Приходи високошколских установа

Приходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазив установеУниверзитетПриходи из буџетаПриходи из буџета - наукаСопствена средства
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 227176255.68 40232765.00 123610218.31
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 195477662.00 29013554.00 82792849.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 310681386.00 0.00 496049611.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 358112260.10 107951730.50 422939392.45
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 470639308.56 134017036.00 205910640.32
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 126963225.00 11848368.00 103917901.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 841187891.00 48122273.00 341373119.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 117963528.00 11368887.00 141565934.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 378931801.05 45246640.73 466514462.28
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 223665009.00 53221557.00 221918903.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 851681867.00 280518040.00 190112960.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 275813707.65 60465431.45 344104517.93
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 1354633238.40 310476916.00 1227689173.44
15 Машински факултет Универзитет у Београду 652746623.12 182205080.67 435310568.72
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 588286481.49 143657075.76 239094966.71
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 228670925.00 163840226.00 144522294.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 145315743.62 44047144.22 30887483.13
19 Физички факултет Универзитет у Београду 215450207.23 69062513.94 40289947.96
20 Географски факултет Универзитет у Београду 208376929.66 34358031.00 87699125.51
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 253502237.57 72025160.12 61455269.30
22 Математички факултет Универзитет у Београду 327282610.53 56886954.31 126003207.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 244624301.00 29350164.00 510016215.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 427408876.31 105384859.23 224377522.88
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 387263015.36 65346421.84 139577903.57
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 387619068.00 61415536.00 395444788.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 356323000.00 87756000.00 220608000.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 204250155.00 35687874.00 35845912.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 489583566.24 169948959.22 154472707.64
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 247685133.49 11382729.00 173661356.29
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 352263968.79 74681158.10 132339718.43
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 142305470.94 6701244.00 41838087.05
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 108700020.00 21031658.00 11440700.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 167276000.00 9005000.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 488948000.00 49857000.00 129343000.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 102662148.00 24246537.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 284385000.00 98600000.00 69622000.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 414741000.00 126612000.00 70360000.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 123698985.12 15692898.00 0.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 200802115.00 24321192.00 55830395.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 134149284.68 6801378.14 56706554.90
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 142538909.00 6410267.00 31043178.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 324420536.00 32328882.00 46579526.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 63113937.97 0.00 0.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 206849000.00 206849000.00 120414000.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 423120019.21 91182112.38 140112104.50
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 312288546.00 31055000.00 120776000.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 444328556.50 137049414.00 51402355.39
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 119982000.00 17567000.00 41375000.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 143097000.00 12479000.00 46243000.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 177386054.00 31451736.00 0.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 672181000.00 96661000.00 224976000.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 260625625.00 62875097.00 142200639.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 139819000.00 24977000.00 0.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 161960996.58 39033514.96 11581183.23
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 116628302.00 0.00 0.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 170102678.00 0.00 13954939.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 516641819.70 2277617.00 0.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 356473222.21 10386241.17 236703170.11
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 148650159.00 116230188.00 97287231.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 1822191232.00 348039828.00 834422594.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 765619247.82 112902675.64 190813021.76
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 95620611.49 6222587.02 0.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 680227431.00 93800124.00 449819769.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 596879000.00 142781000.00 398014000.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 99501364.00 270026780.00 313258105.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 149070783.80 22966604.00 259386135.04
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 124832768.78 9937743.59 59467883.70
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 407065000.00 160164822.61 0.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 153461454.92 10736988.68 25900296.71
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 68556357.00 0.00 4256350.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 98959987.48 1980568.95 15115007.35
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 358327000.00 0.00 0.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 0.00 0.00 0.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 278681013.00 14393578.00 57369726.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 193818000.00 738000.00 7888000.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 427502000.00 3789000.00 79452000.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 156139000.00 10343000.00 7328000.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 191085000.00 8844084.00 18013000.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 99183129.99 1591272.00 34978455.58
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 95259000.00 2718000.00 16494000.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 332944000.00 304711000.00 48593000.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 158124644.00 0.00 18346499.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 407559657.30 21145064.00 0.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 263510543.00 277072.00 40156176.15
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 111683000.00 0.00 58430000.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 39670157.88 0.00 10168429.94
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 69780000.00 0.00 9816000.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 80906000.00 0.00 80824000.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 46307528.09 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 45148366.76 0.00 25416961.59
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 90827119.14 0.00 0.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 60638000.00 0.00 62332000.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 55602991.16 0.00 5037080.70
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 56537719.87 0.00 31513870.03
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 66826318.00 0.00 22970900.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 164463268.10 0.00 180629886.23
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 44909109.10 0.00 30114474.34
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 114931368.00 0.00 45731808.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 68988291.00 0.00 0.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 44921649.44 0.00 23991087.98
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 55323937.00 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 61839533.71 0.00 125402440.82
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 37591540.36 0.00 0.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 62103438.00 0.00 13324346.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 59144730.68 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 45364758.73 0.00 5525670.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 34432981.56 0.00 78337232.84
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 61164039.62 0.00 25245605.66
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 122727676.01 0.00 493667982.62
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 71758000.00 0.00 42483619.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 40527168.57 0.00 21454048.45
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 71981147.13 0.00 56118101.06
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 88774490.88 0.00 27989147.28
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 51198633.00 0.00 18132748.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 39809709.00 0.00 67477141.90
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 57903447.00 0.00 14412667.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 41747552.48 0.00 10726164.52
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 47623369.75 0.00 13312722.71
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 35927325.23 0.00 3715864.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 47588688.79 0.00 30947389.16
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 40709095.98 0.00 13501159.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 52111791.92 0.00 19565952.73
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 53850740.00 0.00 0.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 57752315.28 0.00 21556753.13
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 44470000.00 0.00 20012000.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 96671083.00 0.00 60694977.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 71168994.73 0.00 0.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 79160361.95 0.00 21315210.83
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 69291205.90 150000.00 15774073.76
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду
146 Ректорат Универзитет у Београду 139875250.00 0.00 179101213.00
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 25950000.00 0.00 0.00
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 19768477.60 0.00 1067693.38
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 42730450.00 0.00 23037250.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу 67763754.00 2251183.00 69802395.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 47926558.00 0.00 10768266.00
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 25303140.07 0.00 19133904.50
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 406266658.25 15350181.00 59086880.84
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 76809675.00 0.00 68384816.00
158 Пословни факултет у Београду (ПФБ) Универзитет Сингидунум
159 Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија
160 Универзитет одбране Универзитет одбране
161 Рачунарски факултет Универзитет Унион
162 Факултет за информатику и рачунарство (ФИР) Универзитет Сингидунум
163 Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ) Универзитет Сингидунум
164 Технички факултет (бивши Факултет за менаџмент) (ТФ) Универзитет Сингидунум
165 Центар Нови Сад Универзитет Сингидунум
166 Центар Ниш Универзитет Сингидунум
167 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум
168 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум
169 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум
170 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум
171 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум
172 Факултет за правне и пословне студије "др Лазар Вркатић" Универзитет Унион
173 Београдска банкарска академија – факултет за банкарство, осигурање и финансије Универзитет Унион
174 Правни факултет Универзитет Унион
175 Академија лепих уметности Универзитет Унион
176 Факултет за економију и индустријски менџмент у Новом Саду Универзитет Привредна академија
177 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитет Привредна академија
178 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду Универзитет Привредна академија
179 Фармацеутски факултет Нови Сад Универзитет Привредна академија
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд
181 Факултет за пословне студије - Пожаревац Универзитет Мегатренд
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд
183 Факултет за компјутерске науке без својства правног лица -Београд Универзитет Мегатренд
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд
188 Факултет за пословну економију - Ваљево Универзитет Мегатренд
189 Факултет за пословне студије - Вршац Универзитет Мегатренд
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд
191 Факултет пословне економије, без својства правног лица Универзитет Едуконс
192 Факултет заштите животне средине, без својства правног лица Универзитет Едуконс
193 Академија класичног сликарства, без својства правног лица Универзитет Едуконс
194 Факултет за примењену безбедност, без својства правног лица Универзитет Едуконс
195 Факултет информационих технологија, без својства правног лица Универзитет Едуконс
196 Факултет за услужни бизнис (ФАБУС) - Ср. Каменица Универзитет Едуконс
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс
200 Факултет информационих технологија - Београд Универзитет Метрополитан
201 Факултет за менаџмент - Београд Универзитет Метрополитан
202 Факултет дигиталних уметности - Београд Универзитет Метрополитан
203 Факултет за пословно индустријски менаџмент - Београд Универзитет Унион
204 Факултет за индустријски менаџмент - Крушевац Универзитет Унион
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
206 Факултет за екологију и заштиту животне средине без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
208 Факултет за менаџмент некретнина без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
209 Факултет за менаџмент- Сремски Карловци Универзитет Унион - Никола Тесла
210 Факултет за пословне студије и право - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
211 Факултет за право, безбедност и менаџмент Константин Велики - Ниш Универзитет Унион - Никола Тесла
212 Факултет за пословно индустријски менаџмент - Младеновац Универзитет Унион - Никола Тесла
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
214 Факултет за стратешки и оперативни менаџмент ФСОМ - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
215 Факултет за спорт- Београд Универзитет Унион - Никола Тесла
216 Факултет за трговину и банкарство Јанићије и Даница Карић без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК
217 Факултет информационих технологија без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК
218 Факултет за економију и политичке науке без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК
219 Академија уметности - Београд Универзитет Алфа БК
220 Факултет за стране језике - Београд Универзитет Алфа БК
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК
222 Факултет за инжењерски менаџмент- Београд Универзитет Алфа БК
223 Факултет за математику и рачунарске науке - Београд Универзитет Алфа БК
224 Факултет за инжењерски интернационални менаџмент - Београд Европски универзитет
225 Факултет за европски бизнис и маркетинг - Београд Европски универзитет
226 Нова академија уметности - Београд Европски универзитет
227 Универзитет у Новом Пазару Универзитет у Новом Пазару
228 Висока школа за пословну економију и предузетништво - Београд
229 Висока школа за пројектни менаџмент - Београд
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд
231 Висока школа модерног бизниса - Београд
232 Висока школа Академија за пословну економију - Чачак
233 Висока пољопривдена школа струковних студија - Бачка Топола
234 Висока школа за кошарку Борислав Станковић - Београд
235 Спортска академија - Београд
236 Висока струковна школа за предузетништво - Београд
237 Висока школа Акадамија фудбала Београд - Београд
238 Висока школа Мегатренд у Београду пословне струковне студије - Београд
239 Висока струковна школа тржишних комуникација - Београд
240 Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају - Ниш
241 Висока школа струковних студија за економију и управу - Београд
242 Висока школа за менаџмент и бизнис - Зајечар
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун
248 Војна академија Универзитет одбране
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум
251 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум
256 Ректорат Универзитет Алфа БК
257 Криминалистичка академија Криминалистичка академија
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 14253000.00 0.00 34000.00