Научноистраживачке организације

Научноистраживачке организације

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНАЗИВАДРЕСАМЕСТОПОШТАНСКИ БРОЈГЕОГРАФСКЕ КООРДИНАТЕТИПМАТИЧНИ БРОЈПИБЈББКРАЧУНИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАОБЛАСТИВРСТА ИНСТИТУЦИЈЕБРОЈ АКТА АКРЕДИТАЦИЈЕДАТУМ АКТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
200001 Археолошки институт Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07003234 101824180 00371 840-0000006097760-78 http://www.ai.ac.rs/ хуманистичке науке Научни институт 640-01-1/28 19.06.2012
200002 Астрономска опсерваторија Волгина 7 Београд 11000 44.801538,20.513009 I 07014805 100006195 81327 840-0000000013723-87 http://www.aob.rs/old/index.html природно-математичке науке Научни институт 640-01-1/20 24.02.2012
200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић Тадеуша Кошћушка 1 Београд 11000 44.826660,20.455717 I 07017588 100120796 81634 840-0000000071723-08 http://www.mocbilja.rs/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/31 14.02.2012
200004 Институт друштвених наука Народног фронта 45 Београд 11000 44.808082,20.462186 I 07003277 100043856 81341 840-0000000049723-48 http://www.idn.org.rs/ друштвене науке Научни институт 660-01-00013/12 07.12.2015
200005 Институт економских наука Змај Јовина 12 Београд 11000 44.817210,20.457879 I 07041144 100039204 81394 840-0000000043723-06 http://www.ien.bg.ac.rs/sr-cir/ друштвене науке Научни институт 660-01-00013/8 03.11.2015
200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије Булевар револуције 73/2 Београд 11000 44.805283,20.476928 I 07032684 100123977 81378 840-0000000113723-11 http://www.iaus.ac.rs/ Техничко-технолошке и друштвене науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/1 17.09.2015
200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 29. новембар 142 Београд 11060 44.817531,20.487549 I 07032609 100205581 81276 840-0000000002723-10 http://www.ibiss.bg.ac.rs/ Природно-математичке науке Научни институт 660-01-00013/9 17.09.2015
200008 Институт за европске студије Трг Николе Пашића 11 Београд 11000 44.8126463,20.4639324 I 07017863 102067225 81469 840-0000000047723-34 http://www.ies.rs/ друштвене науке Научни институт 640-01-1/41 30.06.2011
200009 Институт за економику пољопривреде Цара Уроша 54 Београд 11000 44.808634,20.504243 I 07017642 100158707 81252 840-0000000004723-24 http://www.iep.bg.ac.rs/index.php?lang=sr друштвене науке Научни институт 640-01-1/54 26.02.2013
200010 Институт за заштиту биља и животну средину Теодора Драјзера 9 Београд 11000 44.780784,20.448604 I 07017570 100265220 81473 840-0000000055723-90 http://www.izbis.org.rs/ природно-математичке и биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/23 30.06.2011
200011 Институт за земљиште Теодора Драјзера 7 Београд 11000 44.780948,20.448126 I 07017561 100349057 81395 840-0000000053723-76 http://www.soilinst.rs/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/34 14.02.2012
200012 Институт за испитивање материјала Булевар Војводе Мишића 43 Београд 11000 44.7947072,20.4363137 I 07008139 100223617 81541 840-0000000051723-62 http://www.institutims.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/15 04.10.2011
200014 Институт за књижевност и уметност Краља Милана бр. 2 Београд 11000 44.810971,20.461891 I 07032668 101821786 81254 840-0000000059723-21 http://www.ikum.org.rs/ хуманистичке науке Научни институт 640-01-1/36 04.10.2011
200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања Др Суботица 4, PО BОX 721 Београд 11000 44.797657,20.463377 I 07017634 100222157 81460 840-0000000052723-69 http://imi.bg.ac.rs/ Природно-математичке и медицинске науке Научни институт 660-01-00013/14 17.09.2015
200016 Институт за новију историју Србије ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 11 Београд 11000 44.8126463,20.4639324 I 07030835 100271209 81463 840-0000000084723-02 http://www.inisbgd.co.rs/en/ хуманистичке науке Научни институт 640-01-1/32 10.04.2012
200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча Мике Петровића Аласа 12 Београд 11001 44.7543069,20.6086135 I 07035250 101877940 81328 840-0000000011723-73 http://www.vin.bg.ac.rs/ природно-математичке, техничко-технолошке, медицинске и биотехничке науке Научни институт 640-01-1/27 28.05.2012
200018 Институт за педагошка истраживања Добрињска 11/3 Београд 11000 44.8084783,20.4612541 I 07017910 100039149 81281 840-0000000048723-41 http://www.ipisr.org.rs/ друштвене науке Научни институт 640-01-1/21 19.06.2012
200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије Банатска 31б Београд 11080 44.851639,20.378448 I 07030088 100011991 81392 840-0000000064723-56 http://www.inep.co.rs/ Природно-математичке, техничко-технолошке, медицинске и биотехничке наука Научни институт 660-01-00013/4 03.11.2015
200020 Институт за проучавање културе Срба НЕМАЊИНА ББ ЛЕПОСАВИЋ 38218 43.0991563,20.8004858 I 09048120 101262255 81339 840-0000000024723-67 http://institutskp.org.rs/anamumovic.html Хуманистичке науке Научни институт 612-02-00277/2013-17 21.01.2014
200021 Институт за савремену историју Трг Николе Пашића 11 Београд 11000 44.8126463,20.4639324 I 07010966 100120874 81425 840-0000000042723-96 http://www.isi.co.rs/ хуманистичке науке Научни институт 640-01-1/24 14.02.2012
200022 Институт за сточарство Ауто пут 16 Београд 11080 44.836059,20.350971 I 07017537 100014262 81345 840-0000000028723-95 http://www.istocar.bg.ac.rs/ Биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/6 13.10.2015
200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Франше д Епереа 86 Београд 11000 44.793599,20.462658 I 07017669 100349635 81340 840-0000000044723-13 http://www.itnms.ac.rs/ природно-математичке и техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/13 14.06.2011
200024 Универзитет у Београду, Институт за физику Прегевића 118 Београд 11080 44.855135,20.390952 I 07018029 100105980 81346 840-0000000020723-39 http://www.ipb.ac.rs/index.php/sr/ природно-математичке науке Научни институт 640-01-1/53 12.03.2012
200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Народног фронта 45 Београд 11000 44.808439,20.462003 I 07084226 100043864 81396 840-0000000058723-14 http://instifdt.bg.ac.rs/ друштвене науке Научни институт 640-01-1/46 09.07.2012
200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију Његошева 12 Београд 11000 44.8044103,20.467096 I 07805497 100160355 81325 840-0000000015723-04 http://www.ihtm.bg.ac.rs/ Природно-математичке и техничко-технолошке науке Научни институт 660-01-00013/11 03.11.2015
200027 Институт за шумарство Кнеза Вишеслава 3 Београд 11000 44.782003,20.422667 I 17541102 103292177 81414 840-0000000030723-12 http://www.forest.org.rs/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/33 14.02.2012
200028 Историјски институт Кнез Михајлова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07003358 100036749 00376 840-0000006101760-09 http://www.iib.ac.rs/ хуманистичке науке Научни институт 640-01-1/30 22.01.2013
200029 Математички институт САНУ Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07017871 100056973 JBBK 840-0000006098760-85 Институт Академије
200030 Научни институт за ветеринарство Србије Војводе Тозе 14 Београд 11000 44.7862942,20.4913658 I 07013159 100378965 81370 840-0000000110723-87 http://nivs.rs/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/48 15.05.2012
200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад Руменачки пут 6 Нови Сад 11000 45.276268,19.799917 I 08608857 100236555 81737 840-0000000089723-37 http://niv.ns.ac.rs/?lang=lat биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/1 14.06.2011
200032 Институт за ратарство и повртарство Максима Горког 30 Нови Сад 21000 45.250706,19.849859 I 08055092 101705343 81735 840-0000000088723-30 http://www.nsseme.com/ Биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/10 13.10.2015
200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин Волгина 15 Београд 11050 44.806228,20.506550 I 07014694 100008310 81379 840-0000000026723-81 http://www.pupin.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/37 13.11.2012
200035 Рударски институт д.о.о. Батајнички пут број 2 Београд 11080 44.8327397139,20.4334393095 I 7029942 100201328 JBBK 840-0000000116723-32
200036 Институт Кирило Савић Војводе Степе 51 Београд 11000 44.784799,20.468688 I 07028245 100380691 81349 840-0000000014723-94 http://www.iks.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/8 14.06.2011
200037 Економски институт Српских владара 16 Београд 11000 44.8076754,20.4639126 I 07017901 100048801 81358 840-0000000046723-27 http://www.ecinst.org.rs/ друштвене науке Истраживачко-развојни институт 660-01-34/2013-17 26.03.2013
200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла Косте Главинића 8а Београд 11000 44.7950108,20.4411927 I 07046626 100219537 81495 840-0000000111723-94 http://www.ieent.org техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/2 14.06.2011
200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Грачаничка 18 Београд 11000 44.8188078,20.4527625 I 07010974 100057111 81427 840-0000000054723-83 http://www.iksi.ac.rs/ друштвене науке Научни институт 640-01-1/3 14.06.2011
200040 Институт за кукуруз Земун Поље Слободана Бајића 1 Земун 11080 44.869754,20.330704 I 07017618 100001589 81756 840-0000000093723-65 https://mrizp.rs/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/20 07.12.2015
200041 Институт за међународну политику и привреду Македонска 25 Београд 11000 44.8156527,20.462854 I 07003366 100052669 81280 840-0000000036723-54 http://www.diplomacy.bg.ac.rs/ друштвене науке Научни институт 640-01-1/38 18.12.2012
200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Војводе Степе 444 Београд 11000 44.748500,20.493021 I 07093977 101736673 81308 840-0000000012723-80 http://imgge.bg.ac.rs/ природно-математичке науке Научни институт 640-01-1/4 16.02.2011
200043 Институт за онкологију и радиологију Србије Пастерова 14 Београд 11000 44.798479,20.463485 I 07046707 100284729 2526 840-0000000618661-46 http://www.ncrc.ac.rs/ медицинске науке Научни институт 660-01-00013/16 07.12.2015
200044 Институт за политичке студије Савски трг 7 Београд 11000 44.805826,20.466279 I 07028148 100267392 81357 840-0000000040723-82 http://www.ipsbgd.edu.rs/ друштвене науке Научни институт 640-01-1/35 30.06.2011
200045 Институт за примену науке у пољопривреди 29. Новембра 68б Београд 11000 44.816738,20.476432 I 06196357 100123400 81356 840-0000000025723-74 http://psss.rs/page.php?63 Биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/4 09.06.2015
200049 Институт за упоредно право Теразије 41 Београд 11000 44.8115051,20.4622185 I 07003412 100065946 81307 840-0000000050723-55 http://www.comparativelaw.info/ друштвене науке Научни институт 640-01-1/7 22.03.2011
200050 Институт за хигијену и технологију меса Каћанског 13 Београд 11000 44.7868667,20.4380376 I 07020074 100265676 81390 840-0000000056723-97 http://www.inmesbgd.com/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/44 15.05.2012
200051 Институт за општу и физичку хемију Студентски трг 12-16 Београд 11000 44.819084,20.459504 I 07013388 100120737 81535 840-0000000070723-98 http://www.iofh.bg.ac.rs/ природно-математичке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/22 22.01.2013
200052 Институт за рударство и металургију Зелени булевар 35 Бор 19210 44.0610348,22.1006995 I 07130279 100627146 81451 840-0000000022723-53 http://www.irmbor.co.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/42 18.12.2012
200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања Кнеза Вишеслава 1 Београд 11000 44.783046,20.423015 I 07002068 101012100 81262 840-0000000001723-03 http://www.imsi.bg.ac.rs/ природно-математичке, техничко-технолошке, медицинске и биотехничке науке Научни институт 640-01-1/47 28.05.2012
200055 Институт ГОША Милана Ракића 35 Београд 11000 44.7975652,20.4992853 I 07264534 100034634 81354 840-0000000023723-60 http://www.institutgosa.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/45 18.12.2012
200056 ИРИТЕЛ Батајнички пут 23 Београд 11080 44.8715154,20.3434298 I 07026617 100001724 840-0000009275763-05 http://www.iritel.com/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/50 18.12.2012
200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни Јарослава Черног 80 Београд 11000 44.705387,20.489513 I 07019971 101968542 81867 840-0000000108723-73 http://www.jcerni.org/sr/contact.html техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-35/2013-17 26.03.2013
200060 Привредно друштво за микроталасну и милиметарску технику и електронику ИМТЕЛ-Комуникације А.Д. Булевар Михајла Пупина 16 Београд 11000 44.8143513,20.4369923 I 20208759 104655213 JBBK 840-0000000004763-98
200064 ИМР Институт д.о.о. Патријарха Димитрија 7-13 Београд 11000 44.7419833,20.440899 I 17159968 100174516 JBBK 840-0000000139763-73
200066 Институт ЛОЛА Кнеза Вишеслава 70а Београд 11000 44.769832,20.425397 I 20215852 103682811 81413 840-0000000060723-28 http://www.li.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/55 18.12.2012
200088 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Цара Душана 34 Чачак 32000 43.896144,20.344271 F 07281536 101122442 22700 840-0000000948660-31 www.afc.kg.ac.rs/ Биотехничке и техничко-технолошке науке Високошколска установа 660-01-00012/15 24.11.2015
200089 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Ђуре Јакшића 7 Нови Сад 21000 45.2585963,19.8434289 F 08067015 100449173 02303 840-0000001451660-60 www.akademija.uns.ac.rs Хуманистичке науке Високошколска установа 660-02-00251/2013-17 15.10.2013
200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет Булевар Краља Александра 73/2 Београд 11000 44.805410,20.476504 F 07032480 100252129 02237 840-0000001436660-52 www.arh.bg.ac.rs техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/38 15.05.2012
200091 Универзитет у Београду, Географски факултет Студентски трг 3/III Београд 11000 44.818958,20.456937 F 07027087 100063932 02228 840-0000001816660-93 www.gef.bg.ac.rs Природно-математичке науке Високошколска установа 660-02-00273/2013-17 11.04.2014
200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Булевар Краља Алесандра 73/1 Београд 11000 44.805747,20.476000 F 07006454 100251144 02238 840-0000001437660-59 www.grf.bg.ac.rs Техничко-технолошке науке Високошколска установа 660-00-00220/2013-17 04.06.2013
200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Козарачка 2а Суботица 24000 46.111722,19.650823 F 08160490 100843783 02257 840-0000001233660-86 http://www.gf.uns.ac.rs/ Техничко-технолошке науке Високошколска установа 660-02-000226/2013-17 10.09.2013
200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет Београдска 14 Ниш 18000 43.331264,21.891932 F 07174721 100666542 02250 840-0000001746660-88 http://www.gaf.ni.ac.rs/ техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/25 06.12.2011
200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Високог Стевана 2 Београд 11000 44.826176,20.456001 F 07017766 101821989 02309 840-0000001787660-84 www.fasper.bg.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/41 09.07.2012
200097 Универзитет у Београду, Економски факултет Каменичка 6 Београд 11000 44.811736,20.455030 F 07001983 100223295 02273 840-0000001109660-91 http://www.ekof.bg.ac.rs/ друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/8 22.03.2011
200098 Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 38220 42.890438,20.859443 F 09018468 102259409 02296 840-0000001971660-14 www.efpr.edu.rs Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00216/2013-17 04.09.2013
200099 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Ђуре Пуцара-Старог 3 Крагујевац 34000 44.0218021,20.9222267 F 07151322 101578837 02279 840-0000000570660-04 http://www.ekfak.kg.ac.rs/ друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/14 22.03.2011
200100 Универзитет у Нишу, Економски факултет Трг Војске Југославије 11 Ниш 18000 43.317512,21.891131 F 07174705 100667088 02282 840-0000001683660-35 www.eknfak.ni.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/70 09.04.2013
200101 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Моше Пијаде 9-11 Суботица 24000 46.100633,19.676508 F 08105090 100844270 02291 840-0000001045660-31 www.ef.uns.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/56 09.04.2013
200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет Београдска 14 Ниш 18000 43.331294,21.892523 F 07215240 100232259 02251 840-0000001721660-10 www.elfak.ni.ac.rs техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/40 27.03.2012
200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Булевар Краља Александра 73 Београд 11000 44.805558,20.476086 F 07032498 101206130 02239 840-0000001438660-66 www.etf.bg.ac.rs Техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/87 04.06.2013
200104 Универзитет у Београду, Математички факултет Студентски трг 16 Београд 11000 44.8197028,20.4585538 F 07048211 100046603 02229 840-0000001815660-86 www.matf.bg.ac.rs Природно-математичке науке Високошколска установа 660-02-00269/2013-17 29.04.2014
200105 Универзитет у Београду, Машински факултет Краљице Марије 80 Београд 11000 44.806602,20.477588 F 07032501 100209517 02241 840-0000001876660-28 http://www.mas.bg.ac.rs/ техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/30 15.11.2011
200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Сестре Јањића 6 Крагујевац 34000 44.0174881,20.9063822 F 07151314 101576499 02247 840-0000000510660-69 http://www.mfkg.rs/ техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/27 31.01.2012
200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство Доситејева 19 Краљево 34000 43.726490,20.710178 F 07316291 101255862 02248 840-0000001042660-10 http://www.mfkv.kg.ac.rs/ техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/34 14.02.2012
200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет Београдска 14 Ниш 18000 43.330548,21.891806 F 07174713 100662813 02252 840-0000001745660-81 www.masfak.ni.ac.rs техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/39 27.03.2012
200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет Др Суботића 8 Београд 11000 44.797425,20.4629383 F 07048157 100221404 02260 840-0000001139660-10 www.mfub.bg.ac.rs медицинске науке Високошколска установа 021-01-17/63 12.03.2013
200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Светозара Марковића 69 Крагујевац 34000 44.016502,20.917695 F 07345496 101042779 02263 840-0000001226660-37 www.medf.kg.ac.rs Медицинске науке Високошколска установа 021-01-17/81 18.07.2013
200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет Косовска Митровица 38220 42.892831,20.859518 F 09018492 100018642 02266 840-0000001496660-84 www.med.pr.ac.rs Медицинске науке Високошколска установа 021-01-17/90 04.09.2013
200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет Браће Тасковића 81 Ниш 18000 43.316060,21.915734 F 07215282 100664516 02264 840-0000001681660-21 http://www.medfak.ni.ac.rs/ медицинске науке Високошколска установа 021-01-17/24 13.09.2011
200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Хајдук Вељкова 3 Нови Сад 21000 45.2529677,19.8234803 F 08113599 100451043 02265 840-0000001633660-73 http://www.medical.uns.ac.rs/ медицинске науке Високошколска установа 021-01-17/31 14.06.2011
200115 Криминалистичко-полицијска академија Цара Душана 196 Београд 11080 44.855709,20.386988 F 17672355 104629251 80042 840-0000001751660-26 www.kpa.edu.rs друштвене науке Високошколска установа 660-02-00047/2012-17 26.04.2013
200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Немањина 6 Земун 11080 44.8399635,20.4120022 F 07029845 100198802 02269 840-0000001872660-97 http://www.agrif.bg.ac.rs/ биотехничке науке Високошколска установа 021-01-17/42 06.12.2011
200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Трг Доситеја Обрадовића 8 Нови Сад 21000 45.247435,19.851619 F 08608369 100239025 02271 840-0000001736660-18 http://polj.uns.ac.rs/ биотехничке науке и друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/9 12.04.2011
200118 Универзитет у Београду, Правни факултет Булевар Краља Александра 67 Београд 11000 44.8072692,20.4725784 F 07032579 101729152 02277 840-0000001439660-73 www.ius.bg.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/61 12.03.2013
200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац 34000 44.023416,20.921018 F 07227035 100564301 02280 840-0000000999660-97 www.jura.kg.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/35 19.04.2012
200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет Трг Војске Југославије 11 Ниш 18000 43.317512,21.891131 F 07174691 101532192 02283 840-0000001734660-04 www.prafak.ni.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/49 14.09.2012
200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Трг Доситеја Обрадовића 1 Нови Сад 21000 45.245755,19.8528475 F 08104913 100728803 02288 840-0000001627660-31 www.pf.uns.ac.rs Друштвене науке Високошколска установа 660-02-00272/2013-17 17.12.2013
200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Радоја Домановића 12 Крагујевац 34000 44.017457,20.907251 F 07232721 101041593 02233 840-0000001017660-29 http://www.pmf.kg.ac.rs/ природно-математичке науке Високошколска установа 021-01-17/17 25.10.2011
200123 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Зграда средње техничке школе Косовска Митровица 38220 42.8974147,20.8667737 F 09018433 101940276 02236 840-0000001972660-21 www.pmf.pr.ac.rs Природно-математичке науке Високошколска установа 660-01-00033/2013-17 04.09.2013
200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет Ћирила и Методија 2 Ниш 18000 43.309137,21.922891 F 17267906 100668023 02234 840-0000001789660-98 www.pmf.ni.ac.rs природно-математичке науке Високошколска установа 021-01-17/62 09.04.2013
200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Трг Доситеја Обрадовића 3 Нови Сад 21000 45.2452969,19.8530786 F 08104620 101635863 02235 840-0000001711660-37 https://www.pmf.uns.ac.rs/ природно-математичке, техничко-технолошке и друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/15 13.09.2011
200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Ђушина 7 Београд 11000 44.8133992,20.4736829 F 07045735 100206244 02242 840-0000001812660-65 http://www.rgf.bg.ac.rs/ природно-математичке и техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/6 13.09.2011
200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Војводе Степе 305 Београд 11000 44.7658503,20.4829921 F 07032587 100376470 02244 840-0000001443660-04 http://www.sf.bg.ac.rs/ техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/23 04.10.2011
200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет Др Суботића 8 Београд 11000 44.797425,20.4629383 F 07001991 100125119 02261 840-0000001122660-85 www.stomf.bg.ac.rs/ Медицинске науке Високошколска установа 660-01-00043/14 09.06.2015
200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Ђуре Ђаковића б.б. Зрењанин 23000 45.379571,20.382006 F 08166161 101161200 02258 840-0000001271660-61 www.tfzr.uns.ac.rs природно-математичке, техничко-технолошке, биотехничке и друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/26 15.05.2012
200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору Војске Југославије 12 Бор 19210 44.081497,22.095938 F 07130210 100629192 02254 840-0000001478660-55 www.tfbor.bg.ac.rs/ Техничко-технолошке науке Високошколска установа 660-01-00012/3 07.07.2015
200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Светог Саве 65 Чачак 32000 43.896870,20.344739 F 07181779 101123484 02246 840-0000000875660-05 www.ftn.kg.ac.rs/ Техничко-технолошке науке Високошколска установа 660-01-00012/12 24.11.2015
200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Булевар ослобођења 124 Лесковац 16000 42.996145,21.952749 F 07282273 100107686 02249 840-0000001278660-13 www.tf.ni.ac.rs/ Техничко-технолошке и биотехничке науке Високошколска установа 660-01-00043/11 23.12.2014
200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Булевар Цара Лазара 1 Нови Сад 21000 45.2477841,19.850813 F 08055203 100721916 02255 840-0000001647660-74 http://www.tf.uns.ac.rs/ техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/69 26.02.2013
200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Карнегијева 4 Београд 11000 44.807391,20.4761238 F 07032552 100123813 02243 840-0000001441660-87 www.tmf.bg.ac.rs природно-математичке и техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/33 12.03.2012
200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Народног фронта 43 Београд 11000 44.808557,20.4619677 F 06908985 100035901 02274 840-0000001906660-44 www.uf.bg.ac.rs Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-02-00235/2013-17 10.09.2013
200139 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет Партизанска 14 Врање 17000 42.552726,21.895323 F 06876617 102188151 02287 840-0000001244660-66 www.pfvr.ni.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/51 22.01.2013
200140 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука Милана Мијалковића 14 Јагодина 35000 43.977255,21.253599 F 06872468 100937051 02285 840-0000000292660-14 www.pefja.kg.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/45 19.04.2012
200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет Подгоричка 4 Сомбор 25000 45.7681809,19.1220395 F 08561923 100017310 02290 840-0000001136660-86 www.pef.uns.ac.rs Друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/66 18.07.2013
200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Трг Светог Саве Ужице 31000 43.855999,19.845949 F 06942016 101779818 02286 840-0000001378660-34 www.ucfu.kg.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/32 28.05.2012
200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине Булевар ЈНА 18 Београд 11000 44.794351,20.465641 F 07002009 100266509 02267 840-0000001825660-59 http://www.vet.bg.ac.rs/ биотехничке науке Високошколска установа 021-01-17/3 30.06.2011
200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности Булевар уметности 20 Београд 11000 44.8145904,20.4086682 F 07029799 101554850 02301 840-0000001612660-23 www.fdu.edu.rs Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/73 25.06.2013
200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Студентски трг 12-16 Београд 11000 44.8197028,20.4585538 F 07426976 101821157 02230 840-0000001888660-15 www.ffh.bg.ac.rs природно-математичке науке Високошколска установа 021-01-17/88 18.04.2013
200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду Чарнојевића 18а Ниш 18000 43.311701,21.886402 F 07226063 100663853 02253 840-0000001747660-95 http://www.znrfak.ni.ac.rs/ природно-математичке, техничко-технолошке и друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/4 04.10.2011
200149 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности Париска 16 Београд 11000 44.8195536,20.4534916 F 07014562 100051104 02298 840-0000001610660-09 http://flu.bg.ac.rs/ хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-61/141 06.07.2010
200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности Српских владара 50 Београд 11000 44.8055821,20.4643121 F 07002084 101849339 02299 840-0000001644660-53 http://www.fmu.bg.ac.rs/ хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/28 31.01.2012
200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Јове Илића 154 Београд 11000 44.7727903,20.4750154 F 07004044 100383934 02245 840-0000001344660-87 http://www.fon.bg.ac.rs/ техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/16 30.06.2011
200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Јове Илића 165 Београд 11000 44.773761,20.475361 F 07028121 101746499 02278 840-0000001838660-53 www.fpn.bg.ac.rs Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00257/2013-17 17.12.2013
200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Благоја Паровића 156 Београд 11000 44.763403,20.428044 F 07009283 101014582 02305 840-0000001102660-42 www.dif.bg.ac.rs/ друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/21 28.05.2012
200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука Књаза Милоша 7 Косовска Митровица 38220 42.8973111,20.8646109 F 09339116 101981837 02259 840-0000001493660-63 www.ftnkm.rs природно-математичке и техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/47 27.03.2012
200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Трг Доситеја Обрадовића 6 Нови Сад 21000 45.2461404,19.8516858 F 08067104 100724720 02256 840-0000001710660-30 www.ftn.uns.ac.rs/ Природно-математичке, техничко-технолошке, медицинске друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-01-00012/13 07.12.2015
200159 Факултет физичке културе, Нови Сад Ловћенска 16 Нови Сад 21000 45.247187,19.847891 F 08042101 101692505 02307 840-0000001718660-86 www.fsfvns.rs Друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/85 21.01.2014
200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности Господара Вучића 50 Београд 11000 44.7911363,20.478741 F 07061609 101732084 02313 840-0000001832660-11 www.fb.bg.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/72 26.03.2013
200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Војводе Степе 459 Београд 11000 44.747236,20.493991 F 07001975 101746950 02262 840-0000001127660-23 www.pharmacy.bg.ac.rs/ Медицинске науке Високошколска установа 660-01-00012/7 07.07.2015
200162 Универзитет у Београду, Физички факултет Студентски трг 16 Београд 11000 44.8197028,20.4585538 F 07048190 100039173 02231 840-0000001984660-08 www.ff.bg.ac.rs Природно-математичке науке Високошколска установа 660-01-00203/2013-17 21.01.2014
200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Чика Љубина 18-20 Београд 11000 44.818002,20.457785 F 07003269 100050474 02275 840-0000001614660-37 www.f.bg.ac.rs/ Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-02-00267/2013-17 03.10.2014
200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ћирила и Методија 2 Ниш 18000 43.321555,21.902082 F 07174730 100664758 02284 840-0000001818660-10 www.filfak.ni.ac.rs друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/43 12.03.2012
200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Стевана Мусића 24 Нови Сад 21000 45.246898,19.853443 F 08067074 100237441 02289 840-0000001712660-44 http://www.ff.uns.ac.rs/ друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/13 24.02.2012
200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет Студентски трг 3 Београд 11000 44.8196937,20.4585401 F 07003161 100119438 02276 840-0000001615660-44 www.fil.bg.ac.rs Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-02-00286/2013-17 03.10.2014
200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет Студентски трг 12-16 Београд 11000 44.8197028,20.4585538 F 07053681 101823040 02232 840-0000001817660-03 http://www.chem.bg.ac.rs/ природно-математичке науке Високошколска установа 021-01-17/20 14.06.2011
200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 Београд 11000 44.782910,20.422924 F 07009291 101833051 02268 840-0000001878660-42 http://www.sfb.bg.ac.rs/ биотехничке науке Високошколска установа 021-01-17/59 12.03.2012
200170 Балканолошки институт САНУ Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07053908 101824163 JBBK 840-0000001245660-73 Институт Академије
200171 Византолошки институт САНУ Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07017898 100061791 JBBK 840-0000000729660-50 Институт Академије
200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07011008 100046488 JBBK 840-0000000675660-60 Институт Академије
200173 Етнографски институт САНУ Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07010982 100061806 JBBK 840-0000000696660-13 Институт Академије
200174 Институт за српски језик САНУ Ђуре Јакшића бр. 9 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07017936 100042827 JBBK 840-0000000705660-76 Институт Академије
200175 Институт техничких наука САНУ Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07011016 100039438 JBBK 840-0000001613660-30 Институт Академије
200176 Музиколошки институт САНУ Кнез Михаилова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 07048912 101824171 JBBK 840-0000000687660-47 Институт Академије
200177 Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Београд 11000 44.745350,20.495703 I 17078712 101739057 80319 840-0000000796661-31 http://www.torlakinstitut.com/ природно-математичке и медицинске науке Научни институт 660-01-00023/2012-14 21.12.2012
200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет Студентски трг број 16 Београд 11000 44.819510,20.458922 F 07048599 100043776 02227 840-0000001814660-79 http://www.bio.bg.ac.rs/ природно - математичке науке Високошколска установа 021-01-17/29 14.02.2012
200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Филипа Вишњића бб Косовска Митровица 38220 42.8994249,20.8623397 F 09339477 102076437 02294 840-0000001498660-98 www.fifa.pr.ac.rs Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/89 04.06.2013
200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет Лешак 43.165211,20.743846 F 09018484 102235862 840-0000001494660-70 http://www.agr.pr.ac.rs/ биотехничке науке Високошколска установа 021-01-17/37 06.12.2011
200195 Српска академија наука и уметности Кнез Михајлова 35 Београд 11000 44.817756,20.456774 I 7003218 101511919 JBBK 840-0000000628664-10 САНУ
200197 Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину Антона Чехова 13 - ПФ 117 Нови Сад 21000 45.247477,19.831116 I 08865248 104706702 81189 840-0000000159743-79 http://www.ilfe.org/old/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/17 07.12.2015
200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 34000 44.009982,20.913184 F 17429108 101578548 02281 840-0000001446660-25 www.filum.kg.ac.rs хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/22 19.06.2012
200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет Мије Ковачевића 116 Београд 11000 44.815983,20.491931 I 17569961 103503783 09629 840-0000002071660-35 www.bfspc.bg.ac.rs Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-02-000171/2013-17 04.09.2013
200211 МЕГАТРЕНД Универзитет примењених наука Македонска 21 Београд 11000 44.8156527,20.462854 F JBBK 180-0570030101500-87 Високошколска установа
200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Краљице Марије 16 Београд 11000 44.8065848,20.477055 I 20134798 104274412 JBBK 840-0000000060763-05
200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине Банатска 31 б Земун 11080 44.853226,20.375969 I 17673564 104679339 81344 840-0000000029723-05 http://www.pesting.org.rs/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/26 14.02.2012
200215 Институт за воћарство Краља Петра I бр. 9 Чачак 32000 43.894374,20.344748 I 17663453 104665426 81342 840-0000000037723-61 http://www.institut-cacak.org/ Биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/5 17.09.2015
200216 Институт за повртарство Карађорђева 71 Смедеревска Паланка 11420 44.354695,20.946194 I 20206918 104648345 81987 840-0000000112723-04 http://www.institut-palanka.co.rs/ Биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/3 17.09.2015
200217 Институт за крмно биље д.о.о. Трг костурнице 50 Крушевац 37000 43.581825,21.203662 I 20206861 104656232 81717 840-0000000077723-50 http://www.ikbks.com/ биотехничке науке Истраживачко-развојни институт 640-01-1/52 12.03.2012
200218 Центар за стрна жита д.о.о. Саве Ковачевића 31 Крагујевац 34000 44.0124563,20.9207239 I 20206870 104656110 JBBK 840-0000000286723-58
200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије Булевар цара Лазара 1 Нови Сад 21000 45.2477841,19.850813 I 08865485 104743019 81187 840-0000000156743-58 http://www.fins.uns.ac.rs/ техничко-технолошке и биотехничке науке Научни институт 640-01-1/43 06.12.2011
200223 Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. Булевар краља Александра 73 Београд 11000 44.806343,20.4764229 I 20146125 104385708 JBBK 840-0000000091723-51
200224 Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије Обилићев венац 12 Београд 11000 44.8153162,20.4586593 I 17241117 104042065 165-0000000001070-36 http://fps.nezbit.edu.rs/ друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/19 27.09.2012
200225 Мегатренд универзитет, Факултет за међународну економију Обилићев венац 12 Београд 11000 44.8153162,20.4586593 F 17251716 100024624 165-0000000001072-30 http://nezbit.edu.rs/ друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/46 23.10.2012
200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. Господар Јованова 35 Београд 11000 44.8215521,20.4598206 F 20317957 105116122 JBBK 840-0000007460763-07
200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. Батајнички пут Београд 11080 44.8705196,20.3514367 I 17085263 100104421 JBBK 840-0000000003763-91
200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Чарнојевића 10а Ниш 18000 43.3118913,21.8863801 I 17265962 101756222 02306 840-0000001782660-49 www.fsfv.ni.ac.rs Друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/82 23.12.2013
200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 44.817582,20.412678 F 17636626 104078765 310-0000000013671-37 www.fpjub.nezbit.edu.rs/ Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00069/2013-17 17.10.2013
200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 44.773913,20.414349 F 01764233 104273900 840-0000000421763-10 www.futura.edu.rs Природно-математичке и друштвене науке Високошколска установа 660-01-253/2013-17 18.07.2013
200245 Мегатренд универзитет, Факултет за биофарминг 45.815299,19.629634 F 08866872 104764076 840-0000005603763-06 www.megatrend.edu.rs/fbio биотехничке науке Високошколска установа 021-01-17/67 22.01.2013
200246 Универзитет Унион, Рачунарски факултет 44.815565,20.459975 F 17489453 102971356 265-1100310002142-25 www.raf.edu.rs Природно-математичке и техничко-технолошке науке Високошколска установа 021-01-17/80 08.10.2013
200247 Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације 44.812433,20.453584 F 17646362 104458524 840-0000001217763-53 www.fmk.singidunum.ac.rs Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/86 18.07.2013
200248 Универзитет Сингидунум 44.759304,20.496535 F 17597213 103737940 160-0000000360180-19 https://singidunum.ac.rs/ природно-математичке, техничко-технолошке и друштвене науке Високошколска установа 021-01-61/68 09.07.2012
200249 Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу Универзитета Унион у Београду 44.438675,20.683082 F 17434977 102520146 290-0000000013105-16 http://www.fimmanager.edu.rs Техничко-технолошке и друштвене науке Високошколска установа 612-00-00960/2013-17 17.12.2013
200250 Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и правосуђе Универзитета Привредне академије у Новом Саду Нови Сад 21000 45.245190,19.817684 F 08728488 101661868 840-0000002410763-62 http://www.pravni-fakultet.info/ Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00012/2 07.07.2015
200251 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Дом културе Б.Б. Лепосавић 38218 43.100270,20.801094 F 09231951 101262118 02295 840-0000001243660-59 http://uf-pz.net/ друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/55 26.02.2013
200252 Државни универзитет у Новом Пазару 43.138204,20.520937 F 17663640 104682222 80050 840-0000002085660-36 www.np.ac.rs природно-математичке, техничко-технолошке, друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-61/48 09.07.2012
200254 Универзитет у Приштини, Правни факултет Косовска Митровица 42.897452,20.866985 F 09018425 102076105 02292 840-0000001491660-49 www.pra.pr.ac.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/57 12.03.2013
200255 Факултет за менаџмент 45.206891,19.927723 F 08732370 101692530 840-0000000383763-35 www.famns.edu.rs Друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/79 17.12.2013
200256 Универзитет у Приштини, Факултет уметности Косовска Митровица 42.910349,20.840013 F 09018476 102130293 02304 840-0000001495660-77 www.art.pr.ac.rs Хуманистичке науке Високошколска установа 660-02-00279/2013-17 04.02.2014
200259 Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 45.244768,19.817823 I 08728461 101661892 840-0000002274763-80 www.fimek.edu.rs техничко-технолошке и друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/54 13.11.2012
200261 Факултет за спорт и туризам 45.249757,19.852971 F 08824401 103567600 265-2010310003938-78 http://www.tims.edu.rs/ Друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/76 08.10.2013
200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 44.852753,20.659460 F 08767068 101979807 840-0000000136763-52 www.stomatoloskifakultet.rs Медицинске науке Високошколска установа 660-02-00252/2013-17 25.11.2013
200264 Универзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије 44.817177,20.457925 I 17599291 103773036 840-0000000659763-27 www.bba.edu.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/71 21.05.2013
200265 Мегатренд универзитет, Факултет за културу и медије 44.831256,20.415763 F 17636901 104106699 165-0000000015626-18 http://fkm.nezbit.edu.rs/ Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-02-00276/2013-17 04.03.2014
200267 Истраживачко-развојни центар ALFATEC д.о.о. 44.8322907535,20.4338568372 I 20090219 104099234 JBBK 840-0000000204763-43
200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 44.8327206516,20.4335482663 I 20395044 105493828 JBBK 840-0000000048763-18
200286 Универзитет Educons 44.8322071163,20.4341538429 I MB 105699329 JBBK 840-0000000036763-31 Високошколска установа
200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 44.832931742,20.4336057553 I 20551992 106189098 JBBK 840-0000000016723-11
200288 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. 44.8328143729,20.4339504258 I 20550872 106185588 JBBK 840-0000000038723-68
200295 'ИМТЕЛ микро-опт' д.о.о. 44.8330228616,20.4342019741 I 20229519 104747782 JBBK 325-9500900016414-34
200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 45.239216,19.835156 I 20030038 103843913 840-0000000228763-17 http://www.rt-rk.com/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 110-00-34/60 05.01.2011
200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 44.8322805612,20.4336369852 I 8042101 101692505 JBBK 840-0000001718660-86 Високошколска установа
200303 Универзитет Educons, Факултет за услужни бизнис 45.227561,19.851525 F 08742537 105699329 840-0000000035763-24 www.educons.edu.rs/fakultet-za-usluzni-biznis/faku Друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/64 18.07.2013
200304 Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 43.889584,22.278430 F 17180657 101334907 840-0000000361763-75 www.fmz.edu.rs/ Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00052/2015-14 24.11.2015
200305 Универзитет Унион, Правни факултет 44.830488,20.407668 F 17381431 101151149 105-0000000004939-53 www.pravnifakultet.rs друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/77 04.06.2013
200307 Универзитет АЛФА 44.827140,20.413209 F 06968805 100421838 170-0000301163546-65 www.alfa.edu.rs Природно-математичке науке, техничко-технолошке и друштвене науке Високошколска установа 660-02-00198/2013-17 25.03.2014
200308 Универзитет Метрополитан 44.830651,20.455129 I 17799614 106922471 840-0000000459763-82 http://www.metropolitan.edu.rs/ Природно-математичке, техничко-технолошке, друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-01-00012/11 03.11.2015
200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 44.814186,20.427579 F 17486284 102903057 275-0010221887077-97 www.fefa.edu.rs Друштвене науке Високошколска установа 021-01-17/83 18.07.2013
200314 Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије 45.239017,19.834372 F 08850321 104289263 840-0000002406763-34 www.fepps.edu.rs Друштвене науке Високошколска установа 660-02-00287/2013-17 29.04.2014
200316 Универзитет АЛФА, Факултет за за пословне студије и право 44.813148,20.439420 F 08728470 102072407 840-0000002276763-94 http://www.fpsp.edu.rs/ Друштвене науке Високошколска установа 612-00-00091/2014-17 09.06.2015
200320 Мегатренд универзитет, Факултет за компјутерске науке 44.8323657779,20.4337771528 F 17786776 106418974 JBBK 165-0000000021478-19 Високошколска установа
200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 46.098188,19.665800 F 08067066 101636534 80086 840-0000002089660-64 http://www.magister.uns.ac.rs/index.php/hu/ друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-61/138 01.03.2010
200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 44.8326888061,20.4342304768 I 17467301 102559112 JBBK 840-0000000186763-14
200325 Војнотехнички институт 44.746885,20.402024 I 07093608 102116082 50053 840-0000742313843-22 http://www.vti.mod.gov.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00065/2014-17 18.11.2014
200326 Универзитет одбране, Војна академија 44.770394,20.466778 I 07093608 102116082 50043 840-0000742313843-22 www.va.mod.gov.rs/ Природно-математичке, техничко-технолошке и друштвене науке Високошколска установа 660-01-00043/3 23.12.2014
200330 Vlatacom d.o.o 44.750360,20.426610 F 17167120 101032613 840-0000002974763-33 http://www.vlatacom.com/ Техничко технолошке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/2 07.07.2015
200347 Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. 44.8324430457,20.4340318378 I 20888253 107876464 JBBK 840-0000001824763-34
200348 Факултет уметности у Нишу 43.320626,21.891191 I 17443852 101756652 02302 840-0000002017660-45 www.artf.ni.ac.rs друштвенеи хуманистичкенауке Високошколска установа 021-01-17/52 22.01.2013
200358 Институт БИОСЕНС - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема Зорана Ђинђића 1 21000 Нови Сад 45.247405,19.8541121 I 08953643 109015886 840-0000000883743-06 http://biosense.rs/ Техничко технолошке науке Истраживачко-развојни институт 660-01-00013/9 07.07.2015
270001 Медицински факултет Војномедицинске академије у Београду 44.764118, 20.466928 07053608 www.mfvma.mod.gov.rs медицинске науке Високошколска установа 021-01-17/78 12.03.2013
270002 Академија уметности Алфа универзитета у Београду 44.827190, 20.412924 17204491 http://alfa.edu.rs/Fakulteti/Akademija-umetnosti Друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 660-01-00204/2013-17 25.11.2013
270003 Универзитет Едуконс у Сремској Каменици 45.227559, 19.851466 08891443 www.educons.edu.rs Природно-математичке, биотехничке, друштвене и хуманистичке науке Високошколска установа 021-01-17/84 17.12.2013
270004 Пословни факултет у Ваљеву Универзитета Сингидунум у Београду 44.273718, 19.886882 17658832 poslovnifakultetvaljevo.edu.rs/ Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00043/5 18.11.2014
270005 Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду 45.253926, 19.836182 08850330 www.fpps.edu.rs/ Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00043/4 10.03.2015
270006 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент у Београду, Универзитета Едуконс у Сремској Каменици 44.783662, 20.471579 1 www.pmc.edu.rs/ Друштвене науке Високошколска установа 660-01-00012/6 07.07.2015
270007 Факултет за стратешки и оперативни менаџмент Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду 44.813148, 20.439420 2 www.fsom.edu.rs Природно-математичке и техничко-технолошке науке Високошколска установа 660-01-00043/8 17.09.2015
270008 Мегатренд Универзитет у Београду 44.831289, 20.415967 17332295 www.nezbit.edu.rs Природно-математичке, биотехничке и друштвене науке Високошколска установа 660-01-00029/2015-14 17.09.2015
270010 Технички опитни центар у Београду 44.753604, 20.494287 07093608 http://www.toc.vs.rs/ техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 612-00-00623/2013-16 18.04.2013
270011 Војногеографски институт у Београду 44.812812, 20.487120 07093608 50043 http://www.vgi.mod.gov.rs/ Природно-математичке и техничко-технолошке науке Истраживачко-развојни институт 660-02-00001/2014-17 04.03.2014
270012 Институт за стратегијска истраживања у Београду 44.772390, 20.462036 07093608 50043 http://www.isi.mod.gov.rs/ Друштвене науке Научни институт 660-01-00044/2 03.02.2015