Постојећи образовни профили у средњим школама

Табела са свим образовним профилима (смеровима) у средњим школама.

Колоне у табели представљају:
 • ИД СМЕРА (ss_smer_id): ид овог уноса
 • НАЗИВ (naziv): назив профила
 • НАЗИВ ЗА КОНКУРС (naziv_konkurs): назив профила под којим се појављује у конкурсу
 • ПОДРУЧИЈЕ РАДА (podrucije_rada): ид подручија рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје програм
 • КОМПЕТЕНЦИЈЕ (kompetencije): које компетенције ученик стекне
 • КВАЛИФИКАЦИЈЕ (kvalifikacije): за шта је ученик квалификован да ради када заврши овај профил
 • ОПИС_ЗАНИМАЊА (opis_zanimanja): опис занимања
 • КОМЕНТАР (komentar): коментар
 • ОГЛЕД (ogled): да ли се ради о пилот програму - огледу (1-да, 0-не)
 • СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК (sluzbeni_glasnik) : број слубеног гласника где је објављен подзаконски акт у коме је описан профил


Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД СМЕРАНАЗИВНАЗИВ ЗА КОНКУРСПОДРУЧИЈЕ РАДАТРАЈАЊЕКОМПЕТЕНЦИЈЕКВАЛИФИКАЦИЈЕОПИС_ЗАНИМАЊАКОМЕНТАРОГЛЕДСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
1 Пољопривредни техничар Пољопривредни техничар 1 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Организује биљну и сточарску производњу у комбинатима и на газдинствима. 2. Спроведе процес биљне производње у комбинатима и на газдинствима 3. Спроведе процес сточарске производње у комбинатима и на газдинствима 4. Води документацију у биљној и сточарској производњи 5. Чува здравље и околину у процесу биљне и сточарске прoизводње. Циљ стручног образовања за образовни профил Пољопривредни техничар је oспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима. Ученици су оспособљавани за: ­- примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама; - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Организује и надгледа производњу биљних култура: ратарских, воћарских, виноградарских и производњу и узгој домаћих животиња. Ради и у другим гранама пољопривредне производње – пчеларству, рибарству.... Због велике разноврсности послова, пољопривредни техничар може обављати тзв. специјализоване послове: техничар-вртлар, техничар-сточар, техничар-фитофармацеут (заштита биља). Пољопривредни техничар ради на отвореном и у затвореном простору. У раду користи различита хемијска средства за сузбијање штеточина, корова и болести и зато је потребно да примењује мере заштите. 0 5/11, 6/12, 2/13, 3/14,5/14
2 Техничар пољопривредне технике Техничар пољопривредне технике 1 4 0 1/93, 05/02, 10/06
3 Ветеринарски техничар Ветеринарски техничар 1 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Организује сопствени рад у области ветери¬нарске медицине 2. Асистира ветеринару при третману животиња у ветеринарској амбуланти 3. Изврши пријем узорака за трихинелоскопски преглед 4. Узима узорке за хематолошки, биохемијски, микробиолошки и копролошки преглед 5. Обавља послове здравствене заштите животиња на терену уз надзор ветеринара 6. Води и испуњава ветеринарску документацију 7. Предузима мере сигурности у раду и заштите животне средине, у складу са прописима. Циљ стручног образовања за образовни профил Ветеринарски техничар је оспособљавање ученика за асистирање ветерина¬ ру при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти. Ученици су оспособљени за: примену теоријских знања у практичном контексту; – ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама; – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; – благовремено реаговање на промене у радној средини; – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; – примену мера заштите животне средине у процесу рада; – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Помаже ветеринару у лечењу животиња. Информише и саветује узгајиваче животиња о начину одгајања и неговања животиња. Обавља једноставније прегледе животиња – врши лабораторијске прегледе, даје терапију, чисти и превија озлеђене животиње. Помаже при хируршким захватима. Врши вештачку оплодњу, помаже ветеринару приликом порођаја животиња. Спроводи мере заштите од заразних болести и паразита вакцинисањем животиња. Спречава ширење заразних болести и епидемија у сточарству. Ради у ветеринарским амбулантама или на фармама које гаје животиње. 0 5/11 6/12, 2/13, 3/14, 5/14
4 Прехрамбени техничар Прехрамбени техничар 1 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње 2. Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи 3. Производи прехрамбене производе 4. Пакује и складишти прехрамбене производе 5. Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији 6. Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи 7. Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи. Циљ стручног образовања за образовни профил Прехрамбени техничар је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи. Ученици ће бити оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту; – ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама; – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; – благовремено реаговање на промене у радној средини; – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; – примену мера заштите животне средине у процесу рада; – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Контролише квалитет сировина и финалних производа у технолошким лабораторијама (испитивање микробиолошких, биохемијских, хемијских особина и др.). Надгледа технолошке процесе чишћења, прања, љуштења, конзервирања, ферментирања, дестилисања, пастеризовања хране. Организује пријем, чување и паковање прехрамбених сировина, као и рад производних линија у преради намирница (млека, воћа, поврћа, брашна, шећера...). Води бригу о паковању готових производа у одговарајућу амбалажу. Ради у затвореном простору, махом стојећи, ходајући или седећи за различитим техничким уређајима и мерним инструментима. 0 5/11, 6/12, 2/13, 3/14, 5/14
5 Техничар за биотехнологију Техничар за биотехнологију 1 4 Техничар за биотехнологију ради на издвајању и пречишћавању биљних и животињских сировина, које се преводе у храну (уље, шећер, скроб). Користећи активности микроорганизама биотехнолошким путем могу се производити многе материје које су од великог значаја за човека и то: храна (ферментисани млечни производи, пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино, алкохол итд.), лекови (антибиотици, витамини, ензими, хемикалије и енергенти). Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Могућа је присутност испарења, као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду, потребна је употреба заштитне опреме. 0 1/93, 05/02
9 Цвећар - вртлар Цвећар - вртлар 1 3 Гаји, набавља и / или продаје све врсте цвећа. Од резаног цвећа и зеленог растиња обликује цветне аранжмане и букете. Вртлар уређује и одржава вртове и зелене површине, паркове, спортске терене и просторе других јавних површина. Сади дрвеће, украсно растиње, цвеће. Одржава и коси травњаке, шиша живице и украсно грмље, поткресује гране стабала. Ђубри и штити дрвеће и цвеће од болести и штеточина, лечи болесно растиње и замењује саднице. Ради на отвореном и у затвореном простору. Стално је у покрету. 0 1/96, 05/02
11 Руковалац - механичар пољопривредне технике Руковалац - механичар пољопривредне технике 1 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Рукује тракторским агрегатима и уређајима 2. Рукује комбајнима и самоходним машинама 3. Поправља, одржава и чува пољопривредну технику 4. Води евиденције о експлоатацији, поправкама и одржавању пољопривредне технике и обавља комерцијалне послове 5. Чува здравље и околину при руковању и одржавању пољопривредне технике Циљ стручног образовања за образовни профил Руководилац-механичар пољоприврене технике је оспособљавање ученика за руковање, поправку и одржавање пољопривредне технике. Ученици ће бити оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту; – ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама; – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; – благовремено реаговање на промене у радној средини; – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; – примену мера заштите животне средине у процесу рада; – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Управља пољопривредним машинама и прикључцима: тракторима, комбајнима, машинама за брање кукуруза, косачицама, сејачицама, тањирачама; машинама за вађење шећерне репе и сл. Одржава, контролише и врши једноставније поправке кварова. Најчешће ради на пољопривредним добрима, изложен различитим временским условима, а приликом чишћења и одржавања машина дејству штетних хемикалија, бензина, уља. 0 6/12, 2/13, 3/14, 5/14
12 Месар Месар 1 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Припрема рад и спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у процесу обраде и прераде меса 2. Коље животиње и добија месо 3. Обради месо 4. Преради месо 5. Продаје месо и планира и организује послове у сопственој месари. Циљ стручног образовања за образовни профил Месар је оспособљавање ученика за обраду, прераду меса и продају меса и месних прерађевина. Ученици су оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту; – ефикасан рад у тиму; – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; – благовремено реаговање на промене у радној средини; – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; – примену мера заштите животне средине у процесу рада; – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Током школовања стиче знања о обради меса, производњи сувомеснатих прерађевина, припреми и обради роштиљског меса, продаји меса и месних прерађевина. Уме да разликује здраве и болесне животиње, обавља све операције на линији клања. Познаје различите начине конзервисања хране, коришћење одговарајуће амбалаже. Прилагођава понашање различитим врстама потрошача, у складу са кодексом понашања. Припрема свеже месо за продају, реже га, одмерава тежину. Ради у месарској индустрији или продајним објектима, стојећи. Изложен је влази, промаји и ниским температурама. 0 5/11, 6/12, 2/13, 3/14, 5/14
13 Прерађивач млека Прерађивач млека 1 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Припреми рад и спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у млекарској производњи 2. Помузе и обради млеко 3. Преради млеко и произведе млечне производе 4. Пакује, склади шти и изврши пласман млечних производа. Циљ стручног образовања за образовни профил преређивач млека је оспособљавање ученика за добијање, обраду и прераду млека. Ученици ће бити оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту; – ефикасан рад у тиму; – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; – благовремено реаговање на промене у радној средини; – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; – примену мера заштите животне средине у процесу рада; – примену мера заштите животне средине у процесу рада; – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу Прима свеже млеко и хемијски га контролише. Припрема линије и уређаје за прераду млека и млечних производа. Ради на производњи и паковању ферментисаних производа (јогурт, кисело млеко,…), сирева, маслаца, прашкастих производа и сладоледа. Складишти и дистрибуира млеко и млечне производе. Ради у затвореном простору, стојећи или у покрету. 0 5/11, 6/12, 2/13, 3/14, 5/14
15 Пекар Пекар 1 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Припреми рад и спроведе хигијенске, заштитне и еколошке мере у пекарској производњи. 2. Производи пшеничне, мешане и специјалне врсте хлеба 3. Производи пецива од квасног, лиснатог и вученог теста 4. Производи колаче од квасног, прхког и меденог теста и чајног пецива 5. Производи тестенине 6. Планира и организује послове у сопственој пекари. Циљ стручног образовања за образовни профил пекар је оспособљавање ученика за производњу хлеба, пецива, колача и тестенина. Ученици су оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у тиму; - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Припрема одговарајуће састојке и обликује тесто ручно и помоћу машина. Готово тесто слаже на лимове и уноси у пећи. Надзире процес печења хлеба и пецива, подешава температуру и степен влажности и контролише трајање печења. Испечени хлеб и пециво вади из пећи специјалним пекарским лопатама и врши припрему за превоз до продајних објеката. Ради стојећи, у затвореном простору при повишеној температури и влажности ваздуха, засићеног честицама брашна и осталих сировина. Ради у сменама. 0 5/11, 6/12, 2/13, 3/14
16 Произвођач прехрамбених производа Произвођач прехрамбених производа 1 3 Припрема сировине и потребне додатке за производњу и прераду воћа, поврћа, безалкохолних пића, кондиторских производа (слаткиша), уља, шећера... Рукује машинама и уређајима у производњи, преради и паковању прехрамбених производа. Ради у затвореном простору, претежно стојећи и у покрету, при високим или ниским температурама, повећаној влажности ваздуха, уз присуство органске прашине од шећера, брашна, какао масе итд. 0 1/93, 05/02
59 Шумарски техничар Шумарски техничар 2 4 Прикупља податке о својствима шумског подручја, о биљном и животињском свету, а посебно о ретким, законом заштићеним врстама. Прати раст дрвећа, брине о њиховој заштити од болести и штеточина. Одређује и означава делове шуме који су предвиђени за сечу и за пошумљавање. Прорачунава количину дрва која ће се добити сечом, планира градњу шумских путева, прати и надгледа радове у шуми. Може обављати и нека лабораторијска испитивања и административне послове у шумарским газдинствима. Ради на терену, у природи, изложен различитим временским условима. 0 6/93, 1/94, 05/02
60 Техничар за пејзажну архитектуру Техничар за пејзажну архитектуру 2 4 У сарадњи са инжењером, учествује у пројектовању и извођењу озелењавања насеља и уређењу предела. Ради на припреми подлоге за процес озелењавања и уређења зелених површина, учествује у изради премера и предрачуна. Такође, води административне послове, разрађује налоге, води рачуна о материјалу, средствима за рад и радницима на терену, евидентира дневни учинак и утрошак средстава. Даје помоћним радницима непосредна упутства за рад, контролише и надгледа извршење озелењавања. Ради у затвореном простору и на терену. 0 6/93, 1/94, 05/02
62 Техничар за финалну обраду дрвета Техничар за финалну обраду дрвета 2 4 0 6/93, 1/94, 05/02
63 Шумар Шумар 2 3 Штити шуме од бесправне сече, спроводи мере заштите шуме од пожара. Сади дрвеће и зеленило, уређује дрвореде, контролише сечу дрвећа, сакупља биље и гљиве. Ради на узгоју и чувању дивљачи. Учествује у организовању лова на дивљач и одржавању ловних објеката. Ради на отвореном, претежно сам, изложен различитим временским условима. 0 6/93, 1/94, 05/02
67 Столар Столар 2 3 Израђује, склапа, монтира или поправља различите предмете од дрвета (прозори, врата, намештај...). Предмете на којима ради прво премерава и скицира, а потом приступа обради. Обрада обухвата сечење, брушење, бушење, глодање, дубљење дрва. У раду столар користи: лењир, оловку, маркер, либелу, ексере, струг, длета, турпије, тестере... Столари углавном раде у занатским радионицама или у фабричким халама. Уколико имају склоности ка уметности, могу се обучити за рестаурацију и одржавање антикног намештаја. Грађевински столари део радног времена проводе на грађевини. 0 9/14, 6/15, 16/15
112 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију 3 4 Рукује геотехничком и хидрогеолошком опремом за теренска и абораторијска испитивања. Снима и обрађује теренске и лабораторијске податке и информације. Учествује у изради геотехничких прорачуна и графичке документације. У лабораторијама одређује физичка и механичка својства тла и стена. Ради на побољшању тла – подлоге, у зависности да ли се предвиђа изградња објеката високоградње, саобраћајнице, хидротехничких објеката... Испитује реакције објеката у различитим фазама изградње, од пројектовања до експлоатације. Ради у затвореном и на отвореном простору, уз употребу веома прецизне опреме, уређаја и алата. 0 10/93, 6/02
113 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина Геолошки техничар за истраживање минералних сировина 3 4 Изучава и истражује различите минералне сировине. Помаже у прикупљању узорака стена, фосила, руда и бележи податке о њиховом географском положају. Узорке односи у лабораторију, где их чисти, прегледа и описује. Ако ради на нафтним бушотинама и у рудницима, прати процес бушења или ископавања. Такође, може да ради у уредима, где припрема нумеричке податке за даље анализе, исцртава таблице и профиле, црта и боји геолошке карте. Своје податке и анализе предаје геолозима, који их користе за решавање проблема. Рад на терену може подразумевати дуго ходање, стајање и изложеност лошим временским условима. У лабораторији, ризик је рад с опасним хемикалијама. Често је изложен деловању буке, прашине, дима, непријатних мириса и великих температурних промена. 0 10/93, 6/02
114 Рударски техичар за припрему минералних сировина Рударски техичар за припрему минералних сировина 3 4 0 10/93, 6/02
115 Рударски техничар Рударски техничар 3 4 Води технолошки процес експлоатације руда (подземне или површинске). Учествује у изради и спроводи план одржавања механизације, опреме и уређаја. Контролише њихову исправност, обезбеђује потрошни материјал. Стара се о транспорту и врши контролу производње. Може да ради и као рударски диспечер, сервисер рударске опреме и уређаја за спасавање, или као оператор на постројењима за истраживање и производњу нафте и гаса. Ради у затвореном и на отвореном простору, али и испод површине земље. 0 10/93, 6/02
116 Техничар за добијање метала Техничар за добијање метала 3 4 0 10/93, 6/02
120 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији 3 3 Рукује машинама за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала: багерима, булдожерима, ровокопачима, скреперима, грејдерима, камионима-киперима, средствима шинског транспорта, транспортним тракама, сепараторима, дробилицама... Води рачуна о одржавању машина, проверава њихов рад и њихову исправност, отклања мање кварове. Прегледа терен и зону рада механизације. Послови се обављају на отвореном простору уз присуство буке и прашине. Ради се по потреби у сменама. 0 10/93, 6/02
154 Машински техничар Машински техничар 4 4 0 3/93, 6/98, 9/02
155 Техничар за компјутерско управљање Техничар за компјутерско управљање 4 4 Управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – CNC машина којима се врши обрада метала или других материјала. Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега прави програм потребан за обраду на CNC машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које се стичу израдом великог броја програма за обраду на CNC машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру. 0 3/93, 6/98, 8/98, 9/03
157 Погонски техничар машинске обраде Погонски техничар машинске обраде 4 4 0 3/93, 9/02
161 Техничар машинске енергетике Техничар машинске енергетике 4 4 0 3/93, 9/02
163 Бродомашински техничар Бродомашински техничар 4 4 0 3/93, 9/02
165 Машински техничар за компјутерско конструисање Машински техничар за компјутерско конструисање 4 4 Некадашњи начин рада у класичном машинству, где су се користиле табле, папир, лењири, рапидографи, шестари итд., сувише је спор и напоран у односу на посебне софтвере који се сада користе. Поред образовања из класичног машинства (техничко цртање, механика, машински елементи, машински материјали и остало) стичу се потребна знања којима се на савремен, прецизан и брз начин припрема техничка документација. Компјутерском конструкцијом дефинише се облик, димензије и квалитет обраде машинских делова. Помоћу посебних програма израђују се технички цртежи и конструишу машински елементи. Моделују се и спајају у сложеније системе. Сви делови се могу сагледати у две и у три димензије. Ради се у савременим конструкционим бироима, где се примењује савремена рачунарска техника. 0 1/94, 6/98, 9/02
166 Техничар хидраулике и пнеуматике Техничар хидраулике и пнеуматике 4 4 0 8/96, 9/02
167 Машински техничар мерне и регулационе технике Машински техничар мерне и регулационе технике 4 4 0 6/98, 9/02
170 Техничар за роботику Техничар за роботику 4 4 Оспособљен је за рад на рачунарима, CNC машинама и индустријским роботима. То је мултидисциплинарна научна област која обједињује познавање електронских система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције. Њихова примена у реалном окружењу омогућава аутоматизацију производње ради повећања квалитета производа, краћег времена и мањих трошкова производње. Роботи замењују људе на опасним радним местима. Роботи се најчешће користе за заваривање, за монтажу, за обраду резањем (најчешће бушење), као мерне машине, за фарбање. 0 7/05
171 Металостругар Металостругар 4 3
175 Бравар Бравар 4 3 Израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре... Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објектима. Упознаје се с техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем... При раду користи пнеуматски чекић, бушилицу, апарате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном простору, често на висини. Обавља одржавање и поправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација. 0 3/93, 9/02, 12/06
177 Аутолимар Аутолимар 4 3 Аутолимар обавља поправку или замену оштећених лимених делова на возилима. Расклапа (демонтира), склапа (монтира) и припрема каросерије за лакирање. Може радити у индустријској производњи, у сервисима за поправку различитих типова возила и у занатским радионицама. Своју креативност аутолимари могу да испоље и на старим типовима возила (олдтајмерима). 0 9/13, 11/13, 14/13, 21/15
178 Заваривач Заваривач 4 3 Суштину рада чини поступак којим се ивице метала загревају до тачке топљења, да би се у таквом стању извршило спајање. Постоје две основне специјалности за завариваче: гасни и електрозаваривач. На основу техничко-технолошке документације припрема, обавља и контролише заваривање. Користи посебне апарате за електро или гасно заваривање. Ово занимање је веома тражено. Вариоци (заваривачи) који се усавршавају и поседују посебне доказе (атесте) о својој стручности, имају могућност брзог запошљавања. Знања и вештине се стичу на посебно организованим обукама. Рад се обавља на отвореном, али и у фабричким халама, радионицама, често на висини, а уз посебну обуку и под водом. Може да ради у машинској индустрији, бродоградњи, аеронаутици, мостоградњи, производњи возила, постављању цевовода, на нафтним платформама и за производњу течног гаса... У непосредној су сарадњи са инжењерима и техничарима чије пројекте реализују. Поред заваривања, могу обављати и послове сечења. Њихов посао је веома цењен. Поред прецизности, потребна је и опрезност и добра психофизичка издржљивост. Обавезно је коришћење заштитне опреме. 0 3/93, 9/02
179 Инсталатер Инсталатер 4 3 0 3/93, 9/02, 12/06
180 Машинбравар Машинбравар 4 3 Израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре... Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објектима. Упознаје се с техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем... При раду користи пнеуматски чекић, бушилицу, апарате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном простору, често на висини. Обавља одржавање и поправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација. 0 3/93, 9/02, 12/06
181 Механичар хидраулике и пнеуматике Механичар хидраулике и пнеуматике 4 3 0 3/93, 9/02
182 Аутомеханичар Аутомеханичар 4 3 Обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Проверава исправност возила и утврђује узрок квара. Оправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Поред тога, одржава електричне уређаје на мотору. Проверава функционисање поправљеног (замењеног) дела и возила у целини. Може да ради у ауто-сервисима и радионицама предузећа која имају возни парк. Тада поправља различите врсте возила, а у фабрикама за производњу аутомобила ради специјализован посао за одређени део и тип аутомобила. Може да ради и у продавници аутоделова. Ради, по правилу, у затвореном простору. Положај тела прилагођава положају квара на возилу, те често ради у лежећем положају. Током школовања постоји могућност да се обучи за вожњу за „Б“ или „Ц“ категорију. 0 3/93, 9/02, 12/06
184 Механичар привредне механизације Механичар привредне механизације 4 3 Одржава и поправља машине у пољопривреди, рударству, грађевинарству: тракторе, комбајне, сејачице, багере, булдожере, ровокопаче, дробилице, елеваторе, мешалице... Може да обавља и текуће одржавање погонских машина и уређаја. Прегледа и контролише исправност склопова и уређаја: подешава их према условима рада, као и након рада, чисти и подмазује. Приликом сервисирања или интервенције на терену, обавља преглед и установљава узрок квара, раставља склопове и уређаје, поправља или замењује неисправни део, пушта у пробни рад. Обично ради у радионици, а по потреби и на терену. 0 3/93, 9/02
185 Механичар радних машина Механичар радних машина 4 3 0 3/93, 9/02
189 Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења 4 3 0 3/93, 9/02, 12/06
190 Механичар грејне и расхладне технике Механичар грејне и расхладне технике 4 3 Инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, расхладне и уређаје за климатизацију. При инсталирању система за грејање користи нацрт по коме поставља радијаторе, цеви, пумпу, котао... При монтирању расхладних и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања, проверава рад целог система. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замену делова, отклања кварове. Ради у затвореном или отвореном простору, често на висини, у принудном, неповољном положају тела. 0 3/93, 9/02, 12/06
193 Механичар уређаја за мерење и регулацију Механичар уређаја за мерење и регулацију 4 3 0 5/97, 9/02
196 Механичар медицинске и лабораторијске опреме Механичар медицинске и лабораторијске опреме 4 3 Оспособљен је за правилну употребу, припрему, одржавање и оправку медицинске опреме. Сврстава се у послове прецизне механике. Своја знања користи за утврђивање кварова, растављање, оправку и састављање појединих медицинских уређаја. Такође обавља мерење и подешавање мерних елемената на медицинској опреми. Потребно је да буде прецизан, ефикасан и да прати новине у својој струци, јер се медицинска опрема стално усавршава. Може да ради у медицинским установама, предузећима за производњу медицинских уређаја, резервних делова и помагала, у сервисима у саставу продавница медицинске опреме. Такође може бити оспособљен за обављање самосталне делатности. 0 5/97, 9/02
197 Алатничар Алатничар 4 3 0 3/95, 9/02
201 Металоглодач нумерички управљаних машина Металоглодач нумерички управљаних машина 4 3 0 1/96, 9/02
267 Електротехничар енергетике Електротехничар енергетике 5 4 Организује, прати, надзире и учествује у раду на изградњи, еконструкцији и одржавању електроенергетских надземних и подземних водова, контактних мрежа, трансформаторских станица, инсталација јаке струје и уличног осветљења. Надгледа и монтира електроинсталацију у зградама, открива и отклања кварове на електроенергетским објектима. Израђује и припрема техничку документацију и нормативе материјала. Ради у затвореном простору и на терену, седећи и у покрету (по потреби на висини), зависно од врсте посла. 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 7/05, 2/07
269 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 5 4 Одржава и поправља електроенергетске машине и уређаје. Ради са кућним апаратима и уређајима (електрични штедњак, фрижидер, замрзивач…) као и са индустријским термичким и расхладним уређајима. Прегледа и замењује електроенергетске и електронске делове, компресоре, кондензаторе, електромоторе и склопове у вези са расхладним системима и термодинамиком. Ради у затвореним просторима, најчешће радионицама. Положај тела мора да прилагођава положају машина и апарата. 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 7/05, 2/07
271 Електротехничар радио и видео технике Електротехничар радио и видео технике 5 4 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
272 Електротехничар електронике Електротехничар електронике 5 4 Израђује, монтира и одржава електронске компоненте и склопове на аудио и видео уређајима, телевизорима, радиотехничкој опреми, радарима, опреми за контролу производних процеса, медицинској опреми и сл. Контролише и испитује материјале, производе, уређаје. Уколико ради у индустрији, припрема техничку документацију и врши оперативно планирање и праћење производње. Најчешће ради у затвореном простору, радионицама, сервисима и производним халама, седећи, али по потреби положај тела мора да прилагођава положају уређаја. 0 4/93, 7/95, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
273 Електротехничар сс постројења Електротехничар сс постројења 5 4 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
276 Електротехничар телекомуникација Електротехничар телекомуникација 5 4 Инсталира и одржава телекомуникациону опрему и уређаје фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије и интернета, сателитске комуникације итд. Надгледа полагање, монтажу и уграђивање телекомуникационих каблова и мрежа корисника. Одржава телефонске системе и кабловске мреже: тестира уређаје и опрему, отклања сметње и кварове у оквиру телекомуникационе мреже. Може инсталирати и одржавати опрему рачунарских мрежа. Ради и у затвореном и на отвореном простору, по потреби и на висини. Често стоји током рада. Осим запошљавања у телекомуникационим фирмама, електротехничари телекомуникација могу радити у различитим предузећима и установама (поште, банке, радио, телевизија итд.) 0 1/95, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07, 4/07
277 Електротехничар аутоматике Електротехничар аутоматике 5 4 0 4/93, 7/95, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
278 Електротехничар рачунара Електротехничар рачунара 5 4 0 4/93, 7/95, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07, 10/07
281 Електроинсталатер Електроинсталатер 5 3 Поставља, отклања кварове и одржава електричне водове, инсталације и прикључке за потрошаче електричне енергије: расвету, електричне уређаје и опрему и др., при чему се служи шемама. Уграђује или замењује струјомере, осигураче, аутомате, склопке, уређаје за обезбеђење и мерење. Контролише потрошњу електричне енергије и исправност инсталација и водова. Повремено се пење на електричне стубове и трафое. Повезује или одваја инсталације и водове од мрежног напона. Ради у затвореним, полуотвореним и отвореним просторима, претежно у стојећем положају, а по потреби и на висини. 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
282 Електромонтер мрежа и постројења Електромонтер мрежа и постројења 5 3 Бави се постављањем и одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију... Поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође, обавља демонтажу. Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и под разним временским условима. Радно време често се прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође, може да оснује сопствени сервис или фирму, или да развија посао у трговини електроопреме. 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
283 Електромеханичар за машине и опрему Електромеханичар за машине и опрему 5 3 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
285 Аутоелектричар Аутоелектричар 5 3 Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свећице, генератор, динамо, разводник паљења, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним машинама. Испитује и замењује електронске компоненте за кочнице, управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове којима се регулише убризгавање горива. Ради у радионици или напољу, претежно стојећи и у повијеном положају. 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07, 5/11, 07/12
286 Монтер телекомуникационих мрежа Монтер телекомуникационих мрежа 5 3 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
287 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 5 3 0 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 2/07
308 Хемијско-технолошки техничар Хемијско-технолошки техничар 6 4 Контролише технолошке процесе производње, припрема узорке за анализу и контролише квалитет међупроизвода и готових производа. Рукује лабораторијско-хемијском опремом, апаратима и уређајима. Ради у затвореном простору седећи или стојећи, а повремено подиже терет. У раду се сусреће са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски. 0 11/93, 7/02, 11/08
309 Хемијски лаборант Хемијски лаборант 6 4 Узоркује, припрема, изводи лабораторијске поступке и одређује својства различитих материјала, сировина, полупроизвода и производа. Користи разне лабораторијске инструменте, апарате и уређаје. Током рада води евиденцију о току поступка, складиштењу и прописном обележавању лабораторијских узорака. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи, са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са хемикалијама штетним по здравље. Због тога је у складу с прописима заштите на раду обавезна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски. 0 11/93, 7/02
310 Техничар за полимере Техничар за полимере 6 4 0 11/93, 7/02
317 Техничар припреме графичке производње Техничар припреме графичке производње 6 4 0 11/93, 7/02
318 Фотограф Фотограф 6 4 Фотографише и обрађује црно-беле и фотоматеријале у боји. Користи традиционалну и савремену технологију. Обавља цео процес, од фотографисања до израде фотографије. Познаје различите типове апарата и њихове могућности укључујући и објективе и осталу потребну опрему. Код дигиталне фотографије фотограф на рачунару може да мења боју, димензије, контраст и сл. Фотографије може да користи при изради различитих производа, књига, постера, огласних паноа, рекламног материјала (мајице, беџеви и сл.). Зависно од намене, фотограф осмишљава услове фотографисања. По потреби ради у тиму (светлост, реквизити, стајлинг...). Може се специјализовати за портрете, документарну фотографију, модну фотографију итд. Радни услови зависе од места на коме је запослен. Кад фотографише, може бити и у затвореном студију и на отвореном простору. Развијање филма и израда традиционалне фотографије обавља се у затвореним мрачним коморама. 0 11/93, 7/02, 7/08
320 Типограф Типограф 6 4 0 11/93, 8/96, 7/02
321 Техничар репродукције Техничар репродукције 6 4 0 11/93, 8/96, 7/02
323 Техничар штампе Техничар штампе 6 4 0 11/93, 8/96, 7/02, 7/08
324 Техничар графичке дораде Техничар графичке дораде 6 4 Приликом израде графичког производа, у последњој фази, која је веома важна и сложена, обавезно се обавља дорада. Графички се дорађују књиге, заштитне корице, албуми, фасцикле, кутије, брошуре, проспекти, каталози, свеске, блокови, етикете, картице, омотнице, фасцикле, коверте, украсне кесе... Техничар подешава машине, изрезује регистре, нумерише стране и украшава корице (отисак и златотисак) Посао обавља у затвореној просторији, уз присуство разних мириса (лепак, боја). Ради на различитим машинама, зависно од врсте производа, али доста послова обавља ручно. Материјали који се прерађују јесу: разне врсте папира, картон, лепенке равне и валовите, фолије, кожа и платно који служе за формирање, састављање и улепшавање производа. 0 11/93, 8/96, 7/02
333 Ситоштампар Ситоштампар 6 3 Сам назив објашњава да се ради о наношењу боје кроз фину мрежу која је затегнута на одговарајући дрвени или метални оквир, налик на сито. Кроз отворе на мрежици боја се помоћу гуменог ваљка потискује на подлогу која се штампа. То може бити било каква подлога (папир, пластика, текстил, метал, дрво, стакло, керамика). Такође, то могу бити и различите форме и димензије (мајице, оловке, беџеви, упаљачи, боце, шоље, чаше, тегле, бурад...). За обављање овог посла потребна је прецизност, уредност, стрпљење и креативност, јер се поред штампе води рачуна о дозирању боја које се наносе по прецизним правилима. У раду се користи компјутер. Ради се у затвореној просторији. Ситоштампар је у раду изложен хемијским испарењима, те треба да води рачуна о мерама заштите на раду. 0 11/93, 7/02, 7/08
393 Текстилни техничар Текстилни техничар 7 4 Учествује у стварању различитих врста материјала у фабрикама текстила, применом производних процеса предења, ткања и плетења. Контролише рад машина и производа. Бави се и оплемењивањем текстила. Стара се о ефикасном организовању производње, контроли технолошког процеса и квалитету рада и производа. Познаје послове на предењу влакана од памука, вуне и синтетике, премотавању пређе на калемове, припреми основе и потке… Познаје производњу на разбојима и машинама за плетење. Посао обавља у затвореним просторијама, стојећи и у покрету. Изложен је буци, текстилној прашини, повишеној температури, влази и мирису хемикалија. 0 12/93, 10/02
394 Конфекцијски техничар Конфекцијски техничар 7 Ради у кројачким салонима или у конфекцијској индустрији. Припрема и умножава кројеве за шивење, надгледа или сам кроји, шије и пегла делове одеће и одевне детаље. Контролише квалитет шивења и кројења, по потреби враћа на поправљање. Може радити и на изради ортопедских помагала од текстила или коже (нпр. улошци за обућу, чарапе за вене и слично). 0 12/93, 10/02, 7/13, 12/15
395 Техничар - моделар одеће Техничар - моделар одеће 7 4 0 9/95, 10/02
396 Кожарски техничар Кожарски техничар 7 4 0 12/93, 10/02
397 Техничар моделар коже Техничар моделар коже 7 4 0 9/95, 10/02
399 Конфекционар - кројач Конфекционар - кројач 7 3 Бави се израдом одеће. Ради на конструкцијској припреми кројења: израђује шаблоне, припрема и контролише основне материјале, зацртава кројеве (полагање, цртање и копирање шаблона или кројева), контролише нацрт према узорку, величини, боји, партији. Кроји ручно или уз употребу шаблона и справа за кројење – кружних ножева, ножева на траци, справа за изрезивање, притискање и слично. На крају комплетира и слаже искројене и означене делове одеће, шије их и дорађује. Ради у затвореној просторији, седећи или стојећи, у нагнутом положају, уз мању буку. 0 12/93, 10/02
400 Механичар текстилних машина Механичар текстилних машина 7 3 0 9/95, 10/02
402 Обућар Обућар 7 3 Прави модну, свакодневну или спортску обућу. Скицира модел, одабира материјале и израђује шаблоне (цртеж, шнит) на основу којих кроји делове обуће. Искројене делове спаја шивењем или лепљењем. Направљену обућу дотерује – равна ивице, боји, украшава детаљима. Може да ради у фабрикама обуће, где рукује машинама којима израђује само један део обуће, или да, као самостални занатлија, прави обућу по мери и поправља ношену обућу. 0 10/02
403 Галантериста Галантериста 7 3 0 10/02
404 Конфекционар коже и крзна Конфекционар коже и крзна 7 3 0 9/95, 10/02
450 Геодетски техничар - геометар Геодетски техничар - геометар 8 4 Израђује геодетске карте или планове за потребе пројектовања путева, железница, хидрограђевинских објеката, уређења насеља... Планове прави тако што на терену прикупља податке снимањем, детаљно премерава удаљеност између унапред одређених тачака (кота), врши математичку обраду података (обично уз употребу рачунара), црта слику терена у одговарајућој размери. За потребе мерења служи се посебним уређајем за регистровање, меморисање и кодирање података на терену. Планове које је сачинио, геометар уступа архитектима и грађевинарима при изградњи објеката, службама које утврђују наплату пореза и др. Ради претежно на терену, али и у затвореним просторима, бироима. 0 4/04, 12/04, 8/06, 3/07, 5/11, 07/12
451 Грађевински техничар за високоградњу Грађевински техничар за високоградњу 8 4 Обавља три групе послова: израду нацрта и пројекта (разрађује идејни пројекат – план грађевинског пројекта, израђује макете); послове припреме (израђује техничку документацију, врши калкулацију, израђује предмер…); извођачке радове (ради као шеф градилишта – организује поједине фазе радова, води градилишну документацију, евиденцију о материјалима, грађевинској механизацији и радницима). Ради у затвореним просторијама, седећи уз употребу рачунара или на отвореном (градилиштима), по потреби на терену. Ради и на висини, у различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду. 0 8/93, 5/98, 4/02, 3/08
452 Грађевински техничар за хидроградњу Грађевински техничар за хидроградњу 8 4 Обавља послове у изградњи хидроцентрала, пристаништа, објеката за снабдевање насеља водом, објеката за одвођење прљаве воде (канализација), објеката за уређење и регулацију речних токова, објеката и постројења за наводњавање земљишта (мелиорација). Ради на припреми и разради грађевинских пројеката, обавља техничко-технолошку припрему грађења, организује рад на хидро-објектима, води грађевинску и инвестиционо-техничку документацију. 0 8/93, 6/95, 4/02, 3/08
453 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 8 4 Испитује чврстоћу, порозност, проводљивост топлоте и остала својства грађевинског материјала, посебно бетона и асфалта. Врши геомеханичка испитивања тла, узима узорке земљишта кроз сондажне бушотине, издаје елаборат о испитивању грађевинског материјала на основу кога одређене институције издају дозволу за коришћење грађевинског материјала на тржишту. Један део посла обавља се у специјализованим лабораторијама где се испитује грађевински материјал, а узимање узорака техничар обавља на терену, користећи различите лабораторијске инструменте. 0 8/93, 5/98, 4/02, 3/08
455 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 8 4 0 8/93, 4/02
458 Зидар - фасадер Зидар - фасадер 8 3 Гради или реновира стамбене, пословне и производне објекте. Посао започиње проучавањем нацрта и планирањем. Потом зида, облаже фасаде и зидове малтером, природним и вештачким каменом. Поставља хидроизолацију. Ради на отвореном и полуотвореном простору, на скелама, често на висини, стојећи, ходајући и погнут. Користи заштитна средства: шлем, заштитни појас, рукавице. 0 8/93, 4/02, 6/05
459 Армирач - бетонирац Армирач - бетонирац 8 3 Претежно ради на грађевинама, а посао се састоји од уградње арматура у елементе и конструкције од бетона. Арматуре се израђују од арматурног гвожђа и постављају се у темеље, стубове, ограде, степенице, лифтове и друге конструкције, како би бетон био чврст, али истовремено и еластичан. Када се поставе, арматуре се „заливају“ смесом за бетон, те је посао армирача близак занимању бетонирца. Да би армирач знао на који начин и где треба да постави арматуре, неопходно је да има увид у пројекат конструкције на којој ради. Армирач најчешће ради на градилиштима (ређе у погонима), на отвореном простору, изложен различитим временским условима и раду на висини. 0 8/93, 4/02, 6/05
460 Тесар Тесар 8 3 Ручно и машински обрађује дрво, израђује дрвене елементе, саставља дрвене конструкције кровова. Израђује, монтира и демонтира скеле, оплате, платформе, заштитне ограде, прилазне рампе за објекат. Користи планове и цртеже на основу којих кроји дрвене конструкције и грађу. Ради у грађевинским фирмама (високоградњи, нискоградњи, хидроградњи) или у занатству, на отвореном простору, на висини, у сталном покрету, стојећи или погнут. Изложен је различитим временским приликама. 0 8/93, 4/02, 6/05
464 Керамичар - терацер - пећар Керамичар - терацер - пећар 8 3 Полаже керамичке плочице и мозаике на подове и зидове купатила, кухиња, степеништа, базена, фонтана и осталих простора који захтевају облагање керамиком. Бетонира и припрема подлоге, примењује различите технологије са ефектом камена, опеке, шљунка итд. Зида каљеве пећи, камине, котловне пећи, облаже гвоздене пећи, презиђује и чисти. Ради у затвореном и на отвореном, изложен промаји, прашини, мокрим материјалима. Посао обавља клечећи, чучећи или стојећи. 0 8/93, 4/02, 6/05
466 Декоратер зидних површина Декоратер зидних површина 8 3 Обрађује зидове тако што припрема површине, премазује их одговарајућим средствима – кречи, боји, фарба унутрашње и спољашње површине зграда. Осликава и украшава тремове, ходнике, степеништа. Лепи тапете; изводи гипсарске радове. Ради у отвореном, полузатвореном и затвореном простору, по потреби на висини – на скелама и мердевинама. 0 8/93, 4/02, 6/05
468 Хидрограђевинар Хидрограђевинар 8 3 0 8/93, 4/02, 6/05
469 Руковалац грађевинском механизацијом Руковалац грађевинском механизацијом 8 3 Управља грађевинском механизацијом: земљани радови (копање земље за темеље и подруме), померање огромних земљаних маса при изградњи саобраћајница, пробијања тунела, подизању тешких грађевинских елемената (стубова, зидова, таваница). Овим машинама рукује, управља и одржава их – врши контролу исправности рада машине и њених делова, чисти их и подмазује, обавља једноставније поправке. Ради на отвореном, у седећем положају, изложен различитим временским утицајима. 0 8/93, 4/02, 6/05
470 Грађевински лаборант Грађевински лаборант 8 3 0 8/93, 4/02, 3/08
518 Техничар друмског саобраћаја Техничар друмског саобраћаја 9 4 Организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Израђује ред вожње, израчунава цене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове. Води бригу о исправности и економичности возног парка, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила. Води рачуна о безбедности возила, путника и терета, прикупља и анализира податке о саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима. Послове може да обавља у затвореном простору: у канцеларијама, у радионицама за техничке прегледе, у складиштима, а повремено и на отвореном простору. Може да ради у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији итд. 0 5/93, 3/02, 13/06, 20/07, 07/08
522 Саобраћајно - транспортни техничар Саобраћајно - транспортни техничар 9 4 0 5/93, 3/02, 13/06, 07/08
523 Техничар вуче Техничар вуче 9 4 Управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Унутар железничке станице посебном локомотивом помера и размешта вагоне по колосецима ради састављања или растављања композиција. Кад станично особље састави воз, заједно с прегледачем вагона проверава исправност кочница. Прати сигнализацију станичног и другог возног особља, ранжирне и излазне сигнале. Прати сигнализацију уз пругу и управља се према њој. Може возити сам или може имати помоћника. Ако дође до квара локомотиве на отвореној прузи, настоји да га отклони и о томе обавештава диспечера. Након доласка у станицу, станично особље одваја локомотиву од композиције, возовођа је одвози, искључује и обавештава о евентуалној потреби за поправком. 0 5/93, 3/02, 13/06
524 Техничар техничко - колске делатности Техничар техничко - колске делатности 9 4 0 5/93, 3/02, 13/06, 07/08
525 Транспортни комерцијалиста Транспортни комерцијалиста 9 4 0 5/98, 13/06
526 Наутички техничар Наутички техничар 9 Управља бродом (постројењем и посадом), саставља конвоје, води бригу о терету и/или путницима, организује одржавање и снабдевање брода и води бродску документацију. Управља бродом за време поласка, маневрисања, пловидбе и пристајања; управља укрцавањем и искрцавањем путника или терета; организује одржавање и снабдевање брода, као и задужења чланова посаде; води бродску документацију, прати хидролошку ситуацију и стање на пловном путу и слично. Током рада наутички техничар рукује управљачким, навигацијским и помоћним постројењем (притезно или сидрено витло), интерним и екстерним комуникацијским средствима (интерфон, радиостаница) и радаром. Рад се обавља у затвореном (командни мост) и на отвореном простору, а организује се у дневним и ноћним сменама. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице. 0 5/93
529 Техничар ПТТ саобраћаја Техничар ПТТ саобраћаја 9 4 Обавља све поштанске услуге: преузима од поштанског центра све врсте пошиљака и новчаних докумената за доставу и врши расподелу по доставним областима. Израђује поштанско-царинску документацију која прати пошиљке. Обавља услуге новчаног пословања. Рукује новцем и другим благајничким средствима у складу са важећим прописима. Задужује и раздужује поштаре исплатним документима и новцем. У питању је одговоран посао, који тражи посвећеност и добру концентрацију. 0 5/93, 11/ 03, 20/07, 07/08, 08/09
530 Техничар унутрашњег транспорта Техничар унутрашњег транспорта 9 4 0 5/93, 3/02
534 Возач моторних возила Возач моторних возила 9 3 Управља разним моторним возилима, камионима, аутобусима, специјалним возилима. Превози робу и путнике, отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Познаје правила у вези с безбедношћу и регулисањем саобраћаја, транспортна права, саобраћајну психологију, основе путева, улица и паркиралишта. Практичним тренингом и обучавањем током трогодишњег школовања стиче дозволе Б и Ц категорија за моторна возила и возила за превоз терета. Рад обавља претежно седећи у возилу, изложен је вибрацијама, буци, испарењима горива, а на путу је изложен свим временским условима. Може да ради у малим или великим фирмама за превоз путника и робе, у медицинским установама, комуналним службама, у такси удружењима итд. Уколико жели може да се доквалификује за возача специјалних возила или да стекне специјализацију за инструктора вожње. 0 13/93, 1/94, 3/02, 13/06, 20/07, 07/08
535 Возовођа Возовођа 9 3 Управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Унутар железничке станице посебном локомотивом помера и размешта вагоне по колосецима ради састављања или растављања композиција. Кад станично особље састави воз, заједно с прегледачем вагона проверава исправност кочница. Прати сигнализацију станичног и другог возног особља, ранжирне и излазне сигнале. Прати сигнализацију уз пругу и управља се према њој. Може возити сам или може имати помоћника. Ако дође до квара локомотиве на отвореној прузи, настоји да га отклони и о томе обавештава диспечера. Након доласка у станицу, станично особље одваја локомотиву од композиције, возовођа је одвози, искључује и обавештава о евентуалној потреби за поправком. 0 5/93, 1/94, 3/02, 13/06, 07/08
536 Кондуктер у железничком саобраћају Кондуктер у железничком саобраћају 9 3 0 5/93, 1/94, 3/02, 13/06, 07/08
567 Трговински техничар Трговински техничар 10 4 0 15/93, 6/95, 11/02, 11/06, 8/09
568 Аранжер у трговини Аранжер у трговини 10 4 Аранжер у трговини је стручњак за осмишљавање начина да се изложена роба допадне купцима. У мањим продавницама, уз послове аранжирања излога и ентеријера, најчешће обавља и послове продавца. Уколико ради при великим трговинским ланцима, могућа су периодична путовања ради аранжирања излога. Будући да се у оквиру овог образовног профила учи цртање и обликовање, перспектива и пројектовање, то може бити добра основа за упис на факултете ликовних и примењених уметности. 0 15/93, 6/95, 11/02, 11/06
569 Угоститељски техничар Угоститељски техничар 10 4 0 15/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/06
570 Кулинарски техничар Кулинарски техничар 10 4 Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. 0 15/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/06
571 Туристички техничар Туристички техничар 10 4 Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд.). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника, с циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима... Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама, уз коришћење рачунара. Често је у контакту с људима. 0 15/93, 6/95, 11/02, 11/06
572 Трговац Трговац 10 3 0 17/93, 11/02, 8/09
573 Конобар Конобар 10 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. одржава хигијенско и здравствено-безбедносне услове 2. обавља припремне и завршне радове спровођењем ресторанске процедуре 3. прими госте и поруџбеницу 4. услужи госте пићем 5. услужи госте храном 6. извршава административне послове Циљ стручног образовања за образовни профил Конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем. Ученик ће бити оспособљен за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у тиму; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 0 10/12, 1/13, 17/13, 1/15
574 Кувар Кувар 10 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. организује сопствени рад и своје радно место 2. прима, обрађује и складишти намернице 3. припрема јела за издавање 4. издаје поруџбенице 5. води евиденцију Циљ стручног образовања за образовни профил Кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервисирање и декорисање оброка. Ученик ће бити оспособљен за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у тиму; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. 0 10/12, 1/13, 17/13, 1/15
575 Посластичар Посластичар 10 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. организује сопствени рад и радно место 2. прима, обрађује, пакује и складишти намернице и готове посластице 3. припрема топле, хвадне и суве посластице 4. прима и издаје поруџбенице 5. води евиденцију Циљ стручног образовања за образовни профил Посластичар је оспособљавање ученика за припрему, декорисање и сервисирање топлих, хладних и сувих посластица. Ученик ће бити оспособљен за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у тиму; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања. У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине. Осим тога, бави се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посластичарницама, у кухињама угоститељских објеката и ресторана. Радно време углавном проводе у покрету, на ногама. 0 10/12, 1/13, 17/13, 1/15
587 Економски техничар Економски техничар 11 4 Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По потреби обавља готовински и безготовински платни промет. Ради углавном у канцеларији или на шалтеру, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења с бројевима, за успех у овом занимању важни су одговорност, тачност, систематичност и развијене вештине комуникације. 0 13/93, 3/96, 12/02, 11/06
588 Финансијски техничар Финансијски техничар 11 4 0 3/97, 12/02, 11/06
590 Правни техничар Правни техничар 11 4 Према налогу правника пише решења и одлуке, ради на оверама потписа, рукописа, преписа, обрађује пошту. Евидентира и обрађује различите податке. Користи знања из пословне преписке и матичне евиденције, као и основна знања из правног поступка и правног промета. Посао правног техничара подразумева како рад са људима тако и обраду докумената. Ради у службама органа управе и локалне самоуправе као и на пословима из области радних односа. Посао обавља у канцеларији седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора. 0 7/93, 20/93, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06
591 Биротехничар Биротехничар 11 4 0 4/13
592 Техничар обезбеђења Техничар обезбеђења 11 4 Посао техничара обезбеђења је да чува објекте и покретну имовину. Овај веома одговоран посао обавља се по свим временским условима и ноћу, а у раду се, поред осталог, користи оружје. Приликом избора овог занимања обавезно је похађање ватрогасног курса. Поред ових, техничар обезбеђења може обављати и друге послове, као што је рецимо упућивање странке на место где може обавити посао због којег посећује одређену институцију. Потребна су основна знања из области администрације и познавање рада на рачунару. Особа која се бави овим послом треба да има добро телесно здравље, одлично чуло вида и слуха и нормално развијен говорни апарат. Важно је и да буде сталожена, присебна, сналажљива и са осећањем одговорности. 0 7/93, 1/94
593 Техничар заштите од пожара Техничар заштите од пожара 11 4 Техничари заштите од пожара (ватрогасци) штите људе и имовину угрожене пожаром. Поред гашења пожара, ватрогасци истовремено могу спасавати људе и пружати прву помоћ, проветравати просторије захваћене димом, износити ствари из просторија захваћених пожаром и обављати низ других послова. Осим што спасавају људе и имовину, ватрогасци помажу и у другим опасностима, као што су поплаве, олујно невреме, саобраћајне, еколошке и друге незгоде, несреће и катастрофе. 0 11/06
603 Хидролошки техничар Хидролошки техничар 12 4 Посматра, мери, прикупља податке о водостају, протоку, температури воде, појави леда на рекама. Врши хидролошке анализе и студије. Драгоцени су сарадници у изради прогноза и упозорења на ванредне појаве као што су поплаве. Изучава коришћење водних снага за производњу електричне енергије, прати снабдевање насеља водом, прати одводњавање и наводњавање земљишта, регулише пловне путеве и пристаништа, систематски прати режим подземних вода. Могу да раде у хидрометеоролошким заводима, водоводима, хидроелектранама, пловним путевима. Већину времена проводи на терену, а може да ради и у затвореном простору. 0 3/93, 10/02
604 Метеоролошки техничар Метеоролошки техничар 12 4 Обавља послове мерења и осматрања метеоролошких појава, углавном на метеоролошким станицама и аеродромима. Мери количину падавина, влажност и притисак ваздуха, брзину ветра, кретање облачности итд., и резултате уноси у базу података. Проверава њихову тачност, а податке обрађује различитим математичким и статистичким методима, користећи специјалну опрему и уређаје. Ради на радарским и сателитским системима, врши пренос и размену података, управља обавештајним системом, помаже у изради временске прогнозе и незаменљив је сарадник противградне одбране. Ради у затвореном и на отвореном простору. 0 3/93, 10/02
605 Музички извођач Музички извођач - класична музика 13 4 Основна делатност музичког извођача јесте извођење вокалног или инструменталног дела. Зависно од интересовања и склоности испољених у основној музичкој школи може се бирати међу следећим одсецима и инструментима: клавирски, гудачки (виолина, виола, виолончело, контрабас), дувачки (флаута, кларинет, обоа, труба, тромбон, хорна, фагот), одсеци за хармонику, харфу, гитару, удараљке, џез музику, рану музику, певање (соло, црквено...). Музички извођач може да ради на великој музичкој сцени (уз додатно образовање на Музичкој академији то може бити опера, филхармонија...), најчешће у различитим оркестрима, културно-уметничким друштвима и сл. или у угоститељским објектима (хотели, ресторани, клубови...). Ако су инструменталисти, могу се бавити и поправком инструмената. Наступају као солисти или у групи, могу бити стално запослени или слободни уметници. Понекад могу радити и као предавачи. – Напомена: Звање музичког извођача може се стећи у средњим музичким школама. Да би се уписала средња музичка школа за музичког извођача, неопходно је завршити нижу музичку школу. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну музичку школу могу уписати средњу музичку школу, уколико пре полагања пријемног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне музичке школе). 0 9/93, 4/96, 17/97, 15/02
606 Музички сарадник Музички сарадник - теоретичар 13 4 Звање музичког сарадника (музички сарадник – теоретичар или музички сарадник – етномузиколог)стиче се избором теоријског смера у средњим музичким школама. Музички сарадник може радити у припреми музичке подлоге за рекламе, филмове, радио и ТВ емисије. Сарађује с музичким уредником; саветује уреднике или режисере при избору музике која највише одговара њиховом делу или замисли. Може радити и у предшколским установама као стручни сарадник – током школовања стиче знања о дириговању и дечјем оркестру. 0 9/93, 4/96, 17/97, 15/02, 4/06
609 Играч - класичан балет Играч - класичан балет 13 4 Играчи се школују у средњим балетским школама, на одсецима за класичан балет (играч класичног балета), савремену игру (играч савремене игре) и народну игру (играч народне игре). Са дипломом о завршеној средњој балетској школи може се радити као балетски играч у позоришту или професионалној играчкој трупи. Напомена: Средња балетска школа може се уписати после завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну балетску школу могу уписати средњу балетску школу ако пре полагања пријемног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне балетске школе). 0 4/96, 15/02
610 Играч - савремена игра Играч - савремена игра 13 4 Играчи се школују у средњим балетским школама, на одсецима за класичан балет (играч класичног балета), савремену игру (играч савремене игре) и народну игру (играч народне игре). Са дипломом о завршеној средњој балетској школи може се радити као балетски играч у позоришту или професионалној играчкој трупи. Напомена: Средња балетска школа може се уписати после завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну балетску школу могу уписати средњу балетску школу ако пре полагања пријемног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне балетске школе). 0 4/96, 15/02
611 Играч - народна игра Играч - народна игра 13 4 Играчи се школују у средњим балетским школама, на одсецима за класичан балет (играч класичног балета), савремену игру (играч савремене игре) и народну игру (играч народне игре). Са дипломом о завршеној средњој балетској школи може се радити као балетски играч у позоришту или професионалној играчкој трупи. Напомена: Средња балетска школа може се уписати после завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну балетску школу могу уписати средњу балетску школу ако пре полагања пријемног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне балетске школе). 0 4/96, 15/02
612 Ликовни техничар Ликовни техничар 13 4 0 9/93, 15/02, 4/09
613 Техничар дизајна амбалаже Техничар дизајна амбалаже 13 4 0 9/93, 15/02, 4/09
614 Техничар дизајна текстила Техничар дизајна текстила 13 4 0 9/93, 15/02, 4/09
615 Техничар дизајна графике Техничар дизајна графике 13 4 Ликовно уређује књиге, часописе, брошуре, плакате, рекламне материјале и сл. према потребама и захтевима клијената. Осмишљава визуелни идентитет фирме: дизајнира заштитни знак (логотип), коверте, меморандум и сл. Предмети или знакови које дизајнира привлачни су, уочљиви и препознатљиви. Осим одговарајућих компјутерских програма (графички програми, припрема за штампу), током школовања учи цртање и сликање – овај образовни профил је у понуди средњих школа за дизајн и уметничких школа. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима и сл. или самостално. 0 9/93, 15/02, 4/09
616 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 13 4 Учествује у осмишљавању унутрашњег изгледа простора: стамбених објеката, предузећа или јавних установа, па тако и намештаја, опреме и декорације за ентеријер различите намене. Учествује у дизајнирању различитих производа (нпр. предмета свакодневне употребе, превозних средстава, техничких уређаја...) водећи рачуна о њиховој функцији. Ради индивидуално и у тиму, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме. На овом смеру ученици упознају цео процес дизајнирања, почев од идејног решења, преко техничке документације, до реализације. Модел финалне верзије индустријског производа израђује се у различитим материјалима – у пластици, дрвету, стаклу, гуми, металу. 0 9/93, 15/02, 4/09
617 Конзерватор културних добара Конзерватор културних добара 13 4 Отклања оштећења на уметничким делима (рестаурација), посебним техникама их штити од даљег пропадања (конзервација). Може радити у оквиру стручних тимова при галеријама и музејима. Посао конзерватора укључује висок степен знања, стрпљења и одговорности како би се донела одлука који су поступци најбољи за конкретно дело. Уз различите технологије заштите упознаје и велики број уметничких техника (штафелајно сликарство, зидно сликарство, иконописање, вајање,...) те може и самостално да ствара уметничка дела. 0 2/94, 15/02
619 Гравер уметничких предмета Гравер уметничких предмета 13 4 Украшава предмете од племенитих метала, стакла, камена и других материјала, тако што урезује различите облике и слова уз помоћ прецизних ручних и машинских алата или хемијским путем. Полазећи од претходно припремљеног цртежа, гравира грбове, иницијале, мотиве из природе и друге облике и шаре на накиту, украсним предметима и посуђу, трофејима и сл. Најчешће је у питању гравирање на накиту од злата и сребра, на предметима од стакла и камена, али гравер примењује и друге технике као што су интарзија и инкрустација (прављење уметака од различитих материјала) на дрвету. Гравери могу израђивати и прецизне алате за различите намене у индустрији, као и печате. Користе знања из историје уметности, калиграфије, теорије форме и сл. За овај креативни посао је, поред осталог, веома битна прецизност и заштита на раду. 0 2/94, 15/02
620 Јувелир уметничких предмета Јувелир уметничких предмета 13 4 Израђује, поправља и одржава накит од племенитих метала, драгог и полудрагог камења. Осмишљава дизајн накита. Племените метале мери, обележава и оцртава мерним алатима. Метал топи и лије у пешчане и металне калупе и одређује легуру. У последњој фази рада користи финије поступке обраде: искуцавање, гравирање, емајлирање и везивање драгог камена. Једноставнији облици накита израђују се ручним поступком. Поред израде, поправља оштећени накит, уграђује украсно камење, мења обим прстења. 0 2/94, 15/02
624 Дрворезбар Дрворезбар 13 4 Дрворезбар обрађује дрво техником дрвореза. Поред осталог израђује намештај, украсне предмете, дрвну галантерију, крстове, иконе, делове иконостаса и друго. Поред познавања материјала и спретног руковања алатом, потребно је добро планирање и смисао за уметност. У питању је уметнички образовни профил те се за упис полаже посебан пријемни испит. 0 2/94, 15/02
625 Клесар Клесар 13 4 Клесари режу и обликују камен, израђују и украшавају надгробне споменике и различите елементе који се користе у градњи. Израђују камене плоче, камене блокове различитих облика и величина, орнаменте за фасаде зграда, праве степенице, лукове, подупираче, рукохвате... Баве се израдом фигура и кипова, гравирањем ликова на каменим блоковима за израду споменика и за декорацију зграда. Најчешћи поступци које користе јесу ломљење, резање, клесање, брушење, полирање. Рад некад почиње већ у каменолому, где они учествују у вађењу и основној обради камена, а наставак рада се одвија у радионицама и погонима. Ради се претежно стојећи, у погнутом положају, повремено клечећи, чучећи, седећи. Посао се обавља и на отвореном и у затвореном простору, прашини, буци, лошим временским условима. При раду морају да подижу и преносе теже предмете. 0 2/94, 15/02
626 Стилски кројач Стилски кројач 13 4 0 2/94, 15/02
627 Фирмописац калиграф Фирмописац калиграф 13 4 0 2/94, 15/02
628 Грнчар Грнчар 13 4 Дизајнира и израђује судове за припрему и чување хране, за држање и ношење течности и разно друго наменско и украсно посуђе, као и уникатне украсне предмете. Глину обликује на више начина: моделовањем алаткама, на посебном постољу које се окреће (токарење на грнчарском точку), ливењем у калупе итд. Затим је суши и пече у керамичкој пећи. После печења, израђене предмете прелива или премазује глазуром и они тада добијају свој коначни изглед. 0 2/94, 15/02
633 Медицинска сестра - техничар Медицинска сестра - техничар 14 4 Негује болеснике према савету лекара. Примењује прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији, уз примену основних медицинских инструмената. За успех у овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим тегобама, љубазност и жеља да се помогне. 0 2/93, 6/02, 1/07, 2/08
634 Педијатријска сестра - техничар Педијатријска сестра - техничар 14 4 Помаже дечјем лекару (педијатру) у заштити здравља и лечењу деце. По потреби примењује прописану терапију, превија, припрема пацијенте за преглед и разне интервенције, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе, стерилише инструменте, води рачуна о редовној вакцинацији и систематским прегледима. Води евиденцију о утрошку материјала, попуњава рецепте, сређује картотеку. Са здравом децом ради у предшколским установама, где, уз медицинске сестре – васпитаче, брине о деци млађег узраста (до 3 године). Контролише њихово здравље и хигијену и помаже у стварању добрих навика. Ради у затвореном простору, у домовима здравља, дечјим болницама или у амбулантама, претежно стојећи и у покрету. 0 2/93, 6/02, 1/07, 2/08
635 Гинеколошко - акушерска сестра Гинеколошко - акушерска сестра 14 4 Припрема труднице за порођај и помаже у његовом току. Припрема инструменте и врши стерилизацију инструмената и спроводи потребну терапију. Припрема хируршки и други материјал (дестиловану воду,боце с кисеоником, материјал за инфузију, трансфузију итд.). Брине о хигијени апарата у порођајној сали. У случају тежег порођаја, припрема терапију за породиљу и новорођенче. Збрињава новорођенчад, одржава хигијену породиља и пацијенткиња. Води неопходну медицинску документацију: порођајни протокол и протокол матичних пријава итд. Ради у домовима здравља и стационарним гинеколошко-акушерским клиникама и болницама. Уколико не ради у породилишту већ у дому здравља или другој здравственој установи, где се обављају прегледи, помаже гинекологу у раду: припрема инструменте, врши стерилизацију и сл. 0 2/93, 6/02, 1/07, 2/08
636 Санитарно - еколошки техничар Санитарно - еколошки техничар 14 4 Узоркује и испитује загађење воде, ваздуха, земљишта, хране, стамбених и радних простора, зрачење, буку и друге факторе окружења, који могу нарушити здравље. Предлаже и спроводи одговарајуће мере како би се очувало здравље људи. Прикупља податке о хигијенским условима, предлаже и спроводи мере за спречавање ширења заразних болести. Спроводи и мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Води рачуна и о редовним здравственим прегледима радника. Гранична санитарна инспекција надзире промет робе и људи на границама, како би се спречило ширење заразних болести или увоз здравствено неисправне робе. Највећи део посла обавља на терену. У току рада може бити изложен загађеним и отровним материјама, због чега мора примењивати одговарајуће мере и користити заштитну опрему. 0 2/93, 6/02, 1/07
637 Физиотерапеутски техничар Физиотерапеутски техничар 14 4 У договору са лекаром примењује разне поступке терапије применом струје, топлоте, хлађења, ултразвука и масаже (ручно и уз помоћ разних апарата) да би се спречиле трајне последице болести и озледа. Повећава покретљивост и ублажава болове пацијентима, подучава их и мотивише да сами вежбају и служе се штакама, протезама, колицима и другим помагалима. Болесницима, деци и омладини даје савете о правилном кретању и држању тела. Ради у затвореној просторији. Током масаже прилагођава положај свог тела положају пацијента и користи физичку снагу, као и спретност руку и прстију. 0 2/93, 6/02, 1/07
639 Стоматолошка сестра - техничар Стоматолошка сестра - техничар 14 4 Помаже лекару стоматологу да обави следеће послове: поправке, лечење, вађење зуба и сл. Припрема зубарске уређаје, инструменте, лекове и потребан материјал, како би све благовремено било доступно стоматологу. Прати рад стоматолога, додаје му потребне инструменте, лекове, тампоне, анестетике. Стерилише и одржава инструменте. Прозива пацијенте, заказује, припрема пацијенте за рендгенска снимања, води евиденцију о услугама, утрошку материјала, попуњава рецепте, сређује картотеку. Ради у амбулантама, претежно стојећи и у покрету. 0 2/93, 6/02, 1/07, 2/08
640 Зубни техничар Зубни техничар 14 4 Бави се израдом зубних круница, надоградњом зуба и мостова и израдом делимичних и потпуних зубних протеза. На основу отисака које од пацијента узима лекар-стоматолог, прави гипсани калуп који му је основа за даљи рад. Користи порцелан, вештачке смоле и друге савремене вештачке материјале, а у појединим фазама рада и восак, гипс и др. Ради у зуботехничким лабораторијама, седећи. За овај посао је важно стрпљење, прецизност, спретност прстију и руку. Ради се претежно индивидуално, а главни сарадник је стоматолог протетичар. 0 2/93, 6/02
641 Фармацеутски техничар Фармацеутски техничар 14 4 Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. Све послове обавља под надзором фармацеута. У апотеци асистира у издавању безрецептних лекова и других лековитих препарата, саветује кориснике о начину њихове употребе. Брине о пријему, правилном складиштењу и чувању свих артикала апотеке и контролише рок трајања. Учествује у припреми лековитих препарата, мешавина чајева, крема и масти по стандардним рецептима. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко-хемијске и биолошке анализе и мерења. Стара се о правилном складиштењу лабораторијских узорака и води лабораторијски дневник активности. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата. Проверава исправност апарата, прибора и инструмената за израду лековитих препарата и врши контролу климатских и хигијенских услова у складу са стандардима. Надзире технолошке фазе у производњи, узима узорке за контролу квалитета и води фармацеутску документацију. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору. Могућа је присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље, па је потребна употреба заштитне опреме. 0 2/93, 6/02, 1/07, 2/08
642 Лабораторијски техничар Лабораторијски техничар 14 4 Врши различите анализе биолошког материјала (нпр. крви, мокраће, пљувачке) које су значајне за постављање дијагноза и праћење тока болести пацијената. Изводи дијагностичке и др. анализе у хематолошким, микробиолошким, паразитолошким, биохемијским и лабораторијама за епидемиолошка мерења и санитарну хемију. Посао обавља у лабораторијама које су, све чешће, опремљене компјутеризованим системима за извођење анализа. При опредељивању за овај образовни профил посебно је значајно одсуство преосетљивости на крв и телесне излучевине (мучнина, несвестица). 0 2/93, 6/02, 1/07
643 Козметички техничар Козметички техничар 14 4 Козметички техничар обавља стручне третмане коже лица, тела, косе и ноктију. Циљ је нега и улепшавање, а понекад и терапија по савету лекара дерматолога. У свом послу служи се различитим апаратима и уређајима за козметичку обраду коже, масажерима, лупама за преглед лица и врата, апаратима за епилацију, лампама. Козметичар чисти кожу лица и тела, што је темељ козметичког рада и неге. Третмани могу укључивати и уклањање сувишних длачица, бора, стрија и ситних ожиљака (уз помоћ ласера), као и многе друге савремене козметичке методе. Раде у чистој радној средини, обично у сменама од осам сати. 0 2/93, 6/95, 6/02, 1/07
644 Медицинска сестра - васпитач Медицинска сестра - васпитач 14 4 Ради у обдаништима са здравом децом од годину дана до три године, на пословима неге и васпитања. Учествује активно у формирању хигијенских, културних и радних навика деце. Повија и пресвлачи децу, храни их, игра се с њима. Радни задаци укључују: пријем деце у установу за дечји боравак (санитарна провера), спровођење личне хигијене деце раног узраста, спровођење терапије у установама за дечји боравак, дезинфекцију и стерилизацију опреме, играчака и осталог материјала, припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помагање лекару при прегледу. Сарађује с родитељима и ради на њиховом здравственом васпитању. Планира и остварује васпитни рад у групи, организује слободне и усмерене активности деце, припрема простор и васпитни материјал за игру. Води педагошку и здравствену документацију. За овај посао важно је да се има много стрпљења и разумевања. Важно је и одсуство гадљивости на телесне излучевине, као и известан степен физичке снаге и издржљивости, будући да је потребно подизати и пресвлачити малу децу. 0 2/93, 6/02, 1/07
673 Сценски маскер и власуљар Сценски маскер и власуљар 15 4 Сценски маскер и власуљар је стручњак оспособљен за израду сценских маски и шминке. Бави се израдом, обликовањем и одржавањем перика и уметака, као и прављењем сценских фризура за позоришну сцену и снимање филмова. Такође ради на телевизији. Пожељно је да има смисла за уметност, како би сценску шминку и фризуре прилагодио потребама снимања. Потребно је да има смисла за рад с људима. 0 4/93, 3/07, 23/07
674 Мушки фризер Мушки фризер 15 3 Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца. Фризер боји косу, избељује је или нијансира, фенира, увија или исправља. Приликом бојења косе или извлачења праменова припрема хемикалије, наноси их на косу, одређује време њиховог деловања, испира косу и на њу наноси заштитне препарате. Мушки фризер, поред бриге о коси, шиша и брије браду, обликује бркове. Фризери раде у затвореној просторији, стојећи, тако да је пожељно да су у доброј физичкој кондицији. Треба да имају и развијен смисао за естетику. Проблем на радном месту могу представљати снажни мириси услед рада с хемикалијама. 0 4/93, 5/02, 13/02, 3/07, 23/07
675 Женски фризер Женски фризер 15 3 Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца. Фризер боји косу, избељује је или нијансира, фенира, увија или исправља. Приликом бојења косе или извлачења праменова припрема хемикалије, наноси их на косу, одређује време њиховог деловања, испира косу и на њу наноси заштитне препарате. Мушки фризер, поред бриге о коси, шиша и брије браду, обликује бркове. Фризери раде у затвореној просторији, стојећи, тако да је пожељно да су у доброј физичкој кондицији. Треба да имају и развијен смисао за естетику. Проблем на радном месту могу представљати снажни мириси услед рада с хемикалијама. 0 4/93, 5/02, 13/02, 3/07, 23/07
676 Педикир и маникир Педикир и маникир 15 3 0 4/93, 5/02, 13/02, 3/07, 23/07
684 Природно - математички смер Природно - математички смер 16 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на српском (матерњем) језику у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, осећања у усменом и писаном облику на српском (матерњем) језику. Ученик користи српски (матерњи) језик да би учествовао у различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, конструктиван и креативан начин. 2. да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на страном језику у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, осећања у усменом и писаном облику на страном језику. Ученик користи страни језик да би учествовао у различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, конструктиван и креативан начин. 3. користи, опише и објасни математичке појмове и процедуре, предвиди појаве, доноси математички засноване одлуке и решава проблеме у различитим ситуацијама. Ученик може да идентификује и разуме улогу коју математика има у савременом животу и активно, конструктивно и критички учествује у животу заједнице и доприноси њеном развоју. 4. користи и примењује знање и научне методе при препознавању научних проблема, формулише научна објашњења појава и изводи на чињеницама засноване закључке о научно релевантним питањима. Ученик разуме науку као најзначајнији облик људског сазнања и делатности за развој друштва, поседује свест о начинима на који наука и технологија обликују живот у савременом друштву и разуме колико је важно имати одговоран однос према употреби научних достигнућа за данашње и будуће генерације. 5. препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих предмета. Решавање проблема подразумева и спремност ученика да се ангажује и конструктивно и промишљено допринесе решавању проблема са којима се суочава заједница којој припада. 6. компетентно и критички користи технологије информационог друштва у разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио личне циљеве и активности, конструктивно и промишљено учествовао у животу заједнице. 7. организује учење, самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама. Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса за учење (књиге, интернет, друге особе итд.), мотивисан је да учи, може да управља процесом учења и превазилази тешкоће са којима се суочава током учења 8. да идеје преточи у акцију. То подразумева критичко мишљење, креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност планирања и управљања активношћу - било самостално или у оквиру тима ради - ради остварења циљева. Ученик разуме контекст у коме се одвијају активности, уме да се усклади са њим и искористи могућности које се нуде. 9. сарађује и тимски ради на решавању различитих проблема, који су од значаја за њега и ширу друштвену заједницу. 10. разуме основне појмове, институције, процедуре, принципе и вредности демократског друштва, свестан је места и улоге грађанина за развој и одржање демократског друштва, разуме изазове са којима се суочава савремено друштво и држава и спреман је да активно и конструктивно учествује у различитим сферама друштвеног живота. 11. разуме значај који култура има за развој и просперитет појединца и друштва, у стању је да интерпретира културна дела и повеже их са својим личним искуством да би га осмислио и обогатио. Ученик разуме значај креативног изражавања идеја, мисли, осећања у различитим медијима (музика, извођачке уметности, књижевност и визуелне уметности). 12. има свест да задовољење потреба садашњице не сме да угрози могућност будућих генерација да задовоље своје потребе, свестан је важности очувања животне околине и спреман је да се ангажује на конструктиван и креативан начин у очувању животне околине кроз самосталну активност и укључивање у различите друштвене акције. Циљ образовања и васпитања у гимназији је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди: - пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима; - унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој; - подршка развоју међупредметних компетенција. 0 5/90, 6/06, 7/11, 4/13
685 Друштвено - језички смер Друштвено - језички смер 16 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на српском (матерњем) језику у усменом и писаном облику. 2. да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на страном језику у усменом и писаном облику. 3. користи, опише и објасни математичке појмове и процедуре, предвиди појаве, доноси математички засноване одлуке и решава проблеме у различитим ситуацијама. 4. користи и примењује знање и научне методе при препознавању научних проблема, формулише научна објашњења појава и изводи на чињеницама засноване закључке о научно релевантним питањима. 5. препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих предмета. 6. компетентно и критички користи технологије информационог друштва у разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио личне циљеве и активности, конструктивно и промишљено учествовао у животу заједнице. 7. организује учење, самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама. 8. да идеје преточи у акцију. То подразумева критичко мишљење, креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност планирања и управљања активношћу - било самостално или у оквиру тима ради - ради остварења циљева. 9. сарађује и тимски ради на решавању различитих проблема, који су од значаја за њега и ширу друштвену заједницу. 10. разуме основне појмове, институције, процедуре, принципе и вредности демократског друштва, свестан је места и улоге грађанина за развој и одржање демократског друштва, разуме изазове са којима се суочава савремено друштво и држава и спреман је да активно и конструктивно учествује у различитим сферама друштвеног живота. 11. разуме значај који култура има за развој и просперитет појединца и друштва, у стању је да интерпретира културна дела и повеже их са својим личним искуством да би га осмислио и обогатио. Ученик разуме значај креативног изражавања идеја, мисли, осећања у различитим медијима (музика, извођачке уметности, књижевност и визуелне уметности). 12. има свест да задовољење потреба садашњице не сме да угрози могућност будућих генерација да задовоље своје потребе, свестан је важности очувања животне околине и спреман је да се ангажује на конструктиван и креативан начин у очувању животне околине кроз самосталну активност и укључивање у различите друштвене акције. Циљ образовања и васпитања у гимназији је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди: - пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима; - унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој; - подршка развоју међупредметних компетенција. 0 5/90, 6/06, 7/11, 4/13
686 Општи тип Општи тип 16 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на српском (матерњем) језику у усменом и писаном облику. 2. да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на страном језику у усменом и писаном облику. 3. користи, опише и објасни математичке појмове и процедуре, предвиди појаве, доноси математички засноване одлуке и решава проблеме у различитим ситуацијама. 4. користи и примењује знање и научне методе при препознавању научних проблема, формулише научна објашњења појава и изводи на чињеницама засноване закључке о научно релевантним питањима. 5. препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих предмета. 6. компетентно и критички користи технологије информационог друштва у разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио личне циљеве и активности, конструктивно и промишљено учествовао у животу заједнице. 7. организује учење, самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама. 8. да идеје преточи у акцију. То подразумева критичко мишљење, креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност планирања и управљања активношћу - било самостално или у оквиру тима ради - ради остварења циљева. 9. сарађује и тимски ради на решавању различитих проблема, који су од значаја за њега и ширу друштвену заједницу. 10. разуме основне појмове, институције, процедуре, принципе и вредности демократског друштва, свестан је места и улоге грађанина за развој и одржање демократског друштва, разуме изазове са којима се суочава савремено друштво и држава и спреман је да активно и конструктивно учествује у различитим сферама друштвеног живота. 11. разуме значај који култура има за развој и просперитет појединца и друштва, у стању је да интерпретира културна дела и повеже их са својим личним искуством да би га осмислио и обогатио. Ученик разуме значај креативног изражавања идеја, мисли, осећања у различитим медијима (музика, извођачке уметности, књижевност и визуелне уметности). 12. има свест да задовољење потреба садашњице не сме да угрози могућност будућих генерација да задовоље своје потребе, свестан је важности очувања животне околине и спреман је да се ангажује на конструктиван и креативан начин у очувању животне околине кроз самосталну активност и укључивање у различите друштвене акције. Циљ образовања и васпитања у гимназији је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди: - пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима; - унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој; - подршка развоју међупредметних компетенција. 0 5/90, 6/06, 7/11, 4/13
687 Обдарени у математичкој гимназији Обдарени ученици у математичкој гимназији 16 4
689 Грађевински техничар за нискоградњу Грађевински техничар за нискоградњу 8 4 Ради на пројектовању и изградњи друмских саобраћајница, тунела, мостова, вијадуката, железничких пруга, аеродромских писта, као и пратећих објеката (бензинске пумпе, сервисне станице, паркинзи, гараже, сигнализација...). Ради у затвореном простору (пројектни биро) или на терену, на градилишту, под различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду. 0 8/93, 5/98, 4/02, 3/08
705 Машински техничар моторних возила Машински техничар моторних возила 4 4 Утврђује исправност или неисправност мотора и моторних возила. Оспособљен је за вођење техничког прегледа, сервисирање возила, праћење потребе за резервним деловима, као и за праћење производње, одржавања и ремонта моторних возила. Поседује теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилном коришћењу и одржавању, као и о основним елементима амортизације. У току школовања ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије. После завршене школе може да се запосли у разним установама као на пример у осигурању, у сервисима за технички преглед, у МУП-у, војсци. 0 3/93, 1/01, 9/02
714 Зоотехничар Зоотехничар 1 4 Гаји домаће животиње (стока и живина), негује их и брине о њиховом здрављу. Брине и о животињама у зоолошким вртовима, о узгоју кућних љубимаца (пси, мачке, заморци, акваријумске рибице, украсне птице и егзотичне животиње). Бави се и пчеларством, рибарством и спортским коњарством. Ради као самостални узгајивач, или на фармама, рибњацима, ергелама... За ово занимање је значајно одсуство гадљивости на телесне излучевине животиња. 0 2/01, 05/02
715 Техничар хортикултуре Техничар хортикултуре 1 4 Организује производњу, гајење и негу цвећа, украсног дрвећа и шибља, зачинског и лековитог биља. Прати и спроводи мере технолошког процеса у производњи биљака, семена и садног материјала. Пројектује и прати озелењавање, одржавање и заштиту јавних површина, паркова, али и дворишта. Израђује цветне аранжмане и организује декорацију унутрашњег простора. Посао обавља углавном на отвореном простору, у покрету (расадници, јавни и национални паркови, озелењавање и украшавање дворишта...), али може да ради и у затвореном простору (пројектни бирои, цвећаре, продавнице опреме за хортикултуру, пољопривредне апотеке). Овај образовни профил омогућава испољавање естетских и креативних потенцијала. 0 2/01, 05/02
716 Техничар оптике Техничар оптике 4 4 0 9/02
730 Оператер машинске обраде - оглед Оператер машинске обраде 4 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити: - способан да обави све припреме за обраду на конвенционалним и CNC машинама - способан да управља конвенционалним и CNC машинама - способан да изради делове на конвенционалним и CNC машинама - способан да самостално мери и контролише израдке у производном процесу Циљ стручног образовања за образовни профил Оператер машинске обраде - оглед је оспособљавање ученика за израду делова на алатним и компјутерски управљаним машинама (CNC) Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алат и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама. Користи и специјалне компјутерске програме. Ради у затвореном простору, углавном стојећи. 1 4/04, 17/04, 11/05, 8/06
731 Пословни администратор Пословни администратор 11 4 Планира и организује рад канцеларијског пословања. Прима, прегледа, бележи, распоређује, архивира и шаље пошту и списе. Ради на кадровским пословима – води документацију, издаје решења, води евиденцију о присутности на послу. Организује састанке и води пословну кореспонденцију. Током школовања стиче знања из области права, економије и администрације, маркетинга и менаџмента предузећа. Ради у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора. 0 10/12, 1/13, 15/15
732 Фармацеутски техничар - оглед Фармацеутски техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. изводе поступак израде фармацеутских, парафармацеутских, козметичких и фито препарата у магистралним и галенским условима; 2. припреме услова и праћења параметара индустријске производње; 3. учествовују у промету сировина, амбалаже, медицинских средстава и готових производа према законским прописима 4. изводе идентификације и обраде дрога 5. израде и стандардизују аналитичке реагенаса и изводе квалитативне и квантитативне аналитичке методе и основне биохемијске анализе. Циљ стручног образовања за образовни профил Фармацеутски техничар - оглед је oспособљавање ученика за: - стручни рад у области: чувања и промета сировина и амбалаже и медицинских средстава; - чувања, израде и промета фармацеутских, парафармацеутских, козметичких и фитопрепарата - извођење контроле квалитета сировина и готових производа; извођење основних биохемијских анализа Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. Све послове обавља под надзором фармацеута. У апотеци асистира у издавању безрецептних лекова и других лековитих препарата, саветује кориснике о начину њихове употребе. Брине о пријему, правилном складиштењу и чувању свих артикала апотеке и контролише рок трајања. Учествује у припреми лековитих препарата, мешавина чајева, крема и масти по стандардним рецептима. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко-хемијске и биолошке анализе и мерења. Стара се о правилном складиштењу лабораторијских узорака и води лабораторијски дневник активности. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата. Проверава исправност апарата, прибора и инструмената за израду лековитих препарата и врши контролу климатских и хигијенских услова у складу са стандардима. Надзире технолошке фазе у производњи, узима узорке за контролу квалитета и води фармацеутску документацију. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору. Могућа је присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље, па је потребна употреба заштитне опреме. 1 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12, 7/14
733 Техничар за козметичку технологију - оглед 6 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. примени мера заштите на раду 2. одабира и припрема основних и помоћних сировина у зависности од врсте производа 3. изабере методе технолошког процеса производње; 4. користи савремене машине, уређаје и опрему за процес производње; 5. примени одговарајуће хигијенско- техничке услова у процесу производње; 6. паковања и складиштења готових производа; 7. психолошки процени потрошача; 8. примени стечена знања за праћење технолошких процеса производње и њихово прилагођавање условима производње 9. примени нова знања у технологији козметичких производа Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Техничар за козметичку технологију је оспособљавање ученика да: - схвати изворе опасности у лабораторијама и погонима за добијање козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте, вода за испирање уста). - изврши ваљан избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа. - самостално израђује козметичке производе уз поштовање законске регулативе. - самостално изводи послове и радне задатке за добијање козметичких производа и преузимање одговорности за обављање; - стиче правилан однос према раду - стиче нова стручна знања у складу са личним способностима ради унапређивања сопственог рада. 1 3/04, 21/04, 17/06, 3/07, 4/09
734 Здравствени неговатељ Здравствени неговатељ 14 3 Негује немоћне, непокретне и слабо покретне пацијенте. Посао подразумева намештање кревета, мењање постељине, помоћ непокретнима при промени положаја тела у кревету, помоћ при устајању, одласку до тоалета, храњење, облачење, купање, умивање и одржавање пацијентове околине. Здравствени неговатељи прате пацијенте на прегледе или их изводе у шетњу. Посао обављају по упутству и уз надзор лекара и медицинских сестара. Могу да раде у болницама, домовима за стара лица и сличним установама. Већину радног времена стоје или ходају. Пожељно је да буду физички јаки и издржљиви. Могу да раде и у ноћној смени, као и празницима и викендом 0
737 Филолошка гимназија-класични језици Обдарени ученици у филолошкој гимназији - класични језици 16 4
747 Техничар за графичку припрему Техничар за графичку припрему 6 4 Припрема материјал за штампу на основу захтева клијента (унос текста, избор слова, изглед страна, боја, квалитета папира, повез, постављање фотографија, табела, илустрација...). Обликује изглед производа за одговарајуће штампарске форме и за различите технике штампе (ситоштампа, висока фолио штампа, флексо штампа, офсет штампа, дигитална штампа). Поред пријема поруџбине, прорачунава трошкове штампања, прати процес и сарађује са свима који су укључени у израду производа. Потребно је коришћење савремених компјутерских програма и вештина слепог куцања. 0 21/04, 11/05, 3/07, 2/08
748 Техничар за обликовање графичких производа Техничар за обликовање графичких производа 6 4 На основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визиткарти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд. Примењује знања из области ликовних и примењених уметности и одговарајућих компјутерских програма. Техничар за обликовање графичких производа (дизајнер графичких производа) прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији. Идејна решења креира у складу с техничко-технолошким могућностима штампарије. Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима итд. или самостално. 0
749 Монтер суве градње - гипсар Монтер суве градње 8 3
751 Стоматолошка сестра - техничар - оглед Стоматолошка сестра - техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. припреми стоматолошке ординације за одговарајуће специјалистичке интервенције 2. припреми и провери инструменте и апарате у ординацији и хирушкој сали 3. врши стерилизацију ваздуха 4. чува и лагерује стерилни материјал и инструментарије 5. провери прибор и медикаменте за реанимацију 6. прими и припреми пацијенте 7. асистира и ради на одељењу: за болесне зубе, за дечју и превентивну стоматологију, за стоматолошку протетику, за пародонталну и оралну медицину, за ортопедију вилица, за оралну и максилофацијалну хирургију 8. припреми инструменте и материјал за стерилизацију 9. изводи стерилизацију и контролише стерилност 10. чува стерилни материјал 11. спроводи едукативно васпитни рад 12. примени мултимедијалну опрему 13. унапређује животну и радну средину 14. самостално професинално ради Циљ стручног образовања за образовни профил Стоматолошка сестра - техничар - оглед је оспособљавање ученика за: - асистирање у свим областима збрињавања пацијената у стоматологији - обављање здравствене едукације и васпитног рада Помаже лекару стоматологу да обави следеће послове: поправке, лечење, вађење зуба и сл. Припрема зубарске уређаје, инструменте, лекове и потребан материјал, како би све благовремено било доступно стоматологу. Прати рад стоматолога, додаје му потребне инструменте, лекове, тампоне, анестетике. Стерилише и одржава инструменте. Прозива пацијенте, заказује, припрема пацијенте за рендгенска снимања, води евиденцију о услугама, утрошку материјала, попуњава рецепте, сређује картотеку. Ради у амбулантама, претежно стојећи и у покрету. 1 25/04, 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12
752 Електротехничар за електронику на возилима Електротехничар за електронику на возилима 5 4 0 4/93, 3/01, 8/02, 3/03, 7/05, 2/07
755 Техничар за безбедност саобраћаја - оглед 9 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. врши увиђаја 2. врши унутрашњу контролу у друмском саобраћају 3. организује процес обуке у ауто школама 4. процени штету на возилу 5. врши вербалну и писану комуникацију са непосредним сарадницима, учесницима у саобраћају и кандидатима за возача Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за безбедност саобраћаја - оглед је оспособљавање ученика за: - вршења увиђаја - вршења унутрашње контроле у друмском саобраћају - организовање процеса обуке у ауто школама - процену штете на возилу - способност комуникације и тимског рада Прати одвијање саобраћаја како би се саобраћај одвијао према прописанима правилима. Циљ је спречавање саобраћајних прекршаја и последица, као што су незгоде и несреће. Врши увиђаје саобраћајних незгода. Процењује штету на моторним возилима. Спроводи унутрашњу контролу у друмском саобраћају. Организује процес обуке и контроле у ауто школама. Учествује у пројектовању саобраћајне сигнализације. Ради на постављању и одржавању саобраћајне сигнализације. 1 4/04, 15/05, 3/07, 8/12, 2/13
757 Лабораторијски техничар - оглед Лабораторијски техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. узима, обележава, чува и транспортује метеријел биолошког и небиолошког порекла 2. припреми прибор и апарате за извођење лабораторијских анализа 3. врши паразитолошке, бактериолошке, вирусолошке, серолошке и микролошке анализе 4. врши квалитативне и кванититативне хематолошке анализе 5. користи хистопатолошке технике са израдом хистолошких препарата 6. води дневне протоколе и израђује извештаје 7. издаје резултате лабораторијских анализа Циљ стручног образовања за образовни профил Лабораторијски техничар - оглед је оспособљавање ученика за: - правилно узимање, обележавање, чување и транспорт материјала биолошког небиолошког порекла. - правилно припремање прибора и апарата за извођење анализа у микробиолошкој, биохемијској, хематолошкој и хистопатолошкој лабораторији - прецизно и тачно извођење микробиолошких, биохемијских, хематолошких и хистопатолошких анализа - примену мера опште и личне заштите - значај вођења протокола и лабораторијске документације Врши различите анализе биолошког материјала (нпр. крви, мокраће, пљувачке) које су значајне за постављање дијагноза и праћење тока болести пацијената. Изводи дијагностичке и др. анализе у хематолошким, микробиолошким, паразитолошким, биохемијским и лабораторијама за епидемиолошка мерења и санитарну хемију. Посао обавља у лабораторијама које су, све чешће, опремљене компјутеризованим системима за извођење анализа. При опредељивању за овај образовни профил посебно је значајно одсуство преосетљивости на крв и телесне излучевине (мучнина, несвестица). 1 25/04, 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12
759 Физиотерапеутски техничар - оглед Физиотерапеутски техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. припреми пацијента, простор, апарате, медикаменате у циљу спровођења фото, термо, хидро, механо, електро, магнето,соно и балнеолкиматолошке процедуре 2. одређује функционални статус, примењује адекватне врсте покрета, обучава и контролише спровођење преписаних вежби 3. оспособи инвалидна лица за употребу ортоза и протеза, као и за активности дневног живота 4. спроводи здравствено васпитног рада у домену својих компетенција Циљ стручног образовања за образовни профил Физиотерапеутски техничар - оглед је oспособљавање ученика за: - самосталну примену преписане физикалне терапије и ординираних кинезитерапијских и рехебилитационих процедура - вођење и коришћење медицинске документације у оквиру својих компетенција - добру сарадњу и комуникацију са пацијентом, његовом родбином и члановима тима. У договору са лекаром примењује разне поступке терапије применом струје, топлоте, хлађења, ултразвука и масаже (ручно и уз помоћ разних апарата) да би се спречиле трајне последице болести и озледа. Повећава покретљивост и ублажава болове пацијентима, подучава их и мотивише да сами вежбају и служе се штакама, протезама, колицима и другим помагалима. Болесницима, деци и омладини даје савете о правилном кретању и држању тела. Ради у затвореној просторији. Током масаже прилагођава положај свог тела положају пацијента и користи физичку снагу, као и спретност руку и прстију. 1 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12
760 Козметички техничар - оглед Козметички техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. припреми клијента, простор, апарате, материјале у циљу спровођења апликативних, козметотерапијских и декоративних процедура коже и њених аднекса 2. спроводи апликативне козметотерапијске и декоративне процедуре коже и њених аднекса 3. спроводи терапијске процедуре у дерматологији у домену својих компетенција 4. оспособи клијента за правилну продужену негу 5. спроводи здравствено васпитног рад у домену својих компетенција Циљ стручног образовања за образовни профил Козметички техничар - оглед је oспособљавање ученика за: - обављање терапијско естетских процедура у подручју апликативне козметике коже лица, тела, косе и ноката - извођење апликативних, декоративних и козметотерапијских процедура - извођење терапијских процедура у дерматологији - правилан избор козметичких препарата за негу, терапију и декорацију - развој ученика за позитивну социјалну комуникацију, тимски рад, сарадничке односе и сопствено стручно усавршавање. Козметички техничар обавља стручне третмане коже лица, тела, косе и ноктију. Циљ је нега и улепшавање, а понекад и терапија по савету лекара дерматолога. У свом послу служи се различитим апаратима и уређајима за козметичку обраду коже, масажерима, лупама за преглед лица и врата, апаратима за епилацију, лампама. Козметичар чисти кожу лица и тела, што је темељ козметичког рада и неге. Третмани могу укључивати и уклањање сувишних длачица, бора, стрија и ситних ожиљака (уз помоћ ласера), као и многе друге савремене козметичке методе. Раде у чистој радној средини, обично у сменама од осам сати. 1 3/04, 25/04, 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12
761 Масер Масер 14 3 Специјалним покретима руку или уз помоћ апарата, масер примењује посебне технике рада, којима ублажава напетост мишића и смирује болове, поправља изглед коже, доприноси опуштању и детоксикацији организма (ослобађање организма од штетних материја), хидратацији коже (влажност, еластичност коже…), смањењу и уклањању целулита, моделовању фигуре. Медицинском терапијском масажом даје допринос бржем оздрављењу и, свакако, позитивно утиче на расположење својих пацијената. Постоје разне врсте масажа: релаксациона, терапијска, козметичка, спортска... Могу да раде у некој од медицинских установа, рехабилитационим и козметичким центрима или самостално. Добри масери треба да имају усклађене покрете тела, изражену спретност руку, прстију и шаке, гипкост и прецизност. Пожељна је и физичка снага и издржљивост. 0
763 Наутички техничар - поморски смер Наутички техничар - поморски смер 9 4 0 3/02, 07/08
764 Медицинска сестра - техничар - оглед Медицинска сестра - техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. спроводи опште мере у превенцији интрахоспиталних инфекција: лична заштита и примена принципа асепсе и антисепсе 2. збрињавају пацијената у хигијенском третману 3. евидентира виталне функције и друге показатеље здравља 4. правилно узима и шаље биолошки материјал 5. припреми пацијента и материјал за преглед и асистирање при извођењу интервенција 6. припреми прописане терапије 7. храни пацијента 8. припреми пацијента, документацију и болесничке јединице 9. води сестринске документације 10. посматра и збрињава болесника у стандардној, полуинтензивној и интензивној болесничкој јединици 11. спроводи здравствено-васпитни рад 12. примени кодекс професионалног понашања и етичких принципа у здравственој нези 13. учествује у тимском раду Циљ стручног образовања за образовни профил Медицинска сестра - техничар - оглед је обезбеђење квалитета путем следећих аспеката: методолошког, организационог, хуманог, стручног, професионалног и економског Негује болеснике према савету лекара. Примењује прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији, уз примену основних медицинских инструмената. За успех у овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим тегобама, љубазност и жеља да се помогне. 1 25/04, 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12
765 Обдарени ученици за физику Ученици са посебним способностима за физику 16 4
766 Финансијски администратор Финансијски администратор 11 4 Финансијски администратор обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.) Финансијски администратор припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и датотеку, а може обављати и друге административне послове. Посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему. 0 10/12, 1/13, 15/15
768 Електротехничар електромоторних погона Електротехничар електромоторних погона 5 4
772 Дизајнер звука Дизајнер звука 13 4 Уз знања и алате из разних мултимедијалних области (филм, ТВ, радио, позориште, рачунари, интернет,...) дизајнери звука могу самостално да снимају, уобличавају, „миксују“ и аранжирају музичке прилоге за потребе различитих медија, а могу и да компонују мање музичке облике. Дизајнери звука могу да обављају послове музичког продуцента, музичког сарадника, тонског сниматеља, тонског сниматеља музике, микромана, композитора кратких форми за радио, телевизију и друге медије. Радно време је прилагођено потребама посла. 0 7/05
773 Наутички техничар - речни смер Наутички техничар - речни смер 9 4 0 3/02, 07/08
1501 Техничар за заштиту животне средине Техничар за заштиту животне средине 6 4 Мери и прати загађење животне средине. Контролише рад са штетним и отпадним материјама, води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја. Врши испитивања воде, ваздуха и тла ради припреме за њихово пречишћавање. Испитивања могу бити физичка, хемијска, микробиолошка и токсиколошка (присуство отровних материја). Стара се о примени прописа, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама, које по потреби предузимају одговарајуће мере. Ради на терену као и у затвореном простору, лабораторијама. 0 10/05
1502 Техничар за индустријску фармацеутску технологију Техничар за индустријску фармацеутску технологију 6 4 Учествује у индустријској производњи лековитих масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спречавање болести (вакцина, витамина, дезинфекционих средстава), раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи и нос, антибиотика... Прати, контролише и складишти сировине, полупроизводе и готове производе. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У раду користи заштитну опрему, рукавице, наочаре и маске, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће. 0 10/05
1503 Банкарски службеник - оглед 11 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. обавља послове са готовином 2. обавља динарске депозитне и кредитне послове са правним и физичким лицима 3. обавља девизне депозитне и кредитне послове са правним и физичким лицима 4. обавља послове трезора, оставе и сефова и послова са хартијама од вредности Циљ стручног образовања за образовни профил Банкарски службеник - оглед је оспособљавање ученика за: - самостално професионално обављање послова у банкама - перманентним усавршавањем - развијањемпозитивног става о себи и окружењу Обавља послове везане уз динарске и девизне рачуне становништва и правних лица, послове са трезором и сефовима, хартијама од вредности, готовином итд. Спроводи различите врсте књижења и других процедура банке или финансијске организације у којој ради, на пример штедионице, штедно-кредитне задруге, поште. Рад с новцем захтева знатну пажњу и усредсређеност на посао због изразите одговорности која подразумева и сталну и строгу контролу рада. Уколико се ради на шалтеру, потребно је стрпљење, јер се поред основних послова клијентима дају различите информације и упутства. Понекад се ради у сменама. 1 11/05, 21/07, 8/09, 5/11
1504 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 2 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: - Израда и тумачење производне и комерцијалне документације - Праћење процеса производње, контрола квалитета производа и репроматеријала Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед је oспособљавање ученика за: - израду техничке документације. - тумачење техничке документације за процес производње. - праћење процеса производње. - контролу квалитета производа и репроматеријала. - продају намештаја. Учествује у осмишљавању унутрашњег изгледа простора: стамбених објеката, предузећа или јавних установа, па тако и намештаја, опреме и декорације за ентеријер различите намене. Учествује у дизајнирању различитих производа (нпр. предмета свакодневне употребе, превозних средстава, техничких уређаја...) водећи рачуна о њиховој функцији. Ради индивидуално и у тиму, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме. На овом смеру ученици упознају цео процес дизајнирања, почев од идејног решења, преко техничке документације, до реализације. Модел финалне верзије индустријског производа израђује се у различитим материјалима – у пластици, дрвету, стаклу, гуми, металу. 1 15/06, 1/08, 8/09, 9/14
1505 Електротехничар процесног управљања Електротехничар процесног управљања 5 4 Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљају процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања. То су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за регулисање и контролу саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Програмирају и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје. Потребно је да добро познаје и примењује електротехнику и најсавременија техничка достигнућа из електронике, рачунарске технике, аутоматског управљања и регулације за рад у свим гранама привреде. 0 7/05, 2/07
1508 Лакирер Лакирер 6 3 0 15/05
1511 Столар Столар 2 3 По завршеном програму образовања, ученик ће бити у стању да: 1. припреми радно место 2. врши ручну обраду материјала од дрвета 3. врши машинску обраду материјала од дрвета 4. врши површинску обраду и заштиту производа 5. склапа и монтира елементе 6. продаје производе Циљ стручног образовања за образовни профил Тапетар - декоратер је оспособљавање ученика за израду и репарацију производа у тапетарству, израду и постављање тапетарских декоративних производа и организовање процеса рада у радионици. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада - употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду у свакодневном животу и коришћење за израду техничке документације и програмирање рада машина - преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; Израђује, склапа, монтира или поправља различите предмете од дрвета (прозори, врата, намештај...). Предмете на којима ради прво премерава и скицира, а потом приступа обради. Обрада обухвата сечење, брушење, бушење, глодање, дубљење дрва. У раду столар користи: лењир, оловку, маркер, либелу, ексере, струг, длета, турпије, тестере... Столари углавном раде у занатским радионицама или у фабричким халама. Уколико имају склоности ка уметности, могу се обучити за рестаурацију и одржавање антикног намештаја. Грађевински столари део радног времена проводе на грађевини. 1 15/06, 1/08, 8/09, 9/14
1512 Текстилни радник Текстилни радник 7 3 0 12/93, 10/02
1515 Моделар одеће - оглед Моделар одеће 7 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. израде скице одевног предмета 2. конструишу одевни предмет на основу идејне скице 3. израде шаблона 4. зраде прототипа одевног предмета Циљ стручног образовања за образовни профил Моделар одеће - оглед је да ученици буду оспособљени за. - израду идејне скице одевног предмета - реализацију идеје у коначан обликован производ 1 16/06, 19/07, 4/09, 3/10
1516 Конфекционар текстила - оглед Конфекционар текстила 7 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. израде одевне предмете на основу технолошко-техничке документације 2. организују и надзиру производње 3. контролишу технолошког процеса Циљ стручног образовања за образовни профил Конфекционар текстила - оглед је oспособљавање ученика за: - израду одевних предмета - организацију и контролу производног процеса 1 16/06, 19/07, 4/09, 3/10
1517 Златар Златар 3 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: - од полупроизвода изради накит и предмете од племенитих метала, комбинованим методама - преради полазне сировине од племенитих метала у полупроизвод Циљ стручног образовања за образовни профил Златар - оглед је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем. Ученик ће бити оспособљен: - за израду и поправку накита и предмета од племенитих метала - да примењује мере личне заштите, заштите околине и заштите животне средине 1 17/06, 22/07, 8/09
1518 Дизајнер одеће - оглед Дизајнер одеће 7 4 Циљ стручног образовања за образовни профил Дизајнер одеће - оглед је оспособљавање ученика: - да самостално организује дизајнирање и израду одеће, текстилних материјала и производа од коже; - за осмишљавање и организовање производње у малом и средњем предузећу, у складу са одабраним стилом и жељеном наменом производа ; - за укључивање у рад у свим етапама процеса производње, од припреме до готовог производа; - да се брзо адаптирају на различите услове рада; - да ефикасно, економично и квалитетно обављање постављених радних задатака; Осмишљава изглед одевних предмета имајући у виду њихову намену (нпр. свакодневна, свечана,радна, спортска, заштитна одећа итд.), врсту и својства тканине итд. На основу идејног решења моделује и даје упутства или самостално израђује одевне предмете или модне детаље. Одећа се може израђивати као уникатна, серијска, у колекцијама, итд. Може радити у самосталном кројачком салону, али и као члан тима у производном процесу већег обима. 1 1/07, 4/09, 7/15
1519 Дизајнер текстилних материјала - оглед Дизајнер текстилних материјала 7 4 Циљ стручног образовања за образовни профил Дизајнер текстилних материјала - оглед је оспособљавање ученика: - да самостално организује дизајнирање и израду одеће, текстилних материјала и производа од коже; - за осмишљавање и организовање производње у малом и средњем предузећу, у складу са одабраним стилом и жељеном наменом производа ; - за укључивање у рад у свим етапама процеса производње, од припреме до готовог производа; - да се брзо адаптирају на различите услове рада; - да ефикасно, економично и квалитетно обављање постављених радних задатака; 1 1/07, 4/09
1520 Администратор рачунарских мрежа - оглед Администратор рачунарских мрежа 5 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. поставља рачунарску мрежну опрему на основу пројектне документације 2. умрежи рачунарску опрему 3. одржава и надзире рачунарски опрему и мрежу Циљ стручног образовања за образовни профил Администратор рачунарских мрежа - оглед је да ученике оспособи за: - инсталирање и одржавање активне и пасивне мрежне опреме - вршење умрежавања и одржавања рачунарске опреме - развој свести и потребе за доживотним учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци Врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме. Надзире, одржава и отклања грешке на рачунарској опреми и мрежама, врши замену неисправних компоненти. Бави се заштитом мреже и података, приватности и ауторизацијом приступа корисника појединим деловима система. Предлаже промене да би унапредио системску и мрежну конфигурацију. Може радити на радним местима мрежних администратора или техничара за одржавање рачунарских система. Ради у вештачки осветљеном, затвореном простору, углавном седећи. Због дуготрајног рада испред монитора, посао је посебно напоран за очи, кичму и зглобове руку. 1 17/06, 23/07, 2/09, 3/10, 2/12
1522 Дизјанер производа од коже - оглед Дизајнер производа од коже 7 4 Циљ стручног образовања за образовни профил Дизајнер производа од коже - оглед је оспособљавање ученика: - да самостално организује дизајнирање и израду одеће, текстилних материјала и производа од коже; - за осмишљавање и организовање производње у малом и средњем предузећу, у складу са одабраним стилом и жељеном наменом производа ; - за укључивање у рад у свим етапама процеса производње, од припреме до готовог производа; - да се брзо адаптирају на различите услове рада; - да ефикасно, економично и квалитетно обављање постављених радних задатака; Осмишљава изглед различитих предмета од коже (одећа, обућа, кожна галантерија и различити предмети за широку употребу). На основу идејног решења, моделује и даје упутства или самостално израђује предмете од коже. Потребно је познавање технологије како би предмети од коже били лепи и функционални. Предмети од коже могу се израђивати као уникати или у серији. Дизајнер производа од коже може радити самостално и као члан тима у производном процесу већег обима. Један од стручних предмета овог огледног образовног профила јесте и италијански језик. 1 1/07, 4/09, 7/15
1524 Музички извођач - одсек ране музике Музички извођач - рана музика 13 4
1525 Музички сарадник - теоретски одсек Музички сарадник - теоретичар 13 4
1526 Аранжер Аранжер 13 4 0 2/94, 15/02
1527 Музички сарадник - етномузиколог Музички извођач - традиционална музика 13 4
1528 Техничар за конзервацију и рестаурацију Техничар за конзервацију и рестаурацију 13 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. користи правилне техничке заштите објеката и самозаштите за време рада 2. процењује проблема у вези са техничком делатношћу 3. сарађује са компетентним високообразовним кадровима у области рестаурације Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за конзервацију и рестаурацију је оспособљавање ученика: - да организује радно место - да евидентира затечено стање и систематизује неопходне интервенције на објекту или предмету - за самостално обављање мање сложених послова конзервације и репарације предмета или објеката у једној врсти материјала (изборни материјал) - за техничку подршку при рестаурацији културних добара 1 1/06, 1/08
1529 Комерцијалиста - оглед Комерцијалиста 11 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. набави и продаје робу на унутрашњем тржишту; 2. набави и продаје робу на иностраном тржишту 3. врши пријем, складиштење и отпрема робе Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Комерцијалиста је оспособљавање ученика за радне компетенције (табела доле). С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим зехтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан самостални и тимски рад; - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промену у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - рад у складу са принципима одржања животне средине; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Типични радни задаци комерцијалисте јесу контактирање с добављачима и купцима и уговарање продаје производа и услуга. За обављање посла комерцијалисте потребне су информације и знања из области квалитета робе, праћење и проучавање прописа из подручја трговине, увид у цене и појављивање нових производа и услуга на тржишту, као и добре вештине комуникације. Такође, ради на проналажењу нових клијената, обезбеђује квалитетан транспорт робе. Ради административне и друге канцеларијске послове. Већина огласа за посао захтева да комерцијалиста поседује возачку дозволу Б категорије – у последње време се највише траже теренски комерцијалисти. За разлику од тога, образовни профил комерцијалиста оспособљава за рад у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, дакле првенствено за канцеларијски рад. 1 12/07, 5/11, 2/12, 9/12
1530 Техничар мехатронике Техничар мехатронике 5 4 Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике оспособљени су да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд.). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд. 0 9/07
1532 Кровопокривач - оглед Кровопокривач - оглед 8 3 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. организује и изводи кровопокривачке радове 2. организује и изводи тесарске, лимарске и изолационе радове на крову. Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Кровопокривач је оспособљавање ученика за организовање кровопокривачких радова, обављање тесарских и лимарских радова на крову, постављање изолације кровних косина и постављање кровног покривача. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - деловање у складу са принципима одржања животне средине - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Покрива кровну конструкцију грађевине разним материјалима. Пре постављања кровног покривача кровопокривачи израђују кровну конструкцију – на кровне греде закуцавају слој дасака, затим – да би кров био водоотпоран – постављају изолацију. Следећи корак у том послу јесте учвршћивање летви. Како ће оне бити постављене зависи од материјала од кога ће бити кров. Коначно се поставља завршни слој крова и учвршћује – опет зависно од врсте кровног покривача – ексерима, завртњима, жицом, битуменом, малтером или на неки други начин. То могу бити различите врсте црепа, лима, теголе, и остали савремени материјали. Уколико се ради на традиционалан начин, могу се постављати дрвене плочице (шиндра) или танки, посебно обрађени камен. Изузетно, неке се грађевине – као споменици сеоске архитектуре – и данас могу прекривати сламом или неким сличним материјалом. 1 13/07, 10/08, 3/10, 5/11, 2/12
1533 Тапетар - декоратер Тапетар - декоратер 2 3 Тапецира – „пресвлачи“ намештај. Бира, мери и кроји тканину. На дрвене делове намештаја слаже опруге, сунђере, вуну, синтетичке материјале и облаже их различитим декоративним тканинама, скајем и кожом. Облаже и седишта аутомобила, аутобуса, седишта у возовима, бродовима, авионима. Ради у затвореним просторима, индустријским погонима или приватним радионицама, стојећи, претежно погнут, изложен прашини и буци. 0 6/93, 1/94, 05/02
1534 Електротехничар телекомуникација - оглед Електротехничар телекомуникација 5 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. монтира и тестира уређаје и опрему у оквиру различитих телекомуникационих система 2. одржава телекомуникациону мрежу, опрему и уређаје 3. изради техничку документацију и води евиденцију Циљ стручног образовања за образовни профил Електротехничар телекомуникација - оглед, је оспособљавање ученика за монтирање и тестирање уређаја и опреме у оквиру различитих телекомуникационих система, одржавање телекомуникационих мрежа, опреме и уређаја, израду техничке документације и вођење евиденције. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у групним ситуацијама; - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу Инсталира и одржава телекомуникациону опрему и уређаје фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије и интернета, сателитске комуникације итд. Надгледа полагање, монтажу и уграђивање телекомуникационих каблова и мрежа корисника. Одржава телефонске системе и кабловске мреже: тестира уређаје и опрему, отклања сметње и кварове у оквиру телекомуникационе мреже. Може инсталирати и одржавати опрему рачунарских мрежа. Ради и у затвореном и на отвореном простору, по потреби и на висини. Често стоји током рада. Осим запошљавања у телекомуникационим фирмама, електротехничари телекомуникација могу радити у различитим предузећима и установама (поште, банке, радио, телевизија итд.) 1 9/07, 5/11
1535 Службеник осигурања - оглед 11 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. продаје неживотна и животна осигурања; 2. прати наплату и контролише полисе; 3. врши ликвидирање штете. Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Службеник осигурања је оспособљавање ученика за радне компетенције (табела доле). С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан самостални и тимски рад; - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промену у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - рад у складу са принципима одржања животне средине; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Службеник или агент осигурања може да продаје различите врсте полиса осигурања: нпр. животно, имовинско, здравствено, пензијско осигурање итд. Саветује кориснике да изаберу одговарајућу полису осигурања, која најбоље штити њихове интересе. Посао се састоји од припреме извештаја, прикупљања података о насталој штети и испитивања могућности исплате осигурања. Такође, врши контролу наплате осигурања у складу с предвиђеном процедуром. Агент осигурања може да ради за одређену агенцију или независно, за више осигуравајућих друштава. Ради у канцеларији. Уколико је у тиму за процену штете, део радног времена проводи на терену, што може бити и ван уобичајеног радног времена. 1 10/07, 5/11, 2/12
1537 Туристички техничар - оглед Туристички техничар 10 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. извршава послове у туристичкој агенцији и 2. ради послове на рецепцији. Циљ стручног образовања за образовни профил Туристички техничар је оспособљавање ученика за рад у туристичкој организацији и рад на рецепцији. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у групним ситуацијама - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд.). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника, с циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима... Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама, уз коришћење рачунара. Често је у контакту с људима. 1 11/07, 3/10, 5/11
1541 Архитектонски техничар - оглед Архитектонски техничар 8 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. разради и презентује пројекте: високоградње, урбанизма, конзервације и ревитализације 2. организује изградњу по налогу и води документацију при извођењу објеката 3. уради анализу цена - предмер и предрачун радова за објекат. Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Архитектонски техничар је оспособљавање ученика за разраду пројектно техничке документације, вођење градилишне документације и припрему извођења и саме изградње објекта, израду анализа цена, предмера и предрачуна, презентацију пројеката и објеката. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - деловање у складу са принципима одржања животне средине - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 1 13/07, 10/08, 3/10, 5/11, 2/12
1542 Техничар за примарну обраду дрвета Архитектонски техничар - оглед 2 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. организује, прати и контролише процесе у производњи примарних производа од дрвета (резане грађе, фурнира и плочастих материјала) 2. организује складиштење и заштиту сировине и готових производа. Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за примарну обраду дрвета је оспособљавање ученика за организовање, праћење и контролу процеса производње у примарној обради дрвета. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у групним ситуацијама; - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 0 8/07, 5/11, 9/14
1543 Електротехничар мултимедија - оглед Електротехничар мултимедија 5 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Планира, припрема, организује и изводи радне задатке; 2. Монтира и одржава аудио и видео уређаје у мултимедијалним студијима; 3. Користи одабране софтверске мултимедијалне алате у електронским и графичким медијима, аудио и видео продукцији, оглашавању, графичком и web дизајну, изради мултимедијалних презентација; 4. Користи информационе сервисе; 5. Користи и одржава хардверске компоненте мултимедијалних система; 6. Прати тржишна кретања и предлаже иновације (софтвера, хардвера и других уређаја) у циљу повећања продуктивности и боље организације посла; 7. Припрема и врши обраду техничке документације; 8. Рационално користи материјал, опрему, уређаје, енергију и вријеме; 9. Познаје и примјењује прописе заштите на раду и заштите животне средине. Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Електротехничар мултимедија - оглед је оспособљавање ученика за: - коришћење и одржавање хардверских компоненти мултимедијалних система; - правилно коришћење и одржавање различитих аудио и видео уређаја; - укључивање у све послове који се обављају у радио и ТВ центрима и студијима; - укључивање у све послове на постављању, одржавању и остваривању интерне, сателитске и кабловске телевизије, емисионе радио и видео технике, као и послове провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих сервиса; - ефикасно и квалитетно обављање постављених задатака; Одржава дигиталне и аналогне аудио и видео уређаје (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.) Ради у радио и ТВ центрима и студијима (рад с камером, контрола светла, тонска режија итд.) Поставља и одржава интерне, сателитске и кабловске телевизије и обавља послове провајдерских кућа, за пружање различитих телекомуникационих услуга. Примењује савремене софтверске мултимедијалне алате у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и веб-дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима. Обавља и послове у области видео-надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустријии, саобраћају, медицини.... Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору, углавном седећи. 1 4/07
1544 Авиотехничар - оглед Авио-техничар 4 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. прегледа исправности, анализира квар и отклањања мање неисправности елемената, компонената и система ваздухоплова (наведених у PART-145) 2. подешава, монтира и демонтира основне елеменате, компоненате и системе ваздухоплова Циљ стручног образовања за огледни образовни профи Авиотехничар је оспособљавање ученика за обављање прегледа исправности, анализу квара и отклањање мањих неисправности елемената, компонената и система ваздухоплова (наведених у PАRТ-145), за обављање монтаже и демонтаже основних елемената, компонената и система ваздухоплова и за подешавање елемената, компонената и система ваздухоплова. Ученици ће бити оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту – ефикасан самостални и тимски рад – преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери – благовремено реаговање на промену у радној средини – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада – рад у складу са принципима одржања животне средине – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Ради у служби техничке припреме на одржавању авиона и других ваздухоплова, води рачуна о елементима, структури и погону авиона. Пре полетања проверава исправност ваздухоплова у целини и појединих његових делова. Проверава уређаје и инсталације у пилотској и путничкој кабини, контролише спољне површине трупа, репа, противпожарних инсталација, рад мотора... У случају уочене неисправности поправља на лицу места или по потреби демонтира неисправан уређај, упућује га у радионицу на поправку, а затим уграђује нови и проверава његову исправност. Ради у затвореном (хангари) или на отвореном простору, повремено на висини. Приликом избора овог занимања треба водити рачуна о томе да се рад одвија у затвореном простору, уз присуство буке. 1 16/07, 5/11, 8/12, 11/12
1545 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома - оглед Мехатроничар за транспортне системе аеродрома 4 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: – дијагностикује, отклања квар и тестира рад мехатронског система – поставља параметре мехатронског система и прати радни циклус Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Мехатроничар за транспортне системе аеродрома - оглед је оспособљавање ученика да тестира рад мехатронског система, да дијагностикује и отклони квар на мехатронском систему и да постави параметре мехатронског система и испрати радни циклус. Ученици ће бити оспособљени за: – практичну примену знања – ефикасан самостални и тимски рад – преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери – благовремено реаговање на промену у радној средини – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу – примену мера личне заштите на раду – рад у складу са принципима одржања животне средине – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Ради на сложеним транспортним системима који се односе на токове путника, робе и пртљага у ваздушном саобраћају. Одржава системе и омогућава да се ваздушни саобраћај несметано одвија. Тестира мехатронски систем, одржава инсталације тог система и монтира његове компоненте. Поседује следећа стручна знања: припрема електромашинских материјала, хидраулика и пнеуматика, електрични погони и опрема, дигитална електроника, мерни претварачи, микроконтролери, системи управљања, моделовање са анализом елемената и конструисањем, тестирање и дијагностика рада система, одржавања и монтажа. 1 22/07, 4/09, 6/10, 5/11, 8/12
1546 Техничар ваздушног саобраћаја - оглед Техничар ваздушног саобраћаја 9 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. прихват и отпрема ваздухоплова 2. прихват и отпрема путника и ствари Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја је оспособљавање ученика за прихват и отпрему ваздухоплова, путника и ствари. Ученици ће бити оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту – ефикасан самостални и тимски рад – преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери – благовремено реаговање на промену у радној средини – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада – рад у складу са принципима одржања животне средине – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневно у животу. Пружа потребне информације и услуге путницима, контролише прихват и отпрему ваздухоплова на платформи/аеродрому, распоређује ваздухоплове на платформи/аеродрому. Асистира у припреми лета и контроли исправности аеродромских површина, објеката и инсталација. Обучен је да поред пружања помоћи у припреми лета на земљи, опслужује клијенте у авиокомпанији – земаљске стјуардесе/ стјуарде. Ради у складу са европским стандардима EASA (Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја) и са Законом о ваздушном саобраћају наше земље. 1 4/07, 6/10, 5/11, 8/12
1547 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност - оглед Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност 9 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. контрола кретања ваздухоплова, путника и ствари на аеродрому 2. заштита ваздухоплова, лица и ствари по прописаним безбедносним процедурама Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност је оспособљавање ученика да обавља: противдиверзиону заштиту аеродрома и пратећих објеката; обавља противдиверзиону заштиту ваздухоплова; обавља противдиверзиону заштиту лица и ствари. Ученици ће бити оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту – ефикасан самостални и тимски рад – преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери – благовремено реаговање на промену у радној средини – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада – рад у складу са принципима одржања животне средине – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу Обучен је да у складу са савременим стандардима у ваздушном саобраћају спречава све облике угрожавања безбедности путника и ствари, да спречава терористичке нападе и евентуалне последице, да врши надзор над објектима и инсталацијама аеродрома. Упућен је у препознавање опасних материјала, откривање маскираног оружја савременим уређајима. Уочава околности које могу бити опасне по безбедност. Будући да је за ово занимање посебно важна физичка спремност, похађа се настава специјалног физичког васпитања прилагођеног занимању. Стичу се и знања из психологије личности, што омогућава лакше уочавање потенцијалних терориста. Мере заштите на раду су строге, јер се може доћи у контакт са опасним материјама. Ради у службама безбедности на аеродрому. 1 15/07, 06/10, 5/11, 8/12
1548 Техничар ваздушног саобраћаја за спашавање - оглед Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање 9 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. предузима мере заштите у ванредним ситуацијама (на аеродрому) 2. примењује одговарајуће процедуре спасавања Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја за спашавање је оспособљавање ученика да спасава путнике, чланове посаде ваздухоплова и друга лица и материјална добра, да предузима мере за заштиту, да користи кодиране карте реона аеродрома и да контролише исправност техничке опреме. Ученици ће бити оспособљени за: – примену теоријских знања у практичном контексту – ефикасан самостални и тимски рад – преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери – благовремено реаговање на промену у радној средини – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада – рад у складу са принципима одржања животне средине – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Ради у кризним ситуацијама. Посао је у складу са свим међународним стандардима у ваздушном саобраћају. Задатак му је да евакуише путнике и посаде авиона у случају опасности, да их спасава и да пружа прву помоћ. Ради у свим секторима који се баве противпожарном заштитом на аеродрому. Посао је изузетно захтеван, како у погледу знања тако и у погледу физичке и психичке спремности и издржљивости. 1 17/07, 06/10, 5/11, 8/12
1550 Машински техничар за репаратуру - оглед Машински техничар за репаратуру 4 4 Ученик након стеченог образовања за машинског техничара за репаратуру треба да има одговарајућа знања, вештине и способности за обављање послова: - разраде техничке документације за израду машинских елемената у циљу репаратуре машинских делова; - прикупљања информација о радној способности и перформансама машинских склопова, елемената и делова у циљу благовремене замене новим или репарираним производом; - праћења радног стања машинских склопова, делова и елемената; - разрађивања технолошких поступака за демонтажу, дефектажу и монтажу машинских склопова; - примењивања одговарајућих метода и поступака за репаратуру машинских делова и елемената: репаратурно заваривање. наваривање и метализација; - праћења и утврђивања грешке приликом заваривања и метализације, као и примене поступака и метода за контролу и испитивање истих; - коришћења рачунара за потребе дијагностике и репаратуре производа; - примењивања одговарајућих програмских пакета за потребе репаратуре машинских делова; - примењивања знања, вештина и способности у вези са заштитом на раду; - чувања животне средине. Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Машински техничар за репаратуру - оглед је оспособљавање ученика: - да разрађује техничке документације за израду машинских елемената у циљу репарације машинских делова; - да прикупља информације о радној способности и перформансама машинских склопова, елемената и делова у циљу благовремене замене новим или репарираним производом; - да прати радно стање машинских склопова, делова и елемената; - за разрађивање технолошке поступке приликом демонтаже, дефектаже и монтаже машинских склопова; - да примењује одговарајуће методе и поступке за репарацију машинских делова и елемената: репаратурно заваривање, наваривање и метализација; - да прати и утврђује грешке приликом извођења заваривања и метализације, као и примена поступака и метода за контролу и испитивање истих; - да користи рачунар за потребе дијагностике и репарације производа; - за примењивање одговарајућих програмских пакета за потребе репарације машинских делова; - за ефикасно и квалитетно примењивање средстава заштите на раду; - да чува животну средину; - боље могућности праћења и процењивања, по потреби и кориговања, програма у току трајања огледа. 1 4/08
1551 Музички извођач црквене музике Музички извођач - црквена музика 13 4 0 4/07
1553 Виноградар - винар - оглед Виноградар - винар - оглед 1 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. произведе садни материјал винове лозе 2. произведе грожђе 3. преради грожђе у вино и друге производе од грожђа (суво грожђе, сок, конзервисану ширу, вињак, ракије, винско сирће) 4. контролише квалитет грожђа, вина и других производа од грожђа Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Виноградар - винар је оспособљавање ученика за производњу садног материјала винове лозе; производњу грожђа; прераду грожђа у вино и друге производе од грожђа (суво грожђе, сок, конзервисану ширу, вињак, ракије, винско сирће) и контролу квалитета грожђа, вина и других производа од грожђа. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промене у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Сади винову лозу, узгаја и одржава винограде. Прерађује грожђе у вино и друге производе од грожђа (суво грожђе, сок, алкохолна пића, винско сирће, уље из коштица...). Бере, сортира, етикетира и складишти зрело грожђе. Цеди грожђе и пече ракију. У винским подрумима учествује у преради зрелог грожђа у вино. Обавља једноставније анализе према путству одговорног инжењера и поправља хемијска својства и квалитет вина. Филтрира вино док не постане зрело, претаче га у бачве или боце, етикетира, печати и спрема у подруме или припрема за транспорт. Виноградари и винари раде на отвореном, али и у затвореним просторима као што су расадници, складишта, вински подруми и винарије. 1 3/09, 10/09, 2/12
1556 Конзерватор културних добара - позлатар Конзерватор културних добара - позлатар 13 4
1557 Конзерватор културних добара - препаратор зидног и штафелајног сликарства Конзерватор културних добара - препаратор зидног и штафелајног сликарства 13 4
1559 Техничар за ловство и рибарство - оглед Техничар за ловство и рибарство - оглед 2 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. Заштити, гаји и производи ловну и ихтиофауну; 2. Очува, унапреди и уреди станишта и пределе у ловним и риболовним подручјима; 3. Презентује и организује спортски и туристички лов и риболов. Циљ стручног образовања за образовни профил Пољопривредни техничар је oспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима. Ученици су оспособљавани за: - непосредан рад на очувању биодиверзитета; - непосредан рад на одрживом коришћењу и развоју ловне и ихтиофауне; - прикупљање података за индентификацију појединих врста фауне и флоре; - непосредан рад на гајењу, производњи и коришћењу ловне ихтиофауне; - непосредан рад на изградњи, одржавању и коришћењу ловних и риболовних објеката, опреме и прибора; - непосредан рад на уређењу и очувању предела у рибарским и ловним подручјима; - прикупљање података о фауни, флори, води и климатским елементима у подручју; - непосредну реализацију, лова и риболова, вођењу евиденције и презентације; - контролу лица у ловним и риболовним ловиштима и ревирима; - обављање послова ловочувара и рибочувара и напредовања у струци Ради на узгоју, производњи, заштити и коришћењу дивљачи и рибе. Стара се о унапређивању и квалитетном представљању ловнотуристичке понуде. Ради на пописивању шума, бројног стања дивљачи и рибе, организује време, место и начин лова и риболова, рукује ловачким оружјем, припрема и даје храну и лекове дивљачи. Такође, легитимише лица затечена у ловним подручјима и утврђује да ли су у легалном лову, односно риболову. Прикупља податке за идентификацију појединих врста биљног и животињског света, учествује у изградњи, одржавању и коришћењу ловних и риболовних објеката, опреме и прибора. Највећи део посла обавља на отвореном, у природи. Врло често, да би се стигло до тешко приступачних места, користе се теренска возила или се пешачи. Такви су услови изузетно здрави, али некомфорни и напорни. 1 9/08, 2/12
1561 Џез музика Џез музика 13
1565 Музички сарадник теоретичар Музички сарадник - теоретичар 13 4
1566 Електротехничар мултимедија Електротехничар мултимедија 5 4 Одржава дигиталне и аналогне аудио и видео уређаје (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.) Ради у радио и ТВ центрима и студијима (рад с камером, контрола светла, тонска режија итд.) Поставља и одржава интерне, сателитске и кабловске телевизије и обавља послове провајдерских кућа, за пружање различитих телекомуникационих услуга. Примењује савремене софтверске мултимедијалне алате у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и веб-дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима. Обавља и послове у области видео-надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустријии, саобраћају, медицини.... Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору, углавном седећи. 0
1570 Музички извођач (вокално-инструментални одсек) Музички извођач - класична музика 13 4
1571 Музички извођач (вокално-инструментални и џез одсек) Музички извођач (вокално-инструментални и џез одсек) 13 4
1577 Модни кројач - оглед Модни кројач 7 3 По завршетку образовања у овом образовном профилу ученик ће моћи да: 1. изради одевне предмете на основу скица и шаблона 2. изрдаи одевне предмете на основу модела Циљ стручног образовања за образовни профил Модни кројач - оглед је оспособљавање ученика за израду одевних предмета 1 8/09, 10/09, 2/12
1578 Техничар за рециклажу - оглед Техничар за рециклажу 3 4 Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за рециклажу - оглед је oспособљавање за: - правилно схватање одрживог развоја (енергетска ефикасност и чистија производња); - правилно поступање са индустријским, комуналним и опасним отпадом; - рад на сепарацији и класирању отпада; - схватање принципа складиштења и транспорта отпада; - правилну валоризацију секундарних сировина; - правилно дефинисање, управљање и рециклажу отпада; - рад на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала; - рад на управљању рециклажом неорганског отпада, органског отпада и опасног отпада; Техничар за рециклажу применом различитих техничко-технолошких операција ради на преради, доради и добијању корисних сировина из већ употребљаваног материјала. Задужен је за организовање правилног чувања, складиштења и транспорта индустријског, комуналног и опасног отпада као и за примену принципа заштите човекове околине у процесу рециклаже. Техничар за рециклажу ради како на терену тако и у затвореном простору. Уколико ради са отпадом опасним по здравље мора да користи заштитну опрему. 1 4/09
1581 Авио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед Авио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед 4 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. прегледа исправност, анализира квар и отклањање мањих неисправности елеманата, компонената и система погонских група и структура борбених ваздухоплова 2. подешавање, монтажа и демонтажа основних елемената, компонената и система погонских група и структура борбених ваздухоплова Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Авио-техничар за ваздухоплов и мотор је оспособљавање ученика за обављање прегледа исправности, анализе квара, отклањање мањих неисправности и подешавање елемената, компонената и система мотора и структуре борбених ваздухоплова који се користе у Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије уз могућност запослења у Војсци Србије као професионалних подофицира. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - рад на борбеним средствима која се користе Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовању у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржавања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 1 9/10, 12/13, 4/14
1582 Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед 4 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. прегледа исправност, анализира квар и отклањање мањих неисправности елеманата, компонената електронских система борбених ваздухоплова 2. подешавање, монтажа и демонтажа основних елемената, компонената електронских система борбених ваздухоплова Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова је оспособљавање ученика за обављање прегледа исправности, анализе квара, отклањање мањих неисправности и подешавање елемената, компонената електронских система борбених ваздухоплова који се користе у Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије уз могућност запослења у Војсци Србије као професионалних подофицира. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - рад на борбеним средствима која се користе Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовању у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржавања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу Одговоран је за спремност и ефикасност ваздухоплова и сигурност пилота Војске Србије. Одржава структуре и погонске групе ваздухоплова. Обавља претполетне прегледе борбених ваздухоплова. Поседује одређена стручна знања и познаје елементе летелица, алате и мерења, конструкције и системе клипних мотора, структуру и конструкцију авиона, електричну и електронску опрему, аеродинамику, структуру и системе хеликоптера, конструкцију и системе турбомлазних авиона, хидропнеуматске системе авиона... 1 9/10, 12/13, 4/14
1583 Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед 4 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. рад на опслуживању и одржавању радарских система Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова је оспособљавање ученика за обављање прегледа исправности, анализе квара, отклањање мањих неисправности и подешавање елемената, компонената електро система и система за наоружање борбених ваздухоплова који се користе у Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије уз могућност запослења у Војсци Србије као професионалних подофицира. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - рад на борбеним средствима која се користе Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовању у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржавања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 1 10/10, 12/13, 4/14
1584 Мехатроничар за радарске системе - оглед Мехатроничар за радарске системе - оглед 4 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. рад на опслуживању и одржавању радарских система Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Мехатроничар за радарске системе - оглед је оспособљавање ученика за рад на системима ваздушног осматрања и јављања и обављање почетних дужности на радарским системима којима је опремљено Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије уз могућност запослења у Војсци Србије као професионалних подофицира. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - рад на борбеним средствима која се користе Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовању у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржавања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу Ради на радарским системима за контролу ваздушног простора земље. Његов посао је да одржава, монтира и надзире системе и његове делове. Примењује следећа стручна знања: технологија електроматеријала, основи радарске и ракетне технике, хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања, радиорадарски примопредајници, импулсна електроника, електрични погон и опрема, мерни претварачи, тестирање и дијагностика, одржавање и монтажа система. 1 8/10
1585 Мехатроничар за ракетне системе - оглед Мехатроничар за ракетне системе - оглед 4 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. рад на опслуживању и одржавању ракетних система Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Мехатроничар за ракетне системе је оспособљавање ученика за анализу квара, отклањање мањих неисправности и подешавање елемената ракетних система који се користе у Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије уз могућност запослења у Војсци Србије као професионалних подофицира. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - рад на борбеним средствима која се користе Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовању у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржавања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 1 8/10
1586 Ливац калупар - оглед Ливац калупар - оглед 3 3 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. обави припремне и завршне радове у ливницама 2. склапа калупе и излива течни метал 3. ручно и машински израђује језгара и суши их 4. примени мере заштите у ливницама Циљ стручног образовања за образовни профил ливац - калупар је оспособљавање ученика за израду калупа и ливење у калупима. Ученици се оспособљава за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у групним ситуацијама; - преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада. Ливац излива од метала различите предмете (нпр. делове за моторе, алате, оружје, славине, котлиће, канделабре, клупе итд.) или делове који се могу употребити у индустрији, грађевинарству или пољопривреди. Познаје поступке ливења, особине материјала и поступке за израду модела, калупа и језгара. Ливци уметничких предмета лију накит и веће уметничке предмете. Могу израдити производ почев од осмишљавања идејне скице и вајања модела, све до припреме калупа, одливања и завршне обраде уметничког дела. 1 8/10
1590 Техничар за одржавање објеката - оглед Техничар за одржавање објеката - оглед 8 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 1. чува, чита и тумачи документације о пројектима 2. води атестне и гарантне документације која се односи на објекат, инсталације и уграђену опрему 3. води евиденцију о радовима и израђује пратећу документацију (грађевинска књига, грaђевински дневник, цртежи и скице изведеног стања, записници и сл.) 4. обради документацију у комуналним установама и пред органима управе (захтеви, пријаве, налози, овлашћења и сл.) 5. уочи оштећења, поправка или организује отклањања оштећења насталих на конструкцији или деловима објекта 6. уочи кварова, отклања или организује отклањања неисправности и кврова насталих на инсталацијама у објекту: 7. уочи кварове и контактира сервисне службе у вези са инсталацијама противпожарне заштите, телефона, видео надзора, алармних система, лифтова и сл Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за одржавање објеката је оспособљавање ученика за техничко одржавање објеката и инсталација у објектима високоградње. 1 8/12, 2/15
1592 Електротехничар информационих технологија - оглед Електротехничар информационих технологија - оглед 5 4 По завршетку образовања за овај профил, ученик ће: 1. постављати и одржавати оперативни систем рачунара 2. креирати, одржавати, ажурирати садржаје и проверавати сигурности платформи за Интернет сервисе 3. да изради десктоп апликaција 4. да изради статичких и динамичких веб презента­ције и веб апликација и њихово имплементирање 5. креирати, моделовати и развијати база података 6. Одржавати и проверавати сигурности информаци­оних система Циљ стручног образовања за образовни профил Електротехничар информационих технологија - оглед, је ос­пособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација,креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб пре­зентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. Ученици ће бити оспособљавани за: – примену теоријских знања у практичном контексту; – ефикасан рад у групним ситуацијама; – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; – благовремено реаговање на промене у радној средини; – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; – употребу информатичке технологије у прикупљању, органи­зовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу; – развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци 1 4/12, 14/15
1594 Црквена музика Црквена музика 13
1595 Музички извођач - џез одсек Музички извођач - џез музика 13 4
1600 Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 3 3
1601 Пољопривредни произвођач Пољопривредни произвођач 1 3 Углавном се бави биљном производњом: ратарством, повртарством и воћарством. Припрема тло за сејање и сађење, оре, ђубри и наводњава. Одређује биљне културе које ће сејати, време и начин сетве, врсту и количину ђубрива, врсту заштите од биљних штеточина – прскање, запрашивање и наводњавање. Прати раст и развој житарица, крмног биља (за исхрану стоке) или поврћа. Сазреле усеве жање, убира, складишти и дистрибуира на тржиште. Прерађује ратарске производе за индустријску производњу. Ради на отвореном, или у затвореном простору – на фармама, у пластеницима и стакленицима, у шећеранама, млиновима, уљарама, у предузећима за прераду воћа и поврћа а може да се бави и самосталном пољопривредном производњом. Ради у различитим временским условима. 0 1/93, 05/02
1602 Лимар Лимар 4 3 Лимар реже и кроји лим, обрађује га савијањем и монтира лимене конструкције. Израђује олуке, кровне облоге, разне калупе за припремање хране итд. Конструкције најчешће прави по унапред припремљеним нацртима. У раду користи различите алате, од шаблона за оцртавање, маказа за лим (ручних и машинских), преко брусилица, бушилица, чекића, до разних ваљака за равнање и савијање лима. Осим овога, приликом монтаже делова, лимари користе нитне и апарате за лемљење и варење. Потребно је да води рачуна о заштити на раду. 0 3/93, 9/02
1604 Техничар за графичку припрему Техничар за графичку припрему 6 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. прими и прегледа рукопис, оригинале и остале податке битне за графичку припрему; 2. припреми за унос текст и слике у рачунар; 3. организује базе података; 4. уноси и обликује текса у дигиталном облику за потребе штампања различитих графичких производа; 5. скенира све врсте оригинала за све технике штампања; 6. изради пробни отисак; 7. изради предлошке за израду свих типова штампарских форми; 8. припреми датотеке за испис страница на папиру, филму, подлози за израду штампарске форме итд; 9. изради монтаже табака ручним и електронским поступком; 10. изради штампарске форме за све технике штампе користећи класичне копирне предлошке (филмове, паусе) и дигиталне за стрпоступке; 11. примени мере о заштити на раду; 12. примени нова сазнања у графичкој припреми. Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Техничар за графичку припрему ученика је оспособљен да: - анализира, планира и организује рад у графичкој припреми; - уноси и обликује текст у дигиталном облику; - унесе и обради слику у дигиталном облику; - обједини текст и слику тј. да изврши прелом странице; - обједини појединачне странице у табак тј. да изради монтажу табака; - изради штампарске форме за све технике штампе; - обавља све послове у складу са прописима о заштити здравља, радне и животне средине; - по завршетку школовања прати стручну литературу како би унапредио и побољшао сопствени рад; Припрема материјал за штампу на основу захтева клијента (унос текста, избор слова, изглед страна, боја, квалитета папира, повез, постављање фотографија, табела, илустрација...). Обликује изглед производа за одговарајуће штампарске форме и за различите технике штампе (ситоштампа, висока фолио штампа, флексо штампа, офсет штампа, дигитална штампа). Поред пријема поруџбине, прорачунава трошкове штампања, прати процес и сарађује са свима који су укључени у израду производа. Потребно је коришћење савремених компјутерских програма и вештина слепог куцања. 1 2/13, 4/13, 5/14
1605 Техничар за обликовање графичких производа - оглед Техничар за обликовање графичких производа 6 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. прими и прегледа графичке производе; 2. планира која од класичних графичких или уметничких техника најбоље одговара и решава графички задатак; 3. планира одговарајуће процедуре за организовање задатака; 4. организује потребне припреме података при реализацији датих задатака 5. скенира све врсте оригинала за све технике штампања; 6. израђује пробни отисак; 7. израђује предлошке за израду свих типова штампарских форми; 8. израђује графичких производа у дигиталном облику; 9. израђује монтаже табака ручним и електронским поступком Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Техничар за обликовање графичких производа је оспособљавање ученика: - да графичке производе правилно анализира, планира, осмисли и организује користећи класичне графичке и сликарске технике; - за ангажовање на свим облицима графичких компјутерских програма - да унесе и обради слику у дигиталном облику - да самостално креира и реализује задатак (налепница, CD- омота, плаката, меморандума, часописа, омота за књигу, амбалаже...) у одговарајућем графичком програму; - да по завршеном школовању и даље ради на свом даљем усавршавању путем праћења стручне литературе и стручних информација које може добити и путем интернета. На основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визиткарти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд. Примењује знања из области ликовних и примењених уметности и одговарајућих компјутерских програма. Техничар за обликовање графичких производа (дизајнер графичких производа) прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији. Идејна решења креира у складу с техничко-технолошким могућностима штампарије. Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима итд. или самостално. 1 21/04, 11/05, 3/07, 2/08, 2/13, 4/13
1607 Прецизни механичар Прецизни механичар 4 3 Поправља и одржава разне сложене уређаје и учествује у изради фотоапарата, штампача, фотокопир апарата, видео-камера, медицинских уређаја, уређаја у ваздухопловима, машина за шивење, вага и осталих мерних инструмената, фискалних каса, оружја, уређаја у домаћинству – веш машина, бојлера, грејних тела, фрижидера, миксера итд. Може се специјализовати за посебну област – рачунску, медицинску, оптичку, оружарску, мерну... Посебно значајна знања која стиче из области су механике и електронике. Неопходно је да се стално усавршава. Посао се обавља у затвореном простору. У раду користи посебне фине алате и инструменте, тако да је поред стрпљења неопходна спретност прстију и руку и нормалан вид. 0 5/97, 9/02
1608 Техничар за обликовање графичких производа – преведен оглед Техничар за обликовање графичких производа 6 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. прими и прегледа графичке производе; 2. планира која од класичних графичких или уметничких техника најбоље одговара и решава графички задатак; 3. планира одговарајуће процедуре за организовање задатака; 4. организује потребне припреме података при реализацији датих задатака 5. скенира све врсте оригинала за све технике штампања; 6. израђује пробни отисак; 7. израђује предлошке за израду свих типова штампарских форми; 8. израђује графичких производа у дигиталном облику; 9. израђује монтаже табака ручним и електронским поступком Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Техничар за обликовање графичких производа је оспособљавање ученика: - да графичке производе правилно анализира, планира, осмисли и организује користећи класичне графичке и сликарске технике; - за ангажовање на свим облицима графичких компјутерских програма - да унесе и обради слику у дигиталном облику - да самостално креира и реализује задатак (налепница, CD- омота, плаката, меморандума, часописа, омота за књигу, амбалаже...) у одговарајућем графичком програму; - да по завршеном школовању и даље ради на свом даљем усавршавању путем праћења стручне литературе и стручних информација које може добити и путем интернета. На основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визиткарти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд. Примењује знања из области ликовних и примењених уметности и одговарајућих компјутерских програма. Техничар за обликовање графичких производа (дизајнер графичких производа) прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији. Идејна решења креира у складу с техничко-технолошким могућностима штампарије. Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима итд. или самостално. 0 5/14
1609 Механичар хидроенергетских постројења Механичар хидроенергетских постројења 4 3 0 3/93, 9/02
1610 Гумар Гумар 6 3
1611 Пластичар Пластичар 6 3
1612 Бравар - заваривач Бравар - заваривач 4 3
1613 Електричар Електричар 5 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. припрема рад 2. припрема мере безбедности на раду 3. изводи електроинсталатерске радове 4. поправља кућне електроуређаје 5. одржава индустријску електроопрему. Циљ стручног образовања за квалификацију Електричар је оспособљавање лица за иизвођење електроинсталатерских радова, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме. Ученици су оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у тиму - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промене у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјаланом окружењу - примену мера безбедности и здравља на раду - примену мера заштите животне средине у процесу рада - употреба информатичке технологије у прикупљање, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном живота 0 7/12, 6/14
1614 Индустријски механичар Индустријски механичар 4 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. спроводи техничко-технолошке припреме за одржавање индустријских машина 2. обавља превентивно одржавање индустријских машина 3. обавља корективно одржавање индустријских машина 4. машински обради једноставне делове и монтажу подслопова индустријских машина 5. осигура квалитет рада при одржавању индустријских машина 6. осигура безбедност на раду, личну заштиту и заштиту животне средине при одржавању индустријских машина Циљ стручног образовања за квалификацију Индустријски механичар је оспособљавање лица за обављање превентивног и корективног одржавања и праћења рада индустријских машина. Ученици су оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - тимски рад - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промене у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјаланом окружењу - примену мера безбедности и здравља на раду - примену мера заштите животне средине у процесу рада 0 6/14
1615 Царински техничар Царински техничар 11 4 0 14/97, 12/02, 11/06
1616 Полагач облога Полагач облога 8 3 0 8/93, 4/02, 6/05
1617 Стаклорезац Стаклорезац 8 3 Стаклорезац ради у занатству и претежно се бави резањем и уградњом стакла, које може бити ливено, обично, специјално, кристално. Резано стакло користи за застакљивање прозора, врата, излога, преграда, кровова, кровних светларника. Стаклорезац монтира стакло у оквире, урамљује слике, гоблене и друге ручне радове, огледала и др. Рад стаклоресца обавља се у стаклорезачким радионицама и на отвореном, индивидуално и/или тимски. Осим тога, стаклорезац може да се запосли и у грађевинској индустрији, као и у производњи предмета од стакла. 0 8/93, 4/02, 6/05
1618 Минер Минер 3 3
1619 Обрађивач племенитих метала Обрађивач племенитих метала 3 3 0 10/93, 6/02
1620 Рудар у подземној експлоатацији Рудар у подземној експлоатацији 3 3 0 10/93
1621 Руковалац механизацијом у припреми минералних сировина Руковалац механизацијом у припреми минералних сировина 3 3 0 10/93
1622 Ваљаоничар Ваљаоничар 3 3 0 10/93, 6/02
1623 Топионичар гвожђа и челика Топионичар гвожђа и челика 3 3 0 10/93, 6/02
1624 Топионичар обојених метала Топионичар обојених метала 3 3 0 10/93, 6/02
1625 Електролизер Електролизер 3 3 0 10/93
1626 Ливац Ливац 3 3 0 10/93, 6/02
1627 Ливачки моделар Ливачки моделар 3 3 0 10/93, 6/02
1628 Геобушач Геобушач 3 3 0 10/93, 6/02
1629 Техничар за контролу у металургији Техничар за контролу у металургији 3 3 0 11/05
1630 Техничар за прераду метала Техничар за прераду метала 3 3 0 10/93, 6/02
1631 Термообрађивач метала Термообрађивач метала 3 3 0 10/93, 6/02
1632 Зидар ватросталним материјалима Зидар ватросталним материјалима 3 3 0 10/93
1633 Извлачилац Извлачилац 3 3 0 10/93
1634 Пиротехничар Пиротехничар 6 3
1635 Стаклар Стаклар 6 3
1636 Техничар у индустрији неметала Техничар у индустрији неметала 6 4
1637 Техничар за заштиту животне средине Техничар за заштиту животне средине 6 4
1638 Керамичар Керамичар 6 3
1639 Израђивач грађевинских материјала Израђивач грађевинских материјала 6
1640 Израђивач хемијских производа Израђивач хемијских производа 6 3
1641 Израђивач целулозе и папира Израђивач целулозе и папира 6 3
1642 Музички извођач класичне музике Музички извођач - класична музика 13 4
1643 Расадничар Расадничар 2 3 Основни послови које обавља јесу производња цвећа и осталих биљака за озелењавање и украшавање зелених површина. Својим радом доприноси да животна средина буде здравија и пријатнија. Ради у расадницима, ботаничким баштама, стакленицима, пластеницима, јавним и националним парковима, у комуналним предузећима као што је Градско зеленило итд. Ради физичке послове у погнутом положају тела, на отвореном и у затвореном простору. Може се додатно образовати да стекне звање техничара за пејзажну архитектуру. 0 6/93, 1/94, 05/02
1644 Руковалац шумском механизацијом Руковалац шумском механизацијом 2 3 0 6/93, 1/94, 05/02
1645 Произвођач примарних производа од дрвета Произвођач примарних производа од дрвета 2 3 0 6/93, 1/94, 05/02
1646 Произвођач финалних производа од дрвета Произвођач финалних производа од дрвета 2 0 6/93, 1/94, 05/02
1647 Обдарени ученици у рачунарској гимназији Обдарени ученици у рачунарској гимназији 16 4 0 26/04, 11/14
1648 Филолошка гимназија-живи језици Филолошка гимназија-живи језици 16 4
1649 Млекар Млекар 1
1650 Бродовођа Бродовођа 9 3 Управља пловидбом и маневрише, одређује курс и брзину пловидбе брода, водећи бригу о временским условима (смањеној видљивости, узбурканости реке/мора, јачини ветра) и врши сигнализацију осталим бродовима о свом присуству. У случају хаварије и потонућа брода, одговоран је за спасавање путника, бродске посаде или терета. Води бродски дневник о кретању брода и превозу терета. Ради на отвореном и у затвореном простору. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице. 0 5/93, 3/ 02, 07/08
1651 Руковалац средствима унутрашњег транспорта Руковалац средствима унутрашњег транспорта 9 3 0 5/93, 3/ 02, 07/08
1652 Бродограђевниски техничар Бродограђевински техничар 4 3 0 3/93, 9/02, 22/04
1653 Општи техничар Општи техничар 4 4 0 9/03
1654 Погонски техничар-механичар за радне машине Погонски техничар-механичар за радне машине 4 0 3/93, 9/02
1655 Техничар мехатронике Техничар мехатронике 4 4 Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике оспособљени су да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд.). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд. 0 9/07
1656 Бродомеханичар Бродомеханичар 4 3 0 3/93, 9/02
1657 Бродомонтер Бродомонтер 4 3 0 9/02
1658 Металобрусач Металобрусач 4 3 Металобрусач обрађује разне предмете од метала специјалним брусилицама и контролише тачност и квалитет обраде. У току рада рукује специјалним – претходно подешеним брусилицама. За контролисање и мерење користи микрометре, универзалне угломере. Ради у затвореном простору. Металобрусачи су често изложени буци машина. Раде углавном у стојећем положају, а могу подизати и теже предмете. Обавезно у току рада носе заштитна одела и наочаре. Посао обављају самостално. Читав процес производње и обраде метала, међутим, ланчано је повезан, па радник на брусилици тесно сарађује са осталим обрађивачима метала. 0 3/93, 9/02
1659 Металобушач Металобушач 4 3 0 3/93, 9/02
1660 Металоглодач Металоглодач 4 3 0 3/93, 9/02
1661 Металостругар нумерички управљаних машина Металостругар нумерички управљаних машина 4 3 0 1/96, 9/02
1662 Механичар нумерички управљаних машина Механичар нумерички управљаних машина 4 3 0 3/95, 9/02
1663 Механичар оптике Механичар оптике 4 3 0 9/02
1664 Механичар термоенергетских постројења Механичар термоенергетских постројења 4 3 0 3/93, 9/02
1665 Механичар шинских возила Механичар шинских возила 4 3 0 3/93, 9/02
1666 Механичар - оружар Механичар - оружар 4 3 0 3/95, 9/02
1667 Информатички смер - оглед Информатички смер - оглед 16 4
1668 Ливац уметничких предмета Ливац уметничких предмета 13 4 0 2/94, 15/02
1669 Пластичар уметничких предмета Пластичар уметничких предмета 13 Овај уметнички занат повезује традиционална и модерна знања и искуства са достигнућима савремене технологије. Пластичари уметничких предмета треба да имају висок ниво опште културе, креативност и смисао да се уметнички искажу користећи пластичне масе за креирање различитих предмета за свакодневну употребу, у индустрији, техници и у изради уметничких дела. 0 2/94, 15/02
1670 Масер - оглед Масер - оглед 14 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. спроводи све врсте мануалне масаже 2. спроводи све врсте апаратурне масаже Циљ стручног образовања за образовни профил Масер - оглед је oспособљавање ученика за: - обављање апаратурне и мануелне масаже - развој позитивне социјалне комуникације, тимског рада, и свести о потреби за даљим усавршавањем. Специјалним покретима руку или уз помоћ апарата, масер примењује посебне технике рада, којима ублажава напетост мишића и смирује болове, поправља изглед коже, доприноси опуштању и детоксикацији организма (ослобађање организма од штетних материја), хидратацији коже (влажност, еластичност коже…), смањењу и уклањању целулита, моделовању фигуре. Медицинском терапијском масажом даје допринос бржем оздрављењу и, свакако, позитивно утиче на расположење својих пацијената. Постоје разне врсте масажа: релаксациона, терапијска, козметичка, спортска... Могу да раде у некој од медицинских установа, рехабилитационим и козметичким центрима или самостално. Добри масери треба да имају усклађене покрете тела, изражену спретност руку, прстију и шаке, гипкост и прецизност. Пожељна је и физичка снага и издржљивост. 1 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12
2000 Графички манипулант Графички манипулант 6 1 једногодишње оспособљавање за рад
2001 Манипулант у обради метала Манипулант у обради метала 4 1 једногодишње оспособљавање за рад 0 9/96
2002 Помоћник књиговесца Помоћник књиговесца 6 3
2003 Бравар за ученике са сметњама у развоју - лако ментално ометене ученике Бравар 4 3 ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2004 Књиговезац слухом оштећени ученици Књиговезац 6 3 ученици оштећеног слуха
1671 Техничар мехатронике - оглед Техничар мехатронике 5 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. тестира рад мехатронског система 2. дијагностикује и отклони квар на мехатронском систему 3. постави параметре мехатронског система и испрати радни циклус. Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар мехатронике - оглед је оспособљавање ученика за дијагностификовање и отклањање квара, превентивно и периодично одржавање опреме мехатронског система и унос, постављање и праћење параметара мехатронског система. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у групним ситуацијама - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике оспособљени су да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд.). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд. 1 6/10, 11/10, 5/11
2005 Аутолимар Аутолимар 4 3 0
2006 Пакер Пакер 10 2 Паковање робе: припремање амбалаже за паковање робе; паковање робе; препаковање робе; одвајање и мерење робе по налогу; слагање и премештање спаковане робе; обележавање припремане робе за отпрему; слагање робе на траку; палету и сл; предаја робе на основу отпремног листа; утовар робе; маркирање робе. Хигијенско-техничка заштита робе, прибора и објеката: спровођење хигијене рада неопходне у извршавању послова и радних задатака; учествовање у одстрањивању покварене и загађене робе; учествовање у спровођењу дезинфекције, дезинсекције и дератизације простора, робе и прибора. 0 5/94, 9/96
2007 Пекар Пекар 1 3
2008 Помоћник аутолакирера Помоћник аутолакирера 6 2
2009 Помоћник књиговезачке дораде Помоћник књиговезачке дораде 6 2
2010 Помоћник књиговесца Помоћник књиговесца 6 3
2011 Припремач намирница Припремач намирница 10 2 0 5/94, 9/96
2012 Сервир Сервир 10 Припремање столова, линија и сале за ручавање: чишћење и уређивање конобарске припремнице; прање, брисање, распоређивање суђа и прибора по витринама и полицама; уређивање ресторана и распоређивање намештаја према упутству; припремање стола и постављање прибора за јело; стављање поставе за оброке; уређивање малог стоног инвентара, припремање и одржавање колица за послуживање, укључивање и искључивање грејача и топлих столова. Разношење јела и пића; поспремање стола пред гостом; слагање употребљеног посуђа и прибора по величини и врсти за машинско прање; спремање употребљеног рубља и предаје у перионицу; услуживање госта са јелом и пићем под надзором. Послуживање у мањим објектима: припремање и послуживање одређене хране и пића; припремање топлих и хладних напитака; припремање и послуживање сендвича, јела од јаја, хреновки, кобасица и сл. одржавање основних средстава за рад и просторије за рад. Послуживање хране у специјалним објектима (болнице, домови за стара лица, дечији вртићи и сл.) - преузимање хране и напитака, подела и послуживање хране и напитака по врсти и количини; припремање једноставних топлих и хладних напитака; уређивање чајне кухиње и инвентара; одржавање простора и опреме према посебним санитарним и другим прописима; доношење и сортирање неупотребљеног јела. Хигијенско-техничка заштита особља, посуђа, прибора и објекта: одржавање личне хигијене према санитарним прописима; контрола и остваривање покварене и загађене хране под надзором; учествовање у спровођењу дезинфекције, дератизације и дезинсекције простора и прибора под надзором. 0 5/94, 9/96
2013 Фризер Фризер 15 3 Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца. Фризер боји косу, избељује је или нијансира, фенира, увија или исправља. Приликом бојења косе или извлачења праменова припрема хемикалије, наноси их на косу, одређује време њиховог деловања, испира косу и на њу наноси заштитне препарате. Мушки фризер, поред бриге о коси, шиша и брије браду, обликује бркове. Фризери раде у затвореној просторији, стојећи, тако да је пожељно да су у доброј физичкој кондицији. Треба да имају и развијен смисао за естетику. Проблем на радном месту могу представљати снажни мириси услед рада с хемикалијама. 0 5/94
2014 Цвећар - вртлар Цвећар - вртлар 1 2 ученици оштећеног слуха
2015 Аутоелектричар - оглед Аутоелектричар 5 3 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће: 1. сервисирати неисправне делове - склоп у електричним системима возила на основу налога 2. сервисирати неисправне делове - склоп у електронским системима возила на основу налога Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Аутоелектричар је оспособљавање ученика: - за евидентирање проблема неисправног дела - склопа, сервисирање неисправног дела - склопа електричних и електронских система и завршну контролу техничке исправности возила - да изврши редовно сервисно одржавање возила Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свећице, генератор, динамо, разводник паљења, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним машинама. Испитује и замењује електронске компоненте за кочнице, управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове којима се регулише убризгавање горива. Ради у радионици или напољу, претежно стојећи и у повијеном положају. 1 13/04, 12/05, 8/06, 3/07, 2/13
2016 Електротехничар за електронику на возилима - оглед Електротехничар за електронику на возилима 5 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. примењује основна правила и упутства за хигијену, техничку заштиту, самозаштиту и заштиту околине за време рада 2. процењује проблеме странке у вези са техничком неисправношћу возила 3. проналази каталошке бројеве уређаја, склопова и делова у техничкој документацији 4. правилно извршава дијагностику електричних и електронских система на возилима 5. извршава редовне и контролне прегледе возила у складу са упутствима произвођача 6. процењује и одлучивује о оправци или замени неисправног дела у складу са временом и ценом коштања оправке 7. извршава контроле обављених радова на возилу 8. извршава завршне провере исправности возила у складу са важећим прописима Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Електротехничар за електронику на возилима је оспособљавање ученика да: - организује своје радно место - евидентира проблеме - изврши дијагностику техничког стања електричних и електронских система - изврши оправку електричних и електронских система - изврши редовно сервисно одржавање возила - изврше завршну контролу техничке исправности возила 1 4/04, 13/04, 12/05, 8/06, 3/07
2018 Оператер машинске обраде - преведен оглед Оператер машинске обраде 4 3 По завршеном програму образовања, ученик ће бити у стању да: - врши израду обратка конвенционалним и нумерички управљаним струговима - врши израду обратка конвенционалним и нумерички управљаним глодалицама - врши израду обратка конвенционалним и нумерички управљаним брусилицама - подешава алатне машине за обраду резањем Циљ стручног образовања за образовни профил Оператер машинске обраде је оспособљавање лица за обраду конвенционалним и нумерички управљаним машинама (струг, глодалица или брусилица) и подешавање машина. 0 6/14
2019 Бравар - заваривач Бравар - заваривач 4 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове 2. изради делове машинских конструкција механичком обрадом 3. спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима 4. изради и монтира металне конструкције и процесне опреме 5. контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима 6. завари поступком електролитичког (РЕЛ, МИГ, МАГ и ТИГ) и електоотпорног заваривања 7. завари поступком гасног заваривања 8. споји делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем 9. контролише квалитет рада заваривањем 10. очува здравље, околину и безбедност на раду при извођењу браварских и заваривачких радова Циљ стручног образовања за квалификацију Бравар - заваривач је оспособљавање лица за израду делова и монтирање металних конструкција, као и за заваривање електролитичким, електроотпорним и гасним поступцима. Ученици су оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у тиму - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промене у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјаланом окружењу - примену мера безбедности и здравља на раду - примену мера заштите животне средине у процесу рада - употреба информатичке технологије у прикупљање, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 0 6/14
2020 Техничар мехатронике - оглед Техничар мехатронике 4 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. тестира рад мехатронског система 2. дијагностикује и отклони квар на мехатронском систему 3. постави параметре мехатронског система и испрати радни циклус. Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар мехатронике - оглед је оспособљавање ученика за дијагностификовање и отклањање квара, превентивно и периодично одржавање опреме мехатронског система и унос, постављање и праћење параметара мехатронског система. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у групним ситуацијама - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике оспособљени су да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд.). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд. 1 6/10, 11/10, 5/11
2021 Тапетар - декоратер - оглед Тапетар - декоратер 2 3 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. изради тапетарске производе 2. изврши репарацију тапетарских производа 3. изради и постави тапетарске елементе ентеријера 4. организује процес рада у изради тапетарског производа. Циљ стручног образовања за образовни профил Тапетар - декоратер је оспособљавање ученика за израду и репарацију производа у тапетарству, израду и постављање тапетарских декоративних производа и организовање процеса рада у радионици. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у групним ситуацијама; - преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промену у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Тапецира – „пресвлачи“ намештај. Бира, мери и кроји тканину. На дрвене делове намештаја слаже опруге, сунђере, вуну, синтетичке материјале и облаже их различитим декоративним тканинама, скајем и кожом. Облаже и седишта аутомобила, аутобуса, седишта у возовима, бродовима, авионима. Ради у затвореним просторима, индустријским погонима или приватним радионицама, стојећи, претежно погнут, изложен прашини и буци. 1 8/07, 1/08, 3/10, 9/14
2022 Електротехничар телекомуникација - преведени оглед Електротехничар телекомуникација 5 4 Циљ стручног образовања за образовни профил Електротехничар телекомуникација - оглед, је оспособљавање ученика за монтирање и тестирање уређаја и опреме у оквиру различитих телекомуникационих система, одржавање телекомуникационих мрежа, опреме и уређаја, израду техничке документације и вођење евиденције. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у групним ситуацијама; - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промене у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу Инсталира и одржава телекомуникациону опрему и уређаје фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије и интернета, сателитске комуникације итд. Надгледа полагање, монтажу и уграђивање телекомуникационих каблова и мрежа корисника. Одржава телефонске системе и кабловске мреже: тестира уређаје и опрему, отклања сметње и кварове у оквиру телекомуникационе мреже. Може инсталирати и одржавати опрему рачунарских мрежа. Ради и у затвореном и на отвореном простору, по потреби и на висини. Често стоји током рада. Осим запошљавања у телекомуникационим фирмама, електротехничари телекомуникација могу радити у различитим предузећима и установама (поште, банке, радио, телевизија итд.) 0 10/14, 8/15
2023 Туристички техничар - преведен оглед Туристички техничар 10 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. извршава послове у туристичкој агенцији 2. ради послове на рецепцији. Циљ стручног образовања за образовни профил Туристички техничар је оспособљавање ученика за рад у туристичкој организацији и рад на рецепцији. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у групним ситуацијама - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд.). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника, с циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима... Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама, уз коришћење рачунара. Често је у контакту с људима. 0 8/14
2024 Посластичар - оглед Посластичар 10 3 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. производи, декорише и сервира топле, хладне и суве посластице. Циљ стручног образовања за образовни профил Посластичар је оспособљавање ученика за производњу, декорацију и сервирање посластица и израду основних калкулација у посластичарској производњи. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у групним ситуацијама - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања. У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине. Осим тога, бави се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посластичарницама, у кухињама угоститељских објеката и ресторана. Радно време углавном проводе у покрету, на ногама. 1 11/07, 3/10, 10/12
2025 Кувар - оглед Кувар 10 3 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. припрема, сервира и декорише: предјела - хладна и топла, салате и зимнице, супе, чорбе и потаж, готова јела, јела по поруџбини, јела са роштиља, јела од риба, варива и прилоге, основне посластице; 2. саставља јеловник и мени карту; 3. израђује основне калкулације. Циљ стручног образовања за образовни профил Кувар је оспособљавање ученика за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела. Ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - ефикасан рад у групним ситуацијама; - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери; - благовремено реаговање на промену у радној средини; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. 1 11/07, 3/10, 10/12
2026 Трговац Трговац 10 3 0 17/93, 11/02, 8/09
2027 Конобар - оглед Конобар 10 3 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. обави припремне и завршне радове у угоститељству 2. изврши пријем, прихват и смештај гостију у угоститељски објекат 3. услужи госте пићем, напицима, храном и посластицама 4. води административно-књиговодствене послове у угоститељству Циљ стручног образовања за образовни профил Конобар је оспособљавање ученика за пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељским објектима. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан рад у групним ситуацијама - преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промене у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 1 11/07, 3/10
2028 Пословни администратор - оглед Пословни администратор 11 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће стећи: 1. потребне за ефикасно обављање послова на радном месту 2. неопходне за успешно коришћење савремених средстава комуникације и кореспонденције 3. потребне за успешно обављање послова из области канцеларијског пословања, књиговодства, менаџмента, предузетништва и маркетинга 4. неопходне за обављање послова на радном месту самостално и у тиму Циљ стручног образовања за образовни профил Пословни администратор - оглед је оспособљавање ученика за: - самостално обављање различитих административних послова - стицање општих и стручних економских и правних знања, неопходних за вођење пословне и службене кореспонденције - развијање способности коришћења нових метода и примене нових техника у обављању конкретних задатака - схватање значаја који тачност, уредност, одговорност, систематичност, самоиницијатива и самосталност имају при обављању послова и задатака - стицање културе комуницирања са колегама, претпостављенима и пословним партнерима на матерњем и страном језику - континуирано праћење савремене стручне литературе ради унапређивања сопственог рада - стицање знања неопходних за наставак даљег школовања Планира и организује рад канцеларијског пословања. Прима, прегледа, бележи, распоређује, архивира и шаље пошту и списе. Ради на кадровским пословима – води документацију, издаје решења, води евиденцију о присутности на послу. Организује састанке и води пословну кореспонденцију. Током школовања стиче знања из области права, економије и администрације, маркетинга и менаџмента предузећа. Ради у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора. 1 1/04, 14/04, 17/06, 3/07, 18/07, 1/08, 5/11
2029 Финансијски администратор - оглед Финансијски администратор 11 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће стећи компетенције: 1. потребне за правилно примање и завођење документације 2. неопходне за исправно лоцирање врста трошкова по местима и носиоцима 3. потребне за обрачунавање цене коштања производа 4. потребне за састављање извештаја о стању залиха 5. неопходне за правилно контролисање документације 6. неопходне за припремање документације за уплату и исплату готовине 7. неопходне за састављање благајничког дневника 8. потребне за припремање документације за плаћање са динарског текућег рачуна 9. потребне за припремање документације за плаћање са девизног текућег рачуна 10. неопходне за правилно вршење безготовинских и готовинских плаћања 11. потребне за правилну припрему података за обрачун зарада 12. неопходне за исправно контирање и књижење документације динарских и девизних новчаних средстава 13. неопходне за исправно контирање и књижење документације погонског књиговодства 14. неопходне за исправно контирање и књижење документације робног и материјалног књиговодства 15. неопходне за исправно контирање и књижење документације основних средстава 16. потребне за обрачунавање и књижење фискалних оптерећења Циљ стручног образовања за образовни профил Финансијски техничар - оглед је оспособљавање ученика за: - добијање основних економских и правних знања - развијање смисла за тачност, уредност, одговорност, систематичност и сталност - обављање различитих административних послова - самостално обављање послова платног промета - контирање и књижење документације - обрачунавање пореза, доприноса и других фискалних оптерећења - обављање задатака везаних за усаглашавање стања - обрачунавање амортизације - обезбеђивање књиговодствених података за утврђивање резултата пословања, израду биланса стања и биланса успеха - стицање знања из области пословне и службене кореспонденције - коришћење основних економских и правних прописа и стандарда - руковању канцеларијским прибором, алатом и опремом - прилагођавање променама у пословном окружењу - праћење стручне литературе ради унапређења сопственог рада - развијање способности коришћења нових метода, примену нових техника и програма - обезбеђивање услова за чување службене и пословне тајне - пружање информација за рачуноводствену анализу, планирање и контролу Финансијски администратор обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.) Финансијски администратор припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и датотеку, а може обављати и друге административне послове. Посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему. 1 14/04, 11/05, 17/06, 18/07, 1/08, 5/11
2030 Kомерцијалиста - преведен оглед Kомерцијалиста 11 4 Типични радни задаци комерцијалисте јесу контактирање с добављачима и купцима и уговарање продаје производа и услуга. За обављање посла комерцијалисте потребне су информације и знања из области квалитета робе, праћење и проучавање прописа из подручја трговине, увид у цене и појављивање нових производа и услуга на тржишту, као и добре вештине комуникације. Такође, ради на проналажењу нових клијената, обезбеђује квалитетан транспорт робе. Ради административне и друге канцеларијске послове. Већина огласа за посао захтева да комерцијалиста поседује возачку дозволу Б категорије – у последње време се највише траже теренски комерцијалисти. За разлику од тога, образовни профил комерцијалиста оспособљава за рад у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, дакле првенствено за канцеларијски рад. 0 15/15
2031 Здравствени неговатељ - оглед Здравствени неговатељ 14 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. спроводи хигијену и исхрану природним путем 2. указује прву помоћ, прати виталне функције, збрињава излучевине и даје прописану терапију у кућним условима 3. спроводи припрему болесника и физички зависних особа за извођење медицинских процедура у дијагностичким и терапијским поступцима Циљ стручног образовања за образовни профил Здравствени неговатељ - оглед је oспособљавање ученика за: - негу болесника и функционално зависних особа - указивање прве помоћи, праћења виталних функција, збрињавање излучевина и давање прописане терапије болеснику и функционално зависној особи у кућним условима - препрему болесника и функционално зависних особа за разне дијагностичке и терапијске процедуре - развој етичких начела у обављању занимања Негује немоћне, непокретне и слабо покретне пацијенте. Посао подразумева намештање кревета, мењање постељине, помоћ непокретнима при промени положаја тела у кревету, помоћ при устајању, одласку до тоалета, храњење, облачење, купање, умивање и одржавање пацијентове околине. Здравствени неговатељи прате пацијенте на прегледе или их изводе у шетњу. Посао обављају по упутству и уз надзор лекара и медицинских сестара. Могу да раде у болницама, домовима за стара лица и сличним установама. Већину радног времена стоје или ходају. Пожељно је да буду физички јаки и издржљиви. Могу да раде и у ноћној смени, као и празницима и викендом. 1 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12
2032 Медицинска сестра - техничар Медицинска сестра - техничар 14 4 Негује болеснике према савету лекара. Примењује прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији, уз примену основних медицинских инструмената. За успех у овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим тегобама, љубазност и жеља да се помогне. 0 7/14, 9/15
2033 Трговац 16/2013 Трговац 10 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. припрема и организује процес рада у продавници 2. набавља робу 3. складишти и чува робу у приручном складишту продавнице 4. продаје робу 5. одржава презентације робе изван продавнице Циљ стручног образовања за образовни профил Трговац је оспособљавање ученика за: - примену теоријских знања у практичном контексту; – ефикасан рад у тиму; – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; – благовремено реаговање на промене у радној средини; – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; – примену сигурносних и санитарних мера у процесу рада; – примену мера заштите животне средине у процесу рада – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 0 8/13, 11/13, 16/13
2034 Лимар за ученике са посебним потребама Лимар 4 ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2035 Техничар за рециклажу - преведен оглед Техничар за рециклажу 3 4 Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за рециклажу - оглед је oспособљавање за: - правилно схватање одрживог развоја (енергетска ефикасност и чистија производња); - правилно поступање са индустријским, комуналним и опасним отпадом; - рад на сепарацији и класирању отпада; - схватање принципа складиштења и транспорта отпада; - правилну валоризацију секундарних сировина; - правилно дефинисање, управљање и рециклажу отпада; - рад на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала; - рад на управљању рециклажом неорганског отпада, органског отпада и опасног отпада; Техничар за рециклажу применом различитих техничко-технолошких операција ради на преради, доради и добијању корисних сировина из већ употребљаваног материјала. Задужен је за организовање правилног чувања, складиштења и транспорта индустријског, комуналног и опасног отпада као и за примену принципа заштите човекове околине у процесу рециклаже. Техничар за рециклажу ради како на терену тако и у затвореном простору. Уколико ради са отпадом опасним по здравље мора да користи заштитну опрему. 0 12/15
2036 Moлерско фарбарски манипулант (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Moлерско фарбарски манипулант 8 1 једногодишње оспособљавање за рад ученици оштећеног слуха 0 9/96
2037 Женски фризер (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Женски фризер 15 3 Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца. Фризер боји косу, избељује је или нијансира, фенира, увија или исправља. Приликом бојења косе или извлачења праменова припрема хемикалије, наноси их на косу, одређује време њиховог деловања, испира косу и на њу наноси заштитне препарате. Мушки фризер, поред бриге о коси, шиша и брије браду, обликује бркове. Фризери раде у затвореној просторији, стојећи, тако да је пожељно да су у доброј физичкој кондицији. Треба да имају и развијен смисао за естетику. Проблем на радном месту могу представљати снажни мириси услед рада с хемикалијама. ученици оштећеног слуха 0 9/96
2038 Подополагач (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Подополагач 8 3 ученици оштећеног слуха 0 9/96
2039 Молер (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Молер 8 2 ученици оштећеног слуха 0 9/96
2040 Moлерско фарбарски манипулант (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Moлерско фарбарски манипулант 8 1 једногодишње оспособљавање за рад- ученици са тешкоћама у развоју 0 4/94
2041 Mанипулант у текстилству (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Mанипулант у текстилству 7 1 једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју 0 4/94, 9/96
2042 Шивач текстила (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Шивач текстила 7 3 ученици са тешкоћама у развоју 0 9/96
2043 Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Конфекцијски шивач 7 3 ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2044 Meхатроничар за ракетне системе - оглед (2013) Meхатроничар за ракетне системе - оглед 4 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. рад на опслуживању и одржавању ракетних система Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Мехатроничар за ракетне системе је оспособљавање ученика за анализу квара, отклањање мањих неисправности и подешавање елемената ракетних система који се користе у Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије уз могућност запослења у Војсци Србије као професионалних подофицира. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - рад на борбеним средствима која се користе Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовању у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржавања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 1 12/13, 4/14
2045 Meхатроничар за радарске системе - оглед (2013) Meхатроничар за радарске системе - оглед 4 3 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. рад на опслуживању и одржавању радарских система Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Мехатроничар за радарске системе - оглед је оспособљавање ученика за рад на системима ваздушног осматрања и јављања и обављање почетних дужности на радарским системима којима је опремљено Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије уз могућност запослења у Војсци Србије као професионалних подофицира. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту - рад на борбеним средствима која се користе Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовању у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - рад у складу са принципима одржавања животне средине - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу Ради на радарским системима за контролу ваздушног простора земље. Његов посао је да одржава, монтира и надзире системе и његове делове. Примењује следећа стручна знања: технологија електроматеријала, основи радарске и ракетне технике, хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања, радиорадарски примопредајници, импулсна електроника, електрични погон и опрема, мерни претварачи, тестирање и дијагностика, одржавање и монтажа система. 1 12/13
2046 Администратор рачунарских мрежа - преведен оглед Администратор рачунарских мрежа 5 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. поставља рачунарску мрежну опрему на основу пројектне документације 2. умрежи рачунарску опрему 3. одржава и надзире рачунарски опрему и мрежу Циљ стручног образовања за образовни профил Администратор рачунарских мрежа - оглед је да ученике оспособи за: - инсталирање и одржавање активне и пасивне мрежне опреме - вршење умрежавања и одржавања рачунарске опреме - развој свести и потребе за доживотним учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци Врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме. Надзире, одржава и отклања грешке на рачунарској опреми и мрежама, врши замену неисправних компоненти. Бави се заштитом мреже и података, приватности и ауторизацијом приступа корисника појединим деловима система. Предлаже промене да би унапредио системску и мрежну конфигурацију. Може радити на радним местима мрежних администратора или техничара за одржавање рачунарских система. Ради у вештачки осветљеном, затвореном простору, углавном седећи. Због дуготрајног рада испред монитора, посао је посебно напоран за очи, кичму и зглобове руку. 0 14/15
2047 Монтер суве градње - оглед Монтер суве градње 8 3 ППо завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. облаже постојеће конструктивне елемената лепљењем, монтажом и машинским поступцима употребом гипскартонских плоча и прашкастих гипсаних материјала 2. функционално обликује простор израдом преградних зидова, спуштених плафона и шупљих подова употребом гипскартонских плоча и прашкастих гипсаних материјала Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Монтер суве градње је оспособљавање ученика за: - облагање постојећих конструктивних елемената лепљењем, монтажом и машинским поступцима употребом гипскартонских плоча и прашкастих гипсаних материјала - функционално обликовање простора израдом преградних зидова, спуштених плафона и шупљих подова употребом гипскартонских плоча и прашкастих гипсаних материјала - развијање предузетничког духа и способности комуникације и тимског рада Сува градња је у развијеним земљама уобичајени начин изградње, док је код нас још релативно нова. Примењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима. Монтер суве градње облаже зидове и плафоне гипсаним плочама, монтира преградне зидове металним потконструкцијама и гипсокартонским плочама, облаже зидове облогама од дрвета и других материјала, монтира спуштене и закривљене плафоне и зидове. Поставља изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном потконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје. Монтира и лепи гипсане украсе. Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист. Захтева покретљивост тела и прецизност у раду. 1 12/04, 11/05, 8/06 , 3/07, 5/11
2048 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 2 4 Учествује у осмишљавању унутрашњег изгледа простора: стамбених објеката, предузећа или јавних установа, па тако и намештаја, опреме и декорације за ентеријер различите намене. Учествује у дизајнирању различитих производа (нпр. предмета свакодневне употребе, превозних средстава, техничких уређаја...) водећи рачуна о њиховој функцији. Ради индивидуално и у тиму, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме. На овом смеру ученици упознају цео процес дизајнирања, почев од идејног решења, преко техничке документације, до реализације. Модел финалне верзије индустријског производа израђује се у различитим материјалима – у пластици, дрвету, стаклу, гуми, металу. 0
2049 Архитектонски техничар - преведен оглед Архитектонски техничар 8 4 По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. разради и презентује пројекте: високоградње, урбанизма, конзервације и ревитализације 2. организује изградњу по налогу и води документацију при извођењу објеката 3. уради анализу цена - предмер и предрачун радова за објекат. Циљ стручног образовања за образовни профил Архитектонски техничар је оспособљавање ученика за разраду пројектно техничке документације, вођење градилишне документације и припрему извођења и саме изградње објекта, израду анализа цена, предмера и предрачуна, презентацију пројеката и објеката. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: - примену теоријских знања у практичном контексту - ефикасан самостални и тимски рад - преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери - благовремено реаговање на промену у радној средини - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу - деловање у складу са принципима одржања животне средине - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 0 13/15, 18/15
2050 Фармацеутски техничар - иновирани образовни програм Фармацеутски техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. изводе поступак израде фармацеутских, парафармацеутских, козметичких и фито препарата у магистралним и галенским условима; 2. припреме услова и праћења параметара индустријске производње; 3. учествовују у промету сировина, амбалаже, медицинских средстава и готових производа према законским прописима 4. изводе идентификације и обраде дрога 5. израде и стандардизују аналитичке реагенаса и изводе квалитативне и квантитативне аналитичке методе и основне биохемијске анализе. Циљ стручног образовања за образовни профил Фармацеутски техничар - оглед је oспособљавање ученика за: - стручни рад у области: чувања и промета сировина и амбалаже и медицинских средстава; - чувања, израде и промета фармацеутских, парафармацеутских, козметичких и фитопрепарата - извођење контроле квалитета сировина и готових производа; извођење основних биохемијских анализа Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. Све послове обавља под надзором фармацеута. У апотеци асистира у издавању безрецептних лекова и других лековитих препарата, саветује кориснике о начину њихове употребе. Брине о пријему, правилном складиштењу и чувању свих артикала апотеке и контролише рок трајања. Учествује у припреми лековитих препарата, мешавина чајева, крема и масти по стандардним рецептима. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко-хемијске и биолошке анализе и мерења. Стара се о правилном складиштењу лабораторијских узорака и води лабораторијски дневник активности. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата. Проверава исправност апарата, прибора и инструмената за израду лековитих препарата и врши контролу климатских и хигијенских услова у складу са стандардима. Надзире технолошке фазе у производњи, узима узорке за контролу квалитета и води фармацеутску документацију. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору. Могућа је присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље, па је потребна употреба заштитне опреме. 0 9/15
2051 Лабораторијски техничар - иновирани образовни програм Лабораторијски техничар 14 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. узима, обележава, чува и транспортује метеријел биолошког и небиолошког порекла 2. припреми прибор и апарате за извођење лабораторијских анализа 3. врши паразитолошке, бактериолошке, вирусолошке, серолошке и микролошке анализе 4. врши квалитативне и кванититативне хематолошке анализе 5. користи хистопатолошке технике са израдом хистолошких препарата 6. води дневне протоколе и израђује извештаје 7. издаје резултате лабораторијских анализа Циљ стручног образовања за образовни профил Лабораторијски техничар - оглед је оспособљавање ученика за: - правилно узимање, обележавање, чување и транспорт материјала биолошког небиолошког порекла. - правилно припремање прибора и апарата за извођење анализа у микробиолошкој, биохемијској, хематолошкој и хистопатолошкој лабораторији - прецизно и тачно извођење микробиолошких, биохемијских, хематолошких и хистопатолошких анализа - примену мера опште и личне заштите - значај вођења протокола и лабораторијске документације Врши различите анализе биолошког материјала (нпр. крви, мокраће, пљувачке) које су значајне за постављање дијагноза и праћење тока болести пацијената. Изводи дијагностичке и др. анализе у хематолошким, микробиолошким, паразитолошким, биохемијским и лабораторијама за епидемиолошка мерења и санитарну хемију. Посао обавља у лабораторијама које су, све чешће, опремљене компјутеризованим системима за извођење анализа. При опредељивању за овај образовни профил посебно је значајно одсуство преосетљивости на крв и телесне излучевине (мучнина, несвестица). 0 9/15
2052 Модни кројач Модни кројач 7 3 По завршеном програму образовања, ученик ће бити у стању да: - кроји одевне предмете на основу шаблона - изради одевне предмете на основу скице модела и искројених делова Циљ стручног образовања за образовни профил Модни кројач је оспособљавање лица за кројење одевних предмета на основу шаблона и израду одевних предмета на основу скице модела и искројених делова. 0 7/15
2053 Израђивач каблова и прикључака Израђивач каблова и прикључака 5 3
2054 Техничар дизајна одеће Техничар дизајна одеће 7 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. израђује уметничке скице и колекције скица одевних предмета и модних детаља за уникатну и индустријску производњу. 2. израђује техничке скице и одабира материјале за одевне предмете и модне детаље за уникатну и индустријску производњу. 3. израђује одевне предмете или модне детаље и прати и усмерава реализацију колекција одевних предмета или модних детаља Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар дизајна одеће је oспособљавање лица за израду скице и колекције скица (уметничких и техничких) одевних предмета и модних детаља за уникатну и индустријску производњу као и праћење и усмеравање реализације колекција одевних предмета и модних детаља. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 0 12/15
2055 Лемилац (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Лемилац 4 2 Лемљење: пријем писмених и усмених упутстава и радне документације, припремање уређаја, алата и прибора за лемљење; чишћење и одмашћивање површина за лемљење; загревање и подешавање температуре лемилице помоћу пламена или електричне струје; лемљење (сучеоно и на преклоп) елемената од лима, додавањем легуре за лемљење или других елемената као што су: крајеви и спојна места проводника, филтери, сита, хладњаци, термостати, калемови, грађевинска и галантеријска лимарија и др.; проверавање квалитета залемљених делова и испитивање непропусности код судова за течности и гасове и сл.; одржавање алата и прибора за лемљење и чување материјала за лемљење; шипки и жица, калајне легуре, прашка за лемљење, киселине за чишћење и сл., предаја готових делова у даљи поступак. ученици са тешкоћама у развоју 0 15/15
2056 Помоћни обрађивач лима (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Помоћни обрађивач лима 4 2 Припремање материјала за израду: пријем писмених и усмених упутстава за рад; припремање алата и прибора према захтеву производа. Израђивање једноставних делова од лима: обележавање лимова по шаблону за израду једноставних делова; кројење елемената ручним маказама и на машинским маказама; пробијање рупа; савијање и обликовање лима и делова једноставног облика; учествовање код извођења сложенијих лимарских операција; руковање машинама за обликовање једноставних производа лимарске галантерије и грађевинске лимарије; лемљење једноставних производа од лима, закивање ручно и на подешеним машинама; исправљање деформисаних лимова; помагање при монтажи грађевинске лимарије и лимарије за климатизацију и проветравање; учествовање у оправкама оштећене лимарије и на грађевинским објектима; скидање оштећених делова, додавање нових и монтажа; одржавање чистоће алата и машина ученици са тешкоћама у развоју 0 15/15
2057 Аутоперач - подмазивач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Аутоперач - подмазивач 4 2 Прање аутомобила: ручно и машинско прање аутомобила у друштвеним и личним сервисима уз претходну припрему аутомобила (упозоравање да се скину брисачи ветробранског стакла, савију огледала и увуку антене) и помагање возачу при навожењу возила на канал или покретну траку код машинског прања; наплата услуга и вођење потребне документације. Подмазивање аутомобила: испуштање старог уља, сипање новог уља уз контролу нивоа; допуна уља за кочење и за затворен систем за подмазивање; подмазивање помоћу уља или масти на местима за подмазивање; замена и допуна средстава за хлађење у хладњак аутомобила; допуна и замена течности за акумулаторе; наплата извршених услуга и вођење прописане документације. ученици са тешкоћама у развоју 0 4/95
2058 Ситоштампар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Ситоштампар 6 2 Припрема металних и дрвених рамова и затезање тканине; припрема сита за израду штампарске форме и израда форме. Израда штампарске форме директном методом; израда матрице индиректним методом и штампа једнобојних радова; израда штампарске форме код вишебојних радова; припрема ситоштампарског стола за штампу Б-1 формата на њему; припрема полуаутоматске машине; израда матрице директном методом Б-2 формата, подешавање машина и штампарске форме, вађење претходних отисака и штампа, чишћење сита и одстрањивање копирног слоја. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2059 Шивач текстила (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Шивач текстила 7 3 ученици са тешкоћама у развоју
2060 Помоћник водоинсталатера (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Помоћник водоинсталатера 8 2 Припремање материјала, алата и прибора за рад: складиштење материјала за водоводне и канализационе инсталације; одржавање алата и прибора за рад; одржавање радног места, радионице. Инсталирање водоводних инсталација: пријем усмених и писаних упутстава за рад; извођење припремних радова на полагању водоводних цеви у земљи; опслуживање и помагање водоинсталатеру при монтажи водоводних инсталација; мерење, сечење, полагање и спајање цеви од различитих материјала, уграђивање и спајање фазонских делова и арматуре према упутствима и под контролом. Инсталирање канализације: пријем усмених и писаних упутстава за рад; сортирање и складиштење материјала; извођење припремних радова за полагање канализационих цеви од различитог материјала у земљи; опслуживање и помагање водоинсталатеру при монтажи канализације; полагање, спајање и монтирање цеви и фазонских делова канализационе мреже према упутствима и под контролом; уграђивање санитарних објеката и арматуре према упутствима и под контролом; одржавање алата и другог прибора за рад. ученици са тешкоћама у развоју 0
2061 Бравар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Бравар 4 3 ученици са тешкоћама у развоју
2062 Електрозаваривач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Електрозаваривач 4 3 ученици са тешкоћама у развоју
2063 Помоћник картонажера (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Помоћник картонажера 6 3 ученици са тешкоћама у развоју
2064 Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Конфекцијски шивач 7 3 ученици са тешкоћама у развоју
2065 Подополагач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Подополагач 8 3 ученици са тешкоћама у развоју
2066 Водоинсталатер (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Водоинсталатер 8 ученици са тешкоћама у развоју
2067 Конфекционар текстила - образовни профил изашао из огледа Конфекционар текстила 7 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. изради техничко – технолошку документацију. 2. организује производњу одевних предмета. 3. изради одевне предмете Циљ стручног образовања за образовни профил Конфекционар текстила је oспособљавање ученика за израду техничко – технолошке документације, организовање производње одевних предмета и израда одевних предмета. Ученици су оспособљени за: ­- примену теоријских знања у практичном контексту; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 0 12/15
2068 Моделар одеће - образовни профил изашао из огледа Моделар одеће 7 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. израђује скице одевног предмета 2. конструише одевне предмета на основу идејне скице 3. изради шаблоне 4. изради прототип одевног предмета Циљ стручног образовања за образовни профил Моделар одеће је oспособљавање ученика за: - израду идејне скице одевног предмета - реализацију идеје у коначан обликован производ 0 7/15
2069 Техничар дизајна текстилних материјала - образовни профил изашао из огледа Техничар дизајна текстилних материјала 7 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. изради скице за ткани, штампани и бојени одевни и декоративни текстил за уникатну и индустријску производњу. 2. изради пројекат за ткани, штампани и бојени одевни и декоративни текстил за уникатну и индустријску производњу 3. изради узорак, купон и карат боја текстилних материјала Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар дизајна текстилних материјала је oспособљавање лица за израду скице и пројекта за ткани, штампани и бојени одевни и декоративни текстил за уникатну и индустријску производњу, као и за израду узорака, купона и карата боја текстилних материјала. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 0 12/15
2070 Техничар дизајна производа од коже - образовни профил изашао из огледа Техничар дизајна производа од коже 7 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. припреми колекције производа од коже (одећа, обућа и галантерија) 2. реализује колекције (моделовање) 3. изради контраузорак 4. анализира узорак 5. оперативно припреми производе од коже за производњу Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар дизајна производа од коже је oспособљавање лица за припрему и реализацију колекције производа од коже (одећа, обућа и галантерија), изради контраузорак, као и оперативну припрему производа од коже за производњу. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 0 12/15
2071 Службеник у банкарству и осигурању Службеник у банкарству и осигурању 11 4 По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 1. обавља послове са готовином 2. обавља послове по динарским рачунима правних лица 3. обавља послове по динарским рачунима физичких лица 4. обавља послове везане за кредите становништва и правних лица 5. обавља девизне послове везане за физичка лица 6. обавља девизне послове везане за правна лица 7. обавља послове везане за хартије од вредности 8. обавља послове трезора, оставе и сефова 9. продаје животно осигурање 10. продаје неживотно осигурање 11. преузима ризик за животно и имовинско осигурање 12. обрађује захтеве по полисама 13. сарађује са интерним и екстерним службама Циљ стручног образовања за образовни профил Службеник у банкарству и осигурању је оспособљавање лица за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица; обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица; обављање послова везаних за хартије од вредностиЧ обављање послова трезора, оставе и сефова; продаје животног и неживотног осигурања, преузимање ризика за животно и имовинско осигурање, као и за обраду захтева по полисама. Ученици ће бити оспособљени за: - примену теоријских знања у практичном контексту; - примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; - примену мера заштите животне средине у процесу рада; - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 0 15/15
2072 Помоћник бравара (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Помоћник бравара 4 2 Припремање алата и прибора за рад. Орађивање ивица и површина турпијања. Израђивање делова металних конструкција. Израда делова од дебљих лимова, металних профила.и цеви (обележавање, сечење ручно и тестером и ручним маказама). Бушење рупа и отвора ручним и стоним бушилицама. Брушење ивица и површина ручном брушилицом. Спајање делова закивањем, вијцима и навртњима. Исправљање, пеглање и дотеривање делова ручним алатом или једноставним машинама. Заштита конструкција и делова од корозије. Монтирање металних конструкција. Склапање подсклопова и склопова браварских и грађевинских конструкција. Одржавање чистоће и подмазивања машина, алата и прибора. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2073 Ручни ткач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Ручни ткач 7 3 Чишћење тканина на разбоју. Припремање разбоја за ткање. Припрема основе за ткање. Утврђивање грешака и њихово остваривање. Везивање ткачког чвора. Сковане основе. Увођење и навезивање основе. Припремање нити и брда. Увођење основе у нити и брда. Припремање потке за ткање. Визуелна контрола потке и намотаја на цевке. Припремање ручног разбоја за ткање. Проналажење и навезивање покиданих основних жица. Ручно ткање на разбоју - послуживање разбоја. Допремање сировине и отпремање производа и полупроизвода. Чишћење разбоја и радног места. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2074 Манипулант у производњи биља Манипулант у производњи биља 1 1 једногодишње оспособљавање за рад 0 4/94
2075 Фризерски манипулант Фризерски манипулант 15 1 једногодишње оспособљавање за рад
2076 Манипулант у прехрамбеној производњи Манипулант у прехрамбеној производњи 1 1 једногодишње оспособљавање за рад 0 4/94
2077 Месар - кобасичар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Месар - кобасичар 1 3 Расецање меса – расецање меса по категоријама животиња, расецање меса по категоријама, искоришћавање меса, обликовање меса за прераду и продају. Конзервирање меса – хлађење меса, замрзавање меса, одмрзавање меса, конзервирање меса дејством високих температура, сољење меса, димљење меса. Производња кобасица – кување, барење, полутрајне, трајне и кобасице за печење. Производња масти и сланине. Паковање и складиштење меса и прерађевина. Одржавање хигијене – одржавање хигијене одељења, одржавање хигијене апарата и уређаја, одржавање хигијене алата, одржавање хигијене у складишту. ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2078 Пекар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Пекар 1 3 Припремање и дозирање сировина: ручна припрема и додавање састојака, управљање аутоматским уређајима за дозирање, припрема меса за колаче и надева за пецива. Обрада теста; мерење и обликовање теста стресање теста на дозирану линију, ручно мерење и обликовање. Надгледање ферментације и печење: припрема теста и пећи за печење; улагање обликованог теста и вађење испеченог хлеба; евиденција печених производа: контрола печења. ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2079 Аутолимар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Аутолимар 4 3 ученици са тешкоћама у развоју
2080 Помоћник молера (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Помоћник молера 8 2 ученици са тешкоћама у развоју
2081 Повртар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Повртар 1 Припрема земљишта и објеката за сетву и садњу: руковање једноставнијом механизацијом за обраду и припрему земљишта; растурање стајњака и минералних ђубрива и сл.; припрема објеката за производњу поврћа (топлих леја, стакленика и пластеника). Сејање, сађење и неговање биљака: опслуживање машина за сетву и сађење; нега култура (култивирање, прихрањивање, окопавање, одгртање, пинцирање, наводњавање и сл.). Заштита биљака и производа: замагљивање повртарских култура; прашење повртарских култура; дезинфекција, дезинсекција и дератизација складишта, трапова и амбалаже повртарских култура. Убирање и сортирање повртарских култура: прикопчавање прикључних машина; убирање повртарских култура; утовар и истовар производа у приколице; сортирање повртарских култура. Транспорт, усклађивање и паковање производа: утовар и истовар производа; припрема објекта за вансезонски период; сортирање и паковање производа за тржиште; ускладиштење, трапљење и чување пољопривредних производа и материјала. Одржавање повртарске механизације: чишћење, прање, одмашћивање и подмазивање повртарске механизације; замена гума и каишева на повртарској механизацији; пуњење горивом и водом погонске механизације. ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94, 18/97
2082 Шивач обуће (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Шивач обуће 7 3 Припрема материјала: класирање коже према изгледу и величини и припремање за кројење; припремање материјала и шаблона, полагање шаблона на материјал, избегавање грешака на кожи, ручно кројење код тврдих шаблона. кројење машином за исецање; кројење осталих помоћних матаријала за израду одеће; обрада искројених горњих делова одеће. Шивење обуће: шивење горњих делова обуће, завршна обрада обуће; израда појединих врста обуће; контрола шивења ученици са тешкоћама у развоју 0
2083 Молер (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Молер 8 2 Моловање зидних површина: извођење припрема за молерске радове; скидање старе боје; обрада зидова и плафона гипском, дисперзивним материјалима, изолацијом; импрегнационим материјалима; обрада зидова дисперзивним бојама; извођење молераја ваљцима и шаблонима; обрада зидова уљаним бојама; обављање разних врста поправки молерских радова. Фарбање дрвених и металних површина: извођење припреме за фарбарске радове; наношење оновних, заштитних и завршних премаза; лакирање бојених елемената; наношење заштитних премаза и лакирање ламперија и паркета; обављање разних врста поправки фарбарских радова. Постављање тапета: извођење припремних радова и постављањесвих врста тапета и украсних трака; обављање разних врста поправки тапетарских радова. Одржавање радног места – радионице: одржавање опреме, материјала и алата; набавке материјала и евиденција: срачунавање позиције радова, потребног материјала, средства за рад и цена коштања; вођење радне документације. ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94, 18/97
2084 Манипулант у машинској обради метала Манипулант у машинској обради метала 4 1 једногодишње оспособљавање за рад
2085 Конфекцијски манипулант Конфекцијски манипулант 7 1 једногодишње оспособљавање за рад
2086 Кожарско-крзнарски манипулант Кожарско-крзнарски манипулант 7 1 једногодишње оспособљавање за рад
2087 Манипулант у обради метала Манипулант у обради метала 4 1 једногодишње оспособљавање за рад
2088 Молерско-фарбарски манипулант Молерско-фарбарски манипулант 8 1 једногодишње оспособљавање за рад
2089 Манипулант у преради дрвета Манипулант у преради дрвета 2 1 једногодишње оспособљавање за рад 0 4/94
2090 Воћар - виноградар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Воћар - виноградар 1 Припрема земљишта за подизање воћњака и винограда: чишћење терена; терасирање, терена; мелиорисање терена; ђубрење терена; размеравање и постављање стубова. Сађење воћки и винове лозе: размеравање и обележавање места за садњу; ђубрење и заливање калемова и садница. Одржавање или обрада земљишта; зимско и пролетње дубоко орање; подривање земљишта; ђубрење земљишта; површинска обрада земљишта (култивирање, фрезовање, тањирање итд.). Нега воћњака и винове лозе: орезивање воћака и винове лозе; везивање воћака и винове лозе; заламање винове лозе; проређивање плодова; дефолијација сортних сорти грожђа; ђубрење, наводњавање и сл.; постављање стубова и затезање жице. Заштита воћака, винове лозе и производа: припрема раствора према времену и врсти болести; опслуживање и рад са машинама и уређајима за заштиту у воћарству и виноградарству; дезинфекција, дезинсекција и дератизација складишта, трапова и амбалаже за грожђе и воћне производе. Брање, класирање и складиштење грожђа и воћа: ручно брање; руковање једноставном механизацијом за брање; класирање, прикупљање и превоз амбалаже; складиштење грожђа и воћа; паковање и транспорт. Припрема садног материјала: ожиљавање лозних калемова; вађење подлога и њихово сортирање; калемљење и класирање садног материјала; обележавање садница и паковање. Одржавање воћарске и виноградарске механизације: чишћење и прање механизације; одмашћивање и подмазивање механизације; конзервирање воћарске и виноградарске механизације. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2091 Цвећар - вртлар (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Цвећар - вртлар 1 2 Припрема земљишта и објеката за производњу цвећа: припрема компоста, уређење компоста; припрема сандучића и лончића; дезинфекција топлих леја, пластеника, стакленика и средстава за производњу; припрема алата за рад и провера исправности свих уређаја пре почетка рада, припрема топлих леја, пластеника и стакленика; руковање мотокултиватором и малим трактором; растурање стајњака и минералних ђубрива. Производња цвећа и семена: сетва и садња цвећа; неговање цвећа (окопавање, одгртање, орезивање, ђубрење, наводњавање итд.); заштита цвећа хемијским средствима. Берба, паковање и сортирање цветних производа: брање цвећа и семена; вађење луковица; сушење луковица и семена цвећа; сортирање и паковање цвећа; пречишћавање семенске робе; заштита цвећа и садног материјала хемијским средствима; паковање и транспорт цветних производа. Припрема садног материјала: сетва семена; садња расада; проређивање цвећа; вађење, класирање и паковање расада; калемљење ружа. Одржавање зелених површина: кошење зелених површина; сечење живих ограда; нега травњака. Одржавање цвећарске механизације: одржавање мотокултиватора; одржавање прикључних машина у цвећарству; одржавање уређаја за вештачку кишу. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2092 Припремач намирница (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју Припремач намирница 10 2 Припремање и довршавање јела и одлагање намирница: учествовање у преузимању сировина из складишта; учествовање у припремању намирница и њиховој обради; обављање термичке обраде намирница; стављање припремљених јела и посластица у водену купку и остале просторе предвиђене за издавање јела и посластица; одлагање прибора за издавање јела и посластица ради дистрибуције; слагање неупотребљених намирница у наменске просторије и уређаје. Чишћење, конзервирање и деконзервирање инвентара и објеката; чишћење и поспремање простора, посуђа, прибора и машина који су коришћени у току дана; учествовање у конзервирању посуђа, прибора, уређаја и објеката након завршетка туристичке сезоне, и деконзервирање пре употребе, пред туристичку сезону; припремање инвентара за попис и оштећеног инвентара за отпис. Хигијенска заштита особља, посуђа, прибора и објеката: спровођење личне хигијене и хигијене рада у извршавању послова и радних задатака; учествовање у одстрањивању покварене и загађене хране; учествовање у спровођењу дезинфекције, дезинсекције и дератизације простора, посуђа и прибора; учествовање у пружању прве помоћи код тровања, гушења, опекотина, посекотина и друго. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2093 Сервир (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Сервир 10 2 ученици са тешкоћама у развоју
2094 Израђивач дрвне галантерије (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Израђивач дрвне галантерије 2 3 Израђивање галантерских предмета од дрвета (кухињски прибор, вешалице за одела, чивилуци, шаховске фигуре, украсни предмети, држање, орнаментне вешалице за завесе, рамови за слике). Израђивање модела према цртежу или личној креацији: избор материјала и одређивање поступака израде предмета у уникатној или серијској производњи. Обрађивање материјала резањем и бланањем ручно или машински; обележавање материјала према цртежу; Обрађивање материјала резањем, бланањем, длетом, ножем, резбарењем, паљењем (израда орнамената усијаном жицом); чишћење, брушење, полирање и глачање уређене дрвене галантерије; Обрађивање материјала машински; руковање машином за блањање, цикруларном и трачном тестером, стоном глодалицом, ланчаном глодалицом, машином за дубљење, и сл. Склапање елемената лепљењем и закивањем. Фурнирање површине. Оштрење свих врста алата и подешавање машина за обраду предмета према врстама производа. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2095 Израђивач четки (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Израђивач четки 2 Израда свих врста четака од тврде и меке длаке, од пластичних влакана, од жице и сл. Припремање влакана и длака за израду четки: грубо сортирање длака, прање и сушење длаке, сејање длаке на одговарајућој машини, сортирање длаке и других влакана по квалитету, дебљини, дужини, боји, исл. Слагање длаке за израду снопића тј. главе за четке и везивач корена длаке; везивање снопића длаке, омотавање и везивање кистова; омотавање и везивање главе за фарбарске четке и сл. Цртање и читање цртежа за израду дрвених делова четке; израда дрвених делова ручно или машински; бушење рупа на дрвеном делу четке; брушење дрвених површина четке; Припремање смола, лепила, жице и сл. за увлачење длака и других влакана у дрвени део четке. Увлачење длаке, смолисање или лепљење четке; постављање венца, лепљење и увлачење кистова; стезање и пресовање кистова у оковима, пресама и сл. Чишћење, полирање, фарбање и лакирање дрвених делова четке. ученици са тешкоћама у развоју 0 18/97
2096 Металофарбар манипулант Металофарбар манипулант 4 1 једногодишње оспособљавање за рад
2097 Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије 7 1 једногодишње оспособљавање за рад
2098 Аутоперач - подмазивач (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Аутоперач - подмазивач 4 2 Прање аутомобила: ручно и машинско прање аутомобила у друштвеним и личним сервисима уз претходну припрему аутомобила (упозоравање да се скину брисачи ветробранског стакла, савију огледала и увуку антене) и помагање возачу при навожењу возила на канал или покретну траку код машинског прања; наплата услуга и вођење потребне документације. Подмазивање аутомобила: испуштање старог уља, сипање новог уља уз контролу нивоа; допуна уља за кочење и за затворен систем за подмазивање; подмазивање помоћу уља или масти на местима за подмазивање; замена и допуна средстава за хлађење у хладњак аутомобила; допуна и замена течности за акумулаторе; наплата извршених услуга и вођење прописане документације. ученици оштећеног слуха 0 15/15
2099 Шивач текстила (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Шивач текстила 7 3 ученици оштећеног слуха
2100 Помоћник молера (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Помоћник молера 8 2 Припремање материјала и алата за рад: чишћење и припремање зидних површина за молерске радове (прање, глачање, брушење); уклањање старих намаза, наношење материјала за изравнавање, обрада зидова гипсом; припремање боје, алата и механизованих средстава за фарбање; чишћење од корозије и припремање за фарбање металних површина; одстрањивање корозија и других нечистоћа стругањем, брушењем, четкањем, прањем хемијским средствима; - уклањање "старих" намаза са металних површина механичким и хемијским средствима; припремање подлоге, наношење материјала за изравнавање; припремање дрвених елемената за фарбање; припремање нових површина за ручно и машинско наношење основних и завршних премаза; уклањање "старих" премаза са дрвених површина и припрема за наношење нових премаза; чишћење и одржавање алата и другог прибора за рад. Наношење премаза: наношење основних и завршних премаза на зидове по инструкцијама и под контролом; наношење основних, заштитних и површних премаза на дрвене и металне површине уз инструкције и под контролом; чишћење и одржавање алата и другог прибора за рад. Постављање тапета: извођење припремних радова за полагање разних врста тапета; обављање једноставних радних операција при облагању зидова тапетима према упутствима (украјање тапета, премазивање лепком, постављање и лепљење); чишћење и одржавање алата и другог прибора за рад. ученици оштећеног слуха 0 18/97
2101 Аутолимар (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Аутолимар 4 3 Израђивање елемената од лима за возила: кројење лимова по шаблону или уз предходно обележавање; постављање лима на лим или лима до лима ради спајања где је површина спајања кружна или полукружна; закивање лима заковицама по кружном или полукружном саставу; ручно исправљање лимова на хладно или топло; савијање лимова по радијусу и спајање лимова са дуплим преклопом под углом; раздвањање лимова сечењем ради уклапања делова на склопу и сл. све у условима серијске и малосеријске производње или појединачно по разрађеној документацији са прописаним поступком извођења уз коришћење турпија, секача, ручних или машинских маказа, ручних бушилица и др. ручног алата Монтирање шкољки и каросерија возила: састављање елемената шкољки, кабина и каросерија возила према дефинисаној технологији о поступцима и фазама рада. Оправљање лимарије возила: исецање оштећених делова лимарије возила: израђивање једноставних делова лимарије за возила ради замене путем обележавања и кројења ручним алатом и апаратом за гасно заваривање, замене оштећених делова закивањем или гасним заваривањем; чишћење и дотеривање спојених површина и облика уз коришћење преносне брусилице шаблона и ручног алата. ученици оштећеног слуха 0 5/94
2102 Пекар пецива (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Пекар пецива 1 3 ученици оштећеног слуха
2103 Помоћник водоинсталатера (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Помоћник водоинсталатера 8 2 Припремање материјала, алата и прибора за рад: складиштење материјала за водоводне и канализационе инсталације; одржавање алата и прибора за рад; одржавање радног места, радионице. Инсталирање водоводних инсталација: пријем усмених и писаних упутстава за рад; извођење припремних радова на полагању водоводних цеви у земљи; опслуживање и помагање водоинсталатеру при монтажи водоводних инсталација; мерење, сечење, полагање и спајање цеви од различитих материјала, уграђивање и спајање фазонских делова и арматуре према упутствима и под контролом. Инсталирање канализације: пријем усмених и писаних упутстава за рад; сортирање и складиштење материјала; извођење припремних радова за полагање канализационих цеви од различитог материјала у земљи; опслуживање и помагање водоинсталатеру при монтажи канализације; полагање, спајање и монтирање цеви и фазонских делова канализационе мреже према упутствима и под контролом; уграђивање санитарних објеката и арматуре према упутствима и под контролом; одржавање алата и другог прибора за рад. ученици оштећеног слуха 0 18/97
2104 Кројач женске одеће (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Кројач женске одеће 7 2 ученици оштећеног слуха
2105 Помоћник подополагача (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) Помоћник подополагача 8 2 Припремање материјала, алата и прибора за рад: утоваривање, преношење и слагање материјала за извођење подних подлога и подополагачких радова (ручно или једноставном механизацијом). Извођење подних конструкција: учествовање у изради разних врста подлога за полагање подова; чишћење и припремање готових подлога; опслуживање подополагача потребним алатом и материјалом у току рада; учествовање у изради разних врста подних подлога према упутствима и под контролом; учествовање у постављању разних врста подних облога према упутствима и под контролом; учествовање у завршној обради подних облога; учествовање у радовима на поправкама оштећених подова; уклањање отпадака и чишћење изведених подних површина; одржавање материјала, алата и другог прибора за рад. ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2106 Узгајивач спортских коња Узгајивач спортских коња 1 3 0 1/96, 5/02.
2107 Аутолимар – поремећај у понашању Аутолимар 4 3 ученици са тешкоћама у развоју 11/97
2108 Женски фризер - поремећај у понашању Женски фризер 15 3 ученици са тешкоћама у развоју 11/97
2109 Шивач текстила - поремећај у понашању Шивач текстила 7 3 Шивење одеће, рубља, опреме итд.: састављање рукава, подставе, предњих и задњих делова, утврђивање и ушивање ластиша, тракица и међупостава, обрубљивање и обрезивање; састављање горњих или доњих овратника, утврђивање дужине; шивење набора, прекривача, шивење основе и подставе; израђивање џепова, машинско везење; причвршћивање ознака, украса и величине кројева итд.; шивење или ручно, или различитим машинама за прошивање или опшивање, са зрнчаним или ланчаним, с једнонитним или вишенитним убодом и употребом различитих радних средстава за вођење саставних делова и обликовање шавова; одржавање машина, евидентирање, контролисање рада и квалитета. Пуњење и прошивање прекривача, јоргана, јастука, и сл.: пуњење покривача, уметање покривача у аутомате, одабирање програма или шаблона, проширивање покривача, обрубљивање прошивених покривача. Шивење сунцобрана, кишобрана, пресвлака, облога седишта и сл.: обављање машинских, ручних и манипулативних послова у шиваоницама за израду пресвлака и облога седишта, кишобрана, сунцобрана, спортске опреме и сл. Дорађивање и отпремање конфекцијских производа: машинско шивење дугмади, уметање ознака за дугмад или за рупице, обрађивање рупица за дугмад; сортирање и комплетирање производа према бојама, материјалима, наруџбинама, квалитету итд.; опремање готових производа с етикетама, отпремање готових производа. ученици са тешкоћама у развоју 0 11/97
2110 Припремач намирница - поремећај у понашању Припремач намирница 10 2 ученици са тешкоћама у развоју 11/97
2111 Грнчар лончар (ученици са сметњама у развоју - лако ометени у развоју) Грнчар лончар 6 Обликовање грнчарских производа: припрема кола калупа и алата за рад, састављање калупа, укључивање кола у рад; хомогенизација масе; пуњење калупа масом, стављање масе на коло, центрирање пластице; обликовање производа лончарењем различитог облика; заустављање кола; раздвајање калупа, вађење обликованих производа, скидање производа са кола; дорада производа; израда додатних фигура, ручки, дорада гарнирањем и утискивањем. Сушење производа: одлагање производа на полице за сушење, праћење процеса сушења, визуелна контрола производа после сушења. Печење производа: праћење процеса печења производа, визуелна контрола производа после печења. Транспорт и складиштење грнчарских производа. Припрема за рад и одржавање алата, прибора и опреме за израду грнчарских производа. ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2112 Вулканизер Вулканизер 6 0
2113 Бирографичар Бирографичар 6 3 0 7/02
2114 Мушки фризер (ученици са сметњама у развоју - лако ометени у развоју) Мушки фризер 15 3 ученици са тешкоћама у развоју 0 5/94
2115 Продавац Продавац 10 0 17/93
2129 Судско-административни извршитељ - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 0 5/97, 1/03
2116 Телефониста, телепринтериста и радио оператер - слепи и слабовиди ученици Телефониста, телепринтериста и радио оператер 9 3 слепи и слабовиди ученици 0 5/05
2128 Дактилограф Дактилограф 11
2117 Израђивач плетеног намештаја и галантерије од прућа Израђивач плетеног намештаја и галантерије од прућа 2 0 18/97
2118 Израђивач рамова Израђивач рамова 2 0
2119 Паркетар Паркетар 2 0
2120 Помоћни обрађивач лима Помоћни обрађивач лима 4 Припремање материјала за израду: пријем писмених и усмених упутстава за рад; припремање алата и прибора према захтеву производа. Израђивање једноставних делова од лима: обележавање лимова по шаблону за израду једноставних делова; кројење елемената ручним маказама и на машинским маказама; пробијање рупа; савијање и обликовање лима и делова једноставног облика; учествовање код извођења сложенијих лимарских операција; руковање машинама за обликовање једноставних производа лимарске галантерије и грађевинске лимарије; лемљење једноставних производа од лима, закивање ручно и на подешеним машинама; исправљање деформисаних лимова; помагање при монтажи грађевинске лимарије и лимарије за климатизацију и проветравање; учествовање у оправкама оштећене лимарије и на грађевинским објектима; скидање оштећених делова, додавање нових и монтажа; одржавање чистоће алата и машина. 0 18/97-6
2121 Помоћник молера Помоћник молера 8 2 Припремање материјала и алата за рад: чишћење и припремање зидних површина за молерске радове (прање, глачање, брушење); уклањање старих намаза, наношење материјала за изравнавање, обрада зидова гипсом; припремање боје, алата и механизованих средстава за фарбање; чишћење од корозије и припремање за фарбање металних површина; одстрањивање корозија и других нечистоћа стругањем, брушењем, четкањем, прањем хемијским средствима; - уклањање "старих" намаза са металних површина механичким и хемијским средствима; припремање подлоге, наношење материјала за изравнавање; припремање дрвених елемената за фарбање; припремање нових површина за ручно и машинско наношење основних и завршних премаза; уклањање "старих" премаза са дрвених површина и припрема за наношење нових премаза; чишћење и одржавање алата и другог прибора за рад. Наношење премаза: наношење основних и завршних премаза на зидове по инструкцијама и под контролом; наношење основних, заштитних и површних премаза на дрвене и металне површине уз инструкције и под контролом; чишћење и одржавање алата и другог прибора за рад. Постављање тапета: извођење припремних радова за полагање разних врста тапета; обављање једноставних радних операција при облагању зидова тапетима према упутствима (украјање тапета, премазивање лепком, постављање и лепљење); чишћење и одржавање алата и другог прибора за рад. 0 18/97
2122 Полагач облога Полагач облога 8 3 0
2123 Помоћни сточар Помоћни сточар 1 1 једногодишње оспособљавање за рад 0 4/94
2124 Ратар-повртар Ратар-повртар 1 0 16/93
2125 Пекар финог пецива Пекар финог пецива 1 3 0
2146 Израђивач елемената дрвених подних облога Израђивач елемената дрвених подних облога 2 0 5/94-97
2126 Прерађивач воћа и поврћа Прерађивач воћа и поврћа 1 0
2127 Израђивач пиротског ћилима Израђивач пиротског ћилима 7 0
2130 Пословни секретар - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11
2131 Кадровски оператер - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 Остваривањем садржаја програма кандидати се оспособљавају за стручно обављање следећих група послова и радних задатака: - Организовање оперативне обраде података о кадровима (избор, пријем, распоређивање, престанак радног односа). - Достављање података службама запошљавања, инвалидског и пензијског осигурања, статистици, служби здравственог осигурања и другим надлежним органима и овлашћеним организацијама. - Израђивање извештаја о кадровима и припрема потребних информација о структури запослених, потребама за кадровима одређених занимања и степена стручне спреме, о развоју и напредовању кадрова, преквалификацији и др. - Припрема података за пројектовање информационих система у области образовања, планирања, стручног оспособљавања. - Израда решења, бирачких спискова, спровођење одлука изборне комисије (избор и опозив). - Издавање потврда и уверења и састављање потребних извештаја и информација. - Статистичка обрада података о кадровима. - Припремање података за аутоматску обраду Циљ образовања је стручно оспособљавање кандидата за вршење послова и радних задатака кадровског оператера. 0 5/97
2132 Проценитељ штета у осигурању - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 Остваривањем садржаја програма кандидати се оспособљавају за стручно обављање следећих група послова и радних задатака: - Процењивање имовинских штета у домаћинству - обављање увида на пријављену штету; - процена учињене штете у домаћинству; - провера елемената за процењивање накнаде настале штете у домаћинству; - провера вредности осигуране ствари и суме осигурања; - састављање записника о настанку штете и степену оштећења; - прикупљање доказа о узроцима настале штете; контрола и оцењивање рачуна и трошковника за учињену штету; - израда обрачуна штете; процењивање резервисаног износа ненаплаћене штете која се преноси у следећу пословну годину; - провера обавеза осигураника; - провера застарелости права осигурања; утврђивање губитка права на осигурање и сл. Циљ образовања је стручно оспособљавање кандидата за вршење послова и радних задатака проценитеља штета у осигурању. 0 5/97,1/03
2133 Кројач мушке одеће (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Кројач мушке одеће 7 ученици оштећеног слуха 0 9/96
2134 Манипулант у текстилству (ученици са сметњама у развоју - наглуви и глуви) Манипулант у текстилству 7 1 једногодишње оспособљавање за рад ученици оштећеног слуха 0 9/96
2143 Оператер израде намештаја Оператер за израду намештаја 2 3
2135 Филолошка гимназија-живи језици-енглески Обдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик 16 4
2145 Физиотерапеутски техничар - ученици оштећеног вида Физиотерапеутски техничар 14 4 ученици оштећеног вида
2144 Једногодишње оспособљавање за рад Једногодишње оспособљавање за рад 10 1 Лако ментално ометени у развоју
2136 Филолошка гимназија-живи језици-француски Обдарени ученици у филолошкој гимназији - француски језик 16 4
2137 Филолошка гимназија-живи језици-руски Обдарени ученици у филолошкој гимназији - руски језик 16 4
2138 Филолошка гимназија-живи језици-немачки Обдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик 16 4
2139 Филолошка гимназија-живи језици-италијански Обдарени ученици у филолошкој гимназији - италијански језик 16 4
2140 Филолошка гимназија-живи језици-шпански Обдарени ученици у филолошкој гимназији - шпански језик 16 4
2141 Филолошка гимназија-живи језици-јапански Обдарени ученици у филолошкој гимназији - јапански језик 16 4
2142 Филолошка гимназија-живи језици-кинески Обдарени ученици у филолошкој гимназији - кинески језик 16 4
2147 Кадровски оператер - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању Кадровски оператер - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 1 Сл. 5/97
2148 Организатор месне канцеларије - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању Организатор месне канцеларије - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 1 Сл. 5/97
2149 Дебатни стенограф - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању Дебатни стенограф - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 1 Сл. 5/97
2150 Организатор послова обезбеђења - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању Организатор послова обезбеђења - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 1 Сл. 5/97
2151 Ватрогасац специјалиста - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању Ватрогасац специјалиста - специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 11 1 Сл. 5/97