Листа оцењивача уџбеникаЛинкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД оцењивачаПрезимеИме ЗапослењеНајвиши стечени ниво образовањаНазив универзитета(основние/мастер студије)Назив факултета(основне/мастер студије)Назив студијског програма/смера(основне/мастер студије)Година завршетка(основне/мастер студије)Назив универзитета(докторан наука/магистар наука)Назив факултета(докторан наука/магистар наука)Назив докторске дисертације/магистарског радаНаучна област(докторан наука/магистар наука)Година стицања(докторан наука/магистар наука)Додатно стечено формално или неформално образовањеРадно искуство 1Број година 1Радно искуство 2Број година 2Радно искуство 3Број година 3Радно искуство 4Број година 4Радно искуство 5Број година 5Радно искуство 6Број година 6Радно искуство 7Број година 7Радно искуство 8Број година 8Радно искуство 9Број година 9Наслов публикације са референцом 1Наслов публикације са референцом 2Наслов публикације са референцом 3Наслов публикације са референцом 4Наслов публикације са референцом 5Назив пројекта и позиција 1Назив пројекта и позиција 2Назив пројекта и позиција 3Назив време место одржавања скупа и улога 1Назив време место одржавања скупа и улога 2Назив време место одржавања скупа и улога 3СтручњакМетодичарПрактичарПсихологДефектологАндрагогСтручњак за ИКТЛингвиста за страни језикЛингвиста за језик националне мањинеКартографДругоСрпски језик(1.циклус)Матерњи језик националне мањине *(1.циклус)Страни језик **(1.циклус)Математика(1.циклус)Свет око нас(1.циклус)Природа и друштво(1.циклус) Ликовна култура(1.циклус)Музичка култура(1.циклус)Физичко васпитање(1.циклус)Верска настава(1.циклус)Грађанско васпитање(1.циклус)Народна традиција(1.циклус)Руке у тесту(1.циклус)Чувари природе(1.циклус) Лепо писање(1.циклус)Од играчке до рачунара(1.циклус)Матерњи језик/Говор са елементима националне културе ***(1.циклус)Шах(1.циклус)Албански језик *Босански језик *Бугарски језик *Мађарски језик *Румунски језик *Русински језик *Словачки језик *Хрватски језик *Енглески језик **Немачки језик **Руски језик **Француски језик **Италијански језик **Шпански језик **Албански ***Босански/Бошњачки ***Бугарски ***Буњевачки говор ***Влашки говор ***Мађарски ***Румунски ***Русински ***Словачки ***Хрватски ***Српски језик(2.циклус)Матерњи језик националне мањине *(2.циклус)Страни језик **(2.циклус)Ликовна култура(2.циклус)Музичка култура(2.циклус)Историја(2.циклус)Географија(2.циклус)Физика(2.циклус)Математика(2.циклус)Биологија(2.циклус)Хемија(2.циклус)ТИО(2.циклус)Физичко васпитање(2.циклус)Верска настава(2.циклус)Грађанско васпитање(2.циклус)Чувари природе(2.циклус)Свакодневни живот у прошлости(2.циклус)Цртање сликање и вајање(2.циклус)Хор и оркестар(2.циклус)Информатика и рачунарство(2.циклус)Матерњи језик/Говор са елементима националне културе ***(2.циклус)Шах(2.циклус)Домаћинство(2.циклус)Српски језик(гимназија)Матерњи језик националне мањине *(гимназија)Страни језик **(гимназија)Ликовна култура(гимназија)Музичка култура(гимназија)Историја(гимназија)Географија(гимназија)Физика(гимназија)Математика(гимназија)Биологија(гимназија)Хемија(гимназија)Физичко васпитање(гимназија)Латински језик(гимназија)Устав и права грађана(гимназија)Социологија(гимназија)Психологија(гимназија)Филозофија(гимназија)Рачунарство и информатика(гимназија)Верска настава(гимназија)Грађанско васпитање(гимназија)Језик са елементима националне културе ***(гимназија)Педагогија(гимназија)Нацртна геометрија(гимназија)Астрономија(гимназија)Историја уметности(гимназија)Класични грчки језик(гимназија)Развојна психологија(гимназија)Етика(гимназија)Сценска уметност(гимназија)Демографија(гимназија)Геологија(гимназија)Електротехника(средња стручна школа)Машинство и обрада метала(средња стручна школа)Пољопривреда производња и прерада хране(средња стручна школа)Личне услуге(средња стручна школа)Здравство и социјална заштита(средња стручна школа)Економија право и администрација(средња стручна школа)Геологија рударство и металургија(средња стручна школа)Култура уметност и јавно информисање(средња стручна школа)Геодезија и грађевинарство(средња стручна школа)Саобраћај(средња стручна школа)Текстилство и кожарство(средња стручна школа)Хемија неметали и графичарство(средња стручна школа)Шумарство и обрада дрвета(средња стручна школа)Трговина угоститељство и туризам(средња стручна школа)Хидрометеорологија(средња стручна школа)
1 Алексић Aница Професор разредне наставе ОШ“Бранко Радичевић“ дипломиран VII1 Београдски универзитет Учитељски факултет учитељски смер (дидактичко~методичке науке) 1998 ОШ " Ђуро Стругар " 14 ОШ" Бранко Радичевић" 11 Школа без насиља ~ учесник у спровођењу пројекта НТЦ систем учења (Менсa) ~ учесник у спровођењу пројекта ПРВИ СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА УЧИТЕЉА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ (British Council) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Антић Ивана Наставник математике, ОШ „Бора Станковић“, Каравуково master Универзитет у Новом Саду Природно – математички факултет Настава математике 2014 Основна школа "Јожеф Атила", Богојево, наставник математике 1 Основна школа "Бора Станковић", Каравуково, наставник математике 4 И. Антић, И. Вајагић, Т. Ковачев, Д. Стаменковић, М. Тасић (2015) Платформа Едмодо у образовном троуглу: наставник, ученик, родитељ. International Jpurnal Knowledge, Scietific&Апплицативе Папер, 10.2,ИССН 1857-92 VI International Conference: Non-standard Forms of Teaching Mathematcs and Physics:Experimental and Modelling Approach, IPA PROJECT January 23 - January 25, један од предавача, тема Educational games in Math classes "Kвалитет уџбеника и његово коришћење", 29.11.2012., присуство "Каква питања воде до знања", 29.01.2014., присуство "Европска летња школа за визуелну математику и едукацију", Београд, 14.07.2014. - 25.07.2014., присуство 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Аранђеловић Мирјана Директор ОШ ''Милан Ракић'', Нови Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет Југословенске књижевности и српски језик 1990 ОШ ''Бата Були'', Петровац на Млави 9 ОШ ''Милан Ракић'', Нови Београд, Београд 2 ОШ ''Милан Ракић'', Нови Београд, Београд 4 ОШ ''Радоје Домановић, Нови Београд, Београд 10 Уџбенички комплет за српски језик - 4. разред основне школе (читанка, граматика, радна свеска) Лектира за 1. и 2. разред основне школе са методичком обрадом Граматичке вежбе-примери (приручник за наставнике српског језика) Време мудрости - ствараоци о знању, учењу и школи Текстови књижевне критике (публиковани у часописима за књижевност и дневној штампи) и књижевн Рецитовање, доживљајно читање - стваралачи чин (коаутор и реализатор) Каталог за стручно усавршавањер, каталошки број 657 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Бакрач Александра Просвета, Економско трговинска школа Бечеј, наставник економске групе предмета diplomirani VII1 Универзитет Суботица Економски факултет Суботица Финансијско-рачуноводствени смер 2002. Оспособљена сам за реализатора обука за наставнике кроз двогодишње обуке( 2009./10. године) у сарадњи са ГИЗ-ом и ЗУОВ-ом. Стекла сам звање ПЕДАГОШКОГ САВЕТНИКА од јануара 2016. године. Продаја осигурања„Delta Generalli“адо, агент осигурања 2 Комерцијална служба „YU flora“доо, рачуновођа 1 Економско трговинска школа Бечеј, наставник економске групе предмета 11 Водич за рад у виртуелним предузећима,Култур контакт Аустрија и Министарсво просвете, 2012.г. Практикум за осигурање,Удружење ВЕТ Форум Ужице, 2013.г. Приручник за полагање матурског испита-смер службеник осигурања, ЗУОВ, 2010.,2011.,2012.,и 2013.г. Реформа средњег стручног обрзовања, Министарство просвете и немачка организација ГИЗ, члан радних група Обука 1000 наставника, Удружење ВЕТ Форум, реализатор акредитованих семинара Виртуелна привреда, Култур контакт Аустрија, члан радне групе Нове технологије 2016, учесник конференције Бечејска зборница 2015., аутор и реализатор стручног скупа Форум профила службеник осигурања,члан 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Брајовић Јелена Професор француског језика у Гимназији „Борислав Петроб Браца“ у Вршцу доктор наука Универзитет у Београду Филолошки факултет Романистика/Француски језик и књижевност 1996 Универзитет у Београду Филолошки факултет Књижевни текстови у уџбеницима и приручницима француског језика из пепспективе савремених приступа настави страних језика Романистика 2014 Гимназија Борислав Петров Браца у Вршцу, професор 2 Библиотекар на Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду 8 Лектор на вежбањима из превођења са француског језика на Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду 10 Сарадник на предмету Методика наставе француског језика на основним студијама на Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду 4 Наставник на предмету Методика наставе француског језика, на основним и мастер студијама на Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. 2 1. Književnost za decu u savremenoj udžbeničkoj li 2. Уџбеник Quoi de neuf?, савремени француски уџбе 3. Sortir des murs avec François Bégaudeau : une p 4. Активности медијације у савременим уџбеницима и - « La place des connaissances grammaticales dans - Учешће у радионици о дидактици књижевности у окв - Тродневни семинар (21-23. април 2016) за методич - Тродневни семинар (21-23. април 2016) за методич - Учешће на семинару „Методика наставе страних јез - Учешће у радионици о дидактици књижевности у окв 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Црнојевић Марија Психолог у Фармацеутско – физиотерапеутској школи master Београдски универзитет Филозофски факултет Дипломирани психолог и Дипломирани андрагог-мастер 2012 и 2013. Психолог у предшколској установи Вождовац 1 Психолог и менџер Прве приватне угоститељско-туристичке школе 4 Психолог у Фармацеутско - физиотерапеутској школи 10 Приручник за ФООО: Животне вештине Приручник за ФООО: Одговорно живљење Приручник: Подршка развоју животних вештина за успешну интеграцију младих "Друга шанса" - Функционално основно образовање одраслих. Експерт за развој курикулума за модул "Животне вештине" и предмет "одговорно живљење"; Тренер за реализацију курикулума и тренер за базичне андрагошке вештине. "Развионица-Подршка развоју људског капитала и истраживању, опште образовање и развој људског капитала". Експерт за еволуацију основа учења и наставе и обуку наставника; Тренер "Подршка ЕУ средњем стручном образовању у Србији". Тренер Округли сто: Какво образовање је потребно наставницима предметне наставе? Организатори:Сттручни тим за реформу високог образовања МПНТ; НПС; Фонадација Темпус - Темпус канцеларија у Србији. Учећше на финској конференцији "Образовање као кључ успеха - финско искуство"; Народна библиотека, 21.10.2013. у организацији МПНТ и финске амбасаде Учешће на завршној конференцији Пројекта "Друга шанса-функционално основно образовање одраслих", 12.9.2013. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ћериман Јелена Истраживачица, Центар за студије рода и политике, Факултета политичких наука, Универзитета у Београду дипломирани VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет Социологија 2006. 2012 - одобрена израда докторске дисертације на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за социологију Наставник социологије и грађанског васпитања, СШ "Техноарт, Београд-школа за машинство и уметничке занате" 7 Повереник за заштиту равноправности Републике Србије, координаторка пројекта 0,8 Одељење за социологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, сарадник у настави 1 (текуће) Центар за етику, право и примењену филозофију, истраживач и програмски координатор 4 Техноарт Београд - школа за машинство и уметничке занате, Београд, наставник социологије и грађанског васпитања 6 Истраживачица, Центар за студије рода и политике, Факултета политичких наука, Универзитета у Београду. 2 Милутиновић Бојанић Сања, Ћериман Јелена и Павић Центнер Верица (ур.) (2016): „Сиромаштво, руралност, род: Истраживање функционисања система социјалне заштите у руралним областима Србије“, Београд: ЦЕЛАП и ИФДТ. ISBN: 978-86-82417-96-5 Милутиновић Бојанић Сања и Ћериман Јелена (ур.) (2016): „Родно васпитање и образовање: (Не)могући дијалог“, Београд: ЦЕЛАП и ИФДТ. ISBN: 978-86-82417-95-8 Нећак Мирјана, Тодоровић Бојан, Ћериман Јелена, Мелита Ранђеловић и Перишић Ксенија “Породица и школа као актери у васпитно-образовном процесу”, у: Ћериман Ј. и Милутиновић Бојанић С. (ур.) „Родно васпитање и образовање: (Не)могући дијалог“, Београд: ЦЕЛАП, ИФДТ, 2016: 65-101. ISBN: 978-86-82417-95-8 Пудар Драшко Газела, Ћериман Јелена, Ресановић Милица “Приступ запошљавању и образовању у руралним областима”, у: Милутиновић Бојанић С, Ћериман Ј. и Павић Зентнер В. (ур.): „Сиромаштво, руралност, род: Истраживање функционисања система социјалне заштите у руралним областима Србије“, Београд: ЦЕЛАП, ИФДТ, 2016: 65-86. ISBN: 978-86-82417-96-5 Ћериман Јелена, Духачек Нађа, Перишић Ксенија, Богдановић Марина и Духачек Даша (2015): „Истраживање родно заснованог насиља у школама у Србији“, Центар за студије рода и политике, Факултет политичких наука, Универзитета у Београду, 2015. ISBN 978-86-6425-001-6 "Изградња и јачање партнерства породице и школе", координатор пројекта "Школа без насиља", истраживач "Од "студија рода" до рода у студијама: Ка родно инклузивном наставном програму у високом образовању", истраживач Округли сто "Сви наши идентитети: родна перспектива у основношколском образовању", 02. 06. 2014. Београд, панелиста Међународна научна конференција „Чему још образовање? / Why Still Education?“, 06-08. 06. 2014. Ковачица, излагач Семинар из области социо-културне антропологије, 05. 07. 2014. Истраживачка станица Петница, Ваљево, предавач 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ћирић Наташа Школа за таленте, Математичко друштво, Ниш мастер Универзитет у Нишу Филозофски факултет Педагогија 2013 Професор разредне наставе, ОШ ,,Добрила Стамболић", Сврљиг 2 Професор разредне наставе, ОШ ,,Чегар", Ниш 23 Школа за таленте, Ниш (Друштво математичара, Ниш) 10 ,,Памћење угодних, неугодних и бесмислених садржаја у односу на емоције и емоционалну климу на часу”, Наша школа, Бања Лука, 2014. ,,Развијање креативног мишљења код деце увођењем иновативних метода у васпитно-образовни процес”, Зборник Више школе за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2014 ,,Улога развијања медијске писмености у васпитању деце”, Зборник Више школе за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2014. ,,Какву личност развијамо а какву би требало развијати данас”, Зборник радова Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет, Ниш, 2013. ,,Слободан софтвер у рефлексивној настави”, Зборник радова, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2013. ,,Лако из 4. у 5. разред” – коаутор и реализатор ,,Креативна будућност кроз креативно дете 1 и 2”- коаутор и реализатор ,, Повећање доступности квалитета образовања кроз прирпрему индивидуалног приступа детету/ученику – Инклузивно образовање и индивидуални образовни план” са листе коју доноси Министар.- реализатор Научни скуп НИСУН, 2013, Ниш - излагач Симпозијум Васпитач у 21. веку, 2014, 2015, Сокобања - излагач Зимски сусрети учитеља, 2009, Ниш - излагач 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Драговић Ранко Наставник на Департману за географију ПМФ-а, Универтитет у Нишу доктор наука Универзитет у Сарајеву Природно – математички факултет Географија 1990 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет - Департман за географију, туризам и хотелијерство Туристичко-еколошка студија долине Лима Географија - Друштвена географија 2003 РЕЦЕНЗИЈЕ, СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ И УРЕДНИШТВО Члан комисије за давање стручне оцене квалитета уџбеника географије за први и за други разред Средње економске школе 2014 и 2015. године. Рецензент уџбеника Методика наставе географије аутора др Јована Ромелића и др Љубице Ивановић Бибић у издању Департмана за географију, туризам и хотелијерство ПМФ-а у Новом Саду. Уредник уџбеника географије за пети разред основне школе „Моја Планета“ у издању Бигз Паблишинг. РАД НА РАЗВОЈУ НАСТАВЕ Од 2010. године члан Централне комисије за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора образовно-васпитних установа Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије (ЗУОВ) (три школске године: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2016 и 2016/2018). Члан Комисије за оцену и одобравање програма стручног усавршавања наставника из област природних наука – географија, Завод за унапређивање образовања и васпитања (школске 2009/2010. године ) Члан Комисије за израду нацрта Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у образовно-васпитним установама за општеобразовни предмет географија, Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије (2011. године). Члан комисије ПМФ-а за признавање страних високошколских исправа Универзитета у Нишу. Именован од стране Српског географског друштва за члана Комисије за окружно такмичење из географије за ученике основних школа, Београд. ПРИЗНАЊА Добитник Захвалнице Српског географског друштва у знак признања за дугогодишњи активни рад у Друштву. Члан комисије за оцену подобности теме и кандидата за докторанде: Оља Маричић, тема: Значај мултимедије на постигнућа ученика при обради географских садржаја у настави природе и друштва. Иван Стојшић, тема: Перспективе наставе у функцији професионалног развоја наставника географије у Србији. Мр Драгана Милошевић: Могућности примене програмиране наставе географије у складу са образовним стандардима у основној школи. СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА, ТРЕНИНЗИ И ОБУКЕ 1. Тренинг за мултимедијалну наставу, Факултет за менаџмент Нови Сад; 2. Супервизијски семинар „Активно учење и настава“, АУН. Филозофски факултет, Институт за психологију; 3. Обука наставника за реализацију наставних програма путем интерног радија. Факултет за менаџмент Нови Сад; 4. Семинар „Активно учење и настава“ (АУН базични). Организатор Филозофски факултет, Институт за психологију; 5. Програм обуке директора (Headship programme). British Council и Министарство просвете и спорта Републике Србије (МПС РС). 6. Обука за писање програма за полагање директорског испита; 7. Семинар „Превенција преступничког понашања ученика у школској средини“ у организацији Педагошког друштва Србије; 8. Програм „Институционално и професионално оснаживање просветног система и јачање капацитета за децентрализацију“. 9. Невладина организација „Грађанске иницијативе“ и МПС РС; 10. Програм „Животне вредности у образовању“. НВО „Образовање плус“ и МПС РС; 11. Програм „Од квантитета до квалитета наставе“ (креативност у процесу наставе на бази пољских искустава у реализацији реформе просвете), Швјентокшиски центар Фондације за развој локалне демократије ЕУ, Кјелце, Пољска (Документација Полонијуш центра); 12. Семинар о саобраћају I и II. Организатор Секретаријат за образовање Скупштине града Београда; 13. Примена рачунара у настави географије (Windows Professional, MS Word, MS Excel i MS Outlook), Српско геограfско дрušтво. СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ И ПОСЕТЕ Вишедневни боравак у Пољској у склопу пројкта „Од квантитета до квалитета наставе“ креативност у процесу наставе у организацији Швјентокшиског центра и Фондације за развој локалне демократије ЕУ, Кјелце, Пољска. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА Члан Друштва предметних дидактичара и методичара Србије Члан Српског географског друштва. ПМФ у Нишу, професор за предмете:Методика наставе географије, Методика практичне наставе геогрграфије, Наставне стратегије у изучавању географије 8 ОШ "Филип Филиповић", Бг. директор 6 ОШ "Филип Филиповић", Бг. наст. геогр. 3 ОШ "Радоје Домановић", Бг. наст. геогр. 1 ОШ "Милан Ракић", Бг. наст. геогр. 5 ОШ "Милан Ракић", Бг. наст. геогр. 1 Средња електохемијска школа, наст.геогр. 1 Универзитетски уџбеник Методика наставе географије 2012.,ПМФ Ниш. Практикум за предмет Методика практичне наставе географије 2013. Вежбања у дидактици и методици наставе географије ПМФ Ниш Приручник за наставнике географије Настава усмерена на исходе 2015. Развионица http://www.razvionica.edu.rs/ (сајт био у функцији до марта 2016) Зборник радова, Прва конференција предметних дидактичара Србије, Ранко Драговић, Невенка Крагуљац, Јелена Живковић, 2014. Исходи у настави и учењу географије, Методички аспекти унапређења наставе – предности и изазови 05.7. 2014. године, ИСБН 978-86-918423-0-7, Друштво предметних дидактичара Србије, Београд, 17-24. http://metodike.bio.bg.ac.rs/novosti-i-dogadaji Зборник радова са међународног научног скупа „Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, Ранко Драговић (2012). Смисаоно вербално учење географије. Зборник радова са међународног научног скупа „ Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе. Географски факултет, Београд., 129-133. РАЗВИОНИЦА , Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development. експерт за географију Васпитање и образовање за изазове демократског друштва TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) РАЗВИОНИЦА , Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development. Аутор приручника I Конференција предметних дидактичара Србије (05.7.2014), Београд, излагање научних резултата, Тема: Исходи у настави и учењу географије - Методички аспекти унапређења наставе – предности и изазови. Друштво предметних дидактичара Србије. Међународни научни скуп Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе (8-10.12.2011), Копаоник, излагање научних резултата Образовна постигнућа ученика осмог разреда у Србији - резултати међународног истраживања TIMSS (17.01.2006) Предавање по позиву. Тема: Постигнућа ученика из географије. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13 Дробњак Светлана Професор српског језика, ОШ „Бранко Радичевић”, Београд diplomirani VII1 Унерзитет у Београду Филолошки факултет Српски језик и књижевност 2002 Професор српског језика, ОШ „Бранко Радичевић”, Б 13 ОШ „Љубомир Ненадовић“, Београд, професор српског 1 ОШ „Иван Гундулић”, Београд, професор српског јези 1 ЕТШ „Никола Тесла”, Београд, професор српског јези 1 ОШ „Бранислав Нушић”, Београд, професор српског је 1 ОШ „Бранислав Нушић”, Београд, професор српског је Вршњачка едукација и корелација у наставномконтекс Реч и боја – симболи егзистенције у „Проклетој авл Баладе. Проф. др Бошко Влаховић (ур.). Час за угле Вршњачка едукација и корелација у наставномкаонтек Без граница у простору и језику. Просветни преглед „Креативна школа” (Песмом и играма кроз положај же „Сазнали на семинару применили у пракси” (Примена „Дигитални час” (Мултимедија у настави књижевности Корелација и вршњачка едукација у пракси, аутор пр Слика поробљене Србије кроз душу обичног човека – Могућности примене креативних игара на часовима ср 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ђорђевић Љубодраг Висока техничка школа струковних студија, Трстеник, професор доктор наука Универзитет у Нишу Машински факултет Производно машинство 1970 Универзитет у Нишу Машински факултет Развој метода за прорачун и пројектовање темеља машина ударног дејства Производно машинство 1990 Машински факултет Краљево - Професор стручних предмета у звању доцента, ванредног и редовног професора 16 година Факултет за индустријски менаџмент Крушевац - Декан факултета 3 године Висока машинска школа струковних студија Трстеник - Професор стручних предмета 4 године ИМК 14-октобар Крушевац - Директор фабрике грађевинских машина, руководилац тима за флексибилне системе 10 година Образовно технички центар "Вељко Влаховић" Крушевац - Професор машинске групе предмета 10 година Технологија машиноградње, технологија пластичности, МФК 1998, ЦИП НБС БГ 621.7/.9:669(075.8) ИД 69904396 Технологија постављања машина, теорија поремећајних сила и вибрација, МФК 2006, ЦИП - 62-218.2;62-752, ИСБН 86-82634-369 Технологија постављања машина, теорија виброизолационих материјла, МФК 2006, ЦИП 62-218.2/66.017/018, ИСБН 86-82631-33-4 Технолошки процеси, напонска стања у обрадама деформисањем, ЦИП 621.7.011:539.319, ИСБН 978-86-84909-62-8 Технолошки процеси, еластичне деформације, ЦИП 539.371, ИСБН 978-86-83803-27-9 НП ЕЕ302-77А - Замена енергената и повећање енергетске ефикасности код потрошача који користе електричну енергију и течна горива 11Е08ПТ1 - Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности МНТР096 - Развој и примена метода за симултано пројектовање производа и технологија уз примену савремених ЦА алата, Међународни пројекат Значај иновација знања и стручног усавршавања и перманентног образовања за квалитет и конкурентност, 32. саветовање производног машинства Србије, 2008. Нови Сад, 18 - 20.09.2008., Носилац реферата 11. Симпозијум термичара Србије, Енергија, енергетска ефикасност и еколошке особине процеа у термичком емијском и процесном инжењерству, Подносилац реферата 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ђурић Ивана Учитељ, Београд, ОШ,,Јован Дучић“ diplomirani VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет професор разредне наставе 2005 ОШ,,Вук Караџић" 10 ОШ ,,Јован Дучић" 10 Школа без насиља, координатор 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Гачевић Раде Ош ,,Олга Петров”, од 01. 09. 1993, Падинска Скела – Палилула. магистар Универзитет у Београду Географски факултет Географија 1991 Универзитет у Београду Географски факултет Утицај приватизације на регионални развиј Србије у периоду транзиције Антропогеографски системи 2008 Ош ,,Вукица Митровић”, Миријево 0.1м Земунска гимназија”, Земун 0.1м Ош ,,Светозар Милетић”, Земун 0.1м Ош ,,25 мај” Нови Београд 1 г. Ош ,,Олга Петров”, Падинска Скела – Палилула 23 г Ош ,,Олга Петров”, Падинска Скела – Палилула Библиографија радова о Пријепољском крају, 2006 Пруга Београд – Бар и њен значај за Србију, 2007 Рецензија уџбеника за посебан програм образовања и Рецензија уџбеника за посебан програм образовања и Рецензија издања чији је издавач предузеће Magic M Српско Географско Друштво - учешће Рецензија издања чији је издавач предузеће Magic Map - рецезент Рецензија уџбеника ,,Моја отаџбина" од 3 - 6 и од 6 -9 разреда намењених деци наших исељеника у издању Завода за уџбенике, Београд Методика за ефикаснију наставу географије, Београд Школско законодавство - основа развоја образовања Добра припрема – успешан час, Београд, 2014 слушал 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Гајић Мирјана Наставник на Катедри за регионалну географију - доцент доктор наука Универзитет у Београду ПМФ Географија 1990 Универзитет у Београду Географски факултет Савремене географске промене и регионална диференцијација Јадра Регионална географија 2010 Наставник у основној школи 3 године Aсистент приправник на Катедри за регионалну географију 1994-1999 Aсистент на Катедри за Регионалну географију 2000-2011 Наставник на Катедри за регионалну географију 2012-..... Гајић Мирјана, Вујадиновић Снежана, Шабић Дејан i Мирољуб Милинчић (2012).Јадар, географске промене, регионална дигеренцијација и перспективе развоја. СГД, стр. 1-351. Шабић Дејан, Вујадиновић Снежана, Гајић Мирјана и Милинћић Мирољуб(2012), Панчевачки рит - географске промене и последице трансформације мочварног у агрикултурни предео. СГД, стр.1-266. Вујадиновић Снежана, Шабић Дејан, Гајић Мирјана и Милинчић Мирољуб (2013).Лeвач – развојни потенцијали и ограничења, СГД,1-240; Рурални туризам и одрживи развој, У Гњато, Р. (ур):Српски етно-национални простор-геопросторне детерминанте, геополитички, историјски,етнодемографски, културолошки,економски, социјално-географски, насеобински и регионално-географски процеси и проблеми развоја, вредновање и заштита природне средине и природних потенцијала. Пољопривреда у функцији ревитализације руралног простора. Поглавље у монографији. У. Павловић, М. Шабић, Д. и Вујадиновић, С. (ур): Развојни потенцијали и ограничења ревитализације руралног простора Централне Србије. Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала, ЗУОВ, Пројекат ИПА 011 (део тима у изради стандарда постигнућа и компетенције ученика као основе за израду планова и програма) људског капитала, Завод за унапређивање образовања и васпитања. Пројекат ИПА 011. (део тима у изради стандарда постигнућа и компетенције ученика као основе за израду планова и програма. Унапређење наставе географије у основној школи (као предавач). -роблеми и изазови савремене географске науке и наставе (2012), Брзећe, (излагач рада на скупу)) Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе (2014)(излагач рада на скупу). Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе (2015),Копаоник (излагач рада на скупу). 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
20 Глушица Тијана Саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја магистратура Универзитет у Београду Учитељски факултет, Београд професор разредне наставе 2000. Универзитет у Београду Учитељски факултет у Београду "Интернет технологије у функцији стручног усавршавања наставника (магистарски рад) Образовна технологија (магистар дидактичко-методичких наука) 2015. ОШ "Вук Караџић", Палилула, професор разредне наставе 0,5 ОШ "Краљ Петар Први",Стари Град, професор разредне наставе 0,5 ОШ "Петар Кочић, Земун", професор разредне наставе 1,5 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, саветник 12 Пројекат ИПА 2011 ''Подршка развоју људског капитала и истраживању-развој општег образовања и људског капитала'', Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд 2014. Члан радне групе за редефинисање информатичких садржаја у основном и средњем образовању, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Члан радне групе за израду основа за наставу на даљину путем интернета, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Међународна конференција Нове технологије у образовању, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, British Council, Београд 2014. ''Како до интерактивног софтвера у настави'' Савез учитеља Републике Србије,2012 Multi-dimensional Aspects of Learning and Teaching in Science and Mathematics Education (MALT`14), Педагошки факултет, Сомбор, 2014. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 магистар у области дидактичко-методичких наука (савремена образовна технологија; електронски уџбеник) 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Грбић Валентина ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац, стручни сарадник- психолог diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет психологија 1992. Прва крагујевачка гимназија, професор психологије 1 ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац, стручни сарадник- психолог 22 ''Тимски рад'' – Крагујевац: Business Start-up centre, 2009. Пројекат ''Школски грант''- члан централног евалуационог тима Министарства просвете за евалуацију школских пројекта и доделу грантова Пројекат ''Јачање капацитета за децентрализацију образовања у Србији'' – водитељ обука за доносиоце одлука у школама Пројекат ''Развионица'' – водитељ он-лине обука за наставнике ''Основе учења и наставе'' 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Грујић Љиљана спољни стручни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања master Универзитет у Kрагујевцу Учитељски факултет у Ужицу разредна настава 1999. Универзитет у Београду Универзитет у Београду Мастер академске студије образовне политике 2014. Подаци о завршетку основних студија Назив универзитета: Универзитет у Крагујевцу Назив факултета: Учитељски факултет у Ужицу Назив студијског програма/смера: разредна настава Година завршетка: 1999. ОШ „Хероји таковског краја“ у Горњем Милановцу издвојено одељење у Љутовници, а потом ОШ „Таковски устанак“ у Такову; наставник разредне наставе у комбинованом одељењу 1 година 10 месеци ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу; наставник разредне наставе 3 године 10 месеци ОШ „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу и у издвојеном одељењу у Враћевшници; наставник ликовне културе; професор разредне наставе у матичној школи 2 године ОШ „Таковски партизански батаљон“ у Горњем Милановцу; професор разредне наставе 1 година 11 месеци ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу; наставник ликовне културе 5 месеци ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу; наставник музичке културе; професор разредне наставе у редовној настави и у продуженом боравку; школски библиотекар 3 године 9 месеци ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу; школски библиотекар 2 месеца ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу; школски библиотекар; професор разредне наставе у продуженом боравку 2 године ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу; професор разредне наставе у продуженом боравку, целодневној настави , у редовној настави 3 године 6 месеци - и даље Грујић, Љиљана (2009). Поглед на људске ресурсе у образовању из угла менаџмента људских ресурса, Педагошка стварност, Нови Сад, Савез педагошких друштава Војводине, vol. 55, бр. 3 – 4, 284 – 290. (UDK 005.96:35-051) YU ISSN 0553-4569, COBISS.SR-ID 3883522 Грујић, Љиљана (2009). Управљање променама у образовном систему – препрека или изазов, Зборник радова, Ужице, Учитељски факултет, vol. 12, бр. 11, 319 – 324. (UDK 37.014.15:005.5) ISSN 1450-6718, COBISS.SR-ID 146220551 Грујић, Љиљана (2011). Професионално сагоревање наставника, Педагогија, Београд, Форум педагога Србије и Црне Горе, vol. 66, бр. 2, 215 – 223. (UDK 159.944.4:37-051) ISSN 0031-3807, COBISS.SR-ID 2966786 Грујић, Љиљана (2012). Знање као инструмент опстанка и напретка у данашњем друштву, Иновације у настави - часопис за савремену наставу, Београд, Учитељски факултет, vol. 25, бр. 1, 134 – 140. (UDK 37.014.1) YU ISSN 0352-2334, COBISS.SR-ID 4289026 Грујић, Љиљана (2012). Један концепт развоја социјалних компетенција ученика, Радови Филозофског факултета, Источно Сарајево: Филозофски факултет, бр. 14: књ. 2, 499 – 508. (UDK 371.311.4) ISSN 1512-5858, COBISS.BH-ID 7948294 „Развионица – Подршка развоју људског капитала и истраживању“; експерт за обуку наставника, модератор онлајн курса „Основе учења и наставе" (JNKE - Master Trainers Team) „Изградња и јачање партнерства породице и школе“; излагачица уводног предавања на округлом столу „Јесу ли школа и породица на истом задатку: Родна равноправност у школској пракси“ реализованом у оквиру пројекта; ауторка текста „Сарадња породице и школе на путу ка родно равноправном образовању" објављеног у Педагошким новинама: листу Педагошког друштва Србије, бр. 7/2015. Међународни научни скуп „Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: обрaзовање и васпитање – традиција и савременост“, 15 – 16. април 2011., Јагодина: Педагошки факултет, објављен ауторски рад „Школа као институционални контекст планирања индивидуалног усавршавања наставника" Национални научни скуп Сусрети педагога „Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења“, 5 - 6. јун 2015. год., Београд: Филозофски факултет, објављен ауторски рад „Наставници и унапређивање квалитета образовања" Међународни научни скуп „Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и развоју деце“, 20. новембар 2015. год., Београд: Учитељски факултет, објављен ауторски рад „Сарадња између наставника као облик стручног усавршавања и унапређивање квалитета образовања" 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Халупка-Решетар Сабина Ванредни професор, Одсек за англистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду доктор лингвистичких наука Унивepзитeт у Нoвoм Сaду Филозофски факултет Енглески језик и књижевност 2000 Унивepзитeт у Нoвoм Сaду Филозофски факултет Структурна артикулација фокуса у енглеском и српском језику: упоредна анализа структуралног и генеративног приступа Лингвистикa 2009 Одсек за англистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; асистент приправник 4 (1996-2000) Одсек за англистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; асистент 9 (2000-2009, реизбор 2006.) Одсек за англистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; доцент 5 (2009-2014) Одсек за англистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; ванредни професор 2 (2014- ) Halupka-Rešetar, S. (2012). “Nonfinal information focus in Serbian: some experimental data”. In: S. Halupka-Rešetar, et al. (eds.). Selected Papers from SinFonIJA3. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne: 159-174. Halupka-Rešetar, S. & Radić-Bojanić, B. (2014). “The discourse marker znači in Serbian“. Pragmatics 24(4): 785-798. 46. (2014). “Request modification in the pragmatic production of intermediate ESP learners”. ESP Today, Vol. 2(1): 65-79. (2012). “On the derivation of cleft and pseudo-cleft constructions in English. A minimalist account”. British and American Studies / BAS 18: 263-275. Халупка-Решетар, С. и Кнежевић, Љ. (2015). Корелација између спремности за писање на енглеском језику и оријентације ка учењу код студената друштвених и природних наука. У С. Гудурић (ур.), Језици и књижевности у времену и простору ИВ. Нови Сад: Филозофски факултет. 211-225. 2003 – 2005 Тумачење термина савремених лингвистичких теорија и преношење на српски језик; истраживач 2011 – 2013 – Reforming Foreign Language Studies in Serbia (ReFless); истраживач 2011 – 2016 – Језици и културе у времену и простору; истраживач Халупка-Решетар, С. и Лалић-Крстин, Г. (2009). Разумевање сливеница у српском језику. Међународни конгрес примењене лингвистике Примењена лингвистика данас: између теорије и праксе. Филозофски факултет, Нови Сад, 31. октобар - 1. новембар 2009. Knežević, Lj. & Halupka-Rešetar, S. (2014). Who is more willing to communicate studetns of sciences or humanities? LSP: past, present, future. Belgrade, 26-27. 9. 2014. (2015). „Развијање комуникативне компетенције студената англистике“. Пети међународни конгрес Примењене лингвистике данас - Нове тенденције у теорији и пракси, Филозофски факултет, Нови Сад, 27-29. новембар 2015. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Engleski jezik 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Илић Ивана Дипл. Проф. Математике и рачунарства, ОШ „Филип Вишњић“, наставник математике diplomirani VII1 Београдски универзитет Математички факултет дипломирани професор математике и рачунарства 2004 ОШ Филип Вишњић, наставник математике 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Илић Војислав Основна школа „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац, наставник ликовне културе, предаје: ликовну културу, изборни предмет цртање сликање и вајање и води секцију визуелних уметности доктор наука-методика наставе Владимир Бакарић, Ријека Педагошки факултет у Ријеци Ликовна култура 1991 Универзитет у Београду Учитељски факултет Информационо-комуникациона технологија као фактор подизања квалитета настеве ликовне културе Методика наставе, методика наставе ликовне културе 2016 Основна школа "Мирко Јовановић", Крагујевац, наставник ликовне културе 10 Основна школа "19 октобар", Крагујевац, наставник ликовне културе, 7 Основна школа "Милутин и драгиња Тодоровић", Крагујевац, наставник ликовне културе, предаје: ликовну културу, изборни предмет цртање сликање и вајање и води секцију визуелних уметности 31 Андријана Шикл, Војислав Илић Примена модела развијајуће наставе: корак до савремене школе: практикум 2012, Школска књига, Београд, 107 стр.: фотогр, табеле; 25 cm Рецензенти: Младен Вилотијевић, Ана Јовановић, Предраг Спасојевић ISBN 978-86-86371-37-9; UDK 371.3(035), 37.026(035); COBISS.SR-ID 193473036 Идејни творац и координатор пројекта "Кабинети визуелних уметности" који је спроведен у две школе у Крагујевцу, финансиран од USAID-а (2004.год.) Ангажован у пројектима: „Отворени клуб“ Фонда за отворено друштво (водитељ радионица); „Дечији центри“ Save the children (UK), (водитељ радионица и координатор); "Летња школа цртања и сликања" и "Школа цртања и сликања за даровиту децу града Крагујевца" у сарадњи са Скупштином града Крагујевца (водитељ радионица и координатор) Председник комисија за ликовне конкурсе расписане поводом Госпојинских свечаности под покровитељством града Крагујевца, Министарства просвете републике Србије и Шумадијске Епархије од 2012. год. па до данас Војислав Илић, "Савремени медији и настава ликовне културе", 4. Интернационална Конференција, Техника и информатика у образовању, 1−3. јун 2012. Чачак, Технички факултет, Чачак; Ур. Драган Голубовић Зборник Vol.1 стр. 422- 430 UDK: 37.01:73/76 Војислав Илић "Савремена настава, концепти и перспективе наставног предмета ликовна култура". Зборник факултета ликовних уметности, 2016. Vol. 2, бр.1, стр.22-35 UDK 371.3:004, Војислав Илић "Истраживање ставова наставника о употреби ИКТ у настави ликовне кутуре" II Дидактичка конференција: Методички аспекти унапређења наставе 18. јун 2016. год на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Друштво предметних дидактичара Србије и Биолошки факултет Универзитета у Београду. ISBN 978-86-918423-2-1; COBISS.SR-ID 224202508 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Миловановић Иван ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан, наставник разредне наставе master Универзитет у Београду и Универзитет у Крагујевцу Филозофски факултет, Београд и Факултет педагошких наука, Јагод Мастер образовне политике 2014. ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан, наставник разредне наставе 17 ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан, наставник музичке културе 3 ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан, наставник историје 1 Миловановић, И., Филиповић, З., Миловановић, М. (2015). Примена проблемског модела рада у настави природе и друштва. Учитељ, вол. XXXII, бр. 2, стр. 221-238 Миловановић, И. (2013). Српска културна баштина као садржај уџбеника наставног предмета Природа и друштво, Учитељ, вол. XXXI, бр. 1, стр. 83-95 Миловановић, И. (2011). Интерактивни час природе и друштва подржан компјутером. Зборник радова програма Дигитални час 2010/11 Миловановић, И. (2005). Успех ученика ромске националности, Настава и васпитање, вол. 54, бр. 2-3, стр. 220-227 Миловановић, И., Ђуричић, С. (2003). Значај и могућности коришћења школске библиотеке (медијатеке) у савременој школи, Настава и васпитање, вол. 52, бр. 4, стр. 443-450 Подршка развоју људског капитала и истраживању, пројекат Развионица, МПНТР, Модератор - експерт за обуку наставника Sierpinski Carpet Project (Тепих Сјерпинског), Међународни е-твининг пројекат, координатор центра Наша школа – Вики школа, аутор и руководилац пројекта Конференција: XXX Сабор учитеља Србије „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава", члан програмског савета Стручни скуп – трибина: Научно описмењавање ученика, „Савремени модели наставе у функцији развијања научне писмености“ 30. Зимски сусрети учитеља Србије: Јачање професионалних компетенција просветних радника, „Проблемски моделованом наставом до научне писмености“ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ивановић Бибић Љубица Доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, УНС од 2012. године doktor nauka Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Дипломирани професор географије; Магистар методике наставе географије 2005 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Демографски проблеми становништва Шајкашке Географија 2012 Сарадник у настави на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду од 2006-2008. године 3 Асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство,Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду од 2008-2012. године 3 Доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду од 2012. године 4 Ромелић Јован, Љубица Ивановић Бибић, 2015. Методика наставе географије, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. (уџбеник) Ромелић Јован, Љубица Ивановић Бибић, 2013. Школска пракса практикум за студенте географије, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. (практикум) Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, Tin Lukić, Đurđa Miljković, Jelena Milanković, Snežana Babić Kekez, Anđelija Ivkov Džigurski, Zorica Dubovina, 2015. Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles - Case Study of Geographic features of Europe, Geographica Panonnica, Volume 19, Issue 4 Ивановић Бибић Љубица, Јован Ромелић, 2013. Илустративно-демонстративна метода кроз игру и експеримент, студија случаја: Свет око нас, Природа и друштво и Географија, Кругови детињства, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад. 124-135 Ромелић Јован, Љубица Ивановић, 2011. Дидактички принципи у настави географије. Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад (уџбеник) Реализатор акредитованог семинара за стручно усавршавање наставника географије: Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја Реализатор акредитованог семинара за стручно усавршавање наставника географије: Интерактивна настава - савремена настава географије Реализатор акредитованог семинара за стручно усавршавање наставника географије: Напредне информационе технологије у функцији едукације наставника за квалитетније образовање Катарина Ивановић, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин, Анђелија Ивков-Џигурски, Александра Драгин, Тамара Јовановић, 2015. Карактеристике дидактичке апаратуре у одабраним уџбеницима географије за основну школу 4. Српски конгрес географа са међународним учешћем, Универзитет у Београду - Географски факултет, Српско географско друштво, 7-9. октобар 2015, Копаоник. Излагач рада на скупу Љубица Ивановић Бибић, Тамара Вишнић, 2015. Наставна средства у функцији мисаоне активизације ученика у настави предмета Свет око нас и Природа и друштво. 4. Међународна методичка научна конференција Ефекти наставе методике на квалитетније образовање учитеља и васпитача, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду, Суботица. Излагач рада Ивков-Џигурски Анђелија, Ђукичин Смиљана, Ромелић Јован, Ивановић Бибић Љубица, 2014. Игра као иновациони и мотивациони фактор у настави, студија случаја рурални простор Војводине. Научни скуп Методички аспекти унапређења наставе - предности и изазвои. Друштво предметних дидактичара Србије и Биолошки факултет - Универзитета у Београду, Београд. Стр. 5-16. Коаутор рада 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
28 Ивков-Џигурски Анђелија редовни професор доктор наука Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство професор географије 1998. Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство Магистарска теза: „Заступљеност демографских садржаја у уџбеницима основне школе и оптималне могућности њихове обраде“; Докторска дисертација: „Становништво као фактор развоја туризма у Војводини“ друштвена географија 2005. Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, сарадник-приправник, 1 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство,истраживач приправник 1 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, асистент приправник 3 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, асистент 1 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, доцент 5 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ванредни професор 5 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, редовни професор 1 (тренутн Ивков Анђелија, 2002. Настава географије у основним и средњим школама. Приручник за студенте и наставнике. ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. 141 стр. Herceg Mandić Vera, Ivkov-Džigurski Anđelija, 2013. Effects of PBL Implementation on Teching of Geography in High School. The New Educational Review. Vol 33. No 3. Pp. 145- 156. (M23) 4 (IF2012 0.149) Romelić Jovan, Anđelija Ivkov Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, 2012. Potreba za novom interpretacijom didaktičkih principa u nastavi geografije. Međunarodni naučni skup “Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave”. Geografski fakultet, Beograd. Str. 95-104. (M33) Milanković Jelena, Anđelija Ivkov-Džigurski, Smiljana Đukičin,Ljubica Ivanović Bibić, Tin Lukić, Kristina Kalkan (2015). Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Pannaonica. Vol. 19, Issue 3 (2015), Faculty of Science, Department of geography, tourism and hotel management, Novi Sad. p. 122-129. (M51) Ivkov-Džigurski A., Đukičin S., Milanković J., 2010. Analiza upotrebe slike kao geografskog nastavnog sredstva. Pedagoška stvarnost. vol. 56, br. 5-6, str. 421-432. (M52) Истраживање регионалне структуре пограничних подручја Словеније и Србије према Хрватској и Мађарској. Програм научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период 2012-2013. Руководиоци пројекта др Лазар Лазић и др Јернеј Зупанчић. сарадник Била сарадник-волонтер на пројекту „Young people’s views on the world: a proposal for cross-national research”. Managers: Tine Beneker and Rob van der Vaart, Utrecht University, Netherlands (2012). Аутор и реализатор 8 акредитованих семинара за стручно усавршавање наставника географије (Одобрени од стране Завода за унапређење образовања и васпитања) од 2003. до 2018. Ivkov-Dzigurski Andjelija, Jelena Milankovic, Smiljana Djukicin, 2011. The importance of studying geographical basis of ethnology for education of future geography teachers. Building Bridges between Cultures through Geographical Education. Proceedings of the IGU-CGE Istanbul Symposium July 8-10, 2010. IGU Commission on Geographical Education, Fatih University. Istanbul, Turkey. Pp. 31-41., учесник Ivkov-Džigurski Anđelija, Đukičin Smljana, Romelić Jovan, Ivanović Bibić Ljubica, 2014. Igra kao inovacioni i motivacioni faktor u nastavi, studija slučaja ruralni prostor Vojvodine. Zbornik rezimea. NAUČNI skup Metodički aspekti unapređenja nastave - prednosti i izazovi, Beograd. Str. 21., учесник Olja Maričić, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ivan Stojšić, 2015. Teachers' attitudes on the implementation and effects of project teaching in geography. 4. Međunarodna metodička naučna konferencija, Subotica., учесник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
29 Јагодић Милош ванредни професор, ужа научна област Историја српског народа у Новом веку, Одељење за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Београду доктор наука Универзитет у Београду Филозофски факултет Историја 1999 Универзитет у Београду Филозофски факултет Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-1912) Историја 2008 Филозофски факултет, Београд, асистент-приправник 3 Филозофски факултет, Београд, асистент 5 Филозофски факултет, Београд, доцент 5 Филозофски факултет, Београд, ванредни професор 3 Насељавање Кнежевине Србије (1861-1880), Београд 2004. Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878- 1912), Београд 2009. Уређење ослобођених области Србије 1912-1914: правни оквир, Београд 2010. Нови крајеви Србије 1912-1915, Београд 2013. Србија и Стара Србија (1839-1868). Наслеђе на југу, Београд 2016. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Јаковић Петрана ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ-- Школа за основно образовање одраслих Сомбор дипломирани VII степен, основне 240ESB Универзитет у Београду и Универзитет у Новом Саду Физички факултет Београд и Учитељски факултет у Сомбору Физика и основни технике-- Физички факултет; Разредна настава - Учитељски факултет Физички факултет-завршила 2011.године, Учитељски факултет-завршила 2002.године - Професор разредне наставе - Професор физике и основа технике за основну школу - Семинари и обуке о Функционалном основном образовању одраслих, модул 1 и модул 2 - У петогодишњем периоду преко 220 сати различитих акредитованих стручних усавршавања, обука, семинара, стручних скупова. ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ - Школа за основно образовање одраслих Сомбор 1 година НАСТАВНИК ФИЗИКЕ и НАСТАВНИК ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА - Школа за основно образовање одраслих Сомбор 9 година ЧАС ЗА УГЛЕД - Зборник припрема за угледне и огледне часове предметне наставе у старијим разредима основне школе / ''ПРИНЦИПИ ОБРАДЕ МЕТАЛА СКИДАЊЕМ СТРУГОТИНЕ И БЕЗ СКИДАЊА СТРУГОТИНЕ, Петрана Јаковић, 2015.година Теорије учења и наставе - ПРОГРАМИРАНА НАСТАВА, Петрана Јаковић, Учитељски факултет, Сомбор, 2005.године Интегрални програм обуке за остваривање ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ, са појединачним модулима: МОДУЛ 1-ОСНОВНЕ АНДРАГОШКЕ ВЕШТИНЕ, изградња школског тима за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистенте за остваривање ФООО / Савладан стручни програм обуке-учесник и члан школског тима / Интегрални програм обуке за остваривање ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ, са појединачним модулима: МОДУЛ 2- Обука наставника за остваривање наставног плана и програма за ФООО / Наставник физике / Моодле и Андроид платформа у организацији и реализацији такмичења ученика, Нови Сад, децембар 2014.године, учесник скупа Зашто је важно самовредновање ученица и ученика, Нови Сад, децембар 2014.године, учесник скупа Планирање, организација и евалуација образовања одраслих, Сомбор, март 2015.године, учесник скупа 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ostalo ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ - модули / ФИЗИКА и ПРИМЕЊЕНЕ ПРИРОДНЕ НАУКЕ. ИСКУСТВО У РАДУ СА ОДРАСЛИМ ПОЛАЗНИЦИМА . 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Јелић Милош Наставник верске наставе master Универзитет у Београду Православни богословски факултет Општа теологија 2014 Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка, наставник верске наставе 8 Основна школа "Брана Јевтић", Кусадак, наставник верске наставе 3 „Неке могућности употребе информационих технологија у извођењу верске наставе“, Вероучитељ у школи 2 (2011), стр. 67-74. (Делом преузето и у: Каменов, Е., Методика наставе веронауке, ПБФ-ПКИ, Београд, 2012, 158-161) „Један (дигитални) час верске наставе“, Вероучитељ у школи 3 (2012), стр. 73-78 „Примена Веб 2.0 алата у припреми и извођењу часова верске наставе“, Вероучитељ у школи 4 (2012), стр. 22-29. „Праћење напредовања и вредновање постигнућа ученика на часовима верске наставе“, Вероучитељ у школи 5 (2013), стр. 86-92 „Подизање нивоа квалитета извођења верске наставе коришћењем савремених дигиталних технологија“, Српска теологија данас 2012, зборник радова Четвртог годишњег симпосиона одржаног на ПБФ Универзитета у Београду, 25-26. маја 2012, 325-334. Четврти годишњи симпосион "Српска теологија данас", одржан 25-26.маја 2012. године на ПБФ Унивезитета у Београду. Учесник на секцији за педагогију 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Јовановић Дејан ОШ “Јанко Веселиновић” Београд, професор ТИО diplomirani VII1 Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу Физички факултет и Машински факултет професор физике и основе технике; професор средње школе машинске струке Физички факултет 2010. године и Машински факултет 2000. године не не не не не ОШ “Јанко Веселиновић” Београд, професор 14,5 ОШ “Вук Караџић” Књажевац, професор 0,25 ОШ “Љубица Радосављевић Нада” Зајечар, професор 0,5 Појам, врсте и намена робота-управљање моделима је објављен у Зборнику радова Наградног конкурса Дигитални час у школској 2015/2016 години, аутор рада 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Јовановски Виолета OШ“Филип Кљајић Фића“,Београд,учитељ дипломирани VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет професор разредне наставе 2004. ОШ "Филип Кљајић Фића"Београд 22 г 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Јовић Сузана Гимназија, Мали Зворник, професор латинског језика master Универзитет у Београду Филолошки факултет француски језик и књижевност 2012. Основна школа "Браћа Рибар" - наставник француско пет Основна школа "Јован Цвијић" - наставник француско пет Средња школа Мали Зворник - Гимназија - професор л 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Карадаревић Иван Serbian Expert, Hip project, Anne Frank House, Amsterdam дипломирани VII1 Универзитет у Приштини Филозофски факултет Филозофија-Социологија 1998/1999 Друга крагујевачка гимназија, Професор филозофије, грађанског васпитања и реторике 14 Гимназија ,,Јосиф Панчић"Бајина Башта, Професор филозофије 1 Коаутор и реализатор акредитованог програма за стручно усавршавање запослених у образовању ,, За, противи како- вештина аргументоване дискусије у настави" 7 Anne Frank House, Serbian expert, HIP project 1 Насиље у породици, специјализовани часопис Наставни материјали, HIP project, Супротстављене истине и интерпретација прошлости Наставни материјал, Специјализовани типови наставе, Предузетничко учење у гимназијама, Приручник за наставнике Подршка људском капиталу- развој националног курикулума, Развионица, Тренер- модератор, Junior expert Mеђународни /регионални пројекат HIP ( Historija, Istorija, Povijest) Lessons for today, Anne Frank House, Amsterdam, . Pozicija: Serbian expert. Podrazumeva izdradu nastavnih materijala za nastavnike u regionu ( autor) i izrada lokalnih panela za. Srbiju - prateci paneli putujućoj izlozbi Ane Frank Удружење за развој грађанског васпитања и образовања за демократију/ Пружање подршке наставницима ГВ. Локални координатор- Организатор, аутор и реализатор програма Темпус,Каријерно вођење, Београд- учесник 2013/14/15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Коцић Мирјанић Ивана ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ, У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ магистар Универзитет у Београду Природно-математички факултет географија 1982 Универзитет у Београду Природно-математички факултет, група за географију Магистарски рад: Прогноза малих вода и мере преображаја водног биланса у сливу Јужне мораве Физичка географија - хидрологија 1984 ОШ ''Марија Бурсаћ, Београд 4 године ОШ ''Филип Филиповић'', Београд 15 година ОШ ''Радоје Домановић'', Београд 17 година Рецензија уџбеника и радних свезака за четврти, пети, шести и осми разред-издаввачи Завод за уџбенике, Клетт , Географија за припрему мале матуре, приручник, Едука издавач Неме карте за шести, седми и осми разред; Припреме за наставнике, за пети и шести разред, Завод за уџбенике Редактура географског атласа за основну школу, издавач-Завод за уџбенике и геодетски завод Климатограсфска скица Лесковца, рад објављен у Гласнику СГД-а Међународни симпозијум - курикулум у образовању, 2003.године,Београд,члан предметне комисије Члан комисије за реформу плана и програма географије у основним и средњим школама-Министарство просвете 2001.године 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Којић Ненад Професор струковних студија, област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологијe, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд doktor nauka Универзитет у Београду Електротехнички факултет Телекомуникације 2003 Електротехнички факултет Универзитет у Београду Примена неуралних мрежа у решавању транспортних проблема Телекомуникације 2012 Висока ICT школа, Професор струковних студија, област електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије 4 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Професор струковних студија, допунски рад 0.5 Висока ICT школа, Предавач, област електротехничко и рачунарско инжењерство 3 Виша IКT школа, Сарадник, област Телекомуникације 5 Средња техничка ПТТ школа, Професор електротехничке групе предмета 1 N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Hybrid routing protocol for wireless mesh network based on neural network”, Journal Sensors, Sensors Networks, ISSN 1424-8220, Vol. 12(6), pp. 7548-7575, 2012., doi:10.3390/s120607548 (М21) N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Route selection problem based on Hopfield neural network”, Radioengineering journal, Proc. of Czech and Slovac technical universities and URSI committees, ISSN 1210-2512, Vol. 22, No. 4, pp. 1182-1193, December 2013. (M23) N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Neural Network Based Dynamic Multicast Routing” , Journal of Electronics and Electrical Engineering, (Elektronika ir elektrotechnika), ISSN 1392-1215, Vol. 19, No. 3, pp. 92-97, 2013. http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee (M23) G. Zajic, N. Kojic, V. Radosavljevic, M. Rudinac, S. Rudinac, N. Reljin, I. Reljin, B. Reljin, “Accelerating of image retrieval in CBIR system with relevance feedback”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Vol. 2007, 13 pages, 2007., doi:10.1155/2007/62678 (M23) N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Neural network for optimization of routing in communication networks”, FACTA UNIVERSITATIS, Ser: Elec. Energ., vol. 19, No. 2, pp. 317-330, August 2006. TEMPUS пројекат "Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities", 2014. Реформа средњег стручног образовања, под покровитељством European Agency for Reconstruction и CARTS-а, 2004-2005. COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH, 2004-2008. Nenad Kojic, N. Vugdelija, R. Kojić, "Social networks in e education", V International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2015, pp. 286-291, Zrenjanin, October, 2015. Nenad Kojic, Jelena Tadic, Ana Savic, "One approach for improving education based on Schoology", International and European trends in Education,September 26-28, Athens, Greece, 2014. M. Kragović, M. Zajeganović Ivančić, N. Kojić, "Some concerns and problems in the implementation of the Bologna declaration ", in Proc. Second international scientific conference University education in transition, transition in university education, modern and universal, pp. 95-101, Belgrade, Serbia, 2. December 2011. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Комленац Јован Школски психолог и наставик психологије у гимназији „Сава Шумановић“ у Шиду Мастер Универзитет у Београду Филозофски факултет Психологија/Психологија образовања 2014 Школски психолог и наставик психологије у гимназији „Сава Шумановић“ у Шиду. Спроводим интерактивно наставу психологије у духу Активног учења. Предводим тимове за превенцију насиља, актив за развој школског програма, тим за инклузивно образовање, тим за школску самоевалуацију. Спроводим радионице из датих области како са ученицима, тако и са наставницима и родитељима. Обављам све послове психолога из Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника. 2 ОШ Сремски Фронт Шид, школски психолог 1 Стажиста-волонтер на месту школског психолога у Гимназији "Сава Шумановић" у Шиду 1 CROCOOS пројекат Европске комисије усмерен на превенцију осипања ученика из средњих стручних школа. У Србији пројекат води Образовни Форум. Позиција: Школски ментор за успосављање система за рану детекцију ученика у ризику. Школа без насиља, УНИЦЕФ, Позиција: Школски ментор за превенцију родно заснованог насиља. ГИЗ БОСС - Професионална оријентација у Србији, Ментор за успостављање каријерног инфо кутка Мај 2015. - Излагач на Сабору психолога Србије на Златибору; симпозијум- Механизми подршке инклузивном образовању, тема: Социјална инклузија - искуство из праксе 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Костић Викторија Професор разредне наставе, ОШ ,,Јелена Ћетковић “ diplomirani VII1 Београдски универзитет Учитељски факултет Професор разредне наставе 2009. Основна школа, професор разредне наставе 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Кратовац Селаковић Беатриса Професор разредне наставе, ОШ ,,Филип Вишњић`` Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет Професор разредне наставе 1998. ОШ ,,Филип Вишњић``, наставник разредне наставе 16 и даље 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Лазић Марко Организатор пословања у сточарској произв.у осн.одгајивачкој организацији ЗЗ „Еко Жупа” у Александровцу master Универзитет у Приштини Пољопривредни факултет Сточарство 2015 Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет тема није пријављена Биотехничке науке студије у току На свечаној академији поводом обележавања Дана Универзитета у Приштини и 44 године постојања, проглашен је најбољим студентом Пољопривредног факултета доделом дипломе "Истакнути студент". ВС "Чеда вет" Алексинац, Приправнички стаж за раднике који раде на пословима здравствене заштите животиња 6 месеци ЗЗ "Еко Жупа" Александровац, Организатор пословања у сточарској производњи 3год.,9мес Спасић, З., Милошевић, Б., Лазић, М. и сар. (2015): Линеарна оцена првотелки сименталске расе. Зборник радова 5. Међународне конференције "Актуелни истраживачки задаци мултидисциплинарних наука", 24.-28. јун, Лозенец, Бугарска, стр. 9-13. Лазић и сар. (2015): Компарација линеарне оцене типа између кћери бикова сименталске расе. Acta Аgric Serb, 20(40): 99-106. Лазић и сар. (2016) Анализа укупног бројног стања говеда у Републици Србији. Зборник радова 9. Саветовања о биотехнологији, 11. и 12. март, Чачак, Србија. 21 (24) 513-517. Лазић и сар. (2016): Утицај летњег и зимског периода исхране на телесну развијеност крава сименталске расе. Зборник радова 9. Саветовања о биотехнологији, 11. и 12. март, Чачак, Србија. 21 (24) 599-603. Лазић и сар. (2016): Корелациона анализа између својства екстеријера у популацији крава сименталске расе. Зборник сажетака 5. Међународног симпозијума о пољопривредним наукама, 29.02.-03.03.2016., Бања Лука, Босна и Херцеговина. стр. 198. КОНФЕРЕНЦИЈА СТУДЕНАТА АГРОНОМИЈЕ, 26.-28.08.2015., Агрономски факултет у Чачку, Усмена презентација научног чланка САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ, 11.-12.03.2016., Агрономски факултет у Чачку, Постер презентација научног чланка МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ СИМПОЗИЈУМ, 06.-09.10.2016., Јахорина (Босна и Херцеговина), Званични позив за учешће 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Лукић Добрила Осма београдска гимназија – помоћник директора doktor nauka Универзитет у Београду Географски факултет географија 1998 Универзитет у Београду Географски факултет Геонаслеђе српског Подунавља у функцији одрживог развоја туризма Географија 2015 О.Ш. Михаило Петровић Алас 1,5 Осма београдска гимназија 14 Lukić D, Punoševac S. (2015): TOURIST VALORIZATION OF GEOHERITAGE OF THE SERBIAN DANUBE REGION. 150th Anniversary of Jovan Cvijić´s Birth (Serbian Academy of Sciens and Arts, Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10/ Vol. I, II) Lukić D, Radovanović M (2014): Geography classes in furtherance of education for sustainable development in Srebia, Integration of Education No.3, Ogarev Mordovia State University. Saransk. Lukić D, Karadžić D, Radovanović M, Milenković M, Gajić M, Milanović S, Kovačević-Majkić J,(2012): The influence of chemical characteristics of precipitation on the tree health in Banjica Forest (Belgrade, Serbia), Archives of biological sciences, Official Journal of the Serbian Biological Society, vol. 64,3 Belgrade (Sci lista). Andjelkovic S, Prnjat Z, Lukic D. (2016): DANUBE – A CLASSROOM ON THE WATER: INTEGRATED APPROACH TO LEARNING OUTSIDE THE CLASSROOM AND EFFECTS ON THE KNOWLEDGE RETENTION OF STUDENTS. 5th Cyprus International Conference on Educational Resrch (CYICER-2016) 31 March-02 April 2016, University of Kyrenia, Kyrenia North Cyprus. Лукић Д, (2005): Ђердапска клисура, научна монографија, Српско географско друштво, Београд. Председник комисије за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2016/17. и 2017/18. годину за област ПРИРОДНЕ НАУКЕ – ГЕОГРАФИЈА. Спољни сарадник Завода за унапређивање образовања Завод за унапређивање образовања и васпитања 31.03.2014. године одобрио је програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2014/15. и 2015/16. годину под називом „О Дунаву, за Дунав – учионица на води“ чији су аутори проф. др Слађана Анђелковић и Добрила Лукић. Lukic D, Punosevac S (2015): Natural disasters and Geography Sxllabus in Serbian Grammar Schools. Современнaя педагогика: теория, методология и практика. Сборник материалов международной научной конференции, Россия, Москва, 29-30 января 2015. Лукич Д, Браевич И. (2015): Оценивание в сербской образовательной системе согласно действующим положениям. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Харьковский государственный педагогический университет имени Г.С. Сковороды Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» Воспитание и обучение: теория, методика и практика Сборник материалов V Международной научно-практической конференции Чебоксары 2015. Andjelkovic S, Prnjat Z, Lukic D. (2016): DANUBE – A CLASSROOM ON THE WATER: INTEGRATED APPROACH TO LEARNING OUTSIDE THE CLASSROOM AND EFFECTS ON THE KNOWLEDGE RETENTION OF STUDENTS. 5th Cyprus International Conference on Educational Resrch (CYICER-2016) 31 March-02 April 2016, University of Kyrenia, Kyrenia North Cyprus. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
46 Лукић Душан Наставник математике , OШ Свети Сава Читлук дипломирани VII1 Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Математика-Информатика 2010. Основна школа Свети Сава Читлук, наставник математике 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Лукић рођ.Ковачевић Тамара Ванредни професор, Нови Сад, Природно-математички факултет doktor nauka Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Професор географије 2000 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Гоч и подгорина – географска студија Географија 2008 Гимназија „Лаза Костић“, Нови Сад, Професор географије 2 Природно-математички факултет, Нови Сад, Стручни сарадник 3 Природно-математички факултет, Нови Сад, Истраживач сарадник 3 Природно-математички факултет, Нови Сад, Доцент 5 Природно-математички факултет, Нови Сад, Ванредни професор 3 Бубало-Живковић Милка, Тамара Лукић (2015): Млади у Србији почетком 21. века, Републички завод за статистику, Београд, стр. 275 ISBN: 314.114-053.6(497.11)"20 Lukić Tamara, Ivana Penjišević, Bojan Đerčan, Branislav Đurđev, Milka Bubalo Živković, Tanja Armenski (2014); Politics in the Balkan countryside: case study in Serbia, Eastern European Countryside, 20: 99-124, DOI: 10.2478/eec-2014-0005 (Политика на балканском селу: студија случаја Србија) Lukić Tamara, Milka Bubalo-Živković, Bojan Đerčan, Gordana Jovanović (2014): Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia, Acta geographica Slovenica, 54-1, DOI: 10.3986/AGS54103 (Популациони раст у пограничним насељима Срема, Србија) Lukić Tamara, Milka Bubalo-Živković, Bojan Đerčan (2015): Reliability of Internet Sources in Geography: Case Study of Mountains Studena and Žaračka, Serbia, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić’’ SASA 65(3), 341–356, DOI: 10.2298/IJGI1503341L (Поузданост интернет извора у географији: студија случаја Студена и Жарачка планина, Србија) Lukić Tamara, Željko Bjeljac, Bojan Đerčan, Milka Bubalo Živković (2013): The importance of geographers in the study of natural hazards, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić’’ SASA, 63-3: (147-164), DOI: 10.2298/IJGI1303147L (Значај географа у проучавањима природних непогода) „ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање“ 2, Министарство за науку (Завод за унапређено образовање), Републички програм, бр. 292/03, 2003-2004. учесник пројекта „ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање“ 1, Министарство за науку (Завод за унапређено образовање), Републички /TT3 1 програм, бр. 100/07, 2007-2008. учесник пројекта „ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање“ 2, Министарство за науку (Завод за унапређено образовање), Републички програм, бр. 101/07, 2007-2008. учесник пројекта Future prospects for Geographical Studies of Vojvodina, Geography in European higher education, HERODOT Conference Proceedings, 4th-7th September 2008: 225-232, Liverpool Hope University Press, Liverpool, UK (Предвиђања о студијама географије у Војводини) Ethnic Diversity and its importance for the Vojvodina Region, Geographical Diversity, Geography in European higher education, No.9, Proceedings of the HERODOT Conference, 28th -31st May 2009: 17-23, The Herodot Thematic Network, EUROGEO, Liverpool Hope University and Balikesir University, Ayvalik, Turkey (Етничке различитости и њихов значај за Регион Војводине) Regional Differences Between Commuters in Serbia on the Beginning of the 21st Century, International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015, 5-7 June, 217-224, Skopje, FYRM, DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.28 (Регионалне разлике између дневних миграната у Србији на почетку 21. века) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Љајко Еуген Асистент, Природно-математички факултет, Косовска Митровица magistar Универзитет у Приштини Природно-математички факултет Одсек за Математику 1997 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Методичка и техничка разрада решавања једначина уз примену рачунара у средњој школи Методика наставе математике 2007 Економско туристичка школа, Драгаш:наставник математике 8 O. Ш. "22. децембар", Рестелица: наставник математике 4 Природно-математички факултет, Косовска Митровица: асистент 7 Еуген Љајко, Драгослав Херцег: Диференцирана настава и промена става према учењу, Зборник радова 12. српског математичког конгреса, 1 - 9, Нови Сад, 2008. Еуген Љајко, Златка Павличић, Ивана Радуловић: GeoGebra у средњошколској настави аналитичке геометрије, Педагошка стварност, LV, 909 - 920, Нови Сад, 2009. Eugen Ljajko, Milan Mihajlović, Zlatka Pavličić: The hyperbola and GeoGebra in high – school instruction, Teaching Mathematics and Computer Science, 8/2, pp 277 – 285, Debrecen, 2010. Eugen Ljajko, Jasmina Maksić: Proučavanje elipse pomoću GeoGebre, Osječki matematički list 11, str. 39 – 44, Osijek, 2011. Ваит Д. Ибро, Еуген Љајко: Улога језика приликом усвајања математичких појмова и правила, Зборник радова научног скупа „Наука и политика“,5/3, стр. 169 – 174, Пале, 2010. Међународна GeoGebra Конференција за Југоисточну Европу, Нови Сад, 15. – 16. 1. 2011. учесник МИТ 2009, Копаоник 27.8. – 5.9.2009., члан Организационог одбора МИТ 2013, Врњачка Бања 29.8. – 5.9.2013., члан Организационог одбора 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Мандић Биљана Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, доцент на предмету Методика општег музичког образовања доктор наука Универзитет уметности у Београду Факултет музичке уметности Општа музичка педагогија 1997. Универзитет уметности Београд и Универзитет у Београду Факултет музичке уметности Београд (магистратура) и Православни богословски факултет Београд (докторат) Уџбеничка литература наставе певања у основним школама Краљевине Југославија у периоду од 1918-1941. године (магистарски рад); Настава и методика наставе српског народног црквеног појања од 1918-1941. године (докторска дисертација)) Музичка педагогија 2000. (одбрањена магистарска теза), 2007. (одбрањена докторска теза) Положила стручни испит из предмета Музичка култура 1998. године на Факултету музичке уметности у Београду са оценом одличан (5). Друга економска школа у Београду, професор музичке културе од 1996-1999. 3 године ОШ Десанка Максимовић и ОШ Максим Горки у Београду, професор музичке културе од 1997-1999. 2,5 године Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву, виши асистен на предмету Методика општег музичког образовања од 1999-2005 6 година Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву, доцент на предмету Методика општег музичког образовања од 2005-2009. године 4 године Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу, доцент на предмету Методика општег музичког образовања од 2009 и тренутно 7 година Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу, доцент на предмету Методика општег музичког образовања од 2009 и тренутно Mузичка култура за 4. и 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. 129 стр.: илустр.; 27 cm; ISBN: 978-99955- 1-182- 1 UDK: 37.016:78(075.2) COBISS.SR-ID 5242648, 2015. година са једним електронским оптичким диском (CD-ROM) Mузичка култура за 2. и 3. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 111 стр. илустр.; 27 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM), ISBN: 978-99955- 1-155- 5, UDK: 37.016:78(075.2)COBISS.SR-ID:4402712 2014. година са једним електронским оптичким диском (CD-ROM) Mузичка култура за 8. и 9. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 150 стр. илустр.; 27 cm + 2 електронска оптичка диска (CD-ROM), ISBN: 978-99955- 0-881- 4, UDK: 37.016:78(075.2) COBISS.SR-ID: 12163480 2011. година са два електронска оптичка диска (CD- ROM) Ливадско звонце – Збирка песама, бројалица и музичких игара за децу предшколског и раног школског узраста, Завода за уџбенике и наставна средства Београд, ISBN: 86-17- 12999-9, UDK: 78(072)(086.74), 78.089.6(072), COBISS.SR-ID: 122379788, 2005. године са једним електронским оптичким диском (CD-ROM) за збирку песама, бројалица и музичких игара Методски приручник музичке културе за учитеље I и II разреда основне школе, Српско Сарајево, Завод за уџбенике c наставна средства 02. Физички опис: 88 стр. : ноте; 24 cm, ISBN: 99938-32- 47-2, UDK: 371.378(035), COBISS.SR-ID: 119876364, 2002. године са две аудио касете. 2014. Међународни научни пројекат Ноћ Истраживача, Програм Хоризонт 2020 - Марија Склодовска Кири, European Commission under Grant agreeement no: 633398; Универзитет у Крагујевцу, реализатор пројекта са темом: Од извора звука до филмске музике (Заљуби се у музику) 2015. Пројекат Развионица: Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала – учесник на Другом састанку локалне мреже школа вежбаоница које сарађују са високошколским установама Универзитета у Крагујевцу (25.04.2015.); место одржавања: Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу. 2002. Министарство просвјете и културе Републике Српске, Републички педагошки завод Бања Лука и Међународна организација Пројекат: Фонд за квалитет наставе – реализатор пројекта 2015. Међународни научни скуп Дани Владе С. Милошевића, Традиција као инспирација, Универзитет у Бања Луци – Академија умјетности Бања Лука, Зборник радова са међународног научног скупа Дани Владе С. Милошевића, ISBN 978-99938- 27-21- 4 (АУБЛ), COBISS.RS-ID 5819928е 2011. Научни скуп са међународним учешћем Српски језик, књижевност, уметност, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, Зборник радова са VI међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, Језик музике/Музика и религија, књ.3, ФИЛУМ, Крагујевац, стр. 235-239, ISBN 978-86- 85991-44- 8-(ФФ), COBISS. SR-ID 194262540 2009. Научни скуп са међународним учешћем Иновације у основношколском образовању – вредновање, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, Зборник радова са међународног научног скупа Иновације у основношколском образовању-вредновање, ISBN 978-86- 7849-136- 8 COBISS.SR.ID 172337676 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Марић Лаловић Гордана Individualna i grupna psihoterapija diplomirani VII1 Beogradski Univerzitet Filozofski fakultet Psihologija 2006 Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije, trener edukator 10 Групни процеси и односи у одељењу/васпитној групи(akreditovan program kod ZUOV za izvodjenje2016/18),autor programa Психодрамско читање лектирe (program akreditovan kod ZUOV za izvodjenje 2016/18),аутор програма 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Матић Снежана ОШ „Ђура Даничић“ , Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет професор разредне наставе 2002. ОШ „Филип Кљајић Фића“ , Београд 1 месец ОШ „Радојка Лакић“ , Београд 15 година ОШ „ Ђура Даничић“ , Београд 5 месеци ОШ „Змај Јова Јовановић“ , Београд 4 месеца ОШ „Ђура Даничић“ , Београд 15 година ОШ „Ђура Даничић“ , Београд INSADA Ttraining Course Working Creatively with Children on Drug Prevention – обука за едукатора, водитеља Унесите текст.Креативан рад са децом на превенцији злоупотребе психоактвних супстанци - Едукатор на семинарима у Заводу за јавно здравље Београд од 2011.до сада Зимски сусрети учитеља - Београд , Шабац – водитељ радионица 2011.година Зимски сусрети учитеља / 2011. водитељ радионице Описно оцењивање у 1.разреду 2015/2016.година - учитељ 1.разреда Обука за супервизора на пријемном испиту ( супервизор прегледања тестова ) 2014. 2015. 2016. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Миленковић Душица Доцент за ужу научну област Методика наставе хемије, Универзитет у Новом Саду, Природно-матем.факултет доктор наука Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Мастер академске студије хемије 2011. Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Развој и евалуација инструкционе стратегије засноване на триплетном моделу репрезентације садржаја неорганске хемије у средњошколском образовању Хемија (ужа научна област: Методика наставе хемије) 2015. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет; истраживач-приправник 3 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет; асистент 2 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет; доцент Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T., Horvat, S. The impact of instructional strategy based on the triplet model of content representation on elimination of students’ misconceptions regarding inorganic reactions. Journal of the Serbian Chemical Society, doi: 10.2298/JSC150812021M Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M. (2016). The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students’ performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(5), 805–824. doi: 10.1007/s10763-015-9620-y Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T., Gajić, G. (2015). Evaluation of Context-Level Effect on Students’ Performance and Perceived Cognitive Load in Chemistry Problem-solving Tasks. Croatian Journal of Education, 17(4), 959–982. doi: 10.15516/cje.v17i4.1212 Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T. (2014). Increasing high school students’ performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation. Journal of Chemical Education, 91(9), 1409–1416. doi: 10.1021/ed400805p Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T., Cvjetićanin, S. (2014). Cognitive load in different levels of chemistry representations. Croatian Journal of Education, 16(3), 699–722. Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (179010); истраживач на пројекту Интернационална конференција хемијског образовања, 2012., Рим, орална презентација Светски хемијски конгрес, 2013., Истанбул, орална презентација Европска конференција хемијског образовања, 2014., Јуваскула, орална презентација 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 Мињовић Душица Пета београдска гимназија доктор наука Универзитет у Београду Филолошки факултет Српска књижевност и језик 1996. Универзитет у Београду Филолошки факултет Женидбе отмицом у епској народној поезији Наука о књижевности 2008. Похађање обуке за оцењивање и акредитацију уџбеника, ЗУОВ, Београд, 2009, Оцењивач уџбеника у ЗУОВ-у од 2009. до 2016. године, Похађање обуке за оцењивање програма сталног стручног усавршавања, ЗУОВ, Београд, 2016, Члан комисије за кардитацију програма сталног стручног усавршавања у ЗУОВ-у, 2016. Пета београдска гимназија 2 Основна школа "Милан Ракић", Нови Београд 5 Основна школа "Младост" Нови Београд 13 Реализација тематско-сижејне основе у епу и епској песми "Женидба Смаилагић Мехе" Авда Међедовића, Алманах , бр. 19-20, пПодгорица, 2002. стр. 85-95 Женидбе отмицом у епској народној поезији - моделативност тема- Алманах бр.35-36,Подгорица 2006. Авдо Међедовић на раскршћу репродукције и креације , Подгорица 2002. Водич за увођење у посао наставника предметне наставника предметне наставе основних и средњих школа (група аутора)ЗУОВ, Београд, 2006. Певач и традиција, у. Годишњак Катедре за српску књижевност са југословенским књижевностима, година 6, Филолошки факултет, Унивезитета у Београду, Београд, стр. 453-460. Ревизија образовних стандарда за крај основног образовања, Завод за вредновање квалитета образовања, Београд, 2014, , учесник Одисеј, Доситејева задужбина, Београд, 2015, реализатор 55. Републички зимски семинар - настава српског језика 18. конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Београд, 2014. 57. Републички зимски семинар - настава српског језика, београд, 2016. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Мишић Марија наставник музичке културе и изборног предмета хор и оркестар у OШ „Лазар Саватић“ у Земуну Дипломирани VII1 Универзитет у Нишу Факултет уметности, одсек: музичка уметност општа музичка педагогија 2005 ОШ Лазар Саватић; наставник музичке културе и хора и оркестра 11 г Песма из Прага-путопис "Бајка на ВЛтави", монографија ОШ"Лазар Саватић", 2014. Бечки валцер - путопис "На лепом плавом Дунаву", монографија ОШ"Лазар Саватић", 2015. Праћење и унапређивање стандарда за крај основног образовања; члан радне грyпе Писац приручника за стандарде за основну школу; члан радне групе Пројекат Подршка развоју људског капитала и истразивању - Опште образовање и развој људског капитала -Развионица, у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања; предметни експерт за писање приручника 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Митровић Татјана Наставник хемије, Хемијско-прехрамбена технолошка школа Београд, Наставник опште и неорганске хемије, Наставник аналитичке хемије, Наставник органске хемије. master УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ Дипломирани хемичар - мастер 2011 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд, на 20 Члан Радне групе за одобравање програма ССУ 2016 .ЗУОВ бр. 88-8/2016. Члан Радне групе за преглед рукописа уџбеника 2014/2015, 2015/2016, ЗУОВ , бр. 1597-1/2015. Члан Радне групе за одобравање програма ССУ 20142015, 2015/2016. . ЗУОВ, бр. 2096/2014. Априлски дани,СХД,Ув.бр 69 од 27.04.2016,Учесник Каријерно вођење,БОШ,Ув.бр.510692015-30.11.2015 Уч Нове технологије,МПН,Ув.бр1576-25.04.2015.Учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
58 Надејин-Симић Марина Четврта гимназија у Београду стручни сарадник и наставник психологијхе дипломирани VII школски психолог-педагог Универзитет у Београду Филозофски факултет Група за школску психологију-педагогију 1985. ОШ "Доситеј Обрадовић" у Смедереву стручни сарадник психолог 6 година Предузеће "Црвени сигнал" психолог у одељењу за маркетинг 4 године Четврта гимназија у Београду- наставник психологије и стручни сарадник психолог 16 година "Како одабрати занимање и средњу школу на подручју Подунавског региона" - коаутор Пројекат Дигитала ризница-Развионица едукатор наставника Пројекат „Обука за превенцију вршњачког насиља“ Центар Е-8 и Care International едукатор едукатора Припрема гимназија за реформу- члан комисије МПН за израду редукованог плана и програма наставног предмета психологија за гимназије Конференција Каријерно вођење и саветовање- концепт и иновације 2015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Наранчић Дуња ОШ „Растко Немаљић-Свети Сава“, Нова Пазова, наставник географије diplomirani VII1 Београд Географски факултет географија и просторно планирање 2012 Talija Union DOO, просторни планер 1 ОШ "Растко Немањић-Свети Сава" 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
61 Николић Батица Основна школа “Вук Караџић”Сочаница-професор разредне наставе master Универзитет у Приштини, основне студије и Универзитет у Београду, мастер студије Филозофски факултет у Приштини, Учитељски факултет у Београду Разредна настава (мастер учитељ),Дипломирани педагогија, Педагогија ОШ" Вук Караџић" Сочаница, наставник музиче културе 10 ОШ" Вук Караџић" Сочаница, професор разредне наставе "Садржаји верске наставе у основним школама у Србији" - Учитељ "Два века школе у Врачеву 1805-2005"- Зборник учитељског факултета у Лепосавићу "Дечје ликовно истраживање"- Педагошка пракса "Разменом професионалних искустава учитеља до иновативности у образовању"Зборник учитељског факултета у Лепосавићу "Утицај новца на понашање и васпитање деце" Педагошка пракса "Teaching for intercultural Understanding" Cauncil of Europe 2009-2011 Развој капацитета у управљању образовањем - GIZ, German cooperation 2015-2016 "Потреба и значај обуке учитеља-ментора у циљу унапређивања наставног процеса""Настава и наука у времену и простору"- Учитељски факултет Призрен- Лепосавић " Иновативност у наставном и ваннаставном раду и унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава учитеља Србије" Међународни скуп, Учитељски факултет Београд 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Николић Сања 01.03. 2015. године ступила сам на дужност директора Основне школе“ Доситеј Обрадовић“ у Иригу магистар Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет проф. разредне наставе 2002. Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет Интерактивно учење у почетној настави математике путем открића методика математике 2009. 23.08.2016. браним докторску дисертацију под називом МЕТОДА САМОСПОЗНАЈНЕ ПОЛИФОРМНЕ ХЕУРИСТИКЕ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ, на Интернационалном Универзитету у Новом Пазару. А, зашто себе сматрам практичарем и методичарем је у томе, јер скоро 14 година радим у Просвети, 13 година сам била у настави, у оквиру израде докторске дисертације сам прочитала толико књига, да је и пуно да напишем, а објавила 16 радова из области методике наставе матемтике, примењујући педагогију, дефектологију и економију, јер то и јесте циљ методике. ОШ "доситеј Обрадовић" Ириг - наставник ликовне културе 1 ОШ "Милца Стојадиновић Српкиња" Врдник - наставник музичке културе 2 ОШ "Вук Карџић" Доњи Милановац наставник математике 9 ОШ "доситеј Обрадовић" Ириг, директор школе 1 С. Николић, Ф. Еминовић Contributio of the manipulative material to the teaching process of mathematical concepts ISSN 1512-6994 С. Николић : Рефлексија традиције у васпитању деце у непотпуној породици Тематском Зборнику ISSN 1986-9886 С. Николић: Interactive learning of integers by discovery, Дефектологија vol.18, br.2.ISSN 1512-6994 С. Николић: Употреба дијаграма (скупова) за подучавање ученика са тешкоћама у решавању текстуалних задатака у математици, ISSN 1512-6994 М. Вантић-Тањић Ф. Имшировић, , С. Николић, М. Николић, Х. Хасанбеговић: Objective characteristics of the quality of life of people with intellectusal disabilities in relation to the leve of the necessary support, Book of abstracts Fourth International Conference” Modern aspects of special education and rehabilitation os persons with disabilities” Ohrid, 17-19.10.2013. 250-251. координатор међународног математичког пројекта ”Minimathematics on the Banks of the Danube Координатор сам математичког Интернационалног симпозијума Simpozionul international online de matematica „Minimath” одржаног 27.4.2013. године под називом Edita IV Matematica scolara-fundamentul unei scoli moderne ISBN 978-606-8415-39-0 у Турно Северину. 26.04.2014. године координатор Simpozionul international online de matematica „Minimath”- „ Matematica scolara/ fundamentul unei scoli moderne“ , edita Va Румунија. Simpozion internacional online de matematica Minimath edita VI, matematica scolara/ fundamentul unei scoli modern 9.5.2015. поново изабрана за координатора такмичења. Покрајински секретаријат за образовање, националне мањине и заједнице ( Извиђачи-зимски и летњи распуст) С. Николић: Интерактивно учење у настави математике путем открића Тематски Зборник ISSN 1986-9886 22-24.6.2012. Међународно научно-стручној конференцији Златибор, аутор рада С. Николић: Утицај личности наставника и његовог методолошког приступа на ставове ученика са интелектуалним тешкоћама Међународно научно-стручној конференцији у Сплиту 21-23.6.2013. године. Тематски Зборник ISSN 1986-9886, аутор рада С. Николић, Ђоко Г. Марковић, Д. Глоговац VII Међународне научно-стручне конференције“ Унапређење квалитета живота ђеце и младих“ Метода самоспознајне полиформне хеуристике у настави математике“ Зборник радова ISSN 1986-9886 одржаног од 24-26.06.2016. године, аутор рада 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Остојић Милица Наставник разрене наставе, ОШ,,Филип Кљајић Фића'', Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет професор разредне наставе 1996. ОШ "Филип Кљајић Фића", Београд; наставник разредне наставе 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Остојин Оливера Професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић“, Београд magistar Универзитет у Београду Учитељски факултет проф. разредне наставе 1999. Универзитет у Београду Учитељски факултет "Утицај електронских медија на успех ученика млађих разреда основне школе" Образовна технологија 2011. ОШ"Младост",професор разредне наставе 1 ОШ"Јован Стерија Поповић",професор разредне наставе 14 ОШ"Бранко Радичевић",професор разредне наставе 2 „Методички оквири примене информационих технологија у настави", Зборник радова, Технички факултет, Чачак „Могућности реализације интегрисане наставе у млађим разредима основне школе", Зборник радова, Педагошки факултет, Сомбор „Проблемска настава“, Образовна технологија, 1/2005 „Егземпларна настава“, Образовна технологија, 3/2004 „Интерактивна настава математике“, Образовна технологија, 2/2004 Школско развојно планирање, аутор, координатор и реализатор: "КРОЗ КИБИЦФЕНСТЕР НА УЛИЦУ" КОНЦЕПЦИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА БАЗИЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД, 2012., ПРЕДАВАЧ THE INTERFACES OF SUBJECTS TAUGHT IN THE PRIMARY SCHOOLS AND ON POSSIBLE MODELS ON INTEGRATING THEM, PEDAGOŠKI FAKULTET, SOMBOR, PREDAVAČ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ - ТИО 2012, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК, 2012., ПРЕДАВАЧ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Пастор Загорка Професор електротехничке групе предмета,Техничка школа, професор дипломирани VII1 Новосадски универзитет Факултет техничких наука Енергетика, електроника и телекомуникације 2000 Техничка школа, наставник електротехничке групе предмета 16 Техничка школа, помоћник директора 4 сајт "Клик до знања", један од аутора Праћење рада колега једнаких по образовању и позицији, организатор и учесник 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Електротехника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Павловић Марина Предаје психологију, Гимназија у Чачку, професор психологије diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет психологија 2002 Десетодневна обука за предмет Грађанско васпитање, I ниво (за средње школе), 2003.г, Министарство просвете и спорта. Програм обуке "Реализација наставе грађанског васпитања у четвртом разреду средње школе, 2007.г., Министарство просвете и спорта. Програм обуке "Реализација наставе грађанског васпитања у петом разреду основне школе, 2007.г., Министарство просвете и спорта. Програм обуке "Реализација наставе грађанског васпитања у шестом разреду основне школе, 2007.г., Министарство просвете и спорта. Стручни сарадник, ОШ „Танаско Рајић“ у Чачку, психолог школе 13 Предаје грађанско васп., ОШ „Танаско Рајић“ у Чачку, наставник грађ. васп. 3 Предаје грађанско васпитање, Гимназија у Чачку, професор грађанског васп. 1 Предаје психологију, Гимназија у Чачку, професор психологије 1 Павловић М. (2015): „Модел праћења професионалног развоја наставника“ 3. Национална конференција са међународним учешћем „РППО15“, Зборник радова, Чачак: Факултет Техничких наука, стр. 493-499, ISBN: 978-86-7776-179-0, COBISS.SR-ID 217529612, UDK: 371.132 Ћирић М., Павловић М., Луковић М., (2014): „Проблеми у учењу у настави Физике“, Зборник радова са XXXII Републичког семинара о настави физике, Вршац 2014., Друштво физичара Србије, стр. 146-150. ISBN: 978-86-86169-09-9, COBISS.SR-ID 206957580 Павловић М., Митровић Ј., (2013): „Модел примене образовних стандарда у праћењу напредовања ученика и вредновању ученичких постигнућа“ Национална конференција са међународним учешћем „РППО13“, Зборник радова, Чачак: Факултет Техничких наука, стр. 87-92. ISBN: 978-86-7776-143-1, COBISS.SR-ID 201025804, UDK: 37.018.4 Ћирић М., Андрић Д., Павловић М., Беодрански Д., (2013): „Став ученика о наставном предмету физика“, XII Конгрес физичара Србије, Зборник радова, Београд, Друштво физичара Србије, стр. 512-516. ISBN: 978-86-86169-08-2, COBISS.SR-ID 198025740 Приручник „Школа и породица као партнери“, (2010): Павловић М., Митровић Ј. ; Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-Чачак ISBN 978-86-911757-2-6, COBISS.SR-ID 1738446284 Развој школства у Републици Србији- Пројектна компонента: „Развој стандарда и вредновање“(Израда предлога стандарда ученичких постигнућа за крај обавезног образовања; Национално тестирање ученика 4.разреда основне школе) 2005/06.- испитивач Пројекат ИПА 2011: Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај обавезног образовања (Дискусионе групе о стандардима постигнућа- група за хемију)- водитељ Развионица- Пројекат подршке људском капиталу и истраживању 2014/15.- онлајн модератор „Управљање сопственим професионалним развојем запослених у образовно- васпитним установама“ 3. Национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању –РППО15“, Факултет Техничких наука у Чачку, 25-27.9.2015., излагач „Школа и породица као заједнице у којима се учи и од којих се учи“ Прва међународна конференција васпитача, наставника и стручних сарадника моравичког округа „Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању“, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, 28-29.11.2013., излачач; модератор „Употреба психолошких мерних инструмената у области школства“ 60. научно- стручни скуп психолога Србије, 30.5 -2.6.2012., Београд 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Павловић Миланка Професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић, учитељица мастер Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Београду Филозофски факултет Београд, Учитељски факултет Ужице Образовне политике, Разредна настава 2009, 2014. Основна школа "Мито Игумановић" Косјерић, професор разредне наставе 26 Момчиловић, О., Павловић, М. и сар, (2016). Тенденције у развоју иницијалног образовања учитеља, Знанствено стручни скуп Образовање без алтернативе, Сплит 2016. Павловић, М. и сар,(2015). Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, РППО,Трећа национална конференција са међународним учешћем, Факултет техничких наука у Чачку Павловић, М. и сар,(2015). Професионална сарадња и умрежавање школа, РППО, Трећа национална конференција са међународним учешћем, Факултет техничких наука у Чачку Павловић, М. (2014). Чобански дан у: Зоран Илић (ур.), Драмски текстови за децу, стр.52-61. Лесковац, Учитељско друштво Лесковац. Павловић М. (2006). Промишљања о коришћењу глуме у образовању, Једнакост у учионици, Београд, EDUCATOR DEVELOPMENT PROGRAM, 23-24 Смотра стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе, организатор и учесник Сачувајмо од заборава, аутор и реализатор Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава – Сабор учитеља Србије, учесник Знанствено стручни скуп Образовање без алтернативе; 28. април 2016. Сплит, Хрватска; учесник Трећа национална конференција са међународним учешћем, Чачак (РППО); 25 – 27. септембар, 2015. Факултет техничких наука у Чачку , презентер Сабор учитеља Србије, Београд, 5-6. јун 2010, презентер 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Професор разредне наставе 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Пејчиновић Данијела ОШ“Стеван Синђелић“, педагог diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет Педагогија 2005 Средња Грађевинска техничка школа, Београд 1 ОШ Јосиф Панчић, Београд 2 ОШ Ђорђе Крстић, Београд 3 ОШ Стеван Синђелић, Београд 6 Знање се множи дељењем, аутор и реализатор- међуна Оснаживање породице, тренер и фацилитатор пројекта Вештине адолесценције, реализатор, МП и УНОДЦ "Настава физичког васпитања у функцији превенције „Психолошке кризне интервенције у образовно васпит „Индивидуализација и диференцијација као модел у н 1 1 1 0 0 0 0 0 0 педагог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Перовић Љубица Музичка школа „Мокрањац“, Београд diplomirani VII1 Факултет музичке уметности Гудачки одсек 1980. „Душан Сковран“ Гудачки оркестар 3 Музичка школа „Др Војислав Вучковић“, Београд 3 Музичка школа „Мокрањац“, Београд 29 Плесне игре у музичким инструменталним делима (објавио Педагошки форум сценских уметности 2011. и 2012.) Едукативне песме о музици: „Музика“, „Вилинска песма“ и „Црно-бели сан“ (Ел. зборник поезије за децу, Креативна радионица Балкан 2016.) Плесне игре у инструменталним музичким делима (аутор и реализатор акредитованог програма) Елементи успешног матурског испита за гудачке инструменте и клавир (један од аутора акред. прогр.) Облик царства музике (аутор и реализатор едукативне музичке представе за децу) Организационо осавремењивање музич. такмичења, 8-9.12.2012, МШ "Мокрањац", Београд, предавач Савремени аспекти у тумачењу и представљању муз. садржаја, 24-25.12.2014., МШ "Коста Манојловић", Земун, предавач Музика и композитори у књижевности и ликовној уметности, 18.12.2013., МШ "Др. В. Вучковић", Београд, модератор 1 1 1 0 0 0 0 0 0 област инструменталне музике (гудачки инструменти) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Пешић Невена Професор предметне наставе(Насавник ТИО и Информатике) у основној школи „Стојан Новаковић“ у Блацу diplomirani VII1 Универзитет у Крагујевцу Факултет техничких наука у Чачку техника и информатика 2007 / / / / / Основна школа "Стојан Новаковић" Блаце 9 Основна школа "Светислав Мирковић Ненад" Мала Плана 2 „Стручна трибина учитеља:школа по мери сваког детета- Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Аутор ППТ-а своје школе) Израда књиге „120 година традиције 1890-2010“ (Аутор фотографија) Трибина "Безбедност на интернету" (Аутор и реализатор) Вебинар „eTwinning као друштвена мрежа“ (међународни) (Учешће) Интегрални програм обуке за остваривање ФООО 2012 Onlajn nedelja, 23-29. marta 2015. Пан-Европска интеграција (прва награда за фотографију) 7 eTwinning пројеката у ОШ - координатор и реализатор видео конференција са Француском и Азербејџаном) Јачање професионалних компетенција просветних радника (присуство)2013 Форум напредних технологија - потенцијали града Ниша (присуство са ученицима) 2015 eTwinning трибина у ОШ "Стојан Новаковић" Блаце (организатор) 2016 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Петровић Славица Основна школа „23. октобар“ (Кленак, Рума) – наставник српског језика и библиотекар (тренутно запослење) diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет Српски језик и књижевност 2007. Основна школа " 23. октобар", Кленак - наставник српског језика 4 године Црвени крст Сремска Митровица - дневни боравак за децу са поремећајима у понашању "Дуга" 7 месеци Митровачка гимназија, Сремска Митровица - професор српског језика и књижевности 1, 5 годин Основна школа "6. ударна војвођанска бригада", Грабовци - наставник српског и енглеског језика 1 година Часопис "Сведок", хонорарни сарадник 2 године Часопис " М новине", хонорарни сарадник 1 година Пројекат " Школа без насиља" у организацији Уницеф -а, учесник у пројекту 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Поповић Малина Наставник хемије, Медицинска школа „Београд“ у Београду master Универзитет у Београду Хемијски факултет, Београд Хемија 2010 Медицинска школа "Београд" у Београду 21 Пројекат ИПА011, Припрема предметних исхода за наставни предмет Хемија Пројекат-Развионица-Подршка развоју људског капитала и истраживања Project “Education for Sustainable Development in the Western Balkans: From Education to action for sustainable future - Phase 4” Априлски дани наставника хемија, 2016. год у Београду, учесник Нове технологије у образовању, 2016. год у Београду, учесник Информативни дан о матури, 2014. год у Београду, учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
73 Раденовић Драгана Стручни сарадник-педагог, Основна школа ,,Раде Драинац" Борча master Универзитет у Београду Филозофски факултет Педагогија Osnovne studije zavrsila 2010 god., master studije 2012 godine Универзитет у Београду Докторанд на Филозофском факултету-odeljenje za pedagogiju Strucni saradnik u OŠ,, Rade Drainac" Borča 4 Nastavnik gradjanskog vaspitanja u OŠ ,,Rade Drainac" Borča 2 -Драгана Раденовић, Милијана Лазаревић (2015). Саветодавни рад педагога са наставницима на пољу инклузивног образовања, Допринос истраживачких налаза унапређењу образовне праксе, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, стр. 77-82. Линк: http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2015/05/knjiga-radova-8-april.pdf Милијана Лазаревић, Марина Видојевић, Драгана Раденовић (2015). Инклузивни приступ у образовању даровитих ученика са становишта наставника, Допринос истраживачких налаза унапређењу образовне праксе, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, стр. 69-76. Линк: http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2015/05/knjiga-radova-8-april.pdf Лазаревић, М. и Раденовић, Д. (2016): Подршка школског педагога наставницима у раду са даровитим ученицима, Учење и настава, год. 2, бр. 1, стр: 169-180. -Љиљана Михајловић, Весна Стошић, Радмила Ђорђевић, Славица Зајић Смиљанић, Драгана Раденовић, Слађана Микетић, Љиљана Лончар, Велисав Белић, Миланка Тртица, Николина Ивановић, Милић Митровић (2014). Фолклорна секција, удружени ученици и наставници, Зборник акредитованог програма сталног стручног усавршавања, Београд. https://www.youtube.com/watch?v=IpX1hiw2eXc&fb_source=message Пројекат ,, Подршка развоју људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капитала", учешће на конкурсу и презентација радова на научном скупу произашлих из истраживачке праксе Учесници програма Унапређење људске сигурности и пројекта ,,Град добрих домаћина" (ученици и наставници ОШ ,,Раде Драинац" Борча и ОШ ,,Живко Љујић" из Нове Вароши) Научни скуп: Допринос истраживачких налаза унапређењу образовне праксе, пројекат ,,Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“, 08.4.2015. године, хотел Парк, Београд, излагање рада под називом: ,,Саветодавни рад педагога са наставницима на пољу инклузивног образовања“ Учествовање на републичком стручном скупу – саветовање на тему ,,Вођење евиденције и издавање јавних исправа у Основној школи“, 15.01.2016. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 педагог 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Раденовић Лидија Катедра за општу физиологију и биофизику, Биолошки факултет, Универзитет у Београду – редовни професор доктор наука Универзитет у Београду Природно-математички факултет Молекуларна биологија и физиологија 1991 Универзитет у Београду Биолошки факултет Промене неких параметара оксидативног стреса након апликације каиничне киселине у хипокампус пацова неуробиологија 2001 Катедра за општу физиологију и биофизику, Биолошки факултет, Универзитет у Београду – стручни сарадник, асистент приправник, асистент 9 г. 1992. Катедра за општу физиологију и биофизику, Биолошки факултет, Универзитет у Београду - доцент 5 г. 2001. Катедра за општу физиологију и биофизику, Биолошки факултет, Универзитет у Београду – ванредни професор 5 г. 2005. Катедра за општу физиологију и биофизику, Биолошки факултет, Универзитет у Београду – редовни професор 6 г. 2011. ОБЈАВЉЕН УЏБЕНИК: Раденовић Л. (2010): Неуробиолог ОБЈАВЉЕН ПРАКТИКУМ ИЛИ ПОМОЋНИ УЏБЕНИК: Нешић О, А ОБЈАВЉЕН ПРАКТИКУМ ИЛИ ПОМОЋНИ УЏБЕНИК: Недељковић РЕЦЕНЗИРАН МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈ СА ТЕКСТОВИМА ПР Pavkovic-Lucic S, Radenovic L, Kekic V. (2010): Be 2006-2007 Course Development Program CDP+ “Experim 2005-20010 JEP CURRICULUM DEVELOPMENT PROJECT: HIG Лидија Раденовић. Мождани удар – од експеримента д Учесник тростепеног курса Активног учења одржаног 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Радосављевић Миљана учитељ у настави и продуженом боравку на Новом Београду,ОШ "Бранко Радичевић" master Београдски универзитет Учитељски факултет мастер учитељ 2012 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Радуловић Ифигенија Филозофски факулт у Н. Саду, Одсек за историју , ванредни професор за ужу научну област Класичне науке доктор наука Универзитет у Београду Филозофски факултет Одељење за класичне науке 2001. Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Слика Атине у Андокидовим беседама (докторска дисертација)/ Слика Атине у Андокидовим беседама (докторска дисертација)/Λόγοι δικανικοί ретора Лисије као извор за историју Атине с краја 5. века пре н.е. (магистарска теза) Историјске, археолошке и класичне науке 2009 (докторат) и 2005 (магистратура) Завршила највиши ниво курса за савремени грчки на Атинском универзитету. Карловачка гимназија, Ср. Карловци, професор класичних језика 1 Филозофски факулт у Н. Саду, Одсек за историју, асистент приправник стари век и класични језици 1 Филозофски факулт у Н. Саду, Одсек за историју , асистент стари век и класични језици 4 Филозофски факулт у Н. Саду, Одсек за историју, доцент за ужу научну област Класичне науке и Пољопривредни факултет у Новом Саду, на предмету Латински језик за ветеринаре 5 Филозофски факулт у Н. Саду, Одсек за историју , ванредни професор за ужу научну област Класичне науке тренутно Citizenship in Ancient Greece – Athens and Sparta: Terms and Sources у књизи “Citizenship in Historical Perspective”, ed. by Steven G. Ellis, Gudmundur Halfdanarson, Ann Katherine Isaacs. Pisa University Press, Pisa, 2006, стр. 25-35. [ISBN 88-849-406-5] рад се користи на образовном сајту History of the Ancient World http://www.historyoftheancientworld.com/ За промену наставе језика у школи. Зборник радова с међународног научног скупа “Савремене тенденције у настави језика и књижевности”, гл. уредник др Јулијана Вучо, Београд, 2007, стр. 253-259, [ISBN 978-86-86419-1] Нов приступ античкој грчкој књижевности: Franco Montanari, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Από τον 8ο αι.π.Χ. έως τον 6ο αι.μ.Χ. Θεσσαλονίκη 2008, University Studio Press, xii, 1183 „Зборник Матице српске за класичне студије“ бр. 12, гл. уредник др К. Марицки Гађански, Нови Сад, 2010, стр. 257-260 . УДК 821.124'02.09 Стручни рецензент за награђени уџбеник историје националном наградом Стојан Новаковић: Александра Смирнов-Бркић, «Историја: са историјском читанком и радном свеском» за пети разред основне школе, , - 1. издање, Београд: Завод за уџбенике 2011. ISBN: 978-86-17-17493-2 Hipokrat, Aforizmi. Sambrana dela tom IV. Prevod Niki Radulovic, Izmina Radulović, stučna redaktura prevoda sa starogrčkog Ifigenija Radulović, Savez drustava Vojvodine za borbu protiv raka, Novi Sad, 2014. ISBN 987-86-8937-02-2 Координатор на међународном пројекту Campus Europae 2013/14 за размену студената Антички лексикон с рецепцијом антике код Срба, пројекат Матице српске до 2009 Mеђународни научни скуп „Савремене тенденције у настави језика и књижевности“ Филолошки факултет, Београд , 7-8. априла 2006. „За промену наставе језика у школи“ Зборник радова с међународног научног скупа “Савремене тенденције у настави језика и књижевности”, гл. уредник др Јулијана Вучо, Београд, 2007, стр. 253-259, [ISBN 978-86-86419-1] Научни скуп Наука и политика, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале 22-23. мај 2010. «Реторика као научна дисциплинаи њена практична примена у политици», Зборник радова „Наука и политика“, гл. уредник др Милош Ковачевић, Пале, 2011 стр. 69-85 ISBN 978-99938-47-31-1 14e Congrès de la FIEC (Fédération internationale des associations d’études classiques) / 14th FIEC Congress, 25-30 Aout 2014 Bordeaux, France (Међународни светски конгрес Класичних студија) саопшење: The cult of Hermes: his origin, role and transformation, Panel 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 за историју старог века, античку културу и рецепцију 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Рафаиловић Снежана Стручни сарадник, ОШ“Др Драгиша Мишовић“, Чачак, школски психолог. Дипломирани VII1 Београдски Филозофски Школска психологија 1989 Средња медицинска школа, наставник 2 Основна школа, школски психолог 1 Основна школа, школски психолог 22 Социјална компетентност наставника: статус у колективу и стилови управљања конфликтима, Учитељ, Година XXXII, број 1, 2014,1-194, ISSN 0352-2253, УДК 37 Употреба уџбеника енглеског језика у основној школи у свим разредима(1-8), издавачке куће Express Publishing, координатор Школа без насиља, ка сигурном и подстицајном окружењу за децу, ментор Обезбеђивање безбедног и здравог окружења за децу и младе у Србији, ДИЛС, супервизор Сабор психолога-Подружница Моравичког округа, 2000, Аранђеловац, излагач РАНОН-Кључне компетенције наставника,22.11.2011.g., излагач учесник 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ристановић Душан Асистент приправник на Учитељском факултету у Јагодини doktor nauka Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Јагодини Професор разредне наставе 1997 Универзитет у Београду Учитељски факултет Улога пројектног модела рада у настави природе и друштва Дидактичко-методичке науке 2015 Асистент приправник на Учитељском факултету у Јагодини 7 Асистент на Педагошком факултету у Јагодини 9 Доцент на Факултету педагошких наука у Јагодини 1 Ристановић, Д. (2016). Конструктивистичке основе пројектног модела рада у настави природе и друштва. Зборник Филозофског факултета, Косовска Митровица, бр. XLVI (1)/2016, 279-295. Цекић Јовановић, О, Ристановић, Д, Банђур, В. (2014). Образовно-рачунарски софтвер у функцији осавремењавања курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 2, 259-274. Ристановић, Д, Голубовић Илић, И, Цекић Јовановић, О. (2012). Културни диверзитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 3, 408-415. Ристановић, Д. (2010): Хеуристички модел наставе, Јагодина: Педагошки факултет (монографија). Радусин, Б, Ристановић, Д. (1998): Садржаји наставе природе и друштва и могућност примене методе лабораторијских и практичних радова, Настава и васпитање, бр. 3, 375-388. Tempus JP 516762-2011 „Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education“ (HAMOC), сарадник. Tempus JP 511170-2010 „Master Programme for Subject Teachers in Serbia“ (MASTS), сарадник. Comenius 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP „Improving educational effectiveness of primary school“ (IEEPS), сарадник. Наука и традиција, научни скуп одржан 18-19. маја 2012. године. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет. Поднето саопштење под називом Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika – od selekcije do prakse, međunarodnа konferenciја održanа 19-20. maja 2009. godine. Jagodina: Pedagoški fakultet. Podneto saopštenje. Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja, međunarodni interdisciplinarni naučni skup održan 14-16. decembra. Novi Sad: Filozofski fakultet. Podneto saopštenje pod nazivom 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ристић Биљана Наставник разредне наставе, ОШ „20. Октобар“, Београд diplomirani VII1 Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет Сомбор Разредна настава 2003 Павле Савић БЕОГРАД 2 ОШ '' 20.Октобар'' НОВИ БЕОГРАД 9 Дружина весељака, Просветни Преглед, новембар 2015 Кажи ми кажи, Просветни Преглед, децембар, 2015 Недеља здравих навика, Просветни Преглед, фебруар, 2016 Правилна исхрана, Просветни Преглед, март 2016 Афективно везивање деце основношколског узраста, часопис, Педагошка стварност бр. 5-6, Н.Сад, 2011. Школа без насиља, учесник Аутор и реализатор мини пројекта "Недеља здравих навика" реализован у школи, новембар 2015. Зимски учитељски сусрети, 2015 Зимски учитељски сусрети,2016 Сабор учитеља, јун 2016. Презентер ''НЕДЕЉЕ ЗДРАВИХ НАВИКА'' 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Саболић Радосава Рад у основним школама као професорка географије од 1990. Године до 2014. године diplomirani VII1 Универзитет у Београду Природно математички факултет Географија 1979 Рад у основним школама као професорка географије од 1990. године до 2014. године 24 г У периоду од октобра 2011.године до августа 2014. године, као члан стручног тима радила на пројектима у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања: Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању – израда задатака за 6. разред ( ИПА 2008.) у оквиру кога је припремљена Збирка задатака из географије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. годину ( издавач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ) Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању – израда задатака за крај основне школе. Припрема ученика за полагање завршног испита – припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука (ИПА 2008.). Припрема ученика за полагање завршног испита – припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука. Послодавац Завод за вредновање квалитета образованја и васпитања. ( ИПА 2008.) у оквиру кога је припремљена Збирка задатака из географије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. годину ( издавач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ). 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
82 Савић Вера Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, наставник страног језика за научну област Енглески језик са методиком наставе доктор наука Универзитету Београду Филолошки факултет Англистика (енглески језик и књижевност); магистарске: Англистика (наука о књижевности) основне студије 1980.; магистарске студије: 2009 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет докторска дисертација: Reading Difficulties in English as a Foreign Language (Тешкоће у читању на енглеском као страном језику) Примењена лингвистика 2016 1. усавршавање на Универзитету Мериленд, Балтимор, Мериленд, САД, на тромесечном онлај програму Настава енглеског језика на млађем узрасту (E-Teacher Scholarship Programme Teaching English to Young Learners 2012), и на тронедељном студијском боравку на истом универзитету 2012. године; тронедељни студијски боравак на Универзитету Есекс, Колчестер, Велика Британија, 1988. године; студијски боравци на Универзитету у Хелсинкију, Финска, 2004, 2005, 2008.), Универзитету у Атини, Грчка, 2006., Универзитету у Љубљани, Словенија, 2010., и Универзитету Архус, Копенхаген, Данска, 2010. године. Звање научног и стручног преводиоца, завршена једногодишња школа Удружења научних и стручних преводилаца 1984. године. Звање спољног сарадника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, стечено 2007. године на основу 200 сати обуке за едукатора професора енглеског језика који раде у гимназијама и средњим стручним школама. Звање ТКТ (Teaching Knowledge Test Essentials, Кембриџ Универзитета) едукатора за методичку обуку професора и наставника енглеског језика, стечено код британског савета у Београду. АИК Јагодина; преводилац и инокоресподент за енглески језик 6 Народни универзитет, Јагодина; професор енглеског језика 6 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, наставник страног језика за научну област Енглески језик са методиком наставе; изводи наставу (предавања и вежбе) из следећих академских предмета на основним студијама: Општи енглески језик, Енглески језик струке, увод у методику наставе енглеског језика, Методика наставе енглеког језика на млађем узрасту, и Методички практикум енглеског језика; на мастер студијама предаје Академски енглески језик. 23 Savić , Vera (2015). “Reading in English: Contrasting L1 and L2 contexts”. Uzdanica, XII(2): 61-70. ISSN 1451-673X; UDK 371.3::811.111, 371.3::811,373.3.016:023-028.31, COBISS.SR-ID 110595084. Savić , Vera (2014). “Investigating reading skills of Serbian young learners learning English as a foreign language“. In Enever, Janet., Lindgren, Eva and Ivanov, Sergej (Eds.), Conference Proceedings from Early Language Learning: Theory and Practice 2014, pp. 108-114. Umea: Umea University, Шведска Савић, Вера (2014). “Тематска настава енглеског језика на млађем узрасту као одговор на захтеве образовања у 21. веку”. Узданица, часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке децембар 2014, XII, 2, Росић, Тиодор (ур.), стр. 123–138. [ISSN 1451-673X] Savic, Vera & Shin, Joan Kang (2013). “Contextualising Language Learning through Stories in Serbia“. In Vujovic, A. et al. (eds.) Inovacije u nastavi, 26, 2013/1, 62-83. Belgrade: Faculty of Teacher Education. YU ISSN 0352-2334 UDC 371.214:82-321(=111). Savić, Vera (2010). “Promoting Primary English Language Teaching through Content and Language Integrated Learning”. Иновације у настави, XXIII, 2010/2, pp. 108-118. Београд: Учитељски факултет у Београду Maj 2014. - мај 2015: „Развионица – Подршка развоју људског капитала и истраживању; ангажована као експерт (методичар наставе страног језика) у реализацији пројекта, чији је носилац Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2014-2015. Септембар 2014. – август 2016.: „Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners"; Коаутор програма обуке едукатора и програма стручног усавршавања наставника енглеског језика, акредитованог за период 2014-2016. (Каталог ЗУОВа, бр. 760),и реакредитован за период 2016-2018. (Каталог ЗУОВа, бр. 726) 2011. - 2014. TEMPUS Project Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education (HAMOC), 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR (2011-2014); члан тима Факултета педагошких наука за руковођење пројектом. International TESOL 2016 Convention, 5-8. априла 2016., Балтимор, Мериленд, Сједињене Америчке Државе; излагање награђеног рада "Individual and contextual factors contributing to early reading success“ Четврти међународни научни скуп Teaching English to Young Learners: Assessment and Learning 2015; 5-6. Јун 2015., Факултет педагошких наука универзитета у Крагујевцу, Јагодина; члан Програмског одбора скупа; члан Организационог одбора скупа; излагање коауторског рада “Assessing Young English Language Learners in Serbia: Teachers’ Attitudes and Practices“. Међународни научни скуп UPRT 2015: Empirical Studies in Applied Linguistics, 29. мај 2015, Универзизет у Печују, Мађарска, излагање рада (резултата истраживања) “Young Learners’ Attitudes and Reading Outcomes“. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Секула Тамара ОШ “Илија Гарашанин” Гроцка (Београд), професор разредне наставе у продуженом боравку diplomirani VII1, master Универзитет у Београду Учитељски факултет Образовање учитеља 2013. OŠ "Mihailo Petrović Alas" Beograd, profesor razredne nastave 1 година OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, profesor razredne nastave 2 године • 2016. Stručni rad „Motivacija kao važan aspekt u nastavi početnog čitanja i pisanja – Čitalačka značka“, Prosvetni pregled, „Pedagoška praksa“, 31.03.2016, broj 2685 (10) str.2. • 2015. Stručni rad Savremeni tokovi u nastavi Prirode i društva – Uslovi života u prirodi i prilagođenost uslovima života, Zbornik radova nagradnog konkursa Digitalni čas u školskoj 2015-2016. godini, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; • 2013. Esej Moj golube koji se nalazi u sklopu knjige Zvuci maternjeg jezika, zadužbina „Dositej Obradović“, a knjigu je priredio Vojislav Jelić; “Inkluzivno obrazovanje – mogućnosti i izazovi”, 29.05.2015, Grocka, učesnik “Konferencija o posebnim obrazovnim potrebama: Intervencije zasnovane na dokazima i izazovi inkluzije” , 18.06.2015, Sava Centar, učesnik “Konferencija o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju”, 26-27.02.2016, Belexpocentar, učesnik 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Спасојевић Драгана ОШ ''''Ђура Даничић'' Београд, педагог, педагошки саветник (од 2013.год.) master Београдски универзитет Филозофски факултет Педагогија 1987. Звање: Педагошки саветник ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Београд, наставник разредне наставе 1988/1989 ОШ ''Ђура Даничић'' Београд, наставник разредне наставе 1989/1991 ОШ ''Браћа Рибар'' Београд, педагог 1991 СМЕШ ГСП ''Бора Марковић'' Београд, педагог 1991/1995 ОШ ''''Ђура Даничић'' Београд, педагог, педагошки саветник (од 2013.год.) 1995 и даљ ОШ ''''Ђура Даничић'' Београд, педагог, педагошки саветник (од 2013.год.) ''Стручни сарадници и школски неуспех ученика'', Педагошке новине бр. 5, 2015, 5-6, ISSN 2334-8313 ''Самовредновање и вредновање рада педагога као основа за обезбеђиање квалитета планирања и програмирања'', Национални научни скуп, Филозофски факултет 2015 ''Потребе и могућнсти унапређивања сарадње школе и предшколских установа из угла педагога – практичара'', Холипри 2015 – континуитет у процесу васпитанња, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, 2015. године. ''Осигурање квалитета обрзовања кроз резултате првог екстерног вредновања'', Педагошке новине бр. 6, 2015, 4-5, ISSN 2334-8313 ''Активности Инцест траума центра против сексуалног злостављања деце'', Педагошке новине бр. 3, 2014, 8, ISSN 2334-8313 Пројекат ''Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала'' – Развионица, ,Human Dynamics, експерт за обуку наставника, 2014-2015 ''КОМЕНИЈУС'' пројекат ''Унапређивање образовне ефективности основних школа'' (’’Improving educational effectiveness of primary schools’’, IEEPS; 538992-llp-1-2013-1-rs-COMENIUS-CMP), Факултеет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу и Институт за педагошка истраживања из Београда, током 2014/2015. године, координатор Пројекат ''Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај основног образовања'' Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2014., сарадник Национални научни скуп ''Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења'', Филозофски факултет у Београду, 2015, излагање Научна конференција: Изазови савременог образовања: нове улоге наставника, ученика и родитеља, Београд 2014. Холипри 2015 – континуитет у процесу васпитанња, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, 2015. године, излагање 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Педагог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Спасовски Данка Центар за промоцију науке, Београд, новинарка сарадница diplomirani VII1 Београдски универзитет Филозофски факултет Психологија 2005 Центар за промоцију науке, Београд, научни новинар од јануарa 2016. - у току Аутономни женски центар, Београд, консултанткиња за психолошку подршку женама које су преживеле насиље + предавачица на обукама 4 (2012. - у току) MATE, издавачка кућа за уџбенике економије и менаџмента, Загреб/Београд, преводилац oд 2008. у више наврата Недељник ВРЕМЕ, новинар спољна сарадница, писање текстова, од 2009. у више наврата CEETEL Атина/Београд, Oфис менаџер 6 (2005.-2011.) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Стантић Грго Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица, помоћник директора diplomirani VII1 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Индустријски системи 1981 ОБУКЕ: 1.Програмирање EMCO Win NC32-SINUMERIK 840D i руковање EMCO Concept Turn55/Mill55 (35 сати) 2.Програмирање EMCO Win NC32-SINUMERIK 840D i руковање EMCO Concept Turn55/Mill55 (104 сати) 3.Стручно оспособљавање за предавача у области нумеричких машина за обраду резањем на ФТН у Новом Саду (75 сати) 4.Производња наставних материјала (32 сата) СЕВЕР - Суботица; технолог обраде резањем 2 године МЕШЦ - Суботица; наставник машинских стручних предмета 1 година СЕВЕР - Суботица; технолог обраде резањем, пројектант информационих система 17 година Техничка школа "Иван Сарић" - Суботица; наставник машинских стручних предмета, помоћник директора 14 година Програм реформе ССО у Србији - фаза 1 и 2 „Школа без насиља“ (UNICEF и МПС) ACES 1 (Academy of Central European schools) European values as reflected in the expectations towards the EU concerning vocational technical education, working conditions, and business opportunities, as expressed by workers in Slovenia and Serbia. Обука за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 1 – 1, 2 и 3. део; фебруар-март 2015; школа; полазник Методе у заваривању, теоријско – практична обука; јун-јул 2015; Београд, Смедеревска Паланка; полазник Обука за рад на НУ машинама (програмирање и управљање ЦНЦ глодалицом и ЦНЦ стругом); од 2007 до 2010; школа; предавач 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Стефановић Душан Хемијско-технолошка школа у Суботици, наставник стручних предмета из текстила magistar Универзитет у Нишу Технолошки факултет Одсек-Текстилни, Механичко-текстилни смер, 1992 Универзитет у Новом Саду Технички факултет ,,Михајло Пупин,, у Зрењанину ,,Упоредна анализа својстава материјала израђених од влакана високих перформанси намењених за антибалистичке прслуке,, Текстилно инжењерство 2001 Фабрика за израду текстила ,,Трикотекс,, у Бечеју 9 месеци Средња школа ,,9.мај,, у Бачкој Паланци, наставник стручних предмета из текстилала 2 године ,,Средња школа,, у Новом Бечеју, наставник стручних предмета из текстила 25 година ,,Хемијско-технолошка школа,, у Суботици, наставник стручних предмета из текстила 6 година ,,Утицај својстава материјала у саставу ,,панцира,, на његову антибалистичку заштиту, часопис Текстилна индустрија, Београд, оригинални научни рад ,,Информационе технологије у процесу бојења,, часопис Текстилна индустрија, Београд, стручни рад ,,Информационе технологије у процесу ткања,, часопис Текстилна индустрија, Београд, стручни рад ,,Поступак образовања петљи-плетењем,, часопис Текстилна индустрија, Београд, стручни рад ,,Азбест и његови потенцијални супституенти - Арамидна влакна, часопис Текстилна индустрија, Београд, стручни рад - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
89 Стојановић Александар Учитељски факултет Универзитета у Београду – асистент, доцент и ванредни професор doktor nauka Универзитет у Београду Филозофски факултет Педагогија 1996 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Методолошки приступи моралном васпитању Педагогија 2008 Виша/Висока школа за образовање васпитача Вршац 20 година Учитељски факултет Београд 13 година Дидактичке компетенције и европски квалификациони оквир. Београд: Српска академија образовања, 2015. Participativna epistemologija u didaktici, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, Vršac, 2011. Funkcija znanja i moralnost, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, Vršac, 2012. Kritičke teorije u pedagogiji, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2010. Savremeni udžbenik prirode i društva u funkciji razvoja sposobnosti kreativnog mišljenja, Pedagoška stvarnost, br. 3, Novi Sad, 2012. „Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja“, br. 179036 (2011-2016), čiju realizaciju finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Члан истраживачког тима Tempus projekat „Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia“ (Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji) founded by the European Commission through the TEMPUS program, finansiranje od strane EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), Brisel, 2013 – 2016. Члан тима Pokrajinski projekat „Kompetencije učitelja za identifikaciju i rad sa darovitim učenicima“, Vršac, 2013-2014.; rukovodilac projekta prof. dr A. Stojanović 12th ECHA Conference, Paris, 2010, 7,8,9 juli PERSPECTIVES ON THE EVALUATION OF GIFTEDNESS: FROM BINET TO TODAY, Institut of Psychologie, Paris Descartes University. www.echa2010.eu II međunarodna znanstvena konferencija: »Socijalne in čuvstvene potrebe nadarjenih in talentiranih« u organizaciji Međunarodnog izobraževalnog centra i Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske, Bled, Slovenija, 2010 Naučni skup „Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja“ organizovan februara 2012. na Učiteljskom fakultetu u Beogradu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 педагог - дидактичар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Свилар Сања помоћник директора,Земунска гимназија, Земун diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет немачки језик, преводилачки смер 1984 наставник немачког језика,Земунска гимназија, Земун 26 помоћник директора,Земунска гимназија, Земун 3 наставник немачког језика,Војна школа страних јези 1 преводилац, Ваздухопловни Завод „Мома Станојловић“ 4 Подршка развоју људског капитала и истраживању-Опште образовање и развој људског капитала,учесник Сусрети гимназија Европе,координатор и учесник Култура критичког мишљења,учесник Methodology of Foreign Language Teaching,Conference,јул 2016.,Београд,учесник Deutsch innovativ, kreativ und interaktiv,Конференција и Скупштина,септ.2014, Сремска Митровица,учесник Deutsch als Fremdsprache-Curriculum und Lehrwerk,Скупштина,септ.2012,Авала-Београд,учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Шундрић Снежана Стручни сарадник, психолог: ОШ „Чегар“ у Нишу дипломирани VII1 Универзитет у Нишу Филозофски факултет Психологија 1984 Гимназија, Техничка школа, Прокупље - професор психологије 1 Стручни сарадник, психолог: ОШ „Чегар“ у Нишу 24 Часопис „Научни подмладак“, 1984. Бр.3-4: Снежана Шундрић – Фројдова теорија цивилизације – могућности и границе Професионална оријентација у Србији, 2010-2014. МПНТР и ГИЗ - руководилац, ментор, водитељ Јачање партнерства специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије - 2011-2012. ЗУОВ - сарадник ОСТРВА -Повезивање важних субјеката у области драме и образовања у Србији, МПНТР, МОС, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, 2013 -2014. – координатор за Ниш Професионални развој запослених у образовању – Нови едукатори за комплексне изазове“ Тренинг за тренере, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, 2011. - учесник Видео конференција - Финално извештавање о реализованом програму ПО путем WIKI интернет алата и видео конференције, (МПНТР, ГИЗ), 2013. - водитељ Округли сто: Приправништво и менторство - од законске регулативе до праксе,(ЗУОВ), 2014. – излагач у својству ментора 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Теофанов Љиљана Факултет техничких наука, УНС, ванредни професор доктор наука Универзитет у Новом Саду Природно математички факултет Математика/Професор математике 1995. Универзитет у Новом Саду Природно математички факултет Сингуларно пертурбовани проблеми са два мала параметра Нумеричка математика 2008. Факултет техничких наука, УНС, асистент приправник 5 Факултет техничких наука, УНС, асистент 9 Факултет техничких наука, УНС, доцент 5 Факултет техничких наука, УНС, ванредни професор 2 Функције више променљивих“, И. Чомић, Љ. Павловић, ФТН Нови Сад, 2000., 94 стр. „Збирка решених задатака из Математике 1“, Т. Грбић, С. Ликавец, Т. Лукић, Ј. Пантовић, Н. Сладоје, Љ. Теофанов, ФТН Нови Сад, 2001. 285 стр. ( 3 издања) Roos, H. -G, Teofanov, Lj., Uzelac, Z., Graded meshes for higher order FEM, Journal of Computational Mathematics, Vol. 33, No. 1, 2015, 1-16 Roos, H. -G, Teofanov, Lj., Uzelac Z., Uniformly convergent difference schemes for a singularly perturbed third order boundary value problem, Applied Numerical Mathematics, 96, 2015, 108-127 Vulanović, R., Teofanov, Lj., On the Semilinear Reaction-Diffusion Problem and Its Numerical Solution, International Journal of Numerical Analysis & Modeling, Vol. 13, No. 1, 2016, 41-57 Нумеричке методе, симулације и примене, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта 174030, 2011-2016 Нумеричке методе за нелинеарне математичке моделе, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, број пројекта 144016, 2006-2010 Нумеричко решавање операторских једначина, Министарство za науку и заштиту животне средине Републике Србије, број пројекта 1840, 2001-2005 XII Српски математички конгрес, Нови Сад 2008., предавач 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics . (GAMM) March 2013, University of Novi Sad, предавач 10th Annual Workshop on Numerical Methods for Problems with Layer Phenomena, Larnaca, Cyprus 23-24 May 2013, предавач 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Теофанов Ненад редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду доктор наука Универзитет у Новом Саду Природно математички факултет дипломирани математичар 1992 Универзитет у Новом Саду Природно математички факултет Ултрамодулациони простори, Вилсонове базе и псеудодиференцијални оператори математичке науке 2000 Природно математички факултет, Универзитет у Новом Саду, асистент приправник 4 Природно математички факултет, Универзитет у Новом Саду, асистент 4 Природно математички факултет, Универзитет у Новом Саду, доцент 4 Природно математички факултет, Универзитет у Новом Саду, ванредни професор 5 Природно математички факултет, Универзитет у Новом Саду, редовни професор 6 Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад, стручни сарадник 6 Teofanov, N., Predavanja iz primenjene analize, Zavod za udzbenike, Beograd, 2011. Teofanov, N.Teofanov, N., Gajić, Lj., Predavanja iz optimizacije, Faculty of Science, University of Novi Sad,, 2006. Gajić, Lj., Pilipović, S., Teofanov, N., Integrali, redovi, funkcionalni nizovi i redovi, zbirka zadataka, Faculty of Science, University of Novi Sad, 2001. Nenad Teofanov, Continuity and Schatten-von Neumann properties for localization operators on modulation spaces, Mediterranean Journal of Mathematics, 13 (2), 2016, 745-758 Karoline Johansson, Stevan Pilipovic, Nenad Teofanov, Joachim Toft, Sharp convolution and multiplication estimates in weighted spaces, Analysis and Applications, 13, (5) (2015) 457–-480 Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима (бр. 174024), истраживач Методе функционалне анализе и ПДЈ са сингуларитетима (бр. 144016), истраживач Методе функционалне анализе, ОДЈ и ПДЈ са сингуларитетима (бр. 1835), истраживач Strobl14 – Modern Time-Frequency Analysis, Strobl, Austria, June 02-06, 2014, предавач DAAD Intensive Course, Microlocal Analysis, Wave Fronts and Propagation of Singularities, September 16 – 21, Novi Sad, 2013, предавач 12. српски математички конгрес, Нови Сад, Србија, Aвгуст 28 – Септембар 02, 2008, предавач 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Теофановић Предраг Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију: доцент за ужу научну област Методологија научног истраживања doktor nauka Филозофски факултет Психологија 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Тодоровић Марија Наставник-професор разредне наставе ОШ “Деспот Стефан Лазаревић“ Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет професор разредне наставе 2008. наставник - професор разредне наставе ОШ " Деспот Стефан Лазаревић" Београд 24 године помоћник директора ОШ " Деспот Стефан Лазаревић" Београд 5 година оцењивач квалитета уџбеника - по конкурсу ЗУОВ-а 3 године Образовање за све – Промоција социјалне инклузије - МПН и ЕУ- спровођење предвиђених активности и евалуација Увођење асистената у наставу српског језика и математике у 2. и 3.разреду ОШ - оглед са ЗУОВ - учешће у реализацији пројекта и праћење „Свет је саздан од различитости“- УГ “Мали принц“- учешће у писању пројекта, реализација и евалуација пројекта Учешће у раду и излагање на Првој (Тирана –Албанија 2012.) и Другој (Пећ-Косово 2013.) међународној конференцији земаља западног Балкана на тему „Антидискриминација у учионици, интеграција Рома , Ашкалија и Египћана „ OSCE Школа и популациона политика - ЗУОВ - Београд 2015.- учесник Мониторинг и праћење инклузивне политике – ЦОП и МПН - Београд 2013.- писање извештаја о самоевалуацији инклузивности школе и излагање на скупу 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Тодосијевић Бојан Viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd. doktor nauka Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Psihologija 1991 Centralno-evropski univerrzitet Interdisciplinarna (psihologija, politikologija) 2006 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Томановић Бранка Наставник разредне наставе, ОШ , Стеван Дукић“ diplomirani VII1 Београдски универзитет Учитељски факултет Професор разредне наставе 1999. Основна школа"Стеван Дукић" , Београд, професор разредне наставе 1,5 Основна школа "Зага Маливук", београд, професор разредне наставе 18,5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Турунташ Наташа Педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“ Чачак дипломирани VII Универзитет у Српском Сарајеву Филозофски факултет Српско Сарајево Одсек за српски језик и српску књижевност 2001. Обука за грађанско васпитање за 5. и 6. разред основне школе Наставник српског језика, ОШ „Танаско Рајић“ Чачак 15 Турунташ Н., Павловић М. (2015): „Управљање сопственим професионалним развојем запослених у образовно- васпитним установама“ 3. Национална конференција са међународним учешћем „РППО15“, Зборник радова, Чачак: Факултет Техничких наука Турунташ Н., Павловић М. (2014): „Пример базе података стручног усавршавања наставника“ Техника и информатика у образовању- 5. конференција са међународним учешћем „ТИО 2014“, Факултет Техничких наука, Чачак 2014. Књига резимеа, стр. 487-492. ISBN 978-86-7776-164-6, COBISS.SR-ID 208371468, UDK: 371.13:004.6 Турунташ Н., Павловић М., „Школски часопис у функцији унапређења квалитета образовно-васпитне установе“ Национална конференција са међународним учешћем „РППО13“, Зборник радова, Факултет Техничких наука Чачак, стр. 109-115., 2013. Турунташ Н., „ Дигитални час из српског језика-писање службеног писма и мејла“, Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013", сајт http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc3/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/zbornikRadova.html Турунташ Н., „Јединство љубави и природе у поезији Јована Дучића“, Часопис за педагошку теорију и праксу АЗ, РЦ Чачак, 2008 „Основе учења и наставе“, Развионица- Подршка развоју људског капитала и истраживању- Опште образовање и развој људског капитала, МПНиТР (модератор, реализовала два семинара 2.2.-15.3.2015.) Пројекат „Фактори успешне сарадње школе и породице“, аутор, ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, 2014. Пројекат „Оствареност образовних стандарда на крају првог образовног циклуса“, учесник, ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, 2014/2015. „Место и значај подружница психолога и сарадње са регионалним институцијама за професионални развој психолога“, 62. научно- стручни скуп психолога Србије 2014.г., Златибор, 28-31.5.2014. - излагач Прва међународна конференција васпитача, наставника и стручних сарадника моравичког округа „Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању“, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, 28 и 29. 12. 2013. - излагач Саветовање- „Портфолио запослених у образовању- фактор професионалног развоја“, Звездара, Београд, 11. 1. 2014. - аутор, излагач 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Весић Милка Основна школа „Јован Цвијић“, Лозница, наставник информатике и ранунарства (тренутно запослена) diplomirani VII1 Привредна академија Факултет за економију и инжењерски менаџмент Информатика 2015 ОШ "Јован Цвијић", Лозница - наставник информатике 9 ме ОШ "Јован Цвијић", Лозница - наставник техничког и 1 ОШ "Кадињача", Лозница - наставник информатике и р 2 ме 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Вујошевић драгана ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ У АЛЕКСА ШАНТИЋУ, ДИРЕКТОР ШКОЛЕ diplomirani VII1 Учитељски факултет ОДСЕК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Вукчевић Бранимир професор психoлoгиje у Угoститeљскo-туристичкoj шкoли;стручни сaрaдник-психoлoг и наставник грађанског васпитања. доктор наука Универзитет у Нишу Филозофски факултет Универзитета у Нишу Развојна психологија 2004 Универзитет У Нишу Филозофски факултет Универзитета у Нишу Развој и промене у афективној везаности у адолесценцији Психологија 2014 Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања, психолог и професор психологије 12 Основна школа ''Бранко Радичевић'' Вранеши, Врњачка Бања, психолог 0,5 Основна школа ''Младост'' Врњци, Врњачка Бања, психолог 0,5 Вукчeвић, Б. (2012). Упитник дистaнцe и aнксиoзнoсти у вaжним интeрпeрсoнaлним рeлaциjaмa. У: Стeфaнoвић-Стaнojeвић T. (Ур), Teмaтски збoрник рaдoвa: Пoрoдицa, aдoлeсцeнти, трaнзициja. Ниш: Цeнтaр зa нaучнa истрaживaњa СAНУ и Унивeрзитeтa у Нишу, 215-226. (ИСБН: 978-86-7025-581-4 . УДК 159.9: 316.356.2-055.52;159.9.072) Рeвидирaни инвeнтaр aфeктивнe вeзaнoсти нa српскoм jeзику. У: Стeфaнoвић-Стaнojeвић T., Toдoрoвић J., Димитриjeвић Б. (Ур), Психички рaзвoj, мeнтaлнo здрaвљe и рaд: тeмaтски збoрник рaдoвa, Филoзoфски фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, 148-159. (ИСБН: 978-86-7379-258-3. УДК: 159.9.072:159.942) Вукчeвић, Б. (2010). Дeлoвaњe кoмпoнeнти aфeктивнe вeзaнoсти нa рaзвoj фoрмaлнo-oпeрaциoнaлнoг мишљeњa; Психoлoгиja, 43(3). Бeoгрaд: Цeнтaр зa примeњeну психoлoгиjу, Друштвo психoлoгa Србиje, 315-327. (YУ ИССН: 0048-5705. УДК: 159.922.73.07; 159.942.07. ДOИ: 10.2298/ПСИ1003315В) Назив: Програм реформе средњег стручног образовања – фаза 2, Министарства просвете коју је спроводила немачка консултантска кућа ГОПА преко агенције за реконструкцију. Позиција: Учесник обука. Назив: Озбиљне игре за друштвене и креативне компетенције (SGSCC, 531134-LLP-1-2012-1-BG-KA3-KA3MP). Позиција: Реализатор програма радионица. Дaни примeњeнe психoлoгиje у Нишу- Психoлoгиja кoмуникaциje. 2011. Ниш. Учесник и излагач рада: Учeничкa прoцeнa квaлитeтa рaдa шкoлe Нaучни симпoзиjум сa мeђунaрoдним учeшћeм нa тeму: пoрoдицa сa aдoлeсцeнтoм у трaнзициjи. 2011. Ниш. Учесник и излагач рада: Упитник дистaнцe и aнксиoзнoсти у вaжним интeрпeрсoнaлним рeлaциjaмa (ДAР) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Вуковић Снежана Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Самостални саветник за социјалну инклузију doktor nauka Универзитет у Београду Филозофски факултет Психологија 1989 Универзитет у Београду Филозофски факултет Васпитни стил родитеља у контексту породичне функционалности и стреса родитељске улоге Породична педагогија 2015 •У стручном раду Вуковић,С . (2011): Стрес наставника у Србији, Настава и васпитње, Љубљана, истраживала интензитет стреса наставника који је последица неадекватних дидактичких метода си средстава; •Стручна редактура седам приручника Савета Европе из едиције Живети демократију http://www.living-democracy.rs/ •Begegnung / Deutshe shulische arbeit im ausland 2/2016 Интервју за Немачки образовни часопис у коме објашњава инклузивни приступ у образовању у коме је коришћење асистивне технологије и адекватних уџбеника и дидактичких средстава услов за инклузивно образовање; Четири године учешће и координација дела активности у пројекту МПНТР Бесплатни уџбеници и радне свеске; Учешће у изради првог Закона о уџбеницима (2009) и координација послова на процесуирању одобравања уџбеника (као начелник Одељења за стратегију и развој) СОШО и Гимназија у Крушевцу/психолог-стручни сарадник 12 Министарство просвете РС / саветник за развојно планирање 3 Министарство просвете и науке РС/ саветник за стратешко планирање 4 Министарство просвете и науке РС/начелник Одељења за стратегију и развој образовања 6 Министарство просвете, науке и техн. развоја/ ГСИ -саветник за социјалну инклузију 1 Вуковић, С. (2005): Управљање стресом у процесу васпитања и образовања/ модели и превенција, (стручна књига)издавач ЈНИП Просветни преглед, Београд,2005. Вуковић, С. (2009). Управљање последицама стреса у школи, Педагогија, број 1/2009, Београд, страна 90-96. Вуковић, С. (2009): Управљање у васпитању и образовању, Педагогија, број 2/2009, Београд, страна 302-308. Вуковић,С . (2011): Стрес наставника у Србији, Настава и васпитње, Љубљана Стручна редактура седам приручника за наставнике Живети демократију /Савет Европеhttp://www.living-democracy.rs/ Координатор пројекта Децентрализација образовања у Члан Управног одбора пројекта Савета Европе Регионална подршка инклузивном образовању 2013-2015. EDC/HR- Национални координатор за демократско образовање и образ.за људска права у Савету Европе од 2010. Брисел, 2014.Члан Преговарачке групе РС за поглавље 26/ Билатерални скрининг Вуковић, С. (2009): Управљање у васпитању и образовању, Зборник радова наулно.стручног скупа са међународним учешћем, Техника и информатика у образовању.ТИО 2010 Вуковић, С. (2006):Демократија кроз образовање у Србији и региону,Регионална конференција у организацији Института за педагошка истраживања и Савета Европе 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Здравковић Јовановић Зорица Директор школе ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић'', Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет југословенске и општа књижевност 1984. ОШ''Бранислав Нушић'', професор српског језика 3 ОШ''Деспот Стефан Лазаревић'', професор српског језика 9 ОШ''Деспот Стефан Лазаревић'',помоћник директора, професор српског језика и грађанског васпитања 7 ОШ''Деспот Стефан Лазаревић'', заменик директора 2 ОШ''Деспот Стефан Лазаревић'',директор школе 5 Оцењивач квалитета уџбеника- по конкурсу ЗУОВ-а 2 Увођење асистената у наставу српског језика и математике у другом и трећем разреду основне школе (оглед са ЗУОВ) -учешће и праћење реализације огледа Образовање за све - Промоција социјалне инклузије - МПН и ЕУ- спровођење предвиђених активности, праћење и евалуација ''Свет је саздан од различитости'' (увођење ромског асистента као вид подршке)- УГ ''Мали принц''- учешће у писању и еваулацији пројекта Регионална конференција ''Политике и пракса инклузивног образовања у југоисточној Европи ( МПН),2015.год. Београд, активни учесник ''Мониторинг и праћење инклузивне политике''- МПН и ЦОП,2013.год. Београд, активни учесник '' Школа и популациона политика- ЗУОВ, 2015.год. Београд, активни учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Живковић Љиљана Ванредни професор доктор наука Универзитет у Београду Географски факултет Општа географија 1984 Универзитет у Београду Географски факултет Географске промене Неготинске крајине у 20. веку Општа географија 2005 Основна школа 1 година Универзитет у Београду Географски факултет - асистент приправник 5 година Универзитет у Београду Географски факултет - асистент 15 година Универзитет у Београду Географски факултет - доцент 10 година Универзитет у Београду Географски факултет - ванредни професор 1 година Универзитет у Београду Географски факултет - ванредни професор Slavoljub Jovanović, Ljiljana Živković, Оlgica Miljković, Slađana Anđelković and Nenad Živković (2011): Interdependance of the predictors of environmentally responsible behaviour. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, book 4A, Sofia, Bulgaria. (1841/13.10.2010). Snežana Vujadinović, Dejan Šabić, Marko Joksimović, Rajko Golić, Ljiljana Živković, Dragica Gatarić (2013). Аsylum seekers from Serbia and problems of returnees: Why Serbia is among the worlds leading countries in number of asylum seekers. Dve domovini, razprave o izseljenstvu. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana 2013. br. 37, str. 53-68 COBISS 1.01 WOS:000319631500004 ISSN 0535-6777 Živković Nenad, Dragićević Slavoljub, Ristić Ratko, Novković Ivan, Djurdjić Snežana, Luković Jelena, Živković Ljiljana, Jovanović Slavoljub. (2015). Effects of vegetation on runoff in small river basins in Sebia. Fresenius Environmental Bulletin, PSP Vol. 24, No 6. http://www.psp-parlar.de/ Živković Lj., Jovanović, S. (2014). Territorial-Demographic and functional organisation of the Negotinska Krajina settlement net. History and Geography: Meetings and Permeations - Thematic Collection of Papers. Geographical Institute Живковић, Љ., Јовановић, С. (2015). Дидактичке вредности кооперативног учења у настави географије. Четврти Српски конгрес географа са међународним учешћем. Универзитет у Београду – Географски факултет и СГД, стр. 167-168. пројекат „Становништво Рашке“ Географског факултета финансиран од Министарства за науку (2000-2005) - ИСТРАЖИВАЧ. пројекат Географског факултета „Антропогеографска проучавања у регији Рашка“ финансиран од Министарства за науку и животну средину (2005-2010) - ИСТРАЖИВАЧ. пројекат „Природни, демографски, привредни потенцијали ревитализације села Србије“ финансиран од Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (2010-2016) - ИСТРАЖИВАЧ. Учешће на International Conference on Education and Educational Psychology in Kyrenia–Cyprus, 22-25 October 2014. Учешће на Научном скупу са међународним учешћем Географско образовање, наука и пракса: Развој, стање и перспективе. Научна монографија. Универзитет у Београду - Географски факултет, Београд. Ивањица, 5-7 децембар, 2014. Учешће на Научном скупу Тhe 3rd International Conference: Harmonization of Environmental Research and Teaching with Sustainable Policy, HERTSPO 2015 (pp. 140-147). Shkodra, Albania: Faculty of Natural Sciences, University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”. 6-8. November. 2015. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
106 Живковић Ненад Ванредни професор доктор наука Универзитет у Београду Географски факултет Физичка географија 1989 Универзитет у Београду Географски факултет Отицање вода у Србији - услови формирања и хидрогеографска рејонизација Физичка географија 2008 Универзитет у Београду Географски факултет - асистент приправник 4 године Универзитет у Београду Географски факултет - асистент 14 година Универзитет у Београду Географски факултет - доцент 5 година Универзитет у Београду Географски факултет - ванредни професор 3 године Jovanović, S.,Živković, Lj., Miljković, O., Anđelković, S., Živković, N. (2011). Interdependance of the predictors of environmentally responsible behaviour. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(4a): 2335-2340. Živković, N., Dragićević, S., Ristić, R., Novković, I., Djurdjić, S., Luković, J., Živković, Lj., Jovanović, S. (2015): Effects of vegetation on runoff in small river basins in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 24(6): 2082 - 2089. Buric D., Lukovic J., Bajat B., Kilibarda M., Zivkovic N. (2015): Recent trends in daily rainfall extremes over Montenegro (1951-2010). Natural hazards and Earth system sciences, 15(9): 2069-2077 Унесите текст.Zivkovic N., Dragicevic S., Brceski I., Ristic R., Novkovic I., Jovanovic S., Djokic M., Simic S. (2011): Groundwater quality degradation in Obrenovac Municipality, Serbia. Water Quality/Book 1, ISBN 979-953-307-638-5, INTECH publication. Jovanović, S., Živković, Lj., Miljković, O., Anđelković, S., Živković, N. (2011). Interdependance of the predictors of environmentally responsible behaviour. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, No. 4a, Sofia, Bulgaria, pp 2335-2340 пројекат „Становништво Рашке“ Географског факултета финансиран од Министарства за науку (2000-2005) - ИСТРАЖИВАЧ. Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа. Тематска област: Организација простора од интереса за одбрану земље и заштита од елементарних непогода. Наручилац: Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање. Носилац: Географски факултет, Београд, 2011. Рецентно стање, интензитет и последице деградације обала Колубаре на територији општине Обреновац. Наручилац: Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине. Носилац: Географски факултет Београд, 2012-2014. Živković N., Dragićević S., Ristić R. (2008): Influence оf grid values оn runoff esti¬ma¬tion by regressive models. XXIV Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Bled, Slovenia. Živković, Lj., Živković, N., Jovanović, S. (2008). Spatial-demographic aspect for development of Negotin. Fourth international conference: Global changes and problems, theory and practice. Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Faculty of Geology and Geography. Sofia, Bulgaria, pp. 422 – 426 Dragicevic, S., Zivkovic, N., Roksandic, M., Kostadinov, S., Novkovic, I., Tosic, R., Stepic, M., Dragicevic, M., Blagojevic, B. (2012): Land use changes and environmental problems caused by bank erosion: a case study of the Kolubara river basin in Serbia. Environmental Land Use Planning, INTECH publication, pp. 1-17 , ISBN 978-953-51-0486-5 http://www.intechopen.com/books/environmental-land-use-planning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
107 Арађански Рајков Љиљана Стручни сарадник – психолог, Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад diplomirani VII1 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за психологију 2001 Гимназија "Светозар Марковић" стручни сарадник - психолог 14 Подршка развоју људског капитала и истраживању - Развионица, учесник Регионална подршка инклузивном образовању - школски координатор Ethos and Image of Teachers, 23-25.4.2014., Стразбур, Француска, учесник Конференција у оквиру пројекта Развионица, 15-16.9.2014., Београд, учесник Регионална конференција пројекта Регионална подршка инклузивном образовању, 5-6.11.2015, Сарајево, БиХ 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Aнђелковић-Протић Јасенка Наставник историје музике и националне историје музике у МШ Мокрањац (Бг) магистар Универзитет уметности у Београду Факултет музичке уметности у Београду Музикологија 1988. Универзитет уметности у Београду Факултет музичке уметности у Београду магистарски рад: "Испитивање методских прилаза музичко-теоријским дисциплинама у Школи за музичке таленте у Ћуприји" Методика теоријске наставе 1996. Школа за музичке таленте у Ћуприји 10,од 1989 Музичка школа Мокрањац у Београду 17,од 1999 Факултет музичке уметности у Београду 2, од 2000 ФИЛУМ у Крагујевцу 2, од 2002 Зборник САНУ - Уџбеничка литература Марка Тајчевића, 2003. Зборник Катедре за теоријске предмете ФМУ - Аналитички преглед поступака у раду на методици теоријске наставе, 2004. Летопис музичке школе Мокрањац - поводом 115 година од оснивања, (монографија) 2015. Презентација: Стеван Мокрањац у кругу уметника-савременика, 2013; коаутор Презентација: Стеван Мокрањац и београдска уметничка средина, 2013; аутор Монографија (Летопис) о школи Мокрањац, 2015, аутор "Дело и делатност Михаила Вукдраговића и Марка Тајчевића - поводом стогодишњице рођења двојице композитора"; 2000, Београд, САНУ, излагач "Музичка теорија и анализа", 2004, ФМУ у Београду, излагач Аналитички преглед поступака у раду на методици теоријске наставе, Зборник катедре за теоријске предмете ФМУ, Београд, 2003. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Аврамовић Војислав проф. клавира МШ"П. Коњовић", Београд од 2011- и даље; проф. Слобомир П универзитета од 2014- и даље diplomirani VII1 Универзитет уметности Београд Музичка академија Инструментални смер-клавир 1977 МШ"Ј.Маринковић", Београд, наст. клавира 6 МШ"Ј.Маринковић", Београд, директор 11 МШ "Ј.Славенски", Београд, директор6 Академија лепих уметности, проф. 6 ЗУОВ, саветник за музику, 5 МШ"Петар Коњовић", Београд, проф. 5 Универзитет "Слобомир", Бијељина 2 Збирка барокних компизиција за клавир "Реформа музичких школа", члан комисије "Стандарди наставника и стручних сарадника", члан комисије "Развој словенске музике" , аутор пројекта Наставни планови и програми за основне музичке школе Улога такмичења у музичком развоју ученика Компетенције наставника у музичким школама 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Бала Карло Извођење вежби, Филозофски факултет, асистент Мастер Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Мастер информатичар 2010 Универзитет у Новом Саду Економски факултет - Суботица Пословна информатика Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду 2 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 10 Dubravka Valić Nedeljković, Zoltan Geler, Karlo Bala. New Learning Environment for Theoretical Lectures. eLearning and Software for Education, Volume II, Bucharest: National Defence University ‘Carol I’, 2016, 265-272, ISSN 2066-026X, DOI: 10.12753/2066-026X-16-125 Karlo Bala, Zoltan Geler. Analiza iskorišćenja kapaciteta u cilju poboljšanja procesa izvođenja nastave. Konteksti, Zbornik radova, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, decembar 2014, 61-76, ISBN 978-86-6065-338-5 Geler Zoltan, Bala Karlo, Lalović Ilija, Software support to the preparation of timetables within higher education institutions, Second International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, CONTEXTS, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 4 December 2014, Book of Abstracts, pp. 36 Dubravka Valić Nedeljković, Karlo Bala, Zoltan Geler. Deca u virtuelnom svetu kompjuterskih igara. Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene knjiga 3, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2013, 241-254, ISBN 978-86-6065-203-6 Dubravka Valić Nedeljković, Karlo Bala. Koliko o digitalizaciji TV emitovanja znaju oni koji bi trebalo da je u javnosti prоmovišu, Kultura, Beograd, 2012, 189-204. ISSN 0023-5164 Пројекат 174018 "Алгебарске логичке и комбинаторне методе са применама у теоријском рачунарству", истраживач The 12th International Conference eLearning and Software for Education, eLearning Vision 2020!, Book of Abstracts, Bucharest, 21-22 April 2016 Second International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, CONTEXTS, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 4 December 2014 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Балабан Немања Економска школа ,,Нада Димић’’, Земун, професор српског језика и књижевности и грађанског васпитања diplomirani VII1 Београдски универзитет Филолошки факултет Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, (просечна оцена 8,97; дипломирао са оценом 10; добитник стипендије Краљевине Норвешке и владе Републике Србије као један од 500 најбољих студената Републике Србије 2001. године) 2004  Медицинска школа ,,Надежда Петровић’’, Земун, професор српског језика и књижевности; 2005.  ОШ ,, Филип Вишњић’’, Београд, наставник српског језика и грађанског васпитања 2006-2008.  ОШ ,,Старина Новак’’, Београд, наставник српског језика и грађанског васпитања; 2006 - 2011  Економска школа ,,Нада Димић’’, Земун, професор српског језика и књижевности и грађанског васпитања; 2012-2016.  Рад за издавачку кућу БИГЗ на изради комплета уџбеника за српски језик за шести разред ( уџбеници нису у употреби, у складу са условима конкурса!) Лектор уџбеника за пети разред, БИГЗ Оснаживање младих кроз ученичке парламенте, Педагошко друштво Србије, Београд, 16-17. 12. 2011. АДД/АДХД – дефицит пажње и хиперактивност деце, Биофидбек асоцијација Србије, 16.1.2008. Умеће комуникације, Тим Психокод, Београд, 29.3.2009. Стваралачке могућности у настави књижевности, Нови Логос, Београд, 1.3.2014. Републички зимски семинар, Друштво за српски језик, Београд, 2016. Тестови знања, креирање и оцењивање, Вет форум, Ужице, 1.2.2015. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Башић Људмила Шеста београдска гимназија у Београду , проф. математике diplomirani VII1 Универзитет у Београду Математички факултет математика 1991. Гимназија и Електротехничка школа, Беране 5 Шеста београдска гимназија 20 Шести симпозијум - математика и примене, слушалац Државни семинар Друштва математичара Србије, слушалац 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Богићевић Снежана Основна школа „Јован Дучић“ дипломирани VII1 Београдски универзитет Математички факултет Професор математике и рачунарства 2005 - ООШ "Владислав Рибникар" наставник математике 1 ОШ "Јелена Ћетковић" наставник математике, информатике и предмета од играчке до рачунара 1 ОШ "Јован Дучић" наставник математике 9 - - - - - Зборник радова конкурса "Дигитални час 2015/2016", Основни хемијски појмови, један од аутора Дигитални час "Основни хемијски појмови", члан тима Представа "Победа, али фер" и радионица на Конференцији "Драмско образовање и самообразовање-како до драмских педагошких компетенција 2015/2016", члан тима "Озонски генератор", Национални конкурс за иновације у основним школама "Буди као Тесла", члан тима Нове технологије у образовању, 2014/2015, 2015/2016, Београд, учесник Конференција "Драмско образовање и самообразовање-како до драмских педагошких компетенција 2015/2016", Београд, један од аутора и реализатора радионице "Мотивисање и развијање интересовања за учење математике", Београд, 2014., учесник обуке стручног усавршавања 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Бојанин Станоје Научни сарадник, Византолошки институт САНУ, Београд доктор наука Универзитет у Београду Филозофски факултет Историја 1995 Универзитет у Београду Филозофски факултет Народна култура Срба од позног средњег века до почетка новог века (крај XIII – крај XVI века), Београд 2007. Историја 2008 Историјски институт, Београд, истраживач сарадник девет Историјски институт, Београд, научни сарадник две Византолошки институт САНУ, научни сарадник. шест С. Бојанин, Забаве и светковине у средњевековној Србији од краја XII до краја XV века, Посебна издања Историјског института, књига 49, Историјски институт – „Службени гласник”, Београд 2005. С. Бојанин, Курбан пре курбана: Kрвна жртва на преосманском Балкану, у: Крвна жртва: Трансформације једног ритуала, ур. Б. Сикимић, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 108, Београд 2008, 11–36 С. Бојанин, „Сказаније о писменех“ Константина Философа Костенечког као извор за народну културу средњег века, ЗРВИ 48 (2011) 259–286. С. Бојанин, Језик претње у средњовековним покајничким књигама, у: Теолингвистичка проучавања словенских језика, ур. Ј. Грковић-Мејџор, К. Кончаревић, САНУ, Београд 2013, 333–356. С. Бојанин, Константин Философ Костенечки и средњовековна медицина, ур. Л. Симеонова, Балканите и светът – modus concurrandi, Studia Balcanica 30, Институт за балканистика с Център по тракология БАН, София 2014, 175–189 2005‒2006. Члан стручног тима Завода за унапређивање образовања и васпитања на припреми предлога наставног програма наставног предмета историја од петог до осмог разреда основне школе 2007‒2010 Члан стручног тима Завода за унапређивање образовања и васпитања за израду наставног програма за изборни наставни предмет свакодневни живот у прошлости за V‒VIII разред основне школе Од 2010. Члан радних група Завода за унапређивање образовања и васпитања које су давале стручну оцену квалитету рукописа уџбеника. Коаутор програма (заједно са др С. Рудићем) и предавач „Средњи век у настави историје“, акредитован код ЗУОВ-а решењем бр. 860-144/2012, намењен сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/13. и 2013/14. годину. Коаутор пројекта (са Николом Срзентићем) и предавач, „Организација, садржаји и начин рада са талентованим ученицима у области историје“, акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања, као део програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/13. и 2013/14. годину. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Бојовић Биљана Природно-математички факултет, доцент doktor nauka Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Биологија 1990. Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Утицај минералне исхране на неке параметре продуктивности сората пшенице и тритикалеа Биологија - Физиологија биљака 2010. Рецензирала већи број уџбеника, практикума и научних и стручних радова у медјународним и домаћим часописима, а као члан радне групе при ЗУОВ , прегледа и оцењује уџбенике из области биологије и природних наука. Природно-математички факултет у Крагујевцу, доцент 24 Матовић, М., Васиљевић, П., Бојовић Биљана: Методика наставе биологије, ПМФ, Ниш, 2010. ISBN 86-23-23067-1 Bokonjić, M., Curcic, S., Bojović, B. (2016): The possibility of applying the management system of electronic documents in education students in Serbia, International Journal of Natural and Applied Sciences, 3(2): 256-265 Тopuzović, M., Stanković, M., Jakovljević, D., Bojović, B. (2016): Plant part variability of Sambucus ebulus L. secondary metabolites content and antioxidanr activity. Agro Food Industry Hi Tech, 27(2), 60-64 Matović. M., Bojović, B., Jušković, M. (2011): Composition essential oils from three classes of juniper fruit from Serbia, Journal of Medicinal Plants Research, Vol. 5 (26), 6160-6163 Bojović, B. (2010): The effects of temperature, length of storage and plant growth regulators on germination of wheat (Triticum aestivum L.) and triticale seeds, Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 24 (2), 1849-1853. Примена микронаставе у процесу факултетског образовања, Пројекат Развојне иностране помоћи Србији (2007-2009), истраживач Support Human Capital Development and Research – General Education and Human Capital Development (Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала), Пројекат финансиран од стране Европске уније (2012-2015) – члан пројектног тима Ћурчић, С., Бојовић, Б., Ћурчић С. С., Голубовић-Илић И. (2014): Унапређивање квалитета наставе биологије помоћу мултимедијалне технологије, Зборник радова, Научни скуп „Методички аспекти унапређења наставе – предности и изазови, Београд, 05.07.2014., 55-6 ISBN: 978-86-918423-0-7, коаутор рада Станковић, М., Бојовић, Б. Парк Факултета педагошких наука у Јагодини као заштићено природно добро и наставно средство живе природе, Стручни скуп „Развијање еколошке компетенције ученика кроз интегрисан приступ настави, 26. 04. 2016. Факултет педагошких наука, Јагодина, коаутор рада Бојовић, Б., Ћурчић, С., Станковић, М.: Предности извођења наставе у пољским учионицама у парку Факултета педагошких наука у Јагодини, Друга дидактичка конференција "Методички аспекти унапређења наставе", 18.06.2016., Београд, аутор рада 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Боровићанин Бојана Доцент, ПМФ Крагујевац, од 2008.до данас доктор наука Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Математика, смер теоријска математика са применама 1996. Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Спектралне особине неких класа графова Алгебра и логика (Дискретна математика) 2008. Природно-математички факултет Крагујевац, асистент приправник четири Природно-математички факултет Крагујевац, асистент седам Природно-математички факултет Крагујевац, доцент осам B. Borovićanin, B. Furtula, On extremal Zagreb indices of trees with given domination number, Appl. Math. Comput. 279(2016), 208-218. B. Borovićanin, On the extremal Zagreb indices of trees with given number of segments or given number of branching vertices, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 74 (2015), 57-79. B. Borovićanin, T. Aleksić Lampert, On the maximum and minimum Zagreb indices of trees with a given number of vertices of maximum degree, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 74 (2015), 81-96. M. Petrović, B. Borovićanin, T. Aleksić, Bicyclic graphs for which the least eigenvalue is minimum, Linear Algebra Appl. 430(4) (2009), 1328-1335. I. Gutman, B. Borovićanin, Zhang-Zhang polynomial of multiple linear hexagonal chains, Z. Naturforsch. 61a (2006), 73-77. Од 2010. пројекат Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и компјутерским наукама, истраживач, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2006-2010. пројекат Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и техничким наукама, истраживач, Министарство науке Републике Србије 2002-2006. пројекат Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и транспорту, истраживач, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије XIII Serbian Mathematical Congress, Vrnjacka Banja, May 22-25, 2014, speaker, On the signless Laplacian index of unicyclic and bicyclic graphs with perfect matching. XII Serbian Mathematical Congress, Novi Sad, August 28-September 2, 2008, speaker, On harmonic graphs. 7th European Congress of Mathematics, Berlin, July 18-22, 2016, speaker, On extremal vertex-degree-based topological indices of trees with given parameters. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Бошков Светозар Филозофски факултет у Новом Саду – Доцент Доктор наука Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Историја 1999 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Античка и рана средњовековна прошлост у српској историографији Историја 2011 Филозофски факултет у Новом Саду - истраживач прип 2000 Филозофски факултет у Новом Саду - Асистент 2004 Филозофски факултет у Новом Саду - Асистент 2008 Филозофски факултет у Новом Саду - Асистент са док 2011 Филозофски факултет у Ноом Саду - Доцент Од 2 Историја као наука у уџбеницима Стојана Бошковића, Немачки и мађарски уџбеници у настави античке исто Никола Вулић и настава историје на Београдском уни Античка прошлост у српским уџбеницима крајем XIX в Антика у српским школама у Бачкој у XIX веку, у: Б Члан радних група Завода за унапређивање образовањ Аутор и наставник на изборном предмету под наслово Коаутор и реализатор одобреног стручног скупа под 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Ћурчић Светлана Ванредни професор, Факултет педагошких наука, Јагодина doktor nauka Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Биологија 1989 Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Микробиолошки индекс квалитета mWQI-показатељ стања микроорганизама у акумулацији Гружа Биологиј'а -Микробиологија 2003 Природно-математички факултет у Крагујевцу 17 Факултет педагошких наука у Јагодини 9 Ćurčić S., Čomić Lj. 2002. A microbiological index in estimation of surface water quality.Hydrobiologia, 489. 219-224. ISSN 0018-8158. Zoran D. Matović, Vesna D. Miletić, Miorad M. Vasojević, Milica Cvijović, Svetlana Ćurčić, and Svetlana K. Belošević, Synthesis and DFT defined trans(O5O6)molecular structure of Cs[Fe(1,3-pddadp)]⋅2H2O. Strain analysis and spectral assignment of the complex. Monatshefte für Chemie, 138, 823–832 (2007) ISSN: 0026-9247, Ostojić A, Ćurčić S, Čomič Lj, Topuzović M. 2007. Application of the PEG Model to two reservoirs with different trophic levels. Ekologia (Bratislava). 26(4). ISSN 1335-342X. Milica Bokonjić, Svetlana Ćurčić, Biljana Bojović (2016). The Possibilty of Applying the Management System of Electronic Documents in Education Students in Serbia. International Research Journal of Nature and Applalied Sciences.Vol 3, Issue 2, 256-265ISSN : (2349-4077) Унесите текст.Светлана Ћурчић: Oснове природних наука 1 – практикум, 2012. Педагошки факултет у Јагодини, ISBN 978-86-7604-098-8. Одлукa Наставно-научног већа Педагошког факултета у Јагодини, број 01-225/1, од 17.01.2012. године Curriculum Reform in Teacher Education (CRTE) TEMPUS JEP-41074-2006 (2007-2009), координатор пројекта: Универзитет у Крагујевцу (Педагошки факултет у Јагодини) ;учесник Master Programme for Subject Teachers in Serbia, TEMPUS JP-511170-2010, координатор пројекта: Универзитет у Београду, Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education (HAMOC) 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, координатор: Универзитет у Новом Саду ; учесник Increased Responsibility in Human Rights and Ecology Teaching, једногодишњи пројекат подржан од стране Амбасаде Републике Финске у Београду, 2009-2010.; учесник Ćurčić S. (2012). Lirski herbarijum. Književnost za decu i omladinu – nauka i nastava, Naučni skup, Posebna izdanja, knj. 15. Jagodina, 481-486. ISBN 978-86-7604-085-8. UDK 821.163.41.09-1 371.3:5. аутор Mladenović, J., Ćurčić, S. (2014). Fizička aktivnost studenata u slobodno vreme. U Ignjatović, A., Marković, Ž., (ur.), Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Fizička kultura i moderno društvo“, Jagodina, 15. i 16. jun 2013, pos. izd, knj. 17, 75–81. ISBN: 978-86-7604-110-7. Ćurčić Svetlana, Bojović Biljana, Ćurčić Sofija, Golubović-Ilić Irena (2015). Unapređivanje kvaliteta nastave biologije pomoću multimedijalne tehnologije. Naučni skup „Metodički aspekti unapređenja nastave – prednosti i izazovi“, 05. jul 2014. Učiteljski fakultet u Beogradu, 55-60. ISBN 978-86-918423-0-7. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Димић Миодраг ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац diplomirani VII1 Универзитет у Приштини Филолошки факултет Енглески језик и књижевност 1998. ОШ "Доситеј Обрадовић" Ћићевац,професор енглеског језика 18 Школа енглеског језика "Camelot" Ћићевац 13 Подучавањем до активног стицања знања ученика,02.04.2016. Ћићевац,учесник Осавремењивање традиционалних метода у настави,26.09.2015. Крушевац,учесник Мотивација за учење и психолошки принципи учења,13.10.2013. Ћићевац,учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Димитријевић Весна ОШ ,,Лаза Костић“-помоћник директора доктор наука Универзитет у Београду Филозофски факултет Историја 1988 Универзитет у Београду Филозофски факултет док.теза,,Дунђерски-историја једне велепоседничке породице 1918-1945"/ маг.рад ,,Политичко и идеолошко на поштанским маркама 1932-1954" Историја Југославије, методологија, општа историја новог века док.тезе 2010 Филозофски факултет, Београд, истраживач сарадник 1 година ОШ,,Лаза Костић" Београд, наставник историје 20 Mонографија, нови методолошки приступи ,,Политичко и идеолошко на поштанским маркама (1931-1952),, један од аутора додатног материјала за ученике средњих школа ,,Обични људи у необичној земљи-свакодневни живот у Босни и Херцеговини, Хрватској и Србији 1945-1990,,- пројекат је награђен специјалном наградом за мир и толеранцију које додељује фондација Ане Линч Enciklopedija, Matica srpska, SANU,2015 , један од аутора за историју Школско свезнање, група аутора, Београд, Завод за уџбенике, 2007, један од аутора за историју Урош Предић и Богдан Дунђерски: Прича о пријатељству, Годишњак за друштвену историју, Година 12, свеска 1-3, 2005 Regional History Teacher Conference,Подгорица, Црна Гора 26-28. фебруар 2016присуство, дискусија, радионица. „Хисторија, историја, повијест – лекције за садашњост, Загреб 10-13.март 2015.присуство , дискусија , радионице Kaко помоћи наставницима да развију потребне компетенције за наставу историјеу дигитално време,Београд 29-30.10. 2015. БАЗАРТ, Нучна стручна конференција са међународним учешћем, Београд 17-21.06 2016.присуство, дискусија, радионица Regional Meeting of Education Reform 9-11 jun 2016, Vienna, Austria 9-11 jun 2016,присуство , дискусија , радионице . Портрети и сећања , Београд 09-10.11. 2015,присуство, дискусија, изложба, радионица 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Андрејић Милијана Школа за негу лепоте, Београд –наставник психологије и грађанског васпитања diplomirani VII1 Београдски универзитет Филозофски факултет Школски психолог-педагог 1987 Омладинска задруга "Савски венац"-професионална селекција 14 Школа за негу лепоте-наставник грађанског васпитања и психологије 9 Школа за негу лепоте-стручни сарадник психолог 3 Пројект Развионица-учесник Модернизацијас система средњег стручног образовања-учесник Примена ИКТ-а у настави-учесник Школа и популациона политика- 29.04.2014, Београд-учесник Мрежа подршке инклузивном образовању-26.03.2014.Београд-учесник Програм М:Обука за превенцију насиља-29-30-03.2012,Београд-учесник 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Буквић Ана Психолошко саветовање за жене са искуством насиља, НВО Аутономни женски центар у Београду, консултанткиња за психосоцијалну помоћ diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет Психологија 2014. 2002/03. Центар за женске студије и истраживања рода (основне двосеместралне студије), 2001/02. Мировне студије (двосеместрални програм) Аутономни женски центар у Београду, консултанткиња за психосоцијалну помоћ, Психолошко саветовање за жене са искуством насиља 15 Национална организација за ретке болести, Београд, стручна сарадница, Психолошко саветовање за оболеле од ретких болести и чланове њихових породица 1 Центар за саветовање и едукацију – Каталиста, Београд, стручна сарадница за рад са младима 5 Родна равноправност у школама: први кораци ка имплементацији агенде за родну равноправност у основне курикулуме за ученике и наставнике у Србији, Центар за женске студије и истраживања рода и Факултет политичких наука, реализатор у извођењу програма, 2004. Насиље у породици и институционална заштита, програм акредитован од Републичкoг заводa за социјалну заштиту, Аутономни женски центар, реализатор у извођењу програма, 2008-2009. Развој капацитета система за борбу против занемаривања, насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета, УНИЦЕФ и УГ Либеро, реализатор у извођењу програма, 2016. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Церовић Драгана Професор струковних студија на предеметима Физика, Метрологија, Мерење боја и Испитивање текстила, Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд доктор наука Универзитет у Београду Физички факултет примењена физика 1996 Универзитет у Београду Физички факултет Физички процеси у филтрима добијеним од полимерних влакана, докторска тезa/ Диелектричне особине структура добијених од синтетичких и природних влакана, магистарсски рад Физика 2011 Стручни сарадник на предмету физика, Виша техничка текстилна школа, Београд 5 Предавач и Виши предавач на предметима Физика, Метрологија у текстилу, Виша техничка текстилна школа, Београд 10 Стручни сарадник на предмету физика са основама електротехнике и електронике, Виша техничка машинска школа, Београд 7 Професор струковних студија на предеметима Физика, Метрологија, Мерење боја и Испитивање текстила, Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд 5 Cerovic D D, Asanovic K A, Maletic B, Dojcilovic J R, Composites part B-Engineering 49 (2013) 65-70 D. D. Cerovic, J. R. Dojcilovic, S.B. Maletic, , European Polymer Journal 48 (2012) 850–856 D.D. Cerovic, J. R. Dojcilovic, K.A. Asanovic, T. A. Mihajlidi, Journal of Electrostatics, 106 (8) 2009 084101 D. D. Cerovic, I. Petronijevic J. R. Dojcilovic, Polymers for Advanced Technologies vol. 25 br. 3, str. 338-342 (2014) Д. Д. Церовић, Г. И. Божић, XII Конгрес физичара Србије, Врњачка Бања 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Цветковић Љубица Медицинска школа Пожаревац,наставник osnovne 180ESPB Висока Медицинска школа струковних студија виши зубни техничар-протетичар 2008godina Стоматолошки факултет Београд, приправнички стаж Медицинска школа Крушевац, наставник зуботехничке групе предмета, 1 година Медицинска школа Пожаревац, Наставник зуботехничке групе предмета , 7 година Sajam Stomatologa i zubnih tehnicara u Kelnu ,mart 2015 godina, prisustvo Majski susreti zubnih tehnicara Srbije, maj 2015 godina, prisustvo Majski susretio zubnih tehnicara Srbije, maj 2016 godine, prisustvo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Сручњак зуботехничке групе предмета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Илић Драгана Висока хотелијерска школа`, Београд, предевач за:Пословни енглески језик 1 и Пословни енглески језик 2 на студијским програмима Хотелијерство и Гастрономија (до једне трећине радног времена); Шумарски факултет, Универзитет у Београду, за предмет Енглески језик дипломирани VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет енглески језик и књижевност 1995. - - - - - ОШ `Владимир Назор`, Београд, наставник енглеског језика V-VIII разреда 1 година ( `Београдска отворена школа`, Београд, предавач, курсеви општег енглеског језика (од почетног до напредног нивоа) и језичке креативне радионице 1 година ( `Виша електротехничка школа, у звању предавача за предмет Енглески језик (енглески језик у електротехничкој струци и новим рачунарским технологијама) 3 године ( `Висока хотелијерска школа`, Београд, предевач за предмет `Пословни енглески језик 1 и Пословни енглески језик 2 на студијским програмима Хотелијерство и Гастрономија (до једне трећине радног времена) 13 година Шумарски факултет, Универзитет у Београду, у звању наставника за предмет Енглески језик 18 година - - - - - - - - Learn about Trees’, уџбеник ,Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2011 Енглески језик` радна свеска за студенте одсака за ТМП ,у електронском облику, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2013. рецензент два високошколска уџбеника (Енглески језик у шумарству и еколошком инжењерингу у заштити земљишних и водних ресурса, аутора Љиљане Кнежевић у издању Шумарског факултета и Пословни енглески језик I, аутора Наталије Павлове, у издању Високе хотелијерске школе у Београду, једне збирке текстова аутора Ранке Гајић у издању Рударско-геолошког факултета у Београду), као и једног речника (Енглеско-српског српско-енглеског речника шумарских термина Мр Ане Тонић у издању Друштва шумарских инжењера и техничара, Београд). превод монографије ` REFORESTATION IN SERBIA, Љубинко Ракоњац, Радован Невенић, Загорка Томић, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012 EFFECTS ON FOREST ECOSYSTEMS IN SERBIA – FOREST CONDITION MONITORING`, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за шуме, Институт за шумарство Београд, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 школске 2014/15.сам била ангажована као председник испитне комисије на испитима за стицање лиценце наставника енглеског језика у основним и средњим школама - - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Ђекић Љиљана Доцент, Катедра за фармацеутску технологију и козметологију, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет доктор наука Универзитет у Београду Фармацеутски факултет дипломирани фармацеут 1998 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет Формулациона истраживања нејонских микроемулзија као потенцијалних носача за локалну примену нестероидних антиинфламаторних лекова Фармацеутска технологија 2011 Доцент др Љиљана Ђекић (девојачко презиме Ђорђевић) запослена је са пуним радним временом на Универзитету у Београду – Фармацеутком факултету. У наставничко звање доцент изабрана је 2012. године. Наставничку и научно-истраживачку делатност обавља на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију. Средњу медицинску школу у Лесковцу – Смер фармацеутски техничар завршила је 1992. године са просечном оценом 5,0 и похвалом школе за ђака генерације уписане школске 1988/1989. године.Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала је 1992. год. и дипломирала 1998. године са просечном оценом 9,56. Обавила је стручни стаж у Апотекарској установи „Београд“ у Београду и положила стручни испит 1999. године. Последипломске студије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду уписала 1998. године и 23.01.2004. године одбранила магистарску тезу под насловом Карактеризација микроемулзионих система са макроголглицеридима као потенцијалних носача лековитих супстанци за локалну примену. Докторску дисертацију под насловом Формулациона истраживања нејонских микроемулзија као потенцијалних носача за локалну примену нестероидних антиинфламаторних лекова одбранила 07.10. 2011. године на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету. Завршила је Специјалистичке студије за потребе здравства - Специјализација из фармацеутске технологије на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету и 06.11.2013. године одбранила специјалистички рад под насловом Наноматеријали у фармацеутским препаратима: карактеристике и примена. Од 1998. године запослена је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету у звањима: сарадник у извођењу практичне наставе (1998−2001. год.), асистент приправник (2001−2004. год.), асистент (2004-2012) и доцент (2012 - данас) за ужу научну област Фармацеутска технологија. Доц. др Љиљана Ђекић ангажована је на извођењу практичне и теоријске наставе на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију у оквиру: - интегрисаних академских студија (Студијски програм Фармација) на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету на предметима Фармацеутска технологија I, Фармацеутска технологија II, Фармацеутска технологија III и Савремени фармацеутски облици; - Специјалистичких студија за потребе здравства - Специјализија из фармацеутске технологије; - Специјалистичким академским студијама из Козметологије; - Докторским академским студијама из Фармацеутске технологије; - Докторским академским студијама из Козметологије. У периоду од 2005-2007 године. Љиљана Ђекић је као гостујући наставник учествовала је у извођењу теоријске наставе из предмета Козметологија на Основним струковним студијама на Студијском програму Струковни козметичар естетичар Високе здравствене школе струковних студија у Београду. У периоду од 2001-2006. године као гостујући асистент учествовала је у извођењу практичне наставе из предмета Фармацеутска технологија са биофармацијом на Одсеку за фармацију Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци, Република Српска. Доц. др Љиљана Ђекић је аутор или коаутор уџбеничке литературе из области фармацеутске технологије и козметологије, научних монографија, и већег броја поглавља у књигама међународног значаја и стручних радова у часописима међународног и националног значаја. Доц. др Љиљани Ђекић је у јулу 2015. додељен сертификат издавача Elsevier о стицању статуса Outstanding reviewer као рецензенту ангажованом од стране научних часописа овог издавача који је према броју рецензија у току последње две године рангиран у првих 10% рецензената врхунског међународног часописа International Journal of Pharmaceutics. Доц. др Љиљани Ђекић је у јануару 2016. додељен сертификат издавача Elsevier о стицању статуса Recognised Reviewer као рецензенту ангажованом од стране врхунског међународног часописа Colloids and Surfaces B. Доцент, Катедра за фармацеутску технологију и козметологију, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 2012- сада Асистент, Катедра за фармацеутску технологију и козметологију, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 2004-2012 Асистент приправник, Катедра за фармацеутску технологију и козметологију, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 2001-2004 Сарадник у извођењу практичне наставе, Катедра за фармацеутску технологију и козметологију, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 1998-2001 Гостујући наставник, Основне струковне студије на Студијском програму Струковни козметичар естетичар, Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2005-2007. Гостујући асистент, Одсек за фармацију, Медицински факултет, Универзитет у Бања Луци, Република Српска 2001-2006 Практикум из фармацеутске технологије, измењено и допуњено издање (Драгана Васиљевић, Данина Крајишник, Сандра Грбић, Љиљана Ђекић). Фармацеутски факултет, Београд, 2015. (ISBN 978-86-6273-022-0) Фармацеутска технологија II, практикум, измењено и допуњено издање (Данина Крајишник, Сандра Грбић, Јелена Ђуриш, Љиљана Ђекић, Драгана Васиљевић, Анђелка Ковачевић, Бојан Чалија). Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Београд, 2013. (ISBN 978-86-6273-013-8). Гордана Вулета, Марија Дабовић, Љиљана Ђекић. Обележавање галенских и магистралних лекова - национални и међународни прописи и пракса. Архив за фармацију 2014; 64: 403-420. Љиљана Ђекић, Бојан Чалија, Гордана Вулета. Израда магистралних и галенских лекова – прописи и стандарди. Архив за фармацију 2013; 63: 443 – 469. Ђекић Љ, Ђукић Р, Вулета Г. Наноматеријали у козметичким производима – оправданост примене и безбедност. Архив за фармацију. 2013;63(3):319-34. Reinforcement of the Framcework for Experiential Education in Helathcare in Serbia који је одобрен и ко-финансиран од стране Erasmus+ programme KA2 – Cooperation for inovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education за 2015 годину (proposal EAC/A04/2014) (учесник на пројекту) 1st South East Europe Quality in Pharmacy Summit, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, October 23-25, 2015 у оквиру пројекта Reinforcement of the Framcework for Experiential Education in Helathcare in Serbia Курс „Тестови знања у мерењу образовних исхода“ који је одржан 2.4.2016. године у организацији Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Ђорђевић Слађана помоћник директора, Економско-трговинска школа Крушевац diplomirani VII1 Универзитет у Крагујевцу Технички факултет Чачак професор информатике и технике 1998 ECDL сертификат, Силабус 5.0 (октобар 2012. године) ECDL акредитовани испитивач (мај 2015. године) Економско-трговинска школа Крушевац, наставник рачунарства и информатике, наставник пословне информатике 17 Зборник радова са конференције „Комуникација – интеракција – акција“, „Когнитивни, дидактички и етички аспекти примене Интернета у образовању“, Београд, 2012 Резултати мониторинга образовног профила Службеник осигурања, 2011, коаутор Могућност запошљавања и процена оспособљености ученика из угла послодаваца код којих се реализује практична настава профила ПА и ФА, 2012, коаутор- члан Форума ПИСА 2012, школски координатор ИНТЕРНЕСТ 2014, пројекат трансформације школске библиотеке у инфотеку, ментор школског тима Трејсер студија „Мишљење ученика о реформи стручног образовања“, учесник у истраживању еTwinning, Чачак, 2015, учесник Међународна конференција „Нове технологије у образовању“, Београд, 2014, слушалац Конференција „Комуникација- интеракција-акција“, Београд 2012, аутор рада- излагач 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 Ђукић Зорица Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд, наставник енглеског језика дипломирани VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет Енглески језик и књижевност 1982. - Стипендија Британског Савета у Лондону "Contemporary British Theatre and Drama Methods in English Teaching" - Стипендија Међународног Института за професионални развој наставника iTDi "Rethinking the Other Language(s) in the English language Classroom" Фармацеутско-физиотерапеутска школа, наставник енглеског језика 12 година и даље Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд, педагошки саветник 2 месеца и даље Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, спољни сарадник - члан радне групе за процену квалитета рукописа уџбеника енглеског језика, за гимназије и средње стручне школе 6 година и даље Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, спољни сарадник – члан комисије за припрему предлога програма сталног стручног усавршавања 1 година и даље Центар за учење страних језика, Београд, наставник енглеског језика 18 година YBS School of English, наставник енглеског језика 8 месеци Југотурс Лондон, представник у Хрватској 8 месеци Основна школа Сава Ковачевић, наставник енглеског језика 1 месец Средња економска школа Владимир Перић - Валтер, наставник енглеског језика 1 месец “Farewell Party“ ELTA Newsletter, ISSN1820-983 (Online) “Don’t worry!“ ELTA Newsletter, ISSN1820-9831 (Online); “My Name’s Bond. James Bond“ ELTA Newsletter, ISSN 1820 – 9831(Online); A Review of Practical Activities for Balanced Listening Instructions by Beth Sheppard from University of Oregon’ стручни часопис “MELT 2015“ 18. број My Name’s Bond. James Bond“ стручни часопис “MELT 2016“ 19. број Научно истраживачки пројекат „Промене у употреби технологије у учењу енглеског језика“ Удружење наставника за Југоисточну Европу – SEETA; истраживач Научно истраживачки пројекат „Употреба матерњег језика у учењу енглеског језика“ Удружење наставника за Југоисточну Европу – SEETA; аутор - истраживач Пројекат Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Удружења наставника енглеског језика ЕЛТА, под називом “Истраживање о нивоима знања енглеског језика ученика осмог разреда у Србији”; испитивач - сарадник “One Child, One Teacher, One Book & One Pen – Can Change the World (Malala Yousafzai)“ 14th ELTA Serbia Conference, 2016. 19./20.05.2016. Универзитет "Сингидунум" у Београду; учесник „Нове технологије у образовању“, међународна конференција и сајам 2016. у организацији Британског Савета и Министарства Просвете; 26./27.02.2016. "BelExpo" Центар у Београду; учесник „Развој критичког мишљења“ 2015. акредитовани семинар, каталошки број.696; 12./13.12.2015. Правни факултет Мегатренд у Бeoграду; учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Гајић Оливера Редовни професор на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду доктор наука Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет у Новом Саду Педагогија 1984. Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Докторска дисертација: "Могућности проблемске наставе у оспособљавању ученика за критички став при тумачењу књижевних дела" Педагогија 2003. Стручни секретар на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Н. Саду 10 Асистент на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду 8 Доцент на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду 5 Ванредни професор на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду 5 Редовни професор на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду 3 Gajić, O. (2007): Prilozi metodici vaspitno-obrazovnog rada. Diskurs o strategijama obrazovanja i socijalno-pedagoškim temama, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 148. ISBN 978-86-80271-67-5 Gajić, O. (2011): Građansko obrazovanje za demokratiju=Civic education for democracy, Interkulturalnost - Aktivizam mladih u zajednici - Obrazovanje za demokratsko građanstvo, Novi Sad: Filozofski fakultet, str.159 ISBN 978-86-6065-048-3 COBISS.SR-ID 265868599 Gajić, O. (2009): Građansko vaspitanje u srednjim školama Republike Srbije iz perspektive nastavnika (sa osvrtom na interkulturalnu dimenziju), Teme, XXXIII br. 4 str. 1319-1337 Niš oktobar-decembar 2009. UDK 371.3.012::172(497.11)]:316.614 Zuković, S. – Gajić, O. (2012): Verska nastava i nastava književnosti u sistemu međupredmetne povezanosti, Teme, Niš, G.XXXVI, br. 3, str. 1379-1395. Jul-septembar UDK 371.214.5 37.014.523:371.3:821 pregledni rad Gajić, O. and Zuković, S. (2013): Integrativity and Interdisciplinarity in Religious and Literary Education, European Journal of Science and Theology, (indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters; impact factor .389), pp 61-76. August 2013, Vol. 9, No. 4, ISSN 1841-0464 „КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ“ – 179010 за период 2011-2016. године, финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (руководилац пројекта). „ЕВРОПСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПРОМЕНА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ“ -149009, за период 2006-2010. године, финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (руководилац пројекта). „ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ ОДНОСИ И ОБРАЗОВАЊЕ НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА: ХРВАТСКА-СРБИЈА“, пројекат билатералне сарадње са Хрватском за период 2011-2012. (руководилац пројекта). Gajić, O. (2008): Pluralizam izdavaštva udžbeničke literature u razrednoj nastavi – postoje li indikatori kvaliteta, u: Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole, Zbornik radova sa Drugog Međunarodnog naučno-stručnog skupa, Zenica, 29. i 30.05.2008. Zenica: Pedagoški fakultet, str. 513-530. ISBN 978-9958-615-21-4 COBISS.BH-ID 17101062 UDC 371.311.5 (075.8) Učesnik skupa. Gajić, O., Andevski, M. & Lungulov, B. (2009): Primena savremenih tehnologija u korelacijsko-integracijskom metodičkom sistemu / Application of Contemporary Technologies in Correlative-Integrative Methodical System, Zborni radova sa Naučnog skupa: Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, (I deo) (prired. Mirčeta Danilović i Slobodan Popov), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike: Prirodno-matematički fakultet : Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. str. 82-93 ISBN 978-86-7447-083-1 (IPI), COBISS.SR-ID 243356167 UDK 6(082) 004(082)37(082 Učesnik skupa Gajić, O. – Lungulov, B. (2014): Obrazovanje za ljudska prava i aktivizam mladih u višekulturnom društvu, Zbornik radova 2. Međunarodne znanstvene konferencije PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE I NASTAVA, Mostar, 21-23. Ožujka 2013. Organizatori: Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, str.275-282, ISBN 978-9958-16-023-3 COBISS.BH-ID 21263110 Učesnik skupa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 педагог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Гашпаровић Стела Филолошка гимназија, Каменичка 2, Београд магистар историје VII2 /magistar Универзитет у Београду Филозофски факултет Историја 1996 (дипломирани историчар); 2006 (магистар историје) Универзитет у Београду Филозофски факултет Магистарски рад: "Дубровчани у Србији у време деспота Стефана Лазаревића"; докторска дисертација је у процедури и зове се "Србија и Угарска од 1402. до 1460. године Историја 2006 (звање магистра); докторат је у процедури на Филозофском факултету и чека се термин за одбрану Гимназија "Бранко Радичевић" у Старој Пазови 1 Медицинска школа у Београду- Звездара 18 ОШ "Светозар Милетић" у Земуну 1 Техничка школа "Нови београд" на Новом Београду 1 ОШ "Јован Дучић" на Новом Београду 2 ОШ "Јован Дучић" на Новом Београду 2 Филолошка гимназија, Београд 12 / / / / Стручни спољни сарадник за стручну оцену квалитета рукописа уџбеника у ЗУОВ-у / / / 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Гинић Катарина Канцеларија за европске интеграције, самостална саветница магистар Универзитет у Београду Филозофски факултет психологија 1998 Универзитет у Банјалуци Филозофски факултет Полни стереотипи у области менталног здравља мантално здравље у заједници 2006 лиценциран школски психолог, лиценциран предавач грађанског васпитања, РЕБТ терапеут, медијатор за конфликте везане за вршњачко насиље, велики број одржаних тренинга на теме дечјих права, васпитавања деце, антидискриминације, дечјих, људских и мањинских права, техника ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфилата. СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (наведите највише пет) пун наслов публикације 1. Мапирање породичног насиља према женама у централној Србији (ко-ауторка), 2010 2. Приручник за коришћење алтернативних техника решавања конфликта у случајевима дискриминације у Србији I и II (део тима који је учествовао у писању публикације), 2010 3. Васиљевић, В., В., Гинић, К. & ет ал. (2006). Difference in Students Learning Styles of Traditional and Multimedia Instructions Environment, презентовано на Хавајској међународној конференцији о образовању, Хонолулу, Хаваји у јануару 2007. 4. Савић, Ј. & Гинић, К. "Рат и мотив постигнућа". Сарајево 2000: Психолошке последице рата, “Резултати емпиријских истраживања у региону бивших југословенских држава”, Сарајево: UNICEF, 2002 5. "Психолошке радионице у условима директне животне угрожености”, Деца у рату и после рата – психолошка истраживања, Универзитетска библиотека »Петар Коцић« и Центар за развој демократије и евалуацију психосоцијалних програма, Бањалука, 2000 УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА (наведите највише три) пун наслов пројекта и начин ангажовања на пројекту 1. “IPA Programming and Project Preparation Facility” (2006 National CARDS Programme). Спровођење тренинга везаних за ИПА и састављање приручника за будуће тренера 2. “Подршка имплементацији антидискриминаторног законодавства и медијацији у Србији” обуке и састављање практичног приручника за медијацију 3. Пројекат везан за дечја права и увођење ђачких парламената у школе у Србији УЧЕШЋЕ НА СКУПОВИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА (наведите највише три) пун наслов публикације 1. Савић, Ј. & Гинић, К. "Рат и мотив постигнућа". Сарајево 2000: Психолошке последице рата, “Резултати емпиријских истраживања у региону бивших југословенских држава”, Сарајево: UNICEF, 2. Васиљевић, В., В., Гинић, К. & ет ал. (2006). Difference in Students Learning Styles of Traditional and Multimedia Instructions Environment, презентовано на Хавајској међународној конференцији о образовању, Хонолулу, Хаваји у јануару 2007. 3. Унесите текст. СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (наведите највише пет) пун наслов публикације 1. Мапирање породичног насиља према женама у централној Србији (ко-ауторка), 2010 2. Приручник за коришћење алтернативних техника решавања конфликта у случајевима дискриминације у Србији I и II (део тима који је учествовао у писању публикације), 2010 3. Васиљевић, В., В., Гинић, К. & ет ал. (2006). Difference in Students Learning Styles of Traditional and Multimedia Instructions Environment, презентовано на Хавајској међународној конференцији о образовању, Хонолулу, Хаваји у јануару 2007. 4. Савић, Ј. & Гинић, К. "Рат и мотив постигнућа". Сарајево 2000: Психолошке последице рата, “Резултати емпиријских истраживања у региону бивших југословенских држава”, Сарајево: UNICEF, 2002 5. "Психолошке радионице у условима директне животне угрожености”, Деца у рату и после рата – психолошка истраживања, Универзитетска библиотека »Петар Коцић« и Центар за развој демократије и евалуацију психосоцијалних програма, Бањалука, 2000 УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА (наведите највише три) пун наслов пројекта и начин ангажовања на пројекту 1. “IPA Programming and Project Preparation Facility” (2006 National CARDS Programme). Спровођење тренинга везаних за ИПА и састављање приручника за будуће тренера 2. “Подршка имплементацији антидискриминаторног законодавства и медијацији у Србији” обуке и састављање практичног приручника за медијацију 3. Пројекат везан за дечја права и увођење ђачких парламената у школе у Србији УЧЕШЋЕ НА СКУПОВИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА (наведите највише три) пун наслов публикације 1. Савић, Ј. & Гинић, К. "Рат и мотив постигнућа". Сарајево 2000: Психолошке последице рата, “Резултати емпиријских истраживања у региону бивших југословенских држава”, Сарајево: UNICEF, 2. Васиљевић, В., В., Гинић, К. & ет ал. (2006). Difference in Students Learning Styles of Traditional and Multimedia Instructions Environment, презентовано на Хавајској међународној конференцији о образовању, Хонолулу, Хаваји у јануару 2007. 3. Унесите текст. сертификовани предавач грађанског васпитања, завршене Студије рода, више напредних тренинга и тренинга за тренера из области антидискриминације, људских и мањинских права, вршњачког насиља, осим искуства у раду као школски психолог (положена лиценца за рад), велико искуство у држању радионица за децу и младе, директорка летњих кампова за децу, објављени радови на тему стилова учења и методе постигнућа, напредни РЕБТ терапеут 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Глигоријевић Мирјана Економски факултет у Београду, редовни професор doktor nauka Економски факултет Маркетинг менаџмент 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Грубић Јасна Одговорни пројектант, Полис д.о.о, Краља Милана 29, Београд; Пројектант, Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о. дипломирани VII1 Универзитет у Београду Архитектонски факултет 2000 Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о.; Пројектант 3 Полис д.о.о., Београд; Одговорни пројектант 1 Архитектонски факултет Универзитета у Београду; Сарадник у настави 3 Шумарски факултет Универзитета у Београду (Пејзажна арх.); Сарадник у настави 2 Истраживачко-пословни центар Архитектонског факултета; Сарадник 3 Грађевнинска техничка школа "Бранко Жежељ"; Наставник архитектонске групе предмета 8 Зборник радова међународне конференције „Савремена достигнућа у грађевинарству 2015“ –Грађевински Факултет Суботица 2015, стр. 55-60.;„Оптимално пројектовање зелених зграда применом хибридних метахеуристика“ , ДОИ: 10.14415/конференција ГФС 2015.017 УДК: 622.012.45 Аутор: Милајић, Aлександар; Бељаковић, Дејан; Грубић, Јасна Зборник радова међународне конференције „Савремена достигнућа у грађевинарству 2015“ –Грађевински Факултет Суботица 2015, стр 139-145.;„Проблеми оптималног димензионисања армиранобетонских конструкција“ДОИ: 10.14415/конференција ГФС 2015.005 УДК: 728:502A Аутор: Милајић, Aлександар; Бељаковић, Дејан; Грубић, Јасна 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
138 Грујић Драган Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац/наставник Професор техничког образовања - VII1; Мастер професор технике и информатике за електронско учење (300 ESB) Универзитет у Крагујевцу Факултет техничких наука Чачак Техника и информатика (основне студије); Техника и информатика - мастер за електронско учење (мастер студије) Основне студије по старом програму (професор техничког образовања) завршене 2006. године; Мастер студије (мастер професор технике и информатике за е-учење) по новом програму завршене 2011. године -Аутор и реализатор предавања са дискусијом за наставнике "Технике учења" -Завршен акредитовани програм стручног усавршавања "Интерактивним учењем до функционалног знања" -Завршен акредитовани програм стручног усавршавања "Примена слободног софтвера у настави" -Завршен акредитовани програм стручног усавршавања "Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби" ОШ "Милисав Николић", професор техничког и инф. образовања 3 ОШ "Свети Сава" , професор техничког и инф. образовања,професор информатике и рачунарства, професор дигиталне писмености (ФООО) 8 Објављен стручни рад под називом „Дидактичко – педагошки принципи креирања електронске наставе у систему за е-учење Мудл“. Стручни рад је објављен у Зборнику радова на акредитованој научној конференцији „Примена слободног софтвера у образовању“ са међународним учешћем. Објављен стручни рад под називом „Примена савремених образовних технологија у настави техничког и информатичког образовања“. Стручни рад је објављен на конференцији - међународном научном скупу „Техника и информатика у образовању 2016“ Објављен стручни рад у улози коаутора под називом „Нове професионалне улоге наставника у електронском учењу“. Стручни рад је објављен на међународној научној конференцији „THE TEACHER OF THE FUTURE“ у Драчу Објављен стручни рад под називом „Информационо – комуникационе технологије у настави техничког и информатичког образовања“. Рад објављен у зборнику радова „Дигитални час“ Објављен стручни рад под називом „Комуникација као средство за покретање мотивације у е-учењу“. Чланак је објављен у стручном међународном часопису Balkan Distance Education Network Пројекат од националног значаја „Друга шанса“ – пројекат функционалног основног образовања одраслих; Позиција: члан тима - наставник за предмет дигитална писменост Национални тим у пројекту за подршку учешћа Републике Србије у тематским групама Европске уније Отвореног метода координације у области образовања и обуке – Национална група за образовање одраслих; Позиција: члан тима Пројекат од националног значаја „Улога школе у превенцији електронског насиља“, у организацији Удружења професора информатике Србије, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Позиција: координатор Међународна завршна конференција: Пројекат „Друга шанса“ – Развој система функционалног основног образовања одраслих; 12. 09. 2013. године, Београд, Излагање у оквиру панел дискусије „Имплементација и постигнућа ФООО – добробит за све укључене“ у Србији Други менторски састанак „Услуге професионалне оријентације на локалу“; 26. 02. 2013. године, Пожаревац. излагач Стручно предавање за наставнике на тему „Технике учења“; Пожаревац, 03. 11. 2015. године, аутор, предавач 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Функционално основно образовање одраслих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Грујић Снежана професор филозофије, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет филозофија 1990. Универзитет у Београду Филозофски факултет Тема докторске дисертације би требало да буде званично одобрена у наредном периоду (испитном року) етика израда дисертације је у току Докторандкиња Филозофског факултета у Београду, одсека за филозофију , на завршној години студија, са положеним свим испитима на докторским стдијама и у фази израде докторске дисертације. Од осталих (многобројних) едукација бих издвојила две: а) десетодневни: Seminar in Holocaust Studies for educators from Serbia, Yad Vashem, Jerusalem, 2009. б) а) петнаестодневну обуку за тренере акредитованог програма за групни рад у са елементима психодраме , Републичког завода за социјалну заштиту , чији сам акредитовани тренер и постала, 2008.године Друга крагујевачка гимназија - тренутно запослена на месту наставника филозофије 24 (од 199 Машинско-саобраћајна школа "Застава" у Крагујевцу, на месту професора марксизма 1 (од 1990 НВО "Оаза сигурности" у Крагујевцу, сарадница у психо-социјалном раду са жртвама насиља у породици и пројектима у вези са родном равноправношћу 8 (од 2008 "Алтернативни круг - центар за едукацију, комуникацију и истраживања", Крагујевац, сарадница 8 (од 1999 НВО "АЦЦД" (Асоцијација за креативну комуникацију и дебату) УБеограду, сарадница 4 (од 2001 (НЕ)МОГУЋНОСТ ДЕФИНИСАЊА УМЕТНОСТИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КЛАСТЕР ОБЈАШЊЕЊА И ДИСЈУНКТИВНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ, Наслеђе, број 25,ФИЛУМ Крагујевац, 2013. GENDER AND VISUAL ARTS IN SUMADIJA REGION, у Mind the gap(s) - тематском међународни зборнику Института за филозфију и друштвену теорију,Београд, 2015. ПРОМЕНА РОДНОСТИ, ГОВОРНИ ЧИНОВИ И ЗНАЧЕЊЕ, у зборнику радова са међународне конференције: Језик, књижевност, значење, Универзитет у Нишу, 2016. ЕТИИКА БРИЖНОСТ ИЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕИМЕНОВАЊЕМ, у зборнику радова са међународне конференције: Језик, кљижевност, дискурс, Универзитет у Нишу, 2015. ВОДИЧ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, издање РОК-а Београд, коауторство са наставницима укљученим у реализацију пројекта, Београд, 2006. „Информациона и комуникациона платформа у социјално-здравственом сектору Србије 2008-2009“ партнерство „Адра“ Србија, „Адра“ Праг и „Оаза сигурности“Крагујевац - координаторка пројекта Акредитован семинар “Мој ученик – жртва, починилац или посматрач насиља”, ЗУОВ, ауторка и реализаторка програма Акредитовани програм „Сигурна кућа – рад у центру за жртве породичног насиља“, Републички завод за социјалну заштиту, ауторка и реализаторка Међународна научна конференција "Mind the gap(s)", април 2013, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, учесница и презентерка коауторског рада Међународна научна конференција: Језик, књижевност, дискурс, април 2014, Филозофски факултет у Нишу, учесница и презентерка сопственог ауторског рада Међународна научна конференција: Језик, књижевност, значење, април 2015, Филозофски факултет у Нишу, учесница и презентерка сопственог ауторског рада 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Илић Снежана ОШ“Прва војвођанска бригада“ Нови Сад, психолог школе diplomirani VII1 Новосадски универзитет Филозофски факултет дипломирани психолог 1999 / / / / Национални сертификат за психотерапију- сертификовани терапеут системске породичне терапије ОШ"Прва војвођанска бригада" 1 ОШ"Десанка Максимовић" 15 / / / / / / / / / / / / / / „Упознај себе кроз Теслин чаробни свет“, Нови Сад 2006, ЦИП- Библиотека Матице српске, ИСБН 86-86601-00-6 "Савремени екстерни и интерни дефибрилатори-роботи са измењеним првим законом роботике: технолошки, психолошки и етички аспекти" Срдић С., Шанта Ч., Илић С., Шапоња Н., Чанковић З., Ковачевић Д.. Кардиологија Нови Сад, 2001. (суппл 1) :29а / / / „Развој волонтерског рада код деце и омладине на територији земаља западног Балкана као средство припреме за деловање у демократском друштву“, координатор у школи, реализатор радионица „Млади у акцији-ширење међунационалне толеранције“, аутор пројекта, реализатор предавања и радионица „Безбедно дете пре свега-превеција насиља над децом“, аутор пројекта, реализатор предавања, трибина и радионица „Образовање за људска права-допринос оснаживању деце и образовање за одговорну грађанску иницијативу, Међународни састанак волонтера, Словенија 2010, Представник Србије / / 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Илијевић Јасмина ОШ ,,Бора Лазић ,, Влашка diplomirani VII1 Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет,Јагодина проф.разредне наставе 2002 Енглески језик ( виши ниво ) Рад на рачунару (МS Office , Powerpoint, Front page ,internet ) OШ ,, Живомир Савковић ,, Ковачевац , наставник српског језика , професор разредне наставе 1,5 ОШ ,, Момчило Живојиновић ,, Младеновац,професор разредне наставе мање од го ОШ ,, Бора Лазић ,, Влашка ,професор разредне наставе 12 Песма ,, Виле чаробнице ,, у међународној збирци песама ,,Загрли живот ,, Удружење Балканских уметника Драмски текст ,, Јоца и рачунар ,, у збирци драмских текстова ,, Драмски текстови за децу ,, Друштво учитеља Лесковца ,, Јоца и рачунар ,, ,,Срећна Нова година ,, на сајту Клета Координатор при Друштву учитеља Београда Члан тима за самовредновање Конференција о инклузивном образовању , 2014, Београд ,учесник Нове технологије у образовању ,2016,Београд,учесник Први симпозијум Друштва учитеља Београда, 2013,Београд,учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Ивановић Катарина ОШ "Стеван Дукић", Београд, (март 2008. године – сада) diplomirani VII1 Београдски универзитет Математички факултет Професор математике и рачунарства 2002 ОШ Филип Филиповић, Чачак, наставник математике 1 ОШ Танаско Рајић, Чачак, наставник математике 6 ОШ Стеван Дукић, Београд, наставник математике, наставник информатике и рачунарства 8 Часопис „Просветни преглед“, додатак „Педагошка пракса“, број 862, називи чланака: Математика криз игру Часопис „Просветни преглед“, додатак „Педагошка пракса“, број 863, називи чланака: Математика криз игру Часопис „Просветни преглед“, додатак „Педагошка пракса“, број 864, називи чланака: Математика криз игру VisMath Journal, Publisher: Mathematical Institute SASA, Belgrade, ISSN: 1821-1437, Issue: 16_1 називи чланака: Sierpinski triangle and pyramid Часопис „Просветни преглед“, додатак „Педагошка пракса“, број 949, називи чланака: Вишенаменска Пројект „Креативна школа 2011/2012. године“ (део Мicrosoft програма „Партнер у учењу“), Прва награда у категорији ,,радови за основну школу од V до VIII разреда'' Темпус поројект “Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities” Учесник Eвропске летње школе за визуелну математику и едукацију, 2013.год, Егер, Мађарска и Eвропске летње школе за визуелну математику и едукацију, 2014.год. Београд, Р. Србија, учесник ETwinning (интегрисан у program Eramsus+) Реализација сарадничких пројеката Sierpinski triangle and pyramid, The Closing Conference of the project Visuality & Mathematics, Belgrade, Serbia, September 17-19.2014, str.171. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Јемуовић Бранка Наставник географије, ОШ ,,Бора Станковић“ , XII београдска гимназија Дипломирани географ VII1 Универзитет у Београду Географски факултет Географија 1997. Дванаеста београдска гимназија , наставник географије 1997-2001. ОШ ,,Бора Станковић'' , наставник географије 2001-2012. ОШ ,,Бора Станковић'' и Дванаеста београдска гимназија, наставник географије од 2012. г Бировљев, Н., Јемуовић, Б. (2015). Интердисциплинарни приступ настави географије у основној школи. Зборник радова са IV Конгреса географа са међународним учешћем, Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе поводом 150 година рођења Јована Цвијића.Географски факултет у Београду, Српско географско друштво, Копаоник, 7-9.октобар 2015 Бировљев, Н. Јемуовић, Б. (2015). Ваннаставне активности у заштити животне средине –пример добре праксе. Зборнику радова са Еколошке конференције са међународним учешћем „Смедерево еколошки град“, Смедерево, 9. децембаар 2015. Birovljev, N., Marjanović, Z., Jemuović, B. (2015). Analysis environmental education in compulsory education of the Republic of Serbia and EU countries. Eight Interrnational scientific Conference“ Knowledge without borders“, 8-10. 04. 2016. Bansko, Bulgaria ЗУВКОВ, Педагошко друштво Србије у сарадњи са УНИЦЕФ-ом. пројекат “Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља“, 2014. година, рад у фокус групи ЗУВКОВ- пројекат ,,Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај обавезног образовања” (ИПА 2011)- током 2012.године, рад у фокус групи Бировљев, Н., Јемуовић, Б. (2015). Интердисциплинарни приступ настави географије у основној школи. Зборник резимеа са IV Конгреса географа са међународним учешћем, Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе поводом 150 година рођења Јована Цвијића.Географски факултет у Београду, Српско географско друштво, Копаоник, 7-9.октобар 2015, излагач Трибина, ,,Сви у школу, будућност за све'', 13.4.2011. Београд, учешће у дискусији Географски семинар ,,Настава географије и географија становништва'', 19.3.2016., учешће и дискусија 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 Јовановић Ана ОШ „Вељко Дугошевић“ magistar Београдски универзитет Филолошки факултет Српски језик и књижевност 2003 Београдски универзитет Филолошки факултет Испољавање разлика у говору дечака и девојчица основношколског узраста Наука о језику 2011 Основна школа "Мирко Јовановић", наставник српског језика 3 Основна школа "Вељко Дугошевић", наставник српског језика 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Јовановић-Мастиловић Ивана Математичка гимназија мастер Београдски универзитет Електротехнички факултет Рачунарска техника и информатика 1993 Математичка гимназија, наставник 8,8 Енергопројект-Енергодата, програмер, пројект менаџер,директор продаје 13,5 Институт за телекомуникације и елекронику-ИРИТЕЛ, инжењер, пројектант,програмер 1,1 9. Боградска гимназија и 3. Београдска гимназија, наставник 0,5 Један формални приступ реализацији едитора модела објекти-везе - ЕТРАН Надзор и управљање телекомуникационих уређаја помоћу рачунара - ТЕЛФОР Свичинг центар мреже банкомата-ИНФОФЕСТ Самоуслужни банкарски сервиси-ИНФОФЕСТ Информациони систем Поште Црне Горе-ИНФОФЕСТ Информатичка обука запослених у смислу познавања рада и програмирања База података- Секретаријат за Развој републике Црне Горе-Реализатор курсева InformixSQLi Informix4GL -предавач Летња школа програмирања за 100 ученика основних школа под покровитељством Министарства Телекомуникација Републике Србије-Реализатор курса -предавач Курсеви Microsoft Word, Excel, ИКТ-Енергопројект-Енергодата, реализатор курсева,предавач 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Јовановић Мерима ОШ``Дринка Павловић``, Београд diplomirani VII1 Учитељски факултет проф.разредне наставе 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Јовановић Живко Научни сарадник, Лабораторија за молекуларну биологију биљака, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду доктор наука Универзитет у Београду Биолошки факултет Молекуларна биологија и физиологија 2007 Универзитет у Београду Биолошки факултет Улога транскрипционог фактора DREB2A и малих РНК miR398a/b и miR408 у одговору грашка (Pisum sativum L.) на дехидратацију молекуларна биологија 2013 Научни сарадник, Лабораторија за молекуларну биологију биљака, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду 9 Rakić ,T., Lazarević, M., Jovanović, Ž., Radović, S., Šiljak-Yakovlev, S., Stevanović, B., Stevanović, V. (2014) Resurrection plants of the genus Ramonda: prospective survival strategies - unlock further capacity of adaptation, or embark on the path of evolution? FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, (2014), vol. 4. Vinterhalter, D., Vinterhalter, B., Miljuš-Djukić, J., Jovanović, Z., Orbović, V. (2014): Daily Changes in the Competence for Photo- and Gravitropic Response by Potato Plantlets. Journal of Plant Growth Regulation, 33: 3, 539-550 Vinterhalter , D., Savić, J., Stanišić, M., Jovanović, Ž., Vinterhalter, B. (2016) Interaction with gravitropism, reversibility and lateral movements of phototropically stimulated potato shoots. Journal of Plant Research DOI 10.1007/s10265-016-0821-4. Smykal, P., Jovanović, Ž., Stanisavlević, N., Zlatković, B., Ćupina, B., Đorđević, V., Mikić, A., Medović, A.(2014) A comparative study of ancient DNA isolated from charred pea (Pisum sativum L.) seeds from an Early Iron Age settlement in southeast Serbia: inference for pea domestication. Genetic Resources And Crop Evolution, 61: 8, 1533-1544. Jovanovic Z, Stanisavljevic N, Mikic A, Radovic S, Maksimovic V. Water deficit down-regulates miR398 and miR408 in pea (Pisum sativum L.). Plant Physiol Biochem 2014;83:26-31 / / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Калајџић Гојко Математичка гимназија, наставник математичке групе предмета доктор наука Универзитет у Београду Математички факултет теоријска математика 1971. Универзитет у Београду Математички факултет О прстенима хермитског типа и модули над њима / О неким применама линеарне алгебре Алгебра 1982. Природно-математички факултет, Београд, асистент приправник 4 Природно-математички факултет, Београд, асистент 8 Математички факултет, Београд, доцент 12 Математички факултет, Београд, ванредни професор 16 Линеарна алгебра, Завод за уџбенике, Београд, 2011. Алгебра, Завод за уџбенике, Београд, 2011. Линеарна алгебра - примери и задаци, Завод за уџбенике, Београд, 2013. Линеарна алгебра и геометрија, Завод за уџбенике, Београд, 2011. Об евклидовости матричних модулеи над данним евклидовим колцом, Сиб. Мат. Жур. 6 (1985) Подршка развоју људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капитала (Развионица, ИПА 011), члан радне групе за израду предмених исхода - Математика (2014) Алгебра и теорија бројева (2001.-2004), МПНТР, Руководилац пројекта Креативна школа, члан централне комисије (2005.- 2013.) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Каличанин Ђорђе Vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Beograd, predmet Strategijski menadžment doktor nauka Универзитет у Београду Економски факултет маркетинг 1996 Универзитет у Београду Економски факултет Формулисање и примена стратегија стварања вредности пословно управљање 2005 асистент - приправник, Економски факултет Београд - предмет Планирање и развојна политика предузећа 4 асистент - приправник, Економски факултет Београд - предмет Стратегијски менаџмент 4 доцент, Економски факултет Београд - предмет Стратегијски менаџмент 5 ванредни професор, Економски факултет Београд - предмет Стратегијски менаџмент 5 Ђуричин, Д., Јаношевић, С., Каличанин, Ђ. (2016). Менаџмент и стратегија, Економски факултет београд. Каличанин, Ђ. (2006). Менџмент вредности предузећа, Економски факултет Београд Каличанин, Ђ, Лончар, Д. (2013). Пословна економија - уџбеник за трећи разред средње економске школе, Датастатус, Београд Каличанин, Ђ, Стефановић, С. (2014). Пословна економија - уџбеник за други разред средње економске школе, Датастатус, Београд Каличанин, Ђ, Вељковић, С, Лончар, Д, Богетић, З. (2015). Пословна економија - уџбеник за четврти разред средње економске школе, Датастатус, Београд 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Караић-Шибалић Зорица Наставник математике, Економска школа, Ужице мастер Београдски универзитет Математички факултет Теоријска математика и примене 2013 Наставник математике, Економска школа, Ужице 18 Помоћник директора, Економска школа, Ужице 4 Обука 1000 наставника, аутор и реализатор РеЦеКо пројекат, члан Предлог образовних стандарда за крај општег средњег образовања за предмет Математика, 2013, Београд Питања у тестовима знања: завршни испити и међународна тестирања, 2014, Ужице Презентација програма сталног стручног усавршавања наставника "Писмени задаци и оцењивање у настави математике" 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Катић Мирјана Асистент на предмету математика, Пољопривредни факултет у Београду diplomirani VII1 Београдски универзитет Математички факултет дипломирани математичар 1999 Професор информатике у Земунској гимназији 2 месеца Асистент на предмету математика, Пољопривредни факултет у Београду 2 Професор математике, Математичка гимназија Београд 15 Збирка тестова из математике за Математичку гимназију,Завод за уџбенике 2011 1100 задатака са математичких такмичења ученика основних школа 2004-2013,ДМС Семинар: Математика у свету,организатор Математичка гимназија у Београду,предавач,од2006 до 2008 Члан државне комисије за такмичења из математике,ученика основних школа,од 2007 до 2011 Јуниорска математичка балканијада,Боеград,2015,организатор и прегледач задатака Прва женска олимпијада из математике,Кембриџ, 2012, лидер екипе Међународно такмичење из математике "Математички вишебој", Москва,2014,лидер екипе Међународно такмичење из математике "Архимед", Букурешт,2011,лидер екипе 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Кецман Милан Директор, Пета економска школа „Раковица“, директор школе magistar Универзитет у Београду Економски факултет Економска анализа и политика 2005. Универзитет у Београду Економски факултет Финансирање градских заједница - искуство Београда Економија, Микроекономија, Макроекономија, Јавна економија 2009. Пета економска школа Раковица, наставник економске групе предмета 8 Пета економска школа Раковица, директор 2 Кецман М. „Концепт финансирања локалне самоуправе у Републици Србији“, Индустрија бр. 2/2010. Економски институт, Београд, 2009. (категорија М24) Кецман М., „Промене у пореском систему Србије“, Рачуноводство 57(5-6), 69-80. Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2013. (категорија М52) Кецман М. „Анализа реформе пореза на имовину у Србији“, у Економска политика Србије у 2014. години, Могућности привредног раста у условима реформи и фискалне децентрализације, редактори Арсић М., Шошкић Д., Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука и Економски факултет Београд, 2014. (категорија М63) Тмушић М., Кецман М., „Реформа пореског система у Србији“, Српска политичка мисао, (3), 2015. (категорија М24) Раичевић Б., Кецман М., „Јавне финансије“, уџбеник за 3. и 4. разред средње економске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2015. (Решење министра просвете, науке и технолошког развоја број 650-02-86/2015-06 од 29.07.2015. године) Израда предлога наставног плана и програма за образовни профил Финансијски администратор, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2011., члан радне групе Стручни спољни сарадник за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и праћење и вредновање резултата коришћења уџбеника у средњим стручним школама од 2011., закључно са 2015. годином (стручна оцена 17 рукописа), Завод за унапређивање образовања и васпитања Стручни спољни сарадник за одобравањe програма и осталих облика сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину за област „Стручни предмети у средњем стручном образовању“, Завод за унапређивање образовања и васпитања 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Кировски Надежда Наставник српског језика у ОШ „Гаврило Принцип“, Земун (од 2014. и сада) diplomirani VII1 Univerzitet u Beogradu Филолошки факултет Југословенске књижевности и општа књижевност 1987. Jugoslovenski bibliografski institut, bibliograf 2 OŠ "Maksim Gorki", nastavnik srpskog jezika 2 OŠ "Miloš Cenjanski", nastavnik srpskog jezika 16 Gimnazija "Dr Kosta Cukić", profesor srpskog jeziika 7 OŠ "Gavrilo Princip" 2 Збирка задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању за школску 2015/2016. школску годину (и претходних, од 2010. као и за квалификациони испит 2002/2003 школске године Образовни стандардни за крај основног образовања (српски језик), 2010. Збирка модела задатака по нивоима постигнућа за трећи разред основне школе, 2006. Водитељ семинара: "Прмена образовних стандарда у фунцкији осигурања квалитета образовања одраслих", 2013/2014; "Обука запослених у образовању за остваривање завршног испита", 2010/2012; "Примена образовних стандарда за крај основног образовања", 2009/2011; "Имплементација курикулума", 2002/2003; Припремање програма и инструмената завршног испита у основном образовању (2010-2012), члан радне групе Прегледање уџбеника - усклађеност са стандардима у оквиру пројекта ЗУОВ-а Члан радне групе за припрему Анализе усклађености Програма за основну школу са Образовним стандардима, 2012. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Кнежевић Горанка Ванредни професор, Универзитет Сингидунум, Београд doktor nauka Универзитет у Београду Економски факултет основне студије -Маркетинг, магистарске студије - актуарство основне студије 1995.г., магистарске -2000.г. Универзитет у Нишу Економски факултет докторска теза - Рачуноводствене импликације вредновања финансијских инструмената у условима глобализације Рачуноводство 2007 Факултет за менаџмент, Универзитет БК, асистент приправник 4 Факултет за менаџмент, Универзитет БК, асистент 4 Универзитет Сингидунум, доцент 5 Универзитет Сингидунум, ванредни наставник 5 уџбеник- др Горанка Кнежевић, др Немања Станишић уџбеник др Зоран Петровић, др Горанка Кнежевић, др др Горанка Кнежевић, др Владан Павловић, Процена о Кнежевић, Г. Павловић В. Милачић С. Изазови имплем Кнежевић, Г. Релевантност извештавања о укупном ре Кнежевић, Г., Павловић, В. Процена очекиваних губитака у складу са МСФИ 9, Рачуноводство, Савез рачуновођа и ревизора Србије, мај 2016, стр 151-168 Кнежевић, Г., Павловић, В, Стевановић, С. (2015): New accounting rules for the recognition and measurement of financial instruments, Економски погледи, год 17 (3), стр 25-34 (прегледни чланак); Економски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Кнежевић . (2014): Релевантност извештавања о укупном резултату за инвеститоре, Рачуноводство, год 58(11/12), стр 24-37 (прегледни чланак) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Којић Радица Наставник географије, Основна школа „Ослободиоци Београда“, Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Географски факултет Географија 2003. Основна школа „Ослободиоци Београда“, Београд, Наставник географије 8 M.Pavlović, N. Vugdelija, R. Kojić: “The use of social networks for e learning improvement”, Hellenic Journal of Music, Education and Culture, GAPMET Publications, Volume 6, Article 3, November 2015, ISSN 1792-2518, http://www.hejmec.gr, pp. 37 - 51. N. Kojic, R. Kojic, N. Vugdelija, M. Brankovic, An ICT based approach to improving geography teaching, International Journal of Advanced Computer Technology (IJACT),ISSN:2319-7900, Vol. 4, No. 6, pp.9-13, 2015. A. Adžić, N. Kojić, R. Kojić, "Jedno rešenje web aplikacije za on-line učenje i testiranje", Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, 7. oktobar, Beograd, 2010. N. Kojić, R. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “SMS-WEB orijentisan servis za određivanje optimalne putanje baziran na Hopfildovoj neuralnoj mreži”, TELEKOMUNIKACIJE, Broj 3, pp. 71-80, 2009 N. Kojić, R. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Planiranje i izbor putne trase autoputa primenom neuralne mreže”, TELFOR, Beograd, 2007. N. Kojic, N. Vugdelija, R. Kojić, "Social networks in e education", V International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2015, pp. 286-291, Zrenjanin, October, 2015. M. Pavlović, N. Vugdelija, R. Kojić, „The use of social network for e-learning improvment“, International nad European trends in Education, September 26-28, Athens, Greece, 2014. R. Kojić, N. Kojić, „Use multimedia application for imprevenet of teaching geography in primary school“, Regional workshop E-learning in Balkan Academic institutions: Barriers, Challenges and Oppurtunities, Niška Banja – Serbia, 25-27september, 2009. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Кокерић Мирјана Лице математике, Центар за промоцију науке дипломирани VII1 Универзитет у Београду Математички факултет Рачунарство и информатика 2008 Додатно стечено неформанло образовање: Национално Акредитовани коуч О.Л.И. Психодинамског Интегративног Метода код Удружења за психотерапију, саветовање и коучинг Србије ( након завршене обуке за животног тренера О.Л.И. Метода, завршеног Уводног, Базичног, Напредног и Професионалног ( Мастер ) нивоа са укупно 456 часова едукације и 400 сати супервизираног рада са клијентима и личног рада. Едукација је завршена у оквиру ОЛИ Центра код ментора психолога, психотерапеута, креатора О.Л.И. метода и оснивача О.Л.И. Центра у Београду Небојше Јовановића. Едукација је акредитована код Европског удружења за саветовање тако да Национална лиценца води до Европске лиценце за коучинг. ОШ "Доситеј Обрадовић" Смедерево 1 ОШ "Бранко Радичевић" Смедерево 8 Члан мреже подршке инклузивном образовању, ИО мрежа 1 Акредитовани коуч ОЛИ психодинамског интегративног метода, Удружење за психотерапију, саветовање и коучинг Србије, 2008. 1 Лице математике, Центар за промоцију науке 1 Рад „Математика у свету око нас“ - Зборник радова ЗУОВ-а: „Сазнали на семинару применили у пракси“ 2012. Рад „Не признајем наставу која не васпитава“ – Зборник радова ЗУОВ-а: „Сазнали на семинару применили у пракси“ 2014. Рад „Размера у свету око нас“ – ( Друга награда ) База радова „Дигитални час“ 2015. Министарства трговине, туризма и телекомуникација Рад „Блог, Твитер и Фејсбук у настави“ - Зборник радова ЗУОВ-а: „Сазнали на семинару применили у пракси“ 2014. Рад - Резиме: „О.Л.И. психодинамски интегративни коучинг у раду са ученицима и наставницима“ - Зборник радова Првог конгреса за психотерапију саветовање и коучинг УПСКС-а. Пројекат „ Развионица – Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала Министарства просвете и Европске уније, период учешћа:од 18.12.2014. до 30.06.2015.год.Позиција: Експерт за обуку наставника на онлајн обуци 7.500 наставника ( Project Name: Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development. Project Partner: Ministry of Education, Science and Technological Development. Functional Title: Non-Key/ Junior Experts (130) teacher trainers – Master Trainers Team For empowering teachers and other pedagogical staff to apply and implement National Curriculum Framework (NCF) in Primary and General Secondary Education. ) Пројекат "Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција МИО и других запослених за ИО" који реализују Група МОСТ и Мрежа, уз подршку УНИЦЕФ-а и МПНТР. Позиција: члан мреже подршке инклузивном образовању МИО извршилац. Пројекат "Професионална оријентација у Србији - ГИЗ". Позиција: члан тима ПО, организатор реалних сусрета, радионица и посета менторске школе OШ "Бранко Радичевић" Смедерево Конференција драмског образовања и самобразовања "Како до драмских педагошких компетенција" 19.06. 2016. Београд, Дечији културни центар Београда. Аутор и водитељ радионице за час одељењског старешине или час грађанског васпитања: "Коучинг за развој целовитости личности код ученика" Сајам Нових технологија у образовању ( British Council ) 26.02.2016. - Штанд Министарства просвете: аутор и презентер презентације о употреби ИКТ-а у настави "ИKT на часовима одељењског старешине" ( након конкурса Министарства ) Други интернационални самит водећих наставника у Скопљу, 15.07. 2016. Аутор и водитељ радионице "Како бити у миру са собом и другима" Едукативне активности 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Колешан Сања Професор разредне наставе у ОШ „22. октобар“ diplomirani VII1, касније и Специјалистичке студије методике наставе математике Универзитет у Београду Учитељски факултет Професор разредне наставе 1998. редовне студије, а 2014. Специјалистичке студије методике математике ОШ "22. октобар", професор разредне наставе 17 "Дигитални час - примена ИКТ у настави", Зборник радова наградног конкурса Дигитални час у школској 2015/2016. години, министарство трговине, туризма и телекомуникације. "Буди безбедан", Просветни преглед, 30. oктобар 2015. година "Један огледни час из српског језика у првом разреду основне школе", Методичка пракса - часопис за наставу и учење, бр. 1, ст. 78, Београд, 2000. "Национални оквир за инклузију", Филозофски факултет у Београду, Институт за психолошка истраживања, октобар 2014. година, сарадник - истраживач "Мала школа бројева и слова", међународна организација за миграцију СВИФТ, 2012/2013. године, сарадник - истраживач "Знање за све", Министарство просвете и технолошког развоја у оквиру пружања подршке локалним заједницама за инкулзивно образовање "Дилс", 2011 - 2013. године, сарадник - истраживач "Школа и популациона политика", Завод за унапређивање образовања и васпитања", ОШ "Вук Караџић", 2016. године "Рад са талентованом и надареном децом", међународни скуп у ОШ "Вук Караџић", Сурчин, 2015. године "Методички аспекти наставе математике", Учитељски факултет у Београду, 2006. године 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Кончаревић Ксенија Филозофски факултет Универз. у Н. Саду, хонорарни проф.. doktor nauka УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Филолошки факултет РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ. 1987. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ СТРУКТУРА И САДРЖАЈ УЏБЕНИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ МЕТОДИКА НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 1997 ОШ ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ, БЕОГРАД, НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА 0,5 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, АСИСТЕНТ, ДОЦЕНТ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 14 ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, ДОЦЕНТ, ВАНРЕДНИ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 14 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ, ХОНОРАРНИ ПРОФЕСОР 7 САВРЕМЕНИ УЏБЕНИК СТРАНОГ - РУСКОГ ЈЕЗИКА: СТРУКТУРА И САДРЖАЈ. бЕОГРАД, 2002. САВРЕМЕНА НАСТАВА РУСКОГ ЈЕЗИКА: САДРЖАЈИ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ОБЛИЦИ. бЕОГРАД, 2004. НАСТАВА И МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ У 19. И 20. ВЕКУ: ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ. бЕОГРАД, 2010. НАСТАВА СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ФИЛОЛОШКИМ СТУДИЈАМА. ТЕОРИЈА И ПРАКСА, БЕОГРАД, 1996. САКРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА, НОРМЕ, ТРАДИЦИЈЕ, СРЕДСТВА. БЕОГРАД, 2014. ЗИМСКА ШКОЛА ЗА НАСТАВНИКЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, 1991-2000, ПРЕДАВАЧ ЕВАЛУАЦИЈА УЏБЕНИКА У ПРОЦЕСУ ЊИХОВОГ СТВАРАЊА, ЕКСПЕРТ ИНСТИТУТА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ, 2003. СКУПОВИ СЛАВИСТА СРБИЈЕ, ОД 1986 ДО 2015, ПРЕДАВАЧ РУСКИ ЈЕЗИК КАО ИНОСЛОВЕНСКИ, 2009-2015, ПРЕДАВАЧ НАУЧНИ СКУП СЛАВИСТА У ВУКОВЕ ДАНЕ, 1998-2015, ПРЕДАВАЧ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Косановић Брана Наставник биологије у СШ, рад у настави дiplomirani biolog VII1 Универзитет у Београду Биолошки факултет биологија-општи смер 1980 Образовни центар ПТТ ''НХ Мирослав Јовановић - Мими'' у Београду, наставник биологије 1 месец Образовни електротехнички центар ''Раде Кончар'' у Београду, наставник биологије 2 месеца Образовно-васпитна организација ''Др Душица Стефановић'' у Београду, наставник биологије 11 дана О.Ш. ''Влада Аксентијевић'' у Београду, наставник биологије 21 дан Ветеринарски факултет у Београду, асистент на катедри за Хранљиво, лековито и отровно биље 4 месеца Ветеринарски факултет у Београду, асистент на катедри за Хранљиво, лековито и отровно биље 2 године Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу, наставник биологије 6 месеци О.Ш. ''Стеван Дукић'' у Београду, наставник биологије и прве помоћи 3 године Медицинска школа ''Београд'' у Београду, наставник биологије 21 година Пројекат ИПА 2008 ''Развијање образовних стандарда за крај основног, општег средњег и средње стручног образовања'' за предмет Биологија, члан радне групе Пројекат ИПА 011 за припрему документа ''Анализа усклађености програма за основну школу са Образовним стандардима за крај основног образовања'' за наставни предмет Биологија, члан радне групе Пројекат ИПА 011 за Припрему предметних исхода за наставни предмет Биологија и Екологија и заштита животне средине у основном образовању, гимназији и општем образовању у стручним школама, члан радне групе 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Косорић Биљана Професор разредне наставе, ОШ“Зага Маливук“, Београ master Београдски универзитет Учитељски факултет Дипломске академске-мастер студије 2015. ОШ "Јован Поповић", Београд једна година ОШ "Лаза Костић", Београд три месеца ОШ "Зага Маливук", Београд шест година Promoting Equality, Access and Change in Education, Conference IV Међународни симпозијум "Корачам и слушам" Стручне трибине - Законски оквир који регулише образовно васпитни систем "Правилник и вредновању квалитета рада установа" и "Планирање стручног усавршавања" 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Костић Љиљана Редовни наставник железничког саобраћаја и др. стручних предмета у Железничкој техничкој школи diplomirani VII1 Универзитет у Београду Саобраћајни железнички 1995 Редовни наставник железничког саобраћаја и других стручних предмета у Железничкох техничкој школи 2 године Стручни сарадник у ЖТШ, наставник практичне наставе 1 година Израда технолошког процеса рада, Пословног реда и Упутстава о раду постројења железничких станица, редовно поучавање и провера стручне оспособљености радника - на пословима Водећи инжењер - технолога у предузећу Железнице Србије 8 година Оперативно руковођење на пословима шефа станице редовно и ванредно поучавање радника, рад на практичном оспособљавању ученика ЖТШ као и практична настава студената и ауторизација - дипл. инж. саобр. у предузећу Железнице Србије 6 година Оперативно праћење и руковођење железничким саобраћајем на подручју чвора Београд - на пословима заменик шефа секције за инфраструктуру чвора Београд за саобраћајне послове у предузећу Инфраструктура Железнице Србије 2,5 године Стручни сарадник и консултант при изради практикума "Технологија пројектне наставе", аутор М. Бањанин Рецензент уџбеника "Превоз путника", аутори М. Јефтић, Ж. Максимовић, М. Бањанин Школа као пробабилистички систем за конверзију информационих ресурса и знања појединца, часопис Синергија Пројекат матурских испита, ангажована у својству ментора Пројекат израде Програмског садржаја за образовни профил Транспортни комерцијалиста, израда програмских садржаја за саобраћајну групу предмета Пројекат преквалификације за занимање Саобраћајно-транспортни радник - маневриста, скретничар у својству предавача и испитивача на подручју бивше СРЈ Семинари везани за струлно усавршавање наставника при обављању образовно-васпитног рада 1997, 1998, 1999 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
163 Костић Веселин Наставник техничког образовања diplomirani VII1 Beogradski Саобраћајни железнички 1997 Наставник Техничког образовања 1 Предавач саобраћајних прописа -теоријски део испит 1 Предавач практичне наставе студентима железничког 3 Израда технолошког процеса рада, Пословног реда ст 8 Шеф станице-оперативно руковођење 2 Шеф станице-оперативно руковођење 2 Инспектор за превоз 4 Инспектор за саобраћајне послове 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
164 Костић Весна Професор историје у ОШ „Јован Дучић“ diplomirani VII1 Београдски универзитет Филозофски факултет Историја 1999 ОШ „Јован Дучић“, наставник историје 17 година ОШ „Јован Дучић“, наставник грађанског васпитања 1 година „Наполеон Бонапарта“, групни рад (корелација више предмета), база знања Креативне школе (2006/7) „Француска револуција“, групни рад (корелација више предмета), база знања Креативне школе (2007/8) „Циљеви наставе историје у Србији“, 2012, презентација на семинару, (http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=783%3Acouncil-of-europe-pestalozzi-programme-what-does-it-mean-to-think-historically&catid=46&Itemid=109&lang=en „Основни појмови хемије“, 2015, групни рад (корелација више предмета), треће место на конкурсу „Дигитални час“ у организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razred_7/Hemija/1416.html „Победа, али фер“, 2016, представа и радионица на конференцији „Драмско образовање и самообразовање“ Члан радне групе ЗУОВ за оцену уџбеника историје (2010-2016) Члан комисије ЗУОВ за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника за област Изборни и факултативни предмети (2014-2016) Члан комисије ЗУОВ за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставникa, васпитача, стручих сарадника и директора за област Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању (2014-2016) Семинар „Проактивни приступ учењу историје – нове методе и технике“, 2016, Београд, слушалац Семинар What does it mean to think historically? Pestalozzi Programme (Council of Europe), 2012, Nicosia, Cyprus, учесник и слушалац Конференција „Драмско образовање и самообразовање“, један од аутора и водитеља представе и радионице „Победа, али фер“, Београд, 2016. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Ковачевић Душанка Наставник математике у основним школама, последњих 24год у ОШ“Милош Црњанси“ Београд дипломирани VII1 Београдски универзитет Матаматички факултет математика 1985 ОШ Уједињене нације, наставник математике 4 месеца ОШ Јосиф Панчић, наставник математике 6 месеци ОШ Бановић Страхиња, наставник математике 3 месеца ОШ Владимир Назор, наставник математике 5 година ОШ Милош Црњански, наставник математике 24 године Додатна настава математика 5 збирка задатака, Креативни центар,решење број 650-02-00116/2010-06 од 30.06.2010. Математика- радна свеска за 8. разред-диференцирани приступ, Ученичка задруга ОШ Милош Црњански, 1996. каталогизација 372.851 075.2 076.1 Математика- радна свеска за 7. разред-диференцирани приступ, Ученичка задруга ОШ Милош Црњански, 1998. каталогизација 372.851 075.2 076.1 Математика- радна свеска за 6. разред-диференцирани приступ, Ученичка задруга ОШ Милош Црњански, 1998. каталогизација 372.851 075.2 076.1 Математика- радна свеска за 5. разред-диференцирани приступ, Ученичка задруга ОШ Милош Црњански, 1998. каталогизација 372.851 075.2 076.1 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања - израда задатака за пробни завршни испит, састављач задатака Рецензије за: Збиркe задатака за математику за 5. разред С. Огњановић и О. Тодоровић, Завод за уџбенике Београд - рецезент; Збирка задатака за математику за 6. разред С. Огњановић и О.Тодоровић, Завод за уџбенике Београд - рецезент; Математика за 8. разред уџбеник, С.Огњановић, Завод за уџбенике Београд - рецезент Peцензије за уџбеник и збирку задатака из математике за 7.разред М.Стојсављевић, Ј.Ранчић, З.Јончић, Креативни центар Диференцирани облик рада, јун 2014. Кративно перо, предавач Члан уредништва у Математичком листу - Друштво математичара Србије, 2001., 2002., 2003. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Ковачевић Тамара Наставник српског језика у ОШ „Зага Маливук“ дипломирани VII/1 Универзитет у Београду Филолошки факултет Српска књижевност и језик са општом књижевношћу 2006. ОШ ,,Зага Маливук" , наставник српског језика 8 година Унапређење квалитета наставе-развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ-реализатор Међународна научна конференција ,,Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању", 25. и 26. новембар 2011. у Београду( Привредна комора Србије), учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Ковић Милош Доцент, Одељење за историју, Филозофски факултет у Београду доктор наука Универзитет у Београду Филозофски факултет Општа историја новог века 1995 Универзитет у Београду Филозофски факултет Докторат: Бенџамин Дизраели и балканска политика Велике Британије (1874-1880). Магистарски: Западноевропске политичке идеје у "Српском књижевном гласнику" 1901-1914 Општа историја новог века 2006 Историјски институт Београд, истраживач - сарадник 4 године Филозофски факултет у Београду, одељење за историју, асистент 7 година Филозофски факултет у Београду, одељење за историју, доцент 9 Дизраели и источно питање, CLIO, Београд, 2007. Гаврило Принцип: Документи и сећања (приређивач и писац предговора), Прометеј и Радио-телевизија Србије, Нови Сад и Броград, 2014,1000. Предговор, ко је био Гравило Прнцип? 7-39 Руски некропољ у Београду: знамење историјског пријатељства (коуредник са М. Радојевић), фонд "Руски некоропољ", Београд, 2014, 374. Чланак: Руско-српске везе 1774-1914, 19-32 Русский некрополь в Белграде: Символ исторической дружбь, (коредактор са М. Радојевић), фонд " Русский некрополь", Белград, 2014, 374. Чланак: Русско-србские связи 1774-1914, 19-33 Србин 1903-1914: Историја идеја, приредио Милош Ковић, CLIO, Београд, 2015, 861, аутор текстова: "Предговор", 9-23; "Либерализам", 153-201; "Национализам", 202-269; "Јован Скерлић", 536-587; Члан стручног има Завода за унапређивање образовања и васпитања на изради наставног програма предмета Историја за основну школу (2007-2009) Члан радних група Завода за унапређивање образовања и васпитања за давање стрлчне оцене квалитета рукописа уџбеника за основну и средњу школу (2010-2015) Члан централне комисије за акредитацију програма стручнох усавршавања наставника (2016) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Крстић Доста Наставник практичне наставе, Школа за дизајн текстила-Београд diplomirani VII Универзитет у Новом Саду Технички факултет‘‘Михајло Пупин’’ Дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће 2008 Школа за дизајн текстила, наставник Практичне наставе 23 Радна група за израду приручника о полагању матурског испита за програм огледа Моделар одеће и Конфекционар текстила, Завод за унапређивање образовања и васпитања, школска 2009/10 година, сарадник Радна група за израду приручника о полагању матурског испита за програм огледа Mодни кројач, Завод за унапређивање образовања и васпитања, школска 2011/12 година,сарадник Радна група за ревизију наставног плана и програма и увођење у систем огледних смерова Моделар одеће, Дизајнер одеће и Модни кројач , Завод за унапређивање образовања и васпитања, школска 20014/15 година, сарадник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
169 Крупеж Оливера ОШ „Милица Павловић” Чачак, наставник magistar Универзитет у Приштини Филозофски факултет Приштина Југословенска књижевност и српски језик 1988 Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Источно Сарајево Анализа лектире у наставним програмима за више разред основне школе Наука о књижевности 2011 ОШ „Драгојло Дудић“ Мионица,наставник 8 м ОШ „Ђенерал М. Катанић“ Бресница, наставник 8 м ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће, наставник 2 СШ Техничка школа Чачак, наставник 5 м ОШ „Милица Павловић“ Чачак, директор 4 ОШ „Милица Павловић“ Чачак, наставник 20 Крупеж, О. (2016). Методички приступи шаљивој народној причи Еро с онога свијета у читанкама и приручницима за основну школу, Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХII/2, (3–17). Крупеж, О. (2015). Именски предикат као језичка и стилска појава – компаративни приступ у уџбеницима за основну школу, Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХI/1, (3–21). Крупеж, О. (2014). Песма нас је одржала – њојзи хвала! Књижевност и језик, бр. LXI/3–4, (385–399). Крупеж, О. (2014). Методичка апаратура уџбеника као полазиште за наставну интерпретацију Петраркиног LXI сонета, Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХ/2, (3–13).. Крупеж, О. (2013). Методички приступ песми Светли гробови у читанкама за осми разред, Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХ/5, (25–35). Пројекат МПН Подршка развоју људског капитала и истраживању (ИПА 2011), Компонента 1 – Образовање Завод за вредновање образовања и васпитања – пројекат Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања, водитељ фокус групе за ревизију стандарда; 2012. Пројекат образовно-васпитног рада Сајам школског издаваштва 2012, 2013. и 2014. МПНТ РС, Школска управа у Чачку. Члан Радне групе МПНТ за израду стручног упутства о начину израде школске документације, 2014. Х Симпозијум са међународним учешћем Васпитач у 21. веку (29. 3. 2014. Сокобања). Свевремене идеје Јана Коменског о образовању и васпитању, Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија; излагач 18. конгрес Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних (31. 8. 2014. Београд), Лексичка структура Глишићеве приповетке Прва бразда у контексту језичких могућности ученика,Савез славистичких друштава Србије: Филолошки факултет; излагач Наука и савремени универзитет 3, (16. 11. 2013. Ниш). Нормирање базичних знања, умећа и резултата учења, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; излагач 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Лакићевић Светлана Наставник српског језика у ОШ „Јосиф Панчић“, Београд од 2015 и сада master (diplomirani VII1) Универзитет у Београду Филолошки факултет Југословенске књижевности и српскохрватски језик 1988. ОШ "Јосиф Панчић", Београд, наставник спрском језика 15 Центар за професионални развој запослених у образовању, Београд 1 ОШ "Јосиф Панчић", наставник спрском језика 2 Наставник допунске настава на српском језику, Швајцарска 3 ОШ "Јосиф Панчић", Београд, наставник спрском језика 4 Наставник допунске настава на српском језику, Француска 2 ОШ "Јосиф Панчић", Београд 1 Образовни стандарди за крај основног образовања (српски језик) Збирка задатака за завршни испит 2015/16. Збирка задатака за завршни испит 2014/15. Критеријумски тест за седми разред Збирка задатака за квалификациони испит 2002/2003. Члан тима за израду сценарија за семинар обуке наставника "Примена образовних стандарда" Члан тима за усаглашавање докумената Програм рада за српски језик и Образовни стандарди за крај основног образовања Члан тима за израду Образовних стандарда за крај основног образовања Усаглашавање докумената Програм рада за српски језик и Образовни стандарди за крај основног образовања, 2011. У Београду, учесник у раду 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Лазаревић Весна Наставник српског језика дипломирани VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет проф.разредне наставе 1999. год. Специјалиста методике наставе математике наставник српског језика у Основној школи "Боривоје Ж. Милојевић" 2 наставник музичког, ликовног и техничког образовањаод 5 до 8 разреда ,и историја и географија 1 час u 5 разреду 1 наставник математике од 5 до 8 разредаи физике од 6 до 8 у Основној школи "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ 6 учитељ у Основној школи "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ 12 Индивидуализована настава Образовна технологија број 2 Београд, 2005, стр.47-60 Интердисциплинарни приступ настави-занимања људи, Образовна технологија број 3 Београд2012, стр. 377-392 У свету занимања, Креативна школа, 2 награда 2012/13, Радови у бази Креативне школе, Весела годишња трка, Временске прилике у башти Себичног џина, Свако треба да се брине о чистоћи околине Пролеће у мом крају, Дигитални час 1, Разноврсност животиња, Дигитални час 3, У здравом телу здрав дух, Дигитални час 4 Мерење дужине, 24. сабор учитеља Србије, Зборник акредитованог републичком стручног скупа, 2010. и Зашто лава боли глава - мерење дужине, септембар 2012, број 832, педагошка пракса Инклузија у пракси- Локални координатор, Савез учитеља Републике Србије 2016. god Сви у школу, будућност за све! - Локални координатор, Савез учитеља Републике Србије 2011.god. Супервизор на пријемним испитима 2011, 2012 год. ;Евалуација Клетових уџбеника 2011, 2012, 2013. год.Рецензија латинице ИК Логос 28. Зимски сусрети учитеља Радионица-Тродимензионални колаж-асамблаж-водитељ ,Дан стручног усавршавања у Крупњу 2016. сабор учитеља Републике Србије и Смотра добре учитељске праксе 2009.-2016презентер Примери добре праксе- трибина, аутор рада и презентер, Савез учитеља Републике Србије 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Мадарас Силађи Розалија Редовни професор, ПМФ Нови Сад, 1999-данас доктор наука Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет проф.математике 1984 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Универзално-алгебарски прилози алгебарској логици Алгебра и логика 1989 Природно-математички факултет, Нови Сад, асистент 5 Природно-математички факултет, Нови Сад, доцент 5 Природно-математички факултет, Нови Сад, ванредни професор 5 Природно-математички факултет, Нови Сад, редовни професор 16 Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад 1 Кораћ, Н., Р. Мадарас, Уџбеници математике за први разред, у монографији „Квалитет уџбеника за млађи школски узраст“, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2007, 133-149. Мадарас, Р., З. Лужанин, Уџбеници за трећи разред основне школе – из угла математике, у монографији „Квалитет уџбеника за млађи школски узраст“, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2007, 171-187. Мадарас, Р. Проблеми наставе математике и кула од слоноваче, Настава математике, 2011, LVI, No 3-4, 12-17. Мадарас, Р. Од скупова до универзалних алгебри, ПМФ Нови Сад, 2006. Мадарас, Р., Математика и музика, Тангента, 2010, 61, број 1, 1-10. Квалитет уџбеника за ниже разреде основне школе – Оглед 2 за 2005/2006. годину, бр. 050286/2а1. Алгебарске, логичке и комбинаторне методе за процесирање информација, Пројекат бр. 174018 Министраство просвете, науке и технолошког развоја, 2011-2016. Алгебарске структуре и методе за процесирање информација, Пројекат бр. 144011, МНТР, 2005-2010. Округли сто „Математика – од школског предмета до науке“, ПМФ Нови Сад, 2010, главни организатор Математика, психологија, педагогија, ПМФ Нови Сад, 2006, главни организатор 15th General Meeting of European Women in Mathematics, Barcelona, 2011. Barcelona, учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Макишова Ана Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет doktor nauka Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Словачки језик и књижевност 1985 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет у Новом Саду Придеви у словачком и српском језику лингвистика 2007 Филозофски факултет Нови Сад професор словачког језика 30 Komunikácia v materskej škole. 2011 Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. 2011 Názvy povolaní z aspektu rodu. In: Jezici i kulture u vremenu i prostoru, No.IV/2, 2015. Tvorenie feminatív a uplatnenie v praxi. In: Slavistika, No.18, 2014 Slovenske priezviská vo Vojvodinskom kontexte. In Jazykovedne študije XXXII, 2015. Припремање инструмената програма и реализација завршног испита у основном образовању (словачки језик) Словачки језик, књижевност и култура у Војводини у дијахроној перспективи, синхроним пресецима са становишта контекстуалне стратификације 2011-2015 Дискурзи мањинских језика, књижевности и култура у југоисточној и средњој Европи 178017 2011 – 2016 Акредитован семинар за наставнике на словачком језику, 28.3.2015. Бачки Петровац, предавач Акредитован семинар за наставнике на словачком језику, 5.9.2014. Ковачица Из ризнице мултијезичке Војводине. Језик - култура - друштво: систем родбинских односа у језицима националних заједница у Војводини. Нови Сад, 2015 1 1 1 0 0 0 0 0 1 ostalo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Максић Ана ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица, наставник историје diplomirani VII1 Београдски универзитет Филозофски факултет Историја 1997 ОШ Милена Павловић Барили наставник историје 3 Правно-пословна школа Београд, наставник историје 3 ОШ Иван Милутиновић, наставник историје 12 Стопама наших предака - Крф, предавач и васпитач Имплементација стандарда у наставни процес, 2014.г Истраживање и тумачење прошлости - мотивација за у Како мислити другачије - конвергентно и дивергентн 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Малетић Славица Асистент на Физичком факултету doktor nauka Univerzitet u Beogradu Физички факултет теоријска и експериментална физика 1999. Univerzitet u Beogradu Fizički fakultet "Проучавање утицала различитих третмана на спектралне и структурне особине ласерских кристала YAG, Al2O3 и SrTiO3" Fizika kondezovane materije 2011. asistent, Fizički fakultet 14 docent, Fizički fakultet 3 S. B. Maletic, D. D. Cerovic, F. S. Marinkovic, J. R. Dojcilovic, Dielectric and optical properties of a poly (ethylene terephthalate) membrane in the temperature interval 150–400 K, Journal of Applied Polymer Science, Volume 132, Issue S. Maletic, D. Maletic, I. Petronijevic, J. Dojcilovic, D. Popovic S. Maletic, D. M. Popovic, V. Cubrović, A.Zekic, J. Dojcilovic, Surface and crystalline analysis of aluminum oxide single crystal treated by quasistationary compression plasma flow, Materials Research Bulletin 47 (4), (2012) 963-966 ISSN 0025-5408 S. Maletic, D.Popovic, J. Dojcilovic, Dielectric measurements, Raman scattering and surface studies of Sm-doped SrTiO3 single crystal, Journal of Alloys and Compounds, Volume 496, Issues 1-2, (2010) 388-392. D. M. Popovic, J. S. Chai, A. A. Zekic, M. Trtica, M .Momcilovic and S. Maletic, Synthesis of silicon-based nanoparticles by 10.6 μm nanosecond CO2 laser ablation in liquid, Laser Phys. Lett. 10 (2) (2013) ISSN 1612-2011 Припрема предлога правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања у свим средњим школама за општеобразовни предмет – Физика (по решењу број2538-5/2012 од 27.11.2012. године) Давање мишљења о наставном плану и програму за предмете „Физика“ и „Примењене науке“, као и о нацртима наведених правилника у целини (по решењу број 754-6/2013 од 17.05.2013. године). 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Манић Весна ОШ „ Никола Тесла“ Београд – Раковица; радно место: наставник физике – , од 2003. до данас master Универзитет у Београду Физички факултет Општа физика-професор физике за средњу школу 2003 ОШ" Никола Тесла" Београ-Раковица,радно место: наставник физике-од 2003 до данас 12,5 година Средња музичка школа " Даворин Јенко",Београд-Раковица,радно место; наставник физике 6 месеци Електротехничка школа "Стари град"-Београд,радно место :наставник физике 4 године ОШ " Иво Андрић"-Београд-Раковица,радно место : наставник физике 3 године Средња машинска школа "Први мај", Нови Београд, наставник физике 2 године и 2 месеца / / / / / / / / 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Маравић Мирјана ОШ,,Никола Тесла" , наставник разредне наставе diplomirani VII1 Београдски универзитет Учитељски факултет 2006 ОШ "Никола Тесла", наставник разредне наставе 5 ОШ Коста Абрашевић, наставник разредне наставе 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Марић Биљана Хемијско-прехрамбена техн.школа Београд, наставник Рачунарсва и информатике;Пагошки саветник magistar Универзитету Новом Саду Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин проф.информатике 1996 Универзитет у Новом Саду Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин „Систем за електронско учење МООДЛЕ као саставни део информационог система школе Управљање и организација система образовања 2012 Машински образовни центар “Радоје Дакић“, Београд, наставник рачунарсва и информатике 1 година Хемијско-прехрамбена технолпшка школа, Београд, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник 19 година (и даље) мр Б. Марић, В. Јевтић. "Анализа дигиталне зрелости школа у Србији, са кратким попредбеним освртом на стање дигиталне зрелости школа у суседној Хрватској", 2015, Зборник радова, мр Б. Марић, В. Јевтић, „Утицај дигиталних квизова и кликера на мотивацију, трајност знања и активност ученика“ УДК:005.32:371.3, Универзитет у Крагујевцу Технички факултет Чачак, 2015.год, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“ . мр Б. Марић, В. Јевтић, „Компаративна анализа стратегија образовног одрживог развоја у мр Б. Марић, В. Јевтић, „Компаративна анализа стратегија образовног одрживог развоја у земљама западног Балкана“ VII научни скупу мр Биљана Марић, др Биљана Радуловић, „Study of e-Learning Implementation in Serbian Secondary Schools“ , International conference on information technology and development of education itro 2012 proceedings, University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Зборник радова: ISBN: 978-86-7672-167-2 мр Биљана Марић, др Биљана Радуловић, „Компаративна анализа информационих система у образовању на подручју западног Балкана“, УДК:004::37, Техника и информатика у образовању ,Универзитет у Крагујевцу технички факултет Чачак јун, 2012.год. Зборник радова: ISBN 978-86-7776-138-7 Координатор међународног пројекта „Food for all“. Пројеклат је реализован са две партнерске школе из Румуније и Бугарске а под покровитељасвом ACES – Академија централно европских школа 2015/2016 чија је тема била „Солидарност“. Веб место пројекта: http://www.aces.or.at/project-detail?projid=881; https://www.facebook.com/foodforallaces Пројекта ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитал“: Координатор Пројекта „Развионица –оглед“ у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи у Београду и један од 40 наставника реализатора обуке „Примена информационо-комуникативних технологија у настави“ за 4000 наставника из основних и средњих школа из Србије, изабраних на конкурсу ЗУОВ http://www.zuov.gov.rs/primena-ikt-rezultati-konkursa. TEMPUS пројекат, Мастер програм „Образовање наставника предметне наставе“ у оквиру реализације наставног предмета: „Школска пракса 2“, као наставник ментор студентима мастер програма „Образовање наставника предметне наставе“. мр Биљана Марић, Јасна Ристић, Нове технологије у образовању 2016, Београд, British Council, "Лабораторијске вежбе у инклузивном образовању уз помоћ андроид апликације". мр Биљана Марић, VI међународна конференција гимназија 3К - Култура Комуникација Компјутер, 6-7 новембар 2015.год. Нови Сад, рад:"Присуство апликацаија у облаку у наставном процесу", Зборник радова Конференције ISBN 978-86-906543-4-5). мр Биљана Марић, IV стручно-научни скуп са међународним учешћем "Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју"; 24-25. октобар 2015. Београд, Ресурсни центар за специјалну едукацију, рад "Хемијски експерименти коришћењем Phet симулација у инклузивном образовању“ Зборник резимеа ISBN 978-86-89713-02-2. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Марковић Мирјана diplomirani VII Универзитет у Београду Учитељски факултет 2006 ОШ"Коста Ђукић", Младеновац, професор разредне наставе 3 ОШ"Јанко Катић", Рогача, наставник музичке културе 2 ОШ"Јован Стерија Поповић", професор разредне наставе 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Матић Мирјана Професор разредне наставе,у Лазаревцу,ОШ“Дуле Караклајић“ diplomirani VII1 Београдски универзитет Учитељски факултет 2006 Завршена Средња музичка школа "Др В.Вучковић", као и природно математички смер IV београдске гимназије ОШ "Д. Караклаjић" професор разредне наставе 10 Даљине раздвајају,минијатуре спајају,координатор за своју школу 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Миладиновић Зоран Прва економска школа, Београд – наставник 1986. и сада diplomirani VII1 Београдски универзитет Правни факултет 1979. Финанијска школа Београд - наставник 4 Друга економска школа Београд - наставник 3 Друга економска школа Београд и Дванаеста београдска гимназија Београд - наставник 1 Прва економска школа Београд - помоћник директора 4 Прва економска школа Београд - наставник 30 Председник градског фонда средњег усмереног образовања 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Миленовић Светлана ОШ “Војвода Степа”, Кумодраж master Универзитет у Београду Филолошки факултет Српска књижевност и језик 31.10.2000. ОШ “Војвода Степа”, Кумодраж 3 годинe ОШ “Ђура Даничић”, Мештровићева 19а 12 година Едукатор у програму, Креативан рад са децом на превенцији злоупотребе ПАС 5 година Члан тима за прегледање уџбеника у Заводу 3 године INSADA Working Creatively with Children on Drug Prevention Републички зимски семинар Члан тима за прегледање уџбеника Едукатор на зимским сусретима учитеља у Шапцу Ментор студентима четврте године опште лингвистике Филолошког факултета Сарадник на реализацији пројекта “Здраво растимо” 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Милићевић Вера 2003 – 2016 Техничка школа, Лозница – наставник стручних предмета грађевинске струке diplomirani VII1 Универзитет у Београду Грађевински факултет Одсек за конструкције, смер за бетонске конструкције 1991 1991 – 2000. Техничка школа „Вујо Матић“, Лозница –наставник стручних предмета грађевинске струке 9 2000 - 2003. Средња стручна школа у Јањи (Република Српска)- наставник стручних предмета грађевинске струке 3 2003 – 2016 Техничка школа, Лозница – наставник стручних предмета грађевинске струке 13 Објављен рад у „Просветном прегледу“ у делу: Добри примери педагошке праксе под именом „Обновите енергије“ , Просветни преглед, 25.9.2014. „Употреба веб алата за имплементирање нових сазнања“. Рад је одштампан у Зборнику радова акредитоване конференције „Примена слободног софтвера у образовању“ на стр. 112-119. Сремски Карловци 30.01.2016. Зборник се може наћи на линку: http://slobodansoftverzaskole.org/konferencija/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=455 Аутор блога из области грађевинарства: “Надградња“. https://nadgradnja.wordpress.com/ Објављен чланак у „Просветном прегледу“ „Шеснаест величанствених“ у коме је кратак преглед о сваком добитнику награде Најбољи едукатори 2015, међу њима је кратак опис и мог рада у школи. Просветни преглед, 17-24. 12.2015., насловна страна http://www.prosvetni-pregled.rs/vesti/item/410-sesnaest-velicanstvenih Аутор акредитованог семинара за наредне две школске године под именом „Зелена градња у веб окружењу“ у сарадњи са ОКЦ (Образовно креативним центром, Бор) на линку: http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=654&godina=2014/2015 Образовни портал „Клик до знања“ намењен свим наставницима у Србији, администратор за област грађевинарство: http://klikomdoznanja.edu.rs/index.php/kontakt Са звањем педагошког саветника учествујем у пројектима који подижу квалитет педагошке праксе у мојој школи и локалној средини, линк: https://tehnickaloznica.wordpress.com/2016/05/26/45-%d1%92%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80/ Конференција „ Примена слободног софтвера у образовању“ , 30.јануар 2016. Сремски Карловци, учесник и излагач. Рад је на стр. 112-119. http://slobodansoftverzaskole.org/konferencija/dokumenti/Zbornik-radova-UPIS-2016.pdf Стручни скуп „Вебциклопедија 2: Изокренута учионица и веб алати за њену примену“, од 16. априла до 16. маја 2015. године, онлајн, учесник. на линку: https://sites.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/vebciklopedija/strucni-skupovi/letne-i-zimske-skole/vebciklopedija2 Републичка такмичења геодетских и грађевинских школа Србије, ове године и као члан комисије за прегледање радова. Као ментор имам три освојене награде на Републичким такмичењима из предмета: Примена рачунара у грађевинарству ( 2006. 2008. 2015.) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
185 Милин Снежана професор српског језика у ОШ „Ослободиоци Београда“, Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет Српска књижевност и језик 2002. асистент тим лидера у Саветодавном центру за економска и правна питања, Београду једна професор српског језика у ОШ „Ослободиоци Београда“, Београд тринаест Снежана Милин (2015) “Дечак који пева у школском хору и свира у музичком бенду“, У: Милена Јеротијевић и Сњежана Мрше (прир.) Приручник за прилагођавање приступа образовању ученика из осетљивих група са примерима добре паксе: Буквар инклузивног образовања (стр. 44-46). Професионална оријентација у Србији–члан Тима за професионалну оријентацију „Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву"- учешће у реализацији микроетнографског истраживања у основној школи 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Милосављевић Александар Наставник Техничког образовања дипломирани VII1 Унуверзитет у Крагујевцу Технички факултет, Чачак Професор техничког образовања 2006 Прва основна школа краља Петра II Ужице Професор ТИО 14 Прва основна школа краља Петра II Ужице Професор рачунарства и информатике 6 Приватна школа рачунара информатички курсеви ECDL 6 Овлашћени ECDL испитивач Низ пројеката рађених у школи Техника и информатика у образовању -Технички факултет Чачак Техника и информатика у образовању -Технички факултет Чачак 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Милошев Милка Професор економске групе предмета, ЕТШ Јован Трајковић Зрењанин дипломирани VII Универзитет у Београду Економски факултет општа економија - индустрија 1987. - Овлашћени рачуновођа ЕТШ "Јован Трајковић", Зрењанин, наставник економске групе предмета 27 Гтз пројекат реформе средњег стручног образовања - аутор матурских задатака Техничка подршка за инклузију Рома“ (TARI) - учесник обуке за ментора Економске неједнакости и нови социјални ризици, 2016. ЕТШ "Јован Трајковић", учесник Електронско пословање, 2016. ЕТШ "Јован Трајковић", учесник Савремени приступ образовању у области економије, финансија – студија случаја, 2015. ЕТШ "Јован Трајковић" , учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 секретарско пословање, канцеларијско пословање, пословна кореспонденција, област - учење система слепог куцања, практична настава - трговци, техника продаје 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Милошевић Александра Агроцентар-хем“ д.о.о. систем администратор diplomirani VII1 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет дипломирани математичар 1994 Агроцентар-Хем д.о.о.,Нови Сад, систем администратор 9 OШ Жарко Зрењанин, наставник математике 13 Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовањаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, мај 2014. активно учешће 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Милошевић Давид професор, ОШ ''Милоје Васић'' Калуђерица, наставник географије diplomirani VII1 Универзитет у Београду Географски факултет дипломирани географ 2003. OШ 'Кнез Лазар,' Лазаревац, наставник географије 1 ОШ 'Стеван Дукић', Београд, наставник географије 1 ОШ 'Алекса Шантић', Калуђерица, наставник географије 5 ОШ 'Милоје Васић', Калуђерица, наставник географије 6 Струни сарадник ЗУОВ-а 6 Предметни исходи у основном образовању, гимназији и општем образовању у стручним школама за образовни предмет ГЕОГРАФИЈА , члан радне групе 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
191 Минчев Вишња Наставник енглеског језика, Железничка техничка школа, Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет енглески јез. и књижевност 2001 Железничка техничка школа, наставник енглеског језика 14 Преводилац за енглески језик - freelancer 18 „Интердисциплнарна настава у мултимедијалном центру“ у Школска библиотека за 21. век, Друштво школских библиотекара Србије, Београд, 2014, ИСБН 978-86-917501-2-1 „Стручно путовање 2014“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2014 „Педагошки изазови одељењског старешинства“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2013 „Холокауст – култура сећања“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2013 „О Шекспиру и Хамлету“ , Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2013 Пројекат „Развионица“, коаутор примера добре праксе „7 лекција о Холокаусту“ у приручнику Оквир националног курикулума – основе учења и наставе, 2015 Научно-истраживачки пројекат „Подршка развоју информатичких компентеција запослених у образовању“, 2014, учесник Смотра стваралаштва школских библиотекара, 2013, Београд - коаутор рада „Билингвални час у мултимедијалном центру“, излагач Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, 2013, Београд - коаутор рада „Могућност примене корелације у настави књижевности – билингвални огледни час“, излагач, односно водитељ две радионице 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Мирковић Милица Младеновачка гимназија,проф.физике diplomirani VII Београдски Универзитет Физички факултет професор физике и хемије за основну школу 1996 Младеновачка гимназија, професор физике 1,5 година Зуботехничка школа, професор физике 1,5 година Школа за образовање одраслих "Ђуро Салај", професор физике 1,5 дана ОШ "Браћа Барух",професор физике 16 година Припрема предметних исхода у основном образовању, гимназији и општем образовању у стручним школама - ИПА 011 Развионица, обука за менторе 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Мишић Александра Наставник математике, ОШ „Ђорђе Крстић“ Београд дипломирани VII1 Универзитет у Београду Математички факултет Нумеричка математика 2000. ОШ "Ђорђе Крстић", наставник математике 14 "Поклони књигу школској библиотеци - социјални маркетинг", Зборник радова са републичке конференције КИА, ДШБС, 2012 "Подршка школи након спољашњег вредновања", писац задатака за иницијални тест за ученике 6. и 8. разреда, ЗУОВ, 2016. година "Школски календар сећања Дан по дан", национални пројекат реализован под покровитељством Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2014, референт за промоцију "Sierpinski Carpet Project", међународни математички пројекат, Универзитет у Алмерији, Шпанија, 2014. до 2016. године, учесник Стручни скуп - Конференција КИА, одобрен од стране ЗУОВ-а, децембар 2012. година, Београд, излагач Стручни скуп - Летња школа "Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави", одобрен од стране ЗУОВ-а, одржан путем интернета, мај 2014.године, учесник Стручни скуп - Правна заштита запослених у просвети, април 2013. године, Београд, учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Мишић Драгана Наставник историје у Шестој београдској гимназији diplomirani VII1 Београдски универзитет Филозофски факултет Историја 1987 Као сарадник ЗУОВ-а радила сам оцену квалитета уџбеника 2014. и 2015. године. Аутор и коаутор сам већег броја часова који се налазе у Бази знања "Креативна школа" и "Дигитални час" Добила сам трећу награду на конкурсу "Дигитални час 3" Била сам коаутор, реализатор и координатор семинара за наставнике историје "Примена интерактивних метода у настави историје" 2008/2009. Била сам реализатор и координатор семинара "Функционалност уџбеника историје за основне и средње школе" 2011/2012, 2012/2013. и 2013/2014. ОШ "Јелена Ћетковић", наставник историје 27 Шеста београдска гимназија (30%), наставник историје 7 Шеста београдска гимназија 1933. до 2015.Београд 2016. - приређивач Приручник за наставнике историје 2.разред природно-математичког смера, Нови Логос 2014. - коаутор Приручник за наставнике историје 3. разред друштвено-језичког смера, Нови Логос 2016. - коаутор Збирка задатака за завршни испит - коаутор задатака заисторију у периоду 2014-2016. В.Ст.Маријан, Историјска читанка за средњи век, Београд 2013. - рецензент - Пројекат 2.2. Припрема ученика за полагање завршног испита - припрема композитног теста (ИПА 2008)- члан тима за предмет ИСТОРИЈА Аутор пројекта обележавања 100 годишњице Првог светског рата у организацији Удружења наставника "Доситеј Обрадовић" који је подржало Министарство културе и информисања Како помоћи наставницима да развију потребне компетенције за наставу историје у дигиталном свету - учесник семинара Савета Европе и Министарства просвете Конференција: Велики рат - сто година после, 1.11.2014. у Шестој београдској гимназији - коаутор, реализатор и координатор Конференција: Велики рат - мали човек у Великом рату, 1.11.2015. у Шестој беогадској гимназији - коаутор, реализатор и координатор Оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје, учесник у организацији Министарства просвете 21. и 22. 12. 2013. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Митић Катарина Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Научни сарадни doktor nauka Универзитет у Београду Биолошки факултет Молекуларна биологија и физиологија 2004. Универзитет у Београду Биолошки факултет Модулаторна својства неуропептида Y (NPY) и њему сродних пептида у инфламаторном одговору пацова Експериментална биомедицина 2011. На завршној години студија на Биолошком факултету положила сам испит Методика наставе биологије са највишом оценом и посебном похвалом (овај предмет на смеру Молекуларна биологија и физиологија припада групи факултативних предмета). Од 2005. године лично реализујем припрему матураната за полагање пријемног испита из Биологије на Стоматолошком, Медицинском и Биолошком факултету, Универзитета у Београду, тако да сам детаљно упозната са наставним програмом и релевантним уџбеницима предмета Биологија за све разреде Гимназије Природно-математичког смера и средњих школа медицинског усмерења. У свом професионалном раду са студентима на Природно-математичком факултету, интензивно користим најновије уџбенике и стручне радове иностраних аутора (пре свега професора и истраживача универзитета САД-а) из области молекуларне медицине, биохемије и фармакодинамије. Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”, Београд, (Центар за имунолошка истраживања); Дипл. молекуларни биолог и физиолог/ Истраживач-сарадник 6 Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”, Београд, (Центар за имунолошка истраживања); Доктор биолошких наука/ Научни сарадник 2 Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; Доктор биолошких наука/ Научни сарадник 3 Mitić K, Stanojević S, Kuštrimović N, Dimitrijević M. Strain differences in peritoneal macrophage activity and susceptibility to experimental allergic encephalomyelitis induction in rats. Inflammation Research 56 (3): S495-S498, 2014. Mitić K, Stanojević S, Kuštrimović N, Vujić V, Dimitrijević M. Neuropeptide Y modulates functions of inflammatory cells in the rat: Distinct role for Y1, Y2 and Y5 receptors. Peptides 32: 1626-1633, 2011. Mitić K, Miletić T, Kovačević-Jovanović V, Kuštrimović N, Kosec D, Dimitrijević M, Stanojević S. Phenotype changes induced by immunization with encephalitogen affected the functions of peritoneal macrophages in two rat strains with different sensitivity to experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) induction. Acta Veterinaria 60: 105-121, 2010. Radulović NS, Zlatković DB, Mitić KV, Randjelović PJ, Stojanović NM. Synthesis, spectral characterization, cytotoxicity and enzyme-inhibiting activity of new ferrocene-indole hybrids. Polyhedron 80: 134-141, 2014. Radulović NS, Filipović SI, Zlatković DB, Đorđević MR, Stojanović NM, Randjelović PJ, Mitić KV, Jevtović-Stoimenov TM, Ranđelović VN. Immunomodulatory pinguisane-type sesquiterpenes from the liverwort Porella cordaeana (Porellaceae): The “new old” furanopinguisanol and its oxidation product exert mutually different effects on rat splenocytes. RSC Advances: 41847-41860, 2016. “Неуроендокрина модулација имунског одговора: улога симпато-адреномедуларног система”/145049/; 2008.-2012 . (ангажована као истраживач-сарадник) “Пластичност имунског система током старења: имуномодулаторни потенцијал естрогена”/175050)/; 2012.-2013. (ангажована као научни сарадник) “Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима”/172061/; 2013.- (ангажована као научни сарадник) 8. Светски конгрес о инфламацији, 16.06.-21.06.2007., Копенхаген, Данска; Орална презентација предавања у финалу такмичења за младе истраживаче- награђена првом наградом 26. састанак Европског друштва за изучавање макрофага и дендритских ћелија, 01.09.-03.09. 2012., Дебрецен, Мађарска; Коаутор постер презентације 45. Интернационални симпозијум о етарским уљима, 07.09.-10.09.2014., Истанбул, Турска; Коаутор постер презентације 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Митић Татјана Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, наставник Рачунарства и информатике diplomirani VII1 Универзитет у Нишу Електронски факултет Рачунарска техника и информатика 1994 Libis computers 3 Прва нишка гимназија "Стеван Сремац", наставник рачунарства и информатике 19 Татјана Митић: "Слободан софтвер у настави", Зборник радова конференције "Слободан софтвер у настави", Факултет техничких наука, 2012. Нови Сад, стр.52 - 56. Татјана Митић, Дарко Митић: “Програм за тестирање знања - ТЕСТ”, Зборник радова V конференције САУМ: Системи, аутоматско управљање и мерења, 2-3. октобар 1995, Нови Сад, Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења, стр. 358-360, 1995. Митић Татјана, Илић Драган, "Слободан софтвер и његова примена у образовању - примери из праксе", Зборник радова, акредитовао Завод за унапређење образовања РС 1818-4/2015 од 25.12.2015., стр. 106-111 Награда за „најбољег“ наставника који користи највише алата слободног софтвера у свим видовима наставнохг и ваннаставног процеса, УПИС, уз подршку Министарства уа телекомуникацију, Такмичење "Слободан софтвер у настави" Ангажована на оцењивању уджбеника за гимназије, ЗУОВ, 2012., 2013. Форум напредних технологија – Потенцијал Града Ниш OДС пројекат, агент промене, 2012-2015. (Open Discovery Space) "Модерни аспекти примене рачунарства" 2015., гимназија „Бора Станковић“ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Младеновић Ана Од 1.9.2004.год. до данас,ОШ „Бранко Миљковић“ – Ниш, учитељ diplomirani VII1 Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању проф.разредне наставе 2004 У школској 2014/15.год. стекла звање педагошки саветник. ОШ "Бранко Миљковић" Ниш, учитељ 12 ОШ "Бранко Миљковић" Ниш, педагошки саветник 1 Дружење са ватрогасцима – рад публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа учитеља Сеоско домаћинство – рад публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа учитеља Бајка о рибару и рибици – рад публикован у Бази знања Креативне школе Заједно до циља – рад публикован у Бази знања Креативне школе Амбијентална настава - рад публикован у Просветном прегледу Пројекат евалуације комплета уџбеника за 1. разред Издавачке куће Klett - евалуатор Пројекат – Истраживање образовно- васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице – Истраживање Описно оцењивање и извештавање у 1 .разреду основне школе – сарадник Сурс-а у наведеном истраживању Пројекат „Култура на ДАР 2“ – учесник у кампањи за промоцију културне баштине Републички скуп - Сабор учитеља, јун 2016.год. - Београд, модератор и презентер примера добре праксе Трибина - Примери добре праксе, 2014.год. - Економски факултет у Нишу, презентер примера добре праксе Трибина - Примери добре праксе, 2015.год. - Књажевац, модератор и презентер примера добре праксе 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Мусулин-Коларов Драгица Професор математике, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад, професор математике diplomirani VII1 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет проф.математике 1998. Медицинска школа "7.април" Нови Сад, професор математике 5 година Саобраћајна школа "Пинки" Нови Сад, професор математике 1 година ОШ "Васа Стајић" Нови Сад, наставник математике 16 година 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Нагулић Слађана Наставник разредне наставе у основној школи ,,Војвода Пријезда'' у Сталаћу master Универзитет у Приштини Учитељски факултет проф.разредне наставе 2005. ОШ ,,Војвода Пријезда'', Сталаћ, наставник разредне наставе 22 Установе културе у функцији образовања по моделу едукативног програма,,Завичајни појмовник'', 21.2.2016.,Јагодина,учесник Подучавањем до активног стицања знања ученика, 3.4.2016., Ћићевац,учесник Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву, 8.4.2016.,Крушевац,учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Најданов Ана професор техничког и информатичког образовања, ОШ ''Милоје Васић'' master Универзитет у Новом Саду Технички факултет „Михајло Пупин“ дипл.проф.технике и информатике 2014 ОШ "Алекса Шантић", професор техничког и информатичког образовања 3 ОШ "Милоје Васић", професор техничког и информатичког образовања 6 стручни сарадник ЗУОВ-а 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Најданов Нада Наставник енглеског језика ( Ош „Алекса Шантић“ у Београду ) diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет енглески јез. и књижевност 2010 ОШ "Алекса Шантић", Београд, наставник енглеског језика 5 ОШ "Бора Станковић", Београд, наставник енглеског језика 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Накић Марија ОШ „Стеван Синђелић“, Београд дипломирани VII1 Универзитет у Београду Математички факултет Професор математике и рачунарства 2007. Геодетска техничка школа, Београд; наставник математике и рачунарства и информатике 5 месеци Грађевинска техничка школа, Београд; наставник математике и рачунарства и информатике 8 година Ош " Стеван Синђелић" , Београд; наставник математике 1 година Облици и логичка структура наставе математикe, 18.10.2014., Математички факултет, Београд, слушалац Иновативне методе у настави математике у основној и средњој школи,14.1.2015., Београд, слушалац Савремени приступ настави геометрије, 15.1.2015., Београд, слушалац 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Нешић Јанаћковић Нина Прва економска школа у Београду ,Цетињска 5-7, наставник економске групе предмета diplomirani VII, master Универзитет у Београду Економски факултет општа економија 1994. год., 2013. год. Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама и Методе,технике и поступци превазилажења конфликта у процесу образовања, Сингидунум, 2012.год. и 2013.год. Прва економска школа Београд, наставник економске групе предмета 20 година Практично орјентисане методе у настави, Министарство науке и просвете, GTZ, Доситеј, учесник семинара учесник семинара Модернизација система средњег стручног образовања - реализација наставних програма, МНП, GOPA, учесник семинара рограма, учесник семинара Пројекат финансијског образовања за младе, Народна банка Србије, учесник , 2014.год. Мотивисаност професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама, 2012. год., Сингидунум Комуникација у наставном процесу и односима са партнерима средњих школа, 2013. год., Београдска банкарска академија Савремени приступи образовању у области економије,финансија и рачуноводства, 2014. год., Сингидунум 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Никлановић Мирјана Стручни сарадник – асистент приправник на предмету Методика наставе биологије Биолошког факултета Универзитета у Београду доктор наука Универзитет у Београду Биолошки факултет Екологија и заштита животне средине 2000. године Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију Докторска дисертација: Ефекти интердисциплинарног учења еколошких садржаја у гимназији Методика наставе биологије; Доктор методике наставе природних наука - биолошких наука 2015. година Диплома: Магистар биолошких наука, стечена је 2006. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду Биолошки факултет Универзитета у Београду: Стручни сарадник – асистент приправник на предмету Методика наставе биологије 4 четири Пољопривредна школа у Београду: наставник биологије 1 једна Седма београдска гимназија: наставник биологије и помоћник директора 5 пет Четрнаеста београдска гимназија: наставник биологије 5 пет Шеста београдска гимназија: наставник биологије 1 једна Шеста београдска гимназија: наставник биологије Никлановић M. и Т. Миљановић (2006): Ефикасност активног учења екологије у основној школи. Београд: Педагогија, 4: 506 – 511. Никлановић M. (2007): Биологија за други разред опште гимназије – Приручник за наставнике. Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства. Никлановић M. и Т. Миљановић (2009):Иновативни модели наставе и заштита животне средине. Нови Сад: Педагошка стварност, 1 - 2: 131 – 140. Niklanović, M., Miljanović, T., Pribićević, T. (2014): A model of interdisciplinary teaching of ecology in the high school. Arch. Biol. Sci. 66 (3), 1291-1297. Никлановић, М. (2015): Биологија 1 – Приручник за наставнике биологије за први разред гимназије. Београд: Klett. Трећи међународнии симпозијум – Технологија и информатика у образовању – изазов за 21. век., 2004.година, Београд: Институт за педагошка истраживања; Коаутор и излагач рада: Обрада и усвајање наставних садржаја биологије путем рачунара, као метода активног учења/наставе. Први конгрес биолога Србије са међународним учешћем, Палић: Универзитет у Новом Саду и Српско биолошко друштво; 2006. године; Коаутор и излагач рада: Ставови ученика о примени иновативног модела у настави биологије. XVII International ЕсоConference 2013, Environmental protection of urban and suburban settlements, Ecological movement of Novi Sad, Novi Sad; Коаутор рада: Interdisciplinary approach as Model for realization of ecology Curriculum 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Николић Биљана V Beogradska gimnazija, Beograd, profesor Магистар Београдски универзитет Физички факултет општи 1980 Београдски универзитет Физички факултет " Штарково ширење и померај спектралних линија Цд II " Спектроскопија 1995 Mашинска школа, Железник, професор 8 XIV београдска гимназија, Београд, професор 6 Грађевинско-техничка школа, Београд, професор 1 V београдска гимназија, Београд, професор 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Физичар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Николић Градимирка ОШ „Јастребачки партизани“ Мерошина diplomirani VII1 Универзитет у Приштини; Електротехнички факултет у Приштини; Технички факултет у Чачку Електроника и телекомуникације; Техника и информатика 2001; 2005 Педагошки саветник од јуна 2014. године Омладинска задруга Приштина, технички секретар 2 ПП Тргомен Приштина, комерцијалиста 0,6 ОШ Јастребачки партизани Мерошина, наставник ТИО и информатике и рачунарства 13 ОШ Јастребачки партизани Мерошина, педагошки саветник 2 Стручни рад „Примена ИКТ у настави“ - Зборник радова Дигитални час 2010/2011 Стручни рад „ Електричне машине“- Зборник радова Дигитални час 2011/2012 Стручни рад „Од програмирања до игре“- База знања Креативна школа 2012/2013 Стручни рад „ Хајде да се играмо програмирања!“-Зборник радова Дигитални час 2015/2016 Стручни рад „ Безбедност деце у саобраћају у школском окружењу“- Зборник радова Дигитални час 2015/2016. Електронско тестирање ученика седмог разреда за полагање завршног испита – ЗУОВ и Мајкрософт, реализатор Знањем за одрживи развој – Green Games национално такмичење за видео игру са најбољом еколошком поруком – Октопус и општина Мерошина, коаутор Радионица за наставнике Србије „Мarch in March“, у оквиру EУ пројекта „Учинимо науку атрактивном у школама“ Конкурс за најуспешније добре праксе држања наставе“), реализатор Конференција и семинар о употреби европских стандарда у информатичком образовању, 18.3.2015. Коларчев народни универзитет Београд, учесник Презентација примера добре праксе „Игрице у настави коришћењем Scratch програма“, 3.12.2015. у РЦ за стручно усавршавање наставника Ниш, реализатор Методика електротехнике у техничком и информатичком образовању, 23.1.2016. у ОШ Радоје Домановић у Нишу, учесник 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Новитовић Оливера Професор у ВПТС –Ужице за предмете;физичка металургија,прерада метала ,Комерцијално и царинско познавање робе,Заштита животне средине,Материјали ,Анализа и контрола ваздуха doktor nauka Беогрдаски универзитет Технолошко-Металуршки факултет у Београду металургија 1972. Беогрдаски универзитет Технолошко-Металуршки факултет у Београду Ојачавање легура Al-Li-Cu-Mg-Zr Технолошко - металуршко инжењерство 1994. Средња техничка школа Ужице 3 Висока пословно техничка школа Ужице 40 Висока пословна школа Београд 10 Ливница у Тополи 1 O.Novitović, Ž.Kamberović, A.Novitović, Effect of heating rate on precipitation of peak-aged Al-Li (8091) alloy- a quantitative approach, Metalurgija-Journal of metallurgy, Belgrade 2010. Tehnologija proizvodnje aluminijumom umirenog čelicnog lima korisćenjem metode teksturnih orijentacija (Ostvareno je regulisanje termomehaničkog rezima pomoću teksturnih orijentacija za potrebe zelezare Smederevo, 1984.) (R32). Supplement to the study of hardenes staghe dependence on temperature and thermal precipation time in alloy, Patented by Aluminium International Journal, Dusseldorf, 1991., Zasticen patent (R42). O. Novitović, B. Jordović - Termička obrada čelika, izdavač Tehnički fakultet Čačak, 1999.god. univerzitetski udzbenik. O. Novitović, D.Ranđić, A.Novitović, Zaštita životne sredine, 2010. Univerzitetski udžbenik, izdavač VPTŠ Užice Occupation safety and health - degree curricula and lifelong learning Projekat je registrovan pod brojem: REGISTRATION NUMBER: 158781 Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes (MCHEM) Projekat je registrovan pod brojem: REGISTRATION NUMBER: 511044-2010 TEMPUS PROJEKAT 517022 Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija iz Užica je partner u realizaciji Tempus projekta sa oznakom 517022. Multimedija i digitalna televizija Merenja i povratne informacije Assessment and feedback Olivera Novitović1 , Aleksandar Novitovic2, Vršac 2013. O.Novitović- Assessment and feedback Case study in High Technical School in Uzice, Serbia SPQ465 –INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES .55 Farm Drive Cumberland, Rhode Island 02864-3565 , November 2012 .IJAS Conferences Room Effect of heat treatment on precipitation of peak-aged Al-li (8091) alloy, professor Olivera Novitovic, PhD, Business-Technical College of Vocational Studies, Uzice, SERBIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
209 Нушић Владана Професо рачунарства и информатике у Филолошкој гимназији у Београду diplomirani VII1 Универзитет у Београду Математички факултет Нумеричка математика и оптимизација 2002 Филолошка гимназија у Београду, Професор рачунарства и информатике 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Опсеница-Грујић Маријета Наставник енглеског језика, Основна школа „Душко Радовић“, Нови Београд diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет Енглески језик и књижевност 1997 OШ "Душко Радовић", Нови Београд, наставник енглеског језика 11 ОШ "Ђуро Стругар", Нови Београд, наставник енглеског језика 1 Медицинска школа "Београд" 1,5 месец "SITTEC" д.о.о., преводилац за енглески језик 4 године Патентни инжињер Зоран Живковић, преводилац за енглески језик 3 године Патентни инжињер Зоран Живковић, преводилац за енглески језик 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Остојић Елеонора ОШ „Јосиф Панчић“ Београд, професор српског језика diplomirani VII1 Свеучилиште "Владимир Бакарић", Ријека Ријека, Педагошки факултет Хрватски или српски језик и књижевност 1987. ОШ "Жикица Јовановић Шпанац", Београд, професор српског 1 година ОШ "Ратко Митровић" , Београд, професор српског 6 године ОШ "Јосиф Панчић", Београд, професор српског 22 године Комплет уџбеника од 1. до 8. разреда основне школе за предмет Хрватски језик (Читанка, Хрватски језик и Радне биљежнице) за хрватску националну заједницу у Србији (Марцела Бобан, Ана Месић, Дуња Мерклер, Елеонора Остојић, БИГЗ, Београд, 2011), одобрени уџбеници Збирка задатака из српског језика за завршни испит и проверу примене образовних стандарда у основном образовању (Елеонора Остојић, Татјана Шофранац, Зора Филиповић) БИГЗ 2013. Београд Збирка задатака за 7. разред за завршни испит и проверу примене образовних стандарда у основном образовању, ( Татјана Шофранац, Елеонора Остојић)БИГЗ, 2013. Збирка задатака за 6. разред за завршни испит и проверу примене образовних стандарда у основном образовању, БИГЗ, 2013. Граматика српског језика за 6. разред основне школе (Татјана Шофранац, Елеонора Остојић, Мирјана Којић) БИГЗ, Београд, 2013. Завод за унапређење квалитета образовања и васпитања - Рад у комисији за одобравање програма стручног усавршавања за 2014/2015. и 2015/2016. г. у области Уметност (Драма и покрет) Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања - Рад у комисији на пројекту: Припремање инструмената и реализације завршног испита у основном образовању за шк. 2014/2015. годину Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања - Рад у комисији на пројекту: Припремање инструмената и реализације завршног испита у основном образовању за шк. 2015/2016. годину 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Пандуровић Снежана Наставник групе геодетских предмета, Геодетска техничка школа, Београд дипломирани VII1 Универзитет у Београду Грађевински факултет Геодезија 2005 Наставник групе геодетских предмета, Геодетска техничка школа Београд 12 волонтењрски рад, геодетски техничар - геометар, Служба за катастар непокретности Уб 0,4 Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању-Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању; учесник Нове технологије у образовању 2016, 26.и 27.02.2016.год., Belexpocentar Београд, учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
213 Пауновић Снежана Наставник стручних предмета грађевинске струке, а од 2005.год. и саветник за развојне активности у Центру за континуирано образовање одраслих; 24.11.2014. стечено је звањe педагошког саветника; Грађевинска техничка школа „Неимар“, Ниш diplomirani VII1 Универзитет у Нишу Грађевинско архитектонски факултет Дипломирани инжењер грађевине, одсек: конструкције 2003 Грађевинска техничка школа Неимар, Ниш; педагошки саветник, наставник стручних предмета 13 Предузетништво, Приручник за наставнике, Београд, Пројекат ESF 3.102 Inclusion for Employment, Senior expert за предмете: Безбедност на градилишту, Предмер и предрачун радова и Малтерисање Пројекат Министарства просвете и спорта и Европске агенције за реконструкцију, Програм реформе средњег стручног образовања-оснивање Регионалних центара за континуирано образовање одраслих, саветник за развојне активности Пројекат Креирање и развој функционалног основног образовања одраслих, odraslih" Министарства просвете и спорта, Савет за ромску националну мањину и Институт за педагофију и андрагогију Филозофског факултета, саветник за развојне активности Завршна конференција друге фазе пројекта Програма реформе средњег стручног образовања у организацији Министарства просвете Републике Србије Међународна припремна регионална конференција У сусрет CONFINTEA VI -"Образовање одраслих - шанса за друштвено - економски развој Србије" 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
214 Павловић Владан Универзитет у Приштини, Економски факултет – редовни професор доктор наука Универзитет у Новом Саду Економски факултет Финансије и рачуноводство 1998 Мегатренд универзитет Факултет за пословне студије, Беогад Значај процене вредности капитала за приватизацију предузећа Финансије и рачуноводство 2005 Беопетрол ад, Београд / ЛукОил ад, Београд, комерцијалиста, финансијски контролор 5,5 Мегатренд универзитет, предавач, доцент, ванредни професор 8,7 Економски факултет Универзитета у Приштини, редовни професор 4 Pavlović, V., Knežević, G. Milačić, S. (2016): The analysis of harmonization of the semantic content of selected accounting terms in legal text, professional regulation and scientific literature, Teme 40(1), 245-262, University of Niš; Pavlović, V., Milačić, S., Ljumović, I. (2014): Controversies about accounting treatment of transfer fee in football industry, Management - Journal for theory and practice Management, vol. 19(70), pp. 17-24, Faculty of Organisational sciences, Belgrade. Павловић, В. Теорија анализе биланса, друго измењено и допуњено издање, Мегатрен универзитет Београд, 2010. Павловић, В., Милачић С. (2013): Неуједначен семантички садржај термина солвентност - извориште и последице, Зборник матице српске за друштвене науке, 144, год. LXIV, стр. 451 - 466 (Оригинални научни рад), Марица српска, Одељење за друштвене науке, Нови Сад Павловић, В. Рачуноводство, треће измењено и допуњено издање, Мегатренд универзитет Београд, 2007. "Oрганизационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште" Пројекат Министартсва образовања, науке и технолошког развоја, ев.бр.179001. Позиција: истраживач "Национална стратегија прилива страног капитала у циљу реинтеграције Србије у светске економске токове " Пројекат Министартсва образовања, науке и технолошког развоја, ев.бр..179032. Позиција: истраживач "Петогодишни стратешко-пословни план републичког геодетског завода (РГЗ)" , истраживач "Актуелни проблеми и перспективе рачуноводства и финансија“, СРРС, 28-30 мај, 2015, Златибор. Улога: Предавач „Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора“, СРРС, 22-24 мај 2014, Златибор. Улога: Предавач "Управљање финансијама у савременим условима пословања", Универзитет Сингидунум, Београд, 04.12.2015.Улога: Предавач 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Рачуноводство и пословне финансије 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Пецић Љиљана Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник доктор техничких наука Универзитет Београд Машински факултет индустријско инжењерство 1997 Универзитет Нови Сад, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин Реинжењеринг предузећа као техника савременог менаџмента инжењерски менаџмент 2015 Магистрирала на Машинском факултету Универзитета у Београду, тема: Модел и структура трошкова квалитета у подсистему квалитетак, област: индустријско инжењерство, 2008. год. ППТ-Кочна техника А.Д, Сектор квалитета, ОЈ Инжење 6 Анмани (самостални предузетник, Обласни директор продаје компаније Авон) 5,5 ИХП Прба петолетка- помоћник и заменик генералног директора, директор научно-истраживачког центра 1,5 Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник (спољни стручни сарадник- област производне технологије - Управљање квалитетом, Менаџмент знања, Интернет маркетинг) 3 Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник - асистент, предавач и сада професор струковних студија 4,5 Хонорарни послови - предавач на Модулу квалитет, програм Националне службе за запошљавање 0,1 Пројекти за младе (хонорарни посао, учешће на пројекту, предавач) 0,5 Заменик уредника часописа Реч младих Рома ( учесник на пројекту Министарства за рад и социјалну политику) 1 Управљање пословањем, скрипта у ВТМШСС Трстеник Менаџмент знања, скрипта у ВТМШСС Трстеник Основе пословне комуникације, скрипта у ВТМШСС Трстеник Поузданост у саобраћају, скрипта у ВТМШСС Трстеник Менаџмент у саобраћају, скрипта у ВТМШСС Трстеник Програм преквалификације - Стругар и глодач, 2011, носилац пројекта Национална служба за запошљавање, предавач Пројекат: Социјална инклузија у саобраћају Покажи шта знаш, предавач Студентска конференција Срма, сваке године у новембру, члан организационог и програмског одбора Међународна конференција РаДми, сваке године у септембру, члан организационог одбора Часопис БизИнфо, М53, члан уређивачког одбора од 2015. године 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Предајем предмете: Пословне презентације и комуникације, Поузданост у саобраћају, Управљање пословањем, Електронско пословање, Основе пословне комуникације; Уређујем сајт школе зајед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
216 Перић Јасна Шеста београдска гимназија, професор географије мастер Унивезитет у Београду Географски факултет Животна средина 2006 Шеста београдска гимназија; наставник географије 25 Збирка задатака (за географију) за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2013-2014. годину Збирка задатака (за географију) за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014-2015. годину Збирка задатака (за географију) за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015-2016. годину "Развој школства у Републици Србији" пројекат "Израда предлога стандарда ученичких постигнућа за крајобавезног образовања" члан тима за географију "Развијање образовних стандарда за крај основног, општег средњег и средње стручног образовања" члан тима за географију "Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај основног образовања" члан тима за геогарфију "Обука запослених у образовању за остваривање заврншг испита и примену образовних стандарад за крај обавезног образовања у процесу вредновања" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Перовић Тијана Земунска гимназија, Професор рачунарства и информатике diplomirani VII1 Београдски универзитет Математички факултет проф.математике и информатике 2002 Земунска гимназија, професор рачунарства и информатике 13 Земунска гимназија, професор математике 3 Информатика1, Klett-рецензент Информатика1, Klett-евалуатор Информатика2, Klett-рецензент Информатика3, Klett-рецензент Припучник за информатику 1- аутор Рецензент и евалуатор уџбеника Информатика 1, за први разред гимназије, Klett Рецензент уџбеника Информатика 2, за првдруги разред гимназије, Klett Рецензент уџбеника Информатика 3, за трећи разред гимназије, Klett 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Пешић Душка Професор струковних студија, Вискоа школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица, професор математике, анализе података, економетрије и математичких софтвера. доктор наука Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Математика – наставни смер 1992. Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Непрекидност функције у настави математике Методика наставе математике 2006. Професор математике, гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад, на радном месту професора математике, анализе са алгебром, вероватноће и математичке статистике, линеарне алгебре и аналитичке геометрије на природно-математичком, друштвено-језичком, математичком и општем смеру гимназије као и наставник математике у седмом и осмом разреду основне школе при математичкој гимназији. 22 Професор струковних студија, Вискоа школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица, професор математике, анализе података, економетрије и математичких софтвера. 4 Pešić D., Pešić А., The use of visual approach in teaching and learning the epsilon-delta definition of continuity, European Journal of Science and Mathematics Education, Vol. 3, No. 3, (2015), 205‐218 Takači Đ., Pešić D., Tatar J., On the continuity of functions, International Journal of Mathematical Education in Science and Tehnology, Vol 37, No 7, (2006), 783-791 Pešić D., Matematika sa zbirkom rešenih zadataka, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, (2012) Pešić D., Pešić A., Ivkovic S., Apostolovic D., Fuzzification of the TOWS Strategic Concept: A Case Study of the Magneti Marelli Branch in the Serbian Automotive Industry, The South African Journal of Industrial Engineering, Vol. 26, No. 2, (2015), 203-217. Takači Đ., Pešić D., Tatar J., An Introduction to the Continuity of functions using Scientific Workplace, The Teaching of Mathematics, Vol VI, 2, Belgrade, (2003), 105-112. IPA Project „Teaching Mathematics and Statistics in Sciences: Modeling and Computer-aided Approach”, HU-SRB/0901/221/088 TEAMATHMODSCI Pešić D., Pešić A., METHODICAL ANALYSIS OF THE CONTINUITY OF THE FUNCTION USING ILLUSTRATION METHOD IN GEOGEBRA, International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2015, Zrenjanin, (2015) pp. 169-173 Pešić D., Pešić A., METHOD OF ANIMATION FOR ANALYSIS OF CONTINUITY OF THE FUNCTION IN THE SOFTWARE PACKAGE SCIENTIFIC WORKPLACE, 3rd National Conference With International Participation, Faculty of Technical Sciences, Čačak, (2015) pp. 223-231 Pešić, D., Pešić, A. & Ivković, S., QUANTIFYING STRATEGIC PERFORMANCE INDICATORS OF R&D FUNCTION IN AN INDUSTRIAL ORGANIZATION, International May Conference on Strategic Management - IMKSM2015, The Book of Proceedings, Bor, (2015) pp. 62-71. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Пешић Велиборка Наставник математике у ОШ „Милан Ракић“ дипломирани VII Универзитет у Београду Математички факултет Теоријска математика и примене 1998 Наставник математике у ОШ "Милан Ракић" 17 Наставник математике у ОШ "Милош М. Мрша" 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Петковић Горан Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu (od pripravnika do red.profesora) Доктор наука Универзитет у Београду Економски факултет Пословна економија; Унутрашња трговина; Спољна трговина 1986 Универзитет у Београду Економски факултет Стратегијско управљање тржишним позиционирањем трговинских предузећа Пословна економија Трговина 2004 Економски факултет, Универзитет у Београду, Саредник у настави и Наставник 29 Министарство економије, Влада Републике Србије, државни секретар 6 Lovreta S., Petković G., Bogetić, Z., Stojković D., Trgovinski marketing i prodaja, CID, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016 Petković Gоран i Lovreta Stipe (rukovodioci projekta), Petković, Goran (koautor), Strategija razvoja trgovine Republike Srbije, Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta izradio za potrebe Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 2015. Lovreta, S., Končar, J. I Petković G., Kanali marketinga,Ekonomski fakultet, Beograd, 2013. ISBN 978-86-403-1286-8 Petkovic G., Lovreta S., Pindzo R., Pesic S., Evaluating the concentration in Serbian tourism and FMCG retail sector, Ekonomika preduzeća, SES and UKDS, Year LXIV, YU ISSN 0353-433X, Beograd, jan-feb 2016, pp.187-198 Dunković D., Petković G., Loyalty Programmes in Grocery Retailing: Do Customers Provoke A Tiered Rewarding System?, Business Excellence, Zagreb, IX, No.1. 2015. pp.9-26 Петковић Горан, (руководилац интерног пројекта), Бенчмаркинг - високе школе, Економски факултет Београд, 2004.год. Сарадња на формирању Кредибел школе (данас Београдска отворена школа), 1992-3 Студијска посета Udine University у оквиру ТЕМПУС пројекта, 2007. година Студијска посета делегације Универзитета у Београду универзитетодинеским центрима у САД, 2001. г 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 Петронијевић Наташа ОШ “Свети Сава“ Аранђеловац - наставник шпанског језика мастер Универзитет у Београду Филолошки факултет Шпански језик и хиспанске књижевности 2010 2010. године завршен мастер на Филолошком факултету у Београду ОШ "Свети Сава" Аранђеловац - Наставник шпанског језика 7,5 ОШ "Светолик Ранковић" Аранђеловац - Наставник шпанског језика 0,6 VIP Usluge d.o.o. - Оператер у корисничком сервису 0,9 Објављен ауторски рад на сајту издавачке куће "Завод за уџбенике Београд" (припреме за часове шпанског језика за 7. и 8. разред основне школе) Прва национална конференција хиспаниста "Изазови у настави шпанксог језика" Семинар "Иновативни модели рада у настави" Семинар "Читањем и писањем до критичког мишљења" 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Петровић Нела Наставник разредне наставе, ОШ ''Владимир Иљич Лењин'', учитељ diplomirani VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет разредна настава 2006. ОШ ''Владимир Иљич Лењин'' , наставник разредне наставе 6 ОШ ''Влада Аксентијевић'', наставник разредне наставе 14 Тим за евалуацију у установи, члан Школски развојни тим, члан стручног тима Активна настава - члан Јачање професионалне улоге наставника, васпитача и стручних сарадника, 17.10.2015. Београд, учесник Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима, 26.02.2015. Београд, учесник Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, 1.03.2009. Београд, учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Наставник разредне наставе 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Петровић Сања доцент клавира на Универзитету Слобомир П у Бијељини и доцент соло певања на Универзитету Слобомир П у Бијељини diplomirani VII1 Универзитет уметности Београд, Универзитет Академија лепих уметности; Филолошко-уметнички факултет Универзитета (ФИЛУМ) Инструментани смер-клавир, вокално-инструментални смер, соло певање МШ "Марко Тајчевић", Београд, професор клавира 1 МШ "Петар Коњовић", професор клавира 2 Универзитет "Слобомир П." у Бјељини, доцент соло певања 2 Универзитет "Слобомир П." у Бјељини, доцент клавира 2 Сарадник пројекта "Развој словенске музике" "Улога такмичења у музичком развоју ученика" 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ostalo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
224 Плећаш Нада СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СОМБОР diplomirani VII1 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Историја 1994 Наставник историје у ОШ "Бранко Радичевић" Стапар 0,5 Наставник историје у Школи за основно образовање одраслих Сомбор 5 Наставник историје у Средњој економској школи Сомбор 16 Пројекат ИПА011 за припрему предметних исхода у основном образовању, гимназији и општем образовању у стручним школама-члан радне групе Пројекат ИПА011-Анализа усклађености програма за основну школу са образовним стандардима за крај основног образовања -члан радне групе Pазвијање образовних стандарда за крај основног, општег, средњег и средњег стручног образовања-члан радне групе 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Професор историје 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Тодоровић Рада ДВАНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА master,VII1 Универзитет у Београду Филолошки факултет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1987. Последњих неколико година сам учествовала у оцењивању квалитета уџбеника - стандарди . До сада сам прегледала око 20 комплета . О.Ш. Стефан Немања, професор енглеског ј. 3 О.Ш. Војвода Степа 2 14. београдска гимназија 1 12. београдска гимназија 23 Радила на оцењивању квалитета уџбеника као спољни стручни сарадник, прегледала преко 20 комплета уџбеника Разни семинари и стручна предавања 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Раденовић Јелица Tехничка школа ,,Дрво арт”-Београд 1999- master Универзитет у Београду Шумарски факултет Шумарство/Прерада дрвета diplomirani VII1-1995; master-2013. Фабрика за опремање ентеријера,,Липа стил”–Појате,1997-1999. Конструктор намештаја 2 Tехничка школа ,,Дрво арт”-Београд 1999- Наставник стручних предмета 16 Мастер рад: ,,Утицај начина постављања полеђине на крутост и издржљивост корпусног намештаја“ Шумарски факултет, Универзитет у Београду 2013. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле столар и техничар за обликовање намештаја и ентеријера (ЗУОВ) / учесник Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил тапетар (ЗУОВ) / учесник Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу техничар за обликовање намештаја и ентеријера-оглед (ЗУОВ) / учесник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
227 Радић Силвиа Железничка школа, Београд; психолог и наставник саобраћајне психологије и Фондација за развој научног и уметничког подмлатка, Министарство просвете и науке, координатор фондације master Универзитет у Београду Филозофски факултет Психологија 1998 Медицинска школа Звездара, психолог школе 6 Земунска гимназија и Медицинска школа Звездара, наставник психологије 1 Приватна гимназија "Руђер Бошковић", психолог школе 3 Графичка школа Београд, психолог 7 Графичка школа Београд, наставник психологије и наставник грађанског васпитања у огледном одељењу 1 Железничка школа Београд, психолог и наставник саобраћајне психологије 2 Фондација за развој научног и уметничког подмлатка, Министарство просвете и науке, координатоор фондације 2 Агресивност - часопис Синергија Vocational education and training reform program - Програм за носиоце промена у образовању (Центар за стручно образовање), локални експерт за развој људских ресурса - тренер и коаутор и тренер Сарадња на пројекту УНИЦЕФ-а на тему инклузије у образовању - истраживање и брза процена спровођења инклузије у школама - сарадник истраживач Међународни пројекат "Умрежавање школа" - (Intercultural curriculum - developing schools network - Balkans and Europe) у организацији Министарства просете Србије и Института за Образовање Италије, координатор тима графичке школе Умрежавање школа- међукултурални курикулум 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
229 Радовановић Бошко Средња техничка ПТТ школа, Београд, наставник, IX 2008. - ... магистар техничких наука Универзитет у Приштини Електротехнички факултет електроника и телекомуникације 2000 Универзитет у Приштини Факултет техничких наука Перформансе бежичног телекомуникационог система у присуству брзог Накагами-м и спорог Гама фединга Електротехника - Савремени телекомуникациони системи 2014 - обука за противпожарне системе компаније Dеtеctоmаt - обука за противпровалне системе компаније ЈАBLОТRОN - обука за пословне комуникационе системе компаније Panasonic - обука за тренера MikroTik академије ТШ Михаило Петровић Алас, Кос. Митровица, наставник рачунарства и информатике, примене рачунара у лектротехници, програмирања, XII 1999. - IX 2007. 8 Macchina security, Београд, инжењер пројектовања, IX 2007. - IX 2008. 1 Средња техничка ПТТ школа, Београд, наставник, IX 2008. - ... 8 System performances in the presence of one fast Weibull and one slow Gamma fading, Sinteza 2015, p. 279 - 282, April 2015. Statistical characteristics of signal in the presence of two fast Nakagami-m and one slow Gamma fading, Sinteza 2014, p. 965 - 968, аpril 2014 Симулација солитонског преноса при утицају дисперзије групне брзине и у присуству EDFA појачавача, 56. конференција ЕТРАН-а, Златибор, ТЕ1.6, 11 – 14. јун 2012. Вероватноћа прекида релејног система у присуству Накагами-м фединга и интерференције на пријему, YU info 2012. Копаоник, Бр.486, п. 422-425, март 2012. Анализа бежичног преноса у Рајсовом фединг каналу у присуству вишеструких ко-каналних интерференција, INFOTEH-JAHORINA Vol. 11, Ref. KST-1-7, p. 245-248, March 2012. Радна група за припрему предлога правилника за оцењивање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2015. Радана група за припрему тестова за полагање матурских испита у оквиру пројекта Подршка осигурању квалитета на завршним испитима на националном нивоу у основном и средњем образовању, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2013 Радна група за израду наставног плана и програма за образовни профил Електротехничар телекомуникација, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2012. Међународна конференција "Нове технологије у образовању" 2015., 2016. Планирање наставе у складу са стандардима ОЕБС-а, 2015. Информационо комуникационе технологије у служби такмичења ученика, 2014. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 стручњак за пословне комуникационе системе (приватне телефонске системе, ИП телефонија, интерфонске системе); стручњак за системе техничке заштите (системе за детекцију провале - противпровалне системе, системе за детекцију и дојаву пожара, системе видео надзора, системе контроле приступа) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Радовановић Мила Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, асистент за психолошку групу предмета Мастер Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Психологија 2013 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица; Асистент за психолошку групу предмета 2,6 године и даље Предшколска установа ,,Радосно детињство'', Нови Сад ; Стручни сарадник психолог 6 година Клинички центар Војводине; Дипломирани психолог 2 године Мићeвић – Карановић, Ј., Кнeжeвић, Ј., Радовановић, М. (2014): ,,Мeнтална хигиjeна’’, Уџбeник за студeнтe високих школа струковних студиjа за образовањe васпитача, Кикинда: Висока школа струковних студиjа за образовањe васпитача Радовановић, М. (2015): ,, Примeна рационално eмоционално бихeвиоралнe тeрапиje у раду са родитeљима’’, Зборник радова, Мeђународна конфeрeнциjа: Утицаj породицe на формирањe крeативнe личности, Филозофски факултeт, Нови Сад, (68-74 страна) Михић, И., Дамjановић, Д., Радовановић, М., (2013): ,,Рeлациje квалитeта родитeљског савeза и функционалног статуса дeтeта: процeна очeва и маjки’’, Годишњак Филозофског факултeта у Новом Саду, (97-110 страна) Radovanovic, M., Fodor, M. (2015): ,,Effective discipline strategies in classroom’’, Young child conference, New York, United States, Аутор рада Примена нових технологија у образовању, Београд, 2016., посетилац 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Радовановић Сандра Професор разредне наставе,ОШ”Иво Андрић” diplomirani VII1 Универзитет у Београду Учитељски факултет проф.разредне наставе 2004 ОШ "Иван Гундулић", професор разредне наставе 2 ОШ "Иво Андрић", професор разредне наставе 19 "Дан по дан", пројекат од националног значаја Заједнице која учи "Сазнање" и Министарства спољне трговине и телекомуникација, координатор, реализатор "Brainbrake", Факултет за спорт и физичко васпитање и Агенција "Hopsports, trainig systems" SAD, координатор, реализатор "Mind up", фондација Ђоковић, реализатор 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Ратковић Мирјана Хемијско прехрамбена технолошка школа, наставник технолошке групе предмета, помоћник директора diplomirani VII1 Београдски универзитет Пољопривредни факултет одсек за прехрамбену техннологију 1986 Хемијско-прехрамбено технолошка школа, наставник технолошке групе предмета, помоћник директора 27 Израда приручника за ВЕТ матурски испит Израда практикума за матурски испит Израда документа Школски програм Хемијско-прехрамбено технолошке школе 2013-2017 Развој школског програма за прехрамбене профиле у оквиру ЕУ ВЕТ програма реформи, републички координатор Обука наставника и координација тимова за ВЕТ матурски испит, републички координатор Храна за све, члан тима Гап анализа испитних процеса у средњем стручном образовању, 12-13децембар 2012. Аранђеловац, члан радне групе Модернизација система средњег стручног образовања, 5.06.2011, Београд, организатор активности групе Подршка ЕУ средњем стручном образовању, 5.06.2016, Београд, члан тима за образовни профил прехрамбени техничар 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Рице Мајер Клементина О.Ш. Серво Михаљ, наставник српског као нематерњег језика master Новосадски универзитет Филозофски факултет Српска филологија у контакту са мађарском филологијом 2013 О.Ш. Серво Михаљ, наставник српског као нематерњег језика 3 Мађарски еквиваленти српског квалификативног генитива и инструментала Пројекат развионице - основе учења и наставе и развој школа вежбаоница - учесник Азбука сарадње школе и породице - учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Ристовић Софија Од 1995.год. до данас, ОШ „Иво Андрић“ – Ниш, учитељ diplomirani VII Универзитет у Приштини Учитељски факултет проф.разредне наставе 2007. ОШ "Иво Андрић", учитељ 21 Пример добре праксе, Сабор учитеља, "Вода је услов живота" Пример добре праксе, Сабор учитеља, "Константин и наше доба" Пример добре праксе, Сабор учитеља, "Различити, а ипак исти" Пример добре праксе, Сабор учитеља, "Одговорно жиљење за бољу будућност и живљење "Просветни преглед"-"Сецкам, лепим...", "Сликање песме", "Да у петом буде лакше" Развој школства у Републици Србији-ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ-учесник Пројекат ОСТРВА: Повезивање важних субјеката у области драме и образовања у Србији-учесник Међународни пројекат "Одрживи развој културе суживота и очувања животне средине на подручју Алексинца, Ниша, Лесковца" Caritas Beogradske nadbiskupije-ућесник Сабор учитеља, 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., Београд, презентер Акредитован семинар за 2016/17., 2017/18., "Иновативне методе у настави Грађанског васпитања", ЗУОВ, аутор и реализатор Међународна трибина "КРЕАТИВНА НАСТАВА -улога видео материјала и ИКТ у креирању подстицајне средине за учење", 2015., Мерошина, учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Саламон Звонимир . ош''Вук Караџић'', Адашевци. Настава Математика, Информатика и рачунарство, Техничко и информатичко образовање diplomirani VII1 Универзитет у Крагујевцу Технички факултет у Чачаку Техника и информатика 2009 Претходно завршена "Виша школа за примењену информатику и статистику Београд" - Инжењер Информатике гимназија "Сава Шумановић" Шид Настава Математике 1 "Основна Банка срема" Шид 1 "Ерц" Шид,Програмер - Пројектант (програмски језици BP2, Fortran, Cobol) 18 "Основна Банка срема" Сремска Мотровица, Систем администрација вишекорисничког рачунара WAX-a, под оперативним системом VMS и послови софтверско-техничког одржавања апликација 1 Гимназија "Сава Шумановић" Шид Настава Математике и Информатике и рачунарства 1 Основна школа "Вук Караџић" Адашевци, Настава Информатика и рачунарство, Техничко и информатичко образовање, Математика, Физика 13 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Сенић Јасмина Професор српског језика у ОШ “Никола Тесла мастер Универзитет у Београду Филолошки факултет Југословенске књижевности и српски језик, лекторско-коректорски смер 1992 ОШ "Никола Тесла", ОШ "Франце Прешерн";професор српског језика 3 ОШ "Никола Тесла"; професор српског језика 2 ОШ "Франце Прешерн"; професор српског језика 7 ОШ "Никола Тесла"; професор српског језика 12 Култура у образовању, координатор и предавач Позоришна радионица на дечјем конгресу 2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Симић Слађана ОШ“Филип Вишњић“Беогард diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет Историја 1983 ОШ“Светислав Мирковић Ненад“Мала Плана,наставник историје 2 године ОШ“Филип Вишњић“ Београд, наставник историје 26 година Контролни задаци из историје за основну школу,“Атос“ ,2006.године Збирка задатака из биологије,географије,историје,физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014-2015.годину Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању –израда задатака за крај основне школе, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,децембар 2011-март 2012;аутор питања из историје Припрема ученика за полагање завршног испита – припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,октобар 2012-мај 2013;аутор питања из историје Припремање инструмената и реализација завршног испита у основном образовању, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,децембар 2013-март 2014;аутор питања из историје Велике годишњице у српској историји(1914-1915 и 1815), Центар за српске студије , 1.2.2015.-учесник Како се носити са стереотипима и предрасудама при представљању слике о другима у настави историје, Савет Европе,18-19.6.2014.-учесник Како помоћи наставницима да развијају потребне компетенције за наставу историје у дигитално време, Савет Европе, 29. и 30. октобра 2015. -учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Симовић Катарина Основна школа ,,Светозар Марковић", Краљево, учитељ, педагошки саветник diplomirani VII1 Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет проф.разредне наставе 1999 Дечје одмаралиште "Гоч", васпитач 3 месеца ОШ "IV краљачки батаљон", Краљево, учитељ - приправник 1 година Агенција за подучавање "Мали принц", Краљево, власник, припрема деце за полазак у школу 15 година Министарство просвете и спорта, координатор за стручно усавршавање, ШУ Краљево 2 године ОШ "Светозар Марковић", учитељ, педагошки саветник 10 година Хонорарни рад у штампаним и електронским новинама 2 године Моја школа, школа без насиља - имплементација пројекта Школско форум позориште за школу без насиља - имплементација пројекта Права детета у образовању - имплементација пројекта Међународна конференција Рома Зимски сусрети учитеља Усавршавање професионалног кадра у Србији, СДП 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Соро Милош Основна школа „Ј Ј Змај“, Зрењанин, наставник ТИО основне 240 ESB Универзитет у Новом саду Педагошко технички факултет „Михајло Пупин“ професор политехничког васпитања и образовања 1983. Звање: педагошки саветник, самостални педагошки саветник (раније ментор) Средња техничка школа, Зрењанин, професор основа технике и производње 10 Машински школски центар "Тито" , Нови Сад, професор ОТП 4 Основна школа "Петар Кочић" , Банатски Деспотовац наставнник ТИО 10 Основна школа "Ј Ј Змај", Зрењанин наставник ТИО 10 Основна школа "1. октобар", Ботош в.д. директор 11 Методика наставе Техничког и информатичког образовања, Завод за уџбенике, Београд, 2015. Уџбеник и радна свеска за 8.разред Техничко образовање, Завод за уџбенике, Сарајево, РС, 2014. Уџбеник и радна свеска за 9.разред Техничко образовање, Завод за уџбенике, Сарајево, Републике српске,2014. Информатичке технологије у предмету ТИО; Зборник-Технолошке иновације генератор привредног развоја, Бања Лука, 2012. стр.257-262 Међународни научно-стручни скуп, ISBN 978-99955-629-5-3, COBIS.BIH-ID 3470360 Образовни стандарди-фактор унапређивања наставе ТИО, Зборник радова , Међународни симпозијум Чачак, UDK:27.016:62/69 „ РАЗВИОНИЦА“ ИПА 2011. Члан тима, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2013/14 Олимпијада техничког сзваралаштва младих Југоисточне Европе, координатор, Покрајински секретаријат за спорт и омладину „БЛОГ- електронски наставник у школи“, вођа пројекта, Покрајински секретаријат за образовање Међународна Конференција: Заштита и безбедност ученика и студената у школама и факултетима , Технички факултет Зрењанин 28.06.2012 учесник Округли сто, Техника и информатика у образовању, Центар за развој науке, технологије и информатике, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2016. излагач 6. Међународна конференција информационих технологија и развоја образовања 2015 (ИТРО), Технички факултет Зрењанин, Зрењанин, учесник 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Спасојевић Ђорђе Ванредни професор, Универзитет у Београду – Физички факултет doktor nauka Универзитет у Београду Физички факултет физика 1989 Универзитет у Београду Физички факултет Критично понашање Баркхаузеновог шума - експеримент и теорија Физика чврстог стања 2006 Универзитет у Београду, Физички факултет, ванредни професор 27 Djordje Spasojević, Srdjan Bukvić, Sava Milošević, and H. Eugene Stanley, "Barkhausen noise: Elementary signals, power laws and scaling relations", Physical Review E 53, No 3, 2531 (1996) Dj. Spasojević, M. Cvejić, N.M. Šišović, and N. Konjević, "Simultaneous plasma and electric field diagnostics of microdischarge from hydrogen Balmer line shape", Applied Physics Letters 96, 241501 (2010) Đ. Spasojević, S. Janićević, and M. Knežević, “Numerical Evidence for Critical Behavior of the Two-Dimensional Nonequilibrium Zero-Temperature Random Field Ising Model”, Physical Review Letters 106, 175701 (2011) Đ. Spasojević, S. Janićević, and M. Knežević, “Avalanche distributions in the two-dimensional nonequilibrium zero-temperature random field Ising model”, Physical Review E 84, 051119 (2011) Đ. Spasojević, S. Janićević, and M. Knežević, “Analysis of spanning avalanches in two-dimensional nonequilibrium zero-temperature random field Ising model”, Physical Review E 89, 012118 (2014) Координатор ИПА пројекта „Опремање студентских лабораторија на Физичком факултету Универзитета у Београду“, 2010-2014 Руководилац WUS Austria CEP пројекта “Calibration of Magnetic Measurements”, 2005-2007 Учесник FP6 пројекта “GLADNET”, Project No. 035459, 2008-2010 Републички семинар о настави физике, Соко Бања, 2004, рецензент Републички семинар о настави физике, Врњачка бања, 2007, рецензент Републички семинар о настави физике, Врање, 2011, рецензент 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Стаменић Душица Техничка школа,,Радоје Љубичић“ Ужице magistar Универзитет у Београду Природно-математички факултет Географија 1989. Универзитет у Београду Географски факултет Дневни урбани систем Ужица Антропогеографски системи 2012. Стручни испит за наставника географије,1992 Споменици природе вегетацијског карактера2002. Примена рачунара и настави географије, 2003. Основе геологије у настави географије 2003 Реформа образовања у Србији 2003. Природа Србије-значај и аспекти заштите 2003. Природа Србије 2003. ГИС програм 2003. Корак ка реформи образовања у Србији 2004. Активно учење 2004. Зимски дани просветних радника 2006. Обука основног познавања комуникације са глувим лицима знаковним језиким 2007. Добра сарадња са родитељима 2008. Наставник као креатор климе у одељењу 2008. Ка савременој настави географије 2009. Права детета у образовању 2010. Мудрост добрих менаџера 2010. Актуелна питања географске науке и наставе2013 Обука за наставнике грађанског васпитања2013. Јачање професионалне улоге наставника за реформу образовања 2013. Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника 2014. Добра припрема за час-успесан час 2014. Нова школа вишефронтална настава 2014. Унутрашњи свет образовања 2015. Зашто је важно самовредновање ученица и ученика 2015. Парадокси интернета 2015. Израда мултимедијалних наставних садржаја 2015. Развијање активизма и волонтеризма код ученика 2016. Пословно успешан и остварен наставник 2016. Руски језик, Енглески језик А2 Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint Техничка школа ,,Радоје Љубичић" 24 Развијање образовних стандарда за крај основног, општег средњег и средњег стручног образовања“ Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 1.06. 2011- 31.12.2012. члан стручног тима за предмет географија „Припремање инструмената и реализација завршног испита у основном образовању“ Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2013- 2014. Члан радне групе за географију Радна група за преглед рукописа уџбеника-Географија 3, уџбеника за трећи разред гимназије, аутора Винка Ковачевића, Босиљке Младеновић Кљајић, издавач „Клетт“д.о.о. из Београда, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 24.10-24.11. 2014. Члан радне групе Зашто је важно ученица и ученика , 4.5.2015.Чачак, учесник Актуелна питања географске науке и наставе,2013, Београд, учесник Реформа образовања у Србији, 2003,Београд, учесник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
245 Стаменковић Ивана наставник биологије у основној школи diplomirani VII1 Универзитет у Београду Биолошки факултет Општа биологија 2003 ОШ Свети Сава Краљево 4 ОШ Алекса Шантић Београд 2 ОШ Ослободиоци Београда Београд 3 ОШ Зага Маливук Београд 3 ОШ Олга Петров Падинска Скела 8 ОШ Олга Петров Падинска Скела Средња стручна школа Захарија Стефановић Орфелин 4 Регионални центар за таленте Београд 2 3 Здрава генерација, успешна нација - ментор Пројекат двојезичне наставе - учесник, наставник Еколошки отисак - ментор Примена информатичких технологија у oсновној школи Професионална оријентација у функцији унапређивања Квалитет и примена уџбеника 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Стаменковић Јаворка Професор математике у ОШ Јелена Ћетковић diplomirani VII1 Београдски универзитет Математички факултет Теоријска математика и примене 1999 ОШ Јелена Ћетковић, Професор Математике 6 ОШ Јован Стерија Поповић, Професор Математике 10 Развој школског програма курикулума 2003. Члан комисије Преглед рукописа наставних средст. 2014 Прегледач Преглед рукописа наставних средст. 2015 Прегледач 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Станковић Снежана Ванредни професор на Катедри за текстилно инжењерство, ТМФ, Универзитет у Београду доктор наука Универзитет у Београду Технолошко-металуршки факултет Текстилно инжењерство 1992 Универзитет у Београду Технолошко-металуршки факултет Утицај структуре пређа на бази агроцелулозних влакана на њихову даљу текстилну трансформацију и употребна својства Хемија и хемијска технологија 2009 The First Certificate in English (Level B2 in the Council of Europe’s Common European Framework of Reference) Текстилна школа, Београд, Професор за текстилну групу предмета 1,5 Технолошко-металуршки факултет, Београд, асистент-приправник 4 Технолошко-металуршки факултет, Београд, асистент 11 Технолошко-металуршки факултет, Београд, доцент 5 Технолошко-металуршки факултет, Београд, ванредни професор 1 Комфор одеће, Задужбина Андрејевић, ТМФ, Београд, 2012, 97 стр. ISBN: 978-86-7244-979-2 Књига о предењу и пређама, Текстилна индустрија, ТМФ, Београд, 2000, 73 стр. ISBN: 86-7401-138-1 Предење конопље, 65-84, "Конопља - сировина будућности", ТМФ, Београд, 2004, ISBN 86-7401-201-9 Плетене текстилне површине на бази конопље, 85-122, "Конопља - сировина будућности", ТМФ, Београд, 2004, ISBN 86-7401-201-9 Effect of Yarn Folding on Comfort Properties of Hemp Knitted Fabrics, Clothing and Textile Research Journal, 32 (3), 2014, pp. 202-214, ISSN: 0887-302X Стручна оцена квалитета рукописа уџбеника, ЗУОВ, оцењивач уџбеника „Конструкција и моделовање одеће 4“ Стручна оцена квалитета рукописа уџбеника, ЗУОВ, оцењивач уџбеника“Технологија одеће 3“ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
248 Стевановић Јелена Институт за педагошка истраживања (Београд), научни сарадник доктор наука Универзитет у Београду Филолошки факултет српски језик и књижевност са општом лингвистиком 2004. Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет Нормативно-стилистички аспекти културе изражавања средњошколаца савремени српски језик 2013. Институт за педагошка истраживања (Београд), научни сарадник 8 година и 4 месеца Институт за експерименталну фонетику и патологију говора (Београд), истраживач приправник година и 11 месеци Стевановић Јелена (2015). Обрада интерпункције у правописима српског језика, у М. Ковачевић (ур.), Српски језик – од Вука до данас, стр. 369–381, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. Рад у тематском зборнику међународног значаја Стевановић Јелена (2014). Душан Радовић о српском књижевном језику и језичкој култури, у: В. Јовановић, Т. Росић (ур.), Књижевност за децу у науци и настави, књ. 18, стр. 547–559, Јагодина: Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу. Рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја Стевановић Јелена, Лазаревић Емилија (2014). О појединим аспектима семантичког развоја ученика млађег основношколског узраста, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 46, бр. 2, стр. 299–319, ISSN 0579-6431. Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком Министарства Стевановић Јелена (2014). О спојеном и одвојеном писању речи у изражавању младих, Радови Филозофског факултета, год. 16, бр. 2, књига 1/1, ISSN 1512-5858, стр. 293–306, Пале: Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. Рад у водећем часопису националног значаја Стевановић Јелена (2012). Култура изражавања у наставним плановима и програмима и уџбеницима за средњу школу, стр. 393–407, Настава и васпитање, LXI/3.2012, ISSN 0547-3330. Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком Министарства Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву; бр. 179034; истраживач на пројекту; реализацију пројекта финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2015 Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије; бр. 47008; истраживач на пројекту; реализацију пројекта финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2015) TIMSS 2015 у Србији – међународно истраживање ученичких постигнућа из математике и предмета природних наука; истраживач на пројекту; реализацију пројекта финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије X међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 23–25. октобар 2015, Филолошко-уметнички факултет; излагала сам резултате научног рада XVIII међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“ Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању, Београд, 27. новембра 2015. године; Институт за педагошка истраживања, Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, Мађарско-холандска школа за менаџмент у образовању Универзитета у Сегедину (Hungarian-Netherlands School of Educational Management, University of Szeged, Hungary), Институт за лидерство у образовању Универзитета у Јуваскули (Institute of Educational Leadership, Univeristy of Jyvaskyla, Finland), у сарадњи са Темпус пројектом Мастер програм лидерство у образовању (EdLead) 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-JPCR; излагала сам резултате научног рада V међународна научна конференција Инклузија у предшколској установи и основној школи: Савремени приступи инклузивном образовању, 13. јун 2014, Београд: Институт за педагошка истраживања; Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум; Копер: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; излагала сам резултате научног рада 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Стевановић Јована Основна школа ,,Бреково“ Ариље, наставник енглеског језика од 1-8.разреда мастер Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет Енглески језик и књижевност 2012 ОШ ,,Бреково" наставник енглеског језика 3,5 Стевановић 2013: Ј. Стевановић ,,Драматизација проблема моралног избора у делима Стива Тешића“ Липар, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, година XIV, број 51, стр. 133-157. Stevanovic 2015: ”Teaching multi¬grade classes at the beginning of your career“, ELTA Newsletter Истраживање о нивоима знања енглеског језика ученика осмог разреда у Србији, реализација тестирања ученика 8.разреда, реализација тестирања ученика ,,ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика“ , Београд, мај, 2015, излагач и учесник 1 1 1 0 0 0 0 1 0 ostalo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Стојадиновић Павловић Сузана Економско-трговинска школа Пожаревац дипломирани VII , дипломирани VII . Београдски Факултет Организацуионих Наука- ФОН организационо- кибернетски, организационо- кадровски, дипломирани инжењер организације рада назив занимања за оба смера. 1997,1987. Пожаревачка гимназија Пожаревац 2 Техничка школа Никола Тесла-Костолац 2 Економско-трговинска школа Пожаревац 23 Портфолио- колекција одговорности, https://sites.google.com/site/suzanastojadinovicportfolio Гугл апликације за гугл генерације , практични примери лекција применом web 2.0 алата. Летња школа Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави, практични примери лекција применом web 2.0 i 3.0 алата . Зимска школа Вебциклопедија 2: Изокренута учионица и веб-алати за њену примену,практични примери лекција применом web 3.0 алата . Моодле Мрежа Србије члан Култура сећања-Празници на календaрау (у изради),учесник Активни члан ЗУС-А, учесник 1,2,3-Нове технологије у образовању-слушалац, Дом омладине Београд ,201415,16, BelexPro centar Dabar-dabar.edu.rs/prijava-skola-za-skolsku-20152016-godinu, координатор SIEMENS CREATE THE FUTURE 2010,www.staraskola-mpek.edu.rs/.../prvih20.xls, kоординатор 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Вечевић (удато-Стојановић) Ивана Стручни сарадник-психолог у средњој пољопривредно-ветеринарској школи у Свилајнцу diplomirani VII1 Униврзитет у Нишу Филозофски факултет психологија 2004 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика у Свилајнцу, стручни сарадник десет Координациони одбор за борбу против болести зависности. истраживање у оквиру Координационог одбора за борбу против болести зависности у општини Свилајнац. Васпитни рад у домовима ученика - 2007-Златибор-сл Васпитни рад у домовима ученика-2016-Бор-слушалац Портфолио-улога и значај-2015-Београд-слушалац 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Стојановић Марина Наставник мастер Универзитет у Београду Филолошки факултет Група за југословенске књижевности и општу књижевност 2009. ОШ"Уједињене нације", Београд, наставник 20 Часопис "Школски час" објављена припрема за обраду наставне јединице "Време смрти" Коаутор Збирке задатака из српског језика за квалификациони испит 2004. Члан комисије ЗУОВ за редукцију програма у другом циклусу основног образовања и васпитања 2006. Члан радне групе за преглед уџбеника у ЗУОВ за шк. 2014/2015 и 2015/2016. год. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Стојановић Радомир Предавач (100% радног времена) на Високој пословно техничкој школи струковних студија – Ужице (предмети: Увод у туризам, Агенцијско пословање, Хотелијерско пословање, Менаџмент туристичких дестинација, Предузетништво) доктор наука ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ и МАГИСТРАТУРА: Универзитет у Београду ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ и МАГИСТРАТУРА: Економски факултет у Београду ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ и МАГИСТРАТУРА: Туризам ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 1992. године, МАГИСТРАТУРА 2002. године ДОКТОРАТ Универзитет у Новом Саду ДОКТОРАТ Природно математички факултет - Департман за туризам и хотелијерство ДОКТОРАТ Промоција нових дестинација на примеру београдских приградских општина ДОКТОРАТ: Туризам маркетинг управљање дестинацијама 2016 - Поред доктората и магистратуре из области туризма, дипломирао и на Вишој угоститељској школи (1987) и Вишој туристичкој школи (1988). - 32 практичног искуства у туризму, државној администрацији и професури. - Учесник великог броја конгреса, симпозијума, семинара, округлих столова... из области туризма и предузетништва. - Учесник већег броја студијских путовања у нека од најзначајнијих туристичких дестинација у Европи и Африци, у циљу упознавања са актуелним трендовима у туризму (и хотелијерству). Висока пословно техничка школа струковних студија Ужице - предавач (туристички предмети + предузетништво) 1 година Висока пословна школа струковних студија Чачак са седиштем у Београду - предавач (Маркетинг, Предузетништво, Маркетинг у трговини, економски предмети) 5 година Градска управа града Београда Секретаријат за привреду Сектор за туризам, трговину и предузетништво - Помоћник секретара, координатор и самостални стручни сарадник 15 година Хотел Метропол Београд - рецепционер 11 година едукатор/предавач из области туризма и предузетништва ( у Р. Србији, Републици Српској и Црној Гори) 10 година Specifičnosti unutrašnje organizaСтојановић, Р.: 17. ЗНАЧАЈ ИМИЏА ЗА НОВЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ БЕОГРАДСКИХ ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНA Научно стручни часопис Високе туристичке школе струковних студија „Туристичко пословање“ СПЕЦИФИЧНОСТИ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА МАЛИХ ГРАДСКИХ ХОТЕЛА Зборник радова са VII научно стручног симпозијума са међународним учешћем “Хотелска кућа 2008-Златибор (издавач: Пословно удружење ХОРЕС-Београд), Београд, 2008 број 15, Београд, 2015, стр. 39-53, ИССН 0354-3099, УДК 338.48-44:911.375.64 Tkultet za turizHE PROMOTION OF CULTURAL TOURISM OF THE LEVEL OF BELGRADE AS A TOURIST DESTINATION, Зборник радова међународног научног симозијума "Tуризам у 21. веку", Факултет за туризам, Скопље, 2008, ИСБН 978-9989-2923-0-9 EDUCATION AS A FACTOR FOR IMPROVING AGRO TOURISM IN THE REPUBLIC THE REPUBLIC OF SERBIA, Зборник радова VI међународне конференције SED 2013, ВПТШ Ужице, 2013, ИСБН 978-86-83573-39 Сегменти тражње у промоцији туризма београдских приградских општина, Научно стручни часопис "Култура" ( М 51), Издавач: ЗАПРОКУЛ, Београд, 2015, ИСБН 0023-5164 Високошколски уџбеници:Менаџмент малих и средњих предузећа (2012),Маркетинг у трговиниI (2015) и уџбеник у завршној фази израде "Увод у туризам" (2016) TEMPUS – MHTSPS 544543(Modernization and Harmonization of Tourism Study Programmes in Srbia) креатор и реализатор предавања из области туризма и предузетништва: категоризације смештајних објеката, руралног туризма, вођења сеоских туристичких домаћинстава; примене савремених техника продаје и промоције, значаја интернета за пословање мањих смештајних објеката, унапређења услуга у бањском туризму (од новембра 2015 године и даље Креатор и иницијатор преко 80 обука/едикација/радионица из области туризма, хотелијерства, предузетништва, сеоског туризма и маркетинга у: Р. Србији, Републици Српској и Црној Гори, у периоду од 2006. године и даље. Едукатор у оквиру пилот пројекта Привредне коморе Србије под називом „Едукација у сеоском туризму“ (2011 година). Обука предавача/професора на учење на даљину MOODLE у оквиру ТЕМПУС пРОЈЕКТА. Успешно завршен курс за Систем учења на даљину MOODLE (новембар 2015. године, Ивањица) поседујем сетификат 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 Стојичић Биљана Професор физике у гимназији, Земунска гимназија дипломирани VII1 Београдски универзитет Физички факултет општа физика; наставни смер 1994. Земунска гимназија, професор физике 22 „Резултати иницијалног тестирања из физике ученика првог разреда средње школе“ Биљана Стојичић, Владан Игић, Миленија Јоксимовић; Зборник предавања, програма радионица, усмених излагања, постер радова и прилога са XXXII Републичкog семинарa о настави физике 2014. године, Београд, Друштво физичара Србије. Објављени радови у електронском часопису:VisMathPublisher: Mathematical Institute SASA, Belgrade. ISSN: 1821-1437Issue: 16_1Date: 2014 „Adventures of one triangle” (са З. Маринковић) ISSN: 1821-1437Issue: 16_1Date: 2014 „Axial reflection and plane mirror reflection in analytic geometry” (са З. Маринковић) http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/vm/56/vm_2.pdf , http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/vm/56/vm_5.pdf "Електростатика? То је лако! Демонстрираћу ти како!“ Јелена Живановић, Биљана Стојичић, Настава физике, бр 1; Зборник радова са Републичког семинара о настави физике 2015. године, Београд, Друштво физичара Србије. „Улога истраживачких радова у додатном образовању ученика“ Биљана Стојичић; Зборник радова са Шесте међународне конференције гимназија 3К, 2015. године, Нови Сад, Педагошко друштво Војводине, Гимназија „Исидора Секулић“. „Конкретан пример употребе визуелизације у школском простору за отклањање грешака у ученичким ставовима“, Биљана Стојичић и Ненад Вукмировић, Настава физике 2; Зборник изабраних радова 4. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, (2016), Београд, Друштво физичара Србије. „Подстицајна околина за учење природних наука“- координатор пројекта, финансирао ЦПН „Интерактивна настава у учионици и изван ње“ - координатор пројекта, финансирао ЦПН „Научна визуализација у школском простору и на паметном телефону“ - координатор пројекта, финансирао ЦПН XXXIII Републички семинар о настави физике -ДФС (2015.), усмено излагање и постер секција 4. Међународна конференција о настави физике у средњим школама (2016.), постер секција XXXIV Републички семинар о настави физике - ДФС (2016.), реализација радионице 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Стојковић Ненад Професор разредне наставе у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу doktor nauka Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет проф.разредне наставе 1997. Универзитет у Крагујевцу Факултет педагошких наука у Јагодини Васпитни утицаји књижевности за децу на развој социјално пожељног понашања ученика млађих разреда основне школе Методика наставе српског језика и књижевности 2015. Магистар методике грађанског васпитања, тема магистарског рада је "Развијање демократских вредности ученика основне школе, одбрањена 15.07.2010. на Педагошком факултету у Јагодини. Од 2001. године прошао сву обуку за водитеље радионица Грађанског васпитања у млађим разредима основне школе. ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац, наставник разредне наставе 7 (седам) ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац, професор разредне наставе 17 (седамнаест) Стојковић, Н. (2012). Ставови ученика основне школе према демократским вредностима, Педагогија, вол. 67, бр. 1, 76-86, UDK 316.644-057.874:321.7(497.11) ″2009″, ISSN 0031-3807. Стојковић, Н. (2010). Развијање демократских вредности ученика основне школе, Педагошка стварност, вол. 56, бр. 9-10, 789-807, UDK 321.7:37-057.874, ISSN 0553-4569. Стојковић, Н. (2012). Телевизија и њене васпитно-образовне могућности, Педагошка стварност, вол. 58, бр. 2, 280-294, UDK 654:37, UDK 316.774:37, ISSN 0553-4569. Стојковић, Н. (2013). Васпитно деловање књижевности за децу у млађим разредима основне школе, Педагошка стварност, вол. 59, бр. 3, 489-499, UDK 821.163.41-93:37.013, ISSN 0553-4569. Стојковић, Н. (2014). Један модел решавања дисциплине у разреду, Педагошка стварност, вол. 60, бр. 1, 44-58, UDK 371.5, ISSN 0553-4569. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Доктор методике наставе српског језика и књижевности и магистар методике грађанског васпитања 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Шофранац Татјана ОШ „Јосиф Панчић“ Београд, наставник српског језика diplomirani VII1 Универзитет " Вељко Влаховић" У Подгорици Наставнички факулет у Никшићу српскохрватски језик и југословенске књижевности 1989. професор српског језика и књижевности, Економско-трговинска школа, Зајечар пет наставник српског језика, ОШ Ђорђе Крстић, Београд две наставник српског језика, ОШ Јосиф Панчић, Београд деветнаест уредник за српски језик и лектор, Издавачка кућа БИГЗ, Београд три Збирка задатака из српског језика за завршни испит и проверу образовних стандарда у основном образовању, БИГЗ 2013, Београд Збирка задатака за 6. разред за завршни испит и проверу образовних стандарда у основном образовању, БИГЗ 2013, Београд Збирка задатака за 7. разред за завршни испит и проверу примене образовних стандарда у основном образовању, БИГЗ 2013, Београд Рецезент Граматике за основну школу, др Душка Кликовац, Креативни центар и Вукова задужбина, Београд 2011. Аутор (део тима) Збирке задатака за завршни испит (српски језик), 2002-2003. Аутор (део тима) Збирке задатака за завршни испит (српски језик), 2010-2016. Аутор (део тима) Национално тестирање (трећи разред основне школе) Аутор (део тима) Израде образовних стандарда за крај основног образовања, 2009-2010. Учесница пројекта израде образовних пакета са темом сексуалног злостављања деце и младих у оквиру 11 редовних предмета у основној и средњој школи на подручју Србије, Инцест траума центар и Министарство просвете, 2016. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Табори Катарина наставник разредне наставе трећем разреду ОШ „Светозар Милетић“, Врбас дипломирани VII1 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет психологија 2012 ОШ "Светозар Милетић", Врбас, наставник разредне наставе 3 месеца ОШ "Светозар Милетић", Врбас, наставник разредне наставе 3 месеца ОШ "Светозар Милетић", Врбас, наставник грађанског васпитања 1 година ОШ "Светозар Милетић", Врбас, стручни сарадник - психолог 1 година Школа без насиља - члан тима Ђак репортер - координатор пројекта Инклузивно образовање - члан тима 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Тодоровић Далибор Наставник информатике и рачунарства, ОШ "Вук Караџић" Ниш diplomirani VII1 Универзитет у Нишу Електронски факултет Рачунарска техника и информатика 2004. Основна школа „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник", Наставник информатике и рачунарства 11 Основна школа „Сретен Младеновић Мика“ Ниш, Наставник информатике и рачунарства 4 Основна школа „Вук Караџић“ Ниш, Наставник информатике и рачунарства 3 "Хардвер и софтвер за ђака петака, метода коришћења интерактивне табле" Дигитални час 2015/2016. "Пет минута до рекламе", Дигитални час 2012/2013. Advancing Participation and Representation of Ethnic Minority Groups in Education (APREME), учесник -школски координатор Међународно наставничко вођство (International Teacher Leadership ITL) учесник Национални пројекат дигитализације културне баштине Србије "Виртуелни завичај", учесник „Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама Републике Србије“, 24.01.2015. Microsoft Србија, учесник, говорник ​ECDL - Конференција о употреби европских стандарда у информатици, 18. марта 2015. задужбини Илије М. Коларца, Београд, учесник Годишња eTwinning конференција, 2. децембра 2015. Хотел Метропол, Београд 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Томовић Татјана Предавач, Институт за математику и информатику, Природно – математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, доцент доктор наука Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Дипломирани математичар и информатичар 2008 Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет Анализа и примене квадратурних формула Гаусовиг типа за тригонометријске полиноме Математика 2014 Природно математички факултет у Крагујевцу, асистент 6 Природно математички факултет у Крагујевцу, доцент 2 T.V. Tomović, M.P. Stanić: Quadrature rules with an even number of multiple nodes and a maximal trigonometric degree of exactness, FILOMAT 29 (10) (2015) 2239-2255. M.P. Stanić, A.S. Cvetković, T.V. Tomović: Error estimates for quadrature rules with maximal even trigonometric degree of exactness, Rev. R. Acad. Cienc. Exactas, Fis. Nat. Ser. A. Mat. RACSAM 108 (2014), 603-615. M.P. Stanić, A.S. Cvetković, T.V. Tomović: Error estimates for some quadrature rules with maximal trigonometric degree of exactness, Math. Methods Appl. Sci. 37 (11) (2014), 1687-1699. G.V. Milovanović, M.P. Stanić, T.V. Tomović: Trigonometric multiple orthogonal polynomials of semi-integer degree and the corresponding quadrature formulas, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.) 96 (110) (2014), 211-226. A.S. Cvetković, M.P. Stanić, Z.M. Marjanović, T.V. Tomović: Asymptotic behavior of orthogonal trigonometric polynomials of semi-integer degree, Appl. Math. Comput. 218 (23) (2012), 11528-11533. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Топаловић Јелена ОШ“Бранислав Нушић“,Београд,наставник историје master Београдски универзитет Филозофски факултет Историја 2004. ОШ“Бранислав Нушић“,Београд,наставник историје 11 Оснивање дечјег међународног фестивала „Радост Европе“,Годишњак за друштвену историју,2004(2-3),Удружење за друштвену историју -Пројекат Развионица- Завод за унапређивање образовања и васпитања Обука за менторе,ПројекатРазвионица,Завод за унапређивање образовања и васпитања Како мислити друкчије иинтердисциплинарно,Институтза педагошкаистраживања,Београд Настава у облаку,Образовнокреативни центар,Бор 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Трифуновић Наташа Хемијско-медицинска школа, Вршац, проф физике diplomirani VII1 Физички факултет професор физике и хемије Хемијско-медицинска школа, Вршац, наст. физике 6 ОШ"Паја Јовановић", Вршац, наст. физике и хемије 4 ОШ"Ђура Јакшић", Павлиш, наст. физике и хемије 10 ОШ"Моше Пијаде", Гудурица, наст. физике и хемије 8 Збирка задатака из биологије, историје, географије, физике и хемије за завршни испит у основном образовању за шк. 2013/2014. коаутор Збирка задатака из биологије, историје, географије, физике и хемије за завршни испит у основном образовању за шк. 2014/2015. коаутор Збирка задатака из биологије, историје, географије, физике и хемије за завршни испит у основном образовању за шк. 2015/2016. коаутор Развој банке задатака за остваривање завршног испита у основном образовању и васпитању, аутор Обука запослених у образовању за завршни испит ученика осмог разреда 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Воларов Јелена В.д. директора, ОШ „Ђорђе Крстић“ Београд дипломирани VII1 Универзитет у Београду Математички факултет Вероватноћа и статистика 1993 Средња економска школа у Бору 2 ОШ "Ђорђе Крстић" у Београду 18 "Истраживање о проблемима и потребама ученика основне и средње школе у настави физике", Зборник радова са републичког семинара о настави физике, ДФС, 2016 "Подстицајна околина за активно учење природних наука", Зборник радова са републичког семинара о настави физике, ДФС, 2012 "Дан по дан - пројекат без краја", Зборник радова са републичке конференције КИА, ДШБС, 2012 Математископ, чланак,"Мој избор", 2009. "Sierpinski carpet project", међународни пројекат из области математике, Универзитет у Алмерији, Шпанија, 2014-2016., учесник "Школски календар сећања", национални пројекат реализован под покровитељством Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2014, референт за промоцију и модератор обуке "Веб технологије у функцији повећања ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи", национални пројекат реализован под покровитељством Министраства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације 2012. , модератор семинара Стручни скуп - конференција КИА, одобрен од стране ЗУОВ-а, 8.12.2012. у ОШ "Ђорђе Крстић" у Београду, излагач Стручни скуп - Летња школа "Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави", одобрен од стране ЗУОВ-а, одржан путем интернета, мај 2014.реализатор стручног скупа Стручни скуп - Зимска школа "Вебциклопедија 2: Изокренута учионица и веб-алати за њену примену", одобрен од стране ЗУОВ-а, одржан путем интернета, мај 2015,слушалац 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Вучићевић Јасмина Медицинска школа „Београд“ у Београду, наставник ужестручних предмета у образовном профилу медицинска сестра- васпитач. diplomirani VII1 Универзитет у Београду Филозофски факултет Педагогија 2004 Гимназија у Обреновцу, педагог школе 2004-2006. Медицинска школа „Београд“ у Београду, педагог школе 2006-2009. Медицинска школа „Београд“ у Београду, наставник ужестручних предмета у образовном профилу медицинска сестра- васпитач. 6 Рад у комисији Завода за унапређивање образовања и васпитања у тиму за акредитацију семинара за Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску годину 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014. год Рад у стручној комисији Министарства просвете Републике Србије за реформу средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита 2010. године Координатор и један од реализатора акредитованог семинара «Eдукација наставника, стручних сарадника и секретара средњих стручних школа Србије за рад са ванредним ученицима на пословима организације и реализације програма рада» (Каталог акредитованих семинара за шк. 2008/2009. год. бр. 216) Сусрети медицинских сестара васпитача Србије; 2014,2015, 2016. године 0 1 1 0 0 0 0 0 0 педагог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Вујичић Весна ОШ „Светозар Милетић“ Врбас, стручни сарадник психолог diplomirani VII1 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Психологија 1993 ОШ "Светозар Милетић" Врбас, стручни сарадник - психолог 6 Министарство просвете и спорта Београд, самостални стручни сарадник 3 ОШ "Вук Караџић" Бачка Паланка, стручни сарадник - психолог 9 Адаптација приручника за наставнике: Грађанско васпитање 6, Министарство просвете и спорта Београд Образовање за све - координатор пројекта у школи Професионална оријентација на преласку у средњу школу - експерт сарадник на пројекту Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала – junior non-key expert "Сви у школу, будућност за све", 18.3.2011. Бачка Паланка, излагање "Наставници као лидери – како до успешне сарадње са породицом", 23.9.2011. Београд, представљање примера добре праксе "Међународно наставничко вођство" 24.-26.5.2013., Фрушка гора, примери добре праксе 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Вукосављевић Слађана Помоћник директора у Хемијско – прехрамбено технолошкој школи diplomirani VII1 Универзитет у Београду Пољопривредни факултет Прехрамбена технологија анималних производа 2005. Наставник технолошке групе предмета у Хемијско прехрамбеној и технолошкој школи , Београд 9 Хемијско прехрамбена и технолошка школа , Београд, пом. директора 2 "Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу", члан радне групе Пројекат "Синергија знања"- ИКТ у настави", члан Пројекат" FOOD FOR ALL", учешће Стручни скуп-месечни вебинар-Алати за ел. учење Стручни скуп-месечни вебинар ИКТ у настави 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
266 Зајић Смиљанић Славица Директор у Основној школи ,,Раде Драинац" Борча magistar Универзитет у Београду Учитељски факултет Студијски програм за образовање учитеља Основне студије 2001. године, а маистарске студије 2012. године Универзитет у Београду Учитељски факултет Пословна комуникација у функцији управљања образовно-васпитним процесом и радом школе Менаџмент у образовању 2012. Наставник разредне наставе у ОШ ,,Раде Драинац" Борча 26 година Директор ОШ ,,Раде Драинац" Борча 8 година Љиљана Михајловић, Весна Стошић, Радмила Ђорђевић, Славица Зајић Смиљанић, Драгана Раденовић, Слађана Микетић, Љиљана Лончар, Велисав Белић, Миланка Тртица, Николина Ивановић, Милић Митровић (2014). Фолклорна секција, удружени ученици и наставници, Зборник акредитованог програма сталног стручног усавршавања, Београд. https://www.youtube.com/watch?v=IpX1hiw2eXc&fb_source=message ,,Школа без насиља" (у овом пројекту је наша школа већ пуних 6 година) Еко школа (активан учесник као директор школе и наставник) Учесници програма Унапређење људске сигурности и пројекта ,,Град добрих домаћина" (ученици и наставници ОШ ,,Раде Драинац" Борча и ОШ ,,Живко Љујић" из Нове Вароши) Трећи међународни симпозијум директора Југоисточне Европе Шеста регионална конференција директора Србије 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Золњан Светлана Национални савет словачке националне мањине – координатор за образовање magistar Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору проф.разредне наставе 2003 Универзитет у Банскохј Бистрици Педагошки факултет - Катедра за словачки језик : Концепција и садржај уџбеника словачке граматике за ученика нижих рзреда ОШ у мањинској средини предшколска и елементарна педагогија из методике словачког језика 2008 ОШ „Моша Пијаде“ Бачко Ново Село - учитељ 1 ОШ „Јан Колар“ Селенча – учитељ 8 ОШ „Јан Колар“ Селенча – директор 13 Национални савет словачке националне мањине – координатор за образовање 2 Приручник за словачки језик за 2. разред ОШ, Приручник за 3. разред из словачког језика за ОШ Сликовница и радна свеска за 1. разред ОШ за словачки језик са елементима националне културе Поиграјмо се са граматиком - Уџбеник за 3. Разред ОШ на словачком језику Моја прва граматика, уџбеник за 2. разред ОШ на словачком језику Превод уджбеника из математике за 4. Разред ОШ на словачки језик, рецензије читанки и уџбеника,... Школско развојно планирање - менаџер Школа без насиља, - менаџер Млади младима (координатор за Србију)- са Универзитетом у Банској Бистрици,... 270 година историје, литературе и језика Словака у Војводини .- међународна конференција „Куда се крећемо“- међународна конференција у Братислави – са излагањем Зимски сусрети учитеља – са излагањем. 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Живковић Драгица Економски факултет Београд, Сарадник у настави Магистар Универзитет у Београду Економски факултет Општа економија 1994. Универзитет у Београду Економски факултет Обвезнице и евротржиште Монетарни, банкарски и финансијски менаџмент 2009 Методе, технике и поступци превазилажења конфликата у процесу образовања, Универзитет Сингидунум, 2012; Професионално оснаживањр школа, Центар за примењену психологију, 2013, Управљањр стресом и стресним реакцијама, Универзите Сингидунум, 2013. Економски факулттет у Београду, сарадник у настави 2 Прва економска школа Београд, наставник економскр групе предмета 19 Банкарско пословање за 3 и 4 разред економске школе,образовни профил финансијски техничар, Марко Кулић, Прдраг Капор, Срђан Маринковић, Завод за уџбенике, Београд, 2015, рецензент Билатерална техничка сарадња на пољу средњег стручног образовања и усавршавања, Министарстбо просвете и GTZ, учесник Развој међупредметних компетенција у средњем образовању, Институт за психологију ,yчесник Финансијско образовање за младе,Народна банка Србије, учесник Савремени приступ образовању у области економије, финансија и рачуноводства, 01.03.2014. година, Београд, учесник Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама, 19.10.2013. година, Београд, учесник Комуникација у наставном процесу и у односима са партнерима средњих школа, 26.01.2013. година, Београд, учесник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Живковић Олгица ОШ „Радоман Пајовић“ , рад у разредној настави diplomirani VII1 Учитељски факултет 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Гацин Катарина ОШ „Иво Андрић“, Београд, професор разредне наставе дипломирани VII1 Београдски универзитет Учитељски факултет проф.разредне наставе 2009 ОШ "Иво Андрић"у Београду,професор разредне наставе 22 године Brain break(Hopsports training systems-SAD)међународни пројекат,2013-2016,реализатор И ми смо предавачи,школски пројекат,2014-2016.година,ментор Оштро перце,међушколски пројекат,2014-2016. година, ментор Међународна конференција SICI WS BELGRADE 2015- EVALUATING SCHOOL LEADERSHIP,18.09.2015.Beograd, učesnik 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Аџић Марина Професор географије у XIV београдској гимназији diplomirani VII1 Универзитет у Београду Географски факултет Географија 2000 ОШ ''Седам секретара СКОЈ-а'', наставник географиј 1 ме ОШ ''Милан Ракић'', наставник географије 3 ме Шеста београдска гимназија, наставник географије 1 го Математичка гимназија, наставник географије 5 ме Трећа београдска гимназија, наставник географије 5 ме Грађевинска техничка школа, наставник географије 1 го ОШ ''1300 каплара'', наставник географије 2 ме XIV београдска гимназија, наставник географије 13 г Пројекат: ''Развијање образовних стандарда за крај Уџбеник Географија за други разред гимназије: ауто Уџбеник Географија за други разред гимназије: ауто Уџбеник Географија за други разред гимназије: ауто Уџбеник Економска географија за други разред еконо 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
272 Андрић Оливера Основна школа* Хуњади Јанош *Чантавир,учитељ diplomirani VII1 Нови Сад Учитељски факултет разредна настава 1997 О Ш Хуњади Јанош 29 Мултимедија као покретачнаставног учења МИРК,Ликовна култура,водитељ Зелени прес,Село без депоније Дигитални час,аутор,Биљке и животиње у и око баре Фото секција,аутор Нове технологије у образовању Удружење војвођанских учитеља,Међународна конференције Моодле мрежа Србије 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Анђелковић Катарина Редовни професор, Универзитет у Београду, Хемијски факултет доктор наука Универзитет у Београду Природно-математички факултет Хемијске науке 1980 Универзитет у Београду Хемијски факултет Рендгенско-структурно проучавање асиметрије оптички активних кобалт(III) комплекса који садрже α-амино-киселинске лиганде Хемија 1992 Редовни професор, Универзитет у Београду, Хемијски факултет 9 Ванредни професор, Универзитет у Београду, Хемијски факултет 5 Доцент, Универзитет у Београду, Хемијски факултет 9 Научни сарадник, Универзитет у Београду, Хемијски факултет 1 Асистент, Природно-математички факултет, Београд 2 К. Анђелковић, Г. Вучковић, С. Зарић, И. Хоџић, Е. Милосављевић, Н. Јуранић, Збирка задатака из опште хемије са решеним примерима, ДП Б. Прелесник, К. Анђелковић, Д. Радановић, Т. Тодоровић, Збирка задатака из кристалографије и рендгенске структурне анализе, Хемијски факултет, Београд, 2007. Д. Минић, И. Ивановић-Бурмазовић, М. Шумар, К. Анђелковић, Синтеза, карактеризација, термичко понашање и својства ацилхидразона и његових комплекса, Монографија посвећена професору Драгану Веселиновићу, Друштво физикохемичара Србије и Факултет за физичку хемију, Београд, 2001., 113-127 К. Анђелковић, М. Шумар, И. Ивановић-Бурмазовић, Thermal Analysis in Structural Characterization of Hydrazone Ligands and Their Complexes, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 759-778, Vol. 66, Kluwer Academic Publishers, 2001. И. Ивановић-Бурмазовић, К. Анђелковић, Transition metal complexes with bis(hydrazone) ligands of 2,6-diacetylpyridine. Hepta-coordination of 3d metals, Advances in Inorganic Chemistry, 315-360, Vol.55, Elsevier, 2004. Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама, руководилац пројектног задатка Антиоксиданси на бази комплексних једињења селена - истраживање и развој, Истраживач I категорије, руководилац Иновационог пројекта COST akciji CM1106, руководилац пројектног задатка Investigation of antitumor potential of Ni(II) complexes with condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard’s T reagent, COST Action CM1106 Synthesis and crystal structure of palladium(II) complex with methyl 2-(1-(2,4-dioxochroman-3--ylidene)ethylamino)acetate, 22 konferencija srpskog kristalografskog društva DNA interaction of biologically active square-planar Ni(II) complexes, 12th International Conference on Fundamental and Appliedd Aspects of Physical Chemistry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
274 Анђелковић Оливера Наставник економске групе предмета, Прва економска школа Београд diplomirani VII1 Београдски универзитет Економски факултет Маркетинг 1997. Прва економска школа Београд, наставник економске групе предмета 18.год. и Сарадник ГИЗ-а 7 година Сарадник издавачке куће Дата Статус 5 година Рецензент уџбеника Приципи економије 1, за екон.шк. издавач Дата Статус Рецензент уџбеника Приципи економије 2, за екон. шк. издавач Дата Статус Рецензент уџбеника Пословна економија 2, за екон. шк.издавач Дата Статус Рецензент уџбеника Пословна економија 3, за екон.шк. издавач Дата Статус Збирка задатака за практични део матурског испита профила Банкарски службеник, - Збирка задатака за теоријски део матурског испита профила Банкарски службеник,- Аутор и реализатор акредитованог семинара „Садржаји економске групе предмета на другачији начин“ Пројекат „Реформа средњег стручног образовања“, члан тима, аутор и реализатор семинара, члан форума и координатор форума за профил Банкарски службеник, вођа тима за ревизију профила банкарски службеник, члан тима ЗУОВ -а за интегрисање прифила Банкарски службеник и Службеник у осигурању рски службеник Настава оријентисана на деловање у средњим економским школама; Београд 2007 до 2009; ауторство и вођење Примена „Excel“ апликације у настави економских предмета; 2014,2015; реализатор Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама; 2015. Београд, присуство 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0