Издвојена одељења средње школе

Подаци о издвојеним одељењима средње школе, настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ЛокацијаПоштански бројМестоАдресаПоштански адресни кодТелефонГеографске координатеБрој школских зградаПовршина школских зградаБрој учионицаПовршина учионицаБрој библиотекаПовршина библиотекаБрој радионицаПовршина радионицаБрој салаПовршина салаБрој кабинетаПовршина кабинетаБрој лабораторијаПовршина лабораторијаПовршина кухињаБрој осталих просторија које школа користиПовршина осталих просторија које школа користиНамена осталих просторија које школа користи Број осталих просторија које школа не користиПовршина осталих просторија које школа не користиНамена осталих просторија које школа не користиБрој књигаБрој некњижне грађеЈедносменски рад - број одељењаЈедносменски рад - број ученикаДвосменски рад - број одељењаДвосменски рад - број ученикаМеђусмена - број одељењаМеђусмена - број ученикаТросменски рад - број одељењаТросменски рад - број ученикаОстало - број одељењаОстало - број ученикаДаљинско грејањеСопствено централно грејање (мазут)Сопствено централно грејање (лож уље)Сопствено централно грејање (гас)Сопствено централно грејање (угаљ)Пећи (лож уље)Пећи (плин)Пећи (угаљ)Пећи (дрва)Пећи (електричне)ИД Школа
194 34000 Крагујевац/Ердоглија Божане Прпић 13 550829 034311573 43.992814500489914,20.91796875 1 697 10 325 0 0 0 0 0 0 2 75 0 0 25 3 41 наставничка канцеларија, просторија за родитеље и помоћне раднике 0 0 нема 0 0 0 0 13 98 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1318
227 16240 Медвеђа ул. Јабланичка 17 648010 016891012 42.838054, 21.584484 1 60 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нема 0 0 нема 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
235 16210 Власотинце ул. Марка Орешковића 2 645216 016875450 42.965752, 22.127587 1 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нема 0 0 нема 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
237 16230 Лебане ул. Јабланичка бб 647547 016242175 42.918214, 21.741729 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нема 0 0 нема 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
485 38267 Велико Ропотово с. Велико Ропотово 994505 0280372498 42.513707,21563539 1 670 5 358 0 0 1 70 0 0 1 42 0 0 0 5 200 магацински простор, ходници, мокри чвор, зборница и канцеларија 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 1773
495 38251 Коретиште Коретиште 02076132 42.482197, 21.441946 1 423 5 240 0 0 0 0 0 0 1 48 0 0 0 3 135 0 0 0 0 500 0 5 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 0 0 0 0 0 0 1816
500 38252 Шилово Шилово 993309 028076002 42.47475584135045,21.496295928955078 1 560 4 280 0 0 0 0 0 0 2 140 0 0 0 3 140 зборница, простор за помоћно особље,тоалет 0 0 0 0 0 4 92 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 1817
507 38251 Партеш Партеш 028076132 42.405321, 21.433246 1 988 5 240 0 0 0 0 1 500 1 30 0 0 0 3 418 0 0 0 0 500 0 4 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 0 0 0 0 0 1816
513 38266 Пасјане Пасјане 991901 028076002 42.405967152309145,21.497669219970703 2 750 4 260 0 0 0 0 1 200 2 140 0 0 0 3 150 зборница,простор за помоћно особље,тоалети 0 0 0 0 0 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 1817
671 14253 Осечина Браће Недића бб 255106 014452460 44.37463741714718,19.60261344909668 2 560 7 350 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 12 110 наставничка,две оставе,магацин, подрум, санитарне просторије 0 0 0 0 7 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 1618
756 32230 Лучани 4.-децембар 032817412 43.856800,20.138942 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195
796 38250 Гњилане - Пасјане село Пасјане 0280325115 42.40546014144125,21.4947509765625 1 1320 4 200 1 40 1 30 1 550 2 100 0 0 0 2 60 Зборница, просторије за помоћне раднике 8 500 Просторије се користе само за потребе издвојеног одељења Медицинске школе у Пасјану 75 10 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1770
827 38211 Племетина Племетина бб 03865220 42.708298,21.049352 1 2000 12 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 зборница 8 240 учионице основне школе 0 0 4 78 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 1800
832 38207 Доња Гуштерица ул. Кнеза Лазара бб 03865220 42.546334,21.178791 1 3500 12 550 1 55 0 0 1 120 1 40 0 0 0 2 50 зборница и канцеларија 10 1000 просторије основне школе 0 0 4 81 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 1800
844 38207 Лепина-Липљан Лепина бб 03865220 42.5468203,21.070097 1 700 4 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 64 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 1800
1095 37210 Ћићевац Карађорђева бб 669001 037811367 43.72133875269707,21.44059181213379 1 1147 7 392 1 56 0 0 1 250 4 200 0 0 22 0 0 нема 0 0 750 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 0 0 0 0 0 1443
1116 38236 Горња Битиња Горња Битиња 029070191 42.261493816655346,21.03281021118164 1 350 2 108 0 0 1 54 0 0 1 54 0 0 0 7 138 зборница, тоалети, подрум 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 1761
1188 19220 Доњи Милановац Стевана Мокрањца 14 606002 030581408 44.46544963261917,22.1514630317688 1 2000 4 200 0 0 0 0 1 364 1 40 0 0 0 0 0 Школа нема остале просторије које користи 0 0 Школа нема простор који не користи 0 0 4 105 0 0 0 0 0 0 Нe 105 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 1669
1374 38310 Osojane Осојане , Исток 039467313 42.718086,20.547917 1 1782 4 160 0 0 0 0 0 110 1 35 0 0 0 0 0 Користимо зграду Основне школе \\\'\\\'Радош Тошић \\\'\\\' у Осојану 0 0 Нема 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1835
2830 38228 Зубин Поток Колашинских кнежева bb 920102 028460118 42.9129866, 20.6942718 1 180 2 60 0 0 0 0 0 0 2 80 0 0 0 2 20 тоалети и ходник 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 1293
1703 22330 Нова Пазова Његошева 4 022321301 44.943912, 20.217172 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243
1714 38212 Племетина Племетина бб. 03865220 42.602966,21.195366 1 2200 11 550 1 60 0 0 0 0 1 50 0 0 0 5 200 административне канцеларије,зборница,просторија за помоћно особлје 10 570 користе друге школе које обављају рад у истој згради 3840 0 4 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1340 0 0 0 0 0 1751
1723 22320 Инђија Душана Јерковића 1 346703 022561704 45.049753, 20.080487 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243
1729 38100 Племетина Племетина, Племетина бб 912501 028467784 42.70741641641384,21.046199798583984 1 996 4 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 400 зборница, ходници, холови, мокри чвор 7 404 4 учионице, архива, библиотека, кабинет, који користе друге школе 0 0 4 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0 0 0 0 1799
1751 38232 Доња Гуштерица Кнеза Лазара 03865220 42.546334,21.1788791 1 3200 10 500 2 150 0 0 1 430 1 60 0 0 0 5 350 административне канцеларије,зборница,просторија за помоћно особлје 10 520 користе друге школе које обављају рад у истој згради 4000 0 4 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2680 0 0 0 0 0 1751
1761 22324 Бешка Карађорђева 2 348906 022570115 45.129462, 20.066818 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243
1762 21000 Беочин Милоша Црњанског бб 000000 021871091 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1770 21243 Ковиљ Лазе Костића 42 000000 0212988006 0 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1771 38232 Лепина Вук Караџић бб. 03865220 42.568203,21.070097 1 1400 5 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 зборницаи просторија за помоћне раднике 1 50 неопремљен кабинет 0 0 4 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 1751
1785 22410 Пећинци Школска 8 337150 022436213 44.908983, 19.968241 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243
1797 21244 Шајкаш Петра Драпшина 56 000000 021864067 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1807 21211 Кисач Железничка 3 000000 021827015 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1817 21234 Бачки Јарак Mladena Stojanovića 21 000000 021847438 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1828 21241 Каћ Виноградарска бб 000000 0216213015 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1842 21000 Шангај - Нови Сад улица VIII2 000000 0216520142 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1866 21205 Сремски Карловци Патријарха Рајачића 3 000000 0698804604 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1892 21203 Ветерник Книнска 157 000000 021821034 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1319
1975 38267 Велико Ропотово Велико Ропотово 990504 0 42°30\\\\\\\\\\\\\\\'49.9 1 202 4 98 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 4 54 0 0 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 1772
2126 18410 Дољевац Вука Караџића 6 696004 018811013 43.18827376182297,21.832151412963867 1 821 8 336 0 0 0 0 1 265 2 90 0 0 0 4 104 канцеларије, портирница, посторија за пријем родитеља 0 0 0 0 10 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 1734
2370 26227 Долово Аксентија Максимовића 1 304031 0132634207 44.904414, 20.880214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184
2371 26201 Јабука Трг Бориса Кидрича 10 013358005 44.948873, 20.595043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184
2372 26212 Качарево Херцеговачка 12 013601510 44.967728, 20.699223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184
2420 32240 Лучани Вука Караџића бб 032817531 43.862209,20.143288 1 3270 8 820 1 31 0 20 0 1614 2 157 2 162 38 14 428 0 3 50 0 2700 0 8 137 0 0 0 0 0 0 0 0 2623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1645
2734 38250 Гњилане-Партеш с.Партеш 0644499839 42.405325,21.433190 1 1616 7 341 1 24 0 0 1 500 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 658 0 4 23 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1616 0 0 0 500 0 1771
2760 22202 Мачванска Митровица Мачвански кеј 29 322172 022610321 44.9651481, 19.5990877 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нема 0 0 нема 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 не 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1241
2831 38218 Лепосавић Војске Југославије бб 900803 02883562 43.1013399, 20.8069515 2 1600 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 тоалети и ходник 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 1293
2833 17510 Владичин Хан Боре Станковића 40 633317 017474808 42.710243 1 4913 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1212