Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје

Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ПРОЈЕКАТ ИДНАЗИВГОДИНАДМТ2БРУТО ЗАРАДЕДМТ2 [% БРУТО ЗАРАДА]
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 424,150.00 3,976,267.00 10.67
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2016 0.00 626,950.00 0.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 824,733.00 11,058,912.00 7.46
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2016 0.00 1,866,430.00 0.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 620,178.00 10,928,958.00 5.67
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2016 0.00 1,945,864.00 0.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 823,776.00 8,784,584.00 9.38
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2016 0.00 1,513,761.00 0.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 458,311.00 2,173,570.00 21.09
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2016 0.00 362,262.00 0.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 529,079.00 9,098,387.00 5.82
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2016 0.00 1,528,736.00 0.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 176,728.00 3,697,850.00 4.78
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2016 0.00 624,682.00 0.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 337,387.00 2,486,740.00 13.57
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2016 0.00 418,710.00 0.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 1,306,823.00 21,838,601.00 5.98
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2016 0.00 3,532,562.00 0.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 463,627.00 5,556,900.00 8.34
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2016 0.00 1,007,458.00 0.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 541,969.00 9,534,605.00 5.68
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2016 0.00 1,682,544.00 0.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 580,596.00 8,232,834.00 7.05
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2016 0.00 1,249,716.00 0.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 927,438.00 6,527,466.00 14.21
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2016 0.00 1,020,086.00 0.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 819,340.00 9,113,174.00 8.99
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2016 0.00 1,523,486.00 0.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 868,490.00 18,594,550.00 4.67
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2016 0.00 3,002,841.00 0.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 534,133.00 11,448,318.00 4.67
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2016 0.00 1,964,346.00 0.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 449,512.00 6,707,907.00 6.70
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2016 0.00 1,132,116.00 0.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 902,893.00 17,778,367.00 5.08
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2016 0.00 3,103,458.00 0.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 615,326.00 8,874,268.00 6.93
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2016 0.00 1,393,596.00 0.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 1,042,883.00 17,684,541.00 5.90
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2016 0.00 2,692,298.00 0.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 2,599,367.00 41,395,265.00 6.28
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2016 0.00 6,771,579.00 0.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 1,172,686.00 10,315,252.00 11.37
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2016 0.00 1,605,872.00 0.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 771,916.00 13,739,968.00 5.62
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2016 0.00 2,341,256.00 0.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 1,103,883.00 17,350,883.00 6.36
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2016 0.00 2,881,526.00 0.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 841,664.00 15,830,361.00 5.32
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2016 0.00 2,618,096.00 0.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 1,115,899.00 11,416,836.00 9.77
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2016 0.00 1,971,178.00 0.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 459,494.00 15,309,963.00 3.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2016 0.00 2,276,105.00 0.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 1,900,756.00 22,559,044.00 8.43
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2016 0.00 3,726,922.00 0.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 499,062.00 7,398,042.00 6.75
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2016 0.00 1,251,057.00 0.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 420,235.00 2,587,320.00 16.24
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2016 0.00 431,220.00 0.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 765,825.00 10,853,598.00 7.06
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2016 0.00 1,559,666.00 0.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 1,154,116.00 10,163,437.00 11.36
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2016 0.00 1,675,369.00 0.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 1,067,024.00 8,184,300.00 13.04
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2016 0.00 1,374,356.00 0.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 1,644,363.00 32,302,656.00 5.09
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2016 0.00 5,454,536.00 0.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 807,541.00 7,561,371.00 10.68
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2016 0.00 1,017,598.00 0.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 1,248,361.00 6,551,439.00 19.05
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2016 0.00 1,057,720.00 0.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 316,725.00 3,612,816.00 8.77
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2016 0.00 604,404.00 0.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 245,646.00 1,537,260.00 15.98
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2016 0.00 262,953.00 0.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 1,102,189.00 8,180,764.00 13.47
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2016 0.00 1,175,886.00 0.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 2,059,569.00 32,318,188.00 6.37
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2016 0.00 5,332,923.00 0.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 662,032.00 5,298,768.00 12.49
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2016 0.00 621,120.00 0.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 1,065,873.00 17,250,069.00 6.18
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2016 0.00 2,381,266.00 0.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 1,504,488.00 26,903,534.00 5.59
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2016 0.00 4,140,662.00 0.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 737,700.00 6,135,505.00 12.02
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2016 0.00 810,512.00 0.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 653,423.00 11,489,356.00 5.69
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2016 0.00 2,044,520.00 0.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 816,490.00 12,072,664.00 6.76
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2016 0.00 1,639,458.00 0.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 774,696.00 8,133,394.00 9.52
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2016 0.00 1,346,906.00 0.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 778,479.00 7,438,725.00 10.47
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2016 0.00 1,224,396.00 0.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 989,929.00 18,420,648.00 5.37
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2016 0.00 3,176,712.00 0.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 1,643,200.00 21,842,444.00 7.52
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2016 0.00 3,732,816.00 0.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 918,992.00 21,542,659.00 4.27
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2016 0.00 3,663,336.00 0.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 590,007.00 8,108,310.00 7.28
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2016 0.00 1,453,508.00 0.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 1,654,415.00 30,196,635.00 5.48
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2016 0.00 5,096,098.00 0.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 765,823.00 17,524,163.00 4.37
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2016 0.00 2,858,452.00 0.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 822,218.00 14,207,597.00 5.79
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2016 0.00 2,347,920.00 0.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 1,020,577.00 21,116,329.00 4.83
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2016 0.00 3,464,818.00 0.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 1,075,678.00 8,005,426.00 13.44
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2016 0.00 1,540,454.00 0.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 414,721.00 4,247,493.00 9.76
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2016 0.00 675,370.00 0.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 450,126.00 3,660,224.00 12.30
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2016 0.00 610,586.00 0.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 756,719.00 10,751,919.00 7.04
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2016 0.00 1,792,374.00 0.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 1,126,350.00 10,679,890.00 10.55
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2016 0.00 1,742,880.00 0.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 533,914.00 9,140,256.00 5.84
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2016 0.00 1,525,884.00 0.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 1,712,296.00 23,382,730.00 7.32
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2016 0.00 3,839,680.00 0.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 458,990.00 3,104,690.00 14.78
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2016 0.00 547,038.00 0.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 873,563.00 5,705,388.00 15.31
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2016 0.00 950,898.00 0.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 471,275.00 2,645,268.00 17.82
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2016 0.00 420,358.00 0.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 403,186.00 3,770,611.00 10.69
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2016 0.00 582,698.00 0.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 319,301.00 2,616,111.00 12.21
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2016 0.00 449,840.00 0.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 524,460.00 5,386,496.00 9.74
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2016 0.00 940,122.00 0.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 812,953.00 17,871,322.00 4.55
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2016 0.00 1,498,642.00 0.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 482,115.00 5,862,166.00 8.22
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2016 0.00 1,021,216.00 0.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 749,004.00 7,096,293.00 10.55
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2016 0.00 1,090,328.00 0.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 309,865.00 5,522,787.00 5.61
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2016 0.00 922,386.00 0.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 141,384.00 6,233,772.00 2.27
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2016 0.00 1,038,962.00 0.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 1,542,576.00 36,358,433.00 4.24
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2016 0.00 6,109,448.00 0.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 397,909.00 3,128,112.00 12.72
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2016 0.00 521,352.00 0.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 754,711.00 10,921,804.00 6.91
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2016 0.00 1,848,036.00 0.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 222,677.00 3,078,940.00 7.23
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2016 0.00 540,892.00 0.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 1,049,374.00 5,999,076.00 17.49
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2016 0.00 999,846.00 0.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 205,037.00 4,668,327.00 4.39
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2016 0.00 772,954.00 0.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 1,677,748.00 19,765,640.00 8.49
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2016 0.00 2,965,828.00 0.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 335,784.00 3,459,314.00 9.71
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2016 0.00 584,926.00 0.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 792,720.00 9,489,931.00 8.35
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2016 0.00 1,502,294.00 0.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 624,551.00 6,465,088.00 9.66
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2016 0.00 938,214.00 0.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 764,580.00 4,253,776.00 17.97
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2016 0.00 656,549.00 0.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 621,757.00 8,826,158.00 7.04
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2016 0.00 1,496,094.00 0.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 520,760.00 5,941,168.00 8.77
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2016 0.00 1,004,340.00 0.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 176,730.00 2,689,812.00 6.57
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2016 0.00 456,144.00 0.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 809,146.00 6,370,724.00 12.70
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2016 0.00 909,197.00 0.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 364,904.00 3,252,036.00 11.22
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2016 0.00 552,508.00 0.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 383,433.00 4,706,792.00 8.15
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2016 0.00 792,603.00 0.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 245,769.00 5,461,293.00 4.50
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2016 0.00 949,834.00 0.00
32032 E-Логопед 2015 691,804.00 11,835,954.00 5.84
32032 E-Логопед 2016 0.00 1,904,732.00 0.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 245,769.00 8,094,911.00 3.04
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2016 0.00 1,420,072.00 0.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 594,986.00 17,726,684.00 3.36
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2016 0.00 2,981,806.00 0.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 1,012,523.00 13,466,710.00 7.52
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2016 0.00 2,099,811.00 0.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 624,439.00 11,546,083.00 5.41
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2016 0.00 1,896,542.00 0.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 447,714.00 7,678,988.00 5.83
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2016 0.00 1,322,798.00 0.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 471,867.00 5,863,920.00 8.05
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2016 0.00 977,320.00 0.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 582,054.00 6,306,282.00 9.23
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2016 0.00 905,004.00 0.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 498,374.00 5,654,523.00 8.81
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2016 0.00 969,028.00 0.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 510,159.00 12,997,535.00 3.93
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2016 0.00 2,261,834.00 0.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 444,769.00 3,637,566.00 12.23
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2016 0.00 599,260.00 0.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 130,779.00 1,429,195.00 9.15
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2016 0.00 192,144.00 0.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 437,905.00 3,266,472.00 13.41
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2016 0.00 529,543.00 0.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 493,041.00 7,544,724.00 6.53
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2016 0.00 1,246,952.00 0.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 706,916.00 17,683,319.00 4.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2016 0.00 3,001,674.00 0.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 643,173.00 10,105,039.00 6.36
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2016 0.00 1,636,701.00 0.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 153,166.00 3,045,444.00 5.03
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2016 0.00 253,787.00 0.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 223,797.00 3,970,484.00 5.64
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2016 0.00 627,268.00 0.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 156,841.00 1,767,576.00 8.87
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2016 0.00 294,596.00 0.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 483,500.00 4,595,315.00 10.52
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2016 0.00 809,046.00 0.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 502,110.00 10,412,844.00 4.82
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2016 0.00 1,735,474.00 0.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 747,982.00 9,228,735.00 8.10
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2016 0.00 1,509,790.00 0.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 1,051,440.00 15,974,881.00 6.58
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2016 0.00 2,661,272.00 0.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 509,521.00 2,934,492.00 17.36
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2016 0.00 489,082.00 0.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 362,674.00 3,078,736.00 11.78
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2016 0.00 538,974.00 0.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 313,398.00 3,084,147.00 10.16
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2016 0.00 516,142.00 0.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 339,150.00 10,338,054.00 3.28
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2016 0.00 1,633,944.00 0.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 335,785.00 3,398,196.00 9.88
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2016 0.00 545,946.00 0.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 553,904.00 10,188,175.00 5.44
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2016 0.00 1,582,180.00 0.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 701,253.00 9,137,680.00 7.67
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2016 0.00 1,526,056.00 0.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 824,735.00 18,157,464.00 4.54
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2016 0.00 2,914,968.00 0.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 381,707.00 9,866,370.00 3.87
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2016 0.00 1,562,274.00 0.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 1,038,376.00 8,641,953.00 12.02
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2016 0.00 1,421,870.00 0.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 633,347.00 7,149,002.00 8.86
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2016 0.00 1,177,446.00 0.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 1,244,519.00 28,840,958.00 4.32
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2016 0.00 4,511,248.00 0.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 478,345.00 4,704,456.00 10.17
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2016 0.00 773,880.00 0.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 235,861.00 3,431,448.00 6.87
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2016 0.00 577,700.00 0.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 222,405.00 3,278,038.00 6.78
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2016 0.00 548,686.00 0.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 342,509.00 3,788,712.00 9.04
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2016 0.00 631,452.00 0.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 282,766.00 2,333,300.00 12.12
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2016 0.00 391,346.00 0.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 260,717.00 5,790,403.00 4.50
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2016 0.00 897,152.00 0.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 381,802.00 6,197,837.00 6.16
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2016 0.00 972,214.00 0.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 329,008.00 2,813,468.00 11.69
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2016 0.00 435,528.00 0.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 635,455.00 5,617,444.00 11.31
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2016 0.00 925,502.00 0.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 1,248,833.00 6,915,098.00 18.06
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2016 0.00 1,118,128.00 0.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 295,609.00 3,415,341.00 8.66
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2016 0.00 543,494.00 0.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 778,080.00 13,461,707.00 5.78
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2016 0.00 2,270,154.00 0.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 496,370.00 4,987,550.00 9.95
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2016 0.00 847,474.00 0.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 348,046.00 2,062,428.00 16.88
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2016 0.00 343,738.00 0.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 306,331.00 3,064,031.00 10.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2016 0.00 520,528.00 0.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 367,596.00 9,528,324.00 3.86
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2016 0.00 1,529,250.00 0.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 88,364.00 2,122,082.00 4.16
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2016 0.00 368,642.00 0.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 720,634.00 9,561,087.00 7.54
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2016 0.00 1,581,884.00 0.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 235,637.00 6,690,312.00 3.52
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2016 0.00 1,139,478.00 0.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 449,143.00 3,087,290.00 14.55
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2016 0.00 510,228.00 0.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 342,575.00 6,555,746.00 5.23
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2016 0.00 1,096,786.00 0.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 141,384.00 5,920,337.00 2.39
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2016 0.00 922,321.00 0.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 288,852.00 4,200,624.00 6.88
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2016 0.00 700,104.00 0.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 572,512.00 10,859,508.00 5.27
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2016 0.00 1,809,918.00 0.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 446,940.00 2,837,257.00 15.75
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2016 0.00 361,560.00 0.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 282,074.00 4,940,835.00 5.71
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2016 0.00 907,950.00 0.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 353,459.00 7,287,252.00 4.85
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2016 0.00 1,216,188.00 0.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 328,932.00 6,194,892.00 5.31
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2016 0.00 1,032,482.00 0.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 1,215,992.00 9,544,460.00 12.74
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2016 0.00 1,550,118.00 0.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 526,655.00 7,088,637.00 7.43
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2016 0.00 1,200,002.00 0.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 579,211.00 6,011,974.00 9.63
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2016 0.00 910,074.00 0.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 1,357,279.00 15,308,467.00 8.87
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2016 0.00 2,600,744.00 0.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 418,261.00 9,726,335.00 4.30
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2016 0.00 1,652,444.00 0.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 547,213.00 12,487,274.00 4.38
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2016 0.00 2,083,474.00 0.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 681,293.00 3,867,122.00 17.62
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2016 0.00 473,652.00 0.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 427,725.00 2,593,210.00 16.49
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2016 0.00 465,640.00 0.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 274,450.00 4,584,760.00 5.99
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2016 0.00 802,878.00 0.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 471,275.00 7,068,046.00 6.67
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2016 0.00 1,104,760.00 0.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 585,953.00 3,313,229.00 17.69
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2016 0.00 572,760.00 0.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 329,891.00 3,931,962.00 8.39
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2016 0.00 666,210.00 0.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 300,000.00 2,621,810.00 11.44
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2016 0.00 448,572.00 0.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 1,075,372.00 11,388,651.00 9.44
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2016 0.00 2,169,796.00 0.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 270,993.00 5,039,777.00 5.38
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2016 0.00 870,178.00 0.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 397,074.00 5,900,594.00 6.73
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2016 0.00 989,294.00 0.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 394,276.00 8,229,948.00 4.79
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2016 0.00 1,400,822.00 0.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 584,061.00 12,199,826.00 4.79
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2016 0.00 2,033,132.00 0.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 292,315.00 4,934,948.00 5.92
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2016 0.00 830,078.00 0.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 818,247.00 6,826,908.00 11.99
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2016 0.00 1,240,990.00 0.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 960,849.00 16,116,843.00 5.96
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2016 0.00 2,496,397.00 0.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 318,112.00 4,614,432.00 6.89
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2016 0.00 769,072.00 0.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 414,725.00 5,441,997.00 7.62
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2016 0.00 700,015.00 0.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 457,830.00 8,276,518.00 5.53
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2016 0.00 1,358,154.00 0.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 998,172.00 14,317,015.00 6.97
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2016 0.00 2,566,965.00 0.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 413,569.00 4,610,849.00 8.97
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2016 0.00 636,036.00 0.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 580,265.00 11,938,513.00 4.86
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2016 0.00 2,089,676.00 0.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 1,654,177.00 16,751,704.00 9.87
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2016 0.00 2,598,632.00 0.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 532,058.00 3,599,121.00 14.78
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2016 0.00 581,394.00 0.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 218,070.00 2,985,012.00 7.31
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2016 0.00 416,100.00 0.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 982,001.00 5,376,506.00 18.26
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2016 0.00 899,699.00 0.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 144,812.00 2,505,288.00 5.78
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2016 0.00 428,707.00 0.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 589,098.00 5,273,293.00 11.17
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2016 0.00 926,834.00 0.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 483,887.00 3,125,949.00 15.48
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2016 0.00 436,234.00 0.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 353,458.00 3,919,154.00 9.02
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2016 0.00 631,954.00 0.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 1,389,408.00 11,068,500.00 12.55
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2016 0.00 1,577,508.00 0.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 722,912.00 11,845,326.00 6.10
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2016 0.00 1,898,185.00 0.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 777,646.00 4,338,072.00 17.93
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2016 0.00 814,130.00 0.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 1,431,787.00 23,526,677.00 6.09
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2016 0.00 3,659,094.00 0.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 553,751.00 9,483,489.00 5.84
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2016 0.00 1,546,099.00 0.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 324,004.00 6,795,121.00 4.77
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2016 0.00 1,137,495.00 0.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 260,230.00 2,134,044.00 12.19
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2016 0.00 333,409.00 0.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 306,331.00 4,995,781.00 6.13
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2016 0.00 794,220.00 0.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 851,714.00 5,889,912.00 14.46
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2016 0.00 981,652.00 0.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 1,428,913.00 13,015,587.00 10.98
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2016 0.00 2,092,536.00 0.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 874,598.00 12,449,579.00 7.03
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2016 0.00 1,801,195.00 0.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 589,095.00 5,281,440.00 11.15
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2016 0.00 720,524.00 0.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 445,720.00 3,875,062.00 11.50
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2016 0.00 668,422.00 0.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 530,628.00 10,208,432.00 5.20
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2016 0.00 1,711,132.00 0.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 565,531.00 3,381,556.00 16.72
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2016 0.00 463,592.00 0.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 408,243.00 2,173,376.00 18.78
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2016 0.00 363,060.00 0.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 502,731.00 4,784,924.00 10.51
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2016 0.00 803,734.00 0.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 451,489.00 3,970,038.00 11.37
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2016 0.00 668,674.00 0.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 1,177,013.00 13,921,587.00 8.45
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2016 0.00 2,386,285.00 0.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 706,917.00 8,263,811.00 8.55
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2016 0.00 1,426,204.00 0.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 1,031,469.00 14,397,984.00 7.16
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2016 0.00 2,421,968.00 0.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 1,054,993.00 6,536,522.00 16.14
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2016 0.00 1,097,794.00 0.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 76,933.00 2,473,185.00 3.11
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2016 0.00 361,020.00 0.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 735,938.00 6,583,848.00 11.18
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2016 0.00 1,043,832.00 0.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 1,286,588.00 9,125,931.00 14.10
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2016 0.00 1,563,218.00 0.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 282,765.00 4,971,329.00 5.69
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2016 0.00 741,356.00 0.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 117,821.00 5,359,386.00 2.20
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2016 0.00 652,698.00 0.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 165,234.00 2,465,051.00 6.70
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2016 0.00 414,526.00 0.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 364,829.00 4,445,778.00 8.21
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2016 0.00 796,732.00 0.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 706,915.00 13,989,924.00 5.05
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2016 0.00 2,350,068.00 0.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 303,492.00 6,461,282.00 4.70
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2016 0.00 1,106,046.00 0.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 516,312.00 3,204,426.00 16.11
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2016 0.00 485,445.00 0.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 482,914.00 4,050,684.00 11.92
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2016 0.00 624,132.00 0.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 805,006.00 8,236,386.00 9.77
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2016 0.00 1,244,080.00 0.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 796,692.00 4,171,099.00 19.10
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2016 0.00 470,076.00 0.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 547,848.00 8,447,849.00 6.49
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2016 0.00 1,287,350.00 0.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 424,152.00 8,043,275.00 5.27
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2016 0.00 1,361,726.00 0.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 235,637.00 1,648,354.00 14.30
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2016 0.00 279,804.00 0.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 1,413,830.00 19,069,444.00 7.41
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2016 0.00 3,177,310.00 0.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 443,088.00 4,739,035.00 9.35
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2016 0.00 794,724.00 0.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 176,730.00 2,860,140.00 6.18
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2016 0.00 476,690.00 0.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 482,777.00 2,427,408.00 19.89
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2016 0.00 404,568.00 0.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 571,425.00 7,160,972.00 7.98
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2016 0.00 1,195,878.00 0.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 471,278.00 5,635,762.00 8.36
36024 Модели интеграције транспортног система 2016 0.00 845,588.00 0.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 956,612.00 10,919,524.00 8.76
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2016 0.00 1,705,226.00 0.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 300,443.00 3,398,618.00 8.84
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2016 0.00 571,128.00 0.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 480,715.00 8,363,964.00 5.75
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2016 0.00 1,350,200.00 0.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 518,403.00 4,095,548.00 12.66
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2016 0.00 689,290.00 0.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 481,935.00 2,150,103.00 22.41
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2016 0.00 332,626.00 0.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 920,573.00 5,720,115.00 16.09
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2016 0.00 865,606.00 0.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 439,859.00 6,477,999.00 6.79
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2016 0.00 1,119,822.00 0.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 360,065.00 7,707,661.00 4.67
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2016 0.00 1,252,159.00 0.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 1,953,479.00 21,724,509.00 8.99
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2016 0.00 3,243,170.00 0.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 839,130.00 14,611,029.00 5.74
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2016 0.00 2,373,728.00 0.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 109,735.00 3,003,554.00 3.65
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2016 0.00 504,820.00 0.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 284,383.00 4,109,939.00 6.92
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2016 0.00 686,726.00 0.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 318,112.00 2,723,709.00 11.68
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2016 0.00 352,868.00 0.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 617,408.00 15,061,638.00 4.10
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2016 0.00 2,174,432.00 0.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 353,458.00 4,940,784.00 7.15
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2016 0.00 768,284.00 0.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 71,211.00 3,412,727.00 2.09
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2016 0.00 597,490.00 0.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 212,470.00 3,319,889.00 6.40
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2016 0.00 597,640.00 0.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 142,564.00 2,496,696.00 5.71
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2016 0.00 427,198.00 0.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 1,051,027.00 7,680,335.00 13.68
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2016 0.00 1,165,667.00 0.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 330,880.00 4,690,917.00 7.05
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2016 0.00 794,321.00 0.00
36051 Техничко-технолошко стање и потенцијали објеката Домова културе у Републици Србији 2015 479,284.00 5,114,428.00 9.37
36051 Техничко-технолошко стање и потенцијали објеката Домова културе у Републици Србији 2016 0.00 855,356.00 0.00
37001 Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину 2015 1,031,920.00 23,646,004.00 4.36
37001 Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину 2016 0.00 4,085,712.00 0.00
37002 Нови биоеколошки материјали за заштиту земљишта и вода 2015 135,203.00 1,062,587.00 12.72
37002 Нови биоеколошки материјали за заштиту земљишта и вода 2016 0.00 174,060.00 0.00
37003 Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша 2015 215,607.00 4,058,212.00 5.31
37003 Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша 2016 0.00 553,251.00 0.00
37004 Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода 2015 216,788.00 5,719,329.00 3.79
37004 Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода 2016 0.00 959,480.00 0.00
37005 Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије 2015 1,509,691.00 18,920,111.00 7.98
37005 Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије 2016 0.00 3,190,045.00 0.00
37006 Проучавање утицаја квалитета земљишта и вода за наводњавање на ефикаснију производњу пољопривредних култура и очување животне средине 2015 995,818.00 19,883,607.00 5.01
37006 Проучавање утицаја квалитета земљишта и вода за наводњавање на ефикаснију производњу пољопривредних култура и очување животне средине 2016 0.00 3,321,812.00 0.00
37008 Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији 2015 472,304.00 9,135,230.00 5.17
37008 Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији 2016 0.00 1,565,538.00 0.00
37009 Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација 2015 3,567,695.00 19,862,661.00 17.96
37009 Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација 2016 0.00 3,336,416.00 0.00
37010 Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре 2015 1,190,777.00 6,080,948.00 19.58
37010 Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре 2016 0.00 1,002,992.00 0.00
37013 Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији 2015 448,346.00 7,304,990.00 6.14
37013 Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији 2016 0.00 1,194,296.00 0.00
37014 Методологија оцене, пројектовања и одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена аеробности 2015 1,590,557.00 18,577,304.00 8.56
37014 Методологија оцене, пројектовања и одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена аеробности 2016 0.00 3,535,305.00 0.00
37015 Еколошка и вирусолошка истраживања присуства emerging зооноза у резерватима природе Републике Србије 2015 421,021.00 6,740,226.00 6.25
37015 Еколошка и вирусолошка истраживања присуства emerging зооноза у резерватима природе Републике Србије 2016 0.00 902,914.00 0.00
37016 Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема 2015 450,269.00 4,575,668.00 9.84
37016 Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема 2016 0.00 770,006.00 0.00
37017 Моделирање стања и структуре падинских процеса применом ГНСС и технологија скенирања ласером и георадаром 2015 525,795.00 3,390,810.00 15.51
37017 Моделирање стања и структуре падинских процеса применом ГНСС и технологија скенирања ласером и георадаром 2016 0.00 515,570.00 0.00
37018 Развој система подршке одлучивању за потребе интегралног управљања водним ресурсима на сливу 2015 247,420.00 3,540,062.00 6.99
37018 Развој система подршке одлучивању за потребе интегралног управљања водним ресурсима на сливу 2016 0.00 465,633.00 0.00
37019 Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије 2015 339,144.00 3,515,240.00 9.65
37019 Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије 2016 0.00 589,626.00 0.00
37020 Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина 2015 521,166.00 7,676,750.00 6.79
37020 Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина 2016 0.00 1,175,632.00 0.00
37021 Испитивање и верификација метода за мултидисциплинарне форензичке анализе у функцији непролиферације оружја за масовно уништење 2015 495,129.00 10,429,342.00 4.75
37021 Испитивање и верификација метода за мултидисциплинарне форензичке анализе у функцији непролиферације оружја за масовно уништење 2016 0.00 1,747,270.00 0.00
41002 Каротидна болест у Србији - патолошка динамика, превенција, дијагностика и иновативни терапијски поступци 2015 1,293,120.00 8,213,196.00 15.74
41002 Каротидна болест у Србији - патолошка динамика, превенција, дијагностика и иновативни терапијски поступци 2016 0.00 1,312,516.00 0.00
41004 Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти 2015 2,736,231.00 40,465,057.00 6.76
41004 Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти 2016 0.00 6,501,704.00 0.00
41005 Биомаркери у неуродегенеративним и малигним процесима 2015 1,411,891.00 12,624,354.00 11.18
41005 Биомаркери у неуродегенеративним и малигним процесима 2016 0.00 2,125,092.00 0.00
41006 Развој нових метода и техника за рану дијагностику канцера грлића материце, дебелог црева, усне дупље и меланома на бази дигиталне слике и ексцитационо-емисионих спектара у видљивом и инфрацрвеном домену 2015 1,100,946.00 11,206,296.00 9.82
41006 Развој нових метода и техника за рану дијагностику канцера грлића материце, дебелог црева, усне дупље и меланома на бази дигиталне слике и ексцитационо-емисионих спектара у видљивом и инфрацрвеном домену 2016 0.00 1,782,820.00 0.00
41007 Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси 2015 3,188,109.00 30,428,557.00 10.48
41007 Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси 2016 0.00 5,089,844.00 0.00
41008 Интеракција етиопатогенетских механизама пародонтопатије и паериимплантитиса са системским болестима данашњице 2015 1,366,854.00 15,165,548.00 9.01
41008 Интеракција етиопатогенетских механизама пародонтопатије и паериимплантитиса са системским болестима данашњице 2016 0.00 2,445,782.00 0.00
41009 Улога стероидних хормона у неуроендокриној адаптацији на стрес и патофизиологији метаболичког синдрома - молекуларни механизми и клиничке импликације 2015 1,169,654.00 24,872,203.00 4.70
41009 Улога стероидних хормона у неуроендокриној адаптацији на стрес и патофизиологији метаболичког синдрома - молекуларни механизми и клиничке импликације 2016 0.00 3,989,771.00 0.00
41010 Преклиничка испитивања биоактивних супстанци 2015 2,294,901.00 23,181,549.00 9.90
41010 Преклиничка испитивања биоактивних супстанци 2016 0.00 3,636,892.00 0.00
41011 Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама 2015 982,169.00 18,720,314.00 5.25
41011 Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама 2016 0.00 2,950,933.00 0.00
41012 Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини 2015 1,341,530.00 14,886,827.00 9.01
41012 Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини 2016 0.00 2,420,902.00 0.00
41013 Funkcionalna genomika hipotalamusa i medule u hipertenziji indukovanoj hroničnim stresom 2015 904,845.00 8,331,645.00 10.86
41013 Funkcionalna genomika hipotalamusa i medule u hipertenziji indukovanoj hroničnim stresom 2016 0.00 1,374,253.00 0.00
41014 Ћелијска и молекулска основа неуроинфламације: потенцијала циљна места за транслациону медицину и терапију 2015 993,372.00 14,227,631.00 6.98
41014 Ћелијска и молекулска основа неуроинфламације: потенцијала циљна места за транслациону медицину и терапију 2016 0.00 2,584,034.00 0.00
41017 Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси 2015 1,634,847.00 13,362,130.00 12.23
41017 Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси 2016 0.00 2,242,022.00 0.00
41018 Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије 2015 3,368,820.00 24,243,381.00 13.90
41018 Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије 2016 0.00 4,034,873.00 0.00
41019 Контрола инфекција апикомплексним патогенима: од нових места деловања лека до предикције 2015 1,259,938.00 13,125,420.00 9.60
41019 Контрола инфекција апикомплексним патогенима: од нових места деловања лека до предикције 2016 0.00 1,978,088.00 0.00
41020 морфолошке промене на мозгу код особа са транссексуализмом, другим поремећајима полног идентитета и развојним психијатријским поремећајима 2015 772,888.00 4,535,509.00 17.04
41020 морфолошке промене на мозгу код особа са транссексуализмом, другим поремећајима полног идентитета и развојним психијатријским поремећајима 2016 0.00 761,332.00 0.00
41022 Akутни коронарни синдром: истраживање вулнерабилности (плака, крви и миокарда), оптимално лечење и одређивање прогностичких фактора 2015 2,049,966.00 11,604,499.00 17.67
41022 Akутни коронарни синдром: истраживање вулнерабилности (плака, крви и миокарда), оптимално лечење и одређивање прогностичких фактора 2016 0.00 1,801,420.00 0.00
41023 Канцер и трудноћа 2015 565,394.00 3,220,508.00 17.56
41023 Канцер и трудноћа 2016 0.00 540,672.00 0.00
41025 Модулација сигналних путева који контролишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја 2015 1,849,007.00 17,374,325.00 10.64
41025 Модулација сигналних путева који контролишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја 2016 0.00 2,772,612.00 0.00
41026 Фармакодинамска и фармакогеномска испитивања новијих лекова у лечењу солидних тумора 2015 991,088.00 15,249,178.00 6.50
41026 Фармакодинамска и фармакогеномска испитивања новијих лекова у лечењу солидних тумора 2016 0.00 2,433,868.00 0.00
41027 Ћелијске и молекулске основе малигних и кардиоваскуларних обољења-клиничке импликације 2015 901,839.00 11,124,302.00 8.11
41027 Ћелијске и молекулске основе малигних и кардиоваскуларних обољења-клиничке импликације 2016 0.00 1,861,854.00 0.00
41028 Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији - ИНГЕМА_С 2015 992,844.00 18,447,732.00 5.38
41028 Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији - ИНГЕМА_С 2016 0.00 3,168,248.00 0.00
41029 Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja 2015 784,064.00 11,217,287.00 6.99
41029 Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja 2016 0.00 1,586,322.00 0.00
41030 Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасићених масних киселина и фолата: Унапређење исхране у Србији 2015 1,611,499.00 31,623,297.00 5.10
41030 Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасићених масних киселина и фолата: Унапређење исхране у Србији 2016 0.00 5,242,554.00 0.00
41031 Идентификација молекуларних маркера за предикцију прогресије тумора, одговора на терапију и исхода болести 2015 986,529.00 17,816,264.00 5.54
41031 Идентификација молекуларних маркера за предикцију прогресије тумора, одговора на терапију и исхода болести 2016 0.00 3,035,596.00 0.00
41033 Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta života 2015 600,999.00 3,779,592.00 15.90
41033 Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta života 2016 0.00 673,428.00 0.00
42004 Паметне електродистрибутивне мреже засноване на Дистрибутивном менаџмент систему и дистрибуираној производњи 2015 1,533,822.00 29,150,536.00 5.26
42004 Паметне електродистрибутивне мреже засноване на Дистрибутивном менаџмент систему и дистрибуираној производњи 2016 0.00 4,776,832.00 0.00
42006 Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије 2015 851,265.00 8,724,857.00 9.76
42006 Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије 2016 0.00 1,465,596.00 0.00
42007 Систем за оптимизацију рада термоблокова снаге веће од 300MW 2015 1,322,387.00 18,663,481.00 7.09
42007 Систем за оптимизацију рада термоблокова снаге веће од 300MW 2016 0.00 3,089,221.00 0.00
42008 Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje 2015 1,754,494.00 25,033,382.00 7.01
42008 Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje 2016 0.00 4,097,692.00 0.00
42009 Интелигентне енергетске мреже 2015 1,360,839.00 20,244,518.00 6.72
42009 Интелигентне енергетске мреже 2016 0.00 3,356,230.00 0.00
42010 Смањење аерозагађења из термоелектрана у ЈП Електропривреда Србије 2015 838,121.00 14,357,916.00 5.84
42010 Смањење аерозагађења из термоелектрана у ЈП Електропривреда Србије 2016 0.00 2,332,594.00 0.00
42011 Развој и унапређење технологија за енергетски ефикасно коришћење више форми пољопривредне и шумске биомасе на еколошки прихватљив начин, уз могућност когенерације 2015 1,050,272.00 16,734,346.00 6.28
42011 Развој и унапређење технологија за енергетски ефикасно коришћење више форми пољопривредне и шумске биомасе на еколошки прихватљив начин, уз могућност когенерације 2016 0.00 2,841,504.00 0.00
42012 Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и унапређење националних регулативних капацитета за њихову сертификацију 2015 868,616.00 4,904,601.00 17.71
42012 Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и унапређење националних регулативних капацитета за њихову сертификацију 2016 0.00 907,098.00 0.00
42013 Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енерганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градању нових когенерационих постројења 2015 766,909.00 12,663,488.00 6.06
42013 Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енерганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градању нових когенерационих постројења 2016 0.00 1,908,578.00 0.00
43001 Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена 2015 1,772,083.00 24,091,774.00 7.36
43001 Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена 2016 0.00 4,201,630.00 0.00
43002 Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима 2015 4,731,158.00 46,043,678.00 10.28
43002 Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима 2016 0.00 6,835,462.00 0.00
43004 Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа 2015 2,234,143.00 36,263,481.00 6.16
43004 Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа 2016 0.00 6,008,522.00 0.00
43005 Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета 2015 860,173.00 9,421,521.00 9.13
43005 Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета 2016 0.00 1,685,134.00 0.00
43007 Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање 2015 11,305,465.00 136,093,668.00 8.31
43007 Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање 2016 0.00 22,973,322.00 0.00
43008 Развој метода, сензора, и система за праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта 2015 1,707,819.00 18,540,043.00 9.21
43008 Развој метода, сензора, и система за праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта 2016 0.00 3,041,970.00 0.00
43009 Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења 2015 3,977,427.00 65,823,401.00 6.04
43009 Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења 2016 0.00 10,411,920.00 0.00
43010 Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта 2015 1,156,930.00 16,680,849.00 6.94
43010 Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта 2016 0.00 2,659,838.00 0.00
43011 Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и УВ зрачења у области медицине и заштите животне средине 2015 881,405.00 4,450,977.00 19.80
43011 Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и УВ зрачења у области медицине и заштите животне средине 2016 0.00 733,916.00 0.00
43012 Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуларних механизама и биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту 2015 1,420,543.00 10,569,145.00 13.44
43012 Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуларних механизама и биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту 2016 0.00 1,657,526.00 0.00
43014 Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загађујућим супстанцама у животној средини применом неуронских мрежа 2015 284,855.00 6,695,528.00 4.25
43014 Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загађујућим супстанцама у животној средини применом неуронских мрежа 2016 0.00 1,117,328.00 0.00
44002 Астроинформатика: примена IT у aстрономији и сродним дисциплинама 2015 1,309,893.00 9,918,126.00 13.21
44002 Астроинформатика: примена IT у aстрономији и сродним дисциплинама 2016 0.00 1,771,617.00 0.00
44003 Интегрисани систем за детекцију и естимацију развоја пожара праћењем критичних параметара у реалном времену 2015 1,752,935.00 17,429,601.00 10.06
44003 Интегрисани систем за детекцију и естимацију развоја пожара праћењем критичних параметара у реалном времену 2016 0.00 1,980,707.00 0.00
44004 Развој и интеграција технологија пројековања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM) 2015 1,632,720.00 12,117,163.00 13.47
44004 Развој и интеграција технологија пројековања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM) 2016 0.00 2,023,300.00 0.00
44006 Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању 2015 7,519,265.00 78,171,394.00 9.62
44006 Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању 2016 0.00 14,701,918.00 0.00
44007 Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i oпservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima 2015 1,216,998.00 6,127,378.00 19.86
44007 Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i oпservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima 2016 0.00 1,001,976.00 0.00
44008 Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце 2015 1,573,260.00 17,334,860.00 9.08
44008 Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце 2016 0.00 2,685,754.00 0.00
44009 Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама 2015 3,062,170.00 19,602,061.00 15.62
44009 Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама 2016 0.00 3,260,863.00 0.00
44010 Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима 2015 1,502,967.00 12,701,540.00 11.83
44010 Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима 2016 0.00 2,093,718.00 0.00
45001 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима 2015 2,844,218.00 49,788,872.00 5.71
45001 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима 2016 0.00 8,164,902.00 0.00
45003 Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени 2015 2,679,685.00 40,267,966.00 6.65
45003 Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени 2016 0.00 6,614,521.00 0.00
45004 Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи 2015 833,387.00 16,262,124.00 5.12
45004 Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи 2016 0.00 2,722,484.00 0.00
45005 Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали 2015 3,935,872.00 61,355,568.00 6.41
45005 Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали 2016 0.00 10,382,464.00 0.00
45006 Физика и хемија са јонским сноповима 2015 2,161,370.00 36,143,464.00 5.98
45006 Физика и хемија са јонским сноповима 2016 0.00 6,032,965.00 0.00
45007 0-3Д наноструктурe за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање 2015 1,856,932.00 33,192,049.00 5.59
45007 0-3Д наноструктурe за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање 2016 0.00 5,609,844.00 0.00
45008 Развој и примена мултифункционалних материјала на бази домаћих сировина модернизацијом традиционалних технологија 2015 1,431,835.00 15,621,960.00 9.17
45008 Развој и примена мултифункционалних материјала на бази домаћих сировина модернизацијом традиционалних технологија 2016 0.00 2,459,640.00 0.00
45009 Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте контантних сочива и рану детекцију дијабетеса 2015 809,867.00 9,623,412.00 8.42
45009 Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте контантних сочива и рану детекцију дијабетеса 2016 0.00 1,641,544.00 0.00
45010 Фотоника микро и нано структурних материјала 2015 1,741,672.00 31,339,757.00 5.56
45010 Фотоника микро и нано структурних материјала 2016 0.00 5,300,050.00 0.00
45012 Синтеза, процесирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у области енергије, механичког инжeњерства, заштите животне стредине и биомедицине 2015 3,193,674.00 63,773,056.00 5.01
45012 Синтеза, процесирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у области енергије, механичког инжeњерства, заштите животне стредине и биомедицине 2016 0.00 10,691,906.00 0.00
45014 Литијум-јон батерије и горивне ћелије-истраживање и развој 2015 1,641,424.00 12,032,957.00 13.64
45014 Литијум-јон батерије и горивне ћелије-истраживање и развој 2016 0.00 1,973,286.00 0.00
45015 Магнетни и радионуклидима обележени наноструктурни материјали за примене у медицини 2015 2,022,828.00 33,046,899.00 6.12
45015 Магнетни и радионуклидима обележени наноструктурни материјали за примене у медицини 2016 0.00 5,409,924.00 0.00
45016 Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици 2015 1,928,007.00 33,337,369.00 5.78
45016 Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици 2016 0.00 5,215,962.00 0.00
45017 Функционални физиолошки активни биљни материјали са додатом вредношћу за примену у фармацеутској и прехрамбеној индустрији 2015 1,080,097.00 12,810,982.00 8.43
45017 Функционални физиолошки активни биљни материјали са додатом вредношћу за примену у фармацеутској и прехрамбеној индустрији 2016 0.00 2,010,148.00 0.00
45018 Наноструктурни мултифункционални материјали и нанокомпозити 2015 928,122.00 18,377,526.00 5.05
45018 Наноструктурни мултифункционални материјали и нанокомпозити 2016 0.00 3,153,210.00 0.00
45019 Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава 2015 2,738,442.00 40,199,719.00 6.81
45019 Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава 2016 0.00 6,518,588.00 0.00
45020 Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије 2015 1,744,464.00 31,812,853.00 5.48
45020 Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије 2016 0.00 5,320,831.00 0.00
45021 Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама 2015 1,492,825.00 13,559,327.00 11.01
45021 Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама 2016 0.00 1,745,170.00 0.00
45022 Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора 2015 1,199,987.00 9,368,682.00 12.81
45022 Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора 2016 0.00 1,576,752.00 0.00
46001 Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за европско и светско тржиште - Створимо богатство из богатства Србије 2015 2,801,891.00 35,601,619.00 7.87
46001 Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за европско и светско тржиште - Створимо богатство из богатства Србије 2016 0.00 6,084,863.00 0.00
46002 Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних анималних генетичких ресурса, очувању добробити, здравља и репродукције гајених животиња и производњи безбедне хране 2015 685,479.00 17,089,783.00 4.01
46002 Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних анималних генетичких ресурса, очувању добробити, здравља и репродукције гајених животиња и производњи безбедне хране 2016 0.00 2,849,142.00 0.00
46005 Нови производи цереалија и псеудоцереалија из органске производње 2015 1,482,672.00 16,941,222.00 8.75
46005 Нови производи цереалија и псеудоцереалија из органске производње 2016 0.00 2,655,792.00 0.00
46006 Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона 2015 2,932,046.00 45,183,834.00 6.49
46006 Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона 2016 0.00 7,208,336.00 0.00
46007 Нови аутохтони изолати бактерија Lysobacter и Pseudomonas као важан извор метаболита корисних за биотехнологију, стимулацију раста биљака и контролу болести биља: од изолата до препарата 2015 319,758.00 7,616,142.00 4.20
46007 Нови аутохтони изолати бактерија Lysobacter и Pseudomonas као важан извор метаболита корисних за биотехнологију, стимулацију раста биљака и контролу болести биља: од изолата до препарата 2016 0.00 1,229,298.00 0.00
46008 Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране 2015 1,861,428.00 39,780,820.00 4.68
46008 Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране 2016 0.00 6,454,748.00 0.00
46009 Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту 2015 6,055,291.00 66,981,255.00 9.04
46009 Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту 2016 0.00 11,019,917.00 0.00
46010 Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности 2015 4,594,876.00 57,566,288.00 7.98
46010 Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности 2016 0.00 9,057,282.00 0.00
46012 Истраживање савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране 2015 2,071,048.00 30,735,733.00 6.74
46012 Истраживање савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране 2016 0.00 4,965,488.00 0.00
46013 Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих врста воћака и винове лозе и нус-продуката у преради, са посебним освртом на аутохтоне сорте: хемијска карактеризација и биолошки профил 2015 832,647.00 13,744,523.00 6.06
46013 Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих врста воћака и винове лозе и нус-продуката у преради, са посебним освртом на аутохтоне сорте: хемијска карактеризација и биолошки профил 2016 0.00 2,311,280.00 0.00
47001 Биоархеологија древне Европе: људи, животиње и биљке у праисторији Србије 2015 579,786.00 8,151,518.00 7.11
47001 Биоархеологија древне Европе: људи, животиње и биљке у праисторији Србије 2016 0.00 1,116,044.00 0.00
47003 Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији 2015 1,571,703.00 25,304,500.00 6.21
47003 Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији 2016 0.00 4,169,128.00 0.00
47004 Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста 2015 538,770.00 5,019,424.00 10.73
47004 Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста 2016 0.00 470,613.00 0.00
47005 Истраживање и развој платформе за научну подршку у одлучивању и управљању научним и технолошким развојем у Србији 2015 510,923.00 11,988,825.00 4.26
47005 Истраживање и развој платформе за научну подршку у одлучивању и управљању научним и технолошким развојем у Србији 2016 0.00 1,958,196.00 0.00
47006 Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији 2015 828,870.00 14,869,728.00 5.57
47006 Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији 2016 0.00 2,516,704.00 0.00
47007 Географија Србије 2015 873,542.00 41,390,269.00 2.11
47007 Географија Србије 2016 0.00 6,773,302.00 0.00
47008 Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије 2015 624,737.00 23,499,244.00 2.66
47008 Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије 2016 0.00 4,087,564.00 0.00
47009 Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ 2015 733,960.00 20,725,680.00 3.54
47009 Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ 2016 0.00 3,274,682.00 0.00
47010 Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup 2015 741,068.00 30,811,323.00 2.41
47010 Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup 2016 0.00 5,123,347.00 0.00
47011 Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 2015 721,783.00 35,862,960.00 2.01
47011 Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 2016 0.00 5,787,067.00 0.00
47013 Мађарски језик у вишејезичној Војводини, моделу савремене европске регије 2015 215,054.00 2,437,579.00 8.82
47013 Мађарски језик у вишејезичној Војводини, моделу савремене европске регије 2016 0.00 416,836.00 0.00
47014 Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији 2015 355,493.00 11,944,760.00 2.98
47014 Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији 2016 0.00 1,985,545.00 0.00
47015 Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Р Србије 2015 382,035.00 6,670,922.00 5.73
47015 Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Р Србије 2016 0.00 1,097,882.00 0.00
47016 Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала "Појмовник српске културе" 2015 1,024,299.00 19,446,286.00 5.27
47016 Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала "Појмовник српске културе" 2016 0.00 3,243,808.00 0.00
47017 Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) 2015 415,454.00 6,004,438.00 6.92
47017 Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) 2016 0.00 1,009,520.00 0.00
47018 IRS - Виминацијум, римски град и легијски војни логор - истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације 2015 1,223,961.00 23,873,222.00 5.13
47018 IRS - Виминацијум, римски град и легијски војни логор - истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације 2016 0.00 4,137,419.00 0.00
47019 Традиција и трансформација: Историјско наслеђе и национални идентитет у Србији у 20. веку 2015 859,406.00 35,833,832.00 2.40
47019 Традиција и трансформација: Историјско наслеђе и национални идентитет у Србији у 20. веку 2016 0.00 5,778,507.00 0.00
47020 Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 2015 698,190.00 9,394,693.00 7.43
47020 Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 2016 0.00 1,582,074.00 0.00
47021 Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији 2015 531,227.00 5,945,820.00 8.93
47021 Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији 2016 0.00 954,102.00 0.00
47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција 2015 644,551.00 12,794,086.00 5.04
47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција 2016 0.00 2,009,902.00 0.00
47024 Друштвени односи Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права са аспекта европских интеграција 2015 307,824.00 5,641,170.00 5.46
47024 Друштвени односи Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права са аспекта европских интеграција 2016 0.00 834,522.00 0.00
47025 Етногенеза Срба у средњем веку: Упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије 2015 719,926.00 11,561,160.00 6.23
47025 Етногенеза Срба у средњем веку: Упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије 2016 0.00 1,961,880.00 0.00
47026 Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе - случај Србије 2015 427,962.00 5,338,256.00 8.02
47026 Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе - случај Србије 2016 0.00 857,672.00 0.00
47027 Срби и Србија у југословенском и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници 2015 506,817.00 21,378,592.00 2.37
47027 Срби и Србија у југословенском и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници 2016 0.00 3,596,212.00 0.00
47028 Унапређење конкурентности Србије у процесу приступања Европској унији 2015 593,880.00 8,796,111.00 6.75
47028 Унапређење конкурентности Србије у процесу приступања Европској унији 2016 0.00 909,464.00 0.00
47029 Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку 2015 746,898.00 5,996,647.00 12.46
47029 Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку 2016 0.00 995,208.00 0.00
47030 Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку 2015 604,534.00 16,903,838.00 3.58
47030 Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку 2016 0.00 2,760,360.00 0.00
171001 Истраживање интерметалика и полупроводника и могућа примена у обновљивим изворима енергије 2015 553,450.00 9,555,744.00 5.79
171001 Истраживање интерметалика и полупроводника и могућа примена у обновљивим изворима енергије 2016 0.00 1,618,690.00 0.00
171002 Нуклеарне методе истраживања ретких догађаја и космичког зрачења 2015 879,597.00 13,404,966.00 6.56
171002 Нуклеарне методе истраживања ретких догађаја и космичког зрачења 2016 0.00 2,261,642.00 0.00
171004 ATLAS експеримент и физика честица на LHC енергијама 2015 1,667,622.00 18,466,533.00 9.03
171004 ATLAS експеримент и физика честица на LHC енергијама 2016 0.00 3,021,930.00 0.00
171005 Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници 2015 698,070.00 14,262,115.00 4.89
171005 Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници 2016 0.00 2,538,412.00 0.00
171006 Нелинеарна динамика локализованих самоорганизованих структура у плазми, нано-композитним материјалима, течним и фотоничним кристалима и ултрахладним кондензатима 2015 491,685.00 9,134,180.00 5.38
171006 Нелинеарна динамика локализованих самоорганизованих структура у плазми, нано-композитним материјалима, течним и фотоничним кристалима и ултрахладним кондензатима 2016 0.00 1,494,992.00 0.00
171007 Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системима 2015 863,901.00 10,077,940.00 8.57
171007 Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системима 2016 0.00 1,602,210.00 0.00
171008 Одређивање атомских параметара на основу облика спектралних линија 2015 502,089.00 3,415,784.00 14.70
171008 Одређивање атомских параметара на основу облика спектралних линија 2016 0.00 536,626.00 0.00
171009 Утицај елементарних ексцитација и конформација на физичка својства нових материјала базираних на јако корелисаним нискодимензионалним системима 2015 241,448.00 3,848,193.00 6.27
171009 Утицај елементарних ексцитација и конформација на физичка својства нових материјала базираних на јако корелисаним нискодимензионалним системима 2016 0.00 593,190.00 0.00
171011 Фотонске компоненте и системи 2015 470,105.00 4,707,251.00 9.99
171011 Фотонске компоненте и системи 2016 0.00 764,210.00 0.00
171012 Физика и развој детектора у експериментима са акцелераторима високих енергија 2015 1,406,073.00 10,034,756.00 14.01
171012 Физика и развој детектора у експериментима са акцелераторима високих енергија 2016 0.00 1,290,984.00 0.00
171014 Спектроскопска дијагностика нискотемпературне плазме и ганих пражњења: облици спектралних линија и интеракција са површинама 2015 792,927.00 8,879,640.00 8.93
171014 Спектроскопска дијагностика нискотемпературне плазме и ганих пражњења: облици спектралних линија и интеракција са површинама 2016 0.00 1,378,684.00 0.00
171015 Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система 2015 967,985.00 8,720,892.00 11.10
171015 Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система 2016 0.00 1,452,230.00 0.00
171016 Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела 2015 769,939.00 9,305,656.00 8.27
171016 Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела 2016 0.00 1,533,302.00 0.00
171017 Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система 2015 1,003,921.00 36,929,676.00 2.72
171017 Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система 2016 0.00 6,058,126.00 0.00
171018 Нуклеарна физика, методе и примена 2015 385,468.00 9,723,399.00 3.96
171018 Нуклеарна физика, методе и примена 2016 0.00 1,635,184.00 0.00
171019 Физика високих енергија са детектором CMS 2015 2,798,644.00 6,809,126.00 41.10
171019 Физика високих енергија са детектором CMS 2016 0.00 1,132,300.00 0.00
171020 Физика судара и фотопроцеса у атомским, (био)молекулским и нанодимензионим системима 2015 1,359,834.00 21,189,984.00 6.42
171020 Физика судара и фотопроцеса у атомским, (био)молекулским и нанодимензионим системима 2016 0.00 3,276,004.00 0.00
171021 Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији 2015 477,271.00 5,961,673.00 8.01
171021 Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији 2016 0.00 1,018,390.00 0.00
171022 Физика аморфних и наноструктурних материјала 2015 431,103.00 3,980,042.00 10.83
171022 Физика аморфних и наноструктурних материјала 2016 0.00 668,040.00 0.00
171023 Физички процеси у синтези нових наноструктурних материјала 2015 899,271.00 13,896,850.00 6.47
171023 Физички процеси у синтези нових наноструктурних материјала 2016 0.00 2,628,872.00 0.00
171025 Електрични пробој гасова, површински процеси и примене 2015 453,901.00 4,451,373.00 10.20
171025 Електрични пробој гасова, површински процеси и примене 2016 0.00 784,284.00 0.00
171026 Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у MOS нанокомпонентама 2015 228,022.00 2,760,993.00 8.26
171026 Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у MOS нанокомпонентама 2016 0.00 403,458.00 0.00
171027 Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве 2015 435,822.00 8,707,516.00 5.01
171027 Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве 2016 0.00 1,568,150.00 0.00
171028 Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла 2015 413,600.00 6,795,528.00 6.09
171028 Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла 2016 0.00 1,131,136.00 0.00
171029 Проучавање утицаја третирања на диелектричне, оптичке, магнетне и особине површина кристалних и полимерних система 2015 561,987.00 7,532,535.00 7.46
171029 Проучавање утицаја третирања на диелектричне, оптичке, магнетне и особине површина кристалних и полимерних система 2016 0.00 1,259,540.00 0.00
171031 Физичке импликације модификованог простор-времена 2015 710,288.00 15,856,304.00 4.48
171031 Физичке импликације модификованог простор-времена 2016 0.00 2,992,674.00 0.00
171032 Физика наноструктурних оксидних материјала и јако корелисаних система 2015 497,112.00 13,713,807.00 3.62
171032 Физика наноструктурних оксидних материјала и јако корелисаних система 2016 0.00 2,314,658.00 0.00
171033 Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала 2015 879,278.00 13,529,731.00 6.50
171033 Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала 2016 0.00 2,351,902.00 0.00
171034 Дијагностика и оптимизација извора плазме значајних за примене 2015 444,110.00 4,812,384.00 9.23
171034 Дијагностика и оптимизација извора плазме значајних за примене 2016 0.00 802,064.00 0.00
171035 Графитне и неорганске наноструктуре ниске димензионалности 2015 845,489.00 12,648,665.00 6.68
171035 Графитне и неорганске наноструктуре ниске димензионалности 2016 0.00 2,135,888.00 0.00
171036 Нелинеарна фотоника нехомогених средина и површина 2015 240,339.00 3,082,509.00 7.80
171036 Нелинеарна фотоника нехомогених средина и површина 2016 0.00 533,768.00 0.00
171037 Фундаментални процеси и примене транспорта честица у неравнотежним плазмамa, траповима и наноструктурама 2015 1,313,434.00 28,335,942.00 4.64
171037 Фундаментални процеси и примене транспорта честица у неравнотежним плазмамa, траповима и наноструктурама 2016 0.00 3,985,885.00 0.00
171038 Холографске методе генерисања специфичних таласних фронтова за ефикасну контролу квантних кохерентних ефеката у интеракцији атома и ласера 2015 617,414.00 12,436,310.00 4.96
171038 Холографске методе генерисања специфичних таласних фронтова за ефикасну контролу квантних кохерентних ефеката у интеракцији атома и ласера 2016 0.00 1,792,772.00 0.00
171039 Дизајнирање и моделовање специфичних особина наноструктурних узорака 2015 392,407.00 4,509,346.00 8.70
171039 Дизајнирање и моделовање специфичних особина наноструктурних узорака 2016 0.00 790,250.00 0.00
172001 Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица 2015 603,007.00 13,067,172.00 4.61
172001 Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица 2016 0.00 2,184,036.00 0.00
172002 Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена 2015 376,457.00 4,226,760.00 8.91
172002 Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена 2016 0.00 704,460.00 0.00
172003 Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба и графена за примену у електроници 2015 429,676.00 11,954,190.00 3.59
172003 Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба и графена за примену у електроници 2016 0.00 2,063,042.00 0.00
172004 Феномени и процеси синтезе нових стакластих и наноструктурних стакло-керамичких материјала 2015 183,513.00 4,460,406.00 4.11
172004 Феномени и процеси синтезе нових стакластих и наноструктурних стакло-керамичких материјала 2016 0.00 750,804.00 0.00
172005 Утицај нано и микроструктурних конституената на синтезу и карактеристике савремених композитних материјала са металном основом 2015 307,822.00 7,435,637.00 4.14
172005 Утицај нано и микроструктурних конституената на синтезу и карактеристике савремених композитних материјала са металном основом 2016 0.00 1,203,170.00 0.00
172006 Синтеза и биолошка испитивања нових миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса тиазофурина и природних нафтних киселина 2015 1,225,382.00 5,741,778.00 21.34
172006 Синтеза и биолошка испитивања нових миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса тиазофурина и природних нафтних киселина 2016 0.00 1,046,463.00 0.00
172007 Развој и примена метода и материјала за мониторинг нових загађујућих и токсичних органских мaтерија и тешких метала 2015 1,051,623.00 12,982,251.00 8.10
172007 Развој и примена метода и материјала за мониторинг нових загађујућих и токсичних органских мaтерија и тешких метала 2016 0.00 2,303,852.00 0.00
172008 Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А 2015 544,810.00 7,260,508.00 7.50
172008 Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А 2016 0.00 1,226,832.00 0.00
172009 Компјутерско дизајнирање, синтеза и биолошка евалуација нових хетероцикличних једињења као селективних инхибитора туморогенезе 2015 313,530.00 3,677,432.00 8.53
172009 Компјутерско дизајнирање, синтеза и биолошка евалуација нових хетероцикличних једињења као селективних инхибитора туморогенезе 2016 0.00 543,684.00 0.00
172011 Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима 2015 1,248,850.00 16,835,659.00 7.42
172011 Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима 2016 0.00 2,881,731.00 0.00
172012 Приступи одрживости и зелене хемије у развоју еколошки погодних аналитичких метода и складиштењу енергије 2015 416,119.00 5,222,074.00 7.97
172012 Приступи одрживости и зелене хемије у развоју еколошки погодних аналитичких метода и складиштењу енергије 2016 0.00 712,988.00 0.00
172013 Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла 2015 1,379,639.00 16,538,050.00 8.34
172013 Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла 2016 0.00 2,800,896.00 0.00
172014 Дизајнирање, синтеза, карактеризација и прoцена практичне примене координационих и органометалних једињења 2015 1,225,678.00 9,073,567.00 13.51
172014 Дизајнирање, синтеза, карактеризација и прoцена практичне примене координационих и органометалних једињења 2016 0.00 1,408,274.00 0.00
172015 Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима 2015 2,069,152.00 27,761,033.00 7.45
172015 Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима 2016 0.00 5,007,358.00 0.00
172016 Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала 2015 1,085,808.00 13,078,722.00 8.30
172016 Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала 2016 0.00 2,129,112.00 0.00
172017 Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима 2015 654,917.00 9,543,949.00 6.86
172017 Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима 2016 0.00 1,806,408.00 0.00
172018 Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних супстанци 2015 1,148,288.00 10,646,869.00 10.79
172018 Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних супстанци 2016 0.00 1,681,945.00 0.00
172019 Ефекти дејства ласерског зрачења и плазме на савремене материјале при њиховој синтези, модификацији и анализи 2015 981,744.00 18,914,103.00 5.19
172019 Ефекти дејства ласерског зрачења и плазме на савремене материјале при њиховој синтези, модификацији и анализи 2016 0.00 3,231,992.00 0.00
172020 Експериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога 2015 389,591.00 7,842,239.00 4.97
172020 Експериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога 2016 0.00 1,345,186.00 0.00
172021 Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата 2015 1,064,071.00 8,358,987.00 12.73
172021 Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата 2016 0.00 1,374,700.00 0.00
172022 Развој ефикаснијих хемијско-инжењерских процеса заснован на истраживањима феномена преноса и принципима интензификације процеса 2015 1,157,723.00 15,727,458.00 7.36
172022 Развој ефикаснијих хемијско-инжењерских процеса заснован на истраживањима феномена преноса и принципима интензификације процеса 2016 0.00 2,489,496.00 0.00
172023 Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним мoлекулима 2015 704,171.00 15,321,317.00 4.60
172023 Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним мoлекулима 2016 0.00 2,530,694.00 0.00
172024 Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена 2015 739,799.00 8,561,933.00 8.64
172024 Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена 2016 0.00 1,665,290.00 0.00
172025 Хидродинамика и пренос масе у аирлифт реактору са мембраном 2015 290,519.00 5,121,996.00 5.67
172025 Хидродинамика и пренос масе у аирлифт реактору са мембраном 2016 0.00 689,752.00 0.00
172026 Хемијско и структурно дизајнирање наноматеријала за примену у медицини и инжењерству ткива 2015 960,924.00 16,486,288.00 5.83
172026 Хемијско и структурно дизајнирање наноматеријала за примену у медицини и инжењерству ткива 2016 0.00 2,754,957.00 0.00
172027 Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и биолошки активних једињења 2015 575,256.00 7,280,624.00 7.90
172027 Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и биолошки активних једињења 2016 0.00 1,265,612.00 0.00
172028 Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања вода 2015 366,633.00 2,549,820.00 14.38
172028 Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања вода 2016 0.00 470,560.00 0.00
172029 Функционализација, карактеризација и примена целулозе и деривата целулозе 2015 383,876.00 4,754,729.00 8.07
172029 Функционализација, карактеризација и примена целулозе и деривата целулозе 2016 0.00 448,118.00 0.00
172030 Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизацијa инструменталних техника за праћење ефикасности 2015 725,097.00 6,209,981.00 11.68
172030 Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизацијa инструменталних техника за праћење ефикасности 2016 0.00 1,109,434.00 0.00
172031 Неки аспекти растварања метала и природних минерала 2015 503,930.00 3,957,284.00 12.73
172031 Неки аспекти растварања метала и природних минерала 2016 0.00 691,538.00 0.00
172032 Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци 2015 576,277.00 6,721,195.00 8.57
172032 Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци 2016 0.00 910,414.00 0.00
172033 Синтеза, квантитативни однос између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци 2015 1,139,916.00 9,181,807.00 12.41
172033 Синтеза, квантитативни однос између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци 2016 0.00 1,666,144.00 0.00
172034 Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала 2015 729,649.00 5,347,334.00 13.65
172034 Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала 2016 0.00 846,956.00 0.00
172035 Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији 2015 2,080,181.00 31,462,572.00 6.61
172035 Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији 2016 0.00 5,294,580.00 0.00
172036 Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима 2015 679,698.00 5,384,263.00 12.62
172036 Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима 2016 0.00 870,066.00 0.00
172037 Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима 2015 839,804.00 7,712,834.00 10.89
172037 Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима 2016 0.00 1,320,312.00 0.00
172040 Структура и динамика молекулских система у основним и побуђеним електронским стањима 2015 418,886.00 3,400,554.00 12.32
172040 Структура и динамика молекулских система у основним и побуђеним електронским стањима 2016 0.00 508,674.00 0.00
172041 Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопроактивним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања 2015 726,163.00 4,308,580.00 16.85
172041 Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопроактивним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања 2016 0.00 597,906.00 0.00
172042 Развој метода праћења и уклањања биолошки активних супстанци у циљу унапређења квалитета животне средине 2015 546,240.00 5,100,936.00 10.71
172042 Развој метода праћења и уклањања биолошки активних супстанци у циљу унапређења квалитета животне средине 2016 0.00 858,120.00 0.00
172043 Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена 2015 256,997.00 2,866,667.00 8.97
172043 Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена 2016 0.00 420,768.00 0.00
172044 Добијање, физичко-хемијска карактеризација, аналитика и биолошка активност фармаколошки активних супстанци 2015 431,834.00 3,118,852.00 13.85
172044 Добијање, физичко-хемијска карактеризација, аналитика и биолошка активност фармаколошки активних супстанци 2016 0.00 515,254.00 0.00
172045 Водонична енергија - развој нових материјала: електролитичко добијање водоника, водоничне горивне ћелије, изотопски ефекти 2015 547,814.00 14,309,276.00 3.83
172045 Водонична енергија - развој нових материјала: електролитичко добијање водоника, водоничне горивне ћелије, изотопски ефекти 2016 0.00 2,305,570.00 0.00
172046 Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурираних функционалних материјала за примену у новим технологијама 2015 663,538.00 11,490,578.00 5.77
172046 Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурираних функционалних материјала за примену у новим технологијама 2016 0.00 1,929,212.00 0.00
172047 Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена 2015 858,527.00 11,107,437.00 7.73
172047 Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена 2016 0.00 1,744,687.00 0.00
172048 Производња, изоловање и карактеризација ензима и малих молекула и њихова примена у растворном и имобилизованом облику у биотехнологији хране, биогоривима и заштитити животне средине 2015 364,172.00 8,667,444.00 4.20
172048 Производња, изоловање и карактеризација ензима и малих молекула и њихова примена у растворном и имобилизованом облику у биотехнологији хране, биогоривима и заштитити животне средине 2016 0.00 1,451,048.00 0.00
172049 Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура, функција и значај 2015 1,360,648.00 16,920,474.00 8.04
172049 Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура, функција и значај 2016 0.00 3,030,084.00 0.00
172050 Развој и примена напредних хроматографских и спектрометријских метода за анализу ксенобиотика и путева њихове разградње у биотским и абиотским узорцима 2015 633,828.00 6,335,106.00 10.01
172050 Развој и примена напредних хроматографских и спектрометријских метода за анализу ксенобиотика и путева њихове разградње у биотским и абиотским узорцима 2016 0.00 990,956.00 0.00
172051 Развој нових и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (FIA) метода за праћење квалитета животне средине 2015 278,697.00 2,484,822.00 11.22
172051 Развој нових и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (FIA) метода за праћење квалитета животне средине 2016 0.00 398,384.00 0.00
172052 Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи 2015 571,652.00 5,159,467.00 11.08
172052 Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи 2016 0.00 649,126.00 0.00
172053 Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности 2015 884,010.00 16,515,363.00 5.35
172053 Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности 2016 0.00 2,721,589.00 0.00
172054 Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи воде 2015 649,003.00 12,718,509.00 5.10
172054 Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи воде 2016 0.00 1,859,636.00 0.00
172055 Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама 2015 976,569.00 15,225,561.00 6.41
172055 Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама 2016 0.00 2,442,168.00 0.00
172056 Утицај величине, облика и структуре наночестица на њихова својства и својства нанокомпозита 2015 1,110,794.00 20,404,452.00 5.44
172056 Утицај величине, облика и структуре наночестица на њихова својства и својства нанокомпозита 2016 0.00 3,217,612.00 0.00
172057 Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала 2015 850,993.00 19,592,234.00 4.34
172057 Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала 2016 0.00 3,552,754.00 0.00
172058 Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената 2015 1,850,092.00 15,246,156.00 12.13
172058 Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената 2016 0.00 2,733,803.00 0.00
172059 Испитивање наноструктурних материјала као потенцијалних хетерогених катализатора за неке развојно одрживе процесе 2015 354,368.00 4,663,407.00 7.60
172059 Испитивање наноструктурних материјала као потенцијалних хетерогених катализатора за неке развојно одрживе процесе 2016 0.00 805,128.00 0.00
172060 Нов приступ дизајнирању материјала за конверзију и складиштење енергије 2015 990,635.00 18,352,086.00 5.40
172060 Нов приступ дизајнирању материјала за конверзију и складиштење енергије 2016 0.00 3,139,188.00 0.00
172061 Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима 2015 1,785,737.00 17,248,005.00 10.35
172061 Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима 2016 0.00 2,946,352.00 0.00
172062 Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпозита 2015 1,196,300.00 16,366,359.00 7.31
172062 Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпозита 2016 0.00 2,891,837.00 0.00
172063 Нови индустријски и еколошки аспекти примене хемијске термодинамике на унапређење хемијских процеса са вишефазним и вишекомпонентним системима 2015 970,556.00 9,296,954.00 10.44
172063 Нови индустријски и еколошки аспекти примене хемијске термодинамике на унапређење хемијских процеса са вишефазним и вишекомпонентним системима 2016 0.00 1,574,728.00 0.00
172065 Нековалентне интеракције pi-системa и њихова улога у молекулском препознавању 2015 566,936.00 7,975,879.00 7.11
172065 Нековалентне интеракције pi-системa и њихова улога у молекулском препознавању 2016 0.00 1,142,067.00 0.00
173001 Примена EIIP/ISM биоинформатичке платформе у откривању нових терапеутских таргета и потенцијалних терапеутских молекула 2015 389,459.00 10,809,686.00 3.60
173001 Примена EIIP/ISM биоинформатичке платформе у откривању нових терапеутских таргета и потенцијалних терапеутских молекула 2016 0.00 1,597,686.00 0.00
173002 Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми 2015 984,059.00 9,873,346.00 9.97
173002 Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми 2016 0.00 1,833,290.00 0.00
173003 Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома 2015 462,925.00 12,727,934.00 3.64
173003 Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома 2016 0.00 2,126,014.00 0.00
173004 Трофобласт и екстраембрионалне феталне ћелије: пластичност, фактори диференцијације и in vitro модулација функционалних својстава 2015 483,839.00 9,049,419.00 5.35
173004 Трофобласт и екстраембрионалне феталне ћелије: пластичност, фактори диференцијације и in vitro модулација функционалних својстава 2016 0.00 1,307,468.00 0.00
173005 Молeкуларни механизми одговора биљака на абиотички стрес-улога транскрипционих фактора и малих РНК и анализа генетичког диверзитета биљних култура од интереса за пољопривреду и биотехнологију 2015 563,182.00 17,895,446.00 3.15
173005 Молeкуларни механизми одговора биљака на абиотички стрес-улога транскрипционих фактора и малих РНК и анализа генетичког диверзитета биљних култура од интереса за пољопривреду и биотехнологију 2016 0.00 2,993,864.00 0.00
173006 Ензоотски трансмисиони циклуси патогених микроорганизама које преносе крпељи 2015 588,960.00 7,365,938.00 8.00
173006 Ензоотски трансмисиони циклуси патогених микроорганизама које преносе крпељи 2016 0.00 1,136,932.00 0.00
173007 Еволуција у лабораторији и адаптације у природи 2015 469,083.00 10,201,594.00 4.60
173007 Еволуција у лабораторији и адаптације у природи 2016 0.00 1,701,204.00 0.00
173008 Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа-структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера 2015 1,011,786.00 21,749,173.00 4.65
173008 Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа-структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера 2016 0.00 3,420,040.00 0.00
173009 Одговор неуроендокриног система пацова на одабране биљне екстракте, фитоестрогене, стероидне и пептидне хормоне 2015 751,720.00 20,098,626.00 3.74
173009 Одговор неуроендокриног система пацова на одабране биљне екстракте, фитоестрогене, стероидне и пептидне хормоне 2016 0.00 3,367,415.00 0.00
173010 Структурна хетерогеност и ефекти комплексних угљених хидрата (гликани) као кључних детерминанти молекулског распознавања у биолошким системима 2015 291,686.00 8,341,188.00 3.50
173010 Структурна хетерогеност и ефекти комплексних угљених хидрата (гликани) као кључних детерминанти молекулског распознавања у биолошким системима 2016 0.00 1,390,198.00 0.00
173011 Процена екофизиолошког и генетичког диверзитета биљака у шумским екосистемима 2015 330,489.00 7,692,360.00 4.30
173011 Процена екофизиолошког и генетичког диверзитета биљака у шумским екосистемима 2016 0.00 1,385,702.00 0.00
173012 Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација у зависности од променљивости средине 2015 864,085.00 10,219,387.00 8.46
173012 Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација у зависности од променљивости средине 2016 0.00 1,604,602.00 0.00
173013 Молекуларни механизми физиолошке и фармаколошке контроле инфламације и канцера 2015 625,387.00 16,101,755.00 3.88
173013 Молекуларни механизми физиолошке и фармаколошке контроле инфламације и канцера 2016 0.00 2,238,212.00 0.00
173014 Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији 2015 989,960.00 16,536,764.00 5.99
173014 Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији 2016 0.00 2,671,398.00 0.00
173015 Биотехнологија in vitro - гајене, лековите и угрожене биљне врсте 2015 1,338,141.00 26,979,763.00 4.96
173015 Биотехнологија in vitro - гајене, лековите и угрожене биљне врсте 2016 0.00 4,509,860.00 0.00
173016 Анализа промена у структури генома као дијагностички и прогностички параметар хуманих болести 2015 700,018.00 8,190,836.00 8.55
173016 Анализа промена у структури генома као дијагностички и прогностички параметар хуманих болести 2016 0.00 1,303,756.00 0.00
173017 Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом 2015 724,161.00 14,280,588.00 5.07
173017 Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом 2016 0.00 2,186,623.00 0.00
173018 Екофизиолошке адаптивне стратегије биљака у условима мултипног стреса 2015 491,984.00 14,159,343.00 3.47
173018 Екофизиолошке адаптивне стратегије биљака у условима мултипног стреса 2016 0.00 2,426,164.00 0.00
173019 Изучавање гена и молекуларних механизама у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине изолованих сa подручја западног Балкана 2015 1,048,102.00 18,503,593.00 5.66
173019 Изучавање гена и молекуларних механизама у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине изолованих сa подручја западног Балкана 2016 0.00 3,344,596.00 0.00
173020 Сигнални молекули у дијабетесу: идентификација потенцијалних биолошких маркера укључених у модификацију и интеграцију сигналних путева у циљу предикције и интервенције у дијабетесу 2015 996,803.00 26,612,084.00 3.75
173020 Сигнални молекули у дијабетесу: идентификација потенцијалних биолошких маркера укључених у модификацију и интеграцију сигналних путева у циљу предикције и интервенције у дијабетесу 2016 0.00 4,519,512.00 0.00
173021 Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација 2015 757,612.00 8,889,014.00 8.52
173021 Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација 2016 0.00 1,317,502.00 0.00
173022 Неуробиологија спавања у старењу и болести - електроенцефалографски маркери и моделирање у процени поремећаја 2015 513,330.00 6,507,694.00 7.89
173022 Неуробиологија спавања у старењу и болести - електроенцефалографски маркери и моделирање у процени поремећаја 2016 0.00 1,109,311.00 0.00
173023 Ефекат метаболичких и неметаболичких стресора на експресију и деловање неуроендокриних регулатора енергетске хомеостазе 2015 334,420.00 4,646,560.00 7.20
173023 Ефекат метаболичких и неметаболичких стресора на експресију и деловање неуроендокриних регулатора енергетске хомеостазе 2016 0.00 774,800.00 0.00
173024 Физиолошка, хемијска и молекуларна анализа диверзитета одабраних ретких и угрожених биљних врста у циљу ex situ заштите и продукције биолошки активних једињења 2015 986,951.00 18,822,138.00 5.24
173024 Физиолошка, хемијска и молекуларна анализа диверзитета одабраних ретких и угрожених биљних врста у циљу ex situ заштите и продукције биолошки активних једињења 2016 0.00 3,369,340.00 0.00
173025 Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета 2015 1,345,269.00 21,218,619.00 6.34
173025 Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета 2016 0.00 3,430,480.00 0.00
173026 Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу 2015 590,267.00 6,865,970.00 8.60
173026 Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу 2016 0.00 1,155,860.00 0.00
173027 Утицај магнетних поља и других срединских стресора на физиолошке одговоре и понашање различитих врста 2015 754,556.00 17,049,002.00 4.43
173027 Утицај магнетних поља и других срединских стресора на физиолошке одговоре и понашање различитих врста 2016 0.00 2,884,259.00 0.00
173028 Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима 2015 482,808.00 9,270,441.00 5.21
173028 Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима 2016 0.00 1,586,538.00 0.00
173029 Микроморфолошка, фитохемијска и молекуларна истраживања биљака - систематски, еколошки и применљиви аспекти 2015 1,038,025.00 12,021,738.00 8.63
173029 Микроморфолошка, фитохемијска и молекуларна истраживања биљака - систематски, еколошки и применљиви аспекти 2016 0.00 1,838,554.00 0.00
173030 Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва - процена, одрживо коришћење и заштита 2015 1,335,673.00 14,607,019.00 9.14
173030 Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва - процена, одрживо коришћење и заштита 2016 0.00 2,457,862.00 0.00
173032 Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида 2015 1,011,315.00 16,939,295.00 5.97
173032 Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида 2016 0.00 2,907,096.00 0.00
173033 Хормонска регулација експресије и активности азот оксид синтазе и натријум-кaлијумове пумпе у експерименталним моделима инсулинске резистенције, дијабетеса и кардиоваскуларних поремећаја 2015 584,724.00 9,643,706.00 6.06
173033 Хормонска регулација експресије и активности азот оксид синтазе и натријум-кaлијумове пумпе у експерименталним моделима инсулинске резистенције, дијабетеса и кардиоваскуларних поремећаја 2016 0.00 1,555,436.00 0.00
173034 Аберације ћелијског циклуса и утицај оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигну трансформацију ћелије 2015 459,224.00 5,715,540.00 8.03
173034 Аберације ћелијског циклуса и утицај оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигну трансформацију ћелије 2016 0.00 964,938.00 0.00
173035 Ћелијски и молекулски механизми опоравка пацова од експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса 2015 629,262.00 5,041,016.00 12.48
173035 Ћелијски и молекулски механизми опоравка пацова од експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса 2016 0.00 842,046.00 0.00
173037 Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија 2015 790,913.00 10,519,823.00 7.52
173037 Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија 2016 0.00 1,586,014.00 0.00
173038 Онтогенетска карактеризација филогеније биоразноврсности 2015 823,766.00 8,418,810.00 9.78
173038 Онтогенетска карактеризација филогеније биоразноврсности 2016 0.00 1,352,166.00 0.00
173039 Имуномодулаторни ефекти ксенобиотика и биотичких фактора животне средине на популације мишоликих глодара 2015 379,949.00 8,801,226.00 4.32
173039 Имуномодулаторни ефекти ксенобиотика и биотичких фактора животне средине на популације мишоликих глодара 2016 0.00 1,322,852.00 0.00
173040 Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе 2015 839,762.00 15,504,924.00 5.42
173040 Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе 2016 0.00 2,283,984.00 0.00
173041 Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса 2015 905,611.00 15,400,470.00 5.88
173041 Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса 2016 0.00 2,496,894.00 0.00
173042 Структурне карактеристике везујућих протеина и рецептора за инсулину сличне факторе раста (ИГФ), њихове интеракције са другим физиолошким молекулима и промене код поремећаја метаболизма 2015 329,363.00 6,984,618.00 4.72
173042 Структурне карактеристике везујућих протеина и рецептора за инсулину сличне факторе раста (ИГФ), њихове интеракције са другим физиолошким молекулима и промене код поремећаја метаболизма 2016 0.00 1,122,500.00 0.00
173043 Диверзитет водоземаца и гмизаваца Балкана: еволуциони аспекти и конзервација 2015 700,574.00 12,670,714.00 5.53
173043 Диверзитет водоземаца и гмизаваца Балкана: еволуциони аспекти и конзервација 2016 0.00 2,001,060.00 0.00
173044 Молекуларни механизми патофизиолошких промена у ћелијама централног нервног система и периферног ткива код сисара 2015 638,627.00 16,315,640.00 3.91
173044 Молекуларни механизми патофизиолошких промена у ћелијама централног нервног система и периферног ткива код сисара 2016 0.00 3,049,268.00 0.00
173045 Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије 2015 1,383,591.00 16,185,976.00 8.55
173045 Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије 2016 0.00 2,774,237.00 0.00
173046 Радиосензитивност хуманог генома 2015 1,442,094.00 14,069,517.00 10.25
173046 Радиосензитивност хуманог генома 2016 0.00 2,427,522.00 0.00
173047 Изучавање механизама имунског одговора на инфекцију или продукте паразита и њихов утицај на модулацију и/или превенцију других болести 2015 486,249.00 9,224,191.00 5.27
173047 Изучавање механизама имунског одговора на инфекцију или продукте паразита и њихов утицај на модулацију и/или превенцију других болести 2016 0.00 1,427,278.00 0.00
173048 Изучавање микробиолошког диверзитета и карактеризација корисних срединских микроорганизама 2015 608,712.00 17,177,212.00 3.54
173048 Изучавање микробиолошког диверзитета и карактеризација корисних срединских микроорганизама 2016 0.00 2,890,604.00 0.00
173049 Молекуларне детерминанте за дизајн тумор маркера 2015 511,028.00 13,164,093.00 3.88
173049 Молекуларне детерминанте за дизајн тумор маркера 2016 0.00 2,116,814.00 0.00
173050 Молекуларна карактеризација тумора штитасте жлезде: биолошки и клинички аспекти 2015 401,790.00 8,535,354.00 4.71
173050 Молекуларна карактеризација тумора штитасте жлезде: биолошки и клинички аспекти 2016 0.00 1,502,926.00 0.00
173051 Проучавање сигналних путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SОX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијацији ћелија 2015 444,314.00 13,191,355.00 3.37
173051 Проучавање сигналних путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SОX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијацији ћелија 2016 0.00 2,094,754.00 0.00
173052 Биоинформатички методи за детекцију промотера и теоријско моделовање генских кола 2015 183,995.00 2,931,862.00 6.28
173052 Биоинформатички методи за детекцију промотера и теоријско моделовање генских кола 2016 0.00 670,924.00 0.00
173053 Улога аутофагије у регулацији смрти туморских ћелија 2015 358,207.00 6,918,364.00 5.18
173053 Улога аутофагије у регулацији смрти туморских ћелија 2016 0.00 1,201,866.00 0.00
173054 Улога реактивних врста кисеоника и азота у репродукцији: могућа примена у лечењу хуманог стерилитета 2015 390,478.00 1,450,450.00 26.92
173054 Улога реактивних врста кисеоника и азота у репродукцији: могућа примена у лечењу хуманог стерилитета 2016 0.00 113,348.00 0.00
173055 Бело или/и мрко: значај масног ткива у одржању укупне редокс зависне метаболичке контроле у физиолошким адаптацијама и метаболичким поремећајима 2015 779,846.00 10,940,334.00 7.13
173055 Бело или/и мрко: значај масног ткива у одржању укупне редокс зависне метаболичке контроле у физиолошким адаптацијама и метаболичким поремећајима 2016 0.00 1,838,914.00 0.00
173056 Пластичност мозга током старења: утицај дијеталне рестрикције и анестезије 2015 742,170.00 20,875,012.00 3.56
173056 Пластичност мозга током старења: утицај дијеталне рестрикције и анестезије 2016 0.00 3,558,674.00 0.00
173057 Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену стероидогенезу 2015 728,846.00 4,675,636.00 15.59
173057 Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену стероидогенезу 2016 0.00 807,008.00 0.00
174001 Динамика хибридних система сложених структура. Механика материјала 2015 1,114,839.00 13,085,224.00 8.52
174001 Динамика хибридних система сложених структура. Механика материјала 2016 0.00 2,322,272.00 0.00
174002 Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама 2015 661,302.00 6,045,662.00 10.94
174002 Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама 2016 0.00 1,015,984.00 0.00
174003 Теорија и применa Аналитичког хијерархијског процеса (АХП) за вишекритеријумско одлучивање у условима ризика и неизвесности (индивидуални и групни контекст) 2015 311,457.00 1,816,458.00 17.15
174003 Теорија и применa Аналитичког хијерархијског процеса (АХП) за вишекритеријумско одлучивање у условима ризика и неизвесности (индивидуални и групни контекст) 2016 0.00 224,928.00 0.00
174004 Микромеханички критеријуми оштећења и лома 2015 595,447.00 9,546,940.00 6.24
174004 Микромеханички критеријуми оштећења и лома 2016 0.00 1,602,600.00 0.00
174005 Вискоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова 2015 379,184.00 5,817,993.00 6.52
174005 Вискоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова 2016 0.00 938,832.00 0.00
174006 Теорија скупова, теорија модела и скуп-теоретска топологија 2015 173,760.00 3,144,069.00 5.53
174006 Теорија скупова, теорија модела и скуп-теоретска топологија 2016 0.00 550,398.00 0.00
174007 Функционална анализа, стохастичка анализа и примене 2015 1,372,969.00 12,923,962.00 10.62
174007 Функционална анализа, стохастичка анализа и примене 2016 0.00 1,959,120.00 0.00
174008 Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност 2015 497,515.00 10,494,834.00 4.74
174008 Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност 2016 0.00 1,717,928.00 0.00
174009 Математички модели нелинеарности, неодређености и одлучивања 2015 460,039.00 3,335,249.00 13.79
174009 Математички модели нелинеарности, неодређености и одлучивања 2016 0.00 527,228.00 0.00
174010 Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система 2015 977,944.00 11,965,437.00 8.17
174010 Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система 2016 0.00 1,924,107.00 0.00
174011 Динамичка стабилност и нестабилност механичких система под дејством стохастичких поремећаја 2015 334,507.00 3,419,970.00 9.78
174011 Динамичка стабилност и нестабилност механичких система под дејством стохастичких поремећаја 2016 0.00 574,936.00 0.00
174012 Геометрија, образовање и визуелизација са применама 2015 1,535,312.00 15,219,425.00 10.09
174012 Геометрија, образовање и визуелизација са применама 2016 0.00 2,455,335.00 0.00
174013 Развој метода израчунавањa и процесирањa информација: теорија и примене 2015 1,207,161.00 11,385,407.00 10.60
174013 Развој метода израчунавањa и процесирањa информација: теорија и примене 2016 0.00 1,837,486.00 0.00
174014 Напредне аналитичке, нумеричке и методе анализе примењене механике флуида и комплексних система 2015 389,818.00 7,494,160.00 5.20
174014 Напредне аналитичке, нумеричке и методе анализе примењене механике флуида и комплексних система 2016 0.00 1,178,748.00 0.00
174015 Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене 2015 720,464.00 4,724,270.00 15.25
174015 Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене 2016 0.00 777,866.00 0.00
174016 Механика нелинеарних и дисипативних система - савремени модели, анализа и примене 2015 352,828.00 5,951,806.00 5.93
174016 Механика нелинеарних и дисипативних система - савремени модели, анализа и примене 2016 0.00 936,719.00 0.00
174017 Простори функција и оператори на њима 2015 248,741.00 3,551,661.00 7.00
174017 Простори функција и оператори на њима 2016 0.00 543,078.00 0.00
174018 Алгебарске, логичке и комбинаторне методе са применама у теоријском рачунарству 2015 566,733.00 6,448,191.00 8.79
174018 Алгебарске, логичке и комбинаторне методе са применама у теоријском рачунарству 2016 0.00 960,905.00 0.00
174019 Нумеричка линеарна алгебра и дискретне структуре 2015 675,178.00 7,463,647.00 9.05
174019 Нумеричка линеарна алгебра и дискретне структуре 2016 0.00 1,242,966.00 0.00
174020 Геометрија и топологија многострукости, класична механика и интеграбилни динамички системи 2015 718,252.00 12,159,010.00 5.91
174020 Геометрија и топологија многострукости, класична механика и интеграбилни динамички системи 2016 0.00 1,780,980.00 0.00
174021 Аутоматско резоновање и истраживање података 2015 507,514.00 6,493,877.00 7.82
174021 Аутоматско резоновање и истраживање података 2016 0.00 1,006,966.00 0.00
174022 Конструкција и анализа ефикасних алгоритама за решавање нелинеарних једначина 2015 291,770.00 2,815,640.00 10.36
174022 Конструкција и анализа ефикасних алгоритама за решавање нелинеарних једначина 2016 0.00 436,602.00 0.00
174023 Интелигентне технике и њихова интеграција у системе за подршку одлучивању са широким пољем примене 2015 536,814.00 4,090,324.00 13.12
174023 Интелигентне технике и њихова интеграција у системе за подршку одлучивању са широким пољем примене 2016 0.00 666,671.00 0.00
174024 Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима 2015 1,218,080.00 13,500,413.00 9.02
174024 Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима 2016 0.00 2,286,966.00 0.00
174025 Проблеми Нелинеарне анализе, Теорије оператора, Топологије и примене 2015 507,358.00 4,996,812.00 10.15
174025 Проблеми Нелинеарне анализе, Теорије оператора, Топологије и примене 2016 0.00 832,802.00 0.00
174026 Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu 2015 1,424,300.00 21,956,833.00 6.49
174026 Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu 2016 0.00 3,530,007.00 0.00
174027 Рачунарска механика у теорији конструкција 2015 169,000.00 2,743,195.00 6.16
174027 Рачунарска механика у теорији конструкција 2016 0.00 464,200.00 0.00
174028 Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини 2015 820,514.00 16,859,917.00 4.87
174028 Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини 2016 0.00 2,828,508.00 0.00
174030 Нумеричке методе, симулације и примене 2015 680,610.00 6,752,525.00 10.08
174030 Нумеричке методе, симулације и примене 2016 0.00 1,007,984.00 0.00
174031 Примена рачунарске технике у експерименталној физици чврстог стања 2015 520,845.00 7,128,401.00 7.31
174031 Примена рачунарске технике у експерименталној физици чврстог стања 2016 0.00 1,183,880.00 0.00
174032 Анализа и алгебра са применама 2015 822,859.00 7,019,318.00 11.72
174032 Анализа и алгебра са применама 2016 0.00 1,148,420.00 0.00
174033 Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству 2015 1,174,683.00 12,254,973.00 9.59
174033 Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству 2016 0.00 2,025,866.00 0.00
174034 Топологија, геометрија и глобална анализа на многострукостима и дискретним структурама 2015 384,688.00 4,788,313.00 8.03
174034 Топологија, геометрија и глобална анализа на многострукостима и дискретним структурама 2016 0.00 787,743.00 0.00
175005 Молекуларна регулација структурне организације лимфатичних органа 2015 344,317.00 1,928,412.00 17.85
175005 Молекуларна регулација структурне организације лимфатичних органа 2016 0.00 321,402.00 0.00
175006 Неуролошки развој код пренаталне изложености плода антиепилептичној терапији 2015 279,713.00 4,519,104.00 6.19
175006 Неуролошки развој код пренаталне изложености плода антиепилептичној терапији 2016 0.00 767,738.00 0.00
175007 Фармаколошка анализа ефеката биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће гастроинтестиналног и урогениталног тракта човека 2015 528,228.00 4,118,834.00 12.82
175007 Фармаколошка анализа ефеката биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће гастроинтестиналног и урогениталног тракта човека 2016 0.00 641,124.00 0.00
175008 Мултидисциплинарна истраживања релевантна за етиопатогенезу, дијагностику и савремени третман болести торакоабдоминалне аорте и њених грана 2015 164,891.00 2,640,492.00 6.24
175008 Мултидисциплинарна истраживања релевантна за етиопатогенезу, дијагностику и савремени третман болести торакоабдоминалне аорте и њених грана 2016 0.00 440,082.00 0.00
175011 Модификатори биолошког одговора у физиолошким и патолошким стањима 2015 880,794.00 13,299,405.00 6.62
175011 Модификатори биолошког одговора у физиолошким и патолошким стањима 2016 0.00 2,091,606.00 0.00
175012 Неинвазивна модулација кортикалне ексцитабилности и пластицитета – Развој метода неинвазивне неуромодулације централног нервног система у испитивања физиолошких механизама, дијагностици и терапији 2015 486,790.00 7,225,631.00 6.74
175012 Неинвазивна модулација кортикалне ексцитабилности и пластицитета – Развој метода неинвазивне неуромодулације централног нервног система у испитивања физиолошких механизама, дијагностици и терапији 2016 0.00 1,245,160.00 0.00
175013 Темперамент и структура симптома поремећаја личности 2015 251,644.00 2,667,402.00 9.43
175013 Темперамент и структура симптома поремећаја личности 2016 0.00 453,586.00 0.00
175014 Анализа структуре трошкова и утицаја на здравствени буџет Републике Србије епидемиолошки најмасовнијих и/или најскупљих обољења и процена односа трошкови / ефективност / корисност медицинских интервенција 2015 478,999.00 3,705,336.00 12.93
175014 Анализа структуре трошкова и утицаја на здравствени буџет Републике Србије епидемиолошки најмасовнијих и/или најскупљих обољења и процена односа трошкови / ефективност / корисност медицинских интервенција 2016 0.00 617,556.00 0.00
175015 Улога неуроендокрино-инфламаторне осовине у патогенези неалкохолне масне болести јетре 2015 261,370.00 2,633,795.00 9.92
175015 Улога неуроендокрино-инфламаторне осовине у патогенези неалкохолне масне болести јетре 2016 0.00 449,264.00 0.00
175016 Ефекти асистивних система у неурорехабилитацији: опоравак сензорно-моторних функција 2015 708,786.00 7,139,217.00 9.93
175016 Ефекти асистивних система у неурорехабилитацији: опоравак сензорно-моторних функција 2016 0.00 1,155,910.00 0.00
175018 Funkciono-morfološka i hemodinamska ispitivanja različitih oboljenja i poremećaja konvencionalnim metodama nuklearne medicine i pozitronskom emisionom tomografijom 2015 654,508.00 5,056,784.00 12.94
175018 Funkciono-morfološka i hemodinamska ispitivanja različitih oboljenja i poremećaja konvencionalnim metodama nuklearne medicine i pozitronskom emisionom tomografijom 2016 0.00 715,502.00 0.00
175020 Neinvazivna I invazivna detekcija endotelne disfunkcije I koronarnog vazospazma kod bolesnika sa sindromom bola u grudima 2015 247,674.00 1,596,688.00 15.51
175020 Neinvazivna I invazivna detekcija endotelne disfunkcije I koronarnog vazospazma kod bolesnika sa sindromom bola u grudima 2016 0.00 268,808.00 0.00
175021 Контрола бола и молекуларни механизми као фактори регенеративне терапије у стоматологији код здравих и пацијената са диjабетес мелитусом 2015 679,059.00 7,318,973.00 9.28
175021 Контрола бола и молекуларни механизми као фактори регенеративне терапије у стоматологији код здравих и пацијената са диjабетес мелитусом 2016 0.00 1,062,380.00 0.00
175022 Депресија изазвана васкуларним болестима мозга: примена неуровизуализационих метода у превенцији, раном откривању и лечењу 2015 359,495.00 3,503,556.00 10.26
175022 Депресија изазвана васкуларним болестима мозга: примена неуровизуализационих метода у превенцији, раном откривању и лечењу 2016 0.00 522,178.00 0.00
175023 Базична и клиничко-фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему 2015 1,220,221.00 7,824,742.00 15.59
175023 Базична и клиничко-фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему 2016 0.00 1,210,000.00 0.00
175024 Филогенетски приступ анализи молекуларне еволуције високо варијабилних вируса - коинфекције, интеракција вируса и домаћина 2015 492,932.00 5,228,402.00 9.43
175024 Филогенетски приступ анализи молекуларне еволуције високо варијабилних вируса - коинфекције, интеракција вируса и домаћина 2016 0.00 606,460.00 0.00
175025 Клиничко епидемиолошка истраживања поремећаја здравља од јавноздравственог значаја за становништво Србије 2015 357,990.00 3,137,415.00 11.41
175025 Клиничко епидемиолошка истраживања поремећаја здравља од јавноздравственог значаја за становништво Србије 2016 0.00 460,112.00 0.00
175026 Молекулски прогностички маркери и епигенетска контрола у туморима коже и регије главе и врата 2015 335,569.00 2,913,930.00 11.52
175026 Молекулски прогностички маркери и епигенетска контрола у туморима коже и регије главе и врата 2016 0.00 490,440.00 0.00
175030 Грађа и васкуларизација видног система 2015 254,733.00 2,879,061.00 8.85
175030 Грађа и васкуларизација видног система 2016 0.00 311,126.00 0.00
175031 Компаративна анализа клиничких параметара и биомаркера у прогнози еволуције мултипле склерозе и других имунски-посредованих неуролошких болести 2015 254,655.00 2,237,763.00 11.38
175031 Компаративна анализа клиничких параметара и биомаркера у прогнози еволуције мултипле склерозе и других имунски-посредованих неуролошких болести 2016 0.00 393,838.00 0.00
175032 Развој анималних модела епилепсије и тестирање конвулзивних и антиконвулзивних супстанци 2015 293,638.00 2,702,800.00 10.86
175032 Развој анималних модела епилепсије и тестирање конвулзивних и антиконвулзивних супстанци 2016 0.00 416,876.00 0.00
175033 Neuroendokrina kontrola sekrecije hormona rasta kod čoveka - novi izazovi. Kontrola energetske homeostaze kod čoveka u različitim patološkim stanjima. Kliničko-patološka korelacija i genetska osnova tumora hipofize i neuroendokrinih tumora 2015 714,413.00 4,364,446.00 16.37
175033 Neuroendokrina kontrola sekrecije hormona rasta kod čoveka - novi izazovi. Kontrola energetske homeostaze kod čoveka u različitim patološkim stanjima. Kliničko-patološka korelacija i genetska osnova tumora hipofize i neuroendokrinih tumora 2016 0.00 727,828.00 0.00
175034 Значај доказивања раних лабораторијских биомаркера за исход инвазивних гљивичних инфекција код нас 2015 398,056.00 3,623,665.00 10.98
175034 Значај доказивања раних лабораторијских биомаркера за исход инвазивних гљивичних инфекција код нас 2016 0.00 289,308.00 0.00
175035 Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri 2015 1,340,108.00 8,407,425.00 15.94
175035 Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri 2016 0.00 1,345,178.00 0.00
175036 Биомаркери оштећења и дисфункције органа 2015 724,464.00 5,340,446.00 13.57
175036 Биомаркери оштећења и дисфункције органа 2016 0.00 925,706.00 0.00
175037 Мишићни и неурални фактори хумане локомоције и њихове адаптивне промене 2015 743,259.00 6,086,480.00 12.21
175037 Мишићни и неурални фактори хумане локомоције и њихове адаптивне промене 2016 0.00 897,730.00 0.00
175038 Имунопатогенетски и регулаторни механизми у аутоимунским болестима и хроничној инфламацији 2015 597,195.00 3,610,587.00 16.54
175038 Имунопатогенетски и регулаторни механизми у аутоимунским болестима и хроничној инфламацији 2016 0.00 571,546.00 0.00
175039 Бактерије резистентне на антибиотике у Србији: фенотипска и генотипска карактеризација 2015 330,758.00 5,302,103.00 6.24
175039 Бактерије резистентне на антибиотике у Србији: фенотипска и генотипска карактеризација 2016 0.00 895,915.00 0.00
175041 Multidisciplinarno istraživanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfolipidnog sindroma 2015 195,039.00 2,568,393.00 7.59
175041 Multidisciplinarno istraživanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfolipidnog sindroma 2016 0.00 398,074.00 0.00
175042 Епидемиолошка истраживања 2015 231,267.00 5,431,606.00 4.26
175042 Епидемиолошка истраживања 2016 0.00 863,280.00 0.00
175043 Ефекти хомоцистеина и хомоцистеину сродних супстанци на кардиоваскуларни систем: Улога гасних трансмитера НО, Х2С И ЦО 2015 399,208.00 3,519,994.00 11.34
175043 Ефекти хомоцистеина и хомоцистеину сродних супстанци на кардиоваскуларни систем: Улога гасних трансмитера НО, Х2С И ЦО 2016 0.00 521,562.00 0.00
175045 Испитивање механизма дејства, интеракцијa и токсичних ефеката адјувантних аналгетика 2015 346,286.00 2,723,064.00 12.72
175045 Испитивање механизма дејства, интеракцијa и токсичних ефеката адјувантних аналгетика 2016 0.00 448,820.00 0.00
175046 Клиничко епидемиолошка истраживања најчешћих нежељених догађаја током болничког лечења 2015 293,453.00 4,904,229.00 5.98
175046 Клиничко епидемиолошка истраживања најчешћих нежељених догађаја током болничког лечења 2016 0.00 819,764.00 0.00
175047 Карактеризација бубрежних стем/прогенитор ћелија код човека: идентификација нових површинских маркера мултипотентних бубрежних ћелија које могу имати регенеративну улогу код оштећења бубрега 2015 284,809.00 1,701,264.00 16.74
175047 Карактеризација бубрежних стем/прогенитор ћелија код човека: идентификација нових површинских маркера мултипотентних бубрежних ћелија које могу имати регенеративну улогу код оштећења бубрега 2016 0.00 283,544.00 0.00
175048 Генитална реконструктивна хирургија: изазови и границе 2015 359,009.00 3,191,346.00 11.25
175048 Генитална реконструктивна хирургија: изазови и границе 2016 0.00 443,792.00 0.00
175050 Пластичност имунског система током старења: имуномодулаторни потенцијал естрогена 2015 1,315,808.00 17,770,412.00 7.40
175050 Пластичност имунског система током старења: имуномодулаторни потенцијал естрогена 2016 0.00 2,788,235.00 0.00
175052 Значај полиморфизма глутатион трансфераза у подложности за настанак обољења 2015 834,498.00 6,359,489.00 13.12
175052 Значај полиморфизма глутатион трансфераза у подложности за настанак обољења 2016 0.00 942,376.00 0.00
175053 Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета 2015 768,985.00 11,804,395.00 6.51
175053 Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета 2016 0.00 2,184,118.00 0.00
175056 Молекулскe, биохемијскe и имунолошкe анализе у дијагностици тумора 2015 858,670.00 6,217,830.00 13.81
175056 Молекулскe, биохемијскe и имунолошкe анализе у дијагностици тумора 2016 0.00 937,954.00 0.00
175058 Структурне и биохемијске карактеристике поремећаја синаптичке пластичности у психијатријским обољењима 2015 705,918.00 7,336,566.00 9.62
175058 Структурне и биохемијске карактеристике поремећаја синаптичке пластичности у психијатријским обољењима 2016 0.00 1,337,746.00 0.00
175059 Оптичко микроскопска, имуноморфолошка, молекуларно-биолошка и генетска испитивања малигних и немалигних болести бубрега 2015 315,236.00 5,056,076.00 6.23
175059 Оптичко микроскопска, имуноморфолошка, молекуларно-биолошка и генетска испитивања малигних и немалигних болести бубрега 2016 0.00 847,806.00 0.00
175061 Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из различитих ткива током процеса старења 2015 1,825,516.00 11,274,246.00 16.19
175061 Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из различитих ткива током процеса старења 2016 0.00 1,875,722.00 0.00
175062 Регенеративни и модулаторни потенцијал адултних матичних ћелија 2015 680,182.00 11,164,676.00 6.09
175062 Регенеративни и модулаторни потенцијал адултних матичних ћелија 2016 0.00 2,050,066.00 0.00
175064 Изучавање патофизиолошких процеса код ембриона и фетуса у трудноћама насталим асистираном репродукцијом и усавршавање поступака за њихово правовремено откривање 2015 234,668.00 1,386,348.00 16.93
175064 Изучавање патофизиолошких процеса код ембриона и фетуса у трудноћама насталим асистираном репродукцијом и усавршавање поступака за њихово правовремено откривање 2016 0.00 231,058.00 0.00
175065 Klinički značaj poremećaja urođene i stečene imunosti kod imunoinflamatornih i imunodeficitnih oboljenja 2015 272,843.00 2,378,496.00 11.47
175065 Klinički značaj poremećaja urođene i stečene imunosti kod imunoinflamatornih i imunodeficitnih oboljenja 2016 0.00 396,416.00 0.00
175067 Истраживање ендокриних регулаторних механизама, маркера системске инфламације и кардиоваскуларних фактора ризика у метаболичким болестима 2015 291,426.00 3,838,156.00 7.59
175067 Истраживање ендокриних регулаторних механизама, маркера системске инфламације и кардиоваскуларних фактора ризика у метаболичким болестима 2016 0.00 641,684.00 0.00
175068 Molekularni biomarkeri karcinoma dojke i promena njihovog značaja u zavisnosti od perioda praćenja toka bolesti 2015 363,098.00 6,084,942.00 5.97
175068 Molekularni biomarkeri karcinoma dojke i promena njihovog značaja u zavisnosti od perioda praćenja toka bolesti 2016 0.00 888,442.00 0.00
175069 Молекулске детерминанте урођене имуности у аутоимунским болестима и канцерогенези 2015 667,409.00 3,457,788.00 19.30
175069 Молекулске детерминанте урођене имуности у аутоимунским болестима и канцерогенези 2016 0.00 576,298.00 0.00
175071 Утицај IL-33/ST2 сигналног пута и галектина-3 у патогенези експерименталних периапикалних промена 2015 328,749.00 1,274,952.00 25.79
175071 Утицај IL-33/ST2 сигналног пута и галектина-3 у патогенези експерименталних периапикалних промена 2016 0.00 212,492.00 0.00
175073 Медицински значај генетичке варијабилности вируса 2015 467,175.00 3,302,208.00 14.15
175073 Медицински значај генетичке варијабилности вируса 2016 0.00 550,368.00 0.00
175075 Генетичка контрола и молекуларни механизми у малигним, инфламаторним и развојним патологијама орофацијалне регије 2015 1,771,207.00 13,905,408.00 12.74
175075 Генетичка контрола и молекуларни механизми у малигним, инфламаторним и развојним патологијама орофацијалне регије 2016 0.00 2,259,483.00 0.00
175076 Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања GABA А рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима 2015 729,807.00 5,442,308.00 13.41
175076 Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања GABA А рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима 2016 0.00 914,396.00 0.00
175078 Артеријска хипертензија - експериментална и интервентна студија фактора ризика 2015 290,899.00 3,110,388.00 9.35
175078 Артеријска хипертензија - експериментална и интервентна студија фактора ризика 2016 0.00 518,398.00 0.00
175079 Улога биомаркера у раном откривању оштећења бубрега и праћењу терапијског одговора код деце 2015 321,817.00 3,101,436.00 10.38
175079 Улога биомаркера у раном откривању оштећења бубрега и праћењу терапијског одговора код деце 2016 0.00 461,772.00 0.00
175080 Дијастолна срчана инсуфицијенција у кардиомиопатијама, дијабетесу, болестима перикарда и плућној хипертензији: дијагностички критеријуми, стратификација ризика и терапијски модалитети 2015 549,350.00 5,997,883.00 9.16
175080 Дијастолна срчана инсуфицијенција у кардиомиопатијама, дијабетесу, болестима перикарда и плућној хипертензији: дијагностички критеријуми, стратификација ризика и терапијски модалитети 2016 0.00 995,890.00 0.00
175081 Значај ране дијагностике синдрома опструктивне апнеје у спавању код возача професионалаца који управљају моторним возилима 2015 276,712.00 4,066,530.00 6.80
175081 Значај ране дијагностике синдрома опструктивне апнеје у спавању код возача професионалаца који управљају моторним возилима 2016 0.00 679,348.00 0.00
175082 Неинвазивна и инвазивна дијагностика и перкутано лечење сужења на рачвама крвних судова 2015 476,416.00 5,618,764.00 8.48
175082 Неинвазивна и инвазивна дијагностика и перкутано лечење сужења на рачвама крвних судова 2016 0.00 964,196.00 0.00
175083 Испитивање молекуларно-генетских, патохистолошких и биохемијских карактеристика неуромишићних болести 2015 226,764.00 3,447,615.00 6.58
175083 Испитивање молекуларно-генетских, патохистолошких и биохемијских карактеристика неуромишићних болести 2016 0.00 592,906.00 0.00
175084 Акутни коронарни синдром – акутни инфаркт миокарда и нестабилна ангина пекторис: савремене дијагностичке методе и терапијске опције у циљу бољег преживљавања болесника и место и могућности Србије као земље у транзицији 2015 356,152.00 2,967,078.00 12.00
175084 Акутни коронарни синдром – акутни инфаркт миокарда и нестабилна ангина пекторис: савремене дијагностичке методе и терапијске опције у циљу бољег преживљавања болесника и место и могућности Србије као земље у транзицији 2016 0.00 497,258.00 0.00
175085 Генетска основа хуманих васкуларних и инфламаторних болести 2015 666,101.00 10,131,008.00 6.57
175085 Генетска основа хуманих васкуларних и инфламаторних болести 2016 0.00 1,690,386.00 0.00
175086 Asimptomatska mitralna regurgitacija, novi pogledi na stari problem 2015 108,785.00 2,510,832.00 4.33
175086 Asimptomatska mitralna regurgitacija, novi pogledi na stari problem 2016 0.00 330,260.00 0.00
175087 Епидемиолошка истраживања неуролошких поремећаја: свеобухватна процена ефеката болести 2015 207,275.00 4,784,053.00 4.33
175087 Епидемиолошка истраживања неуролошких поремећаја: свеобухватна процена ефеката болести 2016 0.00 727,259.00 0.00
175088 Испитивање ефекта и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима 2015 361,212.00 2,735,388.00 13.21
175088 Испитивање ефекта и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима 2016 0.00 455,898.00 0.00
175089 Биомаркери у нефрологији: процена дијагностичке и прогностичке вредности 2015 144,184.00 2,539,680.00 5.68
175089 Биомаркери у нефрологији: процена дијагностичке и прогностичке вредности 2016 0.00 423,280.00 0.00
175090 Моторни и немоторни симптоми паркинсонизма: клиничке, морфолошке и молекуларно-генетичке корелације 2015 893,154.00 6,415,147.00 13.92
175090 Моторни и немоторни симптоми паркинсонизма: клиничке, морфолошке и молекуларно-генетичке корелације 2016 0.00 1,101,652.00 0.00
175091 Анализа генетичких маркера мишићне дистоније 2015 370,319.00 2,686,746.00 13.78
175091 Анализа генетичких маркера мишићне дистоније 2016 0.00 456,968.00 0.00
175092 Етиологија, дијагностика, превенција, и терапија ендемске нефропатије и са њом повезаних тумора уротела - значај истраживања генома и протеома 2015 1,766,862.00 13,109,004.00 13.48
175092 Етиологија, дијагностика, превенција, и терапија ендемске нефропатије и са њом повезаних тумора уротела - значај истраживања генома и протеома 2016 0.00 2,172,232.00 0.00
175093 Анализа генских полиморфиrзама ЦИП изоензима у популацији Србије 2015 330,090.00 5,286,832.00 6.24
175093 Анализа генских полиморфиrзама ЦИП изоензима у популацији Србије 2016 0.00 868,532.00 0.00
175095 Процена инциденце морбидитета и морталитета повређених у саобраћајном трауматизму у односу на локацију, време и учеснике у саобраћајним незгодама на територији Београда 2015 194,327.00 2,306,424.00 8.43
175095 Процена инциденце морбидитета и морталитета повређених у саобраћајном трауматизму у односу на локацију, време и учеснике у саобраћајним незгодама на територији Београда 2016 0.00 384,404.00 0.00
175096 Испитивање антихипертензивног и ренопротективног потенцијала супстанци природног и синтетског порекла у експерименталним моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења 2015 465,663.00 8,555,548.00 5.44
175096 Испитивање антихипертензивног и ренопротективног потенцијала супстанци природног и синтетског порекла у експерименталним моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења 2016 0.00 1,440,877.00 0.00
175097 Insulinska rezistencija: poređenje uloge u nastanku i razvoju tipa 2 dijabetesa, aterosklerozne vaskularne bolesti i neurodegenerativnih oboljenja 2015 562,887.00 3,820,238.00 14.73
175097 Insulinska rezistencija: poređenje uloge u nastanku i razvoju tipa 2 dijabetesa, aterosklerozne vaskularne bolesti i neurodegenerativnih oboljenja 2016 0.00 591,182.00 0.00
175099 Ефекти модулације биохуморалног, инфламаторног и метаболичког одговора у акутном инфаркту миокарда са елевацијом СТ-сегмента на исход лечења и срчану функцију 2015 531,544.00 4,019,464.00 13.22
175099 Ефекти модулације биохуморалног, инфламаторног и метаболичког одговора у акутном инфаркту миокарда са елевацијом СТ-сегмента на исход лечења и срчану функцију 2016 0.00 542,494.00 0.00
175102 Примена функционализованих угљеничних наноцеви и наночестица злата за припрему дендритских ћелија у терапији тумора 2015 469,697.00 3,594,129.00 13.07
175102 Примена функционализованих угљеничних наноцеви и наночестица злата за припрему дендритских ћелија у терапији тумора 2016 0.00 814,250.00 0.00
175103 Razvoj infrastrukture za prioritetna polja nauke 2015 229,380.00 1,511,856.00 15.17
175103 Razvoj infrastrukture za prioritetna polja nauke 2016 0.00 251,976.00 0.00
176001 Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката 2015 1,044,070.00 10,090,396.00 10.35
176001 Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката 2016 0.00 1,694,604.00 0.00
176002 Утицај судара на спектре астрофизичке плазме 2015 639,215.00 10,097,186.00 6.33
176002 Утицај судара на спектре астрофизичке плазме 2016 0.00 1,643,168.00 0.00
176003 Гравитација и структура космоса на великим скалама 2015 271,063.00 6,023,708.00 4.50
176003 Гравитација и структура космоса на великим скалама 2016 0.00 1,075,390.00 0.00
176004 Физика звезда 2015 699,209.00 10,427,101.00 6.71
176004 Физика звезда 2016 0.00 1,742,252.00 0.00
176005 Емисионе маглине: структура и еволуција 2015 431,522.00 6,427,489.00 6.71
176005 Емисионе маглине: структура и еволуција 2016 0.00 1,252,606.00 0.00
176006 Геохемијска испитивања седиментних стена - фосилна горива и загађивачи животне средине 2015 1,215,031.00 16,383,799.00 7.42
176006 Геохемијска испитивања седиментних стена - фосилна горива и загађивачи животне средине 2016 0.00 2,609,642.00 0.00
176008 Развојни програми ревитализације села Србије 2015 774,904.00 15,624,018.00 4.96
176008 Развојни програми ревитализације села Србије 2016 0.00 2,661,990.00 0.00
176010 Mинерали Србије: састав, структура, генеза, примена и допринос одржању животне средине 2015 502,972.00 4,077,710.00 12.33
176010 Mинерали Србије: састав, структура, генеза, примена и допринос одржању животне средине 2016 0.00 634,878.00 0.00
176011 Динамика и кинематика небеских тела и система 2015 798,135.00 12,830,220.00 6.22
176011 Динамика и кинематика небеских тела и система 2016 0.00 2,205,014.00 0.00
176013 Метеоролошки екстреми и климатске промене у Србији 2015 439,887.00 5,828,122.00 7.55
176013 Метеоролошки екстреми и климатске промене у Србији 2016 0.00 801,944.00 0.00
176015 Геодиверзитет, литостратиграфија и геолошка еволуција басена централног Балканског полуострва и суседних области 2015 743,331.00 6,373,351.00 11.66
176015 Геодиверзитет, литостратиграфија и геолошка еволуција басена централног Балканског полуострва и суседних области 2016 0.00 1,075,672.00 0.00
176016 Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта 2015 1,218,987.00 10,638,776.00 11.46
176016 Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта 2016 0.00 1,780,215.00 0.00
176017 Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије 2015 454,179.00 8,547,075.00 5.31
176017 Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије 2016 0.00 1,464,866.00 0.00
176018 Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће-истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија 2015 1,365,893.00 20,142,784.00 6.78
176018 Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће-истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија 2016 0.00 3,350,748.00 0.00
176019 Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај у заштити животне средине 2015 501,446.00 7,292,263.00 6.88
176019 Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај у заштити животне средине 2016 0.00 1,187,857.00 0.00
176020 Трансформације геопростора Србије - прошлост, савремени проблеми и предлози решења 2015 1,012,949.00 13,943,088.00 7.26
176020 Трансформације геопростора Србије - прошлост, савремени проблеми и предлози решења 2016 0.00 2,338,692.00 0.00
176021 Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања 2015 1,213,671.00 19,233,857.00 6.31
176021 Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања 2016 0.00 3,008,304.00 0.00
176022 Потенцијал и подлоге за одрживо коришћење подземних вода 2015 324,588.00 7,584,363.00 4.28
176022 Потенцијал и подлоге за одрживо коришћење подземних вода 2016 0.00 1,164,458.00 0.00
177001 Представе идентитета у уметности и вербално-визуелној култури новог доба 2015 328,474.00 7,844,324.00 4.19
177001 Представе идентитета у уметности и вербално-визуелној култури новог доба 2016 0.00 1,318,974.00 0.00
177002 Војвођански простор у контексту европске историје 2015 675,019.00 9,508,854.00 7.10
177002 Војвођански простор у контексту европске историје 2016 0.00 1,580,786.00 0.00
177003 Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура 2015 288,421.00 7,722,288.00 3.73
177003 Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура 2016 0.00 1,287,048.00 0.00
177004 Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традицијe, промене, изазови 2015 438,873.00 17,482,352.00 2.51
177004 Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традицијe, промене, изазови 2016 0.00 2,941,470.00 0.00
177005 Градски живот у антици: експанзија градова и урбане цивилизације на Балкану и у суседним областима од хеленистичког до позно римског периода 2015 213,888.00 3,663,798.00 5.84
177005 Градски живот у антици: експанзија градова и урбане цивилизације на Балкану и у суседним областима од хеленистичког до позно римског периода 2016 0.00 615,928.00 0.00
177006 Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе 2015 302,797.00 9,581,500.00 3.16
177006 Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе 2016 0.00 1,579,869.00 0.00
177007 Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије 2015 454,913.00 12,467,531.00 3.65
177007 Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије 2016 0.00 2,168,972.00 0.00
177008 Археолошка култура и идентитет на западном Балкану 2015 242,948.00 2,686,560.00 9.04
177008 Археолошка култура и идентитет на западном Балкану 2016 0.00 447,760.00 0.00
177009 Модернизација западног Балкана 2015 364,565.00 9,771,438.00 3.73
177009 Модернизација западног Балкана 2016 0.00 1,658,184.00 0.00
177010 Насеља и становништво српских земаља у позном средњем веку (14 - 15. век) 2015 348,741.00 4,965,540.00 7.02
177010 Насеља и становништво српских земаља у позном средњем веку (14 - 15. век) 2016 0.00 827,590.00 0.00
177011 Историја политичких идеја и институција на Балкану у XIX и XX веку 2015 326,406.00 10,652,400.00 3.06
177011 Историја политичких идеја и институција на Балкану у XIX и XX веку 2016 0.00 1,752,322.00 0.00
177012 Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана 2015 346,588.00 9,979,495.00 3.47
177012 Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана 2016 0.00 1,614,800.00 0.00
177013 Српска уметност 20. века: национално и Европа 2015 171,052.00 4,740,384.00 3.61
177013 Српска уметност 20. века: национално и Европа 2016 0.00 819,676.00 0.00
177014 Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси 2015 349,978.00 4,514,984.00 7.75
177014 Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси 2016 0.00 717,134.00 0.00
177015 Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века 2015 449,931.00 9,876,443.00 4.56
177015 Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века 2016 0.00 1,695,726.00 0.00
177016 Српско друштво у југословенској држави у 20. веку: између демократије и диктатуре 2015 452,848.00 23,340,163.00 1.94
177016 Српско друштво у југословенској држави у 20. веку: између демократије и диктатуре 2016 0.00 3,857,544.00 0.00
177017 Идентитетске политике Европске Уније: Прилагођавање и примена у Републици Србији 2015 173,356.00 4,351,605.00 3.98
177017 Идентитетске политике Европске Уније: Прилагођавање и примена у Републици Србији 2016 0.00 766,732.00 0.00
177018 Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија 2015 254,165.00 5,284,368.00 4.81
177018 Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија 2016 0.00 880,728.00 0.00
177019 Идентитети српске музике у светском културном контексту 2015 540,736.00 7,158,512.00 7.55
177019 Идентитети српске музике у светском културном контексту 2016 0.00 1,091,337.00 0.00
177020 Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије 2015 642,492.00 13,986,969.00 4.59
177020 Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије 2016 0.00 2,341,966.00 0.00
177021 Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва 2015 425,262.00 9,278,576.00 4.58
177021 Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва 2016 0.00 1,606,646.00 0.00
177022 Народна култура Срба између Истока и Запада 2015 168,606.00 5,797,127.00 2.91
177022 Народна култура Срба између Истока и Запада 2016 0.00 944,530.00 0.00
177023 Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана 2015 379,073.00 4,237,093.00 8.95
177023 Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана 2016 0.00 793,678.00 0.00
177024 Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије 2015 358,137.00 3,816,042.00 9.39
177024 Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије 2016 0.00 666,152.00 0.00
177025 Српско средњовековно друштво у писаним изворима 2015 176,316.00 1,993,556.00 8.84
177025 Српско средњовековно друштво у писаним изворима 2016 0.00 337,290.00 0.00
177026 Културно наслеђе и идентитет 2015 399,276.00 11,386,633.00 3.51
177026 Културно наслеђе и идентитет 2016 0.00 1,798,822.00 0.00
177027 Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције - савремени процеси 2015 352,213.00 11,426,388.00 3.08
177027 Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције - савремени процеси 2016 0.00 1,904,398.00 0.00
177028 Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност 2015 246,898.00 8,370,103.00 2.95
177028 Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност 2016 0.00 1,264,724.00 0.00
177029 Средњовековне српске земље (XIII-XV век): политички, привредни, друштвени и правни процеси 2015 336,917.00 13,747,665.00 2.45
177029 Средњовековне српске земље (XIII-XV век): политички, привредни, друштвени и правни процеси 2016 0.00 2,334,248.00 0.00
177030 Од универзалних царстава ка националним државама. Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану 2015 436,474.00 20,643,186.00 2.11
177030 Од универзалних царстава ка националним државама. Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану 2016 0.00 3,354,718.00 0.00
177031 Европа и Срби (1804-1918): подстицаји и искушења европске Модерне 2015 420,035.00 13,935,318.00 3.01
177031 Европа и Срби (1804-1918): подстицаји и искушења европске Модерне 2016 0.00 2,341,418.00 0.00
177032 Традиција, иновација и идентитет у византијском свету 2015 712,523.00 16,945,969.00 4.20
177032 Традиција, иновација и идентитет у византијском свету 2016 0.00 2,836,976.00 0.00
177035 Антрополошко проучавање Србије: Од културног наслеђа до модерног друштва 2015 280,521.00 8,022,835.00 3.50
177035 Антрополошко проучавање Србије: Од културног наслеђа до модерног друштва 2016 0.00 1,431,312.00 0.00
177036 Српска средњовековна уметност и њен европски контекст 2015 601,703.00 11,830,989.00 5.09
177036 Српска средњовековна уметност и њен европски контекст 2016 0.00 2,016,518.00 0.00
178001 Историја српског језика 2015 262,117.00 3,536,748.00 7.41
178001 Историја српског језика 2016 0.00 589,458.00 0.00
178002 Језици и културе у времену и простору 2015 782,240.00 13,654,128.00 5.73
178002 Језици и културе у времену и простору 2016 0.00 2,031,358.00 0.00
178003 Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог 2015 211,024.00 3,507,290.00 6.02
178003 Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог 2016 0.00 591,020.00 0.00
178004 Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања 2015 449,559.00 6,969,011.00 6.45
178004 Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања 2016 0.00 1,183,692.00 0.00
178005 Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности 2015 668,686.00 11,639,474.00 5.74
178005 Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности 2016 0.00 1,939,353.00 0.00
178006 Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене 2015 673,760.00 8,342,868.00 8.08
178006 Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене 2016 0.00 1,244,858.00 0.00
178007 Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика (ЕРСЈ) 2015 271,321.00 11,820,970.00 2.30
178007 Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика (ЕРСЈ) 2016 0.00 2,024,822.00 0.00
178008 Српска књижевност у европском културном простору 2015 303,853.00 11,946,788.00 2.54
178008 Српска књижевност у европском културном простору 2016 0.00 2,070,392.00 0.00
178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 2015 994,355.00 52,291,856.00 1.90
178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 2016 0.00 9,327,628.00 0.00
178010 Језик, фолклор, миграције на Балкану 2015 191,753.00 8,605,522.00 2.23
178010 Језик, фолклор, миграције на Балкану 2016 0.00 1,398,688.00 0.00
178011 Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду 2015 210,015.00 8,797,604.00 2.39
178011 Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду 2016 0.00 1,477,854.00 0.00
178012 Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија: 1989-2014) 2015 226,826.00 4,253,850.00 5.33
178012 Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија: 1989-2014) 2016 0.00 713,606.00 0.00
178013 Културолошке теорије књижевности и српска књижевна критика 2015 284,185.00 10,863,250.00 2.62
178013 Културолошке теорије књижевности и српска књижевна критика 2016 0.00 1,613,748.00 0.00
178014 Динамика структура савременог српског језика 2015 895,113.00 13,118,402.00 6.82
178014 Динамика структура савременог српског језика 2016 0.00 2,110,704.00 0.00
178016 Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст 2015 331,560.00 11,247,760.00 2.95
178016 Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст 2016 0.00 1,896,812.00 0.00
178017 Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у југоисточној и средњој Европи 2015 725,714.00 10,144,283.00 7.15
178017 Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у југоисточној и средњој Европи 2016 0.00 1,745,000.00 0.00
178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир 2015 591,644.00 7,501,444.00 7.89
178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир 2016 0.00 1,276,796.00 0.00
178019 Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности и културе 2015 268,684.00 2,894,509.00 9.28
178019 Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности и културе 2016 0.00 476,336.00 0.00
178020 Дијалектолошка истраживања српског језичког простора 2015 496,547.00 15,080,153.00 3.29
178020 Дијалектолошка истраживања српског језичког простора 2016 0.00 2,415,086.00 0.00
178021 Опис и стандардизација савременог српског језика 2015 285,516.00 9,928,427.00 2.88
178021 Опис и стандардизација савременог српског језика 2016 0.00 1,540,234.00 0.00
178024 Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца 2015 275,915.00 10,336,342.00 2.67
178024 Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца 2016 0.00 1,364,424.00 0.00
178025 Поетика српског реализма 2015 214,742.00 2,701,752.00 7.95
178025 Поетика српског реализма 2016 0.00 450,292.00 0.00
178026 Проучаваоци књижевности у српској култури друге половине двадесетог века 2015 156,268.00 2,830,806.00 5.52
178026 Проучаваоци књижевности у српској култури друге половине двадесетог века 2016 0.00 477,840.00 0.00
178027 Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације 2015 903,461.00 19,632,523.00 4.60
178027 Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације 2016 0.00 3,253,298.00 0.00
178028 Материјална и духовна култура Косова и Метохије 2015 597,864.00 37,070,785.00 1.61
178028 Материјална и духовна култура Косова и Метохије 2016 0.00 6,043,101.00 0.00
178029 Књиженство - теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године 2015 248,346.00 5,228,393.00 4.75
178029 Књиженство - теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године 2016 0.00 894,326.00 0.00
178030 Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције 2015 171,713.00 5,449,842.00 3.15
178030 Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције 2016 0.00 759,456.00 0.00
179001 Oрганизационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њихиовог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште 2015 476,374.00 15,041,373.00 3.17
179001 Oрганизационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њихиовог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште 2016 0.00 2,533,964.00 0.00
179002 Индикатори и модели усклађивања породичних и пословних улога 2015 557,127.00 4,924,754.00 11.31
179002 Индикатори и модели усклађивања породичних и пословних улога 2016 0.00 854,694.00 0.00
179005 Ризици финансијских институција и тржишта у Србији - микроекономски и макроекономски приступ 2015 793,289.00 11,881,764.00 6.68
179005 Ризици финансијских институција и тржишта у Србији - микроекономски и макроекономски приступ 2016 0.00 1,992,786.00 0.00
179006 Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља 2015 1,022,672.00 10,799,422.00 9.47
179006 Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља 2016 0.00 1,792,738.00 0.00
179007 Настава филозофије у српским гимназијама Војводине у међуратном периоду 2015 328,269.00 4,014,933.00 8.18
179007 Настава филозофије у српским гимназијама Војводине у међуратном периоду 2016 0.00 660,576.00 0.00
179008 Цивилно друштво и религија 2015 203,526.00 4,233,944.00 4.81
179008 Цивилно друштво и религија 2016 0.00 527,401.00 0.00
179009 Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција 2015 1,810,023.00 62,746,552.00 2.88
179009 Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција 2016 0.00 10,604,818.00 0.00
179010 Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП) 2015 749,481.00 10,613,373.00 7.06
179010 Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП) 2016 0.00 1,651,844.00 0.00
179011 Могућности побољшања интелектуалних, моторичких и кардио-респираторних способности деце помоћу кинезиолошких активности 2015 267,977.00 3,351,540.00 8.00
179011 Могућности побољшања интелектуалних, моторичких и кардио-респираторних способности деце помоћу кинезиолошких активности 2016 0.00 558,590.00 0.00
179012 XXI век - век услуга и Услужног права 2015 875,837.00 10,365,821.00 8.45
179012 XXI век - век услуга и Услужног права 2016 0.00 1,762,389.00 0.00
179013 Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије 2015 648,603.00 8,909,429.00 7.28
179013 Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије 2016 0.00 1,482,402.00 0.00
179014 Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет 2015 500,232.00 22,337,268.00 2.24
179014 Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет 2016 0.00 3,697,972.00 0.00
179015 Изазови и перспективе структурних промена у Србији: стратешки правци економског развоја и усклађивања са захтевима ЕУ 2015 645,664.00 23,838,889.00 2.71
179015 Изазови и перспективе структурних промена у Србији: стратешки правци економског развоја и усклађивања са захтевима ЕУ 2016 0.00 3,535,418.00 0.00
179017 Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу 2015 222,244.00 2,905,923.00 7.65
179017 Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу 2016 0.00 491,103.00 0.00
179018 Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције 2015 3,174,703.00 29,873,593.00 10.63
179018 Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције 2016 0.00 5,132,884.00 0.00
179019 Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста 2015 911,204.00 6,885,255.00 13.23
179019 Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста 2016 0.00 1,151,788.00 0.00
179020 Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања 2015 360,744.00 6,712,269.00 5.37
179020 Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања 2016 0.00 1,128,066.00 0.00
179022 Ефекти егзистенцијалне несигурности на појединца и породицу у Србији 2015 296,287.00 5,175,094.00 5.73
179022 Ефекти егзистенцијалне несигурности на појединца и породицу у Србији 2016 0.00 870,982.00 0.00
179023 Људска права и вредности у биомедицини - Демократизација одлучивања у здравству и имплементација 2015 144,232.00 6,393,023.00 2.26
179023 Људска права и вредности у биомедицини - Демократизација одлучивања у здравству и имплементација 2016 0.00 1,148,970.00 0.00
179024 Разлике и утицаји максималне снаге мишића на густину коштаног ткива између спортиста и неспортиста средњошколског узраста 2015 231,600.00 1,720,573.00 13.46
179024 Разлике и утицаји максималне снаге мишића на густину коштаног ткива између спортиста и неспортиста средњошколског узраста 2016 0.00 289,536.00 0.00
179025 Креирање Протокола за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних образовних програма 2015 575,363.00 5,453,171.00 10.55
179025 Креирање Протокола за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних образовних програма 2016 0.00 969,228.00 0.00
179026 Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе 2015 379,691.00 5,391,470.00 7.04
179026 Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе 2016 0.00 797,378.00 0.00
179028 Рурално тржиште рада и рурална економија Србије - диверзификација дохотка и смањење сиромаштва 2015 694,900.00 9,253,508.00 7.51
179028 Рурално тржиште рада и рурална економија Србије - диверзификација дохотка и смањење сиромаштва 2016 0.00 1,526,273.00 0.00
179029 Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти 2015 1,004,453.00 40,720,234.00 2.47
179029 Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти 2016 0.00 6,580,917.00 0.00
179031 Српско и европско право - упоређивање и усаглашавање 2015 560,170.00 35,542,615.00 1.58
179031 Српско и европско право - упоређивање и усаглашавање 2016 0.00 5,885,280.00 0.00
179033 Фундаментални когнитивни процеси и функције 2015 748,020.00 9,741,132.00 7.68
179033 Фундаментални когнитивни процеси и функције 2016 0.00 1,604,468.00 0.00
179034 Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву 2015 485,825.00 19,862,350.00 2.45
179034 Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву 2016 0.00 3,412,661.00 0.00
179035 Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери 2015 1,676,182.00 21,399,628.00 7.83
179035 Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери 2016 0.00 3,595,940.00 0.00
179036 Педагошки плурализам као основа стратегије образовања 2015 392,063.00 4,656,567.00 8.42
179036 Педагошки плурализам као основа стратегије образовања 2016 0.00 693,318.00 0.00
179037 Значај партиципације у друштвеним мрежама за прилагођавање евроинтеграцијским процесима 2015 241,867.00 2,778,622.00 8.70
179037 Значај партиципације у друштвеним мрежама за прилагођавање евроинтеграцијским процесима 2016 0.00 471,570.00 0.00
179038 Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja 2015 218,054.00 4,966,978.00 4.39
179038 Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja 2016 0.00 818,666.00 0.00
179039 Структурне, друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских интеграција и глобализације 2015 157,927.00 10,508,884.00 1.50
179039 Структурне, друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских интеграција и глобализације 2016 0.00 1,760,864.00 0.00
179041 Динамички системи у природи и друштву: Филозофски и емпиријски аспекти 2015 478,878.00 11,063,149.00 4.33
179041 Динамички системи у природи и друштву: Филозофски и емпиријски аспекти 2016 0.00 1,925,444.00 0.00
179044 Развој методологије евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију 2015 190,196.00 3,163,272.00 6.01
179044 Развој методологије евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију 2016 0.00 527,212.00 0.00
179045 Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција 2015 609,379.00 11,023,917.00 5.53
179045 Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција 2016 0.00 1,843,770.00 0.00
179046 Заштита људских и мањинских права у европском правном простору 2015 1,283,871.00 18,215,404.00 7.05
179046 Заштита људских и мањинских права у европском правном простору 2016 0.00 3,114,594.00 0.00
179048 Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе 2015 455,935.00 6,650,243.00 6.86
179048 Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе 2016 0.00 1,081,212.00 0.00
179049 Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст 2015 231,637.00 13,195,533.00 1.76
179049 Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст 2016 0.00 2,239,632.00 0.00
179050 Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији 2015 261,894.00 5,499,764.00 4.76
179050 Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији 2016 0.00 926,236.00 0.00
179051 Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе 2015 453,030.00 5,728,080.00 7.91
179051 Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе 2016 0.00 898,672.00 0.00
179052 Трансформација социјалног идентитета Србије у условима кризе и њен утицај на европске интеграције 2015 257,010.00 2,956,448.00 8.69
179052 Трансформација социјалног идентитета Србије у условима кризе и њен утицај на европске интеграције 2016 0.00 497,596.00 0.00
179053 Промене у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП Војводину 2015 272,633.00 3,578,170.00 7.62
179053 Промене у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП Војводину 2016 0.00 537,536.00 0.00
179055 Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа 2015 191,229.00 4,150,615.00 4.61
179055 Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа 2016 0.00 677,112.00 0.00
179056 Физичка активност и фитнес компоненте старих људи 2015 523,326.00 3,305,382.00 15.83
179056 Физичка активност и фитнес компоненте старих људи 2016 0.00 557,836.00 0.00
179059 Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије 2015 414,113.00 5,903,373.00 7.01
179059 Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије 2016 0.00 993,678.00 0.00
179060 Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији 2015 602,749.00 11,884,676.00 5.07
179060 Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији 2016 0.00 2,039,284.00 0.00
179062 Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у србији у процесу њене интеграције у Европску унију 2015 614,941.00 9,314,007.00 6.60
179062 Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у србији у процесу њене интеграције у Европску унију 2016 0.00 1,494,700.00 0.00
179064 Историја српске филозофије 2015 274,900.00 5,724,635.00 4.80
179064 Историја српске филозофије 2016 0.00 899,398.00 0.00
179065 Улога државе у новом моделу раста привреде Србије 2015 880,688.00 13,615,878.00 6.47
179065 Улога државе у новом моделу раста привреде Србије 2016 0.00 2,167,458.00 0.00
179066 Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије 2015 554,509.00 10,841,205.00 5.11
179066 Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије 2016 0.00 1,728,653.00 0.00
179067 Логичко-епистемолошки основи метафизике 2015 341,235.00 6,990,247.00 4.88
179067 Логичко-епистемолошки основи метафизике 2016 0.00 1,182,060.00 0.00
179068 Евалуација третмана стечених поремећаја говора и језика 2015 190,672.00 3,147,360.00 6.06
179068 Евалуација третмана стечених поремећаја говора и језика 2016 0.00 474,318.00 0.00
179074 Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција 2015 400,152.00 8,305,314.00 4.82
179074 Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција 2016 0.00 1,249,020.00 0.00
179076 Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту 2015 1,825,087.00 28,323,931.00 6.44
179076 Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту 2016 0.00 4,512,113.00 0.00
179077 Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније 2015 521,682.00 7,278,729.00 7.17
179077 Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније 2016 0.00 1,231,860.00 0.00
179078 Српска теологија у 20. веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту - историјска и савремена перспектива 2015 360,382.00 5,630,556.00 6.40
179078 Српска теологија у 20. веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту - историјска и савремена перспектива 2016 0.00 911,661.00 0.00
179079 Биомедицина, заштита животне средине и право 2015 1,288,451.00 18,149,114.00 7.10
179079 Биомедицина, заштита животне средине и право 2016 0.00 3,023,156.00 0.00
179081 Истраживање савремених тенденција стратешког управљања применом специјализованих менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде 2015 382,521.00 5,596,644.00 6.83
179081 Истраживање савремених тенденција стратешког управљања применом специјализованих менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде 2016 0.00 951,210.00 0.00