Фонд часова обавезних предмета у основним школама

Шифрарник обавезних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова обавезних предмета у основној школи.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД Обавезан предметОбавезан предметРазредНедељни фонд часоваГодишњи фонд часова
5 Обавезни предмети четврти разред без страног језика 4 17 612
6 Обавезни предмети трећи разред без страног језика 3 17 612
7 Обавезни предмети други разред без страног језика 2 17 612
8 Обавезни предмети први разред без страног језика 1 17 612
78 Обавезни предмети први разред без страног језика 2. део (само за целодневну наставу) 1 17 612
21 Математика 5 4 144
23 Српски језик 5 4 144
24 Ликовна култура 5 2 72
25 Музичка култура 5 2 72
26 Физичко васпитање 5 2 72
27 Историја 5 1 36
28 Географија 5 1 36
29 Биологија 5 2 72
31 Математика 6 4 144
33 Српски језик 6 4 144
34 Ликовна култура 6 1 36
35 Музичка култура 6 1 36
36 Физичко васпитање 6 2 72
37 Историја 6 2 72
38 Географија 6 2 72
39 Физика 6 2 72
40 Биологија 6 2 72
42 Математика 7 4 144
44 Српски језик 7 4 144
45 Ликовна култура 7 1 36
46 Музичка култура 7 1 36
47 Физичко васпитање 7 2 72
48 Историја 7 2 72
49 Географија 7 2 72
50 Физика 7 2 72
51 Биологија 7 2 72
52 Хемија 7 2 72
54 Математика 8 4 136
56 Српски језик 8 4 136
57 Ликовна култура 8 1 34
58 Музичка култура 8 1 34
59 Физичко васпитање 8 2 68
60 Историја 8 2 68
61 Географија 8 2 68
62 Физика 8 2 68
63 Биологија 8 2 68
64 Хемија 8 2 68
92 Припремни предшколски програм 0 40 1480
66 Матерњи језик 5 4 144
67 Матерњи језик 6 4 144
68 Матерњи језик 7 4 144
69 Матерњи језик 8 4 136
70 Српски језик као нематерњи језик 1 2 72
71 Српски језик као нематерњи језик 2 2 72
72 Српски језик као нематерњи језик 3 3 108
73 Српски језик као нематерњи језик 4 3 108
74 Српски језик као нематерњи језик 5 3 108
75 Српски језик као нематерњи језик 6 3 108
76 Српски језик као нематерњи језик 7 3 108
77 Српски језик као нематерњи језик 8 2 68
79 Обавезни предмети први разред без страног језика 2. део (само за целодневну наставу) 2 17 612
80 Обавезни предмети први разред без страног језика 9 0 0
81 Обавезни предмети други разред без страног језика 9 0 0
82 Обавезни предмети трећи разред без страног језика 9 0 0
83 Обавезни предмети четврти разред без страног језика 9 0 0
85 Српски језик као нематерњи језик 9 0 0
86 Продужени боравак 10 17 629
87 Продужени боравак 1 17 629
88 Продужени боравак 2 17 629
89 Продужени боравак 3 17 629
90 Продужени боравак 4 17 629
91 Продужени боравак 9 17 629