Просветни картон мешовите школе

Просветни картон мешовите школе

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ШколаШколаОпштинаОкругШколска управаАдресаТелефонФаксСајтИме директораПрезиме директораУкупан број ученикаБрој дечакаБрој девојчицаБрој ученика који похађају наставу на језику националних мањинаБрој ученика - грађанско васпитањеБрој ученика - веронаукаБрој наставникаБрој извршилаца у наставиБрој наставника - радно искуство до 5 годинаБрој наставника - радно искуство 6 до 10 годинаБрој наставника - радно искуство 11 до 25 годинаБрој наставника - радно искуство преко 26 годинаБрој наставника - средња стручна спремаБрој наставника - виша стручна спремаБрој наставника - висока стручна спремаБрој педагошких саветникаБрој самосталних педагошких саветникаБрој виших педагошких саветникаУкупан број бодова на стручном усавршавањуПросечан број бодова на стручном усавршавањуБрој сменаБрој одељења у школиПросечан број ученика у одељењуБрој комбинованих одељењаБрој књига по ученикуПодручје рада - пољопривредаПодручје рада – шумарствоПодручје рада - геологијаПодручје рада - машинствоПодручје рада - електротехникаПодручје рада - хемијаПодручје рада - текстилствоПодручје рада - геодезијаПодручје рада - саобраћајПодручје рада - трговинаПодручје рада - економијаПодручје рада - хидрометеорологијаПодручје рада - култураПодручје рада - здравствоПодручје рада - остале делатности личних услугаПодручје рада - гимназијаЕнглески језикИталијански језикНемачки језикРуски језикФранцуски језикШпански језикНастава на албанском језикуНастава на српском језикуНастава на босанском језикуНастава на мађарском језикуНастава на румунском језикуНастава на русинском језикуНастава на словачком језикуНастава на хрватском језикуОпис школе
1351 Средња школа Ђуро Јакшић Нова Црња Средњебанатски Зрењанин Краља Александра 63 023811041 023811041 http://www.ssdjurajaksic.edu.rs Љубомир Жежељ 266 105 161 0 140 126 32 19.11 6 7 13 6 0.45 0.00 18.66 0 0 0 3349 104.66 1 11 24.18 0 21.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 117 0 0 0 0 86 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Српској Црњи основана је 1962. године као двогодишња експериментална пољопривредна школа, коју је похађало 105 ученика, да би 1964. године прерасла у гимназију природно-математичког смера, све до 1975. године када је основан Центар за средње образовање и васпитање. У почетку Центар је обављао образовно-васпитну делатност за прехрамбену струку а смерови су били технологија шећера и технологија уља, затим за занимања бравар и стругар, као и за металско-електротехничку струку, аутомеханичар у процесној индустрији. У оквиру пољопривредне струке образовали су се техничари биљне производње (IV степен) и руковаоци пољопривредних машина (III степен). Од 1981. године школа је регистрована као Средња пољопривредна школа са два образовна профила: пољопривредни техничар и руковалац-механичар пољопривредне технике. Од 1994. године у школи постоји и једно одељење гимназије општег типа које до 2004. године функционише као истурено одељење Зрењанинске гимназије. У покушају да освежи и осавремени понуду занимања за које се ђаци могу школовати, школа од 2004. године функционише као мешовита школа под називом Средња школа „Ђура Јакшић“, што јој пружа већу флексибилност када су у питању будућа кретања на тржишту рада и одабир одговарајућих струка које ће уврстити у своју понуду ради изласка у сусрет тренутним потребама друштва. Због све мањег броја заинтересованих ученика и презасићења тржишта, 2007. године укинута су два образовна профила, тј. два занимања III степена из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране а то су руковалац-механичар пољопривредне технике и цвећар-вртлар. Данас се у нашој школи врши образовно-васпитна делатност у оквиру више подручја рада и одговарајућих образовних профила. Школа броји укупно 267 ученика распоређених у 11 одељења и 36 запослених. У оквиру подручја рада економија, право и администрација школују се економски техничари (IV степен), у оквиру подручја рада трговина, туризам и угоститељство постоји образовни профил трговац (III степен) а сваке године у нашу школу уписује се и једно одељење гимназије општег типа. Школа је опремљена најсавременијим наставним средствима укључујући и интерактивне табле. Наши ученици су у току школске 2014/2015. године учествовали на републичком такмичењу из већине наставних предмета и при том су забележили добар успех. Посебно издвајамо освојено треће место из математике и завидан резултат у квизу „Колико се познајемо“. Ученици су иницијатори многих хуманитарних акција као и акција уређења школе и околине што доприноси све лепшем изгледу школе. Стручно усавршавање запослених, како колективно тако и индивидуално, одвија се у складу са могућностима школе и локалне самоуправе. Ученици наше школе у оквиру драмске секције припремили су комад „Госпођа министарка“ и са истим се представили на 54. Липарским вечерима. Ваља поменути Српску гимназију у Темишвару „Доситеј Обрадовић“ са којом је прошле године потписана повеља о сарадњи.
1352 Средња школа Нови Бечеј Средњебанатски Зрењанин Маршала Тита 5 023771077 023771077 http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com Анита Бојић Перкин 371 184 187 0 0 0 47 32.82 9 10 26 2 0.00 2.12 30.70 0 0 0 2161 45.98 1 18 20.61 3 34.65 0 0 0 116 15 0 48 0 0 0 106 0 0 0 0 86 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Новом Бечеју је школа мешовитог типа, обухвата четири подручја рада: гимназију; економију, право и администрацију; електротехнику, машинство и обраду металаи текстилство и кожарство. У оквиру подручја рада електротехника и машинство и обрада метала реализују се образовни профили, техничар мехатронике у четворогодишњем трајању, и аутомеханичар, механичар привредне механизације у трогодишњем трајању. Гимназија општег типа има вишедеценијску традицију у пружању динамичне и добро организоване наставе која се одвија у савременим и квалитетно опремљеним кабинетима. Посебна пажња се поклања развијању интелектуалних врлина, ставова и вредности, како би ученици били припремљени за изазове студирања и адекватно одговорили на захтеве који се јављају одласком на факултет. Настава образовног профила економски техничар обезбеђује стицање знања из стручних предмета, а индивидуални приступ обезбеђује свим ученицима и овладавање практичним вештинама. Посете успешним компанијама, Народној банци Србије, Беградској берзи, као и активан рад ученичких компанија, приближавају ученицима све аспекте економске науке и успешно их припремају за будућа занимања или наставак школовања. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања и стручног усавршавања, образовни профил техничар мехатронике оспособљава ученике управо за знања и вештине који ће моћи пратити захтеве савременог друштва. Мехатроника представља симбиозу машинства, електротехнике, електронике и управљања применом рачунара и једна је од ретких области која је применљива у широком спектру делатности, попут информатике, саобраћаја, медицине, телекомуникација, пољопривреде, авијације, космонаутике и многих других. Посебна вредност образовања за техничара мехатронике огледа се у препознавању промена насталих услед брзог развоја данашњице и адекватном прилагођавању новонасталим околностима, што чини ову област јединственом и отвара шансу за сигурно запослење. Образовни профил дизајнер одеће обједињује примењену уметност и индустријски дизајн, који омогућавају ученицима да путем сопствне креативности и личне идеје самостално конструишу, искроје и саставе одевни предмет, модни детаљ или неки пратећи елемент. Настава се одвија у стручно опремљеним кабинетима у којима су учeницима на располагању сва неопходна наставна средства. Како једна од основних човекових потреба, потреба за одевањем никада неће престати, а модерно доба поставља високе захтеве за оригиналношћу и променама, захтеви тржишта за овом врстом знања и умећа су стални и велики. Аутомеханичар и механичар привредне механизације су образовни профили у трогодишњем трајању, који омогућавају ученицима да првенствено стекну знања која су практично применљива и тиме овладају вештинама неопходним за рад у производњи. Могућности које овај профил обезбеђује јесу свакако и наставак школовања, преквалификације, доквалификације, као и отварање самосталних занатских радњи. Средња школа у Новом Бечеју позната је по учешћима у пројектима и успешној реализацији, доброј сарадњом са свим институцијама у локалној заједници, међународној размени ученика и ваннаставним активностима попут филмске, информатичке секције и креативних радионица.
1353 Средња школа Вук Караџић Сечањ Средњебанатски Зрењанин Гимназијска 2 023841035 023841035 http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs Зорица Новаковић 205 94 111 0 18 50 33 17.23 8 3 15 7 0.40 0.00 16.83 0 0 0 1757 53.24 1 11 18.64 1 42.99 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 70 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не СШ „Вук Караџић“ налази се у седишту средњобанатске, неразвијене, пограничне општине, у месту Сечањ који је административни и културни центар општине. Tо је и једина средња школа на њеној територији.\r\nШкола је основана 1964. године, као Гимназија. \r\n Реформом образовања из 1978. назив Гимназија мења се у ВОО ЗСВО средњег ступња „ Вук Караџић.“\r\n Од 1970. настава се одвија у новоизграђеном, објекту који се налази у предивном природном окружењу на обали реке Тамиш. У непосредној близини налазе се спортски терени ФК „Билећанин“ и спортска хала у изградњи.\r\nУкупна површина школске зграде је 2772м2. Школа поседује и отворени простор од 10 000 м2 на коме су изграђени спортски терени ( 1600 м2), а преостали део простора претворен је у парк.\r\nДанас школа има верификована решења за четири подручја рада : машинство и обрада метала; трговина ,угоститељство и туризам; гимназијa и економија, право и администрација.\r\nУ оквиру ових подручја уписује се по једно одељење следећих образовних профила: \r\n- гимназија општег типа\r\n- економски техничар\r\n- аутомеханичар\r\n- механичар привредне механизације\r\n Број ученика варира из године у годину и креће се од 210 до 270. Настава се одвија у једанаест одељења, у једној смени.\r\n Већина ученика су из насељених места општине Сечањ са тенденцијом повећања броја ученика и из суседних општина.\r\nЗа све ученике наше школе који живе на територији општине Сечањ организован је бесплатан превоз.
1355 Белоцркванска гимназија и економска школа Бела Црква Јужнобанатски Зрењанин Јована Цвијића 11 013853475 013853475 http://www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs/ Мирјана Панчић Бужек 175 58 117 0 90 83 27 14.20 9 8 6 4 1.44 0.20 12.56 0 0 0 1108 41.04 1 8 21.88 0 42.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 76 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Гимназија је отворена школске 1875./76. године. Њен пуни назив био је “Белоцркванска краљевско мађарска државна велика гимназија”. За првих двадесет година школа је имала око 200 ученика у просеку. Следећих година, када се град изграђује, у школи је све више ђака. Данас школа има два смера: општи смер гимназије и смер економски техничар са укупно осам одељења. Услови за рад школе су одлични. Све учионице су мултимедијалне. Кабинети биологије, физике и хемије су веома добро опремљени. Сваке године велики број ученика учествује на разним такмичењима и освајају солидне резултате. Претходне школске године 2014/2015 имамо ученика који је освојио 6. Место на републичком такмичењу из статистике. Наставници школе се редовно стручно усавршавају. У школи постоји велики број секција из разних предмета и Спортско школско друштво Полет, као и ђачки парламент који је веома активан.
1362 Гимназија и економска школа Бранко Радичевић Ковин Јужнобанатски Зрењанин Цара Лазара 197 013744896 013742300 http://www.gimeko.edu.rs Живка Чернох 299 125 174 0 267 290 33 23.71 10 7 8 8 0.00 0.00 23.41 0 0 0 4167 126.27 2 13 23.00 0 27.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 109 Не Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Гимназија и економска школа "Бранко Радичевић" од 2005.године ради као мешовита школа.Основана је1964.године као гимназија ,а у садашњој згради налази се од 1972.године.
1372 Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић Бачка Топола Севернобачки Сомбор Трг др Зорана Ђинђића бр.12. 024711934 024711934 http://dositejbt.edu.rs/ Веселин Мартиновић 393 141 252 205 239 158 41 29.00 6 14 12 9 0.60 0.00 28.40 0 0 0 2156 52.59 2 16 24.56 0 22.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 180 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Да Не Не Не Не Gimnazija je sagrađena 1964.godine. Prva generacija ušla je u gimnazijske klupe školske 1965/1966.godine. Kako obrazovni sistem nije statičan već dinamičan, jer se procesi u njemu stalno menjaju, tako se pred obrazovnim sistemom javljaju novi zahtevi u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kadrova potrebnih društvu.\r\nReformom školstva iz 1977.godine ukidaju se gimnazije i uvodi se u sistem jedinstvena srednja škola sa tri programsko-organizaciona modela. Jedinstvena zajednička opšteobrazovna osnova u dvogodišnjem trajanju, zatim model profesionalne škole u trajanju od jedne, odnosno dve godine. Takav sistem pokazao je niz slabosti, koji se otklanjaju uvođenjem novih nastavnih planova i programa za 1987/88.\r\nKonačno 1990/91.godine novi sistem srednjeg obrazovanja je proširen stavovima i smernicama u zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju u kome je rečeno da je srednje obrazovanje i vaspitanje deo obrazovanja i vaspitanja i da se ono ostvaruje u školama koje se osnivaju kao gimnazije i stručne škole.\r\nPosle dužeg vremena, početkom školske 2005/2006 godine, u objektu Gimnazije \"Dositej Obradović\" pored gimnazijskog opšteg smera omogućen je novi smer - ekonomski tehničar.\r\nGimnazija je po tipu opšteobrazovna, a srednja stručna škola je profesionalna.
1379 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај Оџаци Западнобачки Сомбор Сомборска18 0255742434 0255742043 http://www.gesjjz.edu.rs Марија Матовић 264 97 167 0 145 120 36 21.54 5 11 17 3 0.05 0.00 21.49 0 0 0 767 21.31 1 12 22.00 0 27.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 144 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Током своје дуге историје (преко 70 г.) школа је доживела разне промене које су биле у складу са захтевима времена. 2005. г. школа постаје мешовитог типа под називом Гимназија и економска школа „Јован Јовановић Змај“. Данас је то школа са 12 одељења. Налази се у центру града и архитектонски је препознатљива. Има 23 простране и светле учионице; многе су опремљене савременим наставним средствима. У школи је запослено 32 високо образована наставника. Велики број наставника су млади људи, који уз помоћ старијих и искусних колега, својим ентузијазмом и преданошћу доприносе пријатној и подстицајној атмосфери. Наставници се стручно усавршавају и новостечено знање примењују у свакодневном раду. На такмичењима ученици остварују запажене резултате на свим нивоима. Изузетно добро пласирани су и приликом полагања пријемних испита за даље школовање (преко 70% је на буџету). Истиче се рад ученичког парламента који активно учествује у разним пројектима, хуманитарним акцијама, забавним вечерима.
1397 Средња школа 22. октобар Жабаљ Јужнобачки Нови Сад Николе Тесле 78 021831345 021831345 http://www.22oktobar.rs Mиодраг Јањош 564 315 249 0 0 0 64 50.25 15 22 25 2 0.00 3.00 47.25 0 0 0 1545 24.14 1 22 25.64 3 11.59 0 0 0 169 0 0 0 0 0 179 106 0 0 0 0 110 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1408 Техничка школа Милева Марић Ајнштајн Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Гагаринова 1 021443444 021442297 http://www.mmaricajnstajn.edu.rs Станко Матић 1697 785 912 0 402 642 183 160.95 37 38 86 22 1.00 10.58 149.37 0 0 0 8714 47.62 2 77 22.04 3 11.45 0 410 0 0 0 469 210 608 0 0 0 0 0 0 0 0 Да Не Да Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1413 Гимназија и економска школа Светозар Милетић Србобран Јужнобачки Нови Сад Трг професора Миливоја Туторова 4 021730155 021731219 http://www.gimnazijasrbobran.edu.rs Марија Туторов 212 80 132 0 79 133 26 13.85 8 8 10 0 0.00 0.00 13.85 0 0 0 1752 67.38 1 8 26.50 0 43.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 97 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1415 Средња школа Лукијан Мушицки Темерин Јужнобачки Нови Сад Народног фронта 80 021843272 021843797 http://www.sslukijanmusicki.com Миломир Радић 337 171 166 81 24 16 56 32.74 17 19 16 4 0.20 2.64 29.89 0 0 0 4192 74.86 2 17 19.82 8 26.86 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 57 0 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Да Не Не Не Не
1427 Средња школа Крупањ Мачвански Ваљево Вука Караџића 16 0157581143 0157581143 http://www.srednjaskola.edu.rs Драган Дојић 320 162 158 0 0 70 38 27.83 14 6 9 9 0.00 1.00 26.83 0 0 0 1307 34.39 2 15 21.33 3 22.69 0 0 0 54 84 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 67 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1965. године као Гимназија. Времена су се мењала, а са њима увођена нова подручја рада и образовни профили. Данашњи назив Средња школа носи од 2005. године. Она је мешовита и једина средња школа на територији општине Крупањ. Образовно-васпитни рад се одвија у две смене, у две школске зграде, две радионице, фискултурној сали и спортским теренима у непосредној близини школе, као и предузећима на подручју општине Крупањ. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, а од резултата на такмичењима у претходне три године истичемо сребрну медаљу на Међународној хемијској олимпијади 2013. године, бронзану медаљу на Међународној хемијској олимпијади 2014. године, прво место на Републичком такмичењу из основа електротехнике и друго место на Републичком такмичењу из физике у 2015. години. По завршетку школовања, ученици се без проблема уписују на факултете и више школе. Наставници школе редовно раде на унапређивању наставе, а близу трећине њих су њени бивши ученици.
1428 Средња школа Вук Караџић Љубовија Мачвански Ваљево Дринска бб 015561868 01505610773 http://sskolaljubovija.rs Milan Jovanović 336 146 190 0 14 53 45 28.28 26 6 6 7 0.00 1.00 25.29 0 0 0 1262 28.04 2 15 22.40 1 16.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 83 0 0 0 0 188 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Основана 1964 године. Образовни профили школе се гимназија,трговац, кувар,конобар,туристички техничар и економски техничар. Ученици школе постижу изузетне резултате на такмичењима освајајући прва и друга места на Републичким тамичењима, међународним олимпијадама. при упису на факултете ученици се у великом броју уписују на студенте који се финансирају из буџета.
1440 Средња школа Мали Зворник Мали Зворник Мачвански Ваљево Краља Петра првог 12 015471003 015472277 http://srednjaskolamz.edu.rs Милош Тимотић 305 102 203 0 45 212 41 26.23 15 13 10 3 0.00 2.31 23.92 0 0 0 1210 29.51 3 15 20.33 3 24.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 130 0 0 0 71 80 Да Да Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1441 Средња школа Свети Трифун Александровац Расински Крушевац Крушевачка 8-10 037751117 037751117 http://www.svetitrifun.edu.rs/ Божидар Ковачевић 765 381 384 0 229 543 66 54.27 12 14 29 11 0.24 0.00 54.03 0 0 0 3017 45.71 1 27 28.33 1 19.39 385 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 Не Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1926.године као Специјална Винодељеско-Воћарска школа. Током година школа је прошла све реформе које су задесиле школство у Србији. Од 2004.године школа носи назив Средња школа „Свети Трифун“, када се спајају Пољопривредно-техничка школа и Гимназија (која је до тада била издвојено одељење крушевачке Гимназије ). Године 2012. школа добија интернат и мења назив у Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика .У нашој школи ученици стичу образовање у следећим подручјима рада:\r\n- Пољопривреда, производња и прерада хране (Пољопривредни техничар, Прехрамбени техничар, Виноградар-винар, Произвођач пољопривредних производа, Пекар)\r\n- машинство и обрада метала(Машински техничар за компјутерско конструисање)\r\n- гимназија(Општи тип) \r\nШкола има савремено опремљене кабинете, два информатичка кабинета, лабораторије, машинску радионицу,фискултурну салу за комплетну реализацију свих видова наставе у наведеним образовним профилима. Школа поседује економију и вински подрум у коме се врши едукација ученика по савременим стандардима. Ученици постижу изузетне резултате на свим нивоима такмичењима школа и на пријемним испитима за упис на факултете .Поверње нашој школи указују ученици и родитељи из суседних општина, тако да смо у могуноћности да упишемо чак и већи број ученика од траженог.\r\nШкола од самог почетка негује добре односе и сарадњу са локалном самоуправом и привредним чиниоцима Општине.\r\n
1454 Гимназија Сава Шумановић Шид Сремски Нови Сад Лазе Костића 2 0222712529 0222712529 http://www.gimnazijasid.znanje.info/ Љубица Радишић 399 152 247 0 48 342 41 27.72 12 13 11 5 0.00 0.00 27.33 0 0 0 533 13.00 1 15 26.60 0 45.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 263 Да Не Да Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1524 Средња школа Гроцка Град Београд Београд Ужичка 2 0118500720 0118501325 http://srednjaskolagrocka.edu.rs Селимир Радосављевић 674 290 384 0 84 138 68 54.49 18 17 30 3 0.00 3.81 50.68 0 0 0 5089 74.84 2 32 21.06 6 13.68 39 0 0 0 0 0 0 0 0 58 338 0 0 0 72 167 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Основани смо 1949. године као Школа за ученике у привреди, а данас смо Средња школа која броји 32 одељења и образује 7 профила. Ученици наше школе сваке године учествују на такмичењима и смотрама где заузимају значајна места на градском и републичком нивоу.Поносни смо на наше ученике јер након четворогодишњег образовања уписују и завршавају жељене факултете, а након трогодишњег образовања брзо започињу своје професионалне каријере.Наш наставни кадар чине искусни, насмејани и озбиљни људи увек спремни да саслушају, помогну и пруже подршку нашим ученицима. Наш наставни процес је модеран и подразумева коришћење савремене технологије у раду, истраживачки рад као и сарадњу са компанијама које су у прогресу. Свој ентузијазам кадар школе показује и кроз планирање и реализацију интерних обука запослених, ваннаставних активности ученика. Одређени број наставника пружа подршку ученицима и путем сопствених web страница које су намењене размени школског материјала. У нашој школи постоје и оптимални услови за учење страних језика јер школа поседује фонолабораторију као и услови за извођење наставе која подразумева коришћење пројектора, рачунара и on-line повезаности. Са великим задовољством тврдимо да је пут знања који ученици добијају својеврстан мост између искуства и актуелног момента. Сваке године ученици и наставници заједно планирају и реализују бројне посете позориштима, музејима, институтима, Дому Народне скупштине.У нашој школи постоје одлични услови за спорт и спортске активности јер поседујемо велику фискултурну салу, спортски терен, теретану на отвореном и трим стазу.
1535 Средња школа Никола Тесла Баточина Шумадијски Крагујевац Краља Милана Обреновића 2 0346841659 0346841038 http://www.ssbatocina.edu.rs Бојана Ђорђевић 257 154 103 0 115 143 34 21.23 10 3 15 6 0.00 0.00 21.24 0 0 0 1404 41.29 1 12 21.42 0 20.23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 70 Да Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је једина средња школа на територији општине Баточина и правни наследник Образовног центра "Никола Тесла" који је настао Самоуправним споразумом о удруживању који су закључили Гимназија "Радоје Домановић" из Баточине и Школа за квалификоване раднике "Млади радник" из Лапова од 15.03.1977.године. Данас образујемо ученике у 3 подручја рада и 5 образовних профила. Зграда у којој боравимо је у сваком погледу функционална и задовољава све потребе ученика и наставног особља, са сталном модернизацијом у погледу услова рада. Одликујемо се разноврсним садржајима које пружамо ученицима, и током сваке године, поред стандардних наставних, организујемо и велики број ваннаставних активности, по чему смо постали препознатљиви. На спољашњем вредновању оцењени смо високом оценом 3, јер је утврђено да испуњавамо 82,76% свих прописаних стандарда, укључујући 80% стандарда који су кључни за вредновање.
1544 Средња школа Ђура Јакшић Рача Шумадијски Крагујевац Карађорђева 94 034751156 034751281 http://www.raca.edu.rs Миодраг Живановић 280 138 142 0 98 152 35 21.50 5 11 16 3 0.00 0.00 21.51 0 0 0 4068 116.23 1 12 23.33 0 21.10 0 0 0 0 102 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 74 Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не На молбу грађана вароши Раче и Лепенског среза, министарство просвете Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, уследило је одобрење од стране министра да у Рачи може отпочети са радом Средње школе. Министар је издао дозволу пошто је било пријављено 150 ђака, обезбеђен наставни кадар, школски намештај и новчани оснивачки фонд. Указ краља Петра I о оснивању школе је потписан 17. септембра 1920. године Пошто је указ озваничио уопштено постојање приватне четвороразредне средње школе, у Рачи су основана три различита типа школе: Нижа мешовита гимназија, Занатска трговачка школа и Радничка школа. Министарство просвете је прилагођавало школске програме према западноевропском систему школства, али је велика пажња придавана музичком и телесном васпитању. Сада школа има три образовна профила и то: Електротехничар рачунара, Гимназија општи тип и Туристички техничар. У оквиру школе постоји и Центар за образовање одраслих.
1546 Средња школа Краљ Петар Први Топола Шумадијски Крагујевац Шумадијска 2 034811035 034811035 http://www.srednjaskola-topola.edu.rs Љубиша Недељковић 546 322 224 0 221 325 57 45.50 11 12 24 10 0.00 1.34 43.16 0 0 0 3642 63.89 1 25 21.84 3 27.84 247 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 Не Да Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа ''Краљ Петар I'' у Тополи настала је на темељима школе за квалификоване раднике основане двадесетих година прошлог века.Током година кроз више реформи образовања, школовала је ученике различитих образовних профила и израсла у модерну образовну установу која сада образује ученике у три подручја рада за трогодишња и четворогодишња занимања. Средња школа ''Краљ Петар I'' у Тополи има запажене резултате у школовању кадрова за привреду општине Топола и шире али и у припремању ученика за даље школовање на факултетима.Школске 2014/2015. године наши ученици учествовали су на бројним такмичењима и постигли завидне резултате , а највећи успех остварен је на републичком такмичењу из пољопривреде где је ученик наше школе освојио другу награду. Средња школа ''Краљ Петар I'' Топола добитник је повеље ''РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ'' за 2015. годину коју додељује Скупштина општине Топола за изузетан допринос развоју Општине Топола.
1547 Средња школа Никета Ремезијански са домом ученика Бела Паланка Пиротски Ниш 9. Мај бр. 2 018855510 018855510 http://srednjaskolabelapalanka.edu.rs Драган Крстић 171 94 77 0 0 0 27 14.99 3 8 13 3 0.00 1.07 13.92 0 0 0 1946 72.07 1 8 21.38 0 58.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 93 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа \\\"Никета Ремезијански\\\" из Беле Паланке наставља богату традицију белопаланачке гимназије. Основана је у ратним условима 1941. године као Потпуна реална гимназија са 192 ученика.Због миграционих кретања и смањења ученика 2006. године мења статус и од чисте гимназије прерасла је у мешовиту школу. Од тада носи име Никете Ремезијанског, познатог ранохришћанског мисионара, теолога, филозофа и песника, творца хришћанске химне \\\" Te Deum\\\", који се родио и живео у 4. веку у Ремисијани данашњој Белој Паланци.Школа данас ради у изузетном уређеном и оплемењеном простору са добро опремљеним кабинетима, за опште образовне предмете и реализацију практичне наставе, при чему се посебно издваја мултимедијална учионица и фонолабораторија.Од богате спортске инфраструктуре треба посебно издвојити тениске терене у дворишту школе. Ученици школе редовно учествују на окружним и републичким такмичењима, Нјвећи успеси постигнути су из математике, социологије и психологије ( прво место на републичком такмичењу). Бела Паланка је позната по великом броју доктора наука ( преко 100) углавном су они били ђаци наше школе.Ученици школе су носиоци културног и спортског живота у Белој Паланци. Школа је један од организатора позоришног Фестивала омладинских сцена.Наставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређивању своје наставе.
1548 Гимназија Свети Кирило и Методије Димитровград Пиротски Ниш Кирила и Методије 12 010362163 010362163 http://www.cargim.edu.rs/ Снежана Симеонов 278 120 158 104 82 86 41 31.28 9 8 19 5 0.00 0.00 31.28 0 0 0 4775 116.46 1 16 17.38 0 84.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 167 Не Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Из података записаних у Летописној књизи Гимназије сазнајемо да је Гимназија у Димитровграду (бившем Цариброду) основана школске 1890/91. године на иницијативу Донча Паунина (првог директора Гимназије). Историја ове школе је историја овога краја последњих 100 година: школа је формирана у бугарској царевини, радила у краљевини Југославије, проживела године фашистичке окупације, славила године после ослобсђења и дочекала године демократског плурализма. Тренутно школа има 16 одељења, 8 - образовни профил гимназија општи смер и 8 - образовни профил труистички техничар. Школа поседује верификацију у подручју рада гимназија - смер општи и у подручју рада трговина, угоститељство и туризам, за образовне профиле туристички техничар у четворогодишњем трајању и образовни профил трговац у трогодишњем трајању. Једина смо средња школа у нашој Општини и наша специфичност и квалитет се огледа и у томе што поред образовања на српском језику имамо и образовање на матерњем бугарском језику. Школа се истиче одличним условима за рад и живот ученика са великим и светлим учионицама, савременом зградом школе која је изграђена 1986. г. Наши ученици редовно учествују на бројним такмичењима и освајају запажене резултате. Школа је попуњена квалитетним кадровима и сви наставници и стручни сарадници имају компетенције за извођење наставе на српском и бугарском језику.
1554 Средња школа Блаце Топлички Ниш Краља Петра I 3 027371533 027371533 http://sskolablace.edu.rs Горан Јозић 317 143 174 0 113 42 47 27.90 17 6 18 6 0.00 0.00 27.90 0 0 0 1874 39.87 1 14 22.64 0 33.02 128 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 160 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1562 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Рековац Поморавски Јагодина Слађана Лукића бб 0358411434 0358411134 http://www.pvskolarekovac.edu.rs Љубиша Стевановић 297 177 120 0 0 297 40 27.71 12 7 13 8 0.00 0.00 27.71 0 0 0 1731 43.28 1 13 22.85 0 38.49 196 4 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Школа је основана 1958. године као воћарско-виноградарски центар и од тада се континуирано развија. Једина је средња школа на територији општине Рековац и више од пола века оријентише се према актуелним потребама друштва. Настава се реализује у оквиру три образовна профила: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и економски техничар. У свом саставу има зграду школе са модерно опремљеним учионицама и кабинетима, дом ученика капацитета 105 места и школску економију опремљену савременим пољопривредним машинама и објектима за животиње где ученици обављају професионалну праксу. Од 2012. године у саставу школе налази се истурено одељење Високе Пољопривредно-прехрамбене школе из Прокупља, а студентима је на располагању новоизграђени студентски дом капацитета 50 места. Због изузетне опремљености школа је домаћин бројних стручних, културноуметничких, медијских и спортских манифестација. Може да се похвали добрим успесима ученика на окружним и регионалним такмичењима , као и стручношћу и сталним професионалним усавршавањем наставног особља.
1568 Средња школа Свилајнац Поморавски Јагодина Браће Југовића 10 035321408 035321408 http://skolasvilajnac.edu.rs/ Бранкица Станојевић 421 216 205 0 115 57 37 29.28 12 8 16 1 1.40 1.00 26.88 0 0 0 1171 31.65 1 15 28.07 6 39.77 0 0 0 68 0 0 0 0 0 71 139 0 0 0 0 143 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа „Свилајнац“ је средња школа мешовитог типа. Основана је 1877.године и од тада континуирано ради. У Школи постоје профили у следећим подручјима рада: 1.Гимназија – општи смер, четворогодишње образовање; 2.Економија, право и администрација – економски техничар, четворогодишње образовање; 3.Електротехника - електротехничар електронике, четворогодишње образовање; 4.Машинство и обрада метала – механичар грејне и расхладне технике и аутомеханичар, трогодишње образовање; 5.Трговина, угоститељство и туризам – кувар и конобар, трогодишње образовање. Школа је опремљена кабинетима рачунарства и информатике и пословне информатике, хемије, физике, биологије, историје и географије, куварства и услуживања, машинске радионице. Ученици Школе су 2014/2015. године освојили девет републичких награда. Ученик Алекса Милосављевић освојио је златну медаљу на Међународној хемијској олимпијади, поред бронзане од претходне године.
1573 Средња школа Велико Градиште Браничевски Пожаревац Житни трг 4 012663131 012663131 http://www.ssvg.edu.rs Зоран Ташић 475 217 258 0 193 282 49 34.69 13 16 13 7 0.39 1.00 33.30 2 0 0 4448 90.78 1 19 25.00 2 25.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 238 Не Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа је основана 1879. године. Школа има 472 ученика са 5 образовних профила у два подручја рада (Гимназија и Трговина, угоститељство и туризам). Школа је последњих 10-ак година направила велики помак у свом развоју. Спремно је дочекала промене које су се десиле у нашој земљи, прилагодила се, осавременила. Постала је школа за 21. век. Средња школа опремљена је са 10 интерактивних табли, вредности око милион динара. Настава се одвија у кабинетима. Сви кабинети опремљени су интерактивном таблом, пројектором и лаптопом. Школа поседује преко 50 компјутера, штампаче, музичке линије, ЛЦД телевизоре. Школа је укључена у значајне међународне пројекте, који су јој донели афирмацију. Од 2009. ученици аплицирају за стипендије “Уједињених светских колеџа“ (UWC). До сада је њих пет добило стипендије и своје средњошколско школовање наставили су у иностранству. Сви су наставили студије у Америци. Oд 2007. године Средња школа из Великог Градишта се прикључила пројекту „Модернизација система средњег стручног образовања“. Као резултат тог пројекта у школи уведен је огледни образовни профил. Школа је од 2010. укључена у пројекат Тур.рег.који представља аустријску иницијативу за подршку туристичком образовању у огледним школама у Србији. Школа је од 2012. године, активно укључена у пројекат Интеркултуре и програм размене ученика, који се одвија посредством међународне организације Интеркултура. Средња школа је у јуну 2013. започела и сарадњу са Међународним академским центром. Добри услови у школи и квалитетан наставни кадар представљају добар основ за квалитетну наставу и веће интересовање ученика за учешће на такмичењима и ваннаставним активностима. Сваке године ученици школе учествују на републичким такмичењима из различитих области и освајају награде. Већ неколико година школа увек има освајаче прва три места у Републици из различитих предмета. Све школе у Србији пролазе екстерну евалуацију. Оцењују се сви сегменти рада школе, оценом од 1-4. Квалитет Средње школе је потврђен и у екстерној евалуацији 2013. године. Саветници Министарства просвете оценили су Средњу школу највишом оценом 4.
1575 Средња школа Младост Петровац на Млави Браничевски Пожаревац Млавска 14 012331129 012331129 http://www.mladost.rs Јадранка Цветковић 521 232 289 0 0 0 51 37.94 14 12 18 7 0.00 0.00 33.59 1 0 0 3853 75.55 2 23 22.65 0 14.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 253 0 0 0 0 241 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Prema podacima kojima raspolažemo, Petrovac, odnosno srez Mlavski, prvi put je tražio osnivanje Gimnazije u Petrovcu još 1891.godine. Međutim, proći će još dosta vremena pre nego što želja bude bila ostvarena. Naime, Petrovac je Gimnaziju dobio tek 1965. godine. Školi je 1979. godine pridodat aneks, tako da danas školska zgrada ima ukupnu površinu od 3348 metara kvadratnih. U sastavu školske zgrade se nalazi i fiskulturna sala, školski tereni i školski park. Školska biblioteka poseduje oko 8 000 knjiga i časopisa, a u okviru biblioteke nalazi se i čitaonica sa 35 čitalačkih mesta. Veliki školski hol je savremena galerija u kojoj se priređuju izložbe slika, održavaju književne večeri, koncerti i pozorišne predstave.
1595 Средња школа Свети Ахилије Ариље Златиборски Ужице Војводе Мишића 40 031891427 031891427 http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Ранко Давидовић 517 248 269 0 0 0 55 46.22 8 9 30 8 0.67 0.00 45.55 0 0 0 1801 32.75 2 24 21.54 4 12.59 0 0 0 28 42 0 76 0 0 0 170 0 0 0 0 201 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа „Свети Ахилије“ из Ариља је мешовита средња школа, једина школа за средње образовање и васпитање на подручју општине. Средње образовање датира од 1951. , а „Школе за квалификоване раднике“ је основана 1961. године да би од 29. марта 2005. године добила данашњи назив. Школа образује ученике у пет подручја рада:. Сваке школске године имамо ученике који раде према инклузивним принцима интегрисани у редовна одељења. Наша мисија је пружање функционалних, актуелних и трајних знања, подстицање и развијање личне иницијативе, тимског рада и конструктивне комуникације. Наша визија је стварање младих образованих грађана са развијеним стручним, интелектуалним, емоционалним, социјалним, моралним и физичким компетенцијама. Поред образовања ученика у наведеним профилима, школа је позната кроз значајну понуду ваннаставних активности. Истичемо ангажовање у области ученичког предузетништва. До сада смо освајали награде и на окружним и на државним такмичењима. Поносимо се тиме да смо препознати и на међународном нивоу. Као победници на нивоу државе, представљали смо Републику Србију на Европском првенству на Сардинији 2010.године. Ученичко предузетништво је основа међународног пројекта који већ 2 године реализујемо са партнерском школом из Шведске. Ученички парламент значајним ангажовањем у хуманитарним активностима доприноси реализацији васпитне улоге школе. Наши ученици освајају нека од првих места на државним такмичењима из различитих области чиме неки од њих остварују право уписа на факултете без пријемног испита. Сваке године школа има представнике у Истраживачкој станици у Петници.
1624 Средња школа 1300 каплара - Љиг Љиг Колубарски Ваљево Војводе Мишића 26 0143445173 0143445173 http://1300kaplaraljig.edu.rs Биљана Јовановић 313 123 190 0 0 0 36 24.77 7 10 16 3 0.00 2.00 22.77 0 0 0 771 21.42 1 14 22.36 6 23.96 0 0 0 39 0 0 0 0 0 149 31 0 0 0 0 94 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1634 Средња школа Варварин Расински Крушевац Светог Саве 6 037788369 037788369 http://ssv.edu.rs Драгољуб Станојевић 494 251 243 0 224 224 53 38.78 6 16 23 8 0.00 0.00 38.78 0 0 0 2391 45.11 2 19 26.00 3 12.74 0 0 0 155 0 105 0 0 0 0 117 0 0 0 0 117 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1645 Средња школа Драгачево Лучани Моравички Чачак Републике бб 032855554 032855554 http://skoladragacevo.edu.rs Драган Тановић 400 203 197 0 169 226 53 38.72 8 13 26 6 0.45 0.27 38.00 0 0 0 4405 83.11 1 20 20.00 0 30.93 0 0 0 55 0 79 0 0 0 16 174 0 0 0 0 76 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа ''Драгачево'' је прва и једина средња школа на територији Драгачева, основана 28. октобра 1958. године, као школа ученика у привреди. У школи је те школске 1958/1959. године било једно одељење са 43 ученика. Током пола века постојања школа је непрестано радила и развијала се, а број ученика и професора се из године у годину повећавао. Године 1977. отворено је и издвојено одељење ове школе у Лучанима. Од школске 2004/2005. године добија статус мешовите школе, као и садашњи назив. Школа има традицију дугу 56 година и ужива заслужени углед, на шта су поносни ученици, родитељи и професори. У школи је приметна добра организација и квалитет наставе, уз неговање свих традиционалних вредности. Савремени токови у настави се прате, примењују се активне методе, учествује се на конкурсима за добијање нових образовних профила. У школи је добра, радна атмосфера. Ученици уживају сва законом гарантована права, у чему им се пружа несебична подршка. Професори имају добар приступ раду са ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Ваннаставне активности у школи су на завидном нивоу. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Ученици учествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Ученици заједно са својим професорима уређују школски лист „Двооглед“. У школи тренутно послују две Ученичке компаније, ''Lucy'' и ''Мементо''. Ученици школе показују значајан успех на бројним такмичењима општинског, међуопштинског и републичког нивоа. Једнако добар успех ученици остварују и приликом уписа на више школе и факултете. Школа је на задовољавајући начин опремљена модерним наставним средствима која су на располагању професорима и ученицима, како у учионицама, тако и у кабинетима, фискултурној сали итд. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира. Безбедност ученика је на високом нивоу. Школа има видео надзор. Рад се одвија увек у првој смени. Предузеће ''Милан Благојевић'' Лучани стипендира најбоље ученике који се школују за занимање хемијско-технолошки техничар.
1670 Средња школа Свети Сава Кладово Борски Зајечар Младости 1 019803335 019801274 http://svetisavakladovo.edu.rs Милош Радоњић 233 69 164 0 142 91 32 19.56 15 7 7 3 0.00 0.00 19.56 0 0 0 2585 80.78 1 11 21.18 0 61.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 117 0 0 0 0 85 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Развојни пут школа започиње школске 1962. године, као гимназија. Школа је доживљавала бројне трансформације, што је било условљено реформом образовања. Од „чисте“ гимназије, преко усмереног образовања, 1991. године уследио је повратак само на гимназијске смерове и школа егзистира наредних 24 године као Гимназија Кладово. Због опадања броја ученика у Кладову, у школи се уводи образовни профил економски техничар, и Гимназија 2005. године мења назив и статус и верификована је као мешовита средња школа: Средња школа "Свети Сава" Кладово. У циљу прилагођавања потребама тржишта и праћења жеља родитеља и ученика у школи су, поред гимназијских смерова, уведени образовни профили: туристички техничар, финансијски администратор и трговински техничар. За 50-ак година постојања школа је дала бројне генерације добрих стручњака, а своју васпитно–образовну делатност стално обогаћивала новим садржајима, облицима и методама рада. Захваљујући деловању низа секција, као и неговању рада са талентованим ученицима школа је имала запажене резултате на многим такмичењима од регионалних, преко републичких и савезних, све до међународних олимпијада.
1679 Средња школа Никола Тесла Бољевац Зајечарски Зајечар Кнеза Милоша 13 030463392 030463391 http://www.ssnikolatesla.edu.rs Велибор Станојевић 263 134 129 0 149 113 40 20.13 11 13 11 5 0.00 0.00 20.12 0 0 0 2525 63.12 1 12 21.92 0 19.12 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 77 Да Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Srednja škola"Nikola Tesla" je mešovita srednja škola sa tri područija rada: Ekonomija, pravo i administracija-Ekonomski tehničar Šumarstvo i obrada drveta-Šumarski tehničar Gimnazija-Opšti tip
1682 Средња школа Бранислав Нушић Сокобања Зајечарски Зајечар Митрополита Михаила 5 018830525 018830975 http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Ана Милићевић 376 166 210 0 219 146 44 34.65 9 12 17 6 0.00 0.00 34.65 0 0 0 3012 68.45 2 17 22.12 1 25.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 164 0 0 0 0 81 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Наша школа је једина средња школа у Сокобањи. Носи име познатог комедиографа који је био чест гост Сокобање. Основана је као гиманзија 1962. године, а временом је променила низ струка и смерова прилагођавајући се потребама ученика. Данас ради као мешовита школа са следећим образовним профилима: гимназија - општег смера, туристички техничар, финансијски администратор, економски техничар, кувар и конобар. Школа је опремљена наставним средствима потребним за одвијање наставе и практичан рад. Наши ученици постижу успехе на такмичењима и сваке године учествују у раду истраживачке станице у Петници.
1709 Средња школа Сезаи Сурои Бујановац Пчињски Лесковац Миђени бб 017653826 017653826 http://www.sezaisurroi.com Зејни Фејзулахи 1166 578 588 1166 0 0 128 104.35 48 31 31 18 3.55 0.00 63.98 0 0 0 1925 15.04 2 46 25.35 3 10.96 0 0 0 195 235 0 0 0 0 30 100 0 0 148 0 458 Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Не Средња школа ,,Сезаи Сурои” у Бујановцу бивша ,,Михајло Пупин” (у даљем тексту школа ,,Сезаи Сурои”) основана је одлуком Скупштине општине Бујановац и отпочела са образовно-васпитном радом од школске 1973/74 год. Свој рад је започела са наставним средствима у просторијама Основне школе ,,Мухарем Кадрију” у Вел. Трновцу, најпре као истурено одељење Прешевске гимназије стим да је 1973 год. дошло до осамостаљења са седиштем у Бујановцу. У медјувремену је школа трансформисана у стручну школу то јест Машинско-електро-техничку школу са више струка и занимања. Школа после статусних промена поседује верификацију за следећа подручја рада: Машинство и обрада метала Машински техничар за компјутерско конструисање, решење бр.022-05-521/94-03 од 10.04.2006 год. Бравар, решење број 022-05-00521/94-03 од 17.05.1984 год. Аутомеханичар, решење број 0225-00521/94-03 од 27.05.1994 год. Електротехника Електротехничар рачунара, решење бр.022-05-00521/94-03 од 06.06.2006 год. Електроинсталатер, решење број 02205-00521/94-03 од 27.05.1994 год. Електромонтер мрежа и постројења, решење број 022-05-00521/94-03 од 06.04.2012 год. Економија, право и администрација Економски техничар, број решења 022-05-00521/94-03 од 06.06.2006 год. Финансијски администратор, број решења 022-05-521/94-03 од 14,10,2013 год. Гимназија Општи тип, број решења 022-05-00521/94-03 од 06.06.2006 год. Здравство и социјална заштита Медицинска сестра-техничар, решење број 022-05-00521/94-03 од 24.12.2010 год. Трговина, угоститељство и туризам Трговац, број решења 022-05-00521/94-03 од 24.12.2010 год. Најновијом одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС Средњој сколи ,,Сезаи Сурои” дозвољено је да упише нове образовне профиле: Економија, право и администрација Финансијски администратор Електротехника Аутоелектричар Поред тога што школа образује кадрове за непосрадни рад, школа такође образује ученике и за даље школовање. Теоретска настава се изводи у учионицама наше школе. Вежбе се изводе по кабинетима, практична настава се изводи по кабинетима и приватним радњама. Школски програм школе представља основни документ који школа треба да оствари у шк. 2015/2016 год. Школа је верификована Одлуком Министарства просвете бр.022-05-00521/94-03 од 27.05.1994 год. Према најновијим законским решењима (Закон о основама система образовања и васпитања) статус школе је промењен и она је сада Средња школа ,,Сезаи Сурои“ Бујановац. Настава се изводи на албанском језику.
1715 Гимназија Босилеград Пчињски Лесковац Георги Димитрова 23 017877360 017877361 Антон Тончев 198 93 105 28 148 46 25 23.23 5 6 8 6 1.11 0.00 22.13 0 0 0 929 37.16 1 11 18.00 0 55.10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Гимназија је једина средњошколска установа на територији општине Босилеград. Основана је 1941 године.Тада је имала нешто више од 100 ученика, а школска зграда је у то време имала у основи само приземље. Број ђака се из године у годину се повећавао, па је 1943 године на приземној згради дограђен спрат. Од 1950 - 2000 године број ученика се кретао од 300 – 600, школа је функционисала у складу са Законима Министарства и потребама ученика. У периоду од 2001 - 2003 године зграда је реконструисана и дограђен је још један спрат. Тиме је увећан простор за извођење наставе, створени су услови за кабинетску наставу из хемије, физике, биологије, информатике и рачунарства, стране језике и направљен је кабинет електротехнике за ученике III степена електроструке истуреног одељења Техничке школе из Врања. Стручна заступљеност и усавршавање наставника дало је изузетне резултате код ученика. Школа се истиче изузетно добрим условима за рад и школовање ученика са великим и светлим учионицама, у којима се настава одвија у једној смени. Тренутно школу похађа 200 ученика. Ученици школе постижу врло добре резултате како у учењу тако и на такмичењима. Посебно издвајамо прва места на Републичким такмичењима из руског и бугарског језика, треће место на Републичком такмичењу из српског језика, као и одлични резултати на такмичењима из других предмета. Наставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређивању наставе. У односу на број становника општине, Гимназија је дала највећи број високо образованих кадрова још у време бивше Југославије.
1761 Економско-трговинска школа Штрпце Косовски Косовска Митровица Штрпце 029070191 029070191 http://opstinastrpce Новица Крстић 419 208 211 0 0 0 96 61.31 30 23 40 3 0.50 0.94 57.87 0 0 0 3523 36.70 2 29 14.45 0 40.57 0 0 0 27 36 0 0 0 0 10 161 0 0 111 0 74 Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не
1768 Средња школа Никола Тесла Лепосавић Косовско-митровачки Косовска Митровица Немањина 29а 02883562 02884191 http://www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs Слађан Радовић 311 180 131 0 113 173 53 42.60 9 13 17 14 1.07 0.00 41.53 0 0 0 2615 49.34 2 20 15.55 0 0.00 0 0 0 37 61 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 114 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа Никола Тесла из Лепосавића пуних 59 година школује у четири подручја рада и то: Електротехника Економија Машинство и обрада метала Гимназија
1769 Средња школа Григорије Божовић Зубин Поток Косовско-митровачки Косовска Митровица Јелене Анжујске 17 028460108 028460108 http://www.ssgrigorijebozovic.nasaskola.rs Ивица Трифуновић 215 126 89 0 46 0 54 36.36 14 14 21 5 1.44 0.00 34.92 0 0 0 1025 18.98 1 16 13.44 0 20.00 0 0 0 33 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа "Григорије Божовић" у Зубином Потоку основана је одлуком СО Зубин Поток 1987. године. Основна делатност школе је образовање и васпитање редовних ученика у оквиру два подручја рада (машинство и обрада метала и електротехника) и два гимназијска смера (друштвено-језички и природно-математички). Решењем Министарства просвете бр. 022-05-00239/94-03 од 13.7.2007. године министар просвете је донео решење којим се утврђује да Средња школа "Григорије Божовић" у Зубином Потоку испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставних планова и програма. У школској 2014/2015. години ученици школе су се пласирали на осам републичких такмичења и остварили добре резултате.
1775 Економско-трговинска школа Гора-Драгаш Призренски Косовска Митровица с. Млике 0037744400827 0038129502303 http://www. Авнија Вејсељи 161 83 78 0 162 0 22 22.00 7 4 8 3 0.00 0.00 22.00 0 0 0 332 15.09 2 12 13.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 60 Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Економско - туристичка школа у Драгашу-Млике као установа за образовање и васпитање ученика основана је актом Министарства просвете републике Србије решењем бр. 022-05-00490/94 од 06.06.1994. године. До 26.09.2016. године седиште школе је било у Драгашу а онда је измештена у оближњем селу Млике у истуреном објекту Основне школе "25. Мај" из Враниште коју смо адаптирали и колико толико прилагодили за извођење наставе у две смене. Наша школа је мешовитог типа у којој ученици стићу образовање у образовним профилима гимназија, економија, права и администрација.
1787 Средња школа Брус Расински Крушевац Братиславе Петровић 69 037825167 037825167 http://www.skolabrus.edu.rs Весна Маринковић 468 231 237 0 344 124 55 38.49 15 21 14 5 0.00 1.00 37.49 0 0 0 1468 26.69 1 20 23.40 2 18.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 121 0 0 0 0 145 Не Не Не Не Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Средња школа у Брусу је мешовита школа. Образујемо ученике у три подручја рада и седам образовних профила.Школа постоји од школске 1962/1963.године. Услед реформи у образовању често је мењала назив и статус.Радимо у солидним условима у погледу опремљености школе наставним средствима, опремом и простором.Школа ради у једној смени, како због мањег броја ученика тако и због великог броја ђака путника.Кроз пројектне активности често обезбеђујемо средства за унапређење образовно-наставног рада и инвестирање у одређене реконструкције и санације.Највећи понос јесу успеси наших ученика и наставника на такмичењима, као и висок проценат уписаних ученика на факултете после завршене средње школе.
1794 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи Сента Севернобанатски Зрењанин Поштанска 18 024816700 024817775 http://www.bolyai-zenta.edu.rs/ Гизела Чикош Пајор 157 62 95 157 19 13 42 25.72 9 18 9 6 0.66 0.00 25.06 0 0 0 1817 43.26 1 9 17.44 0 83.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 80 Да Не Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Бољаи Гимназија за талентоване ученике са домом је прва и једина школа са наставом на мађарском језику природно-математичког и ликовног смера на тереторији Војводине. Школа је основана још 2003. године.Данас су наши ученици део многих домаћих или страних факултета. Теренутно имамо 159 ученика који су нам дошли из 33 места, са целокупне територије поктајине Војводине. Циљ нам је да из школе излазе стручно усавршени млади људи који су спремни учити нешто за своју средину, као и да подржимо младе који нам долазе из средина у којима су Мађари, са популацијске тачке гледишта, у мањини. Настава се одржава у преподневним часовима.Школа је у потпуности нова, са добро опремњеним и естетски уређеним учионицама. Велику пажњу посвећујемо набавци наставних средстава и на том пољу смо, у року од једне године, постигли сам врхунац. Наша школа се разликује од осталих и по наставницима и наставним методама које се примењују. Поносимо се одабраним наставним кадром, пошто један део њих предаје на факултетима и вашим школама а други део се истиче својим радом по околном средњим школама. У последње 4 године имали смо и завидне успехе, захваљујући горе споменутим наставницима и њиховом раду са одабраним ученицима, који су учествовали на више међународних и домаћих такмичења. Школа је део наставног - културног центра што значи да можемо користити у настави и просторије Дима стваралаштва, својину Градске библиотеке као збирке Завода за културу војвођанских Мађара.