Групе националне мањине

У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из обавезних и изборних предмета на језицима националних мањина, настава језика националне мањине са елементима националне културе као и настава српског као нематерњег језика

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs


Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185

Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/ecenus/api.php on line 185
ИД ГрупаРазредГрупаТип одељења Број ученикаБрој девојчицаБрој ученика ИОП1Број ученика ИОП2Број ученика ИОП3Наставни језикИД Наставни језикИД НаставникИД ЛокацијаИД Школа
1 10 М Редовно одељење 20 11 0 0 0 Буњевачки говор 10674 0 208
2 10 м Редовно одељење 8 0 0 1 0 Мађарски језик 8244 0 311
3 1 1AМ Редовно одељење 13 1 0 0 0 Македонски језик 17703 0 363
1382 4 B3 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Босански језик 43641 0 1014
6 2 2AM Редовно одељење 18 3 0 0 0 Македонски језик 17703 0 363
1486 7 2 Редовно одељење 0 0 0 0 0 Ромски језик 16930 0 1270
10 6 2 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Словачки језик 11475 0 480
11 10 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Румунски језик 37348 1824 375
13 10 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 8244 1854 375
204 3 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Словачки језик 68044 0 491
16 10 сло Редовно одељење 15 8 0 0 0 Словачки језик 30043 0 469
17 1 1СЛ Редовно одељење 4 2 0 0 0 Српски језик 48443 0 430
1329 3 1CЛ Редовно одељење 5 3 0 0 0 Српски језик 48443 0 430
19 4 1СЛ Редовно одељење 7 1 0 0 0 Српски језик 48443 0 430
20 5 1СЛ Редовно одељење 7 3 0 0 0 Српски језик 48443 0 430
21 3 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Српски језик 48296 0 430
22 4 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Српски језик 48296 0 430
23 5 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Српски језик 48296 0 430
24 10 1руму Редовно одељење 16 4 5 0 0 Румунски језик 30094 2799 266
25 3 румун Редовно одељење 19 10 0 0 0 Румунски језик 30094 2799 266
26 10 1 Редовно одељење 15 2 0 0 0 Румунски језик 23043 0 1067
1193 5 Б2 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Босански језик 22302 0 1851
1192 5 Б1 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Босански језик 22302 0 1851
1191 3 Б2 Редовно одељење 25 10 0 0 0 Босански језик 43815 0 1851
1186 8 4РЈ Редовно одељење 3 2 0 0 0 Ромски језик 10782 0 531
1185 6 3РЈ Редовно одељење 11 5 0 0 0 Ромски језик 10782 0 531
1184 4 2РЈ Редовно одељење 19 10 0 0 0 Ромски језик 10782 0 531
1183 2 1РЈ Редовно одељење 10 5 0 1 0 Ромски језик 10782 0 531
1181 8 1 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Русински језик 36268 0 446
1180 10 1 Редовно одељење 8 3 1 0 0 Русински језик 36268 0 446
1179 5 1 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Русински језик 36268 0 446
41 5 1 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
1178 10 1 Редовно одељење 17 6 0 1 0 Русински језик 36268 0 446
1177 10 1 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Русински језик 36268 0 446
1176 10 1 Редовно одељење 35 19 2 0 0 Мађарски језик 36788 0 446
1175 4 1 Редовно одељење 14 10 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 446
49 5 2 Редовно одељење 21 14 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
1169 5 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 431
51 5 3 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
1168 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 431
53 5 4 Редовно одељење 19 12 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
55 6 1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
1167 8 2 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Босански језик 110914 0 832
57 6 2 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
1166 8 1 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Босански језик 36939 0 832
59 6 3 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
60 7 1 Редовно одељење 25 13 0 0 0 Бугарски језик 35742 0 922
61 7 2 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Бугарски језик 35742 0 922
62 7 3 Редовно одељење 21 14 0 1 0 Бугарски језик 23485 0 922
63 7 4 Редовно одељење 25 16 0 0 0 Бугарски језик 23485 0 922
64 8 1 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
65 8 2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
66 8 3 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Бугарски језик 43495 0 922
67 1 1 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Бугарски језик 23485 0 922
68 1 2 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Српски језик 23485 0 922
69 1 3 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Бугарски језик 23485 0 922
70 1 4 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Бугарски језик 23485 1424 922
71 1 5 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 31814 1436 922
72 2 1 Редовно одељење 17 11 0 0 0 Бугарски језик 23485 0 922
73 2 2 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Бугарски језик 23485 0 922
74 2 3 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Бугарски језик 23485 0 922
75 2 4 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Бугарски језик 23485 1424 922
76 3 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Бугарски језик 35742 0 922
77 3 2 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Бугарски језик 35742 0 922
78 3 3 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Бугарски језик 35742 1424 922
79 4 1 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Бугарски језик 35742 0 922
80 4 2 Редовно одељење 18 10 0 0 0 Бугарски језик 35742 0 922
81 4 3 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Бугарски језик 35742 0 922
82 4 4 Редовно одељење 14 6 0 0 0 Бугарски језик 35742 1424 922
83 4 5 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 9096 1445 922
84 4 СЛ Редовно одељење 16 5 0 0 0 Словачки језик 11475 0 466
85 10 1сл Редовно одељење 22 11 0 0 0 Словачки језик 20459 0 360
87 10 1мађ Редовно одељење 25 15 0 0 0 Мађарски језик 36215 0 360
88 10 2мађ Редовно одељење 16 8 0 0 0 Мађарски језик 36215 0 360
94 10 ромск Редовно одељење 7 4 4 0 0 Српски језик 111868 0 426
93 10 слова Редовно одељење 8 5 0 0 0 Словачки језик 42092 0 426
95 10 ромск Редовно одељење 8 5 2 0 0 Српски језик 111868 1630 426
96 10 1,3сл Редовно одељење 10 7 0 0 0 Словачки језик 48443 0 429
97 10 2,4сл Редовно одељење 4 1 0 0 0 Словачки језик 48443 0 429
98 10 5-8сл Редовно одељење 5 2 0 0 0 Словачки језик 48443 0 429
99 10 1-4ма Редовно одељење 7 2 1 0 0 Мађарски језик 48296 0 429
100 10 5-8ма Редовно одељење 9 6 0 1 0 Мађарски језик 48296 0 429
150 10 2 Редовно одељење 9 4 0 1 0 Влашки говор 39456 0 664
1075 10 Р Редовно одељење 13 9 3 0 0 Ромски језик 20299 0 345
1076 10 Р1 Редовно одељење 11 7 0 1 0 Ромски језик 20299 0 345
104 1 хј Редовно одељење 17 7 0 0 0 Хрватски језик 38024 0 216
105 2 хј Редовно одељење 8 5 0 0 0 Хрватски језик 38024 0 216
106 3 хј Редовно одељење 15 11 0 0 0 Хрватски језик 38024 0 216
107 4 хј Редовно одељење 11 6 0 0 0 Хрватски језик 38024 0 216
108 5 хј Редовно одељење 8 4 0 0 0 Хрватски језик 38024 0 216
109 6 хј Редовно одељење 10 6 0 0 0 Хрватски језик 38024 0 216
110 7 хј Редовно одељење 10 6 0 0 0 Хрватски језик 38024 0 216
761 2 а Редовно одељење 1 1 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
760 2 а Редовно одељење 1 1 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
113 10 18 Редовно одељење 13 8 0 0 0 Буњевачки говор 9476 0 404
114 1 1 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Буњевачки говор 49853 0 389
115 2 1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Буњевачки говор 49853 0 389
116 3 1 Редовно одељење 10 8 0 0 0 Буњевачки говор 49853 0 389
117 4 1 Редовно одељење 5 3 1 0 0 Буњевачки говор 49853 0 389
118 5 2 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Српски језик 49853 0 389
119 6 2 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Буњевачки говор 49853 0 389
120 7 2 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Буњевачки говор 49853 0 389
121 8 2 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Буњевачки говор 49853 0 389
149 10 1 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Влашки говор 39456 0 664
125 10 ЈН Редовно одељење 17 4 0 0 0 Ромски језик 28087 0 423
126 10 ЈВ Редовно одељење 20 11 0 0 0 Ромски језик 28087 0 423
136 8 хрв. Редовно одељење 17 10 0 1 0 Хрватски језик 9551 0 390
1001 1 23 Редовно одељење 16 5 0 0 0 Мађарски језик 26557 0 443
130 10 1b Редовно одељење 9 7 0 0 0 Буњевачки говор 34866 0 395
1454 5 рум Редовно одељење 10 6 0 1 0 Српски језик 12140 0 352
132 4 рум Редовно одељење 12 5 1 0 0 Румунски језик 12140 0 352
1434 4 3 Редовно одељење 29 11 1 0 0 Српски језик 19581 0 1850
1432 4 1 Редовно одељење 30 10 0 0 0 Српски језик 792 0 1850
1433 4 2 Редовно одељење 30 10 0 0 0 Српски језик 22180 0 1850
1005 3 23 Редовно одељење 23 14 0 0 0 Мађарски језик 108518 0 443
848 5 е Редовно одељење 3 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
1461 4 Б Редовно одељење 9 7 0 0 0 Буњевачки говор 43189 1366 204
144 2 сл Редовно одељење 11 5 0 0 0 Словачки језик 36720 0 434
143 10 буњев Редовно одељење 19 7 0 0 0 Буњевачки говор 32331 0 207
145 3 сл Редовно одељење 6 4 0 0 0 Словачки језик 36720 0 434
146 1 1 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Српски језик 68044 0 491
1034 5 сл Редовно одељење 5 3 0 0 0 Словачки језик 36720 0 434
148 8 сл Редовно одељење 5 5 0 0 0 Словачки језик 36720 0 434
151 10 С1 Редовно одељење 12 3 0 0 0 Словачки језик 30043 0 463
152 10 3 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Влашки говор 39456 0 664
153 10 М1 Редовно одељење 26 17 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 463
154 10 М2 Редовно одељење 16 12 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 463
644 1 4 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Српски језик 28164 0 1154
641 1 1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Албански језик 46931 0 1154
642 1 2 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Албански језик 30833 0 1154
643 1 3 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Албански језик 47426 0 1154
645 1 5 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Српски језик 44590 0 1154
463 1 хј Редовно одељење 3 2 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
162 10 sl1/2 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Словачки језик 32225 0 343
346 10 sl/5i Редовно одељење 9 8 0 1 0 Словачки језик 21095 0 343
166 1 1 Редовно одељење 30 17 0 0 0 Ромски језик 4101 0 1271
167 2 1 Редовно одељење 30 19 0 0 0 Ромски језик 4101 0 1271
179 10 sl3/4 Редовно одељење 16 5 0 0 0 Словачки језик 32225 0 343
798 10 2 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Словачки језик 11475 0 468
170 10 МЈ1 Редовно одељење 19 12 0 0 0 Словачки језик 9163 0 425
172 10 МЈ2 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Словачки језик 9163 0 425
800 6 РО Редовно одељење 7 1 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
343 7 sl/4 Редовно одељење 8 1 0 0 0 Словачки језик 21095 0 343
182 1 сл Редовно одељење 3 3 0 0 0 Словачки језик 31575 0 465
183 3 сл Редовно одељење 3 2 0 0 0 Словачки језик 31575 0 465
184 4 сл Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 31575 0 465
185 5 сл Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 31575 0 465
186 7 сл Редовно одељење 3 2 0 0 0 Словачки језик 31575 0 465
187 10 1 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Румунски језик 1169 0 345
188 3 2 Редовно одељење 11 9 0 0 0 Румунски језик 1169 0 345
189 4 2 Редовно одељење 13 8 3 1 0 Румунски језик 49399 0 345
190 10 мђ1 Редовно одељење 25 18 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 469
191 10 мђ2 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 469
1173 10 1 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 446
1174 3 1 Редовно одељење 17 11 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 446
1171 10 1-8 Редовно одељење 18 3 0 0 0 Ромски језик 46222 0 344
1170 10 СЈ Редовно одељење 6 3 0 0 0 Словачки језик 11475 0 481
1451 10 3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Ромски језик 113279 0 1151
198 10 Ромск Редовно одељење 16 15 0 0 0 Српски језик 16766 0 296
199 10 7 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Српски језик 47740 0 604
1086 6 1 Редовно одељење 21 14 0 0 0 Мађарски језик 42642 0 440
1085 5 1 Редовно одељење 14 8 1 0 0 Мађарски језик 42642 0 440
1084 1 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 42642 0 440
203 1 М1 Редовно одељење 13 7 0 0 0 Македонски језик 17703 0 366
205 1 Редовно одељење 15 11 0 0 0 Ромски језик 35762 0 431
206 10 Ук1 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Српски језик 11198 0 536
207 10 Ук2 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Српски језик 2216 0 536
208 10 1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Чешки језик 48705 0 323
209 10 рф Редовно одељење 15 8 0 0 0 Румунски језик 17209 0 310
223 10 1,3 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Украјински језик 33304 0 219
226 5 1 Редовно одељење 13 12 0 0 0 Словачки језик 68044 0 491
213 10 14 Редовно одељење 14 7 0 0 0 Словачки језик 16529 0 270
214 10 58 Редовно одељење 11 9 0 0 0 Словачки језик 47316 0 270
215 1 2-4 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Мађарски језик 107554 0 219
216 4 1m Редовно одељење 8 5 0 0 0 Босански језик 18724 0 832
218 4 1d Редовно одељење 6 3 0 0 0 Босански језик 13575 925 832
219 4 Редовно одељење 6 1 0 0 0 Босански језик 33655 930 832
220 4 1z Редовно одељење 6 2 0 0 0 Босански језик 8365 947 832
221 4 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Босански језик 5701 958 832
222 4 1k Редовно одељење 10 6 0 0 0 Босански језик 6720 935 832
227 2 2-3 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Мађарски језик 107554 0 219
228 10 1,3 Редовно одељење 8 6 0 0 0 Русински језик 25392 0 219
229 10 5 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Ромски језик 24459 0 539
230 10 ру1 Редовно одељење 18 16 0 0 0 Румунски језик 9439 0 1845
231 10 ру2 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Румунски језик 9439 0 1845
232 7 Б Редовно одељење 16 10 0 0 0 Мађарски језик 16887 0 382
235 10 2,4 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Украјински језик 33304 0 219
236 10 2,4 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Русински језик 25392 0 219
237 10 м1 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Мађарски језик 39527 0 265
239 10 м2 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Мађарски језик 39527 0 265
462 3 2 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Румунски језик 43062 1389 337
460 10 СЈ Редовно одељење 32 20 0 0 0 Словачки језик 23135 0 1310
406 10 СЛО2 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Словачки језик 20009 0 464
243 3 2-4 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Мађарски језик 107554 0 219
244 10 5-8 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Мађарски језик 18356 0 303
245 4 2-4 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Мађарски језик 107554 0 219
253 10 5,6 Редовно одељење 10 8 0 0 0 Мађарски језик 107554 0 219
254 5 2-4 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Украјински језик 33304 0 219
255 10 5-8 Редовно одељење 10 9 0 0 0 Русински језик 25392 0 219
256 7 2-5 Редовно одељење 6 5 0 0 0 Украјински језик 33304 0 219
257 10 6,8 Редовно одељење 7 6 0 0 0 Украјински језик 33304 0 219
258 10 7,8 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Мађарски језик 46919 0 219
261 5 1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Бугарски језик 25883 0 916
262 6 1 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Бугарски језик 25883 0 916
264 7 1 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Бугарски језик 25883 0 916
265 10 Б1 Редовно одељење 14 7 0 0 0 Буњевачки говор 890 0 210
267 8 1 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Бугарски језик 25883 0 916
1450 10 2 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Ромски језик 113279 1996 1151
269 10 Б2 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Буњевачки говор 890 0 210
271 10 1 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Бугарски језик 2026 818 916
274 10 1 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Бугарски језик 10819 810 916
1462 10 rm2 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Румунски језик 46244 0 792
276 10 1 Редовно одељење 5 4 0 0 0 Бугарски језик 35238 804 916
278 10 1 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Бугарски језик 9217 0 916
1453 10 румун Редовно одељење 16 7 0 0 0 Српски језик 12140 0 352
1455 10 ромск Редовно одељење 12 4 1 0 0 Српски језик 22202 0 352
1456 3 Bj 3 Редовно одељење 22 15 0 0 0 Српски језик 26051 0 799
287 10 1 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Влашки говор 17586 2227 662
1458 10 чех Редовно одељење 4 4 0 0 0 Српски језик 20357 0 351
1457 10 ром Редовно одељење 13 6 0 0 0 Српски језик 36022 0 351
291 3 1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Бугарски језик 30851 0 1132
1443 10 Р1 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Ромски језик 112959 0 1124
294 3 2 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Бугарски језик 30851 0 1132
1448 1 1 Редовно одељење 7 1 2 0 0 Влашки говор 4363 1061 767
1449 10 1 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Ромски језик 113279 1996 1151
298 3 3 Редовно одељење 8 1 0 0 0 Бугарски језик 30851 2052 1132
1463 6 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Румунски језик 21025 1216 661
1464 10 Р1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Румунски језик 46244 0 800
1465 10 Р2 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Румунски језик 46244 0 800
308 3 4 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 42780 2183 1132
1447 10 ВЛ Редовно одељење 10 4 0 0 0 Влашки говор 2542 0 778
312 3 5 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 630 2181 1132
314 3 6 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 630 2364 1132
315 4 1 Редовно одељење 33 18 0 0 0 Бугарски језик 30851 0 1132
316 4 2 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Српски језик 30851 0 1132
317 4 3 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Бугарски језик 30851 2052 1132
1460 10 2 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Ромски језик 27785 0 243
1459 10 БЊ Редовно одељење 14 8 0 0 0 Буњевачки говор 49132 0 205
320 4 4 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 30364 2150 1132
321 4 5 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 26618 2310 1132
322 10 1 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Словачки језик 11475 0 484
325 5 1 Редовно одељење 7 3 0 1 0 Бугарски језик 26678 0 1132
324 10 2 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Русински језик 4018 0 480
326 5 2 Редовно одељење 25 13 0 1 0 Бугарски језик 21418 0 1132
327 5 3 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Бугарски језик 21418 0 1132
1098 10 сн Редовно одељење 15 6 0 0 0 Мађарски језик 40404 2775 262
329 10 Р1 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Русински језик 9324 0 471
330 5 4 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Бугарски језик 15923 2297 1132
331 10 СЛ Редовно одељење 5 4 0 0 0 Словачки језик 20009 0 477
332 10 3СЛ Редовно одељење 11 7 0 0 0 Словачки језик 20009 1967 477
333 10 М1 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 471
334 10 М2 Редовно одељење 24 15 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 471
335 5 5 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 42780 2354 1132
344 10 СЛ 1 Редовно одељење 10 8 0 0 0 Словачки језик 55270 0 64
342 8 sl/3 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Словачки језик 21095 0 343
345 5 6 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Бугарски језик 42780 2341 1132
347 1 3 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Српски језик 1539 1073
348 2 3 Редовно одељење 9 5 1 0 0 Српски језик 9109 1539 1073
349 5 7 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 13210 2156 1132
350 3 3 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Српски језик 9109 1539 1073
351 4 3 Редовно одељење 7 6 0 0 0 Српски језик 9109 1539 1073
352 10 1 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Српски језик 1425 1073
353 1 ам Редовно одељење 12 3 0 0 0 Мађарски језик 33023 1380 245
354 2 ам Редовно одељење 17 6 0 0 0 Мађарски језик 33023 1380 245
355 3 ам Редовно одељење 17 7 0 0 0 Мађарски језик 33023 1380 245
356 4 ам Редовно одељење 11 5 1 0 0 Мађарски језик 33023 1380 245
357 10 Вм Редовно одељење 6 1 0 0 0 Мађарски језик 33023 1471 245
358 10 ам Редовно одељење 2 1 1 0 0 Мађарски језик 33023 0 245
359 10 M1 Редовно одељење 17 11 0 0 0 Мађарски језик 113555 0 1183
360 10 M2 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Мађарски језик 113555 0 1183
361 10 Р1 Редовно одељење 8 6 0 0 0 Румунски језик 12140 0 1183
362 10 5-8 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Мађарски језик 63661 0 344
363 10 1-2 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Мађарски језик 63661 0 344
364 10 3-4 Редовно одељење 16 11 0 0 0 Мађарски језик 63661 0 344
365 1 1ма Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 35685 0 487
1190 3 Б1 Редовно одељење 23 7 0 0 0 Босански језик 3855 0 1851
368 3 2ма Редовно одељење 19 10 0 0 0 Мађарски језик 35685 0 487
1189 2 Б1 Редовно одељење 30 14 0 0 0 Босански језик 3284 0 1851
370 5 3ма Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 35685 0 487
372 7 4ма Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 35685 0 487
1188 1 Б2 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Босански језик 45409 0 1851
1377 10 Ром 3 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Ромски језик 112148 0 1188
1452 10 румун Редовно одељење 12 6 0 1 0 Румунски језик 12140 0 352
1445 10 АК1 Редовно одељење 21 10 3 0 0 Ромски језик 112148 0 1123
377 6 1 Редовно одељење 23 10 0 0 0 Бугарски језик 41963 0 1132
378 6 2 Редовно одељење 20 10 0 1 0 Бугарски језик 26678 0 1132
379 6 3 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Бугарски језик 26678 0 1132
380 6 4 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Бугарски језик 15923 2297 1132
381 6 5 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Бугарски језик 5246 2354 1132
383 6 6 Редовно одељење 5 5 0 0 0 Бугарски језик 35187 2341 1132
384 6 7 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Бугарски језик 13210 2156 1132
385 10 1MJ Редовно одељење 17 9 0 0 0 Мађарски језик 41651 0 286
386 10 2MJ Редовно одељење 5 3 0 0 0 Мађарски језик 41651 0 286
387 10 3MJ Редовно одељење 9 4 0 0 0 Мађарски језик 47142 1357 286
388 10 4MJ Редовно одељење 18 10 0 0 0 Мађарски језик 41651 1357 286
394 7 1 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Бугарски језик 26678 0 1132
393 2 1-2 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Босански језик 113160 0 830
392 1 1 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Босански језик 113160 0 830
395 1 Че Редовно одељење 10 4 1 0 0 Чешки језик 20357 0 328
397 4 Че Редовно одељење 10 5 0 2 0 Чешки језик 20357 0 328
1308 10 ЧЕ Редовно одељење 15 5 2 2 1 Српски језик 20357 0 328
400 7 2 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Бугарски језик 21418 0 1132
401 7 3 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Бугарски језик 21418 0 1132
403 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Ромски језик 35762 0 431
404 10 СЛО1 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Словачки језик 20009 0 464
405 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Ромски језик 35762 0 431
407 10 РСН1 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Русински језик 9324 0 464
408 7 4 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 15923 2297 1132
409 10 Румун Редовно одељење 28 6 0 0 0 Румунски језик 21025 0 657
412 7 5 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 5246 0 1132
1366 5 V62 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Босански језик 19449 0 1021
414 7 6 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 35187 2341 1132
415 8 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Бугарски језик 26678 0 1132
416 8 2 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Бугарски језик 21418 0 1132
417 10 Р1 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Српски језик 48319 0 247
418 10 Р2 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Српски језик 48319 0 247
419 10 Р3 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Српски језик 48319 0 247
1165 10 ромск Редовно одељење 8 4 0 0 0 Ромски језик 28066 0 343
422 2 1 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Мађарски језик 13522 0 503
423 8 3 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Бугарски језик 41963 0 1132
1164 10 ромск Редовно одељење 10 4 0 0 0 Ромски језик 28066 0 343
424 3 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Мађарски језик 13522 0 503
425 4 1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 13522 0 503
1163 8 2 Редовно одељење 20 9 0 0 0 Ромски језик 18140 0 1267
427 5 1 Редовно одељење 20 13 0 0 0 Мађарски језик 13522 0 503
429 7 1 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Мађарски језик 13522 0 503
431 8 4 Редовно одељење 5 0 0 0 0 Бугарски језик 15923 2297 1132
432 8 5 Редовно одељење 3 0 0 0 0 Бугарски језик 42780 2354 1132
433 8 6 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 35187 2341 1132
434 10 1 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Русински језик 9324 0 482
435 8 7 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Бугарски језик 13210 2156 1132
436 10 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Русински језик 9324 0 461
437 10 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Словачки језик 47796 0 461
438 10 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 461
439 10 Редовно одељење 17 6 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 461
440 10 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 461
441 10 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 461
442 10 Редовно одељење 18 12 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 461
443 10 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 461
444 10 1 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Српски језик 7140 0 322
445 10 5-8 Редовно одељење 19 13 0 0 0 Буњевачки говор 9627 0 393
446 10 1-4 Редовно одељење 13 10 0 0 0 Буњевачки говор 9627 0 393
447 10 rom1 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Српски језик 26557 0 444
448 1 1R Редовно одељење 7 4 0 0 0 Српски језик 48319 0 256
449 10 РО Редовно одељење 5 4 1 0 0 Српски језик 48319 0 248
450 10 РО Редовно одељење 7 5 0 2 0 Српски језик 48319 0 248
452 10 1 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Влашки говор 1533 0 766
453 10 1 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Словачки језик 31575 0 462
454 10 2 Редовно одељење 17 11 0 0 0 Украјински језик 23488 0 462
1383 4 B4 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Босански језик 40098 0 1014
457 10 М1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Македонски језик 37335 0 1119
583 10 М2 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Македонски језик 37335 0 1119
464 3 хј Редовно одељење 5 3 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
465 3 уј Редовно одељење 2 2 0 0 0 Српски језик 29921 0 534
1126 10 рј2 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Српски језик 43577 0 534
467 5 хј Редовно одељење 3 2 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
468 6 хј Редовно одељење 3 1 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
469 7 хј Редовно одељење 2 0 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
470 8 хј Редовно одељење 4 2 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
471 10 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Румунски језик 7572 0 314
472 2 хј Редовно одељење 4 3 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
473 4 хј Редовно одељење 6 2 0 0 0 Српски језик 49097 0 534
474 10 Р1 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Русински језик 46186 0 385
475 10 Р1 Редовно одељење 14 5 0 0 0 Ромски језик 41823 0 475
476 10 Р2 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Ромски језик 41823 0 475
477 5 Р3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Ромски језик 41823 0 475
478 6 Р4 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Ромски језик 41823 0 475
479 3 РД Редовно одељење 3 1 0 0 0 Бугарски језик 30364 2143 1132
480 4 РД Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 30364 2143 1132
481 4 на Редовно одељење 20 10 0 0 0 Мађарски језик 7338 1222 262
482 3 МЛ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 13210 2113 1132
483 4 МЛ Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 13210 2113 1132
484 5 са Редовно одељење 8 3 0 0 0 Мађарски језик 107503 2775 262
485 3 П Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 20977 2114 1132
486 3 ЗЛ Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 26618 2148 1132
487 4 ЗЛ Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 26618 2148 1132
488 3 ГР Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 30364 2368 1132
489 4 ГР Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 30364 2368 1132
490 3 ГЖ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 42780 2115 1132
491 4 ГЖ Редовно одељење 3 1 0 1 0 Бугарски језик 42780 2115 1132
492 3 ГЛ Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 30364 2156 1132
493 4 ГЛ Редовно одељење 3 2 0 0 0 Бугарски језик 30364 2156 1132
494 4 ДЛ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 30364 2150 1132
495 1 на Редовно одељење 18 13 0 0 0 Мађарски језик 40404 1222 262
496 4 ГЉ Редовно одељење 2 2 0 0 0 Бугарски језик 13210 2354 1132
497 1 нб Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 40404 1222 262
498 2 на Редовно одељење 17 12 0 0 0 Мађарски језик 40404 1222 262
499 3 ДЉ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 42780 2341 1132
500 3 на Редовно одељење 21 17 0 0 0 Мађарски језик 40404 1222 262
501 4 ДЉ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 35187 2341 1132
502 5 на Редовно одељење 20 10 0 0 0 Мађарски језик 40404 1222 262
503 3 ДД Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 26618 2310 1132
504 3 ЦП Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 26618 2324 1132
505 4 ЦП Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 26618 2324 1132
506 3 БИ Редовно одељење 3 0 0 0 0 Бугарски језик 630 2297 1132
507 4 БИ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 15923 2297 1132
508 4 РК Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 630 2178 1132
509 4 ДТ Редовно одељење 2 0 0 0 0 Бугарски језик 630 2174 1132
510 6 на Редовно одељење 24 8 0 1 0 Мађарски језик 40404 1222 262
511 1 са Редовно одељење 10 4 0 0 0 Мађарски језик 40404 2775 262
512 2 са Редовно одељење 8 3 0 0 0 Мађарски језик 40404 2775 262
513 3 са Редовно одељење 16 8 0 0 0 Мађарски језик 40404 0 262
514 4 са Редовно одељење 15 9 0 0 0 Мађарски језик 40404 2775 262
515 6 са Редовно одељење 7 2 0 0 0 Мађарски језик 40404 2775 262
1162 5 1 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Ромски језик 17871 0 1267
1140 3 СЛ1 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Словачки језик 11475 0 460
518 3 ДЦ Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 26618 2306 1132
519 3 ДТ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 630 2174 1132
520 10 рј Редовно одељење 7 3 0 0 0 Русински језик 4018 0 470
521 10 сј Редовно одељење 13 8 0 0 0 Словачки језик 20009 0 470
522 10 1234 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Словачки језик 42943 0 473
523 10 568 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Српски језик 42943 0 473
524 10 1234 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Српски језик 4018 0 473
525 4 b 4 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Босански језик 4574 0 835
526 8 b 2 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Босански језик 34923 0 835
527 8 b 1 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Босански језик 34923 0 835
528 8 b 3 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Босански језик 34923 0 835
529 8 b 4 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Босански језик 34923 0 835
530 8 b 5 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Босански језик 34923 0 835
531 6 м1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Мађарски језик 15030 0 285
533 10 м1 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Ромски језик 41823 0 455
534 10 м2 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Ромски језик 41823 0 455
1194 7 Б2 Редовно одељење 34 19 0 0 0 Босански језик 13587 0 1851
536 10 ВГ1 Редовно одељење 9 2 0 0 0 Влашки говор 16578 0 789
537 10 С1 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Словачки језик 31575 0 475
538 1 Х1 Редовно одељење 20 8 0 0 0 Хрватски језик 49673 0 408
539 2 Х2 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Хрватски језик 15087 0 408
540 3 Х3 Редовно одељење 24 7 0 2 0 Хрватски језик 9496 0 408
541 4 Х4 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Хрватски језик 15417 0 408
542 10 Х56 Редовно одељење 22 15 0 0 0 Хрватски језик 57509 0 408
543 7 Х7 Редовно одељење 15 11 0 0 0 Хрватски језик 15417 0 408
544 8 Х8 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Хрватски језик 4782 0 408
545 10 ХЈ Редовно одељење 12 5 0 0 0 Хрватски језик 49097 0 528
546 10 Р1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Српски језик 10782 0 528
547 10 Р2 Редовно одељење 13 9 0 0 0 Српски језик 10782 0 528
548 4 1БЈ Редовно одељење 13 9 0 0 0 Босански језик 18390 0 838
549 4 2БЈ Редовно одељење 20 7 0 0 0 Босански језик 45850 0 838
550 10 1-4 Редовно одељење 12 6 1 0 0 Мађарски језик 45555 0 331
551 10 5-8 Редовно одељење 13 5 0 1 0 Мађарски језик 45555 0 331
552 1 РУ1 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Русински језик 46387 0 457
553 10 23 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Русински језик 46387 0 457
554 10 1 Редовно одељење 19 9 0 0 0 Русински језик 39355 0 453
555 10 2 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Мађарски језик 43388 0 453
556 10 3 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Словачки језик 20495 0 453
557 7 8 Редовно одељење 14 8 0 1 0 Мађарски језик 37543 0 415
558 10 1-6,8 Редовно одељење 21 15 0 1 0 Мађарски језик 37543 0 415
559 10 1 Редовно одељење 11 3 0 1 0 Српски језик 48319 0 260
560 10 2 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Мађарски језик 45768 0 260
561 10 Р1 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Српски језик 41823 0 457
562 10 Р2 Редовно одељење 14 10 0 0 0 Српски језик 41823 0 457
563 10 1 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Српски језик 6319 0 538
564 10 М1 Редовно одељење 13 4 0 0 0 Мађарски језик 15797 0 246
565 10 М2 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Српски језик 15797 0 246
566 1 Р1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Русински језик 764 0 454
567 10 1-2 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Српски језик 8103 1580 200
568 2 Р2 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Русински језик 16704 0 454
569 3 Р3 Редовно одељење 4 0 0 0 0 Русински језик 36392 0 454
570 10 2-3 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Српски језик 8103 1580 200
571 4 Р4 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Русински језик 21639 0 454
1282 1 2 Редовно одељење 30 17 1 0 0 Српски језик 34532 0 1852
1278 10 М1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 454
574 10 3-4 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Српски језик 8103 1580 200
1279 10 м2 Редовно одељење 24 16 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 454
577 10 ромск Редовно одељење 21 12 0 0 0 Српски језик 45157 0 397
595 2 румун Редовно одељење 16 10 0 0 0 Српски језик 50365 0 353
1283 1 3 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Српски језик 215 0 1852
581 10 ромск Редовно одељење 14 4 0 0 0 Српски језик 45157 0 397
584 10 Х1 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Хрватски језик 22037 0 422
585 10 Х2 Редовно одељење 8 5 0 1 0 Хрватски језик 22037 0 422
586 10 Х3 Редовно одељење 9 4 0 1 0 Хрватски језик 22037 0 422
587 10 М1 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Мађарски језик 35685 0 475
589 10 М2 Редовно одељење 8 7 0 0 0 Мађарски језик 35685 0 475
591 10 М1 Редовно одељење 6 5 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 422
592 10 М2 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 422
593 1 румун Редовно одељење 16 8 0 0 0 Српски језик 50365 0 353
1381 10 буњев Редовно одељење 15 5 0 0 0 Буњевачки говор 32331 0 207
1378 10 Ром 5 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Ромски језик 112148 0 1188
598 3 румун Редовно одељење 17 11 0 0 0 Румунски језик 50365 0 353
599 1 a Редовно одељење 9 4 0 0 0 Мађарски језик 28462 0 199
600 2 a Редовно одељење 8 3 0 0 0 Мађарски језик 28462 0 199
601 4 румун Редовно одељење 17 8 4 1 0 Српски језик 50365 0 353
603 3 a Редовно одељење 15 10 0 0 0 Мађарски језик 28462 0 199
604 4 a Редовно одељење 5 2 0 0 0 Мађарски језик 28462 0 199
617 10 4БТ Редовно одељење 7 5 0 0 0 Босански језик 1587 838
846 5 ц Редовно одељење 4 3 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
607 10 разр. Редовно одељење 15 9 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 419
608 10 предм Редовно одељење 14 7 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 419
847 5 д Редовно одељење 2 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
611 1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 499
612 2 Редовно одељење 27 8 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 499
613 3 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 499
614 3 Редовно одељење 21 10 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 499
615 4 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Мађарски језик 12175 0 499
1003 2 2 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 26557 0 443
1002 1 4 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Мађарски језик 26557 0 443
623 3 Редовно одељење 15 7 1 0 0 Мађарски језик 17624 0 445
624 4 Редовно одељење 14 10 3 0 0 Мађарски језик 29043 0 445
625 10 комби Редовно одељење 3 1 0 0 0 Румунски језик 46127 0 353
626 10 4БГ Редовно одељење 1 0 0 0 0 Босански језик 1594 838
627 3 1 Редовно одељење 25 14 0 0 0 Ромски језик 6790 0 1271
628 10 rom2 Редовно одељење 16 0 0 0 0 Мађарски језик 26557 0 444
630 10 rom3 Редовно одељење 15 6 1 1 0 Српски језик 26557 0 444
631 10 СЛ1 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Словачки језик 20009 0 427
632 10 rom4 Редовно одељење 15 7 0 1 0 Српски језик 26557 0 444
633 10 СЛ2 Редовно одељење 15 12 0 0 0 Словачки језик 20009 0 427
634 10 rom5 Редовно одељење 15 8 0 1 0 Српски језик 26557 0 444
635 10 СЛ3 Редовно одељење 8 6 0 0 0 Словачки језик 20009 0 427
636 10 СЛ4 Редовно одељење 4 4 0 0 0 Словачки језик 20009 0 427
637 10 rom6 Редовно одељење 15 6 0 2 0 Српски језик 26557 0 444
638 10 М1 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 427
639 10 М2 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 427
849 5 ф Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
646 1 6 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Албански језик 1348 2146 1154
647 1 5 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
648 1 7 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Албански језик 21394 2163 1154
649 1 8 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Албански језик 3942 2166 1154
850 1 1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
651 2 5 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
652 3 5 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
653 1 9 Редовно одељење 9 2 0 0 0 Албански језик 108891 2172 1154
654 2 1 Редовно одељење 21 6 0 0 0 Албански језик 28194 0 1154
655 2 2 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Албански језик 40908 0 1154
1114 5 Р Редовно одељење 5 3 0 0 0 Српски језик 48319 0 250
657 5 2 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
658 2 3 Редовно одељење 23 10 1 0 0 Албански језик 36382 0 1154
659 3 8 Редовно одељење 13 4 0 0 0 Албански језик 45918 2166 1154
660 3 5 Редовно одељење 28 10 0 0 0 Албански језик 5721 0 1154
661 6 2 Редовно одељење 31 14 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
662 8 1 Редовно одељење 16 10 0 0 0 Босански језик 41524 0 1031
663 3 6 Редовно одељење 12 8 1 0 0 Албански језик 16175 2146 1154
664 3 7 Редовно одељење 7 2 0 0 0 Албански језик 824 2163 1154
665 7 2 Редовно одељење 21 6 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
666 7 2 Редовно одељење 21 6 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
667 7 2 Редовно одељење 21 6 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
668 8 1 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
669 8 1 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
670 8 2 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Босански језик 43298 201 1031
671 8 3 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Босански језик 1465 206 1031
672 2 4 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Албански језик 867 0 1154
673 2 5 Редовно одељење 24 8 1 0 0 Албански језик 15784 0 1154
674 2 6 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Српски језик 16626 2146 1154
675 2 7 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Албански језик 16937 2163 1154
676 2 8 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Албански језик 7622 2166 1154
677 2 9 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Албански језик 8536 2172 1154
678 3 1 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Албански језик 25922 0 1154
679 3 2 Редовно одељење 25 11 1 1 0 Албански језик 32943 0 1154
680 3 3 Редовно одељење 27 11 0 0 0 Албански језик 9359 0 1154
681 3 4 Редовно одељење 21 9 1 0 0 Албански језик 36519 0 1154
682 3 9 Редовно одељење 5 4 0 0 0 Албански језик 32800 2172 1154
683 4 1 Редовно одељење 24 9 1 0 0 Албански језик 24513 0 1154
684 4 2 Редовно одељење 23 13 1 0 0 Албански језик 4266 0 1154
685 4 3 Редовно одељење 27 9 1 0 0 Албански језик 49031 0 1154
686 4 4 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Албански језик 24403 0 1154
687 4 5 Редовно одељење 21 7 1 0 0 Албански језик 46039 0 1154
688 4 6 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Албански језик 18861 0 1154
903 6 1 m Редовно одељење 1 0 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
690 4 7 Редовно одељење 14 7 1 0 0 Албански језик 9213 2146 1154
691 4 8 Редовно одељење 8 8 0 0 0 Албански језик 38542 2163 1154
692 4 9 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Албански језик 13679 2166 1154
693 4 10 Редовно одељење 9 1 0 0 0 Албански језик 16377 2172 1154
694 10 С1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Словеначки језик 30043 0 479
851 5 г Редовно одељење 4 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
740 4 ф Редовно одељење 3 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
698 10 М1 Редовно одељење 12 8 1 0 0 Мађарски језик 15030 0 312
699 2 а Редовно одељење 2 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
700 10 М2 Редовно одељење 15 5 1 2 0 Мађарски језик 15030 0 312
701 5 1 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Босански језик 10184 0 1016
702 2 ц Редовно одељење 1 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
703 1 234х Редовно одељење 16 8 0 0 0 Хрватски језик 15329 0 212
704 2 д Редовно одељење 2 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
705 10 1ЈР Редовно одељење 6 4 0 0 0 Русински језик 36268 0 448
706 2 ф Редовно одељење 2 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
707 2 г Редовно одељење 1 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
708 10 М3 Редовно одељење 7 5 0 1 0 Мађарски језик 15030 0 312
718 3 д Редовно одељење 5 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
716 3 ц Редовно одељење 4 3 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
711 3 а Редовно одељење 3 3 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
717 5 263х Редовно одељење 15 5 0 0 0 Хрватски језик 12332 0 212
713 3 а Редовно одељење 3 3 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
719 7 М4 Редовно одељење 11 2 0 1 0 Мађарски језик 15030 0 312
720 3 е Редовно одељење 1 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
721 3 ф Редовно одељење 4 3 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
722 3 г Редовно одељење 3 3 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
723 10 1ЈМ Редовно одељење 14 12 0 0 0 Мађарски језик 34446 0 448
724 4 а Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
725 10 М1 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Мађарски језик 48296 0 428
726 10 2ЈМ Редовно одељење 13 9 0 0 0 Мађарски језик 34446 0 448
727 1 222б Редовно одељење 30 15 0 0 0 Буњевачки говор 30722 0 212
728 4 ц Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
729 10 3ЈМ Специјално одељење 8 5 0 8 0 Мађарски језик 34446 0 448
730 10 М2 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Мађарски језик 37543 0 412
731 5 23б Редовно одељење 21 10 0 0 0 Буњевачки говор 30722 0 212
732 10 4ЈМ Специјално одељење 8 2 0 8 0 Мађарски језик 34446 0 448
733 6 23б Редовно одељење 16 5 0 2 0 Буњевачки говор 30722 0 212
734 10 5ЈМ Специјално одељење 9 2 0 9 0 Мађарски језик 34446 0 448
735 4 д Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
736 7 23б Редовно одељење 28 10 0 0 0 Буњевачки говор 12332 0 212
737 8 23б Редовно одељење 20 10 0 0 0 Српски језик 12332 0 212
738 10 М3 Редовно одељење 14 3 0 0 0 Мађарски језик 37543 0 412
739 4 е Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
741 2 д Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
742 10 С1 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Словачки језик 0 428
743 2 е Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
744 1 1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Хрватски језик 0 535
745 2 ф Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
746 10 М1 Редовно одељење 14 7 1 0 0 Мађарски језик 37543 0 412
747 7 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Хрватски језик 0 535
748 10 С2 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Словачки језик 0 428
752 10 С3 Редовно одељење 12 8 0 0 0 Словачки језик 0 428
753 3 ф Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
751 3 е Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
754 4 а Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
755 2 1 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Босански језик 4284 0 826
756 4 б Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
757 1 РО Редовно одељење 5 2 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
758 4 е Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
759 1 ХЈ Редовно одељење 2 1 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
762 2 г Редовно одељење 1 1 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
763 2 РО Редовно одељење 2 0 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
764 3 ц Редовно одељење 2 0 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
765 2 ХЈ Редовно одељење 2 2 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
766 4 а Редовно одељење 1 1 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
767 10 1 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Мађарски језик 20572 0 468
768 4 б Редовно одељење 1 1 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
769 3 РО Редовно одељење 4 1 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
770 10 р1 Редовно одељење 11 4 0 0 0 Српски језик 20299 0 346
771 4 б Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 4018 0 474
792 3 М Редовно одељење 20 16 0 0 0 Мађарски језик 2609 0 459
773 3 ХЈ Редовно одељење 6 3 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
774 4 е Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 4018 0 474
775 10 р2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Српски језик 20299 0 346
776 3 а Редовно одељење 1 1 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
777 3 е Редовно одељење 1 1 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
778 1 1 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Мађарски језик 20572 0 468
1187 1 Б1 Редовно одељење 17 10 0 0 0 Босански језик 23254 0 1851
780 4 РО Редовно одељење 12 6 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
781 10 р1 Редовно одељење 12 10 0 0 0 Српски језик 25392 0 218
782 1 М Редовно одељење 13 10 0 0 0 Мађарски језик 2609 0 459
783 3 г Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
784 4 ХЈ Редовно одељење 1 1 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
785 4 а Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
1487 7 2 Редовно одељење 5 4 0 0 0 Ромски језик 18140 0 1268
787 2 1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Мађарски језик 20572 0 468
788 2 М Редовно одељење 22 14 0 0 0 Мађарски језик 2609 0 459
789 4 д Редовно одељење 1 1 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
790 5 РО Редовно одељење 3 2 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
791 10 у1 Редовно одељење 20 10 0 0 0 Српски језик 33304 0 218
793 3 1 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Мађарски језик 20572 0 468
794 4 1 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Босански језик 4284 0 826
795 5 ХЈ Редовно одељење 4 2 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
796 4 М Редовно одељење 12 9 0 0 0 Мађарски језик 2609 0 459
797 4 1 Редовно одељење 14 8 0 0 0 Мађарски језик 20572 0 468
801 10 3 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Словачки језик 11475 0 468
802 6 ХЈ Редовно одељење 4 0 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
1540 5 РО Редовно одељење 5 5 0 0 0 Српски језик 48319 0 252
804 10 4 Редовно одељење 8 4 0 0 0 Русински језик 4018 0 468
805 5 а Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
806 7 РО Редовно одељење 6 5 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
807 5 ф Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
808 10 5 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Русински језик 4018 0 468
809 10 СЛ Редовно одељење 12 8 0 0 0 Словачки језик 42943 0 459
810 7 ХЈ Редовно одељење 7 5 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
811 5 г Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
812 6 а Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
813 8 РО Редовно одељење 7 4 0 0 0 Русински језик 31618 0 1079
814 6 д Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
815 8 ХЈ Редовно одељење 2 2 0 0 0 Хрватски језик 19316 0 1079
816 6 ф Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
817 7 ф Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
818 5 ц Редовно одељење 1 1 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
819 5 е Редовно одељење 1 0 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
820 5 г Редовно одељење 1 0 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
821 6 ц Редовно одељење 2 2 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
822 1 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Босански језик 22568 2204 826
823 6 ф Редовно одељење 1 0 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
824 2 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Босански језик 22568 2204 826
825 5 а Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
826 5 г Редовно одељење 1 1 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
827 6 ц Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
828 3 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Босански језик 22568 2204 826
829 5 ф Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
830 4 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Босански језик 22568 2204 826
831 5 ф Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
832 6 ф Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
833 10 Мађ 1 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Српски језик 11274 0 493
834 7 а Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
836 10 Мађ 2 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Српски језик 11274 0 493
841 10 Мађ 3 Редовно одељење 18 8 0 0 0 Српски језик 35531 0 493
842 7 е Редовно одељење 2 0 0 0 0 Ромски језик 16200 0 474
843 5 а Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
844 10 Мађ 4 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Српски језик 17013 0 493
845 10 1 Редовно одељење 9 6 0 0 0 Ромски језик 27785 0 243
852 2 1 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
853 6 а Редовно одељење 3 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
854 6 ц Редовно одељење 3 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
856 6 д Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
857 6 е Редовно одељење 2 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
858 6 ф Редовно одељење 3 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
859 7 а Редовно одељење 2 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
860 7 ц Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
861 7 д Редовно одељење 4 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
862 3 1 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
863 7 е Редовно одељење 2 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
864 4 1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
865 8 а Редовно одељење 2 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
867 8 е Редовно одељење 2 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
868 8 ф Редовно одељење 3 3 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
871 1 а Редовно одељење 3 1 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
872 1 ц Редовно одељење 3 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
874 1 д Редовно одељење 3 0 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
876 1 е Редовно одељење 2 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
1375 10 Р2 Редовно одељење 5 4 0 1 0 Ромски језик 46751 0 478
878 1 ф Редовно одељење 4 2 0 0 0 Мађарски језик 18273 0 474
1374 10 P1 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Ромски језик 46751 0 478
881 1 ц Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
882 1 д Редовно одељење 1 0 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
883 1 е Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 30043 0 474
884 1 ц Редовно одељење 1 1 0 0 0 Русински језик 4018 0 474
885 6 2 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Ромски језик 16930 0 1270
886 1 1 m Редовно одељење 2 2 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
887 1 3 m Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
888 10 Буг Редовно одељење 12 5 0 0 0 Српски језик 48067 0 370
889 1 4 m Редовно одељење 1 0 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
890 1 5 m Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
891 2 3 m Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
892 2 4 m Редовно одељење 2 0 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
893 10 Мађ Редовно одељење 11 6 0 0 0 Српски језик 37235 0 370
894 2 5 m Редовно одељење 4 3 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
895 3 4 m Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
896 10 Мађ Редовно одељење 9 6 0 0 0 Српски језик 37235 0 370
897 4 1 m Редовно одељење 2 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
898 10 БГ Редовно одељење 15 8 0 0 0 Српски језик 16698 0 394
899 4 2 m Редовно одељење 4 4 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
900 10 БГ Редовно одељење 25 13 0 0 0 Српски језик 28476 0 394
901 5 1 m Редовно одељење 3 2 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
902 5 5 m Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
904 10 1/Х Редовно одељење 11 5 0 0 0 Хрватски језик 28760 0 418
905 6 2 m Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
906 10 2/Х Редовно одељење 15 7 0 0 0 Хрватски језик 28760 0 418
907 7 2 m Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
908 7 3 m Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
909 7 5 m Редовно одељење 3 2 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
910 8 2 m Редовно одељење 1 0 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
911 8 3 m Редовно одељење 1 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
933 10 6 Редовно одељење 10 8 0 0 0 Словеначки језик 16529 0 271
913 10 1 Редовно одељење 6 3 1 0 0 Словачки језик 5893 1562 508
914 10 1 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Српски језик 6770 0 442
915 8 1 Редовно одељење 21 11 0 0 0 Босански језик 40633 0 1016
916 10 ј1 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Српски језик 49097 0 530
917 10 ј2 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Српски језик 49097 0 530
918 10 М1 Редовно одељење 6 5 0 0 0 Словачки језик 25365 0 547
919 10 М2 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Словачки језик 810 0 547
920 10 РН1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Српски језик 2884 0 318
921 10 РН2 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Српски језик 14845 0 318
922 10 М3 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Словачки језик 34616 978 547
1138 10 M4 Редовно одељење 3 2 1 0 0 Словачки језик 34616 999 547
1082 3 4 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Ромски језик 12975 2068 1101
925 10 1 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Мађарски језик 44105 0 271
926 2 М1 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 0 250
927 2 М2 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Мађарски језик 0 250
928 10 2 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Мађарски језик 44105 0 271
929 2 Р1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Српски језик 48319 0 250
930 10 3 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Мађарски језик 44105 0 271
931 10 4 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Словачки језик 16529 0 271
932 10 5 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Словеначки језик 16529 0 271
934 1 ВГ Редовно одељење 19 10 0 0 0 Влашки говор 31086 0 769
935 2 ВГ Редовно одељење 23 9 1 0 0 Влашки говор 19615 0 769
936 3 ВГ Редовно одељење 17 7 1 0 0 Влашки говор 8707 0 769
937 4 ВГ Редовно одељење 19 8 0 0 0 Влашки говор 6677 0 769
938 5 ВГ Редовно одељење 15 11 0 0 0 Влашки говор 6677 0 769
970 8 5 M Редовно одељење 3 1 0 0 0 Мађарски језик 49974 0 489
941 5 1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
942 5 2 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
945 6 2 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
944 6 1 Редовно одељење 8 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
946 10 РУ Редовно одељење 16 6 0 0 0 Русински језик 46186 0 380
947 7 1 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
948 8 1 Редовно одељење 3 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
949 8 2 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Ромски језик 12975 0 1101
1446 10 АК2 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Ромски језик 112148 0 1123
1444 10 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Ромски језик 112037 0 39
952 3 1 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Српски језик 697 0 1016
953 4 1 Редовно одељење 28 9 0 1 0 Српски језик 32263 0 1016
954 3 М1 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Мађарски језик 0 250
1479 2 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
957 3 М2 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Мађарски језик 0 250
958 4 М1 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Мађарски језик 0 250
959 10 7 Редовно одељење 19 11 0 0 0 Српски језик 34037 0 271
960 8 1 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Босански језик 18078 0 1019
961 8 2 Редовно одељење 25 11 0 0 0 Босански језик 27887 0 1019
962 8 3 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Босански језик 27887 0 1019
963 8 4 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Босански језик 18078 2515 1019
964 8 5 Редовно одељење 13 4 1 0 0 Босански језик 49350 2509 1019
965 7 6 Редовно одељење 12 6 0 0 0 Босански језик 49350 2509 1019
966 5 6 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Босански језик 49350 2516 1019
967 6 6 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Босански језик 45873 2516 1019
968 7 7 Редовно одељење 6 1 0 0 0 Босански језик 49350 2516 1019
969 8 6 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Босански језик 49350 2516 1019
971 1 2MJ Редовно одељење 4 1 0 0 0 Мађарски језик 36368 0 486
972 6 2УЈ Редовно одељење 10 8 0 0 0 Украјински језик 23488 0 486
973 8 2МЈ Редовно одељење 3 1 0 0 0 Мађарски језик 36368 0 486
974 8 2УЈ Редовно одељење 4 1 0 0 0 Украјински језик 23488 0 486
975 8 3УЈ Редовно одељење 6 4 0 0 0 Украјински језик 23488 0 486
976 8 3МЈ Редовно одељење 8 8 0 0 0 Мађарски језик 36368 0 486
977 5 СЈ Редовно одељење 2 0 0 0 0 Словачки језик 12413 0 398
978 6 СЈ Редовно одељење 5 3 0 0 0 Словачки језик 12413 0 398
979 7 СЈ Редовно одељење 3 1 0 0 0 Словачки језик 12413 0 398
980 8 СЈ Редовно одељење 2 1 0 0 0 Словачки језик 12413 0 398
1137 5 Српск Редовно одељење 2 0 0 0 0 Српски језик 29594 0 398
982 6 Српск Редовно одељење 5 3 0 0 0 Српски језик 29594 0 398
983 7 Српск Редовно одељење 3 1 0 0 0 Српски језик 29594 0 398
984 8 Српск Редовно одељење 2 1 0 0 0 Српски језик 29594 0 398
985 1 3 Редовно одељење 5 4 0 0 0 Ромски језик 12975 2076 1101
986 2 3 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Ромски језик 12975 2076 1101
987 3 3 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Ромски језик 12975 2076 1101
988 1 4 Редовно одељење 4 4 0 0 0 Ромски језик 12975 2068 1101
989 2 4 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Ромски језик 12975 2068 1101
990 10 01 Редовно одељење 6 5 0 0 0 Русински језик 36268 0 449
991 10 02 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Русински језик 36268 0 449
992 10 03 Редовно одељење 13 8 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 449
993 10 04 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 449
994 3 01 Редовно одељење 10 6 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 449
995 4 01 Редовно одељење 11 7 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 449
996 7 01 Редовно одељење 10 7 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 449
997 8 01 Редовно одељење 10 9 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 449
1004 2 34 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Мађарски језик 108518 0 443
1006 3 4 Редовно одељење 16 8 0 0 0 Мађарски језик 108518 0 443
1007 4 23 Редовно одељење 18 7 0 0 0 Мађарски језик 108518 0 443
1008 4 4 Редовно одељење 20 6 0 0 0 Мађарски језик 108518 0 443
1367 2 1 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Ромски језик 41982 0 438
1010 5 234 Редовно одељење 25 11 1 0 0 Мађарски језик 108518 0 443
1011 1 234 Редовно одељење 16 6 0 0 0 Румунски језик 26557 0 443
1012 1 Р Редовно одељење 15 6 0 0 0 Ромски језик 38889 0 456
1441 10 1 Редовно одељење 22 10 0 0 0 Румунски језик 41576 0 770
1442 10 2 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Румунски језик 41576 0 770
1015 2 234 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Румунски језик 26557 0 443
1438 10 6-8 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Ромски језик 38889 0 456
1018 10 MK Редовно одељење 15 9 0 0 0 Мађарски језик 3137 0 249
1019 10 1ро Редовно одељење 16 8 0 0 0 Српски језик 26557 0 445
1021 10 5ро Редовно одељење 15 7 0 0 0 Српски језик 26557 0 445
1022 10 С12 Редовно одељење 9 4 0 0 0 Словачки језик 0 548
1023 10 С34 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Словачки језик 0 548
1024 10 С56 Редовно одељење 11 6 0 0 0 Словачки језик 0 548
1025 7 С7 Редовно одељење 7 4 0 0 0 Словачки језик 0 548
1026 8 С8 Редовно одељење 9 5 0 0 0 Словачки језик 0 548
1027 10 Р14 Редовно одељење 7 5 0 0 0 Русински језик 46264 0 548
1028 10 Р58 Редовно одељење 10 5 0 0 0 Русински језик 46264 0 548
1029 10 Рд Редовно одељење 6 3 0 0 0 Русински језик 46264 1486 548
1030 10 Хс Редовно одељење 11 5 0 0 0 Хрватски језик 5661 1522 548
1035 10 Ромск Редовно одељење 18 5 0 0 0 Српски језик 16691 0 458
1033 10 СЛ1 Редовно одељење 9 7 0 0 0 Словачки језик 30043 0 472
1036 10 Русин Редовно одељење 15 13 0 0 0 Русински језик 16691 0 458
1037 3 р6 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Српски језик 109913 2134 533
1038 4 р6 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Српски језик 109913 2134 533
1039 5 р6 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Српски језик 109913 2134 533
1040 1 х1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Српски језик 49097 0 533
1041 2 х1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Српски језик 49097 0 533
1042 3 х1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Српски језик 49097 0 533
1043 4 х1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Српски језик 49097 0 533
1044 10 БЈ-Х Редовно одељење 8 4 0 0 0 Босански језик 29773 2704 829
1045 4 БЈ-1 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Босански језик 13092 0 829
1046 10 НМ1 Редовно одељење 11 4 0 0 0 Српски језик 49974 0 472
1047 10 НМ2 Редовно одељење 9 3 0 0 0 Српски језик 49974 0 472
1049 1 1 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Словачки језик 0 377
1050 2 1 Редовно одељење 3 2 1 0 0 Словачки језик 0 377
1051 3 1 Редовно одељење 4 3 0 0 0 Словачки језик 0 377
1052 4 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Словачки језик 0 377
1053 6 1 Редовно одељење 5 4 0 0 0 Словачки језик 30131 0 377
1054 7 1 Редовно одељење 12 11 0 0 0 Словачки језик 0 377
1055 8 1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Словачки језик 0 377
1476 6 2 Редовно одељење 12 8 1 1 0 Ромски језик 36022 0 348
1057 8 Б3 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Босански језик 88189 695 1029
1058 8 Б4 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Босански језик 17645 696 1029
1059 6 05 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Српски језик 5802 173 1032
1060 7 06 Редовно одељење 33 13 0 0 0 Српски језик 5802 173 1032
1061 8 01 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Српски језик 87040 0 1032
1062 8 02 Редовно одељење 29 10 0 0 0 Српски језик 87040 0 1032
1063 8 03 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Српски језик 31709 0 1032
1064 8 04 Редовно одељење 19 8 0 0 0 Српски језик 5802 173 1032
1065 10 1 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Босански језик 49795 2516 1019
1066 2 6 Редовно одељење 8 5 0 0 0 Босански језик 24079 2516 1019
1067 4 6 Редовно одељење 6 3 0 0 0 Босански језик 5121 2516 1019
1068 4 1 Редовно одељење 21 6 0 0 0 Босански језик 28395 0 1019
1069 4 2 Редовно одељење 23 9 0 0 0 Босански језик 2058 0 1019
1071 4 4 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Босански језик 4822 2515 1019
1073 4 2 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Босански језик 31040 2517 1019
1072 4 5 Редовно одељење 13 6 0 0 0 Босански језик 1297 2509 1019
1077 5 51 ср Редовно одељење 20 9 2 0 0 Српски језик 36 0 426
1078 6 61 ср Редовно одељење 23 11 4 0 0 Српски језик 45000 0 426
1079 7 71 ср Редовно одељење 14 12 1 0 0 Српски језик 45000 0 426
1080 8 81 ср Редовно одељење 16 5 0 0 0 Српски језик 36 0 426
1372 10 rm1 Редовно одељење 18 9 0 0 0 Румунски језик 46244 0 792
1083 4 4 Редовно одељење 5 2 0 0 0 Ромски језик 12975 2068 1101
1103 7 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
1096 10 1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Русински језик 46264 0 546
1097 10 1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Русински језик 46264 1847 546
1099 1 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
1100 3 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
1101 4 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
1102 6 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
1095 10 1 Редовно одељење 16 7 0 0 0 Русински језик 46264 0 546
1104 8 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
1105 1 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Бугарски језик 29782 0 1161
1106 2 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 29782 0 1161
1107 5 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 29782 0 1161
1108 6 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 42756 0 1161
1109 7 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Бугарски језик 42756 0 1161
1110 8 1 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Бугарски језик 42756 0 1161
1111 10 1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Влашки говор 30515 0 669
1112 7 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Румунски језик 21025 0 669
1376 10 Ром 1 Редовно одељење 17 11 0 0 0 Ромски језик 112148 0 1188
1440 10 2-4 Редовно одељење 15 7 0 0 0 Ромски језик 38889 0 456
1439 10 5-7 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Ромски језик 38889 0 456
1436 3 Р Редовно одељење 15 7 0 0 0 Ромски језик 38889 0 456
1435 10 1 Редовно одељење 17 8 0 0 0 Српски језик 29109 0 1120
1125 10 рј1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Српски језик 43577 0 534
1132 6 м4 Редовно одељење 22 13 0 0 0 Мађарски језик 36788 0 454
1281 1 1 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Српски језик 43574 0 1852
1280 10 М3 Редовно одељење 30 24 1 3 0 Мађарски језик 36788 0 454
1135 10 1 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Словачки језик 11475 0 476
1136 10 2 Редовно одељење 23 11 0 0 0 Мађарски језик 29598 0 476
1161 7 2 Редовно одељење 12 3 0 0 0 Ромски језик 18140 0 1267
1142 3 СЛ2 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Словачки језик 11475 0 460
1160 6 1 Редовно одељење 23 4 0 0 0 Ромски језик 18140 0 1267
1144 4 СЛ1 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Словачки језик 11475 0 460
1159 4 1 Редовно одељење 11 5 0 0 0 Ромски језик 18140 0 1267
1146 4 СЛ2 Редовно одељење 15 11 0 0 0 Словачки језик 11475 0 460
1147 3 РС1 Редовно одељење 15 9 0 0 0 Русински језик 4018 0 460
1148 3 РС2 Редовно одељење 15 10 0 0 0 Словачки језик 4018 0 460
1149 5 J1 Редовно одељење 11 4 0 0 0 Српски језик 26475 0 547
1150 6 J2 Редовно одељење 11 7 1 0 0 Српски језик 26475 0 547
1151 7 J3 Редовно одељење 11 4 1 0 0 Српски језик 26475 0 547
1158 8 J4 Редовно одељење 9 4 1 1 0 Српски језик 26475 0 547
1153 10 J1 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Српски језик 39333 0 547
1154 10 J2 Редовно одељење 6 5 0 0 0 Српски језик 39333 0 547
1195 1 С1 Редовно одељење 24 8 0 0 0 Српски језик 25136 0 1851
1196 1 С2 Редовно одељење 21 8 0 0 0 Српски језик 37182 0 1851
1197 1 С3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Српски језик 17261 0 1851
1198 2 С1 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Српски језик 16341 0 1851
1199 2 С2 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Српски језик 14134 0 1851
1200 3 С1 Редовно одељење 31 15 0 0 0 Српски језик 29079 0 1851
1201 3 С2 Редовно одељење 32 14 0 0 0 Српски језик 48399 0 1851
1202 4 С1 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Српски језик 35540 0 1851
1203 4 С2 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Српски језик 11291 0 1851
1204 4 С3 Редовно одељење 31 15 0 0 0 Српски језик 1270 0 1851
1205 5 С1 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Српски језик 22302 0 1851
1206 5 С2 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Српски језик 110867 0 1851
1207 5 С3 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Српски језик 110867 0 1851
1208 6 С1 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Српски језик 36614 0 1851
1209 6 С2 Редовно одељење 30 13 0 0 0 Српски језик 36614 0 1851
1210 6 С3 Редовно одељење 29 15 0 0 0 Српски језик 13587 0 1851
1211 7 С1 Редовно одељење 20 12 0 0 0 Српски језик 13587 0 1851
1212 7 С3 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Српски језик 13587 0 1851
1213 8 С1 Редовно одељење 33 21 0 0 0 Српски језик 36614 0 1851
1214 8 С2 Редовно одељење 28 15 0 0 0 Српски језик 36614 0 1851
1477 10 M1 Специјално одељење 4 0 0 4 0 Мађарски језик 39006 0 1062
1216 2 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Ромски језик 15172 0 1080
1217 3 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 15172 0 1080
1218 4 1 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Ромски језик 15172 0 1080
1219 6 1 Редовно одељење 3 2 0 0 0 Ромски језик 15172 0 1080
1470 7 1 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Ромски језик 15172 0 1080
1221 8 1 Редовно одељење 2 0 0 0 0 Ромски језик 15172 0 1080
1222 4 1 Редовно одељење 26 12 0 0 0 Босански језик 47825 0 1030
1223 4 2 Редовно одељење 19 12 0 0 0 Босански језик 48095 0 1030
1345 10 4 Редовно одељење 4 2 0 0 0 Босански језик 31945 16 1030
1311 5 1 Редовно одељење 34 14 0 0 0 Босански језик 23145 0 1028
1344 10 3 Редовно одељење 4 1 0 0 0 Босански језик 20005 15 1030
1331 7 1 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Српски језик 23145 0 1028
1343 10 2 Редовно одељење 3 1 0 0 0 Босански језик 32356 14 1030
1342 10 1 Редовно одељење 7 3 0 0 0 Босански језик 8851 6 1030
1341 8 B17 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Босански језик 21983 0 1014
1340 8 B16 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Босански језик 21983 0 1014
1318 6 3 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Босански језик 21845 0 1028
1332 7 2 Редовно одељење 20 11 0 0 0 Српски језик 23145 0 1028
1333 1 B1 Редовно одељење 16 5 0 0 0 Српски језик 31719 0 1014
1334 2 B2 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Српски језик 43002 0 1014
1335 8 B11 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Босански језик 21983 0 1014
1336 8 B12 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Босански језик 21983 0 1014
1337 8 B13 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Босански језик 21983 0 1014
1338 8 B14 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Босански језик 1264 0 1014
1339 8 B15 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Босански језик 21983 0 1014
1327 2 1 Редовно одељење 16 9 0 0 0 Словачки језик 68044 0 491
1328 2 2 Редовно одељење 18 11 0 0 0 Словачки језик 68044 0 491
1330 5 5 Редовно одељење 29 10 0 0 0 Српски језик 23145 0 1028
1346 8 1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Босански језик 31619 0 1028
1347 8 2 Редовно одељење 25 8 0 0 0 Српски језик 31619 0 1028
1348 8 3 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Српски језик 21845 0 1028
1349 8 4 Редовно одељење 28 21 0 0 0 Српски језик 14689 0 1028
1350 8 5 Редовно одељење 18 13 0 0 0 Српски језик 33300 0 1028
1351 8 6 Редовно одељење 17 7 0 0 0 Српски језик 33300 0 1028
1352 8 7 Редовно одељење 6 4 0 0 0 Српски језик 26144 1020 1028
1373 10 РЈ Редовно одељење 20 9 0 0 0 Ромски језик 26557 0 300
1371 4 2 Редовно одељење 17 9 0 0 0 Ромски језик 41982 0 438
1370 4 1 Редовно одељење 10 4 0 0 0 Ромски језик 41982 0 438
1369 3 2 Редовно одељење 14 9 0 0 0 Ромски језик 41982 0 438
1368 3 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Ромски језик 41982 0 438
1365 5 V61 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Српски језик 549 0 1021
1364 7 4 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Босански језик 43288 0 1305
1361 7 1 Редовно одељење 24 12 1 0 0 Босански језик 43288 0 1305
1362 7 2 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Босански језик 43288 0 1305
1363 7 3 Редовно одељење 23 12 0 0 0 Босански језик 43288 0 1305
1359 6 3 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Босански језик 31875 0 1305
1360 6 4 Редовно одељење 27 9 0 0 0 Босански језик 31875 0 1305
1358 6 2 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Босански језик 36646 0 1305
1357 6 1 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Босански језик 31875 0 1305
1356 5 4 Редовно одељење 28 17 1 0 0 Босански језик 43746 0 1305
1355 5 3 Редовно одељење 28 11 0 0 0 Босански језик 43746 0 1305
1354 5 2 Редовно одељење 30 19 0 0 0 Босански језик 43746 0 1305
1353 5 1 Редовно одељење 30 16 0 0 0 Босански језик 31875 0 1305
1475 2 1 Редовно одељење 12 6 1 0 0 Ромски језик 36022 0 348
1284 2 1 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Српски језик 25142 0 1852
1285 2 2 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Српски језик 19001 0 1852
1286 3 1 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Српски језик 6307 0 1852
1287 3 2 Редовно одељење 20 13 0 0 0 Српски језик 0 1852
1288 3 3 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Српски језик 109324 0 1852
1289 4 1 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Српски језик 35407 0 1852
1290 4 2 Редовно одељење 24 12 0 0 0 Српски језик 16911 0 1852
1291 4 3 Редовно одељење 28 13 0 0 0 Српски језик 9167 0 1852
1292 5 1 Редовно одељење 24 9 0 0 0 Српски језик 2567 0 1852
1293 5 2 Редовно одељење 26 8 0 0 0 Српски језик 21021 0 1852
1294 5 3 Редовно одељење 26 15 0 0 0 Српски језик 2567 0 1852
1295 6 1 Редовно одељење 26 9 0 0 0 Српски језик 21021 0 1852
1296 6 2 Редовно одељење 27 15 0 0 0 Српски језик 21021 0 1852
1297 6 3 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Српски језик 21021 0 1852
1298 7 1 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Српски језик 3720 0 1852
1299 7 2 Редовно одељење 22 7 0 0 0 Српски језик 3720 0 1852
1300 7 3 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Српски језик 3720 0 1852
1301 7 4 Редовно одељење 26 16 0 0 0 Српски језик 3720 0 1852
1302 8 1 Редовно одељење 21 12 0 0 0 Српски језик 19417 0 1852
1303 8 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Српски језик 19417 0 1852
1304 8 3 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Српски језик 2567 0 1852
1305 10 РЈ-1 Редовно одељење 5 3 0 0 0 Румунски језик 111278 977 678
1306 10 РЈ-2 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Румунски језик 111278 969 678
1307 10 РЈ-3 Редовно одељење 30 18 0 0 0 Румунски језик 111278 0 678
1384 4 B5 Редовно одељење 30 15 0 0 0 Босански језик 8203 0 1014
1385 4 B6 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Босански језик 19716 0 1014
1386 4 B7 Редовно одељење 29 13 0 0 0 Босански језик 40653 0 1014
1387 4 B8 Редовно одељење 32 15 0 0 0 Босански језик 7541 0 1014
1388 4 B9 Редовно одељење 29 14 0 0 0 Босански језик 23801 0 1014
1389 4 B10 Редовно одељење 28 9 0 0 0 Босански језик 45534 0 1014
1481 10 2 Специјално одељење 10 3 0 7 0 Словачки језик 48443 0 1176
1480 5 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Бугарски језик 6909 0 1163
1396 5 1 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
1397 5 2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Босански језик 44771 520 1026
1399 6 1 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
1400 6 2 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Босански језик 44771 520 1026
1401 7 1 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Босански језик 37052 0 1026
1402 7 2 Редовно одељење 11 3 0 0 0 Босански језик 44771 520 1026
1404 5 1 Редовно одељење 15 4 0 0 0 Српски језик 34545 0 1026
1405 6 1 Редовно одељење 12 7 0 0 0 Српски језик 34545 0 1026
1406 7 1 Редовно одељење 10 3 0 0 0 Српски језик 34545 0 1026
1407 8 1 Редовно одељење 11 8 0 0 0 Српски језик 37052 0 1026
1408 5 2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Српски језик 34545 520 1026
1409 6 2 Редовно одељење 19 7 0 0 0 Српски језик 34545 520 1026
1410 7 2 Редовно одељење 11 3 0 0 0 Српски језик 34545 520 1026
1411 8 2 Редовно одељење 15 3 0 0 0 Српски језик 44771 520 1026
1412 1 вј1 Редовно одељење 15 5 0 0 0 Влашки говор 31203 0 799
1413 2 вј2 Редовно одељење 12 5 0 0 0 Влашки говор 31203 0 799
1420 10 Ромск Редовно одељење 18 14 13 0 0 Српски језик 31640 0 347
1419 10 Ромск Редовно одељење 18 10 2 1 0 Српски језик 31640 0 347
1418 10 Ромск Редовно одељење 7 4 2 0 0 Српски језик 31640 0 347
1417 10 Ромск Редовно одељење 16 7 2 1 0 Српски језик 31640 0 347
1421 1 р1 Редовно одељење 20 7 0 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1422 2 р1 Редовно одељење 18 10 2 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1423 2 р2 Редовно одељење 16 9 1 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1424 3 р1 Редовно одељење 24 13 3 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1425 4 р1 Редовно одељење 16 11 0 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1426 4 р2 Редовно одељење 16 11 0 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1427 5 р1 Редовно одељење 28 7 0 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1428 6 р1 Редовно одељење 15 6 0 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1429 6 р2 Редовно одељење 15 8 0 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1430 7 р1 Редовно одељење 17 8 7 0 0 Ромски језик 67179 0 1110
1468 1 Ром Редовно одељење 15 7 0 0 0 Ромски језик 24459 0 1310
1484 6 2 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Ромски језик 26409 0 1269
1469 1 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 15172 0 1080
1478 10 РОМ Редовно одељење 13 7 0 0 0 Ромски језик 0 1102
1488 7 2 Редовно одељење 0 0 0 0 0 Ромски језик 26409 0 1269
1489 4 1 Редовно одељење 0 0 0 0 0 Ромски језик 6790 0 1271
1490 1 1 Редовно одељење 2 1 0 0 0 Албански језик 9561 0 1127
1491 2 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Албански језик 9561 0 1127
1492 3 1 Редовно одељење 2 2 0 0 0 Албански језик 9561 0 1127
1493 1 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Албански језик 114960 2360 1127
1494 1 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Албански језик 8517 2362 1127
1495 2 1 Редовно одељење 1 1 0 0 0 Албански језик 8517 2362 1127
1496 4 1 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Албански језик 8517 2362 1127
1497 1 1 Редовно одељење 25 15 0 0 0 Босански језик 4890 0 1015
1498 1 2 Редовно одељење 23 13 0 0 0 Босански језик 8376 0 1015
1499 1 3 Редовно одељење 25 12 0 0 0 Босански језик 2358 0 1015
1500 1 4 Редовно одељење 21 9 0 0 0 Босански језик 26835 0 1015
1502 2 1 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Босански језик 10961 0 1015
1503 2 2 Редовно одељење 22 9 0 0 0 Босански језик 43909 0 1015
1504 2 3 Редовно одељење 22 8 0 0 0 Босански језик 26700 0 1015
1505 2 4 Редовно одељење 23 8 0 0 0 Босански језик 11694 0 1015
1506 3 1 Редовно одељење 26 11 0 0 0 Босански језик 44063 0 1015
1507 3 2 Редовно одељење 27 13 0 0 0 Босански језик 16124 0 1015
1508 3 3 Редовно одељење 29 12 0 0 0 Босански језик 4383 0 1015
1509 3 4 Редовно одељење 24 10 0 0 0 Босански језик 49981 0 1015
1510 3 5 Редовно одељење 27 10 0 0 0 Босански језик 29149 0 1015
1516 5 1 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Босански језик 21737 0 1015
1517 5 2 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Босански језик 44044 0 1015
1518 5 3 Редовно одељење 28 14 0 0 0 Босански језик 42208 0 1015
1521 6 1 Редовно одељење 27 16 0 0 0 Босански језик 8302 0 1015
1522 6 2 Редовно одељење 28 12 0 0 0 Босански језик 8486 0 1015
1523 6 3 Редовно одељење 27 14 0 0 0 Босански језик 24046 0 1015
1524 6 4 Редовно одељење 29 16 0 0 0 Босански језик 19209 0 1015
1526 7 1 Редовно одељење 22 12 0 0 0 Босански језик 3762 0 1015
1527 7 2/1 Редовно одељење 28 16 0 0 0 Босански језик 15233 0 1015
1528 7 3 Редовно одељење 26 13 0 0 0 Босански језик 38900 0 1015
1529 7 4 Редовно одељење 22 11 0 0 0 Босански језик 3245 0 1015
1530 7 5 Редовно одељење 24 13 0 0 0 Босански језик 10223 0 1015
1536 10 РЈ1 Редовно одељење 6 2 0 0 0 Ромски језик 32095 0 742
1537 6 0 Редовно одељење 1 0 0 0 0 Ромски језик 115461 0 733