Број одељења

Извод из Доситеј информационог система: пресек броја унетих одељења и ученика по делатностима и врсти одељења.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ТИП ОДЕЉЕЊАДЕЛАТНОСТБРОЈ ОДЕЉЕЊАБРОЈ ЦЕЛИНАБРОЈ УЧЕНИКАБРОЈ ДЕВОЈЧИЦАБРОЈ ДЕЧАКАБРОЈ ИОП 1БРОЈ ИОП 2БРОЈ ИОП 3
Некомбиновано Основна редовна школа 26701 26701 536138 259973 276165 7801 7537 489
Некомбиновано Основна школа за образовање одраслих 356 356 5657 2719 2938 3 73 0
Некомбиновано Основна музичка школа 4141 4141 13318 8230 5088 19 5 24
Некомбиновано Основна балетска школа 69 69 914 860 54 2 0 0
Некомбиновано Гимназија 2483 2483 64312 37558 26754 43 17 75
Некомбиновано Средња стручна школа 7142 7142 172085 81678 90407 514 577 17
Некомбиновано Средња уметничка школа 25 25 456 349 107 0 1 0
Некомбиновано Средња музичка школа 240 240 1704 1129 575 2 0 0
Некомбиновано Средња балетска школа 25 25 184 149 35 0 0 0
Комбиновано Основна редовна школа 3278 7702 25344 11991 13353 527 1355 31
Комбиновано Основна школа за образовање одраслих 65 106 1073 445 628 11 44 1
Комбиновано Основна музичка школа 2104 8211 21361 12784 8577 240 41 59
Комбиновано Гимназија 17 30 379 287 92 2 1 5
Комбиновано Средња стручна школа 690 1483 13130 3675 9455 195 377 5
Комбиновано Средња уметничка школа 12 23 286 126 160 8 7 4
Комбиновано Средња музичка школа 102 226 1696 982 714 2 2 2
Комбиновано Средња балетска школа 5 14 95 77 18 14 15 16
Специјално Основна редовна школа 948 1453 5185 1943 3242 242 3911 19
Специјално Основна школа за образовање одраслих 18 27 139 43 96 7 110 0
Специјално Основна музичка школа 3 13 29 12 17 0 4 0
Специјално Гимназија 16 16 337 159 178 0 0 0
Специјално Средња стручна школа 259 360 1594 613 981 223 348 1
Специјално Средња уметничка школа 2 3 103 8 95 8 7 4