Група у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе

Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ЈезикШколаМестоОпштинаШколска управаРазредБрој одељењаБрој ученикаБрој девојчицаБрој дечака
Албански језик Зенељ Хајдини Тупале Медвеђа Лесковац 1 3 4 3 1
Албански језик Зенељ Хајдини Тупале Медвеђа Лесковац 2 2 2 1 1
Албански језик Зенељ Хајдини Тупале Медвеђа Лесковац 3 1 2 2 0
Албански језик Зенељ Хајдини Тупале Медвеђа Лесковац 4 1 1 0 1
Албански језик Професор Ибрахим Кељменди Прешево Прешево Лесковац 1 7 118 52 66
Албански језик Професор Ибрахим Кељменди Прешево Прешево Лесковац 2 8 150 57 93
Албански језик Професор Ибрахим Кељменди Прешево Прешево Лесковац 3 9 161 72 89
Албански језик Професор Ибрахим Кељменди Прешево Прешево Лесковац 4 10 192 83 109
Босански језик Душан Томашевић Ћирко Велика Жупа Пријепоље Ужице 1 1 1 0 1
Босански језик Душан Томашевић Ћирко Велика Жупа Пријепоље Ужице 2 2 7 5 2
Босански језик Душан Томашевић Ћирко Велика Жупа Пријепоље Ужице 3 1 1 1 0
Босански језик Душан Томашевић Ћирко Велика Жупа Пријепоље Ужице 4 2 6 2 4
Босански језик Свети Сава Пријепоље Пријепоље Ужице 10 1 8 4 4
Босански језик Свети Сава Пријепоље Пријепоље Ужице 4 1 10 4 6
Босански језик Светозар Марковић Бродарево Пријепоље Ужице 1 1 9 5 4
Босански језик Светозар Марковић Бродарево Пријепоље Ужице 2 1 10 5 5
Босански језик Братство јединство Сјеница Сјеница Ужице 4 6 38 18 20
Босански језик Братство јединство Сјеница Сјеница Ужице 8 2 37 19 18
Босански језик 12. децембар Сјеница Сјеница Ужице 4 1 9 4 5
Босански језик 12. децембар Сјеница Сјеница Ужице 8 5 81 40 41
Босански језик Светозар Марковић Сјеница Сјеница Ужице 10 2 8 5 3
Босански језик Светозар Марковић Сјеница Сјеница Ужице 4 2 33 16 17
Босански језик Вук Караџић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 4 8 233 104 129
Босански језик Вук Караџић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 8 7 105 39 66
Босански језик Десанка Максимовић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 1 4 94 49 45
Босански језик Десанка Максимовић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 2 4 90 33 57
Босански језик Десанка Максимовић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 3 5 133 56 77
Босански језик Десанка Максимовић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 5 3 84 40 44
Босански језик Десанка Максимовић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 6 4 111 58 53
Босански језик Десанка Максимовић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 7 5 122 65 57
Босански језик Јован Јовановић Змај Нови Пазар Нови Пазар Краљево 5 1 15 9 6
Босански језик Јован Јовановић Змај Нови Пазар Нови Пазар Краљево 8 1 21 11 10
Босански језик Растко Немањић Сава Дојевиће Нови Пазар Краљево 10 1 10 4 6
Босански језик Растко Немањић Сава Дојевиће Нови Пазар Краљево 2 1 8 5 3
Босански језик Растко Немањић Сава Дојевиће Нови Пазар Краљево 4 6 87 37 50
Босански језик Растко Немањић Сава Дојевиће Нови Пазар Краљево 5 1 7 4 3
Босански језик Растко Немањић Сава Дојевиће Нови Пазар Краљево 6 1 6 4 2
Босански језик Растко Немањић Сава Дојевиће Нови Пазар Краљево 7 2 18 7 11
Босански језик Растко Немањић Сава Дојевиће Нови Пазар Краљево 8 6 107 46 61
Босански језик Стефан Немања Нови Пазар Нови Пазар Краљево 5 1 7 2 5
Босански језик Алекса Ђилас Бећо Мојстир Тутин Краљево 1 1 26 15 11
Босански језик Алекса Ђилас Бећо Мојстир Тутин Краљево 2 1 26 9 17
Босански језик Алекса Ђилас Бећо Мојстир Тутин Краљево 3 1 28 14 14
Босански језик Алекса Ђилас Бећо Мојстир Тутин Краљево 5 3 54 18 36
Босански језик Алекса Ђилас Бећо Мојстир Тутин Краљево 6 3 62 28 34
Босански језик Алекса Ђилас Бећо Мојстир Тутин Краљево 7 5 84 24 60
Босански језик Алекса Ђилас Бећо Мојстир Тутин Краљево 8 2 22 16 6
Босански језик Рифат Бурџовић Тршо Тутин Тутин Краљево 5 1 34 14 20
Босански језик Рифат Бурџовић Тршо Тутин Тутин Краљево 6 1 27 13 14
Босански језик Рифат Бурџовић Тршо Тутин Тутин Краљево 8 1 27 13 14
Босански језик 25 мај Делимеђе Тутин Краљево 8 2 12 7 5
Босански језик Меша Селимовић Рибариће Тутин Краљево 10 4 18 7 11
Босански језик Меша Селимовић Рибариће Тутин Краљево 4 2 45 24 21
Босански језик Др. Ибрахим Бакић Тутин Тутин Краљево 8 3 31 20 11
Босански језик Селаковац Нови Пазар Нови Пазар Краљево 5 4 116 63 53
Босански језик Селаковац Нови Пазар Нови Пазар Краљево 6 4 109 48 61
Босански језик Селаковац Нови Пазар Нови Пазар Краљево 7 4 97 46 51
Босански језик Ћамил Сијарић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 1 2 33 18 15
Босански језик Ћамил Сијарић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 2 1 30 14 16
Босански језик Ћамил Сијарић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 3 2 48 17 31
Босански језик Ћамил Сијарић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 5 2 42 22 20
Босански језик Ћамил Сијарић Нови Пазар Нови Пазар Краљево 7 1 34 19 15
Бугарски језик Братство Звонце Бабушница Ниш 10 4 15 6 9
Бугарски језик Братство Звонце Бабушница Ниш 5 1 3 2 1
Бугарски језик Братство Звонце Бабушница Ниш 6 1 4 1 3
Бугарски језик Братство Звонце Бабушница Ниш 7 1 6 4 2
Бугарски језик Братство Звонце Бабушница Ниш 8 1 3 0 3
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 1 4 42 17 25
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 2 4 59 33 26
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 3 3 60 29 31
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 4 5 68 36 32
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 5 4 80 49 31
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 6 3 82 43 39
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 7 4 93 56 37
Бугарски језик Христо Ботев Димитровград Димитровград Ниш 8 3 71 34 37
Бугарски језик Георги Димитров Босилеград Босилеград Лесковац 3 19 59 23 36
Бугарски језик Георги Димитров Босилеград Босилеград Лесковац 4 17 68 36 32
Бугарски језик Георги Димитров Босилеград Босилеград Лесковац 5 7 69 36 33
Бугарски језик Георги Димитров Босилеград Босилеград Лесковац 6 7 83 41 42
Бугарски језик Георги Димитров Босилеград Босилеград Лесковац 7 6 62 26 36
Бугарски језик Георги Димитров Босилеград Босилеград Лесковац 8 7 73 36 37
Бугарски језик Иво Лола Рибар Клисура Сурдулица Лесковац 1 1 1 1 0
Бугарски језик Иво Лола Рибар Клисура Сурдулица Лесковац 2 1 1 0 1
Бугарски језик Иво Лола Рибар Клисура Сурдулица Лесковац 5 1 1 0 1
Бугарски језик Иво Лола Рибар Клисура Сурдулица Лесковац 6 1 1 0 1
Бугарски језик Иво Лола Рибар Клисура Сурдулица Лесковац 7 1 2 1 1
Бугарски језик Иво Лола Рибар Клисура Сурдулица Лесковац 8 1 3 1 2
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 1 1 1 0 1
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 2 1 1 0 1
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 3 1 1 0 1
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 4 1 1 0 1
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 5 1 1 0 1
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 6 1 2 1 1
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 7 1 1 1 0
Бугарски језик Свети Сава Божица Сурдулица Лесковац 8 1 2 1 1
Буњевачки говор Матко Вуковић Суботица Суботица Сомбор 4 1 9 7 2
Буњевачки говор Соња Маринковић Суботица Суботица Сомбор 10 1 14 8 6
Буњевачки говор Мајшански пут Суботица Суботица Сомбор 10 2 34 12 22
Буњевачки говор Свети Сава Суботица Суботица Сомбор 10 1 20 11 9
Буњевачки говор Пионир Стари Жедник Суботица Сомбор 10 2 32 19 13
Буњевачки говор Матија Губец Таванкут Суботица Сомбор 1 1 30 15 15
Буњевачки говор Матија Губец Таванкут Суботица Сомбор 5 1 21 10 11
Буњевачки говор Матија Губец Таванкут Суботица Сомбор 6 1 16 5 11
Буњевачки говор Матија Губец Таванкут Суботица Сомбор 7 1 28 10 18
Буњевачки говор Боса Милићевић Нови Жедник Суботица Сомбор 1 1 3 1 2
Буњевачки говор Боса Милићевић Нови Жедник Суботица Сомбор 2 1 5 3 2
Буњевачки говор Боса Милићевић Нови Жедник Суботица Сомбор 3 1 10 8 2
Буњевачки говор Боса Милићевић Нови Жедник Суботица Сомбор 4 1 5 3 2
Буњевачки говор Боса Милићевић Нови Жедник Суботица Сомбор 6 1 8 5 3
Буњевачки говор Боса Милићевић Нови Жедник Суботица Сомбор 7 1 3 0 3
Буњевачки говор Боса Милићевић Нови Жедник Суботица Сомбор 8 1 4 1 3
Буњевачки говор Вук Караџић Бајмок Суботица Сомбор 10 2 32 23 9
Буњевачки говор Иван Милутиновић Суботица Суботица Сомбор 10 1 9 7 2
Буњевачки говор Братство јединство Сомбор Сомбор Сомбор 10 1 13 8 5
Влашки говор Моша Пијаде Жагубица Жагубица Пожаревац 10 1 13 9 4
Влашки говор Јован Шербановић Лазница Жагубица Пожаревац 10 3 33 19 14
Влашки говор Милисав Николић Божевац Мало Црниће Пожаревац 10 1 5 3 2
Влашки говор Свети Сава Бор Бор Зајечар 10 1 10 4 6
Влашки говор Вук Караџић Бор Бор Зајечар 1 1 7 1 6
Влашки говор Петар Радовановић Злот Бор Зајечар 1 1 19 10 9
Влашки говор Петар Радовановић Злот Бор Зајечар 2 1 23 9 14
Влашки говор Петар Радовановић Злот Бор Зајечар 3 1 17 7 10
Влашки говор Петар Радовановић Злот Бор Зајечар 4 1 19 8 11
Влашки говор Петар Радовановић Злот Бор Зајечар 5 1 15 11 4
Влашки говор Бранко Перић Рудна Глава Мајданпек Зајечар 10 1 10 4 6
Влашки говор Павле Илић Вељко Прахово Неготин Зајечар 10 1 9 2 7
Влашки говор Владислав Петковић Дис Грљан Зајечар Зајечар 1 1 15 5 10
Влашки говор Владислав Петковић Дис Грљан Зајечар Зајечар 2 1 12 5 7
Мађарски језик Чех Карољ Ада Ада Зрењанин 1 1 9 4 5
Мађарски језик Чех Карољ Ада Ада Зрењанин 2 1 8 3 5
Мађарски језик Чех Карољ Ада Ада Зрењанин 3 1 15 10 5
Мађарски језик Чех Карољ Ада Ада Зрењанин 4 1 5 2 3
Мађарски језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 1 1 4 2 2
Мађарски језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 10 2 22 16 6
Мађарски језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 2 1 9 7 2
Мађарски језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 3 1 14 5 9
Мађарски језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 4 1 7 2 5
Мађарски језик Јован Јовановић Змај Кањижа Кањижа Зрењанин 1 1 12 3 9
Мађарски језик Јован Јовановић Змај Кањижа Кањижа Зрењанин 10 2 8 2 6
Мађарски језик Јован Јовановић Змај Кањижа Кањижа Зрењанин 2 1 17 6 11
Мађарски језик Јован Јовановић Змај Кањижа Кањижа Зрењанин 3 1 17 7 10
Мађарски језик Јован Јовановић Змај Кањижа Кањижа Зрењанин 4 1 11 5 6
Мађарски језик Братство - јединство Банатска Топола Кикинда Зрењанин 10 1 13 4 9
Мађарски језик Глигорије Попов Руско Село Кикинда Зрењанин 10 1 15 9 6
Мађарски језик Ђура Јакшић Кикинда Кикинда Зрењанин 2 2 30 14 16
Мађарски језик Ђура Јакшић Кикинда Кикинда Зрењанин 3 2 30 14 16
Мађарски језик Ђура Јакшић Кикинда Кикинда Зрењанин 4 1 15 6 9
Мађарски језик Фејеш Клара Кикинда Кикинда Зрењанин 10 1 19 8 11
Мађарски језик Стеван Сремац Сента Сента Зрењанин 1 3 43 24 19
Мађарски језик Стеван Сремац Сента Сента Зрењанин 10 1 15 6 9
Мађарски језик Стеван Сремац Сента Сента Зрењанин 2 2 25 15 10
Мађарски језик Стеван Сремац Сента Сента Зрењанин 3 2 37 25 12
Мађарски језик Стеван Сремац Сента Сента Зрењанин 4 2 35 19 16
Мађарски језик Стеван Сремац Сента Сента Зрењанин 5 2 28 13 15
Мађарски језик Стеван Сремац Сента Сента Зрењанин 6 2 31 10 21
Мађарски језик Серво Михаљ Падеј Чока Зрењанин 10 2 19 13 6
Мађарски језик Братство јединство Бело Блато Зрењанин Зрењанин 10 3 28 15 13
Мађарски језик Соња Маринковић Зрењанин Зрењанин Зрењанин 6 1 1 0 1
Мађарски језик Серво Михаљ Мужља Зрењанин Зрењанин 10 4 49 26 23
Мађарски језик Др Ђорђе Јоановић Ново Милошево Нови Бечеј Зрењанин 10 1 6 4 2
Мађарски језик Браћа Стефановић Неузина Сечањ Зрењанин 10 1 8 0 8
Мађарски језик Вук Караџић Конак Сечањ Зрењанин 10 3 34 18 16
Мађарски језик Вук Караџић Конак Сечањ Зрењанин 7 1 11 2 9
Мађарски језик Вук Караџић Вршац Вршац Зрењанин 10 2 25 11 14
Мађарски језик Моша Пијаде Дебељача Ковачица Зрењанин 10 3 47 25 22
Мађарски језик Братство јединиство Панчево Панчево Зрењанин 10 2 41 23 18
Мађарски језик Доситеј Обрадовић Пландиште Пландиште Зрењанин 10 1 15 7 8
Мађарски језик Никола Тесла Бачка Топола Бачка Топола Сомбор 7 1 16 10 6
Мађарски језик Мирослав Антић Чонопља Сомбор Сомбор 10 3 44 19 25
Мађарски језик Иван Горан Ковачић Станишић Сомбор Сомбор 10 1 21 15 6
Мађарски језик Иван Горан Ковачић Станишић Сомбор Сомбор 7 1 14 8 6
Мађарски језик Вук Караџић Бач Бач Нови Сад 10 2 29 16 13
Мађарски језик Иво Лола Рибар Плавна Бач Нови Сад 10 2 17 12 5
Мађарски језик Здравко Челар Челарево Бачка Паланка Нови Сад 10 2 24 16 8
Мађарски језик Вук Караџић Бачка Паланка Бачка Паланка Нови Сад 10 1 12 7 5
Мађарски језик Десанка Максимовић Бачка Паланка Бачка Паланка Нови Сад 10 2 16 8 8
Мађарски језик Милета Протић Товаришево Бачка Паланка Нови Сад 1 1 15 7 8
Мађарски језик Милета Протић Товаришево Бачка Паланка Нови Сад 5 1 15 9 6
Мађарски језик Шаму Михаљ Бечеј Бечеј Нови Сад 1 1 15 7 8
Мађарски језик Шаму Михаљ Бечеј Бечеј Нови Сад 5 1 14 8 6
Мађарски језик Шаму Михаљ Бечеј Бечеј Нови Сад 6 1 21 14 7
Мађарски језик Здравко Гложански Бечеј Бечеј Нови Сад 1 2 33 15 18
Мађарски језик Здравко Гложански Бечеј Бечеј Нови Сад 2 2 36 19 17
Мађарски језик Здравко Гложански Бечеј Бечеј Нови Сад 3 2 39 22 17
Мађарски језик Здравко Гложански Бечеј Бечеј Нови Сад 4 2 38 13 25
Мађарски језик Здравко Гложански Бечеј Бечеј Нови Сад 5 1 25 11 14
Мађарски језик Светозар Марковић Бачко Градиште Бечеј Нови Сад 10 1 16 0 16
Мађарски језик Шаму Михаљ Бачко Петрово Село Бечеј Нови Сад 3 1 15 7 8
Мађарски језик Шаму Михаљ Бачко Петрово Село Бечеј Нови Сад 4 1 14 10 4
Мађарски језик Светозар Милетић Врбас Врбас Нови Сад 10 2 52 29 23
Мађарски језик Светозар Милетић Врбас Врбас Нови Сад 3 1 17 11 6
Мађарски језик Светозар Милетић Врбас Врбас Нови Сад 4 1 14 10 4
Мађарски језик Братство јединство Врбас Врбас Нови Сад 10 5 52 30 22
Мађарски језик 20. октобар Врбас Врбас Нови Сад 10 2 22 13 9
Мађарски језик 20. октобар Врбас Врбас Нови Сад 3 1 10 6 4
Мађарски језик 20. октобар Врбас Врбас Нови Сад 4 1 11 7 4
Мађарски језик 20. октобар Врбас Врбас Нови Сад 7 1 10 7 3
Мађарски језик 20. октобар Врбас Врбас Нови Сад 8 1 10 9 1
Мађарски језик Бранко Радичевић Савино Село Врбас Нови Сад 10 1 12 6 6
Мађарски језик Братство јединство Kуцура Врбас Нови Сад 10 3 81 53 28
Мађарски језик Братство јединство Kуцура Врбас Нови Сад 6 1 22 13 9
Мађарски језик Никола Тесла Нови Сад Нови Сад Нови Сад 1 1 13 10 3
Мађарски језик Никола Тесла Нови Сад Нови Сад Нови Сад 2 1 22 14 8
Мађарски језик Никола Тесла Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 1 20 16 4
Мађарски језик Никола Тесла Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 1 12 9 3
Мађарски језик Светозар Марковић Тоза Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 6 113 52 61
Мађарски језик Јован Поповић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 42 29 13
Мађарски језик Петефи Шандор Нови Сад Нови Сад Нови Сад 1 1 23 12 11
Мађарски језик Петефи Шандор Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 17 9 8
Мађарски језик Петефи Шандор Нови Сад Нови Сад Нови Сад 2 1 16 9 7
Мађарски језик Петефи Шандор Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 1 12 7 5
Мађарски језик Петефи Шандор Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 1 14 8 6
Мађарски језик Жарко Зрењанин Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 40 28 12
Мађарски језик Васа Стајић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 43 24 19
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 1 5 15 7 8
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 2 5 8 4 4
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 7 23 17 6
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 5 10 5 5
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 5 6 16 10 6
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 6 5 12 6 6
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 7 4 10 5 5
Мађарски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 8 3 7 5 2
Мађарски језик Доситеј Обрадовић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 18 13 5
Мађарски језик Иво Лола Рибар Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 23 11 12
Мађарски језик Иво Андрић Будисава Нови Сад Нови Сад 1 1 4 1 3
Мађарски језик Иво Андрић Будисава Нови Сад Нови Сад 8 2 11 9 2
Мађарски језик Свети Сава Руменка Нови Сад Нови Сад 1 1 15 7 8
Мађарски језик Свети Сава Руменка Нови Сад Нови Сад 3 1 19 10 9
Мађарски језик Свети Сава Руменка Нови Сад Нови Сад 5 1 15 7 8
Мађарски језик Свети Сава Руменка Нови Сад Нови Сад 7 1 15 7 8
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 1 4 6 4 2
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 2 3 8 4 4
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 3 1 2 1 1
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 4 2 6 5 1
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 5 2 4 3 1
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 6 2 2 1 1
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 7 3 5 4 1
Мађарски језик Ђура Јакшић Каћ Нови Сад Нови Сад 8 3 5 2 3
Мађарски језик Петар Кочић Темерин Темерин Нови Сад 1 1 20 7 13
Мађарски језик Петар Кочић Темерин Темерин Нови Сад 2 1 27 8 19
Мађарски језик Петар Кочић Темерин Темерин Нови Сад 3 2 36 16 20
Мађарски језик Петар Кочић Темерин Темерин Нови Сад 4 1 20 10 10
Мађарски језик Бранко Радичевић Марадик Инђија Нови Сад 2 1 19 7 12
Мађарски језик Бранко Радичевић Марадик Инђија Нови Сад 3 1 11 5 6
Мађарски језик Бранко Радичевић Марадик Инђија Нови Сад 4 1 15 7 8
Мађарски језик Бранко Радичевић Марадик Инђија Нови Сад 5 1 20 13 7
Мађарски језик Бранко Радичевић Марадик Инђија Нови Сад 7 1 10 6 4
Мађарски језик Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић Сомбор Сомбор Сомбор 10 1 4 0 4
Мађарски језик Десанка Максимовић Ковин Ковин Зрењанин 10 2 26 15 11
Македонски језик Гоце Делчев Јабука Панчево Зрењанин 1 1 13 1 12
Македонски језик Гоце Делчев Јабука Панчево Зрењанин 2 1 18 3 15
Македонски језик Жарко Зрењанин Качарево Панчево Зрењанин 1 1 13 7 6
Македонски језик Коста Стаменковић Лесковац Лесковац Лесковац 10 2 37 16 21
Ромски језик Деспот Стефан Лазаревић Београд Звездара Београд 10 1 15 10 5
Ромски језик Новак Радоњић Мол Ада Зрењанин 10 2 19 13 6
Ромски језик Јосиф Маринковић Нови Бечеј Нови Бечеј Зрењанин 10 1 20 9 11
Ромски језик Млада поколења Ковачица Ковачица Зрењанин 10 2 18 8 10
Ромски језик Моша Пијаде Дебељача Ковачица Зрењанин 10 1 18 3 15
Ромски језик Свети Георгије Уздин Ковачица Зрењанин 10 2 24 16 8
Ромски језик Ђура Јакшић КОВИН Ковин Зрењанин 2 1 12 6 6
Ромски језик Ђура Јакшић КОВИН Ковин Зрењанин 6 1 12 8 4
Ромски језик Јан Колар Селенча Бач Нови Сад 10 2 37 15 22
Ромски језик Милета Протић Товаришево Бачка Паланка Нови Сад 1 3 45 25 20
Ромски језик Јован Грчић Миленко Беочин Беочин Нови Сад 2 1 9 3 6
Ромски језик Јован Грчић Миленко Беочин Беочин Нови Сад 3 2 16 10 6
Ромски језик Јован Грчић Миленко Беочин Беочин Нови Сад 4 2 27 13 14
Ромски језик Милош Црњански Жабаљ Жабаљ Нови Сад 10 2 30 18 12
Ромски језик Ђура Јакшић Чуруг Жабаљ Нови Сад 1 1 15 6 9
Ромски језик Ђура Јакшић Чуруг Жабаљ Нови Сад 10 3 47 24 23
Ромски језик Ђура Јакшић Чуруг Жабаљ Нови Сад 3 1 15 7 8
Ромски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 3 3 2 1
Ромски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 2 2 1 1
Ромски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 5 4 4 1 3
Ромски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 6 2 2 0 2
Ромски језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 7 2 3 0 3
Ромски језик Доситеј Обрадовић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 29 12 17
Ромски језик Доситеј Обрадовић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 5 1 23 12 11
Ромски језик Доситеј Обрадовић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 6 1 8 5 3
Ромски језик Вељко Влаховић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 13 7 6
Ромски језик Добросав Радосављевић Народ Мачванска Митровица Сремска Митровица Нови Сад 2 1 10 5 5
Ромски језик Добросав Радосављевић Народ Мачванска Митровица Сремска Митровица Нови Сад 4 1 19 10 9
Ромски језик Добросав Радосављевић Народ Мачванска Митровица Сремска Митровица Нови Сад 6 1 11 5 6
Ромски језик Добросав Радосављевић Народ Мачванска Митровица Сремска Митровица Нови Сад 8 1 3 2 1
Ромски језик Милан Хаџић Војка Стара Пазова Нови Сад 10 1 15 9 6
Ромски језик Стеван Синђелић Велики Поповић Деспотовац Јагодина 6 1 1 0 1
Ромски језик Бошко Ђуричић Јагодина Јагодина Јагодина 10 1 6 2 4
Ромски језик Угљаре Угљаре Косово Поље Косовска Митровица 1 1 1 0 1
Ромски језик Угљаре Угљаре Косово Поље Косовска Митровица 2 1 2 1 1
Ромски језик Угљаре Угљаре Косово Поље Косовска Митровица 3 1 1 0 1
Ромски језик Угљаре Угљаре Косово Поље Косовска Митровица 4 1 2 0 2
Ромски језик Угљаре Угљаре Косово Поље Косовска Митровица 6 1 3 2 1
Ромски језик Угљаре Угљаре Косово Поље Косовска Митровица 7 1 2 0 2
Ромски језик Угљаре Угљаре Косово Поље Косовска Митровица 8 1 2 0 2
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 1 3 16 11 5
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 2 3 14 4 10
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 3 3 13 7 6
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 4 2 10 5 5
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 5 2 11 6 5
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 6 2 15 6 9
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 7 1 6 3 3
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Каменица Косовска Каменица Ранилуг 8 2 7 6 1
Ромски језик Радоје Домановић Бошњаце Лебане Лесковац 10 1 13 7 6
Ромски језик Вожд Карађорђе Лесковац Лесковац Лесковац 1 1 20 7 13
Ромски језик Вожд Карађорђе Лесковац Лесковац Лесковац 2 2 34 19 15
Ромски језик Вожд Карађорђе Лесковац Лесковац Лесковац 3 1 24 13 11
Ромски језик Вожд Карађорђе Лесковац Лесковац Лесковац 4 2 32 22 10
Ромски језик Вожд Карађорђе Лесковац Лесковац Лесковац 5 1 28 7 21
Ромски језик Вожд Карађорђе Лесковац Лесковац Лесковац 6 2 30 14 16
Ромски језик Вожд Карађорђе Лесковац Лесковац Лесковац 7 1 17 8 9
Ромски језик Петар Тасић Лесковац Лесковац Лесковац 10 2 37 19 18
Ромски језик Ђура Јакшић Турековац Лесковац Лесковац 10 1 15 10 5
Ромски језик Вук Караџић Прешево Прешево Лесковац 10 3 48 25 23
Ромски језик Милутин Смиљковић Винарце Лесковац Лесковац 10 3 53 28 25
Ромски језик Доситеј Обрадовић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 4 1 11 5 6
Ромски језик Доситеј Обрадовић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 5 1 25 11 14
Ромски језик Доситеј Обрадовић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 6 1 23 4 19
Ромски језик Доситеј Обрадовић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 7 1 12 3 9
Ромски језик Доситеј Обрадовић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 8 1 20 9 11
Ромски језик Десанка Максимовић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 7 1 5 4 1
Ромски језик Предраг и Миодраг Михајловић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 6 1 2 2 0
Ромски језик Предраг и Миодраг Михајловић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 7 1 0 0 0
Ромски језик Вељко Банашевић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 6 1 4 2 2
Ромски језик Вељко Банашевић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 7 1 0 0 0
Ромски језик Владо Ћетковић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 1 1 30 17 13
Ромски језик Владо Ћетковић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 2 1 30 19 11
Ромски језик Владо Ћетковић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 3 1 25 14 11
Ромски језик Владо Ћетковић Косовска Митровица Косовска Митровица Косовска Митровица 4 1 0 0 0
Ромски језик Симеон Араницки Стара Пазова Стара Пазова Нови Сад 1 1 15 7 8
Румунски језик Свети Сава Житиште Житиште Зрењанин 10 1 16 4 12
Румунски језик Свети Сава Житиште Житиште Зрењанин 3 1 19 10 9
Румунски језик Иво Лола Рибар Сутјеска Сечањ Зрењанин 10 1 15 8 7
Румунски језик Братство јединство Алибунар Алибунар Зрењанин 10 1 2 1 1
Румунски језик Моша Пијаде Гудурица Вршац Зрењанин 3 1 3 2 1
Румунски језик Свети Георгије Уздин Ковачица Зрењанин 10 1 11 8 3
Румунски језик Свети Георгије Уздин Ковачица Зрењанин 3 1 11 9 2
Румунски језик Свети Георгије Уздин Ковачица Зрењанин 4 1 13 8 5
Румунски језик Паја Маргановић Делиблато Ковин Зрењанин 10 1 12 6 6
Румунски језик Паја Маргановић Делиблато Ковин Зрењанин 4 1 12 5 7
Румунски језик Сава Максимовић Мраморак Ковин Зрењанин 10 1 3 1 2
Румунски језик Сава Максимовић Мраморак Ковин Зрењанин 3 1 17 11 6
Румунски језик Доситеј Обрадовић Пландиште Пландиште Зрењанин 10 1 17 10 7
Румунски језик Здравко Гложански Бечеј Бечеј Нови Сад 1 1 16 6 10
Румунски језик Здравко Гложански Бечеј Бечеј Нови Сад 2 1 15 9 6
Румунски језик Иво Лола Рибар Велико Градиште Велико Градиште Пожаревац 10 1 28 6 22
Румунски језик Херој Роса Трифуновић Александровац Жабари Пожаревац 6 1 4 2 2
Румунски језик Милисав Николић Божевац Мало Црниће Пожаревац 7 1 1 0 1
Румунски језик Јован Шербановић Рановац Петровац на Млави Пожаревац 10 3 41 23 18
Румунски језик Вук Караџић Кладово Кладово Зајечар 10 2 40 21 19
Румунски језик Ђорђе Симеоновић Подгорац Бољевац Зајечар 10 2 30 16 14
Румунски језик Љубица Радосављевић Нада Зајечар Зајечар Зајечар 10 2 9 6 3
Румунски језик Жарко Зрењанин Банатско Ново Село Панчево Зрењанин 10 1 15 2 13
Румунски језик Десанка Максимовић Ковин Ковин Зрењанин 10 1 8 6 2
Румунски језик Краљица Марија Београд Палилула Београд 10 2 33 23 10
Русински језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 10 3 25 18 7
Русински језик Чаки Лајош Бачка Топола Бачка Топола Сомбор 10 1 16 6 10
Русински језик 18. октобар Ново Орахово Бачка Топола Сомбор 10 1 15 9 6
Русински језик Светозар Милетић Врбас Врбас Нови Сад 10 3 39 15 24
Русински језик Светозар Милетић Врбас Врбас Нови Сад 5 1 7 2 5
Русински језик Светозар Милетић Врбас Врбас Нови Сад 8 1 16 7 9
Русински језик Братство јединство Врбас Врбас Нови Сад 10 1 6 4 2
Русински језик 20. октобар Врбас Врбас Нови Сад 10 2 16 8 8
Русински језик Бранко Радичевић Савино Село Врбас Нови Сад 10 1 19 9 10
Русински језик Братство јединство Kуцура Врбас Нови Сад 1 1 9 4 5
Русински језик Братство јединство Kуцура Врбас Нови Сад 2 1 8 4 4
Русински језик Братство јединство Kуцура Врбас Нови Сад 3 1 4 0 4
Русински језик Братство јединство Kуцура Врбас Нови Сад 4 1 6 4 2
Русински језик Јован Јовановић Змај Ђурђево Жабаљ Нови Сад 1 1 16 7 9
Русински језик Јован Јовановић Змај Ђурђево Жабаљ Нови Сад 10 1 16 7 9
Русински језик Жарко Зрењанин Госпођинци Жабаљ Нови Сад 10 1 15 13 2
Русински језик Прва војвођанска бригада Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 1 15 9 6
Русински језик Светозар Марковић Тоза Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 18 7 11
Русински језик Коста Трифковић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 8 4 4
Русински језик Петефи Шандор Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 14 7 7
Русински језик Душан Радовић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 7 3 4
Русински језик Васа Стајић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 12 5 7
Русински језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 1 1 1 1 0
Русински језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 2 3 3 3 0
Русински језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 1 2 0 2
Русински језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 2 2 2 0
Русински језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 5 3 3 1 2
Русински језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 6 2 3 2 1
Русински језик Јован Јовановић Змај Сремска Каменица Нови Сад Нови Сад 10 1 7 3 4
Русински језик Михајло Пупин Ветерник Нови Сад Нови Сад 10 1 7 4 3
Русински језик Бранко Радичевић Шид Шид Нови Сад 10 3 39 19 20
Русински језик Сремски фронт Шид Шид Нови Сад 10 3 23 13 10
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 1 1 5 2 3
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 2 1 2 0 2
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 3 1 4 1 3
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 4 1 12 6 6
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 5 1 3 2 1
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 6 1 7 1 6
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 7 1 6 5 1
Русински језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 8 1 7 4 3
Словачки језик Бранко Радичевић Бољевци Сурчин Београд 10 1 10 8 2
Словачки језик Братство Арадац Зрењанин Зрењанин 10 2 25 16 9
Словачки језик Братство јединство Бело Блато Зрењанин Зрењанин 10 1 6 3 3
Словачки језик Млада поколења Ковачица Ковачица Зрењанин 10 3 39 21 18
Словачки језик Млада поколења Ковачица Ковачица Зрењанин 7 1 8 1 7
Словачки језик Млада поколења Ковачица Ковачица Зрењанин 8 1 9 4 5
Словачки језик Братство јединиство Панчево Панчево Зрењанин 10 1 22 11 11
Словачки језик Јован Јовановић Змај Хајдучица Пландиште Зрењанин 1 1 2 0 2
Словачки језик Јован Јовановић Змај Хајдучица Пландиште Зрењанин 2 1 3 2 1
Словачки језик Јован Јовановић Змај Хајдучица Пландиште Зрењанин 3 1 4 3 1
Словачки језик Јован Јовановић Змај Хајдучица Пландиште Зрењанин 4 1 1 1 0
Словачки језик Јован Јовановић Змај Хајдучица Пландиште Зрењанин 6 1 5 4 1
Словачки језик Јован Јовановић Змај Хајдучица Пландиште Зрењанин 7 1 12 11 1
Словачки језик Јован Јовановић Змај Хајдучица Пландиште Зрењанин 8 1 3 2 1
Словачки језик Нестор Жучни Лалић Оџаци Сомбор 5 1 2 0 2
Словачки језик Нестор Жучни Лалић Оџаци Сомбор 6 1 5 3 2
Словачки језик Нестор Жучни Лалић Оџаци Сомбор 7 1 3 1 2
Словачки језик Нестор Жучни Лалић Оџаци Сомбор 8 1 2 1 1
Словачки језик 15. октобар Пивнице Бачка Паланка Нови Сад 10 2 29 17 12
Словачки језик Браће Новаков Силбаш Бачка Паланка Нови Сад 10 1 8 5 3
Словачки језик Здравко Челар Челарево Бачка Паланка Нови Сад 10 4 34 27 7
Словачки језик Вук Караџић Бачка Паланка Бачка Паланка Нови Сад 10 3 32 20 12
Словачки језик Десанка Максимовић Бачка Паланка Бачка Паланка Нови Сад 10 3 19 10 9
Словачки језик Јан Чајак Бачки Петровац Бачки Петровац Нови Сад 2 1 11 5 6
Словачки језик Јан Чајак Бачки Петровац Бачки Петровац Нови Сад 3 1 6 4 2
Словачки језик Јан Чајак Бачки Петровац Бачки Петровац Нови Сад 5 1 5 3 2
Словачки језик Јан Чајак Бачки Петровац Бачки Петровац Нови Сад 8 1 5 5 0
Словачки језик Бранко Радичевић Савино Село Врбас Нови Сад 10 1 10 6 4
Словачки језик Никола Тесла Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 12 8 4
Словачки језик Прва војвођанска бригада Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 3 45 27 18
Словачки језик Прва војвођанска бригада Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 2 30 21 9
Словачки језик Светозар Марковић Тоза Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 15 8 7
Словачки језик Ђорђе Натошевић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 8 4 4
Словачки језик Јован Поповић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 12 3 9
Словачки језик Коста Трифковић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 19 10 9
Словачки језик Вук Караџић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 1 1 3 3 0
Словачки језик Вук Караџић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 1 3 2 1
Словачки језик Вук Караџић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 1 1 0 1
Словачки језик Вук Караџић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 5 1 1 0 1
Словачки језик Вук Караџић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 7 1 3 2 1
Словачки језик Милош Црњански Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 1 16 5 11
Словачки језик Петефи Шандор Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 15 5 10
Словачки језик Жарко Зрењанин Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 15 8 7
Словачки језик Душан Радовић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 13 8 5
Словачки језик Соња Маринковић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 9 7 2
Словачки језик Ђура Даничић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 16 7 9
Словачки језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 1 3 3 1 2
Словачки језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 2 3 3 2 1
Словачки језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 3 2 2 1 1
Словачки језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 4 5 5 5 0
Словачки језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 5 3 3 0 3
Словачки језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 6 3 3 1 2
Словачки језик Јожеф Атила Нови Сад Нови Сад Нови Сад 7 1 1 0 1
Словачки језик Доситеј Обрадовић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 12 7 5
Словачки језик Иво Лола Рибар Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 4 2 2
Словачки језик Иван Гундулић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 2 16 11 5
Словачки језик Јован Јовановић Змај Сремска Каменица Нови Сад Нови Сад 6 1 3 2 1
Словачки језик Вељко Петровић Бегеч Нови Сад Нови Сад 10 1 6 3 3
Словачки језик Десанка Максимовић Футог Нови Сад Нови Сад 10 1 4 3 1
Словачки језик Људовит Штур Kисач Нови Сад Нови Сад 2 2 34 20 14
Словачки језик Људовит Штур Kисач Нови Сад Нови Сад 3 1 15 7 8
Словачки језик Људовит Штур Kисач Нови Сад Нови Сад 5 1 13 12 1
Словачки језик 22. јули Крчедин Инђија Нови Сад 10 1 6 3 3
Словачки језик Сава Шумановић Ердевик Шид Нови Сад 10 4 19 11 8
Словачки језик Сремски фронт Шид Шид Нови Сад 10 3 31 15 16
Словачки језик Сремски фронт Шид Шид Нови Сад 7 1 7 4 3
Словачки језик Сремски фронт Шид Шид Нови Сад 8 1 9 5 4
Словачки језик Херој Пинки Бачка Паланка Бачка Паланка Нови Сад 10 1 10 3 7
Словачки језик Симеон Араницки Стара Пазова Стара Пазова Нови Сад 10 1 32 20 12
Словеначки језик Братство јединство Бело Блато Зрењанин Зрењанин 10 2 20 11 9
Словеначки језик Јован Дучић Петроварадин Нови Сад Нови Сад 10 1 9 4 5
Словеначки језик Тест налог Београд' Палилула Београд 5 1 11 11 0
Украјински језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 10 3 22 14 8
Украјински језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 5 1 11 7 4
Украјински језик Петефи бригада Кула Кула Сомбор 7 1 6 5 1
Украјински језик Ђорђе Натошевић Нови Сад Нови Сад Нови Сад 10 1 17 11 6
Украјински језик Иво Андрић Будисава Нови Сад Нови Сад 6 1 10 8 2
Украјински језик Иво Андрић Будисава Нови Сад Нови Сад 8 2 10 5 5
Хрватски језик Матија Губец Таванкут Суботица Сомбор 1 1 16 8 8
Хрватски језик Матија Губец Таванкут Суботица Сомбор 5 1 15 5 10
Хрватски језик Иван Горан Ковачић Сонта Апатин Сомбор 1 1 17 7 10
Хрватски језик Иван Горан Ковачић Сонта Апатин Сомбор 2 1 8 5 3
Хрватски језик Иван Горан Ковачић Сонта Апатин Сомбор 3 1 15 11 4
Хрватски језик Иван Горан Ковачић Сонта Апатин Сомбор 4 1 11 6 5
Хрватски језик Иван Горан Ковачић Сонта Апатин Сомбор 5 1 8 4 4
Хрватски језик Иван Горан Ковачић Сонта Апатин Сомбор 6 1 10 6 4
Хрватски језик Иван Горан Ковачић Сонта Апатин Сомбор 7 1 10 6 4
Хрватски језик Владимир Назор Ђурђин Суботица Сомбор 8 1 17 10 7
Хрватски језик 22. октобар Бачки Моноштор Сомбор Сомбор 1 1 20 8 12
Хрватски језик 22. октобар Бачки Моноштор Сомбор Сомбор 10 1 22 15 7
Хрватски језик 22. октобар Бачки Моноштор Сомбор Сомбор 2 1 16 7 9
Хрватски језик 22. октобар Бачки Моноштор Сомбор Сомбор 3 1 24 7 17
Хрватски језик 22. октобар Бачки Моноштор Сомбор Сомбор 4 1 23 12 11
Хрватски језик 22. октобар Бачки Моноштор Сомбор Сомбор 7 1 15 11 4
Хрватски језик 22. октобар Бачки Моноштор Сомбор Сомбор 8 1 15 8 7
Хрватски језик Моша Пијаде Бачки Брег Сомбор Сомбор 10 2 26 12 14
Хрватски језик Иво Лола Рибар Плавна Бач Нови Сад 10 3 27 15 12
Хрватски језик Бошко Палковљевић Пинки Сремска Митровица Сремска Митровица Нови Сад 10 1 12 5 7
Хрватски језик Слободан Бајић Паја Сремска Митровица Сремска Митровица Нови Сад 1 1 3 2 1
Хрватски језик Слободан Бајић Паја Сремска Митровица Сремска Митровица Нови Сад 7 1 1 0 1
Хрватски језик Сремски фронт Шид Шид Нови Сад 10 1 11 5 6
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 1 1 2 1 1
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 2 1 2 2 0
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 3 1 6 3 3
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 4 1 1 1 0
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 5 1 4 2 2
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 6 1 4 0 4
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 7 1 7 5 2
Хрватски језик Владимир Назор Јањево Липљан Косовска Митровица 8 1 2 2 0
Чешки језик Жарко Зрењанин Бела Црква Бела Црква Зрењанин 10 1 16 9 7
Чешки језик Сава Мунћан Крушчица Бела Црква Зрењанин 1 1 10 4 6
Чешки језик Сава Мунћан Крушчица Бела Црква Зрењанин 4 1 10 5 5