Research institutions - annual spending

Research institutions - annual spending

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

НИО ИДНАЗИВМЕСТОГОДИНАДМТ1ДМТ2БРУТО ЗАРАДЕДМТ1 [% БРУТО ЗАРАДА]ДМТ2 [% БРУТО ЗАРАДА]
200001 Археолошки институт Београд 2015 20,685,002.00 2,663,661.00 58,908,081.00 35.11 4.52
200001 Археолошки институт Београд 2016 3,358,137.00 0.00 10,106,452.00 33.23 0.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 21,285,772.00 5,427,357.00 61,632,988.00 34.54 8.81
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2016 3,443,619.00 0.00 10,289,633.00 33.47 0.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 9,738,405.00 1,174,652.00 27,745,959.00 35.10 4.23
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2016 1,523,562.00 0.00 4,674,276.00 32.59 0.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 19,370,528.00 2,002,125.00 64,260,600.00 30.14 3.12
200004 Институт друштвених наука Београд 2016 3,016,029.00 0.00 10,731,313.00 28.10 0.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 12,815,420.00 1,429,051.00 41,020,865.00 31.24 3.48
200005 Институт економских наука Београд 2016 1,848,153.00 0.00 6,506,882.00 28.40 0.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 11,451,699.00 2,066,218.00 32,246,356.00 35.51 6.41
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2016 1,719,093.00 0.00 5,282,154.00 32.55 0.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 127,826,222.00 19,102,548.00 365,796,477.00 34.94 5.22
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2016 20,544,067.00 0.00 61,564,193.00 33.37 0.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 6,910,790.00 500,232.00 22,043,220.00 31.35 2.27
200008 Институт за европске студије Београд 2016 1,047,432.00 0.00 3,648,964.00 28.70 0.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 10,086,771.00 1,655,460.00 32,269,635.00 31.26 5.13
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2016 1,445,071.00 0.00 5,147,248.00 28.07 0.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 16,323,923.00 1,957,463.00 44,365,328.00 36.79 4.41
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2016 2,390,289.00 0.00 7,337,013.00 32.58 0.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 8,695,617.00 1,321,231.00 24,166,650.00 35.98 5.47
200011 Институт за земљиште Београд 2016 1,312,933.00 0.00 4,037,480.00 32.52 0.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 11,126,043.00 890,697.00 31,565,929.00 35.25 2.82
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2016 1,688,697.00 0.00 5,155,043.00 32.76 0.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 16,079,551.00 1,405,528.00 45,003,733.00 35.73 3.12
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2016 2,356,574.00 0.00 7,022,546.00 33.56 0.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 31,633,973.00 5,824,338.00 88,678,523.00 35.67 6.57
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2016 4,954,729.00 0.00 14,966,802.00 33.10 0.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 19,298,760.00 1,194,342.00 53,174,113.00 36.29 2.25
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2016 2,848,204.00 0.00 8,736,588.00 32.60 0.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 243,758,675.00 41,010,286.00 685,871,458.00 35.54 5.98
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2016 37,765,554.00 0.00 114,456,067.00 33.00 0.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 12,045,574.00 927,316.00 38,945,298.00 30.93 2.38
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2016 1,920,440.00 0.00 6,785,174.00 28.30 0.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 17,220,188.00 2,112,545.00 47,251,555.00 36.44 4.47
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2016 2,662,751.00 0.00 7,947,508.00 33.50 0.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 11,690,924.00 478,292.00 35,910,505.00 32.56 1.33
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2016 1,691,034.00 0.00 5,886,477.00 28.73 0.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 12,038,982.00 1,057,382.00 39,365,590.00 30.58 2.69
200021 Институт за савремену историју Београд 2016 1,835,081.00 0.00 6,473,690.00 28.35 0.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 14,778,206.00 2,518,079.00 39,468,162.00 37.44 6.38
200022 Институт за сточарство Београд 2016 2,054,936.00 0.00 6,330,023.00 32.46 0.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 23,005,532.00 3,839,911.00 65,826,950.00 34.95 5.83
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2016 3,696,932.00 0.00 11,243,422.00 32.88 0.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 110,778,927.00 16,386,700.00 306,759,329.00 36.11 5.34
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2016 16,498,634.00 0.00 49,704,748.00 33.19 0.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 8,727,933.00 837,610.00 29,054,593.00 30.04 2.88
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2016 1,419,320.00 0.00 4,996,620.00 28.41 0.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 100,772,230.00 11,838,325.00 282,120,785.00 35.72 4.20
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2016 15,494,226.00 0.00 46,795,373.00 33.11 0.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 14,863,621.00 2,109,074.00 41,771,877.00 35.58 5.05
200027 Институт за шумарство Београд 2016 2,295,232.00 0.00 7,042,112.00 32.59 0.00
200028 Историјски институт Београд 2015 16,024,850.00 1,517,393.00 53,323,362.00 30.05 2.85
200028 Историјски институт Београд 2016 2,549,038.00 0.00 8,889,636.00 28.67 0.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 33,977,889.00 13,893,455.00 91,485,050.00 37.14 15.19
200029 Математички институт САНУ Београд 2016 5,022,383.00 0.00 15,110,078.00 33.24 0.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 8,103,153.00 1,565,087.00 22,467,645.00 36.07 6.97
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2016 1,199,471.00 0.00 3,684,598.00 32.55 0.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 17,203,426.00 2,761,534.00 47,601,369.00 36.14 5.80
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2016 2,540,772.00 0.00 7,814,696.00 32.51 0.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 53,118,016.00 8,112,166.00 142,983,424.00 37.15 5.67
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2016 7,695,664.00 0.00 23,681,031.00 32.50 0.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 53,090,867.00 7,400,026.00 146,165,783.00 36.32 5.06
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2016 7,804,697.00 0.00 23,790,044.00 32.81 0.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 643,938.00 34,251.00 1,826,100.00 35.26 1.88
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2016 100,104.00 0.00 304,350.00 32.89 0.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 3,124,820.00 75,208.00 5,647,495.00 55.33 1.33
200036 Институт Кирило Савић Београд 2016 159,436.00 0.00 471,322.00 33.83 0.00
200037 Економски институт Београд 2015 5,560,719.00 610,724.00 15,229,652.00 36.51 4.01
200037 Економски институт Београд 2016 613,580.00 0.00 2,133,200.00 28.76 0.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 25,657,415.00 3,351,025.00 69,846,926.00 36.73 4.80
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2016 3,703,384.00 0.00 11,212,883.00 33.03 0.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 10,324,212.00 721,783.00 32,850,873.00 31.43 2.20
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2016 1,480,810.00 0.00 5,276,858.00 28.06 0.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 21,174,566.00 3,347,711.00 59,824,045.00 35.39 5.60
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2016 3,181,610.00 0.00 9,789,464.00 32.50 0.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 12,298,822.00 1,004,453.00 40,023,442.00 30.73 2.51
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2016 1,857,226.00 0.00 6,464,785.00 28.73 0.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 42,026,840.00 5,845,890.00 117,449,599.00 35.78 4.98
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2016 6,490,026.00 0.00 19,465,242.00 33.34 0.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 14,688,155.00 2,100,660.00 40,201,076.00 36.54 5.23
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2016 2,121,087.00 0.00 6,321,068.00 33.56 0.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 19,077,974.00 1,810,023.00 62,222,948.00 30.66 2.91
200044 Институт за политичке студије Београд 2016 3,031,290.00 0.00 10,538,962.00 28.76 0.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 5,727,973.00 819,733.00 18,850,904.00 30.39 4.35
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2016 891,834.00 0.00 3,188,448.00 27.97 0.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 10,711,141.00 554,568.00 34,954,531.00 30.64 1.59
200049 Институт за упоредно право Београд 2016 1,664,612.00 0.00 5,787,266.00 28.76 0.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 14,350,264.00 2,417,463.00 38,594,660.00 37.18 6.26
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2016 2,089,459.00 0.00 6,432,130.00 32.48 0.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 9,604,029.00 1,511,927.00 27,107,007.00 35.43 5.58
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2016 1,463,417.00 0.00 3,978,548.00 36.78 0.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 24,279,986.00 3,355,137.00 65,602,594.00 37.01 5.11
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2016 3,643,495.00 0.00 11,109,598.00 32.80 0.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 46,251,564.00 8,056,584.00 124,831,500.00 37.05 6.45
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2016 6,652,461.00 0.00 20,110,476.00 33.08 0.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 6,416,910.00 910,854.00 18,456,600.00 34.77 4.94
200055 Институт ГОША Београд 2016 1,011,866.00 0.00 3,076,100.00 32.89 0.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 7,737,772.00 1,280,688.00 21,632,453.00 35.77 5.92
200056 ИРИТЕЛ Београд 2016 1,197,943.00 0.00 3,569,848.00 33.56 0.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 15,653,932.00 3,173,971.00 43,874,078.00 35.68 7.23
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2016 2,534,972.00 0.00 7,871,579.00 32.20 0.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 2,748,292.00 562,044.00 6,774,827.00 40.57 8.30
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2016 378,908.00 0.00 1,129,138.00 33.56 0.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 1,609,784.00 397,310.00 3,760,008.00 42.81 10.57
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2016 210,293.00 0.00 626,668.00 33.56 0.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 7,229,378.00 1,431,787.00 23,551,877.00 30.70 6.08
200066 Институт ЛОЛА Београд 2016 1,199,456.00 0.00 3,663,294.00 32.74 0.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 1,747,935.00 1,467,177.00 16,302,194.00 10.72 9.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2016 259,574.00 0.00 2,709,934.00 9.58 0.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 178,384.00 85,645.00 1,642,788.00 10.86 5.21
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2016 26,251.00 0.00 273,798.00 9.59 0.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 3,479,573.00 1,856,324.00 31,490,673.00 11.05 5.89
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2016 469,964.00 0.00 4,909,853.00 9.57 0.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 2,959,694.00 1,609,787.00 28,755,739.00 10.29 5.60
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2016 473,148.00 0.00 4,934,908.00 9.59 0.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 4,556,817.00 5,937,541.00 42,036,992.00 10.84 14.12
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2016 675,280.00 0.00 7,048,318.00 9.58 0.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 447,726.00 299,721.00 4,475,981.00 10.00 6.70
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2016 72,524.00 0.00 756,424.00 9.59 0.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 2,453,827.00 1,425,061.00 21,447,177.00 11.44 6.64
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2016 336,447.00 0.00 3,512,326.00 9.58 0.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 2,661,209.00 1,778,119.00 24,720,957.00 10.76 7.19
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2016 395,130.00 0.00 4,121,292.00 9.59 0.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 4,607,387.00 2,646,797.00 43,547,691.00 10.58 6.08
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2016 685,884.00 0.00 7,158,042.00 9.58 0.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 103,334.00 36,710.00 914,748.00 11.30 4.01
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2016 14,617.00 0.00 152,458.00 9.59 0.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 1,092,305.00 542,847.00 9,580,471.00 11.40 5.67
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2016 145,184.00 0.00 1,514,268.00 9.59 0.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 1,812,825.00 868,355.00 16,530,765.00 10.97 5.25
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2016 263,818.00 0.00 2,750,703.00 9.59 0.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 932,482.00 661,820.00 8,221,123.00 11.34 8.05
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2016 131,773.00 0.00 1,374,384.00 9.59 0.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 7,592,682.00 6,866,799.00 70,830,551.00 10.72 9.69
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2016 1,122,199.00 0.00 11,739,286.00 9.56 0.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 9,496,779.00 10,209,820.00 86,395,189.00 10.99 11.82
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2016 1,335,241.00 0.00 13,967,475.00 9.56 0.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 4,385,959.00 4,279,635.00 40,368,037.00 10.86 10.60
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2016 646,383.00 0.00 6,745,197.00 9.58 0.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 14,256,763.00 15,713,577.00 132,682,074.00 10.75 11.84
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2016 2,049,613.00 0.00 21,471,318.00 9.55 0.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 8,151,935.00 4,989,520.00 76,236,697.00 10.69 6.54
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2016 1,130,742.00 0.00 11,873,460.00 9.52 0.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 2,317,109.00 1,618,857.00 21,373,247.00 10.84 7.57
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2016 325,535.00 0.00 3,406,297.00 9.56 0.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 4,970,608.00 5,472,877.00 46,636,821.00 10.66 11.74
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2016 728,391.00 0.00 7,628,636.00 9.55 0.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 29,123,714.00 29,069,946.00 267,574,364.00 10.88 10.86
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2016 4,026,105.00 0.00 42,054,591.00 9.57 0.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 3,826,350.00 5,204,919.00 34,744,397.00 11.01 14.98
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2016 560,794.00 0.00 5,852,314.00 9.58 0.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 306,536.00 290,704.00 2,490,132.00 12.31 11.67
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2016 39,791.00 0.00 415,022.00 9.59 0.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 8,525,433.00 9,369,828.00 76,504,017.00 11.14 12.25
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2016 1,191,968.00 0.00 12,452,961.00 9.57 0.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 6,271,112.00 4,726,642.00 57,840,083.00 10.84 8.17
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2016 890,173.00 0.00 9,305,158.00 9.57 0.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 1,904,797.00 1,357,928.00 17,351,770.00 10.98 7.83
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2016 278,575.00 0.00 2,905,512.00 9.59 0.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 11,995,107.00 12,966,309.00 111,885,209.00 10.72 11.59
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2016 1,758,411.00 0.00 18,358,613.00 9.58 0.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 10,585,786.00 11,444,662.00 98,280,624.00 10.77 11.64
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2016 1,472,263.00 0.00 15,409,688.00 9.55 0.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 7,478,584.00 1,681,964.00 22,259,780.00 33.60 7.56
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2016 353,647.00 0.00 3,688,514.00 9.59 0.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 1,405,605.00 881,439.00 11,962,049.00 11.75 7.37
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2016 194,377.00 0.00 2,028,427.00 9.58 0.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 2,178,079.00 1,452,312.00 19,648,890.00 11.08 7.39
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2016 321,818.00 0.00 3,356,746.00 9.59 0.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 2,217,072.00 1,420,925.00 19,681,202.00 11.26 7.22
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2016 314,336.00 0.00 3,278,504.00 9.59 0.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 9,068,480.00 6,850,621.00 87,305,824.00 10.39 7.85
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2016 1,374,955.00 0.00 14,388,100.00 9.56 0.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 801,659.00 427,377.00 7,447,521.00 10.76 5.74
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2016 121,101.00 0.00 1,263,070.00 9.59 0.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 10,282,704.00 7,850,377.00 96,630,539.00 10.64 8.12
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2016 1,523,242.00 0.00 15,939,096.00 9.56 0.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 20,243,263.00 19,810,639.00 186,882,464.00 10.83 10.60
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2016 2,897,772.00 0.00 30,277,127.00 9.57 0.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 9,850,235.00 8,701,361.00 93,660,052.00 10.52 9.29
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2016 1,441,951.00 0.00 15,113,603.00 9.54 0.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 5,340,970.00 4,325,170.00 50,446,662.00 10.59 8.57
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2016 793,453.00 0.00 8,289,662.00 9.57 0.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 5,239,273.00 4,700,640.00 49,035,540.00 10.68 9.59
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2016 739,905.00 0.00 7,730,491.00 9.57 0.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 1,266,276.00 1,379,958.00 11,113,122.00 11.39 12.42
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2016 159,030.00 0.00 1,660,241.00 9.58 0.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 2,938,571.00 3,558,067.00 27,399,041.00 10.73 12.99
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2016 435,537.00 0.00 4,542,624.00 9.59 0.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 1,833,482.00 1,868,928.00 16,677,854.00 10.99 11.21
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2016 262,911.00 0.00 2,743,064.00 9.58 0.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 3,126,696.00 2,311,449.00 29,291,428.00 10.67 7.89
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2016 444,236.00 0.00 4,668,498.00 9.52 0.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 11,111,546.00 9,317,243.00 103,375,332.00 10.75 9.01
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2016 1,543,997.00 0.00 16,255,834.00 9.50 0.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 12,345,398.00 13,610,361.00 116,481,359.00 10.60 11.68
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2016 1,770,836.00 0.00 18,650,332.00 9.49 0.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 1,189,829.00 524,895.00 10,741,506.00 11.08 4.89
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2016 154,367.00 0.00 1,610,038.00 9.59 0.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 232,528.00 29,893.00 1,979,380.00 11.75 1.51
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2016 25,118.00 0.00 261,980.00 9.59 0.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 544,649.00 215,431.00 5,109,132.00 10.66 4.22
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2016 83,872.00 0.00 874,778.00 9.59 0.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 742,613.00 418,650.00 6,575,984.00 11.29 6.37
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2016 93,211.00 0.00 972,182.00 9.59 0.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 544,222.00 372,966.00 4,889,996.00 11.13 7.63
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2016 66,058.00 0.00 688,980.00 9.59 0.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 6,605,157.00 4,990,035.00 60,640,828.00 10.89 8.23
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2016 936,027.00 0.00 9,837,317.00 9.52 0.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 494,668.00 251,567.00 4,757,922.00 10.40 5.29
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2016 76,474.00 0.00 797,618.00 9.59 0.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 2,869,136.00 4,389,261.00 27,708,414.00 10.35 15.84
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2016 436,461.00 0.00 4,563,397.00 9.56 0.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 1,375,444.00 537,114.00 12,873,508.00 10.68 4.17
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2016 205,965.00 0.00 2,166,930.00 9.50 0.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 127,043.00 15,391.00 1,198,908.00 10.60 1.28
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2016 19,637.00 0.00 204,810.00 9.59 0.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 1,154,639.00 898,873.00 10,935,242.00 10.56 8.22
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2016 167,773.00 0.00 1,750,937.00 9.58 0.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 3,599,468.00 3,266,472.00 33,070,360.00 10.88 9.88
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2016 532,767.00 0.00 5,559,330.00 9.58 0.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 4,638,440.00 2,852,914.00 42,027,047.00 11.04 6.79
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2016 624,680.00 0.00 6,520,424.00 9.58 0.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 1,154,585.00 686,390.00 10,362,974.00 11.14 6.62
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2016 157,810.00 0.00 1,645,948.00 9.59 0.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 1,815,675.00 1,524,999.00 16,447,319.00 11.04 9.27
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2016 262,403.00 0.00 2,736,848.00 9.59 0.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 32,390,896.00 25,348,978.00 295,898,315.00 10.95 8.57
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2016 4,361,120.00 0.00 45,616,521.00 9.56 0.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 866,899.00 372,707.00 7,854,398.00 11.04 4.75
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2016 125,954.00 0.00 1,313,690.00 9.59 0.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 9,489,465.00 11,112,053.00 89,958,174.00 10.55 12.35
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2016 1,417,703.00 0.00 14,809,857.00 9.57 0.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 6,014,478.00 6,203,660.00 55,655,707.00 10.81 11.15
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2016 872,756.00 0.00 9,106,801.00 9.58 0.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 18,947,067.00 11,977,085.00 185,723,910.00 10.20 6.45
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2016 3,016,068.00 0.00 31,476,352.00 9.58 0.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 2,893,535.00 1,387,797.00 26,421,421.00 10.95 5.25
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2016 421,078.00 0.00 4,391,814.00 9.59 0.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 10,078,768.00 7,103,990.00 95,604,552.00 10.54 7.43
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2016 1,473,800.00 0.00 15,374,261.00 9.59 0.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 4,160,179.00 1,555,637.00 38,741,229.00 10.74 4.02
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2016 599,283.00 0.00 6,250,476.00 9.59 0.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 4,332,196.00 8,678,059.00 41,205,903.00 10.51 21.06
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2016 665,900.00 0.00 6,947,227.00 9.59 0.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 4,394,278.00 4,599,635.00 40,371,936.00 10.88 11.39
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2016 657,572.00 0.00 6,870,043.00 9.57 0.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 13,612,800.00 1,624,571.00 44,100,302.00 30.87 3.68
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2016 2,094,166.00 0.00 7,280,672.00 28.76 0.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 4,812,787.00 712,523.00 15,558,900.00 30.93 4.58
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2016 749,116.00 0.00 2,604,410.00 28.76 0.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 12,841,001.00 892,496.00 40,457,415.00 31.74 2.21
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2016 1,860,610.00 0.00 6,603,256.00 28.18 0.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 13,655,906.00 1,510,536.00 45,418,366.00 30.07 3.33
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2016 2,094,885.00 0.00 7,349,900.00 28.50 0.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 26,752,032.00 2,475,527.00 89,597,879.00 29.86 2.76
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2016 4,392,956.00 0.00 15,291,558.00 28.73 0.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 13,436,677.00 1,830,393.00 45,755,387.00 29.37 4.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2016 2,409,558.00 0.00 8,524,771.00 28.27 0.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 5,435,939.00 438,873.00 17,161,172.00 31.68 2.56
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2016 830,669.00 0.00 2,887,940.00 28.76 0.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 9,002,562.00 789,485.00 24,464,469.00 36.80 3.23
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2016 1,285,333.00 0.00 3,830,268.00 33.56 0.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 10,226,421.00 8,508,691.00 97,164,688.00 10.52 8.76
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2016 1,556,699.00 0.00 16,257,852.00 9.58 0.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 1,407,586.00 874,387.00 12,885,972.00 10.92 6.79
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2016 188,085.00 0.00 1,961,716.00 9.59 0.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 1,048,903.00 1,477,668.00 9,754,263.00 10.75 15.15
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2016 139,172.00 0.00 1,451,560.00 9.59 0.00
200195 Српска академија наука и уметности Београд 2015 0.00 0.00 0.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 10,278,933.00 2,136,362.00 28,405,353.00 36.19 7.52
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2016 1,552,876.00 0.00 4,791,880.00 32.41 0.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 1,575,088.00 1,187,545.00 14,605,069.00 10.78 8.13
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2016 235,930.00 0.00 2,461,386.00 9.59 0.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 586,408.00 385,123.00 5,227,986.00 11.22 7.37
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2016 81,174.00 0.00 845,389.00 9.60 0.00
200211 МЕГАТРЕНД Универзитет примењених наука Београд 2015 0.00 55,023.00 0.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 10,251,146.00 994,654.00 61,337,466.00 16.71 1.62
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2016 1,981,541.00 0.00 10,334,151.00 19.17 0.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 16,791,248.00 1,984,683.00 47,709,409.00 35.19 4.16
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2016 2,589,452.00 0.00 7,979,004.00 32.45 0.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 9,114,733.00 1,312,961.00 26,106,534.00 34.91 5.03
200215 Институт за воћарство Чачак 2016 1,451,016.00 0.00 3,664,730.00 39.59 0.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 3,598,944.00 652,846.00 10,451,496.00 34.43 6.25
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2016 582,084.00 0.00 1,787,182.00 32.57 0.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 8,065,414.00 1,308,904.00 22,419,398.00 35.98 5.84
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2016 1,083,030.00 0.00 3,334,082.00 32.48 0.00
200218 Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац 2015 1,093,312.00 78,040.00 2,429,652.00 45.00 3.21
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 29,925,720.00 5,554,056.00 81,572,843.00 36.69 6.81
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2016 4,473,971.00 0.00 13,694,788.00 32.67 0.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 2,924,127.00 496,916.00 15,850,749.00 18.45 3.13
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2016 480,835.00 0.00 2,507,540.00 19.18 0.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 217,060.00 80,674.00 1,474,878.00 14.72 5.47
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2016 7,558.00 0.00 75,579.00 10.00 0.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 254,951.00 167,019.00 2,200,867.00 11.58 7.59
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2016 18,679.00 0.00 186,789.00 10.00 0.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 3,410,048.00 1,401,497.00 29,883,303.00 11.41 4.69
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2016 477,523.00 0.00 4,974,334.00 9.60 0.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 1,627,460.00 693,239.00 14,920,924.00 10.91 4.65
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2016 229,691.00 0.00 2,395,654.00 9.59 0.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 1,253,112.00 1,850,458.00 11,811,418.00 10.61 15.67
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2016 189,565.00 0.00 1,978,452.00 9.58 0.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 152,520.00 167,019.00 909,962.00 16.76 18.35
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2016 5,486.00 0.00 54,860.00 10.00 0.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 368,714.00 329,989.00 3,457,617.00 10.66 9.54
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2016 52,279.00 0.00 543,724.00 9.61 0.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 556,936.00 240,168.00 4,346,958.00 12.81 5.52
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2016 33,352.00 0.00 333,517.00 10.00 0.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 329,483.00 24,999.00 3,541,865.00 9.30 0.71
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2016 69,009.00 0.00 719,754.00 9.59 0.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 1,031,136.00 596,901.00 8,166,732.00 12.63 7.31
200248 Универзитет Сингидунум 2016 61,878.00 0.00 618,784.00 10.00 0.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 284,694.00 42,784.00 2,422,596.00 11.75 1.77
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2016 38,712.00 0.00 403,766.00 9.59 0.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 1,732,649.00 936,372.00 16,109,955.00 10.76 5.81
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2016 231,814.00 0.00 2,419,754.00 9.58 0.00
200254 Универзитет у Приштини, Правни факултет Косовска Митровица 2015 0.00 0.00 38,980.00 0.00 0.00
200254 Универзитет у Приштини, Правни факултет Косовска Митровица 2016 7,475.00 0.00 77,960.00 9.59 0.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 267,153.00 104,729.00 1,671,392.00 15.98 6.27
200255 Факултет за менаџмент 2016 17,590.00 0.00 183,468.00 9.59 0.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 72,782.00 26,938.00 633,199.00 11.49 4.25
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2016 8,008.00 0.00 84,599.00 9.47 0.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 155,832.00 71,042.00 1,289,100.00 12.09 5.51
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2016 20,600.00 0.00 214,850.00 9.59 0.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 417,452.00 800,812.00 4,289,578.00 9.73 18.67
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2016 75,073.00 0.00 783,004.00 9.59 0.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 316,580.00 47,484.00 2,903,259.00 10.90 1.64
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2016 51,751.00 0.00 539,764.00 9.59 0.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 256,572.00 123,917.00 1,395,550.00 18.39 8.88
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2016 11,881.00 0.00 237,626.00 5.00 0.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 852,347.00 0.00 9,363,358.00 9.10 0.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2016 172,092.00 0.00 1,794,908.00 9.59 0.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 1,486,862.00 770,631.00 13,354,881.00 11.13 5.77
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2016 210,935.00 0.00 2,200,736.00 9.58 0.00
200286 Универзитет Educons 2015 1,013,416.00 425,582.00 9,458,046.00 10.71 4.50
200286 Универзитет Educons 2016 142,072.00 0.00 1,480,529.00 9.60 0.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 18,561,561.00 3,599,859.00 91,576,022.00 20.27 3.93
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2016 2,794,857.00 0.00 14,569,061.00 19.18 0.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 9,134,247.00 1,870,160.00 41,476,571.00 22.02 4.51
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2016 1,447,414.00 0.00 7,551,738.00 19.17 0.00
200295 'ИМТЕЛ микро-опт' д.о.о. 2015 0.00 9,595.00 0.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 13,111,869.00 2,939,437.00 39,411,678.00 33.27 7.46
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2016 2,249,166.00 0.00 6,696,168.00 33.59 0.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 341,781.00 350,598.00 3,295,442.00 10.37 10.64
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2016 53,191.00 0.00 554,788.00 9.59 0.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 56,536.00 16,959.00 362,197.00 15.61 4.68
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2016 5,370.00 0.00 56,008.00 9.59 0.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 72,584.00 57,001.00 428,232.00 16.95 13.31
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2016 6,843.00 0.00 71,372.00 9.59 0.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 60,108.00 0.00 588,084.00 10.22 0.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2016 4,901.00 0.00 49,007.00 10.00 0.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 125,611.00 15,828.00 995,824.00 12.61 1.59
200307 Универзитет АЛФА 2016 8,704.00 0.00 87,043.00 10.00 0.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 883,469.00 460,892.00 7,955,080.00 11.11 5.79
200308 Универзитет Метрополитан 2016 125,177.00 0.00 1,304,384.00 9.60 0.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 534,974.00 486,982.00 5,225,548.00 10.24 9.32
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2016 43,477.00 0.00 434,767.00 10.00 0.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 87,376.00 15,391.00 767,192.00 11.39 2.01
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2016 10,207.00 0.00 106,454.00 9.59 0.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 287,304.00 5,950.00 2,328,144.00 12.34 0.26
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2016 16,478.00 0.00 164,777.00 10.00 0.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 295,364.00 290,002.00 2,648,464.00 11.15 10.95
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2016 43,046.00 0.00 448,964.00 9.59 0.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 514,096.00 156,841.00 1,609,092.00 31.95 9.75
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2016 25,713.00 0.00 268,182.00 9.59 0.00
200325 Војнотехнички институт 2015 3,733,944.00 631,319.00 8,567,634.00 43.58 7.37
200325 Војнотехнички институт 2016 451,063.00 0.00 1,358,011.00 33.21 0.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 275,756.00 571,414.00 2,884,699.00 9.56 19.81
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2016 45,691.00 0.00 476,550.00 9.59 0.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 771,808.00 236,257.00 10,724,292.00 7.20 2.20
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2016 153,566.00 0.00 1,601,688.00 9.59 0.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 25,768.00 0.00 386,460.00 6.67 0.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2016 6,176.00 0.00 64,410.00 9.59 0.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2015 0.00 0.00 5,145,402.00 0.00 0.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2016 982,052.00 0.00 3,451,555.00 28.45 0.00