Студијски програми

Студијски програми

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД УСТАНОВЕНАЗИВ УСТАНОВЕУНИВЕРЗИТЕТНАЗИВ ПРОГРАМАНИВОТРАЈАЊЕПОЉЕЗВАЊЕШКОЛАРИНА [RSD]ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЦЕ [EUR]БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6УКУПНО БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТАСАМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТАСАМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 1САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 2САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 3САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 4САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 5САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 6УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦАУКУПНО СТУДЕНАТАУКУПНО СТУДЕНАТА ЗАВРШИЛО ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕУКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - БУЏЕТУКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - САМОФИНАНСИРАЊЕ
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Графички дизајн Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 97000 1000 36 42 88 166 30 14 108 152 1 1 319 60 6941 4354
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Дизајн индустријских производа Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 97000 1000 30 30 54 114 16 13 47 76 0 0 0 0 190 39 4918 2255
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Модни дизајн производа од коже Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 97000 1000 30 23 30 83 13 10 28 51 1 0 1 2 136 16 3278 1037
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Струковни ликовни уметник Основне струковне 180 Уметност Струковни ликовни уметник 95000 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац осс Модни дизајн Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 30000 600 8 11 13 32 1 1 2 0 34 0 0 0
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Дигитални дизајн одеће Спец. струковне 60 Уметност Специјалиста струковни дизајнер 75000 1000 0 8 8 0 8 2 0 370
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Дизајн текстила и одеће Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 95000 2000 53 52 72 177 9 3 42 54 0 0 0 0 231 61 6986 409
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Дизајн керамике и камена Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 59900 1000 10 8 7 25 0 1 0 1 0 0 0 0 26 4 1158 28
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Графички дизајн Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 96000 1283 10 11 10 0 0 0 31 5 4 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 44 19 1789 836
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Дизајн ентеријера Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 96000 1283 10 11 10 0 0 0 31 4 2 8 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 1 46 11 1749 506
107 Висока ш.ликов.и примењ.уметности струк. студија, Београд Медији слике Основне струковне 180 Уметност Струковни ликовни уметник 96000 1283 10 11 12 0 0 0 33 5 5 7 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 50 7 1773 398
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд Црквене уметности ОАС Основне академске 240 Уметност Дипломирани ликовни уметник 180000 1500 0 0 0 0 0 10 7 10 6 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд Обнова и чување ОАС Основне академске 240 Уметност Дипломирани конзерватор и рестауратор 180000 1500 0 0 0 0 0 9 5 7 5 26 0 0 0 0 0 26 3 0 720
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд Црквене уметности МАС Мастер академске 60 Уметност Мастер ликовни уметник 180000 1500 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 2 0 0 0 2 10 0 0 0
230 Висока школа Академија српске православне цркве за уметност и консервацију - Београд Обнова и чување МАС Мастер академске 60 Уметност Мастер конзерватор и рестауратор 180000 1500 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Дизајн индустријских производа Основне струковне 180 Уметност Струковни дизајнер 85020 1200 0 0 0 0 0 0 0
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Индустријско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер индустријског инжењерства 55000 1500 30 31 60 121 30 9 5 44 0 165 0 5618 875
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Друмски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 55000 1500 35 42 42 119 25 18 8 51 0 170 0 7140 2492
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Савремене рачунарске технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 55000 1500 35 37 55 127 12 9 12 33 0 160 18 4973 1393
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Комуникационе технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 55000 1500 35 24 61 120 25 9 13 47 0 167 0 4921 1880
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Грађевинско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер грађевинарства 55000 1500 35 17 53 105 20 14 18 52 0 157 0 3987 1669
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 55000 1500 30 29 54 113 30 5 22 57 0 170 24 3987 1669
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Безбедност друмског саобраћаја Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер саобраћаја 80000 0 0 25 25 0 25 25 0 1515
127 В.техничка школа струковних студија, Ниш Комунално инжењерство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер грађевинарства 80000 0 0 25 25 0 25 22 0 1334
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Технолошко инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 30000 250 52 29 27 108 6 37 43 0 151 26 61 4
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Машинско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 30000 250 26 6 12 44 23 2 7 32 0 76 41 46 18
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Текстилна конфекција и моделирање Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 30000 250 1 4 5 1 1 0 6 7 1 2
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Инжењеpски менаџмент Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 30000 250 14 14 5 5 0 19 23 15 8
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Инжењерски менаџмент у кризним условим Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџемента 30000 250 20 9 29 3 11 14 0 43 17 9 11
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Менаџмент квалитетом Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 63000 600 42 8 19 69 19 19 32 70 0 0 0 0 139 17 1778 1552
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Безбедност и здравље на раду Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 63000 600 52 8 12 72 38 26 33 97 0 0 0 0 169 20 2251 1863
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Графичка технологија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 63000 600 29 6 10 45 20 8 28 56 0 0 0 0 101 8 1171 1561
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Интернет технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 1000 52 60 72 43 227 147 87 151 385 0 0 0 0 612 70 9682 7445
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Рециклажне технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 63000 600 26 6 3 35 9 7 0 16 0 0 0 0 51 0 405 458
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Комуникационе технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 1000 30 36 43 8 117 68 33 67 168 0 0 0 0 285 69 5027 4016
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Поштанско-логистички системи Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 90000 1000 32 36 43 9 120 71 26 48 145 0 0 0 0 265 75 6942 4589
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 63000 600 71 16 8 95 50 33 44 127 0 0 0 0 222 13 1668 2522
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Саобраћајно инжењерство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер саобраћаја 99000 1200 0 0 59 59 0 0 59 34 0 1344
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Графичка производња Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер технологије 95000 1000 0 0 20 20 0 0 20 11 0 714
116 В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.технологије, Београд Електронске комуникације Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 99000 1200 0 0 193 193 0 0 193 61 0 4061
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Оцењивање усаглашености производа Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер менаџмента 95000 1000 0 0 6 6 0 0 6 7 0 105
113 Висока школа струковних студија-Београдсак политехника Заштита на раду Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите на раду 95000 1000 0 0 25 25 0 0 25 18 0 984
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Машинство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 69600 700 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Машинство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 68000 850 10 12 12 34 30 36 36 102 1 1 1 3 139 20 917 1033
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Машинство ОС Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 60000 600 39 11 23 73 2 1 4 7 0 0 0 0 80 0 0 0
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Ратарство и повртарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер шумарства 40000 645 8 4 7 19 1 1 2 0 21 9 1775 130
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Воћарство и виноградарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер шумарства 40000 645 22 20 46 88 0 0 2 2 1 1 91 4 3036 227
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Заштита биља Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер шумарства 40000 645 31 39 39 109 3 5 6 14 0 123 31 5000 1579
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Сточарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер шумарства 40000 645 16 10 12 38 0 2 2 4 0 42 12 1568 207
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Прехрамбена технологија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 40000 645 41 23 36 100 0 2 0 2 0 102 35 6509 399
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Органска пољопривреда Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер шумарства 60000 645 0 11 11 0 11 11 0 841
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Заштита биља Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер шумарства 60000 645 0 30 30 0 30 22 0 1027
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Прехрамбена технологија Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер технологије 60000 645 0 15 15 0 15 9 0 419
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Технолошко инжењерство ОС Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 60000 600 44 33 66 143 18 7 32 57 0 0 0 0 200 49 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Грађевинско инжењерство-општи смер Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер грађевинарства 69600 700 0 0 10 10 0 0 10 12 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Информационе технологије Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 69600 700 0 0 3 3 0 0 3 14 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Инжењерство заштите на раду и заштите животне средине Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите на раду 69600 700 0 0 22 22 0 0 22 18 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Грађевинско инжењерство-општи смер ОС Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер грађевинарства 60000 600 40 26 45 111 3 12 47 62 0 0 0 0 173 33 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Информационе технологије ОС Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 60000 600 54 35 49 138 16 8 13 37 0 0 0 0 175 33 0 0
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Хидраулика и пнеуматика Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 60000 550 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 12 283 511
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Инжењерство у друмском саобраћају Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 60000 550 0 0 33 33 54 38 40 132 0 0 0 0 165 122 3935 8023
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Конфекција Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 30000 600 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 18 2777 166
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Текстилна технологија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 30000 600 9 9 1 1 0 10 5 1496 0
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац осс Текстилна хемија и заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 30000 600 20 13 13 46 2 1 3 0 49 0 0 0
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Tехнологија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 48000 920 40 16 20 76 0 5 18 23 0 99 20 1980 1035
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Информатика и рачунарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 48000 920 20 24 18 62 11 6 0 17 0 79 7 2310 270
118 В.хемијска -технолошка школа струковних студија, Крушевац Заштита животне средине и заштита на раду Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 48000 920 40 34 27 101 1 8 16 25 0 126 17 3294 1056
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Заштита животне средине Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине специјалиста 75000 1000 0 9 9 0 9 2 0 120
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац Текстилно инжењерство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер технологије 75000 1000 0 11 11 0 11 5 0 446
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Машинство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 42000 1000 50 47 28 125 1 5 7 13 0 138 26 4556 801
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Друмски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 42000 1000 30 27 26 83 7 6 7 20 0 103 12 3328 811
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Машинство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 60000 1000 0 0 8 8 0 8 7 0 326
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Управљање и безбедност друмског саобраћаја Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер саобраћаја 60000 1000 0 16 16 0 16 9 0 640
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Грађевинско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер грађевинарства 75000 1300 89 54 63 0 0 0 206 58 46 81 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 391 96 7641 5384
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Архитектура Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер архитектуре 75000 1300 31 20 51 0 0 0 102 14 16 56 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 188 28 3703 2682
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Геодезија - Геоматика Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер геодезије 75000 1300 80 56 67 0 0 0 203 57 63 130 0 0 0 250 0 1 0 0 0 0 1 454 84 7714 7592
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац инжењерски менаџмент Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 66000 66000 3 1 10 14 0 5 13 18 0 0 0 0 32 0 0 0
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац информационе технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 72000 72000 34 31 60 125 30 20 43 93 0 0 0 0 218 0 0 0
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 66000 66000 11 4 13 28 5 4 12 21 0 0 0 0 49 0 0 0
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Ратарство и повртарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер пољопривреде 72000 650 0 0 0 0 4 0 3 7 0 7 7 1092 438
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 72000 650 20 10 15 45 8 1 5 14 0 59 14 1428 960
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Агроменаџмент Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 72000 650 0 16 19 35 29 15 15 59 0 94 45 3426 1488
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац воћарство и виноградарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер пољопривреде 72000 650 4 6 1 11 3 1 0 4 0 15 6 846 48
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Заштита биља Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер пољопривреде 72000 650 28 19 33 80 9 8 27 44 0 124 16 2556 942
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Сточарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер пољопривреде 72000 650 0 0 5 5 0 0 7 7 0 12 5 426 268
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац биљна производња Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер пољопривреде 81000 700 0 6 6 0 6 8 0 202
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Инжењерски менаџмент у пољопривреди Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер менаџмента 81000 700 0 25 25 0 25 15 0 1216
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Друмски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 55000 1200 40 47 64 151 40 19 65 124 0 275 36 9310 5767
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Мотори и возила Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 55000 1200 0 0 14 14 0 0 4 4 0 18 16 1804 302
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Урбано инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 55000 1200 0 0 16 16 0 0 6 6 0 22 23 3035 1183
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Управљање друмским саобраћајем Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер саобраћаја 95000 1300 0 0 0 0 0 9 0 875
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Инжењерска екологија Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер машинства 95000 1300 0 8 8 0 8 5 0 292
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Струковни пословни информатичар Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни пословни информатичар 60000 0 0 0 0 0 2 2167 1062
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Термотехника са екологијом Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 50000 1212 0 0 7 7 0 0 12 12 0 19 8 107 185
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Развој производа са мехатроником Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 50000 1212 0 0 17 17 0 0 22 22 0 39 17 180 90
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Информатичко инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 50000 1212 0 0 15 15 0 0 23 23 0 38 14 45 83
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Интернет и електронско пословање Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 50000 1212 0 0 25 25 0 0 23 23 0 0 0 0 48 16 145 54
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Електроника са телекомуникацијом Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 50000 1212 0 0 13 13 0 0 24 24 0 0 0 0 37 14 166 246
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Аутоматика са енергетиком Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 50000 1212 0 0 11 11 0 0 25 25 0 0 0 0 36 10 161 97
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Технички комуникациони менаџмент Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 58000 2060 40 20 24 84 8 9 4 21 0 0 0 0 105 4 3052 560
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Електротехника Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 58000 2060 11 15 31 57 4 8 8 20 0 0 0 0 77 1 2446 394
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Информатика Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 58000 2060 72 40 34 146 21 13 12 46 0 0 0 0 192 18 5896 691
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Машинство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 58000 2060 31 23 15 69 9 6 2 17 0 0 0 0 86 5 2571 229
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Машинско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 50000 10000 30 27 16 73 0 1 6 7 0 0 0 0 80 21 3272 256
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Инжењерство намештаја и ентеријера Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 50000 1000 20 10 13 43 2 0 5 7 0 0 0 0 50 10 1289 0
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Прехрамбена технологија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 50000 1000 20 9 15 44 0 2 6 8 0 0 0 0 52 31 2047 148
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 50000 1000 10 10 10 30 10 6 6 22 0 0 0 0 52 2 1672 976
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Менаџмент у текстилној индустрији Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 65000 2000 46 18 26 90 9 3 3 15 0 0 0 0 105 18 3344 488
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Текстилно инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 65000 2000 30 16 21 67 37 10 12 59 0 0 0 0 126 10 2831 796
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Модни менаџмент Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер менаџмента 90000 2500 0 0 27 27 0 0 27 10 0 511
120 В.текстил. струк.ш. за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Одећа специјалне намене Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер технологије 90000 2500 0 0 18 18 0 0 18 5 0 254
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Заштита биља Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Инжењер пољопривреде 55000 1000 33 11 30 74 0 9 5 14 0 0 0 0 88 32 2067 90
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 55000 1000 33 8 50 91 0 7 18 25 0 0 0 0 116 28 2757 579
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Машинство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 55000 1000 33 11 25 69 0 5 12 17 0 0 0 0 86 11 1377 308
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Прехрамбена технологија и нутриционизам Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 55000 1000 33 17 40 90 2 11 17 30 0 0 0 0 120 26 1779 729
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Прехрамбена технологија - специјализација Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер технологије 105000 2000 0 3 3 0 3 2 0 31
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Заштита биља - специјализација Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер пољопривреде 105000 2000 0 13 13 0 13 0 0 516
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Компјутерски машински системи Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 52000 0 60 41 43 144 20 21 30 71 0 0 0 0 215 46 5612 3674
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Машинство - специјализација Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 105000 2000 0 6 6 0 0 6 3 0 456
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Технологија хране и гастрономија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 65000 1000 0 0 0 0 0 0 0
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Заштита животне средине - специјализација Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине 105000 2000 0 4 4 0 4 1 0 204
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Индустријско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер индустријског инжењерства 52000 0 40 13 19 72 11 11 19 41 0 0 0 0 113 50 2308 2720
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Енергетска ефикасност и зелена енергија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 52000 0 10 5 6 21 5 2 5 12 0 0 0 0 33 7 604 496
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Компјутерски машински системи Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 80000 0 0 0 32 32 0 0 32 47 0 2834
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Индустријско инжењерство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства 80000 0 0 0 32 32 0 0 32 29 0 1974
111 Висока техничка школа струковних студија, Београд Енергетска ефикасност и зелена енергија Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине 80000 0 0 0 32 32 0 0 32 8 0 631
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Заштита животне и радне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни аналитичар заштите животне средине 59900 1000 25 11 15 51 10 19 11 40 0 0 0 0 91 34 1439 1258
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Инжењерство заштита животне средине Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине специјалиста 79900 1 0 09 9 0 0 9 5 0 22
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Информационе технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Инжењер технологије 59900 1000 31 29 23 83 43 32 14 89 0 0 0 0 172 7 2894 1862
119 В. техничка школа струковних студија, Пожаревац Електротехника Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 55000 1000 33 21 48 102 0 13 14 27 0 0 0 0 129 41 3613 362
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Енергетика Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 40000 1000 23 18 16 57 5 5 3 13 0 70 21 2158 296
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Менаџмент у електротехници Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни менаџер 40000 1000 10 10 0 2 2 0 12 10 954 240
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Заштита од пожара Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 40000 1000 33 33 28 94 6 4 1 11 0 105 31 3172 195
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Менаџмент производње Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни менаџер 40000 1000 19 15 13 47 2 3 4 9 0 56 11 1930 259
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Инжењерска информатика Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 40000 1000 16 11 12 39 0 4 4 8 0 47 17 1754 333
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Енергетика Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 66000 1000 0 17 17 0 17 11 0 925
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Менаџмент производњe Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни менаџер 66000 1000 0 10 10 0 10 8 0 762
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Заштита од пожара Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите на раду 66000 1000 0 32 32 0 32 5 0 971
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Информациони системи и технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни пословни информатичар 80000 1000 25 35 35 95 260 125 95 480 0 0 0 0 575 0 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Нове рачунарске технологије Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 150000 1250 0 0 10 10 0 0 10 7 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Електроника и телекомуникације Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 150000 1250 0 0 12 12 0 0 12 6 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Сигурност информационих и комуникационих система Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства 150000 1250 0 0 11 11 0 0 11 11 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Нове енергетске технологије Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 150000 1250 0 0 7 7 0 0 7 18 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 150000 1250 0 0 9 9 0 0 9 7 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Аутоматика и системи управљања возилима Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 30 30 57 117 52 46 74 172 0 0 0 0 289 35 5174 3058
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Електроника и телекомуникације Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 31 29 66 126 61 39 89 189 0 315 31 6062 3074
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Рачунарска техника Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 31 31 72 134 106 58 106 270 0 404 38 5342 2752
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Нове енергетске технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 31 28 48 107 41 53 69 163 0 270 52 5340 4832
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Аудио и видео технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 31 31 32 94 68 61 113 242 1 1 337 30 3216 6404
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Електронско пословање Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 0 0 32 32 0 14 75 89 0 121 43 3150 4552
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Нове рачунарске технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 31 39 64 134 137 132 266 535 0 669 66 5102 10548
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Нове рачунарске технологије на даљину Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 0 0 0 0 2 15 25 42 0 42 14 0 2460
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Електротехника и рачунарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 70000 1000 82 32 35 149 56 30 19 105 0 0 0 0 254 50 3250 4656
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Машинство и инжењерска информатика Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 70000 1000 83 38 28 149 48 17 21 86 0 0 0 0 235 64 11300 3182
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Графичка техника Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 70000 1000 41 34 14 89 10 5 6 21 0 0 0 0 110 16 3566 777
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Производни менаџмент Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 70000 1000 60 29 33 122 14 10 4 28 0 0 0 0 150 48 6255 1036
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Електротехника и рачунарство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 1000 0 0 36 36 0 0 36 36 0 2192
125 Висока школа техничких струковних студија, Чачак Индустријско инжењерство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 90000 1200 0 0 39 39 0 0 39 50 0 1976
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Рачунарство и информатика Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 65000 900 39 42 34 115 59 41 47 147 0 262 43 76 72
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Графичко инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни дизајнер 85000 1200 10 12 12 34 30 36 36 102 1 1 1 3 139 22 1643 1646
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Мултимедији Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни информатичар 85000 1200 8 10 10 28 32 36 36 104 1 1 1 3 135 2 321 1403
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Електронско пословање Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 85000 1200 9 11 11 31 31 36 36 103 1 1 1 3 137 9 992 1251
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Информационе технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 85000 1200 30 36 36 102 30 36 36 102 1 1 1 3 207 32 4335 5100
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Машинско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 60000 1200 26 7 28 61 7 6 22 35 0 96 15 4066 1040
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Заштита од пожара и спасавање Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 60000 1200 37 14 40 91 5 7 24 36 0 127 20 5374 1290
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Безбедност и здравље на раду Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 60000 1200 33 6 22 61 9 5 10 24 0 85 20 5160 1146
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Друмски и градски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 60000 1200 67 45 90 202 11 31 57 99 0 301 42 17284 4626
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Машинско инжењерство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 110000 0 0 0 9 9 0 9 13 0 438
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Примењена фотографија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни дизајнер 85000 1200 5 6 6 17 5 6 6 17 1 1 1 3 37 14 923 531
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Заштита од пожара и спасавање Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине 110000 0 0 0 18 18 0 18 15 0 1023
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Веб дизајн Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни дизајнер 85000 1200 10 12 12 34 20 24 24 68 1 1 1 3 105 24 1565 2898
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Безбедност и здравље на раду Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите на раду 110000 0 0 0 38 38 0 38 24 0 1247
109 Техникум таурунум-Висока инжењерска школа струковних студија у Београду Безбедност у саобраћају Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер саобраћаја 110000 0 0 0 27 27 0 27 12 0 1389
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Графички дизајн Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни дизајнер 85000 1200 8 10 10 28 12 14 14 40 1 1 1 3 71 31 1595 2063
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Електротехника Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 68000 850 25 30 30 85 30 36 36 102 1 1 1 3 190 37 3319 2398
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 85000 1200 10 12 12 34 30 36 36 102 1 1 1 3 139 10 785 1417
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 68000 850 20 24 24 68 20 24 24 68 1 1 1 3 139 28 2633 1093
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Заштита од пожара Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 68000 850 20 24 24 68 20 24 24 68 1 1 1 3 139 30 3028 1647
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Безбедност и здравље на раду Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 68000 850 20 24 24 68 20 24 24 68 1 1 1 3 139 35 2628 1784
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Саобраћајно инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 68000 850 8 10 10 28 16 18 18 52 1 1 1 3 83 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Безбедност и здравље на раду Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите на раду 120000 1500 0 16 16 1 1 17 17 0 1083
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Електроенергетика Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 120000 1500 0 16 16 1 1 17 11 0 921
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Информатика и електронско пословање Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 120000 1500 0 16 16 1 1 17 11 0 824
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Машинство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 120000 1500 0 16 16 1 1 17 12 0 826
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Заштита од пожара и спасавање Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине 120000 1500 0 20 20 1 1 21 20 0 1135
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Заштита животне средине Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине 120000 1500 0 16 16 1 1 17 11 0 873
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Илустрације Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни дизајнер 120000 1500 0 16 16 1 1 17 18 0 969
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Менаџмент у грађевинарству Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер грађевинарства 108000 1700 0 0 30 30 0 0 30 24 0 1548
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Катастар непокретности и катастар водова Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер геодезије 108000 1700 0 0 30 30 0 0 30 26 0 1632
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Железнички саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 80000 1200 40 24 20 84 14 3 6 23 1 2 0 3 110 25 2573 370
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Железничко машинство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 80000 1200 20 5 11 36 3 1 2 6 0 0 0 0 42 11 930 38
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Електротехника у саобраћају Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 80000 1200 20 17 11 48 10 3 3 16 0 0 0 0 64 9 1545 158
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Железничко грађевинарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер грађевинарства 80000 1200 12 7 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 643 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Јавни градски и индустријски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 80000 1200 20 6 12 38 7 3 1 11 0 0 1 1 50 6 1004 135
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Инжењерство заштите животне средине у саобраћају Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 80000 1200 20 5 8 33 1 2 0 3 0 0 0 0 36 9 802 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Железнички саобраћај Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер саобраћаја 100000 1200 0 0 12 12 2 2 14 14 0 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Железничко машинство Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 100000 1200 0 0 9 9 0 0 9 5 0 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Електротехника у саобраћају Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 100000 1200 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Железничко грађевинарство Спец. струковне 66 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер грађевинарства 100000 1200 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Комерцијално пословање железнице Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни економиста 100000 1200 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Јавни градски и индустријски саобраћај Спец. струковне 66 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер саобраћаја 100000 1200 0 0 9 9 0 0 9 4 0 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Заштита животне средине и енергетска ефикасност Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине 100000 1200 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Mултимедијалне технологије Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 66000 1000 0 12 12 0 12 0 0 0
100 Висока техничка школа струковних студија,Урошевац-Лепосавић Заштита на раду Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер заштите на раду 60000 1000 0 16 16 0 16 0 0 572
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Менаџмент технолoгије хране и гастрономије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер менаџмента 55000 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 В.грађевинско-геодетска ш.струковних студија, Београд Примењена геодезија и катастар непокретности Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер геодезије 108000 1700 0 0 32 32 0 0 32 0 0 0
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Менаџмент животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер индустријског инжењерства 50000 1212 0 0 0 0 0 0 0
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Електротехника и рачунарство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 30000 250 32 11 43 2 4 6 0 49 11 11 4
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Инжењерство заштите на раду Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 30000 250 11 11 22 0 0 0 22 11 11 0
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Машинско инжењерство-специјалистичке Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 80000 655.78 0 9 9 0 9 8 0 12
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Технолошко инжењерство-специјалистичке Основне струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер технологије 80000 655.78 0 8 8 0 8 30 0 32
144 Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин Инжењерски менаџмент-специјалистичке Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер менаџмента 80000 655.78 0 10 10 0 10 0 0 0
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Специјалистичке струковне студије - регулисање и безбедност друмског саобраћаја Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер саобраћаја 90000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 29 45 0 0
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Специјалистичке струковне студије - хидраулика, пнеуматика и производни процеси Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер машинства 90000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 11 6 0 0
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Друмски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 50000 1000 0 0 0 0 38 1837 3701
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Друмски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 68100 850 0 0 0 0 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Машинско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 68100 850 0 0 0 0 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Заштита од катастрофалних догоађаја и пожара Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 68100 850 0 0 0 0 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Заштита на раду Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 68100 850 0 0 0 0 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Заштита животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 68100 850 0 0 0 0 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Електротехника Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 68100 850 0 0 0 0 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Информационе технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 85020 1200 0 0 0 0 0 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Веб дизајн Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 85020 1200 0 0 0 0 0 0 0
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Привредно инжењерство-машинство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Инжењер машинства 55000 1200 26 24 50 6 7 13 0 0 63 0 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Информациони системи Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 1040 30 29 0 59 73 50 0 123 0 182 0 0 0
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Еколошки инжењеринг Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите животне средине 125000 1040 10 7 0 17 4 4 0 8 0 25 0 0 0
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Друмски саобраћај Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер саобраћаја 60000 550 56 48 0 104 38 22 0 60 0 0 0 0 164 0 2047 1415
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Машинско инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер машинства 60000 550 27 17 0 44 40 1 0 41 0 0 0 0 85 0 769 274
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац осс Текстилно инжењерство Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер технологије 30000 600 28 16 44 1 1 0 45 0 0 0
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац осс безбедност радне и животне средине Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер заштите на раду 30000 600 20 21 41 5 5 0 46 0 0 0
101 Висока техничка школа струковних студија Звечан Мултимедијалне технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 40000 1000 25 25 0 0 25 0 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Унутрашња архитектура ОС Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Специјалиста из области урбане обнове - Спец. из области урб. обнов. 60000 600 0 0 0 0 0 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Безбедност и здравље на раду Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер аналитичар заштите животне средине 69600 700 0 0 0 0 0 0 0
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Информационе технологије Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни информатичар 60000 550 32 19 0 51 15 16 0 31 0 0 0 0 82 0 766 0
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Друмски саобраћај- мастер струковне студије Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер саобраћаја 60000 1200 0 0 0 13 10 23 0 23 0 0 0
108 В.техничка машинска школа струковних студија, Трстеник Мастер Информационе технологије Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер информационих технологија 70000 550 0 0 19 19 0 0 19 0 0 32
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Биотехнологија Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер пољопривреде 72000 650 10 7 0 17 4 3 0 7 0 24 0 378 111
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Информационе технологије и системи Спец. струковне 60 Природно-математичке науке Специјалиста струковни информатичар 95000 1300 0 10 10 0 10 11 0 667
126 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац Информатика Основне струковне 180 Природно-математичке науке Струковни информатичар 55000 1200 41 48 65 154 46 20 63 129 0 283 67 8764 3867
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Примењене информационе технологије Спец. струковне 60 Природно-математичке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 100000 900 0 20 20 0 20 15 0 0
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Примењена информатика Основне струковне 180 Природно-математичке науке Струковни информатичар 95000 800 0 3 3 4 10 0 10 0 0 388
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Примењена информатика 16 Основне струковне 180 Природно-математичке науке Струковни информатичар 60000 1175 0 0 0 0 0 0 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-БАБИЦА Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра - бабица 86000 1500 31 42 53 126 54 53 75 182 0 0 0 0 308 73 8538 7056
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНИ САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни санитарно еколошки инжењер 86000 1500 31 40 44 115 51 51 64 166 0 0 0 0 281 59 9050 6240
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ Основне академске 180 Медицинске науке Струковни медицински радиолог 86000 1500 35 59 48 142 51 46 100 197 0 0 0 0 339 135 14040 6450
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни физиотерпеут 86000 1500 33 52 67 152 78 85 121 284 0 2 1 3 439 58 10687 9802
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни радни терапеут 86000 1500 22 25 34 81 42 36 59 137 0 0 0 0 218 43 4554 4641
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни медицинско лабораторијски технолог 86000 1500 21 26 29 76 29 22 59 110 0 1 0 1 187 55 7140 3640
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни нутрициониста дијететичар 72000 1500 21 24 31 76 30 20 26 76 0 0 0 0 152 63 5577 2859
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНИ КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни козметичар естетичар 96000 1500 15 20 25 60 32 29 33 94 1 0 0 1 155 22 5220 3812
114 Висока пољо.прехрамбена школа струк. студија- Прокупље Струковна ветерина Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни ветеринарски техничар 40000 645 11 13 8 32 0 0 2 2 0 34 14 1734 83
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Струковни нутрициониста дијететичар Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни нутрициониста дијететичар 95000 1.2 0 10 10 20 24 14 14 52 0 0 72 1 1300 1500
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац здравствена нега Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 72000 72000 32 24 28 84 24 20 39 83 0 0 0 0 167 0 0 0
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац фармација Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни фармацеутски техничар 72000 72000 11 11 9 31 11 9 15 35 0 0 0 0 66 0 0 0
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац струковна ветерина Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни ветеринарски техничар 72000 650 7 1 3 11 5 1 4 10 0 21 17 494 90
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Струковни физиотерапеут Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни физиотерпеут 80000 1500 22 28 45 95 58 52 35 145 0 240 84 5460 7458
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Струковни козметичар естетичар Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни козметичар естетичар 80000 1500 2 6 7 15 28 24 23 75 0 0 90 14 720 2782
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Струковна медицинска сестра Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 80000 1500 51 58 39 148 109 102 21 232 0 0 380 103 8280 15697
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Струковна медицинска сестра бабица Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра - бабица 80000 1500 5 6 8 19 19 18 16 53 0 0 72 14 960 3159
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Струковни фармацеут Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни фармацеутски техничар 80000 1.5 5 6 8 19 19 18 16 53 0 0 72 25 960 3232
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Струковни медицински радиолог Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни медицински радиолог 80000 1500 5 0 0 5 31 0 0 31 0 0 0 0 36 0 360 1920
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Специјалиста струковна медицинска сестра Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра - област Клиничка нега 80000 1.5 0 0 20 20 0 0 20 16 0 1172
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Специјалиста струковни физиотерапеут Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни физиотерапеут - област савремене мануелне методе и технике у физиотерапији 80000 1.5 0 0 20 20 0 0 20 5 0 1110
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ОБЛАСТ ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра - област Јавно здравље 120000 2000 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 26 25 0 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ОБЛАСТ КЛИНИЧКА НЕГА Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра - област Клиничка нега 120000 2000 0 0 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0 62 130 0 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ОБЛАСТ АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра - област Анестезија и реанимација 120000 2000 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 24 33 0 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ОБЛАСТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра - област Методика наставе 120000 2000 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 15 29 0 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ- ОБЛАСТ САВРЕМЕНЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ ТЕХНИКЕ У РАДИОЛОГИЈИ Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни медицински радиолог - област Савремене дијагностичке технике у радиологији 120000 2000 0 0 0 0 36 0 0 36 0 0 0 0 36 58 0 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖИЊЕР-ОБЛАСТ САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни санитарно - еколошки инжењер - област санитарно инжењерство и безбедност хране 120000 2000 0 0 0 0 42 0 0 42 0 0 0 0 42 61 0 0
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ- ОБЛАСТ САВРЕМЕНЕ МАНУЕЛНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У ФИЗИОТЕРАПИЈИ Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни физиотерапеут - област савремене мануелне методе и технике у физиотерапији 120000 2000 0 0 0 0 34 0 0 34 0 0 0 0 34 41 0 0
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Специјалиста струковна медицинска сестра Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра 80000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Струковни терапеут Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни терапеут 271551 3500 0 0 0 0 27 31 20 78 0 0 1 1 79 23 0 37
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР-ОБЛАСТ ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни нутрициониста дијететичар - област Јавно здравље 120000 2000 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 0 26 16 0 0
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја Специјалиста струковна медицинска сестра бабица Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра 80000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици струковна медицинска сестра Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 95000 1200 0 25 0 25 56 31 31 118 0 0 0 0 143 0 1284 4113
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 86000 1500 57 88 103 248 104 69 166 339 0 0 0 0 587 156 20880 10765
110 Висока здравствена школа струковних студија Београд СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра - Васпитач 86000 1500 0 0 0 0 0 12 28
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Струковна медицинска сестра-техничар - специјалиста интензивне здравствене неге Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра - област Клиничка нега 308581 3500 0 0 4 4 0 0 4 4 0 37
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Струковни санитарно-еколошки инжењер Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни санитарно еколошки инжењер 0 0 0 0 15 15 0 0 15 22 0 60
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Струковна медицинска сестра Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 0 0 0 0 48 48 0 0 48 36 0 60
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Струковни физиотерапеут Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни физиотерпеут 0 0 0 0 21 21 3 3 24 20 0 60
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Струковни фармацеут Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни фармацеутски техничар 0 0 0 0 13 13 1 1 14 0 0 60
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Струковни медицински радиолог Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни медицински радиолог 0 0 0 0 25 25 4 4 29 0 0 60
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 60
247 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија Висан - Београд/Земун Специјалиста струковна медицинска сестра Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра - област Клиничка нега 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 60
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Струковни физиотерапеут Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни терапеут 172200 2000 0 0 0 0 0 0 0 41 0 8901
246 Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић - Београд Струковна медицинска сестра-техничар Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 271551 3500 0 0 0 0 35 53 56 144 1 0 0 1 145 99 0 37
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Струковна медицинска сестра васпитач Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра - Васпитач 60000 1000 5 0 0 5 25 0 0 25 0 0 0 0 30 0 0 0
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Мехатроника Основне струковне 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Струковни инжењер мехатронике 58000 2060 14 11 4 29 3 1 1 5 0 0 0 0 34 1 1033 106
143 Висока техничка школа струковних студија - Суботица Мехатроника Спец. струковне 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Специјалиста струковни инжењер мехатронике 89000 2060 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 15 7 0 486
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Производна економија Основне струковне 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Струковни економиста 50000 1000 20 20 15 55 10 2 7 19 0 0 0 0 74 23 2737 1103
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Струковни васпитач деце у јаслицама Основне струковне 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Струковни васпитач 50000 0 0 0 0 0 0 18 2289 604
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Менаџмент у туризму и угоститељству Основне струковне 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Струковни менаџер 59900 1000 23 42 29 94 52 26 20 98 0 0 0 0 192 13 3938 2095
105 В.ш.електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд Мехатроника Спец. струковне 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Специјалиста струковни инжењер мехатронике 150000 1250 0 0 7 7 0 0 7 8 0 0
142 Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад Графичко инжењерство и дизајн Основне струковне 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Струковни дизајнер 85020 1200 0 0 0 0 0 0 0
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац Образовање струковних васпитача за рад у предшколским установама Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 45000 0 70 70 70 0 0 0 210 18 21 36 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 285 156 180 180
132 Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац Специјалиста за припремни предшколски програм Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 28 0 60
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Туризам Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 69600 700 0 0 12 12 0 0 12 11 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Туризам ОС Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста за туризам 60000 600 43 38 64 145 40 3 46 89 0 0 0 0 234 39 0 0
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Струковни васпитач Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 55000 1.2 55 72 72 199 11 38 38 87 0 286 48 5112 675
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Тренер Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Тренер 75000 1.2 15 15 15 45 45 45 45 135 1 0 0 1 181 26 2143 1413
139 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Специјалиста струковни васпитач Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 75000 1.2 0 0 60 60 0 0 60 21 0 412
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Менаџмент Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни менаџер 69600 700 0 0 9 9 0 0 9 21 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Менаџмент ОС Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 60000 600 41 26 49 116 8 5 39 52 0 0 0 0 168 54 0 0
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Рачуноводство и ревизија - ОС Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Економиста 60000 600 16 19 6 41 14 0 2 16 0 0 0 0 57 0 0 0
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд Висока туристичка школа струковних студија Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 70000 800 113 122 132 367 290 207 109 606 1 1 0 2 975 185 15097 18810
130 Висока туристичка школа струковних студија, Београд Висока туристичка школа струковних студија Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 70000 1200 0 0 54 54 0 0 54 0 0 2767
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац гастрономија Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 72000 72000 13 9 25 47 3 3 11 17 0 0 0 0 64 0 0 0
123 Висока технолошка школа струковних студија, Шабац економија Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 66000 66000 32 28 49 109 6 10 10 26 0 0 0 0 135 0 0 0
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Васпитач деце предшколског узраста Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 50000 0 0 0 0 0 122 8940 4232
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Струковни васпитач-специјалиста за рану инклузију Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 0 0 0 0 0 23 0 1153
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Предузетнички бизнис Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 60000 1175 30 18 10 58 50 44 73 167 0 0 0 0 225 17 842 479
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Финансијско пословање и рачуноводство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 60000 1175 70 70 97 237 127 96 240 463 0 0 0 0 700 78 9505 5133
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Трговина и међународно пословање Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 60000 1175 70 59 85 214 164 59 201 424 0 0 0 0 638 41 3130 2315
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Туризам и хотелијерство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 60000 1175 30 26 27 83 115 53 101 269 0 0 0 0 352 19 1440 1663
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Банкарство и осигурање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 65000 1.38 0 78 78 0 78 12 0 1250
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Менаџмент план 2014 Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 65000 1.38 0 0 27 27 0 0 27 0 0 0
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Електронско пословање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни пословни информатичар 65000 1.38 0 22 22 0 22 3 0 66
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Менаџмент план 2010 Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни менаџер 65000 1.38 0 23 23 0 23 9 0 7
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Пословна економија и информатика Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 90000 1200 0 29 29 0 29 6 0 1095
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Пословна економија Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 66000 1200 91 80 90 261 36 13 69 118 0 379 35 12233 2716
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Пословна информатика Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни пословни информатичар 66000 1200 40 20 40 100 2 10 10 22 0 122 16 4354 805
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Специјалисти-Саобраћајно инжењерство-друмски саобраћај Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни инжењер саобраћаја 80000 1500 0 0 32 32 0 0 32 0 0 724
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад Васпитач деце предшколског узраста Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 65000 0 86 95 105 286 64 33 34 131 0 0 0 0 417 68 15903 6985
137 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад Специјалистичке струковне студије-струковне студије за образовање васпитача деце предшколског узраста Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 75000 0 0 0 48 48 0 0 48 52 0 1958
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Електронско пословање Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни пословни информатичар 66000 1200 0 17 17 0 17 15 0 615
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Пословни менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 66000 900 0 2 2 0 2 5 0 147
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Рачуноводство, ревизија и порези Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 66000 1200 0 3 3 0 3 1 0 54
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Међународна пословна администрација Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 66000 1200 2 2 10 10 0 12 0 686 95
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Банкарство и осигурање Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 66000 1200 0 17 17 0 17 30 0 1347
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Маркетинг и трговина Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 66000 1200 0 17 17 0 17 11 0 594
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Струковни васпитач за традиционалне игре Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 48000 500 7 7 6 0 0 0 20 11 8 20 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 59 8 1123 1638
112 В.технолошка школа струковних студија, Аранђеловац Примењена економија и предузетништво Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Економиста 65000 1000 0 0 0 0 0 0 0
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Специјалистичке струковне студије - Струковни васпитач-специјалиста Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 80000 800 0 50 50 0 50 49 0 2424
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Васпитач деце јасленог узраста Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 1000 10 6 10 26 2 2 2 6 0 32 2 0 0
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Домски васпитач Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 1000 10 10 9 29 1 1 0 2 0 31 13 0 0
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Менаџмент малих и средњих предузећа Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 50000 1 100 78 63 0 0 0 241 16 11 10 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 0
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Васпитач деце предшколског узраста Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 1000 80 95 79 254 8 18 19 45 0 299 93 0 0
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Струковни васпитач – специјалиста за припремни предшколски програм Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 0 25 25 0 25 0 0 0
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Финансијски менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 50000 1 100 89 73 0 0 0 262 17 12 11 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Спољнотрговинско пословање и царински менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 50000 1 100 85 58 0 0 0 243 17 12 11 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Трговинско пословање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 80000 1 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
99 Висока економска школа струковних студија, Лепосавић -Пећ Финансијско пословање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 80000 1 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
136 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда Струковни васпитач деце предшколског узраста Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 48000 500 60 49 66 0 0 0 175 18 5 13 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 211 63 9975 1512
128 Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице Менаџмент ОС ВШЈ Крагујевац Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 88000 600 0 0 12 12 0 0 12 7 0 0
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Програм за образовање васпитача деце у предшколским установама Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 48000 800 50 30 49 129 8 3 21 32 0 161 46 5426 248
134 Висока школа струк. студија за образовање васпитача Пирот Програм за образовање васпитача - координатора за моделовање интегрисаног курикулума Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 24 24 0 24 15 0 712
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Маркетинг и трговина Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 80000 1000 25 36 35 96 189 149 192 530 0 0 0 0 626 0 0 0
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Јавна управа Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни правник 80000 1000 26 0 0 26 189 122 6 317 0 0 0 0 343 0 0 0
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Менаџмент туризма Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 80000 1000 26 0 0 26 142 84 2 228 0 0 0 0 254 0 0 0
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 80000 1000 25 35 35 95 232 155 127 514 0 0 0 0 609 0 0 0
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Порези и царине Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 80000 1000 27 36 35 98 345 192 194 731 1 0 0 1 830 0 0 0
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 120000 1500 0 0 169 169 0 0 169 0 0 50
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Менаџмент пословних процеса Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни менаџер 120000 1500 0 0 34 34 0 0 34 0 0 50
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Стратегијски финансијки менаџмент Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 120000 1500 0 0 24 24 0 0 24 0 0 50
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Финансије и рачуноводство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 65000 900 60 64 59 183 69 92 111 272 0 455 121 113 176
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Порези и царина Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 65000 900 80 97 87 264 94 94 93 281 0 545 126 182 166
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Менаџмент и интернационална бизнис администрација Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 60000 900 40 28 35 103 104 63 71 238 0 341 74 61 120
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Туризам Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 65000 900 26 22 23 71 16 15 11 42 0 113 7 45 35
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Финансије и рачуноводство-Јагодина Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 70000 900 0 36 36 0 36 0 0 0
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Порези и царина-Димитровград Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 70000 900 0 22 22 0 22 0 0 0
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Пословно управљање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни менаџер 100000 900 0 28 28 0 28 23 0 0
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Фискална политика Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 100000 900 0 37 37 0 37 15 0 0
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Корпотативно управљање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 100000 900 0 52 52 0 52 39 0 0
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Струковни васпитач Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 550 100 98 208 406 15 14 25 54 1 1 461 137 21668 2426
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Струковни васпитач деце јасленог узраста Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 550 14 17 24 55 1 2 4 7 0 62 9 3065 300
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Струковни васпитач- специјалиста за припремни предшколски програм Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 80000 655 0 0 7 7 0 0 7 35 0 1530
124 Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија Финансије, рачуноводство и банкарство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 80000 1000 51 61 62 174 780 399 369 1548 0 0 0 0 1722 0 0 0
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Образовање струковних васпитача-специјалиста за физичко васпитање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 28 0 1410
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Финансије и банкарство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 49000 408 41 41 51 133 47 17 59 123 0 0 0 0 256 97 0 0
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Туризам и угоститељство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 49000 400 40 39 51 130 61 34 41 136 0 0 0 0 266 0 0 0
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Менаџмент у бизнису Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 49000 408 40 40 48 128 31 37 63 131 0 0 0 0 259 97 0 0
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Пословна економија и менаџмент Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни менаџер 60000 500 0 0 50 50 0 0 50 51 0 2244
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Образовање васпитача за рад у предшколској установи Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 45000 1000 60 54 42 156 4 2 2 8 0 0 0 0 164 0 0 0
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Образовање васпитача у домовима Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 45000 1000 10 11 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
98 Висока школа струковних студија за васпитаче, Гњилане у Бујановцу Припремни предшколски програм Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 60000 1000 0 0 25 25 0 0 25 67 0 0
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Студије на даљину-DLS Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 50000 0 0 0 0 0 0 0 1533
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Хотелијерство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 70000 1500 35 42 42 119 115 98 68 281 0 0 0 0 400 62 0 0
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Ресторатерство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 75000 2000 20 26 35 81 40 22 12 74 0 0 0 0 155 28 0 0
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Гастрономија Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 90000 2500 35 42 42 119 115 111 75 301 0 0 0 0 420 37 0 0
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Банкарско и берзанско пословање 17 Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 65000 1380 0 0 0 0 0 0 0
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Предузетништво 17 Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 60000 1175 0 0 0 0 0 0 0
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Туризам и хотелијерство 17 Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 60000 1175 0 0 0 0 0 0 0
131 Висока железничка школа струковних студија, Београд Комерцијално пословање железнице Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 80000 1200 41 30 36 107 20 2 2 24 0 0 0 0 131 22 3670 82
122 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд Менаџмент у угоститељству Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни менаџер 120000 2000 0 0 45 45 0 0 45 0 0 0
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Образовање струковних васпитача предшколске деце Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 1000 0 80 98 0 0 0 178 0 45 21 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 244 97 10740 1914
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Струковни васпитач деце јасленог узраста Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 1000 0 9 10 0 0 0 19 0 15 17 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 51 18 1652 1028
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Образовање струковних васпитача - специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 17 0 836
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Образовање струковних васпитача-специјалиста за музичко-сценски израз Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 460
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Образовање струковних васпитача-специјалиста за ликовно васпитање Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 460
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Пословна информатика Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни пословни информатичар 60 1.2 11 11 72 72 0 0 83 18 173 793
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Образовање струковних васпитача-специјалиста за рад са децом раног узраста Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 572
129 Висока школа примењених струковних студија, Врање Предузетнички менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 50000 1000 10 10 20 20 0 0 30 0 0 0
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Струковни мастер васпитач Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер васпитач 70000 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Трговина и међународно пословање 17 Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 60000 1175 0 0 0 0 0 0 0
138 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сремска Митровица Струковни васпитач-високошколска јединица без својства правног лица-Чачак Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 50000 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Менаџмент у савременом бизнису Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Менаџер 160000 1300 0 0 0 0 106 0 98
231 Висока школа модерног бизниса - Београд Менаџмент у услужном бизнису Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 184500 1500 0 0 0 0 23 0 50
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Пословно индустријски менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 87500 700 0 39 42 55 136 0 136 37 0 60
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Економија у пословно индустријском систему Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 87500 700 0 90 92 87 269 0 269 40 0 60
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Економија у пословно индустријском систему - студије на даљину Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 87500 700 0 22 22 0 22 0 0 60
243 Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент - Крушевац Пословно индустријски менаџмент - студије на даљину Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни менаџер 87500 700 0 39 39 0 39 9 0 60
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Туризам Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 72000 650 13 11 10 34 1 1 0 35 0 0 606
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Менаџмент трговине и маркетинга Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 95000 800 0 4 18 21 43 0 43 23 0 2819
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Менаџмент пословних комуникација Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 95000 800 0 7 10 24 41 0 41 32 0 3998
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Менаџмент у угоститељству Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 95000 800 0 40 38 33 111 1 0 1 112 15 0 4539
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Предузетништво Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 95000 800 0 0 2 6 8 0 8 7 0 902
244 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације - Сремски Карловци Менаџмент трговине и маркетинга - студије на даљину Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 95000 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Спортски тренер Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Тренер 135300 2000 0 0 0 0 0 0 0 41 0 13612
245 Висока спортска и здравствена школа струковних студија - Београд Спортски менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 135300 2000 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2033
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Струковни васпитач Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 1000 85 0 0 85 63 0 0 63 0 0 0 0 148 0 5875 1462
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Пословна информатика и е-бизнис Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни информатичар 55000 450 0 0 0 0 0 0 0
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Финансије, рачуноводство и банкарство Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 49000 400 0 0 0 0 0 0 0
103 Висока пословна школа струковних студија Лесковац Менаџмент бизниса и логистике Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 49000 400 0 0 0 0 0 0 0
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Пословна економија Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 66000 900 0 0 0 0 0 0 0
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Пословна информатика Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни пословни информатичар 66000 900 0 0 0 0 0 0 0
140 Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Вршац Васпитач деце предшколског узраста на српском,румунском и ромском језику Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни васпитач 60000 500 54 54 6 6 0 0 0 60 0 0 0
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Пословна економија Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 65000 900 0 0 0 0 0 0 0
141 Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад Финансије и банкарство 17 Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 60000 1175 0 0 0 0 0 0 0
102 Висока пословна школа струковних студија-Блаце Јавне финансије Спец. академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни економиста 100000 900 0 0 0 0 0 0 0
135 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Струковни мастер васпитач Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер васпитач 70000 1000 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 0 3474
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Пословна економија и информатика Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 78000 1200 0 49 49 0 49 0 0 0
133 Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац Струковни васпитач - Рад са децом из осетљивих група Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста струковни васпитач 70000 1000 0 0 14 14 0 14 0 0 0
115 В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 72000 650 17 12 29 1 1 2 0 31 0 648 36
92 Департман за уметност Државни Универзитет у Новом Пазару Ликовна уметност(OAС) Основне академске 240 Уметност Дипломирани ликовни уметник 75000 625 5 5 5 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 564 47
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Пољопривредна производња (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 60000 625 34 23 22 19 98 29 29 19 19 96 0 0 0 0 0 194 2 1489 460
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Прехрамбена технологија (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 60000 625 35 21 23 23 102 35 34 16 16 101 2 0 0 0 2 205 1 627 1081
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Архитектура (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер архитектуре (техничке науке) 60000 625 15 23 19 24 81 28 17 13 10 68 2 1 2 1 6 155 19 2780 1322
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Рачунарска техника (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 60000 625 49 24 14 22 109 27 13 10 11 61 0 0 0 0 0 170 1 847 529
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Аудио и видео технологија (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 60000 625 29 23 14 15 81 18 14 9 6 47 0 0 1 0 1 129 4 348 306
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Рачунарска техника (МАС) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 90000 750 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 300 0
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Грађевинарство (МАС) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 90000 750 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 60 0
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Хемија (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани хемичар 60000 625 37 18 16 16 87 22 23 15 14 74 0 0 0 0 0 161 4 1598 759
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Грађевинарство (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 60000 625 20 28 24 21 93 30 19 13 15 77 2 0 1 0 3 173 6 1505 1100
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Рачунарска техника (ДС) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 120000 1000 0 0 2 2 0 0 2 0 0 120
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Aрхитектура (ИАС) Интегр. академске 300 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер архитектуре 60000 625 15 15 15 15 0 0 30 2 0 0
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Биотехнологија (ДС) Докторске академске 300 Техничко-технолошке науке Доктор наука биотехничке науке 120000 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Aрхитектура (ДС) Докторске академске 300 Техничко-технолошке науке Доктор наука архитектура 120000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Департман за техничке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Софтверско инжењерство (ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 60000 675 0 0 0 0 0 0 0
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Агрономија (ОАС)-НОВИ ПРОГРАМ-БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер пољопривреде 60000 625 0 0 0 0 0 0 0
97 Департман хемијско-технолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Прехрамбена технологиja OAС -НОВИ ПРОГРАМ-БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер технологије 60000 625 0 0 0 0 0 0 0
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Математика - физика (ОАС) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани професор математике и физике 50000 625 31 28 15 27 101 23 22 11 21 77 0 0 0 0 0 178 2 846 420
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Информатика-математика(ОАС) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани професор информатике и математике 50000 625 55 29 14 20 118 34 14 12 21 81 0 0 0 0 0 199 1 1455 654
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Информатика-физика (ОАС) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани професор информатике и физике 50000 625 0 0 14 14 28 0 0 10 23 33 0 0 0 0 0 61 1 498 510
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Математика (МАС) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер математичар 90000 750 5 5 5 5 0 0 10 14 300 300
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Математика-физика (МАС) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер професор математике и физике 90000 750 5 5 0 0 0 0 5 3 300 0
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Математика (OAС) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани математичар 50000 625 50 30 20 19 119 31 17 11 17 76 1 2 0 1 4 199 5 1542 1290
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Математика (ДС) Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - математичке науке 120000 1000 0 0 0 0 2 2 2 0 0 120
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Maтематика (ИАС) Интегр. академске 300 Природно-математичке науке Мастер професор математике 50000 425 0 0 0 0 0 0 0
94 Департман за математичке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Информатика-математика (МАС) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер професор информатике 90000 750 5 5 2 2 0 0 7 3 180 0
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Биологија (ОАС) Основне академске 240 Медицинске науке Дипломирани биолог 60000 625 15 18 15 15 63 22 11 17 14 64 0 0 0 0 0 127 7 1585 1152
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Рехабилитација (ОАС) Основне академске 240 Медицинске науке Дипломирани терапеут 60000 625 15 27 19 16 77 24 12 20 22 78 0 0 0 0 0 155 4 2070 686
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Биологија (ДС) Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор наука - биолошке науке 120000 1000 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 240
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Спорт и физичко васпитање (ОАС) Основне академске 240 Медицинске науке Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (биомедицинске науке) 60000 625 15 28 18 23 84 5 13 10 24 52 0 0 3 0 3 139 9 2043 746
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Биологија (МАС) Мастер академске 60 Медицинске науке Мастер биолог 90000 750 5 5 5 5 0 0 10 9 300 300
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Рехабилитација (МАС) Мастер академске 60 Медицинске науке Мастер терапеут 90000 750 5 5 5 5 0 0 10 0 300 300
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Спорт и физичко васпитање (МАС) Мастер академске 60 Медицинске науке Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије 90000 750 5 5 6 6 0 0 11 11 300 360
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Палијативна медицина (МАС) Мастер академске 60 Медицинске науке Мастер палијативне медицине 90000 750 0 0 14 14 0 0 14 2 0 120
93 Департман за биомедицинске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Спорт и физичко васпитање (ДС) Докторске академске 300 Медицинске науке Доктор наука физичко васпитање, спорт и кинезитерапија 120000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Образовање професора стручних предмета (МАС) Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер професор стручних предмета 90000 750 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 900
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару EНЕРЕСЕ-Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и заштита животне средине (МАС) Мастер академске 120 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер енергетских технологија 90000 750 2 2 5 5 5 5 12 2 120 0
96 Департман за мултидисциплинарне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Mехатроника на моторним возилима (MAС) Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер мехатронике 90000 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Право (ОАС) Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник 50000 420 40 78 80 80 278 101 79 71 67 318 5 0 2 0 7 603 7 1762 2587
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Васпитач у предшколским установама (OAС) Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани васпитач 50000 625 20 14 19 0 53 28 20 12 0 60 0 0 0 0 0 113 0 510 1049
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Српска књижевност и језик (ОАС) Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог српске књижевности и језика 50000 625 20 29 19 16 84 39 21 20 9 89 0 1 0 0 1 174 18 2004 1629
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Енглески језик и књижевност (OAС) Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог енглеског језика и књижевности 50000 625 15 24 16 9 64 43 19 23 17 102 0 0 0 0 0 166 8 1767 928
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Економија (MAС) Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 90000 750 10 0 0 0 10 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 21 14 600 660
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Српска књижевност и језик (МАС) Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 90000 750 5 5 10 10 0 0 15 34 1080 960
89 Департман за правне науке Државни Универзитет у Новом Пазару Право (MAС) Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник 90000 750 10 10 5 5 0 0 15 3 600 300
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Економија (ОАС) Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 50000 625 40 69 74 85 268 94 82 65 64 305 2 0 1 1 4 577 15 3599 1592
91 Департман за филозофске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Психологија (ОАС) Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани психолог 50000 625 0 10 15 25 50 0 15 22 22 59 0 0 0 0 0 109 6 1820 1195
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Српска књижевност и језик (ИАС) Интегр. академске 300 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 50000 625 20 20 15 15 0 0 35 5 0 0
95 Департман за филолошке науке Државни Универзитет у Новом Пазару Енглески језик и књижевност (ИAС) Интегр. академске 300 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог - англиста 50000 625 15 15 15 15 0 0 30 8 0 0
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Економија (ДС) Докторске академске 300 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 120000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Департман за економске науке Државни Универзитет у Новом Пазару Пословна информатика ОАС Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани пословни информатичар 50000 625 0 0 0 0 0 0 0
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Информационo - комуникационо технологије Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 144000 2400 0 18 18 34 26 96 0 96 25 0 11625
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Информационе комуникационе технологије Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 180000 3000 0 11 11 0 11 6 0 402
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Информационо-комуникационе технологије Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 360000 6000 0 0 1 1 2 0 5 3 8 10 0 0 0
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 180000 3000 0 0 0 0 0 0 0
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Енергетска ефикасност у зградарству Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер енергетских технологија 180000 3000 0 0 0 0 0 0 0
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Рачунарске науке Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани информатичар 144000 2400 0 2 6 9 16 33 0 33 10 0 8233
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Рачунарске науке Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер информатичар 180000 3000 0 11 11 0 0 11 7 0 420
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Рачунарске науке Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука рачунарске науке 360000 6000 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Трговина Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 2400 0 42 11 44 25 122 0 122 58 0 26059
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Рачуноводство и ревизија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 2400 0 20 11 16 37 84 0 84 24 0 13006
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Финансије ДЛС Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 2400 0 19 36 56 30 141 0 141 36 0 21951
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Агробизнис и аграрна економија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 2400 0 10 10 0 10 0 0 1702
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Економија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 2400 0 0 0 0 3 3 0 3 4 0 960
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Англистика Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог 144000 2400 0 17 23 21 49 110 0 0 2 1 3 113 21 0 15941
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Менаџмент у спорту Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 142800 2400 0 34 24 57 24 139 0 0 0 0 0 139 28 0 23009
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Менаџмент у спорту Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 178500 3000 0 11 11 0 11 4 0 419
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Менаџмент тренажне технологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 178500 3000 0 4 4 0 4 1 0 129
221 Факултет за менаџмент у спорту - Београд Универзитет Алфа БК Менаџмент у спорту Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука менаџмент и бизнис 357000 6000 0 10 10 3 3 13 1 0 180
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Трговина Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 180000 3000 0 12 12 0 12 12 0 720
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Агробизнис и аграрна економија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 180000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Англистика - књижевност Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог - англиста 180000 3000 0 0 0 0 0 0 1 0 60
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Англистика - лингвистика Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог - англиста 180000 3000 0 14 14 2 2 16 0 0 108
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Међународна трговина и бизнис Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 360000 6000 0 1 1 9 11 0 0 0 0 11 0 0 120
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Менаџмент у спорту Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 144000 2400 0 27 27 25 45 124 0 124 52 0 23449
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Менаџмент у спорту Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 180000 3000 0 6 6 0 6 11 0 849
256 Ректорат Универзитет Алфа БК Менаџмент тренажне технологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 180000 3000 0 0 0 0 0 2 0 60
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Пројектни менаџмент Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Менаџер 122000 1500 0 8 2 10 0 10 41 0 6082
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Пословни и иновациони менаџмент Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Менаџер 122000 1500 0 0 0 0 2 0 427
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Пројектни менаџмент Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 159000 1750 0 1 1 2 0 2 6 0 2020
199 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент - Београд Универзитет Едуконс Пословни и иновациони менаџмент Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 159000 1750 0 0 0 0 6 0 630
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Физичко васпитање и спорт на српском и енглеском језику Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (друштвено-хуманистичке науке) 172200 1400 0 0 0 0 1 0 0
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Менаџмент и бизнис у туризму на српском и енглеском језику Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 159900 1300 0 0 0 0 1 0 1
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Спортска психологија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани психолог 159900 1400 0 0 0 0 0 0 0
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Физичко васпитање и спорт на српском и енглеском језику Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор физичког васпитања и спорта 172200 1400 0 0 0 0 0 0 0
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Туризам и развој на српском и енглеском језику Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 159900 1300 0 0 0 0 0 0 0
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Примењена психологија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер психолог 172200 1400 0 0 0 0 0 0 0
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Физичко васпитање, спорт и кинезитерапија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука физичко васпитање, спорт и кинезитерапија 270600 2200 0 0 0 0 0 0 0
197 Факултет за спорт и туризам (ТИМС) - Нови Сад Универзитет Едуконс Менаџмент одрживог развоја у туризму Спец. академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука менаџмент и бизнис 270600 2200 0 0 0 0 0 0 0
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Правне науке Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник 182336 1480 0 18 14 36 47 115 0 115 0 0 60
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Правне науке Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник 209440 1700 0 0 0 0 0 0 60
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Политичке науке Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 209440 1700 0 0 0 0 3 0 120
198 Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) Универзитет Едуконс Политичке науке Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани политиколог 179080 1480 0 0 0 0 12 0 180
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Основне академске студије Основне академске 240 Уметност Дипломирани дизајнер 309000 2500 0 21 20 20 20 81 0 81 30 0 48
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Мастер академске студије Мастер академске 60 Уметност Дипломирани дизајнер 309000 2500 0 4 4 0 4 6 0 0
182 Факултет за уметност и дизајн - Београд Универзитет Мегатренд Докторске студије Докторске академске 180 Уметност Дипломирани дизајнер 250000 2000 0 0 0 0 1 0 0
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Биофарминг Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 123000 2000 0 0 0 0 0 25 12 14 26 77 0 0 0 0 0 77 53 0 1273
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Биофарминг Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 123000 2000 0 0 7 7 0 0 7 6 0 169
190 Факултет за биофарминг - Бачка Топола Универзитет Мегатренд Биофарминг Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука биотехничке науке 123000 2000 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 3 6 0 0 147
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Јавна управа Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник унутрашњих послова 184500 3000 0 0 0 0 0 0 1354
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Основне струковне студије бизнис и менаџмент Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни менаџер 65000 1500 0 50 50 0 50 0 0 50
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Основне академске студије бизнис и менаџмент Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 65000 1500 0 50 50 0 50 0 0 0
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Основне академске студије економије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 65000 1500 0 50 50 0 50 0 0 0
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Основне академске студије бизнис и менаџмент - студије на даљину Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 65000 1500 0 15 15 0 15 0 0 0
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Основне академске студије економије - студије на даљину Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 65000 1500 0 15 15 0 15 0 0 0
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Мастер академске студије економије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 110000 2500 0 25 25 0 25 0 0 0
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Основне академске студије економије - ФМЗ - ВШЈ ФПС Пожаревац Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 125000 2000 0 60 60 0 60 0 0 60
184 Факултет за менаџмент- Зајечар Универзитет Мегатренд Mастер академске студије економије - ФМЗ - ВШЈ ФПС Пожаревац Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 150000 2000 0 10 10 0 10 0 0 10
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд ОАС4-МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 180000 3000 0 68 19 30 74 191 0 0 0 0 0 191 85 0 17334
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд ОАС4-НОВИНАРСТВО Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани новинар/журналиста 180000 3000 0 59 25 14 93 191 0 0 0 0 0 191 53 0 16704
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд ОАС4-ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 180000 3000 0 94 48 35 78 255 0 0 0 0 0 255 140 0 46241
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Међународна економија и финансије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 185000 3000 0 54 34 39 70 197 0 0 0 0 0 197 52 0 2623
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд МАС Управљање у култури и медијима, односима с јавношћу и новинарство Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер културолог 185500 3000 0 10 10 0 10 18 0 680
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Међународна пословна економија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 124000 2000 0 60 27 87 0 87 0 0 0
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд МАС1 - Геоекономске и регионалне студије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 185000 3000 0 0 3 3 0 0 3 2 0 78
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд МАС - Банкарство и финансије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 185000 3000 0 0 0 0 0 0 0 10 0 616
187 Факултет за међународну економију - Београд Универзитет Мегатренд Заједнички студијски програм докторских студија економских наука Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 185000 3000 0 0 0 0 3 7 7 17 2 3 3 8 25 9 0 530
186 Факултет за културу и медије - Београд Универзитет Мегатренд ДС Докторске студије културе и медија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука културолошке науке/комуникологија/новинарство/журналистика 185500 3000 0 2 8 5 15 1 2 3 18 6 0 226
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд Oсновне академске пословне студије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 185000 3000 0 0 0 0 0 153 180 150 395 878 0 0 0 0 0 878 297 0 60653
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд Заједнички студијски програм докторских студијa економских наукa Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 185000 3000 0 0 0 0 3 7 7 17 2 3 3 8 25 9 0 530
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд МАС-Банкарство и финансије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 185000 3000 0 0 0 0 0 0 0 10 0 616
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд Основне пословне струковне студије Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Струковни економиста 185000 3000 0 0 0 0 35 45 40 120 0 0 0 0 120 0 0 2703
180 Факултет за пословне студије - Београд Универзитет Мегатренд МАС1-Мастер академске пословне студије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 185000 3000 0 0 21 21 0 0 21 44 0 973
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Право и безбедност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник унутрашњих послова 184500 3000 0 0 0 0 171 0 61776
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд За државну управу и администрацију Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник унутрашњих послова 184500 3000 0 0 0 0 59 0 0
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд За државну управу и администрацију Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник унутрашњих послова 184500 3000 0 0 0 0 13 0 70
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Право, јавна управа и безбедност Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник унутрашњих послова 184500 3000 0 0 0 0 14 0 1062
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд За државну управу и администрацију Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука правне науке 184500 3000 0 0 0 0 3 0 0
185 Факултет за право, јавну управу и безбедност- Београд Универзитет Мегатренд Право, јавна управа и безбедност Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука правне науке 184500 3000 0 0 0 0 2 0 32
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Биоинжењерство и медицинска информатика Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор медицине 102000 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Интегрисане академске студије медицне Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор медицине 0 3000 25 25 26 27 29 25 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 158 18 9240 0
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Биомедицина Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука 180000 0 9 7 12 28 0 0 3 3 0 0 0 0 31 0 690 90
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Фармакокинетика и биоеквиваленција лекова Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор медицине 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 60
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Трауматологија Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор медицине 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Медицинска токсикологија Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор медицине 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Рационална фармакотерапија Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор медицине 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Орално здравље и пародонтална медицина Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор стоматологије 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 180
249 Медицински факултет ВМА Универзитет одбране Имплантати у оралној медицнини Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор стоматологије 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 180
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Електротехника и рачунарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 180000 0 0 0 0 0 36 24 24 84 1 0 0 1 85 14 0 1693
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Електротехника и рачунарство - ВШЈ Ниш Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 140000 0 0 0 23 23 0 0 23 0 0 615
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Инжењерски менаџмент Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер менаџмента 180000 3000 0 0 0 0 13 14 36 63 0 1 0 1 64 18 0 686
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Инжењерски менаџмент Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 180000 4200 0 0 21 21 0 0 21 16 0 168
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Електротехника и рачунарство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 180000 4200 0 0 0 0 4 4 4 5 0 52
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Електротехника и рачунарство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 288000 4200 0 0 0 0 2 1 1 4 1 3 0 4 8 2 0 164
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Инжењерски системи у менаџменту Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 288000 4200 0 0 0 0 1 2 4 7 0 0 0 0 7 9 0 112
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Софтверско и информационо инжењерство - ВШЈ Нови Сад Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер софтвера 144000 0 0 0 0 0 0 0 885
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Софтверско и информационо инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер софтвера 180000 3000 0 0 0 0 0 0 9264
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Дигитални системи емитовања и комуникације Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 180000 4200 0 0 0 0 1 0 164
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Економија животне средине и климатске промене Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер аналитичар заштите животне средине 190000 4000 0 2 2 0 2 1 0 60
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Заштита животне средине Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани аналитичар заштите животне средине 200000 1600 0 0 0 0 0 35 37 40 39 151 0 0 0 1 1 152 67 0 6353
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Интегрално управљање природним ресурсима Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер аналитичар заштите животне средине 200000 1600 0 0 9 9 0 0 9 12 0 720
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Заштита животне средине Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер аналитичар заштите животне средине 200000 1600 0 0 7 7 1 1 8 13 0 780
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Управњање ризицима у животној средини Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер аналитичар заштите животне средине 200000 1600 0 0 9 9 0 0 9 2 0 120
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Одрживи развој и животна средина Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука науке о заштити животне средине 240000 4000 0 0 0 0 6 0 450
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Информатика и рачунарство Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани информатичар 180000 3000 0 0 0 0 0 75 74 80 66 295 5 6 0 0 11 306 81 0 7864
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Савремене информационе технологије Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер информатичар 180000 4200 0 0 30 30 0 0 30 30 0 191
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Напредни системи заштите Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука рачунарске науке 288000 4200 0 0 0 0 5 1 3 9 0 1 0 1 10 6 0 104
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Наука о подацима Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер информатичар 180000 4200 0 0 0 0 2 168 0
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Софтверско и информационо инжењерство Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер информатичар 180000 4200 0 0 0 0 1 0 170
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Сестринство Основне академске 240 Медицинске науке Дипломирана медицинска сестра 120000 3000 0 35 38 20 24 117 0 117 17 0 48
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Информациони системи и технологије Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер информационих технологија 120000 3000 0 11 11 0 11 10 0 60
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Информационе технологије Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани инжењер информационих технологија 180000 3000 0 0 92 92 0 0 92 0 0 3089
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Информационе технологије - ВШЈ Ниш Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани инжењер информационих технологија 144000 0 0 0 0 0 0 0 454
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Информационе технологије - ВШЈ Нови Сад Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани инжењер информационих технологија 144000 0 0 0 0 0 0 0 799
253 Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) Универзитет Сингидунум Eкономија животне средине Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани аналитичар заштите животне средине 200000 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 14 14 0 0 421
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Физичко васпитање и спорт Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (друштвено-хуманистичке науке) 166470 1350 0 0 0 0 0 32 14 9 28 83 0 0 0 0 0 83 0 0 10004
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Физичко васпитање и спорт Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор физичког васпитања и спорта 123000 1000 0 0 36 36 0 0 36 0 0 771
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Mенаџмент у спорту Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 135000 1100 0 0 0 0 0 17 6 0 2 25 0 0 0 0 0 25 0 0 830
254 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Менаџмент у спорту Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 123000 1000 0 0 3 3 0 0 3 0 0 77
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Пословна економија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 120000 3000 0 21 18 16 24 79 0 79 18 0 47
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Пословни софтверски системи Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани пословни информатичар 120000 3000 0 8 5 3 3 19 0 19 3 0 52
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Пословно право Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник 120000 3000 0 15 14 10 12 51 0 51 8 0 51
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Туризам и хотелијерство Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 120000 3000 0 18 14 10 22 64 0 64 18 0 50
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Пословна економија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 120000 3000 0 13 13 0 13 9 0 60
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Туризам и хотелијерство - ВШЈ Нови Сад Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 0 0 0 0 0 40 36 36 112 0 0 0 0 112 16 0 3726
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Туризам и хотелијерство - ВШЈ Ниш Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 0 0 0 48 48 0 0 48 29 0 2634
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Пословна економија - ВШЈ Нови Сад Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 0 0 0 0 0 34 49 47 130 0 0 0 0 130 0 0 3018
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Пословна економија - ВШЈ Ниш Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 144000 0 0 0 30 30 0 0 30 0 0 3654
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Пословна економија са 4 модула Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 180000 3000 0 0 231 231 16 16 247 166 0 20777
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Туризам и хотелијерство Основне струковне 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 180000 3000 0 0 0 0 0 244 187 168 283 882 3 0 0 0 3 885 134 0 15497
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Менаџмент јавног сектора Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 180000 4200 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 42
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Интерна ревизија и форензика Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 180000 4200 0 0 22 22 0 0 22 11 0 173
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Пословна економија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 180000 3000 0 0 0 0 244 296 237 777 2 0 0 2 779 106 0 0
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Савремено пословно одлучивање Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 288000 4200 0 0 0 0 5 1 1 7 0 4 2 6 13 6 0 219
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Менаџмент у туризму Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука менаџмент и бизнис 288000 4200 0 0 0 0 3 3 5 11 0 0 0 0 11 3 0 178
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Пословна економија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 180000 4200 0 0 130 130 0 0 130 18 0 661
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Пословни системи у туризму и хотелијерству Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 180000 4200 0 0 60 60 0 0 60 41 0 326
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Маркетинг и трговина Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 180000 0 0 0 108 108 0 0 108 17 0 580
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Економија Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Економиста 364298 2900 0 0 0 0 41 0 0
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Менаџмент Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Менаџер 364.3 2900 0 0 0 0 0 0 0
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Економија Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 200.99 1600 0 0 0 0 8 0 0
252 Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитет Сингидунум Менаџмент Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 200.99 1600 0 0 0 0 14 0 0
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Англистика Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани инжењер софтвера 180000 0 0 0 0 0 0 0 952
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Физичко васпитање и спорт Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (биомедицинске науке) 160000 0 0 0 0 0 16 0 18854
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Менаџмент у спорту Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 143000 0 0 0 0 0 5 0 6346
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Физичко васпитање и спорт Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије 180000 4200 0 0 0 0 18 0 1482
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Менаџмент у спорту Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер у спорту, маст. менаџ. у спорту 180000 4200 0 0 0 0 3 0 396
255 Ректорат универзитет Сингидунум Универзитет Сингидунум Примењена англистика Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог - англиста 180000 4200 0 0 0 0 0 0 192
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Пословна економија ВЈ Шабац Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 120000 3000 0 5 5 0 5 3 0 60
250 Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) Универзитет Сингидунум Економија ВЈ Шабац Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 120000 3000 0 8 5 3 4 20 0 20 3 0 60
15 Машински факултет Универзитет у Београду Машинско инжењерство Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер машинства 66000 1800 488 326 460 1274 274 311 507 1092 11 3 5 19 2385 378 55759 20709
15 Машински факултет Универзитет у Београду Машинско инжењерство Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 66000 2400 386 371 757 79 395 474 21 6 27 1258 228 24693 8207
15 Машински факултет Универзитет у Београду Машинско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука машинско инжењерство 320000 2700 10 10 13 33 65 40 87 192 2 5 19 26 251 25 503 3090
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Шумарство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер шумарства 120000 2000 36 36 53 53 0 0 89 35 45 30
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер шумарства 120000 2000 23 23 7 7 1 1 31 7 45 30
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер шумарства 120000 2000 19 19 14 14 0 0 33 16 45 30
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Пејзажна архитектура Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер шумарства 120000 2000 27 27 34 34 0 0 61 21 45 30
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Шумарство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука биотехничке науке 180000 3000 4 3 3 10 17 12 42 71 0 0 1 1 82 12 54 40
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Шумарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер шумарства 72000 1500 103 61 60 80 304 32 75 56 207 370 0 0 0 0 0 674 44 52 42
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер шумарства 72000 1500 70 35 35 58 198 26 37 21 141 225 0 0 0 0 0 423 18 56 40
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Пејзажна архитектура Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер шумарства 72000 1500 42 40 46 57 185 32 26 19 105 182 0 1 0 0 1 368 58 54 42
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Teхнологија намештаја и производа од дрвета Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер шумарства 95000 1500 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 3 0 35
15 Машински факултет Универзитет у Београду Машинско инжењерство (настава на енглеском језику) Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер машинства 1200000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Машински факултет Универзитет у Београду Машинско инжењерство (настава на енглеском језику) Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 1200000 10000 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 6 0 0
15 Машински факултет Универзитет у Београду Машинско инжењерство (настава на енглеском језику) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука машинско инжењерство 1200000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 17 22 22 9 0 960
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Инжењерски менаџмент Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер менаџмента 50000 2000 100 42 35 41 218 10 15 26 13 64 0 0 0 0 0 282 35 8188 2831
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Рударско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер рударства 50000 2000 33 35 11 24 103 9 7 10 12 38 0 0 0 0 0 141 16 4774 1065
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Металуршко инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер металургије 50000 2000 17 4 4 7 32 5 5 1 0 11 0 0 0 0 0 43 8 1282 240
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Технолошко инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 50000 2000 50 33 24 16 123 9 21 23 17 70 0 0 0 0 0 193 19 5264 2091
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Инжењерски менаџмент Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 66000 2000 33 33 18 18 0 0 51 22 888 140
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Рударско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер рударства 66000 2000 4 4 13 13 0 0 17 3 126 140
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Металуршко инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер металургије 66000 2000 2 2 5 5 0 0 7 0 92 56
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Технолошко инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 66000 2000 6 6 4 4 0 0 10 3 54 150
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Инжењерски менаџмент Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 90000 2500 2 0 0 2 6 12 18 0 0 0 0 20 0 90 310
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Рударско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука рударско инжењерство 90000 2500 2 0 0 2 1 3 0 4 0 0 0 0 6 0 90 45
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Металуршко инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука металуршко инжењерство 90000 2500 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 4 0 45 120
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду Технолошко инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 90000 2500 2 0 0 2 6 3 9 0 0 0 0 11 2 45 195
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер шумарства 72000 1500 24 21 22 51 118 44 35 24 60 163 0 0 0 0 0 281 27 51 37
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Прехрамбена технологија Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 90000 2200 182 90 117 222 611 73 78 65 243 459 0 0 0 0 0 1070 122 24336 8622
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Биљна производња Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 90000 2200 242 135 162 279 818 75 66 61 545 747 0 0 0 0 0 1565 85 32829 12033
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Зоотехника Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 90000 2200 38 41 27 77 183 3 23 13 112 151 0 0 0 0 0 0 334 12 6886 2056
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Мелиорације земљишта Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 90000 2200 10 17 13 27 67 7 4 4 58 73 0 0 0 0 0 140 7 2351 1168
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Пољопривредна техника Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 90000 2200 23 6 11 27 67 4 2 6 31 43 0 0 0 1 1 111 8 2819 579
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Заштита животне средине у пољопривреди Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 106000 2200 20 20 33 33 0 0 53 22 704 624
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Прехрамбена технологија Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 106000 2200 40 40 96 96 0 0 136 41 1796 910
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Прехрамбена технологија Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер технологије 117000 2200 0 0 24 24 0 0 24 4 0 410
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Пољопривредне науке Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука биотехничке науке 150000 3300 27 15 36 78 6 2 58 66 1 0 0 1 145 14 1997 716
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Прехрамбена технологија Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 150000 3300 9 8 6 23 4 4 27 35 2 0 0 2 60 2 654 118
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Пољопривреда Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 106000 2200 107 107 75 75 1 1 183 66 2985 741
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Фитомедицина Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 106000 2200 21 21 27 27 0 0 48 27 926 540
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Менаџмент вода у пољопривреди Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 106000 2200 0 0 3 3 0 0 3 1 176 0
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Зоотехника Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер пољопривреде 117000 2200 0 0 6 6 0 0 6 1 0 54
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Електротехника и рачунарство, основне академске студије Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 108000 2000 424 345 363 359 1491 542 370 253 254 1419 1 0 0 0 1 2911 358 74209 28100
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Софтверско инжењерство, основне академске студије Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер софтвера 243500 3000 36 36 24 29 125 194 180 124 175 673 1 1 3 1 6 804 71 4188 14396
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Електротехника и рачунарство, мастер академске студије Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 147000 2500 355 355 444 444 1 1 800 304 10611 9489
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Електротехника и рачунарство, докторске академске студије Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 259200 4000 30 15 15 60 40 58 163 261 2 2 7 11 332 15 1899 2691
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Основне академске студије - Архитектура Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер архитектуре 240000 3000 164 183 236 583 109 37 73 219 0 0 3 3 805 209 33358 5084
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Архитектура Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер архитектуре 240000 3000 123 149 272 44 14 58 2 1 3 333 179 17616 3537
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер архитектуре 180000 2000 0 0 29 29 0 0 29 25 0 139
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Специјалистичке академске студије – Урбана обнова – Градови у новом миленијуму Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер архитектуре 120000 1200 0 0 2 2 0 0 2 0 0 24
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Хидрогеологија Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер геологије 98000 1950 15 0 0 15 6 11 2 19 0 0 0 0 34 10 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Хидрогеологија Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер геологије 57000 1150 16 13 19 24 11 0 83 4 11 10 7 6 35 73 0 0 0 1 0 0 1 157 25 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геотехника Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер геологије 57000 1150 14 11 4 15 5 0 49 5 6 12 6 3 24 56 0 0 0 0 0 0 0 105 20 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геофизика Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер геологије 57000 1150 4 2 7 4 0 0 17 0 3 2 6 3 8 22 0 0 1 0 0 0 1 40 6 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геотехника Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер геологије 98000 1950 10 0 0 0 0 0 10 7 8 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 26 4 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геофизика Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер геологије 98000 1950 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Хидрогеологија Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука геолошко инжењерство 205000 4200 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2 2 3 10 19 0 0 0 1 0 0 1 24 2 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геофизика Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука геолошко инжењерство 205000 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геотехника Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука геолошко инжењерство 205000 4200 2 0 2 4 1 1 1 0 3 2 8 0 0 0 0 12 0 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Рударско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер рударства 57000 1150 51 34 28 33 26 0 172 12 34 41 38 37 51 213 0 0 0 0 0 0 0 385 34 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Инжењерство нафте и гаса Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер рударства 57000 1150 25 25 23 22 9 0 104 5 6 9 9 5 20 54 1 1 1 2 1 1 7 165 38 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Инжењерство заштите животне средине Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер заштите животне средине 57000 1150 25 15 14 12 12 0 78 5 13 18 19 6 13 74 0 0 0 0 0 0 0 152 26 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Рударско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер рударства 98000 1950 25 0 0 25 10 8 2 20 0 0 0 0 45 24 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Инжењерство нафте и гаса Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер рударства 98000 1950 11 0 0 11 0 3 2 5 0 0 0 0 16 12 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Инжењерство заштите животне средине Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 98000 1950 11 0 0 11 6 5 1 12 0 0 0 0 23 14 48 37
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Специјалистичке академске студије – Пројектовање и наслеђе Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер архитектуре 180000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Грађевинарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 100000 1800 209 134 114 120 577 148 232 248 674 1302 0 0 0 0 0 1879 191 26786 24104
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Грађевинарство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 100000 2400 170 170 302 302 0 0 472 114 4057 4043
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Геодезија и геоинформатика Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер геодезије 100000 1800 39 22 33 94 27 26 39 92 0 0 0 0 186 41 4720 2136
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Геодезија и геоинформатика Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер геодезије 100000 2400 39 46 85 4 61 65 0 0 0 150 43 3878 1725
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Грађевинарство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука грађевинарство 210000 4200 12 9 9 30 3 3 47 53 0 0 1 1 84 9 813 1066
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Геодезија и геоинформатика Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука геодезија 210000 4200 3 3 0 6 2 0 15 17 0 0 0 0 23 0 140 222
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер грађевинарства 120000 2400 0 0 16 16 0 0 16 5 0 154
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Хемијско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 78000 4000 60 60 28 28 0 0 88 64 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Хемијско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 66000 2400 134 60 56 94 344 54 79 85 147 365 0 0 0 1 1 710 73 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Хемијско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 99000 10000 4 4 4 12 11 10 34 55 2 0 1 3 70 16 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Биохемијско инжењерство и биотехнологија Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 99000 10000 3 0 2 5 3 2 22 27 0 0 2 2 34 9 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Инжењерство материјала Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 66000 2400 9 5 4 15 33 22 24 10 8 64 0 0 0 0 0 97 12 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Биохемијско инжењерство и биотехнологија Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 66000 2400 71 36 56 80 243 88 135 89 95 407 0 0 0 0 0 650 40 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Инжењерство заштите животне средине Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер заштите животне средине 66000 2400 30 8 9 11 58 43 32 16 33 124 0 0 0 0 0 182 10 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Металуршко инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер металургије 66000 2400 5 1 5 7 18 10 10 5 3 28 0 0 0 0 0 46 6 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Текстилна технологија Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер технологије 66000 2400 0 0 2 2 0 2 5 7 0 0 0 0 9 0 0 0
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Саобраћај Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер саобраћаја 90000 1700 301 235 178 234 948 414 143 73 232 862 0 0 1 0 1 1811 247 46112 24466
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Саобраћај Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер саобраћаја 150000 2500 157 157 127 127 1 1 285 197 6682 3823
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду Саобраћај Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука саобраћајно инжењерство 150000 3000 8 1 0 9 22 30 15 67 0 76 6 323 942
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Биохемијско инжењерство и биотехнологија Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 78000 4000 30 30 36 36 0 0 66 22 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Инжењерство материјала Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 78000 4000 8 8 9 9 7 7 24 7 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Инжењерство заштите животне средине Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 78000 4000 30 30 30 30 0 0 60 28 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Металуршко инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер металургије 78000 4000 7 7 9 9 0 0 16 4 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Текстилна технологија Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 78000 4000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и технологије -мастер - акредитовано 2014. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 171000 3000 65 65 68 68 0 0 133 99 780 5424
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Пословна аналитика - мастер - акредитоване 2014. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 171000 2500 15 15 20 20 0 0 35 34 360 1812
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Софтверско инжењерство и рачунарске науке - мастер - акредитоване 2014. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 171000 2500 15 15 20 20 0 0 35 24 120 1360
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Електронско пословање и управљање системима - мастер - акредитоване 2014. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 171000 2500 15 15 20 20 0 0 35 45 420 2342
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент и организација - мастер - акредитоване 2014. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 171000 2500 75 75 73 73 0 0 148 129 1726 6398
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Инжењерство материјала Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 99000 10000 2 2 2 6 7 5 22 34 2 1 11 14 54 10 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Инжењерски и операциони менаџмент - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Софтверско инжењерство и рачунарске науке - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент и организација - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Управљање квалитетом - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Операциона истраживања и рачунарска статистика - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Инжењерство заштите животне средине Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука - инжењерство заштите животне средине 99000 10000 2 1 2 5 9 6 24 39 1 0 0 1 45 6 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и технологије - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Електронско пословање и управљање системима - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер организационих наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Металуршко инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука металуршко инжењерство 99000 10000 1 0 1 2 0 2 3 5 0 0 1 1 8 2 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Међународно пословање и менаџмент - мастер - акредитоване 2011. Мастер академске 90 Техничко-технолошке науке Мастер менаџер 509268 4893 0 0 12 12 0 0 12 29 0 3038
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Текстилно инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 99000 10000 1 0 1 2 1 0 7 8 0 0 0 0 10 0 0 0
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Хемија Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука - хемијске науке 99000 10000 2 1 2 5 0 3 17 20 0 0 2 2 27 7 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент и информациони системи - специјалистичке академске студије - акредитоване 2014. Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер организационих наука 204000 3000 0 0 26 26 0 0 26 12 0 1298
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Организационе науке - специјалистичке академске студије - акредитоване 2009. Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер организационих наука 198000 3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент - специјалистичке академске студије - акредитоване 2009. Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста менаџер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент - специјалистичке струковне студије - акредитоване 2009. Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни менаџер 151000 3000 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и технологије - основне академске студије - акредитоване 2014. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 138000 2000 198 219 261 328 1006 293 190 108 93 684 2 1 3 0 6 1696 121 47730 18797
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и технологије - студије на даљину - акредитоване 2014. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 156000 2000 5 24 22 32 83 160 76 25 8 269 0 0 0 0 0 352 5 3299 6575
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент и организација - основне академске - акредитоване 2014. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 138000 2000 192 173 201 248 814 233 161 87 106 587 0 0 2 2 4 1405 108 39370 26891
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и технологије - основне академске студије - акредитоване 2009. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 138000 2000 0 0 0 3 3 4 12 39 411 466 0 0 2 1 3 472 169 3845 7064
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и технологије - студије на даљину - акредитоване 2009. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 156000 2500 0 0 0 0 0 6 8 9 42 65 0 0 0 0 0 65 2 160 1549
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент и организација - основне академске - акредитоване 2009. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 138000 2000 0 0 0 4 4 7 14 24 310 355 0 0 0 0 0 359 182 2197 8382
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и технологије - основне академске - акредитоване 2006. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 72000 500 0 0 1 1 0 0 1 49 0 765
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент и организација - основне академске - акредитоване 2006. Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер организационих наука 72000 500 0 0 1 1 0 0 1 69 0 1142
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и менаџмент - докторске - акредитоване 2009. Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука организационе науке 280000 5000 0 4 3 7 0 22 52 74 0 0 1 1 82 7 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Информациони системи и квантитативни менаџмент - докторске - акредитоване 2014. Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука организационе науке 288000 5000 5 6 4 15 19 58 27 104 0 0 2 2 121 4 1020 5650
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент - докторске - акредитоване 2014. Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука менаџмент и бизнис 288000 5000 1 0 1 2 18 37 5 60 1 1 0 2 64 0 120 2520
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду Трговина дрветом и производима од дрвета Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер шумарства 369000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 2016 Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер урбанизма 240000 3000 21 17 38 2 0 2 0 0 0 40 25 2400 117
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Рударско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука рударско инжењерство 205000 4200 5 4 4 0 0 1 14 9 5 7 6 9 14 50 2 0 0 1 0 1 4 68 3 48 37
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Хидротехника и водно еколошко инжењерство Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер грађевинарства 120000 2400 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер грађевинарства 240000 2400 0 0 1 1 0 1 0 0 0
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Хемичар (2008) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани хемичар 90000 2500 0 0 26 38 64 0 10 48 48 106 0 0 0 0 0 170 46 5219 2145
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Биохемичар (2008) Основне академске 240 Природно-математичке науке Биохемичар 90000 2500 0 0 15 19 34 0 7 10 30 47 0 0 0 0 0 81 25 2552 1680
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије биохемије (2008) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биохемичар 120000 3000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 80
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије биохемије (2008) Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука биохемијске науке 150000 9000 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 1 1 7 8 0 150
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Биохемија (2014) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани биохемичар 102000 2500 45 27 28 42 142 25 25 17 28 95 1 1 0 0 2 239 28 5967 2652
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије биохемије (2014) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биохемичар 150000 3000 13 13 1 1 0 0 14 9 544 48
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије биохемије (2013) Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука биохемијске науке 204000 9000 10 4 8 22 0 0 27 27 0 0 2 2 51 1 930 76
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду ОАС4 - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани физикохемичар 69900 1800 69 36 29 42 176 52 64 58 68 242 0 0 0 0 0 418 34 7666 2990
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду МАС1 - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер физикохемичар 64800 1800 34 34 14 14 0 0 48 35 1632 479
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Докторске студије - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука физичкохемијске науке 96000 5400 18 20 7 45 3 3 38 44 0 0 0 0 89 17 1380 439
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије - ФОРЕНЗИКА Спец. струковне 60 Природно-математичке науке Специјалиста струковни физикохемичар 135000 1800 0 0 33 33 0 0 33 16 0 1097
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије хемије (2008) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер хемичар 12000 3000 0 0 1 1 0 0 1 26 0 441
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије хемије (2008) Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - хемијске науке 150000 9000 0 0 0 0 0 1 8 9 0 0 0 0 9 8 30 250
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Хемија (2014) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани хемичар 102000 2500 62 38 47 42 189 19 41 46 49 155 0 1 0 0 1 345 39 8224 3268
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије хемије (2014) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер хемичар 150000 3000 30 30 14 14 0 0 44 46 1584 554
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије хемије (2013) Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - хемијске науке 204000 9000 23 17 19 59 0 0 81 81 0 0 2 2 142 0 2630 488
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Хемичар за животну средину (2008) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани хемичар 90000 2500 0 0 11 16 27 0 4 10 11 25 0 0 0 0 0 52 11 1741 641
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Хемија животне средине (2014) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани хемичар 102000 2500 16 11 7 12 46 12 16 11 10 49 0 0 0 0 0 95 12 1940 812
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије хемије животне средине (2014) Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер хемичар 150000 3000 10 10 11 11 0 0 21 13 359 194
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Професор хемије (2008) Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани хемичар 90000 2500 0 1 7 16 24 0 0 6 9 15 0 0 0 0 0 39 4 1281 230
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду Настава хемије (2014) Интегр. академске 300 Природно-математичке науке Мастер професор хемије 102000 2500 7 2 2 6 6 23 6 3 5 10 3 27 0 0 0 0 0 0 50 16 1665 693
22 Математички факултет Универзитет у Београду Математика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер математичар 174000 4000 85 85 136 136 0 0 221 65 1691 448
22 Математички факултет Универзитет у Београду Информатика Основне академске 240 Природно-математичке науке Информатичар 141000 3500 105 98 73 66 342 110 69 109 87 375 0 0 0 0 0 717 37 14207 5747
22 Математички факултет Универзитет у Београду Maтематика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - математичке науке 198000 4500 24 5 7 36 15 15 28 58 0 0 4 4 98 6 510 666
22 Математички факултет Универзитет у Београду Информатика Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер информатичар 174000 4000 27 20 47 6 64 70 0 0 0 117 27 1772 761
22 Математички факултет Универзитет у Београду Астрономија и астрофизика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер астроном 174000 4000 3 3 3 3 0 0 6 4 296 40
22 Математички факултет Универзитет у Београду Информатика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука рачунарске науке 198000 4500 7 4 3 14 6 3 14 23 0 0 2 2 39 4 213 309
22 Математички факултет Универзитет у Београду Астрономија и астрофизика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука астрономске науке 198000 4500 4 1 3 8 0 0 12 12 0 0 1 1 21 2 299 52
19 Физички факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије метеорологије Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука метеоролошке науке 100000 4000 2 0 0 2 2 2 2 6 0 0 0 0 8 1 20 150
19 Физички факултет Универзитет у Београду Основне академске студије метеорологије Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани метеоролог 60000 2.65 11 4 3 8 26 7 10 31 9 57 0 0 0 0 0 83 3 1506 1105
19 Физички факултет Универзитет у Београду Основне академске студије физике - општа физика Основне академске 180 Природно-математичке науке Физичар 60000 2650 0 0 2 2 0 1 27 28 0 0 0 0 30 6 26 298
19 Физички факултет Универзитет у Београду Основне академске студије - Теоријска и експериментална физика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани физичар 60000 2650 43 8 19 21 91 26 9 19 25 79 0 0 0 0 0 170 13 3550 1415
19 Физички факултет Универзитет у Београду Основне академске студије -Примењена и компјутерска физика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани физичар 60000 2650 22 4 11 17 54 20 18 24 32 94 0 0 0 0 0 148 3 1758 1405
19 Физички факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије- Општа физика Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер физичар 66000 3000 5 16 21 2 6 8 0 0 0 29 9 1108 35
19 Физички факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије -Теоријска и експериментална физика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер физичар 66000 3000 11 11 2 2 0 0 13 9 460 66
19 Физички факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Примењена и компјутерска физика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер физичар 66000 3000 5 5 2 2 0 0 7 5 190 60
19 Физички факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Метеорологија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер метеоролог 66000 3000 4 4 0 0 0 0 4 3 125 60
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геологија Основне академске 180 Природно-математичке науке Геолог 57000 1150 40 21 25 16 0 0 102 13 17 20 28 30 45 153 0 0 0 0 0 0 0 255 41 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геологија Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер геолог 98000 1950 30 23 0 0 0 53 6 7 15 11 2 4 45 0 0 0 0 0 0 0 98 14 48 37
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду Геологија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука гео-науке 205000 4200 5 4 5 0 0 0 14 1 2 5 5 4 9 26 0 0 0 0 1 0 1 41 2 48 37
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Биологија Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани биолог 80000 3500 160 158 125 133 64 640 79 59 88 77 373 676 0 0 0 0 0 0 1316 116 34496 19712
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Биологија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биолог 80000 4500 37 37 2 2 0 0 39 31 1496 924
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Екологија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер еколог 80000 4500 20 20 1 1 0 0 21 8 616 369
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Молекуларна биологија и физиологија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биолог 80000 4500 42 42 14 14 1 1 57 42 1850 1504
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Професор биологије Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер професор биологије 80000 4500 6 6 0 0 0 0 6 10 696 60
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Професор екологије Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер професор екологије 80000 4500 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Биологија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - биолошке науке 100000 6500 15 15 32 47 48 127 3 6 4 13 155 32 187 523
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Молекуларна биологија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - биолошке науке 100000 6500 9 9 11 16 11 38 1 0 0 1 48 10 38 183
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Екологија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука еколошке науке 100000 6500 1 0 0 1 1 5 8 14 0 0 0 0 15 5 13 42
20 Географски факултет Универзитет у Београду Гео-науке Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука – геонауке 110000 4500 5 5 5 15 10 16 94 120 2 2 137 8 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Географија Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани географ 86000 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Геопросторне основе животне средине Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани географ 86000 2500 21 22 27 60 130 43 20 9 85 157 0 287 34 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Географија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер географ 95000 4500 5 5 19 19 1 1 25 24 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Геопросторне основе животне средине Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер географ 95000 4500 5 5 14 14 0 0 19 26 0 0
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Генетика Спец. академске 60 Природно-математичке науке Специјалиста биолог 90000 3000 0 0 10 10 0 0 10 8 0 370
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Имунобиологија са микробиологијом Спец. академске 60 Природно-математичке науке Специјалиста биолог 90000 3000 0 0 5 5 0 0 5 1 0 0
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду Микробиологија Спец. академске 60 Природно-математичке науке Специјалиста биолог 90000 3000 0 0 11 11 0 0 11 3 0 264
19 Физички факултет Универзитет у Београду Основне академске студије Општа физика 2015 Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани физичар 60000 2650 11 4 31 9 55 7 10 3 8 28 0 0 0 0 0 83 0 926 317
19 Физички факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије Општа физика 2015 Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер физичар 66000 3000 4 4 1 1 0 0 5 0 0 0
19 Физички факултет Универзитет у Београду Докторске академаске студије физике Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука – физичке науке 100000 4000 21 12 3 36 4 1 80 85 1 1 1 3 124 16 645 1865
22 Математички факултет Универзитет у Београду Астрономија и астрофизика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани астроном 135000 3500 20 6 2 4 32 20 6 4 8 38 0 0 0 0 0 70 3 1251 334
22 Математички факултет Универзитет у Београду Еразмус Мундус заједнички мастер програм из астрофизике - Астромундус Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер астрофизичар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 5 0 167
22 Математички факултет Универзитет у Београду Математика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани математичар 135000 3500 207 84 50 120 461 226 129 127 226 708 0 0 1 0 1 1170 85 109091 9530
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармација Интегр. академске 300 Медицинске науке Магистар фармације 145000 2500 201 182 169 175 252 979 77 130 151 94 204 656 0 2 3 0 3 8 1643 206 125446 60225
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармација - медицинска биохемија Интегр. академске 300 Медицинске науке Магистар фармације медицински биохемичар 145000 2500 53 54 47 50 59 263 28 39 43 23 80 213 0 2 1 0 1 4 480 58 30265 26168
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Пуштање лека у промет Спец. академске 120 Медицинске науке Специјалиста фармације 181000 3000 0 0 0 0 35 35 0 0 0 35 6 0 1998
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармацеутске науке Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука фармација 175000 5000 24 28 17 69 4 5 136 145 2 0 7 9 223 19 2970 5938
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Биохемијска дијагностика Спец. академске 90 Медицинске науке Специјалиста фармације медицински биохемичар 120000 2000 0 0 0 0 11 11 0 0 0 11 6 0 620
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Биолошки лекови Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 160000 2300 0 0 23 23 0 0 23 14 0 810
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармакоекономија и фармацеутска легислатива Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 170000 2000 0 0 47 47 3 3 50 16 0 1522
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармацеутски менаџмент и маркетинг Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 180000 2000 0 0 33 33 4 4 37 19 0 1185
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармацеутска здравствена заштита Спец. академске 90 Медицинске науке Специјалиста фармације 120000 2000 0 0 0 10 9 19 0 0 0 19 17 0 2880
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармакотерапија у фармацеутској пракси Спец. академске 90 Медицинске науке Специјалиста фармације 134000 2200 0 0 0 20 11 31 0 0 0 31 14 0 2604
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Индустријска фармација Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 180000 2000 0 0 29 29 0 0 29 28 0 1080
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Козметологија Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 180000 2000 0 0 42 42 0 0 42 7 0 556
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Токсиколошка процена ризика Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 160000 2000 0 0 9 9 0 0 9 0 0 0
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Интегрисане академске студије-ветеринарска медицина Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор ветеринарске медицине 120000 2500 152 119 77 91 35 115 589 17 99 153 145 110 81 605 0 1194 66 26545 12532
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Специјалистичке академске студије-ветеринарска медицина Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор ветеринарске медицине специјалиста 120000 2500 0 71 71 1 1 72 33 0 1658
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Докторске академске студије-ветеринарска медицина Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука ветеринарска медицина 180000 3000 5 5 5 15 15 9 59 83 0 98 14 580 1619
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Зубни техничар протетичар Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни зубни протетичар 180000 5000 0 0 25 25 12 22 18 52 0 0 0 0 77 28 1885 2775
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Интегрисане академске студије стоматологије Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор стоматологије 180000 5000 200 146 112 131 137 229 955 60 139 131 65 29 42 466 2 10 3 1 3 5 24 1445 157 49032 9499
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Спец. академске студије стоматологије Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор стоматологије 220000 5000 0 0 0 0 0 0 0
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Базична и клиничка истраживања у стоматологији Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука стоматологија 220000 5000 9 7 8 24 0 0 46 46 0 0 0 0 70 22 610 671
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду Орална хигијена Основне струковне 180 Медицинске науке Орални хигијеничар 70000 3600 0 0 0 0 0 4 15 19 0 0 0 0 19 19 0 2322
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Интегрисане академске студије на енглеском Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор медицине 826000 7000 0 0 0 0 0 0 0 172 94 30 13 4 98 411 73 50 29 30 34 46 262 673 25 0 12989
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Специјалистичке академске студије - Медицинско усмерење Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста доктор медицине 136000 1900 0 0 35 35 2 2 37 52 0 2928
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије Специјалиста стуковна медицинска сестра Спец. струковне 120 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра 136000 1900 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 253
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни санитарно-еколошки инженњер Спец. струковне 120 Медицинске науке Специјалиста струковни санитарно - еколошки инжењер - област санитарно инжењерство и безбедност хране 136000 1900 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 166
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије Специјалиста стуковни медицинско-лабораторијски технолог Спец. струковне 120 Медицинске науке Специјалиста струковни медицинско - лабораторијски технолог 136000 1900 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 154
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије Специјалиста стуковни физиотерапеут Спец. струковне 120 Медицинске науке Специјалиста струковни физиотерапеут - област савремене мануелне методе и технике у физиотерапији 136000 1900 0 0 0 0 13 13 0 0 0 13 4 0 1163
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни медицински радиолог Спец. струковне 120 Медицинске науке Специјалиста струковни медицински радиолог - област Савремене дијагностичке технике у радиологији 136000 1900 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 0 0 381
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни анестетичар Спец. струковне 120 Медицинске науке Специјалиста струковни анестетичар 136000 1900 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Сестринство Мастер академске 60 Медицинске науке Мастер медицинска сестра 220000 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије - Медицинске науке Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука 180000 4000 35 35 35 105 101 98 605 804 3 2 4 9 918 35 2262 14934
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Основне академске студије - Сестринство Основне академске 240 Медицинске науке Дипломирана медицинска сестра 121600 1000 0 0 0 0 0 6 9 11 24 50 0 0 0 0 0 50 6 0 8950
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Интегрисане академске студије - медицина Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор медицине 126600 2500 475 406 390 448 501 585 2805 287 344 201 138 68 221 1259 13 15 10 18 11 28 95 4159 523 577906 253649
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 2015 Фармација енглески Интегр. академске 300 Медицинске науке Магистар фармације 145000 3500 0 0 1 3 2 6 5 4 9 15 0 0 0
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармацеутска здравствена заштита - енглески Спец. академске 90 Медицинске науке Специјалиста фармације 120000 2000 0 0 0 0 0 0 0
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармацеутски менаџмент и маркетинг - енглески Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 180000 2000 0 0 0 0 0 0 0
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Индустријска фармација - енглески Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 18000 2000 0 0 0 0 0 0 0
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Козметологија - енглески Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације 180000 2000 0 0 0 0 0 0 0
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду Фармацеутске науке - енглески Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука фармација 175000 5000 0 0 0 0 0 0 0
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Интегрисане академске студије – Архитектура Интегр. академске 300 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер архитектуре 240000 3000 41 43 53 41 44 222 33 10 13 4 1 61 0 1 0 0 0 1 284 0 11511 1026
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Унутрашња архитектура Мастер академске 120 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер унутрашње архитектуре - Маст. инж. унутр. Арх. 240000 3000 24 15 39 1 2 3 0 0 0 42 24 2206 140
146 Ректорат Универзитет у Београду Биофизика Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука - Биофизике 160000 4000 2 1 2 0 0 0 5 0 2 1 4 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13 0 192 63
146 Ректорат Универзитет у Београду Биомедицинско инжењерство и технологије Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука - Биомедицинско инжењерство 160000 4000 3 2 2 1 0 0 8 2 1 1 0 5 1 10 0 0 0 0 0 0 0 18 3 196 57
146 Ректорат Универзитет у Београду Историја и филозофија природних наука и технологије Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука - Историја и филозофија природних наука и технологије 160000 4000 2 2 3 0 0 0 7 3 3 4 6 5 9 30 0 0 0 0 0 0 0 37 1 312 353
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Образовање наставника предметне наставе-мастер Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер предметне наставе 130720 1729 12 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 27 0 311 78
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије – Интегрални урбанизам 2011 Мастер академске 120 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја 240000 3000 0 22 22 0 0 0 0 0 0 22 22 1320 0
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука архитектура 300000 3500 3 4 3 10 13 8 61 82 1 1 8 10 102 34 600 1974
146 Ректорат Универзитет у Београду Менаџмент пословних перформанси Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер 120000 2500 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 51
146 Ректорат Универзитет у Београду Образовне политике Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер образовних политика 98000 2000 5 0 0 5 4 4 4 12 0 0 0 0 17 4 72 96
146 Ректорат Универзитет у Београду Религија у друштву, култури и европским интеграцијама Мастер академске 120 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер религиолог 120000 2500 4 6 0 0 0 10 15 15 17 8 8 63 0 0 0 0 0 0 73 16 1595 556
146 Ректорат Универзитет у Београду Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер безбедности 118000 2500 4 0 0 4 48 58 28 134 1 0 0 1 139 57 144 2571
146 Ректорат Универзитет у Београду Еразмус Мундус заједничке европске мастер академске студије из астрофизике -Астромундус Мастер академске 120 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер астрофизичар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0
146 Ректорат Универзитет у Београду Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 Мастер академске 120 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер безбедности 118000 2500 3 3 0 0 0 6 2 6 17 10 5 40 0 1 1 0 2 48 31 328 1221
146 Ректорат Универзитет у Београду Рачунарство у друштвеним наукама Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер рачунарства у друштвеним наукама 120000 2500 5 0 0 5 13 12 7 32 0 0 0 0 37 14 77 400
20 Географски факултет Универзитет у Београду Демографија Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани демограф 86000 2500 21 24 27 39 111 31 21 15 41 108 0 219 16 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Туризмологија Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани туризмолог 86000 2500 30 37 35 87 189 55 50 39 105 249 1 1 439 33 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Просторно планирање Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани просторни планер 86000 2500 20 24 29 49 122 43 25 17 88 173 0 295 41 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Туризмологија Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер туризмолог 95000 4500 5 5 4 4 0 0 9 10 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Просторно планирање Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер просторни планер 95000 4500 5 5 13 13 0 0 18 11 0 0
20 Географски факултет Универзитет у Београду Демографија Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер демограф 95000 4500 5 5 3 3 0 0 8 6 0 0
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Основне академске студије - Студије безбедности Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани менаџер безбедности 106500 1800 152 137 160 212 661 357 223 261 637 1478 0 0 0 0 0 2139 252 33276 38778
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Докторске студије наука безбедности Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука из области наука безбедности 175300 3000 2 1 0 3 4 8 9 21 0 0 1 1 25 2 181 462
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије Безбедносни менаџмент Спец. струковне 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Специјалиста струковни менаџер безбедности 101700 1800 0 0 47 47 0 0 47 38 0 1411
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Студије безбедности - Мастер Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер безбедности 109900 1950 5 5 17 17 0 0 22 18 110 926
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Неуроетика Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер неуроетике 220000 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије -Јавно здравље Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер 220000 2900 0 0 12 12 0 0 12 9 0 168
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије фармацеутске медицине Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани менаџер - мастер фармацеутске медицине 220000 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Медицински факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани менаџер у систему здравствене заштите 270000 3500 0 0 11 11 0 0 11 8 0 762
146 Ректорат Универзитет у Београду Биофотоника Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука биотехничке науке 160000 4000 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 150 0
146 Ректорат Универзитет у Београду Интелигентни системи Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука – рачунарске науке 160000 4000 3 0 2 0 0 0 5 3 3 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 14 0 100 141
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент здравственог система - акредитоване 2014. Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор медицинских наука 288000 5000 0 0 0 5 5 10 0 0 0 10 0 0 480
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер безбедности 109900 1950 5 5 30 30 0 0 35 0 110 1320
146 Ректорат Универзитет у Београду Мехатроника у медицинској рехабилитацији Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер мехатронике у медицинској рехабилитацији 120000 2500 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
146 Ректорат Универзитет у Београду Европска политика и управљање кризама Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер европских студија 120000 2400 3 0 0 3 7 13 7 27 0 0 0 0 30 8 152 499
146 Ректорат Универзитет у Београду Студије миграција Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер 120000 2500 4 0 4 2 16 18 0 0 0 22 0 48 294
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - политичко насиље и држава Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 124000 2200 3 1 4 15 19 34 0 0 0 38 14 84 697
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Агроекономија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 90000 2200 85 69 72 137 363 20 23 27 258 328 0 0 0 0 0 691 50 15974 6855
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Агроекономија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 106000 2200 30 30 28 28 1 1 59 16 751 299
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Управљање у агробизнису и трговини Спец. академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста менаџер 117000 2200 0 0 5 5 0 0 5 0 0 78
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Агроекономија и рурални развој Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 150000 3300 4 3 3 10 2 1 9 12 0 0 0 0 22 0 110 90
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 195000 2500 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 216
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Логопедија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани дефектолог 84000 1680 43 55 56 56 210 20 7 12 48 87 0 0 0 0 0 297 66 11038 4409
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Дефектологија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука специјална едукација и рехабилитација 150000 2200 2 4 3 9 13 9 12 34 0 0 0 0 43 3 720 220
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Логопедија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука специјална едукација и рехабилитација 150000 2200 1 3 0 4 4 3 1 8 0 0 0 0 12 1 200 210
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС политикологије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука политичке науке 163000 2500 2 2 2 6 13 5 8 8 5 8 47 1 1 54 0 240 770
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС политикологије - Социјална политика и социјални рад Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука политичке науке 163000 2500 0 2 2 4 0 7 3 6 16 0 20 0 240 500
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС културологије – студије културе и медија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука културолошке науке/комуникологија/новинарство/журналистика 163000 2500 2 2 2 6 11 12 11 7 6 8 55 1 1 62 1 240 1870
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Богословско катихетски програм Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани теолог - катихета 105000 1000 90 69 71 66 69 365 15 46 58 199 318 0 683 68 12790 2771
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Богословско пастирски програм Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани теолог 105000 1000 60 49 31 28 41 209 13 56 105 218 392 0 601 26 7445 5246
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС социјалне политике Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер социјалне политике 124000 2200 3 3 6 22 14 36 0 0 0 42 15 126 509
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Теолошки мастер програм Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер теолог 105000 1000 24 24 50 67 117 0 141 27 0 1011
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Религиолошки мастер програм Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер религиолог 105000 1000 7 7 16 18 34 0 41 7 0 362
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС социјалног рада Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер социјални радник 124000 2200 4 4 8 26 26 52 0 0 0 60 25 216 1173
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Докторске студије теологије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор теологије 133800 2000 5 1 7 13 19 4 11 34 1 1 2 49 6 480 175
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС комуникологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер комуниколог 124000 2200 3 2 5 21 10 31 0 0 0 36 20 90 378
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС културологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер културолог 124000 2200 3 2 5 12 20 32 0 0 0 37 11 78 908
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - јавна управа, локална самоуправа и јавне политике Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 124000 2200 3 2 5 22 26 48 0 0 0 53 10 146 1156
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС новинарства Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер новинар/журналиста 124000 2200 3 2 5 11 15 26 0 0 0 31 7 0 0
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - политичка аналитикa и менаџмент у политици Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 108000 2000 4 4 15 26 41 0 45 8 180 924
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Практична теологија Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Теолог 105000 1 0 56 56 0 56 229 0 247
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду Практична теологија Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер теолог 105000 1000 0 3 3 0 3 2 0 15
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани дефектолог 84000 1680 40 43 40 41 164 20 17 29 37 103 0 0 0 0 0 267 38 6436 4964
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Дефектологија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер дефектолог 114000 1980 49 49 119 119 0 0 168 88 1920 2358
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Дефектологија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани дефектолог 84000 1680 103 141 119 107 470 66 42 39 59 206 0 0 0 0 0 676 129 23974 10138
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер дефектолог 114000 1980 22 22 54 54 0 0 76 35 600 777
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Логопедија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер дефектолог 114000 1980 20 20 32 32 0 0 52 37 1920 1285
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду Специјална едукација и рехабилитација Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука специјална едукација и рехабилитација 150000 2200 2 4 2 8 2 6 19 27 0 0 0 0 35 3 240 80
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Српски језик и књижевност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор језика и књижевности 119000 2.5 59 48 44 94 0 0 245 30 36 49 387 0 0 502 0 0 0 0 0 0 0 747 58 9162 5763
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Српска књижевност и језик Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор језика и књижевности 119000 2500 45 18 39 59 0 0 161 25 33 24 302 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 545 41 6483 4509
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Српска књижевност и језик са компаратистиком Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор језика и књижевности 119000 2500 32 25 26 36 0 0 119 8 10 11 192 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 340 24 4361 2856
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Језик, књижевност, култура Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор језика и књижевности 119000 2500 543 583 643 909 0 0 2678 506 251 204 1277 0 0 2238 3 2 1 0 0 0 6 4922 548 113065 31642
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Српски језик Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор језика и књижевности 125000 2500 31 0 0 0 0 0 31 79 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 110 37 510 2121
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Српска књижевност Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор језика и књижевности 125000 2500 31 0 0 0 0 0 31 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 103 62 1020 2886
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Језик, књижевност, култура Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор језика и књижевности 125000 2500 200 0 0 0 0 0 200 375 0 0 0 0 0 375 2 0 0 0 0 0 2 577 341 4086 15603
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Језик, књижевност, култура Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука филолошке науке 150000 2500 25 55 27 0 0 0 107 88 53 436 0 0 0 577 3 0 6 0 0 0 9 693 74 5289 6084
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - еколошка политика Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер еколошке политике 124000 2200 3 2 5 22 23 45 0 0 0 50 16 144 900
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 108000 2000 0 37 37 1 1 38 20 336 1332
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - међународне студије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог за међународне послове 124000 2200 19 15 34 98 99 197 0 0 0 231 60 960 4224
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - регионалне студије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 177000 1500 4 0 4 7 17 24 7 4 11 39 10 60 324
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ИМАС Југоисточне Европе Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 222000 2450 0 0 0 0 0 3 4 3 5 15 9 5 7 2 23 38 3 0 468
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ОАС политикологије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани политиколог 100000 1500 35 35 43 42 19 174 65 58 38 43 34 238 0 0 0 0 0 0 412 77 2260 4073
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ОА међународне студије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани политиколог за међународне послове 110000 1500 39 43 51 63 11 207 105 97 83 65 60 410 0 0 0 1 9 10 627 116 4231 13953
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ОАС новинарства Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани новинар/журналиста 110000 1500 52 61 73 72 31 289 109 91 70 67 78 415 0 0 0 0 1 1 705 106 5480 9385
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ОАС социјалне политике и социјалног рада Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани социјални радник 105000 1500 30 36 44 52 20 182 70 62 47 43 49 271 0 0 0 0 1 1 454 103 3549 7877
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Регионалне мастер студије мира Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 177000 1500 4 3 7 4 3 7 0 0 0 14 15 60 336
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС политикологије - Социјална политика и социјални рад Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука политичке науке 165000 2700 2 0 2 0 0 0 4 8 0 5 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС политикологије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука политичке науке 165000 2700 2 2 2 0 0 6 10 12 16 16 5 59 2 0 0 0 0 2 67 6 120 680
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС културологије – студије културе и медија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука културолошке науке/комуникологија/новинарство/журналистика 165000 2700 2 2 2 0 0 6 4 3 5 14 4 30 0 0 0 0 0 0 36 8 120 220
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Физичко васпитање и спорт Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (биомедицинске науке) 148500 2000 166 112 77 136 491 7 55 68 272 402 0 1 0 2 3 896 68 20706 5499
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду физичко васпитање Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор физичког васпитања 147000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 27 29 0 798
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду спорт Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор спорта 147000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 17 20 0 464
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду спорт Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Тренер 106500 1170 24 20 53 97 56 22 175 253 2 1 1 4 354 20 3465 4807
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду рекреација Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Организатор спортске рекреације 106500 1170 8 9 21 38 7 9 28 44 0 0 1 1 83 2 1413 606
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду физичко васпитање и спорт Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор физичког васпитања и спорта 148500 2000 40 40 73 73 0 0 113 65 1631 2347
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Експерименталне методе истраживања хумане локомоције Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука физичко васпитање, спорт и кинезитерапија 246500 3000 5 6 7 18 5 2 38 45 1 0 1 2 65 3 850 580
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Студијски програм за образовање учитеља Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани учитељ 99000 2000 152 152 78 78 0 230 0 0 0
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Студијски програм за образовање васпитача Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани васпитач 99000 2000 95 95 45 45 0 140 0 0 0
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Образовање мастер учитеља Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер учитељ 126000 2500 22 22 161 161 0 183 0 0 0
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Образовање мастер васпитача Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер васпитач 126000 2500 8 8 37 37 0 45 0 0 0
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду Докторске студије - МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - методика разредне наставе 150000 3000 1 2 2 5 6 1 9 16 0 21 0 0 0
4 Економски факултет Универзитет у Београду Међународни економски односи Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 53 0 53 0 0 0 0 3 0 3 66 13 294 574
4 Економски факултет Универзитет у Београду Економска анализа и политика Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 5 5 24 24 0 0 29 8 147 189
4 Економски факултет Универзитет у Београду Рачуноводство, ревизија и пословне финансије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 15 15 205 205 0 0 220 24 441 2254
4 Економски факултет Универзитет у Београду Банкарски и финансијски менаџмент Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 15 15 166 166 0 0 181 29 441 1645
4 Економски факултет Универзитет у Београду Економска политика и развој Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 5 5 32 32 0 0 37 17 147 231
4 Економски факултет Универзитет у Београду Пословно управљање Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 35 35 466 466 2 2 503 57 1029 5348
4 Економски факултет Универзитет у Београду Квантитативна анализа Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 10 10 124 124 0 0 134 18 294 1456
4 Економски факултет Универзитет у Београду Економија и менаџмент енергетике Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 40 11 147 497
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Држава, друштво, транзиција-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер историчар 130720 5802 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 2 0 138
4 Економски факултет Универзитет у Београду Економија, пословно управљање и статистика Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 112200 1500 623 418 372 878 2291 636 438 494 2301 3869 2 0 0 0 2 6162 759 123714 116070
4 Економски факултет Универзитет у Београду Економија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 201960 2500 3 7 0 10 2 24 16 42 0 0 0 0 52 7 234 332
4 Економски факултет Универзитет у Београду Пословно управљање Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 201960 2500 4 3 1 8 7 12 3 22 0 0 0 0 30 6 200 251
4 Економски факултет Универзитет у Београду Статистика Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 201960 2500 2 0 1 3 0 6 3 9 0 0 0 0 12 0 39 61
4 Економски факултет Универзитет у Београду Макроекономија привреда у транзицији Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 173140 1500 0 0 8 8 0 0 8 3 0 189
4 Економски факултет Универзитет у Београду Квантитативне финансије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 354000 6000 0 0 66 66 9 9 75 7 0 959
23 Правни факултет Универзитет у Београду Мастер академске студије права - МАСП 60 ЕСПБ Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник 95000 2100 105 105 322 322 37 37 464 312 3050 17171
23 Правни факултет Универзитет у Београду Мастер европских интеграција - МЕИ 60 ЕСПБ Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер права европских интеграција 150000 2100 5 5 20 20 4 4 29 21 60 1693
23 Правни факултет Универзитет у Београду Мастер европских интеграција - МЕИ 120 ЕСПБ Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер права европских интеграција 150000 2100 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 48
23 Правни факултет Универзитет у Београду Докторске академске студије права - ДАСП 180 ЕСПБ Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука правне науке 180000 3000 10 14 15 39 73 60 45 178 18 7 8 33 250 16 70 930
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Социологија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани социолог 118548 1729 93 54 47 102 0 0 296 9 44 47 175 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 571 67 10898 3453
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Андрагогија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани андрагог 118548 1729 25 29 21 34 0 0 109 8 11 10 40 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 178 27 5482 942
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Историја Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани историчар 118548 1729 95 26 47 106 0 0 274 18 76 62 139 0 0 295 1 0 0 0 0 0 1 570 66 11256 5354
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Археологија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани археолог 118548 1729 38 31 29 51 0 0 149 10 21 29 118 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 327 45 7324 1680
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Класичне науке Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани класични филолог 118548 1729 17 6 2 6 0 0 31 3 2 12 14 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 62 4 967 241
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Филозофија-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филозоф 130720 1729 25 0 0 0 0 0 25 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 39 16 720 320
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Социологија-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер социолог 130720 1729 23 0 0 0 0 0 23 20 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 44 18 478 204
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Педагогија-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер педагог 130720 1856 29 0 0 0 0 0 29 76 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 105 25 1124 1144
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Андрагогија-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер андрагог 130720 1856 14 0 0 0 0 0 14 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 27 6 482 78
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Психологија-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер психолог 130720 1729 44 0 0 0 0 0 44 106 0 0 0 0 0 106 1 0 0 0 0 0 1 151 56 1854 1607
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Историја-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер историчар 130720 1729 46 0 0 0 0 0 46 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 96 45 2144 750
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Историја уметности-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер историчар уметности 130720 1729 34 0 0 0 0 0 34 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 69 13 1160 266
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Археологија-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер археолог 130720 1729 11 0 0 0 0 0 11 25 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 1 37 5 228 432
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Етнологија и антропологија-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер етнолог-антрополог 130720 1729 12 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 26 8 286 166
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Класичне науке-мастер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер класични филолог 130720 1729 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 6 40 70
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент у јавном сектору - мастер - акредитоване 2014. Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 198000 2900 0 0 25 25 0 0 25 36 0 2214
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент - мастер - акредитоване 2014. Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 210000 3100 20 20 191 191 0 0 211 214 300 13132
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Управљање пословањем - мастер - акредитоване 2014. Мастер академске 90 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 252000 3500 0 0 11 11 0 0 11 9 0 1759
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент - мастер - акредитоване 2009. Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент у управи - мастер - 60 ЕСПБ - акредитоване 2012. Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 310000 3550 0 0 26 26 5 5 31 19 0 27
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Менаџмент у управи - мастер - 120 ЕСПБ - акредитоване 2012. Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 310000 3550 0 0 3 3 0 0 3 0 0 27
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду MAС политикологије - студије рода Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 124000 2200 3 2 5 9 10 19 0 0 0 24 8 102 264
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - избори и изборне кампање Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 124000 2000 3 3 6 17 11 28 0 0 0 34 5 126 366
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - политички систем и привредни развој Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 124000 2200 3 2 5 9 4 13 0 0 0 18 1 72 78
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - политиколошке студије религије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 124000 2200 3 2 5 15 5 20 0 0 0 25 6 120 312
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС политикологије - међународне и европске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука политичке науке 163000 2500 2 2 2 6 10 13 21 17 10 13 84 1 2 6 9 99 1 240 2100
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду Регионалне мастер студије мира Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер политиколог 180000 1500 4 0 4 7 17 24 7 4 11 39 10 60 324
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Културе у дијалогу Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 125000 2500 24 0 0 0 0 0 24 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 58 22 420 690
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду Српски језик као страни Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор језика и књижевности 125000 2500 23 0 0 0 0 0 23 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 51 11 66 906
4 Економски факултет Универзитет у Београду Економија, пословно управљање и статистика Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Економиста 112200 1500 0 0 0 0 167 97 233 497 0 0 0 0 497 24 0 13916
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - демократија и демократизација Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани политиколог 124000 2200 0 3 3 0 3 3 0 0 0 6 4 108 66
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду МАС политикологије - политичка аналитика и друштвене промене Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани политиколог 124000 2200 5 1 6 15 16 31 0 0 0 37 8 72 546
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Филозофија-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука филозофија 195800 2495 7 6 8 0 0 0 21 5 4 39 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 69 2 920 715
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Педагогија-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - педагошке науке 195800 2495 2 4 3 0 0 0 9 2 5 14 0 0 0 21 0 0 1 0 0 0 1 31 1 250 190
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Социологија-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука – социолошке науке 195800 2495 7 7 2 0 0 0 16 1 0 28 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 45 1 565 220
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Андрагогија-докторске срудије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука – андрагошке науке 195800 2495 4 1 1 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 1 180 80
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Психологија-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука психолошке науке 195800 2495 5 6 3 0 0 0 14 10 6 54 0 0 0 70 0 0 1 0 0 0 1 85 6 690 885
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Историја-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - историјске науке 195800 2495 7 7 10 0 0 0 24 17 9 70 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 4 124 11 1080 1160
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Историја уметности-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука историја уметности 195800 2495 6 4 8 0 0 0 18 4 12 64 0 0 0 80 0 1 0 0 0 0 1 99 2 780 1110
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Археологија-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука – археолошке науке 195800 2495 3 3 3 0 0 0 9 4 3 33 0 0 0 40 0 0 1 0 0 0 1 50 5 515 395
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Етнологија и антропологија-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука – етнолошке-антрополошке науке 195800 2495 3 4 4 0 0 0 11 6 4 21 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 42 3 490 278
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Класичне науке-докторске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука – класичне науке 195800 2495 2 1 2 0 0 0 5 1 2 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13 1 220 75
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Филозофија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филозоф 118548 1729 65 42 20 37 0 0 164 8 22 25 96 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 315 47 7072 1660
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Педагогија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани педагог 118548 1729 55 45 49 58 0 0 207 7 6 7 44 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 271 53 11438 515
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Психологија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани психолог 118548 1729 82 73 69 119 0 0 343 12 33 36 138 0 0 219 1 0 0 0 0 0 1 563 73 16368 3203
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Историја уметности Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани историчар уметности 118548 1729 60 39 47 75 0 0 221 18 37 30 132 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 438 51 10295 2722
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду Етнологија и антропологија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани етнолог-антрополог 118548 1729 49 30 31 56 0 0 166 14 18 10 52 0 0 94 0 0 1 1 0 0 2 262 27 6874 1098
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Специјалистичке струковне студије спорта Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Струковни специјалиста тренер у спорту 121500 1800 0 0 7 7 0 0 7 4 0 125
23 Правни факултет Универзитет у Београду Основне академске стдује - ОАС 240 ЕСПБ Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник 95000 2100 608 584 523 747 2462 655 954 1135 1823 4567 5 4 6 7 22 7051 736 97353 79004
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду ДАС политикологије - међународне и европске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука политичке науке 165000 2700 2 2 2 0 0 6 15 15 21 9 6 66 1 1 2 2 0 6 78 6 60 640
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 171000 3500 0 0 35 35 0 0 35 0 0 35
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Докторске студије- ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ-ХАРМОНИКА Докторске академске 180 Уметност Доктор уметности музичке уметности 250000 2200 0 0 0 0 2 1 2 5 1 1 6 0 0 164
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Музика у медијима Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 130000 1200 5 8 6 10 29 4 1 1 8 14 0 0 0 0 0 43 3 1398 282
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Музика у медијима Мастер академске 60 Уметност Мастер музички уметник 120000 2000 2 2 7 7 0 0 9 2 104 62
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Графички дизајн Основне академске 240 Уметност Дипломирани дизајнер 150000 1500 9 13 14 19 55 6 0 0 5 11 0 0 0 0 0 66 13 2508 94
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Зидно сликарство Основне академске 240 Уметност Дипломирани примењени уметник 150000 2000 7 12 13 8 40 6 0 3 3 12 0 0 0 0 0 52 13 2316 187
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Унутрашња архитектура Основне академске 240 Уметност Дипломирани примењени уметник 150000 1500 7 7 12 8 34 5 0 4 3 12 0 0 0 0 0 46 3 1964 78
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Графички дизајн Мастер академске 60 Уметност Мастер примењени уметник 120000 1000 5 5 7 7 0 0 12 2 284 272
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Хармоника Докторске академске 180 Уметност Доктор уметности музичке уметности 250000 3000 0 0 0 0 0 0 0
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Извођачке уметности (са модулима) Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 130000 1200 0 0 0 0 0 0 0
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Извођачке уметности (са модулима) Мастер академске 120 Уметност Мастер музички уметник 120000 1000 0 0 0 0 16 0 0
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Зидно сликарство Мастер академске 58 Уметност Мастер примењени уметник 120000 2000 5 5 5 5 0 0 10 10 267 258
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Ликовне уметности Основне академске 240 Уметност Дипломирани ликовни уметник 150000 1500 0 0 0 0 11 0 0
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Ликовне уметности (са два модула: Сликарство и Графика) Мастер академске 60 Уметност Мастер ликовни уметник 120000 2000 0 0 0 0 1 0 0
44 Музички и примењене уметности Универзитет у Крагујевцу Унутрашња архитектура Мастер академске 60 Уметност Мастер примењени уметник 120000 1000 0 0 0 0 0 0 0
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Електротехничко и рачунарско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 81000 1500 46 20 32 63 161 13 17 18 88 136 0 0 0 1 1 298 38 6330 2227
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Инжењерски менаџмент Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер менаџмента 81000 1500 25 16 29 40 110 0 5 1 15 21 0 0 0 0 0 131 13 4986 231
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Машинско инжењерство ОАС Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер машинства 50000 1500 187 76 123 386 52 64 206 322 0 708 99 14876 4309
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Машинско инжењерство МАС Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 60000 1600 84 105 189 16 54 70 0 259 70 6970 1251
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Електротехничко и рачунарско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 81000 1500 37 37 22 22 0 0 59 19 849 267
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Машинско инжењерство ДАС Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука машинско инжењерство 100000 2500 12 7 11 30 9 6 40 55 0 85 9 1305 915
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Војноиндустријско инжењерство ОАС Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер индустријског инжењерства 50000 1500 33 23 15 42 113 6 11 6 28 51 0 164 18 4964 814
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Инжењерски менаџмент Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 81000 1500 13 13 9 9 0 0 22 20 530 457
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Инжењерски менаџмент (стари-двогодишњи) Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 75000 1500 1 1 0 0 0 0 1 29 750 0
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Војноиндустријско инжењерство МАС Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер индустријског инжењерства 80000 1800 20 20 6 6 0 0 26 12 574 83
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Електротехничко и рачунарско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 140000 2500 1 0 1 3 5 0 2 12 14 0 0 0 0 19 0 60 220
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Инжењерски менаџмент Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 80000 1800 3 3 30 30 0 33 6 0 714
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Индустријско инжењерство – пословни информациони системи Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер индустријског инжењерства 80000 1800 3 3 24 24 0 27 7 0 630
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Аутомобилско инжењерство ОАС Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер машинства 50000 1500 10 1 10 21 2 1 8 11 0 32 7 948 148
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Аутомобилско инжењерство МАС Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер индустријског инжењерства 60000 1600 1 8 9 0 3 3 0 12 3 338 103
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Машинско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер машинства 40000 1500 65 31 23 54 173 23 36 58 11 128 0 301 45 6678 1502
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Машинско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 50000 1500 38 38 13 13 0 51 40 1274 224
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Машинско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука машинско инжењерство 80000 1500 5 2 3 10 1 2 3 6 0 16 1 160 80
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу Грађевинско инжењерство Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер грађевинарства 40000 1500 44 27 39 110 8 20 57 85 0 195 10 4327 1127
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу ОАС Општа агрономија Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 39000 1000 22 14 22 13 17 88 6 9 4 5 24 0 0 0 0 0 112 9 3284 1024
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу ОАС Прехрамбена технологија Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 39000 1000 16 10 5 4 4 39 6 9 9 6 30 0 69 3 1416 1453
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу ОАС Воћарство и виноградарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 39000 1000 12 4 10 4 14 44 10 2 0 6 18 0 0 0 0 0 0 62 6 1447 562
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу ОАС Зоотехника Основне академске 180 Техничко-технолошке науке Инжењер пољопривреде 39000 1000 5 7 3 5 20 1 0 2 3 0 0 0 23 3 819 127
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу МАС Агрономија Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 48000 1500 11 11 9 9 0 20 18 255 540
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу МАС Прехрамбена технологија Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 48000 1500 4 4 0 0 0 4 3 39 18
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу ДС Агрономија Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука биотехничке науке 100000 1500 3 0 2 5 1 1 0 2 0 7 2 191 127
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Рачунарска техника и софтверско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 50000 1500 59 40 20 25 144 5 14 6 3 28 0 172 0 5233 623
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент ДАС Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 100000 2500 3 0 4 7 7 3 2 12 0 19 0 420 210
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Инжењерски менаџмент Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 140000 2500 1 1 2 4 3 5 2 10 0 0 0 0 14 0 180 325
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Инжењерство заштите животне средине МАС Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 80000 1800 10 10 7 7 0 0 17 1 234 144
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу математика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани математичар 72000 2500 29 22 23 49 123 15 7 4 48 74 0 0 0 0 0 197 34 9233 4942
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу информатика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани информатичар 72000 2500 104 42 42 33 221 45 22 23 42 132 0 0 0 0 0 353 17 6842 2631
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу физика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани физичар 72000 2500 26 3 6 15 50 2 2 4 28 36 0 0 0 0 0 86 9 3535 1633
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу хемија Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани хемичар 72000 2500 56 29 38 55 178 2 3 14 59 78 0 0 0 0 0 256 26 12524 4740
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Биологија Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани биолог 72000 2500 34 26 21 25 106 5 10 10 67 92 0 0 0 0 0 198 20 10579 4687
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Екологија Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани еколог 72000 2500 40 24 21 28 113 5 8 7 74 94 0 0 0 0 0 207 24 12521 4180
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Струковни еколог Основне струковне 180 Природно-математичке науке Струковни еколог 72000 2500 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 10 0 375
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Математика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер математичар 96000 2500 17 17 24 24 0 0 41 17 466 565
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Информатика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер информатичар 96000 2500 13 13 8 8 0 0 21 3 511 24
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Физика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер физичар 96000 2500 7 7 5 5 0 0 12 6 245 37
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Хемија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер хемичар 96000 2500 35 35 8 8 0 0 43 24 1472 0
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Биологија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биолог 96000 2500 10 10 7 7 0 0 17 23 1412 104
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Екологија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер еколог 96000 2500 7 7 12 12 0 0 19 19 1069 24
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Математика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - математичке науке 120000 3000 0 0 0 0 5 3 9 17 0 0 0 0 17 2 186 412
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Рачунарске науке Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука рачунарске науке 120000 3000 1 0 0 1 0 1 4 5 0 0 0 0 6 1 97 280
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Физика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука – физичке науке 120000 3000 2 2 1 5 0 1 4 5 0 0 0 0 10 6 156 170
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Хемија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - хемијске науке 120000 3000 2 7 4 13 8 0 23 31 0 0 0 0 44 10 572 940
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Биологија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - биолошке науке 120000 3000 2 10 7 19 3 2 22 27 0 0 46 6 394 1290
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Биологија-Молекуларна биологија Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биолог 96000 2500 5 5 4 4 0 0 9 0 0 0
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Докторска школа математике Докторске академске 180 Природно-математичке науке Аналитичар заштите животне средине 120000 3000 3 1 0 4 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Интегрисане академске студије медицине Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор медицине 90000 1800 87 85 84 90 77 168 591 4 3 10 23 16 137 193 0 0 0 2 3 0 5 789 126 29591 5952
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Интегрисане академске студије фармације Интегр. академске 300 Медицинске науке Магистар фармације 130000 1800 85 78 81 79 87 410 0 4 3 2 4 13 0 423 87 24525 501
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Интегрисане академске студије стоматологије Интегр. академске 300 Медицинске науке Доктор стоматологије 150000 0 25 25 25 24 25 124 0 1 1 0 1 3 0 127 24 14375 378
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Основне струковне студије - струковна медицинска сестра Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 80000 1800 15 39 45 99 30 1 6 37 0 0 0 0 136 40 5518 1865
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Основне струковне студије - струковни физиотерапеут Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни физиотерпеут 80000 1800 14 37 27 78 32 7 36 75 0 0 0 0 153 40 4222 2555
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Докторске студије-докторска школа-медицинске науке Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука 140000 2000 6 6 6 18 53 34 341 428 5 1 0 6 452 38 530 5870
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Специјалистистичке академске студије - Специјалиста фармације Спец. академске 60 Медицинске науке Специјалиста фармације медицински биохемичар 150000 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Мехатроника Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани инжењер мехатронике 81000 1500 18 6 8 10 42 10 6 3 12 31 0 0 0 0 0 73 11 1846 464
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Техника и информатика Интегр. академске 300 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер професор технике и информатике 81000 1500 10 5 4 7 17 43 5 6 6 3 21 41 0 0 0 0 0 0 84 28 2650 696
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Информационе технологије Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани инжењер информационих технологија 81000 1500 110 92 65 87 354 30 20 21 47 118 0 0 0 0 0 472 34 15030 1837
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Техника и информатика - мастер за Е-учење Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер професор технике и информатике 75000 1500 0 0 0 0 0 0 0 16 0 116
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер професор електротехнике и рачунарства 75000 1500 0 0 4 4 0 0 4 0 0 37
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Предметна настава машинског инжењерства Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер професор машинства 75000 1500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Мехатроника Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер мехатронике 81000 1500 8 8 5 5 0 0 13 1 133 45
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Информационе технологије Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер информационих технологија 81000 1500 29 29 9 9 0 0 38 4 360 34
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Мехатроника Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука – мехатроника 140000 2500 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Урбано инжењерство Основне академске 240 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Дипломирани инжењер урбанизма 50000 1500 16 8 12 32 68 2 11 5 14 32 0 100 6 4300 240
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Образовање професора предметне наставе Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер предметне наставе 78000 2000 0 0 12 12 0 12 2 0 263
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Урбано инжењрство МАС Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја 80000 1800 0 0 1 1 0 1 0 0 0
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Образовне политике Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер образовних политика 98000 2000 0 0 1 1 0 1 0 0 0
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Информационе технологије Докторске академске 180 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Доктор наука пословна информатика 140000 2500 2 2 4 6 5 2 13 0 0 0 0 17 0 60 270
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Лидерство у образовању Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер - Лидерство у образобању 86000 2000 0 0 41 41 0 41 2 0 484
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Биоинжењеринг МАС Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер машинства 80000 1800 0 0 5 5 0 5 0 0 0
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Мастер академске студије Менаџмент у систему здравствене заштите Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер менаџер 200000 0 0 0 25 25 0 0 25 0 0 0
40 Факултет техничких наука, Чачак Универзитет у Крагујевцу Предузетнички менаџмент Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 81000 1500 15 8 17 31 71 6 4 1 22 33 0 0 0 0 0 104 23 2967 797
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу хотелијерство и туризам Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 80000 1300 60 67 70 69 266 53 39 25 10 127 1 2 3 396 77 12763 5037
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Учитељ Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани учитељ 80000 0 45 57 93 92 95 382 9 12 24 33 78 0 0 0 0 0 460 84 9803 1333
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Васпитач Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани васпитач 80000 0 15 18 21 25 10 89 9 27 5 5 2 48 0 0 0 0 0 137 36 4220 1620
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Мастер учитељ Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер учитељ 100000 0 15 15 45 45 0 0 60 57 498 906
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Мастер васпитач Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер васпитач 100000 0 3 3 12 12 0 0 15 12 135 207
42 Учитељски факултет, Ужице Универзитет у Крагујевцу Методика разредне наставе Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука методика наставе 110000 0 1 1 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 5 3 120 120
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу гастрономски менаџмент Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 90000 1460 20 20 0 0 20 0 0 0
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Економија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 88000 1800 100 51 74 107 332 20 46 60 337 463 0 0 0 0 0 795 116 16877 6289
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Пословна економија и менаџмент Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 88000 1800 150 122 132 220 624 36 80 84 505 705 0 0 0 1 1 1330 156 30198 11351
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Економија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 105000 2500 9 9 100 100 0 0 109 44 600 2288
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Пословна економија и менаџмент Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 105000 2500 16 16 125 125 0 0 141 66 396 3068
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Економија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 120000 3000 5 6 5 16 2 3 36 41 0 0 0 0 57 1 591 351
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Музичка теорија и педагогија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани теоретичар уметности 80000 800 11 6 9 18 44 5 8 1 10 24 0 0 0 0 0 68 3 2484 452
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Дипломирани учитељ Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани учитељ 78000 1500 60 71 81 82 294 14 13 9 4 40 0 334 61 14286 1847
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Дипломирани васпитач у предшколским установама Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани васпитач 78000 1500 45 54 62 61 222 32 24 27 12 95 0 317 40 11076 4717
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Васпитач у домовима Основне академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Васпитач 78000 1500 15 18 21 54 7 7 8 22 0 76 14 2474 1266
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Мастер учитељ Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер учитељ 105000 2000 15 15 43 43 0 58 35 659 1545
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Мастер васпитач у предшколским установама Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер васпитач 105000 2000 10 10 40 40 0 50 16 410 917
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Мастер васпитач у домовима Мастер академске 120 Друштвено-хуманистичке науке Мастер васпитач 52500 1000 5 1 6 5 0 5 0 11 9 294 125
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу Финансијски менаџмент јавне управе Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 0 0 0 0 30 30 0 0 30 0 0 0
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Право Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник 75000 1250 237 87 100 100 524 64 211 183 61 519 0 1043 68 46483 46516
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Право Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник 85000 0 10 10 95 95 0 105 42 247 816
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Право Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука правне науке 160000 0 2 3 1 6 11 7 10 28 0 34 7 427 801
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Српски језик и књижевност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог србиста - српски језик и књижевност 60000 500 35 33 35 50 153 15 11 19 83 128 0 0 0 0 0 281 12 0 0
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Француски језик и књижевност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог - романиста 60000 500 15 17 15 19 66 2 8 2 12 24 0 0 0 0 0 90 16 3254 510
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Италијански језик и књижевност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог - романиста 75000 2000 7 14 9 30 18 3 1 22 0 0 0 0 52 7 600 0
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Шпански језик и хиспанске књижевности Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог - романиста 75000 700 20 19 25 25 89 13 4 3 13 33 0 0 0 0 0 122 21 4635 515
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Немачки језик и књижевност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог - германиста 75000 700 22 19 17 19 77 13 9 21 33 76 0 0 0 0 0 153 13 3796 488
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Енглески језик и књижевност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог - англиста 75000 700 45 33 42 87 207 43 28 13 26 110 0 0 0 0 0 317 30 11424 1314
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Српски језик и књижевност Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор језика и књижевности (србиста) 120000 1000 21 21 17 17 0 0 38 16 1020 468
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Француски језик и књижевност Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог - романиста 120000 1000 12 12 26 26 0 0 38 6 240 396
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Шпански језик и хиспанске књижевности Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог - романиста 120000 1000 12 12 20 20 0 0 32 8 240 324
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Немачки језик и књижевност Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор немачког језика и књижевности 120000 1000 10 10 12 12 0 0 22 5 60 150
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Енглески језик и књижевност Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог - англиста 120000 1000 23 23 35 35 0 0 58 21 1320 450
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Докторске студије из филологије (језик и књижевност) Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука – класичне науке 190000 1600 3 4 6 13 3 4 2 9 0 0 0 0 22 12 600 322
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Музичка педагогија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер теоретичар уметности 120000 2000 8 8 25 25 0 0 33 13 344 334
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Докторске студије из Српског језика и књижевности Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука филолошке науке 190000 1600 2 3 2 7 3 2 0 5 0 0 0 0 12 0 300 120
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу здравствени туризам Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани менаџер 80000 1300 20 20 0 0 20 0 1212 1330
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу менаџмент у хотелијерству Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 80000 1300 0 0 9 9 0 9 9 0 344
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу менаџмент у туризму Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 80000 1300 0 0 28 28 0 28 14 0 1024
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу здравствени туризам Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 80000 1300 0 0 0 0 15 0 380
39 Правни факултет Универзитет у Крагујевцу Право - унутрашњи послови и безбедност Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник 75000 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Филолошки факултет Универзитет у Крагујевцу Музичка теорија и педагогија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер теоретичар уметности 120000 1000 0 0 0 0 7 0 0
41 Факултет педагошких наука, Јагодина Универзитет у Крагујевцу Доктор наука - методика наставе Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - методика разредне наставе 120000 2000 0 0 0 0 3 12 1 16 0 16 0 0 130
45 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања Универзитет у Крагујевцу менаџмент у хотелијерству и туризму Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука менаџмент и бизнис 110000 1850 0 0 0 0 0 0 900
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Сликарство Основне академске 240 Уметност Дипломирани ликовни уметник 120000 2500 5 6 10 9 30 5 4 0 0 9 0 0 0 0 0 39 9 1530 253
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Графички дизајн Основне академске 240 Уметност Дипломирани дизајнер 120000 2500 5 6 8 10 29 5 4 0 1 10 0 0 0 0 0 39 14 1734 37
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Клавир Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 0 0 0 4 5 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 954 0
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Соло певање Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 0 0 0 3 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 636 0
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Гудачки инструменти Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 0 0 0 7 8 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 960 54
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Дувачки инструменти Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 0 0 0 4 6 3 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 4 618 139
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Гитара Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 0 0 0 2 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 342 48
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Хармоника Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 0 0 0 2 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 294 37
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Сликарство Мастер академске 60 Уметност Мастер ликовни уметник 120000 2000 5 5 1 1 0 0 6 2 247 147
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Графички дизајн Мастер академске 60 Уметност Мастер дизајнер 120000 2000 5 5 2 2 0 0 7 7 250 250
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Извођачке уметности Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 120000 2500 17 17 9 9 0 0 26 0 0 0
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Извођачке уметности Мастер академске 60 Уметност Мастер музички уметник 120000 2500 10 10 3 3 0 0 13 19 444 380
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Ударачки инструменти Основне академске 240 Уметност Дипломирани музички уметник 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Електроенергетика Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 89000 2000 28 28 35 35 0 63 16 835 104
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Електротехника и рачунарство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 89000 3000 24 16 28 68 7 2 38 47 0 115 11 1420 740
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Електроника и микросистеми Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 89000 2000 27 27 18 18 0 45 16 822 80
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Телекомуникације Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 89000 2000 7 7 5 5 0 12 13 172 171
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Управљање системима Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 89000 2000 34 34 32 32 0 66 18 1090 173
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Рачунарство и информатика Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 89000 2000 79 79 94 94 0 173 26 1036 551
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Заштита животне средине ОАС4 Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер заштите животне средине 72000 1500 57 33 34 85 209 8 9 25 173 215 0 0 0 0 0 424 52 9216 4643
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Заштита на раду ОАС4 Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер заштите животне средине 72000 900 101 47 50 88 286 6 17 24 172 219 0 0 0 0 0 505 54 10999 4522
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Инжењерство заштите на раду МАС1 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите на раду 72000 900 11 11 6 6 1 1 18 17 327 136
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Инжењерство заштите животне средине МАС1 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 72000 900 8 8 7 7 0 0 15 8 111 97
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Инжењерство заштите од пожара МАС1 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите на раду 72000 900 14 14 3 3 2 2 19 14 623 70
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Управљање ванредним ситуацијама МАС1 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 72000 900 14 14 27 27 0 0 41 18 519 434
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Управљање комуналним системом МАС1 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 72000 900 13 13 10 10 0 0 23 14 454 105
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Инжењерство заштите на раду ДАС Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука инжењерство заштите на раду 90000 1500 0 0 0 0 2 0 10 12 2 0 0 2 14 0 0 70
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Инжењерство заштите животне средине ДАС Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука - инжењерство заштите животне средине 90000 1500 0 0 0 0 3 2 16 21 0 0 1 1 22 0 0 330
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Технолошко инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 120000 3000 5 6 13 24 7 4 19 30 0 54 3 592 592
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Хемијске технологије Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 45000 1100 36 33 24 36 129 4 7 11 38 60 0 189 32 5921 773
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Прехрамбена технологија и биотехнологија Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 45000 1100 16 22 15 16 69 1 6 9 22 38 0 107 22 3684 755
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Текстилне технологије Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 45000 1100 17 16 15 11 59 0 2 2 8 12 0 71 11 3093 63
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Хемијске технологије Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 54000 1600 16 16 8 8 0 24 10 663 100
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Прехрамбена технологија и биотехнологија Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 54000 1600 8 8 2 2 0 10 6 439 20
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Текстилне технологије Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 54000 1600 8 8 5 5 0 13 9 241 40
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Архитектонско-пројектантскиМАС2008 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер архитектуре 90000 1500 45 45 0 3 3 48 29 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Архитектонско-конструктивниМАС2008 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер архитектуре 90000 1500 3 3 0 0 3 2 0 0
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Машинско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер машинства 45000 2000 162 51 48 103 364 50 55 72 124 301 0 0 0 0 0 665 24 13561 4028
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Инжењерски менаџмент Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер менаџмента 60000 2000 92 52 62 74 280 12 3 8 36 59 0 0 0 0 0 339 18 11419 548
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Инжењерски менаџмент Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 60000 2000 118 118 73 73 0 0 191 72 3342 1242
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Машинско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука машинско инжењерство 105000 2200 10 6 9 25 3 0 24 27 0 0 6 6 58 8 330 490
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Производно-информационе технологије Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 45000 2000 34 34 1 1 0 0 35 9 550 109
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Енергетика и процесна техника Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 45000 2000 22 22 10 10 0 0 32 10 756 114
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Машинске конструкције, развој и инжењеринг Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 45000 2000 16 16 5 5 0 0 21 7 157 84
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Мехатроника и управљање Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 45000 2000 28 28 5 5 0 0 33 4 313 51
54 Машински факултет Универзитет у Нишу Саобраћајно машинство, транспорт и логистика Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 45000 2000 34 34 7 7 0 0 41 5 550 109
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Грађевинарство-хидротехникаМАС2008 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 70000 1500 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу АрхитектураДАС2009 Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука архитектура 120000 1500 0 3 2 5 0 2 3 5 0 0 0 0 10 0 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу АрхитектураДАС2014 Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука архитектура 120000 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу ГрађевинарствоOAS2008 Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 70000 1500 75 75 1 1 1 1 77 32 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу ГрађевинарствоМАС2014 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 70000 1500 59 59 0 0 0 0 59 0 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу ХидроинформатикаДАС2014 Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука грађевинарство 120000 2500 2 2 0 0 1 1 3 0 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Материјали и конструкцијеДАС2014 Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука грађевинарство 120000 2500 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
56 Технолошки факултет Универзитет у Нишу Управљање материјалним и енергетским токовима Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 54000 1600 0 0 2 2 0 2 1 0 50
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу грађевинарствоОАС2014 Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 70000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу АрхитектураИАС2014 Интегр. академске 300 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер архитектуре 90000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Електронски факултет Универзитет у Нишу Електротехника и рачунарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 89000 2000 484 261 222 426 1393 308 162 86 329 885 0 2278 172 58185 10111
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу АрхитектураОАС2008 Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер архитектуре (техничке науке) 90000 1500 0 0 0 0 74 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Грађевинарство-саобраћајницеМАС2008 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 70000 1500 0 0 0 0 6 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу Грађевинарство-конструкцијеМАС2008 Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 70000 1500 0 0 0 0 5 0 0
52 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитет у Нишу ГрађевинарствоДАС2009 Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука грађевинарство 120000 2500 3 2 5 7 7 14 0 0 19 1 0 0
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу Воћарство и виноградарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 60000 0 25 25 1 1 0 0 26 0 0 0
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу Сточарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 60000 0 13 13 0 0 0 0 13 0 0 0
258 Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитет у Нишу Ратарство и повртарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 60000 0 14 14 0 0 0 0 14 0 0 0
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ОАС Математика Основне академске 180 Природно-математичке науке Математичар 75000 622 57 15 38 110 12 31 99 142 0 0 0 0 252 33 3929 1388
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ОАС Физика Основне академске 180 Природно-математичке науке Физичар 75000 622 36 8 15 59 1 6 35 42 0 0 0 0 101 5 1262 317
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ОАС Хемија Основне академске 180 Природно-математичке науке Хемичар 75000 622 45 28 36 109 0 8 44 52 0 0 0 0 161 16 4232 509
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ОАС Рачунарске науке Основне академске 180 Природно-математичке науке Информатичар 75000 622 38 16 28 82 16 6 28 50 0 0 0 0 132 0 2363 588
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Математика Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер математичар 75000 622 32 25 57 3 17 20 0 0 0 77 0 1874 390
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Физика Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер физичар 75000 622 5 9 14 0 4 4 0 0 0 18 0 659 13
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Хемија Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер хемичар 75000 622 1 9 10 0 4 4 0 0 0 14 0 1241 8
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Примењена хемија Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер хемичар 75000 622 11 19 30 0 1 1 0 0 0 31 0 1000 0
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Екологија и заштита природе Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер еколог 75000 622 18 12 30 4 5 9 0 0 0 39 0 1061 111
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Биологија Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер биолог 75000 622 27 35 62 0 5 5 0 0 0 67 0 2357 189
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Географија Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер географ 75000 622 27 42 69 0 37 37 0 0 0 106 0 2864 240
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Туризам Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер туризмолог 75000 622 22 41 63 5 15 20 0 0 0 83 0 2805 109
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу МАС Рачунарске науке (Информатика до 2014.) Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер информатичар 75000 622 17 11 28 1 23 24 0 0 0 52 0 774 97
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ДАС Математика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - математичке науке 96000 796 13 4 3 20 0 0 10 10 0 0 0 0 30 4 366 222
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ДАС Физика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука – физичке науке 96000 796 7 1 2 10 0 1 8 9 0 0 0 0 19 2 189 100
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ДАС Хемија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - хемијске науке 96000 796 6 7 5 18 0 1 34 35 0 0 0 0 53 5 1021 112
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ДАС Биологија Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - биолошке науке 96000 796 9 9 0 18 1 2 2 5 1 0 0 1 24 0 512 0
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ДАС Рачунарске науке (Информатика) Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука – рачунарске науке 96000 796 5 2 1 8 0 0 9 9 0 0 0 0 17 1 136 68
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ОАС Биологија Основне академске 180 Природно-математичке науке Биолог 75000 622 59 25 50 134 0 28 71 99 0 0 0 0 233 49 6783 712
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ОАС Географија Основне академске 180 Природно-математичке науке Географ 75000 622 54 22 59 135 0 21 64 85 0 0 0 0 220 52 5934 652
49 Природно-математички факултет Универзитет у Нишу ДАС Докторска школа математике Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - математичке науке 96000 796 0 0 0 0 0 0 0
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Интегрисане академске студије - стоматологија Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор стоматологије 120000 2500 62 33 52 46 55 248 29 59 33 11 111 243 0 0 0 2 4 6 497 53 12197 3677
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Интегрисане академске студије - медицина Интегр. академске 360 Медицинске науке Доктор медицине 100000 2200 181 124 179 167 187 198 1036 76 83 67 31 18 205 480 0 6 3 2 1 4 16 1532 220 57516 7431
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Интегрисане академске студије - фармација Интегр. академске 300 Медицинске науке Магистар фармације 120000 2500 60 48 35 52 56 251 15 58 25 21 58 177 0 0 0 1 1 2 430 51 11936 4009
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Основне струковне студије - струковна медицинска сестра Основне струковне 180 Медицинске науке Струковна медицинска сестра 60000 1500 0 123 105 105 333 0 333 80 0 9387
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Основне струковне студије - струковни санитарно еколошки инжењер Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни санитарно еколошки инжењер 60000 1500 0 22 19 33 74 0 74 5 0 2609
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Основне струковне студије - струковни зубни протетичар Основне струковне 180 Медицинске науке Струковни зубни протетичар 60000 1500 0 24 25 50 99 0 99 17 0 3216
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Специјалистичке струковне студије - специјалиста струковна медицинска сестра Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковна медицинска сестра 60000 2000 0 13 13 0 13 10 0 186
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Специјалистичке струковне студије - специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер 60000 2000 0 2 2 0 2 12 0 55
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Медицински факултет Универзитета у Нишу - Специјалистичке струковне студије - специјалиста струковни инструментар Спец. струковне 60 Медицинске науке Специјалиста струковни инструментар 60000 2000 0 11 11 0 11 4 0 206
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Универзитет у Нишу Медицински факултет Ниш - Медицинске науке Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука 140000 2500 6 6 2 14 21 17 60 98 2 1 4 7 119 0 463 4595
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Универзитет у Нишу Медицински факултет Ниш - Стоматолошке науке Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука стоматологија 140000 2500 2 2 1 5 1 2 8 11 1 1 17 0 203 647
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Универзитет у Нишу Медицински факултет Ниш - Фармацеутске науке Докторске академске 180 Медицинске науке Доктор медицинских наука фармација 140000 2500 2 2 4 8 17 17 1 1 26 0 0 0
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Универзитет у Нишу Mедицински факултет Ниш - Молекуларна медицина Докторске академске 240 Медицинске науке Доктор медицинских наука 120000 2500 0 0 0 0 4 0 0
53 Медицински факултет Универзитет у Нишу Универзитет у Нишу Mедицински факултет Ниш - Базична истраживања у стоматологији Докторске академске 240 Медицинске науке Доктор медицинских наука стоматологија 120000 2500 0 0 0 0 0 0 0
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу ИАС Мастер професор технике и информатике Интегр. академске 300 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер професор технике и информатике 60000 1000 21 21 3 3 0 24 0 0 0
150 Ректорат Универзитет у Нишу Мултимедијалне технологије Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Мастер инжењер информационих технологија 89000 3 0 32 32 0 32 0 0 0
150 Ректорат Универзитет у Нишу Европске студије на српском и енглеском језику Мастер академске 60 Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије Аналитичар заштите животне средине 89000 2000 0 25 25 0 25 0 0 0
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 90000 1500 35 28 60 78 201 16 20 13 141 190 0 0 0 0 0 391 43 10039 2302
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Општа економија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 90000 1500 5 4 6 20 35 14 5 9 56 84 0 0 0 0 0 119 17 2010 889
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Финансије, банкарство и осигурање Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 90000 1500 52 27 57 105 241 48 24 42 316 430 0 0 0 0 0 671 126 12375 5643
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Пословно управљање Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани економиста 90000 1500 238 131 117 242 728 76 63 65 308 512 0 0 0 0 0 1240 134 28503 7656
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ДАС Педагогије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - педагошке науке 130000 1100 2 4 1 7 4 1 0 5 0 0 0 0 12 0 110 240
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Економија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер економиста 100000 2500 63 63 179 179 0 0 242 141 1360 2820
46 Економски факултет Универзитет у Нишу Економија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - економске науке 120000 2200 2 2 4 8 8 6 52 66 0 0 0 0 74 11 215 1620
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу OАС Филозофије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филозоф 78000 660 21 11 3 12 47 12 7 4 36 59 0 0 0 0 0 106 11 3702 8730
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Педагогије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани педагог 78000 660 32 32 36 68 168 27 15 6 36 84 0 0 0 0 0 252 34 26608 10888
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу OAС Социологије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани социолог 78000 660 30 7 18 35 90 43 20 11 82 156 0 0 0 0 0 246 24 14754 14508
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Историје Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани историчар 78000 660 30 5 17 40 92 19 14 11 110 154 0 0 0 0 0 246 27 11006 29544
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Новинарства Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани новинар/журналиста 78000 660 20 32 33 61 146 32 12 6 73 123 0 0 0 0 0 269 33 18206 18695
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Психологије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани психолог 78000 660 42 59 70 91 262 68 30 35 169 302 0 0 0 1 1 565 59 32289 39315
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Руског језика и књижевности Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог 78000 660 11 5 9 18 43 6 0 5 20 31 0 0 0 0 0 74 12 6996 5960
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Англистике Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог 78000 660 40 48 55 69 212 62 26 23 120 231 0 0 0 0 0 443 55 30654 28236
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Србистике Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог 78000 660 41 24 34 68 167 23 21 23 182 249 0 0 0 0 0 416 54 22853 39422
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Француског језика и књижевности Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог 78000 660 15 14 14 23 66 0 10 10 15 35 0 0 0 0 0 101 18 9994 5752
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Комуницирање и односи са јавношћу Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани комуниколог 78000 660 20 41 43 60 164 33 5 3 13 54 0 0 0 0 0 218 28 24540 2334
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Историје Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер историчар 79000 0 13 13 28 28 0 0 41 13 424 1446
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Психологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер психолог 79000 0 33 33 104 104 0 0 137 32 710 4029
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Педагогије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер педагог 79000 0 17 17 42 42 0 0 59 32 513 1672
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Социологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер социолог 79000 0 9 9 8 8 0 0 17 5 6 384
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Новинарства Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер журналиста 85000 2500 0 0 28 28 0 0 28 10 60 619
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Англистике Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 79000 2500 35 35 80 80 1 1 116 25 404 1996
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Филологије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 79000 670 11 11 52 52 0 0 63 32 394 1914
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Предметне наставе Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер предметне наставе 79000 670 3 3 3 3 0 0 6 5 26 394
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ДАС Историје Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука - историјске науке 130000 1100 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 0 0 7 0 360 720
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ДАС Филологије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука филолошке науке 130000 1100 3 4 13 20 15 10 18 43 0 0 0 0 63 3 1656 2974
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ДАС Психологије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука психолошке науке 130000 1100 3 1 2 6 10 9 10 29 0 0 0 0 35 2 260 1990
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Музичка теорија и педагогија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани теоретичар уметности 0 0 0 12 10 23 45 0 7 1 0 8 0 0 0 0 0 53 1 2772 267
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Музичка теорија и педагогија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер теоретичар уметности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 495 258
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Музичка теорија Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани теоретичар уметности 120000 2500 11 11 0 0 0 0 11 0 0 0
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Мастер академске студије Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије 110000 1500 25 25 101 101 0 126 55 25 125
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Основне академске студије Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (биомедицинске науке) 100000 2500 142 168 168 216 694 59 24 18 116 217 0 911 121 140 55
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Специјалистичке студије,спорт Спец. струковне 60 Друштвено-хуманистичке науке Специјалиста тренер 110000 1500 0 1 1 0 1 1 0 25
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу основне струковне студије,спорт Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Тренер 100000 1500 0 4 4 17 25 0 25 6 0 30
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Докторске академске студије Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука физичко васпитање, спорт и кинезитерапија 120000 2000 2 3 3 8 6 4 4 14 0 22 10 2 8
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Основне академске студије права Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани правник 83000 1000 281 264 157 222 924 84 101 347 934 1466 1 0 0 0 1 2391 148 39958 20943
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Мастер академске студије права- општи смер Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник 105000 1200 25 25 40 40 0 0 65 25 892 1642
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Мастер академске студије права - снер унутрашњих послова Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер правник унутрашњих послова 105000 1200 10 10 4 4 0 0 14 0 352 540
55 Правни факултет Универзитет у Нишу Докторске академске студије права Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука правне науке 125000 1500 3 4 3 10 12 15 39 66 0 2 5 7 83 5 388 1692
51 Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу Управљање заштитом животне средине Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер менаџер 7200 900 0 0 4 4 0 0 4 2 0 294
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу ОАС за образовање учитеља Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани учитељ 60000 1000 54 33 48 148 283 3 25 28 105 161 0 444 55 9233 1937
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу ОАС за образовање васпитача Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани васпитач 60000 1000 13 18 30 36 97 3 4 5 28 40 0 137 29 3215 736
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу МАС за образовање учитеља Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер учитељ 80000 1500 35 35 147 147 0 182 93 881 2104
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу МАС за образовање васпитача Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер васпитач 80000 1500 5 5 31 31 0 36 14 299 134
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу ДАС Методика разредне наставе Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука методика наставе 120000 3000 2 0 2 4 4 2 2 8 0 12 0 103 165
57 Учитељски факултет, Врање Универзитет у Нишу ОАС - Одељење у Неготину Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани учитељ 60000 1000 15 11 8 47 81 4 6 17 31 58 0 139 11 2294 1168
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ДАС Медији и друштво Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука културолошке науке/комуникологија/новинарство/журналистика 130000 1100 1 3 2 6 2 1 3 6 0 0 0 0 12 0 440 354
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Комуникологија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер комуниколог 79000 670 9 9 3 3 0 0 12 7 276 244
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Филозофија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филозоф 79000 670 4 4 0 0 0 0 4 6 178 0
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Руског језика и књижевности Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 79000 670 4 4 3 3 0 0 7 4 80 129
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ДАС Социологија Докторске академске 180 Друштвено-хуманистичке науке Доктор наука социолошке/етнолошке/антрополошке науке 130000 1100 0 0 2 2 1 3 5 9 0 0 0 0 11 2 250 1350
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Француског језика и књижевности Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер филолог 79000 670 5 5 10 10 0 0 15 5 270 438
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Социјалне политике и социјалног рада Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани социјални радник 78000 660 21 48 21 90 31 5 1 37 0 0 0 0 127 0 5906 1597
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу MАС Социјалног рада Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер социјални радник 79000 670 10 10 9 9 0 0 19 14 394 410
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Мастер академске студије-физичко васпитање и спорт-студије на даљину Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије 110 1500 0 0 0 0 0 0 48
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу мастер академске студије физичко васпитање, физичка активност и здравље Спец. академске 75 Друштвено-хуманистичке науке Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије 110000 1500 0 0 0 0 8 0 25
50 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Нишу Основне струковне студије-спорт-студије на даљину Основне струковне 180 Друштвено-хуманистичке науке Тренер 100000 1500 0 0 0 0 27 0 30
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу МАС Социолог у социјалној заштити Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер социолог у социјалној заштити 79000 670 0 0 0 0 0 0 0
48 Филозофски факултет Универзитет у Нишу ОАС Немачког језика и књижевности Основне академске 240 Друштвено-хуманистичке науке Дипломирани филолог 78000 660 5 5 23 23 0 0 28 0 0 0
58 Факултет уметности Универзитет у Нишу Музичка теорија Мастер академске 60 Друштвено-хуманистичке науке Мастер теоретичар уметности 120000 2500 10 10 4 4 0 0 14 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Композиција Основне академске 240 Уметност Дипломирани композитор 125000 1500 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 60 60
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Извођачке уметности Мастер академске 60 Уметност Мастер музички уметник 125000 1500 0 0 0 0 22 1200 240
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Композиција Мастер академске 60 Уметност Мастер композитор 125000 1500 1 1 0 0 0 0 1 2 60 60
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Глума на српском језику Основне академске 240 Уметност Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 10 9 9 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 10 600 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Глума на мађарском језику Основне академске 240 Уметност Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 6 0 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 240 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Мултимедијална режија Основне академске 240 Уметност Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 0 3 0 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 3 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Драматургија Основне академске 240 Уметност Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 5 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 240 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Музичка продукција Основне академске 240 Уметност Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 2 0 0 2 18 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Глума на српском језику Мастер академске 60 Уметност Мастер драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 10 10 0 0 0 0 10 10 60 60
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Глума на мађарском језику Мастер академске 60 Уметност Мастер драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 3 3 0 0 0 0 3 4 960 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Мултимедијална режија Мастер академске 60 Уметност Мастер драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 0 0 0 0 0 0 0 1 60 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Драматургија Мастер академске 60 Уметност Мастер драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 4 4 0 0 0 0 4 2 480 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности Мастер академске 120 Уметност Мастер конзерватор и рестауратор 125000 1500 0 0 0 0 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Аудиовизуелни медији Основне академске 240 Уметност Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 0 0 0 0 20 1360 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Извођачке уметности Основне академске 241 Уметност Дипломирани музички уметник 125000 1500 0 0 0 0 28 1800 259
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Скулптура у теракоти Спец. академске 60 Уметност Специјалиста ликовни уметник 125000 1500 0 0 0 0 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Композиција Докторске академске 180 Уметност Доктор уметности музичке уметности 160000 2000 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Ликовне уметности Докторске академске 180 Уметност Доктор уметности ликовне уметности 160000 2000 3 0 0 3 17 0 0 17 0 0 0 0 20 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Примењене уметности и дизајн Докторске академске 180 Уметност Доктор уметности примењене уметности и дизајн 160000 2000 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Драмске и аудиовизуелне уметности Докторске академске 180 Уметност Доктор уметности драмске и аудиовизуелне уметности 160000 2000 3 0 0 3 12 0 0 12 0 0 0 0 15 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Ликовне уметности Основне академске 240 Уметност Дипломирани ликовни уметник 125000 1500 0 0 0 0 37 820 370
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Примењене уметности Основне академске 240 Уметност Дипломирани дизајнер 125000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 220
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Ликовне уметности Мастер академске 60 Уметност Мастер ликовни уметник 125000 1500 0 0 0 0 0 0 0 28 60 60
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Примењене уметности Мастер академске 60 Уметност Мастер дизајнер 125000 1500 0 0 0 0 0 0 0 15 60 60
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Музичка уметност-извођачке уметности Докторске академске 180 Уметност Доктор уметности музичке уметности 160000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Академија уметности Универзитет у Новом Саду Примењено позориште Мастер академске 60 Уметност Мастер драмски и аудиовизуелни уметник 125000 1500 0 0 0 0 10 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерски менаџмент (SSS) Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер менаџмента 125000 2000 0 0 40 40 0 0 40 22 0 615
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Софтверске и информационе технологије (OSS) Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 21 31 59 111 57 32 40 129 0 0 0 0 240 3 3765 2198
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Софтверске и информационе технологије - Инђија (OSS) Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 0 0 0 0 0 1 19 20 0 0 0 0 20 4 165 131
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика, електроника и телекомуникације (SSS) Спец. струковне 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства 125000 2000 0 0 43 43 0 0 43 22 0 1475
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије (OSS) Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 11 4 19 34 5 16 24 45 0 0 0 0 79 14 2002 749
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Електроника и телекомуникације (OSS) Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 12 16 19 47 10 11 16 37 0 0 0 0 84 0 1444 517
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Биотехнологија Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 65000 3000 53 29 17 39 138 13 22 24 76 135 0 0 0 0 0 273 11 6900 2842
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Биотехнологија Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 90000 4000 10 10 4 4 0 0 14 16 376 20
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Биотехнологија Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 90000 5000 6 4 6 16 1 1 13 15 0 0 1 1 32 4 780 120
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Грађевинарство (2013, ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 72000 1500 68 33 31 106 238 5 13 17 57 92 0 0 0 0 0 330 40 9141 1698
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Грађевинарство (2013, МАС) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 80000 1650 64 64 56 56 0 0 120 63 1770 1512
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Грађевинарство (2013, ДАС) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука грађевинарство 190000 2000 0 0 0 0 1 2 3 6 0 6 0 0 53
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Конструкције и материјали (2008, ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 72000 1500 0 0 0 1 1 0 0 1 53 54 0 0 0 0 0 55 18 0 503
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Хидротехника и водно инжењерство околине (2008, ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 72000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 8 6 147
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Прехрамбено инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 65000 3000 58 28 27 32 145 23 33 36 92 184 0 0 0 0 0 329 35 7250 2856
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Прехрамбено инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 90000 4000 22 22 19 19 0 0 41 11 836 67
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Прехрамбено инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 90000 5000 9 7 9 25 3 0 37 40 0 0 2 2 67 7 2550 220
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Фармацеутско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 65000 3000 32 20 10 11 73 12 18 20 55 105 0 0 0 0 0 178 23 3350 1677
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Фармацеутско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 90000 4000 16 16 6 6 0 0 22 11 608 13
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Фармацеутско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 90000 5000 3 0 3 6 0 0 11 11 0 0 1 1 18 0 320 140
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Хемијско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 65000 3000 35 13 14 25 87 21 8 10 41 80 0 0 0 0 0 167 20 4100 1014
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Хемијско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 90000 4000 20 20 7 7 1 1 28 6 204 0
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Хемијско инжењерство Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 90000 5000 4 1 3 8 2 0 14 16 0 0 1 1 25 1 290 80
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Инжењерство материјала Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 90000 4000 6 6 5 5 0 0 11 3 148 0
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Инжењерство материјала Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука технолошко инжењерство 90000 5000 2 2 2 6 0 0 11 11 0 0 0 0 17 1 220 80
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Микробиолошка безбедност хране Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер технологије 90000 4000 0 0 25 25 0 0 25 3 0 718
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Енологија Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер технологије 90000 4000 0 0 6 6 0 0 6 0 0 69
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Мерење и регулација (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 10 15 13 11 49 55 15 8 4 82 0 0 0 0 0 131 0 778 2050
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Производно машинство (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер машинства 90000 2000 81 37 40 44 202 41 19 14 70 144 0 0 0 0 0 346 26 8864 1689
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Механизација и конструкционо машинство (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер машинства 90000 2000 39 23 27 42 131 17 19 7 59 102 0 0 0 0 0 233 17 4610 1374
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика и процесна техника (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер машинства 90000 2000 39 23 22 30 114 12 25 13 67 117 0 0 0 1 1 232 27 5637 1726
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Техничка механика и дизајн у техници (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер машинства 90000 2000 0 0 0 11 11 2 1 2 16 21 0 0 0 0 0 32 1 1003 401
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика, електроника и телекомуникације (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 165 132 137 184 618 167 84 97 293 641 0 0 0 0 0 1259 148 25377 10792
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Рачунарство и аутоматика (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 192 202 207 268 869 86 38 45 214 383 0 0 0 0 0 1252 126 40378 7400
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Биомедицинско инжењерство (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 20 29 48 60 157 63 21 8 13 105 0 0 0 0 0 262 9 6392 2826
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Примењено софтверско инжењерство (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 100 108 100 130 438 83 52 47 64 246 0 0 0 0 0 684 8 16106 4597
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Софтверско инжењерство и информационе технологије (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 39 68 70 82 259 51 13 10 36 110 0 0 0 0 0 369 10 11225 3299
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Софтверско инжењерство и информационе технологије – Лозница (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 0 0 0 0 0 1 0 1 11 13 0 0 0 0 0 13 2 1042 165
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Грађевинарство (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер грађевинарства 90000 2000 110 36 51 68 265 51 43 53 356 503 1 1 0 0 2 770 86 13404 6540
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Архитектура (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер архитектуре (техничке науке) 100000 2000 48 102 86 140 376 83 23 35 180 321 0 0 0 1 1 698 111 16816 8468
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Саобраћај и транспорт (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер саобраћаја 90000 2000 71 69 68 105 313 83 36 55 219 393 0 0 0 0 0 706 69 14356 5899
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Поштански саобраћај и телекомуникације (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер саобраћаја 90000 2000 19 17 12 28 76 8 7 7 56 78 0 0 0 0 0 154 29 4121 1182
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Индустријско инжењерство (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер индустријског инжењерства 90000 2000 36 47 41 53 177 62 21 12 54 149 0 0 0 0 0 326 20 6364 3213
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерски менаџмент (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер менаџмента 90000 2000 56 114 125 175 470 164 38 22 186 410 1 0 0 1 2 882 108 18734 11750
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите животне средине (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер заштите животне средине 90000 2000 60 23 32 51 166 20 21 9 135 185 0 0 0 0 0 351 56 7648 2920
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите на раду (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер заштите на раду 90000 2000 21 18 19 40 98 18 7 3 44 72 0 0 0 0 0 170 16 4778 1106
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Геодезија и геоматика (OAS) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер геодезије 90000 2000 40 38 42 72 192 17 31 23 91 162 0 0 0 1 1 355 48 9032 4018
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Управљање материјалним и енергетским токовима Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 90000 4000 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерски менаџмент - МВА студије (SSS) Спец. струковне 120 Техничко-технолошке науке Специјалиста струковни инжењер менаџмента 0 3100 0 0 0 9 11 20 0 0 0 20 48 0 786
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Машинство (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука машинско инжењерство 200000 4000 5 3 0 8 4 3 28 35 0 0 0 0 43 2 83 325
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Техничка механика (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука - Техничка механика 200000 4000 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика, електроника и телекомуникације (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 200000 4000 9 10 3 22 24 11 59 94 0 0 1 1 117 17 637 1348
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Рачунарство и аутоматика (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука електротехника и рачунарство 200000 4000 18 12 1 31 14 12 56 82 0 0 0 0 113 4 755 921
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Грађевинарство (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука грађевинарство 200000 4000 3 1 1 5 12 2 17 31 1 0 1 2 38 2 169 199
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Архитектура (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука архитектура 200000 4000 5 4 4 13 8 4 52 64 0 0 0 0 77 2 337 637
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Саобраћај (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука саобраћајно инжењерство 200000 4000 3 4 2 9 9 1 25 35 0 0 0 0 44 0 230 226
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Индустријско инжењерство/ инжењерски менаџмент (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 200000 4000 10 14 5 29 11 13 73 97 0 0 1 1 127 5 918 1192
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите животне средине (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука - инжењерство заштите животне средине 200000 4000 1 2 2 5 3 4 23 30 0 0 1 1 36 2 136 643
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите на раду (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука инжењерство заштите на раду 200000 4000 1 0 0 1 1 1 3 5 0 0 0 0 6 0 30 83
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Геодезија и геоматика (DAS) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука геодезија 200000 4000 2 1 1 4 6 2 9 17 0 0 0 0 21 1 274 197
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика, електроника и телекомуникације (SAS) Спец. академске 90 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства 200000 4000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 71
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Индустријско инжењерство (SAS) Спец. академске 120 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер индустријског инжењерства 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Геодезија и геоматика (SAS) Спец. академске 90 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер геодезије 200000 4000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 15
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Производно машинство (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 100000 3000 48 48 11 11 0 0 59 11 425 293
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Механизација и конструкционо машинство (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 100000 3000 24 24 11 11 0 0 35 6 179 123
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика и процесна техника (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 100000 3000 29 29 20 20 0 0 49 5 528 195
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Техничка механика и дизајн у техници (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 100000 3000 5 5 3 3 0 0 8 0 31 73
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика, електроника и телекомуникације (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 100000 3000 175 175 75 75 0 0 250 92 2189 891
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Рачунарство и аутоматика (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 100000 3000 219 219 64 64 0 0 283 86 3109 843
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Софтверско инжењерство и информационе технологије (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 100000 3000 46 46 7 7 0 0 53 5 103 90
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Примењено софтверско инжењерство (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 100000 3000 35 35 6 6 0 0 41 30 819 51
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Грађевинарство (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер грађевинарства 100000 3000 131 131 55 55 0 0 186 51 2017 568
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Архитектура (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер архитектуре 100000 3000 130 130 31 31 0 0 161 61 2206 673
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Дигитална техника, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер архитектуре 100000 3000 45 45 19 19 1 1 65 11 281 175
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Планирање и управљање регионалним развојем (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја 100000 3000 5 5 0 0 0 0 5 4 134 168
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Саобраћај и транспорт (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер саобраћаја 100000 3000 60 60 35 35 0 0 95 47 1514 307
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Поштански саобраћај и телекомуникације (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер саобраћаја 100000 3000 14 14 6 6 0 0 20 6 405 78
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Индустријско инжењерство (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер индустријског инжењерства 100000 3000 13 13 8 8 0 0 21 5 231 162
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер индустријског инжењерства 100000 3000 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерски менаџмент (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 100000 3000 167 167 65 65 0 0 232 118 3648 1754
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетски менаџмент (MAS) Мастер академске 120 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 100000 3000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 5
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите животне средине (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите животне средине 100000 3000 35 35 17 17 0 0 52 24 407 90
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите на раду (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер заштите на раду 100000 3000 20 20 4 4 0 0 24 11 225 30
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Геодезија и геоматика (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер геодезије 100000 3000 46 46 40 40 0 0 86 34 1011 403
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство информационих система (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер информационих технологија 100000 3000 30 30 29 29 0 0 59 15 593 344
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Фитомедицина Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 88000 2000 68 41 55 127 291 13 26 10 95 144 0 1 0 0 1 436 40 10484 1739
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Архитектура и урбанизам (SAS) Спец. академске 120 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер архитектуре 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерски менаџмент (SAS) Спец. академске 120 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер менаџмента 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Енергетика, електроника и телекомуникације (SAS) Спец. академске 120 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите животне средине (SAS) Спец. академске 120 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер заштите животне средине 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Софтверске и информационе технологије - Лозница (OSS) Основне струковне 180 Техничко-технолошке науке Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 90000 2000 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 57
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Грађевинарство (2017, ДАС) Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука грађевинарство 190000 2000 0 0 0 0 0 1 6 7 0 7 0 0 30
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Мерење и регулација (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 100000 3000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Ратарство и повртарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 74800 2000 77 18 18 64 177 18 17 24 65 124 0 0 0 0 0 301 18 4643 1969
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Агрономија Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука биотехничке науке 100000 4000 20 12 20 52 9 2 51 62 0 0 1 1 115 10 1305 205
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Анимална производња Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука биотехничке науке 100000 4000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Гајење њивских биљака Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 14 14 10 10 0 0 24 4 168 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Земљиште и исхрана биљака Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 8 8 11 11 0 0 19 2 150 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Генетика, оплемењивање биљака и семенарство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 7 7 7 7 0 0 14 2 39 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Органска пољопривреда Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 4 4 5 5 0 0 9 4 9 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Сточарство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 8 8 13 13 0 0 21 4 48 30
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Гајење воћака и винове лозе Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 10 10 8 8 0 0 18 11 315 6
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Фитомедицина Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 18 18 40 40 0 0 58 13 525 55
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Уређење, коришћење и заштита вода Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 5 5 8 8 0 0 13 3 126 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Пољопривредна техника Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 5 5 6 6 0 0 11 3 5 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Хортикултура Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 5 5 10 10 0 0 15 2 120 33
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Пољопривредно саветодавство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Сточарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 74800 2000 47 17 36 53 153 4 4 5 82 95 0 0 0 0 0 248 13 5423 545
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Воћарство и виноградарство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 74800 2000 46 15 8 36 105 11 9 22 52 94 0 0 0 0 0 199 5 2770 1648
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Пољопривредна техника Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 63800 2000 23 15 7 18 63 0 1 9 31 41 0 0 0 0 0 104 8 2005 374
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Уређење, коришћење и заштита вода Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 63800 2000 10 10 6 21 47 3 2 4 20 29 0 0 0 0 0 76 11 1834 491
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Хортикултура Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 74800 2000 11 4 12 18 45 1 6 0 32 39 0 0 0 0 0 84 12 1951 267
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Агроиндустријско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 74800 2000 0 5 4 13 22 0 1 5 4 10 0 0 0 0 0 32 0 938 401
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Агроекологија и заштита животне средине Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 74800 2000 25 4 9 25 63 12 10 3 38 63 0 0 0 0 0 126 17 2103 548
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Органска пољопривреда Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер пољопривреде 74800 2000 18 6 9 27 60 9 7 15 48 79 0 0 0 0 0 139 14 1921 989
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду одевно инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 80000 1500 23 15 19 31 88 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 93 14 4817 627
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду машинско инжењерство Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер машинства 80000 1500 19 7 10 17 53 3 3 8 5 19 0 0 0 0 0 72 10 2174 1289
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите животне средине Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер заштите животне средине 80000 1500 13 15 13 14 55 1 1 3 2 7 0 0 0 0 0 62 12 3305 355
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду инжењерски менаџмент Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер менаџмента 80000 1500 33 41 29 39 142 3 5 3 8 19 0 0 0 0 0 161 40 7677 1690
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду машинско инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер машинства 80000 1500 14 14 5 5 2 2 21 13 268 144
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду одевно инжењерство Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер технологије 80000 1500 9 9 7 7 0 0 16 13 414 167
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду инжењерски менаџмент Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 80000 1500 14 14 5 5 1 1 20 20 591 739
70 Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин Универзитет у Новом Саду инжењерски менаџмент-докторске студије Докторске академске 180 Техничко-технолошке науке Доктор наука индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 200000 4500 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 355 155
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Архитектура (SAS) Спец. академске 90 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер архитектуре 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Индустијско инжењерство (SAS) Спец. академске 90 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер индустријског инжењерства 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство заштите животне средине (SAS) Спец. академске 90 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер заштите животне средине 200000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 48
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерски менаџмент (SAS) Спец. академске 90 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер менаџмента 200000 4000 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4 1 0 232
66 Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Менаџмент вода у пољопривреди Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер пољопривреде 84700 3000 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Инжењерство материјала Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер технологије 65000 3000 19 2 12 11 44 5 7 2 11 25 0 0 0 0 0 69 8 1950 441
71 Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду Козметичка технологија Спец. академске 60 Техничко-технолошке науке Специјалиста инжењер технологије 90000 4000 0 0 12 12 0 0 12 0 0 210
62 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду Инжењерство иновација (MAS) Мастер академске 60 Техничко-технолошке науке Мастер инжењер менаџмента 100000 3000 1 1 14 14 0 0 15 1 0 656
64 Грађевински факултет, Суботица Универзитет у Новом Саду Геодезија (2017, ОАС) Основне академске 240 Техничко-технолошке науке Дипломирани инжењер геодезије 72000 1500 20 2 2 18 42 2 3 1 1 7 0 0 0 0 0 49 0 1484 123
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије Физика Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер физичар 54450 5000 19 19 7 7 0 0 26 14 453 54
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Дипломирани биолог Основне академске 244 Природно-математичке науке Дипломирани биолог 90750 2000 56 47 63 97 263 22 26 21 205 274 1 0 0 1 2 539 33 12372 3081
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Дипломирани професор биологије Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани биолог 90750 2000 0 1 17 13 31 1 5 7 39 52 0 0 0 0 0 83 4 3730 1121
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије - Дипломирани еколог Основне академске 242 Природно-математичке науке Дипломирани еколог 90750 2000 32 32 25 41 130 4 11 16 107 138 0 0 0 0 0 268 22 5919 2169
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Физика Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани физичар 54450 2000 23 27 10 13 73 13 18 13 91 135 0 0 0 0 0 208 18 3503 1565
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Професор физике Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани физичар 54450 2000 0 3 5 7 15 0 3 10 22 35 0 0 0 0 0 50 18 1585 845
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије хемије - контрола квалитета и управљање животном средином Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани хемичар 107690 2000 16 11 14 29 70 5 11 6 37 59 1 0 0 0 1 130 26 4765 578
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије биохемије Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани биохемичар 107690 2000 31 24 20 23 98 5 3 14 27 49 0 0 0 0 0 147 23 4658 635
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије заштите животне средине - Аналитичар заштите животне средине Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани аналитичар заштите животне средине 107690 2000 5 6 26 26 63 6 1 2 26 35 0 0 0 0 0 98 16 4839 543
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Информатика Основне академске 180 Природно-математичке науке Информатичар 77440 2000 30 11 16 57 17 22 36 75 0 132 6 2248 1262
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Дипломирани информатичар Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани информатичар 77440 2000 50 30 38 65 183 11 13 16 77 117 0 300 22 7683 1874
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије Мастер биолог Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биолог 90750 5000 40 40 26 26 0 0 66 40 1009 288
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије Мастер еколог Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер еколог 90750 2000 6 6 9 9 0 0 15 9 468 62
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије биохемије Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер биохемичар 107690 5000 10 10 11 11 0 0 21 14 460 84
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије хемије Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер хемичар 107690 5000 56 56 21 21 0 0 77 65 2141 371
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије заштите животне средине - Аналитичар заштите животне средине Мастер академске 60 Природно-математичке науке Мастер аналитичар заштите животне средине 107690 5000 16 16 10 10 0 0 26 20 583 11
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије Математика Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер математичар 54450 1000 5 4 9 0 6 6 0 0 0 15 16 205 16
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије Примењена математика Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер математичар 77440 1000 8 20 28 6 49 55 0 1 1 84 22 1784 363
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Мастер академске студије Информатике Мастер академске 120 Природно-математичке науке Мастер информатичар 77440 5000 0 1 1 1 27 28 0 0 0 29 17 1199 204
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Специјалистичке академске студије биохемије Спец. академске 60 Природно-математичке науке Специјалиста биохемичар 150000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије Доктор наука - еколошке науке Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука еколошке науке 150000 5000 4 4 3 11 2 0 26 28 0 0 0 0 39 1 570 495
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије Доктор наука - биолошке науке Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - биолошке науке 150000 5000 5 5 5 15 4 4 33 41 0 0 0 0 56 6 825 405
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије Физика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука – физичке науке 150000 5000 5 9 2 16 7 5 8 20 0 0 0 0 36 2 180 225
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Доктор наука - Гео-науке - туризам Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука гео-науке 150000 5000 2 4 2 8 3 0 15 18 0 0 0 0 26 4 443 333
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Доктор наука - гео-науке Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука гео-науке 150000 5000 1 3 4 8 7 1 14 22 0 0 1 1 31 3 220 431
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије хемије Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - хемијске науке 150000 5000 4 6 9 19 4 0 13 17 4 0 0 4 40 3 575 140
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије Биохемије Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука биохемијске науке 150000 5000 3 1 3 7 0 2 4 6 0 0 0 0 13 2 180 140
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије заштите животне средине Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука науке о заштити животне средине 150000 5000 3 2 1 6 2 0 18 20 0 0 0 0 26 2 675 185
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије Математика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука - математичке науке 150000 5000 3 1 1 5 2 5 16 23 0 0 1 1 29 3 250 470
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије Информатика Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука рачунарске науке 150000 5000 5 0 3 8 4 2 9 15 1 0 1 2 25 0 123 96
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Докторске академске студије Методика наставе природних наука, математике и рачунарства Докторске академске 180 Природно-математичке науке Доктор наука методика наставе 150000 5000 3 4 3 10 7 5 21 33 0 0 1 1 44 4 45 435
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства Интегр. академске 300 Природно-математичке науке Дипломирани професор информатике и математике 54450 2000 0 0 0 0 4 4 0 0 5 8 40 53 0 0 0 0 0 0 57 1 408 606
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Дипломирани географ Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани географ 54450 2000 10 10 6 13 39 10 10 8 17 45 0 84 1 1471 1162
68 Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Основне академске студије Дипломирани професор географије Основне академске 240 Природно-математичке науке Дипломирани професор географије 54450 2000 0 8 10 20 38 0 19 21 137 177 0 0 0 0 0 215 26 2703 4182
68 Природно-математичк