Табеле доступне кроз отворене податке

Табеле доступне кроз отворене податке

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДАЛИАСНАЗИВ (ЕН)НАЗИВ (СР)ОПИС (ЕН)ОПИС (СР)КОЛОНЕИМЕНА КОЛОНА (ЕН)ИМЕНА КОЛОНА (СР)ТАГОВИ (ЕН)ТАГОВИ (СР)
1 datasets Data sets available through opendata Табеле доступне кроз отворене податке Data sets available through opendata Табеле доступне кроз отворене податке id, alias, name, name_sr, description, description_sr, cols, cnames, cnames_sr, tags, tags_sr ID, ALIAS, NAME (EN), NAME (SR), DESCRIPTION (EN), DESCRIPTION (SR), COLUMNS, COLUMN NAMES (EN), COLUMN NAMES (SR), TAGS (EN), TAGS (SR) ИД, АЛИАС, НАЗИВ (ЕН), НАЗИВ (СР), ОПИС (ЕН), ОПИС (СР), КОЛОНЕ, ИМЕНА КОЛОНА (ЕН), ИМЕНА КОЛОНА (СР), ТАГОВИ (ЕН), ТАГОВИ (СР) OPEN DATA, DATA SETS Отворени подаци, табеле
2 sprogrami Study programs Студијски програми Study programs Студијски програми id, nazivu, univerzitet, naziv, nivo, trajanje, polje, zvanje, skolarina, skolarina2, bs1, bs2, bs3, bs4, bs5, bs6, bs, ss1, ss2, ss3, ss4, ss5, ss6, ss, sss1, sss2, sss3, sss4, sss5, sss6, sss, studenata ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, НАЗИВ ПРОГРАМА, НИВО, ТРАЈАЊЕ, ПОЉЕ, ЗВАЊЕ, ШКОЛАРИНА [RSD], ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЦЕ [EUR], БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА, УКУПНО СТУДЕНАТА ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, НАЗИВ ПРОГРАМА, НИВО, ТРАЈАЊЕ, ПОЉЕ, ЗВАЊЕ, ШКОЛАРИНА [RSD], ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЦЕ [EUR], БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА, УКУПНО СТУДЕНАТА
3 skole Schools Школе Schools Школе id, naziv, adresa, pbroj, mesto, opstina, okrug, suprava, www, tel, fax, vrsta, odeljenja, gps ИД школе, Школа, Адреса, Поштански број, Место, Општина, Округ, Школска управа, Сајт, Телефон, Факс, Тип школе, Број одељења, Географске координате ИД школе, Школа, Адреса, Поштански број, Место, Општина, Округ, Школска управа, Сајт, Телефон, Факс, Тип школе, Број одељења, Географске координате
4 vo_zvanja Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама zvanje, broj, norma Звање, Број запослених, Укупно ангажовање Звање, Број запослених, Укупно ангажовање
5 maticne_izdvojena Школске локације Школске локације Листа матичних школа и издвојених одељења са подацима о географским оординатама основне школе/издвојеног одељења, броју одељења, броју ученика и адреси Листа матичних школа и издвојених одељења са подацима о географским оординатама основне школе/издвојеног одељења, броју одељења, броју ученика и адреси skola_id, lokacija_id, naziv_skole, adresa, postanski_broj, mesto, naziv_opstina_cir, naziv_okruga_cir, naziv_su_cir, www, tel, fax, vrsta_id, lokacija, broj_odeljenja, broj_ucenika, broj_zgrada, gps ИД школе, ИД локације, Школа, Адреса, Поштански број, Место, Општина, Округ, Школска управа, Сајт, Телефон, Факс, ИД Врста школе, ИД Локација, Број одељења, Број ученика, Број зграда, Географска координате ИД школе, ИД локације, Школа, Адреса, Поштански број, Место, Општина, Округ, Школска управа, Сајт, Телефон, Факс, ИД Врста школе, ИД Локација, Број одељења, Број ученика, Број зграда, Географска координате
6 os_n_godista Старосна структура наставника у основним школама Старосна структура наставника у основним школама У табели се налазе подаци о броју наставника у основним школама по години рођења У табели се налазе подаци о броју наставника у основним школама по години рођења godiste, broj Година рођења, Број наставника Година рођења, Број наставника
7 os_nn_godista Старосна структура ненастваног особља у основним школама Старосна структура ненастваног особља у основним школама У табели се налазе подаци о броју запослениху ваннастави у основним школама по основу година рођења У табели се налазе подаци о броју запослениху ваннастави у основним школама по основу година рођења godiste, broj Година рођења, Број запослених у вананстави Година рођења, Број запослених у вананстави
8 suprave Школске управе Школске управе Шифарник школских управа садржи шифру и назив школске управе Шифарник школских управа садржи шифру и назив школске управе su_id, naziv_su, naziv_ su _lat ИД Школска управа, Школска управа, Школска управа (латиница) ИД Школска управа, Школска управа, Школска управа (латиница)
9 okruzi Окрузи Окрузи Шифарник округа садржи шифре округа, називе округа и шифру школске управа на чијој територији се налази округ Шифарник округа садржи шифре округа, називе округа и шифру школске управа на чијој територији се налази округ okrug_id, naziv_okruga, naziv_okruga_lat, su_id ИД Округ, Округ, Округ (латиница), ИД Школска управа ИД Округ, Округ, Округ (латиница), ИД Школска управа
10 opstine Општине Општине Шифарник општина садржи шифру општине, шифру округа на чијиј се територији налази општина и назив општине Шифарник општина садржи шифру општине, шифру округа на чијиј се територији налази општина и назив општине opstina_id, okrug_id, naziv_opstina, naziv_opstina_lat ИД Општина, ИД Округ, Општина, Општина (латиница) ИД Општина, ИД Округ, Општина, Општина (латиница)
11 vo_ustanove_zvanja Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама id, naziv, univerzitet, zvanje, broj, norma ИД, Назив установе, Универзитет, Звање, Број запослених, Укупно ангажовање ИД, Назив установе, Универзитет, Звање, Број запослених, Укупно ангажовање
12 vo_ustanove_rmesta Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама id, naziv, univerzitet, rmesto_id, rmesto_naziv, rmesto_koef, broj, norma ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање
13 vo_ustanove_nnrmesta Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама id, naziv, univerzitet, rmesto_id, rmesto_naziv, rmesto_koef, broj, norma ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање
14 vo_rmesta Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама radno_mesto_id, naziv, koef, tip_ustanove, tip_osoblja ИД, Назив, Коефицијент, Врста установе, Врста особља ИД, Назив, Коефицијент, Врста установе, Врста особља
15 odeljenja_jezik Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава jezik, skola, mesto, opstina, suprava, razred, odeljenja, ucenika, devojcica, decaka Језик, Школа, Место, Општина, Школска управа, Разред, Број одељење, Број ученика, Број девојчица, Број дечака Језик, Школа, Место, Општина, Школска управа, Разред, Број одељење, Број ученика, Број девојчица, Број дечака
16 odeljenja_govor Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе Група у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе jezik, skola, mesto, opstina, suprava, razred, odeljenja, ucenika, devojcica, decaka Језик, Школа, Место, Општина, Школска управа, Разред, Број одељења, Број ученика, Број девојчица, Број дечака Језик, Школа, Место, Општина, Школска управа, Разред, Број одељења, Број ученика, Број девојчица, Број дечака
17 kombinovana_jezik Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама jezik, skola, mesto, opstina, suprava, odeljenja, ucenika1, devojcica1, decaka1, ucenika2, devojcica2, decaka2, ucenika3, devojcica3, decaka3, ucenika4, devojcica4, decaka4 Језик, Школа, Место, Општина, Школска управа, Број одељење, Број ученика 1. разред, Број девојчица 1. разред, Број дечака 1. разред, Број ученика 2. разред, Број девојчица 2. разред, Број дечака 2. разред, Број ученика 3. разред, Број девојчица 3. разред, Број дечака 3. разред, Број ученика 4. разред, Број девојчица 4. разред, Број дечака 4. разред Језик, Школа, Место, Општина, Школска управа, Број одељења, Број ученика 1. разред, Број девојчица 1. разред, Број дечака 1. разред, Број ученика 2. разред, Број девојчица 2. разред, Број дечака 2. разред, Број ученика 3. разред, Број девојчица 3. разред, Број дечака 3. разред, Број ученика 4. разред, Број девојчица 4. разред, Број дечака 4. разред
18 sprogrami2016 Study programs Студијски програми Study programs Студијски програми id, nazivu, univerzitet, naziv, nivo, trajanje, polje, zvanje, skolarina, skolarina2, bs1, bs2, bs3, bs4, bs5, bs6, bs, ss1, ss2, ss3, ss4, ss5, ss6, ss, sss1, sss2, sss3, sss4, sss5, sss6, sss, studenata, zstudenata, espb_budzet, espb_samo ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, НАЗИВ ПРОГРАМА, НИВО, ТРАЈАЊЕ, ПОЉЕ, ЗВАЊЕ, ШКОЛАРИНА [RSD], ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЦЕ [EUR], БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА, УКУПНО СТУДЕНАТА, УКУПНО СТУДЕНАТА ЗАВРШИЛО ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, УКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - БУЏЕТ, УКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - САМОФИНАНСИРАЊЕ ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, НАЗИВ ПРОГРАМА, НИВО, ТРАЈАЊЕ, ПОЉЕ, ЗВАЊЕ, ШКОЛАРИНА [RSD], ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЦЕ [EUR], БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 1, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 2, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 3, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 4, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 5, САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА - ГОДИНА 6, УКУПНО САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА СТРАНАЦА, УКУПНО СТУДЕНАТА, УКУПНО СТУДЕНАТА ЗАВРШИЛО ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, УКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - БУЏЕТ, УКУПНО ЕСПБ БОДОВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - САМОФИНАНСИРАЊЕ
19 vsustanove2016 Вискокошколске установе Вискокошколске установе Вискокошколске установе Вискокошколске установе id, nazivu, univerzitet, vrsta, adresa, tel, email, dekan, mb, pib, www, gps ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, ВРСТА, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТОНСКА ПОШТА, ДЕКАН/ДИРЕКТОР, МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ, САЈТ, ГЕОГРАФСКЕ КООРДИНАТЕ ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, ВРСТА, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТОНСКА ПОШТА, ДЕКАН/ДИРЕКТОР, МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ, САЈТ, ГЕОГРАФСКЕ КООРДИНАТЕ
20 vo_zvanja2016 Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама zvanje, broj, norma Звање, Број запослених, Укупно ангажовање Звање, Број запослених, Укупно ангажовање
21 vo_ustanove_zvanja2016 Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама id, naziv, univerzitet, zvanje, broj, norma ИД, Назив установе, Универзитет, Звање, Број запослених, Укупно ангажовање ИД, Назив установе, Универзитет, Звање, Број запослених, Укупно ангажовање
22 vo_rmesta2016 Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама radno_mesto_id, naziv, koef, tip_ustanove, tip_osoblja ИД, Назив, Коефицијент, Врста установе, Врста особља ИД, Назив, Коефицијент, Врста установе, Врста особља
23 vo_ustanove_rmesta2016 Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама id, naziv, univerzitet, rmesto_id, rmesto_naziv, rmesto_koef, broj, norma ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање
24 vo_ustanove_nnrmesta2016 Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама id, naziv, univerzitet, rmesto_id, rmesto_naziv, rmesto_koef, broj, norma ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање ИД, Назив установе, Универзитет, Врста радног места ИД, Назив радног места, Коефицијент, Број запослених, Укупно ангажовање
25 vo_ustanove_prihodi Приходи високошколских установа Приходи високошколских установа Приходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама Приходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама id, naziv, univerzitet, budzet, nauka, sopstveni ИД, Назив установе, Универзитет, Приходи из буџета, Приходи из буџета - наука, Сопствена средства ИД, Назив установе, Универзитет, Приходи из буџета, Приходи из буџета - наука, Сопствена средства
26 akcioniplan Акциони план Акциони план Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања 2012. до 2020. Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања 2012. до 2020. akcija_id, oblast_id, oblast, oblast_akronim, akcija_sifra, akcija, akcija_akronim, instrumenti, ishod, indikatori, pocetak, kraj, nosioci АКЦИЈА ИД, ОБЛАСТ ИД, ОБЛАСТ, ОБЛАСТ АКРОНИМ, ШИФРА, АКЦИЈА, АКРОНИМ, ИНСТРУМЕНТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ, ИСХОД, ИНДИКАТОРИ НАПРЕТКА, ПОЧЕТАК, КРАЈ, НОСИОЦИ АКЦИЈА ИД, ОБЛАСТ ИД, ОБЛАСТ, ОБЛАСТ АКРОНИМ, ШИФРА, АКЦИЈА, АКРОНИМ, ИНСТРУМЕНТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ, ИСХОД, ИНДИКАТОРИ НАПРЕТКА, ПОЧЕТАК, КРАЈ, НОСИОЦИ
27 vo_ustanove_rashodi Расходи високошколских установа по контима Расходи високошколских установа по контима Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима id, naziv, univerzitet, konto3, konto3opis, konto4, konto4opis, budzet, sopstvena ИД, Назив установе, Универзитет, Економска класификација, Опис економске класификације, Конто, Опис конта, Расходи из буџетских средстава, Расходи из сопствених средства ИД, Назив установе, Универзитет, Економска класификација, Опис економске класификације, Конто, Опис конта, Расходи из буџетских средстава, Расходи из сопствених средства
28 vsustanove_indikatori Вискокошколске установе - остали индикатори Вискокошколске установе - остали индикатори Вискокошколске установе - остали индикатори Вискокошколске установе - остали индикатори id, nazivu, univerzitet, broj1, broj2, broj3, broj4, broj5, m2, bib1, bib2, bib3, bib4, zgrada, laboratorija ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, Број студената који су у току прошле школске године боравили најмање један семестар на другом универзитету у земљи или иностранству, Број студената других универзитета који су у току прошле школске године боравили најмање један семестар у установи, Број наставника и истраживача са универзитета који су у току прошле школске године боравили најмање месец дана на високошколској или научној институцији у иностранству, Број студената обухваћених афирмативним мерама кроз програме Владе Републике Србије у овој школској години , Број студената обухваћених афирмативним мерама кроз друге програме у овој школској години, Укупна површина установе, Књиге уџбеници речници енциклопедије, Завршни радови (дипломски магистарски докторати...), Периодичне публикације, Остале публикације, Број зграда, Број лабораторија ИД УСТАНОВЕ, НАЗИВ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ, Број студената који су у току прошле школске године боравили најмање један семестар на другом универзитету у земљи или иностранству, Број студената других универзитета који су у току прошле школске године боравили најмање један семестар у установи, Број наставника и истраживача са универзитета који су у току прошле школске године боравили најмање месец дана на високошколској или научној институцији у иностранству, Број студената обухваћених афирмативним мерама кроз програме Владе Републике Србије у овој школској години , Број студената обухваћених афирмативним мерама кроз друге програме у овој школској години, Укупна површина установе, Књиге уџбеници речници енциклопедије, Завршни радови (дипломски магистарски докторати...), Периодичне публикације, Остале публикације, Број зграда, Број лабораторија
29 pk_osnovne15 School Report Card for primary schools Просветни картон основне школе School Report Card Просветни картон основне школе skola, mbr, naziv, opstina, okrug, skolska_uprada, adresa, tel, fax, www, ime_direktora, prezime_direktora, broj_ucenika, decaka, devojcica, broj_ucenika_nm, broj_nast, broj_norm_nast, nast_staz5, nast_staz6_10, nast_staz11_25, nast_staz26, Nastavnik_IV, Nastavnik_V, Nastavnik_VI_VII, ps, sps, vps, bodovi_sum, bodovi_avg, celodnevna, boravak, smena, broj_odeljenja, prosek_br_ucenika, br_izdv_odelj, kombinovana, ima_f_salu, broj_knjiga_po_uc, br_ucenika_vero, br_ucenika_gradj, br_ucenika_tradicija, br_ucenika_ruka, br_ucenika_cuvari, br_ucenika_pisanje, br_ucenika_racunar, br_ucenika_sah, br_ucenika_izabrani_sport, br_ucenika_domacin, br_ucenika_proslost, br_ucenika_crtanje, br_ucenika_hor, br_ucenika_informatika, grcki, engleski, italijanski, japanski, nemacki, ruski, francuski, spanski, nastava_albanski, nastava_srpski, nastava_bosanski, nastava_madjarski, nastava_rumunski, nastava_rusinski, nastava_slovacki, nastava_hrvatski, opis ИД Школа, Матични број, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број насатвника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Целодневна настава, Продужени боравак, Рад школа у сменама, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број издвојених одељења, Број комбинованих одељења, Фискултурна сала, Број књига по ученику, Верска настава број ученика, Грађанско васпитање број ученика, Народна традиција број ученика, Рука у тесту број ученика, Чувари природе број ученика, Лепо писање број ученика, Од играчке до рачунара , Шах број ученика, Изабрани спорт број ученика, Домаћинство број ученика, Свакодневни живот у прошлости број ученика, Цртање-Сликањње-вајање број ученика, Хор и оркестар број ученика, Информатика број ученика, Грчки језик, Енглески језик, Италијански језик, Јапански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе ИД Школа, Матични број, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број насатвника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Целодневна настава, Продужени боравак, Рад школа у сменама, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број издвојених одељења, Број комбинованих одељења, Фискултурна сала, Број књига по ученику, Верска настава број ученика, Грађанско васпитање број ученика, Народна традиција број ученика, Рука у тесту број ученика, Чувари природе број ученика, Лепо писање број ученика, Од играчке до рачунара , Шах број ученика, Изабрани спорт број ученика, Домаћинство број ученика, Свакодневни живот у прошлости број ученика, Цртање-Сликањње-вајање број ученика, Хор и оркестар број ученика, Информатика број ученика, Грчки језик, Енглески језик, Италијански језик, Јапански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе
30 nio Research institutions Научноистраживачке организације Research institutions Научноистраживачке организације id, naziv, adresa, mesto, pbroj, gps, vrsta, mb, pib, jbbk, racun, web, oblast, vrsta_institucije, broj_akreditacije, datum_akreditacije ИД, НАЗИВ, АДРЕСА, МЕСТО, ПОШТАНСКИ БРОЈ, ГЕОГРАФСКЕ КООРДИНАТЕ, ТИП, МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ, ЈББК, РАЧУН, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ОБЛАСТИ, ВРСТА ИНСТИТУЦИЈЕ, БРОЈ АКТА АКРЕДИТАЦИЈЕ, ДАТУМ АКТА АКРЕДИТАЦИЈЕ ИД, НАЗИВ, АДРЕСА, МЕСТО, ПОШТАНСКИ БРОЈ, ГЕОГРАФСКЕ КООРДИНАТЕ, ТИП, МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ, ЈББК, РАЧУН, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ОБЛАСТИ, ВРСТА ИНСТИТУЦИЈЕ, БРОЈ АКТА АКРЕДИТАЦИЈЕ, ДАТУМ АКТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
31 nio_finansije Research institutions - monthly spending Научноистраживачке организације - месечне финанисје Research institutions - monthly spending Научноистраживачке организације - месечне финанисје nio_id, naziv, mesto, godina, mesec, dmt1, dmt2, bruto_zarade НИО ИД, НАЗИВ, МЕСТО, ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДМТ1, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ НИО ИД, НАЗИВ, МЕСТО, ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДМТ1, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ
32 nio_gfinansije Research institutions - annual spending Научноистраживачке организације - годишње финанисје Research institutions - annual spending Научноистраживачке организације - годишње финанисје nio_id, naziv, mesto, godina, dmt1, dmt2, bruto_zarade, rdmt1, rdmt2 НИО ИД, НАЗИВ, МЕСТО, ГОДИНА, ДМТ1, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ, ДМТ1 [% БРУТО ЗАРАДА], ДМТ2 [% БРУТО ЗАРАДА] НИО ИД, НАЗИВ, МЕСТО, ГОДИНА, ДМТ1, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ, ДМТ1 [% БРУТО ЗАРАДА], ДМТ2 [% БРУТО ЗАРАДА]
33 br_odeljenja_sr Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Назив, Место, Општина, Округ, Школска управа, Број некомбинованих одељења - Српски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Српски језик, Број комбинованих одељења - Српски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Српски језик, Број некомбинованих одељења - Мађарски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Мађарски језик, Број комбинованих одељења - Мађарски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Мађарски језик, Број некомбинованих одељења - Албански језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Албански језик, Број комбинованих одељења - Албански језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Албански језик, Број некомбинованих одељења - Словачки језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Словачки језик, Број комбинованих одељења - Словачки језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Словачки језик, Број некомбинованих одељења - Румунски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Румунски језик, Број комбинованих одељења - Румунски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Румунски језик, Број некомбинованих одељења - Русински језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Русински језик, Број комбинованих одељења - Русински језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Русински језик, Број некомбинованих одељења - Бугарски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Бугарски језик, Број комбинованих одељења - Бугарски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Бугарски језик, Број некомбинованих одељења - Хрватски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Хрватски језик, Број комбинованих одељења - Хрватски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Хрватски језик, Број некомбинованих одељења - Босански језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Босански језик, Број комбинованих одељења - Босански језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Босански језик Назив, Место, Општина, Округ, Школска управа, Број некомбинованих одељења - Српски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Српски језик, Број комбинованих одељења - Српски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Српски језик, Број некомбинованих одељења - Мађарски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Мађарски језик, Број комбинованих одељења - Мађарски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Мађарски језик, Број некомбинованих одељења - Албански језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Албански језик, Број комбинованих одељења - Албански језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Албански језик, Број некомбинованих одељења - Словачки језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Словачки језик, Број комбинованих одељења - Словачки језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Словачки језик, Број некомбинованих одељења - Румунски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Румунски језик, Број комбинованих одељења - Румунски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Румунски језик, Број некомбинованих одељења - Русински језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Русински језик, Број комбинованих одељења - Русински језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Русински језик, Број некомбинованих одељења - Бугарски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Бугарски језик, Број комбинованих одељења - Бугарски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Бугарски језик, Број некомбинованих одељења - Хрватски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Хрватски језик, Број комбинованих одељења - Хрватски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Хрватски језик, Број некомбинованих одељења - Босански језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Босански језик, Број комбинованих одељења - Босански језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Босански језик Назив, Место, Општина, Округ, Школска управа, Број некомбинованих одељења - Српски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Српски језик, Број комбинованих одељења - Српски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Српски језик, Број некомбинованих одељења - Мађарски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Мађарски језик, Број комбинованих одељења - Мађарски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Мађарски језик, Број некомбинованих одељења - Албански језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Албански језик, Број комбинованих одељења - Албански језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Албански језик, Број некомбинованих одељења - Словачки језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Словачки језик, Број комбинованих одељења - Словачки језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Словачки језик, Број некомбинованих одељења - Румунски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Румунски језик, Број комбинованих одељења - Румунски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Румунски језик, Број некомбинованих одељења - Русински језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Русински језик, Број комбинованих одељења - Русински језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Русински језик, Број некомбинованих одељења - Бугарски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Бугарски језик, Број комбинованих одељења - Бугарски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Бугарски језик, Број некомбинованих одељења - Хрватски језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Хрватски језик, Број комбинованих одељења - Хрватски језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Хрватски језик, Број некомбинованих одељења - Босански језик, Број ученика у некомбинованим одељењима - Босански језик, Број комбинованих одељења - Босански језик, Број ученика у комбинованим одељењима - Босански језик
34 nio_interno Research institutions Научноистраживачке организације Research institutions Научноистраживачке организације id, naziv, adresa, mesto, pbroj, gps, vrsta, mb, pib, jbbk, racun, web, oblast, vrsta_institucije, broj_akreditacije, datum_akreditacije, direktni, indirektni, transfer, trezor1, trezor2, tipkjs, dbk, napomena1, napomena2, naziv2, src id, naziv, adresa, mesto, pbroj, gps, vrsta, mb, pib, jbbk, racun, web, oblast, vrsta_institucije, broj_akreditacije, datum_akreditacije, direktni, indirektni, transfer, trezor1, trezor2, tipkjs, dbk, napomena1, napomena2, naziv2, src id, naziv, adresa, mesto, pbroj, gps, vrsta, mb, pib, jbbk, racun, web, oblast, vrsta_institucije, broj_akreditacije, datum_akreditacije, direktni, indirektni, transfer, trezor1, trezor2, tipkjs, dbk, napomena1, napomena2, naziv2, src
35 drzave Државе Државе Шифарник држава садржи шифре држава и називе држава Шифарник држава садржи шифре држава и називе држава drzava_id, drzava ИД Држава, Држава ИД Држава, Држава
36 os_izborni_predmeti Изборни премети у основним школама Изборни премети у основним школама Шифрарник изборних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова изборних предмета у основној школи. Шифрарник изборних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова изборних предмета у основној школи. izborni_predmet_id, naziv_izborni_predmet, razred, nedeljni_fond, godisnji_fond ИД Изборни предмет, Изборни предмет, Разред, Недељни фонд часова, Годишњи фонд часова ИД Изборни предмет, Изборни предмет, Разред, Недељни фонд часова, Годишњи фонд часова
38 os_celodnevna15 Одељења са целодневном наставом Одељења са целодневном наставом Ова табела садржи податке о одељењима са целодневном наставом као посебним обликом образовно-васпитног рада. Ова табела садржи податке о одељењима са целодневном наставом као посебним обликом образовно-васпитног рада. celodnevno_id, odeljenje_id, odeljenje_komb, odeljenski_staresina, skola_id ИД Целодневно одељење, ИД Одељење некомбиновано , ИД Одељење комбиновано, ИД Одељенски старешина, ИД школа ИД Целодневно одељење, ИД Одељење некомбиновано , ИД Одељење комбиновано, ИД Одељенски старешина, ИД школа
39 os_grupe15 Групе Групе У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из изборних предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена могућност реализације у групама. . У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из изборних предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена могућност реализације у групама. grupa_id, razred, grupa, tip_odeljenja, izborni_predmet_id, nastavnik, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, nastavni_jeziк, lokacija, skola_id ИД Група, Разред, Група, Тип одељења, ИД Изборни предмет, ИД Наставник, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа ИД Група, Разред, Група, Тип одељења, ИД Изборни предмет, ИД Наставник, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа
40 os_grupe_govori15 Групе националне мањине Групе националне мањине У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из обавезних и изборних предмета на језицима националних мањина, настава језика националне мањине са елементима националне културе као и настава српског као нематерњег језика У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из обавезних и изборних предмета на језицима националних мањина, настава језика националне мањине са елементима националне културе као и настава српског као нематерњег језика grupa_id, razred, grupa, tip_odeljenja, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, nastavni_jezik, nastavni_jezik_id, nastavnik, lokacija, skola_id ИД Група, Разред, Група, Тип одељења, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Наставни језик, ИД Наставни језик, ИД Наставник, ИД Локација, ИД Школа ИД Група, Разред, Група, Тип одељења, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Наставни језик, ИД Наставни језик, ИД Наставник, ИД Локација, ИД Школа
41 os_grupe_jezici15 Групе страни језици Групе страни језици У овој табели су подаци о групама у основним школама у којима се реализује настава страног језика као обавезног предмета и као изборног предмета У овој табели су подаци о групама у основним школама у којима се реализује настава страног језика као обавезног предмета и као изборног предмета grupa_id, razred, grupa, tip_odeljenja, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, strani_jezik, nastavnik, lokacija, skola_id ИД Група страни језик, Разред, Група страни језик, Тип одељења, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Страни језик, ИД Наставник, ИД Локација, ИД Школа ИД Група страни језик, Разред, Група страни језик, Тип одељења, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Страни језик, ИД Наставник, ИД Локација, ИД Школа
42 os_izdv_odelj15 Издвојена одељења основне школе Издвојена одељења основне школе Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. lokacija, postanski_broj, mesto, adresa, pak, tel, gps, broj_zgrada, povrsina_zgrada, broj_ucionica, povrsina_ucionica, broj_biblioteka, povrsina_biblioteka, broj_radionica, povrsina_radionica, broj_sala, povrsina_sala, broj_kabineta, povrsina_kabineta, broj_lab, povrsina_lab, povrsina_kuhinja, broj_ostalo1, povrsina_ostalo1, namena_ostalo1, broj_ostalo2, povrsina_ostalo2, namena_ostalo2, broj_knjiga1, broj_knjiga2, broj_odeljenja1, broj_ucenika1, broj_odeljenja2, broj_ucenika2, broj_odeljenja3, broj_ucenika3, broj_odeljenja4, broj_ucenika4, broj_odeljenja5, broj_ucenika5, grejanje1, grejanje2, grejanje3, grejanje4, grejanje5, grejanje6, grejanje7, grejanje8, grejanje9, grejanje10, skola_id ИД Локација, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа не користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа ИД Локација, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа не користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа
43 os_komb15 Комбинована одељења Комбинована одељења Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. Ова табела садржи податке о комбинованим одељењима-одељењима у чијем саставу су ученици два, три или четири разреда kombinovano_id, odeljenje, odeljenski_staresina, nastavni_jezik, lokacija, tip_odeljenja, broj1, devojcica1, iop11, iop21, iop31, broj2, devojcica2, iop12, iop22, iop32, broj3, devojcica3, iop13,iop23, iop33, broj4, devojcica4, iop14, iop24, iop34, skola_id ИД Комбиновано одељење, Одељење, ИД одељенског старешине, Наставни језик, ИД Локација, Тип одељења, Први разред - број ученика, Први разред - број девојчица, Први разред - број ученика ИОП1, Први разред - број ученика ИОП2, Први разред - број ученика ИОП3, Други разред - број ученика, Други разред - број девојчица, Други разред - број ученика ИОП1, Други разред - број ученика ИОП2, Други разред - број ученика ИОП3, Трећи разред - број ученика, Трећи разред - број девојчица, Трећи разред - број ученика ИОП1, Трећи разред - број ученика ИОП2, Трећи разред - број ученика ИОП3, Четвти разред - број ученика, Четвти разред - број девојчица, Четвти разред - број ученика ИОП1, Четвти разред - број ученика ИОП2, Четвти разред - број ученика ИОП3, ИД Школа ИД Комбиновано одељење, Одељење, ИД одељенског старешине, Наставни језик, ИД Локација, Тип одељења, Први разред - број ученика, Први разред - број девојчица, Први разред - број ученика ИОП1, Први разред - број ученика ИОП2, Први разред - број ученика ИОП3, Други разред - број ученика, Други разред - број девојчица, Други разред - број ученика ИОП1, Други разред - број ученика ИОП2, Други разред - број ученика ИОП3, Трећи разред - број ученика, Трећи разред - број девојчица, Трећи разред - број ученика ИОП1, Трећи разред - број ученика ИОП2, Трећи разред - број ученика ИОП3, Четвти разред - број ученика, Четвти разред - број девојчица, Четвти разред - број ученика ИОП1, Четвти разред - број ученика ИОП2, Четвти разред - број ученика ИОП3, ИД Школа
44 os_komb_odelj_obav15 Обавезни предмет у комбинованим одељењима Обавезни предмет у комбинованим одељењима Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у комбинованим одељењима основне школе. Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у комбинованим одељењима основне школе. kombinovano_odeljenje_obavezni_predmet_id, obavezni_predmet_id, nastavnik, odeljenje_komb ИД комбиновано одељење обавезни предмет, ИД обавезни предмет, ИД наставник, ИД Одељење комбиновано ИД комбиновано одељење обавезни предмет, ИД обавезни предмет, ИД наставник, ИД Одељење комбиновано
45 os_maticne_skole15 Матичне основне школе Матичне основне школе Ова табела садржи податке о матичној школи седишту основне школе као правног лица Ова табела садржи податке о матичној школи седишту основне школе као правног лица maticna_id, postanski_broj, mesto, adresa, pak, tel, gps, broj_zgrada, povrsina_zgrada, broj_ucionica, povrsina_ucionica, broj_biblioteka, povrsina_biblioteka, broj_radionica, povrsina_radionica, broj_sala, povrsina_sala, broj_kabineta, povrsina_kabineta, broj_lab, povrsina_lab, povrsina_kuhinja, povrsina_ostalo1, namena_ostalo1, broj_ostalo1, povrsina_ostalo2, namena_ostalo2, broj_ostalo2, broj_knjiga1, broj_knjiga2, broj_odeljenja1, broj_ucenika1, broj_odeljenja2, broj_ucenika2, broj_odeljenja3, broj_ucenika3, broj_odeljenja4, broj_ucenika4, broj_odeljenja5, broj_ucenika5, grejanje1, grejanje2, grejanje3, grejanje4, grejanje5, grejanje6, grejanje7, grejanje8, grejanje9, grejanje10, skola_id ИД Матична школа, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа ИД Матична школа, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа
47 os_nekombinovana15 Некомбинована одељења Некомбинована одељења Некомбинована одељења У овој табели су подаци о одељењима основне школе у чијем саставу су ученици истог разреда nekombinovano_id, odeljenski_staresina, razred, odeljenje, tip_odeljenja, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, nastavni_jezik, lokacija, skola_id ИД Некомбиновано одељење, ИД одељенског старешине, Разред, Одељење, Тип одељења, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа ИД Некомбиновано одељење, ИД одељенског старешине, Разред, Одељење, Тип одељења, Број ученика, Број девојчица, Број ученика ИОП1, Број ученика ИОП2, Број ученика ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа
48 os_obav_predmeti Фонд часова обавезних предмета у основним школама Фонд часова обавезних предмета у основним школама Шифрарник обавезних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова обавезних предмета у основној школи. Шифрарник обавезних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова обавезних предмета у основној школи. obavezan_predmet_id, naziv_obavezan_predmet, razred, nedeljni_fond, godisnji_fond ИД Обавезан предмет, Обавезан предмет, Разред, Недељни фонд часова, Годишњи фонд часова ИД Обавезан предмет, Обавезан предмет, Разред, Недељни фонд часова, Годишњи фонд часова
49 os_odelj_obav_predmeti15 Одељења обавезни предмети Одељења обавезни предмети Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у некомбинованим (класичним) одељењима основне школе. Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у некомбинованим (класичним) одељењима основне школе. odeljenje_obavezan_predmet_id, obavezan_predmet_id, nastavnik, odeljenje ИД одељење обавезан предмет, ИД обавезан предмет, ИД наставник, ИД одељење ИД одељење обавезан предмет, ИД обавезан предмет, ИД наставник, ИД одељење
50 os_predskolska15 Групе предшколско Групе предшколско Ова табела садржи податке о групама предшколског програма које су у саставу основне школе, у матичној школи или издвојеном одељењу. Ова табела садржи податке о групама предшколског програма које су у саставу основне школе, у матичној школи или издвојеном одељењу. grupa, vaspitac, broj_dece, devojcica, iop1, iop2, iop3, nastavni_jezik, lokacija, skola_id ИД Предшколска група, ИД Васпитач, Број деце, Број девојчица, Број деце ИОП1, Број деце ИОП2, Број деце ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа ИД Предшколска група, ИД Васпитач, Број деце, Број девојчица, Број деце ИОП1, Број деце ИОП2, Број деце ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа
51 os_skole15 Подаци о основним школама Подаци о основним школама Ова табела садржи податке о основним школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. Ова табела садржи податке о основним школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. skola_id, opstina_id, postanski_broj, mesto, adresa, pak, naziv_skole_lat, naziv_skole, maticni_broj, tip_skole, ime_direktora, prezime_direktora, www, tel, fax, vrsta_id, opis, jubilej, razlog_jubileja, naziv_opstina, naziv_okruga, naziv_su, vrsta ИД Школа, Ид Општина, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Школа (латиница), Школа, Матични број школе, Тип школе, Име директора, Презиме директора, Сајт, Телефон, Факс, ИД Врста школе, Опис, Јубилеј, Јубилеј – разлог, Општина, Округ, Школска управа, Врста школе ИД Школа, Ид Општина, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Школа (латиница), Школа, Матични број школе, Тип школе, Име директора, Презиме директора, Сајт, Телефон, Факс, ИД Врста школе, Опис, Јубилеј, Јубилеј – разлог, Општина, Округ, Школска управа, Врста школе
52 vrste Врсте школа Врсте школа Шифрарник школа Шифрарник школа vrsta_id, vrsta, vrsta_lat ИД Врстa школe, Врстa школe, Врстa школe (латиница) ИД Врстa школe, Врстa школe, Врстa школe (латиница)
53 ss_skole15 Подаци о средњим школама Подаци о средњим школама Ова табела садржи податке о средњим школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. Ова табела садржи податке о средњим школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. skola_id, opstina_id, postanski_broj, mesto, adresa, pak, naziv_skole_lat, naziv_skole, maticni_broj, tip_skole, ime_direktora, prezime_direktora, www, tel, fax, vrsta_id, podrucje_rada, smer, opis, jubilej, razlog_jubileja, naziv_opstina, naziv_okruga, naziv_su, vrsta ИД Школа, ИД Општина, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Школа (латиница), Школа, Матични број школе, Тип школе, Име директора, Презиме директора, Сајт, Телефон, Факс, ИД Врста школе, ИД Подручја рада, ИД Смер – образвни профил, Опис, Јубилеј, Јубилеј – разлог, Општина, Округ, Школска управа, Врста школе ИД Школа, ИД Општина, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Школа (латиница), Школа, Матични број школе, Тип школе, Име директора, Презиме директора, Сајт, Телефон, Факс, ИД Врста школе, ИД Подручја рада, ИД Смер – образвни профил, Опис, Јубилеј, Јубилеј – разлог, Општина, Округ, Школска управа, Врста школе
54 ss_odeljenja15 Одељења средњих школа Одељења средњих школа У овој табели су подаци о одељењима средњих школа У овој табели су подаци о одељењима средњих школа odeljenje_id, odeljenski_staresina, razred, odeljenje, tip_odeljenja, smer , strani_jezik1, nastavnik1, strani_jezik2, nastavnik2, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, nastavni_jezik, lokacija, skola_id ИД Одељења, ИД Одељенског старешине, Разред, Одељење, Тип одељења, ИД Смер – образовни профил, Страни језик I, ИД Наставника, Страни језик II, ИД Наставника, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа ИД Одељења, ИД Одељенског старешине, Разред, Одељење, Тип одељења, ИД Смер – образовни профил, Страни језик I, ИД Наставника, Страни језик II, ИД Наставника, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа
55 ss_kombinovana15 Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила) Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила) Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила) Комбинована одељења (одељења са више од једног профила) kombinovano_odeljenje_id, razred, odeljenje, odeljenski_staresina, smer, strani_jezik1, nastavnik1, strani_jezik2, nastavnik2, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, nastavni_jezik, lokacija, skola_id ИД Комбиновано одељење, Разред, Одељење, ИД Одељенског старешине, ИД Смер – образовни профил, Страни језик I, ИД Наставника, Страни језик II, ИД Наставника, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа ИД Комбиновано одељење, Разред, Одељење, ИД Одељенског старешине, ИД Смер – образовни профил, Страни језик I, ИД Наставника, Страни језик II, ИД Наставника, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа
56 ss_grupe15 Групе Групе У овој табели се налазе подаци о групама у којима се реализују наставни програми предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена таква организација У овој табели се налазе подаци о групама у којима се реализују наставни програми предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена таква организација grupa_id, razred, grupa, kombinovana, smer, predmet_id, nastavnik, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, nastavni_jezik, lokacija, skola_id ИД Група, Разред, Назив групе, Комбинована, ИД Смер – образовни профил, ИД Предмет, ИД Наставника, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа ИД Група, Разред, Назив групе, Комбинована, ИД Смер – образовни профил, ИД Предмет, ИД Наставника, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Наставни језик, ИД Локација, ИД Школа
57 ss_grupe_jezici15 Групе страни језици Групе страни језици У табели су подаци о групама у средњим школама које су организоване за реализацију наставног програма страног језика у зависности од смера/образовног профила у одговарајућим подручјима рада. У табели су подаци о групама у средњим школама које су организоване за реализацију наставног програма страног језика у зависности од смера/образовног профила у одговарајућим подручјима рада. grupa_id, razred, grupa, smer, nastavnik, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, strani_jezik, lokacija, skola_id ИД Група, Разред, Назив групе, ИД Смер – образовни профил, ИД Наставник, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Страни језик, ИД Локација, ИД Школа ИД Група, Разред, Назив групе, ИД Смер – образовни профил, ИД Наставник, Број ученика, Број девојчица, Број ученика по ИОП1, Број ученика по ИОП2, Број ученика по ИОП3, Страни језик, ИД Локација, ИД Школа
58 ss_komb_zaj_predm15 Комбинована одељења заједнички предмети Комбинована одељења заједнички предмети У овој табели се налазе подаци о заједничким предметима комбинованих одељења од два или три образован профила, фонду часова тог предмета, педагошкој недељној норми наставника који предаје тај предмет У овој табели се налазе подаци о заједничким предметима комбинованих одељења од два или три образован профила, фонду часова тог предмета, педагошкој недељној норми наставника који предаје тај предмет zajednicki_predmet_id, predmet1_id, predmet2_id, predmet3_id, nastavnik, nedeljna_norma, nedeljni_fond, kombinovano_odeljenje_id, skola_id ИД Заједнички предмети, ИД предмета у I образовном профилу, ИД предмета у II образовном профилу, ИД предмета у III образовном профилу, ИД Наставник, Недељна норма часова наставника, Недељни фонд часова, ИД Комбиновано одељење, ИД Школа ИД Заједнички предмети, ИД предмета у I образовном профилу, ИД предмета у II образовном профилу, ИД предмета у III образовном профилу, ИД Наставник, Недељна норма часова наставника, Недељни фонд часова, ИД Комбиновано одељење, ИД Школа
59 ss_komb_ost_predm15 Комбинована одељења остали предмети Комбинована одељења остали предмети Ова табела садржи податке о предметима који су заступљени у наставном плану и програму само једног образовног профила у комбинованом одељењу и наставнику који предаје тај предмет Ова табела садржи податке о предметима који су заступљени у наставном плану и програму само једног образовног профила у комбинованом одељењу и наставнику који предаје тај предмет odeljenje_ostali_predmet_id, predmet_id, smer, nastavnik ИД Остали предмети у комбинованом одељењу, ИД Предмет, ИД Смер – образовни профил, ИД Наставника ИД Остали предмети у комбинованом одељењу, ИД Предмет, ИД Смер – образовни профил, ИД Наставника
60 ss_blokovi15 Блок настава Блок настава Табела садржи податке о организацији блок наставе у средњим школама Табела садржи податке о организацији блок наставе у средњим школама blok_id, razred, kombinovano, predmet_id, skola_id ИД Блок настава, Разред, Комбиновано одељење, ИД Предмет, ИД Школа ИД Блок настава, Разред, Комбиновано одељење, ИД Предмет, ИД Школа
61 ss_blok_nastavnik15 Веза између блок наставе и наставника Веза између блок наставе и наставника Табела описује везу између блок наставе и наставника (више наставника може да држи један блок) Табела описује везу између блок наставе и наставника (више наставника може да држи један блок) blok_nastavnik_id, blok_id, nastavnik, broj_casova, skola_id ИД Наставник у блок настави, ИД Блок настава, ИД Наставник, Број часова, ИД Школа ИД Наставник у блок настави, ИД Блок настава, ИД Наставник, Број часова, ИД Школа
62 ss_predmeti15 Обавезни предмети у средњим школама Обавезни предмети у средњим школама Шифарник садржи податке о обавезним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. Шифарник садржи податке о обавезним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. predmet_id, naziv_predmet, vrsta, razred, podrucje_rada, smer, godisnji_fond, nedeljni_fond, oblici_nastave, nedeljna_norma, godisnja_norma ИД Предмет, Обавезан предмет, Врста, Разред, ИД Подручје рада, ИД Смер – образовни профил, Годишњи фонд часова, Недељни фонд часова, Облици образовно васпитног рада, Недељна норма часова, Годишња норма часова ИД Предмет, Обавезан предмет, Врста, Разред, ИД Подручје рада, ИД Смер – образовни профил, Годишњи фонд часова, Недељни фонд часова, Облици образовно васпитног рада, Недељна норма часова, Годишња норма часова
63 ss_izb_pred15 Изборни предмети у средњим школама по наставном плану Изборни предмети у средњим школама по наставном плану Шифарник садржи податке о изборним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. Шифарник садржи податке о изборним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. predmet_id, naziv_predmet, razred, podrucje_rada, smer, godisnji_fond, nedeljni_fond, blok_nastava, broj_grupa_po_odeljenju, broj_ucenika_max, broj_ucenika_min, individualna_nastava, oblici_nastave, nedeljna_norma, godisnja_norma, optimalnibrojgrupa ИД Предмет, Изборни предмет, Разред, ИД Подручје рада, ИД Смер – образовни профил, Годишњи фонд часова, Недељни фонд часова, Настава у блоку (годишњи фонд часова), Број група по одељењу, Максималан број ученика у групи, Минималан број ученика у групи, Индивидуална настава, Облици образовно васпитног рада, Недељна норма часова, Годишња норма часова, Оптималан број група ИД Предмет, Изборни предмет, Разред, ИД Подручје рада, ИД Смер – образовни профил, Годишњи фонд часова, Недељни фонд часова, Настава у блоку (годишњи фонд часова), Број група по одељењу, Максималан број ученика у групи, Минималан број ученика у групи, Индивидуална настава, Облици образовно васпитног рада, Недељна норма часова, Годишња норма часова, Оптималан број група
64 ss_smerovi Постојећи образовни профили у средњим школама Постојећи образовни профили у средњим школама Табела са свим образовним профилима (смеровима) у средњим школама.

Колоне у табели представљају:
 • ИД СМЕРА (ss_smer_id): ид овог уноса
 • НАЗИВ (naziv): назив профила
 • НАЗИВ ЗА КОНКУРС (naziv_konkurs): назив профила под којим се појављује у конкурсу
 • ПОДРУЧИЈЕ РАДА (podrucije_rada): ид подручија рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје програм
 • КОМПЕТЕНЦИЈЕ (kompetencije): које компетенције ученик стекне
 • КВАЛИФИКАЦИЈЕ (kvalifikacije): за шта је ученик квалификован да ради када заврши овај профил
 • ОПИС_ЗАНИМАЊА (opis_zanimanja): опис занимања
 • КОМЕНТАР (komentar): коментар
 • ОГЛЕД (ogled): да ли се ради о пилот програму - огледу (1-да, 0-не)
 • СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК (sluzbeni_glasnik) : број слубеног гласника где је објављен подзаконски акт у коме је описан профил
Табела са свим образовним профилима (смеровима) у средњим школама.

Колоне у табели представљају:
 • ИД СМЕРА (ss_smer_id): ид овог уноса
 • НАЗИВ (naziv): назив профила
 • НАЗИВ ЗА КОНКУРС (naziv_konkurs): назив профила под којим се појављује у конкурсу
 • ПОДРУЧИЈЕ РАДА (podrucije_rada): ид подручија рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје програм
 • КОМПЕТЕНЦИЈЕ (kompetencije): које компетенције ученик стекне
 • КВАЛИФИКАЦИЈЕ (kvalifikacije): за шта је ученик квалификован да ради када заврши овај профил
 • ОПИС_ЗАНИМАЊА (opis_zanimanja): опис занимања
 • КОМЕНТАР (komentar): коментар
 • ОГЛЕД (ogled): да ли се ради о пилот програму - огледу (1-да, 0-не)
 • СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК (sluzbeni_glasnik) : број слубеног гласника где је објављен подзаконски акт у коме је описан профил
ss_smer_id, naziv, naziv_konkurs, podrucje_rada, trajanje, kompetencije, kvalifikacije, opis_zanimanja, komentar, ogled, sluzbeni_glasnik ИД СМЕРА, НАЗИВ, НАЗИВ ЗА КОНКУРС, ПОДРУЧИЈЕ РАДА, ТРАЈАЊЕ, КОМПЕТЕНЦИЈЕ, КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ОПИС_ЗАНИМАЊА, КОМЕНТАР, ОГЛЕД, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ИД СМЕРА, НАЗИВ, НАЗИВ ЗА КОНКУРС, ПОДРУЧИЈЕ РАДА, ТРАЈАЊЕ, КОМПЕТЕНЦИЈЕ, КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ОПИС_ЗАНИМАЊА, КОМЕНТАР, ОГЛЕД, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
65 ss_podrucja_rada Шифарник подручја рада у средњим школама Шифарник подручја рада у средњим школама Шифарник подручја рада у средњим школама сарджи шифре и називе подручја рада Шифарник подручја рада у средњим школама сарджи шифре и називе подручја рада podrucje_rada, naziv_podrucje_rada ИД Подручје рада, Подручје рада ИД Подручје рада, Подручје рада
66 ss_maticne_skole15 Матичне средње школе Матичне средње школе Ова табела садржи податке о матичној школи седишту средње школе као правног лица Ова табела садржи податке о матичној школи седишту средње школе као правног лица maticna_id, postanski_broj, mesto, adresa, pak, tel, gps, broj_zgrada, povrsina_zgrada, broj_ucionica, povrsina_ucionica, broj_biblioteka, povrsina_biblioteka, broj_radionica, povrsina_radionica, broj_sala, povrsina_sala, broj_kabineta, povrsina_kabineta, broj_lab, povrsina_lab, povrsina_kuhinja, povrsina_ostalo1, namena_ostalo1, broj_ostalo1, povrsina_ostalo2, namena_ostalo2, broj_ostalo2, broj_knjiga1, broj_knjiga2, broj_odeljenja1, broj_ucenika1, broj_odeljenja2, broj_ucenika2, broj_odeljenja3, broj_ucenika3, broj_odeljenja4, broj_ucenika4, broj_odeljenja5, broj_ucenika5, grejanje1, grejanje2, grejanje3, grejanje4, grejanje5, grejanje6, grejanje7, grejanje8, grejanje9, grejanje10, skola_id ИД Матична школа, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа ИД Матична школа, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа
67 ss_izdv_odelj15 Издвојена одељења средње школе Издвојена одељења средње школе Подаци о издвојеним одељењима средње школе, настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. Подаци о издвојеним одељењима средње школе, настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. lokacija, postanski_broj, mesto, adresa, pak, tel, gps, broj_zgrada, povrsina_zgrada, broj_ucionica, povrsina_ucionica, broj_biblioteka, povrsina_biblioteka, broj_radionica, povrsina_radionica, broj_sala, povrsina_sala, broj_kabineta, povrsina_kabineta, broj_lab, povrsina_lab, povrsina_kuhinja, broj_ostalo1, povrsina_ostalo1, namena_ostalo1, broj_ostalo2, povrsina_ostalo2, namena_ostalo2, broj_knjiga1, broj_knjiga2, broj_odeljenja1, broj_ucenika1, broj_odeljenja2, broj_ucenika2, broj_odeljenja3, broj_ucenika3, broj_odeljenja4, broj_ucenika4, broj_odeljenja5, broj_ucenika5, grejanje1, grejanje2, grejanje3, grejanje4, grejanje5, grejanje6, grejanje7, grejanje8, grejanje9, grejanje10, skola_id ИД Локација, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа не користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа ИД Локација, Поштански број, Место, Адреса, Поштански адресни код, Телефон, Географске координате, Број школских зграда, Површина школских зграда, Број учионица, Површина учионица, Број библиотека, Површина библиотека, Број радионица, Површина радионица, Број сала, Површина сала, Број кабинета, Површина кабинета, Број лабораторија, Површина лабораторија, Површина кухиња, Број осталих просторија које школа користи, Површина осталих просторија које школа користи, Намена осталих просторија које школа користи, Број осталих просторија које школа не користи, Површина осталих просторија које школа не користи, Намена осталих просторија које школа не користи, Број књига, Број некњижне грађе, Једносменски рад - број одељења, Једносменски рад - број ученика, Двосменски рад - број одељења, Двосменски рад - број ученика, Међусмена - број одељења, Међусмена - број ученика, Тросменски рад - број одељења, Тросменски рад - број ученика, Остало - број одељења, Остало - број ученика, Даљинско грејање, Сопствено централно грејање (мазут), Сопствено централно грејање (лож уље), Сопствено централно грејање (гас), Сопствено централно грејање (угаљ), Пећи (лож уље), Пећи (плин), Пећи (угаљ), Пећи (дрва), Пећи (електричне), ИД Школа
68 ss_odelj_obav_predm15 Обавезни предмети у средњим школама по профилима Обавезни предмети у средњим школама по профилима Ова табела садржи податке о обавезним предметима по смеровима/образовним профилима средње школе укључујући и податке о недељном и годишњем фонду/норми часов Ова табела садржи податке о обавезним предметима по смеровима/образовним профилима средње школе укључујући и податке о недељном и годишњем фонду/норми часов predmet_id, naziv_predmet, razred, podrucje_rada, smer, godisnji_fond, nedeljni_fond, blok_nastava, broj_grupa_po_odeljenju, broj_ucenika_max, broj_ucenika_min, individualna_nastava, oblici_nastave, nedeljna_norma, godisnja_norma, optimalnibrojgrupa ИД Предмет, Назив предмета, Разред, ИД Подручје рада , ИД Смер – образовни профил, Годишњи фонд часова, Недељни фонд часова, Настава у блоку(годишњи фонд часова), Број група (по одељењу), Максималан број ученика, Минималан Број ученика, Индивидуална настава, Облик образовно васпитног рада, Недељна норма часова, Годишња норма часова, Оптималан број група по одељењу ИД Предмет, Назив предмета, Разред, ИД Подручје рада , ИД Смер – образовни профил, Годишњи фонд часова, Недељни фонд часова, Настава у блоку(годишњи фонд часова), Број група (по одељењу), Максималан број ученика, Минималан Број ученика, Индивидуална настава, Облик образовно васпитног рада, Недељна норма часова, Годишња норма часова, Оптималан број група по одељењу
69 finvo_finansije15 Подаци о финансирању факултета Подаци о финансирању факултета Табела садржи податке о приходима из буџета и сопственим приходима у 2014. години као и планиране приходе из буџета и сопствених средстава буџетских корисника у 2016. години Табела садржи податке о приходима из буџета и сопственим приходима у 2014. години као и планиране приходе из буџета и сопствених средстава буџетских корисника у 2016. години finansije_id, konto_id, dinara1, dinara2, dinara3, dinara4, user_id, korisnik, univerzitet ИД Финансије, ИД Конта, Приходи - Буџет 2014, Сопствени приходи 2014, Планирани приходи - Буџет 2016, Планирани сопствени приходи 2016, ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет ИД Финансије, ИД Конта, Приходи - Буџет 2014, Сопствени приходи 2014, Планирани приходи - Буџет 2016, Планирани сопствени приходи 2016, ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет
70 grupe_konta Шифарник групе конта Шифарник групе конта Шифарник држава садржи шифре групе конта и описе конта Шифарник држава садржи шифре групе конта и описе конта grupa_konta_id, opis_grupe_konta ИД Група конта, Опис Група конта ИД Група конта, Опис Група конта
71 konta Шифарник конта Шифарник конта Шифарник конта садржи шифре конта, опис конта и шифру групе конта којој тај конто припада Шифарник конта садржи шифре конта, опис конта и шифру групе конта којој тај конто припада konto_id, opis_konta, grupa_konta_id ИД Конта, Опис конта, ИД Група конта ИД Конта, Опис конта, ИД Група конта
72 finvo_laboratorije15 Лабораторије Лабораторије Табела садржи податке о лабораторијама на високошколским установама Табела садржи податке о лабораторијама на високошколским установама lab_id, naziv_lab, rukovodilac_id, rukovodilac2_id, user_id, korisnik, univerzitet ИД Лабораторије, Назив лабораторије, Руководилац - наставно особље, Руководилац - ненаставно особље, ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет ИД Лабораторије, Назив лабораторије, Руководилац - наставно особље, Руководилац - ненаставно особље, ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет
73 finvo_oblast Шифарник области Шифарник области Шифарник области високог образовања садржи шифру области високог образовања и област високог образовања Шифарник области високог образовања садржи шифру области високог образовања и област високог образовања oblast_id, oblast ИД Област високог образовања, Област високог образовања ИД Област високог образовања, Област високог образовања
74 finvo_programi15 Програми у високошколским установама у Србији Програми у високошколским установама у Србији Табела садржи податке о студијским програмима на високошколским установама у Србији Табела садржи податке о студијским програмима на високошколским установама у Србији program_id, naziv_programa, nivo, skolarina, skolarina2, trajanje, polje, zvanje, budzet1, budzet2, budzet3, budzet4, budzet5, budzet6, samo1, samo2, samo3, samo4, samo5, samo6, samo1a, samo2a, samo3a, samo4a, samo5a, samo6a, pred1, pred2,pred3, pred4, pred5, pred6, vez1, vez2, vez3, vez4, vez5, vez6, broj_prethodnih_studenata, broj_prethodnih_bodova, broj_prethodnih_bodova1, user_id, korisnik, univerzitet ИД Програма, Назив програма, Врсте и нивои студија, Висина школарине - самофинансирајући студенти, Висина школарине - самофинасирајући студенти (страни држављани), Обим студија (ЕСПБ бодови), Образовно научна и образовно уметничка поља, ИД Звања, Број буџетских студената - I година, Број буџетских студената - II година, Број буџетских студената - III година, Број буџетских студената - IV година, Број буџетских студената - V година, Број буџетских студената - VI година, Број самофинасирајућих студената I година, Број самофинасирајућих студената II година, Број самофинасирајућих студената III година, Број самофинасирајућих студената IV година, Број самофинасирајућих студената V година, Број самофинасирајућих студената VI година, Број страних самофинасирајућих студената I година, Број страних самофинасирајућих студената II година, Број страних самофинасирајућих студената III година, Број страних самофинасирајућих студената IV година, Број страних самофинасирајућих студената V година, Број страних самофинасирајућих студената VI година, Број часова - предавања I година, Број часова - предавања II година, Број часова - предавања III година, Број часова - предавања IV година, Број часова - предавања V година, Број часова - предавања VI година, Број часова - вежбе I година, Број часова - вежбе II година, Број часова - вежбе III година, Број часова - вежбе IV година, Број часова - вежбе V година, Број часова - вежбе VI година, Број студената - звршили студије у 2014/2015, Укупан број ЕСПБ бодова у претходној школској години - сви буџетски студенти, купан број ЕСПБ бодова у претходној школској години сви - самофинансирајући студенти, ИД високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет ИД Програма, Назив програма, Врсте и нивои студија, Висина школарине - самофинансирајући студенти, Висина школарине - самофинасирајући студенти (страни држављани), Обим студија (ЕСПБ бодови), Образовно научна и образовно уметничка поља, ИД Звања, Број буџетских студената - I година, Број буџетских студената - II година, Број буџетских студената - III година, Број буџетских студената - IV година, Број буџетских студената - V година, Број буџетских студената - VI година, Број самофинасирајућих студената I година, Број самофинасирајућих студената II година, Број самофинасирајућих студената III година, Број самофинасирајућих студената IV година, Број самофинасирајућих студената V година, Број самофинасирајућих студената VI година, Број страних самофинасирајућих студената I година, Број страних самофинасирајућих студената II година, Број страних самофинасирајућих студената III година, Број страних самофинасирајућих студената IV година, Број страних самофинасирајућих студената V година, Број страних самофинасирајућих студената VI година, Број часова - предавања I година, Број часова - предавања II година, Број часова - предавања III година, Број часова - предавања IV година, Број часова - предавања V година, Број часова - предавања VI година, Број часова - вежбе I година, Број часова - вежбе II година, Број часова - вежбе III година, Број часова - вежбе IV година, Број часова - вежбе V година, Број часова - вежбе VI година, Број студената - звршили студије у 2014/2015, Укупан број ЕСПБ бодова у претходној школској години - сви буџетски студенти, купан број ЕСПБ бодова у претходној школској години - сви самофинансирајући студенти, ИД високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет
75 finvo_radna_mesta Шифарник радних места на високошколским установама Шифарник радних места на високошколским установама Шифарник радних места на високошколским установама садржи шифаре радних места на високошколским установама, назив радног места, коефицијент радног места као и тип установе Шифарник радних места на високошколским установама садржи шифаре радних места на високошколским установама, назив радног места, коефицијент радног места као и тип установе radno_mesto_id, naziv_radno_mesto, koef, tip_ustanove_id, tip_osoblja_id ИД Радно место, Назив радног места, Коефицијент, ИД Тип установе, ИД Запослени ИД Радно место, Назив радног места, Коефицијент, ИД Тип установе, ИД Запослени
76 finvo_tipovi_zaposlenja Шифарник типова запослења Шифарник типова запослења Шифарник типова запослења на високошколским установама садржи шифре типова уговора и тип уговора Шифарник типова запослења на високошколским установама садржи шифре типова уговора и тип уговора tipovi_zaposlenja_id, tipovi_zaposlenja ИД Тип уговора, Тип уговора ИД Тип уговора, Тип уговора
77 finvo_users Шифарник високошколских установа Шифарник високошколских установа Шифарник високошколских установа садржи шифре високошколских установа, називе и тип високошколских установа и универзитет коме припадају Шифарник високошколских установа садржи шифре високошколских установа, називе и тип високошколских установа и универзитет коме припадају user_id, korisnik, univerzitet, tip_ustanove_id, godina ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет, ИД Тип установе, Година ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет, ИД Тип установе, Година
78 finvo_ustanove15 Високошколске установе Високошколске установе Табела садржи податке о високошколским установама Табела садржи податке о високошколским установама ustanova_id, dekan, telefon, adresa, gps, maticni_broj, pib, www, broj1, broj2, broj3, broj4, broj5, povrsina, biblioteckih_jedinica1, biblioteckih_jedinica2, biblioteckih_jedinica3, biblioteckih_jedinica4, zgrada, user_id, korisnik, univerzitet ИД Установа, Декан, Телефон, Адреса, Географске координате, Матични број, ПИБ, Сајт, Број студената на другом универзитету, Број студената са других универзитета, Број наставника/истраживача на високошколској/научној институцији у иностранству, Број студената - афирмативне мере програми Владе Р Србије, Број студената - афирмативне мере други програми, Површина, Библиотечка грађа (књиге, уџбеници, речници, енциклопедије...) Библиотечка грађа (завршни радови, дипломски, магистарски, докторати...), Библиотечка грађа (Периодичне публикације), Библиотечка грађа (остало), Број зграда, ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет ИД Установа, Декан, Телефон, Адреса, Географске координате, Матични број, ПИБ, Сајт, Број студената на другом универзитету, Број студената са других универзитета, Број наставника/истраживача на високошколској/научној институцији у иностранству, Број студената - афирмативне мере програми Владе Р Србије, Број студената - афирмативне мере други програми, Површина, Библиотечка грађа (књиге, уџбеници, речници, енциклопедије...) Библиотечка грађа (завршни радови, дипломски, магистарски, докторати...), Библиотечка грађа (Периодичне публикације), Библиотечка грађа (остало), Број зграда, ИД Високошколске установе, Високошколска установа, Универзитет
79 odeljenja_iop Број и структура некомбинованих одељења у основним школама по локацијама (истуреним одељењима) Број и структура некомбинованих одељења у основним школама по локацијама (истуреним одељењима) Број и структура некомбинованих одељења у основним школама по локацијама (истуреним одељењима) Број и структура некомбинованих одељења у основним школама по локацијама (истуреним одељењима) suprava, opstina, skola, skola_id, lokacija_id, razred, odeljenja, ucenika, devojcica, decaka, iop1, iop2, iop3 Школска управа, Општина, Школа, ИД школе, ИД издвојеног одељења, Разред, Број одељење, Број ученика, Број девојчица, Број дечака, ИОП1, ИОП2, ИОП3 Школска управа, Општина, Школа, ИД школе, ИД издвојеног одељења, Разред, Број одељење, Број ученика, Број девојчица, Број дечака, ИОП1, ИОП2, ИОП3
80 jpl_izdavaci Јавни позив за листу уџбеника - издавачи Јавни позив за листу уџбеника - издавачи Јавни позив за листу уџбеника - издавачи Јавни позив за листу уџбеника - издавачи izdavac_id, naziv, adresa, maticni_broj, pib, telefon ИД, НАЗИВ, АДРЕСА, МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ, ТЕЛЕФОН ИД, НАЗИВ, АДРЕСА, МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ, ТЕЛЕФОН
81 jpl_kompleti Јавни позив за листу уџбеника - комплети Јавни позив за листу уџбеника - комплети Јавни позив за листу уџбеника - комплети Јавни позив за листу уџбеника - комплети jezik, razred, predmet, komplet_id, komplet_sifra, izdavac_id, izdavac_naziv, jedinica, jedinica_obavezna, naziv, autori, resenje, datum, strana, format, oblik, cena ЈЕЗИК, РАЗРЕД, ПРЕДМЕТ, ИД КОМПЛЕТА, ШИФРА КОМПЛЕТА, ИД ИЗДАВАЧА, НАЗИВ ИЗДАВАЧА, УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА, ОБАВЕЗНА УНУТАР КОМПЛЕТА, НАЗИВ, АУТОРИ, РЕШЕЊЕ, ДАТУМ, ОБИМ, ФОРМАТ, ОБЛИК, ЦЕНА ЈЕЗИК, РАЗРЕД, ПРЕДМЕТ, ИД КОМПЛЕТА, ШИФРА КОМПЛЕТА, ИД ИЗДАВАЧА, НАЗИВ ИЗДАВАЧА, УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА, ОБАВЕЗНА УНУТАР КОМПЛЕТА, НАЗИВ, АУТОРИ, РЕШЕЊЕ, ДАТУМ, ОБИМ, ФОРМАТ, ОБЛИК, ЦЕНА
82 broj_zaposlenih_os_ss15 Број извршилаца укупно у настави и ваннастави Број извршилаца укупно у настави и ваннастави su_cir, opstina_cir, mesto, naziv_cir, tip, norma Школска управа, Општина, Место, Школа, Тип, Укупан број извршилаца Школска управа, Општина, Место, Школа, Тип, Укупан број извршилаца
83 nid_projekti Research projects Научноистраживачки пројекти Research projects Научноистраживачки пројекти id, naziv, program, oblast, ime_rukovodioca, prezime_rukovodioca, nio_id, nio_naziv, istrazivaca, bim ИД, НАЗИВ, ПРОГРАМ, ОБЛАСТ, ИМЕ РУКОВОДИОЦА, ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА, ИД НИО, НАЗИВ НИО, БРОЈ ИСТРАЖИВАЧА, БРОЈ ИСТРАЖИВАЧ МЕСЕЦИ ИД, НАЗИВ, ПРОГРАМ, ОБЛАСТ, ИМЕ РУКОВОДИОЦА, ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА, ИД НИО, НАЗИВ НИО, БРОЈ ИСТРАЖИВАЧА, БРОЈ ИСТРАЖИВАЧ МЕСЕЦИ
84 nid_projekti_finansije Research projects - monthly spending Научноистраживачки пројекти - месечне финанисје Research projects - monthly spending Научноистраживачки пројекти - месечне финанисје projekat_id, naziv, godina, mesec, dmt2, bruto_zarade ПРОЈЕКАТ ИД, НАЗИВ, ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ ПРОЈЕКАТ ИД, НАЗИВ, ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ
85 nid_projekti_gfinansije Research projects - annual spending Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје Research projects - annual spending Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје projekat_id, naziv, godina, dmt2, bruto_zarade, rdmt2 ПРОЈЕКАТ ИД, НАЗИВ, ГОДИНА, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ, ДМТ2 [% БРУТО ЗАРАДА] ПРОЈЕКАТ ИД, НАЗИВ, ГОДИНА, ДМТ2, БРУТО ЗАРАДЕ, ДМТ2 [% БРУТО ЗАРАДА]
87 plan_upisa_2016 Plan upisa u srednje škole 2016. План уписа у средње школе 2016. План уписа у средње школе 2016. План уписа у средње школе 2016. id, skola, su, okrug, opstina, mesto, naziv, podrucje_rada, smer, trajanje, jezik, nekombinovana_broj_ucenika, nekombinovana_broj_odeljenja, kombinovana_broj_ucenika, kombinovana_broj_odeljenja, vanredni_broj_ucenika, broj_ucenika_osmog_u_opstini id, skola, su, okrug, opstina, mesto, naziv, područje rada, smer, trajanje, jezik, nekombinovana_broj_ucenika, nekombinovana_broj_odeljenja, kombinovana_broj_ucenika, kombinovana_broj_odeljenja, vanredni_broj_ucenika, broj_ucenika_osmog_u_opstini Бр., Школа, Школска управа, Округ, Општина, Место, Назив, Подручје рада, Смер, Трајање, Језик, Број ученика у одељењима са једним образовним профилом, Број одељења са једним образовним профилом, Број ученика у одељењима са два образовна профила, Број одељења са два образовна профила, Број ванредних ученика, Број ученика осмог разреда у општини
88 skole_provera_jezici Schools Школе Schools Школе su_cir, opstina_cir, mesto, postanski_broj, naziv_cir, tel, skola, razred, snbroj, sknbroj, skvbroj, sbroj, pbroj, dbroj, obroj ШУ, ОПШТИНА, МЕСТО, ПОШТА, ИМЕ ШКОЛЕ, ТЕЛЕФОН, ИД, РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО ШУ, ОПШТИНА, МЕСТО, ПОШТА, ИМЕ ШКОЛЕ, ТЕЛЕФОН, ИД, РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО
89 provera_jezici Schools Школе Schools Школе razred, snbroj, sknbroj, skvbroj, sbroj, pbroj, dbroj, obroj РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО
91 skole_br_ucenika_jezik Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду su_cir, opstina_cir, mesto, postanski_broj, naziv_cir, tel, skola, jezik, razred, snbroj, sknbroj, skvbroj, sbroj ШУ, ОПШТИНА, МЕСТО, ПОШТА, ИМЕ ШКОЛЕ, ТЕЛЕФОН, ИД, ЈЕЗИК НАСТАВЕ, РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО ШУ, ОПШТИНА, МЕСТО, ПОШТА, ИМЕ ШКОЛЕ, ТЕЛЕФОН, ИД, ЈЕЗИК НАСТАВЕ, РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО
92 skole_br_ucenika_sjezik Број ученика у групама за стране језике по разреду Број ученика у групама за стране језике по разреду Број ученика у групама за стране језике по разреду Број ученика у групама за стране језике по разреду su_cir, opstina_cir, mesto, postanski_broj, naziv_cir, tel, skola, jezik, razred, pbroj, dbroj, obroj ШУ, ОПШТИНА, МЕСТО, ПОШТА, ИМЕ ШКОЛЕ, ТЕЛЕФОН, ИД, ЈЕЗИК, РАЗРЕД, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО ШУ, ОПШТИНА, МЕСТО, ПОШТА, ИМЕ ШКОЛЕ, ТЕЛЕФОН, ИД, ЈЕЗИК, РАЗРЕД, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО
93 br_ucenika_jezik Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду Број ученика у одељењима разврстани по језику мањине на ком се слуша настава и разреду jezik, razred, snbroj, sknbroj, skvbroj, sbroj ЈЕЗИК НАСТАВЕ, РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО ЈЕЗИК НАСТАВЕ, РАЗРЕД, БРОЈ НЕКОМБИНОВАНА, БРОЈ КОМБИНОВАНА НИЖИ, БРОЈ КОМБИНОВАНА ВИШИ, БРОЈ УКУПНО
94 br_ucenika_sjezik Број ученика у групама за стране језике по разреду Број ученика у групама за стране језике по разреду Број ученика у групама за стране језике по разреду Број ученика у групама за стране језике по разреду jezik, razred, pbroj, dbroj, obroj ЈЕЗИК, РАЗРЕД, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО ЈЕЗИК, РАЗРЕД, БРОЈ ПРВИ ЈЕЗИК, БРОЈ ДРУГИ ЈЕЗИК, БРОЈ НЕСЕЛЕКТОВАНО
98 pk_strucne15 Просветни картон стручне школе Просветни картон стручне школе Просветни картон стручне школе Просветни картон стручне школе skola_id, naziv, opstina, okrug, skolska_uprava, adresa, tel, fax, www, ime_direktora, prezime_direktora, broj_ucenika, decaka, devojcica, broj_ucenika_nm, broj_ucenika_gradjansko, broj_ucenika_veronauka, broj_nast, broj_norm_nast, nast_staz5, nast_staz6_10, nast_staz11_25, nast_staz26, Nastavnik_IV, Nastavnik_V, Nastavnik_VI_VII, ps, sps, vps, bodovi_sum, bodovi_avg, smena, broj_odeljenja, prosek_br_ucenika , kombinovana, broj_knjiga_po_uc, poljoprivreda, sumarstvo, geologija, masinstvo, elektrotehnika, hemija, tekstilstvo, geodezija, saobracaj, trgovina, ekonomija, hidrometeorologija, kultura, zdravstvo, ostala_delatnost, gimnazija, engleski, italijanski, nemacki, ruski, francuski, spanski, nastava_albanski, nastava_srpski, nastava_bosanski, nastava_madjarski, nastava_rumunski, nastava_rusinski, nastava_slovacki, nastava_hrvatski, opis ИД Школа, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број ученика - грађанско васпитање, Број ученика - веронаука, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број наставника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Број смена, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број комбинованих одељења, Број књига по ученику, Подручје рада - пољопривреда, Подручје рада – шумарство, Подручје рада - геологија, Подручје рада - машинство, Подручје рада - електротехника, Подручје рада - хемија, Подручје рада - текстилство, Подручје рада - геодезија, Подручје рада - саобраћај, Подручје рада - трговина, Подручје рада - економија, Подручје рада - хидрометеорологија, Подручје рада - култура, Подручје рада - здравство, Подручје рада - остале делатности личних услуга, Подручје рада - гимназија, Енглески језик, Италијански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе ИД Школа, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број ученика - грађанско васпитање, Број ученика - веронаука, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број наставника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Број смена, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број комбинованих одељења, Број књига по ученику, Подручје рада - пољопривреда, Подручје рада – шумарство, Подручје рада - геологија, Подручје рада - машинство, Подручје рада - електротехника, Подручје рада - хемија, Подручје рада - текстилство, Подручје рада - геодезија, Подручје рада - саобраћај, Подручје рада - трговина, Подручје рада - економија, Подручје рада - хидрометеорологија, Подручје рада - култура, Подручје рада - здравство, Подручје рада - остале делатности личних услуга, Подручје рада - гимназија, Енглески језик, Италијански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе
99 pk_gimnazije15 Prosvetni karton gimnazije Просветни картон гимназије Просветни картон гимназије Просветни картон гимназије skola_id, naziv, opstina, okrug, skolska_uprava, adresa, tel, fax, www, ime_direktora, prezime_direktora, broj_ucenika, decaka, devojcica, broj_ucenika_nm, broj_ucenika_gradjansko, broj_ucenika_veronauka, broj_nast, broj_norm_nast, nast_staz5, nast_staz6_10, nast_staz11_25, nast_staz26, Nastavnik_IV, Nastavnik_V, Nastavnik_VI_VII, ps, sps, vps, bodovi_sum, bodovi_avg, smena, broj_odeljenja, prosek_br_ucenika, kombinovana, broj_knjiga_po_uc, prirodno_matematicki, drustveni_jezicki, opsti_smer, obdareni_matematika, informaticki_smer, racunarski_smer, zivi_jezici_smer, klasicki_jezici_smer, obdareni_fizika, filoloski_engleski, filoloski_francuski, filoloski_nemacki, filoloski_italijanski, filoloski_spanski, filoloski_japanski, filoloski_kineski, grcki, engleski, italijanski, japanski, nemacki, ruski, francuski, spanski, nastava_albanski, nastava_srpski, nastava_bosanski, nastava_madjarski, nastava_rumunski, nastava_rusinski, nastava_slovacki, nastava_hrvatski, opis ИД Школа, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број ученика - грађанско васпитање, Број ученика - веронаука, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број наставника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Број смена, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број комбинованих одељења, Број књига по ученику, Природно-математички смер, Друштвено-језички смер, Општи смер, Обдарени-математика, Информатички смер, Рачунарски смер, Смер живи језици, Смер класични језици, Смер физика обдарени, Смер филолошки-енглески, Смер филолошки-француски, Смер филолошки-немачки, Смер филолошки-италијански, Смер филолошки-шпански, Смер филолошки-јапански, Смер филолошки-кинески, Грчки језик, Енглески језик, Италијански језик, Јапански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе ИД Школа, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број ученика - грађанско васпитање, Број ученика - веронаука, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број наставника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Број смена, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број комбинованих одељења, Број књига по ученику, Природно-математички смер, Друштвено-језички смер, Општи смер, Обдарени-математика, Информатички смер, Рачунарски смер, Смер живи језици, Смер класични језици, Смер физика обдарени, Смер филолошки-енглески, Смер филолошки-француски, Смер филолошки-немачки, Смер филолошки-италијански, Смер филолошки-шпански, Смер филолошки-јапански, Смер филолошки-кинески, Грчки језик, Енглески језик, Италијански језик, Јапански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе
102 upis План уписа у средње школе за 2016/17. школску годину План уписа у средње школе за 2016/17. школску годину Табела садржи план уписа у средње школе за 2016/17. школску годину.

Колоне у табели представљају:
 • ИД (upis_id): ид уноса
 • ОКРУГ (okrug): назив округа
 • ОПШТИНА (opstina): иазив општине
 • ИД ШКОЛЕ (skola_id): ид школе из табела под називом "skole"
 • ЕОН ИД (zak_id): ид школе из табеле "zavrsni_ispit15_2" (прошлогодишњи резултати)
 • ШКОЛА (skola): назив школе
 • ПОШТАНСКИ БРОЈ (postanski_broj): поштански број
 • МЕСТО (mesto): место
 • АДРЕСА (adresa): адреса
 • ТЕЛЕФОН (telefon): телефон
 • ЕМАИЛ (email): електронска пошта
 • САЈТ (www): интернет страница
 • ШИФРА (sifra): шифра
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД (podrucje_rada_id): ид подручја рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА (podrucje_rada): подручје рада
 • СМЕР ИД (smer_id): ид смера из табеле са називом "ss_smerovi"
 • СМЕР (smer): назив смера (образовног профила)
 • БРОЈ УЧЕНИКА (broj_ucenika): квота за редовне ученике
 • БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА (vanredni): квота за ванредне ученике
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје школовање
 • ЈЕЗИК НАСТАВЕ (jezik): на ком језику се одвија настава
Табела садржи план уписа у средње школе за 2016/17. школску годину.

Колоне у табели представљају:
 • ИД (upis_id): ид уноса
 • ОКРУГ (okrug): назив округа
 • ОПШТИНА (opstina): иазив општине
 • ИД ШКОЛЕ (skola_id): ид школе из табела под називом "skole"
 • ЕОН ИД (zak_id): ид школе из табеле "zavrsni_ispit15_2" (прошлогодишњи резултати)
 • ШКОЛА (skola): назив школе
 • ПОШТАНСКИ БРОЈ (postanski_broj): поштански број
 • МЕСТО (mesto): место
 • АДРЕСА (adresa): адреса
 • ТЕЛЕФОН (telefon): телефон
 • ЕМАИЛ (email): електронска пошта
 • САЈТ (www): интернет страница
 • ШИФРА (sifra): шифра
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД (podrucje_rada_id): ид подручја рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА (podrucje_rada): подручје рада
 • СМЕР ИД (smer_id): ид смера из табеле са називом "ss_smerovi"
 • СМЕР (smer): назив смера (образовног профила)
 • БРОЈ УЧЕНИКА (broj_ucenika): квота за редовне ученике
 • БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА (vanredni): квота за ванредне ученике
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје школовање
 • ЈЕЗИК НАСТАВЕ (jezik): на ком језику се одвија настава
upis_id, okrug, opstina, skola_id, zak_id, skola, postanski_broj, mesto, adresa, tel, email, www, sifra, podrucje_rada_id, podrucje_rada, smer_id, smer, broj_ucenika, vanredni, trajanje, jezik ИД, ОКРУГ, ОПШТИНА, ИД ШКОЛЕ, ЕОН ИД, ШКОЛА, ПОШТАНСКИ БРОЈ, МЕСТО, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ЕМАИЛ, САЈТ, ШИФРА, ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД, ПОДРУЧЈЕ РАДА, СМЕР ИД, СМЕР, БРОЈ УЧЕНИКА, БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА, ТРАЈАЊЕ, ЈЕЗИК НАСТАВЕ ИД, ОКРУГ, ОПШТИНА, ИД ШКОЛЕ, ЕОН ИД, ШКОЛА, ПОШТАНСКИ БРОЈ, МЕСТО, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ЕМАИЛ, САЈТ, ШИФРА, ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД, ПОДРУЧЈЕ РАДА, СМЕР ИД, СМЕР, БРОЈ УЧЕНИКА, БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА, ТРАЈАЊЕ, ЈЕЗИК НАСТАВЕ
103 broj_odeljenja_i_ucenika Број ученика и одељења у ОШ, по језицима Број ученика и одељења у ОШ, по језицима Број ученика и одељења у ОШ, по језицима Број ученика и одељења у ОШ, по језицима Школска управа, Округ, Општина, Место, Назив, Целодневна настава - број група, Некомбинована - број одељења - српски језик, Некомбинована - број ученика - српски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - српски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - српски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - српски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - српски језик, Предшколска - број одељења - српски језик, Предшколска - број ученика - српски језик, Образовање одраслих - број одељења - српски језик, Образовање одраслих - број ученика - српски језик, Некомбинована - број одељења - мађарски језик, Некомбинована - број ученика - мађарски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - мађарски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - мађарски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - мађарски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - мађарски језик, Предшколска - број одељења - мађарски језик, Предшколска - број ученика - мађарски језик, Образовање одраслих - број одељења - мађарски језик, Образовање одраслих - број ученика - мађарски језик, Некомбинована - број одељења - албански језик, Некомбинована - број ученика - албански језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - албански језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - албански језик, Комбинована виши разреди - број одељења - албански језик, Комбинована виши разреди - број ученика - албански језик, Предшколска - број одељења - албански језик, Предшколска - број ученика - албански језик, Образовање одраслих - број одељења - албански језик, Образовање одраслих - број ученика - албански језик, Некомбинована - број одељења - словачки језик, Некомбинована - број ученика - словачки језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - словачки језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - словачки језик, Комбинована виши разреди - број одељења - словачки језик, Комбинована виши разреди - број ученика - словачки језик, Предшколска - број одељења - словачки језик, Предшколска - број ученика - словачки језик, Образовање одраслих - број одељења - словачки језик, Образовање одраслих - број ученика - словачки језик, Некомбинована - број одељења - румунски језик, Некомбинована - број ученика - румунски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - румунски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - румунски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - румунски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - румунски језик, Предшколска - број одељења - румунски језик, Предшколска - број ученика - румунски језик, Образовање одраслих - број одељења - румунски језик, Образовање одраслих - број ученика - румунски језик, Некомбинована - број одељења - русински језик, Некомбинована - број ученика - русински језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - русински језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - русински језик, Комбинована виши разреди - број одељења - русински језик, Комбинована виши разреди - број ученика - русински језик, Предшколска - број одељења - русински језик, Предшколска - број ученика - русински језик, Образовање одраслих - број одељења - русински језик, Образовање одраслих - број ученика - русински језик, Некомбинована - број одељења - бугарски језик, Некомбинована - број ученика - бугарски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - бугарски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - бугарски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - бугарски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - бугарски језик, Предшколска - број одељења - бугарски језик, Предшколска - број ученика - бугарски језик, Образовање одраслих - број одељења - бугарски језик, Образовање одраслих - број ученика - бугарски језик, Некомбинована - број одељења - хрватски језик, Некомбинована - број ученика - хрватски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - хрватски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - хрватски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - хрватски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - хрватски језик, Предшколска - број одељења - хрватски језик, Предшколска - број ученика - хрватски језик, Образовање одраслих - број одељења - хрватски језик, Образовање одраслих - број ученика - хрватски језик, Некомбинована - број одељења - босански језик, Некомбинована - број ученика - босански језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - босански језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - босански језик, Комбинована виши разреди - број одељења - босански језик, Комбинована виши разреди - број ученика - босански језик, Предшколска - број одељења - босански језик, Предшколска - број ученика - босански језик, Образовање одраслих - број одељења - босански језик, Образовање одраслих - број ученика - босански језик Школска управа, Округ, Општина, Место, Назив, Целодневна настава - број група, Некомбинована - број одељења - српски језик, Некомбинована - број ученика - српски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - српски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - српски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - српски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - српски језик, Предшколска - број одељења - српски језик, Предшколска - број ученика - српски језик, Образовање одраслих - број одељења - српски језик, Образовање одраслих - број ученика - српски језик, Некомбинована - број одељења - мађарски језик, Некомбинована - број ученика - мађарски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - мађарски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - мађарски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - мађарски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - мађарски језик, Предшколска - број одељења - мађарски језик, Предшколска - број ученика - мађарски језик, Образовање одраслих - број одељења - мађарски језик, Образовање одраслих - број ученика - мађарски језик, Некомбинована - број одељења - албански језик, Некомбинована - број ученика - албански језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - албански језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - албански језик, Комбинована виши разреди - број одељења - албански језик, Комбинована виши разреди - број ученика - албански језик, Предшколска - број одељења - албански језик, Предшколска - број ученика - албански језик, Образовање одраслих - број одељења - албански језик, Образовање одраслих - број ученика - албански језик, Некомбинована - број одељења - словачки језик, Некомбинована - број ученика - словачки језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - словачки језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - словачки језик, Комбинована виши разреди - број одељења - словачки језик, Комбинована виши разреди - број ученика - словачки језик, Предшколска - број одељења - словачки језик, Предшколска - број ученика - словачки језик, Образовање одраслих - број одељења - словачки језик, Образовање одраслих - број ученика - словачки језик, Некомбинована - број одељења - румунски језик, Некомбинована - број ученика - румунски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - румунски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - румунски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - румунски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - румунски језик, Предшколска - број одељења - румунски језик, Предшколска - број ученика - румунски језик, Образовање одраслих - број одељења - румунски језик, Образовање одраслих - број ученика - румунски језик, Некомбинована - број одељења - русински језик, Некомбинована - број ученика - русински језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - русински језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - русински језик, Комбинована виши разреди - број одељења - русински језик, Комбинована виши разреди - број ученика - русински језик, Предшколска - број одељења - русински језик, Предшколска - број ученика - русински језик, Образовање одраслих - број одељења - русински језик, Образовање одраслих - број ученика - русински језик, Некомбинована - број одељења - бугарски језик, Некомбинована - број ученика - бугарски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - бугарски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - бугарски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - бугарски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - бугарски језик, Предшколска - број одељења - бугарски језик, Предшколска - број ученика - бугарски језик, Образовање одраслих - број одељења - бугарски језик, Образовање одраслих - број ученика - бугарски језик, Некомбинована - број одељења - хрватски језик, Некомбинована - број ученика - хрватски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - хрватски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - хрватски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - хрватски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - хрватски језик, Предшколска - број одељења - хрватски језик, Предшколска - број ученика - хрватски језик, Образовање одраслих - број одељења - хрватски језик, Образовање одраслих - број ученика - хрватски језик, Некомбинована - број одељења - босански језик, Некомбинована - број ученика - босански језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - босански језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - босански језик, Комбинована виши разреди - број одељења - босански језик, Комбинована виши разреди - број ученика - босански језик, Предшколска - број одељења - босански језик, Предшколска - број ученика - босански језик, Образовање одраслих - број одељења - босански језик, Образовање одраслих - број ученика - босански језик Школска управа, Округ, Општина, Место, Назив, Целодневна настава - број група (садржан у укупном броју комбинованих/некомбинованих оддељења), Некомбинована - број одељења - српски језик, Некомбинована - број ученика - српски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - српски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - српски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - српски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - српски језик, Предшколска - број одељења - српски језик, Предшколска - број ученика - српски језик, Образовање одраслих - број одељења - српски језик, Образовање одраслих - број ученика - српски језик, Некомбинована - број одељења - мађарски језик, Некомбинована - број ученика - мађарски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - мађарски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - мађарски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - мађарски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - мађарски језик, Предшколска - број одељења - мађарски језик, Предшколска - број ученика - мађарски језик, Образовање одраслих - број одељења - мађарски језик, Образовање одраслих - број ученика - мађарски језик, Некомбинована - број одељења - албански језик, Некомбинована - број ученика - албански језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - албански језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - албански језик, Комбинована виши разреди - број одељења - албански језик, Комбинована виши разреди - број ученика - албански језик, Предшколска - број одељења - албански језик, Предшколска - број ученика - албански језик, Образовање одраслих - број одељења - албански језик, Образовање одраслих - број ученика - албански језик, Некомбинована - број одељења - словачки језик, Некомбинована - број ученика - словачки језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - словачки језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - словачки језик, Комбинована виши разреди - број одељења - словачки језик, Комбинована виши разреди - број ученика - словачки језик, Предшколска - број одељења - словачки језик, Предшколска - број ученика - словачки језик, Образовање одраслих - број одељења - словачки језик, Образовање одраслих - број ученика - словачки језик, Некомбинована - број одељења - румунски језик, Некомбинована - број ученика - румунски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - румунски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - румунски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - румунски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - румунски језик, Предшколска - број одељења - румунски језик, Предшколска - број ученика - румунски језик, Образовање одраслих - број одељења - румунски језик, Образовање одраслих - број ученика - румунски језик, Некомбинована - број одељења - русински језик, Некомбинована - број ученика - русински језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - русински језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - русински језик, Комбинована виши разреди - број одељења - русински језик, Комбинована виши разреди - број ученика - русински језик, Предшколска - број одељења - русински језик, Предшколска - број ученика - русински језик, Образовање одраслих - број одељења - русински језик, Образовање одраслих - број ученика - русински језик, Некомбинована - број одељења - бугарски језик, Некомбинована - број ученика - бугарски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - бугарски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - бугарски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - бугарски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - бугарски језик, Предшколска - број одељења - бугарски језик, Предшколска - број ученика - бугарски језик, Образовање одраслих - број одељења - бугарски језик, Образовање одраслих - број ученика - бугарски језик, Некомбинована - број одељења - хрватски језик, Некомбинована - број ученика - хрватски језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - хрватски језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - хрватски језик, Комбинована виши разреди - број одељења - хрватски језик, Комбинована виши разреди - број ученика - хрватски језик, Предшколска - број одељења - хрватски језик, Предшколска - број ученика - хрватски језик, Образовање одраслих - број одељења - хрватски језик, Образовање одраслих - број ученика - хрватски језик, Некомбинована - број одељења - босански језик, Некомбинована - број ученика - босански језик, Комбинована нижи разреди - број одељења - босански језик, Комбинована нижи разреди - број ученика - босански језик, Комбинована виши разреди - број одељења - босански језик, Комбинована виши разреди - број ученика - босански језик, Предшколска - број одељења - босански језик, Предшколска - број ученика - босански језик, Образовање одраслих - број одељења - босански језик, Образовање одраслих - број ученика - босански језик
105 jezici_nastave Језици на којима се одвија настава Језици на којима се одвија настава Језици на којима се одвија настава Језици на којима се одвија настава jezik_id, jezik_cir, jezik, sifra ID jezika,Jezik cir.,Jezik lat.,Šifra ИД, Језик ћир., Језик лат., Шифра
106 br_uc_razred_jeziк_nizi15 Број ученика по разреду и страном језику у нижим разредима основне школе Број ученика по разреду и страном језику у нижим разредима основне школе skola_id, naziv, opstina, okrug, skolska_uprava, razred, vrsta,jezik, broj_ucenika, ukupan_broj_ucenika ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Врста, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Врста, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду
107 br_uc_razred_jeziк_visi15 Број ученика по разреду и страном језику у вишим разредима основне школе Број ученика по разреду и страном језику у вишим разредима основне школе skola_id, naziv, opstina, okrug, skolska_uprava, razred, vrsta,jezik, broj_ucenika, ukupan_broj_ucenika ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Врста, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Врста, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду
108 br_uc_razred_jeziк_sss15 Број ученика по разреду и страном језику у средњим стручним школама Број ученика по разреду и страном језику у средњим стручним школама skola_id, naziv_cir, opstina_cir, okrug_cir, su_cir, razred, jezik, broj_ucenika, ukupan_broj_ucenika skola_id, naziv_cir, opstina_cir, okrug_cir, su_cir, razred, jezik, broj_ucenika, ukupan_broj_ucenika ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разредуИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду
109 br_uc_razred_jeziк_gim15 Број ученика по разреду и страном језику у средњим стручним школама Број ученика по разреду и страном језику у средњим стручним школама skola_id, naziv_cir, opstina_cir, okrug_cir, su_cir, razred, jezik, broj_ucenika, ukupan_broj_ucenika ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду ИД школе, Назив школе, Општина, Округ, Школска управа, Разред, Језик, Број ученика који похађа наставу на страном језику, Укупан број ученика у разреду
111 noks_deskriptori Serbian National Qualifications Framework: Level Descriptors Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа Serbian National Qualifications Framework Level Descriptors Интегрални национални оквир квалификација у Србији (НОКС) има осам (8) нивоа. У НОКС-у су, за сваки ниво квалификација, утврђени описи знања, вештина, способности и ставова неопходни за обављање посла или даље учење.

Дескриптори знања су искази о комплексности општих и стручних знања која су неопходна за обављање посла или даље учење. Знање у овом контексту представља скуп стечених и повезаних чињеница, принципа, теорија и пракси (искустава) који су у вези са одређеним пољем рада или учења.

Дескриптори вештина односе се на когнитивне (логичко, интуитивно и креативно мишљење), психомоторичке (физичка спретност, употреба метода, инструмената, алата и материјала) и/или социјалне вештине (комуникацијске и презентацијске вештине, рад у тиму), а чију диференцираност по нивоима одређују: (1) сложеност и разноврсност послова; (2) предвидивост ситуација/услова; (3) детерминисаност или стандардизованост послова; (4) примена метода и техника; (5) сложеност проблема и креирање нових решења; (6) сложеност и тип комуникације; (7) коришћење информација (вештине прикупљања, избора, обраде, примене и креирања информација); (8) руковање прибором, алатима, машинама, опремом, постројењима; (9) коришћење материјала.

Дескриптори способности и ставова односе се углавном на самосталност и одговорност, а од шестог нивоа су кумулативни су при дефинисању: (1) нивоа самосталности у раду; (2) преузимања одговорности за сопствени рад и/или рад других уз спецификовање у односу на средства, поступке, процедуре и одлуке; (3) предузимљивости у решавању проблема; (4) анализе, планирања, организовања и вредновања сопственог рада и/или рада других.
nivo, znanja, vestine, sposobnosti_stavovi НИВО, ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ, СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ НИВО, ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ, СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ
112 noks_nivoi Serbian National Qualifications Framework: Levels Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои Serbian National Qualifications Framework: Levels Интегрални национални оквир квалификација у Србији (НОКС) има осам (8) нивоа.

Овде је приказано разврставање актуелних и претходних квалификација према нивоима Националног оквира квалификација у Србији (НОКС).

Колоне у табели представљају:
 • ИД (id): идентификациони број
 • НИВО (nivo): ниво
 • ПОДНИВО (podnivo): подниво (ако нема поднивоа има вредност 0)
 • НОВО (novo): 1 - по актуелним законима, 0 - по старим законима
 • РЕДНИ БРОЈ (rbr): редни број КВАЛИФИКАЦИЈЕ унутар поднивоа
 • ОПИС (opis):
Термин КВАЛИФИКАЦИЈА замењује до сада употребљаване термине: ЗВАЊЕ, СТРУЧНИ НАЗИВ, НАЗИВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА, НАЗИВ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ.
id, nivo, podnivo, novo, rbr, opis ИД, НИВО, ПОДНИВО, НОВО, РЕДНИ БРОЈ, ОПИС ИД, НИВО, ПОДНИВО, НОВО, РЕДНИ БРОЈ, ОПИС
114 pk_mesovite15 Просветни картон мешовите школе Просветни картон мешовите школе Просветни картон мешовите школе Просветни картон мешовите школе skola_id, naziv, opstina, okrug, skolska_uprava, adresa, tel, fax, www, ime_direktora, prezime_direktora, broj_ucenika, decaka, devojcica, broj_ucenika_nm, broj_ucenika_gradjansko, broj_ucenika_veronauka, broj_nast, broj_norm_nast, nast_staz5, nast_staz6_10, nast_staz11_25, nast_staz26, Nastavnik_IV, Nastavnik_V, Nastavnik_VI_VII, ps, sps, vps, bodovi_sum, bodovi_avg, smena, broj_odeljenja, prosek_br_ucenika , kombinovana, broj_knjiga_po_uc, poljoprivreda, sumarstvo, geologija, masinstvo, elektrotehnika, hemija, tekstilstvo, geodezija, saobracaj, trgovina, ekonomija, hidrometeorologija, kultura, zdravstvo, ostala_delatnost, gimnazija, engleski, italijanski, nemacki, ruski, francuski, spanski, nastava_albanski, nastava_srpski, nastava_bosanski, nastava_madjarski, nastava_rumunski, nastava_rusinski, nastava_slovacki, nastava_hrvatski, opis ИД Школа, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број ученика - грађанско васпитање, Број ученика - веронаука, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број наставника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Број смена, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број комбинованих одељења, Број књига по ученику, Подручје рада - пољопривреда, Подручје рада – шумарство, Подручје рада - геологија, Подручје рада - машинство, Подручје рада - електротехника, Подручје рада - хемија, Подручје рада - текстилство, Подручје рада - геодезија, Подручје рада - саобраћај, Подручје рада - трговина, Подручје рада - економија, Подручје рада - хидрометеорологија, Подручје рада - култура, Подручје рада - здравство, Подручје рада - остале делатности личних услуга, Подручје рада - гимназија, Енглески језик, Италијански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе ИД Школа, Школа, Општина, Округ, Школска управа, Адреса, Телефон, Факс, Сајт, Име директора, Презиме директора, Укупан број ученика, Број дечака, Број девојчица, Број ученика који похађају наставу на језику националних мањина, Број ученика - грађанско васпитање, Број ученика - веронаука, Број наставника, Број извршилаца у настави, Број наставника - радно искуство до 5 година, Број наставника - радно искуство 6 до 10 година, Број наставника - радно искуство 11 до 25 година, Број наставника - радно искуство преко 26 година, Број наставника - средња стручна спрема, Број наставника - виша стручна спрема, Број наставника - висока стручна спрема, Број педагошких саветника, Број самосталних педагошких саветника, Број виших педагошких саветника, Укупан број бодова на стручном усавршавању, Просечан број бодова на стручном усавршавању, Број смена, Број одељења у школи, Просечан број ученика у одељењу, Број комбинованих одељења, Број књига по ученику, Подручје рада - пољопривреда, Подручје рада – шумарство, Подручје рада - геологија, Подручје рада - машинство, Подручје рада - електротехника, Подручје рада - хемија, Подручје рада - текстилство, Подручје рада - геодезија, Подручје рада - саобраћај, Подручје рада - трговина, Подручје рада - економија, Подручје рада - хидрометеорологија, Подручје рада - култура, Подручје рада - здравство, Подручје рада - остале делатности личних услуга, Подручје рада - гимназија, Енглески језик, Италијански језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик, Шпански језик, Настава на албанском језику, Настава на српском језику, Настава на босанском језику, Настава на мађарском језику, Настава на румунском језику, Настава на русинском језику, Настава на словачком језику, Настава на хрватском језику, Опис школе
116 zavrsni_ispit16 Final examination statistics - year 2016. Статистика завршног испита по образовним профилима у средњим школама за 2016. годину Final examination statistics - year 2016. Статистика завршног испита по образовним профилима у средњим школама за 2016. годину idskola, skolaprofil, nazivProfila, idprofil, jezik, nazivSkole, mesto, PostanskiBroj, kvota, broj, minimum, maksimum, prosek ИД школа, Шифра школа профил, Назив профила, ИД Профила, Језик, Назив школе, Место, Поштански број, Квота, Број, Минимум, Максимум, Просек ИД школа, Шифра школа профил, Назив профила, ИД Профила, Језик, Назив школе, Место, Поштански број, Квота, Број, Минимум, Максимум, Просек
117 zavrsni_ispit15 Final examination statistics - year 2015. Статистика завршног испита по образовним профилима у средњим школама за 2015. годину Final examination statistics - year 2015. Статистика завршног испита по образовним профилима у средњим школама за 2015. годину idskola, skolaprofil, nazivProfila, idprofil, jezik, nazivSkole, mesto, PostanskiBroj, kvota, broj, minimum, maksimum, prosek ИД школа, Шифра школа профил, Назив профила, ИД Профила, Језик, Назив школе, Место, Поштански број, Квота, Број, Минимум, Максимум, Просек ИД школа, Шифра школа профил, Назив профила, ИД Профила, Језик, Назив школе, Место, Поштански број, Квота, Број, Минимум, Максимум, Просек
122 broj_ucenika_smerovi_15 Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 okrug, opstina, skola_id, zak_id, skola, postanski_broj, mesto, adresa, tel, email, www, podrucje_rada, podrucje_rada_id, smer, smer_id, broj_odeljenja, broj_ucenika, razred, trajanje, jezik, broj_nastavnika, broj_norma_nastavnika ОКРУГ, ОПШТИНА, ИД ШКОЛЕ, ЕОН ИД, ШКОЛА, ПОШТАНСКИ БРОЈ, МЕСТО, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ЕМАИЛ, САЈТ, ПОДРУЧЈЕ РАДА, ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД, СМЕР, СМЕР ИД, БРОЈ ОДЕЉЕЊА, БРОЈ УЧЕНИКА, РАЗРЕД, ТРАЈАЊЕ, ЈЕЗИК НАСТАВЕ, БРОЈ НАСТАВНИКА, БРОЈ НОРМА НАСТАВНИКА ОКРУГ, ОПШТИНА, ИД ШКОЛЕ, ЕОН ИД, ШКОЛА, ПОШТАНСКИ БРОЈ, МЕСТО, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ЕМАИЛ, САЈТ, ПОДРУЧЈЕ РАДА, ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД, СМЕР, СМЕР ИД, БРОЈ ОДЕЉЕЊА, БРОЈ УЧЕНИКА, РАЗРЕД, ТРАЈАЊЕ, ЈЕЗИК НАСТАВЕ, БРОЈ НАСТАВНИКА, БРОЈ НОРМА НАСТАВНИКА
123 broj_odeljenja Број одељења Број одељења Извод из Доситеј информационог система: пресек броја унетих одељења и ученика по делатностима и врсти одељења. Извод из Доситеј информационог система: пресек броја унетих одељења и ученика по делатностима и врсти одељења. tip_odeljenja, delatnost, broj_odeljenja, broj_celina, broj_ucenika, broj_devojcica, broj_decaka, broj_iop1, broj_iop2, broj_iop3 ТИП ОДЕЉЕЊА, ДЕЛАТНОСТ, БРОЈ ОДЕЉЕЊА, БРОЈ ЦЕЛИНА, БРОЈ УЧЕНИКА, БРОЈ ДЕВОЈЧИЦА, БРОЈ ДЕЧАКА, БРОЈ ИОП 1, БРОЈ ИОП 2, БРОЈ ИОП 3 ТИП ОДЕЉЕЊА, ДЕЛАТНОСТ, БРОЈ ОДЕЉЕЊА, БРОЈ ЦЕЛИНА, БРОЈ УЧЕНИКА, БРОЈ ДЕВОЈЧИЦА, БРОЈ ДЕЧАКА, БРОЈ ИОП 1, БРОЈ ИОП 2, БРОЈ ИОП 3
127 vezba2_nekombinovana Некомбинована одељења за вежбу 2 Некомбинована одељења за вежбу 2 Некомбинована одељења за вежбу 2 Некомбинована одељења за вежбу 2 nekombinovano_id, razred, odeljenje, tip, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, jezik, lokacija, skola, su_cir, opstina_cir nekombinovano_id, razred, odeljenje, tip, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, jezik, lokacija, skola, su_cir, opstina_cir nekombinovano_id, razred, odeljenje, tip, broj_ucenika, devojcica, iop1, iop2, iop3, jezik, lokacija, skola, su_cir, opstina_cir
128 vezba2_kombinovana Комбинована одељења за вежбу 2 Комбинована одељења за вежбу 2 Комбинована одељења за вежбу 2 Комбинована одељења за вежбу 2 kombinovano_id, odeljenje, jezik, tip, broj1, devojcica1, iop11, iop21, iop31, broj2, devojcica2, iop12, iop22, iop32, broj3, devojcica3, iop13, iop23, iop33, broj4, devojcica4, iop14, iop24, iop34, lokacija, skola, su_cir, opstina_cir kombinovano_id, odeljenje, jezik, tip, broj1, devojcica1, iop11, iop21, iop31, broj2, devojcica2, iop12, iop22, iop32, broj3, devojcica3, iop13, iop23, iop33, broj4, devojcica4, iop14, iop24, iop34, lokacija, skola, su_cir, opstina_cir kombinovano_id, odeljenje, jezik, kombinovana.tip, broj1, devojcica1, iop11, iop21, iop31, broj2, devojcica2, iop12, iop22, iop32, broj3, devojcica3, iop13, iop23, iop33, broj4, devojcica4, iop14, iop24, iop34, lokacija, skola, su_cir, opstina_cir
129 vezba3_zavrsni_ispit16 Подаци са завршног испита 2016. за вежбу 3 Подаци са завршног испита 2016. за вежбу 3 Статистика завршног испита по образовним профилима у средњим школама за 2016. годину за вежбу 3 Статистика завршног испита по образовним профилима у средњим школама за 2016. годину за вежбу 3 NazivOkruga, Opstina, IDskola, skolaprofil, PodrucjeRada, NazivProfila, ObrazovniProfilID, trajanje, Jezik, NazivSkole, mesto, PostanskiBroj, KvotaKonkurs, brojuu, minimum, maksimum, prosek NazivOkruga, Opstina, IDskola, skolaprofil, PodrucjeRada, NazivProfila, ObrazovniProfilID, trajanje, Jezik, NazivSkole, mesto, PostanskiBroj, KvotaKonkurs, brojuu, minimum, maksimum, prosek NazivOkruga, Opstina, IDskola, skolaprofil, PodrucjeRada, NazivProfila, ObrazovniProfilID, trajanje, Jezik, NazivSkole, mesto, PostanskiBroj, KvotaKonkurs, brojuu, minimum, maksimum, prosek
130 OP_1 Тест скуп података 1 Тест скуп података 1 Скупови података који се могу искористити за радионицу Основне школе - државно власништво. Оснвовни подаци, геолокације и језици које су уче skola_id, su, okrug, opstina, naziv_naselja, naziv, maticni_broj, adresa, telefon, sajt, g_sirina, g_duzina, direktor, broj_ucenika, broj_devojcica, broj_odeljenja, celodnevna, boravak, smena, br_izdvojenih_odeljenja, ima_f_salu, eng, nemacki, fr, rus, spanski, kineski, norveski, japanski, grcki, it skola_id, su, okrug, opstina, naziv_naselja, naziv, maticni_broj, adresa, telefon, sajt, g_sirina, g_duzina, direktor, broj_ucenika, broj_devojcica, broj_odeljenja, celodnevna, boravak, smena, br_izdvojenih_odeljenja, ima_f_salu, eng, nemacki, fr, rus, spanski, kineski, norveski, japanski, grcki, it ИД школе, Школска управа, Округ, Општина, Насеље, Назив школе, Матични број, Адреса, Телефон школе, Сајт, Гео ширина, Гео дужина, Директор, Укупан број ученика, Број девојчица, Број одељења, Целодневна настава, Продужен боравак, Број смена, Број издвојених одељења, Фискултурна сала, Енглески, Немачки, Француски, Руски, Шпански, Кинески, Норвешки, Јапански, Грчки, Италијански