Матичне основне школе

Ова табела садржи податке о матичној школи седишту основне школе као правног лица

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД Матична школаПоштански бројМестоАдресаПоштански адресни кодТелефонГеографске координатеБрој школских зградаПовршина школских зградаБрој учионицаПовршина учионицаБрој библиотекаПовршина библиотекаБрој радионицаПовршина радионицаБрој салаПовршина салаБрој кабинетаПовршина кабинетаБрој лабораторијаПовршина лабораторијаПовршина кухињаПовршина осталих просторија које школа користиНамена осталих просторија које школа користиБрој осталих просторија које школа користиПовршина осталих просторија које школа не користиНамена осталих просторија које школа не користиБрој осталих просторија које школа не користиБрој књигаБрој некњижне грађеЈедносменски рад - број одељењаЈедносменски рад - број ученикаДвосменски рад - број одељењаДвосменски рад - број ученикаМеђусмена - број одељењаМеђусмена - број ученикаТросменски рад - број одељењаТросменски рад - број ученикаОстало - број одељењаОстало - број ученикаДаљинско грејањеСопствено централно грејање (мазут)Сопствено централно грејање (лож уље)Сопствено централно грејање (гас)Сопствено централно грејање (угаљ)Пећи (лож уље)Пећи (плин)Пећи (угаљ)Пећи (дрва)Пећи (електричне)ИД Школа
2 18000 Хум Данила Прице 108 705011 0 43.37473430400705,21.901904940605164 2 1320 6 277 1 33 0 0 1 294 1 25 0 0 0 471 канцеларије, справара, ходници, магацин... 25 0 0 6350 20 0 0 9 122 0 0 0 0 0 0 0 0 1025 0 0 0 0 0 0 33 1051
3 11040 Београд Др Милутина Ивковића 4 116455 0112647742 44.7881591741593,20.464270412921906 1 3260 19 1064 1 106 1 28 1 286 3 142 0 0 102 250 котларница архива и домарева радионица 3 240 склониште за ванредне ситуације 1 17270 0 15 305 0 0 0 0 0 0 пб 57 0 0 0 0 3260 0 0 0 0 0 136
4 11000 Београд Светозара Марковића 85 111809 381112687136 s44.8 i 20.4 1 3143 11 443 1 132 4 154 1 189 19 384 0 0 0 1440 канцеларије, тоалети, свлачионице, ходници, степениште 15 0 нема 0 8400 4200 10 73 0 0 0 0 0 0 0 0 3143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
5 11000 Београд Ђердапска 19 123039 0112836769 44.79298842452881,20.48565298318863 1 1080 9 309 0 0 1 29 0 0 2 27 0 0 14 310 Сензорна соба, Слана соба, Интерактивна просторија, Продужени броавак, Компјутерска соба, Санитарни блок, Наставничка канцеларија, просторије за управу 9 0 0 0 500 0 0 0 17 93 0 0 0 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
6 11050 Београд, Звездара Војводе Бране 18а 0112404533 44.803842769236425,20.484877824783325 1 4516 19 1039 1 76 2 122 1 290 5 216 1 39 13 495 Припрема за наставу, трпезарија и друге просторије 18 0 Нема 0 17450 124 2 220 27 535 0 0 0 0 Не 0 4078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
7 34000 Крагујевац Кумановска број 3 551909 034301810 44.01162949646246,20.92174530029297 1 6950 6 330 1 430 2 145 1 650 16 1310 1 60 140 3885 базен,ходници,радионице,играонице,канцеларије,санитарни чворови,мала сала,свлачионице,зубна ординација ,остава,архива 12 0 0 22310 3311 4 75 32 798 0 0 0 0 0 0 6950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713
8 37265 Бачина Mаршала Тита б.б. 037794416 43.717324, 21.283951 1 2324 7 392 2 40 1 56 1 288 4 224 0 0 262 1062 зборница, канцеларије директор школе,адм.особља и педагога, вртић, свлачионице, тоалети, купатила, канцеларија наставника физичког, справарницља, три ходника,архива, угљара, котларница 19 0 Нема 0 3120 0 0 0 12 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2324 0 0 0 0 0 954
9 19206 Велики Извор Велики Извор 612201 0648933854 43.91928781106665,22.32748031616211 2 2053 9 586 1 40 1 60 0 0 2 120 0 0 80 30 наставничка канцеларија 1 0 није у функцији 0 4947 0 9 130 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 1968 0 0 60 0 0 793
10 11050 Београд / Звездара Врањска 26 0112418741 44.79535816900447,20.495617389678955 1 4500 12 696 1 58 1 72 1 450 17 986 0 0 190 290 4 канцеларије, зборница, 4 практикума, остава, справарница, свлачионица 12 0 0 0 14500 700 0 0 39 1111 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
11 15000 Шабац Војводе Јанка Стојићевића бр. 38 271848 015334910 44.745205431488536,19.70576584339142 2 2302 14 1334 1 18 1 18 0 0 1 55 0 0 0 436 редовно пословање 15 7652 40 0 0 12 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2145 0 0 0 0 0 0 583
14 37242 Стопања Стопања бб 666501 037727497 43.578,21.150 5 1991 8 655 1 38 1 64 1 375 4 192 0 0 72 540 канцеларије, свлачионица, архива, котларница,оставе,мокри чворови.ходници, хол... 16 120 складиште,остава 2 11969 65 0 0 10 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1867 0 0 0 0 0 977
15 35230 Ћуприја Карађорђева бр.46 594801 0358470555 43.93275648648828,21.370779275894165 2 1752 8 560 1 70 1 25 0 0 4 280 0 0 0 817 продужени боравак , зубна ординација, зборница, канцеларија директора, канцеларија педагошко психолошке службе, канцеларија секретара школе и финансијско административне службе, архива, школски тоалет 11 0 0 0 6488 0 0 0 24 593 0 0 0 0 0 0 0 0 1752 0 0 0 0 0 0 0 759
16 11080 Београд,Земун Призренска 37 200486 3165882 44.853381, 20.384075 1 2213 29 1143 0 0 0 0 1 46 2 58 0 0 99 20 сензорна соба,слана пећина 2 0 0 0 7101 200 15 77 9 53 0 0 0 0 0 0 1837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
17 37223 Разбојна Разбојна, 37223 Разбојна 663701 037832272 43.350335531964056,21.170246601104736 2 1791 2 112 1 40 2 167 0 0 5 280 0 0 78 1210 Хол школе, Санитарни чворови, Припремне просторије, Свлачионице, Котларница, Подрум, Подкровње, Пет школских станова 44 670 Два стара школска објекта 12 6654 174 6 106 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 1791 0 0 0 0 0 952
18 19000 Зајечар Доситејева 4 019421847 43.90172681819354,22.27606773376465 2 2002 11 716 1 81 2 60 1 53 1 57 1 10 180 32 Магацински простор 1 0 - 0 5120 300 0 0 22 549 0 0 0 0 - 0 1822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801
19 11221 Београд/Кумодраж Војводе Степе 520 165527 0113945259 44.73825929807637,20.504436492919922 3 2725 18 1060 1 50 1 35 0 0 2 120 0 0 280 125 канцеларије, зборнице, оставе 7 0 нема 0 5561 30 0 0 33 819 0 0 0 0 0 0 0 0 2725 0 0 0 0 0 0 0 13
20 11040 Београд-Вождовац Булевар ослобођења 317 166191 0113098280 44.76337726164511,20.479508310490928 1 4040 20 1384 2 60 1 692 1 157 0 0 0 0 0 328 Зборница, канцеларије, свлачионице и помоћне просторије 15 0 0 10330 0 0 0 29 727 0 0 0 0 0 4040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21 36309 Рибариће 36309 Рибариће 020821110 42.97375758676704,20.451736450195312 1 2280 9 452 1 77 0 0 0 0 10 426 0 0 109 1216 канцеларије,холови,зборница,мокри чворови 28 0 нема 0 6109 273 0 0 16 386 0 0 0 0 см 386 0 0 0 0 2280 0 0 0 0 0 1030
22 36215 Вранеши Вранеши бб, 36215 Подунавци 566926 0365466263 43.66513976352421,20.80089569091797 1 1536 9 495 1 50 0 0 0 0 1 50 0 0 161 0 0 0 74 Простор за претшколски узраст у оквиру школске зграде. 1 2972 0 8 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1353 0 0 0 0 0 986
23 36305 Дежева село Дежева бб 020353411 43.19741756512383,20.485317707061768 2 1080 5 240 1 47 1 60 0 0 2 60 0 0 0 673 канцеларије, ходници, зборница, мокри чворови, просторија за предшколско, просторија за помоћне раднике, просторија за наствана средства 6 0 0 0 3346 0 0 0 8 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 0 0 0 378 1012
24 35000 Јагодина Кнеза Лазара бб 580336 035243516 43.98389111264011,21.252708435058594 1 3100 6 420 2 80 1 85 1 650 10 680 1 65 140 480 канцеларије, оставе, зубно, зборнице 8 120 вртић 1 15800 90 0 0 28 634 0 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741
25 11000 Београд Др Александра Костића 1-7 0113619713 44.806694,20.457365 1 2900 8 400 2 180 2 180 1 200 12 600 0 0 200 0 0 0 0 0 0 6005 0 16 317 0 0 0 0 0 0 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
26 11000 БЕОГРАД / ВОЖДОВАЦ БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 219 3097013 44.78105732927455,20.46777941286564 1 780 7 660 0 0 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 138 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
27 18000 Габровац Победе 72 018536727 43.2805405624353,21.92649006843567 1 1520 5 205 1 20 1 9 1 420 1 30 0 0 0 836 18 0 0 5177 150 0 0 9 131 0 0 0 0 0 0 0 1520 0 0 0 0 0 0 0 883
28 11000 Београд Господар Јованова 22 0112623257 45.42852773080358,20.235717790201306 1 4723 21 1232 1 66 0 0 2 712 4 185 0 0 68 2459 ходници, тоалети, канцеларије, котларница, подрум, стан домара, форум педагога, магацин 45 0 0 0 5367 20 0 0 28 706 0 0 0 0 0 0 4723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
29 32000 Čačak Župana Stracimira 9 521001 032222650 43.893056,20.349716 1 450 4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 57 nastavnička i kancelarija direktora,sanitarni čvor 3 0 0 0 0 4 21 0 0 5 68 0 0 89 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 1308
30 11030 Чукарица Пожешка 52 173105 3554845 44.781164896234394,20.418691635131836 1 5233 15 900 1 135 1 40 2 553 14 971 0 0 129 2404 зборница, канцеларије, свечана сала, ходници, оставе, магацини, тоалети 18 101 подруми 3 18026 2114 0 0 48 1343 0 0 0 0 0 0 5233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
31 11147 Београд - Жарково Живка Настића - Бабе бр.12 170246 0112512217 44.82392905027813,20.42797849047929 1 6670 27 1566 1 112 1 58 1 470 6 348 0 0 343 3773 канцеларије, зборница, базен, свечана сала, ходници, припремни кабинети, тоалети, пријемна соба, зубна ординација, котларница 23 0 нема 0 11200 550 6 149 42 1108 0 0 0 0 0 0 6670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
32 35245 Поповац село Поповац 592016 035541040 43.911435472319255,21.509814262390137 1 3020 13 728 1 54 1 54 1 360 1 90 0 0 168 0 0 0 0 0 0 8050 150 7 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 0 0 0 0 0 753
33 36000 Краљево Јована Дерока бр.2. 561606 036359630 43.730119327134595,20.675915479660034 1 3204 12 768 1 33 1 31 0 0 11 196 0 0 18 1659 канцеларије ходници подрум, спортски центар-вежбалиште 6 499 котларница угљара 2 7200 23 0 0 19 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3204 0 0 0 0 0 0 990
34 32103 Љубић Алексија Миленковића 5 032355283 43.90631852872695,20.356539487838745 1 4258 21 1386 1 18 3 187 1 749 2 70 0 0 320 371 наставничка канцеларија, канцеларија директора, канцеларија пеадгога и психолога, администрација, зубна амбуланта, оставе 6 0 0 7000 0 0 0 39 996 0 0 0 0 0 0 0 0 4246 0 0 0 0 0 0 0 941
35 11040 Београд, Вождовац Јове Илића 2 166133 0112467290 44.784591703334144,20.46705186367035 2 5096 13 702 1 51 3 156 2 420 9 400 0 0 174 0 0 350 Музичка школа \\\\ 10 9399 0 15 491 12 254 0 0 0 0 0 0 5096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 11090 Београд Раковица Др Миливоја Петровића 6 180683 3582563 44.77793589631623,20.4840087890625 2 5521 12 795 2 119 2 45 1 400 16 782 0 0 58 845 базен, свлачионице, канцеларије, зборница, просторије продуженог боравка, помоћни кабинети 19 0 - 0 8560 750 0 0 44 1234 0 0 0 0 - 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 124
38 11213 Београд Падинска Скела Падинска Скела број 9 8871763 44.945731,20.427057 2 3690 17 891 1 87 2 72 1 194 1 62 0 0 77 0 0 0 0 0 0 7109 32 0 0 26 584 0 0 0 0 0 0 0 0 2741 0 490 0 0 0 0 0 122
39 11409 Ковачевац Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11 223215 0118213207 44.43733445739343,20.73965549468994 1 2357 10 600 1 54 2 86 1 336 2 108 0 0 60 1113 котларница,оставе,архиве,свлачонице,зборница,канцеларије,свечана сала,ходници,улази и тоалети 10 0 0 0 8265 34 0 0 16 296 0 0 0 0 0 0 0 0 2357 0 0 0 0 0 0 0 78
40 35230 Ћуприја Кнеза Милоша бр.96 0358470809 43.92333337048705,21.373188570141792 3 3485 22 1066 1 42 1 42 0 0 3 157 0 0 45 1797 Специјализоване учионице за извођење наставе физичког васпитања 51 0 0 0 12168 200 5 23 23 465 0 0 0 0 0 0 0 0 3147 0 0 0 0 0 0 0 761
41 11070 Нови Београд Булевар уметности 31 190513 0113121447 44.81414517983351,20.41307508945465 2 4527 22 1368 1 64 2 104 1 510 6 399 0 0 83 1999 за редовно функционисање школа 24 0 нема простора који се не користи 0 16835 0 15 382 16 383 0 0 0 0 0 0 4527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
42 34000 Крагујевац Милована Глишића 550520 0346370217 44.015502885248296,20.915350914001465 1 3375 15 1023 1 67 1 96 1 366 5 272 0 0 28 290 канцеларије, зубна ординација, просторија за родитеље, просторија за припремну наставу 16 0 нема 0 15197 1034 5 36 27 685 0 0 0 0 0 0 3375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714
43 11060 Београд,Карабурма Маријане Грегоран 62 0112783305 44.81507675884422,20.51250457763672 2 4293 20 1016 1 81 2 90 1 240 4 231 0 0 308 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 30 739 0 0 0 0 0 0 3793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
45 37262 Бошњане Вук Караџић 1 668313 037798655 43.66399304939335,21.365160048007965 2 1575 10 540 2 126 1 80 0 0 2 108 0 0 171 80 канцеларије 3 0 0 0 1630 0 8 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 0 0 0 0 171 957
46 37000 Крушевац Југовићева 11 671660 037447410 43.582547561665685,21.321657299995422 3 4069 20 1158 1 150 4 204 2 366 6 290 0 0 13,19 0 школски стан 1 0 0 11057 105 0 0 40 920 0 0 0 0 0 0 4069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964
47 11070 Београд Булевар Зорана Ђинђића 112 190266 0112601786 44.77793589631623,20.4400634765625 1 3225 11 628 1 57 2 85 1 296 10 580 0 0 121 0 0 0 0 6422 0 0 0 32 804 0 0 0 0 0 0 3225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
48 36103 Kраљево-Рибница Змај Јовина 1 563032 036379400 43.715483, 20.688385 1 2118 15 795 1 55 1 33 0 110 3 135 0 0 40 950 потребе наставе, администрације,грејања 21 0 0 8000 25 0 0 27 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 0 0 0 0 0 992
49 34227 Баточина Краља Милана Обреновића 6 0346841402 44.15410292172601,21.081509578234545 2 3520 19 2066 1 76 2 120 1 600 3 210 0 0 100 348 Канцеларије, свлачионице 16 150 Школска кућа (стан) 1 6000 655 0 0 24 610 0 0 0 0 0 0 0 0 3663 0 0 0 0 0 0 0 700
50 35230 Ćuprija Alekse Šantića BB 594780 0358476529 43.936566, 21.383350 5 3929 20 1051 1 138 2 24 1 450 4 204 0 0 34 0 nema 0 31 nepoznata 1 9983 322 0 0 26 563 0 0 0 0 0 0 0 0 3530 0 0 0 0 0 0 0 760
52 19000 Зајечар Добровоја Радосављевића Бобија бб 611401 019440116 43.910175601048444,22.262152433395386 1 3139 7 358 1 110 3 167 1 132 10 622 0 0 0 1898 за рад директора, секретара,финансијске службе, за потребе наставника-наставничкa канцеларијa, за пријем родитеља, за рад педагошко-психолошке службе, хол на приземљу, хол на спрату и степениште 15 0 / 0 4100 0 0 0 24 537 0 0 0 0 0 0 2149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796
53 11000 Београд/Врачар Марулићева 8 123018 0117444649 44.79495465312467,20.480468273162842 1 5100 9 540 1 84 1 36 2 576 17 1020 0 0 37 240 канцеларије секретара, рачуновође, педагога, директора; зборница, помоћна просторија за теткице. 6 0 0 11601 150 20 510 0 0 0 0 0 0 0 0 4086 0 0 0 0 0 0 0 0 1014 20
54 32000 Чачак Булевар Вука Караџић 9 032332902 43.885055,20.338756 1 1100 15 468 1 15 1 48 0 0 4 151 0 0 93 325 канцеларије,тоалети,ходници 12 0 0 0 700 0 14 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195
55 11040 Београд Вождовац Мештровићева 19а 162002 0112462284 44.742051385357186,20.4620361328125 1 4180 24 1536 2 102 2 148 1 540 4 256 0 0 540 0 0 0 0 12839 1393 0 0 25 643 0 0 0 0 0 0 4180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
56 34324 Горња Трнавa 34324 Горња Трнава 544501 034832001 44.18434668084863,20.765479803085327 1 1503 8 450 1 16 1 80 1 225 2 140 0 0 140 592 ходници,санитарне просторије,котларнице, канцеларије 7 0 0 6551 91 6 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1503 0 0 0 0 0 729
57 11040 Београд Бошка Петровића 6 116555 0112667224 44.77793589631623,20.4620361328125 1 3650 18 1197 1 40 2 112 1 300 5 150 1 30 112 900 за административне и послове стручне службе, за одржавање школе 17 0 0 6300 1200 19 497 7 182 0 0 0 0 0 0 3650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
58 11000 Београд, Врачар Тимочка 24 122922 0112836610 44.795777, 20.486889 1 3909 10 600 3 90 1 60 2 345 11 660 0 0 210 260 стан домара, котларница, подрумске просторије са подстаницом за парно грејање 3 170 Предшколска установа Врачара - вртић 1 7313 4351 20 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
59 36345 Јошаничка Бања Бука Караџића 17 568701 0365478206 43.36993800582498,20.74865698814392 2 1785 5 243 1 35 1 62 1 828 2 104 0 0 18 495 трпезарија, канцеларије, холови и остало 18 0 0 0 5900 150 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 0 0 0 0 0 1025
60 11070 Нови Београд Луја Адамича 4 190160 2601295 44.83088885443941,20.406516417860985 1 3347 17 56 1 119 2 112 1 380 4 202 0 0 130 0 0 0 0 14161 1480 12 291 9 193 0 0 0 0 0 0 3347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
61 11060 Београд/Палилула/Савски венац Управа - Митрополита Петра 8, Школа - Војводе Миленка 33 136713 0112763040 44.80245349661653,20.46028733253479 2 577 6 384 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1239 1 6730 875 0 0 9 138 0 0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 0 0 0 0 50 197
62 11070 Нови Београд Милентија Поповића 16 190642 0112142537 44.8131846634415,20.43155550956726 1 50261 17 1102 1 50 2 184 1 448 4 260 0 0 80 0 0 0 0 0 0 10616 480 15 360 12 282 0 0 0 0 0 0 5261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
63 37000 Крушевац Ћирила и Методија 3 670434 037446890 43.57744031772242,21.327732503414154 1 4544 19 1026 1 162 1 65 1 288 7 604 1 73 0 198 канцеларије стручних сарадника, зборница, помоћне просторије 8 0 нема 0 12100 40 0 0 48 1307 0 0 0 0 0 0 4544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966
64 36350 Рашка Омладински центар 3 036736026 43.285183, 20.616451 1 3195 17 816 1 36 1 96 0 0 4 192 0 0 75 120 Стручни сарадници и администрација школе 6 0 0 0 4811 0 0 0 36 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3195 0 0 0 0 0 1022
65 18000 Ниш, Медијана Краљевића Марка 700277 0184562064 43.313578460980615,21.89023733139038 2 2743 12 670 1 18 1 38 1 264 7 362 0 0 69 1322 Канцеларије, ходници, санитарни чворови, зубна амбуланта 36 0 0 6125 0 0 0 16 390 0 0 0 0 0 0 2294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1061
66 11126 Велики Мокри Луг Радослава Љумовића 20 142111 0113461646 44.758763799275386,20.529016256332397 1 4700 12 732 1 61 1 116 1 325 6 465 0 0 0 607 свечана сала, зборница, канцеларије: директора, ПП службе, секретара, рачуноводства,наставника техничког, наставника физичког, учионица за педагошког асистента, дигитална учионица, кутак за родитеље, 12 0 0 0 6042 0 0 0 24 538 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 32
67 11460 Барајево Светосавска бр. 77 218102 8300124 44.574817404670306,20.3302001953125 3 5323 8 509 2 84 2 132 1 480 18 1216 2 132 0 2770 0 38 0 0 0 14230 550 0 0 41 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 5323 0 0 0 0 0 0 0 2
68 34000 Крагујевац Јанка Веселиновића бб 550533 034331678 43.98886243884903,20.928955078125 2 1041 9 241 0 0 4 127 1 75 2 36 0 0 14 172 канцеларије, архива, остава 10 0 нема 0 757 0 7 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1318
70 32223 Заблаће Заблаће бб 525701 032814104 43.84074875121908,20.439634323120117 7 2933 9 786 1 20 0 0 1 815 1 54 0 0 300 958 тоалети,ходници,збуна амбуланта,претшколска учиовница,котларница 2 0 0 9820 150 0 0 15 348 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 2719 0 0 0 0 0 874
71 11060 Београд, Карабурма Патриса Лумумбе 5 137402 2772563 44.814914,20.513484 1 3983 18 1184 1 60 2 122 1 454 2 122 0 0 117 434 канцеларије,свечана сала,ђачки клуб,архива,продужени боравак 9 0 нема 0 5580 0 0 0 23 462 0 0 0 0 не 0 0 0 3983 0 0 0 0 0 0 0 114
72 34243 Топоница Топоница бб 034519107 43.98985047893068,20.661849975585938 1 1436 11 620 1 53 1 53 0 0 1 60 0 0 155 0 0 0 0 12850 350 6 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1438 0 0 0 0 0 703
74 11070 Београд - Нови Београд Војвођанска 61 193048 0117189601 44.80750800464254,20.37712812423706 1 4440 26 2225 2 67 1 129 1 457 2 155 0 0 132 875 ходници,тоалети,канцеларије 12 400 подрумске просторије 5 10955 0 0 0 37 1006 6 134 0 0 0 4440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
75 36300 Нови Пазар Ослобођења 103 570401 020313260 43.179366781848934,20.42358390055597 2 7352 17 819 1 50 1 160 1 390 15 886 0 0 0 0 0 0 0 8500 1100 0 0 41 1139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7352 0 0 0 0 0 1020
76 35250 Параћин Раваничка 3 590574 035563294 43.86531493149288,21.405814290046692 1 2856 0 0 1 55 1 75 1 288 13 736 0 0 73 0 0 0 0 0 0 10904 54 0 0 24 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2856 0 0 0 0 0 0 752
77 11151 Београд Боривоја Стевановића 27а 163102 0112889498 44.7751332217051,20.504779815673828 1 6500 17 918 2 110 2 113 1 560 16 864 1 6 220 3709 зборница, свечана сала, канцеларије, стоматолошка ординација, свлачионице, архива, мокри чворови, ходници... 25 0 0 15000 700 0 0 49 1467 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
78 36221 Жича Жички пут бб 563921 0365817317 43.698575470857676,20.652150437235832 1 1763 14 673 1 39 0 0 0 0 6 96 1 87 20 1086 Котларница, тавански простор 2 0 / 0 7437 0 0 0 18 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1763 0 0 0 0 0 997
79 37260 Варварин Светог Саве бр 6 668113 037788339 43.723460, 21.369716 1 1799 9 504 1 79 1 120 1 522 2 112 0 0 22 43 подела ђачке ужине 1 0 / 0 6200 4290 0 0 19 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1799 0 0 0 0 0 955
80 37245 Велика Дренова Велика Дренова, Трстеник 667101 037725110 43.630111446719226,21.125335693359375 2 1458 8 384 1 30 1 77 1 77 3 166 0 0 135 589 магацини, комуникације, котловница, санитарне просторије 13 0 нема 0 5910 50 0 0 12 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458 0 0 0 0 0 979
81 11000 Београд Херцег Стјепана 7 0113391118 44.821022736579955,20.470154508948326 1 4755 8 504 1 85 1 43 1 291 14 993 0 0 133 2041 канцеларије, санитарне просторије, подрум са радионицом, зборница, ходници, хол 20 665 Уступљено на коришћење Балетској школи \\\\ 5 13762 0 12 212 0 0 0 0 0 0 0 0 4755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
82 11070 Нови Београд Милентија Поповића 72 190705 7130656 44.806662, 20.427444 1 6250 16 864 3 112 4 71 2 580 18 972 3 75 180 3396 Базен,свечана сала,ходници,холови,мокри чворови за ученике,мокри чворови за наставнике,свлачионице за ученике,свлачионице за наставнике,портирница,помоћне просторије за помоћно-техничко особље и домар 44 0 0 0 15521 240 31 782 11 266 0 0 0 0 0 0 6250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
83 11030 Београд Милосава Влајића 1 173520 0113552153 44.778206,20.416144 1 1500 9 290 1 76 0 0 1 141 6 171 0 0 37 290 боравак, зборница,канцеларије секретара,директора,простор за техничко особље, купатила, свлачионице 12 0 / 0 2270 12 0 0 19 110 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
84 18213 Трњане 18213 Трњане 680610 0184844250 43.53336713099811,21.632251739501953 1 1556 5 280 1 28 0 0 1 680 1 56 0 0 0 512 канцеларије ходници помоћне просторије 11 0 0 0 5685 60 0 0 8 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1556 0 0 0 0 0 1035
85 11103 Београд Косовска 19 106602 0113238688 44.813337456644526,20.465152859687805 1 5250 16 960 1 150 1 12 2 378 13 715 1 25 208 258 канцеларије, кабинети и школски стан 9 310 Давање у закуп 3 11365 300 16 450 16 464 0 0 0 0 0 0 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
87 35000 Јагодина Милана Мијалковића 15 580805 035245503 43.97644878416992,21.255605220794678 2 2500 18 1200 1 30 2 100 1 200 1 70 0 0 30 900 ходници, степеништа, тоалети, канцеларије, свлачионице, припреме ... 27 0 нема 0 13200 50 0 0 30 793 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 742
88 38220 Косовска Митровица Џона Кенедија бр.17 910105 028425563 42.98857645832184,20.9674072265625 1 450 4 300 0 0 0 0 1 300 1 21 0 0 0 70 ѕборница и канцеларија 2 0 0 750 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1271
89 19341 Грљан Зорана Радмиловића 10 019468310 43852454 22251134 3 2136 8 480 1 54 1 10 0 0 8 480 0 0 107 1172 школски станови, канцеларије 8 73 школски стан 1 6410 211 9 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1599 0 0 0 537 0 799
90 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 220401 0118231388 44.443661743348486,20.69297432899475 2 4894 29 1276 1 78 2 73 2 805 5 300 0 0 75 1941 зборнице и канцеларије, архива, ходници,мокри чворови,оставе 31 46 Подстаница топлане 1 18212 85 0 0 53 1364 0 0 0 0 0 0 4786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
91 37258 Доњи Крчин Крагујевачки друм бб 668801 037795180 43.73606535160469,21.205657124519348 2 1235 7 390 0 0 1 120 1 108 3 162 0 0 120 235 8 0 0 0 0 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 0 0 370 0 0 956
92 11563 Велики Црљени Стевана Филиповића 10 215707 0118161300 44.47423906951543,20.29145836830139 1 2392 16 1024 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6350 0 0 0 18 449 0 0 0 0 0 0 2296 0 0 0 0 0 0 110 0 0 67
93 11223 Бели Поток Авалска 48а 167716 0113906988 44.702166368143665,20.5087548494339 1 4000 10 486 2 195 2 140 1 240 9 486 0 0 200 200 зборница,канцеларије 6 0 0 0 11897 510 22 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 17
94 11427 Вранић Трг палих бораца 3 0118332022 44.564300344922714,20.334266424179077 1 2612 13 919 1 34 2 70 2 984 0 0 0 0 15 120 канцеларије, архива 5 0 0 13231 463 0 0 20 445 0 0 0 0 0 0 0 0 2612 0 0 0 0 0 0 0 1
95 35210 Свилајнац Алеја Зорана Ђинђића број 6. 585446 035312321 44.23092320563503,21.192981004387548 1 5848 22 2736 2 122 1 36 1 620 12 766 0 0 647 1913 Канцеларије, архива, видео надзор, остало 16 0 нема 0 11036 178 0 0 48 1104 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 5848 0 0 0 0 0 758
96 12000 Пожаревац Војске Југославије 18 290818 012541035 44.626842 и 21.188332 3 3434 12 600 1 55 1 54 1 728 10 500 0 0 263 1234 канцеларије, санитарни чворови, припремне просторије, архива, зубна амбуланта, просторија за родитеље, просторије за помоћно особље, свлачионице 18 0 0 0 18090 240 1 7 23 573 0 0 0 0 одрасли 65 3434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684
97 11080 Земун Првомајска 79 200787 0112196149 44.840892, 20.385172 2 4109 18 990 1 55 2 50 1 207 3 150 0 0 100 327 зборнице, канцеларије, стан домара, амбуланта, архиве 11 355 нема тренутно 1 12570 210 12 269 12 275 0 0 0 0 0 4109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
98 11132 Београд/Жарково Аце Јоксимовића 25 173763 0112512093 44.75813338092769,20.419161692261696 2 5908 22 1322 1 120 2 28 3 1135 5 249 0 0 218 0 нема 0 300 тавански простор 2 10300 206 0 0 43 1239 0 0 0 0 не 0 5908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
99 32000 Чачак Светозара Марковића 68 032322303 43.883603884647506,20.345091819763184 2 3818 13 720 1 70 1 21 1 390 6 315 0 0 242 2060 помоћне просторије и канцеларије 45 0 0 0 8150 0 0 0 26 607 0 0 0 0 0 0 3818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942
100 18220 Aleksinac Tihomira Đorđevića br 10 683412 018800109 43.54246101260301,21.70757085084915 1 5480 13 485 2 51 1 50 2 430 6 313 0 0 0 100 Produženi boravak 1 0 0 13750 250 0 0 38 975 0 0 0 0 0 5480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1038
101 11185 Земун Земун Поље Браће Крњешевац 2 3753813 44.868872731534346,20.324159860610962 1 7890 39 1537 2 118 4 232 1 1210 7 125 0 0 189 82 канцеларијске просторије 6 0 0 0 10203 364 37 919 0 0 12 285 0 0 0 0 7890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
102 11271 Сурчин Братства јединства 1 0118440124 44.79569887125324,20.29087632894516 1 3937 20 1192 1 109 2 90 1 339 0 0 0 0 101 2207 канцеларије, котларница, зубна ординација, справарница, зборница, предкабинети, специјални, музичка сала, мултимедијална 14 0 0 12235 172 0 0 26 685 0 0 0 0 0 0 0 0 3937 0 0 0 0 0 0 0 59
103 37215 Ражањ Новоражањска 42 669501 037841131 43.67566483854442,21.548073291778564 2 2815 4 192 1 48 0 0 0 0 14 672 0 0 308 1903 канцеларије,архиве,оставе,холови,ходници и степеништа,котларница,санитарне просторије 81 0 нема 0 5606 84 12 214 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 2815 0 0 0 0 0 0 0 904
104 35211 Седларе Седларе 587001 0358818035 44.19894359225986,21.294593811035156 1 2008 3 197 2 68 2 82 1 390 9 585 0 0 60 626 ходници, шупе, свлачионице, канцеларије, тоалети, трпезарија 21 200 станови 4 11200 0 10 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 1070
105 11000 Београд Војводе Драгомира 1 122640 0112437056 44.79984423803137,20.479081571102142 2 3925 17 1047 3 166 1 91 1 307 9 608 0 0 34 1672 продужени боравак, зборница, канцеларије, ходници, тоалети, подстаница, просторија за учила и за информатику 25 0 0 14073 0 0 0 40 1093 0 0 0 0 0 3925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
106 11000 Београд Француска 26 101433 7246244 44.81859744382163,20.464890003204346 1 4122 19 1140 1 60 1 60 1 220 5 300 1 64 135 2143 канцеларије, зборница,свечана сала, припремни предшколски програм, ходници, санитарни чворови, наставнички кабинети, свлачионице, подстаница за централно грејање 9 0 0 0 13579 145 0 0 21 437 0 0 0 0 0 0 4122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
107 11500 Обреновац Милоша Обреновића 169 210201 8721289 44.65513634260393,20.204748585820198 2 4529 17 890 1 150 0 0 1 850 7 350 1 50 20 285 зубна амбуланта,свечана сала, зборница, канцеларије директора, секретара, педагога и психолога, рачуноводства,логопеда, архива,просторија за наставна средства 10 0 0 0 14052 1010 0 0 24 564 0 0 0 0 0 0 4529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
108 11080 Земун Аласка 17 200464 2612753 44.85102998941968,20.388691664265934 1 4392 9 543 1 85 2 113 1 694 14 806 0 0 16 12 радионица домара 1 0 0 0 9851 80 12 386 12 324 0 0 0 0 0 0 4392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
109 11080 Земун Задругарска 1 0113160965 44.842648943651994,20.38114070892334 1 3850 19 1086 1 37 2 47 2 540 4 276 0 0 132 1863 тоалети, канцеларије, ходници 19 0 0 0 13150 0 10 177 7 128 0 0 0 0 305 3850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
110 11040 Београд Заплањска 45 161504 0112460763 44.77403648591524,20.478515625 2 6310 28 1624 1 100 2 139 1 437 6 348 0 0 175 0 0 0 0 10990 50 0 0 31 749 0 0 0 0 0 0 5550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
111 18360 Сврљиг Радетова 25 688212 018821002 43.416674, 22.124577 1 7141 16 1000 2 104 1 60 1 900 9 500 0 0 300 2630 ходници,помоћне просторије, канцеларије админитративне и стучне службе 10 280 радионица 1 17070 105 0 0 28 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5495 0 0 0 0 0 902
112 37244 Медвеђа 37244 Медвеђа бб 037723415 43.634779,21.070649 1 2700 12 931 1 100 1 102 1 380 5 500 0 0 71 0 Нема осталих просторија које школа користи. 0 1050 Стара школска зграда. 1 7500 0 0 0 9 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 0 0 0 0 983
113 11050 Београд Панчина 1 0112418326 44.80458496966463,20.49825668334961 1 3862 22 1254 1 50 1 28 1 288 3 154 0 0 34 523 зборница, канцеларија директора, канцеларија педагога, канцеларија секретара, канцеларија рачуноводства, чајна кухиња, справарница, свлачионице, дневни боравак, архива, трпезарија, котларница, угљарни 13 0 нема 0 10538 15 20 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3862 0 0 0 0 0 43
114 11160 Београд Нова бр. 15 142832 3429875 44.792586795540394,20.52821159362793 1 8050 34 2240 2 150 2 150 1 630 1 150 0 0 450 923 канцеларије, наставнички кабинети, свечана сала, просторије за домаре, зборница 31 0 нема 0 19880 240 0 0 53 1389 0 0 0 0 не 0 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
115 11090 Београд/Миљаковац Ивана Мичурина 38а 181036 0113594239 44.750498729801656,20.456725358963013 1 6150 13 728 1 56 1 112 2 790 21 1176 0 0 234 2894 санитарни чворови, холови, стрељана, наставнички кабинети, архива, подстаница, магацини, просторија за спремачице 8 160 музичка школа, зубна амбуланта 2 13580 104 22 551 22 603 0 0 0 0 0 6150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
116 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА БР.6 660103 0373552151 43.459444,21.051435 3 5102 31 1530 2 199 1 54 1 780 6 324 1 72 289 1582 зборнице,канцеларије адмисративног особља 31 1051 стара фискултурна сала 1 6311 0 25 586 6 131 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 5102 0 0 0 0 0 948
117 11050 Београд Максима Горког 94 164453 6446738 44.788718832071865,20.479647517204285 1 4775 11 655 2 123 2 110 2 348 12 715 0 0 366 2458 канцеларије, тоалети, подрумске просторије,ходници 20 0 0 24000 300 11 222 9 230 3 79 0 0 0 0 4775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
118 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 4 214214 01181232290118129740 44.383615435069125,20.26224710047245 1 3704 15 960 1 60 1 64 1 600 6 366 0 0 0 38 подстаница 1 0 0 0 13900 0 0 0 29 799 0 0 0 0 0 0 3535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
119 19000 Зајечар Доситејева 2 019423656 43.902876, 22.275622 1 2766 10 586 1 57 1 40 1 178 14 736 0 0 246 923 аминистративне службе, архива, ходници и тоалети 12 0 0 6620 0 0 0 26 620 0 0 0 0 0 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795
120 11273 Батајница Далматинске загоре 94 201416 7870080 44.90114930614533,20.288915634155273 1 2720 16 896 1 30 1 25 1 320 5 180 0 0 55 1214 Зборница, канцеларије, свлачионице, справарница, котларница, портирница, ходници и холови. 16 0 0 12569 200 0 0 36 1019 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 0 0 0 0 0 0 0 58
121 11030 Београд Николаја Гогоља 40 173224 0113542114 44.7755825727148,20.412297248840332 1 5936 14 788 1 125 2 120 2 540 18 1013 0 0 185 380 канцеларије, зборнице,базен,стоматолошка ординација,архива,справарнице 13 0 0 0 22171 127 0 0 34 822 0 0 0 0 0 0 5936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
122 11040 Београд/Бањица Паунова 19а 166215 0113983590 44.757933397839565,20.47747492790222 1 5808 33 5063 1 113 2 111 1 555 11 190 0 0 280 0 0 0 0 12000 30 26 681 8 213 0 0 0 0 0 894 5808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
123 18116 Ниш/Брзи Брод Павла Софрића 30 709043 0184150601 43.315436358306506,21.966476440429688 2 2734 11 756 1 46 1 65 1 648 1 65 1 65 0 605 канцеларије,ординација,архива,оставе,котларница,свлачионице 13 484 просторије старе школе,предшколске групе 1 4640 0 0 0 16 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 1204
124 11250 Железник Милана Мијалковића 11 2572563 44.731160, 20.419636 1 4500 17 1066 1 100 2 111 1 438 2 85 0 0 55 0 0 0 0 0 0 10133 363 0 0 32 794 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
125 34308 Oрашац Орашачки пут бб 542501 0346709090 /0346709505 44.33286601008432,20.584819614887238 5 1245 4 224 1 48 0 0 0 0 1 43 0 0 145 683 hodnici,toaleti,zbornica, kotlarnica 7 150 skolski stanovi 3 5359 205 0 0 8 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 695
126 11030 Жарково Ул.Ђорђа Огњановића број 2 173798 0112396745 44.764412497814874,20.418460965156555 1 3900 12 720 2 105 2 72 1 575 4 240 0 0 160 0 0 0 0 11754 5842 0 0 20 534 0 0 0 0 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
127 18230 Сокобања Митрополита Михаила бр.5 686130 018830822 43.64303556252954,21.8713840842247 2 4426 8 357 2 100 0 0 1 324 21 1525 0 0 0 1968 Зборница, кацеларије, ходници, котларница, администрација, радионица, поткровље, остава, 23 153 таван 1 15600 1397 18 444 11 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4273 0 0 0 0 0 808
128 37240 Трстеник Бранка Радичевића бр.1 665121 037711080 43.61693949231988,20.99508762359619 1 3728 18 997 1 220 2 141 1 310 12 200 1 53 35 1734 зборница, канцеларије, ходници, холови, справарница, свлачионице, санитарни чворови, радионица за домара, атријум, просторија за помоћно техничко особље, портирница, 35 18 котларница уступљена градској топлани 1 13700 199 0 0 21 534 0 0 0 0 0 0 3728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978
129 12000 Пожаревац Моравска 2 290535 012223375 44.6237013328079,21.175114810466766 1 4614 17 918 1 73 1 175 1 187 5 270 0 0 162 2829 ходници,тоалети,свлачионице,архив,зборнице,просторије за помоћне раднике,трпезарија,канцелараије ваннаставног особља,амбуланта 24 0 0 14900 0 0 0 28 709 0 0 0 0 0 0 4614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683
130 11253 Сремчица Школска 4 175205 2526114 44.676953912213165,20.395474433898926 1 3862 10 419 1 51 0 0 1 288 19 884 0 0 0 1550 канцеларије,зборница, ходници, тоалети, ложионицаи 12 0 0 7192 651 0 0 40 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 3862 0 0 0 0 0 0 0 161
131 11550 Лазаревац Дула Караклајића 35а 214102 0118123228 44.38282710396294,20.254497528076172 1 6855 16 842 2 150 2 70 2 530 16 944 0 0 128 4211 Свечана сала , свлачионице , архива , тоалети , зборнице , канцеларије холови 8 0 / 0 22624 931 10 218 43 962 0 0 0 0 0 0 6855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
132 34300 Аранђеловац Милована Ристића 1 540949 034711235 44.31486713150909,20.556256771087646 1 2805 7 500 2 73 1 84 1 290 9 600 0 0 30 30 Трпезарија 1 0 0 12460 125 0 0 23 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2805 0 0 0 0 0 0 692
133 38426 Рестелица,Гора Рестелица 960101 0044377845930 41.94208559913598,20.66589474743523 1 1458 16 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 магацински простор, котларница 4 0 нема 0 0 0 0 0 18 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458 0 0 0 0 0 1301
134 23262 Томашевац Трг слободе 8 357101 023871005 45.266965988591444,20.620157718658447 1 2215 6 336 1 85 1 56 1 350 7 392 0 0 20 976 зборница,канцеларије,тоалети,ходници,трпезарија,хол 11 0 0 0 9137 1178 10 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2215 0 0 0 0 0 294
136 19350 Књажевац Ивана Милутиновића 617111 019738183 43.57190317563179,22.27181375026703 4 2243 11 535 1 20 0 0 1 570 1 50 0 0 15 1053 14 0 0 1802 8 0 0 16 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2243 0 0 0 0 0 804
137 11070 Нови Београд, блок 70 Омладинских бригада 138 191137 0116156059 44.80000220525478,20.39608597755432 1 7484 35 2163 1 152 2 125 2 654 17 510 0 0 203 842 зборница, свечана сала, базен, портирница, просторија архиве, просторије за боравак спремачица, канцеларије директора, секретара, шефа рачуноводства, благајника и административног радника, педагова/пс 15 0 0 9700 0 0 0 47 1231 0 0 0 0 0 7484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
138 25264 Sonta Vojvođanska 58 432757 025792960 45.57944511437787,19.061279296875 3 4213 11 770 1 90 2 90 1 1300 4 300 0 0 150 1413 обухваћенe канцелерије и сав остали простор који се греје 8 100 станови 1 6550 1330 8 138 8 155 0 0 0 0 0 0 0 0 4213 0 0 0 0 0 100 0 216
139 18000 Ниш Генерала Милојка Лешјанина 49а 700210 018254066 43.319206622393224,21.889185905456543 1 4171 21 1029 1 40 1 160 1 600 4 244 0 0 100 368 12 100 3 7032 216 0 0 34 832 0 0 0 0 0 0 4171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050
140 38236 РАПЧА Улица Главна б б 970106 0037744313545 42.08656479659216,20.616906881332397 2 1055 11 563 1 69 0 0 1 143 0 0 0 0 0 58 магацински простор и мокри чвор 4 0 нема 0 1240 60 8 73 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 0 1300
141 32000 Чачак Епископа Никифора Максимовића 14 521722 032372004 43.88478699180965,20.35342812538147 4 5016 13 651 2 100 2 115 2 489 15 823 0 0 139 907 25 0 0 9240 400 0 0 48 1307 0 0 0 0 0 0 3794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878
142 34313 Наталинци Наталинци бб 544201 034821191 44.25429819605193,20.80089569091797 2 1456 5 350 1 30 1 60 1 150 3 180 0 0 207 479 ходници,хол,санитарни чвор,канцаларија директора,канцаларије за наставнике,канцаларија за секретара,канцаларија за помоћне раднике 9 0 0 6075 26 6 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 731
143 35263 Белушић Белушић 035413126 43.78440235718105,21.141750812530518 3 2164 9 1079 1 54 1 50 1 722 1 64 0 0 113 82 за складиштење, предшколско 4 0 - 0 10551 254 0 0 11 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1893 0 0 0 0 87 756
144 38220 Косовска Митровица Џона кенедија 17 910107 028422678 42.90003406202011,20.86554564535618 1 5092 24 1341 1 55 2 110 1 609 8 448 1 56 0 2473 53 300 склониште 1 7050 0 24 572 0 0 0 0 0 0 0 0 5092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1265
145 37206 Dvorane 37206 Dvorane 037698104 43.50041779475699,21.410304307937622 3 1344 9 498 1 12 1 71 1 181 0 0 0 0 0 0 0 348 школски станови 3 4540 345 0 0 10 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1183 0 0 0 39 0 974
146 11507 Стублине Ваљевски пут бб 211609 0118791303 44.574519345587326,20.15143632888794 3 3887 21 2542 1 62 2 124 1 566 5 650 0 0 18 0 0 0 0 0 0 8900 0 21 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3887 0 0 0 0 0 0 0 108
147 25244 Српски Милетић Светог Саве 25 434309 025764188 45.56238134091642,19.22332763671875 1 2202 12 780 1 65 1 104 1 312 4 260 0 0 25 108 остава за дрва 1 0 0 0 10800 200 5 112 5 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 0 0 0 0 0 229
148 34000 Крагујевац Кајмакчаланска бр.59 034302136 44.00521701597265,20.930038690567017 1 3479 13 1130 3 97 1 61 1 352 11 600 0 0 100 0 нема 0 100 складишни простор 3 11406 3136 2 33 15 329 0 0 0 0 не 0 0 0 0 3479 0 0 0 0 0 0 712
149 37257 Падеж Падеж 037696207 43.66861663761087,21.276397705078125 3 1088 9 407 1 74 1 70 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0 12 предшколска група 1 6759 20 9 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1088 0 0 0 0 0 961
150 36300 Нови Пазар Цетињска 10 570640 020316360 43.13725374808375,20.508540272712708 1 3590 23 2127 1 19 1 32 1 150 1 51 0 0 0 1211 канцеларије, тоалети, ходници 23 0 0 0 8286 0 0 0 46 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3590 0 0 0 0 0 1015
151 37226 Блажево Блажево бб 037475307 43.22472348778997,20.92170238494873 1 1670 6 330 1 55 1 67 1 292 0 0 1 12 42 40 купатила за спортисте 2 0 - 0 3500 0 5 16 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1670 0 0 0 0 0 950
152 25282 Гаково Тоде Милетића 54/а 025866777 45.901223478202624,19.063467979431152 1 2570 8 444 1 25 1 32 1 476 3 162 0 0 44 1387 припремне просторије,хол,свлачионице,тоалети,ходници,зборница,канцеларије,архива,остава,справарница 21 0 0 4698 182 8 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2454 0 0 0 0 0 410
153 11453 Рогача Космајска 153 226908 8255021 44.46205370738804,20.52147388458252 3 1632 8 432 1 28 1 54 1 400 1 26 0 0 99 593 5 канцеларија, 2 ходника, степениште, мокри чвор, гаража и котларница 11 0 0 0 8200 0 8 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154 478 0 0 0 0 0 0 141
154 25221 Kљајићево Иве Лоле Рибара 51 425001 025852026 45.769368, 19.278195 2 2628 8 384 1 48 1 60 1 250 8 384 0 0 30 60 Трпезарија 1 0 0 9515 320 0 0 16 349 0 0 0 0 0 0 0 2628 0 0 0 0 0 0 0 0 411
155 34307 Стојник 34307 Стојник бб 542401 0346707231 44.3741772883978,20.61756134033203 1 1131 5 270 1 32 1 24 1 96 2 72 0 0 75 134 магацински простор 2 134 школски станови 2 5240 1120 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1131 0 0 0 0 0 699
156 37210 Ћићевац Ђуре Даничића бр.6 669105 037811761 43.7220327168969,21.444389820098877 1 3100 12 654 1 150 1 210 1 1700 6 552 0 0 250 1534 холови, степенице, канцеларија насанвничка,канцеларије управе, тоалети, ходници, оставе, портирница, родитељска канцеларија, кухиња, трпезарија , котларница, архива, амбуланта, чекаоница, магацин кухи 22 0 0 0 6211 121 0 0 19 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 0 0 0 0 0 984
157 19233 Подгорац ББ 030460294 43.97082781825965,21.8792724609375 2 1352 4 169 1 68 1 160 1 254 9 387 0 0 177 541 Канцеларије, кафе кухиња, ходници, тоалет, архива, магацин 10 491 претшколско васпитање и зграде са становима наставника 3 4984 56 7 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1652 0 0 0 0 0 792
158 32224 Слатина 32224 Слатина 525870 032826308 44.40042951858466,19.91769790649414 5 2407 13 740 1 40 1 16 1 840 2 80 0 0 165 697 котларница,канцеларије,ходници,санитарни чворови 10 280 станови 1 5863 90 15 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2407 0 0 0 0 0 944
159 37213 Витошевац Омладинска број 11 669803 037845151 43.744912,21.581051 1 1055 8 384 1 48 0 0 0 0 1 42 0 0 128 92 канцеларије 5 0 0 0 5196 0 7 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1055 0 0 0 0 0 0 0 903
160 18225 Катун Катун 684410 018618180 43.492004467917454,21.77941918373108 3 636 5 241 1 14 0 0 0 0 1 21 0 0 0 104 Зборница, канцеларије 6 0 0 5100 0 6 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 188 12 1034
161 14240 Љиг Светог Саве 22а 0143445172 44.23243934744178,20.24003505706787 3 7111 14 806 1 95 0 0 1 1686 5 403 0 0 394 2105 канцеларија директора; канцеларија помоћника директора; канцеларија секретара; канцеларија административно-финансијске службе; канцеларија педагога; канцеларија психолога; канцеларија за пријем родите 21 0 0 0 11000 0 0 0 24 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6354 0 0 0 0 0 609
162 37208 Читлук Цара Лазара бб 679052 037692695 43.586204070528126,21.27102255821228 2 2243 9 494 1 47 0 0 1 288 2 127 0 0 18 1269 Канцеларије, мокри чворови, купатила и умиваоници, хол, ходници, припреме за наставнике, оставе, справарница, свлачионице, кутак за родитеље, просторија за дежурног, ђачки кутак, котларница 35 270 Стара школска зграда 1 2200 120 0 0 17 357 0 0 0 0 0 0 0 0 2243 0 0 0 0 0 0 0 973
163 14206 Тубравић Поћута б.б. 253730 014273107 44.204850563427364,19.71771240234375 5 979 7 356 1 21 0 0 1 60 1 36 0 0 150 109 3 0 0 6700 255 7 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798 0 0 0 48 65 605
164 11320 Велика Плана 10. октобар бр. 54 026515879 44.20,23.4 1 2278 13 1140 0 0 0 0 1 450 1 26 0 0 82 580 10 0 0 0 0 0 0 8 163 0 0 0 0 0 0 0 0 2278 0 0 0 0 0 0 0 619
165 34314 Доња Шаторња 34314 Доња Шаторња 544301 034837125 44.19390143160059,20.604686737060547 1 1266 9 487 1 19 1 53 0 0 2 87 0 0 75 140 наставничке канцеларије 2 , административне просторије 2, тоалети 2, котларница 1 7 36 остава 2 7980 30 10 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1266 0 0 0 0 0 730
166 11233 Мала Иванча Трг братства и јединства 8 227334 0118253202 44.58468306228034,20.607401132583618 1 594 5 212 1 24 1 30 0 0 0 00 0 0 0 270 архива,гаража адаптирана у радионицу и станови претворени у складиште и магацин 3 0 0 3000 0 0 0 8 133 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 0 300 140
167 37233 Жабаре Врбница 674420 0373882218 43.51594162436369,21.22335433959961 1 1088 8 445 1 26 1 55 0 0 2 116 0 0 0 273 за часове физичког васпитања, канцеларије, зборница 6 0 0 11792 1625 0 0 12 168 0 0 0 0 0 0 0 0 1138 0 0 0 0 170 170 67 975
168 14213 Памбуковица бб 241901 014481108 44.45608451678311,19.89452362060547 2 863 10 510 2 82 0 0 1 500 0 0 0 0 305 45 котларница 1 0 / 0 3422 276 8 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2260 0 0 0 0 0 617
169 25212 Алекса Шантић 8.војвођанске бригаде бб 0255838120 45.94589798288712,19.293365478515625 1 2450 7 490 1 70 1 70 1 416 5 350 1 68 72 0 0 0 0 5932 6011 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2450 0 0 0 0 0 0 0 0 413
170 18000 Ниш Радних бригада 28 700966 018232979 43.31569396143501,21.92522406578064 1 3365 25 1310 1 97 0 0 1 429 0 0 0 0 95 0 нема 0 0 нема 0 17750 2500 0 0 17 349 0 0 0 0 не 0 3365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896
171 25263 Пригревица Вука Караџића 6/а 432201 025822766 45.60635207711834,19.3414306640625 1 3501 10 738 1 71 1 70 2 1823 6 510 0 0 143 998 27 0 0 7776 1400 7 130 5 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5324 0 0 0 0 0 215
172 34000 Крагујевац Старине Новака 33 550920 034323662 44.030749,20.5460933 4 1900 11 320 1 30 2 30 1 236 12 223 0 0 147 986 Канцеларије, ходници, тоалети, магацини, спаваоне, подрумске просторије... 49 0 0 0 2000 0 9 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246
173 11314 Осипаоница Кнез Михајлова бб 011314 026751333 44.549267, 21.058108 3 1587 10 442 1 52 1 84 0 0 2 86 0 0 275 132 Котларница 1 84 Радионица 1 9460 40 0 0 16 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1355 0 0 0 0 0 637
174 12221 Mајиловац Вука Караџића бб 012674008 44.697701310168846,21.355361938476562 1 2524 2 108 1 56 1 54 1 600 10 540 0 0 156 1112 канцеларије,магацини, свлачионице са тоалетима, справарница, холови и ходници, просторија за помоћне раднике, тоалети, зборница, архива, угљара, котларница,међупростори,клуб, 36 54 просторију користи дечији вртић - предшколска група 1 7120 44 5 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2420 0 0 0 0 0 656
175 11506 Дражевац Дражевац 0118780114 44.574728, 20.231290 3 2581 9 576 1 35 2 30 1 500 3 192 0 0 30 0 0 0 0 3940 0 10 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2581 0 0 0 0 0 107
176 11400 Младеновац Космајска 47 220614 0118231361 44.434729806472575,20.697598457336426 1 4008 17 2608 1 30 2 70 1 630 1 51 0 0 150 469 Службене и помоћне просторије 12 0 0 0 11334 135 0 0 32 694 0 0 0 0 0 0 4008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
177 11400 Младеновац Краља Петра I 175/2 220230 0118231782 44.44107843969298,20.692751705646515 1 574 5 299 0 0 0 0 0 0 1 54 0 0 9 221 хол,ходник,помоћна просторија, санитарне просторије, канцеларије 9 0 0 0 0 0 5 73 0 0 4 55 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
178 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 226110 0118251213 44.52438931167716,20.57439386844635 1 3779 5 320 1 32 2 64 1 2200 16 1024 0 0 0 2339 Канцеларије, WC, прип. кабинети, ходници и холови 20 0 0 11495 0 0 0 25 578 0 0 0 0 0 0 0 0 5979 0 0 0 0 0 0 138
179 25000 Сомбор Моношторска 8 025412371 45.775949.19106212 1 4443 8 518 1 47 2 103 2 723 14 889 0 0 110 2007 помоћне просторије, ходници, продужени боравак, канцеларије, зборница, мокри чворови, степеништа, оставе, справарница, зубна амбуланта, котларнице 35 0 0 13815 829 0 0 30 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4443 0 0 0 0 0 0 402
180 34323 Страгари, Крагујевац Жике Пинтера 44 034522101 44.131710111843084,20.626487731933594 4 3118 10 470 1 17 1 56 1 535 8 90 0 0 16 0 0 40 стара котларница 1 8250 150 7 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3118 0 0 0 0 0 724
181 25000 СОМБОР СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ ББ 025440430 45.759292,19.114627 1 5751 25 1434 1 60 4 240 1 545 11 616 0 0 80 25500 зборница,трпезарија,канцеларије,двориште 5 0 0 8171 80 0 0 31 695 0 0 0 0 0 0 5751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401
182 34305 Даросава Даросава бб 0346741105 44.34300281878521,20.457229614257812 1 1400 12 605 1 51 1 50 0 0 2 101 0 0 101 441 8 0 0 0 0 0 0 12 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 694
183 32300 Горњи Милановац Милутина Тодоровића Жице 10 526453 032720399 44.03815415195808,20.471980422735214 2 3352 12 758 1 30 0 0 1 895 1 60 0 0 165 0 0 0 0 0 0 5178 220 0 0 23 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3152 0 0 0 0 0 852
184 19214 Рготина Светосавска 2 612606 019466119 44.008103103814875,22.271143198013306 1 1136 4 216 1 26 0 0 0 0 8 432 0 0 150 488 Канцеларије,ходници,просторија за предшколску групу 6 0 0 5700 50 8 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1286 0 0 0 0 32 798
185 37254 Коњух 37254 Коњух 0373875103 43.64262834138462,21.180943250656128 1 1383 7 424 1 26 0 0 1 291 2 102 0 0 14 483 Kaнцеларије,ходници,WC,котларница,простор за огрев... 15 57 предшколски програм 1 4505 150 0 0 11 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1383 0 0 0 0 0 959
186 31310 Чајетина Сердара Мићића 5 508804 0313831268 43.751729950000126,19.71969723701477 3 2140 16 822 1 75 2 86 1 168 0 0 0 0 265 150 котларница 1 0 0 8140 236 0 0 19 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2140 0 0 0 0 0 848
187 38220 Косовска Митровица Џона кенедија бр.17 910105 028424814 42.8778196,20.8552439 1 1050 7 420 0 0 0 0 1 350 1 30 0 0 0 95 зборница и канцеларија 2 0 0 750 57 7 76 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1267
188 11130 Калуђерица Драгољуба Стојановића 11д 152026 0113415838 44.756494,20.559477 1 5853 26 1557 2 91 0 0 1 421 5 300 0 0 24 783 32 0 0 4318 0 30 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5853 0 0 0 0 0 0 0 179
189 34310 Топола Мије Тодоровића 8. 543322 034811003 44.255427, 20.677205 5 5554 20 1030 2 184 1 60 1 1414 1 54 6 336 443 1943 Котларница,наставничка канцеларија,канцеларије директора,помоћника директора,секретара,психолога,припремне просторије,тоалети, ходници,подрум. 40 90 Подрум 1 24116 305 28 541 12 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5021 0 0 443 0 0 732
190 11211 Борча Беле Бартока 48а 132204 2722616 44.876573,20.452457. 1 5500 24 1344 1 55 1 60 1 511 9 504 0 0 140 700 свечана сала, канцеларије, котларница, свлачионице, припремни кабинети 20 0 0 0 1506 0 0 0 39 1035 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1314
191 36300 Нови Пазар Дубровачка, 408. 572017 0205335200 43.13306116240612,20.54443359375 1 2996 14 843 1 38 1 22 1 349 5 348 0 0 65 0 0 0 0 0 0 5100 0 0 0 33 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2996 0 0 0 0 0 1305
192 11273 Батајница Пуковника Миленка Павловића 7а 201252 0117870077 44.90622555476277,20.273895263671875 2 2300 15 1050 1 50 1 70 0 0 2 100 0 0 50 170 Котларница, четири свлачионице 5 0 0 11076 532 0 0 29 739 0 0 0 0 0 0 0 0 2520 0 0 0 0 0 0 0 56
193 36300 Novi Pazar Ul.Gojka Bačanin 50. 570214 020315112 43.146531, 20.519556 1 6671 28 1580 1 20 1 30 1 490 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 0 0 0 0 0 0 0 54 1518 0 0 3495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1013
194 38228 Зубин Поток Колашинских кнежева бб 920102 028460118 42.912238390812156,20.69422960281372 2 2128 17 826 2 64 0 102 1 112 0 120 0 0 0 904 Зборнице, канцеларије, ходници, холови, тоалети, оставе и друге просторије 22 0 Нема 0 10729 2100 0 0 22 465 0 0 0 0 Не 0 0 0 0 0 1953 0 0 0 0 0 1279
195 14226 Јабучје/Јабучје ОШ//Димитрије Туцовић 14226 Јабучје бб 244700 01474014 44.407358633418454,20.180683135986328 2 974 7 392 1 28 1 56 0 0 1 56 0 0 40 402 канцеларије за наставнике, стручну службу, ваннаставно особље, холови школе, санитарни чворови, трпезарија, котларница, гаража и магацински простор 12 0 0 6720 330 0 0 14 265 0 0 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 608
196 34312 Белосавци 34312 Белосавци 544101 0346683002 44.33219834648983,20.68450927734375 1 903 5 290 1 16 1 90 0 0 2 96 0 0 96 315 ходници,канцеларије,санитарне просторије 4 0 0 0 4509 120 0 0 7 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903 0 0 0 0 0 728
197 11272 Добановци Маршала Тита 6 201605 0118465645 44.825864930999465,20.222911834716797 1 3273 18 1050 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2173 зборница, канцеларије, тоалети, ходници и комуникације, архиве и друго; 29 450 стара зграда кухиње која је ван функције од 1999.год. 1 10500 20 0 0 27 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3273 0 0 0 0 0 61
198 11090 Београд, Видиковац Видиковачки венац 73 180347 0112335032 44.741145207306815,20.420449823141098 1 5706 16 880 1 56 2 110 1 571 16 880 0 0 26 350 Трпезарија, свечана сала, зборница, канцеларије у управи 4 0 0 8984 362 0 0 53 1469 0 0 0 0 0 0 5706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
199 12311 Топоница Топоница бб 299401 266396 44.56185424452278,21.251678466796875 1 1025 7 385 1 21 1 35 0 0 1 70 0 0 140 120 остава за огрев 1 0 0 2855 20 6 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 671
200 18250 Чокот Чокот, Насеље Девети мај 702514 0184561553 43.305161,21.813312 1 2077 10 500 1 40 1 30 1 643 2 100 0 0 0 210 канцеларије, радионица 10 0 0 14500 48 0 0 16 304 0 0 0 0 0 0 0 0 1434 643 0 0 0 0 0 0 1048
201 34322 Чумић Село Чумић 34322 бб 034576009 44.13910215406817,20.782699584960938 3 821 9 379 1 32 1 15 1 95 2 50 0 0 76 150 администрација 5 100 шупа и остава 5 4070 210 8 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 725
202 18313 Црвена Река Црвена Река 690410 0184858806 43.27147953014412,22.237519025802612 3 600 6 300 1 65 1 20 0 0 1 20 0 0 20 100 канцеларије 3 40 предшколско одељење 1 5000 100 6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 920
203 11070 Нови Београд Народних хероја 12 2694043 44.83639545410479,20.401611328125 1 3240 16 1631 1 39 2 89 1 303 3 171 0 0 89 0 / 0 0 / 0 10888 560 17 403 0 0 0 0 0 0 / 0 3240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
205 36342 Ушће Ул. Милуна Ивановића бб 0365430618 43.28520334369384,20.6103515625 4 3180 17 990 1 39 1 54 2 1073 1 54 0 0 135 835 Канцеларије директора, педагога, админстрације,наставничка канцеларија су површине 125,7 м2, остало су ходници. Магацински простор је 152м2. 4 0 0 6204 659 13 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3958 0 0 0 0 0 999
206 19370 Бољевац Кнеза Милоша 11 030461324 43.829544, 21.958819 5 3779 15 953 2 156 1 16 1 1682 1 45 0 0 0 225 канцеларије логопеда, педагога, директора, секретара, књиговодства, зборница и котларница 7 294 школска кухиња и трпезарија 2 6546 3000 0 0 18 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3779 0 0 0 0 0 791
207 31000 Ужице Хаџи Мелентијева б.б. 501067 031517589 43.852107587953526,19.840965270996094 1 3844 12 1012 1 149 1 16 2 306 15 1292 0 0 0 1029 Канцеларије, ходници, архива, дечији клуб 14 40 Кухиња која није у функцији 1 11104 0 0 0 35 837 0 0 0 0 0 0 0 0 3844 0 0 0 0 0 0 843
208 25000 СОМБОР Подгоричка 2 420702 025412941 45767847,19121508 1 7429 23 1951 1 81 2 116 1 700 7 602 0 0 85 3979 канцеларије, зборница санит.чвор, просторије за пом.особље,свечана сала, ходници,спремишта инвентара 40 0 0 22204 719 0 0 32 754 0 0 0 0 0 0 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399
209 38219 Лешак Улица Браће Матовић број 17 02888020 43.1661242815037,20.743303298950195 1 3010 16 1200 1 40 1 70 1 1560 2 140 0 0 0 40 канцеларије 2 0 0 5400 0 0 0 16 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3010 0 0 0 0 0 1275
210 18410 Дољевац ул. Вук Караџића бр.6 696004 018810209 43.1994398306085,21.832381412386894 1 3123 20 990 1 60 1 45 1 300 3 140 0 0 0 0 0 0 0 3685 0 20 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3123 0 0 0 0 0 1042
211 18103 Ниш ул.Школска бб 018211570 43.332488499281936,21.92884236574173 1 3439 7 400 1 32 1 11 1 293 10 509 0 0 28 1211 Ходници, стручне службе, свлачионице, боравак, ППП, котларница, остава, наставничка к., тоалети, итд. 38 0 0 11498 0 0 0 30 805 0 0 0 0 0 0 0 0 2878 0 0 0 0 0 0 561 899
213 35250 Параћин Глождачки венац 23А 590831 035562376 43.85631630786513,21.417433619499207 1 3248 21 1194 1 108 1 90 1 282 1 178 0 0 180 420 Канцеларије, припремне просторије за наставнике, архива, зубар, продужени боравак, предшколска установа. 16 48 Радионица за наставу техничког образовања 1 10320 720 0 0 33 795 0 0 0 0 ПБ 30 0 0 0 3248 0 0 0 0 0 60 750
214 32233 Вича 32233 Вича 534330 032864001 43.715534726205114,20.2972412109375 2 1081 8 432 1 20 0 0 1 112 1 30 0 0 80 232 котларница оставе два стана 5 0 0 0 3961 47 6 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 0 0 0 0 0 869
215 37243 Доњи Рибник 37243 Почековина 666951 037731134 43.5913329116454,21.084136962890625 3 1365 8 692 1 15 2 38 1 108 1 40 0 0 23 477 зборница, администрација, стручне службе, ходници, санитарне просторије 13 0 0 5268 0 0 0 12 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 0 0 0 0 0 982
216 34108 Ердеч Партизанских курира бб 034311985 43°58’17˝N 20°54’2˝E 1 1260 9 486 1 18 1 95 0 0 1 54 0 0 18 98 канцеларија и просторија за помоћне раднике 4 0 0 5950 720 0 0 16 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 0 0 0 0 0 708
217 11500 Обреновац Милоша Обреновића143 210201 0118723240 44.661327437863555,20.196990966796875 1 345 6 145 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 канцеларија ваннаставног особља,ходници,3 тоалета,гаража 4 100 4 5000 200 0 500 22 0 4 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
218 36300 Нови Пазар/Трнава Трнава ББ 571801 020385728 43.106748182603205,20.558509826660156 5 1089 11 572 1 36 1 50 0 0 1 30 0 0 16 385 зборница,канцеларије,ходници,тоалети 10 0 0 2600 1700 0 0 16 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1090 0 0 0 0 0 1018
219 23263 Орловат Пионирска 1 357019 023873307 45.258938705944246,20.569839477539062 1 1810 4 238 1 36 1 99 1 288 4 252 0 0 98 799 администрација, предшколско, пом. особље, зборница, ходници 22 0 нема 0 10001 1640 8 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1720 0 0 0 0 0 289
220 36300 Нови Пазар Генерала Живковића бб 570921 020385710 43.12905229628564,20.5169677734375 1 4008 1 1638 1 90 1 55 1 600 0 0 0 0 0 1625 канцеларије, зборница, сан. чворови 20 0 нема 0 10721 194 22 678 21 660 17 570 0 0 дв 1858 0 0 4008 0 0 0 0 0 0 0 1014
222 26225 Делиблато Маршала Тита 89 306737 013765280 44.871825,21.039677. 2 2463 11 552 1 109 1 140 1 329 6 465 1 6 88 771 Канцеларија директора, секретара, педагога, васпитача, зборница, мала сала, две учионице за предшколско,тоалети,ходници,подрум,степеништа,школски стан, 9 0 0 9700 300 13 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2463 0 0 0 0 0 0 0 352
223 11070 Нови Београд Данила Лекића Шпанца 27 192079 3182484 44.816482, 20.388198 1 6500 17 58 1 80 0 0 1 288 19 58 0 0 190 0 0 0 0 12857 0 0 0 40 1110 0 0 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
224 37266 Обреж Мирка Томића бр.12 668791 037790120 43.770624130236,21.346569657325745 1 1364 10 550 1 18 1 20 0 0 1 60 0 0 140 576 Канцеларије, холови и подрумске просторије. Школа користи и 3917 м2 школског дворишта. 10 0 0 3506 448 0 0 11 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1364 0 0 0 0 0 958
225 36210 Врњачка Бања Хероја Маричића 12 567333 036611441 43.62618653594923,20.892462775113927 1 4470 18 864 1 48 0 0 1 1050 5 240 0 0 48 2268 зборница, канцеларије, тоалети, бела сала, архива, радионица домара, справарница 12 0 0 14000 0 0 0 27 687 0 0 0 0 0 0 0 0 4470 0 0 0 0 0 0 988
226 18310 Бела Паланка Светосавска бб 691038 018855077 43.219344593777556,22.312889099121094 1 3872 18 827 1 80 1 28 1 390 3 163 0 0 0 1654 35 730 6 16411 359 0 0 27 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3142 0 0 0 0 0 921
227 26346 Јасеново Маршала Тита 1 314401 013855109 44.918625522424925,21.326522827148438 1 2000 10 75 1 65 0 0 1 443 0 0 0 0 20 0 0 0 0 9480 3350 10 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 324
228 38220 Косовска МИтровица Џона Кенедија 17 910150 028424807 42.8778195,20.8552439 1 4492 8 447 1 10 0 0 1 534 1 20 0 0 0 80 зборница канцеларија тоалет 2 3401 кабинети учионице и остале просторије 45 150 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1269
229 12370 Александровац Краља Александра Обреновића бб 289302 012254130 44.444422,21.213792 2 1453 9 541 1 70 0 0 0 0 2 116 0 0 190 563 управа,тоалети,котларница,ходници,наставничка канцеларија,канцеларија педагога,ходници 14 0 0 6299 0 0 0 10 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1453 0 0 0 0 0 661
230 18202 Миљковац Миљквац б.б. 705660 018621724 43.4265880723201,21.85506820678711 2 542 5 216 1 40 0 0 1 36 0 0 0 0 0 40 санитарни чвор,котларница,наставничка канцеларија,холови 2 0 0 0 3960 470 0 0 8 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0 0 36 0 0 881
231 31000 Ужице Димитрија Туцовића 171 031513679 43.85619494383765,19.8374093323946 2 3003 27 1350 1 30 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1580 ходници, канцеларије, архива, зубна амбуланта, подрум, котларница и санитарни чворови 22 0 тавански део 0 12116 450 0 0 47 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3003 3003 0 0 0 0 0 840
232 14203 Драчић 14203 Драчић 253485 014276544 44.21887724630257,19.90001678466797 1 3195 8 455 2 246 0 0 1 579 5 300 0 0 354 1261 комуникације, помоћне просторије 50 0 0 0 6000 0 12 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3195 0 0 0 0 0 0 0 606
233 32234 Каона 32234 Каона 534401 032865003 43.69136656468172,20.418949127197266 2 1140 7 320 1 30 1 51 1 167 1 25 0 0 105 442 канцеларије, котларница, просторије за помоћно особље, просторија за рад са родитељима, архива 6 0 0 0 5993 0 6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140 0 0 0 0 0 870
234 34000 Крагујевац Светозара Марковића 13 550534 034332824 44.01377840973217,20.91550648212433 3 5192 25 1524 2 90 2 38 1 290 4 240 1 126 126 2884 Тоалети, ходници, архиве, склониште, канцеларије, степеништа, припремне просторије, хол са бином, подрум 45 0 0 12729 621 5 119 29 756 0 0 0 0 0 0 4982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709
235 25240 Стапар Вука Караџића 20 427602 0255827701 45.662576, 19.199343 4 5145 17 1360 1 25 1 100 1 1020 4 260 0 0 100 0 0 210 учионица у старом делу школе 1 5458 0 0 0 15 253 0 0 0 0 0 0 5145 0 0 0 0 0 0 0 0 406
236 11306 Гроцка Булевар револуције бр. 11 155211 0118501235 44.6734444264376,20.714828968048096 3 7555 41 2549 1 98 2 120 1 720 18 1080 0 0 175 0 / 0 0 / 0 8989 240 28 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6712 0 0 0 0 0 0 0 26
237 26340 Бела Црква Жарка Зрењанина бр.13 314209 013851022 44.899130, 21.419338 3 2185 13 921 1 21 1 40 1 580 3 180 0 0 20 514 ходници у две зграде унутрашњи 4 736 неупотребива зграда 8 4376 60 0 0 21 452 0 0 0 0 / 0 0 0 2185 0 0 0 0 0 0 0 323
238 37220 БРУС БРАТИСЛАВЕ ПЕТРОВИЋ 69 663143 037825381 43.382372503068986,21.02654457092285 2 5673 25 1250 1 63 2 70 1 180 6 360 0 0 673 70 припремна одељења, оставе, свлачионице за ф. вас. 9 0 0 5496 0 0 0 27 638 0 0 0 0 0 0 0 0 5673 0 0 0 0 0 0 0 951
239 38334 Oсојане 38334 Осојане 0666355097 000000000 1 2.400 9 576 1 64 1 73 1 160 1 64 0 0 136 1.071 зборница,канцеларије,ходници,WC, 6 256 учионице за средњу школу 4 3800 0 8 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 1289
240 26220 Ковин Трг Жарка Зрењанина 7 306169 013741052 44.73793159371455,20.978457927703857 1 2184 12 583 1 14 1 71 1 200 3 144 0 0 19 20 2 0 0 6912 0 0 0 16 284 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 16 350
241 37221 Горњи Степош Горњи Степош 676751 037655335 43.501014, 21.295407 1 1290 8 419 1 18 0 0 1 206 1 61 0 0 19 171 Зборница, канцеларије, вртић, санитарни чворови, теретана, ветробран 11 110 Школски станови 2 10137 450 0 0 12 232 0 0 0 0 Не 0 0 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 972
242 11080 Београд Земун Кеј ослобођења 27 200126 0113165386 44.845592, 20.414969 1 5719 30 1683 1 56 2 90 1 288 5 122 2 54 115 3311 25 0 0 21000 2974 23 663 7 202 0 0 0 0 0 0 5719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
243 31000 Užice Gradska 1 501633 031552765 43.855693, 19.833666 1 3775 10 616 1 62 1 20 1 587 16 1044 0 0 85 231 У остале просторије убрајају се:канцеларија директора, администрације, стручних сарадника, наставничка канцеларија, оставе, зубна амбуланта и остало 10 0 0 0 13208 2060 0 0 28 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3775 0 0 0 0 0 0 841
244 11070 Нови Београд Гандијева 99 192637 2177984 44.481850,20.23264 1 4500 25 1488 1 210 3 131 2 528 8 464 0 0 127 0 0 0 0 0 0 7780 0 0 0 40 1186 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
245 38220 Косовска Митровица Филипа Вишњића бб 910106 028425371 42.900140,20.866491 1 503 5 85 1 7 2 64 1 56 2 34 0 0 17 240 портирница, остава, канцеларије, подстаница, мокри чворови, ходници и степениште 13 0 0 0 801 12 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1293
246 26220 Ковин Цара Лазара 197 306052 013744894 44.75191453532806,20.980453491210938 1 2918 15 862 1 11 0 0 1 448 2 98 0 0 25 0 0 164 учионице које користи Гимназија,са којом делимо зграду 5 6695 251 16 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2918 0 0 0 0 0 0 1183
247 18209 Медошевац Димитрија Туцовића 50 705108 018261313 43.327706421596,21.86180591583252 3 1572 10 562 1 22 1 24 1 157 3 188 0 0 12 619 холови, ходници, канцеларије, котларница, угљара 15 0 0 0 7065 258 0 0 11 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1532 0 0 0 0 0 1045
248 11279 Бечмен 11.октобра 36 202309 0118438217 44.779733192138885,20.20660400390625 1 1680 9 481 1 53 0 0 0 0 4 215 0 0 51 256 канцеларије, спремишта, архива, тоалети 17 0 0 5497 12 0 0 18 402 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1680 0 0 0 0 0 65
249 26340 Kрушчица ул.Саве Мунћана бр.45 315202 013858015 44.92758951876883,21.47424817085266 1 685 5 210 0 0 0 0 1 50 1 26 0 0 9 1303 школско двориште,спортски терен, шупе, котларница 3 0 0 2400 1135 0 0 8 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 625 0 328
250 18215 Veliko Bonjince Veliko Bonjince 0102681028 43.011672, 22.257056 1 1253 12 560 1 40 0 0 1 200 1 40 0 0 100 0 0 0 0 5000 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 918
251 34240 Кнић/Кнић Кнић бб 034510118 43.927559,20.712798 2 2431 12 660 1 54 2 185 1 194 3 134 0 0 160 1044 Део средње школе у Книћу који ОШ Вук Караџић из Кнића користи за спровођење наставе од 1. до 4. разреда, зборница, тоалет, ходници 1 0 0 2537 0 13 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1728 0 0 703 0 0 702
252 35208 Војска Војска ББ, Војска 35208 0358339140 44.089898, 21.212465 1 1212 7 385 1 32 0 0 1 180 1 55 0 0 70 490 ходници, тоалети, припреме за учионице, свлачионице, канцеларије 22 0 0 5835 10 7 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1212 0 0 0 0 0 1069
253 32308 Прањани 32308 Прањани 528510 032841521 44.011695, 20.206655 1 2585 12 600 1 30 3 131 1 1610 1 50 0 0 124 60 котларница, гаража, угљара 1 0 0 7500 0 8 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2585 0 0 0 0 0 853
254 11070 Нови Београд Алексиначких рудара 22 2603847 44.81604959339546,20.473022419027984 1 3972 26 1482 3 132 1 150 1 481 0 0 1 58 42 0 0 0 0 0 0 9002 156 0 0 31 794 0 0 0 0 0 0 3712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
255 11060 Београд Салвадора Аљендеа бр.17 138408 0112784581 44.78475923091046,20.44281005859375 1 4646 21 1332 2 112 2 85 1 557 6 339 1 30 110 1421 остава за метле по спратовима, холови, степеништа, помоћне просторије за домаре, соба за теткице, архива,помоћне просотрије за одлагање материјала за техничко образовање, практикуми 18 0 0 14043 340 0 0 30 727 0 0 0 0 0 0 0 4646 0 0 0 0 0 0 0 0 117
256 38426 Крушево б.б. 0037744669780 41.980229919937884,20.63678205013275 1 473 7 210 1 16 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 1302
257 18000 Ниш Гарсије Лорке бб 700607 018234164 43.321977578309244,21.919449269771576 1 7400 13 726 1 100 1 30 2 950 19 1004 0 0 80 1156 свлачионице, купатила, тоалети, директор, секретар, рачуноводство, педагог, психолог, логопед, стоматолог, зборница, наставничке канцеларије, просторије за припрему натавника, сала за приредбе, просто 56 0 0 15495 1500 0 0 40 983 0 0 0 0 0 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885
258 37201 Крушевац/Паруновац Душана Шошића 3 037886155 43.575187, 21.364455 3 3100 15 810 2 162 3 188 1 395 0 0 0 0 30 0 0 0 0 10870 11045 0 0 20 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 963
259 11070 Београд-Нови Београд Милутина Миланковића 148 6141144 44.819376,20.399898 1 4333 8 564 1 56 1 45 1 413 9 400 2 38 70 561 канцеларије,зборница,свлачионице,санитарне просторије,справарнице 19 1236 издвојено одељење Политехнике-школе за нове технологије 1 7517 52 16 311 0 0 0 0 0 0 0 0 4333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
260 11000 Beograd Takovska 41 101417 0113221239 44.814386828624336,20.47215074300766 4 4923 14 1173 4 82 7 149 1 608 15 1171 0 0 32 1689 prostorije nastavnika,hodnici, ostave, podrum, 61 0 0 14878 216 0 0 29 671 0 0 0 0 0 0 4480 0 0 0 0 0 0 0 0 100 142
261 25262 Kupusina Adi Endre 4 431903 025786627 45.740858125298246,19.016239643096924 2 2625 8 396 1 54 1 72 1 404 1 55 1 55 150 1439 kancelarije, zbornica, pripremne prostorije, hol 15 0 0 10125 53 10 107 0 0 0 0 0 0 pr 25 0 0 404 0 1891 0 0 0 0 54 214
262 38220 Kosovska Mitrovica DZona kenedija 17 910105 028424810 42.8778195,20.8552439 1 450 2 120 1 50 0 0 1 300 1 21 0 0 0 80 2 0 0 750 95 2 10 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1270
263 11080 Земун Добановачка 72 200460 0113167778 44.850337, 20.395284 1 2375 16 880 1 14 0 0 1 288 3 115 0 0 15 0 0 0 0 0 15500 0 0 0 25 579 0 0 0 0 2 579 0 0 0 0 0 2375 0 0 0 0 53
264 31312 Мачкат Мачкат бб 509701 0313834002 43.7939597478953,19.780325889587402 1 1305 8 500 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 125 652 Канцеларије, просторије за помоћно особље, тоалети, стабмени простор. 5 115 уступљено на коришћење дечијем вртићу. 1 6000 0 8 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1305 0 0 0 0 28 849
265 11080 Земун Златиборска 44 2611125 44.83916907103963,20.394389288812818 1 4310 18 1026 1 36 2 116 1 385 2 134 2 56 108 1636 ходници канцеларије санитарни чворови подрум 31 41 домар стан 1 10450 256 0 0 30 728 0 0 0 0 0 0 3530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
266 11321 Лугавчина Биса Кидрича бб 234020 0264761078 44.523845263669905,21.076201647520065 3 2150 12 655 1 40 0 0 0 0 1 50 0 0 210 0 0 0 0 0 5000 100 0 0 15 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 638
267 11232 Рипањ Ерчанска 3 8650591 44.640494, 20.521042 2 2019 13 702 1 54 2 108 1 45 0 0 0 0 155 150 Канцеларијски простор 5 0 0 9500 225 2 16 20 396 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 15
268 18400 Прокупље Милоша Црњанског бб 027321988 43.240189,21.591347 1 430 6 138 0 0 1 30 1 52 0 0 0 0 41 169 три канцеларије, зборница, подрум, умиваоник са тоалетом 6 0 нема просторија које се не користе 0 500 0 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 1202
269 34000 Крагујевац Јесењинова 17 034302160 44.00485431585716,20.89778780937195 2 2828 12 517 1 40 1 31 1 188 15 825 0 0 25 1202 канцеларије, санитарни чворови, свлачионице, трпезарија, магацини, котларница, мала гимнастичка сала, припремне просторије, наставне базе, стоматолошка ординација 30 0 0 17266 255 3 76 25 670 0 0 0 0 0 0 2828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717
270 18000 Ниш, Ратко јовић Бранко Бјеговић бб 018585500 43.344529, 21.872403 2 3840 13 738 1 32 1 72 1 651 5 236 0 0 18 446 архива, свлачоница, справара, наставничка канцеларија, канцеларија директора, канцеларија секретара, канцеларија стручне службе, канцеларија рачуноводства, зубна ординација, магацин, тоалет, целодневн 23 0 0 0 11975 1543 0 0 19 444 0 0 0 0 0 0 2913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044
271 38214 Гојбуља Гојбуља 910105 028425561 42.84992228632631,20.98886489868164 2 1600 12 600 1 50 1 30 0 0 0 0 0 0 0 100 зборница канцеларија 2 0 0 0 1050 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 1287
272 37252 Јасика ул.Станислава Биничког ББ 037671103 43.605753491998236,21.283950805664062 1 2800 11 616 1 132 2 108 1 288 4 250 2 29 132 1200 хол,ходници,тоалети,архив,остава,зборница,канцеларије 15 0 0 13817 145 15 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 967
273 34230 Гружа бб 558401 034515096 43.895665836490615,20.771970748901367 1 1688 11 488 1 54 0 0 0 0 1 56 0 0 27 1090 ходници,канцеларије,мокри чвор,трпезарија,степениште,магацини,архива,котларница 18 0 0 7524 300 10 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1688 0 0 0 0 0 701
274 21000 Нови Сад Сељачких буна 51а 402547 021400222 45.253902,19.797864,17 1 7100 16 1405 1 53 1 24 1 1091 19 1235 0 0 53 1476 припреме, канцеларије, тоалети, зубарска ординација, архива, подстаница 46 0 0 18500 0 0 0 56 1490 0 0 0 0 0 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460
275 36323 Тутин Лескова 36323 020-488-007 43.04703609420297,20.122328996658325 2 2358 12 618 1 42 0 0 1 501 5 210 0 0 243 0 0 0 0 3500 200 9 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 0 0 0 0 0 1031
276 26349 Кусић Трг палих бораца 1 314716 013859036 44.8773275084811,21.47756338119507 2 1050 7 810 1 21 1 30 0 0 3 190 0 0 12 2300 учионице i спортски терени 6 200 Бивши школски стан 1 7400 6500 0 0 8 95 0 0 0 0 2 95 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 325
277 26222 Баваниште Вукице Митровић 1 306448 013751511 44.695992981720714,20.6707763671875 2 5400 34 1850 1 78 1 52 1 419 12 782 1 57 341 330 канцеларије, ходници, хол, мокри чворови 32 522 мокри чворови и дограђен простор изнад трпезарије 5 9110 3354 23 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4928 0 0 0 0 0 0 347
278 18220 Алексинац Станка Милосављевића 9 683018 018804626 43.54215187814798,21.710593700408936 2 542 9 235 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 277 канцеларије, чекаоница, зборница, подрум 7 400 Школско двориште 1 0 0 0 0 10 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 190 1209
279 26228 Скореновац Братства и јединства 49. 307213 013764015 44.744050975643695,20.918312072753906 1 2626 4 209 2 77 1 56 1 476 7 528 0 0 111 1169 ходници, мокри чворови, архива, магацини, котларнице, управа школе, 16 7550 Зелени појас школе, школско двориште 1 6755 5486 0 0 8 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2626 0 0 0 0 0 0 349
280 35260 Рековац Светозара Марковића 4 588209 0358411059 43.86980593519278,21.06834626145428 1 4069 9 495 1 20 0 0 1 1880 4 265 0 0 241 181 канцеларије,играоница,архива 7 0 нема 0 9000 150 0 0 12 180 0 0 0 0 0 0 0 4069 0 0 0 0 0 0 0 757
281 34202 Грошница Октобарских жртава 146 034394523 43.97109034774184,20.87550401687622 3 825 10 537 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 9 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 0 60 705
282 19224 Салаш Маршала Тита 35 612802 019470126 44.12111323765367,22.32696533203125 5 2590 3 156 1 12 1 56 1 271 12 730 0 0 366 70 наст. канцеларија, директор, рачуноводство 3 156 без намене 7 1609 4030 18 205 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 2291 0 0 0 0 0 803
283 31263 Варда Варда 508649 031888034 44.044575,19.750768 2 900 6 283 1 10 1 42 1 55 1 36 0 0 0 360 канцеларија директора канцеларија рачуноводства наставничка канцеларија станови 11 75 магацин 2 3800 0 7 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 817
284 34000 Крагујевац Краља Милутина бб 553503 034323421 44.001337, 20.880665 1 2550 15 840 1 52 2 94 1 140 17 1018 0 0 94 406 канцеларије (директора, секретара, благајне, рачуноводства, пп службе), зубарска ординација, канцеларије за наставнике физичког, просторија за помоћне раднике 15 400 поткровље 1 10540 420 0 0 18 399 0 0 0 0 0 0 0 2550 0 0 0 0 0 0 0 722
285 18220 Алексинац Лоле Рибара 2 683035 018804644 43.542669, 21.710605 1 3654 24 1144 1 40 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5473 70 15 353 12 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3195 0 0 0 0 0 0 1037
286 36220 Godačica Godačica 566306 0365877110 43.78200115174584,20.87024688720703 1 1580 9 504 0 0 0 0 0 0 1 56 0 0 0 200 канцеларије, простор за библиотеку, котларница, архива... 5 100 поткровље 1 3000 100 8 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0 0 0 0 0 1000
287 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 6 365404 023771109 45.595585, 20.134266 3 5194 15 803 1 215 1 58 1 371 8 484 0 0 333 2352 52 578 1 15612 2897 0 0 28 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3696 0 0 0 0 0 0 302
288 35223 Велики Поповић Главна улица 599402 035621308 44.11964215500997,21.357089281082153 3 1870 13 715 1 70 0 0 1 94 1 48 0 0 124 80 3 канцеларије, 1 зубарска ординација 4 0 0 0 8700 150 12 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 0 0 0 0 311 342 0 733
289 18332 Стрелац Село Стрелац 628801 010375186 42.984833;22.463293 4 1516 8 268 1 60 1 20 0 0 0 0 0 0 100 215 канцеларије 3, спаваонице у интернату 9, купатило, дневни боравак у интернату. 15 400 Приземље треће школске зграде које се користи веома ретко, једном годишње. То је велика сала за приредбе, додатним смештајним капацитетима, купатилом, магацином за одећу. 1 4700 200 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 915
290 26229 Плочица Светог Саве 1 307115 013757011 44.715513732021336,20.876083374023438 1 1523 7 368 1 50 1 150 1 312 1 50 0 0 70 523 тоалети, справарница,ходници, канцеларије, архива, трпезарија,подрум,котларница 10 0 0 3976 2980 0 0 8 160 0 0 0 0 Гр 30 0 0 0 1523 0 0 0 0 0 0 355
291 14224 Лајковац Светог Саве број 3 243010 0143431300 44.36712152818467,20.16119956970215 1 3238 18 1086 2 93 1 80 0 0 2 80 0 0 20 432 канцеларије, зборница, гаража, архив 0 250 Недовршен простор амфитеатара 1 13500 300 0 0 28 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2738 0 0 0 0 0 607
296 26340 Бела Црква Милетићева 6 314117 013851258 44.906200858530475,21.424986720085144 4 2973 16 886 1 53 1 62 2 859 0 0 0 0 30 0 0 0 699 Школска зграда која се више не користи 1 5951 2083 5 17 15 271 0 0 0 0 0 0 0 0 2274 0 0 0 0 0 0 0 322
307 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 30 190186 3192033 44.83110760677593,20.40813446044922 1 3585 18 1080 1 110 1 72 1 333 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 11915 612 0 0 23 468 0 0 0 0 0 0 3585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
309 36320 Тутин Кулина бана 5 576003 020811180 42.989624946472325,20.335028171539306 1 2300 18 1180 1 42 1 15 0 0 2 90 0 0 0 350 Kанцеларије, зборница и остава 10 0 0 6200 0 0 0 31 765 0 0 0 0 0 0 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 1032
310 31330 Прибој Лимска 24 514105 0332445553 43.58387263463816,19.525108337402344 1 1816 14 756 1 54 0 0 0 0 2 108 0 0 0 160 културно-забавне активности, настава физичког васпитања 1 0 0 9312 0 0 0 24 567 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
311 18211 Трупале Железничка бб 705303 0184691099 43.35556828820075,21.812308430671692 1 1200 8 457 1 24 0 0 1 684 0 0 0 0 8 155 канцеларије, помоћне просторије, топла веза са балон халом, котларница, архива 7 0 0 0 7100 331 0 0 9 185 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 250 0 0 0 0 684 882
312 11120 Beograd Knez Danilova 33-37, Beograd 136403 0113239234 44.80946802976978,20.477861166000366 1 4484 20 1298 1 109 1 28 1 473 6 292 0 0 168 56 мала сала/друштвена просторија 1 0 0 11563 180 6 131 22 494 0 0 0 0 0 0 4484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
315 16000 Лесковац Лесковачког одреда бр. 6 640303 016243244 42.9931540097741,21.9459307192119 1 2781 18 939 1 16 1 10 3 730 1 58 0 0 0 1028 Просторије које школа користи су: ходници, мала сала, оставе за справе, ходници, наставничка канцеларија и др. 19 0 0 6939 7 0 0 30 788 0 0 0 0 0 2781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1114
316 18212 Loćika 18212 Loćika 018610400 43.44494295526125,21.699371337890625 2 759 5 280 1 15 1 60 1 56 1 56 0 0 112 180 канцеларије за наставнике, директора и администрацију 3 0 0 3600 0 5 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 255 0 1040
318 31204 Каран 31204 Каран 503601 031803243 43.918669554258905,19.90671157836914 1 1440 9 423 2 81 1 39 1 242 0 0 0 0 0 611 Четири канцеларије: наставничка, секретар,директор, педагог; једна просторија за помоћне раднике;мокри чвор;један магацин; холови и степеништа. 8 44 Незавршене просторије изнад фискултурне сале. 3 2305 505 9 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 417 285 845
319 31230 Ариље Браће Михајловић број 8 506064 031891953 43.749133677016644,20.100184679031372 3 5912 27 1764 1 45 1 50 1 1400 1 96 0 0 696 427 Зубна амбуланта, Оставе, архива, Котларница, Чајна кухиња, Канцеларије 21 0 0 10650 150 1 5 44 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 7312 696 0 0 0 0 0 0 812
320 14000 Ваљево Сувоборска 48 252870 014222279 44.26405673232994,19.899394512176514 1 4570 7 406 2 134 1 72 1 288 15 908 0 0 0 2762 котларница,архива,канцеларије, припремне просторије, продужени боравак, зубна ординација 27 0 0 16230 44 0 0 29 662 0 0 0 0 0 0 0 4570 0 0 0 0 0 0 0 0 594
325 36205 Роћевићи село Роћевићи 146а 36205 036825295 43.7104475018891,20.515422821044922 3 1249 7 392 1 36 0 0 1 104 0 0 0 0 13 155 свлачионица и просторија за остале намене 1 0 0 0 3992 16 6 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 0 0 259 0 0 1002
326 11562 Јунковац Бановски пут, број 2 0118177020 44.456272140144755,20.383023619651794 1 2006 10 542 1 46 0 0 0 0 1 49 0 0 102 105 канцеларијски простор 4 0 0 0 4682 0 8 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1756 0 0 0 0 0 68
327 18300 Пирот Српских владара 111 010345210 43.15499080208932,22.588090824792743 1 4299 25 1500 1 60 2 100 1 755 3 140 0 0 40 1704 школска трпезарија, ходници, канцеларије, 1 0 0 23235 245 0 0 41 1047 0 0 0 0 0 0 4299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923
329 36214 Врба Врба 29, 36214 Врба 566601 036865336 43.67730794174066,20.78166961669922 3 2820 10 511 1 42 1 68 1 838 1 36 0 0 100 1140 канцеларије, припреме, тоалети, котларница, разгласна станица, оставе, холови и ходници 17 85 стамбена намена 2 6686 80 9 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2667 0 0 0 0 0 68 0 1006
331 36321 Црквине Црквине 5723020 43.049177, 20.384509 2 1860 12 600 1 80 1 100 1 260 4 200 0 0 0 620 10 0 0 5264 0 0 0 15 286 0 0 0 0 2 288 0 0 0 0 1500 0 260 0 0 0 1027
336 16204 Мирошевце Мирошевце 644004 0163487242 42.867857439939954,21.841925382614136 8 1015 5 294 1 68 1 30 1 112 1 35 0 0 0 156 складишни простор 5 65 Предшколска група вртића Вукица Митровић 1 12220 558 0 0 11 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 180 0 1109
337 25284 Станишић Његошева 12 428110 025830111 45.937906, 19.166391 1 3563 22 856 1 37 1 72 1 532 7 436 0 0 72 1558 припреме наставника, тоалети, холови, ходници, канцеларије 27 0 нема 0 8499 659 15 264 0 0 0 0 0 0 не 264 0 3563 0 0 0 0 0 0 0 0 415
339 16000 Лесковац ул. Кајмакчаланска 24 640630 016242175 42.989944, 21.957322 9 3072 15 370 0 0 6 275 0 0 6 216 0 0 110 1043 Хол, ВЦ, канцеларије, оставе, магацини, остало 34 1058 Канцеларије, магацини, оставе, радионице, ВЦ, остало 17 869 0 0 0 19 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1308 1190
340 37240 Трстеник II Браће Спасојевић бб 665745 037717410 43.60800639547845,21.010773181915283 1 2395 9 450 1 100 1 50 0 0 0 0 1 50 68 1677 канцеларије, холови, зборница, мокри чворови, свлачионице 20 0 0 0 5845 200 4 80 5 106 0 0 0 0 0 0 2075 0 0 0 0 0 0 0 0 320 981
343 11070 Нови Београд, Бежанијска коса Неде Спасојевић број 6 192310 0112281765 44.814081,20.370380 1 6408 34 1958 1 145 1 19 1 390 2 116 0 0 147 665 канцеларије, свечана сала, трпезарија, чајна кухиња, лекарска соба 11 0 / 0 5010 135 0 0 43 1309 0 0 0 0 0 6408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
344 12222 Браничево Моше Пијаде 8 298132 012666412 44.6957442 21.5562058 3 2318 15 700 1 68 1 50 1 120 1 68 0 0 150 0 0 100 стара школа 1 4986 550 8 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1860 0 0 0 150 0 659
346 11550 Лазаревац Бранка Радичевића 27А 214602 0118122251 44.37660059252396,20.261085033416748 1 5769 29 1596 2 344 2 98 1 636 3 191 0 0 206 2285 Помоћне просторије уз учионице; Пом. учионице уз радионице,гардероба за ученике, санитарни чворови, улаз и комуникације, зборница, канцеларије, котларница и хидросилна станица 45 413 Просторије музичке школе 12 10502 1009 25 656 7 175 0 0 0 0 0 0 5769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
347 18000 Ниш Војводе Путника бр.1 701307 018290005 43.31450351359788,21.882614493370056 1 3288 2 82 2 68 1 45 1 130 19 1143 0 0 33 2436 балон сала-655м2; остало 1761м2 и то : канцеларије, ђачки клуб, свлачионице, мокри чворови, ходници... 24 26 зубна амбуланта 1 11718 361 0 0 32 823 0 0 0 0 0 0 3288 0 0 655 0 0 0 0 0 91 880
348 34000 Крагујевац, Белошевац ул. 9.маја 110/б 0603381443 43.985358816505844,20.92651829123497 3 3182 14 1283 2 84 1 56 1 500 7 529 0 0 72 335 наставничка канцеларија, канцеларија директора, секретара, рачуновође, педагога, благаника, архива, котларница, депонија, просторије домара школе, чајна кухиња, тоалети, просторија ложача школе 16 323 неуређено поткровље после препокривања школе 1 10115 1196 5 117 20 413 0 0 0 0 šk 530 0 0 0 0 2659 0 0 0 0 0 704
349 11145 Београд, Вишњица Маршала Тита 101 139439 0112773965 44.830734776208374,20.547692656473373 1 1416 8 360 1 22 2 82 1 288 1 40 0 0 0 624 архива, рачуноводство, секретаријат, пп служба, канцеларија директора, зборница, остава, радионица домара, котларница, тоалети за ученике и наставнике, ходници, свлачионице, остава за спортску опрему 20 0 0 9737 157 0 0 12 197 0 0 0 0 0 0 0 0 1416 0 0 0 0 0 0 0 123
351 11406 Влашка Краља Александра Првог 222101 0118201378 44.498322, 20.679201 1 1080 7 351 1 52 0 0 0 0 1 54 0 0 70 607 Школа користи три канцеларије, ходник и тоалет 4 0 predškolska ustanova 54 6890 25 4 65 4 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 76
352 37000 Крушевац, Бивоље Бранка Радичевића 12 671583 037438347 43.58126131924307,21.345062255859375 1 2202 11 676 1 95 1 18 1 450 4 228 0 0 28 635 ходници,тоалети,канцеларије,котларница,вртич,свлачионице 15 115 школски станови и гаража 3 11515 495 0 0 20 377 0 0 0 0 0 0 0 0 2202 0 0 0 0 0 0 0 960
353 25250 Oџаци Васе Пелагића 433132 0255742361 45.509715353896134,19.276199340820312 1 4198 5 365 1 104 2 124 1 570 13 965 0 0 110 0 0 0 0 6550 620 8 140 8 142 0 0 0 0 0 0 0 4198 0 0 0 0 0 0 0 0 225
354 25272 Бачки Моноштор И.Г.Ковачића 32 426602 025807531 45.81587939239973,18.944549560546875 2 2744 13 636 1 60 2 91 1 895 5 304 0 0 102 716 санитарни чворови, канцеларије, ходници 12 199 стара школска зграда 2 5806 296 0 0 14 224 0 0 0 0 0 0 0 0 1389 0 0 0 0 0 824 0 408
355 18400 Прокупље Кнез Михајлова 55 650338 027323573 43.23342800326734,21.58734619617462 1 406 6 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 зборница и канцеларија директора 2 0 0 0 0 0 0 9 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 1200
358 23316 Башаид Војвођанска 65 023068033 45.6416126,20.415185,28 1 3285 12 710 1 98 1 87 1 524 7 462 0 0 36 1368 31 0 0 5911 7911 18 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3214 0 0 0 0 0 0 0 258
360 26348 Врачев Гај Марка Стојановића 222 314602 013856197 44.879106502993814,21.36866569519043 2 1919 10 540 1 54 0 0 1 500 0 0 0 0 49 0 - 0 0 - 0 6211 123 8 126 4 51 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1419 0 0 0 0 500 326
362 32213 Бресница 32213 Бресница 525401 032804107 43.87339184272187,20.589526891708374 5 1691 10 470 1 12 0 0 1 204 1 30 0 0 175 800 холови (приземље и спрат), канцеларије (директор, наставничка, секретар,педагог), просторија за помоћно особље, остава за одржавање хигијене, котларница, мокри чвор, шупа за дрва и угаљ и просторија к 12 380 објекти ван употребе од 1965 и 2006. године 2 3060 0 8 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 379 945
365 26224 Дубовац Цара Лазара 94 013767081 44.803342 1 1700 6 307 1 16 0 0 1 520 2 33 0 0 63 507 просторија за децу у предшколској, канцеларије секретара и педагога, директора, рачуноводство, зборница, свлачионице (2), ученички тоалети, наставнички тоалет, справарница, холови, котларница. 18 0 0 0 4736 2426 0 0 8 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1616 0 0 0 0 0 354
366 34000 Крагујевац/Аеродром Незнаног јунака 8 034304200 44.03028425079298,20.90670883655548 1 4932 20 1096 2 93 1 63 1 588 9 446 1 20 130 2496 Припреме,Бина,Магацин,Канцеларије,Стоматолошка ординација,Свлачионице,Купатила,Справарница,Подрумске просторије(подстаница за грејање,клима коморе),Склониште 39 0 0 9980 5530 0 0 50 1358 0 0 0 0 0 0 4932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719
367 15000 Шабац Масарикова 136 272477 015352047 44.749887789913096,19.68526840209961 1 2920 22 1384 1 25 1 18 1 736 3 150 0 0 0 1412 ходници, тоалети,канцеларије, степениште,зубна амбуланта, простор за домара,играоница,медија клуб 17 0 нема 0 11905 0 0 0 39 1023 0 0 0 0 0 0 3655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585
368 11425 Кусадак 11425 Кусадак 026351005 44.402422489673384,20.80883502960205 1 1679 13 880 1 42 1 30 1 60 0 0 0 0 150 650 Котларница, угљара, ходници, канцеларије, складиште, тоалети 15 0 0 5000 0 15 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679 0 0 0 0 0 646
369 23206 Мужља Мађарске комуне бр.55 354001 023549820 45.3427048007876,20.40988326072693 1 3551 20 1685 1 88 1 7 1 288 6 235 1 24 60 157 канцеларије, зборница 6 0 - 0 13200 260 0 0 24 404 0 0 0 0 - 0 0 0 0 3551 0 0 0 0 0 0 286
371 35220 Рибаре Цара Душана 146 035274040 44.01169894191489,21.28848910331726 2 1565 9 780 1 49 1 54 0 0 1 56 0 0 80 350 Канцеларије:директор, секретар, стручна служба, стоматолошка ординација, разглас, школски станови 12 60 Нема намену због дотрајалости 2 10250 92 0 0 16 283 0 0 0 0 Не 0 0 0 0 1505 0 0 0 0 0 0 747
375 11070 Београд Добановачка 2a 192413 0112154975 44.80335176985907,20.346508026123047 1 1592 10 650 1 50 1 55 1 320 1 50 0 0 0 185 канцеларије, зборница, оставе, свлачионице, ходници, тоалети... 8 0 0 6416 0 0 0 16 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1592 0 0 0 0 0 94
377 15305 Липолист Карађорђева број 1 274517 015274788 44.696237031727556,19.515151977539062 6 2236 11 556 2 67 1 36 1 330 1 36 0 0 44 1131 канцеларије, ходници, санитарни чвор, свлачионице, справарница, архива, оставе, свечана сала, котларница, простор за дежурне ученике, простор за пријем родитеља 23 36 школски простор који користи предшколска установа 1 16968 38 12 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 589
378 34210 Рача Карађорђева 102 545022 034751251 44.229410441664164,20.97515344619751 1 5460 16 866 1 72 1 54 1 2325 7 552 0 0 138 1453 просторија за разглас, мокри чвор, ходници са степеништима, свечана сала, котларница са простором за угаљ, анексни део -канцеларије за стручну службу, руководство школе и наставнике 6 0 0 11161 0 20 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5460 0 0 0 0 0 727
380 11040 Београд Петра Чајковског 2а 116267 0112650589 44.78614436069661,20.440507650391737 1 940 14 402 1 8 1 57 1 53 3 64 0 0 13 197 Канцеларије, зборница, трпезарија,тоалети, оставе, просторије за медицинске сестре 11 0 0 1300 0 16 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 114 173
390 11283 Земун, Aлтина Добановачки пут 107 200912 0113170491 44.84551917839123,20.35487651824951 1 3752 16 880 1 92 0 0 1 670 4 272 0 0 133 1100 свлачионице, справарница, свечана сала, канцеларије , тоалети, предкабинети ... 25 0 0 3672 0 0 0 32 867 0 0 0 0 0 0 0 0 3752 0 0 0 0 0 0 0 169
393 19000 Зајечар Лењинова бр.1 610936 0193400295 43.90086100143823,22.262163162231445 1 3445 21 1229 1 120 2 84 1 130 0 0 0 0 223 200 канцеларије 6 0 0 5253 0 0 0 22 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3445 0 0 0 0 0 794
400 11329 Враново Михајла Аврамвића 1 234330 026732644 44.60166396362973,20.9917144785868 2 1706 8 630 1 25 0 0 0 0 1 50 0 0 299 702 настава,канцеларије,опште намене 19 0 0 0 3850 0 0 0 15 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1706 0 0 0 0 0 634
401 15306 Прњавор Војводе Мишића 2 015282001 44.68983419187352,19.369124472141266 5 2674 12 794 1 52 1 52 1 960 2 110 0 0 50 656 Канцеларије,ходници и холови, санитарни чворови,подрумске просторије 11 0 0 13738 326 16 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1446 0 0 0 0 1010 591
403 38420 Драгаш бб 029281125 42.06140117215391,20.651893615722656 6 2133 21 1185 2 36 1 73 0 0 0 0 0 0 0 295 9 98 4 5141 765 6 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1266 0 0 0 0 0 0 736 0 1298
405 16251 Печењевце Воје Митровића бр.4. 644710 016791115 43.094214214999504,21.906394958496094 1 2042 8 448 1 64 2 240 1 680 3 180 0 0 100 430 канцеларије,архива,тоалети 10 0 нема 0 13345 40 0 0 9 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2042 0 0 0 0 0 1107
407 25000 Сомбор Радоја Домановића 98 421659 025459111 45.788181,19.106886,17 2 2743 33 1019 2 37 3 113 1 140 10 230 0 0 206 0 0 0 0 0 0 428 0 25 132 0 0 2 35 5 28 5 28 0 0 0 2743 0 0 0 0 0 0 1062
408 15352 Змињак Војводе Мишића 1 274926 015292022 44.758558104618835,19.46949005126953 1 1418 8 424 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 642 канцеларија директора, наставничка канцеларија, секретара и рачуноводства, чајна кухиња, просторија за родитеље, канцеларија педагога, просторија за припремну предшколску наставу, просторија за спрема 17 337 ходници, холови, мокри чворови 18 3483 37 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1118 0 0 0 0 0 590
410 26223 Гај Мише Стојковића 204 306501 013755015 44.795460950900356,21.06601059436798 1 2610 12 768 1 22 1 57 1 491 5 320 0 0 137 815 холови,тоалет, канцеларије, зборница, припремне просторије 25 0 нема 0 7427 1834 0 0 15 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2610 0 0 0 0 0 351
411 11010 Београд/Вождовац Умчарска 2 163608 0112895812 44.78631502486644,20.498450472950935 2 4520 12 720 1 60 1 160 1 640 14 840 1 45 162 1893 ходници,холови,степеништа,канцеларије, зборнице , радионице, технички подрум 10 0 0 10750 220 0 0 37 960 0 0 0 0 0 4520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
416 16000 Лесковац Влајкова 24 640128 016215771 42.988419497467994,21.948838233947754 1 547 5 258 0 0 0 0 0 0 1 64 0 0 0 1832 15 0 0 206 51 0 0 0 0 0 0 23 332 0 0 0 0 0 0 1832 0 0 0 0 0 1189
417 38211 Plemetina Plemetina 912501 028467784 42.70825209744156,21.049225330352783 1 1342 6 400 1 15 0 0 0 0 1 20 0 0 0 332 котларница и остале помоћне просторије 3 0 0 0 1200 0 0 0 16 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 0 0 0 0 0 1084
418 16205 Bojnik 16205 Bojnik, Stojana Ljubića 2 646403 016820391 43.012938, 21.720242 1 4410 17 892.50 4 67 1 90 1 486 5 420 0 0 390 0 0 0 0 0 0 13500 0 0 0 27 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 0 0 0 0 0 927
419 11000 Београд Хаџи Милентијева 62 106314 0112433025 44.793829, 20.474400 2 3880 14 840 1 120 1 60 2 380 7 412 2 120 20 100 предавања, приредбе 1 0 0 0 9800 0 0 0 27 740 0 0 0 0 0 0 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
420 11420 Церовац Церовац 11420 Смедеревска Паланка 236212 026383053 44.318628547606494,20.85831642150879 3 652 6 388 1 25 0 0 1 134 1 54 0 0 0 164 WC,котларница, остава, складиште огрева 3 5022 школско двориште са спортским теренима 2 3892 156 7 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 651
421 16000 Лесковац Норвежанска 36 642437 0163100100 42.991203923524836,21.932034730943997 1 3600 21 913 1 60 1 50 1 500 2 83 0 0 20 1974 подрум, котларница, архива, ординација, портирница, чајна кухиња, ходници и холови и степенице 16 0 0 7683 45 12 300 25 619 0 0 0 0 0 0 0 3410 0 0 0 0 0 0 0 0 1119
422 16201 село Орашац Манојловце,Лесковац 643785 016734334 43.06387139555526,22.092132568359375 1 605 6 288 1 27 1 27 0 00 1 27 0 00 00 79 aдминистрација-нас.канцеларија-лет.учи. 5 10000 двориште са парцелом 1 5200 135 6 53 0 00 0 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 370 370 44 1125
423 25211 Светозар Милетић Трг слободе 1 428830 025840041 45.874712248904764,19.235687255859375 1 1385 9 620 1 24 1 54 1 115 2 59 0 0 60 513 зборница, котларница, канцеларије 5 0 0 4910 0 0 0 16 184 0 0 0 0 0 0 0 0 1385 0 0 0 0 0 0 0 405
424 38213 Бабин Мост Бабин Мост 03887555 42.742221674295365,21.0772705078125 2 650 6 330 1 16 0 0 0 0 1 30 0 0 0 370 За фискултурну салу и школске прославе 2 0 0 4145 0 0 0 8 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 1085
425 23000 Зрењанин Иве Војновића 27б 023542348 45.372046455443474,20.40461540222168 1 3413 16 1673 2 100 3 250 1 315 2 106 0 0 376 253 зборница, директор, секретар, рачуноводство, административни радник 6 0 0 10000 0 0 0 19 458 0 0 0 0 0 0 3413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273
426 15355 Црна Бара Миодрага Петровића Ујке 54 277019 015438260 44.87157961184503,19.39415216445923 1 1066 7 345 1 25 0 0 0 0 1 52 0 0 152 160 санитарни чвор,канцеларије 5 0 0 7750 150 0 0 11 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 555
427 34000 Kragujevac , Erdoglija Laze Marinkovića 54 551112 034300750 44.02837121279199,20.9014892578125 1 6130 36 4103 2 98 2 121 1 1018 4 224 0 0 100 466 наставничка канцеларија, канцеларија педагога-психолога, канцеларија секретара, канцеларија рачуноводства, канцеларија директора, канцеларија школског полицајца канцеларија помоћника директора, кино с 11 0 - 0 15850 320 4 84 39 997 0 0 0 0 2 1081 6130 0 0 0 0 0 0 0 0 162 711
431 11251 Остружница Вука Караџића 11 179606 8071264 44.727173476416716,20.31966984272003 3 1110 8 381 1 38 1 18 0 0 1 57 0 0 0 170 8 0 0 5510 0 0 0 16 339 0 0 0 0 0 0 0 0 1110 0 0 0 0 0 0 0 160
432 36320 Мојстир Источни Мојстир 576621 020466123 42.900658, 20.431952 1 600 6 240 1 15 0 0 1 168 0 0 0 0 12 30 Канцеларије, Зборница, хол 3 0 нема 0 1600 0 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 1026
433 11050 Град Београд Милана Ракића 41 144507 0113086971 44.79760797334,20.501259 2 5076 25 1090 1 58 2 90 1 1016 1 50 0 0 30 100 помоћна фискултурна сала за млађе уч. 1 300 бивша угљара 1 7088 58 8 211 20 506 0 0 0 0 0 0 5076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
435 11000 Београд Војводе Миленка 33 112902 0112644790 44.80230885809218,20.460410714149475 1 550 6 384 1 45 0 0 0 0 1 30 0 0 0 141 Зборница, канцеларије андрагошког асистента, стручних сарадника, директора,секретара,рачуноводство 7 0 0 3272 12 6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
438 23217 Александрово Николе Тесле 29 364113 023817702 45.63768347053338,20.58955304324627 2 1063 10 484 1 21 1 48 1 144 2 86 0 0 21 104 зборница,директор,архива,остава,администрација,педагог 6 155 Станови 2 5620 720 11 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1063 0 0 20 0 0 0 295
439 11090 Београд, Раковица Канарево брдо 2 0113582264 44.75320597700578,20.45001983642578 1 2600 14 50 1 25 0 0 1 390 2 70 0 0 36 0 0 0 0 8553 0 11 257 12 276 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
441 16000 Лесковац Видоја Смилевског 8 642690 016284611 42.98273724468517,21.956326961517334 1 4020 16 844 2 156 1 87 1 121 6 368 0 0 184 2260 20 0 0 6069 30 0 0 32 814 0 0 0 0 0 0 4020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1110
442 36310 SJENICA NOVA BB 020741185 43.273355, 20.005915 1 6150 25 1560 1 102 2 132 1 235 15 315 0 0 500 3306 bazen, menza, zubarska ordinacija, holovi i hodnici 4 0 0 10210 190 3 86 40 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6150 0 0 0 0 0 835
446 16000 Лесковац Васе Пелагића бр. 5 641970 0163436280 42.998121, 21.939643 1 3740 17 1241 1 70 2 108 1 300 5 120 0 0 94 133 канцеларија директора, шефа рачуновидства, секретара, психолога и зборница 5 0 0 8807 254 0 0 31 767 0 0 0 0 0 0 0 0 3740 0 0 0 0 0 0 0 1115
447 16230 Лебане 19 Август број 3 647445 016846292 42.914208, 21.736653 1 4214 25 1134 2 52 2 91 1 418 4 120 1 38 397 1908 канцеларије,зборницае, архива, 11 56 Просторија дата на коришћење вртићу 1 6000 20 25 566 0 0 0 0 0 0 566 0 0 4214 0 0 0 0 0 0 0 1103
448 18210 Житковац Ратка Јовића10 680112 018846454 43.49876012743523,21.707611083984375 1 2534 13 552 1 27 1 48 1 330 8 472 0 0 180 925 канцеларије,ходници,степеништа,архива,оставе,котларница,санитарни чворови,помоћне просторије 28 0 0 25814 0 0 0 41 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2534 0 0 0 0 0 1036
449 18430 Kуршумлија Топличка Топличка 14 656315 027381124 43.14458518880386,21.26674175262451 1 5100 24 845 1 91 1 108 1 520 6 142 4 71 54 1744 вишенаменска сала, канцеларије, ходници, помоћне просторије 34 0 0 0 15606 0 0 0 23 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100 0 0 0 0 907
450 36344 Баљевац Бошка Бухе 8 036791227 43.412280492219665,20.63678741455078 1 1727 8 407 1 35 1 54 1 623 6 274 0 0 155 802 ходници,холови,котлара,санитарни чворови,наставничка канцеларија,архива 7 0 / 0 5305 0 11 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350 0 0 0 0 0 1023
451 36000 Краљево Олге Јовичић бр1 561216 036314330 43.725533430496625,20.6839057803154 1 5572 10 547 1 135 1 65 1 886 18 1082 0 0 55 2038 канцеларије, холови, ходници, припреме, архива... 24 0 0 12350 0 0 0 40 1164 0 0 0 0 3 81 5572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005
453 11070 Нови Београд Јурија Гагарина 195 191239 0112158639 44.799789, 20.375637 2 8104 12 696 1 136 1 50 2 658 14 816 0 0 294 5456 базен,сала за конференцију, зборница, десет малих кабинета, три канцеларије управе, осам тоалета, ходници, зубна ординација, подстаница 36 0 0 0 8500 0 0 0 44 1138 0 0 0 0 0 0 8104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
456 12312 Смољинац ул. Маршала Тита бр.6 299702 012283232 44.56699093657141,21.3409423828125 3 1131 5 271 1 54 1 6.44 1 197.23 1 54 0 0 419 320 Котларница и шупа за огрев 2 0 0 0 6500 0 0 0 8 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1131 0 0 0 0 0 672
459 38267 Ранилуг с.Ранилуг,улица Школска бб 990112 028075046 42.495035,21.602191 2 1551 14 648 1 63 1 60 0 0 2 62 0 0 0 138 Канцеларије директора, секретара, педагога, шефа рачуноводства, просторија за помоћне раднике 7 0 0 6000 250 0 0 13 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1465 0 0 0 0 0 1257
461 18400 Прокупље Милоша Обилића 19 027328256 43.24051342863989,21.591997146606445 1 3895 16 912 1 57 1 59 1 156 2 156 0 0 113 792 11 0 0 11764 523 0 0 30 674 0 0 0 0 674 0 0 0 0 3895 0 0 0 0 0 913
462 14207 Пецка Краља Петра првог 50 014455109 44.291636.19.538490 1 2712 5 250 1 18 1 91 1 342 8 486 0 0 296 1229 санитарни чвор;ходници;хол школе;свечана сала; канцеларије;свалчионице;оставе 25 0 0 4801 0 12 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2712 0 0 0 0 0 614
463 15353 МАЈУР СВЕТОГ САВЕ 4 274077 015376215 44.810583121135906,19.617462158203125 3 2067 19 1484 1 30 0 0 0 0 1 54 0 0 75 424 оставе , ходници , WC, 1 0 0 0 7604 248 0 0 26 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2067 0 0 0 0 0 588
465 18000 Ниш, ГО Медијана, Дуваниште Ђердапска 45 018217321 43.31955787732062,21.931339502334595 1 5600 33 1780 1 70 1 50 2 900 3 200 0 0 70 0 0 0 0 20183 372 0 0 51 1392 0 0 0 0 0 5350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898
466 11234 Рипањ Пут за колонију 12 168611 0118650139 44.667993 20.499472 1 1988 10 508 1 42 1 50 1 600 0 0 0 0 36 788 ходнци, зборница и канцеларије 3 0 0 4980 1000 0 0 12 234 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 16
467 15350 Богатић/Богатић Војводе Степе 4 276313 0157786145 44.835497695516715,19.480948448181152 1 3918 17 898 1 58 0 0 1 216 7 370 0 0 293 0 0 0 0 0 0 11445 30 0 0 29 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3918 0 0 0 0 0 550
468 15000 Шабац Вука Караџића 14 271513 015341537 44.75834669545875,19.687282741069794 3 2465 14 598 1 30 1 28 1 239 0 0 0 0 0 110 канцеларије 6 42 Оставе за материјал за наставу 2 12410 200 0 0 20 403 0 0 0 0 0 0 2465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587
470 15000 Шабац Јеле Спиридоновић Савић 5 271555 015343716 44.76092888143498,19.6889591217041 1 2727 14 1008 1 40 0 0 0 0 4 280 0 0 0 310 Канцеларије, тоалети, боравак. 8 35 Зубна амбуланта 1 14558 60 0 0 28 697 0 0 0 0 0 2727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586
471 18101 Ниш, Палилула Васе Чарапића 8б 701556 018242240 43.30858995987336,21.89392000436783 1 4036 18 981 1 50 1 50 1 345 8 570 0 0 150 1890 Кабинети за припрему 45 0 0 12847 0 0 0 26 584 0 0 0 0 0 0 0 0 3588 0 0 0 0 0 0 448 884
472 15357 Kлење Дринска број 1 015457026 44.805924712415575,19.433441162109375 1 1657 9 581 1 59 1 17 1 276 1 56 0 0 0 331 редовно функционисање установе 22 0 0 6690 40 0 0 12 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1265 0 0 0 0 276 554
473 18300 Пирот Саве Немањића 2 000000 010312440 43.16210193159625,22.5914204120636 2 3595 24 1289 2 35 1 15 1 484 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5948 2600 0 0 30 743 0 0 0 0 0 0 0 0 3434 0 0 0 0 0 0 0 926
477 11564 Степојевац 7. октобра 219 0118141310 44.511088, 20.296091 1 4797 8 383 2 111 0 0 1 1129 15 878 0 0 50 128 Канцеларије 5 0 0 14900 0 18 381 0 0 0 0 0 0 ФО 37 0 0 4797 0 0 0 0 0 0 0 69
475 11210 Београд, Котеж Милана Зечара 2 134505 0112712982 44.850376, 20.470965 1 5080 32 2051 1 100 2 131 1 365 1 64 2 63 98 2208 Котларница, тоалети, канцеларије, зборница, холови, свечана сала, мала фискултурна сала, реквизити..... 28 0 0 14484 0 0 0 53 1247 0 0 0 0 0 0 0 5080 0 0 0 0 0 0 0 121
476 21000 Нови Сад Пушкинова 28 403559 0216364787 45.243819,19.833549,17 1 3443,14 12 540 1 63 2 90 1 201 13 638 0 0 50 1861 тоалети, свлачионице, купатило, ходници и степеништа, архива, ресурс центар, канцеларије, зборница, остава, простор за помоћно особље 41 0 0 17966 1970 0 0 42 890 0 0 0 0 0 3443,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472
478 21000 Нови Сад Берислава Берића 2 400970 021444063 45.264209805946535,19.835901260375977 1 7242 32 1664 1 120 2 76 1 575 8 442 0 0 335 373 У остале просторије убројали смо: канцеларије, портирницу, студио, архиву, свлачионице... 16 0 0 0 15962 261 14 358 31 834 0 0 0 0 0 0 7242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464
480 32000 Чачак Цара Душана 25 521037 032227976 43.89612970893287,20.343353748321533 1 4236 19 1197 1 54 1 140 2 522 7 441 0 0 316 1566 хол школе, канцеларије - директор, секретар, рачуноводство, псиолог и педагог, логопед, санитарни чворови, холови школе, зубна амбуланта, мултимедијална учионица, подрумске просторије 17 0 0 14250 0 0 0 38 978 0 0 0 0 0 0 0 0 4236 0 0 0 0 0 0 0 873
481 11010 Београд, Вождовац Кумодрашка 72 160107 2471675 44.7802025,20.4785452,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x475a705e77f42a65:0xa18dd4d6496d2d76 1 4771 7 413 1 70 2 118 1 543 13 768 1 58 61 1659 трпезарија, котларница, угљара, подрумске просторије,стан домара, канцеларије, канцеларија за физичко, котларница,просторије за туширање, WC,чекаонице... 36 0 0 0 8980 0 0 0 33 882 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
483 16210 Власотинце Михајла Михајловића бр.1 016875147 42.96069535285656,22.129629850387573 2 937 16 812 1 25 1 39 1 75 6 320 0 0 0 273 канцеларије, архива, свлачионице, просторије за ваннаставне активности, магацин, котларница, просторија за помоћне раднике 12 0 Нема неискоришћеног простора 0 7473 119 0 0 27 709 0 0 0 0 0 0 0 2326 0 0 0 0 0 0 0 66 888
484 19350 Књажевац Боре Станковића бб 617225 019731620 43.563545, 22.266522 1 1560 5 150 1 20 1 25 1 80 7 185 0 0 0 125 зборница, канцеларије 5 0 0 3100 0 8 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 807
485 21000 НОВИ САД Радоја Домановића 24 400825 021443364 45.26830250021356,19.83881950378418 4 3060 13 830 1 50 0 0 1 1145 0 0 0 0 70 70 шупа са хидрантом 1 0 0 0 7000 0 0 0 17 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2945 0 0 0 0 0 0 465
490 16231 Турековац Турековац 644622 016796672 42.98377327467505,21.882598400115967 4 963 8 298 1 20 1 37 1 74 1 27 0 0 0 473 ходник зборница канцеларије тоалети архива остава 12 34 Просторија за реализацију предшколског васпитања 1 6050 510 0 0 11 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 0 111 0 0 1124
491 34321 Десимировац Десимировац бб 557523 034561539 44.08561218844469,20.885009765625 1 1830 9 585 1 24 1 64 1 245 1 64 0 0 36 0 0 0 0 0 3720 57 0 0 11 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 706
492 11103 Београд/Стари град Шафарикова 8 106117 0113223328 44.8160402880635,20.466188192367554 1 2500 23 692 1 60 1 220 1 220 4 220 0 0 50 382 зборница, свечана сала, 4 канцеларије и ходници 8 655 ограђена кровна тераса 1 5205 700 19 158 0 0 0 0 0 0 6 72 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
493 25245 Богојево Маршала Тита бб 025875614 45.529019917260705,19.128302335739136 1 2831 13 607 1 50 1 65 1 470 6 370 0 0 90 834 припремне просторије, зборница, канцеларије, хол, тоалети, пријемна просторија 4 345 Просторије које користи предшколска установа 4 5420 500 16 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2831 0 0 0 0 0 232
495 12257 Турија Турија бб 012884066 44.524178959798796,21.63927912712097 1 1288 11 594 1 25 1 120 1 108 1 54 0 0 110 100 канцеларије, зборница 4 0 0 6400 600 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 0 668
497 38220 Косовска МИТРОВИЦА џона кенедија 17 910105 028424812 428778195,20.8552439 1 350 1 40 1 20 0 0 1 200 1 20 0 0 0 30 зборница и канцеларија 2 0 0 0 450 95 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1268
498 15358 Бадовинци Карађорђева 1 015425269 44.78616035160263,19.37239408493042 4 1940 12 718 1 42 0 0 1 330 1 75 0 0 195 580 Канцеларије,ходници,тоалети и оставе 8 0 0 7800 0 0 0 16 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 0 0 0 0 0 551
499 11504 Барич Обреновачки пут 132 213305 0118701213 44.64923844730327,20.25981903076172 5 3557 16 1320 1 51 2 105 1 414 5 310 0 0 115 1242 свечана сала, канцеларије, хол, ходници, склониште и подрум 15 0 нема 0 12450 150 0 0 28 633 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 3360 0 0 0 0 0 109
500 23242 Банатски Деспотовац Трг Душана Ћубића 12 0233879002 45.364753, 20.663084 1 1485 4 282 2 54 1 54 1 400 5 283 0 0 24 388 архива, 2 ходника, 2 хола, остава, 3 санитарна чвора 9 0 0 6721 3219 7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085 0 400 0 0 0 284
501 37000 Крушевац Балканска 56 670311 037448050 43.58334416328339,21.33167266845703 1 3727 15 735 1 223 2 175 1 519 7 375 0 0 60 1640 ходници канцеларије тоалети свлачионице магацини припреме 22 0 0 11990 280 0 0 33 855 0 0 0 0 0 3727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969
503 18240 Гаџин Хан Милоша Обилића бб 860136 43.22538018071424,22.031707763671875 1 1782 9 440 2 95 1 58 1 175 8 207 0 0 166 641 сл.просторије, ходници мокри чвор 16 0 0 13500 500 8 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1782 0 0 0 0 0 1041
504 21000 Нови Сад Футошка 5 Нови Сад 403501 0216622201 45.251540,19.835697 2 3289 8 693 2 109 1 80 1 220 9 630 0 0 25 1501 канцеларије, трпезарија, санитарни чворови, холови и ходници, остава и подрум 30 31 котларница градске топлане и базна станица за видео надзор ЈКП Информатике 2 15821 0 0 0 19 463 0 0 0 0 0 0 2733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467
505 16203 Вучје 29.новембра број 10 0163427124 42.86514449747222,21.90927028656006 1 2258 13 65 1 42 1 77 1 166 5 65 0 0 180 623 канцеларије, санитарни чвор, ходници 4 0 0 3657 74 0 0 17 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2258 0 0 0 0 0 1121
506 23300 Кикинда Београдска 8 370913 0230423520 45.82075459901422,20.45454740524292 1 4012 19 1441 3 177 1 144 1 550 3 138 0 0 115 33 зубна амбуланта 1 0 нема 0 12999 8717 0 0 26 601 0 0 0 0 не 0 3901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251
514 37222 Велики Купци 37222 Велики Купци 037884105 43.447478389515965,21.23111128807068 1 1154 10 530 1 70 0 0 0 0 3 51 0 0 8 50 санитарни чвор и остава 3 634 стара школска зграда 1 6813 379 0 0 12 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154 0 0 0 0 0 970
515 38252 с. Шилово - Гњилане с. Шилово бб 992013 0280325116 42.47728607441731,21.50140553712845 2 1685 16 1205 1 20 1 30 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 5112 0 9 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1205 0 0 0 0 0 1096
518 16215 Црна Трава 16215 Црна Трава 016811105 42.808516,22.299760 1 1420 8 544 1 21 1 60 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7130 500 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1420 20 1066
519 18106 Ниш, ГО Палилула Бранка Радичевића 1 701396 018254396 43.309191099856854,21.895751953125 1 3043 18 875 1 73 1 58 1 300 9 385 2 120 0 1232 заједно са WCима и ходницима 29 0 0 12396 212 0 0 36 1010 0 0 0 0 0 3043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1732
520 16212 Свође 16212, Свође 016861102 42.97813420009569,22.265253066934747 1 1070 5 371 1 35 0 0 1 220 0 0 0 0 248 112 шупа за дрва и остава 1 120 стари школски станови 1 3500 500 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 890
521 38255 Прековце Прековце, Ново Брдо, 38255 0 42.57548243215455,21.397220492362976 1 713 8 507 2 60 1 70 1 60 1 16 0 0 105 100 Шупе, пољски вц 2 0 0 9437 350 7 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 0 0 0 205 0 1098
522 38252 Коретиште село Коретиште б.б - Гњилане 0280325702 42.48218996432434,21.442185044288635 1 1002 9 339 1 40 0 0 0 0 1 48 0 0 0 273 адмнистративне просторије,архива,зборница,котлара, мокри чвор и остава 8 0 0 3500 0 9 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 0 0 0 0 0 0 0 1091
523 18311 Сићево Сићево бб 708710 0184671698 43.340988325774155,22.08647860583369 1 992 8 378 1 39 1 12 1 37 2 55 0 0 0 471 Канцеларије, ходници и тоалети 20 0 0 5212 150 6 34 3 53 0 0 0 0 Од 53 0 0 0 0 0 0 0 513 513 90 887
527 38262 Стрезовце Стрезовце 995405 049336755 42.61728613736068,21.546592712402344 3 460 6 230 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 210 0 5 0 0 0 505 0 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0 1259
528 16212 Тегошница Свође 016861103 42.95032895122024,22.30422019958496 3 729 5 240 1 59 0 0 1 48 0 0 0 0 192 70 канцеларијски простор 4 54 Радионица 1 3150 125 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 0 893
531 25000 Сомбор Лазе Костића 3 420162 025437466 45.77198332453584,19.11436289548874 1 608,42 4 86,08 0 0 0 0 0 0 3 69,32 0 0 0 456,6 Зборница, Канцеларије, Холови, Ходници 20 100 Подрум 1 1418 0 0 0 8 106 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1063
532 23000 Зрењанин Слободана Бурсаћа 7 350205 023530420 45.38241643188112,20.392062664031982 1 2227 18 2017 1 65 1 60 0 0 0 0 0 0 27 85 помоћне просторије 3 0 0 0 12964 263 16 158 0 0 0 0 0 0 0 0 2227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
533 16207 Винарце ул. Немањина бр. 1 642927 016253349 43.02917739377679,21.91496872866992 3 1266 8 432 1 54 1 20 0 0 2 108 0 0 0 652 холови, ходници, wc, подрум, стари учитељски стан 8 0 0 0 14000 150 0 0 16 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 62 1188
534 11233 Раља Бате Мирковић 23 227255 0118257013 44.56999859553927,20.560859441757202 1 2070 11 594 1 18 2 109 1 117 5 90 0 0 0 1392 хол, канцеларија, свечана сала,тоалети, котларница, остава, спортски терени 6 0 нема 0 10329 0 0 0 16 338 0 0 0 0 не 0 0 0 2070 0 0 0 0 0 0 0 139
540 31300 Пријепоље Пионирска 1 512006 033781999 43.389081939117496,19.64080810546875 1 2200 15 1025 1 84 1 78 1 360 0 0 0 0 180 653 канцеларије и холови 10 0 0 0 13069 0 0 0 17 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 0 0 0 0 0 827
539 38251 село Церница село Церница 38251 Церница 991823 0649668938 42.42113597245962,21.422213315963745 4 920 9 750 1 40 1 40 0 0 1 20 0 0 0 70 Зборница, канцеларије 3 0 0 0 500 30 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 1092
541 18204 Каменица Каменица 707430 018652622 43.36774640024216,21.934890747070312 1 693 7 453 1 20 0 50 1 105 0 0 0 0 0 66 0 4 0 0 0 3600 0 6 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 0 0 0 0 0 886
542 38205 Грачаница Краља Милутина бб 970117 03864079 42.602461,21.195276 1 3700 19 1033 2 64 3 162 1 750 4 216 0 0 100 1375 ходници, канцеларије, тоалети, позорница 11 0 0 0 14500 0 0 0 24 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 1072
544 36000 Краљево Доситејева 44 561014 036319760 43.72489104918367,20.701293200264672 1 3796 19 1180 1 89 1 32 1 385 8 416 0 0 36 1658 канцеларије, припреме за наставнике, ходници, тоалети, предпростори, степеништа, справарница, магацин, подстаница за грејање и терасе 11 0 0 0 12704 19 0 0 34 887 0 0 0 0 0 0 3333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1646
545 36314 Осаоница Осаоница 572945 020351393 43.20968015605925,20.30445098876953 3 1039 7 322 1 16 1 49 0 0 1 54 0 0 0 117 шупа за огрев, барака за оставу и спољни ВЦ 3 0 0 0 5200 0 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1172 0 0 0 0 0 1011
546 34100 Крагујевац / Виногради Букурешка бб 553125 034302780 44.03100162412454,20.8974552154541 1 2581 16 728 1 40 1 70 1 884 2 98 0 0 40 721 наствничка ,канце директора,педагога,секретара,рачуноводство, три хола ,простор за одржавање школских свечаности,четири саниратна чвора 13 0 0 9930 1020 1 23 22 511 0 0 0 0 0 0 2581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
549 11300 Смедерево Балканска бр. 31. 230669 0264617379 44.653691 , 20.913796 1 4080 15 1025 1 53 1 105 1 294 3 100 0 0 150 84 1 590 Предшколска установа 2 13850 0 0 0 32 778 0 0 0 0 0 0 0 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 629
550 38213 Граце Граце бб, Вучитрн 912108 03887624 43.31118965238512,20.9564208984375 1 1950 9 50 1 50 0 0 1 700 1 50 0 0 0 400 Зборница, канцеларије 6 300 Котларница, шупа за дрва 4 400 300 8 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 1285
551 34000 Крагујевац Чегарска 3 552282 034335464 44.000069553566206,20.927866101264954 1 4688 23 1344 1 130 1 24 1 475 3 260 0 0 64 2841 Канцеларије, припремне просторије, зборница 15 0 0 15231 2781 0 0 40 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4688 0 0 0 0 0 0 718
552 37246 Mилутовац 37246 Милутовац ББ 037721030 43.67979094030124,21.1376953125 4 3245 14 840 1 70 1 54 1 108 1 108 0 0 115 1477 15 473 23 10126 0 9 73 12 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2772 0 0 0 0 0 980
555 38251 село Партеш село Партеш 38251 Партеш 991609 066141460 42.405415, 21.433314 1 2480 14 649 1 18 3 135 1 480 2 72 0 0 0 252 зборница, канцеларије, оставе 11 0 0 3450 50 9 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 0 0 0 0 0 1094
556 38263 Врбовац - Витина Врбовац 993508 045692641 42.325382, 21.410185 1 1910 12 774 1 72 1 80 1 190 3 142 0 0 0 652 зборница, канцеларија, свлачионица, ходници. 11 0 0 5452 125 10 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1910 0 0 0 0 0 1264
557 11080 Београд/Земун Светотројичина 4 200458 0113167133 44.85046485113805,20.396681427955627 1 1750 13 920 1 38 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6179 56 0 0 0 0 0 0 23 454 0 0 500 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 196
558 18000 Ниш Великотрновска 4 700907 538355 43.31741079984822,21.916783154010773 1 5444 16 1150 1 124 1 40 1 307 17 560 0 0 108 537 Летња учионица 1 0 / 0 12200 0 0 0 38 1049 0 0 0 0 0 0 4368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049
559 36103 Краљево, Рибница Излетничка 10 563305 036379700 43.709392,20.690727 2 2700 11 665 1 52 1 50 1 630 7 386 0 0 30 917 Зубна амбуланта, оставе, ходници, фискултурна сала, канвеларије, тоалети, котларница и копирница 12 0 8500 0 0 0 21 497 0 0 0 0 0 0 0 0 432 2268 0 0 0 0 0 991
561 38334 Црколез Црколез, бб, 38334 Осојане 0638827612 42.8183176359861,20.62567502260208 1 120 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Зборница, канцеларија 2 0 нема 0 500 0 3 3 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 11 1290
564 19209 Мали Јасеновац 19209 Мали Јасеновац 612501 019451211 44.02540896761498,22.443008422851562 1 532 6 357 1 36 1 51 1 104 0 0 0 0 81 0 нема 0 191 нема 4 807 0 5 31 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 797
569 11312 Михајловац Црногорска 2 233617 026741031 44.54103376870059,20.969079494825564 1 1738 12 512 1 30 0 0 1 127 2 95 0 0 98 78 канцеларије, наставничка и портирница 6 133 вртић и обданиште 3 9554 96 15 232 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 1738 0 0 0 0 0 640
570 18423 Maла Плана Мала Плана бб 27343522 43.24135752808826,21.48372709751129 1 2100 10 600 1 50 0 0 1 300 2 100 0 0 0 1050 Канцеларије за управу,зборница,санитарије,Aрхива,магацин,котларница,холови., 10 0 0 7000 140 0 0 11 149 0 0 0 0 0 0 0 1900 0 0 0 0 0 0 200 911
571 18430 Kуршумлија Вука Караџића 54 656244 027389050 43.139565, 21.269155 1 5372 25 1377 2 186 1 59 1 427 8 480 0 0 395 243 канцеларије 9 0 0 0 14000 50 0 0 32 769 0 0 0 0 0 0 0 5372 0 0 0 0 0 0 0 908
573 16210 Гложане Гложане 645622 0163869982 42.9686392230361,22.051684856414795 1 1182 8 401 1 34 1 40 0 0 3 80 0 0 140 487 канцеларије, архива,холови, котларница, таван,вц, 7 0 0 5000 55 0 0 11 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1182 0 0 0 0 0 895
575 38157 Севце Севце ,38157 Брезовица 960406 029074200 42.21122801157102,20.939598083496094 1 1680 5 280 1 48 0 0 1 180 2 72 0 0 0 0 0 0 4530 0 2 6406 93 0 0 9 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 0 0 0 0 0 1087
577 18204 Горњи Матејевац Просветина 1 707301 018575404 43.36453294212664,21.968064308166504 4 1351 8 454 3 87 3 51 1 360 2 80 0 0 35 345 ходници, канцелаије,архива,котларница,гаража,задруга,подруми 15 0 0 9637 0 0 0 13 207 0 0 0 0 0 0 0 0 1035 0 0 0 0 190 190 35 1055
579 16220 Грделица ул. 209. новембра бб 0163426057 42.89206418807338,22.073850631713867 1 2216 20 1110 1 56 1 50 1 328 1 50 0 0 154 550 просторија за наставно особље, управу и администрацију, ходници, тоалети 5 72 0 1 7180 125 0 0 24 547 0 0 0 0 0 0 0 0 2216 0 0 0 0 0 0 0 1116
581 23218 Нова Црња ЈНА 113 363011 023815064 45.66804518504624,20.60335636138916 1 2749 11 957 1 81 1 90 1 704 3 243 0 0 145 704 Ходници, хол, канцеларије, тоалети, магацини... 10 0 0 11102 798 10 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2749 0 0 0 0 0 0 297
582 16206 Kosančić bb 646601 016827692 43.09371280292524,21.762542724609375 1 2215 9 552 1 20 1 20 1 362 2 127 0 0 177 660 Канцеларијски простор, свлачионе, тоалети, ходници и комуникације 11 297 Остава 5 12432 0 10 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1767 0 0 0 0 0 928
583 16210 Kruševica Kruševica, Vlasotince 645859 016875458 42.99108777747272,22.191009521484375 5 546 5 234 1 42 1 36 0 0 0 0 0 0 200 35 Kancelarije 2 60 2 3120 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 0 892
585 24435 Mол Maршала Тита 82 449230 024861516 45.7560261558602,20.084381103515625 3 4375 20 898 1 1070 2 155 2 2223 7 470 0 0 116 1821 канцеларије:директора,педагога/психолога,секретара, шефа рачуноводства, зборница, просторија за спремачице, зубарска ординација, просторија за пријем родитеља, архиве и оставе, санитарни чворови, улаз 20 0 0 18775 478 16 309 9 157 0 0 0 0 0 0 0 0 1780 4375 0 0 0 0 0 243
586 23231 Крајишник Жарка Зрењанина 17 023854014 45.45627757127798,20.72296142578125 1 3620 9 450 1 85 1 85 1 1230 0 0 0 0 25 0 0 0 0 7128 4724 8 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4850 0 0 0 0 0 0 309
589 12307 Буровац Маршала Тита 6 282601 012349643 44.27243087740904,21.357014179229736 1 1000 6 324 0 0 0 0 1 200 1 54 0 0 94 0 - 0 54 Простор се користи за остваривање припремног предшколског програма предшколске установе \\ 1 2652 25 6 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 50 673
591 16212 Gonji Prisjan Gornji Prisjan, Svođe 646090 0102689200 43.057729691908776,22.220052480697632 3 1044 6 312 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 70 145 исхрана ученика и остава за огревно дрво 4 0 / 0 3000 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 894
596 18217 Љуберађа Љуберађа бб 0102680120 43.02221961002038,22.379322052001953 3 1480 9 332 1 48 1 20 1 60 0 0 0 0 0 0 nema 0 1000 nema 18 6500 100 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 917
599 15225 Владимирци ул Светог саве бб 015514811 44.613229,19.778289 1 2712 20 1154 0 0 0 0 1 460 0 0 0 0 402 696 канцеларије, мокри чворови, ходници 14 20 1 5500 0 17 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2712 0 0 0 0 0 557
600 31330 Прибој 12. јануар 104 0332445437 43.583577312982364,19.524271488189697 2 3889 21 1260 1 64 1 60 1 282 2 120 0 0 460 981 канцеларије, зборнице, архива, котларница, клуб, свлачионице, школски полицајац, портирница, музичка школа, зубна амбуланта 19 0 0 21911 0 0 0 19 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3889 0 0 0 0 0 234
601 12253 Средњево Маршала Тита 12 667056 44.64570438380395,21.49079203605652 3 1021 7 399 1 22 1 37 0 0 0 0 0 0 0 62 Гаража и шупа за дрва 1 0 0 7000 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 0 0 0 37 0 655
602 16253 Брестовац Вука Караџића 1 016782206 43.150425, 21.875190 1 1450 14 910 1 42 0 0 1 594 3 180 0 0 0 80 kancelarije 4 0 0 0 24500 567 0 0 17 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1099 0 111 1105
607 14205 Доње Лесковице Доње Лесковице б.б. 253676 0143575122 44.1026 19.5005 7 1538 9 446 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 14 65 Котларница 1 0 0 6699 622 6 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1538 0 0 0 0 0 604
608 11080 Београд/Земун Призренска 37 200486 0113076423 44.85381528767016,20.383028984069824 7 5119 18 720 1 55,30 1 46 1 171,20 9 325 0 0 301 2602 зграда интерната и помоћних објеката 3 0 0 0 2500 0 9 37 0 0 0 0 0 0 шк 50 3484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
609 21000 Нови Сад Огњена Прице 401159 0214739276 45.252564401309,19.836244583129883 1 1348 9 575 2 31 1 65 1 132 0 0 0 0 60 112 1 257 3 10780 136 0 0 13 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905 0 0 0 0 0 0 1181
610 16230 Лебане Цара Душана 647490 016846255 42.921266, 21.739498 1 4531 23 745 1 164 2 144 1 782 5 75 0 0 150 0 0 0 0 0 0 8701 220 0 0 23 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4531 0 0 0 0 0 1104
614 23219 Војвода Степа ЈНА 2 364327 023818082 45.6841174406096,20.715408325195312 2 1474 5 270 1 54 1 64 1 63 1 48 0 0 9 250 учионица за припремни предшколски програм 1 80 школски стан, користи се за одлагање непотребних ствари, веома дотрајао, није за становање 1 7500 50 8 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1474 0 0 0 0 0 0 299
616 31254 Костојевићи Костојевићи 31254 507501 0313860081 44.00923743679651,19.688358306884766 1 1364 8 432 1 13 1 31 0 0 1 16 0 0 210 144 зборница, канцел.директора, секретара, архива 6 0 нема 0 5300 380 6 49 0 0 0 0 0 0 шк 49 0 1128 0 0 0 0 0 0 210 0 813
617 25242 Бачки Брестовац М. Тита 81 433747 025881041 45.615778473568874,19.26529884338379 1 3000 11 600 2 36 1 58 1 1300 1 26 0 0 65 815 4припремне просторије,4канцеларије,зборница,хол,2ходника,просторије домара,тоалети,портирнице 21 165 У изградњи библиотека и информатички кабинет 2 6128 1350 0 0 9 145 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 230
618 19350 Књажевац Омладинска 3 617216 0193731324 43.568051457393956,22.262350916862488 1 3100 7 511 2 109 0 0 1 288 12 767 2 48 78 1299 Канцеларије, зубна ординација, атријум, свлачионице, припремне просторије, архива,холови, ходници, тоалети 37 0 0 0 8320 102 0 0 21 492 0 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805
619 15000 Шабац Жике Поповића 20 015343154 44.74887439055355,19.69877600669861 2 2480 13 715 1 20 0 0 1 780 1 55 0 0 40 693 Канцеларије,ходници,тоалети,портирница 16 177 подрумски простор 1 25285 0 0 0 32 819 0 0 0 0 0 0 2480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582
620 11420 Смедеревска Паланка Француска 4 235104 026310998 44.363624010231334,20.957794189453125 1 4058 8 480 2 75 1 50 1 288 4 240 0 0 75 260 канцеларије 9 0 0 9490 1150 0 0 18 411 0 0 0 0 0 0 0 0 4058 0 0 0 0 0 0 0 649
621 18000 Ниш Вожда Карађорђа 29 700562 018527877 43.320820 21.903534 2 3210 10 1165 1 86 1 38 1 275 10 301 0 0 46 1051 нема 12 0 0 0 17487 100 0 0 27 673 0 0 0 0 0 0 3210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1053
622 18330 Бабушница 7. јули 26 627102 010385021 43.06700668029577,22.41786003112793 6 3930 20 1178 2 112 1 104 1 456 0 0 0 0 538 1431 Канцеларија директора, секретара, педагога, психолога, рачуноводство, педагошког асистента, зборнице, просторије за дежурне раднике, кутак за медијацију, архива, оставе. 25 111 Школска амбуланта 1 10045 799 12 275 9 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3715 0 0 0 104 0 919
623 11222 Јајинци Илије Петровића 12 169301 0113940310 44.736329245064034,20.486779510974884 2 2436 12 856 1 32 2 48 1 585 3 115 0 0 37 430 котларница, остава, холови,вц-и 5 81 подрум и део који користу ПУ\\\'\\\'Чика Јова Змај\\\'\\\' 2 7189 45 0 0 20 427 0 0 0 0 0 0 0 0 2436 0 0 0 0 0 0 0 14
624 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 000050 0216616366 45.2485069, 19.835985800000003 3 5234 54 4028 1 216 3 303 1 213 2 179 0 0 56 0 0 0 0 0 0 13957 5318 0 0 0 0 0 0 53 275 0 0 4548 0 0 686 0 0 0 0 0 0 1319
627 23252 Бока Маршала Тита 33 368513 023846604 45.35498008806745,20.834444761276245 1 909 6 320 1 50 0 0 0 0 1 52 0 0 8 479 Зборница,трпезарија, канцеларије, тоалет, оставе, ходници 6 0 0 0 5615 35 0 0 8 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 9 307
629 16000 Лесковац Саве Ковачевића 69 641330 016212980 43.00212851643599,21.945759057998657 3 2365 11 562 1 35 0 0 1 579 4 214 0 0 54 921 остале просторије у школи-615м2, подрум - 151м2, пом.школ.обј.-барака-155м2. 31 0 / 0 6200 50 0 0 21 480 0 0 0 0 / 0 0 2365 0 0 0 0 0 0 0 0 1112
630 31300 Пријепоље Санџачких бригада 13 510251 033712325 43.390516515878694,19.64930534362793 1 5433 28 1594 1 150 1 72 1 405 1 55 0 0 363 1504 за потребе школе 69 181 затворена школска зграда 1 35555 2872 0 0 37 930 0 0 0 0 0 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
632 15214 Дебрц Београдски пут бб 279302 0157517020 44.63323803051274,19.90671157836914 4 1324 7 332 1 90 1 50 1 110 0 0 0 0 90 652 12 0 0 6700 0 0 0 12 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1032 0 0 180 0 0 556
634 25243 Дорослово Херцег Јаноша 52 427817 0255862332 45.609832, 19.190668 1 1736 9 238 0 0 0 0 1 250 0 0 0 0 117 5815 школско двориште са игралиштем за кошарку и рукомет са стазама, паркинг за аутомобиле 1 0 - 0 4600 410 0 0 14 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1621 0 0 0 0 0 417
635 11300 Смедерево 16.октобра бб 026641290 44.653649999770494,20.939123332500458 1 5500 50 4382 1 54 1 54 1 1100 20 1080 0 0 120 350 Административни и управни део 9 0 0 13940 300 25 587 0 0 3 22 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 628
638 16221 Велика Грабовница Велика Грабовница бб 644310 0163481602 42.92600367062601,22.01089918613434 3 1636 8 388 1 36 1 20 0 0 1 20 0 0 0 200 0 2 0 0 0 7150 150 0 0 11 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1575 0 0 0 0 0 1111
639 18000 Ниш, Медијана Ратка Вукићевића бр. 5 700317 522210 43.315997, 27.902621 1 4926 25 1605 1 78 2 96 1 320 4 288 0 0 200 2339 Боравак и рад ученика и запослених у школи 53 0 0 13000 0 0 0 34 856 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1047
640 11318 Милошевац Трг једнинства 13 239231 026801339 44.44151314741208,21.110057830810547 2 2251 13 690 1 50 1 30 1 180 3 160 0 0 190 210 настaвничке канцеларије, архива, канцеларије управе и педагога 8 0 0 0 5500 0 0 0 19 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2251 0 0 0 0 0 624
641 11136 Београд Жарково Борова 8 174063 0112510067 44.747708578336145,20.47199249267578 1 7110 14 784 2 112 2 60 1 1076 18 1008 0 0 60 1124 зборница, трпезарија, зубнаординација, канцеларије, копирница.склониште, архив 32 0 0 13049 0 0 0 55 1417 0 0 0 0 0 0 6150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
645 23312 Банатско Велико Село Омладинска 4 372301 0230451408 45.82176659951185, 20.603504776981936 1 2040 5 250 2 80 2 71 2 527 3 150 2 53 67 842 У склопу фискултурне сале налази се припремна просторија за наставника са санитарним чвором и туш кабином, две свлачионице са санитарним чворовима и туш кабинама, ходник и улаз за ученике. У приземљу 20 0 0 5910 740 0 0 9 148 0 0 0 0 0 0 0 0 2040 0 0 0 0 0 0 259
647 16201 Манојловце Маршала Тита 643701 016785234 0 4 1430 10 504 1 68 1 128 1 121 3 97 0 0 0 317 3 канцеларије45м2,просторије за ученичке активности40м2 настав.зборница32м2,хол226м2,санитарни чвор54,,зубну амбуланту16м2 и површину дворишта за кошење и одржвање од 7320м2,уређена фискултурна играли 5 70 школски стан 1 13000 20 0 0 14 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 0 0 317 0 0 1108
649 11277 Угриновци Учитеља Цвеје број 5 201520 0118409308 44.87648360723508,20.19111156463623 1 2676 9 504 1 34 2 116 1 504 7 140 0 0 105 1273 хол, ходници, свлачионице, котларница, помоћне просторије 8 0 / 0 8358 0 0 0 23 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2676 0 0 0 0 0 62
650 12206 Брадарац Светосавска бб 294802 012261231 44.691160, 21.229046 1 1856 9 467 1 54 0 0 0 410 1 26 0 0 0 167 котларница, шупа и радионица домара 3 0 0 26095 85 0 0 10 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1690 0 0 0 0 0 687
651 23300 Кикинда Доситејева 53 370105 023022844 45.834763 20.469558 1 1306 4 87 0 0 1 220 1 240 5 127 0 0 71 561 управа, ст.служба, тоалети, свлачионице, котларница, зборница, комуникације, холови... 11 0 0 1331 0 11 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1306 0 0 0 0 0 0 1233
652 11273 Батајница Браће Михајловић Трипић 2 201345 0117870046 44.90057174047824,20.28125524520874 1 5610 31 1550 1 140 2 90 1 584 2 90 0 0 426 2730 канцеларије, ходници, тоалети 50 0 0 11100 600 0 0 48 1319 0 0 0 0 0 0 5610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
653 38217 Сочаница Косовско-метохијских бригада 1 901306 02887064 43.05406867738186,20.809993743896484 3 2217 9 458 1 35 1 52 2 884 2 54 0 0 0 734 Канцеларије, тоалети, свлачионице, ходници, котларница, помоћне просторије 18 520 Школске зграде које се не користе у селима Јелакце и Борчане. 2 6060 270 0 0 14 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2217 0 0 0 0 0 1274
654 23230 Јаша Томић Маршала Тита 99 368104 023848023 45.44528886506342,20.860633850097656 1 3113 8 512 1 64 1 16 1 2180 10 864 0 0 48 1609 простор за рад радника и окупљање ученика 10 0 нема 0 11600 2000 8 127 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 5293 0 0 0 0 0 0 308
655 23300 Кикинда Генерала Драпшина 3 371202 023022130 45.829591692000776,20.466649532318115 1 2259 12 800 1 58 2 121 1 283 1 60 0 0 81 280 управа школе, архива, котларница 8 0 0 2000 1500 0 0 16 332 0 0 0 0 0 2259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
657 11030 Београд, Умка Милије Станојловића бр.30 176201 8026066 44.65595486430342,20.31646728515625 2 1669 20 555 1 30 4 189 1 64 6 81 0 0 236 649 интернатске зграде 2 0 0 1980 560 26 161 0 0 0 0 0 0 шк 79 0 0 2318 0 0 0 0 0 0 0 178
659 24000 Суботица Трг Јакаба и Комора 22 450823 024556735 46.103148976356024,19.659442752599716 2 4434 27 2471 2 144 2 130 1 263 2 112 0 0 168 166 трпезарија и продужени боравак 2 0 0 22443 2050 7 106 29 581 0 0 0 0 0 0 4434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201
660 15000 Шабац Карађорђева 48 272198 015341025 44.75430691777205,19.69799280166626 2 3385 15 744 2 104 1 125 1 750 2 106 0 0 0 500 продужени боравак,разгласна станица,продајни објекат,домарски стан,зубна амбуланта,летње свлачионице,канцеларије 18 0 0 10600 120 0 0 26 698 0 0 0 0 0 3385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581
661 12000 Пожаревац Симе Симића 3 291021 012211480 44.61479, 21.18048 2 5459 9 507 1 64 3 229 2 340 14 789 0 0 450 0 нема 0 0 нема 0 16000 3000 0 0 35 982 0 0 0 0 не 0 3974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682
662 12208 КОСТОЛАЦ ПРВОМАЈСКА 1 293915 012241455 44.805259,20.485554. 3 5483 12 648 1 60 1 24 1 924 17 816 0 0 507 2504 канцеларије, зборница,радионица, остава,канцеларија синдиката, кафе кухиња, просторија за разговор са родитељима, архива, магацини, свлачионице, справарница, тоалети, ходници, подстаница за грејање и 38 0 0 0 13516 130 0 0 53 1197 0 0 0 0 0 0 5483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686
663 34300 Аранђеловац Светогорска 7 541202 034702095 44.299041595265834,20.570190846920013 1 1492 12 578 1 24 0 0 0 0 1 55 0 0 72 163 зборница, канцеларије директора,секретара,стручних сарадника и наст.у продуженом боравку, помоћне просторије (за помоћно особље, за наст. физичког васп. и техничког образовања) 8 112 Школски станови 2 7546 85 0 0 21 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1492 0 0 0 0 0 0 690
664 11420 Smederevska Palanka 11420 235403 026317196 44.364612, 20.964310 1 5215 25 1328 1 53 0 0 1 302 1 30 0 0 53 2689 hodnici,sanitarni cvorovi 18 0 0 0 6821 178 3 36 38 861 0 0 0 0 4 31 0 0 5215 0 0 0 0 0 0 0 650
669 24000 Суботица Банијска 67 453112 024548272 46.104359, 19.682614 1 2512 11 495 1 43 2 91 1 705 7 291 0 0 117 0 0 0 0 13433 498 16 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2511 0 0 0 0 0 0 392
670 21000 Нови Сад Анђе Ранковић 2 021400806 45.247575,19.795979 1 4150 10 480 1 80 1 48 2 355 13 785 0 0 287 98 продужени боравак 2 0 0 16400 991 0 0 42 1087 0 0 0 0 0 0 4150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466
671 16210 Власотинце Марка Орешковића 2 645216 016875450 42.96570303687424,22.12796688079834 3 2635 17 679 1 38 1 57 9 352 8 260 0 0 59 1105 Трпезарија, котларница, стоматолошка ординација, администрација, зборнице, тоалети, ходници 17 85 Музичка школа 7 14584 605 0 0 35 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2635 0 0 0 0 0 891
672 15356 Глушци Светомира Алимпића број 3 015449331 44.889482874758734,19.5481538772583 2 1366 3 140 1 41 0 0 1 56 5 261 0 0 0 868 канцеларије: директора, секретара, ПП службе, зборница, холови, тоалети, оставе, просторија за предшколско, котларница, шупе 26 0 0 0 7420 580 0 0 11 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1241 0 0 0 0 0 552
674 31210 Пожега Књаза Милоша 26 504402 3816538 43.84654934026135,20.039385706186295 4 2300 14 820 1 18 2 190 2 365 4 200 0 0 0 2650 Настава физичког васпитања(спортска хала),Канцеларије: директор, помоћник директора, секретар, рачуноводство, зборница, педагог, психолог; Архива, Стоматолошка ординација, Просторије за помоћне радник 12 200 Таван 1 14000 0 0 0 32 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4950 0 0 0 0 0 825
675 25230 Кула Лењинова 28 025722313 45.61158332238577,19.527449905872345 2 3527 15 756 1 70 5 181 1 184 8 418 0 0 25 2164 ходници, степеништа, канцеларије, трпезарија, продужени боравак, оставе, тоалети, свлачионице, улази, гардеробе, котларница, спремиште угља 55 123 Некадашња зубна амбуланта са предпростором, тоалетом и чекаоницом; Стан домара ( супруга покојног домара има право на доживотно коришћење) 5 20948 0 0 0 35 812 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 3527 0 0 0 0 0 218
677 23300 Кикинда Краља Петра I 63 370139 0230400390 45.83501885571075,20.472904443740845 4 2650 15 1052 1 120 2 270 1 630 0 0 0 0 120 458 санитарни чворови,канцеларије(директор, секретар, педагог, зборница), припремне просторије, фотокопирница, свлачионице 13 0 0 0 7300 2335 0 0 17 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 0 0 0 0 0 0 252
678 11000 Београд/Стари град Краља Петра 7 103928 011237882 44.81843762490909,20.452852249145508 2 6450 40 2665 3 180 1 60 2 360 4 240 0 0 261 2684 хол, ходници, таван, зборница, свечана сала 25 0 нема 0 9152 0 22 537 0 0 0 0 0 0 0 0 6450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
684 16211 Губеревац Губеревац-Лесковац 0163488442 42.94938659428584,22.01162338256836 1 1723 9 502 1 24 1 72 0 0 4 288 0 0 0 74 стан 3 800 стари објекат шоле 1 8825 72 0 0 18 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1723 0 0 0 0 0 1122
685 23323 Иђош Миливоја Оморца 40 372810 023065781 45.82561442612487,20.31873106956482 1 1814 5 276 1 14 1 72 1 566 1 53 0 0 83 860 9 40 забавиште 4 8000 2000 0 0 10 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1814 0 0 0 0 0 0 254
688 11030 Београд Кнеза Вишеслава 15 173055 3059023 44.779429, 20.423626 1 4337 10 620 2 76 1 44 1 389 13 806 0 0 105 2855 хол, ходници, степеништа, свечана сала, стоматолошка ординација, склониште, продужени боравак, угљара, тоалети 23 59 стан домара у пензији 1 21399 500 0 0 35 942 0 0 0 0 / 0 4031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
689 11070 Београд/ Нови Београд Народних хероја 12 190229 0113017491 44.825167, 20.406755 1 914 10 355 1 13 1 18 1 57 0 0 0 0 40 207 Kancelarija direktora, kancelarija sekretara, kancelarija računopolagača, kancelarija psihologa i socijalnog radnika, zbornica, logopedski kabinet i biblioteka, kabinet za reedukaciju psihomotorike, k 17 0 0 0 852 0 9 49 7 51 6 31 22 131 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
690 18412 Житорађа Светосавска бр. 25. 658102 0278362094 43.183728727182476,21.71275019645691 3 3500 16 864 1 54 2 108 1 1836 8 136 0 0 0 490 Канцеларије педагога, секретара, пом. директора, директора, благајна, рачуноводство, копирница, пом. просторија за школски одбор, наставничка зборница 8 250 Кухиња одавно није у функцији 3 16131 256 0 0 24 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 906
691 24426 Трешњевац Маршала Тита 62 445712 024883016 45.97876702250344,19.985069632530212 1 2322 10 573 1 39 2 116 1 345 0 0 0 0 116 45 Администрација. зборница, архива 4 0 0 0 5495 32 8 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 0 0 0 0 0 0 1232
692 31210 Пожега Петра Лековића 1 504675 811176 43.849718, 20.039106 4 4975 11 550 1 50 1 110 2 850 19 1140 0 0 0 2700 канцеларије, ходници, холови, тоалети, архива, штампарија, зубна ординација, остава 43 0 нема намене 0 8500 141 0 0 44 963 0 0 0 0 0 0 0 0 3808 0 815 0 0 0 0 100 233
693 23205 Бело Блато Ул. Маршала Тита бр.28 357807 023889904 45.274617, 20373448 1 1527 6 610 1 52 1 37 1 59 1 38 1 31 42 658 зборница, канцеларије, забавиште, ходници, етно кућа, летња учионица, простор очигледне наставе и радно-секцијских активност и ходник као просторија за изложбене активности.... 6 9573 Ово је зелени простор и школски терени ( непосредно окружење и катастарски припада школи) који се и активно користи и одржава..... 1 5747 230 0 0 10 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1004 0 0 0 0 0 0 0 271
694 24000 Суботица Аксентија Мародића бб 453681 024692120 46.07314130926883,19.68078374862671 2 3021 8 501 1 38 0 0 1 264 17 834 0 0 0 500 зборнице, канцеларије, радионица, кантина, справарница, свлачионице, архиве, порта, оставе. 20 0 0 0 14680 710 0 0 25 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2907 0 0 0 0 0 0 208
695 36300 Нови Пазар Вука Караџића бб 570511 020320417 43.137750889039886,20.519864559173584 1 1210 4 169 1 39 1 58 0 0 7 362 0 0 0 105 Зборница,магацински простор,портирница,4 канцеларије и 2 припремне просторије 9 0 0 6550 0 0 0 0 0 0 0 29 720 0 0 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1016
696 31330 Прибој Немањина35 514102 0332452087 43.58271207412104,19.540557861328125 2 3916 26 1398 1 67 1 74 0 0 7 551 0 0 190 55 зубна амбуланта и просторија синдиката 2 0 0 19420 0 0 0 22 545 0 0 0 0 0 3916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235
697 31250 Бајина Башта, Бајина Башта Светосавска 76 031862753 43.969171,19.559435 1 5375 24 1741 1 72 1 76 1 600 3 280 0 0 377 2229 ходници степеништа мокри чворови 34 0 0 16000 250 19 423 14 350 0 0 0 0 0 0 3110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815
699 23300 Кикинда Немањина 27/б 370726 0230400270 45.82685548319733,20.45852780342102 1 4073 31 1807 2 112 2 129 1 713 1 60 0 0 352 840 Зборница, канцеларије 6 60 Стамбени простор 1 11326 218558 0 0 35 767 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4073 0 0 0 0 0 0 256
701 15359 Дубље Ђенерала Драже Михајловића бр.8 015440005 нема 1 990 8 432 1 18 0 0 0 0 2 51 0 0 160 148 ваннаставна делатност 7 160 кухиња и трпезарија 1 4900 550 0 0 11 230 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 553
702 11250 Железник Стјепана Супанца 15 172149 0112572121 44.73000,20.385206 1 4790 23 60 1 80 2 75 1 373 1 60 0 0 50 30 музичка школа 2 0 0 0 10234 154 0 0 36 915 0 0 0 0 0 0 4790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
703 12311 Мало Црниће Маршала Тита 123 299001 012280012 44.558704738804146,21.289100646972656 4 1825 8 417 1 48 0 0 0 0 1 52 0 0 243 52 за наставу физичког васпитања 1 0 0 0 9685 310 0 0 7 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1825 0 0 0 0 0 670
704 23240 Сечањ Вожда Карађорђа 77 367101 023841196 45.379496,20.734356 2 2200 11 1200 1 48 1 40 0 0 0 0 0 0 180 0 0 150 користи га предшколска установа 3 9010 960 5 86 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 0 0 0 305
705 25222 Телечка Трг Ослобођења 2 425716 025864023 45.794579006904335,19.380998611450195 2 2000 7 324 2 117 3 313 1 513 2 61 0 0 89 100 котларница, архива 2 510 забавиште 2 7592 229 0 0 10 104 0 0 0 0 0 0 0 900 0 1100 0 0 0 0 0 407
706 36311 Штаваљ Ново насеље бб 036311 0205751410 43.26158115411505,20.123348236083984 4 2116 9 498 1 64 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018 стамбени простор,остава и вишемнаменска сала све руинирано 3 3782 20 6 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1175 0 0 0 0 0 831
707 24000 Суботица Петефи Шандора 19 450515 024525743 46.09930475477176,19.655742645263672 3 2148 16 1390 2 48 1 85 0 0 2 105 0 0 22 360 зборнице, котларнице, канцеларије, учионица за физичко и архиве 11 0 0 14851 745 0 0 24 378 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 394
709 26310 Алибунар Вука Караџића 4 305001 0132100196 45.081086, 20.968062 1 1587 3 208 1 18 1 40 0 0 13 863 0 0 0 458 канцеларије, зборница, холови, санитарни чворови 12 0 - 0 3000 30 0 0 15 227 0 0 0 0 - 0 1587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314
713 25233 Руски Крстур Русинска 63 439509 025703040 45.569832358492825,19.42657470703125 2 1745 12 700 0 0 0 0 0 0 1 55 0 0 0 990 канцеларије, зборница, ходници, санитарни чворови,... 0 0 0 0 0 0 12 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 883 0 0 0 0 0 0 0 1375
714 32300 Горњи Милановац Горњи Милановац, ул. Иве Лоле Рибара бр.3 526419 032720393 44.02803179637482,20.463194847106934 1 5022 14 745 1 114 1 78 2 1210 14 745 0 0 282 0 0 0 0 11715 112 0 0 23 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5022 0 0 0 0 0 0 854
715 16210 Власотинце Шишава село Шишава 16210 Власотинце 016875977 42.9914350377486,22.127438485622406 4 1211 8 509 1 35 1 11 0 0 0 0 0 0 160 61 вртић 1 0 0 3500 200 8 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 889
721 15311 Драгинац Драгинац,бб 15311 015854042 44.5124209945207,19.41558837890625 1 3098 14 750 2 120 2 110 1 360 10 179 0 0 80 0 0 0 0 0 0 15155 45 12 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3098 0 0 0 0 0 562
722 23325 Падеј Маршала Тита 45 373141 023075509 45.82574899991597,20.164487957954407 3 2720 9 380 2 34 1 47 1 423 8 522 0 0 241 80 котларница, шупа за угаљ 2 0 0 10002 95 15 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 0 0 0 0 0 265
723 14255 Ставе Бобова 170 254901 014271104 44.26111397424183,19.68977451324463 1 873 8 306 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100 зборница и канцеларије 4 0 0 0 4550 122 8 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 0 0 0 0 0 603
725 23270 Меленци Српских владара 63 355216 023741230 45.53413812379845,20.323891639709473 1 3724 12 588 1 55 3 172 1 288 7 350 0 0 246 2025 40 0 0 22144 501 0 0 24 530 0 0 0 0 0 0 0 0 3724 0 0 0 0 0 0 0 277
726 12220 Велико Градиште Др.Бошка Вребалова 1-а 0127662132 44.760234113828844,21.513547897338867 1 4870 30 1680 3 133 1 55 1 2000 0 0 0 0 280 0 0 0 0 6450 70 21 453 11 264 0 0 0 0 0 0 0 6870 0 0 0 0 0 0 0 0 657
727 38227 Звечан Нушићева 4 902109 028665012 42.9099870978764,20.838146209716797 1 3621 16 1056 1 47 1 193 1 443 4 280 0 0 0 1602 хол, канцеларије, подрум, котларница, архива 7 0 нема 0 6176 0 0 0 24 487 0 0 0 0 не 0 0 3621 0 0 0 0 0 0 0 0 1276
728 23208 Елемир Жарка Зрењанина 45 358001 023737708 45.442242, 20.297447 1 2747 10 538 2 126 1 72 1 305 5 250 0 0 30 1426 канцеларије, свлачионице, трпезарија 10 0 нема 0 9282 235 0 0 16 350 0 0 0 0 не 0 0 0 0 2747 0 0 0 0 0 0 287
730 37230 Aлександровац Крушевачка 16 660311 0373552353 43.45754507887832,21.063419580459595 1 3455 16 832 1 82 1 101 1 438 7 364 0 0 180 305 наставничка већа, трибине, изложбе, презентације 1 0 0 4185 0 18 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3455 0 0 0 0 0 0 949
732 15300 Клупци Ратарска бб 262102 015873405 44.538502, 19.251008 3 2151 12 645 1 30 1 75 1 88 2 114 0 0 18 1044 канцеларије, свлачионица, оставе, архива, просторија за родитеље,зборница, ходиници и мокри чворови 23 0 0 0 9214 279 0 0 19 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 0 0 0 0 0 0 565
733 15300 Лозница Генерала Јуришића 1 261340 015878740 44.53227504678559,19.217748641967773 1 3766 11 554 2 68 0 0 1 299 9 540 0 0 45 2260 zbornica,kancelarije,hol,toaleti,ostave,hodnici 25 0 0 12570 120 0 0 25 649 0 0 0 0 0 0 3766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568
734 26000 Панчево Змај Јове Јовановића 3 300417 013346023 44.87201300501518,20.64245492219925 2 4068 15 825 1 60 1 48 1 1200 6 270 1 85 22 200 стара фискултурна сала са свлачионицама 1 0 0 16384 924 0 0 24 540 0 0 0 0 0 0 2868 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 368
735 15233 Метлић Брђанска 133 015260534 44.61136773145069,19.596691131591797 2 1300 10 579 1 25 0 0 1 800 2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7673 0 10 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 592
736 25253 Ратково Ратка Павловића бб 434947 025883041 45.45751178534798,19.340030550956726 1 2800 8 448 1 54 1 64 1 288 10 560 0 0 36 0 0 0 0 5182 0 13 233 0 0 0 0 0 0 0 0 2527 0 0 0 0 0 0 0 0 228
737 15300 Лозница Филипа Кљајића 45 261224 015877202 44.53175879707938,19.204788208007812 1 4100 17 812 1 36 0 0 1 461 4 263 0 0 0 2506 зборница,ходници,степеништа,улази канцеларије секретара,пегдагога,шефа рачуноводства,тоалети,просторија за архиву,котларница,просторија за смештај огрева,свлачионице 13 158 подрумске просторије 3 10040 140 0 0 21 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 0 0 0 0 0 567
739 36343 Студеница 36343 Студеница 565601 0365436450 43.483977, 20.533724 2 1453 8 432 1 40 1 52 0 0 1 108 0 0 108 713 канцеларија директора, канцеларија администрације, канцеларија педагога, архива, помоћна просторије, котларница 7 0 0 4430 220 6 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1453 0 0 0 0 0 0 0 1004
740 16240 Medveđa ul. Jablanička br. 77, Medveđa 648019 016891012 42.842288140196,21.586310863494873 1 3380 19 2394 1 48 1 68 1 450 0 0 0 0 420 0 0 0 420 školska kuhinja 1 3500 0 0 0 17 359 0 0 0 0 0 0 3380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1131
741 17500 Врање Кнеза Милоша 26 630433 07427770 42.55514304468713,21.895891427993774 3 220 3 105 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1 kaнцеларија библиотекоа, ходник, 1 остава за дрва,помоћна простотија,тоалет 3 0 0 1000 0 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 20 1211
742 12000 Пожаревац 6. Личке дивизије 32 291928 01226422 44.60479510502843,21.192739605903625 1 3242 17 1148 1 75 1 60 1 710 3 180 0 0 180 417 ХоловиПрипреме за наставникеЗубна амбуланта,Подстаница за грејање; архива , подрум,гаража 11 0 0 9897 0 0 0 24 613 0 0 0 0 0 0 3042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685
744 15313 Бела Црква Бела Црква 265111 015591360 44.393832;19.481781 1 2558 8 499 1 26 1 15 1 300 3 243 0 0 116 1359 канцеларијски простор, сала за презентације, холови, тоалети 19 1193 Дом младих задругара 1 15050 150 8 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2558 0 0 0 0 0 560
747 15300 Лозница Његошева20 261153 015877570 44.53252360982684,19.228177070617676 2 2683 18 864 2 79 2 129 1 152 0 0 0 0 132 217 подрум са коталрницом и простор за одлагање алата 3 0 нема 0 11950 1817 0 0 25 647 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 2683 0 0 0 0 0 570
748 17500 Vranje Pionirska 5 630405 017423583 42.554692563622204,21.899340748786926 1 5176 33 2183 2 80 2 108 1 507 2 80 0 0 328 135 za pripremu nastavnika, prijem roditelja, školsku arhivu, nastavni materijal, ostave ... 9 0 0 0 9600 310 0 0 48 1196 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 2176 0 0 0 0 0 937
751 24000 Суботица Јо Лајоша 78 458522 024553171 46.08724030483053,19.672222137451172 1 3600 3 180 1 60 1 20 1 600 17 909 0 0 20 1811 зборница, канцеларије, тоалети, свлачионице, ходници, зубна амбуланта, остава, архива, ходници 27 0 0 15100 1750 0 0 24 517 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
754 24400 Сента Топартска 20 024811709 45.933518330507376,20.08622646331787 1 234 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 канцеларије,архива 7 0 0 0 263 29 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262
755 15341 Липнички Шор Ул. маршала Тита бр. 1 15341 Липнички Шор 015812393 44.60024615241099,19.19586181640625 1 2143 8 435 1 54 0 0 1 346 2 90 0 0 18 1200 канцеларијски део, зборница, мокри чворови, ходници и хол 15 0 0 7340 278 0 0 14 281 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2143 0 0 0 0 0 571
756 24323 Фекетић Братства бб 443706 024738071 45.66300666222867,19.69200611114502 1 3644 17 1312 1 39 1 70 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 6982 1721 0 0 19 319 0 0 0 0 0 0 0 3644 0 0 0 0 0 0 0 0 387
757 21313 Сусек Николе Тесле 73 021878026 45.222798109751,19.539871215820312 1 1574 8 479 1 40 1 63 1 980 1 40 0 0 0 28 остава 1 0 - 0 4660 284 0 0 7 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1574 0 0 0 0 0 439
760 36203 Адрани Адрани бб 564901 036841223 43.76018449420188,20.65052032470703 1 1062 5 340 1 30 0 0 1 372 1 52 0 0 0 118 котларница, складиште за огрев и опрему 2 10 пољски тоалет 1 3900 0 0 0 8 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 0 0 0 1010
761 36340 Конарево Конарево бб 036821993 43.69580381224848,20.594242215156555 2 1678 12 647 1 10 0 0 1 319 1 54 0 0 20 648 канцеларије, ходници, архиве, тоалети, свлачионице, котларница, шупа за алат, угљара, трпезарија, чајна кухиња, радионица за домаре 23 0 0 8174 30 0 0 20 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1678 0 0 0 0 0 996
762 12309 Шетоње Шетоње бб 282808 102347457 44.275688020707946,21.4727783203125 3 2326 4 216 1 42 0 0 1 108 8 432 0 0 165 0 0 0 0 0 0 4250 623 7 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 680
764 11147 Беле воде, Жарково Црвено барјаче 6 170346 0112512730 44.753011691163955,20.407533645629883 1 3986 12 660 1 110 1 12 1 564 13 820 0 0 20 0 0 0 0 13157 412 0 0 45 1151 0 0 0 0 0 3986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
765 24223 Нови Жедник Теслина 1 458005 024785026 45.939499,19.672775 1 2500 4 220 1 105 1 121 1 513 6 432 0 0 25 966 20 0 0 7500 0 8 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 389
767 16000 Лесковац Дубочица 72 641758 016222725 42.99948033239476,21.92793309688568 1 2722 18 1307 1 17 1 54 0 0 1 54 0 0 0 1307 канцеларије, ходници, тоалети, оставе, степениште, просторија за наставна средства 29 0 0 5900 0 0 0 30 787 0 0 0 0 0 2596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1118
768 24000 Суботица Београдски пут 50 024558063 46.08945724776732,19.66500833630562 1 2275 16 727 1 25 2 163 1 551 6 201 0 0 15 493 котларница, канцеларије,ходници,степениште,архива, тоалети 1 175 таван 1 20435 245 0 0 22 403 0 0 0 0 0 0 0 0 2275 0 0 0 0 0 0 0 395
770 35226 Кушиљево 35 226 Кушиљево 587238 0358331014 44.289206308205856,21.180953979492188 2 1676 7 378 1 54 1 54 1 108 3 162 0 0 86 20 Шупа за огрев 1 54 складиште за отписану опрему 1 6098 0 0 0 8 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 282 0 0 1071
771 17510 Владичин Хан Ђуре Јакшића бб 633303 017474733 42.70783031644225,22.065224647521973 1 3920 14 784 1 80 1 56 0 0 5 240 0 0 170 1990 канцеларије, ходници, вц, степеништа, 11 600 недовршени део школе (6 кабинета, ходник и вц) 8 10829 209 0 0 21 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3320 930
772 11211 Борча Трг ослобођења бр. 3 3326017 44.87273531971295,20.45555591583252 1 3960 14 815 1 40 2 202 2 865 8 460 0 0 78 170 канцеларије,зборница,продужени боравак 7 11000 спортски терени,пољска учионица,двориште 1 10619 0 0 0 44 1192 0 0 0 0 0 3960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
773 11231 Београд Ресник Милорада Јанковића Доце 34 185298 80417928041221 44.758436211143476,20.4400634765625 3 5880 15 701 1 94 2 80 1 405 21 1176 2 30 60 1895 канцеларије зборнице амбуланта ходници котларница подрумске просторије 24 0 0 9923 0 0 0 48 1239 0 0 0 0 0 0 0 0 5880 0 0 0 0 0 0 0 126
774 26000 Панчево Цара Душана 34 301328 013353284 44.867383, 20.649571 3 1112 9 316 2 35 2 136 1 67 2 47 0 0 19 158 канцеларије,зборница. 4 0 0 6012 66 0 0 23 171 0 0 0 0 0 0 0 0 1112 0 0 0 0 0 0 1184
775 32000 Чачак Светогорска 44 0325563008 43.88502670347004,20.33294677734375 1 3533 16 938 1 81 2 84 1 347 5 358 3 83 101 1541 службене и помоћне просторије 15 0 0 11610 165 0 0 19 453 0 0 0 0 0 0 0 3533 0 0 0 0 0 0 0 879
777 21000 Нови Сад Војводе Книћанина 12б 021469210 45.24658217559324,19.82655644416809 1 2740 14 770 1 150 1 70 1 450 4 220 0 0 150 0 0 0 ходници и степениште 0 18000 530 0 0 25 671 4 100 0 0 0 0 2740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
778 32252 Прилике Прилике бб 532295 0325642181 43.6308414116667,20.151664316654205 3 3153 16 864 1 64 1 148 1 720 2 108 0 0 156 115 Предшколска група ученика и објекат намењен за потребе физичког васпитања и сличне потребе. 1 0 0 6800 276 14 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2383 0 0 0 304 0 861
780 38213 Прилужје Прилужје 912013 028467060 42.73288386511231,21.024248600006104 1 1700 13 620 1 24 1 32 1 1500 1 54 0 0 0 212 Тоалети, котларница,контејнери, остава за огрев 6 0 0 5160 150 0 0 17 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850 0 0 0 0 0 1284
781 31233 Крушчица 31233 Крушчица 506409 031898006 43.68940771020992,19.974024295806885 1 1100 7 350 1 30 0 0 1 200 1 50 0 0 60 410 канцеларије, ходници 6 0 0 5500 0 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 810
782 24321 Mali Iđoš Glavna 27 443205 024731202 45.708549, 19.663505 4 3839 21 1288 1 45 1 95 1 792 0 0 0 0 151 0 0 0 0 10538 3731 0 0 27 424 0 0 0 0 0 0 0 0 3839 0 0 0 0 0 0 0 386
783 21201 Руменка Ј. Ј. Змаја 24 407251 0216216016 45.29N,19.74E 3 4162 22 1130 2 76 3 200 2 935 2 50 0 0 48 0 0 90 1 7400 6600 0 0 27 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0 487
784 36307 Делимеђе Делимеђе 377301 020461159 43.10655823380669,20.31398355960846 1 3100 11 605 1 55 2 80 1 450 3 95 0 0 216 1600 Канцеларије, ходници и холови 10 0 нема 0 2000 0 0 0 9 220 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 1520 0 0 0 0 0 1029
785 11276 Сурчин, Јаково Бољевачка 2 0118416714 44.75407835048001,20.256879329681396 1 4263 8 448 1 56 2 112 1 652 14 785 0 0 260 0 0 25 спремиште 2 11370 350 12 295 12 295 0 0 0 0 две 590 0 0 0 0 4263 0 0 0 0 0 63
786 15000 Шабац Владе Јовановића 52 272037 015350493 44.735027899515465,19.7039794921875 4 3058 24 1832 1 31 1 280 1 152 0 0 0 0 30 0 0 0 0 26068 0 0 0 31 828 0 0 0 0 0 0 2858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584
787 34000 Маршић Др. Драгише Мишовића бр. бб 0346350664 44.02973657283475,20.972476601600647 1 1231 8 500 1 12 1 16 0 250 1 40 0 0 21 0 0 80 складишни простор 2 3458 35 0 0 8 137 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 981 0 42 721
789 37000 Мудраковац Блаже Думовића 66 673504 0373421521 43.55802261981268,21.34141445159912 2 3360 13 685 1 17 2 70 1 288 7 460 0 0 27 1840 канцеларије, тоалети, хол, ходници... 60 0 нема 0 8902 3146 0 0 27 636 0 0 0 0 не 0 0 0 3360 0 0 0 0 0 0 0 968
792 17500 Врање Јужноморавска бр.9 630813 017422245 42.5488755335909,21.892898082733154 2 3078 9 418 1 32 1 25 1 241 15 714 0 0 33 230 kotlarnica,ugljarnica,WC 7 0 0 0 9383 0 0 0 32 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2993 0 0 0 0 85 936
793 31305 Бродарево Пионирска бб 512612 033777102 43.22963287791912,19.71848487854004 3 3190 23 1283 1 85 1 50 1 119 2 96 0 0 24 1533 зборнице, канцеларије, мокри чворови, ходници, степеништа, котларнице, оставе, кафоточја... 38 0 0 0 13370 85 20 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3190 0 0 0 0 0 830
794 32313 Рудник Ломина 1 528804 032741214 44.141206406870126,20.499428942807754 1 2020 6 300 1 17 0 0 1 750 3 181 0 0 114 120 администрација, зборница и котларница 6 0 нема 0 6049 36 8 112 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 2178 0 0 0 0 0 0 0 851
795 11431 Колари Коларчева бб 234401 0264711054 44.61197874551103,20.9564208984375 3 970 7 346 1 32 0 0 0 0 2 58 0 0 92 0 0 0 0 5090 32 6 104 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 0 0 0 0 0 641
796 21470 Bački Petrovac Sladkovičova 2 395231 021780039 45.35632206491111,19.596755504608154 2 6125 32 3473 2 72 2 119 2 1999 12 276 0 0 186 0 - 0 0 - 0 15850 425 15 250 28 313 0 0 0 0 - 0 0 0 0 6125 0 0 0 0 0 0 434
798 18407 Житни Поток Житни Поток бб 653103 027364131 43.091957828335666,21.575088500976562 1 1830 4 235 0 0 1 75 1 100 8 375 0 0 102 943 ходници,спаваоне, трпезарија, степеништа, канцеларије, магацини, подрум 9 0 0 2000 200 8 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1698 0 0 0 0 0 0 0 910
800 35204 Багрдан багрдан бб 583901 0358275108 44.07038211722099,21.167993545532227 2 1363 11 537 1 36 0 0 1 96 1 48 0 0 48 140 канцеларије,котларница 4 240 школски станови 4 6500 0 9 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 864 0 247 247 20 738
802 15307 Лешница Браће Малетић 1 015840379 44.65159691415586,19.310306310653687 1 2541 14 701 1 36 1 72 0 0 6 318 0 0 42 1304 зборница, канцеларије, холови, ходници, мокри чворови, магацини, спремишта 21 68 1 11818 49 0 0 21 494 0 0 0 0 0 0 0 0 2308 0 0 0 0 0 0 561
803 26000 Панчево Петефијева 33-35 301929 013348080 44.8513986005941,20.669717598739226 1 2755 15 795 1 100 1 49 1 420 5 265 0 0 21 1105 хол,ходници,пом.просторије,бина,канцел.зубар 1 0 0 4035 50 0 0 19 408 0 0 0 0 0 0 0 0 2755 0 0 0 0 0 0 0 360
804 24430 Ада Трг Ослобођења 19 448369 024852534 45.79757112569381,20.13469934463501 6 4647 22 1251 1 57 1 130 1 640 13 739 0 0 74 1756 за обављање послова које служе основној делатности 76 0 0 0 12235 0 27 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4647 0 0 0 0 0 199
805 32253 Катићи 32253 Брезова 532340 032873733 43.55103643145803,20.042495727539062 2 1820 7 313 2 40 3 143 1 274 2 72 0 0 196 782 ходници, степеништа, сала за јавне наступе и мокри чворови 4 0 0 2950 0 7 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 0 0 0 0 0 0 0 0 863
808 24300 Бачка Топола Светосавска 9. 440203 024715443 45.81537838839373,19.636940360069275 1 6688 25 1489 2 116 1 70 2 1800 9 855 0 0 201 2358 22 0 0 15445 840 17 377 16 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6688 0 0 0 0 0 0 380
810 26000 Панчево Владимира Жестића 21 301306 013352663 44.84418558537004,20.8026123046875 2 3400 15 820 1 50 1 50 1 300 9 490 0 0 20 660 канцеларије,тоалети, оставе... 26 300 стара зграда, није урачуната у површину 1 16000 1000 0 0 30 681 0 0 0 0 0 0 0 0 3400 0 0 0 0 0 0 359
811 35000 Јагодина Теслина бр. 1 580206 035245138 43.97874566037576,21.261452436447144 1 2293 19 1043 1 25 2 65 1 120 5 250 0 0 0 220 канцеларије, припремне просторије, радионица, котларница 8 54 пословни простор 1 6380 400 0 0 38 894 0 0 0 0 0 2293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743
814 14000 Ваљево Ново Насеље Владимира Назора 2 252915 014221512 44.28189452982456,19.918127059936523 1 3900 12 648 1 90 0 0 1 409 0 0 0 0 12 359 трпезаријанаставничкаканцеларијаканцеларијеадминистрацијепомоћнепросторијезубнаамболантаостало 8 0 0 0 9895 10 0 0 26 670 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 1191
816 23210 Житиште Трг ослобођења 2 361135 023821115 45.48284107070888,20.553115904331207 1 2799 12 635 1 38 1 58 1 681 2 108 0 0 12 1279 санитарни чворови, ходници, канцеларије, степеништа, припреме 30 0 0 3800 140 0 0 15 235 0 0 0 0 0 0 0 0 2799 0 0 0 0 0 0 266
817 21105 Нови Сад/Шангај Улица VIII, број 2, Шангај 407008 0216520142 45.271719,19.874847 1 935 8 360 1 48 1 48 0 0 0 0 0 0 15 11172 котларница,игралишта,школско двориште 3 0 0 6790 1110 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 0 0 0 0 0 0 478
819 11317 Лозовик Трг Првобораца 7 239101 026831554 44.468336205159076,21.100101470947266 4 3028 8 432 1 26 1 103 1 250 11 619 0 0 243 196 подрум и котларница,просторија за огрев 2 0 0 6200 0 17 385 0 0 0 0 0 0 ФO 48 0 2016 0 0 0 0 0 695 0 0 625
820 31335 Саставци Саставци бб 516001 03347208 43.554928, 19.426439 3 1018 7 376 1 90 1 25 1 135 1 48 0 0 135 287 - 4 0 - 0 8233 233 6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 12 236
824 24000 Суботица Карађорђев пут 94 450690 024525799 46.10637181575114,19.644927978515625 1 3990 6 390 1 100 1 27 1 728 14 736 0 0 38 1355 Оставе, ходници, степеништа, тоалети са претпросторима и кабинама, помоћне просторије, свлачионице, балкон, архива, канцеларије, зборница. 69 616 Започет и недовршен објекат школске зграде - Ц фаза ( започет 2003 ) 1 20342 2494 0 0 37 819 0 0 0 0 0 0 0 0 3990 0 0 0 0 0 0 200
825 23315 Banatska Topola Vuka Karadžića 20 372620 023067203 45.671553888404894,20.46332359313965 1 1013 5 221 0 0 1 48 1 229 0 0 0 0 17 185 kancelarije, zbornica, arhiva, spravarnica, svlačionice, toaleti, kotlarnica 11 0 - 0 2500 50 8 39 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1013 0 0 0 0 0 0 246
826 26330 Уљма Трг ослобођења 3 313001 013898170 45.04308147992928,21.158354759281792 2 2206 12 835 1 32 1 61 1 95 1 65 0 0 120 232 сала за приредбе, стан за домара, зборница, 4 канцеларије, санитарни чвор за ученике и запослене 8 150 летње свлачионице 1 3650 112 0 0 18 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1346 0 0 510 0 0 0 329
828 38227 Косовска Митровица Чика Јовина број 1 910418 028424971 42.879989517714826,20.8740234375 1 2507 16 834 1 18 0 0 1 336 1 30 0 0 0 0 0 0 0 2312 132 0 0 32 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2507 0 0 0 0 0 1266
829 38252 Паралово сл.Паралово 992911 0640766957 42.532844281713125,21.363601684570312 1 550 6 500 1 10 0 0 0 0 1 10 0 0 10 50 остава за дрва 1 0 0 0 1500 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 10 1097
830 23000 Зрењанин Марка Орешковића 48 351811 023542058 45.37025186457715,20.39664280408033 2 3741 15 734 1 69 2 75 1 321 10 597 3 44 50 541 друштвене просторије,котларнице 18 0 0 9100 78 0 0 27 637 0 0 0 0 0 0 3741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
831 14000 Ваљево др Питовића 6 250717 014221310 44.25700308645885,19.896240234375 1 3570 21 1840 1 60 0 0 1 210 2 210 0 0 36 1214 канцеларије,ходници,санитарни чворови, котларница, архива, справарница, свлачионице, зубна амбуланта, чајна кухиња, остава, кухиња 30 0 0 14591 0 0 0 32 736 0 0 0 0 0 0 0 3570 0 0 0 0 0 0 0 0 598
832 35250 Параћин Књаза Милоша 2 035563054 43.85485412083228,21.412407159805298 1 2717 17 944 1 56 1 70 1 310 1 56 0 0 48 123 свечана сала 1 0 0 15423 84 0 0 24 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2717 0 0 0 0 0 749
833 21410 Футог Раде Кончара 2 408376 0212992268 45.4986468234261,20.6927490234375 1 6300 10 710 1 77 1 295 1 426 15 1125 0 0 24 12 ЗУБНА АМБУЛАНТА 1 0 0 0 18000 1000 0 0 38 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 0 0 0 0 0 0 485
835 26000 Панчево Душана Петровића Шанета 11 302115 013316449 44.86108593910673,20.668931007385254 1 5020 10 640 2 145 1 80 1 720 16 1120 0 0 75 1353 Pomoćne prostoprije, kancelarije, hodnici, hol, podstanica 45 800 Тавански простор 3 12972 2709 0 0 39 973 0 0 0 0 0 0 4993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369
836 14000 Ваљево Карађорђева 122 251505 014226085 44.270335148259136,19.896217469128032 1 6560 12 687 1 115 0 0 2 924 17 997 0 0 120 3674 припремне просторије за наставно особље, наставничка канцеларија, административне просторије, зубна ординација, тоалети, подрум 40 0 нема 0 16900 85 0 0 38 989 0 0 0 0 0 0 6560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593
837 32240 Лучани 4.децембар бр.35 535102 032817412 43.8604048257474,20.141496062278748 1 3703 19 976 2 108 2 129 1 409 3 165 1 14 270 1586 Канцеларије, ходници, санитарни чворови... 16 0 - 0 6024 53 19 401 0 0 0 0 0 0 0 0 4058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872
838 11000 Београд Војводе Миленка 33 112902 0113065188 44.73892994307368,20.48126220703125 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2725 240 0 0 62 204 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
840 21203 Нови Сад/Ветерник Паунова 14 021820940 45.23942080424514,19.76543426513672 1 3670 15 820 1 55 1 74 1 630 9 223 1 54 111 1340 заједничке просторије, комуникација, техничке просторије, пратеће просторије уз фискултурну салу,просторије за управу и особље, зубна амбуланта 20 0 0 2200 150 0 0 22 572 0 0 0 0 0 0 0 0 3309 0 0 0 0 0 0 1315
841 16232 Бошњаце Иви лола Рибар 647212 016855006 42.95008812812266,21.828203201293945 1 3179 5 230 1 37 1 23 1 354 13 766 0 0 190 299 канцеларије, копирница, архива, котларница 13 0 / 0 7635 0 0 0 16 321 0 0 0 0 / 0 0 0 2542 0 0 0 0 0 0 0 1102
842 26300 Вршац Омладиснки трг бб 311302 013830721 45.115800,21.306787 1 2382 6 377 1 82 1 16 1 600 11 690 0 0 82 617 управа, зборница, архива, помоћне уционице, пријемна за техничко особље... 21 0 0 5521 370 0 0 24 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2314 0 0 0 0 0 0 339
845 32250 Ивањица 13.септембар 54 530314 032661117 43.58774131166966,20.225906521081924 5 6346 18 1008 1 130 1 30 2 798 21 1176 3 276 314 2356 6ходници, 12канцеларија, 9WC, справарница, свлачионице, архива, 21 318 таван школе користи се као магацин за стару опрему 1 20911 211 39 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6028 0 0 0 0 0 859
846 35000 Јагодина Зеленгора бб 580708 035223214 43.971204, 21.260182 1 5268 9 540 1 81 2 110 0 0 13 780 1 19 195 285 сала за приредбе , гимнастичка сала и зубна ординација и разглас 4 0 0 18800 90 0 0 22 501 0 0 0 0 0 0 0 0 5268 0 0 0 0 0 0 744
848 21209 Буковац Трг жртава геноцида број 1 21209 Буковац 413602 021826020 44.17654094649196,19.976062774658203 1 2630 16 793 1 51 1 72 1 370 0 0 0 0 51 1293 0 22 0 0 0 15673 320 9 206 7 143 0 0 0 0 0 349 0 0 0 2510 0 0 0 0 0 0 490
849 16246 Сијаринска Бања Краља Милана 5 647001 016895125 42.779755, 21.599237 1 2128 10 487 1 33 1 16 1 182 1 92 0 0 275 1043 Ходници, архива, канцеларије, зборница, котларница, вц, магацин, вртић, степениште, холови, остава, свлачионица, купатило. 24 0 0 6824 83 10 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2074 0 0 0 0 0 0 0 1126
850 11050 Београд Учитељска 58 2887174 44.78661723143206,20.507826805114746 1 6000 11 737 2 80 3 132 2 720 19 1273 0 0 290 2768 12 0 0 12212 560 0 0 36 955 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
851 12300 Петровац Јована Јовановића Змаја 1 280320 012331179 44.373125, 21.415406 1 5650 28 1521 2 87 3 126 1 145 0 0 0 0 207 0 0 2050 зграде старе школе 2 10110 12 21 518 14 364 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677
852 11000 Београд Краљице Наталије 37 103204 0112641378 44.80910267091313,20.46151041984558 1 3498 11 470 2 66 0 0 1 241 14 635 1 43 0 2042 наставничка зборница, свечана сала, хигијенске просторије, радионице домара, ходници, канцеларије, сервер соба, кафе клуб, фотокопир итд. 34 0 0 10925 0 0 0 24 509 0 0 0 0 0 0 3498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1457
853 21242 Будисава Школска бр.3 409602 021719018 0 3 3560 14 1478 1 29 1 54 1 1702 0 0 0 0 197 100 продужени боравак 1 0 0 7460 380 0 0 20 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3560 0 0 0 0 0 100 486
856 32205 Горња Горевница Трбушани 525021 032880420 43.97814732303137,20.28874397277832 1 1705 4 240 1 47 1 37 1 400 5 300 0 0 104 577 наставничка канцеларија, пп служба,канцеларија секретара и рачуновође 4 0 0 5691 140 8 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1705 0 0 0 0 0 940
857 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 352602 023589021 45.378905, 20.382214 1 2750 19 340 1 45 5 240 1 132 1 24 0 0 84 0 0 0 0 7349 0 14 77 27 158 0 0 0 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1237
859 25260 Apatin Srpskih vladara 25 430344 025773316 45.67140394831587,18.983573019504547 4 11739 17 988 2 195 3 350 2 2768 34 2188 0 0 112 392 kancelarije i svečana sala 11 0 0 15500 0 26 643 27 647 0 0 0 0 0 0 0 11793 0 0 0 0 0 0 80 0 213
860 24000 Суботица Ивана Зајца 9 451452 024571682 46.1049365,19.6653531 2 3600 16 900 1 60 1 40 1 450 4 220 0 0 50 1930 7 ходника, оставе, 5 канцеларија, 2 котларнице, свлачионица за жене, магацин, боравак, логопед, свлачионица, кабинет за физичко васпитање, домарски стан, итд. 26 0 0 12983 1340 0 0 32 747 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 203
861 22310 Шимановци Трг Светог Николаја 18 339503 022480235 44.873632497977226,20.090904235839844 1 2400 8 415 1 10 1 30 1 290 1 39 0 0 23 996 канцеларије, архива, остава, тоалети, свлачионице, ходници, котларница, степениште, 17 620 предшколска установа 12 2826 147 0 0 15 259 0 0 0 0 0 0 0 0 2280 0 0 0 0 0 0 0 514
862 36206 Витановац 36206 Витановац 566101 0365871587 43.728038,20.801029 3 1158 9 454 1 12 1 54 1 54 0 0 0 0 9 575 за обављање васпитно-образовног рада и остале послове неопходне за рад школе 13 54 остава 1 4100 0 0 0 12 196 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 1158 0 0 0 0 0 993
865 38204 Лапље Село Мирјане Драговић бб 971113 03881118 42.59905344807809,21.141165637900485 2 2058 22 1119 2 54 1 30 1 135 1 50 0 0 82 99 канцеларија директора,зборница,секретара,шеф рачуноводства,педагог 5 168 учионице које користе средње школе 9 7500 16 12 295 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2058 0 0 0 0 30 1073
866 26233 Иваново 29. новембра 56-58 307819 013629106 44.74053031447841,20.69620370864868 5 1949 13 610 1 115 1 30 1 103 0 0 0 0 86 155 предшколско и просторија за физичко васпитање ученика нижих разреда 3 165 школски стан и помоћнe просторијe 2 5740 2321 7 63 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1591 0 0 0 0 0 0 0 370
867 24331 Бајша Закина 5 024721011 45.77708685865662,19.58415985107422 1 2180 9 540 1 42 1 60 1 600 2 120 0 0 130 529 канцеларије, зборница, остава, котларница 8 289 забавиште 1 4962 4039 0 0 14 184 0 0 0 0 0 0 0 2180 0 0 0 0 0 0 0 0 378
868 14222 Дивци Дивци 254101 014274200 44.30404211963129,20.032753944396973 1 2191 5 252 1 52 1 51 1 282 8 403 0 0 14 1151 хол, ходници, припремне просторије, свлачионице,канцеларије,санитарничворови,склониште, котларница,... 26 0 0 5277 34 7 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2191 0 0 0 0 0 0 0 600
869 26000 Панчево Лава Толстоја 30 301503 013344998 44.84184863281241,20.653198258951306 1 2398 14 880 1 75 1 72 1 264 3 200 0 0 83 170 канцеларије, свлачионице, тоалети, пријавница... 10 290 подруми 3 7500 350 7 137 8 156 0 0 0 0 Об 50 0 0 0 2398 0 0 0 0 0 0 365
873 38232 Липљан Новице Дејановића бб 980521 049196210 42.524763856338474,21.1187481880188 1 960 6 252 1 42 1 37 0 0 1 42 0 0 0 587 зборница, канцеларије, магацин, архива, тоалети, хол, ходници 18 0 нема 0 5208 0 0 0 8 69 0 0 0 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 1077
874 38218 Лепосавић Војске Југославије бб 02883543 43.102917761018794,20.8016037940979 1 3595 29 1823 1 18 0 0 1 162 0 0 0 0 0 22 Школска стоматолошка ординација 1 0 0 8800 460 0 0 29 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3595 0 0 0 0 0 1273
875 23211 Клек Васе Мискина 47 354834 023891003 45.39844997630408,20.478515625 1 2805 10 592 1 72 1 162 1 790 1 68 0 0 24 472 простор за управу, наставнике, стручног сарадника, 7 0 0 15159 1590 4 78 4 76 0 0 0 0 154 0 0 0 2805 0 0 0 0 0 0 274
877 32256 Братљево 32256 Братљево 000000 032681602 43.4509250075837,20.20660400390625 3 577 8 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 96 учионице 2 56 стара школска зграда 1 3100 50 5 16 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 864
879 32250 Ивањица ул. К. Савића бб 0325661209 43.56540447290686,20.246429443359375 1 3660 8 570 1 72 0 0 1 1565 13 933 0 0 183 298 припреме, зборнице, зубна амбуланта 14 0 0 11000 0 0 0 33 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3660 0 0 0 0 0 862
880 38260 Косовска Каменица Цара Лазара бб 37745977034 42.578287, 21.581828 1 2432 16 768 1 48 1 49 0 0 6 336 1 48 0 445 Зборница, канцеларија директора школе, канцеларија секретара школе, канцеларија педагога, канцеларија психолога и архива школе, котларница, просторија са пумпама и системом централног грејања на течна 8 90 просторије које користе Гимназија и Техничка школа, јер наставу изводимо у једној згради. 5 5534 0 11 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2432 0 0 0 0 0 1101
882 11000 Београд Ресавска 61 112912 0113612545 44.80239107374215,20.46027660369873 1 3256 18 1077 1 46 2 79 1 157 1 100 0 0 183 80 канцеларије и зборница 4 0 0 14000 60 12 292 4 110 0 0 0 0 0 0 3256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
884 12316 Крепољин Цара Лазара 84 284404 0127642190 44.26831309827905,21.609420776367188 2 1992 8 432 1 54 1 54 1 554 5 270 0 0 200 428 4 0 0 10600 140 11 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1792 0 0 200 0 0 663
885 24220 Čantavir Trg slobode 2 457710 024782025 45.916198594711105,19.767322540283203 7 3787 23 1229 1 28 2 92 1 630 1 53 0 0 142 0 0 358 2 8010 395 17 295 16 285 0 0 0 0 0 0 0 0 3787 0 0 0 0 0 0 0 211
887 26230 Омољица Трг Свето Саве 3 307724 013617014 44.758425, 20.738470 2 4300 19 1180 1 180 1 56 1 396 0 0 0 0 260 2228 Хол, трпезарија, зборница, канцеларије, радне собе,оставе, вешерај 12 0 0 12450 120 0 0 22 489 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 100 364
888 36320 Тутин Његошева 15 000000 811110 43.00866413845207,19.53369140625 1 3240 25 1200 1 48 1 56 0 0 1 48 0 0 670 1888 Канцеларије, ходници и остало 9 0 0 0 8185 0 0 0 49 1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 0 0 0 0 0 1028
890 17512 Јелашница Јелашница, 17512, Стубал 638501 017476250 42.64199344022056,22.092819213867188 3 1452 9 374 1 32 1 30 0 0 1 34 0 0 154 470 канцеларије, санитарни чвор, ходници, котларница, остава, архива... 12 344 просторије у згради старе школе, станови који се не користе и сала. 8 4814 351 9 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 1162
891 22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 320508 022610390 44.9687299813985,19.610595703125 3 4400 16 930 1 50 2 60 1 1300 10 770 3 90 0 100 канцеларије 5 1100 Градска архива 1 7787 5 0 0 28 733 0 0 0 0 да 733 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1425
894 17509 Тибужде село Тибужде 632220 017441793 42.502296, 21.946832 3 890 8 450 1 48 1 50 1 96 1 48 0 0 9 0 0 0 0 0 0 7040 0 0 0 12 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 90 1148
895 26343 Избиште Исе Јовановића 5 312918 013893050 44.990055522906864,21.169281005859375 2 2010 7 420 1 21 1 72 1 422 4 242 0 0 24 809 канцеларије, зборница, вц, забавиште, ходници, стан домара, оставе, арихива 14 0 0 6200 1220 12 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 338
899 12320 Жагубица 25.септембар бр.2 284038 0127643190 44.196605252558264,21.788747906684875 2 2555 4 170 1 58 1 61 1 288 12 600 0 0 306 110 5 0 0 8700 267 15 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2861 0 0 0 0 0 662
900 31325 Бистрица Бистрица, Нова Варош 519031 03380626 43.47574264538248,19.70226287841797 2 433 6 228 1 24 0 0 1 34 0 0 0 0 0 40 канцеларије и зборница 3 96 нема 4 3240 0 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0 58 822
902 23250 Јарковац Трг Др станислава Букурова бр. 12. 367714 023857009 45.269959881933154,20.76267957687378 1 2350 11 726 1 90 1 81 1 240 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 10658 1512 8 171 0 0 0 0 0 0 1 171 0 0 0 2350 0 0 0 0 0 0 306
903 17530 Сурдулица ул. Дринске Дивизије број 6, Сурдулица 635203 017815250 42.689293, 22.178902 1 2484 14 670 0 0 1 120 1 271 3 150 0 0 295 152 канцеларије, архива и зубарска ординација 7 0 0 0 0 0 0 23 506 0 0 0 0 0 0 0 0 2137 0 0 0 0 0 0 0 1157
905 11432 Друговац Друговац 026721114 44.542037040780734,20.837631225585938 2 1580 5 250 1 22 0 0 1 297 2 100 0 0 74 837 канцеларије, оставе, котларница, ..... 15 0 0 3300 0 0 0 8 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 642
906 11080 Beograd/Zemun Emilije Jakšić 31a 201016 0113752300 44.85754199147864,20.369532108306885 1 5930 33 2075 1 309 2 126 1 316 0 0 0 0 190 3162 практикуми, свечана сала, подрум, ходници,зборница, мокри чворови 14 0 0 0 13180 0 33 872 0 0 0 0 0 0 0 0 5930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
907 31000 Ужице/Крчагово Норвешких интернираца 18 501714 031562982 43.88997537383687,19.852294921875 1 4874 9 510 1 86 1 60 2 546 11 710 0 0 150 2812 Котларница, холови, степеништа, ходници, свлачионице, санитарни чворови, простор за припремни предшколски програм, простор за продужени боравак, магацин, офис, дечији клуб, трпезарија, зубна амбуланта 35 0 0 0 11000 0 0 0 26 641 0 0 0 0 ппп 50 0 0 0 4874 0 0 0 0 0 0 844
909 37000 Крушевац Ломничке борбе 7 670820 0373547610 43.575424308959825,21.340513229370117 1 4954 26 1560 1 130 1 30 1 450 2 100 1 40 12 2632 ходници,степеништа,припремне просторије,тоалети,свлачионице,зборница,канцеларије стручних сарадника,рачуноводства,логопеда и секретара школе,ђачка задруга,котларница,оставе 28 0 0 10920 100 0 0 50 1276 0 0 0 0 1276 4954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971
910 24000 Суботица Бозе Шарчевића 21 451014 024548136 46.097108202087426,19.68463808298111 1 1902 4 260 1 65 1 81 1 407 6 390 1 65 39 143 продужени боравак за ученике, зборница, канцеларије 6 0 0 10992 257 0 0 16 349 0 0 0 0 дв 349 0 0 0 1902 0 0 0 0 0 0 206
911 23207 Арадац М. Тита 90 354643 023887010 45.359865333959746,20.291748046875 1 1997 12 998 1 40 1 74 0 0 3 190 0 0 17 678 канцеларије, хол, ходници, степениште 9 0 - 0 10843 256 0 0 16 263 0 0 0 0 - 0 0 0 1997 0 0 0 0 0 0 0 270
912 34300 Аранђеловац Књаза Милоша 88 540501 034711515 44.30419184085685,20.56887924671173 2 5244 26 1816 2 100 1 42 1 600 0 0 0 0 130 180 канцеларије: директора, секретара, шефа рачуноводства и наставничка 4 0 0 16900 600 0 0 41 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 6600 0 0 0 0 0 0 689
913 24213 Ђурђин Владимира Назора 43 457005 0244768035 45.94252588804094,19.5401394367218 1 1349 9 540 1 70 1 42 1 120 2 84 0 0 23 470 канцеларије, помоћне просторије,тоалети, ходници 11 0 0 13500 3854 0 0 12 107 0 0 0 0 0 0 0 0 1349 0 0 0 0 0 0 0 390
914 38252 Горње Кусце бб 028077253 42.49492364447343,21.48199439048767 1 2604 12 662 1 21 0 0 0 0 1 54 0 0 0 72 8 0 0 6950 50 12 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2604 0 0 0 0 0 1095
915 21208 Сремска Каменица Школска 3 411122 021463013 45.224913995416514,19.843969345092773 1 6041 10 560 1 56 2 112 1 388 14 784 0 0 55 4086 7 0 0 25560 1124 0 0 36 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6041 0 0 0 0 0 0 480
916 26000 Pančevo, ul.Braće Jovanovića br.75 Pančevo, Braće Jovanovića 75 300702 013319166 44.87533557756195,20.654296875 1 3449 22 1146 1 50 0 0 1 270 1 62 0 0 10 100 управа, зборница, стручни сарадници 6 0 0 0 7000 980 0 0 31 852 0 0 0 0 0 0 3449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373
918 11322 Скобаљ Маршала Тита 109 0264791203 44.564929, 21.031687 1 776 5 250 1 16 0 0 0 0 1 19 0 0 28 463 три канцеларије, зборница, учионица за предшколско,мокри чвор, ходници 5 0 0 0 2730 65 0 0 8 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 0 0 0 0 0 636
923 19210 Бор Моше Пијаде 31 601670 030428881 44.071987, 22.100155 1 4452 16 1112 1 90 1 100 3 878 4 168 0 0 295 1339 Наставничка канцеларија, административне канцеларије, канцеларије стручних сарадника, учионица предшколске групе, ходници, подрумски део, тоалети 18 470 Школска зубна ординација, канцеларија општинског савеза планинара 2 5638 0 0 0 25 543 0 0 0 0 0 0 3761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765
924 37220 Влајковци Влајковци бб 664701 037830233 43.33814417122665,20.95091700553894 2 785 6 300 1 35 0 0 1 60 0 0 0 0 0 335 канцеларије, котларница, санитарни чвор, ходник, остава, школски стан (55m2) 6 0 0 0 5000 0 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 953
925 11060 Karaburma Danteova broj 52 0112970813 44.824708282300236,20.41259765625 1 4834 25 2114 1 122 1 234 1 331 4 248 0 0 142 1643 Просторије различите намене 20 0 Све се користи 0 8682 0 7 174 20 430 5 106 0 0 610 4834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
926 23233 Српски Итебеј Омладинска 2 362004 0233837990 45.56216294058341,20.7123318761478 3 2900 20 1272 1 110 1 46 1 380 0 0 0 0 131 0 0 0 0 13500 220 0 0 19 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 0 0 600 0 0 0 267
927 26315 Владимировац Цара Лазара 47 305204 013643003 45.01481658592836,20.836944580078125 1 2018 13 676 1 18 1 55 1 324 3 105 0 0 47 0 0 0 0 0 6165 1080 0 0 23 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 318
928 17523 Прешево, насеље Ж. Станица Железничка 14б 637101 017664387 42.299765, 21.686572 1 1504 7 340 1 22 1 69 1 361 1 48 0 0 94 189 8 0 0 6490 409 0 0 9 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1504 0 0 0 0 0 1151
931 11275 Бољевци Браће Кокар 5 202123 8403454 44.72356984097591,20.216703191399574 2 2361 11 462 1 28 2 154 0 0 2 100 0 0 80 301 0 9 0 0 0 7789 0 0 0 16 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2361 0 0 0 0 0 64
933 18000 Ниш Рајићева бр. 24 700388 018522834 43.315038242232646,21.89775824546814 1 5057 12 820 1 60 1 32 1 256 14 1170 0 0 124 0 0 0 0 15180 165 0 0 41 1014 0 0 0 0 0 0 3377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897
934 21102 Нови Сад Булевар деспота Стефана 8 403215 0212365453 45.23722235411165,19.83658790588379 1 6772 21 1117 2 95 2 179 2 740 18 1277 0 0 367 2997 зборница, канцеларије, хол, ходници, санитарни чворови 21 0 0 13240 653 0 0 38 1003 13 339 0 0 - 0 6772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469
935 11300 Смедерево Ђуре Даничића 84 230455 0264617381 44.65431780935088,20.931996703147888 3 4460 31 1984 1 117 1 64 1 269 3 186 0 0 190 0 0 0 0 17276 1862 3 56 36 859 0 0 0 0 0 0 0 4460 0 0 0 0 0 0 0 0 630
936 11260 Умка Милије Станојловића 10 0118027802 44.677289591019665,20.306124687194824 2 1442 12 648 1 54 2 112 0 0 3 168 0 0 16 1228 котларница,терени за наставу физичког 1 0 0 7843 258 0 0 19 458 0 0 0 0 0 0 0 0 1442 0 0 0 0 0 0 0 159
937 19320 Кладово 22. септембра бр. 13 019801406 44.610508482052424,22.61488974094391 2 6476 12 788 1 100 1 84 2 444 37 1870 0 0 273 3190 Просторије музичке школе, зборнице, канцеларије, мокри чворови, купатила, свлачионице, ходници и степеништа. 44 0 0 12764 0 33 863 0 0 0 0 0 0 0 0 6376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770
938 11160 Београд/Звездара Косте Нађа 25 143503 3430358 44.79188346221401,20.540902465581894 1 8300 16 952 1 56 1 90 2 830 18 1008 0 0 500 0 0 0 0 11376 0 0 0 64 1692 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
939 21473 Маглић Иве Лоле Рибара 13 395865 021785878 45.35069761207847,19.53643798828125 2 3185 6 366 2 68 1 81 1 1169 5 287 0 0 83 390 Канцеларије, зборница, припреме за наставу, купатила, свлачионице, остава, архива 20 0 0 0 10170 120 0 0 9 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3185 0 0 0 0 0 0 437
940 19250 Мајданпек Пролетерска 49 605310 030581057 44.42362426420971,21.93398952484131 2 2649 16 1024 1 64 1 64 1 387 3 220 0 0 73 803 канцеларије, бина, пратеће просторије ф.сале, тоалети, магацини...(без ходника 34 186 базен и пратеће просторије(без ходника) 9 7996 0 8 149 0 0 0 0 0 0 0 0 4277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777
943 21423 Обровац Краља Петра Првог 73 393938 021768570 45.32018313471305,19.350228309631348 1 1895 14 1042 1 42 1 60 1 1070 1 60 0 0 60 631 канцеларије, зборница, ходници, остава, тоалети, архива 14 0 0 0 3145 250 14 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2965 0 0 0 0 0 433
944 17525 Novo Selo, Trgovište Novo Selo 637951 017490262 42.38226001234662,21.97739839553833 1 954 6 336 1 56 1 56 0 0 3 168 0 0 200 56 1 20 5 3129 100 6 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 28 1167
945 11194 Рушањ Школска 7 176726 0118000406 44.683728144452374,20.4390549659729 2 1250 9 612 1 50 0 0 1 378 1 38 0 0 25 550 Канцеларије, ходници и подрум 8 0 0 0 8558 50 0 0 17 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 163
947 17501 Врање Партизански пут бр.3 630944 017421593 42.54247992913473,21.9032621383667 1 4062 18 1105 1 106 1 45 1 420 5 325 0 0 150 215 Зборница,канцеларија директора,канцеларија ПП службе, канцеларија секретара, канцеларија административних радника, зубна амбуланта,просторија за рад секција,чајна кухиња 7 0 0 10874 952 0 0 37 918 0 0 0 0 Не 0 3695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935
948 11300 Смедерево Анте Протића 3 026617377 44.663479380243565,20.924127101898193 1 5905 24 1575 1 40 0 0 1 1620 5 325 0 0 128 0 / 0 0 / 0 11971 412 0 0 40 974 0 0 0 0 0 0 5905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
949 19316 Кобишница Слободана Пенезића 59 019550015 44.197454449999945,22.600315689778654 1 1860 10 620 1 56 1 50 1 577 0 0 0 0 194 253 архиве, канцеларије ,пољски ВЦ,шупа 6 0 0 5200 100 8 113 0 0 0 0 0 0 0 0 1860 0 0 0 1860 0 0 0 0 0 781
950 31320 Нова Варош Ђачка 18 517238 03361462 43.4619528655788,19.80839252471924 2 4326 28 1331 2 83 1 96 1 438 1 78 0 0 0 0 0 0 0 20092 127 1 2 31 776 0 0 0 0 0 0 1358 0 2790 0 0 0 0 0 0 0 823
953 38236 Враниште Враниште 970106 044391714 42.043588, 20.629818 1 918 4 123 1 0 0 0 1 54 0 0 0 0 0 40 Подрум 2 0 0 0 2000 0 0 0 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 1299
954 12223 Голубац Рудничка 9 297033 012678129 44.65328994314425,21.6364420205457 2 4381 0 0 1 42 0 0 1 1500 13 926 0 0 144 1769 зборнице,,свлачионице,санитарни чворови, холови,ходници... 59 0 0 12047 1298 0 0 11 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4381 0 0 0 0 0 658
955 19335 Душановац Неготинска 2 616608 019560023 44.312303089286736,22.51476287841797 4 1269 6 335 2 40 1 24 1 54 1 54 0 0 60 291 kancelarije,hodnici,toalet,skladište ogrevnog drveta 4 411 fiskulturna sala, stanovi za nastavnike 3 3421 135 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 785
956 18000 Ниш , Палилула Бубањских хероја 3 702008 018263801 43.313049, 21.861301 1 4200 10 400 1 30 6 300 1 300 13 400 0 0 210 2500 Домски смештај ученика 30 0 0 2450 250 17 143 0 0 1 7 0 0 ва 40 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 1206
957 22240 Шид Улица Мајке Јевросиме број 1 326380 022712713 45.125252, 19.234624 0 0 4 132 0 0 0 0 0 0 3 64 0 0 0 91 Остале просторије које школа користи су : зборница, канцеларија директора, остава и ходник 4 0 0 0 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 0 0 0 0 0 0 1239
958 38420 Брод Брод 960110 029285213 41.9919 1 1117 8 290 1 20 1 51 1 200 3 87 1 10 0 0 0 0 0 0 0 5340 0 8 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961 0 1307
959 24000 Суботица Максима Горког 29 024552762 46.0970431,196659750393281,19.66552734375 1 2789 1 77 1 25 2 130 1 151 16 1232 0 0 110 147 зборница, канцеларије 8 0 0 0 10916 0 0 0 24 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2789 0 0 0 0 0 0 396
960 18106 Ниш Бубањских хероја 1 701201 018562919 43.31398439297682,21.863624453544617 1 3056 6 399 1 57 1 10 2 645 10 547 0 0 0 1398 канцеларије, зборница, портирница, котларница, степениште, поткровље 9 0 0 0 12724 0 0 0 24 633 0 0 0 0 0 0 0 0 3056 0 0 0 0 0 0 0 1046
961 11313 Мала Крсна Маршала Тита бб 026731731 44.582756, 21.005981 1 1060 5 254 1 20 0 0 1 81 1 29 0 0 35 741 трпезарија, канцеларија, зборница, тоалети, ходници, свлачионица, архива 8 0 0 0 2500 0 0 0 8 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 0 0 0 0 0 635
963 37204 Велики Шиљеговац Велики Шиљеговац 675501 037852400 43.517213, 21.528278 3 3105 12 687 2 138 3 138 1 354 4 216 0 0 375 1197 канцеларије директора, педагога,секретара,рачуновође,зборница,разглас,справарница,трибине, свлачионице,магацини,архива,холови,тоалети 23 0 нема 0 21316 1356 13 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2957 0 0 0 0 148 0 0 962
964 38267 Велико Ропотово Велико Ропотово Косовска Kаменица 990504 028075807 42.513337205004554,21.562997102737427 1 1530 10 528 1 52 0 0 0 0 1 52 0 0 0 184 зборница, канцеларије директора, педагога и секретара 4 144 Просторије уступљене Гимназији из Косовске Каменице 4 5785 55 10 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1530 0 0 0 0 0 1258
965 26207 Идвор Михајла Пупина 51 308311 013676016 45.189843, 20.512308 1 1500 6 385 1 25 1 70 1 300 1 20 0 0 35 0 0 0 0 3306 444 8 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 342
966 18106 Ниш Пантелејска 60 706139 018212771 43.328362004086976,21.91396951675415 1 3348 15 1002 3 70 1 114 1 450 4 220 0 0 20 1472 Хол, ходници, ве-цеи, канцеларије директора, секретара, рачуноводства, педагога и психолога, наставничка канцеларија, канцеларија помоћног особља, оставе, свлачионице и опремљене подрумске просторије 16 45 2 9125 100 0 0 16 304 0 0 0 0 0 0 0 0 3290 0 0 0 0 0 0 0 1060
967 11211 Београд-Борча Ковиловска 1 133127 2085414 44.87436239539944,20.448989868164062 1 4613 30 1658 1 87 1 17 2 435 3 166 0 0 84 0 0 70 Стоматолог 1 4593 0 0 0 59 1582 0 0 0 0 0 0 4613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
968 24341 Криваја Маршала Тита 1 442356 0244724001 45.832484750090615,19.507856369018555 1 2485 9 394 0 0 1 87 1 295 8 542 0 0 71 0 0 0 0 8930 123 13 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2485 0 0 0 0 0 0 384
970 11308 Бегаљица Живана Јовановића 156209 0118530717 44.63229130272061,20.6947660446167 1 1738 10 540 1 35 1 40 0 0 2 100 0 0 150 21835 трпезарија,канцеларија директора,секретара и педагога,зборница,предшколска група,3санитарана чвора 9 0 0 0 7700 0 0 0 14 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1738 0 0 0 0 0 0 0 29
971 26352 Иланџа Милоша Црњанског 88 305415 013659168 45.16908115823849,20.920768976211548 1 1450 8 432 1 35 1 18 1 340 2 120 0 0 35 120 Канцеларије, зборница 6 0 0 4500 500 8 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 0 0 340 0 0 0 317
972 17521 Вртогош Народног фронта бб 017445103 42.499157,21.812980 1 2068 9 414 1 80 1 70 1 200 1 54 0 0 130 638 Ходник,Хол,Свлачионице,Трпезарија,Санитарни чвор,Канцеларије директора,педагога, администрације и зборнице 14 0 0 9030 675 8 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1586 0 0 0 0 0 1146
973 23313 Нови Козарци Краља Петра Првог 42 372410 0230356005 45.782801,20.623312 1 1804 4 188 1 47 1 47 1 330 6 240 0 0 55 212 Помоћне просторије 11 0 0 6705 342 8 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1804 0 0 0 0 0 0 253
974 18400 Prokuplje Ratka Pavlovica 43 651039 027321698 43.236225, 21.590444 2 2800 21 43 1 43 2 41 1 444 0 0 0 0 41 138 pomocne prostorije 3 0 0 0 17307 0 0 0 0 0 0 0 34 881 0 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914
977 16000 Лесковац Влајкова бр.24 016212701 42.98866278662061,21.949127912521362 1 3379 19 1026 1 63 2 108 1 288 1 54 0 0 100 1740 ходници,помоћне просторије,тоалети,канцеларије,зубна амбуланта 41 0 0 0 6572 20 0 0 23 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 1123
978 22330 Нова Пазова Његошева 4 344606 022321301 44.94384268950413,20.21711826324463 2 7530 40 2285 2 49 2 144 2 1820 11 237 0 0 412 432 канцеларије, зборнице,архива 16 42 стан 1 15777 285 0 0 52 1359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7228 0 0 0 0 0 144 540
979 19300 Неготин Интернационалних бригада 57 614903 019544020 44.2314861045648,22.524418830871582 2 5085 27 1303 1 192 1 84 1 961 5 426 0 0 344 650 кабинет педагога и психолога,секретар школе,зборница,административни блок,кабинет директора,зубна амбуланта,,школска рапидографија,портирница,магацински простор,котларница,остава за угаљ,кабинети за п 22 0 0 7305 5021 12 291 10 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 0 0 0 0 0 786
982 22245 Моровић Краља Петра првог 18 328606 022736024 45.00837700833017,19.21754479408264 4 2141 8 353 1 16 1 18 1 953 1 45 0 0 35 534 канцеларије, ходници, свлачионице, котларница, архива 25 0 0 0 6239 25 0 0 8 120 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 545
983 38208 Лепина Лепина 980906 03889558 42.567901, 21.074797 1 2200 4 224 1 12 0 0 1 288 2 54 0 0 0 170 зборница, канцеларије управе, тоалети 3 0 0 3500 0 0 0 6 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 1078
984 26360 Пландиште Војводе Путника 60 316115 013861062 45.229447770946926,21.12400531768799 1 6301 24 1463 1 96 1 272 1 518 6 118 3 234 93 467 зборница, канцеларије, трпезарија.... 9 0 0 0 32035 7293 16 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6301 0 0 0 0 0 0 375
985 18420 Блаце Вука Караџића бб 654112 027371373 43.29704223415817,21.286911964416504 1 5665 34 1760 1 26 2 80 0 0 4 200 0 0 250 3349 Канцеларије, холови, помоћне просторије, тоалети 37 0 0 0 13385 72 21 437 10 203 0 0 0 0 2 33 0 0 5665 0 0 0 0 0 0 0 905
986 22300 Стара Пазова Вука Караџића 4 340478 022310513 44,985663 20.170963 3 3350 22 2280 1 40 2 150 1 616 5 251 1 54 26 43 остава 2 0 остало 0 14640 25 0 0 29 746 0 0 0 0 не 0 0 0 0 3350 0 0 0 0 0 0 537
987 24312 Гунарош Маршала Тита 29 441401 0244726006 45.75947507224125,19.81759250164032 2 2358 7 560 1 15 1 12 1 600 3 118 0 0 85 77 стан 1 0 0 0 6750 2350 8 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2358 0 0 0 0 0 0 379
988 24210 Бајмок Трг Маршала Тита 1 456617 024762013 45.96601438295286,19.424412846565247 4 6622 20 1320 1 115 2 173 1 1200 16 943 0 0 84 0 0 0 0 0 0 12529 211 28 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6222 0 0 0 0 0 0 0 393
989 32255 Међуречје Међуречје 532510 032638206 43.60625069174641,20.19012451171875 3 1440 7 288 1 54 0 0 1 72 2 96 0 0 140 104 смештај огревног дрвета, архива 2 0 0 0 5200 30 7 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 0 858
990 17500 Врање Француска бб. 631508 017411623 42.53307355446169,21.898884773254395 1 4749 19 1346 1 27 2 144 1 624 5 539 0 0 80 785 зборница, канцеларије директора, секретара, администрације, стручних сарадника, зубна ординација, ђачка задруга, остава за учитеље, котларница са складиштем, просторија ложача 9 0 0 10919 35 0 0 32 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4749 0 0 0 0 0 938
991 17500 Ратаје Ратаје, 17500 Врање 635062 01759003 42.48057977419734,21.878328323364258 2 2400 10 700 1 30 0 0 1 80 2 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 0 0 0 11 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 0 0 0 0 0 932
992 21226 Бачко Петрово Село Др Имреа Киша 34 381697 021803039 45.705138, 20.085992 2 3533 12 894 1 68 1 62 1 220 11 490 4 292 42 1465 Зборнице, канцеларије, санитарне просторије, остали затворени простор (ходници, оставе итд.) 26 0 нема 0 7398 2515 0 0 28 531 0 0 0 0 не 0 0 0 0 3533 0 0 0 0 0 0 445
993 14246 Белановица Вука Караџића 27 246404 0143449118 44.25165466021628,20.397706031799316 3 1643 14 1082 1 42 0 0 1 85 0 0 0 0 318 30 канцеларије директора, секретара и педагога 3 145 стара школа која није у функцији 3 12000 670 8 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1430 0 0 0 0 0 0 0 610
994 15234 Текериш Текериш, 15234 263411 015850040 44.54717548229066,19.522705078125 1 440 6 246 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 88 40 подрум, тоалет 2 0 0 0 2500 0 6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 573
995 26220 КОВИН ЈНА 34 306124 013744895 44.74161244527707,20.976333618164062 1 4105 13 800 2 117 2 117 1 1585 6 380 1 15 15 80 ОСТАВА 2 0 0 5820 178 0 0 22 484 0 0 0 0 0 0 4105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348
996 11328 Водањ Водањ 234201 0264715004 44.61031371708823,20.853214859962463 1 1122 6 315 1 45 1 4 1 77 1 48 0 0 60 255 канцеларије, зборница, свлачионице, котларница, угљара, остава 9 0 0 0 5600 170 7 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 0 0 0 0 0 643
997 26226 Мраморак Жарка Зрењанина 57 306907 0132753203 44.877316, 20.957279 1 2121 17 1509 1 70 1 65 1 224 0 0 0 0 81 20 школска котларница 1 0 0 15152 1500 11 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2121 0 0 0 0 0 0 353
998 26336 Куштиљ Вршачка бб 312402 013883430 45.03523034113379,21.377077102661133 1 990 6 280 0 0 1 30 1 390 1 49 0 0 8 60 Котларница 1 0 0 0 3000 100 0 0 6 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 335
999 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 13 023081305 46.02271417608516,20.115966796875 1 4246 14 802 1 23 1 95 1 539 7 365 0 0 142 2281 канцеларије, зборница, тоалети, ходници, хол 41 0 0 0 9599 407 0 0 27 501 0 0 0 0 0 0 0 4246 0 0 0 0 0 0 0 0 261
1000 36310 Раждагиња Раждагиња 574509 020437520 43.227177,20.030587 1 900 8 380 1 45 0 0 0 0 1 64 0 0 0 150 објекат старе кухиње као фискултуртурна сала на сала 1 350 стара школска зграда 1 7500 0 0 0 12 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 150 150 0 836
1001 16000 Велико Трњане Велико Трњане 016242368 42.929020307379254,21.944621801376343 4 1680 6 324 1 54 1 65 0 0 1 54 0 0 0 0 0 300 Школски станови 3 6850 230 0 0 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 0 0 0 65 0 1106
1002 23264 Книћанин Жарка Зрењанина 4 356709 023867001 45.18739068750546,20.317325592041016 3 1398 6 382 1 16 1 13 0 0 3 185 0 0 67 162 канцеларије,тоаллети, зборница 7 0 0 6260 0 9 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398 0 0 0 0 0 0 0 291
1003 19250 Мајданпек Светог Саве 39 605214 030581138 44.41815595363344,21.94808453321457 1 2815 16 972 1 54 1 16 1 294 0 0 0 0 50 70 магацински простор,справарница 2 24 удпужење грађана 1 9967 150 0 0 19 426 0 0 0 0 0 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776
1004 17512 Стубал Стубал 633811 017484331 42.63432180694662,22.033660411834717 1 2300 11 523 1 29 1 17 1 92 8 271 0 0 300 1068 холови, ходници, тоалети, канцелатијее, архива,котларица, складиште и помоћни кабинети 16 134 простор за децу од 5 до 7 година 3 8107 322 10 153 0 0 0 0 0 0 образовање одраслих 45 0 0 0 0 2110 0 0 0 0 0 1144
1005 35215 Стењевац Стењевац бб 599201 0358633009 44.085365578843216,21.52994155883789 1 1800 14 621 1 18 0 0 1 96 1 54 0 0 100 1011 припрема уз учионице, зборница, канцеларије директора, педагога, секретара, рачуноводства, помоћних радника, ложача 15 0 0 6410 199 10 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 737
1006 21240 Тител Милоша Црњанског бр.3 386326 021860031 45.203146839236844,20.309064388275146 2 4298 9 642 1 96 1 20 1 1270 11 882 0 0 960 0 0 0 0 14406 9 0 0 15 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4689 0 0 0 0 0 501
1009 15308 Јадранска Лешница Јадранска Лешница 015852501 44.59291207836107,19.361343383789062 2 1512 9 479 1 69 1 52 0 0 3 187 0 0 17 709 канцеларије, ходници, степениште, тоалети 28 0 0 6500 1200 0 0 14 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1452 0 0 0 0 0 572
1010 14202 Рајковић Рајковић,Мионица 256702 01468469 44.22026127732377,20.007015466690063 2 1274 6 291 2 85 1 35 1 120 1 20 0 0 12 387 Канцеларије секретара, директора, рачуновође, наставника, ходници, степениште, WC 7 324 Стамбени део где су некада становали наставници. 8 4760 220 6 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 0 0 0 0 50 612
1014 34220 Лапово Косовских јунака 10 547337 034850050 44.182403999796,21.095058917999268 3 2774 16 784 1 130 1 90 1 150 8 315 0 0 350 1305 28 2000 1 10000 300 12 270 8 178 0 0 0 0 0 0 0 0 2774 0 0 0 0 0 0 726
1015 21433 Силбаш Краља Петра Првог 103 021764829 45.394592696926615,19.474639892578125 2 2237 10 555 1 20 0 0 1 675 2 100 0 0 0 887 хол,ходници, архива, магацински простор 2 0 0 6781 90 0 0 15 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2137 0 0 0 0 100 426
1017 22400 Рума Главна 177 330605 022478966 45.008236, 19.826881 3 5300 25 1520 2 166 1 195 2 1370 7 560 0 0 112 320 канцеларије, архива, зборница... 11 0 0 16473 1450 0 0 30 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 0 0 0 0 0 0 522
1018 25274 Колут Марка Орешковића 1 025804213 45.88714049635727,18.935623168945312 1 982 8 380 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 455 2 832 0 8 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 409
1019 19300 Неготин Јована Јовановића Змаја бб 615031 019545085 44.22369814697912,22.535571455955505 6 5671 16 783 1 54 1 35 2 360 15 714 0 0 623 165 Стара зграда (продужени боравак) 1 0 0 0 6287 0 13 235 8 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4640 0 0 0 0 0 788
1020 21230 Жабаљ Трг Светог Саве 4 382402 021831377 45.372085, 20.062559 6 5267 25 1685 1 72 2 132 0 0 6 352 0 0 56 388 10 585 3 11850 70 0 0 38 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4078 0 0 0 0 0 488 455
1021 18226 Алексиначки Рудник Трг рудара бб 684911 018882033 43.556595901470985,21.690954566001892 1 2454 16 982 1 35 1 35 1 457 2 70 0 0 0 875 26 0 0 9356 106 9 118 4 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2164 0 0 0 0 0 1033
1023 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 27 320504 022621671 44.96832767967118,19.61309552192688 1 2760 18 1224 1 48 1 32 1 336 1 30 0 0 24 120 стамбена јединица ,стан за домара 85м2,и радионица 35 м2 2 0 0 9013 1272 0 0 21 495 0 0 0 0 0 0 2760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528
1024 22221 Лаћарак 1. новембар 221 670112 44.998206, 19.564073 1 6000 28 1775 1 62 1 17 1 840 20 461 0 0 25 2845 Свечана сала, Продужени боравак, Архива, Свлачионице, Зборнице 7 0 0 0 10035 0 0 0 32 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 536
1025 24000 Суботица Руђера Бошковића 1 454009 0244562573 46.09379925856456,19.65754508972168 1 1836 11 850 1 60 1 60 1 425 0 0 0 0 40 0 0 0 0 4440 154 0 0 20 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1836 0 0 0 0 0 0 204
1027 24224 Стари Жедник Владимира назора 15 458116 024787016 45.94815836526061,19.6255624294281 1 2400 6 355 2 70 1 30 1 450 6 460 0 0 68 140 1школски стан, 1 зборница,4 канцеларије 6 0 0 7000 150 8 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 210
1028 26347 Гребенац Васка Попе 60 314504 013857105 44.90066673523004,21.235182881355286 1 1200 8 750 1 36 0 0 1 398 1 21 0 0 16 1000 тоалети,справарнице,свлачионице,котларница и два тавана 12 907 Забавиште,фудбалски клуб 2 7118 2980 8 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 327
1029 23273 Ново Милошево М. Тита, 1 366141 023781013 45.72002344252731,20.305588245391846 1 3700 19 1228 2 126 1 120 1 540 2 156 0 0 37 0 - 0 0 - 0 11113 83 0 0 27 520 0 0 0 0 - 0 0 0 3700 3700 0 0 0 0 0 0 303
1030 15320 Љубовија Јована Цвијића 1 268437 015561870 44.18613542956196,19.38192129135132 1 3492 10 550 1 55 0 0 1 502 4 220 0 0 109 2056 канцеларије, зборница, тоалети, бина, хол,степеништа, помоћне просторије... 30 3000 старе школске зграде 2 7560 234 0 0 22 550 0 0 0 0 0 0 0 0 3492 0 0 0 0 0 0 0 575
1031 26320 Банатски Карловац Жарка Зрењанина 36 305143 013651227 45.049114,21.016357 2 4215 11 786 1 48 1 30 2 2200 3 131 0 0 44 0 0 0 0 0 0 7127 5 0 0 16 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4215 0 0 0 0 0 0 315
1032 11412 Јагњило Јагњило бб 223607 0118217802 44377217,20.721166 3 1956 9 723 1 25 1 52 1 961 1 54 0 0 54 0 0 54 Користи предшколска установа 1 5598 329 9 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1956 0 0 0 0 0 79
1033 34000 Крагујевац Краља Милана Четвртог 14 550608 0346170603 44.02029411773408,20.909353494644165 1 2180 13 655 1 54 1 53 1 606 1 54 0 0 19 125 зборница, канцеларије директора, секретара, психолога и рачуноводства 5 0 0 0 13208 358 0 0 16 433 0 0 0 0 0 0 2180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715
1034 23000 Зрењанин Ђурђа Смедеревца 78 353717 023540820 45.37530235052552,20.424957275390625 1 6720 16 1008 2 84 2 126 1 1600 3 176 0 0 72 3704 хол, наставнички кабинети, канцеларије, продужени боравак, зборница 14 0 0 16983 3512 0 0 34 868 0 0 0 0 0 0 0 0 6720 6720 0 0 0 0 0 0 281
1035 18227 Subotinac 18227 Rudarska bb 018877651 43.597300467515375,21.7034912109375 1 588 8 414 1 52 1 35 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4199 0 6 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 30 1039
1036 32254 Девићи 32254 Вионица 532410 0325688009 43.42153093169636,20.379220247268677 3 1598 6 288 1 48 1 120 0 0 1 48 0 0 252 370 школски станови, подрум 6 144 стара школска зграда 4 2780 0 6 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0 860
1037 22306 Белегиш Краља Петра бр.33 343189 022361514 44.82860426955568,20.2532958984375 1 2152 8 474 1 95 1 60 1 972 1 55 0 0 27 0 - 0 120 - 2 4160 241 0 0 10 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2152 0 0 0 0 0 0 538
1038 17520 Бујановац Бранка Радичевића бр. 1 634210 017651257 42.46431730126145,21.769291162490845 2 5764 25 1400 1 101 2 120 1 620 8 772 0 0 323 0 0 0 0 5120 6875 0 0 49 1179 0 0 0 0 0 0 0 5764 0 0 0 0 0 0 0 1137
1039 19210 Бор Моше Пијаде 31 601670 030421688 44.07216275805959,22.100147008895874 1 3220 19 1068 1 24 1 12 0 0 5 98 0 0 168 492 просторија дежурства,2магацина,8тоалета,2пријема родитеља,2оставе,6канцеларија,просторија за пом.особље,подрум 24 0 0 0 4850 438 0 0 18 426 0 0 0 0 0 0 3431 0 0 0 691 0 0 0 0 0 766
1041 17528 Велики Трновац Велики Трновац 634812 017656671 42.474184, 21.716902 3 5830 24 1245 1 20 1 20 0 0 7 462 0 0 250 201 Наставничке канцеларије, администартивне, остале просторије 12 43 администартивне канцеларије 2 4756 0 0 0 36 727 0 0 0 0 Пр 727 0 122 60 0 0 0 0 0 0 0 1135
1043 22305 Стари Бановци Грчка 31 342425 022351214 44.985037, 20.285287 1 2230 12 1050 1 90 0 0 1 500 0 0 0 0 65 100 канцеларије и зборница 5 0 0 8750 2780 0 0 22 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2885 0 0 0 0 0 0 543
1046 19256 Влаоле Јасиково, Влаоле бб 606601 030576316 44.269206, 21.983042 1 1910 8 480 1 18 1 76 1 60 0 0 0 0 75 0 зборница, канцеларија директора, котларница, администрација, остава 3 238 стари објекат школе 1 5163 126 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1910 0 0 0 0 0 0 779
1048 26214 Дебељача Серво Михаља 32 308230 013665448 45.06995187347286,20.59915065765381 1 4010 17 935 1 55 2 110 2 1774 6 330 0 0 112 0 0 0 0 7424 192 0 0 24 414 0 0 0 0 0 0 0 2005 0 2005 0 0 0 0 0 344
1049 38216 Бањска Бањска 904451 028669087 42.973178259229044,20.781648695337935 1 1938 8 480 1 16 1 57 1 200 4 240 0 0 0 88 6 0 0 4620 0 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539 0 0 0 0 0 1278
1052 11311 Радинац Спасоја Пејановића бб 026701078 44.62688549659287,20.96693515777588 1 3329 14 858 1 58 0 0 1 416 4 232 0 0 58 1129 трпезарија,канцеларије,зборница,наст.кабинети,подрум и сл. 27 0 0 14143 152 0 0 25 592 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 633
1053 23245 Неузина Ђуре Рашкова 70а 367609 023852203 45.34275758720552,20.70826292037964 1 1360 9 540 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 12 564 Зборница, канцеларије и архива. 6 0 0 7580 20 9 114 0 0 0 0 0 0 одрасли полазници 47 0 0 0 0 0 0 672 0 0 0 311
1054 26300 Вршац Вука Караџића 8 311028 013801905 45.11927761204796,21.324462890625 1 2565 6 400 1 48 1 37 1 133 15 962 1 66 20 899 разно 20 86 нема намену 1 8965 2328 0 0 27 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1622 0 0 20 333
1056 17522 Biljača Biljača 017647200 42.35616150873135,21.746143698692322 2 1620 13 385 2 92 1 40 0 0 0 0 0 0 240 350 Potrebe skole 1 25 potrebe skole 1 5145 0 0 0 13 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620 0 0 0 0 0 1140
1057 11090 Раковица Станка Пауновића Вељка 45 0113653164 45.49787675480007,20.37304684985429 1 3618 12 660 1 83 2 120 1 390 11 605 1 75 28 1657 Разно 24 0 - 0 8363 138 0 0 26 671 0 0 0 0 0 0 3535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
1058 21000 Нови Сад Футошки пут 25а 403917 0214790364 45.2468238938971,19.81113910675049 1 4065 20 1169 1 30 1 72 1 288 2 150 0 0 75 2281 канцеларије, зборница, архива, котларница, тоалети, трим кабинет, амфитеатар, хол, ходници 34 0 - 0 13610 2760 6 180 33 795 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4065 0 0 0 0 0 0 459
1059 12305 Meлница 12305 Мелница 281801 012348570 44.395032825316115,21.540756225585938 1 1036 5 144 1 9 1 72 1 118 4 198 1 53 118 364 зборница, канцеларије, ходници, котларница, мокри чвор 9 600 стамбене просторије 4 4000 50 9 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0 0 308 0 0 675
1060 11565 Барошевац,Барошевац Ивањданска 56А 216109 8158725 44.405335171450915,20.36487579345703 2 2659 8 436 1 100 1 53 1 790 2 131 0 0 188 961 портирница,ходници,котларница,зборница,канцеларије,архиве, тоалети 21 0 0 8510 125 0 0 11 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2659 75
1062 32304 Taкoво Таково 032736138 44.04454138106091,20.388430953025818 2 1550 11 800 1 30 0 0 1 228 0 0 0 0 220 272 Тоалети 5 0 0 6650 0 7 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 0 0 0 0 0 857
1063 17524 Кленике село Кленике 01758119 42.38883742264551,21.889904737472534 1 2560 11 660 1 60 0 0 0 0 2 140 0 0 200 1700 Oстава, магацин, санитарни чворови, канцеларије, припремна одељења, холови, амфитеатар, котларница 10 0 0 5500 200 11 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1980 0 0 0 0 0 1138
1064 17530 Сурдулица Јадранска бб 635417 017850950 42.689154766084584,22.168221473693848 1 4645 32 1738 1 72 1 64 1 414 6 250 0 0 165 1942 свлачионице(3),магацини(2), архива(1),зубна ординација (2), тоалети(11), канцеларије(8), котларница 0 0 0 7200 200 5 60 34 753 0 0 0 0 0 0 0 0 4645 0 0 0 0 0 1110 0 1158
1065 17523 Црнотинце Црнотинце бб 063595517 42.35007624445802,21.700916290283203 1 2600 8 640 1 85 1 25 1 200 3 75 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7361 485 0 0 12 215 0 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 1149
1066 14000 Ваљево Милована Глишића 45 250218 014221392 44.308126684886126,19.918212890625 1 4032 23 1242 1 130 1 140 1 223 3 162 0 0 15 2687 помоћне и припремне просторије,наставнички кабинети,ходници,холови,мокри чворови, насззавничка канцеларија,канцеларија за управу,спортски терен 23 0 0 12017 0 0 0 32 728 0 0 0 0 0 0 0 4032 0 0 0 0 0 0 0 0 597
1067 32212 Прељина Драгана Бојовића 31 525304 032381005 43.9217643, 20.41918510000005 3 4425 8 480 2 70 1 16 1 1747 6 380 0 0 100 180 ходници,котларница, гаража,остава за угаљ 3 0 / 0 8400 600 0 0 16 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4245 0 0 0 0 0 943
1069 32258 Kушићи Кушићи бб 532840 032781766 43.468868 20.067902 3 1270 9 432 1 48 0 0 1 48 1 48 0 0 250 444 канцеларије, архива, магацин, мокри чворови, ходници, степеништа 6 350 школски објекти у Маскови и Миланџи 3 5500 20 7 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 866
1070 26370 Хајдучица Валентова 3 316910 013864223 45.24836482390465,20.964832305908203 1 1599 14 715 1 30 1 116 1 222 0 0 0 0 30 0 0 0 0 00 0 5673 492 9 94 0 0 1 28 0 0 ФО 62 0 0 0 1275 0 0 0 0 0 25 377
1072 17500 Врање Радних бригада 2 631023 017423621 0 1 2271 22 503 1 37 2 214 1 336 3 74 0 0 45 891 просторије за више сврха 31 0 0 0 500 0 20 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2271 0 0 0 0 0 0 0 1212
1073 36217 Vrnjci Železnička br.26 036631885 43.641306115201964,20.91811090707779 1 1952 12 648 1 15 2 108 1 108 1 54 0 0 0 252 канцеларије,продужени боравак,предшколци. 8 117 стара школска зграда 3 3477 72 11 213 0 0 0 0 0 0 пр 30 0 0 0 0 1952 0 0 0 0 0 989
1074 25275 Бачки Брег Југословенска 13 025809015 45.91867663909007,18.966522216796875 1 1357 8 380 1 20 1 40 1 120 5 8 0 0 30 0 0 0 0 3000 95 8 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1357 0 0 0 0 0 418
1075 26300 Вршац Школски трг3 310203 013839853 45.12775532575724,21.287605315446854 1 2000 13 702 1 34 1 17 1 454 1 54 0 0 18 1175 канцеларија директора, педагога, секретара и књиговође, зборница, остава, портирница, просторија за помоћне раднике, архива, просторија за реквизите ТО, продужени боравак 12 100 подрум који је константно под водом 1 8833 1555 0 0 21 467 0 0 0 0 Ос 52 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 334
1076 11423 Азања Милије Батинића 1 000000 026301308 0 1 1930 11 500 1 20 0 0 1 88 4 212 0 0 220 0 0 0 0 0 0 6687 154 13 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1930 0 0 0 0 0 644
1079 25252 Бачки Грачац Личка улица , број 16 434166 0255767004 45.55342303837547,19.326356649398804 1 2209 10 650 1 54 1 77 1 255 4 236 0 0 134 720 3 канцеларије,2ходника,2степеништа,3припремне просторије,3тоалета и радионица 15 83 сеоска библиотека 1 5950 4900 0 0 8 131 0 0 0 0 0 0 2209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231
1080 11509 Скела Мила Манића Албанте бр.5 213019 0118770050 44.68185157835167,20.054243803024292 1 660 5 250 1 8 0 0 0 0 1 50 0 0 0 80 котларница,помоћна зграда за огрев 2 0 0 0 5305 0 0 0 12 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 105
1082 21429 Бачко Ново Село Вука Караџића 4 390503 021779006 45.301214546655444,19.1546630859375 3 2751 10 539 1 20 1 38 1 750 4 200 0 0 75 494 канцеларије,зборница,вртић,хол,санитарне просторије 11 635 старе школске зграде 2 4700 1610 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 0 0 0 0 0 420
1084 21426 Вајска М:Тита 33 390701 021775627 45.431768314407364,19.077157974243164 1 277817 15 737 1 4405 1 95 1 45870 1 8795 0 0 24 0 0 0 0 7494 0 14 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277817 0 0 0 0 0 0 0 421
1086 22400 Рума Главна 69 330816 022472035 45.0084566541712,19.811401963233948 1 3269 20 1208 2 94 1 27 1 276 4 278 1 24 78 1361 7 0 0 10430 206 0 0 36 879 0 0 0 0 2 879 0 0 0 3629 0 0 0 0 0 0 520
1089 24000 Суботица Саве Ковачевића 16 450974 024546862 46.126556302418514,19.7039794921875 1 2702 13 601 1 76 1 24 1 424 7 338 0 0 58 1180 канцеларије, међупросторије, ходници 29 0 нема 0 21067 0 0 0 29 569 0 0 0 0 не 0 0 0 0 2702 0 0 0 0 0 0 202
1090 18333 Звонце село Звонце 629201 010387054 0 1 1360 8 690 1 50 1 60 1 120 3 100 1 60 120 210 Предшколска установа, Трпезарија за прославе, Сеоска библиотека 3 160 Кухиња 1 4200 30 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 916
1091 14201 Бранковина 14201 Бранковина 253201 014272611 44.35229015741014,19.89919602870941 3 879 8 297 1 40 0 0 0 0 1 51 0 0 0 186 Канцеларије 11 230 Музејски простор 2 7200 0 8 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 0 0 0 0 0 601
1093 17537 Божица с. Божица б.б. 638706 017879112 42.615665, 22.399972 2 1196 5 270 1 34 1 56 1 299 1 20 0 0 0 299 Сала за физичко, приредбе и прославе 1 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 1163
1094 21410 Футог Царице Милице 1 408432 021895243 45.23656884652089,19.70047116279602 2 3056 17 1053 1 94 1 160 1 527 3 287 0 0 208 727 ходници, канцеларије директора, секретара, рачуноводства, пепси служба, оставе, архива, копирница, зборница, тоалети, просторија за веш .. 18 0 0 13210 450 0 0 31 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3056 0 0 0 0 0 0 484
1096 25000 Сомбор Вељка Петровића бр. 4 420171 025412630 45.79050946752472,19.0997314453125 3 3600 18 956 2 62 1 112 1 488 4 172 0 0 30 1422 степеништа, канцеларије зборница, припреме, свлачионице, санитарни чворови, ходници, 15 210 угљара, подрум 2 12439 750 0 0 32 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2959 0 0 0 0 0 0 400
1097 23300 Kикинда Доктора Зорана Ђинђића 9 370202 0230400500 45.831619, 20.465362 2 2511 11 640 1 99 1 95 1 358 3 174 0 0 77 1068 3 канцеларије и зборница, тоалети, свлачионице, продужени боравак, радионица, подрумски простор, ходници, степеништа 16 0 0 9522 1156 0 0 16 251 0 0 0 0 0 2511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
1100 32250 Ивањица 13 септембар 58 032664646 43.569011494975264,20.252094268798828 2 3108 11 454 2 94 1 52 1 266 12 647 1 9 0 1586 наставничке канцеларије,просторије за раднике на одржавању хигијене, мокри чворови, ходници, справарнице, центар за таленте, оставе, хол, ходник, степенице и таванске просторије. 51 950 На овом делу простора школа је домила надоградњу која ће бити реализована у овој школској години у Прогаму модернизације школа. 2 18452 531 15 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3108 0 1643
1104 18300 Пирот Данила Киша 21 620409 010345211 43.15533122567832,22.59117230772972 1 4645 17 952 2 101 2 130 2 600 9 630 0 0 320 1912 канцеларије, ходници, санитарни чворови, архива 18 0 0 10574 1192 0 0 38 1011 0 0 0 0 0 0 0 0 4585 0 0 0 0 0 0 0 925
1108 21131 Петроварадин Прерадовићева 6 410611 0216433201 45.2499414327793,19.87529959157314 1 4264 19 1380 1 42 1 60 1 505 5 230 0 0 103 274 канцеларије управе школе, педагога, бивши амфитеатар користи се за продужени боравак 8 700 подрум 1 19242 0 0 0 24 623 6 138 0 0 0 0 0 0 0 4264 0 0 0 0 0 0 479
1109 21212 Степановићево Војводе Путника 6 409107 021717055 45.414317, 19.701332 1 3194.6 5 265.5 1 17.33 1 72.27 1 1047.85 4 218.3 0 0 22.89 131.54 трпезарија,свлачионице,оставе 6 0 нема 0 5373 0 8 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3194.6 0 0 0 0 0 0 488
1110 12321 Лазница Лазница бб 285601 012649302 44.27077150858353,21.86004638671875 6 1205 8 280 1 21 1 67 1 136 1 35 0 0 144 602 Архива,канцеларије,магацин,вц 8 56 Стара школска зграда 3 8560 250 7 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 0 0 0 0 216 664
1111 26334 ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ Стеријина 5 013892133 45.21687321093267,21.39312744140625 2 1150 10 698 1 13 1 30 0 0 0 0 0 0 31 378 зборница,канц.директора,васпит.соба.камц.психолога,холови и сан.чвор 6 0 0 6137 153 8 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 0 0 0 0 0 330
1112 22323 Нови Сланкамен Вука Караџића бр. 1. 022591422 45.12437544475733,20.23756742477417 1 2140 12 650 1 35 1 38 1 288 0 0 0 0 93 1036 Холови, ходници, степеништа, мокри чворови, архива, котларница, канцеларије, оставе 18 60 Подрум 1 9000 500 0 0 11 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080 0 0 0 0 0 0 505
1113 26210 Kовачица Mаршала Тита 33 308096 013661132 45.08127861241874,20.6488037109375 1 3719 16 908 1 73 1 68 1 606 5 264 0 0 244 1556 управа школе,ТВ сала,просторија стручних сарадника и остали простори школе 7 0 0 10500 50 1 4 27 474 0 0 0 0 1 25 0 0 3719 0 0 0 0 0 0 0 343
1114 21000 Novi Sad Šarplaninska 28 406210 02150164 45.008344148462456,20.191726670600474 1 7000 25 1004 2 82 1 40 1 1085 0 0 0 0 336 100 kotlarnica 1 0 0 0 23053 2703 0 0 54 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 474
1115 23000 Зрењанин Цара Душана 80а 350560 023566208 45.390162527815065,20.392255783081055 5 2707 12 600 2 190 2 70 1 350 2 70 0 0 150 300 Свечана сала и помоћне просторије 1 0 0 0 7550 3200 0 0 24 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2707 0 0 0 0 0 0 279
1117 19210 Бор Моше Пијаде бр. 6 601332 030424588 44.077005, 22.096305 1 2019 13 649 1 25 1 43 1 174 0 0 0 0 69 0 / 0 38 Бивша библиотека 1 3750 20 0 0 20 460 0 0 0 0 0 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 767
1118 26300 ВРШАЦ ДВОРСКА 17-19 310610 013831701 45.119306,21.295149 4 3481 20 1290 1 100 1 25 1 395 0 0 0 0 12 1659 ходници,тоалети,зборнице,просторије за пом.особље,свечана сала,котларнице,канцеларије 21 0 0 0 6050 6350 0 0 25 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2860 0 0 621 0 0 0 331
1120 18400 Прокупље Змај Јовина 1 650265 027331043 43.238625, 21.603895 2 3888 28 1347 1 47 3 84 0 0 3 132 0 0 244 154 за складиштење школског инвентара 1 66 стари тоалети 1 11971 210 0 0 42 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 3888 0 0 0 0 0 263 0 909
1121 26322 26322 Николинци Главна42 305606 013655135 45.052908289275614,21.07027530670166 1 1236 5 186 1 30 1 50 1 409 3 110 0 0 119 0 0 0 0 0 0 6110 0 8 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 40 316
1122 17514 Џеп Џеп бб 634001 017479130 42.77215621891657,22.097797393798828 1 336 8 190 1 30 1 56 1 30 2 30 0 0 100 72 просторије за наставнике и администрацију 3 0 0 10030 0 6 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 0 0 0 0 0 1143
1123 23253 Конак Маршала Тита 14 368728 0233856006 45.30986211280971,20.912604331970215 2 2175 7 517 1 36 2 200 1 80 1 36 0 0 101 755 зборница, канцеларија, тоалети, ходници, хол,подрумски простор, терасе 10 450 подрум - одлагање рециклажног материјала 6 8770 283 7 49 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1625 0 0 100 312
1124 34300 Аранђеловац Хан Пијеска б.б 541004 034726652 44.31806818865632,20.54770588874817 1 1761 9 439 1 40 0 0 1 1412 2 36 0 0 30 125 зборница, канцеларије ненаставног особља, разгласна станица, трпезарија, синдикат, просторија за помоћно особље, продужени боравак, остава, котларница 10 0 / 0 4262 44 0 0 16 318 0 0 0 0 / 0 0 0 0 2048 0 0 0 0 0 0 691
1129 11050 Београд XXI дивизије бр.31 145913 2417174 44.802914, 20.493804 1 2924 13 442 1 23 1 53 1 57 6 187 0 0 65 719 ту спадају соба за медицинске сестре, оставе, санитарни чворови, свечана сала, зборница, канцеларије, просторије за домара, свлационице 25 88 угљара 1 5320 0 0 0 17 96 0 0 0 0 0 2924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
1130 12240 Kučevo Vuka Karadžića bb 286112 012850131 44.475361, 21.677520 2 7078 12 770 2 134 1 70 1 1495 7 448 0 0 215 0 0 0 0 7856 100 16 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7078 0 0 0 0 0 665
1131 22300 Стара Пазова Карађорђева 2 340312 022310631 44.98361764585163,20.15888750553131 2 3626 0 0 1 73 2 95 1 1823 18 1619 0 0 16 90 трпезарија 1 0 0 13174 507 0 0 15 269 0 0 0 0 0 0 3626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544
1132 19000 Зајечар Ђердапска бб 610226 019442113 43.90228340803014,22.286603450775146 1 3960 23 1970 2 94 1 24 1 452 3 460 0 0 68 428 17 0 0 6800 400 0 0 23 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960 0 0 0 0 0 800
1134 17507 Власе 17507 Власе 630315 0177457102 42.698352,21867801 17 4678 29 1288 1 23 1 54 1 288 0 0 0 0 74 251 остава за енергенте 3 0 0 12227 0 17 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050 0 0 0 1960 0 931
1135 11310 Липе Вука Караџића бр.1 223401 026771155 44.653512620845966,21.004486083984375 1 1560 9 468 1 52 1 52 1 80 1 52 0 0 108 275 наставничка канцеларија, канцеларија директора, канцелирија психолога,канцеларија секретара,котларница,магацин за угаљ,оставе, магацини за остале потребе 11 105 школски стан који тренутно користи ПУ 1 5000 0 0 0 15 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1560 0 0 0 0 0 632
1136 11320 Velika Plana Bulevar despota Stefana 40 238603 026516021 44.33244392478763,21.07280731201172 1 3200 27 1620 1 70 1 36 1 2000 5 439 1 85 125 150 kancelarije uprave skole 7 0 - 0 11520 1120 0 0 35 896 0 0 0 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622
1137 26300 Вршац Жарка Зрењанина 22 310902 013839832 45.1194867,21.301631,20 2 670 8 200 1 4 3 98 1 90 0 0 0 0 4 274 индивидуална настава, сензорна соба,канцеларије,ходници,зборница 8 0 0 1302 0 0 0 15 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0 0 1186
1140 26366 Велика Греда Маршала Тита 116 316405 013865003 45.2398438639272,21.02611541748047 1 1873 13 736 1 45 1 56 1 350 2 90 0 0 54 220 помоћни објекти 6 0 0 0 8378 17 8 103 0 0 1 24 0 0 пр 14 0 0 0 0 0 0 1395 0 0 0 376
1142 26201 Јабука Трг Бориса Кидрича бр.10 304265 0132624059 44.94760912287138,20.59464454650879 4 5382 23 1313 1 57 1 61 1 72 18 1034 1 79 20 2223 подрумске просторије, оставе, архива и сл. 8 0 0 15312 56 0 0 23 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5382 0 0 0 0 0 0 363
1143 25223 Сивац Маршала Тита 271 437834 025711049 45.711352,19.379067 2 3148 12 600 1 50 1 25 1 554 4 360 0 0 50 250 2 школска стана, стара школа Мали Стапар 4 100 зграда склона рушењу 1 13740 10000 10 222 4 90 0 0 0 0 0 0 0 3148 0 0 0 0 0 0 0 0 224
1146 19000 Зајечар Тимочке буне 14 019429744 43.90157220898213,22.27456569671631 1 1947 16 447 1 56 5 152 1 83 2 53 0 0 87 1028 интернат са пратећим просторијама, просторије администрације тоалети и ходници у школи и интернату 41 41 1 просторија Друштва МНРО,1 просторија КПЗ-а 2 1300 2 17 86 0 0 0 0 0 0 0 0 2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1253
1149 23244 Сутјеска Бориса Кидрича 10 367521 023851002 45.385340180346454,20.69746971130371 1 1576 10 573 1 60 1 70 0 0 0 0 0 0 200 773 санитарни чворови,канцеларије,ходници,архива оставе 13 0 0 0 7400 600 8 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1576 0 0 0 0 0 0 310
1152 11500 Обреновац Цара Лазара 2 210601 0118723640 44.65095578702763,20.193032026290894 1 5520 15 759 1 98 1 63 1 407 21 1113 0 0 82 430 Свлачионице, Канцеларије у управном делу зграде, Справарница, Котларница, Зборница, Остава, Портирница, Канцеларије за наставнике физичког васпитања и за помоћно особље, Просторија за отворена врата, 18 194 Учионице, канцеларије и магацински простор које користи ОШ Љубомир Аћимовић, Стоматолог 11 10000 0 0 0 53 1309 0 0 0 0 0 0 5520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
1153 25255 Каравуково Жарка Зрењанина 90 435302 025762095 45.495672536895064,19.195738434791565 2 3469 16 960 1 76 2 92 1 543 4 258 0 0 45 0 0 0 0 0 0 8012 470 0 0 12 256 0 0 0 0 0 0 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 227
1154 21220 Бечеј Зелена улица 102 380932 0216915840 45.61753824230223,20.04256546497345 1 4300 21 1695 1 46 1 72 1 433 4 240 0 0 145 0 / 0 0 / 0 13850 235 0 0 25 481 0 0 0 0 ФООО- 3 одељења 66 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442
1155 12000 Лучица 15. октобар бб 293034 012566266 44.569557, 21.156320 1 1058 9 415 1 21 0 0 0 0 1 55 1 40 0 527 зборница, канцеларије, архива, складишни простор, летња позорница 10 280 складишни простор 1 4000 100 9 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058 0 0 0 0 0 688
1156 21244 Шајкаш Петра Драпшина 56 386817 021864067 45.270416691621435,20.09425163269043 2 4005 14 780 1 53 0 0 1 384 0 0 0 0 97 2173 Улази, ветробрани, ходници,предпростори, канцеларије хол, степениште, остава, санитарни чворови, читаоница, зборница, припремне просторије за наставнике 70 0 0 2786 0 0 0 16 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3195 0 0 0 0 0 0 502
1158 12308 Oрешковица Орешковица 12308 012345836 44.30537500881975,21.323776245117187 1 670 7 350 1 28 0 0 0 0 1 24 0 0 83 185 6 131 Школски стан 1 2128 210 7 65 0 0 0 0 0 0 Не 0 0 0 0 0 670 0 0 0 0 0 676
1159 19220 Доњи Милановац Стевана Мокрањца 14 606002 030590142 44.465342436195094,22.151082158088684 1 2910 21 1050 1 40 1 16 1 364 0 0 0 0 80 772 5 0 0 16187 0 15 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 0 0 0 0 0 0 0 0 775
1161 11271 Surčin Trg Maršala tita 8 201849 0118440511 44.69989765840318,20.28076171875 1 4962 18 972 3 162 2 126 1 390 6 324 0 0 270 432 svečana sala 1 0 0 0 8964 543 0 0 32 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4962 0 0 0 0 0 0 60
1162 11000 Београд Гаврила Принципа 42 112410 0117614735 44.80498080598859,20.454483032226562 1 3950 9 513 1 84 2 114 1 298 13 795 1 27 130 742 свечана сала, зборница, канцеларије, котларница 7 0 0 4162 1250 15 291 0 0 0 0 0 0 пр 74 3770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
1164 12304 Рановац Рановац бб 281901 012341012 44.453388800301774,21.500244140625 1 2150 8 512 1 115 0 0 1 250 0 0 0 0 115 688 помоћне и пратеће просторије 14 200 недовршени кабинети и пратеће просторије 7 2950 52 8 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 678
1165 34000 Крагујевац Кнеза Михаила 40 034304195 44.03626980953461,20.994873046875 3 3153 16 932 2 48 2 84 1 614 5 270 0 0 97 1108 канцеларије, архива, просторија за домара, просторија за помоћно особље, санитарни чворови, ходници, остава 19 0 0 12105 124 4 75 26 682 0 0 0 0 0 3153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716
1168 11210 Београд - Крњача Грге Андријановића 18 134311 2711999 44.834058185558625,20.51422119140625 2 3015 14 740 1 81 1 60 1 312 5 306 0 0 52 1516 20 60 простор који није безбедан, у урушеном стању 1 5648 88 0 0 28 711 0 0 0 0 0 0 0 0 3015 0 0 0 0 0 0 0 118
1169 21203 Ветерник Краља Александра 38 021823123 45.25304589776035,19.755362570285797 1 4200 28 2100 1 45 2 100 1 450 0 0 0 0 85 1420 канцеларије,архива,котларница,ходници 10 0 0 0 13270 0 0 0 35 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 482
1170 35212 Плажане бб 599050 0358631022 44.14555711401226,21.41084611415863 4 1541 9 432 1 48 1 48 1 66 1 48 0 0 100 40 санитарни чвор ван шк. зграде 1 48 радионица за техничко образовање 1 7926 130 6 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 735
1171 11300 Смедерево Металуршка бб 230867 026663999 44.629573191951046,20.7916259765625 1 3700 13 728 1 129 1 56 1 582 11 368 2 112 69 165 Канцеларије, котларница са ходником 6 95 Простор за предшколце и за музичку школу 2 6800 50 0 0 20 491 0 0 0 0 491 0 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 1215
1172 26204 Опово Братства јединства 14 309012 013681512 45.051029250313945,20.423519611358643 1 4462 21 1561 1 110 1 97 2 626 1 61 0 0 123 1887 канцеларије 6, ходници 4, свлачионице 2, тоалети 9, припремне просторије 6, помоћне просторије 13, котларница 1, зубна ординација 1, свечана сала 1 43 0 0 12507 299 17 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4462 0 0 0 0 0 356
1173 22419 Kупиново Маршала Тита 1 339333 022438451 44.700385724474465,20.012969970703125 1 1032 6 339 1 60 0 0 1 205 1 56 0 0 44 0 / 0 62 Школски стан 1 1960 35 0 0 9 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1427 0 0 0 0 0 515
1175 31206 Равни Центар бб 503801 0313809058 43.742084421674754,19.888080954551697 3 2650 12 576 1 30 1 48 1 300 8 384 1 50 284 728 канцеларије, ђачка задруга, мокри чвор, оставе и магацин 16 250 кадровски станови 6 5050 550 8 109 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 2116 0 0 0 250 0 847
1176 16247 Туларе Туларе 646901 016891308 42.793385221161735,21.463851928710938 2 750 6 550 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Зборница, канцеларија директора, канцеларија књиговодства, ходници, санитарни простор 4 190 1 3000 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 1128
1177 15318 Амајић Амајић, 15318 Мали Зворник 015466008 44.31570771378175,19.143601655960083 1 596 4 197 1 36 0 0 1 88 0 0 0 0 13 262 канцеларије, архива, тоалети,ходници 8 0 0 2550 150 4 39 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 649 0 0 0 50 0 580
1178 38210 Угљаре с.Угљаре, Косово Поље 049247489 42.630335, 21.106816 1 630 4 172 1 35 1 20 0 0 1 38 0 0 14 215 Школа нема фискултурну салу али има школски полигон на ком се изводи настава физичког васпитања, површине 1350 6 0 0 6220 0 0 0 8 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 550 0 0 0 50 0 1080
1179 25270 Бездан Жртава фашизма 25 426001 025810322 45.85240314685113,18.924078941345215 1 4722 14 952 1 92 1 66 1 552 11 512 0 0 60 364 Зборница, канцеларије и два стана 9 229 предшколска установа 2 10639 154 16 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4722 0 0 0 0 0 0 0 0 416
1180 11253 Београд Сремчица Томаса Едисона 3 175114 2526612 44.690898, 20.383072 1 4242 24 1440 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 12 0 Канцеларије. 0 4760 0 0 0 32 761 0 0 0 0 0 0 4242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
1182 24351 Ново Орахово Шандора Петефија 9 442935 024723004 45.837315150566944,19.761039717122912 1 1567 10 606 1 17 1 68 1 314 1 35 0 0 68 0 0 0 0 7150 600 8 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1567 0 0 0 0 0 0 0 0 385
1183 18000 Ниш Гоце Делчева 2 701006 018560848 43.31372678260128,21.87374711036682 1 2494 6 214 1 14 5 216 1 294 10 288 0 0 87 149 канцеларије 7 0 0 2000 0 0 0 25 156 0 0 0 0 0 0 0 0 2494 0 0 0 0 0 0 0 1198
1184 26216 Уздин Маршала Тита 143 308601 013673003 45.208642320684625,20.618795156478882 3 2642 12 938 1 78 0 0 1 367 4 313 0 0 60 886 канцеларије, котларница, архива, холови 5 0 0 6570 185 14 159 1 11 0 0 0 0 0 0 0 2592 0 0 0 0 0 0 0 345
1187 21238 Чуруг Трг слободе 4 383101 021834140 43.000629854450025,18.6328125 4 4483 8 512 2 78 1 63 1 298 14 1007 0 0 98 617 библиотека,слободне активности 3 0 0 7152 5625 0 0 35 789 0 0 0 0 0 0 0 0 5100 0 0 0 0 0 0 456
1188 22320 Инђија/Инђија Душана Јерковића 1 561420 45.04930036965068,20.0819993019104 2 5020 25 1734 1 51 2 130 1 1157 2 70 0 0 84 1794 канцеларије,зборница,портирница,ходници,тоалети и сл. 20 0 0 9390 676 0 0 35 925 0 0 0 0 0 0 0 0 5020 0 0 0 0 0 0 506
1189 22202 Мачванска Митровица Мачвански кеј бр.29 322101 022610321 44.96242946062855,19.60010290145874 1 1780 12 648 1 124 1 120 1 200 1 30 1 15 40 643 Канцеларије, ходници , wc 23 0 0 12201 810 0 0 20 433 0 0 0 0 0 0 0 0 1780 0 0 0 0 0 0 531
1190 37240 Trstenik Kneginje Milice 41 665407 037711464 43.61930848233361,21.004743576049805 1 3742 7 437 1 40 2 54 1 380 13 845 0 0 171 0 0 0 0 21445 0 1 5 25 555 0 0 0 0 0 3742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976
1191 21000 Нови Сад Краљевића Марка 2а 400920 0214721772 45.25958440423722,19.836416244506836 1 5288 16 823 2 44 1 77 2 638 4 280 0 0 187 0 0 0 0 18550 770 0 0 33 848 0 0 0 0 0 5288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476
1192 11060 Београд Данила Илића 1 0112764558 44.81678708820554,20.500391721725464 1 3269 11 660 1 100 2 120 1 288 5 300 1 10 160 155 зборница и канцеларије 5 0 0 8400 0 14 235 0 0 0 0 0 0 0 0 3269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
1194 31337 Кратово Кратово бб 515713 03346048 43.532318047874796,19.62542563676834 1 854 8 402 1 27 1 27 0 0 2 55 0 0 128 210 зборница,две канцеларије,просторија за помоћне раднике,просторија за предшколце,школски станови,архива,просторија за одлагање огрева,мокри чворови,хол и степениште 6 5 стари мокри чворови 1 6451 406 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 112 0 239
1195 35255 Доња Мутница Бранка Крсмановића, бб 592345 035540607 43.850974122725674,21.563791036605835 1 1508 8 440 1 50 1 60 1 300 1 40 0 0 55 0 0 0 0 6650 100 6 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1508 0 0 0 0 0 0 0 748
1196 11050 Београд Милића Ракића 1 147406 0113474075 44.78695227434207,20.46855926513672 1 4477 12 834 1 95 2 160 1 496 14 966 0 0 110 0 0 0 0 9850 200 17 383 12 313 0 0 0 0 0 0 4477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
1198 35000 Јагодина Милунке Савић бр.1 580141 035244969 43.97568442583072,21.26649498939514 2 3720 14 1093 1 20 0 0 1 582 5 120 0 0 358 0 0 100 1 10230 136 0 0 26 619 0 0 0 0 0 0 3720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745
1199 22240 Шид Мајке Јевросиме 1 326380 022712524 45.1232248012796,19.238444566726685 1 4549 21 1766 1 176 2 180 1 420 0 0 0 0 305 1130 1 зборницa, 7 канцеларија, 1 зубна амбуланта , 1 свечана сала, 2 свлачионице за физичко, 1 гаража, 1 котларница, 1 радионица за поправке, 13 припремних просторија за наставнике, 1 просторијa за расход 30 287 Простор користи друга школа 7 15710 780 0 0 24 580 0 0 0 0 0 0 0 0 4549 0 0 0 0 0 0 0 548
1200 11090 Београд Кијево Омладинско шеталиште 10 0112332882 44.722865, 20.432151 1 3630 16 1602 2 69 2 72 1 358 1 45 0 0 58 679 канцеларија, свечана сала, просторија за родитеље, магацин, архива, котларница, портирница, фотокопирница 13 0 0 10372 760 0 0 27 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3630 0 0 127
1201 31318 Радоиња Радоиња 518540 03388281 43.50697797526424,19.74964141845703 1 1836 2 120 1 45 1 60 1 400 8 600 0 0 54 0 0 0 0 9392 170 8 72 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 45 820
1202 11080 Земун Градски парк 9 0113076301 44.84085360735241,20.410897135734558 1 3600 17 1110 1 80 3 130 1 550 3 220 0 0 50 170 просторија за даљинско грејање и архива,зборница,секретаријат,канцеларија ПП службе 5 500 таван 1 4282 629 4 88 22 522 0 0 0 0 0 0 2261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
1203 14210 Уб Вука Караџића 25 240101 014411837 44.45672013634559,20.071130990982056 1 5073 42 1792 1 81 1 9 1 504 14 170 1 57 190 1187 за ученике и наставнике 20 0 0 12210 0 22 199 41 1136 0 0 0 0 0 0 5073 0 0 0 0 0 0 0 0 616
1204 32230 Гуча ПИОНИРСКА 5 533121 032855599 43.76117633310127,20.249176025390625 9 3369 18 997 1 54 1 62 1 296 0 0 0 0 228 1732 амбуланта, канцеларија за директора, правника, рачуновођу, педагога, помоћне раднике и радионица за домара,ходници и холови, свлачиониве,справарница,степеништа, тоалети,зубарска амбуланта,котларница,с 31 0 нема 0 4000 0 0 0 19 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3028 0 0 0 0 0 867
1206 22000 Сремска Митровица Деспота Бранковића 14 625011 44.979668470547786,19.594183266162872 1 4297 20 1625 1 42 2 155 1 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12230 430 0 0 28 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4297 0 0 0 0 0 0 530
1207 26300 Вршац Жарка Зрењанина 114 310925 013830360 45.18590859850545,21.29150390625 1 4435 9 485 2 74 2 69 1 580 12 732 0 0 35 2495 архива, канцеларије, остава, припремни простор уз кабинете, зборница, тоалети, купатила, холови и ходници 37 0 нема напомена 0 11455 440 0 0 30 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3124 0 0 0 0 0 0 332
1209 11070 Београд Нови Београд Јурија Гагарина 78 0116277061 44.801802620401325,20.3788822889328 1 4436 25 1450 1 132 2 120 2 534 22 605 0 0 236 1359 hodnici,toaleti,kancelarije 51 0 0 0 11303 0 0 0 39 1041 0 0 0 0 0 0 4436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
1210 23305 Мокрин Светог Саве 101 378114 023062048 45.9341693709838,20.408928394317627 1 3195 12 672 2 112 1 56 1 886 7 392 0 0 108 669 Просторије за опште потрбе и живот школе, просторије за управу иособље, помоћне просторије и спремишта 29 0 0 0 9390 370 0 0 25 463 0 0 0 0 Ос 80 0 0 0 3195 0 0 0 0 0 0 247
1213 11010 Београд Браће Јерковић 5 161801 0113096110 0 0 510 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 вц-а. 4 канцеларије, 1 зборница,2 логопед, помоћно особље 1 10 0 0 0 918 0 11 52 2 7 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 165
1214 24000 Суботица Мајшански пут 87 454903 024576700 46.115089089133214,19.672844409942627 3 6354 10 614 2 166 2 174 2 1064 9 495 6 624 84 3133 кабинет за педагога и психолога, зборница, канцеларије, кабинет директора, кабинет помоћника директора, зубна амбуланта, просторија за пријем родитеља, портирница, холови, ходници, свечана сала, магац 36 0 0 20085 1008 0 0 33 727 0 0 0 0 0 0 0 0 5354 0 0 0 0 0 0 207
1215 25220 Црвенка Трг Душка Трифуновића 7 025731101 45.658327, 19.458474 3 6396 30 1884 1 139 2 148 1 242 0 0 0 0 50 250 зборнице, канцеларије, просторије за пријем родитеља 8 0 0 19483 4808 1 6 31 710 0 0 0 0 0 716 0 3422 0 3013 0 0 0 0 0 212 220
1217 17532 Власина Округлица с.Власина Округлица бб 638214 017409112 42.664765987909526,22.34447479248047 2 1929 5 183 0 0 1 56 0 0 1 14 0 0 97 95 4 146 4 2334 0 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 1160
1218 36312 Дуга Пољана Дуга Пољана 0205375012 43.24940128719842,20.22496908903122 3 1100 9 500 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 190 230 Школски станови, школска остава, стан ложача 5 80 Стара зграда 1 5200 300 0 0 12 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 190 190 20 832
1219 14252 Ваљевска Каменица Ваљевска Каменица 254801 014254755 44.32826895387169,19.723892211914062 2 2039 12 672 1 28 1 86 1 105 4 142 0 0 256 750 тоалети,ходници,хол 25 0 0 5094 113 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2039 0 0 0 0 0 602
1220 22230 Eрдевик Светог Саве 4 327606 022755006 45.11679363954309,19.410390257835388 1 3941 18 1008 2 180 2 121 1 384 2 102 0 0 191 0 0 0 0 11000 600 14 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3941 0 0 0 0 0 0 0 547
1224 17525 Трговиште Осме српске ударне бригаде бр.1 637701 017452254 42.362564, 22.084355 2 3300 15 1810 1 54 1 130 1 1100 0 0 0 0 0 0 0 1500 Дом ученика 33 6762 122 12 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 1165
1225 21220 БЕЧЕЈ РЕПУБЛИКАНСКА 135 380250 0216915692 45.61157206484952,20.036224722862244 2 3155 13 603 1 83 5 80 1 79 6 350 0 0 156 1804 ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 71 0 0 11200 50 0 0 24 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3155 0 0 0 0 0 0 441
1227 23221 Радојево Карађорђева 3 023819002 45.71816576784979,20.76690673828125 1 984 4 216 1 40 2 60 1 200 1 36 0 0 96 220 5 0 0 2960 1250 0 0 9 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184 0 0 0 298
1228 19215 Злот трг Петра Радовановића бб 602601 0302561022 44.05206384489493,21.9287109375 1 2133 9 408 1 39 0 0 1 248 9 422 0 0 82 934 Канцеларије. директора, педагога, секретара.. 15 630 Нова спортска сала која нема употребну дозволу 1 7346 532 17 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2894 0 0 0 0 0 769
1229 17545 КОРБЕВАЦ село КОРБЕВАЦ 632621 017448502 42.583578, 22.016172 1 1050 7 768 1 34 1 48 0 0 1 38 0 0 144 0 0 0 0 0 0 7974 0 7 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 56 933
1231 14242 Мионица Кнеза Грбовића, бр.31 0143421168 44.25036358790017,20.08026123046875 1 4288 25 1375 2 70 0 0 1 288 1 60 0 0 46 280 наставничка канцеларија, канцеларије, архиве, портирница, просторија за помоћно особље 10 140 тавански простор 2 12560 840 24 547 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 6064 0 0 0 0 0 611
1232 21217 Бачко Градиште Школска бр. 33 381128 021806039 45.53289055691184,20.029020309448242 1 3046 12 1050 1 48 1 54 1 469 0 0 0 0 92 40 котларница 1 0 - 0 12121 455 0 0 26 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3046 0 0 0 0 0 0 444
1233 31236 Латвица Дивљака 506650 0313899357 43.71108730612564,20.12996792793274 5 1304 10 487 1 20 1 37 1 120 1 31 0 0 80 529 канцеларија, степениште, ходници, тоалети, котларница и шупе, зграда у којој се чува архивска грађа,алати и машине, спортски реквизити итд. 7 0 0 4465 100 9 144 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 1067 0 0 0 237 0 809
1234 35273 Бунар бб 0358271215 43.9254893442228,21.143749058246613 1 1193 7 324 1 32 0 0 1 195 1 36 0 0 26 0 0 0 0 6200 115 6 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1193 0 0 0 0 0 739
1235 17500 Vranje Kosovska bb 017421795 42.545538543385774,21.87480926513672 1 4500 16 899 1 28 2 86 1 400 5 331 0 0 130 492 Kancelarije,zbornica,zubna ordinacija, produženi boravak, šah, ostave 15 0 0 0 8695 1600 12 285 12 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 1147
1237 23243 Ботош Тозе Марковића 77 355810 023877215 45.33042685137132,20.60211181640625 1 1670 4 242 1 23 0 0 0 0 7 420 0 0 50 241 управа школе, стручни сарадник 5 0 0 8268 1000 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1670 0 0 0 0 0 0 1236
1240 34000 Крагујевац Саве Немањића 2 556501 034304205 44.00869728093936,20.919867753982544 3 5876 15 755 1 109 1 61 1 398 11 657 0 0 32 730 припреме, канцеларије, свечана сала, трпезарија, магацин, разглас, радионица мајстора, архива, котларница, ученичке просторије, санитарни чворови, ходници 36 0 / 0 15154 358 4 77 32 805 0 0 0 0 0 0 5876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710
1243 24413 Палић Трогирска 20 458213 024753028 46.10675117971908,19.750585556030273 1 3500 1 42 1 40 1 65 1 650 21 1350 0 0 26 0 0 0 0 15411 35 0 0 30 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 391
1244 26212 Качарево Херцеговачка 12 304163 013601510 44.96625540154592,20.69927215576172 4 5900 7 425 2 63 1 135 1 1650 17 1020 0 0 122 282 Припр.предшк.и боравак 3 0 0 0 11000 500 0 0 24 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5900 0 0 0 0 0 0 366
1245 17530 Naselje Belo Polje Naselje Belo Polje Surdulica 017814579 42.67435857693384,22.17041015625 1 1243 5 234 1 23 1 63 0 0 2 109 0 0 83 179 zbornica,sekretar,direktor,racunivodstvo,arhiva,ostava,portirnica,pedagog,nastavna sredstva,magacin,sala 11 0 0 6066 69 0 0 11 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243 0 0 1159
1246 21216 Надаљ Светог Саве бр.31 0212239015 45.509715353896134,19.91971492767334 3 1711 5 255 1 17 1 33 1 502 5 312 0 0 64 592 архива, две припремне просторије, наставнички тоалет, ђачки тоалети, канцеларије, ходници 9 0 0 5118 20 8 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1711 0 0 0 0 0 0 495
1249 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 450807 024556119 46.104321,19.657820 1 2200 23 1265 1 60 1 198 1 126 0 0 0 0 160 391 санитарни чворови и ходници 8 0 0 2000 520 8 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1229
1251 19300 Nеготин Трг Ђорђа Станојевића бб 019549920 44.22939890999914,22.52877876162529 1 527 8 126 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 70 0 3 50 0 2 0 0 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1172
1252 32000 Чачак Булевар Вука Караџића број 1 520306 032332202 43.886735587679134,20.342382788658142 1 5365 29 1730 1 80 1 118 3 724 6 90 0 0 150 0 0 0 0 0 0 6100 185 0 0 48 1277 0 0 0 0 0 0 5365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
1254 38207 Доња Гуштерица, Липљан Доња Гуштерица, Липљан 981302 03886321 42.545745494196716,21.18189811706543 1 2520 13 653 1 60 2 136 1 300 3 108 0 0 0 411 Канцеларијски простор, зборница, подрум, бифе, архива 9 0 0 0 9518 0 0 0 18 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2220 0 0 0 0 0 1076
1255 21235 Темерин Кошут Лајоша 31 021843306 45.4087148 1 3155 6 288 1 52 1 62 1 288 13 766 1 48 62 100 0 0 0 0 0 7221 281 0 0 19 421 0 0 0 0 0 0 3155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497
1257 21213 Змајево Ивана Милутиновића 64 398546 021726110 45.45191245115476,19.688299298286438 1 3265 13 894 1 55 1 14 1 600 4 217 1 18 18 1445 канцеларије, администрација, санитарни чворови, архива, зборница, спремишта, котларница, хол, просторија за родитеље, степеништа, улази... 32 0 0 14220 348 11 222 4 85 0 0 0 0 0 0 3265 0 0 0 0 0 0 0 0 451
1259 21471 Ravno Selo Maršala Tita 112 399101 0212022016 45.4553142634779,19.5831298828125 3 5029 14 824 1 59 1 80 2 1925 6 320 0 0 155 1666 16 15556 863 0 0 15 264 0 0 0 0 0 0 0 2924 1725 0 0 0 0 380 0 0 452
1260 21460 Врбас Палих бораца 2 397614 021707187 45.57518716692489,19.643163084983826 1 2424 13 798 1 25 0 0 0 0 3 175 0 0 40 120 / 4 0 / 0 7973 0 0 0 19 284 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2424 0 0 0 0 0 448
1261 15303 Тршић Тршићки пут бб 261804 015868323 44.49932149561809,19.26828145980835 8 2131 4 189 1 120 1 61 1 272 4 217 0 0 81 118 канцеларија директора, наставничка канцеларија, канцеларија педагога, канцеларија за административно-финансијско особље, галерија 5 150 три школска стана и канцеларија матичара 4 17489 2984 4 53 0 0 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1894 0 0 0 0 0 564
1263 11130 Калуђерица Краља Петра Првог бр.9 151302 0113410655 44.76485812348698,20.55665373802185 1 5145 28 1792 1 166 2 146 1 627 12 271 0 0 177 1966 0 0 0 9923 0 0 0 49 1232 0 0 0 0 0 0 0 0 5145 0 0 0 0 0 0 0 24
1264 19303 Штубик Трг слободе 8 615308 019555035 44.29338405866148,22.323532104492188 3 1343 10 401 1 60 1 45 1 102 0 0 0 0 181 151 канцеларије:наставничка,директора,секретара,психолога,свлачионица,разглас,магацини,архива,кухињски магацини 12 0 нема 0 4853 1331 8 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 0 782
1265 24414 Хајдуково Омладинских бригада 29 31 458708 024758030 046.063983, 19.484526. 1 1250 6 325 1 10 1 60 1 500 1 30 0 0 20 305 канцеларије,котларница, магацин,архива 12 0 0 0 5250 1150 0 0 8 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 0 209
1266 11300 Смедерево Др Јована Цвијића 9 026641450 44.661856,20.928719 1 5038 20 1192 1 29 0 0 1 606 8 582 0 0 37 949 продужени боравак, зборнице, школска трпезарија, остава за кухињу, топлотна подстаница, канцеларије, чајна кухиња, трибине, свлачионице са купатилима и справарнице у фискултурној сали, магацини, архив 23 56,85 зубна амбуланта 1 12600 660 0 0 44 1233 0 0 0 0 0 0 5038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627
1267 11500 Обреновац Светог Саве 2 210307 0117721131 44.662417,20.205544 1 2388 14 720 1 57 0 0 1 330 2 120 0 0 58 1103 боравак, медијатека,тоалети,ходници,хол,свлачионице,справарница,канцеларије,теретана,портирница,степениште,архива,зубна ординација 0 0 0 5526 0 0 0 29 775 0 0 0 0 0 0 2388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
1268 21460 Врбас V пролетерске бригаде 1-3 021700568 45.576125895606346,19.629682302474976 1 3750 17 952 1 45 0 0 1 830 17 187 0 0 70 200 боравак, канцеларије, зборница 6 0 0 9700 1500 0 0 24 521 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 449
1269 21220 Бечеj Доситејева 11 380402 0216916363 45.617920956549106,20.047597289085388 2 1135 11 220 1 16 2 80 1 60 2 50 0 0 25 145 администрација, дневни боравак, стручна служба 8 165 предшколска установа 1 3224 22 0 0 22 160 0 0 0 0 школа има предшколско образовање, основну и средњу школу 0 527 0 0 635 0 0 0 0 0 0 1179
1270 19350 Књажевац Лоле Рибара бр.12 617517 019731004 43.567235, 22.250619 1 4097 28 1432 1 53 1 115 1 1340 6 295 2 28 138 63 објекат ђачке задруге 1 0 0 14902 78 0 0 37 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5036 0 0 125 0 0 806
1271 19210 Бор Краља Петра првог 10 601645 030432469 44.0663476,22.0235135 2 4331 18 982 1 44 1 50 2 1493 4 216 0 0 67 65 школски стан за домара 1 314 складиштење ваннаставних средства 4 7594 80 0 0 27 653 0 0 0 0 0 0 4331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764
1272 32210 Мрчајевци Добрице Гајовића ББ 525204 032800178 43.869229, 20.533090 4 4600 15 852 1 24 1 80 1 1036 4 264 0 0 40 296 трпезарија, котларница, wc 6 0 0 5471 0 0 0 18 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 0 0 0 0 0 876
1273 36204 Лађевци Лађевци 565011 036851448 43.82831287193743,20.625967383384705 1 1947 11 583 1 45 1 66 1 342 0 0 0 0 0 911 канцеларије,ходници,санитарни чворови,котларница 5 0 0 0 7500 500 8 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1836 0 0 0 0 0 995
1274 25254 Дероње Светозара Милетића 25а 435641 025872312 45.45219845212662,19.218521118164062 1 3017 11 874 2 58 1 57 1 1200 3 171 0 0 28 30 ваннаставне активности 1 28 ППП 1 5480 80 10 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4217 0 0 0 0 0 0 0 397
1275 14221 Попучке Попучке 253900 014283055 44.3065604566184,19.963821172714233 2 1022 6 226 1 40 1 40 0 0 1 40 0 0 0 787 Канцеларије, два санитарна чвора, холови, котларница, чајна кухиња, зграда за запослене раднике у којој се одвија настава за предшколску групу и планира рад педагошког асистента са ученицима. 15 0 0 8593 62 0 0 9 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1022 0 0 0 0 0 1193
1277 32232 Горачићи 32232 Горачићи 534201 032857720 43.810747313446996,20.21484375 1 1145 9 401 1 46 1 80 1 395 1 46 0 0 165 40 остава 1 0 0 0 4000 0 8 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1145 0 0 0 0 0 868
1278 19210 Бор 3.октобар 71 601735 030433268 44.06270078155314,22.097813487052917 1 5582 35 1415 1 59 1 156 1 581 2 415 0 0 233 0 0 0 0 13687 67 0 0 35 772 0 0 0 0 0 0 5582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763
1279 21460 Врбас Светозара Марковића 55 397805 021790500 45.56604312880187,19.655849933624268 1 4020 12 1255 1 24 1 79 1 1606 15 1031 0 0 150 1481 зборница,канцеларије,хол,ходници,тоалети 12 0 0 0 13143 0 0 0 31 789 0 0 0 0 0 0 0 4020 0 1606 0 0 0 0 0 0 446
1280 21420 Бач Школска 1 390224 021771207 45.39032452140783,19.23383116722107 1 4363 10 611 1 95 1 78 1 421 15 946 0 0 92 178 канцеларије, архива, зборница 6 102 канцеларије Средње пољопривредне школе и информатички кабинет 4 6120 763 8 173 8 182 2 56 0 0 0 0 0 0 4221 0 0 0 0 0 0 0 419
1282 31000 Ужице Трг Светог Саве 22 500937 031513148 43.855113, 19.845427 1 4054 30 1996 1 42 0 0 1 132 0 0 0 0 15 12 0 1 0 0 0 15548 89 0 0 44 1107 0 0 0 0 0 0 4054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842
1285 22406 Ириг Змај Јовина 61 335122 0222462712 45.097192863650655,19.860459566116333 2 2611 23 1089 2 55 1 25 1 388 9 425 0 0 120 80 0 5 103 zbog orušavanja zgrade,a Opština ništa neulaze ništa 3 7352 0 7 60 18 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2611 0 0 0 0 0 0 512
1286 31207 Сирогојно Сирогојно 509801 0313802059 43.680784110954846,19.88147735595703 1 1120 6 288 1 48 0 0 0 0 4 192 0 0 80 188 канцеларије:наставничка,секретара и рачуноводства,директора,,гаража,котларница 5 60 одељење предшколске установе 2 5400 0 7 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 0 0 0 80 0 850
1287 24214 Доњи Таванкут Марка Орешковића 12/a 457165 0244767010 46.04783669365354,19.490540027618408 1 2872 12 785 1 54 2 149 1 389 5 445 0 0 23 0 0 137 Стара школска сала 2 11310 985 0 0 17 247 0 0 0 0 0 0 0 0 2872 0 0 0 0 0 0 0 212
1288 18300 Пирот Косте Абрашевића 40 620405 010312622 43.151009,22.593749 1 1400 9 380 1 9 3 90 1 80 3 90 0 0 0 0 0 0 0 3000 1007 0 0 20 150 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 1199
1290 18205 Нишка Бања Ивана Горана Ковачића 14 708201 0184548471 43.281304, 21.988587 1 2539 13 780 1 40 1 50 1 480 2 100 0 0 0 30 зборница 2 0 0 0 21000 0 5 110 15 476 0 0 0 0 0 0 0 2539 0 0 0 0 0 0 0 0 1056
1291 21211 Кисач Железничка 3 409055 021828300 45.35940698277116,19.729050636815373 1 1278 22 880 1 56 1 25 2 4100 0 0 0 0 40 222 котларница, магацини, архива 4 299 стара зграда школе, користи је локално КУД-о 3 8745 0 12 193 12 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5600 0 0 0 0 0 0 491
1292 11300 Смедерево Црвене Армије 142 231040 026641370 44.64462045941264,20.94814360141754 2 3700 15 900 1 69 1 64 1 268 4 240 0 0 57 0 0 0 0 14978 44 0 0 27 607 5 123 0 0 0 0 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 631
1293 36000 Краљево Доситејева 136 561040 036381131 43.725223,20.703513 1 3906 14 956 2 117 1 15 1 580 8 534 0 0 0 358 разноврсна 20 212 подрумске просторије 3 12235 200 0 0 24 631 0 0 0 0 0 3906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998
1294 19330 Прахово Кнез Михајлова 1 616410 0193524050 44.292892574032386,22.592525482177734 3 2070 11 1298 1 72 1 100 0 0 2 90 0 0 96 0 0 0 0 5110 135 12 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2070 0 0 0 0 0 789
1295 14000 Ваљево Улица владике Николаја 33 250303 014221225 44.274904479140886,19.893327355384827 1 4400 11 528 1 36 0 0 2 502 12 771 0 0 29 449 19 515 подрум 1 15000 130 0 0 28 509 0 0 0 0 0 3885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596
1296 38233 Липљан - Јањево Јањево б.б. 981714 0037744311105 42.574022784435186,21.250077188014984 1 958 9 400 1 58 0 0 1 200 0 0 0 0 0 95 Остава за дрва 1 0 0 1890 0 8 76 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 0 1079
1297 23000 Зрењанин Стражиловска бб 351302 023536376 45.380125, 20.369114 1 4498 25 1682 1 192 2 146 1 435 13 840 0 0 299 268 зборнице,канцеларије 11 0 0 0 15788 1423 0 0 50 1254 0 0 0 0 од 54 4498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283
1298 15318 Мали Зворник Краља Петра,бр.10 266034 015471923 44.37908514199913,19.118099212646484 1 2420 15 835 1 45 1 200 1 326 2 36 0 0 203 143 зборница, канцеларије и зубна амбуланта 6 0 0 0 7382 80 0 0 16 366 0 0 0 0 0 0 2420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576
1299 25230 Кула 16. дивизије 34 025723944 45.60479086492602,19.52570915222168 1 6748 14 862 1 132 2 154 1 1847 18 1578 0 0 166 2175 ходници, хол, санитарни чворови,припремни кабинети наставника, канцеларије:директора секретара ППслужбе, андрагога,шефа рачуноводства, административног радника, продужени боравак 2 просторије, 2 зборн 30 0 0 0 17895 397 17 346 15 257 0 0 0 0 3 45 0 6759 0 0 0 0 0 0 0 0 219
1300 35213 Деспотовац Рудничка бр.10 597122 035611119 44.09698593895838,21.43582820892334 3 7415 35 2562 1 96 0 0 1 2580 0 0 0 0 120 500 0 27 0 0 0 16472 0 24 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7415 0 0 0 0 0 0 0 734
1301 38205 Сушица Сушица 000000 03865060 42.582687337370146,21.205501556396484 1 2470 8 425 1 42 0 0 1 285 3 138 0 0 82 2220 нема 39 250 нема 10 9637 71 8 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130 0 0 0 0 0 0 0 1075
1302 23326 Остојићево МАРШАЛА ТИТА 58 Чока Чока 373213 023077054 45.89033673551368,20.166982412338257 2 2095 9 477 1 54 2 117 2 842 2 106 0 0 139 360 Просторије за канцеларијске послове, оставе, шупе, степеништа, архива, зборница, подрум, тоалети, спортски терени. 10 0 0 14700 3134 0 0 15 200 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1870 0 0 0 225 0 263
1303 11080 Земун Цара Душана 143 200477 0112198611 44.855316, 20.384789 6 8423 43 2580 2 542 5 1664 2 873,30 21 1050 0 0 200 1320 Постоји свечана сала од 135, ученички клуб 49, амбуланта 120, гардероба 120, магацин намирница 150, архива и магацин 66 квадратних метара 20 0 0 12752 1570 25 140 0 0 0 0 0 0 0 0 8050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
1306 22427 Хртковци Школска 5 334689 022455038 44.877525177254235,19.770820140838623 4 1574 9 739 1 25 1 42 1 1249 1 54 0 0 124 0 0 500 Стара зграда 1 7128 254 0 0 11 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1249 0 0 1574 0 42 0 519
1308 22400 Рума Главна 270 330632 022471863 45.00699191170397,19.835963487494155 7 1897 11 536 1 12 1 86 1 169 2 137 1 9 71 221 Котларница, архива, зборница, канцеларија директора са копирницом, канцеларија секретара, канцеларија психолога и канцеларија рачуноводства 7 28 Била фото лабораторија наставника техничког зазиђивањем врата више није у функцији. 1 11861 0 0 0 16 264 0 0 0 0 образовање одраслих-5 95 0 0 0 1897 0 0 0 0 0 0 523
1309 17523 Рељан Рељан 637120 017667376 42.32403179535469,21.728897094726562 1 2880 21 1200 1 40 1 60 1 300 4 155 0 0 0 560 0 14 0 0 0 3000 0 18 240 0 0 0 0 0 0 0 0 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 1150
1310 21432 Гајдобра Невесињска 2 021762054 45.36517228358507,19.440994262695312 3 2391 5 231 1 31 0 0 1 118 10 604 0 0 200 887 канцеларија директора, канцеларија секретара, канцеларија педагога, зборница, архива, помоћна кухиња,звонара, остава, свлачионица, котларница, кухиња-зграда забавишта, трпезарија-зграда забавишта, збо 15 0 0 5910 850 4 76 5 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2391 0 0 0 0 0 424
1311 22420 Платичево Лале Јанића 3 0222451263 44.821207756687215,19.79612946510315 1 3265 0 0 1 40 1 26 1 1547 10 670 1 6 49 160 Канцеларије, зборница, архива, помоћне просторије, за разговор са родитељима, за разне намене, за предшколско. 10 0 Нема 0 15396 0 0 0 12 226 0 0 0 0 0 0 0 0 3265 3265 0 0 0 0 0 0 524
1312 16240 Доњи Бучумет Доњи Бучумет 648057 0658844416 42.90864, 21.62812 1 446 6 318 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 канцеларије секретара,директора,наставника,архива,ходник,снитарни чвор 3 0 0 0 1200 0 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 1130
1313 18000 Ниш Косовке девојке бб 706586 0184211990 43.33024286219977,21.90822422504425 1 4611 13 715 2 140 2 360 1 288 18 1134 0 0 40 1634 Ходници 10 0 - 0 15835 0 0 0 44 1275 0 0 0 0 - 0 0 0 4611 0 0 0 0 0 0 0 1052
1314 21425 Selenča Vajanskog 1 021774123 45.4139085944427,19.30989074637182 1 1678 11 533 1 15 1 36 2 1067 6 336 0 0 106 0 0 0 0 8965 752 9 125 9 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2745 0 0 0 0 0 423
1317 26202 Глогоњ Трг маршала Тита 8 304316 013627030 44.985188, 20.524778 6 2258 10 606 1 46 1 110 1 198 3 154 0 0 156 368 Галерија, читаоница, ходници, тоалети, остава, 3 48 Летње свлачионице 1 6400 140 0 0 14 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1844 0 0 0 0 0 270 374
1318 21411 Бегеч Краља Петра I бр. 36 021898009 45.29879963289343,19.568710327148438 2 2250 10 588 1 28 1 10 1 580 1 45 0 0 15 120 Архива, котларница, остава за материјал за хигијену и подрум 4 0 0 14800 610 0 0 13 245 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 0 0 0 0 0 0 481
1319 16254 Богојевце Владе Ђокића бб 649021 016732300 43.051506,21.961503 1 1401 10 384 1 38 1 39 0 0 3 157 0 0 0 0 једна просторија у старој школској згради се користи као простор за чување огревног материјала 0 258 4 5591 72 0 0 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1401 0 0 0 0 0 1120
1321 21467 Савино Село Маршала Тита 55 021720930 45.50330158610602,19.52342391014099 1 3832 9 425 1 106 1 60 1 1606 5 322 1 26 104 1183 Канцеларије, зборница, архива, припреме, холови и ходници, ученички и наставнички тоалети 16 210 Стара зграда са шупама 1 8562 1050 7 128 7 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3366 0 0 0 0 0 0 453
1322 19323 Брза Паланка Првомајска 1 619408 01985039 44.477400799288866,22.451934814453125 1 3110 9 487 1 88 2 94 1 413 8 442 3 56 337 356 Оставе, соба васпитача, зборница, ђачка задруга, магацин библиотеке, просторија за помоћне раднике, свлачионице, тушеви, фотолабораторија, подстаница, справарница, купатило, камцеларије: директора, се 21 0 0 9814 185 7 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771
1324 23000 Зрењанин Народног фронта3 350704 023581160 45.380049, 20.388200 1 2400 8 484 1 44 2 94 1 150 4 258 0 0 55 309 боравак канцеларије зборница 8 220 нема 3 8200 980 0 0 16 347 0 0 0 0 0 0 1940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
1327 23203 Ечка Маршала Тита 48 357501 023881018 45.315720, 20.441094 4 2650 12 1108 1 20 1 51 1 100 4 194 0 0 40 1137 25 0 0 14630 700 0 0 21 307 0 0 0 0 0 0 0 2650 0 0 0 0 0 0 0 276
1329 24340 Стара Моравица Танчић Михаља бр.2 442155 024741026 45.870663505566085,19.463481903076172 3 4370 23 1300 1 28 2 148 1 684 3 227 0 0 168 1871 зборница,канцеларије,магацини 14 0 0 8730 6432 18 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3893 0 0 0 100 377 383
1330 36202 Самаила Самаила бб. 564701 0365882002 43.76086638521149,20.551841855049133 2 1803 12 900 1 30 1 20 1 135 5 100 0 0 40 546 Предшколско, хол школе, котларница, стамбена зграда, архива, канцеларије педагога, наставника, секретара, рачуноводства, мокри чворови 12 0 0 4900 116 11 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1803 0 0 0 0 0 1001
1331 32104 Трнава Трнава бб 524501 032385220 43.85322555815078,20.384887754917145 1 2010 5 290 1 30 1 70 0 0 6 394 0 0 86 1140 Архива, наставничка канцелерија, канцеларија директора, канцеларија секретара и рачуновође, канцеларија педагога, припремна просторија за биологију и музичку културу,котларница са угљаром, санитарни ч 13 0 0 3371 0 10 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 877
1334 38210 Косово Поље Цара Душана 125 03884804 42.6350321830942,21.093921661376953 1 3200 6 270 1 121 0 0 1 750 1 18 0 0 0 923 зборница, канцеларије, тоалети,котларница са складиштем за огрев, хол и ходници,стаклена башта,просторија за алат и хигијенска средства 10 1118 Користе албанске школе 0 8185 0 7 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 1081
1339 11351 Винча Јована Јовановића Змаја 1 215809 8065899 44.747675,20.599483 1 8825 40 2480 1 150 2 100 2 700 5 300 0 0 150 4945 Наставнички практикуми, просторије за спремачице и домаре. свечана сала, зборнице, канцеларије, просторија за керамику, клима коморе, архива, дежурана, тоалети 56 0 0 16785 200 0 0 64 1719 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 0 0 0 0 0 00 0 25
1341 34306 Венчани Венчани 0346798304 44.38865427337761,20.475082397460938 1 1248 14 702 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 54 50 Котларница 1 0 0 0 6096 48 8 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1248 0 0 0 0 0 697
1342 37000 Крушевац Војислава Илића 5 672273 447300 43.58219005897641,21.309029459953308 2 4114 26 1416 1 160 2 118 1 288 4 396 1 18 108 1610 Канцелерије , Зборница, Ходници,Степенице ,Вишенамески простор,Тоалети ,Арихива и остале просторијеа 35 0 0 11877 0 0 0 40 1015 0 0 0 0 0 0 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965
1343 22422 Никинци Трг Бранка Радичевића 1, Никинци, Рума 333940 022443110 44.84878005174446,19.822254180908203 2 1525 5 295 1 67 1 69 1 330 1 68 0 0 80 616 канцеларије: директора, управе, зборница, холови ходници, свлачионице, тоалети 14 0 0 0 8700 1115 0 0 8 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1525 0 0 0 517
1344 38334 Banje, Srbica Banje bb 0643468238 0 2 310 5 220 1 10 0 0 1 25 1 12 0 0 12 43 Toalet,Hodnik i Podrum 3 0 0 0 4630 0 4 20 7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 1283
1345 22400 РУМА ул.Главна бр 71 330816 022473560 45.00838838631425,19.812389016151428 3 3530 24 1432 1 107 2 320 1 510 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 16440 160 0 0 27 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3530 0 0 0 0 0 0 518
1346 19312 Вражогрнац Вражогрнац бб 613501 019460203 43.9611211343525,22.315582036972046 3 1188 9 508 1 48 1 25 1 70 0 0 0 0 88 157 наставничка канцеларија, канцеларија педагога, директора, стручне службе, шупа 5 266 некадашњи наставнички станови, тоалет у дворишту 2 3181 650 7 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1119 0 0 0 0 69 802
1347 38212 Обилић Цара Душана број 7 912501 0655259893 42.686688,21.069542 2 2100 8 440 0 0 3 65 1 105 3 87 0 0 0 570 Разно 8 410 Разно 5 0 0 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 290 20 1083
1348 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014221622 44.26966523667148,19.88628387451172 1 3379 15 664 2 148 1 33 1 323 7 562 3 91 0 1624 збирке учила, канцеларије, холови, свечана сала ... 30 0 0 17564 345 0 0 30 743 0 0 0 0 0 0 3378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1617
1349 16222 Предејане Омладинска 28 644503 0163406117 42.83192094629544,22.133046984672546 1 1855 10 560 1 25 0 0 1 360 2 105 0 0 40 700 Канцеларија за наставника физичког, свлачионице за дечаке и девојчице, просторија за разговор са родитељима, просторија за изабрани спорт - стони тенис, просторија за чување наставних средстава, архив 14 110 Због оштећених подова и смањеног броја одељења две учионице се не користе 3 2435 210 9 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1855 0 0 0 0 14 1117
1350 15314 Крупањ Радничка 2 264556 015581317 44.35879156951235,19.369583129882812 2 5491 11 619 1 54 2 169 1 1932 12 619 0 0 179 485 Наст.канцеларија, припремне просторије, канцеларије администрације 19 0 0 12445 161 0 0 28 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5491 0 0 0 0 0 559
1351 11561 Дудовица Др Воје Даниловића 17 213811 0118187011 44.29773044681096,20.26154637336731 2 1546 9 512 1 48 1 72 1 220 0 0 0 0 48 646 ходници,кацелариј, мокри чвор, холови 11 0 0 11429 1352 0 0 12 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1546 0 0 0 0 0 72
1352 23216 Banatsko Karađorđevo Solunskih dobrovoljaca 19 361815 023835058 45.58902431564921,20.56041955947876 1 1461 8 448 1 50 1 56 1 124 0 0 0 0 86 0 0 0 0 4080 128 8 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1461 0 0 0 0 0 0 268
1353 21220 Бечеј Трг братства јединства 2 380522 0216912344 45.628459580250194,20.029664039611816 2 3978 2 104 1 102 1 21 1 459 15 821 0 0 46 549 зборница, 4 канцеларије, гардеробер, остава, архива, студио, боравак за помоћно особље 10 0 0 7397 142 0 0 24 521 0 0 0 0 0 0 3978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440
1354 19257 Рудна Глава Рудна Глава 030585650 44.32100809449156,22.091681957244873 2 1556 14 640 1 48 1 48 1 1330 1 30 0 0 126 133 Припремни предшколски програм, архива, остава, канцеларије, зборница 7 0 0 10406 288 0 0 9 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1470 0 0 0 0 0 778
1357 11319 Крњево Николе Пашића 4 239301 026821115 44.405501, 21.046362 5 2274 13 532 1 35 1 54 1 970 0 0 0 0 38 245 канцеларије, магацини, архива, шупа 8 0 0 5500 250 0 0 12 215 0 0 0 0 0 0 0 0 1963 0 0 0 0 116 0 0 620
1360 26362 Јаношик Едварда Кардеља 59 305507 013647001 45.171679337097586,21.006653308868408 2 5402 4 216 1 12 1 54 1 313 1 54 0 0 48 470 Зборница, канцеларија директора и педагога, хол, ходници, санитарни чворови и архива 6 54 Једну учионицу користи ПУ 1 4400 20 0 0 4 29 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 320
1364 22421 Буђановци Небојше Јерковића 1 Буђановци 333830 022447214 44.89424853690561,19.865341186523438 4 1400 6 410 1 40 1 20 1 390 1 30 0 0 93 352 ВЦ за наставнике,ВЦ за ученике, свлачионице, кабинет директора,зборница, канцеларија управе,остава 1.,остава 2., трпезарија, архива 1.,архива 2., шупа 1.,шупа 2. 13 65 вртић 1 6200 225 0 0 0 0 0 0 14 262 0 0 0 0 0 0 0 0 1223 0 0 0 525
1367 15317 Доња Борина Батар бб 267211 0157796048 44.41416430998939,19.1326904296875 1 1000 9 428 1 37 1 51 1 236 1 50 0 0 50,7 616 зборница,канцеларија директора,секретара,психолога,тоалети,архива,ходници,остава за огрев изван школе 7 0 фискултурна сала је посебан објекат школе 0 5800 0 11 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 236 577
1368 25280 Риђица Добровољачка 2 025856633 45.99272799036555,19.104795455932617 1 3199 8 480 1 60 0 0 2 1908 1 36 0 0 84 108 Зборница,канцеларије, архива и портирница 7 0 0 6200 66 8 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3199 0 0 0 0 0 0 0 414
1369 21460 ВРБАС ПАЛИХ БОРАЦА БР. 34 397532 707170 45.569215,19.636504 1 4342 8 473 1 55 1 131 1 455 13 918 2 22 81 2207 канцеларије,зборница,стан домара,ходници,санитарни чворови, холови, позорница,ветробрани са улазима, степеништа 20 346 надоградња косе кровне конструкције, прва фаза завршена, тернутно магацински простор и остава. 2 12071 637 0 0 22 481 0 0 0 0 0 0 0 0 4342 0 0 0 0 0 0 447
1370 24420 Кањижа Школски трг 1 444404 024874381 46.06552657695766,20.058784782886505 1 3913 10 750 1 86 2 108 1 782 10 780 0 0 53 560 канцеларије, зборница, свечана сала, трпезарија, припремне просторије 9 0 0 8766 68 17 332 3 49 0 0 0 0 0 0 0 0 3913 0 0 0 0 0 0 245
1371 23311 Наково Главна 50 372227 0230454330 45.87335740937381,20.566410273313522 1 2314 8 396 2 120 0 0 1 379 2 105 0 0 75 1239 зборница,канцеларије,просторија за родитење,свлачионице,чајна кухиња,купатила,тоалети,хол,ходници,архива 29 4932 714 8 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2314 0 0 0 0 0 0 257
1372 19329 Корбово Светосавска 11 619814 019814255 44.52329079902366,22.707592248916626 4 1288 7 341 1 48 0 0 1 400 0 0 0 0 85 332 канцеларија за директора, за секретара, наставничка канцеларија, котларница, ходници и архива. 8 0 0 5269 51 6 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1288 0 0 0 0 0 772
1373 21469 Пивнице Маршала Тита 99 394301 021756578 45.468377723663885,19.45901870727539 5 2869 13 648 1 45 2 47 1 512 4 230 0 0 92 1295 разна 18 0 0 13045 1932 0 0 18 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2869 0 0 0 0 0 425
1374 23271 Kумане Трг слободе 4 366630 023786783 45.53701644060468,20.227761268615723 1 2880 8 468 1 47 2 117 1 399 4 234 0 0 59 20 котларница 1 0 0 0 5100 1000 0 0 15 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2880 0 0 0 0 0 0 301
1375 26234 Банатски Брестовац Олге Петров 1 013626121 44.728838962366865,20.802783966064453 1 2600 15 54 1 35 1 75 1 459 10 54 0 0 30 437 канцеларија, зборница, станови 10 0 нема 0 7740 5 112 6 115 0 0 0 0 0 227 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 371
1376 26361 Локве Лењинова 95 305909 013646155 45.1423361,21.03813171,76м 1 2284 7 392 1 56 0 0 1 340 8 448 0 0 37 0 0 90 помоћни објекат 1 5515 252 8 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 321
1377 17520 Левосоје с. Левосоје, Бујановац 017652239 42.43637832599406,21.74650338293759 1 1720 8 608 1 94 0 0 0 0 2 112 0 0 240 666 канцеларије, архива,котларница,разглас 10 0 0 6706 0 8 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1720 0 0 0 0 0 1141
1378 26350 Самош Маршала Тита 27 308901 013675108 45.202345527993955,20.77139139175415 1 1450,77 8 397 1 18 0 0 1 288 2 45 0 0 34 115 зборница, канц.директора, канц. секретара, канц. струч.сарадника, архива, остава за учила 6 0 0 3507 444 7 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450,77 0 0 0 0 0 0 0 340
1379 36216 Ново Село Ново Село 568301 036631825 43.6471313008958,20.882370471954346 1 2007 10 511 1 63 1 45 0 0 4 181 0 0 15 1192 канцеларије, зборница, магацин 17 1707 недовршена фискултурна сала 1 4650 0 0 0 16 348 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 0 0 0 0 0 0 0 987
1381 35256 Сикирица Сикирица бб 592601 0358548514 43.78077098071367,21.416747644543648 1 1764 7 383 1 25 0 0 1 500 1 52 0 0 123 353 Канцеларија директора, канцеларија управе, зборница, котларница 9 158 2 школска стана 2 2933 0 7 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 0 0 0 0 0 755
1382 35237 Ресавица 6. август 21 035627270 44.040218713142146,21.575775146484375 2 2149 4 216 1 34 1 47 1 114 6 324 0 0 216 0 0 320 Крило школе-забрањена употреба 1 7061 32 8 163 0 0 0 0 0 0 0 1835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736
1386 15341 Липница Карађорђева 49 264156 015860709 44.555922023938976,19.29677724838257 4 1649 11 530 1 16 1 54 1 48 4 216 0 0 0 247 1 200 1 10580 105 5 104 12 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1262 0 0 0 0 0 574
1388 15309 Брезјак Брезјак 015843097 44.50979291407011,19.341323375701904 5 1222 7 281 1 26 2 48 1 113 3 139 0 0 83 289 ходници, канцеларије, котларница 9 0 0 9536 0 0 0 8 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1222 0 0 0 0 0 563
1389 36207 Витковац Витковац 0365873889 43.790011, 20.789042 3 973 7 448 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 18 459 канцеларије за администрацију, учионица за предшколску групу, ходници и санитарни чвор,котларница,свлачионице на спортским теренима 10 0 0 2000 0 7 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 1008
1390 15321 Радаљ 15321 Радаљ 267111 0157462085 44.40191658805724,19.17967200279236 1 930 8 384 1 42 0 0 1 250 1 48 0 0 81 456 канцеларије, ходници, мокри чвор, котларница 6 140 стара школа 3 9390 50 0 0 8 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0 0 0 0 0 579
1392 23324 Кикинда/Сајан Велика 71 372924 023066004 45.17816481220637,20.1654052734375 1 1350 8 344 1 56 1 76 1 446 0 0 0 0 163 265 7 0 0 4600 2650 8 72 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 255
1393 17520 Nesalce Nesalce-Bujanovac 634411 017490814 42.418387638568504,21.711387634277344 1 1750 8 440 1 77 1 55 0 0 2 154 0 0 70 0 0 0 0 1830 80 9 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 1068
1395 25210 Чонопља Николе Тесле 425401 025844064 45.81166184481454,19.24800395965576 1 2415 11 1044 1 22 1 150 1 356 3 180 0 0 114 549 ходници и холови 2 0 0 6540 180 0 0 12 225 0 0 0 0 225 0 0 0 0 2200 0 0 0 0 0 412
1396 11508 Грабовац Грабовац 179 212227 0118760047 44.6102678899429,20.093307495117188 1 2155 17 1020 1 62 0 0 0 0 7 140 0 0 0 933 ходник, степенице, тоалети, канцеларијски простор, хол школе 9 0 0 9654 0 0 0 13 290 0 0 0 0 0 0 0 0 2155 0 0 0 0 0 0 0 106
1397 18320 Димитровград ул.Христо Ботев бр.3 625114 010362788 43.014985 22.779604 1 5433 26 2216 1 70 2 70 1 521 7 372 0 0 329 2106 холови, ходници, административни простор, амбуланта, санитарне просторије, котларница 21 0 нема 0 15427 322 0 0 25 538 0 0 0 0 ва 300 0 5433 0 0 0 0 0 0 0 0 922
1398 22408 Врдник Бошка Сремца бб 022465074 45.117110 19.792525 3 2174 12 624 1 55 2 93 1 288 2 31 0 0 498 0 0 0 0 5833 273 2 24 11 221 0 0 0 0 0 0 0 1685 0 0 0 0 0 0 0 513
1400 31322 Божетићи Божетићи 31322 518801 033660361 43.46863402134512,19.97361660003662 1 1250 5 323 1 37 0 0 1 63 3 107 0 0 0 680 Тоалети, остава, зборница, канцеларијењ, ходници 14 0 0 0 4540 100 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 821
1402 23266 Чента Чарнојевићева 17 356501 023899002 45.10684454072155,20.384815335273743 2 2604 5 232 1 30 1 49 1 288 7 343 0 0 70 78 канцеларије и архива 6 0 0 0 14867 965 6 116 5 109 0 0 0 0 0 0 0 2604 0 0 0 0 0 0 0 0 269
1403 18207 Малча село Малча 707603 0184661234 43.33497206548838,22.028499841690063 2 694 4 174 1 54 1 24 1 54 1 24 0 0 0 364 несметано обављање васпитно-образовног рада 7 0 0 0 6351 280 0 0 6 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 0 0 108 0 24 901
1404 21400 Бачка Паланка Скојевска 1/а 392562 021750574 45.25309310307506,19.3728768825531 1 2200 7 490 1 87 1 63 1 1100 8 560 0 0 32 0 0 0 0 0 0 8850 530 0 0 21 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 0 0 0 0 0 0 429
1405 19321 Подвршка Маршала Тита 16 619318 019806003 44.585253, 22.496784 1 1186 9 445 1 56 1 54 1 208 0 0 0 0 49 374 Канцеларија директора,канцеларија рачуноводства, стручног сарадника,архива, санитарни чвор за ученике и наставнике, ходници,шупа 7 0 0 7142 0 8 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 150 773
1406 35270 Јагодина Мајур бб 583406 035261378 43.9447853061804,21.296932697296143 1 2040 7 382 1 72 0 0 1 484 2 71 0 0 54 977 0 12 0 0 0 9853 115 0 0 8 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1556 0 0 0 0 0 746
1408 38228 Брњак село Брњак, Зубин Поток 000000 0652061309 43.00545059997772,20.69302369840443 1 998 8 448 1 56 1 56 0 0 1 56 0 0 70 312 Наставничка зборница, административне просторије и школски станови 7 0 0 6480 20 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 0 1281
1410 11560 Вреоци 2.октобра број 8 0118144008 44.450732,20.282649 1 1745 8 64 2 42 0 0 0 0 9 64 0 0 0 0 / 0 700 Фискултурна сала 1 14203 42 0 0 10 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1745 0 0 0 0 0 73
1414 11500 Обреновац Цара Лазара 2 210601 0118725449 44.651143,20.192825 1 490 6 170 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 82 кабинет за стручне сараднике, канцеларије за секретара, шефа рачуноводства и канцеларија директора која је уједно и зборница, магацин и чајна кухиња 6 0 0 0 0 0 0 10 66 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
1416 32300 Горњи Милановац Хероја Дражевића 2 526101 032711814 44.02238485630381,20.460147857666016 2 4514 20 1200 2 123 2 112 0 0 8 480 0 0 182 203 медијахол се користи као фискултурна сала 1 0 нема 0 15145 0 2 7 32 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4515 0 0 0 0 0 0 856
1417 32215 Доња Трепча Доња Трепча бб 32215 Горња Трепча 525516 032824410 43.916841795003016,20.472971498966217 3 1120 7 386 1 16 1 54 1 136 1 21 0 0 132 280 канцеларија директора , котларница,зубна ординација тоалети,рачуновође, секретара , чајна кухињ а 9 54 некада се користила као станови, постоји забрана корошћења 1 6000 0 6 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 0 0 0 0 136 946
1418 36310 Кладница Кладница 574630 020471030 43.39729521138792,20.02983033657074 1 1590 8 446 1 17 0 0 1 74 4 72 0 0 272 326 Управни део зграде 9 0 3 5932 133 8 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1781 0 0 0 0 0 833
1419 21413 Челарево Трг Бориса Кидрича 1 021760014 45.27053750018046,19.52991485595703 2 3655 0 0 1 58 0 0 1 1055 20 1149 0 0 182 489 припрема за наставу,зборница и за управу и администрацију, санитарни чворови 23 0 0 11615 3010 0 0 16 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5802 0 0 0 0 0 0 427
1420 12256 Волуја бб 287902 012880100 44.48837748496823,21.77768111228943 5 1480 8 400 1 10 1 20 1 220 1 24 0 0 240 814 помоћне просторије, канцеларије, ходници и холови, тоалети, котларница, гараже 12 100 школски станови 2 3012 0 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 320 0 666
1422 23274 БОЧАР ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 4 366929 023789209 45.760337735846626,20.288314819335938 1 1009 5 233 1 34 0 0 1 362 1 34 0 0 30 34 ПОМОЋНА ЗГРАДА 1 0 0 6508 761 0 0 8 91 0 0 0 0 0 0 0 0 647 0 0 362 0 0 0 304
1424 38205 Доња Брњица Доња Брњица 970106 049816988 42.705124, 21.137750 1 900 5 165 1 40 0 0 1 325 1 65 0 0 0 305 портирница, зборница, архива,мокри чвор,ходници,котларница,баракедиректор, секретар 10 0 0 5000 0 0 0 7 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 17 0 1074
1425 25000 Сомбор Трг цара Лазара 9 421364 025412364 45.773572, 19.112412 2 3635 18 1640 1 50 1 80 1 560 5 80 0 0 250 154 подрумски простор за одлагање 2 894 поткровље се не користи 1 8210 1250 0 0 26 435 0 0 0 0 0 0 0 0 3635 0 0 0 0 0 0 404
1426 21400 Бачка Паланка Трг братства јединства 22 392402 021751172 45.25054395993218,19.381980299949646 1 2421 18 997 1 100 0 0 1 198 1 60 0 0 24 1042 ходници, зборница, 3 канцеларије, 2 свлачионице, 3 тоалета, архива, 3 оставе, мала помоћна учионица 15 0 0 0 4000 2000 0 0 32 771 0 0 0 0 0 0 2421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430
1427 26314 Банатско Ново Село Маршала Тита 75 013615003 44.992065,20.784540 3 4598 13 900 3 50 0 0 1 1000 8 560 0 0 64 3024 хол,ходници,зборница,канцеларије,умиваоник,тоалети,котларница 18 0 0 7986 0 0 0 26 492 0 0 0 0 пр 72 0 0 0 5052 0 0 0 0 0 0 1067
1428 21465 Бачко Добро Поље Маршала Тита 85 021724029 45.500612, 19685193 2 2000 19 1200 1 60 1 30 1 3000 0 0 0 0 122 100 Подрум за складиштење 1 0 0 7000 0 0 0 16 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 450
1431 25265 Свилојево Главна 52 432546 025797004 45.64764836702863,19.0657639503479 1 1153 8 308 1 56 1 42 1 120 0 0 0 0 30 597 тоалети,ходници,канцеларије,зборница,остава за дрва 13 0 0 6300 600 6 46 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 0 217
1432 21400 Бачка Паланка Доситејева 3 392607 0216041244 45.24797204179394,19.399709701538086 1 6200 32 2500 1 178 1 45 2 375 0 0 0 0 0 239 Трпезарија 1 0 0 19840 5135 0 0 42 1141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 0 0 0 0 0 0 428
1433 23000 Зрењанин Видаковићева 1а 350316 023536875 45.38907941918952,20.402732491493225 1 2017 12 738 1 36 2 158 1 111 1 110 0 0 36 828 канцеларије, тоалети,ходницисвлачионице 7 0 0 10180 74 0 0 16 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 282
1434 18430 Подујево-Куршумлија ТОПЛИЧКА 14, КУРШУМЛИЈА 027385827 43.144740 ,21.265577 1 820 8 45 1 35 1 12 0 0 1 35 0 0 0 30 зборница 1 0 0 0 3320 0 8 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 1203
1437 19210 Бор Моше Пијаде 31 601670 030422490 44.07228898110725,22.100198104944866 1 1565 11 370 1 54 2 50 2 270 7 116 0 0 157 544 директор, секретар, рачуноводство, психолог, архива, спремачице, домар, санитарни чворови (5), остава (2), ходник и степениште 14 4 оства-депо 1 2540 0 0 0 16 87 0 0 0 0 0 0 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1168
1438 21235 Темерин-Центар Народног фронта 80 385311 021843372 45.40583848305255,19.892439231271055 2 5227 22 1229 1 54 1 105 2 1600 3 249 0 0 81 388 зборница,канцеларије... 17 0 0 9513 105 0 0 26 648 0 0 0 0 0 0 4631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499
1441 11262 Велика Моштаница 10. октобар 10 0118075434 44.66805771527807,20.353975296020508 3 1458 10 500 1 47 1 71 1 71 1 39 0 0 50 680 канцеларије,зборница,архив,тоалет,просторија за техничко особље,остава,котларница,ђачки клуб 12 50 оставе 1 1090 10 0 0 15 262 0 0 0 0 0 0 0 0 1458 0 0 0 0 0 0 0 164
1442 34304 Бања Бања 0346777014 44.277639147444255,20.61986267566681 02 1010 07 336 01 34 00 00 00 00 02 96 00 00 88 456 тоалети, магацини, канцеларије(директор, педагог, рачуноводство)наставничка канцеларија, котларница, ходници, адаптиран школски стан за потребе наставе физичког васпитања 09 96 школски станови 02 7900 140 00 00 10 160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 910 00 00 00 100 00 696
1443 21480 Србобран Хајдук Вељка бб 384425 021730040 45.54282523180131,19.788458347320557 1 3935 26 1576 1 80 2 129 0 0 0 0 0 0 139 1064 канцеларије, зборница, друштрвена просторија, свлачионица, портирница 46 0 0 7233 84 12 226 9 200 0 0 0 0 0 3935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492
1444 18000 Ниш/Црвени крст Београдска 2 704157 018513711 43.32616889680771,21.89100980758667 1 2718 11 595 1 40 1 10 1 380 2 108 0 0 63 105 канцеларије и оставе 8 54 кабинет за ТИО 1 9928 15 0 0 18 375 0 0 0 0 / 0 2718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1054
1445 26213 Црепаја Маршала Тита бр.8 308801 013671011 45.00990163805534,20.637216567993164 1 2503 18 904 1 50 0 0 1 394 5 300 0 0 103 0 0 0 0 0 0 7569 1209 0 0 17 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2503 0 0 0 0 0 346
1449 24300 Бачка Топола Фрушкогорска 1 440196 024715411 45.81729451742786,19.62768942117691 1 6158 16 1024 1 73 3 186 2 687 22 2068 2 60 89 2060 Свечана сала, ходници, тоалети,... 25 0 све користимо 0 11125 2693 0 0 33 549 0 0 0 0 0 0 5620 0 538 0 0 0 0 0 0 382
1450 17526 Доњи Стајевац Доњи Стајевац 637601 017490251 42.40457286256256,22.163822650909424 6 1256 6 396 1 46 0 0 1 58 0 0 0 0 160 476 канцеларије,оставе,вц... 8 120 стара школска зграда 4 2010 0 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1166
1451 22000 Сремска Митровица Фрушкогорска 73 320889 022639185 44.984423, 19.609639 3 4740 27 2868 1 56 3 232 1 1400 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 4217 1122 12 82 5 40 3 22 0 0 0 0 0 0 609 3805 0 0 0 0 0 0 1241
1452 26335 Гудурица Трг Ослобођења 2 312309 013881012 45.167407595999094,21.44277513027191 1 1602 10 520 2 56 1 10 0 0 2 40 1 10 20 946 Санитарне просторије, канцеларије, зборница, архива, ходници и др. 14 0 0 0 6400 4250 8 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1602 0 0 0 0 0 337
1453 19314 Рајац Вука Караџића 43 615702 019554076 44.09430452004107,22.561272382736206 1 721 5 240 1 18 1 15 1 90 1 48 0 0 125 185 канцеларије, архива, котларница 10 0 0 2000 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 0 0 0 0 0 780
1455 32300 Горњи Милановац Бошка Бухе 17 526622 720510 44.02341862599361,20.451436042785645 1 3327 20 1100 1 35 1 40 1 288 5 310 0 0 158 330 зборница, припреме, помоћне просторије 22 0 0 9488 0 0 0 0 0 21 474 0 0 0 0 0 0 0 3327 0 0 0 0 0 855
1457 23300 Кикинда Светозара Милетића 16 371205 0230402990 45.82917304581735,20.468924045562744 3 2500 12 632 3 133 2 100 1 260 8 344 0 0 124 463 0 26 0 0 0 7000 10220 0 0 23 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 250
1458 38260 Кололеч Кололеч 0038649734421 42.582853229987315,21.638174057006836 1 762 6 250 1 12 0 0 1 200 0 0 0 0 0 50 зборница и канцеларија директора 2 250 учионице, канцеларија 6 1000 100 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 1260
1459 22223 Кузмин Николе Радојчића 15 323358 022664411 45.021518,19.408951 1 3000 19 1480 1 50 1 51 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9421 478 13 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 2400 0 0 0 0 168 529
1460 38310 Гораждевац-Пећ Гораждевац б.б 039467363 42.63698962207662,20.36865234375 1 1672 10 316 1 54 1 12 1 309 5 120 1 12 0 774 Зборница,канцеларије ,ходници,степеништа, тоалети, и остале помоћне просторије. ( У прошлој верзији смо направили грешку јер нисмо рачунали ходнике, тоалете и остале помоћне просторије.) 9 75 Просторије користи само средња школа за канцеларије и кабинете. 4 6500 0 8 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 1248 0 0 0 0 0 1291
1462 15322 Велика Река Ул.бб 267311 0157464114 44.312303089286736,19.232940673828125 1 1450 5 48 1 23 1 67 0 0 4 48 0 0 80 340 Канцеларије,вц,трепезарија,шупа,улазна степеништа,терасе,котларница,степениште за котларницу,просторија за пачиће,прост.за помоћно особље,таван. 12 0 0 0 4213 215 7 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 578
1463 21480 Србобран Дожа Ђерђа 1 384261 021730136 45.549068,19.796677 1 3609 23 950 1 36 1 59 1 464 3 336 0 0 132 100 канцеларије 4 0 све се користи 0 9745 20 17 343 15 269 0 0 0 0 не 0 3145 0 0 0 0 0 464 0 0 100 493
1464 11080 Београд Земун Крајишка 34 200876 0112194294 44.84012328505351,20.37262201309204 4 5612 37 2481 1 84 4 220 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 11032 1995 27 705 5 124 0 0 0 0 0 0 5612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1466 22410 Пећинци Школска бр.8 022436166 44.908983,19.968241 2 2352 20 1010 1 27 2 108 1 442 4 200 0 0 132 0 0 0 0 11626 296 20 412 0 0 0 0 0 0 0 0 2352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516
1467 16210 Доња Лопушња Власотинце 016267500 42.92429889129661,22.175216674804688 6 1050 5 300 1 36 0 0 1 50 0 0 0 0 300 364 Зборница,котларница,архива,канцеларија директора и два подрума 9 0 Све просторије у школи се користе 0 2800 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 0 0 0 0 0 929
1469 18300 Пирот Занатлијска бб 620604 010312441 43.15610704321716,22.589263916015625 1 3093 6 364 1 77 1 38 1 201 13 568 0 0 230 1615 ходници, мокри чворови, канцеларије, свлачионице, котларница 5 0 нема 0 15250 0 0 0 25 561 0 0 0 0 0 0 0 0 3093 0 0 0 0 0 0 0 924
1470 21472 Кулпин Маршла Тита 76 395604 0212287013 45.40247271764146,19.59014654159546 1 2860 11 545 1 49 1 79 2 1096 2 138 0 0 28 953 канцеларије, припремни кабинети, санитарни чворови 31 0 0 0 14500 720 0 0 16 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2860 0 0 0 0 0 0 435
1472 23320 Чока Бранка Радичевића 11 377114 023072112 45.936794,20.145082 1 3515 10 385 2 92 2 101 1 851 15 798 0 0 73 1215 канцеларије, зборница, трпезарије,ходници,тоалети,котларница,магацин,зубарска амбуланта 9 0 0 0 13090 2900 17 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3515 0 0 0 0 0 0 264
1473 11320 Велика Плана Војводе Мишића 135 516635 44.332377,21.086454 2 1300 11 549 1 20 1 53 1 149 11 549 0 0 66 0 0 66 1 720 190 0 0 12 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 621
1474 11500 Обреновац ул. Краља Милутина бр. 3 211424 0118754450 44.669172, 20.197194. 1 6200 19 1083 1 112 0 0 1 508 19 1026 0 0 54 3417 свечана сала, трпезарија, зборница, припремне просторије за рад, ходници, канцеларје, свлачионице, тоалете, справарницу, котларница, хол, степеништа 81 0 0 0 6833 954 35 860 0 0 0 0 0 0 0 0 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1303
1475 21243 Ковиљ Лазе Костића 42 409843 0212988006 45.225140692781274,20.02161741256714 1 3200 3 192 1 36 1 100 1 288 15 960 0 0 181 1443 канцеларије, зборница, остава, архива, котларница 12 0 нема 0 10000 1000 0 0 22 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 483
1476 31337 Прибојска Бања Прибојска Бања ББ 515610 0332451118 43.54969897193399,19.55986976623535 2 1478 8 378 2 52 1 15 1 108 1 51 0 0 326 293 Зборница, канцеларије, архива,свлачионице.. 10 0 0 12013 104 6 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1478 0 0 0 0 0 238
1478 26000 Панчево Жарка Зрењанина 179 301715 2367007 44.852750470855284,20.659210681915283 1 4267 10 701 1 36 1 72 1 430 1 45 0 0 48 2412 КАНЦЕЛАРИЈЕ, ЗБОРНИЦА, АРХИВА, ОСТАВА, ПОДРУМ 5 1530 СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 2 7600 1000 0 0 13 187 0 0 0 0 0 0 0 0 3067 0 0 0 0 0 0 0 358
1479 15300 Лозница Јанка Веселиновића 6 261175 015882178 44.53048918574407,19.220288693904877 2 3414 10 526 1 106 2 69 1 475 11 652 0 0 110 187 зборнице,канцеларије директора,секретара,психолога,педагога,зубна амбуланта,архива 8 79 фото лабораторија 2 18250 460 0 0 32 832 0 0 0 0 0 0 3414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569
1480 31260 Косјерић Светосавска 2 508111 031783360 44.002940457248556,19.90945816040039 3 3977 19 1045 1 80 2 110 1 1338 0 0 0 0 73 1331 тоалет, улазне степенице, ђачка задруга, ходник, припремне просторије 7 291 спрат старе школе, школ.стан 1 11410 250 0 0 27 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3977 0 0 0 0 0 818
1481 11420 Смедеревска Паланка Првомајска бб 026310423 44.378360492625724,20.950123071670532 1 1720 8 413 2 67 1 25 1 1730 3 155 1 50 134 1161 канцеларије, оставе, подрум 14 0 0 5500 0 0 0 16 332 0 0 0 0 0 0 0 0 1730 1720 0 0 0 0 0 647
1483 25232 Липар Маршала Тита 42 439824 025707006 45.70615680826153,19.55462872982025 1 1373 8 539 1 54 0 0 1 220 1 56 0 0 46 281 зборница,канцеларија директора,ПП,секретара,рачуноводства,припремна просторија ,архива 8 0 0 7591 2130 8 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 1373 0 0 0 0 0 222
1485 11325 Марковац 8.октобра 10 0264861006 44.23854281087405,21.1127507686615 8 1811 4 200 1 50 1 90 1 344 4 322 1 50 100 655 канцеларије, ходници, санитарни чвор, заједничке просторије, котларница, етно кућа, дечији кутак (клуб) 8 0 0 8707 193 0 0 12 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1741 0 0 0 0 0 623
1486 31255 Рогачица Рогачица 507670 0313850440 44.03682321178501,19.636124968528748 2 1392 5 280 1 40 2 52 1 120 6 334 0 0 0 446 14 120 2 8120 0 8 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 0 0 0 0 0 816
1487 11408 Велика Крсна Централна 13 222605 0118215455 44.478065659421055,20.801917612552643 1 2796 10 525 2 104 2 102 1 576 0 0 0 0 105 0 / 0 433 издвојена одељења која не раде 2 5562 152 9 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2796 0 0 0 0 0 0 0 77
1490 22324 Бешка Карађорђева 2 348906 022570115 45.12973471514734,20.06676435470581 1 2791 10 560 1 91 2 143 1 440 3 168 0 0 243 547 Зборница; канцеларије директора, секретара, рачуновође, педагога; портирница; три оставе; архива; подрум са котларницом; стан домара; учионица за подручно одељење ШОСО 13 140 Бивша библиотека, стара стрељана 2 5269 60 0 0 19 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2791 0 0 0 0 0 0 504
1491 11316 Голобок Голобок 237624 026381007 44.45311309501108,21.004164218902588 2 740 8 545 1 16 0 0 1 55 1 21 0 0 12 59 зборница, канцеларије (директор, педагог), архива 4 105 школски станови, учионица 6 5300 125 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 0 49 653
1492 34302 Раниливић Раниловић 034748002 44.397041311926884,20.52217125892639 1 1500 9 648 1 35 1 80 1 265 6 78 0 0 72 587 холови, магацини, канцеларије,тоалети 19 0 0 4881 385 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1765 0 0 0 0 0 698
1494 22222 Мартинци Железничка 2 322990 022669405 45.029214,19.405857 1 2000 9 540 1 36 0 0 1 784 7 420 0 0 0 1004 3 kancelarije, toaleti za zaposlene, toaleti za ucenike, holovi, dezurana, zbornica, kotlarnica 9 0 nema 0 5950 0 10 207 0 0 0 0 0 0 je 207 0 0 700 0 2000 0 0 0 0 84 532
1495 21234 Бачки Јарак Младена Стојановића 21 021847438 45.37190130499994,19.873921707239788 1 4126 12 772 1 47 1 86 1 1629 4 150 0 0 91 1351 тоалети, свлачионице, портирница, ходници, канцеларије, зборница, хол, архива, котларница, магацин 27 0 / 0 6200 600 0 0 21 455 0 0 0 0 / 0 0 0 0 4126 0 0 0 0 0 0 498
1496 21422 Младеново Краља Петра I 40 393501 0212067018 45.30459525312463,19.260406494140625 1 1934 4 288 1 23 1 50 0 0 11 792 0 0 130 132 0 6 138 предшколска установа 1 7000 1600 9 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1934 0 0 0 0 0 432
1498 24410 Хоргош Карасова 14 445136 024792023 46.13417004624326,19.9896240234375 1 2437 11 485 1 36 1 77 1 293 8 438 0 0 125 705 зборница , остава , свлачионице,помоћна учионица 6 1200 Нема 1 10895 3598 0 0 32 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2437 0 0 0 0 0 0 244
1502 23272 Нови Бечеј Јосифа Маринковића 79 365328 023771041 45.60425043519779,20.127296447753906 5 3520 15 840 1 49 1 133 1 489 4 240 0 0 76 165 зборница и канцеларије 4 0 нема 0 8556 34 0 0 27 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3040 0 0 0 0 0 480 300
1503 21237 Госпођинци Бранка Радичевића 56 382603 021836008 45.40587751083556,19.989516735076904 2 2578 8 1039 1 32 1 120 1 175 8 1039 0 0 40 133 канцеларије, оставе, архива, припремне просторије, зборница 17 6776 земљиште уз школу 3 8856 156 8 173 8 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2578 0 0 0 0 0 0 458
1507 36000 Краљево Доситејева 5/4 561008 036315242 43.72636302699077,20.698633790016174 1 755 7 220 1 35 4 120 1 60 5 120 0 0 18 200 просторије које су неопходне за рад и функционисање школе 7 0 0 0 1300 0 4 23 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 755 0 0 0 0 0 1226
1508 22320 Инђија Краља Петра I 124 022561330 45.03758064048569,20.089616775512695 1 2888 10 585 1 66 2 135 1 210 4 270 1 78 63 1481 8 тоалета, 2 свлачионице, 1 улазни хол, 5 ходника, 5 канцеларије, 1 магацин, 1 архива, 1 портирница, 1 справарница, 1 фотокопирница, 2 купатила, 1 котларница,1 соба за пресвлачење спремачица, 1 соба з 31 0 0 17853 1182 0 0 17 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2746 0 0 0 0 0 0 507
1509 21466 Куцура Ослобођења 6 398825 021727906 45.53857953787113,19.576263427734375 2 2671 13 727 1 19 1 179 1 762 0 0 0 0 25 166 канцеларије, зборница 5 0 0 0 8942 2188 0 0 24 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2492 0 0 0 0 179 454
1510 38266 Пасјане Село Пасјане Гњилане 000000 028074005 42.40145936508379,21.498152017593384 2 2250 14 950 1 30 1 55 1 550 1 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9475 0 11 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 0 0 0 0 0 1093
1513 22404 Путинци Лењинова 3 332550 022441510 44.99175515355984,19.967308044433594 1 2821 18 967 1 90 1 90 1 364 14 776 0 0 120 0 0 0 0 0 0 8576 0 12 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2821 0 0 0 0 0 0 521
1514 19300 Неготин Лоле Рибара 1 614606 019542374 44.22773448265054,22.533645629882812 1 2855 18 840 1 36 2 104 1 135 3 168 3 167 180 246 зборнице, канцеларије, мајстроска радионица, свлачионице 10 0 нема 0 8131 2936 12 339 12 311 0 0 0 0 не 0 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787
1515 21428 Плавна Маршала Тита 48 390938 0212078245 45.34370019352446,19.12994384765625 1 1850 8 400 1 20 1 90 1 500 1 28 0 0 74 80 Зборница, канцеларија директора и књиговође, архива 4 180 Недовршени стамбени простор 1 5000 400 8 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 422
1516 22300 Стара Пазова Бошка Бухе бб 022363200 44.991023711563514,20.138776302337646 1 3054 8 440 1 36 0 0 1 631 6 295 0 0 145 414 зборница, канцеларије шефа рачуноводства, педагога, секретара, директора, припремне просторије за наставнике, гасна котларница, справарница, мушка и женска свлачионица, кабинет за професора физичког, 18 0 0 0 5722 275 0 0 22 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3054 0 0 0 0 0 0 1310
1517 38227 Жеровница Жеровница 028662593 42.930979,20.805235 1 2050 8 700 1 40 1 100 1 380 1 30 0 0 0 0 0 0 0 3140 0 8 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430 0 1277
1518 17542 ВРАЊСКА БАЊА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 44 017545218 42.553013109940814,21.993936896324158 3 3619 22 1247 1 115 4 150 1 202 0 0 0 0 741 402 3 0 0 12000 0 0 0 25 561 0 0 0 0 0 0 0 3619 0 0 0 0 0 0 0 0 934
1623 12374 Жабари Кнеза Милоша 117 012250119 44.343890953000006,21.21401220560074 4 2388 16 980 1 80 1 80 0 0 1 60 0 0 603 0 0 122 2 6452 0 6 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2063 0 0 0 0 0 660
1519 38430 Ораховац Видовданска бб 950101 029277919 42.40322211482003,20.660468637943268 1 300 9 210 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 канцеларије и вц 4 20 ходници 2 1500 500 9 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 45 1296
1520 17540 Босилеград Иво Лола Рибар бб 636105 017877090 42.49032731830467,22.46978759765625 1 2555 21 1020 1 20 1 35 1 268 3 192 0 0 269 275 Наставничке зборнице,канцеларије:директора,помоћ.директора,секретара,рачуноводства,стручних сарадника,помоћно особље,архива и магацини 14 0 0 0 14523 1056 61 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1132
1521 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 7 0346713062 44.31204974969272,20.549765825271606 1 1530 11 825 1 45 0 0 0 0 2 110 0 0 82 468 продужени боравак и канцеларије за наставнике и ваннаставно особље 6 0 0 12090 110 0 0 18 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1530 0 0 0 0 0 0 693
1522 38228 Зупче Зубин Поток, село Зупче 920512 028478313 42.89980614107739,20.768054723739624 1 786 8 355 0 0 2 50 0 0 1 8 0 0 8 373 8 138 Руиниране зграде у ИО Рујиуште 2 3460 0 8 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 1280
1523 22423 Грабовци Главна 40 334285 450603 44.751609766121646,19.85675811767578 1 1600 5 290 1 13 2 73 1 283 4 129 0 0 21 116 зборница,канцеларије 6 0 нема 0 5350 60 0 0 8 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 527
1524 23264 Фаркаждин Маршала Тита 2 356801 0233868010 45.229447770946926,20.52520751953125 2 1143 5 264 1 40 0 0 1 46 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 7900 250 0 0 8 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1143 0 0 0 0 0 292
1526 31242 Кремна Кремна 504201 0313808495 43.85408819903008,19.66278076171875 3 1202 9 486 1 54 0 0 2 108 1 54 0 0 100 200 канцеларије,шупа,подрум 5 100 учионица у старој школи 2 4208 0 6 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894 0 0 846
1527 38212 Crkvena Vodica Crkvena Vodica bb 038562096 42.672479, 21.052913 2 800 9 570 1 16 0 0 0 0 1 30 0 0 0 184 Hodnici, zbornica, toaleti 4 0 0 3500 0 7 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 0 16 1090
1529 21000 Нови Сад Јанка Чмелика 89 021512231 45.32897866218559,19.786376953125 1 8250 43 3000 1 194 6 360 3 632 0 0 0 0 354 1300 Канцеларија директора,заменика директора, ПП службе,секретара, рачуноводства, зборница, свечана сала, припремни кабинети, помоћне просторије 30 0 0 18723 0 0 0 63 1664 0 0 0 0 0 8250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461
1530 22325 Крчедин Наде Јаношевић 4 022500307 45.139631,20.132309 2 2437 13 741 1 32 1 67 1 295 0 0 0 0 154 0 0 0 0 4826 150 8 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2437 0 0 0 0 0 0 508
1531 26215 Падина Трг ослобођења 22 013667118 45.11520750294172,20.7421875 1 5510 17 1105 1 65 1 65 2 580 7 456 2 28 118 3093 зборница,канц.простор,кино сала, WC,холови,ходници,степеништа,котларница,депо за угаљ,шљункара,портирница 47 0 0 11100 550 0 0 26 523 0 0 0 0 0 0 0 00 0 5100 0 0 0 0 0 341
1533 14212 Радљево Радљево, 14212 Бргуле 241501 014471106 44.46654761912969,20.17603111162316 4 1490 11 465 1 24 0 0 1 120 1 28 0 0 52 914 канцеларије,оставе,магацини,котларница 9 0 0 0 6829 50 11 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1327 0 0 0 0 0 618
1535 14214 Бањани Карађорђева бб 014461102 44.5388864624781,19.982993602752686 1 1555 9 390 2 75 1 46 0 0 1 60 0 0 480 504 Сала за културне делатности, ходници, канцеларије, тоалети, зборнице 10 0 - 0 5911 0 8 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1555 0 0 0 0 0 615
1536 17500 Врање Омладинска 20 630607 017400351 42.55857390452309,21.9027940928936 1 4099 25 1500 1 70 2 80 1 220 0 0 0 0 75 960 хол, ходници,котларница, радионица, санитарне просторије, остава, канцеларијски простор и бина 19 110 за потребе предшколске установе 1 7852 600 0 0 39 964 0 0 0 0 0 0 0 0 2836 0 0 0 0 0 0 0 1145
1537 22326 Чортановци Вељка Влаховића 1 349602 022580009 45.15625871494645,20.01636028289795 2 2020 8 360 1 60 2 144 1 288 1 72 0 0 144 150 канцеларије, зборница, чајна кухиња, архив 8 160 дато на коришћење 1 2700 190 1 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1860 0 0 0 0 0 0 510
1538 14000 Ваљево Јована Дучића 5 250724 014221296 44.27744711028563,19.887077808380127 2 3667 24 1409 1 71 2 156 2 388 0 0 0 0 95 1548 помоћнотехничкепросторијеканцеларијеиосталепросторије 54 0 0 20048 0 0 0 36 909 0 0 0 0 0 0 0 0 3667 0 0 0 0 0 0 0 595
1539 11077 Београд Војвођанска бр.62 192373 0112278574 44.808313,20.3751071,16z 1 4035 24 1368 1 121 2 161 1 354 2 210 0 0 115 208 зборница, директор, стручни сарадници, секретаријат, рачуноводство, архива, школски стан 8 0 0 0 5120 0 16 407 11 271 0 0 0 0 0 678 4035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
1540 22327 Марадик Жарка Зрењанина 1 349811 022506603 45.103469, 19.994492 1 1620 10 633 1 14 1 75 1 288 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 5015 1000 0 0 10 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620 0 0 0 0 0 0 503
1542 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 51 022624362 44.811,20.462 1 2540 16 1280 1 31 1 31 1 350 4 256 1 64 32 270 школски стан,домарова радионица,зборница, канцеларије4, зубна, помособље, архива 10 0 0 0 6000 1000 0 0 31 744 0 0 0 0 0 0 2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534
1543 38429 Велика Хоча село Велика Хоча 950101 029276784 42.230520 20.403483 2 870 5 250 1 16 1 70 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 5580 750 0 0 9 53 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 00 1294
1544 37212 Сталаћ Стевана Синђелића бр.4 669303 037806105 43.679711, 21.416268 1 2000 19 1300 1 30 1 113 1 740 6 424 0 0 92 0 / 0 0 / 0 4790 0 8 146 0 0 0 0 0 0 / 146 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 985
1545 11050 Београд Устаничка 246 148501 2890131 44.782779328475684,20.5159592628479 1 4820 9 496 1 119 1 28 1 285 14 774 0 0 105 1949 зборница, тоалети, канцеларије, магацин, продужени боравак, склониште, свлачионице, остава 8 0 0 0 13250 105 0 0 32 812 0 0 0 0 0 0 4820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1546 23220 Српска Црња Краља Александра 63 363621 023811007 45.72514371340822,20.694139480492595 1 3335 9 450 2 75 1 50 1 400 11 550 1 20 160 1630 мушка и женска свлачионица, тоалети, зборница, котларница, ходници, хол, канцеларије, архива 24 0 0 6724 2160 0 0 17 280 0 0 0 0 0 0 0 0 3335 0 0 0 0 0 0 296
1551 36310 Сјеница Јаворска бр.1 574427 020741037 43.274416702192006,19.999269247055054 1 1892 15 770 1 37 1 86 1 146 0 0 0 0 0 75 7 0 0 7890 0 0 0 27 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 838
1548 11040 Београд Вождовац Мештровићева 19 162002 0112463227 44.770747423066176,20.490607023239136 1 5950 10 600 2 150 2 100 1 450 14 960 0 0 400 320 боравак,спец одељење, 8 0 0 11500 0 2 28 36 877 0 0 0 0 0 0 5950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1549 23000 Зрењанин 7.јула бр.10 023528838 45.38585257429882,20.382449626922607 1 3438 14 787 1 50 2 105 1 392 9 495 0 0 214 1395 зборница, канцеларије, архива, зубна ординација, справарница, свлачионице, просторије за помоћно особље 16 150 подрумски део 2 13865 250 0 0 25 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3438 0 0 0 0 0 0 275
1550 35000 Јагодина Славке Ђурђевић 8 580232 0358223204 43.97971456806205,21.264928579330444 1 2424 13 278 1 36 3 106 1 98 2 24 0 0 122 1760 собе у оквиру домског смештаја, тоалети и купатила, забавна соба и соба за дневни боравак, болесничка соба, зборница, канцеларије, архиве, магацини, кафе кухиња, вешерница, подстаница, ходници, степен 48 0 0 4070 155 10 71 6 43 0 0 0 0 Целодневни рад у дому ученика 62 2424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220
1554 31250 Бајина Башта Рајка Тадића 10 Бајина Башта 31250 506802 031865174 43.97013288167579,19.566468000411987 1 3680 21 1365 1 185 1 45 1 148 3 195 0 0 296 1446 Архива, магацини, зубна амбуланта, припрене просторије, зборница, просторија за пријем родитеља, просторија за помоћно особље, кафечајница, канцеларије, 33 185 одлагање клупа, табли, 8 16368 150 0 0 27 697 0 0 0 0 не 0 3680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814
1556 21000 Нови Сад Боре Продановића 15а 021547465 45.254158, 19.829443 1 7129 19 1408 1 87 1 32 2 662 17 1108 0 0 156 90 кино сала 1 0 0 14920 2968 6 157 53 1304 0 0 0 0 0 7129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468
1558 19305 Уровица Нушићева бр.48 615517 019557264 44.411711905198004,22.359237670898438 1 1780,92 16 865,92 1 57 0 0 1 148 0 0 0 0 97 0 nema 0 0 nema 0 6000 120 6 39 0 0 0 0 0 0 ne 0 1780,9 0 0 0 1780,9 0 0 0 0 0 784
1559 36000 Краљево Цара Душана 2 036314296 43.726581, 20.684456 1 2857 17 1020 1 17 1 70 1 440 1 33 0 0 0 373 10 припремних просторија, просторија за помоћно особље, зборница, остава, копирница, архива, канцеларије психолога, педагога, директора, секретара и рачуновође, свлачионице мушка и женска, учионица за 22 110 подрумска просторија коју је град уступио на коришћење клубу за стони тенис 1 6500 0 0 0 34 964 0 0 0 0 0 0 2857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1003
1562 19219 Кривељ Кривељ 602701 030473114 44.165526813666645,22.036589071149137 2 2570 16 760 1 45 1 39 1 907 4 150 1 38 150 215 канцеларије,архиве 10 0 0 9570 147 8 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2570 0 0 0 0 0 762
1563 22244 Адашевци Фрушкогорска 3 328490 022737224 45.06673148768116,19.221267700195312 1 1596 9 630 1 18 1 18 1 186 2 140 0 0 21 583 зборница, канцеларије, ходници, тоалети, свлачионице, справара, оставе 14 0 0 5300 76 0 0 8 133 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 1596 0 0 0 0 0 549
1564 11090 Beograd Gočka 40 180304 2337978 44.728412114702806,20.42233943939209 1 4547 14 849 1 79 2 60 1 475 0 0 0 0 207 2903 toaleti, hol, hodnici 5 50 stan domara 1 10050 0 0 0 32 855 0 0 0 0 0 0 4547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
1565 21214 Sirig Novosadska 1 385908 021849018 45.43577362590937,19.811654090881348 4 2284 14 840 1 10 0 0 1 464 7 60 0 0 35 714 trpezarija, kotlarnica, wc-ovi, hodnnici-holovi,zbornica, kancelarije,svačionice, 23 161 garaža, poljski wc-ovi, šupe 5 7420 0 0 0 12 236 0 0 0 0 0 0 0 2123 2123 0 0 0 0 0 0 500
1567 11315 Сараорци Краља Александра 95 233901 026781082 45.35214524585177,20.8245849609375 1 2030 9 720 1 50 0 80 1 360 2 140 0 0 130 550 Санитарни чворови,канцеларије,подрумске просторије,драмски студио,помоћне просторије и котларница 12 0 0 0 7200 0 8 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 0 639
1568 17520 Бујановац ул. Доситеј Обрадовић 13 634215 017651304 42.45705915547773,21.762242317199707 1 2922 9 486 1 72 1 94 0 0 5 360 1 72 100 494 Зборнице и административни послови 7 0 нема 0 4697 160 0 0 17 358 0 0 0 0 не 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 1134
1569 36000 Краљево Доситејева 5 036333669 43.725687, 20.697075 1 3650 12 720 1 28 1 14 0 0 6 336 0 0 10 1593 наставничке припреме, канцеларије, зубна ординација, наставничка канцеларија, продужени боравак,предшколско и двориште 18 0 0 6926 0 0 0 34 797 0 0 0 0 0 0 2691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994
1570 18000 Ниш/Црвена звезда Шабачка 20 701713 0184535300 43.310029, 21.917365 1 2526 14 785 1 76 1 126 1 431 2 108 0 0 95 905 хол, ходник, мокри чвор, канцеларије, степениште и просторија домара 26 0 нема 0 10205 0 0 0 16 386 0 0 0 0 не 0 1943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058
1571 12306 Велико Лаоле 12306 Велико Лаоле 012346816 44.31426835323179,21.417160034179688 1 1650 9 500 1 24 1 54 0 0 0 0 0 0 185 887 просторије за рад школе 19 400 складиште школског инвентара 1 7734 0 0 0 8 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 0 0 674
1572 26000 Панчево Војвођанска бб 302440 013318859 44.87643038782273,20.66925287246704 1 4633 10 560 1 140 1 21 1 684 14 784 0 0 76 125 Припрема наставе, амбуланта и сл. 14 0 0 0 12500 620 0 0 36 913 0 0 0 0 0 0 0 0 4540 0 0 0 0 0 0 0 372
1573 18400 Прокупље Ратка Павловића 150 651036 027324168 43.23750,21.59574 1 1744 12 665 1 42 1 42 1 730 2 110 0 0 0 895 у број просторија нису урачунати ходници и холови, али јесу у квадратури. 14 221 користи Техничка школа 15.мај 4 4672 0 0 0 15 255 0 0 0 0 0 0 0 0 2474 0 0 0 0 0 0 0 912
1574 32205 Пријевор 32205 Пријевор, Трбушани 032883311 43.915626,20.275026 4 1980 7 280 1 9 1 50 1 883 1 50 0 0 70 220 Канцеларије Директора, Секретара, Шефа рачуноводства, Педагога и зборница 5 0 0 3957 85 8 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1910 0 0 0 0 0 947
1578 21215 Турија Доситеја Обрадовића 2 0212237000 45.537059182123386,19.855913892388344 2 2817 12 672 1 56 1 112 2 800 2 158 0 0 86 1019 канцеларије, ходници 5 0 0 3480 450 9 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3617 0 0 0 0 0 0 494
1579 22320 Инђија Цара Душана 9 346409 022561540 45.04635929200553,20.0775146484375 1 3660 14 777 1 60 2 99 1 288 4 349 1 18 86 533 зборница,архива,8канцеларија,котларница,стрељана,радионица за домара 13 280 предшколска установа,дневни боравак за децу ометену у развоју,стоматолошка ординација 3 6000 120 0 0 34 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3660 0 0 0 0 0 0 509
1580 15316 Бања Ковиљача Вере Благојевић 4 263948 015818177 https://www.google.rs/maps/place/Osnovna+%C5%A0kola+\'\'Vera+Blagojevi%C4%87\'\'/@44.513242,19.15047 2 4551 10 630 2 96 1 75 1 2562 5 315 0 0 13 860 канцеларије,припремне просторије за наставу,котларница 17 0 0 0 8730 225 0 0 18 351 0 0 0 0 0 0 4551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
1587 17523 ПРЕШЕВО 15 НОВЕМБАР 637237 017660105 42.30442790159798,21.657464504241943 2 12967 47 2160 1 60 2 184 1 708 4 216 0 0 901 234 13 112 користи вртић града 2 16749 0 0 0 57 1361 0 0 0 0 0 0 0 0 7184 0 0 0 0 0 0 0 1154
1588 31306 Доње Бабине 31306 Јабука 513235 03373270 43.400454, 19.548540 2 595 6 253 1 15 1 40 1 44 5 209 1 10 28 122 то су зборница,канцеларије за рачуноводство, за директора и два стана 5 31 то су старе просторије изгореле у пожару 2 4943 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 119 0 242
1590 17529 Муховац Муховац 634901 381638169975 42.569867, 21.754902 1 590 4 144 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 30 108 нема 7 0 нема 0 0 0 0 0 6 45 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 1136
1592 34000 Крагујевац Даничићева1 550910 034335938 44.01046241488751,20.911107659339905 1 6183 17 468 1 158 3 120 1 1556 31 2108 1 92 0 584 службене просторије 8 0 0 33679 15 0 0 41 1165 0 0 0 0 не 0 6183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1536
1594 23261 Лукићево Бранка Радичевића 8 356934 023875017 45.344709278538495,20.51593780517578 4 1790 5 272 1 56 1 56 1 100 3 132 0 0 52 1122 канцеларије, зборница, архива... 23 0 0 10329 2425 0 0 8 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1694 0 0 96 0 0 0 293
1595 11420 Глибовац село Глибовац, Смедеревска Паланка 026391129 44.378839759088585,20.909042358398438 2 1118 7 360 1 14 0 0 0 0 1 48 0 0 47 49 котларница и угљара 2 214 поткровље 1 5700 0 8 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 104 0 0 652
1597 21412 ГЛОЖАН ЈОЗЕФА МАРЧОКА ББ 395525 021788014 45.281152548180415,19.567015171051025 1 1664 5 295 1 56 1 59 1 513 2 118 0 0 40 1254 припреме,холови, вц, котларница,степеништа, канцеларије, зборница... 42 584 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 13 12000 50 0 0 9 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2463 0 0 0 0 0 0 436
1598 34231 Драгобраћа Драгобраћа бб 557303 034582100 43.992814500489914,20.928955078125 3 2182 7 370 2 69 1 17 0 0 3 186 0 0 38 1502 припреме, канцеларије, котларница, архива, чајна кухиња, трпезарија, помоћне просторије, магацин, тоалети, степениште 18 0 0 7214 932 0 0 16 311 0 0 0 0 0 0 0 0 1842 0 0 0 0 0 0 0 707
1599 17521 Жбевац 17521 Ристовац 01750938 42.44892539171768,21.83586895465851 2 880 6 340 1 30 1 40 0 0 1 40 0 0 0 180 Канцеларије,котларница 5 96 Станови 2 1730 48 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 1139
1601 19376 Сумраковац Сумраковац 030466215 43.940631118984996,22.029655873775482 2 2100 3 136 1 50 1 50 1 516 8 450 0 0 200 490 зборница, канцеларија директора,канцеларија секретара, канцеларија педагога, канцеларија обрачунског радника, просторија помоћних радника, архива, просторија за кување кафе, просторија за припремни пр 12 200 стара школска зграда 1 7613 20 7 87 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 1900 0 0 0 0 0 790
1603 17523 Miratovac s.Miratovac b.b 637153 0177676100 42.19393393313973,21.6595458984375 1 2527 12 726 1 23 1 46 1 612 5 296 0 0 0 795 0 10 0 0 0 2965 0 0 0 12 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2527 0 0 0 0 0 1152
1605 22300 Стара Пазова Карађорђева 12 340312 022310026 44.982012, 20.159224 1 570 4 140 0 0 2 79 1 82 3 66 0 0 19 54 дневни боравак за децу и омладину 1 0 0 0 0 7 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 0 0 1243
1606 19320 Текија Коче Анђелковића 65 619502 019804120 44.65693173288727,22.3297119140625 1 1167 4 202 1 69 1 44 1 614 0 0 0 0 24 214 Канцеларије, мокри чворови, котларница хол 8 0 0 5670 90 7 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167 0 0 0 0 0 774
1607 21239 Ђурђево Краља Петра I 59 382718 021839033 45.32458484081555,20.065916776657104 1 3515 9 426 1 23 1 53 1 752 10 480 0 0 20 242 зборница; канцеларије директора, психолошко - педагошке службе, рачуновође и секретара; просторије помоћног особља; просторија новинарске секције 7 0 0 8900 0 0 0 29 529 0 0 0 0 3 64 0 0 0 3515 0 0 0 0 0 0 457
1608 26333 Павлиш Жарка Зрењанина 79 312108 0132891130 45.112057812223014,21.21906280517578 2 2075,83 12 550 1 29 0 0 1 503,84 1 39 0 0 14 65 Зборница, канцеларије: директора, стручног сарадника, књиговође, административног радника, правника и портирница. 5 0 - 0 6247 145 5 97 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2075,83 0 0 0 0 0 0 336
1610 18202 Доња Трнава Доња Трнава, бб, 18202 Горња Топоница - Ниш 705570 0184601218 43.42024515062305,21.781597137451172 5 1385 12 804 1 60 1 10 0 0 2 80 0 0 0 431 za nastavnike, upravu i administraciju 5 41 ostava 1 12500 0 11 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 240 240 0 1059
1612 14253 Осечина Браће Недић 32 255106 014451101 44.367458, 19598837 3 5156 24 1486 1 36 1 92 1 1250 7 350 1 36 360 572 дом ученика, монтажна зграда 2 0 нема 0 11000 0 20 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5156 0 613
1613 11411 Ратари Ратари 237737 0264392100 44.341048840370675,20.81768950971309 1 1377 8 400 1 15 1 20 1 170 1 24 0 0 10 678 наставничка канцеларија,остале канцеларије,опште и друштвене потребе,.... 8 60 предшколска група вртића Ј:Ј. Змај 1 3810 70 8 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 654
1614 35222 Глоговац Глоговац бб 0358276011 44.04503108358434,21.319591999053955 3 750 4 208 1 25 1 132 0 0 1 40 0 0 46 345 потребе школе 13 0 0 3700 0 0 0 7 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 740
1615 38236 Штрпце Главна б.б. 960180 029070910 42.24015480454315,21.027724742889404 1 3806 18 1152 1 110 1 60 1 564 10 750 0 0 54 1116 канцеларије, тоалети, холови, зборница, просторија за домара и просторија за помоћно особље,котлара-ложиона 16 0 0 6150 54 0 0 18 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3806 0 0 0 0 0 1086
1616 38239 http://Готовуша http://Готовуша 960905 029075089 42.25077756352275,21.070919036865234 1 450 5 175 1 16 0 0 0 0 1 25 0 0 0 234 зборница,канцеларија директора,секретара, ПП службе, рачуноводства, просторија за помоћно особље,хол, мокри чвор, подрумска просторија 9 0 0 0 9500 0 0 0 9 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 1088
1619 12313 Божевац Маршала Тита 1 012281146 44.542189977136125,21.394736766815186 1 1142 6 298 1 18 0 0 0 0 1 54 0 0 37 411 1 просторија за наставу физичког васпитања1 зборница, по једна канцеларија за директора, стручног сарадника, секретара, шефа рачуноводства, 1 просторија за васпитну групу, 1 ђачка трпезарија, 1 котлар 9 12 бивши пољски WC 1 8135 0 0 0 8 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 669
1620 26354 Добрица Светог Саве 408 305307 013658009 45.21505178506207,20.84826350212097 1 1368 8 441 1 24 1 55 1 141 1 54 0 0 88 160 зборница,забавиште,канцеларија директора и секретара 4 0 0 3263 615 8 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1368 0 0 0 319
1622 26227 Долово Аксентија Максимовића бр. 1 304031 0132634207 44.90525289513244,20.881404876708984 1 4150 14 777 1 57 1 16 2 1388 6 342 0 0 28 383 Котларница,подстаница,трпезарија,спортско део 4 0 нема 0 14007 29 0 0 26 525 0 0 0 0 не 0 2950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357
1624 23260 Перлез Трг кнеза Михаила број 2 356010 0233813170 45.20972321259854,20.373748540878296 1 3395 6 394 1 75 1 85 1 300 15 820 0 0 63 1400 канцеларије директора, секретара, психолога, архива, зборница, канцеларија дефектолога, трпезарија, просторија наставника физичког васпитања, свлачионице и справарница, магацин кухиње,ходници простори 14 0 0 8285 410 0 0 16 268 0 0 0 0 0 0 0 0 3395 0 0 0 0 0 0 0 280
1625 23314 Руско Село Братства јединства 117 372542 0230458602 45.7579424547621,20.577220916748047 1 2520 2 144 2 151 1 79 1 348 10 718 1 72 100 570 канцеларије,зборница,заједничке просторије,ходници 14 320 учионице у изградњи 4 8760 4560 0 0 0 0 0 0 20 239 0 0 0 0 0 2520 0 0 0 0 0 0 249
1627 16248 Леце бб 647101 016210710 42.90786931445432,21.534050703048706 1 974 4 212 1 53 0 0 0 0 1 53 0 0 196 125 ходници, тоалети, степениште и котларница 5 0 0 5200 0 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 0 0 0 0 0 1129
1629 35207 Поточац Поточац 593001 0358522711 43.815733116968076,21.325063705444336 3 2350 10 852 1 153 1 96 1 450 3 110 0 0 160 0 0 0 0 0 0 10450 4500 10 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350 0 0 0 0 0 754
1630 21424 Товаришево М. Тита 62 394601 021758006 45.35451265045794,19.323749542236328 6 3565 8 408 1 25 1 65 1 1780 2 50 2 25 25 0 нема 0 0 нема 0 5410 232 0 0 13 0 0 0 0 0 об 33 0 0 0 0 3565 0 0 0 0 50 431
1631 24322 Ловћенац Ђура Стругара 30 024735006 45.68251008965847,19.692907333374023 1 3050 18 1080 1 58 1 13 1 450 1 80 1 80 39 1289 9 0 0 6570 8150 12 234 0 0 0 0 0 0 0 0 3050 0 0 0 0 0 0 0 0 388
1632 21000 Нови Сад Филипа Филиповића 3 0214774180 45.26630432818378,19.8120778799057 1 3967 19 998 3 71 1 40 2 378 8 394 0 0 147 632 свлачионице, припремне просторије, канцеларије управе, зборница, амбуланта, магацин, тв сала, архива, портирница, кантина, справарница 35 0 0 17324 1578 19 480 16 406 0 0 0 0 0 0 3821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475
1633 36350 Рашка 27.новембра 5 569327 036736591 43.27885343795902,20.623269081115723 1 3500 18 1063 1 24 1 56 1 390 0 0 0 0 95 150 зборница,канцеларије,архива 8 0 0 0 7724 150 5 44 23 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 933 0 1024
1634 26000 ПАНЧЕВО Сердара Јанка Вукотића 7 0132315965 44.875824 , 20.660799 1 2700 21 1541 1 152 1 35 1 400 0 0 0 0 40 93 7 0 0 6071 1478 0 0 24 563 0 0 0 0 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367
1635 18103 Niš, Pantelej Knjaževačka 156 706201 018212535 43.332353, 21.936275 4 5373 22 1032 1 36 1 17 1 2650 2 75 0 0 60 1051 Holovi, hodnici, kancelarije, kotlarnica i ostalo 23 0 0 0 9343 1745 0 0 40 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 5373 0 0 0 0 0 0 0 900
1636 12315 Рашанац б.б. 283301 012340015 44.45804495969986,21.341285705566406 2 1308 6 232 1 10 0 0 1 60 1 25 0 0 84 897 9 0 0 1500 0 6 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308 0 0 0 0 0 679
1637 31319 Јасеново 31319 Јасеново 518601 0332684404 43.54720087575246,19.90268424153328 5 907 6 230 1 17 1 50 1 164 0 0 0 0 44 180 Школски станови и оставе 1 0 0 3720 126 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 0 819
1638 36208 Сирча 36208 Сирча 565927 0365446264 43.751750, 20.704336 2 2200 10 521 1 70 0 0 1 775 1 52 0 0 85 823 Наставничке припреме, канцеларије за наставнике, директора, педагога, администрацију, помоћно особље, санитарни чворови, ходници, хол, предшколско образовање, архива, котларница, складиште за огрев, с 20 95 Два кабинета у изградњи 2 7500 0 0 0 14 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 0 0 0 0 0 1009
1639 22240 Шид Петра Кочића бб 0222714045 45.12919729690531,19.214766025543213 1 5650 18 1478 1 87 3 192 1 541 5 378 0 0 267 2406 канцеларије, зборница, припремне просторије, хол, ходници, тоалети, трокадера, справарница 22 360 Простор користи музичка школа и вртић 5 6813 1584 0 0 28 639 1 23 0 0 0 0 0 0 5650 0 0 0 0 0 0 0 546
1640 31205 Севојно Хероја Дејовића 121 503101 031531950 43.84549991746772,19.896916151046753 1 3409 16 777 1 28 2 98 1 180 3 254 0 0 0 1003 Зборница, архива, администрација, магацин, котларница, тв сала, стоматолошка ординација, школски стан 15 0 0 9318 98 0 0 21 520 0 0 0 0 0 3168 0 0 0 0 0 0 0 241 0 839
1641 23264 Стајићево Тозе Марковића 26 356306 023884017 45.294090255218336,20.45654296875 2 1424 5 313 1 18 1 27 1 77 5 292 0 0 20 697 канцеларије директора,педагога,секретара, зборнице, тоалети, припремне просторије, остава и ходници 9 0 0 7073 0 0 0 9 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1424 0 0 0 0 0 0 290
1642 32000 Чачак - Атеница Др Драгише Мишовића 245 032367774 43.867272,20.369642 3 5028 17 990 1 58 1 40 3 840 18 976 0 0 180 1944 28 450 1 8500 50 16 402 17 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5028 0 0 0 0 0 0 939
1643 17510 Владичин Хан Боре Станковић 40 017474808 42.71016781432028,22.058401107788086 1 4913 28 1628 1 55 2 32 1 313 4 80 0 0 286 140 тавничка канцеларија, канциларије стручних сардника, директора, секретара, рачуноводства, помоћних радника,архива, 8 1306 руинирани објекат, стара школа, просторије за дневни боравак деце са сметњама у развоју, стан за домара 4 1392 264 0 0 26 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1142
1646 21241 Каћ Краља Петра Првог 9 409202 0216213015 45.29964863773672,19.940472543239594 6 5870 32 2704 2 60 2 207 1 2250 0 0 0 0 120 529 зборницe 4, директор - канцеларија 1, сектретаријат 1,ППслужба1, просторијe за помоћно техничко особље 5 12 0 0 16500 1500 0 0 40 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 5120 0 0 0 0 0 0 489
1648 25250 ОЏАЦИ ШКОЛСКА 23 433243 0255744874 45.50573785126702,19.26125943660736 1 4386 20 1488 1 61 1 60 1 500 3 155 0 0 48 150 канцеларије директора, стручне службе, секретара, рачуновође и зборница 6 0 0 0 9653 246 0 0 19 353 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 226
1649 11040 Београд,Сењак Љубе Јовановића 2а 0113690484 44.791277199139486,20.439891815185547 1 3360 7 350 1 70 1 20 1 360 14 720 0 0 160 0 0 0 0 0 0 14380 57 16 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3360 0 0 0 0 0 132
1650 22424 Кленак Мачванска 2 334312 022445418 44.731125592643274,19.7479248046875 1 621 8 402 0 0 0 0 1 421 0 0 0 0 4 82 Предшколска установа 1 0 0 3300 345 0 0 13 245 0 0 0 0 0 0 0 0 1124 0 0 0 0 0 0 0 526
1651 11060 Београд Ул. Романа Ролана, број 67 139812 0112782290 44.81804226145196,20.534708037980636 1 6419 24 1352 1 142 1 56 1 577 10 759 0 0 317 1320 остава,справарнице, канцеларије и др 24 0 0 3000 20 0 0 32 848 0 0 0 0 0 0 6419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1848
1652 26000 Панчево Карађорђева 87 013353313 44.72799717383139,20.879191383719444 1 3655 21 2026 2 118 1 63 1 360 0 0 0 0 48 0 0 0 0 15430 3530 0 0 30 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3455 0 0 0 0 0 0 361
1653 24342 Пачир Школска улица број 1 442606 0244744004 45.915810457254395,19.403228759765625 2 2821 15 801 1 29 1 58 1 350 1 58 0 0 33 1205 канцелатије,хол,тоалети,степениште 20 0 0 9328 205 16 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2534 0 0 0 0 0 0 0 0 381
1655 21400 Бачка Паланка Трг братства јединства 12 392402 0216040687 45.251961,19.382447 1 980 10 300 1 25 0 0 1 200 4 150 0 0 75 0 0 0 0 0 0 3018 867 9 68 0 0 4 30 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1176
1658 25234 Лалић Југословенска 52 435806 025870015 45.51999615898698,19.364755153656006 1 1196 7 420 1 12 1 18 1 144 2 118 0 0 18 180 котларница, канцеларије,зборница,ходници ходник, санитарни чвор 4 0 0 4800 500 0 0 10 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 0 0 0 0 0 398
1660 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 451541 024553037 46.0967154,19.669316900000013 2 2596 23 731 1 53 5 361 1 507 8 194 0 0 51 148 Зборница, канцеларије:директор, помоћник директора, секретар, рачуноводство, педагог и психолог, социјални радник и амбуланта 8 0 - 0 6164 160 0 0 22 121 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2596 0 0 0 0 0 0 1230
1661 21000 Нови Сад Гундулићева 9 400710 021522033 45.26453451386957,19.84551429748535 1 3164 14 770 1 65 1 50 1 400 2 100 0 0 85 49 остава 1 0 0 8705 433 0 0 16 402 0 0 0 0 0 3164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477
1665 22308 Голубинци Путиначка 1 343581 022381814 44.98368525336102,20.06517916917801 1 2350 19 1278 1 20 1 109 1 1098 0 0 0 0 40 28 Котларница 1 0 - 0 5123 32 17 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2688 0 0 0 0 0 0 542
1666 22000 Сремска Митровица Фрушкогорска бб 320437 022630571 44.97949240261647,19.620423316955566 1 3267 12 648 1 27 0 0 1 450 5 225 0 0 0 900 канцеларије, зборница, свлачионице,стан, чајна кухиња 11 90 забавиште, зубна амбуланта 2 12516 0 0 0 19 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3267 0 0 0 0 0 0 535
1667 35250 Параћин Војводе Бојовића 13 590761 035561753 43.86014496115658,21.416517056463817 2 3171 20 2150 1 48 1 74 1 366 1 74 0 0 56 125 7 0 0 16685 351 0 0 30 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2719 0 0 0 0 0 751
1668 25225 Крушчић Маршала Тита 37 025706028 45.61739941393963,19.3743896484375 1 2354 8 432 1 60 1 21 1 860 2 162 0 0 54 873 канцеларије, хол школе, свлачионице 16 0 0 9958 157 8 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2354 0 0 0 0 0 221
1669 21220 Бечеј Доситејева 4 380911 0216912268 45.61684550411189,20.049297139048576 4 2938 19 1220 2 113 1 124 1 600 4 220 0 0 60 0 0 0 0 11623 12050 0 0 32 704 0 0 0 0 / 0 2878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443
1670 36306 Лукаре Лукаре бб, Нови Пазар 020433493 43.067850, 20.465426 1 1456 10 465 1 26 0 0 0 0 1 32 0 0 0 933 4 0 0 10000 0 8 154 16 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1456 0 0 0 0 0 1017
1671 15220 Kоцељева Доситејева 3 277944 015556390 44.465151013519616,19.8028564453125 1 4184 16 964 1 54 1 72 1 1800 1 40 0 0 17 0 0 0 0 0 0 3989 0 19 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4184 0 0 0 0 0 558
1672 32257 Ковиље Ковиље бб 532650 032682003 43415477 20148768 1 1177 6 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 30 одлагање разног материјала 1 0 школски станови 0 2500 30 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 0 865
1674 34000 Крагујевац Станово Радована Мићовића бб 034323422 44.006405, 20.871680 1 3800 18 1080 1 140 1 60 1 640 3 200 0 0 25 1680 припремне просторије, канцеларије, тоалети, ходници, холови, позорница, степеништа 25 0 0 7000 800 0 0 20 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 0 0 0 0 0 723
1676 19229 Брестовац Маршала Тита 199 603401 030436860 44.03698325398107,22.095844745635986 1 2012 11 643 1 82 0 0 1 652 0 0 0 0 139 215 канцеларије, зборница, помоћне просторије за наставнике 22 0 0 0 3978 0 8 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 60 768
1710 11212 Београд/Овча Михаја Еминескуа 65 131801 0112731495 44.869009599324826,20.5609130859375 1 2607 16 801 1 42 0 0 1 565 1 49 0 0 0 85 канцеларије и зборница 4 54 Учионицу користи ПУ \\ 1 1230 0 15 365 0 0 2 54 0 0 0 0 0 0 2535 0 0 0 0 0 0 0 1845
1678 21000 Нови Сад Златне греде 4 400605 021/2156166 45.25808720369425,19.847602397203445 1 4800,00 17 1300,00 9 470,00 3 185,00 1 200,00 1 30,00 1 300,00 0 0 0 0 2315,00 0 0 37000,0 1000,00 0 0 42 1228 4 158 0 0 1326 4800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398
1679 11407 Селевац 11407 Селевац 026371090 44.5063000997406,20.87127685546875 1 2500 16 831 1 18 0 0 0 0 2 141 0 0 150 0 0 294 6 4840 87 0 0 15 284 0 0 0 0 284 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 645
1680 12254 Раброво Светог Свае 30 287420 012885120 44.57294686757188,21.513797342777252 2 2505 4 216 2 54 1 36 1 100 10 558 0 0 287 250 разне намене 9 0 0 10220 1512 8 127 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 2343 0 0 0 0 0 667
1684 37000 Kрушевац Луке Ивановића 17 670436 037446700 43.64323077734675,21.334350602701306 1 1814 13 390 1 50 3 200 1 440 4 95 0 0 50 50 Продужени боравак 1 0 нема 0 5455 0 0 0 0 0 0 0 31 199 не 0 1814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1222
1687 18252 Мерошина Нишка бб 0184892036 43.283934196589,21.7229962348938 1 1000 7 500 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 нема 17 0 нема 0 4122 0 0 0 11 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1043
1689 22322 Нови Карловци Главна 31 022584014 45.07871419289509,20.17889142036438 1 2032 9 639 1 38 1 58 1 328 1 71 0 0 58 840 зборница, канцеларије,ходници,степеништа, тоалети, котларница, оставе, радионица, свлачионице, справарница 21 0 0 3561 450 0 0 12 221 0 0 0 0 Не 0 0 0 0 1862 0 0 0 0 0 0 511
1690 18006 Ниш/Палилула Љубомира Николића 3 701743 018230583 43.308829, 21.928230 3 4956 29 1780 2 280 3 240 2 486 6 480 1 60 114 1516 помоћни објекат 15 0 0 0 24342 0 0 0 0 0 0 0 40 892 0 0 2120 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 1057
1691 11420 Смедеревска Паланка Змај Јовина 27 235707 026313060 44.37252079496486,20.957987308502197 1 3600 5 240 1 19 1 55 1 375 15 720 0 0 130 410 канцеларија директора--36m2; канцеларија секретара школе--9m2; канцеларија рачуноводства--14m2; канцеларија наставника физичког васпитања--14m2; наставничка канцеларија--48m2; справарница --33m2; 14 0 0 8545 3155 0 0 32 692 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 648
1693 21000 Нови Сад Раваничка 1 403116 021450656 45.24129291389817,19.84590321779251 2 9267,74 42 2338 2 416 1 42 2 747.7 15 460 0 0 301 939.45 канцеларије, архива,свлачионице, тоалети, зборнице 31 40 подстаница за централно грејање 1 20217 7962 9 213 25 607 0 0 0 0 0 0 9267,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463
1694 17557 S. Oraovica S. Oraovica 017671225 42.33799118494392,21.66057586669922 2 2356 12 540 1 65 0 0 1 604 1 45 0 0 0 120 Kancelarije i zbornice 6 0 0 10500 0 3 12 20 423 0 0 0 0 0 0 2356 0 0 0 2356 0 0 0 0 0 1156
1695 11000 Београд Прерадовићева 2 135109 7293765 44.81255636138774,20.484067797660828 1 3502 20 1001 1 62 2 142 1 220 2 135 0 0 131 259 административни и помоћни послови, продужени боравак, инклузивни кутак, 8 0 0 0 11152 3590 0 0 22 511 0 0 0 0 0 0 3502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
1696 17523 Рајинце Село Рајинце бб Прешево 637313 062311470 42.37756823359386,21.700401306152344 1 867 8 432 1 27 2 81 1 486 6 240 0 0 0 852 ходници,просторије за хидрофор и за пећ за грејанје и за угал,канцеларија директора,секретара,рачуновођа, педагога,и наставничка сала,архива,тоалети 18 120 привремено користи месна заједница,амбуланта и предшколско 3 2114 0 0 0 11 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1530 0 0 1155
1697 17651 Радовница Радовница 637501 0644797539 42.416666,22,226801 2 1725 8 400 1 50 1 50 0 0 1 50 0 0 225 0 / 0 0 / 0 8248 2748 7 79 0 0 0 0 0 0 не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1565 80 1164
1698 22313 Војка Карађорђева 1 022301014 44.9293213839463,20.155105590820312 2 4667 21 1142 1 55 1 55 1 1400 0 0 0 0 55 130 Трпезарија 1 0 0 9850 57 19 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4667 0 0 0 0 0 0 539
1699 11070 Београд/Нови Београд Омладинских бригада 58 0113111779 44.81811798575506,20.40335476398468 1 3560 16 896 1 69 1 65 1 396 3 36 3 152 120 382 директор,секретар, рачуноводство, психолог, спремачице, зборница, просторија за продужени боравак, магацин, вишенаменска просторија, свлачионице уз салу и справарница 14 0 0 6400 0 17 417 0 0 0 0 0 0 0 3560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
1700 21000 Нови Сад Душана Васиљева 19 400548 021452962 45.26111366037771,19.85332489013672 1 2740 14 977 1 110 1 20 1 247 0 0 0 0 70 1386 канцеларије, архива, остава, боравак, свлачионице 9 0 нема 0 24533 2120 0 0 24 617 0 0 0 0 не 0 2740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473
1701 38255 Јасеновик Јасеновик 971801 045447749 42.6089481702578,21.46625518798828 1 1220 7 300 1 24 0 0 0 0 1 54 0 0 30 154 Канцеларије и зборница, трпезарија, тоалети, просторија за наставна средства, шупа и друго 4 100 Настава на албанском језику 5 4500 0 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2256 0 0 0 0 0 1100
1702 23241 Лазарево Жарка Зрењанина 13 355401 023896707 45.387219, 20.538670 2 2383 12 677 1 198 1 63 1 288 1 56 0 0 110 0 0 0 0 0 0 12545 355 1 17 10 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2383 0 0 0 0 0 0 288
1703 31320 Акмачићи Акмачићи, 31320 Нова Варош 517620 033685433 43.41128288779884,19.877700805664062 1 705 6 385 1 50 0 0 0 0 1 30 0 0 0 240 зборница, канцеларија директора, секретара, мокри чвор, ходник и котларница 6 0 0 0 3600 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 0 0 0 0 0 824
1704 22000 Сремска Митровица Ратарска 5 320711 022621021 44.97287428398622,19.613943099975586 1 4570 17 1000 1 115 1 88 1 392 4 320 1 70 55 140 Котларница и стан домара 2 0 0 0 8150 160 0 0 32 1030 0 0 0 0 0 0 4570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533
1709 32000 Чачак Жупана Страцимира 1 521001 032222397 43.88977742283477,20.36425781669095 1 5500 25 1532 1 90 1 87 2 220 6 480 2 159 0 452 Припрема за рад, амбуланта и сл. 12 0 0 16000 0 0 0 37 1065 0 0 0 0 0 4627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1638
1712 32235 Kотража Aриљска 3 032656113 44.156110 20.683973 2 1450 7 350 1 30 0 0 1 750 5 250 0 0 55 40 остава 2 0 0 0 3550 1200 8 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 871
1714 26232 Старчево Иве Лоле Рибара 2 307902 013631007 44.805150523567384,20.705843567848206 7 4354 19 1111 1 22 1 56 1 330 3 163 0 0 70 2295 канцеларије, хол, зборница, простор за припремно предшколско 31 377 привремени смештај, гараже, шупе 2 10603 0 0 0 29 646 0 0 0 0 0 0 0 0 2895 0 0 0 0 0 0 750 362
1715 21000 Нови Сад Максима Горког 54 400305 0216612957 45.25159101072106,19.853436201810837 1 6302 11 714 3 185 3 196 2 398 18 1253 0 0 169 2927 зборница, ходници, канцеларије, тоалети, ВЦ, магацини, оставе, свлачионице, степениште 108 460 подрумски простор 20 24500 420 0 0 37 948 0 0 0 0 750 4950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462
1716 31000 Ужице Драгише Лапчевића 1 501952 031563692 43.859137,19.852133 1 1946 10 320 1 10 1 34 1 480 1 10 0 0 32 1070 40 0 0 2614 0 10 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1946 0 0 0 0 0 0 1249
1719 36313 Карајукића Бунари Карајукића Бунари 575401 020485147 43.089638677635506,20.093050003051758 2 1350 6 328 1 39 1 93 0 0 5 111 0 0 74 705 Kанцеларије, учила, трем, фоаје, терасе, припремне просторије, оставе... 20 0 / 0 2639 0 6 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 837
1720 21300 Беочин Милоша Црњанског бб 396203 021871341 45.20886152420171,19.720888137817383 2 7055 28 1830 1 56 0 0 2 872 4 352 0 0 300 1318 зборнице,канцеларије и др. помоћне просторије 10 0 0 10421 0 0 0 39 968 0 0 0 0 0 0 7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438
1722 21205 Сремски Карловци Прерадовићева 1 412109 021881639 45.181825092465495,19.942116737365723 1 3786 30 1683 1 35 1 40 1 436 27 1500 0 0 92 0 0 0 0 15752 691 0 0 24 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3786 0 0 0 0 0 0 496
1723 36300 Дојевиће Дојевиће бб 572153 020360090 43.141136385447965,20.458018183687727 3 4797 21 1169 1 38 2 64 1 667 4 224 0 0 17 0 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 24 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4222 0 1019
1724 19304 Јабуковац Ћирила и Методија 23 615420 019558003 44.35230933667768,22.382310032844543 5 1883 5 258 1 54 1 93 1 175 6 300 0 0 271 732 канцеларије, архива, ходници, холови, мокри чвор, котларница, гараже, магацински простор, помоћне просторије, надстрешница за огрев 15 0 0 4750 300 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 0 0 0 0 0 783
1727 31300 Пријепоље Велика Жупа 512230 033771538 43.321179, 19.641489 3 1394 7 337 1 60 2 73 0 0 6 375 0 0 179 370 свлачионица за физичко, котларница, канцеларија за помоћно особље, канцеларија педагога, канцеларија секретара и рачуноводство, наставничка зборница, магацински простор, Канцеларија директора 7 0 0 10340 3576 9 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1394 0 0 0 0 0 826
1728 36315 Сјеница Баре Баре 020452165 43.121619, 19.852868 2 1268 8 453 2 36 2 91 0 0 2 36 1 18 203 120 Остава. Магацин 2 320 Издвојено одељење 1 6731 0 6 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1268 0 834
1729 31300 Пријепоље Ивање Ивање Пријепоље 510637 033771751 43.34570115272459,19.647846221923828 2 1149 6 435 1 54 1 54 0 0 3 134 0 0 110 201 наставничка зборница, архива, канцеларије директора, педагога, секретара и рачуновође и котларница 8 0 0 10843 120 0 0 9 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1149 0 0 0 0 0 240
1730 21000 Нови Сад Ченејска 61, Нови Сад 405624 0216411188 45.288314, 19.827752 4 9800 45 2430 3 80 1 20 4 1800 2 108 0 0 50 330 канцеларије, зборнице, просторије за техничко особље 28 0 0 15000 0 0 0 64 1731 6 162 0 0 0 0 0 0 0 18350 0 0 0 0 0 0 470
1735 16240 TUPALE 16240 MEDVEDJA -TUPALE 648040 0631606425 39 3 1700 6 60 1 20 0 0 0 0 3 60 0 0 16 320 9 160 3 100 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 1127
1738 22304 Нови Бановци Школска 2 342337 022342505 44.95638638341692,20.281437635421753 3 2017 16 1080 1 50 1 50 1 710 1 50 0 0 25 240 канцеларије, зборница, оставе 7 103 ПТТ Србија корисник простора 1 6500 1450 0 0 32 826 0 0 0 0 0 0 0 0 2727 0 0 0 0 0 0 541
1750 31234 Бреково Бреково 031897081 43.6407338920328,20.01631736755371 3 972 6 235 1 12 0 0 1 49 1 15 0 0 50 326 школски стан, wc,канцеларије,ходник 9 120 станови 6 3445 0 6 37 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 811
1751 17523 Церевајке Церевајке 637317 0631727444 42.340528922925024,21.56444549560547 1 1521 5 250 1 48 1 150 1 315 1 65 0 0 0 70 канцеларија директора секретара и наставника 3 115 0 3 2500 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 40 1153
1756 31300 Сељашница Сељашница бб 512343 033782171 43.369988700390714,19.59059178829193 4 2519 22 1118 1 27 1 10 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 7375 0 8 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1826 0 0 0 0 0 0 0 828
1757 11000 Београд Краља Милутина 10 125502 0113640168 44.805955, 20.467669 1 7174 17 918 2 360 2 108 3 702 22 1188 0 0 60 560 канцеларије, зборнице, свечана сала, справарнице, архива, 16 0 0 15235 570 0 0 44 1021 0 0 0 0 0 6616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
1758 38255 Ново Брдо/Бостане с Бостане, бб 972101 0037744386035 42.60050642076775,21.4263653755188 1 1850 7 288 1 53 0 0 0 0 1 53 0 0 137 389 7 0 0 7500 0 7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 1099
1759 11224 Врчин 29.новембар 15 158504 8053467 44.735027899515465,20.533447265625 1 3256 16 982 1 36 0 0 1 465 3 162 0 0 167 281 свечана сала 1 62 основна музичка школа 3 10000 1200 0 0 22 527 0 0 0 0 0 0 0 0 3256 0 0 0 0 0 0 0 27
1760 18206 Јелашница Српских просветитеља бр.7 708530 0184500055 43.294743, 22.057845 2 1187 9 360 1 40 1 75 0 0 5 254 0 0 0 458 Канцеларије, заједничке просторије 10 0 0 5907 55 0 0 8 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 180 0 0 1205
1761 38157 Јажинце ул.бб 38157 Брезовица Штрпце 960180 029070057 42.70464124398721,21.04877471923828 1 864 3 168 0 0 0 0 0 0 1 56 0 0 0 20 рад директора 1 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 1838
1764 11430 Умчари 29. новембра 11 0118541213 44.6401818,20.5024799,72472 1 4682 26 1612 1 74 2 132 1 300 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 3 10000 0 18 373 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0 4682 0 0 0 0 0 0 0 28
1765 11010 Београд,Степа Степановић Генерала Штефаника 6 0117856854 44.759408, 20.488493 1 5509 24 845 1 52 2 113 1 509 9 504 0 0 239 0 0 0 0 0 0 1500 0 22 613 0 0 0 0 0 0 0 0 5509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1847
1767 36300 Нови Пазар Руђера Бошковића бб. 571005 020384873 43.12668756845508,20.526301860809326 1 3835 15 1336 1 38 1 17 1 700 5 511 0 0 179 429 канцеларије директора,педагога, секретара,шефа рачуноводства,зборница,пријем родитеља,фотокопрница,оставе,депои,чајна кухиња и друго. 21 246 кухиња, библиотека и амбуланта 3 4250 0 0 0 28 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3835 0 0 0 0 0 1851
1768 36300 Нови Пазар Стевана Немање бб 570116 0205403165 43.15956434992067,20.527079701423645 1 3835 15 1336 1 38 1 17 1 700 5 511 0 0 179 623 Канцеларије директора, секретара, рачуновође, педагога, чајна кухиња, кухиња, пријем родитеља, зборница, оставе, портирница, фотокопирница, депои и др. 22 55 Библиотека и амбуланта 2 2400 0 0 0 24 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3835 0 0 0 0 0 1852
1770 36300 Мур Мур бб 571306 020383130 43.112590,20.491347 2 1803 16 1044 1 46 0 0 0 0 1 84 0 0 0 629 канцеларије, тоалети, холови, ходници, степениште, котлара, помоћна зграда 24 0 0 5200 0 0 0 24 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1669 0 0 0 0 134 1850
1771 36000 Краљево Карађорђева 178 561433 036359660 43.72650258415056,20.662955045700073 1 2169 15 856 1 28 2 82 1 470 1 99 0 0 15 519 Холови, тоалети, канцеларије, остава итд. 15 0 0 6800 100 0 0 27 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2169 0 0 0 0 0 1007
1773 15000 Шабац Драгише Пењина 31 271513 015341129 44.752924,19.674175 1 543 7 202 0 0 1 24 1 53 3 33 0 0 17 214 5 0 0 0 1500 0 0 0 9 76 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1853
1778 11000 Београд Авалска 8 2433639 44.80009355959623,20.470082759857178 2 6544 24 1260 2 130 3 172 2 411 6 400 0 0 100 0 0 0 0 13535 1030 28 780 0 0 0 0 0 0 не 0 6544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
1780 12000 Пожаревац Јована Шербановића 10 012223371 44.619804, 21.189213 1 6321 18 1219 1 120 1 134 1 269 4 218 0 0 56 345 Канцеларије, Школска трпезарија и Уметнички атеље у једном делу таванског простора 8 50 Стара гаража и пољски тоалети 1 16945 350 0 0 34 828 0 0 0 0 0 0 4221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681
1782 17535 Клисура с. Клисура б.б. 638601 017829644 42.757798, 22.408518 2 517 5 230 1 28 1 19 0 0 0 0 0 0 0 73 Канцеларија директора и наставничка канцеларија 2 60 Уступљено на коришћење, без накнаде, библиотеци 1 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 1161
1783 38263 Клокот Клокот 0280385669 42.3674226486685,21.37336492538452 1 686 9 620 1 16 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3750 0 9 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 0 1263
1784 31300 Бостани, Пријепоље Лоле Рибара 1 033710027 43.38487157213779,19.672179222106934 3 2918 14 755 1 53 1 103 1 610 10 260 0 0 212 0 0 0 0 11568 0 0 0 16 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2911 0 0 0 0 0 829
1785 11000 Београд Поенкареова 8 136503 2762261 44.819117, 20.475832 1 3315 10 455 1 51 2 115 1 216 10 492 1 10 76 50 Школска архива 2 38 Стан који користи домар 1 11401 135 0 0 20 508 0 0 0 0 0 0 3315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
1786 17520 Лучане б.б 0638418617 42.445477 21.711381 1 1080 8 400 1 50 1 25 0 0 1 50 0 0 0 65 Административне канцеларије 5 0 0 0 5890 0 0 0 8 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 0 0 0 1133
1787 16000 Лесковац Учитеља Јосифа 18 640503 016245300 42.994709389861924,21.95146679878235 1 3369 19 1150 1 60 0 0 1 392 6 211 0 0 0 486 Остале просторије у школи 13 0 / 0 11234 324 0 0 39 963 0 0 0 0 / 0 3369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113
1788 11566 Рудовци Душана Петровића Шана бр.4 0118192220 44.38327182944224,20.407297611236572 1 1545 11 505 1 36 1 120 0 0 0 0 0 0 28 856 6 0 0 10104 61 0 0 10 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 0 70
1789 38257 Витина Светосавска бб. 377045 597365 42.317550730408804,21.359986066818237 2 500 8 360 0 0 0 0 0 0 4 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 150 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 140 1262
1790 11400 Mладеновац Краља Петра Првог 339 221607 0118231385 44.425547486057646,20.684227645397186 1 2093 14 700 1 50 2 100 1 320 4 200 0 0 20 703 Зборница,канцеларије,санитарни чворови,ходници,степеништа 21 0 нема 0 13554 1200 0 0 26 674 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 0 0 0 0 0 0 0 82
1791 36300 Нови пазар 37.Санџачке дивизије бб 111111 020313745 1 1 4295 25 1370 1 90 1 96 1 390 9 165 0 0 169 0 0 0 0 0 0 15450 0 19 481 19 276 12 493 49 1250 0 0 0 4295 00 0 0 0 0 0 0 0 1021
1792 11080 Земун Немањина 25 0112617243 44.84019936072491,20.413241386413574 1 4519 21 1964 2 120 1 90 1 279 4 360 2 180 250 1276 хол и ходници, тоалети и канцеларије, рек 14 0 0 0 9887 150 5 147 30 970 0 0 0 0 0 0 4519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
1793 11000 Београд Деспота Ђурђа 2 0112183541 44.82572796065439,20.45907497406006 1 3860 20 1050 1 85 1 15 1 300 1 75 0 0 12 75 терпезарија 1 0 0 0 6600 27 18 436 0 0 0 0 0 0 0 0 3860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
1794 11050 Београд Милана Ракића 81 144212 3088042 44.79546475763371,20.51023006439209 1 4462 19 1026 1 42 1 75 1 580 2 108 1 54 237 2340 хпл,степениште,канцеларије,ходници идр. 80 0 0 7950 0 15 360 9 195 0 0 0 0 0 4462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
1796 11050 Београд Булевар краља Александра бр 525 148353 3047099 44.77594052779665,20.534793734550476 3 3200 19 1050 1 56 2 40 1 125 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 10748 187 0 0 29 719 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 34