Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016

Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ОКРУГОПШТИНАИД ШКОЛЕЕОН ИДШКОЛАПОШТАНСКИ БРОЈМЕСТОАДРЕСАТЕЛЕФОНЕМАИЛСАЈТПОДРУЧЈЕ РАДАПОДРУЧЈЕ РАДА ИДСМЕРСМЕР ИДБРОЈ ОДЕЉЕЊАБРОЈ УЧЕНИКАРАЗРЕД ТРАЈАЊЕЈЕЗИК НАСТАВЕБРОЈ НАСТАВНИКАБРОЈ НОРМА НАСТАВНИКА
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 30 1 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 31 2 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 25 3 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 48 4 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 50 1 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 31 2 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 46 3 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1664 358 Гимназија Бора Станковић 19210 Бор Зелени булевар 26 030432271 gimnazijabor@mts.rs http://gimnazija-bor.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 39 4 4 Српски 34 24.06
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 19 2 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 24 3 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 22 4 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - оглед 1537 1 22 3 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - оглед 1537 1 22 4 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - преведен оглед 2023 1 19 1 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - преведен оглед 2023 1 28 2 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Kомерцијалиста - преведен оглед 2030 1 23 1 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 25 1 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 27 2 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 29 3 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 28 4 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 19 1 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 28 2 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 26 3 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1665 359 Економско-трговинска школа 19210 Бор Београдска 10 0302456310 etsbor@mts.rs http://etsbor.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 27 4 4 Српски 51 35.91
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Рударски техничар,Рударски техичар за припрему минералних сировина 1 32 3 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Рударски техничар,Рударски техичар за припрему минералних сировина 1 31 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техичар за припрему минералних сировина 114 1 26 2 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 28 1 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Техничар за добијање метала 116 1 14 2 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Техничар за добијање метала 116 1 20 3 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 22 1 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 11 2 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 19 3 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 16 4 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 29 1 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Техничар за рециклажу - оглед 1578 1 13 2 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Техничар за рециклажу - оглед 1578 1 20 3 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Техничар за рециклажу - оглед 1578 1 19 4 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар штампе 323 1 9 4 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1666 360 Техничка школа 19210 Бор Београдска 10 0302100024 tehnickaskolabor@mts.rs http://www.tsbor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 15 4 4 Српски 54 38.80
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електромонтер мрежа и постројења,Електромеханичар за машине и опрему 1 17 3 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електротехничар енергетике,Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 1 17 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 20 1 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 20 2 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 18 3 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 20 4 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 29 1 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 30 2 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 25 3 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 26 4 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 30 1 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 26 2 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 30 1 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 30 2 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 30 3 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 30 4 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 34 1 3 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 24 2 3 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 30 1 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 23 2 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 30 3 4 Српски 59 50.59
Борски Бор 1667 361 Машинско-електротехничка школа 19210 Бор Зелени булевар 24 030456022 meskola@sbb.rs http://mesbor.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 19 4 4 Српски 59 50.59
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 16 2 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 15 3 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 1 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 4 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 8 3 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 8 4 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 14 4 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 26 1 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 29 2 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 31 2 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1670 365 Средња школа Свети Сава 19320 Кладово Младости 1 019803335 gimnazija@kladovonet.com http://svetisavakladovo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 26 3 4 Српски 30 21.87
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 33 1 4 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 27 2 4 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 26 3 4 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 28 4 4 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Електротехника 5 Електроинсталатер 281 1 15 2 3 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Електротехника 5 Електроинсталатер 281 1 24 3 3 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 33 1 4 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 15 2 4 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 16 3 4 Српски 31 19.20
Борски Кладово 1671 366 Техничка школа 19320 Кладово Младост бр.1 019803443 tehskola@kladovonet.com http://tehnickaskolakladovo.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 28 4 4 Српски 31 19.20
Борски Мајданпек 1668 363 Гимназија Миле Арсенијевић Бандера 19250 Mајданпек Велике Ливаде 2 030581492 gimmpek@gmail.com http://www.gimnazija-majdanpek.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 21 1 4 Српски 20 5.99
Борски Мајданпек 1668 363 Гимназија Миле Арсенијевић Бандера 19250 Mајданпек Велике Ливаде 2 030581492 gimmpek@gmail.com http://www.gimnazija-majdanpek.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 12 2 4 Српски 20 5.99
Борски Мајданпек 1668 363 Гимназија Миле Арсенијевић Бандера 19250 Mајданпек Велике Ливаде 2 030581492 gimmpek@gmail.com http://www.gimnazija-majdanpek.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 13 4 4 Српски 20 5.99
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техичар за припрему минералних сировина 114 1 17 2 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 32 1 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 25 2 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 55 3 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 60 4 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 20 1 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 29 3 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 29 4 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 22 1 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 19 2 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 29 2 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 35 3 4 Српски 42 32.73
Борски Мајданпек 1669 364 Техничка школа 19250 Мајданпек Велике ливаде 2 030581408 majdanpektehnickaskola@gmail.com http://www.tsmajdanpek.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 29 4 4 Српски 42 32.73
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 26 1 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 29 2 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 35 3 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 47 4 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 45 1 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 48 2 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 44 3 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1672 367 Неготинска гимназија 19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 019541974 negotinskagimnazija@mts.rs http://www.negotinskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 59 4 4 Српски 40 28.69
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 24 1 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 26 2 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 19 3 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 20 4 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 27 1 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 26 2 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 26 3 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 30 1 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 16 2 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 12 3 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 29 4 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 15 1 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 27 2 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 20 3 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 20 4 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1673 368 Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић 19300 Буково Буковски пут бб 019542055 bukovo@mts.rs http://www.bukovo.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 8 4 4 Српски 48 33.15
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 20 1 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Аутоелектричар,Електромеханичар за машине и опрему 1 23 2 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 21 1 4 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 18 2 4 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 23 3 4 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 31 4 4 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 13 3 3 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 29 1 4 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 27 2 4 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 30 3 4 Српски 38 25.09
Борски Неготин 1674 369 Техничка школа 19300 Неготин Пикијева 9 019544185 tehnickanegotin@gmail.com http://www.tehnicka-negotin.com Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 30 4 4 Српски 38 25.09
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Кувар,Конобар 1 27 1 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Кувар,Конобар 1 22 2 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - оглед 1537 1 25 3 4 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - оглед 1537 1 26 4 4 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 1 4 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 2 4 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 16 1 3 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 14 2 3 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 24 3 3 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 23 3 3 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 59 1 4 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 52 2 4 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 3 65 3 4 Српски 48 40.06
Браничевски Велико Градиште 1573 243 Средња школа 12220 Велико Градиште Житни трг 4 012663131 direktor@ssvg.edu.rs http://www.ssvg.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 62 4 4 Српски 48 40.06
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 1 20 1 4 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 1 25 3 4 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 1 14 4 4 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 15 2 4 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 20 2 3 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 26 1 4 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 21 2 4 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 3 4 Српски 25 23.53
Браничевски Жагубица 1583 253 Техничка школа 12320 Жагубица Хомољска бб 012643232 tszagubica@ptt.rs http://www.tszagubica.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 26 4 4 Српски 25 23.53
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Аутомеханичар,Заваривач,Бравар 1 20 1 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Аутомеханичар,Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења,Бравар 1 29 2 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Бравар,Аутомеханичар,Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења 1 20 3 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 30 1 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 30 2 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 30 3 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 28 4 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 30 1 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 24 2 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 25 3 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 28 4 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 29 1 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 27 2 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 25 3 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 23 4 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 31 1 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 30 2 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 30 3 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 32 4 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 1 26 2 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 1 20 3 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 1 17 4 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 30 1 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 31 2 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 28 3 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 29 4 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електроинсталатер 281 1 15 3 3 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Монтер телекомуникационих мрежа 286 1 18 1 3 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 27 1 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 24 2 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 24 3 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 24 4 4 Српски 73 68.46
Браничевски Костолац 1580 250 Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 12208 Костолац Боже Димитријевића бб 012241841 tskodirektor@hotmail.com http://www.tehnickakostolac.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 19 1 4 Српски 73 68.46
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 8 2 3 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 10 3 3 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 25 1 4 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 20 2 4 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 27 3 4 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 28 4 4 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 1 4 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 2 4 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 3 4 Српски 30 21.35
Браничевски Кучево 1574 244 Економско-трговинска и машинска школа 12240 Кучево Жике Поповића 68 012851749 sskolak@gmail.com http://srednjaskolakucevo.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 4 4 Српски 30 21.35
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 14 1 3 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 13 3 3 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 1 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 26 2 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 3 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 36 4 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 28 1 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 12 2 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 24 3 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 28 4 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 63 1 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Гимназија 16 Општи тип 686 3 56 2 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Гимназија 16 Општи тип 686 3 52 3 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Гимназија 16 Општи тип 686 3 70 4 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 18 2 4 Српски 51 39.97
Браничевски Петровац на Млави 1575 245 Средња школа Младост 12300 Петровац на Млави Млавска 14 012331129 gimnazijamladost@mts.rs http://www.mladost.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 21 3 4 Српски 51 39.97
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 91 1 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 91 2 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 76 3 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 97 4 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 91 1 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 90 2 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 83 3 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1576 246 Пожаревачка гимназија 12000 Пожаревац Симе Симића 1 012520001 pogimnazija@gmail.com http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 84 4 4 Српски 52 44.91
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Конобар,Посластичар 1 30 1 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 24 2 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 24 3 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 23 4 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Kомерцијалиста - преведен оглед 2030 1 25 1 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 34 1 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 24 2 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 29 3 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 30 4 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 1 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 2 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 32 3 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 25 4 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 32 1 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 18 2 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 29 3 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 19 2 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 15 3 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 30 1 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 28 2 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 21 3 3 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 1 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 48 2 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 56 3 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 61 4 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 32 1 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 25 2 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 30 3 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1577 247 Економско-трговинска школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 012223389 etskola@mts.rs http://ekonomskapo.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 28 4 4 Српски 67 58.41
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 1 32 1 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 2 62 2 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 1 30 3 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 1 29 4 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Педијатријска сестра - техничар 634 1 31 1 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 1 32 1 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 1 30 2 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 1 30 3 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 1 32 4 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 30 1 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 31 2 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 30 3 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 32 4 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 1 30 2 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 1 28 3 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 1 30 4 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар - оглед 764 1 19 3 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1578 248 Медицинска школа 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 012541625 medicinskapo@gmail.com http://www.medicinskapozarevac.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар - оглед 764 1 22 4 4 Српски 77 57.27
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пекар,Месар 1 18 1 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пекар,Месар,Произвођач прехрамбених производа 1 25 3 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 31 1 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 16 2 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 25 3 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 23 4 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пекар 15 1 18 2 3 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Произвођач прехрамбених производа 16 1 23 1 3 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 30 1 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 26 2 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 32 3 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 26 4 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 30 1 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 22 2 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 26 3 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 27 4 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 11 2 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 21 3 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1579 249 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић 12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 012223388 poljsk@mts.rs http://www.poljsk.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 24 4 4 Српски 54 48.90
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Електроинсталатер,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 21 1 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Електроинсталатер,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 22 2 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 31 1 3 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 26 2 3 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 19 3 3 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Електротехника 5 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 287 1 15 3 3 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 2 63 1 4 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 2 61 2 4 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 2 60 3 4 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 2 59 4 4 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 31 1 3 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 26 2 3 Српски 48 40.58
Браничевски Пожаревац 1581 251 Политехничка школа 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 012513595 politehnickas@ptt.rs http://www.politehnicka.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 27 3 3 Српски 48 40.58
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Мушки фризер,Женски фризер 1 23 1 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Мушки фризер,Женски фризер 1 24 2 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Мушки фризер,Женски фризер 1 16 3 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 30 1 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 22 2 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 22 3 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 31 4 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Погонски техничар машинске обраде 157 1 22 1 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Погонски техничар машинске обраде 157 1 19 2 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Погонски техничар машинске обраде 157 1 24 3 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 24 1 3 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 21 2 3 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 17 3 3 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 1 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 49 2 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 58 3 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 61 4 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 16 1 4 Српски 63 49.94
Град Београд Барајево 1523 199 Средња школа 11460 Барајево Светосавска 4а 0118300426 skolabarajevo@yahoo.com http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 14 3 4 Српски 63 49.94
Град Београд Вождовац 1476 148 Дванаеста београдска гимназија 11000 Београд Војводе Степе 82 0112469821 direktorxii@gmail.com http://www.xiigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 8 248 1 4 Српски 65 56.89
Град Београд Вождовац 1476 148 Дванаеста београдска гимназија 11000 Београд Војводе Степе 82 0112469821 direktorxii@gmail.com http://www.xiigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 8 233 2 4 Српски 65 56.89
Град Београд Вождовац 1476 148 Дванаеста београдска гимназија 11000 Београд Војводе Степе 82 0112469821 direktorxii@gmail.com http://www.xiigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 8 211 3 4 Српски 65 56.89
Град Београд Вождовац 1476 148 Дванаеста београдска гимназија 11000 Београд Војводе Степе 82 0112469821 direktorxii@gmail.com http://www.xiigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 8 194 4 4 Српски 65 56.89
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 122 1 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 95 2 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 87 3 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 76 4 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 116 1 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 101 2 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 105 3 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1477 149 Осма београдска гимназија 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 0112850779 osma_sekretarijat@yahoo.com http://www.osmagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 104 4 4 Српски 66 59.14
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 9 279 1 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 9 272 2 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 10 304 3 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 9 299 4 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 28 3 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 58 4 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 3 90 1 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 3 78 2 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 2 59 3 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1478 150 Друга економска школа 11118 Београд Господара Вучића 50 0116440132 skola@drugaekonomska.edu.rs http://www.drugaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 2 52 4 4 Српски 104 92.82
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Сценски маскер и власуљар 673 1 29 1 4 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Сценски маскер и власуљар 673 1 28 2 4 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Сценски маскер и власуљар 673 1 26 3 4 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Сценски маскер и власуљар 673 1 22 4 4 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Мушки фризер 674 4 126 1 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Мушки фризер 674 4 83 2 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Мушки фризер 674 4 69 3 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Женски фризер 675 6 185 1 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Женски фризер 675 6 168 2 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Женски фризер 675 6 113 3 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Педикир и маникир 676 2 60 1 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Педикир и маникир 676 1 23 2 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1479 151 Школа за негу лепоте 11050 Београд Јована Суботића 2 0113447226 skolazanegulepote@gmail.com http://www.skolazanegulepote.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Педикир и маникир 676 1 25 3 3 Српски 98 92.35
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију 112 1 30 1 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију 112 1 24 2 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију 112 1 18 3 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију 112 1 27 4 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина 113 1 31 1 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина 113 1 23 2 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина 113 1 18 3 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина 113 1 25 4 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 32 1 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 28 2 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 27 3 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 29 4 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Хидролошки техничар 603 1 30 1 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Хидролошки техничар 603 1 25 2 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Хидролошки техничар 603 1 26 3 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Хидролошки техничар 603 1 17 4 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Метеоролошки техничар 604 1 33 1 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Метеоролошки техничар 604 1 27 2 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Метеоролошки техничар 604 1 30 3 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1480 152 Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 11010 Београд Есад пашина 26 3098084 ghmskola@mts.rs http://www.ghmskola.edu.rs Хидрометеорологија 12 Метеоролошки техничар 604 1 28 4 4 Српски 45 38.40
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилни техничар,Конфекцијски техничар 2 30 3 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - оглед 1515 1 16 2 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - оглед 1515 1 15 3 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - оглед 1515 1 16 4 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизајнер одеће - оглед 1518 1 25 2 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизајнер одеће - оглед 1518 1 24 3 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизајнер одеће - оглед 1518 1 20 4 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизајнер текстилних материјала - оглед 1519 1 15 2 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизајнер текстилних материјала - оглед 1519 1 16 3 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизајнер текстилних материјала - оглед 1519 1 24 4 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Модни кројач - оглед 1577 1 11 2 3 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Модни кројач - оглед 1577 1 12 3 3 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар дизајна одеће 2054 1 30 1 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - образовни профил изашао из огледа 2068 1 20 1 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар дизајна текстилних материјала - образовни профил изашао из огледа 2069 1 30 1 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Текстилни техничар 393 1 30 1 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Текстилни техничар 393 1 15 2 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Текстилни техничар 393 2 35 4 4 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Конфекцијски техничар 394 1 24 1 Српски 66 46.03
Град Београд Вождовац 1481 153 Школа за дизајн текстила 11000 Београд Војислава Илића 88 0112833693 skolazadizajn@eunet.rs http://skolazadizajntekstila.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Конфекцијски техничар 394 1 16 4 Српски 66 46.03
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 136 1 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 141 2 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 6 181 3 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 117 4 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 6 169 1 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 6 186 2 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 6 173 3 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1482 155 Трећа београдска гимназија 11000 Београд Његошева 15 3640942 trecabggim@gmail.com http://www.trecagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 6 166 4 4 Српски 95 88.16
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 128 1 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 131 2 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 134 3 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 143 4 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 121 1 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 123 2 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 127 3 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1483 156 Четрнаеста београдска гимназија 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 0113086920 direktor@cetrnaestgim.edu.rs http://cetrnaestgim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 140 4 4 Српски 70 63.70
Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs Аутолимар,Аутомеханичар 1 32 1 Српски 130 130.69
Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs Аутолимар,Аутомеханичар 1 22 2 Српски 130 130.69
Град Београд Врачар 1484 157 Техничка школа ГСП 11000 Београд Радослава Грујића2 0112458626 skolagsp@gmail.com http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs Аутолимар,Аутомеханичар 1 18 3 Српски 130 130.69
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - оглед 1541 2 48 2 4 Српски 67 56.40
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - оглед 1541 2 51 3 4 Српски 67 56.40
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - оглед 1541 2 48 4 4 Српски 67 56.40
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - преведен оглед 2049 2 54 1 4 Српски 67 56.40
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 4 116 1 4 Српски 67 56.40
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 4 103 2 4 Српски 67 56.40
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 4 91 3 4 Српски 67 56.40
Град Београд Врачар 1495 168 Архитектонска техничка школа 11050 Београд Војислава Илића 78 0112412127 ats@ats.edu.rs http://www.ats.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 5 103 4 4 Српски 67 56.40
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Месар,Пекар 1 18 1 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Мушки фризер,Женски фризер 1 29 1 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Месар,Пекар 1 10 2 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Мушки фризер,Женски фризер 1 24 2 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Месар,Пекар 1 11 3 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Мушки фризер,Женски фризер 1 19 3 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 16 2 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 21 3 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 21 4 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 24 1 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 35 2 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 36 3 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 58 4 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 57 1 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 39 2 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 44 3 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 45 4 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 20 1 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 16 2 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 14 3 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 21 4 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 25 1 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 21 2 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 24 3 4 Српски 69 65.70
Град Београд Гроцка 1524 200 Средња школа 11306 Гроцка Ужичка 2 0118500720 srednja.skola.grocka@gmail.com http://srednjaskolagrocka.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 26 4 4 Српски 69 65.70
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Стоматолошка сестра - техничар 639 2 64 1 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Стоматолошка сестра - техничар 639 2 66 2 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Стоматолошка сестра - техничар 639 1 27 3 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Стоматолошка сестра - техничар 639 1 32 4 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 4 136 1 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 4 144 2 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 5 168 3 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Зубни техничар 640 5 173 4 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Стоматолошка сестра - техничар - оглед 751 1 21 3 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1471 142 Зуботехничка школа 11000 Београд Станка Враза 63 0116442913 ztsbgd@gmail.com http://www.zts.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Стоматолошка сестра - техничар - оглед 751 1 20 4 4 Српски 79 71.11
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 152 1 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 147 2 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 150 3 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 143 4 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 123 1 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 130 2 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 113 3 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1493 166 Шеста београдска гимназија 11050 Београд Милана Ракића 33 0112412682 uprava@vigimnazija.edu.rs http://vigimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 123 4 4 Српски 75 63.07
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар - иновирани образовни програм 2050 3 95 1 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар - иновирани образовни програм 2050 3 101 2 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Лабораторијски техничар - иновирани образовни програм 2051 2 66 1 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Лабораторијски техничар - иновирани образовни програм 2051 2 66 2 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 6 186 1 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 6 200 2 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 6 191 3 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 6 201 4 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Санитарно - еколошки техничар 636 2 62 1 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Санитарно - еколошки техничар 636 2 61 2 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Санитарно - еколошки техничар 636 2 56 3 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Санитарно - еколошки техничар 636 2 60 4 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 3 96 3 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 3 92 4 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Лабораторијски техничар 642 1 34 3 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Лабораторијски техничар 642 1 38 4 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Лабораторијски техничар - оглед 757 1 21 3 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1494 167 Медицинска школа 11000 Београд Вељка Дугошевића бб 0112415455 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Лабораторијски техничар - оглед 757 1 20 4 4 Српски 135 121.44
Град Београд Звездара 1496 169 Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ 11000 Београд Хајдук Станкова 2 2404827 direktor@gtskola.edu.rs http://www.gtskola.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за нискоградњу 689 4 120 1 4 Српски 49 32.78
Град Београд Звездара 1496 169 Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ 11000 Београд Хајдук Станкова 2 2404827 direktor@gtskola.edu.rs http://www.gtskola.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за нискоградњу 689 4 82 2 4 Српски 49 32.78
Град Београд Звездара 1496 169 Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ 11000 Београд Хајдук Станкова 2 2404827 direktor@gtskola.edu.rs http://www.gtskola.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за нискоградњу 689 3 58 3 4 Српски 49 32.78
Град Београд Звездара 1496 169 Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ 11000 Београд Хајдук Станкова 2 2404827 direktor@gtskola.edu.rs http://www.gtskola.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за нискоградњу 689 4 66 4 4 Српски 49 32.78
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Грађевински техничар за лабораторијска испитивања,Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 1 26 1 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Керамичар - терацер - пећар,Зидар - фасадер 1 27 1 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Декоратер зидних површина,Тесар 1 19 1 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Руковалац грађевинском механизацијом,Армирач - бетонирац 1 19 1 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Зидар - фасадер,Керамичар - терацер - пећар,Декоратер зидних површина 1 24 2 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Армирач - бетонирац,Тесар,Руковалац грађевинском механизацијом 1 21 2 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Керамичар - терацер - пећар,Декоратер зидних површина,Зидар - фасадер 1 18 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Руковалац грађевинском механизацијом,Армирач - бетонирац,Тесар 1 14 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Техничар за одржавање објеката - оглед 1590 1 14 1 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Техничар за одржавање објеката - оглед 1590 1 8 2 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Техничар за одржавање објеката - оглед 1590 1 12 3 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Техничар за одржавање објеката - оглед 1590 1 17 4 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Електротехника 5 Електроинсталатер 281 1 16 1 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Електротехника 5 Електроинсталатер 281 1 13 2 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Електротехника 5 Електроинсталатер 281 1 9 3 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 453 1 13 2 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 453 1 13 3 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 453 1 22 4 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 455 1 14 2 4 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Руковалац грађевинском механизацијом 469 1 20 3 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Монтер суве градње - гипсар 749 1 17 1 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Монтер суве градње - гипсар 749 1 11 2 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1497 170 Грађевинска школа 11000 Београд Светог Николе 39 2418895 gradjevinska@sbb.rs http://gradjevinska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Монтер суве градње - гипсар 749 1 10 3 3 Српски 55 46.99
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Конзерватор културних добара,Гравер уметничких предмета 1 22 1 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Јувелир уметничких предмета,Стилски кројач 1 22 1 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Фирмописац калиграф,Грнчар 1 23 1 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Конзерватор културних добара,Гравер уметничких предмета 1 21 2 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Јувелир уметничких предмета,Стилски кројач 1 21 2 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Фирмописац калиграф,Грнчар 1 21 2 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Конзерватор културних добара,Гравер уметничких предмета 1 19 3 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Јувелир уметничких предмета,Стилски кројач 1 21 3 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Фирмописац калиграф,Грнчар 1 23 3 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Конзерватор културних добара,Гравер уметничких предмета 1 18 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Јувелир уметничких предмета,Стилски кројач 1 17 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Фирмописац калиграф,Грнчар 1 19 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 81 1 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 58 2 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 63 3 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 67 4 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 54 1 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 28 2 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 42 3 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 3 63 4 4 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Механичар грејне и расхладне технике 190 1 19 1 3 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Механичар грејне и расхладне технике 190 1 12 2 3 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1498 171 ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 11120 Београд Светог Николе 39 0112415556 sekretar@tehnoart.rs http://www.tehnoart.rs Машинство и обрада метала 4 Механичар грејне и расхладне технике 190 1 15 3 3 Српски 98 91.94
Град Београд Звездара 1780 494 Геодетска техничка школа 11000 Београд Милана Ракића 42 0112411880 geodetskaskola@sbb.rs http://geodetska.edu.rs/ Геодезија и грађевинарство 8 Геодетски техничар - геометар 450 5 150 1 4 Српски 50 45.10
Град Београд Звездара 1780 494 Геодетска техничка школа 11000 Београд Милана Ракића 42 0112411880 geodetskaskola@sbb.rs http://geodetska.edu.rs/ Геодезија и грађевинарство 8 Геодетски техничар - геометар 450 5 135 2 4 Српски 50 45.10
Град Београд Звездара 1780 494 Геодетска техничка школа 11000 Београд Милана Ракића 42 0112411880 geodetskaskola@sbb.rs http://geodetska.edu.rs/ Геодезија и грађевинарство 8 Геодетски техничар - геометар 450 5 126 3 4 Српски 50 45.10
Град Београд Звездара 1780 494 Геодетска техничка школа 11000 Београд Милана Ракића 42 0112411880 geodetskaskola@sbb.rs http://geodetska.edu.rs/ Геодезија и грађевинарство 8 Геодетски техничар - геометар 450 5 121 4 4 Српски 50 45.10
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 91 1 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 78 2 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 81 3 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 80 4 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 94 1 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 87 2 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 84 3 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1793 575 Седма београдска гимназија 11160 Звездара Шејкина 21а 7433642 info@sedmagimnazija.com http://www.sedmagimnazija.com Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 83 4 4 Српски 53 44.82
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 2 65 1 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 2 65 2 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 2 62 1 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 2 59 2 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар 643 2 64 1 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар 643 2 57 2 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар - оглед 732 3 50 3 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар - оглед 732 2 40 4 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар - оглед 759 2 41 3 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар - оглед 759 2 42 4 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар - оглед 760 2 39 3 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар - оглед 760 2 39 4 4 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Масер 761 2 34 1 3 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Масер 761 1 31 2 3 Српски 80 80.04
Град Београд Звездара 1797 586 Фармацеутско - физиотерапеутска школа 11000 Београд Донска 27-29 0113047814 farmafizio@sbb.rs http://www.farmafizio.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Масер 761 1 27 3 3 Српски 80 80.04
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 153 1 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 147 2 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 152 3 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 145 4 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 5 157 1 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 5 118 2 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 5 151 3 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 5 145 4 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1513 188 Земунска гимназија 11080 Земун Градски парк 1 0112616915 office@zemunskagimnazija.edu.rs http://www.zemunskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Обдарени ученици за физику 765 1 13 1 4 Српски 78 79.59
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 3 98 1 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 3 95 2 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 3 94 3 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 4 125 4 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 2 60 1 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 2 61 2 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 2 56 3 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1514 189 Економска школа Нада Димић 11080 Земун 22. октобра 19 0112190386 esnadadimic@yahoo.com http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 2 63 4 4 Српски 47 43.70
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 5 164 1 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 5 161 2 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 5 166 3 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 6 195 4 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар 643 2 65 1 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар 643 2 59 2 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар 643 1 24 3 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар 643 1 22 4 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Здравствени неговатељ 734 1 35 1 3 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Здравствени неговатељ 734 1 24 2 3 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Здравствени неговатељ 734 1 22 3 3 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар - оглед 760 1 19 3 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1515 190 Медицинска школа Надежда Петровић 11080 Београд Наде Димић 4 0112618058 skola@medicinskazemun.edu.rs http://www.medicinskazemun.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Козметички техничар - оглед 760 1 18 4 4 Српски 92 86.12
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 2 40 1 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 19 2 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 21 3 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 19 4 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 2 57 1 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 2 42 2 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 19 3 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 12 3 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 8 4 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 32 1 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 26 2 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 22 3 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 28 4 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 34 1 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 54 2 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 48 3 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 60 4 4 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 287 1 29 1 3 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 287 1 17 2 3 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1516 191 Електротехничка школа Земун 11080 Београд Наде Димић 4 3077449 direktor@ets-zemun.edu.rs http://www.ets-zemun.edu.rs/ Електротехника 5 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 287 1 14 3 3 Српски 60 60.78
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 32 1 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 16 2 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 16 3 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 2 32 4 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 31 1 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 19 2 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 25 3 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 2 43 4 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Бравар - заваривач 1612 1 16 1 3 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 17 2 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 16 3 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 16 4 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 12 3 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 17 4 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машинбравар 180 1 11 2 3 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Економија, право и администрација 11 Техничар заштите од пожара 593 1 34 1 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1517 192 Техничка школа Змај 11080 Земун Аутопут бр 18 2600667 tszmaj@mts.rs http://www.skolaZmaj.edu.rs Економија, право и администрација 11 Техничар заштите од пожара 593 1 22 2 4 Српски 55 42.92
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Аутомеханичар,Аутолимар 1 17 1 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Лакирер 1508 2 21 1 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Лакирер 1508 2 21 2 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Лакирер 1508 1 14 3 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 19 1 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 12 2 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Електротехника 5 Аутоелектричар 285 2 25 1 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Електротехника 5 Аутоелектричар 285 2 22 2 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 13 3 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 5 135 1 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 6 146 2 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 6 143 3 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 6 141 4 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар унутрашњег транспорта 530 1 32 1 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар унутрашњег транспорта 530 1 32 2 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар унутрашњег транспорта 530 1 23 3 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар унутрашњег транспорта 530 1 17 4 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 4 105 1 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 4 86 2 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 4 94 3 3 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 28 1 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 19 2 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 2 30 3 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 2 39 4 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 28 1 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 28 2 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 26 3 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 20 4 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар за безбедност саобраћаја - оглед 755 1 20 3 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1518 193 Саобраћајно-техничка школа 11080 Земун Цара Душана 262 4000100 direktor@saobteh.edu.rs http://www.saobteh.edu.rs Саобраћај 9 Техничар за безбедност саобраћаја - оглед 755 1 21 4 4 Српски 139 125.89
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 3 97 1 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 3 97 2 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 3 99 3 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 4 125 4 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Техничар обезбеђења 592 1 30 1 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Техничар обезбеђења 592 1 31 2 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Техничар обезбеђења 592 1 30 3 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Техничар обезбеђења 592 1 34 4 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 62 1 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 60 2 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 63 3 4 Српски 58 52.18
Град Београд Земун 1519 194 Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 11080 Земун Тошин бунар 17 0113164136 pbskolaz@eunet.rs http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 59 4 4 Српски 58 52.18
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 61 1 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 51 2 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 42 3 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 61 4 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 88 1 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 91 2 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 86 3 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1530 206 Гимназија 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118129480 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 82 4 4 Српски 42 42.58
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 29 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 30 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 33 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Геологија, рударство и металургија 3 Рударски техничар 115 1 25 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Геологија, рударство и металургија 3 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији 120 1 29 1 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Геологија, рударство и металургија 3 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији 120 2 46 2 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Геологија, рударство и металургија 3 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији 120 2 40 3 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 23 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 29 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 21 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 18 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 16 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 21 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 19 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 18 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електричар 1613 1 23 1 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електричар 1613 1 13 2 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 17 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 24 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 25 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 24 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 29 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 31 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 28 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 27 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електромеханичар за машине и опрему 283 1 9 1 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електромеханичар за машине и опрему 283 1 12 2 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електромеханичар за машине и опрему 283 1 10 3 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 11 1 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 11 2 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 17 3 3 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 29 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 30 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 30 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 30 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 1 31 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар електромоторних погона 768 1 30 1 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар електромоторних погона 768 1 25 2 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар електромоторних погона 768 1 28 3 4 Српски 98 91.30
Град Београд Лазаревац 1531 207 Техничка школа Колубара 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 0118123098 ts-kolubara@veze.net http://nema Електротехника 5 Електротехничар електромоторних погона 768 1 30 4 4 Српски 98 91.30
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 60 1 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 47 2 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 59 3 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 60 4 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 60 1 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 60 2 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 56 3 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 61 4 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 30 1 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1521 197 Гимназија 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 0118231366 gimnazija@beotel.net http://gimnazijamladenovac.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 28 2 4 Српски 42 34.99
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Манипулант у обради метала,Mанипулант у текстилству (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) 1 5 0 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Техничар за компјутерско управљање,Машински техничар за компјутерско конструисање 1 24 1 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Модни кројач - оглед,Бравар - заваривач 1 23 1 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Бравар за ученике са сметњама у развоју - лако ментално ометене ученике,Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) 1 6 1 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Модни кројач - оглед,Бравар - заваривач 1 20 2 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 18 2 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Бравар за ученике са сметњама у развоју - лако ментално ометене ученике,Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) 1 5 2 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електромонтер мрежа и постројења,Аутоелектричар 1 22 2 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 17 3 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Бравар за ученике са сметњама у развоју - лако ментално ометене ученике,Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју - лако ментално ометени у развоју) 1 6 3 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електромонтер мрежа и постројења,Аутоелектричар 1 16 3 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизајнер одеће - оглед 1518 1 22 4 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 21 1 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 20 2 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 25 3 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 24 4 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 27 2 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 2 33 3 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 22 4 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Модни кројач - оглед 1577 1 8 3 3 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 24 1 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 22 2 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 21 3 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 23 2 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 14 3 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 30 4 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 25 1 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 18 2 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 20 3 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 26 4 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 16 4 4 Српски 89 72.78
Град Београд Младеновац 1522 198 Техничка школа 11400 Младеновац Вука Караџића 75 0118230143 tsmladenovac@gmail.com http://www.tehnickaskola.edu.rs Електротехника 5 Аутоелектричар 285 1 15 1 3 Српски 89 72.78
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 161 1 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 163 2 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 163 3 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 169 4 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 91 1 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 91 2 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 91 3 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1507 182 Девета гимназија Михаило Петровић Алас 11070 Београд Гоце Делчева 41 0112694133 mpalas@ptt.rs http://devetagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 98 4 4 Српски 67 60.56
Град Београд Нови Београд 1508 183 Десета гимназија Михајло Пупин 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 0112135722 direktor@xgimnazija.edu.rs http://xgimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Општи тип 686 9 272 1 4 Српски 77 65.18
Град Београд Нови Београд 1508 183 Десета гимназија Михајло Пупин 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 0112135722 direktor@xgimnazija.edu.rs http://xgimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Општи тип 686 9 289 2 4 Српски 77 65.18
Град Београд Нови Београд 1508 183 Десета гимназија Михајло Пупин 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 0112135722 direktor@xgimnazija.edu.rs http://xgimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Општи тип 686 9 270 3 4 Српски 77 65.18
Град Београд Нови Београд 1508 183 Десета гимназија Михајло Пупин 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 0112135722 direktor@xgimnazija.edu.rs http://xgimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Општи тип 686 8 237 4 4 Српски 77 65.18
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Златар 1517 1 14 1 3 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Златар 1517 1 15 2 3 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Геологија, рударство и металургија 3 Златар 1517 1 14 3 3 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике 1530 1 35 1 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике 1530 1 21 2 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике 1530 1 15 3 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике 1530 1 18 4 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 104 1 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 2 47 2 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 63 3 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 67 4 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 32 1 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 35 2 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 28 3 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 47 4 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 1 32 1 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 2 32 2 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 1 19 3 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1509 184 Политехника - школа за нове технологије 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 0114141657 politehnikant@gmail.com http://politehnika-nt.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 1 17 4 4 Српски 76 73.05
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - оглед 1537 1 25 3 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - оглед 1537 1 27 4 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 1 32 1 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 1 31 2 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 1 31 3 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 1 31 4 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 1 35 1 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 1 34 2 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 1 34 3 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 1 35 4 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 4 126 1 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 4 130 2 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 3 94 3 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 3 91 4 4 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 32 1 3 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 26 2 3 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 32 3 3 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 36 1 3 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 33 2 3 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1510 185 Средња туристичка школа 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 0112607286 direktor@turistickaskola.edu.rs http://www.turistickaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 33 3 3 Српски 79 74.66
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 33 1 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 27 2 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 11 3 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар машинске енергетике 161 1 21 4 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 63 1 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 45 2 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 2 35 3 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 3 52 4 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Механичар грејне и расхладне технике 190 1 12 3 3 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар оптике 716 2 61 1 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар оптике 716 2 63 2 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар оптике 716 2 59 3 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1511 186 Техничка школа Нови Београд 11070 Београд Омладинских бригада 25 2163532 sekretarijat@tehnicka.edu.rs http://www.tehnicka.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар оптике 716 2 54 4 4 Српски 52 43.58
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Фотограф 318 2 66 1 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Фотограф 318 2 54 2 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Фотограф 318 1 30 3 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Фотограф 318 1 33 4 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Типограф 320 1 27 3 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Типограф 320 1 31 4 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар репродукције 321 1 28 3 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар репродукције 321 1 33 4 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар штампе 323 1 30 1 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар штампе 323 1 26 2 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар штампе 323 1 26 3 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар штампе 323 1 23 4 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар графичке дораде 324 1 31 1 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар графичке дораде 324 1 26 2 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар графичке дораде 324 1 28 3 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар графичке дораде 324 1 26 4 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Ситоштампар 333 1 21 1 3 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Ситоштампар 333 1 14 2 3 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Ситоштампар 333 1 20 3 3 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за графичку припрему 747 2 76 1 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за графичку припрему 747 2 42 2 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за графичку припрему 747 1 25 3 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за графичку припрему 747 1 27 4 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за обликовање графичких производа 748 1 34 1 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за обликовање графичких производа 748 1 26 2 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за обликовање графичких производа 748 1 24 3 4 Српски 77 73.19
Град Београд Нови Београд 1512 187 Графичка школа 11070 Београд Отона Жупанчича 19 2604422 grafickaskola@gmail.com http://grafickaskola.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за обликовање графичких производа 748 1 24 4 4 Српски 77 73.19
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Информатички смер - оглед 1667 1 23 3 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Информатички смер - оглед 1667 1 31 4 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 30 1 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 27 2 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 18 3 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 28 4 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 60 1 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 40 2 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 49 3 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 59 4 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 30 1 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1525 201 Гимназија у Обреновцу 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721202 gimnazijaobrenovac@gmail.com http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 22 2 4 Српски 38 32.32
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Инсталатер,Машинбравар,Аутомеханичар 1 18 1 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електромеханичар за машине и опрему,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 19 1 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Инсталатер,Машинбравар,Аутомеханичар 1 20 2 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електромеханичар за машине и опрему,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 25 2 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Заваривач,Машинбравар 1 18 3 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Инсталатер,Аутомеханичар 1 18 3 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електромеханичар за машине и опрему,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 20 3 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 31 1 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 35 2 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 30 3 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 32 4 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Бравар - заваривач 1612 1 31 1 3 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Бравар - заваривач 1612 1 18 2 3 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 28 1 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 24 2 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 28 3 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 25 4 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар мерне и регулационе технике 167 1 26 1 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар мерне и регулационе технике 167 1 26 2 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар мерне и регулационе технике 167 1 25 3 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Машинство и обрада метала 4 Машински техничар мерне и регулационе технике 167 1 26 4 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 32 1 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 33 2 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 34 3 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 33 4 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 1 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 2 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 65 3 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 68 4 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 30 1 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1526 202 Техничка школа 11500 Обреновац Краља Петра I 12 0118721178 teh.skola@mts.rs http://www.tsobrenovac.net Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 30 2 4 Српски 78 66.90
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пекар,Цвећар - вртлар,Руковалац - механичар пољопривредне технике 1 28 1 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пекар,Месар 1 15 3 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 21 1 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 16 2 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 19 3 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 29 4 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пекар 15 1 16 2 3 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 28 1 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 22 2 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 23 3 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 28 4 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 29 1 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 16 2 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 26 3 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 22 4 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 29 1 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 26 2 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 28 3 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 25 4 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 18 1 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 19 2 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 20 3 4 Српски 64 64.94
Град Београд Обреновац 1527 203 Пољопривредно-хемијска школа 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 0118721375 office@polj-hemskola.edu.rs http://www.polj-hemskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 28 4 4 Српски 64 64.94
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 153 1 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 141 2 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 141 3 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 132 4 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 127 1 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 115 2 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 120 3 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1488 161 Пета београдска гимназија 11000 Београд Илије Гарашанина 24 00381113236367 vgimnazija@eunet.rs http://vbeogradska.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 113 4 4 Српски 75 70.57
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација - оглед 1534 1 23 3 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација - оглед 1534 1 26 4 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 3 85 1 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 3 86 2 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 2 53 3 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 2 57 4 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Монтер телекомуникационих мрежа 286 2 41 1 3 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Монтер телекомуникационих мрежа 286 2 46 2 3 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Електротехника 5 Монтер телекомуникационих мрежа 286 2 34 3 3 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар ПТТ саобраћаја 529 2 60 1 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар ПТТ саобраћаја 529 2 58 2 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар ПТТ саобраћаја 529 2 62 3 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1489 162 Средња техничка ПТТ школа 11000 Београд Здравка Челара 16 0113290334 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs https://www.pttskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар ПТТ саобраћаја 529 2 67 4 4 Српски 67 63.28
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Месар,Пекар 1 33 1 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пекар,Месар 1 25 2 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пекар,Месар 1 22 3 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 2 40 1 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 29 2 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 2 38 3 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 2 53 4 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 37 1 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 2 65 2 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 2 58 3 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 2 64 4 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 26 1 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 23 2 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 30 3 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 32 4 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 22 1 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 19 2 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 18 3 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1490 163 Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 11210 Београд Панчевачки пут 39 0112712715 skolapkb@gmail.com http://www.skolapkb.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 25 4 4 Српски 70 63.09
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар сс постројења 273 1 22 1 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар сс постројења 273 1 17 4 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 1 29 1 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 1 27 2 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 1 23 3 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 1 19 4 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Саобраћајно - транспортни техничар 522 2 43 1 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Саобраћајно - транспортни техничар 522 2 34 2 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Саобраћајно - транспортни техничар 522 2 44 3 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Саобраћајно - транспортни техничар 522 2 43 4 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар вуче 523 1 21 1 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар вуче 523 1 26 2 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар вуче 523 2 31 3 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар вуче 523 2 43 4 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар техничко - колске делатности 524 1 8 3 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Техничар техничко - колске делатности 524 1 13 4 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Транспортни комерцијалиста 525 1 35 1 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Транспортни комерцијалиста 525 1 21 2 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Транспортни комерцијалиста 525 1 22 3 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Транспортни комерцијалиста 525 2 47 4 4 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Возовођа 535 1 10 1 3 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Возовођа 535 1 7 2 3 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Кондуктер у железничком саобраћају 536 1 7 1 3 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1491 164 Железничка техничка школа 11120 Београд Здравка Челара 14 0112762876 skola@ztskola.edu.rs http://www.ztskola.edu.rs Саобраћај 9 Кондуктер у железничком саобраћају 536 1 11 3 3 Српски 85 64.52
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 29 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 21 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 16 3 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 1 23 4 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 28 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 28 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 28 3 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 1 23 4 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 2 51 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 2 45 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 2 43 3 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима - оглед 2016 1 25 3 3 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима - оглед 2016 1 20 4 3 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 61 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 41 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 32 3 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 49 4 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 30 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 21 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 15 3 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 25 4 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 1 29 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 1 26 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 1 21 3 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 2 54 4 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 66 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 57 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 59 3 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 3 73 4 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 31 1 4 Српски 94 91.91
Град Београд Палилула 1492 165 Електротехничка школа Раде Кончар 11000 Београд Браће Грим 32 2763062 koncar@beotel.rs http://www.koncar.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 28 2 4 Српски 94 91.91
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 126 1 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 111 2 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 87 3 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 113 4 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 125 1 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 121 2 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 114 3 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1499 172 Петнаеста београдска гимназија 11090 Раковица Гочка 40 2322808 xvbggim@gmail.com http://xvbggimnazija.edu.rs/ Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 4 138 4 4 Српски 67 61.16
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 3 96 1 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 4 124 2 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 5 163 3 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 6 197 4 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 29 1 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 31 2 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 30 3 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1500 173 Пета економска школа Раковица 11090 Раковица Хасанагинице 8 0113511853 petaekonomska@gmail.com http://www.petaekonomska.edu.rs/ Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 28 4 4 Српски 45 36.74
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 30 1 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 20 2 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 2 33 3 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 2 43 4 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 24 1 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 14 2 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 16 4 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 23 1 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 16 2 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике - оглед 1671 1 18 3 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике - оглед 1671 1 17 4 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 1 23 1 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 1 17 2 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 1 13 3 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за роботику 170 1 20 4 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 17 3 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 14 4 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 31 1 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 24 2 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 20 3 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 21 4 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 14 3 4 Српски 77 49.06
Град Београд Раковица 1501 174 Машинска школа Радоје Дакић 11090 Раковица Мишка Крањца 17 3581200 radojedakic.skola@gmail.com http://www.msradojedakic.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 16 4 4 Српски 77 49.06
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Филолошка гимназија-живи језици,Филолошка гимназија-живи језици 2 48 1 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Филолошка гимназија-живи језици,Филолошка гимназија-живи језици 2 48 2 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Филолошка гимназија-живи језици,Филолошка гимназија-живи језици 2 46 3 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Филолошка гимназија-живи језици,Филолошка гимназија-живи језици 2 45 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-живи језици 1648 4 88 1 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-живи језици 1648 4 91 2 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-живи језици 1648 4 84 3 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-живи језици 1648 4 71 4 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-класични језици 737 1 24 1 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-класични језици 737 1 23 2 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-класични језици 737 1 22 3 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1467 138 Филолошка гимназија 11000 Београд Каменичка 2 0112621955 filoloska_gimnazija@yahoo.com http://www.filoloska.edu.rs Гимназија 16 Филолошка гимназија-класични језици 737 1 20 4 4 Српски 97 94.43
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 121 1 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 112 2 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 101 3 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 4 126 4 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 93 1 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 91 2 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 83 3 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1468 139 Гимназија Свети Сава 11000 Београд Ресавска 58 0112642328 direktor@sveti-sava.edu.rs http://www.sveti-sava.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 83 4 4 Српски 61 59.88
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 96 1 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 91 2 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 82 3 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 3 88 4 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 94 1 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 83 2 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 85 3 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1469 140 Четврта београдска гимназија 11040 Београд Теодора Драјзера 25 2663652 cetvrta@eunet.rs http://cetvrtagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 89 4 4 Српски 52 48.70
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Педијатријска сестра - техничар 634 2 70 1 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Педијатријска сестра - техничар 634 2 67 2 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Педијатријска сестра - техничар 634 3 102 3 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Педијатријска сестра - техничар 634 3 98 4 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 2 71 1 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 2 74 2 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 2 71 3 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 2 57 4 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 6 154 1 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 6 155 2 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 5 112 3 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 5 143 4 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 4 137 1 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 4 145 2 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 4 136 3 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 4 125 4 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар - оглед 759 1 25 3 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1470 141 Медицинска школа Београд 11000 Београд Делиградска 31 0112684544 mskola@eunet.rs http://www.medicinskaskola.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар - оглед 759 1 20 4 4 Српски 146 137.49
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - оглед 1537 1 27 4 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - преведен оглед 2023 3 94 1 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - преведен оглед 2023 3 96 2 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 2 62 1 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 2 69 2 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 2 57 3 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 2 53 4 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 2 65 1 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 2 69 2 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 2 76 3 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Кулинарски техничар 570 2 63 4 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 4 118 3 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 2 71 4 4 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 31 1 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 27 2 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Конобар 573 1 27 3 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 34 1 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 34 2 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 35 3 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Посластичар 575 2 35 1 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Посластичар 575 1 31 2 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1472 143 Угоститељско-туристичка школа 11000 Београд Југ Богданова 28 0112633250 utsbgd@mts.rs http://ut-skola.znanje.info Трговина, угоститељство и туризам 10 Посластичар 575 1 32 3 3 Српски 116 102.10
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Бродомашински техничар,Грађевински техничар за хидроградњу 1 21 2 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Бродомашински техничар,Грађевински техничар за хидроградњу 1 14 3 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Бродомашински техничар,Грађевински техничар за хидроградњу 1 20 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Бродомашински техничар 163 1 30 1 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за хидроградњу 452 1 27 1 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - поморски смер 763 1 28 1 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - поморски смер 763 1 26 2 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - поморски смер 763 1 30 3 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - поморски смер 763 1 27 4 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - речни смер 773 1 28 1 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - речни смер 773 2 43 2 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - речни смер 773 2 37 3 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1473 144 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 11000 Београд Милоша Поцерца 2 0113620743 sbbh@eunet.rs http://www.brodarska.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - речни смер 773 2 44 4 4 Српски 45 35.15
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 30 1 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 23 2 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 11 3 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 16 4 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизјанер производа од коже - оглед 1522 1 11 2 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизјанер производа од коже - оглед 1522 1 13 3 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Дизјанер производа од коже - оглед 1522 1 17 4 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар дизајна производа од коже - образовни профил изашао из огледа 2070 1 30 1 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 30 1 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 15 2 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 6 3 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 12 4 4 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1474 145 Техничка школа за дизајн коже 11000 Београд Бранкова 17 2632183 tszdk@hotmail.com http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Обућар 402 1 5 3 3 Српски 46 30.22
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Ликовни техничар 612 1 21 1 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Ликовни техничар 612 1 21 2 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Ликовни техничар 612 1 23 3 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Ликовни техничар 612 1 21 4 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна амбалаже 613 1 20 1 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна амбалаже 613 1 22 2 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна амбалаже 613 1 22 3 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна амбалаже 613 1 18 4 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна текстила 614 1 21 1 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна текстила 614 1 18 2 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна текстила 614 1 17 3 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна текстила 614 1 22 4 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна графике 615 1 21 1 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна графике 615 1 24 2 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна графике 615 1 22 3 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна графике 615 1 23 4 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 616 1 20 1 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 616 1 22 2 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 616 1 22 3 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1475 146 Школа за дизајн 11000 Београд Kрупањска 3 0113066408 dizajnerska@dizajnerska.edu.rs http://dizajnerska.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 616 1 21 4 4 Српски 62 56.36
Град Београд Савски венац 1792 574 Спортска гимназија 11000 Савски венац Петра Чајковског 2 2650754 sportskagimnazija@yahoo.com https://www.sportskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 6 199 1 4 Српски 66 51.97
Град Београд Савски венац 1792 574 Спортска гимназија 11000 Савски венац Петра Чајковског 2 2650754 sportskagimnazija@yahoo.com https://www.sportskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 6 199 2 4 Српски 66 51.97
Град Београд Савски венац 1792 574 Спортска гимназија 11000 Савски венац Петра Чајковског 2 2650754 sportskagimnazija@yahoo.com https://www.sportskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 8 224 3 4 Српски 66 51.97
Град Београд Савски венац 1792 574 Спортска гимназија 11000 Савски венац Петра Чајковског 2 2650754 sportskagimnazija@yahoo.com https://www.sportskagimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 7 199 4 4 Српски 66 51.97
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 23 1 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 25 2 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 23 3 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 25 4 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 26 1 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 2 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 26 3 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 27 4 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 20 1 3 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 18 2 3 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 14 3 3 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 1 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 27 2 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 3 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 4 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 29 1 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 30 2 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 30 3 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 29 4 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 28 1 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 30 2 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 31 3 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1528 204 Економско-трговинска школа 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 0118251120 ekonomska@sopot.edu.rs http://www.ekonomskasopot.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 29 4 4 Српски 55 50.52
Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs Механичар привредне механизације,Механичар грејне и расхладне технике 1 10 3 Српски 29 11.51
Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 26 1 4 Српски 29 11.51
Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 25 2 4 Српски 29 11.51
Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 14 3 4 Српски 29 11.51
Град Београд Сопот 1529 205 Машинска школа Космај 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 8251227 mskosmaj@bitinfo.co.rs http://mskosmaj.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 26 4 4 Српски 29 11.51
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 160 1 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 157 2 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 152 3 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 5 149 4 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 87 1 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 96 2 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 93 3 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1456 127 Прва београдска гимназија 11000 Београд Цара Душана 61 063377673 uprava@prvabeogim.edu.rs http://www.prvabeogim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 93 4 4 Српски 69 62.46
Град Београд Стари град 1457 128 Математичка гимназија 11000 Београд Краљице Наталије 37 0112641378 mg@mg.edu.rs http://www.mg.edu.rs Гимназија 16 Обдарени у математичкој гимназији 687 5 101 1 4 Српски 81 52.80
Град Београд Стари град 1457 128 Математичка гимназија 11000 Београд Краљице Наталије 37 0112641378 mg@mg.edu.rs http://www.mg.edu.rs Гимназија 16 Обдарени у математичкој гимназији 687 5 99 2 4 Српски 81 52.80
Град Београд Стари град 1457 128 Математичка гимназија 11000 Београд Краљице Наталије 37 0112641378 mg@mg.edu.rs http://www.mg.edu.rs Гимназија 16 Обдарени у математичкој гимназији 687 5 97 3 4 Српски 81 52.80
Град Београд Стари град 1457 128 Математичка гимназија 11000 Београд Краљице Наталије 37 0112641378 mg@mg.edu.rs http://www.mg.edu.rs Гимназија 16 Обдарени у математичкој гимназији 687 5 107 4 4 Српски 81 52.80
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Банкарски службеник - оглед 1503 1 24 1 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Банкарски службеник - оглед 1503 1 24 2 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Банкарски службеник - оглед 1503 1 24 3 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Банкарски службеник - оглед 1503 1 24 4 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 5 154 1 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 5 149 2 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 5 150 3 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 6 184 4 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 62 1 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 59 2 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 63 3 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1458 129 Прва економска школа 11000 Београд Цетињска 5-7 0113373488 direktor@prvaekonomska.edu.rs http://www.prvaekonomska.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски техничар 588 2 58 4 4 Српски 64 58.84
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 2 46 2 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 2 50 3 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 2 47 4 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Економија, право и администрација 11 Kомерцијалиста - преведен оглед 2030 2 47 1 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 16/2013 2033 4 108 1 3 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 16/2013 2033 4 86 2 3 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 16/2013 2033 4 74 3 3 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 4 119 1 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 4 98 2 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 4 99 3 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 4 96 4 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Аранжер у трговини 568 1 30 1 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Аранжер у трговини 568 1 26 2 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Аранжер у трговини 568 1 24 3 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1459 130 Трговачка школа 11000 Београд Хиландарска 1 0113225894 info@trgovackaskola.edu.rs http://www.trgovackaskola.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Аранжер у трговини 568 1 23 4 4 Српски 87 75.70
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Банкарски службеник - оглед 1503 1 25 1 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Банкарски службеник - оглед 1503 1 23 2 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Банкарски службеник - оглед 1503 1 24 4 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Службеник осигурања - оглед 1535 1 25 1 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Службеник осигурања - оглед 1535 1 24 2 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Службеник осигурања - оглед 1535 1 24 3 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Службеник осигурања - оглед 1535 1 26 4 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 5 155 1 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 4 126 2 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 6 185 3 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 5 175 4 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 32 1 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 66 2 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 63 3 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1460 131 Правно-пословна школа Београд 11003 Београд Светогорска 48 3242511 uprava@pps.rs http://www.pps.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 65 4 4 Српски 80 72.90
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Авио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед,Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед,Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед 1 25 1 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Мехатроничар за ракетне системе - оглед,Мехатроничар за радарске системе - оглед 1 24 1 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Авио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед,Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед,Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед 1 24 2 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Мехатроничар за ракетне системе - оглед,Мехатроничар за радарске системе - оглед 1 23 2 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Авио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед,Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед,Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед 1 27 3 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Мехатроничар за ракетне системе - оглед,Мехатроничар за радарске системе - оглед 1 25 3 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Авио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед,Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед,Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед 1 25 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Мехатроничар за ракетне системе - оглед,Мехатроничар за радарске системе - оглед 1 23 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Авиотехничар - оглед 1544 1 25 1 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Авиотехничар - оглед 1544 1 25 2 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Авиотехничар - оглед 1544 1 27 3 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Авиотехничар - оглед 1544 1 27 4 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома - оглед 1545 1 24 1 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома - оглед 1545 1 20 2 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома - оглед 1545 1 25 3 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома - оглед 1545 1 27 4 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја - оглед 1546 2 52 1 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја - оглед 1546 3 75 2 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја - оглед 1546 2 53 3 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја - оглед 1546 2 53 4 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност - оглед 1547 1 25 1 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност - оглед 1547 1 24 2 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност - оглед 1547 1 28 3 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност - оглед 1547 1 26 4 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за спашавање - оглед 1548 1 24 1 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за спашавање - оглед 1548 1 24 2 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за спашавање - оглед 1548 1 26 3 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1461 132 Ваздухопловна академија 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 0112182944 direktor@vakademija.edu.rs http://www.vakademija.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар ваздушног саобраћаја за спашавање - оглед 1548 1 24 4 4 Српски 81 83.45
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 2 60 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 2 50 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 2 46 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар процесног управљања 1505 2 53 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 19 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 21 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 24 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Администратор рачунарских мрежа - оглед 1520 1 20 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 2 60 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 2 58 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 2 56 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар мултимедија - оглед 1543 2 57 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 26 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 27 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 24 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 23 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 63 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 52 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 49 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 53 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 2 60 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 2 58 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 2 57 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар електронике 272 2 54 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 3 90 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 3 82 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 3 90 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар телекомуникација 276 3 86 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 3 91 1 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 3 90 2 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 3 86 3 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1462 133 Електротехничка школа Никола Тесла 11000 Београд Краљице Наталије 31 0112686397 nikolateslabeograd@gmail.com http://www.teslabg.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 3 89 4 4 Српски 142 146.48
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Столар,Тапетар - декоратер 1 20 1 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед,Дрворезбар 1 20 3 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед 1504 2 23 2 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед 1504 3 41 4 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 2048 2 44 1 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 30 1 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 30 2 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за пејзажну архитектуру 60 2 67 1 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за пејзажну архитектуру 60 2 35 2 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за пејзажну архитектуру 60 2 47 3 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за пејзажну архитектуру 60 3 54 4 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за финалну обраду дрвета 62 1 11 2 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за финалну обраду дрвета 62 1 6 3 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за финалну обраду дрвета 62 1 15 4 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Дрворезбар 624 1 6 1 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Дрворезбар 624 1 13 2 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1463 134 Техничка школа ДРВО АРТ 11000 Београд Цара Душана 23 00381112631361 drvoart.direktor@mts.rs http://www.drvoart.edu.rs Култура, уметност и јавно информисање 13 Дрворезбар 624 1 15 4 4 Српски 70 54.51
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електроинсталатер,Електромонтер мрежа и постројења,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 23 1 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електромонтер мрежа и постројења,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 21 2 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електромонтер мрежа и постројења,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 22 3 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 55 1 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 47 2 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 2 48 3 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 3 55 4 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 27 1 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 21 2 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 15 3 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 269 1 17 4 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 30 1 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 23 2 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 15 3 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 2 40 4 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 28 1 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 28 2 4 Српски 63 53.11
Град Београд Стари град 1464 135 Електротехничка школа Стари град 11000 Београд Високог Стевана 37 0112627784 etsstarigrad@sezampro.rs http://www.etsstarigrad.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 30 3 4 Српски 63 53.11
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 6 191 1 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 6 185 2 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 6 186 3 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 6 189 4 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 95 1 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 96 2 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 101 3 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1503 177 Тринаеста београдска гимназија 11030 Београд Љешка 47 0113555151 trinaestbggim@orion.rs http://www.trinaestabggim.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 102 4 4 Српски 78 69.72
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Месар 12 1 30 1 3 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Месар 12 1 17 2 3 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Месар 12 1 13 3 3 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пекар 15 2 35 1 3 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пекар 15 1 21 2 3 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пекар 15 1 24 3 3 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 27 1 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 22 2 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 25 3 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 24 4 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 31 1 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 2 37 2 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 28 3 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 28 4 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Произвођач прехрамбених производа 16 1 8 3 3 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијско-технолошки техничар 308 1 27 1 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијско-технолошки техничар 308 1 0 2 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијско-технолошки техничар 308 1 16 3 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијско-технолошки техничар 308 2 41 4 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијски лаборант 309 1 30 1 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијски лаборант 309 1 18 2 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијски лаборант 309 1 18 3 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијски лаборант 309 1 26 4 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 2 55 1 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 2 48 2 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 2 38 3 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 2 50 4 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар за биотехнологију 5 1 28 1 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар за биотехнологију 5 1 24 2 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар за биотехнологију 5 1 16 3 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар за биотехнологију 5 2 33 4 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за козметичку технологију - оглед 733 1 15 3 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1504 178 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 11030 Београд Љешка 82 0113555054 hptskola@gmail.com http://www.hptskola.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за козметичку технологију - оглед 733 1 16 4 4 Српски 110 93.91
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 23 1 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 15 2 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 2 30 3 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 3 63 4 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 16 1 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 12 2 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 13 3 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за репаратуру - оглед 1550 1 14 4 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 22 1 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 15 2 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 13 3 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 31 1 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 47 2 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 38 3 4 Српски 58 46.88
Град Београд Чукарица 1505 179 Техничка школа 11250 Београд Југословенска 4 0116572175 tehnickaskola@sezampro.rs http://tszeleznik.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 45 4 4 Српски 58 46.88
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 26 1 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 20 2 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 29 3 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 4 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Шумарски техничар 59 1 18 1 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Шумарски техничар 59 1 23 2 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Шумарски техничар 59 1 19 3 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Шумарство и обрада дрвета 2 Шумарски техничар 59 1 23 4 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 19 1 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 12 2 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 18 3 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Бољевац 1679 375 Средња школа Никола Тесла 19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 030463392 ssntesla@mts.rs http://www.ssnikolatesla.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 28 4 4 Српски 35 22.24
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Информатички смер - оглед 1667 1 31 3 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Информатички смер - оглед 1667 1 23 4 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 38 1 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 35 2 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 29 3 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 29 4 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 57 1 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 42 2 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 39 3 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1675 370 Гимназија 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 019422564 gimza@ptt.rs http://gimza.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 57 4 4 Српски 45 28.42
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Конобар,Кувар 1 36 1 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Угоститељски техничар 569 1 18 3 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 31 1 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 25 2 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 3 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 32 4 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 21 2 3 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговац 572 1 18 3 3 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 28 2 3 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 24 3 3 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 1 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 26 2 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 25 3 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 4 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 31 1 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 27 2 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 22 3 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Правни техничар 590 1 29 4 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 32 1 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 31 2 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 27 3 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 30 4 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 27 1 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 28 2 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 25 3 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1676 371 Економско-трговинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019421932 etsza@verat.net http://www.etszajecar.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 32 4 4 Српски 77 55.48
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 3 92 1 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 4 123 2 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 3 92 3 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 3 96 4 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Педијатријска сестра - техничар 634 1 31 1 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 1 28 4 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Санитарно - еколошки техничар 636 1 27 3 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 31 1 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 30 2 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 37 3 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 29 4 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1677 372 Медицинска школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422629 medskozajecar@ptt.rs http://medicinskazajecar.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - васпитач 644 1 28 3 4 Српски 97 60.91
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике 1530 1 30 1 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике 1530 1 22 2 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 24 1 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 24 2 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар информационих технологија - оглед 1592 1 22 3 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 31 1 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 19 2 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 20 3 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 19 4 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике - оглед 1671 1 16 3 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике - оглед 1671 1 18 4 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима - оглед 2016 1 25 3 3 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима - оглед 2016 1 23 4 3 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 30 1 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 29 2 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 19 3 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 24 4 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 30 1 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 28 2 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 29 3 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 33 4 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 33 1 3 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 27 2 3 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 25 3 3 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 30 1 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Зајечар 1678 373 Техничка школа 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 019422876 tehskola@ptt.rs http://www.tsz.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар за електронику на возилима 752 1 26 2 4 Српски 72 62.20
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 25 1 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 21 2 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 20 3 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 28 4 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 16 1 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 18 2 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 18 3 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 31 4 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 21 1 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1680 376 Књажевачка гимназија 19350 Књажевац Карађорђева 16 019732034, 019732620, 019732677 gimnazijaknjaz@gmail.com http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 23 4 4 Српски 30 17.16
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 24 2 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 24 3 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 24 4 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - оглед 1541 1 22 2 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - оглед 1541 1 16 3 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - оглед 1541 1 23 4 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 17 4 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - преведен оглед 2023 1 30 1 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар - преведен оглед 2023 1 30 2 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Економија, право и администрација 11 Kомерцијалиста - преведен оглед 2030 1 24 1 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Геодезија и грађевинарство 8 Архитектонски техничар - преведен оглед 2049 1 24 1 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 22 1 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 23 2 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 20 3 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Текстилство и кожарство 7 Техничар моделар коже 397 1 20 4 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 29 3 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 32 4 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 31 1 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 31 2 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 26 3 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Књажевац 1681 377 Техничка школа 19350 Kњажевац Карађорђева 52 019730350 tehknjaz@gmail.com http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 25 4 4 Српски 63 52.03
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Конобар,Кувар 1 16 3 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 26 1 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 29 2 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 18 3 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 26 4 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 16 1 3 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 20 2 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 26 3 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 23 4 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 26 1 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 15 2 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 22 3 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 18 4 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 27 1 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 19 2 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 23 3 4 Српски 44 40.11
Зајечарски Сокобања 1682 378 Средња школа Бранислав Нушић 18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 018830525 bnusic@ptt.rs http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 26 4 4 Српски 44 40.11
Западнобачки Апатин 1331 56 Гимназија Никола Тесла 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs http://www.gimnazijaapatin.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 59 1 4 Српски 24 16.41
Западнобачки Апатин 1331 56 Гимназија Никола Тесла 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs http://www.gimnazijaapatin.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 44 2 4 Српски 24 16.41
Западнобачки Апатин 1331 56 Гимназија Никола Тесла 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs http://www.gimnazijaapatin.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 40 3 4 Српски 24 16.41
Западнобачки Апатин 1331 56 Гимназија Никола Тесла 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs http://www.gimnazijaapatin.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 3 53 4 4 Српски 24 16.41
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 16 1 4 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 17 2 4 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 13 3 4 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 16 4 4 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 13 2 3 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 8 3 3 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 24 1 3 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 21 2 3 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 14 3 3 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - речни смер 773 1 19 1 4 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - речни смер 773 1 22 2 4 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1373 57 Техничка школа са домом ученика 25260 Апатин Пригревачка 72 772216 so.teh-skola-ap@neobee.net http://www.tehnicka-apatin.edu.rs Саобраћај 9 Наутички техничар - речни смер 773 1 22 3 4 Српски 35 25.88
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед 1504 1 13 2 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед 1504 1 6 3 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед 1504 1 7 4 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 2048 1 17 1 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 1 12 1 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 1 10 2 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 1 25 3 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Геодезија и грађевинарство 8 Грађевински техничар за високоградњу 451 1 16 4 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Апатин 1374 58 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 25260 Апатин Блок 112 бб 025773211 info@gradedu.net http://gradedu.net Шумарство и обрада дрвета 2 Техничар за пејзажну архитектуру 60 1 18 4 4 Српски 32 17.69
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 21 1 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 28 2 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 27 3 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 4 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 22 1 4 Русински 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 18 1 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 11 2 4 Русински 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 15 2 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 10 3 4 Русински 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 10 3 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 17 4 4 Русински 40 23.43
Западнобачки Кула 1375 59 Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 25233 Руски Крстур Русинска 63 025705030 petroso@eunet.rs http://www.petrokuzmjak.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 17 4 4 Српски 40 23.43
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Трговац,Посластичар 1 15 2 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Кувар,Конобар 1 19 2 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Трговац,Посластичар 1 18 3 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Кувар,Конобар 1 23 3 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 22 1 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 22 2 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 23 3 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 24 4 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 30 1 3 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 1 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 2 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 3 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 4 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 27 1 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 28 2 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 30 3 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 59 4 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 22 1 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 25 2 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 28 3 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1376 60 Економско-трговинска школа 25230 Кула Маршала Тита 113 025729150 profes@ptt.rs http://www.etskula.com Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 29 4 4 Српски 63 47.67
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Аутомеханичар,Заваривач,Бравар 1 17 1 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Аутомеханичар,Заваривач 1 14 2 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Аутомеханичар,Бравар 1 13 3 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 20 1 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 11 2 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 13 3 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 19 4 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Заваривач 178 1 15 3 3 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 28 1 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 19 2 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 16 4 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар аутоматике 277 1 12 3 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 58 1 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 54 2 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 52 3 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1377 61 Средња техничка школа Михајло Пупин 25230 Кула Лазе Костића 14 025720103 ssmihpupkul1@ptt.rs http://www.stsmihajlopupin.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 2 44 4 4 Српски 50 42.80
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Мушки фризер,Женски фризер,Педикир и маникир 1 19 1 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Мушки фризер,Женски фризер,Педикир и маникир 1 18 2 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Женски фризер,Педикир и маникир 1 11 3 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 22 1 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 23 2 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 27 3 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 27 4 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 17 1 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 17 2 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 21 3 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Кула 1378 62 Средња стручна школа 25220 Црвенка Маршала Тита 107 025731123 so.crvenka@neobee.net http://www.ssscrvenka.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 19 4 4 Српски 34 23.56
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 1 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 30 2 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 2 32 3 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 4 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 43 1 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 27 2 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 34 3 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1379 63 Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 25250 Оџаци Сомборска18 0255742434 gimekjjzmaj@mts.rs http://www.gesjjz.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 40 4 4 Српски 37 22.43
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Заваривач,Аутомеханичар 1 15 1 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Конобар,Кувар 1 29 1 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Бравар,Заваривач 1 11 2 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Конобар,Кувар 1 22 2 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Бравар,Аутомеханичар 1 16 3 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Конобар,Кувар 1 22 3 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1637 1 19 2 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1637 1 14 3 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1637 1 27 4 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 20 1 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 15 3 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 29 4 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Хемијско-технолошки техничар 308 1 13 1 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 21 2 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 19 3 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Оџаци 1380 64 Техничка школа 25250 Оџаци Школска 20 0255746118 tsodzacidirektor@mts.rs https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 23 4 4 Српски 41 31.46
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 60 1 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 52 2 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 49 3 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 2 37 4 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 87 1 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 83 2 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 68 3 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 3 71 4 4 Српски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 10 1 4 Мађарски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 10 2 4 Мађарски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 5 3 4 Мађарски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1381 65 Гимназија Вељко Петровић 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 025420327 gimso@mts.rs http://www.gimnazijaso.edu.rs Гимназија 16 Општи тип 686 1 5 4 4 Мађарски 63 47.57
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговац 16/2013,Конобар 1 22 1 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговац 16/2013,Конобар 1 20 2 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговац,Конобар 1 12 3 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 23 2 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 23 3 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Комерцијалиста - оглед 1529 1 18 4 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Kомерцијалиста - преведен оглед 2030 1 24 1 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 11 1 3 Мађарски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 32 1 3 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 12 2 3 Мађарски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 20 2 3 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 20 3 3 Мађарски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 23 3 3 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 1 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 32 2 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 29 3 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 4 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 30 1 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 28 2 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 27 3 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 2 56 4 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 30 1 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 29 2 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 27 3 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1382 66 Средња економска школа 25100 Сомбор Апатински пут 90 025421217 sekretar@ekonomskaso.edu.rs https://www.ekonomskaso.edu.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 26 4 4 Српски 75 60.39
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 1 31 1 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 1 32 2 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 1 36 3 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Медицинска сестра - техничар 633 1 30 4 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Педијатријска сестра - техничар 634 1 30 1 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 1 30 2 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 1 35 3 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Гинеколошко - акушерска сестра 635 1 30 4 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 1 29 1 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 1 34 2 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 1 35 3 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Физиотерапеутски техничар 637 1 39 4 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 10 1 4 Мађарски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 32 1 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 10 2 4 Мађарски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 30 2 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 19 3 4 Мађарски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 31 3 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 1 20 4 4 Мађарски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1383 67 Средња медицинска школа Др Ружица Рип 25000 Сомбор Подгоричка 9 025430540 so.direktor@neobee.net http://www.medicinskaso.edu.rs Здравство и социјална заштита 14 Фармацеутски техничар 641 2 51 4 4 Српски 71 51.08
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Цвећар - вртлар,Руковалац - механичар пољопривредне технике,Пекар 1 25 1 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Руковалац - механичар пољопривредне технике,Пекар 1 15 2 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Руковалац - механичар пољопривредне технике,Пекар 1 19 3 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 30 1 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 27 2 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 25 3 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 24 4 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 31 1 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 28 2 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 26 3 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 2 46 4 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 30 1 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 17 2 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 18 3 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Прехрамбени техничар 4 1 13 4 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар за биотехнологију 5 1 13 4 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 11 2 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1384 68 Средња пољопривредно-прехрамбена школа 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 025482586 sspolskosom1@ptt.rs http://www.sppssombor.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Техничар хортикултуре 715 1 9 3 4 Српски 55 48.74
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 31 1 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 29 2 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 29 3 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за заштиту животне средине 1501 1 30 4 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 32 1 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 30 2 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 25 3 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Хемија, неметали и графичарство 6 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1502 1 32 4 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - оглед 1515 1 21 1 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - оглед 1515 1 17 2 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - оглед 1515 1 16 3 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Текстилство и кожарство 7 Моделар одеће - оглед 1515 1 23 4 4 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Мушки фризер 674 1 10 1 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Мушки фризер 674 1 9 2 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Мушки фризер 674 1 9 3 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Женски фризер 675 1 23 1 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Женски фризер 675 1 25 2 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Женски фризер 675 1 26 3 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Педикир и маникир 676 1 6 1 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Педикир и маникир 676 1 6 2 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1385 69 Средња школа Свети Сава 25100 Сомбор Подгоричка 7 025415699 skola@ss-svetisava.edu.rs http://ss-svetisava.edu.rs Остала делатност личних услуга 15 Педикир и маникир 676 1 3 3 3 Српски 57 44.85
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Аутомеханичар,Заваривач 1 22 1 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Аутоелектричар,Електромонтер мрежа и постројења 1 17 1 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Аутомеханичар,Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења 1 14 2 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Аутоелектричар,Електромонтер мрежа и постројења 1 19 2 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Аутоелектричар,Електромонтер мрежа и постројења 1 16 3 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 29 1 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 24 2 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 13 3 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 21 4 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 27 1 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 10 2 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 13 3 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 16 4 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 30 1 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 16 2 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 16 3 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Техничар мехатронике 1655 1 25 4 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 6 3 3 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 25 1 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 17 2 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 22 3 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 20 4 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 32 1 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 5 2 4 Мађарски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 27 2 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 22 3 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 8 4 4 Мађарски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 27 4 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 30 1 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 34 2 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 36 3 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Саобраћај 9 Техничар друмског саобраћаја 518 1 32 4 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 34 1 3 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 28 2 3 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Саобраћај 9 Возач моторних возила 534 1 20 3 3 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 30 1 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 22 2 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 12 3 4 Српски 90 93.00
Западнобачки Сомбор 1386 70 Средња техничка школа 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 025421067 so.skolasts@neobee.net http://www.tehnickaso.edu.rs/ Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 22 4 4 Српски 90 93.00
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 11 1 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Електромонтер мрежа и постројења,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 9 1 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Аутоелектричар,Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 1 11 2 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Аутомеханичар,Механичар радних машина,Механичар грејне и расхладне технике 1 13 3 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Машинство и обрада метала 4 Аутомеханичар 182 1 4 2 3 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Електротехника 5 Електротехничар енергетике 267 1 22 4 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар - моделар одеће 395 1 19 1 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар - моделар одеће 395 1 23 2 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар - моделар одеће 395 1 18 3 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Текстилство и кожарство 7 Техничар - моделар одеће 395 1 16 4 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 28 3 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 4 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 57 1 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 51 2 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 42 3 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Гимназија 16 Општи тип 686 2 51 4 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Економија, право и администрација 11 Пословни администратор 731 1 24 4 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 31 1 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 27 2 4 Српски 57 50.52
Златиборски Ариље 1595 265 Средња школа Свети Ахилије 31230 Ариље Војводе Мишића 40 031891427 sssahilije@ptt.rs http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs Економија, право и администрација 11 Финансијски администратор 766 1 29 3 4 Српски 57 50.52
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 28 1 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 28 2 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 22 3 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 30 4 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 58 1 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 60 2 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 48 3 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1596 266 Гимназија Јосиф Панчић 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031861065 gjosifpancic@mts.rs http://gimnazijabb.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 57 4 4 Српски 34 25.10
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 19 1 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 9 2 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Електроинсталатер,Електромонтер мрежа и постројења 1 13 2 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 9 3 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Електроинсталатер,Електромонтер мрежа и постројења 1 19 3 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 17 1 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 14 2 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 16 3 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар за компјутерско конструисање 165 1 18 4 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 30 1 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 28 2 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 29 3 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Трговински техничар 567 1 26 4 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 30 1 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 29 2 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 28 3 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 29 4 4 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 11 1 3 Српски 52 45.03
Златиборски Бајина Башта 1597 267 Техничка школа 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 031863265 sstehskobab1@ptt.rs http://www.tehnickaskolabb.edu.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Кувар 574 1 12 3 3 Српски 52 45.03
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 26 1 4 Српски 25 18.53
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 11 2 4 Српски 25 18.53
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 18 3 4 Српски 25 18.53
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 29 4 4 Српски 25 18.53
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 25 1 4 Српски 25 18.53
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 29 2 4 Српски 25 18.53
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 25 3 4 Српски 25 18.53
Златиборски Косјерић 1598 268 Техничка школа 31260 Косјерић Светосавска 39 031781645 sstehskokos2@ptt.rs http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 31 4 4 Српски 25 18.53
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 28 1 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 25 2 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 28 3 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 32 4 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 20 1 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 30 2 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 17 3 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1599 269 Гимназија Пиво Караматијевић 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 03361079 gimnazijanv@gmail.com http://gimnazijanv.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 1 31 4 4 Српски 26 14.37
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 25 1 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 13 3 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Електротехника 5 Електротехничар рачунара 278 1 26 4 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 28 2 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Трговина, угоститељство и туризам 10 Туристички техничар 571 1 28 4 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Економија, право и администрација 11 Економски техничар 587 1 21 3 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 28 1 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 28 2 4 Српски 35 21.44
Златиборски Нова Варош 1600 270 Техничка школа 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 03361150 tskola@beotel.net http://tehnicka.org.rs Машинство и обрада метала 4 Машински техничар моторних возила 705 1 24 3 4 Српски 35 21.44
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Обдарени ученици у рачунарској гимназији 1647 1 20 1 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Обдарени ученици у рачунарској гимназији 1647 1 16 2 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Информатички смер - оглед 1667 1 31 3 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Информатички смер - оглед 1667 1 33 4 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 30 1 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 32 2 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 33 3 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Природно - математички смер 684 1 28 4 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 60 1 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 63 2 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 43 3 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1601 271 Гимназија Свети Сава 31210 Пожега Вука Караџића 6 031811460 skola@gimnazijapozega.edu.rs http://www.gimnazijapozega.edu.rs Гимназија 16 Друштвено - језички смер 685 2 57 4 4 Српски 41 32.52
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пекар,Месар 1 17 1 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривредни техничар,Техничар хортикултуре 1 26 2 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривредни техничар,Прехрамбени техничар 1 26 3 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Руковалац - механичар пољопривредне технике,Месар,Пекар 1 24 3 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Зоотехничар,Техничар хортикултуре 1 21 3 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Зоотехничар,Техничар хортикултуре 1 18 4 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 30 1 4 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пољопривредни техничар 1 1 24 4 4 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Руковалац - механичар пољопривредне технике 11 1 19 1 3 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Руковалац - механичар пољопривредне технике 11 1 17 2 3 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Пекар 15 1 16 2 3 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 30 1 4 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 24 2 4 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 27 3 4 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1602 272 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 31210 Пожега Болничка 2 031811131 ssljumicpoz1@ptt.rs http://poljoprivrednapozega.edu.rs Пољопривреда, производња и прерада хране 1 Ветеринарски техничар 3 1 26 4 4 Српски 49 38.06
Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs Бравар,Аутомеханичар,Механичар грејне и расхладне технике 1 30 1 Српски 58 40.77
Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs Бравар,Аутомеханичар 1 12 2 Српски 58 40.77
Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs Електротехника 5 Техничар мехатронике 1530 1 30 1 4 Српски 58 40.77
Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 30 1 4 Српски 58 40.77
Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега Вука Караџића 6 031714134 tehnickaskolapozega@gmail.com http://tehnickaskolapozega.edu.rs Машинство и обрада метала 4 Техничар за компјутерско управљање 155 1 31 2 4 Српски 58 40.77
Златиборски Пожега 1603 273 Техничка школа 31210 Пожега