Просветни картон стручне школе

Просветни картон стручне школе

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ШколаШколаОпштинаОкругШколска управаАдресаТелефонФаксСајтИме директораПрезиме директораУкупан број ученикаБрој дечакаБрој девојчицаБрој ученика који похађају наставу на језику националних мањинаБрој ученика - грађанско васпитањеБрој ученика - веронаукаБрој наставникаБрој извршилаца у наставиБрој наставника - радно искуство до 5 годинаБрој наставника - радно искуство 6 до 10 годинаБрој наставника - радно искуство 11 до 25 годинаБрој наставника - радно искуство преко 26 годинаБрој наставника - средња стручна спремаБрој наставника - виша стручна спремаБрој наставника - висока стручна спремаБрој педагошких саветникаБрој самосталних педагошких саветникаБрој виших педагошких саветникаУкупан број бодова на стручном усавршавањуПросечан број бодова на стручном усавршавањуБрој сменаБрој одељења у школиПросечан број ученика у одељењуБрој комбинованих одељењаБрој књига по ученикуПодручје рада - пољопривредаПодручје рада – шумарствоПодручје рада - геологијаПодручје рада - машинствоПодручје рада - електротехникаПодручје рада - хемијаПодручје рада - текстилствоПодручје рада - геодезијаПодручје рада - саобраћајПодручје рада - трговинаПодручје рада - економијаПодручје рада - хидрометеорологијаПодручје рада - култураПодручје рада - здравствоПодручје рада - остале делатности личних услугаПодручје рада - гимназијаЕнглески језикИталијански језикНемачки језикРуски језикФранцуски језикШпански језикНастава на албанском језикуНастава на српском језикуНастава на босанском језикуНастава на мађарском језикуНастава на румунском језикуНастава на русинском језикуНастава на словачком језикуНастава на хрватском језикуОпис школе
1322 Пољопривредна школа Бачка Топола Севернобачки Сомбор Суботички пут б.б. 024711234 024711234 http://poljoskola.edu.rs Тибор Тот 621 337 284 357 264 270 75 67.46 18 10 40 7 1.70 0.00 56.20 0 0 0 5301 70.68 2 27 23.00 2 19.79 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Пољопоривредна Школа у Бачкој Тополи је основана 1961 године.Налази се на периферији града у једном дивном окружењу поред вештачког језера.Након оснивања је имала два профила ратарски и сточарски са четири одељења.Данас имамо осам образовних профила и то четворогодишња-пољопривредни техничар, ветеринарски техничар ,прехрамбени техничар и техничар хортикултуре и трогодишња руковалац-механичар пољопр. технике, цвећар-вртлар, пекар и месар.Укупно 27 одељења. Школска економија има 110 ха обрадиве површине где се врши узгајивање ратарских и повртарских култура.Поред тога имамо пластенике,стакленик,воћњак и виноград.На економији је заступљена и сточарска производња и то говедарство, свињарство и овчарство.Развој и опремање школе успевамо остварити захваљујући конкурсима, донацијама које пружају разне фондације.Сарађујемо са пуно школа унутар и ван Србије,са којима функционише програм размене ученика и професора.Поред наведених школа обезбеђује ученицима разне ваннаставне активности.
1323 Средња техничка школа Шинковић Јожеф Бачка Топола Севернобачки Сомбор Tрг Зорана Ђинђића 10 024714434 024714434 http://www.sinjo.edu.rs Хајналка Керестури 271 223 48 195 180 86 48 32.52 20 12 7 9 2.72 6.00 23.80 0 0 0 6203 129.23 2 15 18.07 0 26.66 0 0 0 86 130 0 0 25 0 0 0 0 0 0 30 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Средња техничка школа „Шинковић Јожеф” налази се у Бачкој Тополи, варошици у северном делу Бачке. Већ више од једног века образује ученике различитих привредних струка и припрема их за све изазове одабраног занимања и живота. Школа постоји од 1888. године као нижа занатска школа. Називи и образовни профили мењали су се, пратећи потребе тржишта рада и афинитете ученика, па тако тренутно имамо четири образовна профила: Машинство и обрада метала, Електортехника, Геодезија и грађевинарство и Личне услуге. Наставници запослени у школи стручњаци су из својих области и знање које преносе ученицима заснива се на теорији, пракси и сталном стручном усавршавању. Захваљујући томе, прати се напредак делатности, па тако школа поседује савремену опрему у радионицама, салону, кабинетима и учионицама. Настава се одвија на српском и мађарском језику, те су и наставне и ваннаставне активности усмерене ка разумевању значаја мултикултуралности и развијању толеранције. Управо то је и један од сегмената наше визије која подразумева још да школа постане извориште модерних стручњака, оспособљених за рад у условима научно-технолошке експанзије.
1325 Економска средња школа Боса Милићевић Суботица Севернобачки Сомбор Ђуре Ђаковића 21 024559255 024559255 http://ekonomskasu.edu.rs ИМРЕ ЗОМБОРИ 827 316 511 299 428 392 75 65.03 24 12 34 5 1.14 1.29 62.60 0 0 0 6203 82.71 2 31 26.68 5 21.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 499 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Да Не Не Не Не Економска средња школа „Боса Милићевић“ основана је 1907. због потребе за стручним кадровима у области трговине и банкарства. Током година уследиле су бројне промене назива и локација школе. Од 1952. школа носи данашњи назив по бившој ученици, Босиљки Милићевић, која је изгубила живот у студентским демонстрацијама, у Београду, 1938. године. Од јесени 1985. школа се налази на адреси Ђуре Ђаковића 21. Данас школа броји 832 ученика, распоређених у 31 одељење. У школи се образовање одвија у два подручја рада: економија, право и администрација, и трговина, угоститељство и туризам и то на два наставна језика, на српском и мађарском наставном језику. Сваке године ученици наше школе постижу запажене резултате на бројним такмичењима из различитих области струке, као и спорта. Наша школа има богато искуство у раду на пројектима и одликује је богата међународна сарадња са школама из окружења и шире. Отворени смо за сарадњу са свим институцијама у области образовања у циљу размене искустава и унапређења нашег рада.
1326 Средња медицинска школа Суботица Севернобачки Сомбор Београдски пут 126 024558336 024558336 http://www.medicinskasu.edu.rs Олга Петровић 607 146 461 260 0 0 99 51.01 42 11 32 14 0.20 0.19 50.62 0 0 0 2215 22.37 2 20 30.35 0 16.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 30 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не
1327 Политехничка школа Суботица Севернобачки Сомбор Максима Горког 38 024663100 024663111 http://www.politehnickasu.edu.rs Исо Планић 718 341 377 243 410 308 95 82.24 13 25 46 11 0.50 6.02 75.52 0 0 0 4494 47.31 2 39 18.41 6 18.45 0 178 0 0 0 227 0 298 0 0 0 0 15 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Да Школа је основана на иницијативу Удружења инжењера и техничара Суботице 1945. године као Техничка школа са грађевинским, геодетским, машинским и електротехничким смеровима. Сада Школа образује ученике у трогодишњем и четворогодишњем трајању на српском, мађарском и хрватском наставном језику за потребе севернобачке регије у четири подручја рада: грађевинарство и геодезија, шумарство и обрада дрвета, хемија, неметали и графичарство и култура, уметност и јавно информисање. Од школске 1996/97. године Школа се постепено укључивала у реформу образовања уводећи нове (огледне) образовне профиле. Мисија Политехничке школе је да ученицима пружи трајна, функционална и по садржају актуелна знања, да развија и подстиче иницијативност, тимски рад и позитивну комуникацију. Визија Школе је да ствара профил ученика који се одликује значајно високим нивоом одговорности, стручне, социјалне и културне компетенције, а које ће успешно имплементирати у савременом окружењу и професионалном животу.
1328 Хемијско-технолошка школа Суботица Севернобачки Сомбор Максима Горког 53 024644103 024644105 http://www.hts.edu.rs Никола Матковић 630 186 444 182 318 300 90 78.32 22 15 40 13 0.00 0.00 77.93 0 0 0 5086 56.51 2 37 17.03 1 60.71 213 0 0 0 0 324 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Хемијско-технолошка школа се налази у згради која има изузетно богату традицију као образовна установа. Школска зграда је изграђена 1897. године и првобитно је била Државна женска учитељска школа - Препарандија. Затим се у школској згради одвијала настава Правног факултета, активности Градске библиотеке и још много тога. Данас, Хемијско-технолошка школа је савремено и модерно опремљена школска установа која испуњава услове за обављање наставе у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за следећа подручја рада: хемија, неметали и графичарство, пољопривреда, производња и прерада хране и текстилство и кожарство. Ученицима и наставницима су на располагању предметни кабинети, учионице са рачунарима и пројекторима, добро опремљене лабораторије. У оквиру рада школе, покренуте су проширене делатности које обухватају: школску пекарску радионицу, кројачку радионицу и производњу течног сапуна.
1329 Техничка школа Иван Сарић Суботица Севернобачки Сомбор Трг Лазара Нешића 9 024552031 024552031 http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs Иван Бајић 1320 1100 220 547 695 573 124 116.82 27 29 52 16 2.20 11.12 87.15 0 0 0 8531 68.80 2 57 23.16 0 15.97 0 0 0 306 533 0 0 0 481 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Прва Техничка школа у Суботици основана је 4. новембра 1945. године. Образовала је кадрове грађевинске, машинске и електротехничке струке. Даљи развој индустрије захтевао је више образованих кадрова што је довело до поделе ове школе на више специјализованих школа, па је тако наша школа основана Решењем Народног одбора Општине Суботица 28. септембра 1961. године, као Машинско-електротехнички школски центар у чији састав улазе: - Машинско-електротехничка школа, - Школа за висококвалификоване раднике са одељењима металског и електротехничког смера, - Одељења Школе ученика у привреди металског и електротехничког смера, која се овим Решењем издвајају из Школе ученика у привреди у Суботици. Поред кадрова машинске и електротехничке струке, који се од самог оснивања образују од 1975. године у школи се образују и кадрови саобраћајне струке – друмски саобраћај. У 1978. години долази до интеграције са Железничком индустријском школом (ЖИШ) и од тада школа образује и кадрове саобраћајне струке – железнички саобраћај. Школа тада мења назив у Центар за образовање стручних радника металске, електротехничке и саобраћајне струке. Од 1999. до 2010. године Школа се зове Техничка Школа, а од 01.09.2010. године Школа носи нови назив: Tехничка школа „Иван Сарић“. На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије”, број 71/94) Влада Републике Србије донела је одлуку да је зграда Техничке школе „Иван Сарић“ у Суботици у улици Трг Лазара Нешића број 9. у државној својини споменик културе. 2012. године је била стогодишњица од изградње. Друга зграда школе, стара око 120 година, у улици Матије Гупца 8-10. је у комплексу зграда заштићених као споменици културе и враћена је Римокатоличкој верској заједници у Суботици. Школа у својој основној делатности образује ученике по плановима и програмима за стицање III и IV степена стручне спреме у подручјима рада: - Машинство и обрада метала, - Електротехника, - Саобраћај, - Металургија
1332 Техничка школа Ада Севернобанатски Зрењанин Моше Пијаде 47 024853034 024853034 http://tsada.edu.rs Хилда Гилице 325 293 32 311 113 199 58 43.50 15 6 29 8 0.00 1.06 42.44 0 0 0 4911 84.67 2 22 14.77 3 32.84 0 0 0 200 88 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Средње стручно образовање у Ади старо је скоро 100 година. Садашњи лик школа је добила отприлике пре четрдесет година, а прва генерација машинских техничара изашла је из школске 1962/63. године. Техничка школа у Ади, тада је носила назив МШЦ – Машински школски центар, обезбеђивала је стручне, квалификоване техничара и мајсторе за потребе тадашљег гиганта у машинској индустрији „Потисја“, фабрике алатних машина и ливницам која је извозила своје чувене стругове широм света. У нашој школи постоји дуга традиција средњошколског образовања машинске, електротехничке, текстилне као и од недавно грађевинске струке. Осим редовног средњошколског образовања у школи постоји могућност и за организовање стручног усавршавања и преквалификације. Захваљујући тој традицији и квалитету, наша школа је од тада па све до данас, препознатљива и привлачна у ширем окружењу. \r\nПовратне информације потврђују да наши ученици успешно полажу пријемне испите на високошколским установама. Стручним знањем и радом младих стручњака који заврше ову школу задовољни су послодавци, због тога их радо запошљавају. \r\n
1334 Економско-трговинска школа Кикинда Севернобанатски Зрењанин Доктора Зорана Ђинђића 7 023022023 023022023 http://ekonomskaki.edu.rs Томислав Бартолић 477 171 306 0 267 204 53 41.13 14 14 21 4 1.09 0.00 39.84 0 0 0 6333 119.49 1 18 26.50 0 15.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 385 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа у Кикинди има традицију дугу готово седамдесет година.Од оснивања до данас, школа се развијала, прилагођавала новим токовима и условима тржишта.а данас је ово модерна Економско-трговинска школа. У њој се настава одвија у учионицама, савремено опремљеним кабинетима, кухињи, фискултурној сали с теретаном, медијатеци, бироима.У 6 савремено опремљених бироа ученици симулирају рад у трговинским предузећима, туристичким агенцијама и малопродајним објектимa. Активна настава омогућује ученицима да теоријска знања примене у пракси Стални смо учесници на сајмовима виртуелних предузећа. Спремни смо да стечена знања разменимо и са другима. Посетили смо економску школу у Немачкој, гимназију у Румунији, а пројекти: Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу, Друга шанса, Економија је свуда око нас пружају ученицима нова знања и могућности. Са републичких такмичења протеклих година издвајамо друго место из математике, прво место у стоном тенису и пето место из рачуноводства.
1335 Средња стручна школа Милош Црњански Кикинда Севернобанатски Зрењанин Светосавска 57 023022056 0230439612 http://miloscrnjanski.edu.rs Виктор Фелбаб 391 98 293 0 309 79 82 41.10 31 13 30 8 1.78 0.00 39.32 0 0 0 4327 52.77 2 18 21.72 0 23.29 108 0 0 0 0 101 0 46 0 0 0 0 0 136 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња стручна школа „Милош Црњански“ основана је 1961. године као Техничка грађевинска школа. Oд маја 1967. године носи назив ,,Стеван Лакаи Гига’’. Од школске 1975/76. године Школа постаје самостална и припаја јој се хемијско-технолошка и прехрамбена струка. Одлуком Министарства просвете Републике Србије, 1993. године, школа добија назив Хемијско-технолошка и грађевинска школа. Школске 1995/96. године Школа се преселила на садашњу адресу. Увођење медицинске струке (2005. године) од школске 2006/07. године школа носи назив Средња стручна школа „Милош Црњански“. Данас школа уписује четири одељења првог разреда. Школа остварује међународну сарадњу са гимназијом „Grigor Moisil“ из Темишвара. За целокупну активност и постигнуте резултате у васпитању и образовању и учењу многи ученици и наставници наше школе добили су низ друштвених признања и награда Општине Кикинда и АП Војводине Школа је двоструки добитник Повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за најбољу образовну установу (2007. и 2011. године), као и добитник признања „др Ђорђе Натошевић“ за школску 2008/09. годину. Признање "др Ђорђе Натошевић" додељује Скупштина АП Војводине за постигнуте изузетне резултате у образовно-васпитном раду.
1336 Техничка школа Кикинда Севернобанатски Зрењанин Светосавска 55 023022275 023027390 http://tsk.edu.rs Надица Богдан 693 602 91 0 446 216 80 67.86 24 17 33 6 1.70 6.70 59.46 0 0 0 4884 61.05 2 31 22.35 5 20.92 0 0 0 156 339 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Кикинди образује ученике у три подручја рада: електротехници, машинству и обради метала и у саобраћају. Највећа смо школа у севернобанатском округу са мноштвом атрактивних образовних профила. Школа поседује и добро опремљену школску радионицу, са савременим училима. У школи постоји 7 рачунарских кабине са преко 100 рачунара, медијатека, библиотека, фискултурна сала... Такође, 9 кабинета је опремљено видео пројекторима, а у целој школи постоји интернет конекција. Школа поседује 3 возила за обуку Б категорије, као и камион за Ц категорију. Поседујемо и два кабинета за ЦНЦ програмирање у којима се налазе индустријске тастатуре и ЦНЦ машине.
1337 Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф Кањижа Севернобанатски Зрењанин Широка улица 70 024874550 024874550 http://techniq.edu.rs/ Золтан Шарњаи 409 286 123 397 185 219 56 50.27 7 4 38 7 1.11 0.00 49.16 0 0 0 4946 88.32 2 23 17.78 2 22.03 245 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Већ 50 година како наша школа пружа својим ђацима могућност за образовање у својим објектима, у централној згради и на школској економији, из области пољопривреде и машинства. Школа у свом саставу поседује кабинете за теоријску и практичну наставу, стручне радионице, библиотеку, спортске терене, добро опремљену економију, просторије за узгој и здравствено збрињавање животиња и чак 100 хектара ораница за потребе практичне наставе. Све то, овако обједињено, пружа савршене могућности за савладавање теоријског, али и практичног дела жељеног смера или заната на високом нивоу. Професорима је примаран задатак да се деца која ту похађају наставу за сво време свога школовања осећају добро и безбедно. Поносно истичемо да су наши ђаци остварили изванредне резултате на разним стручним, али и спортским такмичењима. Наша образовна политика се руководи захтевима данашњице те ће наши ђаци у већини случајева пронаћи своје место на тржишту рада или се по полагању матурских испита одлучују за наставак свог школовања на високошколским установама у земљи и иностранству.
1339 Средња школа Доситеј Обрадовић Нови Кнежевац Севернобанатски Зрењанин Краља Петра I Карађорђевића 11 023081434 023082455 http://www.ssdonk.edu.rs/ Милица Гајин 234 164 70 123 105 127 48 27.13 14 14 19 1 0.33 7.00 19.79 0 0 0 2513 52.35 1 12 19.50 6 51.81 0 0 0 11 0 0 0 0 129 94 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Средње образовање у Новом Кнежевцу има традицију дугу преко 100 година. Српско школство надзорништво Нови Кнежевац постојало је 1876. године. Садашња фискултурна сала је грађана 1935. године као Соколарски дом уз помоћ донатора. Школа је мењала називе пратећи трансформације и реформе образовања.\r\nОд 1954. постоји као школа ученика у привреди, а 1957. као школа за опште образовање радника. Економска школа је почела са радом 1961.године. Садашња школска зграда је изграђена 1963. године. 1966/1967 школске године уводи се школа за КВ раднике (металска и грађевинска). 21.03.1973. године ова школа добија назив Школа за квалификоване раднике “25.мај”.\r\n30.06.1983. године долази до интеграције са Кањишком школом под називом Међуопштински школски центар за усмерено образовање И васпитање средњег степена “Братство-јединство” Кањижа-Нови Кнежевац, а 01.07.1989. године се раздвајају као посебне школе.\r\nШкола тада носи назив: Школа за образовање и васпитање “25.мај” и има ученике машинске, саобраћајне и хемијске струке у трогодишњем трајању. Хемијска школа се гаси 1992.године.\r\n19.03.1993. године школа добија назив Средња школа “Доситеј Обрадовић” Нови Кнежевац. У оквиру ње се отвара истурено одељење Гимназије “Душан Васиљев” из Кикинде и истурено одељење угоститељске школе “Јован Трајковић” из Зрењанина. Данас је средња школа самостална. \r\nДанас СШ „Доситеј Обрадовић“, има следећа подручја рада:\r\n1. Саобраћај у четворогодишњем трајању, образовни профил: Техничар друмског саобраћаја, на српском наставном језику;\r\n2. Саобраћај у трогодишњем трајању, образовни профил: Возач моторних возила, на мађарском наставном језику;\r\n3. Машинство и обрада метала у трогодишњем трајању, образовни профил: Аутомеханичар и Механичар грејне и расхладне технике, на српском наставном језику;\r\n4. Трговина, угоститељство и туризам у трогодишњем трајању, образовни профил: Кувар, Конобар и Посластичар, на српском и мађарском језику.\r\nТакође, нуди и могућност преквалификације, доквалификације и стицање петог степана за одређене профиле. \r\nУ последњих пет година, зграда школе је опремљена новом рачунарском опремом. Кабинети за угоститеље су такође опремљени новом опремом за куваре и конобаре, а некадашња радионица је у потпуности санирана и у оквиру ње се сада налази кабинет за саобраћај, који поседује интертактивну таблу и пратећу опрему. Фискултурна сала је реновирана и опремљена новим спортским реквизитима. \r\nПоред редовног плана и наставног програма, у школи се организује мноштво слободних, ваннаставних активности. Ученички парламент је активан и доприноси квалитетнијем раду школе, јер управо школа ставља акценат на задовољство ученика.\r\n
1341 Економско-трговинска школа Сента Сента Севернобанатски Зрењанин Главни трг 12 024811549 024811549 http://www.ekonomska-skola.rs КОРНЕЛ TOT 331 91 240 228 170 164 48 35.12 12 15 18 3 1.24 0.00 33.88 0 0 0 4890 101.88 1 17 19.47 0 13.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 293 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Економско-трговинска школа Сента има седиште у згради на адреси Главни трг 12 заједно са Сенћанском гимназијом и Средњом медицинском школом Сента. Она је основана 1960. године, настава се изводи на српском и на мађарском наставном језику. Према утврђеној документацији о Мрежама средњих школа за образовне профиле који се изучавају у школи осим ученика из општине Сента покрива и већи део Потисја. Редовно учествујемо у изради и преводу на мађарски језик Приручника за матурски испит за реформисане образовне профиле Комерцијалиста, Финансијски и Пословни администратор у сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања и МПНТР. Поред редовног школовања, организовано је и образовање и стручно усавршавање одраслих. Остварила је успешне резултате од почетка свог постојања и допринела подмиривању потреба тржишта рада у потиском региону. Економско-трговинска школа данас поред осталих кабинета користи два потпуно опремљена бироа за учење, и два кабинета за информатичке предмете и рачуноводство са укупно 110 рачунара. Школа је била међу првима у Србији у имплементацији реформе средњег стручног образовања у економским школама, на почетку за профил КОМЕРЦИЈАЛИСТА, а касније ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР и ТРГОВАЦ. Наставно особље константно учествује у програмима за стручно усавршавање. У оквиру школе постоје и многе друге активности, као што су размена ученика са економском школом „Кереши Јожеф“ у Сегедину (Мађарска), а може се похвалити да најстарији и најактивнији ђачки парламент у граду функционише управо у њој. Школа је успоставила сарадњу са многим предузећима, установама, у приватном и јавном сектору а ученици школе учествују на такмичењима и показују своје знање просечним резултатом у првој трећини пласираних. Захваљујући победи на Сајму виртуелних предузећа у Бору 2012, школа је била домаћин ове републичке смотре 2015. године. Од стране директора и професора школе је поведена посебна брига о добрим међуљудским односима.
1342 Хемијско-прехрамбена средња школа Чока Севернобанатски Зрењанин Моше Пијаде 28 023071056 023071056 http://www.hpscoka.edu.rs Јожеф Бата 110 33 77 70 69 41 25 19.07 5 6 10 4 0.77 1.30 17.00 0 0 0 615 24.60 1 11 10.00 0 61.82 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Школа је са функционисањем почела 1978. године као васпитно-образовна установа средњег степена. Од оснивања, школа је образовала профиле из области: хемије и неметала, металургије и топионичарства, производње и прераде хране, у складу са потребама тржишта рада. Тренутно се образују следећи профили: техничар за заштиту животне средине ( образовање траје четири године) и мушки и женски фризер(трогодишње образовање). Од самог почетка настава се одвија на два језика, српском и мађарском. Школа се може похвалити лабораторијом, фризерским салоном, фискултурном салом и учионицама, које су од пре неколико година опремљене пројекторима. Ученици постижу одличне резултате у учењу, при чему посебно издвајамо успехе наших фризера, који су школске 2014/2015. на Републичком такмичењу фризера освојили прво место у појединачном и друго место у укупном пласману. Опремање школе наставним средствима, усавршавање наставника и даљу модернизацију, у циљу унапређења наставе и стицања одговарајућег теоријског и практичног знања, поставили смо себи као најважнији циљ.
1344 Економско-трговинска школа Јован Трајковић Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Скерлићева бб 023561584 023511956 http://www.ekonomskazr.edu.rs Драгослава Голушин 903 353 550 30 537 364 89 61.17 19 21 40 9 0.22 3.01 57.94 0 0 0 1633 18.35 2 32 28.22 0 11.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 521 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Да Не Не Не Не У Великом Бечкереку је давне 1895. отворена Државна трговачка академија у новој великој згради поред Бегеја, подигнутој по пројекту знаменитог пештанског архитекте, Иштвана Киша. Тако далеко сежу корени Економско-трговинске школе „Јован Трајковић“ из Зрењанина, настале спајањем економске, трговачке и угоститељске школе. Име народног хероја носи од 9. маја 1965. године. У зависности од ратних и неких других прилика, школа је мењала простор и амбијент. Данас је наша школска зграда у Скерлићевој улици и броји 32 одељења у 8 образовних профила, са увек присутном тенденцијом великог броја ученика да се код нас школују. Са поносом можемо да кажемо да сваке године неко од наших ученика забележи завидне резултате на републичким, чак и међународним такмичењима. Тако је у школској 2014/2015. години освојено прво место на такмичењу из историје и треће место на математичком такмичењу. На међународној поетској смотри је наша ученица недавно освојила треће место. Традиционално наши ђаци годинама имају успеха на такмичењима из стручних предмета, а њихови резултати указују на квалитетно и широко образовање. Колектив школе делом чине професори са великим искуством које су стекли својим дугогодишњим радом. Поред искусних колега, школа у својим редовима има бројни млађи кадар, који је спреман да се непрестано усавршава, како би ниво образовања у овој установи остао висок. Током постојања школа је доживела много промена и налази се у сталној тежњи да испуни и задовољи захтеве савременог образовања.
1345 Медицинска школа Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Новосадска 2 023561413 023561413 http://www.medicinska-skola.edu.rs Сања Нецин 721 186 535 119 0 0 114 60.01 38 25 44 7 1.04 0.00 58.96 0 0 0 6946 60.93 1 24 30.04 0 16.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Једина медицинска школа у региону са вишегодишњим искуством у образовању здравственог кадра, која нуди висок ниво теоријске и практичне наставе. Настава се одвија у новој школској згради у одличним условима за рад. Школа постоји 65 година. Као година оснивања Медицинске школе школе за средње образовање узима се 1947, када је то била трогодишња школа за лекарске помоћнике. Од 1960 до данас ово је четворогодишња средња школа. У школској 2014/15 години ученици наше школе постигли су значајне резултате на такмичењима,од којих истичемо друго место на републичком такмичењу из хемије и треће место на на републичком такмичењу из немачко језикаг. Школа остварује одличну сарадњу са локалном самоуправом и социјалним партнерима.
1346 Пољопривредна школа Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Македонска 2 023562189 023562189 http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs Mилица Дамјановић Томин 470 267 203 0 266 205 61 39.28 11 17 28 5 0.00 0.00 39.28 0 0 0 2285 37.46 1 18 26.11 0 23.85 404 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња пољопривредна школа основана је 1956. године у Ечки, месту које се налази у непосредној близини града Зрењанина.У нашој школи имамо следеће смерове: ветеринарски техничар, пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, техничар за пејзажну архитектуру и руковалац - механичар пољопривредне технике. Практична и теоретска настава се успешно одвијају у преподневној смени. Школа је укључена у неколико пројеката од којих истичемо: „Ваннаставна едукација: Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ у којем учествују пет одељења друге године, пројекат Делта фондације „Фонд за будућност“ где је укључено петнаест ученика наше школе који похађају радионице на којима стичу сазнања из савремене пољопривреде у виду теоретске и практичне едукације, а добитници су и стипендија које их додатно стимулишу на рад. Ту је и пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у којем су учествовали ученици са смера техничар хортикултуре и пољопривредни техничар, где су кроз практичну едукацију са својим професорима успели да произведу здравствено безбедну храну бавећи се органском пољопривредом.\\r\\n
1347 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Стевице Јовановића 46 023561567 023561567 http://www.upzr.edu.rs Југослав Богдановић 456 140 316 0 326 130 65 49.78 8 11 36 10 0.00 0.00 49.78 0 0 0 393 6.05 2 24 19.00 3 31.65 161 0 0 0 0 227 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не ХПТШ "Урош Предић" Зрењанин је средња стручна школа са три подручја рада. Почетак рада датира из 1938.године. Данас је то модерна школа која се бави формалним образовањем (редовни и ванредни ученици) и неформалним образовањем одраслих кроз наш Центар за континуирано образовање одраслих. Школа располаже мултимедијалним кабинетима, лабораторијама, радионицама (пекара, мини-млекара, текстилне радионице). ЕТФ је у свом Compendium-у Иновативних стручних школа југоисточне Европе 2010.године представио нашу школу као једину из Србије. Спољашње вредновање школе из децембра 2014. године утврдило је наглашено присуство јаких страна и високе проценте остварености стандарда квалитета рада у свим кључним областима. Сходно нашој визији посвећени смо сталном унапређивању са идејом да будемо школа у којој раде задовољни и креативни људи, а сви заједно имамо позитивну релацију према окружењу.
1348 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Народног фронта 1 023511376 023511376 http://www.teslazr.edu.rs Марија Серво 675 600 75 95 408 252 94 55.84 10 12 58 14 0.00 0.17 55.67 0 0 0 3256 34.64 2 32 21.09 3 18.35 0 0 0 0 578 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Школа је основана 1983. године, мада је традиција школовања електротехничке и грађевинске струке у граду дужа од сто година. Школу тренутно похађају ученици на српском и мађарском језику. Ко смо и зашто постојимо? Ми смо средња стручна школа у којој сви запослени брину да се ученици образовно и васпитно утемеље за даљи живот и школовање, да их учинимо мислећим и стручним, отвореним и спремним људима за сваку иницијативу. Где желимо да стигнемо? Желимо школу где ће се радо боравити, место међусобног уважавања и сарадничког рада ученика и наставника, опремљену модерним наставним средствима и високо вредновану у локалној средини.
1349 Техничка школа Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Стевице Јовановића 50 023561277 023561277 http://tehnickazr.edu.rs/ Милинко Бабић 597 487 110 0 364 214 63 52.32 14 15 25 9 0.00 5.25 46.92 0 0 0 1921 30.49 1 26 22.96 1 18.57 0 0 56 246 0 0 0 0 295 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа налази се у Зрењанину, у улици Стевице Јовановића бр. 50. Основана је као Жељезничка индустријска школа 1935 године, а од 1938 у школи почиње са радом машински, електро и хемијски одсек. Од 1994 године школа носи назив Техничка школа и образује ученике у три подручја рада: машинство и обрада метала, саобраћај и геологија, рударство и металургија. Образовно васпитни рад одвија се у две зграде у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима који су опремљени модерним наставним средствима. Школа поседује камион и аутомобиле за обуку и полагање возачког испита за ученике школе.
1354 Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић Алибунар Јужнобанатски Зрењанин Вука Караџића 2 013642287 013641036 http://ekonomskaalibunar.wordpress.com Дору Србин 414 193 221 109 225 187 48 33.44 7 13 22 6 0.00 0.30 33.14 0 0 0 3303 68.81 2 18 23.00 0 20.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 375 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Да Не Не Не
1356 Техничка школа Сава Мунћан Бела Црква Јужнобанатски Зрењанин Јована Цвијића 7 013851178 013851178 http://www.tehnickaskolabc.edu.rs Жељко Стаменковић 309 202 107 0 163 146 61 34.41 19 19 18 5 2.33 4.38 27.40 0 0 0 2729 44.74 2 16 19.31 5 29.87 0 0 0 78 0 0 0 0 112 86 0 0 0 0 33 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа „Сава Мунћан“ води своје порекло од првих занатских и шегртских школа основаних у Белој Цркви 1884. године. Било је то време када су ученици бежали са часова јер су имали обавезе и посао код својих мајстора. Мењала су се времена и профили; од занатске преко машинске, школа је зарадила назив техничка, и сада је једна од најопремљенијих и најусловнијих образовних институција у општини. Настава се одвија у две смене, за четврти и трећи степен: осим у учионицама и у радионици, кухињи, фризерским салонима, кабинетима за информатику и учење страног језика. У школи су заступљена следећа подручја рада: саобраћај, машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, личне услуге, а у оквиру њих следећи образовни профили: техничар друмског саобраћаја, машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, бравар, механичар привредне механизације, механичар грејне и расхладне технике, туристички техничар, мушки и женски фризер, кувар. Организују се редовно и испити за ванредне кандидате. Ученици машинске струке редовно учествују на такмичењима и високо се котирају, тако да су прошле школске године (2014/2015) освојили 3. место на републичком нивоу. Наставнички кадар се редовно усавршава у овиру струке, а често су и консултанти Заједнице саобраћајних школа, Агенције за безбедност у саобраћају, као и локалне заједнице.
1358 Пољопривредна школа Вршац Вршац Јужнобанатски Зрењанин Архитекте Брашована 1 013805058 013807589 http://bioskola.edu.rs Срђан Клиска 412 219 193 0 0 0 53 36.18 16 9 20 8 0.50 0.00 35.69 0 0 0 3710 70.00 1 18 22.89 1 14.85 213 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1359 Хемијско-медицинска школа Вршац Јужнобанатски Зрењанин Стеријина 113 013830292 013830292 http://www.hms.edu.rs Вељко Стојановић 721 187 534 0 306 410 91 62.97 26 18 35 12 0.25 0.00 62.72 0 0 0 4742 52.11 2 28 25.75 0 7.27 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Хемијско-медицинска школа, основана 1977. године, прати потребе хемијске и фармацеутске индустрије до чије експанзије је дошло у том периоду. Образује ученике у два подручја рада: хемија, неметали и графичарство и Здравство и социјална заштита. У школи се успешно реализује велики број ваннаставних активности, које резултирају великим бројем ученика, учесника такмичења на свим нивоима, предвиђеним програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Школа , коју у задњих неколико година похађа између 650 -720 ученика у 28 одељења, је добро опремљена, настава је усмерена на учење и развој компетенција ученика. У прошлом периоду школа је реализовала и значајне пројекте из више области у оквиру којих је обезбедила модерну опрему и едукацију за наставнике и ученике.\r\nИстакли бисмо неколико њих:\r\n1. „Мултидисциплинарни тестови – кључ успеха у Европском образовању“\r\nфинансиран из ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Република Србија;\r\n2. „Школа без насиља“ под покровитељством УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије;\r\n3. Пројекат Развионица – Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала;\r\n4. Пројекти Ученичког парламента и Фондације Ане и Владе Дивац: „Зелена учионица“ и „Знати и применити“;\r\n5. Међународни програм „Еко –школе у Србији“ подржан од Програма УН за животну средину (УНЕП) и Организације УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО).\r\n. Хемијско-медицинска школа успешно сарађује са партнерима из Руминије и конкурисала је (аплицирала) са својим партнерима на три прекогранична пројекта ИПА 2016 који су у фази вредновања: 1. Размена добре праксе - успешан пут ка Европском образовању (у трајању од 18 месеци); 2. Регионални центар за усмеравање и евалуацију прекограничне кавалификације (у трајању од 36 месеци; 3. Напредне компетенције за будуће иновације у стручном образовању (у трајању од 48 месеци).
1360 Школски центар Никола Тесла Вршац Јужнобанатски Зрењанин Стеријина 40-44 013830668 013830668 http://www.teslavs.edu.rs Жељко Ивковић 682 507 175 0 354 326 63 49.43 15 17 23 8 0.00 0.00 49.43 0 0 0 2563 40.68 1 26 26.23 3 10.03 0 0 0 205 255 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школски центар Никола Тесла из Вршца данас је средња стручна школа која образује ученикe на образовним профилима у четворогодишњем и трогодишњем трајању на три подручја рада. У савремено опремљеној згради школе има 26 одељења на подручју рада електротехника, машинство и обрада метала и економија, право и администрација.
1363 Средња стручна школа Васа Пелагић Ковин Јужнобанатски Зрењанин Цара Лазара 261 013742200 013742200 https://www.vasapelagickovin.edu.rs Игор Тришић 261 133 128 0 128 120 43 35.33 11 7 18 7 0.65 1.30 33.38 0 0 0 3571 83.05 2 14 18.64 5 34.43 119 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Наш циљ је подстицање свестраног развоја личности ученика и наставника уз уважавање различитости које могу да нам помогну да будемо још компактнији. Постајемо савремена школа у којој ученици имају активну улогу у стицању знања и у оспособљавању за радни процес и даље образовање.
1365 Економско-трговинска школа Паја Маргановић Панчево Јужнобанатски Зрењанин Ослобођења 25 013314349 013314349 http://www.ekosko.edu.rs Милан Параушић 808 271 537 0 395 255 62 54.44 14 9 35 4 1.00 2.48 50.96 0 0 0 2295 37.02 2 29 27.86 3 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 555 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана је 17. марта 1959. као периодична школа ученика у привреди. Реформом школства у јесен 1987. ученици похађају школу по новим плановима и програмима за занимања економске струке Школски живот се одвија на простору од 2500 метара квадратних. Постоји 9 кабинета и 18 специјализованих учионица. Школа има и салу за физичко васпитање у којој одвија настава поменутог предмета, а користи се и за разне ваннаставне активности. Уз салу постоје опремљене свлачионице које испуњавају стандарде опремљености. У школи постоји библиотека са око 7000 наслова у којој ученици и запослени могу наћи потребну лектиру и друге интересантне књиге, као што су разна енциклопедијска издања и велики број дела савремене прозе и поезије. Школа располаже и мултимедијалном салом у којој се одвијају презентације и предавања. У школи се тренутно школују ученици за 12 образовних профила: Економски техничар, финансијски техничар, финансијски администратор, комерцијалиста, правни техничар, туристички техничар, угоститељски техничар, трговински техничар, кувар, конобар, посластичар.
1366 Медицинска школа Стевица Јовановић Панчево Јужнобанатски Зрењанин Пастерова бр.2 0132511772 0132511772 http://www.medicinskapancevo.com Светлана Калапиш 586 147 439 0 302 275 68 48.54 18 18 25 7 0.00 0.00 48.55 0 0 0 1814 26.68 2 19 30.84 0 11.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1959.године под називом "Школа за медицинске сестре-техничаре".Просторије су се налазиле у оквиру зграде Опште болнице Панчево.Од 1964. године Школа има своју зграду, дограђену 2007.године фискултурном халом и помоћним просторијама.У непосредној близини су одељења Опште болнице Панчево као основна наставна база за извођење вежби и блок наставе ученицима Школе. Осим редовних активности - рада са редовним ученицима школе кроз 19 одељења,Школа дужи низ година успешно спроводи програм преквалификације и доквалификације у оквиру програма ванредног школовања.
1367 Пољопривредна школа Јосиф Панчић Панчево Јужнобанатски Зрењанин Новосељански пут 31 0132190022 013370240 http://www.jpancic.edu.rs Ненад Кораћ 409 284 125 0 61 115 46 36.26 13 8 20 5 1.90 0.00 34.36 0 0 0 2767 60.15 1 19 21.53 0 24.96 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа \"Јосиф Панчић\" смештена је у јужном квадранту града Панчева, уз сам међународни пут Е-92 и у близини железничке пруге Вршац-Београд.Школу чини 7 самостојећих објеката распоређених у изванредном школском дворишту површине око 5 ха, са мноштвом дрвећа, цветних засада и местима за одмор ученика. Школа је основана 1961.године под називом Техничка-пољопривредно-машинска школа и настала је спајањем Економске школе за одрасле и Ратарско-тракторске школе. Током свог 50-тогодишњег рада, школа је ,у зависности од реформи које су спровођене, образовала кадрове за рад у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, а у једном периоду образовала је ученике за заједничко средње образовање. Број ученика се кретао од 400 до 1000 ученика у једној школској години распоређених у одељења од 16 до 34. Након рационализације средњег образовања 1993.године, Школа од 1.9.1993.године образује кадрове за подручје рада пољопривреда, и ради под садашњим називом:Пољопривредна школа \"Јосиф Панчић\" из Панчева, са седиштем у Панчеву, Новосељански пут 31, тел.219 0022 и тел-фаx 370 240. У школи се образују ученици на седам образовних профила и то: - на четворогодишњим профилима: -пољопривредни техничар -техничар пољопривредне технике, -техничар хортикултуре -ветеринарски техничар; - на трогодишњим профилима -руковалац-механичар пољопривредне технике, -цвећар-вртлар -пољопривредни произвођач Школа је регистрована и омогућава ученицима наставак професионалног развоја путем доквалификације или преквалификације.
1368 Машинска школа Панчево Панчево Јужнобанатски Зрењанин Браће Јовановића 103 013316396 013314024 http://www.masinska.edu.rs Милорад Илић 817 720 97 0 527 280 80 72.99 18 17 33 12 0.00 7.44 65.55 0 0 0 3789 47.36 2 33 24.76 0 8.57 0 0 0 508 97 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Непосредно после 1945. године рад су наставиле Стручна продужна школа и Женска занатска школа. Биле су то установе са мало ученика, хонорарним наставницима, без својих зграда и без опреме. Стручна продужна школа, позната и као Шегртска школа имала је 153 ученика. Њој се 1946. године припаја и Женска занатска школа. Тако настаје Државна индустријско-занатска школа. Следеће године Школа добија назив Стручна школа за ученике у индустрији и занатству, преуређену зграду у Масариковој улици бр. 1, стално запослено особље и опрему.У школи су постојали металски, дрвни и општи одсек. Школа мења назив 1952. године у Школу ученика у привреди „Борис Кидрич“. Школске 1955/56. године школа има 20 одељења са 481 учеником . На захтев предузећа у граду Школски одбор је октобра 1955. године отворио Мајсторску школу општег типа у којој су два одељења са 55 ученика. Осим једног сталног наставника све часове у Мајсторској школи, касније названој Школа за висококвалификоване раднике, изводили су наставници Школе ученика у привреди „Борис Кидрич“. Наставничка већа и школски одбори ове две школе, на заједничкој седници одржаној 05.07.1962.године, предложили су НОО у Панчеву да се школе споје у један центар који би оспособљавао омладину и раднике за квалификована и висококвалификована звања. Усвајајући предлог, НОО у Панчеву, решењем број 01-9389 од 01.10.1962. године формира Школски центар за стручно оспособљавање КВ и ВК радника „Борис Кидрич“. Исељењем Ливнице и Ремонта фабрике авиона „Утва“ из улице Жарка Зрењанина, Школа добија радионицу. Радионица је опремљена амортизованим машинама. Купљено је и неколико нових машина 1966. године. Простор Ливнице никада није опремљен. У радионици Школе обучавају се ученици за занимања бравар, машинбравар, металостругар, гасни и електрозаваривач, аутомеханичар, радио и телевизијски механичар. Средствима самодоприноса, 1967.године изграђена је школска зграда за потребе Школе у Улици Браће Јовановића бр. 103. Школа је тада имала 600 ученика, који су три дана у недељи имали теоријску наставу и три дана практичну обуку. Већ 1970 /71 Школа има 36 одељења са 1207 ученика. Године 1977. Школа се припаја Техничкој школи и постаје двогодишња .Школа за позивно средње усмерено образовање и васпитање у металској, саобраћајној и електротехничкој струци „Никола Тесла“. После десет године дискретно се приступа повратку на старо. Металска и саобраћајна струка Школе „Никола Тесла“ са делом заједничких основа Школе „Борис Кидрич“ постаје Школа за заједничко средње васпитање и образовање и позивно средње усмерено образовање и васпитање „Борис Кидрич“. Од 1986/87. године постајемо Школа за Машинску и саобраћајну струку „Борис Кидрич“. Крајем школске 1989/90. Године Савет школе доноси одлуку да од школске 1990/91 школа ради под називом Средња машинска школа „Панчево“, а наредне године Школа добија данашњи назив. Почиње школовање, поред традиционалних образовних профила за подручје рада машинство и обрада метала, школовање техничара за нумерички управљане машине. Школске 1996/97, године Школа уписује прве машинске техничаре за компјутерско конструисање. Године 2007. Школа уписује ученике на два потпуно нова огледна образовна профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању, оператер машинске обраде и техничар мехатронике. 2009/2010 Школа уписује једно одељење четворогодишњег образовања образовног профила машински техничар моторних возила.
1369 Електротехничка школа Никола Тесла Панчево Јужнобанатски Зрењанин Максима Горког 7 0132316806 0132352615 http://www.etsntesla.edu.rs Никола Ћурчин 592 533 59 0 157 149 61 50.42 12 16 27 6 0.00 0.00 50.42 0 0 0 5589 91.62 2 23 25.74 1 11.67 0 0 0 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електритехничка школа је основана 1946. године и тада је била смештена у згради у Лава Толстоја 30, (данашња ОШ "Ђура Јакшић"). Године 1948. школа се преселила у улицу Ђуре Јакшића 1 (познатију као здрага предузећа "Конструктор") и тамо остала до 1966. Те године ЕТШ поново прелази у нов објекат у улици Браће Јовановић 89, заједно са Хемијском школом. Још једном је наша школа променила адресу 1983. године, када коначно прелази у здање у којем се налази и данас. Школска зграда у улици Максима Горког 7 подигнута је 1905. године за Мађарску краљевску државну женску грађанску школу , која је постојала до краја Првог светског рата. Између два рата и после, зграда је такође служила у просветне сврхе и у њој се налазило више образовних институција, све до 1983, када она постаје ЕТШ "Никола Тесла". Зграда школе је, због свог специфичног изгледа, карактеристичног за време у којем је настала, под заштитом државе, као споменик културе. Од тада, кроз нашу школу прошле су бројне генерације ученика и предавача, који су постизали значајне резултате на многим такмичењима и смотрама из области електротехнике. Од самих почетака, школа је пратила модерне техничке и технолошке потребе и изазове и у складу са тим опремала кабинете и радионице. Данас је она стручна школа, у којој се стиче средње образовање за рад и за даље школовање, у трајању од три, односно четири године. Школски простор обухвата 12 учионица опште намене, једну за наставне активности које се реализују радионичарским начином рада и 10 кабинета, од којих су пет рачунарских, који су опремљени компјутерима новије генерације и шест за електрична мерења, електричне машине, електронику, електричне инсталације, мултимедије и телекомуникације. Школа такође поседује и богату библиотеку са око пет и по хиљада наслова. Од школске 2008/2009. уврстили смо у свој образовни систем први огледни образовни профил (електротехничар мултимедија), одговарајући тако, међу првима у граду, потребама Реформе средњег стручног образовања. Од тада сваке године укључујемо по један нови огледни образовни профил (електротехничар телекомуникација, администратор рачунарских мрежа и од прошле школске године, електротехничар информационих технологија). Нови модуларни наставни програми засновани на исходима, који се реализују у огледним образовним профилима у великој су мери повећали интересовање ученика за нашу школу, а посебно радује чињеница да је из године у годину све више девојчица које се уписују код нас. У школи се образује око 600 ученика у 23 одељења (мада је интересовање за похађање наше школе далеко веће, те је неопходно омогућити школи још једно одељење, како би се удовољило потребама ученика и њихових родитеља. Школа успешно прати савремене промене у образовању и удовољава захтевима реформе у области средњег стручног образовања, како улагањем напора у осавремењавање наставне технологије, тако и кадровски стручним потенцијалима наставника и стручних сарадника и њиховим сталним стручним усавршавањем за примену савремених дидактичких и методичких решења у настави.
1370 Техничка школа 23. мај Панчево Јужнобанатски Зрењанин Браће Јовановића 89 013318977 013333456 http://www.skola23maj.edu.rs Наташа Зечевић 861 328 533 0 0 0 86 70.54 29 24 29 4 0.00 0.00 70.54 0 0 0 5608 65.21 2 34 25.32 3 11.67 165 0 89 0 0 329 0 189 0 0 0 0 0 0 89 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа ,,23. мај“ основана је 1961. године. Током времена више пута јој је мењан назив, а данашње име носи од 2006. године. Школује образовне профиле из четири подручја рада. Истиче се одличним условима за рад ученика са великим и светлим учионицама, великом фискултурном салом и кабинетима, пекаром, фризерским салоном и лабораторијама у којима се одвија практична настава. Од скоро, школа има и ђачки клуб у коме се организују ваннаставне активности за ученике и запослене у установи. Школа активно учествује у реализацији пројеката са различитом тематиком: Сакупи и уштеди, видећеш да вреди, За чистије и зеленије школе Војводине, Спречавање осипања из образовног система Републике Србије, Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу, Против говора мржње на интернету. Како у пројектима, тако и на конкурсима оставрујемо запажене резултате. Само у току прошле школске године освојене су: прва награда у категорији средњих школа у пројекту Чистије и зеленије школе у Војводини, друга награда на конкурсу Рука у тесту, прва награда на Конкурсу Центра за таленте Михајло Пупин, прва и друга награда на конкурсу Енергија је свуда око нас, прва и друга награда на конкурсу за Идејно решење за сценографију драме ,,Ујка Вања“ , објављен је ликовни рад у Jardin Galerie. Наставници у школи редовно се стручно усавршавају и стимулишу једни друге у подизању квалитета наставе.
1373 Техничка школа са домом ученика Апатин Западнобачки Сомбор Пригревачка 72 772216 772731 http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Петар Поповић 205 159 46 0 128 77 34 22.60 4 12 13 5 0.15 1.04 19.73 0 0 0 2392 70.35 1 12 17.08 0 48.72 0 0 0 83 0 0 0 0 63 59 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа са домом ученика у Апатину је настала од индустријско-занатске школе која је основана 1945. године. У почетку су уписивана одељења металског, бродограђевинског, електротехничког, дрвопрерађивачког и текстилног смера. Године 1948. школа прераста у стручну школу за образовање у индустрији и занатству, а касније се трансформише у машинско - пољопривредну школу. Године 1963. прераста у Средњу техничку школу. Због потребе школе, 1987. године је изграђен Дом ученика. Од 16.06.1995. године школа носи данашњи назив Техничка школа са домом ученика и образује ученике у три подручја рада: машинство и обрада метала, саобраћај и туризам, угоститељство и трговину. Школа перманентно улаже у побољшање квалитета наставне опреме савременим наставним средствима. Води се рачуна о професионалном усавршавању наставног кадра. Поклања се велика пажња уређењу школског простора. У школи се подстиче, на свим нивоима, толеранција, уважавање различитости, поштовање, сарадња и брига о другима. План развоја школе у будућности базира се покретању сарадње са другим образовним и привредним институцијама у земљи, а нарочито у иностранству, путем пројеката различитих институција.
1374 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа Апатин Западнобачки Сомбор Блок 112 бб 025773211 025773211 http://gradedu.net Зоран Станковић 124 78 46 0 67 58 29 15.24 11 7 9 2 1.35 0.00 13.89 0 0 0 2281 78.66 1 9 13.78 0 105.86 0 61 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стучна школа Апатин Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа из Апатина основана је 1977. године. Школа је богата традицијом од регионалног значаја, образује стручне кадрове за потребе, не само општине Апатин, већ и шире. Младе генерације, по завршетку школовања, укључују се у производне процесе и рад привреде као и даље школовање. Школа располаже са једним хектаром и хектар и шеснаест ари школског простора. Зграда је новије градње и у њој се налази 16 класичних учионица, библиотека, зборница и просторије управе,сала за фискултуру са свлачионицом и купатилом, радионички простор за обуку ђака грађевинске струке, као и простор за обуку техничара за пејзажну архитектуру, спортски терени и тениски терен. Недавно је изграђена нова столарска и тапетарска радионица са 300м2 простора. Настава се изводи по плану и програму предвиђеним за дате струке. Ученици кроз четворогидишње образовање, васпитни процес, стичу знања која им омогућују упис на грађевински, архитектонски, шумарски факултет и све више школе. Школа се истиче изузетним условима за рад и живот ученика. Настава се одвија наизменично, једне недеље пре,а друге после подне. Учионице у којима се одвија настава су прозрачне и светле. Школа данас има 9 одељења са 124 ученика и 39 запослених радника. Наши ученици постижу запажене резултате на многобројним такмичењима, како на окужним тако и на републичким. Између осталог, наша школа је школске 2004/2005. године на Републичком такмичењу шумарских и дрвопрерађивачких школа Србије екипно освојила 2. место у републици, а школске 2005/2006. године наша школа је на истом такмичењу оствојила 1. место у републици. Успешно смо oрганизовали школске 1994/1995. године као и 2006/2007. године Републичко такмичење шумарских и дрвопрерађивачких школа Србије. Били смо успешни домаћини школске 2014/2015. године Републичког такмичења грађевинских и геодетских школа Србије. У школи функционише најсавременији видео надзор чиме је максимално обезбеђена сигурност и безбедност ученика, запослених као и самих објеката. Школа редовно прати све конкурсе и редовно учествује у реализацији остварених пројеката. Оно што је репрезентативно и препознатљиво за нашу школу је то што се трудимо да на исти начин поштујемо, волимо и уважавамо све успешне ђаке као и оне који мање воле књигу и учење, слободне и оне који се постиде, добре другаре и оне који су на путу да то постану. Корачамо напред и трудимо се сваког дана да понудимо ново, да понудимо више и другачије, да пружимо различите шансе за учење, за такмичење у струци и спорту. Бићемо кутак и подршка за све различите, а подједнако вредне- школа пријатељ. А ко има пријатеље, тај има све: знање,солидарност и компромис.
1376 Економско-трговинска школа Кула Западнобачки Сомбор Маршала Тита 113 025729150 025729150 http://www.etskula.com Снежана Делић 558 224 334 0 347 204 60 41.62 11 11 33 5 0.69 1.96 37.27 0 0 0 4575 76.25 2 22 25.36 4 19.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 453 0 0 0 0 0 Не Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа у Кули основана је 01.09.1960. године и радила је под називом Економска школа. Школа је у више наврата мењала назив, да би свој данашњи назив добила 2003. године. Наша школа је по броју одељења и ученика водећа у кулској општини, а спада у веће школе у западнобачком округу. Тренутно школа има 80 запослених, од којих су многи били њени ђаци. Школа у свом раду негује стручност, одговорност, тимски рад и толеранцију. Током више од педесет година постојања школа је изнедрила генерације успешних интелектуалаца, привредника, политичких радника који су дали значајан допринос развоју како кулске општине, тако и шире заједнице. Наша школа је добитник признања "Ђорђе Натошевић" 2008. године за постигнуте изузетне резултате у образовно-васпитном раду.
1377 Средња техничка школа Михајло Пупин Кула Западнобачки Сомбор Лазе Костића 14 025720103 025720103 http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Мирослав Милованчев 405 393 12 0 0 0 55 41.50 7 12 25 11 0.00 1.02 39.38 0 0 0 2105 38.27 2 20 20.25 3 19.99 0 0 0 122 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња техничка школа \"Михајло Пупин\" у Кули је 2012. године обележила пола века постојања.Тим поводом написали смо Монографију о историјату школе где смо побројали више од 10.000 бивших ученика.То је прошлост коју поштујемо.Данас смо савремена образовно-васпитна иституција са 420 ученика.Поставили смо соларну електрану, организујемо Манифестацију \"Европски дани Сунца\".Стално се такмичимо,а најбољи смо у електротехници и математици.Учионице смо опремили рачунарима, лабораторије и школску радионицу користимо за практичну наставу.Добили смо 3 током екстерног надзора 2014. године.
1378 Средња стручна школа Кула Западнобачки Сомбор Маршала Тита 107 025731123 025732045 http://www.ssscrvenka.edu.rs Недељко Кукић 221 99 122 0 137 69 34 22.22 9 9 14 2 0.00 2.58 19.64 0 0 0 1613 47.44 1 11 20.09 3 27.03 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Тачна година оснивања Средње стручне школе се не зна, али постоје писана документа (дневници) који сведоче да је 1923. године постојала средња школа у Црвенки. Школа је радила у континуитету све ове године, само је мењала свој назив, подручја рада и образовне профиле у којима су се образовали ученици. Школа је смештена у ужем центру Црвенке, преко пута православног храма \"Свети Сава\", на главном путу Кула-Сомбор, у улици Маршала Тита. Црвенчани су схватили колики је значај васпитно-образовног рада па су из средстава месног самодоприноса за период 1980-1985. године изградили данашњу зграду школе. У опремању школе поред Месне заједнице учешће су узели Самоуправна интересна заједница за образовање - Кула и привреда Црвенке. Настава у савременој згради почиње са радом 05.01.1985. године. Школска зграда са двориштем заузима простор од 6000 m2. Поседује велики број светлих учионица са припремним просторијама за рад наставника, добро опремљене хемијске лабораторије, лепо уређену библиотеку, ђачке радионице за практичну наставу (пекарска, машинска и фризерска и педикирско-маникирска). У дворишту школе смештени су терени за рукомет, мали фудбал, одбојку и баскет. У непосредној близини школе налази се спортска хала "Слободан Чиле Мишковић" где ученици школе изводе часове физичког васпитања, и ваннаставне спортске активности. Саставни део дворишта су и воћњак, стакленик и пластеник који су под савременим системом за наводњавање и гаража за пољопривредне машине. У оквиру практичне наставе у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране школа обрађује 100 ha земље на територији месних заједница Црвенка, Кула, Сивац и Крушчић. \r\nШкола је верификована за образовање следећих образовних профила у подручјима рада\r\nПољопривреда, производња и предара хране: прехрамбени техничар, пољопривредни техничар и техничар хортикултуре (4. степен), произвођач прехрамбених производа и руковалац-механичар пољопривредне технике (3. степен) Машинство и обрада метала: аутомеханичар, машинбравар, механичар грејне и расхладне технике, инсталатер, аутолимар (3. степен) Хемија, неметали и графичарство: Екологија и заштита животне средине (4. степен), Личне услуге: мушки фризер, женски фризер и педикир-маникир (3. степен) У школској 2015/2016. школа образује следеће профиле: техничар хортикултуре, прехрамбени техничар, женски фризер и мушки фризер. Оно по чему је школа препознатљива деценијама то су изузетни резултати у рукомету, школа је годинама учесник на рукометним такмичењима свих нивоа. Редовни је победник на Општинским, Окружним, Међуокружним такмичењима. Сваке године Школа је учесник на Републичком такмичењу где се редовно освајају медаље. Вишеструки је првак Републике, па је 2006. године учествовала на Светском првенству средњих школа у Лиможу у Француској, где је у конкуренцији двадесетдве средње школе освојила десето место. Све ово је довело до изузетне сарадње РК Црвенка и Средње стручне школе, тако да ученици наше школе у највећем делу представљају рукометни клуб.
1380 Техничка школа Оџаци Западнобачки Сомбор Школска 20 0255746118 0255742166 https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Снежана Лучар 315 231 84 0 117 38 42 31.97 8 8 21 5 0.05 2.21 29.70 0 0 0 2790 66.43 2 16 19.69 6 25.68 0 0 0 169 0 73 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа је основана 1955. године, под називом Текстилна средња техничка школа. Била је то једина школа ове врсте у бившој Југославији. У току свог постојања, школа је мењала назив, доживела је више интеграција и трансформација, увођена су нова подручја рада и нови образовни профили. 1994. године школа мења име у Техничка школа и до данас ради под тим именом. Будућност и даљи развој школе одредиће стање у друштву , а пре свега у привреди. 10.октобра 2015. године смо обележили 60 година постојања. Школске 2015/2016 год. је уписано 16 одељења у три подручја рада и 9 образовних профила. У први разред је уписано четири одељења, у други разред четири одељења, у трећи разред пет одељења и у четврти разред три одељења. Настава се одвија у две смене. Школа се истиче добрим условима за рад и живот ученика са светлим учионицама, кабинетима, лабораторијама, радионицама и великим школским двориштем. Ученици школе постижу добре резултате, а од резултата на такмичењима у шк.год. 2014/2015 издвајамо четврто место на републичком нивоу на такмичењу трећег степена - образовни профил- конобар и пето место трећег степена - образовни профил- кувар које су освојили наши ученици. Наставници школе раде на унапређивању наставе и редовно се стручно усавршавају. Желимо да унапређењем свих области у раду школе, увођењем нових образовних профила, поштујући жеље и потребе ученика, савременом опремом, активним методама наставе, унапређењем односа између ученика, родитеља и наставника, задовољимо савремене потребе свих учесника у процесу као и локалне средине и друштва. Желимо школу у коју ученици и наставници радо долазе.
1382 Средња економска школа Сомбор Западнобачки Сомбор Апатински пут 90 025421217 025430780 https://www.ekonomskaso.edu.rs Драгомир Миљић 637 262 375 43 297 339 77 54.08 16 14 36 11 0.14 0.00 47.64 0 0 0 4928 64.00 1 26 24.50 3 18.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 465 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Да Не Не Не Не У Сомбору, већ више од дванаест деценија, налази се наша школа. Средња економска школа основана 1888. године, и дан-данас препознатљива је по квалитету образовања и стручног оспособљавања ученика. Иако је више пута мењала адресу, данас је смештена на Апатинском путу број 90. Захваљујући свесрдном ангажовању сјајног тима стручњака, а пре свега сјајних људи, Школа више од 125 година образује, васпитава, оплемењује и гради личности великог броја младих људи који ову школу изаберу као степеник више ка будућности. Данас у нашој школи постоје два подручја рада: 1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА (реализује се у образовним профилима: економски техничар, пословни администратор, финансијски администратор и комерцијалиста); 2. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ (реализује се у образовним профилима: трговац, кувар, конобар). Средња економска школа Сомбор, препознатљива је и по веома богатим ваннаставним активностима, широкој међународној сарадњи са земљама Европе, као и многобројним културним активностима. Велики понос наше школе је и рад Ученичког парламента чији су чланови показали изузетну хуманитарну иницијативу учествујући у великом броју хуманитарних акција. Запослени у Школи својим понашањем доприносе да се ђаци осећају пријатно и сигурно, да буду слободни да изразе своје мишљење, развију своју креативност, и јачају своју особност. Колико су наши ученици и професори заиста успешни и колико је њихова међусобна сарадња јака, показује знатан број високих пласмана на републичким такмичењима. Ако се и даље питате зашто баш Средња економска школа Сомбор, ми вам кажемо: „Уколико желите да постанете зрели, одговорни грађани, способни за самостално доношење одлука, а пре свега, да будете добри и успешни људи, дођите код нас. Добро дошли!“
1383 Средња медицинска школа Др Ружица Рип Сомбор Западнобачки Сомбор Подгоричка 9 025430540 025412394 http://www.medicinskaso.edu.rs Радојка Поткоњак 594 127 467 59 0 0 72 45.22 27 10 24 11 0.16 0.00 44.87 0 0 0 2604 36.17 2 21 28.29 0 12.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Школа је основана 1958. године и као једина овог типа у регији има велики значај. Истиче се одличним условима за рад чему доприноси и непосредна близина ученичког дома. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, а од резулатата на такмичењима у школској 2014/2015. години издвајамо: прво место у екипној и друго у појединачној конкуренцији на републичком такмичењу из Анатомије, прво и друго место на републичком такмичењу из Латинског језика. Поред учешћа на такмичењима, ђаци су укључени у рад здравствених установа, Црвеног крста, Сомборског рециклажног центра, Канцеларије за младе и др. Од децембра 2013. године школа је укључена у пројекат Министарства просвете и УНИЦЕФ-а "Школа без насиља".
1384 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор Западнобачки Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 025429355 http://www.sppssombor.edu.rs Јово Ћато 407 240 167 0 143 232 54 43.12 10 20 16 8 3.03 0.00 40.08 0 0 0 6095 112.87 2 19 21.42 3 26.49 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња пољопривредно-прехрамбена школа је стручна школа у подручју рада: пољопривреда, производња и прерада хране. Образује ученике у образовним профилима: Пекар, Цвећар-вртлар, Руковалац-механичар пољопривредне технике, Пољопривредни техничар, Ветеринарски техничар, Техничар хортикултуре, Прехрамбени техничар и Техничар за биотехнологију. Настава се реализује у учионицама, кабинетима, лабораторијама, радионицама, школској економији и код социјалних партнера са којима школа склапа уговор о сарадњи. Школски објекти су на две локације: Хаџића Светића 18 и Јурија Гагарина 22. Школа постиже значајне резултате у наставним и ваннаставним активностима. Ученици Школе учествују на различитим конкурсима и такмичењима и освајају лепе награде и признања. Компанија \"Делта\" стипендира сваке школске године по 15 ученика и пружа им могућност запослења у предузећима те компаније након завршетка школовања. Ученици део практичне наставе обављају у предузећима и занатским радњама тако да и ту постоји реална шанса да се запосле. Професори школе на додатној настави припремају ученике за пријемни испит на високим школама и факултетима.
1385 Средња школа Свети Сава Сомбор Западнобачки Сомбор Подгоричка 7 025415699 025422972 http://ss-svetisava.edu.rs Милан Миланковић 432 102 330 0 276 145 52 38.74 5 12 27 8 0.00 5.73 31.61 0 0 0 2167 41.67 2 21 20.57 0 11.96 0 0 0 0 0 238 77 0 0 0 0 0 0 0 117 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Сомборска Средња школа „СВЕТИ САВА“ једина је регионална стручна школа у Западнобачком управном округу која образује ученике за занатска занимања на српском наставном језику у подручју рада Текстилство и кожарство. Поред наведеног подручја рада Школа образује ученике у подручју рада Хемија, неметали и графичарство у четворогодишњем образовању и у подручју рада Личне услуге у трогодишњем образовању. У школу је у школској 2015/2016 години редовно уписано 440ученика који су распоређени у три подручја рада и 18 одељења. Настава се изводи у 4 специјализоване учионице, 5 кабинета, 7 учионица и 6 радионица (две радионице за подручје Текстилство и кожарство и 4 салона за подручје Личне услуге). Наставу изводи 54 наставника, 3 стручна сарадника и 5 вискостручних спољних сарадника за поједине области. У Школи је запослено и 12 администартивнио- техничких и помоћних радника. Школски објекат који се налази у лепо уређеном парку недалеко од центра града, Дома ученика средњих школа, Средње медицинске школа, основне школе и Педагошког факултета обезбеђен је школским полицајцем и видео надзором. Ученици школе остварују веома запажене резултате на републичким такмичењима текстилаца и кожара, маникира, мушких и женских фриера, хемичара као и на спортским такмичењима. Школа располаже библиотеком са око 5200 књига и стручних часописа, отвореним теренима за кошарку, одбојку и мали фудбал. Планира се изградња и фискултурне сале у дворишту чиме би се решила комплетна инфрастуктура школе.
1386 Средња техничка школа Сомбор Западнобачки Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 025421067 http://www.tehnickaso.edu.rs/ Јанош Хорват 839 725 114 13 466 365 93 83.53 17 23 42 11 0.00 6.15 77.38 0 0 0 3609 38.81 2 39 21.51 5 15.59 0 0 0 368 257 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Школа је основана 1883. када је имала 242 ученика. Данас са својих 39 одељења је највећа школа у Западно-бачком округу. Настава се одвија у три зграде, које се налазе у центру града у две смене. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, а од резултата на такмичењу у школској 2014/2015. издвајамо: прво место на републичком такмичењу из основе електротехнике 2, треће место на републичком такмичењу из програмирања, два друга места на републичком такмичењу саобраћајних школа, као и екипно друго место, учешће на републичком такмичењу из математике, физике и енглеског језика . Поред наведеног издвајамо успехе роботске секције, која је освојила прво место на Тесла фесту, као и прво место на међународном сајму младих иноватора у Москви. Наставница српског језика и књижевности је у току прошле школске године добила награду Ђорђе Натошевић. Школа је опремљена савременим наставним средствима, као и новим возним парком.
1387 Пољопривредна школа Бач Јужнобачки Нови Сад Школска 1 021771063 021770387 http://www.poljoskolabac.edu.rs Драган Новаковић 133 90 43 0 49 62 28 17.25 7 7 12 2 1.20 0.00 16.05 0 0 0 1340 47.86 1 7 19.00 3 21.24 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа је једина средња школа на територији Општине Бач. Основана је одлуком Владе Републике Србије 05.05.1995. Седиште школе је у Бачу, у улици Школска бр.1. Васпитно-образовни рад организован је према плану и програму и одвија се у оквиру 7 одељења у подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране – групација прерада хране, а кроз 4 образовна профила: профил четворогодишњег образовања: 1.ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР профил,трогодишњег образовања: 2.РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 3.ПЕКАР 4.ЦВЕЋАР –ВРТЛАР Школа користи простор Основне школе „ Вук Караџић“.Зграда је спратна, поседује приземље и први спрат. Просторије зграде решене су према стандардима за средње школе. Настава се одвија по одељењима а распоред учионица изгледа овако: - 11 специјализованих учионица - 5 кабинета - фискултурна сала са пратећим просторијама - библиотека - 3 канцеларије - санитарни чвор За остваривање плана и програма стручних предмета за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, Школа за сада поседује земљиште од 21,4165 ha на периферији Бача , на удаљености 2 km од школске зграде, у оквиру којих се налази 3 ха шуме. На школској економији налазе се: -један мањи објекат опште намене -пластеник 400м2 -мали пластеник 60 м2 -стакленик са грејањем на био масу 155m2 -заједничке просторије за наставнике и ученике -санитарни чвор Настава у Школи одвија се у преподневној или поподневној смени, сваки други месец.Разлог оваквог рада је што Средња пољопривредна школа ради у истој згради са Основном школом, и дели исте наставне просторе. Преподневна настава се одвија од 7,30 до 13,30, а поподневна од 13,00 до 19,00. Практична настава, вежбе и настава у блоку за образовне профиле из подручја рада пољопривредна,производња и прерада хране обавља се у школским просторијама, економији, производним објектима код индивидуалних произвођача. Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је усклађена са потребама школе, тако да је настава скоро у потпуности стручно заступљена.
1389 Средња стручна школа Радивој Увалић Бачка Паланка Јужнобачки Нови Сад Трг братства и јединства бр.23 0216040428 0216040428 http://ekonomskabp.edu.rs Томислав Ђуретић 639 214 425 0 0 0 61 45.82 7 12 31 11 0.20 0.00 45.62 0 0 0 3484 57.11 1 25 25.56 1 15.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 369 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана Одлуком Народног среза Бачке Паланке у априлу 1956.године. Од 01.01.1974.године носи назив доктора Радивоја Увалића. Тренутно се у Школи образују два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. У једном краћем периоду у Школи су се образовали и неколико разреда кожарске и пекарске струке.
1390 Техничка школа 9. Мај Бачка Паланка Јужнобачки Нови Сад Kраља Петра I 2 0216041472 021750122 http://www.9maj.rs Петар Савић 432 390 42 0 144 284 64 43.80 13 14 29 8 0.99 1.07 41.74 0 0 0 2242 35.03 2 21 20.57 2 29.40 0 0 0 223 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа ,,9.мај`` налази се у главној улици Бачке Паланке. Настава се изводи у три зграде које су у непосредној близини. Школујемо ученике трећег и четвртог степена образовања у два подручја рада: електротехника и машинство и обрада метала. Школа ради у две смене. Држимо корак са временом у погледу техничког опремања, гледамо у будућност бирајући модерне образовне профиле и успешно сарађујемо са привредом наше општине.
1393 Економско-трговинска школа Бечеј Јужнобачки Нови Сад Браће Тан 1 0216916581 0216915353 http://www.ets-becej.edu.rs Гордана Ковачев 640 216 424 219 222 431 81 58.36 17 29 33 2 0.35 2.11 53.13 0 0 0 4963 61.27 2 36 17.78 0 20.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 423 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Корени Економско - трговинске школе Бечеј датирају од 1948. године, када је у основана Државна трговачка академија, као четврта школа тог типа у Бачкој. Данас, показујемо ново, савремено лице, у старинском раму. Наше учионице испуњава око 650 ученика, у 32 одељења, а настава се одвија на српском и на мађарском језику. За образовање и васпитање наших ученика брине деведесетак предавача, а за њихове друге потребе административно и помоћно особље. У настојању да одржимо корак са временом од 2002. године се као огледна школа налазимо у пројекту реформе средњег стручног образовања под покровитељством Министарства просвете и немачког ГИЗ-а, а од 2009. године и у Пројекту Регионални центри компетенција Србија. У Подручју рада Трговина, угоститељство и туризам школа је као огледна од 2007. године у Пројекту Европске уније CARDS, такође као изабрана школа Министарства просвете. На екстерном вредновању квалитета рада установе 2014. године Школа је оцењена највишом оценом, четири, а исте године Школа је освојила и "Оскар квалитета" Фондације за културу квлаитета и изврсност коју додељује Привредна комора Србије.
1394 Техничка школа Бечеј Јужнобачки Нови Сад Уроша Предића 1 0216915094 0216912220 http://tsbecej.edu.rs/ Светлана Ташковић 414 333 81 98 97 265 64 42.24 18 21 22 3 4.04 1.19 31.10 0 0 0 64 1.00 2 22 18.82 4 14.13 0 0 0 130 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Техничка школа у Бечеју основана је 1886. године уз сагласност Министарства просвете и вера под називом “Старобечејска школа”. У првој школској години школу је похађало 164 ученика. Кроз историју школа је више пута мењала име да би садашњи назив добила 1996. године. Зграда школе саграђена је 1861. године и припадала је Српској православној народној школи. Настава се данас одвија на два језика, мађарском и српском. Ученици се образују кроз трогодишње и четворогодишње смерове распоређене на 3 подручја рада: електротехника, машинство и обрада метала и делатност личних услуга. Школа има склопљену сарадњу са више предузећа за потребе извођења практичне наставе. Школа располаже са библиотеком са преко 5000 наслова, рачунарским кабинетима, кабинетом електротехнике, фризерским салоном и школском радионицом.
1396 Средња стручна школа 4. јули Врбас Јужнобачки Нови Сад Светозара Марковића 53 021790555 021790555 http:// Аница Грачанин 721 460 261 0 498 177 91 79.94 22 27 36 6 3.00 7.27 69.67 0 0 0 5484 60.26 1 39 18.49 5 22.23 103 0 0 173 0 136 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1402 Средња школа Светозар Милетић Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Народних хероја 7 021423655 021423655 http://ekosmile.edu.rs Небојша Булатовић 2020 936 1084 0 0 0 132 126.64 36 15 60 21 0.40 9.00 115.24 0 0 0 11182 84.71 2 66 30.61 0 6.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1136 884 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1403 Медицинска школа 7. Април Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Војводе Книћанина 1 0216541298 0216541297 http://www.7april.edu.rs/ Ђорђе Искрин 1724 394 1330 231 734 939 172 139.13 71 38 57 6 0.00 2.72 136.41 0 0 0 5305 30.84 2 52 33.15 0 12.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1724 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Да Не Медицинска школа "7. април" у Новом Саду једна је од најтраженијих школа у Србији, сваке године са све већим бројем ученика. Настава се одвија на три наставна језика - српском, мађарском и словачком. Ученици се могу уписати у један од 9 образовних профила, а најтраженији су физиотерапеути, где је и највећи број спортиста. Просторне могућности школе су у овом тренутку неадекватне, али је опремљеност кабинета за стучну наставу је одлична и креће се са опремањем тзв. специјализованих учионица. Ученици су веома мотивисани и вредни, те је веома мали број оних који напуштају школу или одсуствују. Наставни кадар је стручан и веома разнородан, спреман да се усавршава у струци и методичким знањима.
1404 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Царице 2 021895096 021893900 http://www.poljosko.edu.rs Душан Гагић 804 527 277 32 216 461 116 88.14 19 15 61 21 0.10 0.00 87.94 0 0 0 12652 109.07 2 41 19.61 1 18.66 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу основана је после другог светског рата 1947 године. Основана у дворцу који је често мењао власника. Школа се налази на плодној на изглед уснулој равници јужне бачке у Футогу, 10 километара западно од Новог Сада на путу за Бачку Паланку. Основна делатност Пољопривредне школе са домом ученика је образовно васпитна делатност. Уз основну делатност образовања и васпитања ученика, школа омогућава образовање одраслих лица, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију као и специјализације и друге облике образовања у складу са законом. Пољопривредна школа са домом ученика у свом сколопу поседује: објекте за наставу, настава се одржава у дворцу- велика зграда и још пет објеката. Школа поседује веома модерну фискултурну салу , стакленик и млекару опремљену по најмодернијим стандардима. У школи постоје следећи образовни профили: пољопривредни техничар, пољопривредни техничар на мађарском наставном језику, ветеринарски техничар, техничар хортикултуре, цвећар-вртлар, техничар пољопривредне технике, руковалац механичар пољопривредне технике, зоотехничар.
1405 Средња машинска школа Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 021444606 021442057 http://www.masinskans.edu.rs Владимир Гавранић 442 420 22 0 180 264 67 50.56 7 6 46 8 0.00 3.30 47.21 0 0 0 2499 37.30 1 26 17.00 2 56.56 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња машинска школа спада у највеће стручне школе у Новом Саду. Основна делатност школе је оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала. Школа располаже са 46 опремљених учионица и кабинета, великим бројем рачунара у настави, штампача, пројектора, компјутерски управљаних машина, савремено опремљеном школском радионицом, аутодизалицом и уређајем за дијагностику. Ученицима нудимо савремене образовне профиле, рад на савременој опреми и лиценцираним софтверским пакетима најновије генерације. На располагању је и школска библиотека са преко 25000 књига. Школа ради у једној смени.
1406 Електротехничка школа Михајло Пупин Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Футошка 17 021421566 0216616735 http://www.etspupin.edu.rs Милан Вукобрат 1716 1649 67 55 594 920 184 156.98 33 38 84 29 0.00 2.00 154.98 0 0 0 9561 51.96 2 69 24.87 3 7.55 0 0 0 0 1716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Електротехничка школа "Михајло Пупин" једна је од највећих електротехничких школа у региону, у којој се ђаци образују за 15 различитих профила електротехничке струке, у трајању од три и четири године. Око 1.800 ђака наставу похађа на српском и на мађарском језику. Осим редовног школовања, организују се преквалификација и доквалификација трећег, четвртог и петог степена (специјализација). Поред већ традиционално атрактивних четворогодишњих смерова, попут: Електротехничар рачунара, Електротехничар за термичке и расхладне уређаје, Електротехничар електронике, Електротехничар аутоматике, Електротехничар за електронику на возилима, Електротехничар мехатронике, Електротехничар телекомуникација, Електротехничар мултимедија, Електротехничар енергетике, Електротехничар процесног управљања, ученицима је на располагању и огледни образовни профил: Електротехничар информационих технологија. Образовни профили у трогодишњем трајању су Аутоелектричар, Електроинсталатер, Монтер телекомуникационих мрежа, Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје као и нови смер Електричар, основан од стране Министарства науке, просвете и технолошког развоја и Немачке организације за техничку сарадњу ГИЗ.
1407 Техничка школа Павле Савић Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Шајкашка 34 021443746 021443746 http://tspavlesavic.edu.rs Мила Костић 864 222 642 0 352 537 117 90.16 13 26 68 10 0.00 9.30 80.81 0 0 0 1654 14.14 2 43 20.09 7 12.06 230 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 23. октобра 1961. године са два одељења Хемијске школе на два одсека: аналитички и погонски, свега 60 ученика. 1977. године школа добија своју зграду, а годину дана касније расте доградњом другог спрата. После бројних промена назива данас је то Техничка школа \"Павле Савић\". Техничка школа \"Павле Савић\" ове године прославља 53 године од оснивања. Активно је укључена у реформу образовног система и била је једна од 50 школа у Србији које су учествовале у пројекту CARDS, који је финансирала Европска унија. Тренутно је укључена у пројекат \"Достигнућа младих\" и \"Репродуктивно здравље\", а учествовала је у пројектима \\\\\\\"Једнаке шансе у средњошколском образовању\\\\\\\", \\\\\\\"Школа без насиља\\\\\\\" и др. Поседујемо два информатичка кабинета, салоне за практичну наставу фризера и педикира, лабораторијску пекару, савремену лабораторијску опрему, видео надзор. Током протеклих година уведени су нови образовни профили: техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију. Званичан сајт школе: www.tspavlesavic.edu.rs, Тренутно се у школи образује око деветсто ученика у три подручја рада: хемија, неметали и графичарство; прерада хране; личне услуге. Распоређени су у 12 образовних профила и 43 одељења.
1409 Саобраћајна школа Пинки Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Шумадијска 12а 021527155 021452093 http://sspinki.edu.rs Срђан Бојовић 1383 925 458 0 0 0 124 107.69 33 18 64 9 0.00 13.00 94.69 0 0 0 7995 64.48 2 53 26.09 0 10.66 0 0 0 0 0 0 0 0 1383 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1412 Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Јанка Веселиновића 22 021512244 0216323357 http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ Емина Пајић 392 121 271 28 213 163 77 56.32 16 19 26 16 0.80 0.00 54.52 0 0 0 1719 22.32 2 24 16.33 0 10.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не
1416 Средња техничка школа Милева Марић Тител Јужнобачки Нови Сад Главна 7 021860189 021860450 http://stsmmarictitel.edu.rs Јадранка Пешти 303 113 190 0 0 0 37 32.10 5 15 17 0 0.00 3.30 27.73 0 0 0 4154 112.27 1 16 18.94 6 23.67 0 0 0 48 0 0 0 0 0 128 127 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Тителу је средња стручна школа која образује ученике у три подручја рада, економија, туризам и угоститељство и машинство. Школа је модерно опремљено и већ низ година успешна на такмичењима и смотрама ученика. За свој рад је награђивана највећим покрајинским и општинским наградама и признањима. Од 1995. школа носи име Милеве Марић, прве жене из Србије која је кренула у свет светске науке.
1418 Техничка школа Михајло Пупин Инђија Сремски Нови Сад Цара Душана 2 022561661 022561404 http://mihajlopupin.edu.rs Дејан Спахић 492 437 55 0 0 0 68 52.49 17 12 33 6 0.00 6.85 44.63 0 0 0 1178 17.32 2 23 21.39 6 9.26 0 0 0 120 202 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школa је почелa сa рaдом шк. 1961/62. године и то кaо Средњa техничкa школa "Михaјло Пупин" сa двa оделењa, којa су похaђaлa нaстaву у простријaмa Рaдничког универзитетa. 1962. године сaгрaђенa је сaдaшњa школскa згрaдa, a 1966. године оспособљене су и прве рaдионице. Исте године школa је променилa нaзив у Техничко школски центaр "Михaјло Пупин" Инђијa. Нa рaдикaлнији зaхвaт у просторни кaпaцитет школa ће, упркос нaрaслим потребaмa, чекaти пуних 36 годинa - нaиме, нa рaзмеђу школске 1997/98. године и 1998/99. године извршенa је догрaдњa и реконструкцијa просторa школске згрaде, чиме је учињен знaчaјaн помaк нa унaпређењу мaтеријaлно-техичке бaзе зa реaлизaцију прогрaмa (конкретније у одељку о мaтеријaлно-техничким условимa рaдa). Шк. 1970/71. године школa је проширилa делaтност нa школовaње квaлификовaних рaдникa мaшинске и електротехничке струке и комплетирaлa рaдионице зa уписaнa зaнимaњa. шк. 1977/78. године уписaнa је првa генерaцијa електротехничaрa. Реформом 1975/76. године школa је прерaслa у Средњу школу усмереног обрaзовaњa, с тим што су у гимнaзијској згрaди похaђaлa нaстaву оделењa ЗСВО-a , a у згрaди нaше школе одвијaло се позивно усмерено обрaзовaње. Почев од 1985/86. године школa, системским променaмa, нaјпре у виду експериментaлих оделењa трећег степенa стручне спреме, прерaстa у Средњу стручну школу дa би фaктички то и постaлa шк. 1987/88. године сa уписивaњем прве генерaције мaшинских и електротехничaрa, кaо и зaнимaњa трећег степенa у оквиру поменутих струкa. Конституисaњем треће средње школе у Инђији шк.1997/98.год. школa се врaћa својој примaрној вокaцији-обрaзовaњу ученикa искључиво у оквиру мaшинске, eлектротехничке и саобраћајне струке померaјући фокус свог деловaњa, све више, сa квaнтитетa нa квaлитет. Школa је у претходном вишегодишњем периоду уступaлa и уступа нa коришћење свој простор другим школама ( “ Др. Ђорђе Натошевић”) и факултетима (ФТН, Нови Сад), што у просторно-временском смислу отежава организацију и рад Школе.
1419 Средња школа Др Ђорђе Натошевић Инђија Сремски Нови Сад Трг слободе 2а 022/552-373 022/551-854 www.natosevicin.edu.rs Ханади Бјелић 552 166 386 0 128 407 69 50.22 18 10 37 4 0.00 7.18 43.05 0 0 0 7121 103.20 1 22 25.09 6 15.51 0 0 0 0 0 0 79 0 0 191 209 0 0 0 73 0 Не Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа ’’ Др Ђорђе Натошевић ’’ основана је 1997. године као стручна школа. Основана је са циљем да обезбеди кадар за тадашње потребе привреде Инђије. Школа се налази у самом центру града, у згради коју користи заједно са Гимназијом. Када је основана, школа је бројала 331 ученика у 9 одељења и 35 наставника. Данас је ово модерна школа која броји близу 600 ученика, 22 одељењa и око 80 запослених. Школа поседује учионице и кабинете за реализацију општеобразовних предмета, кабинет за рачунарство и информатику, кабинет за рачуноводство, савремену пословну кореспонденцију и пословну информатику, као и кабинете за релизацију практичне наставе и вежби. Школа такође поседује фискултурну салу, библиотеку, зборницу као и могућност коришћења Спортске хале за извођење наставе физичког васпитања. У складу са модерним тенденцијама развоја привреде наше општине и школа се прилагођавала актуелној ситуацији, са циљем да ученицима пружи могућност добре обучености, а самим тим да им пружи шансу за запошљавање, као и за даље усавршавање у струци. Како су се потребе за образованим кадром у општини мењале, тако је школа мењала профиле. Ученици наше школе учествују на разним такмичењима на којима остварују запажене резултате. Најбоље резултате остварују у области спортских такмичења, као и у такмичењима из страних језика. Ученик наше школе је освојио је 2. место на републичком такмичењу из немачког језика, а запажене резултате често освајају ученици из практичне наставе у трогодишњим смеровима.Такође, кроз различите креативне радионице у оквиру пројекта „ Мостови толеранције – Пријатељи деце Инђија“, ученици наше школе развијају свест о толеранцији и дискриминацији и тиме доприносе смањењу вршњачког насиља. У склопу овог пројекта, који су водили професори наше школе, ученици већ неколико година одлазе у Швајцарску. Разни пројекти су реализовани са Колпинг друштвом из Новог сада. Ове године планиран је и пројекат под називом „Српско-словачки бисери“ који су осмислили професори и ученици наше школе у сарадњи са локалном самоуправом и планира се одлазак ученика у Словачку.
1420 Техничка школа Миленко Веркић - Неша Пећинци Сремски Нови Сад Школска 8а 022436146 022435279 http://www.tspecinci.rs Споменка Ракић 437 217 220 0 194 232 46 33.35 10 15 18 3 0.00 0.65 32.70 0 0 0 2966 64.48 1 20 21.85 3 11.44 0 0 0 123 0 0 0 0 0 140 174 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша`` из Пећинаца је једина средња школа у општини Пећинци која је веома разуђена. Почела је са радом школске 1976/77.г. и уписивала профиле из подручја рада машинство и обрада метала. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика за природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.Школске 1994/1995 уписује прву генерацију економских техничара и трговаца а од 2004/2005 прву генерацију туристичких техничара, а 2012/2013 прву генерацију техничара за компјутерско конструисање а од 2014/2015 уписујемо једини у Србији индустријске механичаре и међу првима развијамо кооперативне моделе образовања са елементима дуалног система а на иницијативу Bosch, a уз помоћ Министарства просвете науке и технолошког развоја. Исте године отварамо радионицу где су у опремање уложили локална самоуправа, GIZ, компанија ROBERT BOSCH на чију иницијативу je и основан профил. На отварању радионице част својим присуством су нам указали министар просвете,министар привреде,представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја/ЗУОВ, привредне коморе Србије, привредне коморе Немачке, владе Немачке,ГИЗ-a-учествовали у обнови школске радионице, организовању многобројних обука,конференција, Bosch-a-који су донирали одређену опрему школи и који ће и ове године донирати опрему која би се користила у обуци и на завршном испиту, школске управе Нови Сад, покрајински секретар, председница општине, представници локалне самоуправе koja je учествовала у обнови радионице ,многих компанија/ Boshc, Agena tehnology, Frezal, Sunoko, Termomont, Luki komerc, Sоко inženjering, Тримо, Kleemann,./, директори и представници основних школа,, представници медија. За школску 2015/2016. године Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша,из Пећинаца образује за подручје рада Машинство и обрада метала, следеће образовне профиле: механичар грејне и расхладне технике,и аутомеханичар ,по једно одељење у сваком разреду, алатничар, једно одељење у првом и трећем, разреду, заваривач, у другом разреду, индустријски механичар, једно одељење у првом, другом и трећем разреду, све у трогодишњем образовању/ у првом разреду су се уписале 3 девојчице што је добро јер не постоје мушки послови и компанија Bosch и остале компаније подржавају родну равноправност, као и једно одељење образовног профила машински техничар за компјутерско конструисање, у четвртом разреду.У подручју рада Економија, право и администрација, за образовни профил економски техничар, IV степен стручне спреме, уписано је по једно одељење I и II разреда и по два одељења III и IV разреда.У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички техничар IV степен стручне спреме уписано је по једно одељење у I, II, III и IV разред, а за образовни профил трговац III степен стручне спреме, уписано је по једно одељење I, II и III разреда.Освојили смо интернационалну награду у Италији/област књижевност У Дуину, два пута смо били други на републичком такмичењу из основа економије, више пута били у првих десет на републичким такмичењима из пословне економије и рачуноводства. Школа студиозно и систематски спроводи спортска такмичења, хуманитарне и еколошке акције. У општини има велики број предузећа због доброг географског положаја и због добре инфраструктуре, чак више него у неким градовима због чега су општина и школа веома срећни јер могу да са тим предузећима направе одрживе пројекте тј. пројекте школовања ученика на опште задовољство. Школа учествује у пројектима који едукују у борби против насиља, пројектима инкулузије, пројектима родне равноправности на којој заједно ради са предузећима на територији општине и многим другим. Наставници машинске групе предмета учествују заједно са представницима ЗУОВ-а и представницима предузећа/Bosch i Agena, наставницима школе Иван Сарић из Суботице која је ове године увела овај образовни профил, на изради приручника по којем ће се полагати завршни испит за образовни профил индустријски механичар. Школа 2016. слави јубилеј 40 година постојања.
1422 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле Рума Сремски Нови Сад Вука Караџића 70 022474784 022470944 http://www.poljskolaruma.edu.rs Милан Пуповац 211 142 69 0 0 0 32 22.62 9 9 7 7 0.56 0.00 22.06 0 0 0 1748 54.62 1 11 19.18 2 29.95 179 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Тренутно Средња пољопривредно-прехрамбена школа „Стеван Петровић-Бриле“ има ученикe распоређене у 11 одељења. Од тога су 9 одељења четвртог степена стручне спреме, 2 одељењa је трећег степена стручне спреме. Основна делатност школе је стручно образовање и васпитање за рад и даље школовање од првог до петог степена стручне спреме за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране. Школа је верификована за следећие образовне профиле: IV степен стручне спреме (4 године) – пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, техничар за биотехнологију, техничар хортикултуре, техничар за заштиту животне средине. На IV степену, (3 године) - месар, пекар.
1423 Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча Рума Сремски Нови Сад Вука Караџића 70 022474716 022474716 http://www.srednjatehnicka.edu.rs ИГОР САДРИЈА 297 283 14 0 124 173 44 37.83 11 7 21 5 1.05 1.12 34.61 0 0 0 1977 44.93 1 28 10.61 0 21.45 0 0 0 126 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња техничка школа "Миленко Брзак- Уча" у Руми основана је 1961. године, када је према одлуци бр. 01/1-16236/1-61 у регистар заведена под називом Техничка школа "Миленко Брзак- Уча" машинског и електротехничког смера.Данас прима преко 350 ученика у оквиру 10 образовних профила.Настава се одвија у савременим учионицама, кабинетима и радионицама. Поседује фискултурну салу и уређене терене за одбојку, кошарку, мали фудбал и атлетику.
1424 Средња стручна школа Бранко Радичевић Рума Сремски Нови Сад Партизанска бб 022479033 022479033 http://www.srednjabr.edu.rs Мирко Зрнић 541 169 372 0 0 0 58 46.08 11 14 29 4 0.00 3.95 40.80 0 0 0 3054 52.66 1 23 23.52 3 16.30 0 0 0 0 0 0 57 0 0 85 367 0 0 0 32 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не ССШ Бранко Радичевић у Руми основана је маја 1990. године. Временом је израсла у средњу стручну школу, која образује, васпитава и стручно оспособљава ученике у 4 подручја рада са укупно 8 образовних профила односно занимања.
1426 Средња школа Свети Сава Лозница Мачвански Ваљево Саве Ковачевића 1 015878180 015882086 http://svetisavalo.wordpress.com Гордана Тадић 834 252 582 0 144 688 77 58.27 29 11 29 8 1.00 2.50 54.77 0 0 0 3141 40.79 2 28 29.79 3 8.28 22 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 380 92 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Године 1987. дошло је до издвајања Хемијско-текстилне техничке школе из Школског центра "Вујо Матић" у Лозници. Школа је под називом ООУР-а за усмерено образовањ и васпитање " Жикица-Јовановић Шпанац" у саставу РО за усмерено образовање и васпитање "Лозница" радила у времену од школске 1987/88. па до краја школске 1989/90. године. У јуну 1990. године школа се издваја из РО усмереног образовања и васпитања "Лозница" и од 1. 9. 1990. године почиње да ради под називом Хемијско-текстилна техничка школа. Од 1.9.2007. године школа мења име у Средња школа “Свети Сава”. У првој години рада школа је имала 27 одељења редовних ученика, да би се тај број повећао на 32 одељења у школској години 1991/1992. Број одељења наредних година се смањио, да би се увођењем новог подручја рада Личне услуге 1996. године и уписом ученика у подручје рада Здравство и социјална заштита број уписаних одељења школске 1999/2000. године повећао на 34. У сарадњи са Министарством просвете и локалном заједницом школа је 28.12.2009. верификовала подручје рада Здравство и социјална заштита. У овој школској години уписано је 28 одељења. Целокупну образовну и васпитну делатност у школи обавља 55 наставника у сталном радном односу, 14 наставника запослених на одређено време, 12 наставника ангажованих по уговору о извођењу наставе у подручју рада здравство и социјална заштита, 1 помоћни наставник, 2 стручна сарадника, директор, помоћник директора, секретар, шеф рачуноводства, 2 административно- техничка радника, домар и 9 помоћних радника. Укупно запослених и ангажованих радника у Школи је 100.
1430 Економско-трговинска школа Шабац Мачвански Ваљево Масарикова 29 015350274 015350270 http://www.ekonomskasabac.znanje.info Велимир Кузмановић 1108 464 644 0 0 0 89 74.80 18 19 39 13 0.00 2.00 72.80 0 0 0 8846 99.39 2 38 29.16 5 9.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 741 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је почела са радом 13.08.1947. године. иницијативом Министарства трговине и снабдевања, а на основу Одлуке Владе Народне Републике Србије о отварању средњих стручних школа број 725, када је основана у Шапцу Државна трговачка академија. Почетком школске 1974/75. год. школа је регистрована као Образовни центар за економске кадрове. који 1979. год. добија назив "Први мај". Због повећања броја ученика 1976. године је изграђена нова школска зграда са 10 учионица. Од почетка 1994. год Школа економско-паравне струке "Први мај" мења назив у Економско-трговинска школа Шабац Данас школу чине две школске зграде и нова спортска хала. Настава се изводи у кабинетима, класичним и специјализованим учионицама. Кабинетска настава заступљена је за следеће наставне области:пословну информатику, трговинско пословање, куварство и услуживање, савремену пословну кореспонденцију, рачунарство и информатику, рачуноводство. Сви ови кабинети опремљњни су са 110 рачунара, према нормативима који важе за нови наставни план и програм. Стара зграда је задужбина Стане Милановић и налази се под заштитом државе. Данас школа образује редовне и ванредне ученике у следећим подручјима рада: 1. Eкономија, право и администрација 2. Tрговина, угоститељство и туризам Школа има и образовне профиле пословни администратор, финансијски администратор, комерцијалиста који чине део Пројекта реформе стручног образовања у Србији и резултат су сарадње са немачком Организацијом за техничку сарадњу (ГТЗ) и Министарством просвете. Практичне вештине потребне за обављање финансијско-рачуноводствених послова и послова у велетрговини и спољњној трговини, ученици стичу у виртуелним предузећима, у којима се симулирају послови стварних предузећа. Поносни смо на до сада остварене резултате како на окружним и републичким такмичењима, тако и на успеху који наши ученици постижу на свим факултетима. Школа је више пута освајала републичке награде из математике, пословне економије, основа економије, реторике и беседништва, симулације судског процеса, као и на спортским такмичењима.
1431 Медицинска школа Др. Андра Јовановић Шабац Мачвански Ваљево Цара Душана 9 015342175 015342177 https://www.medicinskasabac.edu.rs Доц.др Aлександар Пајић 865 226 639 0 249 416 97 67.06 28 14 45 10 0.00 0.00 64.71 0 0 0 6209 64.01 2 28 30.89 0 14.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа "Др Андра Јовановић" у Шапцу почела је са радом 1946. год., Одлуком Министарства здравља Народне републике Србије, бр. 28365 од 20. 09. 1946. год. под називом ''Државна школа за медицинске сестре у Шапцу''. Школа је почела са радом у садашњој згради 1948. год. Зграду је о свом трошку подигао лекар Андра Јовановић. Дограђена је, први пут 1958. год, а нови део је подигнут 1970. год. Школа је регистрована код Привредног суда у Ваљеву, бр. XI 179/89. год, а верификована од Министарства просвете републике Србије, бр. 022-05-233/94-03, од 06. 04. 1994. год. Школа је уписана у регистар средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије, а према Одлуци о мрежи средњих школа у Републици Србији коју је донела Влада Републике Србије, објављеној у Службеном гласнику РС бр. 7/93....40/2003. год. У току 1997. год. на новом делу школске зграде је дограђен спрат, чиме су добијене три учионице, два кабинета и просторија за друштвене активности. Добијена површина износи 620 м2. У поткровљу је добијен простор од 350 м2 за кабинете. Изградњом спрата коначно је завршен нови део школске зграде, чија је изградња почела 1970. год. и на тај начин је, привремено, решен недостатак простора у школи. Од 2003. год. школи је враћено име њеног задужбинара "Др Андра Јовановић". Школска зграда располаже простором за образовно-васпитни рад, који према Правилнику о условима у погледу простора, опреме и наставних средстава, задовољава све услове и потребе. Сматрамо да су објекти за образовно-васпитни рад врло добре опремљености и континуирано се ради на њиховом осавремењавању у складу са исказаним потребама и расположивим финансијским средствима. Последњих школских година интезивно се ради на осваремењивању наставног простора па се настава сада одвија у новоопремљеним кабинетима Са посебним задовољством и поносом истичемо да је у Медицинској школи ''Др Андра Јовановић'' у Шапцу реализовано спољашње вредновање квалитета рада Школе, од стране тима просветних саветника Школске управе Ваљево 26. и 27. марта 2015. године и крунисано је добијањем највише оцене за квалитет рада – четворке.
1432 Техничка школа Шабац Мачвански Ваљево Бањичких жртава 2, Шабац 015347291 015347291 http://tehskolasabac.edu.rs Чедомир Смиљанић 761 663 98 0 356 335 78 63.08 12 12 31 23 1.00 3.35 58.48 0 0 0 4716 60.46 2 31 24.55 1 17.33 0 0 0 151 266 0 0 167 177 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Шабац је, према неким сазнањима, основана давне 1907. године, одлуком Еснафа занатлија Шапца, за потребе производно-занатских делатности у Мачви и Подрињу. Дакле, наша школа је на неки начин правни следбеник и настављач традиције школовања кадрова за привреду.У различитим образовним профилима школа нуди стицање квалитетног општег и практичног знања кроз наставне и ваннаставне активности. У складу са тим ми као и ранијих година успешно припремамо ученикe за виши степен образовног процеса, подстичемо креативност и лични развој ученика и наставника и негујемо свест о правима и одговорностима. Школа поседује 7 машинских радионица, 5 за праксу у електротехничкој струци, 2 за саобраћајну струку, једна за грађевинску струку, столарску и две канцеларије за наставнике. У дворишту се налазе спортски терени (кошаркашко, одбојкашко и рукометно игралиште) и парковске површине.\r\nНа међународном фестивалу знања и иновација који се већ 28 година одржава у Новом Саду наша школа претходне 2 године осваја златну медаљу која је лиценцирана од стране Светске организације за интелектуалну својину из Женеве.\r\nПрисуством на обукама, семинарима и стручним скуповима наставници и стручни сарадници су претходних година унапредили своје вештине пре свега у подручју побољшања дисциплине ученика и праћења и самовредновања постигнућа ученика.\r\nУ циљу боље размене информација са ученицима и родитељима редовно се ажурира сајт школе и фејсбук страница школе, а корисне информације могу се прочитати у школском листу Техникум. \r\n\r\n\r\n
1433 Стручна хемијска и текстилна школа Шабац Мачвански Ваљево Хајдук Вељкова 10 015352730 015352766 http://hem-tex-skola.com Влада Кекић 390 154 236 0 160 213 52 34.51 10 11 17 14 0.97 1.00 32.53 0 0 0 3212 61.77 2 16 24.38 3 23.08 0 0 81 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу основана је 1947. године као Индустријска школа у трогодишњем трајању и то, као школа интернатског типа. У периоду од 1956. до 1959. године школа је имала карактер стручне школе за брзо оспособљавање кадра за потребе ХИ „Зорка“. У том периоду направљена је нова зграда школе, лабораторије и радионице, па школа прераста у Средњу техничку школу. Од 1993. године школа функционише као средња стручна школа са малим променама у подручјима рада и образовним профилима. Данас се у школи образују ученици у оквиру три подручја рада: хемија, неметали и графичарство, текстилство и кожарство и личне услуге са шеснаест образовних профила. У оквиру школског простора је велика фискултурна сала и посебна зграда са школским хемијским лабораторијама у којима се реализује настава вежби стручних предмета, затим школске радионице: фризерски и педикир-маникир салони у којима се реализује део практичне наставе. Школа располаже завидним фондом књига која је ученицима и запосленима на располагању. Наши наставници се континуирано стручно усавршавају чиме подижу ниво своје наставе. Ученици наше школе су ангажовани у раду различитих секција и учествују на такмичењима стручних предмета и спортским такмичењима на којима постижу запажене резултате.
1434 Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац Шабац Мачвански Ваљево Војводе Путника 58 015344583 015349885 http://www.sredpoljskola.edu.rs Предраг Савић 551 344 207 0 0 0 64 54.67 13 10 31 10 0.00 0.00 54.67 0 0 0 6849 107.02 2 25 22.04 5 16.81 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1904. године и ради без прекида све ове године. Располаже са 100 ха земље, има фарму крава, 30 музних крава и 60 телади, јуница и бикова, товилиште свиња - 180 комада, фарма оваца - 50 комада, школа јахања - 8 коња, пластеник од 600м2, стакленик од 120 м2, мини зоолошки врт, парк од 2 ха.
1436 Школа примењених уметности Шабац Мачвански Ваљево Добропољска 5 015302790 015302790 http://spu.edu.rs Невенка Ђокић 295 83 212 0 126 89 49 39.14 8 11 25 5 2.56 1.00 35.58 0 0 0 2584 52.73 2 16 18.44 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Школа примењених уметности је четворогодишња, средња, уникатна школа, која у области културе и уметности, кроз неговање старих, разноврсних уметничких заната утиче на очување традиције и духовности младих људи али и шире заједнице. Школа примењених уметности је јединственог карактера у нашој земљи, како по броју образовних профила, тако и по томе што је једина која негује неке од уметничких заната и на тај начин доприноси очувању традиције и духовности. У Школи су заступљени следећи образовни профили: 1. конзерватор културних добара – позлатар 2. конзерватор културних добара – препаратор зидног и штафелајног сликарства 3. стилски кројач 4. грнчар 5. дрворезбар 6. јувелир уметничких предмета 7. аранжер 8. клесар 9. фирмописац - калиграф 10. гравер уметничких предмета Школа примењених уметности је оцењена највишом оценом од стране Тима за спољашње вредновање у свих 7 области квалитета рада установе.
1437 Мачванска средња школа - Богатић Богатић Мачвански Ваљево Јанка Веселиновића 1 0157786412 0157786202 http://www.srednjabogatic.edu.rs Милица Дражић 581 339 242 0 151 446 62 50.97 23 18 15 6 0.80 2.00 48.17 0 0 0 4497 72.53 2 23 25.26 0 15.03 81 0 0 87 0 0 0 0 121 85 207 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1978. године. " Мачванска средња школа" је једина средња школа у општини и налази се у центру Богатића. У оквиру школског дворишта су спортски терени за мале спортове: рукомет, кошарку, мали фудбал, тенис, одбојку... У току је изградња фискултурне сале. У школи се образују ученици у широком дијапазону образовних профила: ветеринарски техничар, финансијски техничар, економски техничар, машински техничар за компјутерско конструисање, машински техничар моторних возила, аутомеханичар, инсталатер, техничар друмског саобраћаја и кувар. Ученици постижу изузетне резултате на Републичким такмичењима. Остварена је изузетна сарадња са локалном заједницом, приватним предузећима у којима ученици обављају практичну наставу. Школа располаже са најсавременијим наставним средствима. Планови Школе су да се развија, да образује образовне профиле у складу са потребама општине и савременим токовима у друштву. Запослени у школи се непрекидно стручно усавршавају.
1438 Средња школа Коцељева Мачвански Ваљево Доситејева број 1 015556395 015556315 http://sskoceljeva.rs Верољуб Матић 375 182 193 0 0 0 39 30.78 16 5 8 10 0.00 2.00 28.78 0 0 0 2172 55.69 2 15 25.00 4 19.86 78 0 0 146 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 33 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Коцељеви почела је са радом као средња школа за усмерено образовање и васпитање "Вељко Влаховић" 1.септембра 1980. године, а од 9.10.2007. године ради под именом "Средња школа". Подручја рада у којима се образују ученици су: -Машинство и обрада метала, -Пољопривреда, производња и прерада хране, -Економија,право и администрација, -Трговина и угоститељство. -Личне услуге. Важан предуслов за квалитетан образовно-васпитни рад је опремљеност школе. Школа има површину од око 2000 м2 и поседује опремљене учионице,припремне просторије,радионице, фризерски салон за практичну наставу, два кабинета са рачунарима,библиотеку, амфитеатар са 120 места,спортске терене. Наставу обавља стручни кадар. Школа поред образовања има за циљ формирање свестраније личности ученика и обогаћивање њихових духовних вредности. У школи се поклања велика пажња културном животу што показује велико интересовање ученика за ваннаставне активности (посете сајмовима, одлазак у позориште,излети и екскурзије) и велики број секција које раде у школи (библиотечка, спортске секције, драмска, рецитаторска,музичка,историјска,шаховска).
1439 Посавотамнавска средња школа Владимирци Мачвански Ваљево Светог саве бб 015514837 015514506 http://www.scvladimirci.org Милан Исаиловић 492 250 242 0 0 0 60 44.75 13 22 21 4 0.00 4.00 39.25 0 0 0 178 2.97 0 23 21.39 6 0.00 0 0 0 131 0 0 0 80 0 73 208 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1443 Економско-трговинска школа Крушевац Расински Крушевац Чеховљева 1 037492658 037443164 http://ekonomskaks.edu.rs Владимир Томашевић 1022 386 636 0 409 587 86 66.58 19 13 47 7 0.00 0.00 66.58 0 0 0 6343 73.76 2 35 29.20 0 10.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 972 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа у Крушевцу везује свој почетак за Државну трговачку академију основану Указом краља Петра II Намесника на предлог министра трговине и индустрије бр. 21201 од 21. маја 1939. год. Почела је да ради у згради која је припадала трговачкој омладини и у њој је радила све до окупације. Основана је са задатком да школује кадар за потребе привреде и друштвених делатности. Била је то трећа економска школа у Србији која није престајала са радом ни у дане рата. Данас школа има укупно 1022 ученика и 35 одељења у два подручја рада : Економија, право и администрација – образовни профили: – пословни администратор – 1 одељење IV степен, – финансијски администратор – 1 одељење IV степен, – економски техничар – 2 одељења IV степен и – финансијски техничар – 1 одељење IV степен – правни техничар – 2 одељења IV степен Трговина, турузам и угоститељство – образовни профили: – трговац – 1 одељење III степен, – трговински техничар - 1 одељење IV степен. Одељење ван седишта делатности у Ћићевцу школске 2015/16. године школује: – образовни профил економски техничар – 1 одељење IV степена.
1444 Медицинска школа Крушевац Расински Крушевац Ћирила и Методија 22 037440319 037430039 http://www.medicinska.edu.rs Горан Ристић 745 198 547 0 349 379 83 59.48 34 10 30 9 0.00 0.00 59.48 0 0 0 2814 33.90 2 24 31.04 0 5.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа у Крушевцу је школа дуге традиције. Основана је 1948. године. Тада је почела са једним одељењем лекарских помоћница, а наредних година уписивала је онолико одељења колико је могло да се смести у интернат, јер је школа била интернатског типа. Из године у годину број одељења и занимања се повећавао. Медицинска школа данас је савремена, модерна школа коју похађа нешто мање од 800 ученика, распоређених у 24 одељења и 6 образовних профила. Ученици ове школе стичу неко од звања: медицинска сестра – техничар, физиотерапеутски техничар, фармацеутски техничар, зубни техничар, гинеколошко акушерска сестра, медицинска сестра – васпитач. Настава се реализује у пристојном учионичком простору и добро опремљеним кабинетима за реализацију вежби из одговарајућих стручних предмета.
1445 Политехничка школа Милутин Миланковић Крушевац Расински Крушевац Чеховљева 1 037492657 037417707 http://tehnicka-skola.edu.rs Надежда Миловановић 587 270 317 0 0 0 79 57.89 14 23 35 7 0.00 0.00 56.79 0 0 0 3529 44.67 2 26 22.58 1 10.83 0 85 0 0 0 0 201 290 0 0 0 0 11 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Политехничка школа " Милутин Миланковић " основана је под именом "Техничка школа" 1.априла 1991.године. Име је променила 1.септембра 2015.године. У школи постоје четири подручја рада: 1.Геодезија и грађевинарство 2.Шумарство и обрада дрвета 3.Текстилство и кожарство 4.Култура и јавно информисање
1446 Економска школа 9. Мај Сремска Митровица Сремски Нови Сад Ђуре Даничића 2 022615320 022625323 http://www.es.edu.rs Синиша Јукић 874 317 557 0 0 0 78 60.91 26 16 34 2 0.33 2.00 56.78 0 0 0 8433 108.12 2 31 28.19 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 571 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1447 Медицинска школа Драгиња Никшић Сремска Митровица Сремски Нови Сад Јупитерова 26 022625525 022624200 http://www.medicsm.edu.rs Ђуро Маричић 866 255 611 0 0 0 103 68.26 35 13 48 7 0.00 3.43 64.83 0 0 0 3898 37.84 2 28 30.93 2 5.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 49 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1448 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа Сремска Митровица Сремски Нови Сад Змај Јовина 3 022622352 022622352 http://www.psh-skola.edu.rs Небојша Огњеновић 551 286 265 0 54 312 76 56.09 22 7 31 16 0.50 1.00 54.59 0 0 0 480 6.32 2 29 19.00 0 16.85 51 306 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1449 Средња техничка школа Никола Тесла Сремска Митровица Сремски Нови Сад Змај Јовина 29 022639167 022639167 http://nikolateslasm.edu.rs Милисав Даничић 659 604 55 0 362 370 66 55.88 17 8 33 8 0.00 2.00 52.88 0 0 0 2160 32.73 2 28 23.54 3 7.59 0 0 0 260 317 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Pod nazivom Mašinska-tehnička škola Sremska Mitrovica počela je sa radom školske 1961/62. godine. Godinu dana kasnije u školu je uveden i elektro-odsek. Razvojem industrije u Sremskoj Mitrovici razvijala se i Tehnička škola koja je kasnije bila s svim mašinskim i elektrostrukama za tehničare i kvalifikovane radnike. Ovoj školi je1966. godine pripojena škola za visoko kvalifikovane radnike, koja je obrazovala kadrove za potrebe industrije sve do 1974. godine. Tehnički školski centar “Nikola Tesla” sa svim strukama mašinskim i elektro, pretrpeo je sve reforme da bi danas pod istim nazivom slavnog naučnika egzistirao kao srednja tehnička škola u kojoj ima blizu hiljadu učenika u 36 odeljenja sa oko 90 zaposlenih. Trenutni prostor koje koristi Srednja tehnička škola “Nikola Tesla” u Sremskoj Mitrovici su dve lokacije. Prva, gde se obavlja teorijska nastava, je u zgradi Više škole za obrazovanje vaspitača, u ulici Zmaja Jovina 29, a druga, gde se obavlja praktična nastava i deo teorijske nastave je zgrada preko pruge u Planinskoj 2, pored Doma učenika.
1452 Економско-трговинска школа Вук Караџић Стара Пазова Сремски Нови Сад Светосавска 5 022310799 022310035 http://www.etsvuk.rs Драгослава Мићић 529 177 352 0 143 377 54 37.48 15 13 22 4 0.30 0.00 37.18 0 0 0 4301 79.65 2 19 27.84 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 475 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа “Вук Караџић” Стара Пазова основана је 1956. године. У току свог постојања школовала је многе генерације ученика у подручјима економије, права и администрације као и трговине, угоститељства и туризма. Образовни профили су мењани у складу са потребама привреде и заинтересованошћу ученика и родитеља. Школа данас има 19 одељења, ученици које уписује су са општина Стара Пазова, Инђија, Земун и Пећинци. Школа ужива дугогодишњи углед , који сви запослени својим залагањем настоје да одрже и увећају. Ученици стичу веома добро образовање, што показују резултати уписа на факултете и високе школе различитих подручја рада на којима настављају даље школовање. Посебан успех школе су резултати на републичким такмичењима, где ученици годинама освајају и прва и друга и трећа места, а предмети где су најјачи су математика, основи економије и словачки језик. Мото школе је ''Поглед у будућност'', а наша мисија је да то ученицима заиста и пружимо.
1453 Техничка школа Стара Пазова Сремски Нови Сад Светосавска 5 022310641 022310641 http://nema Лазар Ђукић 410 350 60 0 195 218 52 37.79 12 8 28 4 0.00 3.19 33.54 0 0 0 1430 27.50 1 18 22.78 3 0.00 0 0 0 322 0 58 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа наставља традицију Школе ученика у привреди која је основана 1951. године као израз потребе за кадровима занатске струке у општини и шире. Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на школу. Тако је школа од 1951 године до данас прошла кроз неколико трансформација. Од школске 1984/1985 године од три постојеће средње школе у Старој Пазови, формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника „ 25. мај“ са много струка, да би школске 1987/1988 године дошло до издвајања машинске и текстилне средње школе са називом „25. мај“. Школа је 1994 године променила назив у Техничка школа. У школској 2002/2003 години оформљено је ново подручје рада- Хемија, неметали и графичарство, и уписана прва генерација ученика. У школској 2015/2016 години Техничка школа има18 одељењa и 405 ученика, као и два нова образовна профила, и једно нови подручје рада:техничар друмског саобраћаја и техничар за графичку припрему. Техничка школа је уписана код Привредног суда у Сремској Митровици, решењем број Фи-21794 од 24.02.1994. године у регистру-судском улошку број 1-445.
1455 Техничка школа Никола Тесла Шид Сремски Нови Сад Школска 1 022712503 022712503 http://www.nts.edu.rs Јово Дрезга 405 261 144 0 0 0 44 36.04 21 13 8 2 0.60 0.31 35.13 0 0 0 1166 26.50 2 18 22.50 3 14.81 119 0 0 131 98 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа „Никола Тесла„ се налази у Шиду, родном месту сликара Саве Шумановића. Налази се у најлепшем парку, у центру града. То је стручна школа у којој школовање траје три и четири године. Образује ученике за рад, и за наставак школовања на високим школама и факултетима.У њој се школују: пољопривредни техничари, машински техничари за компјутерско конструисање,електротехничари рачнара,бравари и аутомеханичари и трговци. Мисија наше школе је да даљим унапређивањем наставе и учења подстичемо свестрани развој личности ученика, уважавамо различитости, да негујемо позитивне вредности, ненасилну комуникацију и заједничким снагама свих запослених делујемо као просветитељи. У наредним годинама желимо да будемо школа отворена према свима, која ће образовати ученике и оспособљавати их за практичну примену наученог, те самим тим омогућити ученицима да буду конкурентни на тржишту рада. Такође, желимо школу у којој ће настава бити у складу са индивидуалним могућностима ученика.
1458 Прва економска школа Стари град Град Београд Београд Цетињска 5-7 0113373488 0113373492 http://www.prvaekonomska.edu.rs Милибор Саковић 975 376 599 0 493 480 62 56.34 11 10 36 5 0.00 0.00 53.59 0 0 0 5610 90.48 2 33 29.55 0 13.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Прва економска школа Београд www.prvaekonomska.edu.rs Године 1881. Чех Фрањо Вишек, по одобрењу министра финансија, отвара Трговачко-железничку школу. У школи раде 32 наставника, од којих су тројица доктори наука. Поред опште образовних предмета, изучавају се: банкарска и трговачка рачуница, књиговодство, познавање робе и стенографија. Браћа Васа и Никола Радојковић били су чувени београдски трговци, који су се доселили у Београд из Шапца у првој половини XIX века. Вредни, штедљиви и сналажљиви врло брзо су напредовали. Пошто нису имали деце, они су своју имовину оставили ,,на корист српске трговине”. Својим тестаментом Никола је одредио да се може подићи савремена зграда за Српску академију трговине. У току 1928. године подигнута је данашња зграда Прве економске школе. Она је свечано отворена на дан 22. септембра 1929. године и предата је ,,српском народу и држави на бесплатно уживање и слободно располагање за потребе Државне трговачке академије у Београду”. Школа данас има традицију дугу више од 135 година и једна је од елитних школа, уживајући заслужени углед, на шта су поносни ученици, родитељи и професори. Висок рејтинг школе је стицан годинама добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности које ова реномирана школа има, али и праћењем савремених токова у настави, применом активних метода, учешћем у реформи економске струке итд. Отворена је за сарадњу са другим институцијама. Значајна и дугорочна сарадња остварена је са свим факултетом, Економским институтом, Савезом рачуновођа и ревизора Србије, Привредним саветником, банкама, предузећима, Народим позориштем и другим културним институцијама, Црвеним крстом Београда, Општином Стари град и др. У школи је добра, радна атмосфера. Ученици уживају сва законом гарантована права, у чему им се пружа несебична подршка. Професори имају добар приступ раду са ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Настава у Школи је добро организована, уз могућност коришћења нових технологија и примену савремених метода рада. Критеријуми рада и евалуације су веома високи. Ученицима се пружају квалитетна знања, како стручна, тако и општеобразовна. Уз велико ангажовање ученика и професора, ученици се оспособљавају за квалитетан самостални и тимски рад. Осим редовне наставе, богата је и ваннаставна активност. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Ученици учествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Редовно се организују економске трибине. Ученици заједно са својим професорима уређују школске новине „Трезор“ и „Годишњак“ за матуранте. Такође, школа је увела и виртуелну банку где ученици симулирају рад у банци. Можемо истаћи изузетно успешну сарадњу са родитељима. Савет родитеља има значајну улогу у развоју школе. Уз финансијску подршку родитеља уведено је обезбеђење ученика, видео надзор, штампани материјал за наставу и други видови инвестиција у циљу остваривања што квалитетнијих услова за рад. Ученици наше школе показују значајан успех на бројним такмичењима општинског, градског и републичког нивоа. Области такмичења: економија, српски језик и књижевност, математика, спортске дисциплине (рукомет, кошарка, крос). Једнако добар успех ученици остварују и приликом уписа на високо образовним институцијама. У школи раде компетентни професори, од којих су неки и аутори или рецензенти уџбеника. Професори наше школе су и аутори програма - курикулума за нови огледни образовни профил - банкарски службеник-оглед. Много пажње посвећује се уредности и чистоћи школског простора. Значајан напор и средства се издвајају како би школа била уредна и чиста. Школски простор је реновиран током последњих осам година. Рад помоћно-техничког особља је на високом нивоу. Школа је на задовољавајући начин опремљена модерним наставним средствима која су на располагању професорима и ученицима, како у учионицама, тако и у кабинетима, фискултурној сали итд. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира. Безбедност ученика је на високом нивоу. Као што је већ наведено, родитељи финансирају професионално обезбеђење ученика. Уведен је и видео надзор тако да ангажовано особље на високо професионалном ниву обавља активности обезбеђења уз континуирану сарадњу са запосленима. Уведене су и обавезне идентификационе картице за ученике. Руководство школе је, по процени свих интересних група за њен развој, на веома високом професионалном нивоу. Развија се поверење, уважавање различитих мишљења. Постављају се јасни и прецизни захтеви који доприносе ефективности рада школе. Истиче се добра организација наставе и других активности, рада професора, подстицање ученика и запослених на професионалан однос према раду. Усмерава се и усклађује веома успешно рад стручних органа школе, промовише и подстиче тимски рад. Такође се много ради на даљој афирмацији и угледу школе.
1459 Трговачка школа Стари град Град Београд Београд Хиландарска 1 0113225894 0113224246 http://www.trgovackaskola.edu.rs Зоранка Ребић 973 435 538 0 492 514 86 74.50 15 14 47 10 0.00 0.00 74.50 1 0 0 3716 43.21 2 40 24.32 0 16.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 190 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Београд је град у коме се трговина вековима успешно развијала.Траг вековне трговине, као и дарежљивост и племенитост које су одлике српских трговацa, дубоко је утиснут у темеље Tрговачке школе у Хиландарској 1, која има традицију дугу преко 172 годинe. Школа је смештена у палати Кики, које је дарована трговачкој омладини Београда а дародавац је била Евгенији Кики, рођена Наумовић, која је припадала породици богатих трговаца Београда. У Трговачкој школи образују се образовни профили: - трговински техничар, аранжер у трговини и комерцијалиста, за које образовање траје четири године и - трговац, у трајању од три године. Школа прати трендове развоја модерне трговине код нас и у свету, законе у области трговине, сарађује са свим трговинским предузећима и институцијама заинтересованим за развој Школе и настоји да осавремењивањем стручних предмета буде у складу са трговинском праксом.
1460 Правно-пословна школа Београд Стари град Град Београд Београд Светогорска 48 3242511 3241333 http://www.pps.rs Јулија Ђорђевић 1038 339 699 0 511 508 85 70.38 16 18 42 9 0.00 0.00 70.38 0 0 0 4630 54.47 2 34 30.53 0 16.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1038 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не У данашњој Светогорској, а ондашњој Два бела голуба, основана је 1845. године, за време Уставобранитеља, прва државна трговачка академија под називом „Послено-трговачко училиште“. Крајем 19. века трговачка школа радила је у приватној кући у Светогорској улици, у чијем је дворишту саграђена нова омања зграда са три учионице и једном лабораторијом и са малим, али лепо уређеним двориштем.У истој улици, близу куће Велимира Рајића, после Првог светског рата, када је број ученика нагло порастао, по пројекту архитекте Јездимира Денића, сaграђена је 1926. године (у ондашњој Битољској улици) нова двоспратна зграда за потребе трговачке школе. Како је интересовање за ову струку расло, Министарство просвете је 1929. године уз договор са београдском општином, омогућило подизање зграде у Цетињској улици, чији је пројектант био архитекта Јосиф Нојман.У послератној атмосфери, 1945-1946. године, када се ценило убрзано образовање преко течајева: банкарских, трговачких, дневних, вечерњих, дактилографских и стенографских, Министарство је организовало Државни течај једнообразног рачуноводства, стенографије и дактилографије. Делатност школе регистрована је код Окружног привредног суда у Београду, уписом у судски регистар - решење бр. Фи-1241/89 од 15.06.1989. године.\r\n Решењем Министарства за трговину и снабдевање НР Србије бр. 2547, 3. маја 1946. године, основан је Завод за образовање и оспособљавање кадрова за административне послове и оспособљавање кадрова за административне послове под називом "Државни течај дактилографије и рачуноводство". Пре рата су дактилографи и стенографи обучавани у приватним школама. Како су приватне школе после рата укинуте, то су ови кадрови обучавани у оквиру државне установе. Велики недостатак рачуноводствених службеника, одмах после завршетка рата, наметнуо је потребу њиховог брзог обучавања кроз једногодишњи течај. 4. августа. 1952. године, Државни течај дактилографије и једнообразног рачуноводства прераста у нову установу и добија назив: Завод за стручно оспособљавање кадрова за финансијске и административне послове НР Србије. Назив установе измештен је у Заводу за оспособљавање кадрова за административне послове, 19. јануара 1961. године. Завод за оспособљавање кадрова вршио је кроз једногодишње течајеве дактилографије, стенографије и једнообразног рачуноводства, а касније кроз једногодишњу Виши и средњи административни курс, који је од стране Савезног бироа за организацију администрације, преко Скупштине пренет на Завод за организатора и реализатора ових курсева. Ови облици, развојем друштва, све су мање могли да обезбеде школован административни кадар. Због тога је основана средња Управно-административна школа.Административни службеници, који су упошљени после рата и оспособљавани кроз курсеве, били су, углавном, без средње школе, тако да је број ванредних запослених полазника био огроман, па је обављање великог броја испита угрозило редован рад средње Управно-административне школе. Да би се донекле решио овај проблем, Завод је основао редовну Управно-административну школу за одрасле у трогодишњем трајању, а школске 1962/63. године почела је са радом Управно-административна школа за омладину у четворогодишњем трајању.Тек 1968. године Завод је успео да обезбеди од надлежног органа Републике одобрење плана и програма Биротехничке школе. Оснивач школе постао је Завод. Органи града су имали пуно разумеваwе за отварање овакве средње школе у Београду. Међутим, Републичка заједница образовања није показала никакво интересовање за финансирање делатности Биротехничке школе и ако се радило о јединој школи овакве врсте у СР Србији. Колектив Завода је са великим ентузијазмом крчио пут новим савременим обликом рада, што се најбоље може илустровати одлуком наставничког колектива да ће, уколико Заједница образовања Београда или Републичка заједница не буду финансирали делатност Биротехничке школе, наставници бесплатно одржавати наставу. Школске 1968/69. године почео је да се примењује нови програм Управне школе. Основне карактеристике програма ове школе биле су следеће: Dошло је до јасног разграничавања између биротехничара и управног техничара, јасно су идентификовани послови профила управног техничара као референта за управне послове, референта за радне односе и сл. програм Управне школе оријентисан је према Правном факултету, чиме је обезбеђен равноправни упис управним техничарима са гимназијалцима на Правном факултету.Оснивањем Биротехничке школе за омладину и припајање Управне школе за омладину, ставили су издавачку делатност Завода, а и Завод као институцију, у врло тешку ситуацији. Омладинским школама, јединим ове врсте у Србији, због минималног тиража и нерентабилности, нико од издавача није обезбеђивао уџбенике и уџбеничке литературе за економске, управне, комерцијалне и биротехничке школе.Децембра 1979. године формирана је радна организација"9. мај" која је у свом саставу имала ООУР-е: 1. ООУР Школа правно-биротехничке струке, ООУР Школа заједничке основе3. ООУР Економска школа за одрасле 4. ООУР \"Стручна књига". Крајем 1979. године и почетком 1980. године извршена је интеграција Управне и биротехничке школе у школу правне и биротехничкеструке са три занимања правне струке (техничар за управне послове, техничар за послове радних односа и техничар администратор) и четири занимања биротехничке струке (пословни секретар, инокореспондент, стенодактилограф и дактилограф на трећем и четвртом степену). У то време у складу са реформом школства, школа је имала само тзв. другу фазу усмереног образовања. Крајем јуна 1985. године, решењем СО Палилула, укинута је школа заједничке основе, па је иста припојена школи правне и биротехничке струке, тако да ова сада ради са обе фазе усмереног образовања (по програму заједничке основе и по програму за стицање образовања од првог до петог степена стручне спреме усмереног образовања и васпитања).Све промене у организовању, зависно од тога како су се одвијале, уписиване су у регистар који се води код Окружног Привредног суда у Београду.На референдуму одржаном 19. јуна 1986. године, радници школе правне и биротехничке струке донели су одлуку о издвајању школе из састава Образовно-васпитне и издавачке РО "9. мај " у самосталну радну организацију: Школу правне и биротехничке струке "9. мај". Тек од 1989. године школа носи назив Правно-биротехничка школа „9 мај“. Од 2007. године школа носи назив Правно-пословна школа Београд.Кратка ретроспектива назива школе: 1952. године - Завод за оспособљавање кадрова за административне послове\r\n• 1961. године - Завод за стручно усавршавање и оспособљавање кадрова за финансијске и административне послове• 1980. године - Образовно-васпитна и издавачка радна организација “9. мај” ООУР Заједничке основе ООУР Биротехничка школа ООУР Управна школа ООУР Економска школа за одрасле ИШ ООУР “Стручна књига”• 1986. године - РО Школа правне и биротехничке струке “9. мај” 1989. године - Правно-биротехничка школа “9. мај” 2007. године - Правно-пословна школа Београд.
1461 Ваздухопловна академија Стари град Град Београд Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 0112183008 http://www.vakademija.edu.rs/ Горан Цвијовић 830 554 276 0 108 97 81 83.35 21 18 34 8 0.00 0.00 83.35 0 0 0 4198 51.83 2 33 25.15 8 14.02 0 0 0 396 0 0 0 0 434 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Негујући традицију српског ваздухопловства, ученици Ваздухопловне академије се данас школују по најсавременијим наставним плановима и програмима, како на цивилним, тако и на војном образовним профилима. Приоритет Ваздухопловне академије је школовање ваздухопловних кадрова који ће својом стручношћу и професионалношћу допринети безбедности и сигурности нашег неба.\r\nДиректорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 2007. године овлашћује школу као Центар за обуку особља које обавља прихват и отпрему ваздухоплова, путника и ствари, ваздухопловних диспечера и као PART-147 организацију за извођење обуке ваздухопловног овлашћеног нелетачког особља, а од 2010. године и као Центар за обуку пилота.\r\nТоком 2010. године обновљена је и сарадња са Министарством одбране и Војском Србије, што резултира школовањем ученика за потребе Ваздухопловства и противваздухопловне одбране.\r\nЕвропска Агенција за Безбедност Ваздушног Саобраћаја (EASA) је сертификовала Ваздухопловну академију 21. децембра 2011. године.
1462 Електротехничка школа Никола Тесла Стари град Град Београд Београд Краљице Наталије 31 0112686397 0112645672 http://www.teslabg.edu.rs Бранко Суботић 1774 1680 94 0 756 919 148 142.27 28 21 79 20 0.00 0.00 141.26 0 0 0 5922 40.01 2 64 27.72 0 12.40 0 0 0 0 1774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1947. под називом Радиотехникум. Укупно је имала 92 ученика, од којих 5 ученица, распоређених у два одељења. Настава се одржавала у згради у којој је био смештен предајник Радио Београда на Батајничком друму. Пресељена је у Дунавску улицу број 34 на Дорћолу 1952. године. Промењен је назив у Техничку средњу школу електровеза „Никола Тесла“ са два одсека: Радио-технички и Телеграфско-телефонски. Школске 1952/53. године школа има 12 одељења са 341 учеником. У лето 1956. године Електротехничка средња школа „Никола Тесла“ се пресељава у лепу зграду у улици Народног фронта 31., а школске 1957/58. Школа има 1247 ученика распоређених у 43 одељења на 3 одсека (основан је и Електро - одсек ). Данас Електротехничка школа „Никола Тесла“ има 1782 ученика распоређених у 64 одељења на 8 образовних профила: Електротехничар енергетике, Електротехничар процесног управљања, Електротехничар рачунара, Администратор рачунарских мрежа, Електротехничар информационих технологија – оглед, Електротехничар електронике, Електротехничар мултимедија – оглед и Електротехничар телекомуникација.Наставу изводи 146 наставника у 32 учионице и 39 кабинета/лабораторија, две фискултурне сале. Школска библиотека је има преко 16.000 књига ( лектире, белетристике, уџбеника...).На укупно одржаном двадесет и једном републичком такмичењу из Основа електротехнике I, Основа електротехнике II , Електронике и Енергетске електронике, наши ученици су освајали прва места, а професори проглашавани најбољим менторима, те је наша школа проглашавана најуспешнијом. Бројне су награде и медаље из Програмирања, Мултимедија, Историје, Енглеског језика, Математике, Физике, Предузетништва. Наш ученик је решио криптографски алгоритм стар 20 година и на светском такмичењу освојио сребрну медаљу.
1463 Техничка школа ДРВО АРТ Стари град Град Београд Београд Цара Душана 23 00381112631361 00381112634252 http://www.drvoart.edu.rs Зорица Ђоковић 477 206 271 0 125 80 70 54.58 8 19 33 10 0.00 4.90 49.68 0 0 0 3374 48.20 2 26 18.35 2 12.64 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 34 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа „Дрво арт“ је једина школа у Београду која образује ученике у подручју рада шумарство и обрада дрвета. Налази се у центру гарада, на Дорћолу у згради која представља споменик културе из 1893. године. У близини Школе су бројне институције културе и спортски објекти, као и дом ученика „Петар Драпшин.“ Школа има веома интензивну сарадњу са сличним школама из Европске Уније. Већ годинама успешно реализује Међународну креативну радионицу „Дизајн игралиште – Design Playground“ која окупља будуће дизајнере намештаја и ентеријера. Учесници Радионице имају изузетну прилику да направе прототипове намештаја по сопственим оригиналним идејама, а потом и да их представе широј домаћој и страној јавности, излажући их у престижним културним институцијама Србије и на бројним манифестацијама, као што су „Миксер“ фестивал и Београдска недеља дизајна. Аутори најуспешнијих радова имали су прилику да своје умеће покажу и међународној публици у Милану, Мадриду, Келну и Сингапуру. Иновативност, оригиналност и проактивност у раду допринели су успостављању социјалног партнерства Школе са неколико немачких и аустријских фирми. Сарадња са њима обухвата реновирање и опремање школске радионице најсавременијом опремом и алатима, континуирано стручно усавршавање наставника, стручну праксу за ученике, студијске посете наставника и ученика и учешће у заједничким пројектима.
1464 Електротехничка школа Стари град Стари град Град Београд Београд Високог Стевана 37 0112627784 0112632045 http://www.etsstarigrad.edu.rs Ранка Вујичић 545 533 12 0 173 372 69 52.70 6 13 38 12 0.00 0.00 52.70 0 0 0 3626 52.55 2 24 22.71 3 10.46 0 0 0 0 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електротехничка школа Стари град је основана 1947. године. Од 2003. године рад школе је реализован у оквиру подручја рада електротехника. Школа 2005. године добија данашњи назив. Школа слави Дан школе 12.јуна. Основна делатност школе је образовање и васпитање редовних и ванредних ученика од првог до петог степена стручности, преквалификације и доквалификације. Ученици школе учествују на великом броју такмичења (спортских, у оквиру стручних предмета из електротехнике, практичне наставе, верске наставе) и културних, хуманитарних и вршњачких дружења и смотри. Запослени школе похађају семинаре, курсеве и учествују у свим другим облицима сопственог развоја и унапређења рада школе.
1470 Медицинска школа Београд Савски венац Град Београд Београд Делиградска 31 0112684544 0112687003 http://www.medicinskaskola.edu.rs Нада Трифковић 1762 345 1417 0 732 927 146 138.29 28 32 75 11 0.00 0.00 133.43 0 0 0 10681 73.16 2 58 30.38 0 7.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1762 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа "Београд" је једна од најстаријих и највећих школа у Србији. Образује успешно већ деценијама образовне профиле: гинеколошко-акушерска сестра, медицинска сестра васпитач, педијатријска сестра техничар и физиотерапеутски техничар. Оно што је издваја од других школа је запажен успех, награде и значајна проходност ученика за даље школовање , као и запошљавање након завршетка школовања. Већ пету деценију ово је једина школа ове струке која успешно школује слепе и слабовиде ученике
1471 Зуботехничка школа Звездара Град Београд Београд Станка Враза 63 0116442913 0116442913 http://www.zts.edu.rs Биљана Благојевић Седлар 851 248 603 0 370 469 78 67.38 13 16 44 5 0.00 5.40 60.99 0 0 0 6089 78.06 2 26 32.73 0 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Зуботехничка школа је средња стручна школа из области здравства и социјалне заштите. Школа образује ученике за занимања: зубни техничар и стоматолошку сестру-техничара кроз три верификована образовна профила у четворогодишњем трајању. 1. зубни техничар (област здравство и социјална заштита), четворогодишње трајање, на српском језику 2. стоматолошка сестра- техничар (област здравство и социјална заштита), четворогодишње трајање, на српском језику 3. стоматолошка сестра техничар –оглед (3 и 4.разред -област здравство и социјална заштита), четворогодишње трајање, на српском језику. Основана je 1947/1948 године, и као самостална четворогодишња школа за образовање зубних техничара. Од школске 1970/1971. године, Школа формира одељења ванредних ученика, као први облик образовања одраслих. Полазници су били зубни асистенти, запослени на клиникама Стоматолошког факултета и домовима здравља, који нису могли наставити свој рад без потпуне средње школе. Школске 1971/1972.године, уз сарадњу са Стоматолошким факултетом, припремљен је елаборат о образовању новог образовног профила, стоматолошких сестара–техничара, који је одобрен и заживео већ наредне, школске 1972/1973. године. Мисија школе • Школовање редовних ученика у образовном профилу зубни техничар, стоматолошка сестра техничар и стоматолошка сестра техничар - оглед • Образовање одраслих кроз преквалификацију – образовни профили зубни техничар и стоматолошка сестра техничар • Образовање одраслих кроз једногодишње специјалистичко образовање – специјалиста фиксне протетике и специјалиста скелетиране протезе • Стицање опште културе и развијање стваралачког односа према раду • Повезивање теоријских и практичних знања, увежбавање употребљивих знања и вештина • Усавршавање наставника и ученика и стварање позитивне међуљудске климе.
1472 Угоститељско-туристичка школа Савски венац Град Београд Београд Југ Богданова 28 0112633250 0112633250 http://ut-skola.znanje.info Сенка Пантић 1206 661 545 0 608 587 115 97.91 19 29 52 15 0.00 5.49 90.41 1 0 0 3944 34.30 2 39 30.92 0 8.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1206 0 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Угоститељско-туристичка школа налази се у Београду, у Југ Богдановој улици, број 28. Као и епски јунак у чијој улици се налази, школа је чврста и постојана институција, са славном прошлошћу, храбром садашношћу и блиставом будућношћу. Основна делатност школе је образовање туристичких и угоститељских кадрова кроз шест обазовних профила: туристички техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар конобар, кувар и посластичар. Кроз осетљиве године одрастања ученике воде искусни, образовани и поштени наставници пуни ентузијазма, спремни да сваку следећу генерацију учине бољом од претходне. Ученици наше школе су они који су заиста на месту на коме желе да буду. Својим трудом и залагањем, како на часовима теоријске тако и практичне наставе, стасавају у озбиљне људе и професионалце своје струке. Будите и ви део Угоститељско-туристичке школе. Дођите да заједно са нама пропутујете земљу, научите стране језике, припремите омиљена јела и пића и све то засладите једним укусним чоколадним мафином.
1473 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Савски венац Град Београд Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 0112644458 http://www.brodarska.edu.rs Татјана Ђокић 375 323 52 0 129 246 44 33.30 6 9 24 5 0.00 0.00 33.30 0 0 0 3772 85.73 1 16 23.44 3 37.15 0 0 0 85 0 0 0 27 263 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1474 Техничка школа за дизајн коже Савски венац Град Београд Београд Бранкова 17 2632183 2631943 http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Светислав Ковачевић 219 46 173 0 93 96 47 28.11 6 11 24 6 0.00 0.00 28.11 0 0 0 5046 107.36 2 13 16.85 0 38.13 0 0 0 0 0 80 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа за дизајн коже је школа са дугом традицијом. Смештена је у Бранковој (некада Господској) улици, устаром здању које су још 1879. године изградиле образоване жене Београда, окупљене у Београдском женском друштву. Била је то прва таква школа у Кнежевини Србији, а основана је исте године када и прва женска занатска школа у Паризу. Њене покровитељке биле су кнегиња Наталија Обреновић и краљица Марија Карађорђевић. Та прва девојачка школа названа је Раденичка школа, а након Првог светског рата, тај назив је преиначен је у Женска занатска школа. Временом је мењала називе и намену, али је опстала све до данас. За делатност којом се (уз многе измене и унапређивање наставног програма) и данас бави, школа се специјализовала 1961. године, када је први пут добила назив Кожарски школски центар. Током више од 50 година постојања мењала је називе и статус, пролазећи кроз бројне и различите реформе, и стекла драгоцена искуства у повезивању теорије и праксе, осавремењавању наставе и организовању практичне наставе применом најадекватнијих метода рада, идући у корак са савременим потребама образовања. Првобитно, школа је била верификована за школовање обућара, ташнера, коферџија, сарача, крзнара и других занатлија кожарске струке. Пратећи технолошки развој и реформе система образовања и ускладујући свој рад са захтевима тржишта, школа је поступно уводила нове образовне профиле, да би на крају, у складу са својим унапређеним наставним програмом, променила и назив у Техничка школа за дизајн коже. Од 2012. године, школа је проширила поље своје делатности и у свој програм увела и ново занимање из подручја хемије, неметала и графичарства – заштита животне средине.
1475 Школа за дизајн Савски венац Град Београд Београд Kрупањска 3 0113066408 0112660164 http://dizajnerska.edu.rs Jелена Медаковић 421 101 320 0 110 173 61 52.01 14 4 37 6 1.00 2.45 48.31 0 0 0 4982 81.67 1 20 21.05 0 11.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа за дизајн основана је 1963. године. У окружењу је јединствена и најстарија образовно-васпитна установа, специјализована за едукацију ученика у области визуелних уметности. Школа за дизајн, популарна „Дизајнерска“, одликује се посебним педагошким приступом ученицима, радом у малим групама ђака у посебно оперемљеним атељеима и радионицама.Карактеристике Школе су посебан пријемни испит, конкуренција надарених ученика при упису у Школу, као и одељења са малим бројем ученика. Велики фонд часова уметничких предмета омогућава индивидуалан приступ сваком ђаку. Овако ексклузиван начин школовањарезултирао је стварањем великог броја реномираних уметника, дизајнера, архитеката, значајних личности у јавном и културном животу земље. Излагачка активност ученика Школе за дизајн је богата, а о квалитету њихових радова говоре домаће и међународне награде. Специфичност наставног процеса негују и преносе на млађе генерације наставници, који су најчешће и сами били ученици „Дизајнерске“, а велики број наставника носи звање магистра. Школа за дизајн кроз мрежу уметничких школа сарађује с лицејима из Централне Европе.
1478 Друга економска школа Вождовац Град Београд Београд Господара Вучића 50 0116440132 0116440132 http://www.drugaekonomska.edu.rs Дејан Недић 1519 641 878 0 948 588 105 93.62 13 18 61 13 0.00 0.00 92.62 0 0 0 15777 150.26 2 50 30.38 0 9.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1519 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Друга економска школа\\r\\nДруга економска школа почела је са радом 1939. године. Од 1957. године налази се на адреси Господара Вучића бр. 50. По броју ученика и одељења највећа је економска школа у Србији. У школи је запослено 135 наставника/наставница и ненаставног особља. \\r\\nУ школској 2015/16.години 1530 ученика/ученица уписано је у 50 одељења и похађа наставу у три образовна профила: економски техничар, пословни и финансијски админстратор. Школа располаже са 27 учионица и 10 кабинета. У склопу инклузивног образовања у школу је уписан одређен број ученика којима је неопходна додатна подршка у учењу. Школа учествује у бројним пројектима: „Школа без насиља, превенција родно заснованог насиља“пројекат МПНTР-Јединице за превенцију насиља и УНИЦЕФ-а ; Вршњачка медијација; Студије случаја-Пословни изазов, Програм будућих лидера; Радионице за развој друштвених компетенција и креативности;Економијада (сарадња, учење и дружење ученика и наставника економских школа са простора бивших југословенских република); на Сајмовима виртуелних предузећа, Сајмовима образовања; акцијама хуманитарног карактера, многобројним такмичењима из области економије и спорта. Школа слави 25. мај као Дан школе.
1479 Школа за негу лепоте Вождовац Град Београд Београд Јована Суботића 2 0113447226 0112440617 http://www.skolazanegulepote.edu.rs Веселинка Животић 957 148 809 0 519 392 100 81.60 15 17 46 22 0.00 29.35 52.25 0 0 0 6599 65.99 2 38 25.18 0 3.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа за негу лепоте је установа која обавља образовно-васпитну делатност средње стручне школе у подручју рада личне услуге за образовне профиле у трогодишњем трајању: - женски фризер - мушки фризер - педикир и маникир и за образовни профил у четворогодишњем трајању: сценски маскер и власуљар Школа се налази на Душановцу, а за реализацију практичне наставе за женске и мушке фризере користи просторије у објекту у Војводе Степе 283. Ученицима је на располагању школска библиотека са 3202 књига. Школа има фискултурну салу и спортске терене у школском дворишту. Осим у специјализованим учионицама за реализацију практичне наставе наши ученици практичну наставу реализују и у приватним салонима, позориштима и у телевизијским кућама. Лепота и младост су неодвојиви пратиоци Школе за негу лепоте, а креативност и маштовитост њених ученика су видљиви и у свакодневном контакту са њима. Наши ученици постају врхунски стручњаци, а диплома стечена у нашој школи им омогућава да самостално раде након завршеног школовања у земљи и иностранству. Генерације врсних стручњака и чувених фризера, маникира, педикира и сценских маскера и власуљара су своја знања стекли у нашој школи. Школа за негу лепоте траје и опстаје остварујући и негујући лепоту. Наши ученици не чекају лепоту и бољи свет. Они својом маштом и креативношћу овај свет чине лепшим. Због тога је наша школа већ деценијама једна од најатрактивнијих. Школа за негу лепоте постоји од 1951. године. Током времена услови за рад су се мењали, о чему говори и податак да је Школа пресељена пет пута, што је у многоме реметило њен стабилан и нормалан рад. Образовно – васпитна делатност Школе реализује се у два објекта, у улици Јована Суботића 2, где се одвија теоријски део наставе у петнаест учионица, а део практичне наставе у два кабинета за сценске маскере и власуљаре, у три салона за женске фризере, два за мушке фризере и два салона за образовни профил маникир – педикир. Практична настава се реализује у објекту који се налази у улици Војводе Степе 283. У том објекту је и једна учионица у којој се реализује део теоријске наставе. Расположиви простор користимо у две смене. Блок настава за предмет прва помоћ реализује се у школи, из практичне насатаве по салонима за мушке и женске фризере и педикире и маникире, а за сценске маскере и власуљаре у београдским позориштима.
1480 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић Вождовац Град Београд Београд Есад пашина 26 3098084 3098085 http://www.ghmskola.edu.rs Ненад Тодоровић 528 228 300 0 246 283 47 40.40 10 11 22 4 0.00 0.00 40.40 0 0 0 4650 98.94 2 20 26.40 0 17.42 0 0 196 0 0 116 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Јединствена средња школа у Србији и региону која школује ученике за специфична занимања потребна тржишту рада: геолошке, метеоролошке и хидролошке техничаре. Од 2005. године образује и техничаре за заштиту животне средине, а ванредно се школују и будући геобушачи. Школа се налази у мирном крају, у срцу београдске општине Вождовац, и опремљена је савременим училима попут паметне табле, видео-пројектора, компјутерима, лаптоповима, поседује своју метеоролошку станицу, збирку минерала, хемијску лабораторију, кабинет за информатику и др. Ученици постижу завидне резултате и освајају такмичења, како из стручних предмета, тако и из хемије (државни прваци), историје, рецитаторства, на спортским такмичењима, на ликовним и литерарним конкурсима. Пракса се изводи на теренима у, и око Београда, али и по целој Србији (Копаоник, Петница, Ђердап, Рајац, Колубара, противградни полигони, Рудник, Петровац, Панчево, Суботица, Јагодина, Нови Сад...). Школа има изузетну сарадњу са многим реномираним предузећима и установама попут: НИС-а, Геозавода, РХМЗ-а, Геолошког института, Нафтагас, РЕИК "Колубара", Геосонда, Сеизмолошки завод, Институт "Винча", као и високошколским установама попут Рударско-геолошког, Грађевинског, Физичког, Хемијског факултета. Нека од предузећа врше стипендирање наших ђака за наставак школовања у иностранству (НИС је протекле године доделио 4 пуне стипендије ученицима Геолошке и хидрометеоролошке школе за студирање у Москви).
1481 Школа за дизајн текстила Вождовац Град Београд Београд Војислава Илића 88 0112833693 0112833699 http://skolazadizajntekstila.edu.rs Станко Киш 424 58 366 0 125 134 64 45.55 3 7 48 6 0.00 0.00 45.55 0 0 0 5646 88.22 2 22 19.27 2 26.89 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа за дизајн текстила је средња стручна школа која пружа могућности талентованим ученицима да своје идеје и креативност претварају у готове производе.Ми школујемо четворогодишње и трогодишње смерове,наши ученици имају могућност да у самој школи реализују практичну наставу и тако имају увид у комплетан процес креирања и производње текстилних материлаја или одевних предмета.Многи наши ученици су већ остварени усвету моде и дизајна, а имамо и доста ученика који студирају на уметничким академијама.
1484 Техничка школа ГСП Врачар Град Београд Београд Радослава Грујића2 0112458626 0112458626 http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs Предраг Михаиловић 72 72 0 0 0 0 135 127.29 33 25 63 14 0.00 14.00 113.29 0 0 0 4885 36.19 2 3 24.00 3 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Техничка школа ГСП од почетка свог постојања образује ученике у трогодишњим и четворогодишњим профилима за одржавање и експлоатацију моторних возила друмског саобраћаја као и електро возила - трамваја и тролејбуса.
1487 Музичка школа Станковић Врачар Град Београд Београд Кнеза Милоша 1а 3230226 3237330 http://muzickaskolastankovic.org Обрад Недељковић 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Музичка школа „Станковић“ спада у ред оних установа које су удариле темеље нашој музичкој култури. Она је одиграла пионирску улогу у почецима и даљем развоју музичког живота наше средине, јер је све до почетка II светског рата, када је основана Музичка академија у Београду, она, заједно са Музичком школом „Мокрањац“, представљала једини извор свих музичких кадрова – композитора, музичких уметника, музиколога, педагога – за рад не само у Београду и Србији, већ и знатно шире. Допринос Музичке школе Станковић музичкој култури је непроцењив. Концертни живот, опера, камерни ансамбл, филхармонија, друге музичке школе, Музичка академија, све је то на неки начин проистекло из рада и раста Музичке школе „Станковић“.
1489 Средња техничка ПТТ школа Палилула Град Београд Београд Здравка Челара 16 0113290334 0113290861 https://www.pttskola.edu.rs Миленко Поповић 698 444 254 0 318 376 65 56.28 9 15 36 5 0.00 1.00 55.28 5 0 0 3125 48.08 2 26 26.85 0 18.75 0 0 0 0 451 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња ПТТ школа има традицију, углед и лидерску позицију у школовању кадрова за област ПТТ саобраћаја и телекомуникација. У школи раде наставници који перманентно похађају семинаре, али су и сами аутори и реализатори стручног усавршавања наставника широм Србије. Школа има пет наставника и једног стручног сарадника у звању педагошког саветника и тај тренд професионалног развоја запослених се наставља. ПТТ школа има кабинете, стални приступ Интернету, а наставни планови и програми стручних предмета се перманентно иновирају. Ученици сваке године иду на праксу: у Пошту, Телеком, приватне фирме, где практично примењују усвојена школска знања. ПТТ школа је место где се стиче диплома која отвара пут ка атрактивним занимањима у области телекомуникација, поштанском и банкарско-финансијском сектору. Истовремено се ради на оспособљавању ученика за концепт целоживотног учења, јер га сви у школи разумеју као императив времена у којем живимо.
1490 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ Палилула Град Београд Београд Панчевачки пут 39 0112712715 0112711834 http://www.skolapkb.edu.rs Драган Филиповић 659 315 344 0 356 315 71 61.64 11 12 38 10 0.00 0.00 61.64 1 0 0 4493 63.28 2 25 26.36 3 7.59 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Школујемо редовне и ванредне ученике образовних профила:  пољопривредни техничар  прехрамбени техничар  ветеринарски техничар  техничар хортикултуре  месар  пекар Мисија нам је пружање савременог стручног образовања младим људима који ће бити лидери развоја и конкурентности у области пољопривреде, производње и прераде хране; Одликују нас стручност наставног кадра и врхунски услови за извођење теоријске и практичне наставе који су гарант квалитетног образовања ученика (без обзира да ли планирају да образовање наставе на факултетима или ступе у радни однос); Ученици реализују практичну наставу у објектима наших пословних партнера (ПКБ коорпорација, Имлек, Фриком, Делезе, Идеа, Веро, Метро, у најбољим београдским цвећарама и пекарама). Често се, након школовања, запошљавају у овим фирмама; Редовно учествујемо на сајмовима и смотрама свих струка и освајачи смо бројних награда и признања на такмичењима; Више и боље о Школи на нашем сајту: www.skolapkb.edu.rs
1491 Железничка техничка школа Палилула Град Београд Београд Здравка Челара 14 0112762876 0112762876 http://www.ztskola.edu.rs Дејан Алексић 603 424 179 0 338 212 82 57.10 28 12 34 8 0.10 0.00 57.00 0 0 0 7091 86.48 2 31 19.45 0 0.00 0 0 0 0 137 0 0 0 466 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Железничка техничка школа као јединствена образовно-васпитна установа у Србији основана је 1922. године са циљем образовања радника на железници. Припада систему средњих стручних школа при Министарству просвете и науке Републике Србије, а њени оснивачи су Јавно Железничко-транспортно предузеће Београд односно Заједница југословенских железница, сада Железнице Србије. Са њима Школа одржава широку и плодну стручну и техничко-технолошку сарадњу. Железничка саобраћајна школа, као школски центар за оспособљавање стручних кадрова за потребе предузећа у саставу Заједнице ЖТП Београд, пребачена је из Земуна у Београд у улицу Здравка Челара бр. 14, и прераста у Железнички школски центар. У састав овог центра ушле су Железничка саобраћајна школа и Школа за машиновође и прегледаче кола. Железнички школски центар се 1969. године трансформише у Центар за стручно образовање железничких радника, који је деловао до 1973. године када је конституисан као Железнички образовни центар. Од 21.08.1991. године Железнички образовни центар званично мења назив у Железничка техничка школа.
1492 Електротехничка школа Раде Кончар Палилула Град Београд Београд Браће Грим 32 2763062 2763062 http://www.koncar.edu.rs Биљана Ковачевић 1098 1062 36 0 571 543 98 90.45 22 14 49 13 0.00 1.00 89.45 0 0 0 5557 56.70 2 44 24.95 0 9.42 0 0 0 0 1098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електротехничка школа ,,Раде Кончар" основана је 1945.године за потребе привреде Београда, а од 1950. је школа електротехничке струке. Настава се одвија у две зграде: у Улици браће Грим 32 теоријска, а у Сврљишкој 1 практична настава. У 44 одељења школује се преко хиљаду ученика следећих образовних профила: електротехничар рачунара, електронике, енергетике, електронике на возилима, термичких и расхладних уређаја, процесног управљања и два огледа - информационе технологије и мултимедија. Ученици су ангажовани и на такмичењима и у ваннаставним активностима, па су у 2014/2015. били најбољи у Србији на такмичењима из програмирања, вицешампиони Србије у кошарци, а представом ,,Време смрти" освојили су награду за колективну игру на Фестивалу позоришних игара деце и младих Београда. Од 2012. школа има соларну електрану, а постоји и електронска база података. Највећи успех међу професорима постигла је Гордана Танацковић освојивши друго место на светском такмичењу у познавању рачунарских мрежа.
1494 Медицинска школа Звездара Град Београд Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 0112415443 http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Јадранка Абузеид 1646 427 1219 0 792 801 134 121.44 41 28 57 8 0.00 0.00 121.44 1 0 0 8598 64.16 2 52 31.65 0 7.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1646 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа на Звездари основана је 1921. године као прва установа на Балкану за школовање кадра здравствене струке. Основана је као школа за медицинске сестре, а од 1949/50. ученици се школују у четири одсека: за лекарске помоћнике, за лабораторијске, фармацеутске и санитарне техничаре. Од 1964/65.г. Школа се сели на Звездару где се и данас налази. Школско двориште је диван парк са спортским теренима које је од стране Министраства просвете и разних удружења више пута проглашавано за најуређеније у граду. Поред редовног школовања обезбеђује и преквалификације одраслих, као и образовања на V степену. Програми се остварују преко теоријске и практичне наставе која се одвија делом у Школи, а делом у здравственим установама – наставним базама: апотекама, лабораторијама, клиничким центрима...У Школи данас предају бивши ученици који то са поносом истичу својим садашњим ђацима. Традиционалне манифестације које организује и на којима учествује Школа: акција добровољног давања крви у Школи; прикупљање помоћи за децу без родитељског старања; смотра драмских секција средњошколаца, смотра рецитатора, годишње представљање талената Школе и многе друге.
1495 Архитектонска техничка школа Врачар Град Београд Београд Војислава Илића 78 0112412127 0112455675 http://www.ats.edu.rs Ружица Стојић 614 342 272 0 537 0 67 55.65 8 12 38 9 0.00 0.00 55.65 0 0 0 641 9.57 2 25 24.56 0 10.42 0 0 0 0 0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је настала 1924. године као један од четири одсека (грађевински, архитектонски, електротехнички и машински) Средње техничке школе, а 1965. године се издвојио архитектонски одсек тј. одсек за високоградњу. Данас школа образује 2 профила – архитектонски техничар и грађевински техничар за високоградњу којима је омогућено и ванредно школовање. Такође се лиценцирано врши сертификација ученика ЕЦДЛ дипломом за основни ниво и AUTOCAD. Школа је, поред осталог, опремљена и радионицама и рачунарским кабинетима у којима се одвија велики број стручних предмета. Процес наставе прати развој савремених технологија у грађевинарству и констатно се осавремењује, као и обученост наставног кадра. Годинама уназад ученици школе освајају награде на републичким такмичењима из области грађевинарства, а у ш.г. 2014/15. су освојили награде у свим такмичарским областима – 3 прва места из грађ.конструкција, математике и бетона, 2.место из статике и 3.место из примене рачунара. Ученици су након четворогодишњег школовања у потпуности спремни за укључивање у радне процесе, као и за наставак даљег школовања.
1496 Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ Звездара Град Београд Београд Хајдук Станкова 2 2404827 2423441 http://www.gtskola.edu.rs Александар Ракићевић 326 236 90 0 162 161 46 32.63 7 14 23 2 0.00 0.00 8.54 0 0 0 5385 117.07 2 15 21.73 0 19.02 0 0 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ" школује грађевинске техничаре. Школа је опремљена са око 170 рачунара, великим бројем пројектора и другим модерним наставним средствима, модерним кабинетима, салом за физичко, фудбалским тереном са балон салом, видео надзором... Школа сарађује са грађевинским фирмама и обезбеђује стипендије за најбоље ученике. Након завршетка школовања, дипломирани техничари су оспособљени да раде у пројектном бироу на изради техничке документације, изради цртежа у АutoCAD-у, да стечена знања из програмских пакета MS Project и NormaBase примене при планирању производње, изради предмера и предрачуна, цртају планове арматуре, раде извод и спецификацију арматуре, организују посао на градилишту, воде грађевински дневник и грађевинску књигу, ... и многе друге креативне и динамичне послове техничара. Наши ученици освајају прве награде на општинским, градским и републичким такмичењима. Младе људе оспособљавамо за рад у пракси, али и за наставак школовања. Наши ученици су постали истакнути инжењери, професори виших школа и факултета, руководиоци грађевинских фирми, али и врхунски спортисти, новинари, правници, певачи, глумци.
1497 Грађевинска школа Звездара Град Београд Београд Светог Николе 39 2418895 2418895 http://gradjevinska.edu.rs Драгана Радовановић 377 327 50 0 141 213 55 42.06 13 9 28 5 0.00 5.55 35.51 0 0 0 3189 57.98 2 23 16.39 8 26.86 0 0 0 0 38 0 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Грађевинска школа у Београду, школује кадар у области грађевинарства и електротехнике. Једина смо школа на територији Републике Србије која школује дефицитарне профиле у трогодишњем трајању. Кроз сарадњу са локалном заједницом, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и са социјалним партнерима, школа обезбеђује ученицима стипендије и ученичке кредите, као и смештај у ђачке домове Београда. Ова погодност омогућава деци са територије целе Републике да буду наши ученици. Тренутно 160 наших ученик прима ученичку стипендију или кредит. У ђачким домовима је смештено 170 наших ученика.\r\nШкола је основана давне 1902. године, као трећа у Европи, а прва на Балкану у грађевинској струци. Из клупа наше школе изашло је преко 35000 најпотребнијих занатлија у области грађевинарства. Наши ученици, касније школовани и цењени стручњаци, градили су и граде у земљи, региону и свету. Ученици Грађевинске школе редовно учествују на републичким такмичењима грађевинских школа, где постижу изванредне резултате. На последњем такмичењу, наши ученици су освојили три прва и два трећа места. Ученици Грађевинске школе су прваци Европе у профилу монтер суве градње.
1498 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате Звездара Град Београд Београд Светог Николе 39 0112415556 0112415534 http://www.tehnoart.rs Ненад Младеновић 749 496 253 0 0 0 96 87.79 17 22 48 9 0.00 2.04 85.75 0 0 0 2689 28.01 2 35 21.40 12 15.22 0 0 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1500 Пета економска школа Раковица Раковица Град Београд Београд Хасанагинице 8 0113511853 0113511853 http://www.petaekonomska.edu.rs/ Милан Кецман 698 339 359 0 363 335 42 34.17 2 10 24 6 0.00 0.00 34.17 0 0 0 4234 100.81 2 22 31.73 0 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пета економска школа „Раковица“ постоји од 1962. године. Образујући и васпитавајући генерације поноси се успесима својих ученика, који постижу одличне резултате на међународним, републичким, градским и општинским такмичењима. У школској 2014/2015. години освојили су друго место на републичком такмичењу из математике и прво место (појединачно и екипно) на градском такмичењу из рачуноводства. Упечатљиво је и то да ученици ове школе буду у врху уписних листа (често и први ) на Економском факултету и Факултету организационих наука, а врло су успешни и на пријемним испитима на универзитетима уопште. Бивши ученици школе данас су професори универзитета, успешни пословни људи, спортисти ...Школа је процењена као безбедна, а може се похвалити добром радном атмосфером.
1501 Машинска школа Радоје Дакић Раковица Град Београд Београд Мишка Крањца 17 3581200 3581200 http://www.msradojedakic.edu.rs Бранка Митић 484 422 62 0 336 181 76 48.27 5 13 50 8 0.00 0.00 47.27 0 0 0 974 12.82 2 25 19.36 0 26.20 0 0 0 322 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не "Ако учитељ воли само посао, он је добар учитељ.Ако учитељ воли ученика као отац или мајка,он је бољи од оног учитеља који је проучио све књиге али не воли ни посао, ни ђаке.Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима -он је савршен учитељ ." (Толстој) Таква је наша школа...Преносимо знање , али волимо и бринемо о својој деци.Учимо их да буду добри мехатроничари,роботичари,електротехничари...али их учимо да буду још бољи људи.Зато наших ученика има у свим сферама образовања-међу машинским инжењерима, електроинжењерима,филозофима,правницима, демографима,аутомеханичарима.А нове генерације ће тек показати да су своји и јединствени.
1504 Хемијско-прехрамбена технолошка школа Чукарица Град Београд Београд Љешка 82 0113555054 0113542461 http://www.hptskola.edu.rs Наташа Парезановић 869 316 553 0 449 424 116 94.37 12 14 74 16 0.00 0.00 94.37 0 0 0 7289 62.84 2 41 21.20 0 12.60 440 0 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Хемијско - технолошки одсек у Београду је основан 1946. године при средњој техничкој школи “Петар Драпшин“. Хемијско - технолошки одсек је решењем бр. 906 од 20.11. 1957 године прерастао у Хемијско-технолошку средњу школу. 1961. године Хемијско - технолошка средња школа променила је назив у Хемијско - технолошко техничку школу. Од школске 1963/64. године школују се техничар-аналитичар, погонски техничар и прехрамбени техничар у четворогодишњем трајању. 1969. године Школа прераста у Центар и поред образовања техничарских профила школује и квалификоване раднике хемијске струке у трогодишњем трајању, а од 1971. године и квалификоване раднике прехрамбене струке у трогодишњем трајању. Увођењем заједничких основа 1977. године, ученици се школују две године у оквиру усмереног образовања, а након тога наставља се стручно образовање (хемијско-технолошка, гумарска и прехрамбена струка III и IV степена стручне спреме). Школске 1990/1991. године образовно-васпитни рад у школи реализује се према наставним плановима и програмима за образовне профиле III и IV степена стручне спреме и то у два подручја рада: Хемија, неметали и графичарство и Пољопривреда, производња и прерада хране. 1992. године школа мења назив у Хемијска и прехрамбена школа, а 1997. године у Хемијско – прехрамбена технолошка школа који је остао до данас. Школске 1997/1998. године подручје рада Хемија, неметали и графичарство је имало следеће образовне профиле: хемијско-технолошки техничар, хемијски лаборант, израђивач хемијских производа, гумар, прерађивач целулозе и папира, пластичар и наносилац заштитних превлака. Ови образовни профили су обухватили трогодишње и четворогодишње образовање, а подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране прехрамбеног техничара, техничара за биотехнологију, произвођа прехрамбених производа, произвођача пића, млинара, пекара, посластичара и месара. Школске 2002/2003 год. започета је реформа средњег стручног образовања у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи у образовним профилима прехрамбени техничар, пекар и месар који су ушли у редовни систем образовања 2012. године.
1505 Техничка школа Чукарица Град Београд Београд Југословенска 4 0116572175 0116572168 http://tszeleznik.edu.rs Зоран Михајловић 397 349 48 0 165 244 57 46.00 7 13 30 7 0.00 0.00 43.95 0 0 0 5756 100.98 1 21 18.90 0 29.42 0 0 0 236 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1948. године и њен живот је био везан за развој фабрике "Иво Лола Рибар" у чијем је саставу била до јануара 1993., од када и носи назив "Техничка школа". Школа образује ученике у два подручја рада: Машинство и обрада метала и Електротехника. Настава се одржава у 22 учионице, а школа поседује савремено опремљене кабинете, лабораторије, радионице за практичну наставу, као и три кабинета ЦНЦ машина. За извођење наставе користи се 85 савремених рачунара. Осим тога у школи се налазе две сале за спортове, библиотека са преко 11000 наслова, свечана сала, а наставу изводе високо образовани и свом послу предани наставници.
1509 Политехника - школа за нове технологије Нови Београд Град Београд Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 0112675663 http://politehnika-nt.edu.rs Душан Миловановић 655 583 72 0 0 0 76 68.48 18 10 36 12 0.00 0.00 66.43 0 0 0 3777 49.70 2 30 21.83 0 9.16 0 0 43 523 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не "ПОЛИТЕХНИКА"- школа за нове технологије, почела је свој рад 1971.године, у оквиру Радничког универзитета "Нови Београд", као Металски образовни центар. У пролеће 2006. године, укидањем Политехничке академије, чији је део била, настаје Средња техничка школа и потом се верификује као самостално правно лице. На предлог Наставничког већа, а уз одобрење Министарства просвете и спорта, 01.09.2006. године, назив школе је промењен и сада гласи "ПОЛИТЕХНИКА" - школа за нове технологије.Данас је то школа са три подручја рада, савременом концепцијом, модерним образовним профилима и одличним резултатима.
1510 Средња туристичка школа Нови Београд Град Београд Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 0112607287 http://www.turistickaskola.edu.rs Драгутин Миличић 948 457 491 0 0 0 80 67.13 17 25 32 6 0.00 0.00 66.93 0 0 0 4348 54.35 2 30 31.60 0 4.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 Не Да Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња туристичка школа образује кадрове за потребе тзристичко угоститељске привреде. Школу похађа 953 ученика распоређених у 30 одељења. У Школи се образују следећи профили: туристички техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар, конобар и кувар. Теоријска настава се одвија у 14 учионица, а вежбе и практична настава у кабинетима. Школа има Свечану салу, библиотеку, шест канцеларија, зборницу, просторију за пријем родитеља, фискултурну салу и два спортска терена. Школа има успешну сарадњу са социјалним партнерима. Практична и блок настава се реализује у најпознатијим хотелима, ресторанима и туристичким агенцијама. Имамо богату међународну сарадњу и партнерства са сродним школама из Италије, Словеније, Велике Британије и Шведске,
1511 Техничка школа Нови Београд Нови Београд Град Београд Београд Омладинских бригада 25 2163532 3016699 http://www.tehnicka.edu.rs Веселин Вуковић 536 342 194 0 126 385 51 41.39 3 7 27 14 0.00 0.00 41.39 0 0 0 2748 53.88 2 22 24.36 0 19.15 0 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Почетком седамдесетих у СФРЈ су одлучили да направе репрезентативну школу опремљену на најсавременији начин. У књизи утисака са поносом чувамо изразе дивљења званичних делегација многих држава које су долазећи у Београд посећивале и нашу школу. Без обзира на многе тешкоће настојим да сачувамо стечени углед. Савремени образовни профили у области компјутерског конструисања, оптике и машинске енергетике које Школа данас има припремају ученике за рад или даље школовање на великом броју факултета.
1512 Графичка школа Нови Београд Град Београд Београд Отона Жупанчича 19 2604422 2604732 http://grafickaskola.rs Велибор Божовић 851 377 474 0 424 418 75 66.50 15 22 33 5 0.00 3.01 62.49 0 0 0 2568 34.24 2 31 27.45 0 14.10 0 0 0 0 0 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Дана првог јула 1834. године од стране кнеза Милоша Обреновића објављено „НАСТАВЛЕНИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ КЊАЖЕСКО-СЕРБСКЕ КЊИГОПЕЧАТЊЕ И СЛОВОЛИВНИЦЕ ”. Овај документ је имао снагу закона и тачно је прописивао обавезе и права првих графичких ученика у Србији. Зато се с правом може рећи да је датум објављивања овог важног документа, такође и датум настанка графичког школовања, а самим тим и Графичке школе у Београду. Данас Графичка школа образује ученике у шест образовних профила у свом подручју рада – хемија неметали и графичарство – група за графичарство, и то: - Фотограф - Техничар за обликовање графичких производа, - Техничар за графичку припрему, - Техничар штампе, - Техничар графичке дораде и - Ситоштампар. Истичемо да је Графичка школа једина и јединствена школа у Републици Србији, која школује ученике за све образовне профиле у свом подручју рада, укључујући и практичну наставу, која се одвија у наменским кабинетима практичне наставе у самој школи, али је склопила и велики број Уговора са најсавременијим и најбоље опремљеним графичким предузећима, како би ученици били у прилици да раде на најсавременијој техничко-технолошкој опреми у графичкој индустрији. Школу похађа око 900 редовних ученика и око 100 ванредних ученика, полазника на преквалификацијама, доквалификацијама и на специјалистичком школовању, које образује високостручни и мотивисани наставнички кадар Школе. Можемо се похвалити да ученици наше школе постижу веома добре резултате, како у учењу, тако и на разним такмичењима општинским и градским, као и републичким у бројним областима, а посебно су успешни у ликовним такмичењима, драмским, рецитаторским и графичарству.
1514 Економска школа Нада Димић Земун Град Београд Београд 22. октобра 19 0112190386 0112190386 http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Сања Дограјић 652 265 387 0 284 367 48 40.91 7 7 26 8 0.00 0.00 40.91 0 0 0 6632 138.17 2 21 31.05 0 14.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не - Основана 1883. године - Два образовна профила (економски техничар и финансијски администратор) - Опремљене учионице и кабинети - Високо стручни кадрови - Изванредни резултати на такмичењима - Широк спектар ваннаставних активности - Развијање ученичког предузетништва - Рад у виртуелном предузећу - Учествовање ученика у раду школе - Безбедно окружење - Могућност наставка школовања и висока пролазност на факултетима - Ванредно школовање, преквалификација и доквалификација
1515 Медицинска школа Надежда Петровић Земун Град Београд Београд Наде Димић 4 0112618058 0112618058 http://www.medicinskazemun.edu.rs Радица Стојановић 974 190 784 0 0 0 89 77.47 17 17 48 7 0.00 0.00 77.47 0 0 0 3642 40.92 2 32 30.44 0 15.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа располаже са 18 учионица опште намене, а посебну пажњу поклања модерном и функционалном опремању 10 кабинета за реализацију практичне наставе из стручних предмета. Унапређењу процеса наставе и учења у школи доприноси велики број реализованих активности додатног и допунског рада са ученицима, те бројних и разноврсних ваннаставних активности и укључивање ученика у 22 различите секције. Школа остварује успешну сарадњу са наставним базама, реализација вежби и професионалне праксе обавља се у 13 здравствених установа и 10 козметичких салона на територији града Београда. Школа је реализовала и међународне пројекте са Норвешком, Словенијом и Шведском. Колектив карактерише висок степен сарадничких односа, међусобног поштовања и уважавања, што ствара пријатну радну климу. Развојни пут, на коме Медицинска школа "Надежда Петровић" у Земуну, чека нове генерације младих, може се описати Гетеовом сентенцом "Много може дужност, бескрајно више љубав".
1516 Електротехничка школа Земун Земун Град Београд Београд Наде Димић 4 3077449 2618155 http://www.ets-zemun.edu.rs/ Ђурађ Бањац 601 574 27 0 0 0 58 53.15 9 8 34 7 0.00 0.00 53.15 0 0 0 6130 105.69 2 26 23.12 0 10.24 0 0 0 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електротехничка школа ,,Земун“ по неким изворима основана је далеке 1887. године, као прва стручна Мајсторска школа. Међутим као датум оснивања узима се 5. Октобар 1954. године када је Народни одбор града Београда основао Мајсторску школу металске струке. Од тада до данас школа је више пута мењала називе и образовне профиле да би од априла 2003. године добила данашњи назив. У оквиру Заједнице електротехничких школа Србије, школа заузима једну од водећих места захваљујући раду и залагању свих запослених. Те активности огледају се, пре свега, на увођењу савремених образовних профила, администратор рачунарских мрежа, електротехничар информационих технологија и залагању за увођење одељења техничке гимназије. Оно што издваја нашу школу од других је прва дигитална учиоцина у Србији, донација компаније Самсунг. Она је свечано отворена децембра 2013. у присуству тадашњег министра просвете Томислава Јовановића и представника Самсунга. Настава будућности омогућава бржу размену мултимедијалних садржаја, бољи преглед градива и захтева веће ангажовање ученика и наставника. Организовали смо више семинара на тему Нове информационе технологије у образовању за наставнике београдских основних и средњих школа, као и посете ученика из других школа. Представници компаније Самсунг редовно посећују и прате рад и примену нових технологија у настави и по њиховим речима овде су постинути најбољи резултати у Адриатик регији (земље у региону). Нове технологије из ове области ће прво бити тестиране у нашој школи. Поред ових активности школа постиже запажене резултате на такмичењима из области електротехнике и програмирања не заборављајући и хуманитарне акције.
1517 Техничка школа Змај Земун Град Београд Београд Аутопут бр 18 2600667 0113018945 http://www.skolaZmaj.edu.rs Жарко Оташевић 375 282 93 0 0 0 54 42.70 6 8 34 6 0.00 0.00 42.70 0 0 0 1517 28.09 1 19 19.74 0 35.33 96 0 0 223 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 5204 од 13. 12. 1946. године, основана је Металопрерађивачка школа „Змај“. Са радом је почела 20. 12. 1946. године. Школске 1950/51године, школа добија назив: Индустријска школа „Задругар. 1977/78. године школа уписује, прву генерација заједничке основе. У време 80-тих година Центар "Змај" има 46 одељења са око 1600 ученика. Од 01. септембра 2005. године, школа је променила назив, по одлуци Министарства просвете и спорта број 68 од 01. 03. 2005. године и сада носи назив ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЗМАЈ" ЗЕМУН.
1518 Саобраћајно-техничка школа Земун Град Београд Београд Цара Душана 262 4000100 2616751 http://www.saobteh.edu.rs Мирослав Мацура 1377 1137 240 0 499 756 138 117.20 16 17 64 41 0.00 14.50 102.70 1 0 0 7330 53.12 2 64 21.52 1 8.62 0 0 0 164 162 56 0 0 995 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Уредбом Владе ФНРЈ од 30.08.1948. године основан је Аутосаобраћајни техникум у Земуну. Заједничком одлуком из месеца децембра 1994.године Аутосаобраћајна техничка школа и Аутомеханичарска школа су се спојиле у Саобраћајно-техничку школу. Од почетка свог постојања па до данас, школа је неколико пута мењала своје име и концепцију, али је све време школовала високо квалитетне стручњаке, различитих профила, који су на разне начине везане за аутомобил. Тренутно имамо 53 одељења и 1300 ученика и скоро 190 запослених. У Саобраћајно-техничкој школи се школују ђаци у 4 области рада: 1 .Саобраћај 2. Машинство и обрада метала 3. Електротехника 4. Хемија, неметали и грачичарство У оквиру ових области доста различитих профила: Саобраћај: 1. Техничар друмског саобраћаја 4. степен 2. Техничар унутрашњег транспорта 4. степен 3. Техничар за безбедност саобраћаја 4. степен 4. Возач моторних возила 3. степен Машинство и обрада метала: 1. Машински техничар моторних возила 4. степен 2. Аутомеханичар 3. степен 3. Аутолимар 3. степен Електротехника: 1. Електротехничар за електронику на возилима 4. степен 2. Аутоелектричар 3. степен Хемија, нематали и графичарство: 1. Лакирер 3. Степен Поред редовне теоријске наставе , која се обавља у великом броју учионица и опремљених кабинета, наши ученици практични део наставе обављају у различитим фирмама, предузећима и сервисима, веома признатим и познатим, а неретко се дешава да одмах после завршене школе добију и стално запослење у истим. Школа располаже са доста учионица, добро опремљених кабинета, лабораторијом, салом за физичко васпитање, многобројним радионицама у школском сервису итд. Такође имамо сопствени технички преглед и ауто школу, који осим са ученицима у оквиру наставе, раде и са трећим лицима. Ауто школа располаже са 12 путничких возила, аутобусом, 2 камиона, 1 приколицом и мотором, за обуку свих категорија. Наши ученици често учествују на републичким и градским такмичењима, како стручним тако и општеобразовним, и освајају највиша места. Такође се у ученици и професори укључују у различите акције на општини, граду... Саобраћајно-техничку школу су завршили и многе познате личности. Да не причамо више... Дођите... Посетите нас...
1519 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић Земун Град Београд Београд Тошин бунар 17 0113164136 0113164138 http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Зорица Маравић 787 311 476 0 431 356 56 49.65 7 11 31 7 0.00 0.00 49.65 0 0 0 4773 85.23 2 25 31.48 0 9.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња стручна школа "Димитрије Давидовић" постоји од 1960.г., а од јануара 1993. носи име Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић". Школа је добила име по чувеном правнику, дипломати, новинару, историчару, писцу и творцу првог српског устава, Сретењског устава. Подручје рада школе је право и администрација, а четворогодишњи смерови су: правни техничар, техничар обезбеђења и пословни администратор. Модерно опремљени кабинети, пространо двориште, методолошки осавремењена настава, иновативан професорски кадар, активна сарадња са локалном и широм друштвеном заједницом основни су атрибути образовно васпитног процеса фокусираног на развој младог бића. Због практичног оспособљавања али и због свестраности и широког образовања које нуди, број ученика ПБШ "Димитрије Давидовић" се из године у годину повећава. Висок постотак уписа ученика на разнородне факултете, врхунски резултати на такмичењима, креативни ваннаставни пројекти квалитативно заокружују мисију наше школе.
1522 Техничка школа Младеновац Град Београд Београд Вука Караџића 75 0118230143 0118231985 http://www.tehnickaskola.edu.rs Снежана Благојевић 618 465 153 0 219 386 89 73.78 7 8 60 14 0.00 4.35 69.43 0 0 0 7376 82.88 2 34 18.18 11 18.37 0 0 0 230 315 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Младеновцу постоји од 1907. године.Током година,школа је мењала локације и називе , али је у својој суштини била и остала највећи регионални центар средњошколског образовања у области техничко-занатских занимања.Данас школа има око 700 ученика (односи се и на ванредне) који се образују за 20 различитих занимања у оквиру 3 подручја рада :електротехника,машинство и обрада метала и текстилство.Школа има 22 одељења четвртог степена,8 одељења трећег степена и 4 одељења за децу лако ометену у развоју.У свим протеклим годинама рада ,Техничка школа је имала узлазну путању када је реч о резултатима у раду са ученицима ,њиховим успесима на такмичењима ,праћењу савремених трендова у области образовања и остваривању укупних задатака Школе,о чему сведоче бројне награде и признања ученика и наставника.Током шк.2013/2014. школа је конкурисала и ушла у пројекат "Школа без насиља" који је под покровитељством Уницефа и Министарства просвете.Запослени у Техничкој школи и надаље ће настојати да ова институција остане и опстане као центар средњег стручног образовања у окружењу ,пратећи савремене трендове света образовања и рада.О томе да смо на добром путу ,сведочи и чињеница да је Школа од стране Европске комисије 2010.године добила сертификат о испуњености услова за рад са огледним занимањима и потврду о учешћу и доприносу Школе и директора реформи средњег стручног образовања у Србији.
1523 Средња школа Барајево Град Београд Београд Светосавска 4а 0118300426 0118300206 http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Добривоје Јелић 525 231 294 0 237 275 61 47.10 3 13 35 10 0.00 0.00 43.10 0 0 0 4563 74.80 2 22 23.86 3 11.14 135 0 0 65 0 0 0 0 0 62 200 0 0 0 63 0 Не Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не На два до три минута од аутобуске станице, у Барајеву, на узвишењу иза храстовог шумарка, школа доминира својом маштовитом и функционалном архитектуром. Када прођете кроз школску капију, поглед ће Вам привући шумица кроз коју вијуга трим стаза са справама за вежбе снаге, дело наших ученика и професора физичког васпитања. Иза шумице су терени за кошарку и фудбал који се, кад нема наставе, користе и за рекреативне активности. Лепоти крајолика школског дворишта придоноси огледни виноград, засади јабука и шљива и три пластеника намењена практичној настави ученика. У овој школској години уписани су ученици у следеће образовне профиле: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, економски техничар, трговац, женски фризер, мушки фризер и погонски техничар машинске обраде. Када се колоне ђака из Барајева, околних насеља: Баћевца, Гунцата, Бељине, Вранића, Мељака, Црљени, Насеља Гај, Равног гаја, Глумчевог брда, Манића, Бождаревца и осталих места, као и ученици из Београда, Лазаревца, Сремчице и Железника слију у нашу школу, почиње још један школски дан. А у том новом дану, сви ће понешто научити, постати бар мало озбиљнији и мудрији, а неки ће се можда и први пут у животу заљубити. То је лепота ђачког доба.
1526 Техничка школа Обреновац Град Београд Београд Краља Петра I 12 0118721178 0118720489 http://www.tsobrenovac.net Рајка Бабић 908 648 260 0 194 659 78 64.45 8 12 41 17 0.60 0.00 63.85 0 0 0 5707 73.17 2 33 27.52 7 13.82 0 0 0 331 324 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1928.год. као "Занатско трговачка школа", током дугогодишње историје неколико пута мењан је назив. Од школске 2004/2005.год. носи име "Техничка школа". Образујемо ученике у три подручја рада: Економија, право и администрација, Електротехника, Машинство и обрада метала, у 33 одељења. Опремљени смо савременим наставним средствима, настава се одвија по принципу прилагођене кабинетске наставе. Ученици већ годинама постижу добре резултате на такмичењима: школске 2014/2015. прво место на Републичком такмичењу из историје, екипно треће место на републичком такмичењу за браваре, четврто место- екипно на такмичењу "Млади заваривач 2015" у Словачкој. На републичком такмичењу у заваривању 2013.год. пет ученика је освојило прва места за одређени тип заваривања, један од њих пласирао се и на светско првенство у Немачкој на ком је освојио треће место. У последње четири године два пута освојено прво место на републичком такмичењу за средњошколце у одбојци, након чега су наши ученици представљали Републику Србију на светским такмичењима у Француској и Португалу. Бројне медаље и пехари освојени су и на другим спортским такмичењима. У нашој школи веома активно раде Спортске секције, Шаховска секција, Еколошка секција, Рецитаторска и Драмска секција. Од ове године са радом је почела и Заваривачка секција, где се почетна обука врши на симулатору за заваривање. Наша Школа прихватила је задатак изградње модела нове, ефикасније, модерне школе, при чему морамо и сами да експериметишемо и стваралачки примењујемо научена, усвојена знања и налазимо све боље путеве за ефикаснији педагошки рад.
1527 Пољопривредно-хемијска школа Обреновац Град Београд Београд Милоша Обреновића 90 0118721375 0118721532 http://www.polj-hemskola.edu.rs Драгољуб Златановић 531 161 370 0 134 352 62 53.36 12 11 31 8 0.00 0.00 53.36 0 0 0 1417 22.85 1 23 23.09 2 12.13 337 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не ШКОЛА ПО МЕРИ УЧЕНИКА А ПРЕМА ПОТРЕБАМА ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ \r\n09. октобра 1990. године одлуком Окружног суда у Београду, Пољопривредно-хемијска школа „почиње свој самостални живот“ До овог датума, образовни профили били су у саставу Образовног центра „27. март“ \r\nОсновна делатност: -Средње стручно образовање и васпитање ученика III и IV степена у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.\r\n-Образовање ванредних ученика и доквалификација и преквалификација за III и IV степен у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.\r\nЗа реализацију образовно-васпитног рада користе се учионице, кабинети и лабораторије:\r\n-Учионички део\r\n-Специјализоване учионице\r\n-Лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета\r\n-Кабинети за пољопривредну и ветеринарску групу предмета, рачунарство и информатику\r\n-Мултимедијални кабинет\r\n-Фискултурна сала и спортски терени\r\n-Библиотека са читаоницом\r\n-Ученички клуб\r\n-Пекара\r\nОгледно школско имање за воћарску, повртарску, цвећарску и сточарску производњу\r\n-Ветеринарска амбуланта\r\nШкола је мешовитог типа, атрактивна и за девојчице и за дечаке.
1528 Економско-трговинска школа Сопот Град Београд Београд Кнеза Милоша 12 0118251120 0118251120 http://www.ekonomskasopot.edu.rs Предраг Анђелић 611 190 421 0 277 309 53 45.34 7 11 32 3 0.00 0.00 45.34 0 0 0 4050 76.42 1 23 26.57 0 4.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 450 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1990.године.Тада је имала 3 одељења са око 100 ученика.Од 2006.школа ради у новоизграђеном објекту од 5000м2.Данас има 23 одељења са око 600 ученика.Школа располаже са 20 учионица,12 кабинета, 130 рачунара.Школа успешно сарађује са међународним организацијама попут GIZ,Кultur kontakt и Јunior Achievement, а резултат те сарадње је учешће ученика на више међународних сајмова, Сервисни центар предузећа у целој Србији и партнерство са школом у Немачкој у оквиру које се врши размена ученика.Школа је постигла запажене резултате на републичким и градским такмичењима,као и на спортским.Ученици имају велику улогу у стварању позитивне атмосфере у којој наставници са великим ентузијазмом раде свој посао.
1529 Машинска школа Космај Сопот Град Београд Београд Кнеза Милоша 12 8251227 2834132 http://mskosmaj.edu.rs Живорад Окетић 101 86 15 0 0 0 27 9.86 8 7 11 1 0.20 0.55 9.11 0 0 0 1016 37.63 1 5 20.20 1 29.19 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Машинска школа "Космај" основана је 1981.године. Образујући стручњаке који могу да одговоре захтевима савремене производње,машинска школа"Космај"доприноси развоју Општине Сопот,која перспективу види у развоју мале привреде. У прилог томе иде чињеница да многи наши бивши ученици данас поседују приватне радионице и сервисе у којима постижу запажене резултате у струци. Тренутно се школују ученици за образовне профиле: техничар за компјутерско управљање, механичар привредне механизације,механичар грејне и расхладне технике.
1531 Техничка школа Колубара Лазаревац Град Београд Београд Доситеја Обрадовића 6 0118123098 0118123249 http://nema Радослав Сретковић 1063 677 386 0 205 843 115 93.95 21 30 47 17 3.10 0.00 89.85 0 0 0 3221 28.01 2 45 23.62 0 9.52 0 0 232 255 334 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Колубара у Лазаревцу, Доситеја Обрадовића 6, образује ученике по програму четири подручја рада: машинство и обрада метала, рударство и геологија, електротехника и економија, право и администрација. Одлуком Скупштине Републике Србије и Актом о верификацији, Школа обавља своју делатност од школске 1990/91. године. Настала је раздвајањем Школског образовног центра у Лазаревцу на две школе од којих је друга Гимназија. Међутим, корени настајања Школе су много старији јер Школа наставља рад Техничке школе Станислав Сремчевић Црни, основана школске 1958/59. године и Школе за квалификоване раднике која је израсла из Школе ученика у привреди основана школске 1948/49. године у Вреоцима. Техничка школа Колубара у Лазаревцу уписана је у Привредни суд у Београду, дана 09.05.1995. године, број решења Фи 7960/95, а оснивач је Влада Републике Србије.
1533 Економско-угоститељска школа Слободан Минић Аранђеловац Шумадијски Крагујевац Јосифа Панчића 3 0346713393 0346713393 http://eusslobodanminic.nasaskola.rs Зорица Ћираковић 618 234 384 0 290 281 58 48.68 13 19 22 4 1.00 4.62 43.06 0 0 0 3431 59.16 2 23 26.87 0 13.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 310 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа "Слободан Минић" настала је школске 1961/62. године на основу потреба привреде и тржишта рада, тако што су уписaна два одељења економске струке при Гимназији "Милош Савковић" у Аранђеловцу. Број и разноврсност одељења и образовних профила растао је током година, а од школске 2002/2003. године школа се укључује у пројекат реформе средњих стручних школа у Србији и уписује огледне профиле који су популарни међу ученицима. Данас школа има преко 600 ученика у два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам, опремљена је модерним наставним средствима и савременом опремом. Код ученика се развија такмичарски дух због чега наши ђаци постижу запажене резултате на такмичењима различитих нивоа. Школа је остварила сарадњу са школама из Чешке, Словачке, Русије...
1534 Техничка школа Милета Николић Аранђеловац Шумадијски Крагујевац Јосифа Панчића бр. 3 0346712128 0346712128 http://www.tehniar.com Драган Ранковић 631 455 176 0 234 380 69 56.22 19 15 25 10 1.50 2.50 52.22 0 0 0 2993 43.38 2 27 23.37 1 9.46 0 0 0 204 248 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Аранђеловцу је настала од женске радничке школе и Зантске школе још 1905. године. Школске 1971/72. од Школског центра у индустрији неметала и грађевиског материјала настаје школа за квалификоване раднике "Милета Николић". Као ТШ "Милета Николић" постоји од школске 1990/91. издвајањем из ВОЦ "Милош Савковић". Данас је са 27 одељења највећа средња школа у општини. Ученици сва три подручја рада остварују изузетне резултате и у наставним и у ваннаставним активностима. У школској 2014/2015. су ученици наше школе освојили 2. место на републичком такмичењу у стрељаштву.
1538 Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић Крагујевац Шумадијски Крагујевац Саве Ковачевића 25 0346333237 0346335686 http://www.tozadragovic.wordpress.com Љубица Башић 746 281 465 0 434 260 73 56.01 9 6 41 17 0.00 4.27 51.74 0 0 0 3403 46.62 2 31 24.06 3 25.58 0 0 0 0 0 0 66 0 0 574 0 0 0 0 106 0 Не Да Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Трговинско-угоститељска школа „Тоза Драговић“ је основана 1949. године а ради од 1950. год. као школа за образовање квалификованих радника и техничара. Као угоститељско-туристичка школа је конституисана 1994. године и образује ученике у три подручја рада: трговина, угоститељство, туризам; текстилство и кожарство и личне услуге и верификована је за образовање ученика у 14 образовних профила: трговински техничар, аранжер у трговини, трговац, туристички техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар, кувар, конобар, посластичар, дизајнер одеће-оглед, техничар-моделар одеће, женски фризер, мушки фризер и маникир и педикир.\r\nШкола поседује и решења о верификацији за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију за све трогодишње и четворогодишње образовне профле, као и за образовне профиле Организатор робног промета, Трговачки менаџер, Конобар- специјалиста, Кувар-специјалиста, Посластичар-специјалиста, Текстилни радник-специјалиста.\r\n
1539 Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић Крагујевац Шумадијски Крагујевац Радоја Домановића 2 034370201 034370205 http://wwwmedicinska kg.com СЛАВИЦА ЈАНКОВИЋ 871 208 663 0 481 364 82 70.10 19 13 40 10 0.57 1.00 68.52 0 0 0 3078 37.54 2 27 32.26 0 16.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1540 Политехничка школа Крагујевац Шумадијски Крагујевац Косовска 8 0038134335175 0038134335178 http://politehnickakg.kg.edu.rs Синиша Којић 1463 1041 422 0 1104 918 140 119.68 27 22 67 24 0.70 8.00 106.98 0 0 0 7979 56.99 1 59 24.80 0 22.68 0 0 0 767 96 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Политехничка школа је најстарија стручна школа на Балкану. Налази се у центру града и саставни је део старог градског језгра Крагујевца - Милошевог венца. Декретом од 14. марта 1854. године, кнез Александар Карађорђевић основао је Занатску школу при Тополивници, која је била прва установа те врсте у Србији. Данас школа има око 1400 ученика који се образују у три подручја рада : машинство и обрада метала, саобраћај и електротехника. Укупан број запослених је око 200 људи, а од тога је 150 наставника и стручних сарадника. Школа располаже са преко 13.343,00 затвореног и 6000м2 отвореног простора, савремено опремљеним кабинетима, радионицама, возним парком, фискултурном салом, библиотеком са преко 30 000 наслова, уметничком галеријом. Носилац је великог броја домаћих и међународних признања, иновативних пројеката укључених у Програм реформе средњег стручног образовања покренут на иницијативу Министарства просвете у сарадњи са иностраним партнерима. Поштовање традиције и дух савремених образовних тенденција доприносе да углед и репутација Политехничке школе наставе да трају и у будућности.
1541 Друга техничка школа Крагујевац Шумадијски Крагујевац Косовска 8 034300870 034300870 http://www.dtskg.edu.rs/ Драган Паунић 228 126 102 0 203 18 46 29.08 8 13 14 11 0.20 2.68 26.20 0 0 0 1528 33.22 1 12 19.00 0 43.86 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Корени Друге техничке школе су настали Одлуком предузећа „Црвена застава“ у Крагујевцу, под називом Мајсторска школа, а са наставом почиње 1.12.1953. године, у занатима металске, хемијске, електро и саобраћајне струке. Школа је имала више трансформација, мењала је име и статус. Од 2003. године Друга техничка школа образује младе у подручју рада, прво шумарства и обраде дрвета, а касније и у подручју културе, уметноси и јавног информисања. У оквиру проширене делатности школа образује одрасле преко Центра за континуирано образовање одраслих и према оствареним резултатима и броју обука сигурно је најуспешнији центар Републици Србији. Школа максимално користи своје капацитете у виду савремено опремљених кабинета и радионица. Школска 2014/2015. је изузетно значајна јер смо постали свеукупни победници и освојили прво место на републичком такмичењу у подручју рада шумарство и обрада дрвета.
1542 Прва техничка школа Крагујевац Шумадијски Крагујевац Радоја Домановића 8 034332461 034332461 http://www.prvatehnicka.edu.rs Ненад Андрић 1306 932 374 0 736 555 120 112.79 25 22 61 12 2.95 1.00 107.84 0 0 0 7974 66.45 2 51 25.61 0 15.13 108 0 0 0 728 210 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Одлука о оснивању Средње техничке школе донета је 13. фебруара 1941. године на захтев Краљевске банске управе Дунавске бановине. Војно-занатлијска школа је 21. маја 1941. године расформирана, а уместо ње отворена je Средња занатско-индустријска школа. Уредбу је 19. октобра 1941. године донео Министарски савет Србије на челу са Миланом Недићем. Само два дана после коначног решења о отварању школе, Крагујевац је задесила велика трагедија. Масовна стрељања су обавила град тугом и болом. Рођена у рату, Техничка школа је почела са радом тек 2.марта 1942. године. У школи је тада било само 54 ученика: 32 на машинском и 22 на индустријско-дрварском одсеку. Радила је у просторијама Соколског дома, кафане Шењанин и једне бараке у Старој радничкој колонији.\r\nОд тада школа се непрестано развијала и пролазила кроз различите периоде али је све време радила на побољшавању квалитета наставе и образовних профила.\r\n\r\nНазиви школе од 1941. до данас\r\n\r\n1. ДРЖАВНА СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА - од 1941. до 1945.године\r\n2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1946. до 1947. године\r\n3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ од 1947. до 1961. године\r\n4. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1961. до 1973. године \r\n5. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА - од 1973. до 1981. године\r\n6. ОБРАЗОВНИ ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР 25. МАЈ – од 1981. до 1987. године\r\n7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 25. МАЈ – од 1987. до 1991.године \r\n8. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1991. до 1998.године\r\n9. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1998.године\r\n\r\n\r\n\r\nШкола данас\r\n\r\nДанас је са својим 51 одељењем једна од највећих школа у Србији.\r\nОбразује ученике на четири подручја рада, а то су:\r\nелектротехника, \r\nграђевинарство и геодезија, \r\nхемија, неметали и графичарсво\r\nпољопривреда, производња и прерада хране. \r\nСа поносом можемо истаћи да је нашу школу завршило око 21000 ученика и да школа представља савремени образовни објекат на 11247 м2 .\r\nКабинети, радионице и цртаонице су модерно опремљене и прилагођене најновијим захтевима времена.\r\nШкола се истиче одличним условима за рад и живот ученика са великим и светлим учионицама у којима се настава одвија у две смене, великом фискултурном салом, 8 рачунарских кабинета, свечаном салом, салом за конгресне састанке и великим бројем електро, машинских, грађевинских и хемијских лабораторија.\r\nПоред редовне наставе у школи постоји и доста секција и клубова који успешно раде и остварују запажене резултате. То су клуб електронике, драмска секција, секција младих програмера, фото секција, макетарска секција, спортске секције, еколошка секција и музичка секција.\r\nУченици школе постижу одличне резултате у учењу а од резултата на такмичењима у ш.г. 2014/2015 издвајамо прва и друга места на републичком нивоу на такмичењу из програмирања, аутодијагностике, штампе, електротехнике и електронике и грађевине. Наша школа је препознатљива и по веома успешним спортистима и запаженим резултатима у спорту на нивоу региона и Републике. \r\n Школа је од свог настанка изнедрила доста познатих и успешних личности, почев од руководиоца у индустријским погонима, професора универзитета, министара па и председника Републике.\r\n\r\nНаставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређивању своје наставе.\r\n\r\n13. јануара 2015. године школу су посетили Министар просвете, науке и технолошког развоја г-дин Срђан Вербић, шеф кабинета Немања Ђорђевић и државна секретарка у то време Гордана Марковић. Такође, школу је 20. јуна 2015. године посетио и Председник Републике Србије г-дин Томислав Николић.\r\n\r\n
1545 Средња школа Лапово Шумадијски Крагујевац Светозара Марковића 43 034850230 034853430 http://www.lapovo.edu.rs Ненад Миладиновић 155 53 102 0 46 110 31 11.85 9 8 12 2 0.00 1.41 10.45 0 0 0 1212 39.10 1 8 19.38 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 122 0 0 0 21 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1550 Економска школа Пирот Пирот Пиротски Ниш Таковска 24 010311268 010323765 http://www.ekonomskapi.edu.rs/ Марјан Ћирић 456 118 338 0 228 218 50 35.52 12 12 19 7 0.00 0.00 35.47 0 0 0 2751 55.02 1 16 28.50 0 16.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 332 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана одлуком НОС у Пироту 26. маја 1956.године под именом Средња економска школа, а од 30.03.1990. године школа носи назив Економска школа Пирот. Данас школа има 16 одељења у подручјима рада економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. Сви профили су четворогодишњи. Наставне планове и програме у школи реализује 51 професор и координатор практичне наставе. Школа је атрактивна, задовољава и подстиче потребе ученика, професора и тржишта рада, поставља основе за доживотно образовање и за самостални живот и рад. Ученици стално учествују на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета, у спорту и другим ваннаставним активностима где су остварују запажене резултате. Са партнерским школама "Carl-Theodor" из Немачке и "Никола Димов" из Бугарске, ученици и професори наше школе размењују посете. Сваке године наша школа организује екскурзије у иностранство (Италија, Чешка, Аустрија, Мађарска, Шпанија...).
1551 Млекарска школа са домом ученика Др. Обрен Пејић Пирот Пиротски Ниш Николе Пашића 173 010311258 010311258 http://mlekarskaskolapirot.edu.rs Драган Стојановић 186 93 93 0 106 83 37 21.84 4 11 15 7 0.00 0.00 21.78 0 0 0 2264 61.19 1 10 18.60 3 20.95 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Млекарска школа са домом ученика \"Др. Обрен Пејић\" у Пироту је средња стручна школа која образује кадрове у области производње и прераде хране при чему је уже специјализована за кадрове прехрамбене индустрије ,пре свега млекарске,пекарске и месарске. Школа се налази на адреси Николе Пашића бр. 173. И смештена је у сопственој згради. У саставу школе је и дом ученика који је мешовитог типа. Настава у Млекарској школи одвија се у једној смени и изводи се у опремљеним учионицама, специјализованим учионицама, кабинетима , амфитеатром за извођење теоретске наставе и лабораторијама и радионицама за извођење практичне наставе. Школа има и библиотeку са преко 5.000 књига и часописа, балон халу за физичко васпитање и ограђено двориште. У радионицама Mлекарске школе изводи се практична настава са циљем обуке ученика за потребе млекарске, пекарске и индустрије меса, као и преквалификација и доквалификација одраслих. Млекарска школа је једна од 55 стручних школа у Србији обухваћених реформом средњих стручних школа. Од оснивања 1945. године до данас школу је завршило више од 3.000 ученика који су данас носиоци млекарске производње широм земље и познати стручњаци ван ње. За допринос у образовању у 2005. години Министарство просвете и спорта доделило је Светосавску награду.
1552 Техничка школа Пирот Пиротски Ниш Таковска 22 010311269 010311269 http://www.tsp.edu.rs/ Аца Божић 686 539 147 0 310 398 68 54.89 14 21 26 7 0.00 4.00 50.89 0 0 0 2319 34.10 4 24 28.58 0 18.22 0 0 0 139 333 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1553 Средња стручна школа Пирот Пиротски Ниш Ћирила и Методија 29 010311426 010311426 http://www.srednjastrucnapirot.edu.rs Драгослав Манчић 227 133 94 0 160 67 35 18.67 11 9 9 6 0.00 0.00 18.67 0 0 0 1906 54.46 2 9 25.22 0 22.03 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња стручна школа је основана 1993. године под називом Грађевинско-технолошка школа, као израз потребе за школовањем занимања која су у то време била потребна пиротској привреди: гумара и техничара за полимере, првенствено за гумарску и хемијску индустрију и фабрике "Тигар" и "Суко" и занимање грађевинарства за тада развијену грађевинску индустрију Пирота. Школа је расла и развијала се са децом, налазећи у њима инспирацију, љубав и снагу за свој рад.Прилагођавајући се жељама и потребама средине, школа 2004. године мења име у Средња стручна школа и уписује ученике у подручју рада личне услуге за занимање мушки и женски фризер.За ове 22 године школа је ишколовала преко 2500 ученика, а велики број наших ученика су данас успешни инжeњери, технолози, хемичари..Ми смо Средња стручна школа која образује кадрове у области хемије и неметала, у области грађевинарства и области личних услуга. У добро опремљеним кабинетима, уз подршку стручних кадрова, ученици се оспособљавају за рад и даље школовање са нагласком на практичној примени стечених знања. Ученици наше школе су спремни за прихватање нових метода и облика рада и отворени за учешће у различитим облицима ваннаставних активности. Код нас владају добри међуљудски односи, а запослени су компетентни у својим улогама, спремни за сарадњу и прихватање промена уз подршку руководства и осталих чинилаца васпитно образовних процеса.Унапређењем организације рада школе, коришћењем расположивих ресурса и сарадњом са свим чиниоцима васпитно образовног процеса, обезбедили смо да школа буде препознатљива у ширем окружењу по стручним кадровима који су оспособљени да примене стечена знања у пракси. Опремањем и оплемењивањем школског простора, увођењем нових подручја рада и образовних профила, уз примену савремене методологије, створили су се услови да постанемо препознатљив образовни центар.
1555 Средња школа Житорађа Топлички Ниш Светосавска 23 0278362020 0278362020 http://www.srednjazitoradja.edu.rs Милан Филиповић 293 174 119 0 16 154 51 26.12 16 11 12 12 0.00 1.00 25.12 0 0 0 2797 54.84 2 12 24.42 0 15.85 82 0 0 81 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Житорађи основана је 1978. године као део школе 15. мај у Прокупљу. Од 1982. године почиње да школује браваре и електрозавариваче на другом степену стручне спреме. 1987. године постаје потпуна четвороразредна средња школа са пољопривредном и машинском струком. У саставу поменуте школе ради до 1993. године. Исте године постаје самостална и мења име у Пољопривредно-машинска школа у Житорађи. Од 2005. године одлуком Школског одбора мења назив у Средња школа и обогаћује своју образовну понуду увођењем подручја рада економија, право и администрације. Данас је то модерна васпитно-образовна установа са разноврсним и стручним наставним кадром, опремљена савременим наставним средствима, школа чији ученици постижу запажене резултате на такмичењима, вишим школама и факултетима.
1557 Техничка школа Деспотовац Поморавски Јагодина Рудничка 1 035611105 035611105 http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs Дејан Ивановић 414 206 208 0 75 202 43 32.55 15 7 13 8 0.00 2.00 30.06 0 0 0 1872 43.53 1 18 23.00 4 30.19 0 0 0 19 106 0 0 0 0 174 115 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Деспотовац основана је 1964. године. Поред машинске и рударске струке, школа је добила електро струку и економску струку. Текстилна струка је почела са радом 1984. године. У међувремену угашена је рударска струка, укида се друга фаза усмереног образовања и васпитања и у Школи се уводи угоститељско- туристичка струка са занимањима трговац, кувар/конобар. Прва генерација туристичких техничара уписана је 1999. године, а електротехничара рачунара 2004. године. Данас, након гашења машинске струке Школа има подручје рада електротехника, трговина и угоститељство и туризам.
1559 Економско-трговинска школа Параћин Поморавски Јагодина Драгољуба Јовановића 2 035563170 035563170 http://ekonomist.edu.rs Душица Љубеновић 695 299 396 0 382 232 68 50.65 10 14 40 4 0.00 0.00 50.65 0 0 0 7085 104.19 2 26 26.73 2 8.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 509 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа у Параћину настала је 1955. и обележава Јубилеј од 60 година постојања. Национално призната, испуњава прописане услове у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, стручних сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставних планова и програма за подручје рада економија, право, администрација и туризам и угоститељство. У школи се планира и остварује наставни процес у складу са актуелним педагошким, психолошким, дидактичким и стручним сазнањима. Стварају се аранжмани учења у којима ученици развијају кључне компетенције. Подстиче се комуникација и способности за тимски рад. Преносе се различите технике учења и стручних знања ради оспособљавања ученика за обављање будућих занимања. У функцији локалног и регионалног напретка, ово је школа мотивисаних ученика и наставника, која доприноси стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења
1560 Машинско-електротехничка школа Параћин Поморавски Јагодина Бранка Крсмановића б.б. 035573056 035563445 http://www.mes.edu.rs Слађана Богдановић 367 323 44 0 217 149 53 38.65 7 11 23 12 0.00 1.00 37.65 0 0 0 2917 55.04 2 17 21.59 2 16.89 0 0 0 6 332 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Мисија школе је да образује и васпитава младе и тиме их оспособи за рад и даље школовање. Школујемо кадрове у подручјима рада Електротехника, Машинство и обрада метала, Геодезија и грађевинарство. Настава у нашој школи се изводи у 4 рачунарска кабинета, 6 специјализованих лабораторија, радионици за термичке и расхладне уређаје, машинској радионици и ауторадионици. Теоријска настава изводи се у класичним и мултимедијалним учионицама. Поред фискултурне сале поседујемо и фитнес салу, библиотеку и амфитеатар. Школа остварује сарадњу са привредним субјектима на територији општине Параћин код којих се реализују часови практичне и блок наставе. Школа је верификована за специјалистичко образовање и то за занимања у подручјима рада Електротехника и занимања у подручјима рада Машинство и обрада метала.
1561 Технолошка школа Параћин Поморавски Јагодина Драгољуба Јовановића 2 035561697 / 035569504 035561697 http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs Дејан Нешић 480 154 326 0 325 182 62 44.06 11 13 30 8 0.00 1.60 42.46 0 0 0 13895 224.11 2 21 22.86 3 17.33 134 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 62 77 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Потребе кнежевине Србије за израду сукна, шајака, чохе, ћебади, гајтана, и вунених предива, довела је до оснивања прве такве фабрике у Параћину 1880.године и нешто касније фабрике зејтина. Са оснивањем ових фабрика појавила се и потреба за отварањем Грађанске школе у Параћину 1889.године, у којој се поједини стручни кадрови за потребе ових фабрика школују. Женску занатску школу 1910.године основало је женско удружење "Коло српских сестара". Након другог светског рата, у Параћину је 1.октобра 1947.године основана школа за опште образовање радника да би школске 1958/59. године, при Срспкој фабрици стакла била основана Индустријско стакларска школа са интернатом, а већ следеће, школске 1959/60 године, основана је Хемијско - технолошка техничика школа. Школа са практичном обуком текстилне струке почиње школске 1966/67 год. као и школа за квалификоване раднике прехрамбене струке. Од тог времена почињу честе промене на основу захтева радних организација и условљне реформе средњег образовања и реорганизацијама средњих школа, мења облике организовања и називе а од 1999. године под садашњим Технолошка школа школује ученике учетири подручја рада са више образовних профила. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО • Техничар за индустријску фармацеутску технологију • Техничар за заштиту животне средине • Техничар за козметичку технологију - оглед ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ • Пекар • Месар • Техничар за биотехнологију • Прехрамбени техничар ЛИЧНЕ УСЛУГЕ • Женски фризер • Педикир и Маникир ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА • Фармацеутки техничар Након мајских поплава школа је у потпуности реновирана, опремљена новим инветаром и савременим наставним средствима. Школа је пријатно место боравка и рада за ученике и наставнике који постижу изузетне успехе на готово свим такмичењима. У подручију рада Личне услуге школа је вишегодишњи победник Републичких такмичења а актуелно је прво и четврто место у појединачној и друго место у екипној конкуренцији у категорији Женских фризера, и друго место у појединачној и екипној конкуренцији Маникира. У подручију ра Хемија, нематали и графичарство из предмета општа и неорганска хемија након прошлогодишњег другог, освојено је прво место и треће место у појединачном пласману и екипно прво место. У подручију рада Пољопривреда, производња и прерада хране редовно се бележе успеси а актуелно је друго место за образовни профил месар и прво и друго место на такмичењу 4. млади пекар 2015.LOUIS LESAFFRE CUP. У екупном пласману школа је заузела друго место. У школи успешно ради секција ученичког предузетништва која је вишегодишњи свеукупни победник сајма. Школа је у пројекту међународне размене ученика са Гимназијом,, Св.Ана" из Аугзбурга у Немачкој.
1564 Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић Јагодина Поморавски Јагодина Кнегиње Милице бб 035245340 035251602 http://etsjagodina.edu.rs Горан Николић 797 305 492 0 353 429 63 54.35 12 14 26 11 0.00 3.00 51.35 0 0 0 10867 172.49 2 28 28.46 1 8.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 490 0 0 0 0 0 Не Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 31.03.1987. године. У настави се користе многобројни кабинети, од којих је најопремљенији кабинет за практичну наставу образовних профила-конобар и кувар. Ученици школе се истичу запаженим резултатима на општинским и републичким такмичењима као што су из статистике и рачуноводства, па је школа била организатор такмичења. Наша школа негује атрактивне образовне профиле, привлачне за многе генерације ученика тако да се они оспособљавају и практично за обављање многих послова као и за даље усавршавање у струци. Наставни кадар је стручан за преношење како теоријских тако и практичних знања.
1565 Прва техничка школа Јагодина Поморавски Јагодина Књегиње Милице 101 035245171 035245171 http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs Милован Анђелковић 489 291 198 0 0 0 61 49.29 15 13 21 12 0.85 1.00 45.99 0 0 0 2875 47.13 2 27 18.11 3 18.60 0 0 0 318 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1566 Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла Јагодина Поморавски Јагодина Багрданска 7 035251328 035251327 http://www.tesla-jagodina.edu.rs Жарко Тасић 844 662 182 0 379 382 78 66.49 13 15 34 16 0.00 0.00 66.49 1 0 0 15400 197.44 2 33 25.58 0 7.83 0 0 0 0 666 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“ је до 1987. године обављала своју делатност у оквиру бивше школе „Вељко Влаховић“. Од 1987. године онa се оснива као самостална васпитно-образовна организација под именом Техничка школа „Никола Тесла“, а од 1995.године ради под садашњим именом. У новој згради, на око 4200 м2, постоји 17 класичних учионица и 28 кабинета, лабораторија и специјализованих учионица које су опремљене по највишим стандардима. Тренутно у школи има 31 одељење са 840 ученика, у два подручја рада- електротехника и геодезија и грађевинарство, са укупно 12 занимања.
1567 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац Свилајнац Поморавски Јагодина Краља Петра Првог 64 035323594 035312177 http://www.poljvet-svil.edu.rs Зоран Радосављевић 688 415 273 0 245 439 61 55.17 13 14 22 12 0.00 0.00 55.17 0 0 0 4733 77.59 1 27 25.48 3 12.45 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња пољопривредна школа у Свилајнцу основана је 13. јула 1957.године као школа интернатског типа. Позивајући се на традицију и имајући у виду капацитете којима располажемо школа је међу првима почела са реализацијом огледног програма. Поседује савремене кабинете и стручни наставни кадар, као и економију од 140 хектара, на којој ученици повезују теоретску наставу са практичним радом. Школа има кабинете за сточарство, воћарство, механизацију, ратарство, физику, хемију, информатику и рачунарство, ветеринарску лабораторију, библиотеку са читаоницом и три радионице. Поседујемо савремену пољопривредну технику и сопствену фарму домаћих животиња и живине. Дом ученика омогућава да ученици школе буду са територије целе Републике. Смештајни капацитет дома износи 420 ученика. У школском дворишту су терени за мали фудбал, кошарку и трим стаза које користе како ученици тако и сами грађани. Поседујемо и фискултурну салу са теретаном.
1570 Медицинска школа Данило Димитријевић Ћуприја Поморавски Јагодина Рада Кончара бр. 3 0358470030 0358470030 http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs Зорица Маринковић 631 205 426 0 212 418 80 50.35 34 11 27 8 0.00 0.00 48.35 0 0 0 1689 21.11 2 19 33.21 0 12.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа је основана по решењу Савета за просвету Народне Републике Србије на иницијативу Народног одбора општине и Опште болнице у Ћуприји 24.септембра 1958.године.Била је прва стручна школа у Ћуприји и потреба за њом је била веома важна, јер је град тада био здравствени центар среза. Од 36 ученица, колико је уписано у прву генерацију медицинских сестара, Медицинска школа данас има 635 ученика уписаних у 3 образовна профила: медицинска сестра-техничар, лабораторијски техничар и физиотерапеутски техничар. У шк.2015/2016.уписано је 19 одељења. Једина је регионална школа, која покрива подручје рада: здравство и социјалну заштиту. Медицинска школа има изузетне ђаке који се истичу како у редовној настави, тако и у ваннаставним активностима, а највећи успех су такмичења на којима постижу изузетне резултате: српски језик и књижевност ( 3.место на Републичком такмичењу), као и учешће на Републичком такмичењу из биологије, здравствене неге, у области спорта: одбојка, пливање, стрељаштво и гимнастика.Школа је опремљена кабинетима за извођење вежби и вежби у блоку, док се у вишим разредима, исте изводе у наставној бази: Општој болници у Ћуприји и Заводу за јавно здравље у Ћуприји. Ђачки парламент је за свој дан одредио 4.децембар, и обележава га културним и музичким манифестацијама у школи. Интересовање ученика је најизраженије за секцију Црвеног крста, драмску и спортску секцију. У оквиру манифестације " У ритму Европе" захваљујући ученицима наше школе, Ћуприја је као град победник у финалу, који се одржао у Крушевцу. Велики број ученика су чланови Књижевног клуба \"Душан Матић".Наставници се едукују и усавршавају, као би развили и унапредили професионалне компетенције.
1571 Техничка школа Ћуприја Поморавски Јагодина Кнеза Милоша бб 0358471772 0358472466 http://tehnickaskolacuprija.edu.rs Дејан Ђорђевић 312 198 114 0 141 174 43 28.60 9 9 18 7 0.00 3.50 25.10 0 0 0 1314 30.56 1 14 22.29 0 10.06 0 0 0 10 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је као Занатско-трговачка школа обновила рад 1.септембра 1919.године.У току свог постојања често је мењала назив, да би почетком деведесетих година укидањем усмереног образовања поново променила назив у Техничка школа који и данас носи. Школа располаже кабинетом за информатику, возним парком (3 сопствена аутомобила), полигоном за обуку ученика у вожњи,прилагођеном новим прописима из области саобраћаја, радионицом за практичну наставу у машинству и саобраћају. Ученици саобраћајне струке у току школовања у оквиру пактичне наставе имају обавезну обуку вожње и полажу возачки испит за "Б" категорију у самој школи.На републичким такмичењима саобраћајних школа ученици школе редовно учествују и постижу запажене резулатате.С обзиром да смо једина школа у Поморавском округу која пружа образовање у области саобраћаја, почев од 2005. године школа пружа и могућност једногодишњег специјалистичког образовања за занимање Возач моторних возила - инструктор.
1574 Економско-трговинска и машинска школа Кучево Браничевски Пожаревац Жике Поповића 68 012851749 012852712 http://srednjaskolakucevo.rs Слободан Бојовић 242 106 136 0 165 43 30 17.72 6 11 10 3 0.00 0.00 17.72 0 0 0 814 27.13 1 10 24.20 0 30.58 0 0 0 18 0 0 0 0 0 100 124 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Кучеву је почела да ради као Женска занатска школа 1929. године. уписано је 18 ученица које су изучавале предмете: српски језик, рачун, теорије женског рада, вредноћа и владање. Број уписаних ученица је наредних година варирао, да би нагло опао током другог светског рата. Женска занатска школа радила је до 1948. године. Године 1946. основана је Школа ученика у привреди у којој се оспособљавају будући бравари, електричари, столари, касапи, фризери. Године 1961. са радом почиње Економска школа "Вук Караџић". Школа ученика у привреди прерасла је у мешовиту школу ученика у привреди, а затим у школу за КВ раднике. Прво одељење гимназије почиње са радом 1964. године као истурено одељење пожаревачке гимназије, а већ 1966. Као самостална гимназија "Бранко Радичевић". То је период када су у Кучеву постојале три средње школе. Гашењем Економске школе, остале су две, које се 1975. спајају у Образовни центар који ће, као такав, постојати до 1990. године. У Кучеву се 1990. године отвара Економско-трговинска школа, а следеће и машинска. 1992. ове школе спајају се у Економско-трговинску и машинску школу, која постоји и данас. Од 05.05.2008.године школа добија Решење о верификацији новог образовног профила туристички техничари. Школа сада образује: економске техничаре, туристичке техничаре, аутомеханичаре. Надамо се да ће назив школе у скорије време обухватити све образовне профиле, или је можда једноставније - Средња школа Кучево.
1577 Економско-трговинска школа Пожаревац Браничевски Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 012223389 http://ekonomskapo.edu.rs Сибинка Живановић 863 278 585 0 301 532 78 57.10 20 15 30 13 1.00 1.00 55.10 0 0 0 4867 62.40 2 32 26.97 1 16.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 407 0 0 0 0 0 Не Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Послено-трговачка школа основана је 1850.Ова школа друга је по старости међу школама овог профила у Србији.1893.постоји као Мушка занатлијска школа, а 1989.и као Женска занатска школа.1892.почиње да ради Школа Пожаревачке трговачке омладине.Педесетих година почиње да ради Школа ученика у привреди.Ученике економске струке образује од 1929.1938.школа је прерасла у четвороразредну Трговачку академију, а 1960. постаје Економски школски центар.Спајањем школа 1972.основан је Привредно-економски образовни центар "Жижа Лазаревић".Од 2002.школа мења назив у Економско-трговинску школу у Пожаревцу, а тај назив је задржала до данас.
1578 Медицинска школа Пожаревац Браничевски Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 012223397 http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Драган Новичић 560 141 419 0 132 427 74 49.04 33 13 23 5 0.00 1.00 47.32 0 0 0 3789 51.20 2 19 29.47 0 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња медицинска школа у Пожаревцу основана је Решењем Савета за народно здравље и социјалну политику НРС бр. 719 од 11.08.1947. године, као школа за лекарске помоћнике - медицинске сестре. У првој години свог постојања започела је рад у школском објекту, у Немањиној улици бр. 7, под именом Школа за лекарске помоћнике. Првобитно је била интернатског типа. Те школске 1947/48. године уписано је једно одељење. У школској 2015/16. години је уписано 560 ученика, који су распоређени у 19 одељења од првог до четвртог разреда. У оквиру образовног подручја здравство и социјална заштита у школској 2015/16. години образују се следећи образовни профили: • фармацеутски техничар; • медицинска сестра – техничар; • медицинска сестра – техничар оглед; • медицинска сестра – васпитач; • зубни техничар; • педијатријска сестра-техничар; Према календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2014/2015. годину Републичко такмичење из математике за ученике медицинских школа је одржано у Медицинској школи у Пожаревцу 25.4.2015. године. Предходне школске 2014/15. наши ученици су постигли значајне резултате на Републичким такмичењима: Александар Милосављевић, ученик одељења 4/4, освојио је ПРВО место на републичком такмичењу зуботехничара; Наталија Недељковић, Катарина Јовичић и Јован Цветковић, из одељења 3/2 су освојили друго место на републичком такмичењу из Реалистичког приказа повреда и других по живот угрожавајућих стања РППОС;
1579 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић Пожаревац Браничевски Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 012223388 http://www.poljsk.edu.rs Видоје Вукашиновић 454 215 239 0 118 312 57 43.15 15 9 21 12 0.80 0.00 41.35 0 0 0 2721 47.74 2 19 23.89 2 29.31 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа са домом ученик ''Соња Маринковић'' у Пожаревцу основана је 1872. године као ''Земљоделско шумарска школа'' и најстарија је школа ове врсте у Србији. Од оснивања радила је као Нижа пољопривредна школа (1928.); Средња пољопривредна школа (1959.); Пољопривредно-прехрамбени школски центар ''Соња Маринковић'' (1967.) и Пољопривредна школа ''Соња Маринковић'' (1991.), обезбеђујући стручни кадар за област пољопривреде, шумарства, производње хране, ветерине, пољопривредне технике... Од 1996. године школа носи назив Пољопривредна школа са домом ученика ''Соња Маринковић“. Данас кроз школски програм преко 50 професора различитих струка у добро опремљеним учионицама и на школској економији остварује наш основни мото: створити стручњака кроз повезивање теорије и праксе. У саставу школе раде дом ученика и центар за континуирано образовање одраслих. Многи бивши ученици данас су признати стручњаци, привредници, директори предузећа, приватни предузетници, научници...
1580 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла Костолац Браничевски Пожаревац Боже Димитријевића бб 012241841 012241841 http://www.tehnickakostolac.edu.rs Горан Несторовић 853 676 177 0 417 453 78 68.09 19 13 37 9 0.00 2.50 64.59 0 0 0 4280 54.87 2 33 25.85 3 11.96 0 0 118 379 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа има 853 редовних и 136 ванредних ученика. У њој ради близу 80 професора и стручних сарадника. Школа је опремљена са 16 учионица опште намене, многобројним кабинетима и лабораторијама, халом за практичну наставу машинске струке и салом за физичко васпитање.\r\nШкола располаже са преко 6000 m2, односно 1.62 ha површине. Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла” у Костолацу поседује у згради школе кабинете опремљене рачунарском техником, одговарајуће хардверске перформансе и софтверске подршке у зависности од врсте наставних вежби које се у њима обављају.\r\nУ техничкој школи са домом ученика \"Никола Тесла\" у Костолцу ученици се школују у следећим подручјима рада: \r\nЕлектротехника\r\nМашинство и обрада метала\r\nРударство, геологија и металургија\r\nНаша школа редовно прати промене у друштву, образовном систему, привредним кретањима и на тај начин увек стреми да се прилагоди новим токовима. Као таква наша школа је увек била привлачна широком кругу ученика, али и њиховим родитељима јер по завршеном средње стручном школовању велика је шанса за запослење у већ постојећем систему привредног друштва, а такође наши ученици добијају и добро предзнање за даље усавршавање на техничким факултетима. У свом развоју школа се трансформисала у складу са развојем друштва и данас можемо рећи да је то савремена стручна школа за образовање младих од 3, 4, и 5 степена стручности.\r\nУ току свог постојања Техничка школа у Костолцу дала је нашој привреди огроман стручни кадар који је омогућио развој наше средине, Града Пожаревца, општине Костолац па и шире.\r\nУ саставу школе постоји и дом ученика. Нешто више о нашем дому ученика прочитајте.\r\nТехничка школа са домом ученика поседује и Центар за обуку возача, односно ауто школу у којој наши ученици, али и други кандидати могу стећи дозволу Б категорије. О пословању наше ауто школе прочитајте.
1581 Политехничка школа Пожаревац Браничевски Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 012514277 http://www.politehnicka.edu.rs Дарко Радовановић 461 350 111 0 137 324 49 37.65 20 12 14 3 0.00 4.50 33.15 0 0 0 1753 35.78 2 17 27.12 2 22.23 0 0 0 0 134 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Политехничка школа основана је 5. октобра 1990. године. У почетку се звала Техничка, затим Машинско-електортехничка школа, а од 1998. године носи данашње име. Политехничка школа остварује наставне планове и програме из подручја рада саобраћај и електротехника. Школу данас похађа око 470 ученика у образовним профилима техничар друмског саобраћаја, возач моторних возила, аутоелектричар, електроинсталатер и електромеханичар за термичке и расхладне уређаје. У школској 2014/2015. години Политехничка школа је освојила 1. место у генералном пласману на републичком такмичењу Саобраћајних школа и 3. место у генералном пласману на републичком такмичењу из аутоелектрике.
1582 Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац Пожаревац Браничевски Пожаревац Кнеза Лазара 1 012223396 012223396 http://www.mokranjac.rs Зоран Марић 69 21 48 0 0 0 52 18.00 9 10 30 3 0.00 0.00 18.00 0 0 0 2963 56.98 2 12 5.75 0 135.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 Да Да Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не У данима поновног стварања српске државе, почетком XIX века, са поступним рађањем градског друштва, јављали су се и зачеци градске музичке праксе. Упоредо с њом и прва педагошка настојања музичког описмењавања као темељ за будућа времена у којима ће музичка писменост добити целовити облик. У току свог дугогодишњег развоја Пожаревац је имао срећу да у једном временском периоду буде друга резиденција кнеза Милоша Обреновића. Захваљујући тој околности Пожаревац је тада био међу најпознатијим и најразвијенијим варошима у Србији. Отуд и све израженија жеља за културним развојем. Поред све присутније народне уметности, јачала је жеља за приближавањем европској музичкој култури. Још пре Првог светског рата, Пожаревац је имао Оркестар за забављање и уздизање. Послератне године, почетком XX века, изнедриле су многа културно-уметничка друштва која су окупљала заљубљенике у музику и младе таленте жељне знања. Тој жељи наметала се потреба за установом у којој ће се учити. Први педагошки кораци музичког образовања начињени су у Пожаревачкој гимназији и културно-уметничком друштву Абрашевић. После Другог светског рата у Пожаревац су дошли сјајни војни музичари: Максимилијан Микшик, Дане Наранџић, Јосип Франковић, Васко Стоичевски и Бошко Перић. Ентузијазам тих људи био је задивљујући и дугогодишњи сан пожаревљана се могао остварити. На радост свих, 12. августа 1949. године, одлуком Извршног одбора Градског народног одбора у Пожаревцу, основана је Нижа музичка школа. Са радом је почела 1. априла 1950. године, када је на предлог Повереништва за просвету и културу, Стамбена управа Градског народног одбора донела решење да се Музичка школа отвори и да јој се додели зграда Градског електричног предузећа „Светлост“. За првог директора музичке школе постављен је Надан Шепић, професор музике у Пожаревачкој гимназији, а одмах затим Максимилијан Микшик, изузетна музичка личност, професор виолине, ђак прашког конзерваторијума и прва виолина Московске опере. Почетак рада Музичке школе у Пожаревцу био је условљен бројним проблемима и тешкоћама: недостатком школског простора, материјално-техничким условима, школским инвентаром и училима, а најважнији и најтежи проблем односио се на обезбеђивање стручног кадра који ће изводити наставу. Те године уписано је 120 ученика на 7 одсека и то: клавир – виолина, виолончело, контрабас – кларинет, флаута и труба. На почетку школске 1950/51. год. у школи је заједно са директором радило 8 наставника. Први клавир овој установи поклонио је Игњат Бајлони, власник млина у Малом Црнићу. Интересантно је да тај клавир има угравиран грб старе Србије и да је вероватно рађен по наруџбини за ондашњи двор, који је и данас у функцији. Поред свих тешкоћа, забележено је да је већ 4. марта 1951. год. школа имала свој први јавни наступ. Године 1964. на предлог Савета за просвету Скупштине општине Пожаревац, школа мења свој назив у Школа за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“. Број ученика био је условљен постојећим капацитетима. Због великог интересовања, потребе за већим простором и наставним кадром биле су све веће. Године 1982. стекли су се услови и школа је пресељена у другу зграду у ул. Кнеза Лазара бр. 1, где се и данас налази. Разлог за повећање броја наставног кадра је свакако и оснивање средње музичке школе 1982. године, при образовном центру „Јован Шербановић“ (Пожаревачка гимназија), да би 1984. године била верификована и постала Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“. Заслуге за отварање средње музичке школе у највећој мери припадају директору Јулијани Крпучић. Дуго година ученици средње музичке школе су опште-образовне предмете похађали у Пожаревачкој гимназији, све до 2003. када настава ових предмета почиње да се одржава у Музичкој школи, осим за предмете Информатика и Физичко васпитање. Оркестар хармоника основне музичке школе почиње са радом 1985. године и већ дуже од две деценије жање успехе. Хор средње музичке школе започиње са радом 1987. године, који је касније „поклоњен“ граду као градски женски хор „Барили“. Хор средње музичке школе ради као женски и као мешовити. На место директора школе 1994. године долази професор Зоран Марић који врло амбициозно почиње са отварањем нових одељења Музичке школе, са оснивањем ансамбала и сл. Оснива се Хор основне музичке школе 1994. године, који је, данас, један од најуспешнијих у земљи, 2003. оснива се гудачки оркестар, а 2005. и џез оркестар. Данас у школи постоји 6 оркестара (5 у централној школи у 1 у одељењу), 6 хорова (3 у централној школи и 3 у одељењима) и бројне камерне и етно групе које редовно учествују на разним такмичењима где остварују значајне резултате. Директор школе 2006. године оснива заједно са музичким школама „Коста Манојловић“ из Смедерева, „Стеван Мокрањац“ из Краљева, „Јован Бандур“ из Панчева, „Даворин Јенко“ и „Ватрослав Лисински“ из Београда Заједнички симфонијски оркестар, који је јануара 2007. имао свој први наступ у Центру за културу у Пожаревцу. Диригент оркестра је Ненад Петковић. У оркестру свира петнаестак наших најбољих ученика. Пошто је са отварањем средње музичке школе порасло интересовање за музичким образовањем, јавила се потреба за отварањем издвојених одељења у градовима браничевског округа. Тако је 1990/91. у Костолцу отворено прво издвојено одељење школе, које ради у својој, посебној згради, у одличним условима. Одељење је 2007. године комплетно реновирано. Директор 1994/95. отвара одељење Музичке школе у Кучеву у простору основне школе „Угрин Бранковић“, да би се школске 2004/05. преселила у простор намењен Музичкој школи у ул. Веселина Живановића бр. 13, као трајно решење. Изузетним залагањем директора Зорана Марића 1995/96. год. је у општини Мало Црниће отворено одељење при основној школи „Моша Пијаде“ у згради која је наменски грађена за музичку школу. Последње у низу било је отварање одељења у Великом Градишту 1997. године, а радило је у простору ОШ „Иво Лола Рибар“, затим 10-ак година у Гимназији у Великом Градишту, а почетком 2013. Године добија засебну зграду у ул. Обала краља Петра I бр. 23, као трајно решење. Током ових година у централној школи урађена су многа проширења и доградње простора. 1996. дограђен је спрат на новом делу зграде, као и атријум школе. 1998. дограђен је простор поткровља за зборницу и други учионички простор. 2000. изграђена је летња позорница са 150 места, чиме се обогаћују услови за музички живот у Пожаревцу. Школа је иницијатор градске манифестације Културно лето коју организује заједно са другим институцијама културе из града. 2001. адаптацијом и уређењем подрумског простора отворен је Клуб ученика и наставника школе. 2005. реновирана је и проширена Концертна сала са 150 места где се, иначе, од 1994. год. одржавају концерти гостујућих уметника из земље и иностранства који су веома посећени. 2006. адаптира се тавански простор и школа добија 5 учионица и библиотеку. 2008. оформљен је информатички кабинет, тако да ученици средње школе наставу информатике, заједно са осталим музичким и опште-образовним предметима похађају у матичној школи. 2010. школа добија просторије (Месна заједница „Ћеба“), које су и биле власништво школе, тако да се проширује на зграду на углу улица Синђелићева и Кнеза Лазара. Добија се мања концертна сала, 1 учионица за групну наставу и двориште. 2011. урађен је пројекат надоградње тог дела, тако да се добије спрат над том зградом, чиме ће визуелни изглед комплетне зграде школе бити заокружен. Данас школа има 109 запослених и више од 800 ученика на 11 одсека: клавир, хармоника, гитара, виолина, виолончело, флаута, кларинет, саксофон, труба, хорна, соло певање, као и музичко забавиште. Школске 2009/10. школа добија одобрење од стране Министарства просве Србије за отварање одсека Музичка продукција и снимање звука – образовни профил Дизајнер звука. У средњој школи на одсеку за музичког сарадника, музичког извођача и дизајнера звука има око 80 ученика. Школа је 2002/03. основала тонски студио у коме се сваке године снима компакт диск „Најуспешнији ученици“ (први CD снимљен је 2001/02.). Данас је студио веома опремљен, тако да осим за потребе наставе, рад у њему укључује и снимање свих најзначајнијих догађаја у школи. Годишње се издаје један до два броја школаког листа „Прима виста“. Школска библиотека – нототека располаже фондом са преко 8900 јединица. Поред књига, нота, уџбеника и часописа, нототека поседује преко 2.000 носача звука. Школа поседује богат инструментаријум, који је од времена оснивања школе па до данас знатно увећан. Ученици могу да изнајмљују инструменте. Годишње преко 80 пута ученици и наставници се позивају да својим свирањем обогате све градске манифестације. Такође, организују се годишњи и новогодишњи концерти, како у Пожаревцу, тако и у одељењима. У оквиру интерних и јавних часова годишње се планира преко 80 часова, а поред редовних одржавају се и ванредни интерни часови класа, преслушавања, итд. Наша школа и град Пожаревац су три пута били организатори великог Фестивала музичких и балетских школа Србије (у оквиру Заједнице музичких школа Србије), који окупља стотине учесника. Последњи пут 1998. године, када је било 75 школа учесница. Од 2003. год. школа је организатор и домаћин такмичења солфеђиста, које је у почетку било под називом „Сусрети младих солфеђиста“, а данас је то „Такмичење младих солфеђиста“, највеће те врсте у земљи. Учествују бројни ученици и професори из већине музичких школа Србије и из земаља у окружењу. Такмичење је последњих година проширено увођењем категорија: двогласно певање, хармонија и музички облици. Од 2004. год. у школи се организује међународно Такмичење дрвених дувача – Пожаревац... које се одржава крајем априла. Такмичење обухвата дисциплине: флаута, кларинет, саксофон, обоа и фагот. Од 2012. уведена је и дисциплина камерна музика. То је највеће такмичење овакве врсте у земљи са просечно 300 такмичара годишње који долазе из Србије Словеније, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговоне, Републике Српске, Пољске, Бугарске... Такмичаре оцењује врхунски међународни жири. Организују се пратећи програми, концертни врхунских уметника, предавања, промоције инструмената, промоције туристичке понуде... Град у неколико дана посети, просечно, око 1000 гостију. Крајем јануара 2008. године покренуто је школско такмичење гитариста „Меморијал Милош Ђорђевић“, у знак сећања на несрећно преминулог ученика Милоша Ђорђевића. Меморијал помаже и делимично пропагира Гуитар Арт Фестивал Београд. Ученици са наставницима кроз солистичке наступе, камерне групе и ансамбле последњих година освајају око 200 награда и признања на домаћим и међународним такмичењима, 1999. Срђан Вукашиновић у класи Мирослава Јанкецха постаје првак света на хармоници, итд... Најугледнији наставници школе врло често су чланови жирија у земљи и иностранству, попут проф. Перише Станојевића, Снежане Миловановић, Зорана Марића, Небојше Петковића, Босиљке Крстић - Јанкецх, Марије Обретковић, Драгане Станковић, Весне Богдановић и других. Школа и даље чини напоре да се настава унапреди, да се простор улепша и да услови рада буду бољи. У школи ради млад, већином образован кадар, који је део образовања прошао кроз ову установу, те стално чини напоре за унапређење музичке културе. Сарађује са братским школама „Карол Пахор“ Птуј, Словенија и „Владо Мулошевић“ Бања Лука, Република Српска, као и збратимљеном заједницом школа са именом „Мокрањац“ којих има 8 у Србији.Школа је добитник вредних награда: Повеља поводом Дана радника 1979. Повеља о награди 15. октобарСО Пожаревац 1981. Повеља културе Културно-просветне заједнице 1982. Повеља културе Културно-просветне заједнице1996. Општинска награда СО Велико Градиште 2001. Повеља о награди 15. октобар града Пожаревца 2012.
1583 Техничка школа Жагубица Браничевски Пожаревац Хомољска бб 012643232 012643232 http://www.tszagubica.edu.rs Душан Милосављевић 195 104 91 0 0 0 27 17.56 17 0 9 1 0.37 1.00 16.14 0 0 0 1446 53.56 1 9 21.67 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 101 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Жагубици почела је са радом 1979. године. Ово је једина средња школа на територији општине Жагубица. Увођењем образовних профила: економски, туристички техничар, кувар и кулинарски техничар, школа је заокружила угоститељску и туристичку делатност. Школа се истиче одличним условима за рад у којима се настава одвија у једној смени. Она у свом саставу има ресторан површине 100м2 са комплетно опремљеном кухињом у којој се изводи практична настава из предмета куварствo. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, a од резултата на такмичењима у школској 2014/2015. години издвајамо прво место на окружном такмичењу рецитатора и учешће на окружном такмичењу из историје и српског језика и књижевности.
1585 Машинско-електротехничка школа Гоша Смедеревска Паланка Подунавски Пожаревац Индустријска 66 026317310 026317310 http://www.skolagosa.edu.rs Владан Старчевић 484 431 53 0 249 240 55 43.48 6 8 34 7 0.00 2.70 40.78 0 0 0 3128 56.87 1 20 24.20 0 43.04 0 0 0 143 262 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Машинско електротехничка школа "Гоша"основана је 1946.г најпре као индустријска школа при предузећу "Јасеница"а касније Фабрике "Гоша".Временом школа је пролазила кроз више фаза у смислу измена образовних профила,да би данас била школа која школује ученике у три подручја рада,са образовним профилима који прате најновије трендове у развоју индустрије и интересовања ученика. Наша школа је позната по томе што је систем пружања подршке ученицима развијен,негујемо индивидуални приступ у раду и сваки ученик може доћи до изражаја у складу са својим потребама,могућностима и интересовањима.Са поносом истичемо реализацију"Фестивала науке" у нашој школи.Учествујемо у реализацији пројекта "Дигитализација научног и културног наслеђа у средњој школи" и "Роботизација Србије"и у том циљу сарађујемо са научним институтом "Винча" и "Михајло Пупин".
1586 Средња школа Жикица Дамњановић Смедеревска Паланка Подунавски Пожаревац Главашева 81 026310839 026310237 http://zikicadamnjanovic.edu.rs Дејан Јанковић 611 148 463 0 159 397 94 52.86 28 27 35 4 0.00 0.00 52.86 0 0 0 1954 20.79 2 25 24.44 3 22.75 146 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа “Жикица Дамњановић” је средња школа која има веома дугу традицију у васпитању и образовању младих за директно укључивање у рад, као и за даљи наставак школовања. Према документацији којом располаже, ова школа је живела и радила још далеке школске 1919/20. Школа и даље следи ту традидицију прилагођавања потребама средине , тако да се у њој данас школују ученици у три подручја рада:ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ; ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО и ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА. Ученици школе постизали су значајне успехе на такмичењима из различитих области што је јако важно за ову релативно малу школу.Такође захваљујући ентузијазму наставника школа је прошла кроз многе обуке у оквиру Програма реформи средњег стручног образовања,активног учења, радионичког рада , вишефронталне наставе, а има једног наставника у звању педагошког саветника.
1588 Економско-угоститељска школа Вук Караџић Велика Плана Подунавски Пожаревац Момира Гајића 12 026514232 026516247 http://www.eus.edu.rs Александра Илић 440 198 242 0 189 224 47 34.20 6 8 28 5 0.00 4.00 30.20 0 0 0 2237 47.60 2 17 25.88 1 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 189 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Историјат\r\nЕкономско-угоститељска школа “Вук Караџић” од 1. јануара\r\n1991. године постаје самостална васпитно-образовна установа која школује\r\nсредњошколску омладину. Од школске 2007/2008. године, школа је\r\nукључена у програм реформе средњег стручног образовања.Школске\r\n2009/2010. године добила је два огледна профила: комерцијалиста и\r\nконобар.Тренутно\r\n Подручја рада\r\nВаспитно-образовни рад се реализује кроз два подручја рада:\r\n- економија, право и администрација и\r\nтехничар обезбеђења, IV степен стручне спреме;\r\n- трговина, угоститељство и туризам\r\nобразовни профили: туристички техничар, IV степен стручне спреме;\r\nконобар, III степен стручне спреме;\r\nкувар, III степен стручне спреме;\r\nкувар ,III степен стручне спреме;\r\nпосластичар, III степен стручне спреме;\r\n- економија, право и администрација и трговина, туризам и\r\nугоститељство\r\nобразовни профил: комерцијалиста–оглед, IV степен стручне спреме.\r\n Локација школе и уређеност\r\nШкола се налази у самом градском језгру. Дели простор школског\r\nдворишта са друге две школе, које се налазе у њеном окружењу, док саму\r\nзграду користи заједно са Техничком школом.\r\nЕУШ \'\'Вук Караџић\'\' за остваривање васпитно-образовног рада користити четири школске зграде:\r\n- теоријска настава изводи се у 17 учионица општег типа\r\n- кабинетска настава за предмете рачунарство и информатика, пословна\r\nинформатика, пословна кореспонденција и комуникација и\r\nканцеларијско пословање обавља се у мултимедијалној учионици где\r\nје смештено 16 рачунара док се настава из предмета обука у\r\nвиртуелном предузећу остварује у посебно опремљеном кабинету за\r\nпотребе овог типа наставе\r\n- у оквиру друге зграде налази се и фискултурна сала\r\n- у функцији је мултимедијална учионица захваљујући пројекту, а\r\nфинансијер пројекта је невладина организација ACDI-VOCA у сарадњи\r\nса локалном самоуправом. Мултимедијална учионица је савремено\r\nопремљена и садржи најмодернија наставна средства, у циљу\r\nмотивисања и подстицања ученика на рад и усвајање знања\r\n- у служби је и кабинет (радионица-ресторан са кухињом) за куваре,\r\nконобаре и посластичаре. Кабинет је опремљен нaјсавременијим\r\nуређајима за угоститељство, и то како за куварство тако и за\r\nуслуживање и посластичарство.\r\n
1589 Техничка школа Никола Тесла Велика Плана Подунавски Пожаревац Војводе Мишића 3 026514369 026513859 http://tsvelikaplana.edu.rs Мирјана Шљиванчанин 386 285 101 0 199 188 44 31.73 7 16 14 7 0.00 3.00 28.73 0 0 0 3724 84.64 2 16 24.12 3 28.60 0 0 0 154 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа је основана 1955. године, напре, као Школа ученика у привреди, која је школовала кадрове у трогодишњем трајању, према тадашњим потребама привреде.\r\nКасније се све више уводе нови профили али, и у четворогодишњем трајању.\r\nДанас, Техничка школа \'\'Никола Тесла\'\', има две сопствене и три заједничке зграде са Гимназијом и Економско-угоститељском школом.\r\nИма савремено опремљене кабинете за електро струку (3 кабинета), један за аутодијагностику за образовни профил аутоелектричар, са аутомобилом за практичну наставу и Бошовом дијагностиком, три за информатику,програмирање и машинску групу предмета са компјутерима новије генерације, фризерски салон са свом потребном опремом и материјалом за практичну наставу, машинску и текстилну радионицу. \r\nПоследњих неколико година се доста улаже у осавремењавање наставе али, и у уређење школе.\r\nОбновљена је фасада на три зграде, олуци и ПВЦ столарија. Постоје пројекти за сређивање школског дворишта (прва фаза је спроведена), за адаптацију сале за физичко и за асфалтирање игралишта.\r\nПоследњих година, ученици наше школе из образовног профила женски фризер, постижу све боље резултате на такмичењима. На Међународном такмичењу, школске 2013/2014. године, Тим наших ученица је освојио прво место у Крагујевцу а на Републичком такмичењу у Сремској Митровици, школске 2014/2015. године, наше две ученице су освојиле прво место, у укупном пласману, за женске фризере.\r\nНајбољи пласман нашег ученика из образовног профила бравар, је четврто место на обласном, а затим, и четврто место на Републичком такмичењу у Новом Саду, у априлу 2015. године.\r\nЖелимо да нагласимо да је у нашој школи посебно развијена инклузија и радимо на развијању толеранције и ненасиља. Припремамо и изводимо радионице за децу, родитеље и посебна пажња се посвећује стручном усавршавању наставника. Трудимо се да наши наставници посећују семинаре, а редовно се држе огледни и угледни часови и ваннаставне активности и ради се на интерном стручном усавршавању. Ученици су посебно укључени у драмску, рецитаторску и спортске секције. Од 15. октобра 2015. године смо учлањени у Међународни покрет Еко школе.\r\n\r\n Школа је верификована, осим за профиле који су већ приказани и за следеће: 1.У подручју рада текстилство и кожарство: - образовни профил модни кројач - оглед у трогодишњем образовању број 022-05-00308/94-03 од 28.04.2011. године Министарство просвете и науке - образовни профил техничар - моделар одеће у четворогодишњем трајању број 022-05-308/94-03 од 13.05.2004. године Министарство просвете и спотрта - образовни профил конфекцијски техничар у четворогодишњем трајању - образовни профил конфекционар кројач у трогодишњем трајању број 022-05-00308/94-03 од 24.05.1994. године Министарство просвете 2. У подручју рада машинство и обрада метала има верификације и за следеће образовне профиле: - машински техничар у четворогодишњем трајању број 022-05-00308/94-03 од 24.05.1994. године Министарство просвете - и за трогодишње образовне профиле и то : - машинбравар - металостругар - аутолимар - металоглодач - металобрусач број 022-05-00308/94-03 од 24.05.1994. године Министарство просвете - образовни профил оператер машинске обраде - оглед број 022-05-00308/94-03 од 20.01.2012. године Министарство просвете и науке - образовни профил електрозаваривач у трајању од 2 године и заваривач - резач гасом у трајању од две године број 022-05-308/94-03 од 28.06.1996. године Министарство просвете 3. У подручју рада електротехника има верификације и за следеће образовне профиле: - образовни профил електроинсталатер у трогодишњем трајању број 022-05-00308/94-03 од 23.06.1998. године Министарство просвете Школа има верификације и за проширену делатност за: 1. Производњу рубља за домаћинство 2. Производњу радне одеће 3. Произодњу остале одеће 4. Производњу металнх конструкција и делова конструкција 5. Производњу металних производа за грађевинарство 6. Опште медицинске радове Број 022-05-308/94-03 од 05.04.2005. године Министарство просвете и спорта.
1591 Економско-трговинска школа Смедерево Подунавски Пожаревац Црвене армије 156 026641360 026641360 http://www.etssd.edu.rs Милован Топаловић 1102 414 688 0 714 410 102 88.03 30 20 45 7 1.33 5.00 80.70 0 0 0 6133 60.13 2 40 27.55 1 7.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 479 0 0 0 0 0 Не Да Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Одлуку о оснивању Економске средње школе у Смедереву донео је Народни одбор Општине Смедерево 23.5.1960. године. У првој школској години уписана су три одељења, два књиговодственог и једно комерцијалног смера. Економска школа је свечано отворена 15.9.1960. године. Настава је започела након два дана у просторијама Гимназије.\r\nЕкономска средња школа се 1968. године трансформише у Школски центар за економско образовање. Центар је верификован почетком маја 1969. године, а са радом је започео 1.9.1969. године. Тада је школа уписала 16 одељења. Наредне школске године по први пут су уписана и два одељења угоститељске струке.\r\nПочетком школске 1971/72. године, тачније 4.9.1971. године, Школа је пресељена у зграду Пољопривредне школе. Исти простор се користи и данас.\r\nКрајем маја 1974. године, дотадашњи Школски центар за економско образовање пререгистрован је у Образовни центар \"25. мај\", који је наставио исту делатност. Истовремено, Пољопривредна школа престаје са радом, а основна школа \"Бранко Радичевић\" се иселила у нови објекат, тако да Центар од тада користи све просторије у школској згради.\r\nУ школској 1977/78. години, Центар почиње да ради по програму заједничких основа усмереног образовања. Како је број уписаних ученика повећан, прешло се на двосменски рад.\r\nСредином априла 1986. године, према Закону о средњем образовању и васпитању, Центар је подељен у два ООУР-а (Економска, правна и угоститељска школа као први и Текстилна, здравствена и пољопривредна школа као други ООУР).\r\nНа почетку школске 1990/91. године ова два ООУР-а се трансформишу у засебне средње школе. На тај начин ОУР Економска, правна и угоститељска школа постаје Средња стручна економска школа.\r\nУ мају 1998. године школа мења име и од тада ради под називом Економско-трговинска школа.\r\n. Школује ученике у два подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам.
1592 Техничка школа Смедерево Подунавски Пожаревац Вука Караџића 13 026617388 026617386 http://tehnickasd.edu.rs Симо Ђорђијевски 1274 1000 274 0 600 632 141 127.92 24 31 62 24 0.00 13.07 111.95 0 0 0 3856 27.35 2 57 22.35 6 21.48 0 0 94 353 517 0 0 0 300 10 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школовање занатског подмладка почело је у Смедереву још крајем 19. века. Закон о занатлијским школама донет је у Србији 27. марта 1892, на основу чега је у Смедереву, 16. децембра исте године, почела са радом Занатска школа. Касније настају различите занатске школе за школовање младих у Смедереву. За данашњу Техничку школу треба посебно издвојити оснивање Железничко индустријске школе која је основана 1946. као и оснивање Техничке школе 1952. године које се 1974. спајају у Образовни центар "Милентије Поповић" а који 1993. године мења име и од тада школа носи само назив ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО. Данашња Техничка школа највећа је образовно-васпитна установа на територији Града Смедерева и једна од највећих у Србији. У школи поштујемо правило да образовање треба да буде доступно свима. Треба истаћи да смо једина средња школа у региону која већ више од 30 година образује и ученике са посебним потребама. Они се оспособљавају за занимање бравар, помоћник бравара или припремач намирница и њихово школовање траје три године. Наши ученици учествују на републичким такмичењима из области: машинства, електротехнике, саобраћаја, историје, математике, рачунарства, страних језика, кошарке, одбојке, рукомета, малог фудбала, стоног тениса, стрељаштва ... Најзначајнији резултати : прва места на Републичким такмичењима из: машинства - оператер машинске обраде, електротехнике - електронике, саобраћаја - техничар друмског саобраћаја, рукомета- мушка екипа која је представљала Србију на Светском првенству у Турској. Посебно смо поносни на Омладинско позориште Техничке школе које ради већ дуги низ година У последњих неколико година постиже вредне резултате на смотрама и својим гостовањима широм Србије и ван наше земље. Позориште често држи хуманитарне представе за лица којима је неопходна помоћ. Најчешће игране представе су Коштана, Радован III и Нушићу с љубављу. У оквиру Техничке школе ради доста тимова а највредније резултате постиже Тим за технолошке иновације. Тим већ неколико година учествује на Конкурсу за НТИ и у конкуренцији са Тимовима који долазе из привреде и приватних предузећа постиже запажен успех и посебне похвале добија од стране Привредне коморе Србије и чланова комисија за избор НТИ. Тако је на предлог чланова Комисије наш Тим постао званични учесник међународног такмичења иноватора и представљаће нашу земљу на такмичењу у конкуренцији средњих школа целог света.
1593 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ Смедерево Подунавски Пожаревац 17. октобар 40 026640930 026640930 http://www.despot.edu.rs Миладин Виторовић 723 295 428 0 0 0 68 56.28 4 8 42 14 0.00 0.00 56.27 0 0 0 2601 38.25 2 26 27.81 3 8.16 458 0 0 0 0 153 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Први званични назив Школе био је Средња стручна школа "Деспот Ђурађ". Садашњи назив, Текстилно-технолошка и пољопривредна школа "Деспот Ђурађ", потиче из 1998. године. Седиште Школе је у Смедереву, Улицa 17. октобар 40. То је "Стара `Змај Јовина`" школа која је један од споменика културе нашег града. Саграђена је 1932. године и то као наменски школски објекат. Школа је добила име по Деспоту Ђурђу, једном од најкултурнијих људи свога доба. Васпитаван је као и сви великашки синови, на књизи и мачу. Ђурађ је наследник свог ујака Стефана Лазаревића. Титулу деспота је добио 1419. године када преузима послове владара.Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 3 подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хране; Хемија, неметали и графичарсво и Текстилство и кожарство.Такође, имају могућност ангажовања кроз рад више секција: литерарна, географска, историјска, социолошка, новинарска, рецитаторска, библиотечка, ликовна, спортске секције, пољопривредна, информатичка, фото секција, моделарска, дизајнерско-ткачка, механизаторска, секција за производњу хлеба, пецива и колача, секција прехрамбених технологија и хуманитарне активности.
1597 Техничка школа Бајина Башта Златиборски Ужице Вука Караџића 32 031863265 031863265 http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Ненад Михаиловић 386 225 161 0 181 205 51 40.01 11 7 21 12 0.00 1.98 38.03 0 0 0 1943 38.10 1 19 20.32 5 33.32 0 0 0 102 32 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Бајиној Башти настала је од Образовног центра, одлуком коју је донела Скупштина општине Бајина Башта 29. јуна 1990. године. Данас школу, у школској 2015/16. години, похађа 386 ученика у 19 одељења. Наставу изводи 51 наставник, а наставни процес подсећа на мисију преношења знања и вештина уз развијање опште културе, толеранције и уважавања личности.
1598 Техничка школа Косјерић Златиборски Ужице Светосавска 39 031781645 031781645 http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Момир Миловановић 194 87 107 0 0 0 25 15.80 4 6 12 3 0.33 0.00 15.47 0 0 0 1451 58.04 1 8 24.25 0 23.71 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средње образовање у Косјерићу датира од 1977. године када је основано истурено одељење Гимназије, односно Образовног центра у Пожеги. Од августа 1980. године формира се самостална школа која ради до 1993. године. Школске 1990/1991. укида се самостална школа, а уместо ње формирају се два истурена одељења: Машинске школе из Пожеге и Економске школе из Ужица. Оваква организација показала је доста слабости па се поновном одлуком Владе Републике Србије октобра 1995. формира самостална школа која практично са радом послује од 1. марта 1996. године под именом Техничка школа. Школа остварује програме за подручја рада: • Економија, право и администрација – за образовни профил економски техничар – решење Министра просвете – 022-05-255/95-03 од 20.12. 1995. године • Електротехника – образовни профил електротехничар рачунара – решење Министра просвете – 022-05-255/95-03 од 01.12. 2005. године
1600 Техничка школа Нова Варош Златиборски Ужице Проте Јевстатија 26 03361150 03362198 http://tehnicka.org.rs Mиливоје Ћировић 221 124 97 0 37 183 34 20.24 6 6 18 4 0.00 0.00 20.24 0 0 0 923 27.15 2 9 24.56 0 26.70 0 0 0 80 64 0 0 0 0 56 21 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручјима рада: машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација и њихово стручно и професионално оспособљавање како за одређену струку, тако и за ширу професионалну оријентацију, развој радних навика и развој и изградња позитивног размишљања; оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за даље школовање. Школа се бави преквалификацијом, доквалификацијом и специјализацијама као и пружањем различитих интелектуалних услуга. Техничка школа, на основу решења Министарства просвете Републике Србије број 022-05-155/93-03, испуњава потребне услове у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника.
1602 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић Пожега Златиборски Ужице Болничка 2 031811131 0313816478 http://poljoprivrednapozega.edu.rs Којо Бошковић 345 263 82 0 0 0 47 36.59 5 9 24 9 0.00 0.00 34.59 0 0 0 3536 75.23 2 15 23.00 6 15.07 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'' основана је решењем Народног одбора среза Т. Ужице, број 18998 од 28. јуна 1956. Дом за ученике Школе основан је 15. септембра 1956. Од оснивања до данас Школа је радила у континуитету, пратећи промене и прилагођавајући се потребама социјалних партнера. Образујемо кадрове за потребе тржишта у области пољопривреде, производње и прераде хране кроз редовно и ванредно школовање, доквалификације, преквалификације, обуке, стручна усавршавања, саветовања и предавања. Стручне компетенције преносимо користећи најсавременију опрему на начин на који ученици стичу више практичних, примењивих знања.Оспособљавамо ученике да одговоре захтевима тржишта рада кроз запошљавање или самозапошљавање, пронађу своје место у друштву и учествују у његовом обликовању. Обезбеђујемо и стално унапређујемо домски смештај и исхрану уз правовремен и делотворан васпитни рад за наше ученике који се школују ван места сталног боравка.
1603 Техничка школа Пожега Златиборски Ужице Вука Караџића 6 031714134 031714134 http://tehnickaskolapozega.edu.rs Славко Ђокић 458 267 191 0 176 330 58 40.42 11 12 27 8 0.00 0.00 38.80 1 0 0 7074 121.97 1 20 22.90 2 37.12 0 0 8 176 30 0 0 0 0 132 112 0 0 0 0 0 Да Да Да Да Да Да Не Да Не Не Не Не Не Не Занатство у Пожеги као организовани вид образовања постоји од 1902. године.ТЕХНИЧКА ШКОЛА као средња стручна школа са више подручја рада која успешно сарађује са предузећима на локалном и регионалном нивоу. Ученици школе су стипендисти више предузећа која им на крају школовања обезбеђују посао. Предузеће ИНМОЛД је опремило кабинет са ЦНЦ стругом и глодалицом, ГИЗ набавио симулаторе управљачких јединица ради веће стручне обучености ученика. Школа има успешну сарадњу са немачком стручном школом из Визауа. Међу првим школама 2012. је извршено екстерно вредновање и добили смо највишу оцену: 4. Такође, исте године од МПНТР РСрбије смо добили СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ. Школа је у пројекту Школа без насиља. Наставни кадар је потпуно стручан, мотивисан и посвећен што бољим постигнућима ученика.
1605 Машинско-електротехничка школа Прибој Златиборски Ужице Вука Караџића 5 0332452170 0332452170 http://metpb.edu.rs/ Миленко Томановић 459 269 190 0 95 364 52 37.13 5 8 24 15 0.00 0.55 36.57 0 0 0 3993 76.79 2 18 25.50 1 17.95 0 0 0 168 162 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Почетак рада Машинско-електротехничке школе везује се за 12. децембар 1947.год. када је формирана Стручна продужна школа за ученике у привреди. У овом периоду ово је прва средња стручна школа и представља значајан догађај у историји града и у његовом развоју – економском и духовном. Године 1950. школовање је завршила прва генерација квалификованих мајстора различитих струка и занатских опредељења. У периоду од 1953. (када је и основана Фабрика аутомобила ФАП-Прибој) до 1960. год. у оквиру Фабрике радила је Мајсторска школа за образовање и доквалификацију радника као и Школа за стране језике, разни курсеви, семинари, специјализације... При Фабрици аутомобила 1960. године отворена је Техничка школа за образовање техничара машинског и моторног смера и ово је била прва средња стручна школа у Рашкој области. Прва генерација са стеченом дипломом четвртог степена стручне спреме завршила је школовање 1964. године. Од 1960.год. школа се развијала али је и мењала своје име. Носили смо називе: Техничка школа, Машински школски центар, Машинска техничка школа, Образовни центар у Прибоју, Образовни центар,, Вељко Влаховић“, Средња школа ,,Вељко Влаховић“. Од 23.новембра 1992.год. школа носи данашњи назив Машинско - електротехничка школа. У Машинско-електротехничкој школи у периоду од 1947. године до 2015./2016. године школовање је завршило око 15500 ученика или 65 генерације матураната. Многи од њих су постали успешни радници, мајстори, занатлије или су наставили школовање на вишим и високим школама и постали инжењери машинства, електротехнике, пољопривреде, шумарства, професори, правници, економисти, али и сликари, новинари... Тренутно у школи образујемо 460 ученика у три подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и економија, право и администрација.
1607 Економско-трговинска школа Пријепоље Златиборски Ужице 4. децембра 3 033710018 033710018 http://www.etsprijepolje.rs Ермедин Дуран 466 210 256 0 194 272 45 35.69 12 7 17 9 0.00 0.00 35.24 0 0 0 2687 59.71 2 16 29.12 2 20.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 251 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1608 Техничка школа Пријепоље Златиборски Ужице 4. децембра 3 033710039 033710039 http://tsprijepolje.edu.rs Небојша Јевтовић 362 234 128 0 96 271 48 37.06 5 5 27 11 0.00 0.40 36.22 0 0 0 1827 38.06 2 17 21.29 5 49.32 0 0 0 141 134 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Пријепољу вуче своје корене из далеке 1918.године, када је на иницијативу женског добровољног и просветног друштва, у Пријепољу основана Женска занатска (радничка) школа. За ову школу држава је обезбедила учитељицу, а о свему осталом бринули су грађани Пријепоља. У њој су се варошке и сеоске девојке оспособљавале за самосталан рад у предењу, ткању, шивењу рубља, прављењу одела, ћилима… а сеоске девојке су припремане за послове земљорадње и сточарство. Уз ову женску занатско-радничку школу у Пријепољу је од 1918. године радила, са повременим прекидима, и Вечерња шегртска школа, у којој су трговачки подмладак и шегрти разних заната стицали опште и стручно знање за самосталан рад, као будући трговци и занатлије. Након рата 1945. године отпочело се са обновом Пријепоља. Године 1946/47. почела је са радом и Радничка школа која је добила име Школа ученика у привреди и занатству, а касније Школа за КВ раднике. Од свог оснивања школа је пролазила кроз различите фазе развоја и реформи у циљу заузимања адекватног места у друштву и привреди. У школи су се изучавала занатска занимања: опанчари, пекари, столари, конобари, кројачи, бербери, бравари, лимари др. Школа се развијала и прилагођавала потребама средине. Постепено су се поправљали и просторни, кадровски и материјални услови. Касније су у школи образују кадрови потребни привреди средине, тзв.индустријски радници: ткачи, конфекционери, прелци, трговци, угоститељи и сва занимања машинске струке. За 32 године рада Школа је оспособила 2.229 квалификованих радника који су били носиоци продуктивности и развоја производње у општини. Године 1977.школа за КВ раднике прикључује се Образовном центру за усмерено образовање. Образовни центар се гаси 1980.године и затим Школа за КВ раднике израста у Средњу школу ,,Сретен Вукосављевић’’ и траје до 1990.год. када се издваја угоститељска струка у засебну школу, а школа постаје Машинско-текстилна школа ,,Сретен Вукосављевић’’и под тим називом живи до 1998.године када прераста у данашњу Техничку школу, а исте године уведена је електротехничка струка. Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовном профилима у подручјима рада машинство и обрада метала, електротехника и текстилство. Ученици школе постижу завидне резултате на окружним и републичким такмичењима.
1610 Техничко-пољопривредна школа Сјеница Златиборски Ужице Саве Ковачевића 15 020741048 020741048 http://tpssjenica.com Изудин Метовић 509 331 178 0 0 0 64 49.77 16 8 31 9 0.50 0.00 49.26 0 0 0 1820 28.44 2 21 24.24 6 13.37 139 0 0 181 18 0 51 0 92 28 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа има дугу традицију.Основана је 1922.год.као занатска школа. Данашњи назив школа је добила 01.09.2013.год. Постојећа подручја рада:машинство и обрада метала,текстилство,пољопривреда,производња и прерада хране,саобраћај,електротехника,туризам и угоститељство. Данас се у Техничко-пољопривредној школи стиче опште,стручно,теоријско и практично образовање за непосредан рад и даље школовање. Школа је регистрована код Трговинског суда у Краљеву решењем Фи 101/2013 од 21.08.2013.године.
1612 Економска школа Ужице Златиборски Ужице Трг Светог Саве број 6 031510506 031513462 http://www.eksue.edu.rs Милица Прљевић 683 232 451 0 446 236 58 46.38 8 15 28 7 0.00 0.00 46.38 0 0 0 7472 128.83 2 24 28.46 0 23.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економска школа у Ужицу почела је са радом 25.09.1946. године као Државна трговачка академија, прва стручна школа те врсте на тромеђи Босне, Црне Горе и Србије. Иако је основана као четворогодишња школа, због потреба привреде за кадровима, за прве три генерације школовање је скраћено на трогодишње. У скромним материјалним условима, без довољно стручног кадра, прве генерације су биле боље по успеху од осталих средњих школа у граду. Са враћањем на четворогодишње школовање академија прераста у Економску школу. Са променама у систему образовања мењали су се и називи, а од 1993. носи данашњи назив Економска школа. Од оснивања, школа ради у истој згради са Гимназијом. Данас су услови за рад веома добри (кадровски и материјални). Школа одржава давно стечен ранг и углед. На такмичењима наши ученици бележе одличне резултате и достојно представљају школу. Од настанка до данас ученици наше школе су освајали највиша признања на свим такмичењима чији је организатор Министарство просвете. У школу су годинама стизале прве награде са републичких такмичења из стручних, општеобразовних предмета и спортских дисциплина. Нарочито истичемо резултате из пословне економије, основа економијe, пословне информатике, математике, српског језика и књижевности, историје, као и из свих спортских дисциплина, нарочито из атлетике. Економска школа је активна у реформи и модернизацији стручних школа и планова и програма. Велики број наставника школе је едукован за тренере, координаторе различитих пројеката, има аутора уџбеника, практикума... Школа је укључена у реализацију пројеката које организује Министарство просвете у сарадњи са Немачком организацијом ГИЗ и са аустријском организацијом Култур Контакт... Вршимо упис ученика у два подручја рада: економија, право и администрација; трговина, угоститељство и туризам.Због нових образовних профила, наша школа је призната и пожељна у региону. У будућности ћемо пратити потребе социјалних партнера, тржишта рада и преузећемо део одговорности за развој региона.
1613 Медицинска школа Ужице Златиборски Ужице Немањина 148 0313513137 0313512694 http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs Богданка Ђорђевић 852 207 645 0 410 313 103 69.13 43 17 42 1 0.00 0.00 65.78 0 0 0 2290 22.23 2 27 31.56 0 7.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0 Не Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Претеча данашње Медицинске школе су одељења здравственог смера уписана 1979. године у оквиру усмереног образовања. Коначно, у септембру 1990. године основана је самостална Медицинска школа, прва и једина такве врсте у Златиборском округу из подручја Здравство и социјална заштита. Школа је решењем министра просвете, науке и технолошког развоја верификована за образовање ученика у 11 четворогодишњих профила из подручја Здравства и социјалне заштите. У школској 2015/2016. години школу похађа 853 ученика, успешних и активних на такмичењима, ваннаставним активностима и пројектима. Квалификациона структура кадрова одговара захтевима норматива о стручној спреми наставника и стручних сарадника за извођење наставе у овој врсти школе. Запослен је 81 наставник са пуним или непуним радним временом у Школи, на одређено и неодређено време. Поред тога, сваке школске године по уговору о извођењу наставе ангажује се и одређен број наставника по уговору о извођењу наставе, стручњака из здравствених установа. Подршку раду наставника и ослонац за остваривање васпитно образовног рада и циљева чини педагошко-психолошка служба коју чине педагог и психолог школе, као и управа и административно- техничко особље (директор, помоћник директора, секретар, шеф рачуноводства, благајник, административни радник, два домара и 11 радника на одржавању чистоће). У тежњи за постизањем темељитости и смелости реформисања образовних програма, спремнo и одговорно узимамо учешћe у развоју школског система, прe свега захваљујући: кадровским капацитетима, континуитету у опремању школског простора, професионализацији улоге наставника и стручних сарадника, учешћу родитеља и Савета родитеља у профилисању свих аспеката школског живота, као и укључивању ученика у процесе планирања, организовања и евалуације пројеката. На путу свог развоја Школа је радила, у складу са својом визијом и мисијом , на постизању прописаних стандарда у свих седам области квалитета. То је резултирало највишом оценом, од стране Комисије МПН иТР, приликом екстерне евалуације рада Школе у мају 2014.године. Сматрамо да то у великој мери говори о квалитету рада у Медицинској школи у Ужицу.
1614 Техничка школа Радоје Љубичић Ужице Златиборски Ужице Николе Пашића 17 031514177 031513171 http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ Иван Марић 627 377 250 0 311 301 89 67.14 13 8 58 10 1.04 7.15 58.95 0 0 0 3035 34.10 2 34 18.44 3 9.81 0 0 0 0 0 0 51 126 402 0 0 0 0 0 48 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пре више од сто година, на размеђу 19. и 20. века, када је Србија прерастала у модерну европску државу, у Ужицу је први пут основана и школа која је образовала кадрове за рад у текстилним фабрикама и радионицама које се убрзано развијају. Данас наша школа ради у четири подручја рада: текстилство, саобраћај, грађевинарство и личне услуге (фризери) и на известан начин наставља традицију Занатске школе која је основана непосредно након завршетка Првог светског рата. Последњих двадесетак година, након издвајања из Образовног центра ''Радоје Марић'', радимо у згради у Улици Николе Пашића 17. Под овим именом постојимо од 2. октобра 1991. године. Радоје Љубичић био је српски пилот, генерал ЈНА, рођен 1920. недалеко одавде, у селу Биоска. Иако се бавио војним позивом, био је посвећен раду у образовању и заслужан је за оснивање једне високошколске војне установе. Ми смо регионална школа и образујемо кадрове неопходне читавом Златиборском округу. Тренутно имамо око 700 ученика којима је на располагању двадесетак учионица и кабинета, осам опремљених радионица, информатички кабинети, фризерски салон, библиотека, две спортске сале, возни парк и 100 запослених, од чега 85 наставника. Укључени смо у програм реформе средњег стручног образовања КАРДС, пројекте превенције ученичког насиља, оснаживања ученичких парламената, вршњачке едукације
1615 Техничка школа Ужице Златиборски Ужице Трг Светог Саве 34 031512596 031512596 http://www.tehnickaue.edu.rs/ Драган Туцаковић 737 589 148 0 396 327 117 79.65 15 32 61 9 1.00 0.00 78.65 0 0 0 8404 71.83 2 37 19.92 5 13.58 0 0 85 241 324 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа је настала из потребе за школовањем кадрова за привреду и јавне службе и 2010. године прославила је свој педесетогодишњи јубилеј. Савет за просвету Народног одбора Среза Титово Ужице је на својој седници одржаној 27. фебруара 1960. године усвојио предлог решења о оснивању Техничке школе. Школа је почела са радом 1. септембра 1960. године, а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири одељења, и то у машинском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика. У исто време је почела са радом и вечерња школа са 40 ученика машинског одсека. Већ наредне, 1961. године, уведена су два нова одсека: металуршки и грађевински, и у први разред је уписано по једно одељење ова два одсека. Ученици су се уписивали на грађевински одсек до 1969. године, док је остала три одсека школа задржала до 1977. године, када је читаво школство тадашње СФРЈ претрпело велику реформу образовног система увођењем средњег усмереног образовања. Те године, школа је постала једна од основних организација удруженог рада Образовног центра „Радоје Марић“, односно, ООУР Стручно образовање, у коме су се школовали ученици друге фазе усмереног образовања, у трећем и четвртом разреду. Као што само име каже, ученици су се стручно оспособљавали за неко од многих занимања у машинској, електротехничкој, металуршкој, грађевинској, геодетској, математичко - техничкој, саобраћајној и текстилној струци. Јуна 1984. године расформиран је Образовни центар „Радоје Марић“ и ООУР Стручно образовање прерастао је у Средњу школу „Радоје Марић“. Ова школа је задржала три струке које је имала пре стварања Образовног центра: машинску, електротехничку и металуршку. Овим раздвајањем Образовног центра, име Радоја Марића задржано је у називу правног следбеника ООУР-а Стручно образовање, тако да школа негује традиције бивше Техничке школе, али и Школе за квалификоване раднике и ООУР-а из кога је настала. Школа је 17. јула 1990. године промeнила назив у Техничка школа “Радоје Марић” и под овим именом радила до 31. августа 2005. године. Период од 2002. године обележен је учешћем школе у различитим пројектима, интензивним сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али и континуираним усавршавањем наставника за савремени начин рада у настави. Школа је 2003. године ушла у прву фазу Реформе средњег стручног образовања у оквиру које је, кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и развој финансирала реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и опрему за огледни образовни профил оператер машинске обраде, али и обуке за савремени начин рада у школи. Интерни и екстерни носиоци промена су, поред директора, прошли низ семинара који су помогли запосленима да почну са применом нових начина рада у образовно – васпитној пракси. Школске 2003/2004. године у школу је уведено ново подручје рада: хемија, неметали и графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика образовног профила техничар за припрему графичке производње. У оквиру проширене делатности, школа је од Министарства добила одобрење за организовање курсева за рад на рачунару, па су поред запослених, курсеве које су реализовали наставници школе, похађали и други грађани. Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа поново врати име под којим је и почела да ради, тако да се од 1. септембра 2005. године школа поново зове само: Техничка школа. Августа 2006. године Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за реконструкцију финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо – комуникационе технологије, електротехничар телекомуникација. Укупно 22 школе у Србији биле су обухваћене другом фазом Програма реформе средњег стручног образовања, а међу њима свега пет школа које су биле и у првој фази Реформе. Програм је успешно окончан маја 2008. године, а осим опреме, наставници су прошли низ обука које треба да им помогну да у настави примене савремене облике рада, а у циљу стицања функционалних знања ученика и њиховог лакшег укључивања у рад након средње школе; седмочлана делегација школе је октобра 2007. године била у студијској посети школи у Хановеру. Наша школа је одлуком Министарства просвете и спорта добитник Светосавске награде за 2006. годину, а награда је свечано уручена на централној Светосавској академији у Сава Центру 27. јануара 2007. годинe. Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су Техничкој школи плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског система 2007. године и плакету «Капетан Миша Анастасијевић» за остварене резултате у афирмацији предузетничке културе и стваралаштва 2009. године. Од 2009. до 2013. године школа је учествовала у пројекту «Регионални центри компетенције РЕЦЕКО – Србија», заједно са 12 средњих стручних школа под покровитељаством ГИЗ-а. Од марта 2010. године до марта 2013. године школа је била укључена у пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“ који спроводи Министарство просвете уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година.
1616 Угоститељско-туристичка школа Чајетина Златиборски Ужице Сердара Мићића 5 0313831184 0313831184 http://srednjaskolacajetina.edu.rs Вишња Смиљанић 303 166 137 0 134 166 34 26.65 3 8 18 5 0.48 0.00 25.17 0 0 0 1583 46.56 2 13 23.31 1 16.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 97 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не \\r\\nУгоститељско - туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подручју ове општине. \\r\\nУ нашој школи ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања. \\r\\nОдличан географски положај Чајетине, тј. близина Златибора, представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе. Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбеђује наша школа.\\r\\n\\r\\nОпремљеност школе потребним наставним средствима за извођење наставе је на високом нивоу. \\r\\n2010. године школа је на Златибору отворила ресторан отвореног типа, за потребе практичне наставе, који нуди гостима најквалитетнију услугу по најповољнијим ценама. \\r\\nНаша школа је мала, али захваљујући висококвалитетним предавачима и пракси у најелитнијим туристичким објектима, врло је атрактивна за упис средњошколаца. Из наше школе излазе млади људи обучени да квалитетно раде неке од најпопуларнијих занимања данас. Многи наши ученици опредељују се за даље школовање, а списак факултета и виших школа на које могу да се упишу је дугачак.\\r\\n
1618 Економска школа Ваљево Ваљево Колубарски Ваљево Даничићева 1 014221462 014221462 http://ekova.edu.rs Драган Тимотић 843 315 528 0 156 682 92 63.03 12 18 45 17 0.00 3.30 59.73 0 0 0 3871 42.08 2 35 24.09 3 20.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 522 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економска школа „Ваљево“ основана је 01. септембра 1939. године као Државна трговачка академија и током година је више пута мењала име. Економска школа „Ваљево“ постаје 1991. године. Економска школа «Ваљево» наставља традицију Државне трговачке академије основане 01.09.1939. године на иницијативу грађана, а због потреба тадашње привреде за одређеним кадровима из подручја економске струке. У то време школа није имала своју зграду, већ је радила у згради тадашње Основне школе. После ослобођења школа је наставила рад под истим именом – Државна трговачка академија. Године 1949. Академија добија назив Економски техникум, а затим и Економска школа. Године 1959. школа добија за рад први спрат данашње Техничке школе, а 1961. године формира се Школски центар за економско образовање, у чији састав улази и Економска школа. 15. септембра 1964. године Центар добија сопствену зграду у којој се и данас налази школа. Године 1976. школа добија назив Образовни центар «25. мај». Данас школа носи име Економска школа «Ваљево».Седиште школе се налази у Ваљеву у Даничићевој улици 1. Школа има издвојено одељење у Осечини. Школска зграда у Ваљеву има два спрата, салу за физичко васпитање, школски бифе са кухињом, амфитеатар, медиа центар, мултимедијалну учионицу за презентације, библиотеку, кабинете за информатику, кабинете за извођење наставе у огледним профилима, отворен терен за мали фудбал и кошарку и ограђено школско двориште. Настава се изводи по утврђеном распореду у учионицама и кабинетима. Kao учионице за групе ученика, допунску и додатну наставу користе се просторије клуба и слободне учионице на сваком спрату школе. Ученици образовног профила трговински техничар и трговац за вежбе могу да користе учионицу за практичну наставу у трговини . У школском ресторану ,,Златибор“ реализује се практична и блок настава, феријална и професионална пракса по распореду за ученике угоститељске струке.
1619 Медицинска школа Др Миша Пантић Ваљево Колубарски Ваљево Карађорђева 118 014221265 014221265 http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs Александар Маравић 670 517 153 0 0 0 91 58.72 24 29 31 7 0.00 0.82 56.70 0 0 0 6225 68.41 2 23 29.13 1 10.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 24 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Здравство у ваљевском крају има дугу традицију. Први здравствени радници у Ваљеву појављују се у трећој деценији XIX века. Прва болница у нашем граду основана је 1867. године. Током Првог светског рата, у јеку епидемије тифуса 1915. године, Ваљево је било град-болница, што је овековечено на платну сликарке Надежде Петровић. 17. јула 1958. године Народни одбор среза Ваљево донео је одлуку о отварању Средње медицинске школе у Ваљеву. Са радом је почела школске 1958/59 године у кругу ваљевске Болнице, у једној учионици са 38 ученика. Први директор био је прим. др Владимир Ђуровић, тадашњи управник болнице. Септембра 1965. године пресељава се у реновирани и дограђени простор бивших артиљеријских касарни, где и сада ради.
1620 Техничка школа Ваљево Колубарски Ваљево Косте Абрашевића 1 014222098 014221529 http://tehnciskaskolava.rs Бранко Голоскоковић 890 717 173 0 156 704 85 70.56 10 15 38 22 0.00 4.50 66.06 0 0 0 4845 57.00 2 34 26.18 0 18.07 0 0 0 329 220 28 0 179 134 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа је почела са радом 5.10.1939. год. под називом Државна средња техничка школа са машинским и електротехничким одсеком и 47 ученика. Данас је то највећа школа у граду и образује ученике у 5 подручја рада и тренутно 20 образовних профила. Својим изгледом и опремом слови за једну од најуређенијих школа у Србији. Негујемо ученичко задругарство. Школа смо отворених врата. Иницијатори и организатори смо међународног такмичења техничких школа „Балкан Јуниор“. Наши ученици после друге године могу да наставе школовање у Словенији у Школском центру у Велењу. Обележили смо 70. рођендан монографијом, филмом о школи и издавањем књиге сећања ученика „Техничар 1939-2009“. Светосавску награду школа је добила 2011. год. Од октобра исте године у школи ради затворени базен, резултат ентузијазма ученика и запослених. Образовањем одраслих бавимо се 3 године. Очекујемо добијање статуса Центра за континуирано образовање одраслих. Сваке године учествујемо у манифестацији „Ноћ музеја“.
1621 Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево Ваљево Колубарски Ваљево Владике Николаја бр.54 014221557 014225740 http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs Милан Гајић 585 303 282 0 119 435 56 45.78 15 8 25 8 0.00 0.00 45.08 1 0 0 3974 70.96 2 23 25.43 3 15.81 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Визија наше школе је да се развије у модерну школску институцију познату по достигнућима свршених ученика и да се као равноправан партнер укључи у савремене образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних, материјалних и ресурса из окружења. Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево“ задовољава потребе наших ученика, запослених, родитеља, локалних и социјалних партнера у целини.Основни задатак школе, као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, хортикултуре, премена пољопривредне механизације, воћарства и виноградарства, ветерине и прехрамбене технологије компатибилно са трендовима образовања у свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације.\r\nНаша школа чува и негује традицију српске пољопривреде, али се развија као образовни центар за нове технологије у подручију аграра, Имамо традицију дужу од 115 година која нас обавезује на одговорност И изазов у раду и руковођењу школом.\r\nИако је свако време имало своје изазове и наметало изузетно значајне одлуке, последње године обележиле су бројне новине у изградњи и реконструкцији објеката наше школе, опремање кабинета и интезивирање производње на школској економији, као и подизање квалитета наставе у целини.\r\nБило је неопходно школу прилагодити законским нормама и у довољној мери учинити атрактивном младима, а да притом школа задржи своју основну функцију, те да, зарад атрактивности не изгуби на квалитету наставе.\r\nПочетком новог миленијума са још 49 школа у Републици Србији укључује се u CARDS програм Европске Уније, по реформисаним наставним плановима и програмима за четврти степен на смеровима : пољопривредни, прехрамбени и ветеринарски техничар.\r\nУправо то и унапређење услова рада били су основни задаци на почетку новог периода развоја у ком она, сасвим је извезно, добија на значају и у правом смислу речи постаје незаобилазни партнер друштва у активној бризи о будућим кадровима који ће радити и развијати изузетно значајну област - пољопривреду.\r\nНапред наведени циљеви достижу се савременом организацијом и реализацијом наставе, активном улогом ученика у том процесу, уз коришћење наставне технологије примерене времену у коме живимо и достигнутом нивоу науке и технологије.\r\nСве ово имало је за последицу повећање интересовања свршених основаца за упис у нашу школу, што је поуздан знак да смо на прави начин препознали тренутак и у складу са обавезом коју ствара традиција, свесни њеног значаја, радом на сопственом напретку одговорно дописали нове странице.Уверени смо да је то задатак оних који брину о оном што нам је најважније- о младима и њиховој будућности.\r\nДанас је ово модерна образовна установа са домом ученика спремна да одговори свим захтевима модерног доба и образује стручњаке чије ће знање бити најбоља и једина препорука.\r\n
1623 Средња школа 17.септембар Лајковац Колубарски Ваљево Вука Караџића 19 0143431145 0143431145 http://www.tehnika.edu.rs Иван Крушкоња 411 216 195 0 127 254 52 38.66 18 4 22 8 0.00 0.00 37.66 0 0 0 4353 83.71 2 18 22.83 3 21.99 0 0 0 136 163 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1627 Средња економска школа Лозница Мачвански Ваљево трг Јована Цвијића 4 015876054 015876054 http://www.esloznica.rs Миодраг Деспотовић 986 424 562 0 329 651 90 75.84 34 4 38 14 0.69 2.00 73.15 0 0 0 4219 46.88 2 36 27.39 3 13.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 580 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Наша школа је, по броју ученика и по броју занимања за које образујемо наше ученике, највећа школа у лозничкој општини. Преко наших образовних профила блиско смо повезани са широм друштвеном средином и локалном заједницом. Посебну сарадњу остварујемо са установама и предузећима у које упућујемо наше ученике на реализацију практичне наставе где продубљују знања стечена у школи.
1628 Техничка школа Лозница Мачвански Ваљево Tрг Јована Цвијића 3 015884824 015878570 http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com Горан Горданић 791 737 54 0 283 443 71 58.68 19 8 31 13 0.00 0.00 58.68 2 0 0 4267 60.10 2 29 27.28 11 9.43 0 0 0 270 327 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Лозници ове године обележава 105. година од настанка. Почела је са радом 06.11.1911. године под називом Занатско-трговачка школа. Радила је само три године, да би рад био прекинут у време окупације у Првом светском рату. Рад школе је објављен 06.11.1921. године и овог дана школа није прекидала рад. У обновљену школу је уписано 100. ученика. Данас школа има 791 ученика распоређених у 29 одељења. Школа у образовној понуди има већи број образовних профила у оквиру три различита подручја рада (машинство, електротехника и грађевинарство) за трећи или четврти степен. Сваке године ученици наше школе постижу добре резултате на такмичењу. На конкурсу ЛАМАП 2014 пројекат школе је освојио главну награду, био је изложен у Француском институту, као и у оквиру Фестивала науке у Београду 2014. Ученици и наставници школе учествују у бројним хуманитарним активностима. Стручном усавршавању посвећена је нарочита пажња. Обављена је процедура за 2 наставника за напредовање у струци, а школа је учествовала у пројекту Најбољи едукатори Србије, где је професорка наше школе ушла међу 16 најбољих едукатора у Србији.
1629 Хемијско-технолошка школа Крушевац Расински Крушевац Ћирила и Методија бб 037439741 037439741 http://htsks.rs Мирољуб Петовић 914 393 521 0 0 0 103 86.89 22 17 42 22 0.00 0.00 86.89 0 0 0 5243 50.90 2 38 24.05 4 11.90 327 0 0 0 0 431 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Хемијско-технолошка школа у Крушевцу је основана 1962. године. До 1991. ггодине је била у саставу великог Техничког школског центра, када се осамостаљује и у наредним годинама почиње да образује ученике у три подручја рада: Хемија, немтали и графичарство, Пољопривреда, производња и прерада хране и Трговина, туризам и угоститељство.Сада има 38 одељења и 11 образовних профила и развија се у једну успешну и сигурну школу, чији ученици постижу запажене резултате на Републичким такмичењима. Директор школе је председник Струковног удружења за подручје рада Хемија, неметали и графичарство, што школу чини лидером у том подручју рада.
1630 Прва техничка школа Крушевац Расински Крушевац Ћирила и Методија 26 037427508 037448810 http://prva-tehnicka.edu.rs/ Бојан Миновић 1023 901 122 0 0 0 108 89.95 26 15 55 12 0.00 5.65 84.30 0 0 0 4281 39.64 2 39 26.23 6 14.69 0 0 0 423 370 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Машинско-техничка школа основана је 1958.године а њен настанак везује се за послератну изградњу Крушевца као и за потребе фабрике вагона 14.октобар,за коју је требало школовати кадрове машинске и металске струке. Стварањем великих образовних центара 1968.године,у Крушевцу је формиран Образовни технички центар који је у једном тренутку,са хемијском и кројачком струком школовао око 2500 ученика. Да би ученици имали пристојне и радне услове за обављање практичне и теоријске наставе, први директор Центра, машински инжињер Настас Јакшић уз помоћ општине и Републике изградио је данашњу школу са салом за физичко васпитање.\r\nПочетком осамдесетих година у Школи је почела експанзија електро струке. Примљена су два стална радника електроинжињера и повећан је број одељења. Данас се број наставника и професора ове струке знатно повећао. Пратећи ситуацију у привреди, Школа је почела да образује и школује кадрове за саобраћајну струку. Пет дипломираних инжињера те струке ради са ученицима.\r\nШкола обавља делатност средњег образовања и васпитања за оспособљавање младих и њихово самообразовање и напредовање, спремајући их да се укључе у привредне и друштвене процесе, да се сналазе у условима привредне и друштвене транзиције , свесне својих права и одговорности уз узајамно поштовање и разумевање других чланова друштва чији су и они део.\r\nВизија: Желимо да постанемо школа у коју ће ученици долазити зато што желе и имају могућности за посао и напредовање у будућности, а не зато што не могу ништа друго да упишу због свог успеха, школа прилагођена потребама друштва и привреде, школа која ће да буде укорак и корак испред промена у привреди и друштву.\r\nСредња стручна школа. Школује ученике за образвоне профиле у три подручија рада: Машинстов и обрада метала, Електротехника и Саобраћај.
1633 Техничка школа Трстеник Расински Крушевац Вука Караџића 11 037711842 037711843 http://www.tehnickats.edu.rs Славиша Пуношевац 666 451 215 0 248 201 83 64.29 13 10 41 19 0.00 0.00 64.29 0 0 0 4421 53.27 2 29 22.97 4 20.72 0 0 0 329 209 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 Не Да Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Трстеник у Трстенику је средња стручна школа. У овој школи стиче се опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање. Основа делатности ове школе је образовање кадрова средње стручне спреме, у области машинства и обраде метала, електротехнике и економије, права и администрације. У подручју рада Машинство и обрада метала заступљени су сви степени школовања. Редовно школовање заступљено је у четворогодишњем (машински техничар за компјутерско конструисање, техничар за компјутерско управљање, техничар хидраулике и пнеуматике) и трогодишњем школовању (механичар хидраулике и пнеуматике, аутомеханичар, оператер машинске обраде и механичар гасо и пнеумоенергетских постројења), а остали облици кроз ванредно школовање. Ванредним школовањем обухваћени су и ученици завршних разреда кроз преквалификацију, доквалификацију и специјализацију. У подручју рада Електротехника заступљенно је само редовно школовање у четворогодишњем трајању (техничар мехатронике и електротехничар рачунара). У подручју рада Економија право и администрација, искључиво је редовно четворогодишње школовање за образовни профил Економски техничар и Пословни администратор. Школа своју делатност обавља у Трстенику и нема издвојених одељења, односно делатност ван седишта.. ИСТОРИЈАТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ТРСТЕНИК Наша школа има дугу и богату традицију у трајању од 64 године. Настала је као Војно индустријска школа још давне 1950. године. Од 1959. године школа је у згради која се налази у најужем градском језгру. Та зграда је пре тога била Синдикални дом, а од тада је адаптирана за потребе образовања будућих радника Прве петолетке. У свом развојном путу школа је пролазила кроз разне промене прилагођавајући се и развоју нашег града. Најпре је прерасла у метало-прерађивачку школу са практичном обуком, а 1960. године основан је Школски центар који је објединио делатност две школе – Металопрерађивачке са практичном обуком и Машинске техничке школе хидрауличког смера, као и две школе за образовање квалификованих и висококвалификованих радника. Наредне, 1961. године прикључена је и школа за индустријске реглере. Образовање у овим школама вршено је у сагласности са потребама индустрије хидраулике и пнеуматике „Прва петолетка“ Трстеник. Образовни центар „Прва петолетка “ формиран је 1974. године у чији састав су ушли Школски центар и Гимназија. На ову одлуку дали су сагласност Прва Петолетка као оснивач и Скупштина општине као суоснивач Школског центра и оснивач Гимназије. Образовни центар је овако функционисао до 1990. годинекада долази до кадровске и просторне поделе на Машинску школу „Прва петолетка “, Гимназију и Дом ученика. Машинска школа са једним подручјем рада, а то је машинство и обрада метала, са овим називом постоји до 1992. године када мења назив у Техничка школа Трстеник. У 1994. години у ову школу се уводи ново подручје образовања – Електротехника, а затим и подручје образовања – Економија, право и администрација, које у почетку функционише као издвојено одељење Економско – трговинске школе из Крушевца, а од 2003. године и као треће подручје рада у оквиру Техничке школе Трстеник. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК ДАНАС Наша школа прати потребе ученика и локалне заједнице, као стање на тржишту рада. У сарадњи са општинском управом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја уводи нове образовне профиле којима се ученици образују или за наставак школовања или за свет рада. Школа је верификована за ра у следећим образовним профилима: РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА А) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Машински техничар за компјутерско конструисање IV 022-05-00086/94-03. од 23.06.1998. године Машински техничар IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Техничар НУ машина IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Техничар за компјутерско управљање IV 022-05-00086/94-03. од16.06.2008.године Техничар хидраулике и пнеуматике IV 022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године Техничар машинске енергетике IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металостругар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металоглодач III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металобрусач III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металостругар НУ машина III 022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године Металоглодач НУ машина III 022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године Бравар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Машинбравар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар хидраулике и пнеуматике III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Аутомеханичар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Заваривач III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар привр. механизације III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар радних машина III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар прецизне и мернорегулационе технике III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар грејне и расхладне технике. III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Оператер машинске обраде I II III 022-05-86/94-03. од 06.05.2005.год. 022-05-00086/94-03. од 21.06.2006.год. 022-05-00086/94-03. од 21.06.2006.год Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења Механичар хидроенергетских постројења Механичар термоенергетских постројења I II III 022-05-86/94-03 од 07.07.2014.год. Б) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Техничар мехатронике I II III IV 022-05-86/94-03. од 16.06.2008. године 022-05-86/94-03. од 16.06.2008. године 022-05-86/94-03. од 14.06.2011. године 022-05-86/94-03. од 14.06.2011. године В) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Електротехничар аутоматике IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Елктротехничар рачунара IV 022-05-86/94-03. од 06.05.2005. године Електроинсталатер III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Електромеханичар за машине и опрему III 022-05-86/94-03. од 06.05.2005. године Аутоелектричар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Г) ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Економски техничар IV 022-05-86/94-03. од 20.11.2003. године Пословни администратор IV 022-05-0086/94-03 од 17.07.2013.године Д) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Металостругар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металоглодач специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металобрусач специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Обрађивач метала на НУ машинама специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Подешивач алатних машина специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Бравар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Аутолимар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Алатничар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Заваривач специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Инсталатер грејања и инсталације специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар алатних машина специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар хидраулике и пнеуматике специјалиста. V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
1636 Економско-трговачка школа Књаз Милош Горњи Милановац Моравички Чачак Вука Караџића 1 032713322 032720810 http://etsgm.edu.rs Наташа Глишовић 451 161 290 0 144 203 47 36.53 4 9 33 1 0.00 0.00 36.53 0 0 0 4817 102.49 2 19 23.74 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 376 0 0 0 0 0 Не Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговачка школа „Књаз Милош“ основана је 1. јун 1990. године. Образује, као средња стручна школа, ученике за рад и даље образовање у оквиру два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. Од самог почетка прилагођава се образовним потребама ученика и њиховим интересовањима. Наставни кадар школе се перманентно усавршава, а као илустрација те чињенице је да су сви наставници прошли различите врсте обука и стекли различите врсте компетенција. Од самог почетка школа је укључена у процес развоја инклузивне културе, а истовремено се посвећује и даровитим ученицима. Ученици наше школе постижу одличне резултате на републичким такмичењима из области економије, пословне информатике и математике. Велика пажња се поклања и ваннаставним активностима и афирмисању различитих ученичких талената. Веома је развијена сарадња са иностраним партнерским школама, као и са школама у Србији. Однедавно, наша школа је укључена у пројекат ТАРИ који је намењен образовној подршци деце ромске националности. План даљег развоја школе подразумева унапређење васпитно-образовног процеса у складу са стандардима квалитета рада установе.
1637 Техничка школа Јован Жујовић Горњи Милановац Моравички Чачак Вука Караџића 3 032713320 032710597 http://www.tsgm.edu.rs Драган Петровић 316 268 48 0 106 127 43 29.03 5 10 17 11 0.00 0.00 28.03 0 0 0 2556 59.44 1 14 22.57 3 44.37 0 0 0 140 127 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана је 15. маја 1961. године, одлуком Народног одбора општине Г. Милановац као Школски центар Металске и машинске струке. Циљеви су били да се одшколује кадар потребан привреди Општине Горњи Милановац која је 60-их година била у наглом успону, а већ 70-их година Милановац је важио за „привредно чудо” на просторима старе Југославије. Од тада, до данас одшколовала је преко 10.000 ученика. Данас школује ученике у 4 подручја рада и истиче се добрим условима рада - кабинетска настава, одлична опремљеност и рад у једној смени, чиме је безбедност ученика подигнута на највиши ниво. Такође, настава је у потпуности стручно заступљена, а ученици постижу добре резултате на такмичењима у оквиру машинске и електро струке.
1639 Економска школа Чачак Моравички Чачак Господар Јованова 1 032344793 032222345 http://www.ekonomska-cacak.edu.rs/ Владан Ницовић 835 280 555 0 425 361 73 62.10 9 13 41 10 0.00 0.00 62.10 0 0 0 6450 88.36 2 31 26.94 0 8.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 796 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економска школа у Чачку је средња стручна школа која захваљујући доброј организацији рада, складним међуљудским односима и развијању компетенција наставника обезбеђује услове за потпуни лични, социјални и професионални развој ученика.Укључивањем родитеља и социјалних партнера у рад школе доприносимо како развоју школе тако и локалне заједнице.Поносни смо на процене банкара, осигуравајућих кућа, трговина, привредника који нам шаљу повратне информације о обучености и знању ученика наше школе.Остварили смо успешну сарадњу са социјалним партнерима у региону кроз учешће наших ученика и наставника на међународним сајмовима виртуелне привреде, регионалним такмичењима, међународним пројектима као што су AIESEC Покрени своју будућност,Јачање младих- повезивање Европе.Након завршетка наше школе 85% матураната упише факултет или високу школу, од тога се 59% определи за економску струку. Економска школа је спој традиције и модерног европског образовања.Пут којим иде траје више од 60 година.Мењали смо се да би трајали,али и чували своју суштину.
1640 Медицинска школа Чачак Моравички Чачак Никифора Максимовића 8 032222755 032347775 http://www.medicinska-cacak.edu.rs Милорад Благојевић 673 135 538 0 381 215 91 50.46 20 13 39 19 0.00 0.00 50.46 1 0 0 2706 29.74 2 21 32.05 0 10.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа у Чачку, као васпитно–образовна установа основана је Одлуком НОС–а Чачак, 1.октобра 1959. године са једним одељењем и почела је рад у болници као Средња медицинска школа.\r\nПримљена је и стављена на употребу нова, адаптирана зграда у Улици Епископа Никифора Максимовића бр. 8 у којој су тада постојале три учионице и потребне просторије за интернатски смештај 90 ученика, 1.10. 1959. године.\r\nСа друштвено–економским променама у друштву школа се развијала пратећи токове изградње и процеса у образовном систему. У складу са потребама друштва започела је и трансформација школе у установу усмереног образовања у периоду од 1978. године до 1987. године. Радници ове школе су прихватили ставове да се средње школе у Чачку организују у Центар усмереног образовања и да се Медицинска школа трансформише у ООУР Здравствене струке.\r\nГодине 1987. поново је дошло до реформе у школству и од тада школа постоји као Средња медицинска школа.\r\nТоком развоја школа је образовала и оспособљавала здравствене раднике за смерове: медицинска сестра техничар, гинеколошко – акушерска сестра, фармацеутски техничар, медицинска сестра - васпитач, лабораторијски техничар. \r\nЗанимања за која се школују ученици врло су атрактивна, а делатност школе је од посебног друштвеног интереса.\r\nШкола се истиче одличним условима за рад, стручним кадром и опремљеним кабинетима за наставне предмете.\r\nЗахваљујући квалитетном образовању и васпитању ученика, квалификованом кадру и дoброј опремљености, школа је увек имала довољан број ученика из наше, али и других општина.\r\nУченици Медицинске школе Чачак постижу одличне резултате у учењу, на такмичењима и при уписима на високе школе и факултете.\r\nОсновна мисија школе је професионално оспособљавање будућих медицинских радника различитих профила.\r\n
1641 Техничка школа Чачак Моравички Чачак Цара Душана 20 032341664 032222229 http://www.tehnickacacak.edu.rs Бранко Максимовић 839 831 8 0 343 397 80 67.13 8 16 44 12 0.05 0.00 66.63 0 0 0 3385 42.31 2 31 27.06 2 10.43 0 0 0 0 597 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Прича о Техничкој школи почиње 1946. године када у нашем граду почиње са радом Средња техничка школа, школујући у прво време архитектонске и грађевинске техничаре. После осам година,1954. године школа је остала без ученика, затворена и заборављена... Заборављена, али не заувек. Ускоро се у њу усељава интернат, а 1960. године поново је заживела као Tехничка школа са три одсека-грађевинским, машинским и хемијско-технолошким, a имала је осам одељења. Како је растао град, тако се повећавао и број ученика, а наредни период школе обележен је увођењем заједничких основа образовања познатијих као усмерено образовање, а смо школа која има и електротехнички одсек. Данас у препознатљивом окружењу у близини градског парка, бедема и Мораве образујемо ученике за занимања из два подручја радa–геодезије и грађевинарства и електротехнике.
1642 Машинско-саобраћајна школа Чачак Моравички Чачак Др Драгише Мишовића 146 38132372560 38132370640 http://www.mssca.edu.rs Срећко Албић 940 700 240 0 0 0 121 96.69 32 30 37 22 0.50 6.00 90.19 1 0 0 3853 31.84 2 40 23.50 7 13.23 0 0 0 420 98 0 0 0 356 0 0 0 66 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Машинско-саобраћајна школа представља савремену и модерну средњу школу у којој се образују ученици у областима машинства, мехатронике, саобраћаја и уметности. Захваљујући доброј опреми и квалитетном наставном особљу у школи се ученици оспособљавају за рад и даље школовање са нагласком на практичној примени стечених знања. Пратећи савремене трендове образовања, школа се активно укључила у образовање огледних образовних профила у којима се настава реализује по савременим реформисаним наставним плановима. Опремањем кабинета и лабораторија и стручним усавршавањем наставника обезбеђују се максималне услове за образовање ученика. У прилог тврдњи да школа прати савремене трендове у образовању сведоче и признања са међународног Сајма учила у Београду. У периоду од 2008. до 2014. године школа је освојила 5 златних и 3 сребрне табле. Истовремено, ученици својим радом, понашањем и залагањем доприносе да се побољша слика и углед школе у целини. Наша школа је постала једна модерна установа у којој се запослени труде да унапреде своја знања и да применом савремених средстава у настави допринесу бољим знањима и оспособљавању ученика за рад и даље школовање.
1644 Техничка школа Ивањица Моравички Чачак Миће Матовића 2 032661000 032661000 http://tehnickaskola.rs Бошко Мојсиловић 484 272 212 0 0 0 53 41.54 13 14 19 7 0.00 1.05 40.50 0 0 0 1266 23.89 2 21 23.05 1 36.26 0 70 0 108 0 0 65 0 0 107 134 0 0 0 0 0 Не Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Почеци Техничке школе у Ивањици, датирају још од 1920. године, када је почела са радом Занатско трговачка школа, вршећи наставу у касним вечерњим сатима. Након десетак година, ова школа је прерасла у Стручну продужну школу. Тридесетих година, основана је и Занатска школа за женску радничку омладину у којој се обучавало за израду везених и чипканих рукотворина. Након завршетка рата, 1946. године, основана је Мешовита школа ученика у привреди ,,Браћа Симић“, којој је присаједињена и Женска радничка школа. У годинама које следе, формирана је стручна настава за трговце 1955, године, а затим и настава за текстилну, столарску и дрвопрерађивачку струку. До 1985, године, ова школа је радила у заједници са Гимназијом, под називом, средња школа ,,Венијамин Маринковић“, након чега се, решењем, одваја од ове установе и постаје самостална институција. Школа од тада носи назив средња школа ,,Моравичко-партизанске чете“. Те, 1985. уписано је шест одељења првог разред, а исти је завршило завршило 169 ђака. Данас, школа броји 484 ученика, распоређених у 22 одељења. Тренутно су заступљена следећа подручја рада: Текстилство и кожарство, Машинство и обрада метала, Трговина, туризам и угоститељство, Економија, право и администрација, Шумарство и обрада дрвета. Укупно је било 558 ђака. Од 1993. године, па све до данас, школа носи назив ,,Техничка школа“.
1647 Економско-трговинска школа Краљево Рашки 1 Краљево Доситејева 46. 036382047 036382047 http://www.ets-kraljevo.edu.rs Мирко Миладиновић 681 256 425 0 277 388 54 39.41 8 12 30 4 0.00 0.00 39.41 0 0 0 3748 69.41 2 22 30.95 0 11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 481 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња Еконмска школа у Краљеву је почела свој рад далеке 1955. године.ДанасЕконоско-трговинска школа представља савремену и веома успешну школу са 22 одељењаи близу 800 ђака.Наставни кадар је последњих неколико година веома подмлађени, врло стручан и спреман за даља стручна усавршавања. Школа поседује савремено опремљене кабинете (за информатику, пословно административну и финансијску обуку, рачуноводство, трговинско пословање...) Који омогућавају, како ученицима , тако и професорима да примењују савремене наставне методе.Такође школа је опремљена сопственом библиотеком. Поред редовне наставе , у школи се реаализује и велики број ван настаавних активности као што је ученички парламент, фото секција, глумачка секција, као и школа обојке у оквиру школског одбојкашког куба "Економац". Од 2003. године наша је са још 17 економских школа у Србији укључена у пројекат развоја нових образовних профила од стране Немачке организације ГТЗ. Захваљујући томе, у школи и постоје виртуелн предузећа у овиру предмета Пословно административна обука. На Републичком такмичењу из Пословне економије одржаном у Шапцу 29.03.2014.год, ученица наше школе Јелица Павловић је освојила прво место са максималних 100 поена.Из тог разлога ове године смо били домаћини Републичког ткмичења. На регионалном такмичењу ученичких компанија , одржаном 26.03.2014 у Новом Пазару, ученичка компанија наше школе "Канак" освојили су треће место. Иста копанија је на Националном сајму у Београдуосвојила треће место. Треба поменути и успехе наших спортиста : I место на Окружном и Националном такмичењу у одбојци - девојке, I место на Окружном такмичењу у кошарци - девојке, II место на Окружном такмичењу у фудбалу - дечаци.
1648 Медицинска школа Краљево Рашки 1 Краљево Доситејева 46 036382548 036313554 http://www.medinkv.edu.rs Биљана Бојанић 676 159 517 0 348 328 80 52.04 22 18 32 8 0.00 1.98 50.06 0 0 0 4135 51.69 2 20 33.80 0 10.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа у Краљеву ( у даљем тексту Школа) је установа која обавља образовно- васпитну делатност средње стручне школе за подручје рада здравство и социјална заштита. Школа је основана 195859. године и школовала је медицинске сестре општег смера. У оквиру велике реформе средњег образовања као њен део наставу је реализовала од школске 1977/78. године у две фазе: у првој, која траје две године, остварују се заједничке основе средњег усмереног образовања, и у другој, у којој се дају потребна знања за рад, занимања и даље образовање и усавршавање уз рад. У том периоду, до 1990. године школа је конституисана дао јединствена радна организација под називом Образовни центар „Даница Јаснић- Мирко Луковић“ У Краљеву. Септембра 1990. године, Медицинска школа поново почиње да функционише као самостална школа, уписана је у судски регистар Окружног привредног суда у Краљеву 22.11.1990. године под бројем 7588488. Европска инвестициона банка и Министарство просвете- Јединица за имплементацију, су у мају 2005.године потписале споразум о реализацији пројекта „Побољшање стања школа“. Споразумом је предвиђена између осталих и изградња новог објекта Медицинске школе у Краљеву. Школа се налази у улици Доситејевој бр. 46Г, на КП 3351/1 КО Краљево. Површина школе је 3.273,57 м2. и фискултурне сале је 670 м2 Објекат је састоји од приземља и два спрата. Објекат испуњава хигијенско- техничке услове, прописане Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“ бр 125/04) и Одлуком о условима које морају да испуњавају правна лица и предузетници за вршење ДДД („Сл.гласник РС“ бр.27/97). Медицинска школа је склопила Уговор о редовном- периодичном прегледу просторија са Заводом за јавно здравље у Краљеву, а контролу испуњености услова врши Министарство здравља, Сектор уза инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек група за санитарни надзор. Школа школску 2015/16.годину започела са укупно 20 одељења. Назив школе: Медицинска школа, Краљево Установа средњег стручног образовања, шифра делатности 85.32 Подручје рада: Здравство и социјална заштита Контакт: 036/382-548; Email: infomskv@tron.rs Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.022-05-00106/94-03 од 29.05.2012.године, након усељења у нови објекат, верификовани су следећи образовни профили у четворогодишњем трајању: 1. Медицинска сестра - техничар 2. Педијатријска сестра - техничар 3. Зубни техничар 4. Физиотерапеутски техничар 5. Фармацеутски техничар 6. Лабораторијски техничар 7. Козметички техничар 8. Медицинска сестра- васпитач 9. Стоматолошка сестра- техничар
1649 Машинска техничка школа 14. октобар Краљево Рашки 1 Краљево Индустријска 21 036312433 036392921 http://www.mtskv.edu.rs Зоран Андријанић 501 386 115 0 243 258 57 46.13 6 8 33 10 0.00 2.00 42.83 1 0 0 2592 45.47 2 21 23.86 3 22.46 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Развојни пут Машинске техничке школе ,,14. октобар,, је врло сложен и динамичан. Године 1946.на основу Решења Министарства за тешку индустрију ФНРЈ при Генералној дирекцији Савезне металне индустрије почела је са радом Индустријска школа у Краљеву, данас наша школа. У првој генерацији било је уписано 217 ученика разврстаних у шест одељења, различитих занимања, бравари, ковачи, лимари, електромеханичари. \r\nОд 1952. године школа се развија увођењем нових струка и занимања, а поред машинства и електротехнике развијене су хемијска, металуршка и саобраћајна струка.\r\nОд 1970. године мења се назив школе у Технички школски центар ,,14. октобар,, и у том тренутку то је била једна од највећих школа у Србији која је радила са 66 одељења и 2140 ученика. Након тога уследиле су различите реформе где су поједина подручја рада пресељавана у остале краљевачке школе тако да од 1990. године школа ради под данашњим називом Машинска техничка школа ,,14. октобар,, и школује ученике у подручју рада машинство и обрада метала. Преко 30000 ученика је оспособљено за врло разноврсне делатности у области занатства и индустрије, али су из школе изашли и, данас, бројни стручњаци, истакнути јавни радници и спортисти. У школи су се школовале и организоване групе ученика из Пољске, Албаније и Либије. Ученици наше школе су у претходним годинама освајали једо од прва три места на такмичењима свих образовних профила, а значајни резултати постигнути су и у ваннаставним активностима. Наставници школе се стручно усавршавају, школа има једног наставника у звању педагошког саветника, а један од наставника школе освојио је награду за једног од десет најбољих едукатора у Србији.
1650 Електро-саобраћајна школа Никола Тесла Краљево Рашки 1 Краљево Доситејева 44б 036312601 0365110540 http://www.estsnikolatesla.edu.rs Бранислав Мићовић 704 580 124 0 319 337 75 58.11 5 20 36 14 0.00 4.00 54.11 1 1 0 5665 75.53 2 26 27.08 3 11.15 0 0 0 0 406 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електро-саобраћајна техничка школа "Никола Тесла" формирана је као самостална школа 01.01.1991. године издвајањем из Техничког школског центра "14. октобар". У оквиру поменуте школе 1970. године почела је са радом електро-техничка струка са два своја одељења. Новембра 1971. године постављен је камен темељац за нову школску зграду у Кидричевој (данас Доситејевој) улици. Са отварањем електро-одсека, одлучено је да се Центар учлани у заједницу електротехничких школа Србије. У циљу ширег информисања радника, ученика и родитеља о раду и резултатима као и проблемима у школи, ТШЦ је почео са издавањем школског листа "Млади радник". Нову 1973. школску годину радници и ученици школе дочекали су у новоизграђеној згради на месту где се школа и данас налази. Године 1977. основан је школски хор који је постигао инзванредне резултате на свим ранговима такмичења- од школских до савезних. Са почетком школске 1988/89. године уведена су и два одељења саобраћајне струке. Издвајањем овог, саобраћајног и електротехничког подручја 1991. године настала је данашња школа. Данас школа има 26 одељења у трогодишњем и четворогодишњем школовању са 9 образовних профила и два подручја рада: електротехника (15 одељења) и саобраћај (11 одељења). Школа организује и специјалистичко образовање (V степен) и школу за обуку возача. Оно што је понос сваке Школе, а то су њени ученици, на свим значајним такмичењима освајају вредне награде и медаље. Ти успеси су највеће мерило квалитета школе данас.
1651 Пољопривредно-хемијска школа Др Ђорђе Радић Краљево Рашки 1 Краљево Ђуре Ђаковића 2/22 036359979 036359888 http://ratarica.edu.rs Светлана Младеновић 749 328 421 0 379 373 72 56.10 13 12 37 10 0.00 0.00 56.10 0 1 0 5879 81.65 2 26 28.81 3 24.70 503 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредно- хемијска школа ''Др Ђорђе Радић'' у Краљеву је најстарија школа у Рашком округу, и истовремено најстарија пољопривредна школа у Србији која ради у континуитету од 1882. године. Носећи име доктора Ђорђа Радића, првог доктора агрономије и пионира српске пољопривредне науке, ова школа улаже велике напоре да одржава стандарде које је наш оснивач поставио. На прелепом узвишењу Ратарског имања налази се школа,школска економија са 80 хектара обрадиве површине, објектима за смештај животиња(стајама)у којим ученици обављају практичну наставу, ветеринарска амбуланта, мини пекара и месара,.. Сама школа је пространа, са великим бројем учионица, кабинета и лабораторија и самим тим има одличне капацитете за савремену наставу. Од недавно, имамо и нову фискултурну салу, модерно опремљену. Уводећи нове технологије и методе рада у настави, наставни кадар се стално стручно усавршава и развија.Добитник је Светосавске награде 2007 године,као и повеље“ Капетан Миша Анастасијевић „ због доприноса развоју образовања.Бројни радови наших наставника у бази знања ''Креативне школе'' крунисани су наградом и признањем за школу која има највише радова у 2013/2014. години. Унапређивање рада, стручности и стално усавршавање усмеравамо ка бољим резултатима и стварању нове, савремене школе.Три наставника стекли су звање самостални педагошки саветник . За сада смо једина средња школа у Краљеву која је на екстерном вредновању добила највишу оцену. Као значајно обележје наше школе истичемо добру подршку ученицима, заједничко доношење одлука и унапређивање живота и рада школе и из перспективе ученика. О томе говори наш Ученички парламенат, који је један од најактивнијих у Србији, и бројни ученички пројекти које ученици креирају и реализују.
1652 Шумарска школа са домом ученика Краљево Рашки 1 Краљево Карађорђева 262 036352235 036352800 http://www.sumarska.edu.rs Милан Мирковић 747 566 181 0 324 390 87 67.36 15 28 32 12 0.00 2.50 64.86 0 0 0 5094 58.55 2 33 22.64 1 4.82 0 580 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Традиција образовања дуга преко 110 година обавезује нас да, поред теоретског, омогућимо ефикасно практично усавршавања ђака у профилима која лако налазе посао. Захваљујући успешној сарадњи са школама у региону, ученици Шумарске школе одлазе на такмичења и обављају делове професионалне праксе у Словенији, Бугарској, Румунији, Македонији, Аустрији и Италији. У наредном периоду очекујемо успостављање сарадње са школама из Словачке, Чешке и Пољске. Шумарска школа представља пример успешне сарадње образовно-васпитне институције и привреде било да је реч о шумарским или грађевинским смеровима. Поред тога, резултати показују да наши ђаци успешно настављају школовање на вишим школама и факултетима.
1655 Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања Рашки 1 Краљево Чајкино брдо бр.18 036611379 036611378 http://www.uts.edu.rs Јелена Чеперковић 790 417 373 0 361 353 77 60.65 14 19 34 10 0.65 5.70 53.30 3 1 0 4308 55.95 2 28 28.21 0 17.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Угоститељско-туристичка школа са домом ученика у својој 67.-ој години постојања бележи сјајне резултате на свим пољима свога рада. Око 800 ученика и 130 запослених својим трудом, радом и несебичним залагањем чине да ова школа буде препознатљива на простору југоисточне Еврпое. Од 2014. године школа је чланица АЕХТ-а. Школа образује кадрове за угоститељско-туристичку привреду и то на следећим профилима: III степен-кувар, конобар, посластичар; IV степен-туристички, угоститељски и кулинарски техничар; V степен: кувар, конобар и посластичар специјалиста и туристички организатор. Школа у свом саставу има и Дом ученика са 85 места.
1657 Економско-трговинска школа Нови Пазар Рашки 2 Краљево 28. Новембра 163 020323770 020323770 http://ekonomskanovipazar.edu.rs Сеад Љајић 1158 482 676 0 254 816 95 81.89 31 14 43 7 0.00 5.65 76.24 0 0 0 4242 44.65 2 41 28.24 1 9.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018 0 0 0 140 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа је стручна и образовно-васпитна установа, која припрема ученике за посао одмах после средње школе, али и за даље школовање. Економско-трговинска школа конституисана је из бивше економске средње школе, која је формирана 29.августа 1955. године. Школа је почела са једним одељењем а данас има 41 одељење. Већ 5 година смо део пројекта "Парнерство на делу" и одржавамо партнерске односе са Економском школом из Олденбурга, СР Немачка. Сваке године група од 24 наша ученика реализује стручну посету партнерима и исте године буди домаћини партнерима из Олденбурга. Мисија наше школе је да подстичемо развој сваког детета стварајући стручног, образованог, васпитаног, задовољног и насмејаног ученика спремног да се одмах запосли или упише жељени факултет.
1658 Школа за дизајн текстила и коже Нови Пазар Рашки 2 Краљево Вука Караџића бб 020312799 020312799 http://www.skolazadizajn.edu.rs Мехо Цамовић 535 273 262 0 0 533 80 60.43 19 19 27 15 0.00 0.00 59.43 0 0 0 4977 62.21 2 29 18.45 0 19.62 0 0 0 0 0 0 338 197 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пуштањем у рада ТК ,, Рашка" 1956. године указала се потреба за квалификованом радном снагом и дошло је до отварања женске занатске школе. Од првобитног назива ,,Школа ученика у привреди", школа је променила неколико имена до 2006.године када је одобрењем Министарства просвете добила нови назив ,,Школа за дизајн текстила и коже". Школска зграда је подељена вертикално, тако да лева страна припада Техничкој школи, а десна страна Школи за дизајн текстила и коже. Школа има довољан број радионица за обављање практичне наставе. Опремљеност наставним средствима у радионицама је на врло високом нивоу, па су и услови за реализацију практичне наставе веома добри. Међутим, организација образовно-васпитног рада у теоријској настави је отежана, због недостатка учионица. Школа поседује своју фискултурну салу. Школа може бити поносна на резултате својих ученика из свих области, а посебно из текстилства. Школа је била домаћин 20. Републичког такмичења школске 2013/2014 године. Наставници школе се редовно стручно усавршавају. У школи се већ 3 године користи електронски дневник и тиме у великој мери унапређује управљање и располагање подацима, као и информисаност родитеља. Од ове године, увођењем система Office365 за образовне установе (интернет сервис за размену и складиштење података), школа је прешла на електронско архивирање педагошке документације (планови рада, планови усавршавања,извештаји, записници,...). Наша визија је да постанемо регионални центар за стицање стручних компетенција у подручјима рада Текстилства и кожарства и Геодезије и грађевинарства.
1659 Техничка школа Нови Пазар Рашки 2 Краљево Вука Караџића бб 020311945 020338266 http://tehnickanp.edu.rs Хидо Љајић 826 661 165 0 175 761 102 83.82 27 11 37 27 0.00 3.44 80.38 0 0 0 1941 19.03 2 40 20.65 0 6.84 0 0 0 282 246 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Новом Пазару је основана 1990. године након реформе Образовног центра “Зенун Хасковић”. Под садашњим називом школа ради од 1993.године. Школа је опремљена савременим рачунарима, што је подигло квалитет наставе. Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 3 подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај. Дан школе је: 16.04. Адреса: Вука Караџића бб, Нови Пазар Телефон: 020/311-945 Website: www.tehnickanp.edu.rs Email: tehnickanp1@open.telekom.rs
1661 Машинска школа Рашка Рашки 1 Краљево Омладинска бр.2 036738210 036738210 http://www.masinskaraska.edu.rs Горан Вујанац 343 183 160 0 243 92 37 25.98 12 7 11 7 0.00 0.00 25.98 0 0 0 1408 38.05 2 15 22.87 0 20.41 0 0 0 86 0 0 0 0 0 140 117 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не 1.Машинска школа је правни наследник бивших школа: • Стручне школе за ученике у индустрији и занатсву основане 1948 године (ГОДИНА ОСНИВАЊА) • од 1966 Школе ученика у привреди • од 1973 Школе ученика за квалификоване раднике у привреди • од од 1979 Мешовитог образовног центра за средње усмерено образовање • од 08.04.1991. регистрована под називом МАШИНСКА ШКОЛА, под којим именом и данас егзистира . 2. број РЕДОВНИХ ученика 371 , 4 ученика лако ометена у развоју и 45 у својствуванредних 3. број зпослених је 48 ( од тога 38 у настави) Упоредо са обављањем образовно васпитне делатности школа заједно са средином у којој се налази укључује ученике на послове који су битни за средину, као што су уређење града, пошумљавање голети, одржавање споменика културе. Школа се кроз програме културне и јавне делатности активно укључује у обележавању значајних датума. Школа је отворена за све културне и спортске манифестације ове средине. У остваривању програма школа успешно сарађује са Локалном самоуправом, локалним медијима, Војском Србије, Центром за културу „Градац“, Еко-клубом „Зелени путокази“, Црвеним крстом Рашка, Дечијим савезом Рашка, Канцеларијом за младе и другим установама које су неопходне да обогаћују садржај живота школе. Својим трудом и залагањем наставници и ученици на окружним, обласним и републичким такмичењима својим запаженим резултатима на најбољи могући начин представљају нашу школу као и општину Рашка Школа има сарадњу са Црвеним крстом Рашка, где се организују предавања из разних области која су везана за развој деце, како у породици тако и у школи. Ученици наше школе су редовни даваоци Института за трансфузију крви Србије-Београд. Колектив Машинске школе заједно са ученицима реализује програме који представљају једну нову креативну школу, која вреднује и награђује успешне, пружа знање и учествује у формирању личности ученика на путу самосталности и избору правог пута на раскрсници живота.
1663 Техничка школа Тутин Рашки 2 Краљево 7.јули 18 020811160 0205100252 http://www.tehtutin.edu.rs Ислам Селмановић 627 396 231 0 0 0 78 61.04 20 23 22 13 1.35 1.00 55.49 0 0 0 2170 27.82 2 30 20.90 0 13.88 0 37 0 266 23 0 57 0 118 0 126 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Тутин је средња стручна школа која школује ученике у шест подручија рада и десет образовних профила.У школи је заступљен стручан кадар за све образовне профиле.Школа располаже са радионицама за обављање практичне наставе, које су опремљене опремом од 70- 90% према техничким нормативима.У школи постоје и четири кабинета опремљена са компјутерима у којим се изводи настава информатике и других предмета за чије је извођење потребно коришћење компјутера.Зграда школе је релативно стара има више од 30 година, па су често потребне интервенције на санацији како столарије тако и опреме за грејање.Школа и радионице се греју помоћу централног грејања, на чврста горива (дрво и угаљ).Школа има салу и спортске терене за физичку културу.
1665 Економско-трговинска школа Бор Борски Зајечар Београдска 10 0302456310 0302456310 http://etsbor.edu.rs Светлана Радосављевић 388 101 287 0 301 89 56 32.33 8 13 30 5 0.00 0.30 32.03 0 0 0 6779 121.05 3 16 24.25 0 13.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 297 0 0 0 0 0 Не Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа у Бору је основана 1990. године. Верификована је за различите образовне профиле у оквиру подручја рада: \r\n-економија, право и администрација\r\n-трговина, угоститељство и туризам.\r\nОд 2001. године школа је интензивно радила на увођењу нових образовних профила: правни техничар, туристички техничар, финансијски администратор, пословни администратор, комерцијалиста и друго. Од шк. 2003/2004. године школа је укључена у пројекат \"Реформа средњег стручног образовања у Србији\" и прошла огледну фазу за више образовних профила. Данас школу похађа 389 ученика у 16 одељења. Школа је препозната по учешћу у бројним пројектима, резултатима на такмичењима ученика, високој техничкој опремљености наставним средствима, као и доброј сарадњи са локалним привредним субјектима.\r\nОд школске 2015/2016. године школа за своје ученике III и IV разреда организује обуке за које је верификована: обука за самостално вођење пословних књига, обука за самостално оснивање предузетничке радње и привредног друштва, обука за израду бизнис плана и обука за пословне секретаре. Економско-трговинска школа је за шк. 2016/2017. годину планирала упис следећих образовних профила: економски техничар, пословни администратор, техничар обезбеђења и туристички техничар.
1666 Техничка школа Бор Борски Зајечар Београдска 10 0302100024 0302100024 http://www.tsbor.edu.rs Саша Станковић 324 173 151 0 186 113 61 32.88 15 24 11 11 0.35 0.00 32.53 0 0 0 2963 48.57 1 16 20.25 2 18.16 15 0 203 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Одлука о оснивању Средње рударске школе донета је 30. августа 1946. године, а редовна настава је почела 09. октобра 1946. године са два одељења у које је уписан 41 ученик првог разреда. Од тог времена школа је доживљавала разне промене, како у погледу назива, тако и у погледу отварања или затварања одсека и смерова. Школа је од свог оснивања до данашњих дана мењала називе у складу са потребама привреде за образовање одређених кадрова, од Средње рударске школе (1946.), преко Техничке школе „Инжењер Шистек“ (1966.), Техничко школског центра Иво Лола Рибар (1970.), затим Рударско-металуршке школе (1990.), а данас носи назив Техничка школа (2004.). Крајем деведесетих дошло је до промена захтева тржишта рада школа у складу са тим сукцесивно почела да у редовној настави школује и образовне профиле у подручјима рада: хемија, неметали и графичарство; производња и прерада хране и личне услуге. Како се у последњих неколико година обнављaју потребе за рударско-металуршким занимањима у РТБ-у, на њихов захтев школа поново почиње да образује кадрове из подручја рада геологија, рударство и металургија. Паралелно са редовним радом школе, школа се укључује у Програм реформе средњег стручног образовања (КАРДС 1 програм). Школа је постала и Центар за континуирано образовање одраслих (РТЦ) у оквиру којег је реализовала преко 50 обука из различитих подручја рада које је успешно завршило преко 400 незапослених лица. У наредном периоду, уосталом као и до сада, Техничка школа ће савремена наставна средстава, постојеће образовне профиле, као и нове које има у плану и стручан кадар ставити у функцију унапређења васпитно-образовне делатности са ученицима и одраслим полазницима. Тренутно школу похађа 330 редовних ученика распоређених у 16 одељења и три подручја рада. Осим тога школу похађа и преко 200 ванредних ученика. Ученици и особље школе су редовни учесници већине такмичења и манифестација које се одржавају како у региону, тако и у земљи.
1667 Машинско-електротехничка школа Бор Борски Зајечар Зелени булевар 24 030456022 030456021 http://mesbor.rs/ Милован Божовић 558 447 111 0 381 138 61 49.31 15 20 21 5 2.78 3.00 43.53 0 0 0 3700 60.66 1 22 25.36 2 14.97 0 0 0 212 168 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Наша Школа, под садашњим називом Машинско-електротехничка школа, постоји од 05.06.1990. године, а правни је наследник Електро-машинске школе, која је уписана у судски регистар Окружног привредног суда у Зајечару 17.08.1987.године, под бр.фи. 179/87. Школа је верификована од стране Министарства просвете Републике Србије решењем бр.022-05-00317/94-03 од 09. маја 1994. године. У претходном периоду наша Школа је функционисала као део Политехничког, а од 1987. до 1990. године, Образовног центра „Иво Лола Рибар“, док образовање кадрова машинске струке у Бору има веома дугу традицију (прва генерација машинаца од 36 ученика уписана је шк.1947/48.године). Основна делатност Школе је остваривање планова и програма средњег стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за подручја рада: Машинство и обрада метала, Саобраћај, Електротехника. Данас са својих 22 одељења и 550 ђака, представља највећу средњу школу у општини Бор. Школа поседује одличне услове за рад ученика, са рачунарским кабинетима, фискултурном салом, радионицама, теретаном на отвореном, возилима за обуку ђака из области саобраћаја, електронским дневницима. Ученици Школе постижу одличне резултате у учењу, а од резултата на такмичењима издваја се прво место на државном такмичењу ученика машинских школа 2014. године из Моделирања машинских елемената и склопова.
1669 Техничка школа Мајданпек Борски Зајечар Велике ливаде 2 030581408 030581408 http://www.tsmajdanpek.edu.rs Драгослав Јанковић 401 233 168 0 239 168 42 29.12 9 10 14 9 0.00 0.00 29.12 0 0 0 2263 53.88 1 15 26.73 0 33.00 0 0 17 172 78 0 0 0 0 41 93 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Профил Техничке школе Техничка школа у Мајданпеку је средња стручна школа, која већ деценијама образује и васпитава генерације ученика, спремне да се, по завршетку школовања, успешно остваре на професионалном и животном плану. Основана је 1991. године, прилагодивши се потребама преструктуирања привреде у Мајданпеку и шире, и реализујући наставу по савременим наставним плановима и програмима, што је кроз године школовања давало веома добре резултате. О успешности школског система сведочи и чињеница, да је школа својевремено имала преко 900 ученика и 34 одељења, на нивоу четворогодишњег и трогодишњег образовања. Данас је Техничка школа образовно-васпитна установа са седиштем у Мајданпеку и издвојеним одељењима у Доњем Милановцу, која обезбеђује квалификације на нивоу четворогодишњег образовања. Школа има 407 ученика, који се образују кроз четири подручја рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА – образовни профил: машински техничар за компјутерско конструисање; ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – образовни профил: електротехничар енергетике; ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ – образовни профил: туристички техничар; ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА – образовни профил: рударски техничар за припрему минералних сировина. Образовни систем школе одговара савременим захтевима наставног процеса, пружајући ученицима прогресивно опште и стручно образовање, као и развијање и афирмисање своје креативности, талента и способности путем секција, учешћа у школским пројектима, презентацијама, такмичењима, културним манифестацијама. Уз системски рад наставног кадра, који се континуирано стручно усавршава и савесно испуњава захтеве савременог наставног процеса, као и уз одличну сарадњу између професора и ученика, Техничка школа успешно остварује циљеве и стандарде образовања и васпитања, вршећи просветну мисију – да ученици стекну знања, умења и вештине и да правилно изграде и развију своју личност.
1671 Техничка школа Кладово Борски Зајечар Младост бр.1 019803443 019801065 http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Зоран Николић 245 206 39 0 161 37 32 18.90 11 5 11 5 0.00 1.00 17.90 0 0 0 1416 44.25 1 10 24.50 0 58.47 0 0 0 92 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средње образовање у Кладову има дугу традицију која почиње 1962.године отварањем истуреног одељења Гимназије “Предраг Костић” из Неготина. Реформе у образовању, које се одвијају у периоду од 1971. до 1986.године, утицале су на трансформацију средњег образовања и у Кладову. 1971.године, отвара се одељење Бродарско-техничког центра из Београда. Од 1975.године у Кладову је почела да ради јединствена средњошколска установа под називом Образовни центар “25.мај”. Школске 1988/1989.године долази до одвајања Машинско елктротехничке школе “22.септембар” и Гимназије “25.мај” у две самосталне средње школе. 1991.године мења се назив школе и она од тада егзистира као Техничка школа. У школи се у два подручја рада, елктротехника и машинство и обрада метала, образују ученици за различите образовне профиле. Просторни услови, наставни кадар и наставна средства којим су опремљени кабинети, лабараторије и радионице за извођење практичне наставе, обезбеђују добре услове за реализацију наставних планова и програма, и омогућавају нашим ученицима лак пут за усвајањем знања. Наши ученици су добро обучени, да стечена знања у производним занимањима могу применити у пракси а велики број ученика наше школе су кроз наставак школовања стекли звања данас признати електро и машинских инжињера. Датум завршетка изградње ХЕ ``Ђердап`` 16.мај, који је узет и као дан Техничке школе, симболизује средње стручно образовање наше школе. Ученици Техничке школе су редовни учесници на међуокружним и републичким такмичењима ученика електро и машинских школа, као и на спортским такмичењима. Треба истаћи присуство ученика наше школе у културном и спортском животу Кладова. Наставници школе се редовно стручно усавршавају за примену метода наставе и учења, чиме је обезбеђена подршка наставницима за професионалну праксу, и утицај на подизање квалитета образовања свих ученика.
1673 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић Неготин Борски Зајечар Буковски пут бб 019542055 019542055 http://www.bukovo.edu.rs Радомир Златановић 345 141 204 0 294 49 46 32.14 11 11 19 5 0.00 0.00 32.14 0 0 0 4998 108.65 1 16 21.56 0 13.04 266 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Давна 1891. година изнедрила је Винодељско-воћарску школу у Букову са задатком да оспособи кадрове за потребе крајинског виногорја које је било уништено од филоксере. Указ о оснивању Школе донет је 31. маја 1890. године од стране намесника краља Александра I Обреновића. Школа почиње са радом у јесен 1891. године. За место нове школе изабрано је земљиште манастира Буково, у средишту Неготинске крајине, на непуна 4 километара од Неготина. Школа се врло брзо изграђивала. Подигнути су многи објекти, међу којима се у то време истичу импозантне грађевине, виногради, воћњаци, повртњак, ботаничка башта, парк, цвећњаци и др. Попут феникса, Школа је васкрсавала и новим знањима је богатила своје ученике, који су стицали знања готово из свих области пољопривредне производње. Славу је стекла по воћарству, ратарству, повртарству, сточарству, а нарочито по виноградарству и винарству. Успеси у виноградарству и винарству су се врло брзо прочули, о чему најречитије сведоче бројне златне медаље за вина које су добијене још пре Првог светског рата у Француској. Буковски подрум је постао чувен по производњи вина од сорти Багрине, а нарочито вина од сорте Тамњанике црне које је и данас понос ове Школе. 1928. године Школа прераста из Ниже пољопривредне школе у Средњу пољопривредну школу. Од тада је Школа напредовала, некад брже, некад спорије, те до данас изнедрила 124 генерацију, стручно обучених људи за занимања за која се школоваше. Данас у својим редовима има: техничаре из области: фармацеутско индустријске технологије, ветерине, хортикултуре, прехрамбене и пољопривредне струке. Као регионална школа, једина тог типа у околини, за ученике из удаљених подручја пружа могућност исхране, смештаја као и квалитетног васпитног рада. Труди се да одговори изазовима данашњице, да не каска за савременим трендовима и што је најбитније да очува традицију и реноме пређашњих генерација. Мисија школе је да континуирано унапређује квалитет образовно васпитног рада, развија и унапређује кључне вештине својих ученика, едукује их за практичну примену стечених знања, пружа ученицима темељ за целоживотно учење и адекватно их припрема за тржиште рада.
1674 Техничка школа Неготин Борски Зајечар Пикијева 9 019544185 019544185 http://www.tehnicka-negotin.com Славиша Гмитровић 265 217 48 0 197 31 38 22.96 10 10 14 4 0.00 1.00 20.81 0 0 0 1748 46.00 1 11 24.09 2 22.65 0 0 0 126 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Неготину почела је рад са два одељења 1966. године као истурено одељење Образовног центра "Иво лола Рибар" из Бора. Настава се изводила у ИХП Прахову за чије потребе и основана. Касније је радила у просторијама ОШ "Вук Караџић" и у просторијама Гимназије. У Букову је 1972. добила своју зграду, али и њу напушта 1984. године и прелази у зграду ЗЗВМ, да би 1996.године Техничка школа добила на располагање целу зграду, а тиме и просторне могућности да на најбољи начин реши питање организације васпитно-образовног рада. Данас, одлуком Министарства просвете школа образује кадрове за подручја рада: - Машинство и обрада метала и - Електротехника. Ученици школе редовно учествују на Регионалним и Републичким такмичењима и постижу запажене резултате. Наставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређивању своје наставе.
1676 Економско-трговинска школа Зајечар Зајечарски Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 019421932 http://www.etszajecar.edu.rs Саша Петровић 717 241 476 0 477 196 76 53.81 14 12 36 14 0.00 1.00 52.81 0 0 0 6458 84.97 2 26 27.58 1 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 454 0 0 0 0 0 Не Да Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Најатрактивније школе у Србији су Економске школе, па самим тим и наша Економско-трговинска школа у Зајечару. Школа имa дугу трaдицију. Основана је 1946. године под називом “Трговачка академија” , a oд 1949. године рaди кao Економскa школa. Кабинети су технички опремљени и велики број наставника је едукован за активну наставу. Ученици стичу потребна знања за наставак школовања, али и стручна знања за процес рада. Акценат је на применљивом, корисном знању. Побољшању квалитета рада школе доприноси и учешће у пројектима како Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тако и владиних и невладиних организација.
1677 Медицинска школа Зајечар Зајечарски Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 019443858 http://medicinskazajecar.edu.rs Данијела Бранковић 644 173 471 0 331 268 98 51.92 57 13 24 4 0.70 0.00 51.22 0 0 0 5091 51.95 1 21 30.67 0 11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа Зајечар је основана јула месеца 1948. године од стране владе Народне Републике Србије на предлог Министарства здравља, када је донела одлуку да се у Зајечару отвори државна средња медицинска школа. Медицинска школа у Зајечару је образовнo-васпитнa институција у којој се, са јасно одређеним циљем и задацима, плански, систематски и под руководством наставника стичу знања, вештине и навике, развијају физичке и психичке способности, обогаћује и свестрано развија личност ученика. Ученици наше школе у току школске 2014/2015. године посетили су „Сајам науке“ у Београду, Народну скупштину у Београду, Скупштину општине Града Зајечара, Установу за дневни боравак деце са сметњама у развоју „Облутак“, трибину о трговини људима и електронском насиљу, трибину на којој су се упознали са Нацртом националне стратегије за младе, учествовали на Регионалној планинарској акцији „Бастиони Краљевице над Зајечаром“, као и у хуманитарној акцији у организацији Црвеног крста. Наши ученици су се такмичили у рангу ученика гиманзије и других стручних школа (српски језик и књижевност, историја, биологија, екологиja и заштита животне средине, хемија, математика и многа спортска такмичења) и остварили запажене резултате на: републичком такмичењу из српског језика (3. место), републичком такмичењу из историје (3. место), литерарном конкурсу (републички ниво), у оквиру Регионалног центра за таленте Бор – биологија (3. место) и заштита животне средине (3. место) и на међународном такмичењу „Кенгур без граница“ (3. место) Школа има свој web site, који се налази на адреси www.medicinskazajecar.edu.rs Са националном службом за запошљавање – филијала у Зајечару, сарадња се одвија у оквиру редовне комуникације, како у смислу потребе за кадровима, тако и у погледу презентације образовних профила на сајмовима запошљавања и професионалне оријентације. Такође, презентација школе се врши и у оквиру Удружења медицинских школа Србије, као пословног и стручног удружења.
1678 Техничка школа Зајечар Зајечарски Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 019422876 http://www.tsz.edu.rs Горан Станковић 656 550 106 0 405 229 74 58.86 17 15 30 12 0.00 4.70 53.16 0 0 0 5054 68.30 1 26 25.23 0 11.13 0 0 0 89 362 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња стручна школа у којој се школују ученици у подручју рада: електротехника, машинство и обрада метала, саобраћај и личне улуге. Наша школа припрема ученике за рад и даље школовање, подстичемо њихов лични и професионални развој коришћењем савремених технологија, позитиван однос према раду и другим људима и настојимо да их оспособимо за даље токове живота.
1681 Техничка школа Књажевац Зајечарски Зајечар Карађорђева 52 019730350 019731054 http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Љиљана Жикић 517 254 263 0 383 133 60 45.41 13 18 20 9 0.30 0.00 45.11 1 0 0 9985 166.42 2 21 24.62 0 16.75 0 0 0 130 0 0 85 85 0 121 96 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа је динамична и модерна средња стручна школа, која образује ученике у оквиру 5 подручја рада. У шк. 2016/16. години школа има 517 ученика, распоређених у 21 одељење са 6 образовних профила: архитектонски техничар, комерцијалиста, машински техничар моторних возила, машински техничар за компјутерско конструисање, туристички техничар и техничар моделар коже. Школа спада међу најбоље средње школе Србије - од стране МПНиТР школа је оцењена четворком, највишом оценом на скали вредновања квалитета рада школа. Оно по чему се препознаје и издваја јесте: проактиван и иновативан приступ; континуирано подизање квалитета и унапређивање рада школе; пријатна и подстицајна школска средина; учешће у пројектима (образовни пројекти, прекогранична сарадња, пројекти УП...); квалитетан наставни кадар, бројне и занимљиве ваннаставне активности (секције, такмичења, стручне екскурзије); организација разноврсних образовних, културно уметничких и јавних манифестација. Школа је добитник пет општинских јавних признања: Захвалнице СО Књажевац 2004, 2010. и 2014. године, Похвалнице СО Књажевац 2013. године, као и Мајске награде 2005. године.
1684 Економска школа Ђука Динић Лесковац Јабланички Лесковац Косте Стаменковића 15 016212880 016212880 МИЛИЈАНА ДИМИЋ 747 278 469 0 458 290 59 45.21 16 12 24 7 0.00 0.00 45.21 0 0 0 9582 162.41 1 24 31.12 0 5.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 0 0 0 0 0 Не Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економска школа у Лесковцу основана је 17.08.1948 г. у Лесковцу као Државна трговачка академија. Свечано отварање обављено је 15. септембра,а са радом је почела 16. септембра исте године. Данас је то Економска школа "Ђука Динић". За своје подручје рада Економија, право и администрација школа припрема кадрове за образовне профиле: економски техничар, финансијски техничар, правни техничар, пословни администартор и финансијски администратор. Сјајне генерације ученика усмеравали су стручни и надахнути професори пуни ентузијазма и љубави према младима. О успешности рада школе говоре бројна признања и примери бивших ученика који се данас налазе на челу многих привредних организација и установа. Идући тим путем верујемо да ће и године које следе бити подједнако успешне и да ће генерације које долазе бити спремне да приме знање, пажњу и љубав коју им нудимо.
1685 Трговинско-угоститељска школа Лесковац Јабланички Лесковац Дубочица бб 016222961 016222961 http://www.tusleskovac.com Градимир Илић 803 395 408 0 484 305 104 68.83 27 21 42 14 0.00 3.90 64.73 0 0 0 7059 67.88 2 29 27.69 0 4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 101 0 0 0 0 0 Да Да Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Трговинско-угоститељска школа из Лесковца је основана 1906. године као Државна трговачко-занатска школа и спада међу најстарије школе ове врсте у Србији. Тада је имала само два одељења и 60 ученика. Школа је делила судбину народа на Балкану, али успела да одржи континуитет у раду. Године 1946. школа постаје државна и добија назив Нижа државна трговачка школа. Велико интересовање ученика и успешан рад школе допринели су да се 1963. године формира Трговински школски центар “Војислав Николајевић“, када је основано и угоститељско одељење за конобаре, а 1967/68 и одељење за куваре и ћевабџије. Маја 1989. школа прелази у нову школску зграду у насељу Дубочица. Данас школа има више од 800 ученика у 29 одељења. Наша школа образује кадар из подручја рада економије, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. У саставу школе су и школске радионице и савремено опремљени кабинети за сваки од 8 образовних профила. Трговинско-угоститељска школа из Лесковца има сарадњу са школама у Србији као и у иностранству, учествује у међународним пројектима и такмичењима. Као учесници, освајали смо медаље на свим такмичењима у земљи и иностранству, а као реномирана и успешна школа били смо добри домаћини многих локалних, републичких и међународних такмичења. Одличну сарадњу имамо и са партнерима из привреде, институцијама културе и омладинским организацијама.
1686 Медицинска школа Лесковац Јабланички Лесковац Боре Димитријевића Пиксле 1 0163441022 0163441435 http://nema.rs Марија Савић 819 241 578 0 125 65 69 52.83 21 13 25 10 0.80 0.00 52.04 0 0 0 5486 79.51 2 25 32.76 0 6.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа је школа са традицијом која деценијама успешно припрема стручне кадрове за рад у здравству. Медицинска школа у Лесковцу је почела са радом 30. септембра 1958. године на иницијативу тадашњег управника болнице доктора Живојина Поповића. Школа је формирана са циљем да се обезбеди здравствени кадар медицинских сестара - техничара, којих у то време на територији општине Лесковац није било довољно. Школа је најпре била смештена у просторијама болнице, а касније са увећањем броја ученика је добила и свој простор у непосредној близини. Медицинска школа данас има 825 ученика распоређених у 25 одељења, који похађају четири смера: медицинска сестра- техничар, фармацеутски техничар, гинеколошко-акушерска сестра и зубни техничар. Школа је такође верификована и за смерове лабораторијски техничар и козметички техничар, који тренутно нису активни. Ове школске 2015/2016. године, Медицинска школа је била најпожељнија школа у Србији јер је за упис у ову школу био потребан највећи број бодова (минимално 92, максимално 102). Ученици ове школе су изузетно свестрани и хумани. Подједнако су успешни на такмичењима на свим нивоима из општих и стручних предмета ( математика, српски језик, енглески језик, биологија, историја, здравствена нега). Учесници су ангажовани у многим ваннаствним активностима, у пројектима као што су: Интеракцијом до толеранције, Мрежа подршке, Вршњачки едукатори- хајде да причамо о правима, Фестивал здравог живота, Дан Европе и многи други у сарадњи са Унијом парламената средњих школа. Иако школа нема фискултурну салу и постоје потешколће у реализацији наставе физичког васпитања, ученици ове школе постижу фантастичне резултате, неретко прва три места на окружним такмичењима у рукомету, фудбалу, пливању, одбојци, атлетици.\\\\\\\\r\\\\\\\\n Своју хуманост ученици и запослени у Медицинској школи исказују кроз низ хуманитарних акција као што су: доделе пакетића на дечјем одељењу пред новогодишње празнике, посете Геронтолошком центру, скупљање новца за потребе лечења, извођење представа хуманитарног карактера, подела пакета старим домаћинствима на територији месне заједнице Вељко Влаховић, скупљање и донирање старе одеће Црвеном крсту, добровоњно давање крви. У школи се традиционално обележавају празници, Савин дан, Дан заљубњених , Ускрс, Дан школе, пригодним приредбама, представама и радионицама. Такође се организују акције поводом обележавања тематских дана, као што су Светски дан борбе против ХИВ-а, Дан очувања срца и крвотока, Дан страних језика, Дан заштите животне средине, Светски дан без дуванског дима, Месец борбе против трговине људима. Такође, сваке школске године имамо представнике у Истраживачкој станици Петница , где ученици усавршавају своје знање и баве се истраживачким радом. Сарађујемо и са Регионалним центром за таленте из Врања где наши ученици уз помоћ ментора раде на истраживању из одабране области и постижу запажене резултате на Регионалној смотри радова научног и уметничког стваралаштва младих талената. Као снага наше школе издвајамо стручан наставни кадар који се стално усавршава у оквиру своје струке и у области педагогије и методологије и стално раде на унапређивању наставе. Школа је члан заједнице Медицинских школа Србије и активно прати све новине и промене у области здравства и социјалне заштите. Родитељи су активно укључени у живот и рад школе. Путем Савета родитеља, индивидуалних разговора са родитељима, родитељским састанцима, предавањима и трибинама родитељи се упознавају са активностима школе и уважавају се њихови предлози и мишљења. Посебно истичемо успешну сарадњу са Здравственим центром, Заводом за јавно здравље, Домом здравља, Центром за социјални рад, Полицијском управом Лесковац, апотекама, компанијом Здравље Актавис, Домом ученика, Народним позориштем, Културним центром, Саветовалиштем за младе. Посебни задаци културне и јавне делатности школе су оспособљавање ученика да користе све вредности које пружа средина за њихов свестрани развој и богатији лични живот. У циљу побољшања рада, правилног развоја ученика, стварању климе поверења у школу и пружања додатне подршке нашим ученицима, у школи функционишу следећи тимови: Тим за конструктивно решавање проблема, комуникацију и тимски рад, Тим за имклузивно образовање, Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим за уређење школског простора, Тим за праћење стручног усавршавања, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за сарадњу са Црвеним крстом и Тим за идентификацијуи пружање помоћи и подршке талентованим и надареним ученицима.У оквиру редовних активности свакодневно се ради на побољшању материјално-техничких услова у школи, унапређењу наставе, и повећању компетенција наставног кадра. Све резултате које заједно постижемо подстичу нас да у годинама које долазе реализујемо још амбициозније пројекте и постигнемо још боље резултате на пољу знања.
1687 Техничка школа Раде Металац Лесковац Јабланички Лесковац Димитрије Туцовића бб 016234612 016234612 http://rademetalac.edu.rs Славољуб Станојевић 1157 947 210 0 648 509 133 104.51 25 28 55 25 0.00 5.30 99.21 0 0 0 9485 71.32 2 46 25.15 5 9.28 0 0 0 377 446 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Раде Металац је највећа васпитно образовна институција у Јабланичком и Пчињском управном округу, односно највећа средња школа и по броју ученика и по броју одељења. У школској 2015/16. години школа има 46 одељења са око 1200 ученика Школа је 2011. године прославила свој златни јубилеј 125 година постојања и успешног рада. У том времену кроз школу је прошло и оквалификовало се за рад, али и даље школовање преко 15000 младих људи. Данас су они квалификовани радници, техничари, инжењери који су носиоци производње у многим привредним организацијама, али и руководиоци, инструктори и проналазачи. Многи су научни радници на домаћим и иностраним факултетима.Свакако пуно је власника радњи и радионица, трговачких и посредничких кућа. Велики број бивших ученика су своју професионалну каријеру наставили у иностранству у водећим светским фирмама или као власници приватних предузећа. Школа је опремљена савременим радионицама, лабораторијама и кабинетима са потребним збиркама учила и наставним средствима . За потребе физичког васпитања и спортских такмичења школа има фискултурну салу. У школској медијатеци могу се наћи дела из белетристике, посебно прописане лектире али и стручни часописи ау оквиру ње је и интернет клуб у коме се ученици током целог дана могу крстарити интернетом. Поседујемо богату збирку ђачких радова. Ту су и многобројини пехари, плакете, медаље и дипломе са такмичења, сусрета и фестивала.
1688 Школа за текстил и дизајн Лесковац Јабланички Лесковац Вилема Пушмана 21 016251040 016241232 http://tekstilidizajn.edu.rs Маре Каранфиловић 267 116 151 0 106 95 64 41.28 12 15 26 11 0.50 0.00 40.78 0 0 0 4215 65.86 2 17 15.71 3 23.45 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 138 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Лесковачка текстилна индустрија своје зачетке дугује производњи кудеље и капиталу и довитљивости лесковачких трговаца. Развој ове индустрије захтевао је стручни кадар, што су уочили и лесковачки индустријалци и држава. Уговор потписан 20. јула 1890. године између министра Народне привреде Милисава Миловановића и АлојзаШкарке, стручног ткача из Хумполца у Чешкој, представља и акт о оснивању Ткачке школе у Лесковцу, прве текстилне школе на Балкану. На почетку Уговора стоји да је Министар Народне привреде „решио да се у Лесковцу отвори о трошку државном ткачка школа за све врсте ткања“. Ткачка школа је почела са радом у Пашагићевом конаку и била је четвороразредна. Ученици су оба пола, не млађи од 14 ни старији од 30 година. За изучавање предења могла су се примати и деца изнад 10 година. Производили су, од лана, вуне, памука и конопља, пешкире чаршаве, салвете, платно, џепне марамице. У годинама пре Првог балканског рата школа је повећала број наставника, производњу и асортиман, а престала је да ради пре Првог балканског рата. Обновом лесковачке текстилне индустрије, после Првог светског рата, поново се јавио недостатак квалификованих радника. Захваљујући залагањима Чедомира Јоксимовића, 1.10.1927. године почела је са радом Државна стручна средња техничка текстилна школа, која је имала ранг средње техничке школе четворогодишњег трајања. У Текстилној школи у Лесковцу заснован је и Први српски текстилни музеј. Константин Божиновић, директор школе, доводи нов наставнички кадар. Школске 1929/1930. године као стручни учитељ долази ВилемПушман, који ће бити један од носилаца развоја текстилног школства не само у Лесковцу. У првој генерацији дипломираних текстилних техничара, били су и каснији директори текстилне школе, Коста Винокић и Митар Павићевић. Фрањо Дивишек, директор школе од 29.1.1933. године, израдио је елаборат адаптације зграде бивше текстилне фабрике „Галеб“. „У главној згради биле су смештене учионице, собе за збирке, кабинети, дворана за физику и хемију и пројекције, хемијски лабораториј, лабораториј за механичко испитивање текстила, продавница израђених предмета и стална изложба ђачких радова, као и просторије за дирекцију, секретаријат и зборницу. Посебно је адаптирана и једна приземна зграда у школском дворишту, те је тако школа добила посебну радионичку зграду за смештај ручне и механичке ткачке радионице, школског магацина и друге посебне просторије.“ Директор Дивишек је извршио и темељну реорганизацију школе и израдио генерални план даљег развоја. За учествовање на Јубиларној изложби поводом прославе двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије, бан Вардарске бановине 1938. године одликовао је школу дипломом и спомен медаљом. Током Дrугог светског рата школа није престајала са радом, иако је радила са малим бројем ученика и често ван својих просторија, које су запосели Бугарски и Немачки окупатори. После Другог светског рата, уз огромне потешкоће везане за недостатак простора, стручних наставника, литературе, рад се наставио. Након паузе од 5 година, 12.8.1945. године отворена је и изложба ђачких радова, чији је циљ био да се јавност упозна са стручном оспособљеношћу ученика. За прославу јубилеја 25 година постојања 1952. године из сопствених средстава саграђене су зграда за столарску и браварску радионицу. Све до спајања у јединствени Текстилни школски центар 27.1.1962. године у школи су радиле Текстилна техничка школа, Текстилна школа са практичном обуком, Текстилна школа за висококвалификоване раднике, Центар за стручно образовање кадрова и Школске радионице ТТШ, све из Лесковца. Осим набројаних школа у њеним просторијама радила је и Женска занатска школа и Виша техничко текстилна школа, основана школске 1959/1960. године. Тако је на простору Текстилне школе, после оснивања Института и Више техничко текстилне школе, Лесковац добио компактну текстилну школску институцију. У нову школску зграду, саграђену сопственим и републичким средствима, школа се уселила 9.10.1964. године. Школа је пратила технолошке и наставне новине: професори су одлазили у Немачку ради специјализације, успостављена је сарадња са школама из Чехословачке, Бугарске, Пољске и Мађарске, најинтензивнија у периоду од 1967/1968. године до 1972. године. Успостављени су и пословни односи са многим фабрикама широм Европе. Набављане су машине из Пољске, Немачке, СССР, Италије... Центар је у периоду од 1967. до 1972. године добио бесплатну опрему за практичну наставу из Чехословачке, Источне Немачке, Западне Немачке, Италије и Енглеске. Истовремено, текстилни комбинат из Вучја, Текстилно предузеће „Бранко Крсмановић“ из Параћина, „Експортекс“ из Лебана и друга предузећа из земље помагали су Центру у опремању радионица. Савет Школског центра у Лесковцу донео је 25.9.1968. године одлуку о формирању Наградног фонда текстилаца „ВилемПушман“, са циљем да се обезбеди трајни и дугогодишњи подстицај стручног рада и стваралаштва у области текстилне струке, као и да се сачува успомена на узоран лик неуморног ствараоца. Од 10.2.1973. године, Фонд прераста у Фондацију. У знак сећања на Пушмана, и улица у којој се налази школа добила је његово име. Поред Суботице, Инђије, Пирота, имао је своја истурена одељења у, Ивањици, Високом, Бијелом Пољу, Врању, Вучју, Лебану, Алексинцу. За потребе индустрије ових градова, али и за потребе других република тадашње Југославије, школован је велики број техничара, квалификованих и висококвалификованих радника. Од децембра 1973. године школа носи назив Образовни текстилни центар „Лесковац“, у који улазе два ООУР-а. Центар се конституише у Текстилни центар за усмерено образовање и васпитање „Милица Павловић“, 27. децембра 1978. године. За свој дотадашњи рад, 28. 3. 1980. године, у Председништву СР Србије школа је добила златну значку и Повељу са Плакетом. Школа добија име Прва текстилна школа 1994. године. Школа је од оснивања пратила друштвене потребе и интересовање ученика, те је 1995. године отворила ново подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање. Рад школе, која има традицију од 125 година, одувек је био транспарентан - од самог оснивања јавности се представља годишњим изложбама ученичких радова, традиционалним матурским изложбама, модним ревијама итд. Ученици школе редовно учествују на културним манифестацијама, општинским, регионалним и републичким такмичењима. О њиховим успесима говоре и бројне награде. „Школа за текстил и дизајн“ носи ово име од 2005. године. Ради као јединствена установа и обавља делатност образовања и васпитања ученика од другог до петог степена стручности. Образује кадрове на два подручја рада: Текстилство и Култура, уметност и јавно информисање. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ Школа за текстил и дизајн је средња стручна школа чија је основна делатност образовање и васпитање ученика на два подручја рада и седам образовних профила: Текстилство (Техничар моделар одеће, Моделар одеће, Конфекционар кројач, Модни кројач, Текстилни радник плетач и Механичар текстилних машина) и Култура, уметност ијавно информисање (Техничар дизајна графике, Техничар дизајна текстила и Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа). Ова школа има сва преимућства и средње стручне и уметничке школе, што значи да профилише кадрове који настављају школовање на факултетима уметности, али и кадрове који су оспособљени и квалификовани да одмах након завршетка школовања отпочну рад. Школа је отворена и за разне врсте преквалификација и доквалификација, тако да има и доста ванредних ученика. У школи постоји и проширена делатност у којој се обавља практична настава, а која се састоји од радионица за предење, за конфекцију, као и Дизајн центра који је опремљен капацитетима за сито штампу, вез на компјутеризованој машини и изради уникатних тканих одевних предмета на ручним разбојима. Школа је тржишно оријентисана и спремна да одговори потребама ученика и привреде. Ослањајући се на традицију дугу 125 године, школа развија, организује и врши пренос високо функционалних знања и вештина из области текстила и дизајна. Школа је посвећена образовном процесу који ученицима обезбеђује ефективно, високо конкурентно знање, широк избор професионалних опција, систематско усмеравање и развој талената, оријентацију ка одрживом систему вредности и трајни животни ослонац у оквиру ученичке заједнице коју стварамо. • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА Подручје рада Образовни профил Трајање Kултура, уметност и јавноинформисање Техничар дизајна текстила 4 године Kултура, уметност и јавноинформисање Техничар дизајна графике 4 године Kултура, уметност и јавноинформисање Техничар дизајна ентеријер и индустријских производа 4 године Текстилство Моделар одеће 4 године Текстилство Техничар моделар одеће 4 године Текстилство Конфекционар кројач 3 године Текстилство Механичар текстилних машина 3 године Текстилство Модни кројач 3 године Текстилство Текстилни радник- плетач 3 године
1689 Хемијско-технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар Лесковац Јабланички Лесковац Влајкова 94 016282630 016282630 http://htsleskovac.edu.rs Тане Куртић 467 162 305 0 313 137 63 43.87 14 13 26 10 0.00 3.00 40.88 0 0 0 4543 72.11 2 20 23.35 3 9.79 0 0 71 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Хемијско-технолошка школа «Божидар Ђорђевић Кукар» у Лесковцу, у улици Влајкова број 94, је средње стручна школа.\r\n Основана је 16.априла 1962.год. одлуком радничког савета фабрике фармацеутских и хемијских производа «Здравље» у Лесковцу.\r\n Од школске 1974/75.год. школу преузима Републичка заједница, потом СИЗ средњег образовања ЈМП, од 1990.год Општински фонд средњег образовања, а од 1992.год је у државној својини Републике Србије, при подручној јединици Министарства просвете Јабланичког округа.\r\n Хемијско-технолошка школа је уписана у регистар Окружног привредног суда у Лесковцу под бројем ПИ-616/78 године.\r\n Решењем број 022/319/82/8 Републичког комитета за образовање,науку и физичку културу СРС, испуњава услове за обављање образовно-васпитног рада.\r\n Решењем 022-05-00540-94-03 од 03.06.1994.год. Министарства просвете Републике Србије школа је верификована да испуњава услове за даље обављање образовно-васпитног рада за подручје рада Хемија,неметали и графичарство у трогодишњем и четворогодисњем трајању, а решењем 022-05-5409403 од 27.01.2004.год. Министарства просвете РС за подручје рада Личне услуге и остало у трогодишњем трајању.\r\n Решењем 022-05-00540/94-03 од 21.06.2006.год. Министарства просвете Републике Србије школа је верификована да испуњава услове за обављање образовно-васпитног рада у образовним профилима Техничар за заштиту животне средине и Техничар за индустријску фармацеутску технологију подручја рада Хемија,неметали и графичарство.\r\n Хемијско-технолошка школа је средње стручна школа која обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма.У њој се стиче средње стручно образовање за подручје рада Хемија, неметали и графичарство у трајању од три и четири године, средње стручно образовање у трајању од три године за подручје рада Личне услуге и средње стручно образовање за подручје рада Геологија, рударство и металургија у трајању од четири године. \r\n
1690 Пољопривредна школа Лесковац Јабланички Лесковац Нишка 65 016222216 016222216 http://poljskolale.rs Далибор Јовановић 189 143 46 0 142 48 40 25.99 12 6 11 11 0.00 0.00 25.99 0 0 0 2126 53.15 1 12 15.75 3 21.16 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа у Лесковцу има традицију дугу 110 година. Почела је да ради 1904. године и прошла је кроз шест етапа развоја.Пољопривредна школа у Лесковцу је средња стручна школа која школује ученике различитих занимања пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке. Налази се око пет км. од центра града на десној страни Нишке улице у правцу старог пута за Ниш. Школа је далеко од градског језгра, изолована од буке, а школски парк је уређен разноврсним растињем. Ходници школе су светли, а простор је оплемењен украсним биљкама и мозаицима што читав амбијент чини лепим и пријатним.Фасада школе је препознатљива по великом муралу и мозаику.\r\nНаставници похађају стручне семинаре, усавршавају се како би квалитет наставе био на што већем нивоу. Ученици школе постижу запажене резултате на многим конкурсима и такмичењима. Наша мисија је да се у школи створе најбољи услови за рад и образовање ученика, како би ученици стекли неопходна знања и вештине
1691 Средња школа Светозар Крстић Тоза Лесковац Јабланички Лесковац 29. Новембра 10 0163427152 0163427152 http://www.srednjaskolavucje.edu.rs Станко Ранђеловић 127 83 44 0 54 36 40 17.37 7 15 16 2 0.00 0.70 13.52 0 0 0 1738 43.45 1 9 14.11 1 25.35 59 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа ,,Светозар Крстић-Тоза“ у Вучју основана је 28.септембра 1964.године одлуком Скупштине општине Вучје. До припајања Текстилном школском центру у Лесковцу 1970.године, школа је образовала кадрове текстилне струке за потребе Текстилне индустрије у Вучју.Од школске 1994/95. године уписује се прва генерација новог образовног профила – прехрамбени техничар у подручју рада: Производња и прерада хране. Нова школска 2004/2005. година почела са уписом ученика у нове образовне профиле – конобар и кувар у подручју рад: Трговина, угоститељство и туризам. Школу чини неколико основних целина: школа,школски ресторан, балон сала. У школи се остварује образовно-васпитни процес у два подручја рада: Трговина, туризам и угоститељство и Производња и прерада хране. Школа има квалитетан наставни кадар који доприноси успешној реализацији наставе. Ученици наше школе показују завидне резултате на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета како на локалном тако и на републичком нивоу. Школа је у протеклим годинама образовала велики број ученика који су остварили завиднe каријере и постали стручњаци у својим областима рада и у том трансферу знања и припреми за будућност лежи највеће богатсво и снага наше школе.
1692 Средња школа Лесковац Јабланички Лесковац 29. Новембрар бб 0163426161 0163426161 https://grdelica.edu.rs Звездан Анђелковић 201 98 103 0 0 0 43 21.42 15 10 14 4 0.50 2.00 18.92 0 0 0 2659 61.84 1 11 18.27 0 9.85 0 104 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Грделици је основана 1964 год. Од тада па до данас мењала су се подручја рада и образовни профили, мењао се број одељења и број ученика. Данас се у нашој школи ученици образују у оквиру два подручја рада : Шумарство и обрада дрвета и Трговина, угоститељство и туризам. У оквиру подручја рада Шумарство и обрада дрвета имамо два образовна профила: Техничар за обликовање намештаја и ентеријера и Столар, док у оквиру подручја рада Трговина, угоститељство и туризам имамо један образовни профил Трговински техничар. Школа је успешан организатор републичких такмичења где су се запослени показали као одлични домаћини и професионалци у тимском раду. Ученици наше школе остварују изузетне резултате у свим сферама што потврђују многобројни пехари,медаље, дипломе које красе школске витрине. Грделица се може похвалити угледним лекарима, инжењерима, професорима, судијама који су средње образовање стекли у нашој школи.
1695 Техничка школа Власотинце Јабланички Лесковац Михајла Михајловића бб 016875125 016875125 http://www.tsvlasotince.edu.rs/ Миливоје Ђорђевић 438 255 183 0 186 243 61 42.60 14 13 22 12 0.00 0.00 42.61 0 0 0 4747 77.82 1 20 21.90 3 15.12 0 0 0 167 30 0 47 71 0 0 123 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Власотинце је стручна школа са пет подручја рада трећег и четвртог степена. Образовни профили условљени су потребама привреде, која негујући добре међуљудске односе, моралне и креативне вредности, кроз индивидуални и тимски рад, школује ученике и омогућује им да се брзо укључе у радне процесе, али и да наставе школовање. Основана је 1920. године и још од тада општи циљ свих подручја рада у школи усмерен је ка унапређењу облика и услова рада за повезивање теоријске и практичне наставе. Школа поседује све оне услове који јој омогућавају несметан рад попут довољног броја учионица и наставних средстава, фискултурне сале, као и пространо двориште где ученици проводе своје мале и велике одморе. \r\n Ученици и наставници наше школе су мотивисани јер је настава у њој савремена и заснована на сталном укључивању ученика у наставни процес и примени активне методе. То показују и резултати на такмичењима у школској 2014/2015. години, као што су 2. место на Републичком такмичењу грађевинских школа из целе Србије и резултати које постижу наши ученици на такмичењима Ученичких компанија из области економије. Наставници редовно похађају стручне семинаре како би се усавршили и то знање касније пренели како на своје колеге тако и на ученике. \r\nМото наше школе је „OНАЈ“, који даје резултате има право да дефинише своју стратегију!\r\n
1696 Техничка школа Никола Тесла Медвеђа Јабланички Лесковац Николе Тесле 1 016891028 016891028 http://www.tehnickamedvedja.edu.rs Горан Стевановић 202 106 96 26 0 0 47 27.50 10 18 13 6 0.40 0.00 26.11 0 0 0 1604 34.13 1 17 11.88 0 18.93 0 0 0 65 0 0 0 0 0 38 99 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Да Да Не Не Не Не Не Не ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У МЕДВЕЂИ је васпитно-образовна установа чија је основна делатност васпитање и образовање ученика. Основни циљеви рада наше школе су усклађени са принципима савремено организоване стручне школе. Омогућава се свестрано образовање ученика по наставним плановима и програмима утврђеним за подручје рада економија, право и администрација, туризам и угоститељство, машинство и обрада метала, за образовне профиле економски техничар, економски техничар у настави на албанском језику, туристички техничар, машински техничар за компјутерско конструисање, машинбравар, аутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике у четворогодишњем и трогодишњем трајању. Школа је основана одлуком Скупштине општине Медвеђa одлука бр: 01-4046/1 од 20. августа 1964.године под називом Школа ученика у привреди мешовитог типа. Променом и усаглашавањем планова и програма и назива школе са законом садашњи назив је Техничка школа „Никола Тесла“, Медвеђа. Мисија:Ми смо модерна школа која кроз велики број образовних профила настоји да, уважавајући различите образовне могућности, оспособи и оснажи ученике за примену наученог у подручју рада машинство и обрада метала; економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам, као и за успешан наставак даљег школовања.
1698 Средња техничка школа Вожд Карађорђе Лебане Јабланички Лесковац Цара Душана 78 016843205 016843205 http://www.stslebane.edu.rs Срђан Миленковић 359 211 148 0 341 121 60 30.57 22 14 14 10 0.00 0.00 29.17 0 0 0 2634 43.90 1 14 25.64 3 9.19 0 0 0 139 0 0 0 0 146 10 64 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња Tехничка школа "Вожд Карађорђе" у Лебану, (у даљем тексту: школа) је друштвена установа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања, регистрована код Трговинског Суда у Лесковцу под бр: ФИ 4343/93 од 3.11.1993. године у својству правног лица са потпуном одговорношћу. Седиштешколеје у Лебану, у улици Цара Душана 78. Решењем Министарства просвете Републике Србије, бр.022-05-00381/94-03 од 27. маја 1994 године, утврђено је да школа испуњава предвиђене услове за образовање кадрова трећег и четвртог степена за Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, САОБРАЋАЈА, ТРГОВИНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА И САОБРАЋАЈА. При школи се образују кадрови следећих образовних профила: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ(IV степен стручности), МЕХАНИЧАР ЗА ГРЕЈНУ И РАСХЛАДНУ ТЕХНИКУ, АУТОМЕХАНИЧАР, АУТОЛИМАР (III степен стручности) ТРГОВАЦ (III степен стручности) и одобрен нови образовани профил ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (IV степен стручности). Поменутим решењем Министарство просвете верификовало је делатност за поменута подручја рада и образовне профиле. Решењем Министарства просвете и науке број: 22-05-03381/94/03 утврђује се да Средња техничка школа ''Вожд Карађорђе'' испуњава услове за рад у подручју рада: 1. Трговина, угоститељство и туризам: - За образовни профил трговац у трогодишњем образовању 2. У подручју рада саобраћаја: - За образовни профил Техничар друмског саобраћаја у четворогодишњем образовању. Планом уписа за школску 2015/16 годину, школа ће обављати образовно-васпитну делатност, реализацијом наставних планова и програма за наведена подручја рада и образовне профиле у 14 одељења, од чега 7 одељења у подручју машинство и обрада метала , и 1 одељења утрговини и 4 одељење у саобраћају,2 одељње из економије( Финансијски техничар). Школа има дугу традицију. Средње образовање за производна занимања у општини Лебане започиње октобра 1947. године (ЗАНАТСКА ШКОЛА У ПРИВРЕДИ МЕШОВИТОГ ТИПА).1964. године, формирана је текстилна школа са практичном обуком од стране Текстилног комбината,"15 Мај - Експортекст " , а 1973. године конституисана је школа за КВ раднике, "25. МАЈ" Лебане (Ус. бр. 597/73. од 20.01.1974. године). Године 1976. престаје са радом школа за КВ раднике. Интеграцијом Гимназије "Стојан Љубић" Лебане и поменуте школе за КВ раднике, "25 МАЈ" Лебане формира се Образовни Центар "Стојан Љубић" Лебане (Фи. бр. 725/76 од 29.112.1976 године ). При центру постоје два ООУРа, од којих један за производна занимања, који касније прераста у Средњу Техничку школу (Фи.бр.1283/990.) од 08.02.1991. године и ради под истим именом све до 03.11.1993. године, када регистрацијом добија потпуни назив : Средња техничка школа "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" Лебане под којим именом и данас обавља своју делатност.
1699 Техничка школа Бошко Крстић Бојник Јабланички Лесковац Стојана Љубића бр. 2 016821162 016822046 http://www.tesbo.edu.rs Љубиша Станковић 275 145 130 0 119 110 36 22.13 7 8 13 8 0.30 0.00 21.83 0 0 0 542 15.06 2 12 22.92 0 7.64 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1979. године. У почетку је школовала ученике пољопривредне струке, а касније су уведени и образовни профили економске и машинске струке. Поред извођења редовне наставе професори школе редовно унапређују своја знања и вештине учешћем на различитим стручним семинарима и праћењем савремених достигнућа у својим специјалистичким областима. Ученици постижу веома запажене резултате на разним такмичењима из општеобразовних и стручних предмета о чему сведоче бројна признања, дипломе и награде изложене у просторијама школске библиотеке. Посебно треба напоменути да су наши ученици на разним спортским такмичењима освојили прва места ... мали фудбал, и остало.
1700 Техничка школа са домом ученика Милентије Поповић Црна Трава Јабланички Лесковац Милентија Поповића бб 016811114 016811114 http://www.tehnickaskolacrnatrava.nasaskola.rs Драган Коцић 142 75 67 0 82 60 31 15.36 18 7 5 1 0.20 0.00 15.16 0 0 0 1499 48.35 1 8 17.75 0 88.03 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 69 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Традиција Техничке школе са домом ученика \"Милентије Поповић\" у Црној Трави дуга је 96 година. Њено оснивање датира још од 1919. године. Током дугог низа година она се трансформисала од Зидарско-каменорезачког курса , преко Државне грађевинско-занатске школе до Грађевинске средње техничке школе. Садашњи Грађевински школски центар у Црној Трави изграђен је као Спомен -школа некадашњем председнику Савезне скупштине Милентију Поповићу који је рођен у Црној Трави. Школа је архитектонска целина у чијем склопу је: интернат за потпуни смештај 80 ученика, кабинети, радионице, библиотека са читаоницом, фискултурна сала и отворени терени за спортске активности. Школа остварује наставни програм у оквиру подручја рада Геодезија и грађевинарство и Економија, право и администрација . Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, као и на регионалним и републичким такмичењима и организованим Домијадама. Наставници школе се константно стручно усавршавају, раде на унапређивању образовно-васпитног рада и промовишу школу а уз то и нуде бесплан смештај и исхрану ученика у дому као и бесплатно коришћење уџбеника у сарадњи са локалном самоуправом.
1702 Економско-трговинска школа Врање Пчињски Лесковац Есперанто бб 017400710 017422766 http://www.ekonomskavranje.edu.rs Бранко Трајковић 892 386 506 0 448 286 100 76.21 25 20 41 14 0.00 0.00 68.87 0 0 0 15571 155.71 2 31 28.77 3 10.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 632 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Народна скупштина Републике Србије је 5. јула 1955. године донела Акт о оснивању Средње Економске школе у Врању, у згради Гимназије. Упоредо са променама у систему образовања мењали су се и називи школе. У једном периоду наша Школа носила је име Економска школа „Димитрије Туцовић“, када је установљен 26. април, као датум када се слави Дан школе. Касније Одлуком Владе Републике Србије, брише се име „Димитрије Туцовић“, Школа добија назив Економско - трговинска школа Врање. Међутим, обзиром да је 26. април традиционално слављен као Дан школе, то смо ми задржали овај датум као наш посебан дан. Основана је као четворогодишња школа, али је због потреба привреде за трговинским и угоститељским кадровима, паралелно образовала и ученике са трећим степеном. Иако су обучаванe у скромним материјалним условима, прве генрације ђака постизале су бољи успех од ученика осталих средњих школа у граду. Од оснивања Школа је радила у згради Гимназије. Поводом Дана ослобођења Врања, 1990. године добили смо нову Школу, која располаже са 16 учионица опште намене, амфитеатром са 120 седишта, Пословним бироима, кабинетима за Рачунарство и информатику, Пословну информатику, Пословну и службену кореспонденцију. Не тако давне 1998. године Школа добија нове просторије: пословно - административни простор (тракт) и фискултурну салу, са најсавременијом опремом - покретним кошевима, семафором и спортским теренима. Данас наша школа располаже са око 4 000 m² учионичког простора и има опремљени Ђачки ресторан - клуб. Услови за рад данас су веома добри, како кадровски, тако и материјални. Школа одржава давно стечени рејтинг и углед. На бројним такмичењима на различитим нивоима, наши ученици бележе одличне резултате, достојно представљајући Школу. Економска школа је активна у реформи и у модернизацији стручних школа и наставних планова и програма. Захваљујући нашим пријатељима из Немачке владине организације ГТЗ - ет, наша Школа је као признање за свој дугогодишњи успешан рад, добила најсавременије опремљена 2 кабинета у оквиру новог занимања Пословни администратор, са 25 рачунара, лап - топом, видео - бимом, факсом и фотокопирним апаратом, у оквиру којих се симулира рад Офис - службе у ма ком предузећу, по најсавременијим дидактичким методама. Заједно са још 18 школа у Србији, Економско - трговинска школа је међу првим школама кренула у реформу школства и прошла кроз програме огледа. Школа настоји да развије нову организациону структуру, нови модел финансирања и модерне стандарде. Школа уписује ученике у два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. Ученици се школују у образовним профилима: Економски техничар, Пословни администратор, Финансијски администратор, Службеник осигурања, Правни техничар, Трговац, Кувар и Конобари. СНАГЕ ШКОЛЕ Школа има традицију дугу 58 година. Једна је од школа која има заслужени углед, добар рејтинг, на шта су поносни ученици, родитељи и професори. То је чини једном од елитнијих школа. Рејтинг школе је стицан годинама добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности, које ова реномирана школа има, али и праћењем савремених токова у настави, применом метода активно - оријентисане наставе и учешћем у реформи профила економске струке. Отворена је за сарадњу са другим институцијама. У школи је добра, радна атмосфера. Већина професора има добар приступ ученицима. Односи међу колегама су коректни, уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух, уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Може се истаћи изузетно успешна сарадња са родитељима, веома високи пласмани и резултати наших ученика при упису на високе школе и факултете, као и освојена места на бројним такмичењима. Такође, наши професори су аутори и рецензенти уџбеника. Лоцирана је у фреквентној трговинској зони града, са повољним положајем, на добром месту и много се води рачуна о одржавању школе, њеној уредности и чистоћи. Руководство школе је по процени свих заинтересованих за школу и њен развој, на веома високом професионалном нивоу. Развија се поверење, уважавање различитих мишљења. Постављају се јасни и прецизни захтеви, који доприносе ефективности рада школе. Истиче се добра организација наставе и других активности, рада професора, подстицање ученика и запослених на професионалан однос према раду. Усмерава се и усклађује веома успешно рад стручних органа школе, промовише и подстиче тимски рад. Такође се много ради на даљој афирмацији и угледу школе. У школи ради велики број компетентних професора, од којих су неки аутори и коаутори и рецензенти уџбеника. Такође и рад помоћно - техничког особља је на високом нивоу. Школа је опремљена модерним наставним средствима, која су на располагању професорима и ученицима, како у учионицама, тако и у кабинетима и фискултурној сали. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира. Настава у Школи је на веома високом нивоу, одговорна, добро организована, уз коришћење нових технологија и све већу примену савремених метода рада. Критеријуми рада и евалуације су веома високи. Ученицима се пружају квалитетна знања, како стручна, тако и општеобразовна. Уз велико ангажовање ученика и професора, ученици се оспособљавају за квалитетан самостални рад, али и за даље школовање у високошколским установама. Подршка ученицима се одвија поштујући законе и права ученика. Безбедност ученика је на високом нивоу. Осим редовне наставе, која је на високом нивоу, богата је и ваннаставна активност. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама и установама у функцији наставе. Ученици учествују у раду великог броја секција (преко10), где задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе, афинитете и навике. Редовно се организују економске трибине. Ученици заједно са својим професорима уређују школске новине. Такође школа је увела и више виртуелних привредних друштава, где ученици симулирају рад у стручним службама и офисима. МИСИЈА Основни задатак наше Школе може се дефинисати као образовање стручних кадрова који ће бити у стању да прате и стварају нове услове рада и привређивања, односно школовање младих стручњака, који ће се укључивати, али и стварати позитивне економске токове. Економско - трговинска школа биће носилац промена у систему средњег образовања у подручјима рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам, са циљем да ученицима пружи трајна, функционална и по садржају актуелна знања. Код ученика ће се развијати и подстицати иницијативност, активитет, лична и пословна култура, флексибилност, одговорност и позитивна комуникација. ТАКМИЧЕЊА, ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА, ЕКСКУРЗИЈЕ И СТРУЧНА ПУТОВАЊА Ученици наше школе учествовали су на разним такмичењима школског, окружног и републичког нивоа. Одржана су такмичења из страних језика, математике, историје, статистике, рачуноводства и спортских секција на републичком, међуопштинском и општинском нивоу где су ученици наше школе постигли завидне резултате и освајали и прва три места. Можемо се похвалити да је наш ученик четвртог разреда Станојковић Микица освојио прво место на Републичком такмичењу из Статистике,које је одржано у Јагодини у 27. и 28.марта у Јагодини. Наставник-ментор био је професор Јовановић Горан. Микица је, такође, освојио и прво место на Републичком такмичењу из Математике које је 17. и 18. априла у Крушевцу, а наставник - ментор била је професорка Анђелковић Јасна. Прво место на Општинском, Окружном и Међуокружном такмичењу и седмо место на Републичком такмичењу у рукомету, као капитен екипе, освојио је Микица и поред многих других успеха у ранијим разредима заслужио је да школске 2014/2015. године буде ђак генерације и понос Економске школе и свих професора и запослених. Одржано је такмичење рецитатора и наша ученица четвртог разреда Мицић Кристина освојила је прво место на Окружном такмичењу које је одржано 19.априла У Сурдулици, а затим обезбедила пласман на Републичком такмичењу као једини представник средњих стручних школа. Поред Кристине за постигнут успех заслужна је и професорка Јовановић Иванка. На републичком такмичењу из беседништва које је одржано 27. и 28. марта у Нишу наши ученици четвртог разреда Стаменковић Невена и Станковић Владица освојили су 8. место свако у својој дисциплини. Наставник - ментор био је професор Раденковић Дамњан. Наша ученица Војиновић Јована на републичком такмичењу за ученике туристичког смера освојила је 6. место, а професорка Костић Благица била је ментор. На окружном такмичењу из енглеског језика ученик четвртог разреда Митровић Ђорђе освојио је 3. место. Похвалу овог пута добила је и професорка Величковић Биљана као ментор. На републичком такмичењу из рачуноводства за ученике четвртог разреда- област економија, који је био одржан 03. и 04. априла 2015.године, нашу школу представљала је ученица Гордана Ивковић која је заузела 7.место. Ово такмичење било је одржано у Свилајнцу а наставник-ментор била је професорка Стамена Спасић. Ученик другог разреда Светислав Цветковић и ученик првог разреда Никола Станковић пласирали су се за окружно такмичење из историје. Такмичење се одржало 21.03.2015. а наставник-ментор била је професорка Александра Поповић. Наши ученици Мицић Сања, Јанчић и Јањић Филип учествовали су на градском такмичењу из ликовне културе поводом Светосавске недеље, а под менторством наставника Тасић Светозара. Ученица четврте године Мицић Сања освојила је другу награду, док је ученик треће године Јањић Филип освојио трећу награду, а све под менторством професора Тасић Светозара. Наши ученици су се показали и као добри спортисти. На општинском такмичењу у фудбалу наши ученици освојили су 2.место, у стоном тенису омладинке су освојиле је 3.место, док су у стрељаштву омладинци су освојили треће место и појединачно омладинке. На општинском такмичењу у кошарци друго место освојили су омладинци и омладинке. На републичком такмичењу у одбојци омладинци су освојили 4.место док су на општинском омладинке су освојиле 3.место. У рукомету на републичком такмичењу 7.место освојили су омладинци. На општинском, окружном и међуокружном такмичењу у одбојци омладинци су освојили 1.место, док су на републичком освојили 4.место. Посебно треба издвојити ученика трећег разреда Јанковић Јована који је у репрезентативац Србије у овом кик-боксу. Јован је освојио много медаља а од тога најзначаније су златна медаља коју је освојио на првенству централне Србије одржаног у маја месеца у Власотинцу. Још једну златну медаљу освојио је на државном првенству одраног такође у Власотинцу. Поред ових Јован је освојио још много златних, сребрних и бронзаних медаља. Поред такмичења ученици наше школе учествовали су и на разним манифестацијама из ваннаставних активности. Школа је прославила Дан просветних радника и школску славу. Априла месеца 2015. ученици трећег разреда са својим наставницима посетили су Сингидунум у Нишу, а ове школске године реализоваће се и стручна пракса на том факултету. Наши ученици су такође узели учешћа у више хуманитарних акција и у великом броју у акцији добровољног давања крви.
1703 Медицинска школа Др Изабел Емсли Хатон Врање Пчињски Лесковац Моше Пијаде бб 017504035 017415604 http://medicinskavranje.edu.rs Гордана Јовановић 579 149 430 0 262 315 79 45.19 24 15 26 14 0.00 0.00 45.19 0 0 0 4532 57.37 1 18 32.17 0 2.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа "др Изабел Емсли Хатон" пружа одличне услове својим ученицима за рад и стицање квалитетног образовања. Настава се изводи у кабинетима и учиoницама које су савремено опремљене, одговарајућим наставним средствима. Настава је стручно заступљена, како у теоријском тако и у практичном делу. Као потврду квалитета рада, школа је 2011.године добила Светосавску награду града. Ученици школе показују завидне резултате у учењу, учествују на свим нивоима такмичења. На републичким такмичењима освајали су : прво и друго место из здравствене неге, треће мести из математике и латинског језика, треће место на смотри зубних техничара, прва места на литерарним и ликовним конкурсима, прво место на рецитаторским такмичењима... Осим редовне наставе ученици су веома заинтересовани за ваннаставне активности. Учествовали су и организовали хуманитарене акције на нивоу града, добровољно давање крви, мерење крвног притиска и нивоа шећера у крви, турнире у различитим спортовима. Такође ученици редовно учествују у обележавању еколошке недеље, обележавању значајних дана по календару Завода за јавно здравље, историјских датума града Врања...
1704 Техничка школа Врање Пчињски Лесковац Булевар АВНОЈА 2 017400645 017400645 http://www.tehnickaskolavranje.edu.rs Славиша Анђелковић 763 657 106 0 418 355 79 66.10 13 19 30 17 0.00 4.00 55.85 0 0 0 2664 33.72 2 31 24.61 0 7.02 0 0 0 257 208 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Временски лук дуг 50 година повезује Школу са периодом у коме су јој постављени плодни темељи, који су подсећање на богатство традиције, која истовремено краси, али и опомиње на пут који се ваља следити, поштовати и унапређивати. Током тако дугог периода постојања Школе професори никада нису губили из вида значај квалитетног образовања и трудили су се да њен напредак тече перманентно и у складу са савременим научним токовима. Није увек било једноставно остварити добре резултате, али оптимизам, енергија и свест о важности посла, увек су били довољни мотори за корак напред. Време које долази, као и генерације које из ових клупа излазе биће најбољи репер и мера њихових залагања.Не штедећи свој рад, ентузијазам и креативност, професори и ученици труде се да следе визију дефинисану Школским развојним планом:Професионални, стручни и мотивисани наставници који раде у модерној и савременој школи са мотивисаним и добрим ученицима у одељењима са мањим бројем ученика; наставом заснованом у свим облицима групног и индивидуалног рада, уз примену активне наставе са заједничким циљем: најквалитетније и најперспективније обраѕовање које може наћи примену одмах по завршетку школе.Школа која доприноси стварању безбедног ,пријатног и стимулативног окружења и која сарађује са сличним школама из земље и иностранства.Техничка школа је настала из Средње машинско-електротехничке школе \'\' Владимир Вујовић – Вујо \'\' из Врања, која је основана 30.05.1986.године, из дотадашњег образовног центра за стручно образовање ,, Владумир Вујовић – Вујо“ из Врања а који је настао 01.09.1972. године, спајањем Машинске техничке школе из Врања и Школе за квалификоване раднике из Врања. Дан оснивања 01.09.1965. године Машинске техничке школе је и дан школе садашње техничке школе у Врању, која ће 01.09.2015. године обележити и прославити значајан jубилеј – 50 година успешног рада и пословања.Наставу тренутно у Школи похађа 762 ученика, који су рапоређени у 31 одељење четворогодињег и трогодишњег образовања. Од тога је 5 одељења огледних профила.Школа је од самог почетка, од 2002.године, укључена у програм Реформе средњег стручног образовања.Много њених професора прошло је обуке у оквиру тог програма, Школа је добро оремљена и повезана са социјалним партнерима (тржиште рада,будући послодавци). Огледна одељења која постоје у Школи најбољи су показатељ неопходности такве сарадње у локалној заједници. Огледни профил оператер машинске обраде, који је основан пре 10 година, дао је добре резултате јер ученици са овим занимањем лакше долазе до посла и лакше се сналазе на тржишту рада јер су прилагодљиви,односно поседују знања и вештине широког спектра. Они се током школовања обучавају за рад на стандардним, односно конвенционалним машинама, а у трећој години се уско специјализују за поједине машине.У школи постоји оформљен тим који се бави школским развојним планирањем. Сваки ученик има фасциклу, предметни професори имају обавезу да прате индивидуални напредак ученика, све је мерљиво, а нагласак је на функционалним знањима и вештинама.Ученици из свих огледних одељења уз диплому добијају и пропратни документ,уверење, на коме су јасно дефинисане вештине за које се ученик оспособио. Матурски испит ученик полаже пред комисијом коју осим професора чини и најмање један екстерни члан из области привреде, будући послодавац или друге институције која је социјални партнер Школи.Руководство и професори Техничке школе труде се да прате промене у пословном окружењу, на тржишту рада, у науци и техници, да максимално актуализују оно чему уче своје ученике и да што више повежу теорију и праксу.Они улажу напоре како би остварили што квалитетнији и потпунији циљ сваког образовања и васпитања,а то је млади човек опремљен вештинама и знањима за пут пред њим.\r\n\r\nДЕЛАТНОСТ\r\nТехничка школа ће у овој школској години радити по Закону о основама системе васпитања и образовања.\r\n \r\nПо овом Закону, Техничка школа образује и васпитава ученике у три подручја рада:\r\n\r\nI ЕЛЕКТРОТЕХНИКА\r\nII САОБРАЋАЈ\r\nIII МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА\r\n\r\nТехничка школа у Врању регистрована је код Привредног суда у Лесковцу под бр. 1–604–00 од 29.03.1994. год. и уписана у судски регистар под бр. фи бр. 4596/94 за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања стручне школе за три подручја рада: Електротехника, Саобраћај и Машинство и обрада метала.\r\n\r\nШкола је решењем бр. 022-05-00468/94-03 од 27.05.1994.године и 022-05-00468/94-03 од 01.06.1998.год. Министарства Републике Србије верификована за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања стручне школе за наведена три подручја рада.\r\n\r\nСедиште школе је у Врању, у ул. Булевар АВНОЈ-а бр.2 у северном делу школског објекта бившег Образовног центра за стручно образовање „Владимир Вујовић – Вујо“ из Врања. \r\n\r\n \r\n Мисија, визија \r\n\r\nМисија\r\n \r\nПружамо младим и одраслим ученицима релевантне и савремене квалификације које обезбеђују посао и дају могућност напредовања у професионалној каријери.\r\n \r\n Визија\r\n \r\nТехничка школа има циљ да постане највећа, најмодернија и најдинамичнија институција стручног образовања у региону.\r\n\r\nЖелимо да будемо карактеристични по флексибилним и модерним услугама у образовању, стандардима у опреми, нашој блиској и ефикасној сарадњи са пословним светом.\r\n\r\n Кључне речи \r\n\r\nНајвећa - географска раширеност, највећи број ученика, највећа различитост понуђених образовних профила и обука \r\nНајмодернија - рад у складу са савременим технологијама, циљно орјентисан, професионално усавршавање, учешће у развојним пројектима – педагошким и професионалним, учешће у континуираном образовању\r\nНајдинамичнија - најкраће време од доношења одлуке до започињања и реализовања активности, кратке и јасне оперативне процедуре као и добри канали протока информација\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nШкола је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:\r\n\r\nПодручје рада:\r\nЕЛЕКТРОТЕХНИКА Трајање: Број решења:\r\nАутоелектричар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nЕлектроинсталатер 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nЕлектромеханичар за терм.и расх.ур. 3 год 022-05-00468/94-03 од 1.6.1998\r\nЕлектротехничар електромот.погона 4год 022-05-468/94-03 од 25.03.2005.\r\nЕлектротехничар радио и видео техн. 4год 022-05-00468/94-03 од 4.6.1996.\r\nЕлектротехничар енергетике 4год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nЕлектротехничар погона 4год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nЕлектротехничар рачунара 4год 022-05-468/94-03 од 25.03.2005.\r\nЕлектротехничар за терм. И рас. уређаје 4год 022-05-00468/9403од01.12.2005.\r\n \r\nМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА \r\n \r\nАлатничар 3 год. 022-05-468/94-03 од 08.11.2001\r\nИнсталатер 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nМашинбравар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nМашински техничар 4год 022-05-00468/94-03 од27.5.1994.\r\nМашински техничар за компјутерско конструисање 4год 022-05-468/94-03од 03.06.2004.\r\nТехничар за компјутерско управљање 4год 022-05-00468/94-03од 21.06.2006.\r\nМеханичар гр. и расхл.технике 3 год 022-05-00468/94-03 од 4.6.1996.\r\nМеханичар хидраулике I пнеум 3 год 022-05-00468/94-03 од 4.6.1996.\r\nМеталостругар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nОператер маш.обраде - оглед I раз. 3 год 022-05-468/94-03 од 25.3.2005\r\nОператер маш. обраде II и III раз. 3 год 022-05-00468/94-03 од21.06.2006.\r\nАутолимар 3 год 022-05-00468/94-03 од 1.06.1998\r\nАутомеханичар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nМашински техничар за моторна возила 4год 022-05-00468/94-03од17.08.2012\r\nЗаваривач 3 год 022-02-00468/94-03 од 01.06.1998\r\nСАОБРАЋАЈ \r\nТехничар друмског саобраћаја 4год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nВозач моторних возила 3год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994\r\nТехничар унутрашњег транспорта 4год 022-05-00468/94-03 од 08.09.2009\r\nТехничар за безбедност саобраћаја 4год 022-05-00468/94-03 од 08.09.2009\r\n \r\n\r\n\r\nБројно стање ученика:\r\nМашинство и обрада метала\r\n-Техничар за компјутерско управљање (4. степен стручне спреме)\r\n1/6=31 2/6=22 3/6=24 4/6=24\r\n-Машински техничар за моторна возила (4. степен стручне спреме)\r\n1/7=31 2/7=24 3/7=28 4/7=16\r\n-Оператер машинске обраде (3. степен стручне спреме)\r\n1/8=21 2/8=18 3/8=18\r\n\r\nЕлектротехника\r\n-Електротехничар рачунара (4. степен стручне спреме)\r\n1/2=32 2/2=21 3/2=27 4/2=23\r\n-Електротехничар за термичке расхладне уређаје (4. степен стручне спреме)\r\n4/3=11\r\n-Електротехничар енергетике (4. степен стручне спреме)\r\n1/1=26 2/1=16 3/1=25 4/1=25\r\n\r\nСаобраћај\r\n-Техничар друмског саобраћаја (4. степен стручне спреме)\r\n1/3=31 2/3=32 3/3=28 2/4=31 4/4=28\r\n-Техничар за безбедност саобраћаја (4. степен стручне спреме)\r\n3/4=23 4/5=22\r\n-Возач моторних возила (3. степен стручне спреме)\r\n1/5=29 2/5=22 3/5=21\r\n\r\n-Техничар унутрашњег саобраћаја\r\n1/4=32\r\n
1705 Хемијско-технолошка школа Врање Пчињски Лесковац Моше Пијаде бб 017423630 017423630 http://www.ths-vranje.edu.rs Ненад Мишић 441 197 244 0 0 0 55 39.30 9 14 20 12 0.50 0.00 36.79 0 0 0 4956 90.11 2 19 23.21 0 0.00 0 39 0 0 0 337 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Хемијско-технолошка школа је средња стручна школа која образује ученике из три подручја рада:\r\n1.хемија, неметали и графичарство-групације хемија и графичарство\r\n2.шумарство и обрада дрвета-групација обрада дрвета\r\n3.текстилство и кожарство-групација текстилство\r\nУ школској 2015,/2016,години у ХТШ заступљени су следећи образовни профили:\r\n1.хемијско-технолошки техничар-по једно одељење у разреду-укупно четири одељења\r\n2.техничар за заштиту животне средине-по једно одељење у разреду-укупно четири одељења\r\n3.техничар за графичку припрему-оглед-по једно одељење у трећем и четвртом разреду-укупно два одељења\r\n4.техничар за графичку припрему-по једно одељење у првом и другом разреду-укупно два одељења\r\n5.техничар за обликовање намештаја и ентеријера-оглед-по једно одељење у разредима -укупно четири одељења\r\n6.техничар-моделар одеће-по једно одељење у другом, трећем и четвртом разреду-укупно три одељења\r\n7.модни кројач- једно одељење у првом разреду.\r\nХемијско-технолошка школа користи објекат који је најновији у граду, од 01.09.2009.године. Теоријска настаав одвија се у једној смени, а лабораторијске вежбе из хемије и практична настава је и у супротној смени.\r\nХемијско-технолошка школа из Врања имала је је добре резултате на Републичком такмичењу по групацијама:\r\n1.На 18.Републичком такмичењу из шумарства и обраде дрвета у Крушевцу, ученик Лука Тројановић освојио је друго место из техничког цртања, а екипа из финалне обраде дрвета (квиз) у саставу Милица Стојановић, Марија Ђелић и Лука Тројановић, такође друго место.\r\n2.На 20.Републичком такмичењу из графичарства у Лесковцу, ученик ХТШ Никола Стојменовић освојио је друго место, док је ученик Стефан Стојановић освојио треће место из профила техничар графичке припреме (оглед). У екипном пласману ХТШ је заузела прво место.\r\n3.На 20.Републичком такмичењу из хемије у Вршцу екипа из ХТШ заузела је друго место из предмета хемијска технологија, а ученик Лазар Стошић заузео је четврто место, док је ученик Драгослав Павловић заузео седмо место у појединачном пласману.\r\nНаставници ХТШ редовно се стручно усавршавају кроз редовну наставу, у оквиру огледни одељења, и у оквиру пројекта Школа без насиља.\r\n
1706 Средња пољопривредно-ветеринарска школа Стеван Синђелић Врање Пчињски Лесковац Браће Рибникар бб 017432812 017404366 http://www.poljvetskolavr.edu.rs Saša Radičević 249 111 138 0 112 137 40 26.08 7 4 26 3 0.65 0.00 25.32 0 0 0 4135 103.38 1 13 19.15 0 10.04 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредно – ветеринарска школа „ Стеван Синђелић“ основана је 29.6.1990. године. Мисија школе: Школа образује и практично оспособљава ученике за пољопривредну производњу, производњу здраве хране, здравствену заштиту и третман жиботиња. Школа има своју фарму и економију где се одвијају одређене актиивности у циљу оспособљавања ученика на практичној настави за пољопривредне и ветеринарске техничаре, док се практична настава у прехрамбеној струци изводи једним делом у школи кроз вежбе у лабораторији, а другим делом у прехрамбеним предузећима са којима школа има уговорну сарадњу. Успешно се сарађује и са приватним предузећима и организацијама које су везане за агро бизнис кроз реализацију дела практичне наставе, сарсарадњу у производњи и преради производа, набавци репроматеријала и др. Тиме омогућујемо ученицима стицање врло применљивих и практичних знања и вештина за укључивање у процес рада. Ученици и наставници редовно прате и обележавају све активности везане за пољопривредну производњу, производњу здраве хране, здравствену заштиту и третман животиња на ниво града а у зависности од могућности и шире. Посете сајма пољопривредне и стручне екскурзије редовне активности наше школе. Захваљујући ангажовањима наставника, ученици су остварили значајне пласмане на републичким такмичењима из разних области. Пољопривредно – ветеринарска школа „ Стеван Синђелић“ је веома заступљена у медијима због својих честих ваннаставних активности и промоција што је резултирало овогодишњим бољим одзивом ученика на упису. Поводом прославе 20 година постојања школе, град Врање нам је уручио Светосавску награду. Школа ради само у преподневној смени јер има сопствени објекат у коме су оремљене специјализоване учионице за мултимедијалну наставу, информатички кабинет, лабораторија, поседује фискултурну салу и довољан број пристојно опремљених учионица. Ученицима слабијег материјалног стања школа обезбеђује уџбенике бесплатан аутобуски превоз. У школи успешно функционише Ученички парламент који воде педагог и психолог школе. Наставни кадар се редовно стручно усавршава и прати све иновације у домену своје области.
1708 Стручна школа Свети Сава Бујановац Пчињски Лесковац Карађорђа Петровића 240 017651057 017653663 http://ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs/ Бисерка Јовић 447 205 242 0 150 263 63 46.63 16 16 19 12 0.00 1.77 44.87 0 0 0 3799 60.30 2 22 20.32 3 33.03 0 0 0 59 0 0 0 0 0 31 242 0 0 115 0 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је почела са радом давне 1960. године као истурено одељење Економске школе у Врању. Као Економска школа у Бујановцу ради од 1967.г. У Бујановцу је радио и Образовни центар „Василије Смајевић“ који је образовао ученике у области машинске струке. 23.07.1991.године донета је одлука о спајању двеју школа и од тада школа носи назив СШ „Свети Сава“ и образује ученике у више подручја рада, тј. образовних профила. На подручју општине Бујановац једина је средња школа која образује ученике српске и ромске националности. Настава се одвија на српском језику. Ученици постижу запажене резултате у наставним и ваннаставним активностима. Кадар је стручно заступљен и сталним стручним усавршавањем труди се да унапреди наставу.
1711 Техничка школа Владичин Хан Пчињски Лесковац Моше Пијаде 21 017473900 017474095 http://www.tehnickahan.edu.rs Слађан Ђорђевић 316 229 87 0 0 0 57 35.20 23 8 20 6 2.30 0.00 32.91 0 0 0 4484 78.67 1 15 21.07 2 32.28 0 0 0 88 111 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Од прве генерације младих будућих занатлија, за занимања Машински столар и Аутомеханичар која је почела са школовањем школске 1970/71. године па све до данас, школа је израсла у савремену васпитно-образовну установу са 3 струке и 8 образовних профила која похађају 316 ученика у 15 одељења. Настава се реализује у 14 учионица, 3 кабинета за информатику, електро лабораторију и електро кабинет, кабинет за саобраћај, машинску радионицу, радионицу за дијагностику на возилима, фискултурну салу, полигон за обуку возача Б категорије.\r\nШкола има и 3 нова путничка возила за обуку ученика школе, возача Б категорије. Поседујемо и робота за извођење наставе и реализацију вежби из стручних предмета за образовни профил Техничар за роботику. Организован је превоз ученика од куће до школе. \r\nУченици редовно учествују на општинским, регионалним и републичким такмичењима, где постижу запажене резултате.\r\nУ школи ради 68 људи, од којих је 51 са високом школском спремом, а међу њима и четворо са по 2 факултета.\r\n
1713 Техничка школа Никола Тесла Сурдулица Пчињски Лесковац Томе Ивановића 24 017814119 017814118 http://www.nteslasurd.edu.rs Игор Аризановић 484 295 189 0 0 0 49 40.37 15 11 19 4 0.00 1.00 39.37 0 0 0 2649 54.06 1 19 25.47 0 25.65 0 0 0 0 149 0 0 0 215 0 120 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа Никола Тесла Сурдулица је школа са дугом традицијом! Школа је званично отворена на свечаности којој је присуствовао краљ Александар I Карађорђевић који је и званично пустио у рад 24.08.1924. године. Данас је школа место на коме 494 ученика крчи свој пут ка блиставијој будућности кроз три подручја рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ, САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ и четири образовна профила: електротехничар енергетике, електротехничар рачунара, техничар друмског саобраћаја и техничар обезбеђења. Школа поседује и савремени полигон за обуку возача Б категорије за сопствене ученике али и за трећа лица кроз верификовану школу за обуку возача. Наставу у школу изводи 49 добро обучених предавача који се труде да ученицима школа постане место где ће стицати потребна знања али и вештине за прилагођавање свакокојаким изазовима свакодневнице! Наш мото је да је школа место где ће ученици обогатити своје знање али оплеменити своју душу! Желимо да нам се ученици који заврше школовање код нас после одређеног времена враћају и као драги посетиоци али и као будући радници и предавачи у школи!
1714 Пољопривредно-шумарска школа Јосиф Панчић Сурдулица Пчињски Лесковац Сурдуличких мученика бб 017815051 017815051 http://www.skolapancic.edu.rs Zorica Tomić 237 148 89 0 140 103 52 29.27 19 8 19 6 1.47 0.00 27.50 0 0 0 2966 57.04 1 15 15.80 0 26.67 110 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Половином прошлог века ,на просторима југа Србије,у Сурдулици,градићу на обалама често набујале реке Врле, окруженом насељеним планинским висовима, на простору огољеном,ерозијом опустошеним падина Грделичке клисуре и често помахнитале Јужне Мораве,родила се идеја о оснивању Школе за планинско газдовање. Млади дипломирани инжењер пољопривреде Јован Петровић,радећи на терену као ретко ко,спознао је у пракси негативне последице деструктивног деловања ерозионих процеса и настајања земљишта као природног богаства од општег интереса и проблема развоја брдско планинске пољопривреде,иницирао је многобројне идеје и активности код надлежних државних органа.Остварио је тесну сарадњу са Водопривредом организацијом „Ерозија“из Владичиног Хана..Идеја о формирању стручњака техничара за планинско газдовањекоји ће бити оспособљени да на научним основама решавају сложена питања ерозије и бујица и интегралног развоја брдско планинске пољопривреде добија значајно место у одговарајућим органима и институцијама,привредним субјектима у срезу у Републици и на савезном нивоу.Дакле 1957.године надлежни органи донелису одговарајућа акта о формирању Школе за планинско газдовање у Сурдулици,која добија име „Јосип Броз Тито“. Током своје скоро полувековне историје школа је трпела многе промене како у подручјима рада и образовним профилима тако и у кадровској структури. Оно чиме се током своје богате историје може поносити то је да је дала огроман допринос нашој привреди, култури и науци, јер су из њених ђачких клупа изашли и стасали многи сада истакнути научници, уметници, политичари.
1717 Средња техничка школа Прешево Прешево Пчињски Лесковац 15. Новембра 102 017669130 017669130 http://www.presheva.edu.rs Islam Isufi 1067 651 416 972 0 0 135 103.60 50 30 43 12 1.55 3.30 98.65 0 0 0 6674 49.44 0 41 26.02 5 0.00 0 32 0 399 163 0 0 0 208 0 113 0 0 152 0 0 Не Не Не Не Не Не Да Да Не Не Не Не Не Не
1718 Средња стручна школа Милутин Бојић Трговиште Пчињски Лесковац 15. Септембар бб 017452104 017452104 http://sssetmb.nasaskola.rs Небојша Трајковић 114 59 55 0 43 70 23 9.10 5 6 8 4 0.93 0.00 8.17 0 0 0 2993 130.13 1 5 22.80 0 8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1720 Техничка школа Бабушница Пиротски Ниш Омладинских бригада ББ 010385999 010385999 http://www.tehnickaskolababusnica.edu.rs Зоран Митић 92 73 19 0 74 18 21 8.06 5 4 9 3 0.00 0.00 8.06 0 0 0 948 45.14 1 4 23.00 0 8.15 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Бабушници основана је 1991 године, када је Образовни центар"Вук Караџић" трансформисан у две школе: Техничку школу и Гимназију" Вук Караџић". Школа образује ученике у два подручја рада:Текстилство-образовни профил конфекционар-кројач и Машинство и обрада метала-образовни профили аутомеханичар, бравар, металоглодач НУ машина, металостругар и машински техничар моторних возила.Користећи добро опремљене кабинете и радионице, ученици постижу веома добре резултате у теоријској и практичној настави, и стичу знања која им омогућавају брзо и лако укључивање у рад предузећа и установа.Настава се одвија у једној смени, а са ученицима раде наставници са одговарајућом стручном спремом, и који се стално стручно усаврашавају.
1721 Медицинска школа Др. Алекса Савић Прокупље Топлички Ниш Ратка Павловића 20 027324462 027329093 http://medicinskapk.edu.rs Aца Вучуровић 592 169 423 0 326 267 69 44.22 22 11 31 5 0.00 0.00 42.72 0 0 0 2684 38.90 1 18 32.89 0 20.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 0 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа почела је са радом 1960/1961 год. и била је смештена у учитељско-домаћинској школи у Прокупљу. Од 1964.године Медицинска школа дели школски простор са Гимназијом. Од 1990 године школа носи име "Др Алекса Савић". Од оснивања школе па до 2001.год. у школи су се образовали ученици образовног профила медицинска сестра техничар. Године 2001 школа уводи нови профил: гинеколошко акушерска сестра и те исте године има 21 одељење.Од 2004 године још један профил: педијатријска сестра техничар. Данас школа има сва три образовна профила и 18 одељења.Теоријска настава се одвија у поподневној смени, а вежбе и блок настава у пре подне у Болници и Дому здавља у Прокупљу, као и у кабинетима школе. Основни циљ школе је да очува традицију дугу више од пола века и да кроз свој рад унапреди процес школовања здравствених радника у Топлици.
1722 Техничка школа 15.мај Прокупље Топлички Ниш Ратка Павловића 194 027329252 027329252 http://www.ts15maj.edu.rs Миодраг Ђуровић 723 544 179 0 524 173 77 61.94 15 18 30 14 0.00 2.00 59.93 0 0 0 4533 58.87 2 28 25.82 3 14.66 0 0 0 245 277 0 46 0 155 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа "15. мај" основана је решењем СО Прокупље бр.02-2550/1-64 од 30.03.1964. године под називом Средња техничка школа. Прве године постојала су четри одељења првог разреда у којима је уписано 145 ученика. Настава се одвијала у просторијама Радничког Универзитета, а следеће године је пресељена у простор садашње Пољопривредне школе. Захваљујући залагању наставног кадра и ученика, школа 1967. године добија своје просторије у којима с и сада налази. Од 1. септембра 1969. године до 1. септембра 1977. године своју делатност обавља под називом Школско технички центар. Првог септембра 1977. године у наш образовно-васпитни центар уводи се средње усмерено образовање и васпитање конципирано као прва идруга фаза усмереног образовања и васпитања. Паралелно са променама у систему образовања и васпитања долази до промене у организационој шеми средњих школа у Прокупљу. Формира се образовно-васпитни центар "Светозар Марковић" а у његовом оквиру три основне организације у области образовања и васпитања и једне у области ученичког стандарда. У просторије школско-техничког центра уводи се прва фаза усмереног образовања и васпитања - школа за заједничку основу "15. мај" која ради до 1. септембра 1987. године. Те 1987. године долази до расформирања Образовно-васпитног центра "Светозар Марковић" и поновног формирања четири средњe школe од I - IV разреда. Првог септембра 1987. године у просторијама Школе за заједничку основу "15. мај" формира са Техничка школа "15. мај". Седиште школе је у Прокупљу у улици Ратка Павловића - Ћићка бр. 194. Техничка школа "15. мај" је образовно-васпитна установа у којој се образују кадрови у оквиру четири подручја рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, САОБРАЋАЈ и ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО.
1723 Пољопривредна школа Радош Јовановић Сеља Прокупље Топлички Ниш Вука Караџића 1 027331213 027331213 http://poljoprivrednaskolapk.edu.rs Небојша Бјелић 425 226 199 0 0 0 48 41.64 12 6 22 8 0.00 0.00 41.64 0 0 0 1327 27.65 1 18 23.61 0 14.35 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Основана 1927. године. Имала велики значај за развој пољопривреде у Топличком округу. Знања стечена у школи примену налазе на индивидуалним пољопривредним имањима. Значајан број ученика наставља школовање на Високој пољопривредно-прехрамбеној школи у Прокупљу и другим високим школама и факултетима. Школа има економију.
1725 Економска школа Куршумлија Топлички Ниш Карађорђева 2 027389024 027389024 http://ekonomskakwordpress.com Ратомир Пантовић 309 136 173 0 247 62 44 24.53 7 10 25 2 0.00 1.00 21.53 0 0 0 4468 101.55 1 12 25.75 0 40.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 200 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економска школа у Куршумлији отворена је 20.септембра 1954.године на захтев Народног одбора Косаничког среза.Са радом је почела у просторијама Основне школе "Дринка Павловић"..Те године у први разред је уписано 180 ученика из читавог топличког краја, а знање им је преносило 14 професора и наставника.Од школске 1963/64. године Економска школа наставља рад у новоизграђеној згради у Карађорђевој бр.2 где се и данас налази. Кроз својих шест деценија рада Економска школа је образовала велики број трговаца,кувара, конобара.Школа данас образује кадрове у подручју економија,право и администрација (економски техничар,финансијски администратор), и у подручју трговина, угоститељство и туризам (кулинарски техничар). Велики број ученика ове школе данас су угледни привредници али и професори на факултету.
1727 Техничка школа Прота Стеван Димитријевић Алексинац Нишавски Ниш Др Т. Ђорђевића бб 018800068 018800069 http://tehskolaal.edu.rs Драган Петковић 607 394 213 0 297 300 74 48.53 15 23 27 9 0.00 3.65 44.88 0 0 0 5253 70.99 1 22 27.59 3 17.30 0 0 0 214 185 0 0 0 90 27 91 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана на Цвети 27.марта 1860.године као "Недељна школа за шегрте и калфе".Те године имала је 115 ученика примљених у три разреда. Данас у пет подручја рада: електротехника,машинство,трговина,економија и саобраћај има ,различите образовне профиле трећег, четвртог и петог степена. Школа има изузетно добре услове за рад. Две зграде за теоријску и практичну наставу,велику спортску халу,стоматолошку ординацију,два аутомобила и камион за обуку возача. Учионице и остале просторије су сређене, а кабинети су опремљени електронском опремом за извођење савремене наставе. Зато ученици и наставници постижу добре резултате и велики углед. Са 22 одељења највећа је средња школа у општини.
1728 Пољопривредна школа Шуматовац Алексинац Нишавски Ниш Тихомира Ђорђевића бб 018800792 018800793 http://www.pssumatovac.edu.rs Јасмина Тончић 259 133 126 0 158 103 41 27.71 7 3 19 12 0.00 0.00 27.71 0 0 0 4230 103.17 1 12 21.58 3 23.47 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа “Шуматовац” у Алексинцу основана је Одлуком Скупштине општине Алексинац 15. јуна 1990. године у саставу ондашње Образовно-васпитне организације “25. мај”. Школа данас може да образује кадрове у више образовних профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању подручја рада ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ и ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО. Тренутно се у школи образују кадрови за следеће образовне профиле: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, пекар, месар и прерађивач млека. MИСИЈА наше школе је образовање и васпитавање стручних и креативних младих људи, оспособљених за самостални рад у струци и даље школовање у оквиру ванредне наставе и других облика едукације.ВИЗИЈА наше школе је модерна, опремљена, реформисана школа по мери ученика, родитеља, наставника и привреде.Порeд навeдeних школских објeката, школа изводи рeдовну наставу (вежбе, практичну наставу, блок наставу и профeсионалну праксу) на школској eкономији, у вeтeринарским амбулантама у нашој општини и другим општинама, у пeкарама, месарама и млекарама у приватном власништву, у малопродајним објектима, на фармама у оближњим сeлима, и на другим мeстима, у складу са потрeбама школe. Тeндeнција Пољоприврeднe школe јe да сe дислоцира у објeкат Наставног цeнтра “Брђанка”, који уз адаптацију можe да сe прилагоди потрeбама школe. Прeсeљeњeм школe у овај објeкат отварају сe могућности за квалитeтнијe извођeње наставe коришћењем савремених кабинета и учионица, као и планираних хемијских лабораторија, ветеринарске амбуланте, педолошке лабораторије и пекаре.
1729 Стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг Нишавски Ниш Гордане Тодоровић 2 018821010 018821010 http://www.ssdtd.edu.rs Лела Митић 237 141 96 0 132 94 34 21.33 14 7 12 1 0.30 0.00 21.03 0 0 0 2109 62.03 1 12 19.75 0 22.78 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1734 Економска школа Ниш Нишавски Ниш Мајаковског 2 018237976 018530412 http://www.esn.edu.rs/ Драган Алексић 1136 424 712 0 583 534 98 77.63 17 15 51 15 0.00 0.00 77.63 1 0 0 8839 90.19 2 42 27.05 0 3.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1136 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економска школа у Нишу, тада Државна трговачка академија, почела је са радом 9. септембра 1929. године. У време првог петогодишњег плана добија назив Економска средња школа, 1953. добија у називу и име Бориса Кидрича, а од 1989. године опет носи назив Економска школа. Економска школа, поред одељења у Нишу, има и одељење ван седишта у Дољевцу , које је почело са радом 2000. године. Школа у Нишу ради у две смене, док школа у одељењу ван седишта ради само у поподневној смени. Ученици постижу изузетне резултате како на такмичењима из стручних предмета, тако и из општеобразовних. Школске 2014/15. имали смо 1. место на Републичком такмичењу из Основа реторике и беседништва за IV разред. Школске 2013/14. 3. место на Републичком такмичењу из Пословне информатике, 2. Место на Републичком нивоу у пливању. Школа има и неколико ученичких компанија, једна од њих „Вектор Студио“ је 2014. године на Републичком такмичењу освојила 2. место, а 2015.год. 4. место. Ученичке компаније у сарадњи са организацијом „Омладински едукативни центар“, реализоваће активности у оквиру пројеката „Органска поизводња као развојна шанса за младе“ и пројекта „Предузетништво младих кроз органску производњу“. Школа у овиру Ученичке задруге, сваке године, издаје два броја школског часописа "Економист". Наставници се стално стручно усавршавају, што доприноси квалитетнијој настави. Велики број наставника је прошао семинар Активно оријентисана настава, тако да се настава из већине предмета одвија помоћу ове методе. Школа има једног наставника у звању педагошког саветника и једног кандидата за исто звање.
1735 Правно-пословна школа Ниш Нишавски Ниш Трг краља Милана број 8 018526957 018249270 http://abskolanis.blogspot.com Милорад Гавриловић 742 293 449 0 381 0 71 53.31 9 12 42 8 0.00 0.00 51.58 0 0 0 10645 149.93 2 25 29.68 0 12.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 Не Да Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Стручна, атрактивна, школа-центар подстицајног, целоживотног и саморегулисаног учења, лидер у реформи средњег стручног образовања, доказ о одрживости РЕЦЕКО пројекта, континуирано креира нову образовну понуду Нулта толеранција према насиљу Међународна сарадња-Немачка, Аустрија, Швајцарска, Бугарска, Мађарска, Русија, Македонија, Данска и др. Инеркултурално и инклузивно образовање, разноврсни пројекти, ваннаставне активности Врхунски резултати ученика на републичким и међународним такмичењима Активан Ученички парламент Сајмови виртуелних привредних друштава Највиша оцена 4 од стране МПНТР
1736 Трговинска школа Ниш Нишавски Ниш Мајаковског 2 0184150481 018235392 http://www.trgovinskaskola.com Војислав Марковић 415 153 262 0 322 93 63 40.89 13 9 34 7 0.00 0.00 40.89 0 0 0 4960 78.73 1 20 20.75 0 26.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 90 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Трговинска школа у Нишу је основана 1893. године и имала је 20 ученика. За време од 123 године постојања и рада школа је образовала око 15000 трговачких кадрова различитих профила. Данас је Трговинска школа Ниш једна од највећих и најзначајнијих у Србији. Школа се одликује одговарајућим условима за рад: савремено опремљеним кабинетом за огледно одељење комерцијалиста, кабинетом за образовни профил аранжер у трговини, са два кабинета за информатику и рачунарство, фискултурном салом и библиотеком са више од 10000 књига. Практична настара се изводи у најмодернијим и највећим трговинским објектима у граду, а у оквиру школе радила је и школска радионица. Школа редовно осваја највише награде на Републичком такмичењу из трговинског пословања и практичне наставе. Трговинске школе из Србије често указују поверење нашој школи задужујући је да буде домаћин републичких такмичења. Ученици школе су учествовали на Републичком и Међународном такмичењу \"Пословни изазов\". Наставници школе се редовно стручно усавршавају на семинарима.
1737 Угоститељско-туристичка школа Ниш Нишавски Ниш Мајаковског 2 018233830 018532240 http://utsnis.edu.rs Сузана Стојановић 701 366 335 0 449 252 78 58.10 18 14 30 16 0.00 2.20 55.90 0 0 0 6242 80.03 1 23 30.48 3 14.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1738 Медицинска школа Др Миленко Хаџић Ниш Нишавски Ниш Зетска 55 018530508 018225041 http://www.medicinskanis.edu.rs/ Светислав Младеновић 1194 313 881 0 718 321 100 82.33 19 13 48 20 0.00 0.00 81.33 0 0 0 5226 52.26 2 36 33.17 0 6.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1194 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" у Нишу је једна од најстаријих медицинских школа у Србији. Од 1946. године до данас, из наше школе је изашла армија медицинских радника, школована за најразноврснија занимања у области здравствене струке.
1739 Машинска техничка школа 15. мај Ниш Нишавски Ниш Београдска 22 018588581 018588581 http://www.mts15maj.edu.rs Славица Јукић 223 189 34 0 157 58 37 21.11 9 5 16 7 0.00 0.00 20.78 0 0 1 4373 118.19 1 11 20.27 0 43.68 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Машинска Техничка школа "15. мај"је модерна стручна школа са свим потребним условима за рад. Ученици већи део наставе проводе на рачунарима, а цртање оловком заменили су цртањем на рачунару.Школа располаже многим секцијама и ваннаставним активностима и организује такмичење у бацању бумеранга. Школа се бави образовањем ванредних ученика.У оквиру образовања одраслих и оспособљавања за рад, у нашој школи се врши преквалификација, доквалификација и специјализација.
1740 Техничка школа 12. фебруар Ниш Нишавски Ниш Београдска 22 018588166 018588166 http://www.skola12februarnis.edu.rs Снежана Живковић 770 597 173 0 537 212 76 58.12 18 14 31 13 0.50 7.00 50.62 0 0 0 2206 29.03 2 26 29.62 0 8.11 0 0 0 313 0 0 0 0 457 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1948. године и почела је да ради као Индустријска школа металне струке при фабрици машина Јастребац. Име школе је више пута мењано, а данашњи назив носи од 1991. године као знак сећања на 12. фебруар 1942. године када је група од неколико стотина затвореника организовала бекство из злогласног логора ''Црвени Крст'' (познат и као Лагер Ниш), што је била прва акција такве врсте у поробљеној Европи. Техничка школа ''12. фебруар'' Ниш настоји да се у сваком погледу прилагоди времену и стању у којем се налазимо. Основна делатност школе је образовање и васпитање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручјима рада машинство и обрада метала и саобраћај. Школа одлучила за избор оних образовних профила који задовољавају потребе и жеље ученика и њихових родитеља, односно потребе тржишта радне снаге, а то су занимања везана за саобраћај, мотористику и моторну технику: техничар друмског саобраћаја, возач моторних возила, аутомеханичар и машински техничар моторних возила. Мото школе, усвојен у школском развојном плану је: 'МОТОРИ ПОКРЕЋУ СВЕТ - МИ ПОКРЕЋЕМО МОТОРЕ''
1741 Машинска школа Ниш Нишавски Ниш Шумадијска 1a 0184263100 0184263101 http://www.masinskanis.com Весна Ристић 406 251 155 0 333 73 55 39.91 7 13 24 11 0.00 0.00 38.91 0 0 0 4382 79.67 2 20 20.30 1 26.34 0 0 0 268 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не На иницијативу Железничке радионице и Генералне дирекције железничких радионица Министарство железнице донело је одлуку да се у Нишу отвори Железничка занатлијска школа 01.09.1923.године. Временом је прерасла у Железничку индустријску школу из које су излазила кадрови, како за потребе железнице, тако и за друга предузећа из области машиноградње. Данас је Школа верификована за 36 образовних профила у два подручја рада: Машинство и обрада метала и Саобраћај – група Железнички саобраћај. Настава се одвија у две смене, у одлично опремљеним кабинетима, мултимедијалним учионицама, радионицама. Ученици и родитељи су укључени у све активности Школе и у доношењу важних одлука преко Ученичког парламента, Савета родитеља и Школског одбора. У Школи се посебно води рачуна о безбедности ученика. Цео школски простор је покривен видео надзором са 30 камера. Наставници се стално стручно усавршавају и примењују савремена наставна средства у реализацији наставних планова и програма.
1742 Електротехничка школа Никола Тесла Ниш Нишавски Ниш Александра Медведева бр.18 018588583 018588051 http://www.etstesla.ni.ac.rs Небојша Соколовић 759 697 62 0 508 241 84 68.65 11 17 43 13 0.00 0.00 68.66 3 0 0 8462 100.74 2 31 24.48 0 15.43 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електротехничка школа „Никола Тесла" остварује план и програм електротехничке струке за следеће образовне профиле у четворогодишњем трајању: електротехничар рачунара , електротехничар електронике, електротехничар за расхладне и термичке уређаје, електротехничар информационих технологија, техничар мехатронике и електротехничар енергетике. Образовни и васпитни рад у школи се одвија у учионицама, кабинетима, лабораторијама и школским радионицама. Школа располаже библиотеком чији фонд књига обухвата сву потребну литературу за свакодневне потребе наставника и ученика. Електротехничка школа „Никола Тесла“ из Ниша је осмислила, а касније организовала и била домаћин Тесла Инфо Купа, такмичења намењеног ученицима седмог и осмог разреда основних школа. Незавидан статус који информатичко образовање има у основним школама, а чија је последица незадовољавајући степен информатичког образовања по завршетку осмог разреда, наметнули су идеју организације једног оваквог такмичења. Првенствени циљ такмичења је популаризација информационих и комуникационих технологија, развијање интересовања и подстицање мотивације ученика за изучавањем ових научних дисциплина, као и откривање ученика са посебним склоностима.
1743 Електротехничка школа Мија Станимировић Ниш Нишавски Ниш Булевар Цара Константина 32-34 018550022 018550884 http://www.etsmijastanimirovic.edu.rs Aлександар Вељковић 745 654 91 0 374 371 83 65.66 24 25 33 1 0.00 0.00 65.66 0 0 0 5650 68.07 2 29 25.69 0 12.32 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електротехничка школа „Мија Станимировић“ представља једну од најсавременијих школа у Србији. Захваљујући сопственој иницијативи и активношћу, она је успела да у потпуности измени структуру образовних профила и уведе пет нових огледих занимања осмишљених у складу са савременим трендом развоја рачунарских и информационо-комуникационих технологија. МПС је 2009. год. доделио ЕТШ „Мија Станимировић“ СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ за изузетан допринос развоју образовања и васпитања у Србији. У школској 2014/15. ученици наше школе постигли су одличне резултате на такмичењима. На Регионалном такмичењу ученика електротехничких школа, освојили смо 1. место у свим категоријама, а на Државном такмичењу наш ученик је освојио 1. место из Основа електротехнике и 1. место из програмирања. Ученици наше школе победници су на „METMOBILE challenge 2015“ такмичењу.Теоријска и практична настава у школи одвија се у 15 учионица, 14 специјализованих лабораторија за електронику, телекомуникације, аутоелектронику, 5 рачунарских кабинета, 2 кабинета за мултимедијалну наставу, ТВ студиу, радионицама и аутогаражи са уређајима за аутодијагностику.
1744 Грађевинска техничка школа Неимар Ниш Нишавски Ниш Београдска 18 018251063 018251685 http://www.gtsneimar.edu.rs/ Љиљана Ћосић 360 224 136 0 163 134 49 41.33 4 5 30 10 0.00 0.00 41.33 1 0 0 3780 77.14 1 17 21.18 3 23.33 0 87 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Грађевинска техничка школа «Неимар» је основана у јесен 1939.године и од тада па до данас нашу школу завршило је преко 15000 ученика различитих профила и степена стручне спреме. Васпитно образовни рад се одвија у два подручја рада, геодезија и грађевинарство и шумарство и обрада дрвета, и то као теоријска настава, вежбе, практична настава и настава у блоку. Настава је савремена, квалитетна и прилагођена свима, како онима који се укључују у процесе рада, тако и онима који настављају школовање. Од октобра 2003. године, наша школа је у Програму реформе средњих стручних школа и постаје једна од пет школа у Србији у којима су формирани Центри за континуирано образовање одраслих, са циљем организовања обука у различитим областима. Припремљени су и од стране Министарства просвете и науке, акредитовани програми за 45 обука. Школске 2009/2010. године формиран је Центар за самостално учење, у оквиру пројекта Пограничне сарадње, у оквиру кога је успостављена сарадња са Грађевинском школом из Монтане (Бугарска). Као једина школа овог типа у региону, са подмлађеним и стручним кадром негујемо следеће вредности: • подстицање личног и професионалног развоја ученика и наставника; • изграђивање правилног односа према раду, учењу, формирању радних навика и љубави према будућем занимању; • развијање и подстицање самосталности, стваралаштва, истраживачке склоности и интелектуалне радозналости ка новим сазнањима у науци и техници, култури, уметности и спорту; • васпитање за друштвену активност, за учешће у демократизацији друштва, развијање солидарности и толерантности; • развијање љубави према човеку и осећања поштовања људске личности и уопште хуманих односа; • неговање и развијање навика културног понашања и потреба, као и заштита културних добара. Као развојни циљ и приоритет, издвојили смо унапређење наставног процеса и учења, а као специфичне циљеве подизање квалитета наставе увођењем савремених наставних метода и облика рада, побољшање просторних услова и опремљености школе и унапређење промоције рада и угледа школе. Остваривањем ових циљева, кроз образовање и сарадњу са локалном заједницом, активно учествујемо у развоју нишког региона. Предности и шансе наше школе се огледају у: • доброј сарадњи са Националном агенцијом за запошљавање; • спремности предузећа да пруже помоћ, у организационом погледу, приликом реализације практичне наставе, такмичења, стручних екскурзија. • значајној потреби за кадром и услугама грађевинске струке; • сарадничком и коректанном односу са другим стручним школама. • чињеници да је ово једина школа овог типа у региону; • великом броју ваннаставних активности и секција (спортска секција, ликовна секција, еколошка секција, декупаж, уметност од цвећа и друге) које се формирају према интересовањима и предлозима ученика; • партиципацији ученика и наставника у активности и пројектима од значаја за васпитно образовни рад, на локалном и националном нивоу.
1745 Прехрамбено-хемијска школа Ниш Нишавски Ниш Генерала Милојка Лешјанина 23 018245645 018248266 http://www.phsnis.edu.rs Тања Микић Николић 574 228 346 0 451 123 74 56.39 6 21 35 12 0.00 0.00 56.39 0 0 0 5339 72.15 2 27 21.26 2 8.74 180 0 17 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Прехрамбено - хемијска школа је једна од најстаријих средњих стручних школа у Нишу. Основана је 1935/1936. школске године под називом "Прва стручна продужена школа“. Време је чинило да ова школа мења називе, а са њима, у настојању да ослушне потребе нових генерација мењала је и функцију. Од 2002.год. усталио се назив "Прехрамбено-хемијска школа". Школа је уписана у регистар Привредног суда у Нишу под бројем Фи. 1662/02 од 30.12.2002. године, што је последњи упис промена назива школе и бројем Фи.1822/04 од 28.12.2004.год. којим је уписано проширење делатности Школе. Решењем Привредног суда у Нишу Фи.број 161/2010 од 10.12.2010.год. уписано је усаглашавање са Законом о класификацији делатности са новом шифром претежне делатности 8532 - средње стручно образовање. Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-371/94- 03 од 16.05.1994.год. и надаље, школа је верификована за остваривање наставних планова и програма за одређена подручја рада и образовне профиле. Занимљиви образовни профили ове школе иду увек у корак како са временом тако и са потребама младих људи. У деветнаест учионица које пружају ученицима могућност да буду део наставног процеса, поред стицања знања ђаци се откривају и проналазе у широком спектру ваннаставних активности. Оно што Прехрамбено - хемијску школу чини посебном нису само модерно опремљени кабинети, већ и настава која се прилагођава потребама сваког ученика, а коју изводе висококвалификовани наставници мотивисани за рад са децом. На тај начин ова школа подстиче ђаке да наставе школовање или да буду покретачи сопственог бизниса.
1746 Школа моде и лепоте Ниш Нишавски Ниш Генерала Милојка Лешјанина 23 018255477 018248148 http://www.skolamodeilepote.com Славиша Михајловић 322 73 249 0 233 66 64 42.23 12 9 29 14 0.00 11.10 29.21 0 0 0 3308 51.69 2 16 20.12 5 14.60 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 114 159 0 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Све је почело далеке 1883. године. Група жена, чланица женске организације “Нишка женска подружина” оснива женску раденичку школу за вез и бело рубље. Улога и задатак те новоосноване школе био је да женску омладину ослободи од оријенталних навика и предрасуда о улози жене у друштву. Од оснивања до данас, (133 година постојања и рада) преживела је 11 различитих трансформација, спајања, раздвајања, реформи, мењала подручја рада, објекте у којима је радила. Интересантно је да је једино у континуитету образовала текстилне раднике и техничаре и сачувала зграду у улици 7. јули (зграда је под заштитом државе) коју су нишке жене 1904. године купиле добровољним прилозима и поклониле школи. Та зграда је реновирана 2003. године поводом прославе 120 година постојања и рада школе. Седамдесетих година, школа је реформисана у “Центар за обуку радника у индустрији, занатству и комуналној привреди”. Од 1991. године школа носи назив Стручна школа „Филип Кљајић“, а 2007. године име школе је промењено и сада носи назив ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ.
1747 Уметничка школа Ниш Нишавски Ниш Првомајска бр.6 018523543 018523543 http://www.umetnickaskolanis.com Оливера Мићуновић Влајковић 297 105 192 0 239 57 54 42.04 12 16 21 5 0.00 0.00 42.04 1 0 0 3308 61.26 2 16 18.56 0 12.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Уметничка школа Ниш је најстарија уметничка школа у Србији. Основана је 1948. године. У школи постоје четири образовна профила: техничар дизајна графике, техничар дизајна текстила, ликовни техничар и техничар дизајна ентеријера и индустријских производа. Пријемни испит се полаже из цртања, сликања и вајања. Школа поседује савремено опремљене и модернизоване учионице, радионице и кабинете за извођење наставе. Ученици школе постижу запажене резултате на такмичењима републичког и међународног карактера.
1751 Медицинска школа Приштина Косовски Косовска Митровица Краља Милутина бб. 03865220 03865220 http://medicinska.skola.gr Миодраг Живић 341 104 237 0 218 337 71 45.22 28 26 13 4 0.38 0.00 43.97 0 0 0 302 4.25 1 16 21.31 0 11.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Медицинска школа је основана 31.05.1962 године у Приштини. 1979 године мења свој назив у Образовно-васпитни центар медицинских занимања " 9 мај". 1991 године мења назив у Медицинска школа " 9 мај". 1993.године мења назив под којим и даље послује у Медицинска школа Приштина након ратних дешавања 1999 године привремено измешта седиште у Грачаници са издвојеним одељењима у Доњој Гуштерици,лепини и Племетини. Своју делатност обавља у просторијама основних школа, а практичну наставу изводи у медицинским центрима који медицинске услуге пружају на овом подручју
1752 Грађевинско-саобраћајна школа Приштина Косовски Косовска Митровица Грачаница 03865292 03865290 Дејан Петковић 119 101 18 0 68 51 41 30.36 8 12 17 4 0.77 4.00 25.59 0 0 0 2303 56.17 1 12 9.92 0 15.71 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Ова школа је основана 1963.године под називом Технички центар "19 Новембар".Школа мења име 1979.године у ЦСУОВ"19Новембар".Године 1992.дошло је до промене имена школе у Грађевинска школа "19 Новембар". Као Грађевинско саобраћајна школа постоји од 22.03.1994.године. Матична школа је радила у Приштини,где је имала око 1500 ђака, више образовних профила, возни парк,фискултурну салу,библиотеку, радионицу.Због ратних догађаја 1999.године одлуком министарства просвете школа је септембра измештена са радом у Грачаници у објекту ОШ\Краљ Милутин\ где и данас ради. У школи доминира саобраћајни смер, где имамо три различита профила.Ученици школе су вредни и марљиви ђаци који успешно завршавају и високе школе па се враћају као наставни кадар. Поједини су у овој школи провели и цео радни век.Својим радом наставници помажу ученицима да савременим наставним средствима (интерактивна табла, пројектори, лап-топ рачунари) лакше и брже савладају градиво. Наставници се редовно стручно усавршавају.90% наставника је у стуци, са положеним стручним испитом.Ученик наше школе Радаковић Дарко на смотри рецитатора освојио је прво место и представљао је школу на републичком такмичењу. Ученици саобраћајној смера редовно, сваке школске године учествују на републичком такмичењу ученика саобраћајних школа, где постижу видне резултате (прошле године 6 место међу 26 школа). Ученици учествују у писању литерарних радова који се објављују у часописима. Школа је често организатор литерарних јавних часова, у атријуму школе, у сарадњи са Културно-просветном заједницим града Приштина.Школа је регистрована за обуку и полагање возачког оспита \Б\ и \Ц\ категорије.Једина смо средња стручна школа на централном Косову која врши обику и полагање возачког испита за ученике школе.Уз сагласност министарства школа врши доквалификацију, преквалификацију и једногодишње специјалистичко образовање за 5 степен, возач инструктор.
1753 Електротехничка школа Миладин Поповић - Сушица Приштина Косовски Косовска Митровица Патријарха Павла бб 38205 Сушица 03864808 03865350 http://www.ets.ed.rs Милан Димитријевић 139 136 3 0 0 0 50 32.31 6 21 22 1 2.50 0.00 29.81 0 0 0 901 18.02 1 12 11.58 0 20.50 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Електротехничка школа \\\\\\\"Миладин Поповић\\\\\\\" се до 1999 године налазила у Приштини, где је у свом саставу имала и дом ученика. Након НАТО агресије и окупације дела наше територије када је дошло до погрома и протеривања неалбанског становништва, седиште школе је дислоцирано у оближње место Сушица.\\\\r\\\\nУ тим тешким тренуцима, а захваљујући великом напору запослених и уз огромну помоћ државних органа Републике Србије и људи добре воље Електротехничка школа \\\\\\\"Миладин Поповић\\\\\\\" је наставила са радом. Иако се настава одвијала у неадекватним условима, школа је наставила са обављањем својих активности и постепеним опремањем а уз велико залагање професора она враћа стари сјај.\\\\r\\\\nДанас ЕТШ \\\\\\\"Миладин Поповић\\\\\\\" представља установу у којој се образују ученици у подручију рада електротехнике.\\\\r\\\\nУченици се у овој области оспособљавају за 3 образовна профила:\\\\r\\\\n1. електротехничар радио и видео технике;\\\\r\\\\n2. електротехничар телекомуникација;\\\\r\\\\n3. електротехничар рачунара.\\\\r\\\\nШкола са својим смеровима и стручним тимом наставног особља, омогућава чврсту основу генерацијама које желе да се даље усавршавају у овим сферама науке.\\\\r\\\\nШкола данас располаже са 12 учионица опште намене , кабинетом електротехнике, кабинетом програмирања и мултимедије, кабинетом телекомуникација, кабинетом радио и видео технике, кабинетом практичне наставе, кабинетом фонетике,2 кабинета информатике и кабинетом физике,хемије и биологије.\\\\r\\\\nШкола такође, поседује библиотеку са великим фондом књига. У склопу школе се такође налази и школска радио станица, као и фискултурна сала са издвојеним тереном за мале спортове.\\r\\nШколу тренутно похађа око 150 ученика распоређених у 12 одељења.Наставу и остале облике васпитно-образовног рада реализује 46 професора, док ваннаставно особље чини 18 људи.\\r\\nШкола се одликује стручно оспособљеним кадровима, добром опремљеношћу и тежњом за практичном применом стечених знања код ученика.Из свега наведеног можемо истаћи да наша школа данас представља једну од водећих средњошколских установа на подручију КиМ.Школа тежи да и у наредном периоду прати савремене трендове у образовању и васпитању ученика, развија и унапређује постојеће квалитете и потенцијале и максимално искористи све расположиве ресурсе.Школа је у току 2015/16 године тражила замену постојећег смера електротехничар радио и видео технике смером администратор рачунарских мрежа,а све у складу са потребама које намеће развој технике и постојеће тржиште. Министарство просвете је изашло у сусрет и школа са почетком школске 2016/17 године уписује први разред ученика на смер админстратор рачунарских мрежа.
1754 Машинска школа - Приштина Приштина Косовски Косовска Митровица Мирољуба Танасковића - Преоце 045360593 03881119 http://www.masinskaskolapr.net Светлана Димић 34 30 4 0 0 0 23 9.69 5 7 11 0 0.00 0.00 8.77 0 0 0 410 17.83 1 5 6.80 0 40.94 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Машинска школа основана је у Приштини 1968 год.као Центар за образовање одраслих у сколопу Завода за запошљавање , преквалификацију и доквалификацију из радног односа.1981 год.Школа носи назив О.В.О:С.У.О "Штјефан Ђечови"1993 год.Школа мења назив у Машинску школу Приштина, са којим именом постоји и данас.Машинска школа је 1999год. измештена у Сушицу, а од 2003 у Преоцу где и данас постоји.У школској 2015/2016.години школа има следеће профиле:машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар
1756 Техничка школа Никола Тесла Обилић Косовски Косовска Митровица Прилужје 028467556 028467556 http://www.tehnickaskolaobilic.com Новица Столић 40 20 20 0 0 0 31 19.32 7 8 13 3 0.00 0.00 19.32 0 0 0 152 4.90 1 2 20.00 1 105.00 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1758 Техничка школа Ђуро Ђаковић Подујево Косовски Косовска Митровица Toпличка 14 027380533 027380533 http:// Часлав Бојовић 94 82 12 0 0 0 26 13.10 8 4 12 2 0.17 0.00 12.93 0 0 0 732 28.15 1 7 13.43 0 35.66 0 0 0 52 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа "Ђуро Ђаковић" основана је 1968 године.Тада је верификована за следећа подручја рада:машинство и обрада метала,електротехника и пољопривреда и имала је 16 одељења и око 400 ученика чији се број повећавао до 1981 године када је због притиска албанских екстремиста број ученика у опадању.Увођењем провремених мера у општини Подујево 1990 ученици српске и ромске националности и осталих националности који похађају наставу на српском језику због безбедоносних разлога преселили су се у новоизграђеном објекту 8-ог маја 1991 године и тај дан смо узели као дан јубилеја односно дан школе.Од тог времена настава се изводила у новој школи падручја рада машинство и обрада метала и елктротехника до 1999 године када је већина становништва из Подујева емигрирала у Куршумлију тако да је одлуком МПРС техничка школа дислоцирана у Куршумлији ул.Топличка бр.14где и данас изводи наставу.Добили смо део зграде са 10 учионица,просторијом за наставнике,три канцеларије , кабинет,библиотеку,фискултурну салу и све што је потребно за нормалан рад.Данас школа ради са следећим образовним профилима: машинство и обрада метала- машински техничар за компјутерско конструисанје и електротехника -електромонтер мража и постројења.Практичну наставу изводимо у предузећима са којима имамо уговор "Копаоник","Металац" и електродистрибуција.Такође локална самоуправа са којом имамо добру сарадњу стипендира 70% наших ученика.
1760 Пољопривредна школа Липљан Косовски Косовска Митровица Радевачка 38208 Лепина 03889485 03889485 Дејан Радаковић 30 28 2 0 0 0 18 10.40 4 5 7 2 0.00 0.00 10.40 0 0 0 732 40.67 1 5 6.00 0 0.00 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа Липљан са привременим седиштем у Д. Гуштерици основана 1962 године наставу обавља у просторијама ОШ " Кнез Лазар " у Доњој Гуштерици . За своје потребе користи 5 учионица, зборницу, кацеларију за педагога, кабинет информатике, фискултурну салу. Професионалну праксу обаља у Ветеринарској станици, и код индивидуалних пољопривредних произвођача као и ПП" Шкурт" Доња Гуштерица.
1763 Економско-трговинска школа Косовска Митровица Косовско-митровачки Косовска Митровица Иве Лоле Рибара 27 028425335 028425335 http://ekonomskakm.edu.rs Драгољуб Краговић 238 103 135 0 85 128 44 33.43 17 10 13 4 0.00 0.00 31.68 0 0 0 1380 31.36 1 15 15.87 0 30.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 215 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економска школа у Косовској Митровици, основана је 1961. године, а одлуку о основању је донео Покрајински секретаријат за образовање, науку и културу у Приштини. У Економској школи оспособљени су многи ученици eкономске струке, а пре свега, омогућено је обезбеђивање стручних кадрова за потребе Комбината РМХК „Трепча“, као и за шири регион Косова и Метохије. Решењем број 022-611-29/74 од 24. 05. 1974. године, Покрајински секретаријат за образовање, науку и културу у Приштини доноси одлуку о оснивању Економског школског центра, а у циљу реформисања образовања. Одлуком Владе Републике Србије из 1993. године, Школа је у мрежи школа Републике Србије. Решењем Министарства просвете 022-05- 00509/94-03 од 06. 06. 1994. године Школа добија назив Економско-трговинска школа, и од те године образује ученике за образовне профиле: економски, правни, туристички, финансијски, комерцијални техничар, финансијски администратор, трговац, конобар, кувар. . . У Економско-трговинској школи успешно се остварују ваннаставне активности, а то се посебно односи на предмет физичко васпитање, а што се доказује освојеним првим местом на Републичком такмичењу у малом фудбалу 2014. године, као и многобројним наградама за учешће на републичким и окружним такмичењима. У образовно-васпитном процесу је ангажовано 44 наставника, од којих већина поседује лиценцу за рад – што гарантује успешну реализацију наставних планова и програма. Посебно наводимо, да је до 1999. године седиште Школе било у јужном делу града, а данас Школа има седиште у северном делу Косовске Митровице, где су услови рада отежани, али активношћу наставника Школа у потпуности испуњава стандарде, па је Решењем министра просвете број 022-05-00509/94-03 од 03. 04. 2009. године верификована за остваривање наставних планова и програма за подручје рада Економија, право и администрација, као и за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам.
1764 Медицинска школа Косовска Митровица Косовско-митровачки Косовска Митровица Дрварска 1 028498395 028498396 Вукомир Јовановић 485 155 330 0 189 296 85 72.67 45 16 15 9 2.00 0.00 69.67 0 0 0 1856 21.84 2 20 24.25 0 7.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 0 0 Не Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не У условима потреба и бриге за здравље становништва у годинама после II светског рата Одлуком Савета за народно здравље Н.Р.Србије од 1947 г.оснива се Државна школа за лекарске помоћнице .Школа почиње са радом 02.октобра 1947.г.а просторије школе, до изградње нове школске зграде, биле су у баракама, у саставу болнице и интерног одељења.Изградња типске школске зграде је потрајала и усељена је 01.јануара 1955 г. У периоду од 1957 г. па све до 1995 г. школа носи назив \"Деса Томовић\"а од 07.јуна 1995.г. школа се зове Медицинска школа са домом ученика. У читавом периоду школа је играла значајну улогу у васпитно-образовном процесу стварања кадрова од којих произлази процес даље бриге о здрављу и едукацији становништва у читавом временском периоду.Као и читаво друштво и Медицинска школа у турбулентним временима преживљавала је све оно што је било последица друштвених збивања и кретања .
1765 Техничка школа Михаило Петровић Алас Косовска Митровица Косовско-митровачки Косовска Митровица Лоле Рибара 29 028425333 028425332 http://tsalaskm.com Радован Танић 280 255 25 0 65 214 56 48.29 5 18 24 9 1.46 3.50 43.32 0 0 0 3306 59.04 1 21 13.33 1 40.29 0 0 0 67 63 0 0 46 104 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Tехничка школа \\\'\\\'Михаило Петровић Алас\\\'\\\' у Косовској Митровици , заузима важно место у привредном и културно-просветном развоју самога града. Школа је основана јула 1946. године и носила је назив \\\'\\\'Борис Кидрич\\\'\\\' све до 1992.године када је понела име нашег научног великана светског гласа Михаила Петровића Аласа. Од оснивања до данас, школа је била и остала непресушно врело техничке културе, знања , великих планова и достигнућа. У време свога настајања , школа је имала веома тешке и скромне услове за рад , што се временом видно променило. Тада је имала 120 ученика и свега три одсека: грађевински, геодетски и машински . Корак по корак израсла је у једну од највећих школа у Србији . Данас се у школи настава одвија на следећим подручјима рада : саобраћај, електротехника , машинство и обрада метала и грађевинарство и геодезија . Техничка школа \\\'\\\' Михаило Петровић Алас\\\'\\\' је била \\\'\\\'комбинат \\\'\\\' кадрова и основа за отварање факултета техничких наука (ФТН) у Косовској Митровици .Захваљујући врсним стручњацима и школованом наставном кадру школа је изнедрила много техничара , занатлија , професора , инжењера итд.\\r\\n Наставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређењу наставе , тако , да је данас, техничка школа , образовно -васпитна установа која обликује младог човека , одговорног и способног да ради и ствара . Школа је препознатљива по својој визији : отворена , иновативна и социјално одговорна установа , у којој влада поштовање толеранција и знање . \r\n\r\n\r\n\r\n Кординате школе су 42.897983, 20.867532.
1767 Средња школа Звечан Косовско-митровачки Косовска Митровица Нушићева 7 028664064 028664064 http://ss-graf-zvecan.edu.yu Блажо Драговић 221 74 147 0 221 221 43 31.79 19 9 11 4 0.60 2.00 29.18 0 0 0 2096 48.74 1 15 14.73 0 16.12 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 118 26 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не ,,Средња школа’’ у Звечану је образовно – васпитна установа у којој ученици стичу трогодишње и четворогодишње средње стручно образовање. Основана је 15.05.1989. године под називом Технички школски центар средњег образовања и васпитања у Звечану , хемијских, металуршких, геолошких и рударских занимања. Као школски центар, радила је до 23.05.1991. године. Одлуком Народне скупштине Р.С. школски центар преименован је у средњу школу, под називом ,,Техничка школа’’ са подручјима рада : 1. Хемија, неметали и графичарство (техничар штампе, техничар за заштиту животне средине, израђивач хемијских производа, хемијско –технолошки техничар) 2. Рударство и металургија 25.02.2005. године Министарство просвете и спорта на захтев Школског одбора доноси одлуку о промени назива школе у ,,Средња школа’’. Променом назива почиње образовање ученика за подручја рада 3. Здравство и социјална заштита (лабораторијски техничар), а од школске 2010/2011. године и подручје рада 4. Личне услуге (женски фризер) Основна делатност школе је образовање и васпитање редовних и ванредних ученика у оквиру ових подручја. Школа се налази на територији Скупштине општине Звечан и једина је средња школа у поменутој општини. Средња школа у Звечану је стасала у једну савремену образовно –васпитну институцију која своју садашњост, а и будућност гради на темељима богате прошлости. Одиграла је значајну улогу у развоју просвете и културе на Косову и Метохији, па и шире. У нашем школству, може се сигурно поносити дугогодишњим постојањем, доприносу у развоју просвете, богатом историјом , као и многим истакнутим ученим, вредним и познатим људима, научницима, професорима, привредницима, занатлијама. Простор намењен теоријској настави опремљен је посебним наставним и техничким средствима. Из многих наставних предмета настава се изводи у кабинетима. Поседујемо и богато опремљену хемијску лабораторију, кабинет за графичарство – штампарију (у оквиру којег ради ученичка задруга ,,Графичар’’), кабинет за образовни профил женки фризер (фризерски салон), школску библиотеку . Наставни кадар је стручно заступљен са дугогодишњим радним искуством. Наши ученици су учесници на бројним такмичењима и манифестација на којима постижу завидне резултате. Школа ради у једној смени, након завршетка редовне наставе, врата наше школе су отворена за ваннаставне активности за ученике који желе да сазнају и науче више о њиховим омиљеим темама и наставним предметима. Савремена настава , којом тежимо мора објединити примену савремене наставне технологије и интерактивне методе како би развила личне потенцијале ученика и помогла да се оспособе у проналажењу свог пута и како би применили стечена знања и практичне вредности које су научили у школи. Мисија наше школе је да негује индивидуалности, подстиче и развија креативност, одговорност ученика који ће стасати у марљиве и стручно оспособљене људе, са јасним циљем у животу , којим ће тежити. Наша визија је професионално, стручно оспособљавање ученика кроз подстицање и развијање физичког, емотивног, интелектуалног, социјалног, моралног и естетског развоја уз припремање за живот и рад у савременом друштву. Да бисмо ову визију остварили и успели у својој мисији, мора постојати тесна сарадња са наставницима, ученицима, родитељима, стручним сарадницима, локалном заједницом и другим факторима. Постаните део нас ! Добро дошли !
1771 Техничка школа Драги Поповић Гњилане Косовско-поморавски Ранилуг Горње Кусце 028077206 028077207 http://bisnode.rs tehnicka-skola dragi-popovic Aлександра Денић 132 105 27 0 0 0 70 44.29 16 26 25 3 3.68 0.00 40.05 0 0 0 0 0.00 1 18 7.33 0 42.65 0 0 0 12 25 0 0 16 79 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1773 Техничка школа Косовска Каменица Косовско-поморавски Ранилуг Цара Лазара бб 0280372498 0 Војислав Величковић 76 54 22 0 0 0 43 28.58 8 14 17 4 0.00 0.00 28.58 0 0 0 439 10.21 1 13 5.85 0 23.68 0 0 0 51 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа у Кос. Каменици основана је 01.09.1969. године и налази се у самом центру града. Матична школа је верификована решењем министарства бр.022-05-00506/94-03 од 03.12.2009. Издвојено одељење у В.Ропотову верификовано решењем бр. 022-05-00506/94-03 од 11.01.2010. Школа је верификована за подручја рада машинство и обрада метала и хемија и неметали и графичарство. У школи тренутно има 13 одељења са следећим образовним профилима: машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, бравар вариоц, хемијски лаборант и техничар за индустријску фармацеутску технологију.Школа као дан школе слави 9. мај.
1774 Техничка школа Витина Косовско-поморавски Ранилуг Врбовац-Витина 0280381017 0280381017 http://nema Бобан Спасић 93 46 47 0 93 93 48 18.72 14 13 20 1 0.00 0.50 18.22 0 0 0 2520 52.50 1 8 11.62 0 34.41 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка Школа је основана 1973.год. Школа је радила до 1999-2000.год. У Витини а после ратних дешавања, привремено је дислоцирана у Врбовцу. Школа је верификована за два подручја рада: Машинство и обрада метала - Машински техничар за компјутерско конструисање и Економија, право и администрација - Економски техничар. Наставници школе се стручно усавршавају и раде на унапређивању своје наставе. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу и на такмичењима.
1778 Економска школа Пећ Пећки Косовска Митровица Гораждевац, Пећ 039467313 039467313 Жарко Портић 15 8 7 0 0 0 26 8.68 4 15 6 1 0.13 0.25 8.30 0 0 0 344 13.23 1 4 3.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа ''Милева Вуковић'' из Пећи основана је одмах после ослобођења земље 1946. године.Жилаво се одржала до данашњих дана. Након политичких дешавања на Косову и Метохији од 1999. године премештена је у село Гораждевац седам километара југоисточно од Пећи. Школска зграда у Гораждевцу је изграђена 1963. године за потребе осмогодишњег школовања али се сада под њеним окриљем налази и Економско-трговинска школа ''Милева Вуковић'' из Пећи. Школа је, обзиром на услове живота на Космету, добро опремљена а стручни, наставни кадар солидан.
1779 Машинско-електротехничка школа Пећ Пећки Косовска Митровица Гораждевац, Пећ 039467313 039467313 Жарко Портић 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 32 16.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
1780 Геодетска техничка школа Звездара Град Београд Београд Милана Ракића 42 0112411880 0112411880 http://geodetska.edu.rs/ Марија Радић 532 352 180 0 214 296 52 47.10 16 10 16 10 0.00 0.00 47.10 0 0 0 1865 35.87 2 20 26.60 0 4.70 0 0 0 0 0 0 0 532 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Геодетска техничка школа у Београду је 2014.г.прославила 90 година постојања. Наша школа је настала као један од одсека Средње техничке школе у Београду, под називом „Геодетски одсек” 1924.г. У оквиру Средње техничке школе постојимо све до 1947.г, када се оснива Геодетска техничка школа у Београду. Геодетска техничка школа образује геодетског техничара – геометра, у оквиру четворогодишњег школовања. Школа образује професионални кадар за потребе Републичког геодетског завода, геодетских и грађевниских фирми, као и за наставак школовања на високошколским установама. Геодетски техничар послује у делокругу решавања имовинско - правних односа, премера простора, утврђивања међа и утврђивање својине и власништва над земљишним парцелама инекретнинама. Геодета израђује геодетске карте или планове за потребе пројектовања путева, жељезница, хидрограђевинских објеката или за уређење насеља и у савременом друштву налази своју адекватну примену у многим делатностима.Наши ученици су само у предходној школској години на републичком такмичењу грађевинских и геодетских школа освојили прва три места из геодетских мерења и рачунања, друго место из техничке обраде у премеру и треће из математике.
1781 Економска школа Крагујевац Шумадијски Крагујевац Радоја Домановића 6 034332428 034335406 https://www.ekonomska.edu.rs Гордана Ивковић 748 246 502 0 347 403 62 51.04 9 4 36 13 0.30 0.00 50.74 0 0 0 4278 69.00 2 26 28.77 0 16.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 0 0 0 0 0 Да Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не На предлог Трговачког удружења Министарства просвете и вера 1943. године донело је уредбу о отварању Државне академије у Крагујевцу - м.с. број 1394. Прве године у Државну трговачку академију у Крагујевцу уписана су 72 редовних ученика у два одељења. 20. новембра 1943. године отпочео је са радом Абитуријенски течај са 96 полазника што указује на велико интересовање са стицање економског образовања. Временом школа је мењала називе и седиште. 1973. године школа је добила нову школску зграду у улици Радоја Домановића бр. 6. Данас у школи има 26 одељења на образовним профилима: економски техничар, банкарски службеник, финансијски администратор, комерцијалиста и правни техничар. Школа је била укључена у реформу ГТЗ-а наставници су прошли велики број обука, а и сад се стално усавршавају. Правни техничари су школске 2014/2015. године освојили треће место на Републичком такмичењу"Симулација судског процеса" екипно, а појединачно оптужени је освојио прво, а сведок друго место. Велики број пехара и медаља ученици доносе са спортских такимчења. Школа сарађује са Економском школом "Мариа Теулиану" из Питештија. Прву награду за ликовни конкурс на Госпојинским свечаностима освојио је наш учени и као награду добио је одлазак на Хиландар. Ученица наше школе учествовала је на сеинару Мрежа инклузивног образовања. Радови ученика наше школе излагани су на Данима руско-српске културе у Амбасади у Москви. Сваке године у школисе одржавају дани Франкофоније. Ученици наше школе учествовалис у у пројекту "Рециклажом до плавог неба и чисте околине". Школска 2014/2015. година учествовали су на Регионалном сајму Ученичког предузетништа у организацији Достигнућа младих у Србији. Ученица наше школе награђивана је за литерарни састав поводом светског Дана здравља. На манифестацији Крагујевац форевер ученик Економске школе изабран је за краља матуре. Данас је интересовање основаца за школовање у Економској школи у Крагујевцу велико, тражи се место више, а број одељења је мањи.
1782 Техничка школа Уб Уб Колубарски Ваљево Вука Караџића 15 014411149 014411149 http://www.srednjaub.rs/ Зоран Бабић 539 289 250 0 20 0 45 31.38 8 5 24 8 0.00 1.00 30.38 0 0 0 1388 30.84 1 19 28.37 6 24.61 0 0 0 159 60 0 0 0 0 230 90 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Техничка школа „Уб“ настављач је дуге традиције средњег образовања у нашем граду. Тако, трагајући по документима, дошли смо до неколико занимљивих података. Почело је почетком 20. века, тачније 1919. године, када је основана Женска радeничка школа, која је касније прерасла у Женску занатску школу. У недостатку потребног средњег образовања на Убу, убски трговци 1921. године формирају Трговачку школу. Она 1929. године прераста у Занатску школу, која је радила према програму Краљевине Југославије. Године 1923. отвара се дворазредна Гимназија. 1948.године реализацијом идеје и тежњом многих Убљана, да добију школу која би давала завршно образовање, отвара се Мешовита учитељска школа, која 1954.г. прераста у Учитељско-домаћичку, а 1961. године у Учитељску школу и траје све до 1969. године. Ова школа дала је око хиљаду и по учитеља. Исте године формира се Гимназија која је радила све до 1978.г. када се новом реформом прешло на друге облике школовања. Гимназију је завршило преко 500 ученика.Паралелно са Учитељском школом и Гимназијом, од 1963.г. ради Школа ученика у привреди, која 1967.г. прераста у школу за кфалификоване раднике и траје све до увођења усмереног образовања 1978. године. Ова школа је образовала ученике за радничка занимања, и давала квалитетне кадрове, добре мајсторе, трговце, угоститеље и текстилне раднике. Диплому ове школе стекло је две хиљаде ученика, што довољно говори о њеном значају.Гимназија и Школа за квалификоване раднике 1978.г. прераста у Образовни центар. Заједничку основу завршило је 3.800 ученика,а диплому II, III и IV степена стекло је преко 2.500 ученика. Године 1990. Формирају се две школе: Гимназија „Бранислав Петронијевић“ и Техничка школа „Уб“, које и данас успешно раде.
1784 Уметничка школа Ужице Златиборски Ужице Велики парк 3 513095 518982 http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs мр Обрадин Јешић 118 38 80 0 0 0 29 22.03 5 8 15 1 0.00 0.00 22.03 0 0 0 1780 61.38 2 8 14.75 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Уметничка школа Ужицу је Средња Ликовна школа за образовање даровитих ученика из области примењених уметности и дизајна.Основана је 2002. године.Настава у школи одвија се на смеровима: конзерватор културних добара, гравер уметничких предмета, ливац уметничких предмета, техничар дизајна текстила, техничар дизајна графике, грнчар , ликовни техничар, стилски кројач, дрворезбар.У протеклих 14 година постојања, већина ученика продужила је свој развој на уметничким факултетима и академијама али су бројни и они који студирају сам успешно завршавају и друге факултете, јер током четворогодишњег школовања стичу стандардна знања из области општег образовања.У оквиру стручне наставе квалитетан тим наставника у нашим атељеима и радионицама оспособљава сваког ученика за: даљи уметнички рад, обављање самосталне делатности и економску независност.На бројним изложбама које Уметничка школа организује приказани су радови настали у току редовне наставе на појединим образовним профилима.Депои и кабинети у школи представљају праву ризницу радова, младих талентованих ученика тако да свака изложба пружа тек мали увид у велику продукцију која се увећава сваким даном.
1786 Средња медицинска школа Сента Севернобанатски Зрењанин Главни трг 12 024817177 024817177 http://www.medicinska-senta.edu.rs Золтан Нађ Абоњи 337 88 249 231 194 144 35 24.97 9 6 18 2 0.63 0.00 24.34 0 0 0 2358 67.37 1 12 28.08 0 83.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не Срeдњa мeдицинскa шкoлa у Сeнти први пут je oснoвaнa 1959. гoд. кao првa срeдњa стручнa шкoлa у oвoм грaду. У oвoj гoдини су изгрaдили и нoву згрaду бoлницe, a дирeктoр устaнoвe je биo инициjaтoр jeр je увидeo вaжнoст развијањa и усавршавања здрaвствeних рaдникa. Jeднo oдeљeњe je пoчeлo нaстaву нa мaђaрскoм нaстaвнoм jeзику у згрaди Гимнaзиje. Тa првa гeнeрaциja je мaтурирaлa 1962. гoд. И вeћинoм су били зaпoслeни у сeнћaнским здрaвствeним устaнoвaмa кao први шкoлoвaни здрaвствeни рaдници. Шкoлa je кaсниje oтвoрилa oдeљeњe нa српскoм jeзику. Oтвoрeни су и рaзни смeрoви, и тaкo шкoлa je изрaслa у рeдoвe вeћих срeдњих шкoлa и пoстaлa пoзнaтa пo свojим дoбрo oбрaзoвaним учeницимa у цeлoj зeмљи. Срeдњa мeдицинскa шкoлa тoкoм низa гoдинa мeњa свoj нaзив и прoлaзи крoз рaзнe трaнсфoрмaциje. Гoдинe 1983 сeнћaнскo oпштинскo рукoвoдствo je дoнeлo oдлуку o укидaњу рaдa Мeдицинскe шкoлe пoслe 24 гoдинe успeшнoг рaдa. Шкoлскe 1995/1996. гoдинe нa oснoву oдлукe СO Сeнтe и пoтрeбe срeдњeг кaдрa здрaвствeнe струкe у oвoм рeгиoну, уз сaглaснoст Министaрствa прoсвeтe РС зa спрoвoђeњe уписa учeникa у први рaзрeд Мeдицинскe шкoлe у Субoтици, шкoлскe 1995/1996. гoдинe oтвoрeнa судвa oдeљeњa - мeдицинскa сeстрa-тeхничaр (jeднo oдeљeњe oд 30 учeникa нa српскoм нaстaвнoм jeзикуи jeднeo oдeљeњe oд 30 учeникa нa мaђaрскoм нaстaвнoм jeзику) вaн сeдиштa – у Сeнти. Oвoм oдлукoм je нaстaвљeнo oбрaзoвaњe здрaвствeних рaдникa у Сeнти. Слeдeћe шкoлскe гoдинe Срeдњa мeдицинскa шкoлa из Зрeњaнинa истo oтвaрa двa oдeљeњa вaн сeдиштa у Гимнaзиjи. Интeрeсoвaњe учeникa je свaкe гoдинe вeлико, нaрoчитo нa мaђaрскoм нaстaвнoм jeзику. Пoштo сусe jaвили нajбoљи учeници зa пoлaгaњe квaлификaциoнoг испитa, увeк је oстaлa скoрo пoлoвинa учeникa нeуписaнa. Скупштинa AП Вojвoдинe нa свojoj сeдници дала je oдлуку o oснивaњу Срeдњe мeдицинскe шкoлe у Сeнти сa сaмoстaлним рaдoм oд 01.09.2003. гoд. Од 2008/2009. шк. гoд. шкoлa вeћ имa 12 oдeљeњa.
1789 Медицинска школа Нови Пазар Рашки 2 Краљево Косанчићева бб 0652545145 020332981 http://www.medicinskanp.edu.rs Шерифа Прељевић 930 304 626 0 0 35 86 67.32 36 27 11 12 1.20 0.00 64.71 0 0 0 6642 77.23 2 25 37.20 0 2.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1790 Средња школа Кнић Шумадијски Крагујевац 34240 Кнић 034511063 034510149 http://www.srednjaskolaknic.info Ненад Пантовић 178 65 113 0 100 66 31 13.99 12 6 10 3 0.20 0.00 13.79 0 0 0 2026 65.35 1 8 22.25 0 25.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 94 0 0 0 0 0 Не Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Иако мала, Средња школа у Книћу обилује како наставним средствима, тако и свим другим условима за несметани процес учења. Оно што је карактеристично за рад у нашем окружењу, свакако је константан, индивидуалан рад и праћење развоја и постигнућа сваког ученика. Вођени тезом да свака индивидуа поседује обиље талената које ваља, најпре открити, а затим и усавршити, у нашој школи се организују смотре, секције и сви други облици ваннаставних активности који би допринели постизању овог циља. У прилог томе говоре и учествовање наших ученика на републичким смотрама и такмичењима, представе у извођењу наше драмско-рецитаторске секције и у другим школама и општинама. У оквиру наставног програма Пословни администратор и Финансијски администратор предвиђено је формирање виртуелних предузећа, кроз која се млади постепено уводе у свет и тајне предузетништва. Виртуелна предузећа се оснивају по важећим правилима и прописима која важе за стварно предузеће, послују као право предузеће, имају исту документацију и процедуру пословања. „Запослени“ у овим предузећима обављањем својих радних задатака примењују теоријски стечено знање на конкретним ситуацијама, и стичу нова знања и вештине из области: предузетништва, рачуноводства, права, набавке и продаје, маркетинга, кореспонденције, пословне комуникације, општих и кадровских послова итд. После учења у виртуелном предузећу, ученици су далеко више оспособљени за рад код неког послодавца или у сопственом предузећу. Оваква врста наставног процеса организована је у специјализованом кабинету. Понуду производа у оквиру своје регистроване делатности ученици излажу на Сајму виртуелних предузећа. У току летњег распуста 2016.године фирма Мајкрософт ће у сарадњи са Владом Републике Србије, обезбедити везу са Академском мрежом Републике Србије(АМРЕС). На тај начин ученици наше школе ће имати пружање бесплатних eduroam Wi-Fi услуга. У холу школе је интернет кутак са рачунарима намењен искључиво ученицима. Ученички парламент је покренуо пројекат под називом "личност године". Циљ овог пројекта јесте промоција личности које би требало својом професионалном каријером, али и приватним животом да представљају позитиван пример млађим генерацијама. Ове школске године је за "личност године" изабран Новак Ђоковић. Пројекат је завршен у марту 2016. године, а 3. априла пројекат је објављен на званичној интернет страници Новака Ђоковића!
1797 Фармацеутско - физиотерапеутска школа Звездара Град Београд Београд Донска 27-29 0113047814 0113047812 http://www.farmafizio.edu.rs Биљана Вукосављевић 715 154 561 0 182 271 85 74.11 13 38 27 7 0.00 0.00 74.11 1 0 0 6909 81.28 2 29 24.66 0 2.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0 0 Не Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Фармацеутско – физиотерапеутска школа негује изузетност, вреднује успешно примењено знање и вештине и подстиче развој индивидуалних потенцијала ученика. Она је школа по мери ученика, родитеља и наставника. Настава у њој је добро организована, модуларна заснована на принципима активног учења и подстицању целокупног развоја ученика. Ђаци су добро мотивисани, а своје таленте потврђују успесима на разним такмичењима, градским и републичким конкурсима. Смерови: Фармацеутски техничар (4 године), Физиотерапеутски техничар (4 године), Козметички техничар (4 године), Масер (3 године).
1798 Прехрамбено-угоститељска школа Чачак Моравички Чачак Стоје Тошић 23 032334901 032330306 http://prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs Драган Ковачевић 671 290 381 0 324 328 63 50.63 11 11 35 6 0.00 1.00 49.63 0 0 0 3207 50.90 1 22 30.50 3 8.17 80 0 0 0 0 231 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Прехрамбено угоститељска школа је средња стручна школа.Основана2003 год.Са радом је почела на више локација,да би од 2007 године добила нову, савремену зграду која је на данашњој локацији Стоје Тошић 23.Школа има 4088м2 школског простора са пространим и савремено опремљеним учионицама,кабинетима,радионицама и лабораторијама.Поседује фискултурну салу,ђачки ресторан и школско двориште површине 1,8 ха са спољашним спортским теренима и летњом позорницом.Школа образује ученике у три подручја рада:Туризам и угоститељство,Производња и прерада хране и Хемија, неметали и графичарство.Школа ради у једној смени,тренутно у школи има 669 ученика.Капацитет школе је 850 ученика за једносменски рад.Школа се истиче одличним условима за рад,како у погледу школског простора,тако и у погледу наставног кадра..Ученици показују бројне резултате на на Републичким такмичењима,спортским такмичењима и сл.Важно је напоменути да ученици активно учествују у скоро свим манифестацијама које се одвијају у локалној заједници.
1799 Економско-трговинска школа Приштина Приштина Косовски Косовска Митровица Приштина-Лапље Село 03881627 03881627 Драгица Митић 237 76 161 0 0 0 52 32.24 12 18 18 4 0.00 0.25 31.99 0 0 0 1284 24.69 1 16 14.81 0 13.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1800 Медицинска школа Приштина - дел. ван седишта Приштина Косовски Косовска Митровица 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
1801 Медицинска школа Приштина - дел. ван седишта Приштина Косовски Косовска Митровица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
1802 Медицинска школа Приштина - дел. ван седишта Приштина Косовски Косовска Митровица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
1803 Економско-трговинска школа Штрпце - дел. ван седишта Штрпце Косовски Косовска Митровица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
1804 Техничка школа Србица Косовско-митровачки Косовска Митровица Осојане 0637256371 0637256371 Гордан Томашевић 8 5 3 0 0 4 16 8.68 5 5 4 2 0.00 0.00 8.68 0 0 0 0 0.00 1 4 2.00 0 187.50 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1806 Техничка школа Вучитрн Вучитрн Косовско-митровачки Косовска Митровица Иве Лоле Рибара 27 028422071 028425335 http://gimnazijavu.edu.rs Димитрије Денић 41 37 4 0 8 33 27 9.17 8 9 10 0 0.00 0.00 9.17 0 0 0 920 34.07 1 4 10.25 0 66.54 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Прва средња економска школа "Моша Пијаде" отворена је у Вучитрну дана 29.06.1961. године под бројем 01-2279Ф број 403/66 и одлуке која је изашла у "Службеном гласнику Р. Србије" бр. 42/66. Касније, у оквиру економске школе, тачније 11.06.1966. под бројем 0113436/1 отворена је Гимназија. Одлуком покрајинског комитета за просвету, науку и културу у оквиру Економске школе и Гимназије отварају се и одељења за квалификоване раднике. Године 1976. Гимназија и Школа за квалификоване раднике се спајају и формирају СШЦ "Мухарем Бектеши". Од 1990. године, када је усвојена нова мрежа средњих школа у Републици Србији, у Вучитрну се формирају две школе: Гимназија и Техничка школа. Од јуна 1999. године после прогона српског народа из Вучитрна, Гимназија и Техничка школа раде у Косовској Митровици у згради Техничке школе "Михаило Петровић Алас". Настава се у Гимназији реализује у оквиру општег и друштвено језичког смера, а у Техничкој школи, у оквиру подручја - машинство и обрада метала постоји образовни профил – машински техничар моторних возила. Основне претпоставке на којима се заснива рад школе су: - веома добри образовно-васпитни резултати у претходним школским годинама; - високостручан наставнички потенцијал; - солидна опремљеност школе у односу на нормативе; - изражене амбиције наставног особља за даље иновирање образовно-васпитног процеса као и стално стручно усавршавање; - спремност свих радника школе, да се квалитетним радом у додатној настави, слободним активностима и другим облицима рада још више појача васпитни утицај на ученике .
1807 Пољопривредна школа Приштина Лепосавић Косовско-митровачки Косовска Митровица Браће Матовића 17 028400413 028400413 http://www.poqoprivrednaskolapristinalesak.edu.rs Ивица Михајловић 102 54 48 0 39 55 33 22.96 10 5 17 1 0.00 0.00 22.96 0 0 0 1286 38.97 2 10 10.20 0 12.75 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредна школа Приштина основана је решењем Владе НР Србије 31.07.1946.г.Почела је са радом 04.12.1946 г. и најстарија је стручна школа на територији КиМ.Услед агресије на нашу земљу школа је привремено измештена у школској 1999/2000г. у Александровац,а потом у Лешак где је смештена у просторијама Ош"Стана Бачанин".Учионички простор је скроман док су објекти на школској економији изнова стварани.Располажемо сточним фондом ,механизацијом....још увек смо једина школа која земљишни фонд закупљује сваке године.Очекује се усељење у нову школску зграду површине2500м2.Школа је октобра 2004.гдобила признање Општине Лепосавић Октобарску повељу,а 2008.г Светосавску награду.Ученици школе су учесници такмичења на свим нивоима.Наставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређењу наставе.
1816 Економско-трговинска школа Гњилане Косовска Каменица Косовско-поморавски Ранилуг Ранилуг 028076132 028076132 http://www.ecogl.kosovskopomoravlje.rs Миодраг Јовановић 116 50 66 0 32 71 55 30.49 11 15 23 6 0.46 2.90 27.13 0 0 0 369 6.71 1 12 9.67 0 23.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 Не Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско-трговинска школа Гњилане почела је са радом 18.09.1958.г. школске 1958/59. г. у тадашњој згради Гимназије са два одељења. Децембра месеца школа се преселила у нову зграду.Непрекидно је радила и вршила упис нових генерација све до школске 1990/91. год. када се мрежом школа у Републици не предвиђа упис нових генерација да би се након две године паузе опет дозволио упис. Због дотрајалости зграде у којој је школа до 1992.год. радила и била смештена, прелази у зграду Пољоривредне школе, а након тога септембра 1995. год. ради бољег коришћења а одлуком надлежних из СО Гњилана школа прелази у Зграду Гимназије где остаје до септембра 1999. г.. Од септембра месеца исте године школа се због целокупне ситуације, а пре свега због безбедности ученика привремено, одлуком министра просвете од 29.09.1999.г. измешта у Ранилугу, Горњем Кусцу, Партешу, Врбовцу, а за привремено седиште школе одређује се одељење у Ранилугу. Од 2008. година одељење у Ранилугу добија своју зграду. Истурена одељења школе налазе се у Партешу и Коретишту. Подручије рада: Економија, право и администрација, трговина и угоститељство. Смер: Економски техничар (IV степен), конобар (III степен) и трговац (III степен). Смер економски техничар је један од најстаријих образовних профила у школи, још увек атрактиван и привлачан ученицима јер омогучује упис на многе друге факултете и дје добру основу за запослење. Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услу+ивање госта храном и пићем. Основна делатност трговине је промет робе и услуга. Школа пружа стручна знања, омогућује извођење наставе у трговинским објектима.
1817 Медицинска школа Косовска Каменица Косовско-поморавски Ранилуг Велико Ропотово 028076002 028076002 Љиљана Крстић 315 102 213 0 148 158 89 41.64 30 33 23 3 6.43 0.75 34.46 0 0 0 304 3.42 1 16 19.69 0 15.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа обавља делатност у области здравства и социјалне заштите за образовне профиле: Медицинска сестра-техничар, педијатријска сестра техничар, гинеколошко-акушерска сестра. Рад школе је усмерен на оспособљавање ученика за практичну примену стеченог знања и развијања самосвести ученика кроз савремени приступ настави, модернизовану мултимедијалну наставу добрих кадровских решења и истицања ученика као субјекта у настави.Створен је радни амбијент са кабинетима информатике, здравствене неге, библиотеке, учионицама,зборницом, канцеларијским простором и уређеним школским двориштем. Све то је резултирало највишом оценом 4, током екстерног вредновања рада школе, као и високом просечном оценом.
1819 Уметничка школа у Краљеву Краљево Рашки 1 Краљево Цара Лазара 38 036326700 036326700 http://www.umetnicka-kv.net/ Велимир Зеленовић 175 52 123 0 0 0 37 22.01 5 10 20 2 0.00 0.38 21.63 0 0 0 886 23.95 2 18 9.72 0 7.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Umetnička škola u Kraljevu Škola je osnovana 2004.godine i obrazuje učenike u oblasti Kultura, umetnost i javno informisanje. Škola upisuje učenike na sledeće obrazovne profile: -Likovni tehničar -Tehničar dizajna grafike -Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda Profili su odabrani s obzirom na zahteve tržišta, realne potrebe za kadrovima te vrste kao i na osnovu interesovanja učenika. Najveći broj svršenih učenika škole upisuje fakultete u struci (Fakultet likovnih umetnosti, Fakultete primenjenih umetnosti i ostale visoke škole i fakultete ove vrste) i postaju kulturni i javni radnici u oblasti umetnosti i kulture. Iz tog razloga, Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji do 2020 godine, predviđeno je, osim u gimnazijsko, povećanje broja učenika na upisu i za umetničko obrazovanje.
1824 Пољопривредна школа - делатност ван седишта Ранилуг Липљан Косовски Косовска Митровица Радевачка 38208 Лепина 03889485 03889485 Дејан Радаковић 32 30 2 0 0 0 19 8.10 3 11 3 2 1.91 0.12 6.06 0 0 0 103 5.42 1 4 8.00 0 0.00 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Пољопривредној школи Липљан одобрено је од стране Министарства просвете Републике Србије отварање издвојених одељења од 01.09.2006.године., у оквиру тога формирано је издвојено одељење у Ранилугу образовни профил ветеринарски техничар, настава се одвија у згради Музичке школе у Доњем Кормињану. За потребе школе користимо 4 учионице, зборницу, кабинет информатике, а за потребе професионалне праксе користи се Ветеринарска станица у Д. Кормињану и индивидуална г