Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама

Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазив установеУниверзитетВрста радног места ИДНазив радног местаКоефицијентБрој запосленихУкупно ангажовање
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 15 15.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 11 11.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 11 11.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 10.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 11 11.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 3 3.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 19 17.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 18 16.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 6 6.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 14 13.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 37 33.40
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 8 8.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 10 10.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 21 21.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 15 15.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 17 14.32
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 56 55.40
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 4 4.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 29 29.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 10.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 6 6.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 10 10.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 13 13.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 63 61.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 16 16.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 23 23.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 16 16.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 6 6.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 41 40.40
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 9 9.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 10 10.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 3 3.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 17 17.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 26 Физички радник 5.99 1 1.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 18 18.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 9 9.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 4 4.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 10 10.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 52 48.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 2 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 7 6.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 4.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 19 16.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 16 16.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 20 20.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 8 8.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 3 3.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 14 14.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 127 127.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 30 30.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 10 10.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 11 11.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 63 62.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 15 15.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 7 7.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 48 Манипулатини радник 6.83 1 1.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 29 29.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 17 17.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 7 7.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 17 17.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 18 18.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 10 10.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 43 43.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 26 Физички радник 5.99 1 1.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 18 18.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 4 4.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 7 7.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 4 4.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 2 2.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 74 74.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 9 9.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 5 5.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 8 8.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 24 24.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 27 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 55 Менаџер (без коефицијента) 0 1 1.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 32 30.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 3 3.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 15 15.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 8 8.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 11 11.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 6 6.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 6 6.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 15 14.59
19 Физички факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 4 4.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 12 11.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 1.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 13 13.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 6 6.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 28 28.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 4 4.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 34 34.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 8 8.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 23 23.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 27 26.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 10 10.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 29 28.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 2 2.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 13 13.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 14 14.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 35 35.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 7 7.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 16 16.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 12 12.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 20 20.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 54 Сарадник (без коефицијента) 0 2 2.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 23 23.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 12 12.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 5.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 15 15.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 20 20.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 4 4.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 171 171.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 8 8.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 34 34.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 26 Физички радник 5.99 1 1.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 2 2.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 74 74.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 9 9.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 29 29.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 39 39.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 7 7.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 3 3.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 7 7.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 16 16.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 5 5.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 25 25.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 6 6.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 21 21.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 22 22.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 8 8.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 23 23.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 22 21.33
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 9 9.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 15 15.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 3 1.01
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 21 21.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 7 7.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 45 45.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 3 3.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 24 24.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 15 15.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 4.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 8 8.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 5 4.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 9 9.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 3 1.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 2 2.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 14 13.27
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 9 9.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 7 7.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 2 2.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 28 28.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 5 5.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 7 7.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 18 ВКВ мајстор 9.16 3 3.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 33 33.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 24 Манипулативни радник 6.83 2 1.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 5 5.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 8 8.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 3.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 8 8.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 14 14.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 10 10.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 13 13.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 54 Сарадник (без коефицијента) 0 5 5.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 47 46.50
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 30 28.50
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 12 12.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 9 9.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 9 9.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 8 8.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 11 11.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 19 Самостални књижничар 11.15 5 5.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 4 4.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу 24 Манипулативни радник 6.83 8 8.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 15 15.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу 24 Манипулативни радник 6.83 7 7.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 12 12.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 3.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 5 5.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 7 7.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 1.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу 24 Манипулативни радник 6.83 5 5.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 7 6.30
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 1.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 24 Манипулативни радник 6.83 6 6.00
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 1 1.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 11 11.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 3.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу 25 Спремачице 6.30 2 2.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 2 2.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 15 15.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 19 Самостални књижничар 11.15 2 2.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 4.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
46 Економски факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 8 8.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 43 43.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 9 9.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 19 19.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 20 20.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 2 2.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 29 29.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 4.99
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 7 7.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 35 33.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 13 12.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 6 6.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 3 2.00
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу 27 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 8 8.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 4 4.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 18 ВКВ мајстор 9.16 4 4.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 2.30
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 3 3.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 17 17.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 5 5.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 10.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 8 8.00
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу 54 Сарадник (без коефицијента) 0 2 2.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 37 37.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 20 20.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 35 35.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 4 4.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 21 21.00
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 54 Сарадник (без коефицијента) 0 42 40.24
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу 56 Кувар, конобар (без коефицијента) 0 3 3.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 19 18.99
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 6 6.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 18 ВКВ мајстор 9.16 3 3.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 11 11.00
54 Машински факултет Универзитет у Нишу 24 Манипулативни радник 6.83 7 7.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 13 13.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 9 9.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
55 Правни факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 10 9.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 14 14.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 4.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 7 7.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 9 9.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 18 ВКВ мајстор 9.16 2 2.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 7 7.00
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 5.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 16 15.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 5 5.00
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу 26 Физички радник 5.99 2 0.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 20 19.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 6 5.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 19 Самостални књижничар 11.15 2 2.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 13 11.00
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 14 14.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 19 19.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 4 4.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 8 8.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 18 ВКВ мајстор 9.16 2 2.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 19 Самостални књижничар 11.15 4 4.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 10 10.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
60 Економски факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 5 5.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 10.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 7 7.00
61 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 11 11.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 99 94.92
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 5 5.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 13 12.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 116 113.29
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 5 5.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 27 24.99
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 45 45.00
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду 26 Физички радник 5.99 4 3.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 48 47.97
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 5.00
63 Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 11 11.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 5 5.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 1.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 3.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 4 4.00
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 4 4.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 1.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 30 30.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 9 9.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 6 6.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 40 40.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 6 6.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 11 11.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
65 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 18 18.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 24 24.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 48 47.99
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 4 4.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 24 Манипулативни радник 6.83 6 6.00
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 23 23.00
67 Департман за ветеринарску медицину на Пољопривредном факултету Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 7 7.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 54 53.70
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 19 18.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 11 11.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 18 ВКВ мајстор 9.16 2 2.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 19 Самостални књижничар 11.15 3 3.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 48 47.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 4 3.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 10 10.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 2 2.00
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 36 35.98
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 9 9.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 13 13.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
69 Правни факултет Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 6 6.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 8 8.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 4 4.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 1.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 14 14.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 10 10.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 33 32.99
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 3 3.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 13 13.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 11 11.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 18 ВКВ мајстор 9.16 2 2.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 3.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 7 7.00
72 Педагошки факултет, Сомбор Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 7 7.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 10.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
73 Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 2 2.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 11 11.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 1.60
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
74 Економски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 5 4.30
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 23 23.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 4 3.33
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 15 15.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 8 8.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 24 Манипулативни радник 6.83 2 2.00
75 Факултет техничких наука, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 15 15.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 4 4.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 7 7.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
76 Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 1 1.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 17 16.30
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 12 10.50
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
77 Филозофски факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 24 Манипулативни радник 6.83 4 4.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 6 6.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 5 5.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 4.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 5.00
78 Факултет уметности, Звечан Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 3 3.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 16 16.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 5 5.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 8 8.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 18 ВКВ мајстор 9.16 3 3.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 19 19.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 7 7.00
79 Медицински факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 14 14.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 6 6.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 6 6.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 5.00
80 Пољопривредни факултет, Лешак Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 6 6.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 10.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
81 Природно-математички факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 6 6.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 7 7.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
82 Правни факултет, Косовска Митровица Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 5.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 2.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 0.30
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
83 Учитељски факултет, Лепосавић Универзитет у Приштини 24 Манипулативни радник 6.83 5 5.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 25 25.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 15 15.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 4 4.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
84 Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду 25 Спремачице 6.30 9 9.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 18 18.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 1.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
85 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности у Београду 25 Спремачице 6.30 11 11.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 16 16.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 5.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 4.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 2.00
86 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду 25 Спремачице 6.30 6 6.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 5 5.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 5 5.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 6 6.00
87 Факултет примењених уметности Универзитет уметности у Београду 25 Спремачице 6.30 8 8.00
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 0.10
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 1.40
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 1.00
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 1.00
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 3 2.00
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 0.10
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 0.70
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 0.50
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 1.40
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 3 2.00
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 0.10
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 6 4.75
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 0.50
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 0.50
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 24 Манипулативни радник 6.83 1 0.50
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.00
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 1.10
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 1.60
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 1.50
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.00
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 0.10
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 18 ВКВ мајстор 9.16 1 0.50
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 1.25
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 0.50
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 3 2.50
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 0.60
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 6 4.50
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 1.00
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 0.50
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.00
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару 27 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 0.50
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 0.10
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 1.55
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 1.00
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 0.50
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 24 Манипулативни радник 6.83 1 0.50
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.00
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 0.10
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 1.70
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 1.50
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.00
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 3 2.10
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 18 ВКВ мајстор 9.16 1 0.50
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 0.50
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.50
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 0.60
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 1.75
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 0.50
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 1.50
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 5 5.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2.00
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу 49 Спремачица 6.30 2 2.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 8 8.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 11 11.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 4 4.00
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ 49 Спремачица 6.30 6 5.30
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 3.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 3 3.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 3.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 3 3.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 1 1.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 6 6.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 2 2.00
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 6 6.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 3.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 12 11.98
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 5 5.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 2 2.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 43 Самостални кљижничар 11.15 5 4.95
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 3 3.00
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 4 4.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 2.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 39 Шеф рачуноводсва и секретар школе 13.73 1 1.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 5 5.00
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 6 6.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 1.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 48 Манипулатини радник 6.83 2 2.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 49 Спремачица 6.30 1 1.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 5 5.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 4 4.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 2 2.00
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 49 Спремачица 6.30 7 7.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 3 3.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 39 Шеф рачуноводсва и секретар школе 13.73 1 1.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 5 5.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 2 2.00
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд 49 Спремачица 6.30 7 7.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд 49 Спремачица 6.30 2 2.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 3.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 39 Шеф рачуноводсва и секретар школе 13.73 1 0.30
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 5 5.00
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник 49 Спремачица 6.30 2 2.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 3.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 3 3.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 4 4.00
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду 49 Спремачица 6.30 4 4.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 10 10.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 11 11.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 3 3.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 48 Манипулатини радник 6.83 9 9.00
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд 49 Спремачица 6.30 1 1.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 2.30
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 3 1.60
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд 49 Спремачица 6.30 1 1.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 0.70
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 1.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 3 3.00
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац 49 Спремачица 6.30 3 3.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 1.99
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 6 6.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 6 5.98
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника 49 Спремачица 6.30 7 6.98
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 4 2.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље 49 Спремачица 6.30 2 2.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 6 6.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 43 Самостални кљижничар 11.15 1 1.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац 49 Спремачица 6.30 3 3.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 6 6.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 1.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд 49 Спремачица 6.30 4 4.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 5 5.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 7 7.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 4 4.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 8 8.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 6 6.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 48 Манипулатини радник 6.83 5 5.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 49 Спремачица 6.30 2 2.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 2.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 3 3.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац 49 Спремачица 6.30 2 2.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 39 Шеф рачуноводсва и секретар школе 13.73 1 1.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 1.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 4 4.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац 49 Спремачица 6.30 3 3.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 1 0.30
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 3.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 4 4.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 0.50
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 49 Спремачица 6.30 3 3.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 2.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 43 Самостални кљижничар 11.15 1 1.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 2 2.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 49 Спремачица 6.30 2 2.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 1.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 49 Спремачица 6.30 2 2.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 2.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 39 Шеф рачуноводсва и секретар школе 13.73 1 1.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 3 3.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 3 3.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2.00
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац 49 Спремачица 6.30 3 3.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 15 15.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 45 45.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 6 6.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 13 13.00
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија 49 Спремачица 6.30 16 16.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 3 3.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 2.50
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 1 1.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 43 Самостални кљижничар 11.15 1 1.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак 48 Манипулатини радник 6.83 1 1.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 0.33
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 3 3.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2.00
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац 49 Спремачица 6.30 2 2.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 6 6.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 43 Самостални кљижничар 11.15 3 3.00
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш 49 Спремачица 6.30 2 2.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 3 3.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 43 Самостални кљижничар 11.15 1 1.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице 49 Спремачица 6.30 5 5.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 2.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 0.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 6 5.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 1.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 43 Самостални кљижничар 11.15 1 1.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање 49 Спремачица 6.30 2 2.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 2.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 43 Самостални кљижничар 11.15 1 1.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд 49 Спремачица 6.30 3 3.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 6 6.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 1.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд 49 Спремачица 6.30 3 3.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 2.20
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 2 2.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 3 3.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2.00
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац 49 Спремачица 6.30 2 2.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 49 Спремачица 6.30 3 3.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 1.50
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 3 3.00
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 5 5.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 1 1.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 43 Самостални кљижничар 11.15 3 3.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 49 Спремачица 6.30 5 5.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 3.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 3 3.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 2.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 0.99
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад 49 Спремачица 6.30 3 3.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 1.50
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 4 4.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 1 1.00
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица 49 Спремачица 6.30 3 3.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 5 5.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 1 1.00
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 3 2.50
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 49 Спремачица 6.30 2 2.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 1.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 0.50
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац 49 Спремачица 6.30 2 2.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 9 9.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 12 12.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 4 3.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 48 Манипулатини радник 6.83 1 1.00
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад 49 Спремачица 6.30 5 5.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 3 2.33
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 7 7.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 39 Шеф рачуноводсва и секретар школе 13.73 1 1.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 8 8.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 1 1.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 3 3.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 2 2.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 4 4.00
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад 49 Спремачица 6.30 4 4.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 3 2.20
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 3 3.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 3 3.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 5 5.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 3 3.00
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 49 Спремачица 6.30 7 7.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 7 7.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 6 6.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 2 2.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 47 Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња 6.83 1 1.00
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин 49 Спремачица 6.30 6 6.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 1.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 59 59.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 5 5.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 13 13.00
145 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд Универзитет у Београду 25 Спремачице 6.30 7 7.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 1.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 73 72.74
146 Ректорат Универзитет у Београду 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 2 2.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 6 6.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 19 Самостални књижничар 11.15 8 8.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 7 7.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
146 Ректорат Универзитет у Београду 54 Сарадник (без коефицијента) 0 1 1.00
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 0.00
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 19 Самостални књижничар 11.15 1 0.00
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 0.00
147 Универзитетска библиотека, Крагујевац Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 2 0.00
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 13 13.00
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
148 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Ниш Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 2 2.00
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 22 21.28
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 7 7.00
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 1.00
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 5 5.00
149 Ректорат Универзитет у Крагујевцу 24 Манипулативни радник 6.83 2 2.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 32 29.76
150 Ректорат Универзитет у Нишу 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 4 4.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 8.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 4 4.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 7 7.00
150 Ректорат Универзитет у Нишу 25 Спремачице 6.30 4 4.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 15 14.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 8 7.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
151 Ректорат Универзитет у Приштини 25 Спремачице 6.30 2 2.00
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 10 10.00
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 3 3.00
152 Ректорат Универзитет уметности у Београду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 8 8.00
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 4 2.00
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 18 ВКВ мајстор 9.16 1 1.00
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 4.00
153 Завод за физику техничких факултета у Београду Универзитет у Београду 24 Манипулативни радник 6.83 1 1.00
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 1.00
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 12 12.00
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 7 7.00
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
155 Ректорат Државни Универзитет у Новом Пазару 25 Спремачице 6.30 2 1.30
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 35 34.80
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 4 4.00
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
156 Ректорат Универзитет у Новом Саду 25 Спремачице 6.30 2 2.00
158 Пословни факултет у Београду (ПФБ) Универзитет Сингидунум 1
159 Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија 1
160 Универзитет одбране Универзитет одбране 1
161 Рачунарски факултет Универзитет Унион 1
162 Факултет за информатику и рачунарство (ФИР) Универзитет Сингидунум 1
163 Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ) Универзитет Сингидунум 1
164 Технички факултет (бивши Факултет за менаџмент) (ТФ) Универзитет Сингидунум 1
165 Центар Нови Сад Универзитет Сингидунум 1
166 Центар Ниш Универзитет Сингидунум 1
167 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 1
168 Факултет за медије и комуникацију (ФМК) Универзитет Сингидунум 2
169 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 1
170 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 1
171 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 1
172 Факултет за правне и пословне студије "др Лазар Вркатић" Универзитет Унион 1
173 Београдска банкарска академија – факултет за банкарство, осигурање и финансије Универзитет Унион 1
174 Правни факултет Универзитет Унион 1
175 Академија лепих уметности Универзитет Унион 1
176 Факултет за економију и индустријски менџмент у Новом Саду Универзитет Привредна академија 1
177 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитет Привредна академија 1
178 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду Универзитет Привредна академија 1
179 Фармацеутски факултет Нови Сад Универзитет Привредна академија 1
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 7 7.00
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 3 3.00
181 Факултет за пословне студије - Пожаревац Универзитет Мегатренд 1
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 3 3.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 0.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 0.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
183 Факултет за компјутерске науке без својства правног лица -Београд Универзитет Мегатренд 1
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 1.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 8 8.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 4 4.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 25 Спремачице 6.30 3 3.00
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд 26 Физички радник 5.99 1 1.00
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 2.00
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 4 4.00
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд 19 Самостални књижничар 11.15 2 1.98
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 3 3.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд 56 Кувар, конобар (без коефицијента) 0 1 1.00
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 1.00
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 6 6.00
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 2 2.00
188 Факултет за пословну економију - Ваљево Универзитет Мегатренд 1
189 Факултет за пословне студије - Вршац Универзитет Мегатренд 1
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 1.00
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 25 Спремачице 6.30 2 1.50
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд 54 Сарадник (без коефицијента) 0 2 2.00
191 Факултет пословне економије, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
192 Факултет заштите животне средине, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
193 Академија класичног сликарства, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
194 Факултет за примењену безбедност, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
195 Факултет информационих технологија, без својства правног лица Универзитет Едуконс 1
196 Факултет за услужни бизнис (ФАБУС) - Ср. Каменица Универзитет Едуконс 1
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 1.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 3 2.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс 25 Спремачице 6.30 1 1.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 3 2.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 1.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 0.00
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс 25 Спремачице 6.30 1 1.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 1.00
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 4 4.00
200 Факултет информационих технологија - Београд Универзитет Метрополитан 1
201 Факултет за менаџмент - Београд Универзитет Метрополитан 1
202 Факултет дигиталних уметности - Београд Универзитет Метрополитан 1
203 Факултет за пословно индустријски менаџмент - Београд Универзитет Унион 1
204 Факултет за индустријски менаџмент - Крушевац Универзитет Унион 1
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 1.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 4 4.00
205 Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 25 Спремачице 6.30 2 2.00
206 Факултет за екологију и заштиту животне средине без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
207 Факултет за предузетнички бизнис без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
208 Факултет за менаџмент некретнина без својства правног лица - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
209 Факултет за менаџмент- Сремски Карловци Универзитет Унион - Никола Тесла 1
210 Факултет за пословне студије и право - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
211 Факултет за право, безбедност и менаџмент Константин Велики - Ниш Универзитет Унион - Никола Тесла 1
212 Факултет за пословно индустријски менаџмент - Младеновац Универзитет Унион - Никола Тесла 1
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 1.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 1.00
213 Факултет за међународну политику и безбедност - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 25 Спремачице 6.30 2 2.00
214 Факултет за стратешки и оперативни менаџмент ФСОМ - Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
215 Факултет за спорт- Београд Универзитет Унион - Никола Тесла 1
216 Факултет за трговину и банкарство Јанићије и Даница Карић без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК 1
217 Факултет информационих технологија без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК 1
218 Факултет за економију и политичке науке без својства правног лица - Београд Универзитет Алфа БК 1
219 Академија уметности - Београд Универзитет Алфа БК 1
220 Факултет за стране језике - Београд Универзитет Алфа БК 1
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 1.00
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 0.50
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 5 4.40
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 1.00
222 Факултет за инжењерски менаџмент- Београд Универзитет Алфа БК 1
223 Факултет за математику и рачунарске науке - Београд Универзитет Алфа БК 1
224 Факултет за инжењерски интернационални менаџмент - Београд Европски универзитет 1
225 Факултет за европски бизнис и маркетинг - Београд Европски универзитет 1
226 Нова академија уметности - Београд Европски универзитет 1
227 Универзитет у Новом Пазару Универзитет у Новом Пазару 1
228 Висока школа за пословну економију и предузетништво - Београд 1
229 Висока школа за пројектни менаџмент - Београд 1
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 1.00
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд 49 Спремачица 6.30 1 1.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
231 Висока школа модерног бизниса - Београд 49 Спремачица 6.30 1 1.00
232 Висока школа Академија за пословну економију - Чачак 1
233 Висока пољопривдена школа струковних студија - Бачка Топола 1
234 Висока школа за кошарку Борислав Станковић - Београд 1
235 Спортска академија - Београд 1
236 Висока струковна школа за предузетништво - Београд 1
237 Висока школа Акадамија фудбала Београд - Београд 1
238 Висока школа Мегатренд у Београду пословне струковне студије - Београд 1
239 Висока струковна школа тржишних комуникација - Београд 1
240 Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају - Ниш 1
241 Висока школа струковних студија за економију и управу - Београд 38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 1.00
242 Висока школа за менаџмент и бизнис - Зајечар 1
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 3 3.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 1 1.00
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац 49 Спремачица 6.30 1 1.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2.00
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци 49 Спремачица 6.30 1 1.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 1 1.00
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд 49 Спремачица 6.30 1 1.00
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 1 1.00
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 4 4.00
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 1 1.00
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 3 3.00
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун 49 Спремачица 6.30 1 1.00
248 Војна академија Универзитет одбране 1
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране 1
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 0.30
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 2.00
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 1.00
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум 54 Сарадник (без коефицијента) 0 2 2.00
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 2.00
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 7 7.00
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум 25 Спремачице 6.30 2 2.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 2.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 1.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 3 3.00
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 1.00
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 0.30
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 0.40
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум 54 Сарадник (без коефицијента) 0 1 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 3 2.30
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 2 1.90
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 9 8.50
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 12 12.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 25 Спремачице 6.30 10 10.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 54 Сарадник (без коефицијента) 0 19 19.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 55 Менаџер (без коефицијента) 0 1 1.00
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум 56 Кувар, конобар (без коефицијента) 0 7 7.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 1.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 2 1.50
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 0.50
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 3 3.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 15 14.60
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 1.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 2 2.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 4 4.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 25 Спремачице 6.30 2 2.00
256 Ректорат Универзитет Алфа БК 55 Менаџер (без коефицијента) 0 3 2.50
257 Криминалистичка академија Криминалистичка академија 1
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 4 4.00
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу 19 Самостални књижничар 11.15 1 1.00