкупно ангажовање
Асистент 2547 2311.51
Асистент приправник 13 13.00
Ванредни професор 2975 2527.87
Виши лектор 52 50.00
Виши научни сарадник 53 15.79
Гостујући професор 68 15.49
Доцент 3690 3128.74
Истраживач приправник 457 383.04
Истраживач сарадник 371 334.70
Лектор 80 71.75
Наставник вештина 209 153.68
Наставник страног језика 222 198.66
Научни саветник 114 16.88
Научни сарадник 215 162.29
Остало 382 281.55
Предавач 481 427.71
Професор емеритус 53 13.84
Професор струковних студија 926 848.80
Редовни професор 3746 3105.65
Сарадник у настави 523 428.56
Стручни сарадник 223 153.43