Research projects - monthly spending

Research projects - monthly spending

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ПРОЈЕКАТ ИДНАЗИВГОДИНАМЕСЕЦДМТ2БРУТО ЗАРАДЕ
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 1 0.00 285,300.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 2 0.00 285,300.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 3 106,064.00 285,300.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 4 0.00 368,506.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 5 159,044.00 368,506.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 6 0.00 344,980.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 7 0.00 344,980.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 8 117,897.00 344,980.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 9 0.00 344,980.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 10 41,145.00 344,980.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 11 0.00 344,980.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2015 12 0.00 313,475.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2016 1 0.00 313,475.00
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 2016 2 0.00 313,475.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 1 0.00 937,002.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 2 0.00 937,002.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 3 206,235.00 937,002.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 4 0.00 937,002.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 5 309,249.00 937,002.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 6 0.00 937,002.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 7 0.00 937,002.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 8 229,457.00 887,995.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 9 0.00 887,995.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 10 79,792.00 769,272.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 11 0.00 977,318.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2015 12 0.00 977,318.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2016 1 0.00 977,318.00
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе 2016 2 0.00 889,112.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 1 0.00 848,561.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 2 0.00 848,561.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 3 155,083.00 848,561.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 4 0.00 848,561.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 5 232,549.00 848,561.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 6 0.00 848,561.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 7 0.00 972,932.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 8 172,489.00 972,932.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 9 0.00 972,932.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 10 60,057.00 972,932.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 11 0.00 972,932.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2015 12 0.00 972,932.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2016 1 0.00 972,932.00
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране 2016 2 0.00 972,932.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 1 0.00 725,739.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 2 0.00 725,739.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 3 205,995.00 737,047.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 4 0.00 737,047.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 5 308,892.00 737,047.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 6 0.00 737,047.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 7 0.00 709,916.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 8 229,189.00 711,325.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 9 0.00 732,126.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 10 79,700.00 732,126.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 11 0.00 732,126.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2015 12 0.00 767,299.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2016 1 0.00 767,299.00
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије 2016 2 0.00 746,462.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 1 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 2 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 3 114,606.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 4 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 6 0.00 362,260.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 7 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 8 255,047.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 9 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 10 88,658.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 11 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2015 12 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2016 1 0.00 181,131.00
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита 2016 2 0.00 181,131.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 1 0.00 752,792.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 2 0.00 752,792.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 3 132,303.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 4 0.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 5 198,388.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 6 0.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 7 0.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 8 147,120.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 9 0.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 10 51,268.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 11 0.00 758,715.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2015 12 0.00 764,368.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2016 1 0.00 764,368.00
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена 2016 2 0.00 764,368.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 1 0.00 287,220.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 2 0.00 287,220.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 3 44,192.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 4 0.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 5 66,269.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 6 0.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 7 0.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 8 48,993.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 9 0.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 10 17,274.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 11 0.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2015 12 0.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2016 1 0.00 312,341.00
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена 2016 2 0.00 312,341.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 1 0.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 2 0.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 3 84,368.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 4 0.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 5 126,510.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 6 0.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 7 0.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 8 93,735.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 9 0.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 10 32,774.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 11 0.00 207,035.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2015 12 0.00 209,355.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2016 1 0.00 209,355.00
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације 2016 2 0.00 209,355.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 1 0.00 1,801,445.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 2 0.00 1,778,828.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 3 326,787.00 1,842,167.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 4 0.00 1,846,239.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 5 490,020.00 1,864,275.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 6 0.00 1,857,114.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 7 0.00 1,834,002.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 8 363,714.00 1,834,002.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 9 0.00 1,835,892.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 10 126,302.00 1,789,178.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 11 0.00 1,789,178.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2015 12 0.00 1,766,281.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2016 1 0.00 1,766,281.00
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње 2016 2 0.00 1,766,281.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 1 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 2 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 3 115,936.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 4 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 5 173,846.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 6 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 7 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 8 128,891.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 9 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 10 44,954.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 11 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2015 12 0.00 463,075.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2016 1 0.00 503,729.00
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији 2016 2 0.00 503,729.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 1 0.00 748,776.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 2 0.00 748,776.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 3 135,526.00 748,776.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 4 0.00 748,776.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 5 203,222.00 748,776.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 6 0.00 752,306.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 7 0.00 832,059.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 8 150,710.00 841,272.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 9 0.00 841,272.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 10 52,511.00 841,272.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 11 0.00 841,272.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2015 12 0.00 841,272.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2016 1 0.00 841,272.00
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица 2016 2 0.00 841,272.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 1 0.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 2 0.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 3 145,186.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 4 0.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 5 217,705.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 6 0.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 7 0.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 8 161,466.00 734,571.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 9 0.00 577,136.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 10 56,239.00 577,136.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 11 0.00 577,136.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2015 12 0.00 624,858.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2016 1 0.00 624,858.00
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе 2016 2 0.00 624,858.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 1 0.00 611,632.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 2 0.00 611,632.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 3 231,918.00 620,285.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 4 0.00 559,923.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 5 347,760.00 559,923.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 6 0.00 508,797.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 7 0.00 508,797.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 8 258,059.00 508,797.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 9 0.00 508,797.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 10 89,701.00 508,797.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 11 0.00 510,043.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2015 12 0.00 510,043.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2016 1 0.00 510,043.00
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 2016 2 0.00 510,043.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 1 0.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 2 0.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 3 204,886.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 4 0.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 5 307,227.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 6 0.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 7 0.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 8 227,954.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 9 0.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 10 79,273.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 11 0.00 759,221.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2015 12 0.00 761,743.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2016 1 0.00 761,743.00
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије 2016 2 0.00 761,743.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 1 0.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 2 0.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 3 217,177.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 4 0.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 5 325,657.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 6 0.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 7 0.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 8 241,643.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 9 0.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 10 84,013.00 1,550,548.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 11 0.00 1,544,535.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2015 12 0.00 1,544,535.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2016 1 0.00 1,548,651.00
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља 2016 2 0.00 1,454,190.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 1 0.00 884,277.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 2 0.00 884,277.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 3 133,567.00 884,277.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 4 0.00 967,483.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 5 200,283.00 967,483.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 6 0.00 967,483.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 7 0.00 982,173.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 8 148,527.00 982,173.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 9 0.00 982,173.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 10 51,756.00 982,173.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 11 0.00 982,173.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2015 12 0.00 982,173.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2016 1 0.00 982,173.00
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака 2016 2 0.00 982,173.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 1 0.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 2 0.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 3 112,406.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 4 0.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 5 168,556.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 6 0.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 7 0.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 8 124,959.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 9 0.00 556,637.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 10 43,591.00 566,058.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 11 0.00 566,058.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2015 12 0.00 566,058.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2016 1 0.00 566,058.00
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима 2016 2 0.00 566,058.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 1 0.00 1,353,848.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 2 0.00 1,353,848.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 3 225,780.00 1,353,848.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 4 0.00 1,353,848.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 5 338,558.00 1,353,848.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 6 0.00 1,588,485.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 7 0.00 1,588,485.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 8 251,222.00 1,588,485.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 9 0.00 1,588,485.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 10 87,333.00 1,551,729.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 11 0.00 1,551,729.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2015 12 0.00 1,551,729.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2016 1 0.00 1,551,729.00
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена 2016 2 0.00 1,551,729.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 1 0.00 686,988.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 2 0.00 686,988.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 3 153,870.00 803,034.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 4 0.00 741,934.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 5 230,729.00 741,934.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 6 0.00 744,770.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 7 0.00 744,770.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 8 171,138.00 744,770.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 9 0.00 744,770.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 10 59,589.00 744,770.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 11 0.00 744,770.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2015 12 0.00 744,770.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2016 1 0.00 696,798.00
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита 2016 2 0.00 696,798.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 1 0.00 1,507,343.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 2 0.00 1,507,343.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 3 260,786.00 1,507,343.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 4 0.00 1,551,364.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 5 391,049.00 1,575,111.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 6 0.00 1,374,013.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 7 0.00 1,463,175.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 8 290,208.00 1,463,175.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 9 0.00 1,463,175.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 10 100,840.00 1,463,175.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 11 0.00 1,463,175.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2015 12 0.00 1,346,149.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2016 1 0.00 1,346,149.00
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена 2016 2 0.00 1,346,149.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 1 0.00 3,554,656.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 2 0.00 3,554,656.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 3 650,005.00 3,554,656.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 4 0.00 3,567,004.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 5 974,682.00 3,401,510.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 6 0.00 3,458,525.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 7 0.00 3,458,525.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 8 723,671.00 3,458,525.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 9 0.00 3,347,072.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 10 251,009.00 3,347,072.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 11 0.00 3,347,072.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2015 12 0.00 3,345,992.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2016 1 0.00 3,345,992.00
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене 2016 2 0.00 3,425,587.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 1 0.00 861,035.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 2 0.00 861,035.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 3 293,244.00 870,222.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 4 0.00 877,907.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 5 439,722.00 877,907.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 6 0.00 877,907.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 7 0.00 877,907.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 8 326,357.00 877,907.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 9 0.00 877,907.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 10 113,363.00 824,421.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 11 0.00 828,161.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2015 12 0.00 802,936.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2016 1 0.00 802,936.00
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 2016 2 0.00 802,936.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 1 0.00 1,062,922.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 2 0.00 1,062,922.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 3 193,027.00 1,146,128.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 4 0.00 1,153,690.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 5 289,445.00 1,153,690.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 6 0.00 1,164,998.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 7 0.00 1,164,998.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 8 214,747.00 1,164,998.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 9 0.00 1,164,998.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 10 74,697.00 1,164,998.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 11 0.00 1,164,998.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2015 12 0.00 1,170,628.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2016 1 0.00 1,170,628.00
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши 2016 2 0.00 1,170,628.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 1 0.00 1,446,841.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 2 0.00 1,446,841.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 3 276,040.00 1,438,283.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 4 0.00 1,438,283.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 5 413,924.00 1,438,283.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 6 0.00 1,442,167.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 7 0.00 1,442,167.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 8 307,197.00 1,460,594.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 9 0.00 1,460,594.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 10 106,722.00 1,460,594.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 11 0.00 1,435,473.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2015 12 0.00 1,440,763.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2016 1 0.00 1,440,763.00
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима 2016 2 0.00 1,440,763.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 1 0.00 1,331,153.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 2 0.00 1,331,153.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 3 210,468.00 1,331,153.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 4 0.00 1,336,783.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 5 315,598.00 1,336,783.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 6 0.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 7 0.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 8 234,172.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 9 0.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 10 81,426.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 11 0.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2015 12 0.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2016 1 0.00 1,309,048.00
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору 2016 2 0.00 1,309,048.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 1 0.00 1,012,767.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 2 0.00 960,905.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 3 279,045.00 866,053.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 4 0.00 949,259.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 5 418,429.00 949,259.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 6 0.00 949,259.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 7 0.00 954,889.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 8 310,542.00 954,889.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 9 0.00 954,889.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 10 107,883.00 954,889.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 11 0.00 954,889.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2015 12 0.00 954,889.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2016 1 0.00 954,889.00
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета 2016 2 0.00 1,016,289.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 1 0.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 2 0.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 3 114,902.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 4 0.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 5 172,297.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 6 0.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 7 0.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 8 127,741.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 9 0.00 1,319,523.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 10 44,554.00 1,135,850.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 11 0.00 1,135,850.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2015 12 0.00 1,162,556.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2016 1 0.00 1,162,556.00
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу 2016 2 0.00 1,113,549.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 1 0.00 1,911,820.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 2 0.00 1,911,820.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 3 475,308.00 1,867,402.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 4 0.00 1,867,402.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 5 712,725.00 1,858,525.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 6 0.00 1,886,772.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 7 0.00 1,891,758.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 8 529,117.00 1,891,758.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 9 0.00 1,891,758.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 10 183,606.00 1,858,284.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 11 0.00 1,858,284.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2015 12 0.00 1,863,461.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2016 1 0.00 1,863,461.00
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача 2016 2 0.00 1,863,461.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 1 0.00 609,466.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 2 0.00 609,466.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 3 124,797.00 609,466.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 4 0.00 603,836.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 5 187,133.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 6 0.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 7 0.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 8 138,760.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 9 0.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 10 48,372.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 11 0.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2015 12 0.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2016 1 0.00 620,726.00
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије 2016 2 0.00 630,331.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 1 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 2 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 3 105,085.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 4 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 5 157,575.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 6 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 7 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 8 116,809.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 9 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 10 40,766.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 11 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2015 12 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2016 1 0.00 215,610.00
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа 2016 2 0.00 215,610.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 1 0.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 2 0.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 3 191,504.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 4 0.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 5 287,161.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 6 0.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 7 0.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 8 213,051.00 933,564.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 9 0.00 844,728.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 10 74,109.00 844,728.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 11 0.00 844,728.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2015 12 0.00 850,902.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2016 1 0.00 779,833.00
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта 2016 2 0.00 779,833.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 1 0.00 781,435.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 2 0.00 781,435.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 3 288,601.00 781,435.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 4 0.00 870,271.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 5 432,758.00 874,024.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 6 0.00 874,024.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 7 0.00 874,024.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 8 321,186.00 874,024.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 9 0.00 874,024.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 10 111,571.00 859,306.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 11 0.00 859,306.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2015 12 0.00 860,129.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2016 1 0.00 825,124.00
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде 2016 2 0.00 850,245.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 1 0.00 679,237.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 2 0.00 679,237.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 3 266,823.00 681,084.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 4 0.00 681,084.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 5 400,101.00 681,084.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 6 0.00 682,566.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 7 0.00 682,566.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 8 296,932.00 682,566.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 9 0.00 682,566.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 10 103,168.00 682,566.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 11 0.00 682,566.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2015 12 0.00 687,178.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2016 1 0.00 687,178.00
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 2016 2 0.00 687,178.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 1 0.00 2,669,448.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 2 0.00 2,669,448.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 3 411,194.00 2,669,448.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 4 0.00 2,682,681.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 5 616,587.00 2,667,330.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 6 0.00 2,722,331.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 7 0.00 2,722,331.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 8 457,713.00 2,722,331.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 9 0.00 2,694,327.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 10 158,869.00 2,694,327.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 11 0.00 2,694,327.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2015 12 0.00 2,694,327.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2016 1 0.00 2,694,327.00
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране 2016 2 0.00 2,760,209.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 1 0.00 678,747.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 2 0.00 678,747.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 3 201,935.00 685,884.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 4 0.00 685,884.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 5 302,804.00 646,904.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 6 0.00 664,702.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 7 0.00 664,702.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 8 224,669.00 664,702.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 9 0.00 664,702.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 10 78,133.00 508,799.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 11 0.00 508,799.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2015 12 0.00 508,799.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2016 1 0.00 508,799.00
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења 2016 2 0.00 508,799.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 1 0.00 552,165.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 2 0.00 552,165.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 3 312,168.00 552,165.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 4 0.00 552,165.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 5 468,097.00 552,165.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 6 0.00 553,812.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 7 0.00 565,707.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 8 347,433.00 565,707.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 9 0.00 565,707.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 10 120,663.00 544,704.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 11 0.00 466,117.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2015 12 0.00 528,860.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2016 1 0.00 528,860.00
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине 2016 2 0.00 528,860.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 1 0.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 2 0.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 3 79,201.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 4 0.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 5 118,763.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 6 0.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 7 0.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 8 87,981.00 300,501.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 9 0.00 302,202.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 10 30,780.00 302,202.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 11 0.00 302,202.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2015 12 0.00 302,202.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2016 1 0.00 302,202.00
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама 2016 2 0.00 302,202.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 1 0.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 2 0.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 3 61,427.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 4 0.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 5 92,111.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 6 0.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 7 0.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 8 68,186.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 9 0.00 131,168.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 10 23,922.00 118,916.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 11 0.00 118,916.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2015 12 0.00 118,916.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2016 1 0.00 118,916.00
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава 2016 2 0.00 144,037.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 1 0.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 2 0.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 3 275,617.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 4 0.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 5 413,287.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 6 0.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 7 0.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 8 306,724.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 9 0.00 686,734.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 10 106,561.00 665,731.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 11 0.00 665,731.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2015 12 0.00 668,696.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2016 1 0.00 587,943.00
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа 2016 2 0.00 587,943.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 1 0.00 2,662,775.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 2 0.00 2,662,775.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 3 515,021.00 2,703,485.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 4 0.00 2,799,429.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 5 772,275.00 2,740,205.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 6 0.00 2,740,205.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 7 0.00 2,740,205.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 8 573,344.00 2,740,205.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 9 0.00 2,740,205.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 10 198,929.00 2,584,171.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 11 0.00 2,602,264.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2015 12 0.00 2,602,264.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2016 1 0.00 2,758,298.00
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране 2016 2 0.00 2,574,625.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 1 0.00 703,572.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 2 0.00 703,572.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 3 165,549.00 703,572.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 4 0.00 703,572.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 5 248,242.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 6 0.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 7 0.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 8 184,146.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 9 0.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 10 64,095.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 11 0.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2015 12 0.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2016 1 0.00 310,560.00
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 2016 2 0.00 310,560.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 1 0.00 1,385,809.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 2 0.00 1,385,809.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 3 266,535.00 1,385,809.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 4 0.00 1,495,533.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 5 399,673.00 1,495,533.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 6 0.00 1,454,765.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 7 0.00 1,454,765.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 8 296,609.00 1,454,765.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 9 0.00 1,454,765.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 10 103,056.00 1,426,931.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 11 0.00 1,426,931.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2015 12 0.00 1,428,654.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2016 1 0.00 1,211,927.00
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње 2016 2 0.00 1,169,339.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 1 0.00 2,253,483.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 2 0.00 2,253,483.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 3 376,216.00 2,253,483.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 4 0.00 2,253,483.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 5 564,136.00 2,253,483.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 6 0.00 2,259,113.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 7 0.00 2,259,113.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 8 418,761.00 2,259,113.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 9 0.00 2,259,113.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 10 145,375.00 2,259,113.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 11 0.00 2,170,277.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2015 12 0.00 2,170,277.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2016 1 0.00 2,070,331.00
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства 2016 2 0.00 2,070,331.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 1 0.00 518,083.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 2 0.00 518,083.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 3 184,471.00 543,204.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 4 0.00 543,204.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 5 276,615.00 543,204.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 6 0.00 543,204.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 7 0.00 543,204.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 8 205,219.00 543,204.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 9 0.00 543,204.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 10 71,395.00 487,196.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 11 0.00 404,459.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2015 12 0.00 405,256.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2016 1 0.00 405,256.00
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом 2016 2 0.00 405,256.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 1 0.00 933,685.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 2 0.00 933,685.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 3 163,397.00 933,685.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 4 0.00 933,685.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 5 245,014.00 933,685.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 6 0.00 933,685.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 7 0.00 936,500.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 8 181,747.00 936,500.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 9 0.00 998,904.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 10 63,265.00 998,904.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 11 0.00 998,904.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2015 12 0.00 1,017,534.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2016 1 0.00 1,017,534.00
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода 2016 2 0.00 1,026,986.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 1 0.00 1,052,767.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 2 0.00 1,052,767.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 3 204,174.00 1,052,767.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 4 0.00 1,052,767.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 5 306,159.00 1,052,767.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 6 0.00 1,059,153.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 7 0.00 1,000,835.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 8 227,160.00 1,000,835.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 9 0.00 1,000,835.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 10 78,997.00 918,168.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 11 0.00 920,438.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2015 12 0.00 908,565.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2016 1 0.00 819,729.00
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека 2016 2 0.00 819,729.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 1 0.00 579,539.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 2 0.00 579,539.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 3 193,723.00 668,375.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 4 0.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 5 290,488.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 6 0.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 7 0.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 8 215,520.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 9 0.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 10 74,965.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 11 0.00 704,061.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2015 12 0.00 673,453.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2016 1 0.00 673,453.00
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора 2016 2 0.00 673,453.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 1 0.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 2 0.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 3 194,668.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 4 0.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 5 291,906.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 6 0.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 7 0.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 8 216,575.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 9 0.00 623,521.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 10 75,330.00 607,419.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 11 0.00 607,419.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2015 12 0.00 612,198.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2016 1 0.00 612,198.00
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње 2016 2 0.00 612,198.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 1 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 2 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 3 247,544.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 4 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 5 371,193.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 6 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 7 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 8 275,461.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 9 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 10 95,731.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 11 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2015 12 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2016 1 0.00 1,535,054.00
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака 2016 2 0.00 1,641,658.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 1 0.00 1,863,408.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 2 0.00 1,863,408.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 3 410,902.00 1,874,752.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 4 0.00 1,874,752.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 5 616,150.00 1,778,808.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 6 0.00 1,772,026.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 7 0.00 1,772,026.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 8 457,391.00 1,772,026.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 9 0.00 1,772,026.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 10 158,757.00 1,772,026.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 11 0.00 1,860,778.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2015 12 0.00 1,866,408.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2016 1 0.00 1,866,408.00
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе 2016 2 0.00 1,866,408.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 1 0.00 1,607,792.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 2 0.00 1,607,792.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 3 229,805.00 1,737,565.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 4 0.00 1,796,817.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 5 344,594.00 1,796,817.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 6 0.00 1,852,706.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 7 0.00 1,852,706.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 8 255,707.00 1,852,706.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 9 0.00 1,852,706.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 10 88,886.00 1,852,706.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 11 0.00 1,852,706.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2015 12 0.00 1,879,640.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2016 1 0.00 1,831,668.00
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем 2016 2 0.00 1,831,668.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 1 0.00 617,776.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 2 0.00 617,776.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 3 147,539.00 617,776.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 4 0.00 617,776.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 5 221,234.00 617,776.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 6 0.00 715,446.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 7 0.00 715,446.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 8 164,088.00 715,446.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 9 0.00 715,446.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 10 57,146.00 715,446.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 11 0.00 715,446.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2015 12 0.00 726,754.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2016 1 0.00 726,754.00
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране 2016 2 0.00 726,754.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 1 0.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 2 0.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 3 413,707.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 4 0.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 5 620,355.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 6 0.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 7 0.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 8 460,514.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 9 0.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 10 159,839.00 2,511,863.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 11 0.00 2,529,956.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2015 12 0.00 2,548,049.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2016 1 0.00 2,548,049.00
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости 2016 2 0.00 2,548,049.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 1 0.00 1,461,651.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 2 0.00 1,461,651.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 3 191,504.00 1,461,651.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 4 0.00 1,461,651.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 5 287,161.00 1,461,651.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 6 0.00 1,461,651.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 7 0.00 1,463,164.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 8 213,049.00 1,443,472.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 9 0.00 1,451,710.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 10 74,109.00 1,451,710.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 11 0.00 1,470,557.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2015 12 0.00 1,473,644.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2016 1 0.00 1,473,644.00
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња 2016 2 0.00 1,384,808.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 1 0.00 1,099,806.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 2 0.00 1,099,806.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 3 205,606.00 1,100,730.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 4 0.00 1,196,674.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 5 308,307.00 1,196,674.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 6 0.00 1,285,510.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 7 0.00 1,285,510.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 8 228,756.00 1,285,510.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 9 0.00 1,161,139.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 10 79,549.00 1,161,139.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 11 0.00 1,161,139.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2015 12 0.00 1,173,960.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2016 1 0.00 1,173,960.00
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини 2016 2 0.00 1,173,960.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 1 0.00 1,775,907.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 2 0.00 1,775,907.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 3 255,208.00 1,775,907.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 4 0.00 1,775,907.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 5 382,685.00 1,811,442.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 6 0.00 1,769,957.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 7 0.00 1,769,957.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 8 283,997.00 1,769,957.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 9 0.00 1,769,957.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 10 98,687.00 1,769,957.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 11 0.00 1,624,695.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2015 12 0.00 1,726,779.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2016 1 0.00 1,732,409.00
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса 2016 2 0.00 1,732,409.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 1 0.00 581,800.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 2 0.00 581,800.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 3 268,986.00 748,212.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 4 0.00 665,006.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 5 403,348.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 6 0.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 7 0.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 8 299,342.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 9 0.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 10 104,002.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 11 0.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2015 12 0.00 678,576.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2016 1 0.00 767,412.00
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције 2016 2 0.00 773,042.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 1 0.00 336,687.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 2 0.00 336,687.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 3 103,706.00 336,687.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 4 0.00 393,209.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 7 0.00 1,066,583.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 8 230,768.00 355,528.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 9 0.00 355,528.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 10 80,247.00 355,528.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 11 0.00 355,528.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2015 12 0.00 355,528.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2016 1 0.00 355,528.00
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева 2016 2 0.00 319,842.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 1 0.00 304,470.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 2 0.00 304,470.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 3 112,560.00 304,470.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 4 0.00 304,470.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 5 168,785.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 6 0.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 7 0.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 8 125,131.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 9 0.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 10 43,650.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 11 0.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2015 12 0.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2016 1 0.00 305,293.00
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења 2016 2 0.00 305,293.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 1 0.00 849,141.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 2 0.00 849,141.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 3 189,227.00 849,141.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 4 0.00 924,828.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 5 283,748.00 924,828.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 6 0.00 924,828.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 7 0.00 924,828.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 8 210,515.00 924,828.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 9 0.00 895,089.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 10 73,229.00 895,089.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 11 0.00 895,089.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2015 12 0.00 895,089.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2016 1 0.00 895,089.00
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема 2016 2 0.00 897,285.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 1 0.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 2 0.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 3 281,658.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 4 0.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 5 422,347.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 6 0.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 7 0.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 8 313,453.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 9 0.00 898,872.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 10 108,892.00 862,116.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 11 0.00 862,116.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2015 12 0.00 865,810.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2016 1 0.00 871,440.00
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња 2016 2 0.00 871,440.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 1 0.00 781,754.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 2 0.00 781,754.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 3 133,512.00 749,773.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 4 0.00 749,773.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 6 0.00 1,499,550.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 7 0.00 762,942.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 8 297,156.00 762,942.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 9 0.00 762,942.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 10 103,246.00 762,942.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 11 0.00 762,942.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2015 12 0.00 762,942.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2016 1 0.00 762,942.00
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти 2016 2 0.00 762,942.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 1 0.00 1,994,892.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 2 0.00 1,994,892.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 3 428,182.00 1,994,892.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 4 0.00 1,994,892.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 5 642,059.00 1,994,892.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 6 0.00 1,906,056.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 7 0.00 1,906,056.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 8 476,632.00 1,927,716.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 9 0.00 1,931,836.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 10 165,423.00 1,908,383.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 11 0.00 1,908,383.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2015 12 0.00 1,919,840.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2016 1 0.00 1,919,840.00
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине 2016 2 0.00 1,919,840.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 1 0.00 216,548.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 2 0.00 216,548.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 3 114,776.00 239,659.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 4 0.00 269,271.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 5 172,107.00 269,271.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 6 0.00 269,271.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 7 0.00 269,271.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 8 127,601.00 269,271.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 9 0.00 269,271.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 10 44,506.00 269,271.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 11 0.00 273,519.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2015 12 0.00 273,519.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2016 1 0.00 273,519.00
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја 2016 2 0.00 273,519.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 1 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 2 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 3 218,445.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 4 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 5 327,559.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 6 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 7 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 8 243,056.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 9 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 10 84,503.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 11 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2015 12 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2016 1 0.00 475,449.00
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека 2016 2 0.00 475,449.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 1 0.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 2 0.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 3 117,848.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 4 0.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 5 176,714.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 6 0.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 7 0.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 8 131,022.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 9 0.00 223,859.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 10 45,691.00 210,179.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 11 0.00 210,179.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2015 12 0.00 210,179.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2016 1 0.00 210,179.00
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа 2016 2 0.00 210,179.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 1 0.00 303,448.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 2 0.00 303,448.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 3 100,822.00 303,448.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 4 0.00 328,569.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 5 151,182.00 328,569.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 6 0.00 328,569.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 7 0.00 328,569.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 8 112,060.00 328,569.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 9 0.00 328,569.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 10 39,122.00 306,155.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 11 0.00 291,349.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2015 12 0.00 291,349.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2016 1 0.00 291,349.00
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза 2016 2 0.00 291,349.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 1 0.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 2 0.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 3 79,845.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 4 0.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 5 119,728.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 6 0.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 7 0.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 8 88,700.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 9 0.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 10 31,028.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 11 0.00 217,381.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2015 12 0.00 224,920.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2016 1 0.00 224,920.00
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења 2016 2 0.00 224,920.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 1 0.00 382,237.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 2 0.00 386,855.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 3 131,148.00 386,855.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 4 0.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 5 196,657.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 6 0.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 7 0.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 8 145,833.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 9 0.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 10 50,822.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 11 0.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2015 12 0.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2016 1 0.00 470,061.00
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 2016 2 0.00 470,061.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 1 0.00 1,453,257.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 2 0.00 1,453,257.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 3 203,289.00 1,491,438.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 4 0.00 1,491,438.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 5 304,833.00 1,491,438.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 6 0.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 7 0.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 8 226,175.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 9 0.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 10 78,656.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 11 0.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2015 12 0.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2016 1 0.00 1,498,642.00
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама 2016 2 0.00 0.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 1 0.00 394,638.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 2 0.00 394,638.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 3 120,559.00 483,474.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 4 0.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 5 180,779.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 6 0.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 7 0.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 8 134,040.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 9 0.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 10 46,737.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 11 0.00 509,851.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2015 12 0.00 510,608.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2016 1 0.00 510,608.00
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима 2016 2 0.00 510,608.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 1 0.00 620,659.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 2 0.00 620,659.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 3 187,298.00 620,659.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 4 0.00 627,124.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 5 280,853.00 627,124.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 6 0.00 627,124.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 7 0.00 627,124.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 8 208,367.00 545,164.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 9 0.00 545,164.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 10 72,486.00 545,164.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 11 0.00 545,164.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2015 12 0.00 545,164.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2016 1 0.00 545,164.00
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи 2016 2 0.00 545,164.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 1 0.00 457,350.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 2 0.00 457,350.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 3 77,486.00 457,350.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 4 0.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 5 116,190.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 6 0.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 7 0.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 8 86,071.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 9 0.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 10 30,118.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 11 0.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2015 12 0.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2016 1 0.00 461,193.00
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT 2016 2 0.00 461,193.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 1 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 2 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 3 35,355.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 4 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 5 53,015.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 6 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 7 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 8 39,151.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 9 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 10 13,863.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 11 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2015 12 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2016 1 0.00 519,481.00
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима 2016 2 0.00 519,481.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 1 0.00 2,928,595.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 2 0.00 2,965,888.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 3 385,740.00 2,971,434.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 4 0.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 5 578,418.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 6 0.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 7 0.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 8 429,369.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 9 0.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 10 149,049.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 11 0.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2015 12 0.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2016 1 0.00 3,054,724.00
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине 2016 2 0.00 3,054,724.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 1 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 2 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 3 99,502.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 4 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 5 149,204.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 6 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 7 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 8 110,590.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 9 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 10 38,613.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 11 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2015 12 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2016 1 0.00 260,676.00
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње 2016 2 0.00 260,676.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 1 0.00 840,812.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 2 0.00 840,812.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 3 188,725.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 4 0.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 5 282,993.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 6 0.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 7 0.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 8 209,956.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 9 0.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 10 73,037.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 11 0.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2015 12 0.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2016 1 0.00 924,018.00
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима 2016 2 0.00 924,018.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 1 0.00 187,240.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 2 0.00 187,240.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 3 55,683.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 4 0.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 5 83,497.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 6 0.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 7 0.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 8 61,790.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 9 0.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 10 21,707.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 11 0.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2015 12 0.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2016 1 0.00 270,446.00
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ 2016 2 0.00 270,446.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 1 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 2 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 3 262,409.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 4 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 5 393,483.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 6 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 7 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 8 292,016.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 9 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 10 101,466.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 11 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2015 12 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2016 1 0.00 499,923.00
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 2016 2 0.00 499,923.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 1 0.00 371,299.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 2 0.00 371,299.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 3 51,272.00 371,299.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 4 0.00 371,299.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 5 76,883.00 371,299.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 6 0.00 415,052.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 7 0.00 415,052.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 8 56,877.00 415,052.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 9 0.00 391,429.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 10 20,005.00 391,429.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 11 0.00 391,429.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2015 12 0.00 392,389.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2016 1 0.00 392,389.00
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2016 2 0.00 380,565.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 1 0.00 1,845,610.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 2 0.00 1,845,610.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 3 419,541.00 1,813,435.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 4 0.00 1,813,435.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 5 629,105.00 1,662,890.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 6 0.00 1,662,890.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 7 0.00 1,551,437.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 8 467,011.00 1,554,181.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 9 0.00 1,508,313.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 10 162,091.00 1,542,011.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 11 0.00 1,482,914.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2015 12 0.00 1,482,914.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2016 1 0.00 1,482,914.00
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње 2016 2 0.00 1,482,914.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 1 0.00 267,342.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 2 0.00 267,342.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 3 83,967.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 4 0.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 5 125,909.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 6 0.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 7 0.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 8 93,289.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 9 0.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 10 32,619.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 11 0.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2015 12 0.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2016 1 0.00 292,463.00
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије 2016 2 0.00 292,463.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 1 0.00 740,036.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 2 0.00 740,036.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 3 198,231.00 805,050.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 4 0.00 810,680.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 5 297,245.00 810,680.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 6 0.00 810,680.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 7 0.00 810,680.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 8 220,541.00 810,680.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 9 0.00 810,680.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 10 76,703.00 814,281.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 11 0.00 775,301.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2015 12 0.00 751,147.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2016 1 0.00 751,147.00
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 2016 2 0.00 751,147.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 1 0.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 2 0.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 3 156,177.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 4 0.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 5 234,187.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 6 0.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 7 0.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 8 173,708.00 574,924.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 9 0.00 466,424.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 10 60,479.00 466,424.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 11 0.00 466,424.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2015 12 0.00 466,424.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2016 1 0.00 469,107.00
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta 2016 2 0.00 469,107.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 1 0.00 352,652.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 2 0.00 352,652.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 3 191,194.00 352,652.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 4 0.00 352,652.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 5 286,695.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 6 0.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 7 0.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 8 212,703.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 9 0.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 10 73,988.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 11 0.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2015 12 0.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2016 1 0.00 355,396.00
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система 2016 2 0.00 301,153.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 1 0.00 702,012.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 2 0.00 699,197.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 3 155,478.00 740,800.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 4 0.00 740,800.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 5 233,141.00 740,800.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 6 0.00 742,417.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 7 0.00 742,417.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 8 172,929.00 742,417.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 9 0.00 742,417.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 10 60,209.00 742,417.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 11 0.00 742,417.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2015 12 0.00 748,047.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2016 1 0.00 748,047.00
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре 2016 2 0.00 748,047.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 1 0.00 473,586.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 2 0.00 473,586.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 3 130,223.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 4 0.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 5 195,269.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 6 0.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 7 0.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 8 144,803.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 9 0.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 10 50,465.00 498,707.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 11 0.00 502,170.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2015 12 0.00 502,170.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2016 1 0.00 502,170.00
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације 2016 2 0.00 502,170.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 1 0.00 204,546.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 2 0.00 204,546.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 3 44,193.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 4 0.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 5 66,269.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 6 0.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 7 0.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 8 48,994.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 9 0.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 10 17,274.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 11 0.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2015 12 0.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2016 1 0.00 228,072.00
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора 2016 2 0.00 228,072.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 1 0.00 559,989.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 2 0.00 559,989.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 3 202,338.00 559,989.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 4 0.00 559,989.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 5 303,405.00 559,989.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 6 0.00 527,872.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 7 0.00 527,872.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 8 225,115.00 527,872.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 9 0.00 527,872.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 10 78,288.00 527,872.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 11 0.00 464,786.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2015 12 0.00 466,633.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2016 1 0.00 478,528.00
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима 2016 2 0.00 430,669.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 1 0.00 247,098.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 2 0.00 247,098.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 3 91,249.00 247,098.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 4 0.00 247,098.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 5 136,828.00 247,098.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 6 0.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 7 0.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 8 101,399.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 9 0.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 10 35,428.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 11 0.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2015 12 0.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2016 1 0.00 288,078.00
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима 2016 2 0.00 264,430.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 1 0.00 270,825.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 2 0.00 270,825.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 3 95,882.00 415,405.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 4 0.00 415,405.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 5 143,776.00 415,405.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 6 0.00 415,405.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 7 0.00 415,405.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 8 106,559.00 415,405.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 9 0.00 418,178.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 10 37,216.00 418,178.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 11 0.00 418,178.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2015 12 0.00 418,178.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2016 1 0.00 418,178.00
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2016 2 0.00 374,425.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 1 0.00 395,680.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 2 0.00 395,680.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 3 61,457.00 395,680.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 4 0.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 5 92,157.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 6 0.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 7 0.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 8 68,221.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 9 0.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 10 23,934.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 11 0.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2015 12 0.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2016 1 0.00 474,917.00
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2016 2 0.00 474,917.00
32032 E-Логопед 2015 1 0.00 988,005.00
32032 E-Логопед 2015 2 0.00 959,550.00
32032 E-Логопед 2015 3 172,995.00 959,550.00
32032 E-Логопед 2015 4 0.00 982,081.00
32032 E-Логопед 2015 5 259,405.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2015 6 0.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2015 7 0.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2015 8 192,437.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2015 9 0.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2015 10 66,967.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2015 11 0.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2015 12 0.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2016 1 0.00 993,346.00
32032 E-Логопед 2016 2 0.00 911,386.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 1 0.00 616,655.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 2 0.00 616,655.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 3 61,457.00 616,655.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 4 0.00 616,655.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 5 92,157.00 616,655.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 6 0.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 7 0.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 8 68,221.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 9 0.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 10 23,934.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 11 0.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2015 12 0.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2016 1 0.00 715,948.00
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције 2016 2 0.00 704,124.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 1 0.00 1,369,889.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 2 0.00 1,369,889.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 3 148,784.00 1,369,889.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 4 0.00 1,591,946.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 5 223,101.00 1,504,440.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 6 0.00 1,504,440.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 7 0.00 1,503,110.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 8 165,475.00 1,503,110.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 9 0.00 1,503,110.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 10 57,626.00 1,502,287.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 11 0.00 1,502,287.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2015 12 0.00 1,502,287.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2016 1 0.00 1,490,903.00
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике 2016 2 0.00 1,490,903.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 1 0.00 1,064,926.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 2 0.00 1,064,926.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 3 253,194.00 1,148,132.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 4 0.00 1,148,132.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 5 379,665.00 1,152,288.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 6 0.00 1,152,288.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 7 0.00 1,152,288.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 8 281,754.00 1,152,288.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 9 0.00 1,152,288.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 10 97,910.00 1,112,413.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 11 0.00 1,112,413.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2015 12 0.00 1,054,328.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2016 1 0.00 1,054,328.00
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 2016 2 0.00 1,045,483.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 1 0.00 966,283.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 2 0.00 966,283.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 3 156,149.00 966,283.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 4 0.00 966,283.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 5 234,146.00 968,341.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 6 0.00 968,341.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 7 0.00 968,341.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 8 173,676.00 968,341.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 9 0.00 968,341.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 10 60,468.00 968,341.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 11 0.00 934,529.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2015 12 0.00 936,376.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2016 1 0.00 948,271.00
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 2016 2 0.00 948,271.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 1 0.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 2 0.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 3 111,956.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 4 0.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 5 167,880.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 6 0.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 7 0.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 8 124,460.00 629,174.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 9 0.00 661,399.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 10 43,418.00 661,399.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 11 0.00 661,399.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2015 12 0.00 661,399.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2016 1 0.00 661,399.00
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа 2016 2 0.00 661,399.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 1 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 2 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 3 117,996.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 4 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 5 176,936.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 6 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 7 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 8 131,187.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 9 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 10 45,748.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 11 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2015 12 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2016 1 0.00 488,660.00
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система 2016 2 0.00 488,660.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 1 0.00 552,696.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 2 0.00 506,159.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 3 145,550.00 612,891.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 4 0.00 618,521.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 5 218,252.00 535,315.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 6 0.00 535,315.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 7 0.00 535,315.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 8 161,873.00 535,315.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 9 0.00 535,315.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 10 56,379.00 446,480.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 11 0.00 446,480.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2015 12 0.00 446,480.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2016 1 0.00 452,502.00
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици 2016 2 0.00 452,502.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 1 0.00 452,585.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 2 0.00 452,585.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 3 124,625.00 452,585.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 4 0.00 452,585.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 5 186,875.00 452,585.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 6 0.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 7 0.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 8 138,569.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 9 0.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 10 48,305.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 11 0.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2015 12 0.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2016 1 0.00 484,514.00
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2016 2 0.00 484,514.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 1 0.00 951,227.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 2 0.00 951,227.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 3 127,572.00 1,059,554.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 4 0.00 1,059,554.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 5 191,295.00 1,059,554.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 6 0.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 7 0.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 8 141,850.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 9 0.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 10 49,442.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 11 0.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2015 12 0.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2016 1 0.00 1,130,917.00
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге 2016 2 0.00 1,130,917.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 1 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 2 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 3 111,220.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 4 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 6 0.00 641,266.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 7 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 8 247,504.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 9 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 10 86,045.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 11 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2015 12 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2016 1 0.00 299,630.00
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса 2016 2 0.00 299,630.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 1 0.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 2 0.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 3 32,703.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 4 0.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 5 49,038.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 6 0.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 7 0.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 8 36,198.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 9 0.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 10 12,840.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 11 0.00 121,193.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2015 12 0.00 96,072.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2016 1 0.00 96,072.00
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине 2016 2 0.00 96,072.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 1 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 2 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 3 109,504.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 4 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 5 164,201.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 6 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 7 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 8 121,729.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 9 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 10 42,471.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 11 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2015 12 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2016 1 0.00 272,206.00
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза 2016 2 0.00 257,337.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 1 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 2 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 3 123,292.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 4 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 5 184,875.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 6 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 7 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 8 137,082.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 9 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 10 47,792.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 11 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2015 12 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2016 1 0.00 628,727.00
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки 2016 2 0.00 618,225.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 1 0.00 1,438,307.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 2 0.00 1,438,307.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 3 176,774.00 1,438,307.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 4 0.00 1,451,877.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 5 265,072.00 1,470,926.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 6 0.00 1,490,793.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 7 0.00 1,490,793.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 8 196,645.00 1,490,793.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 9 0.00 1,490,793.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 10 68,425.00 1,490,793.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 11 0.00 1,490,793.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2015 12 0.00 1,500,837.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2016 1 0.00 1,500,837.00
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже 2016 2 0.00 1,500,837.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 1 0.00 817,279.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 2 0.00 817,279.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 3 160,833.00 899,239.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 4 0.00 910,331.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 5 241,171.00 828,371.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 6 0.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 7 0.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 8 178,893.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 9 0.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 10 62,276.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 11 0.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2015 12 0.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2016 1 0.00 833,220.00
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 2016 2 0.00 803,481.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 1 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 2 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 3 38,301.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 4 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 5 57,433.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 6 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 7 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 8 42,432.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 9 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 10 15,000.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 11 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2015 12 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2016 1 0.00 253,787.00
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација 2016 2 0.00 0.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 1 0.00 263,345.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 2 0.00 263,345.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 3 55,963.00 346,551.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 4 0.00 349,913.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 5 83,917.00 349,913.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 6 0.00 349,913.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 7 0.00 349,913.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 8 62,102.00 349,913.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 9 0.00 349,913.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 10 21,815.00 349,913.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 11 0.00 323,926.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2015 12 0.00 323,926.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2016 1 0.00 313,634.00
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља 2016 2 0.00 313,634.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 1 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 2 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 3 39,220.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 4 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 5 58,811.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 6 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 7 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 8 43,455.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 9 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 10 15,355.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 11 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2015 12 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2016 1 0.00 147,298.00
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом 2016 2 0.00 147,298.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 1 0.00 422,257.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 2 0.00 366,481.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 3 120,905.00 366,481.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 4 0.00 370,324.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 5 181,298.00 321,317.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 6 0.00 321,317.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 7 0.00 404,523.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 8 134,426.00 404,523.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 9 0.00 404,523.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 10 46,871.00 404,523.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 11 0.00 404,523.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2015 12 0.00 404,523.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2016 1 0.00 404,523.00
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а 2016 2 0.00 404,523.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 1 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 2 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 3 125,559.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 4 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 5 188,276.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 6 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 7 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 8 139,609.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 9 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 10 48,666.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 11 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2015 12 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2016 1 0.00 867,737.00
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана 2016 2 0.00 867,737.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 1 0.00 702,957.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 2 0.00 665,382.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 3 187,042.00 831,794.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 4 0.00 831,794.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 5 280,470.00 819,090.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 6 0.00 759,993.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 7 0.00 759,993.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 8 208,082.00 817,760.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 9 0.00 759,993.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 10 72,388.00 759,993.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 11 0.00 759,993.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2015 12 0.00 759,993.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2016 1 0.00 754,895.00
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу 2016 2 0.00 754,895.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 1 0.00 1,392,768.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 2 0.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 3 262,926.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 4 0.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 5 394,258.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 6 0.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 7 0.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 8 292,592.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 9 0.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 10 101,664.00 1,325,143.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 11 0.00 1,327,913.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2015 12 0.00 1,327,913.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2016 1 0.00 1,330,636.00
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек 2016 2 0.00 1,330,636.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 1 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 2 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 3 127,412.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 4 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 5 191,055.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 6 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 7 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 8 141,673.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 9 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 10 49,381.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 11 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2015 12 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2016 1 0.00 244,541.00
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова 2016 2 0.00 244,541.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 1 0.00 195,732.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 2 0.00 195,732.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 3 90,691.00 195,732.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 4 0.00 278,938.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 5 135,992.00 278,938.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 6 0.00 278,938.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 7 0.00 278,938.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 8 100,778.00 278,938.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 9 0.00 278,938.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 10 35,213.00 278,938.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 11 0.00 269,487.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2015 12 0.00 269,487.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2016 1 0.00 269,487.00
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW 2016 2 0.00 269,487.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 1 0.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 2 0.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 3 78,369.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 4 0.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 5 117,515.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 6 0.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 7 0.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 8 87,055.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 9 0.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 10 30,459.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 11 0.00 256,916.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2015 12 0.00 258,071.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2016 1 0.00 258,071.00
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда 2016 2 0.00 258,071.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 1 0.00 781,366.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 2 0.00 781,366.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 3 84,808.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 4 0.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 5 127,172.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 6 0.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 7 0.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 8 94,226.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 9 0.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 10 32,944.00 892,819.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 11 0.00 815,879.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2015 12 0.00 816,891.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2016 1 0.00 785,386.00
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће 2016 2 0.00 848,558.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 1 0.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 2 0.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 3 83,967.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 4 0.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 5 125,910.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 6 0.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 7 0.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 8 93,289.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 9 0.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 10 32,619.00 285,225.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 11 0.00 272,973.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2015 12 0.00 272,973.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2016 1 0.00 272,973.00
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 2016 2 0.00 272,973.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 1 0.00 856,830.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 2 0.00 856,830.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 3 138,511.00 856,830.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 4 0.00 856,830.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 5 207,697.00 856,830.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 6 0.00 864,369.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 7 0.00 864,369.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 8 154,033.00 864,369.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 9 0.00 864,369.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 10 53,663.00 864,369.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 11 0.00 791,090.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2015 12 0.00 791,090.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2016 1 0.00 791,090.00
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима 2016 2 0.00 791,090.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 1 0.00 755,632.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 2 0.00 757,398.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 3 175,357.00 757,398.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 4 0.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 5 262,949.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 6 0.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 7 0.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 8 195,068.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 9 0.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 10 67,879.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 11 0.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2015 12 0.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2016 1 0.00 763,028.00
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата 2016 2 0.00 763,028.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 1 0.00 1,532,077.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 2 0.00 1,532,077.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 3 206,235.00 1,615,283.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 4 0.00 1,615,283.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 5 309,250.00 1,491,296.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 6 0.00 1,491,296.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 7 0.00 1,491,296.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 8 229,457.00 1,491,296.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 9 0.00 1,491,296.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 10 79,793.00 1,491,296.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 11 0.00 1,457,484.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2015 12 0.00 1,457,484.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2016 1 0.00 1,457,484.00
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију 2016 2 0.00 1,457,484.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 1 0.00 810,127.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 2 0.00 810,127.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 3 95,451.00 810,127.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 4 0.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 5 143,128.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 6 0.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 7 0.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 8 106,079.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 9 0.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 10 37,049.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 11 0.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2015 12 0.00 826,221.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2016 1 0.00 781,137.00
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор 2016 2 0.00 781,137.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 1 0.00 825,777.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 2 0.00 745,310.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 3 259,659.00 701,314.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 4 0.00 701,314.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 5 389,359.00 701,314.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 6 0.00 701,314.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 7 0.00 710,935.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 8 288,954.00 710,935.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 9 0.00 710,935.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 10 100,404.00 710,935.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 11 0.00 710,935.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2015 12 0.00 710,935.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2016 1 0.00 710,935.00
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења 2016 2 0.00 710,935.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 1 0.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 2 0.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 3 158,376.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 4 0.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 5 237,486.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 6 0.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 7 0.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 8 176,158.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 9 0.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 10 61,327.00 594,088.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 11 0.00 596,858.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2015 12 0.00 611,264.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2016 1 0.00 588,723.00
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата 2016 2 0.00 588,723.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 1 0.00 2,475,585.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 2 0.00 2,468,772.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 3 311,207.00 2,455,779.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 4 0.00 2,414,176.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 5 466,657.00 2,414,176.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 6 0.00 2,414,176.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 7 0.00 2,414,176.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 8 346,363.00 2,414,176.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 9 0.00 2,414,176.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 10 120,292.00 2,414,176.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 11 0.00 2,270,795.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2015 12 0.00 2,270,795.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2016 1 0.00 2,255,624.00
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора 2016 2 0.00 2,255,624.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 1 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 2 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 3 119,616.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 4 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 5 179,365.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 6 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 7 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 8 132,991.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 9 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 10 46,373.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 11 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2015 12 0.00 392,038.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2016 1 0.00 386,940.00
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње 2016 2 0.00 386,940.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 1 0.00 270,988.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 2 0.00 283,220.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 3 58,980.00 283,220.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 4 0.00 283,220.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 5 88,441.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 6 0.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 7 0.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 8 65,462.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 9 0.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 10 22,978.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 11 0.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2015 12 0.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2016 1 0.00 288,850.00
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања 2016 2 0.00 288,850.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 1 0.00 260,265.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 2 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 3 55,615.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 4 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 5 83,395.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 6 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 7 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 8 61,715.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 9 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 10 21,680.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 11 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2015 12 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2016 1 0.00 274,343.00
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе 2016 2 0.00 274,343.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 1 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 2 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 3 85,649.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 4 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 5 128,430.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 6 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 7 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 8 95,162.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 9 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 10 33,268.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 11 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2015 12 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2016 1 0.00 315,726.00
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 2016 2 0.00 315,726.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 1 0.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 2 0.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 3 70,709.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 4 0.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 5 106,029.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 6 0.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 7 0.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 8 78,524.00 193,826.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 9 0.00 195,673.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 10 27,504.00 195,673.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 11 0.00 195,673.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2015 12 0.00 195,673.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2016 1 0.00 195,673.00
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу 2016 2 0.00 195,673.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 1 0.00 446,267.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 2 0.00 448,576.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 3 65,196.00 530,536.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 4 0.00 530,536.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 5 97,761.00 530,536.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 6 0.00 530,536.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 7 0.00 530,536.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 8 72,384.00 448,576.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 9 0.00 448,576.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 10 25,376.00 448,576.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 11 0.00 448,576.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2015 12 0.00 448,576.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2016 1 0.00 448,576.00
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW 2016 2 0.00 448,576.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 1 0.00 511,814.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 2 0.00 511,814.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 3 95,474.00 511,814.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 4 0.00 525,340.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 5 143,165.00 525,340.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 6 0.00 525,340.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 7 0.00 525,340.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 8 106,104.00 526,853.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 9 0.00 526,853.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 10 37,059.00 510,611.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 11 0.00 510,611.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2015 12 0.00 486,107.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2016 1 0.00 486,107.00
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра 2016 2 0.00 486,107.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 1 0.00 278,232.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 2 0.00 278,232.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 3 82,273.00 299,049.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 4 0.00 215,843.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 5 123,368.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 6 0.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 7 0.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 8 91,402.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 9 0.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 10 31,965.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 11 0.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2015 12 0.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2016 1 0.00 217,764.00
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача 2016 2 0.00 217,764.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 1 0.00 466,298.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 2 0.00 466,298.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 3 158,903.00 466,298.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 4 0.00 466,298.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 5 238,277.00 466,298.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 6 0.00 466,298.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 7 0.00 474,610.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 8 176,745.00 474,610.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 9 0.00 474,610.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 10 61,530.00 474,610.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 11 0.00 460,608.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2015 12 0.00 460,608.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2016 1 0.00 462,751.00
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група 2016 2 0.00 462,751.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 1 0.00 607,922.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 2 0.00 563,926.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 3 312,286.00 563,926.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 4 0.00 563,926.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 5 468,274.00 551,222.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 6 0.00 634,428.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 7 0.00 634,428.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 8 347,564.00 559,064.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 9 0.00 559,064.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 10 120,709.00 559,064.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 11 0.00 559,064.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2015 12 0.00 559,064.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2016 1 0.00 559,064.00
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду 2016 2 0.00 559,064.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 1 0.00 301,552.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 2 0.00 301,552.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 3 73,921.00 301,552.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 4 0.00 301,552.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 5 110,844.00 268,297.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 6 0.00 301,552.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 7 0.00 268,297.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 8 82,101.00 271,747.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 9 0.00 271,747.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 10 28,743.00 283,999.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 11 0.00 271,747.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2015 12 0.00 271,747.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2016 1 0.00 271,747.00
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије 2016 2 0.00 271,747.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 1 0.00 1,099,772.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 2 0.00 1,099,772.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 3 194,569.00 1,099,772.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 4 0.00 1,081,775.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 5 291,756.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 6 0.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 7 0.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 8 216,464.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 9 0.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 10 75,291.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 11 0.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2015 12 0.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2016 1 0.00 1,135,077.00
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту 2016 2 0.00 1,135,077.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 1 0.00 375,090.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 2 0.00 375,090.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 3 124,123.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 4 0.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 5 186,124.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 6 0.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 7 0.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 8 138,011.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 9 0.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 10 48,112.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 11 0.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2015 12 0.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2016 1 0.00 423,737.00
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина 2016 2 0.00 423,737.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 1 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 2 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 3 87,034.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 4 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 5 130,506.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 6 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 7 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 8 96,704.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 9 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 10 33,802.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 11 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2015 12 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2016 1 0.00 171,869.00
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 2016 2 0.00 171,869.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 1 0.00 232,178.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 2 0.00 232,178.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 3 76,602.00 257,299.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 4 0.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 5 114,865.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 6 0.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 7 0.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 8 85,087.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 9 0.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 10 29,777.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 11 0.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2015 12 0.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2016 1 0.00 260,264.00
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije 2016 2 0.00 260,264.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 1 0.00 835,291.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 2 0.00 837,057.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 3 91,922.00 837,057.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 4 0.00 837,057.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 5 137,838.00 773,342.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 6 0.00 773,342.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 7 0.00 773,342.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 8 102,148.00 773,342.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 9 0.00 773,342.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 10 35,688.00 773,342.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 11 0.00 777,185.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2015 12 0.00 764,625.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2016 1 0.00 764,625.00
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације 2016 2 0.00 764,625.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 1 0.00 155,906.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 2 0.00 155,906.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 3 22,096.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 4 0.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 5 33,135.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 6 0.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 7 0.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 8 24,386.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 9 0.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 10 8,747.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 11 0.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2015 12 0.00 181,027.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2016 1 0.00 184,321.00
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења 2016 2 0.00 184,321.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 1 0.00 789,439.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 2 0.00 805,921.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 3 180,203.00 815,341.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 4 0.00 815,341.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 5 270,217.00 783,483.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 6 0.00 798,561.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 7 0.00 798,561.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 8 200,465.00 798,561.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 9 0.00 798,561.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 10 69,749.00 777,558.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 11 0.00 788,818.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2015 12 0.00 790,942.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2016 1 0.00 790,942.00
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе 2016 2 0.00 790,942.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 1 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 2 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 3 58,924.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 4 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 5 88,357.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 6 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 7 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 8 65,399.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 9 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 10 22,957.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 11 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2015 12 0.00 557,526.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2016 1 0.00 569,739.00
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије 2016 2 0.00 569,739.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 1 0.00 262,930.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 2 0.00 268,196.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 3 112,314.00 268,196.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 4 0.00 268,196.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 5 168,416.00 252,094.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 6 0.00 252,094.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 7 0.00 252,094.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 8 124,858.00 252,094.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 9 0.00 252,094.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 10 43,555.00 252,094.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 11 0.00 252,094.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2015 12 0.00 255,114.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2016 1 0.00 255,114.00
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима 2016 2 0.00 255,114.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 1 0.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 2 0.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 3 85,665.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 4 0.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 5 128,455.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 6 0.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 7 0.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 8 95,181.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 9 0.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 10 33,274.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 11 0.00 546,123.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2015 12 0.00 548,393.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2016 1 0.00 548,393.00
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству 2016 2 0.00 548,393.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 1 0.00 481,110.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 2 0.00 481,110.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 3 35,355.00 563,070.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 4 0.00 497,748.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 5 53,015.00 481,110.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 6 0.00 492,286.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 7 0.00 486,740.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 8 39,151.00 486,740.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 9 0.00 486,740.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 10 13,863.00 486,740.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 11 0.00 486,740.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2015 12 0.00 490,203.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2016 1 0.00 490,203.00
33058 Енергетски системи у јавним зградама 2016 2 0.00 432,118.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 1 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 2 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 3 72,231.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 4 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 5 108,311.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 6 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 7 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 8 80,219.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 9 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 10 28,091.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 11 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2015 12 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2016 1 0.00 350,052.00
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини 2016 2 0.00 350,052.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 1 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 2 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 3 143,164.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 4 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 5 214,674.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 6 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 7 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 8 159,215.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 9 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 10 55,459.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 11 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2015 12 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2016 1 0.00 904,959.00
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене 2016 2 0.00 904,959.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 1 0.00 261,992.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 2 0.00 261,992.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 3 111,763.00 261,992.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 4 0.00 261,992.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 5 167,589.00 229,787.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 6 0.00 229,787.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 7 0.00 229,787.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 8 124,245.00 229,787.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 9 0.00 229,787.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 10 43,343.00 229,787.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 11 0.00 229,787.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2015 12 0.00 180,780.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2016 1 0.00 180,780.00
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем 2016 2 0.00 180,780.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 1 0.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 2 0.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 3 70,536.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 4 0.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 5 105,769.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 6 0.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 7 0.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 8 78,332.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 9 0.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 10 27,437.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 11 0.00 410,417.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2015 12 0.00 426,248.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2016 1 0.00 452,253.00
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације 2016 2 0.00 455,697.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 1 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 2 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 3 88,387.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 4 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 5 132,537.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 6 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 7 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 8 98,211.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 9 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 10 34,324.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 11 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2015 12 0.00 607,271.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2016 1 0.00 608,094.00
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању 2016 2 0.00 608,094.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 1 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 2 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 3 82,253.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 4 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 5 123,341.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 6 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 7 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 8 91,381.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 9 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 10 31,957.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 11 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2015 12 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2016 1 0.00 516,241.00
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина 2016 2 0.00 516,241.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 1 0.00 829,614.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 2 0.00 829,614.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 3 304,074.00 854,735.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 4 0.00 854,735.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 5 455,959.00 771,529.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 6 0.00 771,529.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 7 0.00 771,529.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 8 338,418.00 771,529.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 9 0.00 771,529.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 10 117,541.00 771,529.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 11 0.00 771,529.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2015 12 0.00 775,059.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2016 1 0.00 775,059.00
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика 2016 2 0.00 775,059.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 1 0.00 665,842.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 2 0.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 3 131,697.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 4 0.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 5 197,479.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 6 0.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 7 0.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 8 146,445.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 9 0.00 577,006.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 10 51,034.00 606,745.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 11 0.00 600,001.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2015 12 0.00 600,001.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2016 1 0.00 600,001.00
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода 2016 2 0.00 600,001.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 1 0.00 445,961.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 2 0.00 445,961.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 3 144,839.00 533,467.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 4 0.00 533,467.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 7 0.00 1,617,041.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 8 322,386.00 539,013.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 9 0.00 539,013.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 10 111,986.00 451,507.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 11 0.00 451,507.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2015 12 0.00 455,037.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2016 1 0.00 455,037.00
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње 2016 2 0.00 455,037.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 1 0.00 1,181,880.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 2 0.00 1,263,840.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 3 339,404.00 1,263,840.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 4 0.00 1,263,840.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 5 508,939.00 1,280,756.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 6 0.00 1,280,756.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 7 0.00 1,280,756.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 8 377,764.00 1,280,756.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 9 0.00 1,280,756.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 10 131,172.00 1,303,287.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 11 0.00 1,309,903.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2015 12 0.00 1,318,097.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2016 1 0.00 1,318,097.00
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa 2016 2 0.00 1,282,647.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 1 0.00 764,313.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 2 0.00 764,313.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 3 104,592.00 764,313.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 4 0.00 759,632.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 5 156,836.00 831,246.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 6 0.00 860,066.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 7 0.00 831,246.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 8 116,257.00 831,246.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 9 0.00 831,246.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 10 40,576.00 831,246.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 11 0.00 831,246.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2015 12 0.00 826,222.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2016 1 0.00 826,222.00
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације 2016 2 0.00 826,222.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 1 0.00 1,028,167.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 2 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 3 136,837.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 4 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 5 205,189.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 6 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 7 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 8 152,170.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 9 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 10 53,017.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 11 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2015 12 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2016 1 0.00 1,041,737.00
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина 2016 2 0.00 1,041,737.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 1 0.00 320,034.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 2 0.00 320,994.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 3 170,366.00 346,115.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 4 0.00 346,115.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 5 255,464.00 348,036.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 6 0.00 348,036.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 7 0.00 348,036.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 8 189,510.00 348,036.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 9 0.00 348,036.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 10 65,953.00 320,032.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 11 0.00 236,826.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2015 12 0.00 236,826.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2016 1 0.00 236,826.00
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије 2016 2 0.00 236,826.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 1 0.00 230,641.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 2 0.00 230,641.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 3 106,958.00 230,641.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 4 0.00 206,437.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 5 160,384.00 206,437.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 6 0.00 206,437.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 7 0.00 203,586.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 8 118,894.00 203,586.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 9 0.00 203,586.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 10 41,489.00 203,586.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 11 0.00 234,812.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2015 12 0.00 232,820.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2016 1 0.00 232,820.00
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала 2016 2 0.00 232,820.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 1 0.00 340,277.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 2 0.00 340,277.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 3 68,630.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 4 0.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 5 102,910.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 6 0.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 7 0.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 8 76,209.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 9 0.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 10 26,701.00 387,666.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 11 0.00 401,439.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2015 12 0.00 401,439.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2016 1 0.00 401,439.00
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика 2016 2 0.00 401,439.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 1 0.00 503,632.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 2 0.00 503,632.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 3 117,848.00 503,632.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 4 0.00 503,632.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 5 176,715.00 993,492.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 6 0.00 601,604.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 7 0.00 601,604.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 8 131,021.00 601,604.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 9 0.00 601,604.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 10 45,691.00 548,850.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 11 0.00 552,380.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2015 12 0.00 552,380.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2016 1 0.00 552,380.00
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава 2016 2 0.00 552,380.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 1 0.00 304,837.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 2 0.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 3 146,525.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 4 0.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 5 219,715.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 6 0.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 7 0.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 8 162,958.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 9 0.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 10 56,755.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 11 0.00 273,332.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2015 12 0.00 275,072.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2016 1 0.00 286,380.00
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена 2016 2 0.00 286,380.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 1 0.00 326,840.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 2 0.00 326,840.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 3 82,493.00 326,840.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 4 0.00 326,840.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 5 123,699.00 326,840.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 6 0.00 326,840.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 7 0.00 328,487.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 8 91,649.00 328,487.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 9 0.00 328,487.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 10 32,050.00 328,487.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 11 0.00 328,487.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2015 12 0.00 328,487.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2016 1 0.00 333,105.00
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала 2016 2 0.00 333,105.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 1 0.00 215,606.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 2 0.00 215,606.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 3 150,000.00 215,606.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 4 0.00 215,606.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 5 75,000.00 219,300.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 6 0.00 219,300.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 7 0.00 219,300.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 8 55,480.00 219,300.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 9 0.00 219,300.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 10 19,520.00 219,300.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 11 0.00 219,300.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2015 12 0.00 224,286.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2016 1 0.00 224,286.00
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством 2016 2 0.00 224,286.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 1 0.00 938,981.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 2 0.00 903,812.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 3 268,910.00 903,812.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 4 0.00 903,812.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 5 403,232.00 903,812.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 6 0.00 905,325.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 7 0.00 905,325.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 8 299,256.00 905,325.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 9 0.00 946,959.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 10 103,974.00 1,001,692.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 11 0.00 1,084,898.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2015 12 0.00 1,084,898.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2016 1 0.00 1,084,898.00
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја 2016 2 0.00 1,084,898.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 1 0.00 383,730.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 2 0.00 383,730.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 3 67,765.00 383,730.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 4 0.00 383,730.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 5 101,615.00 383,730.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 6 0.00 442,954.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 7 0.00 442,954.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 8 75,246.00 442,954.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 9 0.00 442,954.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 10 26,367.00 442,954.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 11 0.00 445,263.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2015 12 0.00 461,094.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2016 1 0.00 435,089.00
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа 2016 2 0.00 435,089.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 1 0.00 490,105.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 2 0.00 490,105.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 3 99,293.00 490,105.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 4 0.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 5 148,891.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 6 0.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 7 0.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 8 110,358.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 9 0.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 10 38,532.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 11 0.00 491,954.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2015 12 0.00 494,647.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2016 1 0.00 494,647.00
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 2016 2 0.00 494,647.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 1 0.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 2 0.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 3 98,594.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 4 0.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 5 147,841.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 6 0.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 7 0.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 8 109,579.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 9 0.00 685,366.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 10 38,262.00 687,218.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 11 0.00 687,218.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2015 12 0.00 687,218.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2016 1 0.00 687,218.00
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале 2016 2 0.00 713,604.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 1 0.00 973,977.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 2 0.00 973,977.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 3 146,052.00 973,977.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 4 0.00 958,225.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 5 219,006.00 1,228,920.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 6 0.00 1,012,364.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 7 0.00 1,012,364.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 8 162,431.00 1,012,364.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 9 0.00 1,012,364.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 10 56,572.00 1,012,364.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 11 0.00 1,012,364.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2015 12 0.00 1,016,566.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2016 1 0.00 1,016,566.00
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б 2016 2 0.00 1,016,566.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 1 0.00 408,113.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 2 0.00 408,113.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 3 73,097.00 410,515.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 4 0.00 410,515.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 5 109,609.00 410,515.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 6 0.00 410,515.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 7 0.00 410,515.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 8 81,184.00 410,515.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 9 0.00 410,515.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 10 28,425.00 415,039.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 11 0.00 415,039.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2015 12 0.00 415,039.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2016 1 0.00 415,039.00
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе 2016 2 0.00 415,039.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 1 0.00 509,389.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 2 0.00 509,389.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 3 204,613.00 509,389.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 4 0.00 509,389.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 5 306,817.00 509,389.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 6 0.00 612,943.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 7 0.00 612,943.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 8 227,650.00 612,943.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 9 0.00 612,943.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 10 79,167.00 612,943.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 11 0.00 606,663.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2015 12 0.00 608,585.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2016 1 0.00 620,495.00
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију 2016 2 0.00 620,495.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 1 0.00 1,261,833.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 2 0.00 1,261,833.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 3 240,272.00 1,261,833.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 4 0.00 1,261,833.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 5 360,289.00 1,261,833.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 6 0.00 1,261,833.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 7 0.00 1,349,339.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 8 267,363.00 1,443,846.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 9 0.00 1,443,846.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 10 92,925.00 1,443,846.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 11 0.00 1,443,846.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2015 12 0.00 1,421,122.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2016 1 0.00 1,239,109.00
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији 2016 2 0.00 1,257,288.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 1 0.00 146,342.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 2 0.00 146,342.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 3 79,548.00 146,342.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 4 0.00 146,342.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 5 119,282.00 1,337,312.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 6 0.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 7 0.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 8 88,368.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 9 0.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 10 30,914.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 11 0.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2015 12 0.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2016 1 0.00 384,536.00
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом 2016 2 0.00 384,536.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 1 0.00 422,531.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 2 0.00 422,531.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 3 103,707.00 422,531.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 4 0.00 422,531.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 5 155,509.00 509,099.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 6 0.00 478,326.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 7 0.00 478,326.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 8 115,274.00 478,326.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 9 0.00 451,949.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 10 40,235.00 451,949.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 11 0.00 451,949.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2015 12 0.00 451,949.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2016 1 0.00 334,395.00
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима 2016 2 0.00 365,620.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 1 0.00 693,552.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 2 0.00 693,552.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 3 114,487.00 693,552.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 4 0.00 693,552.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 5 171,672.00 693,552.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 6 0.00 693,552.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 7 0.00 698,076.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 8 127,278.00 698,076.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 9 0.00 698,076.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 10 44,393.00 670,072.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 11 0.00 671,829.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2015 12 0.00 679,077.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2016 1 0.00 679,077.00
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала 2016 2 0.00 679,077.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 1 0.00 1,149,639.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 2 0.00 1,144,009.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 3 249,605.00 1,144,009.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 4 0.00 1,144,009.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 5 374,285.00 1,144,009.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 6 0.00 1,146,019.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 7 0.00 1,146,019.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 8 277,757.00 1,146,019.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 9 0.00 1,147,751.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 10 96,525.00 1,331,424.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 11 0.00 1,337,054.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2015 12 0.00 1,337,054.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2016 1 0.00 1,337,054.00
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика 2016 2 0.00 1,229,911.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 1 0.00 406,854.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 2 0.00 406,854.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 3 103,418.00 422,948.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 4 0.00 406,854.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 5 155,076.00 406,854.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 6 0.00 429,471.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 7 0.00 429,471.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 8 114,951.00 429,471.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 9 0.00 318,018.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 10 40,124.00 318,018.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 11 0.00 318,018.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2015 12 0.00 318,018.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2016 1 0.00 318,018.00
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима 2016 2 0.00 318,018.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 1 0.00 867,267.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 2 0.00 867,267.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 3 145,102.00 867,267.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 4 0.00 1,033,679.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 5 217,582.00 1,033,679.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 6 0.00 1,035,326.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 7 0.00 1,035,326.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 8 161,375.00 1,035,326.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 9 0.00 1,035,326.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 10 56,206.00 1,041,606.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 11 0.00 1,041,606.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2015 12 0.00 1,044,838.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2016 1 0.00 1,044,838.00
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности 2016 2 0.00 1,044,838.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 1 0.00 1,375,631.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 2 0.00 1,473,235.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 3 413,646.00 1,547,537.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 4 0.00 1,547,537.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 5 620,268.00 1,547,537.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 6 0.00 1,464,331.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 7 0.00 1,299,316.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 8 460,446.00 1,299,316.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 9 0.00 1,299,316.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 10 159,817.00 1,299,316.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 11 0.00 1,299,316.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2015 12 0.00 1,299,316.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2016 1 0.00 1,299,316.00
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 2016 2 0.00 1,299,316.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 1 0.00 289,906.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 2 0.00 301,166.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 3 133,048.00 301,166.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 4 0.00 301,166.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 5 199,506.00 301,166.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 6 0.00 301,989.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 7 0.00 301,989.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 8 147,949.00 301,989.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 9 0.00 301,989.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 10 51,555.00 302,949.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 11 0.00 302,949.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2015 12 0.00 290,697.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2016 1 0.00 290,697.00
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу 2016 2 0.00 290,697.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 1 0.00 254,684.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 2 0.00 254,684.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 3 54,531.00 254,684.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 4 0.00 266,135.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 5 81,770.00 266,135.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 6 0.00 266,135.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 7 0.00 266,135.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 8 60,507.00 266,135.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 9 0.00 266,135.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 10 21,262.00 208,050.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 11 0.00 208,050.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2015 12 0.00 208,050.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2016 1 0.00 208,050.00
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова 2016 2 0.00 208,050.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 1 0.00 446,571.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 2 0.00 446,571.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 3 245,562.00 446,571.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 4 0.00 446,571.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 5 368,220.00 446,571.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 6 0.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 7 0.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 8 273,254.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 9 0.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 10 94,965.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 11 0.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2015 12 0.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2016 1 0.00 449,093.00
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре 2016 2 0.00 450,606.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 1 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 2 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 3 36,212.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 4 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 5 54,300.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 6 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 7 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 8 40,105.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 9 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 10 14,195.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 11 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2015 12 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2016 1 0.00 208,774.00
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима 2016 2 0.00 219,933.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 1 0.00 376,748.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 2 0.00 376,748.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 3 147,311.00 376,748.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 4 0.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 5 220,894.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 6 0.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 7 0.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 8 163,834.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 9 0.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 10 57,059.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 11 0.00 459,954.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2015 12 0.00 463,417.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2016 1 0.00 463,417.00
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса 2016 2 0.00 463,417.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 1 0.00 270,087.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 2 0.00 270,087.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 3 121,002.00 270,087.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 4 0.00 270,087.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 5 181,443.00 272,283.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 6 0.00 273,106.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 7 0.00 273,106.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 8 134,534.00 275,876.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 9 0.00 275,876.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 10 46,908.00 239,120.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 11 0.00 218,117.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2015 12 0.00 218,117.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2016 1 0.00 218,117.00
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи 2016 2 0.00 218,117.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 1 0.00 379,692.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 2 0.00 379,692.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 3 88,387.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 4 0.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 5 132,537.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 6 0.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 7 0.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 8 98,210.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 9 0.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 10 34,324.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 11 0.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2015 12 0.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2016 1 0.00 315,977.00
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже 2016 2 0.00 315,977.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 1 0.00 923,305.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 2 0.00 923,305.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 3 347,438.00 948,426.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 4 0.00 948,426.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 5 520,986.00 948,426.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 6 0.00 950,896.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 7 0.00 950,896.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 8 386,713.00 950,896.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 9 0.00 950,896.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 10 134,271.00 869,928.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 11 0.00 869,928.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2015 12 0.00 833,172.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2016 1 0.00 833,172.00
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система 2016 2 0.00 744,336.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 1 0.00 986,630.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 2 0.00 986,630.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 3 180,773.00 986,630.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 4 0.00 993,246.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 5 271,070.00 993,246.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 6 0.00 993,246.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 7 0.00 993,246.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 8 201,100.00 993,246.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 9 0.00 993,246.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 10 69,969.00 975,320.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 11 0.00 975,320.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2015 12 0.00 975,320.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2016 1 0.00 980,950.00
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита 2016 2 0.00 917,235.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 1 0.00 319,903.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 2 0.00 319,903.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 3 194,460.00 319,903.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 4 0.00 319,903.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 5 291,593.00 319,903.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 6 0.00 319,903.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 7 0.00 403,109.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 8 216,343.00 403,109.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 9 0.00 403,109.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 10 75,250.00 403,109.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 11 0.00 403,109.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2015 12 0.00 403,109.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2016 1 0.00 403,109.00
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система 2016 2 0.00 411,021.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 1 0.00 1,972,368.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 2 0.00 1,972,368.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 3 358,036.00 1,972,368.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 4 0.00 1,972,368.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 5 536,876.00 1,945,575.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 6 0.00 1,862,369.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 7 0.00 1,862,369.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 8 398,515.00 2,028,781.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 9 0.00 2,274,661.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 10 138,360.00 2,028,781.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 11 0.00 1,805,122.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2015 12 0.00 1,829,547.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2016 1 0.00 1,829,547.00
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота 2016 2 0.00 1,829,547.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 1 0.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 2 0.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 3 138,473.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 4 0.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 5 207,640.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 6 0.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 7 0.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 8 153,989.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 9 0.00 794,239.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 10 53,649.00 776,396.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 11 0.00 776,396.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2015 12 0.00 782,546.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2016 1 0.00 782,546.00
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика 2016 2 0.00 763,553.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 1 0.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 2 0.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 3 81,021.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 4 0.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 5 121,492.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 6 0.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 7 0.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 8 90,009.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 9 0.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 10 31,482.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 11 0.00 566,092.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2015 12 0.00 568,109.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2016 1 0.00 568,109.00
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици 2016 2 0.00 569,386.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 1 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 2 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 3 65,074.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 4 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 5 97,579.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 6 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 7 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 8 72,247.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 9 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 10 25,330.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 11 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2015 12 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2016 1 0.00 177,837.00
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 2016 2 0.00 155,572.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 1 0.00 406,080.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 2 0.00 406,080.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 3 76,602.00 431,201.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 4 0.00 432,796.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 5 114,865.00 432,796.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 6 0.00 432,796.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 7 0.00 432,796.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 8 85,087.00 432,796.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 9 0.00 397,110.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 10 29,777.00 397,110.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 11 0.00 397,110.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2015 12 0.00 397,110.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2016 1 0.00 397,110.00
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији 2016 2 0.00 397,110.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 1 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 2 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 3 212,982.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 4 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 5 319,366.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 6 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 7 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 8 236,970.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 9 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 10 82,396.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 11 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2015 12 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2016 1 0.00 490,826.00
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици 2016 2 0.00 490,826.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 1 0.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 2 0.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 3 357,318.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 4 0.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 5 535,798.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 6 0.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 7 0.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 8 397,714.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 9 0.00 1,092,753.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 10 138,083.00 1,060,270.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 11 0.00 1,060,270.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2015 12 0.00 1,060,270.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2016 1 0.00 1,060,270.00
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 2016 2 0.00 1,032,266.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 1 0.00 1,022,219.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 2 0.00 1,022,219.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 3 218,704.00 1,027,849.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 4 0.00 1,027,849.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 5 327,947.00 1,027,849.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 6 0.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 7 0.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 8 243,344.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 9 0.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 10 84,603.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 11 0.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2015 12 0.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2016 1 0.00 1,045,942.00
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа 2016 2 0.00 755,253.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 1 0.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 2 0.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 3 147,311.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 4 0.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 5 220,893.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 6 0.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 7 0.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 8 163,833.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 9 0.00 446,998.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 10 57,058.00 449,098.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 11 0.00 449,098.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2015 12 0.00 360,262.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2016 1 0.00 360,262.00
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила 2016 2 0.00 360,262.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 1 0.00 318,061.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 2 0.00 318,061.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 3 111,457.00 318,061.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 4 0.00 318,061.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 5 167,132.00 318,061.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 6 0.00 320,531.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 7 0.00 320,531.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 8 123,904.00 320,531.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 9 0.00 320,531.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 10 43,227.00 334,211.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 11 0.00 334,211.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2015 12 0.00 334,211.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2016 1 0.00 334,211.00
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 2016 2 0.00 334,211.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 1 0.00 843,894.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 2 0.00 843,894.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 3 132,690.00 843,894.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 4 0.00 843,894.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 5 198,969.00 843,894.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 6 0.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 7 0.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 8 147,552.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 9 0.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 10 51,417.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 11 0.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2015 12 0.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2016 1 0.00 855,566.00
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси 2016 2 0.00 855,566.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 1 0.00 288,269.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 2 0.00 288,269.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 3 141,418.00 288,269.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 4 0.00 288,269.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 5 212,057.00 288,269.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 6 0.00 288,269.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 7 0.00 288,269.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 8 157,271.00 290,578.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 9 0.00 290,578.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 10 54,785.00 260,839.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 11 0.00 260,839.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2015 12 0.00 260,839.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2016 1 0.00 231,796.00
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем 2016 2 0.00 231,796.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 1 0.00 180,284.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 2 0.00 180,284.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 3 102,086.00 180,284.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 4 0.00 180,284.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 5 153,080.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 6 0.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 7 0.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 8 113,468.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 9 0.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 10 39,609.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 11 0.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2015 12 0.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2016 1 0.00 181,530.00
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената 2016 2 0.00 181,530.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 1 0.00 392,497.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 2 0.00 392,497.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 3 125,714.00 392,497.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 4 0.00 392,497.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 5 188,509.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 6 0.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 7 0.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 8 139,782.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 9 0.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 10 48,726.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 11 0.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2015 12 0.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2016 1 0.00 401,867.00
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације 2016 2 0.00 401,867.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 1 0.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 2 0.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 3 112,900.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 4 0.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 5 169,295.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 7 0.00 668,674.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 8 125,512.00 313,334.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 9 0.00 313,334.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 10 43,782.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 11 0.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2015 12 0.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2016 1 0.00 334,337.00
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима 2016 2 0.00 334,337.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 1 0.00 1,166,903.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 2 0.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 3 294,327.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 4 0.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 5 441,343.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 6 0.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 7 0.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 8 327,563.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 9 0.00 1,137,164.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 10 113,780.00 1,219,124.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 11 0.00 1,219,124.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2015 12 0.00 1,219,124.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2016 1 0.00 1,192,386.00
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура 2016 2 0.00 1,193,899.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 1 0.00 620,051.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 2 0.00 620,051.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 3 176,773.00 620,051.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 4 0.00 703,257.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 5 265,072.00 703,257.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 6 0.00 703,257.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 7 0.00 703,257.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 8 196,647.00 718,126.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 9 0.00 718,126.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 10 68,425.00 718,126.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 11 0.00 718,126.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2015 12 0.00 718,126.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2016 1 0.00 718,126.00
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење 2016 2 0.00 708,078.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 1 0.00 1,188,680.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 2 0.00 1,188,680.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 3 257,932.00 1,188,680.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 4 0.00 1,188,680.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 5 386,770.00 1,188,680.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 6 0.00 1,188,680.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 7 0.00 1,210,984.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 8 287,030.00 1,210,984.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 9 0.00 1,210,984.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 10 99,737.00 1,210,984.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 11 0.00 1,210,984.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2015 12 0.00 1,210,984.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2016 1 0.00 1,210,984.00
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика 2016 2 0.00 1,210,984.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 1 0.00 523,776.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 2 0.00 523,776.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 3 263,815.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 4 0.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 5 395,590.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 6 0.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 7 0.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 8 293,581.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 9 0.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 10 102,007.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 11 0.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2015 12 0.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2016 1 0.00 548,897.00
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа 2016 2 0.00 548,897.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 1 0.00 220,056.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 2 0.00 225,686.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 3 19,238.00 225,686.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 4 0.00 238,679.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 5 28,848.00 238,679.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 6 0.00 238,679.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 7 0.00 181,840.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 8 21,202.00 181,840.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 9 0.00 180,510.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 10 7,645.00 180,510.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 11 0.00 180,510.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2015 12 0.00 180,510.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2016 1 0.00 180,510.00
35044 Космички транспортни системи ниске цене 2016 2 0.00 180,510.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 1 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 2 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 3 184,032.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 4 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 5 275,955.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 6 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 7 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 8 204,727.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 9 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 10 71,224.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 11 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2015 12 0.00 548,654.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2016 1 0.00 521,916.00
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила 2016 2 0.00 521,916.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 1 0.00 808,578.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 2 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 3 321,727.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 4 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 5 482,432.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 6 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 7 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 8 358,078.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 9 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 10 124,351.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 11 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2015 12 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2016 1 0.00 756,123.00
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта 2016 2 0.00 807,095.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 1 0.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 2 0.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 3 70,709.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 4 0.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 5 106,029.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 6 0.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 7 0.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 8 78,524.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 9 0.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 10 27,503.00 434,393.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 11 0.00 345,557.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2015 12 0.00 281,842.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2016 1 0.00 370,678.00
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система 2016 2 0.00 370,678.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 1 0.00 463,406.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 2 0.00 457,524.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 3 29,463.00 457,524.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 4 0.00 457,524.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 5 44,179.00 457,524.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 6 0.00 459,833.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 7 0.00 459,833.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 8 32,589.00 462,142.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 9 0.00 462,142.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 10 11,590.00 462,142.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 11 0.00 379,896.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2015 12 0.00 379,896.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2016 1 0.00 344,727.00
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила 2016 2 0.00 307,971.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 1 0.00 202,320.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 2 0.00 202,320.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 3 41,319.00 202,320.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 4 0.00 202,320.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 5 61,958.00 204,790.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 6 0.00 211,243.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 7 0.00 206,303.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 8 45,793.00 206,303.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 9 0.00 206,303.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 10 16,164.00 206,303.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 11 0.00 207,263.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2015 12 0.00 207,263.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2016 1 0.00 207,263.00
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији 2016 2 0.00 207,263.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 1 0.00 362,393.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 2 0.00 362,393.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 3 91,230.00 362,393.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 4 0.00 362,393.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 6 0.00 724,781.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 7 0.00 362,393.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 8 202,979.00 362,393.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 9 0.00 362,393.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 10 70,620.00 392,132.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 11 0.00 396,057.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2015 12 0.00 396,057.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2016 1 0.00 396,057.00
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 2016 2 0.00 400,675.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 1 0.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 2 0.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 3 176,773.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 4 0.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 5 265,071.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 6 0.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 7 0.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 8 196,646.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 9 0.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 10 68,425.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 11 0.00 1,164,990.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2015 12 0.00 1,175,034.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2016 1 0.00 1,175,034.00
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима 2016 2 0.00 1,175,034.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 1 0.00 530,898.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 2 0.00 530,898.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 3 75,892.00 530,898.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 4 0.00 534,592.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 5 113,800.00 538,286.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 6 0.00 538,286.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 7 0.00 538,286.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 8 84,296.00 538,286.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 9 0.00 538,286.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 10 29,504.00 538,286.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 11 0.00 552,140.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2015 12 0.00 552,140.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2016 1 0.00 552,140.00
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима 2016 2 0.00 553,906.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 1 0.00 258,809.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 2 0.00 246,847.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 3 129,111.00 271,968.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 4 0.00 271,968.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 5 193,601.00 271,968.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 6 0.00 271,968.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 7 0.00 271,968.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 8 143,564.00 271,968.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 9 0.00 274,277.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 10 50,036.00 274,277.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 11 0.00 277,047.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2015 12 0.00 241,361.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2016 1 0.00 241,361.00
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије 2016 2 0.00 244,084.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 1 0.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 2 0.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 3 120,759.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 4 0.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 5 181,079.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 6 0.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 7 0.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 8 134,263.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 9 0.00 346,054.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 10 46,813.00 312,066.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 11 0.00 312,066.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2015 12 0.00 312,066.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2016 1 0.00 312,066.00
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 2016 2 0.00 312,066.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 1 0.00 681,137.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 2 0.00 681,137.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 3 201,302.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 4 0.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 5 301,852.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 6 0.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 7 0.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 8 223,962.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 9 0.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 10 77,890.00 703,754.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 11 0.00 622,040.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2015 12 0.00 622,040.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2016 1 0.00 622,040.00
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 2016 2 0.00 622,040.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 1 0.00 431,335.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 2 0.00 431,335.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 3 199,223.00 431,335.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 4 0.00 431,335.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 5 298,735.00 348,129.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 6 0.00 348,129.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 7 0.00 348,129.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 8 221,647.00 348,129.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 9 0.00 348,129.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 10 77,087.00 235,038.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 11 0.00 235,038.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2015 12 0.00 235,038.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2016 1 0.00 235,038.00
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова 2016 2 0.00 235,038.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 1 0.00 595,406.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 2 0.00 684,242.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 3 136,996.00 684,242.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 4 0.00 684,242.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 5 205,427.00 684,242.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 6 0.00 730,494.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 7 0.00 730,494.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 8 152,346.00 730,494.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 9 0.00 730,494.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 10 53,079.00 730,494.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 11 0.00 730,494.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2015 12 0.00 732,511.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2016 1 0.00 732,511.00
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније 2016 2 0.00 554,839.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 1 0.00 589,062.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 2 0.00 672,268.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 3 106,065.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 4 0.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 5 159,044.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 6 0.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 7 0.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 8 117,898.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 9 0.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 10 41,145.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 11 0.00 677,898.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2015 12 0.00 680,863.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2016 1 0.00 680,863.00
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада 2016 2 0.00 680,863.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 1 0.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 2 0.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 3 58,924.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 4 0.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 5 88,357.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 6 0.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 7 0.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 8 65,399.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 9 0.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 10 22,957.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 11 0.00 137,132.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2015 12 0.00 139,902.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2016 1 0.00 139,902.00
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности 2016 2 0.00 139,902.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 1 0.00 1,492,924.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 2 0.00 1,548,395.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 3 353,546.00 1,611,198.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 4 0.00 1,611,198.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 5 530,142.00 1,611,198.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 6 0.00 1,611,198.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 7 0.00 1,611,198.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 8 393,514.00 1,611,198.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 9 0.00 1,611,198.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 10 136,628.00 1,580,542.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 11 0.00 1,580,542.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2015 12 0.00 1,588,655.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2016 1 0.00 1,588,655.00
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији 2016 2 0.00 1,588,655.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 1 0.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 2 0.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 3 110,800.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 4 0.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 5 166,144.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 6 0.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 7 0.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 8 123,172.00 390,137.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 9 0.00 429,043.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 10 42,972.00 395,767.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 11 0.00 395,767.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2015 12 0.00 397,362.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2016 1 0.00 397,362.00
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара 2016 2 0.00 397,362.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 1 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 2 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 3 44,194.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 4 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 5 66,268.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 6 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 7 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 8 48,994.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 9 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 10 17,274.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 11 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2015 12 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2016 1 0.00 238,345.00
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера 2016 2 0.00 238,345.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 1 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 2 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 3 120,724.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 4 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 5 181,027.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 6 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 7 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 8 134,225.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 9 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 10 46,801.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 11 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2015 12 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2016 1 0.00 202,284.00
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима 2016 2 0.00 202,284.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 1 0.00 623,827.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 2 0.00 588,745.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 3 142,892.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 4 0.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 5 214,267.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 6 0.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 7 0.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 8 158,913.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 9 0.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 10 55,353.00 594,286.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 11 0.00 597,056.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2015 12 0.00 597,056.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2016 1 0.00 597,056.00
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије 2016 2 0.00 598,822.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 1 0.00 516,048.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 2 0.00 480,879.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 3 117,849.00 480,879.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 4 0.00 480,879.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 5 176,715.00 480,879.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 6 0.00 480,879.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 7 0.00 480,879.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 8 131,023.00 480,879.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 9 0.00 422,794.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 10 45,691.00 485,179.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 11 0.00 422,794.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2015 12 0.00 422,794.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2016 1 0.00 422,794.00
36024 Модели интеграције транспортног система 2016 2 0.00 422,794.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 1 0.00 1,024,655.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 2 0.00 1,024,655.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 3 239,213.00 1,024,655.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 4 0.00 1,024,655.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 5 358,700.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 6 0.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 7 0.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 8 266,183.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 9 0.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 10 92,516.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 11 0.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2015 12 0.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2016 1 0.00 852,613.00
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT 2016 2 0.00 852,613.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 1 0.00 279,934.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 2 0.00 279,934.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 3 75,130.00 279,934.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 4 0.00 279,934.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 5 112,658.00 279,934.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 6 0.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 7 0.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 8 83,445.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 9 0.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 10 29,210.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 11 0.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2015 12 0.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2016 1 0.00 285,564.00
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања 2016 2 0.00 285,564.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 1 0.00 723,410.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 2 0.00 723,410.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 3 120,209.00 723,410.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 4 0.00 723,410.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 5 180,253.00 692,028.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 6 0.00 693,534.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 7 0.00 692,028.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 8 133,651.00 692,028.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 9 0.00 692,028.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 10 46,602.00 664,024.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 11 0.00 669,554.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2015 12 0.00 675,100.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2016 1 0.00 675,100.00
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела 2016 2 0.00 675,100.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 1 0.00 334,597.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 2 0.00 334,597.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 3 129,633.00 334,597.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 4 0.00 334,597.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 5 194,386.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 6 0.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 7 0.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 8 144,146.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 9 0.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 10 50,238.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 11 0.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2015 12 0.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2016 1 0.00 344,645.00
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 2016 2 0.00 344,645.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 1 0.00 210,962.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 2 0.00 210,962.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 3 120,514.00 210,962.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 4 0.00 186,599.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 5 180,711.00 186,599.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 6 0.00 162,951.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 7 0.00 162,951.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 8 133,991.00 162,951.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 9 0.00 162,951.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 10 46,719.00 162,951.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 11 0.00 162,951.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2015 12 0.00 166,313.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2016 1 0.00 166,313.00
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем 2016 2 0.00 166,313.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 1 0.00 481,964.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 2 0.00 481,964.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 3 230,201.00 481,964.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 4 0.00 493,224.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 5 345,186.00 496,518.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 6 0.00 496,518.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 7 0.00 496,518.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 8 256,147.00 496,518.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 9 0.00 496,518.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 10 89,039.00 432,803.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 11 0.00 432,803.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2015 12 0.00 432,803.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2016 1 0.00 432,803.00
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи 2016 2 0.00 432,803.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 1 0.00 455,941.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 2 0.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 3 109,993.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 4 0.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 5 164,934.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 6 0.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 7 0.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 8 122,272.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 9 0.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 10 42,660.00 544,777.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 11 0.00 559,154.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2015 12 0.00 559,911.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2016 1 0.00 559,911.00
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије 2016 2 0.00 559,911.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 1 0.00 613,033.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 2 0.00 613,033.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 3 90,039.00 638,154.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 4 0.00 587,912.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 5 135,014.00 671,118.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 6 0.00 671,118.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 7 0.00 671,118.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 8 100,051.00 671,118.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 9 0.00 671,118.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 10 34,961.00 633,313.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 11 0.00 633,313.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2015 12 0.00 633,313.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2016 1 0.00 633,313.00
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања 2016 2 0.00 618,846.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 1 0.00 1,843,081.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 2 0.00 1,843,081.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 3 488,493.00 1,865,698.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 4 0.00 1,865,698.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 5 732,494.00 1,785,214.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 6 0.00 1,785,214.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 7 0.00 1,785,214.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 8 543,800.00 1,785,214.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 9 0.00 1,785,214.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 10 188,692.00 1,793,627.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 11 0.00 1,793,627.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2015 12 0.00 1,793,627.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2016 1 0.00 1,621,585.00
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји 2016 2 0.00 1,621,585.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 1 0.00 1,147,189.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 2 0.00 1,147,189.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 3 209,835.00 1,283,302.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 4 0.00 1,194,465.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 5 314,648.00 1,294,950.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 6 0.00 1,214,562.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 7 0.00 1,214,562.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 8 233,466.00 1,214,562.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 9 0.00 1,214,562.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 10 81,181.00 1,229,592.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 11 0.00 1,229,592.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2015 12 0.00 1,226,502.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2016 1 0.00 1,182,084.00
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 2016 2 0.00 1,191,644.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 1 0.00 248,622.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 2 0.00 248,622.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 3 27,441.00 249,445.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 4 0.00 249,445.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 5 41,147.00 249,445.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 6 0.00 249,445.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 7 0.00 249,445.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 8 30,337.00 249,445.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 9 0.00 252,410.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 10 10,810.00 252,410.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 11 0.00 252,410.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2015 12 0.00 252,410.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2016 1 0.00 252,410.00
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века 2016 2 0.00 252,410.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 1 0.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 2 0.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 3 71,113.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 4 0.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 5 106,636.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 6 0.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 7 0.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 8 78,974.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 9 0.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 10 27,660.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 11 0.00 342,416.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2015 12 0.00 343,363.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2016 1 0.00 343,363.00
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa 2016 2 0.00 343,363.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 1 0.00 262,431.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 2 0.00 262,431.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 3 79,548.00 262,431.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 4 0.00 234,519.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 5 119,282.00 234,519.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 6 0.00 234,519.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 7 0.00 234,519.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 8 88,368.00 234,519.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 9 0.00 234,519.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 10 30,914.00 176,434.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 11 0.00 176,434.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2015 12 0.00 176,434.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2016 1 0.00 176,434.00
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса 2016 2 0.00 176,434.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 1 0.00 1,103,668.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 2 0.00 1,116,042.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 3 154,391.00 1,273,077.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 4 0.00 1,314,650.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 5 231,510.00 1,314,650.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 6 0.00 1,314,650.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 7 0.00 1,320,280.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 8 171,717.00 1,320,280.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 9 0.00 1,320,280.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 10 59,790.00 1,320,280.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 11 0.00 1,167,729.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2015 12 0.00 1,176,052.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2016 1 0.00 1,087,216.00
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 2016 2 0.00 1,087,216.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 1 0.00 441,218.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 2 0.00 441,218.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 3 88,387.00 431,170.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 4 0.00 431,170.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 5 132,536.00 425,919.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 6 0.00 400,798.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 7 0.00 400,798.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 8 98,211.00 400,798.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 9 0.00 400,798.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 10 34,324.00 400,798.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 11 0.00 381,957.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2015 12 0.00 384,142.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2016 1 0.00 384,142.00
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 2016 2 0.00 384,142.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 1 0.00 242,245.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 2 0.00 242,245.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 3 17,807.00 269,836.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 4 0.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 5 26,702.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 6 0.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 7 0.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 8 19,609.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 9 0.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 10 7,093.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 11 0.00 294,957.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2015 12 0.00 298,745.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2016 1 0.00 298,745.00
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета 2016 2 0.00 298,745.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 1 0.00 267,160.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 2 0.00 267,160.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 3 53,131.00 267,160.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 4 0.00 267,160.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 5 79,670.00 267,160.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 6 0.00 267,160.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 7 0.00 267,160.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 8 58,947.00 292,281.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 9 0.00 292,281.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 10 20,722.00 292,281.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 11 0.00 286,001.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2015 12 0.00 286,925.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2016 1 0.00 298,820.00
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 2016 2 0.00 298,820.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 1 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 2 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 3 35,650.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 4 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 5 53,457.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 6 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 7 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 8 39,480.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 9 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 10 13,977.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 11 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2015 12 0.00 208,058.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2016 1 0.00 213,599.00
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности 2016 2 0.00 213,599.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 1 0.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 2 0.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 3 262,822.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 4 0.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 5 394,103.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 6 0.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 7 0.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 8 292,477.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 9 0.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 10 101,625.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 11 0.00 639,637.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2015 12 0.00 644,328.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2016 1 0.00 606,523.00
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja 2016 2 0.00 559,144.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 2 0.00 66,013.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 3 82,741.00 66,013.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 4 0.00 66,013.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 5 124,070.00 1,757,868.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 6 0.00 404,384.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 7 0.00 404,384.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 8 91,923.00 404,384.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 9 0.00 404,384.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 10 32,146.00 350,855.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 11 0.00 381,001.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2015 12 0.00 385,618.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2016 1 0.00 404,086.00
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре 2016 2 0.00 390,235.00
36051 Техн