Научноистраживачке организације - месечне финанисје

Научноистраживачке организације - месечне финанисје

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

НИО ИДНАЗИВМЕСТОГОДИНАМЕСЕЦДМТ1ДМТ2БРУТО ЗАРАДЕ
200001 Археолошки институт Београд 2015 1 2,160,425.00 0.00 4,746,018.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 2 1,652,363.00 0.00 4,799,340.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 3 1,652,363.00 666,081.00 4,834,270.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 4 1,652,363.00 0.00 4,845,530.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 5 1,695,936.00 998,791.00 4,845,530.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 6 1,695,936.00 0.00 4,845,530.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 7 1,695,936.00 0.00 4,977,012.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 8 1,695,936.00 686,263.00 4,989,360.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 9 1,695,936.00 0.00 4,989,360.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 10 1,695,936.00 312,526.00 5,010,167.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 11 1,695,936.00 0.00 5,010,167.00
200001 Археолошки институт Београд 2015 12 1,695,936.00 0.00 5,015,797.00
200001 Археолошки институт Београд 2016 1 1,735,318.00 0.00 5,053,226.00
200001 Археолошки институт Београд 2016 2 1,622,819.00 0.00 5,053,226.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 1 1,794,555.00 0.00 4,556,047.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 2 1,579,419.00 0.00 4,543,023.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 3 1,579,419.00 1,357,179.00 5,034,214.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 4 1,579,419.00 0.00 5,188,778.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 5 1,844,120.00 2,035,091.00 5,268,915.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 6 1,844,120.00 0.00 5,346,932.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 7 1,844,120.00 0.00 5,367,739.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 8 1,844,120.00 1,414,333.00 5,293,709.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 9 1,844,120.00 0.00 5,574,480.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 10 1,844,120.00 620,754.00 5,257,073.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 11 1,844,120.00 0.00 5,101,039.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2015 12 1,844,120.00 0.00 5,101,039.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2016 1 1,780,896.00 0.00 5,112,152.00
200002 Астрономска опсерваторија Београд 2016 2 1,662,723.00 0.00 5,177,481.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 1 905,977.00 0.00 2,258,991.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 2 780,404.00 0.00 2,305,059.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 3 780,404.00 293,737.00 2,305,059.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 4 780,404.00 0.00 2,311,675.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 5 811,402.00 440,461.00 2,318,291.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 6 811,402.00 0.00 2,318,291.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 7 811,402.00 0.00 2,318,291.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 8 811,402.00 299,350.00 2,318,291.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 9 811,402.00 0.00 2,318,291.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 10 811,402.00 141,104.00 2,318,291.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 11 811,402.00 0.00 2,318,291.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2015 12 811,402.00 0.00 2,337,138.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2016 1 773,002.00 0.00 2,337,138.00
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Београд 2016 2 750,560.00 0.00 2,337,138.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 1 1,945,629.00 0.00 5,202,261.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 2 1,557,329.00 0.00 5,379,934.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 3 1,557,329.00 500,656.00 5,291,097.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 4 1,557,329.00 0.00 5,313,712.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 5 1,594,114.00 750,737.00 5,313,712.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 6 1,594,114.00 0.00 5,439,571.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 7 1,594,114.00 0.00 5,439,571.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 8 1,594,114.00 506,118.00 5,439,571.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 9 1,594,114.00 0.00 5,350,735.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 10 1,594,114.00 244,614.00 5,350,735.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 11 1,594,114.00 0.00 5,356,365.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2015 12 1,594,114.00 0.00 5,383,336.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2016 1 1,547,695.00 0.00 5,397,099.00
200004 Институт друштвених наука Београд 2016 2 1,468,334.00 0.00 5,334,214.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 1 1,280,876.00 0.00 3,021,072.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 2 936,536.00 0.00 3,006,666.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 3 936,536.00 357,352.00 3,163,025.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 4 936,536.00 0.00 3,333,467.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 5 1,090,617.00 535,850.00 3,635,389.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 6 1,090,617.00 0.00 3,724,225.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 7 1,090,617.00 0.00 3,635,389.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 8 1,090,617.00 367,166.00 3,636,798.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 9 1,090,617.00 0.00 3,636,798.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 10 1,090,617.00 168,683.00 3,453,124.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 11 1,090,617.00 0.00 3,453,124.00
200005 Институт економских наука Београд 2015 12 1,090,617.00 0.00 3,321,788.00
200005 Институт економских наука Београд 2016 1 922,494.00 0.00 3,144,116.00
200005 Институт економских наука Београд 2016 2 925,659.00 0.00 3,362,766.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 1 1,263,919.00 0.00 2,700,467.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 2 912,948.00 0.00 2,700,467.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 3 912,948.00 516,684.00 2,838,008.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 4 912,948.00 0.00 2,749,171.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 5 931,117.00 774,768.00 2,660,335.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 6 931,117.00 0.00 2,660,335.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 7 931,117.00 0.00 2,660,335.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 8 931,117.00 566,355.00 2,660,335.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 9 931,117.00 0.00 2,660,335.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 10 931,117.00 208,411.00 2,661,570.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 11 931,117.00 0.00 2,639,360.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2015 12 931,117.00 0.00 2,655,638.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2016 1 861,336.00 0.00 2,611,220.00
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд 2016 2 857,757.00 0.00 2,670,934.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 1 12,954,796.00 0.00 29,618,910.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 2 10,036,790.00 0.00 29,287,312.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 3 10,036,790.00 4,776,832.00 29,932,370.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 4 10,036,790.00 0.00 30,101,366.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 5 10,595,132.00 7,162,868.00 30,271,806.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 6 10,595,132.00 0.00 30,163,680.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 7 10,595,132.00 0.00 30,696,947.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 8 10,595,132.00 5,029,828.00 31,103,620.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 9 10,595,132.00 0.00 31,462,295.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 10 10,595,132.00 2,133,020.00 31,076,897.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 11 10,595,132.00 0.00 31,144,766.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2015 12 10,595,132.00 0.00 30,936,508.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2016 1 10,696,138.00 0.00 30,899,147.00
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Београд 2016 2 9,847,929.00 0.00 30,665,046.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 1 709,114.00 0.00 1,896,098.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 2 593,348.00 0.00 1,867,690.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 3 593,348.00 125,089.00 1,867,690.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 4 593,348.00 0.00 1,842,347.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 5 552,704.00 187,572.00 1,842,347.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 6 552,704.00 0.00 1,842,347.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 7 552,704.00 0.00 1,842,347.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 8 552,704.00 132,080.00 1,842,347.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 9 552,704.00 0.00 1,842,347.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 10 552,704.00 55,491.00 1,842,347.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 11 552,704.00 0.00 1,781,476.00
200008 Институт за европске студије Београд 2015 12 552,704.00 0.00 1,733,837.00
200008 Институт за европске студије Београд 2016 1 521,475.00 0.00 1,738,249.00
200008 Институт за европске студије Београд 2016 2 525,957.00 0.00 1,910,715.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 1 982,699.00 0.00 2,714,580.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 2 778,984.00 0.00 2,714,580.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 3 778,984.00 408,470.00 2,714,580.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 4 778,984.00 0.00 2,752,761.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 5 845,890.00 612,501.00 2,819,633.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 6 845,890.00 0.00 2,819,633.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 7 845,890.00 0.00 2,717,638.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 8 845,890.00 407,639.00 2,690,412.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 9 845,890.00 0.00 2,690,412.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 10 845,890.00 226,850.00 2,556,669.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 11 845,890.00 0.00 2,556,669.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2015 12 845,890.00 0.00 2,522,068.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2016 1 736,637.00 0.00 2,573,624.00
200009 Институт за економику пољопривреде Београд 2016 2 708,434.00 0.00 2,573,624.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 1 2,109,560.00 0.00 3,618,431.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 2 1,267,417.00 0.00 3,618,431.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 3 1,267,417.00 489,487.00 3,629,775.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 4 1,267,417.00 0.00 3,718,611.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 5 1,301,514.00 733,990.00 3,718,611.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 6 1,301,514.00 0.00 3,718,611.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 7 1,301,514.00 0.00 3,718,611.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 8 1,301,514.00 519,598.00 3,718,611.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 9 1,301,514.00 0.00 3,718,611.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 10 1,301,514.00 214,388.00 3,733,017.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 11 1,301,514.00 0.00 3,727,004.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2015 12 1,301,514.00 0.00 3,727,004.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2016 1 1,234,918.00 0.00 3,739,352.00
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Београд 2016 2 1,155,371.00 0.00 3,597,661.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 1 967,933.00 0.00 2,006,640.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 2 702,324.00 0.00 2,006,640.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 3 702,324.00 330,391.00 2,007,397.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 4 702,324.00 0.00 2,007,397.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 5 702,589.00 433,554.00 1,983,048.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 6 702,589.00 0.00 2,043,088.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 7 702,589.00 0.00 2,018,740.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 8 702,589.00 407,606.00 2,018,740.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 9 702,589.00 0.00 2,018,740.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 10 702,589.00 149,680.00 2,018,740.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 11 702,589.00 0.00 2,018,740.00
200011 Институт за земљиште Београд 2015 12 702,589.00 0.00 2,018,740.00
200011 Институт за земљиште Београд 2016 1 664,625.00 0.00 2,018,740.00
200011 Институт за земљиште Београд 2016 2 648,308.00 0.00 2,018,740.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 1 1,093,518.00 0.00 2,595,342.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 2 898,871.00 0.00 2,599,932.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 3 898,871.00 222,731.00 2,619,968.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 4 898,871.00 0.00 2,619,968.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 5 916,989.00 333,984.00 2,619,968.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 6 916,989.00 0.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 7 916,989.00 0.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 8 916,989.00 233,829.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 9 916,989.00 0.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 10 916,989.00 100,153.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 11 916,989.00 0.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2015 12 916,989.00 0.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2016 1 882,414.00 0.00 2,644,393.00
200012 Институт за испитивање материјала Београд 2016 2 806,283.00 0.00 2,510,650.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 1 1,559,876.00 0.00 3,727,630.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 2 1,244,337.00 0.00 3,543,957.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 3 1,244,337.00 351,470.00 3,769,175.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 4 1,244,337.00 0.00 3,852,381.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 5 1,348,333.00 527,031.00 3,852,381.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 6 1,348,333.00 0.00 3,852,381.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 7 1,348,333.00 0.00 3,852,381.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 8 1,348,333.00 370,648.00 3,773,663.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 9 1,348,333.00 0.00 3,694,946.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 10 1,348,333.00 156,379.00 3,694,946.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 11 1,348,333.00 0.00 3,694,946.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2015 12 1,348,333.00 0.00 3,694,946.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2016 1 1,228,946.00 0.00 3,511,273.00
200014 Институт за књижевност и уметност Београд 2016 2 1,127,628.00 0.00 3,511,273.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 1 3,395,979.00 0.00 7,293,879.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 2 2,638,766.00 0.00 7,340,243.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 3 2,638,766.00 1,456,448.00 7,554,081.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 4 2,638,766.00 0.00 7,364,352.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 5 2,540,212.00 2,183,950.00 7,257,748.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 6 2,540,212.00 0.00 7,301,862.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 7 2,540,212.00 0.00 7,436,289.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 8 2,540,212.00 1,497,028.00 7,493,940.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 9 2,540,212.00 0.00 7,382,323.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 10 2,540,212.00 686,912.00 7,382,323.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 11 2,540,212.00 0.00 7,543,988.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2015 12 2,540,212.00 0.00 7,327,495.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2016 1 2,494,140.00 0.00 7,304,878.00
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Београд 2016 2 2,460,589.00 0.00 7,661,924.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 1 2,124,149.00 0.00 4,389,495.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 2 1,523,985.00 0.00 4,389,495.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 3 1,523,985.00 298,660.00 4,478,331.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 4 1,523,985.00 0.00 4,500,948.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 5 1,575,332.00 447,842.00 4,500,948.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 6 1,575,332.00 0.00 4,500,948.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 7 1,575,332.00 0.00 4,500,948.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 8 1,575,332.00 297,548.00 4,514,180.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 9 1,575,332.00 0.00 4,330,507.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 10 1,575,332.00 150,292.00 4,330,507.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 11 1,575,332.00 0.00 4,362,729.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2015 12 1,575,332.00 0.00 4,375,077.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2016 1 1,445,348.00 0.00 4,368,294.00
200016 Институт за новију историју Србије Београд 2016 2 1,402,856.00 0.00 4,368,294.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 1 25,766,534.00 0.00 56,039,611.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 2 19,159,831.00 0.00 56,157,217.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 3 19,159,831.00 10,255,136.00 57,229,163.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 4 19,159,831.00 0.00 57,480,136.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 5 20,064,081.00 15,400,062.00 57,574,586.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 6 20,064,081.00 0.00 57,245,368.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 7 20,064,081.00 0.00 57,539,677.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 8 20,064,081.00 10,546,015.00 57,651,775.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 9 20,064,081.00 0.00 57,193,923.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 10 20,064,081.00 4,809,073.00 57,035,712.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 11 20,064,081.00 0.00 57,218,093.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2015 12 20,064,081.00 0.00 57,506,197.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2016 1 19,379,150.00 0.00 57,203,428.00
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Београд 2016 2 18,386,404.00 0.00 57,252,639.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 1 1,195,407.00 0.00 3,205,582.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 2 1,013,853.00 0.00 3,205,582.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 3 1,013,853.00 231,887.00 3,111,580.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 4 1,013,853.00 0.00 3,111,580.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 5 976,076.00 347,715.00 3,253,588.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 6 976,076.00 0.00 3,146,984.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 7 976,076.00 0.00 3,303,018.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 8 976,076.00 237,382.00 3,178,646.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 9 976,076.00 0.00 3,349,088.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 10 976,076.00 110,332.00 3,349,088.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 11 976,076.00 0.00 3,349,088.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2015 12 976,076.00 0.00 3,381,474.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2016 1 986,165.00 0.00 3,391,107.00
200018 Институт за педагошка истраживања Београд 2016 2 934,275.00 0.00 3,394,067.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 1 1,810,310.00 0.00 3,798,545.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 2 1,410,530.00 0.00 3,798,545.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 3 1,410,530.00 528,269.00 3,881,751.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 4 1,410,530.00 0.00 3,992,245.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 5 1,397,286.00 792,139.00 3,992,245.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 6 1,397,286.00 0.00 4,052,025.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 7 1,397,286.00 0.00 3,968,819.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 8 1,397,286.00 556,422.00 3,979,109.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 9 1,397,286.00 0.00 3,984,739.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 10 1,397,286.00 235,715.00 3,873,286.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 11 1,397,286.00 0.00 3,873,286.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2015 12 1,397,286.00 0.00 4,056,960.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2016 1 1,386,599.00 0.00 3,973,754.00
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Београд 2016 2 1,276,152.00 0.00 3,973,754.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 1 1,542,201.00 0.00 3,040,543.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 2 928,777.00 0.00 3,040,543.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 3 928,777.00 119,603.00 3,067,664.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 4 928,777.00 0.00 3,067,664.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 5 920,299.00 179,345.00 3,067,664.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 6 920,299.00 0.00 2,978,828.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 7 920,299.00 0.00 2,978,828.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 8 920,299.00 126,320.00 2,978,828.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 9 920,299.00 0.00 2,978,828.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 10 920,299.00 53,024.00 2,978,828.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 11 920,299.00 0.00 2,889,992.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2015 12 920,299.00 0.00 2,842,295.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2016 1 857,319.00 0.00 2,857,731.00
200020 Институт за проучавање културе Срба ЛЕПОСАВИЋ 2016 2 833,715.00 0.00 3,028,746.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 1 1,109,749.00 0.00 3,337,943.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 2 968,219.00 0.00 3,337,943.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 3 968,219.00 264,411.00 3,337,943.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 4 968,219.00 0.00 3,337,943.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 5 1,003,072.00 396,486.00 3,343,573.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 6 1,003,072.00 0.00 3,343,573.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 7 1,003,072.00 0.00 3,201,881.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 8 1,003,072.00 270,140.00 3,201,881.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 9 1,003,072.00 0.00 3,201,881.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 10 1,003,072.00 126,345.00 3,214,229.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 11 1,003,072.00 0.00 3,214,229.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2015 12 1,003,072.00 0.00 3,292,571.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2016 1 944,084.00 0.00 3,236,845.00
200021 Институт за савремену историју Београд 2016 2 890,997.00 0.00 3,236,845.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 1 1,658,344.00 0.00 3,263,157.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 2 1,200,130.00 0.00 3,263,157.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 3 1,200,130.00 629,676.00 3,303,867.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 4 1,200,130.00 0.00 3,399,811.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 5 1,189,934.00 944,202.00 3,399,811.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 6 1,189,934.00 0.00 3,399,811.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 7 1,189,934.00 0.00 3,399,811.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 8 1,189,934.00 700,841.00 3,399,811.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 9 1,189,934.00 0.00 3,399,811.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 10 1,189,934.00 243,360.00 3,060,104.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 11 1,189,934.00 0.00 3,078,197.00
200022 Институт за сточарство Београд 2015 12 1,189,934.00 0.00 3,100,814.00
200022 Институт за сточарство Београд 2016 1 1,068,001.00 0.00 3,256,848.00
200022 Институт за сточарство Београд 2016 2 986,935.00 0.00 3,073,175.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 1 2,244,195.00 0.00 5,425,516.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 2 1,877,627.00 0.00 5,403,021.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 3 1,877,627.00 960,217.00 5,403,021.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 4 1,877,627.00 0.00 5,403,021.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 5 1,891,057.00 1,439,851.00 5,403,021.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 6 1,891,057.00 0.00 5,403,021.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 7 1,891,057.00 0.00 5,527,392.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 8 1,891,057.00 1,059,427.00 5,538,505.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 9 1,891,057.00 0.00 5,538,505.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 10 1,891,057.00 380,416.00 5,538,505.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 11 1,891,057.00 0.00 5,621,711.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2015 12 1,891,057.00 0.00 5,621,711.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2016 1 1,891,547.00 0.00 5,621,711.00
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд 2016 2 1,805,385.00 0.00 5,621,711.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 1 12,221,668.00 0.00 25,297,824.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 2 8,927,721.00 0.00 25,580,445.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 3 8,927,721.00 4,097,700.00 25,725,519.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 4 8,927,721.00 0.00 25,768,808.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 5 8,971,762.00 6,622,263.00 25,633,607.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 6 8,971,762.00 0.00 25,784,662.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 7 8,971,762.00 0.00 25,687,756.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 8 8,971,762.00 3,921,795.00 25,687,756.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 9 8,971,762.00 0.00 25,706,618.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 10 8,971,762.00 1,744,942.00 25,536,178.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 11 8,971,762.00 0.00 25,541,808.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2015 12 8,971,762.00 0.00 24,808,348.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2016 1 8,499,708.00 0.00 24,797,234.00
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Београд 2016 2 7,998,926.00 0.00 24,907,514.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 1 746,703.00 0.00 2,336,147.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 2 653,858.00 0.00 2,336,147.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 3 653,858.00 209,455.00 2,341,777.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 4 653,858.00 0.00 2,508,189.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 5 752,457.00 541,299.00 2,508,189.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 6 752,457.00 0.00 2,396,736.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 7 752,457.00 0.00 2,313,530.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 8 752,457.00 61,047.00 2,409,474.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 9 752,457.00 0.00 2,409,474.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 10 752,457.00 25,809.00 2,498,310.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 11 752,457.00 0.00 2,498,310.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2015 12 752,457.00 0.00 2,498,310.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2016 1 731,617.00 0.00 2,498,310.00
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд 2016 2 687,703.00 0.00 2,498,310.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 1 10,576,696.00 0.00 23,151,779.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 2 7,922,034.00 0.00 23,383,635.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 3 7,922,034.00 2,960,320.00 23,465,996.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 4 7,922,034.00 0.00 23,613,713.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 5 8,303,679.00 4,508,114.00 23,724,798.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 6 8,303,679.00 0.00 23,771,107.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 7 8,303,679.00 0.00 23,719,323.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 8 8,303,679.00 3,071,309.00 23,588,127.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 9 8,303,679.00 0.00 23,483,171.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 10 8,303,679.00 1,298,582.00 23,409,280.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 11 8,303,679.00 0.00 23,382,312.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2015 12 8,303,679.00 0.00 23,427,544.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2016 1 7,973,655.00 0.00 23,377,389.00
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 2016 2 7,520,571.00 0.00 23,417,984.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 1 1,621,139.00 0.00 3,470,464.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 2 1,175,062.00 0.00 3,470,464.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 3 1,175,062.00 527,400.00 3,470,464.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 4 1,175,062.00 0.00 3,470,464.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 5 1,214,662.00 936,372.00 3,359,011.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 6 1,214,662.00 0.00 3,359,011.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 7 1,214,662.00 0.00 3,693,370.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 8 1,214,662.00 479,017.00 3,484,870.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 9 1,214,662.00 0.00 3,484,870.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 10 1,214,662.00 166,285.00 3,484,870.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 11 1,214,662.00 0.00 3,502,963.00
200027 Институт за шумарство Београд 2015 12 1,214,662.00 0.00 3,521,056.00
200027 Институт за шумарство Београд 2016 1 1,164,462.00 0.00 3,521,056.00
200027 Институт за шумарство Београд 2016 2 1,130,770.00 0.00 3,521,056.00
200028 Историјски институт Београд 2015 1 1,450,560.00 0.00 4,414,183.00
200028 Историјски институт Београд 2015 2 1,283,326.00 0.00 4,414,183.00
200028 Историјски институт Београд 2015 3 1,283,326.00 379,443.00 4,414,183.00
200028 Историјски институт Београд 2015 4 1,283,326.00 0.00 4,468,463.00
200028 Историјски институт Београд 2015 5 1,340,539.00 568,976.00 4,468,463.00
200028 Историјски институт Београд 2015 6 1,340,539.00 0.00 4,468,463.00
200028 Историјски институт Београд 2015 7 1,340,539.00 0.00 4,518,219.00
200028 Историјски институт Београд 2015 8 1,340,539.00 395,698.00 4,429,383.00
200028 Историјски институт Београд 2015 9 1,340,539.00 0.00 4,429,383.00
200028 Историјски институт Београд 2015 10 1,340,539.00 173,276.00 4,429,383.00
200028 Историјски институт Београд 2015 11 1,340,539.00 0.00 4,429,383.00
200028 Историјски институт Београд 2015 12 1,340,539.00 0.00 4,439,673.00
200028 Историјски институт Београд 2016 1 1,324,109.00 0.00 4,439,673.00
200028 Историјски институт Београд 2016 2 1,224,929.00 0.00 4,449,963.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 1 3,775,253.00 0.00 7,638,473.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 2 2,810,116.00 0.00 7,619,682.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 3 2,810,116.00 3,474,236.00 7,733,813.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 4 2,810,116.00 0.00 7,853,392.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 5 2,721,536.00 5,216,186.00 7,775,816.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 6 2,721,536.00 0.00 7,877,181.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 7 2,721,536.00 0.00 7,897,988.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 8 2,721,536.00 3,567,616.00 7,787,073.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 9 2,721,536.00 0.00 7,312,819.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 10 2,721,536.00 1,635,417.00 7,299,821.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 11 2,721,536.00 0.00 7,288,013.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2015 12 2,721,536.00 0.00 7,400,979.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2016 1 2,540,154.00 0.00 7,380,771.00
200029 Математички институт САНУ Београд 2016 2 2,482,229.00 0.00 7,729,307.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 1 790,261.00 0.00 1,730,562.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 2 656,612.00 0.00 1,730,562.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 3 656,612.00 391,369.00 1,908,234.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 4 656,612.00 0.00 1,908,234.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 5 667,882.00 556,832.00 1,819,072.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 6 667,882.00 0.00 1,997,397.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 7 667,882.00 0.00 1,908,234.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 8 667,882.00 435,056.00 1,997,070.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 9 667,882.00 0.00 1,875,327.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 10 667,882.00 181,830.00 1,875,327.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 11 667,882.00 0.00 1,875,327.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2015 12 667,882.00 0.00 1,842,299.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2016 1 607,826.00 0.00 1,842,299.00
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Београд 2016 2 591,645.00 0.00 1,842,299.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 1 1,919,470.00 0.00 3,995,007.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 2 1,327,972.00 0.00 3,972,390.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 3 1,327,972.00 690,556.00 4,035,729.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 4 1,327,972.00 0.00 4,035,729.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 5 1,412,505.00 1,035,491.00 4,035,729.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 6 1,412,505.00 0.00 3,946,893.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 7 1,412,505.00 0.00 3,946,893.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 8 1,412,505.00 767,078.00 3,904,443.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 9 1,412,505.00 0.00 3,916,801.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 10 1,412,505.00 268,409.00 3,920,571.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 11 1,412,505.00 0.00 3,939,418.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2015 12 1,412,505.00 0.00 3,951,766.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2016 1 1,300,211.00 0.00 3,951,766.00
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Нови Сад 2016 2 1,240,561.00 0.00 3,862,930.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 1 6,364,802.00 0.00 12,064,435.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 2 4,447,274.00 0.00 11,957,831.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 3 4,447,274.00 2,028,549.00 11,969,175.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 4 4,447,274.00 0.00 12,134,797.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 5 4,176,424.00 3,045,627.00 11,932,641.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 6 4,176,424.00 0.00 11,894,109.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 7 4,176,424.00 0.00 12,094,724.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 8 4,176,424.00 2,254,799.00 12,094,724.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 9 4,176,424.00 0.00 11,701,465.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 10 4,176,424.00 783,191.00 11,701,465.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 11 4,176,424.00 0.00 11,658,899.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2015 12 4,176,424.00 0.00 11,779,159.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2016 1 3,875,244.00 0.00 11,784,789.00
200032 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 2016 2 3,820,420.00 0.00 11,896,242.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 1 6,221,008.00 0.00 11,942,205.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 2 4,267,761.00 0.00 11,936,575.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 3 4,267,761.00 1,850,471.00 12,186,193.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 4 4,267,761.00 0.00 12,199,763.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 5 4,258,322.00 2,866,804.00 12,166,635.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 6 4,258,322.00 0.00 12,245,006.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 7 4,258,322.00 0.00 12,245,006.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 8 4,258,322.00 1,928,455.00 12,245,006.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 9 4,258,322.00 0.00 12,277,231.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 10 4,258,322.00 754,296.00 12,277,231.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 11 4,258,322.00 0.00 12,209,607.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2015 12 4,258,322.00 0.00 12,235,325.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2016 1 4,040,513.00 0.00 12,068,913.00
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Београд 2016 2 3,764,184.00 0.00 11,721,131.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 1 58,067.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 2 53,261.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 3 53,261.00 8,565.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 4 53,261.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 5 53,261.00 12,843.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 6 53,261.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 7 53,261.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 8 53,261.00 9,516.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 9 53,261.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 10 53,261.00 3,327.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 11 53,261.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2015 12 53,261.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2016 1 51,234.00 0.00 152,175.00
200035 Рударски институт д.о.о. Београд 2016 2 48,870.00 0.00 152,175.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 1 451,279.00 0.00 462,953.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 2 451,279.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 3 451,279.00 18,807.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 4 451,279.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 5 164,963.00 28,201.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 6 164,963.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 7 164,963.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 8 164,963.00 20,924.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 9 164,963.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 10 164,963.00 7,276.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 11 164,963.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2015 12 164,963.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2016 1 159,436.00 0.00 471,322.00
200036 Институт Кирило Савић Београд 2016 2 0.00 0.00 0.00
200037 Економски институт Београд 2015 1 883,083.00 0.00 1,541,071.00
200037 Економски институт Београд 2015 2 499,516.00 0.00 1,412,125.00
200037 Економски институт Београд 2015 3 499,516.00 152,719.00 1,324,619.00
200037 Економски институт Београд 2015 4 499,516.00 0.00 1,324,619.00
200037 Економски институт Београд 2015 5 397,386.00 229,003.00 1,324,619.00
200037 Економски институт Београд 2015 6 397,386.00 0.00 1,237,113.00
200037 Економски институт Београд 2015 7 397,386.00 0.00 1,237,113.00
200037 Економски институт Београд 2015 8 397,386.00 157,386.00 1,237,113.00
200037 Економски институт Београд 2015 9 397,386.00 0.00 1,178,776.00
200037 Економски институт Београд 2015 10 397,386.00 71,616.00 1,172,942.00
200037 Економски институт Београд 2015 11 397,386.00 0.00 1,172,942.00
200037 Економски институт Београд 2015 12 397,386.00 0.00 1,066,600.00
200037 Економски институт Београд 2016 1 319,980.00 0.00 1,066,600.00
200037 Економски институт Београд 2016 2 293,600.00 0.00 1,066,600.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 1 3,222,690.00 0.00 5,598,154.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 2 2,010,559.00 0.00 5,610,514.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 3 2,010,559.00 837,965.00 6,137,900.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 4 2,010,559.00 0.00 6,096,297.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 5 2,050,381.00 1,460,640.00 5,858,232.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 6 2,050,381.00 0.00 5,858,232.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 7 2,050,381.00 0.00 5,858,232.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 8 2,050,381.00 766,450.00 5,858,232.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 9 2,050,381.00 0.00 5,858,232.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 10 2,050,381.00 285,970.00 5,858,232.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 11 2,050,381.00 0.00 5,644,516.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2015 12 2,050,381.00 0.00 5,610,153.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2016 1 1,897,415.00 0.00 5,589,352.00
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Београд 2016 2 1,805,969.00 0.00 5,623,531.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 1 1,062,786.00 0.00 2,865,854.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 2 899,414.00 0.00 2,865,854.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 3 899,414.00 180,491.00 2,865,854.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 4 899,414.00 0.00 2,865,854.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 5 820,398.00 270,646.00 2,734,659.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 6 820,398.00 0.00 2,734,659.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 7 820,398.00 0.00 2,734,659.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 8 820,398.00 179,837.00 2,734,659.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 9 820,398.00 0.00 2,603,464.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 10 820,398.00 90,809.00 2,603,464.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 11 820,398.00 0.00 2,603,464.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2015 12 820,398.00 0.00 2,638,429.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2016 1 754,537.00 0.00 2,638,429.00
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд 2016 2 726,273.00 0.00 2,638,429.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 1 2,126,302.00 0.00 4,638,733.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 2 1,712,280.00 0.00 4,638,733.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 3 1,712,280.00 837,136.00 4,962,653.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 4 1,712,280.00 0.00 4,968,367.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 5 1,738,928.00 1,255,290.00 4,968,367.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 6 1,738,928.00 0.00 5,136,070.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 7 1,738,928.00 0.00 5,136,070.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 8 1,738,928.00 930,776.00 5,136,070.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 9 1,738,928.00 0.00 5,047,234.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 10 1,738,928.00 324,509.00 5,047,234.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 11 1,738,928.00 0.00 5,047,234.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2015 12 1,738,928.00 0.00 5,097,280.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2016 1 1,609,691.00 0.00 4,894,732.00
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Земун 2016 2 1,571,919.00 0.00 4,894,732.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 1 1,180,279.00 0.00 3,493,412.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 2 1,044,893.00 0.00 3,471,673.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 3 1,044,893.00 251,176.00 3,448,275.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 4 1,044,893.00 0.00 3,350,881.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 5 997,983.00 376,639.00 3,326,609.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 6 997,983.00 0.00 3,438,062.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 7 997,983.00 0.00 3,252,319.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 8 997,983.00 265,427.00 3,252,319.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 9 997,983.00 0.00 3,252,319.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 10 997,983.00 111,211.00 3,252,319.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 11 997,983.00 0.00 3,270,086.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2015 12 997,983.00 0.00 3,215,168.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2016 1 942,260.00 0.00 3,140,866.00
200041 Институт за међународну политику и привреду Београд 2016 2 914,966.00 0.00 3,323,919.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 1 4,387,821.00 0.00 9,477,487.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 2 3,236,881.00 0.00 9,560,693.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 3 3,236,881.00 1,461,838.00 10,030,873.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 4 3,236,881.00 0.00 9,960,015.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 5 3,491,047.00 2,192,028.00 9,974,421.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 6 3,491,047.00 0.00 9,941,977.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 7 3,491,047.00 0.00 9,880,750.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 8 3,491,047.00 1,515,143.00 9,880,750.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 9 3,491,047.00 0.00 9,791,588.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 10 3,491,047.00 676,881.00 9,791,588.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 11 3,491,047.00 0.00 9,647,901.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2015 12 3,491,047.00 0.00 9,511,556.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2016 1 3,337,721.00 0.00 9,649,415.00
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 2016 2 3,152,305.00 0.00 9,815,827.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 1 1,467,343.00 0.00 3,347,605.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 2 1,261,396.00 0.00 3,347,605.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 3 1,261,396.00 525,296.00 3,258,769.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 4 1,261,396.00 0.00 3,281,386.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 5 1,179,578.00 787,684.00 3,370,222.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 6 1,179,578.00 0.00 3,378,533.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 7 1,179,578.00 0.00 3,495,021.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 8 1,179,578.00 539,940.00 3,501,730.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 9 1,179,578.00 0.00 3,390,278.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 10 1,179,578.00 247,740.00 3,284,455.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 11 1,179,578.00 0.00 3,284,455.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2015 12 1,179,578.00 0.00 3,261,017.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2016 1 1,109,620.00 0.00 3,205,290.00
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд 2016 2 1,011,467.00 0.00 3,115,778.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 1 2,092,308.00 0.00 5,035,170.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 2 1,473,886.00 0.00 5,035,170.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 3 1,473,886.00 452,619.00 5,124,006.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 4 1,473,886.00 0.00 4,990,263.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 5 1,570,501.00 678,702.00 5,235,003.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 6 1,570,501.00 0.00 5,235,003.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 7 1,570,501.00 0.00 5,235,003.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 8 1,570,501.00 478,469.00 5,266,666.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 9 1,570,501.00 0.00 5,266,666.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 10 1,570,501.00 200,233.00 5,266,666.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 11 1,570,501.00 0.00 5,266,666.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2015 12 1,570,501.00 0.00 5,266,666.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2016 1 1,580,000.00 0.00 5,266,666.00
200044 Институт за политичке студије Београд 2016 2 1,451,290.00 0.00 5,272,296.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 1 596,835.00 0.00 1,554,866.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 2 458,318.00 0.00 1,554,866.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 3 458,318.00 204,984.00 1,565,076.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 4 458,318.00 0.00 1,565,076.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 5 469,523.00 307,378.00 1,565,076.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 6 469,523.00 0.00 1,570,706.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 7 469,523.00 0.00 1,570,706.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 8 469,523.00 218,388.00 1,570,706.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 9 469,523.00 0.00 1,582,049.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 10 469,523.00 88,983.00 1,582,049.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 11 469,523.00 0.00 1,582,049.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2015 12 469,523.00 0.00 1,587,679.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2016 1 452,745.00 0.00 1,593,309.00
200045 Институт за примену науке у пољопривреди Београд 2016 2 439,089.00 0.00 1,595,139.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 1 1,141,474.00 0.00 2,843,096.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 2 808,417.00 0.00 2,843,096.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 3 808,417.00 138,677.00 2,843,096.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 4 808,417.00 0.00 2,887,677.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 5 893,052.00 207,946.00 2,976,839.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 6 893,052.00 0.00 2,932,421.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 7 893,052.00 0.00 2,982,469.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 8 893,052.00 146,452.00 2,982,469.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 9 893,052.00 0.00 2,982,469.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 10 893,052.00 61,493.00 2,893,633.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 11 893,052.00 0.00 2,893,633.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2015 12 893,052.00 0.00 2,893,633.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2016 1 868,090.00 0.00 2,893,633.00
200049 Институт за упоредно право Београд 2016 2 796,522.00 0.00 2,893,633.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 1 1,792,945.00 0.00 3,338,879.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 2 1,240,029.00 0.00 3,338,879.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 3 1,240,029.00 604,516.00 3,154,099.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 4 1,240,029.00 0.00 3,154,099.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 5 1,104,654.00 742,311.00 2,511,786.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 6 1,104,654.00 0.00 3,800,528.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 7 1,104,654.00 0.00 3,216,065.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 8 1,104,654.00 753,856.00 3,216,065.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 9 1,104,654.00 0.00 3,216,065.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 10 1,104,654.00 316,780.00 3,216,065.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 11 1,104,654.00 0.00 3,216,065.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2015 12 1,104,654.00 0.00 3,216,065.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2016 1 1,056,635.00 0.00 3,216,065.00
200050 Институт за хигијену и технологију меса Београд 2016 2 1,032,824.00 0.00 3,216,065.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 1 946,555.00 0.00 2,219,705.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 2 798,566.00 0.00 2,219,705.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 3 798,566.00 378,076.00 2,219,705.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 4 798,566.00 0.00 2,236,349.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 5 782,722.00 566,927.00 2,236,349.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 6 782,722.00 0.00 2,268,850.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 7 782,722.00 0.00 2,268,850.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 8 782,722.00 398,916.00 2,268,850.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 9 782,722.00 0.00 2,268,850.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 10 782,722.00 168,008.00 2,279,962.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 11 782,722.00 0.00 2,307,101.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2015 12 782,722.00 0.00 2,312,731.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2016 1 779,680.00 0.00 2,312,731.00
200051 Институт за општу и физичку хемију Београд 2016 2 683,737.00 0.00 1,665,817.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 1 3,344,026.00 0.00 5,340,880.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 2 1,972,992.00 0.00 5,340,880.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 3 1,972,992.00 838,994.00 5,446,415.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 4 1,972,992.00 0.00 5,363,209.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 5 1,877,123.00 1,258,074.00 5,363,209.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 6 1,877,123.00 0.00 5,452,045.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 7 1,877,123.00 0.00 5,452,045.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 8 1,877,123.00 925,622.00 5,541,907.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 9 1,877,123.00 0.00 5,541,907.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 10 1,877,123.00 332,447.00 5,569,047.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 11 1,877,123.00 0.00 5,572,491.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2015 12 1,877,123.00 0.00 5,618,559.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2016 1 1,859,046.00 0.00 5,553,077.00
200052 Институт за рударство и металургију Бор 2016 2 1,784,449.00 0.00 5,556,521.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 1 5,248,340.00 0.00 10,740,024.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 2 3,728,768.00 0.00 10,519,706.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 3 3,728,768.00 2,014,650.00 10,565,693.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 4 3,728,768.00 0.00 10,565,693.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 5 3,727,115.00 3,020,970.00 10,648,899.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 6 3,727,115.00 0.00 10,672,591.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 7 3,727,115.00 0.00 10,231,854.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 8 3,727,115.00 2,109,676.00 10,120,402.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 9 3,727,115.00 0.00 10,120,402.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 10 3,727,115.00 911,288.00 10,231,855.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 11 3,727,115.00 0.00 10,237,485.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2015 12 3,727,115.00 0.00 10,176,896.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2016 1 3,415,323.00 0.00 10,030,490.00
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд 2016 2 3,237,138.00 0.00 10,079,986.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 1 643,069.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 2 489,099.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 3 489,099.00 227,771.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 4 489,099.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 5 538,318.00 341,544.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 6 538,318.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 7 538,318.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 8 538,318.00 251,580.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 9 538,318.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 10 538,318.00 89,959.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 11 538,318.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2015 12 538,318.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2016 1 517,929.00 0.00 1,538,050.00
200055 Институт ГОША Београд 2016 2 493,937.00 0.00 1,538,050.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 1 692,599.00 0.00 1,853,579.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 2 682,463.00 0.00 1,853,579.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 3 682,463.00 320,252.00 1,853,579.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 4 682,463.00 0.00 1,792,324.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 5 624,723.00 565,668.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 6 624,723.00 0.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 7 624,723.00 0.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 8 624,723.00 284,762.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 9 624,723.00 0.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 10 624,723.00 110,006.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 11 624,723.00 0.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2015 12 624,723.00 0.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2016 1 624,723.00 0.00 1,784,924.00
200056 ИРИТЕЛ Београд 2016 2 573,220.00 0.00 1,784,924.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 1 1,277,561.00 0.00 3,320,206.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 2 1,258,793.00 0.00 3,597,558.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 3 1,258,793.00 793,691.00 3,519,983.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 4 1,258,793.00 0.00 3,785,711.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 5 1,324,999.00 1,385,145.00 3,785,711.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 6 1,324,999.00 0.00 3,785,711.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 7 1,324,999.00 0.00 3,785,711.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 8 1,324,999.00 736,814.00 3,785,711.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 9 1,324,999.00 0.00 3,563,132.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 10 1,324,999.00 258,321.00 3,563,132.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 11 1,324,999.00 0.00 3,646,338.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2015 12 1,324,999.00 0.00 3,735,174.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2016 1 1,292,488.00 0.00 4,002,661.00
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Београд 2016 2 1,242,484.00 0.00 3,868,918.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 1 291,875.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 2 291,875.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 3 291,875.00 130,963.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 4 291,875.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 5 197,599.00 210,770.00 466,955.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 6 197,599.00 0.00 662,182.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 7 197,599.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 8 197,599.00 158,610.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 9 197,599.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 10 197,599.00 61,701.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 11 197,599.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2015 12 197,599.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2016 1 197,599.00 0.00 564,569.00
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Београд 2016 2 181,309.00 0.00 564,569.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 1 183,112.00 0.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 2 183,112.00 0.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 3 183,112.00 99,352.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 4 183,112.00 0.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 5 109,667.00 148,979.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 7 219,334.00 0.00 626,668.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 8 109,667.00 110,451.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 9 109,667.00 0.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 10 109,667.00 38,528.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 11 109,667.00 0.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2015 12 109,667.00 0.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2016 1 109,667.00 0.00 313,334.00
200064 ИМР Институт д.о.о. Београд 2016 2 100,626.00 0.00 313,334.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 1 497,779.00 0.00 1,974,468.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 2 426,037.00 0.00 1,974,468.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 3 426,037.00 358,036.00 1,974,468.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 4 426,037.00 0.00 1,974,468.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 5 681,686.00 536,876.00 1,947,675.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 6 681,686.00 0.00 1,864,469.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 7 681,686.00 0.00 1,864,469.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 8 681,686.00 398,515.00 2,030,881.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 9 681,686.00 0.00 2,276,761.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 10 681,686.00 138,360.00 2,030,881.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 11 681,686.00 0.00 1,807,222.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2015 12 681,686.00 0.00 1,831,647.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2016 1 611,232.00 0.00 1,831,647.00
200066 Институт ЛОЛА Београд 2016 2 588,224.00 0.00 1,831,647.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 1 200,521.00 0.00 1,248,758.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 2 138,426.00 0.00 1,219,019.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 3 138,426.00 348,266.00 1,278,496.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 4 138,426.00 0.00 1,415,170.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 5 141,517.00 559,462.00 1,415,170.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 6 141,517.00 0.00 1,415,170.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 7 141,517.00 0.00 1,415,170.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 8 141,517.00 409,790.00 1,415,170.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 9 141,517.00 0.00 1,415,170.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 10 141,517.00 149,659.00 1,354,967.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 11 141,517.00 0.00 1,354,967.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2015 12 141,517.00 0.00 1,354,967.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2016 1 135,248.00 0.00 1,354,967.00
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2016 2 124,326.00 0.00 1,354,967.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 1 23,855.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 2 15,003.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 3 15,003.00 21,417.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 4 15,003.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 5 13,690.00 32,114.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 6 13,690.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 7 13,690.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 8 13,690.00 21,351.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 9 13,690.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 10 13,690.00 10,763.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 11 13,690.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2015 12 13,690.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2016 1 13,690.00 0.00 136,899.00
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 2016 2 12,561.00 0.00 136,899.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 1 495,070.00 0.00 2,575,854.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 2 283,525.00 0.00 2,575,854.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 3 283,525.00 464,197.00 2,626,096.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 4 283,525.00 0.00 2,575,854.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 5 266,741.00 732,947.00 2,533,221.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 6 266,741.00 0.00 2,801,604.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 7 266,741.00 0.00 2,667,412.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 8 266,741.00 488,379.00 2,667,412.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 9 266,741.00 0.00 2,667,412.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 10 266,741.00 170,801.00 2,595,619.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 11 266,741.00 0.00 2,595,619.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2015 12 266,741.00 0.00 2,608,716.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2016 1 243,036.00 0.00 2,436,674.00
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Београд 2016 2 226,928.00 0.00 2,473,179.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 1 345,762.00 0.00 2,205,344.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 2 225,444.00 0.00 2,205,344.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 3 225,444.00 402,547.00 2,429,841.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 4 225,444.00 0.00 2,371,756.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 5 242,200.00 645,164.00 2,421,998.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 6 242,200.00 0.00 2,424,520.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 7 242,200.00 0.00 2,424,520.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 8 242,200.00 394,048.00 2,441,410.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 9 242,200.00 0.00 2,443,932.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 10 242,200.00 168,028.00 2,459,810.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 11 242,200.00 0.00 2,459,810.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2015 12 242,200.00 0.00 2,467,454.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2016 1 246,745.00 0.00 2,467,454.00
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 2016 2 226,403.00 0.00 2,467,454.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 1 501,144.00 0.00 3,430,744.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 2 417,483.00 0.00 3,434,207.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 3 417,483.00 1,484,757.00 3,513,403.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 4 417,483.00 0.00 3,504,034.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 5 350,403.00 2,538,421.00 3,426,333.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 6 350,403.00 0.00 3,581,735.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 7 350,403.00 0.00 3,504,034.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 8 350,403.00 1,417,719.00 3,529,155.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 9 350,403.00 0.00 3,529,155.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 10 350,403.00 496,644.00 3,521,088.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 11 350,403.00 0.00 3,524,930.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2015 12 350,403.00 0.00 3,538,174.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2016 1 351,918.00 0.00 3,524,159.00
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Београд 2016 2 323,362.00 0.00 3,524,159.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 1 56,244.00 0.00 377,795.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 2 40,950.00 0.00 377,795.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 3 40,950.00 74,949.00 377,795.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 4 40,950.00 0.00 377,795.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 5 33,579.00 112,387.00 335,789.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 6 33,579.00 0.00 373,594.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 7 33,579.00 0.00 373,594.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 8 33,579.00 82,132.00 373,594.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 9 33,579.00 0.00 373,594.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 10 33,579.00 30,253.00 378,212.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 11 33,579.00 0.00 378,212.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2015 12 33,579.00 0.00 378,212.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2016 1 37,821.00 0.00 378,212.00
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица 2016 2 34,703.00 0.00 378,212.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 1 339,137.00 0.00 1,806,519.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 2 214,790.00 0.00 1,806,519.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 3 214,790.00 356,354.00 1,834,933.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 4 214,790.00 0.00 1,860,054.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 5 183,790.00 565,036.00 1,837,897.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 6 183,790.00 0.00 1,754,691.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 7 183,790.00 0.00 1,754,691.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 8 183,790.00 372,100.00 1,754,691.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 9 183,790.00 0.00 1,757,656.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 10 183,790.00 131,571.00 1,757,656.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 11 183,790.00 0.00 1,757,656.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2015 12 183,790.00 0.00 1,764,214.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2016 1 176,048.00 0.00 1,764,214.00
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш 2016 2 160,399.00 0.00 1,748,112.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 1 338,997.00 0.00 2,084,446.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 2 225,452.00 0.00 2,084,446.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 3 225,452.00 444,641.00 2,084,446.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 4 225,452.00 0.00 2,057,316.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 5 205,732.00 666,741.00 2,057,316.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 6 205,732.00 0.00 2,057,316.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 7 205,732.00 0.00 2,057,316.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 8 205,732.00 464,079.00 2,057,316.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 9 205,732.00 0.00 2,032,195.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 10 205,732.00 202,658.00 2,032,195.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 11 205,732.00 0.00 2,032,195.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2015 12 205,732.00 0.00 2,084,454.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2016 1 205,933.00 0.00 2,059,333.00
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд 2016 2 189,197.00 0.00 2,061,959.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 1 530,859.00 0.00 3,684,389.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 2 406,208.00 0.00 3,707,915.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 3 406,208.00 513,098.00 3,733,036.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 4 406,208.00 0.00 3,733,036.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 5 357,238.00 1,066,852.00 3,572,378.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 6 357,238.00 0.00 3,598,905.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 7 357,238.00 0.00 3,598,905.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 8 357,238.00 747,227.00 3,598,905.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 9 357,238.00 0.00 3,598,905.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 10 357,238.00 319,620.00 3,559,864.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 11 357,238.00 0.00 3,559,864.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2015 12 357,238.00 0.00 3,601,589.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2016 1 352,878.00 0.00 3,528,779.00
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 2016 2 333,006.00 0.00 3,629,263.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 1 16,940.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 2 8,470.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 3 8,470.00 9,180.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 4 8,470.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 5 7,623.00 13,766.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 6 7,623.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 7 7,623.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 8 7,623.00 9,499.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 9 7,623.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 10 7,623.00 4,265.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 11 7,623.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2015 12 7,623.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2016 1 7,623.00 0.00 76,229.00
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 2016 2 6,994.00 0.00 76,229.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 1 167,638.00 0.00 798,786.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 2 91,497.00 0.00 798,786.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 3 91,497.00 135,746.00 798,786.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 4 91,497.00 0.00 811,346.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 5 81,272.00 203,552.00 812,719.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 6 81,272.00 0.00 812,719.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 7 81,272.00 0.00 808,664.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 8 81,272.00 135,769.00 808,664.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 9 81,272.00 0.00 808,664.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 10 81,272.00 67,780.00 808,664.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 11 81,272.00 0.00 755,539.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2015 12 81,272.00 0.00 757,134.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2016 1 75,713.00 0.00 757,134.00
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Крагујевац 2016 2 69,471.00 0.00 757,134.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 1 257,678.00 0.00 1,373,007.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 2 151,369.00 0.00 1,373,007.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 3 151,369.00 217,143.00 1,373,007.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 4 151,369.00 0.00 1,373,007.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 5 137,630.00 325,608.00 1,376,301.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 6 137,630.00 0.00 1,376,301.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 7 137,630.00 0.00 1,376,301.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 8 137,630.00 224,895.00 1,376,301.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 9 137,630.00 0.00 1,382,560.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 10 137,630.00 100,709.00 1,382,560.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 11 137,630.00 0.00 1,382,560.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2015 12 137,630.00 0.00 1,385,853.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2016 1 138,585.00 0.00 1,385,853.00
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 2016 2 125,233.00 0.00 1,364,850.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 1 126,096.00 0.00 670,543.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 2 84,942.00 0.00 670,543.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 3 84,942.00 165,496.00 670,543.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 4 84,942.00 0.00 670,543.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 5 68,945.00 248,163.00 689,446.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 6 68,945.00 0.00 689,446.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 7 68,945.00 0.00 689,446.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 8 68,945.00 167,113.00 664,325.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 9 68,945.00 0.00 694,470.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 10 68,945.00 81,048.00 712,313.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 11 68,945.00 0.00 712,313.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2015 12 68,945.00 0.00 687,192.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2016 1 68,719.00 0.00 687,192.00
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица 2016 2 63,054.00 0.00 687,192.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 1 924,823.00 0.00 5,842,187.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 2 642,641.00 0.00 5,868,022.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 3 642,641.00 1,717,130.00 6,003,910.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 4 642,641.00 0.00 6,014,279.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 5 592,492.00 3,027,768.00 5,809,166.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 6 592,492.00 0.00 5,959,094.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 7 592,492.00 0.00 5,843,344.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 8 592,492.00 1,513,310.00 5,932,180.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 9 592,492.00 0.00 5,932,180.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 10 592,492.00 608,591.00 5,878,273.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 11 592,492.00 0.00 5,878,273.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2015 12 592,492.00 0.00 5,869,643.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2016 1 583,626.00 0.00 5,869,643.00
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Ниш 2016 2 538,573.00 0.00 5,869,643.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 1 1,273,190.00 0.00 7,362,076.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 2 810,431.00 0.00 7,342,903.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 3 810,431.00 2,553,095.00 7,220,472.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 4 810,431.00 0.00 7,229,945.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 5 724,037.00 4,042,685.00 7,022,834.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 6 724,037.00 0.00 7,422,503.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 7 724,037.00 0.00 7,204,965.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 8 724,037.00 2,598,692.00 7,209,583.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 9 724,037.00 0.00 7,169,901.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 10 724,037.00 1,015,348.00 7,132,007.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 11 724,037.00 0.00 7,114,251.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2015 12 724,037.00 0.00 6,963,749.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2016 1 692,520.00 0.00 6,962,783.00
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Београд 2016 2 642,721.00 0.00 7,004,692.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 1 515,360.00 0.00 3,267,831.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 2 391,181.00 0.00 3,313,459.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 3 391,181.00 1,070,177.00 3,378,853.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 4 391,181.00 0.00 3,364,041.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 5 337,132.00 1,604,734.00 3,371,315.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 6 337,132.00 0.00 3,371,315.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 7 337,132.00 0.00 3,371,315.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 8 337,132.00 1,124,357.00 3,346,194.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 9 337,132.00 0.00 3,435,030.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 10 337,132.00 480,367.00 3,389,749.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 11 337,132.00 0.00 3,372,521.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2015 12 337,132.00 0.00 3,386,414.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2016 1 335,890.00 0.00 3,361,293.00
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Београд 2016 2 310,493.00 0.00 3,383,904.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 1 1,775,028.00 0.00 11,128,742.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 2 1,180,125.00 0.00 11,049,280.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 3 1,180,125.00 3,929,377.00 11,289,319.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 4 1,180,125.00 0.00 11,297,669.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 5 1,117,670.00 5,909,068.00 11,176,703.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 6 1,117,670.00 0.00 11,172,531.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 7 1,117,670.00 0.00 11,137,264.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 8 1,117,670.00 4,280,046.00 11,137,264.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 9 1,117,670.00 0.00 10,962,096.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 10 1,117,670.00 1,595,086.00 10,792,376.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 11 1,117,670.00 0.00 10,771,715.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2015 12 1,117,670.00 0.00 10,767,115.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2016 1 1,062,836.00 0.00 10,716,933.00
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Београд 2016 2 986,777.00 0.00 10,754,385.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 1 979,462.00 0.00 5,984,263.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 2 611,419.00 0.00 5,984,263.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 3 611,419.00 1,247,691.00 6,520,792.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 4 611,419.00 0.00 6,617,472.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 5 667,277.00 1,865,446.00 6,644,766.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 6 667,277.00 0.00 6,700,774.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 7 667,277.00 0.00 6,545,146.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 8 667,277.00 1,325,424.00 6,456,310.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 9 667,277.00 0.00 6,456,310.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 10 667,277.00 550,959.00 6,176,009.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 11 667,277.00 0.00 6,134,755.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2015 12 667,277.00 0.00 6,015,837.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2016 1 589,291.00 0.00 5,972,460.00
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2016 2 541,451.00 0.00 5,901,000.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 1 303,192.00 0.00 1,717,605.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 2 192,631.00 0.00 1,743,915.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 3 192,631.00 404,815.00 1,769,036.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 4 192,631.00 0.00 1,778,781.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 5 179,503.00 607,023.00 1,795,027.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 6 179,503.00 0.00 1,795,027.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 7 179,503.00 0.00 1,795,027.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 8 179,503.00 448,626.00 1,795,027.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 9 179,503.00 0.00 1,795,027.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 10 179,503.00 158,393.00 1,795,027.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 11 179,503.00 0.00 1,795,027.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2015 12 179,503.00 0.00 1,798,721.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2016 1 178,031.00 0.00 1,798,721.00
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2016 2 147,504.00 0.00 1,607,576.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 1 595,248.00 0.00 3,786,764.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 2 405,928.00 0.00 3,805,986.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 3 405,928.00 1,368,561.00 3,797,660.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 4 405,928.00 0.00 3,964,072.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 5 394,697.00 2,052,162.00 3,946,969.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 6 394,697.00 0.00 3,972,855.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 7 394,697.00 0.00 3,939,600.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 8 394,697.00 1,445,751.00 3,955,506.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 9 394,697.00 0.00 3,955,506.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 10 394,697.00 606,403.00 3,954,256.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 11 394,697.00 0.00 3,832,165.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2015 12 394,697.00 0.00 3,725,482.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2016 1 378,405.00 0.00 3,814,318.00
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш 2016 2 349,986.00 0.00 3,814,318.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 1 3,504,417.00 0.00 22,163,504.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 2 2,416,603.00 0.00 21,958,682.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 3 2,416,603.00 7,269,305.00 23,167,923.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 4 2,416,603.00 0.00 23,084,054.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 5 2,296,186.00 10,946,968.00 22,961,861.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 6 2,296,186.00 0.00 22,382,520.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 7 2,296,186.00 0.00 22,480,603.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 8 2,296,186.00 7,498,071.00 22,415,240.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 9 2,296,186.00 0.00 22,403,677.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 10 2,296,186.00 3,355,602.00 21,732,069.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 11 2,296,186.00 0.00 21,582,967.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2015 12 2,296,186.00 0.00 21,241,264.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2016 1 2,081,345.00 0.00 20,859,623.00
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Београд 2016 2 1,944,760.00 0.00 21,194,968.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 1 522,464.00 0.00 2,811,542.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 2 322,370.00 0.00 2,881,993.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 3 322,370.00 1,301,556.00 2,881,993.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 4 322,370.00 0.00 2,881,993.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 5 292,097.00 1,951,685.00 2,920,973.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 6 292,097.00 0.00 2,920,973.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 7 292,097.00 0.00 2,920,973.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 8 292,097.00 1,352,970.00 2,920,973.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 9 292,097.00 0.00 2,980,653.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 10 292,097.00 598,708.00 2,897,447.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 11 292,097.00 0.00 2,862,442.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2015 12 292,097.00 0.00 2,862,442.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2016 1 292,302.00 0.00 2,926,157.00
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац 2016 2 268,492.00 0.00 2,926,157.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 1 35,132.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 2 35,132.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 3 35,132.00 72,695.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 4 35,132.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 5 20,751.00 109,005.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 6 20,751.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 7 20,751.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 8 20,751.00 79,029.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 9 20,751.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 10 20,751.00 29,975.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 11 20,751.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2015 12 20,751.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2016 1 20,751.00 0.00 207,511.00
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 2016 2 19,040.00 0.00 207,511.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 1 1,191,618.00 0.00 6,437,495.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 2 716,077.00 0.00 6,400,611.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 3 716,077.00 2,343,043.00 6,483,817.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 4 716,077.00 0.00 6,429,426.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 5 648,198.00 3,529,925.00 6,481,976.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 6 648,198.00 0.00 6,485,526.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 7 648,198.00 0.00 6,427,208.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 8 648,198.00 2,392,712.00 6,350,499.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 9 648,198.00 0.00 6,356,964.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 10 648,198.00 1,104,148.00 6,185,385.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 11 648,198.00 0.00 6,273,402.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2015 12 648,198.00 0.00 6,191,708.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2016 1 617,462.00 0.00 6,191,708.00
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 2016 2 574,506.00 0.00 6,261,253.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 1 860,986.00 0.00 4,646,584.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 2 508,730.00 0.00 4,649,106.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 3 508,730.00 1,181,955.00 4,854,922.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 4 508,730.00 0.00 4,854,922.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 5 485,492.00 1,852,274.00 4,716,648.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 6 485,492.00 0.00 4,993,193.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 7 485,492.00 0.00 4,854,922.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 8 485,492.00 1,181,455.00 4,854,922.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 9 485,492.00 0.00 4,854,922.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 10 485,492.00 510,958.00 4,886,256.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 11 485,492.00 0.00 4,846,069.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2015 12 485,492.00 0.00 4,827,617.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2016 1 467,348.00 0.00 4,696,997.00
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 2016 2 422,825.00 0.00 4,608,161.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 1 264,258.00 0.00 1,473,336.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 2 162,201.00 0.00 1,438,892.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 3 162,201.00 339,566.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 4 162,201.00 0.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 5 144,242.00 550,727.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 6 144,242.00 0.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 7 144,242.00 0.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 8 144,242.00 329,132.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 9 144,242.00 0.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 10 144,242.00 138,503.00 1,442,422.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 11 144,242.00 0.00 1,447,410.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2015 12 144,242.00 0.00 1,452,756.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2016 1 145,276.00 0.00 1,452,756.00
200115 Криминалистичко-полицијска академија Београд 2016 2 133,299.00 0.00 1,452,756.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 1 1,375,096.00 0.00 9,265,857.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 2 1,031,785.00 0.00 9,336,200.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 3 1,031,785.00 3,242,386.00 9,367,251.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 4 1,031,785.00 0.00 9,375,157.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 5 940,582.00 5,042,493.00 9,190,717.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 6 940,582.00 0.00 9,511,622.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 7 940,582.00 0.00 9,504,908.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 8 940,582.00 3,331,716.00 9,418,153.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 9 940,582.00 0.00 9,408,802.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 10 940,582.00 1,349,714.00 9,144,506.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 11 940,582.00 0.00 9,144,506.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2015 12 940,582.00 0.00 9,217,530.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2016 1 916,961.00 0.00 9,200,321.00
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун 2016 2 841,450.00 0.00 9,158,292.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 1 1,220,256.00 0.00 8,347,213.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 2 908,894.00 0.00 8,258,377.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 3 908,894.00 2,861,882.00 8,302,827.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 4 908,894.00 0.00 8,319,306.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 5 829,856.00 4,622,195.00 8,280,717.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 6 829,856.00 0.00 8,406,029.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 7 829,856.00 0.00 8,281,719.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 8 829,856.00 2,891,654.00 8,281,719.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 9 829,856.00 0.00 8,281,719.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 10 829,856.00 1,068,931.00 7,972,517.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 11 829,856.00 0.00 7,796,689.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2015 12 829,856.00 0.00 7,751,792.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2016 1 766,395.00 0.00 7,716,787.00
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 2016 2 705,868.00 0.00 7,692,901.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 1 1,164,811.00 0.00 1,902,779.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 2 641,231.00 0.00 1,902,779.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 3 641,231.00 420,597.00 1,902,779.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 4 641,231.00 0.00 1,902,779.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 5 548,760.00 630,685.00 1,829,201.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 6 548,760.00 0.00 1,829,201.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 7 548,760.00 0.00 1,829,201.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 8 548,760.00 441,134.00 1,829,201.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 9 548,760.00 0.00 1,829,201.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 10 548,760.00 189,548.00 1,829,201.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 11 548,760.00 0.00 1,829,201.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2015 12 548,760.00 0.00 1,844,257.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2016 1 184,426.00 0.00 1,844,257.00
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2016 2 169,221.00 0.00 1,844,257.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 1 192,004.00 0.00 991,568.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 2 140,115.00 0.00 991,568.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 3 140,115.00 220,415.00 991,568.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 4 140,115.00 0.00 991,568.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 5 99,157.00 330,513.00 991,568.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 6 99,157.00 0.00 994,291.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 7 99,157.00 0.00 1,001,653.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 8 99,157.00 232,892.00 1,001,653.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 9 99,157.00 0.00 1,001,653.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 10 99,157.00 97,619.00 1,001,653.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 11 99,157.00 0.00 1,001,653.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2015 12 99,157.00 0.00 1,001,653.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2016 1 100,165.00 0.00 1,001,653.00
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Крагујевац 2016 2 94,212.00 0.00 1,026,774.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 1 324,215.00 0.00 1,567,430.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 2 186,576.00 0.00 1,592,551.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 3 186,576.00 363,169.00 1,592,551.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 4 186,576.00 0.00 1,592,551.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 5 161,767.00 544,572.00 1,617,672.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 6 161,767.00 0.00 1,647,411.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 7 161,767.00 0.00 1,672,532.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 8 161,767.00 381,327.00 1,672,532.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 9 161,767.00 0.00 1,672,532.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 10 161,767.00 163,244.00 1,672,532.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 11 161,767.00 0.00 1,672,532.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2015 12 161,767.00 0.00 1,676,064.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2016 1 167,606.00 0.00 1,676,064.00
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Ниш 2016 2 154,212.00 0.00 1,680,682.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 1 222,190.00 0.00 1,585,031.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 2 222,190.00 0.00 1,635,273.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 3 222,190.00 355,320.00 1,660,394.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 4 222,190.00 0.00 1,660,394.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 5 166,039.00 532,803.00 1,660,394.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 6 166,039.00 0.00 1,660,394.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 7 166,039.00 0.00 1,660,394.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 8 166,039.00 373,560.00 1,660,394.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 9 166,039.00 0.00 1,611,387.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 10 166,039.00 159,242.00 1,611,387.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 11 166,039.00 0.00 1,636,508.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2015 12 166,039.00 0.00 1,639,252.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2016 1 163,925.00 0.00 1,639,252.00
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 2016 2 150,411.00 0.00 1,639,252.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 1 997,025.00 0.00 6,832,543.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 2 737,845.00 0.00 6,891,029.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 3 737,845.00 1,697,149.00 7,387,544.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 4 737,845.00 0.00 7,446,768.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 5 732,240.00 2,538,065.00 7,322,398.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 6 732,240.00 0.00 7,560,800.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 7 732,240.00 0.00 7,490,764.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 8 732,240.00 1,806,104.00 7,533,494.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 9 732,240.00 0.00 7,332,552.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 10 732,240.00 809,303.00 7,295,077.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 11 732,240.00 0.00 7,098,631.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2015 12 732,240.00 0.00 7,114,224.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2016 1 709,610.00 0.00 7,136,841.00
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Крагујевац 2016 2 665,345.00 0.00 7,251,259.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 1 91,167.00 0.00 588,875.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 2 69,812.00 0.00 588,875.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 3 69,812.00 106,871.00 625,182.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 4 69,812.00 0.00 626,316.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 5 62,632.00 164,494.00 626,316.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 6 62,632.00 0.00 626,316.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 7 62,632.00 0.00 626,316.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 8 62,632.00 109,589.00 626,316.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 9 62,632.00 0.00 626,316.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 10 62,632.00 46,423.00 626,316.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 11 62,632.00 0.00 628,842.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2015 12 62,632.00 0.00 631,535.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2016 1 63,154.00 0.00 631,535.00
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Косовска Митровица 2016 2 57,947.00 0.00 631,535.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 1 1,275,192.00 0.00 7,884,043.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 2 833,232.00 0.00 7,803,167.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 3 833,232.00 1,943,145.00 8,074,015.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 4 833,232.00 0.00 8,190,495.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 5 813,477.00 2,980,063.00 8,134,768.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 6 813,477.00 0.00 8,106,483.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 7 813,477.00 0.00 8,131,604.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 8 813,477.00 2,070,137.00 8,136,454.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 9 813,477.00 0.00 8,047,618.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 10 813,477.00 857,032.00 8,019,357.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 11 813,477.00 0.00 8,023,554.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2015 12 813,477.00 0.00 8,078,981.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2016 1 785,651.00 0.00 7,900,463.00
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ниш 2016 2 737,591.00 0.00 8,038,633.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 1 2,410,703.00 0.00 15,724,697.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 2 1,705,608.00 0.00 15,771,203.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 3 1,705,608.00 4,953,898.00 15,616,382.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 4 1,705,608.00 0.00 15,892,115.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 5 1,589,467.00 7,614,913.00 15,894,674.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 6 1,589,467.00 0.00 15,733,144.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 7 1,589,467.00 0.00 15,165,845.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 8 1,589,467.00 5,060,112.00 15,213,722.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 9 1,589,467.00 0.00 15,380,225.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 10 1,589,467.00 2,181,716.00 15,557,015.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 11 1,589,467.00 0.00 15,564,919.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2015 12 1,589,467.00 0.00 15,368,523.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2016 1 1,502,369.00 0.00 15,069,325.00
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад 2016 2 1,395,403.00 0.00 15,207,802.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 1 1,193,817.00 0.00 7,850,675.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 2 796,390.00 0.00 7,801,939.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 3 796,390.00 2,175,883.00 8,014,494.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 4 796,390.00 0.00 7,908,479.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 5 783,406.00 3,274,615.00 7,834,064.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 6 783,406.00 0.00 7,815,796.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 7 783,406.00 0.00 7,899,002.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 8 783,406.00 2,353,039.00 7,881,405.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 9 783,406.00 0.00 7,801,430.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 10 783,406.00 897,824.00 7,710,416.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 11 783,406.00 0.00 7,603,581.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2015 12 783,406.00 0.00 7,538,771.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2016 1 746,485.00 0.00 7,534,063.00
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Београд 2016 2 695,466.00 0.00 7,579,540.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 1 590,889.00 0.00 4,177,694.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 2 468,027.00 0.00 4,231,448.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 3 468,027.00 1,081,563.00 4,287,231.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 4 468,027.00 0.00 4,290,925.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 5 418,250.00 1,504,159.00 3,925,813.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 6 418,250.00 0.00 4,491,882.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 7 418,250.00 0.00 4,228,753.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 8 418,250.00 1,287,387.00 4,228,753.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 9 418,250.00 0.00 4,228,753.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 10 418,250.00 452,061.00 4,087,658.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 11 418,250.00 0.00 4,132,537.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2015 12 418,250.00 0.00 4,135,215.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2016 1 412,767.00 0.00 4,140,756.00
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд 2016 2 380,686.00 0.00 4,148,906.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 1 708,806.00 0.00 3,974,611.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 2 408,401.00 0.00 3,808,199.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 3 408,401.00 1,175,454.00 3,891,405.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 4 408,401.00 0.00 4,146,653.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 5 413,158.00 1,762,596.00 4,131,580.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 6 413,158.00 0.00 4,131,580.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 7 413,158.00 0.00 4,159,316.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 8 413,158.00 1,216,822.00 4,159,316.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 9 413,158.00 0.00 4,164,302.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 10 413,158.00 545,768.00 4,159,521.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 11 413,158.00 0.00 4,159,521.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2015 12 413,158.00 0.00 4,149,536.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2016 1 387,911.00 0.00 3,894,288.00
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Београд 2016 2 351,994.00 0.00 3,836,203.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 1 184,600.00 0.00 997,256.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 2 115,140.00 0.00 997,256.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 3 115,140.00 345,076.00 933,541.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 4 115,140.00 0.00 920,315.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 5 92,032.00 384,023.00 696,409.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 6 92,032.00 0.00 1,165,224.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 7 92,032.00 0.00 941,318.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 8 92,032.00 481,637.00 899,312.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 9 92,032.00 0.00 899,312.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 10 92,032.00 169,222.00 920,315.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 11 92,032.00 0.00 915,850.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2015 12 92,032.00 0.00 827,014.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2016 1 82,577.00 0.00 827,014.00
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 2016 2 76,453.00 0.00 833,227.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 1 382,410.00 0.00 2,243,342.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 2 246,147.00 0.00 2,208,173.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 3 246,147.00 889,738.00 2,304,353.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 4 246,147.00 0.00 2,304,353.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 5 227,215.00 1,383,745.00 2,272,148.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 6 227,215.00 0.00 2,275,174.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 7 227,215.00 0.00 2,261,659.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 8 227,215.00 930,657.00 2,261,659.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 9 227,215.00 0.00 2,303,293.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 10 227,215.00 353,927.00 2,335,410.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 11 227,215.00 0.00 2,331,566.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2015 12 227,215.00 0.00 2,297,911.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2016 1 227,131.00 0.00 2,271,312.00
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Бор 2016 2 208,406.00 0.00 2,271,312.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 1 233,369.00 0.00 1,375,577.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 2 159,851.00 0.00 1,375,577.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 3 159,851.00 503,221.00 1,400,698.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 4 159,851.00 0.00 1,400,698.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 5 140,070.00 775,103.00 1,379,695.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 6 140,070.00 0.00 1,382,004.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 7 140,070.00 0.00 1,445,013.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 8 140,070.00 424,113.00 1,403,007.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 9 140,070.00 0.00 1,403,007.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 10 140,070.00 166,491.00 1,370,523.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 11 140,070.00 0.00 1,370,523.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2015 12 140,070.00 0.00 1,371,532.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2016 1 137,065.00 0.00 1,371,532.00
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак 2016 2 125,846.00 0.00 1,371,532.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 1 395,051.00 0.00 2,403,953.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 2 255,487.00 0.00 2,436,070.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 3 255,487.00 578,007.00 2,436,070.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 4 255,487.00 0.00 2,431,389.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 5 245,648.00 866,725.00 2,456,476.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 6 245,648.00 0.00 2,485,296.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 7 245,648.00 0.00 2,462,106.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 8 245,648.00 611,511.00 2,431,961.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 9 245,648.00 0.00 2,431,961.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 10 245,648.00 255,206.00 2,431,961.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 11 245,648.00 0.00 2,434,185.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2015 12 245,648.00 0.00 2,450,000.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2016 1 230,055.00 0.00 2,334,249.00
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац 2016 2 214,181.00 0.00 2,334,249.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 1 1,359,906.00 0.00 8,498,884.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 2 909,496.00 0.00 8,516,582.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 3 909,496.00 2,329,896.00 8,521,233.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 4 909,496.00 0.00 8,623,449.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 5 877,894.00 3,493,680.00 8,778,937.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 6 877,894.00 0.00 8,811,423.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 7 877,894.00 0.00 8,930,591.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 8 877,894.00 2,452,456.00 8,792,748.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 9 877,894.00 0.00 8,700,214.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 10 877,894.00 1,041,211.00 8,201,940.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 11 877,894.00 0.00 8,656,587.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2015 12 877,894.00 0.00 8,342,744.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2016 1 797,885.00 0.00 8,124,327.00
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 2016 2 746,112.00 0.00 8,131,507.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 1 1,387,857.00 0.00 9,687,112.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 2 1,022,551.00 0.00 9,687,112.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 3 1,022,551.00 3,403,441.00 9,687,112.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 4 1,022,551.00 0.00 9,797,570.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 5 986,236.00 4,901,486.00 9,816,883.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 6 986,236.00 0.00 9,844,384.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 7 986,236.00 0.00 9,916,621.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 8 986,236.00 3,735,258.00 9,825,668.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 9 986,236.00 0.00 9,933,079.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 10 986,236.00 1,570,176.00 9,424,262.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 11 986,236.00 0.00 9,427,792.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2015 12 986,236.00 0.00 9,433,764.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2016 1 917,012.00 0.00 9,344,928.00
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Београд 2016 2 853,824.00 0.00 9,305,404.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 1 128,581.00 0.00 905,066.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 2 111,168.00 0.00 905,066.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 3 111,168.00 131,257.00 905,066.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 4 111,168.00 0.00 909,684.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 5 90,968.00 196,820.00 876,748.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 6 90,968.00 0.00 942,621.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 7 90,968.00 0.00 909,684.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 8 90,968.00 138,517.00 909,684.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 9 90,968.00 0.00 909,684.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 10 90,968.00 58,301.00 879,945.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 11 90,968.00 0.00 883,239.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2015 12 90,968.00 0.00 805,019.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2016 1 80,502.00 0.00 805,019.00
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Београд 2016 2 73,865.00 0.00 805,019.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 1 35,055.00 0.00 166,716.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 2 19,691.00 0.00 166,716.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 3 19,691.00 7,475.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 4 19,691.00 0.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 5 17,300.00 11,209.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 6 17,300.00 0.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 7 17,300.00 0.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 8 17,300.00 7,895.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 9 17,300.00 0.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 10 17,300.00 3,314.00 172,996.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 11 17,300.00 0.00 130,990.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2015 12 17,300.00 0.00 130,990.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2016 1 13,099.00 0.00 130,990.00
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Врање 2016 2 12,019.00 0.00 130,990.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 1 65,239.00 0.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 2 46,550.00 0.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 3 46,550.00 53,871.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 4 46,550.00 0.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 5 42,470.00 80,781.00 407,370.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 6 42,470.00 0.00 442,037.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 7 42,470.00 0.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 8 42,470.00 55,668.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 9 42,470.00 0.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 10 42,470.00 25,111.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 11 42,470.00 0.00 424,704.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2015 12 42,470.00 0.00 437,389.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2016 1 43,739.00 0.00 437,389.00
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Јагодина 2016 2 40,133.00 0.00 437,389.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 1 113,267.00 0.00 594,925.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 2 65,822.00 0.00 571,399.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 3 65,822.00 104,690.00 571,399.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 4 65,822.00 0.00 573,046.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 5 53,985.00 156,981.00 539,852.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 6 53,985.00 0.00 541,773.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 7 53,985.00 0.00 541,773.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 8 53,985.00 107,257.00 541,773.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 9 53,985.00 0.00 541,773.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 10 53,985.00 49,722.00 518,247.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 11 53,985.00 0.00 518,247.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2015 12 53,985.00 0.00 521,777.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2016 1 48,609.00 0.00 486,091.00
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Сомбор 2016 2 44,602.00 0.00 486,091.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 1 90,790.00 0.00 533,519.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 2 59,280.00 0.00 533,519.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 3 59,280.00 93,265.00 533,519.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 4 59,280.00 0.00 533,519.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 5 34,449.00 139,851.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 6 34,449.00 0.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 7 34,449.00 0.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 8 34,449.00 98,427.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 9 34,449.00 0.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 10 34,449.00 41,423.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 11 34,449.00 0.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2015 12 34,449.00 0.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2016 1 34,449.00 0.00 344,490.00
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2016 2 31,609.00 0.00 344,490.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 1 859,884.00 0.00 4,831,946.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 2 537,659.00 0.00 4,831,946.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 3 537,659.00 1,247,819.00 5,105,292.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 4 537,659.00 0.00 5,038,225.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 5 516,537.00 1,878,251.00 5,149,123.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 6 516,537.00 0.00 5,215,891.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 7 516,537.00 0.00 5,201,163.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 8 516,537.00 1,339,779.00 5,117,957.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 9 516,537.00 0.00 5,114,537.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 10 516,537.00 524,186.00 5,065,016.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 11 516,537.00 0.00 4,980,428.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2015 12 516,537.00 0.00 4,989,304.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2016 1 483,559.00 0.00 4,906,098.00
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Београд 2016 2 452,468.00 0.00 4,931,219.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 1 44,411.00 0.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 2 44,411.00 0.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 3 44,411.00 62,908.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 4 44,411.00 0.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 5 39,628.00 94,330.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 6 39,628.00 0.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 7 39,628.00 0.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 8 39,628.00 66,299.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 9 39,628.00 0.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 10 39,628.00 28,030.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 11 39,628.00 0.00 396,283.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2015 12 39,628.00 0.00 398,809.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2016 1 39,881.00 0.00 398,809.00
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Београд 2016 2 36,593.00 0.00 398,809.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 1 248,828.00 0.00 2,394,634.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 2 248,828.00 0.00 2,394,634.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 3 248,828.00 1,097,589.00 2,253,442.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 4 248,828.00 0.00 2,342,278.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 5 234,228.00 1,645,836.00 2,342,278.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 6 234,228.00 0.00 2,345,808.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 7 234,228.00 0.00 2,312,844.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 8 234,228.00 1,137,835.00 2,312,844.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 9 234,228.00 0.00 2,285,725.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 10 234,228.00 508,001.00 2,285,725.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 11 234,228.00 0.00 2,172,374.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2015 12 234,228.00 0.00 2,265,828.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2016 1 225,429.00 0.00 2,263,469.00
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Београд 2016 2 211,032.00 0.00 2,299,928.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 1 181,301.00 0.00 1,030,602.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 2 110,781.00 0.00 1,056,145.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 3 110,781.00 134,311.00 1,081,266.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 4 110,781.00 0.00 1,081,266.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 5 107,725.00 201,402.00 1,077,252.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 6 107,725.00 0.00 1,077,252.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 7 107,725.00 0.00 1,077,252.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 8 107,725.00 138,405.00 1,077,252.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 9 107,725.00 0.00 1,077,252.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 10 107,725.00 62,996.00 1,077,252.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 11 107,725.00 0.00 1,077,252.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2015 12 107,725.00 0.00 1,083,465.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2016 1 106,551.00 0.00 1,083,465.00
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Ниш 2016 2 99,414.00 0.00 1,083,465.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 1 16,864.00 0.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 2 10,145.00 0.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 3 10,145.00 3,849.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 4 10,145.00 0.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 5 9,968.00 5,771.00 67,199.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 6 9,968.00 0.00 132,166.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 7 9,968.00 0.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 8 9,968.00 3,829.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 9 9,968.00 0.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 10 9,968.00 1,942.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 11 9,968.00 0.00 99,682.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2015 12 9,968.00 0.00 102,405.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2016 1 10,241.00 0.00 102,405.00
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Београд 2016 2 9,396.00 0.00 102,405.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 1 125,949.00 0.00 855,647.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 2 102,598.00 0.00 901,124.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 3 102,598.00 224,775.00 901,124.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 4 102,598.00 0.00 901,124.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 5 90,112.00 337,049.00 901,124.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 6 90,112.00 0.00 926,245.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 7 90,112.00 0.00 956,390.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 8 90,112.00 237,294.00 956,390.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 9 90,112.00 0.00 956,390.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 10 90,112.00 99,755.00 907,383.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 11 90,112.00 0.00 909,393.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2015 12 90,112.00 0.00 862,908.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2016 1 86,291.00 0.00 862,908.00
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Београд 2016 2 81,482.00 0.00 888,029.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 1 477,441.00 0.00 2,734,596.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 2 305,177.00 0.00 2,733,001.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 3 305,177.00 816,822.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 4 305,177.00 0.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 5 275,812.00 1,224,828.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 6 275,812.00 0.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 7 275,812.00 0.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 8 275,812.00 862,181.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 9 275,812.00 0.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 10 275,812.00 362,641.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 11 275,812.00 0.00 2,758,122.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2015 12 275,812.00 0.00 2,779,665.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2016 1 277,717.00 0.00 2,779,665.00
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд 2016 2 255,050.00 0.00 2,779,665.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 1 642,116.00 0.00 3,769,841.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 2 407,908.00 0.00 3,747,088.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 3 407,908.00 713,407.00 3,728,660.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 4 407,908.00 0.00 3,719,138.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 5 346,575.00 1,069,755.00 3,085,017.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 6 346,575.00 0.00 3,846,476.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 7 346,575.00 0.00 3,402,033.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 8 346,575.00 742,289.00 3,402,033.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 9 346,575.00 0.00 3,402,033.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 10 346,575.00 327,463.00 3,402,033.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 11 346,575.00 0.00 3,243,206.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2015 12 346,575.00 0.00 3,279,489.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2016 1 322,809.00 0.00 3,230,482.00
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Београд 2016 2 301,871.00 0.00 3,289,942.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 1 167,896.00 0.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 2 95,515.00 0.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 3 95,515.00 171,639.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 4 95,515.00 0.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 5 87,518.00 257,378.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 6 87,518.00 0.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 7 87,518.00 0.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 8 87,518.00 177,608.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 9 87,518.00 0.00 875,175.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 10 87,518.00 79,765.00 847,815.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 11 87,518.00 0.00 815,610.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2015 12 87,518.00 0.00 822,974.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2016 1 82,297.00 0.00 822,974.00
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Београд 2016 2 75,513.00 0.00 822,974.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 1 252,535.00 0.00 1,342,627.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 2 157,948.00 0.00 1,400,659.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 3 157,948.00 381,345.00 1,400,659.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 4 157,948.00 0.00 1,403,624.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 5 136,162.00 656,613.00 1,361,618.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 6 136,162.00 0.00 1,361,618.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 7 136,162.00 0.00 1,361,618.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 8 136,162.00 352,320.00 1,361,618.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 9 136,162.00 0.00 1,361,618.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 10 136,162.00 134,721.00 1,361,618.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 11 136,162.00 0.00 1,361,618.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2015 12 136,162.00 0.00 1,368,424.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2016 1 136,842.00 0.00 1,368,424.00
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Косовска Митровица 2016 2 125,561.00 0.00 1,368,424.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 1 4,210,288.00 0.00 24,183,848.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 2 2,608,848.00 0.00 24,241,842.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 3 2,608,848.00 6,336,849.00 25,146,008.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 4 2,608,848.00 0.00 25,595,198.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 5 2,544,258.00 9,920,881.00 25,203,916.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 6 2,544,258.00 0.00 25,590,607.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 7 2,544,258.00 0.00 24,847,660.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 8 2,544,258.00 6,493,007.00 25,052,394.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 9 2,544,258.00 0.00 24,507,218.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 10 2,544,258.00 2,598,241.00 24,180,596.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 11 2,544,258.00 0.00 23,669,460.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2015 12 2,544,258.00 0.00 23,679,568.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2016 1 2,306,669.00 0.00 23,226,090.00
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 2016 2 2,054,451.00 0.00 22,390,431.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 1 126,777.00 0.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 2 72,222.00 0.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 3 72,222.00 93,200.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 4 72,222.00 0.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 5 65,432.00 139,755.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 6 65,432.00 0.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 7 65,432.00 0.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 8 65,432.00 93,237.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 9 65,432.00 0.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 10 65,432.00 46,515.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 11 65,432.00 0.00 654,323.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2015 12 65,432.00 0.00 656,845.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2016 1 65,685.00 0.00 656,845.00
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Београд 2016 2 60,269.00 0.00 656,845.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 1 1,154,323.00 0.00 7,229,111.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 2 793,098.00 0.00 7,303,355.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 3 793,098.00 2,778,711.00 7,610,909.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 4 793,098.00 0.00 7,525,916.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 5 744,481.00 4,166,679.00 7,444,805.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 6 744,481.00 0.00 7,584,820.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 7 744,481.00 0.00 7,617,358.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 8 744,481.00 2,950,522.00 7,617,358.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 9 744,481.00 0.00 7,617,358.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 10 744,481.00 1,216,141.00 7,508,019.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 11 744,481.00 0.00 7,509,531.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2015 12 744,481.00 0.00 7,389,634.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2016 1 733,452.00 0.00 7,352,552.00
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 2016 2 684,251.00 0.00 7,457,305.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 1 759,887.00 0.00 4,567,502.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 2 511,469.00 0.00 4,575,855.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 3 511,469.00 1,551,304.00 4,819,556.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 4 511,469.00 0.00 4,783,583.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 5 465,023.00 2,330,844.00 4,650,234.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 6 465,023.00 0.00 4,650,234.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 7 465,023.00 0.00 4,672,346.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 8 465,023.00 1,635,510.00 4,601,004.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 9 465,023.00 0.00 4,603,969.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 10 465,023.00 686,002.00 4,554,962.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 11 465,023.00 0.00 4,588,231.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2015 12 465,023.00 0.00 4,588,231.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2016 1 452,161.00 0.00 4,522,943.00
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Београд 2016 2 420,595.00 0.00 4,583,858.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 1 1,890,069.00 0.00 14,792,229.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 2 1,561,778.00 0.00 14,804,221.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 3 1,561,778.00 2,995,020.00 15,534,285.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 4 1,561,778.00 0.00 15,556,902.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 5 1,546,458.00 4,143,973.00 14,231,506.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 6 1,546,458.00 0.00 16,720,273.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 7 1,546,458.00 0.00 15,611,567.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 8 1,546,458.00 3,393,839.00 15,611,567.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 9 1,546,458.00 0.00 15,731,591.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 10 1,546,458.00 1,444,253.00 15,764,860.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 11 1,546,458.00 0.00 15,620,343.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2015 12 1,546,458.00 0.00 15,744,566.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2016 1 1,562,360.00 0.00 15,633,113.00
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд 2016 2 1,453,708.00 0.00 15,843,239.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 1 355,369.00 0.00 2,177,221.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 2 250,834.00 0.00 2,202,342.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 3 250,834.00 347,036.00 2,202,342.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 4 250,834.00 0.00 2,232,081.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 5 223,208.00 517,360.00 2,103,450.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 6 223,208.00 0.00 2,332,449.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 7 223,208.00 0.00 2,203,820.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 8 223,208.00 368,492.00 2,178,699.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 9 223,208.00 0.00 2,208,438.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 10 223,208.00 154,909.00 2,192,336.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 11 223,208.00 0.00 2,192,336.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2015 12 223,208.00 0.00 2,195,907.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2016 1 219,591.00 0.00 2,195,907.00
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 2016 2 201,487.00 0.00 2,195,907.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 1 1,037,640.00 0.00 8,023,735.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 2 878,808.00 0.00 8,109,146.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 3 878,808.00 1,925,209.00 8,102,150.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 4 878,808.00 0.00 8,082,158.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 5 800,588.00 1,857,637.00 6,301,797.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 6 800,588.00 0.00 9,714,575.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 7 800,588.00 0.00 7,955,111.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 8 800,588.00 2,332,780.00 7,955,111.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 9 800,588.00 0.00 7,914,924.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 10 800,588.00 988,364.00 7,839,314.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 11 800,588.00 0.00 7,830,968.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2015 12 800,588.00 0.00 7,775,563.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2016 1 767,097.00 0.00 7,672,261.00
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 2016 2 706,703.00 0.00 7,702,000.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 1 490,135.00 0.00 3,219,174.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 2 359,956.00 0.00 3,244,295.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 3 359,956.00 389,006.00 3,275,521.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 4 359,956.00 0.00 3,275,521.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 5 323,772.00 574,250.00 3,133,594.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 6 323,772.00 0.00 3,341,838.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 7 323,772.00 0.00 3,237,716.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 8 323,772.00 416,026.00 3,237,716.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 9 323,772.00 0.00 3,199,911.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 10 323,772.00 176,355.00 3,199,911.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 11 323,772.00 0.00 3,215,789.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2015 12 323,772.00 0.00 3,160,243.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2016 1 312,524.00 0.00 3,125,238.00
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Београд 2016 2 286,759.00 0.00 3,125,238.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 1 391,931.00 0.00 3,371,315.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 2 391,931.00 0.00 3,341,170.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 3 391,931.00 2,170,058.00 3,404,549.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 4 391,931.00 0.00 3,403,342.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 5 345,559.00 3,280,713.00 3,455,594.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 6 345,559.00 0.00 3,461,224.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 7 345,559.00 0.00 3,470,845.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 8 345,559.00 2,249,211.00 3,443,726.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 9 345,559.00 0.00 3,539,916.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 10 345,559.00 978,077.00 3,480,774.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 11 345,559.00 0.00 3,412,179.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2015 12 345,559.00 0.00 3,421,269.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2016 1 349,226.00 0.00 3,495,952.00
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 2016 2 316,674.00 0.00 3,451,275.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 1 512,455.00 0.00 3,377,856.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 2 385,317.00 0.00 3,377,856.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 3 385,317.00 1,150,197.00 3,324,137.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 4 385,317.00 0.00 3,407,343.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 5 340,734.00 2,704,399.00 3,407,343.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 6 340,734.00 0.00 3,310,278.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 7 340,734.00 0.00 3,310,278.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 8 340,734.00 550,051.00 3,310,278.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 9 340,734.00 0.00 3,408,781.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 10 340,734.00 194,988.00 3,373,095.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 11 340,734.00 0.00 3,373,095.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2015 12 340,734.00 0.00 3,391,596.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2016 1 341,351.00 0.00 3,423,713.00
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Београд 2016 2 316,221.00 0.00 3,446,330.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 1 1,310,715.00 0.00 3,894,934.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 2 1,197,855.00 0.00 3,803,098.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 3 1,197,855.00 406,244.00 3,676,522.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 4 1,197,855.00 0.00 3,628,550.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 5 1,088,565.00 609,165.00 3,628,550.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 6 1,088,565.00 0.00 3,628,550.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 7 1,088,565.00 0.00 3,628,550.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 8 1,088,565.00 428,365.00 3,639,663.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 9 1,088,565.00 0.00 3,639,663.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 10 1,088,565.00 180,797.00 3,639,663.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 11 1,088,565.00 0.00 3,639,663.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2015 12 1,088,565.00 0.00 3,652,896.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2016 1 1,092,101.00 0.00 3,640,336.00
200170 Балканолошки институт САНУ Београд 2016 2 1,002,065.00 0.00 3,640,336.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 1 552,663.00 0.00 1,290,945.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 2 387,284.00 0.00 1,290,945.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 3 387,284.00 178,175.00 1,290,945.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 4 387,284.00 0.00 1,290,945.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 5 387,284.00 267,174.00 1,290,945.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 6 387,284.00 0.00 1,290,945.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 7 387,284.00 0.00 1,302,205.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 8 387,284.00 188,223.00 1,302,205.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 9 387,284.00 0.00 1,302,205.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 10 387,284.00 78,951.00 1,302,205.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 11 387,284.00 0.00 1,302,205.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2015 12 387,284.00 0.00 1,302,205.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2016 1 390,662.00 0.00 1,302,205.00
200171 Византолошки институт САНУ Београд 2016 2 358,454.00 0.00 1,302,205.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 1 1,652,302.00 0.00 3,424,778.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 2 1,035,289.00 0.00 3,424,778.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 3 1,035,289.00 223,180.00 3,447,395.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 4 1,035,289.00 0.00 3,456,683.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 5 1,010,354.00 334,658.00 3,367,847.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 6 1,010,354.00 0.00 3,413,081.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 7 1,010,354.00 0.00 3,413,081.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 8 1,010,354.00 222,693.00 3,324,245.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 9 1,010,354.00 0.00 3,324,245.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 10 1,010,354.00 111,965.00 3,324,245.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 11 1,010,354.00 0.00 3,324,245.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2015 12 1,010,354.00 0.00 3,212,792.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2016 1 951,780.00 0.00 3,301,628.00
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Београд 2016 2 908,830.00 0.00 3,301,628.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 1 1,292,415.00 0.00 3,773,097.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 2 1,058,377.00 0.00 3,773,097.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 3 1,058,377.00 377,728.00 3,801,344.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 4 1,058,377.00 0.00 3,828,483.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 5 1,148,545.00 566,404.00 3,828,483.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 6 1,148,545.00 0.00 3,834,113.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 7 1,148,545.00 0.00 3,834,113.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 8 1,148,545.00 391,046.00 3,834,113.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 9 1,148,545.00 0.00 3,745,277.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 10 1,148,545.00 175,358.00 3,745,277.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 11 1,148,545.00 0.00 3,746,019.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2015 12 1,148,545.00 0.00 3,674,950.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2016 1 1,083,292.00 0.00 3,674,950.00
200173 Етнографски институт САНУ Београд 2016 2 1,011,593.00 0.00 3,674,950.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 1 2,426,427.00 0.00 7,317,074.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 2 2,060,647.00 0.00 7,317,074.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 3 2,060,647.00 619,037.00 7,296,258.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 4 2,060,647.00 0.00 7,416,627.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 5 2,267,958.00 928,246.00 7,559,859.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 6 2,267,958.00 0.00 7,607,028.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 7 2,267,958.00 0.00 7,607,028.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 8 2,267,958.00 649,723.00 7,607,028.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 9 2,267,958.00 0.00 7,607,028.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 10 2,267,958.00 278,521.00 7,528,614.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 11 2,267,958.00 0.00 7,528,614.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2015 12 2,267,958.00 0.00 7,205,647.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2016 1 2,291,705.00 0.00 7,658,062.00
200174 Институт за српски језик САНУ Београд 2016 2 2,101,251.00 0.00 7,633,496.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 1 1,218,945.00 0.00 3,294,393.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 2 1,067,548.00 0.00 3,383,229.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 3 1,067,548.00 457,714.00 3,448,243.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 4 1,067,548.00 0.00 3,756,288.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 5 1,126,886.00 686,341.00 3,756,288.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 6 1,126,886.00 0.00 3,796,998.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 7 1,126,886.00 0.00 3,885,834.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 8 1,126,886.00 471,770.00 3,885,834.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 9 1,126,886.00 0.00 3,899,971.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 10 1,126,886.00 214,568.00 4,177,818.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 11 1,126,886.00 0.00 4,223,937.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2015 12 1,126,886.00 0.00 4,246,554.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2016 1 1,231,905.00 0.00 4,246,554.00
200175 Институт техничких наука САНУ Београд 2016 2 1,177,653.00 0.00 4,278,217.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 1 618,617.00 0.00 1,490,935.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 2 471,462.00 0.00 1,490,935.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 3 471,462.00 109,746.00 1,490,935.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 4 471,462.00 0.00 1,490,935.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 5 425,367.00 164,564.00 1,417,890.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 6 425,367.00 0.00 1,344,844.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 7 425,367.00 0.00 1,344,844.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 8 425,367.00 115,853.00 1,344,844.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 9 425,367.00 0.00 1,433,680.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 10 425,367.00 48,710.00 1,433,680.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 11 425,367.00 0.00 1,433,680.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2015 12 425,367.00 0.00 1,443,970.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2016 1 433,191.00 0.00 1,443,970.00
200176 Музиколошки институт САНУ Београд 2016 2 397,478.00 0.00 1,443,970.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 1 847,048.00 0.00 2,125,717.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 2 734,502.00 0.00 2,125,717.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 3 734,502.00 197,421.00 2,125,717.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 4 734,502.00 0.00 2,125,717.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 5 744,001.00 296,032.00 2,125,717.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 6 744,001.00 0.00 2,125,717.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 7 744,001.00 0.00 2,125,717.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 8 744,001.00 208,661.00 1,942,044.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 9 744,001.00 0.00 1,942,044.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 10 744,001.00 87,371.00 1,892,614.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 11 744,001.00 0.00 1,892,614.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2015 12 744,001.00 0.00 1,915,134.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2016 1 670,297.00 0.00 1,915,134.00
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 2016 2 615,036.00 0.00 1,915,134.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 1 1,253,941.00 0.00 7,502,235.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 2 796,152.00 0.00 7,507,865.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 3 796,152.00 2,127,704.00 8,290,457.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 4 796,152.00 0.00 8,296,311.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 5 823,003.00 3,190,502.00 8,230,028.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 6 823,003.00 0.00 8,307,210.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 7 823,003.00 0.00 8,218,374.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 8 823,003.00 2,229,550.00 8,273,845.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 9 823,003.00 0.00 8,207,626.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 10 823,003.00 960,935.00 8,137,213.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 11 823,003.00 0.00 8,061,129.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2015 12 823,003.00 0.00 8,132,395.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2016 1 805,086.00 0.00 8,066,401.00
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд 2016 2 751,613.00 0.00 8,191,451.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 1 169,483.00 0.00 1,136,327.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 2 127,117.00 0.00 1,159,853.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 3 127,117.00 218,652.00 1,164,471.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 4 127,117.00 0.00 1,140,945.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 5 107,094.00 245,255.00 967,698.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 6 107,094.00 0.00 1,174,172.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 7 107,094.00 0.00 1,034,179.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 8 107,094.00 280,109.00 1,034,179.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 9 107,094.00 0.00 1,034,179.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 10 107,094.00 130,371.00 1,010,653.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 11 107,094.00 0.00 1,010,653.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2015 12 107,094.00 0.00 1,018,663.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2016 1 98,086.00 0.00 980,858.00
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица 2016 2 89,999.00 0.00 980,858.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 1 104,228.00 0.00 839,414.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 2 91,049.00 0.00 839,414.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 3 91,049.00 357,095.00 839,414.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 4 91,049.00 0.00 839,414.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 5 83,941.00 560,289.00 839,414.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 6 83,941.00 0.00 815,888.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 7 83,941.00 0.00 815,888.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 8 83,941.00 411,535.00 815,888.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 9 83,941.00 0.00 787,884.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 10 83,941.00 148,749.00 787,884.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 11 83,941.00 0.00 787,884.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2015 12 83,941.00 0.00 745,877.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2016 1 72,578.00 0.00 725,780.00
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 2016 2 66,594.00 0.00 725,780.00
200195 Српска академија наука и уметности Београд 2015 5 0.00 0.00 0.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 1 1,243,879.00 0.00 2,424,660.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 2 841,186.00 0.00 2,302,917.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 3 841,186.00 534,224.00 2,325,534.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 4 841,186.00 0.00 2,325,534.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 5 813,937.00 1,365,311.00 2,325,534.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 6 813,937.00 0.00 2,325,534.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 7 813,937.00 0.00 2,395,940.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 8 813,937.00 157,992.00 2,395,940.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 9 813,937.00 0.00 2,395,940.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 10 813,937.00 78,835.00 2,395,940.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 11 813,937.00 0.00 2,395,940.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2015 12 813,937.00 0.00 2,395,940.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2016 1 783,432.00 0.00 2,395,940.00
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 2016 2 769,444.00 0.00 2,395,940.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 1 217,067.00 0.00 1,215,291.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 2 131,231.00 0.00 1,240,412.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 3 131,231.00 296,960.00 1,240,412.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 4 131,231.00 0.00 1,240,412.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 5 120,541.00 445,293.00 1,205,407.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 6 120,541.00 0.00 1,205,407.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 7 120,541.00 0.00 1,205,407.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 8 120,541.00 313,661.00 1,205,407.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 9 120,541.00 0.00 1,205,407.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 10 120,541.00 131,631.00 1,205,407.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 11 120,541.00 0.00 1,205,407.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2015 12 120,541.00 0.00 1,230,693.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2016 1 123,007.00 0.00 1,230,693.00
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2016 2 112,923.00 0.00 1,230,693.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 1 78,182.00 0.00 434,019.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 2 53,670.00 0.00 434,019.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 3 53,670.00 96,305.00 434,019.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 4 53,670.00 0.00 434,019.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 5 43,402.00 144,409.00 434,019.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 6 43,402.00 0.00 434,019.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 7 43,402.00 0.00 437,312.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 8 43,402.00 101,619.00 437,312.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 9 43,402.00 0.00 437,312.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 10 43,402.00 42,790.00 437,312.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 11 43,402.00 0.00 437,312.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2015 12 43,402.00 0.00 437,312.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2016 1 43,731.00 0.00 437,312.00
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Београд 2016 2 37,443.00 0.00 408,077.00
200211 МЕГАТРЕНД Универзитет примењених наука Београд 2015 3 0.00 15,737.00 0.00
200211 МЕГАТРЕНД Универзитет примењених наука Београд 2015 5 0.00 23,597.00 0.00
200211 МЕГАТРЕНД Универзитет примењених наука Београд 2015 8 0.00 15,689.00 0.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 1 566,979.00 0.00 5,011,048.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 2 489,213.00 0.00 5,174,968.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 3 489,213.00 248,728.00 5,240,692.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 4 489,213.00 0.00 5,135,331.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 5 513,533.00 393,737.00 5,135,331.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 6 1,540,599.00 0.00 5,135,331.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 7 1,027,066.00 0.00 5,053,371.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 8 1,027,066.00 254,810.00 4,965,865.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 9 1,027,066.00 0.00 5,053,371.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 10 1,027,066.00 97,379.00 5,135,331.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 11 1,027,066.00 0.00 5,135,331.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 12 1,027,066.00 0.00 5,161,496.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2016 1 1,032,299.00 0.00 5,161,496.00
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд 2016 2 949,242.00 0.00 5,172,655.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 1 1,801,139.00 0.00 3,910,661.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 2 1,271,071.00 0.00 3,910,661.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 3 1,271,071.00 496,295.00 3,910,661.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 4 1,271,071.00 0.00 4,007,100.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 5 1,397,112.00 744,195.00 3,991,749.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 6 1,397,112.00 0.00 4,059,098.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 7 1,397,112.00 0.00 4,059,098.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 8 1,397,112.00 537,314.00 3,956,561.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 9 1,397,112.00 0.00 3,956,561.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 10 1,397,112.00 206,879.00 3,956,561.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 11 1,397,112.00 0.00 4,039,767.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2015 12 1,397,112.00 0.00 3,950,931.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2016 1 1,297,664.00 0.00 3,956,561.00
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Земун 2016 2 1,291,788.00 0.00 4,022,443.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 1 874,936.00 0.00 2,143,727.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 2 710,151.00 0.00 2,143,727.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 3 710,151.00 328,322.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 4 710,151.00 0.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 5 763,668.00 492,320.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 6 763,668.00 0.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 7 763,668.00 0.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 8 763,668.00 365,325.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 9 763,668.00 0.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 10 763,668.00 126,994.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 11 763,668.00 0.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2015 12 763,668.00 0.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2016 1 716,072.00 0.00 2,181,908.00
200215 Институт за воћарство Чачак 2016 2 734,944.00 0.00 1,482,822.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 1 309,970.00 0.00 866,771.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 2 287,338.00 0.00 866,771.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 3 287,338.00 163,252.00 866,771.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 4 287,338.00 0.00 866,771.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 5 303,370.00 244,798.00 866,771.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 6 303,370.00 0.00 866,771.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 7 303,370.00 0.00 872,401.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 8 303,370.00 180,153.00 872,401.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 9 303,370.00 0.00 872,401.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 10 303,370.00 64,643.00 872,401.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 11 303,370.00 0.00 872,401.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2015 12 303,370.00 0.00 888,865.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2016 1 293,594.00 0.00 888,865.00
200216 Институт за повртарство Смедеревска Паланка 2016 2 288,490.00 0.00 898,317.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 1 806,482.00 0.00 1,850,193.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 2 609,884.00 0.00 1,850,193.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 3 609,884.00 327,308.00 1,850,193.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 4 609,884.00 0.00 1,850,193.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 5 678,660.00 490,798.00 1,939,029.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 6 678,660.00 0.00 1,944,659.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 7 678,660.00 0.00 1,944,659.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 8 678,660.00 364,322.00 1,944,659.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 9 678,660.00 0.00 1,855,823.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 10 678,660.00 126,476.00 1,855,823.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 11 678,660.00 0.00 1,766,987.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2015 12 678,660.00 0.00 1,766,987.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2016 1 547,668.00 0.00 1,667,041.00
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Крушевац 2016 2 535,362.00 0.00 1,667,041.00
200218 Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац 2015 1 405,781.00 0.00 607,413.00
200218 Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац 2015 2 229,177.00 0.00 607,413.00
200218 Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац 2015 3 229,177.00 56,051.00 607,413.00
200218 Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац 2015 4 229,177.00 0.00 607,413.00
200218 Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац 2015 5 0.00 21,989.00 0.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 1 3,443,234.00 0.00 6,870,048.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 2 2,355,266.00 0.00 6,870,048.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 3 2,355,266.00 1,388,860.00 6,814,275.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 4 2,355,266.00 0.00 7,032,752.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 5 2,427,086.00 2,082,600.00 6,934,532.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 6 2,427,086.00 0.00 6,764,159.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 7 2,427,086.00 0.00 6,764,159.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 8 2,427,086.00 1,440,060.00 6,791,799.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 9 2,427,086.00 0.00 6,791,799.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 10 2,427,086.00 642,536.00 6,608,125.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 11 2,427,086.00 0.00 6,608,125.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2015 12 2,427,086.00 0.00 6,723,022.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2016 1 2,274,964.00 0.00 6,847,394.00
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Нови Сад 2016 2 2,199,007.00 0.00 6,847,394.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 1 235,646.00 0.00 1,329,291.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 2 171,048.00 0.00 1,359,587.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 3 171,048.00 124,261.00 1,359,587.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 4 171,048.00 0.00 1,359,587.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 5 135,959.00 186,329.00 1,239,995.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 6 407,876.00 0.00 1,479,180.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 7 271,917.00 0.00 1,359,587.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 8 271,917.00 132,607.00 1,359,587.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 9 271,917.00 0.00 1,251,087.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 10 271,917.00 53,719.00 1,251,087.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 11 271,917.00 0.00 1,251,087.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2015 12 271,917.00 0.00 1,251,087.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2016 1 250,754.00 0.00 1,253,770.00
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Београд 2016 2 230,081.00 0.00 1,253,770.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 1 29,101.00 0.00 145,707.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 2 29,101.00 0.00 121,203.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 3 29,101.00 20,174.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 4 29,101.00 0.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 5 12,582.00 30,250.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 6 12,582.00 0.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 7 12,582.00 0.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 8 12,582.00 20,101.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 9 12,582.00 0.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 10 12,582.00 10,149.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 11 12,582.00 0.00 125,821.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2015 12 12,582.00 0.00 75,579.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2016 1 7,558.00 0.00 75,579.00
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Београд 2016 2 0.00 0.00 0.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 1 39,066.00 0.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 2 23,135.00 0.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 3 23,135.00 41,765.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 4 23,135.00 0.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 5 18,310.00 62,627.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 6 18,310.00 0.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 7 18,310.00 0.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 8 18,310.00 41,598.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 9 18,310.00 0.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 10 18,310.00 21,029.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 11 18,310.00 0.00 183,098.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2015 12 18,310.00 0.00 186,789.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2016 1 18,679.00 0.00 186,789.00
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Београд 2016 2 0.00 0.00 0.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 1 358,168.00 0.00 2,498,051.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 2 358,168.00 0.00 2,327,319.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 3 358,168.00 350,462.00 2,327,319.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 4 358,168.00 0.00 2,431,810.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 5 247,172.00 525,518.00 2,471,721.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 6 247,172.00 0.00 2,471,721.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 7 247,172.00 0.00 2,559,227.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 8 247,172.00 379,144.00 2,559,227.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 9 247,172.00 0.00 2,559,227.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 10 247,172.00 146,373.00 2,559,227.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 11 247,172.00 0.00 2,559,227.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2015 12 247,172.00 0.00 2,559,227.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2016 1 255,923.00 0.00 2,559,227.00
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Београд 2016 2 221,600.00 0.00 2,415,107.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 1 149,515.00 0.00 1,224,154.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 2 149,515.00 0.00 1,233,810.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 3 149,515.00 173,353.00 1,281,199.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 4 149,515.00 0.00 1,286,745.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 5 128,675.00 259,944.00 1,286,745.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 6 128,675.00 0.00 1,286,745.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 7 128,675.00 0.00 1,286,745.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 8 128,675.00 191,310.00 1,286,745.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 9 128,675.00 0.00 1,181,737.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 10 128,675.00 68,632.00 1,181,737.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 11 128,675.00 0.00 1,192,281.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2015 12 128,675.00 0.00 1,192,281.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2016 1 119,783.00 0.00 1,197,827.00
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Београд 2016 2 109,908.00 0.00 1,197,827.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 1 131,122.00 0.00 944,060.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 2 111,146.00 0.00 985,694.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 3 111,146.00 462,730.00 985,694.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 4 111,146.00 0.00 985,694.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 5 98,569.00 693,864.00 985,694.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 6 98,569.00 0.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 7 98,569.00 0.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 8 98,569.00 485,292.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 9 98,569.00 0.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 10 98,569.00 208,572.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 11 98,569.00 0.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2015 12 98,569.00 0.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2016 1 98,798.00 0.00 989,226.00
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2016 2 90,767.00 0.00 989,226.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 1 20,520.00 0.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 2 20,520.00 0.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 3 20,520.00 41,765.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 4 20,520.00 0.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 5 8,805.00 62,627.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 6 8,805.00 0.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 7 8,805.00 0.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 8 8,805.00 41,598.00 88,047.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 9 8,805.00 0.00 50,242.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 10 8,805.00 21,029.00 50,242.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 11 8,805.00 0.00 50,242.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2015 12 8,805.00 0.00 54,860.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2016 1 5,486.00 0.00 54,860.00
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 2016 2 0.00 0.00 0.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 1 46,658.00 0.00 270,864.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 2 30,096.00 0.00 270,864.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 3 30,096.00 82,518.00 270,864.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 4 30,096.00 0.00 327,386.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 5 28,971.00 49,375.00 103,950.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 6 28,971.00 0.00 103,950.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 7 28,971.00 0.00 661,214.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 8 28,971.00 146,133.00 289,705.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 9 28,971.00 0.00 289,705.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 10 28,971.00 51,963.00 289,705.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 11 28,971.00 0.00 289,705.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2015 12 28,971.00 0.00 289,705.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2016 1 28,971.00 0.00 289,705.00
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 2016 2 23,308.00 0.00 254,019.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 1 66,438.00 0.00 382,884.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 2 66,438.00 0.00 382,884.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 3 66,438.00 60,058.00 363,981.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 4 66,438.00 0.00 363,981.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 5 36,398.00 90,056.00 363,981.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 6 36,398.00 0.00 363,981.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 7 36,398.00 0.00 363,981.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 8 36,398.00 63,723.00 363,981.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 9 36,398.00 0.00 363,981.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 10 36,398.00 26,331.00 367,444.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 11 36,398.00 0.00 332,362.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2015 12 36,398.00 0.00 333,517.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2016 1 33,352.00 0.00 333,517.00
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 2016 2 0.00 0.00 0.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 1 23,316.00 0.00 199,201.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 2 22,133.00 0.00 264,626.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 3 22,133.00 6,251.00 264,626.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 4 22,133.00 0.00 264,626.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 5 29,971.00 9,374.00 207,601.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 6 29,971.00 0.00 391,814.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 7 29,971.00 0.00 299,708.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 8 29,971.00 6,590.00 299,708.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 9 29,971.00 0.00 299,708.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 10 29,971.00 2,784.00 345,185.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 11 29,971.00 0.00 345,185.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2015 12 29,971.00 0.00 359,877.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2016 1 35,988.00 0.00 359,877.00
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 2016 2 33,021.00 0.00 359,877.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 1 195,872.00 0.00 722,797.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 2 98,744.00 0.00 722,797.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 3 98,744.00 149,263.00 722,797.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 4 98,744.00 0.00 722,797.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 5 67,379.00 223,821.00 673,790.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 6 67,379.00 0.00 673,790.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 7 67,379.00 0.00 673,790.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 8 67,379.00 161,130.00 673,790.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 9 67,379.00 0.00 673,790.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 10 67,379.00 62,687.00 643,905.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 11 67,379.00 0.00 643,905.00
200248 Универзитет Сингидунум 2015 12 67,379.00 0.00 618,784.00
200248 Универзитет Сингидунум 2016 1 61,878.00 0.00 618,784.00
200248 Универзитет Сингидунум 2016 2 0.00 0.00 0.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 1 46,126.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 2 25,688.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 3 25,688.00 10,699.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 4 25,688.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 5 20,188.00 16,043.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 6 20,188.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 7 20,188.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 8 20,188.00 11,106.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 9 20,188.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 10 20,188.00 4,936.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 11 20,188.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2015 12 20,188.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2016 1 20,188.00 0.00 201,883.00
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Лепосавић 2016 2 18,524.00 0.00 201,883.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 1 261,380.00 0.00 1,503,203.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 2 143,799.00 0.00 1,473,464.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 3 143,799.00 234,152.00 1,473,464.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 4 143,799.00 0.00 1,473,464.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 5 129,984.00 353,233.00 1,299,839.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 6 129,984.00 0.00 1,299,839.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 7 129,984.00 0.00 1,299,839.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 8 129,984.00 247,696.00 1,299,839.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 9 129,984.00 0.00 1,329,984.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 10 129,984.00 101,291.00 1,280,977.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 11 129,984.00 0.00 1,187,580.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2015 12 129,984.00 0.00 1,188,463.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2016 1 120,801.00 0.00 1,209,877.00
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 2016 2 111,013.00 0.00 1,209,877.00
200254 Универзитет у Приштини, Правни факултет Косовска Митровица 2015 5 0.00 0.00 0.00
200254 Универзитет у Приштини, Правни факултет Косовска Митровица 2015 12 0.00 0.00 38,980.00
200254 Универзитет у Приштини, Правни факултет Косовска Митровица 2016 1 3,898.00 0.00 38,980.00
200254 Универзитет у Приштини, Правни факултет Косовска Митровица 2016 2 3,577.00 0.00 38,980.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 1 40,617.00 0.00 198,018.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 2 32,224.00 0.00 162,332.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 3 32,224.00 26,189.00 162,332.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 4 32,224.00 0.00 162,332.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 5 16,233.00 39,270.00 162,332.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 6 16,233.00 0.00 137,211.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 7 16,233.00 0.00 137,211.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 8 16,233.00 26,093.00 137,211.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 9 16,233.00 0.00 137,211.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 10 16,233.00 13,177.00 91,734.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 11 16,233.00 0.00 91,734.00
200255 Факултет за менаџмент 2015 12 16,233.00 0.00 91,734.00
200255 Факултет за менаџмент 2016 1 9,173.00 0.00 91,734.00
200255 Факултет за менаџмент 2016 2 8,417.00 0.00 91,734.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 1 10,606.00 0.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 2 6,096.00 0.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 3 6,096.00 6,736.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 4 6,096.00 0.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 5 5,486.00 10,101.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 6 5,486.00 0.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 7 5,486.00 0.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 8 5,486.00 6,709.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 9 5,486.00 0.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 10 5,486.00 3,392.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 11 5,486.00 0.00 54,860.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2015 12 5,486.00 0.00 29,739.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2016 1 2,974.00 0.00 29,739.00
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 2016 2 5,034.00 0.00 54,860.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 1 24,165.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 2 15,241.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 3 15,241.00 17,765.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 4 15,241.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 5 10,743.00 26,639.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 6 10,743.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 7 10,743.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 8 10,743.00 18,019.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 9 10,743.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 10 10,743.00 8,619.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 11 10,743.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2015 12 10,743.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2016 1 10,743.00 0.00 107,425.00
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2016 2 9,857.00 0.00 107,425.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 1 27,059.00 0.00 215,606.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 2 27,059.00 0.00 215,606.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 3 27,059.00 275,234.00 380,626.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 4 27,059.00 0.00 380,626.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 5 38,652.00 262,789.00 386,516.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 6 38,652.00 0.00 386,516.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 7 38,652.00 0.00 386,516.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 8 38,652.00 187,837.00 386,516.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 9 38,652.00 0.00 386,516.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 10 38,652.00 74,952.00 386,516.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 11 38,652.00 0.00 386,516.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2015 12 38,652.00 0.00 391,502.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2016 1 39,150.00 0.00 391,502.00
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2016 2 35,923.00 0.00 391,502.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 1 34,971.00 0.00 213,203.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 2 34,971.00 0.00 258,680.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 3 34,971.00 11,874.00 258,680.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 4 34,971.00 0.00 258,680.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 5 22,087.00 35,610.00 220,874.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 6 22,087.00 0.00 220,874.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 7 22,087.00 0.00 220,874.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 8 22,087.00 0.00 220,874.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 9 22,087.00 0.00 220,874.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 10 22,087.00 0.00 269,882.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 11 22,087.00 0.00 269,882.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2015 12 22,087.00 0.00 269,882.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2016 1 26,988.00 0.00 269,882.00
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2016 2 24,763.00 0.00 269,882.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 1 40,929.00 0.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 2 40,929.00 0.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 3 40,929.00 30,987.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 4 40,929.00 0.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 5 11,607.00 46,465.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 6 11,607.00 0.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 7 11,607.00 0.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 8 11,607.00 30,863.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 9 11,607.00 0.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 10 11,607.00 15,602.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 11 11,607.00 0.00 116,067.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2015 12 11,607.00 0.00 118,813.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2016 1 11,881.00 0.00 118,813.00
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 2016 2 0.00 0.00 118,813.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 1 71,692.00 0.00 733,467.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 2 50,285.00 0.00 749,263.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 3 50,285.00 0.00 664,920.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 4 50,285.00 0.00 664,920.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 5 78,725.00 0.00 787,248.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 6 78,725.00 0.00 880,497.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 7 78,725.00 0.00 880,497.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 8 78,725.00 0.00 804,946.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 9 78,725.00 0.00 804,946.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 10 78,725.00 0.00 799,400.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 11 78,725.00 0.00 799,400.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2015 12 78,725.00 0.00 793,854.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2016 1 89,745.00 0.00 897,454.00
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 2016 2 82,347.00 0.00 897,454.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 1 229,522.00 0.00 1,113,543.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 2 117,876.00 0.00 1,113,543.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 3 117,876.00 192,706.00 1,129,637.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 4 117,876.00 0.00 1,129,637.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 5 112,964.00 288,963.00 1,129,637.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 6 112,964.00 0.00 1,129,637.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 7 112,964.00 0.00 1,129,637.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 8 112,964.00 204,059.00 1,129,637.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 9 112,964.00 0.00 1,085,884.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 10 112,964.00 84,903.00 1,085,884.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 11 112,964.00 0.00 1,085,884.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2015 12 112,964.00 0.00 1,092,321.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2016 1 109,232.00 0.00 1,092,321.00
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 2016 2 101,703.00 0.00 1,108,415.00
200286 Универзитет Educons 2015 1 96,870.00 0.00 801,749.00
200286 Универзитет Educons 2015 2 96,870.00 0.00 827,898.00
200286 Универзитет Educons 2015 3 96,870.00 106,422.00 827,898.00
200286 Универзитет Educons 2015 4 96,870.00 0.00 827,898.00
200286 Универзитет Educons 2015 5 78,242.00 159,581.00 782,421.00
200286 Универзитет Educons 2015 6 78,242.00 0.00 782,421.00
200286 Универзитет Educons 2015 7 78,242.00 0.00 782,421.00
200286 Универзитет Educons 2015 8 78,242.00 110,506.00 782,421.00
200286 Универзитет Educons 2015 9 78,242.00 0.00 782,421.00
200286 Универзитет Educons 2015 10 78,242.00 49,073.00 752,682.00
200286 Универзитет Educons 2015 11 78,242.00 0.00 752,682.00
200286 Универзитет Educons 2015 12 78,242.00 0.00 755,134.00
200286 Универзитет Educons 2016 1 75,513.00 0.00 755,134.00
200286 Универзитет Educons 2016 2 66,559.00 0.00 725,395.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 1 1,513,668.00 0.00 7,068,030.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 2 1,513,668.00 0.00 7,232,097.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 3 1,513,668.00 900,191.00 7,509,253.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 4 1,513,668.00 0.00 7,718,207.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 5 781,681.00 1,349,838.00 7,344,272.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 6 2,345,042.00 0.00 7,267,858.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 7 1,563,361.00 0.00 8,656,520.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 8 1,563,361.00 946,046.00 7,887,918.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 9 1,563,361.00 0.00 7,811,504.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 10 1,563,361.00 403,784.00 7,777,973.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 11 1,563,361.00 0.00 7,765,749.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2015 12 1,563,361.00 0.00 7,536,641.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2016 1 1,470,926.00 0.00 7,354,628.00
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 2016 2 1,323,931.00 0.00 7,214,433.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 1 857,596.00 0.00 3,097,261.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 2 857,596.00 0.00 2,999,207.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 3 857,596.00 467,656.00 3,616,207.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 4 857,596.00 0.00 3,564,914.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 5 356,491.00 701,255.00 3,564,914.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 6 1,069,474.00 0.00 3,477,408.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 7 712,983.00 0.00 3,482,954.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 8 712,983.00 495,269.00 3,482,954.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 9 712,983.00 0.00 3,482,954.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 10 712,983.00 205,980.00 3,482,954.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 11 712,983.00 0.00 3,593,555.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2015 12 712,983.00 0.00 3,631,289.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2016 1 746,978.00 0.00 3,734,889.00
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 2016 2 700,436.00 0.00 3,816,849.00
200295 'ИМТЕЛ микро-опт' д.о.о. 2015 3 0.00 9,595.00 0.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 1 1,086,533.00 0.00 2,939,513.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 2 1,040,496.00 0.00 2,939,513.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 3 1,040,496.00 735,043.00 3,125,073.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 4 1,040,496.00 0.00 3,179,947.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 5 1,112,981.00 1,102,201.00 2,319,640.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 6 1,112,981.00 0.00 4,360,266.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 7 1,112,981.00 0.00 3,436,112.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 8 1,112,981.00 790,678.00 3,436,112.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 9 1,112,981.00 0.00 3,418,035.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 10 1,112,981.00 311,515.00 3,418,035.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 11 1,112,981.00 0.00 3,418,035.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2015 12 1,112,981.00 0.00 3,421,397.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2016 1 1,197,489.00 0.00 3,421,397.00
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 2016 2 1,051,677.00 0.00 3,274,771.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 1 30,830.00 0.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 2 30,485.00 0.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 3 30,485.00 87,671.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 4 30,485.00 0.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 5 27,437.00 131,464.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 6 27,437.00 0.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 7 27,437.00 0.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 8 27,437.00 92,470.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 9 27,437.00 0.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 10 27,437.00 38,993.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 11 27,437.00 0.00 274,368.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2015 12 27,437.00 0.00 277,394.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2016 1 27,739.00 0.00 277,394.00
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 2016 2 25,452.00 0.00 277,394.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 1 8,534.00 0.00 54,153.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 2 8,534.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 3 8,534.00 4,241.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 4 8,534.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 5 2,800.00 12,718.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 6 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 7 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 8 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 9 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 10 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 11 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2015 12 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2016 1 2,800.00 0.00 28,004.00
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 2016 2 2,570.00 0.00 28,004.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 1 11,008.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 2 11,008.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 3 11,008.00 14,254.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 4 11,008.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 5 3,569.00 21,374.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 6 3,569.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 7 3,569.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 8 3,569.00 15,854.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 9 3,569.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 10 3,569.00 5,519.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 11 3,569.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2015 12 3,569.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2016 1 3,569.00 0.00 35,686.00
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 2016 2 3,274.00 0.00 35,686.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 1 5,225.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 2 5,225.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 3 5,225.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 4 5,225.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 5 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 6 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 7 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 8 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 9 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 10 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 11 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2015 12 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2016 1 4,901.00 0.00 49,007.00
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 2016 2 0.00 0.00 0.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 1 16,736.00 0.00 68,719.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 2 13,081.00 0.00 68,719.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 3 13,081.00 3,958.00 74,999.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 4 13,081.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 5 8,704.00 11,870.00 74,999.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 6 8,704.00 0.00 99,087.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 7 8,704.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 8 8,704.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 9 8,704.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 10 8,704.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 11 8,704.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2015 12 8,704.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2016 1 8,704.00 0.00 87,043.00
200307 Универзитет АЛФА 2016 2 0.00 0.00 0.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 1 137,416.00 0.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 2 71,983.00 0.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 3 71,983.00 115,252.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 4 71,983.00 0.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 5 66,263.00 172,821.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 6 66,263.00 0.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 7 66,263.00 0.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 8 66,263.00 118,366.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 9 66,263.00 0.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 10 66,263.00 54,453.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 11 66,263.00 0.00 662,626.00
200308 Универзитет Метрополитан 2015 12 66,263.00 0.00 666,194.00
200308 Универзитет Метрополитан 2016 1 66,619.00 0.00 666,194.00
200308 Универзитет Метрополитан 2016 2 58,558.00 0.00 638,190.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 1 48,888.00 0.00 392,474.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 2 43,970.00 0.00 442,716.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 3 43,970.00 121,776.00 442,716.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 4 43,970.00 0.00 442,716.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 5 44,272.00 182,603.00 442,716.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 6 44,272.00 0.00 453,608.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 7 44,272.00 0.00 434,767.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 8 44,272.00 121,306.00 434,767.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 9 44,272.00 0.00 434,767.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 10 44,272.00 61,297.00 434,767.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 11 44,272.00 0.00 434,767.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2015 12 44,272.00 0.00 434,767.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2016 1 43,477.00 0.00 434,767.00
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 2016 2 0.00 0.00 0.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 1 11,198.00 0.00 85,344.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 2 11,198.00 0.00 85,344.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 3 11,198.00 3,849.00 85,344.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 4 11,198.00 0.00 85,344.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 5 5,323.00 5,771.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 6 5,323.00 0.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 7 5,323.00 0.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 8 5,323.00 3,829.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 9 5,323.00 0.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 10 5,323.00 1,942.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 11 5,323.00 0.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2015 12 5,323.00 0.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2016 1 5,323.00 0.00 53,227.00
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 2016 2 4,884.00 0.00 53,227.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 1 31,074.00 0.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 2 31,074.00 0.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 3 31,074.00 1,488.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 4 31,074.00 0.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 5 20,376.00 2,231.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 6 20,376.00 0.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 7 20,376.00 0.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 8 20,376.00 1,655.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 9 20,376.00 0.00 203,757.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 10 20,376.00 576.00 164,777.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 11 20,376.00 0.00 164,777.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2015 12 20,376.00 0.00 164,777.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2016 1 16,478.00 0.00 164,777.00
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 2016 2 0.00 0.00 0.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 1 29,769.00 0.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 2 29,769.00 0.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 3 29,769.00 72,519.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 4 29,769.00 0.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 5 22,036.00 108,742.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 6 22,036.00 0.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 7 22,036.00 0.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 8 22,036.00 73,242.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 9 22,036.00 0.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 10 22,036.00 35,499.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 11 22,036.00 0.00 220,362.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2015 12 22,036.00 0.00 224,482.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2016 1 22,448.00 0.00 224,482.00
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 2016 2 20,598.00 0.00 224,482.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 1 101,706.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 2 101,706.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 3 101,706.00 39,220.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 4 101,706.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 5 13,409.00 58,811.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 6 13,409.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 7 13,409.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 8 13,409.00 43,455.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 9 13,409.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 10 13,409.00 15,355.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 11 13,409.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2015 12 13,409.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2016 1 13,409.00 0.00 134,091.00
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 2016 2 12,304.00 0.00 134,091.00
200325 Војнотехнички институт 2015 3 0.00 157,869.00 0.00
200325 Војнотехнички институт 2015 5 1,933,733.00 236,726.00 3,673,905.00
200325 Војнотехнички институт 2015 6 257,173.00 0.00 734,781.00
200325 Војнотехнички институт 2015 7 257,173.00 0.00 734,781.00
200325 Војнотехнички институт 2015 8 257,173.00 175,384.00 734,781.00
200325 Војнотехнички институт 2015 9 257,173.00 0.00 734,781.00
200325 Војнотехнички институт 2015 10 257,173.00 61,340.00 628,498.00
200325 Војнотехнички институт 2015 11 257,173.00 0.00 658,644.00
200325 Војнотехнички институт 2015 12 257,173.00 0.00 667,463.00
200325 Војнотехнички институт 2016 1 235,228.00 0.00 685,931.00
200325 Војнотехнички институт 2016 2 215,835.00 0.00 672,080.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 3 0.00 408,744.00 0.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 5 107,350.00 81,336.00 1,202,920.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 6 24,058.00 0.00 240,584.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 7 24,058.00 0.00 240,584.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 8 24,058.00 54,779.00 240,584.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 9 24,058.00 0.00 240,584.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 10 24,058.00 26,555.00 240,584.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 11 24,058.00 0.00 240,584.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2015 12 24,058.00 0.00 238,275.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2016 1 23,828.00 0.00 238,275.00
200326 Универзитет одбране, Војна академија 2016 2 21,863.00 0.00 238,275.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 1 0.00 0.00 871,712.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 2 0.00 0.00 871,712.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 3 0.00 59,079.00 1,035,632.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 4 0.00 0.00 1,046,724.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 5 96,476.00 90,710.00 964,764.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 6 96,476.00 0.00 964,764.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 7 96,476.00 0.00 964,764.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 8 96,476.00 64,142.00 800,844.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 9 96,476.00 0.00 800,844.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 10 96,476.00 22,326.00 800,844.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 11 96,476.00 0.00 800,844.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2015 12 96,476.00 0.00 800,844.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2016 1 80,084.00 0.00 800,844.00
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 2016 2 73,482.00 0.00 800,844.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 1 0.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 2 0.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 3 0.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 4 0.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 5 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 6 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 7 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 8 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 9 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 10 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 11 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2015 12 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2016 1 3,221.00 0.00 32,205.00
200348 Факултет уметности у Нишу 2016 2 2,955.00 0.00 32,205.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2015 9 0.00 0.00 290,803.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2015 10 0.00 0.00 607,665.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2015 11 0.00 0.00 2,159,036.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2015 12 0.00 0.00 2,087,898.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2016 1 387,573.00 0.00 1,291,910.00
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 2016 2 594,479.00 0.00 2,159,645.00