Study programs

Study programs

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД УСТАНОВЕНАЗИВ УСТАНОВЕУНИВЕРЗИТЕТНАЗИВ ПРОГРАМАНИВОТРАЈАЊЕПОЉЕЗВАЊЕШКОЛАРИНА [RSD]ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЦЕ [EUR]БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6УКУПНО БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТАСАМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТАСАМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 1САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 2САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 3САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 4САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 5САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 6УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦАУКУПНО СТУДЕНАТАУКУПНО СТУДЕНАТА ЗАВРШИЛО ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕУКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - БУЏЕТУКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - САМОФИНАНСИРАЊЕ