Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама

Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазив установеУниверзитетВрста радног места ИДНазив радног местаКоефицијентБрој запосленихУкупно ангажовање
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 15 15.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 32 32.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 34 32.50
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 8 7.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 39 38.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 11 11.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 36 35.90
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 14 14.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 23 21.60
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 16 14.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 4 3.70
4 Економски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 58 58.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 18 18.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 24 24.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 23 23.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 19 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 72 39.15
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 31 25.50
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 55 50.65
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 4 2.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 23 23.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 3 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 31 30.96
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 17 17.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 49 43.35
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 35 34.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 40 38.01
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 10 9.30
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 34 34.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 4 2.60
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 56 52.04
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 20 17.90
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 17 16.30
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 15 15.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 10 9.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 6 3.90
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 94 71.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 49 46.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 86 81.70
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 76 76.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 31 31.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 4 4.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 53 Страни лектор 20.96 34 28.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 13 12.33
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 17 16.30
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 6 5.33
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 8 8.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 45 38.33
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 31 28.36
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 40 35.23
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 19 19.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 31 31.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 17 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 56 30.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 18 17.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 25 23.49
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 3 3.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 20 20.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 8 5.90
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 5 4.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 83 77.72
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 80 72.55
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 3 Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27.46 1 1.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 100 89.24
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 6 4.10
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 6 6.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 11 10.50
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 19 18.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 36 35.30
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 55 55.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 45 44.70
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 3 3.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 218 217.98
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 225 225.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 182 181.98
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 15 15.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 58 55.98
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 27 26.99
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 59 58.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 80 80.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 33 33.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 50 50.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 9 9.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 39 38.96
15 Машински факултет Универзитет у Београду 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 1 1.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 5 5.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 37 37.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 84 83.30
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 59 59.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 60 60.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 23 23.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 8 7.98
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 33 33.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 16 16.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 71 29.20
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 58 35.30
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 47 34.25
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 9 7.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 91 84.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 9 7.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 18 10.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 12 6.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 10 9.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 9 7.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 14 13.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 49 20.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 31 17.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 20 13.99
19 Физички факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 4 1.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 2 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 32 29.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 33 25.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 19 15.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 21 17.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 4.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 6 5.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 12 5.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 29 22.60
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 32 20.40
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 39 26.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 33 17.80
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 19 15.60
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 16 3.30
22 Математички факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 27 20.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 26 21.36
22 Математички факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 43 36.25
22 Математички факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 53 49.50
22 Математички факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 34 27.50
22 Математички факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 5 5.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 35 32.66
23 Правни факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 23 23.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 27 26.33
23 Правни факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 13 11.99
23 Правни факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 3 2.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 4 4.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 2 2.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 42 41.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 31 30.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 28 26.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 18 17.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 5 5.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 2 0.66
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 39 37.30
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 38 36.30
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 47 43.50
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 32 32.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 8 7.99
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 3 3.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 41 38.20
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 26 23.90
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 30 29.30
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 39 39.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 13 13.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 7 6.29
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 30 30.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 33 33.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 20 20.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 42 42.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 16 16.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 31 21.95
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 19 18.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 22 20.25
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 4 3.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 19 19.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 10 Асистент приправник 18.58 3 3.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 58 57.50
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 21 21.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 21 21.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 5 5.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 5.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 39 39.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 30 20.99
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 17 16.40
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 28 25.66
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 36 33.25
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 1 1.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 6 6.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 42 40.60
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 30 30.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 27 27.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 10 10.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 19 19.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 26 0.15
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 15 11.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 10 8.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 19 19.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 7 5.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 14 14.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 6.20
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 12 11.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 3 3.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 5 5.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 2 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 1 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 15 15.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 23 22.33
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 24 20.59
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 10 9.33
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 5 5.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 51 48.10
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 55 52.28
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 80 76.30
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 16 16.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 52 52.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 31 31.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 20 11.29
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 4.96
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 24 15.96
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 15 12.98
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 2 2.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 4 4.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 41 38.06
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 20 12.04
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 40 30.29
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 0.50
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 14 10.96
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.16
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 39 37.33
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 22 20.16
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 29 26.83
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 40 40.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 9 9.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 45 41.90
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 9 5.20
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 11 Стручни сарадник 17.91 29 28.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 5 5.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 22 22.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 8 8.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 6 6.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 10 10.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 11 Стручни сарадник 17.91 9 9.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 10 4.64
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 27 24.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 14 11.60
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 25 22.20
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 29 29.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 11 Стручни сарадник 17.91 3 3.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 14 9.10
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 11 8.90
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 25 25.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 2 1.30
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 14 13.50
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 7 6.30
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 8 6.60
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 14 10.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 9 9.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 1 1.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 20 8.55
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 18 14.50
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 34 32.80
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 1.80
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 2 2.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 23 22.70
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 1 0.99
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 11 Стручни сарадник 17.91 8 0.90
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 19 18.47
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 53 Страни лектор 20.96 3 3.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 33 24.88
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 45 39.30
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 25 20.70
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 2 2.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 11 10.50
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.25
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 4 4.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 7.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 10 10.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 10 Асистент приправник 18.58 8 8.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 35 35.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 17 17.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 11 11.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 47 46.10
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 24 24.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 30 30.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 23 22.10
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 11 11.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 10 Асистент приправник 18.58 29 28.96
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 48 42.40
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 30 27.20
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 59 57.60
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 7 7.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 4.30
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 10 Асистент приправник 18.58 38 37.50
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 11 Стручни сарадник 17.91 3 3.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 53 Страни лектор 20.96 3 3.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 64 54.11
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 42 38.32
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 51 47.33
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 28 18.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 10 Асистент приправник 18.58 7 3.99
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 44 17.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 25 22.90
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 9 8.30
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 13 13.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 3 3.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 11 Стручни сарадник 17.91 2 2.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 15 15.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 7.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 14 14.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 12 12.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 14 11.25
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 14 13.30
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 31 31.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 9 9.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 21 20.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 10 Асистент приправник 18.58 6 6.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 10 0.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 98 97.20
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 58 58.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 124 124.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 12 12.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 29 29.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 11 Стручни сарадник 17.91 6 6.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 32 31.05
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 17 15.10
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 27 27.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 5 5.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 16 16.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 24 24.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 6 6.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 13 13.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 5.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 25 25.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 9 8.20
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 12 12.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 0.40
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 10 Асистент приправник 18.58 5 5.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 11 11.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 13 8.98
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 11 9.66
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 12 6.98
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 14 14.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 10 Асистент приправник 18.58 3 3.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 23 19.65
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 39 34.98
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 30 28.66
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 5 5.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 7 7.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 10 10.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 109 90.10
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 53 43.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 3 Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27.46 30 29.70
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 54 38.40
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 19 16.50
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.30
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 6 3.50
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 45 19.10
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 5 2.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 26 25.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 14 9.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 45 35.90
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 4 4.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 11 11.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 18 15.32
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 12 9.32
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 6 6.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 7 2.98
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 12 12.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 166 123.74
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 158 136.98
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 249 216.02
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 15 13.20
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 4 4.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 43 38.18
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 364 321.95
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 35 35.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 76 73.38
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 64 63.30
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 3 Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27.46 1 1.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 80 78.60
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 4 4.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 13 13.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 50 50.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 3 2.98
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 6 6.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 53 Страни лектор 20.96 11 10.03
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 12 11.30
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 10 10.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 10 9.30
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 7 6.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 4 4.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 190 83.10
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 153 73.83
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 198 96.86
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 19 8.31
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 150 68.20
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 18 9.94
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 25 8.25
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 8 8.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 48 45.32
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 24 24.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 41 38.99
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 3 2.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 25 25.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.33
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 29 29.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 12 12.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 19 18.33
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 15 15.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 3 3.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 10 10.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 1 1.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 110 87.05
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 81 67.60
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 122 103.95
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 16 15.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 6 5.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 103 99.50
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 16 16.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 12 11.50
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 27 16.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 15 11.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 10 7.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 8 8.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 8 8.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 17 13.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 12 11.40
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 22 17.55
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 12 12.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 7 7.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 1 1.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 28 28.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 28 27.30
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 33 31.60
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 8 8.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 7 7.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.30
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 64 63.30
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 12 9.20
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 20 20.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 21 19.80
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 16 15.30
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 6 6.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 11 Стручни сарадник 17.91 3 3.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 6 5.30
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 9 9.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 9 8.40
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 9 9.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 12 11.30
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 9 8.30
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 7 7.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 2.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 10 Асистент приправник 18.58 1 0.30
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 28 22.64
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 36 32.15
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 35 32.99
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 28 27.33
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 11 Стручни сарадник 17.91 4 4.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 53 Страни лектор 20.96 1 0.33
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 5 5.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 11 11.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 5 4.90
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 5.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 44 21.60
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 26 20.60
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 43 33.80
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 41 41.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 10 Асистент приправник 18.58 6 6.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 25 22.40
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 23 19.20
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 18 14.60
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 7 6.30
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 3 3.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 52 47.31
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 48 41.30
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 44 39.25
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.33
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 17 16.33
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 10 Асистент приправник 18.58 10 7.90
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 11 Стручни сарадник 17.91 4 1.32
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 18 16.66
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 15 14.10
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 10 10.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 6 Асистент, доктор наука 21.75 4 4.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 9 8.33
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 11 Стручни сарадник 17.91 2 2.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 15 9.40
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 29 24.20
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 25 22.90
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 14 13.30
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 10 Асистент приправник 18.58 8 8.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 12 9.90
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 6.30
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 10 9.30
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 10 10.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 7 4.90
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 10 9.30
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 6 3.20
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 11 11.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 10 Асистент приправник 18.58 2 0.80
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 53 53.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 27 26.70
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 20 20.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 6 6.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 12 11.97
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 23 23.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 13 13.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 15 15.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 5.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 87 78.45
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 54 53.25
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 51 48.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 3.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.25
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 13 13.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 10 Асистент приправник 18.58 11 11.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 41 33.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 29 21.25
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 3 Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27.46 1 1.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 51 48.20
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 11 Стручни сарадник 17.91 2 2.00
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 3 1.20
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 3 1.80
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 7 2.75
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 5 3.40
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 0.30
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.10
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 2 1.20
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 2 1.60
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 7 3.50
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 2.30
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 1.60
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.80
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 11 5.25
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 6 4.50
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 16 9.90
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 5 3.90
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.70
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 6 4.35
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 4 2.05
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 6 1.45
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 5 1.30
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 20 6.50
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 5 1.80
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 3 0.70
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 4 0.90
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 1 1.00
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 2 0.70
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 4 1.40
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.30
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 2 0.80
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 6 3.80
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 27 17.25
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 1.45
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 1.20
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 3 1.40
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 11 5.35
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 3 2.20
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 9 4.20
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 0.15
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.30
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 4 2.20
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 2 0.95
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 1 0.20
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 1 0.10
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 14 10.90
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 0.95
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 0.30
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 0.30
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 4 2.40
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 3 0.50
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 1 0.10
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 2 0.20
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 1 0.30
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 5 3.40
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 4 2.20
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 16 7.40
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 6 Асистент, доктор наука 21.75 3 1.05
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 0.60
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.10
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 28 Професор са докторатом 25.65 6 5.30
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 32 Предавач магистар наука 19.04 5 5.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 34 Предавач 18.58 5 5.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 2 2.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 28 Професор са докторатом 25.65 19 18.80
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 8 8.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 34 Предавач 18.58 1 1.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 4 4.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 52 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 14 4.20
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 28 Професор са докторатом 25.65 7 7.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 29 Професор са магистратуром 20.96 2 2.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 32 Предавач магистар наука 19.04 4 4.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 34 Предавач 18.58 1 1.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 6 6.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 28 Професор са докторатом 25.65 9 8.80
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 29 Професор са магистратуром 20.96 2 2.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 32 Предавач магистар наука 19.04 5 5.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 34 Предавач 18.58 1 1.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 4 4.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 28 Професор са докторатом 25.65 28 27.33
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 32 Предавач магистар наука 19.04 4 3.10
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 34 Предавач 18.58 12 12.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 10 10.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 28 Професор са докторатом 25.65 12 12.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 32 Предавач магистар наука 19.04 9 9.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 34 Предавач 18.58 1 1.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 11 11.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 28 Професор са докторатом 25.65 15 10.98
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 29 Професор са магистратуром 20.96 2 2.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 32 Предавач магистар наука 19.04 3 3.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 14 11.32
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 52 31.04
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 10 9.33
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 41 37.15
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 14 14.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 12 11.33
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 34 Предавач 18.58 2 2.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 10 8.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 4 4.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 29 Професор са магистратуром 20.96 5 5.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 31 Професор 20.17 4 4.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 5 5.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 34 Предавач 18.58 4 4.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 3 3.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 28 Професор са докторатом 25.65 21 17.15
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 32 Предавач магистар наука 19.04 3 2.50
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 34 Предавач 18.58 2 2.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 7 7.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 28 Професор са докторатом 25.65 25 21.50
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 32 Предавач магистар наука 19.04 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 34 Предавач 18.58 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 9 8.30
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 28 Професор са докторатом 25.65 21 17.10
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 28 25.60
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 34 Предавач 18.58 1 1.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 37 36.30
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 26 16.20
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 2 2.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 1 1.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 27 10.90
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 28 Професор са докторатом 25.65 13 13.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 32 Предавач магистар наука 19.04 2 2.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 34 Предавач 18.58 5 4.20
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 8 6.21
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 28 Професор са докторатом 25.65 29 22.43
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 29 Професор са магистратуром 20.96 4 4.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 32 Предавач магистар наука 19.04 5 5.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 33 Виши предавач 19.04 2 2.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 34 Предавач 18.58 13 12.98
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 21 14.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 28 Професор са докторатом 25.65 23 23.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 32 Предавач магистар наука 19.04 8 5.80
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 34 Предавач 18.58 1 1.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 3 3.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 28 Професор са докторатом 25.65 18 17.90
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 32 Предавач магистар наука 19.04 4 4.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 5 5.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 11 10.30
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 11 11.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 34 Предавач 18.58 1 1.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 15 14.50
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 28 Професор са докторатом 25.65 22 19.95
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 2 2.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 32 Предавач магистар наука 19.04 1 0.05
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 33 Виши предавач 19.04 1 0.10
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 34 Предавач 18.58 15 8.20
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 11 11.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 28 Професор са докторатом 25.65 13 13.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 32 Предавач магистар наука 19.04 6 6.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 34 Предавач 18.58 1 1.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 2 2.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 28 Професор са докторатом 25.65 16 13.23
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 29 Професор са магистратуром 20.96 2 1.50
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 10 9.33
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 33 Виши предавач 19.04 2 1.70
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 34 Предавач 18.58 2 0.66
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 6 5.30
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 2 0.40
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 20 16.50
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 29 Професор са магистратуром 20.96 4 4.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 1 1.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 1 1.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 34 Предавач 18.58 6 4.80
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 19 10.30
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 28 Професор са докторатом 25.65 11 10.33
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 29 Професор са магистратуром 20.96 1 1.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 32 Предавач магистар наука 19.04 8 7.40
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 34 Предавач 18.58 4 3.20
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 5 4.10
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 14 13.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 1 1.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 34 Предавач 18.58 1 1.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 4 4.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 28 Професор са докторатом 25.65 20 15.75
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 3 3.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 33 Виши предавач 19.04 2 1.30
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 34 Предавач 18.58 1 0.10
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 24 19.10
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 28 Професор са докторатом 25.65 64 63.10
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 32 Предавач магистар наука 19.04 17 17.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 34 Предавач 18.58 6 6.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 47 43.50
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 28 Професор са докторатом 25.65 23 16.20
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 32 Предавач магистар наука 19.04 8 8.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 34 Предавач 18.58 4 3.10
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 27 10.90
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 28 Професор са докторатом 25.65 13 13.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 32 Предавач магистар наука 19.04 3 3.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 33 Виши предавач 19.04 4 4.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 34 Предавач 18.58 1 1.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 4 3.96
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 28 Професор са докторатом 25.65 13 12.90
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 32 Предавач магистар наука 19.04 13 13.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 33 Виши предавач 19.04 1 1.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 15 12.65
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 28 Професор са докторатом 25.65 25 16.30
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 5 5.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 32 Предавач магистар наука 19.04 5 5.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 34 Предавач 18.58 1 1.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 5 4.50
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 28 Професор са докторатом 25.65 16 11.80
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 1 1.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 32 Предавач магистар наука 19.04 9 9.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 6 2.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 13 12.10
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 4 4.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 34 Предавач 18.58 8 8.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 5 5.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 28 Професор са докторатом 25.65 19 14.60
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 2 2.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 34 Предавач 18.58 1 1.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 16 8.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 28 Професор са докторатом 25.65 17 17.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 32 Предавач магистар наука 19.04 3 3.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 28 Професор са докторатом 25.65 15 12.14
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 29 Професор са магистратуром 20.96 3 3.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 32 Предавач магистар наука 19.04 4 3.90
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 34 Предавач 18.58 1 1.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 10 10.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 52 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 1 0.33
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 28 Професор са докторатом 25.65 14 13.10
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 1 1.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 32 Предавач магистар наука 19.04 3 2.33
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 5 4.50
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 52 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 1 1.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 28 Професор са докторатом 25.65 13 10.49
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 32 Предавач магистар наука 19.04 3 3.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 11 8.16
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 28 Професор са докторатом 25.65 18 15.90
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 32 Предавач магистар наука 19.04 2 2.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 34 Предавач 18.58 4 3.50
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 1 1.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 28 Професор са докторатом 25.65 19 18.33
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 29 Професор са магистратуром 20.96 2 2.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 32 Предавач магистар наука 19.04 1 1.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 33 Виши предавач 19.04 1 1.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 34 Предавач 18.58 4 3.50
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 5 4.50
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 28 Професор са докторатом 25.65 25 20.48
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 29 Професор са магистратуром 20.96 2 1.30
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 32 Предавач магистар наука 19.04 3 3.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 7 6.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 28 Професор са докторатом 25.65 14 12.50
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 32 Предавач магистар наука 19.04 7 6.05
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 33 Виши предавач 19.04 1 0.05
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 34 Предавач 18.58 4 3.50
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 8 8.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 28 Професор са докторатом 25.65 20 16.40
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 32 Предавач магистар наука 19.04 3 2.50
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 7 6.50
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 28 Професор са докторатом 25.65 34 31.25
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 32 Предавач магистар наука 19.04 1 1.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 34 Предавач 18.58 9 9.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 16 16.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 28 Професор са докторатом 25.65 32 22.59
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 29 Професор са магистратуром 20.96 4 3.33
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 31 Професор 20.17 1 0.33
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 32 Предавач магистар наука 19.04 13 11.60
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 34 Предавач 18.58 1 1.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 7 6.33
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 52 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 9 1.80
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 28 Професор са докторатом 25.65 28 22.70
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 32 Предавач магистар наука 19.04 2 2.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 34 Предавач 18.58 1 0.30
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 3 3.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 28 Професор са докторатом 25.65 19 18.30
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 29 Професор са магистратуром 20.96 2 1.30
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 32 Предавач магистар наука 19.04 9 9.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 34 Предавач 18.58 2 1.30
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 4 4.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 1 1.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 73 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 44 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 3 Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27.46 1 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 63 0.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 0.00
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 1
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 1
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 1
150 Ректорат Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 6 6.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 3 1.50
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 14 0.14
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 18 0.18
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 15 0.15
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 0.02
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 1
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 1
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 5 5.00
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 1 1.00
158 Пословни факултет у Београду (ПФБ) Универзитет Сингидунум 64 0.00
159 Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија 7 0.00
160 Универзитет одбране Универзитет одбране 2 0.00
161 Рачунарски факултет Универзитет Унион 1 0.00
162 Факултет за информатику и рачунарство (ФИР) Универзитет Сингидунум 15 0.00
163 Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ) Универзитет Сингидунум 5 0.00
164 Технички факултет (бивши Факултет за менаџмент) (ТФ) Универзитет Сингидунум 4 0.00
165 Центар Нови Сад Универзитет Сингидунум 1 0.00
166 Центар Ниш Универзитет Сингидунум 1 0.00
167 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 13 0.00
168 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум 3 0.00
169 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 10 0.00
170 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 1 0.00
171 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 11 0.00
172 Факултет за правне и пословне студије "др Лазар Вркатић" Универзитет Унион 1
173 Београдска банкарска академија – факултет за банкарство, осигурање и финансије Универзитет Унион 1 0.00
174 Правни факултет Универзитет Унион 1
175 Академија лепих уметности Универзитет Унион 1
176 Факултет за економију и индустријски менџмент у Новом Саду Универзитет Привредна академија 1 0.00
177 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитет Привредна академија 2 0.00
178 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду Универзитет Привредна академија 4 0.00
179 Фармацеутски факултет Нови Сад Универзитет Привредна академија 1
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 10 6.49
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 6.30
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 14 9.90
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 4 3.30
181 Факултет за пословне студије - Пожаревац Универзитет Мегатренд 1
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 11 8.30
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 10 8.60
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 10 8.50
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
183 Факултет за компјутерске науке без својства правног лица -Београд Универзитет Мегатренд 1
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 15 8.70
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 10 7.20
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 3 Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27.46 1 1.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 16 11.60
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 16 16.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 11 Стручни сарадник 17.91 4 4.00
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 11 9.60
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 5 3.60
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 9 7.60
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 5.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 15 9.40
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 7.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 5 3.60
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 5 5.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 6 6.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.30
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 11 7.50
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 4.90
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 7 3.50
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 8 7.30
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1.00
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
188 Факултет за пословну економију - Ваљево Универзитет Мегатренд 1
189 Факултет за пословне студије - Вршац Универзитет Мегатренд 1
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 7 4.80
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 3 3.00
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 7 4.90
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 2.00
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 11 Стручни сарадник 17.91 1 0.30
191 Факултет пословне економије, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
192 Факултет заштите животне средине, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
193 Академија класичног сликарства, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
194 Факултет за примењену безбедност, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
195 Факултет информационих технологија, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
196 Факултет за услужни бизнис (ФАБУС) - Ср. Каменица Универзитет Едуконс 1
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 4 4.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 8 6.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 12 8.20
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 6 6.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 5 4.05
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 11 6.05
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 7 6.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 6 Асистент, доктор наука 21.75 5 5.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 3 3.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 11 Стручни сарадник 17.91 2 2.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 5 5.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 5 5.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 9 9.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
200 Факултет информационих технологија - Београд Универзитет Метрополитан 1
201 Факултет за менаџмент - Београд Универзитет Метрополитан 1
202 Факултет дигиталних уметности - Београд Универзитет Метрополитан 1
203 Факултет за пословно индустријски менаџмент - Београд Универзитет Унион 1
204 Факултет за индустријски менаџмент - Крушевац Универзитет Унион 1
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 17 16.30
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 7.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 10 10.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 2 2.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 10 Асистент приправник 18.58 4 4.00
206 Факултет за екологију и заштиту животне средине без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 1 1.00
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 7.00
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 2 2.00
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 2 2.00
208 Факултет за менаџмент некретнина без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
209 Факултет за менаџмент- Сремски Карловци Универзитет Унион - Никола Тесла 1
210 Факултет за пословне студије и право - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
211 Факултет за право, безбедност и менаџмент Константин Велики - Ниш Универзитет Унион - Никола Тесла 1
212 Факултет за пословно индустријски менаџмент - Младеновац Универзитет Унион - Никола Тесла 1
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 2 1.30
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 5 5.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 5 3.20
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 3 3.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 10 Асистент приправник 18.58 1 1.00
214 Факултет за стратешки и оперативни менаџмент ФСОМ - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
215 Факултет за спорт- Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
216 Факултет за трговину и банкарство Јанићије и Даница Карић без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК 1
217 Факултет информационих технологија без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК 1
218 Факултет за економију и политичке науке без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК 1
219 Академија уметности - Београд Универзитет Алфа БК 1
220 Факултет за стране језике - Београд Универзитет Алфа БК 1
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 2 1.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 1 1.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 4 3.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1.00
222 Факултет за инжењерски менаџмент- Београд Универзитет Алфа БК 1
223 Факултет за математику и рачунарске науке - Београд Универзитет Алфа БК 1
224 Факултет за инжењерски интернационални менаџмент - Београд Европски универзитет 1
225 Факултет за европски бизнис и маркетинг - Београд Европски универзитет 1
226 Нова академија уметности - Београд Европски универзитет 1
227 Универзитет у Новом Пазару Универзитет у Новом Пазару 1
228 Висока школа за пословну економију и предузетништво - Београд 1
229 Висока школа за пројектни менаџмент - Београд 1
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 28 Професор са докторатом 25.65 9 5.00
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 29 Професор са магистратуром 20.96 7 7.00
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 31 Професор 20.17 9 9.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 28 Професор са докторатом 25.65 18 15.30
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 30 Виши предавач са магистратуром 20.17 5 5.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 34 Предавач 18.58 1 1.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 1 1.00
232 Висока школа Академија за пословну економију - Чачак 1
233 Висока пољопривдена школа струковних студија - Бачка Топола 1
234 Висока школа за кошарку Борислав Станковић - Београд 1
235 Спортска академија - Београд 1
236 Висока струковна школа за предузетништво - Београд 1
237 Висока школа Акадамија фудбала Београд - Београд 1
238 Висока школа Мегатренд у Београду пословне струковне студије - Београд 1
239 Висока струковна школа тржишних комуникација - Београд 1
240 Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају - Ниш 1
241 Висока школа струковних студија за економију и управу - Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 1 1.00
242 Висока школа за менаџмент и бизнис - Зајечар 1
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 28 Професор са докторатом 25.65 12 7.80
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 32 Предавач магистар наука 19.04 2 2.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 9 7.60
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 28 Професор са докторатом 25.65 13 13.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 31 Професор 20.17 1 1.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 32 Предавач магистар наука 19.04 6 5.20
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 34 Предавач 18.58 2 2.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 5 5.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 52 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 1 1.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 28 Професор са докторатом 25.65 13 7.40
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 31 Професор 20.17 16 9.40
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 1 1.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 34 Предавач 18.58 12 9.90
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 28 Професор са докторатом 25.65 19 11.28
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 32 Предавач магистар наука 19.04 4 4.00
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 34 Предавач 18.58 9 3.80
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 27 8.45
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 28 Професор са докторатом 25.65 33 26.40
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 32 Предавач магистар наука 19.04 3 1.40
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 34 Предавач 18.58 12 10.40
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 60 19.40
248 Војна академија Универзитет одбране 1
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране 1
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 5 3.60
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 7 4.80
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 18 13.10
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 2 2.00
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 7 4.90
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 11 Стручни сарадник 17.91 2 0.60
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 53 Страни лектор 20.96 1 1.00
251 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум 1
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 10 9.50
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 6 4.35
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 9 8.30
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 7 4.80
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 5 5.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 5 4.60
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 8 7.30
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 13 12.69
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 2 1.30
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 11 4.10
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 16 13.20
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1.00
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 11 Стручни сарадник 17.91 3 0.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 30 25.55
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 30 27.30
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 27 23.80
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 15 14.56
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 7 6.30
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 12 6.60
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 12 8.40
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 19 13.50
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 2 2.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 4 3.50
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 10 Асистент приправник 18.58 5 5.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 11 Стручни сарадник 17.91 1 1.00
257 Криминалистичка академија Криминалистичка академија 1
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 2 1.00
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 5 4.99
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 6 Асистент, доктор наука 21.75 2 2.00
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 5 5.00