Групе страни језици

У овој табели су подаци о групама у основним школама у којима се реализује настава страног језика као обавезног предмета и као изборног предмета

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД Група страни језикРазредГрупа страни језикТип одељењаБрој ученикаБрој девојчицаБрој ученика ИОП1Број ученика ИОП2Број ученика ИОП3 Страни језикИД НаставникИД ЛокацијаИД Школа
1 5 Ф Редовно одељење 24 10 0 0 0 Француски језик 9858 0 698
2 6 Ф Редовно одељење 18 8 0 0 0 Француски језик 9858 0 698
3 7 Ф Редовно одељење 23 12 0 0 0 Француски језик 9858 0 698
4 8 Ф Редовно одељење 16 9 0 0 0 Француски језик 9858 0 698
5 1 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
6 1 2 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 24129 1170 697
7 2 1 Редовно одељење 14 13 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
8 3 1 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
9 3 2 Редовно одељење 11 4 0 1 0 Енглески језик 24129 1170 697
10 4 1 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
11 10 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 24129 1170 697
12 5 1 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
13 6 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
14 7 1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
15 8 1 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 24129 0 697
16 5 1 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Руски језик 30251 0 697
17 6 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Руски језик 30251 0 697
18 7 1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Руски језик 30251 0 697
19 8 1 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Руски језик 30251 0 697
20 5 Ф Редовно одељење 6 2 0 0 0 Француски језик 11942 0 772
21 6 Ф Редовно одељење 8 5 0 0 0 Француски језик 11942 0 772
22 7 Ф Редовно одељење 6 2 0 0 0 Француски језик 11942 0 772
23 8 Ф Редовно одељење 14 6 0 0 0 Француски језик 11942 0 772
24 5 1 Н Редовно одељење 24 14 0 1 0 Немачки језик 0 372
25 5 2 Н Редовно одељење 28 13 0 0 0 Немачки језик 0 372
26 5 3 Н Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 0 372
27 5 4 Н Редовно одељење 29 14 0 0 0 Немачки језик 0 372
28 6 1 Н Редовно одељење 27 11 0 1 0 Немачки језик 24604 0 372
29 6 2 Н Редовно одељење 27 11 0 2 3 Немачки језик 24604 0 372
30 6 3 Н Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 24604 0 372
2785 6 4 Н Билингуално одељење 28 12 0 1 0 Немачки језик 24604 0 372
32 6 5 Н Редовно одељење 27 11 0 2 1 Немачки језик 24604 0 372
33 7 1 Н Редовно одељење 25 16 0 0 0 Немачки језик 24604 0 372
2793 7 2 Н Билингуално одељење 25 15 0 1 0 Енглески језик 41764 0 372
35 7 3 Н Редовно одељење 25 14 1 0 0 Немачки језик 0 372
36 7 4 Н Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 24604 0 372
37 8 1 Н Редовно одељење 23 9 0 0 0 Немачки језик 24604 0 372
38 8 2 Н Редовно одељење 23 9 0 0 0 Немачки језик 106908 0 372
39 8 3 Н Редовно одељење 22 9 1 0 0 Немачки језик 0 372
40 8 4 Н Редовно одељење 21 8 0 0 0 Немачки језик 24604 0 372
41 8 5 Н Редовно одељење 24 10 1 0 0 Немачки језик 106908 0 372
42 3 1 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
43 4 1 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
44 5 Ф1 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Француски језик 5841 0 750
45 5 Ф2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Француски језик 5841 0 750
46 5 Ф3 Редовно одељење 27 19 1 0 0 Француски језик 5841 0 750
47 5 Ф4 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Француски језик 48905 0 750
48 6 Ф1 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Француски језик 48905 0 750
49 6 Ф2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 48905 0 750
50 6 Ф3 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Француски језик 5841 0 750
51 6 Ф4 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Француски језик 48905 0 750
52 6 Ф5 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Француски језик 5841 0 750
53 7 Ф1 Редовно одељење 22 15 1 0 0 Француски језик 5841 0 750
54 7 Ф2 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Француски језик 48905 0 750
55 7 Ф3 Редовно одељење 30 20 0 0 0 Француски језик 48905 0 750
56 7 Ф4 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 5841 0 750
57 8 Ф1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 5841 0 750
58 8 Ф2 Редовно одељење 23 15 0 0 0 Француски језик 48905 0 750
59 8 Ф3 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Француски језик 5841 0 750
60 8 Ф4 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Француски језик 5841 0 750
61 5 1 Редовно одељење 9 2 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
62 6 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
63 7 1 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
64 8 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
65 5 1 Редовно одељење 9 2 0 0 0 Руски језик 34268 0 1300
66 6 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Руски језик 570 0 1300
67 7 1 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Руски језик 570 0 1300
68 8 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Руски језик 570 0 1300
69 1 Е1 Редовно одељење 24 9 0 1 0 Енглески језик 19282 0 750
70 1 Е2 Редовно одељење 23 12 1 1 0 Енглески језик 19282 0 750
71 1 Е3 Редовно одељење 20 9 1 0 0 Енглески језик 19282 0 750
72 1 Е4 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Енглески језик 19282 0 750
73 2 Е1 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 38479 0 750
74 2 Е2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 38479 0 750
75 2 Е3 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 49876 0 750
76 2 Е4 Редовно одељење 24 11 0 1 0 Енглески језик 49876 0 750
77 3 Е1 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 38479 0 750
78 3 Е2 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Енглески језик 38479 0 750
79 3 Е3 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Енглески језик 38479 0 750
80 3 Е4 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 38479 0 750
81 4 Е1 Редовно одељење 28 16 1 0 0 Енглески језик 38479 0 750
82 4 Е2 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 38479 0 750
83 4 Е3 Редовно одељење 20 10 0 1 0 Енглески језик 38479 0 750
84 4 Е4 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 38479 0 750
85 5 Е1 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Енглески језик 22472 0 750
86 5 Е2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 19282 0 750
87 5 Е3 Редовно одељење 27 19 1 0 0 Енглески језик 22472 0 750
88 5 Е4 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 19282 0 750
89 6 Е1 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Енглески језик 19282 0 750
90 6 Е2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 49876 0 750
91 6 Е3 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 19282 0 750
92 6 Е4 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 19282 0 750
93 6 Е5 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 22472 0 750
94 7 Е1 Редовно одељење 22 15 1 0 0 Енглески језик 22472 0 750
95 7 Е2 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 22472 0 750
96 7 Е3 Редовно одељење 30 20 0 0 0 Енглески језик 22472 0 750
97 7 Е4 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 22472 0 750
98 8 Е1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 19282 0 750
99 8 Е2 Редовно одељење 23 15 0 0 0 Енглески језик 22472 0 750
100 8 Е3 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 22472 0 750
101 8 Е4 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Енглески језик 49876 0 750
102 10 1/3 М Редовно одељење 5 0 0 0 0 Енглески језик 49876 158 750
103 10 2/4 М Редовно одељење 5 5 0 0 0 Енглески језик 49876 158 750
104 10 1/3 Л Редовно одељење 12 8 0 0 0 Енглески језик 49876 176 750
105 10 2/4 Л Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 49876 176 750
106 5 Д1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 21955 0 359
107 5 Д2 Редовно одељење 23 11 1 1 0 Немачки језик 21955 0 359
108 5 Д3 Редовно одељење 22 12 0 2 0 Немачки језик 21955 0 359
109 5 Д4 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 17511 0 359
110 6 Д1 Редовно одељење 20 11 0 1 0 Немачки језик 2351 0 359
111 6 Д2 Редовно одељење 19 10 0 1 0 Немачки језик 2351 0 359
112 6 Д3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 17511 0 359
113 6 Д4 Редовно одељење 20 12 1 0 0 Немачки језик 2351 0 359
114 7 Д1 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 48800 0 359
115 7 Д2 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Немачки језик 21955 0 359
116 7 Д3 Редовно одељење 29 13 1 0 0 Немачки језик 21955 0 359
117 8 Д1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 21955 0 359
118 8 Д2 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 48800 0 359
119 8 Д3 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 48800 0 359
120 8 Д4 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Немачки језик 2351 0 359
121 1 1 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Енглески језик 39223 0 294
122 2 1 Редовно одељење 7 0 0 0 0 Енглески језик 39223 0 294
123 3 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Енглески језик 39223 0 294
137 1 б Редовно одељење 20 16 0 0 0 Енглески језик 114049 0 395
125 4 1 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Енглески језик 39223 0 294
126 5 1 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Енглески језик 4292 0 294
127 5 2 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Руски језик 21547 0 294
128 6 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 4292 0 294
129 6 2 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Руски језик 21547 0 294
3045 6 3E Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
131 7 1 Редовно одељење 13 8 0 0 0 Енглески језик 4292 0 294
132 7 2 Редовно одељење 13 8 0 0 0 Руски језик 21547 0 294
133 8 1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 4292 0 294
134 8 2 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Руски језик 21547 0 294
210 3 Редовно одељење 25 15 1 0 0 Енглески језик 21808 0 270
573 5 8 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Руски језик 42776 0 1273
572 5 7 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Руски језик 42776 0 1273
571 5 6 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Руски језик 42776 0 1273
212 2 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 19530 0 650
209 2 3 Редовно одељење 22 7 0 1 0 Енглески језик 19530 0 650
144 2 а Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 9545 0 395
570 5 5 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Руски језик 42776 0 1273
146 2 б Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 9545 0 395
159 5 1нј Редовно одељење 26 12 0 2 0 Немачки језик 3712 0 258
160 5 2нј Редовно одељење 25 11 0 3 0 Немачки језик 3712 0 258
158 3 б Редовно одељење 20 9 0 1 0 Енглески језик 9545 0 395
157 3 а Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 114049 0 395
214 10 1-2ц Редовно одељење 9 3 0 1 0 Енглески језик 114049 0 395
161 3 ц Редовно одељење 9 6 0 1 0 Енглески језик 114049 0 395
162 6 1нј Редовно одељење 16 7 0 2 0 Немачки језик 3712 0 258
163 6 2нј Редовно одељење 17 11 0 0 0 Немачки језик 3712 0 258
164 7 1нј Редовно одељење 19 9 0 2 0 Немачки језик 3712 0 258
165 3 е Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 114049 834 395
166 7 2нј Редовно одељење 15 7 0 2 0 Немачки језик 3712 0 258
167 4 а Редовно одељење 21 10 0 1 0 Енглески језик 114049 0 395
168 4 б Редовно одељење 25 12 0 1 0 Енглески језик 114049 0 395
169 7 3нј Редовно одељење 15 9 0 2 0 Немачки језик 3712 0 258
170 8 1нј Редовно одељење 15 7 0 3 0 Немачки језик 3712 0 258
171 4 ц Редовно одељење 2 0 0 2 0 Енглески језик 114049 0 395
172 8 2нј Редовно одељење 14 9 0 4 0 Немачки језик 3712 0 258
173 5 а Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 9545 0 395
174 5 б Редовно одељење 21 11 0 1 0 Енглески језик 9545 0 395
175 5 ц Редовно одељење 4 2 0 0 0 Енглески језик 114049 0 395
176 5 д Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 34011 834 395
177 5 е Редовно одељење 4 1 0 0 0 Енглески језик 34011 834 395
178 6 а Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 9545 0 395
179 6 б Редовно одељење 23 15 1 0 0 Енглески језик 9545 0 395
183 1 4 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
184 6 ц Редовно одељење 9 4 0 1 0 Енглески језик 114049 0 395
185 5 Редовно одељење 12 3 0 0 0 Немачки језик 44946 0 270
186 5 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Немачки језик 33331 0 270
187 6 Редовно одељење 7 0 0 0 0 Немачки језик 44946 0 270
188 6 д Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 34011 834 395
189 6 Редовно одељење 25 7 0 1 0 Немачки језик 33331 0 270
190 6 е Редовно одељење 2 0 0 1 0 Енглески језик 34011 834 395
191 7 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Немачки језик 44946 0 270
192 7 Редовно одељење 21 5 1 0 0 Немачки језик 33331 0 270
193 7 а Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 114049 0 395
194 8 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Немачки језик 44946 0 270
195 7 б Редовно одељење 28 15 0 2 0 Немачки језик 4038 0 395
196 8 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Немачки језик 33331 0 270
197 7 ц Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 114049 0 395
198 1 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Енглески језик 21808 0 270
199 7 д Редовно одељење 4 2 0 0 0 Енглески језик 34011 834 395
200 1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 21808 0 270
201 7 е Редовно одељење 3 1 0 0 0 Енглески језик 34011 834 395
202 2 Редовно одељење 11 5 2 0 0 Енглески језик 21808 0 270
203 8 а Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 9545 0 395
204 8 б Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 9545 0 395
205 8 ц Редовно одељење 8 1 0 0 0 Енглески језик 34011 834 395
206 2 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 21808 0 270
207 8 д Редовно одељење 5 3 1 0 0 Енглески језик 34011 834 395
208 3 Редовно одељење 7 4 1 0 0 Енглески језик 21808 0 270
211 4 Редовно одељење 12 3 1 0 0 Енглески језик 21808 0 270
213 2 2 Редовно одељење 31 16 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
215 10 1-4д Редовно одељење 16 3 0 0 0 Енглески језик 34011 834 395
216 5 1.1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Руски језик 107588 0 573
51558 10 10Е5 Редовно одељење 0 1 0 0 0 Енглески језик 27429 1940 1103
218 10 1-2е Редовно одељење 8 4 0 1 0 Енглески језик 114049 834 395
220 10 2-3д Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 114049 834 395
221 1 3 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Енглески језик 33493 181 705
222 2 4 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Енглески језик 19530 0 650
223 2 1 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 39249 0 705
224 4 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 21808 0 270
225 1 1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 49385 0 494
226 2 2 Редовно одељење 32 14 0 0 0 Енглески језик 33493 181 705
227 2 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 49385 0 494
228 2 5 Редовно одељење 14 8 1 0 0 Енглески језик 43547 904 650
229 5 Редовно одељење 12 3 0 0 0 Енглески језик 34787 0 270
51401 2 5 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Енглески језик 40379 415 1105
231 5 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Енглески језик 11959 0 270
232 3 1 Редовно одељење 17 8 0 1 0 Енглески језик 49385 0 494
233 3 1 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 39249 0 705
234 5 3 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Енглески језик 42471 879 573
235 3 1 Редовно одељење 19 9 2 0 0 Енглески језик 19530 0 650
236 6 Редовно одељење 7 0 0 0 0 Енглески језик 34787 0 270
237 4 1 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 49385 0 494
51508 1 15 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Енглески језик 11316 719 1002
239 5 1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 49385 0 494
240 6 Редовно одељење 25 7 0 1 0 Енглески језик 11959 0 270
242 6 1 Редовно одељење 14 8 0 1 0 Енглески језик 49385 0 494
51512 1 12 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 11316 720 1002
244 6 2 Редовно одељење 16 9 0 2 0 Енглески језик 49385 0 494
245 4 1 Редовно одељење 20 6 0 0 0 Енглески језик 39249 0 705
246 7 1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Немачки језик 49467 0 494
247 8 1 Редовно одељење 23 13 0 1 0 Енглески језик 49385 0 494
248 3 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 25234 0 650
250 3 3 Редовно одељење 21 12 0 1 0 Енглески језик 25234 0 650
251 5 1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 49467 0 494
252 4 3 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 33493 181 705
253 7 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Енглески језик 34787 0 270
254 6 1 Редовно одељење 14 8 0 1 0 Немачки језик 49467 0 494
255 3 4 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
257 6 2 Редовно одељење 16 7 0 2 0 Немачки језик 49467 0 494
258 4 5 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 33493 181 705
259 3 5 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 31557 904 650
260 7 Редовно одељење 21 5 1 0 0 Енглески језик 11959 0 270
261 7 1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 49385 0 494
262 8 1 Редовно одељење 23 12 0 1 0 Немачки језик 49467 0 494
263 8 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Енглески језик 34787 0 270
264 5 2.2 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Руски језик 22264 890 573
265 5 1 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 39249 0 705
266 4 1 Редовно одељење 24 11 2 1 0 Енглески језик 25234 0 650
267 8 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 11959 0 270
529 6 2рус Редовно одељење 18 7 0 2 0 Руски језик 8039 0 625
269 4 2 Редовно одељење 31 12 2 0 0 Енглески језик 25234 0 650
270 4 3 Редовно одељење 32 14 2 0 0 Енглески језик 19530 0 650
271 5 2 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
272 4 4 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
535 6 2 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Немачки језик 18223 0 404
274 5 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
536 1 1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 46470 0 588
276 5 а Редовно одељење 22 11 0 0 0 Немачки језик 4038 0 395
277 5 4 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
280 5 б Редовно одељење 21 11 0 1 0 Немачки језик 4038 0 395
281 6 1 Редовно одељење 22 17 0 0 0 Енглески језик 39249 0 705
283 5 ц Редовно одељење 4 2 0 0 0 Немачки језик 4038 0 395
291 5 д Редовно одељење 5 3 0 0 0 Немачки језик 983 834 395
537 1 2 Редовно одељење 31 12 0 0 0 Енглески језик 25855 0 588
420 8 а Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 13656 0 444
289 8 1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Руски језик 25366 0 1299
290 1 а Редовно одељење 16 7 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
419 10 6 Редовно одељење 10 2 0 0 0 Енглески језик 31557 915 650
534 8 2рус Редовно одељење 24 10 0 0 0 Руски језик 8039 0 625
294 5 е Редовно одељење 4 1 0 0 0 Немачки језик 983 834 395
295 6 2 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
49374 2 05e Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 42600 0 233
297 6 а Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 983 0 395
421 8 б Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 13656 0 444
299 2 1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Енглески језик 46473 0 1299
300 6 3 Редовно одељење 27 18 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
301 6 б Редовно одељење 23 15 1 0 0 Немачки језик 983 0 395
302 3 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Енглески језик 46473 0 1299
416 7 а Редовно одељење 21 9 0 1 0 Енглески језик 13656 0 444
304 6 ц Редовно одељење 9 4 0 1 0 Немачки језик 4038 0 395
538 1 3 Редовно одељење 13 5 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
49418 10 3 Редовно одељење 0 5 0 0 0 Енглески језик 45007 1344 1146
307 6 д Редовно одељење 8 4 0 0 0 Немачки језик 983 834 395
308 7 1 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 39249 0 705
310 6 е Редовно одељење 2 0 0 1 0 Немачки језик 983 834 395
533 8 1рус Редовно одељење 26 9 0 0 0 Руски језик 8039 0 625
49413 10 2 Редовно одељење 0 5 0 0 0 Енглески језик 23806 412 895
314 7 2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
315 7 а Редовно одељење 29 15 0 0 0 Немачки језик 4038 0 395
316 3 3 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 46473 722 1299
532 7 2рус Редовно одељење 22 12 0 2 0 Руски језик 8039 0 625
319 7 3 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
531 7 1рус Редовно одељење 22 11 0 0 0 Руски језик 8039 0 625
321 8 1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 39249 0 705
323 5 1 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 39941 0 650
324 8 2 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
325 7 б Редовно одељење 28 15 0 2 0 Енглески језик 114049 0 395
530 6 3рус Редовно одељење 19 8 0 2 0 Руски језик 8039 0 625
327 7 ц Редовно одељење 12 5 0 0 0 Немачки језик 4038 0 395
328 5 2 Редовно одељење 27 13 2 0 0 Немачки језик 19370 0 650
329 8 3 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 42993 181 705
330 7 д Редовно одељење 4 2 0 0 0 Немачки језик 983 834 395
331 5 3 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Енглески језик 39941 0 650
539 2 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 46470 0 588
333 5 4 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 39941 0 650
334 7 е Редовно одељење 3 1 0 0 0 Немачки језик 983 834 395
335 5 5 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 39941 0 650
336 8 а Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 4038 0 395
337 5 6 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Енглески језик 43547 904 650
338 8 б Редовно одељење 25 9 0 0 0 Немачки језик 4038 0 395
339 5 7 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Немачки језик 37677 0 650
340 8 ц Редовно одељење 8 1 0 0 0 Немачки језик 983 834 395
341 1 б Редовно одељење 15 8 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
342 8 д Редовно одељење 5 3 1 0 0 Немачки језик 983 834 395
343 5 8 Редовно одељење 27 13 2 0 0 Енглески језик 19530 0 650
344 1 ц Редовно одељење 13 3 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
345 5 9 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Немачки језик 37677 0 650
346 5 10 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
347 5 11 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
348 5 12 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Немачки језик 904 650
349 6 1 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
350 6 2 Редовно одељење 28 8 0 0 0 Енглески језик 19530 0 650
351 6 3 Редовно одељење 29 10 1 0 0 Енглески језик 19530 0 650
352 6 4 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 39941 0 650
353 6 5 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Енглески језик 43547 904 650
354 6 7 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 25234 0 650
355 1 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Енглески језик 4616 0 330
356 5 1-РЈ Редовно одељење 22 11 0 0 1 Руски језик 35582 0 451
357 5 2-РЈ Редовно одељење 19 9 0 0 0 Руски језик 35582 0 451
358 6 8 Редовно одељење 28 8 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
359 2 а Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
360 6 9 Редовно одељење 29 10 1 0 0 Немачки језик 19370 0 650
361 6 10 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
362 6 1-РЈ Редовно одељење 18 10 0 0 0 Руски језик 35582 0 451
363 2 б Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
364 2 Редовно одељење 19 6 0 0 0 Енглески језик 4616 0 330
365 6 11 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Немачки језик 904 650
366 5 1 Редовно одељење 17 9 0 1 0 Француски језик 44827 0 603
367 3 а Редовно одељење 17 11 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
368 7 1 Редовно одељење 19 12 0 0 0 Енглески језик 25234 0 650
369 6 2-РЈ Редовно одељење 22 10 0 0 0 Руски језик 35582 0 451
370 7 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
371 3 б Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
372 7 3 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 25234 0 650
373 7 1-РЈ Редовно одељење 17 6 0 0 0 Руски језик 35582 0 451
50404 10 es-2 Специјално одељење 0 1 0 2 0 Енглески језик 2281 0 646
375 7 4 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 25234 0 650
376 4 а Редовно одељење 20 11 0 2 0 Енглески језик 13656 0 444
44476 6 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 19288 0 700
378 7 5 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 43547 904 650
379 7 2-РЈ Редовно одељење 17 6 0 0 0 Руски језик 35582 0 451
381 8 1-РЈ Редовно одељење 21 10 0 0 0 Руски језик 35582 0 451
44496 5 2 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 17173 0 687
383 4 б Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 16488 0 444
384 8 2-РЈ Редовно одељење 18 11 0 0 0 Руски језик 35582 0 451
385 7 6 Редовно одељење 19 12 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
386 4 ц Редовно одељење 22 11 1 0 0 Енглески језик 16488 0 444
387 7 7 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 19530 0 650
388 7 8 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
389 3 д Редовно одељење 14 8 0 1 0 Енглески језик 3072 0 444
390 10 1КЕ Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 4616 2767 330
391 7 9 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
392 7 10 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Немачки језик 904 650
394 3 ц Редовно одељење 14 7 1 0 0 Енглески језик 3072 0 444
395 8 1 Редовно одељење 26 11 0 1 0 Енглески језик 25234 0 650
396 8 2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
397 2 ц Редовно одељење 15 8 0 0 0 Енглески језик 3072 0 444
398 3 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Енглески језик 4616 0 330
399 8 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 19530 0 650
401 8 4 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 25234 0 650
50418 10 8 Редовно одељење 0 3 0 0 0 Енглески језик 36298 1977 667
403 8 5 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Енглески језик 43547 904 650
404 8 6 Редовно одељење 26 11 0 1 0 Немачки језик 37677 0 650
405 5 а Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 13656 0 444
406 8 7 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 19530 0 650
407 5 б Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 13656 0 444
408 6 а Редовно одељење 23 13 0 1 0 Енглески језик 13656 0 444
409 8 8 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Немачки језик 19370 0 650
410 8 9 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Немачки језик 37677 0 650
411 7 1 Редовно одељење 15 7 1 0 0 Енглески језик 28237 0 603
412 4 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Енглески језик 4616 0 330
418 7 б Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 13656 0 444
414 6 б Редовно одељење 21 10 0 1 0 Енглески језик 13656 0 444
415 8 10 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Немачки језик 904 650
422 10 5 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 31557 904 650
423 10 7 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 31557 920 650
424 5 ц Редовно одељење 21 11 0 1 0 Енглески језик 16488 0 444
426 5 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Немачки језик 6286 0 330
427 10 8 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Енглески језик 31557 920 650
431 6 Редовно одељење 10 3 0 1 0 Немачки језик 6286 0 330
432 6 ц Редовно одељење 22 8 1 1 0 Енглески језик 16488 0 444
433 7 ц Редовно одељење 23 15 0 0 0 Енглески језик 16488 0 444
50421 1 1 Специјално одељење 4 2 0 4 0 Енглески језик 24719 0 1179
435 8 1 Редовно одељење 15 8 2 0 0 Француски језик 44827 0 603
436 5 ф5 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Француски језик 112650 0 920
50431 10 2 Редовно одељење 0 1 0 0 0 Енглески језик 37049 549 949
438 6 ф6 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Француски језик 112650 0 920
439 7 ф7 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Француски језик 107877 64 920
440 7 Редовно одељење 8 6 0 0 0 Немачки језик 6286 0 330
441 8 ф8 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Француски језик 112650 0 920
442 5 ф5 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Француски језик 107877 64 920
443 8 ц Редовно одељење 10 5 0 0 0 Енглески језик 16488 0 444
444 6 ф6 Редовно одељење 4 4 0 0 0 Француски језик 107877 64 920
445 10 2 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 17157 2615 1298
446 7 ф7 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Француски језик 112650 0 920
447 8 д Редовно одељење 12 8 0 0 0 Енглески језик 16488 0 444
448 10 2 Редовно одељење 6 0 0 0 0 Енглески језик 17157 2615 1298
449 10 2 Редовно одељење 5 5 0 0 0 Енглески језик 17157 2616 1298
450 8 ф8 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Француски језик 107877 64 920
451 8 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Немачки језик 6286 0 330
452 10 2 Редовно одељење 12 2 0 0 0 Енглески језик 17157 2614 1298
453 5 а Редовно одељење 19 8 0 0 0 Немачки језик 33762 0 444
454 2 1 Редовно одељење 12 3 0 0 0 Енглески језик 17157 0 1298
455 5 б Редовно одељење 17 10 0 0 0 Немачки језик 33762 0 444
456 4 1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 17157 0 1298
49917 10 13еку Редовно одељење 0 0 0 0 0 Енглески језик 29210 2507 241
458 5 ц Редовно одељење 21 11 0 1 0 Немачки језик 33762 0 444
459 6 ц Редовно одељење 22 8 1 1 0 Немачки језик 33762 0 444
460 8 ц Редовно одељење 10 5 0 0 0 Немачки језик 33762 0 444
461 6 а Редовно одељење 23 13 0 1 0 Немачки језик 32578 0 444
462 6 б Редовно одељење 21 10 0 1 0 Немачки језик 32578 0 444
463 7 а Редовно одељење 21 9 0 1 0 Немачки језик 32578 0 444
464 7 б Редовно одељење 20 10 0 0 0 Немачки језик 32578 0 444
465 8 д Редовно одељење 12 8 0 0 0 Немачки језик 32578 0 444
487 5 1 Редовно одељење 25 14 1 0 0 Француски језик 15094 0 48
556 8 1 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Француски језик 16154 0 561
483 6 16 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Немачки језик 49094 0 1848
484 6 17 Редовно одељење 30 16 1 0 0 Немачки језик 49094 0 1848
485 6 18 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Руски језик 38996 0 1848
473 5 12 Редовно одељење 16 12 0 0 0 Француски језик 114618 0 1848
486 6 19 Редовно одељење 18 15 1 0 0 Француски језик 27553 0 1848
475 5 13 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Руски језик 38996 0 1848
476 5 14 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Немачки језик 46567 0 1848
477 5 15 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Немачки језик 49094 0 1848
478 5 1 Редовно одељење 12 6 1 0 0 Немачки језик 108176 0 1298
479 6 1 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Немачки језик 108176 0 1298
480 7 1 Редовно одељење 27 13 1 0 0 Немачки језик 108176 0 1298
481 8 1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Немачки језик 108176 0 1298
488 5 2 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Француски језик 15094 0 48
489 8 2 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Немачки језик 18223 0 404
490 5 3 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Француски језик 43094 0 48
528 6 1рус Редовно одељење 19 7 0 2 0 Руски језик 8039 0 625
492 5 4 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 30605 0 48
493 6 1 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Француски језик 15094 0 48
494 6 2 Редовно одељење 28 15 1 0 0 Француски језик 15094 0 48
495 6 3 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Француски језик 15094 0 48
496 7 1 Редовно одељење 19 11 2 0 0 Француски језик 15094 0 48
497 7 2 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Француски језик 15094 0 48
498 7 3 Редовно одељење 19 9 1 0 0 Француски језик 15094 0 48
499 5 НЈ Редовно одељење 21 9 0 0 0 Немачки језик 9847 0 411
500 7 4 Редовно одељење 24 13 2 0 0 Француски језик 43094 0 48
501 5 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
502 5 НЈ Редовно одељење 24 10 1 0 0 Немачки језик 9847 0 411
503 8 1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Француски језик 15094 0 48
504 5 2 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
505 6 НЈ Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 9847 0 411
506 6 НЈ Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 9847 0 411
507 7 НЈ Редовно одељење 22 11 0 0 0 Немачки језик 9847 0 411
508 7 НЈ Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 9847 0 411
509 8 2 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Француски језик 15094 0 48
510 8 НЈ Редовно одељење 16 6 0 0 0 Немачки језик 9847 0 411
511 8 НЈ Редовно одељење 16 6 1 0 0 Немачки језик 9847 0 411
512 8 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 43094 0 48
513 6 1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
514 8 4 Редовно одељење 21 13 0 2 0 Француски језик 43094 0 48
515 6 2 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
516 6 3 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
517 7 11 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Немачки језик 49094 0 1848
518 7 1 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
519 7 2 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
520 7 12 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 49094 0 1848
521 7 13 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Француски језик 27553 0 1848
522 7 3 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
523 5 1рус Редовно одељење 23 11 0 2 0 Руски језик 8039 0 625
524 6 2.2 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Руски језик 22264 890 573
525 8 1 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 43278 0 67
526 5 2рус Редовно одељење 24 16 0 3 0 Руски језик 8039 0 625
527 8 2 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 47638 0 67
540 2 2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Француски језик 1341 0 588
541 5 1 Редовно одељење 24 13 0 1 0 Француски језик 48657 0 561
542 2 3 Редовно одељење 25 9 0 1 0 Енглески језик 25855 0 588
543 5 2 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Француски језик 48657 0 561
544 8 11 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Немачки језик 49094 0 1848
545 5 3 Редовно одељење 24 11 2 0 0 Француски језик 48657 0 561
546 8 12 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Француски језик 114618 0 1848
547 6 1 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Француски језик 48657 0 561
548 6 2 Редовно одељење 26 17 1 0 0 Француски језик 48657 0 561
549 8 13 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Француски језик 27553 0 1848
550 6 3 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Француски језик 16154 0 561
551 7 1 Редовно одељење 30 20 0 0 0 Француски језик 48657 0 561
552 8 14 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Немачки језик 49094 0 1848
553 7 2 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Француски језик 48657 0 561
554 7 3 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 16154 0 561
557 8 2 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Француски језик 16154 0 561
558 8 3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Француски језик 16154 0 561
559 2 4 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
560 3 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 1341 0 588
561 3 2 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Француски језик 1341 0 588
562 3 3 Редовно одељење 23 12 0 1 0 Енглески језик 25855 0 588
563 3 4 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
564 4 1 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Француски језик 1341 0 588
565 4 2 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Француски језик 1341 0 588
566 5 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Немачки језик 26919 0 430
567 4 3 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 25855 0 588
568 4 4 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
1464 7 Р10 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Руски језик 13185 1272 514
574 6 5 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Руски језик 14129 0 1273
575 6 6 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Руски језик 14129 0 1273
576 6 7 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Руски језик 14129 0 1273
577 6 8 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Руски језик 14129 0 1273
578 7 5 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 46243 0 1273
579 7 6 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Руски језик 46243 0 1273
580 7 7 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Руски језик 46243 0 1273
581 7 8 Редовно одељење 19 9 1 0 0 Руски језик 46243 0 1273
582 8 5 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Руски језик 14129 0 1273
583 8 6 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Руски језик 14129 0 1273
584 8 7 Редовно одељење 24 9 1 0 0 Руски језик 14129 0 1273
585 8 8 Редовно одељење 23 6 0 0 0 Руски језик 14129 0 1273
586 5 Р1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Руски језик 49901 0 1275
587 5 Р2 Редовно одељење 24 12 0 1 0 Руски језик 49901 0 1275
588 6 Р1 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Руски језик 33423 0 1275
589 6 Р2 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Руски језик 33423 0 1275
590 7 Р1 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Руски језик 33423 0 1275
591 7 Р2 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 33423 0 1275
592 8 Р1 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Руски језик 49901 0 1275
593 8 Р2 Редовно одељење 20 9 0 1 0 Руски језик 49901 0 1275
594 7 4 Редовно одељење 14 6 1 1 0 Немачки језик 18223 0 404
595 5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 26919 0 430
596 5 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Немачки језик 26919 0 430
597 5 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 26919 0 430
598 6 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 21429 0 430
599 6 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Немачки језик 26919 0 430
600 6 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Немачки језик 26919 0 430
601 6 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 8938 0 430
602 7 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Немачки језик 8938 0 430
603 7 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Немачки језик 8938 0 430
1205 8 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Француски језик 44507 0 975
605 7 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Немачки језик 8938 0 430
606 7 Редовно одељење 30 12 0 0 0 Немачки језик 8938 0 430
607 8 Редовно одељење 21 8 0 1 0 Немачки језик 26919 0 430
608 8 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 26919 0 430
609 8 Редовно одељење 23 9 1 0 0 Немачки језик 26919 0 430
610 8 Редовно одељење 21 14 1 0 0 Немачки језик 107365 0 430
47599 6 1 Специјално одељење 6 3 0 6 0 Италијански језик 111508 0 168
617 6 фр1 Редовно одељење 22 9 1 2 0 Француски језик 23187 0 808
618 6 фр2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 30453 0 808
619 6 фр3 Редовно одељење 22 11 0 1 0 Француски језик 30453 0 808
620 6 фр4 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Француски језик 30453 0 808
621 6 фр5 Редовно одељење 21 9 0 2 0 Француски језик 30453 0 808
622 6 фр6 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Француски језик 30453 2552 808
623 6 фр7 Редовно одељење 13 7 1 0 0 Француски језик 13446 2564 808
624 7 фр1 Редовно одељење 20 12 0 1 0 Француски језик 41286 0 808
625 7 фр2 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Француски језик 41286 0 808
626 7 фр3 Редовно одељење 25 15 1 0 0 Француски језик 23187 0 808
627 7 фр4 Редовно одељење 25 8 0 0 0 Француски језик 23187 0 808
628 7 фр5 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Француски језик 30453 2552 808
629 7 фр6 Редовно одељење 8 3 0 1 0 Француски језик 13446 2564 808
630 8 фр1 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Француски језик 23187 0 808
631 8 фр2 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Француски језик 23187 0 808
632 8 фр3 Редовно одељење 28 12 1 0 0 Француски језик 23187 0 808
633 8 фр4 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 41286 0 808
634 8 фр5 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Француски језик 30453 2552 808
635 8 фр6 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Француски језик 41286 2564 808
636 5 1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Енглески језик 21190 0 236
9574 7 1 РУС Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 43727 0 267
9572 8 Редовно одељење 22 14 0 1 0 Француски језик 32799 0 1042
9573 6 2 НЕМ Редовно одељење 13 7 0 0 0 Немачки језик 5008 0 267
640 1 Е11 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
641 1 Е13 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
642 1 Е15 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 40080 0 120
643 2 Е21 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 41876 0 120
644 2 Е23 Редовно одељење 24 10 1 1 0 Енглески језик 41876 0 120
645 2 Е25 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 41876 0 120
646 3 Е31 Редовно одељење 27 14 1 0 0 Енглески језик 41876 0 120
647 3 Е33 Редовно одељење 29 15 1 0 0 Енглески језик 41876 0 120
648 3 Е35 Редовно одељење 28 15 2 0 0 Енглески језик 41876 0 120
649 3 Е37 Редовно одељење 23 9 1 0 0 Енглески језик 10119 0 120
650 4 Е41 Редовно одељење 29 14 1 0 0 Енглески језик 41876 0 120
651 4 Е43 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 41876 0 120
652 4 Е45 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 41876 0 120
653 4 Е47 Редовно одељење 28 13 1 0 0 Енглески језик 41876 0 120
654 5 Е51 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Енглески језик 40080 0 120
656 5 Е52 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 44612 0 120
657 5 Е53 Редовно одељење 27 14 2 0 0 Енглески језик 40080 0 120
658 3 2 Редовно одељење 5 4 0 0 0 Енглески језик 8622 0 785
43393 8 8/1СЈ Редовно одељење 22 14 1 1 0 Енглески језик 30764 0 924
660 5 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Руски језик 22725 0 917
661 6 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Руски језик 22725 0 917
662 7 1 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Руски језик 22725 0 917
664 5 Е54 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 43152 0 120
665 8 1 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Руски језик 22725 0 917
666 5 Е55 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
44010 10 Е7 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Енглески језик 8593 2589 1043
668 5 Е56 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 43152 0 120
669 5 Е57 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Енглески језик 43152 0 120
670 5 6 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 8622 0 785
671 5 Р51 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Руски језик 29702 0 120
672 5 Р52 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Руски језик 29702 0 120
675 1 1EJ Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 27718 0 707
674 5 Р53 Редовно одељење 27 14 2 0 0 Руски језик 34114 0 120
676 5 Р54 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Руски језик 19253 0 120
677 6 7 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 8622 0 785
678 5 Р55 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Руски језик 34114 0 120
679 7 8 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 8622 0 785
680 1 2EJ Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 27718 0 707
681 5 Р56 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Руски језик 19253 0 120
724 7 Е71 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 40080 0 120
683 8 9 Редовно одељење 11 3 0 0 0 Енглески језик 8622 0 785
684 5 Р57 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Руски језик 29702 0 120
685 2 1EJ Редовно одељење 17 7 0 0 0 Енглески језик 27718 0 707
686 5 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Немачки језик 107825 0 785
687 2 2EJ Редовно одељење 22 14 0 0 0 Енглески језик 27718 0 707
727 7 Е73 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
689 6 2 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Немачки језик 107825 0 785
690 6 Е61 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
730 7 Е75 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Енглески језик 40080 0 120
692 6 Е62 Редовно одељење 28 14 2 0 0 Енглески језик 37707 0 120
693 7 3 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Немачки језик 107825 0 785
694 3 1EJ Редовно одељење 13 11 0 0 0 Енглески језик 27718 0 707
695 6 Е63 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Енглески језик 40080 0 120
696 3 2EJ Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 27718 0 707
697 8 4 Редовно одељење 11 3 0 0 0 Немачки језик 107825 0 785
698 6 Е64 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 44612 0 120
732 7 Е77 Редовно одељење 26 8 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
700 6 Е65 Редовно одељење 25 14 1 0 0 Енглески језик 13312 0 120
731 7 Е76 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 44612 0 120
702 6 Е66 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 44612 0 120
703 4 1EJ Редовно одељење 19 12 1 0 0 Енглески језик 35910 0 707
704 6 Е67 Редовно одељење 26 11 2 0 0 Енглески језик 40080 0 120
705 4 2EJ Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 35910 0 707
706 6 Е68 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 44612 0 120
733 7 Е78 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 44612 0 120
708 5 1EJ Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 35910 0 707
709 5 2EJ Редовно одељење 20 13 0 0 0 Енглески језик 35910 0 707
710 6 1EJ Редовно одељење 27 20 0 0 0 Енглески језик 35910 0 707
711 6 2EJ Редовно одељење 20 10 2 0 0 Енглески језик 35910 0 707
712 6 Р61 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Руски језик 29702 0 120
713 7 1EJ Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 27718 0 707
714 6 Р62 Редовно одељење 28 14 2 0 0 Руски језик 19253 0 120
715 8 1EJ Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 35910 0 707
716 6 Р63 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Руски језик 34114 0 120
717 8 2EJ Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 35910 0 707
718 6 Р64 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Руски језик 19253 0 120
719 6 Р65 Редовно одељење 25 14 1 0 0 Руски језик 34114 0 120
720 6 Р66 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Руски језик 19253 0 120
721 6 Р67 Редовно одељење 26 11 2 0 0 Руски језик 29702 0 120
722 6 Р68 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Руски језик 29702 0 120
723 10 1/4EJ Редовно одељење 8 5 0 0 0 Енглески језик 27718 1754 707
725 10 2/3EJ Редовно одељење 4 2 0 0 0 Енглески језик 27718 1754 707
726 7 Е72 Редовно одељење 30 14 1 0 0 Енглески језик 37707 0 120
728 7 Е74 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 37707 0 120
729 10 2/3EJ Редовно одељење 6 1 0 0 0 Енглески језик 27718 1739 707
734 7 2EJ Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 35910 0 707
735 7 Р71 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Руски језик 47051 0 120
736 7 Р72 Редовно одељење 30 14 1 0 0 Руски језик 19253 0 120
737 7 Р73 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Руски језик 34114 0 120
738 7 Р74 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Руски језик 29702 0 120
739 7 Р75 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Руски језик 34114 0 120
740 7 Р76 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Руски језик 29702 0 120
741 7 Р77 Редовно одељење 26 8 0 0 0 Руски језик 34114 0 120
742 7 Р78 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Руски језик 29702 0 120
743 8 Е81 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 40080 0 120
744 8 Е82 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 44612 0 120
745 8 Е83 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
746 8 Е84 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 37707 0 120
747 8 Е85 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 13312 0 120
748 8 Е86 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Енглески језик 37707 0 120
749 8 Е87 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 40080 0 120
750 8 Р81 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Руски језик 34114 0 120
751 8 Р82 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Руски језик 19253 0 120
752 8 Р83 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Руски језик 47051 0 120
753 8 Р84 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Руски језик 19253 0 120
754 8 Р85 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Руски језик 34114 0 120
755 8 Р86 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Руски језик 19253 0 120
756 8 Р87 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Руски језик 47051 0 120
41616 5 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Немачки језик 20481 0 1847
759 6 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Немачки језик 20481 0 1847
761 7 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 33525 0 1847
762 7 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 33525 0 1847
763 8 Редовно одељење 31 12 0 0 0 Енглески језик 33525 0 1847
766 5 1 Редовно одељење 25 12 1 0 0 Француски језик 3930 0 1152
767 6 1 Редовно одељење 18 4 1 0 0 Француски језик 3930 0 1152
768 6 2 Редовно одељење 14 4 0 0 0 Француски језик 3930 0 1152
769 7 1 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Француски језик 12562 0 1152
771 7 1 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 7444 0 1152
772 8 1 Редовно одељење 19 9 1 0 0 Француски језик 3930 0 1152
773 8 1 Редовно одељење 19 9 1 0 0 Енглески језик 7444 0 1152
774 6 3 Редовно одељење 5 2 0 1 1 Немачки језик 18223 0 404
775 7 3 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Немачки језик 18223 0 404
776 5 5-1 н Редовно одељење 16 8 1 1 0 Немачки језик 44193 0 351
778 5 5-2 н Редовно одељење 16 7 0 1 0 Немачки језик 44193 0 351
779 6 6-1 н Редовно одељење 21 10 0 1 0 Немачки језик 44193 0 351
780 6 6-2 н Редовно одељење 21 9 0 0 0 Немачки језик 44193 0 351
781 7 7-1 н Редовно одељење 21 10 1 0 0 Немачки језик 44193 0 351
782 7 7-2 н Редовно одељење 21 9 3 0 0 Немачки језик 44193 0 351
783 8 8-1 н Редовно одељење 22 11 0 2 0 Немачки језик 44193 0 351
784 8 8-2 н Редовно одељење 20 9 1 0 0 Немачки језик 44193 0 351
785 5 Р3 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Руски језик 106957 200 1275
786 6 Р3 Редовно одељење 4 4 0 0 0 Руски језик 106957 200 1275
787 7 Р3 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Руски језик 106957 200 1275
788 8 Р3 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Руски језик 106957 200 1275
789 5 Р4 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Руски језик 49901 212 1275
790 6 Р4 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Руски језик 49901 212 1275
791 7 Р4 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Руски језик 49901 212 1275
792 8 Р4 Редовно одељење 3 1 0 1 0 Руски језик 49901 212 1275
49908 10 Ла1/3 Редовно одељење 0 7 0 0 0 Енглески језик 27260 306 959
49931 10 ен4 Редовно одељење 0 1 0 0 0 Енглески језик 25700 1189 756
797 5 Н1 Редовно одељење 33 17 0 1 0 Немачки језик 31854 0 718
798 5 Н2 Редовно одељење 29 18 0 0 0 Немачки језик 6571 0 718
45115 2 3 Редовно одељење 25 6 0 0 0 Енглески језик 22278 0 467
45937 6 6/F1 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Француски језик 31134 0 1142
45117 5 2n Редовно одељење 20 7 0 1 0 Немачки језик 108869 0 323
45123 6 e2 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 12994 0 1056
808 5 Н3 Редовно одељење 29 18 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
45122 2 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 37528 0 923
51725 10 1 Редовно одељење 0 1 0 0 0 Енглески језик 17814 1994 1051
45128 8 4e Редовно одељење 22 9 0 1 0 Енглески језик 25453 0 657
45132 2 2e Редовно одељење 20 7 0 1 0 Енглески језик 17709 0 1024
815 5 ЕЈ51 Редовно одељење 15 4 1 1 0 Енглески језик 39954 0 737
816 5 ЕЈ52 Редовно одељење 17 6 1 1 0 Енглески језик 39954 0 737
817 6 ЕЈ61 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 39954 0 737
818 6 ЕЈ62 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Енглески језик 39954 0 737
819 7 ЕЈ71 Редовно одељење 15 8 1 1 0 Енглески језик 39954 0 737
820 7 ЕЈ72 Редовно одељење 16 9 2 1 0 Енглески језик 39954 0 737
821 8 ЕЈ81 Редовно одељење 15 10 2 0 0 Енглески језик 39954 0 737
822 8 ЕЈ82 Редовно одељење 14 8 2 0 0 Енглески језик 39954 0 737
823 5 НЈ51 Редовно одељење 15 4 1 1 0 Немачки језик 45569 0 737
824 5 НЈ52 Редовно одељење 17 6 1 1 0 Немачки језик 45569 0 737
825 8 3 Редовно одељење 6 4 0 1 0 Немачки језик 18223 0 404
826 5 НЕ1 Редовно одељење 29 17 1 0 0 Немачки језик 10325 0 710
827 5 Н4 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Немачки језик 6571 0 718
828 6 1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 18223 0 404
829 5 Н5 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
830 6 Н1 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
831 6 НЈ61 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Немачки језик 45569 0 737
832 6 1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Енглески језик 34068 0 573
833 6 НЈ62 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Немачки језик 45569 0 737
834 6 Н2 Редовно одељење 28 9 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
835 5 1 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 21963 0 148
836 7 НЈ71 Редовно одељење 15 8 1 1 0 Немачки језик 45569 0 737
837 5 2 Редовно одељење 30 10 0 0 0 Енглески језик 21963 0 148
838 7 НЈ72 Редовно одељење 16 9 2 1 0 Немачки језик 45569 0 737
839 6 Н3 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
840 5 3 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 14488 0 148
841 1 1 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 21027 0 280
842 5 4 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 14488 0 148
843 1 2 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Енглески језик 21027 0 280
844 6 1.1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Руски језик 107588 0 573
845 8 НЈ81 Редовно одељење 15 10 2 0 0 Немачки језик 45569 0 737
846 2 1 Редовно одељење 18 9 1 0 0 Енглески језик 21027 0 280
847 8 НЈ82 Редовно одељење 14 8 2 0 0 Немачки језик 45569 0 737
848 2 2 Редовно одељење 17 7 1 0 0 Енглески језик 21027 0 280
849 3 1 Редовно одељење 17 5 1 0 0 Енглески језик 21027 0 280
850 6 Н4 Редовно одељење 32 17 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
851 3 2 Редовно одељење 17 6 1 0 0 Енглески језик 21027 0 280
852 4 1 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 34591 0 280
853 7 1 Редовно одељење 7 6 0 0 0 Енглески језик 34068 0 573
854 6 Н5 Редовно одељење 31 12 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
855 7 Н1 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
856 7 Н2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
857 5 1 Редовно одељење 13 5 1 1 0 Италијански језик 37036 0 970
858 7 Н3 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
859 5 2 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Италијански језик 37036 0 970
860 6 1 Редовно одељење 12 7 1 0 0 Италијански језик 37036 0 970
861 6 2 Редовно одељење 13 7 2 0 0 Италијански језик 37036 0 970
862 7 Н4 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
863 7 1 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Италијански језик 37036 0 970
864 5 Редовно одељење 17 7 0 2 0 Енглески језик 34591 0 280
865 7 Н5 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
866 7 2 Редовно одељење 13 8 4 1 0 Италијански језик 37036 0 970
867 8 Н1 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
868 8 1 Редовно одељење 13 8 0 0 0 Италијански језик 37036 0 970
869 8 Н2 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Немачки језик 31854 0 718
870 8 2 Редовно одељење 13 9 1 1 0 Италијански језик 37036 0 970
871 8 Н3 Редовно одељење 31 18 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
872 7 2.2 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Руски језик 22264 890 573
873 5 Редовно одељење 17 7 0 2 0 Немачки језик 47644 0 280
874 8 Н4 Редовно одељење 28 17 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
875 5 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 34591 0 280
876 5 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Немачки језик 42136 0 280
877 6 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 34591 0 280
878 7 2. Редовно одељење 4 1 0 0 0 Енглески језик 34068 890 573
879 8 Н5 Редовно одељење 29 17 0 0 0 Немачки језик 42450 0 718
880 6 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Немачки језик 42136 0 280
881 7 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 34591 0 280
47244 5 1ф2 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Француски језик 2208 0 927
883 7 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Немачки језик 42136 0 280
884 7 Редовно одељење 15 8 0 1 0 Енглески језик 34591 0 280
885 8 1 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Енглески језик 34068 0 573
886 7 Редовно одељење 15 8 0 1 0 Немачки језик 47644 0 280
887 8 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Енглески језик 34591 0 280
888 8 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Немачки језик 47644 0 280
889 8 Редовно одељење 15 5 0 1 0 Енглески језик 34591 0 280
890 8 Редовно одељење 15 5 0 1 0 Немачки језик 47644 0 280
891 8 1.1 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Руски језик 47938 0 573
18025 1 Е1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 14389 0 485
17571 8 1 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Енглески језик 46678 0 1085
17579 5 2 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 10507 0 461
895 8 2 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Енглески језик 34068 890 573
896 5 1 Редовно одељење 29 11 1 0 0 Руски језик 6335 0 108
897 5 1 Редовно одељење 22 11 0 1 0 Немачки језик 43197 0 492
898 5 2 Редовно одељење 28 9 0 1 0 Руски језик 6335 0 108
899 5 3 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Руски језик 6335 0 108
900 5 2 Редовно одељење 21 8 0 1 0 Немачки језик 43197 0 492
901 6 1 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Руски језик 6335 0 108
902 6 2 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Руски језик 6335 0 108
903 5 3 Редовно одељење 18 9 0 1 2 Немачки језик 44628 0 492
904 6 3 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Руски језик 6335 0 108
905 6 4 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Руски језик 20523 0 108
906 6 1 Редовно одељење 27 14 0 2 0 Немачки језик 43197 0 492
907 7 1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Руски језик 20523 0 108
908 6 2 Редовно одељење 25 13 0 2 1 Немачки језик 43197 0 492
909 7 2 Редовно одељење 22 9 0 1 0 Руски језик 20523 0 108
910 7 3 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Руски језик 20523 0 108
911 8 1 Редовно одељење 20 7 1 0 0 Руски језик 6335 0 108
912 8 2 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Руски језик 6335 0 108
913 8 3 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Руски језик 6335 0 108
914 7 1 Редовно одељење 21 11 0 0 1 Немачки језик 43197 0 492
915 5 1 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 18051 0 588
916 7 2 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Немачки језик 43197 0 492
917 5 2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Француски језик 19665 0 588
918 8 1 Редовно одељење 17 6 1 0 1 Немачки језик 43197 0 492
919 8 2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Немачки језик 43197 0 492
920 8 3 Редовно одељење 20 8 0 1 0 Немачки језик 43197 0 492
921 5 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Француски језик 39693 0 335
922 5 3 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Енглески језик 18051 0 588
923 6 1 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Француски језик 39693 0 335
924 5 4 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Француски језик 19665 0 588
925 7 1 Редовно одељење 11 4 0 0 0 Француски језик 39693 0 335
926 5 5 Редовно одељење 29 13 0 1 0 Енглески језик 25855 0 588
927 8 1 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Француски језик 39693 0 335
928 5 6 Редовно одељење 29 13 0 1 0 Француски језик 19665 0 588
929 5 7 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
930 5 8 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Француски језик 19665 508 588
931 6 1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 25855 0 588
932 6 2 Редовно одељење 21 11 0 1 0 Француски језик 38801 0 588
933 6 3 Редовно одељење 23 13 0 1 0 Енглески језик 18051 0 588
934 6 4 Редовно одељење 23 13 0 1 0 Француски језик 38801 0 588
935 6 5 Редовно одељење 32 17 0 0 0 Енглески језик 25855 0 588
936 6 6 Редовно одељење 32 17 0 0 0 Француски језик 38801 0 588
937 6 7 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 18051 0 588
938 1 ен1 Редовно одељење 17 5 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
939 1 ен2 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
940 5 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
941 2 ен1 Редовно одељење 16 10 0 0 0 Енглески језик 33636 0 608
942 2 ен2 Редовно одељење 16 11 0 0 0 Енглески језик 33636 0 608
11333 5 4 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 43171 0 185
944 5 Редовно одељење 22 15 0 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
945 5 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
946 6 8 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Француски језик 38801 0 588
947 6 Редовно одељење 29 13 3 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
948 5 не1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 26726 0 333
949 6 9 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
950 6 Редовно одељење 27 15 0 1 0 Немачки језик 4000 0 1315
951 5 не2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 26726 0 333
952 3 ен1 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Енглески језик 33636 0 608
953 6 10 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Француски језик 19665 508 588
954 7 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
955 3 ен2 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 8933 0 608
956 7 1 Редовно одељење 23 10 0 1 0 Енглески језик 18051 0 588
957 5 23 Редовно одељење 29 14 1 0 0 Немачки језик 47456 0 158
958 7 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
959 8 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
960 7 2 Редовно одељење 23 10 0 1 0 Француски језик 38801 0 588
961 8 Редовно одељење 27 13 1 0 0 Немачки језик 4000 0 1315
962 5 24 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 47456 0 158
963 7 7 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 18051 0 588
964 4 ен1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 33636 0 608
965 7 4 Редовно одељење 21 12 0 1 0 Француски језик 38801 0 588
966 5 25 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 47456 0 158
967 5 ен1 Редовно одељење 21 15 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
968 7 5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 14131 0 588
969 5 ен2 Редовно одељење 19 12 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
970 5 26 Редовно одељење 25 11 1 1 0 Немачки језик 47456 0 158
971 6 ен1 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
972 6 30 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Немачки језик 0 158
973 6 31 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 0 158
974 1 Е12 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 43152 0 120
975 7 6 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Француски језик 38801 0 588
976 6 32 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 0 158
977 6 ен2 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
978 6 33 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 0 158
979 1 Е14 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 43152 0 120
980 7 ен1 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
981 6 34 Редовно одељење 27 14 0 1 0 Немачки језик 0 158
982 1 Е16 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 43152 0 120
983 1 Е17 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 43152 0 120
984 7 ен2 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
985 7 23 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 47456 0 158
986 7 8 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Француски језик 38801 0 588
987 7 24 Редовно одељење 24 10 0 1 0 Немачки језик 47456 0 158
988 2 Е22 Редовно одељење 24 11 0 1 0 Енглески језик 37707 0 120
989 7 25 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 47456 0 158
990 8 ен1 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 38038 0 608
991 7 3 Редовно одељење 21 12 0 1 0 Енглески језик 18051 0 588
992 7 26 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Немачки језик 47456 0 158
993 2 Е24 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 37707 0 120
994 8 22 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 0 158
995 2 Е26 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 37707 0 120
996 7 9 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
997 8 23 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Немачки језик 0 158
998 2 Е27 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 37707 0 120
999 8 24 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 0 158
1000 8 25 Редовно одељење 25 15 0 1 0 Немачки језик 0 158
1001 7 10 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Француски језик 19665 508 588
1002 3 Е32 Редовно одељење 24 12 1 0 0 Енглески језик 43152 0 120
1003 8 1 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Енглески језик 18051 0 588
1004 8 2 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Француски језик 19665 0 588
1005 8 3 Редовно одељење 19 8 0 1 0 Енглески језик 18051 0 588
1006 3 Е34 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 37707 0 120
1007 3 Е36 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Енглески језик 43152 0 120
1008 8 4 Редовно одељење 19 8 0 1 0 Француски језик 38801 0 588
1009 4 Е42 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 43152 0 120
1010 4 Е44 Редовно одељење 30 16 2 0 0 Енглески језик 44612 0 120
1011 8 5 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 25855 0 588
1012 4 Е46 Редовно одељење 30 13 2 0 0 Енглески језик 44612 0 120
1013 8 6 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Француски језик 1341 0 588
51176 10 П Редовно одељење 0 0 0 0 0 Енглески језик 972 1572 655
1016 10 е31 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 38038 2003 608
1017 5 фр Редовно одељење 16 7 0 0 0 Француски језик 19221 0 333
1019 10 е41 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 33636 2012 608
51588 10 ЕСТР1 Редовно одељење 0 5 0 0 0 Енглески језик 40560 775 737
1021 8 7 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 14131 0 588
49056 10 1/e/k Редовно одељење 0 3 0 0 0 Енглески језик 39476 0 846
1023 6 Е6 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 29981 0 821
1024 8 8 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 19665 0 588
1025 7 Е7 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 29981 0 821
1026 8 Е8 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Енглески језик 29981 0 821
1027 5 Р1 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Руски језик 12809 0 821
1028 8 9 Редовно одељење 14 7 0 0 0 Енглески језик 14131 508 588
1029 6 Р2 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Руски језик 12809 0 821
1030 7 Р3 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Руски језик 12809 0 821
1031 8 10 Редовно одељење 14 7 0 0 0 Француски језик 19665 508 588
1032 8 Р4 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Руски језик 12809 0 821
1033 1 ен1/1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 21676 0 156
1781 6 1 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Руски језик 14519 0 70
1779 8 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 107746 0 702
1778 5 2 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Руски језик 14519 0 70
1777 8 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1039 1 ен1/2 Редовно одељење 25 13 0 1 0 Енглески језик 39098 0 156
1776 5 1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Руски језик 14519 0 70
1041 1 ен1/3 Редовно одељење 23 12 0 1 0 Енглески језик 21676 0 156
1042 1 ен1/4 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 39098 0 156
1043 1 ен1/5 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 21676 0 156
1775 8 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1045 1 ен1/6 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 39098 0 156
1046 1 ен1/7 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 21676 0 156
1047 2 ен2/1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 21676 0 156
1048 2 ен2/2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1774 7 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Руски језик 20704 0 702
1050 2 ен2/3 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
1773 8 Редовно одељење 29 15 0 1 0 Немачки језик 13145 0 609
1772 7 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 107746 0 702
1771 8 Редовно одељење 25 13 0 1 0 Немачки језик 13145 0 609
1054 2 ен2/4 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1055 5 Редовно одељење 25 12 3 0 0 Енглески језик 3564 0 118
1056 2 ен2/5 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 21676 0 156
2924 1 Е1 Редовно одељење 24 12 1 0 0 Енглески језик 21150 0 522
1059 2 ен2/6 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1767 6 Редовно одељење 23 13 1 0 0 Немачки језик 107746 0 702
1062 3 ем3/1 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 10487 0 156
1063 5 1HEM Редовно одељење 16 8 0 0 0 Немачки језик 4062 0 371
40173 8 4a Редовно одељење 17 11 1 0 0 Немачки језик 21484 0 112
1066 3 ен3/2 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1067 5 2HEM Редовно одељење 15 5 0 0 0 Немачки језик 4062 0 371
1069 3 ен3/3 Редовно одељење 25 10 0 1 0 Енглески језик 10487 0 156
1070 1 Е2 Редовно одељење 26 14 1 1 0 Енглески језик 21150 0 522
1071 6 1HEM Редовно одељење 28 10 0 0 0 Немачки језик 4062 0 371
1072 5 р1 Редовно одељење 31 14 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1115 5 ен5/1 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
1075 3 ен3/4 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1076 7 1HEM Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 4062 0 371
26334 8 2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 40101 0 453
1118 5 ен5/2 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1078 3 ен3/5 Редовно одељење 24 9 0 1 0 Енглески језик 21676 0 156
17587 5 4 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 10507 0 461
17575 5 1 Редовно одељење 18 8 0 2 0 Енглески језик 31277 0 221
1081 8 1HEM Редовно одељење 23 11 0 0 0 Немачки језик 4062 0 371
1082 3 ен3/6 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1084 3 ен3/7 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Енглески језик 21676 0 156
40163 3 1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 12852 0 649
17573 7 Е-5 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 21507 0 1112
17577 8 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 16744 0 965
1760 5 Редовно одељење 31 12 0 0 0 Немачки језик 107746 0 702
17578 5 руски Редовно одељење 15 8 1 0 0 Руски језик 10491 0 1120
1757 8 1/r Редовно одељење 14 8 0 0 0 Руски језик 12960 0 1125
17574 5 1 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 10507 0 461
1092 1 Е3 Редовно одељење 25 11 1 1 0 Енглески језик 21150 0 522
1756 7 1/r Редовно одељење 7 4 0 0 0 Руски језик 12960 0 1125
17576 7 Н-5 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 44697 0 1112
17580 6 1 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 31277 0 221
1750 7 Е Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 26894 0 309
1099 4 ен4/1 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Енглески језик 3786 0 156
1465 7 Р11 Редовно одељење 24 9 3 0 0 Руски језик 11425 1286 514
17585 7 1 Редовно одељење 13 3 0 1 0 Енглески језик 31277 0 221
17581 7 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Руски језик 37126 0 83
1103 4 ен4/2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 16081 0 156
1749 6 Е Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 26894 0 309
1105 4 ен4/3 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
17582 6 Е2 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 23942 0 887
1107 4 ен4/4 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 16081 0 156
1748 5 Е Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 26894 0 309
1109 4 ен4/5 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
1110 5 1 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 9825 0 857
1111 4 ен4/6 Редовно одељење 24 13 0 1 0 Енглески језик 16081 0 156
1592 3 ен4 Редовно одељење 27 16 1 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1113 4 ен4/7 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 16081 0 156
1114 5 2 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Руски језик 9825 1074 857
1119 5 3 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Руски језик 9400 1084 857
1120 2 1 Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 8791 0 1296
1591 3 ен3 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 15054 0 42
1122 5 ен5/3 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
1123 3 1 Редовно одељење 8 2 0 0 0 Енглески језик 8791 0 1296
1124 5 ен5/4 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 16081 0 156
44873 2 5 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Енглески језик 11700 0 687
1126 6 1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Руски језик 9400 0 857
1127 1 1 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 36824 0 252
1128 4 1 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 8791 0 1296
1129 5 ен5/5 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 21676 0 156
1130 5 1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 8791 0 1296
1131 5 ен5/6 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 16081 0 156
1132 1 2 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 36824 0 252
1133 6 2 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Руски језик 9825 1074 857
1134 6 1 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Енглески језик 8791 0 1296
1135 5 ен5/7 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
17583 5 3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 10507 0 461
1137 6 3 Редовно одељење 4 0 0 0 0 Руски језик 9400 1084 857
1138 2 1 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 36824 0 252
1139 7 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Енглески језик 8791 0 1296
17584 10 ес1 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 41635 1476 738
1141 8 1 Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 8791 0 1296
1142 2 2 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Енглески језик 36824 0 252
1143 7 1 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Руски језик 9400 0 857
1144 3 1 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 36824 0 252
1145 7 2 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Руски језик 9825 1074 857
17588 7 Е3 Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 23942 0 887
1147 3 2 Редовно одељење 23 7 0 0 0 Енглески језик 36824 0 252
17589 8 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 31277 0 221
1149 6 ен6/1 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Енглески језик 21676 0 156
1150 6 не1 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Немачки језик 26726 0 333
1151 7 3 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Руски језик 9400 1084 857
1152 6 ен6/2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 39098 0 156
17592 8 Н3 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Немачки језик 49128 0 247
1154 4 1 Редовно одељење 22 13 1 0 0 Енглески језик 36824 0 252
1155 6 ен6/3 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
1156 6 не2 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Немачки језик 26726 0 333
17593 3 Е3 Редовно одељење 13 7 0 1 0 Енглески језик 18144 2111 552
1158 4 2 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Енглески језик 36824 0 252
1159 6 ен6/4 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1160 6 не3 Редовно одељење 17 6 1 2 0 Немачки језик 26726 0 333
1161 6 ен6/5 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 3786 0 156
1162 6 ен6/6 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1163 8 1 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Руски језик 9825 0 857
1164 6 ен6/7 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 17514 0 156
1165 7 ен7/1 Редовно одељење 23 12 0 1 0 Енглески језик 10487 0 156
1166 8 2 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Руски језик 9825 1074 857
1167 7 ен7/2 Редовно одељење 25 14 0 1 0 Енглески језик 16081 0 156
1168 7 ен7/3 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Енглески језик 10487 0 156
1169 8 3 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Руски језик 9400 1084 857
1170 7 ен7/4 Редовно одељење 28 12 0 1 0 Енглески језик 16081 0 156
3584 4 Редовно одељење 22 13 0 1 0 Енглески језик 39800 0 375
1172 7 ен7/5 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 10487 0 156
1173 7 ен7/6 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 16081 0 156
1174 5 Редовно одељење 14 7 1 0 0 Француски језик 44507 0 975
1175 7 ен7/7 Редовно одељење 25 11 0 1 0 Енглески језик 10487 0 156
1176 5 Редовно одељење 13 8 2 0 0 Француски језик 44507 0 975
1177 8 ен8/1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 10487 0 156
1178 6 Редовно одељење 12 5 2 0 0 Француски језик 44507 0 975
1179 8 ен8/2 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 39098 0 156
1180 8 ен8/3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 10487 0 156
1181 6 Редовно одељење 13 7 2 0 0 Француски језик 44507 0 975
1182 8 ен8/5 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 10487 0 156
1183 8 ен8/6 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 39098 0 156
1184 7 Редовно одељење 18 10 1 0 0 Француски језик 44507 0 975
1185 5 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 36195 0 252
1186 6 фр Редовно одељење 12 6 0 0 0 Француски језик 3092 0 333
1187 5 2 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Енглески језик 36195 0 252
1188 6 1 Редовно одељење 21 15 0 0 0 Енглески језик 36195 0 252
1189 8 ен8/4 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 39098 0 156
1190 1 1 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 45830 0 694
1191 6 2 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 36195 0 252
1192 8 ен8/7 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Енглески језик 39098 0 156
1193 6 3 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 36195 0 252
1194 1 2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 45830 0 694
1195 7 1 Редовно одељење 22 11 2 0 0 Енглески језик 36195 0 252
1196 2 1 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 45830 0 694
1197 3 1 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Енглески језик 305 0 694
1198 7 2 Редовно одељење 22 13 1 1 0 Енглески језик 36195 0 252
1199 3 2 Редовно одељење 14 5 1 0 0 Енглески језик 305 0 694
1200 4 1 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 305 0 694
1201 8 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 36195 0 252
1202 8 2 Редовно одељење 19 11 1 0 0 Енглески језик 36195 0 252
30738 6 1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 49437 0 1016
1204 7 Редовно одељење 20 5 1 0 0 Француски језик 44507 0 975
1466 8 Р12 Редовно одељење 18 8 1 0 0 Руски језик 13185 0 514
1426 8 5 Редовно одељење 17 6 1 1 0 Руски језик 22641 0 882
1425 7 4 Редовно одељење 15 10 1 0 0 Руски језик 22641 0 882
1212 7 не1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Немачки језик 26726 0 333
1424 7 3 Редовно одељење 17 10 0 1 0 Руски језик 22641 0 882
1423 6 2 Редовно одељење 20 11 2 1 0 Руски језик 22641 0 882
1215 7 не2 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Немачки језик 26726 0 333
1422 5 1 Редовно одељење 22 11 1 1 0 Руски језик 22641 0 882
1217 5 фр5/1 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
1218 5 фр5/2 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
1219 5 Редовно одељење 26 11 1 0 0 Руски језик 19687 2745 962
1220 5 фр5/3 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
1221 5 фр5/4 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
1222 5 4ФР Редовно одељење 6 4 0 1 0 Француски језик 9969 1126 962
1223 5 фр5/5 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Француски језик 29487 0 156
1224 1 1 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 24420 0 293
1225 5 фр5/6 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
1226 2 1 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 24420 0 293
1227 5 фр5/7 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
1228 3 1 Редовно одељење 13 5 0 0 0 Енглески језик 24420 0 293
1229 4 1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 24420 0 293
1230 6 Редовно одељење 15 12 0 0 0 Руски језик 19687 2745 962
1231 6 4ФР Редовно одељење 14 6 0 0 0 Француски језик 9969 1126 962
1232 5 1 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Енглески језик 40418 0 293
1233 5 р2 Редовно одељење 33 15 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1234 7 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Руски језик 19687 2745 962
1235 6 1 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Енглески језик 40418 0 293
1236 7 4ФР Редовно одељење 13 8 0 0 0 Француски језик 9969 1126 962
1237 8 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Француски језик 44507 0 975
1238 7 1 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Енглески језик 40418 0 293
1239 8 1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 40418 0 293
1241 8 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Руски језик 19687 2745 962
1248 8 не1 Редовно одељење 20 10 1 0 0 Немачки језик 26726 0 333
1243 8 4ФР Редовно одељење 8 2 0 0 0 Француски језик 9969 1126 962
1244 5 н1 Редовно одељење 18 10 1 0 0 Немачки језик 2141 0 815
1245 7 фр Редовно одељење 22 9 0 0 0 Француски језик 10991 0 333
1246 5 н2 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
1247 6 р1 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1249 8 не2 Редовно одељење 20 10 1 0 0 Немачки језик 26726 0 333
1656 6 р3 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1251 8 не3 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Немачки језик 26726 0 333
1655 6 р2 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1253 6 фр6/1 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
1254 1 1 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1255 1 2 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1256 1 3 Редовно одељење 13 7 0 1 0 Енглески језик 17893 856 287
51181 6 Редовно одељење 0 0 0 0 0 Немачки језик 24601 0 875
1258 2 1 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1259 2 2 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1260 3 1 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1261 3 2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1342 8 2 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Француски језик 45384 0 287
1263 3 3 Редовно одељење 6 2 0 2 0 Енглески језик 17893 856 287
1341 8 1 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Руски језик 36130 0 287
1265 1 а Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 112224 0 207
1340 6 Р1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Руски језик 34878 0 848
1267 1 б Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 112224 0 207
1268 4 1 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1339 6 Ф1 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Француски језик 13794 0 848
1270 8 фр Редовно одељење 22 13 0 0 0 Француски језик 10991 0 333
1271 1 ц Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 14684 0 207
1272 4 2 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 17893 0 287
1338 7 6 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 5245 0 287
1337 5 Р2 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Руски језик 34878 69 848
1336 5 Ф2 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Француски језик 13794 69 848
1277 5 1 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Руски језик 36130 0 287
16946 6 Е-4 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Енглески језик 23531 521 1112
1328 7 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Француски језик 27626 0 953
1334 7 5 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1333 5 Р1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Руски језик 34878 0 848
1283 5 2 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Француски језик 45384 0 287
1332 5 Ф1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Француски језик 13794 0 848
1331 7 4 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1286 5 3 Редовно одељење 9 4 0 1 0 Руски језик 36130 856 287
1330 8 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Француски језик 27626 0 953
1329 5 аф Редовно одељење 23 10 0 1 0 Француски језик 22326 0 207
1289 1 д Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 14684 0 207
1290 5 4 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1291 2 а Редовно одељење 18 12 0 0 0 Енглески језик 112224 0 207
1292 5 5 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1293 5 6 Редовно одељење 9 4 0 1 0 Енглески језик 5245 856 287
1294 5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1295 6 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Руски језик 36130 0 287
1296 5 Редовно одељење 27 14 0 1 0 Немачки језик 42813 0 59
1297 6 2 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Руски језик 36130 0 287
1298 5 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1299 6 3 Редовно одељење 11 4 0 0 0 Руски језик 36130 856 287
1300 6 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1301 6 Редовно одељење 29 15 1 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1302 6 4 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1303 6 Редовно одељење 29 17 0 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1304 6 5 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1305 7 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 108189 0 59
1306 7 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 108189 0 59
1307 6 6 Редовно одељење 11 4 0 0 0 Енглески језик 28783 856 287
1308 7 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Немачки језик 108189 0 59
1309 2 б Редовно одељење 18 9 0 1 0 Енглески језик 112224 0 207
1310 8 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1311 2 ц Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 14684 0 207
1312 8 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1313 8 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Немачки језик 42813 0 59
1314 5 1 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Италијански језик 47360 0 953
1315 2 д Редовно одељење 18 8 0 1 0 Енглески језик 14684 0 207
1316 7 1 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Руски језик 36130 0 287
1317 7 2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Француски језик 45384 0 287
1318 3 а Редовно одељење 25 10 0 1 0 Енглески језик 36902 0 207
1319 7 3 Редовно одељење 14 4 0 0 0 Руски језик 36130 856 287
1320 3 б Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 36902 0 207
1321 3 ц Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 14684 0 207
1322 3 д Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 14684 0 207
1323 4 а Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 36902 0 207
1324 4 б Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 36902 0 207
1325 4 ц Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 14684 0 207
1326 4 д Редовно одељење 14 7 2 0 0 Енглески језик 14684 0 207
1327 6 1 Редовно одељење 4 2 0 1 0 Италијански језик 47360 0 953
1343 8 3 Редовно одељење 9 3 0 2 0 Руски језик 36130 856 287
1344 6 Р2 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Руски језик 34878 0 848
1345 6 Ф2 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Француски језик 13794 0 848
1346 5 1 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Енглески језик 11671 0 953
1347 6 1 Редовно одељење 4 2 0 1 0 Енглески језик 11671 0 953
1348 6 Р3 Редовно одељење 19 6 0 0 0 Руски језик 34878 69 848
1349 7 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Енглески језик 11671 0 953
1350 5 бф Редовно одељење 25 10 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1351 5 цф Редовно одељење 26 11 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1352 6 Ф3 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Француски језик 13794 69 848
1353 5 Руски Редовно одељење 6 2 0 0 0 Руски језик 108067 0 1099
1354 8 1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 11671 0 953
1355 7 Р1 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Руски језик 34878 0 848
1356 5 дф Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1357 7 Ф1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 13794 0 848
1358 6 Руски Редовно одељење 6 4 0 0 0 Руски језик 108067 0 1099
1359 6 аф Редовно одељење 24 11 0 0 0 Француски језик 22326 0 207
1360 7 Руски Редовно одељење 9 4 0 0 0 Руски језик 108067 0 1099
1361 6 бф Редовно одељење 22 12 0 0 0 Француски језик 22326 0 207
1362 8 Руски Редовно одељење 6 4 0 0 0 Руски језик 108067 0 1099
1363 6 цф Редовно одељење 28 13 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1364 6 дф Редовно одељење 28 15 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1365 7 аф Редовно одељење 21 11 0 0 0 Француски језик 22326 0 207
1366 1 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 106914 0 492
1367 7 бф Редовно одељење 20 8 0 0 0 Француски језик 22326 0 207
1371 7 Р2 Редовно одељење 17 5 0 0 0 Руски језик 34878 69 848
1369 1 2 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 106914 0 492
1370 7 цф Редовно одељење 27 12 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1372 7 дф Редовно одељење 27 12 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1373 7 Ф2 Редовно одељење 19 14 0 0 0 Француски језик 13794 69 848
1374 2 1 Редовно одељење 25 11 2 0 0 Енглески језик 106914 0 492
1375 8 Р1 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Руски језик 34878 0 848
1376 2 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 106914 0 492
1377 8 Р2 Редовно одељење 18 6 1 0 0 Руски језик 34878 0 848
1378 8 Ф1 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Француски језик 13794 0 848
1379 3 1 Редовно одељење 22 15 0 0 0 Енглески језик 44628 0 492
1380 8 Р3 Редовно одељење 13 2 0 0 0 Руски језик 34878 69 848
1381 3 2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 106914 0 492
1382 8 Ф2 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Француски језик 13794 69 848
1383 4 1 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 106914 0 492
1384 5 Е Редовно одељење 7 5 1 1 0 Енглески језик 0 580
1385 4 2 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Енглески језик 106914 0 492
1386 6 Е Редовно одељење 6 2 0 0 0 Енглески језик 0 580
1387 4 3 Редовно одељење 21 10 0 1 0 Енглески језик 106914 0 492
1388 7 Е Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 0 580
1389 8 аф Редовно одељење 19 10 0 0 0 Француски језик 22326 0 207
1390 8 Е Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 0 580
1391 5 1 Редовно одељење 22 11 0 1 0 Енглески језик 21826 0 492
1392 5 Р3 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Руски језик 35568 80 848
1393 8 бф Редовно одељење 20 9 2 0 0 Француски језик 22326 0 207
1394 6 Р4 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Руски језик 35568 80 848
1395 7 Р3 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Руски језик 35568 80 848
1396 5 2 Редовно одељење 21 8 0 1 0 Енглески језик 21826 0 492
1397 8 Р4 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Руски језик 35568 80 848
1398 8 цф Редовно одељење 19 9 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
1399 5 3 Редовно одељење 18 9 0 1 2 Енглески језик 21826 0 492
1400 8 дф Редовно одељење 22 8 0 0 0 Француски језик 35457 0 207
2270 1 Е1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
1402 8 еф Редовно одељење 20 8 2 0 0 Француски језик 22326 0 207
1403 6 1 Редовно одељење 27 14 0 2 0 Енглески језик 21826 0 492
2025 5 2фр Редовно одељење 16 9 0 3 0 Француски језик 21237 0 624
1405 6 2 Редовно одељење 25 13 0 2 1 Енглески језик 21826 0 492
1406 7 1 Редовно одељење 21 11 0 0 1 Енглески језик 21826 0 492
2030 7 1фр Редовно одељење 15 7 0 3 0 Француски језик 21237 0 624
1408 7 2 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 21826 0 492
1409 8 1 Редовно одељење 17 6 1 0 1 Енглески језик 106914 0 492
1410 8 2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 21826 0 492
2040 5 Р3 Редовно одељење 24 12 1 1 0 Руски језик 2808 0 522
1412 8 3 Редовно одељење 20 8 0 1 0 Енглески језик 21826 0 492
1413 8 4 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1414 8 5 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 28783 0 287
1415 8 6 Редовно одељење 9 4 0 2 0 Енглески језик 5245 856 287
2264 5 1 Редовно одељење 26 10 0 1 0 Енглески језик 30791 0 27
2265 8 2 Редовно одељење 33 21 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2043 5 Ф4 Редовно одељење 23 13 1 1 0 Француски језик 15530 0 522
2045 5 н.ј. Редовно одељење 11 6 0 1 0 Немачки језик 22869 0 308
2263 5 2 Редовно одељење 22 16 0 0 0 Руски језик 3490 0 1086
2262 5 1 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Руски језик 3490 0 1086
1463 7 Р9 Редовно одељење 16 7 1 0 0 Руски језик 13185 0 514
1462 7 Р8 Редовно одељење 16 6 2 0 0 Руски језик 13185 0 514
1461 6 Р7 Редовно одељење 12 4 0 0 0 Руски језик 11425 1286 514
1460 6 Р6 Редовно одељење 15 9 1 0 0 Руски језик 13185 1272 514
1459 6 Р5 Редовно одељење 17 7 2 0 0 Руски језик 13185 0 514
1458 6 Р4 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 13185 0 514
1457 5 Р3 Редовно одељење 19 10 2 0 0 Руски језик 11425 1286 514
1475 8 1 Редовно одељење 9 6 1 0 0 Руски језик 25482 0 1143
1455 6 1 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Руски језик 25482 0 1143
1454 1 1 Редовно одељење 11 08 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1453 5 Р2 Редовно одељење 12 9 2 0 0 Руски језик 11425 1272 514
1452 5 Р1 Редовно одељење 27 14 1 0 0 Руски језик 13185 0 514
1442 5 1 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Руски језик 20168 0 452
1443 5 2 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Руски језик 20168 0 452
1444 6 1 Редовно одељење 20 10 0 1 0 Руски језик 20168 0 452
1445 6 2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Руски језик 20168 0 452
2042 7 1 Редовно одељење 16 7 0 1 0 Руски језик 20168 0 452
1447 7 2 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 20168 0 452
1448 8 1 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Руски језик 20168 0 452
1449 3 2 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Енглески језик 7690 721 1300
1450 8 2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Руски језик 20168 0 452
1451 4 2 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Енглески језик 7690 721 1300
1467 8 Р13 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Руски језик 13185 0 514
1468 8 Р14 Редовно одељење 8 6 0 0 0 Руски језик 13185 1272 514
1469 8 Р15 Редовно одељење 17 11 0 0 0 Руски језик 11425 1286 514
1470 1 2 Редовно одељење 8 9 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1471 5 ј5 Редовно одељење 22 8 1 0 0 Руски језик 11327 0 317
1472 6 ј6 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Руски језик 11327 0 317
1473 7 ј7 Редовно одељење 18 8 1 2 0 Руски језик 11327 0 317
1474 8 ј8 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Руски језик 11327 0 317
1476 7 1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Руски језик 25482 0 1143
1477 5 1 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Руски језик 25482 0 1143
1478 5 3 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Руски језик 25482 835 1143
1479 6 2 Редовно одељење 3 2 1 0 0 Руски језик 25482 835 1143
1480 7 2 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Руски језик 25482 835 1143
1481 8 2 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Руски језик 25482 835 1143
1482 10 1 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 27600 0 1143
1483 10 4 Редовно одељење 10 6 1 0 0 Енглески језик 27600 0 1143
1484 1 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 27600 880 1143
1485 10 2 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 848 1143
1486 5 2 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Енглески језик 835 1143
1487 5 4 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 27600 0 1143
1488 6 3 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Енглески језик 27600 0 1143
1489 6 4 Редовно одељење 3 2 1 0 0 Енглески језик 835 1143
1490 7 3 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Енглески језик 27600 0 1143
1491 7 4 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Енглески језик 835 1143
1492 8 3 Редовно одељење 9 6 1 0 0 Енглески језик 27600 0 1143
1493 8 4 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Енглески језик 835 1143
1494 10 3 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 845 1143
1495 4 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Енглески језик 27600 877 1143
1496 10 5 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Енглески језик 840 1143
1497 2 1 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1498 2 2 Редовно одељење 5 10 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1499 2 3 Редовно одељење 4 7 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1500 1 ЕЈ1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1501 1 ЕЈ2 Редовно одељење 25 10 1 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1502 1 ЕЈ3 Редовно одељење 23 12 1 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1503 2 ЕЈ1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1504 2 ЕЈ2 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1505 5 а Редовно одељење 28 20 1 0 0 Немачки језик 46709 0 392
1506 6 а Редовно одељење 19 7 0 0 0 Немачки језик 46709 0 392
1507 2 ЕЈ3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1508 3 ЕЈ1 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 45418 0 63
1509 3 ЕЈ2 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1510 6 б Редовно одељење 20 9 1 0 0 Немачки језик 46709 0 392
1511 3 ЕЈ3 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1512 4 ЕЈ1 Редовно одељење 27 13 1 1 0 Енглески језик 45418 0 63
1513 7 а Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 46709 0 392
1516 4 ЕЈ3 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1515 4 ЕЈ2 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 34650 0 63
1517 7 б Редовно одељење 22 11 1 0 0 Немачки језик 46709 0 392
1518 8 а Редовно одељење 20 8 0 0 0 Немачки језик 46709 0 392
1519 8 б Редовно одељење 20 11 2 0 0 Немачки језик 46709 0 392
1520 3 1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1521 3 2 Редовно одељење 4 7 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1522 4 1 Редовно одељење 7 9 0 0 0 Енглески језик 6592 0 1301
1523 4 2 Редовно одељење 8 8 0 0 0 Енглески језик 24138 0 1301
1524 5 ЕЈ1 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1525 5 ЕЈ2 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1526 5 ЕЈ3 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1527 6 ЕЈ1 Редовно одељење 26 14 0 3 0 Енглески језик 35675 0 63
1528 6 ЕЈ2 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1529 6 ЕЈ3 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1530 5 1 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1531 7 ЕЈ1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1532 7 ЕЈ2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1533 7 ЕЈ3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 35675 0 63
1534 8 ЕЈ1 Редовно одељење 27 13 1 1 0 Енглески језик 36073 0 63
1535 8 ЕЈ2 Редовно одељење 19 6 0 1 0 Енглески језик 36073 0 63
1536 8 ЕЈ3 Редовно одељење 20 9 1 0 0 Енглески језик 36073 0 63
1537 5 2 Редовно одељење 6 6 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1538 5 НЈ1 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Немачки језик 2859 0 63
1539 5 НЈ2 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Немачки језик 2859 0 63
1540 5 НЈ3 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 2859 0 63
1541 6 НЈ1 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Немачки језик 108189 0 63
1542 6 НЈ2 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Немачки језик 108189 0 63
1543 6 НЈ3 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Немачки језик 108189 0 63
1544 7 НЈ1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Немачки језик 2859 0 63
1545 7 НЈ2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 2859 0 63
1546 6 1 Редовно одељење 10 2 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1547 7 НЈ3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 2859 0 63
1548 8 НЈ1 Редовно одељење 27 13 1 1 0 Немачки језик 2859 0 63
1549 8 НЈ2 Редовно одељење 19 6 0 1 0 Немачки језик 2859 0 63
1550 6 2 Редовно одељење 5 6 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1551 8 НЈ3 Редовно одељење 20 9 0 1 0 Немачки језик 2859 0 63
1552 6 3 Редовно одељење 4 7 0 0 0 Руски језик 9296 0 1301
1553 7 1 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1554 7 2 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1555 8 1 Редовно одељење 5 6 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1556 8 2 Редовно одељење 5 6 0 0 0 Енглески језик 24249 0 1301
1557 2 Е1 Редовно одељење 21 11 0 1 0 Енглески језик 7939 0 522
1558 2 Е2 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Енглески језик 7939 0 522
1559 2 Е3 Редовно одељење 20 11 1 0 0 Енглески језик 7939 0 522
1560 5 1 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Немачки језик 10325 0 721
1561 5 2 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Немачки језик 10325 564 721
1562 6 1 Редовно одељење 9 5 1 0 0 Немачки језик 10325 0 721
1563 6 2 Редовно одељење 12 4 0 0 0 Немачки језик 10325 564 721
1565 7 1 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 10325 0 721
1566 7 2 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Немачки језик 10325 564 721
1567 8 1 Редовно одељење 12 6 1 0 0 Немачки језик 10325 0 721
1568 8 2 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Немачки језик 10325 564 721
1569 3 Е1 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Енглески језик 8087 0 522
1570 5 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Француски језик 38142 0 903
1571 3 Е2 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 8087 0 522
1572 3 Е3 Редовно одељење 26 14 1 0 0 Енглески језик 8087 0 522
1590 3 ен2 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1589 3 ен1 Редовно одељење 30 13 1 0 0 Енглески језик 15054 0 42
1575 4 Е1 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Енглески језик 35883 0 522
1576 4 Е2 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 35883 0 522
1577 4 Е3 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 35883 0 522
1578 1 ен1 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1579 1 ен2 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Енглески језик 40997 0 42
1580 1 ен3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1581 1 ен4 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 40997 0 42
1638 6 1нј Редовно одељење 19 5 0 0 0 Немачки језик 35668 0 600
1583 2 ен1 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 40997 0 42
1584 2 ен2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1585 2 ен3 Редовно одељење 23 12 1 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1586 2 ен4 Редовно одељење 25 15 1 0 0 Енглески језик 40997 0 42
1587 2 ен5 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 40997 0 42
1588 2 ен6 Редовно одељење 27 14 2 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1593 4 ен1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1594 4 ен2 Редовно одељење 28 15 1 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1595 4 ен3 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Енглески језик 38137 0 42
1596 10 П Редовно одељење 9 6 0 3 0 Енглески језик 35883 1450 522
1597 4 ен4 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 38137 0 42
30963 6 4 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Руски језик 81514 750 1040
1599 4 ен5 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1600 10 МР Редовно одељење 7 2 0 0 0 Енглески језик 21150 1429 522
1601 4 Е4 Редовно одељење 6 1 3 0 0 Енглески језик 7939 1429 522
1602 5 ен1 Редовно одељење 27 12 1 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1603 5 ен2 Редовно одељење 30 15 0 1 0 Енглески језик 22311 0 42
1604 5 ен3 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1605 5 ен4 Редовно одељење 28 19 1 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1606 6 ен1 Редовно одељење 27 14 1 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1607 6 ен2 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1608 6 ен3 Редовно одељење 27 13 1 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1609 6 ен4 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1610 7 ен1 Редовно одељење 23 14 1 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1611 7 ен2 Редовно одељење 29 15 1 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1612 7 ен3 Редовно одељење 26 13 1 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1613 7 ен4 Редовно одељење 28 14 2 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1614 7 ен5 Редовно одељење 25 13 1 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1615 8 ен1 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 40997 0 42
1616 8 ен2 Редовно одељење 24 7 0 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1617 8 ен3 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 16940 0 42
1618 8 ен4 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 22311 0 42
1619 5 фр1 Редовно одељење 27 12 1 0 0 Француски језик 22312 0 42
1620 5 фр2 Редовно одељење 30 15 0 1 0 Француски језик 34017 0 42
1621 5 фр3 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Француски језик 34017 0 42
1622 5 фр4 Редовно одељење 28 19 1 0 0 Француски језик 34017 0 42
1623 6 фр1 Редовно одељење 27 14 1 0 0 Француски језик 34017 0 42
1624 6 фр2 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Француски језик 22312 0 42
1625 6 фр3 Редовно одељење 27 13 1 0 0 Француски језик 34017 0 42
1626 6 фр4 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Француски језик 34017 0 42
1627 7 фр1 Редовно одељење 23 14 1 0 0 Француски језик 22312 0 42
1628 7 фр2 Редовно одељење 29 15 1 0 0 Француски језик 22312 0 42
1629 7 фр3 Редовно одељење 26 13 1 0 0 Француски језик 22312 0 42
1630 7 фр4 Редовно одељење 28 14 2 0 0 Француски језик 34017 0 42
1631 7 фр5 Редовно одељење 25 13 1 0 0 Француски језик 22312 0 42
1632 8 фр1 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Француски језик 22312 0 42
1633 8 фр2 Редовно одељење 24 7 0 0 0 Француски језик 22312 0 42
1634 8 фр3 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Француски језик 34017 0 42
1635 8 фр4 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Француски језик 22312 0 42
1637 5 1нј Редовно одељење 23 10 0 0 0 Немачки језик 35668 0 600
1639 7 1нј Редовно одељење 18 13 0 0 0 Немачки језик 35668 0 600
1640 8 1нј Редовно одељење 20 8 0 0 0 Немачки језик 35668 0 600
1641 5 Р1 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Руски језик 2808 0 522
1642 5 Ф1 Редовно одељење 12 5 1 0 0 Француски језик 15530 0 522
1643 1 2 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Енглески језик 11671 741 953
1644 1 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 18744 0 953
1645 1 3 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Енглески језик 18744 889 953
1646 2 1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Енглески језик 18744 0 953
1647 2 2 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Енглески језик 11671 741 953
1648 2 3 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Енглески језик 11671 889 953
1649 3 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Енглески језик 18744 0 953
1650 3 2 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Енглески језик 11671 741 953
1651 3 3 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Енглески језик 18744 889 953
1652 4 1 Редовно одељење 4 1 1 0 0 Енглески језик 18744 0 953
1653 4 2 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Енглески језик 11671 741 953
1654 4 3 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Енглески језик 11671 889 953
1657 6 р4 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1658 6 н1 Редовно одељење 17 5 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
1660 6 н2 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
1661 6 н3 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
1769 6 Редовно одељење 15 7 0 1 0 Руски језик 20704 0 702
1662 7 р1 Редовно одељење 29 10 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1663 5 Редовно одељење 24 11 0 4 0 Француски језик 22272 0 118
1664 7 р2 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1666 7 н1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
42635 8 8/1не Редовно одељење 27 9 0 0 0 Немачки језик 50025 0 169
1668 7 н2 Редовно одељење 19 6 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
1669 5 Редовно одељење 25 16 1 2 0 Француски језик 22272 0 118
1670 5 Редовно одељење 26 12 2 1 0 Француски језик 22272 0 118
1674 6 Редовно одељење 27 14 2 0 0 Француски језик 14207 0 118
1675 6 Редовно одељење 22 11 2 2 0 Француски језик 14207 0 118
1676 10 3 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Енглески језик 41485 213 701
29394 1 3 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Француски језик 8882 0 616
1679 10 4 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 41485 226 701
29405 8 Ф1 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Француски језик 20826 0 738
1682 10 5 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Енглески језик 41485 238 701
40150 5 7 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Немачки језик 5925 0 1013
1684 7 Редовно одељење 27 13 4 2 0 Француски језик 14207 0 118
1762 5 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Руски језик 20704 0 702
16105 7 е5 Редовно одељење 24 14 1 0 0 Енглески језик 46041 0 842
1688 7 Редовно одељење 27 14 7 0 0 Француски језик 14207 0 118
1691 7 Редовно одељење 29 16 3 0 0 Француски језик 14207 0 118
16134 10 4 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Енглески језик 29504 850 338
1758 8 Ф2 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Француски језик 27639 0 800
1694 7 Редовно одељење 24 13 3 2 0 Француски језик 14207 0 118
1696 5 н1 Редовно одељење 12 7 2 0 0 Немачки језик 20048 0 265
1755 6 1/r Редовно одељење 10 6 0 0 0 Руски језик 12960 0 1125
1698 8 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Француски језик 22272 0 118
1751 8 Е Редовно одељење 11 8 0 0 0 Енглески језик 26894 0 309
1700 5 н2 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Немачки језик 20048 0 265
1701 8 Редовно одељење 28 12 2 0 0 Француски језик 22272 0 118
1702 8 Редовно одељење 28 16 1 2 0 Француски језик 14207 0 118
1703 6 н3 Редовно одељење 13 2 1 0 0 Немачки језик 17186 0 265
16138 5 Н1 Редовно одељење 20 6 0 0 0 Немачки језик 18072 0 743
1705 6 н4 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Немачки језик 17186 0 265
1706 5 нј1 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Немачки језик 3603 0 701
1707 7 н5 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Немачки језик 17186 0 265
16146 6 1 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 21552 0 544
1709 5 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1710 7 н6 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Немачки језик 20048 0 265
1711 6 нј1 Редовно одељење 20 9 0 1 0 Немачки језик 3603 0 701
1712 5 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1713 8 н7 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Немачки језик 17186 0 265
1714 6 нј2 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Немачки језик 3603 0 701
1715 6 нј3 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Немачки језик 3603 197 701
1716 8 н8 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Немачки језик 20048 0 265
1717 7 нј1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 3603 0 701
1718 5 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1719 7 нј2 Редовно одељење 12 3 0 0 0 Немачки језик 3603 197 701
1720 5 Редовно одељење 21 7 1 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1721 8 нј1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Немачки језик 3603 0 701
1770 7 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1723 8 нј2 Редовно одељење 15 7 0 1 0 Немачки језик 3603 0 701
1724 8 нј3 Редовно одељење 7 0 0 0 0 Немачки језик 3603 197 701
1725 6 Редовно одељење 22 11 1 0 0 Немачки језик 45293 0 609
1726 6 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 45293 0 609
1727 6 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Немачки језик 45293 0 609
1728 10 2 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 41485 197 701
1729 10 2 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Енглески језик 41485 197 701
1730 10 6 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Енглески језик 41485 246 701
1731 10 7 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Енглески језик 41485 252 701
1732 5 Ф1 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Француски језик 27639 0 800
1733 1 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 8382 0 309
1734 6 Ф1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Француски језик 27639 0 800
1738 4 1 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Енглески језик 26894 0 309
1736 2 1 Редовно одељење 14 1 1 0 0 Енглески језик 28916 0 309
1737 3 1 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Енглески језик 35462 0 309
1739 6 Ф2 Редовно одељење 21 15 0 1 0 Француски језик 27639 0 800
1740 7 Ф1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Француски језик 27639 0 800
1754 7 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Немачки језик 13145 0 609
1742 7 Ф2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Француски језик 27639 0 800
1744 8 Ф1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Француски језик 27639 0 800
1753 5 1/e Редовно одељење 6 3 0 0 0 Руски језик 12960 0 1125
1752 7 Редовно одељење 29 14 0 1 0 Немачки језик 13145 0 609
1747 6 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Немачки језик 45293 0 609
1782 2 2 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Немачки језик 107462 0 217
1783 6 2 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Руски језик 14519 0 70
1784 8 Редовно одељење 26 11 0 1 0 Руски језик 20704 0 702
1785 7 1 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 14519 0 70
1786 3 2 Редовно одељење 9 5 0 1 0 Немачки језик 107462 0 217
1787 7 2 Редовно одељење 16 11 0 0 0 Руски језик 14519 0 70
1788 4 2 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Немачки језик 107462 0 217
1789 8 1 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Руски језик 14519 0 70
1791 8 2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Руски језик 17413 0 70
49414 1 ЕМ1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 36940 675 863
1799 5 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Француски језик 31304 0 951
1800 5 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 31548 0 951
1801 5 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 31304 0 951
1802 5 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Француски језик 11835 493 951
1803 5 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Француски језик 20237 502 951
1804 5 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Француски језик 20237 499 951
1805 5 Редовно одељење 4 2 0 1 0 Француски језик 31548 511 951
1806 5 1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Немачки језик 28690 0 669
1807 5 2 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Немачки језик 28690 1899 669
1808 6 1 Редовно одељење 21 9 1 1 0 Немачки језик 28690 0 669
1809 5 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Руски језик 37644 0 66
1810 6 2 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Немачки језик 28690 1899 669
1811 5 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Француски језик 43318 0 66
1812 8 р1 Редовно одељење 21 8 0 1 0 Руски језик 36212 0 815
1814 7 1 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Немачки језик 28690 0 669
1815 7 2 Редовно одељење 12 4 0 0 0 Немачки језик 28690 1899 669
1817 6 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Руски језик 37644 0 66
1818 8 1 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Немачки језик 28690 0 669
1819 8 2 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Немачки језик 28690 1899 669
1821 8 р2 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1822 6 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Француски језик 43318 0 66
1823 5 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Руски језик 49122 0 780
1825 6 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Руски језик 49122 0 780
1826 8 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Руски језик 37644 0 66
1827 2 Д2 Редовно одељење 18 10 2 0 0 Енглески језик 23074 0 1123
1828 8 р3 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1829 7 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Руски језик 49122 0 780
1830 8 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Француски језик 43318 0 66
1831 7 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Руски језик 49122 2071 780
1832 3 Д3 Редовно одељење 18 9 2 0 0 Енглески језик 23074 0 1123
1833 8 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Руски језик 49122 0 780
1834 8 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Руски језик 37644 0 66
1835 8 р4 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Руски језик 36212 0 815
1836 6 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 31304 0 951
1837 5 И1 Редовно одељење 20 9 0 3 0 Италијански језик 15140 0 800
1838 8 Редовно одељење 12 4 0 0 0 Француски језик 43318 0 66
1839 6 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 11835 0 951
1840 5 Д5 Редовно одељење 20 13 0 0 0 Енглески језик 23074 0 1123
1841 7 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Руски језик 37644 0 66
1842 5 И2 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Италијански језик 15140 0 800
1843 7 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Француски језик 43318 0 66
1844 6 Редовно одељење 29 18 0 0 0 Француски језик 31548 0 951
1845 6 И1 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Италијански језик 15140 0 800
1846 5 Д4 Редовно одељење 20 11 2 0 0 Енглески језик 23074 0 1123
1847 6 И2 Редовно одељење 23 8 0 1 0 Италијански језик 15140 0 800
1848 6 Д6 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 23074 0 1123
1849 10 A Специјално одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 34572 0 492
1850 6 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Француски језик 11835 0 951
1851 8 Д8 Редовно одељење 18 11 1 0 0 Енглески језик 23074 0 1123
1852 7 И1 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Италијански језик 15140 0 800
1853 8 Д7 Редовно одељење 18 10 2 0 0 Енглески језик 23074 0 1123
1854 7 И2 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Италијански језик 15140 0 800
1855 5 Ђ5 Редовно одељење 21 9 2 0 0 Енглески језик 5244 0 1123
1856 6 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Француски језик 11835 493 951
1857 6 Ђ6 Редовно одељење 23 15 1 0 0 Енглески језик 5244 0 1123
1858 8 И1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Италијански језик 15140 0 800
1859 6 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Француски језик 20237 499 951
1860 10 Б Редовно одељење 5 2 0 0 0 Енглески језик 26926 0 492
1861 6 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Француски језик 31548 511 951
1862 8 И2 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Италијански језик 12248 0 800
1881 8 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Француски језик 31548 0 951
1864 8 н1 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
1865 7 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Француски језик 11835 0 951
1866 8 н2 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Немачки језик 2141 0 815
8159 3 E6 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Енглески језик 39519 0 1183
8161 5 20Е Редовно одељење 15 8 2 0 0 Енглески језик 114374 0 1070
8163 4 E7 Редовно одељење 14 6 2 1 0 Енглески језик 39519 0 1183
8162 5 21Е Редовно одељење 15 4 1 0 0 Енглески језик 114374 0 1070
1867 7 2f Редовно одељење 31 16 0 1 0 Француски језик 11835 0 951
1868 7 Редовно одељење 28 10 0 0 0 Француски језик 11835 0 951
1869 7 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Француски језик 31548 0 951
1870 8 Н811 Редовно одељење 8 0 0 0 0 Немачки језик 37550 0 368
1871 8 Н812 Редовно одељење 13 0 0 0 0 Енглески језик 37550 0 368
1872 7 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Француски језик 11835 493 951
1873 5 НЈ Редовно одељење 21 13 0 0 0 Немачки језик 26912 0 481
1874 7 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Француски језик 20237 499 951
1875 8 Е812 Редовно одељење 8 0 0 0 0 Енглески језик 88714 0 368
1876 7 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Француски језик 20237 502 951
1877 7 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Француски језик 31548 511 951
1878 8 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Француски језик 31304 0 951
1879 8 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 31304 0 951
1880 6 НЈ Редовно одељење 17 9 0 1 0 Немачки језик 26912 0 481
1882 6 РЈ Редовно одељење 23 8 0 0 0 Руски језик 48134 0 481
1883 8 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Француски језик 31548 0 951
1886 8 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Француски језик 11835 493 951
1887 5 Н51 Редовно одељење 22 12 1 0 0 Немачки језик 38997 0 368
1888 7 РЈ Редовно одељење 24 15 0 1 0 Руски језик 48134 0 481
1889 5 Е52 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 4677 0 368
1890 8 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Француски језик 20237 499 951
1891 8 РЈ Редовно одељење 23 10 0 0 0 Руски језик 48134 0 481
1892 5 Н53 Редовно одељење 21 10 0 2 0 Немачки језик 38997 0 368
1893 8 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Француски језик 20237 502 951
1894 5 а Редовно одељење 20 12 1 0 0 Немачки језик 14976 0 386
1895 6 Е61 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 4677 0 368
1896 5 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1897 8 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Француски језик 31548 511 951
1898 5 РЈ1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1902 5 Редовно одељење 19 8 1 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1900 6 Н62 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 38997 0 368
1901 5 б Редовно одељење 22 12 1 0 0 Немачки језик 14976 0 386
1903 6 Е63 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 4677 0 368
1904 7 Н71 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Немачки језик 38997 0 368
1905 5 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
3209 5 Е2 Редовно одељење 24 12 0 1 0 Енглески језик 17750 0 1158
1907 7 Е72 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 4677 0 368
1908 5 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Шпански језик 17793 2123 839
1909 7 Н73 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Немачки језик 38997 0 368
1910 6 Редовно одељење 24 8 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1911 5 РЈ2 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Руски језик 3941 0 61
1912 6 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1913 8 Е82 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 88714 0 368
1914 6 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1915 5 РЈ3 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1916 8 Н83 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Немачки језик 38997 0 368
1917 6 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Шпански језик 17793 2123 839
1918 7 Редовно одељење 25 16 0 0 0 Шпански језик 73324 0 839
1919 7 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Шпански језик 73324 0 839
1921 7 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Шпански језик 73324 0 839
1922 7 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Шпански језик 17793 2123 839
1924 8 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1925 5 Р1 Редовно одељење 15 5 1 0 0 Руски језик 114397 0 776
1929 8 Редовно одељење 23 15 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1928 8 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Шпански језик 26118 0 839
1930 8 Редовно одељење 16 11 0 0 0 Шпански језик 17793 2123 839
1931 5 НЈ1 Редовно одељење 15 10 1 1 0 Немачки језик 29081 0 387
1932 5 НЈ2 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 29081 0 387
1933 5 Ф1 Редовно одељење 33 14 0 0 0 Француски језик 37773 0 776
1938 5 1/r Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 27170 0 1125
1939 6 1/e Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 27170 0 1125
1940 7 1/e Редовно одељење 7 0 0 0 0 Енглески језик 27170 0 1125
1941 8 1/e Редовно одељење 14 0 0 0 0 Енглески језик 27170 0 1125
1942 1 е.ј. Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 8382 0 308
1943 6 РЈ1 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1944 6 РЈ2 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1945 6 РЈ3 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1946 1 1 Редовно одељење 16 5 2 0 1 Енглески језик 46753 0 352
1947 5 Редовно одељење 22 15 0 0 0 Француски језик 38142 1479 903
1948 2 е.ј. Редовно одељење 19 10 1 0 0 Енглески језик 8382 0 308
1952 5 1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Енглески језик 33657 0 239
1953 6 1 Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 33657 0 239
1954 7 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Енглески језик 33657 0 239
1955 8 1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Енглески језик 33657 0 239
1956 3 е.ј. Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 8382 0 308
1957 6 Редовно одељење 21 12 3 0 0 Француски језик 38142 0 903
1958 6 Редовно одељење 26 9 1 0 0 Француски језик 38142 1479 903
1959 1 45 Редовно одељење 13 4 1 0 0 Енглески језик 88770 0 1058
1960 7 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Француски језик 38142 0 903
1961 4 е.ј. Редовно одељење 19 6 2 2 0 Енглески језик 8382 0 308
1962 5 е.ј. Редовно одељење 11 6 0 1 0 Енглески језик 8382 0 308
1963 1 2 Редовно одељење 16 6 2 1 1 Енглески језик 46753 0 352
1964 7 РЈ1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1965 2 1 Редовно одељење 21 7 0 0 0 Енглески језик 0 352
1966 7 РЈ2 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1967 3 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 0 352
1968 7 РЈ3 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Руски језик 88481 0 61
1969 7 РЈ4 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Руски језик 88481 0 61
1970 4 1 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 46753 0 352
1971 4 2 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Енглески језик 46753 0 352
1972 7 Редовно одељење 19 11 1 0 0 Француски језик 38142 1479 903
1973 5 1 Редовно одељење 15 7 0 2 0 Енглески језик 4655 0 352
1974 8 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Француски језик 38142 0 903
1975 5 2 Редовно одељење 15 6 2 0 0 Енглески језик 4655 0 352
1976 6 1 Редовно одељење 17 6 2 0 0 Енглески језик 4655 0 352
1977 8 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Француски језик 38142 1479 903
1978 6 2 Редовно одељење 17 9 2 0 0 Енглески језик 4655 0 352
1980 5 1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Француски језик 41609 0 716
1981 7 1 Редовно одељење 15 7 1 0 0 Енглески језик 4655 0 352
1982 7 2 Редовно одељење 14 6 1 0 0 Енглески језик 4655 0 352
2273 6 Р1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Руски језик 28157 0 547
1990 8 РЈ3 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Руски језик 88481 0 61
1988 8 РЈ2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Руски језик 3941 0 61
1986 8 РЈ1 Редовно одељење 22 10 0 1 0 Руски језик 88481 0 61
1987 8 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 4655 0 352
2272 5 3 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 30791 0 27
1992 8 РЈ4 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Руски језик 88481 0 61
1993 5 1 Редовно одељење 15 7 0 2 0 Немачки језик 44193 0 352
2271 6 1 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Руски језик 42065 0 1086
1995 5 2 Редовно одељење 15 6 2 0 0 Немачки језик 44193 0 352
1996 6 1 Редовно одељење 17 6 2 0 0 Немачки језик 46127 0 352
1997 5 2 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Француски језик 41609 0 716
1998 6 2 Редовно одељење 17 9 2 0 0 Немачки језик 46127 0 352
1999 7 1 Редовно одељење 15 7 1 0 0 Немачки језик 44193 0 352
2000 6 е.ј. Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 8382 0 308
2002 7 2 Редовно одељење 14 6 1 0 0 Немачки језик 44193 0 352
2003 8 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Немачки језик 46127 0 352
2004 1 Е1 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2005 1 Е2 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2006 5 3 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Француски језик 41609 0 716
2007 1 Е3 Редовно одељење 13 4 0 0 0 Енглески језик 34406 0 201
2008 1 Е4 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2009 7 е.ј. Редовно одељење 15 5 0 0 0 Енглески језик 8382 0 308
2010 2 Е5 Редовно одељење 25 15 2 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2011 2 Е6 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2012 2 Е7 Редовно одељење 16 10 0 0 0 Енглески језик 34406 0 201
2013 8 е.ј. Редовно одељење 17 9 1 0 0 Енглески језик 8382 0 308
2014 3 Е8 Редовно одељење 20 9 2 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2015 3 Е9 Редовно одељење 19 9 2 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2016 3 Е10 Редовно одељење 21 9 1 1 0 Енглески језик 34406 0 201
2017 3 Е11 Редовно одељење 19 9 2 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2018 4 Е12 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 21192 0 201
2019 2 47 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Енглески језик 28639 0 1058
2020 4 Е13 Редовно одељење 20 9 2 1 0 Енглески језик 21192 0 201
2021 4 Е14 Редовно одељење 14 6 1 0 0 Енглески језик 34406 0 201
2022 5 4 Редовно одељење 23 15 0 1 0 Француски језик 41609 0 716
2024 5 1фр Редовно одељење 14 8 0 2 0 Француски језик 21237 0 624
2269 5 Р2 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Руски језик 28157 0 547
2027 6 1фр Редовно одељење 14 6 0 2 0 Француски језик 21237 0 624
2028 6 2фр Редовно одељење 14 6 0 2 0 Француски језик 21237 0 624
2029 6 3фр Редовно одељење 15 6 0 3 0 Француски језик 21237 0 624
2031 6 1 Редовно одељење 29 19 0 2 2 Француски језик 44292 0 716
2268 5 2 Редовно одељење 26 10 0 1 0 Енглески језик 30791 0 27
2033 7 2фр Редовно одељење 14 6 0 3 0 Француски језик 21237 0 624
2034 7 3фр Редовно одељење 14 6 0 3 0 Француски језик 21237 0 624
2035 5 Ф2 Редовно одељење 24 13 1 0 0 Француски језик 15530 0 522
2036 8 1фр Редовно одељење 18 11 0 1 0 Француски језик 21237 0 624
2037 8 2фр Редовно одељење 18 8 0 3 0 Француски језик 21237 0 624
26227 5 н4 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Немачки језик 45320 0 86
2267 5 3 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Руски језик 44249 2011 1086
2266 5 Р1 Редовно одељење 15 6 2 0 0 Руски језик 28157 0 547
2047 6 2 Редовно одељење 29 18 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2048 6 н.ј. Редовно одељење 21 9 0 0 0 Немачки језик 22869 0 308
51793 6 1 Редовно одељење 20 5 1 1 0 Енглески језик 24283 340 591
2050 5 нј1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Немачки језик 19964 0 534
2052 7 н.ј. Редовно одељење 15 5 0 0 0 Немачки језик 22869 0 308
2053 6 Р1 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Руски језик 2808 0 522
2054 5 нј2 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 19964 0 534
2056 5 нј3 Редовно одељење 22 10 0 1 0 Немачки језик 15620 0 534
2057 1 Е1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 20142 0 14
7339 8 1 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Руски језик 44133 340 591
2060 1 Е2 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 20142 0 14
2251 5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 27565 0 121
2062 8 н.ј. Редовно одељење 17 9 1 0 0 Немачки језик 22869 0 308
2063 1 Е3 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 20142 814 14
2064 5 нј4 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 19964 0 534
2065 6 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Руски језик 48582 0 724
2066 5 нј5 Редовно одељење 14 4 0 0 0 Немачки језик 36285 2522 534
7336 5 2/енг Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 107299 0 200
2068 6 Р2 Редовно одељење 22 14 1 0 0 Руски језик 2808 0 522
2069 6 нј1 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
2070 7 Редовно одељење 22 16 0 0 0 Руски језик 48582 0 724
2071 6 нј2 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
7335 5 1/енг Редовно одељење 24 9 0 1 0 Енглески језик 2409 0 200
2073 6 4 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2074 6 нј3 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Немачки језик 19964 0 534
2075 2 1 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Енглески језик 28922 0 348
2076 8 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Руски језик 48582 0 724
44363 7 4e Редовно одељење 23 9 4 0 7 Енглески језик 33492 0 401
2079 6 нј4 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
2081 6 нј5 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Немачки језик 36285 2522 534
2082 10 1 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 21187 0 724
2083 6 Ф3 Редовно одељење 26 9 1 0 0 Француски језик 15530 0 522
2084 2 1 Редовно одељење 5 4 0 0 0 Енглески језик 21187 0 724
2085 7 нј1 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
2087 5 1F Редовно одељење 26 14 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
2088 4 1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 36894 0 724
2090 2 Е1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 29082 0 14
44381 3 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 4954 0 671
2092 10 1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 21187 58 724
2093 2 Е2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 29082 0 14
44388 6 1e Редовно одељење 25 12 1 0 1 Енглески језик 33492 0 401
2095 10 2 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 21187 58 724
2096 7 нј2 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
2097 2 Е3 Редовно одељење 23 16 0 0 0 Енглески језик 20142 814 14
2098 6 Ф4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Француски језик 15530 0 522
2099 7 нј3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
2100 10 1 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Енглески језик 36894 66 724
2101 7 нј4 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Немачки језик 19964 0 534
2102 10 2 Редовно одељење 6 1 0 0 0 Енглески језик 36894 66 724
2103 5 1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 41633 0 348
2104 7 нј5 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Немачки језик 19964 2522 534
2105 10 1 Редовно одељење 3 1 0 1 0 Енглески језик 36894 74 724
2106 3 1 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 36894 61 724
2107 5 2 Редовно одељење 22 10 0 1 0 Енглески језик 41633 0 348
2108 8 нј1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 19964 0 534
2109 3 Е1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 20142 0 14
2110 3 Е2 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 20142 0 14
2111 3 Е3 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Енглески језик 20142 814 14
2112 10 2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 36894 61 724
2151 5 3F Редовно одељење 30 15 0 0 0 Француски језик 23056 470 1108
2114 8 нј2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
2115 10 1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Енглески језик 21187 59 724
2116 8 нј3 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 15620 0 534
2117 5 3 Редовно одељење 22 11 1 0 0 Енглески језик 41633 0 348
2118 8 нј4 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Немачки језик 19964 0 534
2404 5 а Редовно одељење 7 3 2 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2120 8 нј5 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Немачки језик 19964 2522 534
2121 6 1 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Енглески језик 114924 0 348
2405 1 Е1 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Енглески језик 32557 0 511
2123 7 1 Редовно одељење 31 21 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2124 4 Е1 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 20142 0 14
2420 6 а Редовно одељење 4 1 1 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2126 4 Е2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 20142 0 14
2127 1 1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 184 0 27
2128 4 Е3 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 20142 814 14
2129 6 2 Редовно одељење 24 12 3 0 0 Енглески језик 0 348
2419 7 1 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Руски језик 22168 2303 706
2131 1 2 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 184 0 27
2407 5 Е1 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
2418 5 2 Редовно одељење 24 14 0 1 0 Енглески језик 22678 0 621
2134 1 3 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 18183 0 27
2135 1 4 Редовно одељење 22 9 0 1 0 Енглески језик 18183 2701 27
2136 6 3 Редовно одељење 19 10 0 1 0 Енглески језик 41633 0 348
2417 3 Е1 Редовно одељење 19 14 0 0 0 Енглески језик 32557 0 511
2138 2 1 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 18183 0 27
2408 7 3 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2140 7 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 41633 0 348
2412 5 б Редовно одељење 15 5 1 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2142 2 2 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 184 0 27
2409 7 2 Редовно одељење 18 11 0 1 0 Немачки језик 13214 0 343
2144 7 2 Редовно одељење 25 13 1 0 0 Енглески језик 41633 0 348
2145 5 2F Редовно одељење 27 14 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
2146 5 2 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Немачки језик 39318 0 217
2411 5 Е2 Редовно одељење 31 18 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
2148 7 3 Редовно одељење 23 13 1 1 0 Енглески језик 41633 0 348
2149 6 2 Редовно одељење 8 7 0 0 0 Немачки језик 39318 0 217
2410 7 1 Редовно одељење 20 8 1 0 0 Руски језик 10760 0 706
2152 7 1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Немачки језик 107462 0 217
2153 5 Е1 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2154 5 4F Редовно одељење 26 10 0 0 0 Француски језик 23056 470 1108
2155 5 Н1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2156 7 2 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Немачки језик 39318 0 217
2157 5 Е2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2158 8 1 Редовно одељење 29 20 1 0 0 Енглески језик 41633 0 348
2159 2 3 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 18183 2701 27
35367 5 Е3 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 81218 0 14
2161 8 1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Немачки језик 107462 0 217
2162 5 Н2 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2416 7 3 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Немачки језик 13214 0 343
2164 8 2 Редовно одељење 25 14 0 0 1 Енглески језик 41633 0 348
2165 8 2 Редовно одељење 7 3 0 1 0 Немачки језик 39318 0 217
2166 5 Ф1 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Француски језик 16736 0 14
2167 5 Ф2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 16736 0 14
2168 10 1 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Немачки језик 107462 0 217
2415 7 7-3Н Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2170 5 Н3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2171 5 Ф3 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 16736 0 14
2172 3 1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 18183 0 27
2413 2 Е1 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 32557 0 511
2414 7 1 Редовно одељење 21 6 1 0 0 Руски језик 10760 0 706
2175 5 2 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 16009 0 217
2176 3 2 Редовно одељење 19 6 0 0 0 Енглески језик 184 0 27
2177 6 2 Редовно одељење 8 7 0 0 0 Енглески језик 16009 0 217
2178 5 1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Немачки језик 34066 0 348
2179 6 Н4 Редовно одељење 25 12 0 1 0 Немачки језик 29967 0 713
2180 3 3 Редовно одељење 20 6 0 0 0 Енглески језик 184 0 27
2181 6 Н5 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2182 5 1 Редовно одељење 21 13 0 1 0 Шпански језик 37397 0 361
2183 5 2 Редовно одељење 22 10 0 1 0 Немачки језик 114924 0 348
2184 7 1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Енглески језик 20245 0 217
2185 3 4 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 18183 2701 27
2186 7 2 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 16009 0 217
2187 6 Н6 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2188 5 3 Редовно одељење 22 11 1 0 0 Немачки језик 34066 0 348
2189 5 2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 10554 0 361
2190 8 1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 20245 0 217
2191 4 1 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 184 0 27
2192 8 2 Редовно одељење 7 3 0 1 0 Енглески језик 16009 0 217
2193 5 3 Редовно одељење 20 12 0 2 0 Шпански језик 37397 0 361
2194 7 Н7 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2195 5 4 Редовно одељење 21 10 0 1 0 Шпански језик 37397 0 361
2196 6 1 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Немачки језик 34066 0 348
2197 4 2 Редовно одељење 22 9 2 0 0 Енглески језик 184 0 27
2198 6 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Шпански језик 37397 0 361
2199 7 Н8 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2200 6 2 Редовно одељење 24 12 3 0 0 Немачки језик 34066 0 348
2201 4 3 Редовно одељење 13 6 0 1 0 Енглески језик 18183 2701 27
2202 6 2 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Шпански језик 37397 0 361
2203 6 3 Редовно одељење 19 10 0 1 0 Немачки језик 34066 0 348
2204 6 3 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Француски језик 10554 0 361
2205 7 Н9 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2206 6 4 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Француски језик 10554 0 361
2207 7 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 34066 0 348
2208 8 Н10 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2209 7 1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Шпански језик 37397 0 361
2210 7 2 Редовно одељење 25 13 1 0 0 Немачки језик 34066 0 348
2211 8 Н11 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Немачки језик 29967 0 713
2212 7 2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 10554 0 361
10591 3 Ен2 Редовно одељење 23 12 0 1 0 Енглески језик 22518 0 536
2214 7 3 Редовно одељење 25 13 0 1 0 Шпански језик 37397 0 361
2215 8 1 Редовно одељење 29 20 1 0 0 Немачки језик 34066 0 348
2216 8 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Шпански језик 37397 0 361
2217 6 Е1 Редовно одељење 20 8 1 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2218 8 2 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Шпански језик 37397 0 361
2219 8 2 Редовно одељење 25 14 0 0 1 Немачки језик 34066 0 348
2220 6 Е2 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2221 8 3 Редовно одељење 23 6 0 0 0 Француски језик 10554 0 361
2222 6 Е3 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 81218 0 14
2223 6 Ф1 Редовно одељење 20 8 1 0 0 Француски језик 16736 0 14
2224 6 Ф2 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Француски језик 16736 0 14
2225 6 Ф3 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 40510 0 14
2226 6 НЈ3 Редовно одељење 19 15 0 7 0 Немачки језик 29081 0 387
2227 6 НЈ4 Редовно одељење 14 6 0 2 0 Немачки језик 29081 0 387
2228 6 НЈ5 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Немачки језик 29081 0 387
2229 5 Ф1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2230 7 НЈ6 Редовно одељење 28 16 0 9 0 Немачки језик 29081 0 387
2231 5 Ф2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Француски језик 10331 0 713
2232 6 Ф3 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2233 7 НЈ7 Редовно одељење 23 14 0 2 0 Немачки језик 29081 0 387
2234 8 НЈ8 Редовно одељење 18 12 0 2 0 Немачки језик 29081 0 387
2235 8 НЈ9 Редовно одељење 19 8 0 1 0 Немачки језик 29081 0 387
2236 7 2 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2237 10 НЈС Специјално одељење 9 5 0 9 0 Немачки језик 29081 0 387
2238 6 Ф4 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2239 10 НЈМ Специјално одељење 5 2 0 5 0 Немачки језик 29081 0 387
2240 7 Ф5 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2241 7 Е1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2245 7 Ф1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Француски језик 16736 0 14
2243 7 Е2 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2244 7 Ф6 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Француски језик 2955 0 713
2246 7 Ф2 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Француски језик 40510 0 14
2247 7 Ф7 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2248 7 3 Редовно одељење 29 16 0 1 0 Француски језик 44292 0 716
2249 5 Редовно одељење 29 11 0 1 0 Енглески језик 20418 0 121
2250 8 Ф8 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2252 8 Ф9 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2253 6 3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2254 5 Редовно одељење 29 18 0 0 0 Енглески језик 20418 0 121
2255 8 Ф10 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2256 8 Ф11 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Француски језик 7648 0 713
2257 5 Ф12 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Француски језик 2955 1249 713
2258 6 Ф13 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Француски језик 2955 1249 713
2259 7 Ф14 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Француски језик 2955 1249 713
2260 8 1 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2261 8 Ф15 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Француски језик 2955 1249 713
2274 6 2 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Руски језик 42065 0 1086
2275 6 1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 30791 0 27
2276 6 Р2 Редовно одељење 17 12 2 0 0 Руски језик 28157 0 547
2277 6 3 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Руски језик 44249 2011 1086
2278 1 1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2279 7 Р1 Редовно одељење 15 8 1 0 0 Руски језик 28157 0 547
2280 6 2 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 30791 0 27
2281 7 1 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Руски језик 107888 0 1086
2282 7 2 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Руски језик 107888 0 1086
2283 1 2 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2284 7 Р2 Редовно одељење 17 7 1 0 0 Руски језик 28157 0 547
2285 1 Е2 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
2286 8 3 Редовно одељење 33 15 0 0 0 Француски језик 44292 0 716
2287 8 Р1 Редовно одељење 13 5 0 0 0 Руски језик 28157 0 547
2288 1 3 Редовно одељење 21 13 0 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2289 1 Е3 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 26395 0 683
2290 7 3 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Руски језик 389 2011 1086
2291 8 Р2 Редовно одељење 13 6 2 0 0 Руски језик 28157 0 547
2292 8 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Руски језик 22015 0 1086
2293 8 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Руски језик 22015 0 1086
2297 5 5-1Н Редовно одељење 26 16 1 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2295 8 3 Редовно одељење 16 10 0 0 0 Руски језик 389 2011 1086
2298 6 3 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 19683 0 27
45755 8 1 Редовно одељење 17 6 0 1 0 Енглески језик 49514 0 450
2300 1 1 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 22678 0 621
2301 2 1 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2302 7 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 40041 0 27
2303 5 5-2Н Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
45751 7 Ф8 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 7399 1271 1044
2305 2 2 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2306 1 2 Редовно одељење 8 2 0 0 0 Енглески језик 49678 1820 621
2307 1 3 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 49678 1782 621
2309 3 1 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2310 1 4 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 49678 1806 621
2311 7 2 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 184 0 27
2312 5 5-3Н Редовно одељење 30 15 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2315 7 3 Редовно одељење 25 10 0 1 0 Енглески језик 184 0 27
2316 3 2 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2317 1 6 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 107451 1852 621
2318 5 5-4Н Редовно одељење 29 12 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2320 8 1 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 30791 0 27
2321 4 1 Редовно одељење 28 15 0 1 0 Енглески језик 31919 0 567
2323 7 2 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Немачки језик 11574 0 404
2324 5 5-5Н Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2325 2 1 Редовно одељење 20 4 0 0 0 Француски језик 28727 0 621
2326 8 Е1 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2328 8 Е2 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2329 4 2 Редовно одељење 33 19 0 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2330 8 2 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 40041 0 27
2331 2 3 Редовно одељење 10 2 0 0 0 Енглески језик 49678 1782 621
2332 8 Е3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 4391 0 14
2333 6 6-1Н Редовно одељење 30 14 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2334 2 4 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 49678 1806 621
2335 5 1 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2337 8 Ф1 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Француски језик 16736 0 14
2338 3 1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 22678 0 621
2339 6 6-2Н Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2340 8 Ф2 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Француски језик 16736 0 14
45753 6 6/E4 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 33431 0 1142
2342 8 Ф3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Француски језик 16736 0 14
2343 3 2 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 49678 1820 621
2344 5 2 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Италијански језик 74470 0 567
2346 6 6-3Н Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2347 5 1 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Немачки језик 13214 0 343
2348 8 3 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 30791 0 27
2349 3 3 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Француски језик 28727 1782 621
2350 6 6-4Н Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2351 5 3 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2352 3 4 Редовно одељење 17 12 0 1 0 Енглески језик 49678 1806 621
2353 5 2 Редовно одељење 21 6 0 0 0 Немачки језик 13214 0 343
2354 6 6-5Н Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 108443 0 466
2355 4 1 Редовно одељење 20 14 0 0 0 Француски језик 28727 0 621
2356 2 Е1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
2357 2 Е2 Редовно одељење 27 11 0 1 0 Енглески језик 12356 0 683
2358 4 3 Редовно одељење 17 11 0 0 0 Француски језик 28727 1782 621
2359 5 3 Редовно одељење 20 12 0 2 0 Немачки језик 4050 0 343
2360 4 4 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 3592 1806 621
2361 7 7-1Н Редовно одељење 23 11 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2362 5 4 Редовно одељење 14 5 1 0 0 Енглески језик 18999 792 567
2363 7 7-2Н Редовно одељење 27 11 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2364 6 1 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Немачки језик 4050 0 343
2366 6 1 Редовно одељење 22 12 2 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2367 1 a Редовно одељење 6 3 2 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2368 10 5-1и2 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Енглески језик 49678 1838 621
2369 5 1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Руски језик 10760 0 706
2370 6 2 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2371 1 б Редовно одељење 8 2 1 0 0 Енглески језик 4010 0 232
39078 5 1 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Енглески језик 15038 0 1026
2373 10 5-3и Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 49678 1838 621
2374 6 3 Редовно одељење 21 13 2 0 0 Енглески језик 31919 0 567
2375 5 1 Редовно одељење 15 9 1 0 1 Руски језик 10760 0 706
2376 6 2 Редовно одељење 24 9 0 2 0 Немачки језик 4050 0 343
2377 2 б Редовно одељење 11 3 1 0 0 Енглески језик 4010 0 232
2378 2 Е3 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
2379 5 1 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Руски језик 22168 2303 706
2380 3 а Редовно одељење 9 2 1 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2381 6 4 Редовно одељење 11 3 1 0 0 Енглески језик 18999 792 567
2382 10 6-7 Редовно одељење 9 1 0 0 0 Француски језик 107451 1852 621
2383 3 Е1 Редовно одељење 24 14 0 1 0 Енглески језик 12356 0 683
2384 5 1 Редовно одељење 9 2 1 0 0 Руски језик 22168 2311 706
2385 3 Е2 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
2386 6 3 Редовно одељење 14 7 1 0 0 Немачки језик 4050 0 343
2387 3 б Редовно одељење 19 9 1 2 0 Енглески језик 4010 0 232
2388 3 Е3 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
2389 4 Е1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
2390 6 1 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Руски језик 10760 0 706
39322 10 а Редовно одељење 11 3 3 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2392 2 8 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Енглески језик 49678 1915 621
2393 4 Е2 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
2394 7 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2395 4 Е3 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 12356 0 683
2396 4 8 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Француски језик 28727 1915 621
2397 7 1 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Немачки језик 13214 0 343
2398 6 1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Руски језик 10760 0 706
2399 4 б Редовно одељење 15 7 0 1 0 Енглески језик 37352 0 232
2400 7 2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2401 10 9 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Енглески језик 107451 1831 621
2402 6 1 Редовно одељење 12 6 1 0 0 Руски језик 22168 2303 706
2403 6 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Руски језик 22168 2311 706
2406 5 1 Редовно одељење 24 12 1 0 0 Енглески језик 22678 0 621
2421 7 4 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 18999 792 567
2422 7 1 Редовно одељење 5 5 0 0 0 Руски језик 22168 2311 706
2423 7 4 Редовно одељење 19 9 0 1 0 Немачки језик 4050 0 343
2424 7 7-4Н Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2425 5 3 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 3592 1782 621
2426 4 Е1 Редовно одељење 16 8 0 1 0 Енглески језик 9538 0 511
2427 8 1 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Руски језик 10760 0 706
2428 6 б Редовно одељење 14 6 0 2 0 Енглески језик 12098 0 232
2429 8 1 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2430 8 1 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Немачки језик 13214 0 343
2431 8 1 Редовно одељење 15 9 1 0 0 Руски језик 22168 2303 706
2432 4 Е2 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 9538 0 511
2433 7 7-5Н Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2434 5 4 Редовно одељење 18 6 0 0 0 Енглески језик 3592 1806 621
2435 8 1 Редовно одељење 8 2 0 0 0 Руски језик 22168 2311 706
2436 5 Е3 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 26395 0 683
2437 8 2 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Немачки језик 13214 0 343
2438 8 2 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2439 6 1 Редовно одељење 20 10 0 1 0 Француски језик 3221 0 621
2440 8 3 Редовно одељење 15 5 0 1 0 Немачки језик 4050 0 343
2441 8 3 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 8560 0 567
2442 6 2 Редовно одељење 19 8 1 2 0 Француски језик 107451 0 621
2443 8 4 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 18999 792 567
2444 7 а Редовно одељење 7 3 0 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2445 6 3 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 107451 1782 621
2446 6 4 Редовно одељење 26 13 0 2 0 Енглески језик 3592 1806 621
2447 7 б Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2448 7 1 Редовно одељење 22 11 0 1 0 Енглески језик 22678 0 621
2449 8 8-1Н Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2450 7 2 Редовно одељење 20 12 2 0 0 Енглески језик 22678 0 621
2451 8 а Редовно одељење 6 2 0 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2452 7 3 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 28727 1782 621
2453 8 8-2Н Редовно одељење 20 9 0 0 0 Немачки језик 34784 0 466
2454 8 б Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 12098 0 232
2455 7 4 Редовно одељење 17 8 1 2 0 Енглески језик 3592 1806 621
49493 7 1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Немачки језик 41102 0 784
2457 8 8-3Н Редовно одељење 29 11 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2458 8 1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Француски језик 3221 0 621
2459 8 2 Редовно одељење 20 8 0 1 0 Француски језик 3221 0 621
2460 8 3 Редовно одељење 22 15 1 0 0 Француски језик 28727 1782 621
2461 8 8-4Н Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 20310 0 466
2462 8 4 Редовно одељење 13 8 3 0 0 Енглески језик 3592 1806 621
2464 1 0,50 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Енглески језик 34188 304 355
46868 6 E64 Редовно одељење 27 17 1 0 0 Енглески језик 9749 0 480
2466 1 1 Редовно одељење 15 11 0 0 0 Енглески језик 9828 0 571
2467 2 0,50 Редовно одељење 3 1 1 0 0 Енглески језик 34188 304 355
2468 1 2 Редовно одељење 16 12 0 0 0 Енглески језик 9828 0 571
2469 3 1 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 34188 0 355
2470 3 0,50 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 34188 304 355
2471 1 4 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Енглески језик 48238 524 571
2472 5 Ф12 Редовно одељење 18 14 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2473 4 1 Редовно одељење 18 10 0 1 0 Енглески језик 34188 0 355
2474 5 1 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2475 5 2 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 40854 0 567
2476 4 0,50 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 34188 304 355
2477 2 1 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 19575 0 571
2479 2 2 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 48238 524 571
2480 5 3 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Италијански језик 74470 0 567
2481 6 1 Редовно одељење 22 5 1 0 0 Енглески језик 114272 0 355
2482 2 3 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 19575 530 571
2483 5 4 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Руски језик 46675 792 567
2484 5 Ф21 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2485 6 1 Редовно одељење 22 12 2 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2486 3 1 Редовно одељење 14 9 1 0 0 Енглески језик 19575 0 571
2487 6 2 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2488 3 2 Редовно одељење 14 10 0 0 0 Енглески језик 19575 0 571
2489 3 3 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 48238 524 571
2490 6 3 Редовно одељење 21 13 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2491 7 1 Редовно одељење 21 9 0 1 0 Француски језик 48671 0 355
2492 8 1 Редовно одељење 14 7 0 1 0 Енглески језик 114272 0 355
2493 5 1 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Француски језик 48671 0 355
2494 5 Р23 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2495 5 Р32 Редовно одељење 16 14 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2496 6 1 Редовно одељење 22 5 1 0 0 Француски језик 48671 0 355
2499 10 1,3 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Енглески језик 19575 530 571
2500 8 1 Редовно одељење 14 7 0 1 0 Француски језик 48671 0 355
2501 4 1 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Енглески језик 49202 0 680
2502 6 4 Редовно одељење 11 3 1 0 0 Руски језик 46675 792 567
2503 5 1 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Енглески језик 49202 0 680
2504 7 4 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Руски језик 46675 792 567
2505 6 1 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 49202 0 680
2506 8 4 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Руски језик 46675 792 567
2507 8 1 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2508 7 1 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Енглески језик 49202 0 680
2509 7 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2510 8 1 Редовно одељење 13 7 0 1 0 Енглески језик 49202 0 680
2511 7 2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2512 8 2 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 49202 0 680
2513 7 3 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2514 8 2 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2515 5 1 Редовно одељење 28 9 1 3 0 Немачки језик 11574 0 404
2516 8 3 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Италијански језик 15461 0 567
2518 10 ЕЈ Редовно одељење 4 1 0 0 0 Енглески језик 49202 641 680
2519 10 ЕЈ Редовно одељење 7 2 0 0 0 Енглески језик 49202 641 680
2520 10 ЕЈ Редовно одељење 8 5 0 0 0 Енглески језик 840 646 680
2521 1 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Енглески језик 34120 0 433
2522 10 ЕЈ Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 840 646 680
2523 10 1-3 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 18999 792 567
2524 10 ЕЈ Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 840 650 680
2525 10 2-4 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 18999 792 567
2526 2 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 34120 0 433
2527 3 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Енглески језик 34120 0 433
2528 4 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 34120 0 433
2529 4 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Енглески језик 34120 0 433
2530 10 1-3 П Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 40854 800 567
2531 5 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Енглески језик 0 433
2532 5 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Енглески језик 0 433
2533 6 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 0 433
2534 5 ФЈ 1 Редовно одељење 19 6 0 0 0 Француски језик 38824 0 904
2535 5 1 Редовно одељење 23 4 0 0 0 Енглески језик 305 0 694
2536 6 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 0 433
2537 5 ФЈ 2 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Француски језик 38824 0 904
2538 7 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Енглески језик 0 433
2539 6 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 305 0 694
2540 7 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Енглески језик 0 433
2541 10 2-4 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 40854 800 567
2542 6 ФЈ 1 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Француски језик 6251 0 904
2543 7 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 305 0 694
2544 8 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 0 433
2545 6 ФЈ 2 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Француски језик 6251 0 904
2546 8 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 0 433
2547 7 ФЈ 1 Редовно одељење 21 16 0 0 0 Француски језик 6251 0 904
2548 7 2 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Шпански језик 5662 0 694
2549 7 ФЈ 2 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Француски језик 6251 0 904
2550 8 ФЈ 1 Редовно одељење 18 4 0 0 0 Француски језик 38824 0 904
2551 8 ФЈ 2 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Француски језик 38824 0 904
2552 8 1 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Енглески језик 305 0 694
2553 8 2 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Шпански језик 5662 0 694
2554 1 1 Е Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 8760 0 364
2555 1 2 Е Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 30501 0 364
2556 2 1 Е Редовно одељење 19 7 1 2 0 Енглески језик 8760 0 364
2557 2 2 Е Редовно одељење 18 10 0 1 0 Енглески језик 8760 0 364
2558 2 3 Е Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 8760 0 364
2559 3 1 Е Редовно одељење 22 14 0 1 0 Енглески језик 8760 0 364
2560 3 2 Е Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 8760 0 364
2561 3 3 Е Редовно одељење 21 8 0 1 0 Енглески језик 8760 0 364
2562 4 1 Е Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 8760 0 364
2563 4 2 Е Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 8760 0 364
2564 4 3 Е Редовно одељење 18 9 0 1 0 Енглески језик 8760 0 364
2565 5 1 Е Редовно одељење 29 11 1 0 0 Енглески језик 30501 0 364
2566 5 2 Е Редовно одељење 30 16 0 2 0 Енглески језик 6660 0 364
2567 6 1 Е Редовно одељење 20 7 0 1 0 Енглески језик 6660 0 364
2568 6 2 Е Редовно одељење 25 11 0 1 0 Енглески језик 6660 0 364
2569 6 3 Е Редовно одељење 22 10 2 0 0 Енглески језик 6660 0 364
2570 7 1 Е Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 6660 0 364
2571 7 2 Е Редовно одељење 23 13 0 1 0 Енглески језик 6660 0 364
2572 7 3 Е Редовно одељење 18 13 0 0 0 Енглески језик 30501 0 364
2573 8 1 Е Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 6660 0 364
2574 8 2 Е Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 6660 0 364
2575 8 3 Е Редовно одељење 22 14 0 0 0 Енглески језик 6660 0 364
2576 5 1 Н Редовно одељење 29 11 1 0 0 Немачки језик 29492 0 364
2577 5 2 Н Редовно одељење 30 16 0 2 0 Немачки језик 29492 0 364
2578 6 1 Н Редовно одељење 20 7 0 1 0 Немачки језик 20892 0 364
2579 6 2 Н Редовно одељење 25 11 0 1 0 Немачки језик 20892 0 364
2580 6 3 Н Редовно одељење 22 10 2 0 0 Немачки језик 20892 0 364
2581 7 1 Н Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 20892 0 364
2582 7 2 Н Редовно одељење 23 13 0 1 0 Немачки језик 20892 0 364
27145 1 2 Н Редовно одељење 25 10 0 0 0 Немачки језик 0 419
2584 7 3 Н Редовно одељење 18 13 0 0 0 Немачки језик 20892 0 364
27144 8 РЈТ Редовно одељење 11 4 0 0 0 Руски језик 11853 1587 838
27147 7 EJ5 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 911 0 719
2587 8 1 Н Редовно одељење 22 13 0 0 0 Немачки језик 20892 0 364
2588 8 2 Н Редовно одељење 24 10 0 0 0 Немачки језик 20892 0 364
2589 8 3 Н Редовно одељење 22 14 0 0 0 Немачки језик 20892 0 364
2590 6 Р13 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2591 6 Р31 Редовно одељење 15 0 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2592 6 Ф23 Редовно одељење 17 14 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2593 6 Ф32 Редовно одељење 16 5 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2594 5 а Редовно одељење 7 3 2 0 0 Немачки језик 19583 0 232
2595 5 б Редовно одељење 15 5 1 0 0 Немачки језик 19583 0 232
2596 6 а Редовно одељење 4 1 1 0 0 Немачки језик 19583 0 232
2597 6 б Редовно одељење 14 6 0 2 0 Немачки језик 19583 0 232
2598 7 а Редовно одељење 7 3 0 0 0 Немачки језик 19583 0 232
2599 5 7 Редовно одељење 6 3 1 0 0 Немачки језик 28774 0 420
2600 7 б Редовно одељење 8 3 0 0 0 Немачки језик 19583 0 232
2601 8 а Редовно одељење 6 2 0 0 0 Немачки језик 19583 0 232
2602 6 8 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Немачки језик 28774 0 420
2603 8 б Редовно одељење 5 1 0 0 0 Немачки језик 19583 0 232
2604 7 9 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Немачки језик 28774 0 420
2605 8 10 Редовно одељење 8 1 0 0 0 Немачки језик 28774 0 420
50729 6 1 Редовно одељење 8 5 0 8 0 Енглески језик 9341 0 174
2608 5 3 Редовно одељење 6 3 1 0 0 Енглески језик 27097 0 420
2609 6 4 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Енглески језик 27097 0 420
2610 7 5 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Енглески језик 27097 0 420
2611 8 6 Редовно одељење 8 1 0 0 0 Енглески језик 27097 0 420
2612 7 Ф1 Редовно одељење 16 5 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2613 7 Ф2 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2614 7 Р12 Редовно одељење 16 2 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2615 7 Р21 Редовно одељење 16 10 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2616 1 1 Редовно одељење 8 3 0 1 0 Енглески језик 32573 0 730
2617 2 1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2618 3 1 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2619 4 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2620 5 1 Редовно одељење 14 6 2 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2621 5 2 Редовно одељење 13 7 2 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2622 6 1 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2623 6 2 Редовно одељење 20 8 0 1 0 Енглески језик 32573 0 730
2624 7 1 Редовно одељење 24 9 1 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2625 8 1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 32573 0 730
2627 5 1 Редовно одељење 14 6 2 0 0 Немачки језик 21818 0 730
2628 5 2 Редовно одељење 13 7 2 0 0 Немачки језик 21818 0 730
2629 6 1 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Немачки језик 21818 0 730
2630 6 2 Редовно одељење 20 8 0 1 0 Немачки језик 21818 0 730
2631 7 1 Редовно одељење 24 9 1 0 0 Немачки језик 21818 0 730
2632 8 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Немачки језик 21818 0 730
5915 7 ТВ6 Редовно одељење 21 9 2 0 0 Немачки језик 13912 0 1123
5914 6 ТВ5 Редовно одељење 23 15 1 0 0 Немачки језик 13912 0 1123
2635 1 1,4Н Редовно одељење 13 2 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
2636 1 1 Редовно одељење 14 11 0 1 0 Енглески језик 21057 0 296
2637 1 2 Редовно одељење 15 7 0 1 0 Енглески језик 21057 0 296
2638 8 Ф1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2639 8 Ф2,3 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Француски језик 36777 0 720
2640 8 Р3 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2641 1 2,3Н Редовно одељење 17 9 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
2642 8 Р2 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Руски језик 8950 0 720
2643 1 5НЈ Редовно одељење 14 8 0 0 0 Немачки језик 44104 0 161
2644 2 1 Редовно одељење 17 3 2 0 0 Енглески језик 14338 0 296
2645 2 2 Редовно одељење 18 8 2 0 0 Енглески језик 14338 0 296
2646 3 1 Редовно одељење 18 9 2 0 0 Енглески језик 14338 0 296
2647 3 2 Редовно одељење 19 9 2 0 0 Енглески језик 14338 0 296
2648 1 1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 0 400
2649 4 1 Редовно одељење 21 7 3 0 0 Енглески језик 14338 0 296
2650 1 2 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 0 400
2651 4 2 Редовно одељење 22 12 2 1 0 Енглески језик 14338 0 296
2652 1 3 Редовно одељење 23 15 0 0 0 Енглески језик 0 400
2653 1 4 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 0 400
2654 2 1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 10062 0 400
2655 2 2 Редовно одељење 27 14 1 0 0 Енглески језик 0 400
2656 2 3 Редовно одељење 26 13 1 0 0 Енглески језик 109435 0 400
2657 2 1НЈ Редовно одељење 16 9 0 0 0 Немачки језик 39819 0 161
2658 2 4 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 0 400
2659 3 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 0 400
2660 3 2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 0 400
2661 3 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 0 400
2662 3 4 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 0 400
2663 4 1 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 109435 0 400
2664 2 2,5Н Редовно одељење 22 13 0 0 0 Немачки језик 39819 0 161
2665 4 2 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 109435 0 400
2666 4 3 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 10062 0 400
2667 4 4 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 109435 0 400
2668 2 3НЈ Редовно одељење 15 7 0 0 0 Немачки језик 45205 0 161
2669 1 1ЕЈ Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 41869 0 161
2670 1 2ЕЈ Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 19018 0 161
2671 1 3ЕЈ Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 19018 0 161
2672 1 4ЕЈ Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 28100 0 161
2673 1 5ЕЈ Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 28100 0 161
2674 1 РЈ Редовно одељење 20 8 0 0 0 Руски језик 9269 0 161
2675 2 1ЕЈ Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 49750 0 161
2676 2 2ЕЈ Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 49750 0 161
2677 2 3ЕЈ Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 28100 0 161
2678 2 4ЕЈ Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 28100 0 161
2679 2 4НЈ Редовно одељење 17 9 0 0 0 Немачки језик 45205 0 161
2680 2 5ЕЈ Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 42607 0 161
2681 2 РЈ Редовно одељење 16 9 0 0 0 Руски језик 9269 0 161
2682 3 1ЕЈ Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 19018 0 161
2683 3 1НЈ Редовно одељење 19 9 0 0 0 Немачки језик 44104 0 161
2684 3 2ЕЈ Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 19018 0 161
2685 3 2НЈ Редовно одељење 15 7 0 0 0 Немачки језик 44104 0 161
2686 3 3ЕЈ Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 41869 0 161
2687 3 3НЈ Редовно одељење 15 9 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
2688 3 4ЕЈ Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 41869 0 161
46096 4 4e-2 Редовно одељење 26 8 0 0 0 Енглески језик 15861 0 934
2690 3 4НЈ Редовно одељење 13 7 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
2691 3 5ЕЈ Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 19018 0 161
2692 2 Деј Редовно одељење 8 2 0 0 0 Енглески језик 16151 0 600
2693 4 Деј Редовно одељење 8 5 0 0 0 Енглески језик 16151 0 600
2694 3 5НЈ Редовно одељење 15 10 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
2697 3 РЈ Редовно одељење 17 7 0 0 0 Руски језик 9269 0 161
2701 4 1ЕЈ Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 49750 0 161
2702 4 1НЈ Редовно одељење 18 8 0 0 0 Немачки језик 45205 0 161
2703 5 5-1 Редовно одељење 24 9 0 1 0 Немачки језик 28490 0 277
2704 5 5-2 Редовно одељење 24 8 0 0 0 Немачки језик 28490 0 277
2705 5 5-3 Редовно одељење 24 15 2 0 0 Немачки језик 28490 0 277
2706 4 2ЕЈ Редовно одељење 24 12 0 1 0 Енглески језик 49750 0 161
2707 6 6-1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 6410 0 277
2708 4 2НЈ Редовно одељење 17 8 0 0 0 Немачки језик 45205 0 161
2709 6 6-2 Редовно одељење 21 8 0 2 0 Немачки језик 6410 0 277
2710 6 6-3 Редовно одељење 19 8 0 2 0 Немачки језик 6410 0 277
2711 7 7-1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 6410 0 277
2712 4 3ЕЈ Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 49750 0 161
2713 4 3НЈ Редовно одељење 16 7 0 0 0 Енглески језик 39819 0 161
2714 7 7-2 Редовно одељење 25 12 0 1 0 Немачки језик 6410 0 277
2715 8 8-1 Редовно одељење 18 9 0 1 0 Немачки језик 28490 0 277
2716 8 8-2 Редовно одељење 18 7 0 1 0 Немачки језик 6410 0 277
2717 8 8-3 Редовно одељење 17 5 0 2 0 Немачки језик 6410 0 277
2718 4 4ЕЈ Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 42607 0 161
2719 4 4НЈ Редовно одељење 11 6 0 0 0 Немачки језик 39819 0 161
2720 4 5ЕЈ Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 42607 0 161
2721 4 5НЈ Редовно одељење 15 8 0 0 0 Немачки језик 45205 0 161
2722 4 123Р Редовно одељење 15 7 0 0 0 Руски језик 9269 0 161
2723 4 45РЈ Редовно одељење 18 8 0 0 0 Руски језик 44846 0 161
2725 1 2 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Енглески језик 13709 1297 589
2726 10 3 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 5459 1345 589
2727 1 4 Редовно одељење 21 9 0 1 0 Енглески језик 30864 1451 589
2728 2 1 Редовно одељење 18 8 2 0 0 Енглески језик 30864 0 589
2729 2 2 Редовно одељење 9 5 2 0 0 Енглески језик 13709 1297 589
2730 5 1нј Редовно одељење 15 8 1 2 0 Немачки језик 14325 0 296
2731 10 3 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 5459 1345 589
2732 2 4 Редовно одељење 14 7 0 0 0 Енглески језик 30864 1451 589
2733 3 1 Редовно одељење 15 8 3 0 0 Енглески језик 30864 0 589
2734 3 2 Редовно одељење 9 3 1 0 0 Енглески језик 13709 1297 589
2735 3 4 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Енглески језик 30864 1451 589
2736 4 1 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 5459 0 589
2737 1 1 Е Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2738 1 2 Е Билингуално одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2739 1 3 Е Редовно одељење 25 12 1 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2740 1 4 Е Редовно одељење 25 13 1 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2741 4 2 Редовно одељење 13 6 0 1 0 Енглески језик 13709 1297 589
2742 1 1 Редовно одељење 9 2 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
2743 1 2 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 7690 721 1300
2744 2 1 Е Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2745 2 2 Е Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2746 4 4 Редовно одељење 15 4 2 0 0 Енглески језик 30864 1451 589
2747 2 1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 7690 0 1300
2748 2 3 Е Редовно одељење 24 11 1 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2749 2 4 Е Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2750 2 2 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 7690 721 1300
2751 2 5 Е Билингуално одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2752 3 1 Е Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2753 3 2 Е Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2754 3 3 Е Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 41764 0 372
2755 3 4 Е Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 41764 0 372
2756 3 5 Е Билингуално одељење 23 7 0 0 0 Енглески језик 41764 0 372
2757 4 1 Е Редовно одељење 32 17 0 0 0 Енглески језик 41764 0 372
2758 6 1нј Редовно одељење 17 7 1 0 0 Немачки језик 14325 0 296
2759 4 2 Е Редовно одељење 31 16 0 1 0 Енглески језик 41764 0 372
2760 4 3 Е Редовно одељење 32 14 1 0 1 Енглески језик 41764 0 372
2761 5 2нј Редовно одељење 17 10 3 0 0 Немачки језик 14325 0 296
2762 4 4 Е Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 41764 0 372
2763 5 1еј Редовно одељење 15 8 1 2 0 Енглески језик 21057 0 296
2764 5 2еј Редовно одељење 17 10 3 0 0 Енглески језик 21057 0 296
2765 6 1еј Редовно одељење 17 7 1 0 0 Енглески језик 21057 0 296
2766 5 1 Е Редовно одељење 24 14 0 1 0 Енглески језик 3167 0 372
2767 5 2 Е Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2768 6 2нј Редовно одељење 18 9 2 0 0 Немачки језик 14325 0 296
2769 6 2еј Редовно одељење 18 9 2 0 0 Енглески језик 21057 0 296
2770 5 3 Е Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 35105 0 372
2771 7 1нј Редовно одељење 16 11 3 1 0 Немачки језик 14325 0 296
2772 5 4 Е Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2773 7 1еј Редовно одељење 16 11 3 1 0 Енглески језик 21057 0 296
2774 6 1 Е Редовно одељење 27 11 0 1 0 Енглески језик 44017 0 372
2775 7 2нј Редовно одељење 16 5 1 2 0 Немачки језик 14325 0 296
2776 7 2еј Редовно одељење 16 5 1 2 0 Енглески језик 21057 0 296
2777 6 2 Е Редовно одељење 27 11 0 2 3 Енглески језик 35105 0 372
2778 8 1нј Редовно одељење 17 10 2 0 0 Немачки језик 14325 0 296
2779 6 3 Е Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 44017 0 372
2780 8 1еј Редовно одељење 17 10 2 0 0 Енглески језик 21057 0 296
2781 8 2нј Редовно одељење 20 10 2 0 0 Немачки језик 14325 0 296
2782 6 4 Е Билингуално одељење 28 12 0 1 0 Енглески језик 44017 0 372
2783 8 2еј Редовно одељење 20 10 2 0 0 Енглески језик 21057 0 296
2784 6 5 Е Редовно одељење 27 11 0 2 1 Енглески језик 44017 0 372
2786 5 1 Редовно одељење 17 7 2 0 0 Енглески језик 13709 0 589
2787 5 1 Редовно одељење 17 7 2 0 0 Француски језик 13071 0 589
16810 6 Е1 Редовно одељење 17 8 0 3 0 Енглески језик 30105 0 247
2789 7 1 Е Редовно одељење 25 16 0 0 0 Енглески језик 41764 0 372
2790 7 2 Е Билингуално одељење 25 15 0 1 0 Енглески језик 41764 0 372
2791 7 3 Е Редовно одељење 25 14 1 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2792 7 4 Е Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 3167 0 372
2794 8 1 Е Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 44017 0 372
2795 6 1 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Енглески језик 13709 0 589
2796 8 2 Е Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 44017 0 372
2797 6 1 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Француски језик 13071 0 589
2798 8 3 Е Редовно одељење 22 9 1 0 0 Енглески језик 44017 0 372
2799 8 4 Е Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 44017 0 372
2800 8 5 Е Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 44017 0 372
2801 6 2 Редовно одељење 16 9 0 2 0 Енглески језик 30864 0 589
2802 6 2 Редовно одељење 16 9 0 2 0 Француски језик 13071 0 589
2803 7 1 Редовно одељење 16 7 1 0 0 Енглески језик 13709 0 589
2804 7 1 Редовно одељење 16 7 1 0 0 Француски језик 13071 0 589
2805 7 2 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 13709 0 589
2806 1 1-енг Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 24420 0 268
2807 7 2 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Француски језик 13071 0 589
2808 8 1 Редовно одељење 17 5 0 2 0 Енглески језик 30864 0 589
2809 1 2-енг Редовно одељење 6 1 0 1 0 Енглески језик 108245 1133 268
2810 8 1 Редовно одељење 17 5 0 2 0 Француски језик 13071 0 589
2811 1 3-енг Редовно одељење 8 4 0 2 0 Енглески језик 34821 1136 268
2812 8 2 Редовно одељење 18 7 0 1 0 Енглески језик 30864 0 589
2813 2 1-енг Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 24420 0 268
2814 8 2 Редовно одељење 18 7 0 1 0 Француски језик 13071 0 589
2815 2 2-енг Редовно одељење 7 4 0 0 0 Енглески језик 24420 1133 268
2816 2 3-енг Редовно одељење 10 7 0 0 0 Енглески језик 34821 1136 268
2817 5 2 Редовно одељење 16 6 2 1 0 Енглески језик 13709 0 589
2818 3 1-енг Редовно одељење 15 8 0 0 0 Енглески језик 24420 0 268
2819 5 2 Редовно одељење 16 6 2 1 0 Француски језик 13071 0 589
2820 3 2-енг Редовно одељење 12 3 0 0 0 Енглески језик 24420 1133 268
2821 3 3-енг Редовно одељење 13 5 0 4 0 Енглески језик 34821 1136 268
2822 3 4-енг Редовно одељење 13 5 0 0 0 Енглески језик 34821 1136 268
2823 1 1-1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 43417 0 277
2824 1 1-2 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 43417 0 277
2825 2 2-1 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Енглески језик 43417 0 277
2826 2 2-2 Редовно одељење 23 13 1 2 0 Енглески језик 43417 0 277
2827 2 2-3 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 43417 0 277
2828 3 3-1 Редовно одељење 26 10 3 1 0 Енглески језик 43417 0 277
2829 3 3-2 Редовно одељење 28 10 0 0 0 Енглески језик 43417 0 277
2830 4 4-1 Редовно одељење 18 9 0 2 0 Енглески језик 43417 0 277
2831 4 4-2 Редовно одељење 19 11 1 2 0 Енглески језик 43417 0 277
2832 4 4-3 Редовно одељење 19 10 0 2 0 Енглески језик 43417 0 277
2833 5 Е51 Редовно одељење 24 9 0 1 0 Енглески језик 32582 0 277
2834 5 Е52 Редовно одељење 24 8 0 0 0 Енглески језик 32582 0 277
2835 5 Е53 Редовно одељење 24 15 2 0 0 Енглески језик 32582 0 277
2836 6 Е61 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 32582 0 277
2837 6 Е62 Редовно одељење 21 8 0 2 0 Енглески језик 20386 0 277
2838 6 Е63 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 20386 0 277
2839 7 Е71 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 32582 0 277
2840 7 Е72 Редовно одељење 25 12 0 1 0 Енглески језик 32582 0 277
2841 8 Е81 Редовно одељење 18 9 0 1 0 Енглески језик 32582 0 277
2842 8 Е82 Редовно одељење 18 7 0 1 0 Енглески језик 32582 0 277
2843 8 Е83 Редовно одељење 17 5 0 2 0 Енглески језик 32582 0 277
2845 5 1 Редовно одељење 23 12 1 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2846 5 2 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2847 4 1-енг Редовно одељење 20 11 0 1 0 Енглески језик 24420 0 268
2848 5 3 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2849 4 2-енг Редовно одељење 10 5 0 0 0 Енглески језик 24420 1133 268
2850 4 3-енг Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 34821 1136 268
2851 5 4 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2852 6 1 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 34055 0 400
2853 5 1-енг Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 4783 0 268
2854 6 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 34055 0 400
2855 5 2-енг Редовно одељење 12 4 1 0 0 Енглески језик 108245 1133 268
2856 5 3-енг Редовно одељење 15 6 0 1 0 Енглески језик 34821 1136 268
2857 6 3 Редовно одељење 25 12 1 1 0 Енглески језик 34055 0 400
2858 6 1-енг Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 4783 0 268
2859 1 E11 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 1775 0 65
2860 6 2-енг Редовно одељење 6 1 0 0 0 Енглески језик 108245 1133 268
2861 1 E12 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 1775 0 65
2862 1 E13 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 1775 486 65
2863 6 3-енг Редовно одељење 13 7 0 1 0 Енглески језик 34821 1136 268
2864 6 4 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 34055 0 400
2865 2 E21 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 1775 0 65
2866 7 1-енг Редовно одељење 15 6 0 0 0 Енглески језик 4783 0 268
2867 2 E22 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 1775 0 65
2868 7 2-енг Редовно одељење 10 6 0 3 0 Енглески језик 108245 1133 268
2869 7 1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2870 2 E23 Редовно одељење 11 3 0 0 0 Енглески језик 1775 486 65
2871 7 3-енг Редовно одељење 12 4 0 0 0 Енглески језик 34821 1136 268
2872 8 1-енг Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 4783 0 268
2873 3 E31 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Енглески језик 1775 0 65
2874 8 2-енг Редовно одељење 7 7 0 0 0 Енглески језик 108245 1133 268
2875 8 3-енг Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 34821 1136 268
2876 3 E32 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 1775 0 65
2877 7 2 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2878 3 E33 Редовно одељење 8 2 0 0 0 Енглески језик 1775 486 65
49538 10 1 Редовно одељење 0 2 0 0 0 Енглески језик 108080 1475 663
2880 7 3 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2881 4 E41 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 9292 0 65
2882 7 4 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2883 4 E42 Редовно одељење 21 7 0 0 0 Енглески језик 9292 0 65
2884 8 1 Редовно одељење 23 15 1 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2885 4 E43 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 1775 0 65
2886 8 2 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 34055 0 400
2887 8 3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 34055 0 400
2888 5 Р51 Редовно одељење 25 15 0 1 0 Руски језик 61997 0 65
2889 8 4 Редовно одељење 23 15 0 0 0 Енглески језик 2843 0 400
2890 5 Р52 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2891 7 Ф1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Француски језик 15530 0 522
2892 5 Р53 Редовно одељење 21 5 1 0 0 Руски језик 32490 0 65
2893 5 Редовно одељење 23 12 1 0 0 Француски језик 8164 0 400
2894 6 Р61 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2895 5 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Француски језик 8164 0 400
2896 6 Р62 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2897 7 Ф2 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Француски језик 15530 0 522
2898 7 Р71 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2899 5 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 8164 0 400
2900 5 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Француски језик 8164 0 400
2901 7 Р72 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2908 6 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Француски језик 29661 0 400
2903 7 Р73 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2904 8 Р81 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2905 6 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Француски језик 29661 0 400
2906 8 Р82 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Руски језик 32490 0 65
2907 7 Р3 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Руски језик 2808 0 522
2909 6 Редовно одељење 25 12 1 1 0 Француски језик 29661 0 400
2910 7 Р4 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Руски језик 2808 0 522
2911 6 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Француски језик 29661 0 400
2912 7 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Француски језик 8164 0 400
2913 7 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Француски језик 29661 0 400
2914 7 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Француски језик 29661 0 400
2915 7 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Француски језик 29661 0 400
2916 8 Ф1 Редовно одељење 20 8 1 0 0 Француски језик 15530 0 522
2917 8 Редовно одељење 23 15 1 0 0 Француски језик 8164 0 400
2918 8 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Француски језик 8164 0 400
2919 8 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Француски језик 8164 0 400
2920 8 Редовно одељење 23 15 0 0 0 Француски језик 8164 0 400
2921 8 Ф2 Редовно одељење 15 7 0 1 0 Француски језик 15530 0 522
2922 8 Ф3 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Француски језик 15530 0 522
2923 8 Р4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Руски језик 2808 0 522
2925 5 Е1 Редовно одељење 22 10 1 0 0 Енглески језик 21150 0 522
2926 5 Е2 Редовно одељење 24 13 1 0 0 Енглески језик 21150 0 522
2927 5 Е4 Редовно одељење 23 13 1 1 0 Енглески језик 21150 0 522
2928 5 Е3 Редовно одељење 24 12 1 1 0 Енглески језик 21150 0 522
2929 6 Е1 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 7939 0 522
2930 6 Е2 Редовно одељење 22 14 1 0 0 Енглески језик 7939 0 522
2931 6 Е3 Редовно одељење 26 9 1 0 0 Енглески језик 7939 0 522
2932 6 Е4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 7939 0 522
2933 7 Е1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 7939 0 522
2934 7 Е2 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 8087 0 522
2935 7 Е3 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 21150 0 522
2936 7 Е4 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 21150 0 522
2937 8 Е1 Редовно одељење 20 8 1 0 0 Енглески језик 35883 0 522
2938 8 Е2 Редовно одељење 15 7 0 1 0 Енглески језик 35883 0 522
2939 8 Е3 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 35883 0 522
2940 8 Е4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 35883 0 522
2941 5 Е51 Редовно одељење 25 15 0 1 0 Енглески језик 46273 0 65
2942 5 Е52 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 46273 0 65
2943 5 Е53 Редовно одељење 21 5 1 0 0 Енглески језик 46273 0 65
2944 6 Е61 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 46273 0 65
2945 6 Е62 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 46273 0 65
2946 7 Е71 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 46273 0 65
2947 7 Е73 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 46273 0 65
2948 7 Е72 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 46273 0 65
39439 8 Е81 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 46273 0 65
2950 8 Е82 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 9292 0 65
2951 5 1-рус Редовно одељење 22 13 0 0 0 Руски језик 30274 0 268
2952 6 1-рус Редовно одељење 16 6 0 0 0 Руски језик 30274 0 268
2953 7 1-рус Редовно одељење 15 6 0 0 0 Руски језик 30274 0 268
2954 8 1-рус Редовно одељење 23 14 0 0 0 Руски језик 30274 0 268
2955 5 2-рус Редовно одељење 12 4 1 0 0 Руски језик 3531 1133 268
2956 6 2-рус Редовно одељење 6 1 0 0 0 Руски језик 3531 1133 268
2957 7 2-рус Редовно одељење 10 6 0 3 0 Руски језик 30274 1133 268
2958 8 2-рус Редовно одељење 7 7 0 0 0 Руски језик 30274 1133 268
2959 5 3-нем Редовно одељење 15 6 0 1 0 Немачки језик 22869 1136 268
2960 6 3-нем Редовно одељење 13 7 0 1 0 Немачки језик 22869 1136 268
2961 7 3-нем Редовно одељење 12 4 0 0 0 Немачки језик 22869 1136 268
2962 8 3-нем Редовно одељење 11 6 0 0 0 Немачки језик 22869 1136 268
2963 4 1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 19575 0 571
2964 4 2 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 48238 524 571
2965 4 3 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 19575 530 571
2966 5 1E Редовно одељење 21 11 1 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2967 5 2E Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2968 5 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Руски језик 43997 0 571
2969 5 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Руски језик 43997 0 571
2970 6 Редовно одељење 19 6 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2971 6 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2972 6 Редовно одељење 19 6 0 0 0 Руски језик 43997 0 571
2973 6 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Руски језик 43997 0 571
2974 7 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2975 7 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2976 7 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Руски језик 43997 0 571
2977 7 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Руски језик 43997 0 571
2978 8 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2979 8 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2980 6 1F Редовно одељење 21 10 1 0 0 Француски језик 601 0 1108
2981 8 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Руски језик 43997 0 571
2982 8 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Руски језик 43997 0 571
2983 6 Одељење за основно образовање одраслих 17 9 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2984 6 2F Редовно одељење 25 10 0 0 0 Француски језик 23056 0 1108
2987 8 Одељење за основно образовање одраслих 21 5 0 0 0 Енглески језик 37712 0 571
2986 6 3F Редовно одељење 21 10 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
2988 6 4F Редовно одељење 19 10 1 0 0 Француски језик 23056 470 1108
2989 6 5F Редовно одељење 20 9 0 0 0 Француски језик 23056 470 1108
2990 7 1F Редовно одељење 22 10 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
2991 5 R Редовно одељење 18 9 0 0 0 Руски језик 35462 0 309
2992 6 R Редовно одељење 18 11 0 0 0 Руски језик 35462 0 309
2993 7 R Редовно одељење 13 6 0 0 0 Руски језик 35462 0 309
2994 8 R Редовно одељење 11 8 0 0 0 Руски језик 35462 0 309
2995 1 1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
2996 1 2 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
2997 7 2F Редовно одељење 20 11 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
2998 7 3F Редовно одељење 19 9 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
2999 7 4F Редовно одељење 30 16 0 0 0 Француски језик 23056 470 1108
3000 7 5F Редовно одељење 27 14 0 0 0 Француски језик 23056 470 1108
3001 5 НЕ2 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3002 5 НЕ3 Редовно одељење 28 17 2 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3003 5 НЕ4 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3004 5 НЈ2 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Немачки језик 3603 197 701
3005 5 НЕ5 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3006 6 НЕ1 Редовно одељење 28 12 2 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3007 6 НЕ2 Редовно одељење 28 13 0 1 0 Немачки језик 9975 0 710
3008 6 НЕ3 Редовно одељење 21 8 2 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3009 6 НЕ4 Редовно одељење 26 13 1 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3010 6 НЕ5 Редовно одељење 26 11 1 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3012 7 НЕ1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3013 7 НЕ2 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3014 7 НЕ3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3015 8 1F Редовно одељење 24 8 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
3016 1 3 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 39185 665 550
3017 8 2F Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 601 0 1108
3018 7 НЕ4 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3019 7 НЕ5 Редовно одељење 30 13 1 0 0 Немачки језик 25978 0 710
3020 8 3F Редовно одељење 21 10 0 0 0 Француски језик 23056 470 1108
3021 8 4F Редовно одељење 23 11 0 0 0 Француски језик 23056 470 1108
3022 5 Р51 Редовно одељење 13 5 0 1 0 Руски језик 18732 0 911
3023 5 Р52 Редовно одељење 14 5 1 1 0 Руски језик 18732 0 911
3024 1 4 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Енглески језик 39185 674 550
3025 8 НЕ1 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3026 5 Р53 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Руски језик 13706 405 911
3082 7 Н2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3027 8 НЕ2 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3028 6 Р61 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Руски језик 0 911
3029 8 НЕ3 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3030 8 НЕ4 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3081 7 Н1 Редовно одељење 19 4 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3032 6 Р62 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Руски језик 13706 405 911
3033 8 НЕ5 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Немачки језик 9975 0 710
3034 7 Р71 Редовно одељење 13 7 0 2 0 Руски језик 0 911
3035 5 1E Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3036 5 2E Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3037 2 1 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
3038 5 3E Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3040 7 Р72 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Руски језик 0 911
3078 6 И1 Редовно одељење 16 4 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3041 5 4E Редовно одељење 26 10 0 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3042 7 Р73 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Руски језик 13706 405 911
3043 6 1E Редовно одељење 21 10 1 0 0 Енглески језик 46743 0 1108
3044 6 2E Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3046 2 2 Редовно одељење 23 14 0 1 0 Енглески језик 36567 0 550
3047 1 Редовно одељење 15 9 3 0 0 Енглески језик 15700 0 266
3080 8 2E Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3049 6 4E Редовно одељење 19 10 1 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3050 1 Редовно одељење 14 9 3 0 0 Енглески језик 15700 0 266
3051 6 5E Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3052 2 Редовно одељење 15 10 1 0 0 Енглески језик 15700 0 266
3053 5 Н1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3054 5 Н2 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Немачки језик 44078 0 709
3055 2 Редовно одељење 14 9 2 0 0 Енглески језик 15700 0 266
3056 8 Р81 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Руски језик 18732 0 911
3057 5 Н3 Редовно одељење 31 18 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3058 1 a Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 9545 0 395
3059 8 Р82 Редовно одељење 16 10 0 0 0 Руски језик 18732 0 911
3060 3 Редовно одељење 27 13 1 0 0 Енглески језик 15700 0 266
3061 8 Р83 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Руски језик 13706 405 911
3062 7 1E Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3063 7 2E Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3064 4 Редовно одељење 16 7 1 0 0 Енглески језик 15700 0 266
3065 5 И1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3066 7 3E Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3067 5 И2 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3068 4 Редовно одељење 15 7 1 0 0 Енглески језик 15700 0 266
3069 7 4E Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3070 6 Н1 Редовно одељење 20 15 0 0 0 Италијански језик 44078 0 709
3072 6 Н2 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3073 7 5E Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3074 6 Н3 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3079 6 И2 Редовно одељење 20 6 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3076 6 Н4 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3077 8 1E Редовно одељење 24 8 0 0 0 Енглески језик 16493 0 1108
3083 7 И1 Редовно одељење 16 11 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3084 8 3E Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3085 7 И2 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3086 7 И3 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3087 8 4E Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 46743 470 1108
3088 8 Н1 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3089 8 Н2 Редовно одељење 24 13 0 1 0 Немачки језик 19433 0 709
3090 5 нј1 Редовно одељење 18 6 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
3091 8 Н3 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Немачки језик 19433 0 709
3092 3 49 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Енглески језик 88770 0 1058
3093 5 нј2 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
3094 8 И1 Редовно одељење 19 9 0 1 0 Италијански језик 10768 0 709
3095 6 нј1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
3096 8 И2 Редовно одељење 15 15 0 0 0 Италијански језик 10768 0 709
3097 6 нј2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
3098 7 нј1 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
3099 1 46 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 88770 0 1058
3100 7 нј2 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
3101 8 нј1 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
49554 10 1 Редовно одељење 0 3 0 0 0 Енглески језик 108080 1493 663
3103 8 нј2 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Немачки језик 53166 0 216
3105 1 1E Редовно одељење 16 6 0 0 0 Енглески језик 48365 0 1108
3106 1 2E Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 335 470 1108
3107 1 5E Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 335 501 1108
3108 2 48 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 28639 0 1058
3109 1 6E Редовно одељење 7 3 0 0 0 Енглески језик 48365 460 1108
3110 3 50 Редовно одељење 32 10 0 0 0 Енглески језик 88770 0 1058
3111 1 7E Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 35803 491 1108
3112 2 1E Редовно одељење 19 10 1 0 0 Енглески језик 48365 0 1108
49354 3 01 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Енглески језик 19927 664 1131
3114 2 2E Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 335 470 1108
3115 2 5E Редовно одељење 11 5 0 0 0 Енглески језик 335 501 1108
3116 10 Борач Редовно одељење 6 4 0 1 0 Енглески језик 34192 2213 703
3118 3 1E Редовно одељење 15 8 0 0 0 Енглески језик 48365 0 1108
3117 2 7E Редовно одељење 8 6 2 0 0 Енглески језик 35803 491 1108
3119 3 2E Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 335 470 1108
3120 3 4E Редовно одељење 11 2 0 0 0 Енглески језик 497 1108
3122 3 5E Редовно одељење 10 2 0 0 0 Енглески језик 46196 501 1108
3123 1 Е11 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 49104 2697 25
3124 3 7E Редовно одељење 6 4 1 0 0 Енглески језик 48365 491 1108
3125 3 6E Редовно одељење 9 5 0 0 0 Енглески језик 48365 460 1108
3126 4 52 Редовно одељење 19 6 1 0 0 Енглески језик 28639 0 1058
3127 4 1E Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 48365 0 1108
49372 4 03 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 11305 656 1131
3129 4 2E Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 335 470 1108
3130 4 3E Редовно одељење 23 10 0 1 0 Енглески језик 335 470 1108
3132 1 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Немачки језик 20752 0 106
3133 4 51 Редовно одељење 20 5 0 0 0 Енглески језик 28639 0 1058
3135 4 5E Редовно одељење 11 4 0 0 0 Енглески језик 497 1108
51559 2 2Е4 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Енглески језик 27429 2039 1103
3138 1 Е1 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 8898 0 1158
3139 4 6E Редовно одељење 15 9 0 0 0 Енглески језик 335 501 1108
3201 4 Е1 Редовно одељење 21 10 0 1 0 Енглески језик 39811 0 1158
3142 4 8E Редовно одељење 13 9 0 0 0 Енглески језик 48365 491 1108
50401 10 1 Редовно одељење 0 4 2 0 0 Енглески језик 10594 749 932
3144 1 Е2 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 8898 0 1158
3145 5 N1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3146 1 Е3 Редовно одељење 23 0 0 0 0 Енглески језик 8898 0 1158
49544 10 1 Специјално одељење 0 4 0 16 0 Енглески језик 49609 0 1176
3148 10 E34 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Енглески језик 335 509 1108
3149 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Немачки језик 20752 2422 106
3150 1 Е4 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Енглески језик 17750 797 1158
3151 5 N2 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3152 10 12E Редовно одељење 14 5 0 0 0 Енглески језик 335 509 1108
3154 5 N3 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3156 5 N4 Редовно одељење 34 15 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3158 1 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Немачки језик 9488 2355 106
3159 10 24E Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 48365 460 1108
3160 5 N5 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Немачки језик 41734 0 95
3250 7 Р Редовно одељење 12 6 0 0 0 Руски језик 47938 0 580
3161 6 N1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3257 7 Баре Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 17758 2210 703
3162 6 N2 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3163 6 N3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3164 10 12E Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 497 1108
3165 2 Е1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 8898 0 1158
3166 6 N4 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3167 2 Е2 Редовно одељење 31 21 0 0 0 Енглески језик 8898 0 1158
3168 6 N5 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3169 6 N6 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Немачки језик 41734 0 95
3170 2 Е3 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 8898 0 1158
3171 10 124E Редовно одељење 6 3 3 0 0 Енглески језик 8777 473 1108
3172 7 N1 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Немачки језик 41734 0 95
3173 2 Е4 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Енглески језик 17750 797 1158
3208 5 Е1 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Енглески језик 17750 0 1158
3175 2 Е5 Редовно одељење 10 7 0 1 0 Енглески језик 8898 794 1158
3176 7 N3 Редовно одељење 29 19 0 0 0 Немачки језик 41734 0 95
3177 7 N4 Редовно одељење 29 17 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3178 7 N5 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3179 10 рт Редовно одељење 11 3 0 0 0 Енглески језик 15700 737 266
3180 7 N6 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3181 2 1рт Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 15700 737 266
3182 8 N1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3287 6 фр6/2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
3184 8 N2 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3185 4 1рт Редовно одељење 8 6 0 0 0 Енглески језик 15700 737 266
49352 3 1 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Енглески језик 30128 1999 985
3187 8 N3 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3188 8 N4 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 41734 0 95
3189 1 1бд Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 108362 740 266
3190 3 Е1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 39811 0 1158
3191 10 Љуљац Редовно одељење 7 6 0 0 0 Енглески језик 17758 2221 703
3192 8 N5 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Немачки језик 42382 0 95
3193 3 Е2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 39811 0 1158
3194 8 N6 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 41734 0 95
3195 2 1бд Редовно одељење 9 2 0 0 0 Енглески језик 108362 740 266
3197 3 Е3 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 39811 0 1158
3198 3 Е4 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Енглески језик 17750 797 1158
3199 1 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Немачки језик 108500 2424 106
3200 3 1бд Редовно одељење 6 2 1 1 0 Енглески језик 37357 740 266
3202 4 Е2 Редовно одељење 21 13 0 1 0 Енглески језик 39811 0 1158
3203 4 Е3 Редовно одељење 23 16 0 0 0 Енглески језик 39811 0 1158
3205 4 1бд Редовно одељење 8 5 0 1 0 Енглески језик 37357 740 266
3206 4 Е4 Редовно одељење 13 10 0 0 0 Енглески језик 17750 797 1158
3207 4 Е5 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 8898 794 1158
3210 5 Е3 Редовно одељење 24 11 0 1 0 Енглески језик 17750 0 1158
3211 1 Н6 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Немачки језик 20752 2429 106
3212 5 ц Редовно одељење 7 4 0 0 0 Немачки језик 89314 0 386
3213 5 Е4 Редовно одељење 24 11 0 1 0 Енглески језик 17750 0 1158
3214 10 т Редовно одељење 8 5 0 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3215 7 N2 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 2689 0 95
3216 5 Е5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 17750 0 1158
3217 6 а Редовно одељење 17 9 0 4 0 Немачки језик 89314 0 386
3218 6 Е1 Редовно одељење 22 5 0 0 0 Енглески језик 36948 0 1158
3219 1 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3220 6 б Редовно одељење 18 11 2 2 0 Немачки језик 89314 0 386
3221 6 Е2 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 36948 0 1158
6667 7 ЕЈ4 Редовно одељење 23 12 1 0 0 Енглески језик 43945 0 711
3223 6 ц Редовно одељење 18 7 1 1 0 Немачки језик 89314 0 386
6666 7 ЕЈ3 Редовно одељење 23 8 1 0 0 Енглески језик 49197 0 711
3225 3 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3226 6 д Редовно одељење 7 3 0 0 0 Немачки језик 14976 0 386
3227 7 Е1 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 22970 0 1158
3228 7 Е2 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 22970 0 1158
46923 3 32 Редовно одељење 8 6 0 2 0 Енглески језик 43645 40 956
3230 7 Е3 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 22970 0 1158
3231 5 Редовно одељење 30 15 1 2 0 Италијански језик 2965 0 375
3232 7 а Редовно одељење 22 11 1 1 0 Немачки језик 14976 0 386
3233 7 Е4 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Енглески језик 22970 0 1158
3234 5 Топон Редовно одељење 12 4 0 0 0 Енглески језик 34192 0 703
3235 8 Е1 Редовно одељење 20 10 0 1 0 Енглески језик 36948 0 1158
3236 8 Е2 Редовно одељење 22 11 0 1 0 Енглески језик 36948 0 1158
3237 7 б Редовно одељење 25 13 3 0 0 Немачки језик 14976 0 386
3238 2 Редовно одељење 7 1 5 0 0 Енглески језик 21205 2799 266
3239 5 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Италијански језик 2965 0 375
3240 7 ц Редовно одељење 7 1 0 0 0 Немачки језик 14976 0 386
3241 8 Е3 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Енглески језик 36948 0 1158
3242 5 Баре Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 17758 2210 703
3243 8 Е4 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 36948 0 1158
3244 5 Р Редовно одељење 7 5 1 1 0 Руски језик 47938 0 580
3245 5 Забој Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 42744 2211 703
3246 4 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 21205 2799 266
3247 8 Е5 Редовно одељење 20 13 0 0 0 Енглески језик 36948 0 1158
3248 6 Р Редовно одељење 6 2 0 0 0 Руски језик 47938 0 580
3249 6 Топон Редовно одељење 20 13 0 0 0 Енглески језик 34192 0 703
3251 6 Баре Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 17758 2210 703
3252 8 Р Редовно одељење 14 6 0 0 0 Руски језик 47938 0 580
3253 6 Забој Редовно одељење 10 3 0 0 0 Енглески језик 42744 2211 703
3254 10 Е5 Редовно одељење 17 1 0 0 0 Енглески језик 8898 794 1158
3255 5 Редовно одељење 18 9 1 0 0 Енглески језик 108362 0 266
3256 7 Топон Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 34192 0 703
3258 5 Редовно одељење 17 8 0 1 0 Енглески језик 108362 0 266
3259 7 Забој Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 42744 2211 703
7031 4 3 Редовно одељење 17 8 1 0 0 Енглески језик 43961 0 440
3261 6 Редовно одељење 15 8 1 0 0 Енглески језик 108362 0 266
3262 2 5 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 39185 674 550
3263 8 Топон Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 34192 0 703
3264 6 Редовно одељење 13 8 0 1 0 Енглески језик 108362 0 266
3265 8 Баре Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 17758 2210 703
3266 3 1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
3267 8 Забој Редовно одељење 11 7 0 0 0 Енглески језик 42744 2211 703
3268 7 сп Специјално одељење 7 6 0 5 0 Немачки језик 29495 0 386
3269 3 3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
3270 8 а Редовно одељење 23 10 0 0 0 Немачки језик 89314 0 386
3271 8 б Редовно одељење 22 10 0 0 0 Немачки језик 14976 0 386
3272 3 5 Редовно одељење 15 3 0 0 0 Енглески језик 39185 674 550
3273 7 Редовно одељење 14 7 1 1 0 Енглески језик 108362 0 266
3274 8 ц Редовно одељење 7 3 0 0 0 Немачки језик 89314 0 386
3275 8 сп Специјално одељење 5 1 0 4 0 Немачки језик 1378 0 386
3276 2 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 7792 0 106
3277 5 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Италијански језик 2965 1824 375
3278 4 1 Редовно одељење 24 10 0 1 0 Енглески језик 40312 0 550
3279 6 Редовно одељење 31 16 1 0 0 Италијански језик 2965 0 375
3280 6 Редовно одељење 32 15 0 0 0 Италијански језик 2965 0 375
3281 4 2 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
3282 2 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 7792 2422 106
3283 6 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Италијански језик 15010 1824 375
3284 1 1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3285 4 3 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
3286 7 Редовно одељење 21 11 0 1 0 Италијански језик 2965 0 375
3288 7 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Италијански језик 2965 0 375
3289 4 5 Редовно одељење 14 3 0 0 0 Енглески језик 39185 674 550
3290 7 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 108362 0 266
3291 7 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Италијански језик 15010 1824 375
3292 10 Е6 Редовно одељење 8 10 0 0 0 Енглески језик 22970 799 1158
3293 5 1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3294 8 Редовно одељење 14 6 1 0 0 Енглески језик 108362 0 266
3295 10 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 7792 2355 106
3296 6 фр6/3 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
3297 5 1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3298 8 Редовно одељење 14 3 0 1 0 Енглески језик 108362 0 266
3299 8 Редовно одељење 30 9 0 1 0 Италијански језик 2965 0 375
3300 2 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Енглески језик 2424 106
3301 8 Редовно одељење 32 14 0 0 0 Италијански језик 2965 0 375
3302 2 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Енглески језик 2423 106
3303 8 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Италијански језик 15010 1824 375
3304 8 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Француски језик 27553 833 123
3305 1 2 Редовно одељење 28 13 0 1 0 Енглески језик 1412 0 102
3306 8 Редовно одељење 15 7 1 0 0 Француски језик 47961 459 123
51713 1 Бушин Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 114966 2075 1101
3308 8 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Француски језик 47961 0 123
3309 1 3 Редовно одељење 28 18 0 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3310 8 Редовно одељење 15 8 0 1 0 Француски језик 47961 0 123
3311 5 2 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3312 5 1бд Редовно одељење 9 4 1 1 0 Енглески језик 37357 740 266
3313 7 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Француски језик 27553 833 123
3314 10 Редовно одељење 12 3 0 0 0 Енглески језик 7792 2429 106
3315 5 2 Редовно одељење 35 25 0 0 0 Француски језик 25550 0 550
3316 7 Редовно одељење 18 8 2 0 0 Француски језик 47961 459 123
3317 4 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Немачки језик 28965 1854 375
3318 1 4 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 56006 0 102
3319 6 фр6/4 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
3320 7 Редовно одељење 29 15 1 0 0 Француски језик 47961 0 123
3321 1 5 Редовно одељење 25 14 0 1 0 Енглески језик 1412 0 102
3322 1 6 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3323 6 фр6/5 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
3324 6 Редовно одељење 16 9 2 0 0 Француски језик 27553 833 123
3325 5 2 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3326 1 7 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 56006 914 102
3327 5 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Немачки језик 28965 1854 375
3328 6 Редовно одељење 14 7 1 0 0 Француски језик 27553 459 123
3329 6 фр6/6 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
3330 6 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Француски језик 47961 0 123
3331 2 1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3332 6 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Француски језик 47961 0 123
3333 6 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Немачки језик 28965 1854 375
3334 6 фр6/7 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
3335 3 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 7792 0 106
3336 5 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Француски језик 27553 833 123
3337 2 2 Редовно одељење 27 14 0 2 0 Енглески језик 56006 0 102
3338 5 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Француски језик 47961 459 123
3339 7 фр7/1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Француски језик 7268 0 156
3340 2 3 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3341 5 Редовно одељење 15 7 0 1 0 Француски језик 47961 0 123
3342 7 фр7/2 Редовно одељење 25 14 0 1 0 Француски језик 7268 0 156
3343 5 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3344 5 Редовно одељење 17 7 1 0 0 Француски језик 47961 0 123
3345 2 4 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 56006 0 102
3346 3 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 7792 2422 106
3347 6 1бд Редовно одељење 13 8 1 0 0 Енглески језик 37357 740 266
3348 2 5 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3349 7 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Немачки језик 28965 1854 375
3350 7 фр7/3 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
3351 5 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3352 5 4 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3353 5 5 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3354 2 6 Редовно одељење 26 15 0 1 0 Енглески језик 56006 0 102
3355 7 фр7/4 Редовно одељење 28 12 0 1 0 Француски језик 7268 0 156
3356 7 1бд Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 37357 740 266
3357 3 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 7792 2355 106
3358 2 7 Редовно одељење 21 7 0 0 0 Енглески језик 56006 914 102
3359 7 фр7/5 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Француски језик 29487 0 156
3360 1 1 Редовно одељење 26 12 0 1 0 Енглески језик 4251 0 477
3361 3 1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 4403 0 102
3362 8 1бд Редовно одељење 10 4 0 0 0 Енглески језик 37357 740 266
3363 7 фр7/6 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 7268 0 156
3364 3 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
3365 1 1e Редовно одељење 20 10 2 0 0 Енглески језик 19161 0 537
3366 7 фр7/7 Редовно одељење 25 11 0 1 0 Француски језик 7268 0 156
3367 5 1рт Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 37357 737 266
3369 1 3e Редовно одељење 20 10 3 0 0 Енглески језик 19161 0 537
3370 6 1рт Редовно одељење 9 5 0 0 0 Енглески језик 37357 737 266
3371 1 4e Редовно одељење 21 11 2 0 0 Енглески језик 19161 0 537
3372 3 3 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3373 7 1рт Редовно одељење 12 4 0 0 0 Енглески језик 37357 737 266
3374 1 2 Редовно одељење 26 11 1 0 0 Енглески језик 4251 0 477
3375 10 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Енглески језик 2424 106
3376 5 5 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3377 8 1рт Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 37357 737 266
3378 1 3 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 34744 1967 477
3379 8 фр8/1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 7268 0 156
3380 3 4 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 56006 0 102
3381 5 Редовно одељење 22 9 3 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3382 8 фр8/2 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
3383 6 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3384 10 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Енглески језик 2423 106
3385 8 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Немачки језик 28965 1854 375
3386 6 Редовно одељење 5 2 2 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3387 8 фр8/3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Француски језик 7268 0 156
3388 6 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3389 3 5 Редовно одељење 28 13 0 1 0 Енглески језик 4403 0 102
3390 6 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3391 8 фр8/4 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Француски језик 7268 0 156
3392 6 Редовно одељење 9 3 5 0 0 Енглески језик 21205 2799 266
3393 3 6 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3394 6 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Француски језик 25550 0 550
3395 8 фр8/5 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Француски језик 7268 0 156
3396 3 7 Редовно одељење 28 7 0 0 0 Енглески језик 56006 914 102
3397 8 фр8/6 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Француски језик 5883 0 156
3398 8 фр8/7 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Француски језик 5883 0 156
3399 4 1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 4403 0 102
3400 3 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Енглески језик 7792 2429 106
3401 7 Редовно одељење 12 3 1 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3402 4 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 56006 0 102
3403 6 4 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3404 7 Редовно одељење 14 5 2 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3405 1 Егх Редовно одељење 12 9 0 0 0 Енглески језик 31397 0 1041
3406 6 4 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Француски језик 25550 0 550
3407 10 Редовно одељење 8 6 0 0 0 Француски језик 10991 1867 375
3408 4 3 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 4403 0 102
3409 8 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3410 2 Егх Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 31397 0 1041
3411 7 1 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3412 4 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Енглески језик 7792 0 106
3413 3 Егх Редовно одељење 14 6 1 0 0 Енглески језик 31397 0 1041
3414 4 4 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3415 7 1 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3416 5 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Француски језик 10991 1867 375
3417 4 Егх Редовно одељење 12 6 1 0 0 Енглески језик 31397 0 1041
3418 4 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 7792 2422 106
3419 6 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Француски језик 10991 1867 375
3420 4 5 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Енглески језик 4403 0 102
3421 4 6 Редовно одељење 24 17 0 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3422 4 7 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 9901 914 102
3423 4 8 Редовно одељење 24 16 1 0 0 Енглески језик 1412 0 102
3424 4 9 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Енглески језик 9901 914 102
3425 8 Редовно одељење 8 4 1 0 0 Енглески језик 48022 2799 266
3426 4 10 Редовно одељење 24 16 0 0 0 Енглески језик 56006 0 102
3427 5 4e Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 27565 0 121
3428 1 Е1 Редовно одељење 33 18 0 0 0 Енглески језик 49104 0 25
3429 5 1не Редовно одељење 24 14 0 0 0 Немачки језик 46393 0 429
3430 1 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Енглески језик 39800 0 375
3431 1 Е2 Редовно одељење 35 15 0 0 0 Енглески језик 36092 0 25
3432 5 2фран Редовно одељење 22 9 3 0 0 Француски језик 95188 2799 266
3433 5 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 20418 0 121
3434 1 Е3 Редовно одељење 33 15 0 0 0 Енглески језик 12153 0 25
3435 1 Редовно одељење 16 9 0 1 0 Енглески језик 39800 0 375
3436 5 Редовно одељење 31 14 0 0 0 Енглески језик 27565 0 121
3437 6 1фран Редовно одељење 5 2 2 0 0 Француски језик 95188 2799 266
3438 2 1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 2801 0 477
3516 1 а Редовно одељење 5 3 1 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3440 5 2не Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 46393 0 429
3441 5 Е1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3442 6 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Енглески језик 46763 0 121
3443 2 2 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 2801 0 477
3444 1 Е4 Редовно одељење 35 16 0 1 0 Енглески језик 24975 0 25
3445 6 Редовно одељење 27 14 1 0 0 Енглески језик 20418 0 121
3446 5 Е2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3447 2 3 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 34744 1967 477
3448 2 Редовно одељење 16 10 1 0 0 Енглески језик 39800 0 375
3449 1 Е5 Редовно одељење 33 11 0 0 0 Енглески језик 49104 0 25
3450 6 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Енглески језик 20418 0 121
3451 3 1 Редовно одељење 20 11 1 0 0 Енглески језик 2801 0 477
3452 1 Е6 Редовно одељење 31 11 0 0 0 Енглески језик 8347 0 25
3453 6 Редовно одељење 25 13 1 1 0 Енглески језик 27565 0 121
3454 5 Е3 Редовно одељење 22 11 1 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3455 1 Е7 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 40102 2698 25
3456 5 Е4 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3457 3 2 Редовно одељење 19 9 0 1 0 Енглески језик 2801 0 477
3458 5 1ен Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 35029 0 429
3459 6 2фран Редовно одељење 9 3 5 0 0 Француски језик 95188 2799 266
3460 1 Е8 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 40102 2698 25
3461 6 Редовно одељење 24 12 1 0 0 Енглески језик 46763 0 121
3462 5 Е5 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3463 5 2ен Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 35029 0 429
3464 3 3 Редовно одељење 19 10 0 2 0 Енглески језик 34744 1967 477
3465 6 Редовно одељење 25 13 1 0 0 Енглески језик 27565 0 121
3518 2 а Редовно одељење 9 5 1 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3467 1 Е9 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 22981 2699 25
3468 7 1фран Редовно одељење 12 3 1 0 0 Француски језик 95188 2799 266
3469 4 1 Редовно одељење 30 15 1 0 0 Енглески језик 4251 0 477
3470 7 Редовно одељење 28 13 1 1 0 Енглески језик 46763 0 121
3471 1 Е10 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 22981 2699 25
3472 7 2фран Редовно одељење 14 5 2 0 0 Француски језик 95188 2799 266
3473 7 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 20418 0 121
3474 4 2 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 4251 0 477
3475 8 1фран Редовно одељење 12 6 0 0 0 Француски језик 95188 2799 266
3476 4 3 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Енглески језик 34744 1967 477
3477 5 1 Редовно одељење 27 13 1 1 0 Енглески језик 4251 0 477
3478 7 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Енглески језик 46763 0 121
3479 8 2фран Редовно одељење 8 4 1 0 0 Француски језик 95188 2799 266
3480 5 2 Редовно одељење 25 9 1 0 0 Енглески језик 2801 0 477
3481 5 3 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 34744 1967 477
3482 7 Редовно одељење 22 8 0 3 0 Енглески језик 20418 0 121
3483 6 1 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 4251 0 477
3484 5 1руск Редовно одељење 10 6 0 0 0 Руски језик 3531 737 266
3485 7 Редовно одељење 23 11 0 1 0 Енглески језик 46763 0 121
3486 6 2 Редовно одељење 29 15 0 2 0 Енглески језик 2801 0 477
3487 6 1руск Редовно одељење 9 5 0 0 0 Руски језик 3531 737 266
3488 7 Редовно одељење 26 12 2 0 0 Енглески језик 27565 0 121
3489 7 1руск Редовно одељење 12 4 0 0 0 Руски језик 3531 737 266
3490 6 3 Редовно одељење 19 12 0 2 0 Енглески језик 34744 1967 477
3491 7 Редовно одељење 21 9 0 1 0 Енглески језик 46763 0 121
3493 7 1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 4251 0 477
3494 8 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 46763 0 121
3495 8 1руск Редовно одељење 6 3 0 0 0 Руски језик 3531 737 266
3496 7 2 Редовно одељење 21 13 0 1 0 Енглески језик 2801 0 477
3497 8 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 27565 0 121
38841 5 ISJ1 Редовно одељење 29 15 2 0 0 Руски језик 20168 0 446
3499 7 3 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Енглески језик 34744 1967 477
3500 8 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 46763 0 121
38840 5 ISJ1 Редовно одељење 29 18 1 0 0 Руски језик 20168 0 446
3502 8 1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 4251 0 477
3503 8 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 27565 0 121
3504 8 2 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 2801 0 477
3505 5 бднем Редовно одељење 9 4 1 1 0 Немачки језик 18841 740 266
38839 10 2-4 e Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 31273 76 961
3507 8 Редовно одељење 22 9 2 1 0 Енглески језик 46763 0 121
3508 5 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Немачки језик 9488 0 106
3509 1 E Редовно одељење 8 2 0 0 0 Енглески језик 9964 0 289
3510 8 3 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 34744 1967 477
3511 8 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 27565 0 121
3512 7 3 Редовно одељење 25 17 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3513 6 бднем Редовно одељење 13 8 1 0 0 Немачки језик 18841 740 266
3514 5 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3515 2 E Редовно одељење 13 11 0 0 0 Енглески језик 9964 0 289
3517 7 бднем Редовно одељење 16 9 0 0 0 Немачки језик 22869 740 266
3519 7 3 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Француски језик 25550 0 550
3520 8 бднем Редовно одељење 10 4 0 0 0 Немачки језик 22869 740 266
3521 1 Редовно одељење 27 13 0 1 0 Француски језик 7387 0 121
3522 3 а Редовно одељење 11 5 1 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3523 7 3 Редовно одељење 14 11 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3524 1 Редовно одељење 27 12 0 1 0 Француски језик 33719 0 121
3525 4 а Редовно одељење 13 8 2 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3526 1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 7387 0 121
3527 3 E Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 9964 0 289
3528 5 а Редовно одељење 10 5 0 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3529 7 4 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3530 1 Редовно одељење 27 14 0 1 0 Француски језик 33719 0 121
3531 5 1нема Редовно одељење 18 9 1 0 0 Немачки језик 18841 0 266
3532 1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 7387 0 121
3533 4 E Редовно одељење 15 8 0 0 0 Енглески језик 9964 0 289
3534 7 4 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Француски језик 25550 0 550
3535 1 Редовно одељење 27 10 0 1 0 Француски језик 33719 0 121
3536 6 а Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3537 5 2нема Редовно одељење 17 8 0 1 0 Немачки језик 18841 0 266
3538 5 E Редовно одељење 19 11 0 1 0 Енглески језик 4292 0 289
3539 7 а Редовно одељење 7 1 0 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3540 7 5 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3541 6 1нема Редовно одељење 15 8 1 0 0 Немачки језик 18841 0 266
3542 2 Редовно одељење 24 13 0 1 0 Француски језик 7387 0 121
3543 7 5 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Француски језик 25550 0 550
3544 8 а Редовно одељење 11 4 1 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3545 6 E Редовно одељење 12 6 0 1 0 Енглески језик 4292 0 289
3546 2 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 38002 0 121
3547 6 2нема Редовно одељење 13 8 0 1 0 Немачки језик 18841 0 266
3548 8 1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3549 2 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 7387 0 121
3551 7 E Редовно одељење 13 5 0 0 0 Енглески језик 4292 0 289
3552 2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 38002 0 121
3553 8 1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3554 7 1нема Редовно одељење 14 7 1 1 0 Немачки језик 18841 0 266
3555 2 Редовно одељење 25 9 1 0 0 Француски језик 7387 0 121
3556 8 E Редовно одељење 10 7 0 0 0 Енглески језик 4292 0 289
3557 7 2нема Редовно одељење 14 6 0 0 0 Немачки језик 18841 0 266
3558 2 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Француски језик 38002 0 121
3559 5 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Немачки језик 9488 0 106
3561 8 1нема Редовно одељење 14 6 1 0 0 Немачки језик 18841 0 266
3562 3 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Француски језик 31480 0 121
3563 5 Редовно одељење 21 13 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3564 8 2нема Редовно одељење 14 3 0 1 0 Немачки језик 18841 0 266
3565 3 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Француски језик 33719 0 121
3566 3 Редовно одељење 28 16 0 2 0 Француски језик 31480 0 121
3567 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 33719 0 121
3568 3 Редовно одељење 25 12 3 0 0 Француски језик 33719 0 121
3569 3 Редовно одељење 26 10 0 1 0 Француски језик 33719 0 121
3570 1 ев1 Редовно одељење 9 1 0 0 0 Енглески језик 35275 19 729
3571 4 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 7387 0 121
3572 4 Редовно одељење 27 12 0 1 0 Француски језик 38002 0 121
3573 5 R1 Редовно одељење 23 16 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3574 3 ев2 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Енглески језик 35275 19 729
3575 2 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Енглески језик 39800 0 375
3576 4 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 7387 0 121
3577 10 1/4б Редовно одељење 9 3 3 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3578 5 R2 Редовно одељење 31 12 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3579 4 Редовно одељење 27 10 0 1 0 Француски језик 38002 0 121
3580 4 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 7387 0 121
3581 5 R3 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3582 4 Редовно одељење 24 13 6 0 0 Енглески језик 39800 0 375
3583 4 Редовно одељење 25 13 0 1 0 Француски језик 38002 0 121
3585 10 2/3б Редовно одељење 11 5 5 0 0 Енглески језик 18593 0 407
3586 5 1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Француски језик 47360 0 950
3587 5 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Немачки језик 9488 0 106
3588 6 Редовно одељење 31 16 1 0 0 Енглески језик 39800 0 375
3589 6 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Француски језик 47360 0 950
3590 6 Редовно одељење 32 15 0 0 0 Енглески језик 39800 0 375
3591 5 R4 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3592 5 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3593 7 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Француски језик 47360 0 950
3594 5 R5 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3595 7 Редовно одељење 21 11 0 1 0 Енглески језик 39800 0 375
3596 5 R6 Редовно одељење 29 19 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3597 5 R Редовно одељење 19 11 0 1 0 Руски језик 21547 0 289
3598 6 R1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3599 6 R2 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3600 6 R Редовно одељење 12 6 0 1 0 Руски језик 21547 0 289
3601 6 R3 Редовно одељење 25 13 1 0 0 Руски језик 34977 0 153
3602 7 R Редовно одељење 13 5 0 0 0 Руски језик 21547 0 289
3603 6 R4 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3604 6 R5 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3605 6 R6 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3606 8 R Редовно одељење 10 7 0 0 0 Руски језик 21547 0 289
3607 5 Е1 Редовно одељење 30 11 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3608 7 R1 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3609 5 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Немачки језик 20752 2422 106
3610 7 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 39800 0 375
3611 5 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 2422 106
3612 10 ев3 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Енглески језик 35275 19 729
3613 7 R2 Редовно одељење 31 15 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3614 10 ес1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 35275 26 729
3615 7 2 Редовно одељење 24 16 0 0 0 Енглески језик 3498 0 550
3616 7 R3 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Руски језик 34977 0 153
3617 5 Е2 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3618 8 1 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Француски језик 47360 0 950
3619 7 2 Редовно одељење 24 16 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3622 5 Редовно одељење 29 11 0 1 0 Француски језик 13875 0 121
3621 7 R4 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3623 7 R5 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3624 5 Е3 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3625 7 R6 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Руски језик 26150 0 153
3626 8 2 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3627 10 ед1 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Енглески језик 35275 32 729
3631 5 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Немачки језик 21725 0 350
3629 5 Е4 Редовно одељење 31 17 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3630 10 ед2 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Енглески језик 35275 32 729
3632 8 R1 Редовно одељење 28 19 0 0 0 Руски језик 40158 0 153
3633 10 ем1 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 35275 0 729
3634 5 Е5 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3635 8 2 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Немачки језик 5947 0 550
3636 10 ем2 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Енглески језик 35275 0 729
3637 5 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Немачки језик 21725 0 350
3638 8 3 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3639 8 3 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3640 5 е5 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Енглески језик 20080 0 729
3641 6 Редовно одељење 21 6 1 1 0 Немачки језик 21725 0 350
3642 6 е6 Редовно одељење 26 20 0 2 0 Енглески језик 20080 0 729
3643 5 Е6 Редовно одељење 30 12 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3644 8 R2 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Руски језик 40158 0 153
3645 8 4 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
3646 6 Редовно одељење 19 8 1 2 0 Немачки језик 21725 0 350
3647 8 R3 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Руски језик 40158 0 153
3648 7 е7 Редовно одељење 20 8 0 1 0 Енглески језик 20080 0 729
3649 8 4 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3650 6 Е1 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3651 8 R4 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Руски језик 40158 0 153
3652 7 Редовно одељење 14 4 0 0 0 Немачки језик 21725 0 350
3653 8 R5 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Руски језик 40158 0 153
3654 7 Редовно одељење 15 8 0 2 0 Немачки језик 21725 0 350
3655 6 Е2 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 47188 0 1137
3656 8 R6 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Руски језик 40158 0 153
3657 8 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Немачки језик 21725 0 350
3658 6 Е3 Редовно одељење 23 14 0 1 0 Енглески језик 47188 0 1137
3659 8 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Немачки језик 21725 0 350
3660 6 Е4 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 32120 0 1137
3661 2 Е1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 36092 0 25
3662 6 Е5 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 32120 0 1137
3663 2 Е2 Редовно одељење 31 14 0 0 0 Енглески језик 12153 0 25
3664 6 Е6 Редовно одељење 20 13 0 0 0 Енглески језик 32120 0 1137
3665 2 Е3 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 36092 0 25
3666 8 е8 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 20080 0 729
3667 6 Редовно одељење 28 10 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3668 5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Француски језик 28786 0 121
3669 6 Редовно одељење 28 10 0 0 0 Немачки језик 9488 0 106
3670 2 Е4 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 12153 0 25
3671 6 Е7 Редовно одељење 20 9 1 0 0 Енглески језик 32120 0 1137
3672 5 Редовно одељење 29 18 0 0 0 Француски језик 7387 0 121
3673 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
3674 5 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Француски језик 28786 0 121
3675 2 Е5 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Енглески језик 36092 0 25
3731 8 1n Редовно одељење 6 3 0 0 0 Немачки језик 12764 0 320
3677 5 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Француски језик 13875 0 121
3678 6 Е8 Редовно одељење 20 10 0 1 0 Енглески језик 32120 0 1137
3679 5 Редовно одељење 31 14 0 0 0 Француски језик 28786 0 121
3680 2 Е6 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 42864 0 25
3681 7 Е1 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3682 2 Е7 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 40102 2698 25
3683 7 Е2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3684 6 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Француски језик 13875 0 121
3685 2 Е8 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Енглески језик 40102 2698 25
3686 7 Е3 Редовно одељење 18 6 0 0 0 Енглески језик 32120 0 1137
3687 6 Редовно одељење 27 14 1 0 0 Француски језик 28786 0 121
3688 7 Е4 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3689 6 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Француски језик 13875 0 121
3690 7 Е5 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3691 5 р5 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Руски језик 48582 0 729
3692 7 Е6 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3693 6 Редовно одељење 25 13 1 1 0 Француски језик 28786 0 121
3694 8 Е1 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3695 6 Редовно одељење 24 12 1 0 0 Француски језик 13875 0 121
3696 6 Редовно одељење 25 13 1 0 0 Француски језик 28786 0 121
3697 8 Е2 Редовно одељење 23 16 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3698 7 Редовно одељење 28 13 1 1 0 Француски језик 33719 0 121
3699 1 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
3700 7 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Француски језик 28786 0 121
3701 8 Е3 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3702 7 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Француски језик 33719 0 121
3703 2 Е9 Редовно одељење 24 13 1 0 0 Енглески језик 22981 2699 25
3704 7 Редовно одељење 22 8 0 3 0 Француски језик 28786 0 121
3705 8 Е4 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 25943 0 1137
3706 7 Редовно одељење 23 11 0 1 0 Француски језик 33719 0 121
3707 6 р6 Редовно одељење 26 20 0 2 0 Руски језик 48582 0 729
3708 7 Редовно одељење 26 12 2 0 0 Француски језик 28786 0 121
3709 7 р7 Редовно одељење 20 8 0 1 0 Руски језик 48582 0 729
3710 7 Редовно одељење 21 9 0 1 0 Француски језик 13875 0 121
3711 8 р8 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Руски језик 48582 0 729
3712 8 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Француски језик 13875 0 121
3713 2 Е10 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 22981 2699 25
3714 8 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Француски језик 38002 0 121
3715 8 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Француски језик 13875 0 121
3716 1 ЕР Редовно одељење 7 2 0 0 0 Енглески језик 17402 1198 1137
3717 2 Е11 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 49104 2697 25
3718 8 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Француски језик 38002 0 121
3719 8 Редовно одељење 22 9 2 1 0 Француски језик 13875 0 121
3720 2 ЕР Редовно одељење 10 8 0 0 0 Енглески језик 17402 1198 1137
3721 8 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Француски језик 38002 0 121
3722 3 ЕР Редовно одељење 12 7 0 0 0 Енглески језик 17402 1198 1137
3723 1 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
3724 4 ЕР Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 17402 1198 1137
3726 1 е Редовно одељење 12 6 0 0 0 Енглески језик 44599 0 311
3728 5 1n Редовно одељење 9 6 0 0 0 Немачки језик 12764 0 320
3729 6 1n Редовно одељење 6 3 0 0 0 Немачки језик 12764 0 320
3730 7 1n Редовно одељење 8 5 0 0 0 Немачки језик 12764 0 320
3732 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 9279 0 1303
3733 1 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3734 3 Е1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
47205 4 Е4-1 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 49182 0 481
3736 1 11Е Редовно одељење 18 5 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3737 1 Редовно одељење 28 10 0 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3738 1 12Е Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3739 3 Е2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3740 1 Редовно одељење 25 9 1 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3741 5 Н51 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Немачки језик 42645 0 742
3742 2 21Е Редовно одељење 15 10 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3743 3 Е3 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3744 2 22Е Редовно одељење 17 8 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
4183 3 ИС1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 14178 0 1204
3746 2 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3747 3 31Е Редовно одељење 17 8 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3748 3 е Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 44599 0 311
3749 3 32Е Редовно одељење 17 7 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3750 2 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3751 3 Е4 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3752 4 41Е Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3753 2 Редовно одељење 22 9 1 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3754 1 1 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 14591 0 393
3755 6 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Енглески језик 2422 106
3756 2 Редовно одељење 28 14 1 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3757 4 42Е Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3758 4 е Редовно одељење 14 6 0 1 0 Енглески језик 44599 0 311
3759 6 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Немачки језик 20752 2422 106
3760 1 А Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3761 5 51Е Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3762 3 Редовно одељење 28 12 1 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3763 3 Е5 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3764 5 Е6 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
3765 3 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3766 1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
3767 5 52Е Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 35764 0 712
3768 3 Редовно одељење 27 10 1 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3769 1 2 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
3770 5 Е7 Редовно одељење 23 13 1 0 0 Енглески језик 4403 0 102
3771 4 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3772 4 Е1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3773 5 Н52 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Немачки језик 42645 0 742
3774 5 Е8 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 9901 914 102
3775 4 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3776 1 Б Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3777 5 Н53 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 42645 0 742
3778 4 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3779 1 4 Редовно одељење 10 2 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
3780 4 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3797 6 Н61 Редовно одељење 30 16 2 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3782 1 Ц Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3783 3 2 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 36567 0 550
3784 1 Д Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3785 5 Н54 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 42645 0 742
48003 6 1 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Енглески језик 111524 0 894
3787 6 61Е Редовно одељење 21 6 0 0 0 Енглески језик 44986 0 712
3788 4 Е2 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3789 5 Ф55 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Француски језик 25332 0 742
3790 6 62Е Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 44986 0 712
3791 6 Е1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3792 6 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3793 2 2 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 37856 0 465
3794 5 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3795 1 2 Редовно одељење 31 19 0 0 0 Енглески језик 946 0 98
3796 6 63Е Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 44986 0 712
3798 6 Е2 Редовно одељење 21 13 0 1 0 Енглески језик 31506 0 102
3799 2 А Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 36325 1507 205
3800 2 1 Редовно одељење 18 6 0 0 0 Енглески језик 37856 0 465
3801 4 Е3 Редовно одељење 29 15 0 1 0 Енглески језик 42515 0 1137
4420 5 1 Редовно одељење 28 9 1 3 0 Енглески језик 3335 0 404
3803 5 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Немачки језик 112653 0 332
3804 7 71Е Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 44986 0 712
3805 6 Н62 Редовно одељење 30 16 1 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3806 1 3 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Енглески језик 946 0 98
3807 6 Н63 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3808 6 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Руски језик 44062 0 106
3809 6 Е3 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3810 2 Б Редовно одељење 23 10 1 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
49416 10 Е1 Редовно одељење 0 5 3 0 0 Енглески језик 46507 1078 805
3812 1 4 Редовно одељење 16 6 1 0 0 Енглески језик 946 0 98
3813 3 1 Редовно одељење 25 15 1 0 0 Енглески језик 37856 0 465
3814 6 Н64 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3815 5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3816 6 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Немачки језик 9488 0 106
3817 6 Е4 Редовно одељење 25 16 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
50561 5 4 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 17110 0 56
3819 5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Немачки језик 112653 0 332
3820 6 Е5 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3821 5 1e Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 108207 0 320
3822 4 Е4 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3823 7 Ф71 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Француски језик 25332 0 742
3824 6 Е6 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
3825 5 Редовно одељење 26 11 1 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3826 6 Е7 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 9901 914 102
3827 7 72Е Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 44986 0 712
3828 1 5 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Енглески језик 946 0 98
3829 2 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 9279 0 1303
3830 4 Е5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 42515 0 1137
3831 5 Редовно одељење 26 11 1 0 0 Немачки језик 26761 0 332
3832 8 81Е Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 44986 0 712
3833 7 Н72 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3834 6 2 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 40312 0 550
3835 7 Н73 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3836 6 1e Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 108207 0 320
4184 2 EN1 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
3838 5 Редовно одељење 25 14 1 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3839 6 2 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 22463 0 550
3840 7 Н74 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3841 5 Редовно одељење 25 14 1 0 0 Немачки језик 26761 0 332
3842 7 1e Редовно одељење 8 5 0 0 0 Енглески језик 108207 0 320
3843 3 2 Редовно одељење 26 16 1 0 0 Енглески језик 200 0 465
3844 8 82Е Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 44986 0 712
3845 7 Е1 Редовно одељење 27 18 0 1 0 Енглески језик 4403 0 102
3846 6 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3847 8 1e Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 108207 0 320
3848 2 1 Редовно одељење 32 18 1 0 0 Енглески језик 47924 0 98
3849 5 51Н Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3850 8 Н81 Редовно одељење 22 8 1 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3851 6 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Немачки језик 2401 0 332
3852 2 2 Редовно одељење 32 19 0 0 0 Енглески језик 47924 0 98
3853 4 1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 16621 0 465
3854 7 Е2 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3855 5 52Н Редовно одељење 17 10 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3856 8 Н82 Редовно одељење 23 8 0 1 0 Немачки језик 44176 0 742
3857 1 1 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 49021 0 155
3858 6 Редовно одељење 29 11 1 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3859 7 Е3 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 4403 0 102
3860 4 2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 16621 0 465
3861 2 3 Редовно одељење 33 19 0 0 0 Енглески језик 47924 0 98
3863 7 Е4 Редовно одељење 24 17 0 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3864 6 Редовно одељење 29 11 1 0 0 Немачки језик 26761 0 332
3865 7 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3866 5 1 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Енглески језик 22224 0 5
3867 8 Н83 Редовно одељење 21 13 0 0 0 Немачки језик 44176 0 742
3868 7 Е5 Редовно одељење 20 15 0 0 0 Енглески језик 4403 0 102
3870 2 4 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 47924 0 98
3871 6 Редовно одељење 28 16 1 0 0 Енглески језик 5261 0 332
3872 7 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Немачки језик 9488 0 106
3873 7 Е6 Редовно одељење 22 13 1 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3874 2 5 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Енглески језик 47924 0 98
3875 6 Редовно одељење 28 16 1 0 0 Немачки језик 26761 0 332
40220 1 1 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 28967 0 611
3877 7 Е7 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 9901 914 102
3878 8 Ф84 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Француски језик 25332 0 742
3879 7 Редовно одељење 28 13 1 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3881 7 Е8 Редовно одељење 23 12 1 0 0 Енглески језик 25720 0 102
3984 3 Е1 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Енглески језик 22981 0 25
3883 7 Редовно одељење 28 13 1 0 0 Немачки језик 26761 0 332
3985 7 72Н Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3982 5 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 946 0 98
3979 2 Е1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 45217 0 747
3980 7 71Н Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3987 7 4 Редовно одељење 19 9 0 1 0 Енглески језик 38293 0 1273
3890 8 Е1 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3891 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 9279 0 1303
3893 8 Е2 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
3895 8 Е3 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3896 8 Е4 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
3898 8 Е5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 15080 0 102
3900 2 Ц Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3901 3 1 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Енглески језик 24691 0 98
3902 7 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3903 7 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Немачки језик 9488 0 106
3904 3 2 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 24691 0 98
3905 1 Е1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 45217 0 747
3906 3 3 Редовно одељење 30 19 0 0 0 Енглески језик 24691 0 98
3907 3 4 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 24691 0 98
3908 3 5 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 24691 0 98
3909 1 5 Редовно одељење 13 3 2 0 0 Енглески језик 14591 1022 393
3910 2 Д Редовно одељење 21 13 1 0 0 Енглески језик 36325 1507 205
3911 8 Е6 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
3912 1 Е2 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 45217 0 747
4094 5 1 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 11185 0 590
3914 8 Е7 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Енглески језик 9901 914 102
3921 1 Е3 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Енглески језик 5229 523 747
3916 7 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Енглески језик 2422 106
3917 4 1 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
3918 8 Е8 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 31506 0 102
3919 3 А Редовно одељење 18 12 0 0 0 Енглески језик 1127 0 205
3920 7 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Немачки језик 20752 2422 106
3922 8 Е9 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 9901 914 102
3923 4 2 Редовно одељење 34 19 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
3924 4 3 Редовно одељење 32 18 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
3925 4 4 Редовно одељење 32 17 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
3926 2 1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 14591 0 393
3927 2 2 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 14591 0 393
3928 3 Ц Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3929 4 5 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
3930 1 Е4 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Енглески језик 5229 536 747
3931 2 4 Редовно одељење 12 10 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
3932 2 5 Редовно одељење 10 4 1 0 0 Енглески језик 14591 1022 393
3933 5 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 946 0 98
4093 2 2 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
3935 2 Редовно одељење 22 8 0 1 0 Енглески језик 9279 0 1303
3959 5 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Енглески језик 946 0 98
3937 7 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
3938 5 1-2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Француски језик 21128 0 98
3939 7 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 112653 0 332
3940 7 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3941 5 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Италијански језик 42739 0 98
3942 5 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 31871 0 1273
3943 3 Д Редовно одељење 21 12 1 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3944 7 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Немачки језик 26761 0 332
3945 5 Редовно одељење 30 14 1 0 0 Енглески језик 946 0 98
3986 1 1 Редовно одељење 11 4 2 0 0 Енглески језик 25855 0 590
3947 3 1 Редовно одељење 22 13 1 0 0 Енглески језик 14591 0 393
3948 5 2 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 31871 0 1273
3949 3 2 Редовно одељење 21 13 0 0 0 Енглески језик 14591 0 393
4032 6 Редовно одељење 21 10 2 0 0 Немачки језик 1497 0 393
3951 5 3 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 16053 0 1273
3952 8 Редовно одељење 21 13 0 0 0 Енглески језик 37588 0 106
3953 3 4 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
3954 3 Е Редовно одељење 21 15 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3955 5 2-4 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Италијански језик 1223 0 98
3956 5 4 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Енглески језик 31871 0 1273
3978 7 2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 38293 0 1273
3958 3 ф Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 1127 1507 205
3960 3 5 Редовно одељење 13 5 0 0 0 Енглески језик 14591 1022 393
3961 6 1 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 16053 0 1273
3962 6 61Н Редовно одељење 21 6 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3963 4 1 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 14591 0 393
3964 6 2 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 38293 0 1273
3965 4 2 Редовно одељење 23 12 0 1 0 Енглески језик 14591 0 393
3966 5 3-5 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Француски језик 21128 0 98
3967 6 62Н Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3968 4 А Редовно одељење 24 12 0 1 0 Енглески језик 36325 0 205
3969 6 3 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Енглески језик 38293 0 1273
3970 4 4 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
3971 1 Е5 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Енглески језик 45217 559 747
3972 6 4 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 38293 0 1273
3973 5 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Италијански језик 42739 0 98
3975 4 5 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 14591 1022 393
3976 7 1 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 16053 0 1273
3977 6 63Н Редовно одељење 21 11 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3981 7 3 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 16053 0 1273
3988 2 Е2 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Енглески језик 45217 0 747
3989 8 81Н Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3990 7 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 107500 0 332
3991 1 2 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Енглески језик 110000 275 590
3992 8 1 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 31871 0 1273
3993 7 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Немачки језик 26761 0 332
3994 8 82Н Редовно одељење 24 9 0 0 0 Немачки језик 11171 0 712
3995 8 2 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 31871 0 1273
3996 5 Редовно одељење 23 13 1 0 0 Немачки језик 1497 0 393
3997 2 Е3 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 5229 523 747
3998 5 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Француски језик 21128 0 98
3999 8 3 Редовно одељење 24 9 1 0 0 Енглески језик 31871 0 1273
4000 8 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 107500 0 332
4001 2 Е4 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Енглески језик 5229 536 747
4002 8 4 Редовно одељење 23 6 0 0 0 Енглески језик 31871 0 1273
4003 8 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 112653 0 332
4004 3 Е1 Редовно одељење 14 7 1 1 0 Енглески језик 45217 0 747
4005 8 Редовно одељење 27 18 0 0 0 Енглески језик 107500 0 332
4006 8 Редовно одељење 27 18 0 0 0 Немачки језик 26761 0 332
4412 5 Д Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4008 5 Редовно одељење 23 13 1 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4009 8 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 5261 0 332
4010 3 Е2 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 36092 0 25
4011 8 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Немачки језик 26761 0 332
4012 5 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
4013 3 Е3 Редовно одељење 31 16 0 0 0 Енглески језик 12153 0 25
4014 5 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4203 2 EN4 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4016 5 Редовно одељење 16 11 0 1 0 Енглески језик 33644 0 393
4017 2 1 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 11185 0 590
4018 3 Е4 Редовно одељење 26 17 0 0 0 Енглески језик 36092 0 25
4019 5 Редовно одељење 16 11 0 1 0 Немачки језик 11810 0 393
4020 5 Ф1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Француски језик 3009 0 102
4021 5 Редовно одељење 13 7 1 0 0 Немачки језик 11810 0 393
4022 5 Ф2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 9805 0 102
4023 7 1 Редовно одељење 29 18 0 0 0 Енглески језик 22224 0 5
4024 3 Е5 Редовно одељење 29 15 0 1 0 Енглески језик 22981 0 25
4025 5 Редовно одељење 13 7 1 0 0 Енглески језик 6428 0 393
4026 3 Е6 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 42864 0 25
4027 6 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4028 6 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Немачки језик 1497 0 393
4029 3 Е7 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Енглески језик 36092 2698 25
4030 6 Редовно одељење 21 10 2 0 0 Енглески језик 6428 0 393
4031 2 2 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 110000 275 590
4033 3 Е8 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 36092 2698 25
4034 6 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4035 5 а Редовно одељење 10 5 0 0 0 Немачки језик 26686 0 407
4036 3 1 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 25855 0 590
4037 6 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Немачки језик 1497 0 393
4038 6 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
4039 5 2 Редовно одељење 24 12 0 1 0 Енглески језик 22224 0 5
4040 3 Е9 Редовно одељење 25 10 0 1 0 Енглески језик 21314 2699 25
4041 6 а Редовно одељење 12 5 0 0 0 Немачки језик 26686 0 407
4042 6 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Енглески језик 6428 0 393
4043 3 2 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 110000 275 590
4044 5 3 Редовно одељење 27 10 1 1 0 Енглески језик 17500 0 5
4045 7 Редовно одељење 20 14 0 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4046 3 Е10 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 21314 2699 25
4047 7 а Редовно одељење 7 1 0 0 0 Немачки језик 26686 0 407
4048 5 Редовно одељење 32 14 0 0 0 Енглески језик 946 0 98
4049 6 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 22224 0 5
4050 7 Редовно одељење 20 14 0 0 0 Немачки језик 1497 0 393
4051 4 1 Редовно одељење 13 5 0 0 0 Енглески језик 25855 0 590
4052 6 2 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 22224 0 5
4053 3 Е11 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 49104 2697 25
4054 7 Редовно одељење 19 10 0 1 0 Енглески језик 33644 0 393
4055 8 а Редовно одељење 11 4 1 0 0 Немачки језик 26686 0 407
4056 6 3 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
4057 7 Редовно одељење 19 10 0 1 0 Немачки језик 1497 0 393
4058 4 2 Редовно одељење 23 12 3 0 0 Енглески језик 110000 275 590
4059 6 4 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
4060 7 Редовно одељење 20 9 0 1 0 Енглески језик 33644 0 393
4061 5 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Италијански језик 1223 0 98
4062 7 2 Редовно одељење 28 18 0 0 0 Енглески језик 22224 0 5
4063 7 Редовно одељење 20 9 0 1 0 Немачки језик 1497 0 393
4064 8 1 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 25964 0 5
4065 2 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4066 7 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Немачки језик 11810 0 393
4067 7 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Енглески језик 6428 0 393
4068 6 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
4069 1 E1 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Енглески језик 26103 0 208
4070 8 2 Редовно одељење 32 13 0 1 0 Енглески језик 22224 0 5
4071 8 3 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
4072 8 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Енглески језик 2422 106
4073 8 Редовно одељење 21 7 0 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4074 8 Редовно одељење 21 7 0 0 0 Немачки језик 1497 0 393
4075 8 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Немачки језик 20752 2422 106
4076 1 E2 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 26103 0 208
4077 8 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4078 5 Ф3 Редовно одељење 22 11 1 0 0 Француски језик 3009 0 102
4079 8 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Немачки језик 1497 0 393
4080 8 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Енглески језик 33644 0 393
4081 1 E3 Редовно одељење 11 5 1 1 0 Енглески језик 40240 1352 208
4082 1 1 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 5876 0 5
4083 8 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Немачки језик 1497 0 393
4084 1 2 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Енглески језик 22224 0 5
4085 8 Редовно одељење 12 6 0 1 0 Немачки језик 11810 0 393
4086 2 E4 Редовно одељење 21 11 0 1 0 Енглески језик 26103 0 208
4087 6 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Италијански језик 42739 0 98
4088 1 3 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 5876 0 5
4089 8 Редовно одељење 12 6 0 1 0 Енглески језик 6428 0 393
4090 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4092 2 1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 22224 0 5
4095 2 3 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 5876 0 5
4096 2 4 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
4097 5 3 Редовно одељење 23 10 4 1 0 Енглески језик 11185 275 590
4098 2 E5 Редовно одељење 20 6 0 1 0 Енглески језик 40240 0 208
4099 3 1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 5876 0 5
4106 4 1 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 5876 0 5
4101 10 Е14 Редовно одељење 5 2 0 1 0 Енглески језик 4763 1042 393
4102 6 1-2 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Француски језик 21128 0 98
4103 3 2 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
4104 10 Е23 Редовно одељење 5 3 0 1 0 Енглески језик 4763 1042 393
4105 6 1 Редовно одељење 19 12 1 0 0 Енглески језик 11185 0 590
4107 2 E6 Редовно одељење 21 7 1 0 0 Енглески језик 40240 0 208
4108 6 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
4109 4 2 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
4110 6 3 Редовно одељење 23 13 5 0 0 Енглески језик 11185 275 590
4111 4 3 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 5876 0 5
4140 1 EN1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4113 6 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Италијански језик 1223 0 98
4114 7 2 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Енглески језик 11185 0 590
4115 5 Ф4 Редовно одељење 21 11 1 0 0 Француски језик 9805 0 102
4116 5 1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 16621 0 465
4117 6 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
4118 7 3 Редовно одељење 19 10 2 1 0 Енглески језик 11185 275 590
4119 5 Ф5 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Француски језик 7296 0 102
4120 10 E7 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Енглески језик 40240 1352 208
4121 8 1 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 11185 0 590
4122 5 Ф6 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Француски језик 9805 0 102
4123 3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 9279 0 1303
4124 5 2 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Енглески језик 16621 0 465
4125 6 3-5 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Француски језик 21128 0 98
4126 8 3 Редовно одељење 22 12 1 2 0 Енглески језик 11185 275 590
4127 5 Ф7 Редовно одељење 23 13 1 0 0 Француски језик 3009 0 102
4143 6 Ф2 Редовно одељење 21 13 0 1 0 Француски језик 9805 0 102
4129 5 1 Редовно одељење 5 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4130 5 Ф8 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Француски језик 27158 914 102
4131 5 1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 23103 0 465
35886 10 Г3 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Енглески језик 28333 695 1029
4133 1 ИС1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Енглески језик 14178 0 1204
4134 3 E8 Редовно одељење 13 8 1 2 0 Енглески језик 26103 0 208
4135 6 Ф1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 3009 0 102
4136 5 2 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Немачки језик 23103 0 465
4137 5 2 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Француски језик 14650 0 590
4138 5 2E Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 20800 0 125
4139 5 1 Редовно одељење 19 0 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4141 1 ИС2 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 14178 0 1204
4142 6 Редовно одељење 23 15 0 0 0 Италијански језик 42739 0 98
4144 5 1E Редовно одељење 22 13 0 1 0 Енглески језик 24406 0 125
4145 1 EN2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4146 3 E9 Редовно одељење 17 7 1 1 2 Енглески језик 26103 0 208
4147 5 2 Редовно одељење 7 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4148 6 Редовно одељење 29 11 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
4149 6 Ф3 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Француски језик 3009 0 102
4150 5 4 Редовно одељење 23 10 4 1 0 Француски језик 47755 275 590
4151 5 1F Редовно одељење 22 13 0 1 0 Француски језик 25778 0 125
4152 5 2 Редовно одељење 17 0 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4153 1 EN3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4154 4 Ц Редовно одељење 23 10 0 1 0 Енглески језик 36325 0 205
4155 6 Редовно одељење 18 6 0 0 0 Италијански језик 1223 0 98
4156 6 Ф4 Редовно одељење 25 16 0 0 0 Француски језик 9805 0 102
4157 2 ИС1 Редовно одељење 21 10 0 1 0 Енглески језик 43855 0 1204
4158 5 3 Редовно одељење 6 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4159 5 2F Редовно одељење 22 10 0 0 0 Француски језик 25778 0 125
4160 1 EN4 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4161 5 3 Редовно одељење 21 0 0 0 0 Немачки језик 37762 0 5
4162 6 Ф5 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Француски језик 3009 0 102
4163 1 EN5 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4164 4 Д Редовно одељење 21 7 1 0 0 Енглески језик 36325 0 205
4165 6 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 2653 0 98
4166 1 EN6 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4167 6 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4168 6 2 Редовно одељење 5 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4169 6 2 Редовно одељење 19 12 1 0 0 Француски језик 14650 0 590
4170 6 Ф6 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Француски језик 7296 0 102
4171 2 ИС2 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 43855 0 1204
4172 3 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Енглески језик 9279 0 1303
4173 5 3E Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 24406 0 125
4174 6 2 Редовно одељење 19 0 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4175 4 Е Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 36325 0 205
4176 6 3 Редовно одељење 6 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4177 6 3 Редовно одељење 19 0 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4178 6 4 Редовно одељење 9 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4179 6 4 Редовно одељење 17 0 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4180 1 EN7 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4181 7 1 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4182 5 А Редовно одељење 23 11 1 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4185 5 3F Редовно одељење 22 11 0 0 0 Француски језик 25778 0 125
4186 7 1 Редовно одељење 26 0 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4187 7 2 Редовно одељење 7 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4188 3 ИС2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 14178 0 1204
4189 7 2 Редовно одељење 21 0 0 0 0 Немачки језик 37762 0 5
4190 6 1E Редовно одељење 22 9 0 1 0 Енглески језик 24406 0 125
4191 7 3 Редовно одељење 10 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4192 2 EN2 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4193 2 е Редовно одељење 11 9 0 0 0 Енглески језик 44599 0 311
4194 4 ИС1 Редовно одељење 22 7 0 0 0 Енглески језик 14178 0 1204
4201 4 ИС2 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 43855 0 1204
4200 2 EN3 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4197 7 3 Редовно одељење 20 0 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4199 6 1F Редовно одељење 22 9 0 1 0 Француски језик 25778 0 125
4202 6 2E Редовно одељење 22 9 0 1 0 Енглески језик 24406 0 125
4378 6 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4205 3 E10 Редовно одељење 26 6 0 1 0 Енглески језик 26103 0 208
4206 10 е Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 44599 0 311
4210 6 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Италијански језик 1223 0 98
4208 3 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 9279 0 1303
4209 2 EN5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 27185 0 128
4211 3 E11 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Енглески језик 40240 1352 208
4212 2 EN6 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 27185 0 128
4213 6 4 Редовно одељење 23 13 5 0 0 Француски језик 14650 275 590
4214 6 2F Редовно одељење 22 9 0 1 0 Француски језик 25778 0 125
4215 7 3 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 17500 0 5
4216 8 1 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Немачки језик 37112 0 5
4217 6 3E Редовно одељење 22 14 1 0 0 Енглески језик 24406 0 125
4218 10 E12 Редовно одељење 5 2 0 1 0 Енглески језик 26103 0 208
4219 8 2 Редовно одељење 32 13 0 1 0 Немачки језик 37762 0 5
4220 7 1 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Француски језик 14650 0 590
4221 8 3 Редовно одељење 11 0 0 0 0 Италијански језик 5876 0 5
4222 6 3F Редовно одељење 22 14 1 0 0 Француски језик 42630 0 125
4223 8 3 Редовно одељење 15 0 0 0 0 Немачки језик 37762 0 5
4224 2 EN7 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4225 7 4 Редовно одељење 19 10 2 1 0 Француски језик 47755 275 590
4226 4 E13 Редовно одељење 23 10 0 1 0 Енглески језик 26103 0 208
4227 7 1E Редовно одељење 23 11 1 0 0 Енглески језик 24406 0 125
4228 5 Ф2 Редовно одељење 28 15 0 1 0 Француски језик 37854 0 1204
4229 6 Ф7 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Француски језик 27158 914 102
4230 7 1F Редовно одељење 23 11 1 0 0 Француски језик 25778 0 125
4231 3 EN1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 27185 0 128
4232 8 2 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Француски језик 14650 0 590
4233 4 E14 Редовно одељење 22 9 1 1 0 Енглески језик 26103 0 208
4234 7 2E Редовно одељење 21 10 1 0 0 Енглески језик 24406 0 125
4235 3 EN2 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 27185 0 128
4236 7 Ф1 Редовно одељење 27 18 0 1 0 Француски језик 7296 0 102
4237 5 Ф1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Француски језик 37854 0 1204
4238 7 2F Редовно одељење 21 10 1 0 0 Француски језик 25778 0 125
4239 8 4 Редовно одељење 22 12 1 2 0 Француски језик 47755 275 590
4240 7 Ф2 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Француски језик 27158 0 102
4241 3 EN3 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 27185 0 128
4242 4 E15 Редовно одељење 24 10 2 0 0 Енглески језик 26103 0 208
4243 3 EN4 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 27185 0 128
4244 7 3E Редовно одељење 20 9 1 0 0 Енглески језик 20800 0 125
4245 7 Ф3 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Француски језик 7296 0 102
4246 3 EN5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
4247 7 Ф4 Редовно одељење 24 17 0 0 0 Француски језик 9805 0 102
4248 7 3F Редовно одељење 20 9 1 0 0 Француски језик 42630 0 125
4249 3 EN6 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
4250 8 1E Редовно одељење 31 16 0 0 0 Енглески језик 24406 0 125
4251 7 Ф5 Редовно одељење 20 15 0 0 0 Француски језик 7296 0 102
4252 3 EN7 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
4253 7 Ф6 Редовно одељење 22 13 1 0 0 Француски језик 9805 0 102
4254 4 EN1 Редовно одељење 31 16 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4255 7 Ф7 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Француски језик 27158 914 102
4256 8 1F Редовно одељење 31 16 0 0 0 Француски језик 25778 0 125
4257 7 Ф8 Редовно одељење 23 12 1 0 0 Француски језик 9805 0 102
4258 8 4 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Немачки језик 18223 0 404
4259 8 2E Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 24406 0 125
4260 6 Ф1 Редовно одељење 21 6 0 0 0 Француски језик 37854 0 1204
4261 4 EN2 Редовно одељење 31 14 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4262 8 Ф1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Француски језик 3009 0 102
4263 8 2F Редовно одељење 30 13 0 0 0 Француски језик 25778 0 125
4264 8 Ф2 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Француски језик 27158 0 102
4265 8 Ф3 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Француски језик 3009 0 102
4266 6 Ф2 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Француски језик 37854 0 1204
4267 8 Ф4 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Француски језик 9805 0 102
4268 4 EN3 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4269 8 Ф5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Француски језик 3009 0 102
4270 7 Ф1 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Француски језик 8979 0 1204
4271 5 E16 Редовно одељење 22 12 0 1 0 Енглески језик 11177 0 208
4272 3 Редовно одељење 28 10 0 0 0 Енглески језик 9279 0 1303
4273 8 Ф6 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Француски језик 27158 0 102
4274 8 Ф7 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Француски језик 27158 914 102
4275 4 EN4 Редовно одељење 31 15 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4276 7 Ф2 Редовно одељење 17 10 0 2 0 Француски језик 8979 0 1204
4277 8 Ф8 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Француски језик 27158 0 102
4278 5 N1 Редовно одељење 22 12 0 1 0 Немачки језик 10057 0 208
4279 8 Ф9 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Француски језик 27158 914 102
4280 8 Ф1 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Француски језик 8979 0 1204
4281 4 EN5 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4282 8 Ф2 Редовно одељење 19 12 0 0 0 Француски језик 8979 0 1204
4283 4 EN6 Редовно одељење 31 16 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4285 5 E17 Редовно одељење 23 13 1 1 0 Енглески језик 11177 0 208
4286 5 EN1 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4287 1 1 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4288 5 N2 Редовно одељење 23 13 1 1 0 Немачки језик 10057 0 208
4289 5 EN2 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 22084 0 128
4290 5 E18 Редовно одељење 28 12 0 0 1 Енглески језик 11177 0 208
4292 5 N3 Редовно одељење 28 12 0 0 1 Немачки језик 10057 0 208
4293 4 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
4294 5 EN3 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4295 5 Е1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Енглески језик 46545 0 1066
4296 5 EN4 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
4297 5 EN5 Редовно одељење 28 14 0 1 0 Енглески језик 13430 0 128
4298 6 E19 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 23053 0 208
4299 6 Е1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Енглески језик 21461 0 1066
4300 5 EN6 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
4301 6 N4 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Немачки језик 10057 0 208
4302 5 EN7 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
4303 7 Е1 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Енглески језик 26414 0 1066
4304 1 2 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4305 5 2 Редовно одељење 28 12 1 3 0 Енглески језик 3335 0 404
4306 1 3 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4307 8 Е1 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Енглески језик 21461 0 1066
4308 5 2 Редовно одељење 28 12 1 3 0 Немачки језик 11574 0 404
4309 6 EN1 Редовно одељење 29 17 0 0 0 Енглески језик 37276 0 128
4310 6 E20 Редовно одељење 25 13 0 2 0 Енглески језик 23053 0 208
4311 2 1 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4312 2 2 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4313 6 EN2 Редовно одељење 25 14 0 1 0 Енглески језик 37276 0 128
4314 2 3 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4315 5 Р1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Руски језик 10491 0 1066
4316 6 EN3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 37276 0 128
4317 4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
4318 3 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4319 6 EN4 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 37276 0 128
4320 6 N5 Редовно одељење 25 13 0 2 0 Немачки језик 10057 0 208
4321 3 2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4322 6 EN5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 37276 0 128
4323 3 3 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4324 6 Р1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Руски језик 43986 0 1066
4325 6 EN6 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Енглески језик 37276 0 128
4326 6 E21 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Енглески језик 11177 0 208
4327 3 4 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4328 7 EN1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4329 7 Р1 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Руски језик 43986 0 1066
4330 4 1 Редовно одељење 31 17 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4331 7 EN2 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 37276 0 128
4332 4 2 Редовно одељење 32 17 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4333 8 Е2 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Енглески језик 46545 341 1066
4334 6 N6 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Немачки језик 27075 0 208
4335 4 3 Редовно одељење 31 16 0 0 0 Енглески језик 11040 0 130
4336 7 EN3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 37276 0 128
4337 7 EN4 Редовно одељење 27 15 0 1 0 Енглески језик 14202 0 128
4338 7 EN5 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
4339 7 E22 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 47513 0 208
4340 8 Р2 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Руски језик 10491 341 1066
4341 7 EN6 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 13430 0 128
46812 6 6/2e Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 4479 0 83
4343 7 EN7 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Енглески језик 37276 0 128
4344 7 N7 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Немачки језик 27075 0 208
4345 1 1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 45281 0 568
4346 8 EN1 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4348 8 EN2 Редовно одељење 29 17 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4349 1 2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 45281 0 568
4350 7 E23 Редовно одељење 23 6 0 0 0 Енглески језик 11177 0 208
4351 8 EN3 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 14202 0 128
4352 7 Е3 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Енглески језик 46545 346 1066
4353 1 3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 45281 0 568
4354 5 1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 5132 0 130
4355 7 N8 Редовно одељење 23 6 0 0 0 Немачки језик 27075 0 208
4356 5 2 Редовно одељење 25 16 0 0 0 Енглески језик 5132 0 130
4357 8 EN4 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4358 1 4 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 33637 525 568
4359 5 3 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 5132 0 130
4360 7 Р3 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Руски језик 42373 346 1066
4373 7 N9 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Немачки језик 27075 0 208
4374 8 Р3 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Руски језик 42373 346 1066
4375 1 2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 32009 0 1273
4364 8 EN5 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4365 4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
4366 7 E24 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 11177 0 208
4367 8 EN6 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 28123 0 128
4368 8 Е3 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Енглески језик 46545 346 1066
4369 6 1 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4370 2 1 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4371 5 А-2 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Италијански језик 43874 0 205
4372 1 1 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 32009 0 1273
4376 2 2 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4377 6 2 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4379 8 E25 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 47513 0 208
4380 1 3 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Енглески језик 32009 0 1273
4381 7 1 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 5132 0 130
4382 2 3 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4383 7 2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 5132 0 130
4384 4 Редовно одељење 24 14 1 0 0 Енглески језик 15016 0 1303
4385 8 N10 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Немачки језик 10057 0 208
4386 2 4 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 33637 525 568
4387 7 3 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 5132 0 130
4388 2 1 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 19710 0 1273
4389 3 1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 45281 0 568
4390 7 4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 5132 0 130
4391 8 E26 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 11177 0 208
4392 8 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4393 8 Р1 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Руски језик 43986 0 1066
4394 3 2 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Енглески језик 45281 0 568
4395 8 2 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4396 2 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 19710 0 1273
4397 8 3 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 23389 0 130
4398 3 3 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 45281 0 568
4399 2 3 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 19710 0 1273
4400 5 Ц Редовно одељење 24 7 2 1 0 Енглески језик 31908 0 205
46811 7 1 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Енглески језик 24452 0 837
4402 3 4 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 33637 525 568
4403 5 1 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Руски језик 108763 0 130
4404 4 1 Редовно одељење 33 14 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4405 5 2 Редовно одељење 25 16 0 0 0 Руски језик 108763 0 130
4406 5 Ц-2 Редовно одељење 24 7 2 1 0 Италијански језик 43874 0 205
4407 3 1 Редовно одељење 19 10 0 0 0 Енглески језик 19710 0 1273
4408 4 2 Редовно одељење 33 16 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4409 5 3 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Руски језик 23389 0 130
4410 3 2 Редовно одељење 18 8 1 0 0 Енглески језик 19710 0 1273
4411 4 3 Редовно одељење 32 14 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4413 3 3 Редовно одељење 18 9 1 0 0 Енглески језик 19710 0 1273
4414 4 4 Редовно одељење 33 19 0 0 0 Енглески језик 33637 525 568
4415 3 4 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 19710 0 1273
4416 1 1еj Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 18764 0 146
4417 5 Д-2 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Италијански језик 20075 0 205
4418 5 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4419 4 1 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 32009 0 1273
4421 5 2 Редовно одељење 25 11 0 1 0 Енглески језик 7872 0 568
4422 4 2 Редовно одељење 23 8 1 0 0 Енглески језик 32009 0 1273
4423 5 Е Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4424 1 2еj Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 18764 0 146
4425 5 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4426 4 3 Редовно одељење 25 9 1 0 0 Енглески језик 32009 0 1273
4451 8 2 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4428 5 Е-2 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Италијански језик 20075 0 205
4429 1 3еj Редовно одељење 19 12 0 0 0 Енглески језик 18764 0 146
4430 5 4 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Енглески језик 33637 525 568
4431 6 1 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4432 6 2 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4433 6 1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 22827 0 404
4434 6 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4435 6 1 Редовно одељење 31 17 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4436 2 1еj Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 31938 0 146
4437 7 1 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4438 7 2 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Руски језик 108763 0 130
4439 2 2еj Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 31938 0 146
4440 7 3 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4441 6 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Немачки језик 112653 0 332
4442 6 2 Редовно одељење 31 17 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4443 7 4 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4444 6 А Редовно одељење 23 11 0 1 0 Енглески језик 19157 0 205
4445 10 1 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Енглески језик 38293 670 1273
4446 3 1еj Редовно одељење 28 10 0 0 0 Енглески језик 18764 0 146
4447 8 N11 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Немачки језик 10057 0 208
4448 6 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 43933 0 332
4449 8 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4450 6 3 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Енглески језик 7872 0 568
4452 3 2еj Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 18764 0 146
4453 6 А-2 Редовно одељење 23 11 0 1 0 Италијански језик 108542 0 205
4454 10 2 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Енглески језик 38293 670 1273
4455 8 3 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Руски језик 28070 0 130
4476 6 Ц-2 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Италијански језик 108542 0 205
4457 8 E27 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 11177 0 208
4458 6 4 Редовно одељење 18 9 0 1 0 Енглески језик 33637 525 568
4459 4 1еj Редовно одељење 30 12 3 0 0 Енглески језик 31938 0 146
4460 10 3 Редовно одељење 10 8 0 0 0 Енглески језик 16053 679 1273
4461 6 Б Редовно одељење 22 9 1 0 0 Енглески језик 19157 0 205
4462 8 N12 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Немачки језик 10057 0 208
4463 6 5 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 33637 525 568
46816 10 1 Редовно одељење 8 5 1 0 0 Енглески језик 109479 1671 770
4465 10 4 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Енглески језик 16053 679 1273
4466 8 E28 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 11177 0 208
4467 6 Б-2 Редовно одељење 22 9 1 0 0 Италијански језик 108542 0 205
4468 4 2еj Редовно одељење 28 10 0 0 0 Енглески језик 31938 0 146
4477 7 3 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4470 7 1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4471 10 5 Редовно одељење 4 4 0 0 0 Енглески језик 16053 681 1273
4472 8 N13 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Немачки језик 10057 0 208
4473 6 Ц Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 19157 0 205
4474 7 2 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4475 1 е1 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
7239 3 2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 14771 0 425
4479 1 е2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4480 6 Д Редовно одељење 26 12 1 0 0 Енглески језик 19157 0 205
4481 8 1 Редовно одељење 29 10 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4482 6 Д-2 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Италијански језик 108542 0 205
4483 8 2 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 7872 0 568
4484 1 е3 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Енглески језик 6404 282 15
4485 8 3 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 9506 0 568
4486 5 е Редовно одељење 16 6 0 3 0 Енглески језик 44599 0 311
4487 1 1 Редовно одељење 14 6 0 2 0 Енглески језик 35395 0 404
4488 7 4 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 33637 525 568
4489 6 Е Редовно одељење 23 10 0 1 0 Енглески језик 19157 0 205
4490 1 е4 Редовно одељење 12 6 2 0 0 Енглески језик 10240 293 15
4491 6 Е-2 Редовно одељење 23 10 0 1 0 Италијански језик 108542 0 205
4492 5 н Редовно одељење 16 6 0 3 0 Немачки језик 49553 0 311
4493 7 А Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4494 7 А-2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Италијански језик 20075 0 205
4495 4 Е1 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 24975 0 25
4496 7 Ц Редовно одељење 26 6 0 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4497 6 е Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 44599 0 311
4498 4 Е2 Редовно одељење 32 20 0 0 0 Енглески језик 49104 0 25
4499 7 Ц-2 Редовно одељење 26 6 0 0 0 Италијански језик 20075 0 205
4500 6 н Редовно одељење 8 3 0 0 0 Немачки језик 49553 0 311
4501 4 Е3 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 42864 0 25
4502 7 Д Редовно одељење 22 12 1 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4503 4 Е4 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 40102 0 25
4504 5 N1 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4505 7 Д-2 Редовно одељење 22 12 1 0 0 Италијански језик 108542 0 205
4506 4 Е5 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Енглески језик 24975 0 25
4507 1 1 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 107086 0 103
4508 4 Е6 Редовно одељење 33 21 0 0 0 Енглески језик 42864 0 25
4509 1 3 Редовно одељење 5 2 1 0 1 Енглески језик 35395 0 404
4510 1 2 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Енглески језик 16325 0 103
4511 5 N2 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4512 4 Е7 Редовно одељење 22 11 1 0 0 Енглески језик 36092 2698 25
4513 1 Е11 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4514 5 N3 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4515 1 Е12 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4516 4 Е8 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 36092 2698 25
4517 1 Е13 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4518 5 N4 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Немачки језик 5470 0 128
4519 1 Е14 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4520 4 Е9 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 21314 2699 25
4522 1 2 Редовно одељење 14 6 1 2 0 Енглески језик 35395 0 404
4523 2 Е21 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4524 5 N5 Редовно одељење 28 14 0 1 0 Немачки језик 5470 0 128
4525 2 Е22 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4526 4 Е10 Редовно одељење 18 6 0 0 0 Енглески језик 21314 2699 25
4527 2 Е23 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4528 4 Е11 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Енглески језик 49104 2697 25
4529 3 Е31 Редовно одељење 28 14 2 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4530 7 Е Редовно одељење 23 13 1 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4531 3 Е32 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4532 5 1 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 24400 0 568
4533 7 Е-2 Редовно одељење 23 13 1 0 0 Италијански језик 20075 0 205
4534 3 Е33 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4535 4 Е41 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4536 5 2 Редовно одељење 25 11 0 1 0 Немачки језик 24400 0 568
4537 7 Ф Редовно одељење 20 11 1 0 0 Енглески језик 31908 0 205
4538 4 Е42 Редовно одељење 32 12 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4539 5 N6 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 5470 0 128
4540 5 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Немачки језик 24400 0 568
4541 4 Е43 Редовно одељење 27 12 1 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4542 5 N7 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Немачки језик 5470 0 128
4543 7 е Редовно одељење 16 7 3 0 0 Енглески језик 44599 0 311
4544 6 2 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Енглески језик 46104 0 404
4545 5 4 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Немачки језик 26915 525 568
4546 10 ЕВ1 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 7672 613 742
4547 7 Ф-2 Редовно одељење 20 11 1 0 0 Италијански језик 20075 0 205
4548 6 N1 Редовно одељење 29 17 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4549 6 1 Редовно одељење 31 17 0 0 0 Немачки језик 26915 0 568
4550 10 ЕВ2 Редовно одељење 16 5 0 0 0 Енглески језик 7672 613 742
4551 7 н Редовно одељење 16 7 3 0 0 Немачки језик 49553 0 311
4552 10 ЕД1 Редовно одељење 14 10 0 0 0 Енглески језик 7672 624 742
4553 6 3 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Немачки језик 26915 0 568
4554 6 3 Редовно одељење 5 2 0 1 1 Енглески језик 3335 0 404
4555 10 ЕД2 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Енглески језик 7672 624 742
4556 6 N2 Редовно одељење 25 14 0 1 0 Немачки језик 41535 0 128
4557 6 4 Редовно одељење 18 9 0 1 0 Немачки језик 26915 525 568
4558 5 1e Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4559 5 Е51 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4560 6 5 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Немачки језик 26915 525 568
4561 6 N3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4562 7 2 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Енглески језик 3335 0 404
4563 5 Е52 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4564 7 1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 24400 0 568
4565 5 Е53 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4566 6 N4 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Немачки језик 5470 0 128
4567 8 е Редовно одељење 15 8 0 3 0 Енглески језик 44599 0 311
4568 5 Е54 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4569 7 3 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Енглески језик 3335 0 404
4570 7 2 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Немачки језик 24400 0 568
4571 6 N5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 41535 0 128
4572 5 Е55 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4573 5 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4574 7 3 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Немачки језик 24400 0 568
4575 8 н Редовно одељење 15 8 0 3 0 Немачки језик 49553 0 311
4576 6 N6 Редовно одељење 26 14 0 1 0 Немачки језик 5470 0 128
4577 6 Е61 Редовно одељење 30 16 2 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4578 7 4 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Немачки језик 26915 525 568
4579 6 Е62 Редовно одељење 30 16 1 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4580 7 4 Редовно одељење 14 6 1 1 0 Енглески језик 3335 0 404
4581 8 1 Редовно одељење 29 10 0 0 0 Немачки језик 24400 0 568
4582 6 Е63 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4583 7 N1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 41535 0 128
4584 8 2 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Немачки језик 24400 0 568
4585 7 N2 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4586 6 Е64 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4587 8 2 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 46104 0 404
4588 7 Е71 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4589 8 4 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Немачки језик 26915 525 568
4590 7 N3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Немачки језик 41535 0 128
4591 7 Е72 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4592 8 3 Редовно одељење 6 4 0 1 0 Енглески језик 3335 0 404
4593 7 Е73 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 22378 0 742
4594 7 N4 Редовно одељење 27 15 0 1 0 Немачки језик 13366 0 128
4595 7 Е74 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 36214 0 742
4596 7 N5 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Немачки језик 41535 0 128
4597 8 4 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 22827 0 404
4891 7 2 Редовно одељење 12 6 2 2 0 Енглески језик 45979 0 16
4599 8 Е81 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4600 8 Е82 Редовно одељење 23 8 0 1 0 Енглески језик 28425 0 742
4601 8 Е83 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4602 7 N6 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4603 8 Е84 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 28425 0 742
4604 2 1 Редовно одељење 18 9 1 0 1 Енглески језик 35395 0 404
4605 6 1 Редовно одељење 28 17 2 0 0 Енглески језик 16621 0 465
4606 7 N7 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Немачки језик 5470 0 128
4607 2 2 Редовно одељење 16 8 1 0 0 Енглески језик 35395 0 404
4608 6 2 Редовно одељење 24 14 1 0 0 Енглески језик 16621 0 465
4609 6 1 Редовно одељење 28 17 2 0 0 Немачки језик 23103 0 465
4610 5 1нј Редовно одељење 10 1 1 0 0 Немачки језик 16022 0 376
4611 2 3 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Енглески језик 35395 0 404
4612 6 2 Редовно одељење 24 14 1 0 0 Немачки језик 23103 0 465
4613 8 N1 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4614 3 1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 35395 0 404
4615 8 N2 Редовно одељење 29 17 0 0 0 Немачки језик 41535 0 128
4616 8 N3 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Немачки језик 13366 0 128
4617 5 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4618 6 1нј Редовно одељење 26 9 0 0 0 Немачки језик 16022 0 376
4619 4 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 35395 0 404
4620 8 N4 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Немачки језик 41535 0 128
4621 8 N5 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Немачки језик 5470 0 128
4622 8 N6 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Немачки језик 41535 0 128
4623 4 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 35395 0 404
4624 5 н1 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Немачки језик 108320 0 523
4625 7 1нј Редовно одељење 8 3 0 1 0 Немачки језик 16022 0 376
4626 2 е1 Редовно одељење 16 12 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4627 5 н2 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Немачки језик 108320 0 523
4628 1 AE Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4629 2 е2 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
51850 6 е3 Редовно одељење 19 8 0 2 0 Енглески језик 26648 0 523
4631 8 1нј Редовно одељење 13 2 0 0 0 Немачки језик 16022 0 376
4632 5 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4633 1 BE Редовно одељење 21 11 0 1 0 Енглески језик 40919 0 363
4634 6 н1 Редовно одељење 20 10 0 2 0 Немачки језик 108320 0 523
4635 2 е3 Редовно одељење 16 8 1 0 0 Енглески језик 6404 282 15
4636 6 н2 Редовно одељење 20 10 0 2 0 Немачки језик 108320 0 523
4637 2 е4 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Енглески језик 10240 293 15
4638 1 CE Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 26607 0 363
4639 7 н1 Редовно одељење 21 13 0 0 0 Немачки језик 108320 0 523
4640 2 AE Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4641 2 BE Редовно одељење 22 6 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4642 7 н2 Редовно одељење 18 11 0 2 0 Немачки језик 108320 0 523
4643 2 CE Редовно одељење 19 9 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4644 8 н1 Редовно одељење 18 9 0 1 0 Немачки језик 108320 0 523
4645 8 н2 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Немачки језик 108320 0 523
4646 3 AE Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4647 5 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4648 3 BE Редовно одељење 20 6 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4649 3 CE Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4650 5 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4651 4 AE Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4652 4 BE Редовно одељење 19 12 0 0 0 Енглески језик 40919 0 363
4653 4 CE Редовно одељење 18 12 0 2 0 Енглески језик 40919 0 363
4654 5 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4655 5 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4656 1 3 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 107086 0 103
4657 5 Редовно одељење 25 14 1 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4658 1 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 24392 0 794
6030 8 Редовно одељење 8 2 1 0 0 Енглески језик 39259 1316 905
4660 5 Редовно одељење 25 14 1 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4661 1 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Енглески језик 24392 0 794
4662 5 AE Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4663 2 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 24392 0 794
4664 3 е1 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4682 5 CN Редовно одељење 23 11 0 0 0 Немачки језик 9602 0 363
4666 5 BE Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4667 2 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Енглески језик 24392 0 794
4668 1 1 Редовно одељење 22 8 1 0 0 Енглески језик 200 0 465
4669 5 CE Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4670 6 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4671 2 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 24392 0 794
4672 3 е2 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4681 3 Редовно одељење 22 8 1 0 0 Енглески језик 24392 0 794
4674 1 2 Редовно одељење 18 8 1 0 0 Енглески језик 200 0 465
4675 5 AN Редовно одељење 24 11 0 0 0 Немачки језик 9602 0 363
4676 1 3 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 200 0 465
4677 3 е3 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 6404 282 15
4678 3 Редовно одељење 26 13 1 0 0 Енглески језик 24392 0 794
4679 6 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Немачки језик 21415 0 1303
4680 5 BF Редовно одељење 24 12 0 0 0 Француски језик 43925 0 363
4683 3 е4 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Енглески језик 10240 293 15
4684 3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 22154 0 794
4685 6 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4686 6 AE Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4687 4 Редовно одељење 30 15 2 1 0 Енглески језик 24392 0 794
4688 6 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Немачки језик 21415 0 1303
4689 6 BE Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4690 4 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 22154 0 794
4691 6 CE Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 16279 0 363
4692 6 AN Редовно одељење 20 11 0 0 0 Немачки језик 9602 0 363
4693 6 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4694 6 BF Редовно одељење 23 14 0 0 0 Француски језик 43925 0 363
4695 6 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Немачки језик 21415 0 1303
4696 5 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Енглески језик 32869 0 794
4697 6 Редовно одељење 29 17 1 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4698 6 CN Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 9602 0 363
4699 6 Редовно одељење 29 17 1 0 0 Немачки језик 21415 0 1303
4700 5 Редовно одељење 25 12 2 0 0 Енглески језик 32869 0 794
4701 7 AE Редовно одељење 31 12 1 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4702 5 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 22154 0 794
4703 7 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4704 6 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Енглески језик 32869 0 794
4705 7 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Немачки језик 21415 0 1303
4706 7 BE Редовно одељење 30 13 0 1 0 Енглески језик 16279 0 363
4707 6 Редовно одељење 23 7 1 1 0 Енглески језик 22154 0 794
4708 4 е1 Редовно одељење 17 5 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4709 6 Редовно одељење 18 8 1 1 0 Енглески језик 22154 0 794
4710 7 AF Редовно одељење 31 12 1 0 0 Француски језик 43925 0 363
4711 4 е2 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4712 7 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 32869 0 794
4713 7 BN Редовно одељење 30 13 0 1 0 Немачки језик 9602 0 363
4714 7 Редовно одељење 28 17 0 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4715 4 е3 Редовно одељење 12 9 0 0 0 Енглески језик 6404 282 15
4716 7 Редовно одељење 27 13 0 2 0 Енглески језик 22154 0 794
4717 8 AE Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4718 4 е4 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Енглески језик 10240 293 15
49043 10 СЈ Ко Редовно одељење 0 3 0 0 0 Енглески језик 11931 0 775
4720 7 Редовно одељење 28 17 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4721 8 BE Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4722 8 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 32869 0 794
4723 8 CE Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 25672 0 363
4724 8 Редовно одељење 24 11 0 1 0 Енглески језик 22154 0 794
4725 8 AF Редовно одељење 21 12 0 0 0 Француски језик 43925 0 363
4726 8 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 22154 0 794
4727 7 Редовно одељење 24 14 0 1 0 Енглески језик 2179 0 1303
4728 8 BN Редовно одељење 24 14 0 0 0 Немачки језик 9602 0 363
4729 7 Редовно одељење 24 14 0 1 0 Немачки језик 16708 0 1303
4730 8 CF Редовно одељење 23 13 0 0 0 Француски језик 43925 0 363
4731 5 еј1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 30034 0 534
4732 5 еј2 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4733 7 Редовно одељење 24 16 0 0 0 Енглески језик 2179 0 1303
4734 5 еј3 Редовно одељење 22 10 0 1 0 Енглески језик 29071 0 534
4735 7 Редовно одељење 24 16 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4736 5 еј4 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4737 5 еј5 Редовно одељење 14 4 1 0 0 Енглески језик 44594 2522 534
4738 1 1 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4739 1 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 10171 0 104
4740 1 2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4741 1 2 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 10171 0 104
4742 8 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4743 1 3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4744 1 3 Редовно одељење 20 13 0 0 0 Енглески језик 10171 0 104
4745 8 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Немачки језик 21415 0 1303
4746 1 4 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4747 6 еј1 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4748 2 1 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 10171 0 104
4749 2 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 10171 0 104
4750 8 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4751 6 еј2 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 30034 0 534
4752 2 1 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4753 2 3 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 10171 0 104
4754 8 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Немачки језик 21415 0 1303
4755 6 еј3 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4756 2 2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4757 3 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 1178 0 104
4758 2 3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4759 6 еј4 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4760 2 4 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4761 3 2 Редовно одељење 24 9 0 1 0 Енглески језик 1178 0 104
4762 3 4 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 16906 0 6
4763 3 1 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4764 6 еј5 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Енглески језик 44594 2522 534
4765 3 2 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4766 8 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4767 3 3 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4768 4 1 Редовно одељење 33 18 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4769 8 Редовно одељење 22 14 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4770 4 2 Редовно одељење 31 17 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4771 3 3 Редовно одељење 23 9 0 1 0 Енглески језик 1178 0 104
4772 4 3 Редовно одељење 33 20 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4773 7 еј1 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 30034 0 534
4774 4 1 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 1178 0 104
4775 5 1 Редовно одељење 28 6 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4776 8 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 37584 0 1303
4777 5 2 Редовно одељење 29 10 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4778 7 еј2 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 30034 0 534
4779 8 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Немачки језик 16708 0 1303
4780 4 2 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 27762 0 104
4781 5 3 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4782 4 3 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 27762 0 104
4783 5 1 Редовно одељење 28 6 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4784 2 1 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4785 5 Редовно одељење 25 11 0 1 0 Енглески језик 27762 0 104
4786 7 еј3 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4787 5 2 Редовно одељење 29 10 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4788 7 еј4 Редовно одељење 23 11 1 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4789 2 2 Редовно одељење 27 17 0 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4790 5 3 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4791 7 еј5 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 44594 2522 534
4792 2 3 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4793 6 1 Редовно одељење 24 6 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4795 5 53 Редовно одељење 32 13 2 0 0 Енглески језик 88770 0 1058
4796 6 1 Редовно одељење 24 6 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4797 5 54 Редовно одељење 32 15 0 0 0 Енглески језик 88770 0 1058
4798 3 1 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4799 8 еј1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 29071 0 534
4800 1 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 10087 0 92
4801 8 еј2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 30034 0 534
4802 3 2 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4803 8 еј3 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 30034 0 534
4804 3 3 Редовно одељење 25 10 1 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4805 8 еј4 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 30034 0 534
4806 7 1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 3335 0 404
6033 10 Е5 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Енглески језик 8574 1635 905
4808 1 2 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Енглески језик 7203 0 92
4809 7 1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Немачки језик 11574 0 404
4810 8 еј5 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Енглески језик 44594 2522 534
4819 5 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Немачки језик 37009 0 794
4812 6 2 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4813 5 3 Редовно одељење 7 2 1 0 0 Енглески језик 3335 0 404
4814 6 2 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4815 1 3 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 7203 0 92
4816 6 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4817 6 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4818 5 3 Редовно одељење 7 2 1 0 0 Немачки језик 18223 0 404
4820 7 1 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4821 1 1 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Енглески језик 46424 0 16
4822 7 1 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Француски језик 40510 0 6
4823 7 2 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
49047 10 1-3 Редовно одељење 0 8 0 0 0 Енглески језик 2828 649
4825 5 Редовно одељење 25 12 2 0 0 Немачки језик 37009 0 794
4826 1 2 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Енглески језик 46424 1301 16
4827 7 2 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Француски језик 40510 0 6
4828 2 1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 10087 0 92
4829 7 3 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 25901 0 6
4830 2 1 Редовно одељење 16 9 1 0 0 Енглески језик 46424 0 16
4831 5 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Француски језик 10966 0 794
4832 7 3 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4833 4 1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 16325 0 103
4834 6 60 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 88770 0 1058
4835 2 2 Редовно одељење 16 7 2 0 0 Енглески језик 46424 1301 16
4836 6 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Француски језик 10966 0 794
4837 8 1 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4838 3 1 Редовно одељење 19 11 2 0 0 Енглески језик 46424 0 16
4839 8 1 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4840 6 Редовно одељење 23 7 1 1 0 Француски језик 10966 0 794
4841 8 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4842 4 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4843 3 2 Редовно одељење 15 10 2 1 0 Енглески језик 46424 1301 16
4844 6 Редовно одељење 18 8 1 1 0 Француски језик 10966 0 794
4845 4 3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 16325 0 103
4846 8 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4847 4 1 Редовно одељење 22 9 0 2 0 Енглески језик 46424 0 16
4848 7 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Немачки језик 37009 0 794
4849 8 3 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 46350 0 6
4850 4 2 Редовно одељење 10 5 0 2 0 Енглески језик 46424 1301 16
4851 4 4 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 34296 0 103
4852 7 Редовно одељење 27 13 0 2 0 Немачки језик 37009 0 794
4853 4 3 Редовно одељење 9 4 0 2 0 Енглески језик 46424 0 16
4854 8 3 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Француски језик 13894 0 6
4856 8 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Француски језик 10966 0 794
4857 4 3 Редовно одељење 4 2 1 0 1 Енглески језик 35395 0 404
6037 3 Е7 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Енглески језик 22533 0 44
4858 5 е1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Енглески језик 6404 0 15
4859 5 1 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Енглески језик 45979 0 16
4860 8 Редовно одељење 24 11 0 1 0 Француски језик 10966 0 794
4861 3 3 Редовно одељење 3 0 2 0 0 Енглески језик 35395 0 404
4862 7 63 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Енглески језик 28639 0 1058
5002 1 Е1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 108642 0 509
4864 8 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Француски језик 10966 0 794
4865 5 е2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Енглески језик 6404 0 15
4866 5 е3 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Енглески језик 6404 0 15
4867 2 2 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 10087 0 92
4868 2 3 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 10087 0 92
4869 5 н1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Немачки језик 19797 0 15
4870 5 2 Редовно одељење 20 11 3 0 0 Енглески језик 46424 0 16
4871 5 н2 Редовно одељење 24 9 0 2 0 Немачки језик 19797 0 15
4872 8 67 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Енглески језик 28639 0 1058
4873 5 н3 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Немачки језик 19797 0 15
4874 3 1 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 10087 0 92
4875 5 2 Редовно одељење 20 11 3 0 0 Немачки језик 1229 0 16
4876 3 2 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 10087 0 92
4877 5 ЛЕ Редовно одељење 7 5 0 0 0 Енглески језик 32869 1203 794
4878 6 ЛЕ Редовно одељење 5 1 0 0 0 Енглески језик 32869 1203 794
28968 7 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Немачки језик 26444 0 760
4880 3 3 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 7203 0 92
4881 6 1 Редовно одељење 19 11 1 0 0 Енглески језик 45979 0 16
4882 6 1 Редовно одељење 19 11 1 0 0 Немачки језик 1229 0 16
4883 8 ЛЕ Редовно одељење 5 4 0 0 0 Енглески језик 32869 1203 794
4884 6 2 Редовно одељење 23 16 2 1 0 Енглески језик 45979 0 16
4885 4 1 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 7203 0 92
4886 6 2 Редовно одељење 23 16 2 1 0 Немачки језик 1229 0 16
4887 4 2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 7203 0 92
4888 7 1 Редовно одељење 13 5 0 2 0 Енглески језик 45979 0 16
4889 4 3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Енглески језик 7203 0 92
4890 7 1 Редовно одељење 13 5 0 2 0 Немачки језик 1229 0 16
4892 7 2 Редовно одељење 12 6 2 2 0 Немачки језик 1229 0 16
4893 8 1 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Енглески језик 46104 0 404
4894 8 1 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Енглески језик 45979 0 16
4895 8 1 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Немачки језик 1229 0 16
4896 8 1 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Немачки језик 18223 0 404
4897 5 ЛФ Редовно одељење 7 5 0 0 0 Француски језик 10966 1203 794
4898 6 ЛН Редовно одељење 5 1 0 0 0 Немачки језик 37009 1203 794
4899 6 е1 Редовно одељење 19 10 2 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4900 7 ЛФ Редовно одељење 8 5 0 0 0 Француски језик 10966 1203 794
4901 6 е2 Редовно одељење 19 10 2 0 0 Енглески језик 6404 0 15
4902 8 ЛФ Редовно одељење 5 4 0 0 0 Француски језик 10966 1203 794
4903 6 е3 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Енглески језик 6404 0 15
4904 6 н1 Редовно одељење 19 10 2 0 0 Немачки језик 19797 0 15
4905 6 н2 Редовно одељење 19 10 2 0 0 Немачки језик 19797 0 15
4906 5 1 Редовно одељење 28 15 0 1 0 Француски језик 15184 0 569
4907 10 13ЛЕ Редовно одељење 13 5 1 0 0 Енглески језик 24392 1203 794
4908 6 н3 Редовно одељење 24 11 1 3 0 Немачки језик 19797 0 15
4918 5 2 Редовно одељење 29 10 1 0 0 Француски језик 36453 0 569
4910 10 24ЛЕ Редовно одељење 15 7 1 2 0 Енглески језик 24392 1203 794
4911 5 3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Француски језик 15184 0 569
4912 5 4 Редовно одељење 30 15 1 0 0 Француски језик 36453 0 569
4913 6 1 Редовно одељење 24 12 0 1 0 Француски језик 36453 0 569
4914 6 2 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Француски језик 15184 0 569
4915 6 3 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Француски језик 36453 0 569
4916 6 4 Редовно одељење 26 13 0 1 0 Француски језик 15184 0 569
4917 6 5 Редовно одељење 22 6 0 1 0 Француски језик 15184 0 569
4919 7 1 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Француски језик 36453 0 569
4920 7 2 Редовно одељење 27 12 0 0 0 Француски језик 36453 0 569
4921 7 3 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Француски језик 15184 0 569
4922 7 4 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Француски језик 36453 0 569
4923 8 1 Редовно одељење 26 12 0 1 0 Француски језик 15184 0 569
4924 8 2 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Француски језик 15184 0 569
4925 8 3 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Француски језик 15184 0 569
4926 8 4 Редовно одељење 28 17 0 0 0 Француски језик 15184 0 569
4927 3 2 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Енглески језик 35395 0 404
4928 7 е1 Редовно одељење 20 10 2 0 0 Енглески језик 10240 0 15
4929 7 е2 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 10240 0 15
4930 7 е3 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Енглески језик 10240 0 15
4931 7 н1 Редовно одељење 20 10 2 0 0 Немачки језик 19797 0 15
4932 5 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
4933 7 н2 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Немачки језик 19797 0 15
4934 5 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
4935 7 н3 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Немачки језик 19797 0 15
4936 6 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
35668 6 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
4938 7 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
4939 7 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
4940 8 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
4941 8 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Руски језик 40389 0 433
4942 5 1ЕЈ Редовно одељење 28 16 0 0 0 Енглески језик 41869 0 161
4943 5 1НЈ Редовно одељење 24 14 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
4944 5 13РЈ Редовно одељење 13 8 0 0 0 Руски језик 9269 0 161
4945 8 е1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 10240 0 15
4946 8 е2 Редовно одељење 23 14 1 0 0 Енглески језик 10240 0 15
4947 8 е3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 21351 0 15
4948 8 н1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Немачки језик 2371 0 15
4949 8 н2 Редовно одељење 23 14 1 0 0 Немачки језик 2371 0 15
4951 8 н3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Немачки језик 2371 0 15
4954 1 4 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4955 1 5 Редовно одељење 8 5 1 0 0 Енглески језик 5459 336 587
4956 1 6 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Енглески језик 5459 338 587
4957 2 1 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Енглески језик 108202 0 587
4958 2 2 Редовно одељење 16 5 0 0 0 Енглески језик 108202 0 587
4959 2 3 Редовно одељење 14 4 0 0 0 Енглески језик 36914 334 587
4960 2 4 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4961 5 2ЕЈ Редовно одељење 22 11 0 1 0 Енглески језик 19018 0 161
4962 2 5 Редовно одељење 12 9 1 0 0 Енглески језик 5459 336 587
4963 3 1 Редовно одељење 19 6 2 0 0 Енглески језик 108202 0 587
4964 3 2 Редовно одељење 14 4 2 0 0 Енглески језик 108202 0 587
4965 3 3 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Енглески језик 36914 334 587
4966 3 4 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4967 3 5 Редовно одељење 11 4 2 0 0 Енглески језик 5459 336 587
4968 4 1 Редовно одељење 17 9 1 0 0 Енглески језик 33918 0 587
4969 4 2 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Енглески језик 33918 0 587
4970 4 3 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Енглески језик 36914 334 587
4971 5 2НЈ Редовно одељење 19 10 0 1 0 Немачки језик 44104 0 161
4972 4 4 Редовно одељење 11 3 0 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4973 4 5 Редовно одељење 16 10 0 0 0 Енглески језик 5459 336 587
4974 4 6 Редовно одељење 14 5 1 1 0 Енглески језик 5459 338 587
4975 5 245РЈ Редовно одељење 19 12 0 0 0 Руски језик 9269 0 161
4977 5 1 Редовно одељење 25 12 1 0 0 Енглески језик 33918 0 587
4978 5 2 Редовно одељење 27 10 1 0 0 Енглески језик 33918 0 587
4979 5 3 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Енглески језик 33918 0 587
4980 5 4 Редовно одељење 18 11 1 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4981 5 5 Редовно одељење 16 7 4 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4982 6 1 Редовно одељење 15 7 1 1 0 Енглески језик 33918 0 587
4983 6 2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 33918 0 587
4984 6 3 Редовно одељење 25 5 0 0 0 Енглески језик 33918 0 587
4985 6 4 Редовно одељење 21 10 2 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4986 6 5 Редовно одељење 22 10 1 1 0 Енглески језик 44354 2700 587
4987 7 1 Редовно одељење 24 7 0 1 0 Енглески језик 36914 0 587
4988 7 2 Редовно одељење 21 6 0 1 0 Енглески језик 36914 0 587
4989 7 3 Редовно одељење 20 8 1 0 0 Енглески језик 36914 0 587
4990 7 4 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4991 8 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Енглески језик 36914 0 587
4992 8 2 Редовно одељење 21 10 0 2 0 Енглески језик 36914 0 587
4993 8 3фј Редовно одељење 26 17 0 0 0 Француски језик 47755 0 587
4994 8 4 Редовно одељење 22 15 0 0 0 Енглески језик 44354 2700 587
4995 5 3ЕЈ Редовно одељење 29 15 0 0 0 Енглески језик 19018 0 161
4996 5 3НЈ Редовно одељење 20 9 0 0 0 Немачки језик 44104 0 161
4998 1 1 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 38391 0 569
4999 1 2 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 30489 0 569
5000 1 3 Редовно одељење 24 15 1 0 0 Енглески језик 30489 0 569
5001 5 4ЕЈ Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 41869 0 161
5003 5 1 Редовно одељење 24 11 1 0 0 Немачки језик 1229 0 16
5004 5 4НЈ Редовно одељење 26 12 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
5005 1 4 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Енглески језик 38391 0 569
5006 2 1 Редовно одељење 31 12 0 0 0 Енглески језик 30511 0 569
5007 2 2 Редовно одељење 21 12 1 0 0 Енглески језик 30511 0 569
5008 2 3 Редовно одељење 31 20 0 0 0 Енглески језик 30511 0 569
5009 3 1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Енглески језик 38391 0 569
5010 3 2 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Енглески језик 30489 0 569
5011 3 3 Редовно одељење 25 9 0 0 0 Енглески језик 38391 0 569
5012 3 4 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Енглески језик 38391 0 569
5013 4 1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 30489 0 569
5014 4 2 Редовно одељење 28 11 0 0 1 Енглески језик 30489 0 569
5015 4 3 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 30489 0 569
5016 5 5ЕЈ Редовно одељење 28 15 0 0 0 Енглески језик 41869 0 161
5017 4 4 Редовно одељење 27 16 1 0 0 Енглески језик 30489 0 569
5018 5 5НЈ Редовно одељење 15 7 0 0 0 Немачки језик 11442 0 161
5019 5 1фј Редовно одељење 25 12 1 0 0 Француски језик 20979 0 587
5020 5 2фј Редовно одељење 27 10 1 0 0 Француски језик 20979 0 587
5021 5 3фј Редовно одељење 21 9 1 0 0 Француски језик 20979 0 587
5022 1 Е2 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 12946 0 509
5023 5 4фј Редовно одељење 18 11 1 0 0 Француски језик 14650 2700 587
5024 5 5фј Редовно одељење 16 7 4 0 0 Француски језик 14650 2700 587
5025 1 Е3 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Енглески језик 798 0 509
5026 6 1фј Редовно одељење 15 7 1 1 0 Француски језик 47755 0 587
5027 6 2фј Редовно одељење 26 12 0 0 0 Француски језик 20979 0 587
5028 6 3фј Редовно одељење 25 5 0 0 0 Француски језик 20979 0 587
5029 1 Е5 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Енглески језик 12946 2571 509
5030 6 4фј Редовно одељење 21 10 2 0 0 Француски језик 20979 2700 587
5031 6 5фј Редовно одељење 22 10 1 1 0 Француски језик 20979 2700 587
5032 7 1фј Редовно одељење 24 7 0 1 0 Француски језик 47755 0 587
5033 7 2фј Редовно одељење 21 6 0 1 0 Француски језик 47755 0 587
5034 1 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5035 7 3фј Редовно одељење 20 8 1 0 0 Француски језик 20979 0 587
5036 7 4фј Редовно одељење 16 8 0 0 0 Француски језик 14650 2700 587
5037 1 2 Редовно одељење 29 14 0 1 0 Енглески језик 112011 0 71
5038 8 1фј Редовно одељење 15 7 0 0 0 Француски језик 47755 0 587
5039 8 2фј Редовно одељење 21 10 0 2 0 Француски језик 47755 0 587
5040 1 Е4 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 798 0 509
5041 8 3 Редовно одељење 26 17 0 0 0 Енглески језик 36914 0 587
5042 1 3 Редовно одељење 26 12 1 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5043 8 4фј Редовно одељење 22 15 0 0 0 Француски језик 14650 2700 587
5044 5 51 Редовно одељење 27 16 1 1 0 Енглески језик 16118 0 463
5045 5 52 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Енглески језик 16118 0 463
5046 1 4 Редовно одељење 31 12 0 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5047 5 53 Редовно одељење 25 15 0 1 0 Енглески језик 16118 0 463
5048 6 61 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Енглески језик 29515 0 463
5049 1 5 Редовно одељење 21 10 1 0 0 Енглески језик 48505 0 71
5050 6 1ЕЈ Редовно одељење 24 9 0 0 0 Енглески језик 49750 0 161
5051 6 62 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Енглески језик 29515 0 463
5052 6 63 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 29515 0 463
5053 6 1НЈ Редовно одељење 14 7 0 0 0 Немачки језик 45205 0 161
5054 6 64 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 29515 0 463
5055 2 1 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Енглески језик 47656 0 71
5056 6 65 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 29515 0 463
5057 5 Е4 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Енглески језик 26395 0 683
5058 2 2 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Енглески језик 47656 0 71
5059 7 71 Редовно одељење 24 8 0 0 0 Енглески језик 16118 0 463
5060 5 Е5 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Енглески језик 8 683
5061 6 145РЈ Редовно одељење 16 2 0 0 0 Руски језик 44846 0 161
5062 7 72 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Енглески језик 16118 0 463
5063 2 3 Редовно одељење 22 12 1 0 0 Енглески језик 47656 0 71
5064 7 73 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Енглески језик 16118 0 463
5065 6 Е1 Редовно одељење 27 13 0 1 0 Енглески језик 22081 0 683
5066 7 74 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Енглески језик 16118 0 463
5067 6 Е2 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Енглески језик 26395 0 683
5068 2 4 Редовно одељење 30 14 0 1 0 Енглески језик 47656 0 71
5100 3 34 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5070 8 81 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5071 2 5 Редовно одељење 27 10 1 0 0 Енглески језик 48505 0 71
5072 8 82 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5073 6 Е4 Редовно одељење 17 12 0 0 0 Енглески језик 26395 0 683
5074 8 83 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5075 2 6 Редовно одељење 10 5 1 0 0 Енглески језик 48505 1564 71
5076 6 Е5 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 8 683
5077 7 Е1 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
5078 8 84 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5079 3 1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Енглески језик 48505 0 71
5080 7 Е2 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
5081 7 Е3 Редовно одељење 28 14 0 1 0 Енглески језик 26395 0 683
5082 4 41 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Енглески језик 3481 0 463
5083 3 2 Редовно одељење 31 17 1 0 0 Енглески језик 48505 0 71
5084 4 42 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Енглески језик 3481 0 463
5085 7 Е4 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Енглески језик 26395 0 683
5086 3 3 Редовно одељење 33 10 0 0 0 Енглески језик 47656 0 71
5087 7 Е5 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Енглески језик 8 683
5088 4 43 Редовно одељење 24 10 1 0 0 Енглески језик 3481 0 463
5089 8 Е1 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
5090 4 44 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 3481 0 463
5091 3 4 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Енглески језик 47656 0 71
5092 8 Е2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
5093 8 Е3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 22081 0 683
5094 8 Е4 Редовно одељење 23 7 0 0 0 Енглески језик 26395 0 683
5095 3 5 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 48505 0 71
5096 8 Е5 Редовно одељење 13 5 0 0 0 Енглески језик 8 683
5097 3 32 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5098 3 6 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Енглески језик 48505 1564 71
5099 3 33 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5101 3 7 Специјално одељење 4 3 0 4 0 Енглески језик 43278 0 71
5102 6 Е3 Редовно одељење 27 11 0 1 0 Енглески језик 26395 0 683
5103 3 35 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5104 4 1 Редовно одељење 31 18 0 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5105 3 31 Билингуално одељење 9 1 0 0 0 Руски језик 44316 0 463
5106 4 2 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5107 2 21 Билингуално одељење 18 11 0 0 0 Руски језик 44316 0 463
5108 4 3 Редовно одељење 31 16 0 0 0 Енглески језик 48505 0 71
5109 2 22 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Енглески језик 3481 0 463
5110 2 23 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5111 4 4 Редовно одељење 32 18 0 0 0 Енглески језик 48505 0 71
5112 2 24 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Енглески језик 38381 0 463
5113 1 11 Билингуално одељење 26 10 0 0 0 Руски језик 16118 0 463
5114 4 5 Редовно одељење 16 8 1 1 0 Енглески језик 112011 0 71
5115 6 2ЕЈ Редовно одељење 26 8 0 0 0 Енглески језик 49750 0 161
5116 1 12 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Енглески језик 16118 0 463
5117 1 13 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Енглески језик 16118 0 463
5118 1 14 Редовно одељење 24 13 0 1 0 Енглески језик 16118 0 463
5119 6 Ф2 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Француски језик 8923 0 683
5120 1 15 Редовно одељење 20 11 0 1 0 Енглески језик 29515 0 463
5121 6 Ф3 Редовно одељење 27 11 0 1 0 Француски језик 8923 0 683
5122 6 Ф4 Редовно одељење 17 12 0 0 0 Француски језик 8923 0 683
5123 6 2НЈ Редовно одељење 15 5 0 0 0 Немачки језик 45205 0 161
5124 5 Ф3 Редовно одељење 24 14 0 0 0 Француски језик 44357 0 683
5125 5 Ф5 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Француски језик 44357 8 683
5126 6 Ф5 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Француски језик 44357 8 683
5127 7 Ф3 Редовно одељење 28 14 0 1 0 Француски језик 44357 0 683
5128 7 Ф4 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Енглески језик 44357 0 683
5129 7 Ф5 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Француски језик 44357 8 683
5130 8 Ф4 Редовно одељење 23 7 0 0 0 Француски језик 44357 0 683
5131 8 Ф5 Редовно одељење 13 5 0 0 0 Француски језик 44357 8 683
5132 5 Ф1 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5133 5 Ф2 Редовно одељење 31 18 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5134 5 Ф4 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5135 6 Ф1 Редовно одељење 27 13 0 1 0 Француски језик 28758 0 683
5136 7 Ф1 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5137 7 Ф2 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5138 8 Ф1 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5139 8 Ф2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5140 8 Ф3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Француски језик 28758 0 683
5141 5 1 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5142 2 Е1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 108642 0 509
5143 5 2 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5144 5 3 Редовно одељење 25 17 1 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5145 2 Е2 Редовно одељење 24 11 0 0 0 Енглески језик 23184 0 509
5146 2 Е3 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Енглески језик 23184 0 509
5147 5 4 Редовно одељење 30 13 1 0 0 Енглески језик 21439 0 71
5148 5 5 Редовно одељење 31 14 1 0 0 Енглески језик 21439 0 71
5149 2 Е4 Редовно одељење 25 11 0 1 0 Енглески језик 23184 0 509
5150 5 6 Редовно одељење 29 16 1 0 0 Енглески језик 47656 0 71
5151 2 Е5 Редовно одељење 26 14 0 0 0 Енглески језик 23184 0 509
5152 2 Е6 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 12946 2571 509
5153 5 7 Специјално одељење 5 1 0 5 0 Енглески језик 43278 0 71
5154 6 1 Редовно одељење 22 12 1 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5155 6 2 Редовно одељење 28 18 1 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5156 6 3 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5157 6 4 Редовно одељење 26 10 0 0 0 Енглески језик 21439 0 71
5188 10 2 Специјално одељење 2 1 0 2 0 Енглески језик 43278 0 71
5159 6 5 Редовно одељење 25 10 1 0 0 Енглески језик 21439 0 71
5160 6 6 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Енглески језик 21439 0 71
5161 6 7 Специјално одељење 7 4 0 0 4 Енглески језик 47656 0 71
5162 5 3f Редовно одељење 25 17 1 0 0 Француски језик 112609 0 71
5163 7 1 Редовно одељење 20 10 2 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5164 7 2 Редовно одељење 18 9 4 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5165 5 5f Редовно одељење 16 8 0 0 0 Француски језик 32484 0 71
5166 7 3 Редовно одељење 26 14 1 0 0 Енглески језик 112011 0 71
5167 5 6f Редовно одељење 29 16 1 0 0 Француски језик 32484 0 71
5168 7 4 Редовно одељење 34 11 0 0 0 Енглески језик 21439 0 71
5169 6 2f Редовно одељење 15 10 1 0 0 Француски језик 112609 0 71
5170 6 5f Редовно одељење 15 9 0 0 0 Француски језик 32484 0 71
5171 7 5 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Енглески језик 21439 0 71
5172 6 6f Редовно одељење 19 8 0 0 0 Француски језик 32484 0 71
5173 7 6 Редовно одељење 22 17 0 0 0 Енглески језик 47656 0 71
5174 7 3f Редовно одељење 26 14 0 0 0 Француски језик 112609 0 71
5175 8 1 Редовно одељење 19 5 0 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5176 7 5f Редовно одељење 21 10 0 0 0 Француски језик 32484 0 71
5177 7 6f Редовно одељење 22 17 0 0 0 Француски језик 32484 0 71
5178 8 2 Редовно одељење 30 23 0 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5179 8 2f Редовно одељење 15 12 0 0 0 Француски језик 112609 0 71
5180 8 3 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Енглески језик 34510 0 71
5181 8 2F Редовно одељење 15 11 0 0 0 Француски језик 32484 0 71
5182 8 3f Редовно одељење 23 8 0 0 0 Француски језик 32484 0 71
5183 8 4 Редовно одељење 29 14 2 0 0 Енглески језик<