Изборни премети у основним школама

Шифрарник изборних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова изборних предмета у основној школи.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД Изборни предметИзборни предметРазредНедељни фонд часоваГодишњи фонд часова
1 Верска настава 1 1 36
2 Верска настава 2 1 36
3 Верска настава 3 1 36
4 Верска настава 4 1 36
5 Верска настава 5 1 36
6 Верска настава 6 1 36
7 Верска настава 7 1 36
8 Верска настава 8 1 34
9 Грађанско васпитање 1 1 36
10 Грађанско васпитање 2 1 36
11 Грађанско васпитање 3 1 36
12 Грађанско васпитање 4 1 36
13 Грађанско васпитање 5 1 36
14 Грађанско васпитање 6 1 36
15 Грађанско васпитање 7 1 36
16 Грађанско васпитање 8 1 34
17 Народна традиција 1 1 36
18 Народна традиција 2 1 36
19 Народна традиција 3 1 36
20 Народна традиција 4 1 36
21 Рука у тесту - Откривање света 1 1 36
22 Рука у тесту - Откривање света 2 1 36
23 Рука у тесту - Откривање света 3 1 36
24 Рука у тесту - Откривање света 4 1 36
25 Чувари природе 1 1 36
26 Чувари природе 2 1 36
27 Чувари природе 3 1 36
28 Чувари природе 4 1 36
29 Чувари природе 5 1 36
30 Чувари природе 6 1 36
31 Лепо писање 1 1 36
32 Лепо писање 2 1 36
33 Лепо писање 3 1 36
34 Лепо писање 4 1 36
35 Од играчке до рачунара 1 1 36
36 Од играчке до рачунара 2 1 36
37 Од играчке до рачунара 3 1 36
38 Од играчке до рачунара 4 1 36
47 Шах 1 1 36
48 Шах 2 1 36
49 Шах 3 1 36
50 Шах 4 1 36
51 Шах 5 1 36
52 Шах 6 1 36
53 Шах 7 1 36
54 Шах 8 1 34
59 Физичко васпитање – изабрани спорт 5 1 36
60 Физичко васпитање – изабрани спорт 6 1 36
61 Физичко васпитање – изабрани спорт 7 1 36
62 Физичко васпитање – изабрани спорт 8 1 34
63 Домаћинство 7 1 36
64 Домаћинство 8 1 34
65 Свакодневни живот у прошлости 5 1 36
66 Свакодневни живот у прошлости 6 1 36
67 Свакодневни живот у прошлости 7 1 36
68 Свакодневни живот у прошлости 8 1 34
69 Цртање сликање и вајање 5 1 36
70 Цртање сликање и вајање 6 1 36
71 Цртање сликање и вајање 7 1 36
72 Цртање сликање и вајање 8 1 34
73 Хор и оркестар 5 1 36
74 Хор и оркестар 6 1 36
75 Хор и оркестар 7 1 36
76 Хор и оркестар 8 1 34
77 Информатика и рачунарство 5 1 36
78 Информатика и рачунарство 6 1 36
79 Информатика и рачунарство 7 1 36
80 Информатика и рачунарство 8 1 34
82 Продужени боравак 10 17 629
83 Верска настава 10 1 36
84 Грађанско васпитање 10 1 36
85 Народна традиција 10 1 36
86 Рука у тесту - Откривање света 10 1 36
87 Чувари природе 10 1 36
88 Лепо писање 10 1 36
89 Од играчке до рачунара 10 1 36
91 Шах 10 1 36
93 Физичко васпитање – изабрани спорт 10 1 36
94 Домаћинство 10 1 36
95 Свакодневни живот у прошлости 10 1 36
96 Цртање сликање и вајање 10 1 36
97 Хор и оркестар 10 1 36
98 Информатика и рачунарство 10 1 36
99 Техничко и информатичко образовање 5 1 36
100 Техничко и информатичко образовање 6 1 36
101 Техничко и информатичко образовање 7 1 36
102 Техничко и информатичко образовање 8 1 34