Преглед звања на високошколским установама

Преглед звања на високошколским установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ЗвањеБрој запосленихУкупно ангажовање
Асистент 2551 2318.21
Асистент приправник 12 12.00
Ванредни професор 2948 2502.87
Виши лектор 49 47.00
Виши научни сарадник 53 15.79
Гостујући професор 68 15.49
Доцент 3723 3158.72
Истраживач приправник 453 383.05
Истраживач сарадник 366 329.70
Лектор 81 72.75
Наставник вештина 209 153.68
Наставник страног језика 222 198.66
Научни саветник 115 17.18
Научни сарадник 214 161.99
Остало 660 282.55
Предавач 483 429.71
Професор емеритус 54 14.09
Професор струковних студија 923 848.82
Редовни професор 3718 3077.57
Сарадник у настави 529 435.37
Стручни сарадник 223 153.43