Одељења средњих школа

У овој табели су подаци о одељењима средњих школа

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ОдељењаИД Одељенског старешинеРазредОдељењеТип одељењаИД Смер – образовни профилСтрани језик IИД НаставникаСтрани језик IIИД НаставникаБрој ученикаБрој девојчицаБрој ученика по ИОП1Број ученика по ИОП2Број ученика по ИОП3Наставни језикИД ЛокацијаИД Школа
1 10562 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 18673 Немачки језик 4480 33 13 0 0 0 Српски 0 1469
3 31312 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 30580 Француски језик 16200 31 13 0 0 0 Српски 0 1469
4 48077 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 48077 31 21 0 0 0 Српски 0 1530
5 46470 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 30580 Руски језик 32 20 0 0 0 Српски 0 1469
6 43320 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 30580 Француски језик 16200 31 23 0 0 0 Српски 0 1469
7 3778 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 23671 Немачки језик 14422 32 20 0 0 0 Српски 0 1469
8 12414 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 46400 31 20 0 0 0 Српски 0 1530
9 6995 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 23671 Руски језик 31 21 0 0 0 Српски 0 1469
10 40103 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28168 Руски језик 40103 26 18 0 0 0 Српски 0 1530
11 34802 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Француски језик 46400 29 14 0 0 0 Српски 0 1530
12 13632 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 25260 Француски језик 16693 32 17 0 0 0 Српски 0 1469
13 45087 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Руски језик 40103 32 17 0 0 0 Српски 0 1530
14 14613 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 14613 32 22 0 0 0 Српски 0 1530
15 25260 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 25260 Француски језик 16200 31 19 0 0 0 Српски 0 1469
16 50083 2 2 Редовно одељење 685 32 20 0 0 0 Српски 0 1530
17 25295 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 38204 Руски језик 28 11 0 0 0 Српски 0 1469
18 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Руски језик 40103 27 21 1 0 0 Српски 0 1530
19 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Француски језик 46400 22 15 0 0 0 Српски 0 1530
20 44506 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 23671 Француски језик 16693 30 10 0 0 0 Српски 0 1469
21 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Руски језик 40103 29 12 0 0 0 Српски 0 1530
22 26764 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 48077 30 22 0 0 0 Српски 0 1530
23 14422 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 25260 Немачки језик 14422 27 18 0 0 0 Српски 0 1469
24 23844 3 2 Редовно одељење 685 30 23 0 0 0 Српски 0 1530
25 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14613 Руски језик 40103 26 20 0 0 0 Српски 0 1530
26 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 25260 Руски језик 26 16 0 0 0 Српски 0 1469
27 47015 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Француски језик 46400 23 11 0 0 0 Српски 0 1530
28 28168 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Руски језик 29390 19 8 0 0 0 Српски 0 1530
29 2923 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47597 Француски језик 13350 23 16 0 0 0 Српски 0 1694
30 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 30580 Француски језик 16200 28 10 0 0 0 Српски 0 1469
31 21985 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 48077 Француски језик 50083 27 17 0 0 0 Српски 0 1530
32 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 48077 Француски језик 50083 27 19 0 0 0 Српски 0 1530
33 15569 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 47597 Француски језик 13350 26 15 1 0 0 Српски 0 1694
34 6856 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14613 Руски језик 40103 28 20 0 0 0 Српски 0 1530
35 33023 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 48087 Француски језик 7439 30 15 0 0 0 Српски 0 1694
36 177 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Француски језик 46400 32 19 0 0 0 Српски 0 1530
37 113900 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 30580 Француски језик 16693 25 10 0 0 0 Српски 0 1469
38 46202 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 48087 Француски језик 7439 30 18 0 0 0 Српски 0 1694
39 32361 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 28168 Руски језик 29390 29 14 0 0 0 Српски 0 1530
40 15423 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 30580 Руски језик 29 8 0 0 0 Српски 0 1469
41 13350 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47597 Француски језик 13350 29 18 0 0 0 Српски 0 1694
42 19096 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26889 Француски језик 13350 28 19 0 0 0 Српски 0 1694
43 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 23671 Француски језик 16200 29 20 0 0 0 Српски 0 1469
44 49325 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 48087 Француски језик 13350 24 9 0 0 0 Српски 0 1694
45 1237 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 48087 Француски језик 7439 23 7 0 0 0 Српски 0 1694
46 24068 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 26889 Француски језик 31202 30 21 0 0 0 Српски 0 1694
47 23671 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 23671 Немачки језик 4480 29 20 0 0 0 Српски 0 1469
48 14361 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 47597 Француски језик 31202 28 21 0 0 0 Српски 0 1694
49 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 30580 Француски језик 16200 27 13 0 0 0 Српски 0 1469
50 44767 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 26889 Француски језик 13350 31 19 0 0 0 Српски 0 1694
51 26889 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 26889 Француски језик 13350 27 19 0 0 0 Српски 0 1694
52 31202 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47597 Француски језик 31202 30 22 0 0 0 Српски 0 1694
53 43887 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 25260 Француски језик 38181 26 13 0 0 0 Српски 0 1469
54 2006 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26889 Француски језик 13350 32 20 0 0 0 Српски 0 1694
55 39634 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 26889 Француски језик 13350 24 11 0 0 0 Српски 0 1694
56 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 47597 Француски језик 7439 23 16 0 0 0 Српски 0 1694
57 20164 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 25260 Немачки језик 14422 32 9 0 0 0 Српски 0 1469
58 39519 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 23671 Руски језик 30 7 0 0 0 Српски 0 1469
59 787 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 25260 Француски језик 38181 31 20 0 0 0 Српски 0 1469
60 35787 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 38204 Француски језик 16200 30 26 0 0 0 Српски 0 1469
61 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 38204 Руски језик 28 20 0 0 0 Српски 0 1469
62 48560 1 1 Редовно одељење 1647 Енглески језик 109190 20 2 0 0 0 Српски 0 1731
63 28257 1 2 Билингуално одељење 684 Енглески језик 109190 30 12 0 0 0 Српски 0 1731
64 38069 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 109190 30 15 0 0 0 Српски 0 1731
65 24577 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 109190 30 14 0 0 0 Српски 0 1731
66 109190 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 109190 30 19 0 0 0 Српски 0 1731
67 7142 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 109190 30 24 0 0 0 Српски 0 1731
68 4268 2 1 Редовно одељење 1647 Енглески језик 45787 20 1 0 0 0 Српски 0 1731
69 32682 2 2 Билингуално одељење 684 Енглески језик 45787 29 11 0 0 0 Српски 0 1731
70 31605 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 45787 33 21 0 0 0 Српски 0 1731
71 10779 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 45787 30 21 0 0 0 Српски 0 1731
72 22553 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 19885 Немачки језик 3513 32 23 0 0 0 Српски 0 1733
73 25888 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 45787 29 25 0 0 0 Српски 0 1731
74 30560 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 29337 29 22 0 0 0 Српски 0 1731
75 21272 3 1 Редовно одељење 1667 Енглески језик 3144 24 4 0 0 0 Српски 0 1731
76 3 2 Редовно одељење 1667 Енглески језик 45787 24 5 0 0 0 Српски 0 1731
77 20181 3 3 Билингуално одељење 684 Енглески језик 3144 15 10 0 0 0 Српски 0 1731
78 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 45787 30 17 0 0 0 Српски 0 1731
79 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 45787 30 17 0 0 0 Српски 0 1731
80 10795 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 45787 29 22 0 0 0 Српски 0 1731
81 3 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 109190 28 23 0 0 0 Српски 0 1731
82 9522 4 1 Редовно одељење 1667 Енглески језик 3144 28 4 0 0 0 Српски 0 1731
83 44568 4 2 Билингуално одељење 684 Енглески језик 29337 23 11 0 0 0 Српски 0 1731
84 12452 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 3144 36 24 0 0 0 Српски 0 1731
85 47191 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 29337 36 24 0 0 0 Српски 0 1731
86 20080 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 3144 32 18 0 0 0 Српски 0 1731
88 29337 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 29337 28 21 0 0 0 Српски 0 1731
89 29462 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 29293 28 18 0 0 0 Српски 0 1675
90 108300 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 29293 29 18 0 0 0 Српски 0 1675
91 40596 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 47710 20 10 0 0 0 Српски 0 1675
92 30359 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 47710 18 14 0 0 0 Српски 0 1675
93 44569 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 27094 19 13 0 0 0 Српски 0 1675
94 19885 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 19885 28 15 0 0 0 Српски 0 1733
95 1920 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 19885 31 16 0 0 0 Српски 0 1733
96 12684 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 27094 23 14 0 0 0 Српски 0 1675
97 40552 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 19885 30 19 0 0 0 Српски 0 1733
98 30993 1 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 10688 30 17 0 0 0 Српски 0 1733
99 28145 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 15219 31 9 0 0 0 Српски 0 1733
100 29293 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 29293 18 10 0 0 0 Српски 0 1675
101 32272 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 27094 17 10 0 0 0 Српски 0 1675
102 15540 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47710 19 12 0 0 0 Српски 0 1675
103 6635 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 47710 Немачки језик 13763 20 17 0 0 0 Српски 0 1675
104 48544 3 3 Редовно одељење 1667 Енглески језик 27094 31 12 0 0 0 Српски 0 1675
105 35256 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 27094 29 18 0 0 0 Српски 0 1675
106 4551 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47710 28 22 0 0 0 Српски 0 1675
107 12845 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 15851 30 23 0 0 0 Српски 0 1525
108 12764 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 27094 29 20 0 0 0 Српски 0 1675
109 14214 4 3 Редовно одељење 1667 Енглески језик 27094 23 7 0 0 0 Српски 0 1675
110 46036 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 29208 30 17 0 0 0 Српски 0 1525
111 16484 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 29293 29 13 0 0 0 Српски 0 1675
112 27162 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 29208 30 21 0 0 0 Српски 0 1525
113 27068 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28 19 0 0 0 Српски 0 1733
114 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 29 13 0 0 0 Српски 0 1733
115 9361 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 8191 30 6 0 0 0 Српски 0 1525
116 43563 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 49417 23 11 0 0 0 Српски 0 1733
117 15256 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 23 11 0 0 0 Српски 0 1733
118 25220 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 30976 22 12 0 0 0 Српски 0 1525
119 20438 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 31 13 0 0 0 Српски 0 1733
120 9570 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 30976 20 16 0 0 0 Српски 0 1525
121 12864 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 26 12 0 0 0 Српски 0 1733
122 36083 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30976 20 14 0 0 0 Српски 0 1525
123 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48981 Немачки језик 27644 29 18 0 0 0 Српски 0 1573
124 45605 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 30976 27 11 0 0 0 Српски 0 1525
125 40447 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 15851 24 17 0 0 0 Српски 0 1525
126 2608 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 15851 25 22 0 0 0 Српски 0 1525
127 26168 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 8191 18 12 0 0 0 Српски 0 1525
128 6022 3 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 15851 23 6 0 0 0 Српски 0 1525
129 30976 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 30976 30 21 0 0 0 Српски 0 1525
130 37696 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 30976 29 18 0 0 0 Српски 0 1525
131 8028 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 19885 30 13 0 0 0 Српски 0 1733
132 15219 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 15219 31 8 0 0 0 Српски 0 1733
133 12479 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 15851 28 17 0 0 0 Српски 0 1525
134 16956 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 15219 26 12 0 0 0 Српски 0 1733
135 20751 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 15219 24 15 0 0 0 Српски 0 1733
136 4 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 15851 31 15 0 0 0 Српски 0 1525
137 15822 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 15219 28 17 0 0 0 Српски 0 1733
138 23633 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 24 13 0 0 0 Српски 0 1733
139 640 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 640 29 18 0 0 0 Српски 0 1733
140 9482 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 10688 Руски језик 46976 22 13 0 0 0 Српски 0 1733
141 24044 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 10688 22 12 0 0 0 Српски 0 1733
142 43912 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 10688 Немачки језик 46049 28 15 0 0 0 Српски 0 1733
143 17460 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 10688 29 16 0 0 0 Српски 0 1733
144 2790 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 26 14 0 0 0 Српски 0 1697
145 12608 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 20420 28 16 0 0 0 Српски 0 1697
147 33911 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 22775 Француски језик 28 17 0 0 0 Српски 0 1697
148 33557 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 21 15 0 0 0 Српски 0 1697
149 7157 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 20420 25 17 0 0 0 Српски 0 1697
150 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 19 12 0 0 0 Српски 0 1697
151 20137 3 1 Редовно одељење 684 Француски језик 20420 Енглески језик 28 18 0 0 0 Српски 0 1697
152 12261 3 2 Редовно одељење 684 Француски језик Енглески језик 25 15 0 0 0 Српски 0 1697
153 22775 3 3 Редовно одељење 685 Француски језик 20420 Енглески језик 22775 27 18 0 0 0 Српски 0 1697
154 7258 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 28 17 0 0 0 Српски 0 1697
155 6576 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 28 13 0 0 0 Српски 0 1697
156 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 7370 29 18 0 0 0 Српски 0 1697
157 2683 1 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 23 18 0 0 0 Српски 0 1730
158 22431 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 8397 Француски језик 35848 28 14 0 0 0 Српски 0 1584
159 37086 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 30112 Немачки језик 33383 30 17 0 0 0 Српски 0 1584
160 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 25 16 0 0 0 Српски 0 1532
161 32002 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 24786 31 18 0 0 0 Српски 0 1507
1113 41696 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 35699 23 11 0 0 0 Српски 0 1357
163 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 10560 30 26 0 0 0 Српски 0 1507
191 49450 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30112 Немачки језик 33383 25 16 0 0 0 Српски 0 1584
165 7062 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 49644 30 25 0 0 0 Српски 0 1507
1112 29286 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Италијански језик 39031 23 12 0 0 0 Српски 0 1357
167 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 24786 31 17 0 0 0 Српски 0 1507
168 4250 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 24786 Немачки језик 4250 34 15 0 0 0 Српски 0 1507
169 31494 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 10560 30 11 0 0 0 Српски 0 1507
170 39488 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 10560 33 18 0 0 0 Српски 0 1507
1111 32471 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 28088 30 16 0 0 0 Српски 0 1395
172 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 10560 33 16 0 0 0 Српски 0 1507
173 44344 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 44344 29 21 0 0 0 Српски 0 1532
174 38747 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 21751 31 23 0 0 0 Српски 0 1507
175 21751 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 21751 29 21 0 0 0 Српски 0 1507
176 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 21751 31 24 0 0 0 Српски 0 1507
177 7995 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 21751 32 18 0 0 0 Српски 0 1507
178 46489 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 21751 34 19 0 0 0 Српски 0 1507
179 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 21930 34 17 0 0 0 Српски 0 1507
180 17786 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 21930 32 15 0 0 0 Српски 0 1507
181 30418 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 21930 31 18 0 0 0 Српски 0 1507
182 40367 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 14 0 0 0 Српски 0 1532
183 30245 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 22482 Руски језик 1386 21 16 0 0 0 Српски 0 1668
184 16558 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 22482 Руски језик 1386 12 7 1 0 0 Српски 0 1668
190 9109 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 8397 Француски језик 35848 24 19 0 0 0 Српски 0 1584
186 39492 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48298 Француски језик 21263 18 8 0 0 0 Српски 0 1787
187 45659 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 22482 Руски језик 1386 13 9 0 0 0 Српски 0 1668
188 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 30112 Немачки језик 33383 27 14 0 0 0 Српски 0 1584
189 21111 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 29 18 0 0 0 Српски 0 1532
192 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 31 19 0 0 0 Српски 0 1532
193 43211 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 44344 30 19 0 0 0 Српски 0 1532
194 24153 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 13768 Француски језик 35848 29 18 0 0 0 Српски 0 1584
195 46838 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Руски језик 18985 10 6 0 0 0 Српски 0 1759
196 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Руски језик 18985 10 6 0 0 0 Српски 0 1759
197 3489 3 1 Редовно одељење 685 Руски језик 18985 Енглески језик 6 4 0 0 0 Српски 0 1759
198 37948 4 1 Редовно одељење 685 Руски језик 18985 Енглески језик 8 6 0 0 0 Српски 0 1759
199 9783 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 49644 33 22 0 0 0 Српски 0 1507
200 6187 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 10560 29 22 0 0 0 Српски 0 1507
201 49644 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 49644 29 23 0 0 0 Српски 0 1507
202 49990 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 10560 Немачки језик 49990 33 13 0 0 0 Српски 0 1507
203 22315 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 24786 35 18 0 0 0 Српски 0 1507
204 41395 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 24786 Немачки језик 49990 29 10 0 0 0 Српски 0 1507
205 10560 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 10560 Француски језик 33 19 0 0 0 Српски 0 1507
206 5882 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 10560 33 22 0 0 0 Српски 0 1507
207 21930 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 21930 33 19 0 0 0 Српски 0 1507
208 33316 1 1. Редовно одељење 686 Енглески језик 36045 Француски језик 33316 31 15 0 0 0 Српски 0 1547
209 24723 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 21930 Немачки језик 4250 30 23 0 0 0 Српски 0 1507
210 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 21930 35 23 0 0 0 Српски 0 1507
211 29034 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 49644 36 21 0 0 0 Српски 0 1507
212 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 49644 Француски језик 34 18 0 0 0 Српски 0 1507
213 9692 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 49644 Немачки језик 49990 35 20 0 0 0 Српски 0 1507
214 41495 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 21751 32 17 0 0 0 Српски 0 1507
215 20206 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 13768 Немачки језик 46100 29 14 0 0 0 Српски 0 1584
216 23003 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 21751 32 12 0 0 0 Српски 0 1507
3206 41439 2 13 Редовно одељење 752 28 1 0 0 0 Српски 0 1518
218 41116 2 1. Редовно одељење 686 Енглески језик 36045 Француски језик 33316 20 14 0 0 0 Српски 0 1547
3204 27391 3 13 Редовно одељење 1508 14 0 0 0 0 Српски 0 1518
3205 47796 1 13 Редовно одељење 752 28 0 0 0 0 Српски 0 1518
220 3930 3 1. Редовно одељење 686 Француски језик 33316 Енглески језик 36045 15 9 0 0 0 Српски 0 1547
221 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30112 Немачки језик 33383 25 16 0 0 0 Српски 0 1584
3203 48951 2 12 Редовно одељење 1508 16 1 0 0 0 Српски 0 1518
223 4 1. Редовно одељење 686 Енглески језик 36045 Француски језик 33316 27 13 0 0 0 Српски 0 1547
3201 4 7 Редовно одељење 530 17 3 0 0 0 Српски 0 1518
3202 7067 1 12 Редовно одељење 1508 16 3 0 0 0 Српски 0 1518
225 8397 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 8397 Француски језик 12212 25 13 0 0 0 Српски 0 1584
226 41621 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 8397 Француски језик 12212 22 17 0 0 0 Српски 0 1584
227 49183 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 13768 Француски језик 12212 26 11 0 0 0 Српски 0 1584
228 41930 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 5872 Немачки језик 33383 29 10 0 0 0 Српски 0 1584
229 30112 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30112 Француски језик 12212 29 19 0 0 0 Српски 0 1584
3200 30955 4 6 Редовно одељење 518 Енглески језик 18497 22 8 0 0 0 Српски 0 1518
231 36898 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 8397 Немачки језик 33383 29 23 0 0 0 Српски 0 1584
232 19867 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 30066 Немачки језик 32954 30 19 0 0 0 Српски 0 1483
3199 29973 4 5 Редовно одељење 518 28 12 0 0 0 Српски 0 1518
234 27028 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 13768 Француски језик 47459 30 23 0 0 0 Српски 0 1584
3198 34267 4 4 Редовно одељење 518 24 4 0 0 0 Српски 0 1518
236 33634 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 13768 Француски језик 35848 19 9 0 0 0 Српски 0 1584
237 2494 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 44581 Руски језик 24 16 0 0 0 Српски 0 1544
238 48618 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 30112 Немачки језик 33383 19 11 0 0 0 Српски 0 1584
239 13768 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 13768 Немачки језик 33383 29 21 0 0 0 Српски 0 1584
240 2466 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 8397 Француски језик 35848 28 18 0 0 0 Српски 0 1584
3197 23884 4 3 Редовно одељење 518 Енглески језик 22 13 0 0 0 Српски 0 1518
242 29253 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 30112 Немачки језик 33383 31 21 0 0 0 Српски 0 1584
243 48484 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 37809 Француски језик 38557 30 19 0 0 0 Српски 0 1573
3196 38190 4 2 Редовно одељење 518 Енглески језик 30 8 0 0 0 Српски 0 1518
246 7930 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 42993 Француски језик 29711 12 6 0 0 0 Српски 0 1544
3195 1812 4 1 Редовно одељење 755 Енглески језик 18497 21 11 0 0 0 Српски 0 1518
3194 42811 3 10 Редовно одељење 534 18 0 0 0 0 Српски 0 1518
249 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 42993 Руски језик 18 14 0 0 0 Српски 0 1544
3193 10599 3 9 Редовно одељење 534 25 0 0 0 0 Српски 0 1518
3192 15393 3 8 Редовно одељење 534 Енглески језик 36668 21 0 0 0 0 Српски 0 1518
253 36727 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 30066 Немачки језик 32954 32 21 0 0 0 Српски 0 1483
262 29711 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 42993 Француски језик 29711 20 15 0 0 0 Српски 0 1544
3190 19884 3 6 Редовно одељење 518 29 11 0 0 0 Српски 0 1518
3191 37685 3 7 Редовно одељење 530 23 5 0 0 0 Српски 0 1518
3189 42828 3 5 Редовно одељење 518 Енглески језик 18497 25 8 0 0 0 Српски 0 1518
257 3020 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 39961 Француски језик 6873 31 20 0 0 0 Српски 0 1483
258 9964 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 35593 Руски језик 9964 22 15 0 0 0 Српски 0 1379
259 1922 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 3278 27 12 0 0 0 Српски 0 1532
260 35888 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 39961 Француски језик 35888 28 18 0 0 0 Српски 0 1483
261 30066 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 30066 Немачки језик 457 32 17 0 0 0 Српски 0 1483
263 14816 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 30066 Руски језик 47004 33 17 0 0 0 Српски 0 1483
264 43101 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 14447 Немачки језик 457 32 19 0 0 0 Српски 0 1483
267 26075 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 26075 Француски језик 6873 31 22 0 0 0 Српски 0 1483
268 33162 1 2 Билингуално одељење 685 Немачки језик 22726 Енглески језик 24678 12 9 0 0 0 Српски 0 1730
269 19216 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 3278 28 13 0 0 0 Српски 0 1532
270 28513 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 35593 Руски језик 9964 21 13 0 0 0 Српски 0 1379
3188 22816 3 4 Редовно одељење 518 Енглески језик 28 5 0 0 0 Српски 0 1518
272 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 24678 30 22 0 0 0 Српски 0 1730
273 20645 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 3278 27 16 0 0 0 Српски 0 1532
274 22876 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 44317 Немачки језик 39321 32 16 0 0 0 Српски 0 1730
275 46158 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 20205 Руски језик 40515 33 26 0 0 0 Српски 0 1503
276 28931 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 44317 30 15 0 0 0 Српски 0 1730
277 35901 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 44344 30 20 0 0 0 Српски 0 1532
278 5744 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 32344 Руски језик 9964 27 16 0 0 0 Српски 0 1379
279 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 44317 31 16 0 0 0 Српски 0 1730
280 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 50047 Француски језик 4118 30 23 0 0 0 Српски 0 1503
281 27007 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 50047 Немачки језик 8743 32 27 0 0 0 Српски 0 1503
282 43389 2 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 22 18 0 0 0 Српски 0 1730
283 6520 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 3278 Шпански језик 20645 30 12 0 0 0 Српски 0 1532
284 17401 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 50047 Француски језик 4118 32 16 0 0 0 Српски 0 1503
285 41195 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 39961 Француски језик 35888 31 20 0 0 0 Српски 0 1483
286 8122 2 2 Билингуално одељење 685 Немачки језик 2652 Енглески језик 43924 15 13 0 0 0 Српски 0 1730
287 4118 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 20205 Француски језик 4118 30 15 0 0 0 Српски 0 1503
288 45051 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 19609 Немачки језик 2652 23 16 1 0 0 Српски 0 1730
289 34008 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 20205 Руски језик 34008 32 17 0 0 0 Српски 0 1503
290 39164 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 42861 18 13 0 0 0 Српски 0 1730
291 35596 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 39961 Немачки језик 457 30 20 0 0 0 Српски 0 1483
3187 3172 3 3 Редовно одељење 518 Енглески језик 25 10 0 0 0 Српски 0 1518
293 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 18016 31 11 0 0 0 Српски 0 1730
294 17505 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 50047 Немачки језик 8743 32 15 0 0 0 Српски 0 1503
295 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28759 Руски језик 47004 31 21 0 0 0 Српски 0 1483
296 23768 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 18016 28 9 0 0 0 Српски 0 1730
297 30472 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 50047 Немачки језик 8743 32 17 0 0 0 Српски 0 1503
298 48150 1 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 50047 Руски језик 34008 33 20 0 0 0 Српски 0 1503
299 33552 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 44435 Немачки језик 33552 29 20 0 0 0 Српски 0 1482
301 40377 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 26779 Немачки језик 33552 31 17 0 0 0 Српски 0 1482
302 11631 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Руски језик 34008 33 22 0 0 0 Српски 0 1503
303 27977 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 40728 32 19 0 0 0 Српски 0 1503
304 33371 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26779 Француски језик 46849 33 19 0 0 0 Српски 0 1482
305 17347 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 35855 Француски језик 14044 33 19 0 0 0 Српски 0 1482
306 11734 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 3225 31 20 0 0 0 Српски 0 1503
308 32434 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 8149 Француски језик 1106 20 16 0 0 0 Српски 0 1599
309 15833 2 Билингуално одељење 685 Италијански језик Енглески језик 12534 25 21 0 0 0 Српски 0 1482
310 3225 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 3225 31 19 0 0 0 Српски 0 1503
312 14806 2 Билингуално одељење 685 Француски језик 14044 Енглески језик 12534 30 23 0 0 0 Српски 0 1482
311 42714 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 28759 Француски језик 6873 31 24 0 0 0 Српски 0 1483
313 27600 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 40728 31 15 0 0 0 Српски 0 1503
314 14380 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 35855 Немачки језик 33552 35 19 0 0 0 Српски 0 1482
315 21956 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 40728 29 13 0 0 0 Српски 0 1503
316 23181 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 26779 Француски језик 40750 34 18 0 0 0 Српски 0 1482
317 21864 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 3225 28 17 0 0 0 Српски 0 1503
318 20306 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 35855 Француски језик 40750 36 18 0 0 0 Српски 0 1482
319 20132 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик Норвешки језик 40728 33 19 0 0 0 Српски 0 1503
320 16997 2 9 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 34008 33 15 0 0 0 Српски 0 1503
321 43472 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 20205 Руски језик 40515 34 24 0 0 0 Српски 0 1503
322 20205 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 20205 Француски језик 4118 34 25 0 0 0 Српски 0 1503
323 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 40728 33 21 0 0 0 Српски 0 1503
324 33010 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 35855 Француски језик 14044 36 18 0 0 0 Српски 0 1482
325 14764 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 50047 Француски језик 4118 30 16 0 0 0 Српски 0 1503
326 47731 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 50047 Француски језик 4118 32 14 0 0 0 Српски 0 1503
327 2 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 44944 Немачки језик 33552 34 22 0 0 0 Српски 0 1482
328 29470 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 50047 Француски језик 4118 32 16 0 0 0 Српски 0 1503
329 32376 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 40515 31 21 0 0 0 Српски 0 1503
330 33725 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 20205 Немачки језик 40728 31 17 0 0 0 Српски 0 1503
331 36345 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 26779 Француски језик 18277 28 22 0 0 0 Српски 0 1482
332 49327 3 9 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 6532 30 15 0 0 0 Српски 0 1503
333 36312 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 30228 Француски језик 3225 36 26 0 0 0 Српски 0 1503
334 47177 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 30228 Француски језик 4118 32 23 0 0 0 Српски 0 1503
3186 23431 3 2 Редовно одељење 518 Енглески језик 21 6 0 0 0 Српски 0 1518
336 24719 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 44435 Француски језик 29 18 0 0 0 Српски 0 1482
337 3770 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 26075 Немачки језик 457 34 19 0 0 0 Српски 0 1483
338 26269 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 44435 Руски језик 34629 31 25 0 0 0 Српски 0 1482
339 1 Билингуално одељење 685 Италијански језик Енглески језик 12534 20 13 0 0 0 Српски 0 1482
340 25525 1 Билингуално одељење 685 Француски језик 18277 Енглески језик 12534 28 25 0 0 0 Српски 0 1482
341 32954 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 28759 Немачки језик 32954 34 17 0 0 0 Српски 0 1483
342 35926 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30228 Немачки језик 6532 34 23 0 0 0 Српски 0 1503
343 8207 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 12534 Немачки језик 33552 33 20 0 0 0 Српски 0 1482
344 33988 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 3225 30 18 0 0 0 Српски 0 1503
345 32666 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 44435 Француски језик 40750 35 16 0 0 0 Српски 0 1482
346 1861 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 26075 Француски језик 35888 33 17 0 0 0 Српски 0 1483
347 9996 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 40728 31 15 0 0 0 Српски 0 1503
348 22875 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 2026 Француски језик 40750 34 21 0 0 0 Српски 0 1482
349 1703 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 30228 Француски језик 4118 29 12 0 0 0 Српски 0 1503
350 40728 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 40728 33 21 0 0 0 Српски 0 1503
351 40750 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 2026 Француски језик 40750 34 20 0 0 0 Српски 0 1482
352 21244 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 30228 Немачки језик 40728 33 20 0 0 0 Српски 0 1503
353 39499 1 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 2026 Француски језик 14044 32 21 0 0 0 Српски 0 1482
354 25476 4 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 30228 Руски језик 34008 33 21 0 0 0 Српски 0 1503
355 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 26075 Руски језик 47004 30 13 0 0 0 Српски 0 1483
356 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26779 Немачки језик 33552 37 27 0 0 0 Српски 0 1482
357 6029 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 35855 Француски језик 18277 36 25 0 0 0 Српски 0 1482
358 5213 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 36626 Француски језик 31114 30 12 0 0 0 Српски 0 1521
359 18277 3 Билингуално одељење 685 Француски језик 18277 Енглески језик 12534 22 12 0 0 0 Српски 0 1482
360 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 26075 Француски језик 6873 29 21 0 0 0 Српски 0 1483
361 32750 3 Билингуално одељење 685 Италијански језик Енглески језик 12534 17 13 0 0 0 Српски 0 1482
362 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 14447 Немачки језик 32954 31 17 0 0 0 Српски 0 1483
363 34629 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 46832 Руски језик 34629 28 14 0 0 0 Српски 0 1482
364 14447 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14447 Немачки језик 32954 32 19 0 0 0 Српски 0 1483
365 32987 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 35855 Немачки језик 31331 32 18 0 0 0 Српски 0 1482
366 20262 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 36626 Руски језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1521
367 29088 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 2026 Француски језик 40750 28 14 0 0 0 Српски 0 1482
368 47004 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 26075 Руски језик 47004 35 21 0 0 0 Српски 0 1483
369 45793 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 48475 Немачки језик 31331 32 19 0 0 0 Српски 0 1482
370 48299 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 30335 Немачки језик 47894 29 17 0 0 0 Српски 0 1595
371 9442 3 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 48475 Немачки језик 33552 33 23 0 0 0 Српски 0 1482
372 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 39961 Француски језик 35888 33 16 0 0 0 Српски 0 1483
373 16831 3 10 Редовно одељење 684 Енглески језик 48475 Француски језик 40750 30 17 0 0 0 Српски 0 1482
374 3 11 Редовно одељење 684 Енглески језик 2026 Француски језик 14044 31 18 0 0 0 Српски 0 1482
375 16595 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 36626 Француски језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1521
376 16566 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 39961 Француски језик 35888 33 11 0 0 0 Српски 0 1483
431 40547 2 д Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 49034 26 12 1 0 0 Српски 0 1451
378 29437 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 39961 Немачки језик 32954 35 16 0 0 0 Српски 0 1483
379 6359 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 38467 Руски језик 48357 28 14 0 0 0 Српски 0 1724
3185 19818 3 1 Редовно одељење 755 Енглески језик 18497 20 4 0 0 0 Српски 0 1518
3184 39457 2 9 Редовно одељење 534 25 3 0 0 0 Српски 0 1518
382 44340 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 28277 Француски језик 7672 28 16 0 0 0 Српски 0 1595
383 33464 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 30066 Руски језик 47004 33 19 0 0 0 Српски 0 1483
384 16477 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 36626 Француски језик 30 20 0 0 0 Српски 0 1521
385 22970 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 43236 Руски језик 23073 20 11 0 0 0 Српски 0 1769
386 8898 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 12786 Руски језик 23073 13 10 0 0 0 Српски 0 1769
387 11526 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 38467 Француски језик 30994 26 13 0 0 0 Српски 0 1724
388 13038 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 28759 Немачки језик 32954 35 26 0 0 0 Српски 0 1483
3183 48260 2 8 Редовно одељење 534 Енглески језик 31105 24 0 0 0 0 Српски 0 1518
3182 2 7 Редовно одељење 534 Енглески језик 31105 22 2 0 0 0 Српски 0 1518
391 26497 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28759 Француски језик 6873 36 26 0 0 0 Српски 0 1483
392 36021 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 12786 Руски језик 23073 28 19 0 0 0 Српски 0 1769
393 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 43236 Руски језик 23073 19 11 0 0 0 Српски 0 1769
394 32477 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 30 15 0 0 0 Српски 0 1724
395 35731 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30066 Француски језик 35888 35 21 0 0 0 Српски 0 1483
3181 10595 2 6 Редовно одељење 530 32 10 0 0 0 Српски 0 1518
3180 32543 2 5 Редовно одељење 518 29 8 0 0 0 Српски 0 1518
398 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 38467 15 10 0 0 0 Српски 0 1724
399 13580 1 а Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 6382 29 14 0 0 0 Српски 0 1451
400 42463 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 12786 Руски језик 23073 11 7 0 0 0 Српски 0 1769
401 44735 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 18 11 0 0 0 Српски 0 1724
402 10603 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 49882 Француски језик 31114 20 12 0 0 0 Српски 0 1521
403 11173 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 43236 Руски језик 23073 22 10 0 0 0 Српски 0 1769
3179 27471 2 4 Редовно одељење 518 Енглески језик 27 12 0 0 0 Српски 0 1518
411 26810 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 38467 Француски језик 30994 19 14 0 0 0 Српски 0 1724
406 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 14447 Француски језик 35888 34 22 0 0 0 Српски 0 1483
407 10497 1 б Редовно одељење 686 Енглески језик 41038 Немачки језик 6382 29 16 1 0 0 Српски 0 1451
408 43881 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 29 18 0 0 0 Српски 0 1724
409 1 ц Редовно одељење 686 Енглески језик 41038 Француски језик 49958 25 14 1 0 0 Српски 0 1451
412 11981 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 14949 Немачки језик 12290 23 11 0 0 0 Српски 0 1558
413 37404 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 49882 Руски језик 27 11 0 0 0 Српски 0 1521
3178 26415 2 3 Редовно одељење 518 Енглески језик 27 7 0 0 0 Српски 0 1518
415 41038 1 д Редовно одељење 686 Енглески језик 41038 Руски језик 23940 30 23 0 0 0 Српски 0 1451
416 12786 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 12786 Руски језик 46080 10 5 0 0 0 Српски 0 1769
417 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 9035 18 9 0 0 0 Српски 0 1724
418 2640 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 43236 Руски језик 23073 9 2 0 0 0 Српски 0 1769
419 47733 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 14949 Француски језик 41533 27 0 0 0 0 Српски 0 1558
420 35530 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14949 Немачки језик 12290 24 16 0 0 0 Српски 0 1558
421 48760 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 9035 30 9 0 0 0 Српски 0 1724
422 14080 2 а Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 6382 19 10 0 0 0 Српски 0 1451
423 27937 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 14949 Француски језик 41533 22 16 0 0 0 Српски 0 1558
424 23940 2 б Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 23940 25 12 0 0 0 Српски 0 1451
425 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 18 0 0 0 Српски 0 1632
426 30994 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 38467 Руски језик 48357 31 18 0 0 0 Српски 0 1724
428 49882 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 49882 Француски језик 30 19 0 0 0 Српски 0 1521
429 40808 2 ц Редовно одељење 686 Енглески језик 41038 Немачки језик 6382 19 11 0 0 0 Српски 0 1451
430 44032 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 29 13 0 0 0 Српски 0 1632
432 9035 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 9035 25 21 0 0 0 Српски 0 1724
433 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30 19 0 0 0 Српски 0 1632
434 45745 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 14949 Француски језик 45745 31 15 0 0 0 Српски 0 1558
435 7857 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 29 22 0 0 0 Српски 0 1632
436 13935 3 а Редовно одељење 686 Енглески језик 17750 Немачки језик 6382 22 12 0 0 0 Српски 0 1451
437 11205 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 49192 15 4 0 0 0 Српски 0 1724
438 31114 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 36626 Француски језик 31114 30 20 0 0 0 Српски 0 1521
439 41533 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 14949 Француски језик 41533 31 19 0 0 0 Српски 0 1558
440 12178 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14949 Француски језик 45745 35 23 0 0 0 Српски 0 1558
441 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 21 0 0 0 Српски 0 1632
442 24541 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 39961 Немачки језик 457 36 16 0 0 0 Српски 0 1483
443 34454 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 38467 Француски језик 9035 18 7 0 0 0 Српски 0 1724
444 33966 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 40716 28 11 0 0 0 Српски 0 1632
445 20309 3 б Редовно одељење 686 Енглески језик 17750 Руски језик 23940 25 17 0 0 0 Српски 0 1451
446 36454 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 26854 Француски језик 45745 21 7 0 0 0 Српски 0 1558
447 24165 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 26854 Немачки језик 12290 25 14 0 0 0 Српски 0 1558
448 42971 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 26854 Француски језик 45745 29 18 0 0 0 Српски 0 1558
449 12074 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 40716 23 12 0 0 0 Српски 0 1632
450 9402 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 26854 Француски језик 45745 24 10 0 0 0 Српски 0 1558
451 43327 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 40716 24 18 0 0 0 Српски 0 1632
452 28317 3 ц Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 49034 22 10 0 0 0 Српски 0 1451
453 16620 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 25 11 0 0 0 Српски 0 1632
454 17871 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 26854 Француски језик 41533 22 12 0 0 0 Српски 0 1558
455 24195 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 22 8 0 0 0 Српски 0 1632
456 31546 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 31546 24 21 0 0 0 Српски 0 1632
457 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 30066 Немачки језик 457 36 16 0 0 0 Српски 0 1483
458 41368 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14949 Француски језик 41533 30 20 0 0 0 Српски 0 1558
459 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 31546 25 16 0 0 0 Српски 0 1632
460 32776 3 д Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 23940 25 10 0 0 0 Српски 0 1451
461 34596 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 24 11 0 0 0 Српски 0 1632
462 4 а Редовно одељење 686 Енглески језик 17750 Немачки језик 6382 26 16 0 0 0 Српски 0 1451
463 23055 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 26854 Немачки језик 12290 27 20 0 0 0 Српски 0 1558
464 4 б Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 10747 32 13 0 0 0 Српски 0 1451
465 31854 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 31546 22 19 0 0 0 Српски 0 1632
466 457 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 28759 Немачки језик 457 36 19 0 0 0 Српски 0 1483
467 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 23 9 0 0 0 Српски 0 1632
468 41733 4 ц Редовно одељење 686 Енглески језик 17750 Француски језик 49958 28 17 0 0 0 Српски 0 1451
469 2316 4 д Редовно одељење 686 Енглески језик 17750 Енглески језик 10747 29 15 0 0 0 Српски 0 1451
470 45210 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 31546 24 19 0 0 0 Српски 0 1632
471 6873 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 14447 Француски језик 6873 35 14 0 0 0 Српски 0 1483
472 24798 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 34570 Француски језик 44988 18 11 0 0 0 Српски 0 1427
473 29252 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 49882 Француски језик 31114 30 22 0 0 0 Српски 0 1521
474 10920 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 30566 Француски језик 31114 31 19 0 0 0 Српски 0 1521
3177 13064 2 2 Редовно одељење 518 Енглески језик 27 7 0 0 0 Српски 0 1518
476 19980 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 30566 Руски језик 28 19 0 0 0 Српски 0 1521
477 30730 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 30566 Француски језик 31114 29 21 0 0 0 Српски 0 1521
3176 12733 2 1 Редовно одељење 518 Енглески језик 26 11 0 0 0 Српски 0 1518
479 21168 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 30566 Француски језик 27 18 0 0 0 Српски 0 1521
3175 11912 1 8 Редовно одељење 534 33 1 0 0 0 Српски 0 1518
3174 24305 1 7 Редовно одељење 534 31 3 0 0 0 Српски 0 1518
3173 26518 1 6 Редовно одељење 534 Енглески језик 31 1 0 0 0 Српски 0 1518
485 9454 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 44988 14 10 0 0 0 Српски 0 1427
486 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 4561 31 23 0 0 0 Српски 0 1732
3172 48017 1 5 Редовно одељење 530 32 6 0 0 0 Српски 0 1518
488 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 49882 Француски језик 31114 29 21 0 0 0 Српски 0 1521
489 16436 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 45270 Немачки језик 7152 29 19 0 0 0 Српски 0 1429
3171 28658 1 4 Редовно одељење 518 30 14 0 0 0 Српски 0 1518
491 7512 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 45270 Француски језик 5713 30 26 0 0 0 Српски 0 1429
3170 49573 1 3 Редовно одељење 518 32 11 0 0 0 Српски 0 1518
3169 24837 1 2 Редовно одељење 518 32 9 0 0 0 Српски 0 1518
494 21975 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 4561 31 22 0 0 0 Српски 0 1732
496 14173 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 45270 Немачки језик 7152 30 20 0 0 0 Српски 0 1429
497 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 44435 Француски језик 18277 32 23 0 0 0 Српски 0 1482
498 25049 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 44944 Руски језик 34629 31 22 0 0 0 Српски 0 1482
499 21027 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 34570 Француски језик 44988 18 14 0 0 0 Српски 0 1427
500 6648 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 10002 30 23 0 0 0 Српски 0 1732
501 7152 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 45270 Француски језик 5713 29 13 0 0 0 Српски 0 1429
3168 22325 1 1 Редовно одељење 518 Енглески језик 18497 31 10 0 0 0 Српски 0 1518
503 35294 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 44944 Немачки језик 31331 28 21 0 0 0 Српски 0 1482
504 48251 4 Билингуално одељење 685 Италијански језик Енглески језик 12534 18 13 0 0 0 Српски 0 1482
3167 26986 1 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 31 5 0 0 0 Српски 0 1678
507 33603 4 Билингуално одељење 685 Француски језик 14044 Енглески језик 12534 28 20 0 0 0 Српски 0 1482
508 11548 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 45270 Немачки језик 46172 29 16 0 0 0 Српски 0 1429
3166 24515 4 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 22486 Немачки језик 39165 30 9 0 0 0 Српски 0 1387
510 22986 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 4561 32 22 0 0 0 Српски 0 1732
511 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 44435 Немачки језик 31331 30 19 0 0 0 Српски 0 1482
512 11277 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 34570 Француски језик 44988 17 9 0 0 0 Српски 0 1427
513 22986 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 4561 31 19 0 0 0 Српски 0 1732
514 1 6 Редовно одељење 1647 Енглески језик 8094 Немачки језик 40172 19 3 0 0 0 Српски 0 1429
516 49420 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 44944 Немачки језик 31331 31 19 0 0 0 Српски 0 1482
11723 49994 3 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 48366 30 17 0 0 0 Српски 0 1488
518 1 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик Француски језик 29617 24 21 0 0 0 Српски 0 1429
519 36662 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 44944 Француски језик 18277 29 15 0 0 0 Српски 0 1482
520 29663 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 4561 32 10 0 0 0 Српски 0 1732
521 28196 2 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 43683 Немачки језик 40172 24 19 0 0 0 Српски 0 1429
522 49746 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 44944 Француски језик 18277 27 11 0 0 0 Српски 0 1482
523 10002 1 7 Специјално одељење 765 Енглески језик 10002 16 4 0 0 0 Српски 0 1732
524 2552 4 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 44435 Француски језик 40750 29 19 0 0 0 Српски 0 1482
525 40172 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 34614 Немачки језик 40172 31 21 0 0 0 Српски 0 1429
526 14494 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 34614 Француски језик 5713 30 20 0 0 0 Српски 0 1429
527 4561 1 8 Специјално одељење 687 Енглески језик 4561 20 7 0 0 0 Српски 0 1732
528 44177 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 40172 Немачки језик 7152 30 13 0 0 0 Српски 0 1429
531 8094 2 6 Редовно одељење 1647 Енглески језик 8094 20 8 0 0 0 Српски 0 1429
530 18371 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 40172 Француски језик 5713 30 17 0 0 0 Српски 0 1429
532 24689 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 8149 28 15 0 0 0 Српски 0 1599
533 11376 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 25287 Немачки језик 46172 17 12 0 0 0 Српски 0 1429
534 10957 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 25287 Француски језик 29617 17 13 0 0 0 Српски 0 1429
535 43555 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 45270 Руски језик 28196 19 11 0 0 0 Српски 0 1429
536 23442 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 43683 Немачки језик 46172 19 8 0 0 0 Српски 0 1429
537 10071 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 40172 Француски језик 18943 15 6 0 0 0 Српски 0 1429
542 1 9e Билингуално одељење 684 Енглески језик 4561 16 4 0 0 0 Српски 0 1732
539 8125 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 49882 Руски језик 31 15 0 0 0 Српски 0 1521
540 45115 3 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик Немачки језик 46172 21 17 0 0 0 Српски 0 1429
541 38307 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 36626 Руски језик 17 14 0 0 0 Српски 0 1521
1099 34219 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 26376 Немачки језик 22043 29 20 0 0 0 Српски 0 1395
561 36472 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 46311 Немачки језик 36 16 0 0 0 Српски 0 1400
544 46964 3 6 Редовно одељење 1667 Енглески језик 45270 Француски језик 18943 29 5 0 0 0 Српски 0 1429
545 26493 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 36626 Француски језик 31114 21 15 0 0 0 Српски 0 1521
546 3553 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 30566 Француски језик 31114 23 11 0 0 0 Српски 0 1521
547 1 Билингуално одељење 684 Француски језик 39131 15 10 0 0 0 Српски 0 1732
548 45983 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 25287 Немачки језик 7152 22 17 0 0 0 Српски 0 1429
549 1346 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 35691 25 15 0 0 0 Српски 0 1599
550 38639 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 25287 Француски језик 29617 25 17 0 0 0 Српски 0 1429
551 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 35691 17 16 0 0 0 Српски 0 1599
552 13285 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 29617 23 15 0 0 0 Српски 0 1429
553 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 7152 16 9 0 0 0 Српски 0 1429
554 34993 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 35691 28 24 0 0 0 Српски 0 1599
555 14176 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 31238 36 18 0 0 0 Српски 0 1400
556 3704 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 7152 16 7 0 0 0 Српски 0 1429
557 30168 4 6 Редовно одељење 1667 Енглески језик 40172 Немачки језик 7152 30 7 0 0 0 Српски 0 1429
558 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 46311 36 20 0 0 0 Српски 0 1400
559 430 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 35691 31 15 0 0 0 Српски 0 1599
560 18420 4 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик 34614 Немачки језик 46172 25 21 0 0 0 Српски 0 1429
562 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 31238 36 27 0 0 0 Српски 0 1400
563 1106 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 35691 32 21 0 0 0 Српски 0 1599
564 13204 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 46311 Немачки језик 35 18 0 0 0 Српски 0 1400
565 23218 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 46311 35 26 0 0 0 Српски 0 1400
566 44352 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 35691 30 19 0 0 0 Српски 0 1599
567 15528 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 15 0 0 0 Српски 0 1400
11724 15651 3 10 Редовно одељење 685 Енглески језик 37033 30 20 0 0 0 Српски 0 1488
3163 13179 3 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 22486 17 6 0 0 0 Српски 0 1387
11725 18827 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 1690 32 14 0 0 0 Српски 0 1488
576 27534 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 27534 29 16 0 0 0 Српски 0 1400
577 17287 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 46311 30 16 0 0 0 Српски 0 1400
578 41235 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 46311 32 27 0 0 0 Српски 0 1400
579 15801 3 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 22 18 0 0 0 Српски 0 1730
580 46639 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 454 32 22 0 0 0 Српски 0 1732
581 989 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 18016 31 18 0 0 0 Српски 0 1730
582 18412 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 454 33 22 0 0 0 Српски 0 1732
583 3978 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 7354 31 15 0 0 0 Српски 0 1732
584 41767 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 7354 Немачки језик 6396 31 14 0 0 0 Српски 0 1732
585 1872 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 10002 32 9 0 0 0 Српски 0 1732
586 3837 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 4561 32 16 0 0 0 Српски 0 1732
587 2242 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 18016 29 21 0 0 0 Српски 0 1730
588 8027 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 28713 31 17 0 0 0 Српски 0 1730
589 42068 2 Билингуално одељење 684 Енглески језик 454 16 10 0 0 0 Српски 0 1732
590 18015 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 28713 31 14 0 0 0 Српски 0 1730
591 4 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 25 22 0 0 0 Српски 0 1730
592 42068 2 Билингуално одељење 684 Француски језик 39131 11 7 0 0 0 Српски 0 1732
593 27080 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28713 29 15 0 0 0 Српски 0 1730
594 1546 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28713 28 14 0 0 0 Српски 0 1730
595 21447 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 28713 26 14 0 0 0 Српски 0 1730
596 6701 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 18016 29 15 0 0 0 Српски 0 1730
597 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 18016 31 12 0 0 0 Српски 0 1730
598 44700 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 32 20 0 0 0 Српски 0 1400
599 42234 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 27534 31 17 0 0 0 Српски 0 1400
600 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 31238 32 14 0 0 0 Српски 0 1400
601 454 2 Специјално одељење 687 Енглески језик 454 8 1 0 0 0 Српски 0 1732
602 454 2 Специјално одељење 765 Енглески језик 454 13 4 0 0 0 Српски 0 1732
603 25892 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 31238 32 11 0 0 0 Српски 0 1400
604 10141 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 10141 Немачки језик 34 20 0 0 0 Српски 0 1400
605 47256 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 15468 33 24 0 0 0 Српски 0 1732
606 15968 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 15468 34 24 0 0 0 Српски 0 1732
607 9430 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 15468 28 13 0 0 0 Српски 0 1732
608 40935 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 15468 29 10 0 0 0 Српски 0 1732
609 42440 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 35 20 0 0 0 Српски 0 1400
610 15022 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 7354 30 10 0 0 0 Српски 0 1732
611 39689 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 7354 Француски језик 39689 28 12 0 0 0 Српски 0 1732
612 24477 3 7 Специјално одељење 765 Енглески језик 7354 14 10 0 0 0 Српски 0 1732
613 15468 3 8 Специјално одељење 687 Енглески језик 15468 16 2 0 0 0 Српски 0 1732
614 3 Билингуално одељење 684 Енглески језик 46988 13 8 0 0 0 Српски 0 1732
615 41428 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 10141 35 20 0 0 0 Српски 0 1400
616 3 Билингуално одељење 684 Француски језик 39131 Енглески језик 46988 17 13 0 0 0 Српски 0 1732
617 23554 3 6 Редовно одељење 685 38 27 0 0 0 Српски 0 1400
3090 29680 1 51 Билингуално одељење 684 Немачки језик 45622 Француски језик 24814 25 18 0 0 0 Српски 0 1398
618 7671 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28186 Француски језик 34788 22 16 0 0 0 Српски 0 1712
619 11027 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 28186 Руски језик 12474 20 14 0 0 0 Српски 0 1712
620 142 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 32 16 0 0 0 Српски 0 1400
621 34788 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28186 Француски језик 34788 24 15 0 0 0 Српски 0 1712
622 29052 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 28186 Руски језик 12474 21 12 0 0 0 Српски 0 1712
623 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28186 Француски језик 34788 26 21 0 0 0 Српски 0 1712
624 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 27534 30 11 0 0 0 Српски 0 1400
625 28051 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28186 Руски језик 12474 23 13 0 0 0 Српски 0 1712
626 28186 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 28186 Француски језик 34788 25 19 0 0 0 Српски 0 1712
627 15567 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 46311 30 10 0 0 0 Српски 0 1400
628 6101 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 10141 37 30 0 0 0 Српски 0 1400
629 36785 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 46311 38 27 0 0 0 Српски 0 1400
630 27921 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48981 Француски језик 38557 28 15 0 0 0 Српски 0 1573
631 9571 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 10141 Немачки језик 27534 37 27 0 0 0 Српски 0 1400
632 32629 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 28859 Немачки језик 27644 24 9 0 0 0 Српски 0 1573
11726 7854 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 24 13 0 0 0 Српски 0 1488
635 490 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28859 Француски језик 2613 23 8 0 0 0 Српски 0 1573
636 49174 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 28859 Немачки језик 27644 25 14 0 0 0 Српски 0 1573
637 48981 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 48981 Француски језик 2613 17 11 0 0 0 Српски 0 1573
3160 2 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 22486 Немачки језик 39165 31 13 0 0 0 Српски 0 1387
11727 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 1690 22 12 0 0 0 Српски 0 1488
3158 43320 4 8 Редовно одељење 634 28 28 0 0 0 Српски 0 1586
642 47757 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48981 31 16 0 0 0 Српски 0 1573
643 44663 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 48981 31 18 0 0 0 Српски 0 1573
3157 41671 4 7 Редовно одељење 633 33 27 0 0 0 Српски 0 1586
645 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 454 28 17 0 0 0 Српски 0 1732
646 17776 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 21380 30 23 0 0 0 Српски 0 1732
647 48881 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 21380 31 21 0 0 0 Српски 0 1732
648 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 21380 31 13 0 0 0 Српски 0 1732
649 49384 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 21380 34 16 0 0 0 Српски 0 1732
650 3416 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 15468 33 16 0 0 0 Српски 0 1732
651 4 Билингуално одељење 684 Енглески језик 21380 18 12 0 0 0 Српски 0 1732
652 4 Билингуално одељење 684 Француски језик 39131 Енглески језик 21380 7 4 0 0 0 Српски 0 1732
653 21380 4 Специјално одељење 687 Енглески језик 21380 15 3 0 0 0 Српски 0 1732
654 21380 4 Специјално одељење 765 Енглески језик 21380 6 2 0 0 0 Српски 0 1732
655 38943 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 16 8 0 0 0 Српски 0 1775
11728 37475 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 26 17 0 0 0 Српски 0 1488
3155 48308 4 5 Редовно одељење 5 16 11 0 0 0 Српски 0 1586
3154 33136 4 4 Редовно одељење 4 12 11 0 0 0 Српски 0 1586
3153 26341 4 3 Редовно одељење 317 18 7 0 0 0 Српски 0 1586
3152 10190 4 2 Редовно одељење 1501 31 25 0 0 0 Српски 0 1586
1116 15461 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 15461 Немачки језик 32272 30 18 0 0 0 Српски 0 1357
686 6703 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 6703 12 12 0 0 0 Српски 0 1361
688 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 14563 25 17 0 0 0 Словачки 0 1361
1114 11639 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28088 29 22 0 0 0 Српски 0 1395
690 38354 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 6703 20 13 0 0 0 Српски 0 1361
1109 16552 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 24 16 0 0 0 Српски 0 1477
693 24116 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 6703 19 10 0 0 0 Српски 0 1361
696 40773 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 26 17 0 0 0 Словачки 0 1361
698 29408 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 31 15 0 0 0 Српски 0 1793
699 50024 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 18 9 0 0 0 Српски 0 1361
708 3065 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 31 18 1 0 0 Српски 0 1793
1103 29353 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 26376 26 10 0 0 0 Српски 0 1395
706 6387 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 28 16 0 0 0 Словачки 0 1361
676 36343 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 6703 18 13 0 0 0 Српски 0 1361
1102 42386 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 26376 29 21 0 0 0 Српски 0 1395
678 35357 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 6703 27 23 0 0 0 Српски 0 1361
1101 21904 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 26376 Немачки језик 22043 30 20 0 0 0 Српски 0 1395
681 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 31 20 0 0 0 Словачки 0 1361
1100 21287 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26376 30 21 0 0 0 Српски 0 1395
684 36936 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 6703 Немачки језик 985 16 11 0 0 0 Српски 0 1361
1115 1857 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 43488 Италијански језик 39031 31 20 1 0 0 Српски 0 1357
1110 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 21 14 0 0 0 Српски 0 1477
12086 8550 3 4 Редовно одељење 635 Енглески језик 33 31 0 0 0 Српски 0 1345
1107 39104 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 29 8 0 0 0 Српски 0 1477
703 7137 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 6703 16 9 0 0 0 Српски 0 1361
1281 8720 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48355 Немачки језик 24083 32 17 0 0 0 Српски 0 1508
1104 40458 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 26376 Немачки језик 22043 28 12 0 0 0 Српски 0 1395
709 20926 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 32 19 0 0 0 Српски 0 1793
710 28290 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 31 12 0 0 0 Српски 0 1793
711 15074 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 12 0 0 0 Српски 0 1793
712 11129 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 12 0 0 0 Српски 0 1793
714 38253 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 6861 Немачки језик 38253 29 11 0 0 0 Српски 0 1793
2870 48015 2 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 11602 35 22 0 0 0 Српски 0 1454
2871 44443 3 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 11602 32 21 0 0 0 Српски 0 1454
717 49097 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 6861 29 7 0 0 0 Српски 0 1793
3150 25093 3 6 Редовно одељење 633 34 25 0 0 0 Српски 0 1586
3151 15597 4 1 Редовно одељење 309 20 16 0 0 0 Српски 0 1586
2865 49392 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 31610 Немачки језик 9843 20 13 0 0 0 Српски 0 1454
2866 46041 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 11602 Немачки језик 23 15 0 0 0 Српски 0 1454
2867 41251 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 31610 Руски језик 7568 24 16 0 0 0 Српски 0 1454
2868 10566 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 31610 Руски језик 7568 24 14 0 0 0 Српски 0 1454
2869 4247 1 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 23903 39 22 0 0 0 Српски 0 1454
727 10897 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 32104 29 17 0 0 0 Српски 0 1793
3148 28758 3 5 Редовно одељење 633 35 25 0 0 0 Српски 0 1586
3149 32114 1 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 22486 Немачки језик 39165 24 7 0 0 0 Српски 0 1387
2872 18225 4 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 11602 30 15 0 0 0 Српски 0 1454
2873 47721 1 a Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 21 7 0 0 0 Српски 0 1457
2874 40958 1 б Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 19 6 0 0 0 Српски 0 1457
2875 12618 1 ц Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 21 7 0 0 0 Српски 0 1457
733 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 32104 24 11 0 0 0 Српски 0 1793
734 37596 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 43943 Италијански језик 16610 22 15 0 0 0 Русински 0 1375
735 18952 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 43943 Немачки језик 16230 18 10 0 1 0 Српски 0 1375
3147 5229 3 4 Редовно одељење 15 12 5 0 0 0 Српски 0 1586
737 30484 1 1 Редовно одељење 686 19 13 0 0 0 Српски 0 1338
738 45251 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 11 8 0 1 0 Русински 0 1375
739 11626 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 16230 15 10 0 0 0 Српски 0 1375
3145 3 2 Редовно одељење 1501 26 22 0 0 0 Српски 0 1586
3146 29347 3 3 Редовно одељење 4 20 15 0 0 0 Српски 0 1586
741 5948 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 6861 25 12 0 0 0 Српски 0 1793
1362 41873 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 30557 10 3 0 0 0 Русински 0 1375
743 46269 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 43943 Италијански језик 16610 10 6 0 0 0 Српски 0 1375
3144 24912 3 1 Редовно одељење 309 17 15 0 0 0 Српски 0 1586
3143 25099 2 6 Редовно одељење 634 30 27 0 0 0 Српски 0 1586
747 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 32104 Немачки језик 38253 29 16 0 0 0 Српски 0 1793
748 4430 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 30557 17 9 0 0 0 Русински 0 1375
749 42538 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 43943 Немачки језик 16230 17 9 0 0 0 Српски 0 1375
10296 47748 1 3 Редовно одељење 166 Енглески језик 15 2 0 1 0 Српски 0 1633
10294 44196 1 1 Редовно одељење 705 Енглески језик 27 4 0 0 0 Српски 0 1633
751 11136 2 1 Редовно одељење 686 16 4 0 0 0 Српски 0 1338
784 34703 2 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 47690 Немачки језик 47603 27 17 0 0 0 Српски 0 1476
752 36850 3 1 Редовно одељење 686 7 5 0 0 0 Српски 0 1338
753 40957 4 1 Редовно одељење 686 18 10 0 0 0 Српски 0 1338
754 27245 4 2 Редовно одељење 1667 Енглески језик 44158 Немачки језик 9840 13 7 0 0 0 Мађарски 0 1338
756 10584 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 3278 32 16 0 0 0 Српски 0 1532
3139 13625 2 3 Редовно одељење 4 26 17 0 0 0 Српски 0 1586
758 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 44344 Француски језик 17 11 0 0 0 Српски 0 1532
759 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 23 17 0 0 0 Српски 0 1532
3138 12588 2 2 Редовно одељење 1501 26 16 0 0 0 Српски 0 1586
761 34696 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 22697 Руски језик 16827 30 15 0 0 0 Српски 0 1476
785 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47232 30 22 0 0 0 Српски 0 1536
762 45898 1 2 Редовно одељење 686 Руски језик 16827 Енглески језик 22697 32 16 0 0 0 Српски 0 1476
763 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Шпански језик 20645 20 14 0 0 0 Српски 0 1532
764 21339 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 24910 Француски језик 47117 33 22 0 0 0 Српски 0 1476
765 20016 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 24910 Француски језик 47117 29 16 0 0 0 Српски 0 1476
766 44119 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 44344 Француски језик 29 10 0 0 0 Српски 0 1532
767 6388 1 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 24910 Немачки језик 40444 30 17 0 0 0 Српски 0 1476
768 19470 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 20772 Немачки језик 40444 33 17 0 0 0 Српски 0 1476
769 39003 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 44344 29 14 0 0 0 Српски 0 1532
3137 45970 2 1 Редовно одељење 309 19 18 0 0 0 Српски 0 1586
771 20772 1 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 20772 Немачки језик 40444 30 19 0 0 0 Српски 0 1476
772 40444 1 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 20772 Немачки језик 40444 31 20 0 0 0 Српски 0 1476
773 21170 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 21170 Руски језик 16827 26 15 0 0 0 Српски 0 1476
774 17125 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 21170 Руски језик 16827 31 19 0 0 0 Српски 0 1476
775 43493 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 21170 Француски језик 47117 30 19 0 0 0 Српски 0 1476
776 47154 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 47690 Француски језик 47117 32 21 0 0 0 Српски 0 1476
777 24423 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 47690 Немачки језик 40444 29 14 0 0 0 Српски 0 1476
778 1 м Редовно одељење 687 Енглески језик 18808 21 9 0 0 0 Српски 0 1536
780 36287 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 47690 Немачки језик 40444 29 18 0 0 0 Српски 0 1476
781 7477 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 38283 29 16 0 1 0 Српски 0 1793
782 24107 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 24107 Немачки језик 24940 29 17 0 0 0 Српски 0 1417
783 15622 1 р Редовно одељење 1647 Енглески језик 47232 20 5 0 0 0 Српски 0 1536
786 11999 2 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 47690 Немачки језик 47603 29 16 0 0 0 Српски 0 1476
787 3080 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 11925 29 22 0 0 0 Српски 0 1536
788 666 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 11925 30 21 0 0 0 Српски 0 1536
789 22697 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 22697 Француски језик 47117 28 15 0 0 0 Српски 0 1476
864 31366 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 26 11 0 0 0 Српски 0 1793
790 8682 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 18808 29 15 0 0 0 Српски 0 1536
791 17306 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 17306 31 22 0 0 0 Српски 0 1536
792 35839 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 38283 27 16 0 0 0 Српски 0 1793
793 26016 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 14320 31 21 0 0 0 Српски 0 1536
794 16691 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 14320 30 17 0 0 0 Српски 0 1536
796 16585 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 24107 Руски језик 15237 29 19 0 0 0 Српски 0 1417
797 4460 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 14320 31 20 0 0 0 Српски 0 1536
798 47232 2 р Редовно одељење 1647 Енглески језик 47232 18 6 0 0 0 Српски 0 1536
799 27765 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 38283 28 16 0 0 0 Српски 0 1793
800 48574 2 м Редовно одељење 687 Енглески језик 11925 17 6 0 0 0 Српски 0 1536
801 7398 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 37832 28 12 0 0 0 Српски 0 1793
802 35970 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 11925 Француски језик 35970 29 20 0 0 0 Српски 0 1536
803 40652 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 11925 31 26 0 0 0 Српски 0 1536
804 42924 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 22697 Француски језик 47117 29 16 0 0 0 Српски 0 1476
805 44035 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 11925 32 15 0 0 0 Српски 0 1536
806 16333 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 22697 Руски језик 16827 26 16 0 0 0 Српски 0 1476
808 19356 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 47232 33 21 0 0 0 Српски 0 1536
809 37922 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 47690 Руски језик 16827 20 14 0 0 0 Српски 0 1476
810 8483 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 47690 Немачки језик 40444 26 14 0 0 0 Српски 0 1476
811 3442 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 35616 Немачки језик 1394 30 20 0 0 0 Српски 0 1413
812 11991 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 14320 27 20 0 0 0 Српски 0 1536
10274 15987 2 5 Редовно одељење 2032 31 22 0 0 0 Српски 0 1586
814 45960 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 24910 Немачки језик 40444 28 16 0 0 0 Српски 0 1476
815 7866 3 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 24910 Немачки језик 40444 28 15 0 0 0 Српски 0 1476
816 30154 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 17306 Немачки језик 46550 28 16 0 0 0 Српски 0 1536
10273 41625 1 6 Редовно одељење 2032 31 27 0 0 0 Српски 0 1586
818 42855 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 13694 31 16 0 0 0 Српски 0 1536
819 24910 3 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 24910 Француски језик 47117 26 17 0 0 0 Српски 0 1476
820 8153 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 21170 Руски језик 16827 20 14 0 0 0 Српски 0 1476
821 41308 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 20772 Руски језик 16827 26 21 0 0 0 Српски 0 1476
822 38283 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 38283 Немачки језик 38253 27 13 1 0 0 Српски 0 1793
823 32252 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 13694 32 20 0 0 0 Српски 0 1536
824 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 21170 Француски језик 47117 23 11 0 0 0 Српски 0 1476
825 1118 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 20772 Француски језик 47117 24 12 0 0 0 Српски 0 1476
827 3 м Редовно одељење 687 Енглески језик 18808 15 6 0 0 0 Српски 0 1536
828 10793 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 21170 Немачки језик 40444 25 17 0 0 0 Српски 0 1476
862 9283 4 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 13694 31 13 0 0 0 Српски 0 1536
830 29582 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 35616 Немачки језик 1394 26 16 0 0 0 Српски 0 1413
831 26919 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 20772 Немачки језик 40444 25 17 0 0 0 Српски 0 1476
832 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47232 33 22 0 0 0 Српски 0 1536
833 3025 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 21170 Немачки језик 40444 25 12 0 0 0 Српски 0 1476
835 44923 4 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 20772 Немачки језик 40444 26 15 0 0 0 Српски 0 1476
836 48236 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 18808 34 26 0 0 0 Српски 0 1536
837 22727 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 34957 Немачки језик 1394 17 9 0 0 0 Српски 0 1413
838 9441 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 18808 31 14 0 0 0 Српски 0 1536
10287 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 5851 32 19 1 0 0 Српски 0 1500
840 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 35616 Немачки језик 1394 24 14 0 0 0 Српски 0 1413
841 18853 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 13694 32 21 0 0 0 Српски 0 1536
843 22992 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 14320 33 26 0 0 0 Српски 0 1536
844 45820 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 37832 26 14 0 0 0 Српски 0 1793
3130 39452 1 2 Редовно одељење 1501 30 21 0 0 0 Српски 0 1586
3129 46595 1 1 Редовно одељење 309 24 23 0 0 0 Српски 0 1586
10571 20225 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 7807 Руски језик 28845 25 17 0 0 0 Српски 0 1624
848 37856 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 17306 35 27 0 0 0 Српски 0 1536
849 14320 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 14320 28 15 0 0 0 Српски 0 1536
850 24857 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 32104 26 15 0 0 0 Српски 0 1793
851 49147 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 14320 32 17 0 0 0 Српски 0 1536
852 45245 4 м Редовно одељење 687 Енглески језик 47232 22 10 0 0 0 Српски 0 1536
3126 25558 1 2 Редовно одељење 4 21 20 0 0 0 Мађарски 0 1328
854 46512 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 18808 31 20 0 0 0 Српски 0 1536
855 11925 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 11925 28 22 0 0 0 Српски 0 1536
856 49726 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 18808 28 16 0 0 0 Српски 0 1536
857 31201 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 13694 26 9 0 0 0 Српски 0 1536
858 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 17306 29 22 0 0 0 Српски 0 1536
859 27842 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 13694 Немачки језик 27842 26 18 0 0 0 Српски 0 1536
860 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 13694 Француски језик 25 9 0 0 0 Српски 0 1536
861 6651 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 13694 31 17 0 0 0 Српски 0 1536
863 12224 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 32104 26 12 0 0 0 Српски 0 1793
865 32104 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 32104 31 16 0 0 0 Српски 0 1793
866 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 12800 26 14 0 0 0 Српски 0 1417
867 19898 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 15237 27 9 0 0 0 Српски 0 1417
868 40147 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 25 10 0 0 0 Српски 0 1793
869 19534 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 24107 Немачки језик 24940 22 9 0 0 0 Српски 0 1417
870 20054 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 29 11 0 0 0 Српски 0 1793
871 15237 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 20294 Руски језик 15237 20 13 0 0 0 Српски 0 1417
872 18855 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 20294 Руски језик 15237 19 14 0 0 0 Српски 0 1417
873 26500 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 15237 21 13 0 0 0 Српски 0 1417
874 1466 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 20294 Немачки језик 24940 18 12 0 0 0 Српски 0 1417
875 1576 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 24107 Руски језик 15237 26 11 0 0 0 Српски 0 1417
876 33246 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 24107 Немачки језик 24940 24 10 0 0 0 Српски 0 1417
877 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 20838 Немачки језик 17597 30 17 0 0 0 Српски 0 1508
878 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 12800 25 13 0 0 0 Српски 0 1417
879 3282 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 33326 Немачки језик 479 28 21 0 0 0 Српски 0 1456
880 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 20838 Немачки језик 17597 32 17 0 0 0 Српски 0 1508
881 24083 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 20838 Немачки језик 24083 30 19 0 0 0 Српски 0 1508
882 28305 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 24940 22 13 0 0 0 Српски 0 1417
883 46357 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 24107 Руски језик 15237 20 14 0 0 0 Српски 0 1417
884 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 20838 Немачки језик 17597 33 19 0 0 0 Српски 0 1508
885 40899 1 1 Редовно одељење 737 Енглески језик 6145 10 7 0 0 0 Српски 0 1414
886 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 24940 18 10 0 0 0 Српски 0 1417
887 40899 1 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 25909 Немачки језик 10 8 0 0 0 Српски 0 1414
888 7396 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 7396 Немачки језик 14953 30 22 0 0 0 Српски 0 1611
889 35956 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 24940 18 9 1 0 0 Српски 0 1417
890 25557 1 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 20838 Француски језик 25557 30 20 0 0 0 Српски 0 1508
891 11373 1 2 Редовно одељење 1648 Енглески језик 11373 Немачки језик 9 9 0 0 0 Српски 0 1414
892 45470 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 28498 Руски језик 22950 30 0 0 0 0 Српски 0 1508
1175 37782 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 39587 Руски језик 24 18 0 0 0 Српски 0 1604
894 11373 1 2 Редовно одељење 1648 Кинески језик 19848 Енглески језик 11373 12 11 0 0 0 Српски 0 1414
900 11146 1 5 Редовно одељење 1648 Енглески језик 10979 Француски језик 1078 7 4 0 0 0 Српски 0 1414
896 11146 1 5 Редовно одељење 1648 Енглески језик 10979 Немачки језик 8 3 0 0 0 Српски 0 1414
3125 2141 1 1 Редовно одељење 4 30 22 0 0 0 Српски 0 1328
898 11146 1 5 Редовно одељење 1648 Енглески језик 25909 Руски језик 7898 9 9 0 0 0 Српски 0 1414
3124 21423 2 2 Редовно одељење 3 32 12 0 0 0 Српски 0 1651
3123 9094 4 1 Редовно одељење 1 28 7 0 0 0 Српски 0 1651
902 7759 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 16863 Руски језик 15 8 0 0 0 Српски 0 1775
3122 36300 3 1 Редовно одељење 1 27 10 0 0 0 Српски 0 1651
3121 41663 2 1 Редовно одељење 1 31 11 0 0 0 Српски 0 1651
3120 1 8 Редовно одељење 9 14 11 2 2 0 Српски 0 1651
906 36176 1 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 8700 Руски језик 22950 32 16 0 0 0 Српски 0 1508
907 39008 1 4 Редовно одељење 1648 Италијански језик 18154 Енглески језик 25909 12 10 0 0 0 Српски 0 1414
909 7939 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 16863 Руски језик 16 5 0 0 0 Српски 0 1775
3117 1 6 Редовно одељење 1501 30 19 0 0 0 Српски 0 1651
911 39008 1 4 Редовно одељење 1648 Шпански језик 39008 Енглески језик 6145 12 11 0 0 0 Српски 0 1414
3115 30904 1 5 Редовно одељење 309 30 25 0 0 0 Српски 0 1651
914 6563 1 8 Билингуално одељење 686 Енглески језик 30442 Француски језик 25557 25 20 0 0 0 Српски 0 1508
3114 1 3 Редовно одељење 715 32 25 0 2 0 Српски 0 1651
916 46187 1 9 Билингуално одељење 686 Енглески језик 30442 Немачки језик 17597 30 19 0 0 0 Српски 0 1508
917 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 16863 Руски језик 13 7 0 0 0 Српски 0 1775
918 23022 1 г Редовно одељење 684 Енглески језик 2694 Руски језик 12053 17 9 0 0 0 Српски 0 1761
3113 40107 1 2 Редовно одељење 3 30 12 0 0 0 Српски 0 1651
920 2374 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 7396 Италијански језик 19701 30 24 0 0 0 Српски 0 1611
3112 34625 1 1 Редовно одељење 1 31 13 0 0 0 Српски 0 1651
922 10979 1 3 Редовно одељење 1648 Енглески језик 10979 Француски језик 5947 8 7 0 0 0 Српски 0 1414
923 10979 1 3 Редовно одељење 1648 Енглески језик 10979 Немачки језик 9 7 0 0 0 Српски 0 1414
924 10979 1 3 Редовно одељење 1648 Руски језик 1480 Енглески језик 10979 8 8 0 0 0 Српски 0 1414
925 23632 1 6 Редовно одељење 1648 Немачки језик 23632 Енглески језик 6145 10 8 0 0 0 Српски 0 1414
926 5829 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 1266 32 16 0 0 0 Српски 0 1611
927 23632 1 6 Редовно одељење 1648 Француски језик 33756 Енглески језик 35771 9 5 0 0 0 Српски 0 1414
928 32890 2 1 Редовно одељење 737 Енглески језик 5103 15 6 0 0 0 Српски 0 1414
929 32890 2 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 25578 Француски језик 5947 11 9 0 0 0 Српски 0 1414
930 6922 2 2 Редовно одељење 1648 Италијански језик 10582 Енглески језик 5103 15 9 0 0 0 Српски 0 1414
3111 10245 4 5 Редовно одељење 569 Енглески језик 38906 Француски језик 38906 30 10 0 0 0 Српски 0 1787
932 6922 2 2 Редовно одељење 1648 Шпански језик 10909 Енглески језик 6145 14 9 0 0 0 Српски 0 1414
933 2744 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 8144 Руски језик 6263 28 10 0 0 0 Српски 0 1768
935 11498 2 3 Редовно одељење 1648 Енглески језик 11498 Немачки језик 28477 11 8 0 0 0 Српски 0 1414
936 11498 2 3 Редовно одељење 1648 Кинески језик 11576 Енглески језик 11498 13 10 0 0 0 Српски 0 1414
3110 34158 4 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 38906 Француски језик 21263 33 15 0 0 0 Српски 0 1787
3109 40763 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 9801 29 23 0 0 0 Српски 0 1787
939 13499 2 4 Редовно одељење 1648 Енглески језик 11373 Француски језик 5947 11 4 0 0 0 Српски 0 1414
3108 3 5 Редовно одељење 569 Енглески језик 48298 Француски језик 21263 21 3 0 0 0 Српски 0 1787
3107 3 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 38906 Француски језик 24 12 0 0 0 Српски 0 1787
942 13499 2 4 Редовно одељење 1648 Руски језик 25968 Енглески језик 5103 10 8 0 0 0 Српски 0 1414
943 45305 2 5 Редовно одељење 1648 Енглески језик 25578 Руски језик 7898 15 11 0 0 0 Српски 0 1414
3106 23173 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 9801 32 21 0 0 0 Српски 0 1787
946 45305 2 5 Редовно одељење 1648 Енглески језик 6141 Немачки језик 10 8 0 0 0 Српски 0 1414
947 2 6 Редовно одељење 1648 Немачки језик 28477 Енглески језик 5103 13 9 0 0 0 Српски 0 1414
948 2 6 Редовно одељење 1648 Француски језик 1078 Енглески језик 2331 11 11 0 0 0 Српски 0 1414
949 4533 3 1 Редовно одељење 737 Енглески језик 2331 Енглески језик 8226 12 7 1 0 0 Српски 0 1414
11856 36325 2 е1 Редовно одељење 267 Енглески језик 36325 17 0 0 0 0 Српски 0 1761
951 4533 3 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 38600 Француски језик 33756 12 11 0 0 0 Српски 0 1414
10460 4759 4 2 Редовно одељење 731 Енглески језик 4636 Руски језик 24032 24 18 0 1 0 Српски 0 1595
954 6770 3 2 Редовно одељење 1648 Шпански језик 39008 Енглески језик 2331 10 9 0 0 0 Српски 0 1414
957 6770 3 2 Редовно одељење 1648 Италијански језик 18154 Енглески језик 8226 10 8 0 0 0 Српски 0 1414
990 38667 4 3 Редовно одељење 1648 Енглески језик 44028 Немачки језик 15 8 0 0 0 Српски 0 1414
3102 35468 2 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 38906 Француски језик 21263 25 9 0 0 0 Српски 0 1787
3101 16456 2 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 9801 30 25 0 0 0 Српски 0 1787
962 45766 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 42540 Француски језик 45766 30 22 0 0 0 Српски 0 1601
963 3 3 Редовно одељење 1648 Енглески језик Руски језик 7898 12 9 0 0 0 Српски 0 1414
964 33077 3 г Редовно одељење 686 Енглески језик 31787 Руски језик 27543 21 11 0 0 0 Српски 0 1761
965 46716 3 3 Редовно одељење 1648 Руски језик 1480 Енглески језик 9 5 0 0 0 Српски 0 1414
970 29134 3 4 Редовно одељење 1648 Енглески језик Италијански језик 18154 11 8 0 0 0 Српски 0 1414
973 29134 3 4 Редовно одељење 1648 Енглески језик 44405 Шпански језик 39008 11 11 0 0 0 Српски 0 1414
974 31217 3 5 Редовно одељење 1648 Кинески језик 19848 Енглески језик 8226 12 9 0 0 0 Српски 0 1414
3096 6121 1 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 38906 Француски језик 21263 28 20 0 0 0 Српски 0 1787
3095 40909 1 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 9801 30 18 0 0 0 Српски 0 1787
977 31217 3 5 Редовно одељење 1648 Енглески језик 44405 Немачки језик 16 12 0 0 0 Српски 0 1414
978 10602 4 г Редовно одељење 685 Енглески језик 31787 Руски језик 18 13 0 0 0 Српски 0 1761
980 3 6 Редовно одељење 1648 Немачки језик 23632 Енглески језик 2331 12 11 0 0 0 Српски 0 1414
3094 14044 4 81 Билингуално одељење 684 Немачки језик 45622 Француски језик 24814 27 13 0 0 0 Српски 0 1398
3093 20180 3 51 Билингуално одељење 684 Немачки језик 45622 Француски језик 24814 33 21 0 0 0 Српски 0 1398
983 25919 4 11 Редовно одељење 684 Енглески језик 29087 19 4 0 0 0 Српски 0 1343
984 3 6 Редовно одељење 1648 Француски језик 33756 Енглески језик 8226 11 7 0 0 0 Српски 0 1414
985 43675 4 1 Редовно одељење 737 Енглески језик 40799 9 4 0 0 0 Српски 0 1414
986 43675 4 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик Руски језик 7898 11 6 0 0 0 Српски 0 1414
988 6141 4 2 Редовно одељење 1648 Италијански језик 10582 Енглески језик 6141 12 11 0 0 0 Српски 0 1414
989 6141 4 2 Редовно одељење 1648 Енглески језик 6141 Немачки језик 13 9 0 0 0 Српски 0 1414
991 13678 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 42540 Француски језик 45766 30 20 0 0 0 Српски 0 1601
992 38667 4 3 Редовно одељење 1648 Кинески језик 11576 Енглески језик 40799 12 7 0 0 0 Српски 0 1414
993 13256 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 30762 Француски језик 45766 30 20 0 0 0 Српски 0 1601
994 2604 1 4 Редовно одељење 1647 Енглески језик 30762 Немачки језик 41889 20 6 0 0 0 Српски 0 1601
995 28425 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 19316 Француски језик 45766 31 24 0 0 0 Српски 0 1601
996 16139 4 4 Редовно одељење 1648 Руски језик 25968 Енглески језик 40799 12 7 0 0 0 Српски 0 1414
997 8804 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 19316 Француски језик 45766 32 23 0 0 0 Српски 0 1601
998 16139 4 4 Редовно одељење 1648 Енглески језик Руски језик 25968 10 8 0 0 0 Српски 0 1414
999 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 30762 Француски језик 45766 32 22 0 0 0 Српски 0 1601
1000 44028 4 5 Редовно одељење 1648 Енглески језик 44028 Француски језик 5947 9 6 0 0 0 Српски 0 1414
1001 2 4 Редовно одељење 1647 Енглески језик 19316 Немачки језик 41889 16 5 0 0 0 Српски 0 1601
1002 41993 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 30762 Италијански језик 24088 22 17 0 0 0 Српски 0 1601
1003 42540 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 42540 Италијански језик 24088 21 17 0 0 0 Српски 0 1601
1004 12648 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 46622 29 18 0 0 0 Српски 0 1477
1005 44028 4 5 Редовно одељење 1648 Шпански језик 10909 Енглески језик 44028 13 13 0 0 0 Српски 0 1414
1006 7781 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 42540 Италијански језик 24088 33 16 0 0 0 Српски 0 1601
1007 1078 4 6 Редовно одељење 1648 Немачки језик 28477 Енглески језик 40799 9 6 0 0 0 Српски 0 1414
1008 9055 3 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 42540 Италијански језик 24088 31 13 0 0 0 Српски 0 1601
1009 1078 4 6 Редовно одељење 1648 Француски језик 1078 Енглески језик 35771 12 9 0 0 0 Српски 0 1414
1010 29516 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 42540 Француски језик 45766 28 23 0 0 0 Српски 0 1601
1011 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 42540 Француски језик 45766 29 24 0 0 0 Српски 0 1601
1012 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 30762 Француски језик 45766 28 20 0 0 0 Српски 0 1601
1013 18461 4 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 30762 Француски језик 6032 33 16 0 0 0 Српски 0 1601
12127 49018 3 1 Редовно одељење 2003 4 0 3 1 0 Српски 0 1212
1015 9666 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 26100 Немачки језик 10322 30 19 0 0 0 Српски 0 1626
1016 2600 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 2372 Француски језик 42595 31 15 0 0 0 Српски 0 1575
1017 29939 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 2372 Руски језик 25361 32 16 0 0 0 Српски 0 1575
3092 30187 2 51 Билингуално одељење 684 Немачки језик Француски језик 24814 26 22 0 0 0 Српски 0 1398
3091 41716 1 61 Билингуално одељење 684 Руски језик 13556 28 13 0 0 0 Српски 0 1398
1021 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 21098 Француски језик 42595 20 9 0 0 0 Српски 0 1575
1022 26229 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 26100 Руски језик 36855 30 16 0 0 0 Српски 0 1626
1023 25361 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 21098 Руски језик 25361 21 7 0 0 0 Српски 0 1575
1024 18146 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 21048 Француски језик 18146 30 16 0 0 0 Српски 0 1626
1025 40768 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 10322 Немачки језик 10322 30 19 0 0 0 Српски 0 1626
1026 21048 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 21048 Руски језик 36855 30 22 0 0 0 Српски 0 1626
1027 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 21098 Француски језик 42595 15 9 0 0 0 Српски 0 1575
3088 5768 4 3 Редовно одељење 590 Енглески језик 10 3 1 0 0 Српски 0 1775
1029 26795 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 26100 Француски језик 30 18 0 0 0 Српски 0 1626
3087 13388 4 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 16863 17 13 0 0 0 Српски 0 1775
3086 11045 3 3 Редовно одељење 590 Енглески језик 7 0 0 0 0 Српски 0 1775
1032 42715 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 10322 Француски језик 30 16 0 0 0 Српски 0 1626
1033 24376 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 10322 Француски језик 31 18 0 0 0 Српски 0 1626
1034 23730 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 42647 Француски језик 18146 30 9 0 0 0 Српски 0 1626
1035 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 21048 Француски језик 18146 30 22 0 0 0 Српски 0 1626
1036 5536 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 992 Руски језик 25361 21 8 0 0 0 Српски 0 1575
1037 10322 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 10322 Немачки језик 10322 30 22 0 0 0 Српски 0 1626
1038 25989 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 18876 Немачки језик 10322 28 15 0 0 0 Српски 0 1626
1039 33298 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 992 Француски језик 42595 22 11 0 0 0 Српски 0 1575
1040 14789 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 18876 Руски језик 36855 27 17 0 0 0 Српски 0 1626
1041 48246 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 992 Француски језик 42595 27 12 0 0 0 Српски 0 1575
1042 3840 3 3 Редовно одељење 1667 Енглески језик 18876 Француски језик 30 12 0 0 0 Српски 0 1626
3085 16863 3 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 16863 17 10 0 0 0 Српски 0 1775
1044 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 42647 Француски језик 18146 28 14 0 0 0 Српски 0 1626
1045 32606 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 21048 Француски језик 32606 24 17 0 0 0 Српски 0 1626
1046 43973 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 42647 Француски језик 49641 25 16 0 0 0 Српски 0 1626
3084 2 3 Редовно одељење 590 Енглески језик 6 0 0 0 0 Српски 0 1775
1048 327 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 18876 Француски језик 18146 26 13 0 0 0 Српски 0 1626
1049 12128 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 21048 Руски језик 36855 29 15 0 0 0 Српски 0 1626
1050 11859 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 21098 Француски језик 11859 15 10 0 0 0 Српски 0 1575
1051 4 3 Редовно одељење 1667 Енглески језик 18876 Француски језик 49641 30 12 0 0 0 Српски 0 1626
1052 27601 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 18876 Француски језик 25 20 0 0 0 Српски 0 1626
1053 2372 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 2372 Руски језик 25361 15 4 0 0 0 Српски 0 1575
1054 1 1a Редовно одељење 685 Енглески језик 2654 30 17 0 0 0 Српски 0 1596
1055 23753 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 18876 Француски језик 26 16 0 0 0 Српски 0 1626
1056 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 2654 28 19 0 0 0 Српски 0 1596
1057 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 21098 Француски језик 42595 22 12 0 0 0 Српски 0 1575
1058 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 21048 Француски језик 49641 27 16 0 0 0 Српски 0 1626
1059 39686 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 2654 28 14 0 0 0 Српски 0 1596
3083 11962 2 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 16863 15 8 0 0 0 Српски 0 1775
1061 3441 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 50117 Руски језик 20288 30 16 0 0 0 Српски 0 1596
1062 28834 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 36537 30 17 0 0 0 Српски 0 1596
1063 46261 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 50117 28 11 0 0 0 Српски 0 1596
3082 17072 1 3 Редовно одељење 590 Енглески језик 16863 12 5 0 0 0 Српски 0 1775
1065 43628 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 2654 24 18 0 0 0 Српски 0 1596
3081 1 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 16863 17 11 0 0 0 Српски 0 1775
1067 35258 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 2654 24 18 0 0 0 Српски 0 1596
1068 12229 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 2654 22 8 0 0 0 Српски 0 1596
1069 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 36537 28 19 0 0 0 Српски 0 1596
1070 41115 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 36537 29 18 0 0 0 Српски 0 1596
1071 23280 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 12064 30 20 0 0 0 Српски 0 1477
12092 2524 4 4 Редовно одељење 643 Енглески језик 32 30 0 0 0 Српски 0 1345
12091 28422 4 3 Редовно одељење 633 Енглески језик Руски језик 31 20 0 0 0 Српски 0 1345
1074 35139 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 9792 31 16 0 0 0 Српски 0 1477
1077 13806 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 36537 30 14 0 0 0 Српски 0 1596
1078 16983 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 46622 29 22 0 0 0 Српски 0 1477
12089 7684 4 1 Редовно одељење 633 Енглески језик 32 20 0 0 0 Српски 0 1345
1080 11351 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 32 19 0 0 0 Српски 0 1477
1081 42779 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 29 22 0 0 0 Српски 0 1477
12088 32063 3 6 Редовно одељење 633 Енглески језик Немачки језик 30 22 0 0 0 Мађарски 0 1345
1083 40505 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 18 0 0 0 Српски 0 1477
1084 42937 1 a Редовно одељење 686 Француски језик 48030 Енглески језик 30 20 0 0 0 Српски 0 1625
1085 1 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 28 21 0 0 0 Српски 0 1477
1086 15383 1 б Редовно одељење 686 Француски језик 15383 Енглески језик 30 23 0 0 0 Српски 0 1625
1087 36374 2 а Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 48030 22 16 0 0 0 Српски 0 1625
1088 22641 2 б Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 15383 23 16 0 0 0 Српски 0 1625
1089 3340 3 а Редовно одељење 686 Француски језик 48030 Енглески језик 18 13 0 0 0 Српски 0 1625
1090 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 9792 21 11 0 0 0 Српски 0 1477
1091 3 б Редовно одељење 686 Француски језик 15383 Енглески језик 20 16 0 0 0 Српски 0 1625
1092 48030 4 а Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 48030 28 14 0 0 0 Српски 0 1625
1093 14268 4 б Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 48030 28 19 0 0 0 Српски 0 1625
12090 12591 4 2 Редовно одељење 633 Енглески језик 31 19 0 0 0 Српски 0 1345
1096 42527 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 6226 24 13 0 0 0 Српски 0 1477
1106 29277 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 46622 27 18 0 0 0 Српски 0 1477
12087 8223 3 5 Редовно одељење 732 Енглески језик 21 16 0 0 0 Српски 0 1345
1117 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 28088 Руски језик 24 12 0 0 0 Српски 0 1395
1118 43726 1 5 Редовно одељење 686 Француски језик 48177 Енглески језик 24 11 0 0 0 Румунски 0 1357
1119 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 28088 26 8 0 0 0 Српски 0 1395
1120 20719 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 43488 Немачки језик 32272 21 8 0 0 0 Српски 0 1357
1121 22043 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 28088 Немачки језик 22043 21 12 0 0 0 Српски 0 1395
1122 41828 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 43488 Немачки језик 32272 30 16 0 0 0 Српски 0 1357
1123 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 28088 21 10 0 0 0 Српски 0 1395
1124 10413 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 15461 Италијански језик 39031 18 13 1 0 0 Српски 0 1357
1125 1003 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 1003 Немачки језик 7437 26 16 0 0 2 Српски 0 1395
1126 40888 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 22526 Италијански језик 39031 27 16 0 0 0 Српски 0 1357
1127 36061 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 1003 27 15 0 0 0 Српски 0 1395
1128 31438 2 5 Редовно одељење 686 Француски језик 48177 Енглески језик 22526 23 15 0 0 0 Румунски 0 1357
1129 39795 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 1003 Немачки језик 22043 23 14 0 0 0 Српски 0 1395
1130 27032 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 28088 Руски језик 23 13 0 0 0 Српски 0 1395
1131 30984 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 28088 Немачки језик 7437 27 13 0 0 0 Српски 0 1395
1132 18895 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 28088 22 11 0 0 0 Српски 0 1395
1133 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 15461 Немачки језик 32272 27 15 0 0 0 Српски 0 1357
1134 22526 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 22526 Немачки језик 32272 23 12 0 0 0 Српски 0 1357
1135 21206 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 32272 32 20 0 0 0 Српски 0 1357
1136 22928 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 49979 30 16 0 0 0 Српски 0 1395
1137 13509 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 43488 Италијански језик 39031 29 23 0 0 0 Српски 0 1357
1138 13089 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 49979 29 21 0 0 0 Српски 0 1395
1139 43726 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 43488 Француски језик 23 10 0 0 0 Румунски 0 1357
1140 45376 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 32272 19 14 0 0 0 Српски 0 1357
1141 10897 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 42751 29 19 0 0 0 Српски 0 1395
1142 19919 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 15461 Немачки језик 32272 26 6 0 0 0 Српски 0 1357
1143 44314 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 42751 Руски језик 24 16 0 0 0 Српски 0 1395
1144 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 22526 Немачки језик 32272 16 13 0 0 0 Српски 0 1357
1145 38523 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 1003 25 7 0 0 0 Српски 0 1395
1146 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик Италијански језик 18 7 0 0 0 Српски 0 1357
1147 31377 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 1003 25 12 0 0 0 Српски 0 1395
1148 47349 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 15461 Италијански језик 39031 16 13 0 0 0 Српски 0 1357
1149 43157 4 6 Редовно одељење 686 Француски језик 48177 Енглески језик 12 4 0 0 0 Румунски 0 1357
1150 2646 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 39587 Француски језик 16393 31 17 0 0 0 Српски 0 1604
1151 1075 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 1075 Француски језик 26 18 0 0 0 Српски 0 1670
1152 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 26613 Немачки језик 39811 30 17 0 0 0 Српски 0 1604
3080 32344 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32344 28 20 0 0 0 Српски 0 1379
1154 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 9093 29 22 0 0 0 Српски 0 1670
1155 31371 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 26613 Немачки језик 39811 30 18 0 0 0 Српски 0 1604
1156 15454 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 7396 Француски језик 704 30 25 0 0 0 Српски 0 1611
3079 101 3 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 35593 16 12 0 0 0 Српски 0 1379
1158 24767 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 14804 Француски језик 704 32 16 0 0 0 Српски 0 1611
3078 25532 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 35593 16 11 0 0 0 Српски 0 1379
1160 43780 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 9093 8 2 0 0 0 Српски 0 1670
1161 45998 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 14804 Италијански језик 19701 29 15 0 0 0 Српски 0 1611
3077 18051 2 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 35593 30 16 0 0 0 Српски 0 1379
1163 3873 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 32883 Немачки језик 14953 31 19 0 0 0 Српски 0 1611
3076 16580 1 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 35593 30 20 0 0 0 Српски 0 1379
1165 32221 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 9093 8 5 0 0 0 Српски 0 1670
1788 16673 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 16673 Немачки језик 615 29 12 0 0 0 Српски 0 1683
3075 34711 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32264 30 13 0 0 0 Српски 0 1634
1168 3818 1 с Редовно одељење 685 Енглески језик 7396 Немачки језик 14953 30 5 0 0 0 Српски 0 1611
1169 31032 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 39587 Руски језик 24 15 0 0 0 Српски 0 1604
1170 16393 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 39587 Француски језик 16393 24 15 0 0 0 Српски 0 1604
1171 39811 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 26613 Немачки језик 39811 29 19 0 0 0 Српски 0 1604
1172 43150 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 39587 Руски језик 27 22 0 0 0 Српски 0 1604
1173 12188 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 26613 Француски језик 16393 26 17 0 0 0 Српски 0 1604
1174 49162 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 26613 Немачки језик 39811 25 13 0 0 0 Српски 0 1604
1176 44369 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26613 Француски језик 16393 21 14 0 0 0 Српски 0 1604
1177 23616 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 26613 Немачки језик 39811 28 16 0 0 0 Српски 0 1604
1178 32764 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 4 2 0 0 0 Српски 0 1716
1179 34552 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 11431 Руски језик 6263 32 14 0 0 0 Српски 0 1768
1180 26613 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 26613 Немачки језик 39811 22 9 0 0 0 Српски 0 1604
1181 37591 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 Француски језик 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
1182 18233 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 Француски језик 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
1183 26811 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 Француски језик 29091 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
1184 20921 1 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 Француски језик 29091 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
1185 42257 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 42257 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
3074 33538 4 2 Редовно одељење 1637 Енглески језик 44921 28 19 0 0 0 Српски 0 1634
1188 25024 1 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 42257 Француски језик 29091 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
1189 9872 1 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 42257 Француски језик 29091 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
1190 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 31549 10 5 0 0 0 Српски 0 1716
1191 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 43446 Француски језик 30 15 0 0 0 Албански 0 1716
2311 15750 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 35937 Немачки језик 2784 31 24 0 0 0 Српски 0 1493
2309 25011 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 35937 Француски језик 9014 32 22 0 0 0 Српски 0 1493
3073 7495 4 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 32264 28 10 0 0 0 Српски 0 1634
1195 33969 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 41730 Француски језик 26 14 0 0 0 Албански 0 1716
1196 35749 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 42257 26 17 0 0 0 Албански 0 1716
2329 2156 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 48908 28 19 0 0 0 Српски 0 1719
1198 48083 2 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 43446 Француски језик 27 14 0 0 0 Албански 0 1716
1199 11037 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 18037 Руски језик 26 15 0 0 0 Српски 0 1595
1200 35311 2 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 43446 Француски језик 29 17 0 0 0 Албански 0 1716
1201 20306 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 31549 10 4 0 0 0 Српски 0 1716
10515 26894 1 3 Редовно одељење 2050 Енглески језик Немачки језик 43374 29 26 0 0 0 Мађарски 0 1786
2316 45255 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 45255 Немачки језик 2784 31 24 0 0 0 Српски 0 1493
2315 48104 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 22953 27 17 0 0 0 Српски 0 1381
3071 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 44921 29 20 0 0 0 Српски 0 1634
1206 34148 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 Француски језик 16006 27 15 0 0 0 Албански 0 1716
1207 2807 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 42257 Француски језик 16006 30 17 0 0 0 Албански 0 1716
1208 41219 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 Француски језик 16006 25 15 0 0 0 Албански 0 1716
3070 26231 3 2 Редовно одељење 1637 Енглески језик 44921 29 21 0 0 0 Српски 0 1634
1210 4866 1 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 23 21 0 0 0 Српски 0 1537
1244 37009 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 25186 32 22 0 0 0 Српски 0 1537
1211 13616 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 37591 Француски језик 16006 27 18 0 0 0 Албански 0 1716
1212 33845 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 43446 Немачки језик 4749 33 19 0 0 0 Албански 0 1716
1213 31091 3 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 31549 Француски језик 16006 25 12 0 0 0 Албански 0 1716
1214 3 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 31549 Француски језик 16006 32 23 0 0 0 Албански 0 1716
1215 22559 3 9 Редовно одељење 686 Енглески језик 31549 Француски језик 16006 26 16 0 0 0 Албански 0 1716
1216 41997 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1537
3069 27914 3 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 44921 33 6 1 2 0 Српски 0 1634
1218 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 115561 8 7 0 0 0 Српски 0 1716
1219 44602 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 44602 31 20 0 0 0 Српски 0 1537
2317 256 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 45255 Руски језик 256 21 11 0 0 0 Српски 0 1493
1221 46107 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 115561 Француски језик 8283 30 20 0 0 0 Албански 0 1716
1222 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 115561 Француски језик 29091 29 15 0 0 0 Албански 0 1716
1223 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 43446 Француски језик 29091 28 14 0 0 0 Албански 0 1716
1224 115561 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 115561 Француски језик 29091 27 12 0 0 0 Албански 0 1716
1225 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 115561 35 24 0 0 0 Албански 0 1716
2331 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 48908 22 12 0 0 0 Српски 0 1719
1227 4143 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 30 16 0 0 0 Српски 0 1537
1228 8283 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 115561 Француски језик 8283 31 22 0 0 0 Албански 0 1716
1229 4502 4 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 43446 Француски језик 16006 32 17 0 0 0 Албански 0 1716
1230 1723 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 18 0 0 0 Српски 0 1537
1231 27030 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 44497 Француски језик 49761 32 20 0 0 0 Српски 0 1537
1232 26163 1 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 4196 Немачки језик 15171 31 16 0 0 0 Српски 0 1537
1233 28507 4 9 Редовно одељење 686 Енглески језик 41730 Француски језик 16006 32 16 0 0 0 Албански 0 1716
1234 4196 1 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 4196 31 25 0 0 0 Српски 0 1537
1235 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 30335 Француски језик 7672 25 8 0 0 0 Српски 0 1595
1236 18573 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 36 27 0 0 0 Српски 0 1537
1237 47570 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 33 23 0 0 0 Српски 0 1537
1238 10946 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 10 0 0 0 Српски 0 1537
1239 15730 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 25186 33 10 0 0 0 Српски 0 1537
1240 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 42310 31 15 0 0 0 Српски 0 1537
1241 24038 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 24038 33 17 0 0 0 Српски 0 1537
1242 16318 2 7 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 11071 31 19 0 0 0 Српски 0 1537
1243 45198 2 8 Редовно одељење 1648 Енглески језик 44497 24 22 0 0 0 Српски 0 1537
1245 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32976 Немачки језик 44602 30 19 0 0 0 Српски 0 1537
1246 11833 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32976 Француски језик 49761 24 17 0 0 0 Српски 0 1537
1247 42680 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 42310 35 18 0 0 0 Српски 0 1537
1248 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 42310 25 13 0 0 0 Српски 0 1537
1249 44148 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 42310 Немачки језик 44602 23 14 0 0 0 Српски 0 1537
1250 29015 3 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик 25186 21 16 0 0 0 Српски 0 1537
1251 4 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 4196 23 18 0 0 0 Српски 0 1537
1252 38633 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 4196 Немачки језик 44602 36 24 0 0 0 Српски 0 1537
1253 16076 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 30335 Руски језик 24032 26 17 0 0 0 Српски 0 1595
1254 3967 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 29 14 0 0 0 Српски 0 1537
1255 16142 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 4196 27 10 0 0 0 Српски 0 1537
1256 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 49761 23 11 0 0 0 Српски 0 1537
1257 11071 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 30595 Немачки језик 11071 25 15 0 0 0 Српски 0 1537
1258 18693 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 44497 32 17 0 0 0 Српски 0 1537
1259 25186 4 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 25186 28 18 0 0 0 Српски 0 1537
1260 44469 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 28277 Немачки језик 47894 21 14 0 0 0 Српски 0 1595
10539 44920 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 30 18 0 0 0 Српски 0 1427
1262 5724 1 2 Редовно одељење 685 Руски језик 39503 Енглески језик 19699 2 1 0 0 0 Српски 0 1776
1263 8815 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 9801 Француски језик 21263 19 9 0 0 0 Српски 0 1787
3067 36960 2 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32264 28 19 0 0 0 Српски 0 1634
3066 32264 2 2 Редовно одељење 1637 Енглески језик 32264 18 14 1 2 0 Српски 0 1634
1266 43695 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 1567 Руски језик 6263 32 18 0 0 0 Српски 0 1768
3065 17434 2 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 44921 22 6 0 3 0 Српски 0 1634
1268 447 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 18037 Француски језик 7672 25 14 0 0 0 Српски 0 1595
1271 1811 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 28277 Руски језик 24032 21 13 0 0 0 Српски 0 1595
3063 1 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 44921 30 22 0 0 0 Српски 0 1634
3062 13564 1 2 Редовно одељење 1637 Енглески језик 15416 30 22 0 0 0 Српски 0 1634
1274 29550 2 1 Редовно одељење 684 Руски језик 39503 Енглески језик 19699 2 1 0 0 0 Српски 0 1776
1276 7564 3 1 Редовно одељење 684 Руски језик 39503 Енглески језик 19699 4 1 0 0 0 Српски 0 1776
1277 42407 3 2 Редовно одељење 685 Руски језик Енглески језик 19699 2 1 0 0 0 Српски 0 1776
1278 15251 4 2 Редовно одељење 685 Руски језик Енглески језик 19699 3 2 0 0 0 Српски 0 1776
1279 20857 4 1 Редовно одељење 684 Руски језик 39503 Енглески језик 19699 2 0 0 0 0 Српски 0 1776
3061 35150 1 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 15416 26 12 2 0 2 Српски 0 1634
1282 45940 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 48355 Немачки језик 17597 33 15 0 0 0 Српски 0 1508
1283 42996 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 12351 Немачки језик 17597 34 16 0 0 0 Српски 0 1508
1284 42543 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 8700 Немачки језик 17597 34 16 0 0 0 Српски 0 1508
1285 18728 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 47609 Руски језик 22950 35 16 0 0 0 Српски 0 1508
1286 6959 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 47609 Руски језик 22950 35 19 0 0 0 Српски 0 1508
1287 3836 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 1567 Руски језик 6263 22 11 0 0 0 Српски 0 1768
1288 4725 2 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 47609 Руски језик 22950 36 18 0 0 0 Српски 0 1508
3060 17807 4 3 Редовно одељење 1537 Енглески језик 28859 26 12 0 0 0 Српски 0 1573
1290 11983 2 8 Билингуално одељење 686 Енглески језик 12351 Француски језик 17 11 0 0 0 Српски 0 1508
1291 33117 2 9 Билингуално одељење 686 Енглески језик 12351 Француски језик 25557 33 25 0 0 0 Српски 0 1508
1292 39655 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 47609 Немачки језик 17597 34 20 0 0 0 Српски 0 1508
1293 34440 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 30442 Немачки језик 24083 33 20 0 0 0 Српски 0 1508
1294 20838 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 20838 Немачки језик 24083 36 21 0 0 0 Српски 0 1508
3059 3 6 Редовно одељење 574 23 12 0 0 0 Српски 0 1573
1296 3238 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 30442 Немачки језик 17597 34 19 0 0 0 Српски 0 1508
1297 15429 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 47609 Француски језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1508
1298 24484 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 20838 Француски језик 25557 26 12 0 0 0 Српски 0 1508
1540 5413 1 1 Специјално одељење 684 Енглески језик 16367 Руски језик 5413 14 11 0 0 0 Српски 0 1726
1300 47609 3 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 47609 Руски језик 22950 32 15 0 0 0 Српски 0 1508
1301 3 8 Билингуално одељење 686 Енглески језик 48355 Француски језик 15 11 0 0 0 Српски 0 1508
3058 331 3 5 Редовно одељење 572 Енглески језик 37809 24 16 0 0 0 Српски 0 1573
1303 3395 3 9 Билингуално одељење 686 Енглески језик 48355 Руски језик 22950 30 21 0 0 0 Српски 0 1508
1304 22950 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 12351 Руски језик 22950 30 20 0 0 0 Српски 0 1508
1305 24083 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 48355 Немачки језик 24083 32 15 0 0 0 Српски 0 1508
1306 38407 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 12351 Француски језик 35 16 0 0 0 Српски 0 1508
1542 29005 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 16367 29 17 0 0 0 Српски 0 1726
1308 12351 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 12351 Немачки језик 24083 26 13 0 0 0 Српски 0 1508
1309 45595 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 29669 Немачки језик 11693 18 10 0 0 0 Српски 0 1372
1310 482 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 48355 Немачки језик 17597 29 16 0 0 0 Српски 0 1508
1311 1711 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 30442 Француски језик 25557 33 17 0 0 0 Српски 0 1508
1312 14282 4 8 Билингуално одељење 686 Енглески језик 30442 Француски језик 25557 22 17 0 0 0 Српски 0 1508
1319 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 1266 30 25 0 0 0 Српски 0 1611
1315 25571 3 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 12064 27 18 0 0 0 Српски 0 1477
12084 42090 3 2 Редовно одељење 633 Енглески језик 32 23 0 0 0 Српски 0 1345
1317 4007 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 12064 24 16 0 0 0 Српски 0 1477
1320 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48298 Француски језик 16 8 0 0 0 Српски 0 1787
1321 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 48298 Француски језик 18 9 0 0 0 Српски 0 1787
3057 46760 3 4 Редовно одељење 1537 Енглески језик 28859 25 16 0 0 0 Српски 0 1573
1323 11184 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 31306 Руски језик 42351 22 12 0 0 0 Српски 0 1715
11648 32547 1 a Специјално одељење 180 3 0 0 0 0 Српски 0 1229
1326 7184 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 31306 Руски језик 42351 25 14 0 0 0 Српски 0 1715
1327 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 31306 Руски језик 42351 18 3 1 0 0 Бугарски 0 1715
11647 45450 2 2 Редовно одељење 170 Енглески језик 37651 16 1 0 0 0 Српски 0 1509
3054 31857 2 4 Редовно одељење 572 Енглески језик 28859 14 10 0 0 0 Српски 0 1573
1330 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 17824 Руски језик 35422 22 13 0 0 0 Српски 0 1715
3053 28859 2 3 Редовно одељење 571 Енглески језик 28859 30 15 0 0 0 Српски 0 1573
1332 9801 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 9801 Француски језик 17 7 0 0 0 Српски 0 1787
1333 35422 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 17824 Руски језик 35422 20 12 0 0 0 Српски 0 1715
1334 48298 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 48298 Француски језик 21263 17 8 0 0 0 Српски 0 1787
1335 14819 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 17824 Руски језик 35422 10 5 0 0 0 Бугарски 0 1715
11650 9827 1 a Специјално одељење 676 4 4 0 0 0 Српски 0 1229
1337 17824 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 17824 Руски језик 42351 20 9 0 0 0 Српски 0 1715
1338 42351 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 17824 Руски језик 42351 18 13 0 0 0 Српски 0 1715
11649 5313 2 3 Редовно одељење 165 Енглески језик 37651 18 2 0 0 0 Српски 0 1509
1340 4422 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 31306 Руски језик 42351 20 12 0 0 0 Српски 0 1715
1373 11638 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 31306 Руски језик 42351 16 12 0 0 0 Српски 0 1715
1342 25571 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 12064 22 16 0 0 0 Српски 0 1477
3050 40739 1 4 Редовно одељење 572 Енглески језик 37809 16 12 0 0 0 Српски 0 1573
1344 16348 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48298 Француски језик 20 13 0 0 0 Српски 0 1787
3049 37626 1 3 Редовно одељење 571 Енглески језик 48981 30 20 0 0 0 Српски 0 1573
1346 1447 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 48298 Француски језик 20 9 0 0 0 Српски 0 1787
1347 24033 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 2406 Немачки језик 24033 22 12 0 0 0 Мађарски 0 1372
1348 17254 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 12064 23 8 0 0 0 Српски 0 1477
3048 49120 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 1075 28 11 0 0 0 Српски 0 1670
3047 13910 3 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 9093 26 22 0 0 0 Српски 0 1670
3046 3 2 Редовно одељење 567 Енглески језик 9093 15 13 0 0 0 Српски 0 1670
3045 6339 2 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 9093 31 21 0 0 0 Српски 0 1670
1354 4667 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 47537 Немачки језик 11693 16 10 0 0 0 Српски 0 1372
1355 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 29669 Немачки језик 24033 19 10 0 0 0 Мађарски 0 1372
3044 2 2 Редовно одељење 567 Енглески језик 1075 16 15 0 0 0 Српски 0 1670
1371 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 29669 Немачки језик 11693 27 13 0 0 0 Српски 0 1372
1359 28972 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 2406 Немачки језик 24033 21 14 0 0 0 Мађарски 0 1372
3043 9093 1 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 9093 Француски језик 32 26 0 0 0 Српски 0 1670
1374 34204 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 29669 Немачки језик 24033 31 21 0 0 0 Мађарски 0 1372
1363 39056 2 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 23 17 0 0 0 Српски 0 1477
1364 26541 4 10 Редовно одељење 684 Енглески језик 29087 24 12 0 0 0 Српски 0 1343
1365 15898 4 9 Редовно одељење 686 Енглески језик 33 23 0 0 0 Српски 0 1343
1366 36052 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 11693 26 13 0 0 0 Српски 0 1372
1375 45439 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 45104 Немачки језик 45439 28 18 0 0 0 Српски 0 1343
1368 16134 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 33 20 0 0 0 Српски 0 1343
3042 3273 4 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 45506 Руски језик 35122 34 14 0 0 0 Српски 0 1499
1372 24808 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 33 18 0 0 0 Српски 0 1343
3041 17703 4 7 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 30328 33 12 0 0 0 Српски 0 1499
1377 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 32 21 0 0 0 Српски 0 1343
1378 22674 1 A Редовно одељење 686 Енглески језик 49834 Немачки језик 30370 30 19 0 0 0 Српски 0 1331
1380 9792 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 9792 29 21 0 0 0 Српски 0 1477
1381 46979 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 33326 Француски језик 7946 30 16 0 0 0 Српски 0 1456
1382 33326 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 33326 Француски језик 7946 34 20 0 0 0 Српски 0 1456
1383 33349 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Немачки језик 27896 32 18 0 0 0 Српски 0 1456
1384 606 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 6226 20 11 0 0 0 Српски 0 1477
1385 4288 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Руски језик 28645 32 15 0 0 0 Српски 0 1456
1386 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 9792 27 16 0 0 0 Српски 0 1477
12085 20676 3 3 Редовно одељење 633 Енглески језик 30 22 0 0 0 Српски 0 1345
1388 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Француски језик 7130 31 24 0 0 0 Српски 0 1456
1389 32025 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Немачки језик 38272 31 18 0 0 0 Српски 0 1456
1390 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 6226 20 6 0 0 0 Српски 0 1477
1392 49946 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 46622 27 17 0 0 0 Српски 0 1477
1393 25706 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 6226 21 11 0 0 0 Српски 0 1477
1394 46622 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 46622 26 17 0 0 0 Српски 0 1477
12083 34360 3 1 Редовно одељење 633 Енглески језик 30 23 0 0 0 Српски 0 1345
1398 39332 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 9792 20 7 0 0 0 Српски 0 1477
3040 5891 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 45506 Француски језик 30302 36 16 0 0 0 Српски 0 1499
12094 23626 4 6 Редовно одељење 633 Енглески језик Немачки језик 30 16 0 0 0 Мађарски 0 1345
1401 26902 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 46622 21 19 0 0 0 Српски 0 1477
12082 2 6 Редовно одељење 633 Енглески језик Немачки језик 29 21 0 0 0 Мађарски 0 1345
12081 28221 2 5 Редовно одељење 2050 Енглески језик 30 22 0 0 0 Српски 0 1345
1405 41254 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 12064 16 8 0 0 0 Српски 0 1477
1406 6226 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 6226 29 21 0 0 0 Српски 0 1477
1407 12922 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 33326 Француски језик 7946 29 19 0 0 0 Српски 0 1456
1408 4083 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 12064 19 10 0 0 0 Српски 0 1477
1409 25662 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 25662 Руски језик 28645 34 22 0 0 0 Српски 0 1456
12093 22132 4 5 Редовно одељење 732 Енглески језик 22 18 0 0 0 Српски 0 1345
1411 15221 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 25662 Немачки језик 479 31 18 0 0 0 Српски 0 1456
1412 9964 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 25662 Француски језик 7946 31 19 0 0 0 Српски 0 1456
1413 56477 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 25662 Француски језик 7946 31 20 0 0 0 Српски 0 1456
1414 40651 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 48608 Руски језик 28645 32 16 0 0 0 Српски 0 1456
1415 25084 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 48608 Немачки језик 479 32 14 0 0 0 Српски 0 1456
1416 323 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 48608 Немачки језик 479 31 12 0 0 0 Српски 0 1456
1417 38344 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 48608 Француски језик 7130 31 20 0 0 0 Српски 0 1456
1418 12939 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 33326 Немачки језик 479 31 22 0 0 0 Српски 0 1456
1419 11499 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 33326 Руски језик 28645 30 26 0 0 0 Српски 0 1456
1420 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 4385 Француски језик 7946 32 21 0 0 0 Српски 0 1456
1421 17181 4 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 6226 28 21 0 0 0 Српски 0 1477
12080 49434 2 4 Редовно одељење 643 Енглески језик 31 28 0 0 0 Српски 0 1345
12079 2 3 Редовно одељење 633 Енглески језик 30 20 0 0 0 Српски 0 1345
1424 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 25662 Француски језик 7946 33 11 0 0 0 Српски 0 1456
1425 33044 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Немачки језик 27896 29 12 0 0 0 Српски 0 1456
1426 28645 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Руски језик 28645 32 17 0 0 0 Српски 0 1456
1427 41473 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 4385 Француски језик 7130 28 13 0 0 0 Српски 0 1456
1428 30997 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 4385 Немачки језик 38272 30 17 0 0 0 Српски 0 1456
1429 49393 4 8 Редовно одељење 686 29 16 0 0 0 Мађарски 0 1343
1430 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 4385 Немачки језик 479 33 25 0 0 0 Српски 0 1456
1431 36691 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 4385 Француски језик 7946 31 19 0 0 0 Српски 0 1456
1432 29971 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 25662 Француски језик 7946 29 19 0 0 0 Српски 0 1456
1433 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 25662 Немачки језик 27896 33 19 0 0 0 Српски 0 1456
1437 35514 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Руски језик 28645 24 15 0 0 0 Српски 0 1456
3039 26428 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик Руски језик 35 21 0 0 0 Српски 0 1499
1439 39044 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Немачки језик 38272 32 19 0 0 0 Српски 0 1456
3038 30853 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 45506 Руски језик 27 17 0 0 0 Српски 0 1499
1441 4385 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 4385 Француски језик 7130 31 18 0 0 0 Српски 0 1456
1443 23783 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 7203 Француски језик 7946 29 15 0 0 0 Српски 0 1456
3037 25374 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 45506 Немачки језик 29 16 0 0 0 Српски 0 1499
1449 9632 4 2 Редовно одељење 685 31 29 0 0 0 Српски 0 1343
3036 30082 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 45506 Француски језик 30302 29 10 0 0 0 Српски 0 1499
1451 40800 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 2033 Немачки језик 45439 28 13 0 0 0 Српски 0 1343
1452 34902 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 2033 Немачки језик 45439 26 17 0 0 0 Српски 0 1343
1453 36204 3 1 Редовно одељење 685 28 20 0 0 0 Српски 0 1343
1454 816 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 38339 22 22 0 0 0 Српски 0 1343
1455 2085 3 3 Редовно одељење 686 34 22 0 0 0 Српски 0 1343
1456 25723 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 2033 27 18 0 0 0 Српски 0 1343
1457 1883 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 864 Немачки језик 19511 26 13 0 0 0 Српски 0 1343
1458 29087 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 29087 21 12 0 0 0 Српски 0 1343
1459 31681 3 7 Редовно одељење 686 31 21 0 0 0 Српски 0 1343
1460 42190 3 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 864 26 9 0 0 0 Српски 0 1343
1461 22063 3 10 Редовно одељење 684 Енглески језик 864 23 6 0 0 0 Српски 0 1343
1462 2075 1 Б Редовно одељење 686 Енглески језик 49834 Немачки језик 30370 29 18 0 0 0 Српски 0 1331
1463 3150 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Шпански језик 36442 28 23 0 0 0 Српски 0 1425
1464 2 A Редовно одељење 686 Енглески језик 49834 Немачки језик 30370 23 14 0 0 0 Српски 0 1331
1465 30269 2 Б Редовно одељење 686 Енглески језик 49834 Немачки језик 30370 21 10 0 0 0 Српски 0 1331
1466 13076 3 A Редовно одељење 686 Енглески језик 49834 Немачки језик 46469 20 12 0 0 0 Српски 0 1331
1467 33008 3 Б Редовно одељење 686 Енглески језик 31564 Немачки језик 46469 20 17 0 0 0 Српски 0 1331
1468 41221 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 26 15 0 0 0 Српски 0 1425
1469 7270 4 A Редовно одељење 686 Енглески језик 49834 Немачки језик 18 10 0 0 0 Српски 0 1331
1470 39855 4 Б Редовно одељење 686 Енглески језик 31564 Немачки језик 16 8 0 0 0 Српски 0 1331
1477 7045 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 13398 Немачки језик 27240 27 15 0 0 0 Српски 0 1425
1472 37101 4 Ц Редовно одељење 686 Енглески језик 49834 Немачки језик 19 11 0 0 0 Српски 0 1331
1473 16118 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 27240 30 19 0 0 0 Српски 0 1425
1474 35001 1 5 Редовно одељење 1647 Енглески језик 13398 Немачки језик 27240 20 2 0 0 0 Српски 0 1425
1475 4144 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 31443 Немачки језик 27240 30 17 0 0 0 Српски 0 1425
1476 18708 1 б Редовно одељење 686 Енглески језик 18708 Немачки језик 27240 21 13 0 0 0 Српски 0 1425
1478 44267 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 18708 Немачки језик 27240 27 16 0 0 0 Српски 0 1425
1479 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 22959 27 16 0 0 0 Српски 0 1425
1480 13295 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 18382 25 18 0 0 0 Српски 0 1425
1481 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 18708 Немачки језик 22959 20 10 0 0 0 Српски 0 1425
1482 5058 2 5 Редовно одељење 1647 Енглески језик 18708 Немачки језик 27240 20 4 0 0 0 Српски 0 1425
1483 34353 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 31443 Немачки језик 22959 30 18 0 0 0 Српски 0 1425
1484 2 б Редовно одељење 686 Енглески језик 18708 Немачки језик 27240 23 19 0 0 0 Српски 0 1425
1485 36441 3 б Редовно одељење 686 Енглески језик 18708 Немачки језик 22959 11 9 0 0 0 Српски 0 1425
1486 49799 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 31443 Немачки језик 22959 30 21 0 0 0 Српски 0 1425
1487 32537 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 13398 Немачки језик 22959 32 21 0 0 0 Српски 0 1425
1488 34252 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 31443 Немачки језик 22959 30 15 0 0 0 Српски 0 1425
1489 16672 3 5 Редовно одељење 1667 Енглески језик 13398 Немачки језик 22959 26 5 0 0 0 Српски 0 1425
1490 46344 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 18708 Немачки језик 22959 30 16 0 0 0 Српски 0 1425
1491 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 13398 Немачки језик 22959 25 14 0 0 0 Српски 0 1425
1492 13398 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 13398 Немачки језик 22959 24 14 0 0 0 Српски 0 1425
1493 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 31443 Немачки језик 22959 23 13 0 0 0 Српски 0 1425
1494 13312 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 31443 Немачки језик 27240 31 14 0 0 0 Српски 0 1425
1495 4 5 Редовно одељење 1667 Енглески језик 31443 Немачки језик 27240 30 3 0 0 0 Српски 0 1425
1496 28478 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 22959 25 14 0 0 0 Српски 0 1425
1497 19333 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Италијански језик 19701 29 20 0 0 0 Српски 0 1611
1498 36973 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 1266 29 19 0 0 0 Српски 0 1611
1499 7008 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 14953 31 21 0 0 0 Српски 0 1611
1500 21220 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик Италијански језик 19701 29 25 0 0 0 Српски 0 1611
1501 2 c Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 1266 26 7 0 0 0 Српски 0 1611
1502 31011 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 32883 Немачки језик 14953 30 18 0 0 0 Српски 0 1611
1503 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 7396 Италијански језик 19701 32 8 0 0 0 Српски 0 1611
1504 26122 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 7396 Француски језик 1266 30 22 0 0 0 Српски 0 1611
1505 31140 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 32883 Француски језик 1266 31 16 0 0 0 Српски 0 1611
1506 49606 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 32883 Италијански језик 19701 27 12 0 0 0 Српски 0 1611
1507 28173 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 32883 Немачки језик 14953 31 18 0 0 0 Српски 0 1611
1508 33339 3 c Редовно одељење 685 Енглески језик 32883 Немачки језик 14953 23 6 0 0 0 Српски 0 1611
1509 33684 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 14149 Француски језик 1266 29 24 0 0 0 Српски 0 1611
1510 31977 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 14149 Немачки језик 14953 32 19 0 0 0 Српски 0 1611
1511 4397 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 25961 Италијански језик 19701 32 19 0 0 0 Српски 0 1611
1512 4133 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 14149 Немачки језик 14953 26 16 0 0 0 Српски 0 1611
1513 9822 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 14804 Италијански језик 19701 30 19 0 0 0 Српски 0 1611
1514 22602 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 14804 Француски језик 1266 26 13 0 0 0 Српски 0 1611
1515 30399 4 c Редовно одељење 685 Енглески језик 25961 Француски језик 1266 29 6 0 0 0 Српски 0 1611
1516 902 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 26945 Руски језик 25 14 0 0 0 Српски 0 1440
3035 21105 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 41518 Руски језик 28 9 0 0 0 Српски 0 1499
3033 40246 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 20041 Немачки језик 29 17 0 0 0 Српски 0 1499
1523 18684 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 18893 29 14 0 0 0 Српски 0 1324
3032 22115 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 20041 Немачки језик 30328 32 12 0 0 0 Српски 0 1499
1526 30514 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 30514 Руски језик 17 11 0 0 0 Српски 0 1440
3031 20041 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 20041 Руски језик 35122 26 14 0 0 0 Српски 0 1499
3030 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 20041 Руски језик 26 17 0 0 0 Српски 0 1499
1529 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 26945 Руски језик 21 13 0 0 0 Српски 0 1440
2161 7817 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 26036 Немачки језик 2784 28 13 0 0 0 Српски 0 1493
3029 43227 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 20041 Немачки језик 30 22 1 0 0 Српски 0 1499
1533 46807 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 30514 Руски језик 17 11 0 0 0 Српски 0 1440
3028 30302 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 12523 Француски језик 30302 29 14 0 0 0 Српски 0 1499
1708 9913 4 б Редовно одељење 685 Енглески језик 31316 Немачки језик 3613 23 19 0 0 0 Српски 0 1324
1535 35341 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 15995 Немачки језик 27774 30 18 0 0 0 Српски 0 1569
1541 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 12351 Немачки језик 24083 30 14 0 0 0 Српски 0 1508
1537 4336 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32999 Француски језик 4336 30 18 0 0 0 Српски 0 1569
1538 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 38077 30 15 0 0 0 Српски 0 1606
1545 18493 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 15995 30 15 1 0 0 Српски 0 1569
1543 16367 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 16367 27 14 0 0 0 Српски 0 1726
1544 42452 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 18893 31 16 0 0 0 Српски 0 1324
1546 45414 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 16367 28 15 0 00 0 Српски 0 1726
1547 2 1 Специјално одељење 684 Енглески језик 34866 24 8 0 0 0 Српски 0 1726
1548 2484 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 16367 18 10 0 0 0 Српски 0 1726
1549 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 40995 27 17 0 0 0 Српски 0 1726
1550 40195 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 15995 Немачки језик 27774 21 15 0 0 0 Српски 0 1569
1551 7081 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 16367 26 14 0 0 0 Српски 0 1726
1552 1555 1 г Редовно одељење 686 Енглески језик 41031 Француски језик 33387 26 16 0 0 0 Српски 0 1682
1553 10867 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 15995 30 21 0 0 0 Српски 0 1569
3027 38892 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 12523 Руски језик 29 19 0 0 0 Српски 0 1499
1555 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 28916 21 14 0 0 0 Српски 0 1726
3026 2172 2 8 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 31 20 0 0 0 Српски 0 1499
1557 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28916 19 13 0 0 0 Српски 0 1726
1558 14203 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32999 Француски језик 24 15 0 0 0 Српски 0 1569
1559 4955 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 16367 16 10 0 0 0 Српски 0 1726
3025 39167 2 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 41518 Немачки језик 32 20 0 0 0 Српски 0 1499
1562 821 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 32249 25 13 0 0 0 Српски 0 1428
1563 7476 2 г Редовно одељење 686 Енглески језик 41031 Француски језик 33387 15 8 0 0 0 Српски 0 1682
1564 9525 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 15995 Немачки језик 27774 27 18 0 0 0 Српски 0 1569
1565 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 34866 31 19 0 0 0 Српски 0 1726
3024 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 30302 28 21 0 0 0 Српски 0 1499
1567 1254 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32999 25 14 0 0 0 Српски 0 1569
1568 17229 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 28916 26 18 0 0 0 Српски 0 1726
1569 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32999 Француски језик 23 13 0 0 0 Српски 0 1569
1570 18966 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28916 22 12 0 0 0 Српски 0 1726
1571 42264 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 40995 21 12 0 0 0 Српски 0 1726
1572 15995 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 15995 Немачки језик 27774 25 16 0 0 0 Српски 0 1569
1890 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 17047 31 19 0 0 0 Српски 0 1442
1574 41435 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 40995 28 11 0 0 0 Српски 0 1726
3023 10351 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 22 19 0 0 0 Српски 0 1388
3022 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 41518 Руски језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1499
1577 19726 4 г Редовно одељење 686 Енглески језик 19053 Француски језик 46813 18 8 0 0 0 Српски 0 1682
1578 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 23866 23 15 0 0 0 Српски 0 1428
1579 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32999 Француски језик 21 12 0 0 0 Српски 0 1569
1580 18063 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 4071 Руски језик 23866 23 16 0 0 0 Српски 0 1428
1581 4741 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 15995 29 19 0 0 0 Српски 0 1569
3021 839 4 3 Редовно одељење 1667 Енглески језик 28 6 0 0 0 Српски 0 1388
3020 8848 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 41518 Немачки језик 30328 27 10 0 0 0 Српски 0 1499
1585 32249 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 50081 Француски језик 32249 21 9 0 0 0 Српски 0 1428
1586 35127 3 г Редовно одељење 686 Енглески језик 41031 Француски језик 33387 22 11 0 0 0 Српски 0 1682
1587 39036 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 23502 Руски језик 23866 24 13 0 0 0 Српски 0 1428
3018 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 24 14 0 0 0 Српски 0 1388
3017 46333 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 8150 29 18 0 0 0 Српски 0 1499
1591 47938 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 34864 Немачки језик 3613 27 12 0 0 0 Мађарски 0 1324
3015 23971 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 27 15 0 0 0 Српски 0 1499
3016 45577 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 23253 26 16 0 0 0 Српски 0 1388
3011 35137 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 22 17 0 0 0 Српски 0 1388
3019 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 41518 Немачки језик 28 14 0 0 0 Српски 0 1499
1597 1381 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 23502 Руски језик 23866 24 18 0 0 0 Српски 0 1428
1598 15990 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 4071 Руски језик 23866 21 13 0 0 0 Српски 0 1428
3009 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 20041 Руски језик 35122 31 20 0 0 0 Српски 0 1499
1600 21427 1 a Редовно одељење 685 Енглески језик 31316 Немачки језик 5212 27 18 0 0 0 Српски 0 1324
1601 13126 1 б Редовно одељење 685 Енглески језик 34864 Немачки језик 5212 29 21 0 0 0 Српски 0 1324
1615 32501 1 д Редовно одељење 685 Енглески језик 33165 Немачки језик 47406 29 17 0 0 0 Српски 0 1324
1603 19421 3 8 Редовно одељење 686 17 12 0 0 0 Мађарски 0 1343
1604 9392 2 1 Редовно одељење 685 32 21 0 0 0 Српски 0 1343
1605 17148 2 2 Редовно одељење 685 24 19 0 0 0 Српски 0 1343
1606 24365 2 3 Редовно одељење 686 26 11 0 0 0 Српски 0 1343
1607 26281 2 4 Редовно одељење 686 27 11 0 0 0 Српски 0 1343
1608 41617 2 5 Редовно одељење 686 32 18 0 0 0 Српски 0 1343
1609 10863 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 38339 26 15 0 0 0 Српски 0 1343
1610 21496 2 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 29087 26 14 0 0 0 Српски 0 1343
1611 2 8 Редовно одељење 686 12 5 0 0 0 Мађарски 0 1343
1612 47938 2 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 2771 17 4 0 0 0 Српски 0 1343
1613 48134 2 10 Редовно одељење 684 Енглески језик 38339 23 6 0 0 0 Српски 0 1343
1614 38129 1 ц Редовно одељење 685 Енглески језик 31316 Немачки језик 47406 26 18 0 0 0 Српски 0 1324
1616 4504 1 е Редовно одељење 685 Енглески језик 34864 Немачки језик 18893 18 12 0 0 0 Мађарски 0 1324
1618 33169 1 1 Редовно одељење 685 32 27 0 0 0 Српски 0 1343
1619 18911 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 2033 31 24 0 0 0 Српски 0 1343
1620 41014 1 3 Редовно одељење 686 33 20 0 0 0 Српски 0 1343
1621 1167 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 2033 27 14 0 0 0 Српски 0 1343
1622 47065 1 5 Редовно одељење 686 32 16 0 0 0 Српски 0 1343
1623 18897 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 29087 28 15 0 0 0 Српски 0 1343
1624 2033 1 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 2033 Немачки језик 45439 28 17 0 0 0 Српски 0 1343
1625 46317 1 8 Редовно одељење 686 20 13 0 0 0 Мађарски 0 1343
1626 1 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 45104 Немачки језик 19511 27 15 0 0 0 Српски 0 1343
1627 33435 1 10 Редовно одељење 684 Енглески језик 29087 25 10 0 0 0 Српски 0 1343
1628 45107 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 12772 31 17 0 0 0 Српски 0 1646
1629 11437 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 36731 Француски језик 48096 31 15 0 0 0 Српски 0 1646
1630 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 12772 31 19 0 0 0 Српски 0 1646
1631 12369 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 14938 Немачки језик 12772 29 26 0 0 0 Српски 0 1646
1632 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 14938 Немачки језик 12772 29 24 0 0 0 Српски 0 1646
1633 4997 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 36731 Француски језик 48096 32 25 0 0 0 Српски 0 1646
1634 5330 1 7 Специјално одељење 687 Енглески језик 14938 20 7 0 0 0 Српски 0 1646
1635 42319 1 8 Специјално одељење 1648 Енглески језик 24441 Немачки језик 34786 24 20 0 0 0 Српски 0 1646
1636 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 18324 Немачки језик 13783 30 11 0 0 0 Српски 0 1646
1637 18432 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 18324 Француски језик 48096 29 12 0 0 0 Српски 0 1646
1638 17627 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 15140 Немачки језик 13783 32 22 0 0 0 Српски 0 1646
1639 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 36731 Немачки језик 13783 28 22 0 0 0 Српски 0 1646
1640 34370 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 36731 Немачки језик 13783 28 18 0 0 0 Српски 0 1646
1641 18324 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 18324 Француски језик 48096 23 16 0 0 0 Српски 0 1646
1642 2 7 Специјално одељење 687 Енглески језик 15140 19 6 0 0 0 Српски 0 1646
1643 27486 2 8 Специјално одељење 1648 Енглески језик 28503 Немачки језик 34786 23 19 0 0 0 Српски 0 1646
1644 23897 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 13783 29 14 0 0 0 Српски 0 1646
1645 48438 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 48096 29 13 0 0 0 Српски 0 1646
1646 25836 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 13783 27 16 0 0 0 Српски 0 1646
1647 30734 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 14938 Немачки језик 13783 24 18 0 0 0 Српски 0 1646
1648 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 14938 Немачки језик 13783 32 22 0 0 0 Српски 0 1646
1649 41418 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 18324 Француски језик 48096 21 16 0 0 0 Српски 0 1646
1650 39039 3 7 Специјално одељење 687 Енглески језик 14938 18 6 0 0 0 Српски 0 1646
1651 30481 3 8 Специјално одељење 1648 Енглески језик 14504 Француски језик 24 21 0 0 0 Српски 0 1646
1652 18807 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 24441 Немачки језик 13783 29 12 0 0 0 Српски 0 1646
1653 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 18324 Француски језик 48096 29 10 0 0 0 Српски 0 1646
1654 27000 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 24441 Немачки језик 12772 31 19 0 0 0 Српски 0 1646
1655 28503 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 28503 Немачки језик 13783 29 22 0 0 0 Српски 0 1646
1656 42984 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 12772 29 24 0 0 0 Српски 0 1646
1657 48096 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 18324 Француски језик 48096 28 18 0 0 0 Српски 0 1646
1658 48406 4 7 Специјално одељење 687 Енглески језик 24441 16 4 0 0 0 Српски 0 1646
1659 12354 4 8 Специјално одељење 1648 Енглески језик 15140 Француски језик 19 16 0 0 0 Српски 0 1646
1662 8025 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 5212 30 15 0 0 0 Српски 0 1324
1661 39582 1 ф Редовно одељење 686 Енглески језик 34864 Немачки језик 3613 9 7 0 0 0 Хрватски 0 1324
1663 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 33165 Немачки језик 5212 30 18 0 0 0 Српски 0 1324
1664 5212 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 31316 Немачки језик 5212 30 12 0 0 0 Српски 0 1324
1665 1856 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 34864 Немачки језик 3613 27 15 0 0 0 Мађарски 0 1324
1666 47028 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 5212 27 9 0 0 0 Српски 0 1324
1668 1105 2 a Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 47406 18 16 0 0 0 Српски 0 1324
1669 1700 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 34864 Немачки језик 3613 17 11 1 1 1 Мађарски 0 1324
1672 33165 2 ц Редовно одељење 685 Енглески језик 33165 Немачки језик 47406 25 20 0 0 0 Српски 0 1324
1676 32340 2 б Редовно одељење 685 Енглески језик 25 19 0 0 0 Српски 0 1324
1677 47406 3 а Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 47406 30 18 0 0 0 Српски 0 1324
1715 34864 4 е Редовно одељење 685 Енглески језик 34864 Немачки језик 18893 15 12 0 0 0 Мађарски 0 1324
1681 3 б Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 5212 29 19 0 0 0 Српски 0 1324
1684 3699 2 д Редовно одељење 685 Енглески језик 33165 Немачки језик 47406 29 24 0 0 0 Српски 0 1324
1685 41204 3 ц Редовно одељење 685 Енглески језик 33165 29 17 0 0 0 Српски 0 1324
1689 36586 3 д Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 47406 29 19 0 0 0 Српски 0 1324
1691 18893 3 е Редовно одељење 685 Енглески језик 12981 Немачки језик 9 9 0 0 0 Мађарски 0 1324
1693 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 9849 Француски језик 17588 29 17 0 0 0 Српски 0 1548
1692 12981 2 е Редовно одељење 685 Енглески језик 12981 Немачки језик 18893 18 11 0 0 0 Мађарски 0 1324
1694 22028 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 9849 Француски језик 17588 15 7 0 0 0 Бугарски 0 1548
1695 44420 3 ф Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 8 5 0 0 0 Хрватски 0 1324
3008 38669 3 3 Редовно одељење 1667 Енглески језик 24 7 0 0 0 Српски 0 1388
1697 48733 2 ф Редовно одељење 686 Енглески језик 31316 Немачки језик 47406 27 18 0 0 0 Хрватски 0 1324
3007 38787 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 41518 Немачки језик 31 11 0 0 0 Српски 0 1499
1699 42952 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 9849 Француски језик 42952 25 15 0 0 0 Српски 0 1548
1701 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 45323 26 16 0 0 0 Албански 0 1709
1702 47868 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 31316 Немачки језик 5212 29 14 0 0 0 Српски 0 1324
1703 31194 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 45323 26 12 0 0 0 Албански 0 1709
1704 39867 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 31316 Немачки језик 3613 30 14 0 0 0 Српски 0 1324
1705 31488 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 12981 Немачки језик 3613 28 20 0 0 0 Мађарски 0 1324
1706 4 а Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 47406 26 19 0 0 0 Српски 0 1324
1707 24036 3 г Редовно одељење 686 Енглески језик 12981 Немачки језик 14 10 0 0 0 Мађарски 0 1324
1711 17961 4 ц Редовно одељење 685 Енглески језик 31316 Немачки језик 47406 25 15 0 0 0 Српски 0 1324
1714 45668 4 ф Редовно одељење 686 Енглески језик 33165 Немачки језик 5212 22 18 0 0 0 Хрватски 0 1324
1713 41144 4 г Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 13 11 0 0 0 Мађарски 0 1324
1716 45974 4 д Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 20 14 0 0 0 Српски 0 1324
1717 16298 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 31194 28 16 0 0 0 Албански 0 1709
1718 25510 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 9849 Француски језик 42952 15 10 0 0 0 Бугарски 0 1548
3006 22360 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 19 8 0 0 0 Српски 0 1388
3005 37868 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 12523 Француски језик 30302 31 14 0 0 0 Српски 0 1499
1721 29654 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 29654 Француски језик 42952 29 23 0 0 0 Српски 0 1548
1722 138 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 29654 Француски језик 42952 12 4 0 0 0 Бугарски 0 1548
3004 37836 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 12523 Руски језик 35122 33 23 0 0 0 Српски 0 1499
1725 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 9849 Француски језик 17588 27 13 0 0 0 Српски 0 1548
1726 17087 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 9849 Француски језик 17588 15 10 0 0 0 Бугарски 0 1548
3003 23544 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 23253 19 11 0 0 0 Српски 0 1388
3002 23760 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 41518 Немачки језик 30328 33 15 0 0 0 Српски 0 1499
1729 29409 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14057 Француски језик 24075 20 15 0 0 0 Српски 0 1762
1730 24075 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 14057 Француски језик 24075 19 8 0 0 0 Српски 0 1762
1731 14057 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 14057 Француски језик 44623 20 11 0 0 0 Српски 0 1762
1732 16048 1 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 16048 Француски језик 41329 24 21 0 0 0 Српски 0 1467
1733 9117 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 24075 17 9 0 0 0 Српски 0 1762
1734 35779 1 2 Редовно одељење 1648 Француски језик 8450 Енглески језик 35779 19 17 0 0 0 Српски 0 1467
1735 17600 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 17600 22 12 0 0 0 Српски 0 1762
1736 1 3 Редовно одељење 1648 Руски језик Енглески језик 35779 23 23 0 0 0 Српски 0 1467
1737 44623 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 44623 23 14 0 0 0 Српски 0 1762
1738 30434 1 4 Редовно одељење 1648 Немачки језик 30434 Енглески језик 22998 22 14 1 0 0 Српски 0 1467
1739 1 5 Редовно одељење 737 Енглески језик 22998 24 16 0 0 0 Српски 0 1467
11707 11835 4 4 Редовно одељење 1504 Енглески језик 9033 Француски језик 38444 12 4 0 0 0 Српски 0 1705
11706 13578 4 3 Редовно одељење 747 Енглески језик Француски језик 38444 21 9 0 0 0 Српски 0 1705
11704 20827 4 1 Редовно одељење 308 Енглески језик 9033 Француски језик 38444 30 20 0 0 0 Српски 0 1705
11705 18296 4 2 Редовно одељење 1501 Енглески језик 13142 Француски језик 38444 32 6 0 0 0 Српски 0 1705
1744 28428 2 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 28428 Француски језик 5174 22 19 1 0 0 Српски 0 1467
1745 46141 2 2 Редовно одељење 1648 Француски језик 5174 Енглески језик 2914 24 23 0 0 0 Српски 0 1467
11703 3 5 Редовно одељење 395 Енглески језик 9033 Француски језик 38444 17 12 0 0 0 Српски 0 1705
1748 8529 2 4 Редовно одељење 1648 Немачки језик 6784 Енглески језик 39823 21 18 0 0 0 Српски 0 1467
1749 36162 2 5 Редовно одељење 737 Енглески језик 20866 23 20 0 0 0 Српски 0 1467
1750 37197 2 6 Редовно одељење 1648 Шпански језик 37197 Енглески језик 20866 24 24 0 0 0 Српски 0 1467
11630 27561 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 34394 Руски језик 44931 16 7 0 0 0 Српски 0 1770
11702 33514 3 4 Редовно одељење 1504 Енглески језик 9033 Француски језик 38444 15 0 0 0 0 Српски 0 1705
1753 22451 3 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 26776 Француски језик 7460 22 19 0 0 0 Српски 0 1467
1754 12724 3 2 Редовно одељење 1648 Француски језик 7460 Енглески језик 26776 20 17 0 0 0 Српски 0 1467
1755 2914 3 3 Редовно одељење 1648 Руски језик 7502 Енглески језик 2914 19 18 0 0 0 Српски 0 1467
1757 37589 3 4 Редовно одељење 1648 Немачки језик 24688 Енглески језик 11357 23 18 0 0 0 Српски 0 1467
1758 13707 3 5 Редовно одељење 737 Енглески језик 11357 22 18 0 0 0 Српски 0 1467
11629 35567 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 9975 Руски језик 6 5 0 0 0 Српски 0 1770
11628 16738 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 9975 Руски језик 16 10 0 0 0 Српски 0 1770
11627 35174 4 4 Редовно одељење 2016 Енглески језик 32701 20 0 0 0 0 Српски 0 1605
1763 20693 4 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 20693 Француски језик 44597 21 16 0 0 0 Српски 0 1467
1764 44597 4 2 Редовно одељење 1648 Француски језик 44597 Енглески језик 18 17 0 0 0 Српски 0 1467
1765 834 4 3 Редовно одељење 1648 Руски језик 4384 Енглески језик 14 13 0 0 0 Српски 0 1467
1766 41674 4 4 Редовно одељење 1648 Немачки језик 4672 Енглески језик 3803 18 17 0 0 0 Српски 0 1467
1767 27532 4 5 Редовно одељење 737 Енглески језик 20 13 0 0 1 Српски 0 1467
11625 44931 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 34394 Руски језик 10 6 0 0 0 Српски 0 1770
11622 14782 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 9975 Руски језик 12 3 0 0 0 Српски 0 1770
11619 29196 4 2 Редовно одељење 4 Енглески језик 26726 16 10 0 0 0 Српски 0 1358
11620 4236 4 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 26726 Немачки језик 29736 29 20 0 0 0 Српски 0 1358
1772 26902 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48568 Француски језик 7892 6 5 0 0 0 Српски 0 1757
1773 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 48568 Француски језик 7892 7 3 0 0 0 Српски 0 1757
1774 3 1 Редовно одељење 686 Руски језик Француски језик 7892 6 3 0 0 0 Српски 0 1757
1775 29933 4 1 Редовно одељење 686 Руски језик Француски језик 7892 8 7 0 0 0 Српски 0 1757
1776 1593 1 С Редовно одељење 686 Енглески језик 19432 Немачки језик 33596 31 18 0 0 0 Мађарски 0 1796
1777 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 32344 Руски језик 9964 19 12 0 0 0 Српски 0 1379
3001 10822 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 12523 Француски језик 30302 32 24 0 0 0 Српски 0 1499
3000 41804 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 41518 Немачки језик 30328 30 22 0 0 0 Српски 0 1499
1981 7987 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 32505 Француски језик 42461 23 19 0 0 0 Српски 0 1549
1780 20231 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32344 Руски језик 26218 15 9 0 0 0 Српски 0 1379
1783 18199 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 32344 Руски језик 9964 20 10 0 0 0 Српски 0 1379
1784 34835 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32344 Руски језик 26218 20 13 0 0 0 Српски 0 1379
2998 12523 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 12523 Руски језик 30 22 0 0 0 Српски 0 1499
1787 42959 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 16673 Немачки језик 28 18 0 0 0 Српски 0 1683
1789 30517 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 16673 Руски језик 34450 27 21 0 0 0 Српски 0 1683
1790 27400 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 1075 Француски језик 14 9 0 0 0 Српски 0 1670
1791 13364 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 16673 Руски језик 34450 26 15 0 0 0 Српски 0 1683
1792 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 16673 Италијански језик 26395 31 22 0 0 0 Српски 0 1683
1793 15771 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 16673 Немачки језик 615 29 8 0 0 0 Српски 0 1683
1794 27646 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 16673 Француски језик 24371 27 13 0 0 0 Српски 0 1683
1795 39259 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 39259 Немачки језик 26163 23 16 0 0 0 Српски 0 1683
1796 30072 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 39259 Италијански језик 26395 24 14 0 0 0 Српски 0 1683
1797 27096 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 39259 Француски језик 31204 19 16 0 0 0 Српски 0 1683
1798 22753 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 16673 Немачки језик 25 11 0 0 0 Српски 0 1683
1799 17890 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 39259 Немачки језик 615 26 14 0 0 0 Српски 0 1683
1800 19735 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 39259 Руски језик 34450 28 17 0 0 0 Српски 0 1683
1801 21006 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 16673 Француски језик 31204 23 12 0 0 0 Српски 0 1683
1802 43433 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 39259 Немачки језик 29 20 0 0 0 Српски 0 1683
1803 13463 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26163 Италијански језик 26395 26 17 0 0 0 Српски 0 1683
1804 27488 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 26163 Француски језик 24371 27 20 0 0 0 Српски 0 1683
1805 45902 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 18335 Немачки језик 25 15 0 0 0 Српски 0 1683
1806 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 26163 Руски језик 34450 27 20 0 0 0 Српски 0 1683
1807 12770 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 18335 Немачки језик 4830 26 11 0 0 0 Српски 0 1683
1808 26163 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 26163 Француски језик 24371 18 6 0 0 0 Српски 0 1683
1809 2336 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 1574 Немачки језик 4830 13 3 0 0 0 Српски 0 1683
1810 31204 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 26163 Француски језик 31204 26 17 0 0 0 Српски 0 1683
1811 44856 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 12593 Немачки језик 615 25 19 0 0 0 Српски 0 1683
1812 30634 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 3651 Француски језик 24 14 0 0 0 Српски 0 1524
1813 615 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 12593 Немачки језик 615 24 14 0 0 0 Српски 0 1683
1814 12593 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 12593 Немачки језик 615 28 20 0 0 0 Српски 0 1683
1815 16382 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 12593 Немачки језик 615 29 13 0 0 0 Српски 0 1683
1816 39270 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 12593 Руски језик 34450 18 9 0 0 0 Српски 0 1683
1817 24476 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 12593 Француски језик 24371 35 12 0 0 0 Српски 0 1683
1818 1629 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 1574 Италијански језик 26395 20 6 0 0 0 Српски 0 1683
1819 42023 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 3651 Француски језик 17870 14 5 0 0 0 Српски 0 1524
1820 27640 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 3651 Француски језик 16681 26 17 0 0 0 Српски 0 1524
1821 11409 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 3651 Француски језик 16681 21 15 0 0 0 Српски 0 1524
1822 45330 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 3651 Француски језик 16681 21 12 0 0 0 Српски 0 1524
1823 3651 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 3651 Француски језик 16681 16 8 0 0 0 Српски 0 1524
1824 30930 1 1 Редовно одељење 685 32 17 0 0 0 Српски 0 1701
1825 24321 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 24321 Француски језик 16681 25 15 0 0 0 Српски 0 1524
1826 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 24321 Француски језик 16681 20 15 0 0 0 Српски 0 1524
1827 22426 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 18815 Француски језик 22426 34 23 0 0 0 Српски 0 1568
2996 117 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 16 6 0 0 0 Српски 0 1388
2997 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 24 19 0 0 0 Српски 0 1388
1830 48774 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 14594 Немачки језик 35166 24 14 0 0 0 Српски 0 1355
1853 16662 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28201 Немачки језик 35166 15 10 0 0 0 Српски 0 1355
2994 22665 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 20 14 0 0 0 Српски 0 1388
2993 32196 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 32196 20 14 0 0 0 Српски 0 1388
2992 11117 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 3679 27 21 0 0 0 Српски 0 1388
2991 5749 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 3679 Немачки језик 32196 12 5 0 0 0 Српски 0 1388
2990 39298 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 3679 Немачки језик 23253 27 15 0 0 0 Српски 0 1388
2989 39252 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 3679 Немачки језик 23253 26 21 0 0 0 Српски 0 1388
1841 46123 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 18815 Француски језик 22426 33 19 0 0 0 Српски 0 1568
1843 28201 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28201 Немачки језик 35166 17 11 0 0 0 Српски 0 1355
12188 45335 3 4 Редовно одељење 2010 6 4 0 0 0 Српски 0 1849
11572 42311 1 1 Редовно одељење 2013 8 6 0 0 0 Српски 0 1849
11573 1 3 Редовно одељење 2007 11 5 0 0 0 Српски 0 1849
2985 40464 4 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 9887 Француски језик 40464 24 14 0 0 0 Српски 0 1397
1848 18815 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 18815 Француски језик 22426 27 16 0 0 0 Српски 0 1568
2984 20403 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 29 20 0 0 0 Српски 0 1397
1850 11402 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 18815 Француски језик 22426 16 12 0 0 0 Српски 0 1568
2983 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 9887 Француски језик 40464 27 14 0 0 0 Српски 0 1397
1854 49436 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 18815 Француски језик 22426 33 14 0 0 0 Српски 0 1568
2982 6787 3 6 Редовно одељење 574 Енглески језик 24 13 0 0 0 Српски 0 1397
1857 35166 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 28201 Немачки језик 35166 20 12 0 0 0 Српски 0 1355
2981 27928 3 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 9887 Француски језик 40464 13 6 0 0 0 Српски 0 1397
2980 16255 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 14720 24 12 0 0 0 Српски 0 1397
1860 14295 1 2 Редовно одељење 685 33 23 0 0 0 Српски 0 1701
2979 3139 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 36371 25 16 0 0 0 Српски 0 1397
2978 14720 2 6 Редовно одељење 574 Немачки језик 25075 25 13 0 0 0 Српски 0 1397
2977 27702 2 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 9887 Руски језик 22 16 0 0 0 Српски 0 1397
2976 27403 2 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 24 16 0 0 0 Српски 0 1397
2975 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 40464 32 13 0 0 0 Српски 0 1397
1868 42265 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 24075 16 6 0 0 0 Српски 0 1762
1870 19829 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 10760 Француски језик 24075 17 8 0 0 0 Српски 0 1762
1873 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 44623 26 17 0 0 0 Српски 0 1762
1875 7852 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 8755 Француски језик 17600 20 6 0 0 0 Српски 0 1762
1876 32351 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1442
1878 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 14057 Француски језик 17600 21 13 0 0 0 Српски 0 1762
1879 8212 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 14057 Француски језик 17600 23 17 0 0 0 Српски 0 1762
1881 49669 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 45318 30 21 0 0 0 Српски 0 1635
2970 37892 1 6 Редовно одељење 574 Енглески језик 14720 37 16 0 0 0 Српски 0 1397
1883 21833 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 6114 30 20 0 0 0 Српски 0 1635
1885 32712 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 45318 30 20 0 0 0 Српски 0 1635
1886 6114 1 4 Билингуално одељење 686 Енглески језик 6114 21 15 0 0 0 Српски 0 1635
1887 3236 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 17047 30 22 0 0 0 Српски 0 1442
1888 120 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 6114 30 16 0 0 0 Српски 0 1635
1893 27918 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 28 17 0 0 0 Српски 0 1635
1891 39557 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 32 22 0 0 0 Српски 0 1635
1892 19641 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 23866 27 12 0 0 0 Српски 0 1428
1894 14579 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 17047 31 24 0 0 0 Српски 0 1442
1895 38659 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 17047 30 8 0 0 0 Српски 0 1442
1896 45845 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 26036 Немачки језик 23806 30 21 0 0 0 Српски 0 1493
1897 15052 2 С Редовно одељење 686 Енглески језик 29564 Немачки језик 16978 24 14 0 0 0 Мађарски 0 1796
1898 35501 1 3 Редовно одељење 685 33 27 0 0 0 Српски 0 1701
1899 42649 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 43214 30 13 0 0 0 Српски 0 1442
1900 46693 3 С Редовно одељење 686 Енглески језик 24250 Немачки језик 37704 17 8 0 0 0 Мађарски 0 1796
1901 20061 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 13 0 0 0 Српски 0 1442
1902 1 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1442
1903 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 32483 Немачки језик 18103 30 18 0 0 0 Српски 0 1656
1904 2859 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 32483 Немачки језик 18103 30 15 0 0 0 Српски 0 1656
1982 10381 1 1 Специјално одељење 1648 Енглески језик 24 19 0 0 0 Српски 0 1442
1906 15485 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 26602 Француски језик 16409 30 15 0 0 0 Српски 0 1656
1909 3500 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 20261 28 16 0 0 0 Српски 0 1635
1908 47636 2 4 Билингуално одељење 686 Енглески језик 6114 13 8 0 0 0 Српски 0 1635
1910 16132 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 14068 Немачки језик 18103 30 20 0 0 0 Српски 0 1656
1911 3550 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 45318 30 16 0 0 0 Српски 0 1635
1912 10408 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 22192 Немачки језик 1207 32 26 0 0 0 Српски 0 1563
1913 28627 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 38321 26 19 0 0 0 Српски 0 1635
2251 38141 3 2 Редовно одељење 685 32 18 0 0 0 Српски 0 1701
1915 26156 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 29 19 0 0 0 Српски 0 1635
1916 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 29 17 0 0 0 Српски 0 1635
1917 19126 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 6114 25 19 0 0 0 Српски 0 1635
1918 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28242 32 17 1 0 0 Српски 0 1442
2250 19248 3 4 Билингуално одељење 686 Енглески језик 22 14 0 0 0 Српски 0 1635
1920 44557 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 14068 Француски језик 16409 30 19 0 0 0 Српски 0 1656
1921 10438 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 31066 Немачки језик 18103 30 20 0 0 0 Српски 0 1656
1922 30470 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 49014 30 13 0 0 0 Српски 0 1701
1923 3123 1 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 31066 Француски језик 16409 30 19 0 0 0 Српски 0 1656
1924 37758 1 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 14068 Немачки језик 18103 30 17 0 0 0 Српски 0 1656
1925 37406 1 9 Редовно одељење 686 Енглески језик 30718 Немачки језик 18103 30 18 0 0 0 Српски 0 1656
1926 39379 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 26036 Немачки језик 23806 29 19 0 0 0 Српски 0 1493
1929 22144 1 10 Редовно одељење 686 Енглески језик 32483 Француски језик 28588 30 15 0 0 0 Српски 0 1656
1928 49014 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 49014 32 16 0 0 0 Српски 0 1701
1930 42511 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 14068 Немачки језик 30 12 0 0 0 Српски 0 1656
1931 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 14295 28 17 0 0 0 Српски 0 1701
1932 4288 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 26 8 0 0 0 Српски 0 1656
1933 28242 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28242 33 21 0 0 0 Српски 0 1442
1934 31066 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 30 19 0 0 0 Српски 0 1656
1935 28803 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 27127 Француски језик 26522 32 22 0 0 0 Српски 0 1656
1936 45334 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 14068 Француски језик 26522 29 16 0 0 0 Српски 0 1656
1937 47644 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 27127 Француски језик 26522 31 13 0 0 0 Српски 0 1656
1938 9435 2 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 31066 Француски језик 26522 30 18 0 0 0 Српски 0 1656
1939 48723 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 28242 33 20 0 0 0 Српски 0 1442
1940 26522 2 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 32483 Француски језик 26522 31 17 0 0 0 Српски 0 1656
1941 2 9 Редовно одељење 686 Енглески језик 32483 Немачки језик 47644 30 17 0 0 0 Српски 0 1656
1942 25690 2 10 Редовно одељење 686 Енглески језик 31066 Француски језик 26522 31 20 0 0 0 Српски 0 1656
1943 34342 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 34342 32 19 0 0 0 Српски 0 1442
1944 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 14068 Немачки језик 47644 31 15 0 0 0 Српски 0 1656
1945 2052 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 26602 Француски језик 16409 24 8 0 0 0 Српски 0 1656
1950 34952 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 6827 35 23 0 0 0 Српски 0 1656
1947 19370 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 28242 29 11 0 0 0 Српски 0 1442
2969 1 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 9887 Француски језик 40464 34 25 0 0 0 Српски 0 1397
1949 8383 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 26602 Немачки језик 47644 33 24 0 0 0 Српски 0 1656
1951 9324 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 31194 27 13 0 0 0 Албански 0 1709
1952 1330 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 26602 Француски језик 16409 27 19 0 0 0 Српски 0 1656
1953 21482 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 42966 30 13 0 0 0 Српски 0 1442
2968 1 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 9887 29 18 0 0 0 Српски 0 1397
1957 27378 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 14068 Немачки језик 30 22 0 0 0 Српски 0 1656
1956 26036 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 26036 Немачки језик 23806 32 18 0 0 0 Српски 0 1493
1958 49807 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 24687 29 15 0 0 0 Српски 0 1442
1959 14068 3 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 14068 Француски језик 6827 30 16 0 0 0 Српски 0 1656
1961 10280 3 8 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 18103 29 13 0 0 0 Српски 0 1656
1962 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 26036 Немачки језик 23806 32 23 0 0 0 Српски 0 1493
2967 33849 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 14720 Француски језик 40464 26 16 0 0 0 Српски 0 1397
1964 3171 2 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 24687 29 12 0 0 0 Српски 0 1442
1965 3 9 Редовно одељење 686 Енглески језик 26602 Немачки језик 47644 35 18 0 0 0 Српски 0 1656
2966 43536 4 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 14720 26 10 0 0 0 Српски 0 1397
1967 30567 3 10 Редовно одељење 1667 Енглески језик Немачки језик 26 7 0 0 0 Српски 0 1656
1983 36259 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 44286 33 23 0 0 0 Српски 0 1549
1969 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 30718 Немачки језик 47644 34 16 0 0 0 Српски 0 1656
1970 49203 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 28127 Француски језик 42461 30 23 0 0 0 Српски 0 1549
1971 6827 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 30718 Француски језик 6827 22 11 0 0 0 Српски 0 1656
1972 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 47644 37 27 0 0 0 Српски 0 1656
1973 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 6827 35 28 0 0 0 Српски 0 1656
1974 17295 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 6827 32 18 0 0 0 Српски 0 1656
1975 24354 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28127 Француски језик 45355 30 20 0 0 0 Српски 0 1549
1976 23854 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 47644 34 14 0 0 0 Српски 0 1656
1977 5718 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 6827 32 18 0 0 0 Српски 0 1656
1978 47539 4 8 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 6827 37 18 0 0 0 Српски 0 1656
1979 44715 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 32505 Француски језик 42461 31 22 0 0 0 Српски 0 1549
1980 4 9 Редовно одељење 1667 Енглески језик Немачки језик 47644 36 17 0 0 0 Српски 0 1656
1984 13706 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 44286 31 20 0 0 0 Српски 0 1549
1985 36402 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 32505 Француски језик 44286 35 18 0 0 0 Српски 0 1549
1986 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 44286 25 21 0 0 0 Српски 0 1549
1987 42849 2 1 Специјално одељење 1648 Енглески језик 24 21 0 0 0 Српски 0 1442
1988 4087 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 28127 Француски језик 45355 33 28 0 0 0 Српски 0 1549
1989 21522 3 2 Редовно одељење 1667 Енглески језик 32505 Француски језик 45355 24 9 0 0 0 Српски 0 1549
1990 35945 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 32505 Руски језик 4491 30 18 0 0 0 Српски 0 1549
1991 12216 3 4 Редовно одељење 684 Француски језик 45355 Енглески језик 32505 25 18 0 0 0 Српски 0 1549
1992 36992 3 1 Специјално одељење 1648 Енглески језик 45116 20 15 0 0 0 Српски 0 1442
1993 32964 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 44286 28 22 0 0 0 Српски 0 1549
1994 49175 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 4996 Руски језик 3 1 0 0 0 Српски 0 1777
1995 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 44286 27 22 0 0 0 Српски 0 1549
1996 9928 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 32505 Француски језик 44286 32 19 0 0 0 Српски 0 1549
1997 42461 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 32505 Француски језик 42461 26 17 0 0 0 Српски 0 1549
1998 22435 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 17047 27 15 0 0 0 Српски 0 1442
1999 29189 4 5 Редовно одељење 1667 Енглески језик 32505 Француски језик 44286 15 4 0 0 0 Српски 0 1549
2000 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 4996 Руски језик 49175 5 1 0 0 0 Српски 0 1777
2001 34076 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 43214 25 15 0 0 0 Српски 0 1442
2002 27170 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 4996 Руски језик 49175 3 0 0 0 0 Српски 0 1777
2003 42913 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 23 15 0 0 0 Српски 0 1442
2004 3647 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 4996 Руски језик 42397 3 2 0 0 0 Српски 0 1777
2005 44304 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 22 14 0 0 0 Српски 0 1442
2006 17558 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 26 11 0 0 0 Српски 0 1442
2007 14747 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 10310 Немачки језик 30 14 0 0 0 Српски 0 1340
2008 11098 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 10310 Немачки језик 3835 12 10 0 0 0 Мађарски 0 1340
2009 14895 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 10310 Немачки језик 3835 21 17 0 0 0 Мађарски 0 1340
2010 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 41764 Немачки језик 3835 30 23 0 0 0 Мађарски 0 1340
2011 20277 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 29 11 0 0 0 Српски 0 1442
2012 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 45255 Немачки језик 2784 31 23 0 0 0 Српски 0 1493
2013 23771 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 37498 Немачки језик 6 4 0 0 0 Српски 0 1340
2014 4357 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 17 11 0 0 0 Српски 0 1340
2015 22661 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 10310 Немачки језик 42227 18 14 0 0 0 Мађарски 0 1340
2016 26215 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 17047 28 10 0 0 0 Српски 0 1442
2017 12909 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 10310 Немачки језик 42227 22 14 0 0 0 Мађарски 0 1340
2018 23205 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 7638 Руски језик 44284 2 0 0 0 0 Српски 0 1835
2019 18387 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 3835 20 12 0 0 0 Мађарски 0 1340
2020 5408 3 9 Редовно одељење 1667 Енглески језик 17047 28 6 0 0 0 Српски 0 1442
2021 38442 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 10310 Немачки језик 23540 7 5 0 0 0 Српски 0 1340
2022 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 41764 Немачки језик 23540 15 5 0 0 0 Српски 0 1340
2023 19800 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 23540 23 18 0 0 0 Мађарски 0 1340
2024 47183 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 41764 Немачки језик 23540 17 12 0 0 0 Мађарски 0 1340
2025 8864 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 41764 Немачки језик 23540 18 10 0 0 0 Мађарски 0 1340
2026 3835 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 10310 Немачки језик 3835 14 9 0 0 0 Мађарски 0 1340
2027 48213 4 1 Специјално одељење 1648 Енглески језик 38659 22 19 0 0 0 Српски 0 1442
2028 43864 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 23540 13 7 0 0 0 Српски 0 1340
2029 10972 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 41764 Немачки језик 23540 13 10 0 0 0 Српски 0 1340
2030 10310 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 10310 Немачки језик 3835 26 16 0 0 0 Мађарски 0 1340
2031 21431 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 7638 Руски језик 4920 1 0 0 0 0 Српски 0 1835
2032 48812 4 4 Редовно одељење 686 Немачки језик 3835 Енглески језик 15 10 0 0 0 Мађарски 0 1340
2033 2403 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 41764 Немачки језик 3835 16 12 0 0 0 Мађарски 0 1340
2034 2215 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 10310 Немачки језик 23540 9 5 0 0 0 Српски 0 1340
2035 10551 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 10310 Немачки језик 3835 17 12 0 0 0 Мађарски 0 1340
2036 38144 1 А Редовно одељење 1648 21 16 0 0 0 Мађарски 0 1796
2037 7638 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 7638 Руски језик 24356 5 2 0 0 0 Српски 0 1835
2038 33596 1 Н Редовно одељење 1648 24 17 0 0 0 Мађарски 0 1796
2039 11977 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 7638 Руски језик 4920 2 0 0 0 0 Српски 0 1835
2041 2462 2 A Редовно одељење 1648 17 11 0 0 0 Мађарски 0 1796
2042 2 Н Редовно одељење 1648 21 18 0 0 0 Мађарски 0 1796
2043 1874 3 А Редовно одељење 1648 17 11 0 0 0 Мађарски 0 1796
2044 26199 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 26199 Руски језик 7403 31 16 0 0 0 Српски 0 1493
2045 29564 3 Н Редовно одељење 1648 14 12 0 0 0 Мађарски 0 1796
2048 24250 4 А Редовно одељење 1648 18 13 0 0 0 Мађарски 0 1796
2047 8931 4 Н Редовно одељење 1648 12 10 0 0 0 Мађарски 0 1796
2049 11152 4 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 29514 Француски језик 27968 21 7 0 0 0 Српски 0 1563
2050 42696 4 6 Редовно одељење 1667 Енглески језик 39656 30 7 0 0 0 Српски 0 1563
2051 27696 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 39656 29 17 0 0 0 Српски 0 1563
2052 29514 4 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 29514 Немачки језик 31181 22 18 0 0 0 Српски 0 1563
2053 25171 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 43877 Немачки језик 45929 29 18 0 0 0 Српски 0 1638
2054 7731 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 22192 31 21 0 0 0 Српски 0 1563
2055 25434 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 39656 30 13 0 0 0 Српски 0 1563
2057 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 16 6 0 0 0 Српски 0 1563
2058 19733 3 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 19733 21 14 0 0 0 Српски 0 1563
2059 12805 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 45913 30 21 0 0 0 Српски 0 1563
2060 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 19733 34 22 0 0 0 Српски 0 1563
2061 39406 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 45913 32 24 0 0 0 Српски 0 1563
2062 44244 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 19733 30 15 0 0 0 Српски 0 1563
2063 19928 3 6 Редовно одељење 1667 Енглески језик 45913 26 6 0 0 0 Српски 0 1563
2064 36289 3 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 45913 23 8 0 0 0 Српски 0 1563
2065 5368 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 2332 Француски језик 12385 30 12 0 0 0 Српски 0 1468
2066 3492 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 20305 Француски језик 12385 30 15 0 0 0 Српски 0 1468
2067 29994 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 20305 Руски језик 19676 31 12 0 0 0 Српски 0 1468
2068 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 20305 Немачки језик 35212 30 9 0 0 0 Српски 0 1468
2069 29608 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 20305 Француски језик 12385 31 18 0 0 0 Српски 0 1468
2348 48456 4 в Редовно одељење 684 Енглески језик 48456 30 11 0 0 0 Српски 0 1660
2071 33315 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 35212 31 23 0 0 0 Српски 0 1468
2072 2332 1 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 2332 Руски језик 19676 31 21 0 0 0 Српски 0 1468
2073 40097 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 38831 27 16 0 0 0 Српски 0 1468
2074 49439 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 35212 29 13 0 0 0 Српски 0 1468
2075 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 12385 28 12 0 0 0 Српски 0 1468
2076 14353 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 1137 Немачки језик 29 17 0 0 0 Српски 0 1617
2077 18771 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 19676 28 9 0 0 0 Српски 0 1468
2078 40397 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 8290 31 19 0 0 0 Српски 0 1617
2079 1 1 Редовно одељење 687 Енглески језик 10843 21 6 0 0 0 Српски 0 1617
2080 31215 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 12385 30 18 0 0 0 Српски 0 1468
2081 39246 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 35212 31 22 0 0 0 Српски 0 1468
2082 2 7 Редовно одељење 685 Енглески језик Руски језик 19676 30 20 0 0 0 Српски 0 1468
2083 2225 1 4 Редовно одељење 1648 24 21 0 0 0 Српски 0 1617
2084 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 2332 Француски језик 12385 25 9 0 0 0 Српски 0 1468
2085 36906 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 2332 Француски језик 12385 25 8 0 0 0 Српски 0 1468
2086 4783 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 2332 Немачки језик 35212 26 12 0 0 0 Српски 0 1468
2087 1143 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 2332 Руски језик 19676 25 11 0 0 0 Српски 0 1468
2088 33607 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 20305 Француски језик 12385 27 14 0 0 0 Српски 0 1468
2089 13972 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 2332 Руски језик 19676 29 16 0 0 0 Српски 0 1468
2090 1717 3 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 20305 Немачки језик 35212 27 18 0 0 0 Српски 0 1468
2110 1137 1 5 Билингуално одељење 685 Енглески језик 1137 22 19 0 0 0 Српски 0 1617
2092 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 43559 30 15 0 0 0 Српски 0 1468
2093 4360 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 8290 Немачки језик 4360 30 17 0 0 0 Српски 0 1617
2094 19199 1 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 8290 30 18 0 0 0 Српски 0 1617
2095 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 38831 31 12 0 0 0 Српски 0 1468
2096 46789 2 1 Редовно одељење 687 Енглески језик 48192 19 4 0 0 0 Српски 0 1617
2097 304 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 19676 32 12 0 0 0 Српски 0 1468
2098 39223 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 1305 25 13 0 0 0 Српски 0 1617
2099 27012 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 19676 33 13 0 0 0 Српски 0 1468
2100 2025 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 42862 Немачки језик 4360 28 14 0 0 0 Српски 0 1617
2101 1128 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик Италијански језик 30 19 0 0 0 Српски 0 1468
2102 2 4 Редовно одељење 1648 22 17 0 0 0 Српски 0 1617
2103 23482 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 38831 26 18 0 0 0 Српски 0 1468
2104 25923 4 7 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 43559 27 22 0 0 0 Српски 0 1468
2111 13688 2 5 Билингуално одељење 685 Енглески језик 10698 14 10 1 0 0 Српски 0 1617
2106 1305 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 1305 Немачки језик 4360 28 20 0 0 0 Српски 0 1617
2107 6281 2 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 48192 Француски језик 6281 29 17 0 0 0 Српски 0 1617
2108 6345 3 1 Редовно одељење 687 Енглески језик 10843 15 6 0 0 0 Српски 0 1617
2109 23843 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 41465 Немачки језик 32 21 0 0 0 Српски 0 1617
2112 49618 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 10843 30 19 0 0 0 Српски 0 1617
2113 38922 3 4 Редовно одељење 1648 23 19 0 0 0 Српски 0 1617
2114 25285 3 5 Билингуално одељење 685 Енглески језик 10843 26 19 0 0 0 Српски 0 1617
2115 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 8290 Немачки језик 30 22 0 0 0 Српски 0 1617
2116 17599 3 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 10843 31 17 0 0 0 Српски 0 1617
2117 15090 4 1 Редовно одељење 687 Енглески језик 1305 14 8 0 0 0 Српски 0 1617
2118 28413 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 22548 Немачки језик 4972 27 11 0 0 0 Српски 0 1617
2119 731 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 48192 25 8 0 0 0 Српски 0 1617
2120 17382 4 4 Редовно одељење 1648 21 17 0 0 0 Српски 0 1617
2776 42919 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 1382 Немачки језик 17994 21 9 0 0 0 Српски 0 1392
2121 3314 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 48192 Француски језик 6281 32 23 0 0 0 Српски 0 1617
2122 4 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 1305 Немачки језик 17852 31 26 0 0 0 Српски 0 1617
2123 20811 4 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 41465 31 25 0 0 0 Српски 0 1617
2124 17172 1 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 17172 20 14 0 0 0 Српски 0 1563
2125 45913 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 45913 Немачки језик 15008 35 20 0 0 0 Српски 0 1563
2126 8208 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 39656 Немачки језик 31181 30 12 0 0 0 Српски 0 1563
2127 28820 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 39656 Немачки језик 31181 31 18 0 0 0 Српски 0 1563
2128 37658 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 39656 Француски језик 30 18 0 0 0 Српски 0 1563
2129 40676 1 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 39656 33 16 0 0 0 Српски 0 1563
2130 15948 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 22192 26 18 0 0 0 Српски 0 1563
2131 38378 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 22192 23 14 0 0 0 Српски 0 1563
2132 21408 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 22192 21 11 0 0 0 Српски 0 1563
2133 43939 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 39656 29 16 0 0 0 Српски 0 1563
2134 11271 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 46593 31 20 0 0 0 Српски 0 1576
2135 36467 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 46593 Немачки језик 29723 30 21 0 0 0 Српски 0 1576
2136 42862 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 42862 Француски језик 11486 30 22 0 0 0 Српски 0 1576
2137 15136 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 46593 31 22 0 0 0 Српски 0 1576
2138 14580 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 46593 Француски језик 14580 30 13 0 0 0 Српски 0 1576
2139 8338 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 11500 Немачки језик 29723 30 18 0 0 0 Српски 0 1576
2140 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 44123 Италијански језик 30 15 0 0 0 Српски 0 1576
2141 27923 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 44123 Немачки језик 29723 30 19 0 0 0 Српски 0 1576
2142 10811 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 44123 Француски језик 14580 30 21 0 0 0 Српски 0 1576
2143 46593 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 46593 Немачки језик 29723 30 11 0 0 0 Српски 0 1576
2144 27517 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 11500 Француски језик 11486 31 7 0 0 0 Српски 0 1576
2145 40946 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 11500 30 14 0 0 0 Српски 0 1576
2146 17316 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 44123 26 20 0 0 0 Српски 0 1576
2147 10445 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 11500 31 22 0 0 0 Српски 0 1576
2148 979 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 11500 26 22 0 0 0 Српски 0 1576
2149 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 46593 24 13 0 0 0 Српски 0 1576
2150 39818 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 46593 Француски језик 11486 28 15 0 0 0 Српски 0 1576
2151 49525 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 44123 Француски језик 11486 24 9 0 0 0 Српски 0 1576
2152 4845 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 46593 28 20 0 0 0 Српски 0 1576
2153 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 42862 28 21 0 0 0 Српски 0 1576
2154 14884 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 42862 Француски језик 11486 28 20 0 0 0 Српски 0 1576
2155 8184 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 42862 32 13 0 0 0 Српски 0 1576
2156 46890 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 44123 32 16 0 0 0 Српски 0 1576
2157 44995 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 11500 Француски језик 14580 33 13 0 0 0 Српски 0 1576
2158 12664 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 42257 Француски језик 31 17 0 0 0 Албански 0 1716
2159 38180 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 43446 Француски језик 30 16 0 0 0 Албански 0 1716
2160 27095 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 45255 Немачки језик 2784 32 20 0 0 0 Српски 0 1493
2162 30414 2 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 26036 Немачки језик 2784 27 13 0 0 0 Српски 0 1493
2163 46084 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 3878 Руски језик 14864 10 7 0 0 0 Српски 0 1772
2164 41437 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 3878 Руски језик 14864 9 4 0 0 0 Српски 0 1772
2165 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 35937 Француски језик 9014 33 25 0 0 0 Српски 0 1493
2166 35937 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 35937 Француски језик 9014 34 24 0 0 0 Српски 0 1493
2963 22396 4 2 Редовно одељење 571 Енглески језик 30514 Руски језик 12 10 0 0 0 Српски 0 1440
2962 16750 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 30514 21 15 0 0 0 Српски 0 1440
2961 27794 3 5 Редовно одељење 590 Енглески језик 26945 13 4 0 0 0 Српски 0 1440
11658 47741 4 2 Редовно одељење 1530 Енглески језик 43867 18 0 0 0 0 Српски 0 1509
2172 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 1952 Руски језик 49631 8 3 0 0 0 Српски 1975 1772
11659 4 3 Редовно одељење 165 Енглески језик 37651 25 3 0 0 0 Српски 0 1509
2959 42869 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 26945 23 13 0 0 0 Српски 0 1440
2175 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 21 9 0 0 0 Српски 0 1701
2956 38018 2 2 Редовно одељење 571 Енглески језик 16258 Руски језик 33548 12 8 0 0 0 Српски 0 1440
2955 37985 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 30514 30 24 0 0 0 Српски 0 1440
2954 38134 1 5 Редовно одељење 590 Енглески језик 26945 17 12 0 0 0 Српски 0 1440
11657 39216 4 1 Редовно одељење 170 Енглески језик 37651 17 3 0 0 0 Српски 0 1509
2952 48282 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 26945 26 19 0 0 0 Српски 0 1440
2181 16424 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 12215 Немачки језик 18983 30 20 0 0 0 Српски 0 1587
2950 35238 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 19832 31 17 0 0 0 Српски 0 1556
2183 22059 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 3878 Руски језик 14864 9 4 0 0 0 Српски 0 1772
2949 34435 4 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 35616 30 21 0 0 0 Српски 0 1413
2189 37485 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 32264 Француски језик 47251 29 16 0 0 0 Српски 0 1634
2186 33056 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 32264 Француски језик 47251 30 19 1 0 0 Српски 0 1634
2187 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 1952 Руски језик 49631 9 6 0 0 0 Српски 1975 1772
2188 40183 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 32264 Француски језик 47251 30 9 0 0 0 Српски 0 1634
2190 3878 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 3878 Руски језик 49631 5 3 0 0 0 Српски 0 1772
2191 29431 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 32264 Француски језик 47251 28 15 0 0 0 Српски 0 1634
2192 2903 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 3878 Руски језик 14864 9 6 0 0 0 Српски 0 1772
2193 46144 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 34129 Руски језик 14864 6 4 0 0 0 Српски 0 1772
2194 19013 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 41800 Руски језик 38902 24 14 0 0 0 Српски 0 1701
2195 27993 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 1952 Руски језик 49631 9 3 0 0 0 Српски 1975 1772
2196 8219 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 3878 Руски језик 14864 6 2 0 0 0 Српски 0 1772
2197 1998 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 34129 Руски језик 14864 7 2 0 0 0 Српски 0 1772
2198 1952 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 1952 Руски језик 49631 11 4 0 0 0 Српски 1975 1772
2199 45252 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 41800 Француски језик 19004 27 21 0 0 0 Српски 0 1701
2200 1508 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 12215 Немачки језик 18983 20 13 0 0 0 Српски 0 1587
2202 12868 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 45255 Француски језик 9014 32 13 0 0 0 Српски 0 1493
2947 2938 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 41517 Француски језик 12476 25 15 0 0 0 Српски 0 1556
2208 28570 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28570 Француски језик 13805 22 14 0 0 0 Српски 0 1587
2945 30300 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 41517 Француски језик 49397 24 19 0 0 0 Српски 0 1556
2213 15324 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 41800 29 9 0 0 0 Српски 0 1701
2944 20028 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 42097 21 7 0 0 0 Српски 0 1556
2943 3864 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 42097 21 10 0 0 0 Српски 0 1556
2217 41149 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 12215 Немачки језик 18983 17 10 0 0 0 Српски 0 1587
2218 18450 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 41800 20 11 0 0 0 Српски 0 1701
2219 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 20988 Немачки језик 18983 30 16 0 0 0 Српски 0 1587
2222 30163 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 41800 28 21 0 0 0 Српски 0 1701
2942 17521 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 42097 24 17 0 0 0 Српски 0 1556
2941 33631 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 42097 21 12 0 0 0 Српски 0 1556
2939 35616 3 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 35616 27 15 0 0 0 Српски 0 1413
2495 35775 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 28570 Немачки језик 18983 17 12 0 0 0 Српски 0 1587
2231 1298 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 8980 Руски језик 20 11 0 0 0 Српски 0 1351
2232 14602 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 45832 Руски језик 28315 18 13 0 0 0 Српски 0 1351
2938 34856 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 4261 26 12 0 0 0 Српски 0 1556
2937 2 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 35616 28 20 0 0 0 Српски 0 1413
10526 28243 1 1 Редовно одељење 2049 Енглески језик 30906 24 13 0 0 0 Српски 0 1681
10527 45145 2 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32 24 0 1 0 Српски 0 1427
10525 2 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 19 6 0 0 0 Српски 0 1427
2933 4071 1 4 Редовно одељење 574 Енглески језик 4071 15 5 0 0 0 Српски 0 1428
2240 8980 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 8980 Руски језик 28315 25 13 0 0 0 Српски 0 1351
2242 10948 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 8980 Руски језик 28315 23 12 0 0 0 Српски 0 1351
2243 38571 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 49014 24 18 0 0 0 Српски 0 1701
2244 34016 3 1 Редовно одељење 1667 Енглески језик 12215 Немачки језик 18983 12 3 0 0 0 Српски 0 1587
2245 26849 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 20988 Немачки језик 18983 14 6 0 0 0 Српски 0 1587
2246 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28570 Француски језик 46116 17 13 0 0 0 Српски 0 1587
2247 24687 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 24687 29 20 0 0 0 Српски 0 1442
2248 12215 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 12215 Немачки језик 18983 17 11 0 0 0 Српски 0 1587
2249 4 1 Редовно одељење 1667 Енглески језик 28570 Француски језик 13805 14 2 0 0 0 Српски 0 1587
2252 49135 4 4 Билингуално одељење 686 Енглески језик 18 10 0 0 0 Српски 0 1635
2253 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 28570 Француски језик 13805 16 8 0 0 0 Српски 0 1587
2254 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28242 29 21 0 0 0 Српски 0 1442
2255 3717 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 28570 Француски језик 13805 29 20 0 0 0 Српски 0 1587
2256 9641 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 6834 Немачки језик 23885 29 19 0 0 0 Српски 0 1381
2257 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 28242 30 20 0 0 0 Српски 0 1442
2258 22838 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 12215 Немачки језик 18983 24 16 0 0 0 Српски 0 1587
2261 42078 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 42941 Руски језик 38902 24 21 0 0 0 Српски 0 1701
2260 30135 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 39656 Француски језик 16446 33 19 0 0 0 Српски 0 1563
2262 25832 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 24687 26 16 0 0 0 Српски 0 1442
2263 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 14295 Руски језик 38902 18 10 0 0 0 Српски 0 1701
2264 14839 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 42966 22 12 0 0 0 Српски 0 1442
2265 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 42941 Руски језик 38902 21 11 0 0 0 Српски 0 1701
2266 36531 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 29955 25 12 0 0 0 Српски 0 1442
2267 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 42966 24 13 0 0 0 Српски 0 1442
2268 30741 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 42941 Француски језик 19004 22 11 0 0 0 Српски 0 1701
2269 25419 4 9 Редовно одељење 1667 Енглески језик 42966 28 9 0 0 0 Српски 0 1442
2270 22569 3 7 Редовно одељење 1667 Енглески језик 42941 24 6 0 0 0 Српски 0 1701
2271 16431 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 45255 Француски језик 20980 31 15 0 0 0 Српски 0 1493
2272 43124 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 26036 Француски језик 20980 29 14 0 0 0 Српски 0 1493
2274 16970 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 43877 Немачки језик 45929 30 16 0 0 0 Српски 0 1638
2930 3444 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 23502 25 18 0 0 0 Српски 0 1428
2277 49232 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 49232 Немачки језик 23806 30 19 0 0 0 Српски 0 1493
2278 16433 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 10814 Руски језик 4363 17 10 0 0 0 Српски 0 1749
2279 39857 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 49232 Немачки језик 23806 25 18 0 0 0 Српски 0 1493
2280 10476 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 37680 Руски језик 4363 20 12 0 0 0 Српски 0 1749
2281 2546 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 37334 Француски језик 20980 29 23 0 0 0 Српски 0 1493
2282 26236 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 10814 Руски језик 4363 13 6 0 0 0 Српски 0 1749
2283 37680 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 37680 Руски језик 4363 20 9 0 0 0 Српски 0 1749
2284 32019 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 37334 Руски језик 256 29 21 0 0 0 Српски 0 1493
2285 39859 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 10814 Руски језик 4363 6 3 0 0 0 Српски 0 1749
2286 1724 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 37680 Руски језик 4363 12 11 0 0 0 Српски 0 1749
2287 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 37334 Немачки језик 4042 28 12 0 0 0 Српски 0 1493
2288 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 10814 Руски језик 4363 14 8 0 0 0 Српски 0 1749
2289 4363 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 37680 Руски језик 4363 12 8 0 0 0 Српски 0 1749
2290 44510 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 49232 Француски језик 20980 31 14 0 0 0 Српски 0 1493
2291 48770 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 49232 Немачки језик 4042 32 11 0 0 0 Српски 0 1493
2292 11256 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 41384 Немачки језик 11256 31 13 0 0 0 Српски 0 1398
2293 22270 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 6834 Немачки језик 19709 30 23 0 0 0 Српски 0 1381
2294 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 41384 Немачки језик 35 19 0 0 0 Српски 0 1398
2295 47611 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 6834 Немачки језик 23885 28 20 1 0 0 Српски 0 1381
2296 41384 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 41384 Немачки језик 34 18 0 0 0 Српски 0 1398
2297 10086 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 49972 Немачки језик 19709 30 13 0 0 0 Српски 0 1381
2298 39901 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 49232 Немачки језик 23806 29 13 0 0 0 Српски 0 1493
2299 48118 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 19709 30 12 0 0 0 Српски 0 1381
2300 5363 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 20632 Немачки језик 23914 15 9 0 0 0 Српски 0 1353
2929 19941 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 4071 28 15 0 0 0 Српски 0 1428
2302 15181 3 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 49232 Немачки језик 4042 30 15 0 0 0 Српски 0 1493
2305 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 31530 Немачки језик 23885 10 6 0 0 0 Мађарски 0 1381
2928 9949 2 3 Редовно одељење 571 Руски језик 23866 Енглески језик 23502 23 16 0 0 0 Српски 0 1428
2307 40081 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 35 16 0 0 0 Српски 0 1398
2312 2950 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 23885 28 19 0 0 0 Српски 0 1381
2313 4253 1 а Редовно одељење 685 Енглески језик 2614 26 12 0 0 0 Српски 0 1660
2314 9014 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 35937 Француски језик 9014 29 16 0 0 0 Српски 0 1493
2320 13631 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 2346 Француски језик 9014 33 17 0 0 0 Српски 0 1493
2319 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 45255 Немачки језик 2784 27 14 0 0 0 Српски 0 1493
2321 25101 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 22953 28 14 1 0 0 Српски 0 1381
2322 49972 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 49972 Немачки језик 19709 27 9 0 0 0 Српски 0 1381
2323 1 г Редовно одељење 685 Енглески језик 27 13 0 0 0 Српски 0 1660
2324 47999 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик Француски језик 22953 25 11 0 0 0 Српски 0 1381
2325 29659 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 48908 21 12 0 0 0 Српски 0 1719
2326 13847 1 б Редовно одељење 684 Енглески језик 2614 30 19 0 0 0 Српски 0 1660
2327 35608 1 в Редовно одељење 684 Енглески језик 2614 30 20 0 0 0 Српски 0 1660
2328 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 48908 28 19 0 0 0 Српски 0 1719
2330 46841 2 а Редовно одељење 685 Енглески језик 2614 21 11 0 0 0 Српски 0 1660
2333 29985 2 г Редовно одељење 685 Енглески језик 2614 22 12 0 0 0 Српски 0 1660
2334 2 б Редовно одељење 684 Енглески језик 48456 19 11 0 0 0 Српски 0 1660
2335 26642 2 в Редовно одељење 684 Енглески језик 21 12 0 0 0 Српски 0 1660
2336 20069 3 а Редовно одељење 685 Енглески језик 48456 21 13 0 0 0 Српски 0 1660
2337 35063 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 41800 30 20 0 0 0 Српски 0 1701
2338 47765 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 2346 Немачки језик 2784 31 15 0 0 0 Српски 0 1493
2339 35998 4 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 2346 Немачки језик 2784 31 14 0 0 0 Српски 0 1493
2340 49637 3 г Редовно одељење 685 Енглески језик 48456 17 8 0 0 0 Српски 0 1660
2341 31170 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 21 18 0 0 0 Српски 0 1701
2342 40778 3 б Редовно одељење 684 Енглески језик 48456 22 13 0 0 0 Српски 0 1660
2343 16697 3 в Редовно одељење 684 Енглески језик 2614 22 11 0 0 0 Српски 0 1660
2344 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Француски језик 25 16 0 0 0 Српски 0 1701
2345 39518 4 а Редовно одељење 685 Енглески језик 2614 27 20 0 0 0 Српски 0 1660
2346 26816 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик Руски језик 26816 20 16 0 0 0 Српски 0 1701
2347 14252 4 б Редовно одељење 684 Енглески језик 48456 31 15 0 0 0 Српски 0 1660
2349 23638 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 41800 Руски језик 26816 27 15 0 0 0 Српски 0 1701
2350 33654 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 14295 Француски језик 28 11 0 0 0 Српски 0 1701
2351 507 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 36452 Немачки језик 31 20 0 0 0 Српски 0 1364
2352 45996 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 8171 Немачки језик 29 22 0 0 0 Српски 0 1364
2353 48528 4 7 Редовно одељење 684 30 17 0 0 0 Српски 0 1701
2354 12282 4 8 Редовно одељење 1667 Енглески језик 14295 25 3 0 0 0 Српски 0 1701
2355 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 36452 Немачки језик 28 19 0 0 0 Српски 0 1364
2356 47904 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 35205 Немачки језик 29 15 0 0 0 Српски 0 1364
2357 17921 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 35205 Немачки језик 31 12 0 0 0 Српски 0 1364
2358 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 8171 Немачки језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1364
2359 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 8171 Немачки језик 31 15 0 0 0 Српски 0 1364
2360 3506 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 21975 Немачки језик 30 20 0 0 0 Српски 0 1333
2361 8171 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 8171 Немачки језик 45100 31 16 0 0 0 Српски 0 1364
2362 3345 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 35205 Немачки језик 31 20 0 0 0 Српски 0 1364
2363 13306 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 21975 Италијански језик 31924 30 17 0 0 0 Српски 0 1333
2364 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 21975 Немачки језик 24 15 0 0 0 Српски 0 1333
2365 13605 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 13605 Немачки језик 28480 31 24 0 0 0 Српски 0 1364
2366 30772 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 21975 Италијански језик 31924 24 11 0 0 0 Српски 0 1333
2367 5717 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 13605 Немачки језик 45100 28 22 0 0 0 Српски 0 1364
2368 38771 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 21975 Немачки језик 30 21 0 1 0 Српски 0 1333
2369 45100 2 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 35205 Немачки језик 45100 30 20 0 0 0 Српски 0 1364
2370 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 13605 Немачки језик 45100 29 18 0 0 0 Српски 0 1364
2371 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 35205 Немачки језик 28480 24 14 0 0 0 Српски 0 1364
2373 4354 2 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 13605 Немачки језик 28480 31 13 0 0 0 Српски 0 1364
2374 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 21975 Италијански језик 31924 30 17 0 0 0 Српски 0 1333
2375 35345 2 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 35205 Немачки језик 28480 25 8 0 0 0 Српски 0 1364
2377 32820 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 38342 Немачки језик 30 16 0 0 0 Српски 0 1333
2378 36452 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 36452 Немачки језик 32 24 0 1 0 Српски 0 1364
2379 22265 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 31530 Немачки језик 23885 10 4 0 0 0 Мађарски 0 1381
2380 32642 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 49895 Немачки језик 28480 32 24 0 0 0 Српски 0 1364
2381 10825 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 36452 Немачки језик 45100 34 22 0 0 0 Српски 0 1364
2382 41926 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 6834 Немачки језик 23885 5 2 0 0 0 Мађарски 0 1381
2383 16886 3 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 21975 Немачки језик 16 5 0 0 0 Српски 0 1333
2384 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 49895 Немачки језик 33 23 1 1 0 Српски 0 1364
2387 49677 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 35205 Немачки језик 28 16 0 0 0 Српски 0 1364
2386 19353 1 A Редовно одељење 686 Енглески језик 34362 Руски језик 48695 10 4 0 0 0 Српски 0 1805
2388 5006 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 23885 5 4 0 0 0 Мађарски 0 1381
2389 44236 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 8171 Немачки језик 30 15 0 0 0 Српски 0 1364
2390 41720 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 691 Немачки језик 23 15 0 0 0 Српски 0 1333
2391 7121 3 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 36452 Немачки језик 28480 28 10 0 0 0 Српски 0 1364
2392 23885 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 6834 Немачки језик 23885 20 15 0 0 0 Српски 0 1381
2393 16602 3 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 36452 Немачки језик 28480 29 14 0 0 0 Српски 0 1364
2394 31239 2 A Редовно одељење 685 Енглески језик 34362 Руски језик 48695 9 4 0 0 0 Српски 0 1805
2397 37418 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 49895 Немачки језик 45100 35 24 0 0 0 Српски 0 1364
2396 40600 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 13605 Немачки језик 36 23 0 0 0 Српски 0 1364
2398 47239 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 49972 Немачки језик 23885 23 16 1 1 0 Српски 0 1381
2399 36700 3 A Редовно одељење 685 Енглески језик 34362 Руски језик 48695 10 4 0 0 0 Српски 0 1805
2400 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 49895 Немачки језик 34 25 0 0 0 Српски 0 1364
2401 48267 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 6834 Француски језик 22953 25 11 0 0 0 Српски 0 1381
2402 34771 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 691 Италијански језик 31924 23 19 0 0 0 Српски 0 1333
2403 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 8171 Немачки језик 34 27 0 0 0 Српски 0 1364
2404 20043 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 31530 Немачки језик 19709 25 13 0 0 0 Српски 0 1381
2405 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 23885 24 11 0 0 1 Српски 0 1381
2406 15817 4 A Редовно одељење 685 Енглески језик 34362 Руски језик 48695 8 4 0 0 0 Српски 0 1805
2407 45354 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 8171 Немачки језик 31 12 0 0 0 Српски 0 1364
2408 21975 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 21975 Немачки језик 30 20 0 0 0 Српски 0 1333
2409 22842 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 13605 Немачки језик 34 23 0 0 0 Српски 0 1364
2410 31924 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 691 Италијански језик 31924 29 26 0 0 0 Српски 0 1333
2411 1434 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 23885 22 14 0 0 0 Српски 0 1381
2412 38435 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 691 Немачки језик 32 24 0 0 0 Српски 0 1333
2544 6942 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 43922 Француски језик 1767 22 14 0 0 0 Српски 0 1654
2414 19709 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 49972 Немачки језик 19709 22 12 0 0 0 Српски 0 1381
2415 19809 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 6834 Француски језик 22953 27 19 0 0 0 Српски 0 1381
2416 22723 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 21975 Немачки језик 30 18 0 0 0 Српски 0 1333
2417 33095 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 49972 Немачки језик 23885 16 11 0 0 0 Српски 0 1381
2418 22890 4 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 49972 Француски језик 22953 21 11 0 0 0 Српски 0 1381
2419 18948 4 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 38342 Немачки језик 30 8 0 0 0 Српски 0 1333
2420 49651 4 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 13605 Немачки језик 33 16 0 0 0 Српски 0 1364
2421 26414 4 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 35205 Немачки језик 45100 34 18 0 0 0 Српски 0 1364
2422 19185 1 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 39705 30 16 0 0 0 Српски 0 1638
2423 43866 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 365 30 16 0 0 0 Српски 0 1638
2424 32056 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 8055 Немачки језик 16953 32 23 0 0 0 Српски 0 1638
2425 20228 1 6 Редовно одељење 685 Енглески језик 32 22 0 0 0 Српски 0 1638
2426 5735 1 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 43877 Немачки језик 16953 32 22 0 0 0 Српски 0 1638
2427 20581 1 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 365 Немачки језик 31456 32 21 0 0 0 Српски 0 1638
2428 1 10 Редовно одељење 685 Енглески језик 365 Немачки језик 31456 32 21 0 0 0 Српски 0 1638
12021 42829 1 4 Редовно одељење 2092 Енглески језик 21873 8 3 8 0 0 Српски 0 166
2430 24638 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 8055 Немачки језик 45929 32 17 0 0 0 Српски 0 1638
2431 40393 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 31456 30 16 0 0 0 Српски 0 1638
2432 31566 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 46950 29 16 0 0 0 Српски 0 1638
2433 37056 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 43877 31 22 0 0 0 Српски 0 1638
2434 2 6 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 39705 28 19 0 0 0 Српски 0 1638
2435 2 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 12037 Немачки језик 45929 31 22 0 0 0 Српски 0 1638
2436 46950 2 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 46950 Немачки језик 31456 30 22 0 0 0 Српски 0 1638
2437 12037 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 12037 26 14 0 0 0 Српски 0 1638
2438 2679 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 39705 29 15 0 0 0 Српски 0 1638
2439 22112 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 8055 Немачки језик 16953 24 13 0 0 0 Српски 0 1638
2440 33839 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 39705 27 14 0 0 0 Српски 0 1638
2441 35008 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 8055 29 21 0 0 0 Српски 0 1638
2442 21774 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 26118 Француски језик 49460 31 15 0 0 0 Српски 0 1643
2443 31456 3 6 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 31456 27 22 0 0 0 Српски 0 1638
2444 27878 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 26118 Француски језик 49460 31 25 0 0 0 Српски 0 1643
2445 16953 3 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 12037 Немачки језик 16953 28 20 0 0 0 Српски 0 1638
2446 14103 3 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 46950 Немачки језик 39705 25 19 0 0 0 Српски 0 1638
2447 41460 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 26118 Француски језик 49460 31 24 0 0 0 Српски 0 1643
2448 11951 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 12037 26 13 0 0 0 Српски 0 1638
2449 37820 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 46950 25 13 0 0 0 Српски 0 1638
2450 46528 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 12037 Немачки језик 45929 29 17 0 0 0 Српски 0 1638
2451 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 46950 Немачки језик 39705 26 14 0 0 0 Српски 0 1638
2452 17643 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 17643 Француски језик 49460 21 14 0 0 0 Српски 0 1643
2453 8055 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 8055 27 18 0 0 0 Српски 0 1638
2454 9187 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 26118 Француски језик 49460 22 13 0 0 0 Српски 0 1643
2455 4 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 46950 Немачки језик 39705 23 15 0 0 0 Српски 0 1638
2456 15670 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 17643 Француски језик 15210 21 12 0 0 0 Српски 0 1643
2457 43877 4 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 43877 Немачки језик 45929 29 20 0 0 0 Српски 0 1638
2458 23721 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 17643 Француски језик 15210 23 9 0 0 0 Српски 0 1643
2459 34463 4 8 Редовно одељење 685 Енглески језик 365 Немачки језик 31456 31 21 0 0 0 Српски 0 1638
2460 4 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 12037 31 22 0 0 0 Српски 0 1638
2461 365 4 10 Редовно одељење 685 Енглески језик 365 Немачки језик 31456 31 21 0 0 0 Српски 0 1638
2462 29897 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 8055 Немачки језик 16953 32 16 0 0 0 Српски 0 1638
2463 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 17643 Француски језик 49460 23 13 0 0 0 Српски 0 1643
2464 11648 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 17643 Француски језик 49460 20 13 0 0 0 Српски 0 1643
2465 43179 3 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 43877 30 23 0 0 0 Српски 0 1638
2466 37553 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 17643 Француски језик 15210 23 15 0 0 0 Српски 0 1643
2467 15920 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 26118 Француски језик 49460 24 11 0 0 0 Српски 0 1643
2468 48731 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 11417 Француски језик 49460 26 14 0 0 0 Српски 0 1643
2469 10126 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 17643 Француски језик 49460 28 13 0 0 0 Српски 0 1643
2470 26118 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 26118 Француски језик 15210 23 15 0 0 0 Српски 0 1643
2471 1818 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 36302 Француски језик 45234 27 15 0 0 0 Српски 0 1645
2472 31867 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32659 Француски језик 45234 14 4 0 0 0 Српски 0 1645
2473 2 1 Редовно одељење 1648 Енглески језик 24 16 0 0 0 Српски 0 1563
2474 7977 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 22192 25 13 0 0 0 Српски 0 1563
2475 3396 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 28867 Француски језик 45234 15 11 0 0 0 Српски 0 1645
2476 9471 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 28867 Француски језик 45234 20 14 1 0 0 Српски 0 1645
2477 2 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 38232 24 8 0 0 0 Српски 0 1563
2927 7943 1 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 23502 Руски језик 30 13 0 0 0 Српски 0 1428
10575 1 2 Редовно одељење 278 30 1 0 0 0 Српски 0 1360
10576 7373 1 3 Редовно одељење 165 31 6 0 0 0 Српски 0 1360
10577 33218 1 4 Редовно одељење 705 30 0 0 0 0 Српски 0 1360
10691 47337 3 к Редовно одељење 1529 Енглески језик 1815 Француски језик 41119 24 18 0 0 0 Српски 0 1577
10579 36404 1 5 Редовно одељење 766 30 23 0 0 0 Српски 0 1360
10581 12980 2 2 Редовно одељење 278 30 3 0 0 0 Српски 0 1360
10570 37107 3 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 7807 Француски језик 20225 26 23 0 0 0 Српски 0 1624
10572 46520 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 7807 Француски језик 20225 28 17 0 0 0 Српски 0 1624
10573 28908 4 2 Редовно одељење 571 Енглески језик 25957 Руски језик 28845 27 19 0 0 0 Српски 0 1624
10574 1 1 Редовно одељење 277 30 3 0 0 0 Српски 0 1360
2498 27582 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 14726 31 28 0 0 0 Српски 0 1590
2914 243 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 40711 33 24 0 0 0 Српски 0 1568
2913 6448 3 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 40711 35 22 0 0 0 Српски 0 1568
2497 28765 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 47829 31 22 0 0 0 Српски 0 1590
2499 26625 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 14726 Немачки језик 6073 29 13 0 0 0 Српски 0 1590
2500 14172 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 47829 30 15 0 0 0 Српски 0 1590
2501 14918 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 47829 30 19 0 0 0 Српски 0 1590
2502 10968 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 47829 30 18 0 0 0 Српски 0 1590
2504 48720 1 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик 47829 Шпански језик 17117 11 11 0 0 0 Српски 0 1590
2505 41469 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 23518 27 21 0 0 0 Српски 0 1590
2528 8119 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 40183 30 22 0 0 0 Српски 0 1590
2507 19823 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 23518 Италијански језик 19823 27 17 0 0 0 Српски 0 1590
2508 48306 2 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 48675 29 14 0 0 0 Српски 0 1590
2509 11945 2 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 48675 Немачки језик 43623 29 9 0 0 0 Српски 0 1590
2527 40183 2 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик 40183 Шпански језик 7570 21 20 0 0 0 Српски 0 1590
2511 31891 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 31891 31 23 0 0 0 Српски 0 1590
2512 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 14726 30 29 0 0 0 Српски 0 1590
2513 43858 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 14726 28 19 0 0 0 Српски 0 1590
2514 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 14726 28 19 0 0 0 Српски 0 1590
2515 46198 3 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 14726 29 19 0 0 0 Српски 0 1590
2516 4203 3 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 47829 27 20 0 0 0 Српски 0 1590
2517 17117 3 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик 31891 Шпански језик 17117 22 18 0 0 0 Српски 0 1590
2518 19122 4 1п Редовно одељење 685 Енглески језик 23518 31 26 0 0 0 Српски 0 1590
2519 45098 4 2п Редовно одељење 685 Енглески језик 34499 30 27 0 0 0 Српски 0 1590
2520 6090 4 3п Редовно одељење 684 Енглески језик 23518 28 18 0 0 0 Српски 0 1590
2521 4 4п Редовно одељење 684 Енглески језик 23518 Немачки језик 43623 22 18 0 0 0 Српски 0 1590
2522 39396 4 5п Редовно одељење 684 Енглески језик 23518 28 17 0 0 0 Српски 0 1590
2523 6073 4 6п Редовно одељење 684 Енглески језик 23518 24 17 0 0 0 Српски 0 1590
2524 11264 4 7 Редовно одељење 1648 Енглески језик 34499 Шпански језик 7570 22 18 0 0 0 Српски 0 1590
2525 29903 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 48675 23 14 0 0 0 Српски 0 1590
2529 18796 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 20632 Немачки језик 23914 22 15 0 0 0 Српски 0 1353
2912 22539 2 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 40711 35 19 0 0 0 Српски 0 1568
2911 43735 1 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 14720 31 5 0 0 0 Српски 0 1397
2532 11439 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 20632 Руски језик 39561 19 11 0 0 0 Српски 0 1353
2533 10452 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 20632 Руски језик 39561 14 9 0 0 0 Српски 0 1353
2964 48286 2 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 18 4 0 0 0 Српски 0 1397
2910 8459 1 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 40711 36 26 0 1 0 Српски 0 1568
2536 23806 1 6 Редовно одељење 684 Енглески језик 26036 Немачки језик 23806 30 16 0 0 0 Српски 0 1493
2537 34486 1 7 Редовно одељење 684 Енглески језик 37334 Француски језик 20980 31 11 0 0 0 Српски 0 1493
2538 40492 1 8 Редовно одељење 684 Енглески језик 37334 Француски језик 20980 30 12 0 0 0 Српски 0 1493
2539 8714 1 9 Редовно одељење 684 Енглески језик 37334 Немачки језик 23806 30 15 0 0 0 Српски 0 1493
2540 39783 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 29615 Француски језик 29615 19 11 0 0 0 Српски 0 1679
2541 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 29615 12 8 0 0 0 Српски 0 1679
2542 8836 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 29615 18 13 0 0 0 Српски 0 1679
2543 7717 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 29615 Француски језик 29615 28 18 0 0 0 Српски 0 1679
2965 3 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 23 2 0 0 0 Српски 0 1397
2546 34055 1 о Редовно одељење 686 Енглески језик 16717 Немачки језик 33967 28 18 0 0 0 Српски 0 1362
2547 26153 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 43922 Француски језик 21965 27 17 0 0 0 Српски 0 1654
2549 69532 2 о Редовно одељење 686 Енглески језик 19144 Немачки језик 33967 33 17 0 0 0 Српски 0 1362
2550 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 43922 Француски језик 1767 19 8 0 0 0 Српски 0 1654
2552 26894 1 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 43922 Француски језик 21965 19 10 0 0 0 Српски 0 1654
2907 7180 4 ф Редовно одељење 588 Енглески језик 9500 30 20 0 0 0 Српски 0 1362
2554 8865 3 о Редовно одељење 686 Енглески језик 19144 Немачки језик 33967 20 11 0 0 0 Српски 0 1362
2906 7406 4 е Редовно одељење 587 Енглески језик 16717 29 18 0 0 0 Српски 0 1362
2905 32858 3 па Редовно одељење 731 Енглески језик 16717 Немачки језик 33967 19 13 0 0 0 Српски 0 1362
2557 4 о Редовно одељење 686 Енглески језик 16717 Немачки језик 33967 14 5 0 0 0 Српски 0 1362
2558 2655 4 д Редовно одељење 685 Енглески језик 16717 Француски језик 2655 14 10 0 0 0 Српски 0 1362
2559 49890 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 17425 Француски језик 21965 28 15 0 0 0 Српски 0 1654
2904 47481 3 е Редовно одељење 587 Енглески језик 16717 17 10 0 0 0 Српски 0 1362
2903 32858 2 па Редовно одељење 731 Енглески језик 19144 Немачки језик 33967 20 9 0 0 0 Српски 0 1362
2562 32846 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 17425 Француски језик 11045 19 10 0 1 0 Српски 0 1654
2563 29680 1 5 Билингуално одељење 684 Енглески језик Француски језик 24814 25 18 0 0 0 Српски 0 1398
2564 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 17425 Француски језик 11045 22 11 0 0 0 Српски 0 1654
2565 41716 1 6 Билингуално одељење 684 Енглески језик 41384 Немачки језик 28 13 0 0 0 Српски 0 1398
2566 1767 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 17425 Француски језик 1767 23 15 0 0 0 Српски 0 1654
2940 42097 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 42097 Руски језик 33913 20 10 0 0 0 Српски 0 1556
2567 8349 1 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 41384 Немачки језик 9966 33 22 0 0 0 Српски 0 1398
2934 3544 1 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 35616 30 17 0 0 0 Српски 0 1413
2569 30497 1 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 41384 Немачки језик 9966 40 14 0 0 0 Српски 0 1398
2570 1 9 Редовно одељење 1647 Енглески језик Немачки језик 24 1 0 0 0 Српски 0 1398
2948 46384 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 19832 24 10 0 0 0 Српски 0 1556
2571 1 10 Редовно одељење 687 Енглески језик Немачки језик 21 4 0 0 0 Српски 0 1398
2572 41545 1 11 Редовно одељење 687 Енглески језик Немачки језик 21 5 0 0 0 Српски 0 1398
2573 2411 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 17425 Француски језик 1767 25 17 0 0 0 Српски 0 1654
2574 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 41619 Немачки језик 45622 35 17 0 0 0 Српски 0 1398
2575 33514 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 17425 Француски језик 1767 30 19 0 0 0 Српски 0 1654
2946 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 41517 Руски језик 21 15 0 0 0 Српски 0 1556
2576 31068 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 36 21 0 0 0 Српски 0 1398
2577 43922 4 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 43922 Француски језик 11045 25 14 0 0 0 Српски 0 1654
2578 14073 3 4 Редовно одељење 1667 Енглески језик 6733 Француски језик 1767 23 8 0 0 0 Српски 0 1654
2579 7814 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 43922 Француски језик 21965 31 19 0 0 0 Српски 0 1654
2580 47951 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 32 23 0 0 0 Српски 0 1398
2581 38292 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Руски језик 13556 40 23 0 0 0 Српски 0 1398
2582 25083 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 43922 Француски језик 11045 27 19 0 0 0 Српски 0 1654
2583 1687 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 43922 Француски језик 11045 26 18 0 0 0 Српски 0 1654
2584 30187 2 5 Билингуално одељење 684 Енглески језик Немачки језик 45622 26 22 0 0 0 Српски 0 1398
2585 15427 2 6 Билингуално одељење 684 Енглески језик Немачки језик 22 10 0 0 0 Српски 0 1398
2586 38842 2 7 Редовно одељење 685 Енглески језик 41619 Немачки језик 45622 35 26 0 0 0 Српски 0 1398
2587 2 8 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 11256 40 16 0 0 0 Српски 0 1398
2588 41343 2 9 Редовно одељење 1647 Енглески језик Немачки језик 9966 21 3 0 0 0 Српски 0 1398
2589 2 10 Редовно одељење 687 Енглески језик Немачки језик 11256 21 5 0 0 0 Српски 0 1398
2590 23372 2 11 Редовно одељење 687 Енглески језик 41619 Немачки језик 9966 22 2 0 0 0 Српски 0 1398
2591 29186 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 41384 Немачки језик 34 15 0 0 0 Српски 0 1398
2592 43725 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 41384 Немачки језик 37 19 0 0 0 Српски 0 1398
2593 832 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 41384 Немачки језик 38 21 0 0 0 Српски 0 1398
2594 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 34 20 0 0 0 Српски 0 1398
2595 20180 3 5 Билингуално одељење 684 Енглески језик Немачки језик 33 21 0 0 0 Српски 0 1398
2596 33069 3 6 Билингуално одељење 684 Енглески језик Немачки језик 11256 29 17 0 0 0 Српски 0 1398
2597 29596 3 7 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 28 24 0 0 0 Српски 0 1398
2598 22540 3 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 39236 Немачки језик 40 13 0 0 0 Српски 0 1398
2599 45804 3 9 Редовно одељење 687 Енглески језик 39236 15 5 0 0 0 Српски 0 1398
2600 3 10 Редовно одељење 687 Енглески језик 39236 21 7 0 0 0 Српски 0 1398
2601 44022 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 45622 35 21 0 0 0 Српски 0 1398
2602 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 11256 33 20 0 0 0 Српски 0 1398
2603 27298 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 40 21 0 0 0 Српски 0 1398
2604 11031 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 34 17 0 0 0 Српски 0 1398
2605 47655 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 39 32 0 0 0 Српски 0 1398
2606 38142 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 41619 40 14 0 0 0 Српски 0 1398
2607 39236 4 7 Билингуално одељење 684 Енглески језик 39236 25 17 0 0 0 Српски 0 1398
2608 14044 4 8 Билингуално одељење 684 Енглески језик 27 13 0 0 0 Српски 0 1398
2609 4 9 Редовно одељење 687 Енглески језик 15 3 0 0 0 Српски 0 1398
2610 29234 4 10 Редовно одељење 687 Енглески језик 21 2 0 0 0 Српски 0 1398
2611 44009 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 29 9 0 0 0 Српски 0 1792
2612 49647 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 Немачки језик 48929 34 10 0 0 0 Српски 0 1792
2613 37360 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 34 9 0 0 0 Српски 0 1792
2618 39910 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 32862 30 22 0 0 0 Српски 0 1606
2619 16272 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 32862 31 21 0 0 0 Српски 0 1606
2617 11816 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 38077 32 12 0 0 0 Српски 0 1606
2620 45321 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 24 18 0 0 0 Српски 0 1606
2621 14888 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 21 12 0 0 0 Српски 0 1606
2622 49371 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 32862 28 18 0 0 0 Српски 0 1606
2623 42736 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 32862 28 14 0 0 0 Српски 0 1606
2624 32862 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 32862 26 17 0 0 0 Српски 0 1606
2625 19849 3 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 32862 30 21 0 0 0 Српски 0 1606
2626 18691 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 38077 26 13 0 0 0 Српски 0 1606
2627 41385 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 38077 26 12 0 0 0 Српски 0 1606
2628 3850 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 38077 31 20 0 0 0 Српски 0 1606
2629 38077 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 38077 29 18 0 0 0 Српски 0 1606
2902 12038 2 е Редовно одељење 587 Енглески језик 19144 25 18 0 0 0 Српски 0 1362
2901 16717 1 па Редовно одељење 731 Енглески језик 19144 Немачки језик 33967 18 5 1 0 0 Српски 0 1362
2900 47763 1 е Редовно одељење 587 Енглески језик 9500 32 20 0 0 0 Српски 0 1362
2635 27236 1 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 27236 29 18 0 0 0 Српски 0 1546
2636 30898 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 38456 Немачки језик 45323 29 15 0 0 0 Албански 0 1709
2637 22054 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 40780 28 12 0 0 0 Српски 0 1546
2643 38456 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 38456 Француски језик 31194 30 15 0 0 0 Албански 0 1709
2639 22580 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 38456 Француски језик 31194 29 12 0 0 0 Албански 0 1709
2640 9111 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 38456 Француски језик 31194 28 19 0 0 0 Албански 0 1709
2642 720 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 12143 Француски језик 31194 27 18 0 0 0 Албански 0 1709
2644 39139 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 12143 Француски језик 6605 26 11 0 0 0 Албански 0 1709
2645 6508 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 19745 Француски језик 6605 31 23 0 0 0 Албански 0 1709
2646 4420 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 19745 Француски језик 6605 31 22 0 0 0 Албански 0 1709
2647 30456 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 40780 30 18 0 0 0 Српски 0 1546
2648 18147 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 14409 Француски језик 6605 30 13 0 0 0 Албански 0 1709
2654 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 27236 24 15 0 0 0 Српски 0 1546
2650 35659 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 19745 28 18 0 0 0 Албански 0 1709
2651 14409 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 14409 Француски језик 41552 30 15 0 0 0 Албански 0 1709
2652 6037 2 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 43703 25 16 0 0 0 Српски 0 1546
2653 6605 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 14409 Француски језик 6605 32 23 0 0 0 Албански 0 1709
2655 40780 3 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 40780 24 12 0 0 0 Српски 0 1546
2656 20689 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 43703 28 20 0 0 0 Српски 0 1546
2657 4 5 Редовно одељење 685 Енглески језик 27236 21 20 0 0 0 Српски 0 1546
2658 36871 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 31493 Немачки језик 48711 25 14 0 0 0 Српски 0 1672
2659 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 31493 Немачки језик 48711 20 15 0 0 0 Српски 0 1672
2660 8943 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 31493 Немачки језик 48711 26 14 0 0 0 Српски 0 1672
2661 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 26520 24 13 0 0 0 Српски 0 1672
2662 38388 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 31493 Немачки језик 26520 24 14 1 0 0 Српски 0 1672
2663 39037 2 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 35361 Немачки језик 35361 16 6 0 0 0 Српски 0 1672
2664 26520 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 35361 Немачки језик 26520 13 4 0 0 0 Српски 0 1672
2665 33913 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 4261 Руски језик 33913 29 24 0 0 0 Српски 0 1556
2667 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 48711 23 13 0 0 0 Српски 0 1672
2668 24579 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 31493 Немачки језик 48711 21 11 0 0 0 Српски 0 1672
2669 35693 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 4261 27 11 0 0 0 Српски 0 1556
2670 12476 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 41517 Француски језик 12476 23 12 0 0 0 Српски 0 1556
2671 48184 1 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 41517 31 19 0 0 0 Српски 0 1556
2672 41517 1 5 Редовно одељење 684 Енглески језик 41517 29 19 0 0 0 Српски 0 1556
2673 49397 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 4261 Француски језик 49397 22 13 0 0 0 Српски 0 1556
2674 7058 3 3 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 48711 16 9 0 0 0 Српски 0 1672
2675 44419 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 4261 22 13 0 0 0 Српски 0 1556
2676 4261 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 4261 24 19 0 0 0 Српски 0 1556
2677 35875 2 4 Редовно одељење 684 Енглески језик 4261 30 15 0 0 0 Српски 0 1556
2678 42317 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 29889 Немачки језик 44029 25 16 0 0 0 Српски 0 1680
2679 26149 3 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 48711 19 8 0 0 0 Српски 0 1672
2680 25647 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 26520 29 20 0 0 0 Српски 0 1672
2681 43830 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 44029 21 10 0 0 0 Српски 0 1680
2682 32536 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 31493 Немачки језик 26520 30 21 1 1 0 Српски 0 1672
2683 16627 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 35361 Немачки језик 26520 25 18 0 0 0 Српски 0 1672
2684 39240 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 16 5 0 0 0 Српски 0 1680
2685 4 4 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 26520 22 14 0 0 0 Српски 0 1672
2686 5500 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 44029 21 9 0 0 0 Српски 0 1680
2695 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 44029 18 4 0 0 0 Српски 0 1680
2688 19853 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик Немачки језик 44029 20 12 0 0 0 Српски 0 1680
2691 2808 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 29889 Немачки језик 44029 18 10 0 0 0 Српски 0 1680
2690 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 29889 Немачки језик 44029 28 16 0 0 0 Српски 0 1680
2899 27011 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 30 13 0 0 0 Босански 0 1609
2697 23837 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 23 12 0 0 0 Српски 0 1680
3089 10001 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 37075 30 16 0 0 0 Босански 0 1609
2898 32213 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Немачки језик 29 16 0 0 0 Српски 0 1609
2699 7819 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик Немачки језик 44029 31 23 0 0 0 Српски 0 1680
2896 32759 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 37075 31 16 0 0 0 Српски 0 1609
2895 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 37075 30 17 0 0 0 Српски 0 1609
2893 13049 4 е Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 21 8 0 0 0 Српски 0 1457
2892 43491 4 д Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 23 5 0 0 0 Српски 0 1457
2706 3232 1 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 15117 Француски језик 24721 30 11 0 0 0 Српски 0 1664
2707 15117 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 15117 Француски језик 24721 25 18 0 0 0 Српски 0 1664
2712 9041 3 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 32579 Француски језик 24721 25 13 0 0 0 Српски 0 1664
2709 42523 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 15117 Француски језик 24721 31 21 0 0 0 Српски 0 1664
2720 45660 2 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 15117 Француски језик 24721 31 19 0 0 0 Српски 0 1664
2719 16155 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 15117 Француски језик 24721 25 11 0 0 0 Српски 0 1664
2713 3 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 32579 Француски језик 24721 26 16 0 0 0 Српски 0 1664
2714 18849 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 15117 Француски језик 24721 20 16 0 0 0 Српски 0 1664
2715 9661 4 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 15117 Француски језик 24721 24 14 0 0 0 Српски 0 1664
2716 4 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 32579 Француски језик 24721 24 14 0 0 0 Српски 0 1664
2717 7640 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 32579 Француски језик 24721 18 10 0 0 0 Српски 0 1664
2718 24721 4 4 Редовно одељење 685 Енглески језик 32579 Француски језик 24721 21 13 0 0 0 Српски 0 1664
2891 45116 4 ц Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 21 8 0 0 0 Српски 0 1457
2890 24482 4 б Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 22 9 0 0 0 Српски 0 1457
2889 5977 4 а Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 20 7 0 0 0 Српски 0 1457
2888 3 е Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 19 2 0 0 0 Српски 0 1457
2887 3 д Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 23 8 0 0 23 Српски 0 1457
2886 17655 3 ц Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 19 4 0 0 0 Српски 0 1457
2885 18173 3 б Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 17 4 0 0 0 Српски 0 1457
2884 6925 3 а Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 19 4 0 0 0 Српски 0 1457
2883 2 е Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 19 5 0 0 0 Српски 0 1457
2882 39959 2 д Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 22 8 0 0 22 Српски 0 1457
2881 2 ц Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 19 6 0 0 0 Српски 0 1457
2880 7364 2 б Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 20 8 0 0 0 Српски 0 1457
2879 6890 2 а Редовно одељење 687 Енглески језик 35375 19 5 0 0 0 Српски 0 1457
2878 24543 1 е Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 21 6 0 0 0 Српски 0 1457
2877 16121 1 д Редовно одељење 687 Енглески језик 16121 19 7 0 0 18 Српски 0 1457
2737 9680 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 34 12 0 0 0 Српски 0 1792
2738 23297 1 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 34 12 0 0 0 Српски 0 1792
2739 36788 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 48204 34 9 0 0 0 Српски 0 1792
2792 47979 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 40638 Немачки језик 17994 21 14 0 0 0 Мађарски 0 1392
2806 37998 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 46328 Француски језик 37998 30 17 0 0 0 Српски 0 1401
2804 10449 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 30 17 0 0 0 Српски 0 1401
2803 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 Немачки језик 20531 30 19 0 0 0 Српски 0 1401
2745 43560 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 32646 33 14 0 0 0 Српски 0 1792
2799 46328 1 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 46328 30 18 0 0 0 Српски 0 1401
2747 13991 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32646 Француски језик 10426 27 11 0 0 0 Српски 0 1792
2748 48929 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32646 Немачки језик 48929 30 7 0 0 0 Српски 0 1792
2749 12235 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 48204 Руски језик 27277 25 6 0 0 0 Српски 0 1792
2750 40595 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 21541 Немачки језик 48929 30 9 0 0 0 Српски 0 1792
2751 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 21541 Француски језик 6536 27 10 0 0 0 Српски 0 1792
2752 13702 3 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 21541 26 13 0 0 0 Српски 0 1792
2798 17204 1 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 46328 30 22 0 0 0 Српски 0 1401
2754 32295 3 8 Редовно одељење 686 Енглески језик 48204 Немачки језик 48929 26 7 0 0 0 Српски 0 1792
2755 29198 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 33 14 0 0 0 Српски 0 1792
2802 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 26136 30 15 0 0 0 Српски 0 1401
2757 32502 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 34 16 0 0 0 Српски 0 1792
2793 107272 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 44323 Немачки језик 17994 18 9 0 0 0 Мађарски 0 1392
2759 26261 2 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 33 15 0 0 0 Српски 0 1792
2801 48408 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 26136 30 14 0 0 0 Српски 0 1401
2761 45810 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 32502 Француски језик 6536 31 11 0 0 0 Српски 0 1792
2762 17146 2 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 17146 34 10 0 0 0 Српски 0 1792
2763 9407 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 17146 34 11 0 0 0 Српски 0 1792
2800 6202 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 26136 Немачки језик 49015 30 14 0 0 0 Српски 0 1401
2765 13520 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 32646 Немачки језик 13520 26 11 0 0 0 Српски 0 1792
2766 21541 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 21541 34 12 0 0 0 Српски 0 1792
2797 36097 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 46328 31 27 0 0 0 Српски 0 1401
2768 27854 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 32646 34 12 0 0 0 Српски 0 1792
2796 6378 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 30 24 0 0 0 Српски 0 1401
2770 46770 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 17146 Француски језик 6536 26 10 0 0 0 Српски 0 1792
2771 74537 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 48204 Француски језик 6536 26 7 0 0 0 Српски 0 1792
2772 30616 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 21541 27 12 0 0 0 Српски 0 1792
2795 17905 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 31 23 0 0 0 Српски 0 1401
2774 36483 4 7 Редовно одељење 686 Енглески језик 17146 26 15 0 0 0 Српски 0 1792
2794 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 Немачки језик 20531 30 24 0 0 0 Српски 0 1401
2777 38482 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 1382 17 7 0 0 0 Српски 0 1392
2778 43500 1 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 1382 17 14 0 0 0 Српски 0 1392
2779 17596 1 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 1382 Немачки језик 17994 22 16 0 0 0 Мађарски 0 1392
2780 38579 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 49833 25 16 0 0 0 Српски 0 1392
2781 49833 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 49833 30 13 0 0 0 Српски 0 1392
2782 2 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 1382 27 22 0 0 0 Српски 0 1392
2783 49061 2 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 1382 Немачки језик 27 15 0 0 0 Мађарски 0 1392
2784 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 49833 16 9 0 0 0 Српски 0 1392
2785 30724 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 40638 Немачки језик 16 8 0 0 0 Српски 0 1392
2786 34534 3 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 49833 17 14 0 0 0 Српски 0 1392
2787 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 49833 Немачки језик 29 20 0 0 0 Мађарски 0 1392
2788 25194 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 49833 Немачки језик 17994 22 13 0 0 0 Српски 0 1392
2789 35331 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 1382 20 9 0 0 0 Српски 0 1392
2790 12721 4 3 Редовно одељење 685 Енглески језик 1382 30 24 0 0 0 Српски 0 1392
2805 41346 2 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 Немачки језик 49015 30 22 0 0 0 Српски 0 1401
2807 24585 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 24585 30 10 0 0 0 Српски 0 1401
2808 3094 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 46328 30 21 0 0 0 Српски 0 1401
2809 22601 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 24585 Немачки језик 20531 30 16 0 0 0 Српски 0 1401
2810 3 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 24585 Немачки језик 20531 30 11 0 0 0 Српски 0 1401
2811 20531 3 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 46328 Немачки језик 20531 30 14 0 0 0 Српски 0 1401
2813 15981 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 30 15 0 0 0 Српски 0 1401
2814 8180 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 26136 30 18 0 0 0 Српски 0 1401
2815 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 16390 30 20 0 0 0 Српски 0 1401
2816 49015 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 26136 Немачки језик 49015 30 15 0 0 0 Српски 0 1401
2817 40450 4 5 Редовно одељење 686 Енглески језик 26136 30 11 0 0 0 Српски 0 1401
2818 10852 4 6 Редовно одељење 686 Енглески језик 26136 Немачки језик 49015 30 16 0 0 0 Српски 0 1401
2820 1 Д1 Редовно одељење 685 Енглески језик 7205 Руски језик 35697 24 21 0 0 0 Српски 0 1421
2821 35697 1 Д2 Редовно одељење 685 Енглески језик 23320 Руски језик 35697 30 23 0 0 0 Српски 0 1421
2822 42762 1 О1 Редовно одељење 686 Енглески језик 7205 Руски језик 45046 28 14 0 0 0 Српски 0 1421
2823 38469 1 О2 Редовно одељење 686 Енглески језик 29677 Руски језик 45046 30 11 0 0 0 Српски 0 1421
2824 29677 2 Д1 Редовно одељење 685 Енглески језик 29677 Руски језик 35697 20 16 0 0 0 Српски 0 1421
2825 2 Д2 Редовно одељење 685 Енглески језик 23320 Руски језик 35697 22 16 0 0 0 Српски 0 1421
2826 26957 2 О1 Редовно одељење 686 Енглески језик 7205 Руски језик 45046 28 16 0 0 0 Српски 0 1421
2827 2 О2 Редовно одељење 686 Енглески језик 23320 Руски језик 45046 27 10 0 0 0 Српски 0 1421
2828 39716 3 Д1 Редовно одељење 685 Енглески језик 7205 Руски језик 35697 30 20 0 0 0 Српски 0 1421
2829 39716 3 Д2 Редовно одељење 685 Енглески језик 29677 Руски језик 45046 27 20 0 0 0 Српски 0 1421
2830 39716 3 О2 Редовно одељење 686 Енглески језик 23320 Руски језик 45046 19 11 0 0 0 Српски 0 1421
2831 20611 3 О1 Редовно одељење 686 Енглески језик 29677 Руски језик 35697 21 8 0 0 0 Српски 0 1421
2832 7205 4 О2 Редовно одељење 686 Енглески језик 7205 Руски језик 45046 26 15 0 0 0 Српски 0 1421
2833 4 О1 Редовно одељење 686 Енглески језик 23320 Руски језик 35697 31 15 0 0 0 Српски 0 1421
2834 4 Д2 Редовно одељење 685 Енглески језик 29677 Руски језик 35697 31 21 0 0 0 Српски 0 1421
2835 4 Д1 Редовно одељење 685 Енглески језик 23320 Руски језик 35697 28 21 0 0 0 Српски 0 1421
2836 36191 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 31303 Француски језик 39307 28 19 0 0 0 Српски 0 1710
2837 48758 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 31303 Француски језик 7118 23 14 0 0 0 Српски 0 1710
2838 24211 1 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 31303 Француски језик 39307 28 15 0 0 0 Српски 0 1710
2839 15151 2 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 31303 Француски језик 39307 31 19 0 0 0 Српски 0 1710
2840 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 31303 Француски језик 7118 31 12 0 0 0 Српски 0 1710
2841 36005 3 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 31303 Француски језик 39307 27 19 0 0 0 Српски 0 1710
2842 10952 3 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 35843 Француски језик 39307 25 13 0 0 0 Српски 0 1710
2843 39307 4 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 35843 Француски језик 39307 20 13 0 0 0 Српски 0 1710
2844 43019 4 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 35843 Француски језик 39307 26 17 0 0 0 Српски 0 1710
2845 4 3 Редовно одељење 684 Енглески језик 35843 Француски језик 39307 24 7 0 0 0 Српски 0 1710
2846 9654 1 1 Редовно одељење 685 Енглески језик 11602 Руски језик 7568 19 11 0 0 0 Српски 0 1454
2847 8167 1 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 11602 Немачки језик 9843 30 18 0 0 0 Српски 0 1454
2848 31490 1 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 11602 Руски језик 7568 27 18 0 0 0 Српски 0 1454
2876 48158 1 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 43703 31 4 0 0 0 Српски 0 1546
2850 29428 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 23903 Руски језик 7568 29 19 0 0 0 Српски 0 1454
2851 41531 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 31610 Руски језик 7568 29 17 0 0 0 Српски 0 1454
2852 1 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Руски језик 19605 30 18 0 0 0 Српски 0 1609
2853 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 37075 30 15 0 0 0 Српски 0 1609
2854 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 37075 30 16 0 0 0 Српски 0 1609
2855 23170 3 3 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 37075 30 15 0 0 0 Српски 0 1609
2856 26677 3 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 30237 Француски језик 26677 27 14 0 0 0 Српски 0 1609
2857 23123 4 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 30237 Француски језик 23123 31 16 0 0 0 Српски 0 1609
2858 16299 4 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 30237 Француски језик 23123 28 14 0 0 0 Српски 0 1609
2859 112100 4 3 Редовно одељење 686 Енглески језик 30237 Француски језик 37075 27 14 0 0 0 Српски 0 1609
2860 18101 4 4 Редовно одељење 686 Енглески језик 30237 Руски језик 19605 27 25 0 0 0 Српски 0 1609
2861 37667 3 1 Редовно одељење 686 Енглески језик 31610 Руски језик 7568 18 12 0 0 0 Српски 0 1454
2862 488 2 1 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 23123 30 20 0 0 0 Српски 0 1609
2863 27620 3 2 Редовно одељење 686 Енглески језик 31610 Немачки језик 9843 20 14 0 0 0 Српски 0 1454
2864 33866 2 2 Редовно одељење 686 Енглески језик Француски језик 23123 30 16 0 0 0 Српски 0 1609
3207 10671 3 14 Редовно одељење 752 Енглески језик 40535 26 0 0 0 0 Српски 0 1518
3208 2733 4 10 Редовно одељење 752 Енглески језик 40535 20 0 0 0 0 Српски 0 1518
3209 7889 1 14 Редовно одељење 285 20 0 0 0 0 Српски 0 1518
3210 19575 2 14 Редовно одељење 285 17 0 0 0 0 Српски 0 1518
3211 41331 3 15 Редовно одељење 285 13 0 0 0 0 Српски 0 1518
3212 21918 1 9 Редовно одељење 705 28 3 0 0 0 Српски 0 1518
3213 20692 1 10 Редовно одељење 182 19 2 0 0 0 Српски 0 1518
11352 15682 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 40177 36 20 0 0 0 Српски 0 1402
3215 24642 2 10 Редовно одељење 705 19 1 0 0 0 Српски 0 1518
3216 9155 2 11 Редовно одељење 182 12 0 0 0 0 Српски 0 1518
3217 13495 3 11 Редовно одељење 705 14 2 0 0 0 Српски 0 1518
3218 6556 3 12 Редовно одељење 705 Енглески језик 31105 16 2 0 0 0 Српски 0 1518
3219 23310 4 8 Редовно одељење 705 Енглески језик 36668 19 2 0 0 0 Српски 0 1518
3220 35090 4 9 Редовно одељење 705 20 0 0 0 0 Српски 0 1518
3221 1 Н1 Редовно одељење 763 Енглески језик 40358 Француски језик 38638 28 8 0 0 0 Српски 0 1473
3222 37528 1 Н2 Редовно одељење 773 Енглески језик 40358 Руски језик 7986 28 1 0 0 0 Српски 0 1473
3223 40358 1 М Редовно одељење 163 Енглески језик 40358 Немачки језик 35764 30 4 0 0 0 Српски 0 1473
3224 32708 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 32708 32 18 0 0 0 Српски 0 1478
3225 10567 1 1 Редовно одељење 4 27 19 0 0 0 Српски 0 1396
3226 20245 1 2 Редовно одељење 1502 25 21 0 0 0 Српски 0 1396
3227 9681 1 4 Редовно одељење 165 30 1 0 0 0 Српски 0 1396
10479 3 5 Редовно одељење 395 Енглески језик 4636 18 9 0 0 0 Српски 0 1595
10478 4 5 Редовно одељење 395 Енглески језик 4636 16 11 1 1 0 Српски 0 1595
3231 10203 1 8 Редовно одељење 534 29 0 0 0 0 Српски 0 1396
3232 22082 1 6 Редовно одељење 518 30 11 0 0 0 Српски 0 1396
3233 30489 1 7 Редовно одељење 518 29 9 0 0 0 Српски 0 1396
3234 46138 2 1 Редовно одељење 4 22 17 1 0 0 Српски 0 1396
3235 46474 2 2 Редовно одељење 1502 16 15 0 0 0 Српски 0 1396
3236 1701 2 3 Редовно одељење 1501 16 8 1 0 0 Српски 0 1396
3237 10960 2 4 Редовно одељење 165 16 1 0 0 0 Српски 0 1396
3241 13640 2 8 Редовно одељење 534 27 0 0 0 0 Српски 0 1396
3242 23322 2 6 Редовно одељење 518 Енглески језик 1480 30 7 0 0 0 Српски 0 1396
3243 2 7 Редовно одељење 518 Енглески језик 27 8 0 0 0 Српски 0 1396
3244 32430 1 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 32708 31 18 0 0 0 Српски 0 1478
3245 24914 1 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32708 31 18 0 0 0 Српски 0 1478
3246 1 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 6599 31 17 0 0 0 Српски 0 1478
3247 27939 1 5 Редовно одељење 587 Енглески језик 6599 32 17 0 0 0 Српски 0 1478
3248 2451 1 6 Редовно одељење 587 Енглески језик 6599 31 15 0 0 0 Српски 0 1478
3249 1 7 Редовно одељење 587 Енглески језик 6599 32 18 0 0 0 Српски 0 1478
3250 36461 1 8 Редовно одељење 587 Енглески језик 9449 31 14 0 0 0 Српски 0 1478
3251 26062 1 9 Редовно одељење 587 Енглески језик 9449 28 16 0 0 0 Српски 0 1478
3252 5519 1 10 Редовно одељење 766 Енглески језик 32708 30 16 0 0 0 Српски 0 1478
3253 46497 1 11 Редовно одељење 766 Енглески језик 28271 30 16 0 0 0 Српски 0 1478
3254 15596 1 12 Редовно одељење 766 Енглески језик 28271 30 16 0 0 0 Српски 0 1478
3255 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 32898 31 16 0 0 0 Српски 0 1478
3256 38295 2 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 32898 30 18 0 0 0 Српски 0 1478
3257 32898 2 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32898 30 18 0 0 0 Српски 0 1478
3258 26531 2 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 26531 31 18 0 0 0 Српски 0 1478
3259 7895 2 5 Редовно одељење 587 Енглески језик 26531 31 19 0 0 0 Српски 0 1478
3260 28208 2 6 Редовно одељење 587 Енглески језик 36262 30 17 0 0 0 Српски 0 1478
3261 5847 3 1 Редовно одељење 4 16 8 0 0 0 Српски 0 1396
3262 25161 2 7 Редовно одељење 587 Енглески језик 36262 29 14 0 0 0 Српски 0 1478
4008 8146 4 3 Редовно одељење 278 Енглески језик 47647 29 4 0 0 0 Српски 0 1585
3264 21269 3 3 Редовно одељење 1501 16 13 0 0 0 Српски 0 1396
3265 4792 2 8 Редовно одељење 587 Енглески језик 36262 31 18 0 0 0 Српски 0 1478
3266 3 4 Редовно одељење 165 18 0 1 0 0 Српски 0 1396
10445 32679 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 44728 18 10 0 0 0 Српски 0 1829
10446 40008 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 44728 25 21 0 0 0 Српски 0 1829
3270 12782 3 8 Редовно одељење 534 21 0 0 0 0 Српски 0 1396
3271 38372 2 9 Редовно одељење 587 Енглески језик 36262 29 14 0 0 0 Српски 0 1478
3272 11933 3 6 Редовно одељење 518 32 16 0 0 0 Српски 0 1396
3273 40060 3 7 Редовно одељење 518 Енглески језик 10960 31 8 0 0 0 Српски 0 1396
3274 36262 2 10 Редовно одељење 766 Енглески језик 36262 26 19 0 0 0 Српски 0 1478
3275 2 11 Редовно одељење 766 Енглески језик 36262 26 14 0 0 0 Српски 0 1478
3276 2 12 Редовно одељење 766 Енглески језик 36262 26 16 0 0 0 Српски 0 1478
3277 25749 4 1 Редовно одељење 4 18 15 0 0 0 Српски 0 1396
3278 17401 3 2 Редовно одељење 1502 21 20 0 0 0 Српски 0 1396
3279 26057 4 3 Редовно одељење 1501 21 18 0 0 0 Српски 0 1396
3280 49448 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 32708 30 17 0 0 0 Српски 0 1478
3281 4 4 Редовно одељење 165 17 1 0 0 0 Српски 0 1396
3282 29396 4 5 Редовно одељење 155 13 1 0 0 0 Српски 0 1396
3283 32959 4 6 Редовно одељење 705 13 1 0 0 0 Српски 0 1396
3284 14196 4 7 Редовно одељење 518 27 6 0 0 0 Српски 0 1396
3285 34891 4 8 Редовно одељење 518 26 12 0 0 0 Српски 0 1396
3286 1 8 Редовно одељење 267 Енглески језик 25 0 0 0 0 Српски 0 1522
3288 11788 1 1 Редовно одељење 308 Енглески језик 29862 27 20 0 0 0 Српски 0 1504
3289 23732 1 9 Редовно одељење 1543 Енглески језик 19774 21 7 0 0 0 Српски 0 1522
3290 21684 1 10 Редовно одељење 1592 Енглески језик 19774 24 3 0 0 0 Српски 0 1522
3291 43415 1 11 Редовно одељење 285 Енглески језик 42650 15 0 0 0 0 Српски 0 1522
3292 18210 3 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 26531 29 18 0 0 0 Српски 0 1478
3293 17847 1 2 Редовно одељење 1501 Енглески језик 29862 27 20 0 0 0 Српски 0 1504
3294 36310 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 26531 33 22 0 0 0 Српски 0 1478
3295 1 3 Редовно одељење 1502 Енглески језик 29862 31 25 0 0 0 Српски 0 1504
3296 131 3 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 46934 30 12 0 0 0 Српски 0 1478
3297 50057 2 8 Редовно одељење 267 Енглески језик Руски језик 18 0 0 0 0 Српски 0 1522
3298 6088 2 9 Редовно одељење 1543 Енглески језик 19774 20 14 0 0 0 Српски 0 1522
3299 8739 1 4 Редовно одељење 309 Енглески језик 9787 30 24 0 0 0 Српски 0 1504
3300 3 5 Редовно одељење 587 Енглески језик 26531 30 18 0 0 0 Српски 0 1478
3301 20560 2 10 Редовно одељење 1592 Енглески језик 42650 22 2 0 0 0 Српски 0 1522
3303 26087 3 6 Редовно одељење 587 Енглески језик 46934 27 16 0 0 0 Српски 0 1478
3304 35634 2 1 Редовно одељење 308 Енглески језик 0 0 0 0 0 Српски 0 1504
11742 29130 0 1 Специјално одељење 2076 4 1 0 4 0 Српски 0 1396
3306 2 2 Редовно одељење 1501 Енглески језик 22 15 0 0 0 Српски 0 1504
3307 17481 3 7 Редовно одељење 587 Енглески језик 46934 32 19 0 0 0 Српски 0 1478
3308 42536 2 3 Редовно одељење 1502 Енглески језик 29862 18 13 1 0 0 Српски 0 1504
3309 16083 3 8 Редовно одељење 587 Енглески језик 46934 30 18 0 0 0 Српски 0 1478
3310 1403 3 9 Редовно одељење 587 Енглески језик 26531 34 22 0 0 0 Српски 0 1478
3311 2 4 Редовно одељење 1502 Енглески језик 29862 19 13 0 0 0 Српски 0 1504
3312 42218 3 10 Редовно одељење 731 Енглески језик 9449 28 18 0 0 0 Српски 0 1478
3313 35910 3 11 Редовно одељење 766 Енглески језик 9449 30 17 0 0 0 Српски 0 1478
3314 37898 3 12 Редовно одељење 766 Енглески језик 9449 29 18 0 0 0 Српски 0 1478
3315 2236 3 13 Редовно одељење 587 Енглески језик 32708 29 14 0 0 0 Српски 0 1478
3316 3 8 Редовно одељење 267 Енглески језик 19774 20 0 0 0 0 Српски 0 1522
3317 7054 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 28271 32 18 0 0 0 Српски 0 1478
3318 19774 3 9 Редовно одељење 1543 Енглески језик 19774 25 9 0 0 0 Српски 0 1522
3319 24591 4 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 46934 30 14 0 0 0 Српски 0 1478
3320 43080 4 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32898 35 18 0 0 0 Српски 0 1478
3321 18950 2 5 Редовно одељење 309 Енглески језик 29862 18 14 0 0 0 Српски 0 1504
3322 39824 4 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 32898 32 19 0 0 0 Српски 0 1478
3351 42667 1 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 32365 33 1 0 0 0 Српски 0 1641
3324 22308 3 10 Редовно одељење 1592 Енглески језик 21 1 0 0 0 Српски 0 1522
3325 35147 3 13 Редовно одељење 1577 Енглески језик 8 0 0 2 0 Српски 0 1522
3326 4 5 Редовно одељење 587 Енглески језик 32898 34 18 0 0 0 Српски 0 1478
3327 35992 4 6 Редовно одељење 587 Енглески језик 28271 34 22 0 0 0 Српски 0 1478
3328 3 3 Редовно одељење 1501 Енглески језик 25 13 0 0 0 Српски 0 1504
3329 25763 4 7 Редовно одељење 587 Енглески језик 28271 33 23 0 0 0 Српски 0 1478
3330 20031 4 4 Редовно одељење 267 Енглески језик 19774 26 2 0 0 0 Српски 0 1522
3331 3 4 Редовно одељење 1502 Енглески језик 29862 28 27 0 0 0 Српски 0 1504
3332 45464 4 8 Редовно одељење 587 Енглески језик 28271 35 23 0 0 0 Српски 0 1478
3333 21040 4 5 Редовно одељење 1543 Енглески језик 19774 24 10 0 0 0 Српски 0 1522
3334 9787 3 5 Редовно одељење 309 Енглески језик 9787 18 13 0 0 0 Српски 0 1504
3966 31845 2 2 Редовно одељење 182 Енглески језик 47647 19 0 0 0 0 Српски 0 1585
3336 15954 4 9 Редовно одељење 731 Енглески језик 6599 29 17 0 0 0 Српски 0 1478
3337 29862 3 6 Редовно одељење 733 Енглески језик 29862 15 14 0 0 0 Српски 0 1504
3338 14935 4 10 Редовно одељење 731 Енглески језик 6599 29 20 0 0 0 Српски 0 1478
3339 39737 1 А1 Редовно одељење 1541 Енглески језик 20070 25 10 0 0 0 Српски 0 1408
3340 4 7 Редовно одељење 1518 Енглески језик 19774 Руски језик 15957 22 22 1 1 0 Српски 0 1522
3341 48767 4 11 Редовно одељење 766 Енглески језик 9449 27 21 0 0 0 Српски 0 1478
3342 23450 4 12 Редовно одељење 766 Енглески језик 9449 25 14 0 0 0 Српски 0 1478
3343 42356 4 13 Редовно одељење 587 Енглески језик 46934 34 22 0 0 0 Српски 0 1478
3344 4 1 Редовно одељење 308 Енглески језик 25 15 1 0 0 Српски 0 1504
3345 47416 1 1 Редовно одељење 1592 Енглески језик 24 2 0 0 0 Српски 0 1641
3346 43417 4 2 Редовно одељење 308 Енглески језик 16 12 0 0 0 Српски 0 1504
3347 7357 4 3 Редовно одељење 1501 Енглески језик Руски језик 48238 24 16 1 0 0 Српски 0 1504
3348 32153 4 4 Редовно одељење 1502 Енглески језик 28 25 0 0 0 Српски 0 1504
3349 29626 4 5 Редовно одељење 309 Енглески језик 26 22 0 0 0 Српски 0 1504
3350 22563 1 В1 Редовно одељење 451 Енглески језик 9793 26 12 0 0 0 Српски 0 1408
3352 8235 1 Н1 Редовно одељење 689 Енглески језик 8946 24 9 0 0 0 Српски 0 1408
3353 12346 1 3 Редовно одељење 272 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3354 1 Х1 Редовно одељење 452 Енглески језик 9793 23 8 0 0 0 Српски 0 1408
3355 39166 3 1 Редовно одељење 308 Енглески језик 29862 16 12 0 0 0 Српски 0 1504
3356 2783 1 1 Редовно одељење 641 Енглески језик 48274 30 3 0 0 0 Српски 0 1447
3357 18613 1 7 Редовно одељење 4 Енглески језик 9787 28 21 1 1 0 Српски 0 1504
3358 48458 1 4 Редовно одељење 267 Енглески језик 32365 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3361 30210 1 8 Редовно одељење 4 Енглески језик 9787 27 19 0 1 0 Српски 0 1504
3360 1 1 Редовно одељење 705 Енглески језик 29519 28 7 0 0 0 Српски 0 1600
3362 46799 1 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 30206 17 0 0 0 0 Српски 0 1597
3365 42960 1 9 Редовно одељење 5 Енглески језик 9787 28 23 0 0 0 Српски 0 1504
3364 40245 1 5 Редовно одељење 285 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3366 1835 1 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 29519 25 9 0 0 0 Српски 0 1600
3367 42882 4 6 Редовно одељење 733 Енглески језик 16 14 0 0 0 Српски 0 1504
3368 1 п1 Редовно одељење 12 Енглески језик 9787 30 1 0 0 0 Српски 0 1504
3370 29168 1 п2 Редовно одељење 15 18 2 0 1 0 Српски 0 1504
12232 26708 3 2 Специјално одељење 2099 1 0 1 0 0 Српски 0 1206
3372 18153 1 п3 Редовно одељење 15 Енглески језик 9787 17 3 2 0 0 Српски 0 1504
3373 13833 2 7 Редовно одељење 4 Енглески језик 26 12 0 0 0 Српски 0 1504
3374 7727 2 8 Редовно одељење 4 Енглески језик 22 15 0 0 0 Српски 0 1504
3375 35644 2 9 Редовно одељење 5 Енглески језик 35644 24 18 0 0 0 Српски 0 1504
3376 39683 2 п1 Редовно одељење 12 Енглески језик 9787 17 0 0 0 0 Српски 0 1504
3377 47087 2 п2 Редовно одељење 15 21 2 0 0 0 Српски 0 1504
3378 25018 2 1 Редовно одељење 705 Енглески језик 14400 28 6 0 0 0 Српски 0 1600
3379 32288 2 2 Редовно одељење 571 Енглески језик 29519 Француски језик 13321 28 22 0 0 0 Српски 0 1600
3380 46464 1 1 Редовно одељење 1520 Енглески језик 12736 20 0 0 0 0 Српски 0 1516
3381 45042 1 2 Редовно одељење 1520 Енглески језик 19305 20 2 0 0 0 Српски 0 1516
3382 18419 3 1 Редовно одељење 278 Енглески језик 14400 13 1 0 0 0 Српски 0 1600
3383 25100 3 7 Редовно одељење 4 Енглески језик 16 8 1 0 0 Српски 0 1504
3384 7805 1 1 Редовно одељење 615 Енглески језик 23099 22 12 0 0 0 Српски 0 1747
3385 3 8 Редовно одељење 4 Енглески језик 22 16 0 0 0 Српски 0 1504
3386 49329 1 3 Редовно одељење 1592 Енглески језик 37287 29 5 0 0 0 Српски 0 1516
3387 36935 3 2 Редовно одељење 705 Енглески језик 29519 24 5 0 0 0 Српски 0 1600
3388 4008 1 4 Редовно одељење 1592 Енглески језик 19305 28 0 0 0 0 Српски 0 1516
3389 31896 3 9 Редовно одељење 5 Енглески језик Руски језик 48238 16 12 0 0 0 Српски 0 1504
3390 17985 1 5 Редовно одељење 278 Енглески језик 12736 34 0 0 0 0 Српски 0 1516
3391 29519 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 29519 21 18 0 0 0 Српски 0 1600
3392 35397 4 1 Редовно одељење 278 Енглески језик 29519 26 6 0 0 0 Српски 0 1600
3393 43349 1 6 Редовно одељење 277 Енглески језик 12736 32 4 0 0 0 Српски 0 1516
3394 19049 1 2 Редовно одељење 614 Енглески језик 23099 21 19 0 0 0 Српски 0 1747
3395 21647 1 3 Редовно одељење 612 Енглески језик 23099 20 13 0 0 0 Српски 0 1747
3396 26205 3 п1 Редовно одељење 12 Енглески језик 35644 13 1 0 0 0 Српски 0 1504
3397 4628 4 2 Редовно одељење 571 Енглески језик 29519 Француски језик 13321 28 23 0 0 0 Српски 0 1600
3398 19437 1 7 Редовно одељење 287 Енглески језик 37287 29 0 0 0 0 Српски 0 1516
3399 50040 1 4 Редовно одељење 616 Енглески језик 23099 20 9 0 0 0 Српски 0 1747
3400 29093 3 п2 Редовно одељење 15 Енглески језик 35644 24 7 1 0 0 Српски 0 1504
3401 31100 2 1 Редовно одељење 1520 Енглески језик 12736 19 2 0 0 0 Српски 0 1516
3402 45070 2 1 Редовно одељење 615 Енглески језик 4881 17 12 0 0 0 Српски 0 1747
3403 2 2 Редовно одељење 1592 Енглески језик 12736 21 2 0 0 0 Српски 0 1516
3404 8730 3 п3 Редовно одељење 16 Енглески језик 35644 8 5 0 0 0 Српски 0 1504
3405 20079 2 3 Редовно одељење 1592 Енглески језик 12736 21 0 0 0 0 Српски 0 1516
3406 17507 2 2 Редовно одељење 614 Енглески језик 4881 17 14 1 0 0 Српски 0 1747
3407 12707 2 3 Редовно одељење 612 Енглески језик 4881 16 12 0 0 0 Српски 0 1747
3408 3873 2 4 Редовно одељење 278 Енглески језик 19305 27 3 0 0 0 Српски 0 1516
3409 1 7 Редовно одељење 1541 Енглески језик 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3410 28892 2 4 Редовно одељење 616 Енглески језик 4881 17 11 1 0 0 Српски 0 1747
3411 2 5 Редовно одељење 278 Енглески језик 19305 27 0 0 0 0 Српски 0 1516
3412 29796 4 7 Редовно одељење 4 Енглески језик Руски језик 48238 25 20 0 0 0 Српски 0 1504
3413 32417 3 1 Редовно одељење 615 Енглески језик 4881 17 11 0 0 0 Српски 0 1747
3414 29853 2 6 Редовно одељење 277 Енглески језик 12736 26 2 0 0 0 Српски 0 1516
3415 47876 3 2 Редовно одељење 614 Енглески језик 23099 13 9 1 0 0 Српски 0 1747
3416 1859 3 3 Редовно одељење 612 Енглески језик 23099 21 15 0 0 0 Српски 0 1747
3417 4 8 Редовно одељење 4 Енглески језик 25 21 1 0 0 Српски 0 1504
3418 36134 2 7 Редовно одељење 287 Енглески језик 37287 17 0 0 0 0 Српски 0 1516
3419 47091 3 4 Редовно одељење 616 Енглески језик 23099 15 6 0 1 0 Српски 0 1747
3420 33356 1 8 Редовно одељење 1541 Енглески језик 32365 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3421 47417 3 1 Редовно одељење 1520 Енглески језик 19305 21 1 0 0 0 Српски 0 1516
3422 8073 4 1 Редовно одељење 615 Енглески језик 4881 22 12 0 0 0 Српски 0 1747
3423 19305 3 2 Редовно одељење 1592 Енглески језик 19305 19 1 0 0 0 Српски 0 1516
3424 49288 4 2 Редовно одељење 614 Енглески језик 4881 20 16 0 0 0 Српски 0 1747
3425 4881 4 3 Редовно одељење 612 Енглески језик 4881 20 10 0 0 0 Српски 0 1747
3426 20140 3 3 Редовно одељење 278 Енглески језик 37287 24 0 0 0 0 Српски 0 1516
3427 1010 4 4 Редовно одељење 616 Енглески језик 4881 19 11 0 0 0 Српски 0 1747
3428 37287 3 4 Редовно одељење 278 Енглески језик 37287 24 1 0 0 0 Српски 0 1516
3429 7378 3 5 Редовно одељење 277 Енглески језик 19305 22 0 0 0 0 Српски 0 1516
3430 23176 3 6 Редовно одељење 269 Енглески језик 19305 12 0 0 0 0 Српски 0 1516
3431 1613 3 7 Редовно одељење 287 Енглески језик 19305 14 0 0 0 0 Српски 0 1516
3432 6670 4 1 Редовно одељење 1520 Енглески језик 12736 19 0 0 0 0 Српски 0 1516
3433 12086 4 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 37287 31 0 0 0 0 Српски 0 1516
3434 46221 4 3 Редовно одељење 278 Енглески језик 37287 29 2 0 0 0 Српски 0 1516
3435 4503 4 4 Редовно одељење 277 Енглески језик 37287 28 2 0 0 0 Српски 0 1516
3436 91 2 1 Редовно одељење 1592 Енглески језик 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3437 6662 4 5 Редовно одељење 269 Енглески језик 12736 8 0 0 0 0 Српски 0 1516
3438 29174 1 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 12 4 0 0 0 Српски 0 1437
3439 45226 2 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 25592 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3440 19790 2 3 Редовно одељење 272 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
12279 259 1 2 Редовно одељење 1615 Енглески језик 37748 31 17 0 0 0 Српски 0 1437
3442 19420 4 9 Редовно одељење 5 Енглески језик 16 7 0 0 0 Српски 0 1504
3443 45398 4 10 Редовно одељење 5 Енглески језик 17 13 0 0 0 Српски 0 1504
3444 30691 3 2 Редовно одељење 3 31 6 0 0 0 Српски 0 1651
3462 44983 4 2 Редовно одељење 3 31 5 0 0 0 Српски 0 1651
3446 36163 2 4 Редовно одељење 267 Енглески језик 25592 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3447 1 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1437
3448 3 3 Редовно одељење 715 26 19 0 0 0 Српски 0 1651
3449 49856 1 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 37748 30 19 0 0 0 Српски 0 1437
3450 48486 4 3 Редовно одељење 715 30 24 0 0 0 Српски 0 1651
3451 28077 2 4 Редовно одељење 4 30 23 0 0 0 Српски 0 1651
3452 49564 3 4 Редовно одељење 4 28 20 0 0 0 Српски 0 1651
3453 30472 1 Х Редовно одељење 452 Енглески језик 22884 27 3 0 0 0 Српски 0 1473
3454 4 4 Редовно одељење 4 29 16 0 0 0 Српски 0 1651
3455 16470 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 16470 30 21 0 0 0 Српски 0 1344
3456 9040 2 5 Редовно одељење 1502 35 26 0 0 0 Српски 0 1651
3457 6271 3 5 Редовно одељење 309 27 20 0 0 0 Српски 0 1651
3473 19636 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 17289 33 23 0 0 0 Српски 0 1344
3459 4 5 Редовно одељење 1502 30 22 0 0 0 Српски 0 1651
3478 10899 1 2 Редовно одељење 731 Енглески језик 10899 Немачки језик 65610 30 20 0 0 0 Српски 0 1344
3461 25061 2 6 Редовно одељење 1501 31 25 0 0 0 Српски 0 1651
3463 39933 1 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 16470 30 21 0 0 0 Српски 0 1344
3464 15499 3 6 Редовно одељење 1501 34 20 0 0 0 Српски 0 1651
3465 41673 4 6 Редовно одељење 1501 29 19 0 0 0 Српски 0 1651
10458 8185 2 2 Редовно одељење 684 Енглески језик 8185 21 12 0 0 0 Српски 0 1488
10457 23507 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 48366 30 14 0 0 0 Српски 0 1488
3468 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 24547 32 19 0 0 0 Српски 0 1344
10455 45384 1 9 Редовно одељење 685 Енглески језик 21646 32 23 0 0 0 Српски 0 1488
10456 46380 1 10 Редовно одељење 685 Енглески језик 8185 32 23 0 0 0 Српски 0 1488
3472 1757 1 6 Редовно одељење 574 Енглески језик 27 14 0 2 0 Српски 0 1437
3474 2388 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 45019 31 22 0 0 0 Српски 0 1344
3475 16343 2 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 25 3 0 0 0 Српски 0 1437
3476 4 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 45019 31 21 0 0 0 Српски 0 1344
3480 46197 2 2 Редовно одељење 731 Енглески језик 16470 Немачки језик 65610 30 23 0 0 0 Српски 0 1344
3479 21484 1 5 Редовно одељење 518 Енглески језик 37748 30 15 0 0 0 Српски 0 1437
3481 31764 2 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 15511 27 17 1 0 0 Српски 0 1437
12277 15165 2 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 27 3 0 0 0 Српски 0 1437
3483 45019 3 2 Редовно одељење 731 Енглески језик 45019 Немачки језик 32663 30 23 0 0 0 Српски 0 1344
3485 27053 4 3 Редовно одељење 731 Енглески језик 10899 Немачки језик 32663 30 15 0 0 0 Српски 0 1344
3486 31651 2 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 17289 30 14 0 0 0 Српски 0 1344
3487 8732 3 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 24547 31 18 0 0 0 Српски 0 1344
3488 39401 4 4 Редовно одељење 766 Енглески језик 10899 30 23 0 0 0 Српски 0 1344
3530 47227 1 4 Редовно одељење 590 Енглески језик 45019 33 24 0 0 0 Српски 0 1344
3490 33177 2 4 Редовно одељење 590 Енглески језик 24547 30 18 0 0 0 Српски 0 1344
3491 46136 3 4 Редовно одељење 590 Енглески језик 16470 31 24 0 0 0 Српски 0 1344
3492 4069 4 5 Редовно одељење 590 Енглески језик 17289 29 20 0 0 0 Српски 0 1344
11015 1 М2 Редовно одељење 165 Енглески језик 41810 28 4 0 0 0 Српски 0 1642
3494 1 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 45222 30 1 0 0 0 Српски 0 1678
3495 11783 1 3 Редовно одељење 752 Енглески језик 30 1 0 0 0 Српски 0 1678
11014 6719 1 М1 Редовно одељење 155 Енглески језик 10786 31 4 0 0 0 Српски 0 1642
3512 35661 2 8 Редовно одељење 574 Енглески језик 45019 31 8 1 0 0 Српски 0 1344
3498 1 4 Редовно одељење 1530 Енглески језик 45222 30 7 0 0 0 Српски 0 1678
3499 33380 3 5 Редовно одељење 571 Енглески језик 16470 Немачки језик 65610 33 27 0 0 0 Српски 0 1344
3500 15511 2 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 15511 30 14 0 0 0 Српски 0 1437
3501 48400 2 5 Редовно одељење 518 Енглески језик 15511 30 18 0 0 0 Српски 0 1437
3502 4 6 Редовно одељење 571 Енглески језик 24547 Немачки језик 32663 28 16 0 0 0 Српски 0 1344
3503 35776 2 6 Редовно одељење 574 Енглески језик 15511 28 10 0 0 0 Српски 0 1437
3504 33230 1 7 Редовно одељење 573 Енглески језик 16470 Немачки језик 32663 27 11 0 0 0 Српски 0 1344
3505 8657 2 7 Редовно одељење 573 Енглески језик 10899 Немачки језик 32663 22 8 0 0 0 Српски 0 1344
3506 30094 0 1 Специјално одељење 2000 6 2 0 0 0 Српски 0 178
11743 1054 1 9 Специјално одељење 2078 4 2 0 4 0 Српски 0 1396
3508 30160 3 7 Редовно одељење 573 Енглески језик 10899 Немачки језик 65610 24 7 0 0 0 Српски 0 1344
10553 11868 1 1 Редовно одељење 2049 Енглески језик 34497 27 19 0 0 0 Српски 0 1495
3510 38210 1 8 Редовно одељење 574 Енглески језик 10899 30 12 0 0 0 Српски 0 1344
10548 43174 2 5 Редовно одељење 570 Енглески језик 22008 14 7 0 0 0 Српски 0 1830
10554 16170 1 2 Редовно одељење 2049 Енглески језик 34497 27 17 0 0 0 Српски 0 1495
11813 39597 2 3 Специјално одељење 2091 5 2 0 0 0 Српски 0 178
3515 80 1 Г1 Редовно одељење 318 38 29 0 1 0 Српски 0 1408
3516 49865 3 8 Редовно одељење 574 Енглески језик 17289 29 10 0 0 0 Српски 0 1344
10549 48780 2 ф1 Редовно одељење 2050 Енглески језик 35665 33 26 0 0 0 Српски 0 1494
3519 1 9 Редовно одељење 574 Немачки језик 29442 19 5 0 0 0 Мађарски 0 1344
3520 40756 1 5 Редовно одељење 1592 Енглески језик 45222 24 3 0 0 0 Српски 0 1678
11812 40776 1 3 Специјално одељење 2091 4 0 0 0 0 Српски 0 178
10559 6104 3 5 Редовно одељење 570 Енглески језик 10997 12 4 0 0 0 Српски 0 1830
3523 24547 2 9 Редовно одељење 574 Енглески језик 24547 11 4 0 0 0 Мађарски 0 1344
3524 48952 1 6 Редовно одељење 518 Енглески језик 30 16 0 0 0 Српски 0 1678
10562 49562 4 1 Редовно одељење 571 Енглески језик 33176 Немачки језик 4010 22 14 0 0 0 Српски 0 1830
11013 22749 1 5 Редовно одељење 2023 Енглески језик 10899 Немачки језик 32663 31 21 0 0 0 Српски 0 1344
4648 12960 2 ПА Редовно одељење 731 Енглески језик 34368 Француски језик 13195 31 17 1 0 0 Српски 0 1612
11012 17065 2 5 Редовно одељење 190 Енглески језик 12495 12 0 0 0 0 Српски 0 1498
3529 21388 3 6 Редовно одељење 572 Енглески језик 24547 20 15 0 0 0 Српски 0 1344
3531 10871 3 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 15511 26 4 0 0 0 Српски 0 1437
3532 15657 3 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 15511 17 8 0 0 0 Српски 0 1437
3534 9101 3 3 Редовно одељење 165 Енглески језик 14 4 0 2 0 Српски 0 1437
3535 18644 3 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 15511 28 18 0 0 0 Српски 0 1437
3536 18562 3 5 Редовно одељење 518 Енглески језик 37748 29 11 0 0 0 Српски 0 1437
3537 793 1 1 Редовно одељење 278 Енглески језик 33167 33 6 0 0 0 Српски 0 1671
10735 42725 2 4 Редовно одељење 278 Енглески језик 32892 24 10 0 0 0 Српски 0 1623
10494 19138 1 8 Редовно одељење 2049 Енглески језик 49150 27 21 0 0 0 Српски 0 1348
12278 868 3 6 Редовно одељење 574 Енглески језик 30 11 1 0 0 Српски 0 1437
3542 49082 1 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 9693 31 7 0 0 0 Српски 0 1346
3543 4 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 37748 18 1 0 0 0 Српски 0 1437
3544 39143 1 2 Редовно одељење 3 Енглески језик 9693 31 16 0 0 0 Српски 0 1346
3545 16087 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 39590 31 22 0 0 0 Српски 0 1591
3546 37748 4 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 37748 23 13 0 0 0 Српски 0 1437
3547 1 3 Редовно одељење 715 Енглески језик 9693 31 26 0 0 0 Српски 0 1346
3548 14865 1 4 Редовно одељење 11 Енглески језик 9693 21 0 0 0 0 Српски 0 1346
3549 4290 4 3 Редовно одељење 165 Енглески језик 16 3 0 0 0 Српски 0 1437
3550 4882 4 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 37748 21 16 0 0 0 Српски 0 1437
3551 4081 4 5 Редовно одељење 518 Енглески језик 32 19 0 0 0 Српски 0 1437
3552 19860 1 2 Редовно одељење 766 Енглески језик 45281 31 26 0 0 0 Српски 0 1591
12206 20743 3 9 Редовно одељење 278 Енглески језик 12143 25 12 0 0 0 Албански 0 1709
3554 28126 1 Г2 Редовно одељење 747 37 19 0 0 0 Српски 0 1408
3555 10507 1 Г3 Редовно одељење 323 27 12 0 0 0 Српски 0 1408
3556 42051 1 Г5 Редовно одељење 748 35 19 0 0 0 Српски 0 1408
3557 26029 2 Г1 Редовно одељење 318 36 28 0 0 0 Српски 0 1408
3558 48138 1 3 Редовно одељење 571 Енглески језик 30206 Руски језик 35890 30 21 0 0 0 Српски 0 1597
3559 33086 2 Г2 Редовно одељење 747 24 10 0 0 0 Српски 0 1408
3560 3594 2 Г3 Редовно одељење 323 17 5 0 0 0 Српски 0 1408
3561 26866 2 Г4 Редовно одељење 324 15 9 0 0 0 Српски 0 1408
3562 33409 2 Г5 Редовно одељење 748 25 17 0 0 0 Српски 0 1408
12004 19957 2 2 Редовно одељење 1501 Енглески језик 18255 23 14 0 0 0 Српски 0 1474
12003 8138 2 1 Редовно одељење 1522 Енглески језик 11679 Италијански језик 5684 11 10 0 0 0 Српски 0 1474
3565 1683 1 4 Редовно одељење 567 Енглески језик 30206 30 19 0 0 0 Српски 0 1597
11814 30033 1 1 Редовно одељење 2032 Енглески језик 23199 35 23 0 0 0 Српски 0 1570
12000 46675 1 2 Редовно одељење 1501 Енглески језик 11679 30 24 0 0 0 Српски 0 1474
11817 8787 1 2 Редовно одељење 2032 Енглески језик 23199 35 24 0 0 0 Српски 0 1570
11818 23199 1 3 Редовно одељење 637 Енглески језик 23199 35 23 0 0 0 Српски 0 1570
11815 15234 1 4 Редовно одељење 2051 Енглески језик 23199 35 24 0 0 0 Српски 0 1570
3572 23296 1 5 Редовно одељење 574 Енглески језик 30206 11 7 0 2 0 Српски 0 1597
11822 42270 2 3 Редовно одељење 2032 Енглески језик 23199 36 25 0 0 0 Српски 0 1570
11821 8845 2 2 Редовно одељење 2032 Енглески језик 23199 35 28 0 0 0 Српски 0 1570
11820 26072 2 1 Редовно одељење 2032 Енглески језик 23199 35 28 0 0 0 Српски 0 1570
11816 41185 2 4 Редовно одељење 2051 Енглески језик 23199 28 23 0 0 0 Српски 0 1570
11819 22451 2 5 Редовно одељење 637 Енглески језик 23199 34 21 0 0 0 Српски 0 1570
3578 21187 2 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 14 1 0 0 0 Српски 0 1597
3579 46288 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 49838 2 1 0 0 0 Српски 0 1778
3580 40939 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 49838 5 2 0 0 0 Српски 0 1778
3581 35795 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 49838 3 2 0 0 0 Српски 0 1778
3582 20040 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 49838 5 2 0 0 0 Српски 0 1778
12203 17589 3 6 Редовно одељење 633 Енглески језик 27 20 0 0 0 Албански 0 1709
3585 27579 2 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 24 5 0 0 0 Српски 0 1346
3586 40414 2 2 Редовно одељење 3 Енглески језик 28 6 0 0 0 Српски 0 1346
3587 6533 2 3 Редовно одељење 715 Енглески језик 20 16 0 0 0 Српски 0 1346
3588 2 4 Редовно одељење 60 Енглески језик 15 11 0 0 0 Српски 0 1346
3589 31750 2 5 Редовно одељење 11 Енглески језик 9693 25 0 0 0 0 Српски 0 1346
3590 3 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 32 10 0 0 0 Српски 0 1346
3591 3 2 Редовно одељење 3 Енглески језик 31 9 0 0 0 Српски 0 1346
3592 26284 3 3 Редовно одељење 715 Енглески језик 25 14 0 0 0 Српски 0 1346
3593 34092 3 4 Редовно одељење 60 Енглески језик 21 13 0 0 0 Српски 0 1346
3594 1 1 Редовно одељење 715 Енглески језик 17 2 0 0 0 Српски 0 1378
12205 43023 3 8 Редовно одељење 278 Енглески језик 12143 25 10 0 0 0 Албански 0 1709
12204 7836 3 7 Редовно одељење 766 Енглески језик 12143 22 5 0 0 0 Албански 0 1709
3597 14773 3 5 Редовно одељење 11 Енглески језик 14 0 0 0 0 Српски 0 1346
3598 1 2 Редовно одељење 4 Енглески језик 22 14 0 0 0 Српски 0 1378
3599 48003 4 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 9693 Руски језик 20738 34 11 0 0 0 Српски 0 1346
3600 45712 1 2 Редовно одељење 1590 Енглески језик 30287 14 4 0 0 0 Српски 0 1497
11665 48323 1 ц Специјално одељење 180 6 1 0 0 0 Српски 0 1229
11674 3016 1 б Специјално одељење 676 4 4 0 0 0 Српски 0 1229
3603 17607 2 1 Редовно одељење 715 Енглески језик 17 9 0 0 0 Српски 0 1378
3604 36292 4 2 Редовно одељење 3 Енглески језик 9693 Немачки језик 25409 30 15 0 0 0 Српски 0 1346
3605 16347 4 3 Редовно одељење 715 Енглески језик 9693 Немачки језик 25409 27 19 0 0 0 Српски 0 1346
3606 4 4 Редовно одељење 60 Енглески језик 9693 Руски језик 20738 30 25 0 0 0 Српски 0 1346
9029 32281 3 6 Редовно одељење 587 Енглески језик 22497 25 11 0 0 0 Српски 0 1657
11607 23281 1 5 Редовно одељење 15 Енглески језик 16 3 3 0 0 Српски 0 1358
3609 34285 1 5 Редовно одељење 281 Енглески језик 30287 16 0 0 0 0 Српски 0 1497
3610 42949 1 3 Редовно одељење 567 Енглески језик 38914 31 27 0 0 0 Српски 0 1685
3611 30 1 1 Редовно одељење 567 Енглески језик 30 14 0 0 0 Српски 0 1538
3612 1 4 Редовно одељење 570 Енглески језик 30451 32 13 0 0 0 Српски 0 1685
3613 3217 1 5 Редовно одељење 569 Енглески језик 21181 Немачки језик 25293 29 6 0 0 0 Српски 0 1685
7073 16404 3 1 Редовно одељење 641 Енглески језик 9627 35 22 0 0 0 Српски 0 1686
3617 1664 1 6 Редовно одељење 574 Енглески језик 30451 30 13 0 0 0 Српски 0 1685
3618 1 7 Редовно одељење 573 Француски језик 18358 Енглески језик 29975 19 0 0 0 0 Српски 0 1685
3619 3170 1 8 Редовно одељење 575 Енглески језик 31642 25 16 0 0 0 Српски 0 1685
3624 41794 2 3 Редовно одељење 567 Енглески језик 29975 31 27 0 0 0 Српски 0 1685
3621 2 1 Редовно одељење 1529 Енглески језик Немачки језик 25293 26 16 0 0 0 Српски 0 1685
11606 603 1 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 26726 Немачки језик 29736 31 24 0 0 0 Српски 0 1358
3625 48785 2 4 Редовно одељење 570 Енглески језик 21181 32 9 0 0 0 Српски 0 1685
3626 16915 2 5 Редовно одељење 569 Енглески језик 30451 Француски језик 18358 32 11 0 0 0 Српски 0 1685
3627 32075 2 6 Редовно одељење 574 Енглески језик 16849 29 5 0 0 0 Српски 0 1685
3628 22128 2 7 Редовно одељење 573 Француски језик 31999 Енглески језик 21181 15 1 0 0 0 Српски 0 1685
3629 47112 2 8 Редовно одељење 575 Енглески језик 30451 17 17 0 0 0 Српски 0 1685
3630 3 1 Редовно одељење 1529 Енглески језик 16849 Немачки језик 25293 22 14 0 0 0 Српски 0 1685
10434 47610 4 2 Редовно одељење 1537 Енглески језик 16849 Немачки језик 12809 28 18 0 0 0 Српски 0 1685
3632 25756 3 3 Редовно одељење 567 Енглески језик 16849 29 21 0 0 0 Српски 0 1685
3633 28760 3 4 Редовно одељење 570 Енглески језик 16849 37 12 0 0 0 Српски 0 1685
3634 21181 3 5 Редовно одељење 569 Енглески језик 21181 Француски језик 31999 29 12 0 0 0 Српски 0 1685
3635 40143 2 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 27467 Руски језик 35890 29 18 0 0 0 Српски 0 1597
3636 31407 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 8708 30 22 0 1 0 Српски 0 1325
3637 2 5 Редовно одељење 567 Енглески језик 28 12 0 0 0 Српски 0 1597
3638 3 2 Редовно одељење 1503 24 17 0 0 0 Српски 0 1325
5153 30390 4 Н1 Редовно одељење 689 Енглески језик 20070 26 11 0 0 0 Српски 0 1408
12002 3049 1 ТП Редовно одељење 317 Енглески језик 43645 11 7 9 2 0 Српски 0 1319
12001 25429 1 3 Редовно одељење 397 Енглески језик 11679 30 28 0 0 0 Српски 0 1474
3641 1794 1 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 30967 3 1 0 0 0 Српски 0 1804
3642 23531 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 45281 29 24 0 0 0 Српски 0 1591
3643 27479 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 43608 31 23 0 0 0 Српски 0 1591
3644 2826 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 16166 34 21 0 0 0 Српски 0 1591
3645 30738 1 1 Редовно одељење 587 32 21 0 0 0 Српски 0 1382
3646 20625 1 2 Редовно одељење 731 30 25 0 0 0 Српски 0 1382
3647 16886 2 1 Редовно одељење 587 32 18 0 0 0 Српски 0 1382
3648 30156 3 1 Редовно одељење 587 29 15 0 0 0 Српски 0 1382
3649 31673 4 1 Редовно одељење 587 31 21 0 0 0 Српски 0 1382
3650 10824 4 T2 Редовно одељење 395 Енглески језик 9793 Руски језик 23734 20 20 0 0 0 Српски 0 1408
3651 29148 3 T2 Редовно одељење 395 Енглески језик 9793 Немачки језик 36894 18 18 0 0 0 Српски 0 1408
3653 2066 2 Н1 Редовно одељење 763 Енглески језик 22884 Француски језик 38638 26 5 0 0 0 Српски 0 1473
3654 25936 2 21 Редовно одељење 773 Енглески језик 40358 Немачки језик 35764 21 2 0 0 0 Српски 0 1473
3655 22925 2 22 Редовно одељење 773 Енглески језик 40358 Француски језик 38638 22 2 0 0 0 Српски 0 1473
3656 42412 3 Н1 Редовно одељење 763 Енглески језик 22884 Француски језик 38638 30 4 0 0 0 Српски 0 1473
3657 44868 3 21 Редовно одељење 773 Енглески језик 22884 Руски језик 7986 20 2 0 0 0 Српски 0 1473
7072 18737 2 6 Редовно одељење 635 Енглески језик 3012 36 32 0 0 0 Српски 0 1686
3658 30043 3 22 Редовно одељење 773 Енглески језик 40358 Немачки језик 35764 17 5 0 0 0 Српски 0 1473
3659 16455 4 Н1 Редовно одељење 763 Енглески језик 22884 Француски језик 38638 27 4 0 0 0 Српски 0 1473
3660 13426 4 21 Редовно одељење 773 Енглески језик 40358 Француски језик 38638 24 4 0 0 0 Српски 0 1473
7077 9627 3 5 Редовно одељење 633 Енглески језик 9627 33 25 0 0 0 Српски 0 1686
3662 22840 4 22 Редовно одељење 773 Енглески језик 22884 Руски језик 7986 20 1 0 0 0 Српски 0 1473
7061 33722 1 1 Редовно одељење 641 Енглески језик 12524 30 21 0 0 0 Српски 0 1686
7062 19602 1 2 Редовно одељење 641 Енглески језик 12524 Француски језик 19602 31 24 0 0 0 Српски 0 1686
7063 44876 1 3 Редовно одељење 633 Енглески језик 12524 34 21 0 0 0 Српски 0 1686
7064 39532 1 4 Редовно одељење 633 Енглески језик 12524 Немачки језик 36 29 0 0 0 Српски 0 1686
7065 11753 1 5 Редовно одељење 640 Енглески језик 12524 33 22 0 0 0 Српски 0 1686
7066 9824 1 6 Редовно одељење 635 Енглески језик 12524 34 27 0 0 0 Српски 0 1686
3670 23485 2 2 Редовно одељење 731 28 18 0 0 0 Српски 0 1382
3671 46745 3 2 Редовно одељење 731 27 19 0 0 0 Српски 0 1382
3672 15398 4 2 Редовно одељење 731 28 24 0 0 0 Српски 0 1382
3673 21335 4 3 Редовно одељење 731 28 22 0 0 0 Српски 0 1382
3674 31214 1 3 Редовно одељење 766 30 19 0 0 0 Српски 0 1382
3675 6362 2 3 Редовно одељење 766 29 20 0 0 0 Српски 0 1382
3676 34794 3 3 Редовно одељење 766 27 16 0 0 0 Српски 0 1382
3677 14698 4 4 Редовно одељење 766 26 14 0 0 0 Српски 0 1382
10698 50020 3 у2 Редовно одељење 574 21 10 0 0 0 Српски 0 1577
10699 27261 4 е2 Редовно одељење 587 Енглески језик 25210 32 16 0 0 0 Српски 0 1577
10694 22504 3 т2 Редовно одељење 572 Енглески језик 4659 29 23 0 0 0 Српски 0 1577
10697 26339 2 1 Редовно одељење 2023 Енглески језик 24074 Руски језик 26339 29 22 0 0 0 Српски 0 1533
3686 14366 1 7 Редовно одељење 749 Енглески језик 30287 17 0 0 0 0 Српски 0 1497
3687 30292 2 1 Редовно одељење 453 13 7 0 0 0 Српски 0 1497
3688 13809 2 2 Редовно одељење 1590 8 0 0 0 0 Српски 0 1497
10693 28986 3 т1 Редовно одељење 567 Енглески језик 4659 29 23 0 0 0 Српски 0 1577
3870 49130 3 2 Редовно одељење 155 Енглески језик 21826 14 0 0 0 0 Српски 0 1659
3693 11495 2 5 Редовно одељење 281 Енглески језик 32638 13 0 0 0 0 Српски 0 1497
3876 12878 3 8 Редовно одељење 518 Енглески језик 49170 24 5 0 0 0 Српски 0 1659
10692 26011 3 тт Редовно одељење 571 Енглески језик 1815 Руски језик 43926 32 28 0 0 0 Српски 0 1577
3697 13665 2 7 Редовно одељење 749 11 0 0 0 0 Српски 0 1497
3698 94 3 1 Редовно одељење 453 13 9 0 0 0 Српски 0 1497
3699 37837 3 2 Редовно одељење 1590 12 3 0 0 0 Српски 0 1497
3700 41462 3 3 Редовно одељење 469 20 0 0 0 0 Српски 0 1497
10686 19176 2 3 Редовно одељење 2022 Енглески језик 29733 31 4 0 0 0 Српски 0 1369
10685 13774 1 3 Редовно одељење 2022 Енглески језик 33225 30 1 0 0 0 Српски 0 1369
3869 3 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 35280 20 3 0 0 0 Српски 0 1659
3704 34485 2 2 Редовно одељење 766 Енглески језик 45281 30 25 0 0 0 Српски 0 1591
3705 39590 3 2 Редовно одељење 766 Енглески језик 39590 29 22 0 0 0 Српски 0 1591
3706 3 5 Редовно одељење 281 9 0 0 0 0 Српски 0 1497
3917 15568 1 2 Редовно одељење 705 Енглески језик 33712 33 7 0 0 0 Српски 0 1671
3707 37647 4 2 Редовно одељење 766 Енглески језик 32416 33 17 0 0 0 Српски 0 1591
10683 49957 3 е2 Редовно одељење 587 Енглески језик 4659 28 24 0 0 0 Српски 0 1577
10684 7426 3 5 Редовно одељење 397 Енглески језик 30906 20 9 0 0 0 Српски 0 1681
3711 43859 3 7 Редовно одељење 749 10 0 0 0 0 Српски 0 1497
3712 10702 4 1 Редовно одељење 453 Енглески језик 32638 22 17 0 0 0 Српски 0 1497
3713 49720 4 2 Редовно одељење 1590 Енглески језик 32638 17 1 0 0 0 Српски 0 1497
12285 1513 3 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 40122 27 5 0 0 0 Српски 0 1727
3715 16324 2 5 Редовно одељење 285 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3716 2 6 Редовно одељење 269 Енглески језик 1429 15 0 0 0 0 Српски 0 1641
3718 5832 2 7 Редовно одељење 1541 Енглески језик 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3719 31646 1 3 Редовно одељење 1535 Енглески језик 32416 27 14 0 0 0 Српски 0 1591
3720 2024 2 3 Редовно одељење 1535 Енглески језик 16166 26 20 0 0 0 Српски 0 1591
3721 31058 2 8 Редовно одељење 1541 Енглески језик 25592 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3722 33874 3 3 Редовно одељење 1535 Енглески језик 32416 25 20 0 0 0 Српски 0 1591
3723 20419 4 3 Редовно одељење 1535 Енглески језик 45281 28 20 0 0 0 Српски 0 1591
3724 3071 1 4 Редовно одељење 731 Енглески језик 32 19 0 0 0 Српски 0 1591
3725 3082 2 4 Редовно одељење 731 Енглески језик 43608 31 22 0 0 0 Српски 0 1591
3726 47208 3 4 Редовно одељење 731 Енглески језик 39590 29 19 0 0 0 Српски 0 1591
3727 4271 4 4 Редовно одељење 731 Енглески језик 39590 33 28 0 0 0 Српски 0 1591
3728 11616 1 1 Редовно одељење 766 Енглески језик 18292 30 19 0 0 0 Српски 0 1708
3737 5978 3 1 Редовно одељење 1592 Енглески језик 25592 22 0 0 0 0 Српски 0 1641
3730 1228 1 4 Редовно одељење 644 Енглески језик 18292 31 25 0 0 0 Српски 0 1708
3731 34943 1 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 18292 18 0 0 0 0 Српски 0 1708
3732 11881 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 11845 27 14 0 0 0 Српски 0 1708
3733 8341 2 2 Редовно одељење 766 Енглески језик 24301 19 12 0 0 0 Српски 0 1708
9650 41348 2 3 Редовно одељење 1529 Енглески језик 11845 Француски језик 25219 14 8 0 0 0 Српски 0 1708
3735 2 4 Редовно одељење 705 Енглески језик 24301 15 0 0 0 0 Српски 0 1708
3736 13815 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 24301 29 14 0 0 0 Српски 0 1708
3738 17441 3 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 25592 28 2 0 0 0 Српски 0 1641
3740 45894 3 3 Редовно одељење 272 Енглески језик 25592 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3741 20473 3 4 Редовно одељење 267 Енглески језик 32365 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
12222 1 4 Специјално одељење 2004 1 0 0 1 0 Српски 0 1206
12223 1 5 Специјално одељење 676 2 2 1 1 0 Српски 0 1206
3745 14302 2 4 Редовно одељење 1529 23 15 0 0 0 Српски 0 1382
3746 8625 3 6 Редовно одељење 1541 Енглески језик 32365 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3747 30727 3 7 Редовно одељење 1541 Енглески језик 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3748 23834 3 4 Редовно одељење 1529 23 17 0 0 0 Српски 0 1382
3749 19072 3 8 Редовно одељење 451 Енглески језик 32365 20 0 0 0 0 Српски 0 1641
3750 10334 4 1 Редовно одељење 272 Енглески језик 25592 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3751 17550 4 5 Редовно одељење 1529 18 10 0 0 0 Српски 0 1382
3752 10891 4 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 25592 33 3 0 0 0 Српски 0 1641
3753 46404 4 3 Редовно одељење 267 Енглески језик 25592 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3754 1247 4 4 Редовно одељење 1505 Енглески језик 25592 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3755 9208 4 5 Редовно одељење 451 Енглески језик 1429 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
3756 4 6 Редовно одељење 1541 Енглески језик 32365 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
3757 19777 4 7 Редовно одељење 1541 Енглески језик 1429 24 0 0 0 0 Српски 0 1641
12075 34645 1 1 Редовно одељење 2049 Енглески језик 26949 10 4 0 0 0 Српски 0 1695
3759 13287 1 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 21398 31 29 0 0 0 Српски 0 1695
3760 1 3 Редовно одељење 272 Енглески језик 21398 30 4 0 0 0 Српски 0 1695
3761 1 4 Редовно одељење 705 Енглески језик 21398 30 5 0 0 0 Српски 0 1695
11646 2 1 Редовно одељење 170 Енглески језик 37651 16 1 0 0 0 Српски 0 1509
3765 33040 2 1 Редовно одељење 1541 23 7 0 0 0 Српски 0 1695
4820 14042 3 1 Редовно одељење 1543 Енглески језик 45435 Немачки језик 20 1 0 0 0 Српски 0 1560
3766 21398 2 2 Редовно одељење 587 30 25 0 0 0 Српски 0 1695
3767 33069 2 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 10271 30 1 0 0 0 Српски 0 1695
11645 1 6 Редовно одељење 155 Енглески језик 34 6 0 0 0 Српски 0 1509
3769 32665 2 5 Редовно одељење 1516 Француски језик 1018 13 13 0 0 0 Српски 0 1695
3770 455 3 1 Редовно одељење 1541 Енглески језик 10271 23 6 0 0 0 Српски 0 1695
3771 5944 3 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 10271 31 24 0 0 0 Српски 0 1695
3772 3 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 10271 32 5 0 0 0 Српски 0 1695
3773 1 1 Редовно одељење 165 10 0 0 0 0 Мађарски 0 1332
11641 36816 1 1 Редовно одељење 170 Енглески језик 32 3 0 0 0 Српски 0 1509
3775 20932 3 5 Редовно одељење 1516 Француски језик 1018 10 8 0 0 0 Српски 0 1695
3776 3712 4 1 Редовно одељење 1541 15 6 0 0 0 Српски 0 1695
3777 3539 4 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 26949 31 23 0 0 0 Српски 0 1695
3778 30676 4 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 21398 27 1 0 0 0 Српски 0 1695
3779 1018 4 4 Редовно одељење 1516 Француски језик 1018 11 9 0 0 0 Српски 0 1695
3780 26511 3 4 Редовно одељење 705 21 0 0 0 0 Српски 0 1708
11651 2 5 Редовно одељење 155 Енглески језик 37651 28 3 0 0 0 Српски 0 1509
3785 258 4 4 Редовно одељење 165 Енглески језик 11845 5 3 0 0 0 Српски 0 1708
3786 36588 3 3 Редовно одељење 1529 Енглески језик 24301 Француски језик 25219 13 7 0 0 0 Српски 0 1708
3787 40427 2 5 Редовно одељење 644 Енглески језик 24301 30 22 0 0 0 Српски 0 1708
3788 7056 1 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 570 32 6 0 0 0 Српски 0 1739
3789 10862 1 2 Редовно одељење 161 Енглески језик 570 28 6 0 0 0 Српски 0 1739
3790 46484 1 3 Редовно одељење 190 Енглески језик 570 24 0 0 0 0 Српски 0 1739
3794 10037 2 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 19 6 0 0 0 Српски 0 1739
3792 2 2 Редовно одељење 161 Енглески језик 18 3 1 2 0 Српски 0 1739
3793 3 5 Редовно одељење 644 28 24 0 0 0 Српски 0 1708
3812 7215 1 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 30 5 0 0 0 Српски 0 1659
3795 7940 4 5 Редовно одељење 644 Енглески језик 11845 26 23 0 0 0 Српски 0 1708
3796 45214 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 11845 26 9 0 0 0 Српски 0 1708
3797 20410 2 3 Редовно одељење 190 Енглески језик 17 0 2 1 0 Српски 0 1739
3798 36253 3 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 570 16 3 0 0 0 Српски 0 1739
3799 36253 3 1 Редовно одељење 170 Енглески језик 570 16 3 0 0 0 Српски 0 1739
3800 14629 3 2 Редовно одељење 190 Енглески језик 570 16 0 1 0 0 Српски 0 1739
3801 44729 3 2 Редовно одељење 766 Енглески језик 24301 29 19 0 0 0 Српски 0 1708
3802 570 4 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 570 21 3 0 0 0 Српски 0 1739
3803 36253 4 2 Редовно одељење 170 Енглески језик 570 16 4 0 0 0 Српски 0 1739
9629 6936 4 2 Редовно одељење 766 Енглески језик 11845 25 13 0 0 0 Српски 0 1708
3805 11845 4 3 Редовно одељење 1529 Енглески језик 11845 Француски језик 25219 11 5 0 0 0 Српски 0 1708
10302 24988 2 5 Редовно одељење 766 Енглески језик 31 12 0 0 0 Српски 0 1500
10316 42959 2 5 Редовно одељење 731 Енглески језик 21056 Немачки језик 25994 32 25 0 0 0 Српски 0 1633
10314 2765 2 3 Редовно одељење 1530 Енглески језик 21056 25 0 0 0 0 Српски 0 1633
10315 22329 2 4 Редовно одељење 278 Енглески језик 21056 29 1 0 0 0 Српски 0 1633
10313 43125 2 2 Редовно одељење 155 Енглески језик 21056 22 12 0 0 0 Српски 0 1633
10546 9490 2 4 Редовно одељење 4 Енглески језик 22008 14 9 0 0 0 Српски 0 1830
3814 1 2 Редовно одељење 155 Енглески језик 21826 24 4 0 0 0 Српски 0 1659
3815 39324 1 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 35280 31 5 0 0 0 Српски 0 1659
3816 1 4 Редовно одељење 267 Енглески језик 35280 24 4 0 0 0 Српски 0 1659
3817 6726 1 5 Редовно одељење 1592 Енглески језик 49170 20 5 0 0 0 Српски 0 1659
3818 17582 1 6 Редовно одељење 1520 Енглески језик 21826 20 6 0 0 0 Српски 0 1659
3819 3692 1 7 Редовно одељење 1543 Енглески језик 20 9 0 0 0 Српски 0 1659
3820 28466 1 8 Редовно одељење 518 Енглески језик 49170 28 8 0 0 0 Српски 0 1659
3821 1 9 Редовно одељење 518 Енглески језик 49170 28 7 0 0 0 Српски 0 1659
3822 47834 1 10 Редовно одељење 534 Енглески језик 35280 32 4 0 0 0 Српски 0 1659
3823 45301 2 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 49170 13 2 0 0 0 Српски 0 1659
3824 21826 2 2 Редовно одељење 155 Енглески језик 21826 20 4 0 0 0 Српски 0 1659
3825 22889 2 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 20 5 0 0 0 Српски 0 1659
3826 2 4 Редовно одељење 182 Енглески језик 16 0 0 0 0 Српски 0 1659
3827 47581 2 5 Редовно одељење 1592 Енглески језик 16 0 0 0 0 Српски 0 1659
3828 49170 2 6 Редовно одељење 1520 Енглески језик 49170 19 6 0 0 0 Српски 0 1659
3829 41458 2 7 Редовно одељење 1543 Енглески језик 21826 16 4 0 0 0 Српски 0 1659
3830 2 8 Редовно одељење 518 Енглески језик 49170 28 8 0 0 0 Српски 0 1659
4507 46754 2 9 Редовно одељење 518 Енглески језик 28 6 0 0 0 Српски 0 1659
3832 2813 2 10 Редовно одељење 534 Енглески језик 21826 23 2 0 0 0 Српски 0 1659
3833 15207 1 5 Редовно одељење 567 Енглески језик 39590 32 25 0 0 0 Српски 0 1591
3834 31258 2 5 Редовно одељење 567 Енглески језик 43608 24 16 0 0 0 Српски 0 1591
3835 42287 3 5 Редовно одељење 567 Енглески језик 16166 28 17 0 0 0 Српски 0 1591
3836 15845 4 5 Редовно одељење 567 Енглески језик 32416 30 24 0 0 0 Српски 0 1591
3837 29275 1 6 Редовно одељење 571 Енглески језик 16166 32 26 0 0 0 Српски 0 1591
3838 45281 2 6 Редовно одељење 571 Енглески језик 45281 32 29 0 0 0 Српски 0 1591
3839 23814 3 6 Редовно одељење 571 Енглески језик 32416 29 18 0 0 0 Српски 0 1591
3840 43608 4 6 Редовно одељење 571 Енглески језик 43608 31 25 0 0 0 Српски 0 1591
3841 1 2 Редовно одељење 644 Енглески језик 21540 31 24 0 0 0 Српски 0 1447
3842 40662 1 3 Редовно одељење 642 Енглески језик 48274 30 23 0 0 0 Српски 0 1447
3843 5911 1 4 Редовно одељење 633 Енглески језик 14889 32 21 0 0 0 Српски 0 1447
3844 5841 1 5 Редовно одељење 633 Енглески језик 14889 32 22 0 0 0 Српски 0 1447
3845 12455 1 6 Редовно одељење 633 Енглески језик 21540 32 26 0 0 0 Српски 0 1447
3846 29547 1 7 Редовно одељење 734 Енглески језик 48274 31 23 0 0 0 Српски 0 1447
3847 42506 2 1 Редовно одељење 641 Енглески језик 14889 30 26 0 0 0 Српски 0 1447
3848 11213 2 2 Редовно одељење 637 Енглески језик 14889 31 17 0 0 0 Српски 0 1447
3849 46603 2 3 Редовно одељење 642 Енглески језик 14889 33 28 0 0 0 Српски 0 1447
3850 41357 2 4 Редовно одељење 633 Енглески језик 14889 32 21 0 0 0 Српски 0 1447
3851 35600 2 5 Редовно одељење 633 Енглески језик 14889 32 20 0 0 0 Српски 0 1447
3852 15672 2 6 Редовно одељење 633 Енглески језик 14889 32 24 0 0 0 Српски 0 1447
12201 2 10 Редовно одељење 165 Енглески језик 38456 24 9 0 0 0 Албански 0 1709
3854 46820 3 1 Редовно одељење 641 Енглески језик 48274 33 28 0 0 0 Српски 0 1447
3855 3404 3 2 Редовно одељење 637 Енглески језик 21540 31 19 0 0 0 Српски 0 1447
3856 2125 3 3 Редовно одељење 643 Енглески језик 21540 27 26 0 0 0 Српски 0 1447
3857 30849 3 4 Редовно одељење 635 Енглески језик 30 24 0 0 0 Српски 0 1447
3858 3 5 Редовно одељење 633 Енглески језик 48274 31 21 0 0 0 Српски 0 1447
3859 11666 3 6 Редовно одељење 633 Енглески језик 48274 33 22 0 0 0 Српски 0 1447
12202 20792 3 5 Редовно одељење 633 Енглески језик 27 20 0 0 0 Албански 0 1709
3861 10075 4 1 Редовно одељење 641 Енглески језик 48274 32 22 0 0 0 Српски 0 1447
3862 27119 4 2 Редовно одељење 637 Енглески језик 48274 32 14 0 0 0 Српски 0 1447
3863 30098 4 3 Редовно одељење 636 Енглески језик 48274 33 22 0 0 0 Српски 0 1447
3864 36411 4 4 Редовно одељење 635 Енглески језик 48274 31 29 0 0 0 Српски 0 1447
3865 49876 4 5 Редовно одељење 633 Енглески језик 21540 32 19 0 0 0 Српски 0 1447
3866 41697 4 6 Редовно одељење 633 Енглески језик 21540 32 27 0 0 0 Српски 0 1447
3867 47891 4 7 Редовно одељење 633 Енглески језик 21540 32 21 0 0 0 Српски 0 1447
3871 30393 3 3 Редовно одељење 705 Енглески језик 35280 20 4 0 0 0 Српски 0 1659
3872 3 4 Редовно одељење 1592 Енглески језик 21826 15 6 0 0 0 Српски 0 1659
3873 21450 3 5 Редовно одељење 1520 Енглески језик 21826 12 0 0 0 0 Српски 0 1659
3874 30860 3 6 Редовно одељење 1543 Енглески језик 14 6 0 0 0 Српски 0 1659
3875 25160 3 7 Редовно одељење 267 Енглески језик 12818 13 0 0 0 0 Српски 0 1659
4508 23414 3 9 Редовно одељење 518 Енглески језик 28 6 0 0 0 Српски 0 1659
3878 38952 3 10 Редовно одељење 534 Енглески језик 35280 20 2 0 0 0 Српски 0 1659
3879 22936 4 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 35280 17 3 0 0 0 Српски 0 1659
3880 35280 4 2 Редовно одељење 165 Енглески језик 35280 20 4 0 0 0 Српски 0 1659
3881 48397 4 3 Редовно одељење 155 Енглески језик 21826 17 3 0 0 0 Српски 0 1659
3882 44998 4 4 Редовно одељење 705 Енглески језик 35280 20 4 0 0 0 Српски 0 1659
3883 4 5 Редовно одељење 269 Енглески језик 12818 11 2 0 0 0 Српски 0 1659
10079 34962 2 1 Редовно одељење 1544 Енглески језик 23033 25 4 0 0 0 Српски 0 1461
3884 10194 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 30 21 0 0 0 Српски 0 1676
3885 45758 1 2 Редовно одељење 731 Енглески језик Француски језик 15096 32 23 1 0 0 Српски 0 1676
3886 14657 1 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 27 17 0 0 0 Српски 0 1676
3887 1 4 Редовно одељење 590 Енглески језик 31 20 0 0 0 Српски 0 1676
3888 30755 1 5 Редовно одељење 571 Енглески језик Немачки језик 8291 31 25 0 0 0 Српски 0 1676
11633 46180 4 Е2 Редовно одељење 278 Енглески језик 26 0 0 0 0 Српски 0 1418
3890 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 37388 26 21 0 0 0 Српски 0 1676
3891 45758 2 2 Редовно одељење 731 Енглески језик Руски језик 28079 31 26 0 0 0 Српски 0 1676
3892 49574 2 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 37388 28 19 0 0 0 Српски 0 1676
3893 2 4 Редовно одељење 590 Енглески језик 27 17 0 0 0 Српски 0 1676
3894 37388 2 5 Редовно одељење 571 Енглески језик 37388 Италијански језик 43659 25 21 0 0 0 Српски 0 1676
3895 11577 2 6 Редовно одељење 572 Енглески језик 21 11 1 0 0 Српски 0 1676
3896 42531 2 7 Редовно одељење 574 Енглески језик 20712 28 13 0 1 0 Српски 0 1676
3897 3 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 25 15 1 0 0 Српски 0 1676
3898 14729 3 2 Редовно одељење 731 Енглески језик 20712 Руски језик 28079 27 18 0 1 0 Српски 0 1676
3899 3 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 37388 25 9 0 0 0 Српски 0 1676
3900 10359 3 4 Редовно одељење 590 Енглески језик 22 19 0 0 0 Српски 0 1676
7222 48639 3 5 Редовно одељење 571 Енглески језик Италијански језик 43659 30 20 0 0 0 Српски 0 1676
3902 17288 3 6 Редовно одељење 572 Енглески језик 18 15 1 0 0 Српски 0 1676
3903 28696 3 7 Редовно одељење 569 Енглески језик 37388 Италијански језик 43659 18 10 0 0 0 Српски 0 1676
3904 48509 3 8 Редовно одељење 574 Енглески језик 24 10 0 0 0 Српски 0 1676
3905 14341 4 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 37388 32 23 0 0 0 Српски 0 1676
3906 36314 4 2 Редовно одељење 731 Енглески језик Руски језик 28079 30 20 1 0 0 Српски 0 1676
3907 30008 4 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 32 24 0 0 0 Српски 0 1676
3908 5482 4 4 Редовно одељење 590 Енглески језик 37388 29 20 0 0 0 Српски 0 1676
3909 16743 4 5 Редовно одељење 571 Енглески језик Француски језик 15096 32 24 0 0 0 Српски 0 1676
3910 50068 1 M1 Редовно одељење 165 Енглески језик 40469 29 1 0 0 0 Српски 0 1628
3911 27447 4 6 Редовно одељење 1520 Енглески језик 21826 14 3 0 0 0 Српски 0 1659
3912 48969 4 7 Редовно одељење 267 Енглески језик 49170 14 2 0 0 0 Српски 0 1659
3913 36479 4 8 Редовно одељење 1543 Енглески језик 12818 18 6 0 0 0 Српски 0 1659
3914 48746 4 9 Редовно одељење 518 Енглески језик 49170 31 6 0 0 0 Српски 0 1659
4113 25234 2 14 Редовно одељење 267 Енглески језик 33580 30 1 0 0 0 Српски 0 1580
3916 49125 4 10 Редовно одељење 518 Енглески језик 28 6 0 0 0 Српски 0 1659
3918 9284 2 1 Редовно одељење 278 Енглески језик 33712 27 5 0 0 0 Српски 0 1671
3919 494 1 2 Редовно одељење 574 Енглески језик 33 11 0 0 0 Српски 0 1538
3920 1 3 Редовно одељење 675 Енглески језик 31 30 0 0 0 Српски 0 1538
10046 12205 1 1 Редовно одељење 2046 Енглески језик 46926 21 4 1 0 0 Српски 0 1592
3922 26487 3 3 Редовно одељење 766 Енглески језик 41892 28 18 0 0 0 Српски 0 1325
5590 43827 2 4 Редовно одељење 1530 Енглески језик 29 1 0 0 0 Српски 0 1540
3925 30844 1 1 Редовно одељење 155 Енглески језик 40665 28 2 0 0 0 Српски 0 1534
12171 11056 2 6 Редовно одељење 588 Енглески језик 8549 21 13 0 0 0 Српски 0 1524
12172 15122 2 7 Редовно одељење 567 Енглески језик 6466 16 8 0 0 0 Српски 0 1524
10585 45532 1 4 Редовно одељење 2035 Енглески језик 19758 27 13 0 0 0 Српски 0 1689
10584 2 5 Редовно одељење 587 30 24 0 0 0 Српски 0 1360
12170 47596 2 5 Редовно одељење 588 Енглески језик 24321 18 9 0 0 0 Српски 0 1524
4455 26560 1 3 Редовно одељење 2018 Енглески језик 40665 14 0 0 0 0 Српски 0 1534
3932 17960 1 4 Редовно одељење 1501 Енглески језик 40665 23 18 0 0 0 Српски 0 1534
3935 38018 3 4 Редовно одељење 1537 22 14 0 0 0 Српски 0 1325
5154 42332 4 Х1 Редовно одељење 452 Енглески језик 16755 20 12 0 0 0 Српски 0 1408
3934 14479 1 5 Редовно одељење 1502 Енглески језик 12577 29 27 0 0 0 Српски 0 1534
3936 49823 1 7 Редовно одељење 569 Енглески језик 31 13 0 0 0 Српски 0 1591
3937 37512 1 6 Редовно одељење 267 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1534
3938 2 7 Редовно одељење 569 Енглески језик 45281 24 10 0 0 0 Српски 0 1591
3939 20751 3 7 Редовно одељење 569 Енглески језик 32416 29 12 0 0 0 Српски 0 1591
3940 46287 1 7 Редовно одељење 278 Енглески језик 32 1 0 0 0 Српски 0 1534
3941 37974 4 7 Редовно одељење 569 Енглески језик 16166 29 16 0 0 0 Српски 0 1591
3942 25473 2 1 Редовно одељење 155 Енглески језик 40665 24 2 0 0 0 Српски 0 1534
3943 5464 1 5 Редовно одељење 571 Енглески језик 32 22 0 0 0 Српски 0 1538
3945 29300 3 5 Редовно одељење 587 Енглески језик 4342 28 16 0 0 0 Мађарски 0 1325
3946 3 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 16 0 0 0 0 Српски 0 1597
3947 16218 1 6 Редовно одељење 569 Енглески језик 31 20 0 0 0 Српски 0 1538
11787 27925 1 7 Редовно одељење 2054 Енглески језик 20 17 0 0 0 Српски 0 1538
3949 22536 1 1 Редовно одељење 705 Енглески језик 29 1 0 0 0 Српски 0 1585
3951 32789 1 1 Редовно одељење 588 Енглески језик 32789 31 19 0 0 0 Српски 0 1458
3953 21850 1 2 Редовно одељење 534 Енглески језик 25 4 0 0 0 Српски 0 1585
12176 44335 3 6 Редовно одељење 588 Енглески језик 6466 20 15 0 0 0 Српски 0 1524
12175 3 5 Редовно одељење 588 Енглески језик 6466 24 16 0 0 0 Српски 0 1524
3956 38638 1 8 Редовно одељење 570 Енглески језик 32416 32 15 0 0 0 Српски 0 1591
3957 1 3 Редовно одељење 752 Енглески језик 27 0 0 0 0 Српски 0 1585
3958 28287 2 8 Редовно одељење 570 Енглески језик 43608 27 13 0 0 0 Српски 0 1591
3959 16469 1 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 47424 31 19 0 0 0 Српски 0 1458
3960 3 8 Редовно одељење 570 Енглески језик 16166 28 8 0 0 0 Српски 0 1591
3961 4 8 Редовно одељење 570 Енглески језик 43608 29 11 0 0 0 Српски 0 1591
3962 5956 1 4 Редовно одељење 278 Енглески језик 47647 28 8 0 0 0 Српски 0 1585
3963 1 5 Редовно одељење 1530 Енглески језик 22 2 0 0 0 Српски 0 1585
3964 8287 1 3 Редовно одељење 1503 Енглески језик 47424 Немачки језик 33999 24 15 1 0 0 Српски 0 1458
3965 45614 2 1 Редовно одељење 155 Енглески језик 47647 17 7 0 0 0 Српски 0 1585
3967 33670 4 6 Редовно одељење 278 Енглески језик 42650 16 3 0 0 0 Српски 0 1522
3968 2 3 Редовно одељење 534 Енглески језик 30 2 0 0 0 Српски 0 1585
3969 5483 1 12 Редовно одељење 705 Енглески језик 3682 21 1 0 0 0 Мађарски 0 1323
3970 4848 1 51 Редовно одељење 278 Енглески језик 30088 33 2 0 0 0 Српски 0 1323
3971 10805 1 52 Редовно одељење 278 Енглески језик 30088 30 4 0 0 0 Мађарски 0 1323
3972 1 32 Редовно одељење 464 Енглески језик 3682 5 1 0 0 0 Мађарски 0 1323
3973 1 1 Редовно одељење 310 Енглески језик Француски језик 43480 29 4 0 0 0 Српски 0 1553
3974 2 4 Редовно одељење 752 Енглески језик 28 2 0 0 0 Српски 0 1585
3975 26091 2 2 Редовно одељење 705 Енглески језик 33712 15 2 0 0 0 Српски 0 1671
12199 1718 2 8 Редовно одељење 278 Енглески језик 38456 22 1 0 0 0 Албански 0 1709
3977 2 12 Редовно одељење 705 Немачки језик 43927 12 0 0 0 0 Мађарски 0 1323
12183 3919 1 9 Редовно одељење 165 Енглески језик 38974 22 6 0 0 0 Албански 0 1709
3979 15332 2 5 Редовно одељење 278 Енглески језик 28 5 0 0 0 Српски 0 1585
3980 33833 2 6 Редовно одељење 1530 Енглески језик 47647 25 0 0 0 0 Српски 0 1585
3981 3682 2 52 Редовно одељење 278 Енглески језик 3682 21 3 0 0 0 Мађарски 0 1323
3982 5477 1 2 Редовно одељење 1501 Енглески језик Француски језик 43480 26 10 0 1 0 Српски 0 1553
3983 2 41 Редовно одељење 675 Енглески језик 3682 15 15 0 0 0 Српски 0 1323
3988 33340 3 2 Редовно одељење 534 Енглески језик 47647 24 3 0 0 0 Српски 0 1585
3985 34200 1 2 Редовно одељење 616 Енглески језик 17320 15 9 0 0 0 Српски 0 1541
3986 48084 3 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 47647 21 6 0 0 0 Српски 0 1585
3987 28571 2 32 Редовно одељење 466 Енглески језик 3682 9 2 0 0 0 Мађарски 0 1323
3989 41734 2 1 Редовно одељење 570 Енглески језик 26 7 0 0 0 Српски 0 1538
3990 27789 3 12 Редовно одељење 705 Енглески језик 3682 20 0 0 0 0 Мађарски 0 1323
6564 12739 1 Редовно одељење 272 Енглески језик 35654 15 2 0 0 0 Мађарски 0 1348
3992 35504 3 52 Редовно одељење 278 Енглески језик 3682 20 1 0 0 0 Мађарски 0 1323
3993 14401 3 41 Редовно одељење 676 Енглески језик 3682 15 14 0 0 0 Српски 0 1323
3994 47647 3 4 Редовно одељење 278 Енглески језик 47647 27 5 0 0 0 Српски 0 1585
3995 27551 3 32 Редовно одељење 464 Енглески језик 3682 11 2 0 1 0 Мађарски 0 1323
6569 34781 1 2 Редовно одељење 155 Енглески језик 22677 31 2 0 0 0 Српски 0 1517
3997 10544 3 6 Редовно одељење 574 29 7 0 0 0 Српски 0 1685
3998 35037 2 2 Редовно одељење 574 Енглески језик 49633 22 6 0 0 0 Српски 0 1538
3999 6361 4 11 Редовно одељење 705 Енглески језик 3682 13 0 0 0 0 Српски 0 1323
12154 47639 2 1 Специјално одељење 2002 7 3 0 0 0 Српски 0 1195
4001 43927 4 12 Редовно одељење 705 Енглески језик 3682 20 0 0 0 0 Мађарски 0 1323
4002 11586 3 7 Редовно одељење 573 Енглески језик 29975 21 1 0 0 0 Српски 0 1685
4003 16185 4 52 Редовно одељење 278 Енглески језик 3682 26 3 0 0 0 Мађарски 0 1323
4004 2399 4 1 Редовно одељење 165 Енглески језик Немачки језик 49056 16 3 0 0 0 Српски 0 1585
4005 2 3 Редовно одељење 675 Енглески језик 29 25 0 0 0 Српски 0 1538
12147 33513 3 2 Редовно одељење 2043 3 2 3 0 0 Српски 0 1212
6567 47893 1 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 22677 32 16 0 0 0 Српски 0 1517
6571 322 1 3 Редовно одељење 593 Енглески језик 22677 34 3 0 0 0 Српски 0 1517
4010 16265 2 3 Редовно одељење 281 Енглески језик 16265 15 4 0 0 0 Српски 0 1671
4011 35904 3 8 Редовно одељење 575 24 22 0 0 0 Српски 0 1685
4012 30451 4 1 Редовно одељење 1529 Енглески језик 30451 Немачки језик 12809 29 19 0 0 0 Српски 0 1685
4013 33773 3 1 Редовно одељење 278 Енглески језик 33712 26 4 0 0 0 Српски 0 1671
8781 44704 4 1 Редовно одељење 1 16 5 1 0 0 Српски 0 1706
8782 48567 4 5 Редовно одељење 637 Енглески језик 22878 Руски језик 25631 22 12 0 0 0 Српски 0 1764
10435 4 6 Редовно одељење 267 Енглески језик 28277 22 0 0 0 0 Српски 0 1595
4016 20594 3 2 Редовно одељење 705 Енглески језик 33712 16 0 0 0 0 Српски 0 1671
4017 44368 4 3 Редовно одељење 567 Енглески језик 29975 34 23 0 0 0 Српски 0 1685
4018 30004 4 4 Редовно одељење 570 Енглески језик 21181 29 6 0 0 0 Српски 0 1685
4019 49633 2 4 Редовно одељење 571 Енглески језик 49633 Немачки језик 28948 29 25 0 0 0 Српски 0 1538
4020 27072 3 Т3 Редовно одељење 1518 Енглески језик 9793 18 18 0 0 0 Српски 0 1408
4021 1 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 48708 Немачки језик 22616 33 11 0 0 0 Српски 0 1322
4022 43203 4 5 Редовно одељење 569 Енглески језик 31642 Немачки језик 44357 25 8 0 0 0 Српски 0 1685
10497 11792 1 1 Редовно одељење 2033 Енглески језик 7656 9 6 0 2 0 Мађарски 0 1341
4024 29490 2 5 Редовно одељење 571 Енглески језик 26 18 0 0 0 Српски 0 1538
4025 10482 2 6 Редовно одељење 569 Енглески језик 49633 26 11 0 0 0 Српски 0 1538
4026 36307 2 7 Редовно одељење 1518 Енглески језик 20 16 0 0 0 Српски 0 1538
12174 3 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 32179 17 13 0 0 0 Српски 0 1524
12173 9596 3 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 32179 19 10 0 0 0 Српски 0 1524
4030 41041 2 3 Редовно одељење 616 Енглески језик 17320 21 12 0 0 0 Српски 0 1541
4031 39350 3 Т1 Редовно одељење 394 Енглески језик 16755 9 9 0 0 0 Српски 0 1408
4032 50030 3 1 Редовно одељење 567 Енглески језик 19 15 0 0 0 Српски 0 1538
4033 1 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 27150 29 14 0 0 0 Српски 0 1455
4034 14714 3 2 Редовно одељење 570 Енглески језик 29 8 0 0 0 Српски 0 1538
4035 36895 1 2 Редовно одељење 572 Енглески језик 20319 27 18 1 1 0 Српски 0 1455
4036 1 3 Редовно одељење 278 Енглески језик 27150 27 5 0 0 0 Српски 0 1455
10293 42986 1 2 Редовно одељење 757 Енглески језик 27815 32 26 0 0 0 Српски 0 1431
10290 1 4 Редовно одељење 766 Енглески језик 29 18 0 0 0 Српски 0 1500
4039 40677 3 3 Редовно одељење 574 19 6 0 0 0 Српски 0 1538
4040 45377 1 5 Редовно одељење 165 Енглески језик 20319 16 3 0 0 0 Српски 0 1455
4041 33291 2 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 27150 28 14 0 0 0 Српски 0 1455
4042 16564 2 2 Редовно одељење 572 Енглески језик 27150 17 17 0 0 0 Српски 0 1455
4043 27150 2 3 Редовно одељење 278 Енглески језик 27150 20 4 0 0 0 Српски 0 1455
10291 2 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 41684 32 16 0 0 0 Српски 0 1500
4045 47732 3 4 Редовно одељење 675 Енглески језик 25 22 0 0 0 Српски 0 1538
10292 23563 2 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 41684 33 14 0 0 0 Српски 0 1500
4047 38574 1 1 Редовно одељење 155 Енглески језик 26743 31 13 0 0 0 Српски 0 1605
10289 1 3 Редовно одељење 587 Енглески језик 5851 32 14 1 0 0 Српски 0 1500
4049 29309 2 5 Редовно одељење 165 Енглески језик 20319 11 0 0 0 0 Српски 0 1455
10288 10591 1 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 5851 32 18 1 0 0 Српски 0 1500
4052 43345 3 5 Редовно одељење 571 Енглески језик Руски језик 48093 28 22 0 0 0 Српски 0 1538
4053 33580 1 1 Редовно одељење 752 Енглески језик 33580 19 2 0 0 0 Српски 0 1580
4054 39706 3 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 27150 31 17 0 0 0 Српски 0 1455
4055 4 1 Редовно одељење 1 Енглески језик 27150 31 17 0 0 0 Српски 0 1455
4056 22358 1 2 Редовно одељење 278 Енглески језик 10571 30 3 0 1 0 Српски 0 1580
4057 13479 3 5 Редовно одељење 165 Енглески језик 20319 23 9 0 0 0 Српски 0 1455
4058 48054 1 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 32789 31 21 0 0 0 Српски 0 1458
4059 1942 1 1 Редовно одељење 587 Енглески језик 42537 31 20 0 0 0 Српски 0 1725
4060 43031 3 6 Редовно одељење 571 Енглески језик 49633 Немачки језик 28948 29 25 0 0 0 Српски 0 1538
4061 27165 4 5 Редовно одељење 165 Енглески језик 20319 22 8 0 0 0 Српски 0 1455
4062 48552 1 1 Редовно одељење 451 Енглески језик 20293 30 13 0 0 0 Српски 0 1445
4063 19765 3 2 Редовно одељење 572 Енглески језик 20319 13 9 0 0 0 Српски 0 1455
4064 19737 1 1 Редовно одељење 278 Енглески језик 21290 28 2 0 0 0 Српски 0 1464
4065 41555 3 7 Редовно одељење 569 Енглески језик Немачки језик 28948 18 6 0 0 0 Српски 0 1538
4066 24773 3 3 Редовно одељење 278 Енглески језик 27150 28 6 0 0 0 Српски 0 1455
4067 11145 4 3 Редовно одељење 278 Енглески језик 27150 23 3 0 0 0 Српски 0 1455
4068 23662 1 2 Редовно одељење 277 Енглески језик 21290 30 0 0 0 0 Српски 0 1464
4069 48660 1 5 Редовно одељење 587 Енглески језик 25981 31 21 0 0 0 Српски 0 1458
4070 1 3 Редовно одељење 267 Енглески језик 10571 31 7 0 0 0 Српски 0 1580
4071 3180 1 3 Редовно одељење 267 Енглески језик 21290 26 0 0 0 0 Српски 0 1464
4072 47839 1 4 Редовно одељење 286 Енглески језик 18 5 0 2 0 Српски 0 1580
4073 44923 1 5 Редовно одељење 165 Енглески језик 33580 29 9 0 0 0 Српски 0 1580
4074 8873 1 6 Редовно одељење 587 Енглески језик 32789 31 20 0 0 0 Српски 0 1458
4075 14581 1 2 Редовно одељење 451 Енглески језик 30 12 0 0 0 Српски 0 1445
4076 16673 1 6 Редовно одељење 705 Енглески језик 10571 27 6 0 0 0 Српски 0 1580
4077 35506 1 3 Редовно одељење 62 Енглески језик 23 0 0 0 0 Српски 0 1445
4078 28925 1 7 Редовно одељење 161 Енглески језик 10571 30 6 0 0 0 Српски 0 1580
12025 1 5 Редовно одељење 2068 Енглески језик 27 27 0 1 0 Српски 0 1445
4080 1 7 Редовно одељење 587 Енглески језик 25981 31 19 0 0 0 Српски 0 1458
4081 29500 1 2 Редовно одељење 1 Енглески језик 43703 29 6 0 1 0 Српски 0 1546
4082 42735 1 8 Редовно одељење 587 Енглески језик 32789 30 18 0 0 0 Српски 0 1458
11623 29397 1 2 Редовно одељење 685 Енглески језик 9975 Руски језик 15 6 0 0 0 Српски 0 1770
4084 3 4 Редовно одељење 571 Енглески језик Руски језик 35890 28 20 1 0 0 Српски 0 1597
4085 40790 1 3 Редовно одељење 1553 Енглески језик 40780 14 6 0 0 0 Српски 0 1546
4086 12512 2 4 Редовно одељење 587 Енглески језик 30 17 0 0 0 Српски 0 1458
4089 2 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 43703 28 6 0 0 0 Српски 0 1546
4090 18107 2 2 Редовно одељење 1 Енглески језик 40780 16 4 0 1 0 Српски 0 1546
4091 574 2 3 Редовно одељење 1553 Енглески језик 43703 8 4 0 0 0 Српски 0 1546
10704 5920 4 т Редовно одељење 567 Енглески језик 25210 30 23 0 0 0 Српски 0 1577
4093 47467 3 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 43703 23 4 0 0 0 Српски 0 1546
11624 46587 2 1 Редовно одељење 684 Енглески језик 9975 Руски језик 5 0 0 0 0 Српски 0 1770
4095 38640 3 2 Редовно одељење 1 Енглески језик 40780 23 10 0 0 0 Српски 0 1546
4097 2 1 Редовно одељење 588 Енглески језик 26798 30 15 0 0 0 Српски 0 1458
4098 47432 3 3 Редовно одељење 165 Енглески језик 17 7 0 0 0 Српски 0 1546
4099 3 8 Редовно одељење 1518 Енглески језик 10 8 0 0 0 Српски 0 1538
9315 41747 4 5 Редовно одељење 393 Енглески језик 30420 16 15 0 0 0 Српски 0 1481
4109 26111 3 7 Редовно одељење 1553 Енглески језик 40780 9 5 0 0 0 Српски 0 1546
4102 34736 1 11 Редовно одељење 115 Енглески језик 33580 30 8 0 0 0 Српски 0 1580
4103 9275 4 1 Редовно одељење 3 Енглески језик 40780 27 9 0 0 0 Српски 0 1546
4104 15571 2 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 26798 29 16 0 0 0 Српски 0 1458
4105 32352 4 2 Редовно одељење 1 Енглески језик 27236 29 15 0 0 0 Српски 0 1546
4106 21012 2 12 Редовно одељење 272 Енглески језик 43994 26 3 0 0 0 Српски 0 1580
4107 10227 4 3 Редовно одељење 165 Енглески језик 40780 24 6 0 0 0 Српски 0 1546
4108 4 6 Редовно одељење 1553 Енглески језик 43703 10 7 0 0 0 Српски 0 1546
4110 19249 2 13 Редовно одељење 278 Енглески језик 10571 31 7 0 0 0 Српски 0 1580
4111 42916 2 3 Редовно одељење 1503 Енглески језик Немачки језик 33999 24 16 0 0 0 Српски 0 1458
4112 30206 3 5 Редовно одељење 567 Енглески језик 30206 29 18 0 0 0 Српски 0 1597
4114 24892 2 15 Редовно одељење 165 Енглески језик 10571 27 7 0 0 0 Српски 0 1580
4115 49589 4 1 Редовно одељење 567 Енглески језик 49633 22 17 0 0 0 Српски 0 1538
4116 28340 2 16 Редовно одељење 705 Енглески језик 43994 24 7 0 0 0 Српски 0 1580
10504 25616 1 1 Редовно одељење 2048 Енглески језик 23 6 0 0 0 Српски 0 1463
11866 296 1 1 Редовно одељење 2079 5 0 0 0 0 Српски 0 1222
11683 5258 1 3 Редовно одељење 9 5 2 0 0 0 Српски 0 1222
11869 21565 1 4 Редовно одељење 2063 5 2 0 0 0 Српски 0 1222
11873 30066 0 б Редовно одељење 2041 6 3 0 0 0 Српски 0 1222
4121 44458 2 21 Редовно одељење 115 Енглески језик 43994 30 7 0 0 0 Српски 0 1580
4122 19500 1 1 Редовно одељење 633 Енглески језик 19500 Немачки језик 32038 34 25 0 0 0 Српски 0 1335
4123 4844 3 22 Редовно одељење 272 Енглески језик 20 4 0 0 0 Српски 0 1580
4124 18936 3 23 Редовно одељење 278 Енглески језик 28 6 0 0 0 Српски 0 1580
4125 15846 1 1 Редовно одељење 633 Енглески језик 47816 31 19 0 0 0 Српски 0 1366
4126 36874 3 24 Редовно одељење 267 Енглески језик 43994 30 7 0 0 0 Српски 0 1580
4127 28593 3 25 Редовно одељење 281 Енглески језик 15 3 0 0 0 Српски 0 1580
4128 2 5 Редовно одељење 587 Енглески језик 26798 29 17 0 0 0 Српски 0 1458
4129 31327 2 2 Редовно одељење 730 Енглески језик 12577 14 0 0 0 0 Српски 0 1534
4130 7178 3 6 Редовно одељење 574 12 7 0 0 0 Српски 0 1597
4131 10660 1 2 Редовно одељење 1541 Енглески језик 19500 12 8 0 0 0 Српски 0 1335
4132 21981 3 26 Редовно одељење 165 Енглески језик 43994 25 9 0 0 0 Српски 0 1580
4133 4893 1 2 Редовно одељење 587 Енглески језик 44935 32 22 0 0 0 Српски 0 1639
4134 6319 2 3 Редовно одељење 1502 Енглески језик 12577 31 28 0 0 0 Српски 0 1534
4135 40343 3 27 Редовно одељење 705 Енглески језик 43994 24 2 0 0 0 Српски 0 1580
4136 13517 2 4 Редовно одељење 1501 Енглески језик 40665 24 21 0 0 0 Српски 0 1534
4137 27800 1 3 Редовно одељење 1637 Енглески језик 9938 Немачки језик 32038 28 22 0 0 0 Српски 0 1335
4138 25912 2 6 Редовно одељење 587 Енглески језик 26798 30 19 0 0 0 Српски 0 1458
4139 39341 3 28 Редовно одељење 161 Енглески језик 25 3 0 0 0 Српски 0 1580
4140 26155 2 5 Редовно одељење 752 Енглески језик 32 0 0 0 0 Српски 0 1534
4840 37468 1 1 Редовно одељење 309 Енглески језик 42657 30 18 0 0 0 Српски 0 1359
11690 21286 1 2 Редовно одељење 1501 Енглески језик Француски језик 40599 27 17 0 0 0 Српски 0 1705
4248 42919 2 7 Редовно одељење 278 Енглески језик 29 1 0 0 0 Српски 0 1534
4144 49187 1 4 Редовно одељење 4 Енглески језик 9938 Немачки језик 32038 16 13 2 0 0 Српски 0 1335
11688 3646 1 1 Редовно одељење 308 Енглески језик 9033 Француски језик 38444 25 17 0 0 0 Српски 0 1705
4146 325 2 7 Редовно одељење 587 Енглески језик 26798 30 19 0 0 0 Српски 0 1458
4247 38631 2 6 Редовно одељење 267 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1534
4149 40665 3 1 Редовно одељење 155 Енглески језик 40665 18 0 0 0 0 Српски 0 1534
12035 25691 1 5 Редовно одељење 165 Енглески језик 25 1 0 0 0 Српски 0 1630
4151 43994 3 32 Редовно одељење 115 Енглески језик 43994 30 10 0 0 0 Српски 0 1580
4152 22565 1 2 Редовно одељење 633 Енглески језик 47816 Немачки језик 20083 30 20 0 0 0 Српски 0 1366
4153 24437 3 2 Редовно одељење 705 Енглески језик 12577 26 0 0 0 0 Српски 0 1534
4154 41475 2 8 Редовно одељење 587 Енглески језик 26798 30 19 0 0 0 Српски 0 1458
4155 170 3 3 Редовно одељење 730 Енглески језик 12577 13 0 0 0 0 Српски 0 1534
4156 4860 3 4 Редовно одељење 1501 Енглески језик 40665 17 13 0 0 0 Српски 0 1534
4158 1347 3 5 Редовно одељење 733 Енглески језик 12577 13 13 0 0 0 Српски 0 1534
4159 3 1 Редовно одељење 588 Енглески језик 47424 31 24 0 0 0 Српски 0 1458
4160 48343 4 2 Редовно одељење 568 Енглески језик 10 6 0 0 0 Српски 0 1538
4161 37332 3 6 Редовно одељење 2016 Енглески језик 22 0 0 0 0 Српски 0 1534
4162 35678 3 7 Редовно одељење 278 Енглески језик 25 2 0 0 0 Српски 0 1534
4163 20985 4 1 Редовно одељење 155 Енглески језик 40665 23 7 0 0 0 Српски 0 1534
4164 4 1 Редовно одељење 165 Енглески језик 30206 18 5 0 0 0 Српски 0 1597
4165 15427 3 2 Редовно одељење 588 Енглески језик 47424 32 24 0 0 0 Српски 0 1458
4166 34111 1 7 Редовно одељење 464 14 1 0 2 0 Српски 0 1445
4167 33856 4 3 Редовно одељење 570 Енглески језик 23 3 0 0 0 Српски 0 1538
4168 4 2 Редовно одељење 705 Енглески језик 12577 26 0 0 0 0 Српски 0 1534
4169 31950 1 3 Редовно одељење 633 Енглески језик 10216 Немачки језик 20083 30 20 0 0 0 Српски 0 1366
4170 20131 2 1 Редовно одељење 451 Енглески језик 24 10 0 0 0 Српски 0 1445
4171 25197 3 3 Редовно одељење 281 Енглески језик 33712 24