Шифарник подручја рада у средњим школама

Шифарник подручја рада у средњим школама сарджи шифре и називе подручја рада

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД Подручје радаПодручје рада
1 Пољопривреда, производња и прерада хране
2 Шумарство и обрада дрвета
3 Геологија, рударство и металургија
4 Машинство и обрада метала
5 Електротехника
6 Хемија, неметали и графичарство
7 Текстилство и кожарство
8 Геодезија и грађевинарство
9 Саобраћај
10 Трговина, угоститељство и туризам
11 Економија, право и администрација
12 Хидрометеорологија
13 Култура, уметност и јавно информисање
14 Здравство и социјална заштита
15 Остала делатност личних услуга
16 Гимназија