Обавезни предмети у средњим школама

Шифарник садржи податке о обавезним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ПредметОбавезан предметВрста РазредИД Подручје радаИД Смер – образовни профилГодишњи фонд часоваНедељни фонд часоваОблици образовно васпитног радаНедељна норма часоваГодишња норма часова
4779 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 765 140 4 Теорија 0 0
4780 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 765 105 3 Теорија 0 0
4781 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 765 105 3 Теорија 0 0
4782 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 765 124 4 Теорија 0 0
4783 Енглески језик Обавезни 1 16 765 70 2 Теорија 0 0
4784 Енглески језик Обавезни 2 16 765 105 3 Теорија 0 0
4785 Енглески језик Обавезни 3 16 765 105 3 Теорија 0 0
4786 Енглески језик Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4787 Филозофија Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4788 Социологија и Устав и права грађана Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4789 Психологија Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4790 Историја Обавезни 1 16 765 70 2 Теорија 0 0
4791 Историја Обавезни 2 16 765 70 2 Теорија 0 0
4792 Географија Обавезни 1 16 765 70 2 Теорија 0 0
4793 Географија Обавезни 2 16 765 70 2 Теорија 0 0
4794 Латински језик Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4795 Астрономија Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4796 Хемија Обавезни 1 16 765 105 3 Теорија 0 0
4797 Хемија Обавезни 2 16 765 105 3 Теорија 0 0
4798 Хемија Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4799 Хемија Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4800 Биологија Обавезни 1 16 765 70 2 Теорија 0 0
4801 Биологија Обавезни 2 16 765 70 2 Теорија 0 0
4802 Биологија Обавезни 3 16 765 105 3 Теорија 0 0
4803 Биологија Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4804 Физичко васпитање Обавезни 1 16 765 70 2 Теорија 0 0
4805 Физичко васпитање Обавезни 2 16 765 70 2 Теорија 0 0
4806 Физичко васпитање Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4807 Физичко васпитање Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4808 Математика Обавезни 1 16 765 175 5 Теорија 0 0
4809 Математика Обавезни 2 16 765 175 5 Теорија 0 0
4810 Математика Обавезни 3 16 765 175 5 Теорија 0 0
4811 Математика Обавезни 4 16 765 155 5 Теорија 0 0
4812 Основе информатике и рачунарства Обавезни 1 16 765 105 3 Теорија 0 0
4813 Основе информатике и рачунарства Обавезни 2 16 765 105 3 Теорија 0 0
4814 Основе информатике и рачунарства Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4815 Основе информатике и рачунарства Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4816 Основе механике и термодинамике Обавезни 1 16 765 105 3 Теорија 0 0
4817 Рачунски практикум I Обавезни 1 16 765 70 2 Теорија 0 0
4818 Лабораторијски практикум I Обавезни 1 16 765 60 0 Теорија 0 0
4819 Електромагнетизам и оптика Обавезни 2 16 765 105 3 Теорија 0 0
4820 Рачунски практикум II Обавезни 2 16 765 70 2 Теорија 0 0
4821 Лабораторијски практикум II Обавезни 2 16 765 60 0 Теорија 0 0
4822 Механика са теоријом релативности Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4823 Атомска и молекуларна физика Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4824 Физичка електроника Обавезни 3 16 765 70 2 Теорија 0 0
4825 Моделирање у физици Обавезни 4 16 765 62 2 Теорија 0 0
4826 Физика микросвета Обавезни 4 16 765 93 3 Теорија 0 0
4827 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 687 144 4 Теорија 0 0
4828 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 687 108 3 Теорија 0 0
4829 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 687 108 3 Теорија 0 0
4830 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 687 128 4 Теорија 0 0
4831 Страни језик Обавезни 1 16 687 72 2 Теорија 0 0
4832 Страни језик Обавезни 2 16 687 72 2 Теорија 0 0
4833 Страни језик Обавезни 3 16 687 72 2 Теорија 0 0
4834 Страни језик Обавезни 4 16 687 64 2 Теорија 0 0
4835 Устав и права грађана Обавезни 3 16 687 36 1 Теорија 0 0
4836 Социологија Обавезни 3 16 687 72 2 Теорија 0 0
4837 Психологија Обавезни 2 16 687 72 2 Теорија 0 0
4838 Филозофија Обавезни 4 16 687 64 2 Теорија 0 0
4839 Историја Обавезни 1 16 687 72 2 Теорија 0 0
4840 Историја Обавезни 2 16 687 72 2 Теорија 0 0
4841 Географија Обавезни 1 16 687 72 2 Теорија 0 0
4842 Географија Обавезни 2 16 687 72 2 Теорија 0 0
4843 Физика Обавезни 1 16 687 130 4 Теорија 0 0
4844 Физика Обавезни 2 16 687 96 3 Теорија 0 0
4845 Физика Обавезни 3 16 687 130 4 Теорија 0 0
4846 Физика Обавезни 4 16 687 114 4 Теорија 0 0
4847 Астрономија Обавезни 4 16 687 32 1 Теорија 0 0
4848 Хемија Обавезни 1 16 687 76 3 Теорија 0 0
4849 Хемија Обавезни 2 16 687 76 3 Теорија 0 0
4850 Хемија Обавезни 3 16 687 62 2 Теорија 0 0
4851 Биологија Обавезни 3 16 687 99 3 Теорија 0 0
4852 Биологија Обавезни 4 16 687 89 3 Теорија 0 0
4853 Физичко васпитање Обавезни 1 16 687 72 2 Теорија 0 0
4854 Физичко васпитање Обавезни 2 16 687 72 2 Теорија 0 0
4855 Физичко васпитање Обавезни 3 16 687 72 2 Теорија 0 0
4856 Физичко васпитање Обавезни 4 16 687 64 2 Теорија 0 0
4857 Анализа са алгебром Обавезни 1 16 687 144 4 Теорија 0 0
4858 Анализа са алгебром Обавезни 2 16 687 144 4 Теорија 0 0
4859 Анализа са алгебром Обавезни 3 16 687 144 4 Теорија 0 0
4860 Анализа са алгебром Обавезни 4 16 687 128 4 Теорија 0 0
4861 Геометрија Обавезни 1 16 687 144 4 Теорија 0 0
4862 Геометрија Обавезни 2 16 687 144 4 Теорија 0 0
4863 Линеарна алгебра и аналитичка геометрија Обавезни 3 16 687 108 3 Теорија 0 0
4864 Вероватноћа и математичка статистика Обавезни 4 16 687 64 2 Теорија 0 0
4865 Нумеричка математика Обавезни 4 16 687 64 2 Теорија 0 0
4866 Рачунарство и информатика Обавезни 1 16 687 108 3 Теорија 0 0
4867 Рачунарство и информатика Обавезни 2 16 687 108 3 Теорија 0 0
4868 Рачунарство и информатика Обавезни 3 16 687 72 2 Теорија 0 0
4869 Рачунарство и информатика Обавезни 4 16 687 64 2 Теорија 0 0
4870 Програмирање и програмски језик Обавезни 3 16 687 72 2 Теорија 0 0
4871 Програмирање и програмски језик Обавезни 4 16 687 64 2 Теорија 0 0
4872 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 1647 144 4 Теорија 0 0
4873 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 1647 108 3 Теорија 0 0
4874 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 1647 108 3 Теорија 0 0
4875 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 1647 128 4 Теорија 0 0
4876 Енглески језик Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4877 Енглески језик Обавезни 2 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4878 Енглески језик Обавезни 3 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4879 Енглески језик Обавезни 4 16 1647 64 2 Теорија 0 0
4880 Психологија Обавезни 2 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4881 Филозофија Обавезни 4 16 1647 64 2 Теорија 0 0
4882 Историја Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4883 Историја Обавезни 2 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4884 Физика Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4885 Физика Обавезни 2 16 1647 108 3 Теорија 0 0
4886 Физика Обавезни 3 16 1647 108 3 Теорија 0 0
4887 Физика Обавезни 4 16 1647 160 5 Теорија 0 0
4888 Географија Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4889 Географија Обавезни 2 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4890 Хемија Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4891 Хемија Обавезни 2 16 1647 36 1 Теорија 0 0
4892 Биологија Обавезни 3 16 1647 108 3 Теорија 0 0
4893 Биологија Обавезни 4 16 1647 96 3 Теорија 0 0
4894 Физичко васпитање Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4895 Физичко васпитање Обавезни 2 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4896 Физичко васпитање Обавезни 3 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4897 Физичко васпитање Обавезни 4 16 1647 64 2 Теорија 0 0
4898 Уметност Обавезни 1 16 1647 36 1 Теорија 0 0
4899 Математика Обавезни 1 16 1647 180 5 Теорија 0 0
4900 Математика Обавезни 2 16 1647 180 5 Теорија 0 0
4901 Математика Обавезни 3 16 1647 180 5 Теорија 0 0
4902 Математика Обавезни 4 16 1647 160 5 Теорија 0 0
4903 Дискретна математика Обавезни 3 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4904 Примена рачунара Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4905 Примена рачунара Обавезни 2 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4906 Примена рачунара Обавезни 3 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4907 Примена рачунара Обавезни 4 16 1647 64 2 Теорија 0 0
4908 Рачунарски системи Обавезни 1 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4909 Програмирање и програмски језици Обавезни 1 16 1647 108 3 Теорија 0 0
4910 Програмирање и програмски језици Обавезни 2 16 1647 144 4 Теорија 0 0
4911 Програмирање и програмски језици Обавезни 3 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4912 Оперативни системи и рачунарске мреже Обавезни 2 16 1647 36 1 Теорија 0 0
4913 Модели и базе података Обавезни 3 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4914 Модели и базе података Обавезни 4 16 1647 64 2 Теорија 0 0
4915 Напредне технике програмирања Обавезни 3 16 1647 72 2 Теорија 0 0
4916 Напредне технике програмирања Обавезни 4 16 1647 64 2 Теорија 0 0
4917 Рачунарство и друштво Обавезни 3 16 1647 36 1 Теорија 0 0
4918 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 737 74 2 Теорија 0 0
4919 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 737 70 2 Теорија 0 0
4920 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 737 72 2 Теорија 0 0
4921 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 737 64 2 Теорија 0 0
4922 Књижевност Обавезни 1 16 737 111 3 Теорија 0 0
4923 Књижевност Обавезни 2 16 737 105 3 Теорија 0 0
4924 Књижевност Обавезни 3 16 737 108 3 Теорија 0 0
4925 Књижевност Обавезни 4 16 737 96 3 Теорија 0 0
4926 Увод у општу лингвистику Обавезни 4 16 737 64 2 Теорија 0 0
4927 Уставност и права грађана Обавезни 3 16 737 36 1 Теорија 0 0
4928 Музичка култура Обавезни 1 16 737 37 1 Теорија 0 0
4929 Музичка култура Обавезни 2 16 737 35 1 Теорија 0 0
4930 Музичка култура Обавезни 3 16 737 36 1 Теорија 0 0
4931 Музичка култура Обавезни 4 16 737 32 1 Теорија 0 0
4932 Ликовна култура Обавезни 1 16 737 37 1 Теорија 0 0
4933 Ликовна култура Обавезни 2 16 737 35 1 Теорија 0 0
4934 Ликовна култура Обавезни 3 16 737 36 1 Теорија 0 0
4935 Ликовна култура Обавезни 4 16 737 32 1 Теорија 0 0
4936 Физичко васпитање Обавезни 1 16 737 74 2 Теорија 0 0
4937 Физичко васпитање Обавезни 2 16 737 70 2 Теорија 0 0
4938 Физичко васпитање Обавезни 3 16 737 72 2 Теорија 0 0
4939 Физичко васпитање Обавезни 4 16 737 64 2 Теорија 0 0
4940 Историја Обавезни 1 16 737 74 2 Теорија 0 0
4941 Историја Обавезни 2 16 737 70 2 Теорија 0 0
4942 Историја Обавезни 3 16 737 72 2 Теорија 0 0
4943 Историја Обавезни 4 16 737 64 2 Теорија 0 0
4944 Математика Обавезни 1 16 737 111 3 Теорија 0 0
4945 Математика Обавезни 2 16 737 70 2 Теорија 0 0
4946 Основи превођења Обавезни 3 16 737 72 2 Теорија 0 0
4947 Реторика и беседништво Обавезни 4 16 737 64 2 Теорија 0 0
4948 Рачунарство и информатика Обавезни 1 16 737 74 2 Теорија 0 0
4949 Рачунарство и информатика Обавезни 3 16 737 36 1 Теорија 0 0
4950 Рачунарство и информатика Обавезни 4 16 737 32 1 Теорија 0 0
4951 Физика Обавезни 1 16 737 74 2 Теорија 0 0
4952 Физика Обавезни 2 16 737 70 2 Теорија 0 0
4953 Хемија Обавезни 1 16 737 74 2 Теорија 0 0
4954 Хемија Обавезни 2 16 737 35 1 Теорија 0 0
4955 Географија Обавезни 1 16 737 74 2 Теорија 0 0
4956 Географија Обавезни 2 16 737 70 2 Теорија 0 0
4957 Биологија Обавезни 2 16 737 70 2 Теорија 0 0
4958 Биологија Обавезни 3 16 737 72 2 Теорија 0 0
4959 Психологија Обавезни 3 16 737 72 2 Теорија 0 0
4960 Логика Обавезни 3 16 737 72 2 Теорија 0 0
4961 Филозофија Обавезни 4 16 737 96 3 Теорија 0 0
4962 Социологија Обавезни 4 16 737 64 2 Теорија 0 0
4963 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
4964 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
4965 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
4966 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 1648 64 2 Теорија 0 0
4967 Књижевност Обавезни 1 16 1648 111 3 Теорија 0 0
4968 Књижевност Обавезни 2 16 1648 105 3 Теорија 0 0
4969 Књижевност Обавезни 3 16 1648 108 3 Теорија 0 0
4970 Књижевност Обавезни 4 16 1648 96 3 Теорија 0 0
4971 Увод у општу лингвистику Обавезни 4 16 1648 64 2 Теорија 0 0
4972 Уставност и права грађана Обавезни 3 16 1648 36 1 Теорија 0 0
4973 Музичка култура Обавезни 1 16 1648 37 1 Теорија 0 0
4974 Музичка култура Обавезни 2 16 1648 35 1 Теорија 0 0
4975 Музичка култура Обавезни 3 16 1648 36 1 Теорија 0 0
4976 Музичка култура Обавезни 4 16 1648 32 1 Теорија 0 0
4977 Ликовна култура Обавезни 1 16 1648 37 1 Теорија 0 0
4978 Ликовна култура Обавезни 2 16 1648 35 1 Теорија 0 0
4979 Ликовна култура Обавезни 3 16 1648 36 1 Теорија 0 0
4980 Ликовна култура Обавезни 4 16 1648 32 1 Теорија 0 0
4981 Физичко васпитање Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
4982 Физичко васпитање Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
4983 Физичко васпитање Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
4984 Физичко васпитање Обавезни 4 16 1648 64 2 Теорија 0 0
4985 Историја Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
4986 Историја Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
4987 Историја Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
4988 Историја Обавезни 4 16 1648 64 2 Теорија 0 0
4989 Математика Обавезни 1 16 1648 111 3 Теорија 0 0
4990 Математика Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
4991 Основи превођења Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
4992 Реторика и беседништво Обавезни 4 16 1648 64 2 Теорија 0 0
4993 Рачунарство и информатика Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
4994 Рачунарство и информатика Обавезни 3 16 1648 36 1 Теорија 0 0
4995 Рачунарство и информатика Обавезни 4 16 1648 32 1 Теорија 0 0
4996 Физика Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
4997 Физика Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
4998 Хемија Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
4999 Хемија Обавезни 2 16 1648 35 1 Теорија 0 0
5000 Географија Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
5001 Географија Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
5002 Биологија Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
5003 Биологија Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
5004 Психологија Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
5005 Логика Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
5006 Филозофија Обавезни 4 16 1648 96 3 Теорија 0 0
5007 Социологија Обавезни 4 16 1648 64 2 Теорија 0 0
5008 Страни језик Обавезни 1 16 1648 185 5 Теорија 0 0
5009 Страни језик Обавезни 2 16 1648 175 5 Теорија 0 0
5010 Страни језик Обавезни 3 16 1648 180 5 Теорија 0 0
5011 Страни језик Обавезни 4 16 1648 160 5 Теорија 0 0
5012 Други страни језик Обавезни 1 16 1648 111 3 Теорија 0 0
5013 Други страни језик Обавезни 2 16 1648 105 3 Теорија 0 0
5014 Други страни језик Обавезни 3 16 1648 108 3 Теорија 0 0
5015 Други страни језик Обавезни 4 16 1648 96 3 Теорија 0 0
5016 Латински језик са културном историјом Обавезни 1 16 1648 74 2 Теорија 0 0
5017 Латински језик са културном историјом Обавезни 2 16 1648 70 2 Теорија 0 0
5018 Латински језик са културном историјом Обавезни 3 16 1648 72 2 Теорија 0 0
5019 Латински језик са културном историјом Обавезни 4 16 1648 64 2 Теорија 0 0
5020 Старогрчки језик Обавезни 1 16 737 111 3 Теорија 0 0
5021 Старогрчки језик Обавезни 2 16 737 105 3 Теорија 0 0
5022 Старогрчки језик Обавезни 3 16 737 108 3 Теорија 0 0
5023 Старогрчки језик Обавезни 4 16 737 96 3 Теорија 0 0
5024 Латински језик Обавезни 1 16 737 111 3 Теорија 0 0
5025 Латински језик Обавезни 2 16 737 105 3 Теорија 0 0
5026 Латински језик Обавезни 3 16 737 108 3 Теорија 0 0
5027 Латински језик Обавезни 4 16 737 96 3 Теорија 0 0
5028 Основи класичних наука Обавезни 1 16 737 37 1 Теорија 0 0
5029 Основи класичних наука Обавезни 2 16 737 35 1 Теорија 0 0
5030 Основи класичних наука Обавезни 3 16 737 36 1 Теорија 0 0
5031 Основи класичних наука Обавезни 4 16 737 32 1 Теорија 0 0
5032 Живи страни језик Обавезни 1 16 737 111 3 Теорија 0 0
5033 Живи страни језик Обавезни 2 16 737 105 3 Теорија 0 0
5034 Живи страни језик Обавезни 3 16 737 108 3 Теорија 0 0
5035 Живи страни језик Обавезни 4 16 737 96 3 Теорија 0 0
5036 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 686 148 4 0 0
5037 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 686 140 4 0 0
5038 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 686 144 4 0 0
5039 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 686 128 4 0 0
5040 Српски као нематерњи језик Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5041 Српски као нематерњи језик Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5042 Српски као нематерњи језик Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5043 Српски као нематерњи језик Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5044 Страни језик Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5045 Страни језик Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5046 Страни језик Обавезни 3 16 686 144 4 0 0
5047 Страни језик Обавезни 4 16 686 96 3 0 0
5048 Други страни језик Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5049 Други страни језик Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5050 Други страни језик Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5051 Други страни језик Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5052 Латински језик Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5053 Латински језик Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5054 Устав и права грађана Обавезни 4 16 686 32 1 0 0
5055 Социологија Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5056 Психологија Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5057 Филозофија Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5058 Филозофија Обавезни 4 16 686 96 3 0 0
5059 Историја Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5060 Историја Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5061 Историја Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5062 Историја Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5063 Географија Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5064 Географија Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5065 Географија Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5066 Биологија Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5067 Биологија Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5068 Биологија Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5069 Биологија Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5070 Математика Обавезни 1 16 686 148 4 0 0
5071 Математика Обавезни 2 16 686 140 4 0 0
5072 Математика Обавезни 3 16 686 144 4 0 0
5073 Математика Обавезни 4 16 686 128 4 0 0
5074 Физика Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5075 Физика Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5076 Физика Обавезни 3 16 686 108 3 0 0
5077 Физика Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5078 Хемија Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5079 Хемија Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5080 Хемија Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5081 Хемија Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5085 Музичка култура Обавезни 1 16 686 37 1 0 0
5086 Музичка култура Обавезни 2 16 686 35 1 0 0
5087 Ликовна култура Обавезни 1 16 686 37 1 0 0
5088 Ликовна култура Обавезни 2 16 686 35 1 0 0
5089 Физичко васпитање Обавезни 1 16 686 74 2 0 0
5090 Физичко васпитање Обавезни 2 16 686 70 2 0 0
5091 Физичко васпитање Обавезни 3 16 686 72 2 0 0
5092 Физичко васпитање Обавезни 4 16 686 64 2 0 0
5093 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 685 148 4 0 0
5094 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 685 140 4 0 0
5095 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 685 180 5 0 0
5096 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 685 160 5 0 0
5097 Српски као нематерњи језик Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5098 Српски као нематерњи језик Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5099 Српски као нематерњи језик Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5100 Српски као нематерњи језик Обавезни 4 16 685 64 2 0 0
5101 Страни језик Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5102 Страни језик Обавезни 2 16 685 105 3 0 0
5103 Страни језик Обавезни 3 16 685 180 5 0 0
5104 Страни језик Обавезни 4 16 685 128 4 0 0
5105 Други страни језик Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5106 Други страни језик Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5107 Други страни језик Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5108 Други страни језик Обавезни 4 16 685 64 2 0 0
5109 Латински језик Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5110 Латински језик Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5111 Устав и права грађана Обавезни 4 16 685 32 1 0 0
5112 Социологија Обавезни 4 16 685 96 3 0 0
5113 Психологија Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5114 Филозофија Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5115 Филозофија Обавезни 4 16 685 96 3 0 0
5116 Историја Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5117 Историја Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5118 Историја Обавезни 3 16 685 108 3 0 0
5119 Историја Обавезни 4 16 685 96 3 0 0
5120 Географија Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5121 Географија Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5122 Географија Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5123 Биологија Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5124 Биологија Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5125 Биологија Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5126 Математика Обавезни 1 16 685 148 4 0 0
5127 Математика Обавезни 2 16 685 105 3 0 0
5128 Математика Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5129 Математика Обавезни 4 16 685 64 2 0 0
5130 Физика Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5131 Физика Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5132 Физика Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5133 Физика Обавезни 4 16 685 64 2 0 0
5134 Хемија Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5135 Хемија Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5139 Музичка култура Обавезни 1 16 685 37 1 0 0
5140 Музичка култура Обавезни 2 16 685 35 1 0 0
5141 Музичка култура Обавезни 3 16 685 36 1 0 0
5142 Музичка култура Обавезни 4 16 685 32 1 0 0
5143 Ликовна култура Обавезни 1 16 685 37 1 0 0
5144 Ликовна култура Обавезни 2 16 685 35 1 0 0
5145 Ликовна култура Обавезни 3 16 685 36 1 0 0
5146 Ликовна култура Обавезни 4 16 685 32 1 0 0
5147 Физичко васпитање Обавезни 1 16 685 74 2 0 0
5148 Физичко васпитање Обавезни 2 16 685 70 2 0 0
5149 Физичко васпитање Обавезни 3 16 685 72 2 0 0
5150 Физичко васпитање Обавезни 4 16 685 64 2 0 0
5151 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 1 16 684 148 4 0 0
5152 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 2 16 684 105 3 0 0
5153 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 3 16 684 108 3 0 0
5154 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни 4 16 684 128 4 0 0
5155 Српски као нематерњи језик Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5156 Српски као нематерњи језик Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5157 Српски као нематерњи језик Обавезни 3 16 684 72 2 0 0
5158 Српски као нематерњи језик Обавезни 4 16 684 64 2 0 0
5159 Страни језик Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5160 Страни језик Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5161 Страни језик Обавезни 3 16 684 72 2 0 0
5162 Страни језик Обавезни 4 16 684 64 2 0 0
5163 Други страни језик Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5164 Други страни језик Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5165 Други страни језик Обавезни 3 16 684 72 2 0 0
5166 Други страни језик Обавезни 4 16 684 64 2 0 0
5167 Латински језик Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5168 Устав и права грађана Обавезни 4 16 684 32 1 0 0
5169 Социологија Обавезни 4 16 684 64 2 0 0
5170 Психологија Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5171 Филозофија Обавезни 3 16 684 72 2 0 0
5172 Филозофија Обавезни 4 16 684 64 2 0 0
5173 Историја Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5174 Историја Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5175 Историја Обавезни 3 16 684 72 2 0 0
5176 Географија Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5177 Географија Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5178 Географија Обавезни 3 16 684 72 2 0 0
5179 Биологија Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5180 Биологија Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5181 Биологија Обавезни 3 16 684 108 3 0 0
5182 Биологија Обавезни 4 16 684 96 3 0 0
5183 Математика Обавезни 1 16 684 148 4 0 0
5184 Математика Обавезни 2 16 684 175 5 0 0
5185 Математика Обавезни 3 16 684 180 5 0 0
5186 Математика Обавезни 4 16 684 128 4 0 0
5187 Физика Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5188 Физика Обавезни 2 16 684 105 3 0 0
5189 Физика Обавезни 3 16 684 108 3 0 0
5190 Физика Обавезни 4 16 684 160 5 0 0
5191 Хемија Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5192 Хемија Обавезни 2 16 684 70 2 Теорија 0 0
5193 Хемија Обавезни 3 16 684 72 2 Теорија 0 0
5194 Хемија Обавезни 4 16 684 64 2 0 0
5196 Рачунарство и информатика Обавезни 3 16 684 37 1 Теорија 0 0
5197 Рачунарство и информатика Обавезни 4 16 684 32 1 Теорија 0 0
5198 Музичка култура Обавезни 1 16 684 37 1 0 0
5199 Музичка култура Обавезни 2 16 684 35 1 0 0
5200 Ликовна култура Обавезни 1 16 684 37 1 0 0
5201 Ликовна култура Обавезни 2 16 684 35 1 0 0
5202 Физичко васпитање Обавезни 1 16 684 74 2 0 0
5203 Физичко васпитање Обавезни 2 16 684 70 2 0 0
5204 Физичко васпитање Обавезни 3 16 684 72 2 0 0
5205 Физичко васпитање Обавезни 4 16 684 64 2 0 0
8864 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 1 16 1667 148 4 Теорија 0 0
8865 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 2 16 1667 111 3 Теорија 0 0
8866 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 3 16 1667 111 3 Теорија 0 0
8867 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 4 16 1667 132 4 Теорија 0 0
8868 Енглески језик Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8869 Енглески језик Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8870 Енглески језик Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8871 Енглески језик Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8872 Други страни језик Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8873 Други страни језик Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8874 Други страни језик Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8875 Други страни језик Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8876 Социологија и устав и права грађана Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8877 Психологија Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8878 Филозофија Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8879 Филозофија Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8880 Историја Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8881 Историја Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8882 Историја Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8883 Географија Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8884 Географија Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8885 Биологија Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8886 Биологија Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8887 Биологија Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8888 Биологија Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8889 Математика Обавезни наставни 1 16 1667 148 4 Теорија 0 0
8890 Математика Обавезни наставни 2 16 1667 148 4 Теорија 0 0
8891 Математика Обавезни наставни 3 16 1667 148 4 Теорија 0 0
8892 Математика Обавезни наставни 4 16 1667 132 4 Теорија 0 0
8893 Физика Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8894 Физика Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8895 Физика Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8896 Физика Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8897 Хемија Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8898 Хемија Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8899 Хемија Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8900 Хемија Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8901 Уметност Обавезни наставни 1 16 1667 37 1 Теорија 0 0
8902 Физичко васпитање Обавезни наставни 1 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8903 Физичко васпитање Обавезни наставни 2 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8904 Физичко васпитање Обавезни наставни 3 16 1667 74 2 Теорија 0 0
8905 Физичко васпитање Обавезни наставни 4 16 1667 66 2 Теорија 0 0
8906 Увод у програмирање Обавезни наставни 2 16 1667 37 1 Теорија 0 0
8907 Програмски језици Обавезни наставни 3 16 1667 37 1 Теорија 0 0
8908 Аудиотехника Стручни 3 5 271 105 3 Теорија 20 700
21231 Технологија репродукције Стручни предмет 3 6 1604 70 2 Теорија 20 700
8910 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 267 74 2 Теорија 20 700
8911 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 269 74 2 Теорија 20 700
8912 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 271 74 2 Теорија 20 700
8913 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 272 74 2 Теорија 20 700
8914 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 273 74 2 Теорија 20 700
21230 Технологија израде штампарске форме Стручни предмет 3 6 1604 70 2 Теорија 20 700
8916 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 277 74 2 Теорија 20 700
8917 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 278 74 2 Теорија 20 700
8918 Биологија Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 74 2 Теорија 20 700
8919 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
8920 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
8921 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 1505 74 2 Теорија 20 700
8922 Биологија обавезни опште образовни 1 5 1520 70 2 Теорија 20 700
20746 Основе угоститељства Опште стручни предмет 2 10 2024 32 1 Теорија 20 700
8924 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 1543 74 2 Теорија 20 700
8925 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 1566 74 2 Теорија 20 700
8926 Видео уређаји Стручни 4 5 271 93 3 Теорија 20 700
8927 Високофреквенцијска електроника Стручни 4 5 272 62 2 Теорија 20 700
8928 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 267 74 2 Теорија 20 700
8929 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 269 74 2 Теорија 20 700
8930 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 271 74 2 Теорија 20 700
8931 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 272 74 2 Теорија 20 700
8932 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 273 74 2 Теорија 20 700
8934 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 277 74 2 Теорија 20 700
8935 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 278 74 2 Теорија 20 700
8936 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 281 74 2 Теорија 20 700
8937 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 282 74 2 Теорија 20 700
8938 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 283 74 2 Теорија 20 700
8939 Географија Обавезни општеобразовни 3 5 285 31 1 Теорија 20 700
8940 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 286 74 2 Теорија 20 700
8941 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 287 74 2 Теорија 20 700
8942 Географија Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 74 2 Теорија 20 700
8943 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
8944 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
8945 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 1505 74 2 Теорија 20 700
8946 Географија обавезни опште образовни 2 5 1520 74 2 Теорија 20 700
8948 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 1543 74 2 Теорија 20 700
8949 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 1566 74 2 Теорија 20 700
20745 Наука о исхрани Опште стручни предмет 2 10 2024 64 2 Теорија 20 700
8951 Географија обавезни опште образовни 1 5 1613 37 1 теорија 20 700
8952 Давачи и извршни елементи Обавезни наставни 2 5 752 68 2 Теорија 20 700
8953 Дигитална електроника Стручни 3 5 271 70 2 Теорија 20 700
8954 Дигитална електроника Стручни 3 5 272 70 2 Теорија 20 700
8955 Дигитална електроника Стручни 3 5 273 70 2 Теорија 20 700
21229 Технологија графичког материјала Опште стручни предмет 3 6 1604 70 2 Теорија 20 700
8957 Дигитална електроника Стручни 3 5 277 70 2 Теорија 20 700
8958 Дигитална електроника Стручни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
20744 Математика Обавезни општеобразовни 2 10 2024 64 2 Теорија 18 630
20742 Хемија Опште стручни предмет 1 10 2024 70 2 Теорија 20 700
20743 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 10 2024 96 3 Теорија 18 630
8961 Дигиталне телекомуникације Стручни 4 5 271 62 2 Теорија 20 700
8962 Дигитални уређаји и рачунари Стручни 3 5 1543 70 2 Теорија 20 700
8963 Дигитални уређаји и рачунари Стручни 3 5 1566 70 2 Теорија 20 700
8964 Дизел мотори Обавезни наставни 3 5 752 64 2 Теорија 20 700
8965 Друмски СС уређаји Стручни 4 5 273 62 2 Теорија 20 700
8966 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 5 281 37 1 Теорија 20 700
8967 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 5 282 37 1 Теорија 20 700
8968 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 5 283 37 1 Теорија 20 700
8969 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 3 5 285 31 1 Теорија 20 700
8970 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 5 286 37 1 Теорија 20 700
8971 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 5 287 37 1 Теорија 20 700
8972 Екологија и заштита животне средине обавезни опште образовни 2 5 1613 35 1 теорија 20 700
8973 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
8974 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
8975 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 271 62 2 Теорија 20 700
8976 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 272 62 2 Теорија 20 700
8977 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 273 62 2 Теорија 20 700
21228 Страни језик Општеобразовни предмети 3 6 1604 70 2 Теорија 18 630
8979 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
8980 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 278 62 2 Теорија 20 700
8981 Економика и организација предузећа Стручни 3 5 281 62 2 Теорија 20 700
8982 Економика и организација предузећа Стручни 3 5 282 62 2 Теорија 20 700
8983 Економика и организација предузећа Стручни 3 5 283 62 2 Теорија 20 700
8984 Економика и организација предузећа Стручни 3 5 286 62 2 Теорија 20 700
8985 Економика и организација предузећа Стручни 3 5 287 62 2 Теорија 20 700
8986 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
8987 Економика и организација предузећа Обавезни стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
8988 Економика и организација предузећа Обавезни стручни 4 5 1505 62 2 Теорија 20 700
8989 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 1543 62 2 Теорија 20 700
8990 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 1566 62 2 Теорија 20 700
20741 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 10 2024 70 2 Теорија 20 700
8992 Електрична вуча Стручни 4 5 768 93 3 Теорија 20 700
8993 Електрична вуча Обавезни стручни 4 5 768 93 3 Теорија 20 700
8994 Електрична мерења Стручни 2 5 267 74 2 Теорија 20 700
8995 Електрична мерења Стручни 2 5 269 74 2 Теорија 20 700
8996 Електрична мерења Стручни 2 5 271 74 2 Теорија 20 700
8997 Електрична мерења Стручни 2 5 272 37 1 Теорија 20 700
8998 Електрична мерења Стручни 2 5 273 37 1 Теорија 20 700
9000 Електрична мерења Стручни 2 5 277 74 2 Теорија 20 700
9001 Електрична мерења Стручни 2 5 278 37 1 Теорија 20 700
9002 Електрична мерења Стручни 2 5 281 70 2 Теорија 20 700
9003 Електрична мерења Стручни 2 5 282 70 2 Теорија 20 700
9004 Електрична мерења Стручни 2 5 283 70 2 Теорија 20 700
9005 Електрична мерења Стручни 2 5 287 70 2 Теорија 20 700
9006 Електрична мерења Стручни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9007 Електрична мерења Обавезни стручни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9008 Електрична мерења Обавезни стручни 2 5 1505 37 1 Теорија 20 700
9009 Електрична мерења Стручни 2 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9010 Електрична мерења Стручни 2 5 1566 74 2 Теорија 20 700
9011 Електрична мерења и електроника Обавезни стручни 2 5 285 70 2 Теорија 20 700
9012 Електрична опрема Стручни 2 5 283 70 2 Теорија 20 700
9013 Електрична постројења Стручни 3 5 267 70 2 Теорија 20 700
9014 Електрична постројења Стручни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9015 Електрична постројења Стручни 2 5 282 70 2 Теорија 20 700
9016 Електрична постројења Стручни 3 5 282 62 2 Теорија 20 700
9017 Електричне инсталације Стручни 2 5 282 70 2 Теорија 20 700
9018 Електричне инсталације Стручни 2 5 287 70 2 Теорија 20 700
9019 Електричне инсталације обавезни стручни 1 5 1613 74 2 теорија 20 700
9020 Електричне инсталације обавезни стручни 2 5 1613 70 2 теорија 20 700
9021 Електричне инсталације обавезни стручни 3 5 1613 62 2 теорија 20 700
9022 Електричне инсталације и осветљење Стручни 2 5 267 74 2 Теорија 20 700
9023 Електричне инсталације и осветљење Стручни 3 5 267 70 2 Теорија 20 700
9024 Електричне инсталације и осветљење Стручни 2 5 269 74 2 Теорија 20 700
9025 Електричне инсталације и осветљење Стручни 3 5 281 93 3 Теорија 20 700
9026 Електричне инсталације и осветљење Стручни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9027 Електричне инсталације и осветљење Обавезни стручни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9028 Електричне инсталације и осветљење Стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9029 Електричне инсталације и осветљење Обавезни стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9030 Електричне инсталације и осветљење Обавезни стручни 2 5 1505 111 3 Теорија 20 700
9031 Електричне инсталације и уређаји Обавезни наставни 2 5 752 68 2 Теорија 20 700
9032 Електричне инсталације јаке струје Стручни 2 5 281 140 4 Теорија 20 700
9033 Електричне машине Стручни 3 5 267 70 2 Теорија 20 700
9034 Електричне машине Стручни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9035 Електричне машине Стручни 3 5 282 62 2 Теорија 20 700
9036 Електричне машине Стручни 3 5 287 62 2 Теорија 20 700
9037 Електричне машине на возилима Обавезни наставни 3 5 752 64 2 Теорија 20 700
9038 Електричне машине са испитивањем Стручни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9039 Електричне машине са испитивањем Стручни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
9040 Електричне машине са испитивањем Стручни 3 5 768 105 3 Теорија 20 700
9041 Електричне машине са испитивањем Обавезни стручни 3 5 768 105 3 Теорија 20 700
9042 Електричне машине са испитивањем Стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9043 Електричне машине са испитивањем Обавезни стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9044 Електричне машине са испитивањем Обавезни стручни 3 5 1505 105 3 Теорија 20 700
9045 Електричне машине са испитивањем Обавезни стручни 4 5 1505 62 2 Теорија 20 700
9046 Електричне машине са регулацијом електромоторног погона Стручни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
9047 Електричне машине са технологијом израде Стручни 2 5 283 70 2 Теорија 20 700
9048 Електричне машине са технологијом израде Стручни 3 5 283 93 3 Теорија 20 700
9049 Електричне машине, апарати и уређаји обавезни стручни 2 5 1613 70 2 теорија 20 700
9050 Електричне мреже Стручни 3 5 267 70 2 Теорија 20 700
9051 Електричне мреже Стручни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9052 Електричне мреже Стручни 3 5 282 93 3 Теорија 20 700
9053 Електричне мреже и постројења Стручни 3 5 281 62 2 Теорија 20 700
9054 Електрични апарати и уређаји Стручни 3 5 281 62 2 Теорија 20 700
9055 Електрични и електронски системи на возилима Обавезни стручни 2 5 285 140 4 Теорија 20 700
9056 Електрични и електронски системи на возилима Обавезни стручни 3 5 285 217 7 Теорија 20 700
20740 Физика Обавезни општеобразовни 1 10 2024 70 2 Теорија 20 700
20739 Први страни језик Обавезни општеобразовни 1 10 2024 70 2 Теорија 18 630
20738 Математика Обавезни општеобразовни 1 10 2024 70 2 Теорија 18 630
9060 Електрични погон дизалица и лифтова Стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9061 Електрични погон дизалица и лифтова Обавезни стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
20737 Ликовна култура Опште стручни предмет 1 10 2024 35 1 Теорија 20 700
9063 Електрично мерење и електроника обавезни стручни 2 5 1613 70 2 теорија 20 700
9064 Електрично покретање Обавезни стручни 4 5 1505 93 3 Теорија 20 700
9065 Електроенергетика Стручни 4 5 272 62 2 Теорија 20 700
9066 Електроенергетика Стручни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
9067 Електромоторни погон Стручни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
9068 Електромоторни погон Стручни 3 5 283 93 3 Теорија 20 700
9069 Електромоторни погон Стручни 4 5 768 93 3 Теорија 20 700
9070 Електромоторни погон Обавезни стручни 4 5 768 93 3 Теорија 20 700
9071 Електроника Стручни 2 5 269 74 2 Теорија 20 700
21227 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 3 6 1604 105 3 Теорија 18 630
9073 Електроника Стручни 2 5 281 70 2 Теорија 20 700
9074 Електроника Стручни 2 5 282 70 2 Теорија 20 700
9075 Електроника Стручни 2 5 283 70 2 Теорија 20 700
9076 Електроника Стручни 2 5 286 70 2 Теорија 20 700
9077 Електроника Стручни 2 5 287 70 2 Теорија 20 700
9078 Електроника Обавезни наставни 2 5 752 102 3 Теорија 20 700
9079 Електроника Обавезни наставни 3 5 752 64 2 Теорија 20 700
9080 Електроника Стручни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9081 Електроника Обавезни стручни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9082 Електроника Обавезни стручни 2 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9083 Електроника обавезни стручни 2 5 1520 111 3 Теорија 20 700
20736 Здравствено васпитање Опште стручни предмет 1 10 2024 70 2 Теорија 20 700
9086 Електроника Стручни 2 5 1543 111 3 Теорија 20 700
9087 Електроника Стручни 2 5 1566 111 3 Теорија 20 700
20735 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 10 2024 105 3 Теорија 18 630
9090 Електроника стручни 2 5 2015 105 3 Теорија 20 700
20734 Реализација и обрачун туристичког путовања Стручни предмет 4 10 1537 30 3 Теорија 20 700
9093 Електроника Обавезни стручни 2 5 2022 102 3 Теорија 20 700
9094 Електроника I Стручни 2 5 271 111 3 Теорија 20 700
9095 Електроника I Стручни 2 5 272 111 3 Теорија 20 700
9096 Електроника I Стручни 2 5 273 111 3 Теорија 20 700
9097 Електроника I Стручни 2 5 277 111 3 Теорија 20 700
9098 Електроника I Стручни 2 5 278 111 3 Теорија 20 700
9099 Електроника II Стручни 3 5 271 70 2 Теорија 20 700
9100 Електроника II Стручни 3 5 272 70 2 Теорија 20 700
9101 Електроника II Стручни 3 5 273 70 2 Теорија 20 700
21226 Математика Општеобразовни предмети 3 6 1604 70 3 Теорија 18 630
9103 Електроника II Стручни 3 5 277 70 2 Теорија 20 700
9104 Електроника II Стручни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
21225 Хемија Опште стручни предмет 2 6 1604 74 2 Теорија 20 700
9106 Електроника у енергетици Стручни 3 5 267 105 3 Теорија 20 700
9107 Електронски медицински уређаји Стручни 4 5 272 93 3 Теорија 20 700
9108 Електронски појачивачи Стручни 3 5 272 70 2 Теорија 20 700
9110 Електроопрема у индустрији обавезни стручни 3 5 1613 62 2 теорија 20 700
9111 Електротермички уређаји Стручни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9112 Електротермички уређаји Стручни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
9113 Електротермички уређаји Стручни 2 5 287 70 2 Теорија 20 700
9114 Електротермички уређаји Стручни 3 5 287 62 2 Теорија 20 700
20733 Формирање и пласман туристичког путовања Стручни предмет 4 10 1537 57 3 Теорија 20 700
20732 Историја уметности Опште стручни предмет 4 10 1537 58 2 Теорија 20 700
9117 Електротехнички материјали Стручни 2 5 269 37 1 Теорија 20 700
9118 Електротехнички материјали Стручни 2 5 271 37 1 Теорија 20 700
9119 Електротехнички материјали Стручни 2 5 272 37 1 Теорија 20 700
9120 Електротехнички материјали Стручни 2 5 273 37 1 Теорија 20 700
9121 Електротехнички материјали Стручни 2 5 277 37 1 Теорија 20 700
9122 Електротехнички материјали Стручни 2 5 278 37 1 Теорија 20 700
9123 Електротехнички материјали Стручни 2 5 768 37 1 Теорија 20 700
9124 Електротехнички материјали Обавезни стручни 2 5 768 37 1 Теорија 20 700
9125 Електротехнички материјали Обавезни стручни 2 5 1505 37 1 Теорија 20 700
20731 Математика Обавезни предмет 4 10 1537 58 2 Теорија 18 630
9127 Елелктрична мерења у телекомуникацијама Стручни 2 5 286 35 1 Теорија 20 700
9128 Елементи аутоматизације Стручни 2 5 277 74 2 Теорија 20 700
9129 Елементи аутоматизације Стручни 3 5 277 105 3 Теорија 20 700
9130 Елементи аутоматизације Обавезни стручни 3 5 1505 70 2 Теорија 20 700
9131 Енергетска електроника Стручни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9132 Енергетска електроника Стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9133 Енергетска електроника Обавезни стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9134 Енергетска електроника Обавезни стручни 3 5 1505 70 2 Теорија 20 700
20730 Физичко васпитање Обавезни предмет 4 10 1537 58 2 Теорија 20 700
20729 Други страни језик Обавезни предмет 4 10 1537 87 3 Теорија 18 630
9137 Изборни предмет предвиђен програмом огледа изборни 1 5 2015 74 2 Теорија 20 700
20728 Први страни језик Обавезни предмет 4 10 1537 58 2 Теорија 18 630
20727 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни предмет 4 10 1537 87 3 Теорија 18 630
20726 Организовање скупова Стручни предмет 3 10 1537 36 3 Теорија 20 700
20724 Историја уметности Опште стручни предмет 3 10 1537 64 2 Теорија 20 700
20725 Организовање услуга смештаја у домаћинству Стручни предмет 3 10 1537 60 3 Теорија 20 700
20723 Финансијско пословање Опште стручни предмет 3 10 1537 96 3 Теорија 20 700
20721 Математика Обавезни предмет 3 10 1537 64 2 Теорија 18 630
20722 Туристичка географија Опште стручни предмет 3 10 1537 64 2 Теорија 20 700
20720 Физичко васпитање Обавезни предмет 3 10 1537 64 2 Теорија 20 700
9146 Изборни предмети изборни предмет 2 5 1613 35 1 теорија 20 700
9147 Изборни предмети изборни предмет 3 5 1613 31 1 теорија 20 700
9148 Изборни предмети предвиђени програмом огледа изборни предмет 3 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9149 Изборни предмети предвиђени програмом огледа изборни предмет 4 5 1520 68 2 Теорија 20 700
20718 Први страни језик Обавезни предмет 3 10 1537 64 2 Теорија 18 630
20719 Други страни језик Обавезни предмет 3 10 1537 96 3 Теорија 18 630
20716 Организовање скупова Стручни 3 10 1537 36 3 Теорија 20 700
20717 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни предмет 3 10 1537 96 3 Теорија 18 630
20715 Организовање услуга смештаја у домаћинству Стручни 3 10 1537 60 3 Теорија 20 700
20714 Рецепцијско пословање Стручни предмет 2 10 1537 32 2 Теорија 20 700
20713 Социологија Опште стручни предмет 2 10 1537 64 2 Теорија 20 700
9155 Информациони системи на железници Стручни 4 5 273 62 2 Теорија 20 700
9156 Информационо-комуникационе технологије Стручни 2 5 1543 111 3 Теорија 20 700
9157 Информационо-комуникационе технологије Стручни 2 5 1566 111 3 Теорија 20 700
9158 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 267 74 2 Теорија 20 700
9159 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 267 74 2 Теорија 20 700
9160 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 269 74 2 Теорија 20 700
9161 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 269 74 2 Теорија 20 700
9162 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 271 74 2 Теорија 20 700
9163 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 271 74 2 Теорија 20 700
9164 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 272 74 2 Теорија 20 700
9165 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 272 74 2 Теорија 20 700
9166 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 273 74 2 Теорија 20 700
9167 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 273 74 2 Теорија 20 700
21224 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 2 6 1604 74 2 Теорија 20 700
9170 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 277 74 2 Теорија 20 700
9171 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 277 74 2 Теорија 20 700
9172 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 278 74 2 Теорија 20 700
9173 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 278 74 2 Теорија 20 700
9174 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 281 111 3 Теорија 20 700
9175 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 282 111 3 Теорија 20 700
9176 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 283 111 3 Теорија 20 700
9177 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 285 74 2 Теорија 20 700
9178 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 286 111 3 Теорија 20 700
9179 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 287 111 3 Теорија 20 700
9180 Историја Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 74 2 Теорија 20 700
9181 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9182 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9183 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9184 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9185 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9186 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9187 Историја обавезни опште образовни 1 5 1520 70 2 Теорија 20 700
20712 Туристичка географија Опште стручни предмет 2 10 1537 64 2 Теорија 20 700
20710 Математика Обавезни предмет 2 10 1537 64 2 Теорија 18 630
20711 Историја Опште стручни предмет 2 10 1537 64 2 Теорија 20 700
9190 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9191 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9192 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 1566 74 2 Теорија 20 700
9193 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 1566 74 2 Теорија 20 700
20709 Физичко васпитање Обавезни предмет 2 10 1537 64 2 Теорија 20 700
9195 Историја обавезни опште образовни 1 5 1613 74 2 теорија 20 700
9196 Кабловске и ваздушне ТК линије Стручни 2 5 286 70 2 Теорија 20 700
9197 Кабловске и ваздушне ТК линије Стручни 3 5 286 62 2 Теорија 20 700
21223 Технологија типографије Стручни предмет 2 6 1604 74 2 Теорија 20 700
20708 Други страни језик Обавезни предмет 2 10 1537 96 3 Теорија 18 630
20707 Први страни језик Обавезни предмет 2 10 1537 64 2 Теорија 18 630
9202 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 267 37 1 Теорија 20 700
9203 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 269 37 1 Теорија 20 700
9204 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 271 37 1 Теорија 20 700
9205 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 272 37 1 Теорија 20 700
9206 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 273 37 1 Теорија 20 700
21222 Технологија графичког материјала Опште стручни предмет 2 6 1604 74 2 Теорија 20 700
21221 Страни језик Општеобразовни предмети 2 6 1604 74 2 Теорија 18 630
9209 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 277 37 1 Теорија 20 700
9210 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 278 37 1 Теорија 20 700
9211 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 5 281 37 1 Теорија 20 700
9212 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 5 282 37 1 Теорија 20 700
9213 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 5 283 37 1 Теорија 20 700
9214 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 5 286 37 1 Теорија 20 700
9215 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 5 287 37 1 Теорија 20 700
9216 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 768 37 1 Теорија 20 700
9217 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 768 37 1 Теорија 20 700
9218 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 1505 37 1 Теорија 20 700
9219 Ликовна култура обавезни опште образовни 1 5 1520 35 1 Теорија 20 700
9220 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 1543 37 1 Теорија 20 700
9221 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 1566 37 1 Теорија 20 700
20706 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни предмет 2 10 1537 96 3 Теорија 18 630
9223 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 267 148 4 Теорија 18 630
9224 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 267 148 4 Теорија 18 630
9225 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 267 140 4 Теорија 18 630
9226 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 267 24 4 Теорија 18 630
9227 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 269 148 4 Теорија 18 630
9228 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 269 148 4 Теорија 18 630
9229 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 269 140 4 Теорија 18 630
9230 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 269 124 4 Теорија 18 630
9231 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 271 148 4 Теорија 18 630
9232 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 271 148 4 Теорија 18 630
9233 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 271 140 4 Теорија 18 630
9234 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 271 124 4 Теорија 18 630
9235 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 272 148 4 Теорија 18 630
9236 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 272 148 4 Теорија 18 630
9237 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 272 140 4 Теорија 18 630
9238 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 272 124 4 Теорија 18 630
9239 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 273 148 4 Теорија 18 630
9240 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 273 148 4 Теорија 18 630
9241 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 273 140 4 Теорија 18 630
9242 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 273 124 4 Теорија 18 630
21220 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 2 6 1604 111 3 Теорија 18 630
21219 Основи електротехнике и електорнике Опште стручни предмет 2 6 1604 74 2 Теорија 20 700
21218 Основи графичке технике Опште стручни предмет 2 6 1604 74 2 Теорија 20 700
9247 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 277 148 4 Теорија 18 630
9248 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 277 148 4 Теорија 18 630
9249 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 277 140 4 Теорија 18 630
9250 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 277 124 4 Теорија 18 630
9251 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 278 148 4 Теорија 18 630
9252 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 278 148 4 Теорија 18 630
9253 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 278 140 4 Теорија 18 630
9254 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 278 124 4 Теорија 18 630
9255 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 281 111 3 Теорија 18 630
9256 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 281 70 2 Теорија 18 630
9257 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 281 62 2 Теорија 18 630
9258 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 282 111 3 Теорија 18 630
9259 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 282 70 2 Теорија 18 630
9260 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 282 62 2 Теорија 18 630
9261 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 283 111 3 Теорија 18 630
9262 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 283 70 2 Теорија 18 630
9263 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 283 62 2 Теорија 18 630
9264 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 285 74 2 Теорија 18 630
9265 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 285 70 2 Теорија 18 630
9266 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 285 31 1 Теорија 18 630
9267 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 286 111 3 Теорија 18 630
9268 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 286 70 2 Теорија 18 630
9269 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 286 62 2 Теорија 18 630
9270 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 287 111 3 Теорија 18 630
9271 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 287 70 2 Теорија 18 630
9272 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 287 62 2 Теорија 18 630
9273 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 111 3 Теорија 18 630
9274 Математика Обавезни општеобразовни предмет 2 5 752 102 3 Теорија 18 630
9275 Математика Обавезни општеобразовни предмет 3 5 752 96 3 Теорија 18 630
9276 Математика Обавезни општеобразовни предмет 4 5 752 87 3 Теорија 18 630
9277 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 768 148 4 Теорија 18 630
9278 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 768 148 4 Теорија 18 630
9279 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 768 148 4 Теорија 18 630
9280 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 768 148 4 Теорија 18 630
9281 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 768 140 4 Теорија 18 630
9282 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 768 140 4 Теорија 18 630
9283 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 768 124 4 Теорија 18 630
9284 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 768 124 4 Теорија 18 630
9285 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 1505 148 4 Теорија 18 630
9286 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 1505 148 4 Теорија 18 630
9287 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 1505 140 4 Теорија 18 630
9288 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 1505 124 4 Теорија 18 630
9289 Математика обавезни опште образовни 1 5 1520 111 3 Теорија 18 630
9290 Математика обавезни опште образовни 2 5 1520 111 3 Теорија 18 630
9291 Математика обавезни опште образовни 3 5 1520 111 3 Теорија 18 630
9292 Математика обавезни опште образовни 4 5 1520 102 3 Теорија 18 630
20705 Комуникација са туристима током боравка у хотелу Стручни 2 10 1537 32 2 Теорија 20 700
20704 Туристичка географија Опште стручни предмет 1 10 1537 68 2 Теорија 20 700
20703 Психологија Општестручни 1 10 1537 68 2 Теорија 20 700
20702 Основе туризма Опште стручни предмет 1 10 1537 34 1 Теорија 20 700
20701 Пласирање локалних туристичких понуда Стручни 1 10 1537 38 2 Теорија 20 700
9301 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 1543 148 4 Теорија 18 630
9302 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 1543 148 4 Теорија 18 630
9303 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 1543 140 4 Теорија 18 630
9304 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 1543 124 4 Теорија 18 630
9305 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 1566 148 4 Теорија 18 630
9306 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 1566 148 4 Теорија 18 630
9307 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 1566 140 4 Теорија 18 630
9308 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 1566 124 4 Теорија 18 630
20700 Организовање услуга превоза Стручни 1 10 1537 20 2 Теорија 20 700
20699 Опхођење са гостима Стручни 1 10 1537 10 2 Теорија 20 700
20698 Историја Опште стручни предмет 1 10 1537 68 2 Теорија 20 700
9313 Математика обавезни опште образовни 1 5 1613 74 2 теорија 18 630
9314 Математика обавезни опште образовни 2 5 1613 70 2 теорија 18 630
9315 Математика обавезни опште образовни 3 5 1613 31 1 теорија 18 630
20697 Здравствено васпитање Општестручни 1 10 1537 68 2 Теорија 20 700
20696 Математика Општеобразовни 1 10 1537 68 2 Теорија 18 630
20695 Физичко васпитање Општеобразовни 1 10 1537 68 2 Теорија 20 700
20694 Други страни језик Општеобразовни 1 10 1537 102 3 Теорија 18 630
9320 Математика опште стручни 1 5 2015 111 2 Теорија 18 630
9321 Математика опште стручни 2 5 2015 70 2 Теорија 18 630
9322 Математика опште стручни 3 5 2015 62 2 Теорија 18 630
20693 Први страни језик Општеобразовни 1 10 1537 68 2 Теорија 18 630
20692 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни 1 10 1537 102 3 Теорија 18 630
9327 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 5 2022 111 3 Теорија 18 630
9328 Математика Обавезни општеобразовни предмет 2 5 2022 102 3 Теорија 18 630
9329 Математика Обавезни општеобразовни предмет 3 5 2022 102 3 Теорија 18 630
20691 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 2 2021 66 2 Теорија 20 700
9332 Мерења електроенергетици Стручни 3 5 267 70 2 Теорија 20 700
9333 Мерења у аутоматици Стручни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
9334 Мерења у електроенергетици Стручни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9335 Мерења у електроенергетици Стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9336 Мерења у електроенергетици Обавезни стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9337 Мерења у електроенергетици Обавезни стручни 3 5 1505 70 2 Теорија 20 700
9338 Мерења у електроници Стручни 3 5 271 70 2 Теорија 20 700
9339 Мерења у електроници Стручни 3 5 272 70 2 Теорија 20 700
9340 Мерења у електроници Стручни 3 5 273 70 2 Теорија 20 700
9341 Мерења у електроници Стручни 3 5 277 70 2 Теорија 20 700
9342 Мерења у електроници Стручни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
20690 Унутрашња декорација Обавезни општеобразовни 3 2 2021 33 1 Теорија 20 700
20689 Први страни језик Обавезни општеобразовни 3 2 2021 66 2 Теорија 18 630
9347 Микроконтролери Обавезни стручни 3 5 1505 70 2 Теорија 20 700
9348 Микропроцесори са елементима програмирања Стручни 4 5 272 62 2 Теорија 20 700
9349 Микропроцесори са елементима програмирања Стручни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
9350 Мотори са унутрашњим сагоревањем Обавезни стручни 1 5 285 74 2 Теорија 20 700
9351 Мотори СУС и моторна возила стручни 1 5 2015 74 2 Теорија 20 700
9352 Мотори СУС и моторна возила стручни 2 5 2015 70 2 Теорија 20 700
20688 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 2 2021 99 3 Теорија 18 630
9355 Моторна возила Обавезни наставни 4 5 752 87 3 Теорија 20 700
9356 Моторна возила 1 Обавезни стручни 2 5 285 35 1 Теорија 20 700
9357 Мрежни оперативни системи обавезни стручни 3 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9358 Музичка култура Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 37 1 Теорија 20 700
20687 Математика Обавезни општеобразовни 3 2 2021 66 2 Теорија 18 630
9360 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 267 37 1 Теорија 20 700
9361 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 269 37 1 Теорија 20 700
9362 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 271 37 1 Теорија 20 700
9363 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 272 37 1 Теорија 20 700
9364 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 273 37 1 Теорија 20 700
9365 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 277 37 1 Теорија 20 700
9366 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 278 37 1 Теорија 20 700
9367 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 281 37 1 Теорија 20 700
9368 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 282 37 1 Теорија 20 700
9369 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 283 37 1 Теорија 20 700
9370 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 286 37 1 Теорија 20 700
9371 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 287 37 1 Теорија 20 700
9372 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 768 37 1 Теорија 20 700
9373 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 768 37 1 Теорија 20 700
9374 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 1505 37 1 Теорија 20 700
9375 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 1543 37 1 Теорија 20 700
9376 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 1566 37 1 Теорија 20 700
9377 Мултимедијалне комуникације Стручни 4 5 1543 93 3 Теорија 20 700
9378 Мултимедијалне комуникације Стручни 4 5 1566 93 3 Теорија 20 700
9379 Мултимедијални сервиси Стручни 3 5 1543 70 2 Теорија 20 700
9380 Мултимедијални сервиси Стручни 3 5 1566 70 2 Теорија 20 700
9381 Обновљиви извори енергије Стручни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9382 Обрада и пренос сигнала обавезни стручни 3 5 1520 74 2 Теорија 20 700
20686 Шивење материјала у тапетарству Стручни 2 2 2021 70 4 Теорија 20 700
9385 Основе аудиотехнике Стручни 3 5 1543 70 2 Теорија 20 700
9386 Основе аудиотехнике Стручни 3 5 1566 70 2 Теорија 20 700
9387 Основе аутоматског управљања Стручни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9388 Основе аутоматског управљања Стручни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
9389 Основе аутоматског управљања Стручни 4 5 272 93 3 Теорија 20 700
9390 Основе аутоматског управљања Стручни 4 5 278 93 3 Теорија 20 700
9391 Основе аутоматског управљања Стручни 4 5 287 62 2 Теорија 20 700
9392 Основе аутоматског управљања Стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9393 Основе аутоматског управљања Обавезни стручни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9394 Основе видеотехнике Стручни 3 5 1543 0 3 Теорија 20 700
9395 Основе видеотехнике Стручни 3 5 1566 105 3 Теорија 20 700
9396 Основе електронике Стручни 1 5 282 111 3 Теорија 20 700
9397 Основе електронике Стручни 2 5 282 70 2 Теорија 20 700
9398 Основе електронике Стручни 2 5 287 70 2 Теорија 20 700
9399 Основе електротехнике Стручни 1 5 267 111 3 Теорија 20 700
9400 Основе електротехнике Стручни 2 5 267 111 3 Теорија 20 700
9401 Основе електротехнике Стручни 1 5 269 111 3 Теорија 20 700
9402 Основе електротехнике Стручни 2 5 269 111 3 Теорија 20 700
9403 Основе електротехнике Стручни 1 5 271 111 3 Теорија 20 700
9404 Основе електротехнике Стручни 2 5 271 111 3 Теорија 20 700
9405 Основе електротехнике Стручни 1 5 272 111 3 Теорија 20 700
9406 Основе електротехнике Стручни 2 5 272 111 3 Теорија 20 700
9407 Основе електротехнике Стручни 1 5 273 111 3 Теорија 20 700
9408 Основе електротехнике Стручни 2 5 273 111 3 Теорија 20 700
21217 Математика Општеобразовни предмети 2 6 1604 74 3 Теорија 18 630
21216 Графичко обликовање и писмо Опште стручни предмет 2 6 1604 37 1 Теорија 20 700
9412 Основе електротехнике Стручни 1 5 277 111 3 Теорија 20 700
9413 Основе електротехнике Стручни 2 5 277 111 3 Теорија 20 700
9414 Основе електротехнике Стручни 1 5 278 111 3 Теорија 20 700
9415 Основе електротехнике Стручни 2 5 278 111 3 Теорија 20 700
9416 Основе електротехнике Стручни 1 5 281 111 3 Теорија 20 700
9417 Основе електротехнике Стручни 2 5 281 70 2 Теорија 20 700
9418 Основе електротехнике Стручни 1 5 283 111 3 Теорија 20 700
9419 Основе електротехнике Стручни 2 5 283 70 2 Теорија 20 700
9420 Основе електротехнике Обавезни стручни 1 5 285 111 3 Теорија 20 700
9421 Основе електротехнике Обавезни стручни 2 5 285 70 2 Теорија 20 700
9422 Основе електротехнике Стручни 1 5 286 111 3 Теорија 20 700
9423 Основе електротехнике Стручни 2 5 286 70 2 Теорија 20 700
9424 Основе електротехнике Стручни 1 5 287 111 3 Теорија 20 700
9425 Основе електротехнике Обавезни наставни 1 5 752 111 3 Теорија 20 700
9426 Основе електротехнике Обавезни наставни 2 5 752 102 3 Теорија 20 700
9427 Основе електротехнике Стручни 1 5 768 111 3 Теорија 20 700
9428 Основе електротехнике Обавезни стручни 1 5 768 111 3 Теорија 20 700
9429 Основе електротехнике Стручни 2 5 768 111 3 Теорија 20 700
9430 Основе електротехнике Обавезни стручни 2 5 768 111 3 Теорија 20 700
9431 Основе електротехнике Обавезни стручни 1 5 1505 111 3 Теорија 20 700
9432 Основе електротехнике Обавезни стручни 2 5 1505 111 3 Теорија 20 700
9433 Основе електротехнике обавезни стручни 1 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9434 Основе електротехнике обавезни стручни 2 5 1520 74 2 Теорија 20 700
20685 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 2 2021 70 2 Теорија 20 700
20684 Тапацирање и пресвлачење непричвршћених јастука Стручни 2 2 2021 70 4 Теорија 20 700
20683 Први страни језик Обавезни општеобразовни 2 2 2021 70 2 Теорија 18 630
9439 Основе електротехнике Стручни 1 5 1543 148 4 Теорија 20 700
9440 Основе електротехнике Стручни 1 5 1566 148 4 Теорија 20 700
20682 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 2 2021 105 3 Теорија 18 630
9443 Основе електротехнике обавезни стручни 1 5 1613 111 3 теорија 20 700
9444 Основе електротехнике обавезни стручни 2 5 1613 70 2 теорија 20 700
9445 Основе електротехнике стручни 1 5 2015 111 3 Теорија 20 700
9446 Основе електротехнике стручни 2 5 2015 105 3 Теорија 20 700
9447 Основе електротехнике Обавезни стручни 2 5 2022 102 3 Теорија 20 700
9448 Основе машинства Стручни 2 5 267 74 2 Теорија 20 700
9449 Основе машинства Стручни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9450 Основе машинства Стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9451 Основе машинства Обавезни стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
20681 Математика Обавезни општеобразовни 2 2 2021 70 2 Теорија 18 630
9453 Основе телевизијске технике Стручни 3 5 271 105 3 Теорија 20 700
9454 Основе телекомуникација Стручни 2 5 271 74 2 Теорија 20 700
9455 Основе телекомуникација Стручни 2 5 272 74 2 Теорија 20 700
21215 Хемија Опште стручни предмет 1 6 1604 74 2 Теорија 20 700
9457 Ото мотори Обавезни наставни 2 5 752 68 2 Теорија 20 700
9458 Предузетништво опште стручни 3 5 2015 62 2 Теорија 20 700
9459 Примењена аудио-видео техника Стручни 4 5 1543 93 3 Теорија 20 700
9460 Примењена аудио-видео техника Стручни 4 5 1566 93 3 Теорија 20 700
21214 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 1 6 1604 74 2 Теорија 20 700
9464 Приступне мреже и уређаји Обавезни стручни 4 5 2022 62 2 Теорија 20 700
9465 Програмабилни логички конторлери Обавезни стручни 4 5 1505 62 2 Теорија 20 700
20680 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 2 2021 70 2 Теорија 20 700
9468 Програмирање Стручни 2 5 278 37 1 Теорија 20 700
9469 Програмирање Стручни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
9470 Програмирање Стручни 4 5 278 62 2 Теорија 20 700
20679 Тапацирање и пресвлачење тврдих подлога Стручни 1 2 2021 35 2 Теорија 20 700
20678 Тапацирање и пресвлачење еластичних подлога Стручни 1 2 2021 35 2 Теорија 20 700
9474 Производња и пренос електричне енергије Стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9475 Производња и пренос електричне енергије Обавезни стручни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9476 Производња мултимедијалног садржаја Стручни 4 5 1543 62 2 Теорија 20 700
9477 Производња мултимедијалног садржаја Стручни 4 5 1566 62 2 Теорија 20 700
9478 Пројектовање електричних инсталација и осветљења Стручни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9479 Пружни СС уређаји Стручни 3 5 273 105 3 Теорија 20 700
9480 Пружни СС уређаји Стручни 4 5 273 93 3 Теорија 20 700
20677 Први страни језик Обавезни општеобразовни 1 2 2021 70 2 Теорија 18 630
9482 Радио предајници Стручни 4 5 271 93 3 Теорија 20 700
9483 Радио пријемници Стручни 4 5 271 93 3 Теорија 20 700
9484 Расхладни уређаји Стручни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9485 Расхладни уређаји Стручни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
9486 Расхладни уређаји Стручни 3 5 287 93 3 Теорија 20 700
9487 Рачунари Стручни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
9488 Рачунари Стручни 4 5 278 93 3 Теорија 20 700
9489 Рачунари и програмирање Стручни 3 5 272 105 3 Теорија 20 700
9490 Рачунари и програмирање Стручни 3 5 277 105 3 Теорија 20 700
9491 Рачунари у системима управљања Стручни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
21213 Физика Опште стручни предмет 1 6 1604 74 2 Теорија 20 700
9493 Рачунарске мреже обавезни стручни 3 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9494 Рачунарске мреже обавезни стручни 4 5 1520 68 2 Теорија 20 700
9495 Рачунарске мреже и комуникације Стручни 4 5 278 62 2 Теорија 20 700
9497 Сервери обавезни стручни 4 5 1520 34 1 Теорија 20 700
9498 Сиситеми аутоматског управљања у СС техници Стручни 4 5 273 93 3 Теорија 20 700
9499 Системи аутоматског управљања Стручни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
9500 Системи безбедности и комфора Обавезни наставни 4 5 752 58 2 Теорија 20 700
9501 Системи паљења ото мотора Обавезни наставни 3 5 752 64 2 Теорија 20 700
21212 Технологија типографије Стручни предмет 1 6 1604 74 2 Теорија 20 700
20676 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 2 2021 105 3 Теорија 18 630
9505 Системи преноса Обавезни стручни 4 5 2022 62 2 Теорија 20 700
9506 Системи стабилности Обавезни наставни 4 5 752 58 2 Теорија 20 700
9507 Системи убризгавања дизел мотора Обавезни наставни 4 5 752 87 3 Теорија 20 700
9508 Системи убризгавања ото мотора Обавезни наставни 3 5 752 64 2 Теорија 20 700
20675 Математика Обавезни општеобразовни 1 2 2021 70 2 Теорија 18 630
20674 Финална обрада дрвета Стручни 3 2 67 64 2 Теорија 20 700
9511 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 267 70 2 Теорија 20 700
9512 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9513 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 271 70 2 Теорија 20 700
9514 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 272 70 2 Теорија 20 700
9515 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 273 70 2 Теорија 20 700
9516 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 277 70 2 Теорија 20 700
9517 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
9518 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9519 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9520 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 1505 70 2 Теорија 20 700
9521 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 1543 70 2 Теорија 20 700
9522 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 1566 70 2 Теорија 20 700
21211 Техничко цртање са нацртном геометријом Опште стручни предмет 1 6 1604 74 2 Теорија 20 700
9524 Социологија са правима грађана Обавезни општеобразовни 3 5 285 31 1 Теорија 20 700
9525 Социологија са правима грађана Обавезни општеобразовни предмет 3 5 752 64 2 Теорија 20 700
9526 Социологија са правима грађана обавезни опште образовни 3 5 1520 70 2 Теорија 20 700
20673 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 2 67 64 2 Теорија 20 700
20672 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 2 67 64 2 Теорија 18 630
9529 Социологија са правима грађана обавезни опште образовни 3 5 1613 31 1 теорија 20 700
9530 Социологија са правима грађана Обавезни општеобразовни предмет 4 5 2022 62 2 Теорија 20 700
9531 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 267 111 3 Теорија 18 630
9532 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 267 111 3 Теорија 18 630
9533 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 267 105 3 Теорија 18 630
9534 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 267 93 3 Теорија 18 630
9535 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 269 111 3 Теорија 18 630
9536 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 269 111 3 Теорија 18 630
9537 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 269 105 3 Теорија 18 630
9538 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 269 93 3 Теорија 18 630
9539 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 271 111 3 Теорија 18 630
9540 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 271 111 3 Теорија 18 630
9541 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 271 105 3 Теорија 18 630
9542 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 271 93 3 Теорија 18 630
9543 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 272 111 3 Теорија 18 630
9544 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 272 111 3 Теорија 18 630
9545 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 272 105 3 Теорија 18 630
9546 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 272 93 3 Теорија 18 630
9547 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 273 111 3 Теорија 18 630
9548 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 273 111 3 Теорија 18 630
9549 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 273 105 3 Теорија 18 630
9550 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 273 93 3 Теорија 18 630
21210 Страни језик Општеобразовни предмети 1 6 1604 74 2 Теорија 18 630
21209 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 1 6 1604 111 3 Теорија 18 630
21208 Основи графичке технике Опште стручни предмет 1 6 1604 74 2 Теорија 20 700
21207 Математика Општеобразовни предмети 1 6 1604 74 2 Теорија 18 630
9555 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 277 111 3 Теорија 18 630
9556 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 277 111 3 Теорија 18 630
9557 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 277 105 3 Теорија 18 630
9558 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 277 93 3 Теорија 18 630
9559 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 278 111 3 Теорија 18 630
9560 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 278 111 3 Теорија 18 630
9561 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 278 105 3 Теорија 18 630
9562 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 278 93 3 Теорија 18 630
9563 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 281 111 3 Теорија 18 630
9564 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 281 70 2 Теорија 18 630
9565 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 281 62 2 Теорија 18 630
9566 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 282 111 3 Теорија 18 630
9567 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 282 70 2 Теорија 18 630
9568 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 282 62 2 Теорија 18 630
9569 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 283 111 3 Теорија 18 630
9570 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 283 70 2 Теорија 18 630
9571 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 283 62 2 Теорија 18 630
9572 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 285 111 3 Теорија 18 630
9573 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 285 70 2 Теорија 18 630
9574 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 285 62 2 Теорија 18 630
9575 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 286 111 3 Теорија 18 630
9576 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 286 70 2 Теорија 18 630
9577 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 286 62 2 Теорија 18 630
9578 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 287 111 3 Теорија 18 630
9579 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 287 70 2 Теорија 18 630
9580 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 287 62 2 Теорија 18 630
9581 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 111 3 Теорија 18 630
9582 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 5 752 102 3 Теорија 18 630
9583 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 3 5 752 96 3 Теорија 18 630
9584 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 4 5 752 87 3 Теорија 18 630
9585 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 768 111 3 Теорија 18 630
9586 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 5 768 111 3 Теорија 18 630
9587 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 768 111 3 Теорија 18 630
9588 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 5 768 111 3 Теорија 18 630
9589 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 768 105 3 Теорија 18 630
9590 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 3 5 768 105 3 Теорија 18 630
9591 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 768 93 3 Теорија 18 630
9592 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 4 5 768 93 3 Теорија 18 630
9593 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 5 1505 111 3 Теорија 18 630
9594 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 5 1505 111 3 Теорија 18 630
9595 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 3 5 1505 105 3 Теорија 18 630
9596 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 4 5 1505 93 3 Теорија 18 630
9597 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 1 5 1520 111 3 Теорија 18 630
9598 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 2 5 1520 111 3 Теорија 18 630
9599 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 3 5 1520 111 3 Теорија 18 630
9600 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 4 5 1520 102 3 Теорија 18 630
20671 Социологија са правима грађана Обавезни општеобразовни 3 2 67 32 1 Теорија 20 700
20670 Помоћни материјали Стручни 3 2 67 64 2 Теорија 20 700
20668 Финална обрада дрвета Стручни 2 2 67 66 2 Теорија 20 700
20669 Математика Обавезни општеобразовни 3 2 67 32 1 Теорија 18 630
20667 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 2 67 66 2 Теорија 20 700
20666 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 2 67 66 2 Теорија 18 630
20665 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 2 67 66 2 Теорија 18 630
20664 Плочасти материјали у столарству Стручни 2 2 67 33 1 Теорија 20 700
20663 Математика Обавезни општеобразовни 2 2 67 66 2 Теорија 18 630
9609 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 1543 111 3 Теорија 18 630
9610 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 1543 111 3 Теорија 18 630
9611 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 1543 105 3 Теорија 18 630
9612 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 1543 93 3 Теорија 18 630
9613 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 1566 111 3 Теорија 18 630
9614 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 1566 111 3 Теорија 18 630
9615 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 1566 105 3 Теорија 18 630
9616 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 1566 93 3 Теорија 18 630
20662 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 2 2 67 33 1 Теорија 20 700
20661 Географија Обавезни општеобразовни 2 2 67 33 1 Теорија 20 700
20659 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 2 67 70 2 Теорија 20 700
20660 Финална обрада дрвета Стручни 1 2 67 70 2 Теорија 20 700
20658 Физика Обавезни општеобразовни 1 2 67 70 2 Теорија 20 700
9621 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 1 5 1613 111 3 теорија 18 630
9622 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 2 5 1613 70 2 теорија 18 630
9623 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 3 5 1613 62 2 теорија 18 630
20657 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 2 67 70 2 Теорија 18 630
20656 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 2 67 105 3 Теорија 18 630
20655 Својство материјала Стручни 1 2 67 105 3 Теорија 20 700
20654 Математика Обавезни општеобразовни 1 2 67 70 2 Теорија 18 630
9628 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 1 5 2015 111 2 Теорија 18 630
9629 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 2 5 2015 70 2 Теорија 18 630
9630 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 3 5 2015 62 2 Теорија 18 630
20653 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 2 67 35 1 Теорија 20 700
20652 Историја Обавезни општеобразовни 1 2 67 70 2 Теорија 20 700
20651 Физичко васпитање обавезни опште образовни 4 1 4 64 2 теорија 20 700
20650 Први страни језик обавезни опште образовни 4 1 4 64 2 теорија 18 630
9635 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 5 2022 111 3 Теорија 18 630
9636 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 5 2022 102 3 Теорија 18 630
9637 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 3 5 2022 102 3 Теорија 18 630
9638 Стабилна постројења електровуче Стручни 2 5 273 74 2 Теорија 18 630
9639 Станични СС уређаји Стручни 3 5 273 105 3 Теорија 20 700
9640 Станични СС уређаји Стручни 4 5 273 93 3 Теорија 20 700
9641 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 267 74 2 Теорија 18 630
9642 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 267 74 2 Теорија 18 630
9643 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 267 70 2 Теорија 18 630
9644 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 267 62 2 Теорија 18 630
9645 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 269 74 2 Теорија 18 630
9646 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 269 74 2 Теорија 18 630
9647 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 269 70 2 Теорија 18 630
9648 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 269 62 2 Теорија 18 630
9649 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 271 74 2 Теорија 18 630
9650 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 271 74 2 Теорија 18 630
9651 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 271 70 2 Теорија 18 630
9652 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 271 62 2 Теорија 18 630
9653 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 272 74 2 Теорија 18 630
9654 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 272 74 2 Теорија 18 630
9655 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 272 70 2 Теорија 18 630
9656 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 272 62 2 Теорија 18 630
9657 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 273 74 2 Теорија 18 630
9658 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 273 74 2 Теорија 18 630
9659 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 273 70 2 Теорија 18 630
9660 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 273 62 2 Теорија 18 630
21206 Ликовна култура Опште стручни предмет 1 6 1604 31 1 Теорија 20 700
21205 Филозофија Обавезни наставни 4 6 1501 64 2 Теорија 20 700
21204 Физичко васпитање Обавезни наставни 4 6 1501 64 2 Теорија 20 700
21203 Устав и права грађана Обавезни наставни 4 6 1501 32 1 Теорија 20 700
9665 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 277 74 2 Теорија 18 630
9666 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 277 74 2 Теорија 18 630
9667 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 277 70 2 Теорија 18 630
9668 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 277 62 2 Теорија 18 630
9669 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 278 74 2 Теорија 18 630
9670 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 278 74 2 Теорија 18 630
9671 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 278 70 2 Теорија 18 630
9672 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 278 62 2 Теорија 18 630
9673 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 281 74 2 Теорија 18 630
9674 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 281 70 2 Теорија 18 630
9675 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 281 62 2 Теорија 18 630
9676 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 282 74 2 Теорија 18 630
9677 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 282 70 2 Теорија 18 630
9678 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 282 62 2 Теорија 18 630
9679 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 283 74 2 Теорија 18 630
9680 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 283 70 2 Теорија 18 630
9681 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 283 62 2 Теорија 18 630
9682 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 286 74 2 Теорија 18 630
9683 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 286 70 2 Теорија 18 630
9684 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 286 62 2 Теорија 18 630
9685 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 287 74 2 Теорија 18 630
9686 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 287 70 2 Теорија 18 630
9687 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 287 62 2 Теорија 18 630
9688 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 74 2 Теорија 18 630
9689 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 2 5 752 68 2 Теорија 18 630
9690 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 3 5 752 64 2 Теорија 18 630
9691 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 4 5 752 58 2 Теорија 18 630
9692 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 18 630
9693 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 18 630
9694 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 18 630
9695 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 18 630
9696 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 768 70 2 Теорија 18 630
9697 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 768 70 2 Теорија 18 630
9698 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 768 62 2 Теорија 18 630
9699 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 768 62 2 Теорија 18 630
9700 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 1505 74 2 Теорија 18 630
9701 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 1505 74 2 Теорија 18 630
9702 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 1505 70 2 Теорија 18 630
9703 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 1505 62 2 Теорија 18 630
9704 Eнглески језик обавезни опште образовни 1 5 1520 74 2 Теорија 18 630
9705 Eнглески језик обавезни опште образовни 2 5 1520 74 2 Теорија 18 630
9706 Eнглески језик обавезни опште образовни 3 5 1520 74 2 Теорија 18 630
9707 Eнглески језик обавезни опште образовни 4 5 1520 68 2 Теорија 18 630
20649 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 4 1 4 96 3 теорија 18 630
20648 Социологија са правима грађана обавезни опште образовни 4 1 4 64 2 теорија 20 700
20647 Математика обавезни опште образовни 4 1 4 96 3 теорија 18 630
20646 Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији обавезни стручни предмети 4 1 4 64 2 теорија 20 700
20645 Изборна технологија 4, 5, 6, 7 обавезни стручни предмети 4 1 4 128 4 теорија 20 700
20644 Физичко васпитање обавезни опште образовни 3 1 4 70 2 теорија 20 700
9716 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 1543 74 2 Теорија 18 630
9717 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 1543 74 2 Теорија 18 630
9718 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 1543 70 2 Теорија 18 630
9719 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 1543 62 2 Теорија 18 630
9720 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 1566 74 2 Теорија 18 630
9721 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 1566 74 2 Теорија 18 630
9722 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 1566 70 2 Теорија 18 630
9723 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 1566 62 2 Теорија 18 630
20643 Физичка хемија обавезни стручни предмети 3 1 4 70 2 теорија 20 700
20642 Технолошке операције обавезни стручни предмети 3 1 4 105 3 теорија 20 700
20641 Први страни језик обавезни опште образовни 3 1 4 70 2 теорија 18 630
9728 Страни језик обавезни опште образовни 1 5 1613 74 2 теорија 18 630
9729 Страни језик обавезни опште образовни 2 5 1613 70 2 теорија 18 630
9730 Страни језик обавезни опште образовни 3 5 1613 31 1 теорија 18 630
20640 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 3 1 4 105 3 теорија 18 630
20639 Микробиологија обавезни стручни предмети 3 1 4 70 2 теорија 20 700
20638 Математика обавезни опште образовни 3 1 4 105 3 теорија 18 630
9735 Страни језик обавезни опште образовни 1 5 2015 74 2 Теорија 18 630
9736 Страни језик обавезни опште образовни 2 5 2015 70 2 Теорија 18 630
9737 Страни језик обавезни опште образовни 3 5 2015 62 2 Теорија 18 630
20637 Изборна технологија 1, 2, 3 обавезни стручни предмети 3 1 4 70 2 теорија 20 700
20636 Ензимологија обавезни стручни предмети 3 1 4 35 1 теорија 20 700
20635 Хемија обавезни стручни предмети 2 1 4 105 3 теорија 20 700
9742 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 1 5 2022 74 2 Теорија 18 630
9743 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 2 5 2022 68 2 Теорија 18 630
9744 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 3 5 2022 68 2 Теорија 18 630
9745 Први страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 285 74 2 Теорија 18 630
9746 Први страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 285 70 2 Теорија 18 630
9747 Први страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 285 31 1 Теорија 18 630
9749 Телекомуникационе инсталације Стручни 2 5 286 70 2 Теорија 20 700
9750 Телекомуникационе инсталације Стручни 3 5 286 62 2 Теорија 20 700
21202 Страни језик Обавезни наставни 4 6 1501 64 2 Теорија 18 630
21201 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 4 6 1501 96 3 Теорија 18 630
21200 Прерада и одлагање отпадних вода Стручни предмет 4 6 1501 64 2 Теорија 20 700
9754 Телекомуникациони водови и пренос Стручни 3 5 273 35 1 Теорија 20 700
9755 Телекомуникациони системи Стручни 3 5 286 93 3 Теорија 20 700
21199 Математика Обавезни наставни 4 6 1501 96 3 Теорија 18 630
20633 Физика обавезни стручни предмети 2 1 4 70 2 теорија 20 700
20634 Физичко васпитање обавезни опште образовни 2 1 4 70 2 теорија 20 700
21198 Инструменталне методе, анализа Стручни предмет 4 6 1501 96 3 Теорија 20 700
20632 Технолошке операције обавезни стручни предмети 2 1 4 105 3 теорија 20 700
9762 Техника дигиталног преноса Обавезни стручни 3 5 2022 68 2 Теорија 20 700
20630 Први страни језик обавезни опште образовни 2 1 4 70 2 теорија 18 630
20631 Технологија воде обавезни стручни предмети 2 1 4 70 2 теорија 20 700
20629 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 2 1 4 105 3 теорија 18 630
9766 Технички материјали Обавезни стручни 1 5 285 74 2 Теорија 20 700
9767 Технички материјали обавезни стручни 1 5 1613 74 2 теорија 20 700
9768 Технички материјали стручни 1 5 2015 74 2 Теорија 20 700
9769 Техничко цртање стручни 1 5 2015 74 2 Теорија 20 700
9770 Увод у технике мултимедија Стручни 3 5 1543 70 2 Теорија 20 700
9771 Увод у технике мултимедија Стручни 3 5 1566 70 2 Теорија 20 700
20628 Основе прехрамбене технологије обавезни стручни предмети 2 1 4 70 2 теорија 20 700
9773 Управљање електромоториним погоном Обавезни стручни 4 5 1505 62 2 Теорија 20 700
9774 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 267 31 1 Теорија 20 700
9775 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 269 31 1 Теорија 20 700
9776 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 271 31 1 Теорија 20 700
9777 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 272 31 1 Теорија 20 700
9778 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 273 31 1 Теорија 20 700
21197 Загађивање и заштита ваздуха Стручни предмет 4 6 1501 64 2 Теорија 20 700
9780 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 277 31 1 Теорија 20 700
9781 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 278 31 1 Теорија 20 700
9782 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 5 281 31 1 Теорија 20 700
9783 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 5 282 31 1 Теорија 20 700
9784 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 5 283 31 1 Теорија 20 700
9785 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 5 286 31 1 Теорија 20 700
9786 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 5 287 31 1 Теорија 20 700
9787 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 768 31 1 Теорија 20 700
9788 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 768 31 1 Теорија 20 700
9789 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 1505 31 1 Теорија 20 700
9790 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 1543 31 1 Теорија 20 700
9791 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 1566 31 1 Теорија 20 700
9792 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 267 74 2 Теорија 20 700
9793 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 267 74 2 Теорија 20 700
9794 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 269 74 2 Теорија 20 700
9795 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 269 74 2 Теорија 20 700
9796 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 271 74 2 Теорија 20 700
9797 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 271 74 2 Теорија 20 700
9798 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 272 74 2 Теорија 20 700
9799 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 272 74 2 Теорија 20 700
9800 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 273 74 2 Теорија 20 700
9801 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 273 74 2 Теорија 20 700
21196 Загађивање и заштита воде Стручни предмет 4 6 1501 64 2 Теорија 20 700
21195 Енглески језик Обавезни наставни 4 6 1501 64 2 Теорија 18 630
9805 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 277 74 2 Теорија 20 700
9806 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 277 74 2 Теорија 20 700
9807 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 278 74 2 Теорија 20 700
9808 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 278 74 2 Теорија 20 700
9809 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 281 74 2 Теорија 20 700
9810 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 282 74 2 Теорија 20 700
9811 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 283 74 2 Теорија 20 700
9812 Физика Обавезни стручни 1 5 285 74 2 Теорија 20 700
9813 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 286 74 2 Теорија 20 700
9814 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 287 74 2 Теорија 20 700
9815 Физика Обавезни наставни 1 5 752 74 2 Теорија 20 700
9816 Физика Обавезни наставни 2 5 752 68 2 Теорија 20 700
9817 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9818 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9819 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9820 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9821 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9822 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9823 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 1520 74 2 Теорија 20 700
20627 Математика обавезни опште образовни 2 1 4 105 3 теорија 18 630
9826 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9827 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9828 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 1566 74 2 Теорија 20 700
9829 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 1566 74 2 Теорија 20 700
20626 Аналитичка хемија обавезни стручни предмети 2 1 4 35 1 теорија 20 700
9831 Физика обавезни стручни 1 5 1613 74 2 теорија 20 700
20625 Хемија обавезни стручни предмети 1 1 4 111 3 теорија 20 700
9833 Физика опште стручни 1 5 2015 74 2 Теорија 20 700
20624 Физичко васпитање обавезни опште образовни 1 1 4 74 2 теорија 20 700
9836 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 267 74 2 Теорија 20 700
9837 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 267 74 2 Теорија 20 700
9838 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 267 70 2 Теорија 20 700
9839 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9840 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 269 74 2 Теорија 20 700
9841 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 269 74 2 Теорија 20 700
9842 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 269 70 2 Теорија 20 700
9843 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
9844 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 271 74 2 Теорија 20 700
9845 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 271 74 2 Теорија 20 700
9846 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 271 70 2 Теорија 20 700
9847 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 271 62 2 Теорија 20 700
9848 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 272 74 2 Теорија 20 700
9849 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 272 74 2 Теорија 20 700
9850 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 272 70 2 Теорија 20 700
9851 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 272 62 2 Теорија 20 700
9852 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 273 74 2 Теорија 20 700
9853 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 273 74 2 Теорија 20 700
9854 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 273 70 2 Теорија 20 700
9855 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 273 62 2 Теорија 20 700
21194 Хемијска технологија Стручни предмет 3 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21193 Физичко васпитање Обавезни наставни 3 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21192 Физичка хемија Стручни предмет 3 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21191 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 3 6 1501 105 3 Теорија 18 630
9860 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 277 74 2 Теорија 20 700
9861 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 277 74 2 Теорија 20 700
9862 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 277 70 2 Теорија 20 700
9863 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
9864 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 278 74 2 Теорија 20 700
9865 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 278 74 2 Теорија 20 700
9866 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 278 70 2 Теорија 20 700
9867 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 278 62 2 Теорија 20 700
9868 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 281 74 2 Теорија 20 700
9869 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 281 70 2 Теорија 20 700
9870 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 281 62 2 Теорија 20 700
9871 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 282 74 2 Теорија 20 700
9872 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 282 70 2 Теорија 20 700
9873 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 282 62 2 Теорија 20 700
9874 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 283 74 2 Теорија 20 700
9875 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 283 70 2 Теорија 20 700
9876 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 283 62 2 Теорија 20 700
9877 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 285 74 2 Теорија 20 700
9878 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 285 70 2 Теорија 20 700
9879 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 285 62 2 Теорија 20 700
9880 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 286 74 2 Теорија 20 700
9881 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 286 70 2 Теорија 20 700
9882 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 286 62 2 Теорија 20 700
9883 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 287 74 2 Теорија 20 700
9884 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 287 70 2 Теорија 20 700
9885 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 287 62 2 Теорија 20 700
9886 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 74 2 Теорија 20 700
9887 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 2 5 752 68 2 Теорија 20 700
9888 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 3 5 752 64 2 Теорија 20 700
9889 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 4 5 752 58 2 Теорија 20 700
9890 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9891 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9892 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9893 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 768 74 2 Теорија 20 700
9894 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9895 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 768 70 2 Теорија 20 700
9896 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9897 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9898 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9899 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9900 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 1505 70 2 Теорија 20 700
9901 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 1505 62 2 Теорија 20 700
9902 Физичко васпитање обавезни опште образовни 1 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9903 Физичко васпитање обавезни опште образовни 2 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9904 Физичко васпитање обавезни опште образовни 3 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9905 Физичко васпитање обавезни опште образовни 4 5 1520 68 2 Теорија 20 700
20623 Физика обавезни стручни предмети 1 1 4 74 2 теорија 20 700
20622 Први страни језик обавезни опште образовни 1 1 4 74 2 теорија 18 630
20621 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 1 1 4 111 3 теорија 18 630
20620 Математика обавезни опште образовни 1 1 4 111 3 теорија 18 630
20619 Исхрана људи обавезни стручни предмети 1 1 4 37 1 теорија 20 700
20618 Историја обавезни опште образовни 1 1 4 74 2 теорија 20 700
20617 Екологија и заштита животне средине обавезни опште образовни 1 1 4 37 1 теорија 20 700
9914 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9915 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9916 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 1543 70 2 Теорија 20 700
9917 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 1543 62 2 Теорија 20 700
9918 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 1566 74 2 Теорија 20 700
9919 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 1566 74 2 Теорија 20 700
9920 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 1566 70 2 Теорија 20 700
9921 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 1566 62 2 Теорија 20 700
20616 Географија обавезни опште образовни 1 1 4 74 2 теорија 20 700
21190 Социологија Обавезни наставни 3 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21189 Прерада и одлагање чврстог отпада Стручни предмет 3 6 1501 70 2 Теорија 20 700
9926 Физичко васпитање обавезни опште образовни 1 5 1613 74 2 теорија 20 700
9927 Физичко васпитање обавезни опште образовни 2 5 1613 70 2 теорија 20 700
9928 Физичко васпитање обавезни опште образовни 3 5 1613 62 2 теорија 20 700
21187 Машине, апарати и операције Стручни предмет 3 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21188 Микробиологија Стручни предмет 3 6 1501 35 1 Теорија 20 700
21186 Математика Обавезни наставни 3 6 1501 105 3 Теорија 18 630
21185 Загађивање и заштита тла Стручни предмет 3 6 1501 70 2 Теорија 20 700
9933 Физичко васпитање обавезни опште образовни 1 5 2015 74 2 Теорија 20 700
9934 Физичко васпитање обавезни опште образовни 2 5 2015 70 2 Теорија 20 700
9935 Физичко васпитање обавезни опште образовни 3 5 2015 62 2 Теорија 20 700
21184 Енглески језик Обавезни наставни 3 6 1501 70 2 Теорија 18 630
21182 Физика Обавезни наставни 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21183 Физичко васпитање Обавезни наставни 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21179 Организација пословања Стручни предмет 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
9940 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 5 2022 74 2 Теорија 20 700
9941 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 2 5 2022 68 2 Теорија 20 700
9942 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 3 5 2022 68 2 Теорија 20 700
9943 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 4 5 2022 62 2 Теорија 20 700
9944 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 267 62 2 Теорија 20 700
9945 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 269 62 2 Теорија 20 700
9946 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 271 62 2 Теорија 20 700
9947 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 272 62 2 Теорија 20 700
9948 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 273 62 2 Теорија 20 700
21181 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 2 6 1501 105 3 Теорија 18 630
9950 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 277 62 2 Теорија 20 700
9951 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 278 62 2 Теорија 20 700
9952 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9953 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 768 62 2 Теорија 20 700
9954 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 1505 62 2 Теорија 20 700
9955 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 1543 62 2 Теорија 20 700
9956 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 1566 62 2 Теорија 20 700
9957 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 267 74 2 Теорија 20 700
9958 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 269 74 2 Теорија 20 700
9959 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 271 74 2 Теорија 20 700
9960 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 272 74 2 Теорија 20 700
9961 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 273 74 2 Теорија 20 700
21180 Органска хемија Стручни предмет 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
9963 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 277 74 2 Теорија 20 700
9964 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 278 74 2 Теорија 20 700
9965 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 281 74 2 Теорија 20 700
9966 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 282 74 2 Теорија 20 700
9967 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 283 74 2 Теорија 20 700
9968 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 286 74 2 Теорија 20 700
9969 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 287 74 2 Теорија 20 700
9970 Хемија Обавезни општеобразовни предмет 1 5 752 74 2 Теорија 20 700
9971 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9972 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 768 74 2 Теорија 20 700
9973 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 1505 74 2 Теорија 20 700
9974 Хемија обавезни опште образовни 1 5 1520 74 2 Теорија 20 700
9976 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 1543 74 2 Теорија 20 700
9977 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 1566 74 2 Теорија 20 700
21178 Математика Обавезни наставни 2 6 1501 105 3 Теорија 18 630
21177 Ликовна култура Обавезни наставни 2 6 1501 35 1 Теорија 20 700
16444 Савремена пословна кореспонденција Стручни 1 11 587 37 1 Теорија 20 700
9981 Нацртна геометрија Стручни 1 8 450 35 1 Теорија 20 700
9982 Геодезија Стручни 1 8 450 140 4 Теорија 20 700
9983 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 450 105 3 Теорија 18 630
9984 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 450 70 2 Теорија 18 630
9985 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 450 70 2 Теорија 20 700
9986 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 450 105 3 Теорија 18 630
9987 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 450 70 2 Теорија 20 700
9988 Географија Обавезни општеобразовни 1 8 450 70 2 Теорија 20 700
9989 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 450 70 2 Теорија 20 700
9990 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 451 35 1 Теорија 20 700
9991 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 451 70 2 Теорија 20 700
9992 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 451 140 4 Теорија 18 630
9993 Географија Обавезни општеобразовни 1 8 451 70 2 Теорија 20 700
9994 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 451 70 2 Теорија 20 700
9995 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 451 70 2 Теорија 20 700
9996 Биологија Обавезни општеобразовни 1 8 451 70 2 Теорија 20 700
9997 Нацртна геометрија Стручни 1 8 451 35 1 Теорија 20 700
9998 Грађевински материјали Стручни 1 8 451 70 2 Теорија 20 700
9999 Грађевинске конструкције Стручни 1 8 451 35 1 Теорија 20 700
10000 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 451 105 3 Теорија 18 630
10001 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 451 70 2 Теорија 18 630
10002 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 451 70 2 Теорија 20 700
10003 Нацртна геометрија Стручни 1 8 452 35 1 Теорија 20 700
10004 Грађевински материјали Стручни 1 8 452 70 2 Теорија 20 700
10005 Грађевинске конструкције Стручни 1 8 452 35 1 Теорија 20 700
10006 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 452 105 3 Теорија 18 630
10007 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 452 70 2 Теорија 18 630
10008 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 452 70 2 Теорија 20 700
10009 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 452 35 1 Теорија 20 700
10010 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 452 70 2 Теорија 20 700
10011 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 452 140 4 Теорија 18 630
10012 Географија Обавезни општеобразовни 1 8 452 70 2 Теорија 20 700
10013 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 452 70 2 Теорија 20 700
10014 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 452 70 2 Теорија 20 700
10015 Биологија Обавезни општеобразовни 1 8 452 70 2 Теорија 20 700
10016 Основе грађевинарства Стручни 1 8 453 70 2 Теорија 20 700
10017 Нацртна геометрија Стручни 1 8 453 35 1 Теорија 20 700
10018 Грађевински материјали Стручни 1 8 453 70 2 Теорија 20 700
10019 Грађевинске конструкције Стручни 1 8 453 35 1 Теорија 20 700
10020 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 453 105 3 Теорија 18 630
10021 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 453 70 2 Теорија 18 630
10022 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 453 70 2 Теорија 20 700
10023 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 453 35 1 Теорија 20 700
10024 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 453 70 2 Теорија 20 700
10025 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 453 140 4 Теорија 18 630
10026 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 453 70 2 Теорија 20 700
10027 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 453 70 2 Теорија 20 700
10028 Биологија Обавезни општеобразовни 1 8 453 70 2 Теорија 20 700
10029 Основе грађевинарства Стручни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10030 Нацртна геометрија Стручни 1 8 455 35 1 Теорија 20 700
10031 Грађевински материјали Стручни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10032 Грађевинске конструкције Стручни 1 8 455 35 1 Теорија 20 700
10033 Статика Стручни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10034 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 455 105 3 Теорија 18 630
10035 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 455 70 2 Теорија 18 630
10036 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10037 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 455 35 1 Теорија 20 700
10038 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10039 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 455 140 4 Теорија 18 630
10040 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10041 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10042 Биологија Обавезни општеобразовни 1 8 455 70 2 Теорија 20 700
10043 Нацртна геометрија Стручни 1 8 458 35 1 Теорија 20 700
10044 Грађевински материјали Стручни 1 8 458 70 2 Теорија 20 700
10045 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 458 35 1 Теорија 20 700
10046 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 458 105 3 Теорија 18 630
10047 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 458 70 2 Теорија 18 630
10048 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 458 105 3 Теорија 20 700
10049 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 458 35 1 Теорија 20 700
10050 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 458 70 2 Теорија 20 700
10051 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 458 105 3 Теорија 18 630
10052 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 458 70 2 Теорија 20 700
10053 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 458 70 2 Теорија 20 700
10054 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 458 35 1 Теорија 20 700
10055 Нацртна геометрија Стручни 1 8 459 35 1 Теорија 20 700
10056 Грађевински материјали Стручни 1 8 459 70 2 Теорија 20 700
10057 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 459 35 1 Теорија 20 700
10058 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 459 105 3 Теорија 18 630
10059 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 459 70 2 Теорија 18 630
10060 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 459 105 3 Теорија 20 700
10061 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 459 35 1 Теорија 20 700
10062 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 459 70 2 Теорија 20 700
10063 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 459 105 3 Теорија 18 630
10064 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 459 70 2 Теорија 20 700
10065 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 459 70 2 Теорија 20 700
10066 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 459 35 1 Теорија 20 700
10067 Нацртна геометрија Стручни 1 8 460 35 1 Теорија 20 700
10068 Грађевински материјали Стручни 1 8 460 70 2 Теорија 20 700
10069 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 460 35 1 Теорија 20 700
10070 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 460 105 3 Теорија 18 630
10071 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 460 70 2 Теорија 18 630
10072 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 460 105 3 Теорија 20 700
10073 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 460 35 1 Теорија 20 700
10074 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 460 70 2 Теорија 20 700
10075 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 460 105 3 Теорија 18 630
10076 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 460 70 2 Теорија 20 700
10077 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 460 70 2 Теорија 20 700
10078 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 460 35 1 Теорија 20 700
10079 Нацртна геометрија Стручни 1 8 464 35 1 Теорија 20 700
10080 Грађевински материјали Стручни 1 8 464 70 2 Теорија 20 700
10081 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 464 35 1 Теорија 20 700
10082 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 464 105 3 Теорија 18 630
10083 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 464 70 2 Теорија 18 630
10084 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 464 105 3 Теорија 20 700
10085 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 464 35 1 Теорија 20 700
10086 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 464 70 2 Теорија 20 700
10087 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 464 105 3 Теорија 18 630
10088 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 464 70 2 Теорија 20 700
10089 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 464 70 2 Теорија 20 700
10090 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 464 35 1 Теорија 20 700
10091 Нацртна геометрија Стручни 1 8 466 35 1 Теорија 20 700
10092 Грађевински материјали Стручни 1 8 466 70 2 Теорија 20 700
10093 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 466 35 1 Теорија 20 700
10094 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 466 105 3 Теорија 18 630
10095 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 466 70 2 Теорија 18 630
10096 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 466 105 3 Теорија 20 700
10097 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 466 35 1 Теорија 20 700
10098 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 466 70 2 Теорија 20 700
10099 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 466 105 3 Теорија 18 630
10100 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 466 70 2 Теорија 20 700
10101 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 466 70 2 Теорија 20 700
10102 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 466 35 1 Теорија 20 700
10103 Нацртна геометрија Стручни 1 8 468 35 1 Теорија 20 700
10104 Грађевински материјали Стручни 1 8 468 70 2 Теорија 20 700
10105 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 468 35 1 Теорија 20 700
10106 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 468 105 3 Теорија 18 630
10107 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 468 70 2 Теорија 18 630
10108 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 468 105 3 Теорија 20 700
10109 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 468 35 1 Теорија 20 700
10110 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 468 70 2 Теорија 20 700
10111 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 468 105 3 Теорија 18 630
10112 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 468 70 2 Теорија 20 700
10113 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 468 70 2 Теорија 20 700
10114 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 468 35 1 Теорија 20 700
10115 Нацртна геометрија Стручни 1 8 469 35 1 Теорија 20 700
10116 Грађевински материјали Стручни 1 8 469 70 2 Теорија 20 700
10117 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 469 35 1 Теорија 20 700
10118 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 469 105 3 Теорија 18 630
10119 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 469 70 2 Теорија 18 630
10120 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 469 105 3 Теорија 20 700
10121 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 469 35 1 Теорија 20 700
10122 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 469 70 2 Теорија 20 700
10123 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 469 105 3 Теорија 18 630
10124 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 469 70 2 Теорија 20 700
10125 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 469 70 2 Теорија 20 700
10126 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 469 35 1 Теорија 20 700
10127 Нацртна геометрија Стручни 1 8 470 35 1 Теорија 20 700
10128 Грађевински материјали Стручни 1 8 470 70 2 Теорија 20 700
10129 Испитивање грађевинских материјала Стручни 1 8 470 35 1 Теорија 20 700
10130 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 470 105 3 Теорија 18 630
10131 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 470 70 2 Теорија 18 630
10132 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 470 105 3 Теорија 20 700
10133 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 470 35 1 Теорија 20 700
10134 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 470 70 2 Теорија 20 700
10135 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 470 105 3 Теорија 18 630
10136 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 470 70 2 Теорија 20 700
10137 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 470 70 2 Теорија 20 700
10138 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 470 35 1 Теорија 20 700
10139 Нацртна геометрија Стручни 1 8 689 35 1 Теорија 20 700
10140 Грађевински материјали Стручни 1 8 689 70 2 Теорија 20 700
10141 Грађевинске конструкције Стручни 1 8 689 35 1 Теорија 20 700
10142 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 689 105 3 Теорија 18 630
10143 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 689 70 2 Теорија 18 630
10144 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 689 70 2 Теорија 20 700
10145 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 689 35 1 Теорија 20 700
10146 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 689 70 2 Теорија 20 700
10147 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 689 140 4 Теорија 18 630
10148 Географија Обавезни општеобразовни 1 8 689 70 2 Теорија 20 700
10149 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 689 70 2 Теорија 20 700
10150 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 689 70 2 Теорија 20 700
10151 Биологија Обавезни општеобразовни 1 8 689 70 2 Теорија 20 700
10152 Основе грађевинарства Стручни 1 8 749 68 2 Теорија 20 700
10153 Грађевински материјали Стручни 1 8 749 68 2 Теорија 20 700
10154 Физика Стручни 1 8 749 68 2 Теорија 20 700
10155 Грађевинске конструкције Стручни 1 8 749 34 1 Теорија 20 700
10156 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 749 34 1 Теорија 20 700
10157 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 749 102 3 Теорија 18 630
10158 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 749 68 2 Теорија 18 630
10159 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 749 68 2 Теорија 20 700
10160 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 749 68 2 Теорија 18 630
10161 Музичка култура Обавезни општеобразовни 1 8 749 34 1 Теорија 20 700
10162 Географија Обавезни општеобразовни 1 8 749 34 1 Теорија 20 700
10163 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 749 34 1 Теорија 20 700
10164 Грађевинска физика Општестручни 1 8 1541 70 2 Теорија 20 700
10165 Грађевински материјали Општестручни 1 8 1541 70 2 Теорија 20 700
10166 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 1541 70 2 Теорија 20 700
10167 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 1541 140 4 Теорија 18 630
10168 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 1541 105 3 Теорија 18 630
10169 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 1541 70 2 Теорија 18 630
10170 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 1541 70 2 Вежбе 20 700
10171 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 1541 70 2 Теорија 20 700
10172 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 1590 105 3 Теорија 18 630
10173 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 1590 70 2 Теорија 18 630
10174 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10175 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 1590 105 3 Теорија 18 630
10176 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10177 Уметност Обавезни општеобразовни 1 8 1590 35 1 Теорија 20 700
10178 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10179 Географија Обавезни општеобразовни 1 8 1590 35 1 Теорија 20 700
10180 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10181 Биологија Обавезни општеобразовни 1 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10182 Основи грађевинарства Стручни 1 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10183 Грађевински материјали Стручни 1 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10184 Грађевинске конструкције Стручни 1 8 1590 35 1 Теорија 20 700
10185 Нацртна геометрија Стручни 1 8 1616 35 1 Теорија 20 700
10186 Грађевински материјали Стручни 1 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10187 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 1616 35 1 Теорија 20 700
10188 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 1616 105 3 Теорија 18 630
10189 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 1616 70 2 Теорија 18 630
10190 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 1616 105 3 Теорија 20 700
10191 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 1616 35 1 Теорија 20 700
10192 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10193 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 1616 105 3 Теорија 18 630
10194 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10195 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10196 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 1616 35 1 Теорија 20 700
10197 Нацртна геометрија Стручни 1 8 1617 35 1 Теорија 20 700
10198 Грађевински материјали Стручни 1 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10199 Технологија рада са практичном наставом Стручни 1 8 1617 35 1 Теорија 20 700
10200 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 8 1617 105 3 Теорија 18 630
10201 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 8 1617 70 2 Теорија 18 630
10202 Историја Обавезни општеобразовни 1 8 1617 105 3 Теорија 20 700
10203 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 8 1617 35 1 Теорија 20 700
10204 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10205 Математика Обавезни општеобразовни 1 8 1617 105 3 Теорија 18 630
10206 Физика Обавезни општеобразовни 1 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10207 Хемија Обавезни општеобразовни 1 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10208 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 8 1617 35 1 Теорија 20 700
10209 Геодезија Стручни 2 8 450 140 4 Теорија 20 700
10210 Примењена географија Стручни 2 8 450 70 2 Теорија 20 700
10211 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 450 105 3 Теорија 18 630
10212 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 450 70 2 Теорија 18 630
10213 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 450 70 2 Теорија 20 700
10214 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 450 105 3 Теорија 18 630
10215 Физика Обавезни општеобразовни 2 8 450 70 2 Теорија 20 700
10216 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 451 70 2 Теорија 20 700
10217 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 451 140 4 Теорија 18 630
10218 Физика Обавезни општеобразовни 2 8 451 70 2 Теорија 20 700
10219 Нацртна геометрија Стручни 2 8 451 35 1 Теорија 20 700
10220 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 451 105 3 Теорија 20 700
10221 Статика и отпорност материјала Стручни 2 8 451 70 2 Теорија 20 700
10222 Историја архитектуре Стручни 2 8 451 70 2 Теорија 20 700
10223 Ликовна култура и цртање Стручни 2 8 451 35 1 Теорија 20 700
10224 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 451 105 3 Теорија 18 630
10225 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 451 70 2 Теорија 18 630
10226 Историја Обавезни општеобразовни 2 8 451 70 2 Теорија 20 700
10227 Нацртна геометрија Стручни 2 8 452 35 1 Теорија 20 700
10228 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 452 70 2 Теорија 20 700
10229 Статика и отпорност материјала Стручни 2 8 452 70 2 Теорија 20 700
10230 Хидрологија са хидрометријом Стручни 2 8 452 70 2 Теорија 20 700
10231 Грађевинска хидраулика Стручни 2 8 452 70 2 Теорија 20 700
10232 Геодезија Стручни 2 8 452 35 1 Теорија 20 700
10233 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 452 105 3 Теорија 18 630
10234 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 452 70 2 Теорија 18 630
10235 Историја Обавезни општеобразовни 2 8 452 70 2 Теорија 20 700
10236 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 452 35 1 Теорија 20 700
10237 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 452 70 2 Теорија 20 700
10238 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 452 140 4 Теорија 18 630
10239 Физика Обавезни општеобразовни 2 8 452 70 2 Теорија 20 700
10240 Нацртна геометрија Стручни 2 8 453 35 1 Теорија 20 700
10241 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 453 35 1 Теорија 20 700
10242 Статика и отпорност материјала Стручни 2 8 453 70 2 Теорија 20 700
10243 Испитивање грађевинских материјала Стручни 2 8 453 70 2 Теорија 20 700
10244 Испитивање бетона Стручни 2 8 453 70 2 Теорија 20 700
10245 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 453 105 3 Теорија 18 630
10246 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 453 70 2 Теорија 18 630
10247 Историја Обавезни општеобразовни 2 8 453 70 2 Теорија 20 700
10248 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 453 35 1 Теорија 20 700
10249 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 453 70 2 Теорија 20 700
10250 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 453 140 4 Теорија 18 630
10251 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 453 70 2 Теорија 20 700
10252 Физика Обавезни општеобразовни 2 8 453 70 2 Теорија 20 700
10253 Нацртна геометрија Стручни 2 8 455 35 1 Теорија 20 700
10254 Грађевински материјали Стручни 2 8 455 70 2 Теорија 20 700
10255 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 455 35 1 Теорија 20 700
10256 Организација грађења Стручни 2 8 455 70 2 Теорија 20 700
10257 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 455 70 2 Теорија 20 700
10258 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 455 105 3 Теорија 18 630
10259 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 455 70 2 Теорија 18 630
10260 Историја Обавезни општеобразовни 2 8 455 70 2 Теорија 20 700
10261 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 455 35 1 Теорија 20 700
10262 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 455 70 2 Теорија 20 700
10263 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 455 140 4 Теорија 18 630
10264 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 455 70 2 Теорија 20 700
10265 Физика Обавезни општеобразовни 2 8 455 70 2 Теорија 20 700
10266 Нацртна геометрија Стручни 2 8 458 35 1 Теорија 20 700
10267 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 458 105 3 Теорија 20 700
10268 Статика Стручни 2 8 458 70 2 Теорија 20 700
10269 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 458 70 2 Теорија 20 700
10270 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 458 70 2 Теорија 18 630
10271 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 458 70 2 Теорија 18 630
10272 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 458 70 2 Теорија 20 700
10273 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 458 35 1 Теорија 20 700
10274 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 458 70 2 Теорија 20 700
10275 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 458 105 3 Теорија 18 630
10276 Нацртна геометрија Стручни 2 8 459 35 1 Теорија 20 700
10277 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 459 105 3 Теорија 20 700
10278 Статика Стручни 2 8 459 70 2 Теорија 20 700
10279 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 459 70 2 Теорија 20 700
10280 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 459 70 2 Теорија 18 630
10281 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 459 70 2 Теорија 18 630
10282 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 459 70 2 Теорија 20 700
10283 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 459 35 1 Теорија 20 700
10284 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 459 70 2 Теорија 20 700
10285 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 459 105 3 Теорија 18 630
10286 Нацртна геометрија Стручни 2 8 460 35 1 Теорија 20 700
10287 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 460 105 3 Теорија 20 700
10288 Статика Стручни 2 8 460 70 2 Теорија 20 700
10289 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 460 70 2 Теорија 20 700
10290 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 460 70 2 Теорија 18 630
10291 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 460 70 2 Теорија 18 630
10292 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 460 70 2 Теорија 20 700
10293 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 460 35 1 Теорија 20 700
10294 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 460 70 2 Теорија 20 700
10295 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 460 105 3 Теорија 18 630
10296 Нацртна геометрија Стручни 2 8 464 35 1 Теорија 20 700
10297 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 464 105 3 Теорија 20 700
10298 Статика Стручни 2 8 464 70 2 Теорија 20 700
10299 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 464 70 2 Теорија 20 700
10300 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 464 70 2 Теорија 18 630
10301 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 464 70 2 Теорија 18 630
10302 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 464 70 2 Теорија 20 700
10303 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 464 35 1 Теорија 20 700
10304 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 464 70 2 Теорија 20 700
10305 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 464 105 3 Теорија 18 630
10306 Нацртна геометрија Стручни 2 8 466 35 1 Теорија 20 700
10307 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 466 105 3 Теорија 20 700
10308 Статика Стручни 2 8 466 70 2 Теорија 20 700
10309 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 466 70 2 Теорија 20 700
10310 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 466 70 2 Теорија 18 630
10311 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 466 70 2 Теорија 18 630
10312 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 466 70 2 Теорија 20 700
10313 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 466 35 1 Теорија 20 700
10314 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 466 70 2 Теорија 20 700
10315 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 466 105 3 Теорија 18 630
10316 Нацртна геометрија Стручни 2 8 468 35 1 Теорија 20 700
10317 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 468 105 3 Теорија 20 700
10318 Статика Стручни 2 8 468 70 2 Теорија 20 700
10319 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 468 70 2 Теорија 20 700
10320 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 468 70 2 Теорија 18 630
10321 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 468 70 2 Теорија 18 630
10322 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 468 70 2 Теорија 20 700
10323 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 468 35 1 Теорија 20 700
10324 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 468 70 2 Теорија 20 700
10325 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 468 105 3 Теорија 18 630
10326 Нацртна геометрија Стручни 2 8 469 35 1 Теорија 20 700
10327 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 469 105 3 Теорија 20 700
10328 Статика Стручни 2 8 469 70 2 Теорија 20 700
10329 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 469 70 2 Теорија 20 700
10330 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 469 70 2 Теорија 18 630
10331 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 469 70 2 Теорија 18 630
10332 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 469 70 2 Теорија 20 700
10333 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 469 35 1 Теорија 20 700
10334 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 469 70 2 Теорија 20 700
10335 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 469 105 3 Теорија 18 630
10336 Нацртна геометрија Стручни 2 8 470 35 1 Теорија 20 700
10337 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 470 105 3 Теорија 20 700
10338 Статика Стручни 2 8 470 70 2 Теорија 20 700
10339 Испитивање бетона Стручни 2 8 470 70 2 Теорија 20 700
10340 Асфалтне мешавине Стручни 2 8 470 70 2 Теорија 20 700
10341 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 470 70 2 Теорија 18 630
10342 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 470 70 2 Теорија 18 630
10343 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 470 70 2 Теорија 20 700
10344 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 470 35 1 Теорија 20 700
10345 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 470 70 2 Теорија 20 700
10346 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 470 105 3 Теорија 18 630
10347 Нацртна геометрија Стручни 2 8 689 35 1 Теорија 20 700
10348 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 689 105 3 Теорија 20 700
10349 Статика и отпорност материјала Стручни 2 8 689 70 2 Теорија 20 700
10350 Ликовна култура и цртање Стручни 2 8 689 35 1 Теорија 20 700
10351 Геодезија Стручни 2 8 689 35 1 Теорија 20 700
10352 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 689 105 3 Теорија 18 630
10353 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 689 70 2 Теорија 18 630
10354 Историја Обавезни општеобразовни 2 8 689 70 2 Теорија 20 700
10355 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 689 70 2 Теорија 20 700
10356 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 689 140 4 Теорија 18 630
10357 Физика Обавезни општеобразовни 2 8 689 70 2 Теорија 20 700
10358 Организација грађења Стручни 2 8 749 35 1 Теорија 20 700
10359 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 749 70 2 Теорија 20 700
10360 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 749 70 2 Теорија 18 630
10361 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 749 70 2 Теорија 18 630
10362 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 749 70 2 Теорија 18 630
10363 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 749 70 2 Теорија 20 700
10364 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 749 70 2 Теорија 18 630
10365 Историја Обавезни општеобразовни 2 8 749 70 2 Теорија 20 700
10366 Грађевинска физика Општестручни 2 8 1541 70 2 Теорија 20 700
10367 Грађевинске конструкције Општестручни 2 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10368 Грађевински материјали Општестручни 2 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10369 Историја архиктектуре Општестручни 2 8 1541 70 2 Теорија 20 700
10370 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 1541 105 3 Теорија 18 630
10371 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 1541 105 3 Теорија 18 630
10372 Статика и отпорност материјала Општестручни 2 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10373 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 1541 70 2 Теорија 18 630
10374 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 1541 70 2 Вежбе 20 700
10375 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 1590 105 3 Теорија 18 630
10376 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 1590 70 2 Теорија 18 630
10377 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10378 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 1590 105 3 Теорија 18 630
10379 Грађевински материјали Стручни 2 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10380 Физика у зградарству Стручни 2 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10381 Статика и отпорност материјала Стручни 2 8 1590 35 1 Теорија 20 700
10382 Култура становања Стручни 2 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10383 Организација грађења Стручни 2 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10384 Одржавање објеката Стручни 2 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10385 Нацртна геометрија Стручни 2 8 1616 35 1 Теорија 20 700
10386 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 1616 105 3 Теорија 20 700
10387 Статика Стручни 2 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10388 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10389 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 1616 70 2 Теорија 18 630
10390 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 1616 70 2 Теорија 18 630
10391 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10392 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 1616 35 1 Теорија 20 700
10393 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 1616 70 2 Теорија 20 700
10394 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 1616 105 3 Теорија 18 630
10395 Нацртна геометрија Стручни 2 8 1617 35 1 Теорија 20 700
10396 Грађевинске конструкције Стручни 2 8 1617 105 3 Теорија 20 700
10397 Статика Стручни 2 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10398 Технологија рада са практичном наставом Стручни 2 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10399 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 8 1617 70 2 Теорија 18 630
10400 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 8 1617 70 2 Теорија 18 630
10401 Географија Обавезни општеобразовни 2 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10402 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 8 1617 35 1 Теорија 20 700
10403 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 8 1617 70 2 Теорија 20 700
10404 Математика Обавезни општеобразовни 2 8 1617 105 3 Теорија 18 630
10405 Геодезија Стручни 3 8 450 105 3 Теорија 20 700
10406 Примењена геодезија Стручни 3 8 450 105 3 Теорија 20 700
10407 Геодетски планови Стручни 3 8 450 35 1 Теорија 20 700
10408 Катастар непокретности и уређење земљишне територије Стручни 3 8 450 70 2 Теорија 20 700
10409 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 450 105 3 Теорија 18 630
10410 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 450 70 2 Теорија 18 630
10411 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 450 70 2 Теорија 20 700
10412 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 450 105 3 Теорија 18 630
10413 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 451 70 2 Теорија 20 700
10414 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 451 140 4 Теорија 18 630
10415 Физика Обавезни општеобразовни 3 8 451 70 2 Теорија 20 700
10416 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 451 70 2 Теорија 20 700
10417 Статика и отпорност материјала Стручни 3 8 451 70 2 Теорија 20 700
10418 Бетон Стручни 3 8 451 70 2 Теорија 20 700
10419 Организација грађења Стручни 3 8 451 70 2 Теорија 20 700
10420 Геодезија Стручни 3 8 451 35 1 Теорија 20 700
10421 Механика тла и фундирање Стручни 3 8 451 35 1 Теорија 20 700
10422 Разрада пројекта Стручни 3 8 451 35 1 Теорија 20 700
10423 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 451 105 3 Теорија 18 630
10424 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 451 70 2 Теорија 18 630
10425 Социологија Обавезни општеобразовни 3 8 451 70 2 Теорија 20 700
10426 Статика и отпорност материјала Стручни 3 8 452 70 2 Теорија 20 700
10427 Грађевинска хидраулика Стручни 3 8 452 70 2 Теорија 20 700
10428 Бетон Стручни 3 8 452 70 2 Теорија 20 700
10429 Организација грађења Стручни 3 8 452 70 2 Теорија 20 700
10430 Механика тла и фундирање Стручни 3 8 452 35 1 Теорија 20 700
10431 Снабдевање водом и каналисање насеља Стручни 3 8 452 35 1 Теорија 20 700
10432 Регулација река Стручни 3 8 452 35 1 Теорија 20 700
10433 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 452 105 3 Теорија 18 630
10434 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 452 70 2 Теорија 18 630
10435 Социологија Обавезни општеобразовни 3 8 452 70 2 Теорија 20 700
10436 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 452 70 2 Теорија 20 700
10437 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 452 140 4 Теорија 18 630
10438 Физика Обавезни општеобразовни 3 8 452 70 2 Теорија 20 700
10439 Статика и отпорност материјала Стручни 3 8 453 70 2 Теорија 20 700
10440 Основе нискоградње Стручни 3 8 453 70 2 Теорија 20 700
10441 Испитивање бетона Стручни 3 8 453 35 1 Теорија 20 700
10442 Асфалтне мешавине Стручни 3 8 453 70 2 Теорија 20 700
10443 Геомеханичка испитивања Стручни 3 8 453 70 2 Теорија 20 700
10444 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 453 105 3 Теорија 18 630
10445 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 453 70 2 Теорија 18 630
10446 Социологија Обавезни општеобразовни 3 8 453 70 2 Теорија 20 700
10447 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 453 70 2 Теорија 20 700
10448 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 453 140 4 Теорија 18 630
10449 Физика Обавезни општеобразовни 3 8 453 70 2 Теорија 20 700
10450 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 455 35 1 Теорија 20 700
10451 Организација грађења Стручни 3 8 455 64 2 Теорија 20 700
10452 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 455 105 3 Теорија 20 700
10453 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 455 105 3 Теорија 18 630
10454 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 455 70 2 Теорија 18 630
10455 Социологија Обавезни општеобразовни 3 8 455 70 2 Теорија 20 700
10456 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 455 70 2 Теорија 20 700
10457 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 455 105 3 Теорија 18 630
10458 Физика Обавезни општеобразовни 3 8 455 70 2 Теорија 20 700
10459 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 458 64 2 Теорија 20 700
10460 Организација грађења Стручни 3 8 458 64 2 Теорија 20 700
10461 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 458 64 2 Теорија 20 700
10462 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 458 64 2 Теорија 18 630
10463 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 458 64 2 Теорија 18 630
10464 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 458 32 1 Теорија 20 700
10465 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 458 64 2 Теорија 20 700
10466 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 458 64 2 Теорија 18 630
10467 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 459 64 2 Теорија 20 700
10468 Организација грађења Стручни 3 8 459 64 2 Теорија 20 700
10469 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 459 64 2 Теорија 20 700
10470 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 459 64 2 Теорија 18 630
10471 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 459 64 2 Теорија 18 630
10472 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 459 32 1 Теорија 20 700
10473 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 459 64 2 Теорија 20 700
10474 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 459 64 2 Теорија 18 630
10475 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 460 64 2 Теорија 20 700
10476 Организација грађења Стручни 3 8 460 64 2 Теорија 20 700
10477 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 460 64 2 Теорија 20 700
10478 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 460 64 2 Теорија 18 630
10479 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 460 64 2 Теорија 18 630
10480 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 460 32 1 Теорија 20 700
10481 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 460 64 2 Теорија 20 700
10482 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 460 64 2 Теорија 18 630
10483 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 464 64 2 Теорија 20 700
10484 Организација грађења Стручни 3 8 464 64 2 Теорија 20 700
10485 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 464 64 2 Теорија 20 700
10486 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 464 64 2 Теорија 18 630
10487 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 464 64 2 Теорија 18 630
10488 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 464 32 1 Теорија 20 700
10489 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 464 64 2 Теорија 20 700
10490 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 464 64 2 Теорија 18 630
10491 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 466 64 2 Теорија 20 700
10492 Организација грађења Стручни 3 8 466 64 2 Теорија 20 700
10493 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 466 64 2 Теорија 20 700
10494 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 466 64 2 Теорија 18 630
10495 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 466 64 2 Теорија 18 630
10496 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 466 32 1 Теорија 20 700
10497 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 466 64 2 Теорија 20 700
10498 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 466 64 2 Теорија 18 630
10499 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 468 64 2 Теорија 20 700
10500 Организација грађења Стручни 3 8 468 64 2 Теорија 20 700
10501 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 468 64 2 Теорија 20 700
10502 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 468 64 2 Теорија 18 630
10503 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 468 64 2 Теорија 18 630
10504 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 468 32 1 Теорија 20 700
10505 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 468 64 2 Теорија 20 700
10506 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 468 64 2 Теорија 18 630
10507 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 469 64 2 Теорија 20 700
10508 Организација грађења Стручни 3 8 469 64 2 Теорија 20 700
10509 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 469 64 2 Теорија 20 700
10510 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 469 64 2 Теорија 18 630
10511 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 469 64 2 Теорија 18 630
10512 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 469 32 1 Теорија 20 700
10513 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 469 64 2 Теорија 20 700
10514 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 469 64 2 Теорија 18 630
10515 Организација грађења Стручни 3 8 470 64 2 Теорија 20 700
10516 Основе нискоградње Стручни 3 8 470 64 2 Теорија 20 700
10517 Испитивање бетона Стручни 3 8 470 64 2 Теорија 20 700
10518 Асфалтне мешавине Стручни 3 8 470 32 1 Теорија 20 700
10519 Геомеханичка испитивања Стручни 3 8 470 64 2 Теорија 20 700
10520 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 470 64 2 Теорија 18 630
10521 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 470 64 2 Теорија 18 630
10522 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 470 32 1 Теорија 20 700
10523 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 470 64 2 Теорија 20 700
10524 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 470 64 2 Теорија 18 630
10525 Статика и отпорност материјала Стручни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10526 Основе хидротехнике Стручни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10527 Бетон Стручни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10528 Организација грађења Стручни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10529 Механика тла и фундирање Стручни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10530 Путеви Стручни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10531 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 689 105 3 Теорија 18 630
10532 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 689 70 2 Теорија 18 630
10533 Социологија Обавезни општеобразовни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10534 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10535 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 689 140 4 Теорија 18 630
10536 Физика Обавезни општеобразовни 3 8 689 70 2 Теорија 20 700
10537 Организација грађења Стручни 3 8 749 64 2 Теорија 20 700
10538 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 749 64 2 Теорија 20 700
10539 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 749 64 2 Теорија 18 630
10540 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 749 64 2 Теорија 18 630
10541 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 749 64 2 Теорија 18 630
10542 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 749 64 2 Теорија 20 700
10543 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 749 32 1 Теорија 18 630
10544 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 3 8 749 32 1 Теорија 20 700
10545 Социологија са правима грађана Обавезни општеобразовни 3 8 749 32 1 Теорија 20 700
10546 Армирано-бетонске конструкције Стручни 3 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10547 Грађевинске конструкције Општестручни 3 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10548 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 1541 105 4 Теорија 18 630
10549 Одрживи развој у грађевинарству Обавезни општеобразовни 3 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10550 Социологија грађене средине Обавезни општеобразовни 3 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10551 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 1541 105 3 Теорија 18 630
10552 Статика и отпорност материјала Општестручни 3 8 1541 35 1 Теорија 20 700
10553 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 1541 70 2 Теорија 18 630
10554 Технологија грађевинских радова Обавезни општеобразовни 3 8 1541 105 3 Теорија 20 700
10555 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 1541 70 3 Вежбе 20 700
10556 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 1590 105 3 Теорија 18 630
10557 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 1590 70 2 Теорија 18 630
10558 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10559 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 1590 105 3 Теорија 18 630
10560 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 1590 35 1 Теорија 20 700
10561 Пројектна документација Стручни 3 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10562 Управљање одржавањем објеката Стручни 3 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10563 Кућне инсталације Стручни 3 8 1590 70 2 Теорија 20 700
10564 Одржавање објеката Стручни 3 8 1590 35 1 Теорија 20 700
10565 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 1616 64 2 Теорија 20 700
10566 Организација грађења Стручни 3 8 1616 64 2 Теорија 20 700
10567 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 1616 64 2 Теорија 20 700
10568 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 1616 64 2 Теорија 18 630
10569 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 1616 64 2 Теорија 18 630
10570 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 1616 32 1 Теорија 20 700
10571 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 1616 64 2 Теорија 20 700
10572 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 1616 64 2 Теорија 18 630
10573 Грађевинске конструкције Стручни 3 8 1617 64 2 Теорија 20 700
10574 Организација грађења Стручни 3 8 1617 64 2 Теорија 20 700
10575 Технологија рада са практичном наставом Стручни 3 8 1617 64 2 Теорија 20 700
10576 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 8 1617 64 2 Теорија 18 630
10577 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 8 1617 64 2 Теорија 18 630
10578 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 8 1617 32 1 Теорија 20 700
10579 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 8 1617 64 2 Теорија 20 700
10580 Математика Обавезни општеобразовни 3 8 1617 64 2 Теорија 18 630
10581 Геодезија Стручни 4 8 450 64 2 Теорија 20 700
10582 Примењена геодезија Стручни 4 8 450 96 3 Теорија 20 700
10583 Геодетски планови Стручни 4 8 450 32 1 Теорија 20 700
10584 Фотограметрија Стручни 4 8 450 64 2 Теорија 20 700
10585 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 450 96 3 Теорија 18 630
10586 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 450 64 2 Теорија 18 630
10587 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 450 64 2 Теорија 20 700
10588 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 450 96 3 Теорија 18 630
10589 Социологија са правима грађана Обавезни општеобразовни 4 8 450 64 2 Теорија 20 700
10590 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 451 64 2 Теорија 20 700
10591 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 451 128 4 Теорија 18 630
10592 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 8 451 32 1 Теорија 20 700
10593 Бетон Стручни 4 8 451 32 1 Теорија 20 700
10594 Организација грађења Стручни 4 8 451 64 2 Теорија 20 700
10595 Разрада пројекта Стручни 4 8 451 32 1 Теорија 20 700
10596 Кућне инсталације Стручни 4 8 451 32 1 Теорија 20 700
10597 Металне и дрвене конструкције Стручни 4 8 451 32 1 Теорија 20 700
10598 Префабриковано грађење Стручни 4 8 451 32 1 Теорија 20 700
10599 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 451 96 3 Теорија 18 630
10600 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 451 64 2 Теорија 18 630
10601 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 8 451 64 2 Теорија 20 700
10602 Бетон Стручни 4 8 452 32 1 Теорија 20 700
10603 Организација грађења Стручни 4 8 452 64 2 Теорија 20 700
10604 Снабдевање водом и каналисање насеља Стручни 4 8 452 32 1 Теорија 20 700
10605 Регулација река Стручни 4 8 452 32 1 Теорија 20 700
10606 Коришћење водних снага Стручни 4 8 452 64 2 Теорија 20 700
10607 Унутрашњи пловни путеви и пристаништа Стручни 4 8 452 32 1 Теорија 20 700
10608 Хидротехничке мелиорације Стручни 4 8 452 64 2 Теорија 20 700
10609 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 452 96 3 Теорија 18 630
10610 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 452 64 2 Теорија 18 630
10611 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 8 452 64 2 Теорија 20 700
10612 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 452 64 2 Теорија 20 700
10613 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 452 128 4 Теорија 18 630
10614 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 8 452 32 1 Теорија 20 700
10615 Бетон Стручни 4 8 453 68 2 Теорија 20 700
10616 Организација грађења Стручни 4 8 453 68 2 Теорија 20 700
10617 Испитивање бетона Стручни 4 8 453 68 2 Теорија 20 700
10618 Асфалтне мешавине Стручни 4 8 453 68 2 Теорија 20 700
10619 Геомеханичка испитивања Стручни 4 8 453 34 1 Теорија 20 700
10620 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 453 102 3 Теорија 18 630
10621 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 453 68 2 Теорија 18 630
10622 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 8 453 68 2 Теорија 20 700
10623 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 453 68 2 Теорија 20 700
10624 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 453 136 4 Теорија 18 630
10625 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 8 453 34 1 Теорија 20 700
10626 Читање пројеката Стручни 4 8 455 64 2 Теорија 20 700
10627 Технологија рада са практичном наставом Стручни 4 8 455 96 3 Теорија 20 700
10628 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 455 96 3 Теорија 18 630
10629 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 455 64 2 Теорија 18 630
10630 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 8 455 64 2 Теорија 20 700
10631 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 455 64 2 Теорија 20 700
10632 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 455 96 3 Теорија 18 630
10633 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 8 455 32 1 Теорија 20 700
10634 Бетон Стручни 4 8 689 32 1 Теорија 20 700
10635 Организација грађења Стручни 4 8 689 64 2 Теорија 20 700
10636 Путеви Стручни 4 8 689 64 2 Теорија 20 700
10637 Железнице Стручни 4 8 689 64 2 Теорија 20 700
10638 Металне и дрвене конструкције Стручни 4 8 689 64 2 Теорија 20 700
10639 Мостови Стручни 4 8 689 32 1 Теорија 20 700
10640 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 689 96 3 Теорија 18 630
10641 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 689 64 2 Теорија 18 630
10642 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 8 689 64 2 Теорија 20 700
10643 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 689 64 2 Теорија 20 700
10644 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 689 128 4 Теорија 18 630
10645 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 8 689 32 1 Теорија 20 700
10646 Армирано-бетонске конструкције Стручни 4 8 1541 32 1 Теорија 20 700
10647 Кућне инсталације Стручни 4 8 1541 32 1 Теорија 20 700
10648 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 1541 96 3 Теорија 18 630
10649 Монтажне конструкције Стручни 4 8 1541 64 2 Теорија 20 700
10650 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 1541 96 3 Теорија 18 630
10651 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 1541 64 2 Теорија 18 630
10652 Технологија грађевинских радова Обавезни општеобразовни 4 8 1541 64 2 Теорија 20 700
10653 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 1541 64 2 Вежбе 20 700
10654 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 8 1590 96 3 Теорија 18 630
10655 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 8 1590 64 2 Теорија 18 630
10656 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 8 1590 64 2 Теорија 20 700
10657 Математика Обавезни општеобразовни 4 8 1590 96 3 Теорија 18 630
10658 Етика Обавезни општеобразовни 4 8 1590 32 1 Теорија 20 700
10659 Социологија са правима грађана Обавезни општеобразовни 4 8 1590 32 1 Теорија 20 700
10660 Одрживи развој у грађевинарству Стручни 4 8 1590 64 2 Теорија 20 700
10661 Одржавање објеката Стручни 4 8 1590 96 3 Теорија 20 700
10662 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 308 70 2 Теорија 20 700
10663 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 308 70 2 Теорија 20 700
10664 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 308 70 2 Теорија 20 700
10665 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 308 140 4 Теорија 18 630
10666 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 308 35 1 Теорија 20 700
10667 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 308 140 4 Теорија 20 700
10668 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 308 105 3 Теорија 18 630
10669 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 308 70 2 Теорија 18 630
10670 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 308 70 2 Теорија 20 700
10671 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 308 70 2 Теорија 20 700
10672 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 309 70 2 Теорија 20 700
10673 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 309 70 2 Теорија 20 700
10674 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 309 70 2 Теорија 20 700
10675 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 309 140 4 Теорија 18 630
10676 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 309 35 1 Теорија 20 700
10677 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 309 140 4 Теорија 20 700
10678 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 309 105 3 Теорија 18 630
10679 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 309 70 2 Теорија 18 630
10680 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 309 70 2 Теорија 20 700
10681 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 309 70 2 Теорија 20 700
10682 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 309 70 2 Теорија 20 700
10683 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 310 70 2 Теорија 20 700
10684 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 310 70 2 Теорија 20 700
10685 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 310 70 2 Теорија 20 700
10686 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 310 140 4 Теорија 18 630
10687 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 310 35 1 Теорија 20 700
10688 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 310 140 4 Теорија 20 700
10689 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 310 105 3 Теорија 18 630
10690 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 310 70 2 Теорија 18 630
10691 Техничко цртање Стручни 1 6 310 70 2 Теорија 20 700
10692 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 310 70 2 Теорија 20 700
10693 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 310 70 2 Теорија 20 700
10694 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10695 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10696 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10697 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 6 317 35 1 Теорија 20 700
10698 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 317 105 3 Теорија 18 630
10699 Основи графичке технике Стручни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10700 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 317 105 3 Теорија 18 630
10701 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 317 70 2 Теорија 18 630
10702 Технологија образовног профила Стручни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10703 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10704 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10705 Хемија Обавезни општеобразовни 1 6 317 70 2 Теорија 20 700
10706 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10707 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10708 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10709 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 6 318 35 1 Теорија 20 700
10710 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 318 105 3 Теорија 18 630
10711 Основи графичке технике Стручни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10712 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 318 105 3 Теорија 18 630
10713 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 318 70 2 Теорија 18 630
10714 Технологија образовног профила Стручни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10715 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10716 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10717 Хемија Обавезни општеобразовни 1 6 318 70 2 Теорија 20 700
10718 Биологија Општеобразовни предмети 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10719 Географија Општеобразовни предмети 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10720 Историја Општеобразовни предмети 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10721 Ликовна култура Општеобразовни предмети 1 6 320 35 1 Теорија 20 700
10722 Математика Општеобразовни предмети 1 6 320 105 3 Теорија 18 630
10723 Основи графичке технике Стручни предмет 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10724 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 1 6 320 105 3 Теорија 18 630
10725 Страни језик Општеобразовни предмети 1 6 320 70 2 Теорија 18 630
10726 Технологија образовног профила Стручни предмет 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10727 Физика Општеобразовни предмети 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10728 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10729 Хемија Општеобразовни предмети 1 6 320 70 2 Теорија 20 700
10730 Биологија Општеобразовни предмети 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10731 Географија Општеобразовни предмети 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10732 Историја Општеобразовни предмети 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10733 Ликовна култура Општеобразовни предмети 1 6 321 35 1 Теорија 20 700
10734 Математика Општеобразовни предмети 1 6 321 105 3 Теорија 18 630
10735 Основи графичке технике Стручни предмет 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10736 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 1 6 321 105 3 Теорија 18 630
10737 Страни језик Општеобразовни предмети 1 6 321 70 2 Теорија 18 630
10738 Технологија образовног профила Стручни предмет 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10739 Физика Општеобразовни предмети 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10740 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10741 Хемија Општеобразовни предмети 1 6 321 70 2 Теорија 20 700
10742 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10743 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10744 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10745 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 6 323 35 1 Теорија 20 700
10746 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 323 105 3 Теорија 18 630
10747 Основи графичке технике Стручни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10748 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 323 105 3 Теорија 18 630
10749 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 323 70 2 Теорија 18 630
10750 Технологија образовног профила Стручни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10751 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10752 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10753 Хемија Обавезни општеобразовни 1 6 323 70 2 Теорија 20 700
10754 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10755 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10756 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10757 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 6 324 35 1 Теорија 20 700
10758 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 324 105 3 Теорија 18 630
10759 Основи графичке технике Стручни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10760 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 324 105 3 Теорија 18 630
10761 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 324 70 2 Теорија 18 630
10762 Технологија образовног профила Стручни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10763 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10764 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10765 Хемија Обавезни општеобразовни 1 6 324 70 2 Теорија 20 700
10766 Географија Општеобразовни предмети 1 6 333 70 2 Теорија 20 700
10767 Екологија и заштита животне средине Општеобразовни предмети 1 6 333 35 1 Теорија 20 700
10768 Историја Општеобразовни предмети 1 6 333 105 3 Теорија 20 700
10769 Ликовна култура Општеобразовни предмети 1 6 333 35 1 Теорија 20 700
10770 Математика Општеобразовни предмети 1 6 333 105 3 Теорија 18 630
10771 Основи графичке технике Стручни предмет 1 6 333 70 2 Теорија 20 700
10772 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 1 6 333 105 3 Теорија 18 630
10773 Страни језик Општеобразовни предмети 1 6 333 70 2 Теорија 18 630
10774 Технологија образовног профила Стручни предмет 1 6 333 70 2 Теорија 20 700
10775 Физика Општеобразовни предмети 1 6 333 70 2 Теорија 20 700
10776 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 1 6 333 70 2 Теорија 20 700
10777 Хемија Општеобразовни предмети 1 6 333 70 2 Теорија 20 700
10778 Биологија Општеобразовни предмети 1 6 733 70 2 Теорија 20 700
10779 Математика Општеобразовни предмети 1 6 733 70 2 Теорија 18 630
10780 Општа и неорганска хемија Опште стручни предмет 1 6 733 135 5 Теорија 20 700
10781 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 1 6 733 70 2 Теорија 18 630
10782 Страни језик Општеобразовни предмети 1 6 733 70 2 Теорија 18 630
10783 Физика Опште стручни предмет 1 6 733 70 2 Теорија 20 700
10784 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 1 6 733 70 2 Теорија 20 700
21175 Испитивање тла, воде и ваздуха Стручни предмет 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21176 Историја Обавезни наставни 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21174 Извори загађења животне средине Стручни предмет 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21173 Енглески језик Обавезни наставни 2 6 1501 70 2 Теорија 18 630
21170 Физика Обавезни наставни 1 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21171 Физичко васпитање Обавезни наставни 1 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21172 Аналитичка хемија Стручни предмет 2 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21169 Техничко цртање и машински елементи Стручни предмет 1 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21168 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни наставни 1 6 1501 105 3 Теорија 18 630
21167 Општа и неорганска хемија Стручни предмет 1 6 1501 140 4 Теорија 20 700
21165 Математика Обавезни наставни 1 6 1501 105 3 Теорија 18 630
21166 Музичка уметност Обавезни наставни 1 6 1501 35 1 Теорија 20 700
21164 Историја Обавезни наставни 1 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21163 Енглески језик Обавезни наставни 1 6 1501 70 2 Теорија 18 630
21161 Биологија Обавезни наставни 1 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21162 Географија Обавезни наставни 1 6 1501 70 2 Теорија 20 700
21159 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 748 60 2 Теорија 18 630
21160 Уметност и визуелно опажање Стручни 4 6 748 30 1 Теорија 20 700
21157 Социологија са правом грађана Обавезни општеобразовни 4 6 748 60 2 Теорија 20 700
21158 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 748 90 3 Теорија 18 630
21155 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 748 60 2 Теорија 18 630
21156 Обликовање графичких производа Стручни 4 6 748 30 1 Теорија 20 700
21153 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 748 68 2 Теорија 20 700
21154 Естетика Стручни 4 6 748 30 1 Теорија 20 700
21151 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 748 68 2 Теорија 18 630
21152 Технологија графичког материјала Стручни 3 6 748 68 2 Теорија 20 700
21141 Основи графичке технике Стручни 2 6 748 64 2 Теорија 20 700
10818 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 1502 70 2 Теорија 20 700
10819 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 1502 70 2 Теорија 20 700
10820 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1502 70 2 Теорија 20 700
10821 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1502 105 4 Теорија 18 630
10822 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1502 35 1 Теорија 20 700
10823 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1502 140 4 Теорија 20 700
10824 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1502 105 3 Теорија 18 630
10825 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1502 70 2 Теорија 18 630
10826 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1502 70 2 Теорија 20 700
10827 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1502 70 2 Теорија 20 700
10828 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1502 70 2 Теорија 20 700
10829 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1508 35 1 Теорија 20 700
10830 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1508 105 3 Теорија 20 700
10831 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1508 105 3 Теорија 18 630
10832 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1508 35 1 Теорија 20 700
10833 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1508 140 4 Теорија 20 700
10834 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1508 105 3 Теорија 18 630
10835 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1508 70 2 Теорија 18 630
10836 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1508 70 2 Теорија 20 700
10837 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1508 70 2 Теорија 20 700
10838 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1508 70 2 Теорија 20 700
21150 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 748 102 3 Теорија 18 630
21149 Психологија Стручни 3 6 748 68 2 Теорија 20 700
21148 Обликовање графичких производа Стручни 3 6 748 34 1 Теорија 20 700
21147 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 748 68 2 Теорија 18 630
21146 Историја уметности са теоријом форме Стручни 3 6 748 68 2 Теорија 20 700
21145 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 748 64 2 Теорија 20 700
21144 Технологија графичког материјала Стручни 2 6 748 64 2 Теорија 20 700
21143 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 748 64 2 Теорија 18 630
10849 Историја уметности са теоријом форме Стручни предмет 1 6 1605 64 2 Теорија 20 700
10850 Математика Општеобразовни предмети 1 6 1605 74 2 Теорија 18 630
10851 Обликовање графичких производа Стручни предмет 1 6 1605 60 2 Теорија 20 700
10852 Основи графичке технике Опште стручни предмет 1 6 1605 74 2 Теорија 20 700
10853 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 1 6 1605 111 3 Теорија 18 630
10854 Страни језик Општеобразовни предмети 1 6 1605 74 2 Теорија 18 630
10855 Техничко цртање са нацртном геометријом Опште стручни предмет 1 6 1605 74 2 Теорија 20 700
10856 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 1 6 1605 74 2 Теорија 20 700
10857 Хемија Опште стручни предмет 1 6 1605 74 2 Теорија 20 700
10858 Изборни предмет предвиђен законом изборни 1 6 1608 37 1 Теорија 20 700
10859 Изборни предмет предвиђен програмом огледа изборни 1 6 1608 74 2 Теорија 20 700
10860 Историја уметности са теоријом форме стручни 1 6 1608 36 1 Теорија 20 700
10861 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1608 72 2 Теорија 18 630
10862 Обликовање графичких производа стручни 1 6 1608 36 1 Теорија 20 700
10863 Писмо стручни 1 6 1608 74 2 Теорија 20 700
10864 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 6 1608 108 3 Теорија 18 630
10865 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1608 72 2 Теорија 18 630
10866 Техничко цртање са нацртном геометријом општестручни 1 6 1608 72 2 Теорија 20 700
10867 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1608 72 2 Теорија 20 700
10868 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1610 35 1 Теорија 20 700
10869 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1610 105 3 Теорија 20 700
10870 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1610 105 3 Теорија 18 630
10871 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1610 35 1 Теорија 20 700
10872 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1610 105 3 Теорија 18 630
10873 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1610 70 2 Теорија 18 630
10874 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1610 70 2 Теорија 20 700
10875 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1610 70 2 Теорија 20 700
10876 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1610 70 2 Теорија 20 700
10877 Хемија Стручни 1 6 1610 140 4 Теорија 20 700
10878 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1611 35 1 Теорија 20 700
10879 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1611 105 3 Теорија 20 700
10880 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1611 105 3 Теорија 18 630
10881 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1611 35 1 Теорија 20 700
10882 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1611 105 3 Теорија 18 630
10883 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1611 70 2 Теорија 18 630
10884 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1611 70 2 Теорија 20 700
10885 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1611 70 2 Теорија 20 700
10886 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1611 70 2 Теорија 20 700
10887 Хемија Стручни 1 6 1611 140 4 Теорија 20 700
10888 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1634 35 1 Теорија 20 700
10889 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1634 105 3 Теорија 20 700
10890 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1634 105 3 Теорија 18 630
10891 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1634 35 1 Теорија 20 700
10892 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1634 140 4 Теорија 20 700
10893 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1634 105 3 Теорија 18 630
10894 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1634 70 2 Теорија 18 630
10895 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1634 70 2 Теорија 20 700
10896 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1634 70 2 Теорија 20 700
10897 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1634 70 2 Теорија 20 700
10898 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1635 35 1 Теорија 20 700
10899 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1635 105 3 Теорија 20 700
10900 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1635 105 3 Теорија 18 630
10901 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1635 35 1 Теорија 20 700
10902 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1635 70 2 Теорија 20 700
10903 Познавање материјала Стручни 1 6 1635 70 2 Теорија 20 700
10904 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1635 105 3 Теорија 18 630
10905 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1635 70 2 Теорија 18 630
10906 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1635 70 2 Теорија 20 700
10907 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1635 70 2 Теорија 20 700
10908 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1635 70 2 Теорија 20 700
10909 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 1636 70 2 Теорија 20 700
10910 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 1636 70 2 Теорија 20 700
10911 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1636 70 2 Теорија 20 700
10912 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1636 140 4 Теорија 18 630
10913 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1636 35 1 Теорија 20 700
10914 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1636 140 4 Теорија 20 700
10915 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1636 105 3 Теорија 18 630
10916 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1636 70 2 Теорија 18 630
10917 Техничко цртање Стручни 1 6 1636 70 2 Теорија 20 700
10918 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1636 70 2 Теорија 20 700
10919 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1636 70 2 Теорија 20 700
10920 Биологија Обавезни општеобразовни 1 6 1637 70 2 Теорија 20 700
10921 Географија Обавезни општеобразовни 1 6 1637 70 2 Теорија 20 700
10922 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1637 70 2 Теорија 20 700
10923 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1637 105 3 Теорија 18 630
10924 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1637 35 1 Теорија 20 700
10925 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1637 140 4 Теорија 20 700
10926 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1637 105 3 Теорија 18 630
10927 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1637 70 2 Теорија 18 630
10928 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1637 70 2 Теорија 20 700
10929 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1637 70 2 Теорија 20 700
10930 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1637 70 2 Теорија 20 700
10931 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1638 35 1 Теорија 20 700
10932 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1638 105 3 Теорија 20 700
10933 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1638 105 3 Теорија 18 630
10934 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1638 35 1 Теорија 20 700
10935 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1638 70 2 Теорија 20 700
10936 Познавање материјала Стручни 1 6 1638 70 2 Теорија 20 700
10937 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1638 105 3 Теорија 18 630
10938 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1638 70 2 Теорија 18 630
10939 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1638 70 2 Теорија 20 700
10940 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1638 70 2 Теорија 20 700
10941 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1638 70 2 Теорија 20 700
10942 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1639 35 1 Теорија 20 700
10943 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1639 105 3 Теорија 20 700
10944 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1639 105 3 Теорија 18 630
10945 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1639 35 1 Теорија 20 700
10946 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1639 70 2 Теорија 20 700
10947 Познавање материјала Стручни 1 6 1639 70 2 Теорија 20 700
10948 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1639 105 3 Теорија 18 630
10949 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1639 70 2 Теорија 18 630
10950 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1639 70 2 Теорија 20 700
10951 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1639 70 2 Теорија 20 700
10952 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1639 70 2 Теорија 20 700
10953 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1640 35 1 Теорија 20 700
10954 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1640 105 3 Теорија 20 700
10955 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1640 105 3 Теорија 18 630
10956 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1640 35 1 Теорија 20 700
10957 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1640 140 4 Теорија 20 700
10958 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1640 105 3 Теорија 18 630
10959 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1640 70 2 Теорија 18 630
10960 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1640 70 2 Теорија 20 700
10961 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1640 70 2 Теорија 20 700
10962 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1640 70 2 Теорија 20 700
10963 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 6 1641 35 1 Теорија 20 700
10964 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 1641 105 3 Теорија 20 700
10965 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 1641 105 3 Теорија 18 630
10966 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 6 1641 35 1 Теорија 20 700
10967 Општа и неорганска хемија Стручни 1 6 1641 140 4 Теорија 20 700
10968 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 1641 105 3 Теорија 18 630
10969 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 1641 70 2 Теорија 18 630
10970 Техничко цртање и машински елементи Стручни 1 6 1641 70 2 Теорија 20 700
10971 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 1641 70 2 Теорија 20 700
10972 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 1641 70 2 Теорија 20 700
10973 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2000 74 2 Теорија 20 700
10974 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2000 111 3 Теорија 18 630
10975 Музика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2000 37 1 Теорија 20 700
10976 Основе друштвених дисциплина Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2000 111 3 Теорија 20 700
10977 Основе природних дисциплина Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2000 111 3 Теорија 20 700
10978 Основе технике рада са праксом Обавезни стручни 1 6 2000 74 2 Теорија 20 700
10979 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2000 148 4 Теорија 18 630
10980 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2000 74 2 Теорија 20 700
10981 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2002 74 2 Теорија 20 700
10982 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2002 111 3 Теорија 18 630
10983 Музика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2002 37 1 Теорија 20 700
10984 Основе друштвених дисциплина Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2002 111 3 Теорија 20 700
10985 Основе природних дисциплина Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2002 111 3 Теорија 20 700
10986 Основе технике рада са праксом Обавезни стручни 1 6 2002 74 2 Теорија 20 700
10987 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2002 148 4 Теорија 18 630
10988 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2002 74 2 Теорија 20 700
10989 Биологија са екологијом Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 Теорија 20 700
10990 Географија Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 Теорија 20 700
10991 Историја Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 Теорија 20 700
10992 Историја Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 0 0
10993 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 Теорија 18 630
10994 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 Теорија 20 700
10995 Рачунарство и информатика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 Вежбе 20 700
10996 Рачунарство и информатика Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 0 0
10997 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 105 3 Теорија 18 630
10998 Технологија графичког материјала Обавезни стручни 1 6 2004 105 3 Теорија 20 700
10999 Технологија рада Обавезни стручни 1 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11000 Физика Изборни предмет 1 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11001 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 6 2004 70 2 0 0
11002 Хемија Изборни предмет 1 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11003 Корозија и заштита земљишта Наставни предмет 1 6 2008 70 2 Теорија 20 700
11004 Математика Наставни предмет 1 6 2008 70 2 Теорија 18 630
11005 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 1 6 2008 70 2 Теорија 18 630
11006 Технологија рада Наставни предмет 1 6 2008 70 2 Теорија 20 700
11007 Физичко васпитање Наставни предмет 1 6 2008 70 2 Теорија 20 700
11008 Хемија Наставни предмет 1 6 2008 70 2 Теорија 20 700
11009 Графичко обликовање и писмо Наставни предмет 1 6 2009 70 2 Теорија 20 700
11010 Математика Наставни предмет 1 6 2009 70 2 Теорија 18 630
11011 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 1 6 2009 70 2 Теорија 18 630
11012 Технологија графиког материјала Наставни предмет 1 6 2009 70 2 Теорија 20 700
11013 Технологија рада Наставни предмет 1 6 2009 70 2 Теорија 20 700
11014 Физичко васпитање Наставни предмет 1 6 2009 70 2 Теорија 20 700
11015 Графичко обликовање и писмо Наставни предмет 1 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11016 Математика Наставни предмет 1 6 2010 70 2 Теорија 18 630
11017 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 1 6 2010 70 2 Теорија 18 630
11018 Технологија графичког материјала Наставни предмет 1 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11019 Технологија рада Наставни предмет 1 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11020 Физичко васпитање Наставни предмет 1 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11021 Аналитичка хемија Стручни 2 6 308 105 3 Теорија 20 700
11022 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 308 70 2 Теорија 20 700
11023 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 308 35 1 Теорија 20 700
11024 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 308 140 4 Теорија 18 630
11025 Органска хемија Стручни 2 6 308 105 3 Теорија 20 700
11026 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 308 105 3 Теорија 18 630
11027 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 308 70 2 Теорија 18 630
11028 Технолошке операције Стручни 2 6 308 70 2 Теорија 20 700
11029 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 308 70 2 Теорија 20 700
11030 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 308 70 2 Теорија 20 700
11031 Аналитичка хемија Стручни 2 6 309 105 3 Теорија 20 700
11032 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 309 70 2 Теорија 20 700
11033 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 309 35 1 Теорија 20 700
11034 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 309 140 4 Теорија 18 630
11035 Организација производње Стручни 2 6 309 70 2 Теорија 20 700
11036 Органска хемија Стручни 2 6 309 105 3 Теорија 20 700
11037 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 309 105 3 Теорија 18 630
11038 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 309 70 2 Теорија 18 630
11039 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 309 70 2 Теорија 20 700
11040 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 309 70 2 Теорија 20 700
11041 Аналитичка хемија Стручни 2 6 310 105 3 Теорија 20 700
11042 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 310 70 2 Теорија 20 700
11043 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 310 35 1 Теорија 20 700
11044 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 310 140 4 Теорија 18 630
11045 Машински елементи Стручни 2 6 310 70 2 Теорија 20 700
11046 Организација производње Стручни 2 6 310 70 2 Теорија 20 700
11047 Органска хемија Стручни 2 6 310 105 3 Теорија 20 700
11048 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 310 105 3 Теорија 18 630
11049 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 310 70 2 Теорија 18 630
11050 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 310 70 2 Теорија 20 700
11051 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 310 70 2 Теорија 20 700
11052 Графичко обликовање и писмо Стручни 2 6 317 70 2 Теорија 20 700
11053 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 317 70 2 Теорија 20 700
11054 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 317 105 3 Теорија 18 630
11055 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 6 317 35 1 Теорија 20 700
11056 Основи графичке технике Стручни 2 6 317 35 1 Теорија 20 700
11057 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 317 105 3 Теорија 18 630
11058 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 317 70 2 Теорија 18 630
11059 Технологија графичког материјала Стручни 2 6 317 70 2 Теорија 20 700
11060 Технологија образовног профила Стручни 2 6 317 70 2 Теорија 20 700
11061 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 317 70 2 Теорија 20 700
11062 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 317 70 2 Теорија 20 700
11063 Хемија Обавезни општеобразовни 2 6 317 70 2 Теорија 20 700
11064 Графичко обликовање и писмо Стручни 2 6 318 70 2 Теорија 20 700
11065 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 318 70 2 Теорија 20 700
11066 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 318 105 3 Теорија 18 630
11067 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 6 318 35 1 Теорија 20 700
11068 Основи графичке технике Стручни 2 6 318 35 1 Теорија 20 700
11069 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 318 105 3 Теорија 18 630
11070 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 318 70 2 Теорија 18 630
11071 Технологија графичког материјала Стручни 2 6 318 70 2 Теорија 20 700
11072 Технологија образовног профила Стручни 2 6 318 70 2 Теорија 20 700
11073 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 318 70 2 Теорија 20 700
11074 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 318 70 2 Теорија 20 700
11075 Хемија Обавезни општеобразовни 2 6 318 70 2 Теорија 20 700
11076 Графичко обликовање и писмо Стручни предмет 2 6 320 70 2 Теорија 20 700
11077 Историја Општеобразовни предмети 2 6 320 70 2 Теорија 20 700
11078 Математика Општеобразовни предмети 2 6 320 105 3 Теорија 18 630
11079 Музичка уметност Општеобразовни предмети 2 6 320 35 1 Теорија 20 700
11080 Основи графичке технике Стручни предмет 2 6 320 35 1 Теорија 20 700
11081 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 2 6 320 105 3 Теорија 18 630
11082 Страни језик Општеобразовни предмети 2 6 320 70 2 Теорија 18 630
11083 Технологија графичког материјала Стручни предмет 2 6 320 70 2 Теорија 20 700
11084 Технологија образовног профила Стручни предмет 2 6 320 70 2 Теорија 20 700
11085 Физика Општеобразовни предмети 2 6 320 70 2 Теорија 20 700
11086 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 2 6 320 70 2 Теорија 20 700
11087 Хемија Општеобразовни предмети 2 6 320 70 2 Теорија 20 700
11088 Графичко обликовање и писмо Стручни предмет 2 6 321 70 2 Теорија 20 700
11089 Историја Општеобразовни предмети 2 6 321 70 2 Теорија 20 700
11090 Математика Општеобразовни предмети 2 6 321 105 3 Теорија 18 630
11091 Музичка уметност Општеобразовни предмети 2 6 321 35 1 Теорија 20 700
11092 Основи графичке технике Стручни предмет 2 6 321 35 1 Теорија 20 700
11093 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 2 6 321 105 3 Теорија 18 630
11094 Страни језик Општеобразовни предмети 2 6 321 70 2 Теорија 18 630
11095 Технологија графичког материјала Стручни предмет 2 6 321 70 2 Теорија 20 700
11096 Технологија образовног профила Стручни предмет 2 6 321 70 2 Теорија 20 700
11097 Физика Општеобразовни предмети 2 6 321 70 2 Теорија 20 700
11098 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 2 6 321 70 2 Теорија 20 700
11099 Хемија Општеобразовни предмети 2 6 321 70 2 Теорија 20 700
11100 Графичко обликовање и писмо Стручни 2 6 323 70 2 Теорија 20 700
11101 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 323 70 2 Теорија 20 700
11102 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 323 105 3 Теорија 18 630
11103 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 6 323 35 1 Теорија 20 700
11104 Основи графичке технике Стручни 2 6 323 35 1 Теорија 20 700
11105 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 323 105 3 Теорија 18 630
11106 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 323 70 2 Теорија 18 630
11107 Технологија графичког материјала Стручни 2 6 323 70 2 Теорија 20 700
11108 Технологија образовног профила Стручни 2 6 323 70 2 Теорија 20 700
11109 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 323 70 2 Теорија 20 700
11110 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 323 70 2 Теорија 20 700
11111 Хемија Обавезни општеобразовни 2 6 323 70 2 Теорија 20 700
11112 Графичко обликовање и писмо Стручни 2 6 324 70 2 Теорија 20 700
11113 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 324 70 2 Теорија 20 700
11114 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 324 105 3 Теорија 18 630
11115 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 6 324 35 1 Теорија 20 700
11116 Основи графичке технике Стручни 2 6 324 35 1 Теорија 20 700
11117 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 324 105 3 Теорија 18 630
11118 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 324 70 2 Теорија 18 630
11119 Технологија графичког материјала Стручни 2 6 324 70 2 Теорија 20 700
11120 Технологија образовног профила Стручни 2 6 324 70 2 Теорија 20 700
11121 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 324 70 2 Теорија 20 700
11122 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 324 70 2 Теорија 20 700
11123 Хемија Обавезни општеобразовни 2 6 324 70 2 Теорија 20 700
11124 Графичко обликовање и писмо Стручни предмет 2 6 333 70 2 Теорија 20 700
11125 Математика Општеобразовни предмети 2 6 333 105 3 Теорија 18 630
11126 Музичка уметност Општеобразовни предмети 2 6 333 35 1 Теорија 20 700
11127 Основи графичке технике Стручни предмет 2 6 333 35 1 Теорија 20 700
11128 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 2 6 333 105 3 Теорија 18 630
11129 Страни језик Општеобразовни предмети 2 6 333 70 2 Теорија 18 630
11130 Технологија графичког материјала Стручни предмет 2 6 333 70 2 Теорија 20 700
11131 Технологија образовног профила Стручни предмет 2 6 333 70 2 Теорија 20 700
11132 Физика Општеобразовни предмети 2 6 333 105 3 Теорија 20 700
11133 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 2 6 333 70 2 Теорија 20 700
11134 Хемија Општеобразовни предмети 2 6 333 70 2 Теорија 20 700
11135 Аналитичка хемија Стручни предмет 2 6 733 68 2 Теорија 20 700
11136 Математика Општеобразовни предмети 2 6 733 68 3 Теорија 18 630
11137 Органска хемија Стручни предмет 2 6 733 102 3 Теорија 20 700
11138 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 2 6 733 68 2 Теорија 18 630
11139 Страни језик Општеобразовни предмети 2 6 733 68 2 Теорија 18 630
11140 Физика Опште стручни предмет 2 6 733 68 2 Теорија 20 700
11141 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 2 6 733 68 2 Теорија 20 700
21142 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 748 96 3 Теорија 18 630
21140 Обликовање графичких производа Стручни 2 6 748 32 1 Теорија 20 700
21139 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 748 64 2 Теорија 18 630
21138 Историја уметности са теоријом форме Стручни 2 6 748 64 2 Теорија 20 700
21137 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 748 64 2 Теорија 20 700
21136 Биологија Обавезни општеобразовни 2 6 748 64 2 Теорија 20 700
21134 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 748 72 2 Теорија 20 700
21135 Хемија Обавезни општеобразовни 1 6 748 72 2 Теорија 20 700
21133 Физика Обавезни општеобразовни 1 6 748 72 2 Теорија 20 700
21131 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 748 108 3 Теорија 18 630
21132 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 748 72 2 Теорија 18 630
21130 Основи графичке технике Стручни 1 6 748 72 2 Теорија 20 700
21129 Обликовање графичких производа Стручни 1 6 748 36 1 Теорија 20 700
21128 Музичка култура Обавезни општеобразовни 1 6 748 36 1 Теорија 20 700
21127 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 748 72 2 Теорија 18 630
21126 Историја уметности са теоријом форме Стручни 1 6 748 36 1 Теорија 20 700
21125 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 748 72 2 Теорија 20 700
21124 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 747 60 2 Теорија 20 700
21123 Технологија израде штампарске форме Стручни 4 6 747 60 2 Теорија 20 700
21122 Технологија графичке припреме Стручни 4 6 747 60 2 Теорија 20 700
21121 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 747 60 2 Теорија 18 630
21120 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 747 90 3 Теорија 18 630
21119 Социологија са правом грађана Обавезни општеобразовни 4 6 747 60 2 Теорија 20 700
21118 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 747 90 3 Теорија 18 630
11173 Аналитичка хемија Стручни 2 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11174 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11175 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1502 35 1 Теорија 20 700
11176 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1502 105 4 Теорија 18 630
11177 Машине, апарати и операције Стручни 2 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11178 Органска хемија Стручни 2 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11179 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1502 105 3 Теорија 18 630
11180 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1502 70 2 Теорија 18 630
11181 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11182 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11183 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1508 70 2 Теорија 20 700
11184 Корозија и заштита метала Стручни 2 6 1508 35 1 Теорија 20 700
11185 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1508 35 1 Теорија 20 700
11186 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1508 105 3 Теорија 18 630
11187 Машине, апарати и операције са аутоматиком Стручни 2 6 1508 70 2 Теорија 20 700
11188 Органска хемија Стручни 2 6 1508 105 3 Теорија 20 700
11189 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1508 70 2 Теорија 18 630
11190 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1508 70 2 Теорија 18 630
11191 Технологија боја, лакова и лакирања Стручни 2 6 1508 70 2 Теорија 20 700
11192 Технологија са практичном наставом Стручни 2 6 1508 105 3 Теорија 20 700
11193 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1508 70 2 Теорија 20 700
21117 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 747 66 2 Теорија 20 700
21116 Технологија израде штампарске форме Стручни 3 6 747 66 2 Теорија 20 700
21115 Технологија графичког материјала Стручни 3 6 747 66 2 Теорија 20 700
21114 Технологија графичке припреме Стручни 3 6 747 99 3 Теорија 20 700
21113 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 747 66 2 Теорија 18 630
21112 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 747 99 3 Теорија 18 630
21111 Основи електротехнике и електронике Стручни 3 6 747 66 2 Теорија 20 700
21110 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 747 99 3 Теорија 18 630
21109 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 747 66 2 Теорија 20 700
11204 Историја уметности са теоријом форме Стручни предмет 2 6 1605 66 2 Теорија 20 700
11205 Математика Општеобразовни предмети 2 6 1605 74 3 Теорија 18 630
11206 Обликовање графичких производа Стручни предмет 2 6 1605 90 3 Теорија 20 700
11207 Основи графичке технике Опште стручни предмет 2 6 1605 74 2 Теорија 20 700
11208 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 2 6 1605 111 3 Теорија 18 630
11209 Страни језик Општеобразовни предмети 2 6 1605 74 2 Теорија 18 630
11210 Технологија графичког материјала Опште стручни предмет 2 6 1605 74 2 Теорија 20 700
11211 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 2 6 1605 74 2 Теорија 20 700
11212 Фотографија Стручни предмет 2 6 1605 74 2 Теорија 20 700
11213 Изборни предмет предвиђен законом изборни 2 6 1608 37 1 Теорија 20 700
11214 Изборни предмет предвиђен програмом огледа изборни 2 6 1608 111 3 Теорија 20 700
11215 Историја уметности са теоријом форме стручни 2 6 1608 64 2 Теорија 20 700
11216 Обликовање графичких производа стручни 2 6 1608 32 1 Теорија 20 700
11217 Основи графичке технике општестручни 2 6 1608 64 2 Теорија 20 700
11218 Писмо стручни 2 6 1608 64 2 Теорија 20 700
11219 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 6 1608 96 3 Теорија 18 630
11220 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1608 64 2 Теорија 18 630
11221 Технологија графичког материјала општестручни 2 6 1608 64 2 Теорија 20 700
11222 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1608 64 2 Теорија 20 700
11223 Фотографија стручни 2 6 1608 74 2 Теорија 20 700
11224 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1610 70 2 Теорија 20 700
11225 Електротехника Стручни 2 6 1610 70 2 Теорија 20 700
11226 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1610 35 1 Теорија 20 700
11227 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1610 105 3 Теорија 18 630
11228 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1610 70 2 Теорија 20 700
11229 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1610 70 2 Теорија 18 630
11230 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1610 70 2 Теорија 18 630
11231 Технологија гуме Стручни 2 6 1610 105 3 Теорија 20 700
11232 Технологија са практичном наставом Стручни 2 6 1610 105 3 Теорија 20 700
11233 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1610 70 2 Теорија 20 700
11234 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1611 70 2 Теорија 20 700
11235 Електротехника Стручни 2 6 1611 70 2 Теорија 20 700
11236 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1611 35 1 Теорија 20 700
11237 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1611 105 3 Теорија 18 630
11238 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1611 70 2 Теорија 20 700
11239 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1611 70 2 Теорија 18 630
11240 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1611 70 2 Теорија 18 630
11241 Технологија производа од пластичних маса Стручни 2 6 1611 105 3 Теорија 20 700
11242 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1611 70 2 Теорија 20 700
11243 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1634 70 2 Теорија 20 700
11244 Електротехника Стручни 2 6 1634 70 2 Теорија 20 700
11245 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1634 35 1 Теорија 20 700
11246 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1634 105 3 Теорија 18 630
11247 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1634 70 2 Теорија 20 700
11248 Органска хемија Стручни 2 6 1634 105 3 Теорија 20 700
11249 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1634 70 2 Теорија 18 630
11250 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1634 70 2 Теорија 18 630
11251 Технологија са практичном наставом Стручни 2 6 1634 105 3 Теорија 20 700
11252 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1634 70 2 Теорија 20 700
11253 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1635 70 2 Теорија 20 700
11254 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1635 35 1 Теорија 20 700
11255 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1635 105 3 Теорија 18 630
11256 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1635 70 2 Теорија 20 700
11257 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1635 70 2 Теорија 18 630
11258 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1635 70 2 Теорија 18 630
11259 Технологија рада Стручни 2 6 1635 70 2 Теорија 20 700
11260 Технологија стакла Стручни 2 6 1635 105 3 Теорија 20 700
11261 Физичка хемија Стручни 2 6 1635 70 2 Теорија 20 700
11262 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1635 70 2 Теорија 20 700
11263 Аналитичка хемија Стручни 2 6 1636 105 3 Теорија 20 700
11264 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11265 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1636 35 1 Теорија 20 700
11266 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1636 140 4 Теорија 18 630
11267 Машински елементи Стручни 2 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11268 Организација производње Стручни 2 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11269 Органска хемија Стручни 2 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11270 Познавање материјала Стручни 2 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11271 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1636 105 3 Теорија 18 630
11272 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1636 70 2 Теорија 18 630
11273 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11274 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11275 Аналитичка хемија Стручни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11276 Извори загађења животне средине Стручни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11277 Испитивање тла, воде и ваздуха Стручни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11278 Историја Обавезни општеобразовни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11279 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1637 35 1 Теорија 20 700
11280 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1637 105 3 Теорија 18 630
11281 Организација пословања Стручни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11282 Органска хемија Стручни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11283 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1637 105 3 Теорија 18 630
11284 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1637 70 2 Теорија 18 630
11285 Физика Обавезни општеобразовни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11286 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11287 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1638 70 2 Теорија 20 700
11288 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1638 35 1 Теорија 20 700
11289 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1638 105 3 Теорија 18 630
11290 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1638 70 2 Теорија 20 700
11291 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1638 70 2 Теорија 18 630
11292 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1638 70 2 Теорија 18 630
11293 Технологија керамике Стручни 2 6 1638 105 3 Теорија 20 700
11294 Технологија рада Стручни 2 6 1638 70 2 Теорија 20 700
11295 Физичка хемија Стручни 2 6 1638 70 2 Теорија 20 700
11296 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1638 70 2 Теорија 20 700
11297 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1639 70 2 Теорија 20 700
11298 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1639 35 1 Теорија 20 700
11299 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1639 105 3 Теорија 18 630
11300 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1639 70 2 Теорија 20 700
11301 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1639 70 2 Теорија 18 630
11302 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1639 70 2 Теорија 18 630
11303 Технологија грађевинских материјала Стручни 2 6 1639 105 3 Теорија 20 700
11304 Технологија рада Стручни 2 6 1639 70 2 Теорија 20 700
11305 Физичка хемија Стручни 2 6 1639 70 2 Теорија 20 700
11306 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1639 70 2 Теорија 20 700
11307 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1640 70 2 Теорија 20 700
11308 Електротехника Стручни 2 6 1640 70 2 Теорија 20 700
11309 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1640 35 1 Теорија 20 700
11310 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1640 105 3 Теорија 18 630
11311 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1640 70 2 Теорија 20 700
11312 Органска хемија Стручни 2 6 1640 105 3 Теорија 20 700
11313 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1640 70 2 Теорија 18 630
11314 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1640 70 2 Теорија 18 630
11315 Технологија са практичном наставом Стручни 2 6 1640 105 3 Теорија 20 700
11316 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1640 70 2 Теорија 20 700
11317 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 1641 70 2 Теорија 20 700
11318 Електротехника Стручни 2 6 1641 70 2 Теорија 20 700
11319 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 6 1641 35 1 Теорија 20 700
11320 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 1641 105 3 Теорија 18 630
11321 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 2 6 1641 70 2 Теорија 20 700
11322 Органска хемија Стручни 2 6 1641 105 3 Теорија 20 700
11323 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 1641 70 2 Теорија 18 630
11324 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 1641 70 2 Теорија 18 630
11325 Технологија са практичном наставом Стручни 2 6 1641 105 3 Теорија 20 700
11326 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 6 1641 70 2 Теорија 20 700
11327 Графичко обликовање и писмо Обавезни стручни 2 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11328 Графичко обликовање и писмо Обавезни стручни 2 6 2004 70 2 0 0
11329 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 35 1 Теорија 20 700
11330 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 35 1 0 0
11331 Математика Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 70 2 Теорија 18 630
11332 Математика Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11333 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 105 3 Теорија 18 630
11334 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 105 3 Теорија 20 700
11335 Технологија графичког материјала Обавезни стручни 2 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11336 Технологија графичког материјала Обавезни стручни 2 6 2004 70 2 0 0
11337 Технологија рада Обавезни стручни 2 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11338 Технологија рада Обавезни стручни 2 6 2004 70 2 0 0
11339 Физика Изборни предмет 2 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11340 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11341 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 2 6 2004 70 2 0 0
11342 Хемија Изборни предмет 2 6 2004 70 2 Теорија 20 700
11343 Заштитни премази Наставни предмет 2 6 2008 140 4 Теорија 20 700
11344 Математика Наставни предмет 2 6 2008 70 2 Теорија 18 630
11345 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 2 6 2008 70 2 Теорија 18 630
11346 Технологија рада Наставни предмет 2 6 2008 70 2 Теорија 20 700
11347 Физичко васпитање Наставни предмет 2 6 2008 70 2 Теорија 20 700
11348 Математика Наставни предмет 2 6 2009 64 2 Теорија 18 630
11349 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 2 6 2009 64 2 Теорија 18 630
11350 Технологија графиког материјала Наставни предмет 2 6 2009 64 2 Теорија 20 700
11351 Технологија рада Наставни предмет 2 6 2009 64 2 Теорија 20 700
11352 Уређење друштва Наставни предмет 2 6 2009 64 2 Теорија 20 700
11353 Физичко васпитање Наставни предмет 2 6 2009 64 2 Теорија 20 700
11354 Графичко обликовање и писмо Наставни предмет 2 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11355 Математика Наставни предмет 2 6 2010 70 2 Теорија 18 630
11356 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 2 6 2010 70 2 Теорија 18 630
11357 Технологија графичког материјала Наставни предмет 2 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11358 Технологија рада Наставни предмет 2 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11359 Физичко васпитање Наставни предмет 2 6 2010 70 2 Теорија 20 700
11360 Електротехника Стручни 3 6 308 70 2 Теорија 20 700
11361 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 308 140 4 Теорија 18 630
11362 Неорганска хемијска технологија Стручни 3 6 308 105 3 Теорија 20 700
11363 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 308 70 2 Теорија 20 700
11364 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 308 105 3 Теорија 18 630
11365 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 308 70 2 Теорија 18 630
11366 Технолошке операције Стручни 3 6 308 70 2 Теорија 20 700
11367 Физичка хемија Стручни 3 6 308 105 3 Теорија 20 700
11368 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 308 70 2 Теорија 20 700
11369 Електротехника Стручни 3 6 309 70 2 Теорија 20 700
11370 Инструментална анализа Стручни 3 6 309 70 2 Теорија 20 700
11371 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 309 140 4 Теорија 18 630
11372 Машине, апарати и операције с аутоматиком Стручни 3 6 309 105 3 Теорија 20 700
11373 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 309 70 2 Теорија 20 700
11374 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 309 105 3 Теорија 18 630
11375 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 309 70 2 Теорија 18 630
11376 Физичка хемија Стручни 3 6 309 105 3 Теорија 20 700
11377 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 309 70 2 Теорија 20 700
11378 Електротехника Стручни 3 6 310 70 2 Теорија 20 700
11379 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 310 140 4 Теорија 18 630
11380 Машине, апарати и операције Стручни 3 6 310 70 2 Теорија 20 700
11381 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 310 70 2 Теорија 20 700
11382 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 310 105 3 Теорија 18 630
11383 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 310 70 2 Теорија 18 630
11384 Технологија полимера Стручни 3 6 310 70 2 Теорија 20 700
11385 Физичка хемија Стручни 3 6 310 105 3 Теорија 20 700
11386 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 310 70 2 Теорија 20 700
11387 Хемија микромолекула Стручни 3 6 310 70 2 Теорија 20 700
11388 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 317 105 3 Теорија 18 630
11389 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 317 70 2 Теорија 20 700
11390 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 317 105 3 Теорија 18 630
11391 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 317 70 2 Теорија 18 630
11392 Технологија графичког материјала Стручни 3 6 317 70 2 Теорија 20 700
11393 Технологија образовног профила Стручни 3 6 317 70 2 Теорија 20 700
11394 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 317 70 2 Теорија 20 700
11395 Хемија Обавезни општеобразовни 3 6 317 70 2 Теорија 20 700
11396 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 318 105 3 Теорија 18 630
11397 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 318 70 2 Теорија 20 700
11398 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 318 105 3 Теорија 18 630
11399 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 318 70 2 Теорија 18 630
11400 Технологија графичког материјала Стручни 3 6 318 70 2 Теорија 20 700
11401 Технологија образовног профила Стручни 3 6 318 70 2 Теорија 20 700
11402 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 318 70 2 Теорија 20 700
11403 Хемија Обавезни општеобразовни 3 6 318 70 2 Теорија 20 700
11404 Математика Општеобразовни предмети 3 6 320 105 3 Теорија 18 630
11405 Музичка уметност Општеобразовни предмети 3 6 320 35 1 Теорија 20 700
11406 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 3 6 320 105 3 Теорија 18 630
11407 Страни језик Општеобразовни предмети 3 6 320 70 2 Теорија 18 630
11408 Технологија графичког материјала Стручни предмет 3 6 320 70 2 Теорија 20 700
11409 Технологија образовног профила Стручни предмет 3 6 320 70 2 Теорија 20 700
11410 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 3 6 320 70 2 Теорија 20 700
11411 Хемија Општеобразовни предмети 3 6 320 70 2 Теорија 20 700
11412 Математика Општеобразовни предмети 3 6 321 105 3 Теорија 18 630
11413 Музичка уметност Општеобразовни предмети 3 6 321 35 1 Теорија 20 700
11414 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 3 6 321 105 3 Теорија 18 630
11415 Страни језик Општеобразовни предмети 3 6 321 70 2 Теорија 18 630
11416 Технологија графичког материјала Стручни предмет 3 6 321 70 2 Теорија 20 700
11417 Технологија образовног профила Стручни предмет 3 6 321 70 2 Теорија 20 700
11418 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 3 6 321 70 2 Теорија 20 700
11419 Хемија Општеобразовни предмети 3 6 321 70 2 Теорија 20 700
11420 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 323 105 3 Теорија 18 630
11421 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 323 70 2 Теорија 20 700
11422 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 323 105 3 Теорија 18 630
11423 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 323 70 2 Теорија 18 630
11424 Технологија графичког материјала Стручни 3 6 323 70 2 Теорија 20 700
11425 Технологија образовног профила Стручни 3 6 323 70 2 Теорија 20 700
11426 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 323 70 2 Теорија 20 700
11427 Хемија Обавезни општеобразовни 3 6 323 70 2 Теорија 20 700
11428 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 324 105 3 Теорија 18 630
11429 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 324 70 2 Теорија 20 700
11430 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 324 105 3 Теорија 18 630
11431 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 324 70 2 Теорија 18 630
11432 Технологија графичког материјала Стручни 3 6 324 70 2 Теорија 20 700
11433 Технологија образовног профила Стручни 3 6 324 70 2 Теорија 20 700
11434 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 324 70 2 Теорија 20 700
11435 Хемија Обавезни општеобразовни 3 6 324 70 2 Теорија 20 700
11436 Економика и организација производње Стручни предмет 3 6 333 60 2 Теорија 20 700
11437 Математика Општеобразовни предмети 3 6 333 90 3 Теорија 18 630
11438 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 3 6 333 90 3 Теорија 18 630
11439 Страни језик Општеобразовни предмети 3 6 333 60 2 Теорија 18 630
11440 Технологија графичког материјала Стручни предмет 3 6 333 60 2 Теорија 20 700
11441 Технологија образовног профила Стручни предмет 3 6 333 60 2 Теорија 20 700
11442 Устав и права грађана Општеобразовни предмети 3 6 333 30 1 Теорија 20 700
11443 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 3 6 333 60 2 Теорија 20 700
11444 Математика Општеобразовни предмети 3 6 733 68 3 Теорија 18 630
11445 Микробиологија Стручни предмет 3 6 733 34 1 Теорија 20 700
11446 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 3 6 733 68 3 Теорија 18 630
11447 Страни језик Општеобразовни предмети 3 6 733 68 2 Теорија 18 630
11448 Технологија средстава за прање и козметичких производа Стручни предмет 3 6 733 102 3 Теорија 20 700
11449 Технолошке операције Стручни предмет 3 6 733 68 2 Теорија 20 700
11450 Физичка хемија Стручни предмет 3 6 733 68 2 Теорија 20 700
11451 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 3 6 733 68 2 Теорија 20 700
21108 Технологија графичког материјала Стручни 2 6 747 66 2 Теорија 20 700
21107 Технологија графичке припреме Стручни 2 6 747 99 3 Теорија 20 700
21106 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 6 747 66 2 Теорија 18 630
21105 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 6 747 99 3 Теорија 18 630
21104 Основи графичке технике Стручни 2 6 747 66 2 Теорија 20 700
21103 Математика Обавезни општеобразовни 2 6 747 99 3 Теорија 18 630
21101 Биологија Обавезни општеобразовни 2 6 747 66 2 Теорија 20 700
21102 Географија Обавезни општеобразовни 2 6 747 66 2 Теорија 20 700
21100 Хемија Обавезни општеобразовни 1 6 747 70 2 Теорија 20 700
21098 Физика Стручни 1 6 747 70 2 Теорија 20 700
21099 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 6 747 70 2 Теорија 20 700
21097 Технологија графичке припреме Стручни 1 6 747 105 3 Теорија 20 700
21096 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 6 747 70 2 Теорија 18 630
21094 Основи графичке технике Стручни 1 6 747 70 2 Теорија 20 700
21095 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 6 747 105 3 Теорија 18 630
21093 Математика Обавезни општеобразовни 1 6 747 105 3 Теорија 18 630
21092 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 6 747 35 1 Теорија 20 700
21090 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 5 276 62 2 Теорија 20 700
21091 Историја Обавезни општеобразовни 1 6 747 70 2 Теорија 20 700
21089 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 276 62 2 Теорија 20 700
21088 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 5 276 31 1 Теорија 20 700
21087 Телекомуникационе мреже и терминали Стручни 4 5 276 62 2 Теорија 20 700
21085 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 276 62 2 Теорија 18 630
21086 Телекомуникациона мерења Стручни 4 5 276 62 2 Теорија 20 700
11479 Биохемија Стручни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11480 Електротехника Стручни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11481 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1502 105 3 Теорија 18 630
11482 Машине, апарати и операције Стручни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11483 Сировине за фармацеутске проиизводе Стручни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11484 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11485 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1502 105 3 Теорија 18 630
11486 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1502 70 2 Теорија 18 630
11487 Технологија фармацеутских производа Стручни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11488 Физичка хемија Стручни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11489 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1502 70 2 Теорија 20 700
11490 Електротехника Стручни 3 6 1508 64 2 Теорија 20 700
11491 Заштитна превлака Стручни 3 6 1508 96 3 Теорија 20 700
11492 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1508 64 2 Теорија 18 630
11493 Организација пословања Стручни 3 6 1508 64 2 Теорија 20 700
11494 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1508 64 2 Теорија 18 630
11495 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1508 64 2 Теорија 18 630
11496 Технологија са практичном наставом Стручни 3 6 1508 96 3 Теорија 20 700
11497 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1508 32 1 Теорија 20 700
11498 Физичка хемија Стручни 3 6 1508 64 2 Теорија 20 700
11499 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1508 64 2 Теорија 20 700
21084 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 276 93 3 Теорија 18 630
21083 Системи преноса Стручни 4 5 276 93 3 Теорија 20 700
21082 Рачунарске мреже Стручни 4 5 276 62 2 Теорија 20 700
21081 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 276 124 4 Теорија 18 630
21080 Економика и организација предузећа Стручни 4 5 276 62 2 Теорија 20 700
21079 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 276 70 2 Теорија 20 700
21078 Основе технике дигиталног преноса Обавезни стручни 3 5 276 70 2 Теорија 20 700
11508 Историја уметности са теоријом форме Стручни предмет 3 6 1605 62 2 Теорија 20 700
11509 Математика Општеобразовни предмети 3 6 1605 70 3 Теорија 18 630
11510 Обликовање графичких производа Стручни предмет 3 6 1605 70 2 Теорија 20 700
11511 Психологија Стручни предмет 3 6 1605 70 2 Теорија 20 700
11512 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 3 6 1605 105 3 Теорија 18 630
11513 Страни језик Општеобразовни предмети 3 6 1605 70 2 Теорија 18 630
11514 Технологија графичког материјала Опште стручни предмет 3 6 1605 70 2 Теорија 20 700
11515 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 3 6 1605 70 2 Теорија 20 700
11516 Изборни предмет предвиђен законом изборни 3 6 1608 30 1 Теорија 20 700
11517 Изборни предмет предвиђен законом* изборни 3 6 1608 35 1 Теорија 20 700
11518 Изборни предмет предвиђен програмом огледа изборни 3 6 1608 35 1 Теорија 20 700
11519 Историја уметности са теоријом форме стручни 3 6 1608 68 2 Теорија 20 700
11520 Обликовање графичких производа стручни 3 6 1608 34 1 Теорија 20 700
11521 Психологија стручни 3 6 1608 68 2 Теорија 20 700
11522 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 3 6 1608 102 3 Теорија 18 630
11523 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1608 68 2 Теорија 18 630
11524 Технологија графичког материјала општестручни 3 6 1608 68 2 Теорија 20 700
11525 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1608 68 2 Теорија 20 700
11526 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1610 64 2 Теорија 18 630
11527 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1610 64 2 Теорија 20 700
11528 Организација производње Стручни 3 6 1610 64 2 Теорија 20 700
11529 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1610 64 2 Теорија 18 630
11530 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1610 64 2 Теорија 18 630
11531 Технологија са практичном наставом Стручни 3 6 1610 96 3 Теорија 20 700
11532 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1610 32 1 Теорија 20 700
11533 Физичка хемија Стручни 3 6 1610 64 2 Теорија 20 700
11534 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1610 64 2 Теорија 20 700
11535 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1611 64 2 Теорија 18 630
11536 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1611 64 2 Теорија 20 700
11537 Организација производње Стручни 3 6 1611 64 2 Теорија 20 700
11538 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1611 64 2 Теорија 18 630
11539 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1611 64 2 Теорија 18 630
11540 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1611 32 1 Теорија 20 700
11541 Физичка хемија Стручни 3 6 1611 64 2 Теорија 20 700
11542 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1611 64 2 Теорија 20 700
11543 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1634 64 2 Теорија 18 630
11544 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1634 64 2 Теорија 20 700
11545 Организација производње Стручни 3 6 1634 64 2 Теорија 20 700
11546 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1634 64 2 Теорија 18 630
11547 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1634 64 2 Теорија 18 630
11548 Технологија са практичном наставом Стручни 3 6 1634 96 3 Теорија 20 700
11549 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1634 32 1 Теорија 20 700
11550 Физичка хемија Стручни 3 6 1634 64 2 Теорија 20 700
11551 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1634 64 2 Теорија 20 700
11552 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1635 64 2 Теорија 18 630
11553 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1635 64 2 Теорија 20 700
11554 Организација производње Стручни 3 6 1635 64 2 Теорија 20 700
11555 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1635 64 2 Теорија 18 630
11556 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1635 64 2 Теорија 18 630
11557 Технологија рада Стручни 3 6 1635 64 2 Теорија 20 700
11558 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1635 32 1 Теорија 20 700
11559 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1635 64 2 Теорија 20 700
11560 Електротехника Стручни 3 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11561 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1636 140 4 Теорија 18 630
11562 Машине, апарати и операције Стручни 3 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11563 Неорганска хемијска технологија Стручни 3 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11564 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11565 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1636 105 3 Теорија 18 630
11566 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1636 70 2 Теорија 18 630
11567 Технологија неметала Стручни 3 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11568 Физичка хемија Стручни 3 6 1636 105 3 Теорија 20 700
11569 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1636 70 2 Теорија 20 700
11570 Загађивање и заштита тла Стручни 3 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11571 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1637 105 4 Теорија 18 630
11572 Машине, апарати и операције Стручни 3 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11573 Микробиологија Стручни 3 6 1637 35 1 Теорија 20 700
11574 Прерада и одлагање чврстог отпада Стручни 3 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11575 Социологија Обавезни општеобразовни 3 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11576 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1637 105 3 Теорија 18 630
11577 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1637 70 2 Теорија 18 630
11578 Физичка хемија Стручни 3 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11579 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11580 Хемијска технологија Стручни 3 6 1637 70 2 Теорија 20 700
11581 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1638 64 2 Теорија 18 630
11582 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1638 64 2 Теорија 20 700
11583 Организација производње Стручни 3 6 1638 64 2 Теорија 20 700
11584 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1638 64 2 Теорија 18 630
11585 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1638 64 2 Теорија 18 630
11586 Технологија рада Стручни 3 6 1638 64 2 Теорија 20 700
11587 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1638 32 1 Теорија 20 700
11588 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1638 64 2 Теорија 20 700
11589 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1639 64 2 Теорија 18 630
11590 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1639 64 2 Теорија 20 700
11591 Организација производње Стручни 3 6 1639 64 2 Теорија 20 700
11592 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1639 64 2 Теорија 18 630
11593 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1639 64 2 Теорија 18 630
11594 Технологија рада Стручни 3 6 1639 64 2 Теорија 20 700
11595 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1639 32 1 Теорија 20 700
11596 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1639 64 2 Теорија 20 700
11597 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1640 64 2 Теорија 18 630
11598 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1640 64 2 Теорија 20 700
11599 Организација производње Стручни 3 6 1640 64 2 Теорија 20 700
11600 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1640 64 2 Теорија 18 630
11601 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1640 64 2 Теорија 18 630
11602 Технологија са практичном наставом Стручни 3 6 1640 96 3 Теорија 20 700
11603 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1640 32 1 Теорија 20 700
11604 Физичка хемија Стручни 3 6 1640 64 2 Теорија 20 700
11605 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1640 64 2 Теорија 20 700
11606 Математика Обавезни општеобразовни 3 6 1641 64 2 Теорија 18 630
11607 Машине и апарати са аутоматиком Стручни 3 6 1641 64 2 Теорија 20 700
11608 Организација производње Стручни 3 6 1641 64 2 Теорија 20 700
11609 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 6 1641 64 2 Теорија 18 630
11610 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 6 1641 64 2 Теорија 18 630
11611 Технологија са практичном наставом Стручни 3 6 1641 96 3 Теорија 20 700
11612 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 6 1641 32 1 Теорија 20 700
11613 Физичка хемија Стручни 3 6 1641 64 2 Теорија 20 700
11614 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 6 1641 64 2 Теорија 20 700
11615 Графичко обликовање и писмо Обавезни стручни 3 6 2004 60 2 Теорија 0 0
11616 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 3 6 2004 30 1 Теорија 20 700
11617 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 3 6 2004 30 1 0 0
11618 Математика Обавезни општеобразовни предмет 3 6 2004 60 2 Теорија 18 630
11619 Математика Обавезни општеобразовни предмет 3 6 2004 60 2 Теорија 20 700
11620 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 3 6 2004 90 3 Теорија 20 700
11621 Технологија графичког материјала Обавезни стручни 3 6 2004 60 2 Теорија 0 0
11622 Технологија рада Обавезни стручни 3 6 2004 60 2 Теорија 0 0
11623 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 3 6 2004 60 2 Теорија 0 0
11624 Заштитни премази Наставни предмет 3 6 2008 64 2 Теорија 20 700
11625 Математика Наставни предмет 3 6 2008 64 2 Теорија 18 630
11626 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 3 6 2008 64 2 Теорија 18 630
11627 Технологија рада Наставни предмет 3 6 2008 64 2 Теорија 20 700
11628 Уређење друштва Наставни предмет 3 6 2008 64 2 Теорија 20 700
11629 Физичко васпитање Наставни предмет 3 6 2008 64 2 Теорија 20 700
11630 Математика Наставни предмет 3 6 2010 66 2 Теорија 18 630
11631 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 3 6 2010 66 2 Теорија 18 630
11632 Технологија графичког материјала Наставни предмет 3 6 2010 66 2 Теорија 20 700
11633 Технологија рада Наставни предмет 3 6 2010 66 2 Теорија 20 700
11634 Уређење друштва Наставни предмет 3 6 2010 66 2 Теорија 20 700
11635 Физичко васпитање Наставни предмет 3 6 2010 66 2 Теорија 20 700
11636 Аутоматска контрола процеса Стручни 4 6 308 64 2 Теорија 20 700
11637 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 308 128 4 Теорија 18 630
11638 Органска хемијска технологија Стручни 4 6 308 96 3 Теорија 20 700
11639 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 308 96 3 Теорија 18 630
11640 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 308 64 2 Теорија 18 630
11641 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 308 32 1 Теорија 20 700
11642 Физичка хемија Стручни 4 6 308 64 2 Теорија 20 700
11643 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 308 64 2 Теорија 20 700
11644 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 308 64 2 Теорија 20 700
11645 Електроаналитичке методе Стручни 4 6 309 64 2 Теорија 20 700
11646 Испитивање у технолошкој производњи Стручни 4 6 309 64 2 Теорија 20 700
11647 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 309 128 4 Теорија 18 630
11648 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 309 96 3 Теорија 18 630
11649 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 309 64 2 Теорија 18 630
11650 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 309 32 1 Теорија 20 700
11651 Физичка хемија Стручни 4 6 309 64 2 Теорија 20 700
11652 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 309 64 2 Теорија 20 700
11653 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 309 64 2 Теорија 20 700
11654 Хемијска технологија Стручни 4 6 309 96 3 Теорија 20 700
11655 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 310 128 4 Теорија 18 630
11656 Машине, апарати и операције Стручни 4 6 310 64 2 Теорија 20 700
11657 Органска хемијска технологија Стручни 4 6 310 70 2 Теорија 20 700
11658 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 310 96 3 Теорија 18 630
11659 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 310 64 2 Теорија 18 630
11660 Технологија полимера Стручни 4 6 310 64 2 Теорија 20 700
11661 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 310 32 1 Теорија 20 700
11662 Физичка хемија Стручни 4 6 310 64 2 Теорија 20 700
11663 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 310 64 2 Теорија 20 700
11664 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 310 64 2 Теорија 20 700
11665 Економика и организација производње Стручни 4 6 317 60 2 Теорија 20 700
11666 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 317 90 3 Теорија 18 630
11667 Основи електротехнике и електронике Стручни 4 6 317 60 2 Теорија 20 700
11668 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 317 90 3 Теорија 18 630
11669 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 317 60 2 Теорија 18 630
11670 Технологија образовног профила Стручни 4 6 317 60 2 Теорија 20 700
11671 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 317 30 1 Теорија 20 700
11672 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 317 60 2 Теорија 20 700
11673 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 317 60 2 Теорија 20 700
11674 Економика и организација производње Стручни 4 6 318 60 2 Теорија 20 700
11675 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 318 90 3 Теорија 18 630
11676 Основи електротехнике и електронике Стручни 4 6 318 60 2 Теорија 20 700
11677 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 318 90 3 Теорија 18 630
11678 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 318 60 2 Теорија 18 630
11679 Технологија образовног профила Стручни 4 6 318 60 2 Теорија 20 700
11680 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 318 30 1 Теорија 20 700
11681 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 318 60 2 Теорија 20 700
11682 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 318 60 2 Теорија 20 700
11683 Економика и организација производње Стручни предмет 4 6 320 60 2 Теорија 20 700
11684 Математика Општеобразовни предмети 4 6 320 90 3 Теорија 18 630
11685 Основи електротехнике и електронике Стручни предмет 4 6 320 60 2 Теорија 20 700
11686 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 4 6 320 90 3 Теорија 18 630
11687 Страни језик Општеобразовни предмети 4 6 320 60 2 Теорија 18 630
11688 Технологија образовног профила Стручни предмет 4 6 320 60 2 Теорија 20 700
11689 Устав и права грађана Општеобразовни предмети 4 6 320 30 1 Теорија 20 700
11690 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 4 6 320 60 2 Теорија 20 700
11691 Филозофија Општеобразовни предмети 4 6 320 60 2 Теорија 20 700
11692 Економика и организација производње Стручни предмет 4 6 321 60 2 Теорија 20 700
11693 Математика Општеобразовни предмети 4 6 321 90 3 Теорија 18 630
11694 Основи електротехнике и електронике Стручни предмет 4 6 321 60 2 Теорија 20 700
11695 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 4 6 321 90 3 Теорија 18 630
11696 Страни језик Општеобразовни предмети 4 6 321 60 2 Теорија 18 630
11697 Технологија образовног профила Стручни предмет 4 6 321 60 2 Теорија 20 700
11698 Устав и права грађана Општеобразовни предмети 4 6 321 30 1 Теорија 20 700
11699 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 4 6 321 60 2 Теорија 20 700
11700 Филозофија Општеобразовни предмети 4 6 321 60 2 Теорија 20 700
11701 Економика и организација производње Стручни 4 6 323 60 2 Теорија 20 700
11702 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 323 90 3 Теорија 18 630
11703 Основи електротехнике и електронике Стручни 4 6 323 60 2 Теорија 20 700
11704 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 323 90 3 Теорија 18 630
11705 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 323 60 2 Теорија 18 630
11706 Технологија образовног профила Стручни 4 6 323 60 2 Теорија 20 700
11707 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 323 30 1 Теорија 20 700
11708 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 323 60 2 Теорија 20 700
11709 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 323 60 2 Теорија 20 700
11710 Економика и организација производње Стручни 4 6 324 60 2 Теорија 20 700
11711 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 324 90 3 Теорија 18 630
11712 Основи електротехнике и електронике Стручни 4 6 324 60 2 Теорија 20 700
11713 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 324 90 3 Теорија 18 630
11714 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 324 60 2 Теорија 18 630
11715 Технологија образовног профила Стручни 4 6 324 60 2 Теорија 20 700
11716 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 324 30 1 Теорија 20 700
11717 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 324 60 2 Теорија 20 700
11718 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 324 60 2 Теорија 20 700
11719 Математика Општеобразовни предмети 4 6 733 64 3 Теорија 18 630
11720 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 4 6 733 64 2 Теорија 18 630
11721 Страни језик Општеобразовни предмети 4 6 733 64 2 Теорија 18 630
11722 Технологија козметичких производа Стручни предмет 4 6 733 96 2 Теорија 20 700
11723 Физичка хемија Стручни предмет 4 6 733 96 3 Теорија 20 700
11724 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 4 6 733 64 2 Теорија 20 700
21077 Теорија телекомуникација Стручни 3 5 276 70 2 Теорија 20 700
21075 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 276 105 3 Теорија 18 630
21076 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 276 70 2 Теорија 18 630
21074 Социологија Обавезни општеобразовни 3 5 276 70 2 Теорија 20 700
21073 Основе технике дигиталног преноса Стручни 3 5 276 70 2 Теорија 20 700
21071 Комутациона техника Стручни 3 5 276 105 3 Теорија 20 700
21072 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 276 140 4 Теорија 18 630
21070 Електроника II Стручни 3 5 276 70 2 Теорија 20 700
21069 Дигитална електроника Стручни 3 5 276 70 2 Теорија 20 700
21068 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 276 74 2 Теорија 20 700
21066 Телекомуникациони водови Стручни 2 5 276 74 2 Теорија 20 700
21067 Физика Обавезни општеобразовни 2 5 276 74 2 Теорија 20 700
21065 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 276 74 2 Теорија 18 630
21064 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 276 111 3 Теорија 18 630
21063 Основе електротехнике Стручни 2 5 276 111 3 Теорија 20 700
21061 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 5 276 37 1 Теорија 20 700
21062 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 276 148 4 Теорија 18 630
21060 Историја Обавезни општеобразовни 2 5 276 74 2 Теорија 20 700
21059 Електроника и материјали Стручни 2 5 276 111 3 Теорија 20 700
21058 Електрична мерења Стручни 2 5 276 74 2 Теорија 20 700
21057 Хемија Обавезни општеобразовни 1 5 276 74 2 Теорија 20 700
11749 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 1502 96 3 Теорија 18 630
11750 Микробиологија Стручни 4 6 1502 64 2 Теорија 20 700
11751 Организација пословања Стручни 4 6 1502 64 2 Теорија 20 700
11752 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 1502 96 3 Теорија 18 630
11753 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 1502 64 2 Теорија 18 630
11754 Технологија фармацеутских производа Стручни 4 6 1502 96 3 Теорија 20 700
11755 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 1502 32 1 Теорија 20 700
11756 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 1502 64 2 Теорија 20 700
11757 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 1502 64 2 Теорија 20 700
21055 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 276 74 2 Теорија 20 700
21056 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 276 74 2 Теорија 20 700
21054 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 276 74 2 Теорија 18 630
21053 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 276 111 3 Теорија 18 630
21052 Основе електротехнике Стручни 1 5 276 111 3 Теорија 20 700
21051 Математика Обавезни општеобразовни 1 5 276 148 4 Теорија 18 630
21050 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 5 276 37 1 Теорија 20 700
21049 Историја Обавезни општеобразовни 1 5 276 74 2 Теорија 20 700
11766 Естетика Стручни предмет 4 6 1605 60 2 Теорија 20 700
11767 Математика Општеобразовни предмети 4 6 1605 60 3 Теорија 18 630
11768 Обликовање графичких производа Стручни предмет 4 6 1605 30 2 Теорија 20 700
11769 Предузетништво у графичкој индустрији Опште стручни предмет 4 6 1605 60 2 Теорија 20 700
11770 Српски/матерњи језик и књижевност Општеобразовни предмети 4 6 1605 90 3 Теорија 18 630
11771 Страни језик Општеобразовни предмети 4 6 1605 60 2 Теорија 18 630
11772 Уметност и визуелно опажање Стручни предмет 4 6 1605 60 2 Теорија 20 700
11773 Физичко васпитање Општеобразовни предмети 4 6 1605 60 2 Теорија 20 700
11774 Естетика стручни 4 6 1608 30 1 Теорија 20 700
11775 Естетика стручни 4 6 1608 60 2 Теорија 20 700
11776 Изборни предмет предвиђен програмом огледа изборни 4 6 1608 60 2 Теорија 20 700
11777 Обликовање графичких производа стручни 4 6 1608 30 1 Теорија 20 700
11778 Предизетништво у графичкој индустрији општестручни 4 6 1608 60 2 Теорија 20 700
11779 Предизетништво у графичкој индустрији општестручни 4 6 1608 60 2 Теорија 20 700
11780 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 4 6 1608 90 3 Теорија 18 630
11781 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 1608 60 2 Теорија 18 630
11782 Уметност и визуелно опажање стручни 4 6 1608 30 1 Теорија 20 700
11783 Уметност и визуелно опажање стручни 4 6 1608 60 2 Теорија 20 700
11784 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 1608 60 2 Теорија 20 700
11785 Аутоматска контрола процеса Стручни 4 6 1636 64 2 Теорија 20 700
11786 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 1636 128 4 Теорија 18 630
11787 Машине, апарати и операције Стручни 4 6 1636 64 2 Теорија 20 700
11788 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 1636 96 3 Теорија 18 630
11789 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 1636 64 2 Теорија 18 630
11790 Технологија неметала Стручни 4 6 1636 64 2 Теорија 20 700
11791 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 1636 32 1 Теорија 20 700
11792 Физичка хемија Стручни 4 6 1636 64 2 Теорија 20 700
11793 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 1636 64 2 Теорија 20 700
11794 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 1636 64 2 Теорија 20 700
11795 Загађивање и заштита ваздуха Стручни 4 6 1637 64 2 Теорија 20 700
11796 Инструменталне методе анализе Стручни 4 6 1637 96 3 Теорија 20 700
11797 Математика Обавезни општеобразовни 4 6 1637 96 3 Теорија 18 630
11798 Прерада и одлагање отпадних вода Стручни 4 6 1637 64 2 Теорија 20 700
11799 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 6 1637 96 3 Теорија 18 630
11800 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 6 1637 64 2 Теорија 18 630
11801 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 6 1637 32 1 Теорија 20 700
11802 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 6 1637 64 2 Теорија 20 700
11803 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 6 1637 64 2 Теорија 20 700
11804 Нацртна геометрија и техничко цртање Стручни 1 12 603 37 1 Теорија 20 700
11805 Хидрометрија Стручни 1 12 603 37 1 Теорија 20 700
11806 Хидрологија Стручни 1 12 603 74 2 Теорија 20 700
11807 Геодезија Стручни 1 12 603 37 1 Теорија 20 700
11808 Основи метеорологије Стручни 1 12 603 37 1 Теорија 20 700
11809 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 12 603 111 3 Теорија 18 630
11810 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 12 603 74 2 Теорија 18 630
11811 Историја Обавезни општеобразовни 1 12 603 74 2 Теорија 20 700
11812 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 12 603 37 1 Теорија 20 700
11813 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 12 603 74 2 Теорија 20 700
11814 Математика Обавезни општеобразовни 1 12 603 148 4 Теорија 18 630
11815 Географија Обавезни општеобразовни 1 12 603 74 2 Теорија 20 700
11816 Физика Обавезни општеобразовни 1 12 603 64 2 Теорија 20 700
11817 Хемија Обавезни општеобразовни 1 12 603 64 2 Теорија 20 700
11818 Биологија Обавезни општеобразовни 1 12 603 74 2 Теорија 20 700
11819 Нацртна геометрија и техничко цртање Стручни 1 12 604 37 1 Теорија 20 700
11820 Општа метеорологија Стручни 1 12 604 148 4 Теорија 20 700
11821 Метеоролошки инструменти и методе осматрања Стручни 1 12 604 37 1 Теорија 20 700
11822 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 12 604 111 3 Теорија 18 630
11823 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 12 604 74 2 Теорија 18 630
11824 Историја Обавезни општеобразовни 1 12 604 74 2 Теорија 20 700
11825 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 12 604 37 1 Теорија 20 700
11826 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 12 604 74 2 Теорија 20 700
11827 Математика Обавезни општеобразовни 1 12 604 148 4 Теорија 18 630
11828 Географија Обавезни општеобразовни 1 12 604 74 2 Теорија 20 700
11829 Физика Обавезни општеобразовни 1 12 604 64 2 Теорија 20 700
11830 Хемија Обавезни општеобразовни 1 12 604 64 2 Теорија 20 700
11831 Биологија Обавезни општеобразовни 1 12 604 74 2 Теорија 20 700
11832 Нацртна геометрија и техничко цртање Стручни 2 12 603 35 1 Теорија 20 700
11833 Хидрометрија Стручни 2 12 603 35 1 Теорија 20 700
11834 Хидрологија Стручни 2 12 603 35 1 Теорија 20 700
11835 Геодезија Стручни 2 12 603 35 1 Теорија 20 700
11836 Основи хидротехнике Стручни 2 12 603 35 1 Теорија 20 700
11837 Основи геологије и хидрогеологије Стручни 2 12 603 70 2 Теорија 20 700
11838 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 12 603 105 3 Теорија 18 630
11839 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 12 603 70 2 Теорија 18 630
11840 Историја Обавезни општеобразовни 2 12 603 70 2 Теорија 20 700
11841 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 12 603 35 1 Теорија 20 700
11842 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 12 603 70 2 Теорија 20 700
11843 Математика Обавезни општеобразовни 2 12 603 175 5 Теорија 18 630
11844 Физика Обавезни општеобразовни 2 12 603 93 3 Теорија 20 700
11845 Хемија Обавезни општеобразовни 2 12 603 70 2 Теорија 20 700
11846 Нацртна геометрија и техничко цртање Стручни 2 12 604 35 1 Теорија 20 700
11847 Метеоролошки инструменти и методе осматрања Стручни 2 12 604 70 2 Теорија 20 700
11848 Климатологија Стручни 2 12 604 105 3 Теорија 20 700
11849 Метеоролошка статистика Стручни 2 12 604 70 2 Теорија 20 700
11850 Основи хидрологије Стручни 2 12 604 35 1 Теорија 20 700
11851 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 12 604 105 3 Теорија 18 630
11852 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 12 604 70 2 Теорија 18 630
11853 Историја Обавезни општеобразовни 2 12 604 70 2 Теорија 20 700
11854 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 12 604 35 1 Теорија 20 700
11855 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 12 604 70 2 Теорија 20 700
11856 Математика Обавезни општеобразовни 2 12 604 175 5 Теорија 18 630
11857 Физика Обавезни општеобразовни 2 12 604 93 3 Теорија 20 700
11858 Хемија Обавезни општеобразовни 2 12 604 70 2 Теорија 20 700
11859 Хидрометрија Стручни 3 12 603 35 1 Теорија 20 700
11860 Хидрологија Стручни 3 12 603 35 1 Теорија 20 700
11861 Хидраулика Стручни 3 12 603 35 1 Теорија 20 700
11862 Основи хидротехнике Стручни 3 12 603 35 1 Теорија 20 700
11863 Основи статике и бетона Стручни 3 12 603 35 1 Теорија 20 700
11864 Аутоматска обрада података Стручни 3 12 603 70 2 Теорија 20 700
11865 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 12 603 105 3 Теорија 18 630
11866 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 12 603 70 2 Теорија 18 630
11867 Социологија Обавезни општеобразовни 3 12 603 70 2 Теорија 20 700
11868 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 12 603 70 2 Теорија 20 700
11869 Математика Обавезни општеобразовни 3 12 603 175 5 Теорија 18 630
11870 Физика Обавезни општеобразовни 3 12 603 89 3 Теорија 20 700
11871 Хемија Обавезни општеобразовни 3 12 603 50 2 Теорија 20 700
11872 Метеоролошки инструменти и методе осматрања Стручни 3 12 604 70 2 Теорија 20 700
11873 Анализа и прогноза времена са динамичком метеорологијом Стручни 3 12 604 105 3 Теорија 20 700
11874 Метеоролошка статистика Стручни 3 12 604 70 2 Теорија 20 700
11875 Аутоматска обрада и пренос метеоролошких информација Стручни 3 12 604 70 2 Теорија 20 700
11876 Агрометеорологија Стручни 3 12 604 70 2 Теорија 20 700
11877 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 12 604 105 3 Теорија 18 630
11878 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 12 604 70 2 Теорија 18 630
11879 Социологија Обавезни општеобразовни 3 12 604 70 2 Теорија 20 700
11880 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 12 604 70 2 Теорија 20 700
11881 Математика Обавезни општеобразовни 3 12 604 175 5 Теорија 18 630
11882 Физика Обавезни општеобразовни 3 12 604 89 3 Теорија 20 700
11883 Хемија Обавезни општеобразовни 3 12 604 50 2 Теорија 20 700
11884 Хидрометрија Стручни 4 12 603 31 1 Теорија 20 700
11885 Хидрологија Стручни 4 12 603 62 2 Теорија 20 700
11886 Хидраулика Стручни 4 12 603 31 1 Теорија 20 700
11887 Основи хидротехнике Стручни 4 12 603 31 1 Теорија 20 700
11888 Основи статике и бетона Стручни 4 12 603 31 1 Теорија 20 700
11889 Квалитет вода Стручни 4 12 603 31 1 Теорија 20 700
11890 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 12 603 93 3 Теорија 18 630
11891 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 12 603 62 2 Теорија 18 630
11892 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 12 603 62 2 Теорија 20 700
11893 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 12 603 62 2 Теорија 20 700
11894 Математика Обавезни општеобразовни 4 12 603 124 4 Теорија 18 630
11895 Физика Обавезни општеобразовни 4 12 603 83 3 Теорија 20 700
11896 Хемија Обавезни општеобразовни 4 12 603 62 2 Теорија 20 700
11897 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 12 603 31 1 Теорија 20 700
11898 Метеоролошки инструменти и методе осматрања Стручни 4 12 604 62 2 Теорија 20 700
11899 Анализа и прогноза времена са динамичком метеорологијом Стручни 4 12 604 62 2 Теорија 20 700
11900 Ваздухопловна метеорологија Стручни 4 12 604 93 3 Теорија 20 700
11901 Метеорологија загађености ваздуха Стручни 4 12 604 62 2 Теорија 20 700
11902 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 12 604 93 3 Теорија 18 630
11903 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 12 604 62 2 Теорија 18 630
11904 Филозофија Обавезни општеобразовни 4 12 604 62 2 Теорија 20 700
11905 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 12 604 62 2 Теорија 20 700
11906 Математика Обавезни општеобразовни 4 12 604 124 4 Теорија 18 630
11907 Физика Обавезни општеобразовни 4 12 604 83 3 Теорија 20 700
11908 Хемија Обавезни општеобразовни 4 12 604 62 2 Теорија 20 700
11909 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 4 12 604 31 1 Теорија 20 700
11910 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 154 74 2 Теорија 20 700
11911 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 154 148 4 Теорија 18 630
11912 Машински материјали Стручни 1 4 154 74 2 Теорија 20 700
11913 Механика Стручни 1 4 154 74 2 Теорија 20 700
11914 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 154 37 1 Теорија 20 700
11915 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 154 111 3 Теорија 18 630
11916 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 154 74 2 Теорија 18 630
11917 Техничко цртање са нацртном геометријом Стручни 1 4 154 74 2 Теорија 20 700
11918 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 154 74 2 Теорија 20 700
11919 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 154 74 2 Теорија 20 700
11920 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 154 74 2 Теорија 20 700
11921 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 155 72 2 Теорија 20 700
11922 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 155 36 1 Теорија 20 700
11923 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 155 72 2 Теорија 20 700
11924 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 155 144 4 Теорија 18 630
11925 Машински материјали Стручни 1 4 155 72 2 Теорија 20 700
11926 Механика Стручни 1 4 155 72 2 Теорија 20 700
11927 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 155 108 3 Теорија 18 630
11928 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 155 72 2 Теорија 18 630
11929 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 155 72 2 Теорија 20 700
11930 Физичко васпитaње Обавезни општеобразовни 1 4 155 72 2 Теорија 20 700
11931 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 155 72 2 Теорија 20 700
11932 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 157 74 2 Теорија 20 700
11933 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 157 148 4 Теорија 18 630
11934 Машински материјали Стручни 1 4 157 74 2 Теорија 20 700
11935 Механика Стручни 1 4 157 111 3 Теорија 20 700
11936 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 157 37 1 Теорија 20 700
11937 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 157 111 3 Теорија 18 630
11938 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 157 74 2 Теорија 18 630
11939 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 157 74 2 Теорија 20 700
11940 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 157 74 2 Теорија 20 700
11941 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 157 74 2 Теорија 20 700
11942 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 161 74 2 Теорија 20 700
11943 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 161 148 4 Теорија 18 630
11944 Машински материјали Стручни 1 4 161 74 2 Теорија 20 700
11945 Механика Стручни 1 4 161 111 3 Теорија 20 700
11946 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 161 37 1 Теорија 20 700
11947 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 161 111 3 Теорија 18 630
11948 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 161 74 2 Теорија 18 630
11949 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 161 74 2 Теорија 20 700
11950 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 161 74 2 Теорија 20 700
11951 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 161 74 2 Теорија 20 700
11952 Други страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 163 72 2 Теорија 18 630
11953 Енглески језик Обавезни општеобразовни 1 4 163 72 2 Теорија 18 630
11954 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 163 72 2 Теорија 20 700
11955 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 163 108 3 Теорија 18 630
11956 Машински материјали Стручни 1 4 163 72 2 Техничар 20 700
11957 Познавање брода Стручни 1 4 163 72 2 Техничар 20 700
11958 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 163 108 3 Теорија 18 630
11959 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 163 72 2 Теорија 20 700
11960 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 163 72 2 Теорија 20 700
11961 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 163 72 2 Теорија 20 700
11962 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 165 74 2 Теорија 20 700
11963 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 165 185 5 Теорија 18 630
11964 Машински материјали Стручни 1 4 165 74 2 Теорија 20 700
11965 Механика Стручни 1 4 165 74 2 Теорија 20 700
11966 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 165 111 3 Теорија 18 630
11967 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 165 74 2 Теорија 18 630
11968 Техничко цртање са нацртном геометријом Стручни 1 4 165 74 2 Теорија 20 700
11969 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 165 74 2 Теорија 20 700
11970 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 165 74 2 Теорија 20 700
11971 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 165 74 2 Теорија 20 700
11972 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 166 74 2 Теорија 20 700
11973 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 166 148 4 Теорија 18 630
11974 Машински материјали Стручни 1 4 166 74 2 Теорија 20 700
11975 Механика Стручни 1 4 166 111 3 Теорија 20 700
11976 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 166 37 1 Теорија 20 700
11977 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 166 111 3 Теорија 18 630
11978 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 166 74 2 Теорија 18 630
11979 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 166 74 2 Теорија 20 700
11980 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 166 74 2 Теорија 20 700
11981 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 166 74 2 Теорија 20 700
11982 Биологија Обавезни општеобразовни 1 4 167 74 2 Теорија 20 700
11983 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 167 74 2 Теорија 20 700
11984 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 167 148 4 Теорија 18 630
11985 Машински материјали Стручни 1 4 167 74 2 Теорија 20 700
11986 Механика Стручни 1 4 167 74 2 Теорија 20 700
11987 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 167 37 1 Теорија 20 700
11988 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 167 111 3 Теорија 18 630
11989 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 167 74 2 Теорија 18 630
11990 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 167 74 2 Теорија 20 700
11991 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 167 74 2 Теорија 20 700
11992 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 167 74 2 Теорија 20 700
11993 Биологија Обавезни општеобразовни 1 4 170 70 2 Теорија 20 700
11994 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 170 70 2 Теорија 20 700
11995 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 170 175 5 Теорија 18 630
11996 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 170 35 1 Теорија 20 700
11997 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 170 105 3 Теорија 18 630
11998 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 170 70 2 Теорија 18 630
11999 Техничка механика са механизмима Стручни 1 4 170 68 2 Теорија 20 700
12000 Технички материјали Стручни 1 4 170 68 2 Теорија 20 700
12001 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 170 70 2 Теорија 20 700
12002 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 170 70 2 Теорија 20 700
12003 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 170 70 2 Теорија 20 700
12004 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 171 74 2 Теорија 20 700
12005 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 171 37 1 Теорија 20 700
12006 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 171 111 3 Теорија 20 700
12007 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 171 111 3 Теорија 18 630
12008 Механика Стручни 1 4 171 111 3 Теорија 20 700
12009 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 171 111 3 Теорија 18 630
12010 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 171 74 2 Теорија 18 630
12011 Техничка физика Стручни 1 4 171 74 2 Теорија 20 700
12012 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 171 74 2 Теорија 20 700
12013 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 171 74 2 Теорија 20 700
12014 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 175 74 2 Теорија 20 700
12015 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 175 37 1 Теорија 20 700
12016 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 175 111 3 Теорија 20 700
12017 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 175 111 3 Теорија 18 630
12018 Механика Стручни 1 4 175 111 3 Теорија 20 700
12019 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 175 111 3 Теорија 18 630
12020 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 175 74 2 Теорија 18 630
12021 Техничка физика Стручни 1 4 175 74 2 Теорија 20 700
12022 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 175 74 2 Теорија 20 700
12023 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 175 74 2 Теорија 20 700
21048 Географија Обавезни општеобразовни 1 5 276 74 2 Теорија 20 700
21047 Биологија Обавезни општеобразовни 1 5 276 74 2 Теорија 20 700
21046 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 2016 62 2 Теорија 20 700
21045 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 2016 62 2 Теорија 18 630
21044 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 2016 62 2 Теорија 18 630
21042 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 4 5 2016 62 2 Теорија 20 700
21043 Математика Опште стручни 4 5 2016 62 2 Теорија 18 630
21041 Електрични и електронски системи на возилима Стручни 4 5 2016 217 7 Теорија и вежбе 20 700
12034 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 178 74 2 Теорија 20 700
12035 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 178 37 1 Теорија 20 700
12036 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 178 111 3 Теорија 20 700
12037 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 178 111 3 Теорија 18 630
12038 Механика Стручни 1 4 178 111 3 Теорија 20 700
12039 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 178 111 3 Теорија 18 630
12040 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 178 74 2 Теорија 18 630
12041 Техничка физика Стручни 1 4 178 74 2 Теорија 20 700
12042 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 178 74 2 Теорија 20 700
12043 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 178 74 2 Теорија 20 700
12044 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 179 74 2 Теорија 20 700
12045 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 179 37 1 Теорија 20 700
12046 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 179 111 3 Теорија 20 700
12047 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 179 111 3 Теорија 18 630
12048 Механика Стручни 1 4 179 111 3 Теорија 20 700
12049 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 179 111 3 Теорија 18 630
12050 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 179 74 2 Теорија 18 630
12051 Техничка физика Стручни 1 4 179 74 2 Теорија 20 700
12052 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 179 74 2 Теорија 20 700
12053 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 179 74 2 Теорија 20 700
12054 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 180 74 2 Теорија 20 700
12055 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 180 37 1 Теорија 20 700
12056 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 180 111 3 Теорија 20 700
12057 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 180 111 3 Теорија 18 630
12058 Механика Стручни 1 4 180 111 3 Теорија 20 700
12059 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 180 111 3 Теорија 18 630
12060 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 180 74 2 Теорија 18 630
12061 Техничка физика Стручни 1 4 180 74 2 Теорија 20 700
12062 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 180 74 2 Теорија 20 700
12063 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 180 74 2 Теорија 20 700
12064 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 181 74 2 Теорија 20 700
12065 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 181 37 1 Теорија 20 700
12066 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 181 111 3 Теорија 20 700
12067 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 181 111 3 Теорија 18 630
12068 Механика Стручни 1 4 181 111 3 Теорија 20 700
12069 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 181 111 3 Теорија 18 630
12070 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 181 74 2 Теорија 18 630
12071 Техничка физика Стручни 1 4 181 74 2 Теорија 20 700
12072 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 181 74 2 Теорија 20 700
12073 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 181 74 2 Теорија 20 700
12074 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 182 74 2 Теорија 20 700
12075 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 182 37 1 Теорија 20 700
12076 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 182 111 3 Теорија 20 700
12077 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 182 111 3 Теорија 18 630
12078 Механика Стручни 1 4 182 111 3 Теорија 20 700
12079 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 182 111 3 Теорија 18 630
12080 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 182 74 2 Теорија 18 630
12081 Техничка физика Стручни 1 4 182 74 2 Теорија 20 700
12082 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 182 74 2 Теорија 20 700
12083 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 182 74 2 Теорија 20 700
12084 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 184 74 2 Теорија 20 700
12085 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 184 37 1 Теорија 20 700
12086 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 184 111 3 Теорија 20 700
12087 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 184 111 3 Теорија 18 630
12088 Механика Стручни 1 4 184 111 3 Теорија 20 700
12089 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 184 111 3 Теорија 18 630
12090 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 184 74 2 Теорија 18 630
12091 Техничка физика Стручни 1 4 184 74 2 Теорија 20 700
12092 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 184 74 2 Теорија 20 700
12093 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 184 74 2 Теорија 20 700
12094 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 185 74 2 Теорија 20 700
12095 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 185 37 1 Теорија 20 700
12096 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 185 111 3 Теорија 20 700
12097 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 185 111 3 Теорија 18 630
12098 Механика Стручни 1 4 185 111 3 Теорија 20 700
12099 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 185 111 3 Теорија 18 630
12100 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 185 74 2 Теорија 18 630
12101 Техничка физика Стручни 1 4 185 74 2 Теорија 20 700
12102 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 185 74 2 Теорија 20 700
12103 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 185 74 2 Теорија 20 700
12104 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 189 74 2 Теорија 20 700
12105 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 189 37 1 Теорија 20 700
12106 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 189 111 3 Теорија 20 700
12107 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 189 111 3 Теорија 18 630
12108 Механика Стручни 1 4 189 111 3 Теорија 20 700
12109 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 189 111 3 Теорија 18 630
12110 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 189 74 2 Теорија 18 630
12111 Техничка физика Стручни 1 4 189 74 2 Теорија 20 700
12112 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 189 74 2 Теорија 20 700
12113 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 189 74 2 Теорија 20 700
12114 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 190 74 2 Теорија 20 700
12115 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 190 37 1 Теорија 20 700
12116 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 190 111 3 Теорија 20 700
12117 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 190 111 3 Теорија 18 630
12118 Механика Стручни 1 4 190 111 3 Теорија 20 700
12119 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 190 111 3 Теорија 18 630
12120 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 190 74 2 Теорија 18 630
12121 Техничка физика Стручни 1 4 190 74 2 Теорија 20 700
12122 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 190 74 2 Теорија 20 700
12123 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 190 74 2 Теорија 20 700
12124 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 193 74 2 Теорија 20 700
12125 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 193 37 1 Теорија 20 700
12126 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 193 111 3 Теорија 20 700
12127 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 193 111 3 Теорија 18 630
12128 Механика Стручни 1 4 193 111 3 Теорија 20 700
12129 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 193 111 3 Теорија 18 630
12130 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 193 74 2 Теорија 18 630
12131 Техничка физика Стручни 1 4 193 74 2 Теорија 20 700
12132 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 193 74 2 Теорија 20 700
12133 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 193 74 2 Теорија 20 700
12134 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 196 74 2 Теорија 20 700
12135 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 196 37 1 Теорија 20 700
12136 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 196 111 3 Теорија 20 700
12137 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 196 111 3 Теорија 18 630
12138 Механика Стручни 1 4 196 111 3 Теорија 20 700
12139 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 196 111 3 Теорија 18 630
12140 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 196 74 2 Теорија 18 630
12141 Техничка физика Стручни 1 4 196 74 2 Теорија 20 700
12142 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 196 74 2 Теорија 20 700
12143 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 196 74 2 Теорија 20 700
12144 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 197 74 2 Теорија 20 700
12145 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 197 35 1 Теорија 20 700
12146 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 197 105 3 Теорија 20 700
12147 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 197 105 3 Теорија 18 630
12148 Механика Стручни 1 4 197 70 2 Теорија 20 700
12149 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 197 105 3 Теорија 18 630
12150 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 197 70 2 Теорија 18 630
12151 Техничка физика Стручни 1 4 197 70 2 Теорија 20 700
12152 Технологија обраде Стручни 1 4 197 70 2 Теорија 20 700
12153 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 197 70 2 Теорија 20 700
12154 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 197 70 2 Теорија 20 700
12155 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 201 74 2 Теорија 20 700
12156 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 201 37 1 Теорија 20 700
12157 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 201 111 3 Теорија 20 700
12158 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 201 111 3 Теорија 18 630
12159 Механика Стручни 1 4 201 111 3 Теорија 20 700
12160 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 201 111 3 Теорија 18 630
12161 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 201 74 2 Теорија 18 630
12162 Техничка физика Стручни 1 4 201 74 2 Теорија 20 700
12163 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 201 74 2 Теорија 20 700
12164 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 201 74 2 Теорија 20 700
12165 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 705 74 2 Теорија 20 700
12166 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 705 74 2 Теорија 20 700
12167 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 705 148 4 Теорија 18 630
12168 Машински материјали Стручни 1 4 705 74 2 Теорија 20 700
12169 Механика Стручни 1 4 705 74 2 Теорија 20 700
12170 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 705 37 1 Теорија 20 700
12171 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 705 111 3 Теорија 18 630
12172 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 705 74 2 Теорија 18 630
12173 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 705 74 2 Теорија 20 700
12174 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 705 74 2 Теорија 20 700
12175 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 705 74 2 Теорија 20 700
12176 Биологија Обавезни општеобразовни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12177 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12178 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12179 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 716 144 4 Теорија 18 630
12180 Машински материјали Стручни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12181 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 716 108 3 Теорија 18 630
12182 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 716 72 2 Теорија 18 630
12183 Технологија обраде Стручни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12184 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12185 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12186 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 716 72 2 Теорија 20 700
12187 Изборни предмет предвиђен законом изборни 1 4 730 35 1 Теорија 20 700
12188 Изборни предмет предвиђен програмом огледа изборни 1 4 730 35 1 Теорија 20 700
12189 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 730 70 2 Теорија 18 630
12190 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 4 730 70 2 Теорија 18 630
12191 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 730 70 2 Теорија 18 630
12192 Техничка маханика општестручни 1 4 730 70 2 Теорија 20 700
12193 Технички материјали општестручни 1 4 730 70 2 Теорија 20 700
12194 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 730 70 2 Теорија 20 700
12195 Биологија Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 72 2 Теорија 20 700
12196 Географија Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 72 2 Теорија 20 700
12197 Историја Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 72 2 Теорија 20 700
12198 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 36 1 Теорија 20 700
12199 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 144 4 Теорија 18 630
12200 Машински материјали Стручни 1 4 1550 72 2 Теорија 20 700
12201 Механика Стручни 1 4 1550 72 2 Теорија 20 700
12202 Музичка уметност Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 36 1 Теорија 20 700
12203 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 108 3 Теорија 18 630
12204 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 72 2 Теорија 18 630
12205 Физика Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 72 2 Теорија 20 700
12206 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 72 1 Теорија 20 700
12207 Хемија Обавезни општеобразовни предмет 1 4 1550 72 2 Теорија 20 700
12208 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12209 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1607 37 1 Теорија 20 700
12210 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1607 111 3 Теорија 20 700
12211 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1607 111 3 Теорија 18 630
12212 Механика Стручни 1 4 1607 111 3 Теорија 20 700
12213 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1607 111 3 Теорија 18 630
12214 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1607 74 2 Теорија 18 630
12215 Техничка физика Стручни 1 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12216 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12217 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12218 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12219 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1609 37 1 Теорија 20 700
12220 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1609 111 3 Теорија 20 700
12221 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1609 111 3 Теорија 18 630
12222 Механика Стручни 1 4 1609 111 3 Теорија 20 700
12223 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1609 111 3 Теорија 18 630
12224 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1609 74 2 Теорија 18 630
12225 Техничка физика Стручни 1 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12226 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12227 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12228 Географија обавезни опште образовни 1 4 1612 35 1 теорија 20 700
12229 Историја обавезни опште образовни 1 4 1612 70 2 теорија 20 700
12230 Математика обавезни опште образовни 1 4 1612 70 2 теорија 18 630
12231 Машински материјали обавезни стручни 1 4 1612 70 2 теорија 20 700
12232 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 1 4 1612 105 3 теорија 18 630
12233 Страни језик обавезни опште образовни 1 4 1612 70 2 теорија 18 630
12234 Техничка механика обавезни стручни 1 4 1612 70 2 теорија 20 700
12235 Физичко васпитање обавезни опште образовни 1 4 1612 70 2 теорија 20 700
21040 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 2016 70 2 Теорија 20 700
21039 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 2016 70 2 Теорија 18 630
21038 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 2016 70 2 Теорија 18 630
21036 Математика Опште стручни 3 5 2016 70 2 Теорија 18 630
21037 Мотори СУС и моторна возила Стручни 3 5 2016 70 3 Теорија 20 700
21035 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 3 5 2016 70 2 Теорија 20 700
21034 Електроника Стручни 3 5 2016 70 2 Теорија и вежбе 20 700
12246 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12247 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1652 108 3 Теорија 18 630
12248 Машински елененти Стручни 1 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12249 Машински материјали Стручни 1 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12250 Механика Стручни 1 4 1652 108 3 Теорија 20 700
12251 Основе бродоградње Стручни 1 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12252 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1652 108 3 Теорија 18 630
12253 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1652 72 2 Теорија 18 630
12254 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12255 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12256 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12257 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12258 Енглески језик Обавезни општеобразовни 1 4 1653 74 2 Теорија 18 630
12259 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12260 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1653 185 5 Теорија 18 630
12261 Механика Стручни 1 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12262 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 1653 37 1 Теорија 20 700
12263 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1653 111 3 Теорија 18 630
12264 Технологија материјала Стручни 1 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12265 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12266 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12267 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12268 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12269 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1654 148 4 Теорија 18 630
12270 Машински материјали Стручни 1 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12271 Механика Стручни 1 4 1654 111 3 Теорија 20 700
12272 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 1 4 1654 37 1 Теорија 20 700
12273 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1654 111 3 Теорија 18 630
12274 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1654 74 2 Теорија 18 630
12275 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12276 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12277 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12278 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1655 74 2 Теорија 20 700
12279 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 1 4 1655 37 1 Теорија 20 700
12280 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1655 111 3 Теорија 18 630
12281 Механика Стручни 1 4 1655 111 3 Теорија 20 700
12282 Основе електротехнике Стручни 1 4 1655 111 3 Теорија 20 700
12283 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1655 111 3 Теорија 18 630
12284 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1655 111 3 Теорија 18 630
12285 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1655 74 2 Теорија 18 630
12286 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 1655 74 2 Теорија 20 700
12287 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1655 74 2 Теорија 20 700
12288 Хемија Обавезни општеобразовни 1 4 1655 74 2 Теорија 20 700
12289 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12290 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1656 36 1 Теорија 20 700
12291 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1656 108 3 Теорија 20 700
12292 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1656 108 3 Теорија 18 630
12293 Механика Стручни 1 4 1656 108 3 Теорија 20 700
12294 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1656 108 3 Теорија 18 630
12295 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1656 72 2 Теорија 18 630
12296 Техничка физика Стручни 1 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12297 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12298 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12299 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12300 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1657 36 1 Теорија 20 700
12301 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1657 108 3 Теорија 20 700
12302 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1657 108 3 Теорија 18 630
12303 Основе бродоградње Стручни 1 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12304 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1657 108 3 Теорија 18 630
12305 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1657 72 2 Теорија 18 630
12306 Техничка физика Стручни 1 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12307 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12308 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12309 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12310 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1658 37 1 Теорија 20 700
12311 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1658 111 3 Теорија 20 700
12312 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1658 111 3 Теорија 18 630
12313 Механика Стручни 1 4 1658 111 3 Теорија 20 700
12314 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1658 111 3 Теорија 18 630
12315 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1658 74 2 Теорија 18 630
12316 Техничка физика Стручни 1 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12317 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12318 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12319 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12320 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1659 37 1 Теорија 20 700
12321 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1659 111 3 Теорија 20 700
12322 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1659 111 3 Теорија 18 630
12323 Механика Стручни 1 4 1659 111 3 Теорија 20 700
12324 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1659 111 3 Теорија 18 630
12325 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1659 74 2 Теорија 18 630
12326 Техничка физика Стручни 1 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12327 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12328 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12329 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12330 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1660 37 1 Теорија 20 700
12331 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1660 111 3 Теорија 20 700
12332 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1660 111 3 Теорија 18 630
12333 Механика Стручни 1 4 1660 111 3 Теорија 20 700
12334 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1660 111 3 Теорија 18 630
12335 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1660 74 2 Теорија 18 630
12336 Техничка физика Стручни 1 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12337 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12338 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12339 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1661 74 2 Теорија 20 700
12340 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1661 37 1 Теорија 20 700
12341 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1661 111 3 Теорија 20 700
12342 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1661 111 3 Теорија 18 630
12343 Механика Стручни 1 4 1661 111 3 Теорија 20 700
12344 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1661 111 3 Теорија 18 630
12345 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1661 74 2 Теорија 18 630
12346 Техничка физика Стручни 1 4 1661 74 2 Теорија 20 700
12347 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1661 74 2 Теорија 20 700
12348 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1661 74 2 Теорија 20 700
12349 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12350 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1662 37 1 Теорија 20 700
12351 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1662 111 3 Теорија 20 700
12352 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1662 111 3 Теорија 18 630
12353 Механика Стручни 1 4 1662 111 3 Теорија 20 700
12354 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1662 111 3 Теорија 18 630
12355 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1662 74 2 Теорија 18 630
12356 Техничка физика Стручни 1 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12357 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12358 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12359 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12360 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1663 36 1 Теорија 20 700
12361 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1663 108 3 Теорија 20 700
12362 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1663 108 3 Теорија 18 630
12363 Оптика Стручни 1 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12364 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1663 108 3 Теорија 18 630
12365 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1663 72 2 Теорија 18 630
12366 Техничка физика Стручни 1 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12367 Технологија обраде Стручни 1 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12368 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12369 Хемија и технологија материјала Стручни 1 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12370 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12371 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1664 37 1 Теорија 20 700
12372 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1664 111 3 Теорија 20 700
12373 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1664 111 3 Теорија 18 630
12374 Механика Стручни 1 4 1664 111 3 Теорија 20 700
12375 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1664 111 3 Теорија 18 630
12376 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1664 74 2 Теорија 18 630
12377 Техничка физика Стручни 1 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12378 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12379 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12380 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12381 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1665 37 1 Теорија 20 700
12382 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1665 111 3 Теорија 20 700
12383 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1665 111 3 Теорија 18 630
12384 Механика Стручни 1 4 1665 111 3 Теорија 20 700
12385 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1665 111 3 Теорија 18 630
12386 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1665 74 2 Теорија 18 630
12387 Техничка физика Стручни 1 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12388 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12389 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12390 Географија Обавезни општеобразовни 1 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12391 Екологија и заштита животне средине Обавезни општеобразовни 1 4 1666 37 1 Теорија 20 700
12392 Историја Обавезни општеобразовни 1 4 1666 111 3 Теорија 20 700
12393 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 1666 111 3 Теорија 18 630
12394 Механика Стручни 1 4 1666 111 3 Теорија 20 700
12395 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 1666 111 3 Теорија 18 630
12396 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 1666 74 2 Теорија 18 630
12397 Техничка физика Стручни 1 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12398 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12399 Хемија и машински материјали Стручни 1 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12400 Ликовна култура Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2001 74 2 Теорија 20 700
12401 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2001 111 3 Теорија 18 630
12402 Музика Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2001 37 1 Теорија 20 700
12403 Основе друштвених дисциплина Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2001 111 3 Теорија 20 700
12404 Основе природних дисциплина Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2001 111 3 Теорија 20 700
12405 Основе технике рада са праксом Обавезни стручни 1 4 2001 74 2 Теорија 20 700
12406 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2001 148 4 Теорија 18 630
12407 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2001 74 2 Теорија 20 700
12408 Математика Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2003 70 2 Теорија 18 630
12409 Материјали и обрада метала Обавезни стручни 1 4 2003 70 2 Теорија 18 630
12410 Основе машинства Обавезни стручни 1 4 2003 70 2 Теорија 20 700
12411 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2003 70 2 Теорија 18 630
12412 Технологија рада Обавезни стручни 1 4 2003 70 2 Теорија 20 700
12413 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 1 4 2003 70 2 Теорија 20 700
12414 Математика Наставни предмет 1 4 2005 70 2 Теорија 18 630
12415 Материјали и обрада метала Наставни предмет 1 4 2005 70 2 Теорија 20 700
12416 Основе машинства Наставни предмет 1 4 2005 70 2 Теорија 20 700
12417 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 1 4 2005 70 2 Теорија 18 630
12418 Технологија рада Наставни предмет 1 4 2005 70 2 Теорија 20 700
12419 Физичко васпитање Наставни предмет 1 4 2005 70 2 Теорија 20 700
21033 Електрични и електронски системи на возилима Стручни 3 5 2016 210 6 Теорија и вежбе 20 700
21032 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21031 Физика Опште стручни 2 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21029 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 2016 74 2 Теорија 18 630
21030 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 2016 74 2 Теорија 18 630
21028 Основе електротехнике Стручни 2 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21027 Мотори СУС и моторна возила Стручни 2 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21026 Математика Опште стручни 2 5 2016 111 3 Теорија 18 630
21025 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 2 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21024 Електроника Стручни 2 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21022 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21023 Електрични и електронски системи на возилима Стручни 2 5 2016 148 4 Теорија 20 700
21021 Физика Опште стручни 1 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21020 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 2016 74 2 Теорија 18 630
21019 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 2016 111 3 Теорија 18 630
21017 Основе електротехнике Стручни 1 5 2016 148 4 Теорија 20 700
21018 Основе машинства Стручни 1 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21016 Математика Опште стручни 1 5 2016 148 4 Теорија 18 630
21015 Конструкциони материјали Стручни 1 5 2016 37 1 Теорија 20 700
12440 Електротехника са мерењима Стручни 1 4 2020 74 2 Теорија 20 700
12441 Математика Обавезни општеобразовни 1 4 2020 148 4 Теорија 18 630
12442 Механика Обавезни општеобразовни 1 4 2020 111 3 Теорија 20 700
12443 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 4 2020 111 3 Теорија 18 630
12444 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 4 2020 74 2 Теорија 18 630
12445 Физика Обавезни општеобразовни 1 4 2020 74 2 Теорија 20 700
12446 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 4 2020 74 2 Теорија 20 700
12447 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12448 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12449 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12450 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 154 35 1 Теорија 20 700
12451 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 154 140 4 Теорија 18 630
12452 Машински елементи Стручни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12453 Механика Стручни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12454 Отпорност материјала Стручни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12455 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 154 105 3 Теорија 18 630
12456 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 154 70 2 Теорија 18 630
12457 Технологија обраде Стручни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12458 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12459 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 154 70 2 Теорија 20 700
12460 Електротехника и електроника Стручни 2 4 155 72 2 Теорија 20 700
12461 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 155 72 2 Теорија 20 700
12462 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 155 144 4 Теорија 18 630
12463 Машински елементи Стручни 2 4 155 72 2 Теорија 20 700
12464 Механика Стручни 2 4 155 72 2 Теорија 20 700
12465 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 155 108 3 Теорија 18 630
12466 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 155 72 2 Теорија 18 630
12467 Технологија обраде Стручни 2 4 155 72 2 Теорија 20 700
12468 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 155 72 2 Теорија 20 700
12469 Физичко васпитaње Обавезни општеобразовни 2 4 155 72 2 Теорија 20 700
12470 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 157 74 2 Теорија 20 700
12471 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 157 74 2 Теорија 20 700
12472 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 157 74 2 Теорија 20 700
12473 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 157 37 1 Теорија 20 700
12474 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 157 148 4 Теорија 18 630
12475 Машински елементи Стручни 2 4 157 74 2 Теорија 20 700
12476 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 157 111 3 Теорија 18 630
12477 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 157 74 2 Теорија 18 630
12478 Технологија обраде Стручни 2 4 157 111 3 Теорија 20 700
12479 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 157 74 2 Теорија 20 700
12480 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 157 74 2 Теорија 20 700
12481 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12482 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12483 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12484 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 161 37 1 Теорија 20 700
12485 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 161 148 4 Теорија 18 630
12486 Машински елементи Стручни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12487 Основе електротехнике Стручни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12488 Основе енергетике Стручни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12489 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 161 111 3 Теорија 18 630
12490 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 161 74 2 Теорија 18 630
12491 Технологија обраде Стручни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12492 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12493 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 161 74 2 Теорија 20 700
12494 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 163 72 2 Теорија 20 700
12495 Бродска електротехника Стручни 2 4 163 72 2 Техничар 20 700
12496 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 163 72 2 Теорија 20 700
12497 Други страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 163 72 2 Теорија 18 630
12498 Енглески језик Обавезни општеобразовни 2 4 163 72 2 Теорија 18 630
12499 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 163 72 2 Теорија 20 700
12500 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 163 108 3 Теорија 18 630
12501 Машински елементи Стручни 2 4 163 72 2 Техничар 20 700
12502 Медицина за поморце Стручни 2 4 163 36 1 Техничар 20 700
12503 Механика Стручни 2 4 163 108 3 Техничар 20 700
12504 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 163 108 3 Теорија 18 630
12505 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 163 72 2 Теорија 20 700
12506 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 163 72 2 Теорија 20 700
12507 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12508 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12509 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12510 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 165 148 4 Теорија 18 630
12511 Машински елементи Стручни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12512 Механика Стручни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12513 Основи електротехнике и електронике Стручни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12514 Отпорност материјала Стручни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12515 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 165 111 3 Теорија 18 630
12516 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 165 74 2 Теорија 18 630
12517 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12518 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 165 74 2 Теорија 20 700
12519 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12520 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12521 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12522 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 166 37 1 Теорија 20 700
12523 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 166 148 4 Теорија 18 630
12524 Машински елементи Стручни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12525 Механика Стручни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12526 Основе електротехнике и електронике Стручни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12527 Основе хидраулике и пнеуматике Стручни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12528 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 166 111 3 Теорија 18 630
12529 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 166 74 2 Теорија 18 630
12530 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12531 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 166 74 2 Теорија 20 700
12532 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12533 Електротехника и електроника Стручни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12534 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12535 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 167 37 1 Теорија 20 700
12536 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 167 148 4 Теорија 18 630
12537 Машински елементи Стручни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12538 Механика Стручни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12539 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 167 111 3 Теорија 18 630
12540 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 167 74 2 Теорија 18 630
12541 Технологија обраде Стручни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12542 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12543 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12544 Хидраулика и пнеуматика Стручни 2 4 167 74 2 Теорија 20 700
12545 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 170 68 2 Теорија 20 700
12546 Електротехника Стручни 2 4 170 68 2 Теорија 20 700
12547 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 170 68 2 Теорија 20 700
12548 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 170 34 1 Теорија 20 700
12549 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 170 170 5 Теорија 18 630
12550 Машински елементи Стручни 2 4 170 68 2 Теорија 20 700
12551 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 170 102 3 Теорија 18 630
12552 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 170 68 2 Теорија 18 630
12553 Техничка механика са механизмима Стручни 2 4 170 102 3 Теорија 20 700
12554 Технологија обраде Стручни 2 4 170 102 3 Теорија 20 700
12555 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 170 68 2 Теорија 20 700
12556 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 170 68 2 Теорија 20 700
12557 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 171 37 1 Теорија 20 700
12558 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 171 111 3 Теорија 18 630
12559 Машински елементи Стручни 2 4 171 74 2 Теорија 20 700
12560 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 171 37 1 Теорија 20 700
12561 Основе електротехнике Стручни 2 4 171 74 2 Теорија 20 700
12562 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 171 74 2 Теорија 18 630
12563 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 171 74 2 Теорија 18 630
12564 Технологија обраде Стручни 2 4 171 111 3 Теорија 20 700
12565 Технологија образовног профила Стручни 2 4 171 74 2 Теорија 20 700
12566 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 171 74 2 Теорија 20 700
12567 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 175 37 1 Теорија 20 700
12568 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 175 111 3 Теорија 18 630
12569 Машински елементи Стручни 2 4 175 74 2 Теорија 20 700
12570 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 175 37 1 Теорија 20 700
12571 Основе електротехнике Стручни 2 4 175 74 2 Теорија 20 700
12572 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 175 74 2 Теорија 18 630
12573 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 175 74 2 Теорија 18 630
12574 Технологија обраде Стручни 2 4 175 111 3 Теорија 20 700
12575 Технологија образовног профила Стручни 2 4 175 74 2 Теорија 20 700
12576 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 175 74 2 Теорија 20 700
21014 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 1 5 2016 74 2 Теорија 20 700
21012 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 4 5 1671 62 2 Теорија 20 700
21013 Електротехнички материјали Стручни 1 5 2016 37 1 Теорија 20 700
21011 Страни језик Обавезни општеобразовни 4 5 1671 62 2 Теорија 18 630
21010 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 4 5 1671 93 3 Теорија 18 630
21008 Мехатронски системи Стручни 4 5 1671 93 3 Теорија 20 700
21009 Програмабилни логички контролери Стручни 4 5 1671 31 1 Теорија 20 700
21007 Математика Обавезни општеобразовни 4 5 1671 93 3 Теорија 18 630
21002 Системи управљања Стручни 3 5 1671 44 2 Теорија 20 700
12587 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 178 37 1 Теорија 20 700
12588 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 178 111 3 Теорија 18 630
12589 Машински елементи Стручни 2 4 178 74 2 Теорија 20 700
12590 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 178 37 1 Теорија 20 700
12591 Основе електротехнике Стручни 2 4 178 74 2 Теорија 20 700
12592 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 178 74 2 Теорија 18 630
12593 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 178 74 2 Теорија 18 630
12594 Технологија обраде Стручни 2 4 178 111 3 Теорија 20 700
12595 Технологија образовног профила Стручни 2 4 178 74 2 Теорија 20 700
12596 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 178 74 2 Теорија 20 700
12597 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 179 37 1 Теорија 20 700
12598 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 179 111 3 Теорија 18 630
12599 Машински елементи Стручни 2 4 179 74 2 Теорија 20 700
12600 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 179 37 1 Теорија 20 700
12601 Основе електротехнике Стручни 2 4 179 74 2 Теорија 20 700
12602 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 179 74 2 Теорија 18 630
12603 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 179 74 2 Теорија 18 630
12604 Технологија обраде Стручни 2 4 179 111 3 Теорија 20 700
12605 Технологија образовног профила Стручни 2 4 179 74 2 Теорија 20 700
12606 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 179 74 2 Теорија 20 700
12607 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 180 37 1 Теорија 20 700
12608 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 180 111 3 Теорија 18 630
12609 Машински елементи Стручни 2 4 180 74 2 Теорија 20 700
12610 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 180 37 1 Теорија 20 700
12611 Основе електротехнике Стручни 2 4 180 74 2 Теорија 20 700
12612 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 180 74 2 Теорија 18 630
12613 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 180 74 2 Теорија 18 630
12614 Технологија обраде Стручни 2 4 180 111 3 Теорија 20 700
12615 Технологија образовног профила Стручни 2 4 180 74 2 Теорија 20 700
12616 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 180 74 2 Теорија 20 700
12617 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 181 37 1 Теорија 20 700
12618 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 181 111 3 Теорија 18 630
12619 Машински елементи Стручни 2 4 181 74 2 Теорија 20 700
12620 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 181 37 1 Теорија 20 700
12621 Основе електротехнике Стручни 2 4 181 74 2 Теорија 20 700
12622 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 181 74 2 Теорија 18 630
12623 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 181 74 2 Теорија 18 630
12624 Технологија обраде Стручни 2 4 181 111 3 Теорија 20 700
12625 Технологија образовног профила Стручни 2 4 181 74 2 Теорија 20 700
12626 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 181 74 2 Теорија 20 700
12627 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 182 37 1 Теорија 20 700
12628 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 182 111 3 Теорија 18 630
12629 Машински елементи Стручни 2 4 182 74 2 Теорија 20 700
12630 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 182 37 1 Теорија 20 700
12631 Основе електротехнике Стручни 2 4 182 74 2 Теорија 20 700
12632 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 182 74 2 Теорија 18 630
12633 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 182 74 2 Теорија 18 630
12634 Технологија обраде Стручни 2 4 182 111 3 Теорија 20 700
12635 Технологија образовног профила Стручни 2 4 182 74 2 Теорија 20 700
12636 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 182 74 2 Теорија 20 700
12637 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 184 37 1 Теорија 20 700
12638 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 184 111 3 Теорија 18 630
12639 Машински елементи Стручни 2 4 184 74 2 Теорија 20 700
12640 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 184 37 1 Теорија 20 700
12641 Основе електротехнике Стручни 2 4 184 74 2 Теорија 20 700
12642 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 184 74 2 Теорија 18 630
12643 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 184 74 2 Теорија 18 630
12644 Технологија обраде Стручни 2 4 184 111 3 Теорија 20 700
12645 Технологија образовног профила Стручни 2 4 184 74 2 Теорија 20 700
12646 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 184 74 2 Теорија 20 700
12647 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 185 37 1 Теорија 20 700
12648 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 185 111 3 Теорија 18 630
12649 Машински елементи Стручни 2 4 185 74 2 Теорија 20 700
12650 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 185 37 1 Теорија 20 700
12651 Основе електротехнике Стручни 2 4 185 74 2 Теорија 20 700
12652 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 185 74 2 Теорија 18 630
12653 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 185 74 2 Теорија 18 630
12654 Технологија обраде Стручни 2 4 185 111 3 Теорија 20 700
12655 Технологија образовног профила Стручни 2 4 185 74 2 Теорија 20 700
12656 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 185 74 2 Теорија 20 700
12657 Гасо и пнеумоенергетска постројења Стручни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12658 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 189 37 1 Теорија 20 700
12659 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 189 111 3 Теорија 18 630
12660 Машински елементи Стручни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12661 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 189 37 1 Теорија 20 700
12662 Основе електротехнике Стручни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12663 Основе енергетике Стручни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12664 Основе технике мерења и аутоматизације Стручни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12665 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 189 74 2 Теорија 18 630
12666 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 189 74 2 Теорија 18 630
12667 Термодинамика и хидраулика Стручни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12668 Технологија обраде Стручни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12669 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 189 74 2 Теорија 20 700
12670 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 190 37 1 Теорија 20 700
12671 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 190 111 3 Теорија 18 630
12672 Машински елементи Стручни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12673 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 190 37 1 Теорија 20 700
12674 Основе електротехнике Стручни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12675 Основе енергетике Стручни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12676 Основе технике мерења и аутоматизације Стручни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12677 Постројења за грејање и климатизацију Стручни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12678 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 190 74 2 Теорија 18 630
12679 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 190 74 2 Теорија 18 630
12680 Термодинамика и хидраулика Стручни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12681 Технологија обраде Стручни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12682 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 190 74 2 Теорија 20 700
12683 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 193 37 1 Теорија 20 700
12684 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 193 111 3 Теорија 18 630
12685 Машински елементи Стручни 2 4 193 74 2 Теорија 20 700
12686 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 193 37 1 Теорија 20 700
12687 Основе електротехнике Стручни 2 4 193 74 2 Теорија 20 700
12688 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 193 74 2 Теорија 18 630
12689 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 193 74 2 Теорија 18 630
12690 Технологија обраде Стручни 2 4 193 111 3 Теорија 20 700
12691 Технологија образовног профила Стручни 2 4 193 74 2 Теорија 20 700
12692 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 193 74 2 Теорија 20 700
12693 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 196 37 1 Теорија 20 700
12694 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 196 111 3 Теорија 18 630
12695 Машински елементи Стручни 2 4 196 74 2 Теорија 20 700
12696 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 196 37 1 Теорија 20 700
12697 Основе електротехнике Стручни 2 4 196 74 2 Теорија 20 700
12698 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 196 74 2 Теорија 18 630
12699 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 196 74 2 Теорија 18 630
12700 Технологија обраде Стручни 2 4 196 111 3 Теорија 20 700
12701 Технологија образовног профила Стручни 2 4 196 74 2 Теорија 20 700
12702 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 196 74 2 Теорија 20 700
12703 Електротехника и електроника Стручни 2 4 197 72 2 Теорија 20 700
12704 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 197 72 2 Теорија 18 630
12705 Машински елементи и конструкције Стручни 2 4 197 72 2 Теорија 20 700
12706 Отпорност материјала Стручни 2 4 197 72 2 Теорија 20 700
12707 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 197 72 2 Теорија 18 630
12708 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 197 72 2 Теорија 18 630
12709 Технологија обраде Стручни 2 4 197 72 2 Теорија 20 700
12710 Технолошки поступци Стручни 2 4 197 36 1 Теорија 20 700
12711 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 197 72 2 Теорија 20 700
12712 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 201 36 1 Теорија 20 700
12713 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 201 108 3 Теорија 18 630
12714 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 201 36 1 Теорија 20 700
12715 Основе електротехнике и електронике Стручни 2 4 201 72 2 Теорија 20 700
12716 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 201 72 2 Теорија 18 630
12717 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 201 72 2 Теорија 18 630
12718 Техничка контрола Стручни 2 4 201 36 1 Теорија 20 700
12719 Технологија обраде Стручни 2 4 201 72 2 Теорија 20 700
12720 Технологија образовног профила Стручни 2 4 201 72 2 Теорија 20 700
12721 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 201 72 2 Теорија 20 700
12722 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12723 Електротехника и електроника Стручни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12724 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12725 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 705 37 1 Теорија 20 700
12726 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 705 148 4 Теорија 18 630
12727 Машински елементи Стручни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12728 Механика Стручни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12729 Мотори СУС Стручни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12730 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 705 111 3 Теорија 18 630
12731 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 705 74 2 Теорија 18 630
12732 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12733 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 705 74 2 Теорија 20 700
12734 Дизајн Стручни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12735 Електротехника Стручни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12736 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12737 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 716 144 4 Теорија 18 630
12738 Машински елементи Стручни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12739 Оптика Стручни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12740 Оптички материјали Стручни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12741 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 716 108 3 Теорија 18 630
12742 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 716 72 2 Теорија 18 630
12743 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12744 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 716 72 2 Теорија 20 700
12745 Електротехника општестручни 2 4 730 70 2 Теорија 20 700
12746 Изборни предмет предвиђен законом изборни 2 4 730 35 1 Теорија 20 700
12747 Изборни предмет предвиђен програмом огледа изборни 2 4 730 35 1 Теорија 20 700
12748 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 730 70 2 Теорија 18 630
12749 Машински елементи општестручни 2 4 730 105 3 Теорија 20 700
12750 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 4 730 70 2 Теорија 18 630
12751 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 730 70 2 Теорија 18 630
12752 Термодинамика и хидраулика општестручни 2 4 730 70 2 Теорија 20 700
12753 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 730 70 2 Теорија 20 700
12754 Електротехника и електроника Стручни 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12755 Историја Обавезни општеобразовни предмет 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12756 Математика Обавезни општеобразовни предмет 2 4 1550 148 4 Теорија 18 630
12757 Машински елементи Стручни 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12758 Отпорност материјала Стручни 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12759 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 4 1550 111 3 Теорија 18 630
12760 Страни језик Обавезни општеобразовни предмет 2 4 1550 74 2 Теорија 18 630
12761 Термодинамика Стручни 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12762 Технологија механичких спојева Стручни 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12763 Технологија обраде Стручни 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12764 Физика Обавезни општеобразовни предмет 2 4 1550 74 2 Теорија 20 700
12765 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 2 4 1550 74 1 Теорија 20 700
12766 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1602 37 1 Теорија 20 700
12767 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1602 111 3 Теорија 18 630
12768 Машински елементи Стручни 2 4 1602 74 2 Теорија 20 700
12769 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1602 37 1 Теорија 20 700
12770 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1602 74 2 Теорија 18 630
12771 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1602 74 2 Теорија 18 630
12772 Технологија обраде Стручни 2 4 1602 111 3 Теорија 20 700
12773 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1602 74 2 Теорија 20 700
12774 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1602 74 2 Теорија 20 700
12775 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1607 37 1 Теорија 20 700
12776 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1607 111 3 Теорија 18 630
12777 Машински елементи Стручни 2 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12778 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1607 37 1 Теорија 20 700
12779 Основе електротехнике Стручни 2 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12780 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1607 74 2 Теорија 18 630
12781 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1607 74 2 Теорија 18 630
12782 Технологија обраде Стручни 2 4 1607 111 3 Теорија 20 700
12783 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12784 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1607 74 2 Теорија 20 700
12785 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1609 37 1 Теорија 20 700
12786 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1609 111 3 Теорија 18 630
12787 Машински елементи Стручни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12788 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1609 37 1 Теорија 20 700
12789 Основе електротехнике Стручни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12790 Основе енергетике Стручни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12791 Основе технике мерења и аутоматизације Стручни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12792 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1609 74 2 Теорија 18 630
12793 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1609 74 2 Теорија 18 630
12794 Термодинамика и хидраулика Стручни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12795 Технологија обраде Стручни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12796 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12797 Хидроенергетска постројења Стручни 2 4 1609 74 2 Теорија 20 700
12798 Екологија и заштита животне средине обавезни опште образовни 2 4 1612 35 1 теорија 20 700
12799 Изборни предмети изборни предмет 2 4 1612 35 1 теорија 20 700
12800 Математика обавезни опште образовни 2 4 1612 70 2 теорија 18 630
12801 Српски/матерњи језик и књижевност обавезни опште образовни 2 4 1612 70 2 теорија 18 630
12802 Страни језик обавезни опште образовни 2 4 1612 70 2 теорија 18 630
12803 Техничка физика обавезни стручни 2 4 1612 70 2 теорија 20 700
12804 Физичко васпитање обавезни опште образовни 2 4 1612 70 2 теорија 20 700
21006 Изборни предмети према програму огледа Изборни 4 5 1671 62 2 Теорија/Вежбе 20 700
21005 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 5 1671 70 2 Теорија 20 700
21004 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 5 1671 70 2 Теорија 18 630
21003 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 5 1671 105 3 Теорија 18 630
12812 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12813 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12814 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12815 Конструкција брода Стручни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12816 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1652 108 3 Теорија 18 630
12817 Машински елененти Стручни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12818 Механика Стручни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12819 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1652 108 3 Теорија 18 630
12820 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1652 72 2 Теорија 18 630
12821 Теорија брода Стручни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12822 Трасирање брода Стручни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12823 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12824 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1652 72 2 Теорија 20 700
12825 Енглески језик Обавезни општеобразовни 2 4 1653 74 2 Теорија 18 630
12826 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12827 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 1653 37 1 Теорија 20 700
12828 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1653 185 5 Теорија 18 630
12829 Механика Стручни 2 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12830 Основе електротехнике Стручни 2 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12831 Социологија Обавезни општеобразовни 2 4 1653 37 1 Теорија 20 700
12832 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1653 111 3 Теорија 18 630
12833 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 2 4 1653 37 1 Теорија 20 700
12834 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12835 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1653 74 2 Теорија 20 700
12836 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12837 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12838 Историја Обавезни општеобразовни 2 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12839 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1654 37 1 Теорија 20 700
12840 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1654 148 4 Теорија 18 630
12841 Машински елементи Стручни 2 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12842 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1654 111 3 Теорија 18 630
12843 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1654 74 2 Теорија 18 630
12844 Технологија обраде Стручни 2 4 1654 111 3 Теорија 20 700
12845 Физика Обавезни општеобразовни 2 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12846 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1654 74 2 Теорија 20 700
12847 Биологија Обавезни општеобразовни 2 4 1655 72 2 Теорија 20 700
12848 Географија Обавезни општеобразовни 2 4 1655 72 2 Теорија 20 700
12849 Електроника Стручни 2 4 1655 72 2 Теорија 20 700
12850 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1655 108 3 Теорија 18 630
12851 Машински елементи Стручни 2 4 1655 72 2 Теорија 20 700
12852 Основе електротехнике Стручни 2 4 1655 72 2 Теорија 20 700
12853 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1655 108 3 Теорија 18 630
12854 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1655 108 3 Теорија 18 630
12855 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1655 72 2 Теорија 18 630
12856 Техничка механика са механизмима Стручни 2 4 1655 108 3 Теорија 20 700
12857 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1655 72 2 Теорија 20 700
12858 Хидрауличке и пнеуматске компоненте Стручни 2 4 1655 72 2 Теорија 20 700
12859 Бродски мотори СУС Стручни 2 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12860 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1656 72 2 Теорија 18 630
12861 Машински елементи Стручни 2 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12862 Основе електротехнике Стручни 2 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12863 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1656 72 2 Теорија 18 630
12864 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1656 72 2 Теорија 18 630
12865 Технологија обраде Стручни 2 4 1656 108 3 Теорија 20 700
12866 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1656 72 2 Теорија 20 700
12867 Конструкција са монтажом Стручни 2 4 1657 108 3 Теорија 20 700
12868 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1657 72 2 Теорија 18 630
12869 Машински елементи Стручни 2 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12870 Механика Стручни 2 4 1657 108 3 Теорија 20 700
12871 Основе бродоградње Стручни 2 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12872 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1657 72 2 Теорија 18 630
12873 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1657 72 2 Теорија 18 630
12874 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1657 72 2 Теорија 20 700
12875 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1658 37 1 Теорија 20 700
12876 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1658 111 3 Теорија 18 630
12877 Машински елементи Стручни 2 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12878 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1658 37 1 Теорија 20 700
12879 Основе електротехнике Стручни 2 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12880 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1658 74 2 Теорија 18 630
12881 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1658 74 2 Теорија 18 630
12882 Технологија обраде Стручни 2 4 1658 111 3 Теорија 20 700
12883 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12884 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1658 74 2 Теорија 20 700
12885 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1659 37 1 Теорија 20 700
12886 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1659 111 3 Теорија 18 630
12887 Машински елементи Стручни 2 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12888 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1659 37 1 Теорија 20 700
12889 Основе електротехнике Стручни 2 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12890 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1659 74 2 Теорија 18 630
12891 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1659 74 2 Теорија 18 630
12892 Технологија обраде Стручни 2 4 1659 111 3 Теорија 20 700
12893 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12894 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1659 74 2 Теорија 20 700
12895 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1660 37 1 Теорија 20 700
12896 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1660 111 3 Теорија 18 630
12897 Машински елементи Стручни 2 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12898 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1660 37 1 Теорија 20 700
12899 Основе електротехнике Стручни 2 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12900 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1660 74 2 Теорија 18 630
12901 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1660 74 2 Теорија 18 630
12902 Технологија обраде Стручни 2 4 1660 111 3 Теорија 20 700
12903 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12904 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1660 74 2 Теорија 20 700
12905 Ликовна култура Обавезни општеобразовни 2 4 1661 36 1 Теорија 20 700
12906 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1661 108 3 Теорија 18 630
12907 Машински елементи Стручни 2 4 1661 72 2 Теорија 20 700
12908 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1661 36 1 Теорија 20 700
12909 Основе електротехнике и електронике Стручни 2 4 1661 72 2 Теорија 20 700
12910 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1661 72 2 Теорија 18 630
12911 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1661 72 2 Теорија 18 630
12912 Техничка контрола Стручни 2 4 1661 36 1 Теорија 20 700
12913 Технологија обраде Стручни 2 4 1661 72 2 Теорија 20 700
12914 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1661 72 2 Теорија 20 700
12915 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1661 72 2 Теорија 20 700
12916 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1662 37 1 Теорија 20 700
12917 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1662 111 3 Теорија 18 630
12918 Машински елементи Стручни 2 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12919 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1662 37 1 Теорија 20 700
12920 Основе електротехнике и електронике Стручни 2 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12921 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1662 74 2 Теорија 18 630
12922 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1662 74 2 Теорија 18 630
12923 Технологија обраде на нумерички управљаним машинама Стручни 2 4 1662 111 3 Теорија 20 700
12924 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12925 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1662 74 2 Теорија 20 700
12926 Дизајн Стручни 2 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12927 Електротехника Стручни 2 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12928 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1663 72 2 Теорија 18 630
12929 Машински елементи Стручни 2 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12930 Оптички материјали Стручни 2 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12931 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1663 72 2 Теорија 18 630
12932 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1663 72 2 Теорија 18 630
12933 Технологија оптике Стручни 2 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12934 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1663 72 2 Теорија 20 700
12935 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1664 37 1 Теорија 20 700
12936 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1664 111 3 Теорија 18 630
12937 Машински елементи Стручни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12938 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1664 37 1 Теорија 20 700
12939 Основе електротехнике Стручни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12940 Основе енергетике Стручни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12941 Основе технике мерења и аутоматизације Стручни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12942 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1664 74 2 Теорија 18 630
12943 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1664 74 2 Теорија 18 630
12944 Термодинамика и хидраулика Стручни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12945 Термоенергетска постројења Стручни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12946 Технологија обраде Стручни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12947 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1664 74 2 Теорија 20 700
12948 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1665 37 1 Теорија 20 700
12949 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1665 111 3 Теорија 18 630
12950 Машински елементи Стручни 2 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12951 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1665 37 1 Теорија 20 700
12952 Основе електротехнике Стручни 2 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12953 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1665 74 2 Теорија 18 630
12954 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1665 74 2 Теорија 18 630
12955 Технологија обраде Стручни 2 4 1665 111 3 Теорија 20 700
12956 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12957 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1665 74 2 Теорија 20 700
12958 Ликовна уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1666 37 1 Теорија 20 700
12959 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 1666 111 3 Теорија 18 630
12960 Машински елементи Стручни 2 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12961 Музичка уметност Обавезни општеобразовни 2 4 1666 37 1 Теорија 20 700
12962 Основе електротехнике Стручни 2 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12963 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 1666 74 2 Теорија 18 630
12964 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 1666 74 2 Теорија 18 630
12965 Технологија обраде Стручни 2 4 1666 111 3 Теорија 20 700
12966 Технологија образовног профила Стручни 2 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12967 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 1666 74 2 Теорија 20 700
12968 Математика Обавезни општеобразовни предмет 2 4 2003 70 2 Теорија 18 630
12969 Материјали и обрада метала Обавезни стручни 2 4 2003 70 2 Теорија 20 700
12970 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни предмет 2 4 2003 70 2 Теорија 18 630
12971 Техничко цртање са машинским елементима Обавезни стручни 2 4 2003 70 2 Теорија 20 700
12972 Технологија рада Обавезни стручни 2 4 2003 70 2 Теорија 20 700
12973 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни предмет 2 4 2003 70 2 Теорија 20 700
12974 Математика Наставни предмет 2 4 2005 70 2 Теорија 18 630
12975 Материјали и обрада метала Наставни предмет 2 4 2005 70 2 Теорија 20 700
12976 Српски/матерњи језик и књижевност Наставни предмет 2 4 2005 70 2 Теорија 18 630
12977 Техничко цртање са машинским елементима Наставни предмет 2 4 2005 70 2 Теорија 20 700
12978 Технологија рада Наставни предмет 2 4 2005 70 2 Теорија 20 700
12979 Физичко васпитање Наставни предмет 2 4 2005 70 2 Теорија 20 700
21001 Математика Обавезни општеобразовни 3 5 1671 105 3 Теорија 18 630
21000 Изборни предмети према програму огледа Изборни 3 5 1671 70 2 Теорија/Вежбе 20 700
20998 Дигитална електроника Стручни 3 5 1671 42 2 Теорија 20 700
20999 Електрични погон и опрема у мехатроници Стручни 3 5 1671 70 2 Теорија 20 700
20997 Хидрауличке и пнеуматске компоненте Стручни 2 5 1671 74 2 Теорија 20 700
20996 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 5 1671 74 2 Теорија 20 700
20994 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 5 1671 74 2 Теорија 18 630
20995 Техничка механика са механизмима Стручни 2 5 1671 111 3 Теорија 20 700
20992 Машински елементи Стручни 2 5 1671 74 2 Теорија 20 700
20993 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 5 1671 111 3 Теорија 18 630
20991 Математика Обавезни општеобразовни 2 5 1671 148 4 Теорија 18 630
20990 Изборни предмети према програму огледа Изборни 2 5 1671 74 2 Теорија/Вежбе 20 700
12994 Електроника Стручни 2 4 2020 74 2 Теорија 20 700
12995 Електротехника са мерењима Стручни 2 4 2020 37 1 Теорија 20 700
12996 Изборни предмети према програму огледа Изборни 2 4 2020 74 2 Теорија/Вежбе 20 700
12997 Математика Обавезни општеобразовни 2 4 2020 148 4 Теорија 18 630
12998 Машински елементи Стручни 2 4 2020 74 2 Теорија 20 700
12999 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 2 4 2020 111 3 Теорија 18 630
13000 Страни језик Обавезни општеобразовни 2 4 2020 74 2 Теорија 18 630
13001 Техничка механика са механизмима Стручни 2 4 2020 111 3 Теорија 20 700
13002 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 2 4 2020 74 2 Теорија 20 700
13003 Хидрауличке и пнеуматске компоненте Стручни 2 4 2020 74 2 Теорија 20 700
13004 Контрола квалитета Стручни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13005 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 154 140 4 Теорија 18 630
13006 Машински елементи Стручни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13007 Организација рада Стручни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13008 Основе електротехнике и електронике Стручни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13009 Основе компјутерске графике Стручни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13010 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13011 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 154 105 3 Теорија 18 630
13012 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 154 70 2 Теорија 18 630
13013 Термодинамика и термотехника Стручни 3 4 154 105 3 Теорија 20 700
13014 Технологија обраде Стручни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13015 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13016 Хидраулика и пнеуматика Стручни 3 4 154 70 2 Теорија 20 700
13017 Аутоматизација производње и флексибилни производни системи Стручни 3 4 155 74 2 Теорија 20 700
13018 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 155 148 4 Теорија 18 630
13019 Програмирање за компјутерски управљане машине Стручни 3 4 155 74 2 Теорија 20 700
13020 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 155 37 1 Теорија 20 700
13021 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 155 111 3 Теорија 18 630
13022 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 155 74 2 Теорија 18 630
13023 Технологија за компјутерски управљане машине Стручни 3 4 155 74 2 Теорија 20 700
13024 Физичко васпитaње Обавезни општеобразовни 3 4 155 74 2 Теорија 20 700
13025 Хидраулика и пнеуматика Стручни 3 4 155 74 2 Теорија 20 700
13026 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 157 111 3 Теорија 18 630
13027 Механика Стручни 3 4 157 74 2 Теорија 20 700
13028 Организација рада Стручни 3 4 157 74 2 Теорија 20 700
13029 Основе електротехнике Стручни 3 4 157 74 2 Теорија 20 700
13030 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 157 74 2 Теорија 20 700
13031 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 157 111 3 Теорија 18 630
13032 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 157 74 2 Теорија 18 630
13033 Техничка контрола производа Стручни 3 4 157 74 2 Теорија 20 700
13034 Технологија образовног профила Стручни 3 4 157 74 2 Теорија 20 700
13035 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 157 74 2 Теорија 20 700
13036 Енергетска постројења Стручни 3 4 161 111 3 Теорија 20 700
13037 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 161 148 4 Теорија 18 630
13038 Основе електротехнике Стручни 3 4 161 74 2 Теорија 20 700
13039 Основе технике мерења и аутоматизације Стручни 3 4 161 74 2 Теорија 20 700
13040 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 161 74 2 Теорија 20 700
13041 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 161 111 3 Теорија 18 630
13042 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 161 74 2 Теорија 18 630
13043 Термодинамика и термотехника Стручни 3 4 161 74 2 Теорија 20 700
13044 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 161 74 2 Теорија 20 700
13045 Хидраулика и пнеуматика Стручни 3 4 161 74 2 Теорија 20 700
13046 Бродска електротехника Стручни 3 4 163 72 2 Техничар 20 700
13047 Бродске помоћне машине и уређаји Стручни 3 4 163 108 3 Техничар 20 700
13048 Бродски мотори Стручни 3 4 163 108 3 Техничар 20 700
13049 Други страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 163 72 2 Теорија 18 630
13050 Енглески језик Обавезни општеобразовни 3 4 163 72 2 Теорија 18 630
13051 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 163 72 2 Теорија 18 630
13052 Машински елементи Стручни 3 4 163 72 2 Техничар 20 700
13053 Механика Стручни 3 4 163 72 2 Техничар 20 700
13054 Сигурност пловидбе Стручни 3 4 163 72 2 Техничар 20 700
13055 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 163 72 2 Теорија 20 700
13056 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 163 108 3 Теорија 18 630
13057 Термодинамика Стручни 3 4 163 72 2 Техничар 20 700
13058 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 163 72 2 Теорија 20 700
13059 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 165 185 5 Теорија 18 630
13060 Машински елементи Стручни 3 4 165 74 2 Теорија 20 700
13061 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 165 74 2 Теорија 20 700
13062 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 165 111 3 Теорија 18 630
13063 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 165 74 2 Теорија 18 630
13064 Термодинамика Стручни 3 4 165 74 2 Теорија 20 700
13065 Технологија обраде Стручни 3 4 165 111 3 Теорија 20 700
13066 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 165 74 2 Теорија 20 700
13067 Хидраулика и пнеуматика Стручни 3 4 165 74 2 Теорија 20 700
13068 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 166 148 4 Теорија 18 630
13069 Машински елементи Стручни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13070 Основе технике мерења и контроле Стручни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13071 Основе хидраулике и пнеуматике Стручни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13072 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13073 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 166 111 3 Теорија 18 630
13074 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 166 74 2 Теорија 18 630
13075 Термодинамика и термотехника Стручни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13076 Технологија обраде Стручни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13077 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13078 Хидрауличке компоненте и системи Стручни 3 4 166 74 2 Теорија 20 700
13079 Аутоматско управљање Стручни 3 4 167 108 3 Теорија 20 700
13080 Електрична мерења у САУ Стручни 3 4 167 72 2 Теорија 20 700
13081 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 167 144 4 Теорија 18 630
13082 Машински елементи Стручни 3 4 167 72 2 Теорија 20 700
13083 Организација рада Стручни 3 4 167 72 2 Теорија 20 700
13084 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 167 72 2 Теорија 20 700
13085 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 167 108 3 Теорија 18 630
13086 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 167 72 2 Теорија 18 630
13087 Термодинамика и термотехника Стручни 3 4 167 72 2 Теорија 20 700
13088 Техника мерења Стручни 3 4 167 36 1 Теорија 20 700
13089 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 167 72 2 Теорија 20 700
13090 Електроника и микропроцесори Стручни 3 4 170 70 2 Теорија 20 700
13091 Логика Стручни 3 4 170 35 1 Теорија 20 700
13092 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 170 175 5 Теорија 18 630
13093 Машински елементи Стручни 3 4 170 70 2 Теорија 20 700
13094 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 170 70 2 Теорија 20 700
13095 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 170 105 3 Теорија 18 630
13096 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 170 70 2 Теорија 18 630
13097 Техничка механика са механизмима Стручни 3 4 170 70 2 Теорија 20 700
13098 Технолошки поступци Стручни 3 4 170 35 1 Теорија 20 700
13099 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 170 70 2 Теорија 20 700
13100 Флексибилни производни системи Стручни 3 4 170 70 2 Теорија 20 700
13101 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 171 64 2 Теорија 18 630
13102 Машински елементи Стручни 3 4 171 64 2 Теорија 20 700
13103 Организација рада Стручни 3 4 171 64 2 Теорија 20 700
13104 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 171 64 2 Теорија 18 630
13105 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 171 64 2 Теорија 18 630
13106 Технологија образовног профила Стручни 3 4 171 96 3 Теорија 20 700
13107 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 171 32 1 Теорија 20 700
13108 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 171 64 2 Теорија 20 700
13109 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 175 64 2 Теорија 18 630
13110 Машински елементи Стручни 3 4 175 64 2 Теорија 20 700
13111 Организација рада Стручни 3 4 175 64 2 Теорија 20 700
13112 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 175 64 2 Теорија 18 630
13113 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 175 64 2 Теорија 18 630
13114 Технологија образовног профила Стручни 3 4 175 96 3 Теорија 20 700
13115 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 175 32 1 Теорија 20 700
13116 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 175 64 2 Теорија 20 700
20988 Електроника Стручни 2 5 1671 74 2 Теорија 20 700
20989 Електротехника са мерењима Стручни 2 5 1671 37 1 Теорија 20 700
20986 Физика Обавезни општеобразовни 1 5 1671 74 2 Теорија 20 700
20987 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 1 5 1671 74 2 Теорија 20 700
20985 Страни језик Обавезни општеобразовни 1 5 1671 74 2 Теорија 18 630
20984 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 1 5 1671 111 3 Теорија 18 630
20983 Механика Обавезни општеобразовни 1 5 1671 111 3 Теорија 20 700
13125 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 178 64 2 Теорија 18 630
13126 Машински елементи Стручни 3 4 178 64 2 Теорија 20 700
13127 Организација рада Стручни 3 4 178 64 2 Теорија 20 700
13128 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 178 64 2 Теорија 18 630
13129 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 178 64 2 Теорија 18 630
13130 Технологија образовног профила Стручни 3 4 178 96 3 Теорија 20 700
13131 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 178 32 1 Теорија 20 700
13132 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 178 64 2 Теорија 20 700
13133 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 179 64 2 Теорија 18 630
13134 Машински елементи Стручни 3 4 179 64 2 Теорија 20 700
13135 Организација рада Стручни 3 4 179 64 2 Теорија 20 700
13136 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 179 64 2 Теорија 18 630
13137 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 179 64 2 Теорија 18 630
13138 Технологија образовног профила Стручни 3 4 179 96 3 Теорија 20 700
13139 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 179 32 1 Теорија 20 700
13140 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 179 64 2 Теорија 20 700
13141 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 180 64 2 Теорија 18 630
13142 Машински елементи Стручни 3 4 180 64 2 Теорија 20 700
13143 Организација рада Стручни 3 4 180 64 2 Теорија 20 700
13144 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 180 64 2 Теорија 18 630
13145 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 180 64 2 Теорија 18 630
13146 Технологија образовног профила Стручни 3 4 180 96 3 Теорија 20 700
13147 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 180 32 1 Теорија 20 700
13148 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 180 64 2 Теорија 20 700
13149 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 181 64 2 Теорија 18 630
13150 Машински елементи Стручни 3 4 181 64 2 Теорија 20 700
13151 Организација рада Стручни 3 4 181 64 2 Теорија 20 700
13152 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 181 64 2 Теорија 18 630
13153 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 181 64 2 Теорија 18 630
13154 Технологија образовног профила Стручни 3 4 181 96 3 Теорија 20 700
13155 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 181 32 1 Теорија 20 700
13156 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 181 64 2 Теорија 20 700
13157 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 182 64 2 Теорија 18 630
13158 Машински елементи Стручни 3 4 182 64 2 Теорија 20 700
13159 Организација рада Стручни 3 4 182 64 2 Теорија 20 700
13160 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 182 64 2 Теорија 18 630
13161 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 182 64 2 Теорија 18 630
13162 Технологија образовног профила Стручни 3 4 182 96 3 Теорија 20 700
13163 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 182 32 1 Теорија 20 700
13164 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 182 64 2 Теорија 20 700
13165 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 184 64 2 Теорија 18 630
13166 Машински елементи Стручни 3 4 184 64 2 Теорија 20 700
13167 Организација рада Стручни 3 4 184 64 2 Теорија 20 700
13168 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 184 64 2 Теорија 18 630
13169 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 184 64 2 Теорија 18 630
13170 Технологија образовног профила Стручни 3 4 184 96 3 Теорија 20 700
13171 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 184 32 1 Теорија 20 700
13172 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 184 64 2 Теорија 20 700
13173 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 185 64 2 Теорија 18 630
13174 Машински елементи Стручни 3 4 185 64 2 Теорија 20 700
13175 Организација рада Стручни 3 4 185 64 2 Теорија 20 700
13176 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 185 64 2 Теорија 18 630
13177 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 185 64 2 Теорија 18 630
13178 Технологија образовног профила Стручни 3 4 185 96 3 Теорија 20 700
13179 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 185 32 1 Теорија 20 700
13180 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 185 64 2 Теорија 20 700
13181 Гасо и пнеумоенергетска постројења Стручни 3 4 189 128 4 Теорија 20 700
13182 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 189 64 2 Теорија 18 630
13183 Машински елементи Стручни 3 4 189 64 2 Теорија 20 700
13184 Организација рада Стручни 3 4 189 64 2 Теорија 20 700
13185 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 189 64 2 Теорија 18 630
13186 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 189 64 2 Теорија 18 630
13187 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 189 32 1 Теорија 20 700
13188 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 189 64 2 Теорија 20 700
13189 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 190 64 2 Теорија 18 630
13190 Машински елементи Стручни 3 4 190 64 2 Теорија 20 700
13191 Организација рада Стручни 3 4 190 64 2 Теорија 20 700
13192 Постројења за грејање и климатизацију Стручни 3 4 190 128 4 Теорија 20 700
13193 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 190 64 2 Теорија 18 630
13194 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 190 64 2 Теорија 18 630
13195 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 190 32 1 Теорија 20 700
13196 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 190 64 2 Теорија 20 700
13197 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 193 64 2 Теорија 18 630
13198 Машински елементи Стручни 3 4 193 64 2 Теорија 20 700
13199 Организација рада Стручни 3 4 193 64 2 Теорија 20 700
13200 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 193 64 2 Теорија 18 630
13201 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 193 64 2 Теорија 18 630
13202 Технологија образовног профила Стручни 3 4 193 96 3 Теорија 20 700
13203 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 193 32 1 Теорија 20 700
13204 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 193 64 2 Теорија 20 700
13205 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 196 64 2 Теорија 18 630
13206 Машински елементи Стручни 3 4 196 64 2 Теорија 20 700
13207 Организација рада Стручни 3 4 196 64 2 Теорија 20 700
13208 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 196 64 2 Теорија 18 630
13209 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 196 64 2 Теорија 18 630
13210 Технологија образовног профила Стручни 3 4 196 96 3 Теорија 20 700
13211 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 196 32 1 Теорија 20 700
13212 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 196 64 2 Теорија 20 700
13213 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 197 64 2 Теорија 18 630
13214 Машински елементи и конструкције Стручни 3 4 197 64 2 Теорија 20 700
13215 Организација рада Стручни 3 4 197 64 2 Теорија 20 700
13216 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 197 64 2 Теорија 18 630
13217 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 197 64 2 Теорија 18 630
13218 Технологија обраде Стручни 3 4 197 64 2 Теорија 20 700
13219 Технолошки поступци Стручни 3 4 197 32 1 Теорија 20 700
13220 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 197 32 1 Теорија 20 700
13221 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 197 64 2 Теорија 20 700
13222 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 201 64 2 Теорија 18 630
13223 Машински елементи Стручни 2 4 201 72 2 Теорија 20 700
13224 Машински елементи Стручни 3 4 201 64 2 Теорија 20 700
13225 Организација рада Стручни 3 4 201 64 2 Теорија 20 700
13226 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 201 64 2 Теорија 18 630
13227 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 201 64 2 Теорија 18 630
13228 Устав и права грађана Обавезни општеобразовни 3 4 201 32 1 Теорија 20 700
13229 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 201 64 2 Теорија 20 700
13230 Хидраулика и пнеуматика Стручни 3 4 201 64 2 Теорија 20 700
13231 Експлоатација и одржавање моторних возила Стручни 3 4 705 74 2 Теорија 20 700
13232 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 705 111 3 Теорија 18 630
13233 Машински елементи Стручни 3 4 705 74 2 Теорија 20 700
13234 Моторна возила Стручни 3 4 705 111 3 Теорија 20 700
13235 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 705 74 2 Теорија 20 700
13236 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 705 111 3 Теорија 18 630
13237 Страни језик Обавезни општеобразовни 3 4 705 74 2 Теорија 18 630
13238 Термодинамика Стручни 3 4 705 74 2 Теорија 20 700
13239 Технологија обраде Стручни 3 4 705 74 2 Теорија 20 700
13240 Физичко васпитање Обавезни општеобразовни 3 4 705 74 2 Теорија 20 700
13241 Хидраулика и пнеуматика Стручни 3 4 705 74 2 Теорија 20 700
13242 Математика Обавезни општеобразовни 3 4 716 111 3 Теорија 18 630
13243 Оптика Стручни 3 4 716 74 2 Теорија 20 700
13244 Социологија Обавезни општеобразовни 3 4 716 74 2 Теорија 20 700
13245 Српски/матерњи језик и књижевност Обавезни општеобразовни 3 4 716 111 3 Теорија 18 630
13246 Страни је