Research projects

Research projects

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНАЗИВПРОГРАМОБЛАСТИМЕ РУКОВОДИОЦАПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦАИД НИОНАЗИВ НИОБРОЈ ИСТРАЖИВАЧАБРОЈ ИСТРАЖИВАЧ МЕСЕЦИ
31001 Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара TR 71 Зоран Илић 200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет 9 63
31002 Унапређење производње биоетанола из производа прераде шећерне репе TR 71 Стеван Попов 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 22 175
31003 Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране TR 71 Мирјана Стојановић 200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина 17 114
31005 Савремени биотехнолошки приступ решавања проблема суше у пољопривреди Србије TR 71 Радмила Стикић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 30 130
31006 Испитивање могућности коришћења контаминираних вода за гајење алтернативних, здравствено безбедних жита TR 71 Бранка Жарковић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 14 56
31007 Вредновање квалитета и оптимизација прераде пшенице у светлу климатских промена TR 71 Александра Торбица 200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије 11 66
31008 Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена TR 71 Ненад Милић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 8 46
31009 Савремени концепти газдовања популацијама дивљачи у циљу веће економске валоризације TR 71 Зоран Поповић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 7 43
31011 Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње TR 71 Мирослав Ћирковић 200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад 40 249
31013 Фармаколошки активне супстанце и производи на бази лековитог/ароматичног биља за примену у фармацији TR 71 Зоран Зековић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 13 78
31014 Развој нових функционалних кондиторских производа на бази уљарица TR 71 Биљана Пајин 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 17 128
31015 Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе TR 71 Невена Нагл 200032 Институт за ратарство и повртарство 11 73
31016 Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима TR 71 Бранко Ћупина 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 22 92
31017 Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије TR 71 Љиљана Мојовић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 12 106
31018 Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља TR 71 Вељко Гавриловић 200010 Институт за заштиту биља и животну средину 27 182
31019 Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака TR 71 Ангелина Суботић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 15 112
31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима TR 71 Љиљана Гојковић-Букарица 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 24 119
31022 Интердисциплинарни приступ стварању нових сорти соје и унапређењу технологије гајења и дораде семена TR 71 Јегор Миладиновић 200032 Институт за ратарство и повртарство 19 159
31023 Редукција токсигених гљива рода Fusarium и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита TR 71 Славица Станковић 200040 Институт за кукуруз Земун Поље 15 74
31024 Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена TR 71 Ђура Карагић 200032 Институт за ратарство и повртарство 22 140
31025 Развој нових сорти и побољшање технологија производње уљаних биљних врста за различите намене TR 71 Ана Марјановић Јеромела 200032 Институт за ратарство и повртарство 46 358
31027 Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера TR 71 Маја Манојловић 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 30 175
31028 Генетички ресурси кукуруза као извор побољшаног квалитета зрна и толерантности према суши TR 71 Јелена Ванчетовић 200040 Институт за кукуруз Земун Поље 24 116
31029 Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима TR 71 Анамарија Мандић 200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије 31 157
31030 Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и у заштићеном простору TR 71 Јелица Гвоздановић-Варга 200032 Институт за ратарство и повртарство 18 147
31032 Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета TR 71 Наталија Џинић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 20 145
31033 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу TR 71 Златица Павловски 200022 Институт за сточарство 25 179
31034 Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача TR 71 Сава Бунчић 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 53 312
31035 Примена биотехнолошких метода у одрживом искоришћењу нус-производа агроиндустрије TR 71 Сузана Димитријевић-Бранковић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 11 80
31036 Развој нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа TR 71 Жарко Илин 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 11 54
31037 Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта TR 71 Милена Симић 200040 Институт за кукуруз Земун Поље 19 93
31038 Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде TR 71 Владислав Огњанов 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 28 152
31041 Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије TR 71 Драгица Вилотић 200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет 27 154
31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране TR 71 Дејан Марчић 200214 Институт за пестициде и заштиту животне средине 27 267
31044 Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биoактивних једињења TR 71 Соња Ђилас 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 15 82
31046 Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине TR 71 Лазар Савин 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 30 115
31049 Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама TR 71 Ивана Момчиловић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 12 37
31050 Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава TR 71 Драган Гвоздић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 7 27
31051 Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа TR 71 Зоран Милеуснић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 24 154
31053 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране TR 71 Милан М.Петровић 200022 Институт за сточарство 25 255
31054 Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије TR 71 Миодраг Јелић 200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет 12 76
31055 Осмотска дехидратација хране - енергетски и еколошки аспекти одрживе производње TR 71 Љубинко Левић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 28 209
31057 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства TR 71 Јасмина Радовић 200217 Институт за крмно биље д.о.о. 22 236
31058 Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске производње комбинованом технологијом TR 71 Мирко Бабић 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 19 101
31059 Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода TR 71 Јасмина Здравковић 200216 Институт за повртарство 19 150
31060 Производњa нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека TR 71 Гордана Коцић 200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет 44 196
31062 Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора TR 71 Миленко Стеванчевић 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 16 108
31063 Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње TR 71 Драган Николић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 25 124
31064 Стварање и очување генетичког потенцијала континенталних врста воћака TR 71 Слађана Марић 200215 Институт за воћарство 16 150
31066 Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе TR 71 Никола Христов 200032 Институт за ратарство и повртарство 26 233
31068 Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним оплемењивањем TR 71 Снежана Младеновић Дринић 200040 Институт за кукуруз Земун Поље 34 192
31069 Коришћење биљних извора протеина, дијеталних влакана и антиоксиданаса у производњи хране TR 71 Слађана Жилић 200040 Институт за кукуруз Земун Поље 16 82
31070 Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости TR 71 Љубинко Ракоњац 200027 Институт за шумарство 30 289
31071 Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња TR 71 Дубравка Миланов 200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад 33 175
31072 Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта у Војводини TR 71 Петар Секулић 200032 Институт за ратарство и повртарство 20 128
31073 Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса TR 71 Александра Настасић 200032 Институт за ратарство и повртарство 24 182
31075 Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције TR 71 Зоран Марковић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 18 98
31078 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агроенергетских усева TR 71 Гордана Дражић 200244 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију - Футура 10 73
31079 Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecA гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења TR 71 Ружица Ашанин 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 13 55
31080 Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема TR 71 Вера Раичевић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 22 145
31081 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња TR 71 Милица Петровић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 15 125
31083 Смањивање садржаја натријума у производима од меса - технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти TR 71 Слободан Лилић 200050 Институт за хигијену и технологију меса 18 104
31084 Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса - анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине TR 71 Тамаш Петровић 200031 Научни институт за ветеринарство Нови Сад 46 235
31085 Организовање одрживе производње органског узгоја јагњади као подршка руралног развоја TR 71 Мила Савић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 11 66
31086 Oптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека TR 71 Владан Богдановић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 18 106
31087 Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакрола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа TR 71 Саша Траиловић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 8 48
31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунских метода у дијагностици бактеријских зооноза TR 71 Соња Радојичић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 13 65
31089 Mорфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења TR 71 Зоран Максимовић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 7 38
31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима TR 71 Десимир Кнежевић 200189 Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет 27 104
31093 Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама TR 71 Бранислав Симоновић 200051 Институт за општу и физичку хемију 23 181
31095 Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима TR 71 Анка Поповић - Врањеш 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 12 84
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи TR 72 Предраг Петковић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 20 100
32005 Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT TR 72 Бранко Колунџија 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 13 84
32007 Мултисервисна оптичка транспортна платформа OTN10/40/100 Gbps са DWDM/ROADM и Carrier Ethernet функционалностима TR 72 Драган Митић 200056 ИРИТЕЛ 14 127
32008 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине TR 72 Дана Васиљевић-Радовић 200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију 24 272
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње TR 72 Миле Стојчев 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 13 62
32010 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима TR 72 Сања Вранеш 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 13 114
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ TR 72 Иван Милентијевић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 11 56
32013 Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета TR 72 Душан Старчевић 200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука 16 108
32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима TR 72 Никола Теслић 200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 23 156
32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње TR 72 Љиљана Живанов 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 32 232
32018 Интелигентни надзорно управљачки систем за рано откривање и елиминацију нежељених стања и промена на уређајима, опреми и процесима процесне индустрије TR 72 Зоран Јеличић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 12 66
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже TR 72 Зоран Митровић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 19 131
32022 Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta TR 72 Александра Смиљанић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 13 84
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система TR 72 Мирослав Лутовац 200248 Универзитет Сингидунум 15 86
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре TR 72 Бранка Јокановић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 18 111
32025 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације TR 72 Мирјана Стојановић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 15 92
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора TR 72 Зоран Пријић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 10 55
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима TR 72 Предраг Иваниш 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 17 86
32029 Развој метoдологије и софтвера за процену квалитета видео сигнала у мултимедијалним системима TR 72 Јелена Ковачевић 200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 19 120
32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система TR 72 Бранислав Тодоровић 200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 23 126
32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима TR 72 Мирослав Поповић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 29 174
32032 E-Логопед TR 72 Зоран Шарић 200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. 20 114
32034 Развој програмске подршке за сажимање података zаснован на методама рачунарске интелигенције TR 72 Драган Кукољ 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 26 210
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике TR 72 Владо Делић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 34 190
32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема TR 72 Мирослав Живковић 200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука 23 162
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама TR 72 Владимир Крстић 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 22 127
32038 Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа TR 72 Жељко Ђуровић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 18 104
32039 Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система TR 72 Милан Прокин 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 13 79
32040 Развој мултиваријабилних метода за аналитичку подршку биомедицинској дијагностици TR 72 Драгана Бајић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 19 98
32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући TR 72 Игор Дотлић 200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 20 123
32043 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге TR 72 Горан Димић 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 27 187
32044 Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса TR 72 Ивана Берковић 200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин 15 64
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине TR 72 Драган Денић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 8 28
32047 Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза TR 72 Мирослав Бојовић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 14 69
32048 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки TR 72 Ирини Рељин 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 15 90
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже TR 72 Предраг Петровић 200056 ИРИТЕЛ 37 279
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција TR 72 Братислав Миловановић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 26 148
32054 Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту информација TR 72 Милан Милосављевић 200248 Универзитет Сингидунум 10 66
32055 Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља TR 72 Никола Ђурић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 11 71
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом TR 72 Радивоје Поповић 200324 Истраживачко-развојни центар СЕНТРОНИС а.д. 11 48
33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС- Нафтагас-а TR 73 Душан Даниловић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 12 82
33002 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана TR 73 Нинел Чукалевски 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 9 100
33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу TR 73 Лазар Кричак 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 21 147
33007 Имплементација савременијих техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек TR 73 Владан Милошевић 200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина 24 156
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова TR 73 Славољуб Алексић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 13 58
33009 Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW TR 73 Томислав Павловић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 9 44
33013 Развој интелигентног надзорно управљачког система за повећање енергетске ефикасности зграда TR 73 Филип Кулић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 13 58
33015 Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће TR 73 Милорад Бојић 200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука 29 170
33016 Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона TR 73 Мирослав Бјекић 200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука 16 70
33017 Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима TR 73 Александар Николић 200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла 21 125
33018 Повећање енергетске и еколошке ефикасности процеса у ложишту за угљени прах и оптимизација излазне грејне површине енергетског парног котла применом сопствених софтверских алата TR 73 Срђан Белошевић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 11 92
33020 Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију TR 73 Жарко Јанда 200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла 21 197
33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity" око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор TR 73 Миленко Љубојев 200052 Институт за рударство и металургију 14 121
33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења TR 73 Слободан Вукосавић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 21 119
33023 Развој технологија флотацијске прераде руда бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата TR 73 Драган Милановић 200052 Институт за рударство и металургију 12 86
33024 Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора TR 73 Саша Милић 200038 Универзитет у Београду, Електротехнички институт Никола Тесла 52 369
33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње TR 73 Војин Чокорило 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 16 68
33026 Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања TR 73 Новак Недић 200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство 10 50
33027 Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе TR 73 Владан Карамарковић 200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство 11 50
33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије TR 73 Небојша Видановић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 15 104
33034 Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу TR 73 Драган Стојиљковић 200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет 10 40
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW TR 73 Драган Манчић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 18 88
33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра TR 73 Вукман Бакић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 14 49
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача TR 73 Драган Миливојевић 200052 Институт за рударство и металургију 8 37
33038 Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група TR 73 Ненад Вушовић 200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 23 105
33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду TR 73 Никола Лилић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 27 132
33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW) на територији јужне и југоисточне Србије TR 73 Драгица Миленковић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 17 70
33042 Унапређење индустријског постројења са флуидизованим слојем у оквиру развоја технологије за енергетски ефикасно и еколошки оправдано сагоревање различитих отпадних материја у флуидизационом ложишту TR 73 Стеван Немода 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 17 94
33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина TR 73 Игор Миљановић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 13 88
33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник TR 73 Предраг Лазић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 11 48
33046 Razvoj modela male hidroelektrane za izolovano napajanje ribnjaka, i mikromreže sa različitim obnovljivim izvorima energije TR 73 Мирољуб Јевтић 200155 Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука 12 64
33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације TR 73 Драган Лазић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 16 130
33048 Истраживање коришћења соларне енергије применом вакуумских колектора са топлотним цевима и изградња демонстрационог постројења TR 73 Mилан Гојак 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 12 46
33049 Развој и изградња демонстрационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије са гасификацијом биомасе TR 73 Мирослав Станојевић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 25 131
33050 Побољшање квалитета и технологије сагоревања домаћих лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења емисије штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије TR 73 Милан Стакић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 13 54
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима TR 73 Бранислав Стојановић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 12 70
33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству TR 73 Дејан Миленић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 12 88
33058 Енергетски системи у јавним зградама TR 73 Јован Петровић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 17 92
34001 Развој стакала са контролисаним отпуштањем јона за примену у пољопривреди и медицини TR 74 Владимир Живановић 200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина 7 45
34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене TR 74 Звонко Гулишија 200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина 14 102
34003 Oсвајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем TR 74 Светлана Несторовић 200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 7 40
34004 Развој еколошких и енергетски ефикаснијих технологија за производњу обојених и племенитих метала комбинацијом биолужења, солвентне екстракције и електролитичке рафинације TR 74 Ружица Лековски 200052 Институт за рударство и металургију 11 68
34005 Развој напредних материјала и технологија за мултифункционалну примену заснованих на еколошком знању TR 74 Ана Костов 200052 Институт за рударство и металургију 9 69
34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина TR 74 Милан Петров 200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина 11 58
34007 Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика TR 74 Светлана Ибрић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 23 134
34008 Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода TR 74 Александар Бојић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 14 103
34009 Развој технолошких процеса за третман отпадних вода енергетских постројења применом чистије производње TR 74 Мића Јовановић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 9 62
34011 Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствимa TR 74 Радослав Алексић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 21 180
34012 Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације TR 74 Љубиша Николић 200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет 23 169
34013 Oсвајање технолошких поступака добијања еколошких материјала на бази неметаличних минералних сировина TR 74 Живко Секулић 200023 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина 19 109
34014 Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних (emerging) полутаната отпадних токова графичке индустрије TR 74 Jелена Киурски 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 14 72
34015 Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала TR 74 Оливера Ерић 200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. 9 49
34016 Развој технолoгије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода намењених за електролучно заваривање челика TR 74 Никола Бајић 200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. 8 48
34018 Развој технологије производње и заваривања Al-Mg легура високе чврстоће за примену у конструкцијама друмских и железничких транспортних средстава TR 74 Ендре Ромхањи 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 11 76
34019 Иновирање форензичких метода и њихова примена TR 74 Стево Јаћимовски 200115 Криминалистичко-полицијска академија 15 66
34020 Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала TR 74 Миодраг Стаменковић 200133 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет 12 80
34021 Добијање екстраката лековитог биља и прополиса у различитим врстама растварача са специфичним антибактеријским дејством TR 74 Зоран Тамбур 200262 Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у Новом Саду 10 77
34023 Развој технолошких процеса прераде нестандардних концентрата бакра у циљу оптимизације емисије загађујућих материја TR 74 Нада Штрбац 200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 21 149
34024 Развој технологија за рециклажу племенитих, ретких и пратећих метала из чврстог отпада Србије до висококвалитетних производа TR 74 Властимир Трујић 200052 Институт за рударство и металургију 15 63
34025 Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције TR 74 Милан Чекеревац 200227 IHIS Techno-Experts d.o.o. 9 65
34026 Геополимери - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале TR 74 Мирослав Комљеновић 200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања 7 63
34028 Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б TR 74 Борис Катавић 200055 Институт ГОША 20 140
34029 Развој технологије производње Pd катализатора-хватача за смањење губитака платине у високо температурним процесима катализе TR 74 Бисерка Трумић 200052 Институт за рударство и металургију 8 50
34031 Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију TR 74 Снежана Савић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 27 108
34033 Иновативна синергија нус-продуката, минимизације отпада и чистије производње у металургији TR 74 Жељко Камберовић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 21 184
34034 Примена наноматеријала у унапређењу средстава респираторне и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом TR 74 Душан Рајић 200287 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. 9 78
35001 Аутоматизовани системи за идентификацију и праћење објеката у индустријским и неиндустријским системима TR 75 Стеван Станковски 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 12 71
35002 Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала TR 75 Миодраг Арсић 200012 Институт за испитивање материјала 11 75
35003 Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика TR 75 Вељко Поткоњак 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 18 145
35004 Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима TR 75 Бојан Бабић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 10 60
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности TR 75 Војислав Милтеновић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 43 218
35006 Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна TR 75 Срђан Бошњак 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 36 266
35007 Интелигентни роботски системи за екстремно диверзификовану производњу TR 75 Петар Петровић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 11 54
35009 Развој нове генерације сигурних, ефикасних, еколошких (се-еко) бродова TR 75 Милан Хофман 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 8 64
35011 Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре TR 75 Љубица Миловић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 22 120
35013 Развој и пројектовање хардвераи софтвера за комуникацију између персоналног рачунара и електронске управљачке јединице на возилима TR 75 Jaсмина Лозановић Шајић 200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. 5 36
35015 Примена метода вештачке интелигенције у истраживањима и развоју производних процеса TR 75 Павел Ковач 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 12 90
35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи TR 75 Драгиша Никодијевић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 16 64
35017 Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже TR 75 Звонко Сајферт 200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин 13 77
35020 Истраживање и развој метода моделирања и поступака израде денталних надокнада применом савремених технологија и рачунаром подржаних система TR 75 Јанко Ходолич 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 37 185
35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита TR 75 Мирослав Бабић 200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука 20 143
35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система TR 75 Љубодраг Тановић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 14 104
35023 Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота TR 75 Владимир Квргић 200066 Институт ЛОЛА 24 268
35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика TR 75 Радица Прокић Цветковић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 18 134
35025 Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици TR 75 Милан Зељковић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 15 130
35026 Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера TR 75 Љубомир Лазић 200308 Универзитет Метрополитан 14 38
35027 Развој софтверског модела за унапређење знања и производње у графичкој индустрији TR 75 Драгољуб Новаковић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 17 120
35029 Развој методологија за повећање радне способности, поузданости и енергетске ефикасности машинских система у енергетици TR 75 Радивоје Митровић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 14 87
35030 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике TR 75 Градимир Ивановић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 28 199
35031 Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа TR 75 Предраг Поповић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 16 144
35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила TR 75 Милан Павловић 200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин 14 74
35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала TR 75 Мирослав Радовановић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 15 70
35035 Истраживање и развој савремених приступа пројектовања композитних лопатица ротора високих перформанси TR 75 Слободан Ступар 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 17 146
35036 Примена информационих технологија у лукама Србије - од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем TR 75 Милосав Георгијевић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 11 58
35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената TR 75 Радомир Славковић 200132 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука 11 50
35038 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације TR 75 Миломир Гашић 200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство 11 80
35039 Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкурентности у ЕУ и другим захтевним тржиштима TR 75 Велимир Петровић 200064 ИМР Институт д.о.о. 7 52
35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура TR 75 Taшко Манески 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 30 194
35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење TR 75 Jованка Лукић 200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука 20 120
35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности и еколошких карактеристика TR 75 Мирољуб Томић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 24 180
35043 Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа TR 75 Драган Марковић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 16 114
35044 Космички транспортни системи ниске цене TR 75 Марко Милош 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 9 56
35045 Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила TR 75 Владимир Поповић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 21 98
35046 Примена савремених мерних и прорачунских техника за изучавање струјних параметара вентилационих система на моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта TR 75 Милан Лечић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 21 142
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система TR 75 Миомир Јовановић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 13 81
35050 Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила TR 75 Здравко Тешић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 23 79
36001 Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији TR 76 Слободан Гвозденовић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 8 42
36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције TR 76 Душан Теодоровић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 21 102
36005 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима TR 76 Гордана Радивојевић 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 20 171
36006 Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима TR 76 Милорад Видовић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 19 113
36007 Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система Србије TR 76 Тодор Бачкалић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 13 58
36008 Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија TR 76 Миодраг Несторовић 200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 11 76
36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена TR 76 Биљана Аболмасов 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 23 145
36010 Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова TR 76 Владимир Папић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 11 64
36012 Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније TR 76 Милош Ивић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 19 146
36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санацијa депонија комуналног отпада TR 76 Ненад Шушић 200012 Институт за испитивање материјала 14 90
36016 Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности TR 76 Славко Здравковић 200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет 11 42
36017 Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у србији TR 76 Властимир Радоњанин 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 40 278
36018 Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара TR 76 Миомир Костић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 9 70
36020 Унапређењe геодетскe инфраструктурe Србије за потребе савременог Државног премера TR 76 Иван Алексић 200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 8 64
36021 Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима TR 76 Јадранка Јовић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 8 52
36022 Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије TR 76 Небојша Бојовић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 22 134
36024 Модели интеграције транспортног система TR 76 Владимир Шкиљаица 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 21 124
36025 Одрживи управљачки наплатни систем у друмском саобраћају применом нових ICT TR 76 Владан Батановић 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 23 189
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања TR 76 Миомир Мијић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 10 52
36027 Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела TR 76 Oља Чокорило 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 32 150
36028 Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања TR 76 Верка Проловић 200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет 13 71
36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибутивним управљањем TR 76 Драган Самарџија 200298 Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима д.о.о. 11 67
36030 Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања и дистрибуције при обликовању дистрибуционог центра за логистичку подршку великосеријској производњи TR 76 Ђурђица Цекић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 16 101
36033 Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије TR 76 Војин Тошић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 18 109
36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања TR 76 Владимир Мако 200090 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 28 162
36035 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји TR 76 Мила Пуцар 200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије 48 311
36036 Одрживи просторни развој Подунавља у Србији TR 76 Саша Милијић 200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије 34 157
36037 Изградња студентских домова у Србији почетком 21. века TR 76 Никола Цекић 200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет 10 60
36038 Рaзвoj мeтoдe изрaдe прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрeжa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaнтним стaндaрдимa TR 76 Игор Светел 200213 Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. 8 55
36040 Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса TR 76 Момчило Кујачић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 11 52
36042 Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије TR 76 Нађа Куртовић-Фолић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 36 278
36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији TR 76 Ђорђе Лађиновић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 27 88
36045 Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета TR 76 Даница Станковић 200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет 14 80
36046 Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова TR 76 Мира Петронијевић 200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 16 66
36047 Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности TR 76 Драгутин Костић 200128 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 9 66
36048 Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa aspekta upotrebljivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja TR 76 Зоран Мишковић 200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 27 158
36050 Истраживање и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре TR 76 Зијах Бурзић 200325 Војнотехнички институт 11 97
36051 Техничко-технолошко стање и потенцијали објеката Домова културе у Републици Србији TR 76 Радивоје Динуловић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 15 95
37001 Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину TR 77 Миле Бугарин 200052 Институт за рударство и металургију 28 260
37002 Нови биоеколошки материјали за заштиту земљишта и вода TR 77 Вјачеслава Матић 200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет 9 36
37003 Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша TR 77 Славиша Трајковић 200095 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет 11 54
37004 Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода TR 77 Срђан Рончевић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 18 94
37005 Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије TR 77 Стеван Прохаска 200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни 50 284
37006 Проучавање утицаја квалитета земљишта и вода за наводњавање на ефикаснију производњу пољопривредних култура и очување животне средине TR 77 Србољуб Максимовић 200011 Институт за земљиште 22 192
37008 Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији TR 77 Милан Медаревић 200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет 30 180
37009 Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација TR 77 Зорана Науновић 200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 49 274
37010 Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре TR 77 Душан Продановић 200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 30 126
37013 Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији TR 77 Дејан Дивац 200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни 22 165
37014 Методологија оцене, пројектовања и одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена аеробности TR 77 Милан Димкић 200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни 32 250
37015 Еколошка и вирусолошка истраживања присуства emerging зооноза у резерватима природе Републике Србије TR 77 Мирослав Валчић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 10 58
37016 Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема TR 77 Александар Ћорац 200112 Универзитет у Приштини, Медицински факултет 15 82
37017 Моделирање стања и структуре падинских процеса применом ГНСС и технологија скенирања ласером и георадаром TR 77 Миро Говедарица 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 19 82
37018 Развој система подршке одлучивању за потребе интегралног управљања водним ресурсима на сливу TR 77 Срђан Колаковић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 11 51
37019 Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије TR 77 Јован Цветић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 11 50
37020 Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина TR 77 Златан Шошкић 200108 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство 17 134
37021 Испитивање и верификација метода за мултидисциплинарне форензичке анализе у функцији непролиферације оружја за масовно уништење TR 77 Татјана Максин 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 14 109
41002 Каротидна болест у Србији - патолошка динамика, превенција, дијагностика и иновативни терапијски поступци III 81 Ђорђе Радак 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 36 144
41004 Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти III 81 Соња Павловић 200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 69 445
41005 Биомаркери у неуродегенеративним и малигним процесима III 81 Павле Анђус 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 29 178
41006 Развој нових метода и техника за рану дијагностику канцера грлића материце, дебелог црева, усне дупље и меланома на бази дигиталне слике и ексцитационо-емисионих спектара у видљивом и инфрацрвеном домену III 81 Лидија Матија 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 34 158
41007 Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси III 81 Ненад Филиповић 200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука 101 492
41008 Интеракција етиопатогенетских механизама пародонтопатије и паериимплантитиса са системским болестима данашњице III 81 Војислав Лековић 200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет 37 256
41009 Улога стероидних хормона у неуроендокриној адаптацији на стрес и патофизиологији метаболичког синдрома - молекуларни механизми и клиничке импликације III 81 Гордана Матић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 27 233
41010 Преклиничка испитивања биоактивних супстанци III 81 Снежана Марковић 200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет 65 334
41011 Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама III 81 Невена Пуач 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 43 161
41012 Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини III 81 Момир Миков 200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет 39 260
41013 Funkcionalna genomika hipotalamusa i medule u hipertenziji indukovanoj hroničnim stresom III 81 Нина Јапунџић - Жигон 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 29 130
41014 Ћелијска и молекулска основа неуроинфламације: потенцијала циљна места за транслациону медицину и терапију III 81 Сања Пековић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 31 158
41017 Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси III 81 Мирослав Трајановић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 45 236
41018 Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије III 81 Душица Павловић 200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет 96 427
41019 Контрола инфекција апикомплексним патогенима: од нових места деловања лека до предикције III 81 Олгица Ђурковић-Ђаковић 200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања 21 105
41020 морфолошке промене на мозгу код особа са транссексуализмом, другим поремећајима полног идентитета и развојним психијатријским поремећајима III 81 Бранислав Филиповић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 20 105
41022 Akутни коронарни синдром: истраживање вулнерабилности (плака, крви и миокарда), оптимално лечење и одређивање прогностичких фактора III 81 Миодраг Остојић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 107 190
41023 Канцер и трудноћа III 81 Весна Кесић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 22 62
41025 Модулација сигналних путева који контролишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја III 81 Владимир Трајковић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 35 221
41026 Фармакодинамска и фармакогеномска испитивања новијих лекова у лечењу солидних тумора III 81 Синиша Радуловић 200043 Институт за онкологију и радиологију Србије 27 201
41027 Ћелијске и молекулске основе малигних и кардиоваскуларних обољења-клиничке импликације III 81 Снежана Пејић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 28 119
41028 Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији - ИНГЕМА_С III 81 Драган Алавантић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 42 172
41029 Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja III 81 Мирослав Аџић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 22 105
41030 Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасићених масних киселина и фолата: Унапређење исхране у Србији III 81 Марија Глибетић 200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања 58 275
41031 Идентификација молекуларних маркера за предикцију прогресије тумора, одговора на терапију и исхода болести III 81 Никола Танић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 26 212
41033 Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta života III 81 Зоран Кривокапић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 21 66
42004 Паметне електродистрибутивне мреже засноване на Дистрибутивном менаџмент систему и дистрибуираној производњи III 82 Драган Поповић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 68 597
42006 Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије III 82 Велимир Стефановић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 34 160
42007 Систем за оптимизацију рада термоблокова снаге веће од 300MW III 82 Драган Радојевић 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 35 294
42008 Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje III 82 Жарко Стевановић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 44 238
42009 Интелигентне енергетске мреже III 82 Никола Рајаковић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 53 376
42010 Смањење аерозагађења из термоелектрана у ЈП Електропривреда Србије III 82 Предраг Стефановић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 29 152
42011 Развој и унапређење технологија за енергетски ефикасно коришћење више форми пољопривредне и шумске биомасе на еколошки прихватљив начин, уз могућност когенерације III 82 Бранислав Репић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 25 150
42012 Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и унапређење националних регулативних капацитета за њихову сертификацију III 82 Драгослав Шумарац 200092 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 25 112
42013 Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енерганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градању нових когенерационих постројења III 82 Милун Бабић 200107 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука 21 153
43001 Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена III 83 Жељко Томановић 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 42 288
43002 Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима III 83 Мирослав Весковић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 135 651
43004 Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа III 83 Мирослав Врвић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 48 384
43005 Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета III 83 Божо Далмација 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 32 148
43007 Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање III 83 Ратко Кадовић 200169 Универзитет у Београду, Шумарски факултет 318 1972
43008 Развој метода, сензора, и система за праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта III 83 Милош Живанов 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 37 232
43009 Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења III 83 Антоније Оњиа 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 81 645
43010 Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта III 83 Соња Вељовић-Јовановић 200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања 35 183
43011 Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и УВ зрачења у области медицине и заштите животне средине III 83 Горан Ристић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 29 92
43012 Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуларних механизама и биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту III 83 Душан Соколовић 200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет 55 182
43014 Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загађујућим супстанцама у животној средини применом неуронских мрежа III 83 Ненад Живковић 200148 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду 28 138
44002 Астроинформатика: примена IT у aстрономији и сродним дисциплинама III 84 Дарко Јевремовић 200002 Астрономска опсерваторија 25 112
44003 Интегрисани систем за детекцију и естимацију развоја пожара праћењем критичних параметара у реалном времену III 84 Владимир Црнојевић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 38 192
44004 Развој и интеграција технологија пројековања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM) III 84 Горан Ђорђевић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 43 214
44006 Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању III 84 Зоран Огњановић 200029 Математички институт САНУ 190 1188
44007 Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i oпservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima III 84 Ćemal Doličanin 200252 Државни универзитет у Новом Пазару 32 180
44008 Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце III 84 Бранислав Боровац 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 41 237
44009 Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама III 84 Миодраг Темеринац 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 107 706
44010 Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима III 84 Иван Луковић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 50 235
45001 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима III 85 Душан Јовановић 200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију 47 458
45003 Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени III 85 Небојша Ромчевић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 58 381
45004 Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи III 85 Драгољуб Ускоковић 200175 Институт техничких наука САНУ 16 140
45005 Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали III 85 Златко Ракочевић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 72 577
45006 Физика и хемија са јонским сноповима III 85 Срђан Петровић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 39 330
45007 0-3Д наноструктурe за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање III 85 Горан Бранковић 200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања 37 291
45008 Развој и примена мултифункционалних материјала на бази домаћих сировина модернизацијом традиционалних технологија III 85 Јоњауа Раногајец 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 26 172
45009 Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте контантних сочива и рану детекцију дијабетеса III 85 Ђуро Коруга 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 23 122
45010 Фотоника микро и нано структурних материјала III 85 Љупчо Хаџиевски 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 37 251
45012 Синтеза, процесирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у области енергије, механичког инжeњерства, заштите животне стредине и биомедицине III 85 Бранко Матовић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 84 584
45014 Литијум-јон батерије и горивне ћелије-истраживање и развој III 85 Славко Ментус 200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију 31 151
45015 Магнетни и радионуклидима обележени наноструктурни материјали за примене у медицини III 85 Војислав Спасојевић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 36 258
45016 Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици III 85 Бранислав Јеленковић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 58 278
45017 Функционални физиолошки активни биљни материјали са додатом вредношћу за примену у фармацеутској и прехрамбеној индустрији III 85 Ирена Жижовић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 22 127
45018 Наноструктурни мултифункционални материјали и нанокомпозити III 85 Зоран Поповић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 32 134
45019 Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава III 85 Ђорђе Јанаћковић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 58 428
45020 Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије III 85 Јован Недељковић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 52 278
45021 Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама III 85 Владимир Срдић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 28 160
45022 Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора III 85 Јарослава Будински-Симендић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 26 153
46001 Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за европско и светско тржиште - Створимо богатство из богатства Србије III 86 Јасна Мастиловић 200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије 102 491
46002 Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних анималних генетичких ресурса, очувању добробити, здравља и репродукције гајених животиња и производњи безбедне хране III 86 Зоран Станимировић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 46 281
46005 Нови производи цереалија и псеудоцереалија из органске производње III 86 Марија Бодрожа 200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије 31 163
46006 Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона III 86 Драго Цвијановић 200009 Институт за економику пољопривреде 63 474
46007 Нови аутохтони изолати бактерија Lysobacter и Pseudomonas као важан извор метаболита корисних за биотехнологију, стимулацију раста биљака и контролу болести биља: од изолата до препарата III 86 Драгана Јошић 200011 Институт за земљиште 19 61
46008 Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране III 86 Алекса Обрадовић 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 56 383
46009 Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту III 86 Лазар Турубатовић 200058 Институт за водопривредуЈарослав Черни 148 890
46010 Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности III 86 Бранко Бугарски 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 123 729
46012 Истраживање савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране III 86 Јованка Левић 200222 Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије 42 282
46013 Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих врста воћака и винове лозе и нус-продуката у преради, са посебним освртом на аутохтоне сорте: хемијска карактеризација и биолошки профил III 86 Катарина Шавикин 200003 Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић 26 133
47001 Биоархеологија древне Европе: људи, животиње и биљке у праисторији Србије III 87 Софија Стефановић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 20 98
47003 Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији III 87 Владан Девеџић 200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука 113 515
47004 Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста III 87 Драгана Гњатовић 200229 Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 20 88
47005 Истраживање и развој платформе за научну подршку у одлучивању и управљању научним и технолошким развојем у Србији III 87 Ђуро Кутлача 200034 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин 26 163
47006 Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији III 87 Мирјана Рашевић 200004 Институт друштвених наука 19 158
47007 Географија Србије III 87 Милан Радовановић 200172 Географски институт Јован Цвијић 'САНУ' 46 394
47008 Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије III 87 Емилија Лазаревић 200018 Институт за педагошка истраживања 43 214
47009 Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ III 87 Срђан Реџепагић 200005 Институт економских наука 47 202
47010 Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup III 87 Александар Бошковић 200004 Институт друштвених наука 32 262
47011 Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције III 87 Владан Јолџић 200039 Институт за криминолошка и социолошка истраживања 45 328
47013 Мађарски језик у вишејезичној Војводини, моделу савремене европске регије III 87 Анамариа Бене 200321 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику 11 56
47014 Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији III 87 Јасна Петрић 200006 Институт за архитектуру и урбанизам Србије 28 123
47015 Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Р Србије III 87 Миливој Допсај 200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања 41 196
47016 Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала "Појмовник српске културе" III 87 Драгана Радојичић 200173 Етнографски институт САНУ 29 178
47017 Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) III 87 Желимир Кешетовић 200160 Универзитет у Београду, Факултет безбедности 23 104
47018 IRS - Виминацијум, римски град и легијски војни логор - истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације III 87 Миомир Кораћ 200001 Археолошки институт 32 281
47019 Традиција и трансформација: Историјско наслеђе и национални идентитет у Србији у 20. веку III 87 Момчило Митровић 200016 Институт за новију историју Србије 35 302
47020 Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене III 87 Милица Андевски 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 41 172
47021 Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији III 87 Гордана Духачек 200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 27 100
47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција III 87 Урош Шуваковић 200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет 46 260
47024 Друштвени односи Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права са аспекта европских интеграција III 87 Саша Марковић 200141 Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет 16 104
47025 Етногенеза Срба у средњем веку: Упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије III 87 Ирена Цвијановић 200028 Историјски институт 17 118
47026 Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе - случај Србије III 87 Миодраг Јовановић 200118 Универзитет у Београду, Правни факултет 22 100
47027 Срби и Србија у југословенском и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници III 87 Софија Божић 200016 Институт за новију историју Србије 29 208
47028 Унапређење конкурентности Србије у процесу приступања Европској унији III 87 Ана Трбовић 200310 Универзитет Сингидунум, Факултет за економију, финансије и администрацију 37 192
47029 Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку III 87 Момчило Милиновић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 25 122
47030 Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку III 87 Момчило Павловић 200021 Институт за савремену историју 37 124
171001 Истраживање интерметалика и полупроводника и могућа примена у обновљивим изворима енергије ON 21 Божидар Цекић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 14 78
171002 Нуклеарне методе истраживања ретких догађаја и космичког зрачења ON 21 Иштван Бикит 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 23 146
171004 ATLAS експеримент и физика честица на LHC енергијама ON 21 Драган Поповић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 17 141
171005 Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници ON 21 Радош Гајић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 21 122
171006 Нелинеарна динамика локализованих самоорганизованих структура у плазми, нано-композитним материјалима, течним и фотоничним кристалима и ултрахладним кондензатима ON 21 Душан Јовановић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 16 77
171007 Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системима ON 21 Предраг Осмокровић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 25 147
171008 Одређивање атомских параметара на основу облика спектралних линија ON 21 Стеван Ђениже 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 7 40
171009 Утицај елементарних ексцитација и конформација на физичка својства нових материјала базираних на јако корелисаним нискодимензионалним системима ON 21 Дарко Капор 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 9 51
171011 Фотонске компоненте и системи ON 21 Дејан Гвоздић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 19 84
171012 Физика и развој детектора у експериментима са акцелераторима високих енергија ON 21 Иванка Божовић-Јелисавчић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 10 72
171014 Спектроскопска дијагностика нискотемпературне плазме и ганих пражњења: облици спектралних линија и интеракција са површинама ON 21 Соња Јовићевић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 18 108
171015 Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система ON 21 Сунчица Елезовић-Хаџић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 20 131
171016 Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела ON 21 Драгољуб Белић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 12 89
171017 Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система ON 21 Антун Балаж 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 35 299
171018 Нуклеарна физика, методе и примена ON 21 Ивана Вуканац 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 11 74
171019 Физика високих енергија са детектором CMS ON 21 Петар Аџић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 12 62
171020 Физика судара и фотопроцеса у атомским, (био)молекулским и нанодимензионим системима ON 21 Братислав Маринковић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 27 172
171021 Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији ON 21 Драгослав Никезић 200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет 14 96
171022 Физика аморфних и наноструктурних материјала ON 21 Светлана Лукић-Петровић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 13 54
171023 Физички процеси у синтези нових наноструктурних материјала ON 21 Момир Милосављевић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 25 124
171025 Електрични пробој гасова, површински процеси и примене ON 21 Видосав Марковић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 14 72
171026 Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у MOS нанокомпонентама ON 21 Нинослав Стојадиновић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 10 46
171027 Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве ON 21 Зоран Радовић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 17 100
171028 Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла ON 21 Драгомир Давидовић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 25 97
171029 Проучавање утицаја третирања на диелектричне, оптичке, магнетне и особине површина кристалних и полимерних система ON 21 Јаблан Дојчиловић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 12 100
171031 Физичке импликације модификованог простор-времена ON 21 Маја Бурић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 18 156
171032 Физика наноструктурних оксидних материјала и јако корелисаних система ON 21 Зорана Дохчевић-Митровић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 15 96
171033 Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала ON 21 Радомир Жикић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 17 110
171034 Дијагностика и оптимизација извора плазме значајних за примене ON 21 Милорад Кураица 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 11 70
171035 Графитне и неорганске наноструктуре ниске димензионалности ON 21 Милан Дамњановић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 22 152
171036 Нелинеарна фотоника нехомогених средина и површина ON 21 Драгана Јовић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 8 19
171037 Фундаментални процеси и примене транспорта честица у неравнотежним плазмамa, траповима и наноструктурама ON 21 Зоран Петровић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 30 190
171038 Холографске методе генерисања специфичних таласних фронтова за ефикасну контролу квантних кохерентних ефеката у интеракцији атома и ласера ON 21 Дејан Пантелић 200024 Универзитет у Београду, Институт за физику 16 82
171039 Дизајнирање и моделовање специфичних особина наноструктурних узорака ON 21 Бранко Маркоски 200130 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин 19 76
172001 Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица ON 22 Драгана Ђорђевић 200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију 12 110
172002 Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена ON 22 Драгана Милић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 10 51
172003 Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба и графена за примену у електроници ON 22 Биљана Тодоровић Марковић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 11 96
172004 Феномени и процеси синтезе нових стакластих и наноструктурних стакло-керамичких материјала ON 22 Снежана Грујић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 9 48
172005 Утицај нано и микроструктурних конституената на синтезу и карактеристике савремених композитних материјала са металном основом ON 22 Душан Божић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 11 52
172006 Синтеза и биолошка испитивања нових миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса тиазофурина и природних нафтних киселина ON 22 Велимир Попсавин 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 13 91
172007 Развој и примена метода и материјала за мониторинг нових загађујућих и токсичних органских мaтерија и тешких метала ON 22 Мила Лаушевић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 24 188
172008 Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А ON 22 Богдан Шолаја 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 14 92
172009 Компјутерско дизајнирање, синтеза и биолошка евалуација нових хетероцикличних једињења као селективних инхибитора туморогенезе ON 22 Владимир Савић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 8 48
172011 Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима ON 22 Живадин Бугарчић 200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет 21 188
172012 Приступи одрживости и зелене хемије у развоју еколошки погодних аналитичких метода и складиштењу енергије ON 22 Слободан Гаџурић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 9 58
172013 Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла ON 22 Душан Мијин 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 25 202
172014 Дизајнирање, синтеза, карактеризација и прoцена практичне примене координационих и органометалних једињења ON 22 Каталин Месарош Сечењи 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 24 113
172015 Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима ON 22 Љиљана Колар-Анић 200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију 45 297
172016 Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала ON 22 Срећко Трифуновић 200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет 25 189
172017 Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима ON 22 Живослав Тешић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 18 144
172018 Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних супстанци ON 22 Вера Дондур 200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију 20 129
172019 Ефекти дејства ласерског зрачења и плазме на савремене материјале при њиховој синтези, модификацији и анализи ON 22 Милан Тртица 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 19 164
172020 Експериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога ON 22 Марија Баранац-Стојановић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 8 68
172021 Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата ON 22 Марија Сакач 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 20 140
172022 Развој ефикаснијих хемијско-инжењерских процеса заснован на истраживањима феномена преноса и принципима интензификације процеса ON 22 Жељко Грбавчић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 22 174
172023 Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним мoлекулима ON 22 Весна Васић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 13 126
172024 Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена ON 22 Тања Ћирковић Величковић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 20 88
172025 Хидродинамика и пренос масе у аирлифт реактору са мембраном ON 22 Светлана Поповић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 7 70
172026 Хемијско и структурно дизајнирање наноматеријала за примену у медицини и инжењерству ткива ON 22 Вукоман Јокановић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 21 167
172027 Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и биолошки активних једињења ON 22 Радомир Саичић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 11 99
172028 Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања вода ON 22 Ивана Иванчев-Тумбас 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 9 46
172029 Функционализација, карактеризација и примена целулозе и деривата целулозе ON 22 Мирјана Костић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 11 45
172030 Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизацијa инструменталних техника за праћење ефикасности ON 22 Драган Манојловић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 14 80
172031 Неки аспекти растварања метала и природних минерала ON 22 Mилан Aнтонијевић 200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 10 80
172032 Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци ON 22 Слађана Костић-Рајачић 200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију 13 65
172033 Синтеза, квантитативни однос између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци ON 22 Даница Агбаба 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 19 148
172034 Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала ON 22 Растко Вукићевић 200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет 14 76
172035 Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији ON 22 Александар Николић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 48 313
172036 Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима ON 22 Милош Ђуран 200122 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет 13 82
172037 Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима ON 22 Драгана Живковић 200131 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 20 89
172040 Структура и динамика молекулских система у основним и побуђеним електронским стањима ON 22 Миљенко Перић 200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију 10 55
172041 Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопроактивним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања ON 22 Соте Владимиров 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 24 68
172042 Развој метода праћења и уклањања биолошки активних супстанци у циљу унапређења квалитета животне средине ON 22 Биљана Абрамовић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 10 73
172043 Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена ON 22 Гордана Ћирић Марјановић 200146 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију 9 48
172044 Добијање, физичко-хемијска карактеризација, аналитика и биолошка активност фармаколошки активних супстанци ON 22 Aндрија Шмелцеровић 200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет 14 55
172045 Водонична енергија - развој нових материјала: електролитичко добијање водоника, водоничне горивне ћелије, изотопски ефекти ON 22 Милица Марчета Канински 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 13 122
172046 Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурираних функционалних материјала за примену у новим технологијама ON 22 Бранимир Гргур 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 10 92
172047 Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена ON 22 Гордана Стојановић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 30 188
172048 Производња, изоловање и карактеризација ензима и малих молекула и њихова примена у растворном и имобилизованом облику у биотехнологији хране, биогоривима и заштитити животне средине ON 22 Зоран Вујчић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 11 72
172049 Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура, функција и значај ON 22 Марија Гавровић-Јанкуловић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 29 206
172050 Развој и примена напредних хроматографских и спектрометријских метода за анализу ксенобиотика и путева њихове разградње у биотским и абиотским узорцима ON 22 Биљана Шкрбић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 15 78
172051 Развој нових и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (FIA) метода за праћење квалитета животне средине ON 22 Снежана Николић-Мандић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 9 45
172052 Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи ON 22 Мирјана Меденица 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 7 52
172053 Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности ON 22 Влатка Вајс 200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију 20 164
172054 Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи воде ON 22 Недељко Крстајић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 10 80
172055 Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама ON 22 Душан Сладић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 26 176
172056 Утицај величине, облика и структуре наночестица на њихова својства и својства нанокомпозита ON 22 Зоран Шапоњић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 33 169
172057 Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала ON 22 Владимир Павловић 200175 Институт техничких наука САНУ 35 242
172058 Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената ON 22 Неда Мимица-Дукић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 41 249
172059 Испитивање наноструктурних материјала као потенцијалних хетерогених катализатора за неке развојно одрживе процесе ON 22 Горан Бошковић 200134 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 10 59
172060 Нов приступ дизајнирању материјала за конверзију и складиштење енергије ON 22 Владимир Панић 200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију 17 140
172061 Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима ON 22 Нико Радуловић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 35 237
172062 Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпозита ON 22 Иванка Поповић 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 27 195
172063 Нови индустријски и еколошки аспекти примене хемијске термодинамике на унапређење хемијских процеса са вишефазним и вишекомпонентним системима ON 22 Мирјана Кијевчанин 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 18 112
172065 Нековалентне интеракције pi-системa и њихова улога у молекулском препознавању ON 22 Снежана Зарић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 16 82
173001 Примена EIIP/ISM биоинформатичке платформе у откривању нових терапеутских таргета и потенцијалних терапеутских молекула ON 23 Вељко Вељковић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 16 78
173002 Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми ON 23 Анте Вујић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 24 145
173003 Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома ON 23 Младен Вујошевић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 9 108
173004 Трофобласт и екстраембрионалне феталне ћелије: пластичност, фактори диференцијације и in vitro модулација функционалних својстава ON 23 Љиљана Вићовац -Панић 200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије 13 74
173005 Молeкуларни механизми одговора биљака на абиотички стрес-улога транскрипционих фактора и малих РНК и анализа генетичког диверзитета биљних култура од интереса за пољопривреду и биотехнологију ON 23 Весна Максимовић 200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 14 142
173006 Ензоотски трансмисиони циклуси патогених микроорганизама које преносе крпељи ON 23 Снежана Томановић 200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања 13 74
173007 Еволуција у лабораторији и адаптације у природи ON 23 Бранка Туцић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 11 100
173008 Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа-структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера ON 23 Драгица Радојковић 200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 24 183
173009 Одговор неуроендокриног система пацова на одабране биљне екстракте, фитоестрогене, стероидне и пептидне хормоне ON 23 Верица Милошевић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 11 132
173010 Структурна хетерогеност и ефекти комплексних угљених хидрата (гликани) као кључних детерминанти молекулског распознавања у биолошким системима ON 23 Мирослава Јанковић 200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије 7 75
173011 Процена екофизиолошког и генетичког диверзитета биљака у шумским екосистемима ON 23 Срђан Бојовић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 8 74
173012 Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација у зависности од променљивости средине ON 23 Марко Анђелковић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 18 130
173013 Молекуларни механизми физиолошке и фармаколошке контроле инфламације и канцера ON 23 Станислава Стошић-Грујичић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 12 93
173014 Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији ON 23 Душко Благојевић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 25 164
173015 Биотехнологија in vitro - гајене, лековите и угрожене биљне врсте ON 23 Бранка Винтерхалтер 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 31 233
173016 Анализа промена у структури генома као дијагностички и прогностички параметар хуманих болести ON 23 Станка Ромац 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 17 118
173017 Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом ON 23 Ксенија Радотић Хаџи-Манић 200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања 23 117
173018 Екофизиолошке адаптивне стратегије биљака у условима мултипног стреса ON 23 Павле Павловић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 12 120
173019 Изучавање гена и молекуларних механизама у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине изолованих сa подручја западног Балкана ON 23 Милан Којић 200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 26 164
173020 Сигнални молекули у дијабетесу: идентификација потенцијалних биолошких маркера укључених у модификацију и интеграцију сигналних путева у циљу предикције и интервенције у дијабетесу ON 23 Горан Познановић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 20 204
173021 Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација ON 23 Нада Ковачевић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 19 122
173022 Неуробиологија спавања у старењу и болести - електроенцефалографски маркери и моделирање у процени поремећаја ON 23 Јасна Шапоњић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 11 68
173023 Ефекат метаболичких и неметаболичких стресора на експресију и деловање неуроендокриних регулатора енергетске хомеостазе ON 23 Јелена Ђорђевић 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 13 62
173024 Физиолошка, хемијска и молекуларна анализа диверзитета одабраних ретких и угрожених биљних врста у циљу ex situ заштите и продукције биолошки активних једињења ON 23 Данијела Мишић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 28 193
173025 Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета ON 23 Предраг Симоновић 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 30 225
173026 Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу ON 23 Ђорђе Фира 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 16 84
173027 Утицај магнетних поља и других срединских стресора на физиолошке одговоре и понашање различитих врста ON 23 Бранка Петковић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 19 166
173028 Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима ON 23 Мирослав Николић 200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања 11 83
173029 Микроморфолошка, фитохемијска и молекуларна истраживања биљака - систематски, еколошки и применљиви аспекти ON 23 Петар Марин 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 20 156
173030 Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва - процена, одрживо коришћење и заштита ON 23 Дмитар Лакушић 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 32 210
173032 Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида ON 23 Јелена Вукојевић 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 26 184
173033 Хормонска регулација експресије и активности азот оксид синтазе и натријум-кaлијумове пумпе у експерименталним моделима инсулинске резистенције, дијабетеса и кардиоваскуларних поремећаја ON 23 Есма Исеновић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 26 97
173034 Аберације ћелијског циклуса и утицај оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигну трансформацију ћелије ON 23 Биљана Спремо-Потпаревић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 11 64
173035 Ћелијски и молекулски механизми опоравка пацова од експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса ON 23 Ђорђе Миљковић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 8 41
173037 Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија ON 23 Радмила Ковачевић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 14 106
173038 Онтогенетска карактеризација филогеније биоразноврсности ON 23 Божидар Ћурчић 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 19 138
173039 Имуномодулаторни ефекти ксенобиотика и биотичких фактора животне средине на популације мишоликих глодара ON 23 Милена Катарановски 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 11 63
173040 Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе ON 23 Жељко Вучинић 200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања 20 134
173041 Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса ON 23 Зорица Саичић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 18 140
173042 Структурне карактеристике везујућих протеина и рецептора за инсулину сличне факторе раста (ИГФ), њихове интеракције са другим физиолошким молекулима и промене код поремећаја метаболизма ON 23 Олгица Недић 200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије 8 63
173043 Диверзитет водоземаца и гмизаваца Балкана: еволуциони аспекти и конзервација ON 23 Милош Калезић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 13 108
173044 Молекуларни механизми патофизиолошких промена у ћелијама централног нервног система и периферног ткива код сисара ON 23 Аница Хорват 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 19 179
173045 Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије ON 23 Мирјана Ленхардт 200053 Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања 28 163
173046 Радиосензитивност хуманог генома ON 23 Гордана Јоксић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 16 129
173047 Изучавање механизама имунског одговора на инфекцију или продукте паразита и њихов утицај на модулацију и/или превенцију других болести ON 23 Љиљана Софронић-Милосављевић 200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије 12 92
173048 Изучавање микробиолошког диверзитета и карактеризација корисних срединских микроорганизама ON 23 Бранка Васиљевић 200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 16 154
173049 Молекуларне детерминанте за дизајн тумор маркера ON 23 Богомир Димитријевић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 14 122
173050 Молекуларна карактеризација тумора штитасте жлезде: биолошки и клинички аспекти ON 23 Дубравка Цвејић 200019 Универзитет у Београду, Институт за примену нуклеарне енергије 9 78
173051 Проучавање сигналних путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SОX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијацији ћелија ON 23 Милена Стевановић 200042 Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 11 103
173052 Биоинформатички методи за детекцију промотера и теоријско моделовање генских кола ON 23 Марко Ђорђевић 200178 Универзитет у Београду, Биолошки факултет 9 37
173053 Улога аутофагије у регулацији смрти туморских ћелија ON 23 Љубица Хархаји-Трајковић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 11 59
173054 Улога реактивних врста кисеоника и азота у репродукцији: могућа примена у лечењу хуманог стерилитета ON 23 Весна Оташевић 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 5 16
173055 Бело или/и мрко: значај масног ткива у одржању укупне редокс зависне метаболичке контроле у физиолошким адаптацијама и метаболичким поремећајима ON 23 Бато Кораћ 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 14 92
173056 Пластичност мозга током старења: утицај дијеталне рестрикције и анестезије ON 23 Селма Каназир 200007 Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић 21 177
173057 Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену стероидогенезу ON 23 Татјана Костић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 11 68
174001 Динамика хибридних система сложених структура. Механика материјала ON 24 Катица Хедрих (Стевановић) 200029 Математички институт САНУ 43 207
174002 Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама ON 24 Миодраг Спалевић 200105 Универзитет у Београду, Машински факултет 23 128
174003 Теорија и применa Аналитичког хијерархијског процеса (АХП) за вишекритеријумско одлучивање у условима ризика и неизвесности (индивидуални и групни контекст) ON 24 Бојан Срђевић 200117 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 8 32
174004 Микромеханички критеријуми оштећења и лома ON 24 Марко Ракин 200135 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 22 114
174005 Вискоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова ON 24 Душан Зорица 200029 Математички институт САНУ 14 75
174006 Теорија скупова, теорија модела и скуп-теоретска топологија ON 24 Милош Курилић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 7 52
174007 Функционална анализа, стохастичка анализа и примене ON 24 Драган Ђорђевић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 30 211
174008 Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност ON 24 Миодраг Михаљевић 200029 Математички институт САНУ 22 103
174009 Математички модели нелинеарности, неодређености и одлучивања ON 24 Ендре Пап 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 11 57
174010 Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система ON 24 Ненад Младеновић 200029 Математички институт САНУ 30 163
174011 Динамичка стабилност и нестабилност механичких система под дејством стохастичких поремећаја ON 24 Ратко Павловић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 11 64
174012 Геометрија, образовање и визуелизација са применама ON 24 Зоран Ракић 200104 Универзитет у Београду, Математички факултет 47 256
174013 Развој метода израчунавањa и процесирањa информација: теорија и примене ON 24 Мирослав Ћирић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 29 196
174014 Напредне аналитичке, нумеричке и методе анализе примењене механике флуида и комплексних система ON 24 Милан Рајковић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 16 81
174015 Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене ON 24 Градимир Миловановић 200029 Математички институт САНУ 18 101
174016 Механика нелинеарних и дисипативних система - савремени модели, анализа и примене ON 24 Србољуб Симић 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 16 96
174017 Простори функција и оператори на њима ON 24 Мирољуб Јевтић 200104 Универзитет у Београду, Математички факултет 10 64
174018 Алгебарске, логичке и комбинаторне методе са применама у теоријском рачунарству ON 24 Петар Марковић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 24 114
174019 Нумеричка линеарна алгебра и дискретне структуре ON 24 Љиљана Цветковић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 20 132
174020 Геометрија и топологија многострукости, класична механика и интеграбилни динамички системи ON 24 Владимир Драговић 200029 Математички институт САНУ 23 84
174021 Аутоматско резоновање и истраживање података ON 24 Предраг Јаничић 200104 Универзитет у Београду, Математички факултет 17 108
174022 Конструкција и анализа ефикасних алгоритама за решавање нелинеарних једначина ON 24 Миодраг Петковић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 7 44
174023 Интелигентне технике и њихова интеграција у системе за подршку одлучивању са широким пољем примене ON 24 Зоран Будимац 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 20 85
174024 Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима ON 24 Стеван Пилиповић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 35 197
174025 Проблеми Нелинеарне анализе, Теорије оператора, Топологије и примене ON 24 Владимир Ракочевић 200124 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 22 98
174026 Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu ON 24 Силвиа Гилезан 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 60 309
174027 Рачунарска механика у теорији конструкција ON 24 Алескандар Прокић 200093 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет 11 57
174028 Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини ON 24 Милош Којић 200268 Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг BIOIRC д.о.о. 33 186
174030 Нумеричке методе, симулације и примене ON 24 Наташа Крејић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 23 91
174031 Примена рачунарске технике у експерименталној физици чврстог стања ON 24 Маријана Деспотовић-Зракић 200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука 10 96
174032 Анализа и алгебра са применама ON 24 Миодраг Матељевић 200104 Универзитет у Београду, Математички факултет 24 147
174033 Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству ON 24 Слободан Симић 200029 Математички институт САНУ 33 164
174034 Топологија, геометрија и глобална анализа на многострукостима и дискретним структурама ON 24 Синиша Врећица 200104 Универзитет у Београду, Математички факултет 16 95
175005 Молекуларна регулација структурне организације лимфатичних органа ON 25 Новица Милићевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 14 36
175006 Неуролошки развој код пренаталне изложености плода антиепилептичној терапији ON 25 Слободан Секулић 200114 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет 10 60
175007 Фармаколошка анализа ефеката биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће гастроинтестиналног и урогениталног тракта човека ON 25 Слободан Јанковић 200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 14 80
175008 Мултидисциплинарна истраживања релевантна за етиопатогенезу, дијагностику и савремени третман болести торакоабдоминалне аорте и њених грана ON 25 Лазар Давидовић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 9 51
175011 Модификатори биолошког одговора у физиолошким и патолошким стањима ON 25 Зорица Јуранић 200043 Институт за онкологију и радиологију Србије 23 166
175012 Неинвазивна модулација кортикалне ексцитабилности и пластицитета – Развој метода неинвазивне неуромодулације централног нервног система у испитивања физиолошких механизама, дијагностици и терапији ON 25 Саша Филиповић 200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања 13 72
175013 Темперамент и структура симптома поремећаја личности ON 25 Душица Лечић-Тошевски 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 14 51
175014 Анализа структуре трошкова и утицаја на здравствени буџет Републике Србије епидемиолошки најмасовнијих и/или најскупљих обољења и процена односа трошкови / ефективност / корисност медицинских интервенција ON 25 Михајло Јаковљевић 200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 16 86
175015 Улога неуроендокрино-инфламаторне осовине у патогенези неалкохолне масне болести јетре ON 25 Татјана Радосављевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 10 50
175016 Ефекти асистивних система у неурорехабилитацији: опоравак сензорно-моторних функција ON 25 Мирјана Поповић 200103 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 11 86
175018 Funkciono-morfološka i hemodinamska ispitivanja različitih oboljenja i poremećaja konvencionalnim metodama nuklearne medicine i pozitronskom emisionom tomografijom ON 25 Владимир Обрадовић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 15 80
175020 Neinvazivna I invazivna detekcija endotelne disfunkcije I koronarnog vazospazma kod bolesnika sa sindromom bola u grudima ON 25 Милан Недељковић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 17 28
175021 Контрола бола и молекуларни механизми као фактори регенеративне терапије у стоматологији код здравих и пацијената са диjабетес мелитусом ON 25 Божидар Брковић 200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет 18 124
175022 Депресија изазвана васкуларним болестима мозга: примена неуровизуализационих метода у превенцији, раном откривању и лечењу ON 25 Надежда Човичковић-Штернић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 13 53
175023 Базична и клиничко-фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему ON 25 Милица Простран 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 23 147
175024 Филогенетски приступ анализи молекуларне еволуције високо варијабилних вируса - коинфекције, интеракција вируса и домаћина ON 25 Маја Станојевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 15 63
175025 Клиничко епидемиолошка истраживања поремећаја здравља од јавноздравственог значаја за становништво Србије ON 25 Славенка Јанковић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 13 62
175026 Молекулски прогностички маркери и епигенетска контрола у туморима коже и регије главе и врата ON 25 Димитрије Брашанац 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 8 58
175030 Грађа и васкуларизација видног система ON 25 Александар Маликовић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 11 41
175031 Компаративна анализа клиничких параметара и биомаркера у прогнози еволуције мултипле склерозе и других имунски-посредованих неуролошких болести ON 25 Јелена Друловић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 9 42
175032 Развој анималних модела епилепсије и тестирање конвулзивних и антиконвулзивних супстанци ON 25 Оливера Станојловић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 10 42
175033 Neuroendokrina kontrola sekrecije hormona rasta kod čoveka - novi izazovi. Kontrola energetske homeostaze kod čoveka u različitim patološkim stanjima. Kliničko-patološka korelacija i genetska osnova tumora hipofize i neuroendokrinih tumora ON 25 Вера Поповиц-Бркић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 18 72
175034 Значај доказивања раних лабораторијских биомаркера за исход инвазивних гљивичних инфекција код нас ON 25 Валентина Арсић - Арсенијевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 11 53
175035 Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri ON 25 Зорана Јелић-Ивановић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 22 140
175036 Биомаркери оштећења и дисфункције органа ON 25 Светлана Игњатовић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 21 98
175037 Мишићни и неурални фактори хумане локомоције и њихове адаптивне промене ON 25 Александар Недељковић 200154 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања 13 82
175038 Имунопатогенетски и регулаторни механизми у аутоимунским болестима и хроничној инфламацији ON 25 Вера Правица 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 10 64
175039 Бактерије резистентне на антибиотике у Србији: фенотипска и генотипска карактеризација ON 25 Лазар Ранин 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 14 88
175041 Multidisciplinarno istraživanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfolipidnog sindroma ON 25 Драгомир Марисављевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 12 38
175042 Епидемиолошка истраживања ON 25 Сандра Шипетић - Грујичић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 20 99
175043 Ефекти хомоцистеина и хомоцистеину сродних супстанци на кардиоваскуларни систем: Улога гасних трансмитера НО, Х2С И ЦО ON 25 Драган Ђурић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 11 63
175045 Испитивање механизма дејства, интеракцијa и токсичних ефеката адјувантних аналгетика ON 25 Радица Степановић-Петровић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 10 46
175046 Клиничко епидемиолошка истраживања најчешћих нежељених догађаја током болничког лечења ON 25 Љиљана Марковић-Денић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 18 88
175047 Карактеризација бубрежних стем/прогенитор ћелија код човека: идентификација нових површинских маркера мултипотентних бубрежних ћелија које могу имати регенеративну улогу код оштећења бубрега ON 25 Јасмина Марковић-Липковски 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 10 38
175048 Генитална реконструктивна хирургија: изазови и границе ON 25 Мирослав Ђорђевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 10 46
175050 Пластичност имунског система током старења: имуномодулаторни потенцијал естрогена ON 25 Гордана Лепосавић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 18 140
175052 Значај полиморфизма глутатион трансфераза у подложности за настанак обољења ON 25 Татјана Симић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 19 97
175053 Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета ON 25 Владан Чокић 200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања 20 122
175056 Молекулскe, биохемијскe и имунолошкe анализе у дијагностици тумора ON 25 Владимир Јуришић 200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 23 99
175058 Структурне и биохемијске карактеристике поремећаја синаптичке пластичности у психијатријским обољењима ON 25 Наташа Петронијевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 20 104
175059 Оптичко микроскопска, имуноморфолошка, молекуларно-биолошка и генетска испитивања малигних и немалигних болести бубрега ON 25 Гордана Баста-Јовановић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 20 79
175061 Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из различитих ткива током процеса старења ON 25 Милица Ковачевић Филиповић 200143 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 42 237
175062 Регенеративни и модулаторни потенцијал адултних матичних ћелија ON 25 Диана Бугарски 200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања 14 85
175064 Изучавање патофизиолошких процеса код ембриона и фетуса у трудноћама насталим асистираном репродукцијом и усавршавање поступака за њихово правовремено откривање ON 25 Небојша Радуновић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 10 27
175065 Klinički značaj poremećaja urođene i stečene imunosti kod imunoinflamatornih i imunodeficitnih oboljenja ON 25 Милош Николић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 13 43
175067 Истраживање ендокриних регулаторних механизама, маркера системске инфламације и кардиоваскуларних фактора ризика у метаболичким болестима ON 25 Драган Мицић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 19 66
175068 Molekularni biomarkeri karcinoma dojke i promena njihovog značaja u zavisnosti od perioda praćenja toka bolesti ON 25 Драгица Николић - Вукосављевић 200043 Институт за онкологију и радиологију Србије 10 58
175069 Молекулске детерминанте урођене имуности у аутоимунским болестима и канцерогенези ON 25 Небојша Арсенијевић 200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 17 70
175071 Утицај IL-33/ST2 сигналног пута и галектина-3 у патогенези експерименталних периапикалних промена ON 25 Александра Лукић 200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 7 32
175073 Медицински значај генетичке варијабилности вируса ON 25 Тања Јовановић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 10 66
175075 Генетичка контрола и молекуларни механизми у малигним, инфламаторним и развојним патологијама орофацијалне регије ON 25 Јелена Милашин 200129 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет 31 212
175076 Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања GABA А рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима ON 25 Мирослав Савић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 15 84
175078 Артеријска хипертензија - експериментална и интервентна студија фактора ризика ON 25 Горан Белојевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 12 54
175079 Улога биомаркера у раном откривању оштећења бубрега и праћењу терапијског одговора код деце ON 25 Амира Пецо-Антић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 9 47
175080 Дијастолна срчана инсуфицијенција у кардиомиопатијама, дијабетесу, болестима перикарда и плућној хипертензији: дијагностички критеријуми, стратификација ризика и терапијски модалитети ON 25 Петар Сеферовић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 21 98
175081 Значај ране дијагностике синдрома опструктивне апнеје у спавању код возача професионалаца који управљају моторним возилима ON 25 Александар Миловановић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 15 75
175082 Неинвазивна и инвазивна дијагностика и перкутано лечење сужења на рачвама крвних судова ON 25 Горан Станковић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 24 82
175083 Испитивање молекуларно-генетских, патохистолошких и биохемијских карактеристика неуромишићних болести ON 25 Видосава Ракочевић-Стојановић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 14 45
175084 Акутни коронарни синдром – акутни инфаркт миокарда и нестабилна ангина пекторис: савремене дијагностичке методе и терапијске опције у циљу бољег преживљавања болесника и место и могућности Србије као земље у транзицији ON 25 Зорана Васиљевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 18 53
175085 Генетска основа хуманих васкуларних и инфламаторних болести ON 25 Александра Станковић 200017 Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча 19 97
175086 Asimptomatska mitralna regurgitacija, novi pogledi na stari problem ON 25 Босиљка Вујисић - Тешић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 17 32
175087 Епидемиолошка истраживања неуролошких поремећаја: свеобухватна процена ефеката болести ON 25 Татјана Пекмезовић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 13 81
175088 Испитивање ефекта и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима ON 25 Ненад Угрешић 200161 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет 10 44
175089 Биомаркери у нефрологији: процена дијагностичке и прогностичке вредности ON 25 Вишња Лежаић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 8 45
175090 Моторни и немоторни симптоми паркинсонизма: клиничке, морфолошке и молекуларно-генетичке корелације ON 25 Владимир Костић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 26 88
175091 Анализа генетичких маркера мишићне дистоније ON 25 Ивана Новаковић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 12 55
175092 Етиологија, дијагностика, превенција, и терапија ендемске нефропатије и са њом повезаних тумора уротела - значај истраживања генома и протеома ON 25 Владисав Стефановић 200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет 39 259
175093 Анализа генских полиморфиrзама ЦИП изоензима у популацији Србије ON 25 Оливер Стојковић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 19 91
175095 Процена инциденце морбидитета и морталитета повређених у саобраћајном трауматизму у односу на локацију, време и учеснике у саобраћајним незгодама на територији Београда ON 25 Марко Бумбаширевић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 11 39
175096 Испитивање антихипертензивног и ренопротективног потенцијала супстанци природног и синтетског порекла у експерименталним моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења ON 25 Ђурђица Јововић 200015 Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања 11 72
175097 Insulinska rezistencija: poređenje uloge u nastanku i razvoju tipa 2 dijabetesa, aterosklerozne vaskularne bolesti i neurodegenerativnih oboljenja ON 25 Небојша Лалић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 16 54
175099 Ефекти модулације биохуморалног, инфламаторног и метаболичког одговора у акутном инфаркту миокарда са елевацијом СТ-сегмента на исход лечења и срчану функцију ON 25 Александар Нешковић 200110 Универзитет у Београду, Медицински факултет 8 47
175102 Примена функционализованих угљеничних наноцеви и наночестица злата за припрему дендритских ћелија у терапији тумора ON 25 Миодраг Чолић 200113 Универзитет у Нишу, Медицински факултет 19 56
175103 Razvoj infrastrukture za prioritetna polja nauke ON 25 Миодраг Стојковић 200111 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 8 28
176001 Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката ON 26 Лука Поповић 200002 Астрономска опсерваторија 17 83
176002 Утицај судара на спектре астрофизичке плазме ON 26 Зоран Симић 200002 Астрономска опсерваторија 19 89
176003 Гравитација и структура космоса на великим скалама ON 26 Предраг Јовановић 200002 Астрономска опсерваторија 9 40
176004 Физика звезда ON 26 Гојко Ђурашевић 200002 Астрономска опсерваторија 17 79
176005 Емисионе маглине: структура и еволуција ON 26 Дејан Урошевић 200104 Универзитет у Београду, Математички факултет 11 90
176006 Геохемијска испитивања седиментних стена - фосилна горива и загађивачи животне средине ON 26 Бранимир Јованчићевић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 24 172
176008 Развојни програми ревитализације села Србије ON 26 Мила Павловић 200091 Универзитет у Београду, Географски факултет 28 252
176010 Mинерали Србије: састав, структура, генеза, примена и допринос одржању животне средине ON 26 Миховил Логар 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 11 50
176011 Динамика и кинематика небеских тела и система ON 26 Раде Павловић 200002 Астрономска опсерваторија 12 107
176013 Метеоролошки екстреми и климатске промене у Србији ON 26 Млађен Ћурић 200162 Универзитет у Београду, Физички факултет 12 84
176015 Геодиверзитет, литостратиграфија и геолошка еволуција басена централног Балканског полуострва и суседних области ON 26 Милан Судар 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 16 104
176016 Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта ON 26 Владица Цветковић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 22 145
176017 Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије ON 26 Мирко Грчић 200091 Универзитет у Београду, Географски факултет 24 166
176018 Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће-истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија ON 26 Милка Видовић 200026 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију 32 224
176019 Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај у заштити животне средине ON 26 Драган Миловановић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 27 137
176020 Трансформације геопростора Србије - прошлост, савремени проблеми и предлози решења ON 26 Слободан Марковић 200125 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет 34 231
176021 Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања ON 26 Срђан Самуровић 200002 Астрономска опсерваторија 30 153
176022 Потенцијал и подлоге за одрживо коришћење подземних вода ON 26 Зоран Стевановић 200126 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 11 82
177001 Представе идентитета у уметности и вербално-визуелној култури новог доба ON 27 Мирослав Тимотијевић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 14 116
177002 Војвођански простор у контексту европске историје ON 27 Владан Гавриловић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 25 184
177003 Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура ON 27 Даница Поповић 200170 Балканолошки институт САНУ 12 91
177004 Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традицијe, промене, изазови ON 27 Мелита Милин 200176 Музиколошки институт САНУ 15 150
177005 Градски живот у антици: експанзија градова и урбане цивилизације на Балкану и у суседним областима од хеленистичког до позно римског периода ON 27 Маријана Рицл 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 7 52
177006 Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе ON 27 Ђорђе Костић 200170 Балканолошки институт САНУ 11 93
177007 Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије ON 27 Ивана Поповић 200001 Археолошки институт 19 118
177008 Археолошка култура и идентитет на западном Балкану ON 27 Александар Палавестра 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 9 56
177009 Модернизација западног Балкана ON 27 Никола Самарџић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 19 138
177010 Насеља и становништво српских земаља у позном средњем веку (14 - 15. век) ON 27 Синиша Мишић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 14 64
177011 Историја политичких идеја и институција на Балкану у XIX и XX веку ON 27 Душан Батаковић 200170 Балканолошки институт САНУ 15 100
177012 Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана ON 27 Ненад Тасић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 19 108
177013 Српска уметност 20. века: национално и Европа ON 27 Лидија Мереник 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 9 74
177014 Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси ON 27 Радош Љушић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 18 80
177015 Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века ON 27 Влада Станковић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 21 142
177016 Српско друштво у југословенској држави у 20. веку: између демократије и диктатуре ON 27 Коста Николић 200021 Институт за савремену историју 26 171
177017 Идентитетске политике Европске Уније: Прилагођавање и примена у Републици Србији ON 27 Милош Миленковић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 4 44
177018 Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија ON 27 Бојан Жикић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 10 84
177019 Идентитети српске музике у светском културном контексту ON 27 Мирјана Веселиновић-Хофман 200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности 19 114
177020 Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије ON 27 Славиша Перић 200001 Археолошки институт 18 132
177021 Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва ON 27 Вујадин Иванишевић 200001 Археолошки институт 14 88
177022 Народна култура Срба између Истока и Запада ON 27 Љубинко Раденковић 200170 Балканолошки институт САНУ 7 39
177023 Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана ON 27 Душан Михаиловић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 15 56
177024 Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије ON 27 Димитрије Големовић 200150 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности 18 84
177025 Српско средњовековно друштво у писаним изворима ON 27 Андрија Веселиновић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 7 36
177026 Културно наслеђе и идентитет ON 27 Љиљана Гавриловић 200173 Етнографски институт САНУ 13 93
177027 Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције - савремени процеси ON 27 Младена Прелић 200173 Етнографски институт САНУ 10 93
177028 Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност ON 27 Александра Павићевић 200173 Етнографски институт САНУ 10 59
177029 Средњовековне српске земље (XIII-XV век): политички, привредни, друштвени и правни процеси ON 27 Ђуро Тошић 200028 Историјски институт 15 124
177030 Од универзалних царстава ка националним државама. Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану ON 27 Петар Крестић 200028 Историјски институт 17 184
177031 Европа и Срби (1804-1918): подстицаји и искушења европске Модерне ON 27 Славенко Терзић 200028 Историјски институт 15 142
177032 Традиција, иновација и идентитет у византијском свету ON 27 Љубомир Максимовић 200171 Византолошки институт САНУ 25 172
177035 Антрополошко проучавање Србије: Од културног наслеђа до модерног друштва ON 27 Иван Ковачевић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 10 100
177036 Српска средњовековна уметност и њен европски контекст ON 27 Миодраг Марковић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 21 157
178001 Историја српског језика ON 28 Јасмина Грковић-Мејџор 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 8 64
178002 Језици и културе у времену и простору ON 28 Снежана Гудурић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 40 240
178003 Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог ON 28 Корнелија Ичин 200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет 8 60
178004 Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања ON 28 Владислава Ружић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 19 140
178005 Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности ON 28 Горана Раичевић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 29 204
178006 Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене ON 28 Божо Ћорић 200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет 34 172
178007 Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика (ЕРСЈ) ON 28 Александар Лома 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 11 110
178008 Српска књижевност у европском културном простору ON 28 Бојан Јовић 200014 Институт за књижевност и уметност 14 124
178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ ON 28 Стана Ристић 200174 Институт за српски језик САНУ 42 388
178010 Језик, фолклор, миграције на Балкану ON 28 Биљана Сикимић 200170 Балканолошки институт САНУ 8 68
178011 Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду ON 28 Бошко Сувајџић 200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет 9 88
178012 Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија: 1989-2014) ON 28 Невена Даковић 200144 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности 12 80
178013 Културолошке теорије књижевности и српска књижевна критика ON 28 Милан Радуловић 200014 Институт за књижевност и уметност 10 100
178014 Динамика структура савременог српског језика ON 28 Милош Ковачевић 200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет 36 244
178016 Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст ON 28 Јован Делић 200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет 14 120
178017 Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у југоисточној и средњој Европи ON 28 Мирослав Дудок 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 31 204
178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир ON 28 Драган Бошковић 200198 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет 19 156
178019 Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности и културе ON 28 Лариса Човић 200184 Универзитет у Приштини, Филозофски факултет 13 64
178020 Дијалектолошка истраживања српског језичког простора ON 28 Слободан Реметић 200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 28 191
178021 Опис и стандардизација савременог српског језика ON 28 Срето Танасић 200174 Институт за српски језик САНУ 14 98
178024 Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца ON 28 Весна Матовић 200014 Институт за књижевност и уметност 12 100
178025 Поетика српског реализма ON 28 Душан Иванић 200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет 9 60
178026 Проучаваоци књижевности у српској култури друге половине двадесетог века ON 28 Мило Ломпар 200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет 7 52
178027 Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације ON 28 Слободан Јовичић 200226 Центар за унапређење животних активности д.о.о. 31 208
178028 Материјална и духовна култура Косова и Метохије ON 28 Драгана Јањић 200020 Институт за проучавање културе Срба 35 306
178029 Књиженство - теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године ON 28 Биљана Дојчиновић 200167 Универзитет у Београду, Филолошки факултет 19 112
178030 Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције ON 28 Јованка Радић 200174 Институт за српски језик САНУ 10 51
179001 Oрганизационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њихиовог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште ON 29 Јанко Цвијановић М. 200097 Универзитет у Београду, Економски факултет 19 164
179002 Индикатори и модели усклађивања породичних и пословних улога ON 29 Владимир Хедрих 200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 20 88
179005 Ризици финансијских институција и тржишта у Србији - микроекономски и макроекономски приступ ON 29 Бранко Урошевић 200097 Универзитет у Београду, Економски факултет 35 226
179006 Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља ON 29 Снежана Смедеревац 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 27 166
179007 Настава филозофије у српским гимназијама Војводине у међуратном периоду ON 29 Миленко Перовић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 10 80
179008 Цивилно друштво и религија ON 29 Мирољуб Јевтић 200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 12 60
179009 Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција ON 29 Живојин Ђурић 200044 Институт за политичке студије 52 552
179010 Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП) ON 29 Оливера Гајић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 35 186
179011 Могућности побољшања интелектуалних, моторичких и кардио-респираторних способности деце помоћу кинезиолошких активности ON 29 Густав Бала 200300 Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања 8 51
179012 XXI век - век услуга и Услужног права ON 29 Миодраг Мићовић 200119 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет 33 208
179013 Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије ON 29 Драгољуб Ђорђевић 200109 Универзитет у Нишу, Машински факултет 35 164
179014 Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет ON 29 Миша Ђурковић 200008 Институт за европске студије 16 152
179015 Изазови и перспективе структурних промена у Србији: стратешки правци економског развоја и усклађивања са захтевима ЕУ ON 29 Иван Стошић 200005 Институт економских наука 44 221
179017 Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу ON 29 Ненад Глумбић 200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 10 52
179018 Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције ON 29 Горан Кнежевић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 53 365
179019 Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста ON 29 Ратко Станковић 200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања 28 112
179020 Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања ON 29 Ивица Радовановић 200138 Универзитет у Београду, Учитељски факултет 15 120
179022 Ефекти егзистенцијалне несигурности на појединца и породицу у Србији ON 29 Марија Зотовић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 14 96
179023 Људска права и вредности у биомедицини - Демократизација одлучивања у здравству и имплементација ON 29 Хајрија Мујовић-Зорнић 200004 Институт друштвених наука 10 64
179024 Разлике и утицаји максималне снаге мишића на густину коштаног ткива између спортиста и неспортиста средњошколског узраста ON 29 Саша Бубањ 200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања 10 32
179025 Креирање Протокола за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних образовних програма ON 29 Јасмина Ковачевић 200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 15 108
179026 Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе ON 29 Миленко Кундачина 200142 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет 22 102
179028 Рурално тржиште рада и рурална економија Србије - диверзификација дохотка и смањење сиромаштва ON 29 Наталија Богданов 200116 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 29 145
179029 Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти ON 29 Душко Димитријевић 200041 Институт за међународну политику и привреду 37 332
179031 Српско и европско право - упоређивање и усаглашавање ON 29 Joван Ћирић 200049 Институт за упоредно право 28 308
179033 Фундаментални когнитивни процеси и функције ON 29 Дејан Тодоровић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 21 132
179034 Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву ON 29 Јасмина Шефер 200018 Институт за педагошка истраживања 40 167
179035 Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери ON 29 Младен Лазић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 43 328
179036 Педагошки плурализам као основа стратегије образовања ON 29 Радован Грандић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 19 74
179037 Значај партиципације у друштвеним мрежама за прилагођавање евроинтеграцијским процесима ON 29 Валентина Соколовска 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 12 60
179038 Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja ON 29 Снежана Грк 200004 Институт друштвених наука 7 47
179039 Структурне, друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских интеграција и глобализације ON 29 Слободан Вуковић 200004 Институт друштвених наука 9 84
179041 Динамички системи у природи и друштву: Филозофски и емпиријски аспекти ON 29 Живан Лазовић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 27 174
179044 Развој методологије евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију ON 29 Весна Николић-Ристановић 200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 11 52
179045 Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција ON 29 Саша Мијалковић 200115 Криминалистичко-полицијска академија 32 218
179046 Заштита људских и мањинских права у европском правном простору ON 29 Предраг Димитријевић 200120 Универзитет у Нишу, Правни факултет 56 372
179048 Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе ON 29 Драгица Тривић 200168 Универзитет у Београду, Хемијски факултет 20 89
179049 Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст ON 29 Александар Фатић 200025 Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију 17 122
179050 Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији ON 29 Драган Ђуричин 200097 Универзитет у Београду, Економски факултет 15 112
179051 Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе ON 29 Ђорђе Игњатовић 200118 Универзитет у Београду, Правни факултет 16 96
179052 Трансформација социјалног идентитета Србије у условима кризе и њен утицај на европске интеграције ON 29 Алпар Лошонц 200156 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 12 56
179053 Промене у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП Војводину ON 29 Срђан Шљукић 200166 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 12 60
179055 Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа ON 29 Сања Ђоковић 200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 12 80
179056 Физичка активност и фитнес компоненте старих људи ON 29 Саша Пантелић 200228 Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања 11 55
179059 Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије ON 29 Стеван Лилић 200118 Универзитет у Београду, Правни факултет 18 114
179060 Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији ON 29 Радован Антонијевић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 31 190
179062 Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у србији у процесу њене интеграције у Европску унију ON 29 Небојша Јанићијевић 200097 Универзитет у Београду, Економски факултет 33 166
179064 Историја српске филозофије ON 29 Ирина Деретић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 15 85
179065 Улога државе у новом моделу раста привреде Србије ON 29 Божидар Церовић 200097 Универзитет у Београду, Економски факултет 44 246
179066 Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије ON 29 Бојан Крстић 200102 Универзитет у Нишу, Електронски факултет 28 160
179067 Логичко-епистемолошки основи метафизике ON 29 Милош Арсенијевић 200163 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 19 123
179068 Евалуација третмана стечених поремећаја говора и језика ON 29 Миле Вуковић 200096 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 9 58
179074 Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција ON 29 Љубиша Митровић 200165 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 35 144
179076 Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту ON 29 Весна Кнежевић-Предић 200152 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 80 505
179077 Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније ON 29 Вук Радовић 200118 Универзитет у Београду, Правни факултет 19 132
179078 Српска теологија у 20. веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту - историјска и савремена перспектива ON 29 Богољуб Шијаковић 200210 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет 17 131
179079 Биомедицина, заштита животне средине и право ON 29 Гордана Ковачек-Станић 200121 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет 54 372
179081 Истраживање савремених тенденција стратешког управљања применом специјализованих менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде ON 29 Дејан Петровић 200151 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука 17 109