План уписа у средње школе за 2016/17. школску годину

Табела садржи план уписа у средње школе за 2016/17. школску годину.

Колоне у табели представљају:
 • ИД (upis_id): ид уноса
 • ОКРУГ (okrug): назив округа
 • ОПШТИНА (opstina): иазив општине
 • ИД ШКОЛЕ (skola_id): ид школе из табела под називом "skole"
 • ЕОН ИД (zak_id): ид школе из табеле "zavrsni_ispit15_2" (прошлогодишњи резултати)
 • ШКОЛА (skola): назив школе
 • ПОШТАНСКИ БРОЈ (postanski_broj): поштански број
 • МЕСТО (mesto): место
 • АДРЕСА (adresa): адреса
 • ТЕЛЕФОН (telefon): телефон
 • ЕМАИЛ (email): електронска пошта
 • САЈТ (www): интернет страница
 • ШИФРА (sifra): шифра
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД (podrucje_rada_id): ид подручја рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА (podrucje_rada): подручје рада
 • СМЕР ИД (smer_id): ид смера из табеле са називом "ss_smerovi"
 • СМЕР (smer): назив смера (образовног профила)
 • БРОЈ УЧЕНИКА (broj_ucenika): квота за редовне ученике
 • БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА (vanredni): квота за ванредне ученике
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје школовање
 • ЈЕЗИК НАСТАВЕ (jezik): на ком језику се одвија настава


Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДОКРУГОПШТИНАИД ШКОЛЕЕОН ИДШКОЛАПОШТАНСКИ БРОЈМЕСТОАДРЕСАТЕЛЕФОНЕМАИЛСАЈТШИФРАПОДРУЧЈЕ РАДА ИДПОДРУЧЈЕ РАДАСМЕР ИДСМЕРБРОЈ УЧЕНИКАБРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКАТРАЈАЊЕЈЕЗИК НАСТАВЕ
1 Севернобанатски Ада 1332 1 Техничка школа 24430 Ада Моше Пијаде 47 024853034 iskolada@mts.rs http://tsada.edu.rs SNADSA4D06M 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 2 4 мађарски
2 Севернобанатски Ада 1332 1 Техничка школа 24430 Ада Моше Пијаде 47 024853034 iskolada@mts.rs http://tsada.edu.rs SNADSA4D13M 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 2 4 мађарски
3 Севернобанатски Ада 1332 1 Техничка школа 24430 Ада Моше Пијаде 47 024853034 iskolada@mts.rs http://tsada.edu.rs SNADSA3D31M 4 Машинство и обрада метала 201 Металоглодач нумерички управљаних машина 15 2 3 мађарски
4 Севернобанатски Ада 1332 1 Техничка школа 24430 Ада Моше Пијаде 47 024853034 iskolada@mts.rs http://tsada.edu.rs SNADSA3D20M 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 2 3 мађарски
5 Севернобанатски Ада 1332 1 Техничка школа 24430 Ада Моше Пијаде 47 024853034 iskolada@mts.rs http://tsada.edu.rs SNADSA4E08M 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 2 4 мађарски
6 Севернобанатски Ада 1332 1 Техничка школа 24430 Ада Моше Пијаде 47 024853034 iskolada@mts.rs http://tsada.edu.rs SNADSA4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 српски
7 Севернобанатски Ада 1332 1 Техничка школа 24430 Ада Моше Пијаде 47 024853034 iskolada@mts.rs http://tsada.edu.rs SNADSA4H26M 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 мађарски
8 Севернобанатски Кикинда 1333 2 Гимназија Душан Васиљев 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 023022557 gimnazijaki@mts.rs http://gimnazijaki.com/ SNKIGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
9 Севернобанатски Кикинда 1333 2 Гимназија Душан Васиљев 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 023022557 gimnazijaki@mts.rs http://gimnazijaki.com/ SNKIGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
10 Севернобанатски Кикинда 1334 3 Економско-трговинска школа 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 023022023 etski@mts.rs http://ekonomskaki.edu.rs SNKISB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
11 Севернобанатски Кикинда 1334 3 Економско-трговинска школа 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 023022023 etski@mts.rs http://ekonomskaki.edu.rs SNKISB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
12 Севернобанатски Кикинда 1334 3 Економско-трговинска школа 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 023022023 etski@mts.rs http://ekonomskaki.edu.rs SNKISB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 3 4 српски
13 Севернобанатски Кикинда 1334 3 Економско-трговинска школа 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 023022023 etski@mts.rs http://ekonomskaki.edu.rs SNKISB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
14 Севернобанатски Кикинда 1334 3 Економско-трговинска школа 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 023022023 etski@mts.rs http://ekonomskaki.edu.rs SNKISB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
15 Севернобанатски Кикинда 1335 4 Средња стручна школа Милош Црњански 23300 Kикинда Светосавска 57 023022056 ssmiloscrnjanskiki@mts.rs http://miloscrnjanski.edu.rs SNKISC3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
16 Севернобанатски Кикинда 1335 4 Средња стручна школа Милош Црњански 23300 Kикинда Светосавска 57 023022056 ssmiloscrnjanskiki@mts.rs http://miloscrnjanski.edu.rs SNKISC3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
17 Севернобанатски Кикинда 1335 4 Средња стручна школа Милош Црњански 23300 Kикинда Светосавска 57 023022056 ssmiloscrnjanskiki@mts.rs http://miloscrnjanski.edu.rs SNKISC4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1637 Техничар за заштиту животне средине 30 5 4 српски
18 Севернобанатски Кикинда 1335 4 Средња стручна школа Милош Црњански 23300 Kикинда Светосавска 57 023022056 ssmiloscrnjanskiki@mts.rs http://miloscrnjanski.edu.rs SNKISC4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 5 4 српски
19 Севернобанатски Кикинда 1335 4 Средња стручна школа Милош Црњански 23300 Kикинда Светосавска 57 023022056 ssmiloscrnjanskiki@mts.rs http://miloscrnjanski.edu.rs SNKISC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 5 4 српски
20 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 5 4 српски
21 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
22 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 0 3 српски
23 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD4E11S 5 Електротехника 2022 Електротехничар телекомуникација 30 0 4 српски
24 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 5 4 српски
25 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 0 4 српски
26 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 5 4 српски
27 Севернобанатски Кикинда 1336 5 Техничка школа 23300 Кикинда Светосавска 55 023022275 skola@tsk.edu.rs http://tsk.edu.rs SNKISD3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 5 3 српски
28 Севернобанатски Кањижа 1337 6 Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф 24420 Кањижа Широка улица 70 024874550 srednjaskola@kanjiza.rs http://techniq.edu.rs/ SNKASA4A03M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 мађарски
29 Севернобанатски Кањижа 1337 6 Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф 24420 Кањижа Широка улица 70 024874550 srednjaskola@kanjiza.rs http://techniq.edu.rs/ SNKASA4A07M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 5 4 мађарски
30 Севернобанатски Кањижа 1337 6 Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф 24420 Кањижа Широка улица 70 024874550 srednjaskola@kanjiza.rs http://techniq.edu.rs/ SNKASA3A19M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 30 0 3 мађарски
31 Севернобанатски Кањижа 1337 6 Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф 24420 Кањижа Широка улица 70 024874550 srednjaskola@kanjiza.rs http://techniq.edu.rs/ SNKASA4D06M 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 5 4 мађарски
32 Севернобанатски Кањижа 1337 6 Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф 24420 Кањижа Широка улица 70 024874550 srednjaskola@kanjiza.rs http://techniq.edu.rs/ SNKASA3D20M 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 мађарски
33 Севернобанатски Кањижа 1337 6 Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф 24420 Кањижа Широка улица 70 024874550 srednjaskola@kanjiza.rs http://techniq.edu.rs/ SNKASA3D36M 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 5 3 мађарски
34 Севернобанатски Нови Кнежевац 1338 7 Гимназија 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 023083467 gimnaznk@gmail.com http://www.gimnazijank.com/ SNNKGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
35 Севернобанатски Нови Кнежевац 1339 8 Средња школа Доситеј Обрадовић 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 023081434 sskolank@yahoo.com http://www.ssdonk.edu.rs/ SNNKSB4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
36 Севернобанатски Нови Кнежевац 1339 8 Средња школа Доситеј Обрадовић 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 023081434 sskolank@yahoo.com http://www.ssdonk.edu.rs/ SNNKSB3I11M 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 мађарски
37 Севернобанатски Нови Кнежевац 1339 8 Средња школа Доситеј Обрадовић 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 023081434 sskolank@yahoo.com http://www.ssdonk.edu.rs/ SNNKSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
38 Севернобанатски Нови Кнежевац 1339 8 Средња школа Доситеј Обрадовић 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 023081434 sskolank@yahoo.com http://www.ssdonk.edu.rs/ SNNKSB3K08M 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 мађарски
39 Севернобанатски Нови Кнежевац 1339 8 Средња школа Доситеј Обрадовић 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 023081434 sskolank@yahoo.com http://www.ssdonk.edu.rs/ SNNKSB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 5 3 српски
40 Севернобанатски Нови Кнежевац 1339 8 Средња школа Доситеј Обрадовић 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 023081434 sskolank@yahoo.com http://www.ssdonk.edu.rs/ SNNKSB3K13M 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 5 3 мађарски
41 Севернобанатски Сента 1340 9 Сенћанска гимназија 24400 Сента Главни трг 12 024811751 gimnazijasenta135@gmail.com http://gimnazija-senta.rs SNSEGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
42 Севернобанатски Сента 1340 9 Сенћанска гимназија 24400 Сента Главни трг 12 024811751 gimnazijasenta135@gmail.com http://gimnazija-senta.rs SNSEGA4R03M 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 мађарски
43 Севернобанатски Сента 1340 9 Сенћанска гимназија 24400 Сента Главни трг 12 024811751 gimnazijasenta135@gmail.com http://gimnazija-senta.rs SNSEGA4R03Е 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српско-енглески
44 Севернобанатски Сента 1340 9 Сенћанска гимназија 24400 Сента Главни трг 12 024811751 gimnazijasenta135@gmail.com http://gimnazija-senta.rs SNSEGA4R01M 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 мађарски
45 Севернобанатски Сента 1341 10 Економско-трговинска школа Сента 24400 Сента Главни трг 12 024811549 ekonomska@sksyu.net http://www.ekonomska-skola.rs SNSESC4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
46 Севернобанатски Сента 1341 10 Економско-трговинска школа Сента 24400 Сента Главни трг 12 024811549 ekonomska@sksyu.net http://www.ekonomska-skola.rs SNSESC4L13M 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 мађарски
47 Севернобанатски Сента 1341 10 Економско-трговинска школа Сента 24400 Сента Главни трг 12 024811549 ekonomska@sksyu.net http://www.ekonomska-skola.rs SNSESC4L10M 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 мађарски
48 Севернобанатски Сента 1786 526 Средња медицинска школа 24400 Сента Главни трг 12 024817177 medicinska_senta@mts.rs http://www.medicinska-senta.edu.rs SNSESD4O13S 14 Здравство и социјална заштита 2032 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 српски
49 Севернобанатски Сента 1786 526 Средња медицинска школа 24400 Сента Главни трг 12 024817177 medicinska_senta@mts.rs http://www.medicinska-senta.edu.rs SNSESD4O13M 14 Здравство и социјална заштита 2032 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 мађарски
50 Севернобанатски Сента 1786 526 Средња медицинска школа 24400 Сента Главни трг 12 024817177 medicinska_senta@mts.rs http://www.medicinska-senta.edu.rs SNSESD3O20M 14 Здравство и социјална заштита 2031 Здравствени неговатељ 30 0 3 мађарски
51 Севернобанатски Сента 1794 583 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи 24400 Сента Поштанска 18 024816700 bolyai@bolyai-zenta.edu.rs http://www.bolyai-zenta.edu.rs/ SNSEGB4T11M 13 Култура, уметност и јавно информисање 612 Ликовни техничар 20 0 4 мађарски
52 Севернобанатски Сента 1794 583 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи 24400 Сента Поштанска 18 024816700 bolyai@bolyai-zenta.edu.rs http://www.bolyai-zenta.edu.rs/ SNSEGB4R19M 16 Гимназија 687 Обдарени ученици у математичкој гимназији 20 0 4 мађарски
53 Севернобанатски Чока 1342 11 Хемијско-прехрамбена средња школа 23320 Чока Моше Пијаде 28 023071056 info@hpscoka.edu.rs http://www.hpscoka.edu.rs SNCOSA3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 српски
54 Севернобанатски Чока 1342 11 Хемијско-прехрамбена средња школа 23320 Чока Моше Пијаде 28 023071056 info@hpscoka.edu.rs http://www.hpscoka.edu.rs SNCOSA3A28M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 мађарски
55 Севернобанатски Чока 1342 11 Хемијско-прехрамбена средња школа 23320 Чока Моше Пијаде 28 023071056 info@hpscoka.edu.rs http://www.hpscoka.edu.rs SNCOSA3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
56 Севернобанатски Чока 1342 11 Хемијско-прехрамбена средња школа 23320 Чока Моше Пијаде 28 023071056 info@hpscoka.edu.rs http://www.hpscoka.edu.rs SNCOSA3A23M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 мађарски
57 Севернобанатски Чока 1342 11 Хемијско-прехрамбена средња школа 23320 Чока Моше Пијаде 28 023071056 info@hpscoka.edu.rs http://www.hpscoka.edu.rs SNCOSA4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 5 4 српски
58 Севернобанатски Чока 1342 11 Хемијско-прехрамбена средња школа 23320 Чока Моше Пијаде 28 023071056 info@hpscoka.edu.rs http://www.hpscoka.edu.rs SNCOSA4F02M 6 Хемија, неметали и графичарство 309 Хемијски лаборант 30 5 4 мађарски
59 Средњебанатски Зрењанин 1343 12 Зрењанинска гимназија 23100 Зрењанин Гимназијска 2 023566633 gimnazijazr@zrenjaninskagimnazija.edu.rs http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs SRZRGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
60 Средњебанатски Зрењанин 1343 12 Зрењанинска гимназија 23100 Зрењанин Гимназијска 2 023566633 gimnazijazr@zrenjaninskagimnazija.edu.rs http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs SRZRGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 150 0 4 српски
61 Средњебанатски Зрењанин 1343 12 Зрењанинска гимназија 23100 Зрењанин Гимназијска 2 023566633 gimnazijazr@zrenjaninskagimnazija.edu.rs http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs SRZRGA4R03M 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 мађарски
62 Средњебанатски Зрењанин 1343 12 Зрењанинска гимназија 23100 Зрењанин Гимназијска 2 023566633 gimnazijazr@zrenjaninskagimnazija.edu.rs http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs SRZRGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
63 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 3 3 српски
64 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 30 3 3 српски
65 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 3 3 српски
66 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB3K08M 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 0 3 мађарски
67 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 3 4 српски
68 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 3 4 српски
69 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 3 4 српски
70 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 3 4 српски
71 Средњебанатски Зрењанин 1344 13 Економско-трговинска школа Јован Трајковић 23100 Зрењанин Скерлићева бб 023561584 ekonomskazr@gmail.com http://www.ekonomskazr.edu.rs SRZRSB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
72 Средњебанатски Зрењанин 1345 14 Медицинска школа 23000 Зрењанин Новосадска 2 023561413 medicinskazr@beotel.net http://www.medicinska-skola.edu.rs SRZRSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 90 0 4 српски
73 Средњебанатски Зрењанин 1345 14 Медицинска школа 23000 Зрењанин Новосадска 2 023561413 medicinskazr@beotel.net http://www.medicinska-skola.edu.rs SRZRSC4O13M 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 мађарски
74 Средњебанатски Зрењанин 1345 14 Медицинска школа 23000 Зрењанин Новосадска 2 023561413 medicinskazr@beotel.net http://www.medicinska-skola.edu.rs SRZRSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
75 Средњебанатски Зрењанин 1345 14 Медицинска школа 23000 Зрењанин Новосадска 2 023561413 medicinskazr@beotel.net http://www.medicinska-skola.edu.rs SRZRSC3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 0 3 српски
76 Средњебанатски Зрењанин 1345 14 Медицинска школа 23000 Зрењанин Новосадска 2 023561413 medicinskazr@beotel.net http://www.medicinska-skola.edu.rs SRZRSC3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 0 3 српски
77 Средњебанатски Зрењанин 1346 15 Пољопривредна школа 23100 Зрењанин Македонска 2 023562189 direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs SRZRSD4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
78 Средњебанатски Зрењанин 1346 15 Пољопривредна школа 23100 Зрењанин Македонска 2 023562189 direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs SRZRSD4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 3 4 српски
79 Средњебанатски Зрењанин 1346 15 Пољопривредна школа 23100 Зрењанин Македонска 2 023562189 direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs SRZRSD4A05S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 715 Техничар хортикултуре 30 0 4 српски
80 Средњебанатски Зрењанин 1346 15 Пољопривредна школа 23100 Зрењанин Македонска 2 023562189 direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs SRZRSD3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 30 3 3 српски
81 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 30 5 3 српски
82 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 5 4 српски
83 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE3A26S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 13 Прерађивач млека 15 0 3 српски
84 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
85 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE4F03S 6 Хемија, неметали и графичарство 308 Хемијско-технолошки техничар 30 5 4 српски
86 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
87 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 5 4 српски
88 Средњебанатски Зрењанин 1347 16 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 ssupredic@upzr.edu.rs http://www.upzr.edu.rs SRZRSE4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 5 4 српски
89 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 5 4 српски
90 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF4E02S 5 Електротехника 277 Електротехничар аутоматике 30 0 4 српски
91 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
92 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF4E08M 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 мађарски
93 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 5 3 српски
94 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF3E15M 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 0 3 мађарски
95 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 5 3 српски
96 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF3E17M 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 0 3 мађарски
97 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 српски
98 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF3H12S 8 Геодезија и грађевинарство 466 Декоратер зидних површина 15 5 3 српски
99 Средњебанатски Зрењанин 1348 17 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 23000 Зрењанин Народног фронта 1 023511376 teslazr@teslazr.edu.rs http://www.teslazr.edu.rs SRZRSF3H19S 8 Геодезија и грађевинарство 469 Руковалац грађевинском механизацијом 15 5 3 српски
100 Средњебанатски Зрењанин 1349 18 Техничка школа 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 023561277 direktor@tehnickazr.edu.rs http://tehnickazr.edu.rs/ SRZRSG3C21S 3 Геологија, рударство и металургија 1600 Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 30 0 3 српски
101 Средњебанатски Зрењанин 1349 18 Техничка школа 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 023561277 direktor@tehnickazr.edu.rs http://tehnickazr.edu.rs/ SRZRSG4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
102 Средњебанатски Зрењанин 1349 18 Техничка школа 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 023561277 direktor@tehnickazr.edu.rs http://tehnickazr.edu.rs/ SRZRSG4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
103 Средњебанатски Зрењанин 1349 18 Техничка школа 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 023561277 direktor@tehnickazr.edu.rs http://tehnickazr.edu.rs/ SRZRSG4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
104 Средњебанатски Зрењанин 1349 18 Техничка школа 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 023561277 direktor@tehnickazr.edu.rs http://tehnickazr.edu.rs/ SRZRSG4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 60 0 4 српски
105 Средњебанатски Зрењанин 1349 18 Техничка школа 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 023561277 direktor@tehnickazr.edu.rs http://tehnickazr.edu.rs/ SRZRSG3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 српски
106 Средњебанатски Зрењанин 1350 19 Музичка школа Јосиф Маринковић 23101 Зрењанин Трг слободе 7 023561104 office@josif.edu.rs http://josif.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1642 Музички извођач - класична музика 16 1 4 српски
107 Средњебанатски Зрењанин 1350 19 Музичка школа Јосиф Маринковић 23101 Зрењанин Трг слободе 7 023561104 office@josif.edu.rs http://josif.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 8 1 4 српски
108 Средњебанатски Зрењанин 1350 19 Музичка школа Јосиф Маринковић 23101 Зрењанин Трг слободе 7 023561104 office@josif.edu.rs http://josif.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1565 Музички сарадник - теоретичар 8 1 4 српски
109 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2076 Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад) 10 0 1 српски
110 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2087 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 10 0 1 српски
111 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2079 Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју) 2 0 3 српски
112 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2003 Бравар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
113 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2062 Електрозаваривач (ученици са тешкоћама у развоју) 4 0 3 српски
114 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2072 Помоћник бравара (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 2 српски
115 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2085 Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 10 0 1 српски
116 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2043 Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
117 Средњебанатски Зрењанин 1237 1715 Основна и средња школа 9. Мај 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 023589021 maj9.skola@beotel.rs http://www.9majzr.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2092 Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју) 3 0 2 српски
118 Средњебанатски Нова Црња 1351 21 Средња школа Ђуро Јакшић 23220 Српска Црња Краља Александра 63 023811041 sskola@mts.rs http://www.ssdjurajaksic.edu.rs SRNCМA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
119 Средњебанатски Нова Црња 1351 21 Средња школа Ђуро Јакшић 23220 Српска Црња Краља Александра 63 023811041 sskola@mts.rs http://www.ssdjurajaksic.edu.rs SRNCМA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
120 Средњебанатски Нова Црња 1351 21 Средња школа Ђуро Јакшић 23220 Српска Црња Краља Александра 63 023811041 sskola@mts.rs http://www.ssdjurajaksic.edu.rs SRNCМA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
121 Средњебанатски Нови Бечеј 1352 22 Средња школа 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 023771077 srednjaskolanb@mts.rs http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com SRNBМA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
122 Средњебанатски Нови Бечеј 1352 22 Средња школа 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 023771077 srednjaskolanb@mts.rs http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com SRNBМA3D39S 4 Машинство и обрада метала 184 Механичар привредне механизације 15 0 3 српски
123 Средњебанатски Нови Бечеј 1352 22 Средња школа 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 023771077 srednjaskolanb@mts.rs http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com SRNBМA4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
124 Средњебанатски Нови Бечеј 1352 22 Средња школа 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 023771077 srednjaskolanb@mts.rs http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com SRNBМA4G20S 7 Текстилство и кожарство 2054 Техничар дизајна одеће 30 0 4 српски
125 Средњебанатски Нови Бечеј 1352 22 Средња школа 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 023771077 srednjaskolanb@mts.rs http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com SRNBМA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
126 Средњебанатски Нови Бечеј 1352 22 Средња школа 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 023771077 srednjaskolanb@mts.rs http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com SRNBМA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
127 Средњебанатски Сечањ 1353 23 Средња школа Вук Караџић 23240 Сечањ Гимназијска 2 023841035 vstefan@ptt.rs http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs SRSEМA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
128 Средњебанатски Сечањ 1353 23 Средња школа Вук Караџић 23240 Сечањ Гимназијска 2 023841035 vstefan@ptt.rs http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs SRSEМA3D39S 4 Машинство и обрада метала 184 Механичар привредне механизације 15 0 3 српски
129 Средњебанатски Сечањ 1353 23 Средња школа Вук Караџић 23240 Сечањ Гимназијска 2 023841035 vstefan@ptt.rs http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs SRSEМA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
130 Средњебанатски Сечањ 1353 23 Средња школа Вук Караџић 23240 Сечањ Гимназијска 2 023841035 vstefan@ptt.rs http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs SRSEМA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
131 Јужнобанатски Алибунар 1354 24 Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић 26310 Алибунар Вука Караџића 2 013642287 etsalibunar@madnet.rs http://ekonomskaalibunar.wordpress.com JNALSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 60 0 4 српски
132 Јужнобанатски Алибунар 1354 24 Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић 26310 Алибунар Вука Караџића 2 013642287 etsalibunar@madnet.rs http://ekonomskaalibunar.wordpress.com JNALSA4L01P 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 румунски
133 Јужнобанатски Алибунар 1354 24 Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић 26310 Алибунар Вука Караџића 2 013642287 etsalibunar@madnet.rs http://ekonomskaalibunar.wordpress.com JNALSA4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
134 Јужнобанатски Бела Црква 1355 25 Белоцркванска гимназија и економска школа 26340 Бела Црква Јована Цвијића 11 013853475 gimbc@panet.rs http://www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs/ JNBCМA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
135 Јужнобанатски Бела Црква 1355 25 Белоцркванска гимназија и економска школа 26340 Бела Црква Јована Цвијића 11 013853475 gimbc@panet.rs http://www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs/ JNBCМA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
136 Јужнобанатски Бела Црква 1356 26 Техничка школа Сава Мунћан 26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 013851178 tssmbcrkva@mts.rs http://www.tehnickaskolabc.edu.rs JNBCSB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
137 Јужнобанатски Бела Црква 1356 26 Техничка школа Сава Мунћан 26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 013851178 tssmbcrkva@mts.rs http://www.tehnickaskolabc.edu.rs JNBCSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
138 Јужнобанатски Бела Црква 1356 26 Техничка школа Сава Мунћан 26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 013851178 tssmbcrkva@mts.rs http://www.tehnickaskolabc.edu.rs JNBCSB3D39S 4 Машинство и обрада метала 184 Механичар привредне механизације 15 0 3 српски
139 Јужнобанатски Бела Црква 1356 26 Техничка школа Сава Мунћан 26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 013851178 tssmbcrkva@mts.rs http://www.tehnickaskolabc.edu.rs JNBCSB4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
140 Јужнобанатски Бела Црква 1356 26 Техничка школа Сава Мунћан 26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 013851178 tssmbcrkva@mts.rs http://www.tehnickaskolabc.edu.rs JNBCSB3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 0 3 српски
141 Јужнобанатски Бела Црква 1356 26 Техничка школа Сава Мунћан 26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 013851178 tssmbcrkva@mts.rs http://www.tehnickaskolabc.edu.rs JNBCSB3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 2 3 српски
142 Јужнобанатски Вршац 1357 27 Гимназија Борислав Петров Браца 26300 Вршац Михајла Пупина 1 013836448 administracija@vrsackagimnazija.edu.rs http://vrsackagimnazija.edu.rs JNVRGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
143 Јужнобанатски Вршац 1357 27 Гимназија Борислав Петров Браца 26300 Вршац Михајла Пупина 1 013836448 administracija@vrsackagimnazija.edu.rs http://vrsackagimnazija.edu.rs JNVRGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
144 Јужнобанатски Вршац 1357 27 Гимназија Борислав Петров Браца 26300 Вршац Михајла Пупина 1 013836448 administracija@vrsackagimnazija.edu.rs http://vrsackagimnazija.edu.rs JNVRGA4R03P 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 румунски
145 Јужнобанатски Вршац 1358 28 Пољопривредна школа Вршац 26300 Вршац Архитекте Брашована 1 013805058 bioskola@hemo.net http://bioskola.edu.rs JNVRSB4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
146 Јужнобанатски Вршац 1358 28 Пољопривредна школа Вршац 26300 Вршац Архитекте Брашована 1 013805058 bioskola@hemo.net http://bioskola.edu.rs JNVRSB4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 5 4 српски
147 Јужнобанатски Вршац 1358 28 Пољопривредна школа Вршац 26300 Вршац Архитекте Брашована 1 013805058 bioskola@hemo.net http://bioskola.edu.rs JNVRSB3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 15 5 3 српски
148 Јужнобанатски Вршац 1358 28 Пољопривредна школа Вршац 26300 Вршац Архитекте Брашована 1 013805058 bioskola@hemo.net http://bioskola.edu.rs JNVRSB3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 5 3 српски
149 Јужнобанатски Вршац 1358 28 Пољопривредна школа Вршац 26300 Вршац Архитекте Брашована 1 013805058 bioskola@hemo.net http://bioskola.edu.rs JNVRSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
150 Јужнобанатски Вршац 1358 28 Пољопривредна школа Вршац 26300 Вршац Архитекте Брашована 1 013805058 bioskola@hemo.net http://bioskola.edu.rs JNVRSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
151 Јужнобанатски Вршац 1359 29 Хемијско-медицинска школа 26300 Вршац Стеријина 113 013830292 sekretarijat@hms.edu.rs http://www.hms.edu.rs JNVRSC4F03S 6 Хемија, неметали и графичарство 308 Хемијско-технолошки техничар 30 0 4 српски
152 Јужнобанатски Вршац 1359 29 Хемијско-медицинска школа 26300 Вршац Стеријина 113 013830292 sekretarijat@hms.edu.rs http://www.hms.edu.rs JNVRSC4F02S 6 Хемија, неметали и графичарство 309 Хемијски лаборант 60 0 4 српски
153 Јужнобанатски Вршац 1359 29 Хемијско-медицинска школа 26300 Вршац Стеријина 113 013830292 sekretarijat@hms.edu.rs http://www.hms.edu.rs JNVRSC4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
154 Јужнобанатски Вршац 1359 29 Хемијско-медицинска школа 26300 Вршац Стеријина 113 013830292 sekretarijat@hms.edu.rs http://www.hms.edu.rs JNVRSC4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1637 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
155 Јужнобанатски Вршац 1359 29 Хемијско-медицинска школа 26300 Вршац Стеријина 113 013830292 sekretarijat@hms.edu.rs http://www.hms.edu.rs JNVRSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
156 Јужнобанатски Вршац 1359 29 Хемијско-медицинска школа 26300 Вршац Стеријина 113 013830292 sekretarijat@hms.edu.rs http://www.hms.edu.rs JNVRSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 српски
157 Јужнобанатски Вршац 1360 30 Школски центар Никола Тесла 26300 Вршац Стеријина 40-44 013830668 trsla2006@mts.rs http://www.teslavs.edu.rs JNVRSD4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
158 Јужнобанатски Вршац 1360 30 Школски центар Никола Тесла 26300 Вршац Стеријина 40-44 013830668 trsla2006@mts.rs http://www.teslavs.edu.rs JNVRSD4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
159 Јужнобанатски Вршац 1360 30 Школски центар Никола Тесла 26300 Вршац Стеријина 40-44 013830668 trsla2006@mts.rs http://www.teslavs.edu.rs JNVRSD3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 30 0 3 српски
160 Јужнобанатски Вршац 1360 30 Школски центар Никола Тесла 26300 Вршац Стеријина 40-44 013830668 trsla2006@mts.rs http://www.teslavs.edu.rs JNVRSD4E03S 5 Електротехника 272 Електротехничар електронике 30 0 4 српски
161 Јужнобанатски Вршац 1360 30 Школски центар Никола Тесла 26300 Вршац Стеријина 40-44 013830668 trsla2006@mts.rs http://www.teslavs.edu.rs JNVRSD4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
162 Јужнобанатски Вршац 1360 30 Школски центар Никола Тесла 26300 Вршац Стеријина 40-44 013830668 trsla2006@mts.rs http://www.teslavs.edu.rs JNVRSD4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
163 Јужнобанатски Вршац 1826 628 Музичка школа Јосиф Маринковић 26300 Вршац Трг победе 4 013834581 msvrsac.sekretar@gmail.com http://wwwmsjosifmarinkovic.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 16 0 4 српски
164 Јужнобанатски Вршац 1826 628 Музичка школа Јосиф Маринковић 26300 Вршац Трг победе 4 013834581 msvrsac.sekretar@gmail.com http://wwwmsjosifmarinkovic.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 1595 Музички извођач - џез музика 16 0 4 српски
165 Јужнобанатски Вршац 1186 1663 Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки 26300 Вршац Жарка Зрењанина 22 013839832 jelena.varjaski.vrsac@gmail.com http://jelenavarjaski.iz.rs 7 Текстилство и кожарство 2073 Ручни ткач (ученици са тешкоћама у развоју) 3 0 3 српски
166 Јужнобанатски Вршац 1186 1663 Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки 26300 Вршац Жарка Зрењанина 22 013839832 jelena.varjaski.vrsac@gmail.com http://jelenavarjaski.iz.rs 7 Текстилство и кожарство 2043 Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 3 српски
167 Јужнобанатски Вршац 1186 1663 Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки 26300 Вршац Жарка Зрењанина 22 013839832 jelena.varjaski.vrsac@gmail.com http://jelenavarjaski.iz.rs 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 3 0 3 српски
168 Јужнобанатски Вршац 1186 1663 Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки 26300 Вршац Жарка Зрењанина 22 013839832 jelena.varjaski.vrsac@gmail.com http://jelenavarjaski.iz.rs 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 3 0 3 српски
169 Јужнобанатски Ковачица 1361 32 Гимназија Михајло Пупин 26210 Ковачица Николе Тесле57 013661180 office@gymko.edu.rs http://www.gymko.edu.rs JNKVGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
170 Јужнобанатски Ковачица 1361 32 Гимназија Михајло Пупин 26210 Ковачица Николе Тесле57 013661180 office@gymko.edu.rs http://www.gymko.edu.rs JNKVGA4R03L 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 словачки
171 Јужнобанатски Ковин 1362 33 Гимназија и економска школа Бранко Радичевић 26220 Ковин Цара Лазара 197 013744896 gimnazijakovin@yahoo.com http://www.gimeko.edu.rs JNKOМA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
172 Јужнобанатски Ковин 1362 33 Гимназија и економска школа Бранко Радичевић 26220 Ковин Цара Лазара 197 013744896 gimnazijakovin@yahoo.com http://www.gimeko.edu.rs JNKOМA4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
173 Јужнобанатски Ковин 1362 33 Гимназија и економска школа Бранко Радичевић 26220 Ковин Цара Лазара 197 013744896 gimnazijakovin@yahoo.com http://www.gimeko.edu.rs JNKOМA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
174 Јужнобанатски Ковин 1363 34 Средња стручна школа Васа Пелагић 26220 Ковин Цара Лазара 261 013742200 pskovin@mts.rs https://www.vasapelagickovin.edu.rs JNKOSB4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
175 Јужнобанатски Ковин 1363 34 Средња стручна школа Васа Пелагић 26220 Ковин Цара Лазара 261 013742200 pskovin@mts.rs https://www.vasapelagickovin.edu.rs JNKOSB3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 30 3 3 српски
176 Јужнобанатски Ковин 1363 34 Средња стручна школа Васа Пелагић 26220 Ковин Цара Лазара 261 013742200 pskovin@mts.rs https://www.vasapelagickovin.edu.rs JNKOSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
177 Јужнобанатски Ковин 1363 34 Средња стручна школа Васа Пелагић 26220 Ковин Цара Лазара 261 013742200 pskovin@mts.rs https://www.vasapelagickovin.edu.rs JNKOSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
178 Јужнобанатски Панчево 1364 35 Гимназија Урош Предић 26000 Панчево Игњата Барајевца 5 301120 direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs JNPAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
179 Јужнобанатски Панчево 1364 35 Гимназија Урош Предић 26000 Панчево Игњата Барајевца 5 301120 direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs JNPAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
180 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
181 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
182 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 5 3 српски
183 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 5 3 српски
184 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
185 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
186 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
187 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
188 Јужнобанатски Панчево 1365 36 Економско-трговинска школа Паја Маргановић 26100 Панчево Ослобођења 25 013314349 ekoskopa@gmail.com http://www.ekosko.edu.rs JNPASB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
189 Јужнобанатски Панчево 1366 37 Медицинска школа Стевица Јовановић 26100 Панчево Пастерова бр.2 0132511772 paster@panet.rs http://www.medicinskapancevo.com JNPASC4O01S 14 Здравство и социјална заштита 635 Гинеколошко - акушерска сестра 30 0 4 српски
190 Јужнобанатски Панчево 1366 37 Медицинска школа Стевица Јовановић 26100 Панчево Пастерова бр.2 0132511772 paster@panet.rs http://www.medicinskapancevo.com JNPASC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 90 0 4 српски
191 Јужнобанатски Панчево 1366 37 Медицинска школа Стевица Јовановић 26100 Панчево Пастерова бр.2 0132511772 paster@panet.rs http://www.medicinskapancevo.com JNPASC3O20S 14 Здравство и социјална заштита 734 Здравствени неговатељ 30 0 3 српски
192 Јужнобанатски Панчево 1367 38 Пољопривредна школа Јосиф Панчић 26101 Панчево Новосељански пут 31 0132190022 direktorpoljsk@mts.rs http://www.jpancic.edu.rs JNPASD4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 2 4 српски
193 Јужнобанатски Панчево 1367 38 Пољопривредна школа Јосиф Панчић 26101 Панчево Новосељански пут 31 0132190022 direktorpoljsk@mts.rs http://www.jpancic.edu.rs JNPASD4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 2 4 српски
194 Јужнобанатски Панчево 1367 38 Пољопривредна школа Јосиф Панчић 26101 Панчево Новосељански пут 31 0132190022 direktorpoljsk@mts.rs http://www.jpancic.edu.rs JNPASD4A04S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2 Техничар пољопривредне технике 30 2 4 српски
195 Јужнобанатски Панчево 1367 38 Пољопривредна школа Јосиф Панчић 26101 Панчево Новосељански пут 31 0132190022 direktorpoljsk@mts.rs http://www.jpancic.edu.rs JNPASD3A13S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1601 Пољопривредни произвођач 15 1 3 српски
196 Јужнобанатски Панчево 1367 38 Пољопривредна школа Јосиф Панчић 26101 Панчево Новосељански пут 31 0132190022 direktorpoljsk@mts.rs http://www.jpancic.edu.rs JNPASD3A19S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 15 1 3 српски
197 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 5 4 српски
198 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 60 0 4 српски
199 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 30 5 3 српски
200 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
201 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE3D50S 4 Машинство и обрада метала 2018 Оператер машинске обраде 30 5 3 српски
202 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 5 4 српски
203 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
204 Јужнобанатски Панчево 1368 39 Машинска школа Панчево 26100 Панчево Браће Јовановића 103 013316396 office@masinska.edu.rs http://www.masinska.edu.rs JNPASE3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 5 3 српски
205 Јужнобанатски Панчево 1369 40 Електротехничка школа Никола Тесла 26100 Панчево Максима Горког 7 0132316806 direktor@etsntesla.edu.rs http://www.etsntesla.edu.rs JNPASF4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 30 5 4 српски
206 Јужнобанатски Панчево 1369 40 Електротехничка школа Никола Тесла 26100 Панчево Максима Горког 7 0132316806 direktor@etsntesla.edu.rs http://www.etsntesla.edu.rs JNPASF4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
207 Јужнобанатски Панчево 1369 40 Електротехничка школа Никола Тесла 26100 Панчево Максима Горког 7 0132316806 direktor@etsntesla.edu.rs http://www.etsntesla.edu.rs JNPASF4E11S 5 Електротехника 2022 Електротехничар телекомуникација 30 5 4 српски
208 Јужнобанатски Панчево 1369 40 Електротехничка школа Никола Тесла 26100 Панчево Максима Горког 7 0132316806 direktor@etsntesla.edu.rs http://www.etsntesla.edu.rs JNPASF4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 30 5 4 српски
209 Јужнобанатски Панчево 1369 40 Електротехничка школа Никола Тесла 26100 Панчево Максима Горког 7 0132316806 direktor@etsntesla.edu.rs http://www.etsntesla.edu.rs JNPASF4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 5 4 српски
210 Јужнобанатски Панчево 1369 40 Електротехничка школа Никола Тесла 26100 Панчево Максима Горког 7 0132316806 direktor@etsntesla.edu.rs http://www.etsntesla.edu.rs JNPASF4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 30 5 4 српски
211 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 3 4 српски
212 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
213 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 0 3 српски
214 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG4F13S 6 Хемија, неметали и графичарство 317 Техничар припреме графичке производње 30 0 4 српски
215 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
216 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 3 4 српски
217 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG4H23S 8 Геодезија и грађевинарство 450 Геодетски техничар - геометар 30 3 4 српски
218 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 српски
219 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 3 3 српски
220 Јужнобанатски Панчево 1370 41 Техничка школа 23. мај 26000 Панчево Браће Јовановића 89 013318977 office@skola23maj.edu.rs http://www.skola23maj.edu.rs JNPASG3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 3 3 српски
221 Јужнобанатски Панчево 1371 42 Музичка школа Јован Бандур 26000 Панчево Војводе Живојина Мишића 3 013345976 jbandur.dir@panet.rs http://www.muzickaskolapancevo.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1642 Музички извођач - класична музика 24 0 4 српски
222 Јужнобанатски Панчево 1371 42 Музичка школа Јован Бандур 26000 Панчево Војводе Живојина Мишића 3 013345976 jbandur.dir@panet.rs http://www.muzickaskolapancevo.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1565 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
223 Јужнобанатски Панчево 1821 620 Балетска школа Димитрије Парлић 26000 Панчево Жарка Зрењанина 25 013351649 dimitrijeparlic@mts.rs http://dimitrijeparlic.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 609 Играч - класичан балет 6 2 4 српски
224 Јужнобанатски Панчево 1821 620 Балетска школа Димитрије Парлић 26000 Панчево Жарка Зрењанина 25 013351649 dimitrijeparlic@mts.rs http://dimitrijeparlic.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 610 Играч - савремена игра 6 1 4 српски
225 Јужнобанатски Панчево 1184 1661 Школа за основно и средње образовање Мара Мандић 26000 Панчево Цара Душана 34 013353284 info@maramandic.edu.rs http://www.maramandic.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 10 0 1 српски
226 Јужнобанатски Панчево 1184 1661 Школа за основно и средње образовање Мара Мандић 26000 Панчево Цара Душана 34 013353284 info@maramandic.edu.rs http://www.maramandic.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2091 Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју) 15 0 2 српски
227 Јужнобанатски Панчево 1184 1661 Школа за основно и средње образовање Мара Мандић 26000 Панчево Цара Душана 34 013353284 info@maramandic.edu.rs http://www.maramandic.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2001 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 10 0 1 српски
228 Јужнобанатски Панчево 1184 1661 Школа за основно и средње образовање Мара Мандић 26000 Панчево Цара Душана 34 013353284 info@maramandic.edu.rs http://www.maramandic.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2056 Помоћни обрађивач лима (ученици са тешкоћама у развоју) 15 0 2 српски
229 Јужнобанатски Панчево 1184 1661 Школа за основно и средње образовање Мара Мандић 26000 Панчево Цара Душана 34 013353284 info@maramandic.edu.rs http://www.maramandic.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2041 Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју) 10 0 1 српски
230 Јужнобанатски Панчево 1184 1661 Школа за основно и средње образовање Мара Мандић 26000 Панчево Цара Душана 34 013353284 info@maramandic.edu.rs http://www.maramandic.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2042 Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју) 10 0 3 српски
231 Севернобачки Бачка Топола 1372 44 Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић 24300 Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића бр.12. 024711934 gimnazijabt@mts.sr http://dositejbt.edu.rs/ SBBTGA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
232 Севернобачки Бачка Топола 1372 44 Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић 24300 Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића бр.12. 024711934 gimnazijabt@mts.sr http://dositejbt.edu.rs/ SBBTGA4L01M 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 мађарски
233 Севернобачки Бачка Топола 1372 44 Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић 24300 Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића бр.12. 024711934 gimnazijabt@mts.sr http://dositejbt.edu.rs/ SBBTGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
234 Севернобачки Бачка Топола 1372 44 Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић 24300 Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића бр.12. 024711934 gimnazijabt@mts.sr http://dositejbt.edu.rs/ SBBTGA4R03M 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 мађарски
235 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 0 4 српски
236 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB4A03M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 0 4 мађарски
237 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 српски
238 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB4A07M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 мађарски
239 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB4A10M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 мађарски
240 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB3A15M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 15 0 3 мађарски
241 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB3A27S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 16 Произвођач прехрамбених производа 15 0 3 српски
242 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB3A23M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 0 3 мађарски
243 Севернобачки Бачка Топола 1322 45 Пољопривредна школа 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 024711234 psdirektor@gmail.com http://poljoskola.edu.rs SBBTSB3A19S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 15 0 3 српски
244 Севернобачки Бачка Топола 1323 46 Средња техничка школа Шинковић Јожеф 24300 Бачка Топола Tрг Зорана Ђинђића 10 024714434 sinjo@stcable.net http://www.sinjo.edu.rs SBBTSC4D08M 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 3 4 мађарски
245 Севернобачки Бачка Топола 1323 46 Средња техничка школа Шинковић Јожеф 24300 Бачка Топола Tрг Зорана Ђинђића 10 024714434 sinjo@stcable.net http://www.sinjo.edu.rs SBBTSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 3 4 српски
246 Севернобачки Бачка Топола 1323 46 Средња техничка школа Шинковић Јожеф 24300 Бачка Топола Tрг Зорана Ђинђића 10 024714434 sinjo@stcable.net http://www.sinjo.edu.rs SBBTSC4E08M 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 мађарски
247 Севернобачки Бачка Топола 1323 46 Средња техничка школа Шинковић Јожеф 24300 Бачка Топола Tрг Зорана Ђинђића 10 024714434 sinjo@stcable.net http://www.sinjo.edu.rs SBBTSC3P02M 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 3 3 мађарски
248 Севернобачки Бачка Топола 1323 46 Средња техничка школа Шинковић Јожеф 24300 Бачка Топола Tрг Зорана Ђинђића 10 024714434 sinjo@stcable.net http://www.sinjo.edu.rs SBBTSC3P03M 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 15 3 3 мађарски
249 Севернобачки Суботица 1324 47 Гимназија Светозар Марковић 24100 Суботица Петефи Шандора 1 552820 sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs http://www.gimnazijasubotica.edu.rs SBSUGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
250 Севернобачки Суботица 1324 47 Гимназија Светозар Марковић 24100 Суботица Петефи Шандора 1 552820 sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs http://www.gimnazijasubotica.edu.rs SBSUGA4R04M 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 мађарски
251 Севернобачки Суботица 1324 47 Гимназија Светозар Марковић 24100 Суботица Петефи Шандора 1 552820 sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs http://www.gimnazijasubotica.edu.rs SBSUGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
252 Севернобачки Суботица 1324 47 Гимназија Светозар Марковић 24100 Суботица Петефи Шандора 1 552820 sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs http://www.gimnazijasubotica.edu.rs SBSUGA4R01M 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 мађарски
253 Севернобачки Суботица 1324 47 Гимназија Светозар Марковић 24100 Суботица Петефи Шандора 1 552820 sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs http://www.gimnazijasubotica.edu.rs SBSUGA4R03H 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 хрватски
254 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
255 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC4K10M 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 мађарски
256 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 0 3 српски
257 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC3K08M 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 0 3 мађарски
258 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
259 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC3K07M 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 мађарски
260 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
261 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
262 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC4L01M 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 мађарски
263 Севернобачки Суботица 1325 48 Економска средња школа Боса Милићевић 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 024559255 ess@eunet.rs http://ekonomskasu.edu.rs SBSUSC4L15S 11 Економија, право и администрација 2071 Службеник у банкарству и осигурању 30 0 4 српски
264 Севернобачки Суботица 1326 49 Средња медицинска школа 24100 Суботица Београдски пут 126 024558336 medsu@medicinskasu.edu.rs http://www.medicinskasu.edu.rs SBSUSD4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 60 0 4 српски
265 Севернобачки Суботица 1326 49 Средња медицинска школа 24100 Суботица Београдски пут 126 024558336 medsu@medicinskasu.edu.rs http://www.medicinskasu.edu.rs SBSUSD4O13M 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 мађарски
266 Севернобачки Суботица 1326 49 Средња медицинска школа 24100 Суботица Београдски пут 126 024558336 medsu@medicinskasu.edu.rs http://www.medicinskasu.edu.rs SBSUSD4O01M 14 Здравство и социјална заштита 635 Гинеколошко - акушерска сестра 30 0 4 мађарски
267 Севернобачки Суботица 1326 49 Средња медицинска школа 24100 Суботица Београдски пут 126 024558336 medsu@medicinskasu.edu.rs http://www.medicinskasu.edu.rs SBSUSD4O17S 14 Здравство и социјална заштита 639 Стоматолошка сестра - техничар 30 0 4 српски
268 Севернобачки Суботица 1326 49 Средња медицинска школа 24100 Суботица Београдски пут 126 024558336 medsu@medicinskasu.edu.rs http://www.medicinskasu.edu.rs SBSUSD3P02M 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 30 0 3 мађарски
269 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE4B15S 2 Шумарство и обрада дрвета 2048 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 30 0 4 српски
270 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE4B01M 2 Шумарство и обрада дрвета 60 Техничар за пејзажну архитектуру 30 0 4 мађарски
271 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE3B20S 2 Шумарство и обрада дрвета 2143 Оператер за израду намештаја 30 0 3 српски
272 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE3B16S 2 Шумарство и обрада дрвета 67 Столар 15 0 3 српски
273 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE3B17S 2 Шумарство и обрада дрвета 1533 Тапетар - декоратер 15 0 3 српски
274 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE4F33M 6 Хемија, неметали и графичарство 1608 Техничар за обликовање графичких производа 30 0 4 мађарски
275 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE4F32S 6 Хемија, неметали и графичарство 1604 Техничар за графичку припрему 30 0 4 српски
276 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE4H26H 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 хрватски
277 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE4H08S 8 Геодезија и грађевинарство 455 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 30 0 4 српски
278 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE3H12S 8 Геодезија и грађевинарство 466 Декоратер зидних површина 15 0 3 српски
279 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE3H13S 8 Геодезија и грађевинарство 458 Зидар - фасадер 15 0 3 српски
280 Севернобачки Суботица 1327 50 Политехничка школа 24000 Суботица Максима Горког 38 024663100 politehn@eunet.rs http://www.politehnickasu.edu.rs SBSUSE4T11S 13 Култура, уметност и јавно информисање 612 Ликовни техничар 20 0 4 српски
281 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 3 4 српски
282 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4A10M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 2 4 мађарски
283 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 1 3 српски
284 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
285 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 1 4 српски
286 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 2 4 српски
287 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4F02S 6 Хемија, неметали и графичарство 309 Хемијски лаборант 30 2 4 српски
288 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4F02M 6 Хемија, неметали и графичарство 309 Хемијски лаборант 30 2 4 мађарски
289 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 3 4 српски
290 Севернобачки Суботица 1328 51 Хемијско-технолошка школа 24000 Суботица Максима Горког 53 024644103 hemijska@tippnet.rs http://www.hts.edu.rs SBSUSF4G12M 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 2 4 мађарски
291 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4D13M 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 мађарски
292 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
293 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG3D22M 4 Машинство и обрада метала 1612 Бравар - заваривач 30 0 3 мађарски
294 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG3D23S 4 Машинство и обрада метала 1614 Индустријски механичар 30 0 3 српски
295 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4E11M 5 Електротехника 2022 Електротехничар телекомуникација 30 0 4 мађарски
296 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
297 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
298 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4E40M 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 мађарски
299 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
300 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4E26M 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 мађарски
301 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 30 5 3 српски
302 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 5 4 српски
303 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG4I01M 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 5 4 мађарски
304 Севернобачки Суботица 1329 52 Техничка школа Иван Сарић 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 024552031 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs SBSUSG3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 српски
305 Севернобачки Суботица 1796 585 Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи 24100 Суботица Трг жртава фашизма 21 024670860 office@tg.edu.rs http://www.tg.edu.rs SBSUGB4R03M 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 мађарски
306 Севернобачки Суботица 1796 585 Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи 24100 Суботица Трг жртава фашизма 21 024670860 office@tg.edu.rs http://www.tg.edu.rs SBSUGB4R10M 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 24 0 4 мађарски
307 Севернобачки Суботица 1796 585 Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи 24100 Суботица Трг жртава фашизма 21 024670860 office@tg.edu.rs http://www.tg.edu.rs SBSUGB4R17M 16 Гимназија 2138 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик 24 0 4 мађарски
308 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 8 0 4 српски
309 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 8 0 4 мађарски
310 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1525 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
311 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1525 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 мађарски
312 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1527 Музички извођач - традиционална музика 8 0 4 српски
313 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1527 Музички извођач - традиционална музика 8 0 4 мађарски
314 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1551 Музички извођач - црквена музика 8 0 4 мађарски
315 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1595 Музички извођач - џез музика 8 0 4 српски
316 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1595 Музички извођач - џез музика 8 0 4 мађарски
317 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 8 0 4 српски
318 Севернобачки Суботица 1228 1706 Музичка школа 24000 Суботица Штросмајерова 3 024525672 muzickasu@gmail.com http://www.muzickasu.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 8 0 4 мађарски
319 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 4 0 3 српско-мађарски
320 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 3 0 3 српско-мађарски
321 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 180 Машинбравар 5 0 3 српско-мађарски
322 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 3 0 3 српско-мађарски
323 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2004 Књиговезац (ученици оштећеног слуха) 3 0 3 српски
324 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2052 Модни кројач 3 0 3 српско-мађарски
325 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 8 Геодезија и грађевинарство 466 Декоратер зидних површина 3 0 3 српско-мађарски
326 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 8 0 3 српско-мађарски
327 Севернобачки Суботица 1229 1707 Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 024556119 skcentar@tippnet.rs http://www.skcentar.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 8 0 3 српско-мађарски
328 Севернобачки Суботица 1230 1708 Основна и средња школа Жарко Зрењанин 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 024553037 zarkozre@eunet.rs http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српско-мађарски
329 Севернобачки Суботица 1230 1708 Основна и средња школа Жарко Зрењанин 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 024553037 zarkozre@eunet.rs http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 3 0 3 српско-мађарски
330 Севернобачки Суботица 1230 1708 Основна и средња школа Жарко Зрењанин 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 024553037 zarkozre@eunet.rs http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 4 Машинство и обрада метала 2062 Електрозаваривач (ученици са тешкоћама у развоју) 6 0 3 српско-мађарски
331 Севернобачки Суботица 1230 1708 Основна и средња школа Жарко Зрењанин 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 024553037 zarkozre@eunet.rs http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 7 Текстилство и кожарство 2064 Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју) 6 0 3 српско-мађарски
332 Севернобачки Суботица 1230 1708 Основна и средња школа Жарко Зрењанин 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 024553037 zarkozre@eunet.rs http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2066 Водоинсталатер (ученици са тешкоћама у развоју) 6 0 0 српско-мађарски
333 Севернобачки Суботица 1230 1708 Основна и средња школа Жарко Зрењанин 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 024553037 zarkozre@eunet.rs http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2060 Помоћник водоинсталатера (ученици са тешкоћама у развоју) 3 0 2 српско-мађарски
334 Севернобачки Суботица 1230 1708 Основна и средња школа Жарко Зрењанин 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 024553037 zarkozre@eunet.rs http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 10 Трговина, угоститељство и туризам 2006 Пакер 6 0 2 српски
335 Западнобачки Апатин 1331 56 Гимназија Никола Тесла 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs http://www.gimnazijaapatin.edu.rs ZBAPGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
336 Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs ZBAPSB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
337 Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs ZBAPSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
338 Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs ZBAPSB3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 0 3 српски
339 Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs ZBAPSB4I06S 9 Саобраћај 773 Наутички техничар - речни смер 30 0 4 српски
340 Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs ZBAPSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 0 3 српски
341 Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs ZBAPSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
342 Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net ZBAPSC3B16S 2 Шумарство и обрада дрвета 67 Столар 15 0 3 српски
343 Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net ZBAPSC3B17S 2 Шумарство и обрада дрвета 1533 Тапетар - декоратер 15 0 3 српски
344 Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net ZBAPSC4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 српски
345 Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs ZBKUGA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
346 Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs ZBKUGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
347 Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs ZBKUGA4R03U 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 русински
348 Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com ZBKUSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
349 Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com ZBKUSB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 5 3 српски
350 Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com ZBKUSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
351 Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com ZBKUSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
352 Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com ZBKUSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
353 Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com ZBKUSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
354 Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com ZBKUSB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
355 Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs ZBKUSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
356 Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs ZBKUSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 4 3 српски
357 Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs ZBKUSC3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 2 3 српски
358 Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs ZBKUSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 60 0 4 српски
359 Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs ZBKUSC4E02S 5 Електротехника 277 Електротехничар аутоматике 30 0 4 српски
360 Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs ZBKUSD4A05S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 715 Техничар хортикултуре 30 0 4 српски
361 Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs ZBKUSD4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 5 4 српски
362 Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs ZBKUSD3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 0 3 српски
363 Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs ZBKUSD3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 5 3 српски
364 Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs ZBODGA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
365 Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs ZBODGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
366 Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs ZBODSB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
367 Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs ZBODSB3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 3 3 српски
368 Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs ZBODSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
369 Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs ZBODSB4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
370 Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs ZBODSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
371 Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs ZBODSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
372 Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs ZBSOGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
373 Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs ZBSOGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
374 Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs ZBSOGA4R03M 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 мађарски
375 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
376 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB3K08M 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 0 3 мађарски
377 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 5 3 српски
378 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
379 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
380 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
381 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
382 Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs ZBSOSB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
383 Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs ZBSOSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 5 4 српски
384 Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs ZBSOSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
385 Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs ZBSOSC4O16M 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 мађарски
386 Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs ZBSOSC4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 30 0 4 српски
387 Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs ZBSOSC4O06S 14 Здравство и социјална заштита 634 Педијатријска сестра - техничар 30 0 4 српски
388 Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs ZBSOSD4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 0 4 српски
389 Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs ZBSOSD4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 српски
390 Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs ZBSOSD4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 српски
391 Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs ZBSOSD3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 15 3 3 српски
392 Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs ZBSOSD3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
393 Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs ZBSOSE4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 3 4 српски
394 Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs ZBSOSE4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 3 4 српски
395 Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs ZBSOSE4G12S 7 Текстилство и кожарство 1515 Моделар одеће 30 3 4 српски
396 Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs ZBSOSE3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 30 3 3 српски
397 Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs ZBSOSE3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 3 3 српски
398 Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs ZBSOSE3P03S 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 15 3 3 српски
399 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
400 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
401 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
402 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 3 3 српски
403 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
404 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 0 4 српски
405 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
406 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 0 3 српски
407 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF3E15M 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 30 0 3 мађарски
408 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 3 3 српски
409 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
410 Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ ZBSOSF3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 3 3 српски
411 Западнобачки Сомбор 1827 629 Музичка школа Петар Коњовић 25000 Сомбор Венац Петра Бојовића 9 025412054 mspks@sbb.rs http://www.petarkonjovic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 8 0 4 српски
412 Западнобачки Сомбор 1827 629 Музичка школа Петар Коњовић 25000 Сомбор Венац Петра Бојовића 9 025412054 mspks@sbb.rs http://www.petarkonjovic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 8 0 4 српски
413 Западнобачки Сомбор 1827 629 Музичка школа Петар Коњовић 25000 Сомбор Венац Петра Бојовића 9 025412054 mspks@sbb.rs http://www.petarkonjovic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1525 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
414 Западнобачки Сомбор 1062 1735 Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић 25000 Сомбор Радоја Домановића 98 025459111 vukskola.direktor.so@gmail.com http://www.vuk-centar.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 3 0 3 српски
415 Западнобачки Сомбор 1062 1735 Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић 25000 Сомбор Радоја Домановића 98 025459111 vukskola.direktor.so@gmail.com http://www.vuk-centar.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 4 0 3 српски
416 Западнобачки Сомбор 1062 1735 Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић 25000 Сомбор Радоја Домановића 98 025459111 vukskola.direktor.so@gmail.com http://www.vuk-centar.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 4 0 3 српски
417 Јужнобачки Бач 1387 72 Пољопривредна школа 21420 Бач Школска 1 021771063 direktor@poljoskolabac.edu.rs http://www.poljoskolabac.edu.rs JBBASA4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
418 Јужнобачки Бач 1387 72 Пољопривредна школа 21420 Бач Школска 1 021771063 direktor@poljoskolabac.edu.rs http://www.poljoskolabac.edu.rs JBBASA3A19S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 15 5 3 српски
419 Јужнобачки Бач 1387 72 Пољопривредна школа 21420 Бач Школска 1 021771063 direktor@poljoskolabac.edu.rs http://www.poljoskolabac.edu.rs JBBASA3A27S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 16 Произвођач прехрамбених производа 15 0 3 српски
420 Јужнобачки Бачка Паланка 1388 73 Гимназија 20. октобар 21400 Бачка Паланка Трг братства јединства 23 021751235 direktor@gimnazijabp.edu.rs http://www.gimnazijabp.edu.rs/ JBPAGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
421 Јужнобачки Бачка Паланка 1388 73 Гимназија 20. октобар 21400 Бачка Паланка Трг братства јединства 23 021751235 direktor@gimnazijabp.edu.rs http://www.gimnazijabp.edu.rs/ JBPAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
422 Јужнобачки Бачка Паланка 1388 73 Гимназија 20. октобар 21400 Бачка Паланка Трг братства јединства 23 021751235 direktor@gimnazijabp.edu.rs http://www.gimnazijabp.edu.rs/ JBPAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
423 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
424 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 2 3 српски
425 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 2 3 српски
426 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 1 3 српски
427 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 0 3 српски
428 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
429 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
430 Јужнобачки Бачка Паланка 1389 74 Средња стручна школа Радивој Увалић 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 0216040428 ekonomskabp@gmail.com http://ekonomskabp.edu.rs JBPASB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
431 Јужнобачки Бачка Паланка 1390 75 Техничка школа 9. Мај 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 0216041472 skola@9maj.rs http://www.9maj.rs JBPASC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
432 Јужнобачки Бачка Паланка 1390 75 Техничка школа 9. Мај 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 0216041472 skola@9maj.rs http://www.9maj.rs JBPASC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
433 Јужнобачки Бачка Паланка 1390 75 Техничка школа 9. Мај 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 0216041472 skola@9maj.rs http://www.9maj.rs JBPASC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
434 Јужнобачки Бачка Паланка 1390 75 Техничка школа 9. Мај 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 0216041472 skola@9maj.rs http://www.9maj.rs JBPASC3D27S 4 Машинство и обрада метала 180 Машинбравар 15 0 3 српски
435 Јужнобачки Бачка Паланка 1390 75 Техничка школа 9. Мај 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 0216041472 skola@9maj.rs http://www.9maj.rs JBPASC4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
436 Јужнобачки Бачка Паланка 1390 75 Техничка школа 9. Мај 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 0216041472 skola@9maj.rs http://www.9maj.rs JBPASC4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 српски
437 Јужнобачки Бачка Паланка 1390 75 Техничка школа 9. Мај 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 0216041472 skola@9maj.rs http://www.9maj.rs JBPASC4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 30 0 4 српски
438 Јужнобачки Бачки Петровац 1391 76 Гимназија Јан Колар са домом ученика 21470 Бачки Петровац 14. војвођанске ударне словачке бригаде 12 021780326 gjk@stcable.net http://jankollar.org JBPEGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
439 Јужнобачки Бачки Петровац 1391 76 Гимназија Јан Колар са домом ученика 21470 Бачки Петровац 14. војвођанске ударне словачке бригаде 12 021780326 gjk@stcable.net http://jankollar.org JBPEGA4R03L 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 словачки
440 Јужнобачки Врбас 1395 81 Гимназија Жарко Зрењанин 21460 Врбас Палих бораца 9 021704653 gimvrbas@mts.rs http://gimnazijavrbas.rs JBVRGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
441 Јужнобачки Врбас 1395 81 Гимназија Жарко Зрењанин 21460 Врбас Палих бораца 9 021704653 gimvrbas@mts.rs http://gimnazijavrbas.rs JBVRGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
442 Јужнобачки Врбас 1395 81 Гимназија Жарко Зрењанин 21460 Врбас Палих бораца 9 021704653 gimvrbas@mts.rs http://gimnazijavrbas.rs JBVRGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
443 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2076 Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад) 12 0 1 српски
444 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2078 Пекар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 3 српски
445 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2077 Месар - кобасичар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 3 српски
446 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// JBVRSB4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 5 4 српски
447 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// JBVRSB3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
448 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// JBVRSB3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 0 3 српски
449 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// 4 Машинство и обрада метала 2001 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 12 0 1 српски
450 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// 4 Машинство и обрада метала 2079 Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
451 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// 4 Машинство и обрада метала 2061 Бравар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
452 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// JBVRSB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
453 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// JBVRSB4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 5 4 српски
454 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// JBVRSB4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 60 5 4 српски
455 Јужнобачки Врбас 1396 82 Средња стручна школа 4. јули 21460 Врбас Светозара Марковића 53 021790555 sss4juli@gmail.com http:// JBVRSB3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 10 3 српски
456 Јужнобачки Жабаљ 1397 83 Средња школа 22. октобар 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 021831345 hs22oct@axpan.net http://www.22oktobar.rs JBZAMA4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 10 4 српски
457 Јужнобачки Жабаљ 1397 83 Средња школа 22. октобар 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 021831345 hs22oct@axpan.net http://www.22oktobar.rs JBZAMA3D39S 4 Машинство и обрада метала 184 Механичар привредне механизације 15 5 3 српски
458 Јужнобачки Жабаљ 1397 83 Средња школа 22. октобар 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 021831345 hs22oct@axpan.net http://www.22oktobar.rs JBZAMA3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 5 3 српски
459 Јужнобачки Жабаљ 1397 83 Средња школа 22. октобар 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 021831345 hs22oct@axpan.net http://www.22oktobar.rs JBZAMA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
460 Јужнобачки Жабаљ 1397 83 Средња школа 22. октобар 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 021831345 hs22oct@axpan.net http://www.22oktobar.rs JBZAMA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 10 3 српски
461 Јужнобачки Жабаљ 1397 83 Средња школа 22. октобар 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 021831345 hs22oct@axpan.net http://www.22oktobar.rs JBZAMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
462 Јужнобачки Жабаљ 1397 83 Средња школа 22. октобар 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 021831345 hs22oct@axpan.net http://www.22oktobar.rs JBZAMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
463 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R23S 16 Гимназија 765 Ученици са посебним способностима за физику 20 0 4 српски
464 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
465 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R04Е 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 15 0 4 српско-енглески
466 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R04F 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 15 0 4 српско-француски
467 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R04R 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 15 0 4 српско-руски
468 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R04N 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 15 0 4 српско-немачки
469 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
470 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
471 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R19S 16 Гимназија 687 Обдарени ученици у математичкој гимназији 40 0 4 српски
472 Јужнобачки Нови Сад 1398 84 Гимназија Јован Јовановић Змај 21000 Нови Сад Златне греде 4 0212156166 direktor@jjzmaj.edu.rs http://www.jjzmaj.edu.rs JBNSGA4R22S 16 Гимназија 1647 Обдарени ученици у рачунарској гимназији 20 0 4 српски
473 Јужнобачки Нови Сад 1399 85 Гимназија Светозар Марковић 21000 Нови Сад Његошева 22 0214721924 gim.markovic@gmail.com http://www.s-markovic.edu.rs JBNSGB4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 240 5 4 српски
474 Јужнобачки Нови Сад 1399 85 Гимназија Светозар Марковић 21000 Нови Сад Његошева 22 0214721924 gim.markovic@gmail.com http://www.s-markovic.edu.rs JBNSGB4R03M 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 мађарски
475 Јужнобачки Нови Сад 1400 86 Гимназија Исидора Секулић 21100 Нови Сад Владике Платона 2 021457132 gimnazis@mts.rs http://www.gimnazis.edu.rs JBNSGC4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
476 Јужнобачки Нови Сад 1400 86 Гимназија Исидора Секулић 21100 Нови Сад Владике Платона 2 021457132 gimnazis@mts.rs http://www.gimnazis.edu.rs JBNSGC4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
477 Јужнобачки Нови Сад 1401 87 Гимназија Лаза Костић 21000 Нови Сад Лазе Лазаревића 1 0216740261 lakogim@gmail.com http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs JBNSGD4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 180 15 4 српски
478 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 60 5 4 српски
479 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
480 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE4K04S 10 Трговина, угоститељство и туризам 569 Угоститељски техничар 30 5 4 српски
481 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 30 0 3 српски
482 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 5 4 српски
483 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
484 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 30 0 3 српски
485 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 60 0 4 српски
486 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 120 5 4 српски
487 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
488 Јужнобачки Нови Сад 1402 88 Средња школа Светозар Милетић 21100 Нови Сад Народних хероја 7 021423655 najboljaskola@mts.rs http://ekosmile.edu.rs JBNSSE4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 60 0 4 српски
489 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 90 0 4 српски
490 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O13M 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 мађарски
491 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O13L 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 словачки
492 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O06S 14 Здравство и социјална заштита 634 Педијатријска сестра - техничар 30 0 4 српски
493 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O01S 14 Здравство и социјална заштита 635 Гинеколошко - акушерска сестра 30 0 4 српски
494 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 30 0 4 српски
495 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O17S 14 Здравство и социјална заштита 639 Стоматолошка сестра - техничар 30 0 4 српски
496 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O02S 14 Здравство и социјална заштита 640 Зубни техничар 30 0 4 српски
497 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
498 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O18S 14 Здравство и социјална заштита 642 Лабораторијски техничар 30 0 4 српски
499 Јужнобачки Нови Сад 1403 89 Медицинска школа 7. Април 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 7april@mts.rs http://www.7april.edu.rs/ JBNSSF4O15S 14 Здравство и социјална заштита 643 Козметички техничар 30 0 4 српски
500 Јужнобачки Нови Сад 1404 90 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог 21410 Футог Царице 2 021895096 poljosko@eunet.rs http://www.poljosko.edu.rs JBNSSG4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 60 5 4 српски
501 Јужнобачки Нови Сад 1404 90 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог 21410 Футог Царице 2 021895096 poljosko@eunet.rs http://www.poljosko.edu.rs JBNSSG4A03M 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 мађарски
502 Јужнобачки Нови Сад 1404 90 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог 21410 Футог Царице 2 021895096 poljosko@eunet.rs http://www.poljosko.edu.rs JBNSSG4A04S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2 Техничар пољопривредне технике 30 5 4 српски
503 Јужнобачки Нови Сад 1404 90 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог 21410 Футог Царице 2 021895096 poljosko@eunet.rs http://www.poljosko.edu.rs JBNSSG4A05S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 715 Техничар хортикултуре 30 5 4 српски
504 Јужнобачки Нови Сад 1404 90 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог 21410 Футог Царице 2 021895096 poljosko@eunet.rs http://www.poljosko.edu.rs JBNSSG4A01S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 714 Зоотехничар 30 5 4 српски
505 Јужнобачки Нови Сад 1404 90 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог 21410 Футог Царице 2 021895096 poljosko@eunet.rs http://www.poljosko.edu.rs JBNSSG4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 90 5 4 српски
506 Јужнобачки Нови Сад 1404 90 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог 21410 Футог Царице 2 021895096 poljosko@eunet.rs http://www.poljosko.edu.rs JBNSSG3A19S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 30 5 3 српски
507 Јужнобачки Нови Сад 1405 91 Средња машинска школа 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 mashinska@neobee.net http://www.masinskans.edu.rs JBNSSH4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
508 Јужнобачки Нови Сад 1405 91 Средња машинска школа 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 mashinska@neobee.net http://www.masinskans.edu.rs JBNSSH4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
509 Јужнобачки Нови Сад 1405 91 Средња машинска школа 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 mashinska@neobee.net http://www.masinskans.edu.rs JBNSSH4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
510 Јужнобачки Нови Сад 1405 91 Средња машинска школа 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 mashinska@neobee.net http://www.masinskans.edu.rs JBNSSH4D17S 4 Машинство и обрада метала 170 Техничар за роботику 30 0 4 српски
511 Јужнобачки Нови Сад 1405 91 Средња машинска школа 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 mashinska@neobee.net http://www.masinskans.edu.rs JBNSSH3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
512 Јужнобачки Нови Сад 1405 91 Средња машинска школа 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 mashinska@neobee.net http://www.masinskans.edu.rs JBNSSH3D22S 4 Машинство и обрада метала 1612 Бравар - заваривач 30 0 3 српски
513 Јужнобачки Нови Сад 1405 91 Средња машинска школа 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 mashinska@neobee.net http://www.masinskans.edu.rs JBNSSH3D25S 4 Машинство и обрада метала 179 Инсталатер 15 5 3 српски
514 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E02S 5 Електротехника 277 Електротехничар аутоматике 30 5 4 српски
515 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 60 5 4 српски
516 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI3E19S 5 Електротехника 1613 Електричар 30 0 3 српски
517 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 0 4 српски
518 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E05S 5 Електротехника 269 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 5 4 српски
519 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
520 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E11S 5 Електротехника 276 Електротехничар телекомуникација 30 5 4 српски
521 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 60 0 4 српски
522 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 48 0 4 српски
523 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 5 4 српски
524 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E03S 5 Електротехника 272 Електротехничар електронике 30 5 4 српски
525 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 30 5 4 српски
526 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E24S 5 Електротехника 1520 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 српски
527 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI4E24M 5 Електротехника 1520 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 мађарски
528 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 5 3 српски
529 Јужнобачки Нови Сад 1406 92 Електротехничка школа Михајло Пупин 21000 Нови Сад Футошка 17 021421566 uprava.etspupin@gmail.com http://www.etspupin.edu.rs JBNSSI3E20S 5 Електротехника 286 Монтер телекомуникационих мрежа 15 5 3 српски
530 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK4A12S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 5 Техничар за биотехнологију 30 0 4 српски
531 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 српски
532 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 5 3 српски
533 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 5 3 српски
534 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK4F03S 6 Хемија, неметали и графичарство 308 Хемијско-технолошки техничар 30 0 4 српски
535 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK4F02S 6 Хемија, неметали и графичарство 309 Хемијски лаборант 30 0 4 српски
536 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
537 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
538 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK3F19S 6 Хемија, неметали и графичарство 1640 Израђивач хемијских производа 30 0 3 српски
539 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 45 5 3 српски
540 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK3P03S 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 30 5 3 српски
541 Јужнобачки Нови Сад 1407 93 Техничка школа Павле Савић 21100 Нови Сад Шајкашка 34 021443746 tspavles@nspoint.net http://tspavlesavic.edu.rs JBNSSK3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 5 3 српски
542 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4B02S 2 Шумарство и обрада дрвета 59 Шумарски техничар 30 5 4 српски
543 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4B01S 2 Шумарство и обрада дрвета 60 Техничар за пејзажну архитектуру 30 5 4 српски
544 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL3B16S 2 Шумарство и обрада дрвета 67 Столар 15 5 3 српски
545 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4B15S 2 Шумарство и обрада дрвета 1504 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 30 5 4 српски
546 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4B19S 2 Шумарство и обрада дрвета 1559 Техничар за ловство и рибарство - оглед 20 0 4 српски
547 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL3B17S 2 Шумарство и обрада дрвета 1533 Тапетар - декоратер 15 5 3 српски
548 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4F17S 6 Хемија, неметали и графичарство 318 Фотограф 30 5 4 српски
549 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4F15S 6 Хемија, неметали и графичарство 323 Техничар штампе 30 5 4 српски
550 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4F32S 6 Хемија, неметали и графичарство 747 Техничар за графичку припрему 30 5 4 српски
551 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4F33S 6 Хемија, неметали и графичарство 748 Техничар за обликовање графичких производа 30 5 4 српски
552 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 0 4 српски
553 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4G20S 7 Текстилство и кожарство 2054 Техничар дизајна одеће 30 0 4 српски
554 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 60 5 4 српски
555 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4H23S 8 Геодезија и грађевинарство 450 Геодетски техничар - геометар 30 5 4 српски
556 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4H05S 8 Геодезија и грађевинарство 689 Грађевински техничар за нискоградњу 30 5 4 српски
557 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4H07S 8 Геодезија и грађевинарство 452 Грађевински техничар за хидроградњу 30 5 4 српски
558 Јужнобачки Нови Сад 1408 94 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 21000 Нови Сад Гагаринова 1 021443444 mileva.ajnstajn021@gmail.com http://www.mmaricajnstajn.edu.rs JBNSSL4H27S 8 Геодезија и грађевинарство 1590 Техничар за одржавање објеката - оглед 24 0 4 српски
559 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 150 10 4 српски
560 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM4I02S 9 Саобраћај 522 Саобраћајно - транспортни техничар 30 5 4 српски
561 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM4I03S 9 Саобраћај 523 Техничар вуче 30 5 4 српски
562 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM4I05S 9 Саобраћај 525 Транспортни комерцијалиста 30 5 4 српски
563 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM4I09S 9 Саобраћај 529 Техничар ПТТ саобраћаја 30 5 4 српски
564 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM4I10S 9 Саобраћај 530 Техничар унутрашњег транспорта 30 5 4 српски
565 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 90 10 3 српски
566 Јужнобачки Нови Сад 1409 95 Саобраћајна школа Пинки 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 sspinki@eunet.rs http://sspinki.edu.rs JBNSSM4I06S 9 Саобраћај 773 Наутички техничар - речни смер 30 5 4 српски
567 Јужнобачки Нови Сад 1410 96 Музичка школа Исидор Бајић 21100 Нови Сад Његошева 9 021524580 isabajic@sbb.rs http://www.isidorbajic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 40 0 4 српски
568 Јужнобачки Нови Сад 1410 96 Музичка школа Исидор Бајић 21100 Нови Сад Његошева 9 021524580 isabajic@sbb.rs http://www.isidorbajic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1525 Музички сарадник - теоретичар 24 0 4 српски
569 Јужнобачки Нови Сад 1411 97 Балетска школа 21100 Нови Сад Јеврејска 7 021529225 baletska@neobee.net http://baletska.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 609 Играч - класичан балет 6 0 4 српски
570 Јужнобачки Нови Сад 1411 97 Балетска школа 21100 Нови Сад Јеврејска 7 021529225 baletska@neobee.net http://baletska.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 610 Играч - савремена игра 6 0 4 српски
571 Јужнобачки Нови Сад 1411 97 Балетска школа 21100 Нови Сад Јеврејска 7 021529225 baletska@neobee.net http://baletska.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 611 Играч - народна игра 16 0 4 српски
572 Јужнобачки Нови Сад 1412 98 Школа за дизајн Богдан Шупут 21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 021512244 designbs@nspoint.net http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ JBNSUP4T11S 13 Култура, уметност и јавно информисање 612 Ликовни техничар 20 0 4 српски
573 Јужнобачки Нови Сад 1412 98 Школа за дизајн Богдан Шупут 21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 021512244 designbs@nspoint.net http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ JBNSUP4T13S 13 Култура, уметност и јавно информисање 613 Техничар дизајна амбалаже 20 0 4 српски
574 Јужнобачки Нови Сад 1412 98 Школа за дизајн Богдан Шупут 21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 021512244 designbs@nspoint.net http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ JBNSUP4T16S 13 Култура, уметност и јавно информисање 614 Техничар дизајна текстила 20 0 4 српски
575 Јужнобачки Нови Сад 1412 98 Школа за дизајн Богдан Шупут 21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 021512244 designbs@nspoint.net http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ JBNSUP4T15S 13 Култура, уметност и јавно информисање 615 Техничар дизајна графике 20 0 4 српски
576 Јужнобачки Нови Сад 1412 98 Школа за дизајн Богдан Шупут 21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 021512244 designbs@nspoint.net http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ JBNSUP4T15M 13 Култура, уметност и јавно информисање 615 Техничар дизајна графике 20 0 4 мађарски
577 Јужнобачки Нови Сад 1412 98 Школа за дизајн Богдан Шупут 21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 021512244 designbs@nspoint.net http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ JBNSUP4T14S 13 Култура, уметност и јавно информисање 616 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 20 0 4 српски
578 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2076 Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад) 16 0 1 српски
579 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
580 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2078 Пекар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 3 српски
581 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2091 Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 2 српски
582 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 2 Шумарство и обрада дрвета 2089 Манипулант у преради дрвета (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
583 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2087 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 13 0 1 српски
584 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2079 Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 2 3 српски
585 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 317 Техничар припреме графичке производње 20 4 4 српски
586 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2000 Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 19 0 1 српски
587 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2058 Ситоштампар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 2 српски
588 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2002 Помоћник књиговесца 6 2 3 српски
589 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2004 Књиговезац (ученици оштећеног слуха) 6 2 3 српски
590 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2113 Бирографичар 6 0 3 српски
591 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2041 Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју) 13 0 1 српски
592 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2073 Ручни ткач (ученици са тешкоћама у развоју) 16 1 3 српски
593 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2097 Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије (једногодишње оспособљавање за рад) 8 0 1 српски
594 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 8 Геодезија и грађевинарство 2083 Молер (ученици са тешкоћама у развоју) 6 1 2 српски
595 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 8 Геодезија и грађевинарство 2088 Молерско-фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
596 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 9 Саобраћај 2116 Телефониста, телепринтериста и радио оператер (слепи и слабовиди ученици) 5 0 3 српски
597 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 10 0 3 српски
598 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 8 0 3 српски
599 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2006 Пакер 6 0 2 српски
600 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2092 Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 2 српски
601 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 2075 Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 12 0 1 српски
602 Јужнобачки Нови Сад 1319 2018 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 0216621253 skolamp@eunet.rs http://smp.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 2037 Женски фризер (ученици оштећеног слуха) 16 2 3 српски
603 Јужнобачки Србобран 1413 100 Гимназија и економска школа Светозар Милетић 21480 Србобран Трг професора Миливоја Туторова 4 021730155 gimnazissrbobran@mts.rs http://www.gimnazijasrbobran.edu.rs JBSRGA4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
604 Јужнобачки Србобран 1413 100 Гимназија и економска школа Светозар Милетић 21480 Србобран Трг професора Миливоја Туторова 4 021730155 gimnazissrbobran@mts.rs http://www.gimnazijasrbobran.edu.rs JBSRGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
605 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R10S 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 60 0 4 српски
606 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R16S 16 Гимназија 737 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - класични језици 12 0 4 српски
607 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R17S 16 Гимназија 2138 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик 12 0 4 српски
608 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R24S 16 Гимназија 2140 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - шпански језик 12 0 4 српски
609 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R15S 16 Гимназија 2142 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - кинески језик 12 0 4 српски
610 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R11S 16 Гимназија 2136 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - француски језик 12 0 4 српски
611 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R13S 16 Гимназија 2139 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - италијански језик 12 0 4 српски
612 Јужнобачки Сремски Карловци 1414 101 Карловачка гимназија 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 021881777 karlgimnazija@yahoo.com http://karlgimnazija.edu.rs JBSKGA4R25S 16 Гимназија 2137 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - руски језик 12 0 4 српски
613 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
614 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA3D20M 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 мађарски
615 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 5 3 српски
616 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA3D24M 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 0 3 мађарски
617 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
618 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA4L06M 11 Економија, право и администрација 593 Техничар заштите од пожара 30 0 4 мађарски
619 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA3P03S 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 15 5 3 српски
620 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 5 3 српски
621 Јужнобачки Темерин 1415 102 Средња школа Лукијан Мушицки 21235 Темерин Народног фронта 80 021843272 lukijanmusicki@mts.rs http://www.sslukijanmusicki.com JBTESA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
622 Јужнобачки Тител 1416 103 Средња техничка школа Милева Марић 21240 Тител Главна 7 021860189 sskola-titel@eunet.rs http://stsmmarictitel.edu.rs JBTISA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
623 Јужнобачки Тител 1416 103 Средња техничка школа Милева Марић 21240 Тител Главна 7 021860189 sskola-titel@eunet.rs http://stsmmarictitel.edu.rs JBTISA3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 5 3 српски
624 Јужнобачки Тител 1416 103 Средња техничка школа Милева Марић 21240 Тител Главна 7 021860189 sskola-titel@eunet.rs http://stsmmarictitel.edu.rs JBTISA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 5 4 српски
625 Јужнобачки Тител 1416 103 Средња техничка школа Милева Марић 21240 Тител Главна 7 021860189 sskola-titel@eunet.rs http://stsmmarictitel.edu.rs JBTISA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
626 Јужнобачки Тител 1416 103 Средња техничка школа Милева Марић 21240 Тител Главна 7 021860189 sskola-titel@eunet.rs http://stsmmarictitel.edu.rs JBTISA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
627 Јужнобачки Тител 1416 103 Средња техничка школа Милева Марић 21240 Тител Главна 7 021860189 sskola-titel@eunet.rs http://stsmmarictitel.edu.rs JBTISA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
628 Јужнобачки Бечеј 1392 77 Гимназија 21220 Бечеј Зелена 13. 0216913165 gimnazijabecej@mts.rs http://gimnazijabecej.edu.rs JBBEGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
629 Јужнобачки Бечеј 1392 77 Гимназија 21220 Бечеј Зелена 13. 0216913165 gimnazijabecej@mts.rs http://gimnazijabecej.edu.rs JBBEGA4R03M 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 мађарски
630 Јужнобачки Бечеј 1392 77 Гимназија 21220 Бечеј Зелена 13. 0216913165 gimnazijabecej@mts.rs http://gimnazijabecej.edu.rs JBBEGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
631 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
632 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
633 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB3K13M 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 5 3 мађарски
634 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 5 3 српски
635 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB3K06M 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 5 3 мађарски
636 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
637 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
638 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB4L13M 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 мађарски
639 Јужнобачки Бечеј 1393 78 Економско-трговинска школа 21220 Бечеј Браће Тан 1 0216916581 info@ets-becej.edu.rs http://www.ets-becej.edu.rs JBBESB4L15S 11 Економија, право и администрација 2071 Службеник у банкарству и осигурању 30 0 4 српски
640 Јужнобачки Бечеј 1394 79 Техничка школа 21220 Бечеј Уроша Предића 1 0216915094 tsbecej@gmail.com http://tsbecej.edu.rs/ JBBESC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
641 Јужнобачки Бечеј 1394 79 Техничка школа 21220 Бечеј Уроша Предића 1 0216915094 tsbecej@gmail.com http://tsbecej.edu.rs/ JBBESC3D50M 4 Машинство и обрада метала 2018 Оператер машинске обраде 30 0 3 мађарски
642 Јужнобачки Бечеј 1394 79 Техничка школа 21220 Бечеј Уроша Предића 1 0216915094 tsbecej@gmail.com http://tsbecej.edu.rs/ JBBESC4E05S 5 Електротехника 269 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 0 4 српски
643 Јужнобачки Бечеј 1394 79 Техничка школа 21220 Бечеј Уроша Предића 1 0216915094 tsbecej@gmail.com http://tsbecej.edu.rs/ JBBESC4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
644 Јужнобачки Бечеј 1394 79 Техничка школа 21220 Бечеј Уроша Предића 1 0216915094 tsbecej@gmail.com http://tsbecej.edu.rs/ JBBESC4E40M 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 мађарски
645 Јужнобачки Бечеј 1394 79 Техничка школа 21220 Бечеј Уроша Предића 1 0216915094 tsbecej@gmail.com http://tsbecej.edu.rs/ JBBESC3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 0 3 српски
646 Јужнобачки Бечеј 1394 79 Техничка школа 21220 Бечеј Уроша Предића 1 0216915094 tsbecej@gmail.com http://tsbecej.edu.rs/ JBBESC3P03S 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 15 0 3 српски
647 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
648 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 мађарски
649 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2091 Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 2 српски
650 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2091 Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 2 мађарски
651 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2078 Пекар (ученици са тешкоћама у развоју) 4 0 3 српски
652 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2078 Пекар (ученици са тешкоћама у развоју) 4 0 3 мађарски
653 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2076 Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
654 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2076 Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 мађарски
655 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 4 Машинство и обрада метала 2003 Бравар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 3 мађарски
656 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 4 Машинство и обрада метала 2001 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 мађарски
657 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 15 Остала делатност личних услуга 2075 Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 мађарски
658 Јужнобачки Бечеј 1179 1655 Школа за основно и средње образовање Братство 21220 Бечеj Доситејева 11 0216916363 bratstvo@stcable.net http://www.facebook.com/BratstvoBecej 15 Остала делатност личних услуга 2013 Фризер 4 0 3 мађарски
659 Сремски Инђија 1417 104 Гимназија 22320 Инђија Трг слободе 2а 022555095 gimin@indjija.net http://www.gimnazijain.edu.rs SMINGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
660 Сремски Инђија 1417 104 Гимназија 22320 Инђија Трг слободе 2а 022555095 gimin@indjija.net http://www.gimnazijain.edu.rs SMINGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
661 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
662 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
663 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB3D25S 4 Машинство и обрада метала 179 Инсталатер 15 0 3 српски
664 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
665 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 0 3 српски
666 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 0 3 српски
667 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
668 Сремски Инђија 1418 107 Техничка школа Михајло Пупин 22320 Инђија Цара Душана 2 022561661 m_pupin@indjija.net http://mihajlopupin.edu.rs SMINSB3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 српски
669 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 5 4 српски
670 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
671 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
672 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
673 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
674 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 5 4 српски
675 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 5 3 српски
676 Сремски Инђија 1419 108 Средња школа Др Ђорђе Натошевић 22320 Инђија Трг слободе 2а 022/552-373 djordjenatosevic@yahoo.com www.natosevicin.edu.rs SMINSC3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 5 3 српски
677 Сремски Пећинци 1420 109 Техничка школа Миленко Веркић - Неша 22410 Пећинци Школска 8а 022436146 tspecinci@mts.rs http://www.tspecinci.rs SMPESA3D23S 4 Машинство и обрада метала 1614 Индустријски механичар 30 0 3 српски
678 Сремски Пећинци 1420 109 Техничка школа Миленко Веркић - Неша 22410 Пећинци Школска 8а 022436146 tspecinci@mts.rs http://www.tspecinci.rs SMPESA3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 5 3 српски
679 Сремски Пећинци 1420 109 Техничка школа Миленко Веркић - Неша 22410 Пећинци Школска 8а 022436146 tspecinci@mts.rs http://www.tspecinci.rs SMPESA3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 5 3 српски
680 Сремски Пећинци 1420 109 Техничка школа Миленко Веркић - Неша 22410 Пећинци Школска 8а 022436146 tspecinci@mts.rs http://www.tspecinci.rs SMPESA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 5 3 српски
681 Сремски Пећинци 1420 109 Техничка школа Миленко Веркић - Неша 22410 Пећинци Школска 8а 022436146 tspecinci@mts.rs http://www.tspecinci.rs SMPESA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 5 4 српски
682 Сремски Пећинци 1420 109 Техничка школа Миленко Веркић - Неша 22410 Пећинци Школска 8а 022436146 tspecinci@mts.rs http://www.tspecinci.rs SMPESA4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
683 Сремски Рума 1421 110 Гимназија Стеван Пузић 22400 Рума Партизанска бб 022474515 rumagimn@eunet.rs http://www.gimnazija-ruma.rs SMRUGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 3 4 српски
684 Сремски Рума 1421 110 Гимназија Стеван Пузић 22400 Рума Партизанска бб 022474515 rumagimn@eunet.rs http://www.gimnazija-ruma.rs SMRUGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 3 4 српски
685 Сремски Рума 1422 111 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле 22400 Рума Вука Караџића 70 022474784 brile@sezampro.rs http://www.poljskolaruma.edu.rs SMRUSB4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
686 Сремски Рума 1422 111 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле 22400 Рума Вука Караџића 70 022474784 brile@sezampro.rs http://www.poljskolaruma.edu.rs SMRUSB4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 5 4 српски
687 Сремски Рума 1422 111 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле 22400 Рума Вука Караџића 70 022474784 brile@sezampro.rs http://www.poljskolaruma.edu.rs SMRUSB3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 5 3 српски
688 Сремски Рума 1422 111 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле 22400 Рума Вука Караџића 70 022474784 brile@sezampro.rs http://www.poljskolaruma.edu.rs SMRUSB3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 5 3 српски
689 Сремски Рума 1423 112 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 22400 Рума Вука Караџића 70 022474716 skolambu@mts.rs http://www.srednjatehnicka.edu.rs SMRUSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 5 4 српски
690 Сремски Рума 1423 112 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 22400 Рума Вука Караџића 70 022474716 skolambu@mts.rs http://www.srednjatehnicka.edu.rs SMRUSC4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 5 4 српски
691 Сремски Рума 1423 112 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 22400 Рума Вука Караџића 70 022474716 skolambu@mts.rs http://www.srednjatehnicka.edu.rs SMRUSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
692 Сремски Рума 1423 112 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 22400 Рума Вука Караџића 70 022474716 skolambu@mts.rs http://www.srednjatehnicka.edu.rs SMRUSC3D21S 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 15 0 3 српски
693 Сремски Рума 1423 112 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 22400 Рума Вука Караџића 70 022474716 skolambu@mts.rs http://www.srednjatehnicka.edu.rs SMRUSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 5 4 српски
694 Сремски Рума 1423 112 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 22400 Рума Вука Караџића 70 022474716 skolambu@mts.rs http://www.srednjatehnicka.edu.rs SMRUSC3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 0 3 српски
695 Сремски Рума 1423 112 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 22400 Рума Вука Караџића 70 022474716 skolambu@mts.rs http://www.srednjatehnicka.edu.rs SMRUSC3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 5 3 српски
696 Сремски Рума 1424 113 Средња стручна школа Бранко Радичевић 22400 Рума Партизанска бб 022479033 srednjabr.ruma@eunet.rs http://www.srednjabr.edu.rs SMRUSD4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 0 4 српски
697 Сремски Рума 1424 113 Средња стручна школа Бранко Радичевић 22400 Рума Партизанска бб 022479033 srednjabr.ruma@eunet.rs http://www.srednjabr.edu.rs SMRUSD3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
698 Сремски Рума 1424 113 Средња стручна школа Бранко Радичевић 22400 Рума Партизанска бб 022479033 srednjabr.ruma@eunet.rs http://www.srednjabr.edu.rs SMRUSD3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
699 Сремски Рума 1424 113 Средња стручна школа Бранко Радичевић 22400 Рума Партизанска бб 022479033 srednjabr.ruma@eunet.rs http://www.srednjabr.edu.rs SMRUSD4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
700 Сремски Рума 1424 113 Средња стручна школа Бранко Радичевић 22400 Рума Партизанска бб 022479033 srednjabr.ruma@eunet.rs http://www.srednjabr.edu.rs SMRUSD4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
701 Сремски Рума 1424 113 Средња стручна школа Бранко Радичевић 22400 Рума Партизанска бб 022479033 srednjabr.ruma@eunet.rs http://www.srednjabr.edu.rs SMRUSD3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 30 5 3 српски
702 Сремски Сремска Митровица 1425 114 Митровачка гимназија 22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 022610390 gimnazijagsm@gmail.com http://www.gimnazijasm.edu.rs SMSMGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 5 4 српски
703 Сремски Сремска Митровица 1425 114 Митровачка гимназија 22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 022610390 gimnazijagsm@gmail.com http://www.gimnazijasm.edu.rs SMSMGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 5 4 српски
704 Сремски Сремска Митровица 1425 114 Митровачка гимназија 22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 022610390 gimnazijagsm@gmail.com http://www.gimnazijasm.edu.rs SMSMGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 5 4 српски
705 Сремски Сремска Митровица 1425 114 Митровачка гимназија 22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 022610390 gimnazijagsm@gmail.com http://www.gimnazijasm.edu.rs SMSMGA4R03Е 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српско-енглески
706 Сремски Сремска Митровица 1425 114 Митровачка гимназија 22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 022610390 gimnazijagsm@gmail.com http://www.gimnazijasm.edu.rs SMSMGA4R22S 16 Гимназија 1647 Обдарени ученици у рачунарској гимназији 20 0 4 српски
707 Сремски Сремска Митровица 1446 115 Економска школа 9. Мај 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 022615320 ekonomskasm@mts.rs http://www.es.edu.rs SMSMSB4K04S 10 Трговина, угоститељство и туризам 569 Угоститељски техничар 30 5 4 српски
708 Сремски Сремска Митровица 1446 115 Економска школа 9. Мај 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 022615320 ekonomskasm@mts.rs http://www.es.edu.rs SMSMSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 5 4 српски
709 Сремски Сремска Митровица 1446 115 Економска школа 9. Мај 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 022615320 ekonomskasm@mts.rs http://www.es.edu.rs SMSMSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
710 Сремски Сремска Митровица 1446 115 Економска школа 9. Мај 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 022615320 ekonomskasm@mts.rs http://www.es.edu.rs SMSMSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
711 Сремски Сремска Митровица 1446 115 Економска школа 9. Мај 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 022615320 ekonomskasm@mts.rs http://www.es.edu.rs SMSMSB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 5 4 српски
712 Сремски Сремска Митровица 1446 115 Економска школа 9. Мај 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 022615320 ekonomskasm@mts.rs http://www.es.edu.rs SMSMSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
713 Сремски Сремска Митровица 1446 115 Економска школа 9. Мај 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 022615320 ekonomskasm@mts.rs http://www.es.edu.rs SMSMSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 10 4 српски
714 Сремски Сремска Митровица 1447 116 Медицинска школа Драгиња Никшић 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 022625525 med.sm@mts.rs http://www.medicsm.edu.rs SMSMSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
715 Сремски Сремска Митровица 1447 116 Медицинска школа Драгиња Никшић 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 022625525 med.sm@mts.rs http://www.medicsm.edu.rs SMSMSC4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 30 0 4 српски
716 Сремски Сремска Митровица 1447 116 Медицинска школа Драгиња Никшић 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 022625525 med.sm@mts.rs http://www.medicsm.edu.rs SMSMSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 60 0 4 српски
717 Сремски Сремска Митровица 1447 116 Медицинска школа Драгиња Никшић 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 022625525 med.sm@mts.rs http://www.medicsm.edu.rs SMSMSC4O01S 14 Здравство и социјална заштита 635 Гинеколошко - акушерска сестра 30 0 4 српски
718 Сремски Сремска Митровица 1447 116 Медицинска школа Драгиња Никшић 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 022625525 med.sm@mts.rs http://www.medicsm.edu.rs SMSMSC3O20S 14 Здравство и социјална заштита 734 Здравствени неговатељ 30 0 3 српски
719 Сремски Сремска Митровица 1447 116 Медицинска школа Драгиња Никшић 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 022625525 med.sm@mts.rs http://www.medicsm.edu.rs SMSMSC3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 0 3 српски
720 Сремски Сремска Митровица 1447 116 Медицинска школа Драгиња Никшић 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 022625525 med.sm@mts.rs http://www.medicsm.edu.rs SMSMSC3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 0 3 српски
721 Сремски Сремска Митровица 1448 117 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 022622352 sekretarpsh@neobee.net http://www.psh-skola.edu.rs SMSMSD4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 5 4 српски
722 Сремски Сремска Митровица 1448 117 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 022622352 sekretarpsh@neobee.net http://www.psh-skola.edu.rs SMSMSD3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 0 3 српски
723 Сремски Сремска Митровица 1448 117 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 022622352 sekretarpsh@neobee.net http://www.psh-skola.edu.rs SMSMSD3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
724 Сремски Сремска Митровица 1448 117 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 022622352 sekretarpsh@neobee.net http://www.psh-skola.edu.rs SMSMSD4B15S 2 Шумарство и обрада дрвета 1504 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 30 2 4 српски
725 Сремски Сремска Митровица 1448 117 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 022622352 sekretarpsh@neobee.net http://www.psh-skola.edu.rs SMSMSD4B02S 2 Шумарство и обрада дрвета 59 Шумарски техничар 30 5 4 српски
726 Сремски Сремска Митровица 1448 117 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 022622352 sekretarpsh@neobee.net http://www.psh-skola.edu.rs SMSMSD4B19S 2 Шумарство и обрада дрвета 1559 Техничар за ловство и рибарство - оглед 20 0 4 српски
727 Сремски Сремска Митровица 1448 117 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 022622352 sekretarpsh@neobee.net http://www.psh-skola.edu.rs SMSMSD4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 5 4 српски
728 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 3 4 српски
729 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 5 4 српски
730 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE3D22S 4 Машинство и обрада метала 1612 Бравар - заваривач 30 0 3 српски
731 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE3D19S 4 Машинство и обрада метала 177 Аутолимар 15 0 3 српски
732 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
733 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE4E11S 5 Електротехника 276 Електротехничар телекомуникација 30 3 4 српски
734 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 3 4 српски
735 Сремски Сремска Митровица 1449 118 Средња техничка школа Никола Тесла 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 022639167 nikolateslasts@yahoo.com http://nikolateslasm.edu.rs SMSMSE4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 3 4 српски
736 Сремски Сремска Митровица 1241 1719 Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић 22000 Сремска Митровица Фрушкогорска 73 022639185 radivoj.popovic.sm@gmail.com http://www.srp.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2014 Цвећар - вртлар (ученици оштећеног слуха) 4 0 2 српски
737 Сремски Сремска Митровица 1241 1719 Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић 22000 Сремска Митровица Фрушкогорска 73 022639185 radivoj.popovic.sm@gmail.com http://www.srp.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2010 Помоћник књиговесца 4 0 3 српски
738 Сремски Сремска Митровица 1241 1719 Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић 22000 Сремска Митровица Фрушкогорска 73 022639185 radivoj.popovic.sm@gmail.com http://www.srp.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2011 Припремач намирница 4 0 2 српски
739 Сремски Сремска Митровица 1241 1719 Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић 22000 Сремска Митровица Фрушкогорска 73 022639185 radivoj.popovic.sm@gmail.com http://www.srp.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 2013 Фризер 3 0 3 српски
740 Сремски Сремска Митровица 1242 1720 Музичка школа Петар Кранчевић 22000 Сремска Митровица Житна пијаца 28 022639061 krancevic022@mts.rs http://krancevic.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 16 5 4 српски
741 Сремски Сремска Митровица 1242 1720 Музичка школа Петар Кранчевић 22000 Сремска Митровица Житна пијаца 28 022639061 krancevic022@mts.rs http://krancevic.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 16 5 4 српски
742 Сремски Стара Пазова 1451 121 Гимназија Бранко Радичевић 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310271 stapgim@ptt.rs http://stapgim.edu.rs SMSPGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 120 0 4 српски
743 Сремски Стара Пазова 1452 122 Економско-трговинска школа Вук Караџић 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310799 ekonomskas@mts.rs http://www.etsvuk.rs SMSPSB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
744 Сремски Стара Пазова 1452 122 Економско-трговинска школа Вук Караџић 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310799 ekonomskas@mts.rs http://www.etsvuk.rs SMSPSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
745 Сремски Стара Пазова 1452 122 Економско-трговинска школа Вук Караџић 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310799 ekonomskas@mts.rs http://www.etsvuk.rs SMSPSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
746 Сремски Стара Пазова 1452 122 Економско-трговинска школа Вук Караџић 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310799 ekonomskas@mts.rs http://www.etsvuk.rs SMSPSB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
747 Сремски Стара Пазова 1452 122 Економско-трговинска школа Вук Караџић 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310799 ekonomskas@mts.rs http://www.etsvuk.rs SMSPSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
748 Сремски Стара Пазова 1453 123 Техничка школа 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310641 tskola@mts.rs http://nema SMSPSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
749 Сремски Стара Пазова 1453 123 Техничка школа 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310641 tskola@mts.rs http://nema SMSPSC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
750 Сремски Стара Пазова 1453 123 Техничка школа 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310641 tskola@mts.rs http://nema SMSPSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
751 Сремски Стара Пазова 1453 123 Техничка школа 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310641 tskola@mts.rs http://nema SMSPSC3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 0 3 српски
752 Сремски Стара Пазова 1453 123 Техничка школа 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310641 tskola@mts.rs http://nema SMSPSC4F32S 6 Хемија, неметали и графичарство 747 Техничар за графичку припрему 30 0 4 српски
753 Сремски Стара Пазова 1453 123 Техничка школа 22300 Стара Пазова Светосавска 5 022310641 tskola@mts.rs http://nema SMSPSC4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
754 Сремски Стара Пазова 1243 1721 Школа за основно и средње образовање Антон Скала 22300 Стара Пазова Карађорђева 12 022310026 anadrog@ptt.rs http://nema 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 5 0 3 српски
755 Сремски Стара Пазова 1243 1721 Школа за основно и средње образовање Антон Скала 22300 Стара Пазова Карађорђева 12 022310026 anadrog@ptt.rs http://nema 7 Текстилство и кожарство 399 Конфекционар - кројач 6 0 3 српски
756 Сремски Шид 1454 125 Гимназија Сава Шумановић 22240 Шид Лазе Костића 2 0222712529 gimsid@neobee.net http://www.gimnazijasid.znanje.info/ SMSIGA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
757 Сремски Шид 1454 125 Гимназија Сава Шумановић 22240 Шид Лазе Костића 2 0222712529 gimsid@neobee.net http://www.gimnazijasid.znanje.info/ SMSIGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
758 Сремски Шид 1454 125 Гимназија Сава Шумановић 22240 Шид Лазе Костића 2 0222712529 gimsid@neobee.net http://www.gimnazijasid.znanje.info/ SMSIGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
759 Сремски Шид 1455 126 Техничка школа Никола Тесла 22240 Шид Школска 1 022712503 info@nts.edu.rs http://www.nts.edu.rs SMSISB4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 0 4 српски
760 Сремски Шид 1455 126 Техничка школа Никола Тесла 22240 Шид Школска 1 022712503 info@nts.edu.rs http://www.nts.edu.rs SMSISB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
761 Сремски Шид 1455 126 Техничка школа Никола Тесла 22240 Шид Школска 1 022712503 info@nts.edu.rs http://www.nts.edu.rs SMSISB3D21S 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 15 0 3 српски
762 Сремски Шид 1455 126 Техничка школа Никола Тесла 22240 Шид Школска 1 022712503 info@nts.edu.rs http://www.nts.edu.rs SMSISB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
763 Сремски Шид 1455 126 Техничка школа Никола Тесла 22240 Шид Школска 1 022712503 info@nts.edu.rs http://www.nts.edu.rs SMSISB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
764 Сремски Шид 1455 126 Техничка школа Никола Тесла 22240 Шид Школска 1 022712503 info@nts.edu.rs http://www.nts.edu.rs SMSISB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
765 Сремски Ириг 1828 630 Средња стручна школа Борислав Михајловић Михиз 22406 Ириг Змај Јовина 59 022462026 sssborislavmihajlovic@gmail.com http://www.sssborislavmihajlovic.edu.rs SMIRSA4A30S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1553 Виноградар - винар - оглед 20 0 4 српски
766 Сремски Ириг 1828 630 Средња стручна школа Борислав Михајловић Михиз 22406 Ириг Змај Јовина 59 022462026 sssborislavmihajlovic@gmail.com http://www.sssborislavmihajlovic.edu.rs SMIRSA4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 5 4 српски
767 Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs BGSGGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 150 0 4 српски
768 Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs BGSGGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
769 Град Београд Стари град 1457 128 Математичка гимназија 11000 Београд Краљице Наталије 37 0112641378 mg@mg.edu.rs http://www.mg.edu.rs BGSGGB4R19S 16 Гимназија 687 Обдарени ученици у математичкој гимназији 100 0 4 српски
770 Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs BGSGSC4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 120 10 4 српски
771 Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs BGSGSC4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 60 0 4 српски
772 Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs BGSGSC4L15S 11 Економија, право и администрација 2071 Службеник у банкарству и осигурању 30 0 4 српски
773 Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs BGSGSD4K01S 10 Трговина, угоститељство и туризам 568 Аранжер у трговини 30 0 4 српски
774 Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs BGSGSD4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 120 0 4 српски
775 Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs BGSGSD3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 120 10 3 српски
776 Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs BGSGSD4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 60 0 4 српски
777 Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs BGSGSE4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 5 4 српски
778 Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs BGSGSE4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 150 5 4 српски
779 Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs BGSGSE4L15S 11 Економија, право и администрација 2071 Службеник у банкарству и осигурању 30 0 4 српски
780 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4D54S 4 Машинство и обрада метала 1545 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома 30 0 4 српски
781 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4D53S 4 Машинство и обрада метала 1544 Авио-техничар 30 0 4 српски
782 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4D56S 4 Машинство и обрада метала 1581 Авио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед 8 0 4 српски
783 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4D57S 4 Машинство и обрада метала 1582 Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед 8 0 4 српски
784 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4D60S 4 Машинство и обрада метала 1585 Мехатроничар за ракетне системе - оглед 12 0 4 српски
785 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4D58S 4 Машинство и обрада метала 1583 Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед 8 0 4 српски
786 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4D59S 4 Машинство и обрада метала 1584 Мехатроничар за радарске системе - оглед 12 0 4 српски
787 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4I22S 9 Саобраћај 1546 Техничар ваздушног саобраћаја 60 0 4 српски
788 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4I24S 9 Саобраћај 1548 Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање 30 0 4 српски
789 Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ BGSGSF4I23S 9 Саобраћај 1547 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност 30 0 4 српски
790 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 60 0 4 српски
791 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 60 0 4 српски
792 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 90 0 4 српски
793 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
794 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E03S 5 Електротехника 272 Електротехничар електронике 60 0 4 српски
795 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 60 0 4 српски
796 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E11S 5 Електротехника 276 Електротехничар телекомуникација 90 0 4 српски
797 Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs BGSGSG4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 српски
798 Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs BGSGMH4B01S 2 Шумарство и обрада дрвета 60 Техничар за пејзажну архитектуру 60 0 4 српски
799 Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs BGSGMH4B15S 2 Шумарство и обрада дрвета 2048 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 60 0 4 српски
800 Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs BGSGMH3B16S 2 Шумарство и обрада дрвета 67 Столар 15 3 3 српски
801 Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs BGSGMH3B17S 2 Шумарство и обрада дрвета 1533 Тапетар - декоратер 15 3 3 српски
802 Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs BGSGMH4T11S 13 Култура, уметност и јавно информисање 612 Ликовни техничар 20 0 4 српски
803 Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs BGSGSI4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
804 Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs BGSGSI4E02S 5 Електротехника 277 Електротехничар аутоматике 30 0 4 српски
805 Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs BGSGSI4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 60 0 4 српски
806 Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs BGSGSI4E05S 5 Електротехника 269 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 0 4 српски
807 Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs BGSGSI3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 0 3 српски
808 Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs BGSGSI3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 0 3 српски
809 Град Београд Стари град 1465 136 Балетска школа Лујо Давичо 11000 Београд Кнез Милетина 8 0113226670 direktor@ldavico.edu.rs http://www.lujodavico.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 609 Играч - класичан балет 18 4 4 српски
810 Град Београд Стари град 1465 136 Балетска школа Лујо Давичо 11000 Београд Кнез Милетина 8 0113226670 direktor@ldavico.edu.rs http://www.lujodavico.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 610 Играч - савремена игра 12 4 4 српски
811 Град Београд Стари град 1465 136 Балетска школа Лујо Давичо 11000 Београд Кнез Милетина 8 0113226670 direktor@ldavico.edu.rs http://www.lujodavico.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 611 Играч - народна игра 16 4 4 српски
812 Град Београд Стари град 190 698 Музичка школа Др Војислав Вучковић 11103 Београд Кондина 6 0113241169 info@vuckovic.rs http://www.vuckovic.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 24 2 4 српски
813 Град Београд Стари град 191 699 Музичка школа Мокрањац 11000 Београд ДЕЧАНСКА 6 0113243538 mokranjacbg@gmail.com http://www.mokranjacbg.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 16 3 4 српски
814 Град Београд Стари град 191 699 Музичка школа Мокрањац 11000 Београд ДЕЧАНСКА 6 0113243538 mokranjacbg@gmail.com http://www.mokranjacbg.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 32 3 4 српски
815 Град Београд Стари град 191 699 Музичка школа Мокрањац 11000 Београд ДЕЧАНСКА 6 0113243538 mokranjacbg@gmail.com http://www.mokranjacbg.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1527 Музички извођач - традиционална музика 8 0 4 српски
816 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R16S 16 Гимназија 737 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - класични језици 24 0 4 српски
817 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R10S 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 24 0 4 српски
818 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R11S 16 Гимназија 2136 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - француски језик 24 0 4 српски
819 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R25S 16 Гимназија 2137 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - руски језик 24 0 4 српски
820 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R17S 16 Гимназија 2138 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик 24 0 4 српски
821 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R13S 16 Гимназија 2139 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - италијански језик 12 0 4 српски
822 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R14S 16 Гимназија 2141 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - јапански језик 12 0 4 српски
823 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R24S 16 Гимназија 2140 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - шпански језик 12 0 4 српски
824 Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs BGSVGA4R15S 16 Гимназија 2142 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - кинески језик 12 0 4 српски
825 Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs BGSVGB4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
826 Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs BGSVGB4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
827 Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs BGSVGC4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 90 0 4 српски
828 Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs BGSVGC4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
829 Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs BGSVSE4O06S 14 Здравство и социјална заштита 634 Педијатријска сестра - техничар 60 5 4 српски
830 Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs BGSVSE4O01S 14 Здравство и социјална заштита 635 Гинеколошко - акушерска сестра 60 5 4 српски
831 Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs BGSVSE4O12S 14 Здравство и социјална заштита 644 Медицинска сестра - васпитач 90 5 4 српски
832 Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs BGSVSE4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 120 5 4 српски
833 Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs 14 Здравство и социјална заштита 2145 Физиотерапеутски техничар (ученици оштећеног вида) 12 0 4 српски
834 Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info BGSVSF4K04S 10 Трговина, угоститељство и туризам 569 Угоститељски техничар 60 5 4 српски
835 Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info BGSVSF4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 60 5 4 српски
836 Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info BGSVSF3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 30 5 3 српски
837 Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info BGSVSF3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
838 Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info BGSVSF3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 30 5 3 српски
839 Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info BGSVSF4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 90 5 4 српски
840 Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs BGSVSG4D02S 4 Машинство и обрада метала 163 Бродомашински техничар 30 0 4 српски
841 Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs BGSVSG3D74S 4 Машинство и обрада метала 1656 Бродомеханичар 15 0 3 српски
842 Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs BGSVSG4H07S 8 Геодезија и грађевинарство 452 Грађевински техничар за хидроградњу 30 0 4 српски
843 Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs BGSVSG4I06S 9 Саобраћај 773 Наутички техничар - речни смер 30 0 4 српски
844 Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs BGSVSG3I16S 9 Саобраћај 1650 Бродовођа 15 0 3 српски
845 Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs BGSVSH4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
846 Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs BGSVSH4G05S 7 Текстилство и кожарство 397 Техничар моделар коже 30 5 4 српски
847 Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs BGSVSH3G11S 7 Текстилство и кожарство 402 Обућар 15 3 3 српски
848 Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs BGSVSH3G10S 7 Текстилство и кожарство 404 Конфекционар коже и крзна 15 0 3 српски
849 Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs BGSVSH4G22S 7 Текстилство и кожарство 2070 Техничар дизајна производа од коже 30 0 4 српски
850 Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs BGSVUI4T11S 13 Култура, уметност и јавно информисање 612 Ликовни техничар 20 0 4 српски
851 Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs BGSVUI4T13S 13 Култура, уметност и јавно информисање 613 Техничар дизајна амбалаже 20 0 4 српски
852 Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs BGSVUI4T16S 13 Култура, уметност и јавно информисање 614 Техничар дизајна текстила 20 0 4 српски
853 Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs BGSVUI4T15S 13 Култура, уметност и јавно информисање 615 Техничар дизајна графике 20 0 4 српски
854 Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs BGSVUI4T14S 13 Култура, уметност и јавно информисање 616 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 20 0 4 српски
855 Град Београд Савски венац 1792 574 Спортска гимназија 11000 Савски венац Петра Чајковског 2 2650754 sportskagimnazija@yahoo.com https://www.sportskagimnazija.edu.rs BGSVGD4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 180 10 4 српски
856 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2007 Пекар 5 0 3 српски
857 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 2 Шумарство и обрада дрвета 67 Столар 4 0 3 српски
858 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 4 Машинство и обрада метала 2098 Аутоперач - подмазивач (ученици оштећеног слуха) 2 0 2 српски
859 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 4 Машинство и обрада метала 177 Аутолимар 6 0 3 српски
860 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 4 Машинство и обрада метала 1602 Лимар 3 0 3 српски
861 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 6 Хемија, неметали и графичарство 324 Техничар графичке дораде 4 0 4 српски
862 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 6 Хемија, неметали и графичарство 2004 Књиговезац (ученици оштећеног слуха) 5 0 3 српски
863 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 7 Текстилство и кожарство 2042 Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју) 4 0 3 српски
864 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 8 Геодезија и грађевинарство 2038 Подополагач (ученици оштећеног слуха) 2 0 3 српски
865 Град Београд Савски венац 174 682 Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 11000 Београд Светозара Марковића 85 0112687136 stefan.decanski@sbb.rs http://decanski.znanje.info 15 Остала делатност личних услуга 2037 Женски фризер (ученици оштећеног слуха) 4 0 3 српски
866 Град Београд Вождовац 1476 148 Дванаеста београдска гимназија 11000 Београд Војводе Степе 82 0112469821 direktorxii@gmail.com http://www.xiigimnazija.edu.rs BGVOGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 240 0 4 српски
867 Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs BGVOGB4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
868 Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs BGVOGB4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
869 Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs BGVOSC4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 270 10 4 српски
870 Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs BGVOSC4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 60 5 4 српски
871 Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs BGVOSD4P01S 15 Остала делатност личних услуга 673 Сценски маскер и власуљар 30 5 4 српски
872 Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs BGVOSD3P03S 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 30 3 3 српски
873 Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs BGVOSD3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 180 10 3 српски
874 Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs BGVOSD3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 150 10 3 српски
875 Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs BGVOSE4C01S 3 Геологија, рударство и металургија 112 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију 30 5 4 српски
876 Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs BGVOSE4C02S 3 Геологија, рударство и металургија 113 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина 30 5 4 српски
877 Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs BGVOSE4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 5 4 српски
878 Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs BGVOSE4M01S 12 Хидрометеорологија 603 Хидролошки техничар 30 5 4 српски
879 Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs BGVOSE4M02S 12 Хидрометеорологија 604 Метеоролошки техничар 30 5 4 српски
880 Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs BGVOSF4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 5 4 српски
881 Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs BGVOSF4G20S 7 Текстилство и кожарство 2054 Техничар дизајна одеће 30 5 4 српски
882 Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs BGVOSF4G21S 7 Текстилство и кожарство 2069 Техничар дизајна текстилних материјала 30 5 4 српски
883 Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs BGVOSF4G02S 7 Текстилство и кожарство 393 Текстилни техничар 30 5 4 српски
884 Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs BGVOSF3G17S 7 Текстилство и кожарство 2052 Модни кројач 30 5 3 српски
885 Град Београд Вождовац 166 674 Школа за основно и средње образовање Вожд 11000 Београд Булевар ослобођења  219 3097013 sosovozd@yahoo.com http://sosovozd.znanje.info 4 Машинство и обрада метала 2107 Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
886 Град Београд Вождовац 166 674 Школа за основно и средње образовање Вожд 11000 Београд Булевар ослобођења  219 3097013 sosovozd@yahoo.com http://sosovozd.znanje.info 7 Текстилство и кожарство 2109 Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
887 Град Београд Вождовац 166 674 Школа за основно и средње образовање Вожд 11000 Београд Булевар ослобођења  219 3097013 sosovozd@yahoo.com http://sosovozd.znanje.info 10 Трговина, угоститељство и туризам 2092 Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју) 12 0 2 српски
888 Град Београд Вождовац 166 674 Школа за основно и средње образовање Вожд 11000 Београд Булевар ослобођења  219 3097013 sosovozd@yahoo.com http://sosovozd.znanje.info 15 Остала делатност личних услуга 2108 Женски фризер (ученици са тешкоћама у развоју) 9 0 3 српски
889 Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs BGVRGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
890 Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs BGVRGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
891 Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs BGVRGA4R01F 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српско-француски
892 Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs BGVRGA4R01I 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српско-италијански
893 Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs BGVRGB4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
894 Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs BGVRGB4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
895 Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs BGVRSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 45 5 3 српски
896 Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs BGVRSC4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 60 0 4 српски
897 Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs BGVRSC3D19S 4 Машинство и обрада метала 177 Аутолимар 15 5 3 српски
898 Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs BGVRSC3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 60 0 3 српски
899 Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs BGVRSC4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 0 4 српски
900 Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs BGVRSC3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 90 15 3 српски
901 Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs BGVRSC4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 120 0 4 српски
902 Град Београд Врачар 1487 160 Музичка школа Станковић 11000 Београд Кнеза Милоша 1а 3230226 msstankovicbg@gmail.com http://muzickaskolastankovic.org 13 Култура, уметност и јавно информисање 1525 Музички сарадник - теоретичар 16 0 4 српски
903 Град Београд Врачар 1487 160 Музичка школа Станковић 11000 Београд Кнеза Милоша 1а 3230226 msstankovicbg@gmail.com http://muzickaskolastankovic.org 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 24 0 4 српски
904 Град Београд Врачар 1487 160 Музичка школа Станковић 11000 Београд Кнеза Милоша 1а 3230226 msstankovicbg@gmail.com http://muzickaskolastankovic.org 13 Култура, уметност и јавно информисање 1595 Музички извођач - џез музика 16 0 4 српски
905 Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs BGVRSD4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 180 0 4 српски
906 Град Београд Врачар 180 688 Музичка школа Јосиф Маринковић 11000 Београд Крунска 8 3236504 muzicka@josifmarinkovic.edu.rs http://www.josifmarinkovic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 16 0 4 српски
907 Град Београд Врачар 181 689 Музичка школа Јосип Славенски 11000 Београд Радослава Грујића 2а 2455953 muzskjosipslavenski@sbb.rs http://www.slavenski.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 16 0 4 српски
908 Град Београд Врачар 181 689 Музичка школа Јосип Славенски 11000 Београд Радослава Грујића 2а 2455953 muzskjosipslavenski@sbb.rs http://www.slavenski.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 32 0 4 српски
909 Град Београд Врачар 181 689 Музичка школа Јосип Славенски 11000 Београд Радослава Грујића 2а 2455953 muzskjosipslavenski@sbb.rs http://www.slavenski.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1524 Музички извођач - рана музика 8 0 4 српски
910 Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs BGPAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 150 0 4 српски
911 Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs BGPAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
912 Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs BGPASB4E11S 5 Електротехника 276 Електротехничар телекомуникација 90 0 4 српски
913 Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs BGPASB3E20S 5 Електротехника 286 Монтер телекомуникационих мрежа 60 0 3 српски
914 Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs BGPASB4I09S 9 Саобраћај 529 Техничар ПТТ саобраћаја 60 0 4 српски
915 Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs BGPASC4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 60 0 4 српски
916 Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs BGPASC4A05S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 715 Техничар хортикултуре 30 0 4 српски
917 Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs BGPASC4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 5 4 српски
918 Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs BGPASC4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 српски
919 Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs BGPASC3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 српски
920 Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs BGPASC3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
921 Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs BGPASD4E11S 5 Електротехника 276 Електротехничар телекомуникација 60 0 4 српски
922 Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs BGPASD4I02S 9 Саобраћај 522 Саобраћајно - транспортни техничар 60 0 4 српски
923 Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs BGPASD4I05S 9 Саобраћај 525 Транспортни комерцијалиста 30 3 4 српски
924 Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs BGPASD4I03S 9 Саобраћај 523 Техничар вуче 30 5 4 српски
925 Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs BGPASD3I13S 9 Саобраћај 535 Возовођа 15 0 3 српски
926 Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs BGPASD3I14S 9 Саобраћај 536 Кондуктер у железничком саобраћају 15 2 3 српски
927 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E05S 5 Електротехника 269 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 0 4 српски
928 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 30 5 4 српски
929 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 30 0 4 српски
930 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E03S 5 Електротехника 272 Електротехничар електронике 30 5 4 српски
931 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 60 5 4 српски
932 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 0 4 српски
933 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 60 5 4 српски
934 Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs BGPASE4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 48 0 4 српски
935 Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs BGZVSD4O17S 14 Здравство и социјална заштита 639 Стоматолошка сестра - техничар 60 5 4 српски
936 Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs BGZVSD4O02S 14 Здравство и социјална заштита 640 Зубни техничар 120 5 4 српски
937 Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs BGZVGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 150 5 4 српски
938 Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs BGZVGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 5 4 српски
939 Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs BGZVSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 180 10 4 српски
940 Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs BGZVSC4O07S 14 Здравство и социјална заштита 636 Санитарно - еколошки техничар 60 0 4 српски
941 Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs BGZVSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 90 0 4 српски
942 Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs BGZVSC4O18S 14 Здравство и социјална заштита 2051 Лабораторијски техничар 60 5 4 српски
943 Град Београд Звездара 1496 169 Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ 11000 Београд Хајдук Станкова 2 2404827 direktor@gtskola.edu.rs http://www.gtskola.edu.rs BGZVSF4H05S 8 Геодезија и грађевинарство 689 Грађевински техничар за нискоградњу 120 0 4 српски
944 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 30 2 3 српски
945 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG4H04S 8 Геодезија и грађевинарство 453 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 15 2 4 српски
946 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG4H08S 8 Геодезија и грађевинарство 455 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 15 0 4 српски
947 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG4H27S 8 Геодезија и грађевинарство 1590 Техничар за одржавање објеката - оглед 24 0 4 српски
948 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3H24S 8 Геодезија и грађевинарство 749 Монтер суве градње 30 5 3 српски
949 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3H19S 8 Геодезија и грађевинарство 469 Руковалац грађевинском механизацијом 15 0 3 српски
950 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3H16S 8 Геодезија и грађевинарство 464 Керамичар - терацер - пећар 15 2 3 српски
951 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3H13S 8 Геодезија и грађевинарство 458 Зидар - фасадер 15 2 3 српски
952 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3H21S 8 Геодезија и грађевинарство 460 Тесар 15 0 3 српски
953 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3H10S 8 Геодезија и грађевинарство 459 Армирач - бетонирац 15 0 3 српски
954 Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs BGZVSG3H12S 8 Геодезија и грађевинарство 466 Декоратер зидних површина 15 2 3 српски
955 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 90 0 4 српски
956 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 90 0 4 српски
957 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 30 0 3 српски
958 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4T06S 13 Култура, уметност и јавно информисање 620 Јувелир уметничких предмета 14 0 4 српски
959 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4T03S 13 Култура, уметност и јавно информисање 627 Фирмописац калиграф 14 0 4 српски
960 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4T08S 13 Култура, уметност и јавно информисање 617 Конзерватор културних добара 14 0 4 српски
961 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4T12S 13 Култура, уметност и јавно информисање 626 Стилски кројач 7 0 4 српски
962 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4T05S 13 Култура, уметност и јавно информисање 628 Грнчар 7 0 4 српски
963 Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs BGZVSH4T04S 13 Култура, уметност и јавно информисање 619 Гравер уметничких предмета 7 0 4 српски
964 Град Београд Звездара 1780 494 Геодетска техничка школа 11000 Београд Милана Ракића 42 0112411880 geodetskaskola@sbb.rs http://geodetska.edu.rs/ BGZVSI4H23S 8 Геодезија и грађевинарство 450 Геодетски техничар - геометар 150 0 4 српски
965 Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com BGZVGB4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
966 Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com BGZVGB4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 90 0 4 српски
967 Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs BGZVSE4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 60 0 4 српски
968 Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs BGZVSE4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 60 0 4 српски
969 Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs BGZVSE3O19S 14 Здравство и социјална заштита 761 Масер 30 5 3 српски
970 Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs BGZVSE4O15S 14 Здравство и социјална заштита 643 Козметички техничар 60 0 4 српски
971 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2007 Пекар 10 0 3 српски
972 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 12 0 3 српски
973 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2076 Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад) 20 0 1 српски
974 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 10 0 1 српски
975 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 10 0 3 српски
976 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2005 Аутолимар 10 0 3 српски
977 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2001 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 25 0 1 српски
978 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2002 Помоћник књиговесца 10 0 3 српски
979 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2009 Помоћник књиговезачке дораде 8 0 2 српски
980 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2008 Помоћник аутолакирера 8 0 2 српски
981 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2000 Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 25 0 1 српски
982 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2011 Припремач намирница 12 0 2 српски
983 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2093 Сервир (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 2 српски
984 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2006 Пакер 10 0 2 српски
985 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 2013 Фризер 12 0 3 српски
986 Град Београд Раковица 1849 0 Средња занатска школа 11090 Београд Вукасовићева 21а 3594014 srednjazanatska@gmail.com http://srednjazanatska.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 2075 Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 20 0 1 српски
987 Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ BGRAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
988 Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ BGRAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
989 Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ BGRASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 90 5 4 српски
990 Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ BGRASB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
991 Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs BGRASC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 5 4 српски
992 Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs BGRASC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
993 Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs BGRASC4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
994 Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs BGRASC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 5 4 српски
995 Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs BGRASC3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 30 5 3 српски
996 Град Београд Раковица 188 696 Музичка школа Даворин Јенко 11000 Београд Мишка Крањца 7 0113510036 direktor.jenko@gmail.com http://www.msdjenko.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 24 0 4 српски
997 Град Београд Раковица 188 696 Музичка школа Даворин Јенко 11000 Београд Мишка Крањца 7 0113510036 direktor.jenko@gmail.com http://www.msdjenko.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
998 Град Београд Чукарица 1846 0 Музичка школа Ватрослав Лисински 11030 Београд Страше Пинџура 1/2 0113546831 mslisinski.beograd@gmail.com http://lisinski.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 16 0 4 српски
999 Град Београд Чукарица 1846 0 Музичка школа Ватрослав Лисински 11030 Београд Страше Пинџура 1/2 0113546831 mslisinski.beograd@gmail.com http://lisinski.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
1000 Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs BGCUGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 180 0 4 српски
1001 Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs BGCUGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
1002 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB4A12S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 5 Техничар за биотехнологију 30 0 4 српски
1003 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 30 10 3 српски
1004 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 30 10 3 српски
1005 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 60 0 4 српски
1006 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB4F03S 6 Хемија, неметали и графичарство 308 Хемијско-технолошки техничар 30 0 4 српски
1007 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB4F02S 6 Хемија, неметали и графичарство 309 Хемијски лаборант 30 0 4 српски
1008 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1009 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
1010 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB3F07S 6 Хемија, неметали и графичарство 1611 Пластичар 15 0 3 српски
1011 Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs BGCUSB3F05S 6 Хемија, неметали и графичарство 1641 Израђивач целулозе и папира 15 0 3 српски
1012 Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs BGCUSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1013 Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs BGCUSC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
1014 Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs BGCUSC3D27S 4 Машинство и обрада метала 180 Машинбравар 15 0 3 српски
1015 Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs BGCUSC3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 0 3 српски
1016 Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs BGCUSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 5 4 српски
1017 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2091 Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју) 8 0 2 српски
1018 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 5 0 1 српски
1019 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2001 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 5 0 1 српски
1020 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2003 Бравар (ученици са тешкоћама у развоју) 13 0 3 српски
1021 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2000 Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 11 0 1 српски
1022 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2058 Ситоштампар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 2 српски
1023 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2063 Помоћник картонажера (ученици са тешкоћама у развоју) 7 0 3 српски
1024 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2041 Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју) 7 0 1 српски
1025 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2085 Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 7 0 1 српски
1026 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2064 Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
1027 Град Београд Чукарица 178 686 Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 8026066 svetisavau@eunet.rs http://www.sososvsava.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2059 Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
1028 Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs BGNBGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 150 0 4 српски
1029 Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs BGNBGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
1030 Град Београд Нови Београд 1508 183 Десета гимназија Михајло Пупин 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 0112135722 direktor@xgimnazija.edu.rs http://xgimnazija.edu.rs/ BGNBGB4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 210 0 4 српски
1031 Град Београд Нови Београд 1508 183 Десета гимназија Михајло Пупин 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 0112135722 direktor@xgimnazija.edu.rs http://xgimnazija.edu.rs/ BGNBGB4R03Е 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српско-енглески
1032 Град Београд Нови Београд 1508 183 Десета гимназија Михајло Пупин 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 0112135722 direktor@xgimnazija.edu.rs http://xgimnazija.edu.rs/ BGNBGB4R03F 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српско-француски
1033 Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs BGNBSC3C24S 3 Геологија, рударство и металургија 1517 Златар 30 0 3 српски
1034 Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs BGNBSC4C25S 3 Геологија, рударство и металургија 1578 Техничар за рециклажу 30 0 4 српски
1035 Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs BGNBSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1036 Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs BGNBSC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 60 0 4 српски
1037 Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs BGNBSC4D17S 4 Машинство и обрада метала 170 Техничар за роботику 30 0 4 српски
1038 Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs BGNBSC4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
1039 Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs BGNBSD4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 90 0 4 српски
1040 Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs BGNBSD4K04S 10 Трговина, угоститељство и туризам 569 Угоститељски техничар 30 0 4 српски
1041 Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs BGNBSD3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 30 5 3 српски
1042 Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs BGNBSD4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 0 4 српски
1043 Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs BGNBSD3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
1044 Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs BGNBSE4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1045 Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs BGNBSE4D12S 4 Машинство и обрада метала 161 Техничар машинске енергетике 30 0 4 српски
1046 Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs BGNBSE4D14S 4 Машинство и обрада метала 716 Техничар оптике 30 0 4 српски
1047 Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs BGNBSE3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 30 0 3 српски
1048 Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs BGNBSE3D46S 4 Машинство и обрада метала 1663 Механичар оптике 30 0 3 српски
1049 Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs BGNBSF4F17S 6 Хемија, неметали и графичарство 318 Фотограф 60 0 4 српски
1050 Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs BGNBSF4F15S 6 Хемија, неметали и графичарство 323 Техничар штампе 30 0 4 српски
1051 Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs BGNBSF4F12S 6 Хемија, неметали и графичарство 324 Техничар графичке дораде 30 0 4 српски
1052 Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs BGNBSF3F30S 6 Хемија, неметали и графичарство 333 Ситоштампар 30 0 3 српски
1053 Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs BGNBSF4F32S 6 Хемија, неметали и графичарство 747 Техничар за графичку припрему 60 0 4 српски
1054 Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs BGNBSF4F33S 6 Хемија, неметали и графичарство 748 Техничар за обликовање графичких производа 30 0 4 српски
1055 Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs BGZMGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 150 0 4 српски
1056 Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs BGZMGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 150 0 4 српски
1057 Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs BGZMGA4R23S 16 Гимназија 765 Ученици са посебним способностима за физику 20 0 4 српски
1058 Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt BGZMSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 60 0 4 српски
1059 Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt BGZMSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 90 5 4 српски
1060 Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs BGZMSC3O20S 14 Здравство и социјална заштита 734 Здравствени неговатељ 30 0 3 српски
1061 Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs BGZMSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 120 5 4 српски
1062 Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs BGZMSC4O15S 14 Здравство и социјална заштита 643 Козметички техничар 60 5 4 српски
1063 Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs BGZMSC4O12S 14 Здравство и социјална заштита 644 Медицинска сестра - васпитач 30 0 4 српски
1064 Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ BGZMSD4E02S 5 Електротехника 277 Електротехничар аутоматике 30 0 4 српски
1065 Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ BGZMSD4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 48 0 4 српски
1066 Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ BGZMSD4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1067 Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ BGZMSD4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 60 0 4 српски
1068 Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ BGZMSD3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 3 3 српски
1069 Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ BGZMSD3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 3 3 српски
1070 Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs BGZMSE4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
1071 Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs BGZMSE4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 5 4 српски
1072 Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs BGZMSE3D22S 4 Машинство и обрада метала 1612 Бравар - заваривач 30 0 3 српски
1073 Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs BGZMSE4L06S 11 Економија, право и администрација 593 Техничар заштите од пожара 30 0 4 српски
1074 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1075 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 30 0 3 српски
1076 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 0 4 српски
1077 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 30 5 3 српски
1078 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF3F36S 6 Хемија, неметали и графичарство 1508 Лакирер 30 5 3 српски
1079 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 120 10 4 српски
1080 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF4I10S 9 Саобраћај 530 Техничар унутрашњег транспорта 30 0 4 српски
1081 Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs BGZMSF3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 90 10 3 српски
1082 Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs BGZMSG4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 90 0 4 српски
1083 Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs BGZMSG4L07S 11 Економија, право и администрација 592 Техничар обезбеђења 30 0 4 српски
1084 Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs BGZMSG4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 60 0 4 српски
1085 Град Београд Земун 1520 195 Музичка школа Коста Манојловић 11080 Земун Немањина 9 0112615223 office@kostaman.rs http://www.kostaman.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 16 0 4 српски
1086 Град Београд Земун 1520 195 Музичка школа Коста Манојловић 11080 Земун Немањина 9 0112615223 office@kostaman.rs http://www.kostaman.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 32 0 4 српски
1087 Град Београд Земун 171 679 Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић 11080 Земун Цара Душана 143 0112198611 skolaveljkoramadanovic@yahoo.com http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs 9 Саобраћај 529 Техничар ПТТ саобраћаја 10 0 4 српски
1088 Град Београд Земун 171 679 Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић 11080 Земун Цара Душана 143 0112198611 skolaveljkoramadanovic@yahoo.com http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2006 Пакер 14 0 2 српски
1089 Град Београд Земун 171 679 Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић 11080 Земун Цара Душана 143 0112198611 skolaveljkoramadanovic@yahoo.com http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2144 Једногодишње оспособљавање за рад (Лако ментално ометени у развоју) 15 0 1 српски
1090 Град Београд Земун 171 679 Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић 11080 Земун Цара Душана 143 0112198611 skolaveljkoramadanovic@yahoo.com http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs 11 Економија, право и администрација 591 Биротехничар 10 0 4 српски
1091 Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs BGMLGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
1092 Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs BGMLGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1093 Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs BGMLGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1094 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1095 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1096 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2001 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 5 0 1 српски
1097 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2003 Бравар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
1098 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 3 3 српски
1099 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
1100 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 30 5 4 српски
1101 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 5 4 српски
1102 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 30 3 3 српски
1103 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs BGMLSB4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 0 4 српски
1104 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2041 Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 1 српски
1105 Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs 7 Текстилство и кожарство 2043 Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 3 српски
1106 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
1107 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 30 5 3 српски
1108 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1109 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA3D25S 4 Машинство и обрада метала 179 Инсталатер 15 3 3 српски
1110 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 5 3 српски
1111 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1112 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1113 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 3 3 српски
1114 Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ BGBASA3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 3 3 српски
1115 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
1116 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 српски
1117 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
1118 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 60 5 4 српски
1119 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 3 3 српски
1120 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 3 3 српски
1121 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1122 Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs BGGRMA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1123 Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs BGOBGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1124 Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs BGOBGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1125 Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs BGOBGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1126 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB4D07S 4 Машинство и обрада метала 167 Машински техничар мерне и регулационе технике 30 0 4 српски
1127 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB3D22S 4 Машинство и обрада метала 1612 Бравар - заваривач 30 0 3 српски
1128 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB3D25S 4 Машинство и обрада метала 179 Инсталатер 15 0 3 српски
1129 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
1130 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1131 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 30 0 4 српски
1132 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB3E16S 5 Електротехника 283 Електромеханичар за машине и опрему 15 0 3 српски
1133 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 0 3 српски
1134 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
1135 Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net BGOBSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1136 Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs BGOBSC4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 српски
1137 Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs BGOBSC4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 0 4 српски
1138 Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs BGOBSC3A19S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 30 3 3 српски
1139 Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs BGOBSC3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
1140 Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs BGOBSC3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 српски
1141 Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs BGOBSC4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1142 Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs BGOBSC4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
1143 Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs BGSOSA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1144 Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs BGSOSA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 5 3 српски
1145 Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs BGSOSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1146 Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs BGSOSA4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1147 Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs BGSOSA4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1148 Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs BGSOSA4L13S 11 Економија, право и администрација 1529 Комерцијалиста 30 0 4 српски
1149 Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs BGSOSB4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
1150 Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs BGSOSB3D39S 4 Машинство и обрада метала 184 Механичар привредне механизације 15 0 3 српски
1151 Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs BGSOSB3D21S 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 15 0 3 српски
1152 Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs BGLAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
1153 Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs BGLAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
1154 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB4C04S 3 Геологија, рударство и металургија 115 Рударски техничар 30 5 4 српски
1155 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB3C10S 3 Геологија, рударство и металургија 120 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији 60 5 3 српски
1156 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 5 4 српски
1157 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB4D55S 4 Машинство и обрада метала 1550 Машински техничар за репаратуру 30 0 4 српски
1158 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1159 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB4E06S 5 Електротехника 768 Електротехничар електромоторних погона 30 0 4 српски
1160 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB3E19S 5 Електротехника 1613 Електричар 30 0 3 српски
1161 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 30 5 3 српски
1162 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
1163 Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema BGLASB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
1164 Град Београд Лазаревац 186 694 Музичка школа Марко Тајчевић 11550 Лазаревац Бранка Радичевића 27/а 0118121249 ramla@veze.net http://muzickaskolalazarevac.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 16 0 4 српски
1165 Шумадијски Аранђеловац 1532 208 Гимназија Милош Савковић 34300 Аранђеловац Јосипа Грушовника 1 034711051 gimnazijaarandjelovac@gmail.com http://gimnazijamilossavkovic.nasaskola.rs SUARGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
1166 Шумадијски Аранђеловац 1532 208 Гимназија Милош Савковић 34300 Аранђеловац Јосипа Грушовника 1 034711051 gimnazijaarandjelovac@gmail.com http://gimnazijamilossavkovic.nasaskola.rs SUARGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1167 Шумадијски Аранђеловац 1533 209 Економско-угоститељска школа Слободан Минић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 0346713393 es.slobodanminic@mts.rs http://eusslobodanminic.nasaskola.rs SUARSB4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 0 4 српски
1168 Шумадијски Аранђеловац 1533 209 Економско-угоститељска школа Слободан Минић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 0346713393 es.slobodanminic@mts.rs http://eusslobodanminic.nasaskola.rs SUARSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1169 Шумадијски Аранђеловац 1533 209 Економско-угоститељска школа Слободан Минић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 0346713393 es.slobodanminic@mts.rs http://eusslobodanminic.nasaskola.rs SUARSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
1170 Шумадијски Аранђеловац 1533 209 Економско-угоститељска школа Слободан Минић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 0346713393 es.slobodanminic@mts.rs http://eusslobodanminic.nasaskola.rs SUARSB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 0 3 српски
1171 Шумадијски Аранђеловац 1533 209 Економско-угоститељска школа Слободан Минић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 0346713393 es.slobodanminic@mts.rs http://eusslobodanminic.nasaskola.rs SUARSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1172 Шумадијски Аранђеловац 1533 209 Економско-угоститељска школа Слободан Минић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 0346713393 es.slobodanminic@mts.rs http://eusslobodanminic.nasaskola.rs SUARSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1173 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
1174 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
1175 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC3D27S 4 Машинство и обрада метала 180 Машинбравар 15 5 3 српски
1176 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1177 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 0 4 српски
1178 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 30 5 3 српски
1179 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1180 Шумадијски Аранђеловац 1534 210 Техничка школа Милета Николић 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 artskola@mts.rs http://www.tehniar.com SUARSC4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
1181 Шумадијски Баточина 1535 211 Средња школа Никола Тесла 34227 Баточина Краља Милана Обреновића 2 0346841659 office@ssbatocina.edu.rs http://www.ssbatocina.edu.rs SUBAMA4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1182 Шумадијски Баточина 1535 211 Средња школа Никола Тесла 34227 Баточина Краља Милана Обреновића 2 0346841659 office@ssbatocina.edu.rs http://www.ssbatocina.edu.rs SUBAMA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1183 Шумадијски Баточина 1535 211 Средња школа Никола Тесла 34227 Баточина Краља Милана Обреновића 2 0346841659 office@ssbatocina.edu.rs http://www.ssbatocina.edu.rs SUBAMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1184 Шумадијски Кнић 1790 560 Средња школа 34240 Кнић 34240 Кнић 034511063 msknic@mts.rs http://www.msknic.infosajt.com SUKNSA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 5 4 српски
1185 Шумадијски Кнић 1790 560 Средња школа 34240 Кнић 34240 Кнић 034511063 msknic@mts.rs http://www.msknic.infosajt.com SUKNSA4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 5 4 српски
1186 Шумадијски Крагујевац 1536 213 Прва крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Даничићева 1 034335938 prvagimnazijakg@yahoo.com http://prvagimnazija.edu.rs SUKGGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 150 0 4 српски
1187 Шумадијски Крагујевац 1536 213 Прва крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Даничићева 1 034335938 prvagimnazijakg@yahoo.com http://prvagimnazija.edu.rs SUKGGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
1188 Шумадијски Крагујевац 1536 213 Прва крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Даничићева 1 034335938 prvagimnazijakg@yahoo.com http://prvagimnazija.edu.rs SUKGGA4R19S 16 Гимназија 687 Обдарени ученици у математичкој гимназији 20 0 4 српски
1189 Шумадијски Крагујевац 1536 213 Прва крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Даничићева 1 034335938 prvagimnazijakg@yahoo.com http://prvagimnazija.edu.rs SUKGGA4R22S 16 Гимназија 1647 Обдарени ученици у рачунарској гимназији 20 0 4 српски
1190 Шумадијски Крагујевац 1537 214 Друга крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Ђуре Пуцара Старог 2 034341398 drugagim@kg.ac.rs http://www.drugagimnazija.edu.rs SUKGGB4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1191 Шумадијски Крагујевац 1537 214 Друга крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Ђуре Пуцара Старог 2 034341398 drugagim@kg.ac.rs http://www.drugagimnazija.edu.rs SUKGGB4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1192 Шумадијски Крагујевац 1537 214 Друга крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Ђуре Пуцара Старог 2 034341398 drugagim@kg.ac.rs http://www.drugagimnazija.edu.rs SUKGGB4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 150 0 4 српски
1193 Шумадијски Крагујевац 1537 214 Друга крагујевачка гимназија 34000 Крагујевац Ђуре Пуцара Старог 2 034341398 drugagim@kg.ac.rs http://www.drugagimnazija.edu.rs SUKGGB4R10S 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 24 0 4 српски
1194 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC4G20S 7 Текстилство и кожарство 2054 Техничар дизајна одеће 30 0 4 српски
1195 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC4K04S 10 Трговина, угоститељство и туризам 569 Угоститељски техничар 30 0 4 српски
1196 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 0 4 српски
1197 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1198 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
1199 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 5 3 српски
1200 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1201 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 3 3 српски
1202 Шумадијски Крагујевац 1538 215 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 tozadragovic@mts.rs http://www.tozadragovic.wordpress.com SUKGSC3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 30 5 3 српски
1203 Шумадијски Крагујевац 1539 216 Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић 34000 Крагујевац Радоја Домановића 2 034370201 medskg@ptt.rs http://wwwmedicinska kg.com SUKGSD4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 српски
1204 Шумадијски Крагујевац 1539 216 Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић 34000 Крагујевац Радоја Домановића 2 034370201 medskg@ptt.rs http://wwwmedicinska kg.com SUKGSD4O06S 14 Здравство и социјална заштита 634 Педијатријска сестра - техничар 30 0 4 српски
1205 Шумадијски Крагујевац 1539 216 Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић 34000 Крагујевац Радоја Домановића 2 034370201 medskg@ptt.rs http://wwwmedicinska kg.com SUKGSD4O02S 14 Здравство и социјална заштита 640 Зубни техничар 30 0 4 српски
1206 Шумадијски Крагујевац 1539 216 Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић 34000 Крагујевац Радоја Домановића 2 034370201 medskg@ptt.rs http://wwwmedicinska kg.com SUKGSD4O18S 14 Здравство и социјална заштита 642 Лабораторијски техничар 30 0 4 српски
1207 Шумадијски Крагујевац 1539 216 Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић 34000 Крагујевац Радоја Домановића 2 034370201 medskg@ptt.rs http://wwwmedicinska kg.com SUKGSD4O12S 14 Здравство и социјална заштита 644 Медицинска сестра - васпитач 30 0 4 српски
1208 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 60 3 4 српски
1209 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1210 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4D17S 4 Машинство и обрада метала 170 Техничар за роботику 30 0 4 српски
1211 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 30 5 3 српски
1212 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 5 4 српски
1213 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE3D50S 4 Машинство и обрада метала 2018 Оператер машинске обраде 30 5 3 српски
1214 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4D55S 4 Машинство и обрада метала 1550 Машински техничар за репаратуру 30 0 4 српски
1215 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE3D22S 4 Машинство и обрада метала 1612 Бравар - заваривач 30 0 3 српски
1216 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
1217 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 60 3 4 српски
1218 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE4I10S 9 Саобраћај 530 Техничар унутрашњег транспорта 30 0 4 српски
1219 Шумадијски Крагујевац 1540 217 Политехничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 0038134335175 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs http://politehnickakg.kg.edu.rs SUKGSE3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 српски
1220 Шумадијски Крагујевац 1541 218 Друга техничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 034300870 tehnkg@ptt.rs http://www.dtskg.edu.rs/ SUKGSF4B01S 2 Шумарство и обрада дрвета 60 Техничар за пејзажну архитектуру 30 5 4 српски
1221 Шумадијски Крагујевац 1541 218 Друга техничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 034300870 tehnkg@ptt.rs http://www.dtskg.edu.rs/ SUKGSF3B16S 2 Шумарство и обрада дрвета 67 Столар 30 5 3 српски
1222 Шумадијски Крагујевац 1541 218 Друга техничка школа 34000 Крагујевац Косовска 8 034300870 tehnkg@ptt.rs http://www.dtskg.edu.rs/ SUKGSF4T14S 13 Култура, уметност и јавно информисање 616 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 20 5 4 српски
1223 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 српски
1224 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 0 4 српски
1225 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4E05S 5 Електротехника 269 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 0 4 српски
1226 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 30 0 4 српски
1227 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1228 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 српски
1229 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 0 4 српски
1230 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
1231 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
1232 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1233 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 60 0 4 српски
1234 Шумадијски Крагујевац 1542 219 Прва техничка школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 prvatehnicka@gmail.com http://www.prvatehnicka.edu.rs SUKGSG4H05S 8 Геодезија и грађевинарство 689 Грађевински техничар за нискоградњу 30 0 4 српски
1235 Шумадијски Крагујевац 1781 495 Економска школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 6 034332428 ekonomkrag@verat.net https://www.ekonomska.edu.rs SUKGSH4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 60 0 4 српски
1236 Шумадијски Крагујевац 1781 495 Економска школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 6 034332428 ekonomkrag@verat.net https://www.ekonomska.edu.rs SUKGSH4L15S 11 Економија, право и администрација 2071 Службеник у банкарству и осигурању 30 0 4 српски
1237 Шумадијски Крагујевац 1781 495 Економска школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 6 034332428 ekonomkrag@verat.net https://www.ekonomska.edu.rs SUKGSH4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1238 Шумадијски Крагујевац 1781 495 Економска школа 34000 Крагујевац Радоја Домановића 6 034332428 ekonomkrag@verat.net https://www.ekonomska.edu.rs SUKGSH4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1239 Шумадијски Крагујевац 1245 1723 Музичка школа др Милоје Милојевић 34000 Крагујевац Кнеза Милоша 5 034305125 mskragujevac@gmail.com http://muzicka-kg.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 1525 Музички сарадник - теоретичар 16 0 4 српски
1240 Шумадијски Крагујевац 1245 1723 Музичка школа др Милоје Милојевић 34000 Крагујевац Кнеза Милоша 5 034305125 mskragujevac@gmail.com http://muzicka-kg.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 32 6 4 српски
1241 Шумадијски Крагујевац 1245 1723 Музичка школа др Милоје Милојевић 34000 Крагујевац Кнеза Милоша 5 034305125 mskragujevac@gmail.com http://muzicka-kg.com 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 8 0 4 српски
1242 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2078 Пекар (ученици са тешкоћама у развоју) 6 0 3 српски
1243 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2102 Пекар пецива (ученици оштећеног слуха) 3 0 3 српски
1244 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2098 Аутоперач - подмазивач (ученици оштећеног слуха) 3 0 2 српски
1245 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2101 Аутолимар (ученици оштећеног слуха) 2 0 3 српски
1246 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 324 Техничар графичке дораде 6 0 4 српски
1247 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2004 Књиговезац (ученици оштећеног слуха) 2 0 3 српски
1248 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 4 0 3 српски
1249 Шумадијски Крагујевац 1246 1724 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 34000 Крагујевац Старине Новака 33 034323662 skolazagluve@mts.rs http://www.skolazagluve.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 2 0 3 српски
1250 Шумадијски Крагујевац 1318 2017 Школа за основно и средње образовање Вукашин Марковић 34000 Крагујевац Јанка Веселиновића бб 034331678 sosokg@sbb.rs http://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 10 0 3 српски
1251 Шумадијски Крагујевац 1318 2017 Школа за основно и средње образовање Вукашин Марковић 34000 Крагујевац Јанка Веселиновића бб 034331678 sosokg@sbb.rs http://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs 2 Шумарство и обрада дрвета 67 Столар 7 0 3 српски
1252 Шумадијски Крагујевац 1318 2017 Школа за основно и средње образовање Вукашин Марковић 34000 Крагујевац Јанка Веселиновића бб 034331678 sosokg@sbb.rs http://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs 2 Шумарство и обрада дрвета 2089 Манипулант у преради дрвета (једногодишње оспособљавање за рад) 5 0 1 српски
1253 Шумадијски Рача 1544 223 Средња школа Ђура Јакшић 34210 Рача Карађорђева 94 034751156 office@raca.edu.rs http://www.raca.edu.rs SURAMA4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 2 4 српски
1254 Шумадијски Рача 1544 223 Средња школа Ђура Јакшић 34210 Рача Карађорђева 94 034751156 office@raca.edu.rs http://www.raca.edu.rs SURAMA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
1255 Шумадијски Рача 1544 223 Средња школа Ђура Јакшић 34210 Рача Карађорђева 94 034751156 office@raca.edu.rs http://www.raca.edu.rs SURAMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1256 Шумадијски Лапово 1545 224 Средња школа 34220 Лапово Светозара Марковића 43 034850230 sslap@ptt.rs http://www.lapovo.edu.rs SULASA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
1257 Шумадијски Лапово 1545 224 Средња школа 34220 Лапово Светозара Марковића 43 034850230 sslap@ptt.rs http://www.lapovo.edu.rs SULASA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 0 3 српски
1258 Шумадијски Лапово 1545 224 Средња школа 34220 Лапово Светозара Марковића 43 034850230 sslap@ptt.rs http://www.lapovo.edu.rs SULASA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1259 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 српски
1260 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 0 4 српски
1261 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA4A30S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1553 Виноградар - винар - оглед 20 0 4 српски
1262 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
1263 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA3D39S 4 Машинство и обрада метала 184 Механичар привредне механизације 15 0 3 српски
1264 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA3G17S 7 Текстилство и кожарство 2052 Модни кројач 30 0 3 српски
1265 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1266 Шумадијски Топола 1546 225 Средња школа Краљ Петар Први 34310 Топола Шумадијска 2 034811035 ss.kraljpetar1@mts.rs http://www.srednjaskola-topola.edu.rs SUTOMA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1267 Поморавски Деспотовац 1557 226 Техничка школа 35213 Деспотовац Рудничка 1 035611105 thdespotovac@mts.rs http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs PMDESA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1268 Поморавски Деспотовац 1557 226 Техничка школа 35213 Деспотовац Рудничка 1 035611105 thdespotovac@mts.rs http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs PMDESA3D32S 4 Машинство и обрада метала 171 Металостругар 15 3 3 српски
1269 Поморавски Деспотовац 1557 226 Техничка школа 35213 Деспотовац Рудничка 1 035611105 thdespotovac@mts.rs http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs PMDESA4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1270 Поморавски Деспотовац 1557 226 Техничка школа 35213 Деспотовац Рудничка 1 035611105 thdespotovac@mts.rs http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs PMDESA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1271 Поморавски Деспотовац 1557 226 Техничка школа 35213 Деспотовац Рудничка 1 035611105 thdespotovac@mts.rs http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs PMDESA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
1272 Поморавски Деспотовац 1557 226 Техничка школа 35213 Деспотовац Рудничка 1 035611105 thdespotovac@mts.rs http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs PMDESA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1273 Поморавски Параћин 1558 227 Гимназија 35250 Параћин Бранка Крсмановића бб 035563549 pargim@ptt.rs http://www.gimnazija-paracin.edu.rs PMPAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1274 Поморавски Параћин 1558 227 Гимназија 35250 Параћин Бранка Крсмановића бб 035563549 pargim@ptt.rs http://www.gimnazija-paracin.edu.rs PMPAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1275 Поморавски Параћин 1558 227 Гимназија 35250 Параћин Бранка Крсмановића бб 035563549 pargim@ptt.rs http://www.gimnazija-paracin.edu.rs PMPAGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1276 Поморавски Параћин 1559 228 Економско-трговинска школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035563170 ektskpn@ptt.rs http://ekonomist.edu.rs PMPASB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 0 3 српски
1277 Поморавски Параћин 1559 228 Економско-трговинска школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035563170 ektskpn@ptt.rs http://ekonomist.edu.rs PMPASB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1278 Поморавски Параћин 1559 228 Економско-трговинска школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035563170 ektskpn@ptt.rs http://ekonomist.edu.rs PMPASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1279 Поморавски Параћин 1559 228 Економско-трговинска школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035563170 ektskpn@ptt.rs http://ekonomist.edu.rs PMPASB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1280 Поморавски Параћин 1559 228 Економско-трговинска школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035563170 ektskpn@ptt.rs http://ekonomist.edu.rs PMPASB4L15S 11 Економија, право и администрација 2071 Службеник у банкарству и осигурању 30 0 4 српски
1281 Поморавски Параћин 1560 229 Машинско-електротехничка школа 35250 Параћин Бранка Крсмановића б.б. 035573056 mespnsr@gmail.com http://www.mes.edu.rs PMPASC4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 0 4 српски
1282 Поморавски Параћин 1560 229 Машинско-електротехничка школа 35250 Параћин Бранка Крсмановића б.б. 035573056 mespnsr@gmail.com http://www.mes.edu.rs PMPASC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1283 Поморавски Параћин 1560 229 Машинско-електротехничка школа 35250 Параћин Бранка Крсмановића б.б. 035573056 mespnsr@gmail.com http://www.mes.edu.rs PMPASC4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 30 0 4 српски
1284 Поморавски Параћин 1560 229 Машинско-електротехничка школа 35250 Параћин Бранка Крсмановића б.б. 035573056 mespnsr@gmail.com http://www.mes.edu.rs PMPASC3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 0 3 српски
1285 Поморавски Параћин 1560 229 Машинско-електротехничка школа 35250 Параћин Бранка Крсмановића б.б. 035573056 mespnsr@gmail.com http://www.mes.edu.rs PMPASC3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 0 3 српски
1286 Поморавски Параћин 1561 230 Технолошка школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 tehnoloska@mts.rs http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs PMPASD3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 0 3 српски
1287 Поморавски Параћин 1561 230 Технолошка школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 tehnoloska@mts.rs http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs PMPASD3A27S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 16 Произвођач прехрамбених производа 15 0 3 српски
1288 Поморавски Параћин 1561 230 Технолошка школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 tehnoloska@mts.rs http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs PMPASD4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
1289 Поморавски Параћин 1561 230 Технолошка школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 tehnoloska@mts.rs http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs PMPASD4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1290 Поморавски Параћин 1561 230 Технолошка школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 tehnoloska@mts.rs http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs PMPASD4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
1291 Поморавски Параћин 1561 230 Технолошка школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 tehnoloska@mts.rs http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs PMPASD3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 0 3 српски
1292 Поморавски Параћин 1561 230 Технолошка школа 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 tehnoloska@mts.rs http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs PMPASD3P03S 15 Остала делатност личних услуга 676 Педикир и маникир 15 0 3 српски
1293 Поморавски Рековац 1562 231 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 35260 Рековац Слађана Лукића бб 0358411434 pvskolarekovac@ptt.rs http://www.pvskolarekovac.edu.rs PMRESA4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
1294 Поморавски Рековац 1562 231 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 35260 Рековац Слађана Лукића бб 0358411434 pvskolarekovac@ptt.rs http://www.pvskolarekovac.edu.rs PMRESA4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 српски
1295 Поморавски Рековац 1562 231 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 35260 Рековац Слађана Лукића бб 0358411434 pvskolarekovac@ptt.rs http://www.pvskolarekovac.edu.rs PMRESA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1296 Поморавски Јагодина 1563 232 Гимназија Светозар Марковић 35000 Јагодина Слободана Пенезића Крцуна 1 035245416 gimjag@mts.rs http://www.gimnazija.autentik.net PMJAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 90 0 4 српски
1297 Поморавски Јагодина 1563 232 Гимназија Светозар Марковић 35000 Јагодина Слободана Пенезића Крцуна 1 035245416 gimjag@mts.rs http://www.gimnazija.autentik.net PMJAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1298 Поморавски Јагодина 1563 232 Гимназија Светозар Марковић 35000 Јагодина Слободана Пенезића Крцуна 1 035245416 gimjag@mts.rs http://www.gimnazija.autentik.net PMJAGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1299 Поморавски Јагодина 1563 232 Гимназија Светозар Марковић 35000 Јагодина Слободана Пенезића Крцуна 1 035245416 gimjag@mts.rs http://www.gimnazija.autentik.net PMJAGA4R10S 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 24 0 4 српски
1300 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1301 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
1302 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
1303 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
1304 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 0 4 српски
1305 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1306 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
1307 Поморавски Јагодина 1564 233 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 ekojag@mts.rs http://etsjagodina.edu.rs PMJASB4L07S 11 Економија, право и администрација 592 Техничар обезбеђења 30 0 4 српски
1308 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs PMJASC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
1309 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs PMJASC4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1310 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs PMJASC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
1311 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs 4 Машинство и обрада метала 2001 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 4 0 1 српски
1312 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs PMJASC3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 5 3 српски
1313 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs PMJASC3G17S 7 Текстилство и кожарство 2052 Модни кројач 30 0 3 српски
1314 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs PMJASC4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 0 4 српски
1315 Поморавски Јагодина 1565 234 Прва техничка школа 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 tehnickaskolaja@mts.rs http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs 7 Текстилство и кожарство 2041 Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју) 4 0 1 српски
1316 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
1317 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD4E27S 5 Електротехника 1543 Електротехничар мултимедија 30 0 4 српски
1318 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 0 4 српски
1319 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD4E11S 5 Електротехника 276 Електротехничар телекомуникација 30 0 4 српски
1320 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1321 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 30 0 3 српски
1322 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD4H05S 8 Геодезија и грађевинарство 689 Грађевински техничар за нискоградњу 30 0 4 српски
1323 Поморавски Јагодина 1566 235 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 35000 Јагодина Багрданска 7 035251328 direktor@tesla-jagodina.edu.rs http://www.tesla-jagodina.edu.rs PMJASD4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 српски
1324 Поморавски Јагодина 1220 1698 Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај 35000 Јагодина Славке Ђурђевић 8 0358223204 skolazagluve035@mts.rs http://www.11maj.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2102 Пекар пецива (ученици оштећеног слуха) 10 0 3 српски
1325 Поморавски Јагодина 1220 1698 Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај 35000 Јагодина Славке Ђурђевић 8 0358223204 skolazagluve035@mts.rs http://www.11maj.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2014 Цвећар - вртлар (ученици оштећеног слуха) 10 0 2 српски
1326 Поморавски Јагодина 1220 1698 Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај 35000 Јагодина Славке Ђурђевић 8 0358223204 skolazagluve035@mts.rs http://www.11maj.edu.rs 6 Хемија, неметали и графичарство 2004 Књиговезац (ученици оштећеног слуха) 10 0 3 српски
1327 Поморавски Јагодина 1220 1698 Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај 35000 Јагодина Славке Ђурђевић 8 0358223204 skolazagluve035@mts.rs http://www.11maj.edu.rs 15 Остала делатност личних услуга 2037 Женски фризер (ученици оштећеног слуха) 10 0 3 српски
1328 Поморавски Свилајнац 1567 237 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац 35210 Свилајнац Краља Петра Првог 64 035323594 direktor@poljvet-svil.edu.rs http://www.poljvet-svil.edu.rs PMSVSA4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 60 0 4 српски
1329 Поморавски Свилајнац 1567 237 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац 35210 Свилајнац Краља Петра Првог 64 035323594 direktor@poljvet-svil.edu.rs http://www.poljvet-svil.edu.rs PMSVSA4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 60 0 4 српски
1330 Поморавски Свилајнац 1567 237 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац 35210 Свилајнац Краља Петра Првог 64 035323594 direktor@poljvet-svil.edu.rs http://www.poljvet-svil.edu.rs PMSVSA4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 српски
1331 Поморавски Свилајнац 1567 237 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац 35210 Свилајнац Краља Петра Првог 64 035323594 direktor@poljvet-svil.edu.rs http://www.poljvet-svil.edu.rs PMSVSA4A05S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 715 Техничар хортикултуре 30 0 4 српски
1332 Поморавски Свилајнац 1567 237 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац 35210 Свилајнац Краља Петра Првог 64 035323594 direktor@poljvet-svil.edu.rs http://www.poljvet-svil.edu.rs PMSVSA3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 15 5 3 српски
1333 Поморавски Свилајнац 1567 237 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац 35210 Свилајнац Краља Петра Првог 64 035323594 direktor@poljvet-svil.edu.rs http://www.poljvet-svil.edu.rs PMSVSA3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 5 3 српски
1334 Поморавски Свилајнац 1568 238 Средња школа 35210 Свилајнац Браће Југовића 10 035321408 skolasvilajnac@gmail.com http://skolasvilajnac.edu.rs/ PMSVSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1335 Поморавски Свилајнац 1568 238 Средња школа 35210 Свилајнац Браће Југовића 10 035321408 skolasvilajnac@gmail.com http://skolasvilajnac.edu.rs/ PMSVSB3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 3 3 српски
1336 Поморавски Свилајнац 1568 238 Средња школа 35210 Свилајнац Браће Југовића 10 035321408 skolasvilajnac@gmail.com http://skolasvilajnac.edu.rs/ PMSVSB4E03S 5 Електротехника 272 Електротехничар електронике 30 0 4 српски
1337 Поморавски Свилајнац 1568 238 Средња школа 35210 Свилајнац Браће Југовића 10 035321408 skolasvilajnac@gmail.com http://skolasvilajnac.edu.rs/ PMSVSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1338 Поморавски Свилајнац 1568 238 Средња школа 35210 Свилајнац Браће Југовића 10 035321408 skolasvilajnac@gmail.com http://skolasvilajnac.edu.rs/ PMSVSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
1339 Поморавски Свилајнац 1568 238 Средња школа 35210 Свилајнац Браће Југовића 10 035321408 skolasvilajnac@gmail.com http://skolasvilajnac.edu.rs/ PMSVSB4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1340 Поморавски Ћуприја 1569 239 Гимназија 35230 Ћуприја Карађорђева 57 0358476535 gimnazijacuprija@yahoo.com https://www.gimnazijacuprija.edu.rs PMCUGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 90 0 4 српски
1341 Поморавски Ћуприја 1570 240 Медицинска школа Данило Димитријевић 35230 Ћуприја Рада Кончара бр. 3 0358470030 medicinskacuprija@mts.rs http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs PMCUSB4O13S 14 Здравство и социјална заштита 2032 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 српски
1342 Поморавски Ћуприја 1570 240 Медицинска школа Данило Димитријевић 35230 Ћуприја Рада Кончара бр. 3 0358470030 medicinskacuprija@mts.rs http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs PMCUSB4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 30 0 4 српски
1343 Поморавски Ћуприја 1570 240 Медицинска школа Данило Димитријевић 35230 Ћуприја Рада Кончара бр. 3 0358470030 medicinskacuprija@mts.rs http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs PMCUSB4O18S 14 Здравство и социјална заштита 2051 Лабораторијски техничар 30 0 4 српски
1344 Поморавски Ћуприја 1570 240 Медицинска школа Данило Димитријевић 35230 Ћуприја Рада Кончара бр. 3 0358470030 medicinskacuprija@mts.rs http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs PMCUSB3O20S 14 Здравство и социјална заштита 734 Здравствени неговатељ 30 0 3 српски
1345 Поморавски Ћуприја 1571 241 Техничка школа 35230 Ћуприја Кнеза Милоша бб 0358471772 tehnickaskola035@gmail.com http://tehnickaskolacuprija.edu.rs PMCUSC4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 2 4 српски
1346 Поморавски Ћуприја 1571 241 Техничка школа 35230 Ћуприја Кнеза Милоша бб 0358471772 tehnickaskola035@gmail.com http://tehnickaskolacuprija.edu.rs PMCUSC4I10S 9 Саобраћај 530 Техничар унутрашњег транспорта 30 1 4 српски
1347 Поморавски Ћуприја 1571 241 Техничка школа 35230 Ћуприја Кнеза Милоша бб 0358471772 tehnickaskola035@gmail.com http://tehnickaskolacuprija.edu.rs PMCUSC3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 српски
1348 Поморавски Ћуприја 1572 242 Школа за музичке таленте 35230 Ћуприја Милице Ценић бб 0358472344 direktor@talenti.edu.rs http://www.talenti.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 10 0 4 српски
1349 Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs BRVGMA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1350 Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs BRVGMA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
1351 Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs BRVGMA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 0 3 српски
1352 Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs BRVGMA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
1353 Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs BRVGMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1354 Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs BRKUSA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1355 Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs BRKUSA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 0 3 српски
1356 Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs BRKUSA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
1357 Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs BRKUSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1358 Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs BRPMMA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 0 3 српски
1359 Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs BRPMMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1360 Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs BRPMMA4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
1361 Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs BRPMMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1362 Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs BRPOGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 90 0 4 српски
1363 Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs BRPOGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
1364 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 30 5 3 српски
1365 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1366 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 30 0 4 српски
1367 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 5 3 српски
1368 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
1369 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
1370 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1371 Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs BRPOSB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1372 Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs BRPOSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 српски
1373 Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs BRPOSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
1374 Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs BRPOSC4O02S 14 Здравство и социјална заштита 640 Зубни техничар 30 0 4 српски
1375 Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs BRPOSC4O01S 14 Здравство и социјална заштита 635 Гинеколошко - акушерска сестра 30 0 4 српски
1376 Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs BRPOSD4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 2 4 српски
1377 Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs BRPOSD4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 2 4 српски
1378 Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs BRPOSD4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 2 4 српски
1379 Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs BRPOSD4A05S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 715 Техничар хортикултуре 30 0 4 српски
1380 Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs BRPOSD3A27S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 16 Произвођач прехрамбених производа 30 2 3 српски
1381 Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs BRPOSD3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
1382 Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs BRPOSD3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 српски
1383 Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs BRPOSF3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 30 3 3 српски
1384 Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs BRPOSF3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 3 3 српски
1385 Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs BRPOSF3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 3 3 српски
1386 Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs BRPOSF3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 5 3 српски
1387 Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs BRPOSF4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 60 5 4 српски
1388 Браничевски Пожаревац 1582 252 Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац 12000 Пожаревац Кнеза Лазара 1 012223396 office@mokranjac.rs http://www.mokranjac.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 8 0 4 српски
1389 Браничевски Пожаревац 1582 252 Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац 12000 Пожаревац Кнеза Лазара 1 012223396 office@mokranjac.rs http://www.mokranjac.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
1390 Браничевски Пожаревац 1582 252 Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац 12000 Пожаревац Кнеза Лазара 1 012223396 office@mokranjac.rs http://www.mokranjac.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 8 0 4 српски
1391 Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs BRZGSA4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 5 4 српски
1392 Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs BRZGSA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 5 3 српски
1393 Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs BRZGSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
1394 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE4C04S 3 Геологија, рударство и металургија 115 Рударски техничар 30 0 4 српски
1395 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE4D12S 4 Машинство и обрада метала 161 Техничар машинске енергетике 30 0 4 српски
1396 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1397 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1398 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1399 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 3 3 српски
1400 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 0 4 српски
1401 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1402 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 0 4 српски
1403 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE3E20S 5 Електротехника 286 Монтер телекомуникационих мрежа 15 3 3 српски
1404 Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs BRКОSE3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 3 3 српски
1405 Подунавски Смедеревска Паланка 1584 254 Паланачка гимназија 11420 Смедеревска Паланка Вука Караџића 18 026310631 gimnazija@mts.rs http://www.palanackagimnazija.edu.rs POSPGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
1406 Подунавски Смедеревска Паланка 1584 254 Паланачка гимназија 11420 Смедеревска Паланка Вука Караџића 18 026310631 gimnazija@mts.rs http://www.palanackagimnazija.edu.rs POSPGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
1407 Подунавски Смедеревска Паланка 1585 255 Машинско-електротехничка школа Гоша 11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 026317310 skolagosa@mts.rs http://www.skolagosa.edu.rs POSPSB4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1408 Подунавски Смедеревска Паланка 1585 255 Машинско-електротехничка школа Гоша 11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 026317310 skolagosa@mts.rs http://www.skolagosa.edu.rs POSPSB4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 3 4 српски
1409 Подунавски Смедеревска Паланка 1585 255 Машинско-електротехничка школа Гоша 11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 026317310 skolagosa@mts.rs http://www.skolagosa.edu.rs POSPSB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 3 4 српски
1410 Подунавски Смедеревска Паланка 1585 255 Машинско-електротехничка школа Гоша 11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 026317310 skolagosa@mts.rs http://www.skolagosa.edu.rs POSPSB4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 3 4 српски
1411 Подунавски Смедеревска Паланка 1585 255 Машинско-електротехничка школа Гоша 11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 026317310 skolagosa@mts.rs http://www.skolagosa.edu.rs POSPSB3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 српски
1412 Подунавски Смедеревска Паланка 1586 256 Средња школа Жикица Дамњановић 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 026310839 sszdam@verat.net http://zikicadamnjanovic.edu.rs POSPSC4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 српски
1413 Подунавски Смедеревска Паланка 1586 256 Средња школа Жикица Дамњановић 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 026310839 sszdam@verat.net http://zikicadamnjanovic.edu.rs POSPSC3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
1414 Подунавски Смедеревска Паланка 1586 256 Средња школа Жикица Дамњановић 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 026310839 sszdam@verat.net http://zikicadamnjanovic.edu.rs POSPSC3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
1415 Подунавски Смедеревска Паланка 1586 256 Средња школа Жикица Дамњановић 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 026310839 sszdam@verat.net http://zikicadamnjanovic.edu.rs POSPSC4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 2 4 српски
1416 Подунавски Смедеревска Паланка 1586 256 Средња школа Жикица Дамњановић 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 026310839 sszdam@verat.net http://zikicadamnjanovic.edu.rs POSPSC4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1417 Подунавски Смедеревска Паланка 1586 256 Средња школа Жикица Дамњановић 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 026310839 sszdam@verat.net http://zikicadamnjanovic.edu.rs POSPSC4F32S 6 Хемија, неметали и графичарство 747 Техничар за графичку припрему 30 0 4 српски
1418 Подунавски Смедеревска Паланка 1586 256 Средња школа Жикица Дамњановић 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 026310839 sszdam@verat.net http://zikicadamnjanovic.edu.rs POSPSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 2032 Медицинска сестра - техничар 30 0 4 српски
1419 Подунавски Велика Плана 1587 257 Гимназија Велика Плана 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 026514269 gimplana@verat.net http://www.gimnazija-velikaplana.edu.rs POVPGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1420 Подунавски Велика Плана 1587 257 Гимназија Велика Плана 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 026514269 gimplana@verat.net http://www.gimnazija-velikaplana.edu.rs POVPGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1421 Подунавски Велика Плана 1588 258 Економско-угоститељска школа Вук Караџић 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 026514232 eusvuk@verat.net http://www.eus.edu.rs POVPSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1422 Подунавски Велика Плана 1588 258 Економско-угоститељска школа Вук Караџић 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 026514232 eusvuk@verat.net http://www.eus.edu.rs POVPSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 0 3 српски
1423 Подунавски Велика Плана 1588 258 Економско-угоститељска школа Вук Караџић 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 026514232 eusvuk@verat.net http://www.eus.edu.rs POVPSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
1424 Подунавски Велика Плана 1588 258 Економско-угоститељска школа Вук Караџић 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 026514232 eusvuk@verat.net http://www.eus.edu.rs POVPSB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 0 3 српски
1425 Подунавски Велика Плана 1588 258 Економско-угоститељска школа Вук Караџић 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 026514232 eusvuk@verat.net http://www.eus.edu.rs POVPSB4L07S 11 Економија, право и администрација 592 Техничар обезбеђења 30 0 4 српски
1426 Подунавски Велика Плана 1588 258 Економско-угоститељска школа Вук Караџић 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 026514232 eusvuk@verat.net http://www.eus.edu.rs POVPSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1427 Подунавски Велика Плана 1589 259 Техничка школа Никола Тесла 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 026514369 skolant@mts.rs http://tsvelikaplana.edu.rs POVPSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1428 Подунавски Велика Плана 1589 259 Техничка школа Никола Тесла 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 026514369 skolant@mts.rs http://tsvelikaplana.edu.rs POVPSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
1429 Подунавски Велика Плана 1589 259 Техничка школа Никола Тесла 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 026514369 skolant@mts.rs http://tsvelikaplana.edu.rs POVPSC3D21S 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 15 0 3 српски
1430 Подунавски Велика Плана 1589 259 Техничка школа Никола Тесла 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 026514369 skolant@mts.rs http://tsvelikaplana.edu.rs POVPSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1431 Подунавски Велика Плана 1589 259 Техничка школа Никола Тесла 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 026514369 skolant@mts.rs http://tsvelikaplana.edu.rs POVPSC3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 30 0 3 српски
1432 Подунавски Смедерево 1590 260 Гимназија 11300 Смедерево Слободе 3 026617383 gimnazijasd@ptt.rs http://www.gimnazijasd.edu.rs POSMGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
1433 Подунавски Смедерево 1590 260 Гимназија 11300 Смедерево Слободе 3 026617383 gimnazijasd@ptt.rs http://www.gimnazijasd.edu.rs POSMGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
1434 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 30 0 4 српски
1435 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1436 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB4K04S 10 Трговина, угоститељство и туризам 569 Угоститељски техничар 30 0 4 српски
1437 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 0 4 српски
1438 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
1439 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1440 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 3 3 српски
1441 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1442 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1443 Подунавски Смедерево 1591 261 Економско-трговинска школа 11300 Смедерево Црвене армије 156 026641360 ssekotrgsme1@mts.rs http://www.etssd.edu.rs POSMSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1444 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC4C25S 3 Геологија, рударство и металургија 2035 Техничар за рециклажу 30 2 4 српски
1445 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 2 4 српски
1446 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 2 4 српски
1447 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3D50S 4 Машинство и обрада метала 2018 Оператер машинске обраде 30 2 3 српски
1448 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 2 3 српски
1449 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 2 3 српски
1450 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs 4 Машинство и обрада метала 2072 Помоћник бравара (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 2 српски
1451 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 2 4 српски
1452 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 30 2 4 српски
1453 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 српски
1454 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 2 3 српски
1455 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3E16S 5 Електротехника 283 Електромеханичар за машине и опрему 15 0 3 српски
1456 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 2 3 српски
1457 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 0 3 српски
1458 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 2 3 српски
1459 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 2 4 српски
1460 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs POSMSC3I25S 9 Саобраћај 1651 Руковалац средствима унутрашњег транспорта 30 0 3 српски
1461 Подунавски Смедерево 1592 262 Техничка школа 11300 Смедерево Вука Караџића 13 026617388 tehnickaskolasd1@mts.rs http://tehnickasd.edu.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2011 Припремач намирница 5 0 2 српски
1462 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 2 4 српски
1463 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 2 4 српски
1464 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 2 4 српски
1465 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD3A27S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 16 Произвођач прехрамбених производа 30 2 3 српски
1466 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 5 3 српски
1467 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 5 3 српски
1468 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 2 4 српски
1469 Подунавски Смедерево 1593 263 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 11300 Смедерево 17. октобар 40 026640930 skola@despot.edu.rs http://www.despot.edu.rs POSMSD3G17S 7 Текстилство и кожарство 2052 Модни кројач 30 0 3 српски
1470 Подунавски Смедерево 1214 1692 Музичка школа Коста Манојловић 11300 Смедерево Милоша Великог 8 0264622534 office@mskos.edu.rs http://www.mskos.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1525 Музички сарадник - теоретичар 8 1 4 српски
1471 Подунавски Смедерево 1214 1692 Музичка школа Коста Манојловић 11300 Смедерево Милоша Великог 8 0264622534 office@mskos.edu.rs http://www.mskos.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 8 1 4 српски
1472 Подунавски Смедерево 1214 1692 Музичка школа Коста Манојловић 11300 Смедерево Милоша Великог 8 0264622534 office@mskos.edu.rs http://www.mskos.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1527 Музички извођач - традиционална музика 8 0 4 српски
1473 Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs ZLARMA3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 3 3 српски
1474 Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs ZLARMA3D40S 4 Машинство и обрада метала 185 Механичар радних машина 15 0 3 српски
1475 Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs ZLARMA4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 2 4 српски
1476 Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs ZLARMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 2 4 српски
1477 Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs ZLARMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1478 Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs ZLBBGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1479 Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs ZLBBGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1480 Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs ZLBBSB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 1 4 српски
1481 Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs ZLBBSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 2 3 српски
1482 Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs ZLBBSB3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 2 3 српски
1483 Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs ZLBBSB3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 2 3 српски
1484 Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs ZLBBSB3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 2 3 српски
1485 Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs ZLBBSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1486 Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs ZLBBSB4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 30 1 4 српски
1487 Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs ZLKOSA4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 1 4 српски
1488 Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs ZLKOSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 1 4 српски
1489 Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs ZLNVGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1490 Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs ZLNVGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1491 Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs ZLNVSB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 2 4 српски
1492 Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs ZLNVSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1493 Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs ZLPOGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1494 Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs ZLPOGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1495 Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs ZLPOGA4R22S 16 Гимназија 1647 Обдарени ученици у рачунарској гимназији 20 0 4 српски
1496 Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs ZLPOSB4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 1 4 српски
1497 Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs ZLPOSB4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 1 4 српски
1498 Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs ZLPOSB3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 30 2 3 српски
1499 Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs ZLPOSB3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 2 3 српски
1500 Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs ZLPOSB3A27S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 16 Произвођач прехрамбених производа 15 0 3 српски
1501 Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs ZLPOSB3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 2 3 српски
1502 Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs ZLPOSB3A19S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 15 0 3 српски
1503 Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs ZLPOSC4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 1 4 српски
1504 Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs ZLPOSC3D21S 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 15 2 3 српски
1505 Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs ZLPOSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 2 3 српски
1506 Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs ZLPOSC4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
1507 Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs ZLPOSC4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 1 4 српски
1508 Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs ZLPOSC3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 2 3 српски
1509 Златиборски Прибој 1604 274 Гимназија Прибој 31330 Прибој Немањина 37 0332445180 gimpriboj1@ptt.rs ZLPRGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
1510 Златиборски Прибој 1604 274 Гимназија Прибој 31330 Прибој Немањина 37 0332445180 gimpriboj1@ptt.rs ZLPRGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1511 Златиборски Прибој 1605 275 Машинско-електротехничка школа 31330 Прибој Вука Караџића 5 0332452170 metpb@ptt.rs http://metpb.edu.rs/ ZLPRSB4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
1512 Златиборски Прибој 1605 275 Машинско-електротехничка школа 31330 Прибој Вука Караџића 5 0332452170 metpb@ptt.rs http://metpb.edu.rs/ ZLPRSB3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 2 3 српски
1513 Златиборски Прибој 1605 275 Машинско-електротехничка школа 31330 Прибој Вука Караџића 5 0332452170 metpb@ptt.rs http://metpb.edu.rs/ ZLPRSB4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 0 4 српски
1514 Златиборски Прибој 1605 275 Машинско-електротехничка школа 31330 Прибој Вука Караџића 5 0332452170 metpb@ptt.rs http://metpb.edu.rs/ ZLPRSB3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 0 3 српски
1515 Златиборски Прибој 1605 275 Машинско-електротехничка школа 31330 Прибој Вука Караџића 5 0332452170 metpb@ptt.rs http://metpb.edu.rs/ ZLPRSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1516 Златиборски Пријепоље 1606 276 Пријепољска гимназија 31300 Пријепоље 4. Децембра бб 033710026 prijepoljskag@mts.rs http://www.prijepoljskagimnazija.edu.rs ZLPPGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1517 Златиборски Пријепоље 1606 276 Пријепољска гимназија 31300 Пријепоље 4. Децембра бб 033710026 prijepoljskag@mts.rs http://www.prijepoljskagimnazija.edu.rs ZLPPGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 0 4 српски
1518 Златиборски Пријепоље 1607 277 Економско-трговинска школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710018 ekon.skola1prijepolje@hotmail.com http://www.etsprijepolje.rs ZLPPSB4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 30 0 4 српски
1519 Златиборски Пријепоље 1607 277 Економско-трговинска школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710018 ekon.skola1prijepolje@hotmail.com http://www.etsprijepolje.rs ZLPPSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 2 3 српски
1520 Златиборски Пријепоље 1607 277 Економско-трговинска школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710018 ekon.skola1prijepolje@hotmail.com http://www.etsprijepolje.rs ZLPPSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 2 3 српски
1521 Златиборски Пријепоље 1607 277 Економско-трговинска школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710018 ekon.skola1prijepolje@hotmail.com http://www.etsprijepolje.rs ZLPPSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 1 4 српски
1522 Златиборски Пријепоље 1607 277 Економско-трговинска школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710018 ekon.skola1prijepolje@hotmail.com http://www.etsprijepolje.rs ZLPPSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1523 Златиборски Пријепоље 1608 278 Техничка школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710039 tsprijepolje@eunet.rs http://tsprijepolje.edu.rs ZLPPSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 1 4 српски
1524 Златиборски Пријепоље 1608 278 Техничка школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710039 tsprijepolje@eunet.rs http://tsprijepolje.edu.rs ZLPPSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 2 3 српски
1525 Златиборски Пријепоље 1608 278 Техничка школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710039 tsprijepolje@eunet.rs http://tsprijepolje.edu.rs ZLPPSC3D19S 4 Машинство и обрада метала 177 Аутолимар 15 2 3 српски
1526 Златиборски Пријепоље 1608 278 Техничка школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710039 tsprijepolje@eunet.rs http://tsprijepolje.edu.rs ZLPPSC4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 1 4 српски
1527 Златиборски Пријепоље 1608 278 Техничка школа 31300 Пријепоље 4. децембра 3 033710039 tsprijepolje@eunet.rs http://tsprijepolje.edu.rs ZLPPSC4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 0 4 српски
1528 Златиборски Сјеница 1609 279 Гимназија Јездимир Ловић 36310 Сјеница Саве Ковачевића15 020741053 gimnazijasjenica@yahoo.com http://gimnazijasjenica.info ZLSJGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 120 0 4 српски
1529 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 српски
1530 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 0 4 српски
1531 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
1532 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1533 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB3D25S 4 Машинство и обрада метала 179 Инсталатер 15 0 3 српски
1534 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 2 3 српски
1535 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 0 3 српски
1536 Златиборски Сјеница 1610 280 Техничко-пољопривредна школа 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 020741048 direktor.tpss@gmail.com http://tpssjenica.com ZLSJSB4G13S 7 Текстилство и кожарство 2067 Конфекционар текстила 30 0 4 српски
1537 Златиборски Ужице 1611 281 Ужичка гимназија 31000 Ужице Трг Светог Саве 6 031513140 uzickagimnazija@ptt.rs http://www.uzickagimnazija.edu.rs ZLUZGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 120 0 4 српски
1538 Златиборски Ужице 1611 281 Ужичка гимназија 31000 Ужице Трг Светог Саве 6 031513140 uzickagimnazija@ptt.rs http://www.uzickagimnazija.edu.rs ZLUZGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 90 0 4 српски
1539 Златиборски Ужице 1612 282 Економска школа 31000 Ужице Трг Светог Саве број 6 031510506 direktor@eksue.edu.rs http://www.eksue.edu.rs ZLUZSB4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 30 1 4 српски
1540 Златиборски Ужице 1612 282 Економска школа 31000 Ужице Трг Светог Саве број 6 031510506 direktor@eksue.edu.rs http://www.eksue.edu.rs ZLUZSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 60 1 4 српски
1541 Златиборски Ужице 1612 282 Економска школа 31000 Ужице Трг Светог Саве број 6 031510506 direktor@eksue.edu.rs http://www.eksue.edu.rs ZLUZSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1542 Златиборски Ужице 1612 282 Економска школа 31000 Ужице Трг Светог Саве број 6 031510506 direktor@eksue.edu.rs http://www.eksue.edu.rs ZLUZSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1543 Златиборски Ужице 1612 282 Економска школа 31000 Ужице Трг Светог Саве број 6 031510506 direktor@eksue.edu.rs http://www.eksue.edu.rs ZLUZSB4L15S 11 Економија, право и администрација 2071 Службеник у банкарству и осигурању 30 0 4 српски
1544 Златиборски Ужице 1613 283 Медицинска школа 31000 Ужице Немањина 148 0313513137 ssmedskouzi1@gmail.com http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs ZLUZSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 60 0 4 српски
1545 Златиборски Ужице 1613 283 Медицинска школа 31000 Ужице Немањина 148 0313513137 ssmedskouzi1@gmail.com http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs ZLUZSC4O06S 14 Здравство и социјална заштита 634 Педијатријска сестра - техничар 30 0 4 српски
1546 Златиборски Ужице 1613 283 Медицинска школа 31000 Ужице Немањина 148 0313513137 ssmedskouzi1@gmail.com http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs ZLUZSC4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 30 0 4 српски
1547 Златиборски Ужице 1613 283 Медицинска школа 31000 Ужице Немањина 148 0313513137 ssmedskouzi1@gmail.com http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs ZLUZSC4O18S 14 Здравство и социјална заштита 642 Лабораторијски техничар 30 0 4 српски
1548 Златиборски Ужице 1613 283 Медицинска школа 31000 Ужице Немањина 148 0313513137 ssmedskouzi1@gmail.com http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs ZLUZSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
1549 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ ZLUZSD4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 0 4 српски
1550 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 7 Текстилство и кожарство 2041 Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 1 српски
1551 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 7 Текстилство и кожарство 2099 Шивач текстила (ученици оштећеног слуха) 1 0 3 српски
1552 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 7 Текстилство и кожарство 2043 Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 3 српски
1553 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 7 Текстилство и кожарство 2104 Кројач женске одеће (ученици оштећеног слуха) 1 0 2 српски
1554 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 7 Текстилство и кожарство 2042 Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 3 српски
1555 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ ZLUZSD4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 српски
1556 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2038 Подополагач (ученици оштећеног слуха) 1 0 3 српски
1557 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2103 Помоћник водоинсталатера (ученици оштећеног слуха) 1 0 2 српски
1558 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2080 Помоћник молера (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 2 српски
1559 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2083 Молер (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 2 српски
1560 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2036 Moлерско фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад ученици оштећеног слуха) 1 0 1 српски
1561 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2039 Молер (ученици оштећеног слуха) 1 0 2 српски
1562 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2100 Помоћник молера (ученици оштећеног слуха) 1 0 2 српски
1563 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2105 Помоћник подополагача (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 2 српски
1564 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2065 Подополагач (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 3 српски
1565 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 8 Геодезија и грађевинарство 2040 Moлерско фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад- ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 1 српски
1566 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ ZLUZSD4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
1567 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ ZLUZSD4I10S 9 Саобраћај 530 Техничар унутрашњег транспорта 30 0 4 српски
1568 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ ZLUZSD3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 60 3 3 српски
1569 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ ZLUZSD3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 30 3 3 српски
1570 Златиборски Ужице 1614 284 Техничка школа Радоје Љубичић 31000 Ужице Николе Пашића 17 031514177 tgsf@mts.rs http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 15 Остала делатност личних услуга 2075 Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 1 0 1 српски
1571 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE3B20S 2 Шумарство и обрада дрвета 2143 Оператер за израду намештаја 30 0 3 српски
1572 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE3C15S 3 Геологија, рударство и металургија 1626 Ливац 15 0 3 српски
1573 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE3C16S 3 Геологија, рударство и металургија 1622 Ваљаоничар 15 0 3 српски
1574 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 0 4 српски
1575 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE4D17S 4 Машинство и обрада метала 170 Техничар за роботику 30 0 4 српски
1576 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE3D50S 4 Машинство и обрада метала 2018 Оператер машинске обраде 30 0 3 српски
1577 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ 4 Машинство и обрада метала 2101 Аутолимар (ученици оштећеног слуха) 1 0 3 српски
1578 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ 4 Машинство и обрада метала 2003 Бравар (ученици са тешкоћама у развоју) 1 0 3 српски
1579 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ 4 Машинство и обрада метала 2087 Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 2 0 1 српски
1580 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE4E40S 5 Електротехника 1592 Електротехничар информационих технологија - оглед 24 0 4 српски
1581 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE4E11S 5 Електротехника 2022 Електротехничар телекомуникација 30 0 4 српски
1582 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
1583 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ ZLUZSE4F33S 6 Хемија, неметали и графичарство 1608 Техничар за обликовање графичких производа 30 0 4 српски
1584 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ 6 Хемија, неметали и графичарство 2004 Књиговезац (ученици оштећеног слуха) 1 0 3 српски
1585 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ 6 Хемија, неметали и графичарство 2010 Помоћник књиговесца 1 0 3 српски
1586 Златиборски Ужице 1615 285 Техничка школа 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 tehnickaue@mts.rs http://www.tehnickaue.edu.rs/ 6 Хемија, неметали и графичарство 2000 Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 2 0 1 српски
1587 Златиборски Ужице 1784 509 Уметничка школа 31000 Ужице Велики парк 3 513095 eduart@mts.rs http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs ZLUZUF4T08S 13 Култура, уметност и јавно информисање 617 Конзерватор културних добара 7 0 4 српски
1588 Златиборски Ужице 1784 509 Уметничка школа 31000 Ужице Велики парк 3 513095 eduart@mts.rs http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs ZLUZUF4T20S 13 Култура, уметност и јавно информисање 1668 Ливац уметничких предмета 7 0 4 српски
1589 Златиборски Ужице 1784 509 Уметничка школа 31000 Ужице Велики парк 3 513095 eduart@mts.rs http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs ZLUZUF4T05S 13 Култура, уметност и јавно информисање 628 Грнчар 7 0 4 српски
1590 Златиборски Ужице 1784 509 Уметничка школа 31000 Ужице Велики парк 3 513095 eduart@mts.rs http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs ZLUZUF4T15S 13 Култура, уметност и јавно информисање 615 Техничар дизајна графике 10 0 4 српски
1591 Златиборски Ужице 1784 509 Уметничка школа 31000 Ужице Велики парк 3 513095 eduart@mts.rs http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs ZLUZUF4T16S 13 Култура, уметност и јавно информисање 614 Техничар дизајна текстила 10 0 4 српски
1592 Златиборски Ужице 1823 622 Музичка школа Војислав - Лале Стефановић 31000 Ужице Трг Светог Саве број 8 031512722 mskolaue@gmail.com http://www.msue.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 8 0 4 српски
1593 Златиборски Ужице 1823 622 Музичка школа Војислав - Лале Стефановић 31000 Ужице Трг Светог Саве број 8 031512722 mskolaue@gmail.com http://www.msue.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
1594 Златиборски Чајетина 1616 286 Угоститељско-туристичка школа 31310 Чајетина Сердара Мићића 5 0313831184 srednaskolcaj@ptt.rs http://srednjaskolacajetina.edu.rs ZLCASA4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 1 4 српски
1595 Златиборски Чајетина 1616 286 Угоститељско-туристичка школа 31310 Чајетина Сердара Мићића 5 0313831184 srednaskolcaj@ptt.rs http://srednjaskolacajetina.edu.rs ZLCASA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1596 Златиборски Чајетина 1616 286 Угоститељско-туристичка школа 31310 Чајетина Сердара Мићића 5 0313831184 srednaskolcaj@ptt.rs http://srednjaskolacajetina.edu.rs ZLCASA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 2 3 српски
1597 Златиборски Чајетина 1616 286 Угоститељско-туристичка школа 31310 Чајетина Сердара Мићића 5 0313831184 srednaskolcaj@ptt.rs http://srednjaskolacajetina.edu.rs ZLCASA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 2 3 српски
1598 Златиборски Чајетина 1616 286 Угоститељско-туристичка школа 31310 Чајетина Сердара Мићића 5 0313831184 srednaskolcaj@ptt.rs http://srednjaskolacajetina.edu.rs ZLCASA4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1599 Колубарски Ваљево 1617 287 Ваљевска гимназија 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014221622 gimvaljevo@gmail.com http://valjevskagimnazija.edu.rs KOVAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 90 0 4 српски
1600 Колубарски Ваљево 1617 287 Ваљевска гимназија 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014221622 gimvaljevo@gmail.com http://valjevskagimnazija.edu.rs KOVAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1601 Колубарски Ваљево 1617 287 Ваљевска гимназија 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014221622 gimvaljevo@gmail.com http://valjevskagimnazija.edu.rs KOVAGA4R01F 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 15 0 4 српско-француски
1602 Колубарски Ваљево 1617 287 Ваљевска гимназија 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014221622 gimvaljevo@gmail.com http://valjevskagimnazija.edu.rs KOVAGA4R01N 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 15 0 4 српско-немачки
1603 Колубарски Ваљево 1617 287 Ваљевска гимназија 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014221622 gimvaljevo@gmail.com http://valjevskagimnazija.edu.rs KOVAGA4R19S 16 Гимназија 687 Обдарени ученици у математичкој гимназији 20 0 4 српски
1604 Колубарски Ваљево 1617 287 Ваљевска гимназија 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014221622 gimvaljevo@gmail.com http://valjevskagimnazija.edu.rs KOVAGA4R10S 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 24 0 4 српски
1605 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1606 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 30 2 3 српски
1607 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
1608 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 2 3 српски
1609 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1610 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB4L08S 11 Економија, право и администрација 1615 Царински техничар 30 0 4 српски
1611 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1612 Колубарски Ваљево 1618 288 Економска школа Ваљево 14000 Ваљево Даничићева 1 014221462 ekonomska.valjevo@gmail.com http://ekova.edu.rs KOVASB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
1613 Колубарски Ваљево 1619 289 Медицинска школа Др Миша Пантић 14000 Ваљево Карађорђева 118 014221265 medicinskavaljevo@gmail.com http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs KOVASC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 60 5 4 српски
1614 Колубарски Ваљево 1619 289 Медицинска школа Др Миша Пантић 14000 Ваљево Карађорђева 118 014221265 medicinskavaljevo@gmail.com http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs KOVASC4O06S 14 Здравство и социјална заштита 634 Педијатријска сестра - техничар 30 4 4 српски
1615 Колубарски Ваљево 1619 289 Медицинска школа Др Миша Пантић 14000 Ваљево Карађорђева 118 014221265 medicinskavaljevo@gmail.com http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs KOVASC4O07S 14 Здравство и социјална заштита 636 Санитарно - еколошки техничар 30 4 4 српски
1616 Колубарски Ваљево 1619 289 Медицинска школа Др Миша Пантић 14000 Ваљево Карађорђева 118 014221265 medicinskavaljevo@gmail.com http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs KOVASC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 5 4 српски
1617 Колубарски Ваљево 1619 289 Медицинска школа Др Миша Пантић 14000 Ваљево Карађорђева 118 014221265 medicinskavaljevo@gmail.com http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs KOVASC3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 0 3 српски
1618 Колубарски Ваљево 1619 289 Медицинска школа Др Миша Пантић 14000 Ваљево Карађорђева 118 014221265 medicinskavaljevo@gmail.com http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs KOVASC3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 0 3 српски
1619 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD4D17S 4 Машинство и обрада метала 170 Техничар за роботику 30 2 4 српски
1620 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 3 4 српски
1621 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD3D50S 4 Машинство и обрада метала 2018 Оператер машинске обраде 30 5 3 српски
1622 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD4E24S 5 Електротехника 2046 Администратор рачунарских мрежа 30 0 4 српски
1623 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 2 4 српски
1624 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 3 3 српски
1625 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 3 3 српски
1626 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 2 4 српски
1627 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD4H05S 8 Геодезија и грађевинарство 689 Грађевински техничар за нискоградњу 30 2 4 српски
1628 Колубарски Ваљево 1620 290 Техничка школа 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 tehnskola@sbb.rs http://tehnciskaskolava.rs KOVASD4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 2 4 српски
1629 Колубарски Ваљево 1621 291 Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево 14000 Ваљево Владике Николаја бр.54 014221557 poljskolava@mts.rs http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs KOVASE4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 60 3 4 српски
1630 Колубарски Ваљево 1621 291 Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево 14000 Ваљево Владике Николаја бр.54 014221557 poljskolava@mts.rs http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs KOVASE4A05S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 715 Техничар хортикултуре 30 3 4 српски
1631 Колубарски Ваљево 1621 291 Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево 14000 Ваљево Владике Николаја бр.54 014221557 poljskolava@mts.rs http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs KOVASE4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 3 4 српски
1632 Колубарски Ваљево 1621 291 Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево 14000 Ваљево Владике Николаја бр.54 014221557 poljskolava@mts.rs http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs KOVASE4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 3 4 српски
1633 Колубарски Ваљево 1621 291 Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево 14000 Ваљево Владике Николаја бр.54 014221557 poljskolava@mts.rs http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs KOVASE3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 српски
1634 Колубарски Ваљево 1621 291 Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево 14000 Ваљево Владике Николаја бр.54 014221557 poljskolava@mts.rs http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs KOVASE3A15S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 11 Руковалац - механичар пољопривредне технике 15 3 3 српски
1635 Колубарски Ваљево 1622 292 Музичка школа Живорад Грбић 14000 Ваљево Kарађорђева 122 014222267 muzika.valjevo@gmail.com http://www.muzika.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 8 0 4 српски
1636 Колубарски Ваљево 1622 292 Музичка школа Живорад Грбић 14000 Ваљево Kарађорђева 122 014222267 muzika.valjevo@gmail.com http://www.muzika.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 1570 Музички извођач - класична музика 16 2 4 српски
1637 Колубарски Лајковац 1623 293 Средња школа 17.септембар 14224 Лајковац Вука Караџића 19 0143431145 skolala@ptt.rs http://www.tehnika.edu.rs KOLASA3D21S 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 15 5 3 српски
1638 Колубарски Лајковац 1623 293 Средња школа 17.септембар 14224 Лајковац Вука Караџића 19 0143431145 skolala@ptt.rs http://www.tehnika.edu.rs KOLASA3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 5 3 српски
1639 Колубарски Лајковац 1623 293 Средња школа 17.септембар 14224 Лајковац Вука Караџића 19 0143431145 skolala@ptt.rs http://www.tehnika.edu.rs KOLASA4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1640 Колубарски Лајковац 1623 293 Средња школа 17.септембар 14224 Лајковац Вука Караџића 19 0143431145 skolala@ptt.rs http://www.tehnika.edu.rs KOLASA4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
1641 Колубарски Лајковац 1623 293 Средња школа 17.септембар 14224 Лајковац Вука Караџића 19 0143431145 skolala@ptt.rs http://www.tehnika.edu.rs KOLASA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1642 Колубарски Љиг 1624 294 Средња школа 1300 каплара - Љиг 14240 Љиг Војводе Мишића 26 0143445173 skola1300kaplaraljig@gmail.com http://1300kaplaraljig.edu.rs KOLJMA3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 3 3 српски
1643 Колубарски Љиг 1624 294 Средња школа 1300 каплара - Љиг 14240 Љиг Војводе Мишића 26 0143445173 skola1300kaplaraljig@gmail.com http://1300kaplaraljig.edu.rs KOLJMA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1644 Колубарски Љиг 1624 294 Средња школа 1300 каплара - Љиг 14240 Љиг Војводе Мишића 26 0143445173 skola1300kaplaraljig@gmail.com http://1300kaplaraljig.edu.rs KOLJMA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1645 Колубарски Љиг 1624 294 Средња школа 1300 каплара - Љиг 14240 Љиг Војводе Мишића 26 0143445173 skola1300kaplaraljig@gmail.com http://1300kaplaraljig.edu.rs KOLJMA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
1646 Колубарски Љиг 1624 294 Средња школа 1300 каплара - Љиг 14240 Љиг Војводе Мишића 26 0143445173 skola1300kaplaraljig@gmail.com http://1300kaplaraljig.edu.rs KOLJMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1647 Колубарски Љиг 1624 294 Средња школа 1300 каплара - Љиг 14240 Љиг Војводе Мишића 26 0143445173 skola1300kaplaraljig@gmail.com http://1300kaplaraljig.edu.rs KOLJMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1648 Колубарски Уб 1625 295 Гимназија Бранислав Петронијевић 14210 Уб Вука Караџића 15 014414492 gimbpetronijevic@gmail.com http://www.gimnazijaub.rs KOUBGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1649 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1650 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
1651 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB3D27S 4 Машинство и обрада метала 180 Машинбравар 15 5 3 српски
1652 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1653 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB4K02S 10 Трговина, угоститељство и туризам 567 Трговински техничар 30 0 4 српски
1654 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
1655 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 0 3 српски
1656 Колубарски Уб 1782 496 Техничка школа Уб 14000 Уб Вука Караџића 15 014411149 skolaub@mts.rs http://www.srednjaub.rs/ KOUBSB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
1657 Колубарски Осечина 10000 0 Економска школа Ваљево - делатност ван седишта 14253 Осечина Браће Недић 32 014451101 osbnedic@open.telekom.rs KOOSSA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 0 3 српски
1658 Колубарски Осечина 10000 0 Економска школа Ваљево - делатност ван седишта 14253 Осечина Браће Недић 32 014451101 osbnedic@open.telekom.rs KOOSSA3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 0 3 српски
1659 Колубарски Осечина 10000 0 Економска школа Ваљево - делатност ван седишта 14253 Осечина Браће Недић 32 014451101 osbnedic@open.telekom.rs KOOSSA4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1660 Колубарски Мионица 1829 631 Средња школа Мионица 14242 Мионица Кнеза Грбовића бб 0143422139 srednjaskolamionica@gmail.com http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/ KOMISA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 0 4 српски
1661 Колубарски Мионица 1829 631 Средња школа Мионица 14242 Мионица Кнеза Грбовића бб 0143422139 srednjaskolamionica@gmail.com http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/ KOMISA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
1662 Колубарски Мионица 1829 631 Средња школа Мионица 14242 Мионица Кнеза Грбовића бб 0143422139 srednjaskolamionica@gmail.com http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/ KOMISA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1663 Колубарски Мионица 1829 631 Средња школа Мионица 14242 Мионица Кнеза Грбовића бб 0143422139 srednjaskolamionica@gmail.com http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/ KOMISA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 3 4 српски
1664 Мачвански Лозница 1626 296 Гимназија Вук Караџић 15300 Лозница Гимназијска 5 015878635 gimnazijavuk@mts.rs http://loznickagimnazija.edu.rs MALOGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 90 0 4 српски
1665 Мачвански Лозница 1626 296 Гимназија Вук Караџић 15300 Лозница Гимназијска 5 015878635 gimnazijavuk@mts.rs http://loznickagimnazija.edu.rs MALOGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 90 0 4 српски
1666 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 5 4 српски
1667 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1668 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs 10 Трговина, угоститељство и туризам 2093 Сервир (ученици са тешкоћама у развоју) 10 0 2 српски
1669 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
1670 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 5 3 српски
1671 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1672 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
1673 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
1674 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1675 Мачвански Лозница 1627 297 Средња економска школа 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 015876054 esloznica@sezampro.rs http://www.esloznica.rs MALOSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1676 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1677 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 5 3 српски
1678 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 5 3 српски
1679 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3D19S 4 Машинство и обрада метала 177 Аутолимар 15 5 3 српски
1680 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3D25S 4 Машинство и обрада метала 179 Инсталатер 15 5 3 српски
1681 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1682 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC4E06S 5 Електротехника 768 Електротехничар електромоторних погона 30 0 4 српски
1683 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3E16S 5 Електротехника 283 Електромеханичар за машине и опрему 15 5 3 српски
1684 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3E15S 5 Електротехника 281 Електроинсталатер 15 5 3 српски
1685 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 српски
1686 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3H12S 8 Геодезија и грађевинарство 466 Декоратер зидних површина 15 5 3 српски
1687 Мачвански Лозница 1628 298 Техничка школа 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 015884824 tehnicka@ptt.rs http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com MALOSC3H16S 8 Геодезија и грађевинарство 464 Керамичар - терацер - пећар 15 5 3 српски
1688 Мачвански Лозница 1426 299 Средња школа Свети Сава 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 015878180 svetisavalo@mts.rs http://svetisavalo.wordpress.com MALOSD4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1689 Мачвански Лозница 1426 299 Средња школа Свети Сава 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 015878180 svetisavalo@mts.rs http://svetisavalo.wordpress.com MALOSD4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
1690 Мачвански Лозница 1426 299 Средња школа Свети Сава 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 015878180 svetisavalo@mts.rs http://svetisavalo.wordpress.com MALOSD3G08S 7 Текстилство и кожарство 1512 Текстилни радник 30 0 3 српски
1691 Мачвански Лозница 1426 299 Средња школа Свети Сава 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 015878180 svetisavalo@mts.rs http://svetisavalo.wordpress.com MALOSD4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 60 0 4 српски
1692 Мачвански Лозница 1426 299 Средња школа Свети Сава 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 015878180 svetisavalo@mts.rs http://svetisavalo.wordpress.com MALOSD4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 30 0 4 српски
1693 Мачвански Лозница 1426 299 Средња школа Свети Сава 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 015878180 svetisavalo@mts.rs http://svetisavalo.wordpress.com MALOSD3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 3 3 српски
1694 Мачвански Лозница 1426 299 Средња школа Свети Сава 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 015878180 svetisavalo@mts.rs http://svetisavalo.wordpress.com MALOSD3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 3 3 српски
1695 Мачвански Крупањ 1427 300 Средња школа 15314 Крупањ Вука Караџића 16 0157581143 srednjaskola.krupanj@gmail.com http://www.srednjaskola.edu.rs MAKRMA3D24S 4 Машинство и обрада метала 178 Заваривач 15 0 3 српски
1696 Мачвански Крупањ 1427 300 Средња школа 15314 Крупањ Вука Караџића 16 0157581143 srednjaskola.krupanj@gmail.com http://www.srednjaskola.edu.rs MAKRMA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1697 Мачвански Крупањ 1427 300 Средња школа 15314 Крупањ Вука Караџића 16 0157581143 srednjaskola.krupanj@gmail.com http://www.srednjaskola.edu.rs MAKRMA4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1698 Мачвански Крупањ 1427 300 Средња школа 15314 Крупањ Вука Караџића 16 0157581143 srednjaskola.krupanj@gmail.com http://www.srednjaskola.edu.rs MAKRMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 3 4 српски
1699 Мачвански Крупањ 1427 300 Средња школа 15314 Крупањ Вука Караџића 16 0157581143 srednjaskola.krupanj@gmail.com http://www.srednjaskola.edu.rs MAKRMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1700 Мачвански Љубовија 1428 301 Средња школа Вук Караџић 15320 Љубовија Дринска бб 015561868 vkaradzic@ptt.rs http://sskolaljubovija.rs MALJMA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 2 3 српски
1701 Мачвански Љубовија 1428 301 Средња школа Вук Караџић 15320 Љубовија Дринска бб 015561868 vkaradzic@ptt.rs http://sskolaljubovija.rs MALJMA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 2 3 српски
1702 Мачвански Љубовија 1428 301 Средња школа Вук Караџић 15320 Љубовија Дринска бб 015561868 vkaradzic@ptt.rs http://sskolaljubovija.rs MALJMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 2 4 српски
1703 Мачвански Љубовија 1428 301 Средња школа Вук Караџић 15320 Љубовија Дринска бб 015561868 vkaradzic@ptt.rs http://sskolaljubovija.rs MALJMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1704 Мачвански Шабац 1429 302 Шабачка гимназија 15000 Шабац Масарикова 13 015350286 sabackagimnazia@ptt.rs http://sabackagimnazija.edu.rs MASAGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 2 4 српски
1705 Мачвански Шабац 1429 302 Шабачка гимназија 15000 Шабац Масарикова 13 015350286 sabackagimnazia@ptt.rs http://sabackagimnazija.edu.rs MASAGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 3 4 српски
1706 Мачвански Шабац 1429 302 Шабачка гимназија 15000 Шабац Масарикова 13 015350286 sabackagimnazia@ptt.rs http://sabackagimnazija.edu.rs MASAGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1707 Мачвански Шабац 1429 302 Шабачка гимназија 15000 Шабац Масарикова 13 015350286 sabackagimnazia@ptt.rs http://sabackagimnazija.edu.rs MASAGA4R22S 16 Гимназија 1647 Обдарени ученици у рачунарској гимназији 20 0 4 српски
1708 Мачвански Шабац 1429 302 Шабачка гимназија 15000 Шабац Масарикова 13 015350286 sabackagimnazia@ptt.rs http://sabackagimnazija.edu.rs MASAGA4R10S 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 24 0 4 српски
1709 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB4K03S 10 Трговина, угоститељство и туризам 570 Кулинарски техничар 30 0 4 српски
1710 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 15 0 3 српски
1711 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 5 3 српски
1712 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 5 3 српски
1713 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 5 3 српски
1714 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1715 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB4L02S 11 Економија, право и администрација 588 Финансијски техничар 30 0 4 српски
1716 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
1717 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1718 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1719 Мачвански Шабац 1430 303 Економско-трговинска школа 15000 Шабац Масарикова 29 015350274 etss@eunet.rs http://www.ekonomskasabac.znanje.info MASASB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1720 Мачвански Шабац 1431 304 Медицинска школа Др. Андра Јовановић 15000 Шабац Цара Душана 9 015342175 medison@ptt.rs https://www.medicinskasabac.edu.rs MASASC4O02S 14 Здравство и социјална заштита 640 Зубни техничар 30 0 4 српски
1721 Мачвански Шабац 1431 304 Медицинска школа Др. Андра Јовановић 15000 Шабац Цара Душана 9 015342175 medison@ptt.rs https://www.medicinskasabac.edu.rs MASASC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 764 Медицинска сестра - техничар 90 0 4 српски
1722 Мачвански Шабац 1431 304 Медицинска школа Др. Андра Јовановић 15000 Шабац Цара Душана 9 015342175 medison@ptt.rs https://www.medicinskasabac.edu.rs MASASC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 732 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
1723 Мачвански Шабац 1431 304 Медицинска школа Др. Андра Јовановић 15000 Шабац Цара Душана 9 015342175 medison@ptt.rs https://www.medicinskasabac.edu.rs MASASC4O07S 14 Здравство и социјална заштита 636 Санитарно - еколошки техничар 30 0 4 српски
1724 Мачвански Шабац 1431 304 Медицинска школа Др. Андра Јовановић 15000 Шабац Цара Душана 9 015342175 medison@ptt.rs https://www.medicinskasabac.edu.rs MASASC4O15S 14 Здравство и социјална заштита 760 Козметички техничар 30 0 4 српски
1725 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1726 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 0 3 српски
1727 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 0 3 српски
1728 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 0 4 српски
1729 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD3E22S 5 Електротехника 285 Аутоелектричар 30 3 3 српски
1730 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD4E23S 5 Електротехника 1505 Електротехничар процесног управљања 30 0 4 српски
1731 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD3H19S 8 Геодезија и грађевинарство 469 Руковалац грађевинском механизацијом 30 3 3 српски
1732 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 30 0 4 српски
1733 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 0 4 српски
1734 Мачвански Шабац 1432 305 Техничка школа 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 skolateh@ptt.rs http://tehskolasabac.edu.rs MASASD3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 0 3 српски
1735 Мачвански Шабац 1433 306 Стручна хемијска и текстилна школа 15000 Шабац Хајдук Вељкова 10 015352730 hemtexskola@eunet.rs http://hem-tex-skola.com MASASE4C25S 3 Геологија, рударство и металургија 1578 Техничар за рециклажу 30 0 4 српски
1736 Мачвански Шабац 1433 306 Стручна хемијска и текстилна школа 15000 Шабац Хајдук Вељкова 10 015352730 hemtexskola@eunet.rs http://hem-tex-skola.com MASASE4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 5 4 српски
1737 Мачвански Шабац 1433 306 Стручна хемијска и текстилна школа 15000 Шабац Хајдук Вељкова 10 015352730 hemtexskola@eunet.rs http://hem-tex-skola.com MASASE4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 4 4 српски
1738 Мачвански Шабац 1433 306 Стручна хемијска и текстилна школа 15000 Шабац Хајдук Вељкова 10 015352730 hemtexskola@eunet.rs http://hem-tex-skola.com MASASE3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 3 3 српски
1739 Мачвански Шабац 1433 306 Стручна хемијска и текстилна школа 15000 Шабац Хајдук Вељкова 10 015352730 hemtexskola@eunet.rs http://hem-tex-skola.com MASASE3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 3 3 српски
1740 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 3 4 српски
1741 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 3 4 српски
1742 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF4A01S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 714 Зоотехничар 30 3 4 српски
1743 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 3 4 српски
1744 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2091 Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју) 10 0 2 српски
1745 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
1746 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF3A19S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 9 Цвећар - вртлар 15 0 3 српски
1747 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 3 3 српски
1748 Мачвански Шабац 1434 307 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 15000 Шабац Војводе Путника 58 015344583 sredpoljskola@ptt.rs http://www.sredpoljskola.edu.rs MASASF3A17S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2106 Узгајивач спортских коња 15 0 3 српски
1749 Мачвански Шабац 1435 308 Музичка школа Михаило Вукдраговић 15000 Шабац Масарикова 35 015350282 sksabac@eunet.rs http://msvukdragovic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 16 2 4 српски
1750 Мачвански Шабац 1435 308 Музичка школа Михаило Вукдраговић 15000 Шабац Масарикова 35 015350282 sksabac@eunet.rs http://msvukdragovic.edu.rs 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 8 2 4 српски
1751 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T12S 13 Култура, уметност и јавно информисање 626 Стилски кројач 14 0 4 српски
1752 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T04S 13 Култура, уметност и јавно информисање 619 Гравер уметничких предмета 7 0 4 српски
1753 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T02S 13 Култура, уметност и јавно информисање 624 Дрворезбар 7 0 4 српски
1754 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T03S 13 Култура, уметност и јавно информисање 627 Фирмописац калиграф 7 0 4 српски
1755 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T10S 13 Култура, уметност и јавно информисање 1557 Конзерватор културних добара - препаратор зидног и штафелајног сликарства 7 0 4 српски
1756 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T05S 13 Култура, уметност и јавно информисање 628 Грнчар 7 0 4 српски
1757 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T06S 13 Култура, уметност и јавно информисање 620 Јувелир уметничких предмета 14 0 4 српски
1758 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T09S 13 Култура, уметност и јавно информисање 1556 Конзерватор културних добара - позлатар 7 0 4 српски
1759 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T01S 13 Култура, уметност и јавно информисање 1526 Аранжер 7 0 4 српски
1760 Мачвански Шабац 1436 309 Школа примењених уметности 15000 Шабац Добропољска 5 015302790 info@spu.edu.rs http://spu.edu.rs MASAUH4T07S 13 Култура, уметност и јавно информисање 625 Клесар 7 0 4 српски
1761 Мачвански Богатић 1437 310 Мачванска средња школа - Богатић 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 0157786412 srednjabogatic@gmail.com http://www.srednjabogatic.edu.rs MABOSA4A07S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 3 Ветеринарски техничар 30 3 4 српски
1762 Мачвански Богатић 1437 310 Мачванска средња школа - Богатић 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 0157786412 srednjabogatic@gmail.com http://www.srednjabogatic.edu.rs MABOSA4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 3 4 српски
1763 Мачвански Богатић 1437 310 Мачванска средња школа - Богатић 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 0157786412 srednjabogatic@gmail.com http://www.srednjabogatic.edu.rs MABOSA4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 3 4 српски
1764 Мачвански Богатић 1437 310 Мачванска средња школа - Богатић 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 0157786412 srednjabogatic@gmail.com http://www.srednjabogatic.edu.rs MABOSA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
1765 Мачвански Богатић 1437 310 Мачванска средња школа - Богатић 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 0157786412 srednjabogatic@gmail.com http://www.srednjabogatic.edu.rs MABOSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 3 4 српски
1766 Мачвански Богатић 1437 310 Мачванска средња школа - Богатић 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 0157786412 srednjabogatic@gmail.com http://www.srednjabogatic.edu.rs MABOSA4L08S 11 Економија, право и администрација 1615 Царински техничар 30 0 4 српски
1767 Мачвански Коцељева 1438 311 Средња школа 15220 Коцељева Доситејева број 1 015556395 sredskolkoc@mts.rs http://sskoceljeva.rs MAKOSA4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 0 4 српски
1768 Мачвански Коцељева 1438 311 Средња школа 15220 Коцељева Доситејева број 1 015556395 sredskolkoc@mts.rs http://sskoceljeva.rs MAKOSA4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1769 Мачвански Коцељева 1438 311 Средња школа 15220 Коцељева Доситејева број 1 015556395 sredskolkoc@mts.rs http://sskoceljeva.rs MAKOSA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1770 Мачвански Коцељева 1438 311 Средња школа 15220 Коцељева Доситејева број 1 015556395 sredskolkoc@mts.rs http://sskoceljeva.rs MAKOSA3D27S 4 Машинство и обрада метала 180 Машинбравар 15 3 3 српски
1771 Мачвански Коцељева 1438 311 Средња школа 15220 Коцељева Доситејева број 1 015556395 sredskolkoc@mts.rs http://sskoceljeva.rs MAKOSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1772 Мачвански Коцељева 1438 311 Средња школа 15220 Коцељева Доситејева број 1 015556395 sredskolkoc@mts.rs http://sskoceljeva.rs MAKOSA3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 3 3 српски
1773 Мачвански Коцељева 1438 311 Средња школа 15220 Коцељева Доситејева број 1 015556395 sredskolkoc@mts.rs http://sskoceljeva.rs MAKOSA3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 3 3 српски
1774 Мачвански Владимирци 1439 312 Посавотамнавска средња школа 15225 Владимирци Светог саве бб 015514837 posavotamnavska@mts.rs http://www.scvladimirci.org MAVLSA4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1775 Мачвански Владимирци 1439 312 Посавотамнавска средња школа 15225 Владимирци Светог саве бб 015514837 posavotamnavska@mts.rs http://www.scvladimirci.org MAVLSA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1776 Мачвански Владимирци 1439 312 Посавотамнавска средња школа 15225 Владимирци Светог саве бб 015514837 posavotamnavska@mts.rs http://www.scvladimirci.org MAVLSA3D21S 4 Машинство и обрада метала 175 Бравар 15 0 3 српски
1777 Мачвански Владимирци 1439 312 Посавотамнавска средња школа 15225 Владимирци Светог саве бб 015514837 posavotamnavska@mts.rs http://www.scvladimirci.org MAVLSA4H23S 8 Геодезија и грађевинарство 450 Геодетски техничар - геометар 30 0 4 српски
1778 Мачвански Владимирци 1439 312 Посавотамнавска средња школа 15225 Владимирци Светог саве бб 015514837 posavotamnavska@mts.rs http://www.scvladimirci.org MAVLSA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1779 Мачвански Владимирци 1439 312 Посавотамнавска средња школа 15225 Владимирци Светог саве бб 015514837 posavotamnavska@mts.rs http://www.scvladimirci.org MAVLSA3K13S 10 Трговина, угоститељство и туризам 575 Посластичар 15 3 3 српски
1780 Мачвански Владимирци 1439 312 Посавотамнавска средња школа 15225 Владимирци Светог саве бб 015514837 posavotamnavska@mts.rs http://www.scvladimirci.org MAVLSA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 3 4 српски
1781 Мачвански Мали Зворник 1440 313 Средња школа Мали Зворник 15318 Мали Зворник Краља Петра првог 12 015471003 srednjamz@ptt.rs http://srednjaskolamz.edu.rs MAMZMA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 571 Туристички техничар 30 0 4 српски
1782 Мачвански Мали Зворник 1440 313 Средња школа Мали Зворник 15318 Мали Зворник Краља Петра првог 12 015471003 srednjamz@ptt.rs http://srednjaskolamz.edu.rs MAMZMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1783 Мачвански Мали Зворник 1440 313 Средња школа Мали Зворник 15318 Мали Зворник Краља Петра првог 12 015471003 srednjamz@ptt.rs http://srednjaskolamz.edu.rs MAMZMA3P02S 15 Остала делатност личних услуга 675 Женски фризер 15 6 3 српски
1784 Мачвански Мали Зворник 1440 313 Средња школа Мали Зворник 15318 Мали Зворник Краља Петра првог 12 015471003 srednjamz@ptt.rs http://srednjaskolamz.edu.rs MAMZMA3P04S 15 Остала делатност личних услуга 674 Мушки фризер 15 6 3 српски
1785 Мачвански Мали Зворник 1440 313 Средња школа Мали Зворник 15318 Мали Зворник Краља Петра првог 12 015471003 srednjamz@ptt.rs http://srednjaskolamz.edu.rs MAMZMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српски
1786 Расински Александровац 1441 314 Средња школа Свети Трифун 37230 Александровац Крушевачка 8-10 037751117 pts_s_trifun@mts.rs http://www.svetitrifun.edu.rs/ RAALMA4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 30 0 4 српски
1787 Расински Александровац 1441 314 Средња школа Свети Трифун 37230 Александровац Крушевачка 8-10 037751117 pts_s_trifun@mts.rs http://www.svetitrifun.edu.rs/ RAALMA4A30S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1553 Виноградар - винар - оглед 20 0 4 српски
1788 Расински Александровац 1441 314 Средња школа Свети Трифун 37230 Александровац Крушевачка 8-10 037751117 pts_s_trifun@mts.rs http://www.svetitrifun.edu.rs/ RAALMA3A27S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 16 Произвођач прехрамбених производа 30 0 3 српски
1789 Расински Александровац 1441 314 Средња школа Свети Трифун 37230 Александровац Крушевачка 8-10 037751117 pts_s_trifun@mts.rs http://www.svetitrifun.edu.rs/ RAALMA4A03S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 30 5 4 српски
1790 Расински Александровац 1441 314 Средња школа Свети Трифун 37230 Александровац Крушевачка 8-10 037751117 pts_s_trifun@mts.rs http://www.svetitrifun.edu.rs/ RAALMA3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 30 0 3 српски
1791 Расински Александровац 1441 314 Средња школа Свети Трифун 37230 Александровац Крушевачка 8-10 037751117 pts_s_trifun@mts.rs http://www.svetitrifun.edu.rs/ RAALMA4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 0 4 српски
1792 Расински Александровац 1441 314 Средња школа Свети Трифун 37230 Александровац Крушевачка 8-10 037751117 pts_s_trifun@mts.rs http://www.svetitrifun.edu.rs/ RAALMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1793 Расински Брус 1787 534 Средња школа 37220 Брус Братиславе Петровић 69 037825167 srskolabrus@mts.rs http://www.skolabrus.edu.rs RABRMA4K10S 10 Трговина, угоститељство и туризам 2023 Туристички техничар 30 5 4 српски
1794 Расински Брус 1787 534 Средња школа 37220 Брус Братиславе Петровић 69 037825167 srskolabrus@mts.rs http://www.skolabrus.edu.rs RABRMA3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 15 3 3 српски
1795 Расински Брус 1787 534 Средња школа 37220 Брус Братиславе Петровић 69 037825167 srskolabrus@mts.rs http://www.skolabrus.edu.rs RABRMA3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 15 3 3 српски
1796 Расински Брус 1787 534 Средња школа 37220 Брус Братиславе Петровић 69 037825167 srskolabrus@mts.rs http://www.skolabrus.edu.rs RABRMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
1797 Расински Брус 1787 534 Средња школа 37220 Брус Братиславе Петровић 69 037825167 srskolabrus@mts.rs http://www.skolabrus.edu.rs RABRMA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1798 Расински Крушевац 1442 316 Гимназија 37000 Крушевац Топличина 1 037427208 gimnazijaks@gmail.com http://gimnazija.org.rs RAKRGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 150 0 4 српски
1799 Расински Крушевац 1442 316 Гимназија 37000 Крушевац Топличина 1 037427208 gimnazijaks@gmail.com http://gimnazija.org.rs RAKRGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 120 0 4 српски
1800 Расински Крушевац 1442 316 Гимназија 37000 Крушевац Топличина 1 037427208 gimnazijaks@gmail.com http://gimnazija.org.rs RAKRGA4R10S 16 Гимназија 2135 Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 24 0 4 српски
1801 Расински Крушевац 1443 317 Економско-трговинска школа 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492658 ekotrg@ptt.rs http://ekonomskaks.edu.rs RAKRSB3K06S 10 Трговина, угоститељство и туризам 572 Трговац 30 3 3 српски
1802 Расински Крушевац 1443 317 Економско-трговинска школа 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492658 ekotrg@ptt.rs http://ekonomskaks.edu.rs RAKRSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1803 Расински Крушевац 1443 317 Економско-трговинска школа 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492658 ekotrg@ptt.rs http://ekonomskaks.edu.rs RAKRSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1804 Расински Крушевац 1443 317 Економско-трговинска школа 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492658 ekotrg@ptt.rs http://ekonomskaks.edu.rs RAKRSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1805 Расински Крушевац 1443 317 Економско-трговинска школа 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492658 ekotrg@ptt.rs http://ekonomskaks.edu.rs RAKRSB4L05S 11 Економија, право и администрација 590 Правни техничар 30 0 4 српски
1806 Расински Крушевац 1443 317 Економско-трговинска школа 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492658 ekotrg@ptt.rs http://ekonomskaks.edu.rs RAKRSB4L07S 11 Економија, право и администрација 592 Техничар обезбеђења 30 0 4 српски
1807 Расински Крушевац 1443 317 Економско-трговинска школа 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492658 ekotrg@ptt.rs http://ekonomskaks.edu.rs RAKRSB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1808 Расински Крушевац 1444 318 Медицинска школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 22 037440319 medicinskaskolakrusevac@gmail.com http://www.medicinska.edu.rs RAKRSC4O13S 14 Здравство и социјална заштита 633 Медицинска сестра - техничар 90 0 4 српски
1809 Расински Крушевац 1444 318 Медицинска школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 22 037440319 medicinskaskolakrusevac@gmail.com http://www.medicinska.edu.rs RAKRSC4O16S 14 Здравство и социјална заштита 641 Фармацеутски техничар 30 0 4 српски
1810 Расински Крушевац 1444 318 Медицинска школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 22 037440319 medicinskaskolakrusevac@gmail.com http://www.medicinska.edu.rs RAKRSC4O14S 14 Здравство и социјална заштита 637 Физиотерапеутски техничар 30 0 4 српски
1811 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD4B05S 2 Шумарство и обрада дрвета 62 Техничар за финалну обраду дрвета 30 1 4 српски
1812 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD4G12S 7 Текстилство и кожарство 2068 Моделар одеће 30 0 4 српски
1813 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD3G17S 7 Текстилство и кожарство 2052 Модни кројач 30 0 3 српски
1814 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD4H05S 8 Геодезија и грађевинарство 689 Грађевински техничар за нискоградњу 30 1 4 српски
1815 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD4H26S 8 Геодезија и грађевинарство 2049 Архитектонски техничар 60 0 4 српски
1816 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD3H16S 8 Геодезија и грађевинарство 464 Керамичар - терацер - пећар 15 3 3 српски
1817 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD3H12S 8 Геодезија и грађевинарство 466 Декоратер зидних површина 15 3 3 српски
1818 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD4T02S 13 Култура, уметност и јавно информисање 624 Дрворезбар 14 0 4 српски
1819 Расински Крушевац 1445 319 Политехничка школа Милутин Миланковић 37000 Крушевац Чеховљева 1 037492657 office@politehnicka-skola.edu.rs http://tehnicka-skola.edu.rs RAKRSD4T07S 13 Култура, уметност и јавно информисање 625 Клесар 7 0 4 српски
1820 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE4A10S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 4 Прехрамбени техничар 60 0 4 српски
1821 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE4A12S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 5 Техничар за биотехнологију 30 0 4 српски
1822 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE3A23S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 15 Пекар 15 3 3 српски
1823 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE3A28S 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 12 Месар 15 0 3 српски
1824 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE4F02S 6 Хемија, неметали и графичарство 309 Хемијски лаборант 30 0 4 српски
1825 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1501 Техничар за заштиту животне средине 30 0 4 српски
1826 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE4F35S 6 Хемија, неметали и графичарство 1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 0 4 српски
1827 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE4F15S 6 Хемија, неметали и графичарство 323 Техничар штампе 30 0 4 српски
1828 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE3K07S 10 Трговина, угоститељство и туризам 573 Конобар 30 5 3 српски
1829 Расински Крушевац 1629 320 Хемијско-технолошка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 htsks@ptt.rs http://htsks.rs RAKRSE3K08S 10 Трговина, угоститељство и туризам 574 Кувар 30 5 3 српски
1830 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 5 4 српски
1831 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 5 4 српски
1832 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 5 4 српски
1833 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 30 5 3 српски
1834 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 3 3 српски
1835 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF3D37S 4 Машинство и обрада метала 196 Механичар медицинске и лабораторијске опреме 15 3 3 српски
1836 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 5 4 српски
1837 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF4E04S 5 Електротехника 267 Електротехничар енергетике 30 5 4 српски
1838 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF4E21S 5 Електротехника 752 Електротехничар за електронику на возилима 30 5 4 српски
1839 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF3E18S 5 Електротехника 282 Електромонтер мрежа и постројења 15 3 3 српски
1840 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF3E17S 5 Електротехника 287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 15 0 3 српски
1841 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF3I11S 9 Саобраћај 534 Возач моторних возила 30 5 3 српски
1842 Расински Крушевац 1630 321 Прва техничка школа 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 mesmesks@gmail.com http://prva-tehnicka.edu.rs/ RAKRSF4I01S 9 Саобраћај 518 Техничар друмског саобраћаја 30 5 4 српски
1843 Расински Крушевац 1631 322 Музичка школа Стеван Христић 37000 Крушевац Чупићева 25. 037427556 stevanhristic2@gmail.com http://www.muzickaskola.net 13 Култура, уметност и јавно информисање 606 Музички сарадник - теоретичар 16 0 4 српски
1844 Расински Крушевац 1631 322 Музичка школа Стеван Христић 37000 Крушевац Чупићева 25. 037427556 stevanhristic2@gmail.com http://www.muzickaskola.net 13 Култура, уметност и јавно информисање 605 Музички извођач - класична музика 8 0 4 српски
1845 Расински Крушевац 1631 322 Музичка школа Стеван Христић 37000 Крушевац Чупићева 25. 037427556 stevanhristic2@gmail.com http://www.muzickaskola.net 13 Култура, уметност и јавно информисање 772 Дизајнер звука 8 0 4 српски
1846 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2091 Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју) 5 0 2 српски
1847 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2074 Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
1848 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2076 Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
1849 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 1 Пољопривреда, производња и прерада хране 2078 Пекар (ученици са тешкоћама у развоју) 4 0 3 српски
1850 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 4 Машинство и обрада метала 2084 Манипулант у машинској обради метала (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
1851 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 4 Машинство и обрада метала 2079 Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју) 3 0 3 српски
1852 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 6 Хемија, неметали и графичарство 2000 Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад) 6 0 1 српски
1853 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 6 Хемија, неметали и графичарство 2063 Помоћник картонажера (ученици са тешкоћама у развоју) 3 0 3 српски
1854 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 7 Текстилство и кожарство 2041 Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју) 6 0 1 српски
1855 Расински Крушевац 1222 1700 Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 037446700 sosoves.nik.ks@gmail.com http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 7 Текстилство и кожарство 2043 Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју) 3 0 3 српски
1856 Расински Трстеник 1632 324 Гимназија Вук Караџић 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711844 gimvkts@mts.rs http://vukts.edu.rs RATSGA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 60 0 4 српски
1857 Расински Трстеник 1632 324 Гимназија Вук Караџић 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711844 gimvkts@mts.rs http://vukts.edu.rs RATSGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 60 0 4 српски
1858 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB4D13S 4 Машинство и обрада метала 155 Техничар за компјутерско управљање 30 2 4 српски
1859 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB3D50S 4 Машинство и обрада метала 2018 Оператер машинске обраде 30 0 3 српски
1860 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB4D08S 4 Машинство и обрада метала 705 Машински техничар моторних возила 30 0 4 српски
1861 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB3D43S 4 Машинство и обрада метала 181 Механичар хидраулике и пнеуматике 15 3 3 српски
1862 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 2 3 српски
1863 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB4E26S 5 Електротехника 1530 Техничар мехатронике 30 0 4 српски
1864 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB4E08S 5 Електротехника 278 Електротехничар рачунара 30 2 4 српски
1865 Расински Трстеник 1633 325 Техничка школа 37240 Трстеник Вука Караџића 11 037711842 tehnickats@gmail.com http://www.tehnickats.edu.rs RATSSB4L09S 11 Економија, право и администрација 731 Пословни администратор 30 0 4 српски
1866 Расински Варварин 1634 326 Средња школа 37260 Варварин Светог Саве 6 037788369 sskolavarvarin@gmail.com http://ssv.edu.rs RAVAMA4D06S 4 Машинство и обрада метала 165 Машински техничар за компјутерско конструисање 30 5 4 српски
1867 Расински Варварин 1634 326 Средња школа 37260 Варварин Светог Саве 6 037788369 sskolavarvarin@gmail.com http://ssv.edu.rs RAVAMA3D20S 4 Машинство и обрада метала 182 Аутомеханичар 15 3 3 српски
1868 Расински Варварин 1634 326 Средња школа 37260 Варварин Светог Саве 6 037788369 sskolavarvarin@gmail.com http://ssv.edu.rs RAVAMA3D36S 4 Машинство и обрада метала 190 Механичар грејне и расхладне технике 15 3 3 српски
1869 Расински Варварин 1634 326 Средња школа 37260 Варварин Светог Саве 6 037788369 sskolavarvarin@gmail.com http://ssv.edu.rs RAVAMA4F34S 6 Хемија, неметали и графичарство 1637 Техничар за заштиту животне средине 30 5 4 српски
1870 Расински Варварин 1634 326 Средња школа 37260 Варварин Светог Саве 6 037788369 sskolavarvarin@gmail.com http://ssv.edu.rs RAVAMA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
1871 Расински Варварин 1634 326 Средња школа 37260 Варварин Светог Саве 6 037788369 sskolavarvarin@gmail.com http://ssv.edu.rs RAVAMA4R04S 16 Гимназија 684 Природно - математички смер 30 5 4 српски
1872 Расински Ћићевац 10001 0 Економско-трговинска школа Крушевац - делатност ван седишта Ћићевац Карађорђева бб 037811367 RACISA4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 0 4 српски
1873 Моравички Горњи Милановац 1635 327 Гимназија Таковски устанак 32300 Горњи Милановац Милоша Великог 11 032711180 gimnazgm@eunet.rs http://www.gimnazijagm.edu.rs MOGMGA4R03S 16 Гимназија 686 Општи тип 60 0 4 српски
1874 Моравички Горњи Милановац 1635 327 Гимназија Таковски устанак 32300 Горњи Милановац Милоша Великог 11 032711180 gimnazgm@eunet.rs http://www.gimnazijagm.edu.rs MOGMGA4R03Е 16 Гимназија 686 Општи тип 30 0 4 српско-енглески
1875 Моравички Горњи Милановац 1635 327 Гимназија Таковски устанак 32300 Горњи Милановац Милоша Великог 11 032711180 gimnazgm@eunet.rs http://www.gimnazijagm.edu.rs MOGMGA4R01S 16 Гимназија 685 Друштвено - језички смер 30 0 4 српски
1876 Моравички Горњи Милановац 1636 328 Економско-трговачка школа Књаз Милош 32300 Горњи Милановац Вука Караџића 1 032713322 etsgm.nacka@mts.rs http://etsgm.edu.rs MOGMSB4L13S 11 Економија, право и администрација 2030 Kомерцијалиста 30 0 4 српски
1877 Моравички Горњи Милановац 1636 328 Економско-трговачка школа Књаз Милош 32300 Горњи Милановац Вука Караџића 1 032713322 etsgm.nacka@mts.rs http://etsgm.edu.rs MOGMSB4L10S 11 Економија, право и администрација 766 Финансијски администратор 30 0 4 српски
1878 Моравички Горњи Милановац 1636 328 Економско-трговачка школа Књаз Милош 32300 Горњи Милановац Вука Караџића 1 032713322 etsgm.nacka@mts.rs http://etsgm.edu.rs MOGMSB4L01S 11 Економија, право и администрација 587 Економски техничар 30 5 4 српски
1879 Моравички Горњи Милановац 1636 328 Економско-трговачка школа Књаз Милош 32300 Горњи Милановац Вука