Групе

У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из изборних предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена могућност реализације у групама.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ГрупаРазредГрупаТип одељењаИД Изборни предметИД НаставникБрој ученикаБрој девојчицаБрој ученика ИОП1Број ученика ИОП2Број ученика ИОП3Наставни језикИД ЛокацијаИД Школа
7029 5 Л51 Редовно одељење 69 17354 17 9 0 1 0 Српски 0 1
20532 7 Л71 Редовно одељење 71 17354 23 18 0 0 0 Српски 0 1
20573 8 Л81 Редовно одељење 72 17354 21 8 0 0 0 Српски 0 1
20644 5 К52 Редовно одељење 77 8983 15 7 0 0 0 Српски 0 1
20658 5 К51 Редовно одељење 77 8983 15 8 0 0 0 Српски 0 1
20672 5 К53 Редовно одељење 77 48875 15 7 0 0 0 Српски 0 1
20824 5 Г51 Редовно одељење 13 26542 17 13 0 1 0 Српски 0 1
20849 5 В51 Редовно одељење 5 108681 15 8 0 0 0 Српски 0 1
20875 5 В52 Редовно одељење 5 108681 15 5 0 0 0 Српски 0 1
20879 5 В53 Редовно одељење 5 108681 15 5 0 0 0 Српски 0 1
20991 5 51А Редовно одељење 99 40329 11 7 0 0 0 Српски 0 1
21018 5 51Б Редовно одељење 99 48875 10 4 0 0 0 Српски 0 1
21054 5 52А Редовно одељење 99 40329 10 7 0 0 0 Српски 0 1
21070 5 52Б Редовно одељење 99 48875 10 3 0 1 0 Српски 0 1
21081 5 53А Редовно одељење 99 30308 11 7 0 0 0 Српски 0 1
21097 5 53Б Редовно одељење 99 48875 10 3 0 0 0 Српски 0 1
21281 6 Г61 Редовно одељење 14 26542 22 12 0 0 0 Српски 0 1
21343 6 В61 Редовно одељење 6 108681 17 8 0 0 0 Српски 0 1
21352 6 В62 Редовно одељење 6 108681 15 6 0 1 0 Српски 0 1
21365 6 В63 Редовно одељење 6 108681 16 8 0 0 0 Српски 0 1
21599 6 К61 Редовно одељење 78 20392 17 9 0 0 0 Српски 0 1
21657 6 К62 Редовно одељење 78 20392 18 8 0 0 0 Српски 0 1
21668 6 К63 Редовно одељење 78 20392 17 10 0 1 0 Српски 0 1
21677 6 К64 Редовно одељење 78 20392 18 7 0 0 0 Српски 0 1
21687 6 61А Редовно одељење 100 12 5 0 0 0 Српски 0 1
21698 6 61Б Редовно одељење 100 48875 12 6 0 0 0 Српски 0 1
21705 6 62А Редовно одељење 100 40329 12 6 0 0 0 Српски 0 1
21714 6 62Б Редовно одељење 100 48875 11 5 0 0 0 Српски 0 1
21723 6 63А Редовно одељење 100 40329 11 8 0 1 0 Српски 0 1
21739 6 63Б Редовно одељење 100 48875 12 4 0 0 0 Српски 0 1
22041 7 Г71 Редовно одељење 15 26542 19 6 1 0 0 Српски 0 1
22100 7 В73 Редовно одељење 7 108681 18 7 0 0 0 Српски 0 1
44531 7 71А Редовно одељење 101 40329 12 5 0 0 0 Српски 0 1
46304 7 К71 Редовно одељење 79 29732 15 3 0 0 0 Српски 0 1
46336 7 К72 Редовно одељење 79 20392 15 20 0 0 0 Српски 0 1
46381 7 К73 Редовно одељење 79 29732 16 5 1 0 0 Српски 0 1
46450 7 В71 Редовно одељење 7 15 6 0 0 0 Српски 0 1
46486 7 В72 Редовно одељење 7 108681 17 9 0 0 0 Српски 0 1
46668 7 71Б Редовно одељење 101 48875 11 3 0 0 0 Српски 0 1
46689 7 72А Редовно одељење 101 40329 12 6 0 0 0 Српски 0 1
46710 7 72Б Редовно одељење 101 12 5 0 0 0 Српски 0 1
46732 7 73А Редовно одељење 101 40329 11 3 1 0 0 Српски 0 1
46750 7 73Б Редовно одељење 101 11 6 0 0 0 Српски 0 1
47748 8 81А Редовно одељење 102 40329 12 4 0 0 0 Српски 0 1
47761 8 81Б Редовно одељење 102 48875 11 6 0 1 0 Српски 0 1
47780 8 82А Редовно одељење 102 40329 9 5 0 0 0 Српски 0 1
47790 8 82Б Редовно одељење 102 48875 9 4 0 0 0 Српски 0 1
47859 8 83А Редовно одељење 102 40329 11 5 0 0 0 Српски 0 1
48165 8 83Б Редовно одељење 102 48875 10 4 0 1 0 Српски 0 1
48809 8 К81 Редовно одељење 80 20392 13 5 0 1 0 Српски 0 1
48835 8 К82 Редовно одељење 80 40329 15 9 0 0 0 Српски 0 1
48859 8 К83 Редовно одељење 80 40329 13 6 0 0 0 Српски 0 1
48972 8 Г81 Редовно одељење 16 26542 17 6 0 1 0 Српски 0 1
49085 8 В81 Редовно одељење 8 108681 15 5 0 0 0 Српски 0 1
49395 8 В82 Редовно одељење 8 15 9 0 0 0 Српски 0 1
49549 8 В83 Редовно одељење 8 108681 15 8 0 0 0 Српски 0 1
50089 1 Н11 Редовно одељење 17 15794 17 7 0 0 0 Српски 0 1
50119 1 Н12 Редовно одељење 17 40752 19 8 0 0 0 Српски 0 1
50228 1 Н13 Редовно одељење 17 29962 25 12 0 0 0 Српски 2480 1
50259 2 Н21 Редовно одељење 18 10274 24 10 0 0 0 Српски 0 1
50293 2 Н22 Редовно одељење 18 41589 23 9 0 0 0 Српски 0 1
50364 2 Н23 Редовно одељење 18 4498 25 11 1 0 0 Српски 2480 1
50399 3 Н31 Редовно одељење 19 2611 19 10 0 0 0 Српски 0 1
50468 3 Н32 Редовно одељење 19 47822 19 7 0 0 0 Српски 0 1
50510 3 Н33 Редовно одељење 19 30689 23 10 0 0 0 Српски 2480 1
50546 4 Н41 Редовно одељење 20 41445 23 12 0 0 0 Српски 0 1
50675 4 Н42 Редовно одељење 20 29136 24 12 2 0 0 Српски 0 1
50704 4 Н43 Редовно одељење 20 27370 16 5 0 2 0 Српски 2480 1
50732 4 Н44 Редовно одељење 20 9708 17 5 0 0 0 Српски 2480 1
51059 10 Н1 Редовно одељење 85 31913 14 4 0 0 0 Српски 2482 1
51092 10 Н2 Редовно одељење 85 19712 12 4 0 0 0 Српски 2482 1
52360 5 С51 Редовно одељење 59 5880 21 11 0 0 0 Српски 0 1
52493 5 С52 Редовно одељење 59 5880 20 10 1 0 0 Српски 0 1
63130 5 С53 Редовно одељење 59 27235 21 10 0 0 0 Српски 0 1
63693 6 С61 Редовно одељење 60 27235 24 11 0 0 0 Српски 0 1
63746 6 С62 Редовно одељење 60 27235 23 11 0 0 0 Српски 0 1
63773 6 С63 Редовно одељење 60 5880 23 12 0 1 0 Српски 0 1
63809 7 С71 Редовно одељење 61 27235 23 8 0 0 0 Српски 0 1
63833 7 С72 Редовно одељење 61 27235 24 11 1 0 0 Српски 0 1
63868 7 С73 Редовно одељење 61 5880 22 9 0 0 0 Српски 0 1
63894 8 С81 Редовно одељење 62 5880 23 10 0 1 0 Српски 0 1
63929 8 С82 Редовно одељење 62 27235 18 9 0 0 0 Српски 0 1
63955 8 С83 Редовно одељење 62 5880 21 9 0 0 0 Српски 0 1
69198 1 В12 Редовно одељење 1 108681 19 8 0 0 0 Српски 0 1
69281 2 В21 Редовно одељење 2 108681 24 10 0 0 0 Српски 0 1
71430 1 В11 Редовно одељење 1 108681 11 4 0 0 0 Српски 0 1
71475 1 Г11 Редовно одељење 9 15794 6 3 0 0 0 Српски 0 1
71524 2 В22 Редовно одељење 2 108681 13 6 0 0 0 Српски 0 1
71597 2 Г21 Редовно одељење 10 41589 10 3 0 0 0 Српски 0 1
71975 3 В31 Редовно одељење 3 108681 19 10 0 0 0 Српски 0 1
72035 3 В32 Редовно одељење 3 19 7 0 0 0 Српски 0 1
72258 4 В41 Редовно одељење 4 108681 21 12 0 0 0 Српски 0 1
72318 4 Г41 Редовно одељење 12 41445 2 0 0 0 0 Српски 0 1
72388 4 В42 Редовно одељење 4 24 12 2 0 0 Српски 0 1
73200 10 В1 Редовно одељење 83 14 4 0 0 0 Српски 2482 1
73267 10 В2 Редовно одељење 83 12 4 0 0 0 Српски 2482 1
73335 1 В13 Редовно одељење 1 108681 16 8 0 0 0 Српски 2480 1
73400 1 Г12 Редовно одељење 9 29962 9 4 0 0 0 Српски 2480 1
73503 2 В23 Редовно одељење 2 108681 19 10 1 0 0 Српски 2480 1
73567 2 Г22 Редовно одељење 10 4498 6 1 0 0 0 Српски 2480 1
73916 3 В33 Редовно одељење 11 108681 11 10 0 0 0 Српски 2480 1
74005 3 Г31 Редовно одељење 11 30689 12 0 0 0 0 Српски 2480 1
74077 4 В43 Редовно одељење 4 108681 12 5 0 2 0 Српски 2480 1
74166 4 Г42 Редовно одељење 12 27370 4 0 0 0 0 Српски 2480 1
74253 4 В44 Редовно одељење 4 108681 14 5 0 0 0 Српски 2480 1
74341 4 Г43 Редовно одељење 12 9708 3 0 0 0 0 Српски 2480 1
87845 3 9 Редовно одељење 19 29150 10 4 0 0 0 Српски 1792 2
87259 4 4 Редовно одељење 28 26868 5 2 0 0 0 Српски 1708 2
72103 1 3 Редовно одељење 9 47707 25 11 0 0 0 Српски 0 2
59992 8 1 Редовно одељење 8 26383 22 10 0 0 0 Српски 0 2
60023 8 1 Редовно одељење 16 49912 22 10 0 0 0 Српски 0 2
60035 8 1 Редовно одељење 80 42868 22 10 0 0 0 Српски 0 2
60053 8 2 Редовно одељење 16 49912 23 12 2 0 0 Српски 0 2
60064 8 2 Редовно одељење 8 26383 23 12 2 0 0 Српски 0 2
60069 8 2 Редовно одељење 80 42868 23 12 2 0 0 Српски 0 2
60081 8 3 Редовно одељење 16 49912 22 10 0 0 0 Српски 0 2
60089 8 3 Редовно одељење 8 26383 22 10 0 0 0 Српски 0 2
60100 8 3 Редовно одељење 80 42868 22 10 0 0 0 Српски 0 2
60112 8 4 Редовно одељење 16 49912 21 10 0 0 1 Српски 0 2
60124 8 4 Редовно одељење 8 26383 21 10 0 0 1 Српски 0 2
60131 8 4 Редовно одељење 80 37180 21 10 0 0 1 Српски 0 2
60145 8 5 Редовно одељење 16 49912 25 7 1 0 0 Српски 0 2
60150 8 5 Редовно одељење 8 26383 25 7 1 0 0 Српски 0 2
60154 8 5 Редовно одељење 80 37180 25 7 1 0 0 Српски 0 2
60162 8 6 Редовно одељење 8 16498 21 10 0 0 0 Српски 0 2
60186 8 6 Редовно одељење 80 42868 21 10 0 0 0 Српски 0 2
60198 8 7 Редовно одељење 8 16498 23 13 1 0 0 Српски 0 2
60212 8 7 Редовно одељење 80 42868 23 13 1 0 0 Српски 0 2
60223 8 8 Редовно одељење 16 14755 24 17 2 0 0 Српски 1735 2
60236 8 8 Редовно одељење 80 37180 24 17 2 0 0 Српски 1735 2
60265 7 1 Редовно одељење 7 31713 23 12 0 0 0 Српски 0 2
60256 7 1 Редовно одељење 15 49912 23 12 0 0 0 Српски 0 2
60273 7 1 Редовно одељење 79 42868 23 12 0 0 0 Српски 0 2
60374 7 2 Редовно одељење 79 42868 23 10 1 0 0 Српски 0 2
60349 7 2 Редовно одељење 7 31713 23 10 1 0 0 Српски 0 2
60368 7 2 Редовно одељење 15 49912 23 10 1 0 0 Српски 0 2
60395 7 3 Редовно одељење 7 31713 25 11 0 0 0 Српски 0 2
60407 7 3 Редовно одељење 15 49912 25 11 0 0 0 Српски 0 2
60420 7 3 Редовно одељење 79 42868 25 11 0 0 0 Српски 0 2
60451 7 4 Редовно одељење 15 49912 23 13 0 0 0 Српски 0 2
60471 7 4 Редовно одељење 79 37180 23 13 0 0 0 Српски 0 2
60482 7 4 Редовно одељење 7 29722 23 13 0 0 0 Српски 0 2
60509 7 5 Редовно одељење 15 49912 22 12 0 0 0 Српски 0 2
60519 7 5 Редовно одељење 79 37180 22 12 0 0 0 Српски 0 2
60535 7 5 Редовно одељење 7 29722 22 12 0 0 0 Српски 0 2
60559 7 6 Редовно одељење 15 49912 25 10 0 0 0 Српски 0 2
60571 7 6 Редовно одељење 79 37180 25 10 0 0 0 Српски 0 2
60585 7 6 Редовно одељење 7 31713 25 10 0 0 0 Српски 0 2
60594 7 7 Редовно одељење 7 16498 22 11 0 0 0 Српски 0 2
60605 7 7 Редовно одељење 79 42868 22 11 0 0 0 Српски 0 2
60608 7 8 Редовно одељење 7 16498 24 13 1 0 0 Српски 0 2
60617 7 8 Редовно одељење 79 42868 25 14 1 0 0 Српски 0 2
60623 7 9 Редовно одељење 79 37180 18 10 3 1 0 Српски 1735 2
60653 6 1 Редовно одељење 78 42868 20 8 0 0 0 Српски 0 2
60665 6 1 Редовно одељење 6 26383 20 8 0 0 0 Српски 0 2
60676 6 1 Редовно одељење 14 49912 20 8 0 0 0 Српски 0 2
60689 6 2 Редовно одељење 14 49912 24 13 1 0 0 Српски 0 2
60699 6 2 Редовно одељење 6 26383 24 13 1 0 0 Српски 0 2
60713 6 2 Редовно одељење 78 42868 24 13 1 0 0 Српски 0 2
66796 8 8 Редовно одељење 8 107736 24 17 2 0 0 Српски 1735 2
66849 7 9 Редовно одељење 7 107736 18 10 3 1 0 Српски 1735 2
66908 6 3 Редовно одељење 6 26383 23 10 0 0 0 Српски 0 2
67028 6 3 Редовно одељење 78 42868 23 10 0 0 0 Српски 0 2
67164 6 4 Редовно одељење 14 49912 27 11 2 0 0 Српски 0 2
67259 6 4 Редовно одељење 6 26383 27 11 2 0 0 Српски 0 2
67282 6 4 Редовно одељење 78 42868 27 11 2 0 0 Српски 0 2
67316 6 5 Редовно одељење 78 37180 20 10 1 0 0 Српски 0 2
67875 6 5 Редовно одељење 6 29722 20 10 1 0 0 Српски 0 2
67996 6 6 Редовно одељење 14 49912 23 9 0 1 0 Српски 0 2
68043 6 6 Редовно одељење 6 29722 23 9 0 1 0 Српски 0 2
68193 6 6 Редовно одељење 78 42868 23 9 0 1 0 Српски 0 2
68317 6 7 Редовно одељење 78 42868 27 12 1 0 0 Српски 0 2
68379 6 7 Редовно одељење 6 29722 27 12 1 0 0 Српски 0 2
68499 6 8 Редовно одељење 6 107736 24 13 1 0 0 Српски 1735 2
68534 6 8 Редовно одељење 78 37180 24 13 1 0 0 Српски 1735 2
68608 5 8 Редовно одељење 5 107736 17 12 0 0 0 Српски 1735 2
68664 5 8 Редовно одељење 77 37180 17 12 0 0 0 Српски 1735 2
68730 5 7 Редовно одељење 13 49912 22 11 2 0 0 Српски 0 2
68991 5 6 Редовно одељење 13 49912 20 11 2 0 0 Српски 0 2
68817 5 7 Редовно одељење 77 37180 22 11 2 0 0 Српски 0 2
68887 5 7 Редовно одељење 5 29722 22 11 2 0 0 Српски 0 2
69117 5 6 Редовно одељење 77 37180 20 11 2 0 0 Српски 0 2
69202 5 6 Редовно одељење 5 29722 20 11 2 0 0 Српски 0 2
69269 5 5 Редовно одељење 13 49912 25 11 1 0 0 Српски 0 2
69357 5 5 Редовно одељење 5 29722 25 11 1 0 0 Српски 0 2
69389 5 5 Редовно одељење 77 37180 25 11 1 0 0 Српски 0 2
69434 5 4 Редовно одељење 5 31713 20 8 1 0 0 Српски 0 2
69496 5 4 Редовно одељење 77 42868 20 8 1 0 0 Српски 0 2
69594 5 3 Редовно одељење 5 31713 23 12 2 0 0 Српски 0 2
69647 5 3 Редовно одељење 77 42868 23 12 2 0 0 Српски 0 2
69735 5 2 Редовно одељење 5 31713 23 10 0 0 0 Српски 0 2
69777 5 2 Редовно одељење 77 42868 23 10 0 0 0 Српски 0 2
69812 5 1 Редовно одељење 13 49912 26 13 0 0 0 Српски 0 2
69842 5 1 Редовно одељење 5 31713 26 13 0 0 0 Српски 0 2
69865 5 1 Редовно одељење 77 42868 26 13 0 0 0 Српски 0 2
70563 1 1 Редовно одељење 1 31713 28 10 0 0 0 Српски 0 2
70690 1 1 Редовно одељење 31 20001 28 10 0 0 0 Српски 0 2
70745 1 1 Редовно одељење 9 28 10 0 0 0 Српски 0 2
70809 1 2 Редовно одељење 1 31713 27 12 0 0 0 Српски 0 2
70846 1 2 Редовно одељење 9 27 12 0 0 0 Српски 0 2
70927 1 2 Редовно одељење 31 27 12 0 0 0 Српски 0 2
72051 1 3 Редовно одељење 25 47707 25 11 0 0 0 Српски 0 2
72293 1 3 Редовно одељење 1 31713 25 11 0 0 0 Српски 0 2
72575 2 1 Редовно одељење 26 47321 21 10 0 0 0 Српски 0 2
72687 2 1 Редовно одељење 2 16498 21 10 0 0 0 Српски 0 2
72753 2 2 Редовно одељење 26 24 12 0 0 0 Српски 0 2
72835 2 2 Редовно одељење 2 16498 24 12 0 0 0 Српски 0 2
72925 2 3 Редовно одељење 26 11482 25 11 0 0 0 Српски 0 2
72968 2 3 Редовно одељење 2 16498 25 11 0 0 0 Српски 0 2
73052 3 1 Редовно одељење 27 1053 26 13 0 0 0 Српски 0 2
73356 3 1 Редовно одељење 3 16498 26 13 0 0 0 Српски 0 2
73425 3 2 Редовно одељење 19 49659 24 11 0 0 0 Српски 0 2
73548 3 2 Редовно одељење 3 16498 24 11 0 0 0 Српски 0 2
73744 3 3 Редовно одељење 11 2927 24 10 0 0 0 Српски 0 2
74021 3 3 Редовно одељење 27 2927 24 10 0 0 0 Српски 0 2
74162 3 3 Редовно одељење 3 16498 24 10 0 0 0 Српски 0 2
74239 4 1 Редовно одељење 12 13035 26 13 0 0 0 Српски 0 2
74312 4 1 Редовно одељење 28 13035 26 13 0 0 0 Српски 0 2
74364 4 1 Редовно одељење 4 16498 26 13 0 0 0 Српски 0 2
74423 4 2 Редовно одељење 12 27658 30 14 0 0 0 Српски 0 2
74473 4 2 Редовно одељење 28 27658 30 14 0 0 0 Српски 0 2
74725 4 2 Редовно одељење 4 16498 30 14 0 0 0 Српски 0 2
74785 4 3 Редовно одељење 20 26550 26 15 2 0 0 Српски 0 2
74854 4 3 Редовно одељење 12 26550 26 15 2 0 0 Српски 0 2
75020 4 3 Редовно одељење 4 16498 26 15 2 0 0 Српски 0 2
75312 5 1 Редовно одељење 99 7590 26 13 0 0 0 Српски 0 2
75446 5 1 Редовно одељење 99 1048 26 13 0 0 0 Српски 0 2
75531 5 1 Редовно одељење 59 17457 26 13 0 0 0 Српски 0 2
75664 5 2 Редовно одељење 99 7590 23 10 0 0 0 Српски 0 2
75761 5 2 Редовно одељење 99 1048 23 10 0 0 0 Српски 0 2
76089 5 2 Редовно одељење 59 17457 23 10 0 0 0 Српски 0 2
76168 5 3 Редовно одељење 59 28836 23 12 2 0 0 Српски 0 2
76221 5 3 Редовно одељење 99 1048 23 12 2 0 0 Српски 0 2
76317 5 3 Редовно одељење 99 10315 23 12 2 0 0 Српски 0 2
76410 5 4 Редовно одељење 99 1048 20 8 1 0 0 Српски 0 2
76438 5 4 Редовно одељење 99 12835 20 8 1 0 0 Српски 0 2
76455 5 4 Редовно одељење 59 17457 20 8 1 0 0 Српски 0 2
76598 5 5 Редовно одељење 99 39583 25 11 1 0 0 Српски 0 2
76614 5 5 Редовно одељење 59 9268 25 11 1 0 0 Српски 0 2
76636 5 5 Редовно одељење 99 33417 25 11 1 0 0 Српски 0 2
76884 5 6 Редовно одељење 99 12835 20 11 2 0 0 Српски 0 2
76900 5 6 Редовно одељење 59 9268 20 11 2 0 0 Српски 0 2
76925 5 6 Редовно одељење 99 33417 20 11 2 0 0 Српски 0 2
76952 5 7 Редовно одељење 99 39583 22 11 2 0 0 Српски 0 2
76978 5 7 Редовно одељење 59 20352 22 11 2 0 0 Српски 0 2
77359 5 7 Редовно одељење 99 33417 22 11 2 0 0 Српски 0 2
80349 6 2 Редовно одељење 100 10315 24 13 1 0 0 Српски 0 2
77450 5 8 Редовно одељење 59 23917 17 12 0 0 0 Српски 0 2
77462 5 8 Редовно одељење 99 1048 17 12 0 0 0 Српски 0 2
79927 6 1 Редовно одељење 60 17457 20 8 0 0 0 Српски 0 2
79949 6 1 Редовно одељење 100 10315 20 8 0 0 0 Српски 0 2
79977 6 1 Редовно одељење 100 7590 20 8 0 0 0 Српски 0 2
80322 6 2 Редовно одељење 60 28836 24 12 1 0 0 Српски 0 2
80369 6 2 Редовно одељење 100 7590 24 13 1 0 0 Српски 0 2
80594 6 3 Редовно одељење 100 10315 23 10 0 0 0 Српски 0 2
80605 6 3 Редовно одељење 60 28836 23 10 0 0 0 Српски 0 2
80618 6 3 Редовно одељење 100 7590 23 10 0 0 0 Српски 0 2
80828 6 4 Редовно одељење 100 7590 27 11 2 0 0 Српски 0 2
80814 6 4 Редовно одељење 60 28836 27 11 2 0 0 Српски 0 2
80850 6 4 Редовно одељење 100 10315 27 11 2 0 0 Српски 0 2
80970 6 5 Редовно одељење 60 20352 20 10 1 0 0 Српски 0 2
80985 6 5 Редовно одељење 100 39583 20 10 1 0 0 Српски 0 2
80996 6 5 Редовно одељење 100 12835 20 10 1 0 0 Српски 0 2
81116 6 6 Редовно одељење 60 20352 23 9 0 1 0 Српски 0 2
81132 6 6 Редовно одељење 100 12835 23 9 0 1 0 Српски 0 2
81153 6 6 Редовно одељење 100 33417 23 9 0 1 0 Српски 0 2
81345 6 7 Редовно одељење 100 33417 27 12 1 0 0 Српски 0 2
82960 8 1 Редовно одељење 62 9268 22 10 0 0 0 Српски 0 2
81360 6 7 Редовно одељење 100 39583 27 12 1 0 0 Српски 0 2
81379 6 7 Редовно одељење 60 23917 27 12 1 0 0 Српски 0 2
81763 6 8 Редовно одељење 60 23917 24 13 1 0 0 Српски 1735 2
81776 6 8 Редовно одељење 100 1048 24 13 1 0 0 Српски 1735 2
81873 7 1 Редовно одељење 61 28836 23 12 0 0 0 Српски 0 2
81889 7 1 Редовно одељење 101 7590 23 12 0 0 0 Српски 0 2
81899 7 1 Редовно одељење 101 10315 23 12 0 0 0 Српски 0 2
81987 7 2 Редовно одељење 101 10315 23 10 1 0 0 Српски 0 2
81996 7 2 Редовно одељење 101 1048 23 10 1 0 0 Српски 0 2
82015 7 2 Редовно одељење 61 28836 23 10 1 0 0 Српски 0 2
82145 7 3 Редовно одељење 61 17457 22 10 0 0 0 Српски 0 2
82152 7 3 Редовно одељење 101 7590 22 10 0 0 0 Српски 0 2
82164 7 3 Редовно одељење 101 10315 22 10 0 0 0 Српски 0 2
82232 7 4 Редовно одељење 101 39583 23 13 0 0 0 Српски 0 2
82246 7 4 Редовно одељење 61 9268 23 13 0 0 0 Српски 0 2
82329 7 4 Редовно одељење 101 12835 23 13 0 0 0 Српски 0 2
82407 7 5 Редовно одељење 61 9268 22 12 0 0 0 Српски 0 2
82414 7 5 Редовно одељење 101 39583 22 12 0 0 0 Српски 0 2
82422 7 5 Редовно одељење 101 12835 22 12 0 0 0 Српски 0 2
82520 7 6 Редовно одељење 61 23917 25 10 0 0 0 Српски 0 2
82539 7 6 Редовно одељење 101 12835 21 10 0 0 0 Српски 0 2
82550 7 6 Редовно одељење 101 33417 25 10 0 0 0 Српски 0 2
82662 7 7 Редовно одељење 101 33417 22 11 0 0 0 Српски 0 2
82671 7 7 Редовно одељење 101 39583 22 11 0 0 0 Српски 0 2
82682 7 7 Редовно одељење 61 23917 22 11 0 0 0 Српски 0 2
82738 7 8 Редовно одељење 61 23917 24 13 1 0 0 Српски 0 2
82748 7 8 Редовно одељење 101 33417 24 13 1 0 0 Српски 0 2
82752 7 8 Редовно одељење 101 39583 24 13 1 0 0 Српски 0 2
82847 7 9 Редовно одељење 61 23917 18 10 3 1 0 Српски 1735 2
82853 7 9 Редовно одељење 101 1048 18 10 3 1 0 Српски 1735 2
82922 8 8 Редовно одељење 62 23917 24 17 2 0 0 Српски 1735 2
82931 8 8 Редовно одељење 102 1048 24 17 2 0 0 Српски 1735 2
82964 8 1 Редовно одељење 102 10315 22 10 0 0 0 Српски 0 2
82970 8 1 Редовно одељење 102 7590 22 10 0 0 0 Српски 0 2
83006 8 2 Редовно одељење 102 10315 23 12 2 0 0 Српски 0 2
83012 8 2 Редовно одељење 102 7590 23 12 2 0 0 Српски 0 2
83015 8 2 Редовно одељење 62 9268 23 12 2 0 0 Српски 0 2
83049 8 3 Редовно одељење 62 17457 22 10 0 0 0 Српски 0 2
83055 8 3 Редовно одељење 102 12835 22 10 0 0 0 Српски 0 2
83064 8 3 Редовно одељење 102 1048 22 10 0 0 0 Српски 0 2
83114 8 4 Редовно одељење 102 33417 21 10 0 0 1 Српски 0 2
83120 8 4 Редовно одељење 62 9268 21 10 0 0 1 Српски 0 2
83127 8 4 Редовно одељење 102 39583 21 10 0 0 1 Српски 0 2
83168 8 5 Редовно одељење 102 39583 25 7 1 0 0 Српски 0 2
83175 8 5 Редовно одељење 102 33417 25 7 1 0 0 Српски 0 2
83181 8 5 Редовно одељење 62 9268 25 7 1 0 0 Српски 0 2
83254 8 6 Редовно одељење 62 20352 21 10 0 0 0 Српски 0 2
83259 8 6 Редовно одељење 102 12835 21 10 0 0 0 Српски 0 2
83266 8 6 Редовно одељење 102 33417 21 10 0 0 0 Српски 0 2
83314 8 7 Редовно одељење 102 39583 23 13 1 0 0 Српски 0 2
83323 8 7 Редовно одељење 102 12835 23 13 1 0 0 Српски 0 2
83330 8 7 Редовно одељење 62 20352 23 13 1 0 0 Српски 0 2
87894 1 10 Редовно одељење 17 43663 9 5 0 0 0 Српски 1825 2
87282 2 5 Редовно одељење 26 47098 10 5 0 0 0 Српски 1726 2
87205 1 4 Редовно одељење 25 25849 6 2 0 0 0 Српски 1708 2
87217 1 4 Редовно одељење 1 31713 6 2 0 0 0 Српски 1708 2
87224 2 4 Редовно одељење 26 26868 5 2 0 0 0 Српски 1708 2
87227 2 4 Редовно одељење 2 31713 5 2 0 0 0 Српски 1708 2
87248 3 4 Редовно одељење 3 31713 6 1 0 0 0 Српски 1708 2
87250 3 4 Редовно одељење 27 25849 6 1 0 0 0 Српски 1708 2
87255 4 4 Редовно одељење 4 31713 5 2 0 0 0 Српски 1708 2
87276 1 5 Редовно одељење 1 26383 11 4 0 0 0 Српски 1726 2
87278 1 5 Редовно одељење 17 11025 11 4 0 0 0 Српски 1726 2
87279 2 5 Редовно одељење 2 26383 10 5 0 0 0 Српски 1726 2
87283 3 5 Редовно одељење 19 32412 19 9 0 0 0 Српски 1726 2
87287 3 5 Редовно одељење 3 26383 19 9 0 0 0 Српски 1726 2
87290 4 5 Редовно одељење 28 17684 10 4 0 0 0 Српски 1726 2
87292 4 5 Редовно одељење 4 26383 10 4 0 0 0 Српски 1726 2
87313 1 6 Редовно одељење 1 107736 4 2 0 0 0 Српски 1735 2
87316 1 6 Редовно одељење 25 13125 4 2 0 0 0 Српски 1735 2
87320 2 6 Редовно одељење 26 13125 2 1 0 0 0 Српски 1735 2
87322 2 6 Редовно одељење 2 107736 2 1 0 0 0 Српски 1735 2
87327 3 6 Редовно одељење 3 107736 9 5 0 0 0 Српски 1735 2
87330 3 6 Редовно одељење 19 35436 9 5 0 0 0 Српски 1735 2
87334 4 6 Редовно одељење 20 35436 5 3 0 0 0 Српски 1735 2
87337 4 6 Редовно одељење 4 107736 5 3 0 0 0 Српски 1735 2
87746 3 7 Редовно одељење 27 8869 7 2 0 0 0 Српски 1746 2
87742 2 7 Редовно одељење 2 26383 7 6 0 0 0 Српски 1746 2
87783 1 8 Редовно одељење 25 39601 8 2 0 0 0 Српски 1766 2
87735 1 7 Редовно одељење 25 8869 5 2 0 0 0 Српски 1746 2
87739 1 7 Редовно одељење 1 26383 5 2 0 0 0 Српски 1746 2
87744 2 7 Редовно одељење 26 48696 7 6 0 0 0 Српски 1746 2
87749 3 7 Редовно одељење 3 26383 7 2 0 0 0 Српски 1746 2
87752 4 7 Редовно одељење 28 48696 5 1 0 0 0 Српски 1746 2
87755 4 7 Редовно одељење 4 26383 5 1 0 0 0 Српски 1746 2
87795 3 8 Редовно одељење 3 26383 18 7 2 0 0 Српски 1766 2
87780 1 8 Редовно одељење 1 26383 8 2 0 0 0 Српски 1766 2
87787 2 8 Редовно одељење 26 18334 11 5 0 0 0 Српски 1766 2
87790 2 8 Редовно одељење 2 26383 11 5 0 0 0 Српски 1766 2
87799 3 8 Редовно одељење 27 45942 18 7 2 0 0 Српски 1766 2
87901 2 11 Редовно одељење 26 8468 7 4 0 0 0 Српски 1825 2
87805 4 8 Редовно одељење 28 34955 16 9 0 0 0 Српски 1766 2
87806 4 8 Редовно одељење 4 26383 16 9 0 0 0 Српски 1766 2
87831 1 9 Редовно одељење 1 31713 12 6 0 0 0 Српски 1792 2
87834 1 9 Редовно одељење 25 45207 12 6 0 0 0 Српски 1792 2
87837 2 9 Редовно одељење 2 31713 9 4 0 0 0 Српски 1792 2
87902 3 10 Редовно одељење 3 16498 18 9 0 0 0 Српски 1825 2
87840 2 9 Редовно одељење 18 47433 9 4 0 0 0 Српски 1792 2
87844 3 9 Редовно одељење 3 31713 10 4 0 0 0 Српски 1792 2
87849 4 9 Редовно одељење 20 38784 11 8 0 0 0 Српски 1792 2
87851 4 9 Редовно одељење 4 31713 11 8 0 0 0 Српски 1792 2
87876 2 10 Редовно одељење 2 31713 2 2 0 0 0 Српски 1811 2
87878 2 10 Редовно одељење 18 8525 2 2 0 0 0 Српски 1811 2
87882 4 10 Редовно одељење 20 8525 3 2 1 0 0 Српски 1811 2
87885 4 10 Редовно одељење 4 31713 3 2 1 0 0 Српски 1811 2
87893 1 10 Редовно одељење 1 16498 9 5 0 0 0 Српски 1825 2
87899 2 11 Редовно одељење 2 16498 7 4 0 0 0 Српски 1825 2
87905 3 10 Редовно одељење 27 39594 18 9 0 0 0 Српски 1825 2
87910 4 11 Редовно одељење 20 47667 11 3 0 0 0 Српски 1825 2
87913 4 11 Редовно одељење 4 16498 11 3 0 0 0 Српски 1825 2
87947 2 12 Редовно одељење 2 31713 7 3 0 0 0 Српски 1833 2
87950 2 12 Редовно одељење 26 22167 7 3 0 0 0 Српски 1833 2
87954 3 11 Редовно одељење 3 31713 2 2 0 0 0 Српски 1833 2
87955 3 11 Редовно одељење 27 22167 2 2 0 0 0 Српски 1833 2
87957 4 12 Редовно одељење 28 22167 1 0 0 0 0 Српски 1833 2
87959 4 12 Редовно одељење 4 31713 1 0 0 0 0 Српски 1833 2
87990 1 11 Редовно одељење 25 5598 3 1 0 0 0 Српски 1837 2
87992 1 11 Редовно одељење 1 31713 3 1 0 0 0 Српски 1837 2
87994 2 13 Редовно одељење 2 31713 2 2 0 0 0 Српски 1837 2
87998 2 13 Редовно одељење 26 5598 2 2 0 0 0 Српски 1837 2
88000 3 12 Редовно одељење 27 5598 3 0 0 0 0 Српски 1837 2
88005 3 12 Редовно одељење 3 31713 3 0 0 0 0 Српски 1837 2
88025 1 12 Редовно одељење 1 16498 8 4 0 0 0 Српски 1848 2
88027 1 12 Редовно одељење 17 41750 8 4 0 0 0 Српски 1848 2
88030 2 14 Редовно одељење 18 16786 4 2 0 0 0 Српски 1848 2
88033 2 14 Редовно одељење 2 16498 4 2 0 0 0 Српски 1848 2
88035 3 13 Редовно одељење 0 3 1 0 0 0 Српски 1848 2
88037 3 13 Редовно одељење 19 41750 3 1 0 0 0 Српски 1848 2
88042 4 13 Редовно одељење 4 16498 6 3 0 0 0 Српски 1848 2
88046 4 13 Редовно одељење 20 16786 6 3 0 0 0 Српски 1848 2
88073 1 13 Редовно одељење 25 13906 10 4 0 0 0 Српски 1864 2
88075 1 13 Редовно одељење 1 29722 10 4 0 0 0 Српски 1864 2
88079 2 15 Редовно одељење 2 29722 2 1 0 0 0 Српски 1864 2
88082 3 14 Редовно одељење 27 13906 5 2 1 0 0 Српски 1864 2
88085 3 14 Редовно одељење 3 29722 5 2 1 0 0 Српски 1864 2
88091 4 14 Редовно одељење 28 18195 7 3 0 0 0 Српски 1864 2
88093 4 14 Редовно одељење 4 29722 7 3 0 0 0 Српски 1864 2
88139 1 14 Редовно одељење 1 16498 3 0 0 0 0 Српски 1878 2
88135 2 15 Редовно одељење 26 18195 2 1 0 0 0 Српски 1864 2
88138 1 14 Редовно одељење 17 79 3 0 0 0 0 Српски 1878 2
88141 3 15 Редовно одељење 3 16498 2 1 0 0 0 Српски 1878 2
88142 3 15 Редовно одељење 11 79 2 1 0 0 0 Српски 1878 2
88144 3 15 Редовно одељење 19 79 2 1 0 0 0 Српски 1878 2
88147 4 15 Редовно одељење 4 16498 6 4 0 0 0 Српски 1878 2
88149 4 15 Редовно одељење 20 79 6 4 0 0 0 Српски 1878 2
88153 4 15 Редовно одељење 12 79 6 4 0 0 0 Српски 1878 2
88211 4 16 Редовно одељење 4 29722 7 5 0 0 0 Српски 1887 2
88176 1 15 Редовно одељење 9 29365 8 0 0 0 0 Српски 1887 2
88207 3 16 Редовно одељење 19 29365 3 2 0 0 0 Српски 1887 2
88189 1 15 Редовно одељење 1 29722 8 0 0 0 0 Српски 1887 2
88196 1 15 Редовно одељење 17 29365 8 0 0 0 0 Српски 1887 2
88197 2 16 Редовно одељење 18 39511 7 3 0 0 0 Српски 1887 2
88200 2 16 Редовно одељење 2 29722 7 3 0 0 0 Српски 1887 2
88203 3 16 Редовно одељење 3 29722 3 2 0 0 0 Српски 1887 2
88205 3 16 Редовно одељење 11 29365 3 2 0 0 0 Српски 1887 2
88209 4 16 Редовно одељење 20 39511 7 5 0 0 0 Српски 1887 2
55579 6 ч Редовно одељење 30 17840 24 15 0 0 0 Српски 0 3
55604 7 хо Редовно одељење 75 17 13 0 0 0 Српски 0 3
56121 7 и4 Редовно одељење 79 49453 15 9 0 0 0 Српски 0 3
56100 7 и3 Редовно одељење 79 49453 17 10 0 0 0 Српски 0 3
55487 5 цс Редовно одељење 69 39669 16 12 0 0 0 Српски 0 3
55516 7 цс Редовно одељење 71 39669 16 16 0 0 0 Српски 0 3
55547 8 цс Редовно одељење 72 39669 19 15 0 0 0 Српски 0 3
55684 5 и1 Редовно одељење 77 109333 14 5 0 0 0 Српски 0 3
55699 5 и2 Редовно одељење 77 109333 14 5 0 0 0 Српски 0 3
55723 5 и3 Редовно одељење 77 49453 15 6 0 0 0 Српски 0 3
55742 5 и4 Редовно одељење 77 49453 15 6 0 0 0 Српски 0 3
55806 5 и5 Редовно одељење 77 109333 18 6 0 0 0 Српски 0 3
55847 5 и6 Редовно одељење 77 109333 16 4 0 0 0 Српски 0 3
55881 6 и1 Редовно одељење 78 49453 14 8 0 0 0 Српски 0 3
55899 6 и2 Редовно одељење 78 49453 14 7 0 0 0 Српски 0 3
55926 6 и3 Редовно одељење 0 18 7 0 0 0 Српски 0 3
55952 6 и4 Редовно одељење 78 49453 21 15 0 0 0 Српски 0 3
55970 6 и5 Редовно одељење 78 49453 22 9 0 0 0 Српски 0 3
56036 7 и1 Редовно одељење 79 49453 16 4 0 0 0 Српски 0 3
56066 7 и2 Редовно одељење 79 49453 18 5 0 0 0 Српски 0 3
56132 7 и5 Редовно одељење 79 49453 15 9 0 0 0 Српски 0 3
56146 7 и6 Редовно одељење 0 18 14 0 0 0 Српски 0 3
56160 8 и1 Редовно одељење 80 49453 28 9 0 0 0 Српски 0 3
56178 8 и2 Редовно одељење 80 49453 14 8 0 0 0 Српски 0 3
56206 8 и3 Редовно одељење 80 49453 18 4 0 0 0 Српски 0 3
56232 8 и4 Редовно одељење 80 49453 19 10 0 0 0 Српски 0 3
56256 8 и5 Редовно одељење 80 49453 20 7 0 0 0 Српски 0 3
56276 8 и6 Редовно одељење 80 49453 14 7 0 0 0 Српски 0 3
56284 8 и7 Редовно одељење 80 49453 13 6 0 0 0 Српски 0 3
56317 5 Редовно одељење 99 38125 14 5 0 0 0 Српски 0 3
56328 5 Редовно одељење 99 42664 14 5 0 0 0 Српски 0 3
56341 5 Редовно одељење 99 38125 15 6 0 0 0 Српски 0 3
56351 5 Редовно одељење 99 42664 15 6 0 0 0 Српски 0 3
56363 5 Редовно одељење 99 38125 13 6 0 0 0 Српски 0 3
56368 5 Редовно одељење 99 42664 12 6 0 0 0 Српски 0 3
56378 5 Редовно одељење 99 109333 13 5 0 0 0 Српски 0 3
56385 5 Редовно одељење 99 2439 12 5 0 0 0 Српски 0 3
56484 6 Редовно одељење 100 38125 14 8 0 0 0 Српски 0 3
56490 6 Редовно одељење 100 42664 14 7 0 0 0 Српски 0 3
56500 6 Редовно одељење 100 38125 14 8 0 0 0 Српски 0 3
56511 6 Редовно одељење 100 109333 13 8 0 0 0 Српски 0 3
56523 6 Редовно одељење 100 109333 15 9 0 0 0 Српски 0 3
56531 6 Редовно одељење 100 2439 14 9 0 0 0 Српски 0 3
56541 6 Редовно одељење 100 38125 15 6 0 0 0 Српски 0 3
56545 6 Редовно одељење 100 109333 14 6 0 0 0 Српски 0 3
56642 7 Редовно одељење 101 109333 12 6 0 0 0 Српски 0 3
56651 7 Редовно одељење 101 2439 12 6 0 0 0 Српски 0 3
56660 7 Редовно одељење 101 109333 13 6 0 0 0 Српски 0 3
56668 7 Редовно одељење 101 2439 12 6 0 0 0 Српски 0 3
56677 7 Редовно одељење 101 38125 13 9 0 0 0 Српски 0 3
56690 7 Редовно одељење 101 42664 12 9 0 0 0 Српски 0 3
56704 7 Редовно одељење 101 38125 15 9 0 0 0 Српски 0 3
56712 7 Редовно одељење 101 42664 15 9 0 0 0 Српски 0 3
56721 7 Редовно одељење 101 42664 14 9 0 0 0 Српски 0 3
56731 7 Редовно одељење 101 2439 14 8 0 0 0 Српски 0 3
56749 8 Редовно одељење 102 42664 14 9 0 0 0 Српски 0 3
56761 8 Редовно одељење 102 2439 14 8 0 0 0 Српски 0 3
56769 8 Редовно одељење 102 109333 12 5 0 0 0 Српски 0 3
56775 8 Редовно одељење 102 38125 12 4 0 0 0 Српски 0 3
56784 8 Редовно одељење 102 42664 13 8 0 0 0 Српски 0 3
56792 8 Редовно одељење 102 2439 13 7 0 0 0 Српски 0 3
56799 8 Редовно одељење 102 109333 13 6 0 0 0 Српски 0 3
56804 8 Редовно одељење 102 2439 12 6 0 0 0 Српски 0 3
56815 8 Редовно одељење 102 38125 14 7 0 0 0 Српски 0 3
56824 8 Редовно одељење 102 42664 13 6 0 0 0 Српски 0 3
57063 5 ф1 Редовно одељење 59 36056 28 10 0 0 0 Српски 0 3
57073 5 ф2 Редовно одељење 59 36056 30 12 0 0 0 Српски 0 3
57083 5 ф3 Редовно одељење 59 44711 25 12 0 0 0 Српски 0 3
57092 5 ф4 Редовно одељење 59 35249 25 10 0 0 0 Српски 0 3
57105 6 ф1 Редовно одељење 60 36056 28 15 0 0 0 Српски 0 3
57114 6 ф2 Редовно одељење 60 35249 27 16 0 0 0 Српски 0 3
57122 6 ф3 Редовно одељење 60 44711 29 18 0 0 0 Српски 0 3
57129 6 ф4 Редовно одељење 60 36056 29 12 0 0 0 Српски 0 3
57188 7 ф1 Редовно одељење 61 44711 24 12 0 0 0 Српски 0 3
57193 7 ф2 Редовно одељење 61 35249 25 12 0 0 0 Српски 0 3
57195 7 ф3 Редовно одељење 61 36056 25 18 0 0 0 Српски 0 3
57201 7 ф4 Редовно одељење 61 36056 30 18 0 0 0 Српски 0 3
57211 7 ф5 Редовно одељење 61 35249 28 17 0 0 0 Српски 0 3
57222 8 ф1 Редовно одељење 62 35249 28 17 0 0 0 Српски 0 3
57226 8 ф2 Редовно одељење 62 36056 24 9 0 0 0 Српски 0 3
57240 8 ф3 Редовно одељење 62 44711 26 15 0 0 0 Српски 0 3
57247 8 ф4 Редовно одељење 62 35249 25 12 0 0 0 Српски 0 3
57255 8 ф5 Редовно одељење 62 36056 27 13 0 0 0 Српски 0 3
57825 1 в1 Редовно одељење 1 37237 24 13 0 0 0 Српски 0 3
57830 1 в2 Редовно одељење 1 37237 21 12 0 0 0 Српски 0 3
57836 1 в3 Редовно одељење 1 37237 21 10 0 0 0 Српски 0 3
57866 2 в2 Редовно одељење 2 37237 16 8 0 0 0 Српски 0 3
57841 1 в4 Редовно одељење 1 37237 20 10 0 0 0 Српски 0 3
57860 2 в1 Редовно одељење 2 37237 18 10 0 0 0 Српски 0 3
57871 2 в3 Редовно одељење 2 37237 14 7 0 0 0 Српски 0 3
57892 3 в1 Редовно одељење 3 37237 18 9 0 0 0 Српски 0 3
57896 3 в2 Редовно одељење 3 37237 19 10 0 0 0 Српски 0 3
57900 3 в3 Редовно одељење 3 37237 18 8 0 0 0 Српски 0 3
57911 4 в1 Редовно одељење 4 37237 27 14 0 0 0 Српски 0 3
57916 4 в2 Редовно одељење 4 37237 20 10 0 0 0 Српски 0 3
57943 5 в1 Редовно одељење 5 37237 16 8 0 0 0 Српски 0 3
57946 5 в2 Редовно одељење 5 37237 14 7 0 0 0 Српски 0 3
57949 5 в3 Редовно одељење 5 37237 25 10 0 0 0 Српски 0 3
57959 6 в1 Редовно одељење 6 37237 21 10 0 0 0 Српски 0 3
57972 6 в2 Редовно одељење 6 37237 19 10 0 0 0 Српски 0 3
57981 6 в3 Редовно одељење 6 37237 17 8 0 0 0 Српски 0 3
58001 7 в1 Редовно одељење 7 37237 11 6 0 0 0 Српски 0 3
58009 7 в2 Редовно одељење 7 37237 16 8 0 0 0 Српски 0 3
58014 7 в3 Редовно одељење 7 37237 15 8 0 0 0 Српски 0 3
58022 7 в4 Редовно одељење 7 37237 17 10 0 0 0 Српски 0 3
58033 8 в1 Редовно одељење 8 37237 12 6 0 0 0 Српски 0 3
58040 8 в2 Редовно одељење 8 37237 20 10 0 0 0 Српски 0 3
58047 8 в3 Редовно одељење 8 37237 16 9 0 0 0 Српски 0 3
58052 8 в4 Редовно одељење 8 37237 15 8 0 0 0 Српски 0 3
58228 5 г1 Редовно одељење 13 31063 21 5 0 0 0 Српски 0 3
58229 5 г2 Редовно одељење 13 31063 21 7 0 0 0 Српски 0 3
58232 5 г3 Редовно одељење 13 31063 11 5 0 0 0 Српски 0 3
58242 6 г1 Редовно одељење 14 27847 19 10 0 0 0 Српски 0 3
58271 6 г2 Редовно одељење 14 27847 15 11 0 0 0 Српски 0 3
58275 6 г3 Редовно одељење 14 27847 10 8 0 0 0 Српски 0 3
58280 6 г4 Редовно одељење 14 27847 12 4 0 0 0 Српски 0 3
58283 7 г1 Редовно одељење 15 27847 13 6 0 0 0 Српски 0 3
58288 7 г2 Редовно одељење 15 27847 22 12 0 0 0 Српски 0 3
58291 7 г3 Редовно одељење 15 27847 18 14 0 0 0 Српски 0 3
58294 7 г4 Редовно одељење 15 27847 20 13 0 0 0 Српски 0 3
58298 8 г1 Редовно одељење 16 33475 16 11 0 0 0 Српски 0 3
58300 8 г2 Редовно одељење 16 31063 13 4 0 0 0 Српски 0 3
58306 8 г3 Редовно одељење 16 31063 20 10 0 0 0 Српски 0 3
58310 8 г4 Редовно одељење 16 33475 18 8 0 0 0 Српски 0 3
38655 3 5 Редовно одељење 27 11914 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38699 4 4 Редовно одељење 12 10813 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38489 1 3 Редовно одељење 9 27374 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38465 1 1 Редовно одељење 9 33067 1 1 0 0 0 Српски 0 4
38474 1 1 Редовно одељење 25 33067 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38479 1 2 Редовно одељење 9 26876 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38483 1 2 Редовно одељење 25 26876 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38488 1 3 Редовно одељење 25 27374 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38494 1 4 Редовно одељење 25 8978 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38516 1 4 Редовно одељење 9 8978 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38524 2 1 Редовно одељење 26 10016 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38528 2 1 Редовно одељење 10 10016 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38532 2 2 Редовно одељење 10 43102 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38538 2 2 Редовно одељење 26 43102 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38540 2 3 Редовно одељење 10 37409 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38544 2 3 Редовно одељење 18 37409 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38547 2 4 Редовно одељење 18 9243 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38549 2 4 Редовно одељење 10 9243 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38553 2 5 Редовно одељење 10 44205 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38558 2 5 Редовно одељење 26 44205 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38562 3 1 Редовно одељење 11 24521 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38567 3 1 Редовно одељење 27 24521 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38571 3 2 Редовно одељење 27 33532 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38619 3 2 Редовно одељење 11 33532 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38625 3 3 Редовно одељење 11 26007 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38631 3 3 Редовно одељење 27 26007 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38636 3 4 Редовно одељење 27 44302 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38652 3 4 Редовно одељење 11 44302 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38660 3 5 Редовно одељење 11 11914 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38664 4 1 Редовно одељење 12 2652 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38672 4 1 Редовно одељење 28 2652 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38675 4 2 Редовно одељење 12 34127 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38681 4 3 Редовно одељење 28 10055 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38687 4 2 Редовно одељење 28 34127 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38690 4 3 Редовно одељење 12 10055 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38704 4 4 Редовно одељење 28 10813 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38713 4 5 Редовно одељење 12 48795 1 1 1 1 1 Српски 0 4
38718 4 5 Редовно одељење 28 48795 1 1 1 1 1 Српски 0 4
67410 7 4 Редовно одељење 71 32774 22 12 0 0 0 Српски 0 4
66500 6 2 Редовно одељење 70 32774 26 13 0 0 0 Српски 0 4
67526 8 1 Редовно одељење 80 34515 24 12 0 0 0 Српски 0 4
66650 6 4 Редовно одељење 70 32774 26 13 0 0 0 Српски 0 4
66565 6 3 Редовно одељење 70 32774 25 13 0 0 0 Српски 0 4
65518 5 1 Редовно одељење 65 32099 23 6 0 0 0 Српски 0 4
65559 5 2 Редовно одељење 65 32099 24 9 0 0 0 Српски 0 4
65658 5 3 Редовно одељење 65 12041 24 10 0 0 0 Српски 0 4
65689 5 4 Редовно одељење 65 12041 24 11 0 0 0 Српски 0 4
65718 5 5 Редовно одељење 65 12041 24 8 0 0 0 Српски 0 4
65765 5 1 Редовно одељење 59 22790 23 6 0 0 0 Српски 0 4
65789 5 2 Редовно одељење 59 22790 24 9 0 0 0 Српски 0 4
65813 5 3 Редовно одељење 59 18403 24 10 0 0 0 Српски 0 4
65836 5 4 Редовно одељење 59 18403 24 11 0 0 0 Српски 0 4
66300 5 5 Редовно одељење 59 18403 23 8 0 0 0 Српски 0 4
66455 6 1 Редовно одељење 70 32774 27 13 0 0 0 Српски 0 4
66464 6 1 Редовно одељење 60 22790 27 13 0 0 0 Српски 0 4
66509 6 2 Редовно одељење 60 22790 26 13 0 0 0 Српски 0 4
66584 6 3 Редовно одељење 60 32421 25 13 0 0 0 Српски 0 4
66637 6 4 Редовно одељење 60 32421 26 13 0 0 0 Српски 0 4
66809 7 1 Редовно одељење 79 34515 23 9 0 0 0 Српски 0 4
66819 7 1 Редовно одељење 61 22790 23 9 0 0 0 Српски 0 4
66910 7 2 Редовно одељење 79 34515 23 12 0 0 0 Српски 0 4
66983 7 3 Редовно одељење 71 32774 24 15 0 0 0 Српски 0 4
66999 7 3 Редовно одељење 61 18403 24 15 0 0 0 Српски 0 4
67425 7 4 Редовно одељење 61 32421 22 12 0 0 0 Српски 0 4
67535 8 1 Редовно одељење 62 32421 24 12 0 0 0 Српски 0 4
67577 8 2 Редовно одељење 80 34515 27 12 0 0 0 Српски 0 4
67589 8 2 Редовно одељење 62 32421 27 12 0 0 0 Српски 0 4
67648 8 3 Редовно одељење 80 34515 24 11 0 0 0 Српски 0 4
67658 8 3 Редовно одељење 62 32421 24 11 0 0 0 Српски 0 4
67742 8 4 Редовно одељење 72 32774 25 15 0 0 0 Српски 0 4
67754 8 4 Редовно одељење 62 32421 25 15 0 0 0 Српски 0 4
67798 8 5 Редовно одељење 72 32774 21 13 0 0 0 Српски 0 4
67815 8 5 Редовно одељење 62 32421 21 13 0 0 0 Српски 0 4
67917 5 1 Редовно одељење 99 6094 23 6 0 0 0 Српски 0 4
67927 5 1 Редовно одељење 99 33204 23 6 0 0 0 Српски 0 4
67978 5 2 Редовно одељење 99 6094 24 9 0 0 0 Српски 0 4
67991 5 2 Редовно одељење 99 33204 24 9 0 0 0 Српски 0 4
68056 5 3 Редовно одељење 99 42040 24 10 0 0 0 Српски 0 4
68100 5 3 Редовно одељење 99 6569 24 10 0 0 0 Српски 0 4
68212 5 4 Редовно одељење 99 6569 24 11 0 0 0 Српски 0 4
68225 5 4 Редовно одељење 99 42040 24 11 0 0 0 Српски 0 4
68307 5 5 Редовно одељење 99 6569 21 13 0 0 0 Српски 0 4
68330 5 5 Редовно одељење 99 42040 21 8 0 0 0 Српски 0 4
68925 6 1 Редовно одељење 100 33204 27 13 0 0 0 Српски 0 4
68939 6 1 Редовно одељење 100 6094 27 13 0 0 0 Српски 0 4
69138 6 2 Редовно одељење 100 6094 26 13 0 0 0 Српски 0 4
69159 6 2 Редовно одељење 100 33204 26 13 0 0 0 Српски 0 4
69200 6 3 Редовно одељење 100 42040 25 13 0 0 0 Српски 0 4
69217 6 3 Редовно одељење 100 6569 25 13 0 0 0 Српски 0 4
69303 6 4 Редовно одељење 100 42040 26 13 0 0 0 Српски 0 4
69327 6 4 Редовно одељење 100 6569 26 13 0 0 0 Српски 0 4
69453 7 1 Редовно одељење 101 33204 23 9 0 0 0 Српски 0 4
69529 7 2 Редовно одељење 101 6094 23 12 0 0 0 Српски 0 4
69604 7 3 Редовно одељење 101 42040 24 15 0 0 0 Српски 0 4
69616 7 3 Редовно одељење 101 6569 24 15 0 0 0 Српски 0 4
69678 7 4 Редовно одељење 101 6569 22 12 0 0 0 Српски 0 4
69689 7 4 Редовно одељење 101 42040 22 12 0 0 0 Српски 0 4
69788 8 1 Редовно одељење 102 33204 24 12 0 0 0 Српски 0 4
70665 8 2 Редовно одељење 102 6094 27 12 0 0 0 Српски 0 4
70793 8 3 Редовно одељење 102 33204 24 11 0 0 0 Српски 0 4
70908 8 4 Редовно одељење 102 6569 25 15 0 0 0 Српски 0 4
70918 8 4 Редовно одељење 102 42040 25 15 0 0 0 Српски 0 4
70994 8 5 Редовно одељење 102 42040 21 13 0 0 0 Српски 0 4
71006 8 5 Редовно одељење 102 6569 21 13 0 0 0 Српски 0 4
71470 1 1 Редовно одељење 1 37843 27 20 0 0 0 Српски 0 4
73054 7 1 Редовно одељење 101 6094 23 9 0 0 0 Српски 0 4
73076 7 2 Редовно одељење 101 33204 23 13 0 0 0 Српски 0 4
76676 8 2 Редовно одељење 8 37843 15 6 0 0 0 Српски 0 4
73611 7 2 Редовно одељење 61 22790 23 12 0 0 0 Српски 0 4
73889 8 2 Редовно одељење 102 33204 27 12 0 0 0 Српски 0 4
73802 8 1 Редовно одељење 102 6094 24 12 0 0 0 Српски 0 4
73935 8 3 Редовно одељење 102 6094 24 11 0 0 0 Српски 0 4
74647 1 3 Редовно одељење 1 37843 23 11 0 0 0 Српски 0 4
74705 2 3 Редовно одељење 2 37843 16 7 0 0 0 Српски 0 4
74752 4 1 Редовно одељење 4 37843 16 9 0 0 0 Српски 0 4
74770 4 2 Редовно одељење 0 16 7 0 0 0 Српски 0 4
74830 4 3 Редовно одељење 4 37843 21 10 0 0 0 Српски 0 4
75026 5 1 Редовно одељење 5 37843 14 5 1 0 0 Српски 0 4
75075 5 2 Редовно одељење 5 37843 13 7 2 0 0 Српски 0 4
75190 5 3 Редовно одељење 5 37843 13 4 2 0 0 Српски 0 4
75261 5 4 Редовно одељење 5 37843 23 13 0 0 0 Српски 0 4
75371 6 1 Редовно одељење 6 37843 13 5 2 0 0 Српски 0 4
75393 6 2 Редовно одељење 6 37843 17 10 0 0 0 Српски 0 4
75417 7 3 Редовно одељење 15 32099 21 13 0 0 0 Српски 0 4
75439 6 4 Редовно одељење 6 37843 17 9 0 0 0 Српски 0 4
75485 7 3 Редовно одељење 7 37843 23 9 0 0 0 Српски 0 4
75457 7 1 Редовно одељење 7 37843 20 7 0 0 0 Српски 0 4
75656 6 3 Редовно одељење 6 37843 21 13 0 0 0 Српски 0 4
76293 2 1 Редовно одељење 2 40671 23 11 0 0 0 Српски 0 4
76339 2 2 Редовно одељење 2 40671 14 7 0 0 0 Српски 0 4
76376 3 1 Редовно одељење 3 40671 18 9 0 0 0 Српски 0 4
76435 3 2 Редовно одељење 3 40671 14 7 0 0 0 Српски 0 4
76609 3 4 Редовно одељење 3 40671 15 7 0 0 0 Српски 0 4
76664 8 1 Редовно одељење 8 37843 24 14 0 0 0 Српски 0 4
76705 8 4 Редовно одељење 8 37843 20 12 0 0 0 Српски 0 4
77254 5 1 Редовно одељење 13 43117 20 10 0 0 0 Српски 0 4
77303 5 3 Редовно одељење 13 43117 15 7 0 0 0 Српски 0 4
77370 5 4 Редовно одељење 13 43117 24 12 0 0 0 Српски 0 4
77444 6 1 Редовно одељење 14 32099 23 11 0 0 0 Српски 0 4
77479 6 3 Редовно одељење 14 32099 13 4 2 0 0 Српски 0 4
77566 7 1 Редовно одељење 15 32099 26 13 0 0 0 Српски 0 4
77607 7 3 Редовно одељење 0 23 11 0 0 0 Српски 0 4
77666 8 1 Редовно одељење 16 32099 25 8 0 0 0 Српски 0 4
77708 8 2 Редовно одељење 16 32099 15 7 0 0 0 Српски 0 4
77823 8 4 Редовно одељење 16 32099 23 12 0 0 0 Српски 0 4
11186 1 1 Редовно одељење 1 33215 15 5 0 0 0 Српски 0 5
11234 1 1 Редовно одељење 9 20990 13 0 0 0 0 Српски 0 5
11260 1 2 Редовно одељење 9 39860 13 8 0 0 0 Српски 0 5
13649 1 3 Редовно одељење 31 18945 28 15 0 0 0 Српски 0 5
13646 1 2 Редовно одељење 31 39860 28 11 0 0 0 Српски 0 5
13642 1 1 Редовно одељење 31 20990 28 12 0 0 0 Српски 0 5
13636 1 3 Редовно одељење 1 33215 15 9 0 0 0 Српски 0 5
13633 1 3 Редовно одељење 9 18945 13 0 0 0 0 Српски 0 5
13665 2 1 Редовно одељење 2 33215 15 3 0 0 0 Српски 0 5
13674 2 3,4 Редовно одељење 2 33215 19 6 0 0 0 Српски 0 5
13683 3 1,2 Редовно одељење 3 33215 22 0 0 0 0 Српски 0 5
13687 4 1 Редовно одељење 4 33215 15 8 0 0 0 Српски 0 5
13689 4 2,3 Редовно одељење 4 33215 22 12 0 0 0 Српски 0 5
13693 2 1 Редовно одељење 10 44451 9 0 0 0 0 Српски 0 5
13698 2 3 Редовно одељење 10 15483 14 0 0 0 0 Српски 0 5
13701 2 4 Редовно одељење 10 27434 11 0 0 0 0 Српски 0 5
13705 3 1 Редовно одељење 11 7319 15 0 0 0 0 Српски 0 5
13708 3 2 Редовно одељење 11 6069 14 11 0 0 0 Српски 0 5
13711 4 1 Редовно одељење 12 108025 6 0 0 0 0 Српски 0 5
13713 4 2 Редовно одељење 12 17491 17 0 0 0 0 Српски 0 5
13714 4 3 Редовно одељење 12 15131 13 0 0 0 0 Српски 0 5
13717 2 1 Редовно одељење 18 44451 24 12 0 0 0 Српски 0 5
13721 2 2 Редовно одељење 18 3820 23 10 0 0 0 Српски 0 5
13724 2 3 Редовно одељење 18 15483 22 9 0 0 0 Српски 0 5
13726 2 4 Редовно одељење 18 27434 22 0 0 0 0 Српски 0 5
13733 3 1 Редовно одељење 27 7319 25 13 0 0 0 Српски 0 5
13739 3 2 Редовно одељење 19 6069 26 14 0 0 0 Српски 0 5
13744 4 1 Редовно одељење 28 108025 21 10 0 0 0 Српски 0 5
13749 4 2 Редовно одељење 28 17491 27 9 0 0 0 Српски 0 5
13750 4 3 Редовно одељење 28 15131 25 13 0 0 0 Српски 0 5
13778 5 1,3 Редовно одељење 13 6119 15 8 0 0 0 Српски 0 5
13782 5 2,3 Редовно одељење 13 6119 15 4 0 2 0 Српски 0 5
13787 6 1,3 Редовно одељење 14 6119 19 10 0 0 0 Српски 0 5
13789 6 2 Редовно одељење 14 6119 15 12 0 0 0 Српски 0 5
13792 6 4 Редовно одељење 14 6119 14 9 0 0 0 Српски 0 5
13797 7 1,2 Редовно одељење 15 6119 18 15 0 0 0 Српски 0 5
13802 7 2,3 Редовно одељење 15 6119 15 0 0 0 0 Српски 0 5
13807 8 1 Редовно одељење 16 6119 15 5 0 0 0 Српски 0 5
13810 8 2 Редовно одељење 16 6119 18 5 0 1 0 Српски 0 5
13812 8 2,3 Редовно одељење 16 6119 15 6 0 0 0 Српски 0 5
13814 5 1,3 Редовно одељење 5 33215 15 11 0 0 0 Српски 0 5
13818 5 2 Редовно одељење 5 33215 14 8 0 0 0 Српски 0 5
13822 5 3 Редовно одељење 5 33215 16 7 1 0 0 Српски 0 5
13824 6 1 Редовно одељење 6 33215 14 6 0 0 0 Српски 0 5
13826 6 2,4 Редовно одељење 6 33215 21 9 0 0 0 Српски 0 5
13827 6 3 Редовно одељење 6 33215 17 10 0 0 0 Српски 0 5
13830 7 1 Редовно одељење 7 33215 17 6 0 0 0 Српски 0 5
13831 7 2 Редовно одељење 7 33215 22 13 0 0 0 Српски 0 5
13832 7 3 Редовно одељење 7 33215 17 8 0 0 0 Српски 0 5
13833 8 1,2 Редовно одељење 8 33215 18 11 0 0 0 Српски 0 5
13834 8 3 Редовно одељење 8 33215 14 5 0 0 0 Српски 0 5
13835 5 1-3 Редовно одељење 69 36380 16 0 1 0 0 Српски 0 5
13836 6 1-4 Редовно одељење 70 36380 16 0 0 0 0 Српски 0 5
13837 7 1-3 Редовно одељење 71 36380 25 0 0 0 0 Српски 0 5
13838 8 1-3 Редовно одељење 72 36380 15 0 0 0 0 Српски 0 5
13851 5 1-3 Редовно одељење 73 5213 16 0 0 1 0 Српски 0 5
13857 6 1,4 Редовно одељење 74 5213 13 0 0 0 0 Српски 0 5
13858 6 2,3 Редовно одељење 74 5213 17 12 0 0 0 Српски 0 5
13861 7 1-3 Редовно одељење 75 5213 15 0 0 0 0 Српски 0 5
13863 5 1 Редовно одељење 77 51846 16 0 0 0 0 Српски 0 5
13864 5 2 Редовно одељење 77 51846 2 0 0 1 0 Српски 0 5
13866 6 1,2 Редовно одељење 78 51846 24 0 0 0 0 Српски 0 5
13867 6 3 Редовно одељење 78 51846 15 0 0 0 0 Српски 0 5
13868 6 4 Редовно одељење 78 51846 15 0 0 0 0 Српски 0 5
13870 7 1,3 Редовно одељење 79 51846 15 0 0 0 0 Српски 0 5
13872 7 2 Редовно одељење 79 51846 17 0 0 0 0 Српски 0 5
13876 7 3 Редовно одељење 79 51846 17 0 0 0 0 Српски 0 5
13879 8 1 Редовно одељење 80 51846 23 0 0 0 0 Српски 0 5
13881 8 2 Редовно одељење 80 51846 22 0 0 1 0 Српски 0 5
13882 8 3 Редовно одељење 80 51846 20 0 0 0 0 Српски 0 5
14704 5 1 Редовно одељење 99 27641 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14705 5 1 Редовно одељење 99 41949 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14726 5 2 Редовно одељење 99 27641 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14728 5 2 Редовно одељење 99 41949 12 0 0 1 0 Српски 0 5
14730 5 3 Редовно одељење 99 27641 14 0 0 0 0 Српски 0 5
14733 5 3 Редовно одељење 99 41949 13 0 1 1 0 Српски 0 5
14753 6 1 Редовно одељење 100 27641 13 0 0 0 0 Српски 0 5
14757 6 1 Редовно одељење 100 1945 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14760 6 2 Редовно одељење 100 1945 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14762 6 2 Редовно одељење 100 41949 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14764 6 3 Редовно одељење 100 1945 13 0 0 0 0 Српски 0 5
14767 6 3 Редовно одељење 100 41949 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14774 6 4 Редовно одељење 100 27641 13 0 0 0 0 Српски 0 5
14777 6 4 Редовно одељење 100 41949 13 0 0 0 0 Српски 0 5
14779 7 1 Редовно одељење 101 27641 15 0 0 0 0 Српски 0 5
14783 7 1 Редовно одељење 101 41949 15 0 0 0 0 Српски 0 5
14787 7 2 Редовно одељење 101 27641 14 0 0 0 0 Српски 0 5
14794 7 2 Редовно одељење 101 41949 14 0 0 0 0 Српски 0 5
14796 7 3 Редовно одељење 101 1945 15 0 0 0 0 Српски 0 5
14798 7 3 Редовно одељење 101 41949 14 6 0 0 0 Српски 0 5
14801 8 1 Редовно одељење 102 41949 12 0 0 0 0 Српски 0 5
14803 8 1 Редовно одељење 102 27641 11 0 0 0 0 Српски 0 5
14806 8 2 Редовно одељење 102 1945 16 0 0 2 0 Српски 0 5
14807 8 2 Редовно одељење 102 27641 16 0 0 0 0 Српски 0 5
14810 8 3 Редовно одељење 102 1945 13 0 0 0 0 Српски 0 5
14813 8 3 Редовно одељење 102 27641 13 0 0 0 0 Српски 0 5
25912 2 2 Редовно одељење 2 33215 15 4 0 0 0 Српски 0 5
25953 1 2 Редовно одељење 1 33215 15 5 0 0 0 Српски 0 5
26183 2 2 Редовно одељење 10 3820 8 0 0 0 0 Српски 0 5
100304 5 3 Редовно одељење 77 51846 12 0 0 0 0 Српски 0 5
9296 1 1 Редовно одељење 1 21959 15 10 0 0 0 Српски 0 6
9298 1 1 Редовно одељење 9 36782 15 5 0 0 0 Српски 0 6
9301 1 1 Редовно одељење 31 37983 30 15 0 0 0 Српски 0 6
9304 1 2 Редовно одељење 1 21959 15 13 0 0 0 Српски 0 6
9307 1 2 Редовно одељење 9 39007 12 2 0 0 0 Српски 0 6
9313 1 2 Редовно одељење 31 39007 27 15 0 0 0 Српски 0 6
9318 1 3 Редовно одељење 1 21959 15 14 0 0 0 Српски 0 6
9320 1 3 Редовно одељење 9 30679 12 0 0 0 0 Српски 0 6
9324 1 3 Редовно одељење 31 30679 27 14 0 0 0 Српски 0 6
9329 1 4 Редовно одељење 1 21959 16 13 0 0 0 Српски 0 6
9330 1 4 Редовно одељење 9 35118 13 13 0 0 0 Српски 0 6
9333 1 4 Редовно одељење 31 35118 29 13 0 0 0 Српски 0 6
9338 2 1 Редовно одељење 2 21959 15 13 0 0 0 Српски 0 6
9340 2 1 Редовно одељење 10 40648 15 3 0 0 0 Српски 0 6
9343 2 1 Редовно одељење 18 25026 30 16 0 0 0 Српски 0 6
9347 2 2 Редовно одељење 2 21959 15 12 0 0 0 Српски 0 6
9354 2 2 Редовно одељење 10 18158 11 11 0 0 0 Српски 0 6
9360 2 2 Редовно одељење 18 18158 26 12 0 0 0 Српски 0 6
9363 2 3 Редовно одељење 2 21959 15 11 0 0 0 Српски 0 6
9364 2 3 Редовно одељење 10 8441 9 0 0 0 0 Српски 0 6
9367 2 3 Редовно одељење 18 8441 24 11 0 0 0 Српски 0 6
9377 2 4 Редовно одељење 2 21959 15 14 0 0 0 Српски 0 6
9379 2 4 Редовно одељење 10 29334 12 0 0 0 0 Српски 0 6
9383 2 4 Редовно одељење 18 29334 27 14 0 0 0 Српски 0 6
9389 3 1 Редовно одељење 3 21959 15 12 0 0 0 Српски 0 6
9391 3 1 Редовно одељење 11 49674 13 0 0 0 0 Српски 0 6
9394 3 1 Редовно одељење 19 49674 28 12 0 0 0 Српски 0 6
9396 3 2 Редовно одељење 3 21959 15 10 0 0 0 Српски 0 6
9400 3 2 Редовно одељење 11 46078 11 0 0 0 0 Српски 0 6
9406 3 2 Редовно одељење 19 46078 26 10 1 0 0 Српски 0 6
9410 3 3 Редовно одељење 3 21959 15 14 0 0 0 Српски 0 6
9412 3 3 Редовно одељење 11 19758 12 3 0 0 0 Српски 0 6
9415 3 3 Редовно одељење 19 19758 27 17 0 0 0 Српски 0 6
9422 3 4 Редовно одељење 3 21959 15 11 0 0 0 Српски 0 6
9424 3 4 Редовно одељење 11 36067 9 0 0 0 0 Српски 0 6
9428 3 4 Редовно одељење 19 36067 24 11 0 0 0 Српски 0 6
9440 4 1 Редовно одељење 4 21959 18 13 0 0 0 Српски 0 6
9443 4 1 Редовно одељење 12 41343 15 5 0 0 0 Српски 0 6
9451 4 1 Редовно одељење 20 41343 33 18 0 0 0 Српски 0 6
12334 8 1 Редовно одељење 62 1842 25 10 0 0 0 Српски 0 6
9462 4 2 Редовно одељење 4 21959 16 12 0 0 0 Српски 0 6
9464 4 2 Редовно одељење 12 406 15 5 0 0 0 Српски 0 6
9466 4 2 Редовно одељење 28 406 31 17 0 0 0 Српски 0 6
9472 4 3 Редовно одељење 4 21959 17 10 0 0 0 Српски 0 6
9474 4 3 Редовно одељење 12 2356 16 10 0 0 0 Српски 0 6
9475 4 3 Редовно одељење 28 2356 33 20 0 0 0 Српски 0 6
9971 5 1 Редовно одељење 13 18 3 0 0 0 Српски 0 6
9987 5 12 Редовно одељење 5 21959 22 3 0 0 0 Српски 0 6
9993 5 1 Редовно одељење 99 18246 14 3 0 0 0 Српски 0 6
9998 5 1 Редовно одељење 99 36690 14 3 0 0 0 Српски 0 6
10004 5 1 Редовно одељење 69 43610 18 6 0 0 0 Српски 0 6
10009 5 12 Редовно одељење 73 30055 20 5 0 0 0 Српски 0 6
10019 5 1 Редовно одељење 59 1842 28 6 0 0 0 Српски 0 6
11420 6 2 Редовно одељење 100 42040 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11047 5 2 Редовно одељење 13 17 10 0 0 0 Српски 0 6
11057 5 2 Редовно одељење 99 18246 14 5 0 0 0 Српски 0 6
11060 5 2 Редовно одељење 99 36690 15 5 0 0 0 Српски 0 6
11065 5 2 Редовно одељење 59 13388 29 10 0 0 0 Српски 0 6
11075 5 2 Редовно одељење 69 43610 19 5 0 0 0 Српски 0 6
11093 5 3 Редовно одељење 13 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11097 5 3 Редовно одељење 13 16906 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11110 5 3 Редовно одељење 99 18246 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11116 5 3 Редовно одељење 99 36690 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11118 5 3 Редовно одељење 69 43610 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11124 5 3 Редовно одељење 73 30055 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11476 6 3 Редовно одељење 100 18246 13 6 0 0 0 Српски 0 6
11158 5 3 Редовно одељење 59 13388 30 13 0 0 0 Српски 0 6
12353 8 2 Редовно одељење 102 8139 11 5 0 0 0 Српски 0 6
11297 6 1 Редовно одељење 14 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11308 6 13 Редовно одељење 6 21959 19 6 0 0 0 Српски 0 6
11312 6 1 Редовно одељење 100 18246 12 3 0 0 0 Српски 0 6
11322 6 1 Редовно одељење 100 42040 12 3 0 0 0 Српски 0 6
11328 6 1 Редовно одељење 70 43610 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11361 6 13 Редовно одељење 74 30055 17 6 0 0 0 Српски 0 6
11369 6 1 Редовно одељење 60 13388 24 6 0 0 0 Српски 0 6
11389 6 2 Редовно одељење 14 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11404 6 2 Редовно одељење 14 48317 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11414 6 2 Редовно одељење 100 18246 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11431 6 2 Редовно одељење 70 43610 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11437 6 2 Редовно одељење 74 30055 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11444 6 2 Редовно одељење 60 13388 30 13 0 0 0 Српски 0 6
11455 6 3 Редовно одељење 14 15 6 0 0 0 Српски 0 6
11488 6 3 Редовно одељење 100 42040 12 6 0 0 0 Српски 0 6
11494 6 3 Редовно одељење 70 43610 17 6 0 0 0 Српски 0 6
11501 6 3 Редовно одељење 60 13388 25 12 0 0 0 Српски 0 6
11544 7 1 Редовно одељење 15 15 10 0 0 0 Српски 0 6
11549 7 1 Редовно одељење 15 16906 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11555 7 1 Редовно одељење 101 18246 15 10 0 0 0 Српски 0 6
11560 7 1 Редовно одељење 101 36690 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11583 7 1 Редовно одељење 79 33877 15 7 0 0 0 Српски 0 6
11607 7 1 Редовно одељење 63 3420 15 10 0 0 0 Српски 0 6
11623 7 1 Редовно одељење 61 1842 30 17 0 0 0 Српски 0 6
12049 7 2 Редовно одељење 15 20 6 0 0 0 Српски 0 6
12063 7 23 Редовно одељење 7 21959 17 6 0 0 0 Српски 0 6
12078 7 2 Редовно одељење 101 36690 14 6 0 0 0 Српски 0 6
12101 7 2 Редовно одељење 101 8139 13 6 0 0 0 Српски 0 6
12136 7 2 Редовно одељење 79 17889 20 12 0 0 0 Српски 0 6
12149 7 23 Редовно одељење 75 30055 17 16 0 0 0 Српски 0 6
12158 7 2 Редовно одељење 61 1842 27 12 0 0 0 Српски 0 6
12167 7 3 Редовно одељење 15 18 6 0 0 0 Српски 0 6
12189 7 3 Редовно одељење 79 33877 18 6 0 0 0 Српски 0 6
12202 7 3 Редовно одељење 61 1842 28 16 0 0 0 Српски 0 6
12217 7 3 Редовно одељење 101 18246 14 8 0 0 0 Српски 0 6
12225 7 3 Редовно одељење 101 36690 14 8 0 0 0 Српски 0 6
12250 8 1 Редовно одељење 16 15 5 0 0 0 Српски 0 6
12281 8 12 Редовно одељење 8 21959 17 5 0 0 0 Српски 0 6
12285 8 1 Редовно одељење 102 36690 13 5 0 0 0 Српски 0 6
12297 8 1 Редовно одељење 102 8139 12 5 0 0 0 Српски 0 6
12321 8 1 Редовно одељење 64 3420 17 17 0 0 0 Српски 0 6
12324 8 1 Редовно одељење 80 40968 20 5 0 0 0 Српски 0 6
12345 8 2 Редовно одељење 16 41815 15 9 0 0 0 Српски 0 6
12360 8 2 Редовно одељење 102 18246 11 4 0 0 0 Српски 0 6
12362 8 2 Редовно одељење 62 1842 22 9 0 0 0 Српски 0 6
12373 8 2 Редовно одељење 80 17889 17 4 0 0 0 Српски 0 6
12384 8 3 Редовно одељење 16 24051 15 4 0 0 0 Српски 0 6
12389 8 3 Редовно одељење 8 21959 10 10 0 0 0 Српски 0 6
12395 8 3 Редовно одељење 102 18246 13 7 0 0 0 Српски 0 6
12398 8 3 Редовно одељење 102 8139 12 7 0 0 0 Српски 0 6
12403 8 3 Редовно одељење 80 40968 18 7 0 0 0 Српски 0 6
12408 8 3 Редовно одељење 62 13388 25 14 0 0 0 Српски 0 6
20637 1 1 Редовно одељење 1 12198 25 10 0 0 0 Српски 0 7
20652 1 2 Редовно одељење 1 12198 15 9 0 0 0 Српски 0 7
20747 1 3 Редовно одељење 1 12198 14 6 0 0 0 Српски 0 7
20765 1 4 Редовно одељење 1 12198 23 11 0 0 0 Српски 0 7
20778 1 5 Редовно одељење 1 12198 22 10 0 0 0 Српски 0 7
20788 1 6 Редовно одељење 1 12198 18 8 0 0 0 Српски 0 7
20801 1 7 Редовно одељење 1 12198 21 7 0 0 0 Српски 0 7
21411 3 2 Редовно одељење 3 12198 19 7 0 0 0 Српски 0 7
21248 2 1 Редовно одељење 2 12198 17 7 0 0 0 Српски 0 7
21322 2 2 Редовно одељење 2 12198 20 10 0 0 0 Српски 0 7
21329 2 3 Редовно одељење 2 12198 15 9 0 0 0 Српски 0 7
21340 2 4 Редовно одељење 2 12198 15 5 0 0 0 Српски 0 7
21354 2 5 Редовно одељење 2 12198 23 14 0 0 0 Српски 0 7
21361 2 6 Редовно одељење 2 12198 16 12 0 0 0 Српски 0 7
21371 2 7 Редовно одељење 2 12198 17 8 0 0 0 Српски 0 7
21387 3 1 Редовно одељење 3 12198 26 14 0 0 0 Српски 0 7
21468 3 3 Редовно одељење 3 12198 21 9 0 0 0 Српски 0 7
21477 3 4 Редовно одељење 3 12198 16 9 0 0 0 Српски 0 7
21487 3 5 Редовно одељење 3 12198 23 9 1 0 0 Српски 0 7
21513 3 6 Редовно одељење 3 12198 28 13 0 0 0 Српски 0 7
21697 4 1 Редовно одељење 4 12198 15 7 0 0 0 Српски 0 7
21716 4 2 Редовно одељење 4 12198 21 9 0 0 0 Српски 0 7
21882 4 3 Редовно одељење 4 73441 14 7 0 0 0 Српски 0 7
21892 4 4 Редовно одељење 4 12198 15 8 0 0 0 Српски 0 7
21905 4 5 Редовно одељење 4 73441 25 13 0 0 0 Српски 0 7
21950 5 1 Редовно одељење 5 19295 22 9 0 0 0 Српски 0 7
59824 6 3 Редовно одељење 70 16 12 0 0 0 Српски 0 7
21978 1 1 Редовно одељење 9 12028 20 13 0 0 0 Српски 0 7
22023 1 1 Редовно одељење 31 12028 30 15 0 0 0 Српски 0 7
22038 1 2 Редовно одељење 31 25373 29 15 0 0 0 Српски 0 7
22061 1 3 Редовно одељење 9 4665 6 3 0 0 0 Српски 0 7
22071 1 3 Редовно одељење 31 4665 29 14 0 0 0 Српски 0 7
22091 1 4 Редовно одељење 9 18264 7 4 0 0 0 Српски 0 7
22110 1 4 Редовно одељење 31 18264 29 14 0 0 0 Српски 0 7
22132 1 5 Редовно одељење 9 50950 6 4 0 0 0 Српски 0 7
22146 1 5 Редовно одељење 31 50950 24 12 0 0 0 Српски 0 7
22186 1 6 Редовно одељење 9 32486 13 3 0 0 0 Српски 0 7
22198 1 6 Редовно одељење 31 32486 28 11 0 0 0 Српски 0 7
22215 1 7 Редовно одељење 9 11341 8 6 0 0 0 Српски 0 7
22225 1 7 Редовно одељење 0 29 13 0 0 0 Српски 0 7
22235 2 1 Редовно одељење 10 28877 16 11 0 0 0 Српски 0 7
22255 2 1 Редовно одељење 18 28877 33 18 0 0 0 Српски 0 7
22269 2 2 Редовно одељење 10 9242 10 8 0 0 0 Српски 0 7
22295 2 2 Редовно одељење 18 9242 30 18 0 0 0 Српски 0 7
22311 2 3 Редовно одељење 10 8984 4 1 0 0 0 Српски 0 7
22328 2 3 Редовно одељење 18 8984 34 19 0 0 0 Српски 0 7
22348 2 4 Редовно одељење 10 44434 8 5 0 0 0 Српски 0 7
22360 2 4 Редовно одељење 18 44434 31 19 0 0 0 Српски 0 7
22373 2 5 Редовно одељење 10 49813 13 4 0 0 0 Српски 0 7
22410 2 5 Редовно одељење 18 49813 29 16 0 0 0 Српски 0 7
22431 2 6 Редовно одељење 10 45656 7 5 0 0 0 Српски 0 7
22456 2 6 Редовно одељење 18 45656 24 13 0 0 0 Српски 0 7
22664 3 1 Редовно одељење 11 17601 6 1 0 0 0 Српски 0 7
22669 3 1 Редовно одељење 27 17601 32 15 0 0 0 Српски 0 7
22709 3 2 Редовно одељење 11 14643 14 8 0 0 0 Српски 0 7
22731 3 2 Редовно одељење 27 14643 33 15 0 0 0 Српски 0 7
22747 3 3 Редовно одељење 11 17205 9 4 0 0 0 Српски 0 7
22761 3 3 Редовно одељење 27 17205 30 15 0 0 0 Српски 0 7
22838 3 4 Редовно одељење 11 23289 16 6 0 0 0 Српски 0 7
22852 3 4 Редовно одељење 27 23289 32 15 0 0 0 Српски 0 7
22931 3 5 Редовно одељење 11 7659 4 4 0 0 0 Српски 0 7
23787 3 5 Редовно одељење 19 7659 27 13 1 0 0 Српски 0 7
23944 3 6 Редовно одељење 19 35730 28 13 0 0 0 Српски 0 7
23958 4 1 Редовно одељење 12 21947 14 6 0 0 0 Српски 0 7
24034 4 1 Редовно одељење 20 21947 29 13 0 0 0 Српски 0 7
24043 4 2 Редовно одељење 12 13391 16 7 0 0 0 Српски 0 7
24076 4 2 Редовно одељење 20 13391 29 12 0 0 0 Српски 0 7
24090 4 3 Редовно одељење 12 30703 14 7 0 0 0 Српски 0 7
24097 4 3 Редовно одељење 20 30703 28 14 0 0 0 Српски 0 7
24107 4 4 Редовно одељење 12 44580 12 7 0 0 0 Српски 0 7
24112 4 4 Редовно одељење 20 44580 28 15 0 0 0 Српски 0 7
24124 4 5 Редовно одељење 12 33728 4 3 0 0 0 Српски 0 7
24135 4 5 Редовно одељење 20 33728 29 16 0 0 0 Српски 0 7
24141 4 6 Редовно одељење 12 42928 20 7 0 0 0 Српски 0 7
24147 4 6 Редовно одељење 20 42928 28 11 0 0 0 Српски 0 7
24154 5 1 Редовно одељење 77 26 12 0 0 0 Српски 0 7
24165 5 1 Редовно одељење 69 26 19 1 0 0 Српски 0 7
24170 5 2 Редовно одељење 77 20 9 0 0 0 Српски 0 7
24179 5 1 Редовно одељење 13 45699 20 15 0 0 0 Српски 0 7
24211 5 3 Редовно одељење 5 19295 16 7 0 0 0 Српски 0 7
24191 5 2 Редовно одељење 5 19295 27 14 0 0 0 Српски 0 7
24195 5 2 Редовно одељење 13 45699 18 10 0 0 0 Српски 0 7
24203 5 2 Редовно одељење 69 28 26 0 0 0 Српски 0 7
24237 5 3 Редовно одељење 13 31063 27 12 0 0 0 Српски 0 7
24245 5 3 Редовно одељење 77 23 8 0 0 0 Српски 0 7
24260 5 4 Редовно одељење 5 19295 17 12 0 0 0 Српски 0 7
24270 5 4 Редовно одељење 13 45699 20 14 0 0 0 Српски 0 7
24287 5 4 Редовно одељење 77 18 6 0 0 0 Српски 0 7
24292 5 5 Редовно одељење 5 19295 15 9 1 0 0 Српски 0 7
24298 5 5 Редовно одељење 77 17 5 0 0 0 Српски 0 7
24301 5 6 Редовно одељење 77 24 17 0 0 0 Српски 0 7
73312 7 2 Редовно одељење 61 2060 17 0 0 0 0 Српски 0 7
58529 6 1 Редовно одељење 60 18523 34 17 0 0 0 Српски 0 7
58175 5 1 Редовно одељење 99 44005 16 8 0 0 0 Српски 0 7
58189 5 1 Редовно одељење 59 40794 31 16 0 0 0 Српски 0 7
58201 5 2 Редовно одељење 99 41220 15 8 0 0 0 Српски 0 7
58216 5 2 Редовно одељење 59 2060 33 19 0 0 0 Српски 0 7
58225 5 3 Редовно одељење 99 41220 16 10 0 0 0 Српски 0 7
58238 5 3 Редовно одељење 59 40794 29 13 0 0 0 Српски 0 7
58244 5 4 Редовно одељење 99 44005 17 9 0 0 0 Српски 0 7
58257 5 5 Редовно одељење 99 44005 15 7 0 0 0 Српски 0 7
58248 5 4 Редовно одељење 59 2060 32 19 0 0 0 Српски 0 7
58267 5 5 Редовно одељење 59 40794 31 18 0 0 0 Српски 0 7
58282 5 6 Редовно одељење 99 41220 14 6 0 0 0 Српски 0 7
58296 5 7 Редовно одељење 99 44005 16 10 0 0 0 Српски 0 7
58302 5 6 Редовно одељење 59 2060 26 17 0 0 0 Српски 0 7
58311 5 8 Редовно одељење 99 41220 16 9 0 0 0 Српски 0 7
58321 5 9 Редовно одељење 99 42371 15 10 0 0 0 Српски 0 7
58340 5 10 Редовно одељење 99 41220 17 8 0 0 0 Српски 0 7
58361 5 11 Редовно одељење 99 42371 13 10 0 0 0 Српски 0 7
58387 5 12 Редовно одељење 99 41220 13 7 0 1 0 Српски 0 7
58525 6 1 Редовно одељење 100 13887 17 9 0 0 0 Српски 0 7
58535 6 2 Редовно одељење 100 41220 17 8 0 0 0 Српски 0 7
58542 6 2 Редовно одељење 60 2740 29 12 0 0 0 Српски 0 7
58548 6 3 Редовно одељење 100 582 15 8 0 0 0 Српски 0 7
58556 6 3 Редовно одељење 60 18523 30 18 0 0 0 Српски 0 7
58562 6 4 Редовно одељење 100 41220 14 4 0 0 0 Српски 0 7
58570 6 4 Редовно одељење 60 2740 31 20 0 0 0 Српски 0 7
58574 6 5 Редовно одељење 100 13887 15 6 0 0 0 Српски 0 7
58578 6 5 Редовно одељење 60 18523 30 13 0 0 0 Српски 0 7
58582 6 6 Редовно одељење 100 41220 15 12 0 0 0 Српски 0 7
58590 6 6 Редовно одељење 60 2740 32 14 0 0 0 Српски 0 7
58612 6 7 Редовно одељење 100 13887 16 9 0 0 0 Српски 0 7
58627 6 8 Редовно одељење 100 582 15 11 0 0 0 Српски 0 7
58653 6 9 Редовно одељење 100 582 15 4 0 0 0 Српски 0 7
58675 6 10 Редовно одељење 100 13887 15 9 0 0 0 Српски 0 7
58721 6 11 Редовно одељење 100 582 16 10 0 0 0 Српски 0 7
58732 6 12 Редовно одељење 100 41220 16 4 0 0 0 Српски 0 7
59198 7 1 Редовно одељење 101 44005 16 11 0 0 0 Српски 0 7
59210 7 1 Редовно одељење 61 40794 16 16 0 0 0 Српски 0 7
59222 7 2 Редовно одељење 101 42371 16 5 0 0 0 Српски 0 7
59231 7 2 Редовно одељење 61 40794 17 17 0 0 0 Српски 0 7
59243 7 3 Редовно одељење 101 44005 17 11 0 0 0 Српски 0 7
59260 7 3 Редовно одељење 61 40794 16 16 0 0 0 Српски 0 7
59269 7 4 Редовно одељење 101 42371 17 6 0 0 0 Српски 0 7
59277 7 4 Редовно одељење 61 40794 17 17 0 0 0 Српски 0 7
59297 7 5 Редовно одељење 101 44005 16 10 0 0 0 Српски 0 7
59305 7 5 Редовно одељење 61 40794 17 17 0 0 0 Српски 0 7
59324 7 6 Редовно одељење 101 42371 16 6 0 0 0 Српски 0 7
59348 7 6 Редовно одељење 61 2060 16 16 0 0 0 Српски 0 7
59366 7 7 Редовно одељење 101 44005 15 9 0 0 0 Српски 0 7
59378 7 8 Редовно одељење 101 42371 16 8 0 0 0 Српски 0 7
59386 7 9 Редовно одељење 101 44005 15 11 0 0 0 Српски 0 7
59398 7 10 Редовно одељење 101 42371 15 6 0 0 0 Српски 0 7
59413 7 11 Редовно одељење 101 44005 17 8 0 0 0 Српски 0 7
59422 7 12 Редовно одељење 101 42371 17 8 0 0 0 Српски 0 7
59490 8 1 Редовно одељење 102 42371 13 7 0 0 0 Српски 0 7
59502 8 1 Редовно одељење 62 2060 29 29 0 0 0 Српски 0 7
59508 8 2 Редовно одељење 102 13887 13 6 0 0 0 Српски 0 7
59514 8 2 Редовно одељење 62 2060 16 16 0 0 0 Српски 0 7
59526 8 3 Редовно одељење 102 582 15 6 0 0 0 Српски 0 7
59538 8 3 Редовно одељење 62 18523 18 18 0 0 0 Српски 0 7
59547 8 4 Редовно одељење 102 13887 16 10 0 0 0 Српски 0 7
59556 8 4 Редовно одељење 62 18523 17 17 0 0 0 Српски 0 7
59564 8 5 Редовно одељење 102 13887 16 8 0 0 0 Српски 0 7
59574 8 5 Редовно одељење 62 18523 17 17 0 0 0 Српски 0 7
59580 8 6 Редовно одељење 102 582 14 8 0 0 0 Српски 0 7
59598 8 7 Редовно одељење 102 13887 13 8 0 0 0 Српски 0 7
59602 8 8 Редовно одељење 102 582 15 10 0 0 0 Српски 0 7
59610 8 9 Редовно одељење 102 13887 15 10 0 0 0 Српски 0 7
59626 8 10 Редовно одељење 102 582 15 7 0 0 0 Српски 0 7
59631 8 11 Редовно одељење 102 42371 15 9 0 0 0 Српски 0 7
59649 8 12 Редовно одељење 102 13887 15 8 0 0 0 Српски 0 7
59678 6 1 Редовно одељење 6 19295 28 12 0 0 0 Српски 0 7
59689 6 1 Редовно одељење 14 45699 18 13 0 0 0 Српски 0 7
59716 6 1 Редовно одељење 78 26 7 0 0 0 Српски 0 7
59733 6 1 Редовно одељење 70 22 17 0 0 0 Српски 0 7
59742 6 2 Редовно одељење 70 16 8 0 0 0 Српски 0 7
59753 6 2 Редовно одељење 78 27 10 0 0 0 Српски 0 7
59759 6 2 Редовно одељење 14 45699 17 10 0 0 0 Српски 0 7
59774 6 2 Редовно одељење 6 19295 21 8 0 0 0 Српски 0 7
59784 6 3 Редовно одељење 6 19295 21 12 0 0 0 Српски 0 7
59794 6 3 Редовно одељење 14 44701 18 6 0 0 0 Српски 0 7
59810 6 3 Редовно одељење 78 19 11 0 0 0 Српски 0 7
59844 6 4 Редовно одељење 70 17 15 0 0 0 Српски 0 7
59854 6 4 Редовно одељење 78 15 2 0 0 0 Српски 0 7
59860 6 4 Редовно одељење 14 45699 20 9 0 0 0 Српски 0 7
59870 6 4 Редовно одељење 6 19295 19 12 0 0 0 Српски 0 7
59892 6 5 Редовно одељење 6 19295 24 10 0 0 0 Српски 0 7
59905 6 5 Редовно одељење 70 24 15 0 0 0 Српски 0 7
59929 7 1 Редовно одељење 7 19295 28 18 0 0 0 Српски 0 7
59946 7 1 Редовно одељење 79 20 8 0 0 0 Српски 0 7
59959 7 1 Редовно одељење 71 18 4 0 0 0 Српски 0 7
59973 7 1 Редовно одељење 0 20 19 0 0 0 Српски 0 7
59988 7 1 Редовно одељење 63 41064 15 10 0 0 0 Српски 0 7
60003 7 2 Редовно одељење 63 41064 19 19 0 0 0 Српски 0 7
60020 7 2 Редовно одељење 71 19 16 0 0 0 Српски 0 7
60044 7 2 Редовно одељење 79 19 2 0 0 0 Српски 0 7
60058 7 2 Редовно одељење 15 20 13 0 0 0 Српски 0 7
60147 7 2 Редовно одељење 7 19295 20 7 0 0 0 Српски 0 7
60156 7 3 Редовно одељење 7 19295 19 7 0 0 0 Српски 0 7
60160 7 3 Редовно одељење 79 27 11 0 0 0 Српски 0 7
60167 7 3 Редовно одељење 15 15 6 0 0 0 Српски 0 7
60172 7 4 Редовно одељење 7 19295 24 14 0 0 0 Српски 0 7
60178 7 4 Редовно одељење 79 17 7 0 0 0 Српски 0 7
60187 7 4 Редовно одељење 15 23 17 0 0 0 Српски 0 7
60194 7 5 Редовно одељење 7 19295 23 9 0 0 0 Српски 0 7
60200 7 5 Редовно одељење 79 17 4 0 0 0 Српски 0 7
60218 7 6 Редовно одељење 79 22 7 0 0 0 Српски 0 7
60226 8 1 Редовно одељење 8 19295 22 11 0 0 0 Српски 0 7
60235 8 1 Редовно одељење 80 22 11 0 0 0 Српски 0 7
60247 8 1 Редовно одељење 72 15 9 0 0 0 Српски 0 7
60257 8 1 Редовно одељење 64 41064 16 14 0 0 0 Српски 0 7
60268 8 1 Редовно одељење 16 16 6 0 0 0 Српски 0 7
60271 8 2 Редовно одељење 8 19295 17 7 0 0 0 Српски 0 7
60277 8 2 Редовно одељење 80 20 11 0 0 0 Српски 0 7
60286 8 2 Редовно одељење 72 16 15 0 0 0 Српски 0 7
60293 8 2 Редовно одељење 64 41064 20 17 0 0 0 Српски 0 7
60300 8 2 Редовно одељење 16 14 9 0 0 0 Српски 0 7
60303 8 3 Редовно одељење 8 19295 15 9 0 0 0 Српски 0 7
60311 8 3 Редовно одељење 80 20 9 0 0 0 Српски 0 7
60323 8 3 Редовно одељење 16 15 7 0 0 0 Српски 0 7
60327 8 4 Редовно одељење 8 19295 20 12 0 0 0 Српски 0 7
60337 8 4 Редовно одељење 80 14 4 0 0 0 Српски 0 7
60345 8 4 Редовно одељење 0 15 10 0 0 0 Српски 0 7
60355 8 5 Редовно одељење 8 19295 18 13 0 0 0 Српски 0 7
60366 8 5 Редовно одељење 80 17 5 0 0 0 Српски 0 7
60377 8 5 Редовно одељење 16 23 3 0 0 0 Српски 0 7
73123 7 1 Редовно одељење 61 2060 16 0 0 0 0 Српски 0 7
73385 7 3 Редовно одељење 61 2060 16 0 0 0 0 Српски 0 7
73590 7 4 Редовно одељење 61 2060 27 0 0 0 0 Српски 0 7
73723 7 5 Редовно одељење 61 2060 18 0 0 0 0 Српски 0 7
74617 8 1 Редовно одељење 62 2740 23 0 0 0 0 Српски 0 7
75610 8 2 Редовно одељење 62 2740 15 0 0 0 0 Српски 0 7
75681 8 3 Редовно одељење 62 2060 26 0 0 0 0 Српски 0 7
75766 8 4 Редовно одељење 62 2740 14 0 0 0 0 Српски 0 7
11935 5 Г1 Редовно одељење 13 29629 18 10 0 0 0 Српски 0 8
11983 5 Г2 Редовно одељење 13 46939 17 9 0 0 0 Српски 0 8
11994 5 Г3 Редовно одељење 13 32071 16 8 0 0 0 Српски 0 8
12005 5 Г4 Редовно одељење 13 32071 22 10 0 0 0 Српски 0 8
12019 5 Г5 Редовно одељење 13 44083 22 14 0 1 0 Српски 0 8
12039 5 В1 Редовно одељење 5 108566 15 5 0 0 0 Српски 0 8
12053 5 В2 Редовно одељење 5 108566 15 8 0 0 0 Српски 0 8
12513 5 И1 Редовно одељење 77 75156 16 8 0 1 0 Српски 0 8
12577 1 Г1 Редовно одељење 9 5826 18 7 0 0 0 Српски 0 8
12592 1 Г2 Редовно одељење 9 859 11 6 1 0 0 Српски 0 8
12605 1 Г3 Редовно одељење 9 36609 17 8 0 1 0 Српски 0 8
12610 1 Г4 Редовно одељење 9 13892 14 8 0 0 0 Српски 0 8
12615 1 В1 Редовно одељење 1 108566 20 10 0 0 0 Српски 0 8
12650 1 В2 Редовно одељење 1 108566 15 7 0 0 0 Српски 0 8
12676 1 В3 Редовно одељење 1 108566 15 6 0 0 0 Српски 0 8
12693 1 ЧП1 Редовно одељење 25 859 26 13 1 0 0 Српски 0 8
12701 1 ЧП2 Редовно одељење 25 36609 26 12 0 1 0 Српски 0 8
12707 1 ЛП1 Редовно одељење 31 5826 29 13 0 0 0 Српски 0 8
12724 1 ЛП2 Редовно одељење 31 13892 29 14 0 0 0 Српски 0 8
12742 5 И2 Редовно одељење 77 75156 15 8 0 0 0 Српски 0 8
12746 5 И3 Редовно одељење 77 34894 19 6 0 0 0 Српски 0 8
12752 5 И4 Редовно одељење 77 34894 23 10 0 0 0 Српски 0 8
12761 5 И5 Редовно одељење 77 34894 19 6 0 0 0 Српски 0 8
12769 5 Ц1 Редовно одељење 69 32071 18 6 0 0 0 Српски 0 8
12772 5 Ц2 Редовно одељење 69 32071 15 15 0 0 0 Српски 0 8
12783 5 Т1 Редовно одељење 99 2030 13 6 0 0 0 Српски 0 8
12795 5 Т2 Редовно одељење 99 39566 12 6 0 0 0 Српски 0 8
12800 5 Т3 Редовно одељење 99 2030 13 6 0 0 0 Српски 0 8
12801 5 Т4 Редовно одељење 99 39566 12 6 0 0 0 Српски 0 8
12807 5 Т5 Редовно одељење 99 2030 13 7 0 0 0 Српски 0 8
12810 5 Т6 Редовно одељење 99 39566 13 6 0 0 0 Српски 0 8
12813 5 Т7 Редовно одељење 99 2030 12 6 0 0 0 Српски 0 8
12816 5 Т8 Редовно одељење 99 39566 13 6 0 0 0 Српски 0 8
12825 5 Т9 Редовно одељење 99 2030 12 8 0 1 0 Српски 0 8
12831 5 Т10 Редовно одељење 99 39566 12 7 0 0 0 Српски 0 8
12858 3 В1 Редовно одељење 3 108566 18 9 0 0 0 Српски 0 8
12870 3 В2 Редовно одељење 3 108566 21 10 0 0 0 Српски 0 8
12875 3 В3 Редовно одељење 3 108566 15 11 0 0 0 Српски 0 8
12883 3 Г1 Редовно одељење 11 49977 15 12 0 0 0 Српски 0 8
12889 3 Г2 Редовно одељење 11 41247 16 8 0 0 0 Српски 0 8
12895 3 Г3 Редовно одељење 11 2028 15 9 0 0 0 Српски 0 8
12901 3 Г5 Редовно одељење 11 49080 16 12 1 0 0 Српски 0 8
12916 3 ЧП1 Редовно одељење 27 49977 24 17 0 0 0 Српски 0 8
12954 3 ЧП2 Редовно одељење 27 41247 25 12 0 0 0 Српски 0 8
12957 3 ЧП3 Редовно одељење 27 2028 27 15 0 0 0 Српски 0 8
12962 3 ЧП4 Редовно одељење 27 49080 25 16 1 0 0 Српски 0 8
12967 3 НТ1 Редовно одељење 19 38738 22 15 0 0 0 Српски 0 8
12997 2 В1 Редовно одељење 2 108566 15 7 1 0 0 Српски 0 8
13001 2 В2 Редовно одељење 2 108566 15 8 0 0 0 Српски 0 8
13019 2 В3 Редовно одељење 2 108566 17 8 0 0 0 Српски 0 8
13021 2 В4 Редовно одељење 2 108566 18 9 0 0 0 Српски 0 8
13023 2 В5 Редовно одељење 2 108566 17 11 0 0 0 Српски 0 8
13028 2 Г1 Редовно одељење 10 16403 9 3 1 0 0 Српски 0 8
13033 2 Г2 Редовно одељење 10 21768 10 6 0 0 0 Српски 0 8
13037 2 Г3 Редовно одељење 10 1529 8 4 0 0 0 Српски 0 8
13042 2 Г4 Редовно одељење 10 22795 5 4 1 0 0 Српски 0 8
13045 2 Г5 Редовно одељење 10 41701 7 4 1 0 0 Српски 0 8
13049 2 ЧП1 Редовно одељење 26 16403 24 10 1 0 0 Српски 0 8
13052 2 ЧП2 Редовно одељење 26 21768 25 14 0 0 0 Српски 0 8
13056 2 ЧП3 Редовно одељење 26 1529 25 12 0 0 0 Српски 0 8
13061 2 ЧП4 Редовно одељење 26 41701 23 13 1 0 0 Српски 0 8
13068 2 ЧП5 Редовно одељење 26 41701 24 15 1 0 0 Српски 0 8
13094 7 В1 Редовно одељење 7 108566 16 9 0 0 0 Српски 0 8
13099 7 В2 Редовно одељење 7 108566 16 8 0 0 0 Српски 0 8
13105 7 Г1 Редовно одељење 15 44083 20 10 0 0 0 Српски 0 8
13110 7 Г2 Редовно одељење 15 44083 15 6 0 0 0 Српски 0 8
13113 7 Г3 Редовно одељење 15 32071 23 11 0 0 0 Српски 0 8
13117 7 Г4 Редовно одељење 15 42669 16 6 1 0 0 Српски 0 8
13123 7 И1 Редовно одељење 79 75156 20 10 0 0 0 Српски 0 8
13127 7 И2 Редовно одељење 79 75156 15 7 0 0 0 Српски 0 8
13130 7 И3 Редовно одељење 79 75156 18 7 0 0 0 Српски 0 8
13132 7 И4 Редовно одељење 79 75156 15 7 0 0 0 Српски 0 8
13135 7 И5 Редовно одељење 79 75156 19 9 0 0 0 Српски 0 8
13136 7 И6 Редовно одељење 79 75156 20 9 1 0 0 Српски 0 8
13139 7 Т1 Редовно одељење 101 2030 14 7 0 0 0 Српски 0 8
13147 7 Т2 Редовно одељење 101 39566 14 7 0 0 0 Српски 0 8
13149 7 Т3 Редовно одељење 101 2030 13 6 0 0 0 Српски 0 8
13153 7 Т4 Редовно одељење 101 39566 12 5 0 0 0 Српски 0 8
13156 7 Т5 Редовно одељење 101 2030 15 7 0 0 0 Српски 0 8
13159 7 Т6 Редовно одељење 101 920 14 7 0 0 0 Српски 0 8
13167 7 Т7 Редовно одељење 101 2030 13 6 1 0 0 Српски 0 8
13170 7 Т8 Редовно одељење 101 39566 12 5 0 0 0 Српски 0 8
13272 6 И1 Редовно одељење 78 75156 15 6 0 0 0 Српски 0 8
13277 6 И2 Редовно одељење 78 75156 15 5 0 0 0 Српски 0 8
13281 6 И3 Редовно одељење 78 75156 15 7 0 0 0 Српски 0 8
13284 6 И4 Редовно одељење 78 75156 16 7 0 0 0 Српски 0 8
13287 8 И1 Редовно одељење 80 75156 15 7 0 0 0 Српски 0 8
13289 6 Ц1 Редовно одељење 70 9776 24 13 0 0 0 Српски 0 8
13298 6 Ц2 Редовно одељење 70 9776 19 7 0 0 0 Српски 0 8
13299 8 И2 Редовно одељење 80 75156 16 10 0 0 0 Српски 0 8
13300 8 И3 Редовно одељење 80 75156 15 7 0 0 0 Српски 0 8
13304 8 СП1 Редовно одељење 68 2200 24 13 0 0 0 Српски 0 8
13307 8 Ц1 Редовно одељење 72 9776 15 5 0 0 0 Српски 0 8
13310 8 Ц2 Редовно одељење 72 9776 15 8 0 0 0 Српски 0 8
13314 8 Х1 Редовно одељење 76 43661 15 8 0 0 0 Српски 0 8
13315 8 Х2 Редовно одељење 76 43661 15 9 0 0 0 Српски 0 8
13330 8 Г4 Редовно одељење 16 29457 21 15 0 0 0 Српски 0 8
13317 8 В1 Редовно одељење 8 108566 16 8 0 0 0 Српски 0 8
13331 8 Г5 Редовно одељење 16 32071 16 5 0 0 0 Српски 0 8
13320 8 В2 Редовно одељење 8 108566 19 10 0 0 0 Српски 0 8
13322 8 Г1 Редовно одељење 16 9776 16 6 0 0 0 Српски 0 8
13326 8 Г2 Редовно одељење 16 32071 22 11 0 0 0 Српски 0 8
13328 8 Г3 Редовно одељење 16 2200 20 12 0 0 0 Српски 0 8
13341 8 Т4 Редовно одељење 102 39566 13 6 0 0 0 Српски 0 8
13335 8 Т1 Редовно одељење 102 920 13 5 0 0 0 Српски 0 8
13337 8 Т2 Редовно одељење 102 39566 12 4 0 0 0 Српски 0 8
13340 8 Т3 Редовно одељење 102 920 13 7 0 0 0 Српски 0 8
13344 8 Т5 Редовно одељење 102 920 13 8 0 0 0 Српски 0 8
13346 8 Т6 Редовно одељење 102 2030 13 7 0 0 0 Српски 0 8
13349 8 Т7 Редовно одељење 102 920 14 9 0 0 0 Српски 0 8
13351 8 Т8 Редовно одељење 102 2030 13 9 0 0 0 Српски 0 8
13352 8 Т9 Редовно одељење 102 920 13 6 0 0 0 Српски 0 8
13354 8 Т10 Редовно одељење 102 20992 13 6 0 0 0 Српски 0 8
13366 6 Г1 Редовно одељење 14 9776 21 13 0 0 0 Српски 0 8
13370 6 Г2 Редовно одељење 14 9776 16 7 0 0 0 Српски 0 8
13373 6 Г3 Редовно одељење 14 32071 21 9 0 0 0 Српски 0 8
13379 6 Г4 Редовно одељење 14 9776 23 8 0 0 0 Српски 0 8
13393 6 В1 Редовно одељење 6 108566 19 13 0 0 0 Српски 0 8
13397 6 В2 Редовно одељење 6 108566 20 9 0 0 0 Српски 0 8
13416 6 Т1 Редовно одељење 100 920 14 8 0 0 0 Српски 0 8
13422 6 Т2 Редовно одељење 100 20992 11 7 0 0 0 Српски 0 8
13426 6 Т3 Редовно одељење 100 920 12 7 0 0 0 Српски 0 8
13430 6 Т4 Редовно одељење 100 20992 11 4 0 0 0 Српски 0 8
13432 6 Т5 Редовно одељење 100 20992 13 5 0 0 0 Српски 0 8
13438 6 Т6 Редовно одељење 100 39566 11 5 0 0 0 Српски 0 8
13460 6 Т9 Редовно одељење 100 920 12 4 0 0 0 Српски 0 8
13453 6 Т7 Редовно одељење 100 920 11 6 0 0 0 Српски 0 8
13457 6 Т8 Редовно одељење 100 20992 13 7 0 0 0 Српски 0 8
13463 6 Т10 Редовно одељење 100 20992 13 5 0 0 0 Српски 0 8
13521 6 Х1 Редовно одељење 74 43661 15 12 0 0 0 Српски 0 8
19356 4 В1 Редовно одељење 4 108566 24 14 0 0 0 Српски 0 8
19374 4 Г1 Редовно одељење 12 11880 26 10 0 0 0 Српски 0 8
19382 4 Г2 Редовно одељење 12 1217 23 10 0 0 0 Српски 0 8
19390 4 Г3 Редовно одељење 12 31083 22 10 0 0 0 Српски 0 8
19406 4 Г4 Редовно одељење 12 41050 17 3 0 0 0 Српски 0 8
19415 4 ЧП1 Редовно одељење 28 11880 30 12 0 0 0 Српски 0 8
19557 4 ЧП2 Редовно одељење 28 1217 25 11 0 0 0 Српски 0 8
19571 4 ЧП3 Редовно одељење 28 31083 29 13 0 0 0 Српски 0 8
19589 4 ЧП4 Редовно одељење 28 41050 28 11 0 0 0 Српски 0 8
21408 3 Г4 Редовно одељење 0 7 4 0 0 0 Српски 0 8
47304 1 в1 Редовно одељење 1 5376 19 10 0 0 0 Српски 0 9
48357 1 г1 Редовно одељење 9 8287 12 2 0 0 0 Српски 0 9
48521 1 л1 Редовно одељење 31 8287 19 6 0 0 0 Српски 0 9
48781 1 г2 Редовно одељење 9 13124 14 7 0 0 0 Српски 0 9
48852 1 л2 Редовно одељење 31 13124 21 9 0 0 0 Српски 0 9
48951 1 г3 Редовно одељење 9 6478 16 4 0 0 0 Српски 0 9
49002 1 л3 Редовно одељење 31 6478 21 8 0 0 0 Српски 0 9
49185 2 в Редовно одељење 2 5376 21 12 0 0 0 Српски 0 9
49300 2 г1 Редовно одељење 10 47126 18 8 0 0 0 Српски 0 9
49846 2 ч1 Редовно одељење 26 47126 24 10 0 0 0 Српски 0 9
49905 2 г2 Редовно одељење 10 21363 9 2 0 0 0 Српски 0 9
50577 5 в1 Редовно одељење 5 5376 17 7 0 0 0 Српски 0 9
51099 5 г1 Редовно одељење 13 42292 17 10 0 1 0 Српски 0 9
51376 5 ц Редовно одељење 69 14150 18 10 0 1 0 Српски 0 9
68795 2 ч2 Редовно одељење 26 21363 24 12 0 0 0 Српски 0 9
68942 3 в1 Редовно одељење 3 5376 20 8 1 0 0 Српски 0 9
69230 3 г1 Редовно одељење 11 32381 12 6 1 0 0 Српски 0 9
69476 3 г2 Редовно одељење 11 28342 8 4 0 0 0 Српски 0 9
69645 3 г3 Редовно одељење 11 42367 12 5 0 0 0 Српски 0 9
69760 3 ч1 Редовно одељење 27 32381 18 8 1 0 0 Српски 0 9
70008 3 ч2 Редовно одељење 27 28342 17 9 0 0 0 Српски 0 9
70087 3 ч3 Редовно одељење 27 42367 17 7 0 0 0 Српски 0 9
70253 4 в1 Редовно одељење 0 23 10 0 0 0 Српски 0 9
70329 4 г1 Редовно одељење 12 45774 18 10 0 0 0 Српски 0 9
70417 4 г2 Редовно одељење 12 13632 13 8 0 1 0 Српски 0 9
70531 4 ч Редовно одељење 28 45774 27 14 0 0 0 Српски 0 9
70680 4 н Редовно одељење 20 13632 27 14 0 1 0 Српски 0 9
78144 5 г2 Редовно одељење 0 14 4 0 0 0 Српски 0 9
78218 5 и1 Редовно одељење 77 12309 12 5 0 0 0 Српски 0 9
78424 5 и2 Редовно одељење 77 12309 16 5 0 0 0 Српски 0 9
79665 5 T1 Редовно одељење 99 6607 12 5 0 1 0 Српски 0 9
79853 5 T2 Редовно одељење 99 12309 13 7 0 0 0 Српски 0 9
79952 5 T3 Редовно одељење 0 11 6 0 0 0 Српски 0 9
80851 5 T4 Редовно одељење 99 12309 12 5 0 0 0 Српски 0 9
80907 6 в Редовно одељење 6 5376 16 9 0 0 0 Српски 0 9
81009 6 г1 Редовно одељење 14 42292 21 15 0 0 0 Српски 0 9
81136 6 г2 Редовно одељење 14 1052 23 13 0 0 0 Српски 0 9
81220 6 г3 Редовно одељење 14 49502 16 8 0 0 0 Српски 0 9
81368 6 и1 Редовно одељење 78 12309 15 6 0 0 0 Српски 0 9
81472 6 и2 Редовно одељење 78 12309 19 7 0 0 0 Српски 0 9
81604 6 ц1 Редовно одељење 70 14150 20 17 0 0 0 Српски 0 9
81677 6 ц2 Редовно одељење 70 14150 13 7 0 0 0 Српски 0 9
81767 6 X1 Редовно одељење 74 39188 17 16 0 0 0 Српски 0 9
82187 6 T1 Редовно одељење 100 6607 14 9 0 0 0 Српски 0 9
82270 6 T2 Редовно одељење 100 12309 13 9 0 0 0 Српски 0 9
82351 6 T3 Редовно одељење 100 6607 13 8 0 0 0 Српски 0 9
82415 6 T4 Редовно одељење 100 12309 13 7 0 0 0 Српски 0 9
82469 6 T5 Редовно одељење 100 6607 12 6 0 0 0 Српски 0 9
82513 6 T6 Редовно одељење 100 12309 11 6 0 0 0 Српски 0 9
82577 7 в Редовно одељење 7 5376 19 14 0 0 0 Српски 0 9
82842 7 г1 Редовно одељење 15 1052 14 12 0 0 0 Српски 0 9
82866 7 г2 Редовно одељење 15 31850 18 10 0 0 0 Српски 0 9
82929 7 и Редовно одељење 79 16748 24 10 0 0 0 Српски 0 9
82962 7 ц Редовно одељење 71 14150 19 18 0 0 0 Српски 0 9
83146 7 T1 Редовно одељење 101 6607 11 7 0 0 0 Српски 0 9
83187 7 T2 Редовно одељење 101 12309 11 8 0 0 0 Српски 0 9
83240 7 T3 Редовно одељење 101 6607 15 10 0 0 0 Српски 0 9
83288 7 T4 Редовно одељење 101 12309 14 11 0 0 0 Српски 0 9
83340 8 в1 Редовно одељење 8 5376 11 8 0 0 0 Српски 0 9
83371 8 в2 Редовно одељење 8 5376 15 10 0 0 0 Српски 0 9
83393 8 г1 Редовно одељење 16 42292 16 3 0 1 0 Српски 0 9
83421 8 г2 Редовно одељење 16 31850 13 6 0 0 0 Српски 0 9
83463 8 и1 Редовно одељење 80 6607 10 1 0 0 0 Српски 0 9
83503 8 и2 Редовно одељење 80 6607 17 6 0 0 0 Српски 0 9
83521 8 ц Редовно одељење 72 14150 10 7 0 1 0 Српски 0 9
83557 8 х Редовно одељење 76 39188 18 12 0 0 0 Српски 0 9
83637 8 T1 Редовно одељење 102 6607 15 6 0 1 0 Српски 0 9
83658 8 T2 Редовно одељење 102 38218 13 6 0 0 0 Српски 0 9
83676 8 T3 Редовно одељење 102 6607 14 8 0 0 0 Српски 0 9
83694 8 T4 Редовно одељење 102 12309 14 8 0 0 0 Српски 0 9
83766 5 c1 Редовно одељење 59 5294 25 11 0 1 0 Српски 0 9
83794 5 c2 Редовно одељење 59 13602 23 9 0 0 0 Српски 0 9
83828 6 c1 Редовно одељење 60 13602 27 18 0 0 0 Српски 0 9
83860 6 c2 Редовно одељење 60 13602 26 15 0 0 0 Српски 0 9
83878 6 c3 Редовно одељење 60 5294 24 12 0 0 0 Српски 0 9
83898 7 c1 Редовно одељење 61 13602 22 16 0 0 0 Српски 0 9
83913 7 c2 Редовно одељење 61 13602 29 21 0 0 0 Српски 0 9
83939 8 c1 Редовно одељење 62 5294 27 11 0 1 0 Српски 0 9
83959 8 c2 Редовно одељење 62 13602 28 16 0 0 0 Српски 0 9
96804 10 ч Специјално одељење 87 31443 3 0 0 2 0 Српски 0 9
96811 10 г Специјално одељење 84 31443 3 0 0 2 0 Српски 0 9
43598 7 ж1 Редовно одељење 67 20994 24 10 0 0 0 Српски 0 10
39420 1 в1 Редовно одељење 1 49666 25 14 0 0 0 Српски 0 10
39433 1 в2 Редовно одељење 1 49666 23 9 0 0 0 Српски 0 10
39453 1 г1 Редовно одељење 9 5748 22 16 0 0 0 Српски 0 10
39458 1 г2 Редовно одељење 9 42116 15 5 0 0 0 Српски 0 10
39469 1 г3 Редовно одељење 9 47714 16 8 0 0 0 Српски 0 10
39509 1 т1 Редовно одељење 17 5748 22 13 0 0 0 Српски 0 10
39526 1 т2 Редовно одељење 17 42116 28 12 0 0 0 Српски 0 10
39534 1 т3 Редовно одељење 17 47714 26 11 0 0 0 Српски 0 10
39555 1 т4 Редовно одељење 17 45698 25 16 0 0 0 Српски 0 10
41370 2 в1 Редовно одељење 2 49666 19 10 0 0 0 Српски 0 10
41468 2 в2 Редовно одељење 2 49666 18 10 0 0 0 Српски 0 10
41479 2 в3 Редовно одељење 2 49666 16 10 0 0 0 Српски 0 10
41491 2 г1 Редовно одељење 10 17003 22 12 0 0 0 Српски 0 10
41512 2 г2 Редовно одељење 10 31221 22 20 0 0 0 Српски 0 10
41527 2 г3 Редовно одељење 10 29578 14 4 0 0 0 Српски 0 10
41538 2 ч1 Редовно одељење 26 17003 28 13 0 0 0 Српски 0 10
41551 2 ч2 Редовно одељење 26 40233 26 13 0 0 0 Српски 0 10
41597 2 ч3 Редовно одељење 26 31221 30 14 0 0 0 Српски 0 10
41607 2 ч4 Редовно одељење 26 29578 23 13 0 0 0 Српски 0 10
41636 3 в1 Редовно одељење 3 49666 20 11 0 0 0 Српски 0 10
41654 3 в2 Редовно одељење 3 49666 21 10 0 0 0 Српски 0 10
41665 3 г1 Редовно одељење 11 47715 16 9 0 0 0 Српски 0 10
41680 3 г2 Редовно одељење 11 16871 17 8 0 0 0 Српски 0 10
41692 3 г3 Редовно одељење 11 1814 22 12 0 0 0 Српски 0 10
41708 3 г4 Редовно одељење 11 8348 16 13 0 0 0 Српски 0 10
41724 3 г5 Редовно одељење 11 14459 11 6 0 0 0 Српски 0 10
41739 3 ч1 Редовно одељење 27 47715 26 15 0 0 0 Српски 0 10
41765 3 т2 Редовно одељење 19 16871 23 11 0 0 0 Српски 0 10
41775 3 т3 Редовно одељење 19 1814 26 14 0 0 0 Српски 0 10
41814 3 т4 Редовно одељење 19 8348 26 14 0 0 0 Српски 0 10
41829 3 т5 Редовно одељење 19 14459 26 14 0 0 0 Српски 0 10
41890 4 в1 Редовно одељење 4 49666 15 7 0 0 0 Српски 0 10
41898 4 в2 Редовно одељење 4 49666 16 10 0 0 0 Српски 0 10
41907 4 в3 Редовно одељење 4 49666 19 13 0 0 0 Српски 0 10
41920 4 г1 Редовно одељење 12 10021 13 6 0 0 0 Српски 0 10
41932 4 г2 Редовно одељење 12 684 10 6 0 0 0 Српски 0 10
41950 4 г3 Редовно одељење 12 26203 23 16 0 0 0 Српски 0 10
41956 4 г4 Редовно одељење 12 19741 11 2 0 0 0 Српски 0 10
41971 4 т1 Редовно одељење 20 10021 28 13 0 0 0 Српски 0 10
41979 4 т2 Редовно одељење 20 684 26 15 0 0 0 Српски 0 10
41992 4 т3 Редовно одељење 20 26203 29 17 0 0 0 Српски 0 10
42003 4 т4 Редовно одељење 20 19741 27 15 0 0 0 Српски 0 10
42031 5 в1 Редовно одељење 5 49666 16 10 0 0 0 Српски 0 10
42142 5 в2 Редовно одељење 5 49666 15 7 0 0 0 Српски 0 10
42152 5 г1 Редовно одељење 13 20994 20 9 0 0 0 Српски 0 10
42160 5 г2 Редовно одељење 13 20994 15 8 0 0 0 Српски 0 10
42170 5 г3 Редовно одељење 13 20994 21 10 0 0 0 Српски 0 10
42181 5 г4 Редовно одељење 13 22638 25 16 0 0 0 Српски 0 10
42283 5 и1 Редовно одељење 77 19508 27 14 0 0 0 Српски 0 10
42298 5 и2 Редовно одељење 77 19508 28 15 0 0 0 Српски 0 10
42305 5 и3 Редовно одељење 77 19508 27 10 0 0 0 Српски 0 10
42374 5 и4 Редовно одељење 77 19508 30 20 0 0 0 Српски 0 10
42400 6 в1 Редовно одељење 6 49666 16 6 0 0 0 Српски 0 10
42409 6 в2 Редовно одељење 6 49666 19 10 0 0 0 Српски 0 10
42441 6 в3 Редовно одељење 6 49666 15 11 0 0 0 Српски 0 10
42458 6 г1 Редовно одељење 14 22638 22 8 0 0 0 Српски 0 10
42491 6 г2 Редовно одељење 14 44141 23 5 0 0 0 Српски 0 10
42521 6 г3 Редовно одељење 14 22638 21 7 0 0 0 Српски 0 10
42543 6 и1 Редовно одељење 78 19508 28 14 0 0 0 Српски 0 10
42552 6 и2 Редовно одељење 78 19508 26 11 0 0 0 Српски 0 10
42559 6 и3 Редовно одељење 78 19508 31 15 0 0 0 Српски 0 10
42569 6 и4 Редовно одељење 78 19508 32 15 0 0 0 Српски 0 10
42825 7 в1 Редовно одељење 7 49666 16 8 0 0 0 Српски 0 10
42836 7 в2 Редовно одељење 7 49666 15 6 0 0 0 Српски 0 10
42881 7 в3 Редовно одељење 7 49666 20 10 0 0 0 Српски 0 10
43525 7 г1 Редовно одељење 15 10260 24 10 0 0 0 Српски 0 10
43536 7 г2 Редовно одељење 15 17702 19 10 0 0 0 Српски 0 10
43558 7 и1 Редовно одељење 79 19508 22 9 0 0 0 Српски 0 10
43580 7 и2 Редовно одељење 79 19508 22 11 0 0 0 Српски 0 10
43618 7 д1 Редовно одељење 63 84936 28 20 0 0 0 Српски 0 10
43639 8 в1 Редовно одељење 8 49666 15 8 0 0 0 Српски 0 10
43651 8 в2 Редовно одељење 8 49666 16 9 0 0 0 Српски 0 10
43663 8 г1 Редовно одељење 16 20994 26 13 0 0 0 Српски 0 10
43676 8 г2 Редовно одељење 16 22638 18 12 0 0 0 Српски 0 10
43693 8 г3 Редовно одељење 16 20994 19 12 0 0 0 Српски 0 10
43828 8 д1 Редовно одељење 64 84936 21 13 0 0 0 Српски 0 10
43725 8 г4 Редовно одељење 16 14996 20 9 0 0 0 Српски 0 10
43774 8 и1 Редовно одељење 80 19508 24 1 0 0 0 Српски 0 10
43784 8 х1 Редовно одељење 76 64774 21 14 0 0 0 Српски 0 10
43815 8 ж1 Редовно одељење 68 20994 23 10 0 0 0 Српски 0 10
43867 8 д2 Редовно одељење 64 84936 27 27 0 0 0 Српски 0 10
78445 5 O1 Редовно одељење 59 27361 30 20 0 0 0 Српски 0 10
78773 5 K2 Редовно одељење 59 17752 29 15 0 0 0 Српски 0 10
79019 5 O3 Редовно одељење 59 17752 24 24 0 0 0 Српски 0 10
79364 5 Ф4 Редовно одељење 59 27204 30 0 0 0 0 Српски 0 10
79482 6 О1 Редовно одељење 60 17752 25 25 0 0 0 Српски 0 10
79624 6 О2 Редовно одељење 60 27361 28 28 0 0 0 Српски 0 10
79738 6 Ф4 Редовно одељење 60 17752 35 0 0 0 0 Српски 0 10
80065 7 О1 Редовно одељење 61 17752 19 19 0 0 0 Српски 0 10
80216 7 О2 Редовно одељење 61 27361 25 25 0 0 0 Српски 0 10
80267 6 Ф3 Редовно одељење 60 27204 29 0 0 0 0 Српски 0 10
80360 7 Ф3 Редовно одељење 61 27204 27 0 0 0 0 Српски 0 10
80394 7 Ф4 Редовно одељење 61 17752 25 0 0 0 0 Српски 0 10
80744 8 Ф1 Редовно одељење 62 27361 34 34 0 0 0 Српски 0 10
80786 8 Ф2 Редовно одељење 62 17752 20 0 0 0 0 Српски 0 10
80830 8 Ф3 Редовно одељење 62 27204 31 0 0 0 0 Српски 0 10
80874 8 О4 Редовно одељење 62 17752 31 31 0 0 0 Српски 0 10
86738 5 T1 Редовно одељење 99 40956 13 5 0 0 0 Српски 0 10
86755 5 X1 Редовно одељење 99 33347 14 9 0 0 0 Српски 0 10
86760 5 T2 Редовно одељење 99 40956 15 6 0 0 0 Српски 0 10
86764 5 X2 Редовно одељење 99 19742 13 9 0 0 0 Српски 0 10
86766 5 T3 Редовно одељење 99 40956 14 5 0 0 0 Српски 0 10
86767 5 X3 Редовно одељење 99 19742 13 5 0 0 0 Српски 0 10
86777 5 T4 Редовно одељење 99 40956 16 12 0 0 0 Српски 0 10
86852 5 X4 Редовно одељење 99 19742 14 8 0 0 0 Српски 0 10
86882 6 T1 Редовно одељење 100 40956 16 8 0 0 0 Српски 0 10
86887 6 T2 Редовно одељење 100 19742 26 11 0 0 0 Српски 0 10
86909 6 T3 Редовно одељење 100 40956 18 7 0 0 0 Српски 0 10
86912 6 X3 Редовно одељење 100 19742 13 8 0 0 0 Српски 0 10
86927 6 X1 Редовно одељење 100 33347 12 4 0 0 0 Српски 0 10
86934 6 T4 Редовно одељење 100 33347 19 9 0 0 0 Српски 0 10
86937 6 X4 Редовно одељење 100 40956 13 6 0 0 0 Српски 0 10
86957 7 T1 Редовно одељење 101 40956 13 4 0 0 0 Српски 0 10
86960 7 X1 Редовно одељење 101 33347 12 6 0 0 0 Српски 0 10
86961 7 T2 Редовно одељење 101 40956 21 9 0 0 0 Српски 0 10
86982 7 T3 Редовно одељење 101 33347 13 7 0 0 0 Српски 0 10
86987 7 X3 Редовно одељење 101 19742 11 6 0 0 0 Српски 0 10
86989 7 T4 Редовно одељење 101 33347 13 7 0 0 0 Српски 0 10
86992 7 X4 Редовно одељење 101 19742 13 7 0 0 0 Српски 0 10
86995 8 T1 Редовно одељење 102 33347 18 9 0 0 0 Српски 0 10
86999 8 X1 Редовно одељење 102 19742 12 4 0 0 0 Српски 0 10
87013 8 T3 Редовно одељење 102 40956 16 10 0 0 0 Српски 0 10
87018 8 T4 Редовно одељење 102 33347 21 13 0 0 0 Српски 0 10
87019 8 X4 Редовно одељење 102 19742 11 5 0 0 0 Српски 0 10
87039 8 X3 Редовно одељење 102 33347 14 8 0 0 0 Српски 0 10
87047 8 T2 Редовно одељење 102 33347 15 8 0 0 0 Српски 0 10
87049 8 X2 Редовно одељење 102 19742 9 8 0 0 0 Српски 0 10
101726 4 ви Редовно одељење 0 3 1 0 0 0 Српски 0 10
101727 6 ви Редовно одељење 0 1 1 0 0 0 Српски 0 10
101728 7 ви Редовно одељење 0 2 0 0 0 0 Српски 0 10
101729 8 ви Редовно одељење 0 2 2 0 0 0 Српски 0 10
94404 6 Ц Редовно одељење 70 45633 19 16 0 0 0 Српски 0 11
94402 5 Ц1 Редовно одељење 69 45633 27 21 0 0 0 Српски 0 11
94400 5 Р4 Редовно одељење 77 34515 16 7 0 0 0 Српски 0 11
95842 8 С3 Редовно одељење 62 30096 23 11 0 0 0 Српски 0 11
95845 8 С4 Редовно одељење 62 3843 25 12 0 0 0 Српски 0 11
95824 7 С1 Редовно одељење 61 30096 28 11 0 0 0 Српски 0 11
94388 6 Г2 Редовно одељење 14 33473 19 10 0 0 0 Српски 0 11
94392 5 Р1 Редовно одељење 77 63301 17 7 0 0 0 Српски 0 11
94394 5 Р2 Редовно одељење 77 63301 16 7 0 0 0 Српски 0 11
94398 5 Р3 Редовно одељење 77 34515 16 7 0 0 0 Српски 0 11
94420 6 Р1 Редовно одељење 78 34515 17 9 0 0 0 Српски 0 11
94162 2 Г2 Редовно одељење 10 47690 15 7 1 0 0 Српски 0 11
95719 6 Т1 Редовно одељење 100 10970 17 9 0 0 0 Српски 0 11
95653 8 В1 Редовно одељење 8 22820 16 2 0 0 0 Српски 0 11
93371 1 В1 Редовно одељење 1 22820 15 10 0 0 0 Српски 0 11
93378 1 В2 Редовно одељење 1 22820 19 13 0 0 0 Српски 0 11
93381 1 Г1 Редовно одељење 9 9435 15 6 0 0 0 Српски 0 11
93384 1 Г2 Редовно одељење 9 6545 15 7 0 0 0 Српски 0 11
93388 1 Г3 Редовно одељење 9 32637 15 8 0 0 0 Српски 0 11
93391 1 П1 Редовно одељење 31 9435 26 14 0 0 0 Српски 0 11
93396 1 П2 Редовно одељење 31 6545 27 15 0 0 0 Српски 0 11
93400 1 П3 Редовно одељење 31 32637 26 14 0 0 0 Српски 0 11
94152 2 В1 Редовно одељење 2 22820 16 7 0 0 0 Српски 0 11
94155 2 В2 Редовно одељење 2 22820 20 3 0 0 0 Српски 0 11
94160 2 Г1 Редовно одељење 10 34714 18 8 0 0 0 Српски 0 11
94164 2 Г3 Редовно одељење 10 45898 15 7 1 0 0 Српски 0 11
94166 2 Ч1 Редовно одељење 26 34714 30 11 0 0 0 Српски 0 11
94169 2 Ч2 Редовно одељење 26 47690 27 11 1 0 0 Српски 0 11
94304 3 В1 Редовно одељење 3 22820 23 12 0 0 0 Српски 0 11
94306 3 Г1 Редовно одељење 11 35923 18 10 0 0 0 Српски 0 11
94315 3 Т3 Редовно одељење 19 33123 26 13 0 0 0 Српски 0 11
94308 3 Г2 Редовно одељење 11 33395 15 8 0 0 0 Српски 0 11
94309 3 Г3 Редовно одељење 11 33123 16 8 0 0 0 Српски 0 11
94314 3 Т2 Редовно одељење 19 33395 22 11 0 0 0 Српски 0 11
94313 3 Т1 Редовно одељење 19 35923 24 14 0 0 0 Српски 0 11
94318 3 Г4 Редовно одељење 11 40439 15 7 0 0 0 Српски 0 11
94320 3 Т4 Редовно одељење 19 40439 16 7 0 0 0 Српски 0 11
94326 4 Г1 Редовно одељење 12 6827 22 11 0 0 0 Српски 0 11
94328 4 Г2 Редовно одељење 12 16409 15 8 0 0 0 Српски 0 11
94330 4 Г3 Редовно одељење 12 28588 16 14 0 0 0 Српски 0 11
94335 4 В1 Редовно одељење 4 22820 19 8 0 0 0 Српски 0 11
94340 4 В2 Редовно одељење 4 22820 18 7 0 0 0 Српски 0 11
94343 4 Р1 Редовно одељење 38 6827 31 15 0 0 0 Српски 0 11
94347 4 Р2 Редовно одељење 38 16409 29 14 0 0 0 Српски 0 11
94349 4 Р3 Редовно одељење 38 28588 30 17 0 0 0 Српски 0 11
94361 5 В1 Редовно одељење 5 22820 17 6 0 0 0 Српски 0 11
94364 5 В2 Редовно одељење 5 22820 15 8 0 0 0 Српски 0 11
94366 5 В3 Редовно одељење 5 22820 15 7 0 0 0 Српски 0 11
94376 6 В1 Редовно одељење 6 22820 15 5 0 0 0 Српски 0 11
94378 6 В2 Редовно одељење 6 22820 18 14 0 0 0 Српски 0 11
94381 6 В3 Редовно одељење 6 22820 22 11 0 0 0 Српски 0 11
94383 5 Г1 Редовно одељење 13 33473 20 12 0 0 0 Српски 0 11
94384 5 Г2 Редовно одељење 13 33473 25 13 0 0 0 Српски 0 11
94387 6 Г1 Редовно одељење 14 33473 17 11 0 0 0 Српски 0 11
94423 6 Р2 Редовно одељење 78 34515 19 8 0 0 0 Српски 0 11
94428 6 Р3 Редовно одељење 78 34515 18 8 0 0 0 Српски 0 11
94433 6 П1 Редовно одељење 30 110209 17 13 0 0 0 Српски 0 11
95516 7 В1 Редовно одељење 7 22820 15 2 0 0 0 Српски 0 11
95520 7 В2 Редовно одељење 7 22820 19 6 0 0 0 Српски 0 11
95549 7 Г1 Редовно одељење 15 33473 18 11 0 0 0 Српски 0 11
95556 7 Г2 Редовно одељење 15 22667 16 10 0 0 0 Српски 0 11
95558 7 Г3 Редовно одељење 15 33473 16 8 0 0 0 Српски 0 11
95564 7 Г4 Редовно одељење 15 22667 22 11 0 0 0 Српски 0 11
95570 7 Р1 Редовно одељење 79 63301 26 11 0 0 0 Српски 0 11
95583 7 Р3 Редовно одељење 79 63301 22 10 0 0 0 Српски 0 11
95581 7 Р2 Редовно одељење 79 63301 22 8 0 0 0 Српски 0 11
95602 7 Д1 Редовно одељење 63 110209 16 4 0 0 0 Српски 0 11
95604 7 Д2 Редовно одељење 63 110209 20 8 0 0 0 Српски 0 11
95641 8 Г1 Редовно одељење 16 33473 22 12 0 0 0 Српски 0 11
95644 8 Г2 Редовно одељење 16 33473 20 13 0 0 0 Српски 0 11
95649 8 Г3 Редовно одељење 16 22667 15 10 0 0 0 Српски 0 11
95658 8 В2 Редовно одељење 8 22820 24 12 0 0 0 Српски 0 11
95663 8 Р1 Редовно одељење 80 34515 21 7 0 0 0 Српски 0 11
95673 8 Р2 Редовно одељење 80 34515 21 4 0 0 0 Српски 0 11
95676 8 Р3 Редовно одељење 80 34515 21 10 0 0 0 Српски 0 11
95766 8 Т1 Редовно одељење 102 10970 14 6 0 0 0 Српски 0 11
95694 8 Д1 Редовно одељење 64 110209 15 12 0 0 0 Српски 0 11
95697 8 Д2 Редовно одељење 64 110209 19 16 0 0 0 Српски 0 11
95703 5 Т1 Редовно одељење 99 27963 21 8 0 0 0 Српски 0 11
95706 5 Т2 Редовно одељење 99 27963 21 11 0 0 0 Српски 0 11
95708 5 Т3 Редовно одељење 99 27963 23 13 0 0 0 Српски 0 11
95710 5 Т4 Редовно одељење 99 27963 27 14 0 0 0 Српски 0 11
95723 6 Т2 Редовно одељење 100 10970 27 16 0 0 0 Српски 0 11
95730 6 Т3 Редовно одељење 100 10970 24 14 0 0 0 Српски 0 11
95735 6 Т4 Редовно одељење 100 10970 23 12 0 0 0 Српски 0 11
95738 7 Т1 Редовно одељење 101 10970 14 5 0 0 0 Српски 0 11
95746 7 Т2 Редовно одељење 101 27963 14 6 0 0 0 Српски 0 11
95749 7 Т3 Редовно одељење 101 10970 26 12 0 0 0 Српски 0 11
95754 7 Т4 Редовно одељење 101 10970 12 6 0 0 0 Српски 0 11
95759 7 Т5 Редовно одељење 101 27963 13 6 0 0 0 Српски 0 11
95762 7 Т6 Редовно одељење 101 10970 27 13 0 0 0 Српски 0 11
95769 8 Т2 Редовно одељење 102 27963 14 6 0 0 0 Српски 0 11
95773 8 Т3 Редовно одељење 102 27963 21 14 0 0 0 Српски 0 11
95776 8 Т4 Редовно одељење 102 10970 11 5 0 0 0 Српски 0 11
95778 8 Т5 Редовно одељење 102 27963 12 6 0 0 0 Српски 0 11
95788 8 Т6 Редовно одељење 102 10970 13 6 0 0 0 Српски 0 11
95790 8 Т7 Редовно одељење 102 27963 12 6 0 0 0 Српски 0 11
95801 5 С1 Редовно одељење 59 30096 21 8 0 0 0 Српски 0 11
95803 5 С2 Редовно одељење 59 3843 21 11 0 0 0 Српски 0 11
95804 5 С3 Редовно одељење 59 30096 23 13 0 1 0 Српски 0 11
95809 5 С4 Редовно одељење 59 3843 27 14 0 0 0 Српски 0 11
95811 6 С1 Редовно одељење 60 30096 17 9 0 0 0 Српски 0 11
95815 6 С2 Редовно одељење 60 30096 27 16 0 0 0 Српски 0 11
95819 6 С3 Редовно одељење 60 3843 24 14 0 0 0 Српски 0 11
95822 6 С4 Редовно одељење 60 3843 23 12 0 0 0 Српски 0 11
95826 7 С2 Редовно одељење 61 3843 26 12 0 0 0 Српски 0 11
95830 7 С3 Редовно одељење 61 3843 25 12 0 0 0 Српски 0 11
95833 7 С4 Редовно одељење 61 30096 27 13 0 0 0 Српски 0 11
95836 8 С1 Редовно одељење 62 3843 28 12 0 0 0 Српски 0 11
95839 8 С2 Редовно одељење 62 30096 21 14 0 0 0 Српски 0 11
96181 2 Ч3 Редовно одељење 26 45898 27 10 0 0 0 Српски 0 11
97707 6 Р4 Редовно одељење 78 34515 18 10 0 0 0 Српски 0 11
17673 4 Г2 Редовно одељење 12 12498 15 1 0 0 0 Српски 0 12
17670 3 В34 Редовно одељење 3 43006 14 9 0 0 0 Српски 0 12
16738 1 Г3 Редовно одељење 9 18952 15 6 1 0 0 Српски 0 12
16750 1 ЛП2 Редовно одељење 31 19099 22 11 1 0 0 Српски 0 12
16630 1 Г1 Редовно одељење 9 3776 15 9 1 0 0 Српски 0 12
16641 1 Г2 Редовно одељење 9 19099 15 7 1 0 0 Српски 0 12
16648 1 В12 Редовно одељење 1 43006 15 6 1 0 0 Српски 0 12
16741 1 Г4 Редовно одељење 9 11916 15 2 0 0 0 Српски 0 12
16744 1 В34 Редовно одељење 1 43006 16 13 1 0 0 Српски 0 12
16747 1 ЛП1 Редовно одељење 31 3776 23 13 1 1 0 Српски 0 12
16752 1 ЛП3 Редовно одељење 31 18952 24 12 1 0 0 Српски 0 12
16755 1 ЛП4 Редовно одељење 31 11916 22 9 1 0 0 Српски 0 12
16859 2 Г1 Редовно одељење 10 8972 15 8 0 0 0 Српски 0 12
16861 2 В1 Редовно одељење 2 43006 14 7 0 0 0 Српски 0 12
16862 2 НТ1 Редовно одељење 18 8972 29 15 0 0 0 Српски 0 12
16892 2 Г2 Редовно одељење 10 13674 14 7 0 0 0 Српски 0 12
16895 2 В2 Редовно одељење 2 43006 14 7 0 0 0 Српски 0 12
16902 2 Ра2 Редовно одељење 36 13674 14 7 0 0 0 Српски 0 12
16909 2 Рб2 Редовно одељење 36 24539 14 0 0 0 0 Српски 0 12
16915 2 Г3 Редовно одељење 10 43191 15 6 1 0 0 Српски 0 12
16916 2 Г4 Редовно одељење 10 34124 15 6 3 1 0 Српски 0 12
16919 2 В34 Редовно одељење 2 43006 14 12 0 0 0 Српски 0 12
16920 2 ЧП3 Редовно одељење 26 43191 22 12 1 0 0 Српски 0 12
16921 2 Ра4 Редовно одељење 36 34124 22 12 3 1 0 Српски 0 12
17658 3 Г1 Редовно одељење 11 14849 15 6 1 0 0 Српски 0 12
17659 3 В12 Редовно одељење 3 43006 15 12 0 0 0 Српски 0 12
17660 3 Ра1 Редовно одељење 37 14849 15 6 1 0 0 Српски 0 12
17661 3 Р12 Редовно одељење 37 24539 15 12 0 0 0 Српски 0 12
17662 3 Г3 Редовно одељење 11 16287 15 5 1 0 0 Српски 0 12
17663 3 Г4 Редовно одељење 11 15528 15 5 1 0 0 Српски 0 12
17664 3 Ч3 Редовно одељење 27 16287 15 5 1 0 0 Српски 0 12
17665 3 Ч4 Редовно одељење 0 15 4 1 0 0 Српски 0 12
17666 3 Р34 Редовно одељење 37 24539 14 9 0 0 0 Српски 0 12
17667 3 Г2 Редовно одељење 11 27369 15 5 1 0 0 Српски 0 12
17668 3 Ч2 Редовно одељење 27 27369 15 5 1 0 0 Српски 0 12
17675 4 Г3 Редовно одељење 12 36946 15 7 2 0 0 Српски 0 12
17672 4 Г1 Редовно одељење 12 24072 15 6 3 0 0 Српски 0 12
17676 4 Г4 Редовно одељење 12 16490 15 7 1 0 0 Српски 0 12
17677 4 В12 Редовно одељење 4 43006 19 11 1 0 0 Српски 0 12
17678 4 В34 Редовно одељење 4 43006 19 12 3 0 0 Српски 0 12
24161 4 Р1 Редовно одељење 38 24072 15 6 2 0 0 Српски 0 12
24167 4 Р2 Редовно одељење 38 12498 15 5 2 0 0 Српски 0 12
24169 4 Р12 Редовно одељење 38 24539 19 11 1 0 0 Српски 0 12
24190 4 Р3 Редовно одељење 38 36946 15 7 2 0 0 Српски 0 12
60989 7 Ф1 Редовно одељење 61 28217 29 14 1 0 0 Српски 0 12
24196 4 Р4 Редовно одељење 38 16490 15 7 2 0 0 Српски 0 12
24204 4 Р34 Редовно одељење 38 24539 19 12 2 0 0 Српски 0 12
61012 7 Ф3 Редовно одељење 61 39732 29 11 1 0 0 Српски 0 12
35011 5 Т21 Редовно одељење 77 23351 12 5 1 0 0 Српски 0 12
34761 5 Г1 Редовно одељење 13 26614 15 6 1 0 0 Српски 0 12
34775 5 В1 Редовно одељење 5 43006 12 5 0 0 0 Српски 0 12
34793 5 Г24 Редовно одељење 13 26614 20 10 3 0 0 Српски 0 12
34799 5 В24 Редовно одељење 5 43006 24 11 0 1 0 Српски 0 12
34823 5 Г3 Редовно одељење 13 26614 15 6 0 0 0 Српски 0 12
34835 5 В3 Редовно одељење 5 43006 12 6 1 0 0 Српски 0 12
34916 5 Р1 Редовно одељење 77 24539 15 5 0 0 0 Српски 0 12
34928 5 Р2 Редовно одељење 77 24539 15 5 0 0 0 Српски 0 12
34936 5 Р3 Редовно одељење 77 24539 15 6 0 0 0 Српски 0 12
34943 5 Р4 Редовно одељење 77 24539 19 11 1 1 0 Српски 0 12
34965 10 РС Специјално одељење 98 24539 4 2 0 4 0 Српски 0 12
34974 5 СЖ Редовно одељење 65 39772 15 9 1 0 0 Српски 0 12
34980 5 ЦВ Редовно одељење 69 46433 15 6 3 0 0 Српски 0 12
34992 5 Т11 Редовно одељење 99 38843 13 6 1 0 0 Српски 0 12
34999 5 Т12 Редовно одељење 99 23351 14 5 0 0 0 Српски 0 12
35017 5 Т22 Редовно одељење 99 3361 13 5 1 0 0 Српски 0 12
35033 5 Т31 Редовно одељење 99 23351 14 6 1 0 0 Српски 0 12
35046 5 Т32 Редовно одељење 99 3361 13 6 0 0 0 Српски 0 12
35067 5 Т41 Редовно одељење 99 3361 9 5 0 1 0 Српски 0 12
35078 5 Т42 Редовно одељење 99 582 10 6 1 0 0 Српски 0 12
35125 5 Ф1 Редовно одељење 59 39732 27 11 1 0 0 Српски 0 12
35131 5 Ф2 Редовно одељење 59 28217 25 10 2 0 0 Српски 0 12
35138 5 Ф3 Редовно одељење 59 39732 27 12 1 0 0 Српски 0 12
35142 5 Ф4 Редовно одељење 59 28217 19 11 1 1 0 Српски 0 12
52399 6 В1 Редовно одељење 6 43006 19 6 1 1 0 Српски 0 12
52460 6 В2 Редовно одељење 6 43006 13 5 1 0 0 Српски 0 12
52599 6 В3 Редовно одељење 6 43006 19 5 0 0 0 Српски 0 12
53056 6 Г13 Редовно одељење 14 26614 16 16 0 0 0 Српски 0 12
53147 6 Г2 Редовно одељење 14 26614 14 5 1 0 0 Српски 0 12
53422 6 СЖ1 Редовно одељење 66 39772 15 5 1 1 0 Српски 0 12
53742 6 Р2 Редовно одељење 78 24539 17 5 1 0 0 Српски 0 12
53840 6 Р3 Редовно одељење 78 24539 17 5 0 0 0 Српски 0 12
53951 6 С23 Редовно одељење 66 39772 15 4 1 0 0 Српски 0 12
54634 6 Ц12 Редовно одељење 70 46433 17 6 0 0 0 Српски 0 12
91768 8 ХОР Редовно одељење 76 18280 30 15 0 0 0 Српски 0 12
54721 6 Т11 Редовно одељење 100 38843 14 5 0 1 0 Српски 0 12
54748 6 Т12 Редовно одељење 100 23351 13 5 0 1 0 Српски 0 12
54783 6 Т21 Редовно одељење 100 38843 14 5 1 0 0 Српски 0 12
54821 6 Т22 Редовно одељење 100 3361 13 5 1 0 0 Српски 0 12
54867 6 Т31 Редовно одељење 100 23351 14 5 0 0 0 Српски 0 12
54897 6 Т32 Редовно одељење 100 38843 13 4 0 0 0 Српски 0 12
55149 6 Ф1 Редовно одељење 60 39732 27 11 1 1 0 Српски 0 12
55174 6 Ф2 Редовно одељење 60 28217 27 10 2 0 0 Српски 0 12
55229 6 Ф3 Редовно одељење 60 39732 27 9 0 0 0 Српски 0 12
70195 8 Р1 Редовно одељење 102 24539 13 6 0 0 0 Српски 0 12
60847 7 Т12 Редовно одељење 101 3361 15 7 0 0 0 Српски 0 12
60495 7 В2 Редовно одељење 7 43006 19 13 0 0 0 Српски 0 12
60520 7 В3 Редовно одељење 7 43006 14 5 1 0 0 Српски 0 12
60549 7 Г12 Редовно одељење 15 26614 19 9 0 0 0 Српски 0 12
60575 7 Г3 Редовно одељење 15 26614 15 6 0 0 0 Српски 0 12
60609 10 ГС Специјално одељење 84 26614 4 2 0 4 0 Српски 0 12
60639 7 Р1 Редовно одељење 79 24539 14 7 1 0 0 Српски 0 12
60680 7 Р2 Редовно одељење 79 24539 15 7 0 0 0 Српски 0 12
60739 7 Р3 Редовно одељење 79 24539 15 6 0 0 0 Српски 0 12
60756 7 Д1 Редовно одељење 63 13741 15 7 0 0 0 Српски 0 12
60773 7 Д2 Редовно одељење 63 13741 14 10 0 0 0 Српски 0 12
60800 7 СЖ3 Редовно одељење 67 26614 14 5 1 0 0 Српски 0 12
60826 7 Т11 Редовно одељење 101 582 14 7 1 0 0 Српски 0 12
60922 7 Т22 Редовно одељење 101 3361 14 8 0 0 0 Српски 0 12
60864 7 Т21 Редовно одељење 101 23351 15 9 0 0 0 Српски 0 12
60910 7 В1 Редовно одељење 7 43006 20 9 1 0 0 Српски 0 12
60947 7 Т31 Редовно одељење 101 38843 14 5 1 0 0 Српски 0 12
60965 7 Т32 Редовно одељење 101 23351 15 6 0 0 0 Српски 0 12
61001 7 Ф2 Редовно одељење 61 28217 29 17 0 0 0 Српски 0 12
67756 8 В13 Редовно одељење 8 43006 23 10 2 0 0 Српски 0 12
68465 8 В2 Редовно одељење 8 43006 20 7 0 0 0 Српски 0 12
68855 8 В4 Редовно одељење 8 43006 18 5 1 0 0 Српски 0 12
68993 8 Г13 Редовно одељење 16 26614 23 9 2 0 0 Српски 0 12
69081 8 Г24 Редовно одељење 16 26614 15 11 1 0 0 Српски 0 12
70263 8 Д1 Редовно одељење 64 13741 12 5 0 0 0 Српски 0 12
70477 8 Р2 Редовно одељење 80 24539 14 6 0 0 0 Српски 0 12
70702 8 Д2 Редовно одељење 64 13741 14 7 0 0 0 Српски 0 12
70930 8 Р3 Редовно одељење 80 24539 11 4 0 0 0 Српски 0 12
71986 8 С34 Редовно одељење 68 39772 15 9 2 0 0 Српски 0 12
71615 8 Д3 Редовно одељење 64 13741 11 4 2 0 0 Српски 0 12
71731 8 Р4 Редовно одељење 80 24539 15 5 0 0 0 Српски 0 12
71814 8 Д4 Редовно одељење 64 13741 10 5 2 0 0 Српски 0 12
96707 1 Р34 Редовно одељење 35 24539 16 6 0 0 0 Српски 0 12
71916 8 С12 Редовно одељење 68 39772 15 10 0 0 0 Српски 0 12
72074 8 Т11 Редовно одељење 102 38843 13 6 0 0 0 Српски 0 12
80912 8 T21 Редовно одељење 102 23351 14 7 0 0 0 Српски 0 12
81015 8 Ф1 Редовно одељење 62 28217 25 11 0 0 0 Српски 0 12
81079 8 Ф2 Редовно одељење 62 39732 28 13 0 0 0 Српски 0 12
81140 8 Ф3 Редовно одељење 62 28217 22 8 2 0 0 Српски 0 12
81510 8 Ф4 Редовно одељење 62 39732 25 10 2 0 0 Српски 0 12
81583 8 Т12 Редовно одељење 102 3361 12 5 0 0 0 Српски 0 12
81842 8 Т22 Редовно одељење 102 38843 14 7 0 0 0 Српски 0 12
82889 8 Т41 Редовно одељење 102 23351 13 5 1 0 0 Српски 0 12
82643 8 Т21 Редовно одељење 102 23351 14 6 0 0 0 Српски 0 12
82730 8 Т31 Редовно одељење 102 38843 11 4 2 0 0 Српски 0 12
82816 8 Т32 Редовно одељење 102 3361 11 4 1 0 0 Српски 0 12
82915 8 Т42 Редовно одељење 102 3361 12 5 1 0 0 Српски 0 12
96706 1 Р12 Редовно одељење 35 24539 17 8 0 0 0 Српски 0 12
87354 6 т3б Редовно одељење 100 7637 12 6 0 0 0 Српски 0 13
80965 2 г14 Редовно одељење 10 46160 23 14 0 0 0 Српски 0 13
81045 2 г23 Редовно одељење 10 45737 28 15 0 0 0 Српски 0 13
86433 1 в12 Редовно одељење 1 43681 22 11 0 0 0 Српски 0 13
86435 1 в34 Редовно одељење 1 43681 26 13 0 0 0 Српски 0 13
86441 1 г12 Редовно одељење 9 21118 22 11 0 0 0 Српски 0 13
86444 1 г34 Редовно одељење 9 40736 19 9 0 0 0 Српски 0 13
86447 1 нт1 Редовно одељење 17 21118 22 11 0 0 0 Српски 0 13
86449 1 нт2 Редовно одељење 17 37163 22 11 0 0 0 Српски 0 13
86451 1 нт3 Редовно одељење 17 40736 22 11 0 0 0 Српски 0 13
86453 1 нт4 Редовно одељење 17 31939 23 11 0 0 0 Српски 0 13
86471 2 в1 Редовно одељење 2 21825 16 7 0 0 0 Српски 0 13
86477 2 в23 Редовно одељење 2 21825 25 13 0 0 0 Српски 0 13
86479 2 в4 Редовно одељење 2 21825 19 11 0 0 0 Српски 0 13
86484 2 нт1 Редовно одељење 18 46160 28 14 0 0 0 Српски 0 13
86485 2 нт2 Редовно одељење 18 45737 23 12 0 0 0 Српски 0 13
86486 2 нт3 Редовно одељење 18 6109 30 16 0 0 0 Српски 0 13
86488 2 нт4 Редовно одељење 18 7753 30 18 0 0 0 Српски 0 13
86489 3 в13 Редовно одељење 3 21825 28 12 0 0 0 Српски 0 13
86490 3 в2 Редовно одељење 3 21825 26 11 0 0 0 Српски 0 13
86496 3 в4 Редовно одељење 3 21825 24 10 0 0 0 Српски 0 13
86508 3 нт1 Редовно одељење 19 23496 24 9 0 0 0 Српски 0 13
86511 3 нт2 Редовно одељење 19 44545 26 11 0 0 0 Српски 0 13
86512 3 нт3 Редовно одељење 19 459 25 12 0 0 0 Српски 0 13
86513 3 нт4 Редовно одељење 19 11944 24 10 0 0 0 Српски 0 13
86524 4 в14 Редовно одељење 4 21825 20 12 0 0 0 Српски 0 13
86528 4 в2 Редовно одељење 4 21825 19 8 0 0 0 Српски 0 13
86529 4 в3 Редовно одељење 4 21825 19 9 0 0 0 Српски 0 13
86533 4 Г13 Редовно одељење 12 11891 21 10 0 0 0 Српски 0 13
86543 4 г4 Редовно одељење 12 29954 18 10 0 0 0 Српски 0 13
86545 4 нт1 Редовно одељење 20 11891 24 13 0 0 0 Српски 0 13
86548 4 нт2 Редовно одељење 20 32634 22 10 0 0 0 Српски 0 13
86549 4 нт3 Редовно одељење 20 13615 26 12 0 0 0 Српски 0 13
86550 4 нт4 Редовно одељење 20 29954 25 14 0 0 0 Српски 0 13
86561 5 в2 Редовно одељење 5 21825 16 9 0 0 0 Српски 0 13
86560 5 в1 Редовно одељење 5 21825 17 8 0 0 0 Српски 0 13
86564 5 в3 Редовно одељење 5 21825 22 10 0 0 0 Српски 0 13
86565 5 в4 Редовно одељење 5 21825 18 9 0 0 0 Српски 0 13
86566 5 г12 Редовно одељење 13 46118 17 8 0 0 0 Српски 0 13
87375 7 т2а Редовно одељење 101 5054 13 5 0 0 0 Српски 0 13
86570 5 г34 Редовно одељење 13 46118 16 9 0 0 0 Српски 0 13
86572 5 чп1 Редовно одељење 29 6323 25 12 0 0 0 Српски 0 13
86574 5 чп2 Редовно одељење 29 6323 25 13 0 0 0 Српски 0 13
86579 5 чп3 Редовно одељење 29 6323 30 16 0 0 0 Српски 0 13
86581 5 чп4 Редовно одељење 29 6323 26 12 0 0 0 Српски 0 13
86590 6 в12 Редовно одељење 6 43681 26 14 0 0 0 Српски 0 13
86619 6 в3 Редовно одељење 6 43681 16 10 0 0 0 Српски 0 13
86623 6 в4 Редовно одељење 6 21825 20 12 0 0 0 Српски 0 13
86624 6 г13 Редовно одељење 14 46118 19 9 0 0 0 Српски 0 13
86627 6 г24 Редовно одељење 14 46118 20 9 0 0 0 Српски 0 13
86628 6 чп1 Редовно одељење 30 46118 24 13 0 0 0 Српски 0 13
86629 6 чп2 Редовно одељење 30 46118 23 13 0 0 0 Српски 0 13
86631 6 чп3 Редовно одељење 30 46118 25 12 0 0 0 Српски 0 13
86633 6 чп4 Редовно одељење 30 46118 29 16 0 0 0 Српски 0 13
86637 7 в1 Редовно одељење 7 21825 22 11 0 0 0 Српски 0 13
86639 7 в2 Редовно одељење 7 21825 25 9 0 0 0 Српски 0 13
86691 7 в3 Редовно одељење 7 21825 23 9 0 0 0 Српски 0 13
86696 7 в4 Редовно одељење 7 21825 17 8 0 0 0 Српски 0 13
86706 7 с2 Редовно одељење 67 23816 25 9 0 0 0 Српски 0 13
86702 7 Г14 Редовно одељење 15 46118 15 9 0 0 0 Српски 0 13
86705 7 с1 Редовно одељење 67 23816 30 14 0 0 0 Српски 0 13
86712 7 с34 Редовно одељење 67 23816 26 14 0 0 0 Српски 0 13
86715 7 и3 Редовно одељење 79 5054 21 9 0 0 0 Српски 0 13
86722 8 в14 Редовно одељење 8 21825 26 12 0 0 0 Српски 0 13
86725 8 в2 Редовно одељење 8 21825 23 12 0 0 0 Српски 0 13
86729 8 в3 Редовно одељење 8 21825 24 12 0 0 0 Српски 0 13
86732 8 Г14 Редовно одељење 16 46118 24 12 0 0 0 Српски 0 13
86735 8 и1 Редовно одељење 80 5054 22 10 0 0 0 Српски 0 13
86739 8 и2 Редовно одељење 80 5054 27 15 0 0 0 Српски 0 13
86740 8 и3 Редовно одељење 80 7637 25 12 0 0 0 Српски 0 13
86743 8 и4 Редовно одељење 80 3208 23 11 0 0 0 Српски 0 13
87213 3 г1 Редовно одељење 11 23496 21 9 0 0 0 Српски 0 13
87228 5 т1а Редовно одељење 99 3208 12 6 0 0 0 Српски 0 13
87245 5 т1б Редовно одељење 99 5054 13 6 0 0 0 Српски 0 13
87253 5 т2а Редовно одељење 99 5054 13 7 0 0 0 Српски 0 13
87257 5 т2б Редовно одељење 99 7637 12 6 0 0 0 Српски 0 13
87260 5 т3а Редовно одељење 99 5054 15 7 0 0 0 Српски 0 13
87263 5 т3б Редовно одељење 99 7637 15 8 0 0 0 Српски 0 13
87265 5 т4а Редовно одељење 99 3208 13 6 0 0 0 Српски 0 13
87267 5 т4б Редовно одељење 99 7637 13 6 0 0 0 Српски 0 13
87269 6 т1а Редовно одељење 100 3208 12 6 0 0 0 Српски 0 13
87272 6 т1б Редовно одељење 100 7637 12 7 0 0 0 Српски 0 13
87275 6 т2а Редовно одељење 100 3208 12 7 0 0 0 Српски 0 13
87348 6 т2б Редовно одељење 100 7637 11 6 0 0 0 Српски 0 13
87356 6 т4а Редовно одељење 100 5054 15 8 0 0 0 Српски 0 13
87352 6 т3а Редовно одељење 100 3208 13 6 0 0 0 Српски 0 13
87359 6 т4б Редовно одељење 100 7637 14 8 0 0 0 Српски 0 13
87369 7 т1а Редовно одељење 101 3208 15 7 0 0 0 Српски 0 13
87372 7 т1б Редовно одељење 101 7637 15 7 0 0 0 Српски 0 13
87378 7 т2б Редовно одељење 101 7637 12 4 0 0 0 Српски 0 13
87382 7 т3а Редовно одељење 101 5054 13 6 0 0 0 Српски 0 13
87387 7 т3б Редовно одељење 101 3208 13 6 0 0 0 Српски 0 13
87392 7 т4а Редовно одељење 101 5054 11 6 0 0 0 Српски 0 13
87397 7 т4б Редовно одељење 101 7637 10 5 0 0 0 Српски 0 13
87404 8 т1а Редовно одељење 102 5054 11 5 0 0 0 Српски 0 13
87406 8 т1б Редовно одељење 102 3208 11 5 0 0 0 Српски 0 13
87409 8 т2а Редовно одељење 102 5054 14 8 0 0 0 Српски 0 13
87416 8 т3а Редовно одељење 102 3208 13 6 0 0 0 Српски 0 13
87414 8 т2б Редовно одељење 102 3208 13 7 0 0 0 Српски 0 13
87419 8 т3б Редовно одељење 102 7637 12 6 0 0 0 Српски 0 13
87422 8 т4а Редовно одељење 102 5054 12 6 0 0 0 Српски 0 13
87423 8 т4б Редовно одељење 102 3208 11 5 0 0 0 Српски 0 13
87630 5 ф1 Редовно одељење 59 4006 25 12 0 0 0 Српски 0 13
87644 5 ф2 Редовно одељење 59 35781 25 13 0 0 0 Српски 0 13
87650 5 ф3 Редовно одељење 59 4006 30 16 0 0 0 Српски 0 13
87651 5 ф4 Редовно одељење 59 109787 26 12 0 0 0 Српски 0 13
87653 6 ф1 Редовно одељење 60 4006 24 13 0 0 0 Српски 0 13
87655 6 ф2 Редовно одељење 60 35781 23 13 0 0 0 Српски 0 13
87659 6 ф3 Редовно одељење 60 4006 25 12 0 0 0 Српски 0 13
87663 6 ф4 Редовно одељење 60 109787 29 16 0 0 0 Српски 0 13
87665 7 ф1 Редовно одељење 61 4006 30 14 0 0 0 Српски 0 13
87667 7 ф2 Редовно одељење 61 35781 25 9 0 0 0 Српски 0 13
87670 7 ф3 Редовно одељење 61 4006 26 12 0 0 0 Српски 0 13
87675 7 ф4 Редовно одељење 61 109787 21 11 0 0 0 Српски 0 13
87678 8 ф1 Редовно одељење 62 4006 22 10 0 0 0 Српски 0 13
87679 8 ф2 Редовно одељење 62 35781 27 15 0 0 0 Српски 0 13
87681 8 ф3 Редовно одељење 62 35781 25 12 0 0 0 Српски 0 13
87684 8 ф4 Редовно одељење 62 109787 23 11 0 0 0 Српски 0 13
7069 1 В1 Редовно одељење 1 28210 15 7 0 0 0 Српски 0 14
7143 1 ВК Редовно одељење 1 28210 20 10 0 0 0 Српски 0 14
7153 1 ГК Редовно одељење 9 22614 22 8 0 0 0 Српски 0 14
7198 1 Л1 Редовно одељење 31 22614 20 12 0 0 0 Српски 0 14
7201 1 Л2 Редовно одељење 31 1387 21 12 0 0 0 Српски 0 14
7206 1 Л3 Редовно одељење 31 44566 16 9 0 0 0 Српски 814 14
7229 2 В1 Редовно одељење 2 28210 18 7 0 0 0 Српски 0 14
7235 2 В2 Редовно одељење 2 28210 16 8 0 0 0 Српски 0 14
7245 2 В3 Редовно одељење 2 28210 18 12 0 0 0 Српски 814 14
7251 2 ГК Редовно одељење 10 42196 16 8 0 0 0 Српски 0 14
7280 2 Н1 Редовно одељење 18 42196 23 10 0 0 0 Српски 0 14
7284 2 Н2 Редовно одељење 18 20319 22 9 0 0 0 Српски 0 14
7290 2 Н3 Редовно одељење 18 37988 23 16 0 0 0 Српски 814 14
7304 3 В1 Редовно одељење 3 28210 18 10 0 0 0 Српски 0 14
7310 3 ВК Редовно одељење 3 28210 19 6 0 0 0 Српски 0 14
7315 3 ГК Редовно одељење 11 12552 12 9 0 0 0 Српски 0 14
7318 3 Н1 Редовно одељење 19 12552 20 12 0 0 0 Српски 0 14
7323 3 Н2 Редовно одељење 19 19862 18 9 0 0 0 Српски 0 14
7328 3 Н3 Редовно одељење 19 36848 11 5 0 0 0 Српски 814 14
7345 4 В1 Редовно одељење 4 28210 17 4 0 0 0 Српски 0 14
7350 4 В2 Редовно одељење 4 28210 15 8 0 0 0 Српски 0 14
7353 4 В3 Редовно одељење 4 28210 15 11 0 0 0 Српски 814 14
7356 4 ГК Редовно одељење 12 19331 15 7 0 0 0 Српски 0 14
7361 4 Н1 Редовно одељење 20 19331 23 9 0 0 0 Српски 0 14
7369 4 Н2 Редовно одељење 28 39304 19 9 0 0 0 Српски 0 14
7373 4 Н3 Редовно одељење 20 19871 20 12 0 0 0 Српски 814 14
7388 5 В1 Редовно одељење 5 28210 16 9 0 0 0 Српски 0 14
7394 5 В2 Редовно одељење 5 28210 15 7 0 0 0 Српски 0 14
7399 5 В3 Редовно одељење 5 28210 15 10 0 0 0 Српски 0 14
7403 5 ГК Редовно одељење 13 7558 23 8 0 0 0 Српски 0 14
7411 5 И1 Редовно одељење 77 19325 22 9 0 0 0 Српски 0 14
7412 5 И2 Редовно одељење 77 19325 25 12 0 0 0 Српски 0 14
7417 5 И3 Редовно одељење 77 19325 22 11 0 0 0 Српски 0 14
7422 5 Т1 Редовно одељење 99 26045 11 4 0 0 0 Српски 0 14
7431 5 Т2 Редовно одељење 99 3842 11 5 0 0 0 Српски 0 14
7434 5 Т3 Редовно одељење 99 26045 13 5 0 0 0 Српски 0 14
7440 5 Т4 Редовно одељење 99 3842 12 7 0 0 0 Српски 0 14
7477 6 ВК Редовно одељење 6 28210 16 6 1 0 0 Српски 0 14
7485 6 В1 Редовно одељење 6 28210 18 10 0 0 0 Српски 0 14
7492 6 ГК Редовно одељење 14 35117 14 5 1 0 0 Српски 0 14
7509 6 Г1 Редовно одељење 14 34189 15 8 0 0 0 Српски 0 14
7516 6 И1 Редовно одељење 78 19325 15 6 0 0 0 Српски 0 14
7518 6 И2 Редовно одељење 78 19325 15 4 0 0 0 Српски 0 14
7523 6 И3 Редовно одељење 78 19325 14 7 0 0 0 Српски 0 14
7531 6 ЦК Редовно одељење 70 26888 18 12 2 0 0 Српски 0 14
7571 6 Т1 Редовно одељење 100 26045 10 4 1 0 0 Српски 0 14
7574 6 Т2 Редовно одељење 100 3842 11 6 0 0 0 Српски 0 14
7577 6 Т3 Редовно одељење 100 26045 10 4 0 0 0 Српски 0 14
7581 6 Т4 Редовно одељење 100 3842 12 7 0 0 0 Српски 0 14
7585 7 В1 Редовно одељење 7 28210 15 10 0 0 0 Српски 0 14
7590 7 В2 Редовно одељење 7 28210 15 8 0 0 0 Српски 0 14
7592 7 ВК Редовно одељење 7 28210 15 7 0 0 0 Српски 0 14
7597 7 И1 Редовно одељење 79 19325 15 9 0 0 0 Српски 0 14
7601 7 И2 Редовно одељење 79 19325 15 7 0 0 0 Српски 0 14
7604 7 ИК Редовно одељење 79 19325 18 11 0 0 0 Српски 0 14
7607 7 Т1 Редовно одељење 101 26045 14 8 0 0 0 Српски 0 14
7609 7 Т2 Редовно одељење 101 3842 13 8 0 0 0 Српски 0 14
7612 7 Т3 Редовно одељење 101 26045 10 5 0 0 0 Српски 0 14
7614 7 Т4 Редовно одељење 101 3842 11 7 0 0 0 Српски 0 14
7638 8 ВК Редовно одељење 8 28210 21 11 0 0 0 Српски 0 14
7642 8 Г1 Редовно одељење 16 40510 18 7 0 0 0 Српски 0 14
7644 8 Г2 Редовно одељење 16 40510 15 4 0 0 0 Српски 0 14
7647 8 Г3 Редовно одељење 16 1032 19 10 0 0 0 Српски 0 14
7651 8 И1 Редовно одељење 80 19325 16 3 0 0 0 Српски 0 14
7655 8 И2 Редовно одељење 80 19325 15 7 0 0 0 Српски 0 14
7659 8 И3 Редовно одељење 80 19325 15 5 0 0 0 Српски 0 14
7663 8 ИК Редовно одељење 80 19325 15 9 0 0 0 Српски 0 14
7666 8 ЦК Редовно одељење 72 26888 19 7 0 7 0 Српски 0 14
7685 8 Т1 Редовно одељење 102 26045 12 4 0 0 0 Српски 0 14
7691 8 Т2 Редовно одељење 102 3842 13 6 0 0 0 Српски 0 14
7693 8 Т3 Редовно одељење 102 26045 12 6 0 0 0 Српски 0 14
7699 8 Т4 Редовно одељење 102 3842 13 4 0 0 0 Српски 0 14
7703 8 Т5 Редовно одељење 102 26045 13 10 0 0 0 Српски 0 14
7706 8 Т6 Редовно одељење 102 3842 10 4 0 0 0 Српски 0 14
7830 5 О1 Редовно одељење 59 37389 9 9 0 0 0 Српски 0 14
7832 5 О2 Редовно одељење 59 37389 12 12 0 0 0 Српски 0 14
7834 5 О3 Редовно одељење 59 35583 11 11 0 0 0 Српски 0 14
7835 5 Ф1 Редовно одељење 59 37389 13 0 0 0 0 Српски 0 14
7838 5 Ф2 Редовно одељење 59 37389 13 0 0 0 0 Српски 0 14
7841 5 Ф3 Редовно одељење 59 35583 11 0 0 0 0 Српски 0 14
7846 6 О1 Редовно одељење 60 35583 8 8 1 0 0 Српски 0 14
7848 6 О2 Редовно одељење 60 37389 10 10 0 0 0 Српски 0 14
7851 6 О3 Редовно одељење 60 37389 11 11 0 0 0 Српски 0 14
7852 6 Ф1 Редовно одељење 60 35583 12 0 0 0 0 Српски 0 14
7854 6 Ф2 Редовно одељење 60 37389 11 0 1 0 0 Српски 0 14
7855 6 Ф3 Редовно одељење 60 37389 11 0 0 0 0 Српски 0 14
7857 7 О1 Редовно одељење 61 35583 16 16 0 0 0 Српски 0 14
7858 7 О2 Редовно одељење 61 35583 12 12 0 0 0 Српски 0 14
7861 7 Ф1 Редовно одељење 61 35583 11 0 0 0 0 Српски 0 14
7863 7 Ф2 Редовно одељење 61 35583 9 0 0 0 0 Српски 0 14
7866 8 О1 Редовно одељење 62 35583 10 10 0 0 0 Српски 0 14
7868 8 О2 Редовно одељење 62 37389 10 10 0 0 0 Српски 0 14
7870 8 О3 Редовно одељење 62 37389 12 12 0 0 0 Српски 0 14
7874 8 Ф1 Редовно одељење 62 35583 15 0 0 0 0 Српски 0 14
7876 8 Ф2 Редовно одељење 62 37389 15 0 0 0 0 Српски 0 14
7878 8 Ф3 Редовно одељење 62 37389 11 0 0 0 0 Српски 0 14
7884 10 СО Специјално одељење 93 37389 4 4 0 4 0 Српски 0 14
7888 10 СФ Специјално одељење 93 37389 3 0 0 3 0 Српски 0 14
7891 10 Х1 Редовно одељење 97 48817 20 11 0 0 0 Српски 0 14
7892 10 х2 Редовно одељење 97 48817 35 35 0 0 0 Српски 0 14
9695 10 ПБ Редовно одељење 82 46955 25 11 0 0 0 Српски 0 14
91221 5 T5 Редовно одељење 99 26045 22 11 0 0 0 Српски 0 14
91232 6 Т5 Редовно одељење 100 3842 20 8 0 0 0 Српски 0 14
11830 1 в1 Редовно одељење 1 6020 22 9 0 0 0 Српски 0 15
11885 1 в2 Редовно одељење 1 43142 19 9 0 0 0 Српски 0 15
11901 1 в3 Редовно одељење 1 6020 10 3 0 0 0 Српски 282 15
11921 1 в4 Редовно одељење 1 6020 12 6 2 0 0 Српски 293 15
11942 1 п1 Редовно одељење 31 31802 22 9 0 0 0 Српски 0 15
11951 1 п2 Редовно одељење 31 49443 22 9 0 0 0 Српски 0 15
11966 1 ч3 Редовно одељење 25 1849 10 3 0 0 0 Српски 282 15
11984 1 ч4 Редовно одељење 25 3549 12 6 2 0 0 Српски 293 15
12068 2 в1 Редовно одељење 2 43142 15 12 0 0 0 Српски 0 15
12084 2 в2 Редовно одељење 2 43142 15 9 0 0 0 Српски 0 15
12168 2 в3 Редовно одељење 2 6020 16 8 1 0 0 Српски 282 15
12183 2 в4 Редовно одељење 2 6020 13 7 0 0 0 Српски 293 15
12200 2 ч1 Редовно одељење 26 39172 16 12 0 0 0 Српски 0 15
12211 2 ч2 Редовно одељење 26 29027 15 9 0 0 0 Српски 0 15
12222 2 ч3 Редовно одељење 26 272 16 8 1 0 0 Српски 282 15
12268 2 т4 Редовно одељење 18 19989 13 7 0 0 0 Српски 293 15
12358 3 в1 Редовно одељење 3 6020 18 7 0 0 0 Српски 0 15
12369 3 в2 Редовно одељење 3 6020 16 9 0 0 0 Српски 0 15
12378 3 в3 Редовно одељење 3 6020 17 9 0 0 0 Српски 282 15
12385 3 в4 Редовно одељење 3 6020 17 6 0 0 0 Српски 293 15
12393 3 ч1 Редовно одељење 27 36240 18 7 0 0 0 Српски 0 15
12400 3 ч2 Редовно одељење 27 38914 17 9 0 0 0 Српски 0 15
12407 3 т3 Редовно одељење 19 32822 17 9 0 0 0 Српски 282 15
12411 3 т4 Редовно одељење 19 28154 17 6 0 0 0 Српски 293 15
12426 4 в1 Редовно одељење 4 6020 17 5 0 0 0 Српски 0 15
12429 4 в2 Редовно одељење 4 6020 15 4 0 0 0 Српски 0 15
12430 4 в3 Редовно одељење 4 6020 12 9 0 0 0 Српски 282 15
12432 4 в4 Редовно одељење 4 6020 15 6 0 0 0 Српски 293 15
12434 4 т1 Редовно одељење 20 22098 17 5 0 0 0 Српски 0 15
12437 4 ч2 Редовно одељење 28 49083 15 4 0 0 0 Српски 0 15
12440 4 т3 Редовно одељење 20 32821 12 9 0 0 0 Српски 282 15
12443 4 т4 Редовно одељење 20 15397 15 6 0 0 0 Српски 293 15
12494 5 в1 Редовно одељење 5 6020 18 10 0 0 0 Српски 0 15
12499 5 в2 Редовно одељење 5 6020 18 9 0 0 0 Српски 0 15
12503 5 в3 Редовно одељење 5 6020 17 8 0 0 0 Српски 0 15
12508 5 г5 Редовно одељење 13 36082 15 4 0 0 0 Српски 0 15
12514 5 х1 Редовно одељење 73 28177 23 13 0 0 0 Српски 0 15
12521 5 х2 Редовно одељење 73 28177 22 9 0 0 0 Српски 0 15
12524 5 х3 Редовно одељење 73 28177 23 9 0 0 0 Српски 0 15
12587 5 с1 Редовно одељење 59 24005 23 13 0 0 0 Српски 0 15
12591 5 с2 Редовно одељење 59 24005 22 9 0 0 0 Српски 0 15
12599 5 с3 Редовно одељење 59 24005 23 9 0 0 0 Српски 0 15
12672 6 в1 Редовно одељење 6 43142 19 10 2 0 0 Српски 0 15
12680 6 в2 Редовно одељење 6 43142 19 10 2 0 0 Српски 0 15
12687 6 в3 Редовно одељење 6 43142 21 9 1 0 0 Српски 0 15
12694 6 ц1 Редовно одељење 70 41847 19 10 2 0 0 Српски 0 15
12702 6 ц2 Редовно одељење 70 41847 19 10 2 0 0 Српски 0 15
12705 6 ц3 Редовно одељење 70 41847 21 9 1 0 0 Српски 0 15
12712 6 с1 Редовно одељење 60 26483 19 10 2 0 0 Српски 0 15
12717 6 с2 Редовно одељење 60 26483 19 10 2 0 0 Српски 0 15
12720 6 с3 Редовно одељење 60 24005 21 9 1 0 0 Српски 0 15
12750 7 в1 Редовно одељење 7 6020 15 8 2 0 0 Српски 0 15
12755 7 в2 Редовно одељење 7 6020 15 8 0 0 0 Српски 0 15
12760 7 в3 Редовно одељење 7 6020 15 8 0 0 0 Српски 0 15
12770 7 г7 Редовно одељење 15 37204 15 5 0 0 0 Српски 0 15
12822 8 в2 Редовно одељење 8 6020 18 10 1 0 0 Српски 0 15
12776 7 х1 Редовно одељење 75 28177 20 10 2 0 0 Српски 0 15
12779 7 х2 Редовно одељење 75 28177 21 10 0 0 0 Српски 0 15
12781 7 х3 Редовно одељење 75 28177 20 9 0 0 0 Српски 0 15
12786 7 с1 Редовно одељење 61 26483 20 10 2 0 0 Српски 0 15
12789 7 с2 Редовно одељење 61 24005 21 10 0 0 0 Српски 0 15
12791 7 с3 Редовно одељење 61 24005 20 9 0 0 0 Српски 0 15
12818 8 в1 Редовно одељење 8 6020 18 10 0 0 0 Српски 0 15
12826 8 в3 Редовно одељење 8 6020 17 8 0 0 0 Српски 0 15
12834 8 г8 Редовно одељење 16 47124 16 10 0 0 0 Српски 0 15
12843 8 ц1 Редовно одељење 72 41847 23 12 0 0 0 Српски 0 15
12848 8 ц2 Редовно одељење 72 41847 23 14 1 0 0 Српски 0 15
12854 8 ц3 Редовно одељење 72 41847 23 12 0 0 0 Српски 0 15
12859 8 с1 Редовно одељење 62 24005 23 12 0 0 0 Српски 0 15
12864 8 с2 Редовно одељење 62 26483 23 14 1 0 0 Српски 0 15
12872 8 с3 Редовно одељење 62 26483 23 12 0 0 0 Српски 0 15
19061 5 т6 Редовно одељење 99 1311 12 4 0 0 0 Српски 0 15
18950 5 т1 Редовно одељење 99 31893 12 8 0 0 0 Српски 0 15
18974 5 т2 Редовно одељење 99 1311 11 5 0 0 0 Српски 0 15
19005 5 т3 Редовно одељење 99 31893 11 4 0 0 0 Српски 0 15
19016 5 т4 Редовно одељење 99 1311 11 5 0 0 0 Српски 0 15
19046 5 т5 Редовно одељење 99 46398 11 5 0 0 0 Српски 0 15
19085 6 т1 Редовно одељење 100 31893 10 5 1 0 0 Српски 0 15
19093 6 т2 Редовно одељење 100 1311 9 5 1 0 0 Српски 0 15
19245 6 т3 Редовно одељење 100 31893 10 5 1 0 0 Српски 0 15
19257 6 т4 Редовно одељење 100 1311 9 5 1 0 0 Српски 0 15
19290 6 т5 Редовно одељење 100 31893 10 5 1 0 0 Српски 0 15
19300 6 т6 Редовно одељење 100 1311 11 4 0 0 0 Српски 0 15
19320 7 т1 Редовно одељење 101 31893 10 5 1 0 0 Српски 0 15
19331 7 т2 Редовно одељење 101 1311 10 5 1 0 0 Српски 0 15
19355 7 т4 Редовно одељење 101 1311 10 5 0 0 0 Српски 0 15
19343 7 т3 Редовно одељење 101 31893 11 5 0 0 0 Српски 0 15
19376 7 т5 Редовно одељење 101 31893 10 4 0 0 0 Српски 0 15
19384 7 т6 Редовно одељење 101 1311 10 5 0 0 0 Српски 0 15
19395 8 т1 Редовно одељење 102 31893 12 6 0 0 0 Српски 0 15
19403 8 т2 Редовно одељење 102 1311 11 6 0 0 0 Српски 0 15
19422 8 т3 Редовно одељење 102 31893 11 7 1 0 0 Српски 0 15
19434 8 т4 Редовно одељење 102 1311 12 7 0 0 0 Српски 0 15
19453 8 т5 Редовно одељење 102 31893 12 7 0 0 0 Српски 0 15
19464 8 т6 Редовно одељење 102 1311 11 5 0 0 0 Српски 0 15
20312 10 пб Редовно одељење 82 32140 23 12 1 0 0 Српски 293 15
20671 10 мв Специјално одељење 83 6020 9 3 0 5 0 Српски 0 15
20684 10 дв Специјално одељење 83 43142 7 1 0 7 0 Српски 0 15
30661 10 к2 Специјално одељење 85 108694 7 1 0 7 0 Српски 0 15
30692 10 к1 Специјално одељење 98 13749 9 3 0 5 0 Српски 0 15
12743 1 1 Редовно одељење 31 1583 17 9 0 0 0 Српски 0 16
12768 1 1 Редовно одељење 1 108510 8 5 0 0 0 Српски 0 16
12845 1 2 Редовно одељење 31 14910 17 8 0 0 0 Српски 1301 16
12896 2 1 Редовно одељење 18 837 16 9 1 0 0 Српски 0 16
12906 2 2 Редовно одељење 18 22158 16 7 2 0 0 Српски 1301 16
12939 3 1 Редовно одељење 23 38862 19 11 2 0 0 Српски 0 16
12952 3 1 Редовно одељење 3 108510 13 8 0 0 0 Српски 0 16
12960 3 2 Редовно одељење 27 27241 15 10 2 1 0 Српски 1301 16
12988 4 1 Редовно одељење 24 4901 22 11 0 2 0 Српски 0 16
13016 4 2 Редовно одељење 12 108507 6 3 1 2 0 Српски 1301 16
13038 4 1 Редовно одељење 4 108510 16 7 0 0 0 Српски 0 16
13043 4 3 Редовно одељење 20 108509 9 4 0 2 0 Српски 0 16
13084 5 1 Редовно одељење 5 108510 19 10 0 0 0 Српски 0 16
13097 5 1 Редовно одељење 77 35466 17 8 1 0 0 Српски 0 16
13102 5 2 Редовно одељење 77 35466 20 11 4 0 0 Српски 0 16
13111 6 2 Редовно одељење 78 35466 16 11 1 0 0 Српски 0 16
13118 7 1 Редовно одељење 79 35466 17 6 2 2 0 Српски 0 16
13131 8 1 Редовно одељење 80 35466 15 10 0 0 0 Српски 0 16
19494 6 1 Редовно одељење 70 13918 16 9 0 1 0 Српски 0 16
19524 10 2 Редовно одељење 96 13918 15 9 0 2 0 Српски 0 16
20109 5 1 Редовно одељење 13 15 6 1 0 0 Српски 0 16
20154 6 1 Редовно одељење 14 18 11 0 1 0 Српски 0 16
20216 6 1 Редовно одељење 6 108510 24 16 0 0 0 Српски 0 16
20419 7 1 Редовно одељење 7 108510 15 6 2 0 0 Српски 0 16
20431 7 1 Редовно одељење 15 10 5 0 4 0 Српски 0 16
20481 8 1 Редовно одељење 8 108510 14 8 0 0 0 Српски 0 16
20650 5 2 Редовно одељење 99 7513 12 5 0 0 0 Српски 0 16
20640 5 1 Редовно одељење 99 7513 12 6 1 0 0 Српски 0 16
20775 5 3 Редовно одељење 99 7513 10 6 2 0 0 Српски 0 16
20791 5 4 Редовно одељење 99 7513 10 5 2 0 0 Српски 0 16
20814 6 1 Редовно одељење 100 7513 19 11 1 0 0 Српски 0 16
20835 6 2 Редовно одељење 100 7513 12 9 1 1 0 Српски 0 16
20858 6 3 Редовно одељење 100 7513 11 7 1 0 0 Српски 0 16
20865 7 1 Редовно одељење 101 7513 13 5 1 2 0 Српски 0 16
20883 7 2 Редовно одељење 101 7513 12 6 1 2 0 Српски 0 16
20890 8 1 Редовно одељење 102 7513 10 6 0 0 0 Српски 0 16
20894 8 2 Редовно одељење 102 7513 10 5 0 0 0 Српски 0 16
25895 10 2 Редовно одељење 91 35466 20 11 0 0 0 Српски 0 16
26008 1 1 Редовно одељење 9 1583 9 4 0 0 0 Српски 0 16
26036 1 2 Редовно одељење 9 14910 7 2 0 0 0 Српски 0 16
26060 2 1 Редовно одељење 2 108510 16 4 0 0 0 Српски 0 16
26082 2 1 Редовно одељење 10 837 9 7 0 0 0 Српски 0 16
26092 2 2 Редовно одељење 10 22158 7 4 0 0 0 Српски 0 16
26170 3 1 Редовно одељење 3 108510 14 1 0 1 0 Српски 0 16
26180 3 1 Редовно одељење 11 38862 15 8 2 0 0 Српски 0 16
26198 3 2 Редовно одељење 11 27241 5 4 2 0 0 Српски 0 16
26238 4 1 Редовно одељење 12 4901 12 7 0 2 0 Српски 0 16
26530 4 3 Редовно одељење 12 108509 7 3 0 2 0 Српски 0 16
26658 4 2 Редовно одељење 20 108507 10 5 0 2 0 Српски 0 16
26807 10 1 Редовно одељење 97 24872 15 10 0 0 0 Српски 0 16
26826 10 2 Редовно одељење 97 24872 35 30 0 0 0 Српски 0 16
27166 10 1 Редовно одељење 82 64789 22 12 13 6 0 Српски 0 16
38086 1 Редовно одељење 9 21249 11 7 0 0 0 Српски 0 17
38349 1 Редовно одељење 31 21249 14 8 0 0 0 Српски 0 17
38658 1 Редовно одељење 1 19561 14 7 0 0 0 Српски 2083 17
38682 1 Редовно одељење 25 10238 14 7 0 0 0 Српски 2083 17
38706 1 Редовно одељење 1 18024 6 2 0 0 0 Српски 2085 17
38732 1 Редовно одељење 31 4732 6 2 0 0 0 Српски 2085 17
39016 1 Редовно одељење 31 21249 15 9 0 0 0 Српски 0 17
40839 10 13В Редовно одељење 83 32848 17 5 0 0 0 Српски 0 17
40927 2 Редовно одељење 10 49590 12 6 0 0 0 Српски 0 17
40951 2 Редовно одељење 26 49590 20 9 0 0 0 Српски 0 17
41104 2 Редовно одељење 2 32848 11 5 0 0 0 Српски 0 17
41139 1 Редовно одељење 9 29600 10 4 0 0 0 Српски 0 17
41598 2 Редовно одељење 10 33738 10 4 0 0 0 Српски 0 17
41848 2 Редовно одељење 10 4698 11 7 0 0 0 Српски 0 17
42018 2 Редовно одељење 26 4698 20 9 0 0 0 Српски 0 17
42139 2 Редовно одељење 2 19561 12 6 0 0 0 Српски 2083 17
42191 2 Редовно одељење 10 48517 6 2 0 1 0 Српски 2083 17
42254 2 Редовно одељење 36 48517 18 8 0 1 0 Српски 2083 17
42322 2 Редовно одељење 2 18024 15 9 0 0 0 Српски 2085 17
42424 2 Редовно одељење 26 37251 15 9 0 0 0 Српски 2085 17
44946 10 12В Редовно одељење 83 32848 14 9 0 0 0 Српски 0 17
45018 3 Редовно одељење 3 32848 14 5 1 0 0 Српски 0 17
45054 6 Редовно одељење 6 32848 13 6 0 0 0 Српски 0 17
45081 10 12В Редовно одељење 83 32848 14 4 1 0 0 Српски 0 17
45293 3 Редовно одељење 11 65563 15 8 1 0 0 Српски 0 17
45316 6 Редовно одељење 14 65563 10 4 0 0 0 Српски 0 17
45430 6 1ЦС Редовно одељење 70 18833 17 7 0 0 0 Српски 0 17
45424 10 12Г Редовно одељење 84 65563 15 5 0 0 0 Српски 0 17
45548 6 1ОФ Редовно одељење 60 8012 18 8 0 0 0 Српски 0 17
45980 3 Редовно одељење 27 26498 14 5 0 0 0 Српски 0 17
46018 3 Редовно одељење 19 26498 14 6 1 0 0 Српски 0 17
46065 3 Редовно одељење 37 1752 15 5 1 0 0 Српски 0 17
46084 6 2ЦС Редовно одељење 70 18833 18 7 0 0 0 Српски 0 17
46116 3 Редовно одељење 37 1752 15 5 0 0 0 Српски 0 17
47354 6 4ЖП Редовно одељење 66 31872 11 3 0 0 0 Српски 2083 17
46155 6 2ОФ Редовно одељење 60 8012 20 8 0 0 0 Српски 0 17
46206 3 Редовно одељење 3 19561 19 13 0 0 0 Српски 2083 17
46493 3 Редовно одељење 27 8822 19 13 0 0 0 Српски 2083 17
46510 6 3ЦС Редовно одељење 70 18833 21 10 0 0 0 Српски 0 17
46562 3 Редовно одељење 3 18024 17 8 0 0 0 Српски 2085 17
46619 3 Редовно одељење 37 6977 17 8 0 0 0 Српски 2085 17
46696 6 3ОФ Редовно одељење 0 21 9 0 0 0 Српски 0 17
47258 6 Редовно одељење 6 19561 15 5 0 0 0 Српски 2083 17
47402 6 4ОФ Редовно одељење 60 40219 15 5 0 0 0 Српски 2083 17
47552 6 Редовно одељење 6 18024 22 11 0 0 0 Српски 2085 17
47654 6 5ЦС Редовно одељење 70 18834 11 7 0 0 0 Српски 2085 17
47680 6 5ХО Редовно одељење 0 11 4 0 0 0 Српски 2085 17
47704 6 5ОФ Редовно одељење 60 8012 22 11 0 0 0 Српски 2085 17
48140 7 Редовно одељење 7 32848 13 3 0 0 0 Српски 0 17
48182 10 13В Редовно одељење 83 32848 13 5 0 0 0 Српски 0 17
48195 7 Редовно одељење 15 65563 10 8 0 0 0 Српски 0 17
48292 7 1ОФ Редовно одељење 61 8012 23 11 0 0 0 Српски 0 17
48301 10 23В Редовно одељење 83 32848 13 6 1 0 0 Српски 0 17
49877 7 Редовно одељење 7 19561 17 6 0 0 0 Српски 2083 17
48829 10 23В Редовно одељење 83 32848 23 10 1 0 0 Српски 0 17
49062 7 2ОФ Редовно одељење 61 28410 25 10 1 0 0 Српски 0 17
49506 4 Редовно одељење 12 65563 14 8 0 0 0 Српски 0 17
49572 4 Редовно одељење 12 65563 14 8 0 0 0 Српски 0 17
49575 7 3ОФ Редовно одељење 61 28410 24 13 0 0 0 Српски 0 17
49620 10 23Г Редовно одељење 84 14606 13 8 1 0 0 Српски 0 17
49945 7 Редовно одељење 79 35800 17 6 0 0 0 Српски 2083 17
49969 7 4ОФ Редовно одељење 61 40219 17 6 0 0 0 Српски 2083 17
51322 7 Редовно одељење 7 18024 15 5 0 0 0 Српски 2085 17
51510 4 Редовно одељење 38 2039 22 10 0 0 0 Српски 0 17
51547 7 Редовно одељење 79 11209 15 5 0 0 0 Српски 2085 17
51568 4 Редовно одељење 28 14606 22 12 2 0 0 Српски 0 17
51685 4 Редовно одељење 20 40948 23 13 0 0 0 Српски 0 17
51660 7 5ОФ Редовно одељење 61 8012 15 5 0 0 0 Српски 2085 17
51950 4 Редовно одељење 4 19561 12 6 0 0 0 Српски 2083 17
51970 4 Редовно одељење 38 8822 12 6 0 0 0 Српски 2083 17
52025 4 Редовно одељење 4 18024 18 11 0 0 0 Српски 2085 17
52084 4 Редовно одељење 20 4535 18 11 0 0 0 Српски 2085 17
52389 10 13Г Редовно одељење 84 65563 15 7 0 0 0 Српски 0 17
52419 10 13В Редовно одељење 83 32848 13 7 0 0 0 Српски 0 17
52490 5 Редовно одељење 5 32848 12 6 0 0 0 Српски 0 17
52519 8 1ЦС Редовно одељење 72 18833 16 9 0 0 0 Српски 0 17
52563 5 Редовно одељење 13 65563 13 6 0 0 0 Српски 0 17
52600 5 Редовно одељење 13 65563 13 6 0 0 0 Српски 0 17
52628 5 Редовно одељење 13 28862 13 6 0 0 0 Српски 0 17
52819 5 Редовно одељење 5 19561 13 4 0 0 0 Српски 2083 17
52878 5 Редовно одељење 13 36734 9 6 0 0 0 Српски 2083 17
52930 5 Редовно одељење 5 18024 17 8 0 0 0 Српски 2085 17
52964 8 1ОФ Редовно одељење 0 20 10 0 0 0 Српски 0 17
53005 10 13Г Редовно одељење 84 65563 15 7 0 0 0 Српски 0 17
53027 5 Редовно одељење 69 18833 20 9 0 0 0 Српски 0 17
53133 5 Редовно одељење 69 26888 14 7 0 0 0 Српски 0 17
53182 5 Редовно одељење 69 26888 14 7 0 0 0 Српски 0 17
53222 10 23Ц Редовно одељење 96 26888 15 8 0 0 0 Српски 0 17
53254 5 Редовно одељење 69 26888 22 10 0 0 0 Српски 2083 17
53305 5 Редовно одељење 73 4281 17 8 0 0 0 Српски 2085 17
53337 8 2ОФ Редовно одељење 62 8012 22 9 0 0 0 Српски 0 17
53371 5 1ОФ Редовно одељење 59 40219 20 9 0 0 0 Српски 0 17
53420 8 Редовно одељење 0 15 4 0 0 0 Српски 0 17
53424 5 2ОФ Редовно одељење 59 40219 22 11 0 0 0 Српски 0 17
53488 5 3ОФ Редовно одељење 59 28410 21 11 0 0 0 Српски 0 17
53540 5 4ОФ Редовно одељење 59 40219 22 10 0 0 0 Српски 2083 17
53579 5 5ОФ Редовно одељење 59 8012 17 8 0 0 0 Српски 2085 17
53600 8 Редовно одељење 80 35153 15 5 0 0 0 Српски 0 17
54039 8 Редовно одељење 16 65563 15 9 0 0 0 Српски 0 17
54414 8 Редовно одељење 8 19561 23 12 0 0 0 Српски 2083 17
54422 8 4ОФ Редовно одељење 62 40219 23 12 0 0 0 Српски 2083 17
54504 8 Редовно одељење 8 18024 16 9 0 0 0 Српски 2085 17
54547 8 5ОФ Редовно одељење 62 8012 16 9 0 0 0 Српски 2085 17
54571 8 Редовно одељење 80 11209 16 9 0 0 0 Српски 2085 17
64609 8 Редовно одељење 8 32848 16 5 0 0 0 Српски 0 17
64642 10 12В Редовно одељење 83 32848 15 8 0 0 0 Српски 0 17
64725 10 13В Редовно одељење 83 32848 17 8 0 0 0 Српски 0 17
64945 10 12И Редовно одељење 98 35153 14 5 1 0 0 Српски 0 17
64994 10 13И Редовно одељење 98 35153 14 8 0 0 0 Српски 0 17
65051 7 Редовно одељење 79 35153 15 7 0 0 0 Српски 0 17
65089 7 Редовно одељење 79 35153 15 7 0 0 0 Српски 0 17
65147 7 Редовно одељење 79 35153 14 7 0 0 0 Српски 0 17
65313 8 4И1 Редовно одељење 80 35153 11 6 0 0 0 Српски 2083 17
65332 8 4И2 Редовно одељење 80 35153 12 6 0 0 0 Српски 2083 17
65385 8 Редовно одељење 80 35153 17 8 0 0 0 Српски 0 17
65453 10 12И Редовно одељење 98 35153 15 5 0 0 0 Српски 0 17
65492 10 23И Редовно одељење 98 35153 15 6 0 0 0 Српски 0 17
68187 5 4ТИ Редовно одељење 99 50042 11 5 0 0 0 Српски 2083 17
68362 5 4ТИ Редовно одељење 99 32613 11 5 0 0 0 Српски 2083 17
68457 5 5ТИ Редовно одељење 99 35153 17 8 0 0 0 Српски 2085 17
68546 10 12О Редовно одељење 0 16 8 0 0 0 Српски 0 17
68930 5 1ТИ Редовно одељење 99 32613 10 5 0 0 0 Српски 0 17
68987 5 1ТИ Редовно одељење 99 50042 10 4 0 0 0 Српски 0 17
69055 5 2ТИ Редовно одељење 99 32613 22 11 0 0 0 Српски 0 17
69101 5 3ТИ Редовно одељење 99 50042 21 11 0 0 0 Српски 0 17
69238 6 1ТИ Редовно одељење 100 35153 18 8 0 0 0 Српски 0 17
69278 6 2ТИ Редовно одељење 100 32613 10 5 0 0 0 Српски 0 17
69323 6 2ТИ Редовно одељење 100 50042 10 4 0 0 0 Српски 0 17
69374 6 3ТИ Редовно одељење 100 32613 11 4 0 0 0 Српски 0 17
69419 6 3ТИ Редовно одељење 100 50042 10 5 0 0 0 Српски 0 17
69500 6 4ТИ Редовно одељење 100 32613 15 5 0 0 0 Српски 2083 17
69533 6 5ТИ Редовно одељење 100 42791 22 11 0 0 0 Српски 2085 17
70406 8 2ТИ Редовно одељење 102 50042 11 5 0 0 0 Српски 0 17
69608 7 1ТИ Редовно одељење 101 35153 12 6 0 0 0 Српски 0 17
69656 7 1ТИ Редовно одељење 101 42791 11 5 0 0 0 Српски 0 17
71333 10 12Б Редовно одељење 82 35 19 0 0 0 Српски 0 17
69933 7 2ТИ Редовно одељење 101 35153 12 5 0 0 0 Српски 0 17
69966 7 2ТИ Редовно одељење 101 42791 13 5 0 0 0 Српски 0 17
70002 7 3ТИ Редовно одељење 101 35153 12 7 0 0 0 Српски 0 17
70050 7 3ТИ Редовно одељење 101 42791 12 6 0 0 0 Српски 0 17
70127 7 4ТИ Редовно одељење 101 50042 17 6 0 0 0 Српски 2083 17
70215 7 5ТИ Редовно одељење 101 42791 15 5 0 0 0 Српски 2085 17
70332 8 1ТИ Редовно одељење 102 50042 10 5 0 0 0 Српски 0 17
70374 8 1ТИ Редовно одељење 102 32613 10 5 0 0 0 Српски 0 17
70442 8 2ТИ Редовно одељење 102 32613 11 4 0 0 0 Српски 0 17
70491 8 3ТИ Редовно одељење 102 50042 11 5 0 0 0 Српски 0 17
70547 8 3ТИ Редовно одељење 102 32613 10 4 0 0 0 Српски 0 17
70592 8 4ТИ Редовно одељење 102 32613 12 6 0 0 0 Српски 2083 17
70643 8 4ТИ Редовно одељење 102 50042 11 6 0 0 0 Српски 2083 17
70700 8 5ТИ Редовно одељење 102 35153 16 9 0 0 0 Српски 2085 17
71231 10 12Б Редовно одељење 82 35 19 0 0 0 Српски 0 17
72894 10 Специјално одељење 83 32848 5 2 0 5 0 Српски 0 17
73227 10 Специјално одељење 96 18834 5 2 0 5 0 Српски 0 17
78008 1 Редовно одељење 1 32848 18 10 0 0 0 Српски 0 17
78174 1 Редовно одељење 1 32848 18 12 0 0 0 Српски 0 17
78312 1 Редовно одељење 31 29600 14 8 0 0 0 Српски 0 17
78385 1 Редовно одељење 17 29600 14 8 0 0 0 Српски 0 17
93049 10 23Г Редовно одељење 84 65563 22 10 0 0 0 Српски 0 17
22812 4 Редовно одељење 12 41402 15 7 0 0 0 Српски 0 18
22802 4 1 Редовно одељење 20 41402 30 14 0 0 0 Српски 0 18
22792 3 Редовно одељење 3 18161 11 9 0 0 0 Српски 0 18
22786 3 Редовно одељење 11 2928 13 3 0 0 0 Српски 0 18
23295 7 1т2 Редовно одељење 101 24640 13 7 0 0 0 Српски 0 18
21830 1 3 Редовно одељење 25 16005 25 13 0 0 0 Српски 0 18
21811 1 Редовно одељење 9 40540 13 8 0 0 0 Српски 0 18
21760 1 1 Редовно одељење 25 6297 25 11 0 0 0 Српски 0 18
21786 1 Редовно одељење 9 6297 14 6 0 0 0 Српски 0 18
21797 1 Редовно одељење 1 18161 11 5 0 0 0 Српски 0 18
21802 1 2 Редовно одељење 25 40540 27 15 0 0 0 Српски 0 18
21821 1 Редовно одељење 1 18161 14 7 0 0 0 Српски 0 18
21839 1 Редовно одељење 9 16005 13 8 0 0 0 Српски 0 18
21844 1 Редовно одељење 1 18161 12 5 0 0 0 Српски 0 18
21855 1 4 Редовно одељење 25 26839 23 11 0 0 0 Српски 0 18
21861 1 Редовно одељење 1 18161 10 5 0 0 0 Српски 0 18
21868 1 Редовно одељење 9 26839 13 6 0 0 0 Српски 0 18
21883 1 5 Редовно одељење 25 16901 25 10 0 0 0 Српски 0 18
21896 1 Редовно одељење 9 16901 11 5 0 0 0 Српски 0 18
21909 1 Редовно одељење 1 18161 14 5 0 0 0 Српски 0 18
21922 2 1 Редовно одељење 26 18457 27 15 0 0 0 Српски 0 18
21934 2 Редовно одељење 10 18457 21 10 0 0 0 Српски 0 18
21956 2 Редовно одељење 2 18161 9 5 0 0 0 Српски 0 18
21968 2 2 Редовно одељење 18 22891 31 16 0 0 0 Српски 0 18
21985 2 Редовно одељење 10 22891 31 16 0 0 0 Српски 0 18
21991 2 Редовно одељење 2 18161 10 6 0 0 0 Српски 0 18
21999 2 3 Редовно одељење 36 30 17 0 0 0 Српски 0 18
22008 2 Редовно одељење 10 21 12 0 0 0 Српски 0 18
22015 2 Редовно одељење 2 18161 9 5 0 0 0 Српски 0 18
22046 2 4 Редовно одељење 18 41498 32 18 0 0 0 Српски 0 18
22054 2 Редовно одељење 10 41498 12 7 0 0 0 Српски 0 18
22063 2 Редовно одељење 2 18161 20 11 0 0 0 Српски 0 18
22069 3 1 Редовно одељење 23 23044 24 12 0 0 0 Српски 0 18
22148 3 Редовно одељење 11 23044 17 10 0 0 0 Српски 0 18
22154 3 Редовно одељење 3 18161 7 2 0 0 0 Српски 0 18
22161 3 2 Редовно одељење 19 7707 27 11 0 0 0 Српски 0 18
22189 3 Редовно одељење 11 7707 27 11 0 0 0 Српски 0 18
22196 3 Редовно одељење 3 18161 14 5 0 0 0 Српски 0 18
22203 3 3 Редовно одељење 19 37482 24 10 0 0 0 Српски 0 18
22211 3 Редовно одељење 11 37482 10 5 0 0 0 Српски 0 18
22220 3 Редовно одељење 3 18161 13 5 0 0 0 Српски 0 18
23165 6 Редовно одељење 14 30552 16 8 0 0 0 Српски 0 18
22750 3 4 Редовно одељење 19 23323 24 11 0 0 0 Српски 0 18
22760 3 Редовно одељење 11 23323 11 5 0 0 0 Српски 0 18
22768 3 Редовно одељење 3 18161 12 6 0 0 0 Српски 0 18
22778 3 5 Редовно одељење 19 2928 24 12 0 0 0 Српски 0 18
22825 4 Редовно одељење 0 15 7 0 0 0 Српски 0 18
22833 4 2 Редовно одељење 20 21050 25 12 0 0 0 Српски 0 18
22862 4 Редовно одељење 0 11 6 1 0 0 Српски 0 18
22867 4 Редовно одељење 4 18161 14 6 0 0 0 Српски 0 18
22878 4 3 Редовно одељење 20 49141 26 12 1 0 0 Српски 0 18
22887 4 Редовно одељење 12 49141 13 6 0 0 0 Српски 0 18
22891 4 Редовно одељење 4 18161 13 6 0 0 0 Српски 0 18
22912 5 Редовно одељење 13 30552 21 10 0 0 0 Српски 0 18
22938 5 Редовно одељење 5 18161 10 7 0 0 0 Српски 0 18
22949 5 Редовно одељење 73 28853 5 5 0 0 0 Српски 0 18
22958 5 Редовно одељење 77 106907 26 10 0 0 0 Српски 0 18
22974 5 1т1 Редовно одељење 99 34828 15 8 0 0 0 Српски 0 18
22980 5 1т2 Редовно одељење 99 24640 16 9 0 0 0 Српски 0 18
23027 5 Редовно одељење 13 30552 20 8 0 0 0 Српски 0 18
23033 5 Редовно одељење 5 18161 14 8 0 0 0 Српски 0 18
23041 5 Редовно одељење 73 28853 6 5 0 0 0 Српски 0 18
23048 5 Редовно одељење 77 106907 27 11 0 0 0 Српски 0 18
23058 5 2т1 Редовно одељење 99 34828 12 8 0 0 0 Српски 0 18
23060 5 2т2 Редовно одељење 99 24640 12 8 0 0 0 Српски 0 18
23066 5 Редовно одељење 13 30552 16 6 1 0 0 Српски 0 18
23071 5 Редовно одељење 5 18161 12 5 0 0 0 Српски 0 18
23076 5 Редовно одељење 73 28853 6 6 0 0 0 Српски 0 18
23081 5 Редовно одељење 77 106907 22 7 1 0 0 Српски 0 18
23090 5 3т1 Редовно одељење 99 34828 14 7 0 0 0 Српски 0 18
23098 5 3т2 Редовно одељење 99 24640 14 6 1 0 0 Српски 0 18
23110 6 Редовно одељење 14 30552 22 13 0 0 0 Српски 0 18
23115 6 Редовно одељење 6 18161 7 3 0 0 0 Српски 0 18
23125 6 Редовно одељење 74 28853 3 3 0 0 0 Српски 0 18
23138 6 1цс Редовно одељење 70 34740 9 7 0 0 0 Српски 0 18
23144 6 Редовно одељење 78 106907 17 6 0 0 0 Српски 0 18
23152 6 1т1 Редовно одељење 100 34828 14 13 0 0 0 Српски 0 18
23158 6 1т2 Редовно одељење 100 24640 15 13 0 0 0 Српски 0 18
23173 6 Редовно одељење 6 18161 16 8 0 0 0 Српски 0 18
23190 6 Редовно одељење 74 28853 4 4 0 0 0 Српски 0 18
23195 6 2цс Редовно одељење 70 34740 13 4 0 0 0 Српски 0 18
23203 6 Редовно одељење 78 106907 15 8 0 0 0 Српски 0 18
23214 6 2т1 Редовно одељење 100 34828 16 8 0 0 0 Српски 0 18
23219 6 2т2 Редовно одељење 100 24640 16 8 0 0 0 Српски 0 18
23232 6 Редовно одељење 14 30552 13 7 0 0 0 Српски 0 18
23239 6 Редовно одељење 6 18161 13 8 0 0 0 Српски 0 18
23244 6 Редовно одељење 74 28853 12 6 0 0 0 Српски 0 18
23248 6 3цс Редовно одељење 70 34740 3 3 0 0 0 Српски 0 18
23249 6 Редовно одељење 78 106907 11 6 0 0 0 Српски 0 18
23253 6 3т1 Редовно одељење 100 34828 13 8 0 0 0 Српски 0 18
23258 6 3т2 Редовно одељење 100 24640 13 7 0 0 0 Српски 0 18
23264 7 Редовно одељење 15 30552 19 11 0 0 0 Српски 0 18
23269 7 Редовно одељење 7 18161 7 3 0 0 0 Српски 0 18
23281 7 Редовно одељење 75 28853 9 9 0 0 0 Српски 0 18
23285 7 1цс Редовно одељење 71 34740 1 1 0 0 0 Српски 0 18
23289 7 Редовно одељење 79 106907 16 4 0 0 0 Српски 0 18
23292 7 1т1 Редовно одељење 101 34828 13 7 0 0 0 Српски 0 18
23300 7 Редовно одељење 15 30552 9 3 0 0 0 Српски 0 18
23303 7 Редовно одељење 7 18161 15 10 0 0 0 Српски 0 18
23311 7 2цс Редовно одељење 71 34740 7 7 0 0 0 Српски 0 18
23318 7 Редовно одељење 79 106907 19 6 0 0 0 Српски 0 18
23324 7 2т1 Редовно одељење 101 34828 13 6 0 0 0 Српски 0 18
23329 7 2т2 Редовно одељење 101 24640 13 7 0 0 0 Српски 0 18
23334 7 Редовно одељење 15 30552 5 2 0 0 0 Српски 0 18
23338 7 Редовно одељење 7 18161 20 10 0 0 0 Српски 0 18
23344 7 Редовно одељење 75 28853 2 2 0 0 0 Српски 0 18
23348 7 3цс Редовно одељење 71 34740 10 10 1 0 0 Српски 0 18
23354 7 Редовно одељење 79 106907 13 0 0 0 0 Српски 0 18
23359 7 3т1 Редовно одељење 101 34828 12 6 0 0 0 Српски 0 18
23363 7 3т2 Редовно одељење 101 24640 13 6 1 0 0 Српски 0 18
23367 8 Редовно одељење 16 30552 15 6 0 0 0 Српски 0 18
23370 8 Редовно одељење 8 18161 11 6 0 0 0 Српски 0 18
23374 8 Редовно одељење 76 28853 2 2 0 0 0 Српски 0 18
23378 8 1цс Редовно одељење 72 34740 8 8 0 0 0 Српски 0 18
23383 8 Редовно одељење 80 106907 16 2 0 0 0 Српски 0 18
23388 8 1т1 Редовно одељење 102 34828 13 6 0 0 0 Српски 0 18
23392 8 1т2 Редовно одељење 102 24640 13 6 0 0 0 Српски 0 18
23395 8 Редовно одељење 102 30552 14 8 0 0 0 Српски 0 18
23398 8 Редовно одељење 8 18161 11 6 0 0 0 Српски 0 18
23408 8 2цс Редовно одељење 72 34740 8 8 0 0 0 Српски 0 18
23406 8 Редовно одељење 76 28853 2 2 0 0 0 Српски 0 18
23413 8 Редовно одељење 80 106907 16 2 0 0 0 Српски 0 18
23416 8 2т1 Редовно одељење 102 34828 13 6 0 0 0 Српски 0 18
23419 8 2т2 Редовно одељење 102 24640 13 6 0 0 0 Српски 0 18
23434 5 Редовно одељење 59 31 17 0 0 0 Српски 0 18
23446 5 Редовно одељење 59 34 16 0 0 0 Српски 0 18
23452 6 Редовно одељење 60 29 16 0 0 0 Српски 0 18
23458 6 Редовно одељење 60 26 15 0 0 0 Српски 0 18
23466 7 Редовно одељење 61 26 14 0 0 0 Српски 0 18
23473 8 Редовно одељење 62 26 12 0 0 0 Српски 0 18
23482 5 Редовно одељење 59 45644 28 13 1 0 0 Српски 0 18
23489 6 Редовно одељење 60 45644 32 16 0 0 0 Српски 0 18
23499 7 Редовно одељење 61 45644 26 13 0 0 0 Српски 0 18
23504 7 Редовно одељење 61 45644 25 12 1 0 0 Српски 0 18
23512 8 Редовно одељење 62 45644 30 16 0 0 0 Српски 0 18
33880 1 Г1 Редовно одељење 9 3826 22 11 0 0 0 Српски 0 19
33912 1 Г2 Редовно одељење 9 28906 21 12 0 0 0 Српски 0 19
57218 5 И4 Редовно одељење 77 22 8 1 0 0 Српски 0 19
40394 1 Г3 Редовно одељење 9 20971 28 16 0 0 0 Српски 0 19
40588 1 Г4 Редовно одељење 9 27933 19 10 0 0 0 Српски 0 19
41461 1 Г5 Редовно одељење 9 7614 21 12 0 0 0 Српски 0 19
41621 1 В1 Редовно одељење 1 39595 16 9 0 0 0 Српски 0 19
41699 1 В2 Редовно одељење 1 39595 15 8 0 0 0 Српски 0 19
41780 1 Ч1 Редовно одељење 25 3826 27 13 0 0 0 Српски 0 19
41831 1 Ч2 Редовно одељење 25 20971 28 16 0 0 0 Српски 0 19
41883 1 Ч3 Редовно одељење 0 29 16 0 0 0 Српски 0 19
41915 1 Ч4 Редовно одељење 0 29 16 0 0 0 Српски 0 19
41959 1 Т1 Редовно одељење 0 27 15 0 0 0 Српски 0 19
52569 2 Г1 Редовно одељење 10 47556 15 8 0 0 0 Српски 0 19
52614 2 Г2 Редовно одељење 10 5168 17 9 0 0 0 Српски 0 19
52654 2 Г3 Редовно одељење 10 26822 18 7 0 0 0 Српски 0 19
52720 2 Г4 Редовно одељење 10 15383 15 6 0 0 0 Српски 0 19
52813 2 Г5 Редовно одељење 10 2755 17 6 0 0 0 Српски 0 19
53068 2 В1 Редовно одељење 2 39595 17 9 0 0 0 Српски 0 19
53124 2 В2 Редовно одељење 2 39595 18 10 0 0 0 Српски 0 19
53148 2 В3 Редовно одељење 2 39595 23 12 0 0 0 Српски 0 19
53203 2 Ч1 Редовно одељење 26 47556 27 13 0 0 0 Српски 0 19
53229 2 Ч2 Редовно одељење 26 5168 27 13 0 0 0 Српски 0 19
53266 2 Ч3 Редовно одељење 26 26822 30 13 0 0 0 Српски 0 19
53306 2 Т1 Редовно одељење 18 15383 28 14 0 0 0 Српски 0 19
53343 2 Ч4 Редовно одељење 26 2755 28 12 0 0 0 Српски 0 19
53807 3 Г1 Редовно одељење 11 31778 15 8 0 0 0 Српски 0 19
55153 3 Г2 Редовно одељење 11 46430 15 7 0 0 0 Српски 0 19
55212 3 Г3 Редовно одељење 11 31251 20 7 0 0 0 Српски 0 19
55292 3 Г4 Редовно одељење 11 29155 16 7 0 0 0 Српски 0 19
55309 3 Г5 Редовно одељење 11 13828 20 8 0 0 0 Српски 0 19
55363 3 В1 Редовно одељење 3 39595 17 8 0 0 0 Српски 0 19
55384 3 В2 Редовно одељење 3 39595 24 10 0 0 0 Српски 0 19
55398 3 В3 Редовно одељење 3 39595 23 13 0 0 0 Српски 0 19
55625 3 Р1 Редовно одељење 37 31778 31 16 0 0 0 Српски 0 19
55642 3 Р2 Редовно одељење 37 46430 28 10 0 0 0 Српски 0 19
55747 3 Р3 Редовно одељење 37 31251 30 10 0 0 0 Српски 0 19
55760 3 Р4 Редовно одељење 37 29155 30 13 0 0 0 Српски 0 19
55782 3 Р5 Редовно одељење 37 13828 32 15 0 0 0 Српски 0 19
55863 4 Г1 Редовно одељење 12 10147 21 10 0 0 0 Српски 0 19
55876 4 Г2 Редовно одељење 12 8397 18 9 0 0 0 Српски 0 19
55889 4 Г3 Редовно одељење 12 73 20 10 0 1 0 Српски 0 19
56141 4 Г4 Редовно одељење 12 6497 27 15 0 0 0 Српски 0 19
56150 4 Г5 Редовно одељење 12 27383 20 10 0 0 0 Српски 0 19
56231 4 В1 Редовно одељење 4 39595 19 11 0 0 0 Српски 0 19
56261 4 В2 Редовно одељење 4 39595 20 10 0 0 0 Српски 0 19
56408 4 ЛП1 Редовно одељење 34 10147 29 17 0 0 0 Српски 0 19
56425 4 ЛП2 Редовно одељење 34 8397 29 13 0 0 0 Српски 0 19
56565 4 ЛП3 Редовно одељење 34 27383 29 16 0 0 0 Српски 0 19
56591 4 Ч1 Редовно одељење 28 73 28 14 0 1 0 Српски 0 19
56603 4 Т1 Редовно одељење 20 6497 30 15 0 0 0 Српски 0 19
56905 5 Г1 Редовно одељење 13 2704 22 10 0 0 0 Српски 0 19
56948 5 Г2 Редовно одељење 13 2704 27 15 0 0 0 Српски 0 19
56970 5 Г3 Редовно одељење 13 35193 15 10 0 0 0 Српски 0 19
56985 5 Г4 Редовно одељење 13 35193 30 16 1 0 0 Српски 0 19
57010 5 Г5 Редовно одељење 13 2704 18 10 0 1 0 Српски 0 19
57106 5 В1 Редовно одељење 5 39595 24 13 0 0 0 Српски 0 19
57124 5 В2 Редовно одељење 5 39595 23 12 0 0 0 Српски 0 19
57170 5 И1 Редовно одељење 77 21 10 0 0 0 Српски 0 19
57194 5 И2 Редовно одељење 77 18 6 0 0 0 Српски 0 19
57202 5 И3 Редовно одељење 77 27992 16 6 0 0 0 Српски 0 19
57230 5 И5 Редовно одељење 77 16 5 0 0 0 Српски 0 19
57244 5 И6 Редовно одељење 77 20 7 0 0 0 Српски 0 19
57350 5 Х1 Редовно одељење 73 18772 21 21 0 0 0 Српски 0 19
57361 5 Х2 Редовно одељење 73 18772 24 23 0 1 0 Српски 0 19
57506 6 Г1 Редовно одељење 14 35369 15 8 0 0 0 Српски 0 19
57547 6 Г2 Редовно одељење 14 35369 15 10 0 0 0 Српски 0 19
57572 6 Г3 Редовно одељење 14 35369 19 7 0 0 0 Српски 0 19
57594 6 Г4 Редовно одељење 14 35369 18 12 0 0 0 Српски 0 19
57679 6 В1 Редовно одељење 6 39595 16 10 0 0 0 Српски 0 19
57693 6 В2 Редовно одељење 6 39595 16 9 0 0 0 Српски 0 19
57745 6 И1 Редовно одељење 78 16 3 0 0 0 Српски 0 19
57759 6 И2 Редовно одељење 78 15 4 0 0 0 Српски 0 19
57795 6 Х1 Редовно одељење 74 3217 20 13 0 0 0 Српски 0 19
57804 6 Х2 Редовно одељење 74 3217 16 12 0 0 0 Српски 0 19
57811 1 Х3 Редовно одељење 0 15 11 0 0 0 Српски 0 19
57820 6 Х4 Редовно одељење 74 3217 17 11 0 0 0 Српски 0 19
57829 6 Х3 Редовно одељење 74 3217 15 11 0 0 0 Српски 0 19
57908 7 Г1 Редовно одељење 15 35193 26 13 0 0 0 Српски 0 19
57921 7 Г2 Редовно одељење 15 35193 22 10 0 0 0 Српски 0 19
57930 7 Г3 Редовно одељење 15 35369 21 10 0 1 0 Српски 0 19
57936 7 Г4 Редовно одељење 15 35369 19 10 0 0 0 Српски 0 19
57969 7 В1 Редовно одељење 7 39595 19 11 0 0 0 Српски 0 19
57974 7 В2 Редовно одељење 7 39595 18 10 0 0 0 Српски 0 19
58011 7 Д1 Редовно одељење 63 18522 15 9 0 0 0 Српски 0 19
58016 7 Д2 Редовно одељење 63 18522 15 10 0 0 0 Српски 0 19
58025 7 Д3 Редовно одељење 63 18522 16 9 0 1 0 Српски 0 19
58048 7 И1 Редовно одељење 79 17 6 0 0 0 Српски 0 19
58053 7 И2 Редовно одељење 79 15 5 0 0 0 Српски 0 19
58080 7 Х1 Редовно одељење 75 18772 17 9 0 0 0 Српски 0 19
58082 7 Х2 Редовно одељење 75 18772 15 8 0 0 0 Српски 0 19
58086 7 Х3 Редовно одељење 75 18772 15 8 0 0 0 Српски 0 19
58133 8 Г1 Редовно одељење 16 2704 24 15 0 0 0 Српски 0 19
58141 8 Г2 Редовно одељење 16 28887 16 8 0 0 0 Српски 0 19
58147 8 Г3 Редовно одељење 16 2704 15 7 0 1 0 Српски 0 19
58156 8 Г4 Редовно одељење 16 28887 19 11 0 0 0 Српски 0 19
58198 8 В1 Редовно одељење 0 15 8 0 0 0 Српски 0 19
58203 8 В2 Редовно одељење 8 39595 15 9 0 0 0 Српски 0 19
58205 8 В3 Редовно одељење 8 39595 15 9 0 0 0 Српски 0 19
58211 8 В4 Редовно одељење 8 39595 17 9 0 0 0 Српски 0 19
58251 8 Д1 Редовно одељење 64 18522 21 12 0 0 0 Српски 0 19
58264 8 И1 Редовно одељење 80 21 9 0 0 0 Српски 0 19
58270 8 И2 Редовно одељење 80 17268 25 8 0 0 0 Српски 0 19
58287 8 Х1 Редовно одељење 76 3217 25 16 0 0 0 Српски 0 19
58290 8 Х2 Редовно одељење 76 3217 21 15 0 1 0 Српски 0 19
58295 8 Х3 Редовно одељење 76 3217 22 15 0 0 0 Српски 0 19
58377 5 Т1 Редовно одељење 99 23702 13 8 0 0 0 Српски 0 19
58381 5 Т2 Редовно одељење 99 15400 13 7 0 0 0 Српски 0 19
58390 5 Т3 Редовно одељење 99 14162 12 6 0 0 0 Српски 0 19
58394 5 Т4 Редовно одељење 99 7589 12 6 0 0 0 Српски 0 19
58400 5 Т5 Редовно одељење 99 23702 13 8 0 0 0 Српски 0 19
58409 5 Т6 Редовно одељење 99 7589 12 7 0 0 0 Српски 0 19
58416 5 Т7 Редовно одељење 99 23702 15 8 1 0 0 Српски 0 19
58421 5 Т8 Редовно одељење 99 7589 15 8 0 0 0 Српски 0 19
58434 5 Т9 Редовно одељење 99 23702 12 6 0 0 0 Српски 0 19
58443 5 Т10 Редовно одељење 99 7589 13 7 0 1 0 Српски 0 19
58457 5 Т11 Редовно одељење 99 23702 14 8 0 0 0 Српски 0 19
58462 5 Т12 Редовно одељење 99 7589 14 7 0 0 0 Српски 0 19
58539 5 ИС1 Редовно одељење 59 26 15 0 0 0 Српски 0 19
58545 5 ИС2 Редовно одељење 59 24 12 0 0 0 Српски 0 19
58551 5 ИС3 Редовно одељење 59 25 15 0 0 0 Српски 0 19
58554 5 ИС4 Редовно одељење 59 30 16 1 0 0 Српски 0 19
58560 5 ИС5 Редовно одељење 59 25 13 0 1 0 Српски 0 19
58565 5 ИС6 Редовно одељење 59 23031 28 15 0 0 0 Српски 0 19
58616 6 Т7 Редовно одељење 100 15400 12 8 0 0 0 Српски 0 19
58581 6 Т1 Редовно одељење 100 15400 12 7 0 0 0 Српски 0 19
58583 6 Т2 Редовно одељење 100 14162 12 6 0 0 0 Српски 0 19
58589 6 Т3 Редовно одељење 100 15400 13 7 0 0 0 Српски 0 19
58592 6 Т4 Редовно одељење 100 14162 13 7 0 0 0 Српски 0 19
58599 6 Т5 Редовно одељење 100 15400 13 6 0 0 0 Српски 0 19
58606 6 Т6 Редовно одељење 100 14162 13 6 0 0 0 Српски 0 19
58624 6 Т8 Редовно одељење 100 14162 12 7 0 0 0 Српски 0 19
58673 6 ИС1 Редовно одељење 60 45968 24 13 0 0 0 Српски 0 19
58686 6 ИС2 Редовно одељење 60 45968 26 14 0 0 0 Српски 0 19
58697 6 ИС3 Редовно одељење 60 45968 26 12 0 0 0 Српски 0 19
58712 6 ИС4 Редовно одељење 60 45968 23 15 0 0 0 Српски 0 19
58775 7 Т1 Редовно одељење 101 23702 12 6 0 0 0 Српски 0 19
58779 7 Т2 Редовно одељење 101 7589 13 7 0 0 0 Српски 0 19
58787 7 Т3 Редовно одељење 101 23702 13 6 0 0 0 Српски 0 19
58810 7 Т4 Редовно одељење 101 7589 13 6 0 0 0 Српски 0 19
58821 7 Т5 Редовно одељење 101 23702 13 6 0 0 0 Српски 0 19
58831 7 Т6 Редовно одељење 101 7589 12 6 0 0 0 Српски 0 19
58875 7 Т7 Редовно одељење 101 7589 12 6 0 0 0 Српски 0 19
58883 7 Т8 Редовно одељење 101 7589 13 7 0 1 0 Српски 0 19
58888 7 Т9 Редовно одељење 101 23702 13 7 0 0 0 Српски 0 19
58898 7 Т10 Редовно одељење 101 7589 12 7 0 0 0 Српски 0 19
59041 7 ИС1 Редовно одељење 61 23031 25 13 0 0 0 Српски 0 19
59047 7 ИС2 Редовно одељење 61 23031 26 12 0 0 0 Српски 0 19
59053 7 ИС3 Редовно одељење 61 23031 25 12 0 0 0 Српски 0 19
59060 7 ИС4 Редовно одељење 61 23031 25 13 0 1 0 Српски 0 19
59064 7 ИС5 Редовно одељење 61 23031 24 14 0 0 0 Српски 0 19
59108 8 Т1 Редовно одељење 102 15400 14 8 0 0 0 Српски 0 19
59116 8 Т2 Редовно одељење 102 14162 13 7 0 0 0 Српски 0 19
59121 8 Т3 Редовно одељење 102 15400 13 6 0 0 0 Српски 0 19
59128 8 Т4 Редовно одељење 102 14 6 0 0 0 Српски 0 19
59132 8 Т5 Редовно одељење 102 15400 14 8 0 0 0 Српски 0 19
59137 8 Т6 Редовно одељење 102 14162 13 7 0 0 0 Српски 0 19
59144 8 Т7 Редовно одељење 102 15400 13 8 0 0 0 Српски 0 19
59149 8 Т8 Редовно одељење 102 14162 13 8 0 1 0 Српски 0 19
59155 8 Т9 Редовно одељење 102 15400 14 8 0 0 0 Српски 0 19
59159 8 Т10 Редовно одељење 102 14162 14 9 0 0 0 Српски 0 19
59221 8 ИС1 Редовно одељење 62 45968 27 15 0 0 0 Српски 0 19
59226 8 ИС2 Редовно одељење 62 27 12 0 0 0 Српски 0 19
59233 8 ИС3 Редовно одељење 62 45968 27 15 0 0 0 Српски 0 19
59242 8 ИС4 Редовно одељење 62 26 16 0 1 0 Српски 0 19
59247 8 ИС5 Редовно одељење 62 28 17 0 0 0 Српски 0 19
41314 1 1 Редовно одељење 9 44422 19 8 0 0 0 Српски 0 20
41357 1 1a Редовно одељење 9 46159 19 9 0 0 0 Српски 0 20
41449 1 1b Редовно одељење 9 15133 21 10 0 0 0 Српски 0 20
41594 1 1c Редовно одељење 1 16 10 0 0 0 Српски 0 20
41730 2 1 Редовно одељење 10 17 7 0 0 0 Српски 0 20
41834 2 1a Редовно одељење 10 23921 19 10 0 0 0 Српски 0 20
41877 2 1b Редовно одељење 10 48629 10 7 0 0 0 Српски 0 20
41919 2 1c Редовно одељење 2 29 12 0 0 0 Српски 0 20
42001 3 1 Редовно одељење 11 36521 14 6 0 0 0 Српски 0 20
42049 3 1a Редовно одељење 11 46817 22 12 0 0 0 Српски 0 20
42163 3 1b Редовно одељење 11 30869 16 9 0 1 0 Српски 0 20
42216 3 1c Редовно одељење 3 15 8 0 0 0 Српски 0 20
42301 4 1 Редовно одељење 12 16568 10 6 0 0 1 Српски 0 20
42392 4 1a Редовно одељење 12 19595 19 10 0 0 0 Српски 0 20
42580 4 1b Редовно одељење 4 23 13 0 0 0 Српски 0 20
63414 8 1 Редовно одељење 16 48607 32 20 0 0 0 Српски 0 20
43250 1 1d Редовно одељење 25 44422 14 6 0 0 0 Српски 0 20
72483 6 1g Редовно одељење 60 25963 24 13 0 0 0 Српски 0 20
43305 1 1e Редовно одељење 31 46159 13 5 0 0 0 Српски 0 20
43502 1 1f Редовно одељење 31 44422 13 5 0 0 0 Српски 0 20
43537 1 1g Редовно одељење 31 15133 13 7 0 0 0 Српски 0 20
43573 1 1h Редовно одељење 35 46159 15 5 0 0 0 Српски 0 20
43819 2 1e Редовно одељење 26 25 16 0 0 0 Српски 0 20
43950 1 1l Редовно одељење 31 15133 13 7 0 0 0 Српски 0 20
44139 2 1f Редовно одељење 26 23921 25 11 0 0 0 Српски 0 20
44455 2 1h Редовно одељење 18 48629 25 15 0 0 0 Српски 0 20
44658 3 1d Редовно одељење 27 36521 22 11 0 0 0 Српски 0 20
44744 3 1f Редовно одељење 37 30869 23 12 0 1 0 Српски 0 20
44902 4 1d Редовно одељење 28 16568 25 14 0 0 0 Српски 0 20
45012 4 1f Редовно одељење 28 19595 27 15 0 0 0 Српски 0 20
45422 5 1 Редовно одељење 13 48607 34 11 0 1 0 Српски 0 20
46442 5 1a Редовно одељење 5 18 10 0 0 0 Српски 0 20
46590 5 1b Редовно одељење 29 20093 13 6 0 1 0 Српски 0 20
46673 5 1c Редовно одељење 77 8071 20 10 0 0 0 Српски 0 20
46778 5 1d Редовно одељење 77 8071 20 5 0 0 0 Српски 0 20
48627 6 1 Редовно одељење 14 48607 27 14 0 1 0 Српски 0 20
48716 6 1a Редовно одељење 14 108650 24 13 0 0 0 Српски 0 20
48831 6 1b Редовно одељење 6 21 12 0 0 0 Српски 0 20
49276 6 1c Редовно одељење 30 20093 16 6 0 0 0 Српски 0 20
49435 6 1d Редовно одељење 78 26545 35 20 0 0 0 Српски 0 20
49978 6 1e Редовно одељење 70 25260 21 10 0 0 0 Српски 0 20
63023 7 1 Редовно одељење 15 48607 28 13 0 0 0 Српски 0 20
63066 7 1a Редовно одељење 7 30 15 0 0 0 Српски 0 20
63431 8 1a Редовно одељење 8 19 8 1 0 1 Српски 0 20
63202 7 1b Редовно одељење 79 26545 22 10 0 0 0 Српски 0 20
63307 7 1c Редовно одељење 71 25260 13 7 0 0 0 Српски 0 20
63327 7 1d Редовно одељење 63 1656 23 11 0 0 0 Српски 0 20
63617 8 1b Редовно одељење 80 26545 16 8 0 0 0 Српски 0 20
63667 8 1c Редовно одељење 64 1656 35 20 1 0 1 Српски 0 20
69867 3 1g Редовно одељење 27 46817 22 12 0 0 0 Српски 0 20
70170 5 1e Редовно одељење 59 25963 26 14 0 1 0 Српски 0 20
70301 5 1f Редовно одељење 59 25725 27 7 0 0 0 Српски 0 20
72397 6 1f Редовно одељење 60 25725 24 12 0 0 0 Српски 0 20
72570 6 1h Редовно одељење 60 25963 24 11 0 0 0 Српски 0 20
72662 7 1e Редовно одељење 61 25725 18 18 0 0 0 Српски 0 20
72735 7 1f Редовно одељење 61 25963 12 0 0 0 0 Српски 0 20
72910 7 1g Редовно одељење 61 25725 10 10 0 0 0 Српски 0 20
72973 7 1h Редовно одељење 61 25963 18 0 0 0 0 Српски 0 20
73096 8 1d Редовно одељење 62 25725 13 13 0 0 0 Српски 0 20
73206 8 1e Редовно одељење 62 25963 8 0 1 0 0 Српски 0 20
73288 8 1f Редовно одељење 62 25725 15 15 0 0 0 Српски 0 20
73331 8 1g Редовно одељење 62 25963 15 0 0 0 0 Српски 0 20
75085 10 1 Редовно одељење 0 30 20 0 0 0 Српски 0 20
75164 10 2 Редовно одељење 0 15 10 0 0 0 Српски 0 20
75754 6 1ho Редовно одељење 74 638 30 20 0 0 0 Српски 0 20
75840 7 1or Редовно одељење 75 638 15 10 0 0 0 Српски 0 20
68731 8 Г Редовно одељење 16 1395 15 11 1 0 0 Српски 0 21
66053 1 Г Редовно одељење 9 45020 21 8 0 0 0 Српски 0 21
66091 1 Г Редовно одељење 9 44514 23 10 1 0 0 Српски 0 21
66127 1 В Редовно одељење 1 19423 21 8 0 0 0 Српски 0 21
66202 1 ЧП Редовно одељење 25 44514 23 9 0 0 0 Српски 0 21
66315 1 ЛП Редовно одељење 31 45020 15 10 0 0 0 Српски 0 21
66381 1 Р Редовно одељење 35 36624 27 7 1 0 0 Српски 0 21
66695 3 Г Редовно одељење 11 6464 17 10 1 0 0 Српски 0 21
66719 3 Г Редовно одељење 11 6464 19 11 0 0 0 Српски 0 21
66740 3 В Редовно одељење 3 19423 21 14 0 0 0 Српски 0 21
66772 3 В Редовно одељење 3 19423 20 17 0 0 0 Српски 0 21
66826 3 ЧП Редовно одељење 27 19198 29 23 0 0 0 Српски 0 21
66901 3 Р Редовно одељење 37 49342 15 6 0 0 0 Српски 0 21
66949 3 Р Редовно одељење 37 49342 15 8 1 0 0 Српски 0 21
66970 3 Р Редовно одељење 37 19198 17 15 0 0 0 Српски 0 21
67049 4 Г Редовно одељење 12 27088 16 9 0 0 0 Српски 0 21
67080 4 Г Редовно одељење 12 16813 21 6 0 0 0 Српски 0 21
67109 4 В Редовно одељење 4 19423 18 9 0 0 0 Српски 0 21
67137 4 Р Редовно одељење 38 27088 26 12 0 0 0 Српски 0 21
67148 4 Р Редовно одељење 38 16813 29 12 0 0 0 Српски 0 21
67212 5 Г Редовно одељење 13 14657 21 14 0 0 0 Српски 0 21
67233 5 Г Редовно одељење 13 18137 18 6 0 0 0 Српски 0 21
67296 5 В Редовно одељење 5 19423 19 5 0 0 0 Српски 0 21
67334 5 И Редовно одељење 77 40899 17 6 0 0 0 Српски 0 21
67356 5 И Редовно одељење 77 40899 15 4 0 0 0 Српски 0 21
67382 5 ЦСВ Редовно одељење 69 25260 20 15 0 0 0 Српски 0 21
67741 6 В Редовно одељење 14 18137 7 3 0 0 0 Српски 0 21
73519 2 Г Редовно одељење 10 36754 20 11 0 0 0 Српски 0 21
68162 7 Г Редовно одељење 15 107415 15 6 0 0 0 Српски 0 21
68315 7 Г Редовно одељење 15 1395 22 13 0 0 0 Српски 0 21
68386 7 В Редовно одељење 7 19423 13 6 0 0 0 Српски 0 21
68414 7 И Редовно одељење 79 40899 17 4 0 0 0 Српски 0 21
68450 7 ЦСВ Редовно одељење 71 41349 15 10 0 0 0 Српски 0 21
68495 7 СЖП Редовно одељење 67 1395 18 11 0 0 0 Српски 0 21
68654 8 Г Редовно одељење 16 18137 15 7 1 0 0 Српски 0 21
68690 8 Г Редовно одељење 16 18137 22 13 0 0 0 Српски 0 21
68793 8 В Редовно одељење 8 19423 15 4 0 0 0 Српски 0 21
68872 8 И Редовно одељење 80 19003 15 5 1 0 0 Српски 0 21
68943 8 И Редовно одељење 80 19003 15 6 1 0 0 Српски 0 21
68977 8 СЖП Редовно одељење 68 1395 16 10 0 0 0 Српски 0 21
69003 8 ЦСВ Редовно одељење 72 41349 21 14 0 0 0 Српски 0 21
69680 5 Т Редовно одељење 99 35460 15 5 0 0 0 Српски 0 21
69708 5 Т Редовно одељење 99 40899 16 9 0 0 0 Српски 0 21
69757 6 Т Редовно одељење 100 35460 15 8 0 0 0 Српски 0 21
69820 5 Т Редовно одељење 99 35460 15 8 0 0 0 Српски 0 21
69849 5 Т Редовно одељење 99 40899 14 4 0 0 0 Српски 0 21
69922 6 Т Редовно одељење 100 40899 15 6 0 0 0 Српски 0 21
70036 6 Т Редовно одељење 0 12 7 3 0 0 Српски 0 21
70110 6 Т Редовно одељење 0 11 7 1 0 0 Српски 0 21
70172 7 Т Редовно одељење 101 35460 13 8 0 0 0 Српски 0 21
70613 8 Т Редовно одељење 102 35460 14 6 0 0 0 Српски 0 21
70235 7 Т Редовно одељење 101 40899 12 4 0 0 0 Српски 0 21
70283 7 Т Редовно одељење 101 35460 12 7 0 0 0 Српски 0 21
70320 7 Т Редовно одељење 101 40899 12 6 0 0 0 Српски 0 21
70539 8 Т Редовно одељење 102 35460 17 8 1 0 0 Српски 0 21
70575 8 Т Редовно одељење 102 35460 14 10 0 0 0 Српски 0 21
70660 8 Т Редовно одељење 102 35460 11 4 1 0 0 Српски 0 21
70796 8 Т Редовно одељење 102 40899 12 7 0 0 0 Српски 0 21
73545 2 Г Редовно одељење 10 36754 19 8 0 0 0 Српски 0 21
73657 2 В Редовно одељење 2 19423 18 12 0 0 0 Српски 0 21
73780 2 В Редовно одељење 2 19423 13 7 0 0 0 Српски 0 21
73838 2 Т Редовно одељење 18 20379 16 10 0 0 0 Српски 0 21
73878 2 ЧП Редовно одељење 26 20379 15 8 0 0 0 Српски 0 21
73988 2 Р Редовно одељење 36 1513 18 12 0 0 0 Српски 0 21
74152 2 Р Редовно одељење 0 21 8 0 0 0 Српски 0 21
74957 6 Г Редовно одељење 14 35507 24 13 0 0 0 Српски 0 21
75010 6 Г Редовно одељење 78 40899 22 13 4 0 0 Српски 0 21
75598 6 ЦСВ Редовно одељење 70 41349 15 11 3 0 0 Српски 0 21
75720 6 И Редовно одељење 78 40899 20 9 1 0 0 Српски 0 21
78702 6 И Редовно одељење 78 40899 18 9 1 0 0 Српски 0 21
89782 5 0 Редовно одељење 59 45644 31 14 0 0 0 Српски 0 21
89784 5 0 Редовно одељење 59 45644 29 11 0 0 0 Српски 0 21
89857 6 Редовно одељење 60 28323 30 15 0 0 0 Српски 0 21
89859 6 од Редовно одељење 60 45644 23 14 4 0 0 Српски 0 21
89860 7 р Редовно одељење 61 28323 26 12 0 0 0 Српски 0 21
89864 7 р Редовно одељење 61 28323 24 13 0 0 0 Српски 0 21
89867 8 к Редовно одељење 62 28323 17 8 1 0 0 Српски 0 21
89869 8 к Редовно одељење 62 28323 28 16 0 0 0 Српски 0 21
89872 8 к Редовно одељење 62 28323 22 11 1 0 0 Српски 0 21
83585 4 В3 Редовно одељење 4 42588 14 7 0 0 0 Српски 0 22
83725 5 В1 Редовно одељење 5 42588 14 0 0 0 0 Српски 0 22
82616 1 Редовно одељење 9 37255 15 9 0 0 0 Српски 0 22
81694 1 Редовно одељење 9 33178 15 8 0 0 0 Српски 0 22
81986 1 1 И Редовно одељење 35 11485 23 10 0 0 0 Српски 0 22
82284 1 Редовно одељење 9 1255 15 8 1 0 0 Српски 0 22
83412 3 В1 Редовно одељење 3 42588 15 10 0 0 0 Српски 0 22
82476 1 Редовно одељење 35 11485 22 12 1 0 0 Српски 0 22
82954 3 Редовно одељење 37 11485 30 19 0 0 0 Српски 0 22
82639 1 Редовно одељење 35 11485 24 11 0 0 0 Српски 0 22
83775 5 Редовно одељење 13 41476 15 5 0 0 0 Српски 0 22
82659 1 Редовно одељење 9 33882 15 11 0 0 0 Српски 0 22
82668 1 Редовно одељење 35 11485 25 11 0 0 0 Српски 0 22
82725 1 В1 Редовно одељење 1 6565 18 10 0 0 0 Српски 0 22
82750 1 В2 Редовно одељење 1 42588 17 8 0 0 0 Српски 0 22
82802 2 Редовно одељење 10 16548 16 8 0 1 0 Српски 0 22
82812 2 Редовно одељење 36 11485 29 13 0 1 0 Српски 0 22
82829 2 Редовно одељење 10 40027 18 11 0 1 0 Српски 0 22
82886 2 Редовно одељење 36 11485 30 18 0 1 0 Српски 0 22
82934 2 Редовно одељење 0 24 9 0 0 0 Српски 0 22
83044 2 Редовно одељење 10 33672 15 5 0 0 0 Српски 0 22
83152 2 В1 Редовно одељење 2 42588 17 8 0 0 0 Српски 0 22
83161 2 В2 Редовно одељење 2 42588 17 8 0 0 0 Српски 0 22
83257 3 Редовно одељење 0 15 9 0 0 0 Српски 0 22
83272 3 Редовно одељење 11 3256 12 5 0 0 0 Српски 0 22
83294 3 Редовно одељење 11 13766 12 7 0 0 0 Српски 0 22
83420 3 В2 Редовно одељење 3 6565 16 9 0 0 0 Српски 0 22
83424 3 В3 Редовно одељење 3 42588 12 6 0 0 0 Српски 0 22
83497 4 Редовно одељење 38 11485 30 13 0 0 0 Српски 0 22
83509 4 Редовно одељење 38 11485 28 14 0 0 0 Српски 0 22
83516 4 Редовно одељење 38 11485 28 19 0 0 0 Српски 0 22
83522 4 Редовно одељење 38 11485 30 18 0 0 0 Српски 0 22
83533 4 Редовно одељење 12 8713 15 7 0 0 0 Српски 0 22
83539 4 В1 Редовно одељење 4 42588 15 6 0 0 0 Српски 0 22
83547 4 Редовно одељење 12 42383 13 7 0 0 0 Српски 0 22
83554 4 В2 Редовно одељење 4 42588 13 7 0 0 0 Српски 0 22
83573 4 Редовно одељење 12 11485 14 10 0 1 0 Српски 0 22
83648 4 Редовно одељење 12 38712 15 9 0 0 0 Српски 0 22
83655 4 В4 Редовно одељење 4 42588 15 9 0 0 0 Српски 0 22
83699 5 Редовно одељење 77 11485 26 12 0 0 0 Српски 0 22
83714 5 Редовно одељење 13 29993 12 6 0 0 0 Српски 0 22
83746 5 Редовно одељење 77 11485 21 8 0 0 0 Српски 0 22
83758 5 Редовно одељење 0 15 4 0 0 0 Српски 0 22
83769 5 Редовно одељење 77 11485 24 10 0 0 0 Српски 0 22
83779 5 Редовно одељење 77 11485 25 10 0 0 0 Српски 0 22
83783 5 Редовно одељење 13 41476 15 5 0 0 0 Српски 0 22
83809 5 В2 Редовно одељење 5 6565 25 14 0 0 0 Српски 0 22
85284 5 ТИ4 Редовно одељење 0 25 10 0 0 0 Српски 0 22
85283 5 ТИ3 Редовно одељење 0 24 10 0 0 0 Српски 0 22
85282 5 ТИ2 Редовно одељење 0 21 8 1 0 0 Српски 0 22
85279 5 ТИ1 Редовно одељење 0 26 12 0 0 0 Српски 0 22
84747 6 Редовно одељење 78 42129 33 19 0 0 0 Српски 0 22
84762 6 Редовно одељење 14 2414 17 10 0 0 0 Српски 0 22
84776 6 Редовно одељење 6 42588 16 9 0 0 0 Српски 0 22
84793 6 Редовно одељење 78 42129 32 13 0 0 0 Српски 0 22
84800 6 Редовно одељење 14 41476 16 7 0 0 0 Српски 0 22
84810 6 Редовно одељење 78 42129 33 15 0 0 0 Српски 0 22
84814 6 Редовно одељење 14 41476 17 8 0 0 0 Српски 0 22
84819 6 Редовно одељење 6 42588 16 7 0 0 0 Српски 0 22
84859 6 Редовно одељење 6 42588 16 6 0 0 0 Српски 0 22
84874 7 Редовно одељење 79 42129 31 12 0 0 0 Српски 0 22
84898 7 Редовно одељење 79 42129 29 12 0 0 0 Српски 0 22
84900 7 Редовно одељење 79 42129 25 12 0 0 0 Српски 0 22
84925 7 Г1 Редовно одељење 15 29993 13 6 0 0 0 Српски 0 22
84928 7 Г2 Редовно одељење 15 29993 13 6 0 0 0 Српски 0 22
84937 7 Г3 Редовно одељење 15 29993 12 6 0 0 0 Српски 0 22
84940 7 Г4 Редовно одељење 15 29993 15 6 0 0 0 Српски 0 22
84952 7 В1 Редовно одељење 7 6565 16 6 0 0 0 Српски 0 22
84968 7 В2 Редовно одељење 7 6565 13 5 0 0 0 Српски 0 22
84975 8 Редовно одељење 80 11485 30 13 0 1 0 Српски 0 22
84979 8 Редовно одељење 80 11485 34 17 0 1 0 Српски 0 22
84982 8 Редовно одељење 80 11485 33 15 1 0 0 Српски 0 22
84997 8 Г1 Редовно одељење 16 41476 17 8 0 1 0 Српски 0 22
85007 8 Г2 Редовно одељење 16 26637 16 8 1 0 0 Српски 0 22
85008 8 Г3 Редовно одељење 16 26637 16 8 0 0 0 Српски 0 22
85010 8 Г4 Редовно одељење 16 26637 16 8 0 0 0 Српски 0 22
85015 8 В1 Редовно одељење 8 6565 17 7 0 1 0 Српски 0 22
85018 8 В2 Редовно одељење 8 6565 15 6 0 0 0 Српски 0 22
85289 6 ТИ1 Редовно одељење 0 33 19 0 0 0 Српски 0 22
85290 6 ТИ2 Редовно одељење 0 32 13 0 0 0 Српски 0 22
85292 6 ТИ3 Редовно одељење 0 33 15 0 0 0 Српски 0 22
85293 7 ТИ1 Редовно одељење 0 31 12 0 0 0 Српски 0 22
85297 7 ТИ2 Редовно одељење 0 29 12 0 0 0 Српски 0 22
85299 7 ТИ3 Редовно одељење 0 25 12 0 0 0 Српски 0 22
85300 8 ТИ1 Редовно одељење 62 28924 30 13 0 1 0 Српски 0 22
85302 8 ТИ2 Редовно одељење 62 28924 34 17 0 1 0 Српски 0 22
85304 8 ТИ3 Редовно одељење 62 28924 33 15 1 0 0 Српски 0 22
88060 5 ИС1 Редовно одељење 59 23742 26 12 0 0 0 Српски 0 22
88095 5 ИС2 Редовно одељење 59 23742 21 8 1 0 0 Српски 0 22
88131 5 ИС4 Редовно одељење 59 28924 25 10 0 0 0 Српски 0 22
88115 5 ИС3 Редовно одељење 59 23742 24 10 0 0 0 Српски 0 22
88156 6 ИС1 Редовно одељење 60 28924 28 28 0 0 0 Српски 0 22
88164 6 ИС2 Редовно одељење 60 28924 19 19 0 0 0 Српски 0 22
88178 6 ИС3 Редовно одељење 60 28924 25 0 0 0 0 Српски 0 22
88183 6 ИС4 Редовно одељење 60 28924 26 0 0 0 0 Српски 0 22
88217 7 ИС1 Редовно одељење 61 23742 31 12 0 0 0 Српски 0 22
88220 7 ИС2 Редовно одељење 61 23742 29 12 0 0 0 Српски 0 22
88222 7 ИС3 Редовно одељење 61 23742 25 12 0 0 0 Српски 0 22
88226 8 ИС1 Редовно одељење 0 30 13 0 1 0 Српски 0 22
88228 8 ИС2 Редовно одељење 0 34 17 0 1 0 Српски 0 22
88231 8 ИС3 Редовно одељење 0 33 15 1 0 0 Српски 0 22
77076 5 4 Редовно одељење 13 22526 15 5 2 0 0 Српски 0 23
74865 3 11 Редовно одељење 3 4855 16 8 1 0 0 Српски 0 23
73212 2 6 Редовно одељење 10 21615 15 4 2 0 0 Српски 0 23
71253 1 1 Редовно одељење 31 4233 30 14 2 0 0 Српски 0 23
71555 1 2 Редовно одељење 9 4233 30 14 2 0 0 Српски 0 23
71609 1 3 Редовно одељење 31 46812 29 15 2 0 0 Српски 0 23
71736 1 4 Редовно одељење 9 46812 18 10 1 0 0 Српски 0 23
71796 1 5 Редовно одељење 9 4594 11 8 1 0 0 Српски 0 23
71847 1 6 Редовно одељење 31 4594 28 15 1 0 0 Српски 0 23
71888 1 7 Редовно одељење 31 41303 28 15 1 0 0 Српски 0 23
71976 1 8 Редовно одељење 9 41303 19 11 1 0 0 Српски 0 23
72016 1 9 Редовно одељење 31 19763 26 13 1 0 0 Српски 0 23
72082 1 10 Редовно одељење 9 19763 20 10 1 0 0 Српски 0 23
72172 1 11 Редовно одељење 1 4855 20 9 1 0 0 Српски 0 23
72208 1 12 Редовно одељење 1 6565 23 10 0 0 0 Српски 0 23
72827 2 1 Редовно одељење 26 18131 23 12 1 0 0 Српски 0 23
73017 2 2 Редовно одељење 10 18131 23 12 1 0 0 Српски 0 23
73065 2 3 Редовно одељење 26 49127 23 11 1 0 0 Српски 0 23
73111 2 4 Редовно одељење 10 49127 17 8 1 0 0 Српски 0 23
73161 2 5 Редовно одељење 26 21615 19 7 2 0 0 Српски 0 23
73269 2 7 Редовно одељење 26 15116 22 10 1 0 0 Српски 0 23
73310 2 8 Редовно одељење 10 15116 14 6 1 0 0 Српски 0 23
73346 2 9 Редовно одељење 18 40761 25 13 0 0 0 Српски 0 23
77223 5 6 Редовно одељење 5 6565 26 12 0 0 0 Српски 0 23
73383 2 10 Редовно одељење 10 40761 5 2 0 0 0 Српски 0 23
73429 2 11 Редовно одељење 26 25394 19 10 1 0 0 Српски 0 23
73468 2 12 Редовно одељење 10 25394 11 6 1 0 0 Српски 0 23
73584 2 13 Редовно одељење 2 4855 16 8 0 0 0 Српски 0 23
73654 2 14 Редовно одељење 2 6565 15 6 0 0 0 Српски 0 23
73700 2 15 Редовно одељење 2 6565 15 11 0 0 0 Српски 0 23
74304 3 1 Редовно одељење 27 14633 21 11 2 0 0 Српски 0 23
74356 3 2 Редовно одељење 11 14633 16 8 2 0 0 Српски 0 23
74428 3 3 Редовно одељење 27 22356 23 12 1 0 0 Српски 0 23
74479 3 4 Редовно одељење 11 22356 19 8 1 0 0 Српски 0 23
74526 3 5 Редовно одељење 27 19109 21 11 0 0 0 Српски 0 23
74579 3 6 Редовно одељење 11 19109 13 9 0 0 0 Српски 0 23
74637 3 7 Редовно одељење 27 44863 23 15 1 0 0 Српски 0 23
74700 3 8 Редовно одељење 11 44863 17 10 1 0 0 Српски 0 23
74744 3 9 Редовно одељење 37 9344 22 10 1 0 0 Српски 0 23
74799 3 10 Редовно одељење 11 9344 16 8 0 0 0 Српски 0 23
74907 3 12 Редовно одељење 3 6565 15 8 0 0 0 Српски 0 23
74994 4 1 Редовно одељење 38 45066 24 13 2 0 0 Српски 0 23
75032 4 2 Редовно одељење 12 45066 20 11 2 0 0 Српски 0 23
75117 4 3 Редовно одељење 28 29552 24 14 2 0 0 Српски 0 23
75246 4 6 Редовно одељење 12 29552 12 7 2 0 0 Српски 0 23
75282 4 7 Редовно одељење 28 10541 23 10 1 0 0 Српски 0 23
75325 4 8 Редовно одељење 12 10541 13 7 1 0 0 Српски 0 23
75445 4 10 Редовно одељење 12 28685 14 7 1 0 0 Српски 0 23
75405 4 9 Редовно одељење 28 28685 18 9 1 0 0 Српски 0 23
75495 4 11 Редовно одељење 4 6565 20 9 0 0 0 Српски 0 23
75571 4 12 Редовно одељење 4 4855 17 8 0 0 0 Српски 0 23
76770 5 1 Редовно одељење 13 32392 15 6 1 0 0 Српски 0 23
76934 5 2 Редовно одељење 13 22526 21 12 2 0 0 Српски 0 23
77022 5 3 Редовно одељење 13 22526 20 11 2 0 0 Српски 0 23
77163 5 5 Редовно одељење 13 22526 18 6 1 0 0 Српски 0 23
77430 5 7 Редовно одељење 73 25216 28 20 2 0 0 Српски 0 23
77478 5 8 Редовно одељење 73 1202 27 21 2 0 0 Српски 0 23
77697 5 9 Редовно одељење 77 9001 20 8 2 0 0 Српски 0 23
77788 5 10 Редовно одељење 77 9001 21 7 2 0 0 Српски 0 23
77835 5 11 Редовно одељење 77 9001 20 9 2 0 0 Српски 0 23
78268 8 1 Редовно одељење 102 32759 14 8 0 0 0 Српски 0 23
78359 8 2 Редовно одељење 102 33447 13 7 0 0 0 Српски 0 23
78534 5 12 Редовно одељење 59 5713 20 11 2 0 0 Српски 0 23
78647 5 13 Редовно одељење 59 5713 20 8 1 0 0 Српски 0 23
78779 5 14 Редовно одељење 59 43307 25 14 2 0 0 Српски 0 23
78900 8 3 Редовно одељење 102 11869 18 9 0 0 0 Српски 0 23
79208 8 4 Редовно одељење 102 32759 13 9 0 0 0 Српски 0 23
79316 8 5 Редовно одељење 102 33447 13 7 0 0 0 Српски 0 23
79385 5 15 Редовно одељење 59 4216 27 16 2 0 0 Српски 0 23
79491 5 16 Редовно одељење 59 43307 24 15 1 0 0 Српски 0 23
79542 8 6 Редовно одељење 102 11869 21 13 0 0 0 Српски 0 23
79681 8 7 Редовно одељење 102 9001 24 19 0 0 0 Српски 0 23
79835 8 8 Редовно одељење 102 11869 11 8 0 0 0 Српски 0 23
79935 8 9 Редовно одељење 102 9001 11 6 0 0 0 Српски 0 23
80324 6 1 Редовно одељење 14 18250 19 10 0 0 0 Српски 0 23
80364 6 2 Редовно одељење 14 25793 27 13 0 0 0 Српски 0 23
80378 7 1 Редовно одељење 101 33447 21 12 0 0 0 Српски 0 23
80395 6 3 Редовно одељење 14 19994 21 13 0 0 0 Српски 0 23
80438 6 4 Редовно одељење 14 20402 17 7 0 0 0 Српски 0 23
80491 6 5 Редовно одељење 14 19994 20 11 1 0 0 Српски 0 23
80548 7 2 Редовно одељење 101 11869 14 9 0 0 0 Српски 0 23
80571 6 6 Редовно одељење 6 4855 15 7 0 0 0 Српски 0 23
80653 6 7 Редовно одељење 6 4855 16 8 0 0 0 Српски 0 23
80700 7 3 Редовно одељење 101 9001 13 8 0 0 0 Српски 0 23
80707 6 8 Редовно одељење 60 4216 24 13 0 0 0 Српски 0 23
80751 6 9 Редовно одељење 60 4216 24 11 1 0 0 Српски 0 23
80809 7 4 Редовно одељење 101 33447 21 8 0 0 0 Српски 0 23
80857 6 10 Редовно одељење 60 43307 22 10 0 0 0 Српски 0 23
80893 6 11 Редовно одељење 60 5713 20 10 0 0 0 Српски 0 23
80936 6 12 Редовно одељење 60 5713 20 11 1 0 0 Српски 0 23
80964 7 5 Редовно одељење 101 32759 14 7 0 0 0 Српски 0 23
81017 6 13 Редовно одељење 60 108471 25 11 0 0 0 Српски 0 23
81071 7 6 Редовно одељење 101 11869 13 6 0 0 0 Српски 0 23
81100 6 14 Редовно одељење 74 1202 30 21 0 0 0 Српски 0 23
81154 6 15 Редовно одељење 74 25216 30 20 0 0 0 Српски 0 23
81221 6 16 Редовно одељење 78 18193 23 6 0 0 0 Српски 0 23
81268 7 7 Редовно одељење 101 33447 13 9 0 0 0 Српски 0 23
81271 6 17 Редовно одељење 78 9001 19 9 0 0 0 Српски 0 23
81339 6 18 Редовно одељење 78 9001 18 4 0 0 0 Српски 0 23
81358 7 8 Редовно одељење 101 9001 13 8 0 0 0 Српски 0 23
81411 6 19 Редовно одељење 78 9001 17 6 0 0 0 Српски 0 23
81499 7 9 Редовно одељење 101 32759 12 5 0 0 0 Српски 0 23
81576 7 10 Редовно одељење 101 11869 12 6 0 0 0 Српски 0 23
82128 6 20 Редовно одељење 100 33447 10 6 0 0 0 Српски 0 23
82166 7 11 Редовно одељење 15 18250 23 7 0 0 0 Српски 0 23
82188 6 21 Редовно одељење 100 32759 10 4 0 0 0 Српски 0 23
82202 7 12 Редовно одељење 15 46172 18 8 0 0 0 Српски 0 23
82947 7 25 Редовно одељење 79 18193 20 1 0 0 0 Српски 0 23
83386 8 16 Редовно одељење 8 6565 22 15 0 0 0 Српски 0 23
82262 7 13 Редовно одељење 15 46172 16 7 0 0 0 Српски 0 23
82294 6 22 Редовно одељење 100 11869 12 7 0 0 0 Српски 0 23
82301 7 14 Редовно одељење 15 46172 15 8 0 0 0 Српски 0 23
82341 7 15 Редовно одељење 15 22526 23 15 0 0 0 Српски 0 23
82383 6 23 Редовно одељење 100 9001 12 6 0 0 0 Српски 0 23
82495 7 16 Редовно одељење 7 6565 16 10 0 0 0 Српски 0 23
82502 6 24 Редовно одељење 100 33447 13 4 0 0 0 Српски 0 23
82913 6 30 Редовно одељење 100 9001 22 10 0 0 0 Српски 0 23
83431 8 18 Редовно одељење 76 1202 25 20 0 0 0 Српски 0 23
82589 6 25 Редовно одељење 100 32759 12 7 0 0 0 Српски 0 23
82610 7 17 Редовно одељење 7 6565 15 4 0 0 0 Српски 0 23
82638 7 18 Редовно одељење 7 6565 19 7 0 0 0 Српски 0 23
82680 7 19 Редовно одељење 75 25216 24 6 0 0 0 Српски 0 23
82681 6 26 Редовно одељење 100 11869 12 6 0 0 0 Српски 0 23
82705 7 20 Редовно одељење 75 1202 18 18 0 0 0 Српски 0 23
82729 6 27 Редовно одељење 100 9001 12 5 0 0 0 Српски 0 23
82757 7 21 Редовно одељење 75 25216 26 14 0 0 0 Српски 0 23
82781 7 22 Редовно одељење 75 1202 27 22 0 0 0 Српски 0 23
82803 7 23 Редовно одељење 79 18193 18 7 0 0 0 Српски 0 23
82806 6 28 Редовно одељење 100 33447 10 5 0 0 0 Српски 0 23
82832 6 29 Редовно одељење 100 32759 10 6 0 0 0 Српски 0 23
82874 7 24 Редовно одељење 79 18193 21 0 0 0 0 Српски 0 23
82976 7 26 Редовно одељење 61 4216 27 17 0 0 0 Српски 0 23
83056 7 27 Редовно одељење 61 43307 24 11 0 0 0 Српски 0 23
83075 7 28 Редовно одељење 61 4216 27 13 0 0 0 Српски 0 23
83088 7 29 Редовно одељење 61 43307 21 8 0 0 0 Српски 0 23
83113 7 30 Редовно одељење 61 5713 26 17 0 0 0 Српски 0 23
83136 7 31 Редовно одељење 61 108471 21 12 0 0 0 Српски 0 23
83186 5 17 Редовно одељење 99 33447 12 8 0 0 0 Српски 0 23
83222 5 18 Редовно одељење 99 32759 13 6 0 0 0 Српски 0 23
83245 8 10 Редовно одељење 16 19994 24 16 0 0 0 Српски 0 23
83253 5 19 Редовно одељење 99 11869 27 16 0 0 0 Српски 0 23
83276 8 11 Редовно одељење 16 46172 15 9 0 0 0 Српски 0 23
83295 8 12 Редовно одељење 16 60315 15 9 0 0 0 Српски 0 23
83300 5 20 Редовно одељење 99 33447 10 4 0 0 0 Српски 0 23
83311 8 13 Редовно одељење 16 19994 18 9 0 0 0 Српски 0 23
83324 5 21 Редовно одељење 99 32759 10 4 0 0 0 Српски 0 23
83337 8 14 Редовно одељење 16 19994 21 16 0 0 0 Српски 0 23
83355 8 15 Редовно одељење 16 46172 23 14 0 0 0 Српски 0 23
83361 5 22 Редовно одељење 99 11869 24 15 0 0 0 Српски 0 23
83400 5 23 Редовно одељење 99 32759 20 11 0 0 0 Српски 0 23
83408 8 17 Редовно одељење 76 25216 22 19 0 0 0 Српски 0 23
83447 8 19 Редовно одељење 76 1202 20 12 0 0 0 Српски 0 23
83457 8 20 Редовно одељење 76 1202 27 22 0 0 0 Српски 0 23
83555 8 21 Редовно одељење 80 18193 21 7 0 0 0 Српски 0 23
83580 8 22 Редовно одељење 80 18193 22 6 0 0 0 Српски 0 23
83653 8 23 Редовно одељење 62 43307 18 9 0 0 0 Српски 0 23
83672 8 24 Редовно одељење 62 4216 21 13 0 0 0 Српски 0 23
83691 8 25 Редовно одељење 62 43307 22 14 0 0 0 Српски 0 23
83713 8 26 Редовно одељење 62 5713 27 15 0 0 0 Српски 0 23
83734 8 27 Редовно одељење 62 43307 26 16 0 0 0 Српски 0 23
83763 8 28 Редовно одељење 62 4216 24 19 0 0 0 Српски 0 23
73852 5 7Т1 Редовно одељење 99 9880 15 7 0 0 0 Српски 0 24
72715 8 6Т2 Редовно одељење 102 16451 10 5 0 0 0 Српски 0 24
72615 8 5Т2 Редовно одељење 102 16451 12 8 0 0 0 Српски 0 24
42295 7 1 Редовно одељење 79 3612 28 11 0 0 0 Српски 0 24
42526 7 Редовно одељење 7 30972 27 10 0 0 0 Српски 0 24
42660 7 2 Редовно одељење 79 3612 22 15 0 0 0 Српски 0 24
42714 7 Редовно одељење 7 33391 18 10 0 0 0 Српски 0 24
42826 7 3 Редовно одељење 79 3612 28 13 0 0 0 Српски 0 24
42871 7 Редовно одељење 7 30972 27 12 0 0 0 Српски 0 24
43237 7 4 Редовно одељење 79 3612 25 14 0 0 0 Српски 0 24
43277 7 Редовно одељење 7 33391 23 13 0 0 0 Српски 0 24
72523 8 4Т2 Редовно одељење 102 16451 11 7 0 0 0 Српски 0 24
43355 7 5 Редовно одељење 79 3612 24 12 0 0 0 Српски 0 24
43383 7 Редовно одељење 7 33391 16 11 0 0 0 Српски 0 24
43472 7 6 Редовно одељење 79 3612 25 12 0 0 0 Српски 0 24
43515 7 Редовно одељење 7 30972 21 10 0 0 0 Српски 0 24
43709 7 Г Редовно одељење 0 21 10 0 0 0 Српски 0 24
43795 8 1 Редовно одељење 72 9257 23 9 0 0 0 Српски 0 24
43824 8 Редовно одељење 8 30972 22 8 0 0 0 Српски 0 24
43947 8 2 Редовно одељење 72 9257 27 12 0 0 0 Српски 0 24
43998 8 Редовно одељење 8 30972 24 10 0 0 0 Српски 0 24
44470 8 3 Редовно одељење 72 9257 24 13 0 0 0 Српски 0 24
44517 8 Редовно одељење 8 33391 25 13 0 0 0 Српски 0 24
44633 8 4 Редовно одељење 72 9257 24 14 0 0 0 Српски 0 24
44684 8 Редовно одељење 8 30972 19 10 0 0 0 Српски 0 24
45225 8 5 Редовно одељење 72 9257 23 16 0 0 0 Српски 0 24
46033 8 Редовно одељење 8 30972 24 16 0 0 0 Српски 0 24
46351 8 6 Редовно одељење 72 9257 20 11 0 0 0 Српски 0 24
46395 8 Редовно одељење 8 30972 15 9 0 0 0 Српски 0 24
46663 8 Г Редовно одељење 0 15 9 0 0 0 Српски 0 24
50764 4 6 Редовно одељење 20 8912 23 9 0 0 0 Српски 0 24
47648 1 2 Редовно одељење 31 29060 25 13 0 0 0 Српски 0 24
47736 2 1 Редовно одељење 18 36359 26 11 0 0 0 Српски 0 24
47814 3 2 Редовно одељење 27 24480 26 11 0 1 0 Српски 0 24
47865 2 4 Редовно одељење 18 33305 25 13 0 0 0 Српски 0 24
47919 2 6 Редовно одељење 18 3940 25 12 0 0 0 Српски 0 24
47959 2 2 Редовно одељење 18 40121 23 12 0 1 0 Српски 0 24
48000 3 4 Редовно одељење 27 1631 27 11 0 0 0 Српски 0 24
48220 10 1 Редовно одељење 82 29 17 0 0 0 Српски 0 24
48437 10 2 Редовно одељење 82 24 12 0 0 0 Српски 0 24
49623 4 2 Редовно одељење 20 33574 26 11 2 0 0 Српски 0 24
53115 6 Г1 Редовно одељење 0 15 3 0 0 0 Српски 0 24
49719 4 5 Редовно одељење 20 7762 26 16 0 0 0 Српски 0 24
49779 4 1 Редовно одељење 20 9566 23 8 0 1 0 Српски 0 24
49826 4 4 Редовно одељење 20 37721 25 12 0 0 0 Српски 0 24
49878 3 6 Редовно одељење 19 13009 24 10 0 0 0 Српски 0 24
50568 2 5 Редовно одељење 18 28999 24 13 0 0 0 Српски 0 24
51055 3 1 Редовно одељење 19 44156 25 10 0 0 0 Српски 0 24
51168 6 1 Редовно одељење 78 3612 25 14 0 0 0 Српски 0 24
51227 6 Редовно одељење 6 19012 21 14 0 0 0 Српски 0 24
51291 2 3 Редовно одељење 18 10848 24 10 0 0 0 Српски 0 24
51317 3 3 Редовно одељење 19 2412 25 10 0 1 0 Српски 0 24
51944 6 2 Редовно одељење 78 3612 27 10 0 0 0 Српски 0 24
51973 6 Редовно одељење 6 30972 20 9 0 0 0 Српски 0 24
52088 6 3 Редовно одељење 78 3612 21 9 0 0 0 Српски 0 24
52113 6 Редовно одељење 6 19012 18 7 0 0 0 Српски 0 24
52292 6 4 Редовно одељење 78 3612 26 16 0 0 0 Српски 0 24
52315 6 Редовно одељење 6 19012 26 16 0 0 0 Српски 0 24
52531 6 5 Редовно одељење 78 3612 25 12 1 0 0 Српски 0 24
52587 6 Редовно одељење 6 33391 18 11 0 0 0 Српски 0 24
52649 6 6 Редовно одељење 78 3612 26 11 1 0 0 Српски 0 24
52678 6 Редовно одељење 6 30972 18 4 0 0 0 Српски 0 24
52989 6 7 Редовно одељење 78 3612 22 8 0 0 0 Српски 0 24
53017 6 Редовно одељење 6 33391 16 6 0 0 0 Српски 0 24
53171 6 Г2 Редовно одељење 0 22 10 0 0 0 Српски 0 24
53613 5 Редовно одељење 5 19012 24 14 0 0 0 Српски 0 24
54561 5 2 Редовно одељење 77 3612 25 12 0 0 0 Српски 0 24
54736 5 Редовно одељење 5 19012 18 10 0 0 0 Српски 0 24
54800 5 3 Редовно одељење 77 3612 26 13 1 0 0 Српски 0 24
54834 5 Редовно одељење 5 19012 20 11 0 0 0 Српски 0 24
55063 5 4 Редовно одељење 77 3612 21 7 1 1 0 Српски 0 24
55170 5 Редовно одељење 5 33391 11 3 0 2 0 Српски 0 24
55322 5 5 Редовно одељење 77 3612 29 14 0 1 0 Српски 0 24
55350 5 Редовно одељење 5 19012 21 13 0 0 0 Српски 0 24
55495 5 Г2 Редовно одељење 77 3612 21 7 0 0 0 Српски 0 24
55508 5 6 Редовно одељење 77 3612 29 13 0 0 0 Српски 0 24
55580 5 Редовно одељење 5 30972 26 12 0 0 0 Српски 0 24
55660 5 7 Редовно одељење 77 3612 27 15 0 0 0 Српски 0 24
55679 5 Редовно одељење 5 33391 17 10 0 0 0 Српски 0 24
55951 5 1 Редовно одељење 77 3612 28 15 1 0 0 Српски 0 24
56086 5 Г1 Редовно одељење 0 25 11 0 0 0 Српски 0 24
64014 4 3 Редовно одељење 20 45978 28 17 0 0 0 Српски 1081 24
64330 3 7 Редовно одељење 27 36421 17 8 0 0 0 Српски 1081 24
64420 2 7 Редовно одељење 18 46719 21 11 0 0 0 Српски 1081 24
64700 1 1 Редовно одељење 31 4577 26 12 0 0 0 Српски 0 24
64789 1 6 Редовно одељење 31 29036 26 13 0 0 0 Српски 0 24
65379 2 Редовно одељење 2 33391 16 9 0 0 0 Српски 0 24
65441 4 Редовно одељење 4 30972 15 8 0 0 0 Српски 0 24
65498 1 Редовно одељење 1 19012 24 12 0 0 0 Српски 0 24
65529 2 Редовно одељење 2 19012 18 10 0 0 0 Српски 0 24
65667 3 Редовно одељење 3 19012 16 8 0 0 0 Српски 0 24
65730 2 Редовно одељење 2 33391 15 8 0 0 0 Српски 0 24
65777 2 Редовно одељење 2 33391 17 10 0 0 0 Српски 0 24
65925 3 Редовно одељење 3 33391 21 9 0 0 0 Српски 0 24
66431 2 Редовно одељење 2 19012 15 7 0 1 0 Српски 0 24
66525 4 Редовно одељење 4 19012 20 8 0 0 0 Српски 0 24
76100 1 Редовно одељење 9 47920 10 3 0 0 0 Српски 0 24
67330 4 Редовно одељење 4 33391 19 11 0 0 0 Српски 0 24
73478 5 4Т2 Редовно одељење 99 8757 10 3 0 1 0 Српски 0 24
69498 7 Редовно одељење 61 25745 28 11 0 0 0 Српски 0 24
69633 7 Редовно одељење 61 25745 22 15 0 0 0 Српски 0 24
69676 7 Редовно одељење 61 24349 28 13 0 0 0 Српски 0 24
69706 7 Редовно одељење 61 14932 25 14 0 0 0 Српски 0 24
69934 7 Редовно одељење 61 12257 24 12 0 0 0 Српски 0 24
69977 7 Редовно одељење 61 12257 24 12 0 0 0 Српски 0 24
70012 8 Редовно одељење 62 24349 23 9 1 0 0 Српски 0 24
70091 8 Редовно одељење 62 24349 27 12 0 0 0 Српски 0 24
70142 8 Редовно одељење 62 24349 25 13 0 0 0 Српски 0 24
71780 8 1Т1 Редовно одељење 102 5162 12 5 0 0 0 Српски 0 24
70216 8 Редовно одељење 62 12257 23 14 0 0 0 Српски 0 24
70261 8 Редовно одељење 62 12257 24 16 0 0 0 Српски 0 24
70309 8 Редовно одељење 62 12257 21 11 0 0 0 Српски 0 24
70597 6 Редовно одељење 60 25745 25 14 0 0 0 Српски 0 24
70778 6 Редовно одељење 60 24349 27 10 0 0 0 Српски 0 24
70833 6 Редовно одељење 60 25745 21 9 0 0 0 Српски 0 24
70901 6 Редовно одељење 60 24349 26 16 0 1 0 Српски 0 24
71061 6 Редовно одељење 60 14932 24 12 1 0 0 Српски 0 24
71092 3 5 Редовно одељење 27 41689 27 12 0 0 0 Српски 0 24
71155 6 Редовно одељење 60 14932 26 11 1 0 0 Српски 0 24
71213 6 Редовно одељење 60 14932 22 8 0 0 0 Српски 0 24
71247 3 Редовно одељење 3 33391 21 9 0 0 0 Српски 0 24
71280 5 Редовно одељење 59 25745 28 15 1 0 0 Српски 0 24
74335 6 3Т2 Редовно одељење 100 5162 10 4 0 0 0 Српски 0 24
71316 1 3 Редовно одељење 31 47920 26 14 0 0 0 Српски 0 24
71338 5 Редовно одељење 59 25745 25 12 0 0 0 Српски 0 24
71360 1 Редовно одељење 1 19012 16 11 0 0 0 Српски 0 24
71410 1 5 Редовно одељење 31 43765 27 11 0 0 0 Српски 0 24
71411 5 Редовно одељење 59 25745 26 13 1 0 0 Српски 0 24
71456 1 Редовно одељење 1 30972 19 7 0 0 0 Српски 0 24
71504 1 4 Редовно одељење 31 25816 26 12 0 0 0 Српски 0 24
71507 5 Редовно одељење 59 24349 21 7 1 2 0 Српски 0 24
71542 5 Редовно одељење 59 14932 29 14 0 1 0 Српски 0 24
71550 1 Редовно одељење 1 33391 15 8 0 0 0 Српски 0 24
71588 5 Редовно одељење 59 14932 29 13 0 0 0 Српски 0 24
71613 1 7 Редовно одељење 31 41433 18 6 0 0 0 Српски 1081 24
71663 1 Редовно одељење 1 30972 13 5 0 0 0 Српски 1081 24
71784 5 Редовно одељење 59 14932 27 15 0 0 0 Српски 0 24
71787 4 Редовно одељење 4 19012 11 5 0 0 0 Српски 0 24
71828 8 1Т2 Редовно одељење 102 8757 11 4 0 0 0 Српски 0 24
71851 4 Редовно одељење 4 30972 19 8 0 0 0 Српски 0 24
72076 1 Редовно одељење 1 30972 17 7 0 0 0 Српски 0 24
72124 1 Редовно одељење 1 19012 5 9 0 0 0 Српски 0 24
72261 8 2Т1 Редовно одељење 102 9880 13 6 0 0 0 Српски 0 24
72279 3 Редовно одељење 3 30972 13 5 0 0 0 Српски 1081 24
72306 8 2Т2 Редовно одељење 102 5162 14 6 0 0 0 Српски 0 24
72335 2 Редовно одељење 2 19012 19 11 0 0 0 Српски 1081 24
72380 8 3Т1 Редовно одељење 102 41223 12 6 0 0 0 Српски 0 24
72402 4 Редовно одељење 4 19012 20 9 0 0 0 Српски 1081 24
72421 8 3Т2 Редовно одељење 102 5162 13 7 0 0 0 Српски 0 24
72484 8 4Т1 Редовно одељење 102 12605 12 7 0 0 0 Српски 0 24
72583 3 Редовно одељење 3 19012 16 8 0 1 0 Српски 0 24
72596 8 5Т1 Редовно одељење 102 12605 12 8 0 0 0 Српски 0 24
72695 8 6Т1 Редовно одељење 102 9880 11 6 0 0 0 Српски 0 24
72724 2 Редовно одељење 2 19012 18 6 0 0 0 Српски 0 24
72811 5 1Т1 Редовно одељење 99 9880 14 7 1 0 0 Српски 0 24
72839 3 Редовно одељење 3 19012 15 6 0 0 0 Српски 0 24
72847 7 1Т1 Редовно одељење 101 41223 14 6 0 0 0 Српски 0 24
72857 7 1Т2 Редовно одељење 101 5162 14 5 0 0 0 Српски 0 24
72871 5 1Т2 Редовно одељење 99 41223 14 8 0 0 0 Српски 0 24
72928 5 2Т1 Редовно одељење 99 9880 13 6 0 0 0 Српски 0 24
72950 7 2Т1 Редовно одељење 101 9880 11 8 0 0 0 Српски 0 24
72969 7 2Т2 Редовно одељење 101 41223 11 7 0 0 0 Српски 0 24
73022 3 Редовно одељење 3 33391 16 9 0 0 0 Српски 0 24
73040 7 3Т1 Редовно одељење 101 41223 14 7 0 0 0 Српски 0 24
73058 7 3Т2 Редовно одељење 101 5162 14 6 0 0 0 Српски 0 24
73106 5 2Т2 Редовно одељење 99 8757 12 6 0 0 0 Српски 0 24
73148 7 4Т1 Редовно одељење 101 9880 13 8 0 0 0 Српски 0 24
73163 7 4Т2 Редовно одељење 101 16451 12 6 0 0 0 Српски 0 24
73197 5 3Т1 Редовно одељење 99 41223 13 7 1 0 0 Српски 0 24
73260 5 3Т2 Редовно одељење 99 5162 13 6 0 0 0 Српски 0 24
73304 7 5Т1 Редовно одељење 101 12605 12 6 0 0 0 Српски 0 24
73321 7 5Т2 Редовно одељење 101 5162 12 6 0 0 0 Српски 0 24
73382 5 4Т1 Редовно одељење 99 9880 11 4 1 1 0 Српски 0 24
73396 7 6Т1 Редовно одељење 101 9880 13 6 0 0 0 Српски 0 24
73407 7 6Т2 Редовно одељење 101 16451 12 6 0 0 0 Српски 0 24
73666 5 5Т1 Редовно одељење 99 12605 15 7 0 0 0 Српски 0 24
73726 5 5Т2 Редовно одељење 99 16451 14 7 0 1 0 Српски 0 24
73775 5 6Т1 Редовно одељење 99 5162 15 7 0 0 0 Српски 0 24
73822 5 6Т2 Редовно одељење 99 16451 14 6 0 0 0 Српски 0 24
73899 5 7Т2 Редовно одељење 99 16451 12 8 0 0 0 Српски 0 24
73967 6 1Т1 Редовно одељење 100 41223 13 7 0 0 0 Српски 0 24
74010 6 1Т2 Редовно одељење 100 8757 12 7 0 0 0 Српски 0 24
74089 6 2Т1 Редовно одељење 100 41223 14 5 1 0 0 Српски 0 24
74233 6 2Т2 Редовно одељење 100 8757 13 5 0 0 0 Српски 0 24
74282 6 3Т1 Редовно одељење 100 41223 11 5 0 0 0 Српски 0 24
74421 6 4Т1 Редовно одељење 100 41223 13 8 0 1 0 Српски 0 24
74469 6 4Т2 Редовно одељење 100 5162 13 8 1 0 0 Српски 0 24
74542 6 5Т1 Редовно одељење 100 9880 12 6 1 0 0 Српски 0 24
74602 6 5Т2 Редовно одељење 100 16451 13 6 0 0 0 Српски 0 24
74649 6 6Т1 Редовно одељење 100 9880 13 6 0 0 0 Српски 0 24
74690 6 6Т2 Редовно одељење 100 16451 13 5 1 0 0 Српски 0 24
74768 6 7Т1 Редовно одељење 100 12605 12 4 0 0 0 Српски 0 24
74816 6 7Т2 Редовно одељење 100 16451 11 4 0 0 0 Српски 0 24
75862 2 Редовно одељење 10 36359 6 1 0 0 0 Српски 0 24
75945 2 Редовно одељење 10 40121 8 5 0 0 0 Српски 0 24
75975 1 Редовно одељење 9 4577 12 3 0 0 0 Српски 0 24
76013 2 Редовно одељење 10 10848 6 4 0 0 0 Српски 0 24
76055 2 Редовно одељење 10 33305 10 6 0 0 0 Српски 0 24
76066 1 Редовно одељење 9 29060 1 1 0 0 0 Српски 0 24
76106 2 Редовно одељење 10 28999 8 4 0 0 0 Српски 0 24
76136 2 Редовно одељење 10 3940 8 2 0 0 0 Српски 0 24
76160 1 Редовно одељење 9 25816 11 7 0 0 0 Српски 0 24
76206 1 Редовно одељење 9 43765 8 4 0 0 0 Српски 0 24
76235 2 Редовно одељење 10 46719 2 0 0 0 0 Српски 1081 24
76353 3 Редовно одељење 11 44156 10 4 0 0 0 Српски 0 24
76370 1 Редовно одељење 9 29036 9 6 0 0 0 Српски 0 24
76417 1 Редовно одељење 9 41433 6 1 0 0 0 Српски 1081 24
76503 3 Редовно одељење 11 24480 10 3 0 0 0 Српски 0 24
76543 3 Редовно одељење 11 2412 9 2 0 0 0 Српски 0 24
76568 4 Редовно одељење 12 9566 7 3 0 0 0 Српски 0 24
76592 3 Редовно одељење 11 1631 6 2 0 0 0 Српски 0 24
76631 3 Редовно одељење 11 41689 6 3 0 0 0 Српски 0 24
76654 4 Редовно одељење 12 33574 6 3 0 0 0 Српски 0 24
76683 3 Редовно одељење 11 13009 8 1 0 0 0 Српски 0 24
76721 3 Редовно одељење 11 36421 5 3 0 0 0 Српски 1081 24
76739 4 Редовно одељење 12 45978 8 8 0 0 0 Српски 1081 24
76822 4 Редовно одељење 12 37721 6 4 0 0 0 Српски 0 24
76888 4 Редовно одељење 12 7762 7 5 0 0 0 Српски 0 24
76980 4 Редовно одељење 12 8912 7 1 0 0 0 Српски 0 24
22809 6 В7 Редовно одељење 6 39932 18 8 0 0 0 Српски 0 25
22799 6 г6 Редовно одељење 14 47009 11 6 0 0 0 Српски 0 25
22791 6 Г6 Редовно одељење 14 47009 11 6 0 0 0 Српски 0 25
10601 2 В8 Редовно одељење 2 39932 17 7 0 0 0 Српски 2698 25
10587 2 В7 Редовно одељење 2 39932 11 8 0 0 0 Српски 2698 25
10578 2 Г6 Редовно одељење 10 3972 17 9 0 0 0 Српски 0 25
10565 2 Г5 Редовно одељење 10 5139 6 1 0 0 0 Српски 0 25
10594 2 Г7 Редовно одељење 10 34684 8 1 0 0 0 Српски 2698 25
10574 2 В6 Редовно одељење 2 16007 12 6 0 0 0 Српски 0 25
10561 2 В5 Редовно одељење 2 25390 21 9 0 0 0 Српски 0 25
9632 1 В11 Редовно одељење 1 19561 12 5 0 0 0 Српски 2697 25
9878 1 В1 Редовно одељење 1 16007 12 9 0 0 0 Српски 0 25
9879 1 В2 Редовно одељење 1 39932 35 15 0 0 0 Српски 0 25
9884 1 В3 Редовно одељење 1 16007 20 7 0 0 0 Српски 0 25
9887 1 В4 Редовно одељење 1 39932 14 8 0 1 0 Српски 0 25
9889 1 В5 Редовно одељење 1 16007 25 7 0 0 0 Српски 0 25
9891 1 В6 Редовно одељење 1 25390 21 6 0 0 0 Српски 0 25
9925 1 Г1 Редовно одељење 9 14228 21 9 0 0 0 Српски 0 25
9928 1 Г3 Редовно одељење 9 15557 13 8 0 0 0 Српски 0 25
10134 1 Г4 Редовно одељење 9 28193 21 8 0 0 0 Српски 0 25
10141 1 Г5 Редовно одељење 9 9311 8 4 0 0 0 Српски 0 25
10145 1 Г6 Редовно одељење 9 35291 10 5 0 0 0 Српски 0 25
10234 1 В7 Редовно одељење 1 39932 16 10 0 0 0 Српски 2698 25
10253 1 В8 Редовно одељење 1 39932 23 13 0 0 0 Српски 2698 25
10269 1 В9 Редовно одељење 1 43687 23 11 0 0 0 Српски 2699 25
10284 1 В10 Редовно одељење 1 43687 25 13 0 0 0 Српски 2699 25
10331 1 Г7 Редовно одељење 9 5524 12 5 0 0 0 Српски 2698 25
10344 1 Г8 Редовно одељење 9 38187 7 1 0 0 0 Српски 2698 25
10350 1 Г9 Редовно одељење 9 27952 2 2 0 0 0 Српски 2699 25
10366 1 Л1 Редовно одељење 31 14228 33 18 0 0 0 Српски 0 25
10377 1 Л2 Редовно одељење 31 18351 35 15 0 0 0 Српски 0 25
10386 1 Л3 Редовно одељење 31 15557 33 15 0 0 0 Српски 0 25
10406 1 Л7 Редовно одељење 31 5524 28 15 0 0 0 Српски 2698 25
10390 1 Л4 Редовно одељење 31 28193 35 16 0 1 0 Српски 0 25
10396 1 Л5 Редовно одељење 31 9311 33 11 0 0 0 Српски 0 25
10401 1 Л6 Редовно одељење 31 35291 31 11 0 0 0 Српски 0 25
10426 1 Л8 Редовно одељење 31 38187 30 14 0 0 0 Српски 2698 25
10434 1 Л9 Редовно одељење 31 27952 25 13 0 0 0 Српски 2699 25
10442 1 Л10 Редовно одељење 31 36569 25 13 0 0 0 Српски 2699 25
10467 1 Л11 Редовно одељење 31 36847 12 5 0 0 0 Српски 2697 25
10485 2 В1 Редовно одељење 2 39932 18 9 0 0 0 Српски 0 25
10496 2 Г1 Редовно одељење 10 48882 7 3 0 0 0 Српски 0 25
10509 2 В2 Редовно одељење 2 16007 20 8 0 0 0 Српски 0 25
10514 2 Г2 Редовно одељење 10 7371 11 6 0 0 0 Српски 0 25
10524 2 В3 Редовно одељење 2 25390 18 7 0 0 0 Српски 0 25
10530 2 Г3 Редовно одељење 10 12431 9 5 0 0 0 Српски 0 25
10547 2 В4 Редовно одељење 2 16007 23 11 0 0 0 Српски 0 25
10550 2 Г4 Редовно одељење 10 106742 5 1 0 0 0 Српски 0 25
10612 2 В9 Редовно одељење 2 43687 19 13 1 0 0 Српски 2699 25
10622 2 Г9 Редовно одељење 10 36572 5 0 0 0 0 Српски 2699 25
10997 2 Н5 Редовно одељење 18 5139 27 10 0 0 0 Српски 0 25
10655 2 В10 Редовно одељење 2 43687 13 7 0 0 0 Српски 2699 25
10666 2 Г10 Редовно одељење 10 6363 10 7 0 0 0 Српски 2699 25
10681 2 В11 Редовно одељење 2 19561 7 5 0 0 0 Српски 2697 25
10931 2 Ч1 Редовно одељење 26 48882 25 12 0 0 0 Српски 0 25
10942 2 Н2 Редовно одељење 18 7371 31 14 0 0 0 Српски 0 25
10960 2 Р3 Редовно одељење 22 12431 27 12 0 0 0 Српски 0 25
10977 2 Н4 Редовно одељење 18 106742 28 12 0 0 0 Српски 0 25
11154 3 В6 Редовно одељење 3 39932 29 12 0 0 0 Српски 0 25
11008 2 Н6 Редовно одељење 18 3972 29 15 0 0 0 Српски 0 25
11015 2 Н7 Редовно одељење 18 34684 19 9 0 0 0 Српски 2698 25
11027 2 Н8 Редовно одељење 18 3351 17 7 0 0 0 Српски 2698 25
11039 2 Ч9 Редовно одељење 26 36572 24 13 1 0 0 Српски 2699 25
11054 2 Ч10 Редовно одељење 26 6363 23 14 0 0 0 Српски 2699 25
11063 2 Н11 Редовно одељење 18 30693 7 5 0 0 0 Српски 2697 25
11073 3 В1 Редовно одељење 3 25390 26 17 0 0 0 Српски 0 25
11083 3 Г1 Редовно одељење 11 25353 4 1 0 0 0 Српски 0 25
11092 3 В2 Редовно одељење 3 25390 18 10 0 0 0 Српски 0 25
11099 3 Г2 Редовно одељење 11 9933 10 6 0 0 0 Српски 0 25
11108 3 В3 Редовно одељење 3 16007 26 12 0 0 0 Српски 0 25
11112 3 Г3 Редовно одељење 11 45888 5 4 0 0 0 Српски 0 25
11119 3 В4 Редовно одељење 3 25390 17 13 0 0 0 Српски 0 25
11126 3 Г4 Редовно одељење 11 22244 9 4 0 0 0 Српски 0 25
11134 3 В5 Редовно одељење 3 25390 23 13 0 1 0 Српски 0 25
11145 3 Г5 Редовно одељење 11 25539 6 2 0 0 0 Српски 0 25
11170 3 Г7 Редовно одељење 11 7991 30 17 0 0 0 Српски 2698 25
11178 3 В8 Редовно одељење 3 39932 28 16 0 0 0 Српски 2698 25
11196 3 В9 Редовно одељење 3 43687 19 7 0 0 0 Српски 2699 25
11210 3 Г9 Редовно одељење 11 21816 6 3 0 1 0 Српски 2699 25
11222 3 В10 Редовно одељење 3 43687 10 3 0 0 0 Српски 2699 25
11229 3 Г10 Редовно одељење 11 13155 15 8 0 0 0 Српски 2699 25
11236 3 В11 Редовно одељење 3 19561 19 8 0 0 0 Српски 2697 25
11241 3 Н1 Редовно одељење 19 25353 30 18 0 0 0 Српски 0 25
11245 3 Н2 Редовно одељење 19 9933 28 16 0 0 0 Српски 0 25
11248 3 Н3 Редовно одељење 19 45888 31 16 0 0 0 Српски 0 25
11256 3 Н4 Редовно одељење 19 22244 26 17 0 0 0 Српски 0 25
11269 3 Н5 Редовно одељење 19 25539 29 15 0 1 0 Српски 0 25
11282 3 Н6 Редовно одељење 19 26517 29 12 0 0 0 Српски 0 25
11295 3 О7 Редовно одељење 37 7991 30 17 0 0 0 Српски 2698 25
11304 3 Н8 Редовно одељење 19 28860 28 16 0 0 0 Српски 2698 25
11311 3 Н9 Редовно одељење 19 21816 25 10 0 1 0 Српски 2699 25
11324 3 Н10 Редовно одељење 19 13155 25 11 0 0 0 Српски 2699 25
11333 3 Н11 Редовно одељење 19 24157 19 8 0 0 0 Српски 2697 25
11465 4 В1 Редовно одељење 4 39932 21 10 0 0 0 Српски 0 25
11470 4 Г1 Редовно одељење 12 32795 6 5 0 0 0 Српски 0 25
11480 4 В2 Редовно одељење 4 25390 18 12 0 0 0 Српски 0 25
11490 4 Г2 Редовно одељење 12 6260 14 8 0 0 0 Српски 0 25
11534 4 В3 Редовно одељење 4 25390 17 9 0 0 0 Српски 0 25
11540 4 Г3 Редовно одељење 12 35233 12 5 0 0 0 Српски 0 25
11551 4 В4 Редовно одељење 4 25390 12 2 0 0 0 Српски 0 25
11556 4 Г4 Редовно одељење 12 34162 18 12 0 0 0 Српски 0 25
11564 4 В5 Редовно одељење 4 39932 18 9 0 0 0 Српски 0 25
11571 4 Г5 Редовно одељење 12 30813 10 2 0 0 0 Српски 0 25
11575 4 В6 Редовно одељење 4 16007 25 14 0 0 0 Српски 0 25
11590 4 Г6 Редовно одељење 12 8435 8 7 0 0 0 Српски 0 25
11617 4 В7 Редовно одељење 4 39932 22 11 1 0 0 Српски 2698 25
11687 4 В8 Редовно одељење 4 39932 14 5 0 0 0 Српски 2698 25
11703 4 Г8 Редовно одељење 12 37514 11 8 0 0 0 Српски 2698 25
11718 4 В9 Редовно одељење 4 43687 20 11 0 0 0 Српски 2699 25
11730 4 В10 Редовно одељење 4 43687 12 4 0 0 0 Српски 2699 25
11760 4 Г10 Редовно одељење 12 2478 6 2 0 0 0 Српски 2699 25
11765 4 В11 Редовно одељење 4 19561 18 9 0 0 0 Српски 2697 25
11781 4 Ч1 Редовно одељење 28 32795 27 15 0 0 0 Српски 0 25
11792 4 Ч2 Редовно одељење 28 6260 32 20 0 0 0 Српски 0 25
11803 4 Ч3 Редовно одељење 28 35233 29 14 0 0 0 Српски 0 25
11814 4 Ч4 Редовно одељење 28 34162 30 14 0 0 0 Српски 0 25
11821 4 Ч5 Редовно одељење 28 30813 28 11 0 0 0 Српски 0 25
11829 4 Ч6 Редовно одељење 28 8435 33 21 0 0 0 Српски 0 25
11884 4 Ч7 Редовно одељење 28 20717 22 11 1 0 0 Српски 2698 25
12227 4 Ч8 Редовно одељење 28 37514 25 13 0 0 0 Српски 2698 25
12249 4 Ч9 Редовно одељење 28 17139 20 11 0 0 0 Српски 2699 25
12263 4 Ч10 Редовно одељење 28 2478 18 6 0 0 0 Српски 2699 25
12276 4 Ч11 Редовно одељење 28 46782 18 9 0 0 0 Српски 2697 25
22824 6 В8 Редовно одељење 6 16007 20 9 0 0 0 Српски 0 25
22784 6 В6 Редовно одељење 6 25390 9 5 0 0 0 Српски 0 25
21339 5 В1 Редовно одељење 5 16007 15 8 0 0 0 Српски 0 25
21384 5 Г1 Редовно одељење 13 47009 11 3 0 0 0 Српски 0 25
21414 5 В2 Редовно одељење 5 43687 19 12 0 0 0 Српски 0 25
21433 5 В3 Редовно одељење 5 16007 14 6 0 0 0 Српски 0 25
21449 5 Г3 Редовно одељење 13 47009 10 6 0 0 0 Српски 0 25
21462 5 В4 Редовно одељење 5 39932 11 6 0 0 0 Српски 0 25
21478 5 Г4 Редовно одељење 13 47009 18 6 0 0 0 Српски 0 25
21488 5 В5 Редовно одељење 5 25390 11 6 0 0 0 Српски 0 25
21504 5 Г5 Редовно одељење 13 47009 14 9 0 0 0 Српски 0 25
21519 5 В6 Редовно одељење 5 25390 24 10 0 0 0 Српски 0 25
21545 5 В7 Редовно одељење 5 16007 13 10 0 0 0 Српски 0 25
21554 5 Г7 Редовно одељење 13 47009 11 2 0 0 0 Српски 0 25
21566 5 В8 Редовно одељење 5 39932 20 10 0 0 0 Српски 0 25
21584 5 В9 Редовно одељење 5 43687 12 5 0 0 0 Српски 0 25
21598 5 Г9 Редовно одељење 13 49291 9 3 0 0 0 Српски 0 25
21641 5 В10 Редовно одељење 5 43687 20 8 0 0 0 Српски 0 25
21653 5 В11 Редовно одељење 5 19561 12 5 0 0 0 Српски 2697 25
21734 5 И1 Редовно одељење 77 4151 15 6 0 0 0 Српски 0 25
21816 5 И2 Редовно одељење 77 12472 14 7 0 0 0 Српски 0 25
21832 5 и2 Редовно одељење 77 12472 14 8 0 0 0 Српски 0 25
22093 5 И3 Редовно одељење 77 4151 21 9 0 0 0 Српски 0 25
22159 5 И4 Редовно одељење 77 2674 15 6 0 0 0 Српски 0 25
22172 5 и4 Редовно одељење 77 12472 14 6 0 0 0 Српски 0 25
22185 5 И5 Редовно одељење 77 2674 13 8 0 0 0 Српски 0 25
22195 5 и5 Редовно одељење 77 4151 12 7 0 0 0 Српски 0 25
22205 5 И6 Редовно одељење 77 12472 14 9 0 0 0 Српски 0 25
22222 5 Ц6 Редовно одељење 69 1398 12 3 0 0 0 Српски 0 25
22239 5 И7 Редовно одељење 77 2674 12 8 0 0 0 Српски 0 25
22248 5 и7 Редовно одељење 77 4151 12 4 0 0 0 Српски 0 25
22258 5 И8 Редовно одељење 77 2674 10 4 0 0 0 Српски 0 25
22266 5 и8 Редовно одељење 77 12472 10 6 0 0 0 Српски 0 25
22271 5 И9 Редовно одељење 77 2674 10 4 0 0 0 Српски 0 25
22566 5 Т8 Редовно одељење 99 37505 20 10 0 0 0 Српски 0 25
22280 5 и9 Редовно одељење 77 4151 11 4 0 0 0 Српски 0 25
22282 5 И10 Редовно одељење 77 2674 10 3 0 0 0 Српски 0 25
22292 5 и10 Редовно одељење 77 12472 10 5 0 0 0 Српски 0 25
22325 5 Ч11 Редовно одељење 29 32715 12 5 0 0 0 Српски 2697 25
22351 5 К1 Редовно одељење 59 36375 26 11 0 0 0 Српски 0 25
22365 5 К2 Редовно одељење 59 43136 28 15 0 0 0 Српски 0 25
22374 5 К3 Редовно одељење 59 36375 24 12 0 0 0 Српски 0 25
22380 5 К4 Редовно одељење 59 28711 29 12 0 0 0 Српски 0 25
22385 5 К5 Редовно одељење 59 43688 25 15 0 0 0 Српски 0 25
22390 5 К6 Редовно одељење 59 43136 26 12 0 0 0 Српски 0 25
22398 5 К7 Редовно одељење 59 17809 24 12 0 0 0 Српски 0 25
22407 5 К8 Редовно одељење 59 33245 20 10 0 0 0 Српски 0 25
22418 5 К9 Редовно одељење 59 17809 21 8 0 0 0 Српски 0 25
22428 5 К10 Редовно одељење 59 28711 20 8 0 0 0 Српски 0 25
22438 5 К11 Редовно одељење 59 13178 12 5 0 0 0 Српски 2697 25
22528 5 Т2 Редовно одељење 99 37505 28 15 0 0 0 Српски 0 25
22514 5 Т1 Редовно одељење 99 6327 26 11 0 0 0 Српски 0 25
22532 5 Т3 Редовно одељење 99 6436 24 12 0 0 0 Српски 0 25
22537 5 Т4 Редовно одељење 99 37505 29 12 0 0 0 Српски 0 25
22545 5 Т5 Редовно одељење 99 6327 25 15 0 0 0 Српски 0 25
22551 5 Т6 Редовно одељење 99 37505 26 12 0 0 0 Српски 0 25
22561 5 Т7 Редовно одељење 99 6327 24 12 0 0 0 Српски 0 25
22571 5 Т9 Редовно одељење 99 6436 21 8 0 0 0 Српски 0 25
22579 5 Т10 Редовно одељење 99 37505 20 8 0 0 0 Српски 0 25
22585 5 Т11 Редовно одељење 99 12472 12 5 0 0 0 Српски 2697 25
22702 6 В1 Редовно одељење 6 39932 15 9 0 0 0 Српски 0 25
22705 6 Г1 Редовно одељење 14 47009 15 8 0 0 0 Српски 0 25
22720 6 В2 Редовно одељење 6 16007 19 12 0 0 0 Српски 0 25
22735 6 В3 Редовно одељење 6 43687 16 6 0 0 0 Српски 0 25
22745 6 Г3 Редовно одељење 14 47009 12 7 0 0 0 Српски 0 25
22753 6 В4 Редовно одељење 6 25390 19 9 0 0 0 Српски 0 25
22759 6 Г4 Редовно одељење 14 47009 12 4 0 0 0 Српски 0 25
22765 6 В5 Редовно одељење 6 43687 10 6 0 0 0 Српски 0 25
23991 7 Р10 Редовно одељење 61 33245 24 12 0 0 0 Српски 0 25
22776 6 Г5 Редовно одељење 14 39070 17 5 0 0 0 Српски 0 25
22830 6 В9 Редовно одељење 6 43687 22 8 0 0 0 Српски 0 25
22846 6 В10 Редовно одељење 6 43687 14 5 0 0 0 Српски 0 25
22858 6 В11 Редовно одељење 6 19561 15 5 0 0 0 Српски 2697 25
22876 6 И1 Редовно одељење 78 12472 15 7 0 0 0 Српски 0 25
22885 6 и1 Редовно одељење 78 2674 15 10 0 0 0 Српски 0 25
22894 6 И2 Редовно одељење 78 2674 13 10 0 0 0 Српски 0 25
22908 6 и2 Редовно одељење 78 4151 13 8 0 0 0 Српски 0 25
22932 6 И3 Редовно одељење 78 2674 15 3 0 0 0 Српски 0 25
22940 6 Ц3 Редовно одељење 70 1398 13 10 0 0 0 Српски 0 25
22948 6 И4 Редовно одељење 78 4151 16 5 0 0 0 Српски 0 25
22954 6 Ц4 Редовно одељење 70 1398 15 8 0 0 0 Српски 0 25
22963 6 И5 Редовно одељење 78 12472 14 2 0 0 0 Српски 0 25
22972 6 и5 Редовно одељење 78 2674 13 9 0 0 0 Српски 0 25
23389 6 И6 Редовно одељење 78 2674 15 9 0 0 0 Српски 0 25
23438 6 О1 Редовно одељење 60 28711 30 17 0 0 0 Српски 0 25
23396 6 и6 Редовно одељење 78 4151 16 8 0 0 0 Српски 0 25
23401 6 И7 Редовно одељење 78 2674 9 3 0 0 0 Српски 0 25
23409 6 и7 Редовно одељење 78 12472 9 5 0 0 0 Српски 0 25
23415 6 И8 Редовно одељење 78 4151 14 3 0 0 0 Српски 0 25
23418 6 И9 Редовно одељење 78 2674 11 4 0 0 0 Српски 0 25
23422 6 и9 Редовно одељење 78 12472 11 4 0 0 0 Српски 0 25
23425 6 И10 Редовно одељење 78 4151 20 7 0 0 0 Српски 0 25
23432 6 Ч11 Редовно одељење 30 32715 15 5 0 0 0 Српски 2697 25
23447 6 О2 Редовно одељење 60 43688 31 18 0 0 0 Српски 0 25
23451 6 О3 Редовно одељење 60 43136 28 13 0 0 0 Српски 0 25
23456 6 О4 Редовно одељење 60 36375 31 13 0 0 0 Српски 0 25
23464 6 О5 Редовно одељење 60 33245 27 11 0 0 0 Српски 0 25
23471 6 О6 Редовно одељење 60 17809 31 17 0 0 0 Српски 0 25
23476 6 О7 Редовно одељење 60 33245 18 8 0 0 0 Српски 0 25
23484 6 О8 Редовно одељење 60 17809 20 9 0 0 0 Српски 0 25
23492 6 О9 Редовно одељење 60 28711 22 8 0 0 0 Српски 0 25
23501 6 О10 Редовно одељење 60 43688 20 7 0 0 0 Српски 0 25
23507 6 О11 Редовно одељење 60 13178 15 5 0 0 0 Српски 2697 25
23517 6 Т1 Редовно одељење 100 24313 30 17 0 0 0 Српски 0 25
23525 6 Т2 Редовно одељење 100 6327 31 18 0 0 0 Српски 0 25
23533 6 Т3 Редовно одељење 100 24313 28 13 0 0 0 Српски 0 25
23539 6 Т4 Редовно одељење 100 6327 31 13 0 0 0 Српски 0 25
23541 6 Т5 Редовно одељење 100 24313 27 11 0 0 0 Српски 0 25
23545 6 Т6 Редовно одељење 100 6327 31 17 0 0 0 Српски 0 25
23549 6 Т7 Редовно одељење 100 24313 18 8 0 0 0 Српски 0 25
23554 6 Т8 Редовно одељење 100 6327 20 9 0 0 0 Српски 0 25
23557 6 Т9 Редовно одељење 100 24313 22 8 0 0 0 Српски 0 25
23560 6 Т10 Редовно одељење 100 6327 20 7 0 0 0 Српски 0 25
23588 6 Т11 Редовно одељење 100 12472 15 5 0 0 0 Српски 2697 25
23681 7 В1 Редовно одељење 7 25390 16 6 0 0 0 Српски 0 25
23685 7 Г1 Редовно одељење 15 47009 11 5 0 0 0 Српски 0 25
23688 7 В2 Редовно одељење 7 39932 16 7 0 0 0 Српски 0 25
23701 7 В3 Редовно одељење 7 25390 23 14 0 0 0 Српски 0 25
23712 7 В4 Редовно одељење 7 25390 14 12 0 0 0 Српски 0 25
23719 7 Г4 Редовно одељење 15 39070 11 0 0 0 0 Српски 0 25
23727 7 В5 Редовно одељење 7 16007 11 4 0 0 0 Српски 0 25
23734 7 В6 Редовно одељење 7 43687 13 6 0 0 0 Српски 0 25
23743 7 Г6 Редовно одељење 15 39070 13 7 0 0 0 Српски 0 25
23749 7 Г7 Редовно одељење 15 47009 11 5 0 0 0 Српски 0 25
23753 7 г7 Редовно одељење 15 49291 11 5 0 0 0 Српски 0 25
23764 7 В8 Редовно одељење 7 39932 20 9 0 0 0 Српски 0 25
23771 7 В9 Редовно одељење 7 43687 16 7 0 0 0 Српски 0 25
23778 7 Г9 Редовно одељење 15 49291 10 6 0 0 0 Српски 0 25
23782 7 В10 Редовно одељење 7 43687 19 8 0 0 0 Српски 0 25
23791 7 В11 Редовно одељење 7 19561 7 3 0 0 0 Српски 2697 25
23801 7 И1 Редовно одељење 79 4151 15 4 0 0 0 Српски 0 25
23810 7 Д1 Редовно одељење 63 41928 11 7 0 0 0 Српски 0 25
23886 7 Д2 Редовно одељење 63 41928 15 8 0 0 0 Српски 0 25
23892 7 Д3 Редовно одељење 63 41928 18 13 0 0 0 Српски 0 25
23899 7 Д4 Редовно одељење 63 24446 20 10 0 0 0 Српски 0 25
23908 7 И5 Редовно одељење 79 4151 14 5 0 0 0 Српски 0 25
23912 7 Д5 Редовно одељење 63 41928 9 8 0 0 0 Српски 0 25
23921 7 Д6 Редовно одељење 63 41928 26 13 0 0 0 Српски 0 25
23926 7 Д7 Редовно одељење 63 41928 22 10 0 0 0 Српски 0 25
23933 7 И8 Редовно одељење 79 12472 10 5 0 0 0 Српски 0 25
23980 7 Р5 Редовно одељење 61 43688 23 13 0 0 0 Српски 0 25
23939 7 и8 Редовно одељење 79 2674 10 4 0 0 0 Српски 0 25
23946 7 Д9 Редовно одељење 63 24446 14 11 0 0 0 Српски 0 25
23951 7 Д10 Редовно одељење 63 41928 24 12 0 0 0 Српски 0 25
23955 7 Д11 Редовно одељење 63 41928 7 3 0 0 0 Српски 2697 25
23972 7 Р1 Редовно одељење 61 17809 27 11 0 0 0 Српски 0 25
23975 7 Р2 Редовно одељење 61 28711 23 12 0 0 0 Српски 0 25
23976 7 Р3 Редовно одељење 61 43688 25 14 0 0 0 Српски 0 25
23978 7 Р4 Редовно одељење 61 43136 25 12 0 0 0 Српски 0 25
23982 7 Р6 Редовно одељење 61 33245 26 13 0 0 0 Српски 0 25
23984 7 Р7 Редовно одељење 61 36375 22 10 0 0 0 Српски 0 25
23987 7 Р8 Редовно одељење 61 28711 20 9 0 0 0 Српски 0 25
23989 7 Р9 Редовно одељење 61 36375 26 13 0 0 0 Српски 0 25
23994 7 Р11 Редовно одељење 61 13178 7 3 0 0 0 Српски 2697 25
24008 7 Т1 Редовно одељење 101 6327 27 11 0 0 0 Српски 0 25
24016 7 Т2 Редовно одељење 101 24313 23 12 0 0 0 Српски 0 25
24032 7 Т3 Редовно одељење 101 6436 25 14 0 0 0 Српски 0 25
24037 7 Т4 Редовно одељење 101 24313 25 12 0 0 0 Српски 0 25
24041 7 Т5 Редовно одељење 101 6327 23 13 0 0 0 Српски 0 25
24044 7 Т6 Редовно одељење 101 24313 26 13 0 0 0 Српски 0 25
24062 7 Т7 Редовно одељење 101 6436 22 10 0 0 0 Српски 0 25
24068 7 Т8 Редовно одељење 101 24313 20 9 0 0 0 Српски 0 25
24073 7 Т9 Редовно одељење 101 6436 26 13 0 0 0 Српски 0 25
24077 7 Т10 Редовно одељење 101 37505 24 12 0 0 0 Српски 0 25
24082 7 Т11 Редовно одељење 101 12472 7 3 0 0 0 Српски 2697 25
24304 8 К1 Редовно одељење 62 43136 29 15 0 0 0 Српски 0 25
24313 8 К2 Редовно одељење 62 43688 31 16 0 0 0 Српски 0 25
24320 8 К3 Редовно одељење 62 33245 27 16 0 0 0 Српски 0 25
24326 8 К4 Редовно одељење 62 36375 30 13 0 0 0 Српски 0 25
24332 8 К5 Редовно одељење 62 43136 27 13 1 0 0 Српски 0 25
24339 8 К6 Редовно одељење 62 43688 30 12 0 0 0 Српски 0 25
24345 8 К7 Редовно одељење 62 43136 16 9 0 0 0 Српски 0 25
24349 8 К8 Редовно одељење 62 17809 22 11 0 0 0 Српски 0 25
24362 8 К9 Редовно одељење 62 43136 23 13 0 0 0 Српски 0 25
24370 8 К10 Редовно одељење 62 43688 23 12 0 0 0 Српски 0 25
24380 8 К11 Редовно одељење 62 13178 15 8 0 0 0 Српски 2697 25
24394 8 Т1 Редовно одељење 102 24313 29 15 0 0 0 Српски 0 25
24404 8 Т2 Редовно одељење 102 6436 31 16 0 0 0 Српски 0 25
24410 8 Т3 Редовно одељење 102 37505 27 16 0 0 0 Српски 0 25
24416 8 Т4 Редовно одељење 102 6436 30 13 0 0 0 Српски 0 25
24418 8 Т5 Редовно одељење 102 37505 27 13 1 0 0 Српски 0 25
24423 8 Т6 Редовно одељење 102 6436 30 12 0 0 0 Српски 0 25
24428 8 Т7 Редовно одељење 102 37505 16 9 0 0 0 Српски 0 25
24434 8 Т8 Редовно одељење 102 6436 22 11 0 0 0 Српски 0 25
24438 8 Т9 Редовно одељење 102 37505 23 13 0 0 0 Српски 0 25
24443 8 Т10 Редовно одељење 102 6436 23 12 0 0 0 Српски 0 25
24448 8 Т11 Редовно одељење 102 12472 15 8 0 0 0 Српски 2697 25
33412 8 В1 Редовно одељење 8 25390 14 5 0 0 0 Српски 0 25
33460 8 Г1 Редовно одељење 16 47009 15 10 0 0 0 Српски 0 25
33475 8 В2 Редовно одељење 8 16007 19 13 0 0 0 Српски 0 25
33486 8 Г2 Редовно одељење 16 47009 12 3 0 0 0 Српски 0 25
33497 8 В3 Редовно одељење 8 25390 15 5 0 0 0 Српски 0 25
33512 8 Г3 Редовно одељење 16 49291 12 11 0 0 0 Српски 0 25
33595 8 В4 Редовно одељење 8 16007 18 10 0 0 0 Српски 0 25
33606 8 Г4 Редовно одељење 16 47009 12 3 0 0 0 Српски 0 25
33617 8 В5 Редовно одељење 8 25390 10 6 1 0 0 Српски 0 25
33625 8 Г5 Редовно одељење 16 47009 9 4 0 0 0 Српски 0 25
33631 8 В6 Редовно одељење 8 16007 14 12 0 0 0 Српски 0 25
33637 8 Г6 Редовно одељење 16 47009 16 0 0 0 0 Српски 0 25
33642 8 В7 Редовно одељење 8 39932 16 9 0 0 0 Српски 0 25
33653 8 В8 Редовно одељење 8 16007 16 7 0 0 0 Српски 0 25
33670 8 В9 Редовно одељење 8 43687 23 13 0 0 0 Српски 0 25
33680 8 В10 Редовно одељење 8 43687 19 11 0 0 0 Српски 0 25
33695 8 В11 Редовно одељење 8 19561 15 8 0 0 0 Српски 2697 25
33757 8 И1 Редовно одељење 80 2674 11 4 0 0 0 Српски 0 25
33774 8 Д1 Редовно одељење 64 24446 18 11 0 0 0 Српски 0 25
33791 8 И2 Редовно одељење 80 4151 14 4 0 0 0 Српски 0 25
33803 8 Д2 Редовно одељење 64 41928 17 12 0 0 0 Српски 0 25
33819 8 И3 Редовно одељење 80 2674 15 10 0 0 0 Српски 0 25
33837 8 Д3 Редовно одељење 64 24446 12 6 0 0 0 Српски 0 25
33844 8 И4 Редовно одељење 80 4151 15 6 0 0 0 Српски 0 25
33856 8 Д4 Редовно одељење 64 41928 15 7 0 0 0 Српски 0 25
33867 8 И5 Редовно одељење 80 2674 13 5 1 0 0 Српски 0 25
33886 8 и5 Редовно одељење 80 2674 14 8 0 0 0 Српски 0 25
33902 8 Д6 Редовно одељење 64 41928 22 8 0 0 0 Српски 0 25
33918 8 Д7 Редовно одељење 64 41928 16 9 0 0 0 Српски 0 25
33927 8 Д8 Редовно одељење 64 41928 22 11 0 0 0 Српски 0 25
33938 8 Д9 Редовно одељење 64 41928 23 13 0 0 0 Српски 0 25
33964 8 Д10 Редовно одељење 64 24446 19 10 0 0 0 Српски 0 25
33975 8 И11 Редовно одељење 80 38919 15 8 0 0 0 Српски 2697 25
35318 10 Ц1 Редовно одељење 96 1398 14 8 0 0 0 Српски 0 25
35333 10 Ц2 Редовно одељење 96 1398 11 6 0 0 0 Српски 0 25
35348 10 Г2 Редовно одељење 84 47009 18 8 0 0 0 Српски 0 25
35362 10 Г3 Редовно одељење 84 47009 12 9 0 0 0 Српски 0 25
35371 10 Г4 Редовно одељење 84 47009 14 9 0 0 0 Српски 0 25
35379 10 Г5 Редовно одељење 84 49291 10 5 0 0 0 Српски 0 25
35390 10 И1 Редовно одељење 98 12472 13 6 0 0 0 Српски 0 25
35407 10 И2 Редовно одељење 98 4151 19 3 0 0 0 Српски 0 25
35416 10 И3 Редовно одељење 98 2674 12 6 0 0 0 Српски 0 25
50560 10 П1 Редовно одељење 82 33130 29 12 0 0 0 Српски 0 25
51030 10 П2 Редовно одељење 82 23598 27 10 0 0 0 Српски 0 25
51079 10 П3 Редовно одељење 82 49062 24 10 0 0 0 Српски 0 25
52627 10 Х1 Редовно одељење 97 3875 17 6 0 0 0 Српски 0 25
52671 10 Х2 Редовно одељење 97 3875 16 13 0 0 0 Српски 0 25
52736 10 Х3 Редовно одељење 97 3875 15 14 0 0 0 Српски 0 25
52777 10 О1 Редовно одељење 97 30873 9 6 0 0 0 Српски 0 25
52852 10 О2 Редовно одељење 97 30873 6 2 0 0 0 Српски 0 25
57650 10 Г1 Редовно одељење 84 49291 11 5 0 0 0 Српски 0 25
95232 8 г5 Редовно одељење 16 49291 8 3 0 0 0 Српски 0 25
81685 5 6 Редовно одељење 99 19381 16 9 0 0 0 Српски 0 26
83456 8 1 Редовно одељење 102 19381 11 5 0 0 0 Српски 0 26
78126 4 1 Редовно одељење 20 8377 25 11 0 0 0 Српски 0 26
78235 4 2 Редовно одељење 4 36448 25 11 0 0 0 Српски 0 26
76930 1 1 Редовно одељење 1 36448 23 12 0 0 0 Српски 0 26
77010 1 2 Редовно одељење 1 36448 23 12 0 0 0 Српски 0 26
77040 1 3 Редовно одељење 1 36448 23 12 0 0 0 Српски 0 26
77074 1 4 Редовно одељење 1 36448 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77111 1 5 Редовно одељење 1 109646 15 8 0 0 0 Српски 193 26
77141 1 6 Редовно одељење 1 28528 7 2 0 0 0 Српски 196 26
77218 1 1 Редовно одељење 17 8512 23 12 0 0 0 Српски 0 26
77237 1 2 Редовно одељење 17 26085 23 12 0 0 0 Српски 0 26
77270 1 3 Редовно одељење 17 26859 23 12 0 0 0 Српски 0 26
77295 1 4 Редовно одељење 17 25518 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77336 1 5 Редовно одељење 17 26116 15 8 0 0 0 Српски 193 26
77414 2 1 Редовно одељење 18 31598 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77446 2 1 Редовно одељење 2 36448 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77517 2 2 Редовно одељење 2 36448 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77545 2 2 Редовно одељење 18 47546 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77576 2 3 Редовно одељење 18 27936 21 12 0 0 0 Српски 0 26
77601 2 3 Редовно одељење 2 36448 21 12 0 0 0 Српски 0 26
77642 2 4 Редовно одељење 18 24690 12 5 0 0 0 Српски 193 26
77691 2 4 Редовно одељење 2 109646 12 5 0 0 0 Српски 193 26
77718 2 5 Редовно одељење 18 11 7 0 0 0 Српски 0 26
77744 2 5 Редовно одељење 2 28528 11 7 0 0 0 Српски 0 26
77771 3 1 Редовно одељење 19 31361 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77804 3 1 Редовно одељење 3 36448 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77849 3 2 Редовно одељење 19 37513 26 14 0 0 0 Српски 0 26
77878 3 2 Редовно одељење 3 36448 26 14 0 0 0 Српски 0 26
77893 3 3 Редовно одељење 19 23339 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77919 3 3 Редовно одељење 3 36448 23 11 0 0 0 Српски 0 26
77973 3 4 Редовно одељење 19 48265 24 12 0 0 0 Српски 0 26
78004 3 4 Редовно одељење 3 36448 24 12 0 0 0 Српски 0 26
78030 3 5 Редовно одељење 19 24323 14 7 0 0 0 Српски 193 26
78054 3 5 Редовно одељење 3 109646 14 7 0 0 0 Српски 193 26
78072 3 6 Редовно одељење 19 40243 12 6 0 0 0 Српски 196 26
78093 3 6 Редовно одељење 3 28528 12 6 0 0 0 Српски 196 26
78166 4 1 Редовно одељење 4 36448 23 11 0 0 0 Српски 0 26
78197 4 2 Редовно одељење 28 21331 25 11 0 0 0 Српски 0 26
78319 4 3 Редовно одељење 20 49919 24 10 0 0 0 Српски 0 26
78351 4 3 Редовно одељење 4 36448 24 10 0 0 0 Српски 0 26
78380 4 4 Редовно одељење 20 34317 19 7 0 0 0 Српски 193 26
78409 4 4 Редовно одељење 4 109646 19 7 0 0 0 Српски 193 26
80941 5 1 Редовно одељење 5 36448 23 11 0 0 0 Српски 0 26
81209 5 2 Редовно одељење 5 36448 24 11 0 0 0 Српски 0 26
81231 5 3 Редовно одељење 5 36448 20 8 0 0 0 Српски 0 26
81255 5 4 Редовно одељење 5 109646 16 9 0 0 0 Српски 0 26
81299 5 1 Редовно одељење 13 29647 15 6 0 0 0 Српски 0 26
81340 5 1 Редовно одељење 73 49089 17 9 0 0 0 Српски 0 26
81363 5 2 Редовно одељење 73 49089 16 12 0 0 0 Српски 0 26
81393 5 3 Редовно одељење 73 32607 17 9 0 0 0 Српски 193 26
81428 5 1 Редовно одељење 29 8415 25 9 0 0 0 Српски 0 26
81481 5 2 Редовно одељење 29 8415 24 7 0 0 0 Српски 0 26
81530 5 1 Редовно одељење 99 45663 14 8 0 0 0 Српски 0 26
81581 5 2 Редовно одељење 99 13297 14 5 0 0 0 Српски 0 26
81613 5 3 Редовно одељење 99 45663 14 5 0 0 0 Српски 0 26
81645 5 4 Редовно одељење 99 13297 13 7 0 0 0 Српски 0 26
81662 5 5 Редовно одељење 99 19381 27 12 0 0 0 Српски 0 26
81731 5 1 Редовно одељење 59 36954 28 13 0 0 0 Српски 0 26
81771 5 2 Редовно одељење 59 36954 27 12 0 0 0 Српски 0 26
81805 5 3 Редовно одељење 59 9074 27 12 0 0 0 Српски 0 26
81841 5 4 Редовно одељење 59 34318 16 9 0 0 0 Српски 193 26
81897 6 1 Редовно одељење 6 36448 20 10 0 0 0 Српски 0 26
81918 6 2 Редовно одељење 6 36448 21 9 0 0 0 Српски 0 26
81942 6 3 Редовно одељење 6 36448 18 8 0 0 0 Српски 0 26
81966 6 4 Редовно одељење 6 28528 15 10 0 0 0 Српски 0 26
81985 6 5 Редовно одељење 6 28528 19 11 0 0 0 Српски 0 26
82012 6 6 Редовно одељење 6 109646 14 5 0 0 0 Српски 193 26
82040 6 1 Редовно одељење 14 29647 23 3 0 0 0 Српски 0 26
82061 6 1 Редовно одељење 74 49089 29 23 0 0 0 Српски 0 26
82077 6 1 Редовно одељење 30 14823 14 5 0 0 0 Српски 0 26
82118 6 1 Редовно одељење 100 4151 19 7 0 0 0 Српски 0 26
82147 6 2 Редовно одељење 100 4151 19 7 0 0 0 Српски 0 26
82172 6 3 Редовно одељење 100 4151 19 6 0 0 0 Српски 0 26
82193 6 4 Редовно одељење 100 4151 13 2 0 0 0 Српски 0 26
82218 6 5 Редовно одељење 100 4151 17 7 0 0 0 Српски 0 26
82419 6 3 Редовно одељење 60 34318 5 0 0 0 0 Српски 193 26
82378 6 1 Редовно одељење 60 36954 24 10 0 0 0 Српски 0 26
82402 6 2 Редовно одељење 60 36954 24 12 0 0 0 Српски 0 26
82442 6 4 Редовно одељење 60 34318 23 11 0 0 0 Српски 0 26
82455 6 5 Редовно одељење 60 9074 22 9 0 0 0 Српски 0 26
82479 6 6 Редовно одељење 60 9074 23 10 0 0 0 Српски 0 26
82512 6 1 Редовно одељење 100 45663 23 11 0 0 0 Српски 0 26
82536 6 2 Редовно одељење 100 45663 11 5 0 0 0 Српски 0 26
82557 6 3 Редовно одељење 100 13297 11 4 0 0 0 Српски 0 26
82574 6 4 Редовно одељење 100 45663 12 5 0 0 0 Српски 0 26
83425 8 3 Редовно одељење 62 9074 24 11 0 0 0 Српски 0 26
82586 6 5 Редовно одељење 100 13297 11 5 0 0 0 Српски 0 26
82606 6 6 Редовно одељење 100 13297 24 10 0 0 0 Српски 0 26
82619 6 7 Редовно одељење 100 19381 24 12 0 0 0 Српски 0 26
82637 6 8 Редовно одељење 100 19381 14 5 0 0 0 Српски 193 26
83339 8 1 Редовно одељење 16 29647 15 5 0 0 0 Српски 0 26
82990 7 1 Редовно одељење 7 109646 25 9 0 0 0 Српски 0 26
82995 7 2 Редовно одељење 7 109646 26 11 0 0 0 Српски 0 26
83005 7 3 Редовно одељење 7 109646 14 6 0 0 0 Српски 0 26
83014 7 1 Редовно одељење 15 29647 20 11 0 0 0 Српски 0 26
83024 7 2 Редовно одељење 15 29647 22 9 0 0 0 Српски 0 26
83036 7 2 Редовно одељење 101 4151 19 4 0 0 0 Српски 0 26
83028 7 1 Редовно одељење 101 4151 20 11 0 0 0 Српски 0 26
83048 7 1 Редовно одељење 75 49089 28 12 0 0 0 Српски 0 26
83060 7 2 Редовно одељење 75 49089 26 14 0 0 0 Српски 0 26
83070 7 3 Редовно одељење 75 32607 14 6 0 0 0 Српски 0 26
83086 7 1 Редовно одељење 61 34318 22 10 0 0 0 Српски 0 26
83100 7 2 Редовно одељење 61 34318 24 11 0 0 0 Српски 0 26
83112 7 3 Редовно одељење 61 9074 23 10 0 0 0 Српски 0 26
83123 7 4 Редовно одељење 61 34318 24 10 0 0 0 Српски 0 26
83130 7 5 Редовно одељење 61 34318 14 6 0 0 0 Српски 193 26
83140 7 1 Редовно одељење 101 45663 11 5 0 0 0 Српски 0 26
83155 7 2 Редовно одељење 101 13297 11 5 0 0 0 Српски 0 26
83165 7 3 Редовно одељење 101 13297 23 10 0 0 0 Српски 0 26
83171 7 4 Редовно одељење 101 45663 12 6 0 0 0 Српски 0 26
83179 7 5 Редовно одељење 101 13297 12 5 0 0 0 Српски 0 26
83200 7 6 Редовно одељење 101 19381 24 10 0 0 0 Српски 0 26
83215 7 7 Редовно одељење 101 19381 14 6 0 0 0 Српски 193 26
83230 8 1 Редовно одељење 8 109646 18 8 0 0 0 Српски 0 26
83409 8 1 Редовно одељење 62 9074 23 12 0 0 0 Српски 0 26
83315 8 2 Редовно одељење 8 109646 23 12 0 0 0 Српски 0 26
83322 8 3 Редовно одељење 8 109646 15 7 0 0 0 Српски 0 26
83333 8 4 Редовно одељење 8 109646 17 12 0 0 0 Српски 193 26
83354 8 2 Редовно одељење 16 29647 24 13 0 0 0 Српски 0 26
83370 8 1 Редовно одељење 76 49089 19 10 0 0 0 Српски 0 26
83374 8 2 Редовно одељење 76 49089 19 9 0 0 0 Српски 0 26
83383 8 3 Редовно одељење 76 49089 19 8 0 0 0 Српски 0 26
83387 8 4 Редовно одељење 76 49089 19 8 0 0 0 Српски 0 26
83396 8 5 Редовно одељење 76 49089 19 10 0 0 0 Српски 0 26
83403 8 6 Редовно одељење 76 32607 17 12 0 0 0 Српски 193 26
83419 8 2 Редовно одељење 62 36954 24 11 0 0 0 Српски 0 26
83439 8 4 Редовно одељење 62 36954 24 11 0 0 0 Српски 0 26
83448 8 5 Редовно одељење 62 34318 17 12 0 0 0 Српски 193 26
83466 8 2 Редовно одељење 102 13297 12 7 0 0 0 Српски 0 26
83482 8 3 Редовно одељење 102 45663 12 6 0 0 0 Српски 0 26
83492 8 4 Редовно одељење 102 13297 12 5 0 0 0 Српски 0 26
83498 8 5 Редовно одељење 102 19381 12 6 0 0 0 Српски 0 26
83506 8 6 Редовно одељење 102 13297 12 6 0 0 0 Српски 0 26
83511 8 7 Редовно одељење 102 19381 12 6 0 0 0 Српски 0 26
83519 8 8 Редовно одељење 102 45663 12 5 0 0 0 Српски 0 26
83535 8 9 Редовно одељење 102 19381 17 12 0 0 0 Српски 193 26
83549 10 1 Редовно одељење 0 7 5 0 0 0 Српски 196 26
7138 1 4 Редовно одељење 1 46643 22 9 0 1 0 Српски 2701 27
7115 1 1 Редовно одељење 1 46643 23 12 0 0 0 Српски 0 27
7120 1 2 Редовно одељење 1 25106 24 13 0 0 9 Српски 0 27
7133 1 3 Редовно одељење 31 45361 25 14 0 0 0 Српски 0 27
7152 2 1 Редовно одељење 2 46643 24 10 0 0 0 Српски 0 27
7160 2 2 Редовно одељење 2 46643 23 8 0 0 0 Српски 0 27
7167 2 3 Редовно одељење 2 46643 16 8 0 0 0 Српски 2701 27
7185 3 1 Редовно одељење 3 25106 20 7 0 0 0 Српски 0 27
7195 3 2 Редовно одељење 3 25106 19 6 0 0 0 Српски 0 27
7266 3 3 Редовно одељење 3 25106 20 6 0 0 0 Српски 0 27
7273 3 4 Редовно одељење 3 25106 24 11 0 0 0 Српски 2701 27
7277 4 1 Редовно одељење 4 25106 20 8 0 0 0 Српски 0 27
7288 4 2 Редовно одељење 4 25106 22 9 2 0 0 Српски 0 27
7295 4 3 Редовно одељење 4 46643 13 6 0 1 0 Српски 2701 27
7299 5 1 Редовно одељење 5 46643 26 10 0 1 0 Српски 0 27
7305 5 2 Редовно одељење 13 44081 26 10 0 1 0 Српски 0 27
7311 5 3 Редовно одељење 5 46643 26 11 0 0 0 Српски 0 27
7316 6 1 Редовно одељење 6 46643 25 13 0 0 0 Српски 0 27
7320 6 2 Редовно одељење 6 46643 25 13 0 0 0 Српски 0 27
7327 6 3 Редовно одељење 6 46643 25 11 0 0 0 Српски 0 27
7335 7 1 Редовно одељење 7 46643 25 11 0 0 0 Српски 0 27
7341 7 2 Редовно одељење 7 46643 26 15 0 0 0 Српски 0 27
7347 7 3 Редовно одељење 7 46643 25 10 0 1 0 Српски 0 27
7352 8 1 Редовно одељење 8 46643 26 14 0 0 0 Српски 0 27
7358 8 2 Редовно одељење 8 46643 27 14 0 0 0 Српски 0 27
7363 8 3 Редовно одељење 8 46643 25 11 0 0 0 Српски 0 27
14475 5 1 Редовно одељење 73 49336 26 10 0 1 0 Српски 0 27
14476 5 1 Редовно одељење 13 44081 26 10 0 0 0 Српски 0 27
16314 1 3 Редовно одељење 1 46643 25 14 0 0 0 Српски 0 27
16391 5 1 Редовно одељење 59 37665 26 10 0 1 0 Српски 0 27
16401 5 1 Редовно одељење 69 17369 26 10 0 1 0 Српски 0 27
16425 5 2 Редовно одељење 5 46643 26 10 0 1 0 Српски 0 27
16452 5 2 Редовно одељење 73 49336 26 10 0 1 0 Српски 0 27
16454 5 2 Редовно одељење 69 17369 26 10 0 1 0 Српски 0 27
98333 5 3 Редовно одељење 73 49336 26 11 0 0 0 Српски 0 27
16485 5 3 Редовно одељење 13 44081 26 11 0 0 0 Српски 0 27
16494 5 3 Редовно одељење 59 49692 26 11 0 0 0 Српски 0 27
16500 5 3 Редовно одељење 69 17369 26 11 0 0 0 Српски 0 27
16511 6 1 Редовно одељење 14 44081 25 13 0 0 0 Српски 0 27
16513 6 1 Редовно одељење 60 37665 25 13 0 0 0 Српски 0 27
98336 6 1 Редовно одељење 52 49692 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16537 6 1 Редовно одељење 74 49336 25 13 0 0 0 Српски 0 27
16545 6 2 Редовно одељење 100 27580 25 13 0 0 0 Српски 0 27
16549 6 2 Редовно одељење 100 8109 25 13 0 0 0 Српски 0 27
16555 6 2 Редовно одељење 60 49692 25 13 0 0 0 Српски 0 27
16558 6 2 Редовно одељење 52 49692 25 13 0 0 0 Српски 0 27
16561 6 2 Редовно одељење 74 49336 25 13 0 0 0 Српски 0 27
98342 5 2 Редовно одељење 99 27580 26 10 0 1 0 Српски 0 27
98341 5 2 Редовно одељење 99 8109 26 10 0 1 0 Српски 0 27
16573 6 3 Редовно одељење 60 37665 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16579 6 3 Редовно одељење 52 49692 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16586 6 3 Редовно одељење 74 49336 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16590 7 1 Редовно одељење 61 37665 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16593 7 1 Редовно одељење 101 8109 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16594 7 1 Редовно одељење 15 24619 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16599 7 1 Редовно одељење 63 24619 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16601 7 1 Редовно одељење 75 49336 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16606 7 2 Редовно одељење 101 8109 26 15 0 0 0 Српски 0 27
16611 7 2 Редовно одељење 15 27580 26 15 0 0 0 Српски 0 27
16613 7 2 Редовно одељење 61 37665 26 15 0 0 0 Српски 0 27
16618 7 2 Редовно одељење 75 49336 26 15 0 0 0 Српски 0 27
16620 7 2 Редовно одељење 63 24619 26 15 0 0 0 Српски 0 27
98340 5 1 Редовно одељење 99 8109 26 10 0 1 0 Српски 0 27
98339 5 1 Редовно одељење 99 27580 26 10 0 1 0 Српски 0 27
16626 7 3 Редовно одељење 15 44081 25 10 0 1 0 Српски 0 27
16629 7 3 Редовно одељење 61 37665 25 10 0 1 0 Српски 0 27
16632 7 3 Редовно одељење 63 24619 25 10 0 1 0 Српски 0 27
16635 7 3 Редовно одељење 75 49336 25 10 0 1 0 Српски 0 27
98338 7 1 Редовно одељење 101 27580 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16639 8 1 Редовно одељење 62 37665 26 14 0 0 0 Српски 0 27
16640 8 1 Редовно одељење 64 24619 26 14 0 0 0 Српски 0 27
16642 8 1 Редовно одељење 76 49336 26 14 0 0 0 Српски 0 27
16646 8 2 Редовно одељење 102 3536 27 14 0 0 0 Српски 0 27
16651 8 2 Редовно одељење 16 27580 27 14 0 0 0 Српски 0 27
16655 8 2 Редовно одељење 62 49692 27 14 0 0 0 Српски 0 27
16659 8 2 Редовно одељење 64 24619 27 14 0 0 0 Српски 0 27
16662 8 2 Редовно одељење 76 49336 27 14 0 0 0 Српски 0 27
16664 8 3 Редовно одељење 102 8109 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16667 8 3 Редовно одељење 62 37665 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16668 8 3 Редовно одељење 72 17369 25 11 0 0 0 Српски 0 27
16671 8 3 Редовно одељење 76 49336 25 11 0 0 0 Српски 0 27
98376 7 2 Редовно одељење 101 27580 26 15 0 0 0 Српски 0 27
98409 7 3 Редовно одељење 101 8109 25 10 0 1 0 Српски 0 27
98410 7 3 Редовно одељење 101 27580 25 10 0 1 0 Српски 0 27
98391 8 2 Редовно одељење 62 49692 27 14 0 0 0 Српски 0 27
98385 8 1 Редовно одељење 102 8109 26 14 0 0 0 Српски 0 27
100049 8 1 Редовно одељење 102 27580 26 14 0 0 0 Српски 0 27
98344 5 3 Редовно одељење 99 27580 25 11 0 0 0 Српски 0 27
98346 5 3 Редовно одељење 99 8109 26 11 0 0 0 Српски 0 27
98331 5 2 Редовно одељење 59 49692 26 10 0 1 0 Српски 0 27
98349 6 1 Редовно одељење 100 27580 25 13 0 0 0 Српски 0 27
98355 6 1 Редовно одељење 100 8109 25 13 0 0 0 Српски 0 27
98358 6 2 Редовно одељење 14 24619 25 13 0 0 0 Српски 0 27
98360 6 3 Редовно одељење 100 27580 25 11 0 0 0 Српски 0 27
98362 6 3 Редовно одељење 100 8109 25 11 0 0 0 Српски 0 27
98485 1 2 Редовно одељење 31 16232 24 13 0 0 0 Српски 0 27
98484 1 1 Редовно одељење 31 38043 23 12 0 0 0 Српски 0 27
98486 1 2 Редовно одељење 9 16232 24 13 0 0 0 Српски 0 27
98490 1 3 Редовно одељење 9 45361 25 14 0 0 0 Српски 0 27
98493 1 4 Редовно одељење 9 48076 22 9 0 1 0 Српски 0 27
98494 1 4 Редовно одељење 31 48076 22 9 0 1 0 Српски 0 27
98495 2 1 Редовно одељење 10 12857 24 10 0 0 0 Српски 0 27
98496 2 1 Редовно одељење 26 12857 24 10 0 0 0 Српски 0 27
98497 2 2 Редовно одељење 26 24829 23 8 0 0 0 Српски 0 27
98498 2 3 Редовно одељење 26 21132 16 8 0 0 0 Српски 0 27
98499 3 1 Редовно одељење 11 37227 20 7 0 0 0 Српски 0 27
98500 3 1 Редовно одељење 27 37227 20 7 0 0 0 Српски 0 27
98501 3 2 Редовно одељење 27 12711 19 6 0 0 0 Српски 0 27
98502 3 3 Редовно одељење 27 28084 20 6 0 0 0 Српски 0 27
98503 3 3 Редовно одељење 11 28084 20 6 0 0 0 Српски 0 27
98504 3 4 Редовно одељење 27 27913 24 11 0 0 0 Српски 0 27
98505 4 1 Редовно одељење 28 1161 20 8 0 0 0 Српски 0 27
98506 4 1 Редовно одељење 12 1161 20 8 0 0 0 Српски 0 27
98508 4 2 Редовно одељење 28 22849 22 9 2 0 0 Српски 0 27
98509 4 2 Редовно одељење 12 22849 22 9 2 0 0 Српски 0 27
98510 4 3 Редовно одељење 28 1560 13 6 0 1 0 Српски 0 27
100055 8 2 Редовно одељење 102 27580 27 14 0 0 0 Српски 0 27
100064 8 3 Редовно одељење 102 27580 25 11 0 0 0 Српски 0 27
95548 5 Редовно одељење 77 13 4 0 0 0 Српски 0 28
96133 5 Редовно одељење 77 13 7 0 0 0 Српски 0 28
96220 6 5о3 Редовно одељење 60 32709 13 13 0 0 0 Српски 0 28
95272 1 1 Редовно одељење 25 18134 24 9 0 0 0 Српски 0 28
95287 1 2 Редовно одељење 25 24831 15 9 0 0 0 Српски 2498 28
95340 2 1 Редовно одељење 26 1196 28 17 0 0 0 Српски 0 28
95372 2 2 Редовно одељење 2 39111 10 3 0 1 0 Српски 2498 28
95426 3 2 Редовно одељење 3 16 8 0 0 0 Српски 0 28
95436 3 1 Редовно одељење 11 41710 18 10 0 0 0 Српски 0 28
95443 3 3 Редовно одељење 3 39111 14 6 0 0 0 Српски 2498 28
95475 4 1 Редовно одељење 20 15227 14 6 1 0 0 Српски 0 28
95482 4 2 Редовно одељење 20 28322 15 5 0 0 0 Српски 0 28
95504 4 3 Редовно одељење 4 39111 15 7 2 1 0 Српски 2498 28
95917 6 Редовно одељење 78 18 12 0 0 0 Српски 0 28
95922 6 Редовно одељење 78 18 7 0 0 0 Српски 0 28
95967 6 Редовно одељење 70 24188 21 10 3 0 0 Српски 0 28
95987 6 Редовно одељење 14 12339 26 18 0 0 0 Српски 0 28
95993 6 Редовно одељење 6 33 13 3 0 0 Српски 0 28
96470 10 3 Редовно одељење 87 16679 15 6 1 0 0 Српски 2495 28
96137 5 Редовно одељење 77 20 10 1 0 0 Српски 0 28
96169 5 Редовно одељење 73 24188 17 16 2 0 0 Српски 0 28
96200 6 5о1 Редовно одељење 60 32709 7 7 0 0 0 Српски 0 28
96207 6 5ф1 Редовно одељење 60 47888 11 0 1 0 0 Српски 0 28
96213 6 5о2 Редовно одељење 60 32709 10 10 1 0 0 Српски 0 28
96215 6 5ф2 Редовно одељење 60 47888 10 0 0 0 0 Српски 0 28
96223 6 5ф3 Редовно одељење 60 47888 7 7 1 0 0 Српски 0 28
96275 5 3в1 Редовно одељење 5 18 9 2 0 0 Српски 0 28
96281 5 3в2 Редовно одељење 5 12 5 0 0 0 Српски 0 28
96284 5 4г3 Редовно одељење 13 12339 11 6 1 0 0 Српски 0 28
96289 5 4г1 Редовно одељење 0 20 13 0 0 0 Српски 0 28
96292 5 5о1 Редовно одељење 59 32709 15 15 1 0 0 Српски 0 28
96294 5 5ф1 Редовно одељење 59 47888 9 0 1 0 0 Српски 0 28
96298 5 5о2 Редовно одељење 59 32709 11 11 0 0 0 Српски 0 28
96303 5 5ф2 Редовно одељење 59 47888 7 0 0 0 0 Српски 0 28
96306 5 5о3 Редовно одељење 59 32709 10 10 1 0 0 Српски 0 28
96308 5 5ф3 Редовно одељење 59 47888 10 0 0 0 0 Српски 0 28
96319 7 1и1 Редовно одељење 79 10 8 2 0 0 Српски 0 28
96321 7 1и3 Редовно одељење 79 14 7 0 0 0 Српски 0 28
96327 7 Редовно одељење 71 24188 10 1 0 0 0 Српски 0 28
96330 7 Редовно одељење 75 49591 29 14 0 0 0 Српски 0 28
96338 7 Редовно одељење 15 12339 18 9 0 0 0 Српски 0 28
96366 7 5в1 Редовно одељење 7 19 5 0 0 0 Српски 0 28
96372 7 5в2 Редовно одељење 7 20 13 2 1 1 Српски 0 28
96381 8 1и1 Редовно одељење 80 21 12 0 0 0 Српски 0 28
96382 8 1и2 Редовно одељење 80 5 2 0 0 0 Српски 0 28
96385 8 1и3 Редовно одељење 80 21 10 0 0 0 Српски 0 28
96398 7 6о1 Редовно одељење 61 32709 11 11 0 0 0 Српски 0 28
96402 7 6ф1 Редовно одељење 61 47888 13 0 0 0 0 Српски 0 28
96407 7 6о2 Редовно одељење 61 32709 12 12 2 0 0 Српски 0 28
96410 7 6ф2 Редовно одељење 61 47888 11 0 1 0 0 Српски 0 28
96412 7 6о3 Редовно одељење 61 32709 8 8 0 0 0 Српски 0 28
96413 7 6ф3 Редовно одељење 61 47888 12 0 0 0 0 Српски 0 28
96414 8 2х2 Редовно одељење 76 49591 16 6 0 0 0 Српски 0 28
96418 8 Редовно одељење 8 24 15 0 0 0 Српски 0 28
96422 8 3в3 Редовно одељење 8 18 10 0 0 0 Српски 0 28
96425 8 Редовно одељење 16 12339 23 7 0 0 0 Српски 0 28
96426 8 5о1 Редовно одељење 62 32709 14 14 0 0 0 Српски 0 28
96429 8 5ф1 Редовно одељење 62 47888 9 0 0 0 0 Српски 0 28
96432 8 5о2 Редовно одељење 62 32709 9 9 0 0 0 Српски 0 28
96433 8 5ф2 Редовно одељење 62 47888 11 0 0 0 0 Српски 0 28
96437 8 5о3 Редовно одељење 62 32709 10 10 0 0 0 Српски 0 28
96439 8 5ф3 Редовно одељење 62 47888 12 0 0 0 0 Српски 0 28
96475 10 4 Редовно одељење 87 12855 12 6 0 0 0 Српски 2496 28
96479 10 5 Редовно одељење 87 10714 6 2 1 0 0 Српски 2497 28
96499 10 4 Редовно одељење 87 13484 15 7 0 0 0 Српски 2495 28
96509 10 5 Редовно одељење 87 50000 19 12 2 0 0 Српски 2496 28
96511 10 6 Редовно одељење 87 25874 12 6 0 0 0 Српски 2497 28
71740 1 1 Редовно одељење 17 49273 25 12 0 0 0 Српски 0 29
71995 2 2 Редовно одељење 18 21213 15 10 1 0 0 Српски 0 29
73124 6 2 Редовно одељење 6 28528 18 9 1 0 0 Српски 0 29
71832 1 1 Редовно одељење 1 28528 25 12 0 0 0 Српски 0 29
71905 2 1 Редовно одељење 18 9618 15 8 1 0 0 Српски 0 29
71946 2 1 Редовно одељење 2 28528 15 8 1 0 0 Српски 0 29
72024 2 2 Редовно одељење 2 28528 15 10 1 0 0 Српски 0 29
72052 3 1 Редовно одељење 27 17872 17 9 1 0 0 Српски 0 29
72087 3 1 Редовно одељење 3 28528 17 9 1 0 0 Српски 0 29
72183 3 2 Редовно одељење 19 14356 19 11 0 0 0 Српски 0 29
72227 3 2 Редовно одељење 3 28528 19 11 0 0 0 Српски 0 29
72283 4 1 Редовно одељење 20 43859 17 8 2 0 0 Српски 0 29
72297 4 1 Редовно одељење 4 28528 17 8 2 0 0 Српски 0 29
72354 4 2 Редовно одељење 20 11262 15 5 0 0 0 Српски 0 29
72371 4 2 Редовно одељење 4 11262 15 5 0 0 0 Српски 0 29
72425 5 1 Редовно одељење 5 28528 29 13 2 1 0 Српски 0 29
72555 5 1 Редовно одељење 73 103466 29 13 2 1 0 Српски 0 29
72657 6 1 Редовно одељење 6 28528 17 7 1 0 0 Српски 0 29
72676 6 1 Редовно одељење 100 11151 17 7 1 0 0 Српски 0 29
73183 6 2 Редовно одељење 74 103466 18 9 1 0 0 Српски 0 29
73309 7 1 Редовно одељење 7 28528 16 11 0 0 0 Српски 0 29
73336 7 1 Редовно одељење 75 103466 16 11 0 0 0 Српски 0 29
73428 7 2 Редовно одељење 79 11151 19 11 1 0 0 Српски 0 29
73513 7 2 Редовно одељење 7 28528 19 11 1 0 0 Српски 0 29
73650 8 1 Редовно одељење 8 28528 17 9 0 0 0 Српски 0 29
73692 8 1 Редовно одељење 68 6669 17 9 0 0 0 Српски 0 29
73751 8 2 Редовно одељење 80 11151 15 7 0 0 0 Српски 0 29
73777 8 2 Редовно одељење 8 28528 15 7 0 0 0 Српски 0 29
43969 1 1 Редовно одељење 17 5418 28 11 0 0 0 Српски 0 30
44046 1 2 Редовно одељење 17 34770 27 12 0 0 0 Српски 0 30
44104 1 3 Редовно одељење 17 434 28 14 0 0 0 Српски 0 30
44145 1 4 Редовно одељење 17 30928 29 14 0 1 0 Српски 0 30
44253 2 1 Редовно одељење 18 7938 28 13 0 0 0 Српски 0 30
47353 3 1 Редовно одељење 11 45369 2 1 0 0 0 Српски 0 30
44358 2 2 Редовно одељење 18 29010 28 13 0 0 0 Српски 0 30
44393 2 3 Редовно одељење 18 49661 28 14 0 0 0 Српски 0 30
44423 2 4 Редовно одељење 18 15273 28 17 0 0 0 Српски 0 30
44477 3 1 Редовно одељење 27 45369 24 13 0 1 0 Српски 0 30
44522 3 2 Редовно одељење 27 25507 25 14 0 0 0 Српски 0 30
44626 3 3 Редовно одељење 27 22409 26 12 0 0 0 Српски 0 30
44679 3 4 Редовно одељење 19 25184 24 13 0 0 0 Српски 0 30
44706 4 1 Редовно одељење 28 18518 24 15 0 0 0 Српски 0 30
44734 4 2 Редовно одељење 20 7832 27 13 0 0 0 Српски 0 30
44755 4 3 Редовно одељење 28 37268 22 15 0 0 0 Српски 0 30
44795 4 4 Редовно одељење 20 49408 27 10 0 0 0 Српски 0 30
44833 5 1 Редовно одељење 65 39929 25 11 0 0 0 Српски 0 30
44863 5 2 Редовно одељење 29 889 23 13 0 0 0 Српски 0 30
44874 5 3 Редовно одељење 65 39929 26 13 0 0 0 Српски 0 30
44905 5 4 Редовно одељење 29 889 24 11 0 0 0 Српски 0 30
44945 6 1 Редовно одељење 66 39929 15 9 0 0 0 Српски 0 30
45656 8 1 Редовно одељење 64 12398 14 10 0 0 0 Српски 0 30
45216 6 1 Редовно одељење 78 51846 11 8 0 0 0 Српски 0 30
45491 7 3 Редовно одељење 63 12398 21 13 0 0 0 Српски 0 30
45283 6 2 Редовно одељење 78 51846 28 15 0 0 0 Српски 0 30
45311 6 3 Редовно одељење 66 39929 15 9 0 0 0 Српски 0 30
45367 6 3 Редовно одељење 78 51846 14 7 0 0 0 Српски 0 30
45395 6 4 Редовно одељење 78 51846 27 15 0 0 0 Српски 0 30
45427 7 1 Редовно одељење 79 51846 25 10 0 0 0 Српски 0 30
45458 7 2 Редовно одељење 79 51846 22 12 0 0 0 Српски 0 30
45588 7 4 Редовно одељење 63 12398 15 8 0 0 0 Српски 0 30
45621 7 4 Редовно одељење 79 51846 9 5 0 0 0 Српски 0 30
45699 8 1 Редовно одељење 68 39929 16 5 0 0 0 Српски 0 30
45733 8 2 Редовно одељење 80 51846 17 8 0 0 0 Српски 0 30
45788 8 2 Редовно одељење 64 12398 12 4 0 0 0 Српски 0 30
45854 8 3 Редовно одељење 64 12398 9 3 0 0 0 Српски 0 30
46101 8 3 Редовно одељење 0 17 7 0 1 0 Српски 0 30
46128 8 4 Редовно одељење 80 51846 11 1 0 0 0 Српски 0 30
46165 8 4 Редовно одељење 64 12398 15 9 0 0 0 Српски 0 30
46256 1 1 Редовно одељење 1 29471 28 11 0 0 0 Српски 0 30
46312 1 2 Редовно одељење 1 27850 13 2 0 0 0 Српски 0 30
46352 1 2 Редовно одељење 9 34770 14 10 0 0 0 Српски 0 30
46398 1 3 Редовно одељење 1 29471 28 14 0 0 0 Српски 0 30
46495 1 4 Редовно одељење 1 27850 14 5 0 0 0 Српски 0 30
48916 5 4 Редовно одељење 5 27850 23 11 0 0 0 Српски 0 30
46864 1 4 Редовно одељење 9 30928 15 9 0 1 0 Српски 0 30
47401 3 2 Редовно одељење 11 25507 4 0 0 0 0 Српски 0 30
46959 2 1 Редовно одељење 2 29471 20 11 0 0 0 Српски 0 30
46995 2 1 Редовно одељење 10 7938 8 2 0 0 0 Српски 0 30
47030 2 2 Редовно одељење 2 27850 24 11 0 0 0 Српски 0 30
47073 2 2 Редовно одељење 10 29010 4 2 0 0 0 Српски 0 30
47125 3 3 Редовно одељење 11 22409 7 1 0 0 0 Српски 0 30
47158 2 3 Редовно одељење 2 29471 22 11 0 0 0 Српски 0 30
47180 2 3 Редовно одељење 10 49661 6 3 0 0 0 Српски 0 30
47219 2 4 Редовно одељење 2 27850 18 12 0 0 0 Српски 0 30
47246 2 4 Редовно одељење 10 15273 10 5 0 0 0 Српски 0 30
47308 3 1 Редовно одељење 3 29471 22 12 0 1 0 Српски 0 30
47382 3 2 Редовно одељење 3 27850 21 14 0 0 0 Српски 0 30
47474 3 3 Редовно одељење 3 29471 19 10 0 0 0 Српски 0 30
47594 3 4 Редовно одељење 3 27850 17 8 0 0 0 Српски 0 30
47607 3 4 Редовно одељење 11 25184 7 5 0 0 0 Српски 0 30
47632 4 1 Редовно одељење 4 29471 18 8 0 0 0 Српски 0 30
47661 4 1 Редовно одељење 12 18518 6 6 0 0 0 Српски 0 30
47689 4 2 Редовно одељење 4 27850 23 12 0 0 0 Српски 0 30
47702 4 2 Редовно одељење 12 7832 4 2 0 0 0 Српски 0 30
47755 4 3 Редовно одељење 4 29471 14 11 0 0 0 Српски 0 30
47788 4 3 Редовно одељење 12 37268 8 4 0 0 0 Српски 0 30
47816 4 4 Редовно одељење 4 27850 24 8 0 0 0 Српски 0 30
47835 4 4 Редовно одељење 12 49408 3 2 0 0 0 Српски 0 30
48183 6 123 Редовно одељење 14 90681 17 11 0 0 0 Српски 0 30
48403 7 234 Редовно одељење 7 35790 15 9 0 0 0 Српски 0 30
48568 8 123 Редовно одељење 16 35790 22 12 0 0 0 Српски 0 30
48710 5 1 Редовно одељење 5 27850 25 11 0 0 0 Српски 0 30
48742 5 2 Редовно одељење 5 27850 23 13 0 0 0 Српски 0 30
48777 5 3 Редовно одељење 5 27850 25 13 0 0 0 Српски 0 30
48821 5 4 Редовно одељење 0 23 11 0 0 0 Српски 0 30
48939 6 1 Редовно одељење 6 29471 22 11 0 0 0 Српски 0 30
48969 6 2 Редовно одељење 6 27850 21 11 0 0 0 Српски 0 30
48987 6 3 Редовно одељење 6 29471 24 15 0 0 0 Српски 0 30
49017 6 4 Редовно одељење 6 27850 27 15 0 0 0 Српски 0 30
49036 7 1 Редовно одељење 7 27850 25 10 0 0 0 Српски 0 30
49056 7 2 Редовно одељење 7 27850 25 11 0 0 0 Српски 0 30
49096 7 3 Редовно одељење 7 29471 15 8 0 0 0 Српски 0 30
49129 7 4 Редовно одељење 7 27850 18 13 0 0 0 Српски 0 30
49149 8 1 Редовно одељење 8 29471 25 14 0 0 0 Српски 0 30
49183 8 2 Редовно одељење 8 27850 24 10 0 0 0 Српски 0 30
49277 8 3 Редовно одељење 8 27850 15 5 0 1 0 Српски 0 30
49311 8 4 Редовно одељење 8 27850 25 9 0 0 0 Српски 0 30
23371 1 Г11 Редовно одељење 9 49537 19 11 0 0 0 Српски 0 31
23376 1 Ч11 Редовно одељење 25 49537 28 16 0 1 0 Српски 0 31
23379 1 Г12 Редовно одељење 9 48106 17 10 0 0 0 Српски 0 31
23384 1 И12 Редовно одељење 35 48106 27 15 0 0 0 Српски 0 31
23387 1 Г13 Редовно одељење 9 23759 13 10 0 0 0 Српски 0 31
23390 1 П13 Редовно одељење 31 16709 27 17 0 0 0 Српски 0 31
23393 1 Г14 Редовно одељење 0 10 5 0 0 0 Српски 0 31
23397 1 П14 Редовно одељење 31 23759 30 18 0 0 0 Српски 0 31
23405 1 В1 Редовно одељење 1 22799 19 10 0 1 0 Српски 0 31
23410 1 В2 Редовно одељење 1 22799 15 7 0 0 0 Српски 0 31
23411 1 В3 Редовно одељење 1 22799 19 13 0 0 0 Српски 0 31
23427 1 Г21 Редовно одељење 0 8 2 0 0 0 Српски 0 31
23430 2 Г22 Редовно одељење 10 36872 15 10 0 0 0 Српски 0 31
23435 2 Г23 Редовно одељење 10 1102 6 4 0 0 0 Српски 0 31
23439 2 Г24 Редовно одељење 10 42055 17 5 0 0 0 Српски 0 31
23443 2 В4 Редовно одељење 2 22799 15 8 0 0 0 Српски 0 31
23448 2 В5 Редовно одељење 2 22799 15 7 0 0 0 Српски 0 31
23454 2 В6 Редовно одељење 2 22799 16 5 0 0 0 Српски 0 31
23463 2 ЧП1 Редовно одељење 26 36872 23 7 0 0 0 Српски 0 31
23467 2 РТ1 Редовно одељење 22 32749 19 9 0 0 0 Српски 0 31
23474 2 НТ1 Редовно одељење 18 1102 29 15 0 0 0 Српски 0 31
23478 2 НТ2 Редовно одељење 26 42055 20 9 0 0 0 Српски 0 31
23509 3 Г1 Редовно одељење 11 6646 9 4 0 0 0 Српски 0 31
23515 3 Г2 Редовно одељење 11 767 12 4 0 0 0 Српски 0 31
23534 3 Г3 Редовно одељење 11 46828 17 9 0 0 0 Српски 0 31
23536 3 Г4 Редовно одељење 11 8878 16 5 0 0 0 Српски 0 31
23594 2 Г21 Редовно одељење 10 32749 8 2 0 0 0 Српски 0 31
23617 3 НТ1 Редовно одељење 19 6646 24 11 0 0 0 Српски 0 31
23620 3 ИР1 Редовно одељење 37 767 23 8 0 0 0 Српски 0 31
23623 3 ИР2 Редовно одељење 37 46828 26 12 0 0 0 Српски 0 31
23628 3 ИР3 Редовно одељење 37 8878 26 11 0 0 0 Српски 0 31
23636 3 В1 Редовно одељење 3 22799 15 7 0 0 0 Српски 0 31
23650 3 В2 Редовно одељење 3 22799 15 7 0 0 0 Српски 0 31
23663 3 В3 Редовно одељење 3 22799 15 6 0 0 0 Српски 0 31
23666 4 Г1 Редовно одељење 12 6344 17 5 0 0 0 Српски 0 31
23671 4 Г2 Редовно одељење 12 47206 15 7 1 0 0 Српски 0 31
23677 4 Г3 Редовно одељење 12 861 12 5 0 0 0 Српски 0 31
23680 4 Г4 Редовно одељење 12 502 11 6 0 0 0 Српски 0 31
23683 4 В1 Редовно одељење 4 22799 19 9 0 0 0 Српски 0 31
23699 4 В2 Редовно одељење 4 22799 15 7 0 0 0 Српски 0 31
23703 4 В3 Редовно одељење 4 22799 16 8 0 0 0 Српски 0 31
23715 4 ИР1 Редовно одељење 38 6344 31 15 0 0 0 Српски 0 31
23725 4 НТ1 Редовно одељење 20 47206 15 6 0 0 0 Српски 0 31
23745 4 ИР2 Редовно одељење 38 861 31 11 0 0 0 Српски 0 31
23759 4 Ч1 Редовно одељење 28 502 28 15 0 0 0 Српски 0 31
23770 5 Г1 Редовно одељење 13 34496 17 9 0 0 0 Српски 0 31
23784 5 Г2 Редовно одељење 13 34496 15 8 0 0 0 Српски 0 31
23794 5 Г3 Редовно одељење 13 62598 16 10 0 0 0 Српски 0 31
23799 5 В1 Редовно одељење 5 22799 22 9 0 0 0 Српски 0 31
23825 5 ЦС1 Редовно одељење 69 8538 23 17 0 0 0 Српски 0 31
23847 5 Х1 Редовно одељење 73 32080 12 7 0 0 0 Српски 0 31
23854 5 И1 Редовно одељење 77 41951 27 9 0 0 0 Српски 0 31
23864 5 И2 Редовно одељење 77 41951 20 8 0 0 0 Српски 0 31
33537 6 Г61 Редовно одељење 14 62598 15 7 2 0 0 Српски 0 31
33551 6 Г62 Редовно одељење 14 34496 17 12 0 0 0 Српски 0 31
33559 6 Г63 Редовно одељење 14 62598 20 8 0 1 0 Српски 0 31
33574 6 В61 Редовно одељење 6 22799 19 8 0 0 0 Српски 0 31
33585 6 Х61 Редовно одељење 74 32080 12 12 0 0 0 Српски 0 31
33603 6 И61 Редовно одељење 78 41951 20 2 0 0 0 Српски 0 31
33612 6 И62 Редовно одељење 78 41951 25 14 0 0 0 Српски 0 31
33621 6 И63 Редовно одељење 78 41951 23 9 0 1 0 Српски 0 31
33635 7 Г71 Редовно одељење 15 62598 25 13 0 0 0 Српски 0 31
33648 7 Г72 Редовно одељење 15 62598 20 12 1 0 0 Српски 0 31
33657 7 В71 Редовно одељење 7 22799 15 5 0 0 0 Српски 0 31
33684 7 В72 Редовно одељење 7 22799 16 9 0 0 0 Српски 0 31
33730 7 Ц71 Редовно одељење 71 8538 15 15 0 0 0 Српски 0 31
33743 7 Ц72 Редовно одељење 71 8538 15 15 0 0 0 Српски 0 31
33762 7 И71 Редовно одељење 79 11659 15 0 0 0 0 Српски 0 31
33849 7 И72 Редовно одељење 79 11659 23 6 1 0 0 Српски 0 31
33870 8 Г81 Редовно одељење 16 62598 15 4 0 0 0 Српски 0 31
33888 8 Г82 Редовно одељење 16 62598 16 3 0 0 0 Српски 0 31
33895 8 Г83 Редовно одељење 16 62598 16 10 0 0 0 Српски 0 31
33948 8 В81 Редовно одељење 8 22799 15 9 0 0 0 Српски 0 31
34003 8 В82 Редовно одељење 8 22799 15 8 0 0 0 Српски 0 31
34087 8 Ц81 Редовно одељење 72 8538 16 15 0 0 0 Српски 0 31
34099 8 Ц82 Редовно одељење 72 8538 17 7 0 0 0 Српски 0 31
34111 8 Х81 Редовно одељење 76 32080 7 5 0 0 0 Српски 0 31
34120 8 Х82 Редовно одељење 76 32080 6 5 0 0 0 Српски 0 31
34140 8 И81 Редовно одељење 80 41951 15 2 0 0 0 Српски 0 31
34214 8 И82 Редовно одељење 80 41951 15 3 0 0 0 Српски 0 31
34244 5 Т51 Редовно одељење 99 26909 11 4 0 0 0 Српски 0 31
34260 5 Т52 Редовно одељење 99 11233 12 6 0 0 0 Српски 0 31
34289 5 Т53 Редовно одељење 99 11233 21 9 0 0 0 Српски 0 31
34297 5 Т54 Редовно одељење 99 26909 14 7 0 0 0 Српски 0 31
34641 5 Т55 Редовно одељење 99 11233 13 7 6 0 0 Српски 0 31
34655 6 Т61 Редовно одељење 100 11233 23 12 2 0 0 Српски 0 31
34674 6 Т62 Редовно одељење 100 26909 25 14 0 0 0 Српски 0 31
34688 6 Т63 Редовно одељење 100 26909 23 9 0 1 0 Српски 0 31
34699 7 Т71 Редовно одељење 101 26909 14 7 0 0 0 Српски 0 31
34713 7 Т72 Редовно одељење 101 11233 14 7 0 0 0 Српски 0 31
34724 7 Т73 Редовно одељење 101 26909 12 7 0 0 0 Српски 0 31
34736 7 Т74 Редовно одељење 101 11233 13 7 0 0 0 Српски 0 31
34742 7 Т75 Редовно одељење 101 26909 12 7 0 0 0 Српски 0 31
34789 7 Т76 Редовно одељење 0 12 5 1 0 0 Српски 0 31
34803 8 Т81 Редовно одељење 102 26909 14 7 0 0 0 Српски 0 31
34815 8 Т82 Редовно одељење 0 13 6 0 0 0 Српски 0 31
34831 8 Т83 Редовно одељење 102 26909 13 6 0 0 0 Српски 0 31
34840 8 Т84 Редовно одељење 102 11233 12 5 0 0 0 Српски 0 31
34849 8 Т85 Редовно одељење 102 26909 11 6 0 0 0 Српски 0 31
34874 8 Т86 Редовно одељење 102 11233 13 7 0 0 0 Српски 0 31
43869 5 ИС1 Редовно одељење 59 38993 23 13 0 0 0 Српски 0 31
44285 5 ИС2 Редовно одељење 59 38993 21 9 0 0 0 Српски 0 31
44341 5 ИС3 Редовно одељење 59 28309 27 14 0 0 0 Српски 0 31
44424 6 ИС1 Редовно одељење 60 38993 23 12 2 0 0 Српски 0 31
44827 6 ИС2 Редовно одељење 60 38993 25 14 0 0 0 Српски 0 31
44879 6 ИС3 Редовно одељење 60 38993 23 9 0 1 0 Српски 0 31
44921 7 ИС1 Редовно одељење 61 28309 28 14 0 0 0 Српски 0 31
44977 7 ИС2 Редовно одељење 61 28309 24 13 0 0 0 Српски 0 31
45028 7 ИС3 Редовно одељење 61 28309 24 12 1 0 0 Српски 0 31
45102 8 ИС1 Редовно одељење 62 38993 27 13 0 0 0 Српски 0 31
45148 8 ИС2 Редовно одељење 62 38993 25 10 0 0 0 Српски 0 31
45188 8 ИС3 Редовно одељење 62 38993 24 13 0 0 0 Српски 0 31
36039 1 вн Редовно одељење 1 4855 15 6 0 0 0 Српски 0 32
36043 1 вн Редовно одељење 1 4855 18 10 0 0 0 Српски 0 32
36047 1 гв Редовно одељење 9 12040 17 9 0 0 0 Српски 0 32
36050 1 гв Редовно одељење 9 28556 16 8 0 0 0 Српски 0 32
36057 1 лп Редовно одељење 31 31638 16 8 0 0 0 Српски 0 32
36059 1 лп Редовно одељење 31 31638 17 8 0 0 0 Српски 0 32
36063 1 лп Редовно одељење 31 28556 15 7 0 0 0 Српски 0 32
36067 1 ир Редовно одељење 35 12040 17 10 0 0 0 Српски 0 32
36078 2 вн Редовно одељење 2 4855 25 8 1 0 0 Српски 0 32
36084 2 гв Редовно одељење 10 12962 16 14 0 0 0 Српски 0 32
36087 2 гв Редовно одељење 10 34826 16 10 1 0 0 Српски 0 32
36093 2 ир Редовно одељење 36 12962 19 13 1 0 0 Српски 0 32
36098 2 ир Редовно одељење 36 34826 18 10 0 0 0 Српски 0 32
36108 2 ир Редовно одељење 36 7661 20 9 1 0 0 Српски 0 32
36110 3 вн Редовно одељење 3 4855 18 7 0 0 0 Српски 0 32
36111 3 гв Редовно одељење 11 6833 19 8 0 0 0 Српски 0 32
36114 3 гв Редовно одељење 11 36803 15 8 0 0 0 Српски 0 32
36120 3 гв Редовно одељење 11 48535 15 9 0 0 0 Српски 0 32
36127 3 нт Редовно одељење 19 48535 18 11 0 0 0 Српски 0 32
36129 3 ир Редовно одељење 37 36803 19 5 0 0 0 Српски 0 32
36132 3 чп Редовно одељење 27 6833 15 10 0 0 0 Српски 0 32
36137 4 вн Редовно одељење 4 4855 17 7 0 0 0 Српски 0 32
36144 4 гв Редовно одељење 12 23360 16 8 0 0 0 Српски 0 32
36147 4 гв Редовно одељење 12 17487 16 7 1 0 0 Српски 0 32
36149 4 гв Редовно одељење 12 42526 16 3 0 0 0 Српски 0 32
36152 4 ир Редовно одељење 38 42526 21 9 0 0 0 Српски 0 32
36158 4 ир Редовно одељење 38 17487 22 9 1 0 0 Српски 0 32
36166 4 ир Редовно одељење 38 23360 22 7 0 0 0 Српски 0 32
36171 5 вн Редовно одељење 5 4855 21 8 0 0 0 Српски 0 32
36172 5 вн Редовно одељење 5 4855 23 9 1 0 0 Српски 0 32
36176 5 вн Редовно одељење 5 4855 19 7 0 0 0 Српски 0 32
36181 5 цсв Редовно одељење 69 107936 17 8 1 0 0 Српски 0 32
36187 5 хо Редовно одељење 73 15 10 0 0 0 Српски 0 32
36193 5 и Редовно одељење 77 31790 16 4 0 0 0 Српски 0 32
36198 5 сжп Редовно одељење 65 13343 15 2 0 0 0 Српски 0 32
36203 6 вн Редовно одељење 6 4855 17 7 0 0 0 Српски 0 32
36209 6 вн Редовно одељење 6 4855 18 9 0 0 0 Српски 0 32
36217 6 гв Редовно одељење 14 56008 15 5 0 0 0 Српски 0 32
36229 6 гв Редовно одељење 14 56008 15 9 0 0 0 Српски 0 32
36234 6 гв Редовно одељење 14 56008 18 10 0 0 0 Српски 0 32
36238 6 цсв Редовно одељење 70 107936 27 17 0 0 0 Српски 0 32
36243 6 хо Редовно одељење 74 24 19 0 0 0 Српски 0 32
36248 6 и Редовно одељење 78 31790 15 1 0 0 0 Српски 0 32
36251 6 и Редовно одељење 78 31790 17 3 0 0 0 Српски 0 32
36257 7 вн Редовно одељење 7 4855 21 9 1 0 0 Српски 0 32
36261 7 вн Редовно одељење 7 4855 21 11 0 0 0 Српски 0 32
36265 7 гв Редовно одељење 15 56008 24 12 0 0 0 Српски 0 32
36266 7 д Редовно одељење 63 3420 29 14 0 0 0 Српски 0 32
36268 7 д Редовно одељење 63 46329 22 10 0 0 0 Српски 0 32
36272 7 и Редовно одељење 79 5743 15 6 1 0 0 Српски 0 32
36276 8 вн Редовно одељење 0 18 7 0 0 0 Српски 0 32
36278 8 вн Редовно одељење 0 19 8 0 0 0 Српски 0 32
36282 8 гв Редовно одељење 16 56008 17 16 0 0 0 Српски 0 32
36284 8 гв Редовно одељење 16 56008 21 11 1 0 0 Српски 0 32
36293 8 д Редовно одељење 64 46329 18 12 0 0 0 Српски 0 32
36296 8 сжп Редовно одељење 68 13343 18 8 0 0 0 Српски 0 32
36301 8 цсв Редовно одељење 72 107936 20 4 0 0 0 Српски 0 32
43488 3 чп Редовно одељење 27 7661 15 6 0 0 0 Српски 0 32
51255 8 сжп Редовно одељење 68 13343 20 4 1 0 0 Српски 0 32
97744 1 В1 Редовно одељење 0 21 7 0 0 0 Српски 0 34
91375 5 и1 Редовно одељење 77 18168 16 7 0 0 0 Српски 0 34
91377 5 и2 Редовно одељење 77 18168 17 8 0 0 0 Српски 0 34
91380 5 и3 Редовно одељење 77 18168 16 8 1 0 0 Српски 0 34
91382 5 и4 Редовно одељење 77 31019 15 7 0 0 0 Српски 0 34
91383 5 и5 Редовно одељење 77 31019 16 7 1 0 0 Српски 0 34
91385 5 и6 Редовно одељење 77 31019 16 8 0 0 0 Српски 0 34
91387 6 и1 Редовно одељење 78 18168 15 7 0 0 0 Српски 0 34
91388 6 и2 Редовно одељење 78 18168 15 6 0 0 0 Српски 0 34
91389 6 и3 Редовно одељење 78 18168 15 7 0 0 0 Српски 0 34
91391 6 и4 Редовно одељење 78 31019 15 7 0 0 0 Српски 0 34
91393 6 и5 Редовно одељење 78 31019 15 6 1 0 0 Српски 0 34
91394 6 и6 Редовно одељење 78 31019 15 8 0 0 0 Српски 0 34
91395 6 и7 Редовно одељење 78 31019 17 8 0 0 0 Српски 0 34
91401 7 и1 Редовно одељење 79 18168 15 7 0 0 0 Српски 0 34
91402 7 и2 Редовно одељење 79 18168 15 6 0 0 0 Српски 0 34
91403 7 и3 Редовно одељење 79 31019 15 7 0 0 0 Српски 0 34
91405 7 и4 Редовно одељење 79 31019 15 8 0 0 0 Српски 0 34
91406 7 и5 Редовно одељење 79 31019 15 7 0 0 0 Српски 0 34
91407 7 и6 Редовно одељење 79 31019 15 8 0 0 0 Српски 0 34
91408 7 и7 Редовно одељење 79 31019 17 9 1 0 0 Српски 0 34
91412 8 и1 Редовно одељење 80 31019 15 6 0 0 0 Српски 0 34
91413 8 и2 Редовно одељење 80 31019 16 7 0 0 0 Српски 0 34
91414 8 и3 Редовно одељење 80 31019 15 6 0 0 0 Српски 0 34
91415 8 и4 Редовно одељење 80 31019 16 7 0 0 0 Српски 0 34
91416 8 и5 Редовно одељење 80 31019 15 5 0 0 0 Српски 0 34
91417 8 и6 Редовно одељење 80 31019 16 6 0 0 0 Српски 0 34
91419 8 и7 Редовно одељење 76 31019 16 7 1 0 0 Српски 0 34
91420 8 и8 Редовно одељење 80 31019 16 6 0 0 0 Српски 0 34
97745 1 В2 Редовно одељење 0 20 9 0 0 0 Српски 0 34
97746 1 В3 Редовно одељење 0 20 9 0 0 0 Српски 0 34
97747 2 В1 Редовно одељење 0 27 11 0 0 0 Српски 0 34
97748 2 В2 Редовно одељење 0 27 12 0 0 0 Српски 0 34
97749 2 В3 Редовно одељење 0 25 11 0 0 0 Српски 0 34
97750 3 В1 Редовно одељење 0 23 12 0 0 0 Српски 0 34
97751 3 В2 Редовно одељење 0 22 10 0 0 0 Српски 0 34
97752 3 В3 Редовно одељење 0 24 12 0 0 0 Српски 0 34
97753 4 В1 Редовно одељење 0 24 14 0 0 0 Српски 0 34
97754 4 В2 Редовно одељење 0 24 11 0 0 0 Српски 0 34
97755 4 В3 Редовно одељење 0 24 13 1 0 0 Српски 0 34
97756 5 В1 Редовно одељење 0 20 10 0 0 0 Српски 0 34
97757 5 Г1 Редовно одељење 0 18 8 0 0 0 Српски 0 34
97758 5 В2 Редовно одељење 0 19 10 0 0 0 Српски 0 34
97761 5 В3 Редовно одељење 0 20 9 0 0 0 Српски 0 34
97763 5 В4 Редовно одељење 0 19 9 0 0 0 Српски 0 34
97764 6 В1 Редовно одељење 0 19 8 0 0 0 Српски 0 34
97765 6 Г1 Редовно одељење 0 17 6 0 0 0 Српски 0 34
97766 6 В2 Редовно одељење 0 18 11 0 0 0 Српски 0 34
97767 6 Г2 Редовно одељење 0 16 7 0 0 0 Српски 0 34
97768 6 В3 Редовно одељење 0 19 9 0 0 0 Српски 0 34
97770 6 В4 Редовно одељење 0 18 8 0 0 0 Српски 0 34
97772 7 В1 Редовно одељење 0 19 8 0 0 0 Српски 0 34
97773 7 Г1 Редовно одељење 0 17 8 0 0 0 Српски 0 34
97774 7 В2 Редовно одељење 0 18 11 0 0 0 Српски 0 34
97775 7 Г2 Редовно одељење 0 18 9 0 0 0 Српски 0 34
97776 7 В3 Редовно одељење 0 18 8 0 0 0 Српски 0 34
97778 7 В4 Редовно одељење 0 17 8 0 0 0 Српски 0 34
97780 8 В1 Редовно одељење 0 16 7 0 0 0 Српски 0 34
97781 8 Г1 Редовно одељење 0 16 7 0 0 0 Српски 0 34
97782 8 В2 Редовно одељење 0 16 5 0 0 0 Српски 0 34
97783 8 Г2 Редовно одељење 0 15 6 0 0 0 Српски 0 34
97784 8 В3 Редовно одељење 0 15 5 0 0 0 Српски 0 34
97785 8 Г3 Редовно одељење 0 15 7 0 0 0 Српски 0 34
97786 8 В4 Редовно одељење 0 17 6 0 0 0 Српски 0 34
97788 8 В5 Редовно одељење 0 15 7 0 0 0 Српски 0 34
40135 1 1 Редовно одељење 31 13416 9 6 0 0 0 Српски 0 35
40197 1 2 Редовно одељење 31 39501 30 14 0 0 0 Српски 0 35
40213 1 3 Редовно одељење 31 12408 29 14 0 0 0 Српски 0 35
40240 1 4 Редовно одељење 31 49028 30 14 0 0 0 Српски 0 35
40419 1 1 Редовно одељење 9 13416 21 7 0 0 0 Српски 0 35
40516 1 1,2 Редовно одељење 1 25 11 0 0 0 Српски 0 35
40599 1 2 Редовно одељење 9 39501 19 7 0 0 0 Српски 0 35
40621 1 3,4 Редовно одељење 1 23 6 0 0 0 Српски 0 35
40652 1 3 Редовно одељење 9 12408 17 8 0 0 0 Српски 0 35
40772 1 4 Редовно одељење 9 49028 22 9 0 0 0 Српски 0 35
42032 2 1 Редовно одељење 10 10102 08 5 0 0 0 Српски 0 35
42094 2 2 Редовно одељење 10 34295 10 6 0 0 0 Српски 0 35
42116 2 3 Редовно одељење 10 15325 12 7 0 0 0 Српски 0 35
42380 2 3 Редовно одељење 22 15325 26 13 0 0 0 Српски 0 35
42177 2 4 Редовно одељење 10 27035 5 4 1 0 0 Српски 0 35
42234 2 4 Редовно одељење 18 27035 25 11 1 0 0 Српски 0 35
42272 2 1 Редовно одељење 18 10102 25 13 0 0 0 Српски 0 35
42320 2 2 Редовно одељење 22 34295 25 12 0 0 0 Српски 0 35
45663 2 4 Редовно одељење 2 33264 20 13 0 0 0 Српски 0 35
45717 2 1 Редовно одељење 2 33264 17 9 0 0 0 Српски 0 35
45768 2 2 Редовно одељење 2 33264 15 6 0 0 0 Српски 0 35
45860 3 1 Редовно одељење 11 48546 12 5 0 0 0 Српски 0 35
45912 3 1 Редовно одељење 3 33264 17 9 0 0 0 Српски 0 35
46017 3 1 Редовно одељење 23 48546 29 14 0 0 0 Српски 0 35
46053 3 2 Редовно одељење 11 20219 10 5 0 0 0 Српски 0 35
46091 3 2 Редовно одељење 3 33264 19 8 0 0 0 Српски 0 35
46164 3 2 Редовно одељење 23 20219 29 13 0 0 0 Српски 0 35
46203 3 3 Редовно одељење 11 2552 4 1 0 0 0 Српски 0 35
46247 3 3 Редовно одељење 3 33264 24 10 0 0 0 Српски 0 35
46278 3 3 Редовно одељење 23 2552 28 14 0 0 0 Српски 0 35
46376 3 4 Редовно одељење 11 992 10 7 0 0 0 Српски 0 35
46421 3 4 Редовно одељење 3 33264 18 7 0 0 0 Српски 0 35
46459 3 4 Редовно одељење 27 992 28 14 0 0 0 Српски 0 35
46519 4 1 Редовно одељење 12 13326 15 5 1 0 0 Српски 0 35
46677 4 1,4 Редовно одељење 4 33264 21 6 0 0 0 Српски 0 35
46752 4 1,3 Редовно одељење 24 13326 21 9 1 0 0 Српски 0 35
46860 4 4,2 Редовно одељење 24 10831 26 8 0 0 0 Српски 0 35
46950 4 1,2 Редовно одељење 28 46219 22 11 0 1 0 Српски 0 35
47031 4 2,3 Редовно одељење 20 36770 21 12 0 1 0 Српски 0 35
47165 4 2 Редовно одељење 12 10831 12 2 0 1 0 Српски 0 35
47201 4 3 Редовно одељење 12 36770 11 6 0 0 0 Српски 0 35
47243 4 4 Редовно одељење 12 46219 10 7 0 1 0 Српски 0 35
47388 4 3,2 Редовно одељење 4 33264 22 8 0 0 0 Српски 0 35
57411 5 сви Редовно одељење 13 19 13 1 0 0 Српски 0 35
57437 5 12 Редовно одељење 5 33264 29 16 0 0 0 Српски 0 35
57450 5 3 Редовно одељење 5 33264 22 11 0 0 0 Српски 0 35
57470 5 4 Редовно одељење 5 33264 21 10 0 0 0 Српски 0 35
57487 5 14 Редовно одељење 77 42743 21 7 0 0 0 Српски 0 35
57531 5 32 Редовно одељење 77 42743 24 10 0 0 0 Српски 0 35
57559 5 сви Редовно одељење 69 42659 27 22 1 0 0 Српски 0 35
57609 10 хор Редовно одељење 97 40898 16 16 0 0 0 Српски 0 35
57675 10 57 Редовно одељење 91 15 0 0 0 0 Српски 0 35
57698 10 68 Редовно одељење 91 16 0 0 0 0 Српски 0 35
57718 10 57 Редовно одељење 97 40898 15 10 0 0 0 Српски 0 35
57755 5 одб Редовно одељење 59 30 27 1 0 0 Српски 0 35
57789 5 кош Редовно одељење 59 18 10 0 0 0 Српски 0 35
57800 5 ко2 Редовно одељење 59 22 13 0 0 0 Српски 0 35
57816 5 фуд Редовно одељење 59 16 0 0 0 0 Српски 0 35
57832 6 сви Редовно одељење 14 19 14 0 0 0 Српски 0 35
57844 6 в1 Редовно одељење 6 33264 24 11 0 0 0 Српски 0 35
57854 6 в2 Редовно одељење 6 33264 18 9 0 0 0 Српски 0 35
57864 6 в3 Редовно одељење 6 19 11 1 0 0 Српски 0 35
58020 6 инф Редовно одељење 78 42743 21 10 0 0 0 Српски 0 35
58044 6 1 Редовно одељење 70 42659 20 13 0 0 0 Српски 0 35
58060 6 23 Редовно одељење 70 42659 17 15 1 0 0 Српски 0 35
58070 6 кош Редовно одељење 60 27 18 0 0 0 Српски 0 35
58084 6 одб Редовно одељење 60 26 24 1 0 0 Српски 0 35
58091 6 фуд Редовно одељење 60 24 3 0 0 0 Српски 0 35
69050 7 гра Редовно одељење 15 24 10 1 0 0 Српски 0 35
69131 7 в12 Редовно одељење 7 33264 25 12 0 0 0 Српски 0 35
69225 7 в3 Редовно одељење 7 33264 24 8 0 0 0 Српски 0 35
69306 7 ин1 Редовно одељење 79 42743 20 1 0 0 0 Српски 0 35
69347 7 ин2 Редовно одељење 79 42743 15 0 0 0 0 Српски 0 35
69399 7 цсв Редовно одељење 71 42659 30 22 1 0 0 Српски 0 35
69473 7 кош Редовно одељење 61 28 13 0 0 0 Српски 0 35
69551 7 одб Редовно одељење 61 17 13 1 0 0 Српски 0 35
69583 7 фуд Редовно одељење 61 28 0 0 0 0 Српски 0 35
76910 8 гр Редовно одељење 16 22 12 0 0 0 Српски 0 35
77009 8 12 Редовно одељење 8 33264 28 9 1 0 0 Српски 0 35
77196 8 31 Редовно одељење 8 33264 30 7 0 0 0 Српски 0 35
77286 8 и13 Редовно одељење 80 42743 17 2 0 0 0 Српски 0 35
77339 8 и23 Редовно одељење 80 42743 18 2 1 0 0 Српски 0 35
77474 8 цсв Редовно одељење 72 42659 30 19 0 0 0 Српски 0 35
77534 8 кош Редовно одељење 62 27 5 0 0 0 Српски 0 35
77624 8 одб Редовно одељење 62 22 21 1 0 0 Српски 0 35
77663 8 фуд Редовно одељење 62 30 1 0 0 0 Српски 0 35
78802 10 24 Редовно одељење 97 40898 16 14 0 0 0 Српски 0 35
92951 5 то2 Редовно одељење 99 16315 11 6 1 0 0 Српски 0 35
92960 5 3то Редовно одељење 99 16315 12 6 0 0 0 Српски 0 35
92979 5 3то Редовно одељење 99 47256 12 6 0 0 0 Српски 0 35
93020 5 4то Редовно одељење 99 16315 11 5 0 0 0 Српски 0 35
93023 5 4 Редовно одељење 99 47256 11 5 1 0 0 Српски 0 35
93031 6 1то Редовно одељење 100 16315 14 7 0 0 0 Српски 0 35
93032 6 1то Редовно одељење 100 47256 14 7 0 0 0 Српски 0 35
93922 5 1тo Редовно одељење 99 16315 11 7 0 0 0 Српски 0 35
93933 5 1т2 Редовно одељење 99 47256 11 6 0 0 0 Српски 0 35
93945 5 2ти Редовно одељење 99 16315 11 5 1 0 0 Српски 0 35
93947 5 Редовно одељење 99 47256 12 6 0 0 0 Српски 0 35
93956 6 2ти Редовно одељење 100 47256 13 7 0 0 0 Српски 0 35
93961 6 2то Редовно одељење 100 14 8 0 0 0 Српски 0 35
93968 6 3ти Редовно одељење 100 16315 13 7 0 0 0 Српски 0 35
93973 6 3ти Редовно одељење 100 47256 12 8 1 0 0 Српски 0 35
93977 7 1то Редовно одељење 101 16315 11 5 0 0 0 Српски 0 35
93980 7 1ти Редовно одељење 101 47256 12 6 0 0 0 Српски 0 35
93987 7 2то Редовно одељење 101 16315 12 4 0 0 1 Српски 0 35
93989 7 2ти Редовно одељење 101 47256 12 5 1 0 0 Српски 0 35
93993 7 3то Редовно одељење 101 16315 13 4 0 0 0 Српски 0 35
93997 7 3ти Редовно одељење 101 47256 13 5 0 0 0 Српски 0 35
94005 8 1то Редовно одељење 102 16315 14 5 0 0 0 Српски 0 35
94015 8 2то Редовно одељење 102 16315 14 4 0 0 0 Српски 0 35
94012 8 1ти Редовно одељење 102 13 6 0 0 0 Српски 0 35
94018 8 2ти Редовно одељење 102 47256 13 4 1 0 0 Српски 0 35
94021 8 3то Редовно одељење 102 16315 13 4 0 0 1 Српски 0 35
94024 8 3ти Редовно одељење 102 47256 14 4 0 0 0 Српски 0 35
94805 2 3v Редовно одељење 2 33264 15 5 0 0 0 Српски 0 35
43930 5 Ф1 Редовно одељење 59 21852 32 14 2 0 0 Српски 0 36
43986 5 Ф2 Редовно одељење 59 21852 30 15 2 0 0 Српски 0 36
44011 5 Ф3 Редовно одељење 59 21852 31 14 0 0 0 Српски 0 36
44044 5 Ф4 Редовно одељење 59 21852 30 11 0 0 0 Српски 0 36
44074 5 Ф5 Редовно одељење 59 21852 31 13 0 0 0 Српски 0 36
44186 6 Ф1 Редовно одељење 60 21852 29 13 1 0 0 Српски 0 36
44213 6 Ф2 Редовно одељење 60 21852 29 10 1 0 0 Српски 0 36
44247 6 Ф3 Редовно одељење 60 21852 30 12 1 0 0 Српски 0 36
44278 6 Ф4 Редовно одељење 60 21852 28 14 1 0 0 Српски 0 36
44306 6 Ф5 Редовно одељење 60 21852 30 14 0 1 0 Српски 0 36
44344 7 Ф1 Редовно одељење 61 21852 29 15 0 0 0 Српски 0 36
44398 7 Ф2 Редовно одељење 61 21852 31 17 0 1 0 Српски 0 36
44436 7 Ф3 Редовно одељење 61 21852 30 16 0 0 0 Српски 0 36
44482 7 Ф4 Редовно одељење 61 21852 30 15 0 0 0 Српски 0 36
44507 7 Ф5 Редовно одељење 61 21852 29 18 0 0 0 Српски 0 36
44533 8 Ф1 Редовно одељење 62 21852 28 16 0 0 0 Српски 0 36
44559 8 Ф2 Редовно одељење 62 21852 31 17 0 0 0 Српски 0 36
44602 8 Ф3 Редовно одељење 62 14345 30 16 0 0 0 Српски 0 36
44635 8 Ф4 Редовно одељење 62 14345 28 16 0 0 0 Српски 0 36
45117 5 Т1 Редовно одељење 99 8599 16 7 1 0 0 Српски 0 36
45149 5 Т2 Редовно одељење 0 16 7 1 0 0 Српски 0 36
45337 5 Т3 Редовно одељење 99 15679 15 5 1 0 0 Српски 0 36
45412 5 Т4 Редовно одељење 99 34730 15 10 1 0 0 Српски 0 36
45685 5 Т5 Редовно одељење 99 15679 15 7 0 0 0 Српски 0 36
45715 5 Т6 Редовно одељење 99 34730 16 7 0 0 0 Српски 0 36
45759 5 Т7 Редовно одељење 99 8599 14 5 0 0 0 Српски 0 36
45781 5 Т8 Редовно одељење 0 16 6 0 0 0 Српски 0 36
45804 5 Т9 Редовно одељење 99 8599 16 8 0 0 0 Српски 0 36
45839 5 Т10 Редовно одељење 99 34730 15 5 0 0 0 Српски 0 36
45898 6 Т1 Редовно одељење 100 15679 15 8 0 0 0 Српски 0 36
45945 6 Т2 Редовно одељење 100 8599 14 5 1 0 0 Српски 0 36
45983 6 Т3 Редовно одељење 100 15679 14 6 0 0 0 Српски 0 36
46009 6 Т4 Редовно одељење 100 8599 15 4 1 0 0 Српски 0 36
46039 6 Т5 Редовно одељење 100 15679 15 8 1 0 0 Српски 0 36
46068 6 Т6 Редовно одељење 100 8599 15 4 0 0 0 Српски 0 36
46146 6 Т7 Редовно одељење 100 15679 14 8 1 0 0 Српски 0 36
46172 6 Т8 Редовно одељење 100 8599 14 6 0 0 0 Српски 0 36
46199 6 Т9 Редовно одељење 0 30 14 0 1 0 Српски 0 36
46238 7 Т1 Редовно одељење 101 34730 29 15 0 0 0 Српски 0 36
46264 7 Т2 Редовно одељење 101 34730 31 17 0 1 0 Српски 0 36
46289 7 Т3 Редовно одељење 101 34730 30 16 0 0 0 Српски 0 36
46321 7 Т4 Редовно одељење 101 34730 30 15 0 0 0 Српски 0 36
46339 7 Т5 Редовно одељење 0 29 18 0 0 0 Српски 0 36
46436 8 Т1 Редовно одељење 102 15679 14 7 0 0 0 Српски 0 36
46471 8 Т2 Редовно одељење 102 8599 14 9 0 0 0 Српски 0 36
46513 8 Т3 Редовно одељење 102 15679 15 8 0 0 0 Српски 0 36
46545 8 Т4 Редовно одељење 102 8599 15 8 0 0 0 Српски 0 36
46586 8 Т5 Редовно одељење 102 15679 14 8 0 0 0 Српски 0 36
46620 8 Т6 Редовно одељење 102 8599 14 8 0 0 0 Српски 0 36
46660 8 Т7 Редовно одељење 0 31 17 0 0 0 Српски 0 36
53090 7 С1 Редовно одељење 67 35018 26 18 0 0 0 Српски 0 36
52046 1 Л1 Редовно одељење 31 33090 27 13 0 0 0 Српски 0 36
52149 1 Л2 Редовно одељење 31 49561 28 13 0 0 0 Српски 0 36
52204 1 Л3 Редовно одељење 31 42660 28 13 0 0 0 Српски 0 36
52279 1 Л4 Редовно одељење 31 33318 28 14 0 0 0 Српски 0 36
52311 1 Л5 Редовно одељење 31 40635 28 13 0 0 0 Српски 0 36
52416 8 Д1 Редовно одељење 64 31742 23 17 0 0 0 Српски 0 36
52492 8 Д2 Редовно одељење 64 31742 25 14 0 0 0 Српски 0 36
52675 5 Ц1 Редовно одељење 69 44734 33 25 2 0 0 Српски 0 36
52792 7 Ц1 Редовно одељење 71 22979 21 17 0 0 0 Српски 0 36
53037 6 С1 Редовно одељење 66 35018 19 7 0 0 0 Српски 0 36
53347 5 Х1 Редовно одељење 73 639 32 27 0 0 0 Српски 0 36
53410 6 Х1 Редовно одељење 74 639 17 9 0 0 0 Српски 0 36
53452 7 Х1 Редовно одељење 75 639 26 24 0 1 0 Српски 0 36
53503 8 Х1 Редовно одељење 76 26028 34 23 0 0 0 Српски 0 36
55754 2 O1 Редовно одељење 36 7794 12 3 1 0 0 Српски 0 36
56751 3 Н5 Редовно одељење 19 45242 18 14 0 0 0 Српски 0 36
55810 2 O2 Редовно одељење 36 9479 13 4 0 0 0 Српски 0 36
55841 2 O3 Редовно одељење 36 25910 7 2 0 0 0 Српски 0 36
55871 3 O1 Редовно одељење 37 12437 21 12 0 0 0 Српски 0 36
55895 3 O2 Редовно одељење 37 45242 12 2 0 0 0 Српски 0 36
55922 4 O1 Редовно одељење 38 41795 27 12 1 2 0 Српски 0 36
56424 4 O2 Редовно одељење 38 22214 16 7 1 0 0 Српски 0 36
56480 4 O3 Редовно одељење 38 40486 19 4 0 1 0 Српски 0 36
56509 4 O4 Редовно одељење 38 27667 25 10 1 1 0 Српски 0 36
56538 4 O5 Редовно одељење 38 31348 14 7 0 0 0 Српски 0 36
56654 3 Н1 Редовно одељење 19 22079 29 16 1 0 0 Српски 0 36
56678 3 Н2 Редовно одељење 19 19629 28 13 1 0 0 Српски 0 36
56708 3 Н3 Редовно одељење 19 12437 8 3 0 0 0 Српски 0 36
56726 3 Н4 Редовно одељење 19 35338 28 15 0 0 0 Српски 0 36
56772 4 Н1 Редовно одељење 20 22214 9 3 0 1 0 Српски 0 36
56811 4 Н2 Редовно одељење 20 40486 6 6 1 0 0 Српски 0 36
56831 4 Н3 Редовно одељење 0 11 5 0 1 0 Српски 0 36
56910 2 Ч1 Редовно одељење 26 115548 27 10 1 0 0 Српски 0 36
56924 2 Ч2 Редовно одељење 26 725 26 10 0 0 0 Српски 0 36
56938 2 Ч3 Редовно одељење 26 7794 16 9 0 0 0 Српски 0 36
56955 2 Ч4 Редовно одељење 26 9479 14 7 1 0 0 Српски 0 36
56973 2 Ч5 Редовно одељење 26 25910 20 10 2 0 0 Српски 0 36
63211 1 Г1 Редовно одељење 9 33090 23 11 0 0 0 Српски 0 36
63252 1 Г2 Редовно одељење 9 49561 23 11 0 0 0 Српски 0 36
63277 1 Г3 Редовно одељење 9 42660 16 8 0 0 0 Српски 0 36
63298 1 Г4 Редовно одељење 9 33318 27 13 0 0 0 Српски 0 36
63320 1 Г5 Редовно одељење 9 40635 17 7 0 0 0 Српски 0 36
63344 2 Г1 Редовно одељење 10 115548 13 5 1 0 0 Српски 0 36
63411 2 Г2 Редовно одељење 10 725 17 8 0 0 0 Српски 0 36
63434 2 Г3 Редовно одељење 10 7794 18 6 1 0 0 Српски 0 36
63452 2 Г4 Редовно одељење 10 9479 13 4 1 0 0 Српски 0 36
63471 2 Г5 Редовно одељење 10 25910 14 6 2 0 0 Српски 0 36
63514 3 Г1 Редовно одељење 11 22079 19 8 1 0 0 Српски 0 36
63536 3 Г2 Редовно одељење 11 19629 16 8 0 0 0 Српски 0 36
63563 3 Г3 Редовно одељење 11 12437 12 7 0 0 0 Српски 0 36
63584 3 Г4 Редовно одељење 11 35338 13 6 0 0 0 Српски 0 36
63619 3 Г5 Редовно одељење 11 45242 6 2 0 0 0 Српски 0 36
63681 4 Г1 Редовно одељење 12 41795 14 3 1 2 0 Српски 0 36
63713 4 Г2 Редовно одељење 12 22214 14 3 0 0 0 Српски 0 36
63752 4 Г3 Редовно одељење 12 40486 23 9 1 1 0 Српски 0 36
63793 4 Г4 Редовно одељење 12 27667 10 7 1 1 0 Српски 0 36
63828 4 Г5 Редовно одељење 12 31348 18 7 0 1 0 Српски 0 36
73546 6 И4 Редовно одељење 78 642 26 13 1 0 0 Српски 0 36
73577 6 И1 Редовно одељење 78 642 27 10 1 0 0 Српски 0 36
73629 6 И5 Редовно одељење 78 642 15 8 1 0 0 Српски 0 36
73668 6 И3 Редовно одељење 78 642 20 7 1 0 0 Српски 0 36
73732 6 И2 Редовно одељење 78 40631 25 8 0 0 0 Српски 0 36
73768 8 И1 Редовно одељење 80 642 35 11 0 0 0 Српски 0 36
73833 5 И1 Редовно одељење 77 642 17 6 0 0 0 Српски 0 36
73867 5 И2 Редовно одељење 77 642 15 1 2 0 0 Српски 0 36
73902 5 И3 Редовно одељење 77 642 15 2 0 0 0 Српски 0 36
73939 5 И4 Редовно одељење 77 642 20 4 0 0 0 Српски 0 36
73968 5 И5 Редовно одељење 77 642 20 3 0 0 0 Српски 0 36
74000 7 И1 Редовно одељење 79 642 17 7 0 0 0 Српски 0 36
74034 7 И2 Редовно одељење 79 642 19 6 0 1 0 Српски 0 36
74071 7 И3 Редовно одељење 79 642 15 0 0 0 0 Српски 0 36
74141 7 И5 Редовно одељење 79 642 17 7 0 0 0 Српски 0 36
74192 7 И4 Редовно одељење 79 15 0 0 0 0 Српски 0 36
80307 5 Г1 Редовно одељење 13 19278 15 8 1 0 0 Српски 0 36
80347 5 Г2 Редовно одељење 13 19278 15 5 0 0 0 Српски 0 36
80386 5 Г3 Редовно одељење 13 19278 16 5 0 0 0 Српски 0 36
80417 5 Г4 Редовно одељење 13 19278 15 1 0 0 0 Српски 0 36
80461 5 Г5 Редовно одељење 13 19278 15 5 0 0 0 Српски 0 36
80584 6 Г1 Редовно одељење 14 19278 15 10 0 0 0 Српски 0 36
80630 6 Г2 Редовно одељење 14 19278 16 9 0 0 0 Српски 0 36
80652 6 Г3 Редовно одељење 14 19278 15 7 1 0 0 Српски 0 36
80674 6 Г4 Редовно одељење 14 19278 15 13 0 1 0 Српски 0 36
80763 7 Г1 Редовно одељење 15 19278 15 10 0 0 0 Српски 0 36
80779 7 Г2 Редовно одељење 15 19278 15 5 0 1 0 Српски 0 36
80791 7 Г3 Редовно одељење 15 19278 15 8 0 0 0 Српски 0 36
80804 7 Г4 Редовно одељење 15 19278 16 5 0 0 0 Српски 0 36
80819 7 Г5 Редовно одељење 15 19278 15 10 0 0 0 Српски 0 36
80884 8 Г1 Редовно одељење 16 19278 15 8 0 0 0 Српски 0 36
80901 8 Г2 Редовно одељење 16 19278 15 8 0 0 0 Српски 0 36
80913 8 Г3 Редовно одељење 16 19278 15 8 0 0 0 Српски 0 36
80974 8 В1 Редовно одељење 8 47314 22 11 0 0 0 Српски 0 36
81035 8 В2 Редовно одељење 8 47314 29 17 0 0 0 Српски 0 36
81049 8 В3 Редовно одељење 8 47314 21 13 0 0 0 Српски 0 36
81114 7 В1 Редовно одељење 7 9035 17 5 0 0 0 Српски 0 36
81138 7 В2 Редовно одељење 7 9035 18 12 0 0 0 Српски 0 36
81169 7 В3 Редовно одељење 7 47314 23 17 0 0 0 Српски 0 36
81183 7 В4 Редовно одељење 7 47314 15 9 0 0 0 Српски 0 36
81278 6 В1 Редовно одељење 6 47314 16 3 1 0 0 Српски 0 36
81327 6 В4 Редовно одељење 6 47314 17 11 0 0 0 Српски 0 36
81301 6 В2 Редовно одељење 6 47314 20 5 1 0 0 Српски 0 36
81312 6 В3 Редовно одељење 6 47314 17 4 1 0 0 Српски 0 36
81347 6 В5 Редовно одељење 6 47314 15 1 0 0 0 Српски 0 36
81565 5 В1 Редовно одељење 5 9035 25 12 1 0 0 Српски 0 36
81592 5 В2 Редовно одељење 5 9035 18 10 2 0 0 Српски 0 36
81607 5 В3 Редовно одељење 5 9035 19 10 0 0 0 Српски 0 36
81657 5 В4 Редовно одељење 5 9035 16 11 0 0 0 Српски 0 36
81728 1 В1 Редовно одељење 1 9035 17 7 0 0 0 Српски 0 36
81742 1 В2 Редовно одељење 1 9035 16 9 0 0 0 Српски 0 36
81803 2 В1 Редовно одељење 2 47314 15 5 0 0 0 Српски 0 36
81829 2 В2 Редовно одељење 2 47314 23 9 1 0 0 Српски 0 36
81850 2 В3 Редовно одељење 2 47314 23 12 0 0 0 Српски 0 36
81906 3 В1 Редовно одељење 3 47314 22 13 1 0 0 Српски 0 36
81924 3 В2 Редовно одељење 3 47314 17 8 0 0 0 Српски 0 36
81943 3 В3 Редовно одељење 3 47314 15 9 0 0 0 Српски 0 36
81962 3 В4 Редовно одељење 3 47314 23 14 0 0 0 Српски 0 36
82067 4 В1 Редовно одељење 4 47314 15 10 0 0 0 Српски 0 36
82092 4 В2 Редовно одељење 4 47314 18 12 1 1 0 Српски 0 36
82103 4 В3 Редовно одељење 4 47314 15 3 0 0 0 Српски 0 36
74778 3 ГР1 Редовно одељење 11 28218 20 7 0 0 0 Српски 0 37
76101 4 ВН1 Редовно одељење 4 46321 20 12 0 0 0 Српски 0 37
63506 5 ТО1 Редовно одељење 99 47605 21 12 0 0 0 Српски 0 37
63527 5 ТО2 Редовно одељење 99 47605 19 9 0 0 0 Српски 0 37
63543 5 ТО3 Редовно одељење 99 4914 20 12 0 0 0 Српски 0 37
63571 6 ТО1 Редовно одељење 100 47605 30 15 0 0 0 Српски 0 37
63587 6 ТО2 Редовно одељење 100 47605 31 15 0 0 0 Српски 0 37
63602 6 ТО3 Редовно одељење 100 47605 31 12 0 0 0 Српски 0 37
63620 7 ТО1 Редовно одељење 101 47605 23 12 0 0 0 Српски 0 37
63638 7 ТО2 Редовно одељење 101 47605 25 14 0 0 0 Српски 0 37
63658 7 ТО3 Редовно одељење 101 47605 26 13 0 0 0 Српски 0 37
63677 8 ТО1 Редовно одељење 102 47605 30 12 0 0 0 Српски 0 37
63690 8 ТО2 Редовно одељење 102 47605 23 14 0 0 0 Српски 0 37
63710 8 ТО3 Редовно одељење 102 47605 27 14 0 0 0 Српски 0 37
78366 7 ГР3 Редовно одељење 15 61064 15 7 0 0 0 Српски 0 37
73538 2 NT1 Редовно одељење 18 11982 22 11 0 0 0 Српски 0 37
86402 7 ИС3 Редовно одељење 61 34175 26 13 0 0 0 Српски 0 37
74058 1 ОР2 Редовно одељење 35 27139 16 9 0 0 0 Српски 0 37
86398 7 ИС2 Редовно одељење 61 34175 25 14 0 0 0 Српски 0 37
74606 2 ГР3 Редовно одељење 10 27242 13 5 0 0 0 Српски 0 37
73397 1 NT1 Редовно одељење 17 6398 11 6 0 0 0 Српски 0 37
73423 1 NT2 Редовно одељење 17 6398 19 10 0 0 0 Српски 0 37
73665 3 NT1 Редовно одељење 19 5487 25 11 0 0 0 Српски 0 37
73701 3 NT2 Редовно одељење 19 5487 7 5 0 0 0 Српски 0 37
73816 4 NT1 Редовно одељење 20 14445 21 10 0 0 0 Српски 0 37
73854 4 NT2 Редовно одељење 20 14445 20 11 0 0 0 Српски 0 37
74017 1 ОР1 Редовно одељење 35 27139 18 10 0 0 0 Српски 0 37
74198 2 ОР1 Редовно одељење 36 27242 25 16 0 0 0 Српски 0 37
74371 1 ГР1 Редовно одељење 9 28301 15 7 0 0 0 Српски 0 37
74419 1 ГР2 Редовно одељење 9 28301 15 8 0 0 0 Српски 0 37
74516 2 ГР1 Редовно одељење 10 27242 17 11 0 0 0 Српски 0 37
74568 2 ГР2 Редовно одељење 10 27242 18 12 0 0 0 Српски 0 37
74831 3 ГР2 Редовно одељење 11 28218 15 5 0 0 0 Српски 0 37
75061 4 ГР1 Редовно одељење 12 3158 11 4 0 0 0 Српски 0 37
75103 4 ГР2 Редовно одељење 12 3158 10 3 0 0 0 Српски 0 37
75238 2 ЧП1 Редовно одељење 26 18830 18 10 0 0 0 Српски 0 37
75317 3 ЧП1 Редовно одељење 27 42914 18 7 0 0 0 Српски 0 37
75349 3 ЧП2 Редовно одељење 27 42914 12 2 0 0 0 Српски 0 37
75477 4 ЧП1 Редовно одељење 28 41479 19 7 0 0 0 Српски 0 37
75504 4 ЧП2 Редовно одељење 28 41479 16 9 0 0 0 Српски 0 37
75746 1 ВН1 Редовно одељење 1 46321 18 8 0 0 0 Српски 0 37
75783 1 ВН2 Редовно одељење 1 46321 18 10 0 0 0 Српски 0 37
75877 2 ВН1 Редовно одељење 2 46321 16 8 0 0 0 Српски 0 37
75951 3 ВН1 Редовно одељење 3 46321 15 8 0 0 0 Српски 0 37
75994 3 ВН2 Редовно одељење 3 46321 15 7 0 0 0 Српски 0 37
76139 4 ВН2 Редовно одељење 4 46321 23 14 0 0 0 Српски 0 37
76187 4 ВН3 Редовно одељење 0 20 8 0 0 0 Српски 0 37
76330 5 ВН1 Редовно одељење 5 46321 15 8 0 0 0 Српски 0 37
76358 5 ВН2 Редовно одељење 5 46321 15 9 0 0 0 Српски 0 37
76487 6 ВН1 Редовно одељење 6 46321 15 7 0 0 0 Српски 0 37
76528 6 ВН2 Редовно одељење 6 46321 15 9 0 0 0 Српски 0 37
76595 6 ВН3 Редовно одељење 6 46321 15 10 0 0 0 Српски 0 37
76704 7 ВН1 Редовно одељење 7 46321 15 8 0 0 0 Српски 0 37
76765 8 ВН1 Редовно одељење 8 46321 15 9 0 0 0 Српски 0 37
76796 8 ВН2 Редовно одељење 8 46321 15 8 0 0 0 Српски 0 37
77874 5 ГР1 Редовно одељење 13 61064 15 6 0 0 0 Српски 0 37
77905 5 ГР2 Редовно одељење 13 61064 15 10 0 0 0 Српски 0 37
78024 6 ГР1 Редовно одељење 14 28109 17 11 0 0 0 Српски 0 37
78061 6 ГР2 Редовно одељење 14 28109 15 6 0 0 0 Српски 0 37
78132 6 ГР3 Редовно одељење 14 28109 15 9 0 0 0 Српски 0 37
78286 7 ГР1 Редовно одељење 15 61064 15 11 0 0 0 Српски 0 37
78333 7 ГР2 Редовно одељење 15 61064 15 9 0 0 0 Српски 0 37
78410 7 ГР4 Редовно одељење 15 61064 15 5 0 0 0 Српски 0 37
78598 8 ГР1 Редовно одељење 16 28109 20 12 0 0 0 Српски 0 37
78710 8 ГР2 Редовно одељење 16 28109 15 7 0 0 0 Српски 0 37
78743 8 ГР3 Редовно одељење 16 28109 15 9 0 0 0 Српски 0 37
80797 8 До1 Редовно одељење 64 15216 20 15 0 0 0 Српски 0 37
80885 5 ИНФ Редовно одељење 77 48793 18 10 0 0 0 Српски 0 37
80963 6 ИНФ Редовно одељење 78 114214 15 8 0 0 0 Српски 0 37
81000 6 ИНФ Редовно одељење 78 114214 15 7 0 0 0 Српски 0 37
81072 7 ИН1 Редовно одељење 79 14466 11 4 0 0 0 Српски 0 37
81117 7 ИН2 Редовно одељење 79 14466 12 7 0 0 0 Српски 0 37
81158 7 ИН3 Редовно одељење 79 14466 12 4 0 0 0 Српски 0 37
81237 8 ИН1 Редовно одељење 80 48793 15 8 0 0 0 Српски 0 37
81272 8 ИН2 Редовно одељење 80 48793 15 9 0 0 0 Српски 0 37
81383 5 ЦВ1 Редовно одељење 69 5183 20 9 0 0 0 Српски 0 37
81568 6 ЦВ1 Редовно одељење 70 5183 15 10 0 0 0 Српски 0 37
81614 6 ЦВ2 Редовно одељење 70 5183 16 7 0 0 0 Српски 0 37
81678 7 ЦВ1 Редовно одељење 71 5183 18 7 0 0 0 Српски 0 37
81743 8 ЦВ1 Редовно одељење 72 5183 15 9 0 0 0 Српски 0 37
81808 5 ХО1 Редовно одељење 73 10618 19 9 0 0 0 Српски 0 37
81878 6 ХО1 Редовно одељење 74 10618 15 15 0 0 0 Српски 0 37
81921 6 ХО2 Редовно одељење 74 10618 16 7 0 0 0 Српски 0 37
81994 7 ХО1 Редовно одељење 75 10618 20 15 0 0 0 Српски 0 37
82055 8 ХО1 Редовно одељење 76 10618 15 1 0 0 0 Српски 0 37
86370 5 ИС1 Редовно одељење 59 34175 21 12 0 0 0 Српски 0 37
86371 5 ИС2 Редовно одељење 59 34175 19 9 0 0 0 Српски 0 37
86376 5 ИС3 Редовно одељење 59 34175 20 12 0 0 0 Српски 0 37
86383 6 ИС1 Редовно одељење 60 48440 30 15 0 0 0 Српски 0 37
86386 6 ИС2 Редовно одељење 60 48440 31 15 0 0 0 Српски 0 37
86388 6 ИС3 Редовно одељење 60 48440 31 12 0 0 0 Српски 0 37
86395 7 ИС1 Редовно одељење 61 34175 23 12 0 0 0 Српски 0 37
86413 8 ИС1 Редовно одељење 62 48440 30 12 0 0 0 Српски 0 37
86415 8 ИС2 Редовно одељење 62 48440 23 14 0 0 0 Српски 0 37
86420 8 ИС3 Редовно одељење 62 48440 27 14 0 0 0 Српски 0 37
35739 4 Редовно одељење 12 45654 16 9 0 1 0 Српски 0 39
35084 1 Редовно одељење 9 107964 15 10 0 0 0 Српски 0 39
35089 1 1ЛП Редовно одељење 31 107964 29 16 0 0 0 Српски 0 39
35210 5 1ИС Редовно одељење 59 4488 28 11 0 0 0 Српски 0 39
35221 5 2ИС Редовно одељење 59 9741 27 11 0 1 0 Српски 0 39
35224 5 3ИС Редовно одељење 59 9994 26 14 0 0 0 Српски 0 39
35226 5 4ИС Редовно одељење 59 9994 28 16 0 0 0 Српски 0 39
35227 5 5ИС Редовно одељење 59 4488 26 16 0 1 0 Српски 0 39
35230 5 6ИС Редовно одељење 59 26027 27 12 0 0 0 Српски 0 39
35232 5 7ИС Редовно одељење 59 9994 27 12 0 0 0 Српски 0 39
35237 6 1ИС Редовно одељење 60 9741 26 9 0 0 0 Српски 0 39
35239 6 2ИС Редовно одељење 60 26027 28 10 1 1 0 Српски 0 39
35242 6 3ИС Редовно одељење 60 9741 26 11 1 1 0 Српски 0 39
35246 6 4ИС Редовно одељење 60 26027 21 9 0 1 0 Српски 0 39
35248 6 5ИС Редовно одељење 60 4488 23 9 0 1 0 Српски 0 39
35249 6 6ИС Редовно одељење 60 9994 23 9 0 0 0 Српски 0 39
35258 7 1ИС Редовно одељење 61 4488 23 8 0 0 0 Српски 0 39
35261 7 2ИС Редовно одељење 61 4488 22 8 0 0 0 Српски 0 39
35264 7 3ИС Редовно одељење 61 9994 23 11 0 0 0 Српски 0 39
35266 7 4ИС Редовно одељење 61 9741 29 16 0 0 0 Српски 0 39
35267 7 5ИС Редовно одељење 61 9994 28 17 0 0 0 Српски 0 39
35269 7 6ИС Редовно одељење 61 26027 27 15 0 0 0 Српски 0 39
35278 8 1ИС Редовно одељење 62 9994 26 14 0 0 0 Српски 0 39
35282 8 2ИС Редовно одељење 62 9741 25 12 0 0 0 Српски 0 39
35286 8 3ИС Редовно одељење 62 26027 23 11 0 0 0 Српски 0 39
35289 8 4ИС Редовно одељење 62 4488 19 11 0 0 0 Српски 0 39
35299 8 5ИС Редовно одељење 62 9994 20 10 0 0 0 Српски 0 39
35303 8 6ИС Редовно одељење 62 9741 21 7 0 0 0 Српски 0 39
35308 8 7ИС Редовно одељење 62 26027 25 12 0 0 0 Српски 0 39
35329 5 1Т1 Редовно одељење 99 40018 12 5 0 0 0 Српски 0 39
35332 5 1Т2 Редовно одељење 99 3200 16 6 0 0 0 Српски 0 39
35334 5 2Т1 Редовно одељење 99 41067 13 6 0 0 0 Српски 0 39
35335 5 2Т2 Редовно одељење 99 47838 14 5 0 1 0 Српски 0 39
35337 5 3Т1 Редовно одељење 99 40018 13 7 0 0 0 Српски 0 39
35339 5 3Т2 Редовно одељење 99 30080 13 7 0 0 0 Српски 0 39
35344 5 4Т1 Редовно одељење 99 26829 13 6 0 0 0 Српски 0 39
35346 5 4Т2 Редовно одељење 99 47838 15 4 0 0 0 Српски 0 39
35351 5 5Т1 Редовно одељење 99 3200 13 9 0 1 0 Српски 0 39
35353 5 5Т2 Редовно одељење 99 40018 13 7 0 0 0 Српски 0 39
35354 5 6Т1 Редовно одељење 99 41067 14 6 0 0 0 Српски 0 39
35357 5 6Т2 Редовно одељење 99 47838 13 6 0 0 0 Српски 0 39
35393 6 1Т1 Редовно одељење 100 26829 13 4 0 0 0 Српски 0 39
35396 6 1Т2 Редовно одељење 100 41067 13 5 0 0 0 Српски 0 39
35397 6 2Т1 Редовно одељење 100 26829 14 5 1 0 0 Српски 0 39
35405 6 2Т2 Редовно одељење 100 47838 14 5 0 1 0 Српски 0 39
35422 6 3Т1 Редовно одељење 100 41067 14 6 1 1 0 Српски 0 39
35424 6 3Т2 Редовно одељење 100 47838 12 5 0 0 0 Српски 0 39
35425 6 4Т1 Редовно одељење 100 26829 11 4 0 1 0 Српски 0 39
35426 6 4Т2 Редовно одељење 100 41067 10 5 0 0 0 Српски 0 39
35428 6 5Т1 Редовно одељење 100 3200 11 5 0 0 0 Српски 0 39
35430 6 5Т2 Редовно одељење 100 40018 12 4 0 1 0 Српски 0 39
35432 6 6Т1 Редовно одељење 100 40018 13 3 0 0 0 Српски 0 39
35434 6 6Т2 Редовно одељење 100 3200 10 6 0 0 0 Српски 0 39
35456 5 7Т1 Редовно одељење 99 26829 13 6 0 0 0 Српски 0 39
35458 5 7Т2 Редовно одељење 99 47838 14 6 0 0 0 Српски 0 39
35466 7 1Т1 Редовно одељење 101 40018 13 4 0 0 0 Српски 0 39
35468 7 1Т2 Редовно одељење 101 3200 10 2 0 0 0 Српски 0 39
35469 7 2Т1 Редовно одељење 101 3200 12 5 0 0 0 Српски 0 39
35471 7 2Т2 Редовно одељење 101 40018 10 3 0 0 0 Српски 0 39
35472 7 3Т1 Редовно одељење 101 40018 12 8 0 0 0 Српски 0 39
35480 7 3Т2 Редовно одељење 101 3200 11 4 0 0 0 Српски 0 39
35483 7 4Т1 Редовно одељење 101 26829 13 7 0 0 0 Српски 0 39
35486 7 4Т2 Редовно одељење 101 41067 16 9 0 0 0 Српски 0 39
35488 7 5Т1 Редовно одељење 101 40018 13 7 0 0 0 Српски 0 39
35494 7 5Т2 Редовно одељење 101 47838 15 10 0 0 0 Српски 0 39
35495 7 6Т1 Редовно одељење 101 26829 11 7 0 0 0 Српски 0 39
35497 7 6Т2 Редовно одељење 101 41067 14 6 0 0 0 Српски 0 39
35512 8 1Т1 Редовно одељење 102 3200 12 6 0 0 0 Српски 0 39
35513 8 1Т2 Редовно одељење 102 47838 14 8 0 0 0 Српски 0 39
35514 8 2Т1 Редовно одељење 102 47838 12 7 0 0 0 Српски 0 39
35515 8 2Т2 Редовно одељење 102 26829 13 5 0 0 0 Српски 0 39
35516 8 3Т1 Редовно одељење 102 26829 10 5 0 0 0 Српски 0 39
35518 8 3Т2 Редовно одељење 102 41067 13 6 0 0 0 Српски 0 39
35519 8 Редовно одељење 102 3200 19 11 0 0 0 Српски 0 39
35520 8 Редовно одељење 102 40018 20 10 0 0 0 Српски 0 39
35522 8 6Т1 Редовно одељење 102 26829 10 1 0 0 0 Српски 0 39
35523 8 6Т2 Редовно одељење 102 41067 11 6 0 0 0 Српски 0 39
35524 8 7Т1 Редовно одељење 102 41067 14 7 0 0 0 Српски 0 39
35525 8 7Т2 Редовно одељење 102 47838 11 5 0 0 0 Српски 0 39
35542 1 2ЛП Редовно одељење 31 46459 27 13 0 1 0 Српски 0 39
35543 1 3ЛП Редовно одељење 31 4158 28 16 0 0 0 Српски 0 39
35544 1 4ЛП Редовно одељење 31 5119 29 16 0 0 0 Српски 0 39
35546 1 5ЛП Редовно одељење 31 37502 28 15 0 0 0 Српски 0 39
35547 1 6ЛП Редовно одељење 31 48123 28 14 0 0 0 Српски 0 39
35549 1 7ЛП Редовно одељење 31 42156 27 15 0 0 0 Српски 0 39
35558 2 1ЧП Редовно одељење 26 5507 28 15 0 0 0 Српски 0 39
35559 2 2ЧП Редовно одељење 26 48226 28 14 0 0 0 Српски 0 39
35561 2 3ЧП Редовно одељење 26 16311 27 13 0 0 0 Српски 0 39
35568 2 4ЧП Редовно одељење 26 24260 30 14 0 0 0 Српски 0 39
35569 2 5ЧП Редовно одељење 26 2596 25 13 0 0 0 Српски 0 39
35570 2 6ЧП Редовно одељење 26 35296 26 13 0 0 0 Српски 0 39
35573 2 7ЧП Редовно одељење 26 1424 25 11 0 0 0 Српски 0 39
35585 3 1НТ Редовно одељење 19 28434 29 12 0 0 0 Српски 0 39
35587 3 2ЧП Редовно одељење 27 30 14 0 0 0 Српски 0 39
35588 3 3ИР Редовно одељење 37 5968 15 7 0 0 0 Српски 0 39
35680 2 Редовно одељење 10 5507 15 6 0 0 0 Српски 0 39
35615 3 4ЧП Редовно одељење 27 3223 27 12 0 0 0 Српски 0 39
35618 3 5НТ Редовно одељење 19 38192 29 15 0 0 0 Српски 0 39
35629 3 6ИР Редовно одељење 37 35152 30 14 0 0 0 Српски 0 39
35631 3 7НТ Редовно одељење 19 25511 27 11 0 0 0 Српски 0 39
35641 4 1РТ Редовно одељење 24 29620 27 14 0 0 0 Српски 0 39
35642 4 2ЧП Редовно одељење 28 4239 24 15 0 0 0 Српски 0 39
35643 4 3РТ Редовно одељење 24 26492 23 10 0 0 0 Српски 0 39
35645 4 4ЧП Редовно одељење 28 45654 24 12 0 1 0 Српски 0 39
35661 4 5РТ Редовно одељење 24 41695 26 12 0 0 0 Српски 0 39
35663 4 6ЧП Редовно одељење 28 21373 25 10 0 0 0 Српски 0 39
35667 1 Редовно одељење 9 46459 17 7 0 1 0 Српски 0 39
35669 1 Редовно одељење 9 4158 18 9 0 0 0 Српски 0 39
35670 1 Редовно одељење 9 5119 17 8 0 0 0 Српски 0 39
35671 1 Редовно одељење 9 37502 19 10 0 0 0 Српски 0 39
35672 1 Редовно одељење 9 48123 17 8 0 0 0 Српски 0 39
35674 1 Редовно одељење 9 42156 12 6 0 0 0 Српски 0 39
35681 2 Редовно одељење 10 48226 19 11 0 0 0 Српски 0 39
35682 2 Редовно одељење 10 16311 17 11 0 0 0 Српски 0 39
35684 2 Редовно одељење 10 24260 18 11 0 0 0 Српски 0 39
35687 2 Редовно одељење 10 2596 15 8 0 0 0 Српски 0 39
35688 2 Редовно одељење 10 35296 17 10 0 0 0 Српски 0 39
35689 2 Редовно одељење 10 1424 15 7 0 0 0 Српски 0 39
35694 3 Редовно одељење 11 28434 16 6 0 0 0 Српски 0 39
35700 3 Редовно одељење 11 22 9 0 0 0 Српски 0 39
35702 3 Редовно одељење 11 5968 18 8 0 0 0 Српски 0 39
35703 3 Редовно одељење 11 3223 17 3 0 0 0 Српски 0 39
35707 3 Редовно одељење 11 38192 21 10 0 0 0 Српски 0 39
35709 3 Редовно одељење 11 35152 16 7 0 0 0 Српски 0 39
35710 3 Редовно одељење 11 25511 16 6 0 0 0 Српски 0 39
35718 4 Редовно одељење 12 29620 15 8 0 0 0 Српски 0 39
35720 4 Редовно одељење 12 4239 18 14 0 0 0 Српски 0 39
35733 3 3ИР Редовно одељење 37 26492 15 6 0 0 0 Српски 0 39
35741 4 Редовно одељење 12 41695 20 9 0 0 0 Српски 0 39
35746 4 Редовно одељење 12 21373 17 7 0 0 0 Српски 0 39
35764 1 Редовно одељење 1 45130 16 7 0 0 0 Српски 0 39
35765 1 Редовно одељење 1 45130 17 11 0 0 0 Српски 0 39
35766 1 Редовно одељење 1 45130 16 9 0 0 0 Српски 0 39
35767 1 Редовно одељење 1 45130 25 15 0 0 0 Српски 0 39
35772 2 Редовно одељење 2 622 23 13 0 0 0 Српски 0 39
35774 2 Редовно одељење 2 45130 15 5 0 0 0 Српски 0 39
35775 2 Редовно одељење 2 622 20 7 0 0 0 Српски 0 39
35776 2 Редовно одељење 2 45130 15 4 0 0 0 Српски 0 39
35781 3 Редовно одељење 3 622 15 8 0 0 0 Српски 0 39
35783 3 Редовно одељење 3 45130 19 14 0 0 0 Српски 0 39
35784 3 Редовно одељење 3 622 15 7 0 0 0 Српски 0 39
35786 3 Редовно одељење 3 622 15 6 0 1 0 Српски 0 39
35788 4 Редовно одељење 4 622 25 11 0 0 0 Српски 0 39
35790 4 Редовно одељење 4 45130 23 7 0 0 0 Српски 0 39
35791 4 Редовно одељење 4 622 15 8 0 0 0 Српски 0 39
35795 5 Редовно одељење 5 622 15 3 0 0 0 Српски 0 39
35796 5 Редовно одељење 5 45130 19 6 0 0 0 Српски 0 39
35797 5 Редовно одељење 5 622 20 14 0 0 0 Српски 0 39
35798 5 Редовно одељење 5 45130 21 12 0 0 0 Српски 0 39
35799 6 Редовно одељење 6 45130 25 8 0 0 0 Српски 0 39
35801 6 Редовно одељење 6 622 19 8 0 0 0 Српски 0 39
35802 7 Редовно одељење 7 622 16 6 0 0 0 Српски 0 39
35803 7 Редовно одељење 7 45130 25 15 0 0 0 Српски 0 39
35805 7 Редовно одељење 7 622 17 15 0 0 0 Српски 0 39
35806 8 Редовно одељење 8 622 16 8 0 0 0 Српски 0 39
35807 8 Редовно одељење 8 622 15 11 0 0 0 Српски 0 39
35808 8 Редовно одељење 8 622 17 10 0 0 0 Српски 0 39
35812 8 Редовно одељење 8 45130 15 7 0 0 0 Српски 0 39
35824 5 Редовно одељење 13 38443 24 13 0 0 0 Српски 0 39
35822 5 Редовно одељење 13 38443 21 10 0 0 0 Српски 0 39
35826 5 Редовно одељење 13 38443 20 8 0 0 0 Српски 0 39
35827 5 Редовно одељење 13 38443 16 9 0 0 0 Српски 0 39
35828 5 Редовно одељење 13 38443 17 9 0 0 0 Српски 0 39
35829 5 Редовно одељење 13 38443 16 3 0 0 0 Српски 0 39
35830 6 Редовно одељење 14 30236 17 6 0 0 0 Српски 0 39
35831 6 Редовно одељење 14 48480 24 10 1 1 0 Српски 0 39
35842 6 Редовно одељење 0 16 6 0 0 0 Српски 0 39
35843 6 Редовно одељење 14 48480 19 9 0 1 0 Српски 0 39
35844 6 Редовно одељење 14 39092 17 10 0 0 0 Српски 0 39
35845 7 Редовно одељење 15 39092 16 4 0 0 0 Српски 0 39
35846 7 Редовно одељење 15 39092 20 6 0 0 0 Српски 0 39
35848 7 Редовно одељење 15 36278 16 11 0 0 0 Српски 0 39
35849 7 Редовно одељење 15 37652 26 11 0 0 0 Српски 0 39
35850 7 Редовно одељење 15 36278 16 7 0 0 0 Српски 0 39
35851 8 Редовно одељење 16 36278 17 6 0 0 0 Српски 0 39
35852 8 Редовно одељење 16 8467 22 11 0 0 0 Српски 0 39
35855 8 Редовно одељење 16 8467 19 11 0 0 0 Српски 0 39
35857 8 Редовно одељење 16 30236 19 5 0 0 0 Српски 0 39
35859 8 Редовно одељење 16 8467 16 8 0 0 0 Српски 0 39
54274 7 Редовно одељење 75 14 9 0 0 0 Српски 0 39
53065 5 Редовно одељење 77 52244 27 12 0 0 0 Српски 0 39
54263 6 Редовно одељење 74 47809 16 13 1 0 0 Српски 0 39
52970 5 Редовно одељење 77 31038 21 5 0 0 0 Српски 0 39
52995 5 Редовно одељење 77 31038 18 6 0 0 0 Српски 0 39
53014 5 Редовно одељење 77 52244 24 5 0 0 0 Српски 0 39
53032 5 Редовно одељење 77 52244 25 5 0 0 0 Српски 0 39
53263 6 Редовно одељење 78 52244 26 9 0 0 0 Српски 0 39
53273 6 Редовно одељење 78 52244 23 4 1 0 0 Српски 0 39
53290 6 Редовно одељење 78 52244 15 4 0 1 0 Српски 0 39
53874 6 Редовно одељење 78 31038 28 6 0 1 0 Српски 0 39
53964 7 Редовно одељење 79 31038 18 4 0 0 0 Српски 0 39
54006 7 Редовно одељење 79 31038 15 3 0 0 0 Српски 0 39
54025 7 Редовно одељење 79 52244 29 16 0 0 0 Српски 0 39
54035 7 Редовно одељење 79 52244 27 15 0 0 0 Српски 0 39
54117 8 Редовно одељење 80 31038 22 8 0 0 0 Српски 0 39
54131 8 Редовно одељење 80 52244 20 7 0 0 0 Српски 0 39
54137 8 Редовно одељење 80 52244 16 4 0 0 0 Српски 0 39
54152 8 Редовно одељење 80 52244 16 6 0 0 0 Српски 0 39
54235 5 Редовно одељење 73 47809 9 9 0 0 0 Српски 0 39
54246 5 Редовно одељење 73 19 13 0 0 0 Српски 0 39
54281 7 Редовно одељење 75 11 10 0 0 0 Српски 0 39
54290 8 Редовно одељење 76 13 9 0 0 0 Српски 0 39
54298 8 Редовно одељење 76 13 7 0 0 0 Српски 0 39
54373 8 Редовно одељење 76 47809 12 12 0 0 0 Српски 0 39
54774 5 Редовно одељење 69 46263 24 14 0 0 0 Српски 0 39
54782 5 Редовно одељење 69 27147 22 16 0 0 0 Српски 0 39
54794 6 Редовно одељење 70 46263 21 9 0 0 0 Српски 0 39
54808 6 Редовно одељење 70 27147 18 11 0 0 0 Српски 0 39
54818 7 Редовно одељење 71 27147 18 7 0 0 0 Српски 0 39
54828 7 Редовно одељење 71 27147 20 12 0 0 0 Српски 0 39
54838 8 Редовно одељење 72 27147 17 11 0 0 0 Српски 0 39
54847 8 Редовно одељење 72 46263 30 13 0 0 0 Српски 0 39
92998 3 Редовно одељење 3 45130 16 9 0 1 0 Српски 0 39
98903 1 1бо Редовно одељење 0 32 17 0 0 0 Српски 0 39
98906 1 2бо Редовно одељење 0 34 15 0 0 0 Српски 0 39
98908 1 3бо Редовно