Обавезни предмети у средњим школама по профилима

Ова табела садржи податке о обавезним предметима по смеровима/образовним профилима средње школе укључујући и податке о недељном и годишњем фонду/норми часов

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ПредметНазив предметаРазредИД Подручје рада ИД Смер – образовни профилГодишњи фонд часоваНедељни фонд часоваНастава у блоку(годишњи фонд часова)Број група (по одељењу)Максималан број ученикаМинималан Број ученикаИндивидуална наставаОблик образовно васпитног радаНедељна норма часоваГодишња норма часоваОптималан број група по одељењу
2050 Основе информатике и рачунарства 3 16 765 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2051 Основе информатике и рачунарства 4 16 765 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2052 Лабораторијски практикум I 1 16 765 0 0 60 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2053 Лабораторијски практикум II 2 16 765 0 0 60 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2054 Физичка електроника 3 16 765 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2055 Моделирање у физици 4 16 765 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2056 Други страни језик 1 16 765 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2057 Други страни језик 2 16 765 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2058 Други страни језик 3 16 765 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2059 Музичка култура 1 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2060 Музичка култура 2 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2061 Ликовна култура 1 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2062 Ликовна култура 2 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2063 Нацртна геометрија 4 16 765 62 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2064 Верска настава 1 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2065 Верска настава 2 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2066 Верска настава 3 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2067 Верска настава 4 16 765 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2068 Грађанско васпитање 1 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2069 Грађанско васпитање 2 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2070 Грађанско васпитање 3 16 765 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2071 Грађанско васпитање 4 16 765 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2072 Хемија 1 16 687 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2073 Хемија 2 16 687 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2074 Хемија 3 16 687 10 0 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2075 Биологија 3 16 687 9 0 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2076 Биологија 4 16 687 7 0 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2077 Рачунарство и информатика 1 16 687 0 0 60 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2078 Рачунарство и информатика 2 16 687 0 0 60 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2079 Рачунарство и информатика 3 16 687 0 0 20 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2080 Рачунарство и информатика 4 16 687 0 0 20 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2081 Програмирање и програмски језик 3 16 687 0 0 40 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2082 Програмирање и програмски језик 4 16 687 0 0 40 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2083 Други страни језик 1 16 687 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2084 Други страни језик 2 16 687 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2085 Други страни језик 3 16 687 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2086 Други страни језик 4 16 687 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2087 Латински језик 4 16 687 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2088 Ликовна култура 1 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2089 Музичка култура 2 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2090 Филозофија природних наука 3 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2091 Филозофија математике 3 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2092 Напредне технике програмирања 3 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2093 Напредне технике програмирања 4 16 687 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2094 Грађанско васпитање 1 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2095 Грађанско васпитање 2 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2096 Грађанско васпитање 3 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2097 Грађанско васпитање 4 16 687 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2098 Верска настава 1 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2099 Верска настава 2 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2100 Верска настава 3 16 687 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2101 Верска настава 4 16 687 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2102 Примена рачунара 1 16 1647 0 0 60 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2103 Примена рачунара 2 16 1647 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2104 Примена рачунара 3 16 1647 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2105 Програмирање и програмски језици 3 16 1647 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2106 Оперативни системи и рачунарске мреже 2 16 1647 0 0 30 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2107 Модели и базе података 4 16 1647 0 0 40 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2108 Напредне технике програмирања 4 16 1647 0 0 20 0 0 0 0 Блок 0 0 0
2109 Грађанско васпитање 1 16 1647 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2110 Грађанско васпитање 2 16 1647 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2111 Грађанско васпитање 3 16 1647 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2112 Грађанско васпитање 4 16 1647 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2113 Верска настава 1 16 1647 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2114 Верска настава 2 16 1647 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2115 Верска настава 3 16 1647 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2116 Верска настава 4 16 1647 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2117 Други страни језик 1 16 1647 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2118 Други страни језик 2 16 1647 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2119 Други страни језик 3 16 1647 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2120 Други страни језик 4 16 1647 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2121 Филозофија природних наука 3 16 1647 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2122 Филозофија природних наука 4 16 1647 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2123 Геометрија и визуелизација 3 16 1647 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2124 Микропроцесорски системи 4 16 1647 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2125 Рачунарство и информатика 2 16 1648 0 0 60 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2126 Рачунарство и информатика 3 16 1648 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2127 Рачунарство и информатика 4 16 1648 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2128 Италијански језик 2 16 1648 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2129 Италијански језик 3 16 1648 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2130 Италијански језик 4 16 1648 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2131 Шпански језик 2 16 1648 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2132 Шпански језик 3 16 1648 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2133 Шпански језик 4 16 1648 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2134 Јапански језик 2 16 1648 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2135 Јапански језик 3 16 1648 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2136 Јапански језик 4 16 1648 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2137 Новогрчки језик 2 16 1648 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2138 Новогрчки језик 3 16 1648 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2139 Новогрчки језик 4 16 1648 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2140 Старословенски језик 3 16 1648 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2141 Старословенски језик 4 16 1648 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2142 Стилистика 3 16 1648 72 2 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2143 Грађанско васпитање 1 16 1648 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2144 Грађанско васпитање 2 16 1648 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2145 Грађанско васпитање 3 16 1648 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2146 Грађанско васпитање 4 16 1648 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2147 Верска настава 1 16 1648 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2148 Верска настава 2 16 1648 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2149 Верска настава 3 16 1648 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2150 Верска настава 4 16 1648 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2151 Рачунарство и информатика 1 16 686 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2152 Рачунарство и информатика 2 16 686 0 0 60 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2153 Рачунарство и информатика 3 16 686 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2154 Рачунарство и информатика 4 16 686 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2155 Рачунарство и информатика 1 16 685 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2156 Рачунарство и информатика 2 16 685 0 0 60 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2157 Рачунарство и информатика 3 16 685 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2158 Рачунарство и информатика 4 16 685 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2159 Рачунарство и информатика 1 16 684 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 0 0 0
2160 Рачунарство и информатика 2 16 684 0 0 60 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2161 Рачунарство и информатика 3 16 684 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2162 Рачунарство и информатика 4 16 684 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
2163 Грађанско васпитање 1 16 686 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2164 Грађанско васпитање 2 16 686 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2165 Грађанско васпитање 3 16 686 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2166 Грађанско васпитање 4 16 686 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2167 Верска настава 1 16 686 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2168 Верска настава 2 16 686 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2169 Верска настава 3 16 686 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
2170 Верска настава 4 16 686 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
3999 Рачунарство и информатика 1 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4000 Пословни пакети и интернет 1 16 1667 148 4 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4001 Рачунарска графика и мултимедија 2 16 1667 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4002 Увод у програмирање 2 16 1667 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4003 Програмски језици 3 16 1667 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4004 Рачунарске мреже 3 16 1667 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4005 Практикум I 3 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4006 Информациони системи и базе података 4 16 1667 66 2 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4007 Web дизајн 4 16 1667 66 2 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4008 Практикум II 4 16 1667 33 1 0 0 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4009 Верска настава 1 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4010 Верска настава 2 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4011 Верска настава 3 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4012 Верска настава 4 16 1667 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
5350 Информациони системи и базе података 4 16 1667 33 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5349 Рачунарске мреже 3 16 1667 37 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5348 Рачунарство и информатика 1 16 684 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 0 0 0
4364 Грађанско васпитање 1 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4365 Грађанско васпитање 2 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4366 Грађанско васпитање 3 16 1667 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4367 Грађанско васпитање 4 16 1667 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4448 Грађанско васпитање 1 16 685 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4449 Грађанско васпитање 2 16 685 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4450 Грађанско васпитање 3 16 685 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4451 Грађанско васпитање 4 16 685 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4452 Верска настава 1 16 685 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4453 Верска настава 2 16 685 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4454 Верска настава 3 16 685 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4455 Верска настава 4 16 685 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4750 Грађанско васпитање 1 16 684 37 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4751 Грађанско васпитање 2 16 684 35 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4752 Грађанско васпитање 3 16 684 36 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4753 Грађанско васпитање 4 16 684 32 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4754 Верска настава 1 16 684 37 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4755 Верска настава 2 16 684 35 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4756 Верска настава 3 16 684 36 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
4757 Верска настава 4 16 684 32 3 1 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
5351 Рачунарство и информатика 1 16 685 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 0 0 0
5352 Рачунарство и информатика 3 16 685 36 1 0 2 0 0 0 Теорија 0 0 0
5353 Рачунарство и информатика 4 16 685 32 1 0 2 0 0 0 Теорија 0 0 0
5354 Рачунарство и информатика 2 16 685 0 0 60 2 0 0 0 0 0 0
5355 Рачунарство и информатика 3 16 685 0 0 30 2 0 0 0 0 0 0
5356 Рачунарство и информатика 4 16 685 0 0 30 2 0 0 0 0 0 0
5357 Рачунарство и информатика 3 16 686 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
5358 Рачунарство и информатика 4 16 686 0 0 30 2 0 0 0 Блок 0 0 0
5359 Рачунарство и информатика 3 16 686 36 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5360 Рачунарство и информатика 4 16 686 32 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5361 Хемија 2 16 684 35 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5362 Хемија 3 16 684 36 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5363 Рачунарство и информатика 1 5 267 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5364 Основе електротехнике 1 5 267 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5365 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 5 267 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5366 Практична настава 1 5 267 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5367 Верска настава 1 5 267 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5368 Грађанско васпитање 1 5 267 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5369 Рачунарство и информатика 1 5 269 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5370 Основе електротехнике 1 5 269 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5371 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 5 269 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5372 Практична настава 1 5 269 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5373 Верска настава 1 5 269 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5374 Грађанско васпитање 1 5 269 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5375 Рачунарство и информатика 1 5 271 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5376 Основе електротехнике 1 5 271 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5377 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 271 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5378 Практична настава 1 5 271 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5379 Верска настава 1 5 271 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5380 Грађанско васпитање 1 5 271 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5381 Рачунарство и информатика 1 5 272 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5382 Основе електротехнике 1 5 272 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5383 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 272 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5384 Практична настава 1 5 272 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5385 Верска настава 1 5 272 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5386 Грађанско васпитање 1 5 272 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5387 Рачунарство и информатика 1 5 273 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5388 Основе електротехнике 1 5 273 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5389 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 273 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5390 Практична настава 1 5 273 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5391 Верска настава 1 5 273 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5392 Грађанско васпитање 1 5 273 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5401 Рачунарство и информатика 1 5 277 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5402 Основе електротехнике 1 5 277 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5403 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 277 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5404 Практична настава 1 5 277 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5405 Верска настава 1 5 277 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5406 Грађанско васпитање 1 5 277 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5407 Рачунарство и информатика 1 5 278 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5408 Основе електротехнике 1 5 278 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5409 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 278 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5410 Практична настава 1 5 278 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5411 Верска настава 1 5 278 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5412 Грађанско васпитање 1 5 278 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5413 Рачунарство и информатика 1 5 281 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5414 Техничко цртање 1 5 281 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5415 Практична настава 1 5 281 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5416 Верска настава 1 5 281 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5417 Грађанско васпитање 1 5 281 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5418 Рачунарство и информатика 1 5 282 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5419 Техничко цртање 1 5 282 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5420 Практична настава 1 5 282 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5421 Верска настава 1 5 282 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5422 Грађанско васпитање 1 5 282 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5423 Рачунарство и информатика 1 5 283 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5424 Техничко цртање 1 5 283 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5425 Практична настава 1 5 283 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5426 Верска настава 1 5 283 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5427 Грађанско васпитање 1 5 283 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5428 Рачунарство и информатика 1 5 285 74 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
5429 Техничко цртање 1 5 285 37 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
5430 Основе практичних вештина 1 5 285 222 6 0 0 12 0 0 Практична настава 20 700 2
5431 Основе електротехнике 1 5 285 37 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
5432 Мотори са унутрашњим сагоревањем 1 5 285 37 1 0 0 12 0 0 Практична настава 20 700 2
5433 Верска настава 1 5 285 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5434 Грађанско васпитање 1 5 285 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5435 Рачунарство и информатика 1 5 286 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5436 Техничко цртање 1 5 286 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5437 Практична настава 1 5 286 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5438 Верска настава 1 5 286 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5439 Грађанско васпитање 1 5 286 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5440 Рачунарство и информатика 1 5 287 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5441 Техничко цртање 1 5 287 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5442 Практична настава 1 5 287 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5443 Верска настава 1 5 287 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5444 Грађанско васпитање 1 5 287 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5445 Основе електротехнике 1 5 752 37 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
5446 Практична настава 1 5 752 148 4 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
5447 Предузетништво 1 5 752 58 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
5448 Рачунарство и информатика 1 5 752 74 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
5449 Верска настава 1 5 752 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5450 Грађанско васпитање 1 5 752 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5451 Рачунарство и информатика 1 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5452 Основе електротехнике 1 5 768 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5453 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5454 Практична настава 1 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5455 Основе електротехнике 1 5 768 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5456 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5457 Практична настава 1 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
5458 Верска настава 1 5 768 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5459 Грађанско васпитање 1 5 768 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5460 Основе електротехнике 1 5 1505 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5461 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 5 1505 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5462 Практична настава 1 5 1505 74 2 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
5463 Рачунарство и информатика 1 5 1505 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5464 Верска настава 1 5 1505 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5465 Грађанско васпитање 1 5 1505 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5466 Рачунарство и информатика 1 5 1520 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5467 Основе електротехнике 1 5 1520 37 1 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5468 Рачунарски хардвер 1 5 1520 148 4 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5469 Практична настава 1 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5470 Мрежна опрема 1 5 1520 111 3 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5471 Рачунарски софтвер 1 5 1520 148 4 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5472 Музичка култура 1 5 1520 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5473 Верска настава 1 5 1520 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5474 Грађанско васпитање 1 5 1520 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5489 Рачунарство и информатика 1 5 1543 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5490 Основе електротехнике 1 5 1543 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5491 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 1543 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5492 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 5 1543 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5493 Практична настава 1 5 1543 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5494 Верска настава 1 5 1543 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5495 Грађанско васпитање 1 5 1543 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5496 Практична настава 1 5 1566 74 2 0 3 0 0 0 Вежбе 26 910 3
5497 Рачунарство и информатика 1 5 1566 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5498 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 5 1566 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5499 Верска настава 1 5 1566 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5500 Грађанско васпитање 1 5 1566 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5508 Рачунарство и информатика 1 5 1613 74 2 0 0 10 0 0 вежбе 20 700 0
5509 Техничко цртање 1 5 1613 37 1 0 0 10 0 0 вежбе 20 700 2
5510 Основе електротехнике 1 5 1613 37 1 0 0 10 0 0 вежбе 20 700 2
5511 Основе практичних вештина 1 5 1613 222 6 0 0 10 0 0 Практична настава 20 700 2
5512 Верска настава 1 5 1613 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5513 Грађанско васпитање 1 5 1613 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5523 Рачунарство и информатика 1 5 2015 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5524 Основе практичних вештина 1 5 2015 222 6 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5525 Екологија и заштита животне средине 1 5 2015 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5526 Индустријска географија 1 5 2015 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5527 Историја 1 5 2015 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5528 Ликовна култура 1 5 2015 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5529 Музичка уметност 1 5 2015 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5530 Хемија 1 5 2015 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5531 Верска настава 1 5 2015 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5532 Грађанско васпитање 1 5 2015 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5543 Примена рачунара у електротехници 2 5 267 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5544 Електрична мерења 2 5 267 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5545 Практична настава 2 5 267 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5546 Верска настава 2 5 267 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5547 Грађанско васпитање 2 5 267 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5548 Примена рачунара у електротехници 2 5 269 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5549 Електротехничка мерења 2 5 269 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5550 Електроника 2 5 269 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5551 Практична настава 2 5 269 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5552 Верска настава 2 5 269 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5553 Грађанско васпитање 2 5 269 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5554 Примена рачунара у електротехници 2 5 271 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5555 Електрична мерења 2 5 271 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5556 Електроника I 2 5 271 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5557 Практична настава 2 5 271 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5558 Верска настава 2 5 271 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5559 Грађанско васпитање 2 5 271 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5560 Примена рачунара у електротехници 2 5 272 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5561 Електрична мерења 2 5 272 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5562 Електроника I 2 5 272 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5563 Практична настава 2 5 272 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5564 Верска настава 2 5 272 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5565 Грађанско васпитање 2 5 272 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5566 Примена рачунара у електротехници 2 5 273 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5567 Електрична мерења 2 5 273 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5568 Електроника I 2 5 273 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5569 Практична настава 2 5 273 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5570 Верска настава 2 5 273 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5571 Грађанско васпитање 2 5 273 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5583 Примена рачунара у електротехници 2 5 277 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5584 Електрична мерења 2 5 277 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5585 Електроника I 2 5 277 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5586 Практична настава 2 5 277 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5587 Верска настава 2 5 277 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5588 Грађанско васпитање 2 5 277 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5589 Примена рачунара у електротехници 2 5 278 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5590 Електрична мерења 2 5 278 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5591 Електроника I 2 5 278 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5592 Програмирање 2 5 278 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5593 Практична настава 2 5 278 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5594 Верска настава 2 5 278 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5595 Грађанско васпитање 2 5 278 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5596 Електрична мерења 2 5 281 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5597 Електроника 2 5 281 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5598 Практична настава 2 5 281 420 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5599 Практична настава 2 5 281 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5600 Верска настава 2 5 281 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5601 Грађанско васпитање 2 5 281 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5602 Електрична мерења 2 5 282 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5603 Електроника 2 5 282 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5604 Практична настава 2 5 282 420 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5605 Практична настава 2 5 282 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5606 Верска настава 2 5 282 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5607 Грађанско васпитање 2 5 282 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5608 Електрична мерења 2 5 283 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5609 Електроника 2 5 283 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5610 Практична настава 2 5 283 420 12 0 2 0 0 0 Вежба 26 910 2
5611 Практична настава 2 5 283 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5612 Верска настава 2 5 283 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5613 Грађанско васпитање 2 5 283 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5614 Изборни предмети према програму образовног профила 2 5 285 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5615 Електрична мерења и електроника 2 5 285 35 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
5616 Електрични и електронски системи на возилима 2 5 285 420 12 0 0 12 0 0 Практична настава 20 700 2
5617 Електрични и електронски системи на возилима 2 5 285 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
5618 Верска настава 2 5 285 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5619 Грађанско васпитање 2 5 285 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5620 Електрична мерења у телекомуникацијама 2 5 286 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5621 Електроника 2 5 286 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5622 Практична настава 2 5 286 420 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5623 Практична настава 2 5 286 0 0 60 2 0 0 0 блок настава 28 980 2
5624 Верска настава 2 5 286 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5625 Грађанско васпитање 2 5 286 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5626 Електрична мерења 2 5 287 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5627 Електроника 2 5 287 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5628 Практична настава 2 5 287 420 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5629 Практична настава 2 5 287 0 0 60 2 0 0 0 блок настава 28 980 2
5630 Примена рачунара у електротехници 2 5 287 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5631 Верска настава 2 5 287 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5632 Грађанско васпитање 2 5 287 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5633 Електроника 2 5 752 34 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
5634 Електрична мерења 2 5 752 68 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
5635 Ото мотори 2 5 752 34 1 0 0 15 0 0 Практична настава 20 700 2
5636 Електричне инсталације и уређаји 2 5 752 34 1 0 0 15 0 0 Практична настава 20 700 2
5637 Давачи и извршни елементи 2 5 752 68 2 0 0 15 0 0 Практична настава 20 700 2
5638 Практична настава 2 5 752 0 0 90 0 15 0 0 Блок настава 28 980 2
5639 Верска настава 2 5 752 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5640 Грађанско васпитање 2 5 752 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5641 Примена рачунара у електротехници 2 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5642 Електротехничка мерења 2 5 768 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5643 Електроника 2 5 768 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5644 Основе аутоматског управљања 2 5 768 31 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5645 Практична настава 2 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5646 Примена рачунара у електротехници 2 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5647 Електрична мерења 2 5 768 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5648 Електроника 2 5 768 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5649 Практична настава 2 5 768 74 2 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
5650 Верска настава 2 5 768 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
5651 Грађанско васпитање 2 5 768 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5652 Примена рачунара у електротехници 2 5 1505 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5653 Електрична мерења 2 5 1505 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5654 Електроника 2 5 1505 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5655 Практична настава 2 5 1505 74 2 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
5656 Верска настава 2 5 1505 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5657 Грађанско васпитање 2 5 1505 37 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5658 Мрежна опрема 2 5 1520 111 3 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5659 Електроника 2 5 1520 37 1 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5660 Оперативни системи 2 5 1520 185 5 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5661 Апликативни софтвер 2 5 1520 74 2 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5662 Основе електротехнике 2 5 1520 37 1 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5663 Геометрија 2 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5664 Рачунарски интерфејси 2 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5665 Технике мултимедије 2 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5666 Физика 2 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5667 Верска настава 2 5 1520 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5668 Грађанско васпитање 2 5 1520 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5692 Примена рачунара у електротехници 2 5 1543 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5693 Електрична мерења 2 5 1543 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5694 Електроника I 2 5 1543 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5695 Програмирање 2 5 1543 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5696 Електрична мерења 2 5 1543 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5697 Информационо-комуникационе технологије 2 5 1543 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5698 Електроника 2 5 1543 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5699 Примена рачунара у електротехници 2 5 1543 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5700 Практична настава 2 5 1543 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5701 Верска настава 2 5 1543 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5702 Грађанско васпитање 2 5 1543 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5703 Електрична мерења 2 5 1566 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5704 Електроника 2 5 1566 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5705 Практична настава 2 5 1566 74 2 0 3 0 0 0 Вежбе 26 910 3
5706 Примена рачунара у електротехници 2 5 1566 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5707 Верска настава 2 5 1566 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5708 Грађанско васпитање 2 5 1566 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5718 Електрична мерења и електроника 2 5 1613 35 1 0 0 10 0 0 вежбе 20 700 2
5719 Практична настава 2 5 1613 420 12 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
5720 Верска настава 2 5 1613 35 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5721 Грађанско васпитање 2 5 1613 35 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5732 Електрични и електронски системи на возилима 2 5 2015 620 16 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5733 Верска настава 2 5 2015 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5734 Грађанско васпитање 2 5 2015 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5745 Електроника у енергетици 3 5 267 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5746 Мерења у електроенергетици 3 5 267 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5747 Електричне инсталације и осветљење 3 5 267 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5748 Електричне машине 3 5 267 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5749 Практична настава 3 5 267 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5750 Практична настава 3 5 267 0 0 60 2 0 0 0 блок настава 28 980 2
5751 Верска настава 3 5 267 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
5752 Грађанско васпитање 3 5 267 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
5753 Мерења у електроенергетици 3 5 269 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5754 Енергетска електроника 3 5 269 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5755 Електричне машине са испитивањем 3 5 269 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5756 Расхладни уређаји 3 5 269 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5757 Практична настава 3 5 269 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5758 Практична настава 3 5 269 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5759 Верска настава 3 5 269 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5760 Грађанско васпитање 3 5 269 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5761 Мерења у електроници 3 5 271 37 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5762 Електроника II 3 5 271 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5763 Дигитална електроника 3 5 271 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5764 Аудиотехника 3 5 271 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5765 Основе телевизијске технике 3 5 271 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5766 Аудиотехника 3 5 271 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
5767 Основе телевизијске технике 3 5 271 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
5768 Верска настава 3 5 271 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5769 Грађанско васпитање 3 5 271 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5770 Мерења у електроници 3 5 272 37 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5771 Електроника II 3 5 272 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5772 Дигитална електроника 3 5 272 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5773 Електронски појачивачи 3 5 272 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5774 Рачунари и програмирање 3 5 272 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5775 Електронски појачивачи 3 5 272 0 0 30 3 0 0 0 блок настава 24 840 3
5776 Рачунари и програмирање 3 5 272 0 0 30 3 0 0 0 блок настава 24 840 3
5777 Верска настава 3 5 272 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5778 Грађанско васпитање 3 5 272 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5779 Мерења у електроници 3 5 273 37 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5780 Електроника II 3 5 273 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5781 Дигитална електроника 3 5 273 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5782 Телекомуникациони водови и пренос 3 5 273 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5783 Станични СС уређаји 3 5 273 0 0 60 3 0 0 0 Блок 24 840 3
5784 Пружни СС уређаји 3 5 273 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5785 Верска настава 3 5 273 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5786 Грађанско васпитање 3 5 273 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5816 Мерења у електроници 3 5 277 37 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5817 Електроника II 3 5 277 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5818 Дигитална електроника 3 5 277 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5819 Елементи аутоматизације 3 5 277 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5820 Рачунари и програмирање 3 5 277 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5821 Елементи аутоматизације 3 5 277 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
5822 Рачунари и програмирање 3 5 277 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
5823 Верска настава 3 5 277 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5824 Грађанско васпитање 3 5 277 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5825 Мерења у електроници 3 5 278 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5826 Електроника II 3 5 278 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5827 Дигитална електроника 3 5 278 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5828 Програмирање 3 5 278 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5829 Рачунари 3 5 278 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5830 Програмирање 3 5 278 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
5831 Рачунари 3 5 278 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
5832 Верска настава 3 5 278 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5833 Грађанско васпитање 3 5 278 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5834 Практична настава 3 5 281 372 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5835 Практична настава 3 5 281 0 0 90 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5836 Верска настава 3 5 281 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5837 Грађанско васпитање 3 5 281 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5838 Практична настава 3 5 282 420 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5839 Практична настава 3 5 282 0 0 90 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5840 Верска настава 3 5 282 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5841 Грађанско васпитање 3 5 282 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5842 Практична настава 3 5 283 372 12 0 2 0 0 0 Вежба 26 910 2
5843 Практична настава 3 5 283 0 0 90 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5844 Верска настава 3 5 283 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5845 Грађанско васпитање 3 5 283 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5846 Изборни предмети према програму образовног профила 3 5 285 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5847 Електрични и електронски системи на возилима 3 5 285 372 12 0 0 12 0 0 Практична настава 20 700 2
5848 Предузетништво 3 5 285 62 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
5849 Електрични и електронски системи на возилима 3 5 285 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
5850 Верска настава 3 5 285 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5851 Грађанско васпитање 3 5 285 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5852 Кориснички програми за електронска кола 3 5 286 31 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5853 Практична настава 3 5 286 372 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5854 Практична настава 3 5 286 0 0 90 2 0 0 0 блок настава 28 980 2
5855 Верска настава 3 5 286 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5856 Грађанско васпитање 3 5 286 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5857 Практична настава 3 5 287 372 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5858 Практична настава 3 5 287 0 0 90 2 0 0 0 блок настава 28 980 2
5859 Верска настава 3 5 287 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5860 Грађанско васпитање 3 5 287 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5861 Електроника 3 5 752 32 1 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5862 Дизел мотори 3 5 752 32 1 0 0 10 0 0 Практична настава 20 700 2
5863 Електричне машине на возилима 3 5 752 32 1 0 0 10 0 0 Практична настава 20 700 2
5864 Системи паљења ото мотора 3 5 752 64 2 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
5865 Системи убризгавања ото мотора 3 5 752 64 2 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
5866 Практична настава 3 5 752 0 0 150 0 10 0 0 Блок 28 980 2
5867 Изборни предмет према програму образовног профила листа Б 3 5 752 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
5868 Изборни предмет према програму образовног профила листа А 3 5 752 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5869 Верска настава 3 5 752 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5870 Грађанско васпитање 3 5 752 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5871 Мерења у електроенергетици 3 5 768 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5872 Енергетска електроника 3 5 768 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5873 Електричне машине са испитивањем 3 5 768 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
5874 Практична настава 3 5 768 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
5875 Мерења у електроенергетици 3 5 768 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5876 Енергетска електроника 3 5 768 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5877 Електричне машине са испитивањем 3 5 768 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5878 Електромоторни погон 3 5 768 0 0 30 2 0 0 0 Блок 24 840 2
5879 Електрична вуча 3 5 768 0 0 30 2 0 0 0 Блок 24 840 2
5880 Практична настава 3 5 768 70 2 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
5881 Практична настава 3 5 768 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
5882 Верска настава 3 5 768 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5883 Грађанско васпитање 3 5 768 35 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5884 Мерења у електроенергетици 3 5 1505 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5885 Енергетска електроника 3 5 1505 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5886 Електричне машине са испитивањем 3 5 1505 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5887 Практична настава 3 5 1505 70 2 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
5888 Практична настава 3 5 1505 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 0
5889 Микроконтролери 3 5 1505 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5890 Верска настава 3 5 1505 35 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5891 Грађанско васпитање 3 5 1505 35 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5892 Апликативни софтвер 3 5 1520 111 3 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5893 Обрада и пренос сигнала 3 5 1520 37 1 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5894 Мрежни и оперативни системи 3 5 1520 111 3 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5895 Рачунарске мреже 3 5 1520 111 3 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
5896 Алгебра са аналитичком геометријом 3 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5897 Програмирање 3 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5898 Социологија 3 5 1520 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5899 Верска настава 3 5 1520 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5900 Грађанско васпитање 3 5 1520 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5938 Мерења у електроници 3 5 1543 35 1 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5939 Електроника II 3 5 1543 35 1 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5940 Дигитална електроника 3 5 1543 35 1 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5941 Програмирање 3 5 1543 70 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5942 Рачунари 3 5 1543 35 1 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5943 Програмирање 3 5 1543 0 0 30 3 10 0 0 блок настава 24 840 3
5944 Рачунари 3 5 1543 0 0 30 3 10 0 0 блок настава 24 840 3
5945 Основе аудиотехнике 3 5 1543 35 1 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5946 Дигитални уређаји и рачунари 3 5 1543 35 1 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5947 Основе видеотехнике 3 5 1543 62 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5948 Мултимедијални сервиси 3 5 1543 70 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5949 Увод у технике мултимедија 3 5 1543 70 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
5950 Практична настава 3 5 1543 0 0 60 3 10 0 0 блок настава 28 980 3
5951 Верска настава 3 5 1543 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5952 Грађанско васпитање 3 5 1543 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5953 Практична настава 3 5 1566 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
5954 Основе аудиотехнике 3 5 1566 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5955 Основе видеотехнике 3 5 1566 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5956 Увод у технике мултимедија 3 5 1566 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5957 Верска настава 3 5 1566 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5958 Грађанско васпитање 3 5 1566 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13229 Верска настава 3 10 2027 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13228 Грађанско васпитање 3 10 2027 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
5979 Практична настава 3 5 1613 558 18 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
5980 Верска настава 3 5 1613 31 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
5981 Грађанско васпитање 3 5 1613 31 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
13227 Услуживање на свечаним пријемима* 3 10 2027 54 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13226 Услуживање на свечаним пријемима 3 10 2027 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 0
13225 Услуживање на свечаним пријемима 3 10 2027 45 5 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13224 Услуживање хране и посластица* 3 10 2027 288 12 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13223 Услуживање хране и посластица 3 10 2027 120 5 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13222 Предузетништво 3 10 2027 64 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13221 Верска настава 2 10 2027 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13220 Грађанско васпитање 2 10 2027 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13219 Изборни предмети према програму образовног профила 2 10 2027 68 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13218 Услуживање пића и напитака 2 10 2027 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13217 Услуживање пића и напитака 2 10 2027 125 5 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
5998 Електрични и електронски системи на возилима 3 5 2015 741 21 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
5999 Верска настава 3 5 2015 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6000 Грађанско васпитање 3 5 2015 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13216 Услуживање пића и напитака * 2 10 2027 150 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13215 Пословна комуникација * 2 10 2027 54 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13214 Пословна комуникација 2 10 2027 45 5 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13213 Пословна комуникација 2 10 2027 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 0
13212 Изборни предмети према програму образовног профила 1 10 2027 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13211 Хигијенски стандарди у услуживању * 1 10 2027 30 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13210 Хигијенски стандарди у услуживању 1 10 2027 25 5 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13209 Верска настава 1 10 2027 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6016 Електричне машине 4 5 267 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6017 Електричне мреже 4 5 267 0 0 42 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6018 Електричне мреже 4 5 267 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6019 Електрична постројења 4 5 267 0 0 48 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6020 Електрична постројења 4 5 267 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6021 Основе аутоматског управљања 4 5 267 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6022 Пројектовање електричних инсталација и осветљења 4 5 267 62 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6023 Верска настава 4 5 267 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6024 Грађанско васпитање 4 5 267 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6025 Електричне машине са испитивањем 4 5 269 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6026 Електротермички уређаји 4 5 269 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6027 Расхладни уређаји 4 5 269 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6028 Основе аутоматског управљања 4 5 269 31 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6029 Електротермички уређаји 4 5 269 0 0 30 3 0 0 0 блок настава 24 840 3
6030 Расхладни уређаји 4 5 269 0 0 60 3 0 0 0 блок настава 24 840 3
6031 Верска настава 4 5 269 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6032 Грађанско васпитање 4 5 269 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6033 Радио пријемници 4 5 271 62 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6034 Радио предајници 4 5 271 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6035 Видео уређаји 4 5 271 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6036 Радио пријемници 4 5 271 0 0 30 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6037 Видео уређаји 4 5 271 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6038 Радио предајници 4 5 271 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6039 Верска настава 4 5 271 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6040 Грађанско васпитање 4 5 271 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6041 Електронски медницински уређаји 4 5 272 0 0 48 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6042 Основе аутоматског управљања 4 5 272 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6043 Микропроцесори са елементима програмирања 4 5 272 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6044 Високофреквенцијска електроника 4 5 272 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6045 Електроенергетика 4 5 272 0 0 12 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6046 Високофреквенцијска електроника 4 5 272 0 0 12 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6047 Основе аутоматског управљања 4 5 272 0 0 18 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6048 Верска настава 4 5 272 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6049 Грађанско васпитање 4 5 272 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6050 Станични СС уређаји 4 5 273 0 0 60 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6051 Пружни СС уређаји 4 5 273 0 0 30 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6052 Сиситеми аутоматског управљања у СС техници 4 5 273 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6053 Друмски СС уређаји 4 5 273 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6054 Верска настава 4 5 273 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6055 Грађанско васпитање 4 5 273 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13614 Грађанско васпитање 4 6 1604 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13613 Верска настава 4 6 1604 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13612 Изборни предмет према Програму огледа 4 6 1604 60 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13611 Практична настава 4 6 1604 0 0 120 0 10 10 0 Настава у блоку 24 840 2
13610 Практична настава * 4 6 1604 360 12 0 0 10 10 0 Практична настава 26 910 2
13609 Грађанско васпитање 3 6 1604 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13608 Верска настава 3 6 1604 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13607 Изборни предмет према Програму огледа 3 6 1604 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13606 Практична настава 3 6 1604 0 0 60 0 10 10 0 Настава у блоку 24 840 2
13605 Практична настава * 3 6 1604 420 12 0 0 10 10 0 Практична настава 26 910 2
13604 Грађанско васпитање 2 6 1604 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13603 Верска настава 2 6 1604 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13602 Изборни предмет према Програму огледа 2 6 1604 111 3 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13601 Практична настава * 2 6 1604 222 6 0 0 10 10 0 Практична настава 26 910 2
13600 Графичко обликовање и писмо 2 6 1604 74 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
13599 Грађанско васпитање 1 6 1604 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13598 Верска настава 1 6 1604 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13596 Практична настава * 1 6 1604 222 6 0 0 10 10 0 Практична настава 26 910 2
13597 Изборни предмет према Програму огледа 1 6 1604 111 3 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13595 Рачунарство и информатика 1 6 1604 74 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
13594 Ликовна култура 1 6 1604 6 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6081 Мерења у аутоматици 4 5 277 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6082 Микропроцесори са елементима програмирања 4 5 277 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6083 Рачунари у системима управљања 4 5 277 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6084 Системи аутоматског управљања 4 5 277 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6085 Електричне машине са регулацијом електромоторног погона 4 5 277 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6086 Мерења у аутоматици 4 5 277 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6087 Рачунари у системима управљања 4 5 277 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6088 Системи аутоматског управљања 4 5 277 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6089 Верска настава 4 5 277 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6090 Грађанско васпитање 4 5 277 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6091 Програмирање 4 5 278 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6092 Рачунари 4 5 278 62 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6093 Рачунарске мреже и комуникације 4 5 278 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6094 Основе аутоматског управљања 4 5 278 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6095 Основе аутоматског управљања 4 5 278 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6096 Програмирање 4 5 278 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6097 Рачунари 4 5 278 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6098 Верска настава 4 5 278 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6099 Грађанско васпитање 4 5 278 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6100 Основе аутоматског управљања 4 5 287 31 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6101 Моторна возила 4 5 752 29 1 0 0 10 0 0 Практична настава 20 700 2
6102 Системи убризгавања дизел мотора 4 5 752 58 2 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
6103 Системи стабилности 4 5 752 58 2 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
6104 Системи безбедности и комфора 4 5 752 58 2 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
6105 Практична настава 4 5 752 150 0 0 0 10 0 0 Блок 28 980 2
6106 Изборни предмет према програму образовног профила листа Б 4 5 752 58 2 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 0
6107 Изборни предмет према програму образовног профила листа А 4 5 752 58 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
6108 Верска настава 4 5 752 29 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6109 Грађанско васпитање 4 5 752 29 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6110 Електричне машине са испитивањем 4 5 768 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6111 Електромоторни погон 4 5 768 0 0 30 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6112 Електрични погон дизалица и лифтова 4 5 768 0 0 30 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6113 Електрична вуча 4 5 768 0 0 30 3 0 0 0 Блок 24 840 3
6114 Електричне машине са испитивањем 4 5 768 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6115 Електрични погон дизалица и лифтова 4 5 768 0 0 30 0 0 0 0 Блок 24 840 2
6116 Основе аутоматског управљања 4 5 768 31 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6117 Верска настава 4 5 768 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6118 Грађанско васпитање 4 5 768 31 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
6119 Електричне машине са испитивањем 4 5 1505 31 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6120 Електрично покретање 4 5 1505 0 0 30 2 0 0 0 Блок 24 840 2
6121 Управљање електромоториним погоном 4 5 1505 0 0 30 2 0 0 0 Блок 24 840 2
6122 Програмабилни логички конторлери 4 5 1505 0 0 30 2 0 0 0 Блок 24 840 2
6123 Електрично покретање 4 5 1505 31 1 0 2 0 0 0 Блок 24 840 2
6124 Управљање електромоториним погоном 4 5 1505 31 1 0 2 0 0 0 Блок 24 840 2
6125 Програмабилни логички конторлери 4 5 1505 62 2 0 2 0 0 0 Блок 24 840 2
6126 Верска настава 4 5 1505 31 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
6127 Грађанско васпитање 4 5 1505 31 1 0 0 0 0 0 теорија 20 700 0
6128 Рачунарске мреже 4 5 1520 68 2 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
6129 Техничка документација 4 5 1520 68 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6130 Сервери 4 5 1520 102 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6131 Администрирање рачунарских мрежа 4 5 1520 160 5 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
6132 Основна рачунарства у облаку 4 5 1520 64 2 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
6133 Предузетништво 4 5 1520 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6134 Администрирање рачунарских мрежа 4 5 1520 204 6 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
6135 Једначине, диференцијални и интегрални рачун 4 5 1520 68 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6136 Објектно оријентисано програмирање 4 5 1520 68 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6137 Филозофија 4 5 1520 68 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6138 Верска настава 4 5 1520 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6139 Грађанско васпитање 4 5 1520 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13208 Грађанско васпитање 1 10 2027 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13207 Припремни и завршни радови у угоститељским објектима * 1 10 2027 180 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13206 Припремни и завршни радови у угоститељским објектима 1 10 2027 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13205 Припремни и завршни радови у угоститељским објектима 1 10 2027 150 5 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13204 Рачунарство и информатика 1 10 2027 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13202 Посластице у куварству * 3 10 2025 12 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13203 Изборни предмети према програму образовног профила 3 10 2025 58 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13201 Јела по поруџбини и јела са жара * 3 10 2025 102 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13200 Хладна предјела * 3 10 2025 60 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13199 Посластице у куварству 3 10 2025 20 10 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13198 Јела по поруџбини и јела са жара 3 10 2025 170 10 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13196 Хладна предјела 3 10 2025 0 0 66 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13197 Хладна предјела 3 10 2025 100 10 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13195 Јела по поруџбини и јела са жара 3 10 2025 0 0 78 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13193 Грађанско васпитање 2 10 2025 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13194 Посластице у куварству 3 10 2025 0 0 6 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13192 Верска настава 2 10 2025 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13190 Варива и прилози * 2 10 2025 42 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13191 Изборни предмети према програму образовног профила 2 10 2025 66 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13188 Топла предјела * 2 10 2025 60 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13189 Готова јела * 2 10 2025 96 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13187 Варива и прилози 2 10 2025 70 10 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13186 Готова јела 2 10 2025 160 10 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13184 Готова јела 2 10 2025 0 0 72 0 12 12 0 Блок настава 28 980 2
13185 Топла предјела 2 10 2025 100 10 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13183 Варива и прилози 2 10 2025 0 0 18 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13182 Топла предјела 2 10 2025 0 0 30 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13180 Верска настава 1 10 2025 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13181 Грађанско васпитање 1 10 2025 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13179 Изборни предмети према програму образовног профила 1 10 2025 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13177 Угоститељска понуда у куварству * 1 10 2025 12 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13178 Хигијенски стандарди у куварству * 1 10 2025 18 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13176 Термичка обрада * 1 10 2025 12 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13175 Салате и зимница * 1 10 2025 12 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13173 Фондови, бистре и густе супе,чорбе 1 10 2025 72 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13174 Сировине у куварству 1 10 2025 84 6 0 0 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13172 Хигијенски стандарди у куварству 1 10 2025 12 4 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
6174 Програмирање 4 5 1543 70 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
6175 Рачунари 4 5 1543 62 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
6176 Програмирање 4 5 1543 0 0 30 3 10 0 0 блок настава 24 840 3
6177 Рачунари 4 5 1543 0 0 30 3 10 0 0 блок настава 24 840 3
6178 Производња мултимедијалног садржаја 4 5 1543 62 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
6179 Примењена аудио-видео техника 4 5 1543 31 1 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
6180 Практична настава 4 5 1543 0 0 90 3 10 0 0 блок настава 28 980 3
6181 Пројекторање и израда техничке документације 4 5 1543 62 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
6182 Софтверски мултимедијални алати 4 5 1543 62 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
6183 Верска настава 4 5 1543 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6184 Грађанско васпитање 4 5 1543 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6185 Практична настава 4 5 1566 0 0 90 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
6186 Рачунари 4 5 1566 0 0 30 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6187 Економика и организација предузећа 4 5 1566 62 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6188 Примењена аудио-видео техника 4 5 1566 31 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6189 Производња мултимедијалног садржаја 4 5 1566 62 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6190 Пројекторање и израда техничке документације 4 5 1566 62 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6191 Рачунари 4 5 1566 62 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6192 Софтверски мултимедијални алати 4 5 1566 62 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6193 Верска настава 4 5 1566 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6194 Грађанско васпитање 4 5 1566 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13171 Угоститељска понуда у куварству 1 10 2025 8 4 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13169 Салате и зимница 1 10 2025 8 4 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13170 Термичка обрада 1 10 2025 8 4 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13168 Сировине у куварству 1 10 2025 56 4 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13167 Фондови, бистре и густе супе,чорбе 1 10 2025 48 4 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13166 Рачунарство и информатика 1 10 2025 70 2 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13165 Фондови, бистре и густе супе,чорбе 1 10 2025 0 0 36 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13164 Хигијенски стандарди у куварству 1 10 2025 0 0 6 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13163 Термичка обрада 1 10 2025 0 0 6 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13161 Салате и зимница 1 10 2025 0 0 6 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13162 Сировине у куварству 1 10 2025 0 0 6 0 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13160 Грађанско васпитање 3 10 2024 29 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13159 Верска настава 3 10 2024 29 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13157 Чајно пециво * 3 10 2024 49 7 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13158 Изборни предмети према програму образовног профила 3 10 2024 58 2 0 0 12 0 0 Теорија 20 700 2
13156 Сладоледи и ледене посластице * 3 10 2024 49 7 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13155 Декорације у посластичарству * 3 10 2024 49 7 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13154 Топле посластице * 3 10 2024 42 7 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13153 Воћне салате, купови и напици * 3 10 2024 14 7 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13152 Чајно пециво 3 10 2024 77 11 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13151 Сладоледи и ледене посластице 3 10 2024 77 11 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13150 Декорације у посластичарству 3 10 2024 84 12 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13149 Топле посластице 3 10 2024 66 11 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13148 Воћне салате, купови и напици 3 10 2024 22 11 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13147 Предузетништво 3 10 2024 58 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13146 Декорације у посластичарству 3 10 2024 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13144 Топле посластице 3 10 2024 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13145 Чајно пециво 3 10 2024 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13143 Сладоледи и ледене посластице 3 10 2024 0 0 18 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13142 Воћне салате, купови и напици 3 10 2024 0 0 12 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13141 Грађанско васпитање 2 10 2024 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13140 Верска настава 2 10 2024 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13139 Изборни предмети према програму образовног профила 2 10 2024 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13138 Колачи * 2 10 2024 102 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13136 Колачи 2 10 2024 153 9 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13137 Торте * 2 10 2024 90 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13135 Торте 2 10 2024 135 9 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13134 Колачи 2 10 2024 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13133 Торте 2 10 2024 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13132 Грађанско васпитање 1 10 2024 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13131 Верска настава 1 10 2024 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6237 Геодетска мерења и рачунања 1 8 450 140 4 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6238 Геодетска мерења и рачунања 1 8 450 0 0 60 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
6239 Нацртна геометрија 1 8 450 35 1 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
6240 Рачунарство и информатика 1 8 450 70 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6241 Техничко цртање 1 8 450 70 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
6242 Верска настава 1 8 450 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6243 Грађанско васпитање 1 8 450 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6244 Грађевинске конструкције 1 8 451 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6245 Нацртна геометрија 1 8 451 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6246 Рачунарство и информатика 1 8 451 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6247 Техничко цртање 1 8 451 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6248 Верска настава 1 8 451 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6249 Грађанско васпитање 1 8 451 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6250 Грађевинске конструкције 1 8 452 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6251 Грађевинске конструкције 1 8 452 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 24 840 2
6252 Нацртна геометрија 1 8 452 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6253 Рачунарство и информатика 1 8 452 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6254 Техничко цртање 1 8 452 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6255 Верска настава 1 8 452 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6256 Грађанско васпитање 1 8 452 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6257 Грађевинске конструкције 1 8 453 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6258 Нацртна геометрија 1 8 453 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6259 Основе грађевинарства 1 8 453 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6260 Рачунарство и информатика 1 8 453 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6261 Техничко цртање са читањем планова 1 8 453 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6262 Верска настава 1 8 453 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6263 Грађанско васпитање 1 8 453 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6264 Грађевинске конструкције 1 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6265 Нацртна геометрија 1 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6266 Основе грађевинарства 1 8 455 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6267 Рачунарство и информатика 1 8 455 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6268 Техничко цртање са читањем планова 1 8 455 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6269 Верска настава 1 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6270 Грађанско васпитање 1 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6271 Нацртна геометрија 1 8 458 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6272 Рачунарство и информатика 1 8 458 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6273 Техничко цртање са читањем планова 1 8 458 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6274 Технологија рада са практичном наставом 1 8 458 105 3 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 2
6275 Технологија рада са практичном наставом 1 8 458 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 2
6276 Верска настава 1 8 458 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6277 Грађанско васпитање 1 8 458 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6278 Нацртна геометрија 1 8 459 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6279 Рачунарство и информатика 1 8 459 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6280 Техничко цртање са читањем планова 1 8 459 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6281 Технологија рада са практичном наставом 1 8 459 105 3 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6282 Технологија рада са практичном наставом 1 8 459 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6283 Верска настава 1 8 459 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6284 Грађанско васпитање 1 8 459 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6285 Нацртна геометрија 1 8 460 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6286 Рачунарство и информатика 1 8 460 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6287 Техничко цртање са читањем планова 1 8 460 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6288 Технологија рада са практичном наставом 1 8 460 105 3 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 2
6289 Технологија рада са практичном наставом 1 8 460 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 2
6290 Верска настава 1 8 460 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6291 Грађанско васпитање 1 8 460 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6292 Нацртна геометрија 1 8 464 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6293 Рачунарство и информатика 1 8 464 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6294 Техничко цртање са читањем планова 1 8 464 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6295 Технологија рада са практичном наставом 1 8 464 105 3 0 0 12 8 0 Вежбе 26 910 3
6296 Технологија рада са практичном наставом 1 8 464 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
6297 Верска настава 1 8 464 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6298 Грађанско васпитање 1 8 464 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6299 Нацртна геометрија 1 8 466 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6300 Рачунарство и информатика 1 8 466 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6301 Техничко цртање са читањем планова 1 8 466 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6302 Технологија рада са практичном наставом 1 8 466 105 3 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 3
6303 Технологија рада са практичном наставом 1 8 466 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 3
6304 Верска настава 1 8 466 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6305 Грађанско васпитање 1 8 466 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6306 Нацртна геометрија 1 8 468 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6307 Рачунарство и информатика 1 8 468 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6308 Техничко цртање са читањем планова 1 8 468 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6309 Технологија рада са практичном наставом 1 8 468 105 3 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6310 Технологија рада са практичном наставом 1 8 468 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6311 Верска настава 1 8 468 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6312 Грађанско васпитање 1 8 468 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6313 Нацртна геометрија 1 8 469 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6314 Рачунарство и информатика 1 8 469 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6315 Техничко цртање са читањем планова 1 8 469 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6316 Технологија рада са практичном наставом 1 8 469 105 3 0 0 8 6 0 Вежбе 26 910 4
6317 Технологија рада са практичном наставом 1 8 469 0 0 60 0 8 6 0 Блок настава 28 980 4
6318 Верска настава 1 8 469 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6319 Грађанско васпитање 1 8 469 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6320 Испитивање грађевинских материјала 1 8 470 105 3 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
6321 Испитивање грађевинских материјала 1 8 470 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 24 840 3
6322 Нацртна геометрија 1 8 470 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6323 Рачунарство и информатика 1 8 470 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6324 Техничко цртање са читањем планова 1 8 470 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6325 Верска настава 1 8 470 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6326 Грађанско васпитање 1 8 470 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6327 Грађевинске конструкције 1 8 689 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6328 Грађевинске конструкције 1 8 689 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 24 840 2
6329 Нацртна геометрија 1 8 689 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6330 Рачунарство и информатика 1 8 689 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6331 Техничко цртање 1 8 689 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6332 Верска настава 1 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6333 Грађанско васпитање 1 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6334 Грађевинске конструкције 1 8 749 68 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6335 Нацртна геометрија и техничко цртање 1 8 749 68 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6336 Основе грађевинарства 1 8 749 0 0 30 0 15 12 0 Блок настава 24 840 2
6337 Рачунарство и информатика 1 8 749 68 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6338 Технологија рада са практичном наставом 1 8 749 170 5 0 0 10 8 0 Практична настава 26 910 3
6339 Технологија рада са практичном наставом 1 8 749 0 0 60 0 10 8 0 Блок настава 28 980 3
6340 Верска настава 1 8 749 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6341 Грађанско васпитање 1 8 749 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6342 Архитектонска графика 1 8 1541 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6343 Грађевинске конструкције 1 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6344 Изборни предмет према програму образовног профила 1 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6345 Нацртана геометрија 1 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6346 Рачунарство и информатика 1 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6347 Слободоручно цртање 1 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6348 Техничко цртање 1 8 1541 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6349 Верска настава 1 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6350 Грађанско васпитање 1 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6351 Грађевинске конструкције 1 8 1590 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6352 Нацртна геометрија и техничко цртање 1 8 1590 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6353 Нацртна геометрија и техничко цртање 1 8 1590 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 24 840 2
6354 Основи грађевинарства 1 8 1590 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 24 840 2
6355 Рачунарство и информатика 1 8 1590 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6356 Верска настава 1 8 1590 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6357 Грађанско васпитање 1 8 1590 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6358 Нацртна геометрија 1 8 1616 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6359 Рачунарство и информатика 1 8 1616 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6360 Техничко цртање са читањем планова 1 8 1616 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6361 Технологија рада са практичном наставом 1 8 1616 105 3 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6362 Технологија рада са практичном наставом 1 8 1616 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6363 Верска настава 1 8 1616 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6364 Грађанско васпитање 1 8 1616 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6365 Нацртна геометрија 1 8 1617 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6366 Рачунарство и информатика 1 8 1617 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6367 Техничко цртање са читањем планова 1 8 1617 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6368 Технологија рада са практичном наставом 1 8 1617 105 3 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6369 Технологија рада са практичном наставом 1 8 1617 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6370 Верска настава 1 8 1617 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6371 Грађанско васпитање 1 8 1617 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6372 Геодетска мерења и рачунања 2 8 450 280 7 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6373 Геодетска мерења и рачунања 2 8 450 0 0 60 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
6374 Изборни предмети према програму образовног профила 2 8 450 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6375 Техничка обрада у премеру 2 8 450 70 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
6376 Техничко цртање 2 8 450 70 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
6377 Верска настава 2 8 450 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6378 Грађанско васпитање 2 8 450 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6379 Грађевинске конструкције 2 8 451 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6380 Ликовна култура и цртање 2 8 451 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6381 Ликовна култура и цртање 2 8 451 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6382 Нацртна геометрија 2 8 451 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6383 Практична настава 2 8 451 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6384 Примена рачунара у грађевинарству 2 8 451 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6385 Статика и отпорност материјала 2 8 451 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6386 Верска настава 2 8 451 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6387 Грађанско васпитање 2 8 451 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6388 Геодезија 2 8 452 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6389 Грађевинске конструкције 2 8 452 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6390 Нацртна геометрија 2 8 452 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6391 Практична настава 2 8 452 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6392 Примена рачунара у грађевинарству 2 8 452 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6393 Статика и отпорност материјала 2 8 452 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6394 Верска настава 2 8 452 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6395 Грађанско васпитање 2 8 452 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6396 Грађевинске конструкције 2 8 453 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6397 Испитивање бетона 2 8 453 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6398 Испитивање бетона 2 8 453 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6399 Испитивање грађевинских материјала 2 8 453 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6400 Испитивање грађевинских материјала 2 8 453 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6401 Нацртна геометрија 2 8 453 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6402 Верска настава 2 8 453 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6403 Грађанско васпитање 2 8 453 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6404 Грађевинске конструкције 2 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6405 Нацртна геометрија 2 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6406 Технологија рада са практичном наставом 2 8 455 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6407 Технологија рада са практичном наставом 2 8 455 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6408 Верска настава 2 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6409 Грађанско васпитање 2 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6410 Грађевинске конструкције 2 8 458 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6411 Нацртна геометрија 2 8 458 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6412 Технологија рада са практичном наставом 2 8 458 315 9 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 2
6413 Технологија рада са практичном наставом 2 8 458 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 2
6414 Верска настава 2 8 458 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6415 Грађанско васпитање 2 8 458 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6416 Грађевинске конструкције 2 8 459 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6417 Нацртна геометрија 2 8 459 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6418 Технологија рада са практичном наставом 2 8 459 315 9 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6419 Технологија рада са практичном наставом 2 8 459 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6420 Верска настава 2 8 459 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6421 Грађанско васпитање 2 8 459 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6422 Грађевинске конструкције 2 8 460 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6423 Нацртна геометрија 2 8 460 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6424 Технологија рада са практичном наставом 2 8 460 315 9 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 2
6425 Технологија рада са практичном наставом 2 8 460 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 2
6426 Верска настава 2 8 460 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6427 Грађанско васпитање 2 8 460 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6428 Грађевинске конструкције 2 8 464 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6429 Нацртна геометрија 2 8 464 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6430 Технологија рада са практичном наставом 2 8 464 315 9 0 0 12 8 0 Вежбе 26 910 3
6431 Технологија рада са практичном наставом 2 8 464 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
6432 Верска настава 2 8 464 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6433 Грађанско васпитање 2 8 464 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6434 Грађевинске конструкције 2 8 466 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6435 Нацртна геометрија 2 8 466 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6436 Технологија рада са практичном наставом 2 8 466 315 9 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 3
6437 Технологија рада са практичном наставом 2 8 466 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 3
6438 Верска настава 2 8 466 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6439 Грађанско васпитање 2 8 466 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6440 Грађевинске конструкције 2 8 468 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6441 Нацртна геометрија 2 8 468 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6442 Технологија рада са практичном наставом 2 8 468 315 9 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6443 Технологија рада са практичном наставом 2 8 468 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6444 Верска настава 2 8 468 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6445 Грађанско васпитање 2 8 468 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6446 Грађевинске конструкције 2 8 469 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6447 Нацртна геометрија 2 8 469 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6448 Технологија рада са практичном наставом 2 8 469 315 9 0 0 8 6 0 Вежбе 26 910 4
6449 Технологија рада са практичном наставом 2 8 469 0 0 60 0 8 6 10 Блок настава 28 980 30
6450 Верска настава 2 8 469 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6451 Грађанско васпитање 2 8 469 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6452 Асфалтне мешавине 2 8 470 105 3 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
6453 Асфалтне мешавине 2 8 470 0 0 30 0 12 8 0 Блок настава 24 840 3
6454 Грађевинске конструкције 2 8 470 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6455 Испитивање бетона 2 8 470 140 4 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
6456 Испитивање бетона 2 8 470 0 0 30 0 12 8 0 Блок настава 24 840 3
6457 Нацртна геометрија 2 8 470 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6458 Рад на аутотренажерима/Усвајање саобраћајних прописа/Управљање возилима у условима јавног саобраћаја 2 8 470 10 0 0 0 0 0 1 Индивидуална 20 700 2
6459 Верска настава 2 8 470 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6460 Грађанско васпитање 2 8 470 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6461 Геодезија 2 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6462 Грађевинске конструкције 2 8 689 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6463 Ликовна култура и цртање 2 8 689 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6464 Нацртна геометрија 2 8 689 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6465 Практична настава 2 8 689 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6466 Практична настава 2 8 689 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6467 Примена рачунара у грађевинарству 2 8 689 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6468 Статика и отпорност материјала 2 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6469 Верска настава 2 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6470 Грађанско васпитање 2 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6471 Грађевинске конструкције 2 8 749 70 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6472 Изборни предмет према програму образовног профила 2 8 749 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6473 Статика 2 8 749 70 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6474 Технологија рада са практичном наставом 2 8 749 350 10 0 0 10 8 0 Практична настава 26 910 3
6475 Технологија рада са практичном наставом 2 8 749 0 0 60 0 10 8 0 Блок настава 28 980 3
6476 Читање пројеката 2 8 749 70 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6477 Верска настава 2 8 749 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6478 Грађанско васпитање 2 8 749 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6479 Грађевинске конструкције 2 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6480 Изборни предмет према програму образовног профила 2 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6481 Нацртана геометрија 2 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6482 Примена рачунара у грађевинарству 2 8 1541 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6483 Пројекти објеката високоградње 2 8 1541 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6484 Слободоручно цртање 2 8 1541 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6485 Статика и отпорност материјала 2 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6486 Верска настава 2 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6487 Грађанско васпитање 2 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6488 Грађевинске конструкције 2 8 1590 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6489 Изборни предмети 2 8 1590 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6490 Одржавање објеката 2 8 1590 175 5 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6491 Одржавање објеката 2 8 1590 0 0 60 0 0 12 0 Блок настава 24 840 2
6492 Статика и отпорност материјала 2 8 1590 35 1 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6493 Верска настава 2 8 1590 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6494 Грађанско васпитање 2 8 1590 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6495 Грађевинске конструкције 2 8 1616 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6496 Нацртна геометрија 2 8 1616 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6497 Технологија рада са практичном наставом 2 8 1616 315 9 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6498 Технологија рада са практичном наставом 2 8 1616 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6499 Верска настава 2 8 1616 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6500 Грађанско васпитање 2 8 1616 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6501 Грађевинске конструкције 2 8 1617 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6502 Нацртна геометрија 2 8 1617 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6503 Технологија рада са практичном наставом 2 8 1617 315 9 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6504 Технологија рада са практичном наставом 2 8 1617 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6505 Верска настава 2 8 1617 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6506 Грађанско васпитање 2 8 1617 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6507 Геодетска мерења и рачунања 3 8 450 210 6 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6508 Геодетска мерења и рачунања 3 8 450 0 0 60 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
6509 Геодетски планови 3 8 450 35 1 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6510 Изборни предмети према програму образовног профила 3 8 450 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6511 Катастар непокретности и уређење земљишне територије 3 8 450 35 1 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6512 Техничка обрада у премеру 3 8 450 70 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
6513 Верска настава 3 8 450 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6514 Грађанско васпитање 3 8 450 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6515 Геодезија 3 8 451 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6516 Макетарство 3 8 451 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6517 Механика тла и фундирање 3 8 451 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6518 Примена рачунара у грађевинарству 3 8 451 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6519 Разрада пројекта 3 8 451 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6520 Верска настава 3 8 451 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6521 Грађанско васпитање 3 8 451 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6522 Грађевинска хидраулика 3 8 452 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6523 Механика тла и фундирање 3 8 452 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6524 Пракса на хидротехничким објектима 3 8 452 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6525 Примена рачунара у грађевинарству 3 8 452 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6526 Регулација река 3 8 452 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6527 Снабдевање водом и каналисање насеља 3 8 452 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6528 Верска настава 3 8 452 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6529 Грађанско васпитање 3 8 452 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6530 Асфалтне мешавине 3 8 453 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6531 Асфалтне мешавине 3 8 453 0 0 15 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6532 Геомеханичка испитивања 3 8 453 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6533 Геомеханичка испитивања 3 8 453 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6534 Испитивање бетона 3 8 453 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6535 Испитивање бетона 3 8 453 0 0 15 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6536 Статика и отпорност материјала 3 8 453 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6537 Верска настава 3 8 453 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6538 Грађанско васпитање 3 8 453 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6539 Грађевинске конструкције 3 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6540 Организација грађења 3 8 455 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6541 Технологија рада са практичном наставом 3 8 455 350 10 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6542 Технологија рада са практичном наставом 3 8 455 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6543 Верска настава 3 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6544 Грађанско васпитање 3 8 455 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6545 Грађевинске конструкције 3 8 458 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6546 Организација грађења 3 8 458 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6547 Технологија рада са практичном наставом 3 8 458 384 12 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 2
6548 Технологија рада са практичном наставом 3 8 458 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 2
6549 Верска настава 3 8 458 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6550 Грађанско васпитање 3 8 458 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6551 Грађевинске конструкције 3 8 459 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6552 Организација грађења 3 8 459 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6553 Технологија рада са практичном наставом 3 8 459 384 12 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6554 Технологија рада са практичном наставом 3 8 459 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6555 Верска настава 3 8 459 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6556 Грађанско васпитање 3 8 459 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6557 Грађевинске конструкције 3 8 460 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6558 Организација грађења 3 8 460 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6559 Технологија рада са практичном наставом 3 8 460 384 12 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 2
6560 Технологија рада са практичном наставом 3 8 460 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 2
6561 Верска настава 3 8 460 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6562 Грађанско васпитање 3 8 460 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6563 Грађевинске конструкције 3 8 464 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6564 Организација грађења 3 8 464 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6565 Технологија рада са практичном наставом 3 8 464 384 12 0 0 12 8 0 Вежбе 26 910 3
6566 Технологија рада са практичном наставом 3 8 464 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
6567 Верска настава 3 8 464 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6568 Грађанско васпитање 3 8 464 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6569 Грађевинске конструкције 3 8 466 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6570 Организација грађења 3 8 466 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6571 Технологија рада са практичном наставом 3 8 466 384 12 0 0 17 12 0 Вежбе 26 910 3
6572 Технологија рада са практичном наставом 3 8 466 0 0 60 0 17 12 0 Блок настава 28 980 3
6573 Верска настава 3 8 466 32 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6574 Грађанско васпитање 3 8 466 32 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6575 Грађевинске конструкције 3 8 468 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6576 Организација грађења 3 8 468 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6577 Технологија рада са практичном наставом 3 8 468 384 12 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6578 Технологија рада са практичном наставом 3 8 468 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6579 Верска настава 3 8 468 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6580 Грађанско васпитање 3 8 468 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6581 Грађевинске конструкције 3 8 469 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6582 Организација грађења 3 8 469 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6583 Технологија рада са практичном наставом 3 8 469 384 12 0 0 8 6 0 Вежбе 26 910 4
6584 Технологија рада са практичном наставом 3 8 469 0 0 60 0 8 6 40 Блок настава 28 980 30
6585 Верска настава 3 8 469 32 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6586 Грађанско васпитање 3 8 469 32 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
6587 Асфалтне мешавине 3 8 470 128 4 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
6588 Асфалтне мешавине 3 8 470 0 0 15 0 12 8 0 Блок настава 24 840 3
6589 Геомеханичка испитивања 3 8 470 96 3 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
6590 Геомеханичка испитивања 3 8 470 0 0 30 0 12 8 0 Блок настава 24 840 3
6591 Испитивање бетона 3 8 470 96 3 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
6592 Испитивање бетона 3 8 470 0 0 15 0 12 8 0 Блок настава 24 840 3
6593 Организација грађења 3 8 470 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6594 Рад на аутотренажерима/Усвајање саобраћајних прописа/Управљање возилима у условима јавног саобраћаја 3 8 470 40 0 0 0 0 0 1 Индивидуална 20 700 2
6595 Верска настава 3 8 470 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6596 Грађанско васпитање 3 8 470 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6597 Бетон 3 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6598 Макетарство 3 8 689 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6599 Механика тла и фундирање 3 8 689 35 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6600 Примена рачунара у грађевинарству 3 8 689 70 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6601 Путеви 3 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6602 Верска настава 3 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6603 Грађанско васпитање 3 8 689 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6604 Апликативни рачунарски програми 3 8 749 64 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6605 Изборни предмет према програму образовног профила 3 8 749 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6606 Предузетништво 3 8 749 64 2 0 0 15 12 0 Вежбе 20 700 2
6607 Технологија рада са практичном наставом 3 8 749 384 12 0 0 10 8 0 Практична настава 26 910 3
6608 Технологија рада са практичном наставом 3 8 749 0 0 60 0 10 8 0 Блок настава 28 980 3
6609 Верска настава 3 8 749 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6610 Грађанско васпитање 3 8 749 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6611 Армирано-бетонске конструкције 3 8 1541 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6612 Грађевинске конструкције 3 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6613 Изборни предмет према програму образовног профила 3 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6614 Макетарство 3 8 1541 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6615 Примена рачунара у грађевинарству 3 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6616 Пројекти конзервације и ревитализације 3 8 1541 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6617 Пројекти објеката високоградње 3 8 1541 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6618 Статика и отпорност материјала 3 8 1541 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6619 Технологија грађевинских радова 3 8 1541 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6620 Верска настава 3 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6621 Грађанско васпитање 3 8 1541 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6622 Грађевинске конструкције 3 8 1590 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6623 Изборни предмети 3 8 1590 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6624 Одржавање објеката 3 8 1590 245 7 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6625 Одржавање објеката 3 8 1590 0 0 60 0 0 12 0 Блок настава 24 840 2
6626 Пројектна документација 3 8 1590 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6627 Управљање одржавањем објеката 3 8 1590 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6628 Верска настава 3 8 1590 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6629 Грађанско васпитање 3 8 1590 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6630 Грађевинске конструкције 3 8 1616 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6631 Организација грађења 3 8 1616 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6632 Технологија рада са практичном наставом 3 8 1616 384 12 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6633 Технологија рада са практичном наставом 3 8 1616 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6634 Верска настава 3 8 1616 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6635 Грађанско васпитање 3 8 1616 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6636 Грађевинске конструкције 3 8 1617 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6637 Организација грађења 3 8 1617 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6638 Технологија рада са практичном наставом 3 8 1617 384 12 0 0 17 15 0 Вежбе 26 910 2
6639 Технологија рада са практичном наставом 3 8 1617 0 0 60 0 17 15 0 Блок настава 28 980 2
6640 Верска настава 3 8 1617 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6641 Грађанско васпитање 3 8 1617 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6642 Геодетска мерења и рачунања 4 8 450 128 4 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6643 Геодетска мерења и рачунања 4 8 450 0 0 60 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
6644 Геодетски планови 4 8 450 32 1 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
6645 Изборни предмети према програму образовног профила 4 8 450 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6646 Предузетништво 4 8 450 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
6647 Техничка обрада у премеру 4 8 450 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
6648 Верска настава 4 8 450 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6649 Грађанско васпитање 4 8 450 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6650 Бетон 4 8 451 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6651 Кућне инсталације 4 8 451 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6652 Металне и дрвене конструкције 4 8 451 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6653 Организација грађења 4 8 451 64 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6654 Практична настава 4 8 451 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6655 Префабриковано грађење 4 8 451 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6656 Разрада пројекта 4 8 451 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6657 Верска настава 4 8 451 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6658 Грађанско васпитање 4 8 451 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6659 Бетон 4 8 452 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6660 Коришћење водних снага 4 8 452 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6661 Организација грађења 4 8 452 64 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6662 Практична настава 4 8 452 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6663 Регулација река 4 8 452 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6664 Снабдевање водом и каналисање насеља 4 8 452 32 1 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6665 Унутрашњи пловни путеви и пристаништа 4 8 452 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6666 Хидротехничке мелиорације 4 8 452 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6667 Верска настава 4 8 452 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6668 Грађанско васпитање 4 8 452 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6669 Асфалтне мешавине 4 8 453 68 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6670 Бетон 4 8 453 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6671 Геомеханичка испитивања 4 8 453 68 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6672 Испитивање бетона 4 8 453 102 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6673 Верска настава 4 8 453 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6674 Грађанско васпитање 4 8 453 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6675 Технологија рада са практичном наставом 4 8 455 320 10 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6676 Технологија рада са практичном наставом 4 8 455 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6677 Верска настава 4 8 455 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6678 Грађанско васпитање 4 8 455 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6679 Бетон 4 8 689 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6680 Металне и дрвене конструкције 4 8 689 64 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6681 Мостови 4 8 689 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6682 Организација грађења 4 8 689 64 2 0 0 17 15 0 Вежбе 20 700 2
6683 Практична настава 4 8 689 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6684 Путеви 4 8 689 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6685 Верска настава 4 8 689 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6686 Грађанско васпитање 4 8 689 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6687 Армирано-бетонске конструкције 4 8 1541 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6688 Изборни предмет према програму образовног профила 4 8 1541 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6689 Кућне инсталације 4 8 1541 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6690 Монтажне конструкције 4 8 1541 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6691 Предузетништво 4 8 1541 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6692 Презентација пројеката 4 8 1541 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6693 Пројекти објеката високоградње 4 8 1541 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6694 Технологија грађевинских радова 4 8 1541 0 0 24 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6695 Урбанизам 4 8 1541 0 0 36 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6696 Верска настава 4 8 1541 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6697 Грађанско васпитање 4 8 1541 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6698 Изборни предмети 4 8 1590 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13813 Безбедност и здравље на раду 1 8 1532 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 24 840 2
6699 Одржавање објеката 4 8 1590 256 8 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6700 Одржавање објеката 4 8 1590 0 0 60 0 0 12 0 Блок настава 24 840 2
6701 Предузетништво 4 8 1590 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
6702 Верска настава 4 8 1590 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6703 Грађанско васпитање 4 8 1590 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6704 Општа и неорганска хемија 1 6 308 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6705 Општа и неорганска хемија 1 6 308 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6706 Рачунарство и информатика 1 6 308 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6707 Техничко цртање са машинским елементима 1 6 308 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6708 Верска настава 1 6 308 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6709 Грађанско васпитање 1 6 308 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6710 Општа и неорганска хемија 1 6 309 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6711 Општа и неорганска хемија 1 6 309 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6712 Рачунарство и информатика 1 6 309 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6713 Верска настава 1 6 309 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6714 Грађанско васпитање 1 6 309 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6715 Општа и неорганска хемија 1 6 310 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6716 Општа и неорганска хемија 1 6 310 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6717 Рачунарство и информатика 1 6 310 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6718 Верска настава 1 6 310 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6719 Грађанско васпитање 1 6 310 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6720 Практична настава 1 6 317 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6721 Практична настава 1 6 317 175 5 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
6722 Рачунарство и информатика 1 6 317 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6723 Верска настава 1 6 317 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6724 Грађанско васпитање 1 6 317 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6725 Практична настава 1 6 318 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6726 Практична настава 1 6 318 175 5 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
6727 Рачунарство и информатика 1 6 318 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6728 Верска настава 1 6 318 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6729 Грађанско васпитање 1 6 318 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6730 Практична настава 1 6 320 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6731 Практична настава 1 6 320 175 5 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
6732 Рачунарство и информатика 1 6 320 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6733 Верска настава 1 6 320 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6734 Грађанско васпитање 1 6 320 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6735 Практична настава 1 6 321 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6736 Практична настава 1 6 321 175 5 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
6737 Рачунарство и информатика 1 6 321 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6738 Верска настава 1 6 321 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6739 Грађанско васпитање 1 6 321 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6740 Практична настава 1 6 323 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6741 Практична настава 1 6 323 175 5 0 3 0 0 0 Вежбе 28 980 3
6742 Рачунарство и информатика 1 6 323 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6743 Верска настава 1 6 323 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6744 Грађанско васпитање 1 6 323 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6745 Практична настава 1 6 324 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
6746 Практична настава 1 6 324 175 5 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6747 Рачунарство и информатика 1 6 324 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6748 Верска настава 1 6 324 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6749 Грађанско васпитање 1 6 324 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6750 Практична настава 1 6 333 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
6751 Практична настава 1 6 333 175 5 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6752 Рачунарство и информатика 1 6 333 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6753 Верска настава 1 6 333 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6754 Грађанско васпитање 1 6 333 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6755 Изборни предмет према Програму огледа 1 6 733 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6756 Практична настава 1 6 733 0 0 60 2 10 10 0 Блок настава 28 980 2
6757 Општа и неорганска хемија 1 6 733 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6758 Практична настава 1 6 733 140 4 0 2 10 10 0 Практична настава 28 980 2
6759 Рачунарство и информатика 1 6 733 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6760 Техничко цртање и машински елементи 1 6 733 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6761 Верска настава 1 6 733 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6762 Грађанско васпитање 1 6 733 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13130 Изборни предмети према програму образовног профила 1 10 2024 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13129 Преливи и кремови * 1 10 2024 54 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13128 Хигијенски стандарди у посластичрству * 1 10 2024 30 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13127 Сировине у посластичарству * 1 10 2024 30 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13126 Колачи од теста * 1 10 2024 96 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13125 Преливи и кремови 1 10 2024 36 4 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13124 Хигијенски стандарди у посластичрству 1 10 2024 20 4 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13122 Колачи од теста 1 10 2024 64 4 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13123 Сировине у посластичарству 1 10 2024 20 4 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13121 Рачунарство и информатика 1 10 2024 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
13120 Хигијенски стандарди у посластичрству 1 10 2024 0 0 6 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13119 Сировине у посластичарству 1 10 2024 0 0 12 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13118 Преливи и кремови 1 10 2024 0 0 18 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
13117 Колачи од теста 1 10 2024 0 0 24 0 12 0 0 Блок настава 24 840 2
6781 Општа и неорганска хемија 1 6 1502 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6782 Општа и неорганска хемија 1 6 1502 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6783 Рачунарство и информатика 1 6 1502 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6784 Верска настава 1 6 1502 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6785 Грађанско васпитање 1 6 1502 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6786 Општа и неорганска хемија 1 6 1508 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6787 Општа и неорганска хемија 1 6 1508 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6788 Рачунарство и информатика 1 6 1508 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6789 Верска настава 1 6 1508 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6790 Грађанско васпитање 1 6 1508 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13593 Грађанско васпитање 4 6 1501 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13591 Грађанско васпитање 3 6 1501 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13592 Верска настава 4 6 1501 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13590 Верска настава 3 6 1501 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13589 Грађанско васпитање 2 6 1501 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13588 Верска настава 2 6 1501 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13587 Грађанско васпитање 1 6 1501 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6798 Изборни предмет према Програму огледа 1 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6799 Изборни предмет према Програму огледа* 1 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6800 Историја уметности са теоријом форме 1 6 1605 10 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6801 Обликовање графичких производа 1 6 1605 14 7 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6802 Писмо 1 6 1605 74 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6803 Практична настава 1 6 1605 222 6 0 0 10 10 0 Практична настава 26 910 2
6804 Рачунарство и информатика 1 6 1605 74 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6805 Верска настава 1 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6806 Грађанско васпитање 1 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6807 Практична настава 1 6 1608 180 5 0 2 15 0 0 Практична настава 26 910 2
6808 Верска настава 1 6 1608 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6809 Грађанско васпитање 1 6 1608 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6810 Рачунарство и информатика 1 6 1610 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6811 Хемија 1 6 1610 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6812 Хемија 1 6 1610 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6813 Верска настава 1 6 1610 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6814 Грађанско васпитање 1 6 1610 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6815 Рачунарство и информатика 1 6 1611 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6816 Хемија 1 6 1611 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6817 Хемија 1 6 1611 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6818 Верска настава 1 6 1611 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6819 Грађанско васпитање 1 6 1611 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6820 Општа и неорганска хемија 1 6 1634 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6821 Општа и неорганска хемија 1 6 1634 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6822 Рачунарство и информатика 1 6 1634 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6823 Верска настава 1 6 1634 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6824 Грађанско васпитање 1 6 1634 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6825 Општа и неорганска хемија 1 6 1635 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6826 Познавање материјала 1 6 1635 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
6827 Рачунарство и информатика 1 6 1635 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6828 Верска настава 1 6 1635 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6829 Грађанско васпитање 1 6 1635 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6830 Општа и неорганска хемија 1 6 1636 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6831 Општа и неорганска хемија 1 6 1636 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6832 Рачунарство и информатика 1 6 1636 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6833 Верска настава 1 6 1636 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6834 Грађанско васпитање 1 6 1636 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6835 Општа и неорганска хемија 1 6 1637 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6836 Општа и неорганска хемија 1 6 1637 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6837 Рачунарство и информатика 1 6 1637 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6838 Верска настава 1 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6839 Грађанско васпитање 1 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6840 Општа и неорганска хемија 1 6 1638 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6841 Познавање материјала 1 6 1638 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
6842 Рачунарство и информатика 1 6 1638 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6843 Верска настава 1 6 1638 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6844 Грађанско васпитање 1 6 1638 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6845 Општа и неорганска хемија 1 6 1639 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6846 Познавање материјала 1 6 1639 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
6847 Рачунарство и информатика 1 6 1639 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6848 Верска настава 1 6 1639 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6849 Грађанско васпитање 1 6 1639 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6850 Општа и неорганска хемија 1 6 1640 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
6851 Општа и неорганска хемија 1 6 1640 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6852 Рачунарство и информатика 1 6 1640 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
6853 Верска настава 1 6 1640 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6854 Грађанско васпитање 1 6 1640 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6855 Општа и неорганска хемија 1 6 1641 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6856 Општа и неорганска хемија 1 6 1641 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6857 Рачунарство и информатика 1 6 1641 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6858 Верска настава 1 6 1641 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6859 Грађанско васпитање 1 6 1641 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6860 Основе технике рада са праксом 1 6 2000 370 10 0 0 6 0 0 Практична настава 20 700 2
6861 Верска настава 1 6 2000 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6862 Грађанско васпитање 1 6 2000 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6863 Биологија са екологијом 1 6 2004 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6864 Изборни предмет 1 6 2004 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6865 Практична настава 1 6 2004 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6866 Практична настава 1 6 2004 350 10 0 0 6 0 0 Практична настава 20 700 2
6867 Рачунарство и информатика 1 6 2004 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6868 Верска настава 1 6 2004 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6869 Грађанско васпитање 1 6 2004 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6870 Практична настава 1 6 2008 630 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
6871 Верска настава 1 6 2008 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6872 Грађанско васпитање 1 6 2008 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6873 Практична настава 1 6 2009 630 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
6874 Верска настава 1 6 2009 35 35 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6875 Грађанско васпитање 1 6 2009 35 35 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6876 Практична настава 1 6 2010 630 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
6877 Верска настава 1 6 2010 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6878 Грађанско васпитање 1 6 2010 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6879 Аналитичка хемија 2 6 308 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6880 Аналитичка хемија 2 6 308 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6881 Органска хемија 2 6 308 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6882 Органска хемија 2 6 308 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6883 Технолошке операције 2 6 308 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6884 Верска настава 2 6 308 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6885 Грађанско васпитање 2 6 308 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6886 Аналитичка хемија 2 6 309 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6887 Аналитичка хемија 2 6 309 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6888 Органска хемија 2 6 309 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6889 Органска хемија 2 6 309 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6890 Верска настава 2 6 309 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6891 Грађанско васпитање 2 6 309 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6892 Аналитичка хемија 2 6 310 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
6893 Аналитичка хемија 2 6 310 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6894 Органска хемија 2 6 310 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6895 Органска хемија 2 6 310 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6896 Верска настава 2 6 310 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6897 Грађанско васпитање 2 6 310 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6898 Практична настава 2 6 317 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 24 840 2
6899 Практична настава 2 6 317 280 8 0 0 0 0 0 Вежбе 24 840 2
6900 Верска настава 2 6 317 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6901 Грађанско васпитање 2 6 317 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6902 Практична настава 2 6 318 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6903 Практична настава 2 6 318 280 8 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
6904 Верска настава 2 6 318 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6905 Грађанско васпитање 2 6 318 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6906 Практична настава 2 6 320 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6907 Практична настава 2 6 320 455 13 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
6908 Верска настава 2 6 320 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6909 Грађанско васпитање 2 6 320 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6910 Практична настава 2 6 321 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6911 Практична настава 2 6 321 455 13 0 3 0 0 0 Вежбе 28 980 3
6912 Верска настава 2 6 321 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6913 Грађанско васпитање 2 6 321 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6914 Практична настава 2 6 323 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
6915 Практична настава 2 6 323 280 8 0 3 0 0 0 Вежбе 28 980 3
6916 Верска настава 2 6 323 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6917 Грађанско васпитање 2 6 323 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6918 Практична настава 2 6 324 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
6919 Практична настава 2 6 324 280 8 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6920 Верска настава 2 6 324 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6921 Грађанско васпитање 2 6 324 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6922 Практична настава 2 6 333 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
6923 Практична настава 2 6 333 315 9 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
6924 Верска настава 2 6 333 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6925 Грађанско васпитање 2 6 333 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6926 Изборни предмет према Програму огледа 2 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6927 Изборни предмет према Програму огледа* 2 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6928 Аналитичка хемија 2 6 733 68 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6929 Органска хемија 2 6 733 68 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6930 Практична настава 2 6 733 0 0 90 2 10 10 0 Блок настава 20 700 2
6931 Практична настава 2 6 733 136 4 0 2 10 10 0 Практична настава 28 980 2
6932 Верска настава 2 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6933 Грађанско васпитање 2 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13116 Грађанско васпитање 4 10 1537 29 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
13115 Верска настава 4 10 1537 29 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
13114 Изборни предмети према програму огледа 4 10 1537 58 2 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 2
13113 Формирање и пласман туристичког путовања * 4 10 1537 114 6 0 2 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13112 Реализација и обрачун туристичког путовања * 4 10 1537 60 6 0 2 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13111 Предузетништво 4 10 1537 58 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13110 Формирање и пласман туристичког путовања 4 10 1537 114 6 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13109 Реализација и обрачун туристичког путовања 4 10 1537 60 6 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13108 Формирање и пласман туристичког путовања 4 10 1537 0 0 90 2 12 12 0 Блок настава 24 840 0
13107 Реализација и обрачун туристичког путовања 4 10 1537 0 0 60 2 12 12 0 Блок настава 24 840 0
13106 Грађанско васпитање 3 10 1537 32 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
6955 Аналитичка хемија 2 6 1502 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6956 Аналитичка хемија 2 6 1502 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6957 Машине, апарати и операције 2 6 1502 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
6958 Микробиологија 2 6 1502 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6959 Органска хемија 2 6 1502 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6960 Органска хемија 2 6 1502 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6961 Верска настава 2 6 1502 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6962 Грађанско васпитање 2 6 1502 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6963 Машине, апарати и операције са аутоматиком 2 6 1508 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6964 Органска хемија 2 6 1508 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6965 Технологија са практичном наставом 2 6 1508 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6966 Технологија са практичном наставом 2 6 1508 210 6 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6967 Верска настава 2 6 1508 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6968 Грађанско васпитање 2 6 1508 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13586 Верска настава 1 6 1501 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13585 Прерада и одлагање отпадних вода 4 6 1501 0 0 30 2 0 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13584 Загађивање и заштита ваздуха 4 6 1501 0 0 30 2 0 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13583 Прерада и одлагање чврстог отпада 3 6 1501 0 0 30 2 0 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13582 Загађивање и заштита тла 3 6 1501 0 0 30 2 0 0 0 Настава у блоку 24 840 2
6975 Изборни предмет према Програму огледа 2 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6976 Изборни предмет према Програму огледа* 2 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
6977 Историја уметности са теоријом форме 2 6 1605 8 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6978 Обликовање графичких производа 2 6 1605 21 7 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6979 Писмо 2 6 1605 74 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
6980 Практична настава 2 6 1605 222 6 0 0 10 10 0 Практична настава 20 700 2
6981 Верска настава 2 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6982 Грађанско васпитање 2 6 1605 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6983 Практична настава 2 6 1608 160 5 0 2 15 0 0 Практична настава 26 910 2
6984 Практична настава 2 6 1608 0 0 60 2 15 0 0 Блок настава 28 980 2
6985 Верска настава 2 6 1608 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6986 Верска настава 2 6 1608 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6987 Грађанско васпитање 2 6 1608 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6988 Грађанско васпитање 2 6 1608 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6989 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1610 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6990 Технологија гуме 2 6 1610 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6991 Технологија са практичном наставом 2 6 1610 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6992 Технологија са практичном наставом 2 6 1610 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6993 Верска настава 2 6 1610 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6994 Грађанско васпитање 2 6 1610 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
6995 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1611 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6996 Технологија производа од пластичних маса 2 6 1611 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6997 Технологија са практичном наставом 2 6 1611 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
6998 Технологија са практичном наставом 2 6 1611 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
6999 Верска настава 2 6 1611 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7000 Грађанско васпитање 2 6 1611 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7001 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1634 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7002 Органска хемија 2 6 1634 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7003 Технологија са практичном наставом 2 6 1634 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7004 Технологија са практичном наставом 2 6 1634 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7005 Верска настава 2 6 1634 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7006 Грађанско васпитање 2 6 1634 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7007 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1635 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7008 Практична настава 2 6 1635 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7009 Практична настава 2 6 1635 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7010 Технологија стакла 2 6 1635 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7011 Верска настава 2 6 1635 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7012 Грађанско васпитање 2 6 1635 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7013 Аналитичка хемија 2 6 1636 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7014 Аналитичка хемија 2 6 1636 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7015 Познавање материјала 2 6 1636 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7016 Познавање материјала 2 6 1636 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7017 Верска настава 2 6 1636 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7018 Грађанско васпитање 2 6 1636 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7019 Аналитичка хемија 2 6 1637 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7020 Извори загађења животне средине 2 6 1637 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7021 Испитивање тла, воде и ваздуха 2 6 1637 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7022 Органска хемија 2 6 1637 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7023 Верска настава 2 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7024 Грађанско васпитање 2 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7025 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1638 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7026 Практична настава 2 6 1638 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7027 Практична настава 2 6 1638 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7028 Технологија керамике 2 6 1638 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7029 Верска настава 2 6 1638 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7030 Грађанско васпитање 2 6 1638 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7031 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1639 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7032 Практична настава 2 6 1639 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7033 Практична настава 2 6 1639 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7034 Технологија грађевинских материјала 2 6 1639 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7035 Верска настава 2 6 1639 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7036 Грађанско васпитање 2 6 1639 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7037 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1640 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7038 Органска хемија 2 6 1640 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7039 Технологија са практичном наставом 2 6 1640 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7040 Технологија са практичном наставом 2 6 1640 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7041 Верска настава 2 6 1640 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7042 Грађанско васпитање 2 6 1640 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7043 Машине и апарати са аутоматиком 2 6 1641 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7044 Органска хемија 2 6 1641 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7045 Технологија са практичном наставом 2 6 1641 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7046 Технологија са практичном наставом 2 6 1641 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7047 Верска настава 2 6 1641 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7048 Грађанско васпитање 2 6 1641 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7049 Изборни предмет 2 6 2004 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7050 Практична настава 2 6 2004 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7051 Практична настава 2 6 2004 490 14 0 0 6 0 0 Практична настава 20 700 2
7052 Верска настава 2 6 2004 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
7053 Грађанско васпитање 2 6 2004 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7054 Практична настава 2 6 2008 630 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
7055 Верска настава 2 6 2008 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7056 Грађанско васпитање 2 6 2008 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7057 Практична настава 2 6 2009 576 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
7058 Верска настава 2 6 2009 32 35 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7059 Грађанско васпитање 2 6 2009 32 35 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7060 Практична настава 2 6 2010 630 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
7061 Верска настава 2 6 2010 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7062 Грађанско васпитање 2 6 2010 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7063 Неорганска хемијска технологија 3 6 308 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
7064 Неорганска хемијска технологија 3 6 308 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7065 Примена рачунара у технолошким поступцима 3 6 308 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7066 Технолошке операције 3 6 308 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7067 Физичка хемија 3 6 308 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7068 Верска настава 3 6 308 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7069 Грађанско васпитање 3 6 308 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7070 Инструментална анализа 3 6 309 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7071 Инструментална анализа 3 6 309 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7072 Машине, апарати и операције с аутоматиком 3 6 309 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7073 Физичка хемија 3 6 309 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7074 Верска настава 3 6 309 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7075 Грађанско васпитање 3 6 309 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7076 Машине, апарати и операције 3 6 310 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7077 Технологија полимера 3 6 310 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 28 980 0
7078 Технологија полимера 3 6 310 105 3 0 0 0 0 0 Вежбе 24 840 0
7079 Физичка хемија 3 6 310 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7080 Верска настава 3 6 310 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7081 Грађанско васпитање 3 6 310 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7082 Практична настава 3 6 317 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7083 Практична настава 3 6 317 455 13 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
7084 Верска настава 3 6 317 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7085 Грађанско васпитање 3 6 317 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7086 Практична настава 3 6 318 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7087 Практична настава 3 6 318 455 13 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
7088 Верска настава 3 6 318 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7089 Грађанско васпитање 3 6 318 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7090 Практична настава 3 6 320 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7091 Практична настава 3 6 320 0 0 120 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7092 Практична настава 3 6 320 280 8 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
7093 Практична настава 3 6 320 360 12 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
7094 Верска настава 3 6 320 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7095 Грађанско васпитање 3 6 320 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7096 Практична настава 3 6 321 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
7097 Практична настава* 3 6 321 0 0 120 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
7098 Практична настава 3 6 321 280 8 0 3 0 0 0 Вежбе 28 980 3
7099 Практична настава* 3 6 321 360 12 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
7100 Верска настава 3 6 321 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7101 Грађанско васпитање 3 6 321 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7102 Практична настава 3 6 323 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7103 Практична настава 3 6 323 455 13 0 3 0 0 0 Вежбе 28 980 3
7104 Верска настава 3 6 323 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7105 Грађанско васпитање 3 6 323 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7106 Практична настава 3 6 324 0 0 60 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
7107 Практична настава 3 6 324 455 13 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
7108 Верска настава 3 6 324 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7109 Грађанско васпитање 3 6 324 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7110 Практична настава 3 6 333 0 0 120 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
7111 Практична настава 3 6 333 420 12 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
7112 Верска настава 3 6 333 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7113 Грађанско васпитање 3 6 333 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7114 Изборни предмет према Програму огледа 3 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7115 Изборни предмет према Програму огледа* 3 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7116 Изборни предмет према Програму огледа* 3 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7117 Микробиологија 3 6 733 68 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7118 Практична настава 3 6 733 0 0 90 2 10 10 0 Блок настава 20 700 2
7119 Практична настава 3 6 733 136 4 0 2 10 10 0 Практична настава 20 700 2
7120 Технологија средстава за прање и козметичких производа 3 6 733 102 3 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7121 Технолошке операције 3 6 733 68 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7122 Физичка хемија 3 6 733 68 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7123 Верска настава 3 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7124 Грађанско васпитање 3 6 733 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13105 Верска настава 3 10 1537 32 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
13104 Изборни предмети према програму огледа 3 10 1537 64 2 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 2
13103 Организовање скупова 3 10 1537 72 6 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13102 Организовање услуга смештаја у домаћинству 3 10 1537 120 6 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13101 Организовање скупова 3 10 1537 0 0 60 2 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13100 Организовање услуга смештаја у домаћинству 3 10 1537 0 0 90 2 12 12 0 Блок настава 24 840 2
13099 Грађанско васпитање 2 10 1537 32 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
13098 Верска настава 2 10 1537 32 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
13097 Изборни предмети према програму огледа 2 10 1537 64 2 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 2
13096 Комуникација са туристима током боравка у хотелу * 2 10 1537 96 6 0 2 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13095 Рецепцијско пословање * 2 10 1537 96 3 0 2 12 12 0 Практична настава 26 910 2
13094 Комуникација са туристима током боравка у хотелу 2 10 1537 48 3 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7144 Биохемија 3 6 1502 70 0 30 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7145 Машине, апарати и операције 3 6 1502 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7146 Технологија фармацеутских производа 3 6 1502 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7147 Технологија фармацеутских производа 3 6 1502 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7148 Физичка хемија 3 6 1502 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7149 Верска настава 3 6 1502 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7150 Грађанско васпитање 3 6 1502 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7151 Технологија са практичном наставом 3 6 1508 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7152 Технологија са практичном наставом 3 6 1508 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7153 Физичка хемија 3 6 1508 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7154 Верска настава 3 6 1508 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7155 Грађанско васпитање 3 6 1508 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13581 Извори загађења животне средине 2 6 1501 0 0 60 2 0 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13579 Прерада и одлагање отпадних вода 4 6 1501 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13580 Општа и неорганска хемија 1 6 1501 0 0 60 2 0 0 0 Настава у блоку 20 700 2
13578 Инструменталне методе анализа 4 6 1501 128 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13577 Загађивање и заштита вода 4 6 1501 32 1 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
7161 Изборни предмет према Програму огледа 3 6 1605 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7162 Изборни предмет према Програму огледа* 3 6 1605 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7163 Историја уметности са теоријом форме 3 6 1605 8 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7164 Обликовање графичких производа 3 6 1605 35 7 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7165 Практична настава 3 6 1605 420 12 0 0 10 10 0 Практична настава 26 910 2
7166 Верска настава 3 6 1605 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7167 Грађанско васпитање 3 6 1605 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7168 Практична настава 3 6 1608 408 12 0 2 15 0 0 Практична настава 26 910 2
7169 Практична настава 3 6 1608 0 0 60 2 15 0 0 Блок настава 28 980 2
7170 Верска настава 3 6 1608 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7171 Грађанско васпитање 3 6 1608 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7172 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1610 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7173 Технологија са практичном наставом 3 6 1610 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7174 Технологија са практичном наставом 3 6 1610 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7175 Физичка хемија 3 6 1610 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7176 Верска настава 3 6 1610 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7177 Грађанско васпитање 3 6 1610 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7178 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1611 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7179 Технологија са практичном наставом 3 6 1611 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7180 Технологија са практичном наставом 3 6 1611 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7181 Физичка хемија 3 6 1611 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7182 Верска настава 3 6 1611 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7183 Грађанско васпитање 3 6 1611 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7184 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1634 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7185 Технологија са практичном наставом 3 6 1634 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7186 Технологија са практичном наставом 3 6 1634 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7187 Физичка хемија 3 6 1634 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7188 Верска настава 3 6 1634 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7189 Грађанско васпитање 3 6 1634 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7190 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1635 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7191 Практична настава 3 6 1635 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7192 Практична настава 3 6 1635 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7193 Верска настава 3 6 1635 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7194 Грађанско васпитање 3 6 1635 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7195 Машине, апарати и операције 3 6 1636 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7196 Технологија неметала 3 6 1636 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7197 Технологија неметала 3 6 1636 105 3 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7198 Физичка хемија 3 6 1636 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7199 Верска настава 3 6 1636 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7200 Грађанско васпитање 3 6 1636 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7201 Загађивање и заштита тла 3 6 1637 0 0 30 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7202 Загађивање и заштита тла 3 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7203 Машине, апарати и операције 3 6 1637 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7204 Микробиологија 3 6 1637 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7205 Прерада и одлагање чврстог отпада 3 6 1637 0 0 30 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7206 Прерада и одлагање чврстог отпада 3 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7207 Физичка хемија 3 6 1637 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7208 Верска настава 3 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7209 Грађанско васпитање 3 6 1637 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7210 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1638 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7211 Практична настава 3 6 1638 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7212 Практична настава 3 6 1638 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7213 Верска настава 3 6 1638 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7214 Грађанско васпитање 3 6 1638 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7215 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1639 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7216 Практична настава 3 6 1639 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7217 Практична настава 3 6 1639 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7218 Верска настава 3 6 1639 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7219 Грађанско васпитање 3 6 1639 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7220 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1640 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7221 Технологија са практичном наставом 3 6 1640 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 26 910 2
7222 Технологија са практичном наставом 3 6 1640 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7223 Физичка хемија 3 6 1640 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7224 Верска настава 3 6 1640 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7225 Грађанско васпитање 3 6 1640 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7226 Машине и апарати са аутоматиком 3 6 1641 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7227 Технологија са практичном наставом 3 6 1641 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7228 Технологија са практичном наставом 3 6 1641 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7229 Физичка хемија 3 6 1641 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7230 Верска настава 3 6 1641 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7231 Грађанско васпитање 3 6 1641 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7232 Практична настава 3 6 2004 0 0 120 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7233 Практична настава 3 6 2004 420 14 0 0 6 0 0 Практична настава 20 700 2
7234 Верска настава 3 6 2004 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 0 0 0
7235 Грађанско васпитање 3 6 2004 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7236 Практична настава 3 6 2008 576 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
7237 Верска настава 3 6 2008 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7238 Грађанско васпитање 3 6 2008 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7239 Практична настава 3 6 2010 576 18 0 0 0 0 0 Практична настава 20 700 2
7240 Верска настава 3 6 2010 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7241 Грађанско васпитање 3 6 2010 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7242 Аутоматска контрола процеса 4 6 308 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7243 Органска хемијска технологија 4 6 308 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
7244 Органска хемијска технологија 4 6 308 128 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7245 Физичка хемија 4 6 308 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7246 Верска настава 4 6 308 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7247 Грађанско васпитање 4 6 308 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7248 Електроаналитичке методе 4 6 309 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7249 Електроаналитичке методе 4 6 309 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7250 Испитивање у технолошкој производњи 4 6 309 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7251 Испитивање у технолошкој производњи 4 6 309 128 4 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7252 Физичка хемија 4 6 309 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7253 Верска настава 4 6 309 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7254 Грађанско васпитање 4 6 309 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7255 Контрола сировина, процеса и производа 4 6 310 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7256 Машине, апарати и операције 4 6 310 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 28 980 2
7257 Технологија полимера 4 6 310 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 28 980 0
7258 Технологија полимера 4 6 310 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7259 Физичка хемија 4 6 310 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7260 Верска настава 4 6 310 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7261 Грађанско васпитање 4 6 310 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7262 Практична настава 4 6 317 0 0 120 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7263 Практична настава 4 6 317 360 12 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
7264 Верска настава 4 6 317 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7265 Грађанско васпитање 4 6 317 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7266 Практична настава 4 6 318 0 0 120 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7267 Практична настава 4 6 318 360 12 0 3 0 0 0 Вежбе 24 840 3
7268 Верска настава 4 6 318 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7269 Грађанско васпитање 4 6 318 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7270 Верска настава 4 6 320 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7271 Грађанско васпитање 4 6 320 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7272 Верска настава 4 6 321 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7273 Грађанско васпитање 4 6 321 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7274 Практична настава 4 6 323 0 0 120 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
7275 Практична настава 4 6 323 360 12 0 3 0 0 0 Вежбе 28 980 3
7276 Верска настава 4 6 323 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7277 Грађанско васпитање 4 6 323 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7278 Практична настава 4 6 324 0 0 120 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
7279 Практична настава 4 6 324 360 12 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
7280 Верска настава 4 6 324 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7281 Грађанско васпитање 4 6 324 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7282 Изборни предмет према Програму огледа 4 6 733 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7283 Аутоматска контрола 4 6 733 64 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7284 Контрола квалитета 4 6 733 64 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7285 Практична настава 4 6 733 0 0 90 2 10 10 0 Блок настава 20 700 2
7286 Практична настава 4 6 733 160 5 0 2 10 10 0 Практична настава 28 980 2
7287 Предузетништво 4 6 733 64 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7288 Технологија козметичких производа 4 6 733 64 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7289 Физичка хемија 4 6 733 64 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7290 Верска настава 4 6 733 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7291 Грађанско васпитање 4 6 733 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13093 Рецепцијско пословање 2 10 1537 48 3 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13092 Рецепцијско пословање 2 10 1537 0 0 90 2 12 12 0 Блок настава 24 840 0
13091 Комуникација са туристима током боравка у хотелу 2 10 1537 0 0 60 2 12 12 0 Блок настава 24 840 0
13090 Грађанско васпитање 1 10 1537 34 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
13089 Изборни предмети према програму огледа 1 10 1537 68 2 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 2
13088 Верска настава 1 10 1537 34 1 0 1 0 0 0 Теорија 20 700 0
13087 Пословна коресподенција 1 10 1537 68 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13086 Рачунарство и информатика 1 10 1537 68 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13085 Опхођење са гостима 1 10 1537 10 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13084 Организовање услуга превоза 1 10 1537 20 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13083 Пласирање локалних туристичких понуда 1 10 1537 38 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
13082 Пласирање локалних туристичких понуда 1 10 1537 0 0 60 2 12 12 0 Блок настава 24 840 0
7312 Аутоматска контрола процеса 4 6 1502 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7313 Контрола квалитета, сировина и производа 4 6 1502 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
7314 Микробиологија 4 6 1502 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7315 Технологија фармацеутских производа 4 6 1502 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7316 Технологија фармацеутских производа 4 6 1502 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7317 Верска настава 4 6 1502 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7318 Грађанско васпитање 4 6 1502 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13576 Загађивање и заштита ваздуха 4 6 1501 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13575 Аутоматска обрада података 4 6 1501 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13574 Физичка хемија 3 6 1501 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13573 Прерада и одлагање чврстог отпада 3 6 1501 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13572 Микробиологија 3 6 1501 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7324 Изборни предмет према Програму огледа 4 6 1605 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7325 Изборни предмет према Програму огледа* 4 6 1605 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7326 Обликовање графичких производа 4 6 1605 30 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7327 Практична настава 4 6 1605 420 12 0 0 10 10 0 Практична настава 26 910 2
7328 Верска настава 4 6 1605 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7329 Грађанско васпитање 4 6 1605 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7330 Практична настава 4 6 1608 360 12 0 2 15 0 0 Практична настава 26 910 2
7331 Верска настава 4 6 1608 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7332 Грађанско васпитање 4 6 1608 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7333 Аутоматска контрола процеса 4 6 1636 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7334 Машине, апарати и операције 4 6 1636 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7335 Технологија неметала 4 6 1636 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7336 Технологија неметала 4 6 1636 96 3 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7337 Физичка хемија 4 6 1636 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7338 Верска настава 4 6 1636 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7339 Грађанско васпитање 4 6 1636 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7340 Аутоматска обрада података 4 6 1637 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7341 Загађивање и заштита ваздуха 4 6 1637 0 0 30 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7342 Загађивање и заштита ваздуха 4 6 1637 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7343 Загађивање и заштита воде практична настава 4 6 1637 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7344 Инструменталне методе анализе 4 6 1637 128 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7345 Прерада и одлагање отпадних вода 4 6 1637 0 0 30 0 0 0 0 Блок настава 20 700 2
7346 Прерада и одлагање отпадних вода 4 6 1637 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7347 Верска настава 4 6 1637 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7348 Грађанско васпитање 4 6 1637 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7349 Геодезија 1 12 603 37 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7350 Нацртна геометрија и техничко цртање 1 12 603 37 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7351 Рачунарство и информатика 1 12 603 74 2 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7352 Физика 1 12 603 0 0 10 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7353 Хемија 1 12 603 0 0 10 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7354 Верска настава 1 12 603 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7355 Грађанско васпитање 1 12 603 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7356 Метеоролошки инструменти и методе осматрања 1 12 604 37 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7357 Нацртна геометрија и техничко цртање 1 12 604 37 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7358 Рачунарство и информатика 1 12 604 74 2 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7359 Физика 1 12 604 0 0 10 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7360 Хемија 1 12 604 0 0 10 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7361 Верска настава 1 12 604 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7362 Грађанско васпитање 1 12 604 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7363 Геодезија 2 12 603 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7364 Геодезија 2 12 603 0 0 30 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7365 Рачунарство и информатика 2 12 603 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7366 Физика 2 12 603 0 0 12 0 0 0 0 Блок настава 24 840 2
7367 Хидрологија 2 12 603 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7368 Хидрометрија 2 12 603 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7369 Хидрометрија 2 12 603 0 0 30 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7370 Верска настава 2 12 603 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7371 Грађанско васпитање 2 12 603 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7372 Метеоролошка статистика 2 12 604 0 0 18 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7373 Метеоролошки инструменти и методе осматрања 2 12 604 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7374 Метеоролошки инструменти и методе осматрања 2 12 604 0 0 42 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7375 Рачунарство и информатика 2 12 604 70 2 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7376 Физика 2 12 604 0 0 12 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7377 Верска настава 2 12 604 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7378 Грађанско васпитање 2 12 604 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7379 Аутоматска обрада података 3 12 603 0 0 18 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7380 Основи статике и бетона 3 12 603 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7381 Основи хидротехнике 3 12 603 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7382 Основи хидротехнике 3 12 603 0 0 12 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7383 Физика 3 12 603 0 0 16 0 0 0 0 Блок настава 24 840 2
7384 Хемија 3 12 603 0 0 20 0 0 0 0 Блок настава 24 840 2
7385 Хидраулика 3 12 603 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7386 Хидраулика 3 12 603 0 0 12 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7387 Хидрологија 3 12 603 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7388 Хидрометрија 3 12 603 35 1 18 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7389 Верска настава 3 12 603 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7390 Грађанско васпитање 3 12 603 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7391 Аутоматска обрада и пренос метеоролошких информација 3 12 604 0 0 18 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7392 Метеоролошка статистика 3 12 604 0 0 18 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7393 Метеоролошки инструменти и методе осматрања 3 12 604 35 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7394 Метеоролошки инструменти и методе осматрања 3 12 604 0 0 24 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7395 Физика 3 12 604 0 0 16 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7396 Хемија 3 12 604 0 0 20 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7397 Верска настава 3 12 604 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7398 Грађанско васпитање 3 12 604 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7399 Квалитет вода 4 12 603 31 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7400 Квалитет вода 4 12 603 0 0 12 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7401 Основи хидротехнике 4 12 603 31 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7402 Основи хидротехнике 4 12 603 0 0 12 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7403 Физика 4 12 603 0 0 10 0 0 0 0 Блок настава 24 840 2
7404 Хидраулика 4 12 603 31 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7405 Хидраулика 4 12 603 0 0 12 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7406 Хидрологија 4 12 603 31 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7407 Хидрологија 4 12 603 0 0 24 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7408 Хидрометрија 4 12 603 31 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7409 Хидрометрија 4 12 603 0 0 30 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7410 Верска настава 4 12 603 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7411 Грађанско васпитање 4 12 603 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7412 Анализа и прогноза времена са динамичком метеорологијом 4 12 604 62 2 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7413 Анализа и прогноза времена са динамичком метеорологијом 4 12 604 0 0 30 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7414 Метеоролошки инструменти и методе осматрања 4 12 604 31 1 0 0 16 8 0 Вежбе 20 700 2
7415 Метеоролошки инструменти и методе осматрања 4 12 604 0 0 60 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7416 Физика 4 12 604 0 0 10 0 16 8 0 Блок настава 24 840 2
7417 Верска настава 4 12 604 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7418 Грађанско васпитање 4 12 604 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7419 Практична настава 1 4 154 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7420 Рачунарство и информатика 1 4 154 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7421 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 4 154 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7422 Верска настава 1 4 154 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7423 Грађанско васпитање 1 4 154 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7424 Ликовна култура 1 4 155 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7425 Практична настава 1 4 155 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7426 Рачунарство и информатика 1 4 155 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7427 Техничко цртање 1 4 155 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7428 Верска настава 1 4 155 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7429 Грађанско васпитање 1 4 155 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7430 Практична настава 1 4 157 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7431 Рачунарство и информатика 1 4 157 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7432 Техничко цртање 1 4 157 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7433 Верска настава 1 4 157 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7434 Грађанско васпитање 1 4 157 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7435 Практична настава 1 4 161 148 4 0 2 15 12 0 Вежбе 24 840 2
7436 Рачунарство и информатика 1 4 161 74 2 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7437 Техничко цртање 1 4 161 111 3 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7438 Верска настава 1 4 161 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7439 Грађанско васпитање 1 4 161 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7440 Ликовна култура 1 4 163 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7441 Практична настава 1 4 163 144 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7442 Рачунарство и информатика 1 4 163 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7443 Техничко цртање 1 4 163 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7444 Верска настава 1 4 163 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7445 Грађанско васпитање 1 4 163 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7446 Рачунари и програмирање 1 4 165 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7447 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 4 165 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7448 Верска настава 1 4 165 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7449 Грађанско васпитање 1 4 165 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7450 Практична настава 1 4 166 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7451 Рачунарство и информатика 1 4 166 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7452 Техничко цртање 1 4 166 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7453 Верска настава 1 4 166 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7454 Грађанско васпитање 1 4 166 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7455 Практична настава 1 4 167 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7456 Рачунарство и информатика 1 4 167 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7457 Техничко цртање 1 4 167 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7458 Верска настава 1 4 167 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7459 Грађанско васпитање 1 4 167 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7460 Практична настава 1 4 170 0 0 90 2 15 12 0 Блок настава 28 980 2
7461 Рачунарство и информатика 1 4 170 105 3 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7462 Техничко цртање са компјутерском графиком 1 4 170 68 2 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7463 Физика 1 4 170 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7464 Верска настава 1 4 170 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7465 Грађанско васпитање 1 4 170 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7466 Практична настава 1 4 171 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7467 Рачунарство и информатика 1 4 171 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7468 Техничко цртање 1 4 171 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7469 Верска настава 1 4 171 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7470 Грађанско васпитање 1 4 171 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7471 Практична настава 1 4 175 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7472 Рачунарство и информатика 1 4 175 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7473 Техничко цртање 1 4 175 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7474 Верска настава 1 4 175 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7475 Грађанско васпитање 1 4 175 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13081 Организовање услуга превоза 1 10 1537 0 0 30 2 12 12 0 Блок настава 24 840 0
13080 Грађанско васпитање 3 8 2021 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13079 Верска настава 3 7 2021 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7481 Практична настава 1 4 178 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7482 Рачунарство и информатика 1 4 178 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7483 Техничко цртање 1 4 178 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7484 Верска настава 1 4 178 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7485 Грађанско васпитање 1 4 178 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7486 Практична настава 1 4 179 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7487 Рачунарство и информатика 1 4 179 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7488 Техничко цртање 1 4 179 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7489 Верска настава 1 4 179 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7490 Грађанско васпитање 1 4 179 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7491 Практична настава 1 4 180 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7492 Рачунарство и информатика 1 4 180 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7493 Техничко цртање 1 4 180 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7494 Верска настава 1 4 180 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7495 Грађанско васпитање 1 4 180 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7496 Практична настава 1 4 181 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7497 Рачунарство и информатика 1 4 181 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7498 Техничко цртање 1 4 181 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7499 Верска настава 1 4 181 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7500 Грађанско васпитање 1 4 181 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7501 Практична настава 1 4 182 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7502 Рачунарство и информатика 1 4 182 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7503 Техничко цртање 1 4 182 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7504 Верска настава 1 4 182 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7505 Грађанско васпитање 1 4 182 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7506 Практична настава 1 4 184 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7507 Рачунарство и информатика 1 4 184 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7508 Техничко цртање 1 4 184 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7509 Верска настава 1 4 184 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7510 Грађанско васпитање 1 4 184 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7511 Практична настава 1 4 185 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7512 Рачунарство и информатика 1 4 185 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7513 Техничко цртање 1 4 185 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7514 Верска настава 1 4 185 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7515 Грађанско васпитање 1 4 185 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7516 Практична настава 1 4 189 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7517 Рачунарство и информатика 1 4 189 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7518 Техничко цртање 1 4 189 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7519 Верска настава 1 4 189 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7520 Грађанско васпитање 1 4 189 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7521 Практична настава 1 4 190 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7522 Рачунарство и информатика 1 4 190 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7523 Техничко цртање 1 4 190 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7524 Верска настава 1 4 190 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7525 Грађанско васпитање 1 4 190 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7526 Практична настава 1 4 193 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7527 Рачунарство и информатика 1 4 193 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7528 Техничко цртање 1 4 193 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7529 Верска настава 1 4 193 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7530 Грађанско васпитање 1 4 193 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7531 Практична настава 1 4 196 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7532 Рачунарство и информатика 1 4 196 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7533 Техничко цртање 1 4 196 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7534 Верска настава 1 4 196 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7535 Грађанско васпитање 1 4 196 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7536 Ликовна култура 1 4 197 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7537 Практична настава 1 4 197 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7538 Практична настава 1 4 197 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7539 Рачунарство и информатика 1 4 197 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7540 Техничко цртање 1 4 197 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7541 Верска настава 1 4 197 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7542 Грађанско васпитање 1 4 197 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7543 Практична настава 1 4 201 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7544 Рачунарство и информатика 1 4 201 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7545 Техничко цртање 1 4 201 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7546 Верска настава 1 4 201 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7547 Грађанско васпитање 1 4 201 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7548 Практична настава 1 4 705 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7549 Рачунарство и информатика 1 4 705 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7550 Техничко цртање са нацртном геоматријом 1 4 705 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7551 Верска настава 1 4 705 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7552 Грађанско васпитање 1 4 705 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7553 Ликовна култура 1 4 716 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7554 Практична настава 1 4 716 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7555 Рачунарство и информатика 1 4 716 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7556 Техничко цртање 1 4 716 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7557 Верска настава 1 4 716 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7558 Грађанско васпитање 1 4 716 37 0 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7559 Практична настава 1 4 730 0 0 60 2 10 10 0 Блок настава 28 980 2
7560 Рачунарство и информатика 1 4 730 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7561 Техничко цртање 1 4 730 140 4 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7562 Технологија 1 4 730 105 3 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7563 Практична настава 1 4 730 210 6 0 2 10 10 0 Практична настава 26 910 2
7564 Историја 1 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7565 Историјска географија у машинству 1 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7566 Верска настава 1 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7567 Грађанско васпитање 1 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7568 Практична настава 1 4 1550 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7569 Рачунарство и информатика 1 4 1550 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7570 Техничко цртање 1 4 1550 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7571 Верска настава 1 4 1550 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7572 Грађанско васпитање 1 4 1550 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7573 Практична настава 1 4 1607 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7574 Рачунарство и информатика 1 4 1607 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7575 Техничко цртање 1 4 1607 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7576 Верска настава 1 4 1607 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7577 Грађанско васпитање 1 4 1607 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7578 Практична настава 1 4 1609 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7579 Рачунарство и информатика 1 4 1609 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7580 Техничко цртање 1 4 1609 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7581 Верска настава 1 4 1609 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7582 Грађанско васпитање 1 4 1609 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7583 Рачунарство и информатика 1 4 1612 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7584 Техничко цртање 1 4 1612 105 3 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
7585 Технологија браварских радова 1 4 1612 105 3 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
7586 Основе браварских радова 1 4 1612 210 6 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
7587 Верска настава 1 4 1612 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7588 Грађанско васпитање 1 4 1612 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13571 Машине, апарати и операције 3 6 1501 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13570 Загађивање и заштита тла 3 6 1501 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13569 Органска хемија 2 6 1501 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13568 Испитивање тла, воде и ваздуха 2 6 1501 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7594 Ликовна култура 1 4 1652 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7595 Практична настава 1 4 1652 144 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7596 Рачунарство и информатика 1 4 1652 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7597 Техничко цртање 1 4 1652 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7598 Верска настава 1 4 1652 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7599 Грађанско васпитање 1 4 1652 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7600 Рачунари и програмирање 1 4 1653 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7601 Рачунарство и информатика 1 4 1653 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7602 Верска настава 1 4 1653 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7603 Грађанско васпитање 1 4 1653 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7604 Практична настава 1 4 1654 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7605 Рачунарство и информатика 1 4 1654 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7606 Техничко цртање 1 4 1654 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7607 Верска настава 1 4 1654 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7608 Грађанско васпитање 1 4 1654 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7609 Електромашинска припрема 1 4 1655 111 3 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7610 Основе електротехнике 1 4 1655 37 1 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7611 Рачунарство и информатика 1 4 1655 74 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7612 Техничко цртање 1 4 1655 74 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7613 Верска настава 1 4 1655 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7614 Грађанско васпитање 1 4 1655 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7615 Ликовна култура 1 4 1656 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7616 Практична настава 1 4 1656 144 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7617 Рачунарство и информатика 1 4 1656 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7618 Техничко цртање 1 4 1656 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7619 Верска настава 1 4 1656 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7620 Грађанско васпитање 1 4 1656 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7621 Ликовна култура 1 4 1657 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7622 Практична настава 1 4 1657 144 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7623 Рачунарство и информатика 1 4 1657 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7624 Техничко цртање 1 4 1657 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7625 Верска настава 1 4 1657 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7626 Грађанско васпитање 1 4 1657 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7627 Практична настава 1 4 1658 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7628 Рачунарство и информатика 1 4 1658 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7629 Техничко цртање 1 4 1658 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7630 Верска настава 1 4 1658 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7631 Грађанско васпитање 1 4 1658 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7632 Практична настава 1 4 1659 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7633 Рачунарство и информатика 1 4 1659 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7634 Техничко цртање 1 4 1659 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7635 Верска настава 1 4 1659 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7636 Грађанско васпитање 1 4 1659 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7637 Практична настава 1 4 1660 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7638 Рачунарство и информатика 1 4 1660 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7639 Техничко цртање 1 4 1660 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7640 Верска настава 1 4 1660 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7641 Грађанско васпитање 1 4 1660 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7642 Практична настава 1 4 1661 144 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7643 Рачунарство и информатика 1 4 1661 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7644 Техничко цртање 1 4 1661 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7645 Верска настава 1 4 1661 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7646 Грађанско васпитање 1 4 1661 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7647 Практична настава 1 4 1662 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7648 Рачунарство и информатика 1 4 1662 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7649 Техничко цртање 1 4 1662 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7650 Верска настава 1 4 1662 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7651 Грађанско васпитање 1 4 1662 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7652 Ликовна култура 1 4 1663 0 0 30 0 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7653 Практична настава 1 4 1663 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7654 Рачунарство и информатика 1 4 1663 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7655 Техничко цртање 1 4 1663 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7656 Верска настава 1 4 1663 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7657 Грађанско васпитање 1 4 1663 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7658 Практична настава 1 4 1664 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7659 Рачунарство и информатика 1 4 1664 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7660 Техничко цртање 1 4 1664 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7661 Верска настава 1 4 1664 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7662 Грађанско васпитање 1 4 1664 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7663 Практична настава 1 4 1665 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7664 Рачунарство и информатика 1 4 1665 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7665 Техничко цртање 1 4 1665 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7666 Верска настава 1 4 1665 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7667 Грађанско васпитање 1 4 1665 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7668 Практична настава 1 4 1666 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7669 Рачунарство и информатика 1 4 1666 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7670 Техничко цртање 1 4 1666 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7671 Верска настава 1 4 1666 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7672 Грађанско васпитање 1 4 1666 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7673 Основе технике рада са праксом 1 4 2001 370 10 0 0 6 0 0 Практична настава 26 910 4
7674 Верска настава 1 4 2001 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7675 Грађанско васпитање 1 4 2001 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7676 Практична настава 1 4 2003 0 0 60 0 6 0 0 Блок настава 28 980 4
7677 Практична настава 1 4 2003 630 18 0 0 6 0 0 Вежбе 20 700 4
7678 Верска настава 1 4 2003 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7679 Грађанско васпитање 1 4 2003 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7680 Практична настава 1 4 2005 630 18 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
7681 Верска настава 1 4 2005 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7682 Грађанско васпитање 1 4 2005 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13078 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 3 5 2021 66 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13077 Грађанско васпитање 2 6 2021 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13076 Верска настава 2 5 2021 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13075 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 2 5 2021 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13073 Верска настава 1 3 2021 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13074 Грађанско васпитање 1 4 2021 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13072 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 1 5 2021 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13071 Припрема и кројење материјала у тапетарству * 3 5 2021 126 12 0 0 8 8 0 Практична настава 26 910 3
13070 Монтажа и демонтажа тапетарских производа практична настава * 3 5 2021 90 12 0 0 8 8 0 Практична настава 26 910 3
13069 Декорација ентеријера тапетарским производима * 3 5 2021 108 12 0 0 8 8 0 Практична настава 26 910 3
13068 Шивење материјала у тапетарству * 2 5 2021 210 12 0 0 8 8 0 Практична настава 26 910 3
7697 Електротехника са мерењима 1 5 2020 37 1 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7698 Рачунарство и информатика 1 5 2020 111 3 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7699 Техничко цртање 1 5 2020 111 3 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7700 Припрема електромашинских материјала 1 5 2020 111 3 0 2 12 12 0 Практична настава 26 910 2
7701 Други страни језик 1 5 2020 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 18 630 0
7702 Историја - изавране теме 1 5 2020 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7703 Хемија 1 5 2020 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7704 Верска настава 1 5 2020 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7705 Грађанско васпитање 1 5 2020 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7706 Основе компјутерске графике 2 4 154 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7707 Практична настава 2 4 154 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7708 Практична настава 2 4 154 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7709 Основе компјутерске графике 2 4 154 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7710 Верска настава 2 4 154 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7711 Грађанско васпитање 2 4 154 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7712 Музичка уметност 2 4 155 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7713 Компјутерска графика 2 4 155 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7714 Практична настава 2 4 155 144 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7715 Технолошки поступци са контролом 2 4 155 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7716 Верска настава 2 4 155 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7717 Грађанско васпитање 2 4 155 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7718 Практична настава 2 4 157 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7719 Верска настава 2 4 157 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7720 Грађанско васпитање 2 4 157 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7721 Практична настава 2 4 161 148 4 0 2 15 12 0 Вежбе 24 840 2
7722 Верска настава 2 4 161 37 1 0 2 15 12 0 Теорија 20 700 0
7723 Грађанско васпитање 2 4 161 37 1 0 2 15 12 0 Теорија 20 700 0
7724 Музичка уметност 2 4 163 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7725 Практична настава 2 4 163 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7726 Верска настава 2 4 163 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7727 Грађанско васпитање 2 4 163 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7728 Компјутерска графика 2 4 165 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7729 Верска настава 2 4 165 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7730 Грађанско васпитање 2 4 165 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7731 Практична настава 2 4 166 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7732 Верска настава 2 4 166 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7733 Грађанско васпитање 2 4 166 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7734 Практична настава 2 4 167 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7735 Верска настава 2 4 167 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7736 Грађанско васпитање 2 4 167 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7737 Технологија обраде 2 4 170 0 0 90 2 15 12 0 Блок настава 24 840 2
7738 Практична настава 2 4 170 0 0 90 3 10 0 0 Вежбе 24 840 3
7739 Програмирање и програмски језици 2 4 170 68 2 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7740 Физика 2 4 170 34 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7741 Верска настава 2 4 170 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7742 Грађанско васпитање 2 4 170 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7743 Практична настава 2 4 171 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7744 Верска настава 2 4 171 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7745 Грађанско васпитање 2 4 171 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7746 Практична настава 2 4 175 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7747 Верска настава 2 4 175 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7748 Грађанско васпитање 2 4 175 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13067 Тапацирање и пресвлачење непричвршћених јастука * 2 5 2021 210 12 0 0 8 8 0 Практична настава 26 910 3
7752 Практична настава 2 4 178 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7753 Верска настава 2 4 178 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7754 Грађанско васпитање 2 4 178 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7755 Практична настава 2 4 179 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7756 Верска настава 2 4 179 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7757 Грађанско васпитање 2 4 179 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7758 Практична настава 2 4 180 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7759 Верска настава 2 4 180 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7760 Грађанско васпитање 2 4 180 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7761 Практична настава 2 4 181 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7762 Верска настава 2 4 181 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7763 Грађанско васпитање 2 4 181 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7764 Практична настава 2 4 182 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7765 Верска настава 2 4 182 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7766 Грађанско васпитање 2 4 182 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7767 Практична настава 2 4 184 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7768 Верска настава 2 4 184 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7769 Грађанско васпитање 2 4 184 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7770 Практична настава 2 4 185 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7771 Верска настава 2 4 185 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7772 Грађанско васпитање 2 4 185 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7773 Практична настава 2 4 189 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7774 Верска настава 2 4 189 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7775 Грађанско васпитање 2 4 189 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7776 Практична настава 2 4 190 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7777 Верска настава 2 4 190 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7778 Грађанско васпитање 2 4 190 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7779 Практична настава 2 4 193 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7780 Верска настава 2 4 193 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7781 Грађанско васпитање 2 4 193 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7782 Практична настава 2 4 196 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7783 Верска настава 2 4 196 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7784 Грађанско васпитање 2 4 196 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7785 Музичка уметност 2 4 197 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7786 Практична настава 2 4 197 432 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7787 Технолошки поступци 2 4 197 36 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7788 Верска настава 2 4 197 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7789 Грађанско васпитање 2 4 197 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7790 Практична настава 2 4 201 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7791 Практична настава 2 4 201 396 11 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7792 Техничка контрола 2 4 201 36 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7793 Верска настава 2 4 201 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7794 Грађанско васпитање 2 4 201 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7795 Практична настава 2 4 705 222 6 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7796 Верска настава 2 4 705 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7797 Грађанско васпитање 2 4 705 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7798 Музичка уметност 2 4 716 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7799 Оптичка мерења 2 4 716 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7800 Основе компјутерске графике 2 4 716 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7801 Практична настава 2 4 716 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7802 Верска настава 2 4 716 37 0 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7803 Грађанско васпитање 2 4 716 37 0 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7804 Практична настава 2 4 730 0 0 60 2 10 10 0 Блок настава 28 980 2
7805 Технологија 2 4 730 105 3 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
7806 Практична настава 2 4 730 420 12 0 2 10 10 0 Практична настава 26 910 2
7807 Ликовна култура 2 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7808 Музичка уметност 2 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7809 Верска настава 2 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7810 Грађанско васпитање 2 4 730 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7811 Практична настава 2 4 1550 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7812 Моделирање машинских делова 2 4 1550 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
7813 Верска настава 2 4 1550 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7814 Грађанско васпитање 2 4 1550 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7815 Верска настава 2 4 1602 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7816 Грађанско васпитање 2 4 1602 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7817 Практична настава 2 4 1607 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7818 Верска настава 2 4 1607 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7819 Грађанско васпитање 2 4 1607 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7820 Практична настава 2 4 1609 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7821 Верска настава 2 4 1609 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7822 Грађанско васпитање 2 4 1609 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7823 Машински елементи 2 4 1612 105 3 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
7824 Технологија металних конструкција и процесне опреме 2 4 1612 105 3 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
7825 Металне конструкције и процесна опрема 2 4 1612 420 12 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
7826 Верска настава 2 4 1612 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7827 Грађанско васпитање 2 4 1612 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13567 Аналитичка хемија 2 6 1501 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13566 Рачунарство и информатика 1 6 1501 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13565 Општа и неорганска хемија 1 6 1501 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13564 Грађанско васпитање 4 6 748 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13563 Верска настава 4 6 748 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13562 Изборни предмет према програму образовног профила 4 6 748 60 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
7835 Музичка уметност 2 4 1652 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7836 Трасирање брода 2 4 1652 108 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7837 Верска настава 2 4 1652 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7838 Грађанско васпитање 2 4 1652 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7839 Рачунари и програмирање 2 4 1653 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7840 Верска настава 2 4 1653 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7841 Грађанско васпитање 2 4 1653 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7842 Практична настава 2 4 1654 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7843 Верска настава 2 4 1654 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7844 Грађанско васпитање 2 4 1654 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7845 Хидрауличке и пнеуматске компоненте 2 4 1655 0 0 30 2 15 0 0 Блок настава 24 840 2
7846 Електроника 2 4 1655 36 1 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7847 Машински елементи 2 4 1655 72 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7848 Основе електротехнике 2 4 1655 36 1 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7849 Програмирање 2 4 1655 72 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7850 Верска настава 2 4 1655 36 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7851 Грађанско васпитање 2 4 1655 36 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7852 Музичка уметност 2 4 1656 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7853 Практична настава 2 4 1656 432 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7854 Верска настава 2 4 1656 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7855 Грађанско васпитање 2 4 1656 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7856 Музичка уметност 2 4 1657 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7857 Практична настава 2 4 1657 432 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7858 Верска настава 2 4 1657 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7859 Грађанско васпитање 2 4 1657 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7860 Практична настава 2 4 1658 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7861 Верска настава 2 4 1658 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7862 Грађанско васпитање 2 4 1658 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7863 Практична настава 2 4 1659 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7864 Верска настава 2 4 1659 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7865 Грађанско васпитање 2 4 1659 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7866 Практична настава 2 4 1660 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7867 Верска настава 2 4 1660 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7868 Грађанско васпитање 2 4 1660 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7869 Практична настава 2 4 1661 396 11 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7870 Техничка контрола 2 4 1661 36 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7871 Верска настава 2 4 1661 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7872 Грађанско васпитање 2 4 1661 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7873 Практична настава 2 4 1662 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7874 Верска настава 2 4 1662 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7875 Грађанско васпитање 2 4 1662 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7876 Музичка уметност 2 4 1663 0 0 30 0 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7877 Оптичка мерења 2 4 1663 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7878 Практична настава 2 4 1663 432 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7879 Верска настава 2 4 1663 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7880 Грађанско васпитање 2 4 1663 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7881 Практична настава 2 4 1664 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7882 Верска настава 2 4 1664 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7883 Грађанско васпитање 2 4 1664 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7884 Практична настава 2 4 1665 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7885 Верска настава 2 4 1665 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7886 Грађанско васпитање 2 4 1665 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7887 Практична настава 2 4 1666 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7888 Верска настава 2 4 1666 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7889 Грађанско васпитање 2 4 1666 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7890 Практична настава 2 4 2003 0 0 60 0 6 0 0 Блок настава 28 980 4
7891 Практична настава 2 4 2003 630 18 0 0 6 0 0 Вежбе 20 700 4
7892 Верска настава 2 4 2003 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7893 Грађанско васпитање 2 4 2003 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7894 Практична настава 2 4 2005 630 18 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
7895 Верска настава 2 4 2005 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7896 Грађанско васпитање 2 4 2005 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13066 Тапацирање и пресвлачење еластичних подлога * 1 2 2021 210 12 0 0 8 8 0 Практична настава 26 910 3
13065 Припрема и кројење материјала у тапетарству практична настава 3 5 2021 36 6 0 0 8 8 0 Вежбе 20 700 3
13064 Монтажа и демонтажа тапетарских производа 3 5 2021 36 6 0 0 8 8 0 Вежбе 20 700 3
13063 Унутрашња декорација 3 5 2021 66 2 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 3
13061 Организација рада у тапетарству 3 5 2021 66 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
13062 Предузетништво 3 5 2021 66 2 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 3
13060 Конструкције у тапетарству 2 5 2021 70 2 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 3
13059 Техничко цртање и нацртна геометрија 1 2 2021 70 2 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 3
13058 Рачунарство и информатика 1 2 2021 70 2 0 0 12 12 0 Вежбе 20 700 3
13056 Шивење материјала у тапетарству 2 5 2021 0 0 30 0 8 8 0 Блок настава 28 980 3
13057 Декорација ентеријера тапетарским производима 3 5 2021 0 0 30 0 8 8 0 Блок настава 28 980 3
13055 Конструкције у тапетарству 2 5 2021 0 0 30 0 12 12 0 Блок настава 28 980 3
13054 Тапацирање и пресвлачење еластичних подлога 1 2 2021 0 0 30 0 8 8 0 Блок настава 28 980 3
13053 Техничко цртање и нацртна геометрија 1 2 2021 0 0 30 0 12 12 0 Блок настава 28 980 3
13052 Верска настава 3 2 67 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13051 Грађанско васпитање 3 2 67 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13050 Верска настава 2 2 67 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13048 Верска настава 1 2 67 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13049 Грађанско васпитање 2 2 67 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13047 Грађанско васпитање 1 2 67 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13046 Столарство * 3 2 67 384 12 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 3
13045 Столарство * 2 2 67 396 12 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 3
13043 Финална обрада дрвета 3 2 67 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13044 Столарство * 1 2 67 210 6 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 3
13042 Дрвне конструкције 3 2 67 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 810 2
13040 Организација рада 2 2 67 0 0 60 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13041 Плочасти материјали у столарству 2 2 67 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13038 Финална обрада дрвета 1 2 67 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13039 Дрвне конструкције 2 2 67 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13037 Техничко цртање 1 2 67 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13036 Финална обрада дрвета 3 2 67 64 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13035 Предузетништво 3 2 67 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7929 Електроника 2 5 2020 37 1 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7930 Електротехника са мерењима 2 5 2020 37 1 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7931 Машински елементи 2 5 2020 74 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7932 Програмирање 2 5 2020 74 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7933 Рачунарство и информатика 2 2 5 2020 74 2 0 2 12 8 0 Вежбе 20 700 2
7934 Хидрауличке и пнеуматске компоненте 2 5 2020 37 1 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
7935 Други страни језик 2 5 2020 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 18 630 0
7936 Историја - изавране теме 2 5 2020 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7937 Верска настава 2 5 2020 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7938 Грађанско васпитање 2 5 2020 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7939 Контрола квалитета 3 4 154 0 0 30 3 12 8 0 Блок настава 24 840 3
7940 Практична настава 3 4 154 0 0 30 3 12 8 0 Блок настава 24 840 3
7941 Практична настава 3 4 154 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7942 Рачунари у машинству 3 4 154 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7943 Верска настава 3 4 154 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7944 Грађанско васпитање 3 4 154 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7945 Пројектовање технолошких система 3 4 155 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
7946 Пројектовање технолошких система 3 4 155 256 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7947 Технологија за компјутерски управљане машине 3 4 155 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7948 Моделирање машинских елемената и конструкција 3 4 155 111 3 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
7949 Верска настава 3 4 155 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7950 Грађанско васпитање 3 4 155 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7951 Практична настава 3 4 157 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7952 Верска настава 3 4 157 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7953 Грађанско васпитање 3 4 157 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
7954 Практична настава 3 4 161 259 7 0 2 15 12 0 Вежбе 24 840 2
7955 Верска настава 3 4 161 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7956 Грађанско васпитање 3 4 161 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7957 Практична настава 3 4 163 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7958 Бродске помоћне машине и уређаји 3 4 163 36 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7959 Практична настава 3 4 163 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7960 Верска настава 3 4 163 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7961 Грађанско васпитање 3 4 163 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7962 Практична настава 3 4 165 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7963 Рачунари и програмирање 3 4 165 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7964 Моделирање машинских елемената и конструкција 3 4 165 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7965 Верска настава 3 4 165 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7966 Грађанско васпитање 3 4 165 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7967 Основе технике мерења и контроле 3 4 166 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7968 Практична настава 3 4 166 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7969 Хидрауличке компоненте и системи 3 4 166 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7970 Верска настава 3 4 166 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7971 Грађанско васпитање 3 4 166 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7972 Практична настава 3 4 167 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7973 Практична настава 3 4 167 180 5 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7974 Техника мерења 3 4 167 36 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
7975 Верска настава 3 4 167 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7976 Грађанско васпитање 3 4 167 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7977 Електроника и микропроцесори 3 4 170 0 0 18 2 15 12 0 Блок настава 28 980 2
7978 Флексибилни производни системи 3 4 170 0 0 42 2 15 12 0 Блок настава 24 840 2
7979 Конструисање 3 4 170 105 3 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7980 Програмирање и програмски језици 3 4 170 70 2 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7981 Технолошки поступци 3 4 170 70 2 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
7982 Флексибилни производни системи 3 4 170 70 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
7983 Верска настава 3 4 170 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7984 Грађанско васпитање 3 4 170 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7985 Практична настава 3 4 171 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7986 Практична настава 3 4 171 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7987 Верска настава 3 4 171 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7988 Грађанско васпитање 3 4 171 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7989 Практична настава 3 4 175 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7990 Практична настава 3 4 175 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7991 Верска настава 3 4 175 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
7992 Грађанско васпитање 3 4 175 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13034 Изборни предмети према програму образовног профила 3 2 67 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13033 Дрвне конструкције 3 2 67 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13032 Рачунарска графика 3 2 67 64 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
7997 Практична настава 3 4 178 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
7998 Практична настава 3 4 178 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
7999 Верска настава 3 4 178 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8000 Грађанско васпитање 3 4 178 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8001 Практична настава 3 4 179 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8002 Практична настава 3 4 179 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8003 Верска настава 3 4 179 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8004 Грађанско васпитање 3 4 179 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8005 Практична настава 3 4 180 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8006 Практична настава 3 4 180 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8007 Верска настава 3 4 180 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8008 Грађанско васпитање 3 4 180 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8009 Практична настава 3 4 181 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8010 Практична настава 3 4 181 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8011 Верска настава 3 4 181 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8012 Грађанско васпитање 3 4 181 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8013 Практична настава 3 4 182 0 0 20 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8014 Практична настава 3 4 182 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8015 Верска настава 3 4 182 34 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8016 Грађанско васпитање 3 4 182 34 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8017 Практична настава 3 4 184 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8018 Практична настава 3 4 184 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8019 Верска настава 3 4 184 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8020 Грађанско васпитање 3 4 184 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8021 Практична настава 3 4 185 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8022 Практична настава 3 4 185 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8023 Верска настава 3 4 185 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8024 Грађанско васпитање 3 4 185 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8025 Практична настава 3 4 189 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8026 Практична настава 3 4 189 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8027 Верска настава 3 4 189 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8028 Грађанско васпитање 3 4 189 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8029 Практична настава 3 4 190 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8030 Практична настава 3 4 190 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8031 Верска настава 3 4 190 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8032 Грађанско васпитање 3 4 190 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8033 Практична настава 3 4 193 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8034 Практична настава 3 4 193 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8035 Верска настава 3 4 193 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8036 Грађанско васпитање 3 4 193 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8037 Практична настава 3 4 196 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8038 Практична настава 3 4 196 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8039 Верска настава 3 4 196 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8040 Грађанско васпитање 3 4 196 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8041 Практична настава 3 4 197 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8042 Практична настава 3 4 197 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8043 Технолошки поступци 3 4 197 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8044 Верска настава 3 4 197 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8045 Грађанско васпитање 3 4 197 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8046 Практична настава 3 4 201 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8047 Практична настава 3 4 201 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8048 Верска настава 3 4 201 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8049 Грађанско васпитање 3 4 201 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8050 Практична настава 3 4 705 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8051 Верска настава 3 4 705 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8052 Грађанско васпитање 3 4 705 37 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8053 Оптички инструменти 3 4 716 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8054 Практична настава 3 4 716 444 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8055 Рачунари у оптици 3 4 716 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8056 Фотографија 3 4 716 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8057 Верска настава 3 4 716 37 0 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8058 Грађанско васпитање 3 4 716 37 0 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8059 Практична настава 3 4 730 0 0 60 2 10 6 0 Блок настава 28 980 2
8060 Технологија 3 4 730 128 4 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
8061 Практична настава 3 4 730 576 18 0 2 10 6 0 Практична настава 26 910 2
8062 Предузетништво 3 4 730 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8063 Устав и права грађана 3 4 730 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8064 Верска настава 3 4 730 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8065 Грађанско васпитање 3 4 730 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8066 Организација рада и менаџмент 3 4 1550 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8067 Заваривање и сродни поступци 3 4 1550 36 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8068 Практична настава 3 4 1550 216 6 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8069 Моделирање машинских делова 3 4 1550 72 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
8070 Верска настава 3 4 1550 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8071 Грађанско васпитање 3 4 1550 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8072 Практична настава 3 4 1602 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8073 Практична настава 3 4 1602 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8074 Верска настава 3 4 1602 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8075 Грађанско васпитање 3 4 1602 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8076 Практична настава 3 4 1607 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8077 Практична настава 3 4 1607 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8078 Верска настава 3 4 1607 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8079 Грађанско васпитање 3 4 1607 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8080 Практична настава 3 4 1609 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8081 Практична настава 3 4 1609 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8082 Верска настава 3 4 1609 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8083 Грађанско васпитање 3 4 1609 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8084 Предузетништво 3 4 1612 62 2 0 0 10 0 0 Вежбе 24 840 2
8085 Технологија заварених конструкција 3 4 1612 93 3 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
8086 Заварене конструкције 3 4 1612 558 18 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
8087 Верска настава 3 4 1612 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8088 Грађанско васпитање 3 4 1612 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13560 Верска настава 3 6 748 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13561 Грађанско васпитање 3 6 748 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13558 Грађанско васпитање 2 6 748 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13559 Изборни предмет према програму образовног профила 3 6 748 68 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13557 Верска настава 2 6 748 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13556 Изборни предмет према програму образовног профила 2 6 748 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13555 Грађанско васпитање 1 6 748 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8096 Рачунари у бродоградњи 3 4 1652 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8097 Конструкција брода 3 4 1652 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8098 Рачунари у бродоградњи 3 4 1652 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8099 Теорија брода 3 4 1652 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8100 Трасирање брода 3 4 1652 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8101 Верска настава 3 4 1652 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8102 Грађанско васпитање 3 4 1652 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8103 Рачунари и програмирање 3 4 1653 111 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8104 Техничко цртање 3 4 1653 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8105 Верска настава 3 4 1653 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8106 Грађанско васпитање 3 4 1653 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8107 Практична настава 3 4 1654 259 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8108 Верска настава 3 4 1654 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8109 Грађанско васпитање 3 4 1654 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8110 Електрични погон и опрема у мехатроници 3 4 1655 0 0 30 3 10 0 0 Блок настава 28 980 3
8111 Системи управљања у мехатроници 3 4 1655 0 0 30 3 10 0 0 Блок настава 24 840 3
8112 Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања 3 4 1655 0 0 30 3 10 0 0 Блок настава 24 840 3
8113 Дигитална електроника и микроконтролери 3 4 1655 68 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8114 Електрични погон и опрема у мехатроници 3 4 1655 68 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8115 Моделирање са анализом елемената и механизама 3 4 1655 102 3 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8116 Системи управљања у мехатроници 3 4 1655 68 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8117 Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања 3 4 1655 102 3 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8118 Изборни предмети према програму образовног профила 3 4 1655 68 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8119 Верска настава 3 4 1655 34 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8120 Грађанско васпитање 3 4 1655 34 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8121 Практична настава 3 4 1656 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8122 Практична настава 3 4 1656 352 11 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8123 Верска настава 3 4 1656 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8124 Грађанско васпитање 3 4 1656 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8125 Практична настава 3 4 1657 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8126 Практична настава 3 4 1657 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8127 Верска настава 3 4 1657 34 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8128 Грађанско васпитање 3 4 1657 34 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8129 Практична настава 3 4 1658 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8130 Практична настава 3 4 1658 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8131 Верска настава 3 4 1658 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8132 Грађанско васпитање 3 4 1658 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8133 Практична настава 3 4 1659 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8134 Практична настава 3 4 1659 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8135 Верска настава 3 4 1659 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8136 Грађанско васпитање 3 4 1659 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8137 Практична настава 3 4 1660 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8138 Практична настава 3 4 1660 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8139 Верска настава 3 4 1660 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8140 Грађанско васпитање 3 4 1660 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8141 Практична настава 3 4 1661 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8142 Практична настава 3 4 1661 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8143 Верска настава 3 4 1661 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8144 Грађанско васпитање 3 4 1661 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8145 Практична настава 3 4 1662 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8146 Практична настава 3 4 1662 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8147 Верска настава 3 4 1662 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8148 Грађанско васпитање 3 4 1662 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8149 Оптички инструменти 3 4 1663 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8150 Практична настава 3 4 1663 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8151 Фотографија 3 4 1663 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8152 Верска настава 3 4 1663 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8153 Грађанско васпитање 3 4 1663 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8154 Практична настава 3 4 1664 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8155 Практична настава 3 4 1664 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8156 Верска настава 3 4 1664 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8157 Грађанско васпитање 3 4 1664 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8158 Практична настава 3 4 1665 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8159 Практична настава 3 4 1665 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8160 Верска настава 3 4 1665 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8161 Грађанско васпитање 3 4 1665 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8162 Практична настава 3 4 1666 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8163 Практична настава 3 4 1666 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8164 Верска настава 3 4 1666 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8165 Грађанско васпитање 3 4 1666 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8166 Практична настава 3 4 2003 0 0 60 0 6 0 0 Блок настава 28 980 4
8167 Практична настава 3 4 2003 576 18 0 0 6 0 0 Вежбе 20 700 4
8168 Верска настава 3 4 2003 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8169 Грађанско васпитање 3 4 2003 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8170 Практична настава 3 4 2005 576 18 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
8171 Верска настава 3 4 2005 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8172 Грађанско васпитање 3 4 2005 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13030 Рачунарска графика 2 2 67 66 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13031 Финална обрада дрвета 2 2 67 66 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13028 Финална обрада дрвета 1 2 67 35 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13029 Дрвне конструкције 2 2 67 66 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13026 Својства материјала 1 2 67 35 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13027 Техничко цртање 1 2 67 70 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13025 Рачунарство и информатика 1 2 67 70 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13023 Верска настава 4 1 4 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13024 Грађанско васпитање 4 1 4 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13022 Предузетништво 4 1 4 64 2 0 2 0 12 0 Теорија 20 700 3
13021 Изборни предмети према програму образовног профила 4 1 4 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13020 Грађанско васпитање 3 1 4 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13019 Верска настава 3 1 4 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13017 Грађанско васпитање 2 1 4 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13018 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 4 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13016 Верска настава 2 1 4 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13015 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 4 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13014 Грађанско васпитање 1 1 4 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13013 Верска настава 1 1 4 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13012 Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 4 1 4 96 3 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13011 Изборна технологија 4, 5, 6, 7, 8 4 1 4 192 6 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13010 Технолошке операције 3 1 4 70 2 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13008 Физичка хемија 3 1 4 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13009 Изборна технологија 1, 2, 3 3 1 4 105 3 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13007 Микробиологија 3 1 4 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13006 Хемија 2 1 4 70 2 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13005 Основи прехрамбене технологије / Технологија воде 2 1 4 70 2 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13004 Аналитичка хемија 2 1 4 70 2 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13003 Технолошке операције 2 1 4 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13002 Хемија 1 1 4 74 2 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13001 Техника рада у лабораторији 1 1 4 222 6 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
13000 Рачунарство и информатика 1 1 4 74 2 0 2 0 12 0 Вежбе 20 700 3
12999 Изборна технологија 4, 5, 6, 7, 9 4 1 4 0 0 60 2 0 12 0 Блок настава 24 840 3
12998 Изборна технологија 1, 2, 3 3 1 4 0 0 60 2 0 12 0 Блок настава 24 840 3
13554 Верска настава 1 6 748 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
12997 Основи прехрамбене технологије / Технологија воде 2 1 4 0 0 60 2 0 12 0 Блок настава 24 840 3
13551 Практична настава * 2 6 748 160 5 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
13552 Практична настава * 3 6 748 408 12 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
13553 Практична настава * 4 6 748 360 12 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
13550 Практична настава * 1 6 748 180 5 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
8208 Геометрија 3 5 2020 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8209 Дигитална електроника 3 5 2020 42 2 0 2 2 2 0 Вежбе 20 700 2
8210 Електрични погон и опрема у мехатроници 3 5 2020 70 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8211 Електрични погон и опрема у мехатроници 3 5 2020 0 0 18 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8212 Мерни претварачи 3 5 2020 39 3 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8213 Микроконтролери 3 5 2020 56 4 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8214 Моделирање са анализом елемената и механизама 3 5 2020 105 3 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8215 Објектно програмирање 3 5 2020 70 2 0 2 12 8 0 Вежбе 20 700 2
8216 Рачунарство и информатика 2 3 5 2020 70 2 0 2 12 8 0 Вежбе 20 700 2
8217 Системи управљања 3 5 2020 0 0 24 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8218 Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања 3 5 2020 105 3 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8219 Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања 3 5 2020 0 0 18 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8220 Други страни језик 3 5 2020 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 18 630 2
8221 Системи управљања 3 5 2020 22 1 0 2 12 12 0 Теорија 20 700 2
8222 Верска настава 3 5 2020 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8223 Грађанско васпитање 3 5 2020 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8224 Рачунари у машинству 4 4 154 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8225 Конструкција алата и прибора 4 4 154 0 0 30 3 12 8 0 Блок настава 24 840 3
8226 Основе конструисања 4 4 154 0 0 30 3 12 8 0 Блок настава 24 840 3
8227 Технолошки поступци 4 4 154 0 0 30 3 12 8 0 Блок настава 24 840 3
8228 Аутоматизација производње 4 4 154 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8229 Конструкција алата и прибора 4 4 154 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8230 Основе конструисања 4 4 154 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8231 Рачунари у машинству 4 4 154 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8232 Технолошки поступци 4 4 154 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8233 Верска настава 4 4 154 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8234 Грађанско васпитање 4 4 154 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8235 Пројектовање технолошких система 4 4 155 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8236 Програмирање за компјутерски управљане машине 4 4 155 128 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8237 Пројектовање технолошких система 4 4 155 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8238 Верска настава 4 4 155 34 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8239 Грађанско васпитање 4 4 155 34 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8240 Практична настава 4 4 157 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8241 Практична настава 4 4 157 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8242 Верска настава 4 4 157 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8243 Грађанско васпитање 4 4 157 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8244 Практична настава 4 4 161 0 0 60 2 15 12 0 Блок настава 28 980 2
8245 Практична настава 4 4 161 224 7 0 2 15 12 0 Вежбе 24 840 2
8246 Верска настава 4 4 161 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8247 Грађанско васпитање 4 4 161 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8248 Практична настава 4 4 163 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8249 Бродска аутоматизација 4 4 163 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8250 Бродска парна постројења 4 4 163 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8251 Бродске помоћне машине и уређаји 4 4 163 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8252 Бродски мотори 4 4 163 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8253 Практична настава 4 4 163 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8254 Верска настава 4 4 163 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8255 Грађанско васпитање 4 4 163 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8256 Моделирање машинских елемената и конструкција 4 4 165 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8257 Аутоматизација и роботика 4 4 165 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8258 Конструисање 4 4 165 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8259 Моделирање машинских елемената и конструкција 4 4 165 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8260 Верска настава 4 4 165 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8261 Грађанско васпитање 4 4 165 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8262 Практична настава 4 4 166 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8263 Пнеуматске компоненте и системи 4 4 166 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8264 Практична настава 4 4 166 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8265 Верска настава 4 4 166 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8266 Грађанско васпитање 4 4 166 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8267 Практична настава 4 4 167 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8268 Аутоматско управљање 4 4 167 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8269 Дигитални системи и процесни рачунари 4 4 167 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8270 Практична настава 4 4 167 160 5 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8271 Управљачки системи у термоенергетици 4 4 167 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8272 Верска настава 4 4 167 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8273 Грађанско васпитање 4 4 167 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8274 Роботи 4 4 170 0 0 30 2 15 12 0 Блок настава 24 840 2
8275 Флексибилни производни системи 4 4 170 0 0 30 2 15 12 0 Блок настава 24 840 2
8276 Роботи 4 4 170 64 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8277 Флексибилни производни системи 4 4 170 96 3 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8278 Хидраулика и пнеуматика 4 4 170 32 1 0 2 15 12 0 Вежбе 20 700 2
8279 Верска настава 4 4 170 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8280 Грађанско васпитање 4 4 170 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8281 Практична настава 4 4 705 0 0 20 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8282 Експлоатација и одржавање моторних возила 4 4 705 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8283 Мерење и контролисање 4 4 705 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8284 Практична настава 4 4 705 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8285 Верска настава 4 4 705 34 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8286 Грађанско васпитање 4 4 705 34 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8287 Практична настава 4 4 716 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8288 Практична настава 4 4 716 384 12 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8289 Рачунари у оптици 4 4 716 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8290 Верска настава 4 4 716 34 0 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8291 Грађанско васпитање 4 4 716 34 0 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8292 Практична настава 4 4 1550 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8293 Практична настава 4 4 1550 288 9 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8294 Технолошки поступци са контролом 4 4 1550 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8295 Конструисање 4 4 1550 32 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
8296 Верска настава 4 4 1550 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8297 Грађанско васпитање 4 4 1550 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8298 Рачунари у бродоградњи 4 4 1652 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8299 Конструкција брода 4 4 1652 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8300 Отпор и пропулзија брода 4 4 1652 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8301 Рачунари у бродоградњи 4 4 1652 96 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8302 Теорија брода 4 4 1652 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8303 Верска настава 4 4 1652 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8304 Грађанско васпитање 4 4 1652 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8305 Рачунари и програмирање 4 4 1653 136 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8306 Верска настава 4 4 1653 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8307 Грађанско васпитање 4 4 1653 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8308 Практична настава 4 4 1654 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8309 Практична настава 4 4 1654 448 14 0 2 0 0 0 Вежбе 24 840 2
8310 Верска настава 4 4 1654 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8311 Грађанско васпитање 4 4 1654 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8312 Мехатронски системи 4 4 1655 0 0 30 3 10 0 0 Блок настава 28 980 3
8313 Одржавање и монтажа мехатронских система 4 4 1655 0 0 30 3 10 0 0 Блок настава 28 980 3
8314 Тестирање и дијагностика мехатронских система 4 4 1655 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8315 Одржавање и монтажа мехатронских система 4 4 1655 155 5 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8316 Предузетништво 4 4 1655 62 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
8317 Програмабилни логички контролери 4 4 1655 62 2 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8318 Тестирање и дијагностика мехатронских система 4 4 1655 155 5 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
8319 Изборни предмети према програму образовног профила 4 4 1655 62 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8320 Верска настава 4 4 1655 31 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8321 Грађанско васпитање 4 4 1655 31 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
8322 Одржавање и монтажа мехатронских система 4 5 2020 0 0 30 2 12 12 0 Блок настава 24 840 2
8323 Тестирање и дијагностика мехатронских система 4 5 2020 0 0 30 2 12 12 0 Блок настава 24 840 2
8324 Роботика 4 5 2020 62 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8325 Увод у анализу 4 5 2020 62 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8326 Одржавање и монтажа мехатронских система 4 5 2020 155 5 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8327 Предузетништво 4 5 2020 62 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8328 Програмабилни логички контролери 4 5 2020 62 2 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8329 Рачунарство и информатика 2 4 5 2020 62 2 0 2 12 8 0 Вежбе 20 700 2
8330 Тестирање и дијагностика мехатронских система 4 5 2020 155 5 0 2 12 12 0 Вежбе 20 700 2
8331 Други страни језик 4 5 2020 62 2 0 0 0 0 0 Теорија 18 630 0
8332 Верска настава 4 5 2020 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8333 Грађанско васпитање 4 5 2020 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8334 Заштита биља 1 1 1 0 0 24 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8335 Педологија и агрохемија 1 1 1 0 0 18 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8336 Пољопривредна техника 1 1 1 0 0 18 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8337 Професионална пракса 1 1 1 0 0 90 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
8338 Рачунарство и информатика 1 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8339 Верска настава 1 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8340 Грађанско васпитање 1 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8341 Машински елементи са техничким цртањем 1 1 2 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8342 Практична настава 1 1 2 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8343 Рачунарство и информатика 1 1 2 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8344 Верска настава 1 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8345 Грађанско васпитање 1 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8346 Анатомија и физиологија 1 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8347 Анатомија и физиологија 1 1 3 0 0 30 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8348 Професионална пракса 1 1 3 0 0 90 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8349 Рачунарство и информатика 1 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8350 Сточарство са исхраном 1 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8351 Сточарство са исхраном 1 1 3 0 0 30 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8352 Верска настава 1 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8353 Грађанско васпитање 1 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13549 Практична настава 3 6 748 0 0 60 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13547 Практична настава 2 6 748 0 0 60 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13548 Обликовање графичких производа 3 6 748 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13545 Обликовање графичких производа 2 6 748 0 0 60 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
8359 Практична настава 1 1 5 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8360 Практична настава 1 1 5 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8361 Рачунарство и информатика 1 1 5 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8362 Хемија 1 1 5 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8363 Верска настава 1 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8364 Грађанско васпитање 1 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8365 Практична настава 1 1 9 210 6 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8366 Практична настава 1 1 9 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8367 Рачунарство и информатика 1 1 9 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8368 Верска настава 1 1 9 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8369 Грађанско васпитање 1 1 9 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8370 Мотори и трактори 1 1 11 64 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8371 Мотори и трактори 1 1 11 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8372 Основи пољопривредне технике 1 1 11 32 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8373 Пољопривредне машине 1 1 11 96 3 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8374 Пољопривредне машине 1 1 11 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8375 Професионална пракса 1 1 11 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8376 Рачунарство и информатика 1 1 11 64 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8377 Верска настава 1 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8378 Грађанско васпитање 1 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8379 Операције и мерења у месарству 1 1 12 35 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8380 Рачунарство и информатика 1 1 12 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8381 Сировине у месарству 1 1 12 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8382 Сировине у месарству практична настава 1 1 12 210 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8383 Сировине у месарству 1 1 12 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8384 Верска настава 1 1 12 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8385 Грађанско васпитање 1 1 12 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8386 Операције и мерења у млекарству 1 1 13 35 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8387 Рачунарство и информатика 1 1 13 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8388 Сировине у млекарству 1 1 13 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8389 Сировине у млекарству 1 1 13 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8390 Сировине у млекарству практична настава 1 1 13 210 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8391 Верска настава 1 1 13 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8392 Грађанско васпитање 1 1 13 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8393 Операције и мерења у пекарству 1 1 15 35 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8394 Рачунарство и информатика 1 1 15 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8395 Сировине у пекарству 1 1 15 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8396 Сировине у пекарству практична настава 1 1 15 210 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8397 Сировине у пекарству 1 1 15 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8398 Верска настава 1 1 15 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8399 Грађанско васпитање 1 1 15 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8400 Практична настава 1 1 16 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8401 Практична настава 1 1 16 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8402 Рачунарство и информатика 1 1 16 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8403 Хемија 1 1 16 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8404 Верска настава 1 1 16 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8405 Грађанско васпитање 1 1 16 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8406 Практична настава 1 1 714 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8407 Рачунарство и информатика 1 1 714 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8408 Верска настава 1 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8409 Грађанско васпитање 1 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8410 Практична настава 1 1 715 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8411 Рачунарство и информатика 1 1 715 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8412 Верска настава 1 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8413 Грађанско васпитање 1 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8414 Агрохемија и педологија 1 1 1553 0 0 12 0 10 10 0 Блок настава 24 840 3
8415 Заштита биља 1 1 1553 0 0 24 0 10 10 0 Блок настава 24 840 3
8416 Рачунарство и информатика 1 1 1553 70 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8417 Технике рада у лабораторији 1 1 1553 105 3 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8418 Хемија 1 1 1553 70 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8419 Пољопривредна техника 1 1 1553 0 0 24 0 1 0 24 Индивидуална 20 700 30
8420 Верска настава 1 1 1553 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8421 Грађанско васпитање 1 1 1553 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8422 Операције и мерења у млекарству 1 1 1649 35 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8423 Рачунарство и информатика 1 1 1649 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8424 Сировине у млекарству 1 1 1649 70 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8425 Сировине у млекарству практична настава 1 1 1649 210 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8426 Сировине у млекарству 1 1 1649 0 0 60 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8427 Верска настава 1 1 1649 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8428 Грађанско васпитање 1 1 1649 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8429 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 1 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8430 Биљна производња 1 2 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8431 Биљна производња 1 практична настава 2 1 1 128 4 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
8432 Биљна производња 1 2 1 1 0 0 45 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8433 Заштита биља 2 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8434 Пољопривредна техника 2 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8435 Пољопривредна техника практична настава 2 1 1 32 1 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
8436 Пољопривредна техника 2 1 1 0 0 15 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8437 Професионална пракса 2 1 1 0 0 90 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
8438 Пољопривредна техника / Обука вожње трактора 2 1 1 0 0 0 0 1 0 32 Индивидуална 28 980 30
8439 Верска настава 2 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8440 Грађанско васпитање 2 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8441 Механичка технологија 2 1 2 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8442 Мотори и трактори 2 1 2 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8443 Пољопривредне машине 2 1 2 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8444 Практична настава 2 1 2 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8445 Практична настава 2 1 2 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8446 Обука вожње трактора 2 1 2 0 0 0 0 0 0 35 Индивидуална 28 980 30
8447 Верска настава 2 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8448 Грађанско васпитање 2 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8449 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 3 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8450 Епизоотиологија 2 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8451 Епизоотиологија 2 1 3 0 0 10 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8452 Патологија 2 1 3 0 0 10 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8453 Професионална пракса 2 1 3 0 0 90 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8454 Фармакологија 2 1 3 32 1 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8455 Фармакологија 2 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8456 Фармакологија 2 1 3 0 0 20 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8457 Хигијена и нега животиња 2 1 3 32 1 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8458 Хигијена и нега животиња 2 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8459 Хигијена и нега животиња 2 1 3 0 0 20 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8460 Верска настава 2 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8461 Грађанско васпитање 2 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13546 Писмо 2 6 748 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13543 Предузетништво 4 6 748 60 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13544 Практична настава 1 6 748 0 0 30 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13540 Фотографија 2 6 748 64 2 0 0 15 0 0 Вежбе 26 910 2
13541 Обликовање графичких производа 3 6 748 34 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13542 Обликовање графичких производа 4 6 748 30 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13538 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 6 748 72 2 0 0 15 0 0 Вежбе 26 910 2
13539 Писмо 2 6 748 64 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13537 Рачунарство и информатика 1 6 748 72 2 0 0 15 0 0 Вежбе 26 910 2
8472 Аналитичка хемија 2 1 5 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8473 Практична настава 2 1 5 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8474 Практична настава 2 1 5 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8475 Хемија 2 1 5 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8476 Верска настава 2 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8477 Грађанско васпитање 2 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8478 Практична настава 2 1 9 385 11 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8479 Практична настава 2 1 9 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8480 Верска настава 2 1 9 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8481 Грађанско васпитање 2 1 9 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8482 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8483 Мотори и трактори 2 1 11 32 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8484 Мотори и трактори 2 1 11 128 4 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8485 Оправка и одржавање пољопривредне технике 2 1 11 32 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8486 Оправка и одржавање пољопривредне технике 2 1 11 128 4 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8487 Основи пољопривредне производње 2 1 11 32 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8488 Основи пољопривредне производње 2 1 11 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8489 Пољопривредне машине 2 1 11 32 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8490 Пољопривредне машине практична настава 2 1 11 64 2 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8491 Професионална пракса 2 1 11 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8492 Мотори и трактори 2 1 11 0 0 30 0 1 0 30 Индивидуална 20 700 30
8493 Верска настава 2 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8494 Грађанско васпитање 2 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8495 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 12 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8496 Здравствена безбедност хране 2 1 12 34 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8497 Обрада меса 2 1 12 476 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8498 Обрада меса 2 1 12 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8499 Верска настава 2 1 12 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8500 Грађанско васпитање 2 1 12 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8501 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 13 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8502 Здравствена безбедност хране 2 1 13 34 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8503 Прерада млека 2 1 13 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8504 Прерада млека практична настава 2 1 13 476 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8505 Верска настава 2 1 13 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8506 Грађанско васпитање 2 1 13 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8507 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 15 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8508 Здравствена безбедност хране 2 1 15 34 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8509 Производња хлеба практична настава 2 1 15 476 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8510 Производња хлеба 2 1 15 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8511 Верска настава 2 1 15 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8512 Грађанско васпитање 2 1 15 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8513 Биохемија 2 1 16 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8514 Практична настава 2 1 16 245 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8515 Практична настава 2 1 16 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8516 Термодинамика 2 1 16 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8517 Верска настава 2 1 16 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8518 Грађанско васпитање 2 1 16 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8519 Практична настава 2 1 714 210 6 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8520 Практична настава 2 1 714 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8521 Производња сточне хране са исхраном 2 1 714 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8522 Сточарство 2 1 714 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8523 Верска настава 2 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8524 Грађанско васпитање 2 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8525 Практична настава 2 1 715 210 6 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8526 Практична настава 2 1 715 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8527 Цвећарство 2 1 715 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8528 Верска настава 2 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8529 Грађанско васпитање 2 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8530 Аналитичка хемија 2 1 1553 66 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8531 Верска настава 2 1 1553 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8532 Грађанско васпитање 2 1 1553 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8533 Изборни предмети према програму образовног профила 2 1 1649 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8534 Здравствена безбедност хране 2 1 1649 34 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8535 Прерада млека практична настава 2 1 1649 476 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8536 Прерада млека 2 1 1649 0 0 90 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8537 Верска настава 2 1 1649 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8538 Грађанско васпитање 2 1 1649 34 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8539 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Теорија 20 700 2
8540 Биљна производња 2 3 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8541 Биљна производња 2 практична настава 3 1 1 160 5 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
8542 Биљна производња 2 3 1 1 0 0 60 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8543 Заштита биља 3 1 1 64 2 15 0 0 12 0 Вежбе и блок настава 20 700 3
8544 Пољопривредна техника 3 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8545 Професионална пракса 3 1 1 0 0 90 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
8546 Верска настава 3 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8547 Грађанско васпитање 3 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8548 Менаџмент и експлоатација пољопривредних машина 3 1 2 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8549 Мотори и трактори 3 1 2 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8550 Практична настава 3 1 2 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8551 Практична настава 3 1 2 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8552 Верска настава 3 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8553 Грађанско васпитање 3 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8554 Болести животиња 3 1 3 128 4 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 2
8555 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 3 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8556 Болести животиња 3 1 3 160 5 0 2 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8557 Болести животиња 3 1 3 0 0 30 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8558 Породиљство 3 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8559 Породиљство практична настава 3 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8560 Породиљство 3 1 3 0 0 30 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8561 Професионална пракса 3 1 3 0 0 90 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8562 Верска настава 3 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8563 Грађанско васпитање 3 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13536 Обликовање графичких производа 1 6 748 36 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13535 Историја уметности са теоријом форме 1 6 748 36 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13534 Практична настава 4 6 748 0 0 120 0 15 0 0 Блок настава 24 840 2
13533 Грађанско васпитање 4 6 747 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13532 Верска настава 4 6 747 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13529 Верска настава 3 6 747 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13530 Грађанско васпитање 3 6 747 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13531 Изборни предмет према програму образовног профила 4 6 747 60 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13527 Грађанско васпитање 2 6 747 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13528 Изборни предмет према програму образовног профила 3 6 747 66 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13525 Изборни предмет према програму образовног профила 2 6 747 66 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
13526 Верска настава 2 6 747 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13524 Грађанско васпитање 1 6 747 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13523 Верска настава 1 6 747 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13520 Практична настава * 2 6 747 165 5 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
8578 Биохемија 3 1 5 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8579 Микробиологија 3 1 5 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8580 Практична настава 3 1 5 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8581 Практична настава 3 1 5 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8582 Термодинамика 3 1 5 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8583 Верска настава 3 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8584 Грађанско васпитање 3 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8585 Практична настава 3 1 9 384 12 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8586 Практична настава 3 1 9 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8587 Верска настава 3 1 9 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8588 Грађанско васпитање 3 1 9 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8589 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8590 Експлоатација пољопривредних машина 3 1 11 32 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8591 Експлоатација пољопривредних машина практична настава 3 1 11 192 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8592 Експлоатација пољопривредних машина 3 1 11 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8593 Оправка и одржавање пољопривредне технике практична настава 3 1 11 224 7 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8594 Оправка и одржавање пољопривредне технике 3 1 11 0 0 30 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8595 Основи пољопривредне производње 3 1 11 32 1 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8596 Пољопривредне машине 3 1 11 64 2 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8597 Предузетништво 3 1 11 64 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8598 Верска настава 3 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8599 Грађанско васпитање 3 1 11 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8600 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 12 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8601 Предузетништво 3 1 12 60 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8602 Прерада меса 3 1 12 420 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8603 Верска настава 3 1 12 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8604 Грађанско васпитање 3 1 12 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8605 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 13 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8606 Предузетништво 3 1 13 60 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8607 Сирарство 3 1 13 0 0 120 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8608 Сирарство практична настава 3 1 13 420 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8609 Верска настава 3 1 13 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8610 Грађанско васпитање 3 1 13 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8611 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 15 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8612 Предузетништво 3 1 15 60 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8613 Производња пецива, колача и тестенина практична настава 3 1 15 420 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8614 Производња пецива, колача и тестенина 3 1 15 0 0 120 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8615 Верска настава 3 1 15 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8616 Грађанско васпитање 3 1 15 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8617 Машине и апарати са аутоматиком 3 1 16 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8618 Микробиологија 3 1 16 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8619 Практична настава 3 1 16 224 7 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8620 Практична настава 3 1 16 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 24 840 2
8621 Верска настава 3 1 16 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8622 Грађанско васпитање 3 1 16 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8623 Исхрана домаћих животиња 3 1 714 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8624 Пољопривредна техника 3 1 714 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8625 Практична настава 3 1 714 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8626 Практична настава 3 1 714 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8627 Пчеларство 3 1 714 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8628 Рибарство 3 1 714 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8629 Сточарство 3 1 714 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8630 Обука вожње трактора 3 1 714 0 0 0 0 0 0 20 Индивидуална 28 980 30
8631 Верска настава 3 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8632 Грађанско васпитање 3 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8633 Биодекорација 3 1 715 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8634 Практична настава 3 1 715 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8635 Практична настава 3 1 715 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8636 Цвећарство 3 1 715 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8637 Обука вожње трактора 3 1 715 0 0 20 0 1 1 20 Индивидуална 20 700 30
8638 Верска настава 3 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8639 Грађанско васпитање 3 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8640 Микробиологија са ензимологијом 3 1 1553 66 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8641 Основи прехрамбене технологије 3 1 1553 66 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8642 Технолошке операције 3 1 1553 66 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8643 Верска настава 3 1 1553 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8644 Грађанско васпитање 3 1 1553 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8645 Изборни предмети према програму образовног профила 3 1 1649 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8646 Предузетништво 3 1 1649 60 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8647 Сирарство практична настава 3 1 1649 420 14 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8648 Сирарство 3 1 1649 0 0 120 0 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8649 Верска настава 3 1 1649 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8650 Грађанско васпитање 3 1 1649 30 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 0
8651 Изборни предмети према програму образовног профила 4 1 1 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8652 Пољопривредна техника 4 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8653 Предузетништво 4 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8654 Сточарска производња 4 1 1 64 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
8655 Сточарска производња практична настава 4 1 1 160 5 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
8656 Сточарска производња 4 1 1 0 0 60 0 0 12 0 Блок настава 24 840 3
8657 Верска настава 4 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8658 Грађанско васпитање 4 1 1 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8659 Менаџмент и експлоатација пољопривредних машина 4 1 2 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8660 Практична настава 4 1 2 160 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8661 Практична настава 4 1 2 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8662 Аутоматизација пољопривредне механизације 4 1 2 32 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8663 Верска настава 4 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8664 Грађанско васпитање 4 1 2 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8665 Изборни предмети према програму образовног профила 4 1 3 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8666 Болести животиња 4 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8667 Болести животиња практична настава 4 1 3 96 3 0 2 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8668 Болести животиња 4 1 3 0 0 30 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8669 Основи хирургије 4 1 3 96 3 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8670 Основи хирургије практична настава 4 1 3 96 3 0 2 12 0 0 Практична настава 26 910 3
8671 Основи хирургије 4 1 3 0 0 30 2 12 0 0 Блок настава 24 840 3
8672 Предузетништво 4 1 3 64 2 0 2 12 0 0 Вежбе 20 700 3
8673 Верска настава 4 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8674 Грађанско васпитање 4 1 3 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13522 Практична настава * 4 6 747 330 11 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
13521 Практична настава * 3 6 747 330 10 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
13518 Практична настава 3 6 747 0 0 120 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13519 Практична настава * 1 6 747 175 5 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
13517 Практична настава 2 6 747 0 0 120 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13516 Практична настава 1 6 747 0 0 60 0 15 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13514 Графичко обликовање и писмо 2 6 747 99 3 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13515 Предузетништво 4 6 747 60 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13513 Техничко цртање са нацртном геометријом 1 6 747 70 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13511 Практична настава 4 6 747 0 0 120 0 15 0 0 Блок настава 24 840 2
13512 Рачунарство и информатика 1 6 747 70 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13508 Рачунарске мреже 4 5 276 62 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13509 Верска настава 4 5 276 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13510 Грађанско васпитање 4 5 276 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13507 Системи преноса 4 5 276 62 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13506 Телекомуникационе мреже и терминали 4 5 276 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8690 Испитивање намирница 4 1 5 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8691 Практична настава 4 1 5 160 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8692 Практична настава 4 1 5 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8693 Физичка хемија 4 1 5 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8694 Верска настава 4 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8695 Грађанско васпитање 4 1 5 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8696 Исхрана домаћих животиња 4 1 714 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8697 Месоједи и мале животиње 4 1 714 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8698 Практична настава 4 1 714 128 4 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8699 Практична настава 4 1 714 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8700 Спортско коњарство 4 1 714 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8701 Сточарство 4 1 714 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8702 Верска настава 4 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8703 Грађанско васпитање 4 1 714 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8704 Биодекорација 4 1 715 64 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8705 Лековито и зачинско биље 4 1 715 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8706 Практична настава 4 1 715 160 5 0 2 0 0 0 Вежбе 26 910 2
8707 Практична настава 4 1 715 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8708 Цвећарство 4 1 715 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8709 Верска настава 4 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8710 Грађанско васпитање 4 1 715 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8711 Производи од грожђа 4 1 1553 0 0 18 0 10 10 0 Блок настава 24 840 3
8712 Производи од грожђа 4 1 1553 62 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8713 Верска настава 4 1 1553 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8714 Грађанско васпитање 4 1 1553 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8715 Предузетништво 3 1 1649 62 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
8716 Практична настава обука вожње 3 9 518 0 0 0 0 0 0 40 Блок настава 28 980 30
15041 Рачунарство и инфорамтика 1 7 2067 74 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
8717 Практична настава 3 9 530 0 0 0 0 0 0 40 Блок настава 28 980 30
8718 Практична настава обука вожње 3 9 534 0 0 0 0 0 0 40 Блок настава 28 980 30
8719 Практична настава обука вожње 3 9 755 0 0 0 0 0 0 40 Блок настава 28 980 30
8720 Практична настава обука вожње 2 9 534 0 0 0 0 0 0 20 Блок настава 28 980 30
8721 Практична настава 1 9 518 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8722 Рачунарство и информатика 1 9 518 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8723 Техничко цртање 1 9 518 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8724 Верска настава 1 9 518 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8725 Грађанско васпитање 1 9 518 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8726 Практична настава 1 9 522 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8727 Рачунарство и информатика 1 9 522 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8728 Верска настава 1 9 522 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8729 Грађанско васпитање 1 9 522 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8730 Рачунарство и информатика 1 9 523 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8731 Верска настава 1 9 523 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8732 Грађанско васпитање 1 9 523 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8733 Практична настава 1 9 524 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8734 Рачунарство и информатика 1 9 524 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8735 Верска настава 1 9 524 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8736 Грађанско васпитање 1 9 524 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8737 Практична настава 1 9 525 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8738 Рачунарство и информатика 1 9 525 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8739 Верска настава 1 9 525 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8740 Грађанско васпитање 1 9 525 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8741 Пословна кореспонденција и комуникација 1 9 529 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8742 Рачунарство и информатика 1 9 529 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8743 Верска настава 1 9 529 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8744 Грађанско васпитање 1 9 529 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8745 Практична настава 1 9 530 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8746 Рачунарство и информатика 1 9 530 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8747 Верска настава 1 9 530 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8748 Грађанско васпитање 1 9 530 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8749 Практична настава 1 9 534 148 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8750 Рачунарство и информатика 1 9 534 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8751 Техничко цртање 1 9 534 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8752 Верска настава 1 9 534 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8753 Грађанско васпитање 1 9 534 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8754 Практична настава 1 9 535 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8755 Рачунарство и информатика 1 9 535 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8756 Верска настава 1 9 535 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8757 Грађанско васпитање 1 9 535 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8758 Практична настава 1 9 536 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8759 Рачунарство и информатика 1 9 536 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8760 Верска настава 1 9 536 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8761 Грађанско васпитање 1 9 536 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8762 Керамика 1 9 755 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8763 Ликовна култура 1 9 755 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8764 Музичка уметност 1 9 755 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8765 Практична настава 1 9 755 148 4 0 0 0 0 0 Практична настава 26 910 2
8766 Рачунарство и информатика 1 9 755 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8767 Сценска уметност 1 9 755 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8768 Верска настава 1 9 755 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8769 Грађанско васпитање 1 9 755 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8770 Рачунарство и информатика 1 9 763 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8771 Техничко цртање 1 9 763 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8772 Практична настава 1 9 763 74 2 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8773 Верска настава 1 9 763 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8774 Грађанско васпитање 1 9 763 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8775 Рачунарство и информатика 1 9 773 72 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8776 Практична настава 1 9 773 0 0 30 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
8777 Практична настава 1 9 773 72 2 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8778 Верска настава 1 9 773 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8779 Грађанско васпитање 1 9 773 36 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8780 Керамика 1 9 1547 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8781 Ликовна култура 1 9 1547 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8782 Музичка уметност 1 9 1547 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8783 Сценска уметност 1 9 1547 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8784 Практична настава 1 9 1547 148 4 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
8785 Рачунарство и информатика 1 9 1547 74 2 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
8786 Верска настава 1 9 1547 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8787 Грађанско васпитање 1 9 1547 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8788 Рачунарство и информатика 1 9 1650 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8789 Практична настава 1 9 1650 222 6 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8790 Верска настава 1 9 1650 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8791 Грађанско васпитање 1 9 1650 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8792 Практична настава 1 9 1651 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8793 Рачунарство и информатика 1 9 1651 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8794 Верска настава 1 9 1651 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8795 Грађанско васпитање 1 9 1651 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8796 Практична настава 2 9 518 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8797 Практична настава 2 9 518 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8798 Верска настава 2 9 518 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8799 Грађанско васпитање 2 9 518 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8800 Практична настава 2 9 522 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8801 Практична настава 2 9 522 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8802 Верска настава 2 9 522 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8803 Грађанско васпитање 2 9 522 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8804 Практична настава 2 9 523 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8805 Практична настава 2 9 523 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8806 Верска настава 2 9 523 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8807 Грађанско васпитање 2 9 523 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8808 Практична настава 2 9 524 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8809 Практична настава 2 9 524 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8810 Верска настава 2 9 524 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8811 Грађанско васпитање 2 9 524 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8812 Практична настава 2 9 525 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8813 Практична настава 2 9 525 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8814 Верска настава 2 9 525 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8815 Грађанско васпитање 2 9 525 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8816 Пословна информатика 2 9 529 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8817 Пословна кореспонденција и комуникација 2 9 529 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8818 Поштанске услуге 2 9 529 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8819 Практична настава 2 9 529 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8820 Верска настава 2 9 529 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8821 Грађанско васпитање 2 9 529 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8822 Практична настава 2 9 530 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8823 Практична настава 2 9 530 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8824 Верска настава 2 9 530 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8825 Грађанско васпитање 2 9 530 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8826 Практична настава 2 9 534 0 0 10 2 0 0 30 Блок настава 28 980 2
8827 Практична настава 2 9 534 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8828 Верска настава 2 9 534 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8829 Грађанско васпитање 2 9 534 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8830 Практична настава 2 9 535 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8831 Практична настава 2 9 535 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8832 Верска настава 2 9 535 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8833 Грађанско васпитање 2 9 535 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8834 Практична настава 2 9 536 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8835 Практична настава 2 9 536 210 6 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8836 Верска настава 2 9 536 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8837 Грађанско васпитање 2 9 536 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8838 Практична настава 2 9 755 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8839 Практична настава 2 9 755 140 4 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
8840 Техничко цртање 2 9 755 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8841 Верска настава 2 9 755 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8842 Грађанско васпитање 2 9 755 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8843 Практична настава 2 9 763 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
8844 Практична настава 2 9 763 105 3 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8845 Верска настава 2 9 763 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8846 Грађанско васпитање 2 9 763 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8847 Практична настава 2 9 773 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
8848 Практична настава 2 9 773 70 2 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8849 Верска настава 2 9 773 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8850 Грађанско васпитање 2 9 773 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8851 Практична настава 2 9 1547 0 0 60 2 10 0 0 Блок настава 28 980 2
8852 Практична настава 2 9 1547 140 4 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
8853 Техничко цртање 2 9 1547 70 2 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
8854 Практична настава 2 9 1650 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
8855 Практична настава 2 9 1650 245 7 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8856 Верска настава 2 9 1650 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8857 Грађанско васпитање 2 9 1650 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8858 Практична настава 2 9 1651 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8859 Практична настава 2 9 1651 175 5 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8860 Верска настава 2 9 1651 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8861 Грађанско васпитање 2 9 1651 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8862 Практична настава 3 9 518 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8863 Практична настава 3 9 518 140 4 0 2 0 0 0 Практична наства 28 980 2
8864 Верска настава 3 9 518 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8865 Грађанско васпитање 3 9 518 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8866 Практична настава 3 9 522 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8867 Практична настава 3 9 522 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8868 Верска настава 3 9 522 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8869 Грађанско васпитање 3 9 522 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8870 Практична настава 3 9 523 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8871 Практична настава 3 9 523 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8872 Верска настава 3 9 523 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8873 Грађанско васпитање 3 9 523 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8874 Практична настава 3 9 524 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8875 Практична настава 3 9 524 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8876 Верска настава 3 9 524 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8877 Грађанско васпитање 3 9 524 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8878 Практична настава 3 9 525 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8879 Практична настава 3 9 525 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8880 Верска настава 3 9 525 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8881 Грађанско васпитање 3 9 525 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8882 Пословна информатика 3 9 529 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8883 Пословна кореспонденција и комуникација 3 9 529 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8884 Поштанске услуге 3 9 529 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8885 Практична настава 3 9 529 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8886 Финансијско пословање 3 9 529 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8887 Верска настава 3 9 529 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8888 Грађанско васпитање 3 9 529 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8889 Практична настава обука вожње 3 9 530 210 6 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
8890 Практична настава 3 9 530 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8891 Верска настава 3 9 530 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8892 Грађанско васпитање 3 9 530 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8893 Практична настава 3 9 534 0 0 0 2 0 0 30 Блок настава 28 980 2
8894 Практична настава 3 9 534 160 5 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8895 Верска настава 3 9 534 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8896 Грађанско васпитање 3 9 534 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8897 Практична настава 3 9 535 0 0 120 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8898 Практична настава 3 9 535 120 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8899 Верска настава 3 9 535 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8900 Грађанско васпитање 3 9 535 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8901 Практична настава 3 9 536 0 0 120 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8902 Практична настава 3 9 536 120 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8903 Верска настава 3 9 536 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8904 Грађанско васпитање 3 9 536 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8905 Практична настава 3 9 755 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8906 Практична настава 3 9 755 240 8 0 2 0 0 0 Практична настава 26 910 2
8907 Верска настава 3 9 755 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8908 Грађанско васпитање 3 9 755 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8909 Практична настава 3 9 763 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
8910 Практична настава 3 9 763 140 4 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8911 Верска настава 3 9 763 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8912 Грађанско васпитање 3 9 763 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8913 Практична настава 3 9 773 0 0 60 0 12 8 0 Блок настава 28 980 3
8914 Практична настава 3 9 773 175 5 0 0 12 8 0 Вежбе 20 700 3
8915 Верска настава 3 9 773 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8916 Грађанско васпитање 3 9 773 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8917 Практична настава 3 9 1547 0 0 100 2 10 0 0 Блок настава 28 980 2
8918 Практична настава 3 9 1547 240 8 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
8919 Електронски и телекомуникациони уређаји 3 9 1650 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8920 Практична настава 3 9 1650 0 0 60 0 8 6 0 Блок настава 28 980 3
8921 Практична настава 3 9 1650 96 3 0 0 8 6 0 Вежбе 20 700 3
8922 Верска настава 3 9 1650 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8923 Грађанско васпитање 3 9 1650 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8924 Практична настава 3 9 1651 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8925 Практична настава 3 9 1651 192 6 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8926 Верска настава 3 9 1651 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8927 Грађанско васпитање 3 9 1651 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8928 Практична настава 4 9 518 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8929 Практична настава 4 9 518 160 5 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8930 Верска настава 4 9 518 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8931 Грађанско васпитање 4 9 518 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8932 Практична настава 4 9 522 0 0 120 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8933 Практична настава 4 9 522 60 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8934 Верска настава 4 9 522 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8935 Грађанско васпитање 4 9 522 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8936 Изборна технологија рада (парна, дизел, електро) 4 9 523 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8937 Изборна технологија рада (парна, дизел, електро) 4 9 523 120 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8938 Верска настава 4 9 523 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8939 Грађанско васпитање 4 9 523 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8940 Практична настава 4 9 524 0 0 120 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8941 Практична настава 4 9 524 60 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8942 Верска настава 4 9 524 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8943 Грађанско васпитање 4 9 524 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8944 Практична настава 4 9 525 0 0 120 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8945 Практична настава 4 9 525 60 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8946 Транспортно рачуноводство 4 9 525 0 0 30 0 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8947 Верска настава 4 9 525 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8948 Грађанско васпитање 4 9 525 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8949 Банкарско пословање 4 9 529 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8950 Пословна информатика 4 9 529 64 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8951 Поштанске услуге 4 9 529 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 3
8952 Практична настава 4 9 529 0 0 60 0 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8953 Верска настава 4 9 529 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8954 Грађанско васпитање 4 9 529 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8955 Практична настава 4 9 530 0 0 60 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8956 Практична настава 4 9 530 192 6 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8957 Верска настава 4 9 530 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8958 Грађанско васпитање 4 9 530 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
8959 Практична настава 4 9 755 0 0 120 0 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8960 Практична настава 4 9 755 300 10 0 0 0 0 0 Практична настава 26 910 2
8961 Верска настава 4 9 755 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8962 Грађанско васпитање 4 9 755 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8963 Сигнализација и поморске комуникације 4 9 763 32 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8964 Практична настава 4 9 763 0 0 60 0 8 6 0 Блок настава 28 980 3
8965 Практична настава 4 9 763 128 4 0 0 8 6 0 Вежбе 20 700 3
8966 Верска настава 4 9 763 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8967 Грађанско васпитање 4 9 763 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8968 Електроника и телекомуникациони уређаји 4 9 773 64 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8969 Практична настава 4 9 773 0 0 60 0 8 6 0 Блок настава 28 980 3
8970 Практична настава 4 9 773 128 4 0 0 8 6 0 Вежбе 20 700 3
8971 Верска настава 4 9 773 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8972 Грађанско васпитање 4 9 773 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8973 Практична настава 4 9 1547 0 0 120 2 10 0 0 Блок настава 28 980 2
8974 Практична настава 4 9 1547 300 10 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
8975 Метеорологија са климатологијом 1 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8976 Педологија са геологијом 1 2 59 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8977 Шумска ботаника 1 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8978 Метеорологија са климатологијом 1 2 59 0 0 12 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8979 Педологија са геологијом 1 2 59 0 0 36 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8980 Рачунарство и информатика 1 2 59 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
8981 Шумска ботаника 1 2 59 0 0 12 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
8982 Верска настава 1 2 59 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8983 Грађанско васпитање 1 2 59 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8984 Техничко цртање 1 2 60 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
8985 Метеорологија са климатологијом 1 2 60 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
8986 Педологија са геологијом 1 2 60 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
8987 Практична настава 1 2 60 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 2
8988 Рачунарство и информатика 1 2 60 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
8989 Верска настава 1 2 60 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8990 Грађанско васпитање 1 2 60 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8991 Машине и уређаји 1 2 62 0 0 30 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
8992 Рачунарство и информатика 1 2 62 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
8993 Техничко цртање 1 2 62 0 0 30 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
8994 Верска настава 1 2 62 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8995 Грађанско васпитање 1 2 62 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
8996 Рачунарство и информатика 1 2 63 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
8997 Алати и механизација у шумарству 1 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
8998 Алати и механизација у шумарству 1 2 63 0 0 24 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
8999 Ловна зоологија 1 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9000 Ловна зоологија 1 2 63 0 0 12 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9001 Педологија и геологија 1 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9002 Педологија и геологија 1 2 63 0 0 12 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9003 Шумска ботаника 1 2 63 0 0 12 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9004 Практична настава 1 2 63 70 2 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9005 Верска настава 1 2 63 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9006 Грађанско васпитање 1 2 63 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13504 Телекомуникационе мреже и терминали 4 5 276 0 0 24 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
13505 Телекомуникациона мерења 4 5 276 31 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13503 Телекомуникациона мерења 4 5 276 0 0 18 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
13502 Системи преноса 4 5 276 0 0 24 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
13501 Рачунарске мреже 4 5 276 0 0 24 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
13499 Верска настава 3 5 276 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9015 Биологија 1 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9016 Историја 1 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9017 Рачунарство и информатика 1 2 1504 70 2 0 0 0 10 0 Вежбе 20 700 2
9018 Техничко цртање и нацртна геометрија 1 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9019 Финална обрада дрвета 1 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9020 Верска настава 1 2 1504 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9021 Грађанско васпитање 1 2 1504 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9022 Историја 1 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9023 Ликовна култура 1 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9024 Стилови намештаја 1 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9025 Столарство 1 2 1511 210 6 0 0 7 0 0 Практична настава 26 910 2
9026 Техннологија тапетарске производње 1 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9027 Рачунарство и информатика 1 2 1511 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9028 Техничко цртање и нацртна геометрија 1 2 1511 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9029 Техничко цртање и нацртна геометрија 1 2 1511 0 0 30 2 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9030 Финална обрада дрвета 1 2 1511 0 0 30 2 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9031 Верска настава 1 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9032 Грађанско васпитање 1 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9033 Рачунарство и информатика 1 2 1533 70 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9034 Техничко цртање 1 2 1533 70 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9035 Техничко цртање 1 2 1533 0 0 30 2 15 0 0 Блок настава 28 980 2
9036 Технологија тапетарске производње 1 2 1533 0 0 30 2 15 0 0 Блок настава 28 980 2
9037 Тапетарство 1 2 1533 420 12 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
9038 Грађанско васпитање 1 2 1533 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9039 Верска настава 1 2 1533 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9040 Дрво као сировина 1 2 1542 35 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
9041 Машински материјали и елементи 1 2 1542 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9042 Рачунарство и информатика 1 2 1542 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
9043 Складиштење и заштита сировина 1 2 1542 70 2 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9044 Складиштење и заштита сировина 1 2 1542 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9045 Техничко цртање 1 2 1542 70 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
9046 Верска настава 1 2 1542 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9047 Грађанско васпитање 1 2 1542 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9048 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 1 2 1559 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9049 Безбедност и здравље на раду 1 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9050 Ботаника 1 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9051 Ботаника 1 2 1559 70 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9052 Општа биологија 1 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9053 Основи биљне производње 1 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9054 Педологија са геологијом 1 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9055 Педологија са геологијом 1 2 1559 70 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9056 Практична настава 1 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9057 Рачунарство и информатика 1 2 1559 70 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9058 Рачунарство и информатика 1 2 1559 105 3 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9059 Физичко и здравствено васпитање 1 2 1559 0 0 30 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9060 Шумска екоклиматологија 1 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9061 Шумска хидрологија 1 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9062 Верска настава 1 2 1559 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9063 Верска настава 1 2 1559 35 1 0 0 10 0 0 Теорија 20 700 0
9064 Верска настава 1 2 1559 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9065 Верска настава 1 2 1559 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9066 Грађанско васпитање 1 2 1559 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9067 Грађанско васпитање 1 2 1559 35 1 0 0 10 0 0 Теорија 20 700 0
9068 Грађанско васпитање 1 2 1559 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9069 Грађанско васпитање 1 2 1559 30 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9070 Рачунарство и информатика 1 2 1643 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9071 Метеорологија са климатологијом 1 2 1643 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9072 Педологија са геологијом 1 2 1643 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9073 Практична настава 1 2 1643 70 2 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9074 Практична настава 1 2 1643 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9075 Верска настава 1 2 1643 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9076 Грађанско васпитање 1 2 1643 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9077 Рачунарство и информатика 1 2 1644 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9078 Техничко цртање са машинским елементима 1 2 1644 35 1 30 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9079 Техничко цртање са машинским елементима 1 2 1644 35 1 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9080 Метеорологија са климатологијом 1 2 1644 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9081 Педологија са геологијом 1 2 1644 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9082 Педологија са геологијом 1 2 1644 0 0 30 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9083 Практична настава 1 2 1644 105 3 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9084 Верска настава 1 2 1644 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9085 Грађанско васпитање 1 2 1644 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9086 Рачунарство и информатика 1 2 1645 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9087 Машине и уређаји 1 2 1645 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9088 Техничко цртање 1 2 1645 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9089 Практична настава 1 2 1645 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9090 Верска настава 1 2 1645 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9091 Грађанско васпитање 1 2 1645 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9092 Рачунарство и информатика 1 2 1646 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9093 Машине и уређаји 1 2 1646 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9094 Техничко цртање 1 2 1646 0 0 30 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9095 Практична настава 1 2 1646 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9096 Верска настава 1 2 1646 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9097 Грађанско васпитање 1 2 1646 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13500 Грађанско васпитање 3 5 276 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13498 Комутациона техника 3 5 276 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13497 Основе технике дигиталног преноса 3 5 276 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13496 Основе програмирања 3 5 276 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13494 Електроника II 3 5 276 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13495 Дигитална електроника 3 5 276 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 3
13492 Основе технике дигиталног преноса 3 5 276 0 0 18 0 0 0 0 Блок настава 24 840 3
13493 Теорија телекомуникација 3 5 276 0 0 18 0 0 0 0 Блок настава 24 840 3
13490 Грађанско васпитање 2 5 276 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
13491 Комутациона техника 3 5 276 0 0 24 3 0 0 0 Блок настава 24 840 3
13489 Верска настава 2 5 276 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9108 Алати и механизација у шумарству 2 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежба 20 700 2
9109 Анатомија и својства дрвета 2 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9110 Дендрологија са фитоценологијом 2 2 59 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9111 Исхрана биља 2 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9112 Производња садног материјала 2 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9113 Алати и механизација у шумарству 2 2 59 0 0 24 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9114 Дендрологија са фитоценологијом 2 2 59 0 0 18 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9115 Производња садног материјала 2 2 59 0 0 18 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9116 Верска настава 2 2 59 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9117 Грађанско васпитање 2 2 59 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9118 Нацртна геометрија 2 2 60 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9119 Расадничарство 2 2 60 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9120 Алати и механизација 2 2 60 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9121 Ботаника 2 2 60 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9122 Практична настава 2 2 60 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 2
9123 Технологија цвећарске производње 2 2 60 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9124 Верска настава 2 2 60 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9125 Грађанско васпитање 2 2 60 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9126 Практична настава 2 2 62 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9127 Практична настава 2 2 62 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9128 Верска настава 2 2 62 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9129 Грађанско васпитање 2 2 62 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9130 Анатомија и својства дрвета 2 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9131 Дендрологија 2 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9132 Дендрологија 2 2 63 0 0 12 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9133 Исхрана биљака 2 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9134 Метеорологија са климатологијом 2 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9135 Метеорологија са климатологијом 2 2 63 0 0 12 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9136 Производња и гајење дивљачи 2 2 63 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9137 Производња и гајење дивљачи 2 2 63 0 0 18 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9138 Производња садног материјала 2 2 63 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9139 Производња садног материјала 2 2 63 0 0 18 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9140 Практична настава 2 2 63 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9141 Верска настава 2 2 63 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9142 Грађанско васпитање 2 2 63 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13487 Електроника и материјали 2 5 276 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13488 Практична настава * 2 5 276 74 2 0 0 15 0 0 Практична настава 26 910 2
13486 Електрична мерења 2 5 276 37 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13485 Примена рачунара у електротехници 2 5 276 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13484 Грађанско васпитање 1 5 276 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13483 Верска настава 1 5 276 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9152 Биологија - изабране теме 2 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9153 Историја 2 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9154 Рачунарство (CAD) 2 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9155 Дрвне конструкције 2 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9156 Техничко цртање и нацртна геометрија 2 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9157 Верска настава 2 2 1504 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9158 Грађанско васпитање 2 2 1504 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9159 Столарство 2 2 1511 420 12 0 0 7 0 0 Практична настава 26 910 2
9160 Дрвне конструкције 2 2 1511 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9161 Техничко цртање и нацртна геометрија 2 2 1511 70 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9162 Дрвне конструкције 2 2 1511 0 0 30 2 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9163 Техничко цртање и нацртна геометрија 2 2 1511 0 0 30 2 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9164 Верска настава 2 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9165 Грађанско васпитање 2 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9166 Изборни предмет према програму образовног профила 2 2 1533 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9167 Дрвне конструкције 2 2 1533 66 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9168 Дрвне конструкције 2 2 1533 0 0 30 2 15 0 0 Блок настава 28 980 2
9169 Организација рада 2 2 1533 0 0 60 2 15 0 0 Блок настава 28 980 2
9170 Рачунарска графика 2 2 1533 66 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9171 Тапетарство 2 2 1533 396 12 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
9172 Тапетарство 2 2 1533 0 0 30 3 10 0 0 Блок настава 28 980 3
9173 Грађанско васпитање 2 2 1533 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9174 Верска настава 2 2 1533 33 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9175 Изборни предмет према програму образовног профила 2 2 1542 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9176 Пилана са брентом 2 2 1542 105 3 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9177 Пилана са гатером 2 2 1542 70 2 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9178 Природно сушење резане грађе 2 2 1542 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9179 Производња сеченог фурнира 2 2 1542 105 3 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9180 Производња сеченог фурнира 2 2 1542 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9181 Верска настава 2 2 1542 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9182 Грађанско васпитање 2 2 1542 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9183 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 2 2 1559 70 2 0 0 10 0 0 Теорија 20 700 2
9184 Дендрологија са фитоценологијом 2 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9185 Дендрологија са фитоценологијом 2 2 1559 70 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9186 Екологија животиња 2 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9187 Екологија животиња 2 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9188 Ихтологија 2 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9189 Ихтологија 2 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9190 Ловна зоологија 2 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9191 Ловна зоологија 2 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9192 Ловна кинологија 2 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9193 Ловна кинологија 2 2 1559 35 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9194 Практична настава 2 2 1559 0 0 60 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9195 Физичко и здравствено васпитање 2 2 1559 0 0 30 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9196 Алати и механизација 2 2 1643 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9197 Ботаника 2 2 1643 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9198 Декоративна дендрологија 2 2 1643 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9199 Расадничарство 2 2 1643 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9200 Технологија цвећарске производње 2 2 1643 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9201 Практична настава 2 2 1643 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9202 Практична настава 2 2 1643 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9203 Верска настава 2 2 1643 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9204 Грађанско васпитање 2 2 1643 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9205 Анатомија и својства дрвета 2 2 1644 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9206 Дендрологија 2 2 1644 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9207 Мотористика и хидраулика 2 2 1644 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9208 Практична настава 2 2 1644 245 7 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9209 Практична настава 2 2 1644 0 0 60 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9210 Алати и механизација у шумарству 2 2 1644 35 1 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9211 Верска настава 2 2 1644 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9212 Грађанско васпитање 2 2 1644 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9213 Практична настава 2 2 1645 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9214 Практична настава 2 2 1645 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9215 Верска настава 2 2 1645 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9216 Грађанско васпитање 2 2 1645 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9217 Практична настава 2 2 1646 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9218 Практична настава 2 2 1646 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9219 Верска настава 2 2 1646 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9220 Грађанско васпитање 2 2 1646 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13481 Практична настава 1 5 276 74 2 0 0 15 0 0 Вежбе 26 910 2
13482 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 276 74 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13480 Рачунарска графика и мултимедија 1 5 276 74 2 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13478 Рачунарство и информатика 1 5 276 74 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
13479 Основе електротехнике 1 5 276 37 1 0 0 15 0 0 Вежбе 20 700 2
13477 Грађанско васпитање 4 5 2016 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13475 Грађанско васпитање 3 5 2016 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13476 Верска настава 4 5 2016 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13474 Верска настава 3 5 2016 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13473 Грађанско васпитање 2 5 2016 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13470 Верска настава 1 5 2016 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13471 Грађанско васпитање 1 5 2016 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13472 Верска настава 2 5 2016 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13469 Предузетништво 4 5 2016 62 2 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
13467 Мотори СУС и моторна возила 3 5 2016 35 1 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
13468 Електрични и електронски системи на возилима* 4 5 2016 372 12 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
9235 Алати и механизација у шумарству 3 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9236 Дендрометрија 3 2 59 35 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
9237 Заштита шума 3 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9238 Искоришћавање шума 3 2 59 70 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
9239 Ловство 3 2 59 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9240 Алати и механизација у шумарству 3 2 59 0 0 6 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9241 Дендрометрија 3 2 59 0 0 12 3 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9242 Заштита шума 3 2 59 0 0 12 3 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9243 Искоришћавање шума 3 2 59 0 0 6 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
9244 Ловство 3 2 59 0 0 6 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9245 Верска настава 3 2 59 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9246 Грађанско васпитање 3 2 59 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9247 Декоративна дендрологија 3 2 60 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9248 Основе аранжирања биљног материјала 3 2 60 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9249 Практична настава 3 2 60 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 2
9250 Пројектовање паркова и основе грађевинарства 3 2 60 35 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9251 Цвећарство 3 2 60 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9252 Верска настава 3 2 60 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9253 Грађанско васпитање 3 2 60 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9254 Рачунарска графика 3 2 62 70 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9255 Практична настава 3 2 62 210 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9256 Практична настава 3 2 62 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9257 Верска настава 3 2 62 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9258 Грађанско васпитање 3 2 62 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9259 Дендрометрија са геодезијом 3 2 63 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9260 Дендрометрија са геодезијом 3 2 63 0 0 18 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9261 Заштита шума 3 2 63 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9262 Заштита шума 3 2 63 0 0 6 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9263 Искоришћавање шума 3 2 63 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9264 Искоришћавање шума 3 2 63 0 0 12 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9265 Уређивање шума и ловишта 3 2 63 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9266 Уређивање шума и ловишта 3 2 63 0 0 6 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9267 Шумске културе и плантаже 3 2 63 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9268 Шумске културе и плантаже 3 2 63 0 0 12 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9269 Практична настава 3 2 63 192 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9270 Верска настава 3 2 63 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9271 Грађанско васпитање 3 2 63 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13465 Електрични и електронски системи на возилима 3 5 2016 350 10 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
13466 Електроника 3 5 2016 35 1 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
13463 Електроника 2 5 2016 37 1 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
13464 Мотори СУС и моторна возила 2 5 2016 37 1 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
13462 Електрични и електронски системи на возилима 2 5 2016 222 6 0 2 10 0 0 Практична настава 26 910 2
13460 Конструкциони материјали 1 5 2016 74 2 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
13461 Основи електротехнике 1 5 2016 37 1 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
9281 Психологија 3 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9282 Рачунарство (3D моделовање) 3 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9283 Социологија 3 2 1504 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9284 Дрвне конструкције 3 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9285 Обликовање намештаја и ентеријера 3 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9286 Верска настава 3 2 1504 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9287 Грађанско васпитање 3 2 1504 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9288 Столарство 3 2 1511 384 12 0 0 7 0 0 Практична настава 26 910 2
9289 Технологија тапетарске производње 3 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9290 Унутрашња декорација 3 2 1511 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9291 Дрвне конструкције 3 2 1511 64 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9292 Финална обрада дрвета 3 2 1511 64 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9293 Дрвне конструкције 3 2 1511 0 0 30 2 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9294 Организација производње 3 2 1511 0 0 30 2 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9295 Верска настава 3 2 1511 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9296 Грађанско васпитање 3 2 1511 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9297 Изборни предмет према програму образовног профила 3 2 1533 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9298 Дрвне конструкције 3 2 1533 64 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9299 Дрвне конструкције 3 2 1533 0 0 30 2 15 0 0 Блок настава 28 980 2
9300 Рачунарска графика 3 2 1533 64 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9301 Тапетарство 3 2 1533 416 13 0 3 10 0 0 Вежбе 20 700 3
9302 Тапетарство 3 2 1533 0 0 30 3 10 0 0 Блок настава 28 980 3
9303 Грађанско васпитање 3 2 1533 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9304 Верска настава 3 2 1533 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9305 Изборни предмет према програму образовног профила 3 2 1542 70 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9306 Производња љуштеног фурнира 3 2 1542 105 3 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9307 Производња љуштеног фурнира 3 2 1542 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9308 Производња паркета и бродског пода 3 2 1542 35 1 0 0 0 13 0 Практична настава 26 910 3
9309 Производња плоча иверица 3 2 1542 70 2 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9310 Производња плоча иверица 3 2 1542 0 0 30 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9311 Секундарна обрада грађе 3 2 1542 70 2 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9312 Верска настава 3 2 1542 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9313 Грађанско васпитање 3 2 1542 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9314 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 3 2 1559 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9315 Изборни предмет предвиђен Програмом огледа 3 2 1559 60 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9316 Заштита дивљачи и риба 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9317 Заштита дивљачи и риба 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9318 Исхрана дивљачи и риба са основама зоохигијене 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9319 Исхрана дивљачи и риба са основама зоохигијене 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9320 Основи геодезије са топографијом и позиционирањем 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9321 Основи геодезије са топографијом и позиционирањем 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9322 Основи геодезије са топографијом и позиционирањем 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9323 Основи геодезије са топографијом и позиционирањем 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9324 Практична настава 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9325 Производња и гајење дивљачи 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9326 Производња и гајење дивљачи 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9327 Производња, гајење и технике лова рибе 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9328 Статистика 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9329 Уређаји и опрема 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9330 Уређаји и опрема 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9331 Уређење ловишта и рибњака 3 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9332 Уређење ловишта и рибњака 3 2 1559 32 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9333 Физичко и здравствено васпитање 3 2 1559 0 0 30 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9334 Декоративна дендрологија 3 2 1643 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9335 Основе аранжирања биљног материјала 3 2 1643 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9336 Подизање и нега зелених површина 3 2 1643 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9337 Цвећарство 3 2 1643 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9338 Практична настава 3 2 1643 192 6 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9339 Практична настава 3 2 1643 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9340 Верска настава 3 2 1643 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9341 Грађанско васпитање 3 2 1643 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9342 Заштита шума и дрвета 3 2 1644 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9343 Искоришћавање шума 3 2 1644 64 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9344 Практична настава 3 2 1644 256 8 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9345 Практична настава 3 2 1644 0 0 60 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9346 Шумске комуникације 3 2 1644 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9347 Алати и механизација у шумарству 3 2 1644 64 2 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9348 Верска настава 3 2 1644 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9349 Грађанско васпитање 3 2 1644 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9350 Практична настава 3 2 1645 384 12 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9351 Практична настава 3 2 1645 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9352 Верска настава 3 2 1645 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9353 Грађанско васпитање 3 2 1645 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9354 Практична настава 3 2 1646 384 12 0 3 10 7 0 Вежбе 20 700 3
9355 Практична настава 3 2 1646 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 3
9356 Верска настава 3 2 1646 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9357 Грађанско васпитање 3 2 1646 34 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13459 Електротехнички материјали 1 5 2016 74 2 0 0 10 0 0 Практична настава 26 910 2
13456 Техничко цртање 1 5 2016 74 2 0 0 10 0 0 Вежбе 20 700 2
13457 Рачунарство и информатика 1 5 2016 74 2 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
13458 Основе електротехнике 1 5 2016 37 1 0 2 10 0 0 Вежбе 20 700 2
13455 Електрични и електронски системи на возилима 4 5 2016 0 0 90 2 10 0 0 Блок настава 24 840 2
13454 Електрични и електронски системи на возилима 3 5 2016 0 0 60 2 10 0 0 Блок настава 24 840 2
13453 Грађанско васпитање 4 5 1671 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13452 Верска настава 4 5 1671 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13450 Верска настава 3 5 1671 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13451 Грађанско васпитање 3 5 1671 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13449 Системи управљања 3 5 1671 22 1 0 2 12 0 0 Теорија 29 700 2
13447 Верска настава 2 5 1671 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13448 Грађанско васпитање 2 5 1671 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13445 Верска настава 1 5 1671 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13446 Грађанско васпитање 1 5 1671 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
13443 Мехатронски системи 4 5 1671 0 0 30 2 12 0 0 Настава у блоку 24 840 2
13444 Припрема електромашинских материјала * 1 5 1671 111 3 0 2 12 0 0 Практична настава 26 910 2
13441 Тестирање и дијагностика мехатронских система 4 5 1671 0 0 30 2 12 0 0 Настава у блоку 24 840 2
9374 Заштита шума 4 2 59 32 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9375 Искоришћавање шума 4 2 59 32 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
9376 Планирање газдовања шумама 4 2 59 64 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
9377 Уређење бујица 4 2 59 32 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9378 Шумске комуникације 4 2 59 64 2 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
9379 Шумске културе и плантаже 4 2 59 32 1 0 3 0 0 0 Вежбе 20 700 3
9380 Заштита шума 4 2 59 0 0 6 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9381 Искоришћавање шума 4 2 59 0 0 6 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
9382 Планирање газдовања шумама 4 2 59 0 0 12 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
9383 Уређење бујица 4 2 59 0 0 12 2 0 0 0 Блок настава 28 980 2
9384 Шумске комуникације 4 2 59 0 0 12 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
9385 Шумске културе и плантаже 4 2 59 0 0 12 3 0 0 0 Блок настава 28 980 3
9386 Верска настава 4 2 59 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9387 Грађанско васпитање 4 2 59 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9388 Декоративна дендрологија 4 2 60 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9389 Основе аранжирања биљног материјала 4 2 60 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9390 Подизање и нега зелених површина 4 2 60 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9391 Практична настава 4 2 60 0 0 60 3 10 7 0 Блок настава 28 980 2
9392 Пројектовање паркова и основе грађевинарства 4 2 60 64 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9393 Цвећарство 4 2 60 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9394 Верска настава 4 2 60 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9395 Грађанско васпитање 4 2 60 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9396 Аутоматизација производње 4 2 62 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9397 Аутоматизација производње 4 2 62 0 0 30 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9398 Обликовање намештаја 4 2 62 64 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9399 Припрема производње 4 2 62 32 1 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9400 Припрема производње 4 2 62 0 0 30 2 15 10 0 Блок настава 28 980 2
9401 Пројектовање технолошких процеса 4 2 62 64 2 0 2 15 10 0 Вежбе 20 700 2
9402 Верска настава 4 2 62 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9403 Грађанско васпитање 4 2 62 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9404 Рачунарство (3D моделовање) 4 2 1504 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9405 Технологија тапетарске производње 4 2 1504 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9406 Филозофија 4 2 1504 64 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9407 Дрвне конструкције 4 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9408 Обликовање намештаја и ентеријера 4 2 1504 0 0 30 0 0 10 0 Блок настава 28 980 2
9409 Верска настава 4 2 1504 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9410 Грађанско васпитање 4 2 1504 32 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9411 Предузетништво 4 2 1533 64 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9412 Унутрашња декорација 4 2 1533 64 2 0 2 15 0 0 Вежбе 20 700 2
9413 Изборни предмет према програму образовног профила 4 2 1542 62 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9414 Савремена пиланска технологија 4 2 1542 0 0 18 0 0 18 0 Блок настава 28 980 2
9415 Предузетништво 4 2 1542 62 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 3
9416 Производња панел-плоча 4 2 1542 62 2 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9417 Производња панел-плоча 4 2 1542 0 0 18 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9418 Производња плоча влакнатица 4 2 1542 0 0 18 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9419 Производња фурнирских плоча 4 2 1542 62 2 0 0 0 12 0 Практична настава 26 910 3
9420 Производња фурнирских плоча 4 2 1542 0 0 18 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9421 Техничко сушење и парење грађе 4 2 1542 0 0 18 0 0 12 0 Блок настава 28 980 3
9422 Верска настава 4 2 1542 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9423 Грађанско васпитање 4 2 1542 31 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9424 Биоетика 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9425 Заштита шума и вода 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9426 Заштита шума и вода 4 2 1559 30 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9427 Планирање газдовања шумским подручјима 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9428 Планирање газдовања шумским подручјима 4 2 1559 60 2 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9429 Право и управни поступак 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9430 Практична настава 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9431 Предузетништво у шумарству 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9432 Природни и екотуристички потенцијали 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9433 Статистика 4 2 1559 30 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9434 Уређење ловишта и рибњака 4 2 1559 0 0 150 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9435 Уређење ловишта и рибњака 4 2 1559 30 1 0 0 10 10 0 Вежбе 20 700 3
9436 Физичко и здравствено васпитање 4 2 1559 0 0 30 0 10 10 0 Блок настава 28 980 3
9437 Основе техничког цртања 1 7 393 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9438 Пракса предења 1 7 393 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9439 Пракса предења 1 7 393 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9440 Пракса ткања 1 7 393 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9441 Рачунарство и информатика 1 7 393 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9442 Верска настава 1 7 393 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9443 Грађанско васпитање 1 7 393 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9444 Основе техничког цртања 1 7 394 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9445 Пракса из конструкције одеће 3 7 394 70 2 0 3 12 8 0 Вежбе 20 700 3
9446 Пракса из конструкције одеће 3 7 394 0 0 30 3 12 8 0 Блок настава 28 980 3
9447 Пракса конфекције 1 7 394 140 4 0 3 12 8 0 Вежбе 26 910 3
9448 Пракса конфекције 1 7 394 0 0 60 3 12 8 0 Блок настава 28 980 3
9449 Рачунарство и информатика 1 7 394 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9450 Верска настава 1 7 394 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9451 Грађанско васпитање 1 7 394 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9452 Основе техничког цртања 1 7 395 35 1 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9453 Практична настава 1 7 395 175 5 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9454 Практична настава 1 7 395 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9455 Рачунарство и информатика 1 7 395 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9456 Цртање и сликање 1 7 395 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9457 Верска настава 1 7 395 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9458 Грађанско васпитање 1 7 395 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9459 Кожарски материјали 1 7 397 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9460 Основе техничког цртања 1 7 397 35 1 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9461 Практична настава (израда конфекције/обуће/галантерије) 1 7 397 175 5 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9462 Практична настава (израда конфекције/обуће/галантерије) 1 7 397 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 26 910 3
9463 Рачунарство и информатика 1 7 397 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9464 Верска настава 1 7 397 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9465 Грађанско васпитање 1 7 397 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9466 Практична настава 1 7 399 175 5 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9467 Практична настава 1 7 399 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9468 Рачунарство и информатика 1 7 399 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9469 Верска настава 1 7 399 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9470 Грађанско васпитање 1 7 399 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9471 Практична настава 1 7 400 105 3 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9472 Практична настава 1 7 400 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9473 Рачунарство и информатика 1 7 400 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9474 Верска настава 1 7 400 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9475 Грађанско васпитање 1 7 400 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9476 Практична настава 1 7 402 175 5 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9477 Практична настава 1 7 402 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9478 Рачунарство и информатика 1 7 402 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9479 Верска настава 1 7 402 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9480 Грађанско васпитање 1 7 402 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9481 Практична настава 1 7 403 175 5 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9482 Практична настава 1 7 403 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9483 Рачунарство и информатика 1 7 403 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9484 Верска настава 1 7 403 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9485 Грађанско васпитање 1 7 403 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9486 Практична настава 1 7 404 175 5 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9487 Практична настава 1 7 404 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9488 Рачунарство и информатика 1 7 404 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9489 Верска настава 1 7 404 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9490 Грађанско васпитање 1 7 404 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9491 Основи технологије текстила 1 7 1512 105 3 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9492 Практична настава 1 7 1512 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9493 Практична настава 1 7 1512 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9494 Рачунарство и информатика 1 7 1512 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9495 Верска настава 1 7 1512 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9496 Грађанско васпитање 1 7 1512 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9497 Италијански језик 1 7 1515 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 18 630 2
9498 Конструкција и моделовање одеће 1 7 1515 74 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9499 Практична настава 1 7 1515 185 5 0 2 10 10 0 Практична настава 26 910 2
9500 Рачунарство и информатика 1 7 1515 74 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9501 Текстилни материјали 1 7 1515 74 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9502 Физика 1 7 1515 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
9503 Хемија 1 7 1515 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
9504 Цртање и сликање 1 7 1515 74 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9505 Верска настава 1 7 1515 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9506 Грађанско васпитање 1 7 1515 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9507 Верска настава 1 7 1516 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9508 Грађанско васпитање 1 7 1516 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9509 Рачунарство и информатика 1 7 1518 74 2 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9510 Теорија форме 1 7 1518 74 2 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9511 Цртање и сликање 1 7 1518 148 4 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9512 Верска настава 1 7 1518 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9513 Грађанско васпитање 1 7 1518 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9514 Основе техничког цртања 1 7 1519 37 1 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9515 Рачунарство и информатика 1 7 1519 74 2 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9516 Теорија форме 1 7 1519 74 2 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9517 Цртање и сликање 1 7 1519 148 4 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9518 Верска настава 1 7 1519 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9519 Грађанско васпитање 1 7 1519 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9520 Рачунарство и информатика 1 7 1522 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9521 Цртање и сликање 1 7 1522 111 3 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9522 Верска настава 1 7 1522 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9523 Грађанско васпитање 1 7 1522 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9524 Изборни предмети предвиђени Програмом огледа 1 7 1577 74 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9525 Конструкција одеће 1 7 1577 111 3 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
9526 Практична настава 1 7 1577 222 6 0 0 12 0 0 Практична настава 26 910 2
9527 Рачунарство и информатика 1 7 1577 74 2 0 0 0 12 0 Вежбе 20 700 2
9528 Текстилни материјали 1 7 1577 74 2 0 0 12 0 0 Вежбе 20 700 2
9529 Верска настава 1 7 1577 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9530 Грађанско васпитање 1 7 1577 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9538 Пракса плетења 2 7 393 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9539 Пракса предења 2 7 393 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9540 Пракса ткања 2 7 393 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9541 Пракса ткања 2 7 393 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9542 Верска настава 2 7 393 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9543 Грађанско васпитање 2 7 393 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9544 Пракса из конструкције одеће 4 7 394 60 2 0 3 12 8 0 Вежбе 20 700 3
9545 Пракса из конструкције одеће 4 7 394 0 0 60 3 12 8 0 Блок настава 28 980 3
9546 Пракса конфекције 2 7 394 210 6 0 3 12 8 0 Вежбе 26 910 3
9547 Пракса конфекције 2 7 394 0 0 60 3 12 8 0 Блок настава 28 980 3
9548 Верска настава 2 7 394 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9549 Грађанско васпитање 2 7 394 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9550 Моделовање одеће 2 7 395 70 2 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9551 Практична настава 2 7 395 210 6 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9552 Практична настава 2 7 395 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9553 Цртање и сликање 2 7 395 140 4 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9554 Верска настава 2 7 395 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9555 Грађанско васпитање 2 7 395 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9556 Кожарски материјали 2 7 397 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9557 Конструкција и моделовање производа од коже (конфекције/обуће/галантерије) 2 7 397 35 1 0 3 11 8 0 Вежбе 20 700 3
9558 Практична настава (израда конфекције/обуће/галантерије) 2 7 397 245 7 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9559 Практична настава (израда конфекције/обуће/галантерије) 2 7 397 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 26 910 3
9560 Технологија производа од коже (конфекција обућа галантерија) 2 7 397 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 28 980 2
9561 Цртање и сликање 2 7 397 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9562 Верска настава 2 7 397 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9563 Грађанско васпитање 2 7 397 35 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9564 Практична настава 2 7 399 455 13 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9565 Практична настава 2 7 399 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9566 Верска настава 2 7 399 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9567 Грађанско васпитање 2 7 399 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9568 Практична настава 2 7 400 525 15 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 2
9569 Практична настава 2 7 400 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9570 Верска настава 2 7 400 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9571 Грађанско васпитање 2 7 400 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9572 Кожарски материјали 2 7 402 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9573 Конструкција и моделовање обуће 2 7 402 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 20 700 3
9574 Практична настава 2 7 402 420 12 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9575 Практична настава 2 7 402 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9576 Верска настава 2 7 402 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9577 Грађанско васпитање 2 7 402 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9578 Кожарски материјали 2 7 403 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9579 Конструкција и моделовање обуће 2 7 403 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 20 700 3
9580 Практична настава 2 7 403 420 12 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9581 Практична настава 2 7 403 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9582 Верска настава 2 7 403 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9583 Грађанско васпитање 2 7 403 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9584 Кожарски материјали 2 7 404 70 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9585 Конструкција и моделовање кожне конфекције 2 7 404 70 2 0 3 11 8 0 Вежбе 20 700 3
9586 Практична настава 2 7 404 420 12 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9587 Практична настава 2 7 404 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9588 Верска настава 2 7 404 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9589 Грађанско васпитање 2 7 404 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9590 Основи технологије текстила 2 7 1512 210 6 0 2 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9591 Практична настава 2 7 1512 315 9 0 3 11 8 0 Вежбе 26 910 3
9592 Практична настава 2 7 1512 0 0 60 3 11 8 0 Блок настава 28 980 3
9593 Верска настава 2 7 1512 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9594 Грађанско васпитање 2 7 1512 35 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9595 Географија у текстилству 2 7 1515 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
9596 Италијански језик 2 7 1515 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 18 630 2
9597 Конструкција и моделовање одеће 2 7 1515 148 4 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9598 Практична настава 2 7 1515 185 5 0 2 10 10 0 Практична настава 26 910 2
9599 Текстилни материјали 2 7 1515 74 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9600 Физика 2 7 1515 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
9601 Хемија 2 7 1515 74 2 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 2
9602 Цртање и сликање 2 7 1515 74 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9603 Верска настава 2 7 1515 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9604 Грађанско васпитање 2 7 1515 37 1 0 2 0 0 0 Теорија 20 700 0
9605 Изборни предмети предвиђени Програмом огледа 2 7 1516 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9606 Конструкција одеће 2 7 1516 111 3 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9607 Конструкција одеће 2 7 1516 102 3 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9608 Практична настава 2 7 1516 370 10 0 2 10 10 0 Практична настава 26 910 2
9609 Текстилни материјали 2 7 1516 74 2 0 2 10 10 0 Вежбе 20 700 2
9610 Изборни предмети предвиђени Програмом огледа* 2 7 1516 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9611 Верска настава 2 7 1516 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9612 Грађанско васпитање 2 7 1516 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9613 Конструкција и моделовање одеће 2 7 1518 74 2 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9614 Основе дизајна текстила 2 7 1518 148 4 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9615 Практична настава 2 7 1518 111 3 0 0 10 8 0 Вежбе 26 910 2
9616 Технологија текстилних материјала 2 7 1518 111 3 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9617 Цртање и сликање 2 7 1518 111 3 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9618 Верска настава 2 7 1518 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9619 Грађанско васпитање 2 7 1518 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9620 Дизајн текстила 2 7 1519 185 5 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9621 Технологија текстилних материјала 2 7 1519 74 2 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9622 Цртање и сликање 2 7 1519 111 3 0 0 10 8 0 Вежбе 20 700 2
9623 Верска настава 2 7 1519 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9624 Грађанско васпитање 2 7 1519 37 1 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 0
9625 Дизајн производа од коже 2 7 1522 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9626 Конструкција и моделовање производа од коже (конфекције, обуће ,галантерије) 2 7 1522 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9627 Практична настава (израда конфекције, обуће, галантерије) 2 7 1522 148 4 0 0 0 0 0 Вежбе 26 910 2
9628 Технологија производа од коже (конфекција обућа галантерија) 2 7 1522 74 2 0 0 0 0 0 Вежбе 28 980 2
9629 Технологија производа од коже (конфекције, обуће, галантерије) 2 7 1522 74 2 0 0 0 0 0 Теорија 20 700 2
9630 Цртање и сликање 2 7 1522 111 3 0 0 0 0 0 Вежбе 20 700 2
9631