Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила)

Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила)

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД Комбиновано одељењеРазредОдељењеИД Одељенског старешине ИД Смер – образовни профилСтрани језик IИД НаставникаСтрани језик IIИД НаставникаБрој ученикаБрој девојчицаБрој ученика по ИОП1Број ученика по ИОП2Број ученика по ИОП3Наставни језикИД ЛокацијаИД Школа
1 1 цр 37480 11,1601,2014 Енглески језик 36282 25 5 0 2 0 Српски 0 1363
2 2 цр 11,1601,2014 Енглески језик 36282 23 11 0 4 0 Српски 0 1363
3 1 кк 43058 573,574,575 Енглески језик Немачки језик 9204 28 13 0 0 0 Српски 0 1363
4 2 кк 10443 573,574 Енглески језик Немачки језик 9204 16 8 0 0 0 Српски 0 1363
5 3 кк 573,574 Енглески језик 20 12 0 0 0 Српски 0 1363
6 1 D1 27567 67,1533 Енглески језик 28135 15 2 0 0 0 Српски 0 1408
10 1 7 27844 674,675 Енглески језик 17367 Руски језик 38957 23 23 0 1 0 Српски 0 1523
8 2 7 28412 674,675 Енглески језик 28412 24 19 0 0 0 Српски 0 1523
9 3 7 26093 674,675 Енглески језик 28412 Руски језик 38957 16 12 0 0 0 Српски 0 1523
96 3 7 2786 12,15 26 9 1 2 0 Српски 0 1651
95 2 7 37198 9,12,15 19 11 0 0 0 Српски 0 1651
94 1 7 16946 12,15 28 11 0 1 0 Српски 0 1651
45 1 4 5874 12,15 20 8 0 0 0 Српски 0 1586
16 2 4 39877 12,15 18 11 0 0 0 Српски 0 1586
46 1 3 27515 4,324 22 15 0 0 0 Српски 0 1586
19 1 5 16720 573,574 Енглески језик 18292 13 7 0 0 0 Српски 0 1708
22 2 6 39804 573,574 Енглески језик 24301 8 1 0 0 0 Српски 0 1708
21 3 6 11676 573,574 10 3 0 0 0 Српски 0 1708
23 1 4 20319 175,182 Енглески језик 20319 27 0 0 0 0 Српски 0 1455
24 2 4 23767 175,182 Енглески језик 20319 17 0 0 0 0 Српски 0 1455
25 3 4 19206 175,182 Енглески језик 20319 15 0 0 0 0 Српски 0 1455
27 1 7 21224 181,182 Енглески језик 17 0 2 2 0 Српски 0 1633
29 2 1 41766 165,166 Енглески језик 21056 22 8 0 0 0 Српски 0 1633
30 2 6 38140 182,189 Енглески језик 22743 15 0 2 1 0 Српски 0 1633
33 1 6 624,625 Енглески језик 49715 11 4 0 0 0 Српски 0 1445
34 1 4 3708 175,179,182 Енглески језик 27 0 0 0 0 Српски 0 1610
35 1 6 9065 573,574 Енглески језик Француски језик 28 1 0 0 0 Српски 0 1610
36 2 4 30910 175,179,182 Енглески језик 3259 28 0 0 0 0 Српски 0 1610
37 2 6 12,15 Енглески језик 3259 12 0 0 0 0 Српски 0 1610
38 3 4 175,177,182 Енглески језик 3259 20 0 0 0 0 Српски 0 1610
39 3 6 281,282 Енглески језик 18 0 0 0 0 Српски 0 1610
53 2 5 29984 11,15 15 1 1 0 0 Српски 0 1384
42 3 2 16094 281,286,287 Енглески језик 30885 Немачки језик 39870 22 0 0 0 0 Српски 0 1406
43 1 7 46307 573,574 Енглески језик 46307 25 8 0 0 0 Српски 0 1564
63 2 2 281,286,287 Енглески језик 49065 Немачки језик 39870 15 0 0 0 0 Српски 0 1406
47 1 4 24588 9,11,15 25 3 2 5 0 Српски 0 1384
48 3 7 27954 181,182 Енглески језик 22743 23 3 0 1 0 Српски 0 1633
49 1 13 25457 178,181 Енглески језик 4658 28 1 0 0 0 Српски 0 1592
50 1 5 13267 282,287 Енглески језик 33551 30 0 0 0 0 Српски 0 1592
51 2 13 178,182 Енглески језик 1969 22 0 0 0 0 Српски 0 1592
52 3 8 11803 281,283 Енглески језик 46926 12 0 0 0 0 Српски 0 1592
54 1 1 3667 281,286,287 Енглески језик 18517 Немачки језик 39870 16 0 0 0 0 Српски 0 1406
660 2 4 1027 15,13 Енглески језик 24849 16 6 2 0 0 Српски 0 1347
65 3 5 18543 11,15 19 1 0 0 0 Српски 0 1384
756 1 м2 179,182,190 Енглески језик 11882 26 0 5 1 0 Српски 0 1615
164 1 5 6728 12,13,15 26 8 5 0 0 Српски 0 1347
62 3 5 27035 155,1550 Енглески језик 17224 19 4 0 0 0 Српски 0 1741
68 1 7 573,574,575 Енглески језик 20445 Француски језик 13967 32 15 0 0 0 Српски 0 1365
69 2 8 573,575 Енглески језик 20445 Немачки језик 12871 29 18 0 0 0 Српски 0 1365
70 3 7 22378 573,574 Француски језик 13967 26 9 0 0 0 Српски 0 1365
71 1 5 42373 175,182,190 22 0 0 0 0 Српски 0 1396
73 2 5 39603 182,189,190 19 0 1 0 0 Српски 0 1396
74 3 5 22330 179,182,189 17 0 0 0 0 Српски 0 1396
76 1 2 45247 182,190 Енглески језик 45997 15 2 0 0 0 Српски 0 1605
77 1 2 44728 573,574 Енглески језик 44728 Француски језик 37232 18 4 0 0 0 Српски 0 1829
78 2 2 573,574,575 Енглески језик 44728 Француски језик 37232 21 16 0 0 0 Српски 0 1829
79 3 2 39760 573,574 Француски језик 37232 19 4 0 0 0 Српски 0 1829
81 1 4 2745 674,675,676 Енглески језик 14978 27 22 0 0 0 Српски 0 1433
86 1 5 43299 574,575 Енглески језик 30209 36 21 0 0 0 Српски 0 1798
83 3 4 14978 674,675,676 Енглески језик 14978 22 15 0 0 0 Српски 0 1433
84 2 4 2722 674,675,676 Енглески језик 22927 22 19 0 0 0 Српски 0 1433
138 1 56 12,15 Енглески језик 4060 21 3 0 0 0 Српски 0 1407
88 1 22 25913 674,675 Енглески језик 12149 Руски језик 34583 27 23 1 0 0 Српски 0 1407
139 1 6 8476 171,182 Енглески језик 27236 17 0 0 1 0 Српски 0 1546
137 2 56 41230 12,15 Енглески језик 40817 20 0 0 0 0 Српски 0 1407
91 2 22 5862 674,675 Енглески језик 12149 Немачки језик 43490 23 19 1 0 0 Српски 0 1407
136 3 56 12,15 Енглески језик 12149 Немачки језик 43490 20 7 0 0 0 Српски 0 1407
135 3 22 27935 674,675 Енглески језик 12149 24 18 0 0 0 Српски 0 1407
380 2 10 2158 15,12 Енглески језик 5031 25 1 0 0 0 Српски 0 1490
100 3 2 14792 184,190 Енглески језик 37456 10 0 0 0 0 Српски 0 1529
104 1 5 23369 573,574,575 Енглески језик 38906 Француски језик 21263 25 5 2 0 0 Српски 0 1787
103 2 5 24379 573,574,575 Енглески језик 38906 16 5 0 0 0 Српски 0 1787
105 1 6 18842 12,15 Енглески језик 30209 25 10 0 0 0 Српски 0 1798
118 2 4 32134 573,574 Енглески језик 6839 40 15 0 0 0 Српски 0 1798
107 2 6 21375 285,287 Енглески језик 28277 11 0 0 0 0 Српски 0 1595
108 3 8 37795 466,469 Енглески језик 34169 19 0 0 0 0 Српски 0 1432
116 1 7 34940 182,190 Енглески језик 28277 11 0 0 0 0 Српски 0 1595
117 3 7 30079 175,182 Енглески језик 761 16 0 0 0 0 Српски 0 1349
114 3 7 44798 182,185,190 Енглески језик 28277 13 0 0 0 0 Српски 0 1595
115 1 6 16821 282,287 Енглески језик 28277 9 0 0 0 0 Српски 0 1595
119 2 6 38730 171,182 Енглески језик 27236 13 0 0 2 0 Српски 0 1546
925 1 6 466,460 Енглески језик 19 0 0 0 0 Српски 0 1497
121 3 6 38097 171,182 Енглески језик 27236 19 0 0 0 0 Српски 0 1546
122 1 4 179,182 18 0 0 0 0 Српски 0 1649
126 3 к 9500 573,574 16 5 0 0 0 Српски 0 1682
124 2 4 43526 179,182 18 0 0 0 0 Српски 0 1649
125 3 5 7355 178,179,182 28 0 0 0 0 Српски 0 1649
133 1 1 32662 178,182 Енглески језик 18561 15 0 1 1 0 Српски 0 1380
128 1 3 43450 573,574 Енглески језик 2890 Руски језик 34253 29 13 0 2 0 Српски 0 1380
129 2 1 40039 175,178 Енглески језик 18561 11 0 0 1 0 Српски 0 1380
130 2 3 2890 573,574 Енглески језик 2890 Руски језик 34253 22 8 0 0 0 Српски 0 1380
131 3 1 46191 175,182 Енглески језик 2890 16 0 0 0 0 Српски 0 1380
132 3 3 42678 573,574 22 7 0 0 0 Српски 0 1380
134 2 a1 45382 5,308 Енглески језик 23502 16 11 0 0 0 Српски 0 1407
923 1 3 469,459 Енглески језик 19 0 0 0 0 Српски 0 1497
922 1 1 453,455 Енглески језик 26 9 0 0 0 Српски 0 1497
142 2 4 28096 459,460,469 Енглески језик 21 0 0 0 0 Српски 0 1497
143 2 6 18908 458,464,466 Енглески језик 32638 24 0 0 0 0 Српски 0 1497
924 1 4 464,458 Енглески језик 27 0 2 0 0 Српски 0 1497
146 1 5 4670 675,676 Енглески језик 23 20 1 0 0 Српски 0 1394
147 2 5 29019 674,675 Енглески језик 17 16 0 0 0 Српски 0 1394
148 3 5 32089 674,675 Енглески језик 26846 14 13 0 0 0 Српски 0 1394
753 1 6 48195 182,175 Енглески језик 39079 14 0 0 0 0 Мађарски 0 1394
150 1 3 36635 12,13,15 Енглески језик 36140 27 16 4 0 0 Српски 0 1728
151 2 3 12,13,15 Енглески језик 36140 22 5 7 0 0 Српски 0 1728
157 3 3 22913 12,15 Енглески језик 30390 10 1 0 0 0 Српски 0 1728
273 3 Г2 31127 464,466 Енглески језик 39467 24 1 0 0 0 Српски 0 1628
155 2 6 48628 399,400,1512 Енглески језик 12358 21 5 0 0 0 Српски 0 1688
156 3 6 49923 399,400 Енглески језик 12358 14 5 0 0 0 Српски 0 1688
777 3 5 40163 15,13 22 11 1 0 0 Српски 0 1347
755 1 ор 41615 2001,2000 2 0 0 0 0 Српски 0 1615
757 1 мг 15552 2003,2034,2010 4 1 0 0 0 Српски 0 1615
758 2 мг 14825 2003,2010 4 0 0 0 0 Српски 0 1615
759 3 мг 7563 2003,2010 4 0 0 0 0 Српски 0 1615
174 1 8 48762 11,12,15 Енглески језик 3252 Немачки језик 22616 31 6 2 0 0 Мађарски 0 1322
173 2 8 26989 11,12 Енглески језик 24 0 0 0 0 Мађарски 0 1322
272 1 6 9395 281,282,287 Енглески језик 48557 23 0 0 0 0 Српски 0 1464
176 1 2 12577 178,182 Енглески језик 12577 18 1 0 0 0 Српски 0 1534
177 1 3 22534 67,1533 Енглески језик 20 6 0 0 0 Српски 0 1463
178 1 9 573,575 Енглески језик 16166 22 10 0 1 0 Српски 0 1591
179 1 1 5471 155,165 Енглески језик 24 8 0 0 0 Српски 0 1522
180 3 2 33461 282,283 Енглески језик 17 0 0 0 0 Српски 0 1667
181 4 2 8414 267,269 Енглески језик 18286 17 0 0 0 0 Српски 0 1667
182 1 3 16836 1577,1612 Енглески језик 49148 23 6 0 0 0 Српски 0 1522
183 2 3 33062 182,190 Енглески језик 42650 18 0 0 0 0 Српски 0 1522
184 2 4 40755 1577,1612 Енглески језик 20 11 0 0 0 Српски 0 1522
185 2 11 11429 282,285 Енглески језик 42650 22 0 0 0 0 Српски 0 1522
186 3 4 50006 182,190 Енглески језик 19774 17 0 0 0 0 Српски 0 1522
187 3 11 19983 282,285 Енглески језик 16 0 0 0 0 Српски 0 1522
188 0 15 11332 2001,2041 5 1 0 0 0 Српски 0 1522
189 1 16 13873 2003,2043 6 1 0 0 0 Српски 0 1522
190 2 15 16026 2003,2043 5 2 0 0 0 Српски 0 1522
191 3 15 2003,2043 6 0 0 0 0 Српски 0 1522
195 1 4 29968 182,190 Енглески језик 44921 16 0 2 0 0 Српски 0 1634
193 2 4 9483 182,190 Енглески језик 44921 15 0 0 1 0 Српски 0 1634
194 3 4 25008 182,190 Енглески језик 44921 15 0 0 0 0 Српски 0 1634
196 1 6 573,575 Енглески језик 5346 Руски језик 21741 19 10 0 0 0 Српски 0 1389
197 1 4 6014 201,1661 19 0 0 0 0 Мађарски 0 1332
198 1 2 16851 175,182 Енглески језик 40514 23 0 3 2 0 Српски 0 1589
199 2 2 31318 175,182 Енглески језик 40514 19 0 3 0 0 Српски 0 1589
200 3 2 175,179,182 Енглески језик 22086 15 0 0 0 0 Српски 0 1589
201 1 6 13042 574,575 Немачки језик 13042 Енглески језик 29288 20 11 0 0 0 Мађарски 0 1339
205 2 5 8813 182,201 26 1 1 0 0 Мађарски 0 1332
260 1 4 45754 178,179,182 Енглески језик 25 0 0 0 0 Српски 0 1427
206 2 5 2799 573,574 Енглески језик 6427 Немачки језик 13042 16 9 1 0 0 Српски 0 1339
207 2 6 5456 573,574 Енглески језик 29288 Немачки језик 13042 13 7 0 0 0 Мађарски 0 1339
208 3 3 39005 182,190 Руски језик 12952 Енглески језик 29288 11 0 0 0 0 Српски 0 1339
209 3 5 182,201 24 0 0 0 0 Мађарски 0 1332
210 3 5 13820 573,574 14 9 0 0 0 Српски 0 1339
211 3 6 4270 573,574 20 5 0 0 0 Мађарски 0 1339
212 3 4 23502 572,574 Енглески језик 23502 19 12 0 0 0 Српски 0 1428
227 3 10 36294 318,324 Енглески језик 7702 15 10 0 0 0 Мађарски 0 1327
215 3 4 11410 179,182 Енглески језик 34570 13 0 0 0 0 Српски 0 1427
216 1 8 33709 318,323,324 Енглески језик 7702 25 12 1 0 0 Хрватски 0 1327
553 1 1 12829 281,287 Енглески језик 5279 21 1 0 0 0 Српски 0 1581
218 2 6 573,574 Енглески језик 22008 Немачки језик 4010 12 0 0 0 0 Српски 0 1830
558 2 2 31978 2003,2063,2064 5 1 0 0 0 Српски 0 178
220 3 12 36601 318,323 Енглески језик 5998 17 7 0 0 0 Хрватски 0 1327
221 3 6 5145 573,574 Руски језик 31344 10 0 0 0 0 Српски 0 1830
555 2 2 7070 182,189,175 Енглески језик 33580 29 3 0 0 0 Српски 0 1580
223 1 4 40010 182,190 Енглески језик 40711 26 0 0 0 0 Српски 0 1568
241 1 3 573,574 Енглески језик 18815 Француски језик 22426 23 8 0 0 0 Српски 0 1568
557 2 1 40845 2058,2059 6 3 0 0 0 Српски 0 178
226 2 4 19878 182,190 Енглески језик 40711 21 0 0 0 0 Српски 0 1568
228 2 3 32940 573,574 Енглески језик 18815 Француски језик 22426 23 10 0 0 0 Српски 0 1568
229 2 4 179,182 Енглески језик 34570 16 0 0 0 0 Српски 0 1427
230 4 13 47628 323,324 Енглески језик 5856 20 9 0 0 0 Српски 0 1327
231 3 3 4764 573,574 Енглески језик 40711 25 12 0 0 0 Српски 0 1568
232 3 4 19784 182,190 Енглески језик 40711 21 0 0 0 0 Српски 0 1568
233 1 4 4161 464,466 Енглески језик 7702 11 0 0 0 0 Мађарски 0 1327
559 3 2 27591 2063,2064 8 8 0 0 0 Српски 0 178
235 1 1 1068 175,178,182 Енглески језик 25957 14 0 0 0 0 Српски 0 1624
237 1 2 32974 573,574 Енглески језик 25957 22 15 0 0 0 Српски 0 1624
239 2 6 31596 464,466,468 Енглески језик 7702 11 1 0 0 0 Мађарски 0 1327
240 2 1 43351 175,182 Енглески језик 25957 16 0 1 0 0 Српски 0 1624
242 2 2 573,574 Енглески језик 25957 Француски језик 20225 22 8 0 0 0 Српски 0 1624
243 1 5 10837 12,15 23 3 0 2 0 Српски 0 1328
244 3 1 49634 175,182 Енглески језик 25957 9 0 0 0 0 Српски 0 1624
245 3 2 13779 573,574 Енглески језик 25957 Француски језик 20225 25 23 0 0 0 Српски 0 1624
246 1 М2 33429 178,179,190 Енглески језик 7887 29 0 0 0 0 Српски 0 1628
247 1 М3 7887 177,182 Енглески језик 7887 30 0 0 0 0 Српски 0 1628
248 1 6 283,287 34 0 0 0 0 Српски 0 1360
249 1 5 46710 674,675 Енглески језик 19758 29 18 0 0 0 Српски 0 1689
250 2 5 10435 674,675 Енглески језик 2067 25 13 0 0 0 Српски 0 1689
251 3 5 19944 674,675 Енглески језик 6251 20 14 0 0 0 Српски 0 1689
252 3 6 14070 283,287 22 0 0 0 0 Српски 0 1360
253 3 7 4806 182,193 14 0 0 0 0 Српски 0 1360
254 2 М2 26491 178,179,190 Енглески језик 28 0 0 0 0 Српски 0 1628
255 1 3 6233 12,15 Енглески језик 26883 10 3 0 0 0 Српски 0 1690
256 2 М3 35745 177,182 Енглески језик 7887 22 0 0 0 0 Српски 0 1628
257 1 4 182,190 Француски језик 5557 Руски језик 28467 13 0 0 0 0 Српски 0 1698
258 3 М2 31818 179,190 Енглески језик 20 0 0 0 0 Српски 0 1628
259 2 4 182,190 Француски језик Руски језик 46020 10 0 0 0 0 Српски 0 1698
261 3 М3 33571 177,182 Енглески језик 39467 27 0 0 0 0 Српски 0 1628
262 3 3 28961 182,190 Француски језик 5557 Руски језик 46020 12 0 0 0 0 Српски 0 1698
268 2 6 13211 282,287 Енглески језик 21290 21 0 0 0 0 Српски 0 1464
269 3 6 282,287 Енглески језик 48557 22 0 0 0 0 Српски 0 1464
270 1 Г2 464,466 Енглески језик 39467 29 4 0 2 0 Српски 0 1628
271 2 Г2 18933 464,466 Енглески језик 40469 24 0 0 0 0 Српски 0 1628
277 1 M3 6532 179,182 Енглески језик 39204 Руски језик 21699 11 0 0 0 0 Српски 0 1418
275 1 6 400,2017 Енглески језик 1095 19 5 0 0 0 Српски 0 1688
276 1 E3 13884 281,287 Енглески језик 20 0 0 0 0 Српски 0 1418
279 2 M3 44598 179,182 Енглески језик Руски језик 21699 12 0 1 0 0 Српски 0 1418
369 3 M3 48820 179,182 Енглески језик 39204 Руски језик 21699 19 0 0 0 0 Српски 0 1418
281 1 Е3 18690 282,287 Енглески језик 39467 30 1 0 0 0 Српски 0 1628
282 3 Е3 6480 281,283 Енглески језик 39467 17 0 0 0 0 Српски 0 1628
283 2 E3 3435 281,287 Енглески језик 15 0 0 0 0 Српски 0 1418
321 3 2 38990 175,178 Енглески језик 38296 13 0 0 0 0 Српски 0 1623
285 1 1 4329 573,575 Енглески језик Француски језик 44413 32 13 0 0 0 Српски 0 1737
287 2 1 13028 574,575 32 12 0 0 0 Српски 0 1737
288 3 1 39773 574,575 26 9 0 0 0 Српски 0 1737
290 1 1 7461 626,628 Енглески језик 18894 21 21 0 0 0 Српски 0 1436
291 1 2 24072 625,627,1526 Енглески језик 18894 22 14 0 0 0 Српски 0 1436
292 1 3 17539 624,1556,1557 Енглески језик 18894 22 15 0 1 0 Српски 0 1436
293 1 4 15378 619,620 Енглески језик 18894 21 10 0 0 0 Српски 0 1436
315 1 4 37850 674,675 Енглески језик 37850 Руски језик 10970 19 15 0 1 0 Српски 0 1438
433 1 39679 182,178,190 Енглески језик 25798 20 0 0 0 0 Српски 0 1449
300 2 26860 178,182,190 Енглески језик 15200 32 0 0 0 0 Српски 0 1449
301 3 28481 182,190 Енглески језик 15490 24 0 0 0 0 Српски 0 1449
303 0 1 31508 2001,2007,2014 11 6 1 2 0 Мађарски 0 1179
304 0 2 41053 2001,2007,2013 12 4 0 2 0 Мађарски 0 1179
305 0 3 19782 2001,2013,2014 5 2 0 1 0 Српски 0 1179
306 1 1 10599 2003,2007,2013 8 2 1 1 0 Мађарски 0 1179
307 3 6 281,287 Енглески језик 43932 12 0 0 0 0 Српски 0 1369
624 1 8 48924 12,15 Енглески језик 41650 28 7 2 0 0 Српски 0 1593
309 2 3 35953 2001,2013,2014 6 3 0 1 0 Српски 0 1179
311 2 1 22746 2003,2007,2013 7 2 0 1 0 Мађарски 0 1179
312 2 2 2875 2001,2007,2013 7 1 0 0 0 Мађарски 0 1179
313 3 1 2003,2007,2013 7 3 1 0 0 Мађарски 0 1179
314 3 2 26255 2003,2007,2013 7 1 0 0 0 Српски 0 1179
316 1 5 33590 179,180,182 Енглески језик 37850 Руски језик 10970 23 0 2 0 0 Српски 0 1438
317 2 5 9170 179,180,182 Енглески језик 37850 17 17 0 0 0 Српски 0 1438
318 3 3 21656 165,179,182 Енглески језик 37850 Руски језик 10970 22 4 0 0 0 Српски 0 1438
319 1 2 49419 175,178 Енглески језик 32892 18 0 0 0 0 Српски 0 1623
320 2 2 21127 175,178,182 Руски језик 21 1 0 0 0 Српски 0 1623
322 3 E3 281,287 Енглески језик 21699 20 0 0 0 0 Српски 0 1418
798 3 2 4138 15,2037 3 1 0 2 0 Српски 0 1246
389 1 у1 1299 573,575 Енглески језик 39492 Француски језик 41119 30 17 0 0 0 Српски 0 1577
327 1 4 42738 674,675 Енглески језик 48495 34 26 0 1 0 Српски 0 1426
328 2 4 674,675 Енглески језик 4789 30 24 0 1 0 Српски 0 1426
329 3 4 825 674,675 Енглески језик 17195 28 22 0 0 0 Српски 0 1426
402 1 1 12950 190,182 Енглески језик 9538 16 0 1 0 0 Српски 0 1420
333 2 1 22414 178,182,190 Енглески језик 5287 17 0 0 0 0 Српски 0 1420
332 3 1 13572 182,190,197 Енглески језик 17 0 0 0 0 Српски 0 1420
334 1 8 12271 179,180,182 Енглески језик 18 0 0 0 0 Српски 0 1526
335 2 8 32526 179,180,182 Енглески језик 41440 20 0 0 0 0 Српски 0 1526
336 1 11 182,190 Енглески језик Немачки језик 17128 18 0 0 0 0 Мађарски 0 1337
337 3 8 47405 178,180 Енглески језик 18 0 0 0 0 Српски 0 1526
338 3 11 49424 182,190 Енглески језик Немачки језик 17128 23 0 0 0 0 Мађарски 0 1337
339 3 9 22323 179,182 Енглески језик 18 0 0 0 0 Српски 0 1526
340 2 1 20031 626,628 Енглески језик 18894 18 16 0 0 0 Српски 0 1436
341 1 7 326 283,287 Енглески језик 40178 19 0 0 0 0 Српски 0 1526
342 2 2 14277 625,627,1526 Енглески језик 14723 15 9 0 0 0 Српски 0 1436
343 2 7 23688 283,287 Енглески језик 15463 25 0 0 0 0 Српски 0 1526
344 3 7 283,287 Енглески језик 41440 20 0 0 0 0 Српски 0 1526
345 2 3 39696 624,1556,1557 Енглески језик 14723 15 10 0 1 0 Српски 0 1436
346 2 4 11606 619,620 Енглески језик 18894 16 13 0 0 0 Српски 0 1436
347 3 1 18894 626,628 Енглески језик 18894 17 17 0 0 0 Српски 0 1436
348 3 2 26890 625,627,1526 Енглески језик 15 10 0 0 0 Српски 0 1436
349 3 3 42814 624,1556,1557 Енглески језик 18894 19 8 0 0 0 Српски 0 1436
350 3 4 37168 619,620 Енглески језик 18894 15 12 0 0 0 Српски 0 1436
352 4 1 15343 626,628 Енглески језик 22 20 0 1 0 Српски 0 1436
353 4 2 18038 625,627,1526 Енглески језик 14723 18 12 0 0 0 Српски 0 1436
354 4 3 1735 624,1556,1557 Енглески језик 14723 18 11 0 0 0 Српски 0 1436
355 4 4 14881 619,620 Енглески језик 14723 21 14 0 0 0 Српски 0 1436
356 1 6 34086 178,179,182 Енглески језик 15646 27 0 0 0 0 Српски 0 1405
360 2 6 9753 178,182 Енглески језик 1051 17 0 0 0 0 Српски 0 1405
358 1 5 42663 175,182,184 Енглески језик 41033 19 0 0 0 0 Српски 0 1352
361 2 5 10782 175,182,184 Енглески језик 9245 19 0 0 0 0 Српски 0 1352
362 3 5 46935 175,182,184 Енглески језик 46935 16 0 0 0 0 Српски 0 1352
627 0 1 47032 2084,2085 6 2 0 0 0 Српски 0 1230
364 1 6 34398 178,182 Енглески језик 41996 Немачки језик 31591 23 0 2 0 0 Српски 0 1336
365 2 4 19659 282,287 Енглески језик 41996 Немачки језик 31591 11 0 0 0 0 Српски 0 1336
366 2 6 8709 178,182 Енглески језик 31964 Немачки језик 31591 9 0 0 0 0 Српски 0 1336
367 3 4 7380 282,287 Енглески језик 23237 Немачки језик 31591 12 0 0 0 0 Српски 0 1336
368 3 7 40499 178,182 Енглески језик 41996 Немачки језик 31591 12 1 0 0 0 Српски 0 1336
370 3 3 42810 573,574 Енглески језик Енглески језик 45438 14 3 2 1 0 Српски 0 1691
373 1 6 10170 282,285,287 30 0 1 0 0 Српски 0 1722
434 2 7 282,281 16 0 0 0 0 Српски 0 1722
375 3 7 281,282 16 0 0 0 0 Српски 0 1722
376 1 10 21919 12,15 Енглески језик 34542 33 9 0 0 0 Српски 0 1490
437 1 4 16126 574,573 Енглески језик 2149 Руски језик 15375 20 4 0 0 0 Српски 0 1607
382 1 1 30785 574,573 Енглески језик Немачки језик 34167 20 10 0 0 0 Српски 0 1416
383 1 2 8830 182,190 Енглески језик Руски језик 16 0 0 0 0 Српски 0 1416
384 3 10 43814 15,12 Енглески језик 3974 22 4 0 0 0 Српски 0 1490
385 2 1 8542 574,573 Енглески језик Руски језик 19 11 0 0 0 Српски 0 1416
386 2 2 10477 182,190 Енглески језик Руски језик 16 0 1 0 0 Српски 0 1416
387 3 1 6741 574,573 Енглески језик Немачки језик 34167 16 10 0 0 0 Српски 0 1416
388 3 2 182,190 Енглески језик Руски језик 16 0 0 0 0 Српски 0 1416
551 2 8 23919 2033,573 Енглески језик 42652 Руски језик 46456 30 6 0 0 0 Српски 0 1430
561 3 3 13612 675,676 Енглески језик 11 8 0 0 0 Српски 0 1378
550 1 8 35300 2033,573 Енглески језик 4691 Руски језик 25928 31 15 0 0 0 Српски 0 1430
400 2 9 3141 574,575 Енглески језик 15820 30 16 0 0 0 Српски 0 1430
401 3 10 35759 574,575 19 9 0 0 0 Српски 0 1430
403 1 3 25240 67,177 5 0 4 1 0 Српски 0 174
404 1 5 26145 2004,67 7 3 0 7 0 Српски 0 174
405 1 6 28846 2004,324 Енглески језик 34346 7 2 1 6 0 Српски 0 174
406 1 7 49984 620,626 Енглески језик 7670 22 18 0 0 0 Српски 0 1498
407 2 2 48501 177,2007 Енглески језик 34346 5 0 3 2 0 Српски 0 174
408 1 8 44939 627,628 Енглески језик 7670 23 17 0 0 0 Српски 0 1498
409 3 1 22588 2037,2042 Енглески језик 34346 5 4 3 2 0 Српски 0 174
410 1 9 19929 617,619 Енглески језик 7670 22 13 0 0 0 Српски 0 1498
411 3 2 18174 67,175 5 0 4 1 0 Српски 0 174
412 2 6 20107 620,626 Енглески језик 12495 21 20 0 0 0 Српски 0 1498
413 2 7 12564 627,628 Енглески језик 12495 21 13 0 0 0 Српски 0 1498
429 3 УМ 624,617 Енглески језик 10786 11 6 0 0 0 Српски 0 1642
415 1 М5 182,177,175 Енглески језик 10786 27 0 0 0 0 Српски 0 1642
416 1 УМ 10577 624,625,617 Енглески језик 41848 20 17 0 0 0 Српски 0 1642
417 2 М5 19776 182,177,175 Енглески језик 41848 25 0 0 2 0 Српски 0 1642
418 2 УМ 44644 624,625,617 Енглески језик 41848 22 12 0 0 0 Српски 0 1642
419 3 М5 26583 182,177,175 Енглески језик 12326 24 0 0 0 0 Српски 0 1642
420 2 3 48499 12,15 Енглески језик 26883 7 0 0 0 0 Српски 0 1690
428 3 7 173 620,626 Енглески језик 21 16 0 0 0 Српски 0 1498
422 3 8 18973 627,628 Енглески језик 23 13 0 0 0 Српски 0 1498
423 3 3 12,15 Енглески језик 26883 7 1 0 0 0 Српски 0 1690
431 3 9 14429 617,619 Енглески језик 19 13 0 0 0 Српски 0 1498
425 4 7 14222 620,626 Енглески језик 16402 17 10 0 0 0 Српски 0 1498
426 4 8 16402 627,628 Енглески језик 16402 19 13 0 0 0 Српски 0 1498
427 4 9 29330 617,619 Енглески језик 16402 18 15 0 0 0 Српски 0 1498
430 2 8 11551 617,619 Енглески језик 12495 21 8 0 0 0 Српски 0 1498
432 4 УМ 624,625,617 Енглески језик 10786 13 9 0 0 0 Српски 0 1642
468 2 4 10341 573,574 Енглески језик Руски језик 15375 22 7 1 0 0 Српски 0 1607
439 3 4 36542 393,394 Енглески језик 30420 15 10 0 0 0 Српски 0 1481
440 1 3 4387 182,175 Енглески језик 28367 19 0 0 2 0 Српски 0 1356
448 1 5 44526 182,190 Енглески језик 22247 25 0 0 0 0 Српски 0 1453
442 1 7 48376 287,282,285 Енглески језик 624 31 0 0 0 0 Српски 0 1650
443 2 4 47081 182,190 Енглески језик 28394 16 0 0 0 0 Српски 0 1453
444 2 3 49896 182,184 Енглески језик 28367 14 0 0 0 0 Српски 0 1356
446 3 5 34145 182,190 Енглески језик 22247 30 0 0 0 0 Српски 0 1453
449 3 5 45589 182,190 Енглески језик 28367 8 0 0 0 0 Српски 0 1356
450 2 4 41868 674,675 Енглески језик 28367 19 12 0 0 0 Српски 0 1356
451 3 4 33109 674,675 Енглески језик 33109 14 12 0 0 0 Српски 0 1356
452 2 7 19793 287,282,285 Енглески језик 35826 23 0 0 0 0 Српски 0 1650
453 3 7 7413 287,282,285 Енглески језик 30036 Енглески језик 624 29 0 0 0 0 Српски 0 1650
521 1 2 46624 282,285 Енглески језик 4739 19 4 3 0 0 Српски 0 1711
455 2 2 18732 190,182 Енглески језик 4739 12 0 4 0 0 Српски 0 1711
456 1 2 39558 1581,1583,1582 Енглески језик 7171 25 6 0 0 0 Српски 0 1461
457 2 2 26329 1581,1583,1582 Енглески језик 7171 24 6 0 0 0 Српски 0 1461
458 3 2 41704 1581,1583,1582 Енглески језик 25699 27 9 0 0 0 Српски 0 1461
459 4 2 349 1581,1583,1582 Енглески језик 25699 25 1 0 0 0 Српски 0 1461
460 1 3 36739 1585,1584 Енглески језик 36810 24 6 0 0 0 Српски 0 1461
461 1 11 16599 182,177 17 0 0 0 0 Српски 0 1518
462 2 3 41868 1585,1584 Енглески језик 11243 23 3 0 0 0 Српски 0 1461
463 3 3 42059 1585,1584 Енглески језик 46213 25 7 0 0 0 Српски 0 1461
464 4 3 35057 1585,1584 Енглески језик 41575 23 4 0 0 0 Српски 0 1461
469 2 9 42300 175,178,182 Енглески језик 29705 13 0 0 0 0 Албански 0 1717
466 1 9 175,178,182 Енглески језик 4446 20 0 0 0 0 Албански 0 1717
916 1 МП 26080 12,15 Енглески језик 43779 15 2 0 0 0 Српски 0 1422
470 2 10 49369 281,282,285 Енглески језик 29705 11 0 0 0 0 Албански 0 1717
471 3 11 40342 175,178,182 Енглески језик 41010 13 0 0 0 0 Албански 0 1717
472 3 12 20714 281,282,285 Енглески језик 41010 23 0 0 0 0 Албански 0 1717
931 2 7 40096 2012,2009 9 4 6 0 0 Српски 0 1849
478 1 АР 182,287 Енглески језик 32308 Руски језик 11415 10 0 0 0 0 Српски 0 1765
476 2 3 9,2057 7 1 0 1 0 Српски 0 1230
479 1 8 574,573,575 Енглески језик 40145 30 18 0 0 0 Српски 0 1627
480 2 8 21537 574,573,575 Енглески језик 34252 Руски језик 30 20 0 0 0 Српски 0 1627
481 3 9 7552 574,573 Руски језик 25830 31 22 0 0 0 Српски 0 1627
482 1 2 33389 175,399 8 3 0 0 0 Српски 0 1198
483 2 2 18686 399,399,675 8 5 0 0 0 Српски 0 1198
484 3 2 38213 175,178 7 0 0 0 0 Српски 0 1198
485 3 3 4913 399,675 6 3 0 0 0 Српски 0 1198
486 2 2 7011 175,2005 11 0 0 0 0 Српски 0 1849
491 1 5 37630 574,573 Енглески језик 48981 27 10 0 0 0 Српски 0 1573
901 1 3 11424 674,675,676 Енглески језик 19 16 0 1 0 Српски 0 1378
788 1 K1 8923 573,574 Енглески језик 16064 26 7 0 0 0 Српски 0 1419
507 2 2 11,9 Енглески језик 22486 Немачки језик 39165 6 2 0 0 0 Српски 0 1387
494 1 8 30136 63,67 Енглески језик 40272 21 0 0 0 0 Српски 0 1652
495 1 Г3 31578 464,469 Енглески језик 7199 20 0 0 0 0 Српски 0 1614
933 3 3 25905 2008,2010 7 1 1 0 0 Српски 0 1849
932 3 2 1888 2003,2079,2078 8 8 0 0 0 Српски 0 1849
499 1 2 7011 175,2005 13 0 0 0 0 Српски 0 1849
501 1 5 34449 182,184,190 Енглески језик 14720 27 0 0 0 0 Српски 0 1397
502 2 5 19442 182,184,190 Енглески језик 9887 27 0 0 0 0 Српски 0 1397
503 3 5 25075 182,184,190 Немачки језик 25075 17 0 0 0 0 Српски 0 1397
505 1 2 10592 11,15 Енглески језик 22486 Немачки језик 39165 12 3 0 0 0 Српски 0 1387
509 3 2 42615 11,9 Енглески језик 22486 13 3 0 2 0 Српски 0 1387
760 1 10 16958 674,676 Енглески језик 11824 31 16 0 0 0 Српски 0 1657
512 1 6 48800 574,573 Енглески језик Француски језик 47222 25 15 0 0 0 Српски 0 1559
513 1 12 25129 182,179 Енглески језик 39135 17 0 0 0 0 Српски 0 1687
514 1 13 285,287 Енглески језик 19077 19 0 0 0 0 Српски 0 1687
515 2 11 37061 182,190,179 Енглески језик 31519 16 0 0 0 0 Српски 0 1687
516 2 12 285,287 Енглески језик 6690 21 0 0 0 0 Српски 0 1687
517 3 11 28916 182,179,190 Енглески језик 19077 20 0 0 0 0 Српски 0 1687
518 2 7 49611 574,573 Енглески језик Француски језик 47222 24 6 0 0 0 Српски 0 1559
519 1 ЛТ 40359 2056,2042 6 3 0 0 0 Српски 0 1184
520 2 ЦЛ 22872 2014,2056 9 3 0 0 0 Српски 0 1184
522 1 6 1648,1648 Италијански језик 9259 Шпански језик 8857 24 22 0 0 0 Српски 0 1467
523 1 7 15812 1648,1648 Кинески језик 32804 Јапански језик 38274 24 23 0 0 0 Српски 0 1467
524 2 3 32786 1648,1648 Руски језик 32786 Италијански језик 1496 24 20 0 0 0 Српски 0 1467
525 2 7 15974 1648,1648 Кинески језик 22204 Јапански језик 26092 24 18 0 0 0 Српски 0 1467
603 3 6 22933 1648,1648 Италијански језик 1496 Шпански језик 37197 24 21 0 0 0 Српски 0 1467
527 3 7 48870 1648,1648 Кинески језик 22204 Јапански језик 26092 22 20 0 0 0 Српски 0 1467
528 4 6 33154 1648,1648 Италијански језик 9259 Шпански језик 8857 23 21 0 0 0 Српски 0 1467
604 4 7 41976 1648,1648 Кинески језик 32804 Јапански језик 38274 22 17 0 0 0 Српски 0 1467
919 1 4 182,171 Енглески језик 35021 26 0 0 0 0 Српски 0 1727
920 2 2 668 282,286,287 Енглески језик 23861 26 2 0 0 0 Српски 0 1727
921 3 4 34349 171,178,182 Енглески језик 40122 28 0 0 0 0 Српски 0 1727
536 1 5 10224 182,178,175 Енглески језик 31042 17 0 0 1 0 Српски 0 1377
537 3 5 2061 182,175 Енглески језик 31042 13 0 0 0 0 Српски 0 1377
607 2 5 31892 182,178 Енглески језик 25032 14 0 0 0 0 Српски 0 1377
539 4 3 20469 714,715 Енглески језик 4277 18 9 0 0 0 Српски 0 1602
541 3 5 16486 15,12 Енглески језик 26726 17 4 0 0 0 Српски 0 1358
552 2 1 34951 281,287 Енглески језик 13456 22 1 0 0 0 Српски 0 1581
544 1 1 33748 182,178,175 Енглески језик 20 2 0 0 0 Српски 0 1580
545 1 3 21760 15,12 Енглески језик 42854 17 5 0 0 0 Српски 0 1602
546 3 1 46449 1,4 Енглески језик 42854 26 11 0 0 0 Српски 0 1602
547 3 4 42854 11,12,15 Енглески језик 42854 24 2 0 0 0 Српски 0 1602
548 2 1 18020 1,715 Енглески језик 4277 26 8 0 0 0 Српски 0 1602
549 3 3 18670 714,715 Енглески језик 42854 21 10 0 0 0 Српски 0 1602
554 1 1 10790 2003,2063,2064 8 1 0 0 0 Српски 0 178
556 1 2 2058,2059 6 0 0 0 0 Српски 0 178
560 2 3 14587 674,675,676 Енглески језик 18 15 0 3 0 Српски 0 1378
564 1 6 33373 15,9,11 Енглески језик 28 12 0 0 0 Српски 0 1527
563 1 9 574,575 Енглески језик 15820 31 10 0 0 0 Српски 0 1430
565 1 У 32863 573,574 Енглески језик Немачки језик 28 13 1 1 0 Српски 0 1424
567 2 У 40073 573,574 Енглески језик 13436 Немачки језик 30 12 1 0 0 Српски 0 1424
917 2 МП 37806 12,15 Енглески језик 43779 7 0 0 0 0 Српски 0 1422
581 2 2 2724 182,177 18 0 0 0 0 Српски 0 1608
573 2 5 574,573 Енглески језик 37809 22 7 0 0 0 Српски 0 1573
578 1 6 5770 182,190 Енглески језик 21398 16 0 0 0 0 Српски 0 1695
575 2 4 8417 182,190 Енглески језик 26949 19 0 0 0 0 Српски 0 1695
576 3 4 39921 182,190 Француски језик 1018 13 0 0 0 0 Српски 0 1695
579 1 6 573,574 Енглески језик 37388 Француски језик 11488 36 15 0 0 0 Српски 0 1676
580 3 4 182,177 12 0 0 0 0 Српски 0 1608
601 3 3 7081 175,182,189 Енглески језик 20 2 0 0 0 Српски 0 1580
582 1 1 17968 120,178 Енглески језик 27353 Руски језик 1541 20 10 0 0 0 Српски 0 1756
584 1 6 31925 2033,573 22 8 0 0 0 Српски 0 1382
585 1 4 19494 674,675 Енглески језик 26945 28 14 0 0 0 Српски 0 1440
608 3 4 33104 674,675 Енглески језик 30514 24 20 0 0 0 Српски 0 1440
587 2 4 27262 674,675 Енглески језик 30514 19 15 0 0 0 Српски 0 1440
589 2 6 2033,573 20 12 0 0 0 Српски 0 1382
590 3 6 572,573 12 8 0 0 0 Српски 0 1382
683 2 4 1611,2079 7 3 0 0 0 Српски 0 1222
684 3 1 16949 2064,2003 4 1 0 0 0 Српски 0 1222
685 3 2 21961 2063,2078 7 2 0 0 0 Српски 0 1222
595 2 7 15367 573,574 Енглески језик 10654 Француски језик 11646 26 4 0 0 0 Српски 0 1702
596 1 2 281,287,282 20 0 0 0 0 Српски 0 1608
597 2 3 14855 287,281 18 0 0 0 0 Српски 0 1608
612 1 1 20474 612,615 Енглески језик 20474 18 12 0 0 0 Српски 0 1784
598 3 2 6930 287,281 18 0 0 0 0 Српски 0 1608
599 1 7 47224 573,574 Енглески језик 30318 Француски језик 11646 31 9 0 0 0 Српски 0 1702
600 3 7 573,574 Француски језик 46236 28 5 0 0 0 Српски 0 1702
605 1 4 285,287 Енглески језик 29 0 0 0 0 Српски 0 1560
606 2 4 46714 285,287 Енглески језик 45435 25 0 0 0 0 Српски 0 1560
609 0 2 43109 2001,2085 7 3 0 0 0 Српски 0 178
610 0 3 45058 2041,2074 6 2 0 0 0 Српски 0 178
613 1 2 25860 617,624 Енглески језик 20474 12 8 0 0 0 Српски 0 1784
614 2 1 7992 615,614,612 Енглески језик 20474 21 13 0 0 0 Српски 0 1784
615 2 2 44018 617,628,619 Енглески језик 20474 13 10 0 0 0 Српски 0 1784
616 3 1 615,614 Енглески језик 20474 15 12 0 0 0 Српски 0 1784
617 3 2 4305 617,619 Енглески језик 20474 11 7 0 0 0 Српски 0 1784
618 4 1 614,612 Енглески језик 20474 13 8 0 0 0 Српски 0 1784
619 4 2 36044 617,628,1668 Енглески језик 20474 15 10 0 0 0 Српски 0 1784
620 3 4 36542 393,394 Енглески језик 30420 15 11 0 0 0 Српски 0 1481
621 0 2 11369 2001,2076 5 1 0 5 0 Српски 0 1396
623 1 10 32799 2061,2079 3 0 0 3 0 Српски 0 1396
625 2 8 45617 12,15 Енглески језик 31236 29 4 0 0 0 Српски 0 1593
626 3 8 46633 12,15 Енглески језик 1126 20 9 0 0 0 Српски 0 1593
661 1 6 17839 12,15 Енглески језик 19 3 0 2 0 Српски 0 1745
630 1 У1 13161 574,573 Енглески језик 8168 27 17 0 0 0 Српски 0 1557
631 3 У3 28152 574,573 20 8 0 1 0 Српски 0 1557
632 2 М2 21308 171,182 Енглески језик 23433 8 0 1 0 0 Српски 0 1557
633 3 М3 32370 171,180,182 Енглески језик 23433 11 0 1 0 0 Српски 0 1557
635 3 4 30861 115,114 Енглески језик 11292 32 7 0 0 0 Српски 0 1666
636 4 4 27701 115,114 Енглески језик 11292 31 5 0 0 0 Српски 0 1666
637 1 8 44252 182,178 22 0 1 1 0 Српски 0 1386
650 1 12 41672 285,282 17 0 0 0 0 Српски 0 1386
655 2 10 36190 674,675 Енглески језик 7710 29 21 0 0 0 Српски 0 1370
649 2 8 28953 182,189 14 0 0 0 0 Српски 0 1386
643 0 ТЦ 18181 2001,2074 8 4 0 0 0 Српски 0 1184
648 2 12 38460 285,282 19 0 0 0 0 Српски 0 1386
645 3 12 7148 285,282 16 0 0 0 0 Српски 0 1386
654 1 10 674,675 Енглески језик 9597 30 24 0 2 0 Српски 0 1370
656 3 10 674,675 Енглески језик 9590 30 24 1 0 0 Српски 0 1370
659 2 4 29007 573,574 Енглески језик 13985 Француски језик 23401 20 13 0 0 0 Српски 0 1644
662 4 2 12045 1578,733 Енглески језик Енглески језик 11296 17 13 0 0 0 Српски 0 1745
687 1 2 24200 2037,2004 7 4 0 0 0 Српски 0 1220
691 3 2 2037,2004 10 5 0 0 0 Српски 0 1220
911 2 1 64 2102,2037 6 3 0 0 0 Српски 0 1220
668 1 4 8493 15,12 Енглески језик 43369 16 7 0 0 0 Српски 0 1561
670 1 5 34180 675,676 Енглески језик 43369 28 24 0 0 0 Српски 0 1561
671 1 18 32671 2011,2072 5 3 0 5 0 Српски 0 1592
672 0 17 9955 2011,2072 2 0 0 2 0 Српски 0 1592
673 2 5 49848 675,676 Енглески језик 32 18 0 0 0 Српски 0 1561
674 1 2 28289 178,179,182 Енглески језик 16212 22 0 0 1 0 Српски 0 1415
675 1 1 1388 675,676 Енглески језик 16 15 1 0 0 Српски 0 1415
676 1 5 35477 178,179,182 Енглески језик 16212 6 0 0 0 0 Мађарски 0 1415
677 2 1 5560 675,676 Енглески језик 16212 23 23 0 0 0 Српски 0 1415
678 2 2 19251 178,179,182 Енглески језик 19 0 0 0 0 Српски 0 1415
679 2 5 3929 178,182 Енглески језик 1408 12 0 1 0 0 Мађарски 0 1415
680 3 1 17077 675,676 Енглески језик 16212 18 18 0 1 0 Српски 0 1415
681 3 2 28871 179,182 Енглески језик 1408 12 0 0 0 0 Српски 0 1415
686 1 2 49541 2078,2043 8 3 0 0 0 Српски 0 1222
692 1 6 15338 180,182 22 0 0 0 0 Српски 0 1782
693 2 5 180,182 Енглески језик 26486 33 0 0 0 0 Српски 0 1782
694 3 5 33673 180,182 Руски језик 42970 28 0 0 0 0 Српски 0 1782
695 1 5 36390 573,574 Руски језик 42970 Енглески језик 31 20 0 0 0 Српски 0 1782
696 2 4 4565 573,574 Руски језик 42970 Енглески језик 15211 36 16 0 0 0 Српски 0 1782
697 2 Д2 29734 67,1533 Немачки језик 29734 12 3 0 0 0 Српски 0 1408
698 3 4 17765 573,574 Енглески језик 15211 16 7 0 0 0 Српски 0 1782
699 3 Д3 44757 67,1533 Енглески језик 14849 Руски језик 23734 20 3 0 0 0 Српски 0 1408
700 1 4 48311 573,575 Енглески језик 31009 Француски језик 17591 24 15 0 0 0 Српски 0 1588
778 1 5 6623 281,283 Енглески језик 46567 23 0 0 0 0 Српски 0 1348
702 2 5 32494 281,287 Енглески језик 46567 22 0 0 0 0 Српски 0 1348
703 3 5 49361 281,287 Енглески језик 49150 25 0 0 0 0 Српски 0 1348
704 3 1 44986 182,184 Енглески језик 20632 14 0 0 0 0 Српски 0 1353
705 2 5 35322 572,575 Енглески језик 34632 15 10 0 1 0 Српски 0 1376
706 3 5 26777 572,575 Енглески језик 11879 18 12 0 0 0 Српски 0 1376
707 2 6 19459 574,573 Енглески језик 37522 Немачки језик 38866 19 6 0 0 0 Српски 0 1376
708 3 6 49779 574,573 Немачки језик 38866 23 8 0 0 0 Српски 0 1376
709 1 3 44558 182,190 Енглески језик 32369 17 0 0 0 0 Српски 0 1565
710 2 4 49712 182,190 Енглески језик 32369 29 0 0 0 0 Српски 0 1565
711 3 3 18043 182,190 Енглески језик 13226 17 0 0 0 0 Српски 0 1565
712 1 о1 29784 2038,2039 2 0 0 0 0 Српски 0 1614
713 1 о2 24647 2041,2040 2 1 0 0 0 Српски 0 1614
717 2 МХ 37931 163,452 Енглески језик 40358 21 2 0 0 0 Српски 0 1473
718 3 МХ 15945 163,452 Енглески језик 40358 14 4 0 0 0 Српски 0 1473
719 4 МХ 41418 163,452 Енглески језик 22884 20 1 0 0 0 Српски 0 1473
724 0 НП 2076,2076 Енглески језик 2947 10 5 0 10 0 Српски 0 1319
725 0 ЛР 16406 2041,2087,2074 Енглески језик 2947 10 6 0 10 0 Српски 0 1319
726 0 КШ 4584 2000,2000 Енглески језик 2947 10 4 0 10 0 Српски 0 1319
723 0 ЖМ 37015 2075,2040 Енглески језик 2947 10 5 0 10 0 Српски 0 1319
727 0 ОД 48454 2076,2000,2074 Енглески језик 2947 6 1 0 6 0 Српски 0 1319
728 1 ЖП 43652 2078,2013 Енглески језик 43652 9 4 0 9 0 Српски 0 1319
729 1 БО 43752 2061,2082 Енглески језик 43652 8 0 0 8 0 Српски 0 1319
730 1 НЦ 5699 2091,2092 Енглески језик 43645 8 5 0 8 0 Српски 0 1319
733 1 КТ 47482 2002,2064 Енглески језик 43652 9 5 0 9 0 Српски 0 1319
732 1 ОД 11684 2111,2082,2078 Енглески језик 43652 6 3 0 6 0 Српски 0 1319
734 2 ЖФ 36981 2013,2114 Енглески језик 43645 8 7 0 8 0 Српски 0 1319
735 2 БК 40171 2061,2002,2083 Енглески језик 43645 11 1 0 11 0 Српски 0 1319
736 2 ОТ 45724 2082,2064 Енглески језик 43645 7 5 0 7 0 Српски 0 1319
737 2 П 35957 2078,2078 Енглески језик 43645 10 3 0 10 0 Српски 0 1319
738 2 НШ 15147 2058,2092 Енглески језик 43645 8 3 0 8 0 Српски 0 1319
739 3 ЖМ 6666 2013,2083,2114 Енглески језик 9 4 9 0 0 Српски 0 1319
740 3 БЛ 7944 2061,2079 Енглески језик 2947 8 0 0 8 0 Српски 0 1319
741 3 ОР 47348 2064,2073,2082 Енглески језик 2947 10 5 0 10 0 Српски 0 1319
743 3 ПС 19298 2078,2094 Енглески језик 2947 8 2 0 8 0 Српски 0 1319
749 3 6 6643 15,12 Енглески језик 19997 Руски језик 843 15 4 0 0 0 Српски 0 1527
752 1 3 16833 182,190 Енглески језик 40372 20 1 0 0 0 Српски 0 1674
751 2 3 34844 285,283 Енглески језик 40372 Француски језик 8299 23 1 1 0 0 Српски 0 1674
776 1 4 5558 282,287 Енглески језик 40872 22 0 0 0 0 Српски 0 1630
774 1 9 42217 190,196 Енглески језик 34651 18 0 0 0 0 Српски 0 1630
770 2 4 31923 285,281 Енглески језик 40872 Енглески језик 19 0 0 0 0 Српски 0 1630
767 2 8 39563 196,182 Енглески језик 12145 19 0 0 0 0 Српски 0 1630
772 3 4 285,287 Енглески језик 34651 18 0 0 0 0 Српски 0 1630
769 3 9 18677 190,182 Енглески језик 34651 11 0 0 0 0 Српски 0 1630
779 1 1 35462 2076,2089 7 1 0 0 0 Српски 0 1318
914 2 1 32641 2078,2146 6 1 0 0 0 Српски 0 1318
915 3 1 18470 2078,2146 6 2 1 0 0 Српски 0 1318
789 2 K2 45278 573,574 Енглески језик 670 Руски језик 33979 24 7 0 0 0 Српски 0 1419
913 1 1 2078,2146 6 1 0 0 0 Српски 0 1318
790 3 K3 16064 573,574 Немачки језик 23791 26 10 0 0 0 Српски 0 1419
791 1 Ф1 38471 674,675 Енглески језик 670 26 21 0 0 0 Српски 0 1419
792 2 Ф2 17059 674,675 Енглески језик 670 24 22 0 0 0 Српски 0 1419
793 3 Ф3 1509 674,675 Енглески језик 670 23 22 0 0 0 Српски 0 1419
796 1 1 17350 15,2004,2037 10 7 0 8 0 Српски 0 1246
797 2 2 15,2101,2004 5 0 0 3 0 Српски 0 1246
802 1 4 503 182,175,190 Енглески језик 26 0 0 0 0 Српски 0 1637
804 2 3 43593 283,287 Енглески језик 195 19 0 0 0 0 Српски 0 1637
805 3 4 36751 182,190 Енглески језик 195 25 0 0 0 0 Српски 0 1637
817 0 1 11327 2041,2087 9 0 7 2 0 Српски 0 1212
811 2 1 45553 2061,2034 5 0 0 0 0 Српски 0 1190
808 1 2 11137 674,676 Енглески језик 20861 28 15 0 0 0 Српски 0 1746
809 2 2 13817 675,761 Енглески језик 34082 22 19 0 0 0 Српски 0 1746
810 1 1 32017 2061,2002 6 4 0 1 0 Српски 0 1190
812 2 2 43068 2064,2002 5 4 0 0 0 Српски 0 1190
813 3 1 15279 2061,2034 5 0 0 0 0 Српски 0 1190
814 2 3 11511 674,676 Енглески језик 20861 22 12 2 0 0 Српски 0 1746
815 3 3 34852 674,676 Енглески језик 34082 15 12 0 0 0 Српски 0 1746
816 4 2 1515,1518 Енглески језик 34082 18 16 1 0 0 Српски 0 1746
818 1 1 12836 2003,2043 10 4 8 2 0 Српски 0 1212
819 1 2 7158 182,190 Енглески језик 30206 19 0 0 0 0 Српски 0 1597
820 2 3 27467 281,282 Енглески језик 27467 13 0 0 0 0 Српски 0 1597
821 2 2 22251 182,190 Енглески језик 27467 9 0 0 0 0 Српски 0 1597
824 2 7 11525 674,675 Енглески језик 11525 28 22 0 0 0 Српски 0 1447
825 3 7 2573 674,675 Енглески језик 48274 21 17 0 0 0 Српски 0 1447
826 0 1 22242 175,399 Енглески језик 13547 9 4 0 9 0 Српски 0 1243
827 1 1 4774 175,399 Енглески језик 13547 8 2 0 8 0 Српски 0 1243
828 2 1 29193 175,399 Енглески језик 13547 5 3 0 5 0 Српски 0 1243
830 3 1 33691 175,399 Енглески језик 13547 7 4 0 7 0 Српски 0 1243
831 3 2 921 182,190 Енглески језик 30206 9 0 1 0 0 Српски 0 1597
832 3 3 26067 281,282 Енглески језик 19 0 0 0 0 Српски 0 1597
833 1 6 674,675 Енглески језик 24321 29 21 0 0 0 Српски 0 1524
834 1 7 48229 12,15 Енглески језик 6466 18 1 0 0 0 Српски 0 1524
835 2 8 15999 674,675 Енглески језик 6466 24 19 0 0 0 Српски 0 1524
836 2 9 44105 12,15 Енглески језик 6466 10 0 0 0 0 Српски 0 1524
837 3 8 40395 674,675 Енглески језик 32179 19 15 0 0 0 Српски 0 1524
838 3 9 13258 12,15 Енглески језик 32179 11 1 0 1 0 Српски 0 1524
839 3 2 19844 569,570 Енглески језик Руски језик 36740 30 8 0 0 0 Српски 0 1616
840 1 3 49166 13,15 Енглески језик 31918 21 10 0 0 0 Српски 0 1551
841 1 8 5403 16,15 Енглески језик 2031 17 4 1 1 0 Српски 0 1629
849 1 8 573,575 Енглески језик Немачки језик 32 11 0 0 0 Српски 0 1538
843 3 2 12,13 Енглески језик 18169 24 4 2 0 0 Српски 0 1551
844 2 8 11781 16,15 Енглески језик 15253 20 12 0 0 0 Српски 0 1629
845 3 1 33093 308,323 Енглески језик 15253 17 12 1 0 0 Српски 0 1629
846 1 1 20604 175,175 5 0 0 5 0 Српски 0 1062
847 3 8 16,15 Енглески језик 15253 15 8 2 0 0 Српски 0 1629
848 2 2 43783 12,15 Енглески језик 31918 17 5 0 0 0 Српски 0 1551
850 2 8 27458 573,575 Енглески језик 49633 Немачки језик 28948 16 5 0 0 0 Српски 0 1538
851 1 8 17712 574,573 28 18 0 0 0 Мађарски 0 1325
852 1 4 34868 674,676 Енглески језик 21 16 0 0 0 Српски 0 1538
880 1 3 21284 175,182,190 Енглески језик 30 0 0 0 0 Српски 0 1603
856 2 2 36795 175,182 Енглески језик 12 0 0 0 0 Српски 0 1603
859 1 7 16991 574,573 33 11 0 2 0 Српски 0 1325
860 2 7 574,573 29 7 0 0 0 Српски 0 1325
861 2 8 37815 574,573 26 8 0 0 0 Мађарски 0 1325
862 3 8 31403 574,573 27 10 0 2 0 Српски 0 1325
863 2 АГ 44858 451,689 Енглески језик 28032 Руски језик 10574 27 8 0 0 0 Српски 0 1744
864 1 АГ 49037 451,689 Енглески језик Руски језик 10574 20 2 0 0 0 Српски 0 1744
865 3 АГ 12752 451,689 Енглески језик 28032 Руски језик 10574 20 7 0 0 0 Српски 0 1744
866 1 M 177,182 Енглески језик 32 0 2 0 0 Српски 0 1484
867 3 К 24883 2002,2002 Енглески језик 2947 8 3 0 8 0 Српски 0 1319
868 1 12 23738 285,282 Енглески језик 38974 14 0 0 0 0 Албански 0 1709
869 2 11 32499 175,182 Енглески језик 38974 11 0 0 0 0 Албански 0 1709
870 3 13 24790 282,285 Енглески језик 19745 12 0 0 0 0 Албански 0 1709
871 1 6 49093 287,282 Енглески језик 32365 28 0 0 0 0 Српски 0 1641
872 3 5 48411 287,282 Енглески језик 1429 30 0 0 0 0 Српски 0 1641
873 1 6 40564 674,675 Енглески језик 35632 Француски језик 19230 24 24 0 0 0 Српски 0 1619
874 1 7 33604 573,572 Енглески језик 17490 Немачки језик 34401 33 17 0 0 0 Српски 0 1618
875 1 9 21101 574,572 Енглески језик 21 11 0 0 0 Српски 671 1618
876 3 7 42328 573,574 Немачки језик 34401 13 5 0 0 0 Српски 0 1618
902 3 2 3900 573,574 12 4 1 0 0 Српски 0 1545
882 0 2 38392 2010,2007,2011 Енглески језик 33227 9 2 0 9 0 Српски 0 1241
883 1 1 35914 466,2013,2010 Енглески језик 33227 6 1 0 6 0 Српски 0 1241
884 1 2 38313 2011,2007,2014 Енглески језик 33227 6 4 0 6 0 Српски 0 1241
885 2 1 18075 2010,2013 Енглески језик 33227 6 3 0 6 0 Српски 0 1241
886 2 2 15992 466,2007 Енглески језик 33227 8 2 0 8 0 Српски 0 1241
887 3 1 33309 2007,2010,466 Енглески језик 33227 5 3 0 5 0 Српски 0 1241
888 3 2 2043,2062 5 2 0 0 0 Српски 0 1237
889 1 6 30490 182,180 Енглески језик 13961 26 0 0 0 0 Српски 0 1390
890 3 5 34821 182,287 Енглески језик 23 0 0 0 0 Српски 0 1390
891 1 2 2082,2043 3 2 0 0 0 Српски 0 1237
892 2 3 15,2043 6 3 0 0 0 Српски 0 1237
899 2 1 2062,2079 7 0 0 0 0 Српски 0 1237
898 0 3 2085,2076 8 5 0 0 0 Српски 0 1237
895 2 M 177,182 Енглески језик 22 0 1 0 0 Српски 0 1484
896 3 m 48321 177,182 Енглески језик 18 0 1 0 0 Српски 0 1484
897 1 1 2003,2079 4 0 0 0 0 Српски 0 1237
900 0 1 2014,2010 Енглески језик 33227 7 5 0 7 0 Српски 0 1241
903 3 2 23981 1504,624 Енглески језик 20 11 0 0 0 Српски 0 1463
912 3 У 15978 574,573 Немачки језик 27 4 1 0 0 Српски 0 1424
926 3 4 469,459,460 Енглески језик 14 0 0 0 0 Српски 0 1497
927 3 6 464,466,458 Енглески језик 18 0 0 0 0 Српски 0 1497
928 1 2 32724 2013,2078 9 6 0 0 0 Српски 0 1849
929 1 3 12102 2003,2010 8 0 0 0 0 Српски 0 1849
930 1 5 13788 2008,2079 9 0 0 0 0 Српски 0 1849