Преглед звања на високошколским установама - по установама

Преглед звања на високошколским установама - по установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазив установеУниверзитетЗвањеБрој запосленихУкупно ангажовање
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Асистент 47 45.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 33 33.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Доцент 34 32.50
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 3 3.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 2 2.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Научни саветник 1 1.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 5 5.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 15 15.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 1 1.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Асистент 16 14.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Ванредни професор 15 15.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Доцент 23 21.60
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Редовни професор 35 34.90
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Сарадник у настави 1 1.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Стручни сарадник 4 3.70
4 Економски факултет Универзитет у Београду Асистент 23 23.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 21 19.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Гостујући професор 4 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Доцент 23 23.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 2 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Научни саветник 1 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Остало 1 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 67 58.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 1 1.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Асистент 31 31.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 29 26.50
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Виши научни сарадник 1 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Гостујући професор 6 2.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Доцент 48 45.65
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 4 4.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 13 13.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 4 2.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Научни саветник 9 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 6 3.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Професор емеритус 2 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Редовни професор 56 37.15
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 24 23.96
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Стручни сарадник 4 1.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Асистент 29 28.30
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 35 34.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Гостујући професор 1 0.01
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Доцент 41 38.02
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 42 41.30
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 5 5.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Научни саветник 1 0.01
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 6 6.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Остало 5 2.32
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Професор емеритус 3 0.03
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 45 43.31
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 15 15.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Асистент 9 8.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Ванредни професор 17 16.30
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Доцент 16 15.30
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Истраживач приправник 3 3.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Научни саветник 1 0.30
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Научни сарадник 2 0.60
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Редовни професор 19 17.60
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Асистент 32 32.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 50 47.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Виши лектор 37 37.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Гостујући професор 3 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Доцент 84 80.70
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Лектор 39 39.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 1 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Остало 36 30.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Редовни професор 91 71.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 4 4.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Асистент 4 4.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Ванредни професор 16 15.30
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Виши научни сарадник 1 1.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Доцент 7 6.33
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Наставник страног језика 4 4.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Научни саветник 1 0.33
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Редовни професор 12 12.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Асистент 51 51.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Асистент приправник 1 1.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Ванредни професор 31 28.36
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Виши лектор 1 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Доцент 40 35.23
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Остало 17 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Редовни професор 46 38.33
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Сарадник у настави 1 1.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Асистент 22 22.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Ванредни професор 17 17.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Гостујући професор 2 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Доцент 26 23.49
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Истраживач приправник 2 1.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Истраживач сарадник 3 3.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Наставник вештина 3 0.90
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Наставник страног језика 3 3.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Професор емеритус 1 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Редовни професор 52 29.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Стручни сарадник 5 5.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Асистент 17 14.60
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 72 64.55
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Виши научни сарадник 2 2.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Доцент 99 88.24
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 1 1.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 6 6.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 1 1.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 90 84.72
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Асистент 42 41.70
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 36 35.30
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Доцент 56 56.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 2 2.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 2 2.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Остало 1 1.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Редовни професор 19 18.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Асистент 69 68.98
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Асистент приправник 1 1.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 209 209.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Доцент 182 181.98
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 54 53.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 2 2.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 2 2.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Остало 2 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Редовни професор 234 233.98
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 27 26.99
15 Машински факултет Универзитет у Београду Асистент 47 46.96
15 Машински факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 33 33.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду Доцент 47 47.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 17 17.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 21 21.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 5 5.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду Редовни професор 80 80.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду Стручни сарадник 4 4.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Асистент 26 26.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 59 59.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Доцент 60 60.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 2 2.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 13 13.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 3 2.98
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Остало 28 28.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Професор емеритус 1 0.30
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Редовни професор 78 78.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 10 10.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Стручни сарадник 6 6.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Асистент 10 8.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 45 33.30
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Виши научни сарадник 14 3.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Доцент 39 34.25
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 30 27.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 35 34.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Научни саветник 25 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 35 23.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Редовни професор 46 30.20
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 1 1.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Асистент 18 15.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Ванредни професор 18 10.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Виши научни сарадник 1 1.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Гостујући професор 1 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Доцент 12 6.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Истраживач приправник 5 5.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Истраживач сарадник 1 1.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Научни саветник 1 1.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Научни сарадник 6 6.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Редовни професор 8 7.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Асистент 5 2.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 22 18.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Виши научни сарадник 5 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Доцент 20 13.99
19 Физички факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 9 8.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 15 15.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Научни саветник 29 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 10 8.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Професор емеритус 3 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Редовни професор 21 20.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 2 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду Стручни сарадник 1 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Асистент 12 10.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 17 14.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Виши лектор 1 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Доцент 21 17.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 6 3.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 7 2.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Лектор 1 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Научни саветник 1 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Професор емеритус 1 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 32 26.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Асистент 18 13.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 29 18.20
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Виши научни сарадник 2 1.20
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Доцент 33 21.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 21 14.40
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 15 4.60
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Научни саветник 5 3.40
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 8 7.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Остало 11 2.30
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 24 19.20
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 4 1.40
22 Математички факултет Универзитет у Београду Асистент 51 49.50
22 Математички факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 26 22.35
22 Математички факултет Универзитет у Београду Виши научни сарадник 1 0.01
22 Математички факултет Универзитет у Београду Доцент 42 35.25
22 Математички факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 2 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 7 7.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 2 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду Научни саветник 1 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду Редовни професор 24 18.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 34 29.50
23 Правни факултет Универзитет у Београду Асистент 15 12.99
23 Правни факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 23 23.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду Доцент 27 26.33
23 Правни факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 3 3.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду Остало 2 2.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду Редовни професор 35 32.66
23 Правни факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 3 3.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду Стручни сарадник 1 1.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Асистент 21 20.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Асистент приправник 1 1.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 31 30.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Доцент 28 25.66
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 1 1.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Редовни професор 43 41.66
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 4 3.33
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Асистент 28 28.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 40 39.30
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Доцент 45 42.20
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 7 6.99
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 3 3.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Лектор 1 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Предавач 1 0.30
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Редовни професор 38 36.30
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 3 3.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Стручни сарадник 2 2.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Асистент 52 52.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 26 23.90
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Доцент 29 28.30
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 16 16.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 12 12.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 2 2.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Професор емеритус 1 0.30
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Редовни професор 40 37.90
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Стручни сарадник 7 6.29
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Асистент 15 15.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 20 20.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Доцент 42 42.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 1 1.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 33 33.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Асистент 21 20.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Ванредни професор 18 17.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Виши научни сарадник 3 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Доцент 23 21.25
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Наставник страног језика 4 4.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Научни саветник 3 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Научни сарадник 1 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Редовни професор 21 18.95
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Сарадник у настави 4 4.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Асистент 10 10.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 21 21.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Виши научни сарадник 3 3.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Доцент 21 21.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Истраживач приправник 2 2.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Истраживач сарадник 9 9.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Научни саветник 3 3.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Научни сарадник 22 22.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Редовни професор 58 57.50
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Асистент 24 22.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 19 17.73
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Доцент 27 24.66
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Наставник вештина 9 8.70
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 3 3.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Научни саветник 2 0.66
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Остало 3 2.55
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 26 19.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави 5 5.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Асистент 29 29.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Ванредни професор 30 30.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Доцент 27 27.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Истраживач приправник 14 0.06
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Истраживач сарадник 4 0.02
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Научни сарадник 5 0.05
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Предавач 2 0.02
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Редовни професор 43 40.60
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Асистент 3 3.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор 10 8.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Доцент 19 19.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Наставник страног језика 4 2.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Редовни професор 15 11.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Асистент 6 6.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 7 6.20
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Доцент 12 11.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 1 1.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Остало 2 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 14 14.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 2 2.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Асистент 8 8.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 23 22.33
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Доцент 25 21.59
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Истраживач приправник 5 5.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Истраживач сарадник 3 2.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 2 1.33
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 15 15.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 1 1.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Асистент 50 50.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Асистент приправник 1 1.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 53 50.78
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Доцент 76 72.30
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Истраживач приправник 26 26.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Истраживач сарадник 15 15.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Научни сарадник 2 2.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Предавач 1 1.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Професор струковних студија 3 2.50
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 51 48.10
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 7 7.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Асистент 16 13.98
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Асистент приправник 1 1.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 8 5.29
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Доцент 23 15.63
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Истраживач приправник 3 3.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Истраживач сарадник 2 2.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 1 1.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Остало 1 1.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 20 11.29
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 1 1.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Асистент 16 12.46
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 20 12.04
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Доцент 40 30.29
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Истраживач приправник 16 16.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Истраживач сарадник 10 9.33
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Научни сарадник 13 12.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 41 38.06
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Стручни сарадник 1 0.16
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Асистент 33 30.90
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 29 26.83
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Виши научни сарадник 1 1.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Доцент 40 40.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Истраживач приправник 29 28.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Истраживач сарадник 17 16.35
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Научни сарадник 7 6.65
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Предавач 1 1.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Професор емеритус 1 1.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 21 19.16
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 9 5.20
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Асистент 12 12.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 9 8.33
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Доцент 7 6.33
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Истраживач приправник 2 2.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Лектор 2 0.66
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 26 23.32
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 9 9.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Асистент 30 30.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 14 11.60
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Доцент 25 22.20
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 2 2.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 27 24.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 4 4.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Асистент 13 12.50
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 10 8.60
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Виши научни сарадник 1 0.30
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Доцент 25 25.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 3 2.30
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 14 9.10
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Асистент 9 9.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 8 6.60
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Доцент 14 10.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 1 1.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 7 6.30
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 1 1.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Асистент 18 17.70
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 19 14.80
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Виши лектор 2 2.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Доцент 33 32.50
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Истраживач приправник 18 17.97
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Истраживач сарадник 1 0.50
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Лектор 7 6.80
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Остало 13 4.25
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 18 8.20
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 1 0.99
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Асистент 11 10.50
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 42 36.30
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Гостујући професор 2 0.60
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Доцент 22 18.40
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Наставник вештина 1 1.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 1 1.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Научни сарадник 1 0.30
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Остало 9 8.05
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 28 21.48
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Сарадник у настави 1 1.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу Асистент 6 6.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу Асистент приправник 2 2.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу Ванредни професор 7 7.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу Доцент 10 10.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу Наставник страног језика 2 2.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу Редовни професор 4 4.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Асистент 1 1.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 16 16.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Доцент 10 10.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Наставник страног језика 2 2.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 36 36.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Асистент 60 59.09
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 24 24.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Доцент 30 30.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 47 46.10
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Сарадник у настави 3 2.97
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Асистент 38 37.50
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 30 26.50
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Виши лектор 5 5.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Доцент 61 59.60
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Лектор 2 2.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Наставник страног језика 6 5.30
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Остало 1 1.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Предавач 1 1.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Професор емеритус 1 0.30
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 46 41.80
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу Сарадник у настави 3 3.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Асистент 23 18.99
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 43 39.32
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Доцент 47 43.33
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Истраживач приправник 26 1.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Истраживач сарадник 22 12.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Научни саветник 2 0.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Научни сарадник 11 8.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Остало 1 1.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Предавач 1 1.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 60 54.11
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Асистент 3 3.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Ванредни професор 9 8.30
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Доцент 13 13.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Редовни професор 25 22.90
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Сарадник у настави 2 2.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Асистент 12 12.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Ванредни професор 7 7.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Доцент 14 14.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Истраживач приправник 1 1.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Редовни професор 15 15.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Асистент 30 29.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 13 13.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Доцент 31 31.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Истраживач приправник 11 0.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Професор емеритус 1 0.14
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Професор струковних студија 1 0.30
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 12 11.11
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Сарадник у настави 6 6.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Асистент 40 40.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 58 58.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Доцент 123 123.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Предавач 1 1.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 98 97.20
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Сарадник у настави 7 7.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Асистент 20 20.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 18 16.10
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Доцент 26 26.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Наставник вештина 1 1.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 32 31.05
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Сарадник у настави 1 1.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Асистент 3 3.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 7 7.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Доцент 12 12.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Наставник страног језика 1 1.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 25 25.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Сарадник у настави 1 1.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Асистент 5 5.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор 12 11.20
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Виши научни сарадник 1 1.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Гостујући професор 1 1.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Доцент 9 9.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Истраживач приправник 5 5.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Истраживач сарадник 4 4.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Наставник страног језика 1 0.40
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Научни сарадник 1 1.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Редовни професор 24 24.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Асистент 14 14.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Ванредни професор 10 8.66
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Доцент 13 7.98
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Наставник страног језика 1 1.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Научни саветник 1 0.33
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Остало 1 1.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Професор емеритус 1 0.33
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Редовни професор 11 8.32
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу Сарадник у настави 2 2.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Асистент 9 9.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Ванредни професор 37 34.32
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Гостујући професор 5 1.65
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Доцент 30 28.66
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Наставник страног језика 2 2.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Остало 9 9.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Редовни професор 20 18.66
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Стручни сарадник 4 4.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Асистент 6 3.50
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 52 42.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Гостујући професор 5 2.20
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Доцент 53 37.40
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Лектор 1 0.30
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Наставник вештина 10 9.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 1 1.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Остало 46 40.70
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Професор емеритус 2 0.60
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Редовни професор 103 88.30
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Стручни сарадник 44 18.60
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Асистент 11 11.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 9 9.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Гостујући професор 15 0.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Доцент 37 36.90
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 3 3.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Редовни професор 25 25.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду Асистент 13 13.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 13 9.65
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду Доцент 11 7.65
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду Редовни професор 18 15.32
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 1 1.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Асистент 301 260.08
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 151 134.67
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Виши научни сарадник 4 1.32
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Гостујући професор 4 2.66
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Доцент 233 202.75
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Истраживач приправник 34 34.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник 27 27.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 3 3.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Научни саветник 8 2.64
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Научни сарадник 13 10.94
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Остало 4 4.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Предавач 10 5.85
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Професор емеритус 8 0.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Професор струковних студија 1 1.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Редовни професор 150 120.43
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 83 78.73
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Асистент 51 51.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 64 62.60
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Виши лектор 5 5.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Доцент 79 77.60
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник 1 1.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Лектор 12 11.03
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Наставник вештина 4 4.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 1 1.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Остало 9 9.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Редовни професор 78 76.06
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 2 2.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду Стручни сарадник 2 2.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Асистент 8 7.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 11 10.30
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Доцент 10 9.30
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 1 1.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Редовни професор 11 11.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Стручни сарадник 4 4.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Асистент 167 73.94
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 153 74.38
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Виши научни сарадник 1 0.33
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Доцент 199 97.86
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник 1 1.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 2 2.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Остало 35 16.24
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Редовни професор 185 80.80
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 18 9.94
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Асистент 26 25.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 25 24.33
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Виши научни сарадник 1 0.33
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Доцент 39 38.33
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач приправник 21 21.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник 3 3.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Научни саветник 1 1.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Научни сарадник 4 4.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Редовни професор 48 45.32
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 3 3.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Стручни сарадник 1 0.33
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду Асистент 13 13.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 19 18.33
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду Доцент 15 15.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 1 1.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду Научни саветник 1 1.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду Редовни професор 12 12.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Асистент 63 59.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 81 66.60
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Виши научни сарадник 1 1.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Доцент 103 88.50
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач приправник 9 9.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник 54 53.50
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Наставник вештина 3 3.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 1 1.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Научни сарадник 18 15.40
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Предавач 5 3.05
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Редовни професор 109 87.05
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 7 7.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Стручни сарадник 12 11.50
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду Асистент 16 16.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 14 11.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду Доцент 10 7.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду Професор емеритус 1 0.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду Редовни професор 27 16.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 1 1.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Асистент 11 11.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 13 9.40
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Доцент 21 18.55
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник 1 1.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 2 1.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Редовни професор 16 14.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 7 7.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Асистент 15 15.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 28 27.30
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Доцент 33 31.60
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач приправник 17 16.30
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник 31 31.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Научни сарадник 15 15.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Редовни професор 28 28.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Стручни сарадник 2 1.30
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Асистент 14 14.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 20 20.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Доцент 22 20.80
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Истраживач приправник 2 2.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 3 2.30
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Професор емеритус 1 0.30
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Редовни професор 11 8.90
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Сарадник у настави 4 4.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду Стручни сарадник 3 3.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Асистент 6 6.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Асистент приправник 1 1.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Ванредни професор 9 9.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Гостујући професор 2 2.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Доцент 8 6.50
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Наставник вештина 3 3.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Наставник страног језика 1 1.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду Редовни професор 6 5.30
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент 2 1.30
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Ванредни професор 9 8.30
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Доцент 7 7.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Наставник страног језика 1 1.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Професор емеритус 1 0.30
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Редовни професор 11 11.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент 25 24.33
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент приправник 2 2.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Ванредни професор 36 31.48
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Доцент 38 35.99
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Лектор 1 0.33
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Наставник страног језика 2 2.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Редовни професор 27 22.31
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Сарадник у настави 4 4.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини Асистент 9 9.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини Ванредни професор 11 11.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини Доцент 5 4.90
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини Редовни професор 5 5.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент 31 31.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Ванредни професор 26 20.60
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Гостујући професор 5 1.50
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Доцент 41 33.20
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Лектор 10 10.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Научни саветник 2 0.60
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Научни сарадник 1 0.30
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Професор емеритус 3 0.90
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Редовни професор 35 18.90
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Сарадник у настави 6 6.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Асистент 4 3.30
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Ванредни професор 23 19.20
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Гостујући професор 1 1.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Доцент 18 14.60
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Наставник вештина 2 2.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Наставник страног језика 1 1.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Остало 2 2.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Редовни професор 23 20.40
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини Стручни сарадник 3 3.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент 20 19.33
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Ванредни професор 51 43.63
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Доцент 43 38.25
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Лектор 1 0.33
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Професор емеритус 1 0.33
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Редовни професор 49 45.65
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Сарадник у настави 10 7.90
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Стручни сарадник 4 1.32
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини Асистент 3 3.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини Ванредни професор 14 13.10
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини Доцент 13 13.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини Остало 2 2.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини Предавач 2 1.33
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини Редовни професор 23 21.66
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини Стручни сарадник 1 1.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент 19 18.30
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент приправник 1 1.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Ванредни професор 28 23.90
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Доцент 24 22.60
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Наставник страног језика 1 1.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Научни сарадник 1 0.30
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Редовни професор 16 9.70
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Сарадник у настави 1 1.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент 7 7.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Асистент приправник 1 1.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Ванредни професор 8 6.60
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Доцент 10 9.30
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Редовни професор 11 9.60
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини Сарадник у настави 2 2.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Асистент 7 7.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Ванредни професор 10 9.30
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Доцент 5 2.90
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Наставник вештина 1 1.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Наставник страног језика 2 2.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Научни сарадник 1 0.30
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Редовни професор 7 4.90
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини Сарадник у настави 3 1.80
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду Асистент 6 6.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду Ванредни професор 26 25.70
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду Доцент 19 19.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду Остало 4 4.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду Редовни професор 52 52.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду Стручни сарадник 12 11.97
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду Асистент 2 2.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду Ванредни професор 13 13.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду Доцент 13 13.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду Наставник страног језика 2 2.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду Остало 3 3.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду Редовни професор 23 23.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Асистент 14 14.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Ванредни професор 46 45.25
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Гостујући професор 2 0.50
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Доцент 45 43.50
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Наставник вештина 9 9.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Наставник страног језика 5 4.25
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Остало 26 26.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Професор емеритус 4 1.20
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Редовни професор 69 63.25
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду Асистент 2 2.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду Ванредни професор 29 20.55
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду Доцент 44 41.90
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду Остало 10 10.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду Професор емеритус 3 0.90
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду Редовни професор 37 31.10
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду Стручни сарадник 2 2.00
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 7 3.70
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 3 1.80
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 7 2.75
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 3 1.20
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Сарадник у настави 1 0.10
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 4 2.90
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 2 1.60
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 8 4.50
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Истраживач сарадник 1 0.80
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 2 1.20
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 11 8.25
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 6 4.50
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 15 8.90
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Истраживач сарадник 1 1.00
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Лектор 1 0.70
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Наставник вештина 1 0.30
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Научни саветник 1 1.00
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Професор емеритус 1 0.30
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 10 4.95
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Сарадник у настави 2 0.75
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 8 2.50
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 5 1.30
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 20 6.50
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Истраживач сарадник 2 0.30
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 6 1.45
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Сарадник у настави 2 0.60
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 1 0.30
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 3 0.40
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару Наставник вештина 2 1.30
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару Остало 1 0.40
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 1 1.00
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 5 2.65
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 6 3.80
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 27 17.25
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Истраживач сарадник 1 1.00
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 2 0.80
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Сарадник у настави 2 0.40
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 5 2.35
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 3 2.20
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 9 4.20
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Лектор 1 0.30
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Професор емеритус 1 0.30
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 10 5.05
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Сарадник у настави 2 0.95
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 3 1.25
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 1 0.10
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 14 10.90
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Истраживач сарадник 2 1.80
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Лектор 1 0.30
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 1 0.20
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Сарадник у настави 1 0.30
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Стручни сарадник 1 0.30
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 1 0.30
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 1 0.10
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 2 0.20
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 3 0.50
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Асистент 5 1.65
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Ванредни професор 4 2.20
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Доцент 15 7.10
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Научни сарадник 1 0.30
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Редовни професор 5 3.40
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Сарадник у настави 1 0.10
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Ванредни професор 1 0.30
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Наставник вештина 1 1.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Наставник страног језика 1 1.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Остало 2 2.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Предавач 9 9.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Професор струковних студија 4 4.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Асистент 4 4.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Ванредни професор 2 1.30
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Доцент 3 1.60
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Остало 1 0.30
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Предавач 9 9.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Професор емеритус 1 0.30
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Професор струковних студија 21 18.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Редовни професор 2 0.60
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Сарадник у настави 3 0.90
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Наставник вештина 3 3.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Наставник страног језика 1 1.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Остало 5 5.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Предавач 3 3.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Професор струковних студија 8 8.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Асистент 2 2.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Наставник вештина 2 2.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Наставник страног језика 1 1.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Остало 2 2.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Предавач 5 5.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Професор струковних студија 9 8.80
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Асистент 8 8.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Наставник вештина 1 1.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Наставник страног језика 3 3.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Предавач 13 12.10
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Професор струковних студија 28 27.33
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Сарадник у настави 1 1.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Асистент 7 7.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Наставник вештина 2 2.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Наставник страног језика 2 2.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Предавач 9 9.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Професор струковних студија 12 12.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Сарадник у настави 1 1.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Асистент 5 5.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Наставник вештина 2 2.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Наставник страног језика 2 1.33
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Остало 4 1.32
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Предавач 4 3.33
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Професор струковних студија 14 11.99
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Редовни професор 1 0.33
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Стручни сарадник 2 2.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Асистент 11 10.50
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Ванредни професор 10 3.18
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Доцент 5 1.59
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Наставник страног језика 1 0.33
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Остало 24 20.65
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Предавач 11 9.63
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Професор струковних студија 24 20.70
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Редовни професор 10 3.94
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Сарадник у настави 7 7.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Асистент 4 4.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Наставник страног језика 1 0.33
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Остало 3 3.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Предавач 12 12.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Професор струковних студија 14 14.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Сарадник у настави 1 1.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Стручни сарадник 3 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Наставник вештина 1 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Предавач 10 10.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Професор струковних студија 12 12.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Редовни професор 1 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Сарадник у настави 1 1.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Асистент 6 6.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Ванредни професор 3 0.90
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Наставник страног језика 1 1.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Остало 1 1.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Предавач 4 3.50
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Професор струковних студија 17 15.95
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Редовни професор 1 0.30
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Асистент 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Ванредни професор 1 0.30
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Наставник вештина 5 5.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Наставник страног језика 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Предавач 2 2.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Професор струковних студија 23 20.90
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Редовни професор 1 0.30
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Стручни сарадник 3 2.30
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд Наставник вештина 36 35.30
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд Предавач 29 26.60
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд Професор струковних студија 21 17.10
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд Сарадник у настави 1 1.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Доцент 1 0.30
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Наставник вештина 4 4.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Наставник страног језика 1 0.30
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Предавач 4 4.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Професор струковних студија 19 13.40
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Редовни професор 3 0.90
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Сарадник у настави 24 7.20
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Асистент 7 5.21
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Наставник страног језика 1 1.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Предавач 6 5.20
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Професор струковних студија 13 13.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Сарадник у настави 1 1.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Асистент 4 4.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Ванредни професор 5 1.50
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Наставник страног језика 1 1.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Остало 1 1.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Предавач 19 18.98
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Професор струковних студија 26 23.63
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Редовни професор 1 0.30
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Сарадник у настави 16 9.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Стручни сарадник 1 1.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Асистент 3 3.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Наставник страног језика 1 1.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Предавач 8 5.80
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Професор струковних студија 23 23.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Асистент 4 4.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Наставник вештина 1 1.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Предавач 4 4.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Професор струковних студија 18 17.90
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Наставник вештина 3 3.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Наставник страног језика 1 1.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Предавач 12 12.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Професор струковних студија 11 10.30
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Сарадник у настави 11 10.50
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Асистент 4 4.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Наставник вештина 7 7.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Наставник страног језика 2 2.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Остало 1 1.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Предавач 17 8.35
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Професор струковних студија 21 18.95
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Асистент 1 1.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Наставник страног језика 1 1.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Предавач 6 6.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Професор струковних студија 13 13.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Сарадник у настави 1 1.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Асистент 2 2.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Доцент 1 0.70
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Научни сарадник 2 0.53
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Предавач 14 12.16
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Професор струковних студија 15 13.03
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Сарадник у настави 4 3.30
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Доцент 2 0.60
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Наставник страног језика 1 0.30
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Остало 4 1.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Предавач 8 6.80
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Професор струковних студија 22 19.90
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Сарадник у настави 1 1.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Стручни сарадник 15 8.40
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Асистент 2 2.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Наставник вештина 1 1.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Наставник страног језика 1 0.20
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Предавач 11 10.40
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Професор струковних студија 12 11.33
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Сарадник у настави 1 0.60
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Стручни сарадник 1 0.50
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Наставник вештина 3 3.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Наставник страног језика 2 2.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Предавач 1 1.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Професор струковних студија 11 11.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Асистент 10 10.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Ванредни професор 2 0.60
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Доцент 2 0.60
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Наставник вештина 3 3.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Наставник страног језика 2 2.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Предавач 7 5.40
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Професор струковних студија 16 14.55
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Сарадник у настави 1 1.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац Стручни сарадник 7 2.10
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Асистент 17 17.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Наставник страног језика 5 5.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Остало 6 3.90
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Предавач 19 18.30
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Професор струковних студија 61 60.10
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Стручни сарадник 26 25.30
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Асистент 3 2.30
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Ванредни професор 3 0.90
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Доцент 2 0.60
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Предавач 12 11.10
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Професор струковних студија 14 13.50
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Редовни професор 4 1.20
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Стручни сарадник 24 8.60
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Асистент 3 3.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Наставник страног језика 1 1.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Предавач 7 7.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Професор струковних студија 13 13.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Стручни сарадник 1 0.96
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Асистент 13 11.65
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Остало 1 1.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Предавач 13 13.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Професор струковних студија 13 12.90
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Сарадник у настави 2 1.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Асистент 2 1.50
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Ванредни професор 2 0.60
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Доцент 2 0.60
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Наставник страног језика 1 1.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Предавач 10 10.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Професор струковних студија 16 13.60
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Редовни професор 5 1.50
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Сарадник у настави 3 3.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Асистент 3 1.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Доцент 2 0.60
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Остало 1 1.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Предавач 9 9.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Професор струковних студија 12 10.60
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Редовни професор 2 0.60
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Сарадник у настави 3 1.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд Ванредни професор 1 0.20
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд Предавач 12 12.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд Професор струковних студија 12 11.90
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд Сарадник у настави 5 5.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Асистент 1 0.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Ванредни професор 1 0.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Наставник вештина 2 2.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Предавач 3 3.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Професор струковних студија 16 14.60
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Редовни професор 2 0.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Сарадник у настави 7 1.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Стручни сарадник 6 5.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац Предавач 3 3.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац Професор струковних студија 17 17.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Асистент 9 9.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Ванредни професор 2 0.66
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Наставник страног језика 1 1.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Предавач 5 4.90
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Професор струковних студија 17 14.81
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Асистент 1 1.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Наставник вештина 1 1.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Наставник страног језика 3 2.50
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Остало 1 1.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Предавач 3 2.33
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Професор струковних студија 14 13.10
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Сарадник у настави 1 1.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Асистент 4 4.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Ванредни професор 1 0.33
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Доцент 1 0.33
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Наставник вештина 2 1.33
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Остало 4 2.33
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Предавач 3 3.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Професор струковних студија 11 9.83
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Сарадник у настави 1 0.50
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Асистент 1 1.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Наставник страног језика 1 1.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Остало 1 1.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Предавач 4 3.50
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Професор струковних студија 18 15.90
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад Асистент 4 4.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад Ванредни професор 1 0.33
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад Предавач 4 3.50
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад Професор струковних студија 20 20.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад Сарадник у настави 3 2.50
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Асистент 5 4.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Ванредни професор 1 0.30
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Доцент 1 0.30
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Предавач 3 3.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Професор струковних студија 25 21.18
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Сарадник у настави 2 2.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Асистент 5 5.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Наставник вештина 1 1.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Остало 5 5.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Предавач 12 9.60
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Професор струковних студија 9 7.50
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Сарадник у настави 2 2.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Асистент 5 4.50
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Ванредни професор 1 0.30
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Доцент 3 2.10
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Наставник вештина 1 1.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Предавач 3 2.50
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Професор струковних студија 16 14.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Сарадник у настави 1 1.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Асистент 10 10.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Наставник вештина 2 2.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Наставник страног језика 3 3.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Предавач 11 11.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Професор струковних студија 33 30.25
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Асистент 6 6.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Ванредни професор 1 0.33
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Доцент 5 1.62
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Наставник вештина 1 1.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Наставник страног језика 1 1.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Остало 10 2.13
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Предавач 12 9.93
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Професор струковних студија 24 22.66
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Редовни професор 7 2.31
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Асистент 1 1.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Ванредни професор 1 0.30
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Наставник страног језика 1 0.30
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Предавач 1 1.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Професор струковних студија 28 23.40
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Сарадник у настави 2 2.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Асистент 2 1.30
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Доцент 2 0.60
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Остало 2 2.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Предавач 10 10.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Професор струковних студија 18 18.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Сарадник у настави 2 2.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду Ванредни професор 1 1.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Ванредни професор 38 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Виши научни сарадник 8 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Доцент 54 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Научни саветник 11 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Научни сарадник 10 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Предавач 1 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Професор емеритус 1 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду Редовни професор 59 0.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу Редовни професор 6 6.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини Редовни професор 3 1.50
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду Асистент 2 0.02
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду Ванредни професор 14 0.14
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду Гостујући професор 7 0.07
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду Доцент 12 0.12
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду Научни сарадник 2 0.02
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду Професор емеритус 1 0.01
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду Редовни професор 11 0.11
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду Остало 1 1.00
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду Редовни професор 5 5.00
162 Факултет за информатику и рачунарство (ФИР) Универзитет Сингидунум Ванредни професор 4 0.00
162 Факултет за информатику и рачунарство (ФИР) Универзитет Сингидунум Доцент 4 0.00
162 Факултет за информатику и рачунарство (ФИР) Универзитет Сингидунум Редовни професор 7 0.00
163 Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ) Универзитет Сингидунум Ванредни професор 1 0.00
163 Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ) Универзитет Сингидунум Доцент 2 0.00
163 Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ) Универзитет Сингидунум Редовни професор 2 0.00
164 Технички факултет (бивши Факултет за менаџмент) (ТФ) Универзитет Сингидунум Ванредни професор 3 0.00
164 Технички факултет (бивши Факултет за менаџмент) (ТФ) Универзитет Сингидунум Доцент 1 0.00
165 Центар Нови Сад Универзитет Сингидунум Доцент 1 0.00
166 Центар Ниш Универзитет Сингидунум Редовни професор 1 0.00
167 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Ванредни професор 13 4.80
167 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Редовни професор 7 3.60
168 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум Ванредни професор 2 0.00
168 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум Редовни професор 1 0.00
170 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Доцент 9 7.30
171 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Ванредни професор 12 4.10
171 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Доцент 24 12.20
171 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Редовни професор 3 1.30
173 Београдска банкарска академија – факултет за банкарство, осигурање и финансије Универзитет Унион Редовни професор 1 0.00
176 Факултет за економију и индустријски менџмент у Новом Саду Универзитет Привредна академија Редовни професор 1 0.00
177 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитет Привредна академија Редовни професор 2 0.00
178 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду Универзитет Привредна академија Ванредни професор 4 0.00
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд Ванредни професор 7 6.30
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд Доцент 14 9.90
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд Наставник страног језика 4 3.30
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд Редовни професор 10 6.49
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Асистент 2 2.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Ванредни професор 10 8.60
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Доцент 11 9.50
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Предавач 1 0.30
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Професор емеритус 1 1.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Редовни професор 7 6.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Сарадник у настави 1 0.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Асистент 9 9.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Ванредни професор 11 8.90
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Виши научни сарадник 1 0.30
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Доцент 16 11.60
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Наставник страног језика 3 3.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Предавач 4 4.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Редовни професор 14 7.70
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Сарадник у настави 4 4.00
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Асистент 4 4.00
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Ванредни професор 5 3.60
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Доцент 9 7.60
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Наставник страног језика 2 2.00
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Редовни професор 10 8.60
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд Асистент 6 6.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд Ванредни професор 9 9.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд Доцент 5 3.60
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд Наставник страног језика 4 4.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд Остало 1 0.30
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд Редовни професор 14 8.40
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд Сарадник у настави 1 1.00
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Асистент 1 1.00
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Ванредни професор 7 4.90
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Доцент 7 3.50
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Наставник страног језика 8 7.30
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Редовни професор 11 7.50
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Сарадник у настави 1 1.00
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Асистент 2 2.00
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Ванредни професор 3 3.00
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Доцент 7 4.90
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Наставник страног језика 1 0.30
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Редовни професор 7 4.80
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Асистент 6 6.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Ванредни професор 7 6.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Виши научни сарадник 1 0.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Доцент 12 8.20
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Наставник страног језика 2 2.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Редовни професор 4 4.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Асистент 6 6.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Ванредни професор 11 6.05
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Доцент 7 6.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Наставник страног језика 3 3.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Редовни професор 5 4.05
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Сарадник у настави 2 2.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Ванредни професор 5 5.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Доцент 9 9.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Наставник страног језика 1 1.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Професор емеритус 1 1.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Редовни професор 4 4.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Сарадник у настави 1 1.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Асистент 4 4.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Ванредни професор 10 9.30
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Доцент 12 12.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Предавач 2 2.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Професор емеритус 1 1.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Редовни професор 11 11.00
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Асистент 2 2.00
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Ванредни професор 7 7.00
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Доцент 2 2.00
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Редовни професор 1 1.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Асистент 1 1.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Асистент приправник 1 1.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Ванредни професор 5 5.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Доцент 4 3.10
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Наставник страног језика 2 2.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Научни саветник 1 0.30
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Научни сарадник 1 0.10
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла Редовни професор 1 1.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Асистент 1 1.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Ванредни професор 1 1.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Доцент 4 3.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Професор емеритус 1 0.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Редовни професор 1 1.00
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд Ванредни професор 4 4.00
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд Доцент 13 11.20
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд Редовни професор 8 5.80
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Асистент 5 5.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Ванредни професор 6 4.20
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Доцент 7 7.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Наставник страног језика 1 1.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Редовни професор 5 4.10
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Сарадник у настави 1 1.00
241 Висока школа струковних студија за економију и управу - Београд Сарадник у настави 1 1.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Асистент 1 0.30
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Ванредни професор 1 0.30
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Доцент 2 0.60
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Наставник вештина 4 4.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Наставник страног језика 2 1.30
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Предавач 3 3.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Професор струковних студија 6 5.30
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Редовни професор 3 1.60
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Сарадник у настави 1 1.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Асистент 4 4.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Наставник вештина 1 1.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Наставник страног језика 2 2.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Предавач 7 6.20
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Професор струковних студија 12 12.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Редовни професор 1 1.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Сарадник у настави 1 1.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Ванредни професор 4 1.90
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Доцент 12 3.60
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Наставник страног језика 2 1.30
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Предавач 9 9.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Професор струковних студија 14 11.60
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Редовни професор 1 0.30
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Асистент 5 5.00
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Ванредни професор 1 0.33
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Доцент 1 0.33
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Наставник вештина 9 0.45
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Наставник страног језика 1 0.55
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Предавач 12 7.25
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Професор струковних студија 16 10.29
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Редовни професор 1 0.33
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Сарадник у настави 13 3.00
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Ванредни професор 2 0.60
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Доцент 1 0.30
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Наставник вештина 60 19.40
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Наставник страног језика 1 1.00
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Предавач 15 11.80
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Професор струковних студија 28 24.20
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Редовни професор 1 0.30
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Асистент 3 0.90
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Доцент 23 13.10
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Наставник вештина 1 1.00
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Наставник страног језика 3 3.00
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Предавач 2 2.00
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Сарадник у настави 3 1.60
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Асистент 7 4.80
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Ванредни професор 9 4.35
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Доцент 13 8.30
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Наставник страног језика 2 1.50
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Редовни професор 12 9.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Асистент 10 9.69
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Ванредни професор 5 4.60
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Наставник страног језика 1 1.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Професор емеритус 1 1.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Редовни професор 4 4.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Сарадник у настави 2 2.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Стручни сарадник 1 1.00
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Наставник страног језика 1 1.00
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Сарадник у настави 4 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Асистент 7 6.30
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Ванредни професор 30 26.60
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Доцент 26 23.50
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Наставник страног језика 16 15.56
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Професор емеритус 1 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Редовни професор 30 25.55
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Сарадник у настави 1 1.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Асистент 8 7.50
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Ванредни професор 13 10.40
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Виши научни сарадник 1 0.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Гостујући професор 1 0.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Доцент 19 13.50
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Наставник страног језика 3 3.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Професор емеритус 1 0.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Редовни професор 7 3.60
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Сарадник у настави 2 2.00
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу Асистент 6 6.00
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу Доцент 6 5.99
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу Наставник страног језика 1 1.00
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу Редовни професор 1 0.00